Формування політичної реальності України засобами масової комунікації (на прикладі інформації, що подавалася в статтях загальноукраїнських газет «День» та «Сегодня» під час президентської кампанії 2010 року)

У статті, на основі аналізу статей на політичну тематику із газет «День» та «Сегодня»,  розглянуто вплив засобів масової комунікації на політичну реальність України під час президентської кампанії 2010 року. Аналіз досліджуваної преси здійснювався за допомогою наукового методу моніторингу. Таким чином автор доводить тезу, що вітчизняні засоби масової комунікації впливають на формування громадянської позиції.

Перелік ключових слів: політична реальність, виборчий процес, засоби масової комунікації, символізація політики.

The article considers the impact of mass media on the political reality of Ukraine during the presidential campaign of 2010. On the basis of articles on political subjects with the newspaper «Day» and «Today.» Analysis of the investigated media by means of monitoring. In so way author proves the thesis that the national media of communication are influence the formation of citizenship.

List of keywords: political reality, the electoral process, mass communication, symbolization policy.

На сучасному етапі вагому роль у розбудові суспільства відіграють засоби масової інформації. Це пов’язано з науково-технологічним процесом та глобалізацією. Наявність розвинутої мережі засобів масової комунікації (ЗМК), які подають якісну інформацію свідчить про стан розвитку країни та процеси свободи слова і демократії. ЗМК стають не лише індикатором розвитку суспільства, а й потужним засобом для впливу на всю політичну систему, створюючи своєрідну політичну реальність.

В Україні, як і всіх розвинених країнах світу та країнах, що розвиваються діє широка мережа засобів масової комунікації для забезпечення потреб суспільства. Вони мають значний вплив на політичне життя, особливо під час виборів.

Мета дослідження: з’ясувати вплив засобів масової комунікації на розбудову української політичної реальності  під час президентської виборчої кампанії 2010 року.

Завдання дослідження:

– визначити роль ЗМК під час виборчого процесу 2010 року на прикладі аналізу публікацій газети «День» та «Сегодня»;

– проаналізувати вплив ЗМК на громадянську позицію.

Виборчий процес один із основних атрибутів демократичної держави. Всю інформацію про кандидатів громадяни дізнаються із ЗМК. Від того, що пишуть ЗМК про певного кандидата, які події виборчий процес супроводжують, залежить вибір людини. ЗМК створюють політичну реальність про перебіг виборчого процесу, імідж кандидата. Люди голосують за кандидата і обирають ту політичну реальність, яку він пропонує в ЗМК. Останні президенські вибори, які відбувалися 2010 року проходили без революційних подій та масових виступів на відміну від попередніх. Гостра боротьба розгорнулася між двома найвпливовішими кандидатами Ю. Тимошенко та В. Януковичем. На виборах 2010 на посаду президента України претендувало 18 кандидатів. Серед них були В. Ющенко, В. Янукович. Також балотувалася на цих виборах чинний прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко. В першому турі виборів населення віддало значну кількість голосів за кількох кандидатів. 25 січня ЦВК оприлюднила офіційні результати першого туру виборів президента України. За підрахунком 100% оригіналів протоколів, 35,32% виборців проголосували за Януковича, 25,05% − за Тимошенко. При цьому 13,05% виборців проголосували за кандидата в Президенти Сергія Тігіпка, 6,96% − за Арсенія Яценюка, 5,45% − за Віктора Ющенка, 3,54% − за Петра Симоненка, 2,35% − за Володимира Литвина, 1,43% − за Олега Тягнибока, 1,20% − за Анатолія Гриценка [1]. В. Ющенко, чинний президент на той час, не мав помітного впливу на виборців в порівнянні з минулими виборами. За даними отриманими в результаті дослідження публікацій з газет «День» та «Сегодня» була помічена певна тенденція щодо висвітлення кандидатів та подій під час виборів 2010 року, що мали вплив на політичний вибір громадян.

Таблиця 1.1

Тональність поданої інформації про трьох кандидатів в президенти 2010 року в газеті «День» (у%)

Кількість різних згадок про конкретного політика у кожному окремому ЗМК зводилися в єдиний числовий індекс подання (ІП) за формулою I = 100 (N + – N-)/(N + + N-+ N0), де N +, N-і N0 – відповідно число позитивних, негативних і нейтральних згадок. Індекс подання характеризує вплив конкретного телеканалу або друкованого видання на свою аудиторію по формуванню в цієї аудиторії відповідного відношення до політика [2].

За числовим індексом подання (ІП) інформації про кандидата за даним досліджуваними досліджуваної газети «День» вплив на аудиторію поданої інформації про Ющенка був нейтральним І=100*(0/64,29)=0%, а Януковича в значній мірі негативним І=100*(10,72/28,57)=-17,85%, про нового фаворита у президенти Тимошенко теж пропонувалася більше негативна інформація, але індекс значно нижчий за показники Януковича І=100*(-7,14/85,72)=-8%.

Була помічена тенденція до негативного висвітлення провладних кандидатів в президенти, про що свідчать дані з таблиці 1. 2. Позитивна тенденція теж наявна. Тональність позитивних та негативних тенденцій свідчить, про те, що за допомогою даного виду ЗМК, конструювався образ певного політика. Позитивним є те, що нейтральні згадування про політиків теж наявні в значній мірі. Загалом образ (можливо кандидатура?) Януковича на 28,57-17,86=10,71% частіше негативно висвітлювався від образу Ющенка. Образ Тимошенко на 25-17,86=7,14% від Ющенка. Тобто статті в газетах створювали образ Ющенка найбільш позитивно.

Дані з дослідження статей газети «Сегодня» дещо відрізняються. Це видно з таблиці 1. 2.

Таблиця 1. 2

Тональність поданої інформації про трьох кандидатів в президенти 2010 року в газеті «Сегодня» (у %)

За числовим індексом подання (ІП). Інформація що пропонувалася аудиторії про кандидта Ющенка була переважно негативною І=100*(-34,15/70,73)=-48%, також ще більш негативно висвітлювалась ТимошенкоІ=100*(-65,9/90,24)=-73%, і позитивно Янукович І=100*(26,83/63,41)=42%.

Тому була помічена наступна тенденція: переважно негативно конструювалися образи кандидатів Ющенка та Тимошенко таблиця 1. 7. Позитивно найчастіше згадувався Янукович на 26,83% більше від Ющенка, а Тимошенко взагалі позитивно не висвітлювалася. Найчастіше згадувалася в досліджуваних статтях Тимошенко і переважно негативно та в меншій мірі нейтрально.

З рисунку 1. 1 видно непропорційну тональність згадувань в статтях газети «День» та «Сегодня» кандидатів в президенти. З проведеного дослідження видно, що газета «Сегодня» більш негативно подавала інформацію про Тимошенко та Ющенка ніж газета «День» та більш позитивно про Януковича. Газета «День» в цьому порівнянні є більш нейтральним та об’єктивним виданням ніж газета «Сегодня».

Рис. 1. 1 Тональність висвітлення трьох кандидатів в президенти 2010 року в газетах «День» та «Сегодня»

                На цих виборах важливою стороною інформаційної діяльності ЗМК та політиків було використання досягнень чи прорахунків діючої влади. Також піднімалося питання фальсифікацій.

Таблиця 1. 3

Кількість згадувань у статтях газети «День» про можливість фальсифікацій на виборах 2010 року, політичну діяльність провладних кандидатів,про загальні рейтинги та згадування про інших кандидатів (у%)

Як видно із таблиці в газеті «День» зазначалось про фальсифікації на виборах, але без вказівки з боку кого вони відбувалися. Значна кількість статей присвячена рейтингам кандидатів, як результатів виборів так і попереднім опитуванням. В досліджуваних стаття про кандидатів в президенти згадувалась діяльність президента Ющенка на посту президента та Тимошенко на посту прем’єр-міністра. Діяльність Ющенка в однаковій мірі, критикувалась і було показано позитивні сторони. Діяльність Ю. Тимошенко піддавалась критиці на 17,85% від загальної кількості статей. Позитивні оцінки отримало 7,14% статей, що на 10,71% менше за негативне висвітлення діяльності. Часто у досліджуваних статтях згадувалися усі кандидати 25% статей, найчастіше Яценюк. Також використовувалися рейтинги для інформування громадян про результати турів виборів та попередні опитування.

В газеті «Сегодня» часто критикувалась діяльність влади. Негативно оцінювалась діяльність Ющенка та Тимошенко (таблиця 1. 4). Наявні аналітичні статті з рейтингами кандидатів, що часто несли в собі суб’єктивний характер. Згадувалися інші кандидати частіше ніж в газеті «День» 21,95%. Негативно оцінювалася пропагандистка діяльність Ю. Тимошенко, зокрема зазначалось про можливість повторення майдану 2004 року.

Таблиця 1. 4

Кількість згадувань у статтях газети «Сегодня» про можливість фальсифікацій на виборах 2010 року, політичну діяльність провладних кандидатів,про загальні рейтинги та згадування про інших кандидатів (у%)

 

Спільним у досліджуваних статтях з газет було, те що інформація подавалася з певним забарвлення про певного кандидата, тобто очевидний факт впливу на свідомість читача за допомогою створення певного позитивного чи негативного образу. Також використовувалась тональність для характеристики провладної діяльності Ющенка та Тимошенко. Відмінним є те, що газета «Сегодня» більш прихильно висвітлювала інформацію про Януковича, а газета «День» про Ющенка. Хоча загалом статті з газети «День» є більш нейтральними та об’єктивним. Очевидна інформаційна асиметрія. Також були помічені такі ефекти як: ефект довіри, який був присутній в досліджуваній газеті «Сегодня», де формувався повністю позитивний портрет Януковича, щоб викликати довіру у населення та збільшити підтримку данного кандидата. Частково він був присутній у газеті «День» щодо Ющенка. Ефект праймiнгу був помічений у газеті «Сегодня», де зазначалося про можливість повторення ефекту «майдану». Оскільки революційні події 2004 року не принесли очікуваного результату, цей ефект впливав на виборців таким чином, що вони могли негативно сприйняти кандидата через якого могли б повторитися події минулого. Використовувались міфи, які ефективно використовувались опозицією, що формувала думку, а саме, «лише вони і тільки вони спроможні вивести країну з кризи», «покінчити з казнокрадством, корупцією і тіньовою економікою», «вирішити проблему безробіття» та ін. [3]. Міф про політика, який вирішить всі нагальні проблем як тільки прийде до влади. Стереотип про виключно негативну діяльність провладних кандидатів Ющенка та Тимошенко формувала газета «Сегодня». Газета «День» подавала інформації і про позитивні і про негативні моменти діяльності.

Інформаційна асиметрія свідчить про те, що цей вид ЗМК спрямований на різні аудиторії – електорат заходу та сходу. Про що свідчать результати другого туру виборів, де найбільший рівень підтримки у відсотковому вираженні отримала Юлія Тимошенко в Івано-Франківській області (88,89%), Тернопільській (88,39%) та Львівській (86,21%), хоча в абсолютному чисельному вираженні саме Львівська область віддала Юлії Тимошенко найбільшу кількість голосів. Що стосується Віктора Януковича, то в «біло-голубому» пасі регіонів найбільший рівень розриву між регіональним лідером В.Януковичем і його опонентом становив 71,72 % в Донецькій області, а найменший 20,96 % − в Херсонській. Подібно тому, як у 2004 році, у 2010 р. домінуючою областю за кількістю відданих на підтримку В.Януковича, була Донецька. Також в «помаранчевому» В.Янукович зумів вийти на перше місце в Закарпатській області (29,65 % проти 26,23 % Ю.Тимошенко), в Житомирській, Кіровоградській та Полтавській областях рівень розриву між «власним» лідером і його опонентом склав менше 10 %, при тому, що найбільший розрив склав лише 29,03 % у Львівській області [4]. Це пов’язано з втратою довіри громадян до політики влади минулих років та активною діяльністю ЗМК в цьому напрямку.

За даними проведеного соціологічного опитування Національного інституту стратегічних дослідження при Президентові України із динаміки 2010 року (таблиця 1. 5) видно, що створена політична реальність навколо певного кандидата під час виборчого процесу є короткотривалою. Після перемоги на виборах В. Януковича рівень підтримки населенням його дій почав падати. Оскільки він не відповідав сконструйованому образу під час виборів. У відповідь на запитання в соціологічному опитуванні респонденти дали такі відповіді (див. Табл 1.5)

Таблиця 1. 5

Чи виправдали дії нової влади ваші сподівання? (динаміка, 2010), % [5]

Велика кількість інформаційних джерел зазначають про падіння підтримки населенням В. Януковича. Зокрема український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова провів дослідження 2011 року і визначив, що громадяни як «Політика року» найчастіше називали Ю.Тимошенко (16,1%), В. Януковича (9,2%), А.Яценюка (8,8%); як «Розчарування року» — В. Януковича (32,3%), С. Тігіпка (11,7%), М.Азарова (8,3%) [6].

На основі дослідження статей загальноукраїнських газет «День» та «Сегодня», що за період виборів 2010 року політична реальність розбудовується та конструюється за допомогою значної символізації інформації. Ця символізація створюється в Україні свідомо. Переважна більшість політичної інформації формується навколо основних кандидатів на посаду президента. Якість цієї інформації впливає на формування громадянської позиції населення. Значний рівень символізації політики в ЗМК заважає раціональному вибору громадян і призводить до часткової трансформації політичних позицій відносно основних політиків. Це виявляється у падінні підтримки провладних сил і зниженні легітимності їх політики. Важливу роль тут відіграє діяльність ЗМК у між виборчий період. Під час між виборчого періоду в Україні спостерігався зниження довіри до президента В. Януковича. Зміна громадської думки відбулася через зміну політичної реальності. Діяльність В. Януковича не відповідає тій політичній реальності стосовно його образу, яка сформувалася під час виборчої кампанії. За умови зниження символізації політики в ЗМК та адекватному поданні реальності можливий раціональний вибір громадян та легітимна влада.

Список використаних джерел:

1. Центральна виборча комісія призначила другий тур виборів президента України на 7 лютого.  [Електронний ресурс] : матеріали. – Режим доступу :  http://www.aratta-ukraine.com/news_ua.php?id=9020 − Назва з екрану.

2. Політична свідомість. Вплив ЗМІ на політичну свідомість громадян Росії [Електронний ресурс] : матеріали. – Режим доступу :  http://ua-referat.com/Політична_свідомість_Вплив_ЗМІ_на_політичну_свідомість_громадян − Назва з екрану.

3. Політична психологія [Електронний ресурс] : матеріали. – Режим доступу :  http://pulib.if.ua/part/10174 − Назва з екрану.

4. Електоральна карта Львівщини у міжрегіональному зрізі. Президентські вибори 2010 року [ Електронний ресурс] : / А.С. Романюк, Л.С. Скочиляс та ін. –  Львів: ЦПД, 2010. – 168 с. – Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/El_karta_knyzka/el_hystory_ukraine-2010.htm. − Назва з екрану.

5. «Щодо формування конструктивного сприйняття громадянами України політичних процесів у державі». Аналітична записка [Електронний ресурс] : Режим доступу :  http://www.niss.gov.ua/articles/400/− Назва з екрану.

6. Громадська думка про підсумки 2011 року 27 грудня 2011 року [Електронний ресурс] : український центр економічних і політичних дослідженнь ім.. О. Разумкова. – 27 грудня  −2011. – Режим доступу :  http://razumkov.org.ua/ukr/news.php?news_id=386. − Назва з екрану.

Залишити відповідь