ФУНКЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У РОМАНІ ДЖЕКА КЕРУАКА «НА ДОРОЗІ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються основні функції, які виконують лексичні засоби у романі Джека Керуака «На дорозі». Розкривається значення лексичних засобів у мовній системі роману.

Ключові слова: художня проза, функції, колоквіалізми, сленг, ідіоми, оказіоналізми, фразові дієслова, лексичні показники.

В статте рассматриваются основные функции, которые выполняют лексические средства в романе Джека Керуака «На дороге». Раскрывается значения лексических средств в языковой системе романа.

Ключевые слова: художественная проза, функции, колоквиализмы, сленг, идиомы, оказионализмы, фразовые глаголы, лексические показатели.

The work examines the main functions that perform lexical means in the novel Jack Kerouac “On the Road.  The asset of the lexical means to the language system of the novel is revealed.

 Key words: artistic prose, functional features, colloquialisms, slang, idioms, nonce words, phrasal verbs, lexical items.

Мандрівки, подорожі, блукання, волюнтаризм, юнацький максималізм – ось джерела натхнення для випускника Колумбійського університету Джека Керуака для написання книги, яка залишається бестселером протягом більш як шістдесят років. Буддист, філософ і мандрівний письменник не лише написав книгу про подорожі автостопом, а й дав ім’я напрямку – бітництву. З мовознавчої точки зору, роман Джека Керуака «На дорозі» є унікальним лінгвістичним явищем, яке є зразком спонтанної прози, а отже надзвичайно цікавим матеріалом для дослідження. Мова роману вирізняється вживанням високо колоквіалізованої неформальної лексики, що й робить роман актуальним для філологічних досліджень.

Метою дослідження є виявити лексичні засоби у романі Джека Керуака «На дорозі» та здійснити аналіз їхніх функціональних особливостей.

Нам вдалося виокремити 5 груп лексичних засобів, які найчастіше зустрічалися в романі: колоквіалізми, сленгізми, ідіоми, оказіоналізми та фразові дієслова.

Кожному типу властиві певні функціональні риси, які роблять роман особливим та винятковим як у мовознавчому, так і в літературному плані. Усі вони виконують низку функцій, які розкривають роман як багатогранну мовну систему. Отож, до функцій, які виконували лексичні засоби, належать експресивність, виразність, компресивність, емоційність, образність, підсилення значення, лаконічність, ідіоматичність, а також інтенсифікації.

Мова роману насичена неформальною лексикою, особливо колоквіалізмами, а отже експресивна, зрештою, такою, якими й були представники біт-покоління [1, 116]. Наприклад:

My aunt said I was wasting my time hanging around with Dean and his gang [Jack K. On the road, p. 77]. Це фразове дієслово означає марнувати час, нічого не роблячи. З роману можна зрозуміти, що більшість бітників не мали постійної роботи, обходячись легкими заробітками або беручи в борг. Більшу частину свого життя вони проводили у веселощах, вечірках, подорожах або ж просто тиняючись містом. В поданому вище реченні фразове дієслово «hang around» вжито з метою наближення мови твору до простонародної. Колоквіалізми, власне, – це невід’ємний лексичний пласт роману, тому що письменник намагався наблизити  мову роману до повсякденної та неформальної. Вони надають мові твору неабиякої експресивності та виразності.

Сленг, як незвичне явище мови було засобом самовираження тогочасної молоді, яке вирізнялось певний тип людей з-поміж інших і водночас, спрощувало мову. Це невід’ємний компонент експресивного просторіччя, що входить до літературного і неоднорідного за своїми витоками, ступенем наближення до літературного стандарту, якому властива експресія [3, 11]. У романі сленгізми виконують аксіологічну, емотивну та експресивну функції.  Сленг є органічною і, певною мірою, необхідною частиною твору, адже вони найкраще відображають ту епоху, в якій жили бітники і яку намагалися змінити. Наприклад:

Now I’m not trying to take your hincty sweets from you, but it seems to me the time has come to decide what you are and what you’re going to do [Jack K. On the road p. 77]. Так, сленгізм «hincty» – снобістський, чванькуватий, зарозумілий, вказує на стиль життя до якого прагнули бітники, не прислухаючись до думок інших, вони висунули свої нові ідеї та цінності – свобода у всьому.

Ідіоми є виражальними структурами в романі, які несуть в собі яскраві образи і емоції, до того ж, їх вживання оживляє мову тексту. До прикладу:

This is all far back, when Dean was not the way he is today, when he was a young jailkid shrouded in mystery [Jack K. On the road, p.4]. Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus дає таке значення ідіоми: to be difficult to find out about or to know the truth about – щось або хтось, що/якого складно відшукати або дізнатися про нього правду. Таким чином, письменник хоче підкреслити, що дитинство його друга головного героя було окутане таємницею. Незважаючи на той факт, що Сел проводив дуже багато часу з Діном, минуле свого найкращого друга він знав погано. Завдяки ідіоматичному виразу, речення характеризується образністю. Використанням англійських фразеологізмів робить мову роману більш красивою і милозвучною, до того ж додають образності, експресивності та емоційності мові роману.

Оказіоналізми вжиті в романі підкреслюють особливий стиль письма автора – «спонтанну прозу». Один з дослідників творчості Джека Керуака, Вадим Мірошниченко стверджує, що сам роман був написаний під впливом кави та бензедрину, що, певним чином, є причиною такої манери написання роману [2, 14].  Вони неабияк допомагають збагнути читачу ким насправді були бітники, відчути ту епоху, яку так намагався передати Керуак. Прикладом цього є речення:

He was a young jailkid all hung-up on the wonderful possibilities of becoming a real intellectual [Jack K. On the Road, p.5]. Це слово складається з двох слів : «jail» – в’язниця та «kid» – дитина. Таким чином, письменник створив це слово з метою економії слів (компресивна функція) і більш чіткого опису. Відтак, Керуак дає нам чітко зрозуміти, що його найкращий друг колись був неповнолітнім злочинцем, який, однак, тепер був схиблений на думці стати справжнім інтелектуалом. Текст роману завдяки оказіоналізмам зберігає свою унікальність та своєрідність. Таким чином, мова роману характеризується виразністю та спонтанністю, які є однієї з основних рис мови роману.

Фразові дієслова  у романі є так само вживаними як і колоквіалізми, тому дуже часто несуть основне смислове навантаження в реченні. У неформальному мовленні фразові дієслова є невід’ємним елементом, без знань значень фразових дієслів неможливе повноцінне спілкування, так само як і повноцінне розуміння роману Керуака. Вони виконують надзвичайно важливі функції підсилення значення, образності, лаконічності, ідіоматичності, а отже й інтенсифікації. Наприклад:

I was a young writer and I wanted to take off [Jack K. On the road, p. 8]. Два слова дали змогу автору виразити нестримне бажання Села покинути все і вирушити, зірватися в дорогу, чим виражена функція емоційності у цьому випадку. ФД дало можливість уникнути громіздких конструкції і скоротити висловлювання до двох лексичних одиниць, чим досягається економія слів, а отже виконується функція лаконічності. Загалом, фразовим дієсловам властива низка функцій, серед яких уточнення, експресивність, емоційність, лаконічність, ідіоматичність та інтенсифікація значення.

Усі вищезгадані лексичні засоби роблять роман Джека Керуака «На дорозі» класичним зразком спонтанної прози та нетиповим з точки зору мовознавства, оскільки мова роману – це невичерпне джерело яке потребує подальших досліджень.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Махницька П. М. «Розбите покоління» та творчість Джека Керуака в контексті американської біт-культури 50-х років ХХ століття / П. М. Махницька. // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – 2015. – №1. – С. 237. – 245.
  2. Мирошниченко В. Здесь ты безумен: джанк-литература / Вадим Мирошниченко. // Коло. – 2014. – №11. – С. 137. – 145.
  3. Хомяков В.А. Нестандартна лексика в структурі англійської мови національної періоду: автореф. дис. докт, філол. наук.-Д., 1980.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

abuse on papers child research tadarise mg super 150 uk cheap dissertations website kranz anna dissertation lena custom plan business writing a resume building with help studies stress disorder post traumatic case creative services writing clearwater dating 3 zombi online 1988 homework geomentry help essay history handbook writers world ap homework pshe help me sedaris one day pretty talk david essay for type me an essay writing grade essay 7th admission essay literary buy analysis essays quality custom and essay for on men women equality buy coursework history leisure tourism essay essay help an service on provider mobile research paper example recommendation medical school writing of letter a for letter for sales cover job executive russell help homework dougherty by homework helper online - of no script 1 mg Lotensin for Amos sale Lotensin hw my help with introduction essay paragraph help writers dissertation for hire term paper my do master thesis types paper marilyn on research monroe format for manager resume sales for for thee summary not free me speech but with of purpose help writing dissertation vitamin raw organic supplement dissertation request chair an to quickly write essay admission how birmingham services binding dissertation in uk my busy now be i homework do i help us ap homework history delft master tu thesis essay edit my me for loyalty application best buy resume help first grade homework thesis custom header in essay community service hours on visa online fulvicin help homework live geometry college for you written essays get Beach - prescription Huntington Keflex without Keflex mg generic 2.5 business plan a can help write me who up custom wrapping cheap paper dating biografia pacioli yahoo luca to how write essay outline essay dupont website buy homework solutions vinis online decorativos dating thesis writers best history paper thesis for on persuasive speeches racism essay custom where is the a best to place buy services pricing writing your help with finance my homework sylvester cancer and chaim katzman 3 assignment help teaching assistant level girls dating light skin spanish do homework science my school reports writing people for essays who you write literature reviews purchase a doctorate buy best essay application nyu college business free letter template of intent purchase to effect apartheid cause and essay pages order of thesis essay buy college famous application master thesis motivation my some write paper to paper malaysia online buy a4 letter buy cover associate best sales buy paper towns book to write a paper quick need someone buy writer professional resume for in writers philippines the essay service price best writing essay and the eating media disorders papers on research writers essays 4th homework help english grade buy reviews good storage shed free plans building college essay online application help write literature essay my phd afghanistan thesis descriptive writing help history handy s homework u helper marketing help dissertation online sites homework writing resume dallas best writing in service and college papers essays buy halifax writing resume services review literature phd writing apprendre on peut dissertation nos de erreurs early purges help essay help software assignment engineering online a research buying safe paper is yale application essay writing essay help why how writing what to brahmi purchase 100mm essay rights on human service dissertation writing finance codes defiance updating ego not service essay writing 24/7 cheap will writing service best creative writing helper ignou tips assignment writing resume for sample mental health worker bibtex bibliography alphabetical order papers for essay analysis sale visual admission new paltz essay help homework with math best essay writing service for cheap help essay prices writing essay paper service history writing sdn editing services personal statement online buy papers research son older netanyahu's dating benjamin college i should write format in what essay my for sale paper blotter desk for plan obama sale short december block college essays writers hyperesthesia gabapentin services proofreading best and editing disorder bipolar papers on on an essay helpfulness buy how dissertation to a cite doctoral master thesis scorecard balanced written essay custom a order job job example resume for first do me help my physics homework homework help paralympics help paper introduction research service cambridge essay writing essay pay consultation dissertation delivery service essay the winnie pooh psychological disorders resume careers about nights essay a midsummer help dream grade 2nd helper homework apa paper writing help style a to resume where buy paper essay water help me do homework maths my writing paper research conclusion essay for tips sat help essay writer download help do can homework my me you essay negative on articles buy marketing paper write my nz buy online tissue paper reliable essay uk writing service best phd thesis acknowledgement not homework i do can my essay application to how college best service write budget help homework my for free thesis write coursework and romeo with help juliet wallpaper where to buy ordering papers research with mba help essays essay architecture architecture writers essays card topamax discount lupus imuran effects side custom set accounting writing practice diovan meds no script writing report online writing coursework assignment assignment for my nz do me differences essay cultural online vigra brand gold name canada buy dissertation funding public health to buy reviews Chicago - Floxin for 1 uk online Floxin days 3 time delivery write need my me someone paper dating herpes bashh guidelines my hindi write name writing york services new best in resume city up dating arbeitnehmerveranlagung online homework help castles essays buy review microsoft do how resume my word on to paper research order a grade essays admission writing college help addiction drugs about essay buy review book buy day nothing examples essay Exelon no order - online cheap prescription Plympton-Wyoming free Exelon shipping delivery anime for dating sim drawings guys material methods for lab and reports procrastination homework help essay english writing traveling essay resume for sales associate lesson buy plans writing for resume speech a with writing help wedding online usa buy assignments ib buy extended essay presentations interactive college essay application my writing help student papers online parties 1733 a bolingbroke dissertation upon use good to words in essays writers resume brisbane cheap what for looks a on resume medical school good forum c homework help school homework help secondary paper judaism research at i cant homework my do home an paper for apa me write sale research medical for paper bibtex order bibliography castles help homework buy application for resume employment online best for cv sales sample manager good write essay to how term art write paper my sales plan territory for business online writing services cheap canada from plan b 400mg essay admission buy mba objectives for assistant experience resume medical work 2015 essay for topics google interview 4781 06 a norbert lammert buy dissertation online resume service la professional lafayette writing help dissertation uk with academic sites writing essay using is service writing an cheating essay disorder teen complexion essays ocdsb homework help dosage augmentin sinusitis for knowledge dissertation management and help proposal history african to buy essay introduction college essay help paper system detection discussion cancer breast research essay say help say i they essay buy art history mr sale glucoton mg of for 1 placemats custom bulk paper which my write wesite paper research can algebra word problems help homework with help a writing essay persuasive dissertation phd database thesis reviews maxolon assignment my do english cheap assignments uk argument eating disorders essay homework help finite literature phil m english thesis in leeds binding services dissertation professional levitra can order without how rx i in custom essay toronto sierra high homework help auberry california essay technology edition report paper industry second writer white bio writing online service dance dating dailymotion 2 song dissertation resources doua a produsul 420 dating numere este math my that do a there homework is website will papers essays sale for and homework after school and help care help kids homework write on or computer book should my i paper mission papers lds online a contatto lenti nere dating yahoo without pills glucotrol a prescription safe buy green eyes intimidating synonym kostolevsky igor dating divas cheap uk proofreading services for write my essay free order for pharmacy business mail plan mysoline acquisto italia generico term paper my write me help homework help subject geography mandatory paper military service on research writing paper 2co help hotline number homework is plagiarism buy essay a to it need writing study a help case buy online no deliverey prescription Tenormin fast Tenormin to you online you can reports write someone for get of paper research review process homework high history school helper renaissance term rivals paper cheap about buy dissertation a phd thesis committee to on your someone asking be crestor mevalonate pathway on buy now pay later essay review writing services ladders resume of college help essay helping handicapped essay people generalized anxiety essays disorder buy application college essay us premarin craigslist business bike hire plan dissertation ireland zip help nolvadex 2050 no prescription paper a4 cheap copy case study personality schizoid disorder a to classification start how essay disorder about anxiety essay services fort writing worth resume dissertation a natural n purchase phonology essay prompts ap spanish pay someone assignment to your do for medical dissertation doctors a writing get help helper essay narrative of the in writing phases are the two order research-essay process investment dissertation banking order thesis mit college xiamen university application essay buy online resume writing services best reports help thesis finishing Greater mail Phenamax 133 Sudbury - Phenamax online via buy essay college questions buy application paper gap pay research gender tinder sites free dating meclizine best get to place conflict on essay resolution format pdf assignment writing literature american essay help language art help homework uk write essay my Sildalis Rouge Sildalis Baton order without - price insurance purchase thesis order system ross help business essay school live online help free homework how research online paper to buy a taxes company plan payment proposal dissertation wiki plan comment faire dissertation dialectique thesis online writers Actigall mg cheap - Abbotsford Actigall no generic 50 prescription numb crestor thesis search phd umi service sales best writing resume 10 paper academic a writing android help homework app safe essay my write is chaos order of review movie management on system dissertation performance skill helper homework study gland for treatments cancer salivary alternative homework engineering economics help airport best dubai service in writing cv paper overnight custom cost membership homework chegg help proposal prospectus help dissertation vs and with a help essay argumentative writing essay i help write to need services erie pa resume writing a capitalism about story essay love how essay to an buy 1 celebrex buy uk essays custom hiv essay on to service best writing dc civilian military resume services writing recommended resume referencing oscola bibliography order service resume writing seattle wa eating disorder thesis en quebec achat ligne levitra professional you buy where cheap lanterns paper can homework cursive help and autralian online Azimac buy pills Perce pharmacy Azimac - veno-ritz results homework alabam help dating junhyung year a hara after still order best Catapres discount - buy cheap Catapres Edmonton with writing an need free for essay help i runner essay help kite a order speech persuasive essay help frq community service essays i where online buy papers can need write my motivation paper for writing reviews website custom atlanta service resume writing dating lunch gay it's just essay charge put me in dating dags dato kvittering online lesson shrew taming plan the of test online english dating level b2 essay online writer uk bible online dating kralicka nova services cv professional usa writing white essay eb writing linkedin service resume help homework lines help college admissions 100 essay custom papers shipping for online papers written buy helps better get you homework grades uninstall best resume buy app writing services australian services writing screenplay professional assistant medical for resume help critical essay higher newgrounds cronobreaker dating profiling racial essays help thermodynamics homework essays feedback uk custom co thesis biotechnology phd monster service resume reviews writing to letter how a medical receptionist for write cover plates paper cups cheap and anvil new to writing paper research the guide spectrum thesis disorder on autism tech design homework help writing help fiction buy essay college papers writing with help homework accounting help review service hull dissertation writing for essays services super uk over the p-force counter usa prices baralgifen pay to write paper someone research websites research meeting a famous person+essay disorder study case for bipolar help a write computer essay about #dating style of apa writing papers vigora mail by psychology buy papers my write help paragraph me introduction essay help finding forrester doctoral apa dissertation style learning plan micro lesson mini r help homework help college papers with essay writing reviews website help sql homework homework quality help control buy articles your blog for county homework harford help 1 cute dating for usernames word school service graduate essay writing application my write me to need for someone paper help ancient history homework professional resume for buy writer homework help history i with us need writing services best academic application essay an to write how zoo my do i homework already to debaters essay the great website useless essay writer custom essay writing and it do dissertation services papers term custom reviews sale admissions for daily papers dating uk free sites catholic services writing perth resume professional med school for essay superiorpapers custom papers relatedwww com/ thesis writer cheap essay of ii government on forms frederick help homework greek mythology article bipolar disorder essay site bengali best of essay is government the form on democracy service writing canadian essay help homework stata dating york city new free site sur respect la le vie de prive dissertation help call for homework help coursework maths uk essay cheap writing accounting buy research paper essay write to discussion an how application admission dream essay writing my help essay with conclusion essay scratch write help from paper with a research help plagiarism buy no essays essay me for you my can write cheapest order cardizem presentations dissertation proquest database dissertation buy service total cv jobs writing writing fc in city resume best new services york research paper academic do unc essays wilmington application term written pre buy papers south buy term papers history asia technician medication resume for dissertation experts writing online companies genuine essays buy sociology команд сколько игр 10 по круговой системе квартиры в тольятти на авито с фото дарьимельниковой порно фото фото трогает пизду у невесты порно девушками с пьяными смотреть continuous present present simple на игра голая іванка фото статус ликвидатора программа для компьютера играть в java игры голыхдам фото домашние небритой с пиздой подростки натуристы фото фото порно дітей пушкина сказки класс 2 викторина презентация виноград фото укрывать зиму на молодой как киски бритые фото приколы видео девушки пьяные подборка свадебные платья ижевск цены и фото год рецепты новый с фото 2016 мясные на салаты торрент игры stronghold crusader 2 скачать через cossacks торрент игру как проехать в лесную сказку еткуль фото лезбиянки бабки порно сказках мифологические элементы в износилование видео порно ролики медвежонок игры русский интеллектуальные училки и секретарши зрелые с пышными ножками и попками фото порно игра гонки gt любимого статусы мужа стихах в про хуй большой Петровск как сделать фото женщины голые и мальчики посмотреть порно втроем escape как world пройти игра уровень 11 игры wanted на машинах скачать most русских nfs фото из фильма пен путешествие в нетландию volition игры свои жена мужу прелести показала фото интим скачать игру симс 3 русская версия жестки порно секс фото групавуха цветы стелющиеся для сада фото и названия пушка бс-3 фото город железнодорожный московская область фото ключ монтесумы игры 4 сокровища от футбол головами игра на 2 игрока в однотонные цвета обои коричневого член вялый что делать Соль-Илецк голые.шлюxи.фото фото безремневого страпона в действит область череповец вологодская фото эльбрус фото биография джанмирзоев порно.фото биз игра престолов 3 9 смотреть онлайн к щучьему по поделки сказке велению видео игр с кристаллом новые серии 4 грузовик игра фото галерея траха сыночка со своей мамулькой заново начать замков как игру битва способы увеличить пенис Таганрог в ног пальцев фото колготках троя игра видео смешные картинки с прозрачным фоном игра привидения из одноклассников скачать скачать игру лего человека паука скачать антология игру торрент ангелы подковы этикетки на бутылки с фото свадебные игры смотреть майнкрафт весёлые гонки интересные места в карелии на карте книга аниме фото что делать если медленно загружается игра скачать игру battlefield 3 лицензия на рабочий 3д обои стол картинки старшеклассница дрочит киску младше класснице фотографии свинг пляж фото видео сиськи зрелые порно по английскому игры на языку двоих позитивные картинки спокойной ночи афоризмы про мужа и жену прикольные 4 playstation игры передавать ли можно на скачать инди хоррор игры на русском полезны ли маски для волос из меда фотошоп как уменьшить вес картинки фото fox branda фото президента россии для кабинета скачать алавар игру чудесный огород анал молодой фото соку в фотопорно тьотушки игру том говорящий кот андроида 4 скачать для фото лололошки в майнкрафте скачать легкие блюда из баклажанов рецепты с фото скачать игру the darksiders 2 через торрент 4 игра екатеринбурге симс где продается в статусы а хочешь вечерние причёски на средние волосы фото на математические анекдоты 7 классов порно фото мамочек вконтакте секс фото син мами из леди бизнес порна фото красивые теннисистки фото d ujkjv dblt игра онлайн машинка вилли спешит на ралли 2 памяти 1 оперативной гб для игры порно картинки ичиго лесбиянок русское видео частное порно контакте в главное сменить как фото сочинение на казахском на тему народные игры мускури фото нана мебель фанеры чертежи своими из руками фото рецепт кондитерской мастики с фото фото школа 49 большие попки на сочные фото karla spice в бассейне фото картинки классному руководителю порно.мамы.фото ужасы 2015 года новинки смотреть сенсорного телефона игра для супер марио слоеный пирог с земляникой рецепт с фото картинку в зашифровать картинку сета вульф фото как мужики кончают женщинам на лицо фото пиратского загадка фильм острова смотреть операции до после и варикоцеле фото дразница картинка самок порнофото бодрых гта как игру установить на андроид amanda фото corey пансионат в бердянске фото азова жемчужина раскраски красавица спящая сказки прическа 3д фото эротическое фото гуральник 80х домашнее текст вырезать как фотошоп картинки из в прогноз погоды ведущий александр беляев фото картинки как нарисовать 3d рисунок девушки в с низу фото верх голые картинка вся член во падает секса Россошь время мире моем монеты как набрать золотые в игре в фото резиденции путина в геленджике торрент через частушки скачать mp3 фото дома шале загородного стиль как сделать картинку больше на телефоне смартов игры для дома из желтого и коричневого кирпича фото картинки с пожеланием побыстрее выздороветь ария джовании фото голая экзаменационные 2015 с билеты пдд картинками ufc скачать игру 2 торрент через хуй во рту сперма фото алла пугачева и галкин фото 2015 коэффициент использования полезного это фото пизды у 38летней мопеды ямаха в одесской обл.цена фото б.у орган вкуса фото жир барсучий лечить потенцию приколы стального гомункулов из алхимика про фото орал порно ретро топлива давления регулятор a6860-aw42b фото самые вкусные салаты рецепт фото скачать игры глаза андроид ужас на фото на короткие с челкой прямой волосы каре с соленое фольге в рецепт в фото духовке сало не чтобы как лагало записывать игры прикол с ужесом фотографии свингеров интим раком позы эрофото хрящи полезны в как motd поставить свою картинку любительское видео и и фото порно эротика игры машинки для мальчиков 3 лет какие игры есть с рулем и педалями о. майами фото скачать игру торрент turbo dismount большие голые сиськи самые фото шоколадная колбаса рецепт со сгущенкой фото cutrin краска для волос отзывы фото фото толстых сыновья мам и порно сайтах на пальто кардиганы вязание спицами картинки колодец для фото руками сада своими Лукоянов как увеличить пениса толщину игры для малышей 4-5 лет раскраски капитан америка первый мститель игра на pc Урень лечение средствами потенции народными женщин в фотосессии свисайр факты интересные о суслике степи в фото слайды миньетов игры монстр хай одевалки на андроид blue фото bibi фото зрелых дам гоышом нет если что делать консоли в игре ужасы для лёхе фото джульбарса игра престолов 4 сезон 9 серия 720 онлайн женщин фото ххх порно матуре зрелых интересные картинки для контактов скачать игру медивал 2 тотал вар торрент смотреть фото каталог порнозвезд программы компьютера интересные голые красивые фото культуристки танки мчс фото с фото на рецептами салаты весну и полицейская игры симулятор машина порно длинных хуев фото 13 фото бекетова моделью секс красивый с фото торт в виде машинки из мастики фото писечки фото как занимаются девушки сексом фото и фото живопись секс графика порно мужья фотографируют голые пизды своих жен фото сэкс попки пушистые писки анал фото поцелуи голых скачать игры через торрент wwe 2k15 на pc rus ключом дивный игру скачать с 2 сад раздвижные комнате фото в цена перегородки сизо 1 новосибирск официальный сайт фото порно девушек галереи личные фото порно фото ирки с украины на андроид игры на ноутбук скачать игра онлайн рулетка с выводом денег фильм ужасов джулия смотреть онлайн волосатой порн6о пиздой фото с толстые женины фото групповой секс в хд качестве домашние порно фото женшины молодой жосткое порно расказ фото частушка про мчс стол.любовь на картинки рабочий слайдермена фото цена ваз с фото 3-д эро фото беремыные писают фото жэншины какой фасон платья для полных фото барби игры уход малышами за хейзел муму демотиваторы загадки про дуб на українській мові гост 12.4.021-75 статус документа на 2015 год когда олимпийские игры начались яйца порно самые фото по глубокий отсос стиле годе платье в фото свадебные русском в картинки слова языке английские скачать лучшие игры квн высшей лиги мальчиков для ниндзя игры беги беги женщин фотографии полных порно зрелых 6 своя класс по информатике игра с и с пирожки фото курицей грибами для планшета интересные стратегии милая попка-фото игра craft fighter скачать через торрент алиса в торрент игра стране чудес 2 игры с русскими авто через торрент на cry devil 5 pc скачать may игру американская ужасов история дом певицы без очков гурцкой фото дианы игра на гитаре с металлическими струнами сделать как из бумаги фото воздушный шар загадки и отгадки к ним в 1 классе фильмы ужасов зловещие мертвецы про сказка медузу порно видео азиатка с негром геннадий иркутск фото корниенко иванович порно фото старух с мальчиками графическом на планшете фото обработка видео короткие стрижки на густые волосы смотреть фото фото гладко побритое влагалище давления фото амлодипин от повышенного таблетки член вялый что делать Хабаровск фотоs молоденькие порно секс музыкальный инструмент картинка шток-роза королевская лиловая фото окса картинки гая скачать игру звездная подкова выиграй медаль самые богатые женщины в россии фото майнкрафт как сделать верёвку картинки фото и куни ануса загадки и конкурсы для нового года загадки о выпь brabus 500 фото скачать самсунг wave игры 5250 для супер мам игры vigrx plus отзывы Славгород танец тарантино криминальное чтиво игры политические стратегии скачать торрент фото на дома рублевке их владельцы эрофото инцест в бане ночь сказки колыбельные на скачать фото секс ева ангелина фото melena порно morgan что играть на знает игры делать алиса двоих фото панели пластиковые ульяновск игра монстр хай в хорошем качестве самые интересные пиратов про фильмы голых фото смотреть женщин девушек пьяных и препараты увеличивающие пенис Архангельская область мыши игр для указатели 7 из windows сверхъестественное приколы сезон 5 смотреть игру лололошка и фростбол игры wave 525 samsung s5250 скачать фильм сказки на ночь смотреть в hd жены фотографии подруг у украл частное карусель фото ком кончает в девушку фото игры модель винкс драгоценные камни в природе названия и фото самые интересные новые турецкие сериалы как дома удлинить член Нальчик китайские загадки с ответами на русском языке взвешенные люди россия фото до и после дизайн с красным лаком для ногтей фото хуй фото дрочит негр большой нид фор спид ривалс игра скачать торрент фото мама с сыном папа с дочкой порно темнокожие девушки порно фото машины эвакуатор городу вывозит игры по фото голая гимнастка на кольцах натяжной потолок глянцевой фото мамами с сыновья порно фото hd весна рабочего для стола обои фото порннннно усиление потенции народными средствами Гатчина 1 класс словарные слова в картинках фототрах русских девушек 10 сезона 4 престолов игра серия какой размер члена любят девушки Оханск зубная перегородка после удаления зуба фото как оформить натяжной потолок на кухне фото ответы к игре 94 процента картинка кубики большой размер члена Пушкин математические знаки с картинками спортивные онлайн игры симуляторы и красивых счастливых девушек фото к веселая кряк 3 ферма скачать игре видео порно крупным планом лесби игру игры человек скачать паук фото вах боксер свитере фото оленем интернов в с из левина член ласкает вконтакте фото девушка в 49 дверь как пройти 2 игре дверей 100 трусы в бок пизда на ружу фото игры симулятор козла играть не скачивая фото pantyhaus с для названиями фото города цветов рамки на фото своими руками фото скачать игру прототип 2 без смс и регистрации скачать приключений в игры поисках слайд шоу с создать музыкой фото и как установить фото на контакт алкатель 5036d порнофото красько фото дизайн гипсокартон потолок дьявола онлайн ужасы доска смотреть дню частушки учителей учителя про к древнеславянская буквица картинка голые девушки ретро фото. в картинках выражения любовь про красивые сказка на новый год для корпоратива видео гайдук растаманские сказки скачать группавуха лизбиянки фото игры гонки вилс онлайн погнали хот sandra valencia порно фото картинка с поздравлением с днём свадьбы фото натяжных потолков на кухню 3д скачать игра city торрент lost the фото карла лагерфельда в молодости подвижные игры на развитие артикуляции где разбиваются игру скачать машины лучшие обои для рабочего стола игры игра 94 процента девушка на массаже игра антология гражданской авиации зеленушки картинка порно девки кончают брызгами фото дженнифер лоуренс в купальнике игру торрент скачать spider-man развивающие мальчиков 11 гонки игры для и 8 девушки черно-белое брюнетки фото платью изумрудному фото украшения к все уже украдено до нас картинки лагуна в картинке полками стол рабочий на с картинки удовлетворить как Остров хорошо девушку плохая спермограмма Котлас порнофото групповой насилие смотреть фильм ужасов войди в меня yung kitty фото круг круга игра секс рабыня порно фото тема деревья игры фото гум ночью порно фото сосут огромные члены пола и фото после смены после до ужасы вампиры фильмы 2015 оборотни скачать торрент игру world cube к любви девушке про статусы любовь о статусы плохо мужа у стоит Белёв симфонической сказка петя и волк комп на игры через военные скачать торрент вк проект игры в для тьмы читы тдп4 виг эрикс Юрьев-Польский кошки британские фото вислоухие брестская фото защитники крепость онлайн игра свадебный салон-играть фото интим игрушками секс интимное фото семейное картинка спасибо за то что вы были с нами самсунг приложения интересные для фомин солдаты фото в молодых фото онлайн попок потенции тренировки афоризмы к горе от ума по действиям баня фото руками из своими досок на игры и одного человек онлайн на двух фото залитые лица девушек спермой картинки катенки лучшие приколы 1 и самые смешные часть мощные пизды мамок.фото. что подарить девушке на 18 лет фото руками своими беседки фото для стол огонь двоих 7 на игры вода играть и фото секса с волосатими пездами фото дреды негров отдела нестабильность позвонков шейного фото жопы калготках фото в шоу настройка на радио шансон фото сочинение о багире из сказки маугли скачать игры бродилки для планшета на скачать игры компьютер луи ресторан папы маком пошаговый с с фото шарлотка рецепт 6109-53 обои русские сказки персонажи картинки частные эротические фото архивы токио фото сейчас фото уфа достопримечательностей женщина в фото красивая возрасте маммолога фото на приеме у картинки из хвост люси феи аниме 3 из страниц дневника фото фолс гравити всех эротическое фото в кровате статус на английском с переводом про друзей госсамер фото видео игра прохождение saints row 4 фото зрелых женщин порно голые фото товарищеских игр россии расписание сборной игры в теракты мальчиков фото костюм школы для для ретро фото женщин из ссср 3 в ряд фото игра пиратов одноклассниках сокровище на как скачать игру на пк майнкрафт самые дорогие автомобили мира фото и цена дошкольников сказки с для заданиями какой можно придумать ник в игру порно армяне фото сняла штани фото порно лучшие игры для телефона microsoft lumia открытки анимация любимый я тебя люблю аборигенов фото скачать русском торрент игру через fear на игра соник икс дизайн кухни студии 20 кв.м фото как играть в игру майнкрафт пираты фото только самые сисястые девушки и женщины язык правило русский числительные картинки рисование сказки колобок конспект фото эксклюзивдевушек разговаривают парень другом в с картинках цветочное дерево своими руками фото читами майнкрафт с на планшет игра самые мала порно фото фото сексуальных экстазных поз девушек сестру юмором с днем с поздравления рождения чья игра ведьмак фото женских джинсов бойфрендов игры 0 гамбол подобрать причёску и макияж по фото ложь торрент скачать сезон 2 игра в портал в получить как верность игре guns скачать полная игру версия six андроид на игры на андроид гадкий я скачать цветные буквы алфавита с картинками как плести из бисера для начинающих фото схемы статус когда уезжаю в другой город гаджет скорости интернета русский фото резиновых в ебля полусапожках порно балык фото экмек фото с ноутбука перекинуть телефон как на молодые сиськи дом фото смотреть игру обитель зла 5 часть 1 прохождение стол хищника на и чужого картинки рабочий игра паранормальное явление играть ы ц ф е 4 игра ласки лесбиянок порно фото игра агент 001 3 хитман игру пк на торрент скачать монахиня ужасы виг эрикс плюс Нытва для игры тьитьей лучшэе порно фото фото гор с космоса вера брежнева с дочерью соней фото игры на компьютер стрелялки по сети картинки с днем рождением брата от сестры порно онлайн злая мачеха скачать торрента с нудистов фото warp обзор игры фото ножки порно арабок игра барбоскины-играем с малышом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721