ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА – НОВІ ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Підвищення рівня відкритості та прозорості в діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування сприяє забезпеченню достовірності, оперативності та повноти інформації щодо прийняття управлінських рішень, які стосуються прав та інтересів мешканців громади. Представляє інтерес дослідження рівнів відкритості, прозорості й публічності в процесі прийняття рішень місцевою владою, а також відповідальності й взаємодії з громадами, яке проводиться в 28 містах обласного підпорядкування Донецької області. За результатами проекту буде сформовано рейтинг 28 міст обласного підпорядкування Донецької області. В основу рейтингу входить оцінювання: 1)передбачуваності діяльності влади – наскільки напрямки діяльності влади, розроблені програми міста узгоджені з громадськістю та відповідають виявленим проблемам; 2) інформування –  наскільки місцева влада відкрита й прозора щодо своєї діяльності; 3)  інноваційності діяльності влади – наскільки влада готова до змін і оновлення.

Серед нових напрямків розвитку демократичних тенденцій в українському суспільстві важливе місце починає займати громадська експертиза – це вид експертної діяльності з аналізу та оцінки впливу господарської або іншої соціально-інноваційної діяльності, нормативних та інших управлінських актів на умови життя та реалізацію прав і законних інтересів громадян, яка здійснюється експертними комісіями або громадськими експертними організаціями відповідно до процедур, встановлених Положенням. З  метою створення належних умов для участі громадськості  було прийнято ряд Постанов [1] і Указів [2].

Виходячи із законодавства України про інформацію, громадські організації отримали наступні права в рамках предмета своєї експертизи: право на ознайомлення із первинними матеріалами;  право на отримання засвідчених копій документів; право на невтручання у їх діяльність з боку органів виконавчої влади та їх посадових осіб з питань, що стосуються предмету експертизи; право на вільне розповсюдження та публічне обговорення отриманої інформації, а також матеріалів, що стосуються перебігу громадських експертизи, її висновків та підготовлених рекомендацій.

Серед основних методів оцінки роботи органів виконавчої влади під час проведення громадської експертизи найбільш ефективними є наступні: 1) оцінка документів Метод є основним при проведенні 99% громадських експертиз. Громадському експерту доцільно ознайомитися з такими типовими документами органів влади як: план діяльності на рік; звіт про діяльність в минулому році; державні цільові програми, що реалізовує орган, та звіти по них; штатний розпис; положення / закон про орган виконавчої влади, посадові інструкції працівників відповідного органу тощо. Більшість цієї інформації можна знайти на офіційному сайті відповідного органу виконавчої влади, в базі законодавства, отримати за письмовим запитом, або в інший спосіб; 2) формалізовані інтерв’ю при експрес-опитуванні посадовців; 3) Глибинне (неформальне) інтерв’ю;

1)     Спостереження-участь

2)     Спостереження без прямої участі;

3)     Письмове анкетування;

4)     Контент-аналіз – виокремленні в тексті певних слів або фраз, їх підрахунку на певний обсяг тесту та аналіз емоційного забарвлення, у якому вживалися ці слова;

5)     Фокус группа.

Актуальний є питання навчання органів державної влади і місцевого самоврядування, з одного боку, та представників громадських організацій, з іншого боку,  методики, організації та культурі проведення громадській експертизи. За допомогою іноземних грантів в різних регіонах України проводяться спеціальні тренінги для цільових груп, з’явився  інтернет-ресурс «Робочий стіл громадського експерта» для тих, хто бажає навчитися проводити громадську експертизу. Український незалежний центр політичних досліджень підготував до друку посібник [3],  в якому наведено методичні рекомендації щодо планування і проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади.

 Література

1. Постанова Кабінета Міністрів України 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади від 5.11.2008 р., №976.

2. Указ Президента України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 15.09.2005 р., №1276.

3.Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади: крок за кроком / М. Лациба, О. Хмара, О. Орловський; Укр. незалеж. центр  політ. дослідж. – К. : Агентство Україна, 2010.

Залишити відповідь