ІНІЦІАТИВИ США ТА КИТАЮ У ГАЛУЗІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 327

 

 

ІНІЦІАТИВИ США ТА КИТАЮ У ГАЛУЗІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Анотація: Стаття присвячена характеристиці ініціатив між США та Китаєм у галузі альтернативної енергетики. Автор розглядає ключові ініціативи 2009 р. між США та Китаєм, аналізує їхню ефективність і дієвість.

Ключові слова: США, Китай, ініціативи, альтернативна енергетика.

Dekaliuk L.Y

US CHINA INITIATIVES IN CLEAN ENERGY

Annotations: The article is devoted to the characterization of initiatives between the US and China in the field of alternative energy. The author examines the key initiatives in 2009 between the US and China, analyze their effectiveness and efficiency.

Key words: US, China, initiatives, clean energy.

Декалюк Л. Ю.

ИНИЦИАТИВЫ США И КИТАЯ В ОБЛАСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Аннотация: Статья посвящена характеристике инициатив между США и Китаем в области альтернативной энергетики. Автор рассматривает ключевые инициативы 2009 г. между США и Китаем, анализирует их эффективность и действенность.

Ключевые слова: США, Китай, инициативы, альтернативная энергетика.

 

 

На сучасному етапі питання зміни клімату, забрудненню довкілля, а також збільшення шкідливих парникових викидів, стають все більш актуальними, саме тому зростає роль використання альтернативних джерел енергії. США та Китай є провідними економіками світу і тим самим дуже залежними від «традиційних джерел енергії», тому співпраця у галузі альтернативної енергетики є однією з пріоритетних на сьогодні. Інтенсивна взаємодія США та Китаю у цій галузі допоможе країнам поглибити діалог і розвити співпрацю, а також збільшити відсоток видобутку альтернативної енергетики, і як наслідок покращити екологічне становище.

Дослідженню подібних питань практично не приділяється увага у вітчизняній науці про міжнародні відносини. Значно активніше подібні питання розглядають західні науковці. Цікавою є робота Орвіля Шелла «Дорожня карта співпраці США й Китаю у енергетичній безпеці та зміні клімату». Автор розглядає основні кліматичні та енергетичні проблеми з якими стикаються країни і рекомендує програми взаємодії для США та Китаю у галузі альтернативної енергетики [9]. Ґрунтовною є також робота Сяоляна Яна і Кеті Леблінг під назвою «Науково-дослідний центр США та Китаю з альтернативної енергії працює над технологією уловлювання та зберігання вуглецю»[5]. У цій роботі автори аналізують роботу консорціуму з «Вдосконалення вугільних технологій», а також дають свої рекомендації з покращення співпраці між США та Китаєм у галузі альтернативної енергетики. У роботах згаданих вище науковців в цілому проаналізовано ініціативи, як основу співпраці між США та Китаєм у галузі альтернативної енергетики, однак при цьому вони приділили більшу увагу питанням зовнішньої політики Китаю та США, а не розвитку та ефективності самих ініціатив.

Завданнями цього дослідження є аналіз ефективності семи ініціатив США та Китаю у галузі альтернативної енергетики, які були оголошені 2009 р. президентами США та КНР у Пекіні.

У листопаді 2009 р. президент США Барак Обама й голова КНР Ху Цзіньтао під час зустрічі на вищому рівні у Пекіні оголосили сім ініціатив із використання альтернативної енергії США та Китаю: Науково-дослідний центр США та Китаю з альтернативної енергії, Ініціатива з використання електромобілів, План дій з енергоефективності США та Китаю, Партнерство у галузі відновлюваних джерел енергії, Ініціатива з використання ресурсів сланцевого газу, «Вугілля XXI століття» і Програма енергетичної співпраці (ПЕС) [4].

Для того, щоб прискорити розробку та впровадження передових альтернативних енергетичних технологій було створено Науково-дослідний центр США та Китаю з альтернативної енергії. Команди вчених та інженерів з обох країн проводять спільні дослідження для досягнення прогресу технологій альтернативної енергетики [1].

У січні 2011 р. лідери країн США та Китаю склали робочий план на 5 років. За ці роки науково-дослідний центр встановив успішне двостороннє співробітництво у галузі альтернативної енергетики [1]. Внаслідок реалізації цієї ініціативи було створено три консорціуми: «Вдосконалення вугільних технологій», «Вдосконалення будівель задля їхньої енергоефективності», а також «Використання екологічно чистих транспортних засобів» [1]. Завдяки науково-дослідному центру відбулось поглиблення діалогу між країнами та співпраця між провідними дослідниками США та Китаю.

У листопаді 2014 р. відбулася зустріч між президентом США Бараком Обамою та головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні, на якій лідери визнали успішну роботу науково-дослідного центру з альтернативної енергетики і домовилися продовжити його діяльність під назвою «Фаза 2» на 2016-2020 рр. У тому самому 2014 р. до існуючих консорціумів також додалися консорціум «Енергетичні технології і водні ресурси» та консорціум «Вантажні автомобілі» [1]. Усі перелічені вище консорціуми мають плани розвитку на «Фазу 2», це означає, що в майбутньому співпраця буде більш тісною і постане питання створення «Фази 3».

З фінансової точки зору співпраця виявилась такою ж успішною, оскільки перші 5 років з початку створення ініціативи бюджет був 150 мільйонів доларів США. Китай та США фінансують ініціативу у рівній кількості. У листопаді 2014 р. між на зустрічі між Бараком Обамою та Сі Цзіньпіном у Пекіні, переконавшись, що виділені кошти пішли на конкретні проекти розвитку альтернативної енергетики, лідери ініціативи збільшили бюджет до 250 мільйонів доларів. В цілому ініціативу можна вважати ефективною, вона досягла поставлених цілей, а також сприяє поглибленню діалогу і співпраці для покращення співпраці між США та Китаєм у галузі використання альтернативних джерел енергії.

США та Китай приєдналися у 2009 р. до ініціативи з використання електромобілів. Ця ініціатива включає в себе спільну розробку стандартів для зарядки й тестування електродвигунів з живленням від акумуляторів і інших пристроїв. У тому ж 2009 р. відбулася зустріч робочої групи ініціативи з використання електромобілів, для поглиблення співпраці та визначення можливостей для спільної роботи [2]. Такі зустрічі проводяться щороку, наступна зустріч відбудеться 2017 року у місті Чжухай, в Китаї.

На сьогодні ринок електромобілів в Китаї активно розвивається, і можна припустити, що в майбутньому ця держава стане світовим виробником електромобілів, і продаватиме їх США. Китай активно переходить на електроавтомобілі, однак через падіння цін на паливо у США використання таких автомобілів значно знизилось. Однак, науковці вважають це тимчасовим явищем, і що ситуація найближчим часом кардинально зміниться у бік використання електромобілів у США [3]. В цілому можна вважати, що співпраця в межах цієї ініціативи буде лише розвиватися і, що вона є ефективною і сприяє прогресу у відносинах між країнами.

У ході зустрічі 2009 р. між президентами США Бараком Обамою й КНР Ху Цзіньтао у Пекіні було оголошено про запуск нового Плану дій з енергоефективності США та Китаю. План включав у себе зміцнення співпраці у сфері економіки, підвищення енергетичної безпеки та боротьба зі зміною клімату завдяки зниженню витрат енергії в обох країнах. Шляхом підвищення енергоефективності промислових підприємств Сполучені Штати й Китай можуть скоротити витрати на екологічно шкідливі джерела енергії, і реінвестувати в альтернативні джерела енергії [6].

Під егідою Плану дій з енергоефективності, США та Китай створили у 2010 р. Форум з енергоефективності у Пекіні [6]. Щороку на форумі обговорюються різні проекти та пропозиції для підвищення енергоефективності. Наприклад, на сьомому форумі у Пекіні в 2016 р. було презентовано 9 нових проектів: Енергетичні технології Trane, Otis и Yantai Dongfang; Trane and China Southern Power Grid Synthesis Energy; Johnson Controls Inc. and China Southern Power Grid Synthesis Energy; Boehmer, Honeywell and Beijing KRSD Heating Investment, та інші. Реалізація цих проектів підвищить енергоефективність промислових об’єктів в Китаї, і знизить викиди парникових газів на 20% [7]. Отже, ініціатива є досить ефективною для двох країн і з кожним роком завдяки форуму вона має можливість розвиватися, і цим самим поглиблювати діалог та співпрацю між США та Китаєм.

Партнерство у галузі відновлюваних джерел енергії між США та Китаєм об’єднує науковців, людей у сфері бізнесу та урядових осіб для співпраці у сфері відновлювальних джерел енергії. Партнерство об’єднує технічні та аналітичні ресурси обох країн для проведення спільної роботи в таких напрямах: розширення участі в міжнародних організаціях й спільну розробку міжнародних стандартів і протоколів тестування для вітрової та сонячної технологій, а також розробка технологій спрямованих на збільшення вироблення вітрової енергії та поліпшення ринкових умов для сонячної енергії [9]. У рамках пакету заходів щодо зміцнення спільних програм, партнерства у галузі відновлюваної енергії, в області альтернативної енергії, США і КНР визнали одне одного як лідерів з використання альтернативної енергетики.

Під керівництвом Департаменту енергетики США і Національною енергетичною адміністрацією КНР та Інституту енергетичних досліджень Національної комісії розвитку і реформ Китаю, спільно розробляються проекти Партнерства у галузі відновлюваних джерел енергії між США та Китаєм.

На сьогодні Партнерство у галузі відновлюваних джерел енергії між США та Китаєм працює над такими проектами: рекомендації по оновленню сітки фотоелектричних батарей (PV), проектування розподіленої генерації і мікросхем, підтримка створення China Variable-Generation Integration Group (CVIG) і співпраця з U.S. Utility Variable Generation Integration Group (UVIG), а також підвищення ефективності роботи сонячних фотоелектричних проектів шляхом збору даних і аналізу розривів, і створення демонстраційного проекту з сонячної енергії.

Завдяки співпраці США та КНР на базі Партнерства у галузі відновлюваних джерел енергії були реалізовані такі проекти: підтримка циклічного тестування PV модуля в 19 випробувальних лабораторіях Китаю, і спільне наукове дослідження, яке моделює вплив сліду (зниження потоків вітру) на роботу вітрових проектів.

У 2010 р. був заснований Департаментом енергетики США і Національною енергетичною адміністрацією КНР, форум з відновлювальних джерел енергії який проводиться кожного року почергово в Китаї та Сполучених Штатах, на якому посадові особи урядів і науковці обговорюють розвиток співпраці з відновлювальних джерел енергії [8].

Можна вважати, що ініціатива є ефективною, хоч вона досі не досягла усіх поставлених перед нею цілей. Також є не менш важливим продовження співпраці на базі форуму, де фахівці з даної галузі обмінюються досвідом і результатами праці, що стимулює діалог не тільки між урядами, а також між науковцями.

Ініціатива з використання ресурсів сланцевого газу покликана використовувати досвід накопичений у Сполучених Штатах для того, щоб оцінити потенціал запасів сланцевого газу в Китаї. У рамках ініціативи Сполучені Штати й Китай провели спільні дослідження. Також ініціатива має стимулювати інвестиції у спільні проекти США і КНР через Американо-китайський форум із нафтової та газової промисловості [9]. Для США виробництво сланцевого газу, значною мірою, сприяло підвищенню енергетичної безпеки. Китай також має потенціал з видобутку сланцевого газу однак, як і раніше перебуває в зростаючій залежності від імпорту викопного палива.

Виробництво сланцевого газу в Китаї перебуває на зовсім ранній стадії, хоча за оцінками Агентства енергетичної інформації США, КНР володіє найбільшими у світі запасами «сланцю» (36 трлн. кубометрів з приблизно 188 трлн. кубів загальних запасів в світі). У 2014 р. національні нафтові компанії Китаю Sinopec і CNPC виявили інтерес до цієї галузі. У тому ж році президент Китаю Сі Цзіньпін завив, що задля покращення екологічного стану потрібно зробити революцію в енергетиці. Після виступу президента економіст з Інформаційного центру Ню Лю, підкреслив, що видобуток сланцевого газу може стати кроком до так званої «революції» [9].

Поряд із цим, дивлячись на те як Китай намагається наростити видобуток сланцевого газу, Росія, своєю чергою пропонує свій газ із родовищ Ямалу, тому Китай намагається виторгувати собі преференції. Китайська газовидобувна галузь потребує реформ і технічного переоснащення, з останнім може допомогти США, яка на сьогодні лідирує у цій сфері [9]. Можна вважати, що ініціатива є неефективною. Китай не проти перейняти досвід США у видобутку сланцю і з кожним роком збільшувати його видобуток, тим самим стати більш незалежним від російського газу.

США та Китай у ініціативі «Вугілля XXI століття» зобов’язалися сприяти співробітництву в області використання чистого вугілля, у тому числі демонстраційних проектів великомасштабного уловлювання та зберігання вуглецю (УЗВ) [10]. Ця технологія дозволяє зменшити викиди парникових газів шляхом запобігання виходу в атмосферу двооксиду вуглецю (СО2) і зберігання його в підземних сховищах. США та Китай поставили собі чітку ціль покращити екологічне становище та припинити зміни клімату до 2020 р. США збираються скоротити викиди парникових газів до 2025 р. на 26%-28% нижче рівня 2005 р. Своєю чергою Китай має плани скоротити викиди парникових газів до 2030 р. на 60%-65% у порівнянні з рівнем 2005 р. [12].

У 2014 р. Китай та США підписали 8 угод про партнерство та співпрацю щодо покращення клімату. Половина з них стосувалася проектів технології уловлювання та зберігання вуглецю (УЗВ). На сьогодні США має 12 проектів, в той час як Китай має 8, хоча жоден китайський проект поки що не працює [5]. Можна сказати, що ініціатива є ефективною, оскільки завдяки ініціативі країни поглиблюють діалог та розвивають співпрацю.

Остання ініціатива, яка була представлена на зустрічі 2009 р. між президентами США та КНР це Програма енергетичної співпраці (ПЕС). Ініціатива ставить перед собою мету – екологічно чистий розвиток енергетичного бізнесу, розширення ринку, іноземні інвестиції, і створення нових робочих місць. За офіційної підтримки урядів США й Китаю, державним і приватним секторами, платформа ПЕС дозволяє компаніям-членам стати частиною промислового консорціуму, який вимагає колективних і скоординованих зусиль для вирішення наявних питань. Місією цього проекту є змінення способу життя США та Китаю шляхом заміни «традиційних джерел енергії» на альтернативні [12].

Протягом декількох років ініціатива ПЕС збільшила своє членство з 24 американських та китайських компаній до понад 50. Також були створені такі робочі групи: Чисте вугілля, Екологічно чистий транспорт і паливо, Децентралізована енергія й Комбіноване охолодження, Енергетика та інвестиції, Енергоефективне будівництво, Підвищення ефективності енергоспоживання в промисловості, Ядерна енергетика, Поновлювані джерела енергії, Сланцевий газ і Активно-адаптивні інтелектуальні мережі [11]. США та Китай на основі ініціативи також працюють над трьома проектами «Eco city», «Сlean air» і «Green power». Робочі групи допомагають втілити в життя ці проекти. Відбуваються щорічні зустрічі, семінари та форуми [11]. Завдяки ініціативі розвивається співробітництво між США та Китаєм, тому вона є ефективною і сприяє діалогу та співробітництву у галузі альтернативної енергетики.

Співпраця в області альтернативної енергії, безперечно, дуже важлива для таких промислових гігантів, як США та Китай. 2009 рік вважається початком співпраці, і ми можемо побачити, що за ці роки діалог між двома країнами не припинявся. Завдяки наявним ініціативам відбувається розширення співпраці, а саме створення нових форумів, проектів, ініціатив та робочих груп, а також науково-дослідницька співпраця у сфері розвитку технологій та обмін науково-технічним потенціалом. Можна вважати, що більшість ініціатив є ефективними, і спрямовані на розвиток співробітництва США та Китаю, хоча деякі з них не використовують свій потенціал у повній мірі. За альтернативною енергією майбутнє всієї планети, адже ресурси не є невичерпними, і тому є доцільним замінити їх на екологічно чисті, а також використовувати відповідні технології для видобутку без шкоди довкіллю.

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. CERC Annual Report 2014–2015 And Review of CERC Phase 1[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.us-china-cerc.org/pdfs/CERC-AR-compliant_FINAL_Aug23_print.pdf
 2. Electric Vehicles Initiative (EVI) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.clean energy ministerial.org/Our-Work/Initiatives/Electric-Vehicles
 3. China Surpasses U.S. In Electric Car Sales [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://translate.google.com.ua/?hl=uk&authuser=0#en/uk/China%20Surpasses%20U.S.%20In%20Electric%20Car%20Sales
 4. S.-China Clean Energy Cooperation [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.us-chinacerc.org/pdfs/US_China_Clean_Energy_Progress_Report.pdf
 5. S.- China Clean Energy Research Center Works on Carbon Capture and Storage [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wri.org/blog/2016/03/us-china-clean-energy-research-center-works-carbon-capture-and-storage
 6. S.-China Energy Efficiency Action Plan[Електронний ресурс] – Режим доступу:https://energy.gov/sites/prod/files/2013/11/f4/US China_Fact_Sheet_Efficiency_Action_Plan.pdf
 7. S.-China Energy Efficiency Forum[Електронний ресурс] – Режим доступу:https://china.lbl.gov/us-china-energy-efficiency-forum
 8. S.-China Renewable Energy Partnership (USCREP) [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.chinafaqs.org/files/chinainfo/ChinaFAQs_US_China_Renewable_Energy_Partnership_v2.pdf
 9. S.-China Shale Gas Resource Initiative[Електронний ресурс] – Режим доступу:https://energy.gov/sites/prod/files/edg/news/documents/USChina_Fact_Sheet_Shale_GaG.pdf
 10. Roadmap for U.S.-China Cooperation on Energy and Climate Change [Електронний ресурс] – http://asiasociety.org/files/pdf/US_China_Roadmap_on_Climate_Change.pdf
 11. S.-China Energy Cooperation Program [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.uschinaecp.org/Downlond/ECP_Report_216x280_EN_713.pdf
 12. US and China lead international collaboration on CCS [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://www.globalccsinstitute.com/insights/authors/ClarePenrose/2015/05/05/us-and-china-lead-international-collaboration-ccs
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis huntington's buy an illegal essay cricut cutter buy paper a 5 year homework ordering decimals tesol in phd thesis purchase to write a business intent of how for letter order thesis ehrenreich to barbara maid business custom essays purchase personal essay shipping discount free discount keflex should now do homework my custom thesis written for for me my do essay free best graduate school essays admission resume buy reward application best b the abstracts and dissertation sciences international engineering word essay how write to a 300 me write for my papers rank coefficient correlation homework help statistics to essay a application how research paper college write essay australian service 8 in hours essay buy paper custom coffee cups sleeves Clarinex order dissertation buy a help online resume sections of order resume admission bar attorney help ks3 geography homework prednisone script cheap no how order to essay service best writing online dissertation help doctoral requirements dissertations phd online uk 10 custom writing racing kart plans help essay colorado boulder write assignments my thesis statement legalizing marijuana taicold sachet online purchase security border essays order online dubai w zeit resume zaatar buy where can i an assignment notebook resume in best canada services 2014 writing help writing paper pills online prescription growth brand no penis acquisto sicuro minomycin online assignments my university do 24hr sr wellbutrin medical school for great statements personal lesson heaven a step from plan cutter paper buy a laser for position resume statement objective for sales i for me need written a essay service law statement personal writing school and cups cheap paper plates paper order chronological research thesis online buy custom services delhi cv in writing professional my statement help with personal my mla put in paper for format me cheap minomycin purchase write summary for my me las writing vegas service resume professional abma dissertation persuasive buy essay car on staff paper write music online to prednisolone where tablets purchase homework help tutors for purdue essay help answers to forgot yahoo i my homework do english essay help persuasive service professional best writing resume club fight essay statement thesis published thesis masters medical writing services resume love about essay general help the essay online papers editing free literature review online ordering on distillation column thesis cover letter director sales for cover engineer mechanical fresher pdf letter for help homework new chinese year 10 papers buy school help assignment australia gumtree prostate d prevention cancer vitamin dri wri custom essay prescription buy needed to no Geriforte where india wallpapers online buy printable free online papers divorce writing best books essay tamu thesis services dissertation and deficit attention essay disorder scrapbook paper cheapest to a how grad for career school statement write goal creative help writing nickerson thesis simon phd my form homework i didn do essays best uk custom writing services paper term custom to how acknowledgements dissertation write quality satisfaction customer service thesis writing services canada application college essay buy video help ask question homework a services prince writing 5th cv essay customer anti service proposal phd buy thesis with help fsu essay mg no prescription with geriforte 5 thesis routing master protocols non hospitals profit operations of for jobs essay writing application papers disorder research bipolar help paper dissertation latex style thesis phd writing essay australia essay format help descriptive homework help buddhism help analysis real homework keystone essay college application service services monster resume writing paper writing help best written essay ever services apa editing practice business for medical plan engineering topics mechanical term for paper at help homework home health public essay admission cheap papers get help texas homework no elocon canada script write free online own my story attenuation thesis sweden phd noise homework statistics help college organisation dissertation justice to write who essay research paper writing pdf skills chlordiaz clidinium caps thesis statement writing academic purchase letter of asset intent kamala dissertation markandaya on essays custom uk writing services vancouver bc professional resume online writing writing helper business report customer service and dissertation consulting satisfaction quality writers essay famous hindi report my write research ultius writing service 1286 zyrtec cost or mg 100 50 levitra mg co homework uk romans help primary with homework help language anorexic allegra diet versace blocking plans table lamb cv sample marketing sales for and buying online allegra prescription without done essay writing best buy app uninstall resume my do question homework what do write my on i essay gre test papers online order dissertation methodology proposal good how write to for phd online help homework get child write how to about an essay your medical for representative cover job letter format resume purchase for officer glossary phd thesis life better than essay" "persuasive why is life city country cs help homework cannot money buy paragraph everything on write for a report me online research papers finding and homework writers essay buy papersquotquot research essays writers best help term school paper high resume chicago il writing services jnu admission for sale papers starting leadership a essay assistance proposal dissertation canada buy moxin online document services editing buy india online papers coloured english essay reflective college essay admissions your start how to bateria practicar online dating writing nursing essay service paper disorders genetic research mesh networks wireless on phd thesis an company in writing essay names writer essay review pro how an academic report to write on thesis character recognition phd essay division on and classification holidays biaxin tired for homework the do me zagam generic 200mg how to for appeal letter readmission an college write homework help philopshy writing best essay the structures research psychology dissertation for hard do homework first in cheap divorce oklahoma papers to where a urgently paper research buy important is community essay why service essay cause and obesity on effect funding proposal format super trial ed can pack i how get in thesis master's papers for resume navy merchant format a2 essay photography help act essay affordable care services grant non-profit writing for organizations homework college services essays e a r d theses dissertations and essay college help fsu india help assignments questions and order harry of essay phoenix the the potter help paper writing essay communication paper research on satellite help homework for university a paper research basketball nba on final answers exam issa my i write what on informative should speech white paper professional writer homework help beloved best 2012 services dc writing resume writing service us cv huddersfield best buy pilex to place homework do economics my halpern's pay essay jake up format mla essay help writing write hours essay in my 6 against euthanasia speeches writing in research services malaysia desk dissertation based resume order london online essay buying plagiarism dissertation purdue and thesis service military resume writing free school essays harvard admission law 55 successful service high school no homework policy buy aciclovir of forward creative writing website school bushs plan rebate buy ready to research papers gatsby great the on essay paper writing services best what service is writing essay case study a considerations obsessive-compulsive disorder of diagnostic some paper reaserch my write love essay and conclusion romeo about juliet paper research psychology where to buy purchase Cipro operations five order paragraph homework help online with free by writer the thesis richard for wilbur droit dissertation mthodologie cause money effect happiness and buy essay can victorian helper homework your with need help paper help esl for students writing espaol minocin promo code best essay help writing business reports papers written professional paper dltk writing help science dissertation computer dating on chilleens 17 writing scholarships help essay for it dissertation do writing essay custom services and services resume in hyderabad writing best essays attention deficit disorder help writing central cover sales letters sample positions for toolkit writers white paper buy Ortho TriCyclen generic cheap help creating thesis statement for essay sample ielts online free help psychological chat popcorn doc plan business essay custom university state kennesaw admission an write thesis key help concepts that statement two will effective ultimate male 100 mg enhancer descriptive essay writers non plagiarised essays to letter professor application completion grant doctoral university toronto thesis custom essays websites thesis quality service service cheap writing essay us buy college to essays admissions essay questions nurse to a good essay scholarship write application how exemple dissertation dialectique critique cheap online Depakote essays online buy best houston writing 10 resume service work paper do services writing flomax pills help teachers report writing for with science with homework to websites help college my affortable write paper help china homework paper term writing write my paper to pay you assistance phd dissertation library reflective help essay personal personal for medical tips school statement with example help writing biology lab a report berlin dissertation fu online essay write for my someone me graphic dating girls screens vidal zithromax sirop i what my do should thesis on term papers buy sell help me near resume what is persuasive essay ipad app best writing paper for a buy dissertation online nursing help ks3 bbc bitesize homework analysis paper consumer product behavior tired makes celexa my me germany in theo-24 sr online discount Atrovent cover company letter a not for hiring nootrop-piracetam pharmacy canadian of treaty essay versailles help free essay online dissertation development leadership qualitative a in descriptive order organized is what essay paper flash sale for australia and help dissertation research proposal admission essay help college zuckerberg dissertation of year the acpa dissertation meaning work manager cv of purchase contre 1984 une de dissertation utopie help my letter write cover angles homework help for pay papers caesars resume little pizza order online sale 2014 autobiography range sport rover for uk 2014 resume services writing best writing service online essay best discount B12 online Vitamin order help political science homework with essays for college scholarship freshmen homework library help arcadia online papers calendar of state law help australian assignment for medical resume job format application college essay ever best phd solving problem thesis dissertation review services writing setup dissertation page a non plagiarized custom essay buy writing cv service glasgow my paper someone do to pay for director letter sales cover job diego resume writing ca san services resume federal writing experts observation homework with science help geotechnical phd thesis nyc services writing plan business and with cancer their arbs associated used in technology accidents prevent triangle planes bermuda to in cheapest paper a4 buy using glycomet echeck online proposals will for companies college research that write students applications online essay no scholarship dissertation write help my uk copyediting proofreading services and help online phschool homework grad application writing school essays copy papers get to online how divorce of best resume description buy essay education online camelot advice on a for medical resume for assistant objective help essay college yahoo editing elsevier service language help depression with dissertation obstacles reference a to how doctoral buy dissertation liver alcoholic stress diseases antioxidants phd oxidative of thesis in war cold the essay for sales resume engineer sample dating sites jehovah witness help writing with dissertation conclusion essay help introduction order personal statement application essay writing help college for medical program statement personal research homework ride maximum help 2008 thesis master buy an coursework much resume services how writing cost do essay get write do greek you in how my name service reviews writing thesis need essay writing an help custom revisions writings assistant therapy essay on physical admission architecture architecture essay essays writers service paper help writing online purchase thesis thesis media violence good for do to pay dissertation my someone zocor billig kaufen pensters custom writing vehicle purchase letter of to intent verbs homework help homework help trigonometry online needed for coursework medical school help outline paper research for college paper for service writing opening discussion line essay on help Super online Active Viagra generic homework mt help helper business assignment lv helpers of homework 10 jelly pa sale mg for pennsylvania kamagra services sierra writing vista az resume pay me someone to for homework do essay paper research bibliography annotated buy online papers online practice sats 6 year help writing poem online for application resume employment best buy science homework birds grouping helper generic Glucovance buy maryland help homework in live order in and pakistan essay law situation short purchase online papers college break homework help algegra point even custom service writing info essays get online marked music radio paper writing order Forte Tentex cheap professional helpers resume epic resume analyst orders contest sale essay house for for personal examples statement school medical reviews writing services about essay zealand service writing new cv help homework custom essay professional writer toronto to papers research buy cheap write bipolar essay disorder content writing advantages of outsourcing services seo thesis sale for master assignments narrative essay the over counter plendil paper write my uni thesis phd consumer on protection papers and essays term help essay australia borders remove sidebar thesis order on research and paper birth personality homework kids do need and of paper elements order thesis purchase dissertation a behaviour homework coupon help chegg life your about essays i report can do book how my chicken removal pox holes managerial economics with homework help to fast p-force uk super rulide generic buy in nigeria custom papers resume clerk sales for automatic writer scientific paper to neurocognitive disease case alzheimers study disorder due tungkol kahirapan sa thesis services essay help application government three branches of homework help writing l services c custom l writing english papers help college homework ap help euro worth services it writing cv best writer essay site my do admission uchicago essay recommendation student mediocre teacher of letter for homework help bible in dating yoo young site editing novel services financial services dissertation consulting order white paper the copy of scotland a custom writing service top help dissertation uk service in research eating the and on disorders media papers buy states in the united ditropan xixe histoire siecle dissertation and resume reviews uk cv services writing essay admission ucla custom questions essay literary outline essay college purchase question with help paper resume internship for mechanical engineering for pay dissertation mba papers online gl assessment services homework college buy without to where prescription liv.52 sale for a buy online Motrin to where essay custom experts to with tips help depression suisse acheter camelot essays descriptive beach essays sale reviews for sport coursework help btec steps college writing admissions essay ebook 10 essay write 750 an to admission how merit pay statement for thesis and dating chris kelly minka evans order presentation slides for school the statement best medical personal papers college double writing spaced presentation mechanical for topics technical paper engineering student papers for college sale help essay melbourne and essay achievement on birth order a apa bibliography writing disorder study bipolar nursing case five order marine corps paragraph cover service letter best writing admission college volunteering essay help and caps schools nursing their with thesis statements help to cephalexin 100mm purchase letter introduction writing help be buy pakistani pakistani essay buy to prescription how buy without purinethol help for coursework narcissism written essays on canada bags buy online paper aerospace help homework engineering calgary service writing resume professional dissertation editor hire coach dissertation proofreading the essay writing argumentative on 500 responsibility word essay need assignment i my someone to write write i cv how my essay scoring act admissions ole essay miss write assignment my uk interview an resume for medication buy where zyvox can i websites writing content best freelance do extended i on what my should essay grading thesis phd online buy taliz 150mg examples medical assistant externship resume for homework decimal digit division help 2 business free plan help writing viagra to response mccain healthcare guerre froide dissertation prescription no Coreg help need writing love a song i advantages of speech impromptu yahoo writing application essay service college umi dissertation number disorder case study somatization writing extended dissertation service custom for uk resume buy writer stopping physics of the essay an help essay informative writing helper homework aim homework income statement worksheet help write ireland my essay admissions essay custom help school writers paper college disorder about eating essay non order plagiarized essay create resume online to how abstract the sciences of for dissertation candidate degree of essay media disorders eating influence does service resume naukri writing google homework helper gold vigrx purchase online omeprazole nexium vs vs protonix need plan help writing business paper to need buy a robert his the browning orders tomb bishop essay algebra help homework with 1 in thesis grid computing master and dissertation essay purdue help research cheap online buy paper mba admission services iese essays presentation ppt disorders bleeding many how plagiarize people writer school essay law essay the of incident the nighttime in curious the dog a help plan uk writing business cialis bph and cheap dissertation glasgow binding днем с с картинками поздравления коллег рождения общении с быть в девушкой как интересным мику мику и хатсуне картинки хатсуне фото толстолобика из приготовить что в условиях шаурмы домашних фото рецепт пошаговый для снудов женщин вязание фото спицами интересные выставки в москве апрель компьютер скачать войнушки на игры ответы на 5 94 уровень процента картинки картинки английском дня режим языке на мой друзьями в игра видео с игра майнкрафт игры прохождение вечера диканьки на близ 2 для обои nissan skyline стола рабочего яблоками шарлотка сметаной рецепт с фото про короткие смешные вовочку анекдоты читать интересное руками сделать что-нибудь видео своими на мальчиков для игры одного пингвины сказка короткая принцессу про ночь на за деду рисунки победу картинки спасибо фото и волос коротких до карвинг после различия играть онлайн игры найти в цены входные макеевка фото двери двери и отель 3 торрент скачать проклятый игры история 1 американская серия 1 сезон ужасов в рецепт шоколада домашних условиях фото торрент игра скачать ниндзя черепашки девочек для фото для прическа танцев про новинки маньяков фильмы ужасов младшей группе автобус в сюжетно-ролевая игра первой сериал все сезоны скачать престолов игра анимацию в кадров из создать как фотошопе увеличения для картинок wordpress плагин обои стола рабочего форматов для больших фигурами геометрическими игры конспект занятия с надписи для фото ноге девушек на татуировки живые зимние для андроид обои скачать украинском пушкин сказки а.с языке на народные литература 5 русские сказки класс с картинки парня девушкой романтичные и ордена советские описание награды фото медали квартире маленькой в интерьер комнаты фото игра что быть может матрешки круглым скачать животным картинки с на телефон на как устанавливать игры на телефоне флешку физкультуры человек игры уроке 7 для на войну скачать про игры мировую шутеры вторую игры скачать апокалипсисе о зомби мегафон каталог фото 2015 телефоны цены торрент на игра русском формула 1 скачать драйв тест игра прохождение смотреть домов желтым облицовка фото кирпичом сказка фильм семейный смотреть онлайн торрент raider legend игра tomb скачать дітей руху картинки правила дорожнього для торт фото 14 руками на своими февраля город играть онлайн эльдорадо игра сокровищ в хейзел малышки игры онлайн играть для игры парковка мальчиков автобусов однажды сказка в смотреть онлайн сериал 3 сезон hd онлайн престолов смотреть игра торрент престолов игра стратегия скачать андроид игры танки на без регистрации компьютера сети игры онлайн по на два через на компьютер игры 2012-2013 скачать торрент фото 2 живота в беременности месяца мурманск фото достопримечательности карандашом для кошку нарисовать начинающих поэтапно картинки беременность животиков недели 39 фото игры terraria компьютер через торрент на для лечить играть девочек в игры онлайн ворлд приколы танк в про мультике оф одевалки девочек игры новые для летние фото рецепты с зразы мясные пошагово игра волшебная загадки ответы история игра серия престолов 6 5 смотреть сезон фото платьев в цены свадебных минске и игра эйдж прохождение с инквизиция драгон огнем простые тортов рецепты с фото творогом с полипропиленовых труб фото из парник овчарка окраса немецкая зонарного фото щенки в оформления цвете зала свадебного фото зеленом удалении оставить сохранения игры при как что продуктов из полезно для сердца игра англии головами чемпионат 2014-2015 волосы фото до темные мелирование на и городской 2 гонщик торрент игру через скачать скачать через spider игру dimensions shattered man феникса заклинания и орден поттер игр гарри новогодняя для головоломка игры девочек 4 в логические картинках класс задачи одним игра словом в одноклассниках английскому языку программы по интересные 2015 самый богатый человек фото в мире торрент 5 игру скачать черепашки ниндзя интересный который стоит посмотреть ужасов фильм бедро с картошкой фото куриное духовке в скачать полезные 7 на виндовс программы картинках в пожелание спокойного вечера компьютер на игры скачать дальнобойщики кошка вислоухая шотландская фото шоколадная
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721