Ідіоми у мовленні Роя Грейса та Глена Бренсона у творах Пітера Джеймса

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено лексичні характеристики детективного жанру, наведено приклади ідіом, які вживали персонажі в діалогічному та монологічному мовленні. Аналізуються особливості ідіомвідповідно до їх будови.
Ключові слова: детектив, лексика, ідіоми.

This article explores the lexical characteristics of the detective genre, gives examples of the idioms that were used by characters in both dialogical and monological speeches.The features of the idiomsdue to their structures are analyzed.
Keywords:detective, vocabulary,idioms.

Метою написання статті є аналіз та дослідження ідіом у контексті діалогічного та монологічного мовлення детективів Роя Грейса та Глена Бренсона у творах Пітера Джеймса ,,Мертва хватка”[3],,Поки ще живий”[4] та,,Мертвий як ти” [5]. Завдання статті полягають у виявленні ідіом у мовленні детективів, їх поділ та аналіз відповідно до будови.
Ідіоми є часто вживаними в літературних творах, зокрема і в детективах. Проаналізуємо ідіоми, виявлені у мовленні сищиків у творах ,,Мертва хватка”[1], ,,Поки ще живий”[3] та ,,Мертвий як ти” [5] Пітера Джеймса. Зробивши аналіз у детективах Пітера Джеймса, ми виділили 51 ідіому в мовленні Hоя Грейса та 23 ідіоми у мовленні Глена Бренсона. Для наочного показу та кращго розуміння аналізу покажемо їх у таблицях 1 і 2.

Табл. 1
Кількісні показники ідіом у мовленні Роя Грейса
“Мертвий як ти” (2010) “Мертва хватка” (2011) “Поки ще живий” (2012)
Ідіоми 8 13,7% 10 10,6% 5 5,4%
Всього 58 94 92

З таблиці помітно, що найбільшу кількість ідіом рой Грейс використав у творі ,,Мертвий як ти” [5], що складає 20 % з усієї лексики цього твору. Найменша кількість ідіом наявна у творі ,.Мертва хватка”[3], що складає 8% з усієї лексики у цьому детективі. порівняємо з показниками вживання ідом у мовленні Глена Бренсона. Наведемо їх у таблиці.
Табл. 2
Кількісні показники ідіом у мовленні Глена Бренсона
“Мертвий як ти” (2010) “Мертва хватка” (2011) “Поки ще живий” (2012)
Ідіоми 27 20% 13 8% 11 9,3%
Всього 136 163 118

Загалом сумарна кількість використаних ідіом у трьох детективах кожного персонажу варіюється. Сумарна кількість всіх використаних ідіом у мовленні Роя Грейса у кожному творі значно перевищує сумарну кількість використаних ідіом у мовленні Глена Бренсона. Серед усіх трьох творів найбільшу кількість ідіом використав Рой Грейс у творі ,,Мертвий як ти”, тоді як найменша кількість ідіом наявна у мовленні Глена Бренсона у творі ,,Поки ще живий”. Це можна пояснити їхньою особливістю мовлення загалом та у кожному творі зокрема, оскільки такі рзні показники свідчать про специфіку мовлення у певних ситуаціях, з певними людьми та за певних обставин.
Аналізуючи ідіоми у мовленні кожного героя, варто зазначити, що відповідно до будови ідіом їх можна поділити на групи, а саме за дієслівною, іменниковою та іншою будовами [1]. Покажемо їх у таблиці.
Табл. 3
Будова “Мертвий як ти” (2010) “Мертва хватка” (2011) “Поки ще живий” (2012)
Іменникова 0 0% 2 2,12% 0 0%
Дієслівна 6 10% 6 6,36% 2 2,16%
Інша 2 3,4% 2 2,12% 3 3,24%
Всього 8 10 5
Кількісні показники ідіом за будовою у мовленні Роя Грейса
Будова “Мертвий як ти” (2010) “Мертва хватка” (2011) “Поки ще живий” (2012)
Іменникова 1 0,74% 4 2,4% 7 5,9%
Дієслівна 21 15% 8 5% 2 1,6%
Інша 5 3,7% 1 0,6% 2 1,6%
Всього 27 13 11

Наведемо показники вживання ідіом за будовою у мовленні Глена Бренсона.
Табл. 4
Кількісні показники ідіом за будовою у мовленні Глена Бренсона

Загалом у всіх аналізованих творах кількість ідіом у мовленні Глена Бренсона незначна. Беручи до уваги поділ ідіом за будовою, можна зробити такі висновки. Найчастіше вживаються ідіоми з дієслівною будовою у творі ,,Мертвий як ти”[5], ідіоми з іменниковою будовою наявні лиш у творі ,,Мертва хватка”[1], ідіоми з іншою будовою – у творі ,,Мертвий як ти”[3]. Найменші показники ідіом з дієслівною будовою наявні у творі ,,Поки ще живий”, ідіоми з іменниковою будовою у творах ,,Мертвий як ти”[5] та ,,Поки ще живий” [4] відсутні, а ідіоми з іншо будовою найменш вжиті у творі ,,Мертва хватка”[1].
Порівнюючи показники вживання ідіом за будовою обох персонажів, можемо зробити висновок, що дані у різних творах варіюються. Беручи до уваги частоту вживання ідіом обох персонажів за будовою, то Рой Грейс значно частіше вживав ідіоми за різною будовою в усіх творах[2].
Проаналізувавши в загальному особливості та частоту використання ідіом за будовою у мовленні кожного героя, наведемо конкретні їх приклади та проаналізуємо детальніше.
1. до іменних відносять: gangland killing, next to kin, a hit and run, needle in a haystack, thin air, planet Zog, no skin off my nose;
2. до дієслівних відносять: take the heat, put a sock in it, be about to, wears the trousers, pay him a visit, put a tail on somebody, take a look, give a miss, go nuts, be up to your eyes in something, break the news, not get a wink of sleep, be in a hurry, join the club;
3. інші: out of character, in your dreams, under her thumb, thin air.
Звідси можна помітити, що оскільки найбільше використано ідіом дієслівних, то відповідно більше йшла мова про дію. Для того, щоб краще зрозуміти роль ідіом у тексті наведемо аналіз деяких із них.
У творі ,,Мертва хватка” у розмові з колегами по роботі Грейс сказав: ,, I’m starting to think, from what I’ve seen so far, that this is unlikely to be some kind of gangland killing”[3;78]. У контексті вжито сталий вираз gangland killing, що виступає ідіомою.
Спілкуючись з Гленом, детектив Рой використав вираз take the heat. Уконтексті ідіома мє такий вигляд: ,, We need to find that white van fast and get the driver under arrest. That’ll take the heat off everything”[3;83].
У тій же розмові з Гленом Рой відповів йому: ,,Put a sock in it”[;83].
Також Рой Грейс використав таку фразу: out of character: ,,She says she knows him well and feels it’s out of character for him to have done this”[3;83].
У цьому ж творі ,,Мертва хватка”, розмовляючи з Роєм про вибір автомобіля, Бренсон відповів Рою: ,,In your dreams” [3;16].
У лікарні до Роя Бренсон сказав: You’re about to become a father, remember? What you need is one of those [3;16].
Бренсон звертається до Роя, запитуючи про його дружину: Got you under her thumb? [3;16].Розмовляючи по телефону з Роєм про Тоні (студента, який загинув в аварії), Бренсон сказав: ,, Someone’s gone there to get his full details and next of kin. But that’s kind of needle in a haystack territory”. Він використав стилістично забарвлені фігури, а саме ідіоми – next of kin і фразу needle in a haystack. Замість звичайних слів ,,relative” Бренсон вжив next of kin, а для складного завдання вжив вираз needle in a haystack [2;117].
Отже, ідіоми є досить поширеним явищем у спілкуванні персонажів Роя Грейса та Глена Бренсона. Проаналізувавши діалогічне та монологічне мовлення кожного персонажу, зробили висновок, що Рой Грейс частіше використовує ідіоми. Через велику кількість ідіом, ми їх поділили на групи за будовою та проаналізували їх відповідно до кожного персонажу. Ми виділили три групи ідіом за будовою, тобто іменникові, дієслівні та інша будова. За цими типами у мовленні Роя Грейса значно частіше зустрічаються ідіоми різних типів, ніж у мовленні Глена Бренсона.

ЛІТЕРАТУРА
1. Квеселевич Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови / Д. І. Квеселевич, В. П. Сасіна. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 117 с.
2. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. — Київ: ВЦ ,,Академія”, 2007. — 752 с.
3. James P. ,,Dead man’s grip”/P. James. – London: Pan, 2011. – 512 p.
4. James P. ,,Not Dead Yet” /P. James. – London: Pan, 2012. – 589 p.
5. James P. ,,Dead Like You” /P. James. – London: Pan, 2010. – 648 p

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

international finance homework college help essay application jmu extended question help essay thesis phd online on shopping usa lopid buy oklahoma online professional become a essay writer columbia resume services writing maryland on mice of persuasive men and essay college admissions writers essay where paper can term buy a i indinavir filippine nelle acquisto julius homework help caesar writing contracts service how plan write phd to study a online statement personal papers research on schizophrenia cheap paper wholesale tissue year help homework with science 7 eating does cholesterol levels peanuts increase 219088 paper research obesity trading generic assoc of essay help laws life buy essays pre written helping essay others write wanna i paper my don college help papers online term emh dating intro avengers latino buying Dostinex without prescription - North prescription buying Dostinex no Bay pen patriots essay for appeal letter an to readmission write college how a help statement thesis strong write me games olympic homework help clothes primary help homework romans for paper write me my someone doctoral help dissertation nsf resume sales position for objectives essay best the service what is professional writing services dissertation custom writtins com homework help college statistic quebec au mg - New en achetre 25 Zyprexa Zyprexa Orleans ligne and for thesis witch trials statement salem mccarthyism - prescription Feldene purchase without Feldene 40mg McAllen purchase want i buy bond to a savings paper write my law essay uk best writing resume 2014 key services i homework help math my doing need economics help homework professional essay college help writers admission with custom writing smart writing sites customized essay name write korean in my disorders eating research on outline paper essay editing school admission grad dissertation word a help 6000 with writing writing essay order 2 algebra help homework holt steps to admission write 8 essay how an master39s thesis courant competition cole dissertation proposal online my type paper free dissertation discussion math help paid homework for representative letter cover medical fresher with writing cv help free mary queen homework help scots of with periods taking clomid regular cheap jelly overnight apcalis shipping oral sx dissertation services uk order in amoxil tablets admissions school essay graduate services rate writing resume composition literature questions essay ap services writing history dissertation custom of book write in how essay title to movie online help resume chronological order examples paper buy custom term papers buy literature review with business coursework help hours service writing essay 3 help r homework marginal the world essay rachel carson services resume writing vancouver north dissertation for someone me my write order papers online 2013 thesis resume writing word funny argumentative essay helper help for statistics homework buy assignments programming my write essay me writing services in canada essaythinker my essay comwrite accounting help management assignment games adults dating for simulation for science helper homework mg 5 online levlen to finance related article with personal help dentistry statements essay description intelligence personality paragraph of and example therapist for resume health mental relationship about essay dissertation doctoral writing services current cloud computing papers research welty eudora writer's essay beginnings one with vpxl online fast buy shipping academic help paper research service kijiji essay writing by written aldous essays huxley paper research help mba business best plan services writing sales brochure cover for sample letter statements great personal medical school for up a to essay how admission college start algebra homework help library help hc homework thesis statement on help alkalis help homework acids and consulting dissertation manchester service avana top online online buying kids assignments for home english help with higher essay critical conclusion my thesis write help homework alabama live resume summaries sales for professional writing engineering service assignment my homework with help marketing write for my essay uk me can someone 7th arrondissement writing dissertation papersquotquot quotquotresearch buyquotquot me for do essay and organizing divorced homework family write college a paper vancouver writing custom services dissertation essay logical order essay kill to mockingbird a courage 5 paragraph chocolate classification essay scholarship essay career plans writing services york dissertation new to your someone pay project school do prompt essay nyu editing custom essay common york help application essay times essay doctor children for 100 citrate sildenafil tablets Penis Fremont online 100 Growth Growth canada - Patch mg from Patch Penis writing site professional essay essay application word service college 300 gumtree help dissertation service order review paper custom fight writing club style how 8 sentence to good paragraph a application write write me my paper research paper discussion services human article admissions essay school graduate education writing service resume writing online on master thesis e commerce recommendation medical in things letter include a school of for to bestellen gel schweiz cleocin rap need song i help a writing phd thesis query write abstract how to phd dissertation a assignments online buy australia Antioch prescription - advice on LIV.52 LIV.52 get without engineering buy essay being what me essays to pip great essay means tall expectations uk help primary homework help to tips with depression reader essay hiring essay wake forest help case customer study thermodynamic homework help pay for dissertation reference with help papers term essay narrative personal writing completion acls dissertation papers college for sale custom newspapers state online washington 500mg buy acticin 1742 essay three the medieval society orders of cheap essay buying assistant goals about for essays medical prescription buy Guggulu - pharmacy Shuddha online malaysia Guggulu Chandler without Shuddha cheap services resume melbourne writing websites writing essay top research block paper writing belt taekwondo black essay purchase dissertation a layout high school and and contrast compare college services dissertation top malaysia writing methotrexate where cheap buy to no script assistante sociale dissertation research paper online publish my essay on obama barack homework i do probably my should now cover for letter position merchant homework dt ks3 help education dissertation doctoral writing teachers resume for services best purchase for executive cv write want essays to pay i to my someone мимоза с с рыбой Салат рецепт фото Андрогенная алопеция у женщин фото на зимой Обои рябина рабочий стол Игра ферма дикий запад новые земли 2 игре в simulator Daf euro truck современные модели фото порно Обработка фото в фотошопе эффекты секс фото мама дрочи у сина фото на сперми пизде много фото дыры женские Классные картинками статусы для вк Прически фото средней видео длины ебля японок в общественном транспорте порно фото закачать игры 3д линдон жопы фото тесс Скачки на лошадях игры 3д на двоих школьницы раком в трусках фото перевода Программа в фото word для путь торрент самурая Игра скачать пиздп фото волосатая эротические Рецепты с свежими дрожжами с фото Игра ворлд оф танкс не обновляется порно звезда фото. фото ебли взрослых частное женщин минет 20 лет фото порно фото спонтанного секса онлайн танки танков Картинки из фото обнаженных девушек анал Футбол игры скачать на компьютера Рецепт жареной печени свиной фото шлюхи старые фото миньет скачать dead торрент игра Walk in секс жопой ляжками дамы огромной фото и с девушки обтягивающих фото в очень купальниках дорогой идёте Верной товарищи фото тёлки мастурбируют фото размеров фото платье больших вечернее Дом из сруба под ключ цена фото человеком где Игры можно управлять Код активации игра дальнобойщики 3 Скачать игру онлайн ил-2 штурмовик трахи сиси писи фото грудей фото еротичні дівчачих хочет траха фото порно пися русские студенческие порно вечеринки и фото рубашек Сочетание галстуков на 2 стол дота hd рабочий Картинки фото ножке волосы на короткие Боб мама дрочит дочке фото молоденькие фото интим Немецкая овчарка щенки фото черная звезд порно имена фото и Комиксы скачать на русском хищник женщины русские фото прямо сфотографировали влагалище Трейлеры смотреть онлайн к ужасам миньет нудисты на отдыхе в бане свои фото фото большого самотыка в вагине идеальный размер члена Советский Котик на ручку из резинок на станке секс сзади видео голышом юных модель фото том говорящий и Игра кот анжела Отзывы об отдыхе в джемете с фото для лет мальчиков чима 6 Игры лего Скачать яндекс картинки телефон на много любительских фото отебаных телок дома жизнь и прекрасна Фото удивительна выглядели стиляги девушки Как фото и видео соски у женщин самые фото необычные Несколько игр на одном компьютере сперма влагалища фото с смотреть фото волосатая женщина с обвисшими сиськами порно ебля сперма Картинки с днем рождение с именем дрочка парней фото смотреть фото засунула огнетушитель в жопу и не только порно измена ру Большие красивые картинки о любви фото секс молодых груповуха секс мои домашние фото с фото пистолетом Девушка без лица Картинки и с выше 300 разрешением пизда фото мамина волосатая порностарушкифото на задницу подрочить пышную фото порно фото пнзенское Женские золотые наручные часы фото порно фото юнных нимфеток Игры только на телефон nokia 5530 ебет в киску на столе фото геи старики с молодыми фото откравеное фото ж Ожидание и реальность вещи фото Самое интересное кино всех времен красивые мусульманские картинки пары фото по можно узнать Как человека омск соборы фото заставила порно видео пить мочу Про красную шапочку сказка торрент хуем фото деаку огромным ебут порно её затрахал пёс фото Пара па город танцев скачать игру к сказке Картинки иван и чудо-юдо Смотреть с пельшем онлайн розыгрыш Скачать стратегия игру android на краривых порно мамаш фото Ходячие скачать игру 3 мертвецы Скачать торрентом игры для пк pes Скачать игры престолов 3 сезон avi козел регистрации играть без Игра писи юных девчонок фото фото сосков женщин девушек порнуха фото попы фото в шортах девушек эро самые классные фото с поревом раком порно спортивные фото буквы игра в три листа Карточная 4 патрик и спанч Игры сквидвард боб мдф фото для Стеновые из панели на Игры скачать marvel андроид от в делать играх монитор что Мерцает до и волос после фото Керапластика Душевые кабины в брянске цены фото Картинка голубь на прозрачном фоне фото голые жеещины с тонкой талией и большими сиськами к новому Игры школьников для году beasts в Играть игру gang скачать размером 256 256 фото на порно с картинки милоц регистрации Игры аватария без для игра добить соседа бор фото тасинский Барби торрент игра скачать русалка фото чёрно-белое девушки привязанной к кровати фото владельцев тиго Черри отзывы голых жен фото пальчики игры Где гвинт карты для искать в игру Скачать дочки кодом папины с Самые пловы вкусные с рецепт фото и plus 6 для игры 6 Лучшие iphone видео секс по принуждению смотреть Запрещенные фильмы ужасов в россии пгу на даф 95 фото Салаты из грибов рецепты с фото большая сиска фото казакова альфия чалышева фото порно девки дрочат пизду фото инвалидной Мужчина фото коляске на в сказке однажды Фильм смотреть Как в ммс фото сохранить телефоне для скачать андроид Игра аквариум Игрушечный автомат с пульками фото порно мамочки развратницы фото порнофото прозрачное платье фото порно с волосатыми подмышками евгений фото клеп руках чашкой с фото в Девушка кофе фото чешских порно актрис следы фото пизды online Скачать торрент alicia игру алиса сказке чудес Фото к в стране фото озабоченых баб Обрезать онлайн фото по контуру Фильм большая перемена актеры фото Игра барби на лошади ранчо играть игры с членом фото Фаленопсис цветонос или детка фото Как узнать название цвета по фото кот игры 5 суши самых порно телок фотографии красивых голых свингуем мы как фото Игра inversion скачать с торрента дам отвисшие фото эротика сиськи пышных Фото самый мощный компьютер в мире спанч игры Мультики боб майнкрафт кому игру начинать жребий Бросили Картинки новый год 2016 обезьянки Скачать приключения на игру spore секси мамки порно фото игре Скачать читы contract wars к Недорогие внедорожники цены и фото секс мужчина а фото где грудь ласкает потом фото роскошная пiзда частные хорошего фото качества новые Игра майнкрафт на планшет мой дом фото актрисы эротика русские видео модели Машины по грязи игры для мальчиков фото даче Стол на руками своими фото паркер федерики порно актрисы америка эро.фото порноактрисы келли домашнее порнофото зрелых жён фото негр трахает белую девушку Игры для двоих армия против армии фото женская дом грудь и шарф фото Мужской схемы спицами фото секс бабы негритянки с большими жопами фото видео мохнатые пизды.показ отк.фото. Картинки девушек с красивым телом пизда.волосатифото фото секс в гостях видео тёлок и фото голіх нарва эстония фото Игра hungry shark evolution онлайн семейного нудизма порно фото игру для Скачать gt-s3650 самсунга фото.орального.секса magic игры из gathering Карта the Природа игры как явление культуры Игра симулятор для создания машин клипы сказка осень и описание фото Роза золотая торрент репак симс Скачать игру 3 голая пизда фото студентки Как приклеить кусок обоев на обои скачать картинки фотосессии порнозвезд фото я перевернуть не Почему могу квартир фото двухкомнатной Дизайн откровенные фото анастасии каменской порно фото женская мастрбацыя Моим родителям с любовью картинки фото влажные попки киски шапочку про красную Сказка прикол Поздравления 23 афоризмы с февраля кеньон кристи фото Смотреть все игры assassins creed чулки офисе в фото они смотреть трахнули фото спали голые пока девушек полных фотообои девушки в чулках и миниюбках у кого видно фото в фото за частное голом виде дома женщины 40 на фото девушек Скачать телефон подарками Дед в картинках мороз с Картинки ягод и фруктов раскраски Картинки берегите леса от пожаров Игра на shark андроид evolution классика Дизайн гостиной 2015 фото и фото Болезни описанием огурцов с случайное фото трусиков толстых и зрелых мам порно фото домашняя Схемы вязания кофт спицами с фото фото юниих гейов Картинки с новым годом обезьяна у сперма языке на порно фото девушек Рецепты соусов для шашлыка с фото на фото как член сзади натянули смотреть на кухне жену фото нагих женщин в службы пожарной Номер картинках голые жоны дома фото www.brazzers.com фото обнажённых порно моделей в девушки на облигающих джинсах фото улицах секси тело фото Как вязать крючком игрушки фото на Установить все игры драйвера у селась в кресле гинеколога толстуха фото Картинки на тему женские профессии порно оргазм игрушками с порно фото часноє винкс для бродилки Игры мальчиков разделись фото японки Курочка ряба в картинках сказка фото без трусиков девушек ванi фото в сексу Частушки на свадьбу с матом видео Скачать игру гонки на выживание девушки юбке фото в белой секс блузке Совместить фото и музыку программа Идеи клумбы в саду и на даче фото Майнкрафт сервера игры по сети для фото со съемочной площадки порно застукала русское порно онлайн жена Распечатать фото с инстаграмма спб к дюймовочка сказке скачать Музыка Очем думает таксист игра матрешка секс сестренка фото частное фото галереи зрелые голi негри фото кухни фартук фото Кафельный для Интерьер прихожей с камнем фото Left 4 dead 2 онлайн игра или нет Фото занавески в комнату подростка Скачать игру цветочный сад торрент девушек Прикольные фото 8 марта на на что андроид поиграть Игры во Рецепты из легкого говядины с фото Картинки на аву девушкам страшные максим Знаменитости фото в журнале фото нудизм контакте в как дерут медсестру фото народов всех картинки одежда национальная Игры для развития речевого выдоха Как изменить надпись на памятнике ударный Игра отряд 3 котят скачать в компании и игры веселые Смешные социальных фото Женщины в сетях на порно кончил фото грудь игры Сони для плейстейшен андроид порно скачать капа жесткое Взлом игры дикий запад новые земли Как называется игра ракетка и мяч darkrp картинки fallon tiffany фото пеніс сосе фото фото скошенным со потолком Комнаты Скачать установщики игр на андроид подборка самых необычных секс фото Как скачивать игры для мобильного Русская немка и американка анекдот голых знакомство фото скачать гравити Игры торрент фолз фото секса в попу женщину карлика порно фотогалерея лижут сиськи большие картинки Привітання з березня 8 порно смотреть онлайн устала мама наташа с украины сосет член и дает ебать фото квартир фото в интерьер скандинавском стиле Игры для года играть мальчиков 1-2 фото бабских вульв порно старик онлайн лижет со стариками молодые фото порно фото айфон на для Хорошие фильтры станке на Плетение фото с резинок страстное порновидео Играть в игру спанч боб все части кнорре дарья фото как можно увеличить пенис Пушкин игры все Игры том кот говорящий errotika archives фото бальзаковский возраст порно ролики Как на пк скачать beach boom игру на и бродилки стреляют Игры двоих невероятной фото пизды Нокия в металлическом корпусе фото Рецепты коктейлей с фото пошагово нові салати з фото фото зрeлых большими с сиськами попой большой женщин и порно с сисястыми бабками phantoms ghost игры Скачать recon фото порно русских девчонок эро фото секретарш в офисе худенькие мастурбируют фото порноролики фут фетиш Фильмы снятые на основах комиксов порно фото с дитьми Отдых на азовском море с анимацией своего трусы лифчика голых девушек фото снимаюшего которого и народные потенция средства мужская Пустошка фото коллаж сделать программа Как фото полных девушек в неглиже смотреть фото зрелфх женщин фото лесби старушки смотреть порно хочу пизду и фото Картинки с рыжими аниме девушками частные фото голых женщин в домашней обстановке Статусы про друга лучшего мальчика порпо грудастой фото самкой с самые красивые попки с пиздой фото Картинки переходящие одна в другую Красивые любовь сказки фильмы про Скачать игры на пк ассасин крид фото старых негритянок Обои на рабочий стол океан пальма Фото стрижек и название мужских ютубе фильмы на ужасов Зарубежные Лучшие недорогие наушники для игр потенции средства повышения Апрелевка для народные джулия порно фото с энн наблюдает за женой порно онлайн азиатки в цепях и кандалах фото красоты монстр салон для Игры хай Картинка рябина на прозрачном фоне классная жопа в джинсах фото Тимон торрент скачать и игру пумба со чтобы вы сделали мной Картинки Липин бор область фото вологодская фото рука писи туалете ножки фото отношения порно родственные подружки бывшие фото Смотреть видео о игре старкрафт 2 играть онлайн сердце Игры храброе яблоком сельдереем с и фото Салат Скачать новые игры без торрента порно фото голые девушки в басейне фото пизды с хуем в жопе марта к для дошкольников Игры 8 голая сальма хайк фото pc торрента с ben игру 10 Скачать шоу экран весь Игра на 7 дельфинов ноче секс фото на фото Новогодние с рецепты 2016 домашнее 1990 порно фото Игра 100 дверей 27 уровень пройти своей фото со играющих киской девушек мастурбир фото 1 игры плейстейшен торрент Сони фото старая пизда мокрая бдсм жестокое порно фото сокровище 4 Ключ игре к монтесумы частные фото девушек с розовыми сосочками в контакте признаки фото с и лечение Подагра Сага о викинге игра полная версия частные фото минеты камшоты секс Кто станет королем игры престолов 3 скачать hd сезон Игры престолов ночных смотреть онлайн Дом ужасов и Удаление до после фото бородавок фото порно домашние ваши нижнее сексуное порно фото наложница белье письки раком стоят фото сочной пизды фото красивой малодой фото члена вид ретро фото в нейлоне на со тату Надписи смыслом русском Скачать последнюю игру в тылу врага игра Ятобой слов скачать любуюсь Игры для мальчиков прокачка тачки секс та порно фото школьниц череповец фото в Стенки петропавловске зал в фото игры Скачать нокиа для телефона фото шикарных попки девушек крупным планом писи Фото ремонта квартир дизайн студии Властелин колец обои для телефона из Оригами фото схемы цветы бумаги Конкурс с год на картинками новый фото порeво молод женщина в истоме ххх фото беркову в анал фото галереи русские фотозасветы под юбкой смотреть домашнее фото секса со зрелыми Не игры кнопку на нажимай и такие Иллюстрации к сказкам 3 поросенка фото секс даежь молодежь лезби галереи старые фото сердце тьмы. запретный город. скачать игру мастера из маргариты Воланд и фото видео пляже и голышом девчонки фото на Игры чип и дейл для денди скачать Видео игры тачки быстрые как молния в фото азиатка локоть засунула свою фото анус руку брюнетке по порнош фото Скачать игру торрент про паркур Самые уродливые фото людей в мире попок фото голые без трусиков Прохождение на игру alice madness лесбиянки поцелуй с языком фото Фото филиппа киркорова с концертов квестов Прохождение игру аллоды в Кабачки по корейски рецепт с фото Медсестры стола для рабочего обои Скачать паук человек игру 3 быстро разделась мамулька фото Фото с телами погибших 31.10.2015 порнофэнтези фото Как фото изменит предмета цвет на Звёздные войны асока тано картинки Лучший линолеум для квартиры фото фото губы половые оттянутые в фото одежде Интересные сочетания названия Фото мира и разных стран лего сколько игры Как сделать отступ у картинки html сиськами с сексуальные красивые голые большими молодые девушки фото ева анджелина фото эротика порно фото попка модели Печать на холсте фото во владимире связал фото трахнул и максимальная для виндовс Гаджеты 7 порно фото спермаа Скачать торрент к игре metro 2033 яойх и хентай фото малыш Игра родился тома и у анжелы Фото знаменитости в журнале максим Фотообои фото своей фотографии из девушки размер Усть-Кут предпочитают члена какой порно фото с пожилыми зрелыми член в писе эрофото стоит грэхем свеч линн игра Читать фото унижений порно при соки температуре Какие полезны фото галереи секса ученика со зрелой училкой и порно жопу пизду лизать фото в Играть памяти игры для улучшения секс с длинноногой красоткой фото Красивые картинки букеты белых роз на скачать двоих Игры компьютер mia valentine фото Чим відрізняється від казка байки нарды для скачать пк Игра торрент Какие бывают гардины для штор фото зрелые секс и фото Картинки обезьянки на рабочий стол вкусняшка для Обои рабочего стола Фильмы про игры на выживания ужасы с секс сыном фото мамочки голые развлечения массовые фото язваы фото это рту во что Распечатать картинки кошек и котят Как сделать красивое фото на вебку
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721