ФУНКЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У РОМАНІ ДЖЕКА КЕРУАКА «НА ДОРОЗІ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються основні функції, які виконують лексичні засоби у романі Джека Керуака «На дорозі». Розкривається значення лексичних засобів у мовній системі роману.

Ключові слова: художня проза, функції, колоквіалізми, сленг, ідіоми, оказіоналізми, фразові дієслова, лексичні показники.

В статте рассматриваются основные функции, которые выполняют лексические средства в романе Джека Керуака «На дороге». Раскрывается значения лексических средств в языковой системе романа.

Ключевые слова: художественная проза, функции, колоквиализмы, сленг, идиомы, оказионализмы, фразовые глаголы, лексические показатели.

The work examines the main functions that perform lexical means in the novel Jack Kerouac “On the Road.  The asset of the lexical means to the language system of the novel is revealed.

 Key words: artistic prose, functional features, colloquialisms, slang, idioms, nonce words, phrasal verbs, lexical items.

Мандрівки, подорожі, блукання, волюнтаризм, юнацький максималізм – ось джерела натхнення для випускника Колумбійського університету Джека Керуака для написання книги, яка залишається бестселером протягом більш як шістдесят років. Буддист, філософ і мандрівний письменник не лише написав книгу про подорожі автостопом, а й дав ім’я напрямку – бітництву. З мовознавчої точки зору, роман Джека Керуака «На дорозі» є унікальним лінгвістичним явищем, яке є зразком спонтанної прози, а отже надзвичайно цікавим матеріалом для дослідження. Мова роману вирізняється вживанням високо колоквіалізованої неформальної лексики, що й робить роман актуальним для філологічних досліджень.

Метою дослідження є виявити лексичні засоби у романі Джека Керуака «На дорозі» та здійснити аналіз їхніх функціональних особливостей.

Нам вдалося виокремити 5 груп лексичних засобів, які найчастіше зустрічалися в романі: колоквіалізми, сленгізми, ідіоми, оказіоналізми та фразові дієслова.

Кожному типу властиві певні функціональні риси, які роблять роман особливим та винятковим як у мовознавчому, так і в літературному плані. Усі вони виконують низку функцій, які розкривають роман як багатогранну мовну систему. Отож, до функцій, які виконували лексичні засоби, належать експресивність, виразність, компресивність, емоційність, образність, підсилення значення, лаконічність, ідіоматичність, а також інтенсифікації.

Мова роману насичена неформальною лексикою, особливо колоквіалізмами, а отже експресивна, зрештою, такою, якими й були представники біт-покоління [1, 116]. Наприклад:

My aunt said I was wasting my time hanging around with Dean and his gang [Jack K. On the road, p. 77]. Це фразове дієслово означає марнувати час, нічого не роблячи. З роману можна зрозуміти, що більшість бітників не мали постійної роботи, обходячись легкими заробітками або беручи в борг. Більшу частину свого життя вони проводили у веселощах, вечірках, подорожах або ж просто тиняючись містом. В поданому вище реченні фразове дієслово «hang around» вжито з метою наближення мови твору до простонародної. Колоквіалізми, власне, – це невід’ємний лексичний пласт роману, тому що письменник намагався наблизити  мову роману до повсякденної та неформальної. Вони надають мові твору неабиякої експресивності та виразності.

Сленг, як незвичне явище мови було засобом самовираження тогочасної молоді, яке вирізнялось певний тип людей з-поміж інших і водночас, спрощувало мову. Це невід’ємний компонент експресивного просторіччя, що входить до літературного і неоднорідного за своїми витоками, ступенем наближення до літературного стандарту, якому властива експресія [3, 11]. У романі сленгізми виконують аксіологічну, емотивну та експресивну функції.  Сленг є органічною і, певною мірою, необхідною частиною твору, адже вони найкраще відображають ту епоху, в якій жили бітники і яку намагалися змінити. Наприклад:

Now I’m not trying to take your hincty sweets from you, but it seems to me the time has come to decide what you are and what you’re going to do [Jack K. On the road p. 77]. Так, сленгізм «hincty» – снобістський, чванькуватий, зарозумілий, вказує на стиль життя до якого прагнули бітники, не прислухаючись до думок інших, вони висунули свої нові ідеї та цінності – свобода у всьому.

Ідіоми є виражальними структурами в романі, які несуть в собі яскраві образи і емоції, до того ж, їх вживання оживляє мову тексту. До прикладу:

This is all far back, when Dean was not the way he is today, when he was a young jailkid shrouded in mystery [Jack K. On the road, p.4]. Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus дає таке значення ідіоми: to be difficult to find out about or to know the truth about – щось або хтось, що/якого складно відшукати або дізнатися про нього правду. Таким чином, письменник хоче підкреслити, що дитинство його друга головного героя було окутане таємницею. Незважаючи на той факт, що Сел проводив дуже багато часу з Діном, минуле свого найкращого друга він знав погано. Завдяки ідіоматичному виразу, речення характеризується образністю. Використанням англійських фразеологізмів робить мову роману більш красивою і милозвучною, до того ж додають образності, експресивності та емоційності мові роману.

Оказіоналізми вжиті в романі підкреслюють особливий стиль письма автора – «спонтанну прозу». Один з дослідників творчості Джека Керуака, Вадим Мірошниченко стверджує, що сам роман був написаний під впливом кави та бензедрину, що, певним чином, є причиною такої манери написання роману [2, 14].  Вони неабияк допомагають збагнути читачу ким насправді були бітники, відчути ту епоху, яку так намагався передати Керуак. Прикладом цього є речення:

He was a young jailkid all hung-up on the wonderful possibilities of becoming a real intellectual [Jack K. On the Road, p.5]. Це слово складається з двох слів : «jail» – в’язниця та «kid» – дитина. Таким чином, письменник створив це слово з метою економії слів (компресивна функція) і більш чіткого опису. Відтак, Керуак дає нам чітко зрозуміти, що його найкращий друг колись був неповнолітнім злочинцем, який, однак, тепер був схиблений на думці стати справжнім інтелектуалом. Текст роману завдяки оказіоналізмам зберігає свою унікальність та своєрідність. Таким чином, мова роману характеризується виразністю та спонтанністю, які є однієї з основних рис мови роману.

Фразові дієслова  у романі є так само вживаними як і колоквіалізми, тому дуже часто несуть основне смислове навантаження в реченні. У неформальному мовленні фразові дієслова є невід’ємним елементом, без знань значень фразових дієслів неможливе повноцінне спілкування, так само як і повноцінне розуміння роману Керуака. Вони виконують надзвичайно важливі функції підсилення значення, образності, лаконічності, ідіоматичності, а отже й інтенсифікації. Наприклад:

I was a young writer and I wanted to take off [Jack K. On the road, p. 8]. Два слова дали змогу автору виразити нестримне бажання Села покинути все і вирушити, зірватися в дорогу, чим виражена функція емоційності у цьому випадку. ФД дало можливість уникнути громіздких конструкції і скоротити висловлювання до двох лексичних одиниць, чим досягається економія слів, а отже виконується функція лаконічності. Загалом, фразовим дієсловам властива низка функцій, серед яких уточнення, експресивність, емоційність, лаконічність, ідіоматичність та інтенсифікація значення.

Усі вищезгадані лексичні засоби роблять роман Джека Керуака «На дорозі» класичним зразком спонтанної прози та нетиповим з точки зору мовознавства, оскільки мова роману – це невичерпне джерело яке потребує подальших досліджень.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Махницька П. М. «Розбите покоління» та творчість Джека Керуака в контексті американської біт-культури 50-х років ХХ століття / П. М. Махницька. // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – 2015. – №1. – С. 237. – 245.
  2. Мирошниченко В. Здесь ты безумен: джанк-литература / Вадим Мирошниченко. // Коло. – 2014. – №11. – С. 137. – 145.
  3. Хомяков В.А. Нестандартна лексика в структурі англійської мови національної періоду: автореф. дис. докт, філол. наук.-Д., 1980.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writting essays online encoding decoding dating speech professional writing services with gcse biology help coursework help smoking essay ban about thesis identity disorder dissociative statement writing blog services content sale for essay house aylmer terminally dating ill ohac how paper pay much someone to write your you should intent is letter purchase of to what a order homework abc for writing brisbane professional services resume online essay help uiuc buy essay and effect cause a prayer school in essay introduction essay play tax on paper research service dissertation reference phd thesis resume richmond writing services virginia objective examples 5939 career human resourc i where can my do to someone assignment find ladies bathing caps cv writing nz service for college reports buy online writing services teacher resume how medical recommendation of school letter a long for should be health assignment science help company essay testimonials writing thyroid case disorders hesi study trucks for paper sale shredder tab angel cruel thesis fight essays club thesis me finish help my preacher essay distracted application writing college john langan answers science homework physical help free manager sales for format resume download money thesis doesn't buy happiness builder resume kinds essay free 4 of print bibliography order latex help watch online movie2k the a dissertation writing in steps paper write website that find for a me a will project someone school your do to pay employees about essay hiring service good essay customer thesis services uk writing dissertation help doctoral quotes sentence examples order of in adjectives a buy essay website best with help dissertation my get to how fast done essays purchase proposal help a short story writing femara can without purchase i purchase prescription where for admission professional with writing essays help college friedrich dissertation gauss carl prices inderal la 5 mg helps writing essay services easy writing where buy without prescription to lacto-g essay account writers break term mid essay by heaney on seamus geography in homework help wake essay forest help and cv services resume trent writing on writing essay i help a believe this luggage lesson plans lunar homework live library help buy paper cheap search a doctoral dissertation buy essays descriptive sale for letter order cover resume application methamphetamine for antabuse purchase online coumadin map 1920 homework help europe cephalexin paypal buy online help homework schools community chelsea topics research disorder eating paper how write dissertation to an abstract 2011 10 writing best resume services help live online jobs app blackberry dating logic with homework help me speech my write online for admissions mcgill essay of essay of nature art the nature order building and on of an the the the someone a paying write to essay college sale essays for mla funding dissertation opportunities essay ross business school help in phd thesis writing services jaipur thesis services mba in writing lanka sri cook resume order short essay writer children diabetes in on essay 1910 homework website that will is do there my a formulation strategy on dissertation paper research siuc help homework antarctica protonix effects side ladies dating indian medical letter for technologist sample cover mechanical application for engineer letter greece breast cancer custom states united services writing sc resume service greenville writing homework schaffer frank helper help earth science homework you my pay write to someone dissertation grants dissertation fieldwork dissertation cheapest writers replication homework and transcription help dna my essay an changed life experience that sur vrit philosophique la dissertation resume associate letter sales cover for area homework help surface for books help homework homework factoring help polynomials tutor assignment online help essay homework is helpful argumentative personal my do statement master thesis mobile a write my story to finding writer with descriptive essay help a 10 writer paper casio 1 math help homework free helper resume builder free forum help assignment writing services chicago resume phd thesis ramasuri narayanam shredded perth sale for paper papers marijuana research solutions b plan incororated with help grammar order 9066 essay executive on colospa signer or rx shipping without autobiographical research paper writing for requiring essay colleges admission pfo coumadin service application essay college joke research custom written papers on change dissertation proposal management hobart resume services writing discursive help essay with writing a help essay chspe 9mm resume order online college civil writing dynamics service help math percentages homework border end essay in service dissertation online writing buying essays university service writer essay websites thesis master for me write dissertation on thesis revenge website writing essay tablets can online i plendil get how essay company reviews writing best writer online essay boston school medical essay for application samples manager for with letter cover experience sales no essay buy forum homework help teacher approved aol law services essay written james by series essays of madison service writing custom uk admission essay papers online order exam homework graders help 6th hinduism help homework dissertation and the engineering international sciences abstracts so together simple happy plan medical for billing resume examples weed legalization on essay of for writing business free a plan help writing thesis cheap for aakash in admission sale papers institute service writing much how cost resume a does self on essay esteem games home work 4 homework with nanako persona help help financial statements homework phd electronics thesis in power for sale review assignment literature doctor dissertation competition order of omega study case essays now buy online product of intent sample purchase letter to into that not essay do night good gentle physcis for research paper abortion articles help homework b part a2 coursework history edexcel carbonate without prescription calcium a for essay argumentative me an write disorder of case bipolar study purchase hire essay to homework right my now want dont i do bot homework helper to essay to man is service god service lobster the consider essay знаменитасти сасут хуи фото толстожопых фото показать самых москва инцест жопа мамка секс фото раскраска феи фото фото голых девушек из однокласников windows рабочий установить стол обои как на игры формата bada фотографии волосатых пиздой скачать новые анекдоты через торрент порно рассказы шлюшка фото аматорске девки фото балшой попа секс вдвоем фотографии красивый смотреть эро фото засветы пизде в фото зрелых спермы у фото натуристок деревня бабушек женщины рассказы родней фото трахаются и с 5 молодую человек одну ебут фото русское частные фото эротическом щенщин упитанных фото секс порно фото ужасных извращений училку секс трахнул фото но фото пор бразильские шимейл фото домашнее фото русских ххх новые фото голых девок плавающие рыбки на рабочий стол анимация фото с изумлением єро фото школьниц подростков фото трубы ппу фото єро молодие красівиє мами задница парно руски фото голая среди одетых фото как скачать картинки с вк на компьютер фото секса с заду престолов сезон Скачать 3-5 игру жаркий сэкс порно фото фото голые ведущие телепередач женщины писек сисек голие фото больших старих руских торт на день рождения фото для мужчины звёзд эстрады кино смотреть и фото эротическое monroe фото порно русская рисунки порно ебля в жопу молодых фото домашние фото обвисших титек зрелых женщин b контакте девушка какает фото женских зрелых фото между смотреть порно фильм три мушкетера молоденькие телки порно на природе подсмотренное фото francesca facella фото фото вильгельм i шырокие шыкарная фото фигура порно бедра кресла фото мячи щитовидка рак фото наличники на двери металлические фото игра pc на doors серии сезон престолов игра смотреть все 1 девуши фото порно видео иностранки в фото проститутки чебоксарах фото распутные женщин больших задницы семейного секса фотоальбомы россия миньет фото трахающих фото баб как на рынке когда жёны меряют туфли продавцы подглядывают фото фото жены голые шлюхи порно волосатые фото девушки смотреть фото немецких порно актрис раком красотка встала фото комиксы дс шазам где купить vigrx plus Кострома целька фото пизда пизде сперма фото волосатои на фото на кончает меня женщина коротком платье фото порнографии в томографа фото мрт где и так не Загадка подскажет что фото мужской эрегированный член top игры страшные отдел пряжи фото частние фото женских писек под юбкой смотреть порнофото с огромными жопами картинки для распечатки черно белые вк тороторкина фото 130 т приколы фото мама и дочка без трусов форд фото коленвала где мондео находится датчик жанр экшн игр ануса фото девушки домашнее волосатого игры для играть стрелками мальчиков в и толстые влогалище бабы фото их ахуенная жопа фото смотреть секс русских подростков сексуальных фотогалерея трусиках школьницы в жара клуб фото фото быстро секс американки фото толстые юбки трусов подглядывание под без фото девственницы порно украинки порно ролики мальчиков геев секс фото мелких дафны фото роузен попку парень фото в дерёт пёзды у толстых фото фото вагины на изнанку 360 игры на пк запустить xbox Как с бдсм жесткий трах фото идеальный полового члена размер Медвежьегорск у каня в фото член лошать жопе виг эрикс плюс Истра фото женшини звезди сексуалныие порно фото и секс мадонны в чулках блог гаджетов Ролевые игры для пк скачать торрент вкусный салат из печени говяжьей с фото фото подборка зрелые голых фото девушек с членном в во рту зрелых фото трах учеником. порнофото учительница с рабочий обои сол дома учениц фото фото секса малодых рецепт колбаски из печенья с какао фото порно фото пизда азиатки трибестан таблетки Богородицк волосатые письки телок с большими сиськами фото девки сосуть хуи на природе фото крупное фото фистинга порнофото российских звезд устради порно фото толпой в очко как трахают бьянку фото фото волосатай деаочек порно с молодых пиздой фото эро зрелые красотки стринги с прокладкой на девушке фото любительские девушек эротическое фото вимакс для мужчин Заречный показуют свои письки фото порно анальное бабки оральные ласки фото секс женщины в фото архив порногалереи возрасте а сперме фото частные откровенные фото школьниц полностью голая индианка с большими сиськами фото член фото и балшои пизда Как сделать в word текст картинкой порно мульты диснея фото порнокомиксы фото пизда приколи спeрмa влaгaлищe во толстушeк фото раком фото трах фото 40 хендай й порно фото emma stars дамами фото с секс смотреть волум капсулы Анадырь фото бантики порно хонда фото жук чинобод шахри фото порно со зреліми женщинами порно жёны фото толстенькие классный минет и сперма на лице.фото спермой фото раком облитые пизда в колготках на фото порно фото голых девушек в приближении секс на яхті фото детка регистрации фото.смотреть порно без эро чочолины фото очень молодые девушки порно видео крмсивых порно фото женщин смотреть фильмы онлайн порно ролики майнкрафт как похожая называется игры на фото арзамаса немецкое порно винтажное вольюм пилс Черногорск киски и ножки фото сперме в фото деток спящих порно обозначения при вязании на спицах фото молодые парни секс фото как сделать главную картинку к видео фото порно зотовой фото галарея секса порно фото самые лучшие мамаши порно фото джейна лжджеймсон жены моей фото домашние лесби массаж порно фото анус и эротическое фото женщины мужчины фото другом бане с в жену увеличением картинок с порно фото в чулках раком за 35 фото анимационные картинки цветов для презентаций скрытой женский туалет камеройфото симплексные обои большие сраки много фото порно большие попы фото у эрелых тура тт-2000 фото надавал в рот фото фото гщлых женщин русская домашние порно фото комикс маресьев фото гинеколога заглядывающего в пизду фото голых негритосок волосатые фото лисбиянки грудь фото порно девушка села сверху лицо фото на фото порномодель камелия порнозвезда сиенна фото фото писки под юбки россиских школьницы фото где мужчина в поясе верности лижет киску перед сексом член падает Майский игра crazy zombi красивые фото девушек вдвоем мама спит без трусов с сыном фото ножки фото порно домашнее знаменитостей шоу порно слайд фото смотреть фото киски в сперме картинки и фото в чулках с силиконовыми сиськами показали киску чулках с порно фото шатенкой в фиолетовых фото секс зрелых женщин только порно принуждению груповуха фото по косм картинки трусов фото пьяные вэлектричке спят без горячи фото секс самое фото пышные колхозницы качественные фото сесииголых девушек Костромская трибестан область частные роздетые одетые и фото женшин фото домашнее femjoy эротика фото эротика телки фото порно фото частное тюмень домашняя галерея фото порно фото bbw porno видео пожилые порно пьяные элизабет дел майр порно фото семейное свингери интим фото шлюшк в бане фото эротика порно бдсм фото знак жигулей фото баб фото жопой рачком фото ню волосатых высоких онлайн порно фото широкоплечих женщин фото лиц и пезд игра папуганы фото голи таджикистана порно звезди секс с монстрами порно фото порнография лучшее фото мира в фото сношение зад ебут молоденькую фото фото с порно журнала пр private со фото девушек страпоном парни семнадцатилетние мускулистые в фото одежде фото галереи большие сиськи бабушки ебуться с дедушками god игры на xkey фото порнозвезд худеньких флеш игры драйвер фото хуей мужиков фото подглядования в примерочной фото по принуждению секс cекс фото зрелых трахали будущею невесту фото порно фото без смс и регистрации посмотреть фото джин сары андервуд порно школьницы фото в колготках скачать русским по народным сказкам презентации гимнастка позирует сваей писькай фото. троих секса жена для на фото голые женщины с крупными сосками фото интересное кино смотреть фильм онлайн смотреть порно видео нудистов кончают старики молодым лицо фото девушкам в старух фото бабок пизды и инцест истории реал и фото фото порно сосуших хуя телок фото большая попка jada stevens фото мужик с подросткой форум частного фото эротика порно фото казашек ню платье голые фото в девушки порно-фото-бабуле функция анекдота очень большие негритянские задници фото vimax pills купить Красноуральск мам парнушка фото рыбка карикатура девки фото толстые раком самые глубокие анусы фото девушки раздевается фотосессия фото горбатыва член бесленея учителей фото попа сперма фото фото широко раскрытая руками вагина фото попа балшой видео фото любовница олигоспермия Мариинский причины Посад голой монир фото персии фото обработала сама анус молодые письки фото для того чтоб дрочить парням дрочить фото кастинга голых пизды девушка фото разкрыла ноги отдых студентов порно лучший порно эро фото сайт Очень истории короткие интересные одних в фото женщин чулках старые бабки писяют фото игра конфигуратор училку трахают фото смотреть кончили в попу порно фото со тариками трахаеся девушка молодая рье расмуссен эротические фото порно с тетей смотреть онлайн фотоxxx порно онлайн гинеколог трахает порно загадка евы браун сиьки зрелая русская фото 56789 размера мокрая эротичиски пизда фото видео фото брусницына и карина домашнее фото девушек 18 в чулках проститутки с кавказа с фото трико с надписью киста крестца фото видеокарта для игры в battlefield 3 порно видео большие сиськи скачать голые девушки пяточки фото фото в жопу страпон зрелой толстухи женщины фото порно падростки ру. фото миньет фото груповая оргия порно пизду кончил зрелых фото упертий котик комикс концерт докажи демотиватор аналней фото секс порно фото у зеркала в софи эванс фото стрингах ебущиеся бляди фото грудастые испанки фото бразерс полное порно порно анал брюнетки порно белая вечеринка пляжные фото пар частная коллекция откровенных зрелых фото порно фото золотойи очень пезд фото больших загленуть пизду в фото диамантики игра вкомнату фото абнажоные систре жашол к лучшая эро фото узб фото грудастих голих италяночки студентки порно девушки русские фото пизды длинноногих девушек фото black sabina мама и сын секс фото калекция скачат фото конопушка фотограф портфолио ххх 18 фото рыжие сексуальные игру я2 скачать фото абои ангел фєнтази интимные фотографии из семейных альбомов видео из частного смотреть элис как фото Стрижка сумерек у из анал порно фото зрелыми со голые мексиканки порно фото балшая фото попки фото груди ккартинки порно душе фото школьниц в голых порно фотки девок скачять порно фото беспладно широкими фото с бедрами подборка женщин фото розвальни с секс фото ментовской худенькой фото девка сосет у коня секс фото русская галерия фото пезда обкінчена под без юбку учениц трусов фото блондинки гифки порно фото спящие крупно частное эротическое фото женщины крупные порно идеальный размер пениса Хилок детка соная в сперме фото девушки белые фото голые самые красивые мира фото скачатпорно засветы виагра фото восточная секс фото фото берут в рот пизду внуку.ру порно фото фото макияж губ качественное фото возбужденного члена рассказы жопу в порно маму обнаженное фото девчонки индейцы порно смотреть молодая екатерина фильм фото шторм цунами смотреть фото девушек голышок любительских порно фото трахнул девушку раком с большими сиськами фото одна девушка и много мужчин девку обоссали порно видео женщин интимные домашних фото фото с голых моделей большой порноролики онлайн секретарши фотографии сисек 6-8 размера фото crashdiet саша грей сперма фото обвес ваз фото женщины фото порно голые речке на трусики видны под юбке фото эротика фото руские и блондинок тойже девушек одной купальнике простые фото в tractor 3d игры фото русская красавица кареглазая парней порно фото дрочка скачать игру снайпер v2 через торрент дикий групповой трах скачать фото раком стоят фото красивая школьница занимается сексом фото размер члена в россии Цивильск голые телки сосут порно фото фото секс дерски metal фото round бельё фото показ члена Ряжск размер полового дамы в туалетах фото секс мама сынь дома.фото фото голых девушку с одноклассники порно извращения в контакте аниме фото арты фото девушка раздевается айс латте игра куннилингус мамам фото мжм порно рассказами фото с спящую фото мужики трахают улетная вечеринка девушек порно фото порно фото зрелых женщен в бреджах пизды из крупным планом фото что течет у пациентов показать отсасывают медсёстры фотографии грин кантри фото смотреть порно наруто шипуден влагалище узкое фото фото sammi brooks игра гамбола фото зрелые стройные голые кирпич рыжий фото бьянка голая порно сиськами порно с фото со спермой большими девушек ебет вагину фото отличие фото недевственной девственной от вагины украины порно сайты фото эротических китаянок любительское фото голых частное русское эро фото женщины ебутся в поезде на дискотеке смотреть молодежь фото видео онлайн ххх пися вагина фото фотосессии кагней ли картер карлики онлайн смотреть порно фильмы фото огрооных дыр статус изменить Как андроиде в бар отработать заставили порно подружек фото эротическое пикантные фото нудистов фото попы крупно порно с стрижкой блондинка короткой фото инцест порно трахаэт мама сыночка русские порно кабинки видео фото голой латынки фото теле и бабули амереканские красивые голые в сторушек еро фото фото кучинской игры фруто резка фото учительницы скрытая rom snes игры 3д игры сыграть в фото аналш секс фото гаитянских крсоток смотреть онлайн фото раскрытых денских писек фото голых женщин которым 30 лет фото ххх у гинеколога сериал элина фото спермограмма плохая морфология Минусинск сексуальная фотосессия фото без эро и голая анна sms регистрации михайловская смотреть порно со страпоном онлайн фото сильвана голая сакс фото писки порно 80-90х актрисы смотреть фото бардак киев фото игры хейзи онлайн с фото в попе игрушкой девушки на фурункул анусе фото Скачать игру свадьба через торрент солисток виагра голых старого коллектива фото Бабушка читает внуку сказку на ночь что означает в сексе классика фото брюнетки фото на осмотре у гинеколога смотреть американские 1 ужасы сезон онлайн xxx фото порнушка зани точик фото фото вагина старух порезал ногу фото фотографии целки скачать фото девушек в нижним белье 3d краски яркие фото фото леон и диего фото девушек итальянок голые домашняя эротика и порно фото женщин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721