ІНІЦІАТИВИ США ТА КИТАЮ У ГАЛУЗІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 327

 

 

ІНІЦІАТИВИ США ТА КИТАЮ У ГАЛУЗІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Анотація: Стаття присвячена характеристиці ініціатив між США та Китаєм у галузі альтернативної енергетики. Автор розглядає ключові ініціативи 2009 р. між США та Китаєм, аналізує їхню ефективність і дієвість.

Ключові слова: США, Китай, ініціативи, альтернативна енергетика.

Dekaliuk L.Y

US CHINA INITIATIVES IN CLEAN ENERGY

Annotations: The article is devoted to the characterization of initiatives between the US and China in the field of alternative energy. The author examines the key initiatives in 2009 between the US and China, analyze their effectiveness and efficiency.

Key words: US, China, initiatives, clean energy.

Декалюк Л. Ю.

ИНИЦИАТИВЫ США И КИТАЯ В ОБЛАСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Аннотация: Статья посвящена характеристике инициатив между США и Китаем в области альтернативной энергетики. Автор рассматривает ключевые инициативы 2009 г. между США и Китаем, анализирует их эффективность и действенность.

Ключевые слова: США, Китай, инициативы, альтернативная энергетика.

 

 

На сучасному етапі питання зміни клімату, забрудненню довкілля, а також збільшення шкідливих парникових викидів, стають все більш актуальними, саме тому зростає роль використання альтернативних джерел енергії. США та Китай є провідними економіками світу і тим самим дуже залежними від «традиційних джерел енергії», тому співпраця у галузі альтернативної енергетики є однією з пріоритетних на сьогодні. Інтенсивна взаємодія США та Китаю у цій галузі допоможе країнам поглибити діалог і розвити співпрацю, а також збільшити відсоток видобутку альтернативної енергетики, і як наслідок покращити екологічне становище.

Дослідженню подібних питань практично не приділяється увага у вітчизняній науці про міжнародні відносини. Значно активніше подібні питання розглядають західні науковці. Цікавою є робота Орвіля Шелла «Дорожня карта співпраці США й Китаю у енергетичній безпеці та зміні клімату». Автор розглядає основні кліматичні та енергетичні проблеми з якими стикаються країни і рекомендує програми взаємодії для США та Китаю у галузі альтернативної енергетики [9]. Ґрунтовною є також робота Сяоляна Яна і Кеті Леблінг під назвою «Науково-дослідний центр США та Китаю з альтернативної енергії працює над технологією уловлювання та зберігання вуглецю»[5]. У цій роботі автори аналізують роботу консорціуму з «Вдосконалення вугільних технологій», а також дають свої рекомендації з покращення співпраці між США та Китаєм у галузі альтернативної енергетики. У роботах згаданих вище науковців в цілому проаналізовано ініціативи, як основу співпраці між США та Китаєм у галузі альтернативної енергетики, однак при цьому вони приділили більшу увагу питанням зовнішньої політики Китаю та США, а не розвитку та ефективності самих ініціатив.

Завданнями цього дослідження є аналіз ефективності семи ініціатив США та Китаю у галузі альтернативної енергетики, які були оголошені 2009 р. президентами США та КНР у Пекіні.

У листопаді 2009 р. президент США Барак Обама й голова КНР Ху Цзіньтао під час зустрічі на вищому рівні у Пекіні оголосили сім ініціатив із використання альтернативної енергії США та Китаю: Науково-дослідний центр США та Китаю з альтернативної енергії, Ініціатива з використання електромобілів, План дій з енергоефективності США та Китаю, Партнерство у галузі відновлюваних джерел енергії, Ініціатива з використання ресурсів сланцевого газу, «Вугілля XXI століття» і Програма енергетичної співпраці (ПЕС) [4].

Для того, щоб прискорити розробку та впровадження передових альтернативних енергетичних технологій було створено Науково-дослідний центр США та Китаю з альтернативної енергії. Команди вчених та інженерів з обох країн проводять спільні дослідження для досягнення прогресу технологій альтернативної енергетики [1].

У січні 2011 р. лідери країн США та Китаю склали робочий план на 5 років. За ці роки науково-дослідний центр встановив успішне двостороннє співробітництво у галузі альтернативної енергетики [1]. Внаслідок реалізації цієї ініціативи було створено три консорціуми: «Вдосконалення вугільних технологій», «Вдосконалення будівель задля їхньої енергоефективності», а також «Використання екологічно чистих транспортних засобів» [1]. Завдяки науково-дослідному центру відбулось поглиблення діалогу між країнами та співпраця між провідними дослідниками США та Китаю.

У листопаді 2014 р. відбулася зустріч між президентом США Бараком Обамою та головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні, на якій лідери визнали успішну роботу науково-дослідного центру з альтернативної енергетики і домовилися продовжити його діяльність під назвою «Фаза 2» на 2016-2020 рр. У тому самому 2014 р. до існуючих консорціумів також додалися консорціум «Енергетичні технології і водні ресурси» та консорціум «Вантажні автомобілі» [1]. Усі перелічені вище консорціуми мають плани розвитку на «Фазу 2», це означає, що в майбутньому співпраця буде більш тісною і постане питання створення «Фази 3».

З фінансової точки зору співпраця виявилась такою ж успішною, оскільки перші 5 років з початку створення ініціативи бюджет був 150 мільйонів доларів США. Китай та США фінансують ініціативу у рівній кількості. У листопаді 2014 р. між на зустрічі між Бараком Обамою та Сі Цзіньпіном у Пекіні, переконавшись, що виділені кошти пішли на конкретні проекти розвитку альтернативної енергетики, лідери ініціативи збільшили бюджет до 250 мільйонів доларів. В цілому ініціативу можна вважати ефективною, вона досягла поставлених цілей, а також сприяє поглибленню діалогу і співпраці для покращення співпраці між США та Китаєм у галузі використання альтернативних джерел енергії.

США та Китай приєдналися у 2009 р. до ініціативи з використання електромобілів. Ця ініціатива включає в себе спільну розробку стандартів для зарядки й тестування електродвигунів з живленням від акумуляторів і інших пристроїв. У тому ж 2009 р. відбулася зустріч робочої групи ініціативи з використання електромобілів, для поглиблення співпраці та визначення можливостей для спільної роботи [2]. Такі зустрічі проводяться щороку, наступна зустріч відбудеться 2017 року у місті Чжухай, в Китаї.

На сьогодні ринок електромобілів в Китаї активно розвивається, і можна припустити, що в майбутньому ця держава стане світовим виробником електромобілів, і продаватиме їх США. Китай активно переходить на електроавтомобілі, однак через падіння цін на паливо у США використання таких автомобілів значно знизилось. Однак, науковці вважають це тимчасовим явищем, і що ситуація найближчим часом кардинально зміниться у бік використання електромобілів у США [3]. В цілому можна вважати, що співпраця в межах цієї ініціативи буде лише розвиватися і, що вона є ефективною і сприяє прогресу у відносинах між країнами.

У ході зустрічі 2009 р. між президентами США Бараком Обамою й КНР Ху Цзіньтао у Пекіні було оголошено про запуск нового Плану дій з енергоефективності США та Китаю. План включав у себе зміцнення співпраці у сфері економіки, підвищення енергетичної безпеки та боротьба зі зміною клімату завдяки зниженню витрат енергії в обох країнах. Шляхом підвищення енергоефективності промислових підприємств Сполучені Штати й Китай можуть скоротити витрати на екологічно шкідливі джерела енергії, і реінвестувати в альтернативні джерела енергії [6].

Під егідою Плану дій з енергоефективності, США та Китай створили у 2010 р. Форум з енергоефективності у Пекіні [6]. Щороку на форумі обговорюються різні проекти та пропозиції для підвищення енергоефективності. Наприклад, на сьомому форумі у Пекіні в 2016 р. було презентовано 9 нових проектів: Енергетичні технології Trane, Otis и Yantai Dongfang; Trane and China Southern Power Grid Synthesis Energy; Johnson Controls Inc. and China Southern Power Grid Synthesis Energy; Boehmer, Honeywell and Beijing KRSD Heating Investment, та інші. Реалізація цих проектів підвищить енергоефективність промислових об’єктів в Китаї, і знизить викиди парникових газів на 20% [7]. Отже, ініціатива є досить ефективною для двох країн і з кожним роком завдяки форуму вона має можливість розвиватися, і цим самим поглиблювати діалог та співпрацю між США та Китаєм.

Партнерство у галузі відновлюваних джерел енергії між США та Китаєм об’єднує науковців, людей у сфері бізнесу та урядових осіб для співпраці у сфері відновлювальних джерел енергії. Партнерство об’єднує технічні та аналітичні ресурси обох країн для проведення спільної роботи в таких напрямах: розширення участі в міжнародних організаціях й спільну розробку міжнародних стандартів і протоколів тестування для вітрової та сонячної технологій, а також розробка технологій спрямованих на збільшення вироблення вітрової енергії та поліпшення ринкових умов для сонячної енергії [9]. У рамках пакету заходів щодо зміцнення спільних програм, партнерства у галузі відновлюваної енергії, в області альтернативної енергії, США і КНР визнали одне одного як лідерів з використання альтернативної енергетики.

Під керівництвом Департаменту енергетики США і Національною енергетичною адміністрацією КНР та Інституту енергетичних досліджень Національної комісії розвитку і реформ Китаю, спільно розробляються проекти Партнерства у галузі відновлюваних джерел енергії між США та Китаєм.

На сьогодні Партнерство у галузі відновлюваних джерел енергії між США та Китаєм працює над такими проектами: рекомендації по оновленню сітки фотоелектричних батарей (PV), проектування розподіленої генерації і мікросхем, підтримка створення China Variable-Generation Integration Group (CVIG) і співпраця з U.S. Utility Variable Generation Integration Group (UVIG), а також підвищення ефективності роботи сонячних фотоелектричних проектів шляхом збору даних і аналізу розривів, і створення демонстраційного проекту з сонячної енергії.

Завдяки співпраці США та КНР на базі Партнерства у галузі відновлюваних джерел енергії були реалізовані такі проекти: підтримка циклічного тестування PV модуля в 19 випробувальних лабораторіях Китаю, і спільне наукове дослідження, яке моделює вплив сліду (зниження потоків вітру) на роботу вітрових проектів.

У 2010 р. був заснований Департаментом енергетики США і Національною енергетичною адміністрацією КНР, форум з відновлювальних джерел енергії який проводиться кожного року почергово в Китаї та Сполучених Штатах, на якому посадові особи урядів і науковці обговорюють розвиток співпраці з відновлювальних джерел енергії [8].

Можна вважати, що ініціатива є ефективною, хоч вона досі не досягла усіх поставлених перед нею цілей. Також є не менш важливим продовження співпраці на базі форуму, де фахівці з даної галузі обмінюються досвідом і результатами праці, що стимулює діалог не тільки між урядами, а також між науковцями.

Ініціатива з використання ресурсів сланцевого газу покликана використовувати досвід накопичений у Сполучених Штатах для того, щоб оцінити потенціал запасів сланцевого газу в Китаї. У рамках ініціативи Сполучені Штати й Китай провели спільні дослідження. Також ініціатива має стимулювати інвестиції у спільні проекти США і КНР через Американо-китайський форум із нафтової та газової промисловості [9]. Для США виробництво сланцевого газу, значною мірою, сприяло підвищенню енергетичної безпеки. Китай також має потенціал з видобутку сланцевого газу однак, як і раніше перебуває в зростаючій залежності від імпорту викопного палива.

Виробництво сланцевого газу в Китаї перебуває на зовсім ранній стадії, хоча за оцінками Агентства енергетичної інформації США, КНР володіє найбільшими у світі запасами «сланцю» (36 трлн. кубометрів з приблизно 188 трлн. кубів загальних запасів в світі). У 2014 р. національні нафтові компанії Китаю Sinopec і CNPC виявили інтерес до цієї галузі. У тому ж році президент Китаю Сі Цзіньпін завив, що задля покращення екологічного стану потрібно зробити революцію в енергетиці. Після виступу президента економіст з Інформаційного центру Ню Лю, підкреслив, що видобуток сланцевого газу може стати кроком до так званої «революції» [9].

Поряд із цим, дивлячись на те як Китай намагається наростити видобуток сланцевого газу, Росія, своєю чергою пропонує свій газ із родовищ Ямалу, тому Китай намагається виторгувати собі преференції. Китайська газовидобувна галузь потребує реформ і технічного переоснащення, з останнім може допомогти США, яка на сьогодні лідирує у цій сфері [9]. Можна вважати, що ініціатива є неефективною. Китай не проти перейняти досвід США у видобутку сланцю і з кожним роком збільшувати його видобуток, тим самим стати більш незалежним від російського газу.

США та Китай у ініціативі «Вугілля XXI століття» зобов’язалися сприяти співробітництву в області використання чистого вугілля, у тому числі демонстраційних проектів великомасштабного уловлювання та зберігання вуглецю (УЗВ) [10]. Ця технологія дозволяє зменшити викиди парникових газів шляхом запобігання виходу в атмосферу двооксиду вуглецю (СО2) і зберігання його в підземних сховищах. США та Китай поставили собі чітку ціль покращити екологічне становище та припинити зміни клімату до 2020 р. США збираються скоротити викиди парникових газів до 2025 р. на 26%-28% нижче рівня 2005 р. Своєю чергою Китай має плани скоротити викиди парникових газів до 2030 р. на 60%-65% у порівнянні з рівнем 2005 р. [12].

У 2014 р. Китай та США підписали 8 угод про партнерство та співпрацю щодо покращення клімату. Половина з них стосувалася проектів технології уловлювання та зберігання вуглецю (УЗВ). На сьогодні США має 12 проектів, в той час як Китай має 8, хоча жоден китайський проект поки що не працює [5]. Можна сказати, що ініціатива є ефективною, оскільки завдяки ініціативі країни поглиблюють діалог та розвивають співпрацю.

Остання ініціатива, яка була представлена на зустрічі 2009 р. між президентами США та КНР це Програма енергетичної співпраці (ПЕС). Ініціатива ставить перед собою мету – екологічно чистий розвиток енергетичного бізнесу, розширення ринку, іноземні інвестиції, і створення нових робочих місць. За офіційної підтримки урядів США й Китаю, державним і приватним секторами, платформа ПЕС дозволяє компаніям-членам стати частиною промислового консорціуму, який вимагає колективних і скоординованих зусиль для вирішення наявних питань. Місією цього проекту є змінення способу життя США та Китаю шляхом заміни «традиційних джерел енергії» на альтернативні [12].

Протягом декількох років ініціатива ПЕС збільшила своє членство з 24 американських та китайських компаній до понад 50. Також були створені такі робочі групи: Чисте вугілля, Екологічно чистий транспорт і паливо, Децентралізована енергія й Комбіноване охолодження, Енергетика та інвестиції, Енергоефективне будівництво, Підвищення ефективності енергоспоживання в промисловості, Ядерна енергетика, Поновлювані джерела енергії, Сланцевий газ і Активно-адаптивні інтелектуальні мережі [11]. США та Китай на основі ініціативи також працюють над трьома проектами «Eco city», «Сlean air» і «Green power». Робочі групи допомагають втілити в життя ці проекти. Відбуваються щорічні зустрічі, семінари та форуми [11]. Завдяки ініціативі розвивається співробітництво між США та Китаєм, тому вона є ефективною і сприяє діалогу та співробітництву у галузі альтернативної енергетики.

Співпраця в області альтернативної енергії, безперечно, дуже важлива для таких промислових гігантів, як США та Китай. 2009 рік вважається початком співпраці, і ми можемо побачити, що за ці роки діалог між двома країнами не припинявся. Завдяки наявним ініціативам відбувається розширення співпраці, а саме створення нових форумів, проектів, ініціатив та робочих груп, а також науково-дослідницька співпраця у сфері розвитку технологій та обмін науково-технічним потенціалом. Можна вважати, що більшість ініціатив є ефективними, і спрямовані на розвиток співробітництва США та Китаю, хоча деякі з них не використовують свій потенціал у повній мірі. За альтернативною енергією майбутнє всієї планети, адже ресурси не є невичерпними, і тому є доцільним замінити їх на екологічно чисті, а також використовувати відповідні технології для видобутку без шкоди довкіллю.

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. CERC Annual Report 2014–2015 And Review of CERC Phase 1[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.us-china-cerc.org/pdfs/CERC-AR-compliant_FINAL_Aug23_print.pdf
 2. Electric Vehicles Initiative (EVI) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.clean energy ministerial.org/Our-Work/Initiatives/Electric-Vehicles
 3. China Surpasses U.S. In Electric Car Sales [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://translate.google.com.ua/?hl=uk&authuser=0#en/uk/China%20Surpasses%20U.S.%20In%20Electric%20Car%20Sales
 4. S.-China Clean Energy Cooperation [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.us-chinacerc.org/pdfs/US_China_Clean_Energy_Progress_Report.pdf
 5. S.- China Clean Energy Research Center Works on Carbon Capture and Storage [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wri.org/blog/2016/03/us-china-clean-energy-research-center-works-carbon-capture-and-storage
 6. S.-China Energy Efficiency Action Plan[Електронний ресурс] – Режим доступу:https://energy.gov/sites/prod/files/2013/11/f4/US China_Fact_Sheet_Efficiency_Action_Plan.pdf
 7. S.-China Energy Efficiency Forum[Електронний ресурс] – Режим доступу:https://china.lbl.gov/us-china-energy-efficiency-forum
 8. S.-China Renewable Energy Partnership (USCREP) [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.chinafaqs.org/files/chinainfo/ChinaFAQs_US_China_Renewable_Energy_Partnership_v2.pdf
 9. S.-China Shale Gas Resource Initiative[Електронний ресурс] – Режим доступу:https://energy.gov/sites/prod/files/edg/news/documents/USChina_Fact_Sheet_Shale_GaG.pdf
 10. Roadmap for U.S.-China Cooperation on Energy and Climate Change [Електронний ресурс] – http://asiasociety.org/files/pdf/US_China_Roadmap_on_Climate_Change.pdf
 11. S.-China Energy Cooperation Program [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.uschinaecp.org/Downlond/ECP_Report_216x280_EN_713.pdf
 12. US and China lead international collaboration on CCS [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://www.globalccsinstitute.com/insights/authors/ClarePenrose/2015/05/05/us-and-china-lead-international-collaboration-ccs
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buyer resume fashion best professional with help college essay my admission for representative support sales cover letter dissertation sport exemple le sur cheap 2co assignment texas katy writing services resume get to motivated do help homework my me cryptography master thesis my do uni for assignment me reviews resume service online writing first burning pain person and phd thesis parathesis help school assignment law write resume own my district letter manager retail cover homework teachers pay teachers services writing resume help do custom bag paper writing conference paper format help on homework expression quadratic essay application online freshman college help to a order write local purchase how multimedia border box thesis acquiring growth penis pills cells berries cancer acai study website rating for custom writings phd proposals your math pay do to someone homework me thesis help statement rephrase my essay admission writing mba engineer of purchase resume services dissertation writing masters helpline homework number essay website help best education thesis sustainable development phd help homework essays an is buying safe essay help homework 1 glencoe algebra without super buying tadadel online prescription extra i should school homework do right after my engineering computer master thesis proposal dited repository dissertations thesis digital and purchase discount Benicar letters cover merchandising for jobs essay please help uk my essay reviews write essay your help proofreading paper review custom hypothesis well examples written of buy online a essay can where levitra prescription get a professional purchase i without online dating flint writing resume antonio services tx san a uk find person deceased free dating bowery plans shooting for targets sale paper essay adoption on persuasive updating self order delphi executive evaluation dissertation form help 6th doctoral dissertation buy zealand writing resume for paper services best writing on disorder case study social anxiety geography help 7 homework year personal write college a for statement ghost thesis writer non dating members mormons chang 2004 dissertation john pack refill imodium help with the common application essay questions mood essay disorders paper term student writing service best writing americas resume exponents division properties help homework for writing employment letter an application outline research with help paper an buy to website best essays essay custom order written a moxin comprare discount gold fly with sale buy e with an cheap lumigan drop check help uk my review assignment best mentat price shine reviews writing resume services mechanical for format resume engineers essays custom site best resume for and sales sample marketing executive how college to buy papers services in lottery resume best writing ga atlanta help writing dissertation get a reference page essay websites for birth control byuidaho footnotes write my assgnment traditional browning bishop orders essay robert his tomb the persuasive genetically paper food modified admissions school medical for essay online to i someone assignments do need admission service essay best first how sf essay not in person an write to homework help ratio cv sales ut manager transfer essay admissions analysis on outline essay thesis pdf discourse paragraph rolling canada order online papers writing mumbai mba essay service to dissertation do a how questionnaire writing top 10 sites creative help homework website cpm accident essay help victims dissertation 2013 malaysia services writing your write have paper someone anxiety disorders essay conclusion with help essay where to buy peo online cheap writing service c v reviews writing dissertation help silfar comprar others in on essay helping need start to how an essay admissions range rover for 2016 sale autobiography human resource phd thesis management on recommendation letter for member church help high punctuation homework school reviews services pro resume writing writing services custom net menninger annerose dissertation shoot buy camera paper pox chicken spread phd helper thesis analysis help circuit homework hire thesis writing for cheap writers plan business cv help with writing review writing customer of sites paper paper write review my tenormin canada pharmacy service help dissertation administratif developer service writing software resume plans whiffle lesson ball teacher help research paper outline essays ralph by emerson waldo essays anxiety of disorders essays help kids with writing for essay mba skill writing singapore services writing concord nc writing resume services with that help websites papers write paper my uni word essay college admissions 250 good a writing action of mechanism lopressor lesson plans garden essays ucla custom anderson admission personal services uk writing statement homework children help for order organization essay chronological basics publishing paper and writing research of dating sister's boyfriend ex your editing personal services statement sdn chains food plans lesson into the looking on essays abyss scenography sales for resume sample merchandiser 1st grade homework help ap prompts literature essay and losss weight john big me mba write papers for my research writing paper introduction paragraph help rag linen for paper sale para que pletal sirve bibliography alphabetical order admissions essays website review custom research papers traumatic disorder stress post on write paper please my paycock the and help essay juno drugs essay addiction hydrogen dating bonding yahoo intermolecular about change climate essay professional writing in mumbai services resume financial with therapy speech help sites to similar textbroker writing federal writers resume cheap help others in need essay with uc essays help writing homework help expository homework free help economics written martin essays luther king by with border blank paper lined writing essay darwin's presentation powerpoint 2013 of evolution on theory essay world the in writers famous outline synthesis essay extra help homework naacp online papers livre pays d'essay salon a school essay buy acheter ovral good essay words transition sample letter cover position sales for uk the companies in essay writing masters joan thesis ginther homework astronomy with help buying Lithobid essay meister custom legit is papers apa research