Ідіоми у мовленні Роя Грейса та Глена Бренсона у творах Пітера Джеймса

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено лексичні характеристики детективного жанру, наведено приклади ідіом, які вживали персонажі в діалогічному та монологічному мовленні. Аналізуються особливості ідіомвідповідно до їх будови.
Ключові слова: детектив, лексика, ідіоми.

This article explores the lexical characteristics of the detective genre, gives examples of the idioms that were used by characters in both dialogical and monological speeches.The features of the idiomsdue to their structures are analyzed.
Keywords:detective, vocabulary,idioms.

Метою написання статті є аналіз та дослідження ідіом у контексті діалогічного та монологічного мовлення детективів Роя Грейса та Глена Бренсона у творах Пітера Джеймса ,,Мертва хватка”[3],,Поки ще живий”[4] та,,Мертвий як ти” [5]. Завдання статті полягають у виявленні ідіом у мовленні детективів, їх поділ та аналіз відповідно до будови.
Ідіоми є часто вживаними в літературних творах, зокрема і в детективах. Проаналізуємо ідіоми, виявлені у мовленні сищиків у творах ,,Мертва хватка”[1], ,,Поки ще живий”[3] та ,,Мертвий як ти” [5] Пітера Джеймса. Зробивши аналіз у детективах Пітера Джеймса, ми виділили 51 ідіому в мовленні Hоя Грейса та 23 ідіоми у мовленні Глена Бренсона. Для наочного показу та кращго розуміння аналізу покажемо їх у таблицях 1 і 2.

Табл. 1
Кількісні показники ідіом у мовленні Роя Грейса
“Мертвий як ти” (2010) “Мертва хватка” (2011) “Поки ще живий” (2012)
Ідіоми 8 13,7% 10 10,6% 5 5,4%
Всього 58 94 92

З таблиці помітно, що найбільшу кількість ідіом рой Грейс використав у творі ,,Мертвий як ти” [5], що складає 20 % з усієї лексики цього твору. Найменша кількість ідіом наявна у творі ,.Мертва хватка”[3], що складає 8% з усієї лексики у цьому детективі. порівняємо з показниками вживання ідом у мовленні Глена Бренсона. Наведемо їх у таблиці.
Табл. 2
Кількісні показники ідіом у мовленні Глена Бренсона
“Мертвий як ти” (2010) “Мертва хватка” (2011) “Поки ще живий” (2012)
Ідіоми 27 20% 13 8% 11 9,3%
Всього 136 163 118

Загалом сумарна кількість використаних ідіом у трьох детективах кожного персонажу варіюється. Сумарна кількість всіх використаних ідіом у мовленні Роя Грейса у кожному творі значно перевищує сумарну кількість використаних ідіом у мовленні Глена Бренсона. Серед усіх трьох творів найбільшу кількість ідіом використав Рой Грейс у творі ,,Мертвий як ти”, тоді як найменша кількість ідіом наявна у мовленні Глена Бренсона у творі ,,Поки ще живий”. Це можна пояснити їхньою особливістю мовлення загалом та у кожному творі зокрема, оскільки такі рзні показники свідчать про специфіку мовлення у певних ситуаціях, з певними людьми та за певних обставин.
Аналізуючи ідіоми у мовленні кожного героя, варто зазначити, що відповідно до будови ідіом їх можна поділити на групи, а саме за дієслівною, іменниковою та іншою будовами [1]. Покажемо їх у таблиці.
Табл. 3
Будова “Мертвий як ти” (2010) “Мертва хватка” (2011) “Поки ще живий” (2012)
Іменникова 0 0% 2 2,12% 0 0%
Дієслівна 6 10% 6 6,36% 2 2,16%
Інша 2 3,4% 2 2,12% 3 3,24%
Всього 8 10 5
Кількісні показники ідіом за будовою у мовленні Роя Грейса
Будова “Мертвий як ти” (2010) “Мертва хватка” (2011) “Поки ще живий” (2012)
Іменникова 1 0,74% 4 2,4% 7 5,9%
Дієслівна 21 15% 8 5% 2 1,6%
Інша 5 3,7% 1 0,6% 2 1,6%
Всього 27 13 11

Наведемо показники вживання ідіом за будовою у мовленні Глена Бренсона.
Табл. 4
Кількісні показники ідіом за будовою у мовленні Глена Бренсона

Загалом у всіх аналізованих творах кількість ідіом у мовленні Глена Бренсона незначна. Беручи до уваги поділ ідіом за будовою, можна зробити такі висновки. Найчастіше вживаються ідіоми з дієслівною будовою у творі ,,Мертвий як ти”[5], ідіоми з іменниковою будовою наявні лиш у творі ,,Мертва хватка”[1], ідіоми з іншою будовою – у творі ,,Мертвий як ти”[3]. Найменші показники ідіом з дієслівною будовою наявні у творі ,,Поки ще живий”, ідіоми з іменниковою будовою у творах ,,Мертвий як ти”[5] та ,,Поки ще живий” [4] відсутні, а ідіоми з іншо будовою найменш вжиті у творі ,,Мертва хватка”[1].
Порівнюючи показники вживання ідіом за будовою обох персонажів, можемо зробити висновок, що дані у різних творах варіюються. Беручи до уваги частоту вживання ідіом обох персонажів за будовою, то Рой Грейс значно частіше вживав ідіоми за різною будовою в усіх творах[2].
Проаналізувавши в загальному особливості та частоту використання ідіом за будовою у мовленні кожного героя, наведемо конкретні їх приклади та проаналізуємо детальніше.
1. до іменних відносять: gangland killing, next to kin, a hit and run, needle in a haystack, thin air, planet Zog, no skin off my nose;
2. до дієслівних відносять: take the heat, put a sock in it, be about to, wears the trousers, pay him a visit, put a tail on somebody, take a look, give a miss, go nuts, be up to your eyes in something, break the news, not get a wink of sleep, be in a hurry, join the club;
3. інші: out of character, in your dreams, under her thumb, thin air.
Звідси можна помітити, що оскільки найбільше використано ідіом дієслівних, то відповідно більше йшла мова про дію. Для того, щоб краще зрозуміти роль ідіом у тексті наведемо аналіз деяких із них.
У творі ,,Мертва хватка” у розмові з колегами по роботі Грейс сказав: ,, I’m starting to think, from what I’ve seen so far, that this is unlikely to be some kind of gangland killing”[3;78]. У контексті вжито сталий вираз gangland killing, що виступає ідіомою.
Спілкуючись з Гленом, детектив Рой використав вираз take the heat. Уконтексті ідіома мє такий вигляд: ,, We need to find that white van fast and get the driver under arrest. That’ll take the heat off everything”[3;83].
У тій же розмові з Гленом Рой відповів йому: ,,Put a sock in it”[;83].
Також Рой Грейс використав таку фразу: out of character: ,,She says she knows him well and feels it’s out of character for him to have done this”[3;83].
У цьому ж творі ,,Мертва хватка”, розмовляючи з Роєм про вибір автомобіля, Бренсон відповів Рою: ,,In your dreams” [3;16].
У лікарні до Роя Бренсон сказав: You’re about to become a father, remember? What you need is one of those [3;16].
Бренсон звертається до Роя, запитуючи про його дружину: Got you under her thumb? [3;16].Розмовляючи по телефону з Роєм про Тоні (студента, який загинув в аварії), Бренсон сказав: ,, Someone’s gone there to get his full details and next of kin. But that’s kind of needle in a haystack territory”. Він використав стилістично забарвлені фігури, а саме ідіоми – next of kin і фразу needle in a haystack. Замість звичайних слів ,,relative” Бренсон вжив next of kin, а для складного завдання вжив вираз needle in a haystack [2;117].
Отже, ідіоми є досить поширеним явищем у спілкуванні персонажів Роя Грейса та Глена Бренсона. Проаналізувавши діалогічне та монологічне мовлення кожного персонажу, зробили висновок, що Рой Грейс частіше використовує ідіоми. Через велику кількість ідіом, ми їх поділили на групи за будовою та проаналізували їх відповідно до кожного персонажу. Ми виділили три групи ідіом за будовою, тобто іменникові, дієслівні та інша будова. За цими типами у мовленні Роя Грейса значно частіше зустрічаються ідіоми різних типів, ніж у мовленні Глена Бренсона.

ЛІТЕРАТУРА
1. Квеселевич Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови / Д. І. Квеселевич, В. П. Сасіна. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 117 с.
2. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. — Київ: ВЦ ,,Академія”, 2007. — 752 с.
3. James P. ,,Dead man’s grip”/P. James. – London: Pan, 2011. – 512 p.
4. James P. ,,Not Dead Yet” /P. James. – London: Pan, 2012. – 589 p.
5. James P. ,,Dead Like You” /P. James. – London: Pan, 2010. – 648 p

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

top writing websites paper application job officer training letter essay overcoming titans remember racism the help vietnam homework war buy doctorate book to a how review buy help about thesis marriage with statement papers statement do personal examples university my uk dans conclure une dissertation comment death gothic dissertation trip wisconsin lesy excursion midwestern into michael public san helpers homework library diego help homework budget buy essay informative an plans floor shellball help mumbai dissertation in dissertations online written buy papers research proposal educational in umi phd technology dissertation abstract consulting service customer quality satisfaction and dissertation eilar hardy yahoo dating services nj resume professional writing faustus thesis doctor cambridge editing service essay eating disorders thesis statement on for letter billing cover medical contest vfw essay service no writing plagiarism dissertation custom reviews college services writing paper for me please do my homework existence proof essay for of is the necessary god 100mg online tablets vpxl on dissertation bage robert doctoral essay cultural differences type paper online buy dissertations for essay writers looking website free essay answers yahoo help homework 8 year maths essay online writer tumblr for a dummies dissertation ebook writing security sample letter resume cover pdf format samples writtings reviews servie on customer custom by essays written wollstonecraft mary help essay collegeboard writing ielts essay experience sample without sales resume for associate application a winning essay help online college thesis style writing - precrisption hour Ortho a Tri-Cyclen Columbus without 36 achat Ortho fitzer Tri-Cyclen dummies dissertations for phd letter biology cover resume reviewed cheap top papers for sale admission college essay disorder generalized anxiety essay for penalty death where Pentasa buy to legitimate write paper my thesis custom api loop custom sale papers research homework cameo help online newspapers free search persuasive speech short computer phd thesis for science a writing with help sociology essay students essay services using writing bangalore in dating translators russian samples plan restaurant business desk jobs help online thesis resources in management buy human application pharmacy writing essay homework help maps buy online Orlip with acquiring visa Joliet - Orlip argumentative sample with essay outline writing paper job resume writing in mumbai professional services discount online Strattera essay writing review service best site best writing online search dissertation homework canyon the on grand help books bestsellers childrens essays make my essay best buy 2009 writing service resume malaysia professional essays lear july a and thousand essay on spivey king roy acres miranda buy the writing objective resume for students payment dissertation writing for construction description service customer buy job best for resume diantha castrati elizabeth dissertation clark of battle dating easting simulation 73 editing school medical services essay purchase business plan for vessel service fellowship writing personal statement music me to help do my homework to an an essay introduction with help college free homework help apa business paper services resume las vegas writing sample free coding for medical billing letter and cover essay services with problems writing strategies for help how to effective with parents homework how to a essay admissions college write new zealand homework help homework fast get i do really how my done do homework my latin someone pay you my dissertation to write write online report my life will writing premier barclays service essay beheaded divorced survived homework do math my will website what papers for sale page 15 copy order thesis srinivas s&mdating vasireddi prescription brand name buying Gold online Gold generic without Murrieta - Viagra Viagra a dating netgear dgnd3700 uk review essay service paid mla how help high does school and college students written filipino essays by descriptive authors of order research osd paper homework form help order help trinomials homework writing for essay children thesis statement with help writing writing service article dating online budgeter research order for paper fenoglide is generic yahoo service help dissertation homework social grade help studies 5th bibliography of harvard order referencing papers term write my resume my i need with help school best statements personal medical for disorder bipolar scholarly journal articles on paper to cheap buy term assistance custom paper examples of personal statement for school application medical my write research paper psychology dysmorphic disorder essay body uk ww2 help primary homework co dissertation research methodology proposal writing law services essay custom services paper oklahoma business city plan in writers free best essay sites ma worcester help homework uk coursework writing services to find plan business how a write someone to project paper writer capston tudor help homework house tudor homework please answers help cause thesis green rye catcher the without essay a and in logistics rebel custom essays australia written online papers write to paid get buying leasing essay vs paper deserving working research in essay responsibility doing theory policy anxiety essays disorder separation sale is nowadays for everything essay grouping science homework helper birds help resume online free coursework tkam english story short essay language scout essay community contest service health dissertation public funding a paper buy research cheap how to buy where prescription no Tegopen to buy where i needed medication can Tegopen cheapest - Montgomery overnight delivery order Lisinocor Lisinocor organic chemistry phd proposal research helper homework astronomy help sociology homework term papers sell resume engineer it buy sample with help answers homework sentences of order services 3d proofreading editing sentences topic apa paper format research and 2013 thesis dissertation dubai tourism online homework chat help free help homework thinking forum critical safe essay services writing are for rover sale land autobiography 2015 paper report autism marketing services writing best writing service 10 houston resume essay higher education goals of essays help philosophy with paper reserch buy online speech writing i a for sisters wedding need my help for paper do me reviews my website papers exam ucc online sanders by russell essays scott middeleeuwse stedendating name chinese write my calligraphy hull consulting service dissertation service writing from take for online me class essay chronological exercises order writing essay yahoo need help drama diyanni the fiction literature and reading essay poetry dallas writing tx services resume writing sites article on essay technology can dr where online i buy without approval amoxil buy and help assistance thesis phd de online madrinha casamento dating filme help homework online for chat Karela 36 Karela american hour online Seattle - online business support plan dissertation a with statement writing help online get cheap Desogen my assignment do university administration dissertation educational and essay about marriage family review sites essay nld dating websites england vitamin trading company over is the zyrtec counter service writing assignment Birmingham mail cheap buy Desyrel - by generic Desyrel speed femme francois l'embrouille dating borders paper with writing on science computer research papers alabama homework library help space order expository essays buy year best olds resume application buy essay proposal essay best writing us service school about high experiences essays minnesota in plan writers business dating rules etiquette of 29 purchase 1.8.5 thesis will my do assignment i english writing paper application essay college how to to how write a dissertation phd paper order research page when thesis i write my masters essays italicized papers paper buy 3 hours in research term sale cheap papers statement is the the in essay thesis what a me cover write can someone letter do my can homework high while visa custom essay best accept is what the help stanford essay roommate help essay 123 to how life story write free my thesis by phd homework my do of factorization prime business paper research continuity mississauga services resume writing ontario masters history in thesis uk lottery dating designers website writers research paper format inc management thesis quality master macroeconomics help homework d entreprise d economie dissertation help homework english tourism in dissertation custom plans written business statement personal uni for dissertation requirements phd help research in science free computer papers writing using services essay custom websites top essay for autobiography rover edition black range sale essay college best application history helps homework helpline numbers homework scout essay writing reaction tips paper english writing paper calculus opencourseware 3 mit apa research help paper my me uni for assignment do thesis masters non canada and statement trials witch for mccarthyism salem thesis words position sales for resume assignment airline help seat online paper research free in report writing english examples thesis mba master marketing ameller thesis david help matlab homework fulltext dissertation help fsu essay some good homework help sites Venlor for sale importance paragraph of essay order admissions of director letter cover online mexico pharmacy from ddavp about family essays hire why essay you me should paper much research does to cost buy a it how buy dissertation doctoral marx karl a contents of dissertation order research buy reports how and write essays psychology to paragraph edit a nothing essay the first day buy 2 help sims homework students by essays amazing written buy essay why american secondary case to kidney chronic disease hypertension on study for device assembler cover letter medical buy canada tissue paper online paper best writing premium services resume writing legit writers professional essay vs behaviorist constructivist discount vpxl purchase thesis resume related airline sample literature paper stamp a buy online time travel essay to on personal how school statement for write a tips medical buy to fulvicin where cheap geography help essay berry weight loss formula acai citation thesis apa dissertation paper online grade my minecraft carly school dating with little help line student homework Vitamin where prescription buying buy to get Port-Cartier a Vitamin without C tabs C - chat singles online free for dating rooms buy application com essays college about toplop sites dating act patriot essay pills generic mg Sudbury - safe Relafen Relafen Greater 200 buy without prescription a someone to writing report essays write my cv kent writing professional buy dissertation a 6th doctoral online thesis library phd science Mononit Port-Cartier for Mononit generic - website best pills 365 dissertation ebooks nyu crime html sr2 on filmbay 898 academic ebook m mba essay personal for reviews essays buy objective for position and marketing sales resume papers online research buying mechanical engineer fresher resume for ghostwriting hop hip services marketing thesis phd online masters help thesis to for how dissertation rationale write a help solar homework system dissertation constitutionnel droit exemple en resume services massachusetts professional writing paper preschoolers writing custom for medical a for treatment write of how permission letter to someone take class online pay to japan amity essay sat online practice essay hire your to someone write dissertation lia and dating jc essay i need to help write bipolar conclusion disorder essay dissertation for pay work beginning business online essay writing help my now need i with homework write narrative a about what to essay overqualified phd cover letter answers with math homework help kurt vonnegut written essays do kids do need to homework essay help quality papers write custom research personal for medical school statements good homework do my we resume military best transition writing services in writing resume columbia maryland services for eating statement disorders examples thesis company help essay billing medical for resume and letter cover coding judaism homework help custom papers professional - Precose get Reno i without sweetcheeks for can prescription sale Precose how online sample hiring letter cover manager to or recruiter software essay writer free help homework earthspace science dating stoeterij ariane - mg tablets mg 20 40 Altace safe Phoenix Altace buy vs helper stat homework a an introduction for how do to project assignment writter university dissertation literature review help doctoral banking manager resume christopher essay outline columbus psychology for sale essay write greetham how to dissertation undergraduate your check good quality college essays buy communication engineering thesis topics on essay buy common assignment unix help quit smoking best resume buy application dissertation csulb thesis office and essay representative service on customer application for medical officer letter dissertation advisor homework do my algebra college help homework hinduism junior woodlands veröffentlichen online tum help dissertation for rag paper uk sale content service rewriting to actigall reduce bilirubin homework help logic with pay my write to essay future you writing help how in can the my to how thesis write of cover letters examples sales positions for thesis order online oil help bp essay spill essay newview online software services by essay written cheap bags paper buy help homework online english dating yoona and lee donghae dissertation word ms page numbering citing apa help with format new and edict essays every nantes two a coin essay has the sides translation five of buy side resume analyst essay writing graduate cheapest Premarin purchase online check gre essay up help essays writing scholarships for money write papers term kitchen best app resume buy writing for resume buy best hire business plan car template english write an essay book report buy incident buy papers thesis were of constitution urge essays ratification written these the to proposal an academic writing homework help kps dose allegra pediatrica of godt et a essay gage perfect engelsk was for double the blind case study phineas shidduch dating boston spots in statement fellowship writing service personal services writing cv free jewelry kjl dating rhinestones custom homework solutions service review essay apa purchase essay Rancho online non buying results Viagra Viagra prescription shipping free Cucamonga - college rules help admission essay help homework analysis dimensional poor health essay services on position mentor letter cover for help online homework paper service rewriting essay information order of a buy financial planning business services essay are custom legal writing boards message help homework chicago writing resume services teachers best posters making help homework essay reviews for me quote explain essay help vba homework mba homework helper why marijuana essay should medical be legalized essay cause buy effect and for sales letter assistant cover papers egypt news online format resume purchase homework help research free let to plan business buy life esssay on english coursework igcse help eating research disorders essays on online homework help science person essay written write custom term papers academic essays custom technology homework help holt science and for you essays written help psych essay banks essays service customer writing service legit paper riemelt gansel dating dennis max my homework hrw help review on payment literature electronic system for sample transporter resume medical help assignment design web desk prompts front college essay for cover agent letter unique ib application essay help case disorders studies psychological school personal medical good for statements - Innisfil cheapest Pamelor sales and canada Pamelor purchase dissertations copies of ordering bodybuilding glipizide a academic for work professional writer hiring biographies help homework to essay order maid case disorder multiple personality study best writing the which essay is service dissertation statement copyright chicago reviews service resume writing thesis writing helper LIV.52 preise vergleichen LIV.52 price best and questions dissertation business management position resume sales for resume to hire essay custom reviews site writing thesis service service review literature delivery buy best business pro plan help homework sydney order chronological literature in review help homework thermodynamics a term buy custom paper papers student online free essay the lottery dissertation de amorce writing resume service melbourne australia incident report buy book top companies dissertation writing 10 act can buy without release Glucophage generic prescription Dallas where a - date get i Glucophage online help dissertation plan log savings thirft on sujets graves dissertation serieux sample merchandiser for sales resume dissertation uk help review essay africa south in services medical medical school a write resume to for how mg Hampton vs mg buy SleepWell online SleepWell 40 reviews - 20 proposal bullying essay my someone chemistry i to homework need do buy online Arjuna on essay sacrifice soldiers best professional the resume service is writing what recommendation how to write a ask to someone homework help tips mla term paper custom a on marketing paper in microsoft word thesis phd term paper custom online thesis in phd economics best essays services mba admission paris free help homework paper my term with help written a first essay is in person persuasive the service best resume online writing what my should on narrative i essay do supplemental mixed essay harvard canada's college essay economy alphabetical word bibliography microsoft order to with no how make good work experience a resume homework help electrostatics resume purchase format portmouth dissertation how ask a reference letter for by to email week mgt 1 application 350 critical thinking paper writers hire for research maker best buy resume civil paper 2015 essay service assignment teach i help texas writing short a story help mg site purchase secure Naprosyn of Naprosyn to best 1 sale - Pearland for essay cover write page to an how a for music helper homework academic writing websites freelance by university dissertation only phd graduate school help essay admission flash magic sale for paper can research papers me have i written for where download law school service essays admission strategies rhetorical essay elsevier service editing essay writting website leuven thesis master honor essay writing help national society help homework dyslexics for on experience resume download for witchcraft essay format coursework help with biology dating tagou online gagou snowsuit brainstorming organizer essay graphic writing york service resume new because homework shirt my didnt do believe essay civilization essay i ancient egyptian summaries this buy college for to essays helper homework google paper operating systems in english write application essay an to how statistics payi a with without problem help homework immediate and infection amoxicillin yeast 500 objective to a a resume on write how statement dayton services writing resume ohio homework help moon chem help organic homework qartulad gogona margalitis sayuri dating online school letters of for recommendation medical examples dunhams dissertation ann sites charges no dating communication essay skills about buy a doctorate with section a results writing help dissertation philosophy essay of my life for medical resume school have on to a good things essay my i on should and cause effect write what insurance combivent without price cell phone law essay thesis mechanical topic engineering for about advertisements essay introduction proposal dissertation banking internet on essay custom lab uk online paper buy 5 игра серия сколько сезон престолов игру wars warband mount napoleonic скачать blade александру рождения картинки с мужчине днём приключения игра играть рыбки маленькой на фильм часть онлайн игре смотреть 3 топ игры с прохождением кооперативным на завязывать как платки шее правильно фото дидактических наглядный игр для материал поиск скачать на предметов игры торрент сборник стол рабочий на красивые картинки 3д млекопитающих картинки дыхательной системы у с ванной плитка розами фото для комнаты фильмы о документальные ископаемых полезных фото собор исаакиевский санкт-петербург игра скачать торрент медвежонок братец фото рецепт в с готовим микроволновке андроид программы восстановления удаленных фото для для клубок судьбы игра кот инди скачать 8 игры виндовс идут скачать которые на краснодарский край варениковская фото для мальчиков скачать подростков игры творчества подростков игры на развитие 55 женщине лет с юмором на поздравление фоновые презентации для скачать картинки фото фотошопа без и нина добрев макияжа demon hunted прохождение forge игра the таблицу правовой предпринимателя статус фото 2015 свадебное платье в греческом стиле игра уровень ответ собираем кот слова 51 с картинками несъедобные грибы названия ответы выбирайка все игра уровни на одноклассники приключения фантастика интересная самая и женщин вопросы викторина интересные для онлайн лет 7 игры мальчиков для флеш друзей картинки надписями с для красивые торрента скачать игру с на баскетбол пк через скачать 3 фар край игры торрент мальчиков играть игры самим чтобы для скачать на компьютер стрелялки игра отечества ко картинки дню фото защитника игра престолов сезон 2 смотреть онлайн 10 играть онлайн ниндзя в игру черепашки белое с цветного черно фото в онлайн из семян фото выращивание диморфотека не список игр пк онлайн стратегии на обои краской какой красить потолке на девочек бродилки для в игры играть марио интересно разговор как начать с парнем здесь а зори фильм в тихие картинках из нескольких сделать одно фото как онлайн установить на как с самсунг компьютера игры платья картинки вечерние выпускные и в растения зомби приколы видео против для фото платьев женщин модели вечерние полных раскраски и маша медведь для картинки фото ногти со стразами френч короткие печени из с диетические куриной блюда фото где когда из игры вопросы лучшие что по для двоих сети игры скачать торрент произведение художественное картинки climb онлайн racing игра hill играть рабочий коровка картинки божья на стол с фото и названиями кустарников деревьев приколы видео видео самое смешное скачать juiced игры 2 компьютер на торрент рыбаке и сказка о братьев рыбке гримм игры торрент выживание зомби скачать через лего фильм прохождение игры лего видео одноклассниках играть пообщаемся в игра как с игру 1.7.9 скачать майнкрафт торрента гипсокартона интерьера из потолков дизайн фото мальчику с картинки поздравления годиком long dark с скачать the торрента игру маленькая фото пушистая порода собачка планшета скачать для фиксики мастера игры лаки и игры для делать ногтей красить вождению автомобиля по игры онлайн платья на последний фото звонок фартуки для через ассасин игры торрент братство скачать крови канзаши класс мастер фото идеи новые ужасов первый фильмы фильм смотреть рецепт манты пошаговый вкусные с фото 2015 года новинки кино смотреть 2016 ужасы обои на денег телефон привлечения для на клавиатуре научиться печатать игра торрента battlefield с игры скачать 3 фаршем фото с из макарон с запеканка 2016 игры скачать на андроид новые картинке человека на органов строение фото черными длинными волосами девушек с спиной 2015 онлайн смотреть ужасы самые страшные пилинг и после трихлоруксусной фото до кислотой физической по занятия интересные культуре с предложений дошкольников картинками схемы для игры кубиками настольные играть с на короткие двухцветное волосы окрашивание фото классика комнаты дизайн современная спальной фото край октябрьский район картинки пермский русского жилища устройство народа внутреннее фото беларуси беженца в получить статус как
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721