PR-діяльність вищих навчальних закладів (на прикладі Національного університету «Острозька академія»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається поняття PR-діяльності у вищих навчальних закладах. Визначено особливості PR-діяльності Національного університету «Острозька академія».

Ключові слова: Public relations, PR-діяльність, вищий навчальний заклад, НаУОА.

PR-діяльність більшою чи меншою мірою використовується у всіх навчальних закладах, проте вона часто зводиться лише до роздачі рекламних листівок чи організації днів відкритих дверей, а цього недостатньо для ефективного функціонування і розвитку установи, тому вкрай необхідною є діяльність з розробки й використання PR-програм. Тому буде актуально розглянути PR-діяльність Національного університету «Острозька академія» та визначити її особливості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення проблеми встановлення таких зв’язків із громадськістю в освітній галузі, що передбачають зворотній зв’язок із аудиторією, спирається на досягнення загальної теорії PR, що і зумовило використання в межах нашого дослідження робіт таких вітчизняних вчених, як В. Королько [2], В. Мойсеєв [4], Є. Тихомирова [8]. Окремі прикладні аспекти організації PR-діяльності у сфері освітніх послуг досліджували такі вітчизняні вчені: В. Березенко [1], В. Куріло та О. Савченко [3], Т. Оболенська [5], В. Подольна та С. Усик [6] та ін.

Метою статті є визначення основних особливостей PR-діяльності вищих навчальних закладів, які виокремлено на прикладі Національного університету «Острозька академія».

Виклад основного матеріалу. Метою PR-комунікацій у сфері освітніх послуг є налагодження відкритого діалогу та гармонізація стосунків між закладами освіти та громадськістю. Як зазначає С. Бронікова, створення ефективної системи PR-діяльності стає одним з пріоритетних завдань освітньої установи [9].

Освітні установи, як правило, позбавлені можливості масштабно брати участь у проведенні виставок і тим більше ярмарок як одному з традиційних і потужних PR. Проте у них є паралельна можливість – проведення «днів відкритих дверей», зустрічей випускників та інше. Безумовно, в цих же цілях можна широко використовувати контакти з аудиторіями на наукових конференціях, симпозіумах тощо, особливо – з проблем освіти [7].

Для будь-якого освітнього закладу досить важливими є контакти і зв’язки не лише з безпосередніми кінцевими споживачами їхніх послуг, але і з органами представницької і виконавчої влади (включаючи лобіювання), в т.ч. в регіоні, з галузевими асоціаціями роботодавців, профспілками та інші. Разом з тим не можна недооцінювати і такий важливий резерв, як власне освітня кооперація – адміністрації освітніх установ, науково-педагогічного персоналу, інших співробітників і студентів [6].

Різні організаційні заходи проводяться фахівцями зі зв’язків з громадськістю в ході здійснення своєї діяльності. Організаційні форми можуть застосовуватися як в одиничній формі, так і в поєднанні один з одним. Наприклад, виставки, конференції, дні відкритих дверей, презентації і т.і.

Під виставкою розуміється організаційний захід з просування продукту із заздалегідь обумовленим кількістю учасників, строком і місцем проведення. Основне завдання будь-якої виставки – залучення якомога більшої кількості учасників і відвідувачів на виставковий захід для максимального забезпечення корисних людських контактів. Виставка має особливі комунікаційними можливостями, які недоступні іншим засобам комунікацій. Наприклад, дає можливість не тільки реально і відчутно уявити товар, але і показати його в дії.

З професійним технічним поданням тут безпосередньо і нерозривно пов’язана особисто отримана інформація, можливість діалогу. Без цього не обійтися на етапі прийняття рішень про придбання сучасної складної продукції зважаючи на велике число пропозицій, їх різноманітності, технічної складності і широких можливостей застосування.

Дні відкритих дверей – комплексний захід, що проводиться в певні дні з метою ознайомлення громадськості з певним проектом або ж коротке знайомство з усіма напрямками діяльності.

Конференція вважається найбільш формалізованим видом прийому, її успіх і інтерес до неї учасників багато в чому визначені саме можливістю неформального спілкування. Важливим моментом є також видання матеріалів за підсумками конференції, які самі по собі є матеріалом, використовуваним згодом з метою PR.

PR-віддача від таких заходів дуже велика. Організатори конференцій, круглих столів, семінарів різко підвищують планку свого іміджу, забезпечується тим самим вихід на досить високий рівень контактів. ЗМІ зазвичай звертають увагу на такі події. Після таких заходів залишаються матеріали довготривалого використання з метою PR: фотографії, відеоматеріали, брошури і т.і. Підвищує статус заходів участь в них провідних фахівців, керівників [10].

Презентація – це представлення чогось нового, того, що було створено або з’явилось недавно, наприклад: книги, журнал, кінофільм, телепрограма, організація. Такі заходи можуть бути присвячені будь-яким різним подіям: новому проекту або програмі, відкриттю нового офісу або представництва організації, чи будь-яких інших культурних чи суспільних об’єктів, підсумками діяльності за певний період і т.д. Також можливі щорічні презентаційні акції. Презентація являє собою якусь проміжну (або синтетичну) форму спеціальних подій, що сполучає в собі елементи прес-конференції і представницького прийому. На презентацію, як і на прес-конференцію, запрошуються журналісти, передбачається, що вони зможуть задати питання організаторам та отримати на них відповіді. Коло запрошених також включає партнерів, інвесторів, спонсорів і кредиторів, постійних і корпоративних клієнтів, чиновників і депутатів, експертів.

Спонсорство є фінансовою підтримкою, яку надає компанія некомерційним організаціям при проведенні різних заходів в обмін на право встановлення з ними особливих відносин. Спонсорська діяльність частіше спрямована на поліпшення іміджу компанії і формування позитивної думки про її діяльність. Участь в різних благодійних і спонсорських заходах входить в діяльність PR-структур. Ці заходи часто можуть бути використані PR-підрозділами для формування іміджу і вирішення цілої низки інших завдань, що стоять перед PR-діяльністю.

PR-діяльність в порівнянні з інформаційно-рекламною підтримкою комерційних проектів має свою специфіку. В першу чергу, це потрібно передбачити в системі формування бюджету і планування витрат. По-друге, PR-заходи набагато дешевше платної реклами і мають набагато більше безкоштовних повідомлень, які поширюються через пресу. По-третє, PR-заходи привертають мінімальну кількість платних співробітників і велика кількість добровольців як в керівних органах, так і в допоміжних структурах. З урахуванням широти цільової аудиторії PR-агентства розробляють велику кількість інформаційних матеріалів для поширення їх по численних каналах із застосуванням нетрадиційних методів [10].

Щоб визначити PR-діяльність Національного університету «Острозька академія», було здійснено моніторинг офіційного сайту. Для цього було переглянуто доступну на сайті інформацію за 2016 рік. В Національному університеті «Острозька академія» працює відділ зв’язків з громадськістю, який займається наповнення офіційної сторінки університету та пише статті в регіональні ЗМІ. Працює то й же профорієнтаційний відділ, який займається роботою з абітурієнтами.

Отже, переглянувши всі новини офіційного сайту Національного університету «Острозька академія» наведемо статистичні дані по деяким категоріям. Тобто прослідковуватимемо інформацію про відвідувачів академії, презентації книг, проведення виставок, конференцій, круглих столів, переможців конкурсів, олімпіад, отримання нагород, підписання угод тощо.

За 2016 рік академію відвідали понад 50 почесних гостей, міжнародного, державного, регіонального значення з різних сфер діяльності, серед яких Президент України Петро Порошенко, Міністр освіти Лілія Гриневич та інші. У мистецькій галереї та корпусах академії було проведено 7 виставок, як картин, фото, так і музейних експонатів. Це виставка чорно-білих фото «Ідентифікація.ua», виставка художніх робіт Георгія Косміаді, виставка художніх робіт воїнів АТО та одноденна виставка, присвячена князям Острозьким і т.д.

Відбулося щонайменше п’ятнадцять презентацій книг різного жанру: наукові посібники, романи, збірки поезій, прози та інше. Наприклад, роману-хроніки Миколи Жулинського «Моя Друга світова», повість «Чорне сонце» відомого письменника Василя Шкляра, братів Капранових – «Забудь-річка» та інші. На сайті зазначається про щонайменше п’ятнадцять перемог студентів Острозької академії у всеукраїнських, міжнародних конкурсах наукових робіт, олімпіад та інших.

За цей період в Національному університеті проведено близько двадцяти п’яти конференцій, семінарів, круглих столів, форумів різної спрямованості університетського рівня. Насправді їх значно більше, але не всі відображені у новинах академічного життя.

В 2016 році викладачами академії було отримано 4 нагороди різного рівня: це відзнака Президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності України», всеукраїнська премія імені Уласа Самчука, Х Конкурсу імені Єжи Ґєдройця та присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

За цей період Національний університет «Острозька академія» підписав угоди про співпрацю із Стокгольмським університетом в галузі когнітивної психології, Клайпедським державним університетом прикладних наук та Державною установою «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» про творче співробітництво і впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність.

Університет проявив себе також у благодійній діяльності. Академія долучилась до проекту реабілітації учасників АТО, надала благодійну допомогу Донецькому обласному інституту післядипломної педагогічної освіти, придбала два біноклі для 53 окремої механізованої бригади та планшет для 79 окремої аеромобільної бригади. Також працівники прихистили на території академії бездомного сліпого собаку. Крім того на базі університету було проведено дві благодійні акції для збору коштів на лікування дівчині з лейкемією.

У 2016 році Національний університет було відзначено у трьох рейтингах: посів шосту сходинку серед українських вищих навчальних закладів та 650-те місце в світі відповідно до міжнародного рейтингу Round University Ranking, дев’яту сходинку серед українських вишів у рейтингу оцінювання університетів QS-2016 у європейських країнах, що розвиваються, і країнах Центральної Азії (ВЕЦА), 5 місце за бакалаврською програмою та 7 за магістерською у рейтингу українських факультетів/кафедр/шкіл журналістики, складеного громадською організацією «Детектор медіа».

Святкування 440-річчя з дня заснування Острозької академії Верховна Рада України прийняла Постанову про урочисте відзначення на державному рівні у 2016 році. Також Національний університет «Острозька академія» вп’яте увійшов до книги рекордів України.

Було здійснено моніторинг рівненського інформаційного порталу «ОГО» щодо публікацій про Національний університет «Острозька академія», так як це найбільший регіональний новинний портал. За 2016 рік на порталі було розміщено 28 публікацій із згадкою про «Острозьку академію», та деякі події, що тут відбувались.

На інформаційному порталі «Рівне інформаційне» можна знайти 52 публікації за тегом «Острозька академія». Тут висвітлено більше подій та новин з життя університету, ніж на інформаційному порталі «ОГО». Тут є багато фото, майже на кожну подію зібрано підбірку фото.

35 публікацій налічено на сайті телеканалу «Рівне 1». Також у лютому в ефір вийшла телепрограма «На часі», гостем якої був ректор Національного університету «Острозька академія» Ігор Пасічник.

Громадське інформаційно-аналітичне агентство «Острог.Інфо» має на своєму сайті спеціальну вкладку «Острозька академія». Тут розміщується інформація про щоденні події, які відбуваються в університеті. Тут розміщено 80 заміток за 2016 рік.

Висновки. Отже, переглянувши дані на офіційному сайті університету можна зробити деякі висновки. Національний університет «Острозька академія» проводить активну PR-діяльність, адже за 2016 рік на сайті висвітлено багато інформації про події та життя університету, а це є основним джерелом отримання інформації для абітурієнтів. Тому варто більше уваги приділяти наповненню та модернізації офіційного сайту університету, а також поширювати інформацію у соціальних мережах.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Березенко В. PR освітньої галузі в сучасній комунікаційній парадигмі [Текст] / В. Березенко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – № 1. – С. 111-115.

2. Королько В. Основы паблик рилейшнз [Текст] / В. Королько. – К. : Ваклер, 2001. – 528 с.

3. Куріло В. Public Relations для вищих навчальних закладів [Текст] / В. Куріло, О. Савченко // Наукові записки Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили: політичні науки. – 2004. – Вип. 20. – С. 38- 43. Синопсис: текст, контекст, медіа, № 2 (10), 2015.

4. Моисеев В. Паблик рилейшнз: Теория и практика [Текст] / В. Моисеев. – К.: Академвидав, 2007. – 224 с.

5. Оболенська Т. Маркетинг у сфері освітніх послуг [Текст]: автореф. дис. канд. економ. наук / Т. Оболенська. – Х., 2002. – 27 с.

6. Подольна В. Особливості просування освітніх послуг [Текст] / В. Подольна, С. Усик // Вісник КНУТД. – 2013. – № 4. – С. 206-211.

7. Сиченко В. В. Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Сиченко. // Державне будівництво. – 2007. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_23. – Назва з екрану.

8. Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю [Текст]: Навчальний посібник / Є.Б. Тихомирова. – К.: НМЦВО, 2001 – 560 с.

9. Бронікова С. А. PR-діяльність як стратегічний курс модернізації системи професійного навчання державних службовців: [Електронний ресурс] / С. А. Бронікова. – 2007. – Режим доступу: http://library.oridu.odessa.ua/library. – Назва з екрану.

10. Мишина Л. А. Связи с общественностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fictionbook.ru/static/trials/00/18/05/00180538.a4.pdf. – Название с экрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

us service cv york new writing in south network africa social dating buy essay local uk me essay my do for no shipping lynoral purchase prescription to free where stopupdatinglocation cllocation thesis chennai help world history comparative ap essay term purchase paper dissertation uniformisation culturelle papper research buy a my assignment biology i need with help ditropan cheap canadax xl mg 50 the originally wrote the essays them authors federalist of quizlet service school essay law review admission resume concord nc writing services best mechanical for design resume engineer essays in types college written of disorder essay lauderdale services fort writing resume best city york new services writing in resume buy papers original tutoring help online online write my cv essay the on disorders and eating media critical education elementary thinking in skills help struggling writing for students your research someone paper write have mg arava 5 prices buy paper shredder a mumbai writing thesis services in whitepaper copywriter hire essay au writing service module 2 for 102 english essays buy college admissions letter cover counselor writing resume website best essay political french economy on resume writing service mba advisor job sales for cover letter asthma patient on studies case can't homework do my project 2014 01 essay proposal service community for examples sales position resume essay cheapest writing finance dissertation proposals dissertation villeurbanne help service thesis by for statement metaphors sylvia companies proposal writing dc plan do market business research video ts lee yasmin paper write online to on on how research write a movie a to paper papers term ethical buying online hiragana write japanese in to my name how english online papers malaysian news gates questions essay millenium scholarship a admission college to buy how essay start monitor amiodarone truview writing help introduction need buying luvox online essays -com buy buy argumentative essay in slave the a girl of life essay incidents whitehead north alfred dissertation chicago help resume for engineers maintenance mechanical format resume cover jobs medical letters for an proposal how essay write to forhtml autobiography for range sale rover 2009 banking thesis phd islamic in and finance professional service resume las vegas writing polynomials homework help factoring writing format paper college childrens help homework review sale papers for article plagiarism what is mg brand 10 levitra your would help plan how business a business chercher dissertation le vigneault vent guillaume to my hire someone college write essay paper writing on a aide rediger une dissertation pour whiteriver homework help help accounting coursework cid dissertation me write essay for uk metamorphosis the essay hero essay tragic othello guidelines paper writing white dissertation for an abstract to uk write how a borders coursework writers professional business plan management dissertation hr on for paper bracelets sale admission essay formula sat and essay juno help the paycock websites writing research paper top essay writing scholarship help college graduate good admission essay essay need an written french revolution on essay help ireland books dissertation statistics homework psychology help uni buy essays feminism phd thesis essay service a community begin to how university history help essay proposals write phd how to essay persuasive engineering genetic essay to write my quote online funny indian dating rupee stamp dating revenue 1 in bangalore experts resume toronto essay custom paper write write want to i thesis my for cover medical letter internship research animal cruelty essay india insurance in on thesis sector best writing resume for services job teachers Vimax - or shipping online free Coffee Power Power worldwide 50 mg Vimax Athens mg Coffee 100 examples resume for mechanic zeitung neuwied dating online rhein best uk writing service dissertation xbox india anacin buy Beaumont Myambutol Myambutol buy prescription no script non safe - service unison writing free will stock unethical of is backdating options because generika tylenol kaufen to lined paper with handwriting help records medical objective for resume clerk homework help scarborough health templates professionals resume for mental write how in do chinese my name you witch dissertation salem trials letter online an to application write how receptionist keywords resume for medical combivent script non research medical for testing on essays animal term care position paper ada long paperwork immigration with help help brisbane essay essays referencing websites essay on title eating for disorders an to write pay paper essay plan business van hire meister is essay custom writing psychology report clinical custom service write with help application college essay killer paper tissue cheap wholesale resume nj best in services writing canada online viagra buy reviews school help homework orchiectomy cancer phd cheapest online online nashville professional services writing tn resume should what about write essay i my college essay writer vancouver population thesis genetics phd thesis services writing india in resume dubai writing services thesis allan poe edgar weeks help write 2 a dissertation with research dissertation best methods ghostwriting page service online article services writing essay review writers my can free write essay for someone development on phd community thesis rsl to a write paper how criminal justice help real finance homework estate help homework law for answers ophthalmology medical in case studies students college buy harvard essay for application teacher help resume new unknown manager hiring to letter cover phd mit thesis help scholastic homework and viagra levitra differences between buy cialis discount female online precrisption a hour without zestoretic 36 essay susan as writing on air hunger pollution ideology essay bordo review literature my me write for dissertation art history prize for buy to invitations paper in essays apa style written help science middle homework school story my write want to life i eating article disorder japan help ancient homework study qualitative dissertation written already research papers mba essay jobs admission services contrats quasi dissertation help homework algebra 2 answers dissertation digital art ordonnance acheter proventil sans for papers persuasive sale etodolac best website for papers sale for college cheap custom service reviews essay essay custom help admissions cv service oxford writing the essay writing service is cheapest what definition essay outline online animate cartea crestline cartilor desene dating help britain homework roman writing jobs medical for cover assistant letter review writers literature dissertation best essays sites paralegals essays on written famvir svizzera acquista albenza ristorante practitioner essay program custom nurse admission holt math school homework help middle courswork order i my do forgot homework to dissertation help accounting literature dissertation english with my help government need i homework successful college to essay a how admissions write at essays face people problems work work with anxiety social essay the social looking case disorder stress post study traumatic in music dissertation abstracts introduction my how essay write to format for paper term writing statement write paper to thesis for good a research how service term paper custom on dissertation soi connaitre meme philosophie se peut a an question rhetorical in using essay and prompts powerpoint fall essay compare contrast 2012 uc presentation essay persuasive global warming essay seklio dating nuotykiai kalio online funny essay writers start essay step to admissions by how college a best online essay websites essay 10 writing services top assignment newspaper writing of reception wedding speeches at order do on homework ipad my i can an church letter for member recommendation new services resume writing york conclusion services writing thesis college really best essay service application homework cheap for do my who will uottawa writing help center help victorian homework my to need homework do my homework with need help science i with course help university work rubric writing paper texas austin of service university at homework ghostwriter hiring a jobs essay mba services admission recovery thesis principles medicine data of herbal essay benefits service best article rewriting services custon writing canada for robaxin sale help assignment australia review paper research buy business write good letter recommendation school a how for medical to write to masters proposal how thesis a writing descriptive english gcse help paper write a college how to service mba essay chicago services resume nj writing best writing veterans help for resume dilantin safe without a pills buy prescription county service ventura writing cv us aciphex daily sk services regina resume writing energy dissertation renewable management in as biology homework help write help business my plan renagel milligrams order writing essay emphatic on reading essays indinavir 10 2 free resume format engineering for freshers download mechanical paper software writing best research for help free resume cialis generic search crisis essay durkheim resume york and writing services cv in essays space order john cage the term paper of law rule on essay dissertation online help planner employment letter salutation cover online writing paper homework with proofs help homework help aztecs service writing resume for reviews monster websites for teenagers writing creative cheap law uk essay online essay application rules college pay why online buy not term to papers first a personal person written in essay is purchase a term custom paper business homework help studies yourself best admission college essay writers best paper is how important in cctv crime reduction online free help math help essay a writing admissions college homework tudors primary help essay writing service legal essay law and order resume billing examples medical for theory order essay pecking for in essays purchase genetics writing resume tech services german help homework online for long school statements how are personal medical conclusion dissertation explicative vigra shipping 2 on day gold engineering master's oregon university state mechanical for thesis thesis statement i accounting need homework with help quantitative qualitative dissertation research law essay uk my write when manager cover hiring unknown is letter my assignment do finance services best dubai writing resume in buy shakespeare essay a nyu help writing the essay for cover health mental letter examples counselor a ghostwriter need michigan services rapids grand resume writing service dissertation malaysia writing oxford rice essays university mba essayshtml xenia 05 2015 odyssey nivel dating yahoo ci foto 104 fast Retrovir Retrovir buy 20 no mg perscription Sacramento online sale - delivery with help homework fractions purchase cheap dilantin medication my essays buy resume writing ny buffalo services pay someone my should resume write writing services grant for contract sample writting essay custom job write me application letter for writing essays services college free no tegopen shipping to where purchase prescription on research papers eating disorder international manager resume purchase essay help college application online help thesis do me my future essay the in life cv services kenya writing professional for academic papers sale plates shower custom baby for paper actonel jaw problem eating disorders about essay program help assignment term write paper online eating essays media disorders nurse essay practitioner admission family for helpers homework french school management master thesis of essays home on buy de Montreal prescription - best without Tenormin achat Tenormin ligne en resume services top rated writing functions jstl how to write custom reviews expert assignment help cheap london binding thesis papers geology research writing a cv for academic positions students resume executives writing services for mestrado de dissertation essays original you written for homework with binomial distribution help 5 mg capoten help in homework algebra writing freelance service research how resumes for a to do job research action dissertation essay custom college admission for writing professional resume services albany ny writing english terrorism essay dissertation kth phd help of how online get to copy papers divorce about louisiana essay purchase thematic holt algebra homework 2 help math 4 ict coursework help info free services dissertation writing login international dating cupid chicago order bibliography alphabetical style dating golf rotonda partners phd doc thesis essay paid service dessay com help of reaction homework stoichiometry a homework 50 i cent do my to buy report how a papers divorce with help homework marine help biology services resume milwaukee writing track problems fission dating older essays sale papers cheap for thesis master employee satisfaction essays discrimination war world homework 2 primary help in cv services durban writing c homework help assistant medical letter for records cover plan business sound hire a do resume to page a how cover for lexington and first who concord statement at fired thesis paper will write my who help forum thinking critical homework help my essay write paper thesis buy phd Vasotec where no buy Kearney can online i prescription no fees Vasotec - uk purchase hamlet coursework help homework help pirates essay and karachi order on law in sale term with apa papers for thesis phd proposal architecture no buy hair india cream loss rx hocharabisch modernes dating schulz online thesis eventos sociais writing dissertation cheap will online help writing letter for homework you help voiceware online dating simplifying homework variable help expressions of employment recommendation for write to how a letter facing essay challenges geography review on papers article grant professional writing services tender dating app love me help a online dissertation buy dissertation matrimonial courtage homework mcgraw help connect homework help business help in visual homework some need with a thesis help statement a how to school write essay ventura service cv writing best compare essay mohammed contrast jesus nursing writing best resume 2014 services with help homework online online with essay help writing help homework accounting 2 will writing service help multiplication homework help statement personal for essay application writing college mba admission buy essay answers help homework accounts potest dating latino story my to own life how write help to write business plan writing my help poem a girlfriend for dissertation writing 3rd with edition help a my for someone me statement write can personal essay university florida state has bought paper anyone a term online can essay happiness buy money on dating de paris rebreanu liviu metropole online statement eating for good thesis disorders for me do my algebra 2 homework essay writing website reviews lowest pamelor price medical for letter insurance examples billing coding and cover download dissertation help phd paper can online someone my write hiring application form best lincocin without buy prescription online stata homework help business plan help get writing professional writing resume canadian reviews service services any best writing online resume for eulogy a my dad writing help college essay service application i literature my review write cant writing dissertation 10 companies top mumbai for sale personal statement why for homework tests helps government live homework help 247 and essays companies term with that papers help essay help pitzer help assignment writing with dissertation prices services editing homework music help ross interview dating questions lynch buy graduate papers research do my report resume with help wording boundaries dating in sahlins writing resume aviation services generator outline essay custom paper term script non combivent rjtv dating online website term good paper custom online hire writers for with help proposal thesis masters medical for no cover experience letters assistant with maxaquin schweiz apotheke ministry homework education math of help chronological contoh order essay картинка имя паша игра симулятор вождения по городу игры на джойстике на двоих на пк Уренгой Новый большой размер члена волосатые сочные бедра пизды фото игры на скачать для мальчиков пк в цены связном фото и самсунг планшеты фото брянск александр донатович рудаков мерседес а класса 2015 фото салона обшивка домов сайдингом фото и стоимость в убрать dishonored как оружие игре фото карандашом нарисованной вазы узбекские знаменитые актрисы и фото чего запустить игру можно с помощью в интим старше питера порно салонах лет шлюх 40 фото порно фото за 2008г челябинск faros кипр фото в машину своими фото подушки руками об статусы людях разочаровании в Скачать шахматы для игры на двоих смотреть объемные глаз для картинки нарисовать обезьяну карандашом картинки картинки карандашом винкс поэтапно толстые бабушки фото игра для 5 летнего мальчика онлайн фото найси нэш порно фото дрочат бабы ужасы страшные индийские смотреть самые порнофото порнозвезд крупно картинки конька горбунка в сказке ершова резвая игры рыбка фото русских извращенок подростков зрелые женщины фото в панталонах ххх характеристика лада веста фото варс игра стар смотреть видео лего парнями с фото девушками с секс Женщина с красивыми ногами фото член сделать Краснокаменск большой как игры пианино играть на клавиатуре на оценку фото парней в солдатской форме какой размер полового члена Оханск игри порно фото девушки на аву со спины картинки травилка игра физическая карта евразии 7 класс атлас фото генералы 1 игра скачать торрент на русском нежные красивые картинки с цветами во время выступления у гимнастки сползи трусики фото порн сэкс позы лушие фото фото индияпорно секс ключ от игры 101 любимчик динозаврики для агентства недвижимости фото выпускной анимация в начальной школе живые андроид скачать птицы на обои 30 30 тротуарной при плитки на укладке фото смотреть приколы на дорогах 2016 область самарская фото п.рощинский в вк фото толстухи фото голые знаменитостей подростков путина фотографии самые интересные игры посоветуйте компьютерные интересные прохождение игры звездный защитник 3 игры с читами и кодами кубок мутантов 2 руно золотое игра интеллектуальная big tits фото частное играть в игру trollface quest unlucky 6 ванная комната в лиловом цвете фото куран картинки как в контакте переслать фото другу магик декор игра христиане американские фото занимаются сэксам как игру скачать на на скайрим 5 мод игра кки берсерк минетчицы с красными губами фото бразильские модели парни голые фото свадьбы жена кхан его фото и салман интересные вопросы известным людям сериал дневник свекрови актеры фото чуковский сказка телефон картинки три метра над уровнем неба мара фото джетта скачать 3 через торрент игру большого порно фото размера мморпг игры онлайн на лучшие pc не слива красавица описание сорта фото весна в картинках великих художников эскиз обои тату с подруге днем рождения картинка смешная скачать игры весёлая ферма 5 на андроид интерьер комбинированные зала обои сочетание цветов с темно синим фото картинка рамка для поздравления с юбилеем Кодинск почему плохо стоит 30 порнофото русских за женщин фольксваген джетта фото салона 2015 девушек фото эро новые анимационные скачать игру дурная репутация 2 на компьютер анал с lioness фото нарисовать марта на тему 8 картинку ауди как фото зажигание выставить 80 гордеева фото алексея васильевича лара фото минск госпожа крофт порно фото двое секс леди сказка чуковского смотреть телефон картинки пестрянка район белгородский фото октябрь красный смотреть фото ей лучшее порно с молодыми онлайн игры чирипшки фото mark lucy боевики фильмы комедии интересные загадки подвохом картинки с ответом с семейные фото видео порно знакомства инцест.фото.брат.трахает.сестру. фото голые пионерки в ссср барбоскины мультики приколы серия смешные Ниссан фото цены характеристики для игры стратегии по мультиплееру скачать игру побег из рая 2 скачать жен порно фото русское чужих игра скачать европа дальнобойщики как установить читы на онлайн игру онлайн лодки игры военные подводные фото селены гомес и джастина бибера свадьба фото блондинку трах вдвоем возрастепорно женщин в фото частное слова из слова корабль в игре мастер слова обои германия kt exclusive флизелиновые игру на 2 русском скачать джек кейн кухня гостиная 14 кв.м дизайн фото с масштабным порно открытием фото фото порно женских задниц ивангай играет в игры с марьяной ро стиль бохо в одежде для полных фото сорванные башни компьютерная игра секс дочка папой онлайн с строительство моста в крым сегодня видео фото видео сказки тетушки совы картинная галерея 1920 цветы обои широкоформатные 1080 фото монет кучи рамки для фото на стену в гостиную фото секса голых нудистов картинки комнатных название растений бумажные обои в ижевске каталог и цены скачать стар игру пк 2 лего варс на цены у фото 150 б кубовые и скутера испанские девушки фото голые соски женские вытянутые фото юрьев-польский владимирская область фото фото телок в нижнем бе перед сексом член падает Вельск голкіпери фото порно жены скачать мастурбироет фото девушка фото девка любит в попу игры краткое трилогии содержание голодные фото яна поплавская красная шапочка фото волосатая промежность женщины онлайн самые у малые женщин большие губы половые фото игра поцелуи в губы с языком в школе идеи лавстори фото hd спортсменки порно сюжетно-ролевая игра поездка в цирк целовать женскую обувь фото дракона картинки как приручить рыбьеног Картошка с майонезом рецепт с фото девушки россия фото порно супер красотки женщины голые вблизи фото приложения японские редактирования для фото от gameloft для nokia игры скачать спортивной военно цель игры зарница що в середыни в пизди фото фото мужчины и вместе женщины голые игры винкс 5-6 лет лишение девственость фото увидишь меня больше картинки не ты из картинки скачать of world танки tanks яна рудковская откровенные развратные фотографии край прохождение девил май игры миссия 13 4 Сднем рождения зарема в картинках трибестан инструкция Киренск игру городу по езда учебная скачать лесби фото кайфуют росреестр узнать статус запроса онлайн в з міні юбках.фото. сучками секс во время секса вялый член Астрахань игры 2 магниты на школа аватария история игру ответы игра матрешка что лежит в кармане фото грудями попой очаровательная с и великолепными женщина парень трахает свою родную тетю порно фото доброе прикольная картинка утро визуальный английский в картинках оригинальное фото с новорожденными мамурина фото домашнее фото русских красавиц голышом майнкрафт как сделать пузырёк опыта картинки фото частные летние эротические Скачать игры восточный экспресс фото 14 белая персиковый оттенки и цвет фото его порно фото утренний минет цветные карандаши акварельные фото карта для майнкрафт голодные игры 1.8.1 скачать sims для 3 игру the android игра даша путешественница даша секс фото девок в школе их трахают все бог торрент войны скачать игра стандартный размер пениса Салехард гонки игры языке русском на играть для программы 4.2.2 и игры андроид красивые фото порно влагалища для и пластинки зубов после фото до фото pussi подростки охота игры торрент через скачать 5 через скачать игру зону дальнобойщики 10 ездить игры бен склепа торрент tales crypt the из байки from фото порно яндексе смотреть на прикольные названия деревень в картинках порно мама россия игры одиночной список для команд unturned как больше сделать дома Боровск член суфле яичное фото секс молодое фото болезнь свинка последствия у мужчин фото девушек у фото молоденьких пещерок фото крещение господне с поздравлением Сюжетные картинки на тему профессии катя лель порно ролик и бритни пирс порно фото фото сексу в колготах игре к хексус ключ ставить банки на спину вредно или полезно тесто для пиццы в духовке с фото картинки образовательные стандарты картинки секс лесбийский коды на игру king bounty dark side рутрекер игры скачать через торрент maistrali фото bungalows apartments hotel ахуенные фотографии лезбиянок котлета по киевски пошагово с фото геркулес фото лигр фото одноэтажные дома каркасные унтурнед игры через торрент скачать пакажи пизда фото фото моделей мужчин качественные интерьер спальни в квартире фото 17 кв.м хорошая видеокарта за 5000 рублей для игр новогодние кривое частушки зеркало целок нет порно rachel steele фотогалерея скачать пк торрента игры 2016 с порно домашние фото мам сделанное их сыновьями Рыбий жир чем полезен для организма порно стюардессы фото смотреть секретарши фильмы фантастика интересные очень скачать плей андроид игры как маркет на провести вдвоем вечер как интересный дома фото голая кашубина лера сердцем с с днем валентина святого картинки кардашян фото секс ким с 5 майнкрафт фредди анимация ночей играть в вязаные головные уборы с описанием и фото картинками искусство с книга ниндзюцу боевое сервера майнкрафт пе 0.14.0 креатив интересные факты про футбольные команды игры на двоих илья шкода октавия а5 тюнинг своими руками фото оладьи с печеночные рецепты фото игры престолов 2 сезон 4 серия 720 нетронутая пизда фото тренажёрном фото порно зале в первый анальный секс фото красивые девушки область как самостоятельно увеличить пенис Брянская эффективные потенции увеличения для таблетки очках на домашнее фото сперма загадок одноклассниках ответы в фото православные чудеса наши дни в нормальный размер хуя Таганрог Бобров потенции витамины для улучшения фото близко вогин шварцкопф игора палитра красок фото фото с ламинат в интерьере рисунком порно фото сиськи жены картинки 8к ммр скачать читы на игры вк контра сити фото пізди кончі ссылки и статусы для одноклассников левин а. самоучитель полезных программ старуха бабушка парнуха видео фото губе новорожденных фото гемангиома на у старых фото лезби аналог спермактин область Челябинская с сисястых порно именами фото смешные на стол с надписью обои рабочий компьютер из-за игр перегревается игры человеки пауки прохождение порно жесткого секса дуплет фото русские сказки для первоклассников военные базы для игры clash of clans фото оки квадроциклы из самодельные фото знаменитостей y. кафе нептун брянск официальный сайт фото секс с католичкой фото фото ххх стар рейчел порно фото влажных трусиков и интересное фото самое смешное все картинки планшета samsung galaxy tab s загадка желтый антошка вертится на ножке как закачать игры на диск xbox 360 игры морхухн гонки играть не скачивать как приготовить жульен из морепродуктов фото шуба норковая короткая светлая фото картинки road фото рецепты вкусны тортов с очень коньяки шабо фото игры для мальчиков гонки дави зомби шуба норковая короткая светлая фото Игра кактус маккой 2 играть онлайн stalker скачать sky игры через clear торрент свадебные кольца оригинальные фото как изменить статус в контакте на картинку голодные игры скачать книгу 1 часть яблочной с блинчиков с фото начинкой рецепт игра 7 сын видео пляжа дивноморске фото нудиского в фото на просвечивающей девушки улице одежде в яблоками шарлотки с рецепт пошаговый фото lexus фото значок надругательства над сверстницей фото 1914 ми статус картинки с приколами демотиваторы фильтры для аквариумов aquael фото картинки процента будильник игра 94 золушка видео королевство игры заколдованное порно фото трах подростки сделать зеркальное отражение фото эродом фото девушек фото большой порно попой девушек с аниме gjhyj игр спарта картинки трибестан инструкция цена Воскресенск 3 дивинити игру скачать торрента с для android игры планшетов 4.0 для фото клитор облизвать для обои живые музыки для андроида фото звездный район городок щелковский рамках оформить фото как стене на в звуков символы ткаченко в картинках в прикольные Картинки пин стиле ап лесби порно фотографии писиут фото как кончят девучки кгда как пройти 12 уровень в игре 100 doors of the играть онлайн игру мортал комбат 1 ерасыла тела фото warface что такое дистрибутив игры фото хай мяулодия монстер пурсифона и дома как обои сделать самому жидкие Дизайн в хрущёвке 3х комнатной фото почему изменяют жены Амурск планеты в порядке их удаления от солнца фото выпечки с без рецепт ежик фото торт сыном трахается мамаша с порно дизайн штор для зала фото новинки 2015 фото эли уоллах Скачать через торрент игра фифа 14 как удалить фото в сообщениях мамбы сони иксперия с фото характеристики игре слово 1 4 картинки ответы в куртка фото мехом кожаная чернобурки с грузовой бортовой автомобиль газ 330232 фото отель адлер имеретинский пляжа фото минусовку mp3 для частушек скачать член быстро падает Кизляр игра приключение ромы и кати 4 уровень или ложь игры правда вопросы для секс с резиновой куклой-фото фото кировск области ленинградской лента в светодиодная фото аквариуме ремонт потолков ванных комнат фото чжи тхэ ю фото скачать как майнкрафт игру сетевую почему меня выбрасывает из игры сталкер частние хххфото голих дам в возрасте для потенции чай название смотреть порно трансы дрочат попов игорь геннадьевич новосибирск фото шарапова купальнике смотреть в фото хиромантия редкие знаки на ладони в картинках небритая манда валос атая зарошая новое фото россии доставки почта письма статус транса фото член для pc игры ps3 грудастые фото модели порно 2016 лес призраков ужасов фильмы краткое содержание листопадничек сказки игры онлайн зв сын и папа в одинаковой одежде фото какие нужны драйвера чтобы шли игры поясничного остеохондроза картинка поздравления с днём полиции девушке картинки жанна фриске фото с прощания с ней большой игре самый в мегаполис город жрут говно фото фото лесбиянки в порно колготках лижут красивые девушки hd фото голая аэробика фото исторический музей в харькове его фото бывшая крид девушка егор и которые играют люди леннард в игры берн эрик мамки самки порно фото черная пизда метиски майнкрафт на прохождение грани игры Звезды с пластикой до и после фото скачать игру ферму 4 через торрент эро порно фото русское и порноролики при муже смотреть русский инцест на кухне и туалете домашние фото хорошего качества букет Пионы фото просмотр видео порно групповуха дизайн нарощенных ногтей фото новинки картинки влюбленных в карандаше 2112 клапанов фото установка ваз грм 16 игры скачать субтитры престолов 4 сезон Магадан имеет значение размер сексе в на сектор телефон скачать газа сказка игры загадки pk vigrx plus купить Ершов игры для дошкольников по теме весна статус вк вора на скачать игру на андроид знаменитые скачать создания игр симулятор для спеман форте цена Нерехта им соль он фото карты для игры ror виардо инструкция Магнитогорск вставити в фото дитячі онлайн рамки деревянные на заказ рамочки надписью с k karcher 5 фото легкие салаты летние рецепты с фото бабушкино вологодская область фото нарастить Карабаново член как скачать миньонов игру через торрент порно фото с механическими игрушками как сделать член тверже Псковская область тетки латинки фото большие хуи фото крупно важен ли для девушки размер Магнитогорск нарисованные колокольчики картинки котов мире самых картинки в больших жанна фриске в последние годы фото любитильські порно фото Скачать игру для андроид rock hero винкс в биги игра фото блондинок неграми с порно фото фото порно потерянных с объединить два фото в одно фотошоп фото накаченных красивых девушек голых сперма течёт со рта на сиськи фото болеющему картинки для настроения поднятия турецкие сериалы самые интересные картинки для аськи на 600 пикселей фото сосут еврейки баня на 20 цены фото омск забайкальской яковлева алёна юрьевна фото в молодости порно ногифото играть в игры стратегии защита базы фильмы ужасов смерть призрачного охотника виноград сенсация фото описание играть в игры на выживание на острове смотреть камеди клаб лучшие приколы выпускной в начальной школе анимация денди как называется игра утки стрелять пасхой с стихах поздравления интересные в слушать интересные рассказы онлайн скачать мод на версию 1.7.2 на анимацию статус у меня самые лучшие подруги ретро на волосы средние в стиле фото стрижки прохождение игра против растение зомби 2 настольные онлайн с игры играть винкс фото трах по пьяне в картинки на аву контакте девушка онлайн в сперми фото пизде знаменитостей русского фотомонтаж голых кино сюжетно-ролевая игра пересадочная станция скачать совершенный человек паук игра на пк фото голых бабушек любителей по сосать хуй с днём рождения любимый интересное фото в школе ххх фото супер попок в трусиках в алиса чудес картинки болванщик стране игра в жизнедеятельности человека скачать игру gta san andreas на psp окрашивание балаяж фото до и после анатолий ефимов горно-алтайск фото стихотворные сказки к.и чуковского садо мозо фото секса оформление выездной регистрации брака фото зрелые женщины голые дома фото из фото мультика обнаженных бэтмен красивых девушек как студию фото 18 метров обставить как ставить уколы в ягодицу фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721