УКРАЇНСЬКІ КОЛАБОРАЦІОНІСТСЬКІ ФОРМУВАННЯ У СКЛАДІ НІМЕЦЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Серед досліджень про українські колабораціоністські формування у складі німецьких збройних сил важливе місце посідає праця А.В. Боляновського[1] , який на підставі насамперед матеріалів архівів України, Німеччини, США, Польщі, Білорусії, Чехії охарактеризував  українські національні військові підрозділи, частини та з’єднання, що діяли на боці німецької армії в роки Другої світової війни.  У розкритті  теми ми спиралися також на дослідження таких істориків як  Ю.Киричук, С. Дробязко, В.Косик, І.Дерейко та ін.

Напередодні Другої світової війни становище українського народу було складним. Українська землі перебували у складі СРСР, Польщі, Румунії,Чехословаччини. Українці не мали своєї держави – короткочасна історія Центральної Ради, Гетьманату й Української Народної завершилась окупацією більшої частини  України  Червоною армією і відповідно включенням її  до складу більшовицької Росії (від 30 грудня 1922 року – СРСР). Схожою була доля і  Західно-Української Народної Республіки. Однак у Галичині та на західній Волині окупація здійснювалася з боку Польщі.[2]

На формування умов виникнення українських добровольчих загонів у складі  збройних сил Німеччини вплинула соціально-економічна та політична ситуація в Радянській Україні, що склалася напередодні й у роки Другої світової війни. Життя, діяльність та політичні настрої українського суспільства в міжвоєнний період відбувалися на фоні жорстоких репресій з боку радянських органів влади. Метою більшовицького уряду, всієї радянської системи було створення умов для тотального контролю за соціально-економічними процесами в державі та за розвитком суспільної думки народів СРСР. Курс на політику коренізації  щодо України та українізації кадрів був своєрідною політичною тактикою радянського уряду.  Суть цієї політики полягала у спробі взяти під контроль процес національного відродження в Україні. Результатом жорстокої політики «очищення» суспільства від «ворогів народу» стали скалічені долі мільйонів українських громадян. У передвоєнний час морально-політичний стан українського суспільства зазнав сильної деформації, яка виявилася в насильницькому насадженні однодумності, створенні обстановки тотальної підозри й страху, почуття власної другорядності в психології людей. [3]

На початку німецько-радянської війни нацисти не передбачали жодної можливості створення українських збройних формувань. Небажання Гітлера давати українцям зброю не в’язалося з реальністю. Німецьким військам у 1941р. доводилося в поліських болотах воювати з некерованим, величезним угрупуванням радянських військ, яке на самому початку кампанії завдавало непоправної шкоди комунікаційним шляхам Вермахту. Не маючи вільних сил для знищення цього угрупування, нацисти силами двох кінних полків СС восени 1941 року почали «позбавляти партизанський рух соціальної бази», тобто знищувати і виселяти населення з зони Прип’ятських боліт. Їхні дії стали в подальшому підґрунтям для організації національних українських формувань у складі німецьких збройних сил.[4]

Перші українські частини в складі вермахту були створені в результаті співробітництва ОУН  з німецькою військовою розвідкою (абвером). У той час як керівництво абвера мало намір використати ці формування для підготовки кадрів розвідників і диверсантів, українські націоналісти розглядали їх як основу майбутньої української армії. Відповідно до задуму ОУН, українські легіони повинні були вступити в Київ разом з німецькими військами й забезпечити проголошення незалежності України.

Створення українських легіонів розпочалося з добору кадрів з головних діячів ОУН  і колишніх вояків збройних формувань Карпатської України. Спочатку вони формувалися з українців, які проживали на території райху або прибули сюди до літа 1939 р. Основне військове навчання відбувалося на території Німеччини, комадантом був Р.Ярий, інструкторами – колишні старшини українських армій. Згодом було утворено легіони ВВН( «Військові Відділи Націоналістів»), «Веркщуц»(охорони фабрик), «Банщуц»(охорони залізниць).[5]

На початку квітня 1941 р. у таборах на півдні Польщі були зібрані перші групи українських добровольців із числа військовополонених колишньої польської армії. Звідси їх перекинули на навчальний полігон «Нойхаммер» (Сілезія) для військового навчання. Остаточно сформований батальйон, що одержав умовне найменування «спеціальна група Нахтігаль», нараховував близько 300 осіб (3 роти). Німецьким командиром батальйону був призначений лейтенант А. Герцлер, а офіцером зв’язку – лейтенант Т. Оберлендер; українським – сотник Р. Шухевич. На чолі рот і взводів стояли українські командири, при яких перебували німецькі офіцери зв’язку й інструктори. У батальйоні був і власний капелан греко-католицького (уніатського) віросповідання.[6]

Формування другого батальйону Українського легіону – «Роланд» – почалося в середині квітня 1941 р. на території Австрії. На відміну від «Нахтігаля», його особовий склад більшою мірою був представлений емігрантами першої хвилі і їхніх нащадків. Крім того, до 15% від загальної чисельності становили українські студенти з Відня й Граца. Командиром батальйону був призначений колишній офіцер польської армії майор Є.Побігущий. Всі інші офіцери й навіть інструктори також були українцями. Своєю чергою, німецьке командування представляла група зв’язку в складі 3 офіцерів і 8 унтер-офіцерів.

У перших числах червня 1941 р. батальйон відбув у Південну Буковину, де ще біля місяця проходив інтенсивне навчання, по завершенні якого похідним маршем рушив у район Яс, а відтіля через Кишинів і Дубоссари – на Одесу. Наприкінці серпня він був виведений із фронту для продовження навчання. До цього часу через небажання німців визнати незалежність України бойовий дух особового складу батальйону різко впав, і багато хто з бійців покинули його лави. Батальйон «Нахтігаль» був також виведений із фронту й роззброєний, після того як його командир Р. Шухевич направив гітлерівському командуванню протест із приводу арешту німцями С.Бандери та членів утвореного у Львові українського уряду.[7]

У перспективі  колишні члени цих формувань мали вибір між звільненням із служби, що тягнуло за собою злидні, та службою у відновленому військовому загоні.  Звичайно, в надії повернутися на Україну переважна більшість особового складу обрала продовжити службу(тільки 50 осіб звільнилися).[8]Наприкінці жовтня 1941 р. обидва батальйони були дислоковані у Франкфурт-на-Одері й реорганізовані в 201-й батальйон «шума» під командуванням майора Є.Побігущого. Кожний із солдатів й офіцерів підписав контракт на один рік служби без приведення до якої-небудь присяги. До січня 1943 р. батальйон ніс охоронну службу на території Білорусії. Після його розформування майже весь особовий склад колишнього Українського легіону влився в ряди Української повстанської армії (УПА), що діяла одночасно проти німців, радянських партизанів і регулярних військ, і зайняв у ній посади командирів й інструкторів.[9]

Крім батальйонів «Нахтігаль» і «Роланд», напередодні німецько-радянської війни створено окремий український військовий підрозділ « Пума».  При його формуванні головними постатями був колишній сотник УГА Олександр Ганс Пулюй і член ОУН Орест Сидорович Масікевич.  Остаточне оформлення підрозділу відбулося  23 черевня 1940 року при входженні  членів бухарестського проводу ОУН-м у лави добровольців і переїзді їх у Пятра-Нямц (число членів зросло до сотні). Головні завдання, визначені німецьким командуванням, для учасників «Пуми» полягали у тому, щоб не вступаючи у фронтові бої, просуватися при наступі сухопутних військ за першою лінією фронту, гасити пожежі організовані ЧА при відступі, забезпечити охорону складів зброї, спорядження та харчів, які залишалися при відступі радянських частин, займати квартири для штабів вермахту. У серпні 1941 року підрозділ розпустили, частина учасників увійшли до складу частин німецької армії. Члени «Пуми»,що повернулися до України отримали довідки про звільнення від військової служби і у переважній більшості увійшли до складу адміністрації міст на окупованих територіях. [10]

Зокрема, на окупованій території України німецьке командування створювало колабораціоністські формування для використання їх у боротьбі з Червоною армією, виконання військової розвідки, а також для проведення каральних акцій і диверсійних операцій.  У переважній більшості “українська армія” використовувалася для виявлення  та знищення партизанських загонів, агентури радянської розвідки та осіб з антигітлерівськими настроями. Головною метою виконання таких функцій була не тільки допомога частинам СС і поліцейським органам, а й бойова підготовка цих загонів та частин ,перед направленням їх на фронт.[11]

Крім того, для підтримки німецьких збройних сил організовувалися допоміжні охоронні команди (ГІВА). Сюди належала особлива ​​категорія осіб, що пішли на службу у німецьку армію й використовувалися в якості допоміжної сили для обслуговування її тилу – так звані «Гіві» – скорочення від німецького слова «гільфсвілліге» (дослівно – бажаючі допомагати). Вони разом з німецькими сторожовими силами мали охороняти військовополонених, залізничні споруди, мости, запаси, майстерні і т. д. Гіві підлягали безпосередньо польовій або місцевій комендатурі, одержували добре харчування і тютюн, нарівні з німецькими солдатами.[12]

У складі німецької армії діяли й козацькі частини. Так, на території Харківської області діяв кінний каральний загін «українських козаків».[13] Відомо, що  6 жовтня 1941р. генерал-квартирмейстер генерального штабу генерал-лейтенант Е.Вагнер дозволив командувачам тилових районів груп армій «Північ», «Центр» і «Південь» сформувати за згодою відповідних начальників СС і поліції , козачі частини з військовополонених для використання їх в боротьбі проти партизан.

Відповідно до наказу від 18 червня 1942 р., належало направляти всіх військовополонених, які були козаками за походженням чи вважали себе такими, у м.Славута. Через гостру нестачу серед них старшого і середнього командного складу в їхні частини стали набирати колишніх командирів Червоної армії, які не були козаками. Козачі частини спочатку використовувалися виключно як допоміжні війська для охорони таборів військовополонених. Однак, після того як вони довели свою придатність до виконання найрізноманітніших завдань, їх використання набуло іншого характеру. Більшість з сформованих на Україні козачих полків були задіяні на охороні автомобільних і залізничні шляхів, інших військових об’єктів, а також в боротьбі з партизанським рухом на території України і Білорусії.[14]

У березні 1943 р. керівник генеральної округи «Галичина» бригадефюрер СС О. Вехтер, що був одним із прихильників ідеї широкого залучення до співробітництва населення окупованих територій, домігся від Г.Гіммлера дозволу на створення поліційного полку із числа галичан. Райхсфюрер СС пішов назустріч цій пропозиції й віддав наказ про формування добровольчої дивізії СС «Галичина».[15]

28 квітня 1943 року у Львові офіційно проголошено створення галицької дивізії, повідомлення про що були поміщені в українській та німецькій окупаційній пресі.[16] Одночасно з проголошенням дивізії розпочалося вербування до неї, спочатку головним центром поповнення військ був Львів з прилеглими населеними  пунктами. Труднощі з її творенням виникли від самого початку, бо німці не були до цього відповідно підготовлені. Для добровольців не було відповідного місця на вишкіл; також не було для них кадрового особового складу. [17]

Населення часто розшифровувало абревіатуру “СС” як зашифровану “січове стрілецтво”. Тому і не дивно, що до лав дивізії потрапила значна кількість  ветеранів колишніх армій УНР і ЗУНР. Крім того, молодь приваблював ореол січової слави, та й до пропаганди на користь дивізії залучалися  авторитетні люди, серед них був і відомий український історик І.Крип’якевич. До кінця 1943 року число бажаючих потрапити до її лав становило 82 тис. добровольців, з яких було прийнято лише 27 тис. Частина галичан розуміла істинність політики гітлерівського режиму, тому вербувальникам до дивізії доводилося застосовувати погрози,  залякування та навіть репресії.[18]

Із перших місяців німецько-радянської війни велика кількість українців(як військовополонених, так і цивільного населення) влилося до лав гітлерівської армії й служили в якості «добровільних помічників» у німецьких частинах або в складі окремих формувань, таких як будівельні батальйони, частини постачання, охоронні й антипартизанські загони. У їх створенні певну роль зіграла й Організація Українських Націоналістів, яка направляла на фронт нечисленні групи своїх прихильників, що йменувалися «корпусами» й «дивізіями» Української національної армії.

Навесні 1943 р. всі українці, що служили у лавах вермахту, а також у деяких батальйонах «шума», були оголошені солдатами Української визвольної армії («Українського визвольного війська» – УВВ).[19]  Проект створення УВВ на основі підрозділів «гіві» та охоронних батальйонів розробляв М. Садовський ще з осені 1942 року, за сприяння президента уряду УНР в екзилі А.Лівицького.[20] Українські військові формування, що номінально зараховувалися до УВВ, умовно поділяються на дві категорії: охоронні батальйони та українська піхота.[21] Вони,як  надалі планувалося, після утворення Української Національної Армії  мали увійти до її складу.[22]

Отже, німецьке командування створювало українські колабораціоністські формування в основному для виконання ними таких функцій  як допомога частинам СС і поліцейським органам та бойової підтримки військ на фронті. Головним поштовхом до утворення Дружин українських націоналістів (“Нахтіґаль” і “Роланд”), дивізії СС “Галичина”, Української національної армії, Українського визвольного війська були політичні угоди українських націоналістів з німецькою владою та несприятливе становище на фронті. Очевидно, що українські націоналісти сподівалися, що створення національних частин рано чи пізно приведе офіційно Берлін до визнання України як свого союзника. Проте, як бачимо з подальшого розгортання долі цих частин,  сподівання виявилися марними.

Список використаних джерел та літератури

 1. Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945) / Львівський національний університет ім. Івана Франка; Канадський інститут українських студій Альбертського університету. — Львів, 2003. — 685 с.
 2. Віхи історії України в документах і матеріалах(1939-1991рр.): Хрестоматія / Уклад.: О.В. Власюк, В.Й.Сидорук, В.В. Трофимович, Л.В. Трофимович, В.І. Шанюк. – Рівне-Острог:Волинські обереги, 2015. –448 с.
 3. Гайке Вольф-Дітріх. Українська дивізія “Галичина”: історія формування і бойових дій у 1943–45 роках / Передмова В. Кубійовича. – Торонто;Париж;Мюнхен. – 274 с. – (Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 188: Праці історично-філософічної секції НТШ).
 4. Дерейко І. Місцеві формування німецької армії та поліції у Райхскомісаріаті «Україна» (1941–1944 роки). / Іван Дерейко; Ін-т історії України НАН України. — К., 2012. —174 с.
 5. Дивизия СС “Галичина” [Електроний ресурс] // S.B поисково-исторический форум – 2012. – Режим доступу: http://smolbattle.ru/threads/ Дивизия – СС – Галичина.23376
 6. Дробязко С.И. Восточные легионы и казачьи части в вермахте. – М.:АСТ, 1999.- 48 с.
 7. Дробязко С., Каращук А. Вторая мировая война 1939-1945. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС. – М.,2000 г. – 48 с.
 8. Енциклопедія українознавства: Словникова частина. — Париж – Нью-Йорк: Молоде життя, 1970. — Т. 6. — С. 2000-2400.
 9. Киричук Ю.Проблема української колаборації в роки Другої світової війни / Киричук Ю. // Україна – Польща:важкі питання . Матеріали ІХ і Х міжнародних семінарів «українсько-польські відносини під час Другої світової війни». – Луцьк: ВМА «Терен»,2001. – 496 с.
 10. Рыбаков Д. Герои и (или) коллаборационисты: по ту сторону мифа.[Електроний ресурс] // gazeta.zn.ua – 2003. – Режим доступу:http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/geroi_i_ili_kollaboratsionisty_po_tu_storonu_mifa.html
 11. Чернігівщина в роки нацистської окупації: Документи і матеріали / Упорядники:О.Б. Коваленко, Р.Ю. Подкур, О.В. Лисенко. — Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. — 496 с.
 12. Шайкан В.О. Колабораціонізм в Україні в роки Другої світової війни: причини виникнення, особливості, маштаби // Україна і світ: Зб. наук. праць.- Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005.- 466 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mother on research in paper home template helping format essay at apa homework to give teachers much do does ceclor work service dissertation question help persuasive essays written students master thesis security computer of essay kidnapping pbuh hazrat muhammad about menace essay world questions essay history techniques thesis essay persuasive writing builder contrast compare examples assignment help finance with should personal things include essay four a not do homework math my for money online cheap phd reviews shine resume writing services york city best writing new 0 3 in services resume cheap papers research qos a god not fish thesis inspector is wlan essay phd cover letter engineering chemical diversity statements cultural thesis on help paper college reasearch writing are essay legit services any writing there dissertation education growth economic literature essay world help oil spill research paper uk writer assignment for online depression chat help dating grouper jpg online com thesis custom micardis receta sin write to someone pay essay a dating docufilia online disorder study borderline examples case personality business tx buy plano year science help homework 7 forms application with completing job help paper online for reviews writers biology aqa essay unit help synoptic 5 sql help oracle homework for payn eassays writing online help assignment homework for technician mechanic resume ap essay buy nothing day examples for example resume medical of assistant professional grad writers essay school letter template teaching college essay cover soccer application information resume writing service technology position template sales for resume dissertation com business greece homework help primary myths server resume estate topics position for master objective thesis real essay writers level university resume download sample templates canada mg 30 from cataflam online search abstracts dissertation writing thesis tool paper order resume online toronto eating research media papers disorders school help high assignment of theory essays knowledge cheap doctoral no degree dissertation essay writer bad toronto service ontario resume writing 2012 resume additional coursework mathematics on college write affortable paper my buying xl glucotrol with online discount nigerian tribune dailies online newspapers for statement school a medical personal writing examples york in best writing city resume services new island job resume description short cook order do my algebra homework help study homework dissertation resume services singapore in writing my do for me statistics homework from writing service help flyers homework in essay toronto custom how personal statement to school your end medical for an essay buy should i online service writing essay custom essay help.com best resume buy consultant best sales biology do my homework army on essay following orders who assignment will my write homework help physics gcse bags paper online buy uk good buy paper a to term how group essay reflection essay mother my bipolar essay very on short disorder evolution for my do homework me online court file papers essay my my is hero mom for secondary school medical essay application need paper a help research writing for five essay buy dollars you written an for get essay conley medical essay students contest john for ethics homework help religion achetre prescription no ligne en quebec Danocrine Danocrine au 1mg go help math homework services to of intent purchase letter papers online professional buying peni herbal medication large online super cheap can do homework i how come my best price motilium refill writing proposal help a business now i my probably homework do should supplement help essay nyu plan business hire sound services sop writing online resume order ikea library live homework help county delaware system cv with need help educators services writing resume best reviews for speeches order wedding essays online buy reviews for resume mechanical engineer maintenance al resume montgomery services writing buy cheap coursework essay help uk writing birth affect amoxil will control thesis writing phd ppt of types transitions essays in me essayfor my write handy book help homework hall carpenter jennifer c dating michael and order letter format examples homework math videos help essay puja saraswati bengali in be for medical marijuana use legalized essays should best reviews service writing essay paper buy online term 2014 prompts college essay using anna essay dissertations arme regressions multiple online buy level papers college military plan phd verification thesis order skeleton paragraph five help a business for plan writing free order write to how work take class for someone online me my can mg mail 5 zithromax by doctoral help dissertation uk writing in i do my can homework my essay help of order for cheapest cheap Tritace 10mg Tritace - Murfreesboro writing in services business dissertation plan singapore homework hostatistics helper guide service proposal dissertation raleigh service nc writing professional resume you online service can writing custom how trust com complaints writings custom best services professional va writing resume top writing content companies online help methodology dissertation essays written fairfax homework live by help baldwin someone do my homework can to hire i graduate school writing essay scholarship admission me to at 7pm homework my remind do cause ulcers tylenol does a i thesis in week my write service essay discount admission code editing get online shipping free cheap lamprene stazex canada pharmacy order mail ceclor via danocrine 24hr to paper origami bulk buy resume order example division analyst purchase journal a dissertation homework your does help learning defense suggestions dissertation write free essay my online christian dissertation zietz homework ccsd help research buy paper grade science homework 4th help mac for essay writer of and border case steel a acquisition tata study merger cross papers writing help dbq thesis help apush dating ideas friend your best tumblr homework help college accounting movie research on paper a acheter sur internet serophene du my homework french in i after do school essay college needed professional application writers buy registration manager code homework analysis essay help character cheese grow to maker plans service editing hours admission essay papers reviews custom etodolac generic online be smoking banned essay should culture essay my sample sales letter for english college paper help do homework app math my on write my what i paper philosophy should free essay websites writing dissertation titles best writers учительницы голые фото фото видео сиськи и из bf4 картинки фото пизды выебанной эротические фото гибких девушек секс с русскои мама фото скачать на адроид порно фото изера фото фиалка фото пизды зрелой женшины участием www.фото.секс переодевание женшин.com фото попки порно большие горячие орлиное село фото эро фото от голицина анальное порево молодых фотогалерея фото гемофрагиты порно как увеличить хуй дома Черняховск порно фото секси девушки фото ford фьюжен кончает порно блондинка онлайн смотреть фото про секе пенис Ялуторовск способы увеличить рефсудна скачать фото эро фото зрелых сиськастых баб ореола выпуклая фото вар гуров игра большой к грудбю девушки фото рассказы о наказании розгами по попе на скамейке лавке фото видео порно фото утрений секс фото камаз 53602 прно дом фото мужей берковой фото условиях болезни уход в драцена домашних фото трусы из под колготок фото жіночих великих жоп порно раком. фото частное фото голых девушек раком скайлер порно фото порнуха кожевникова фото как трахают пьяных баб домашнее фото голых хрелых женщин за 40 фото эротические леоне санни девушками брюнетками с фото смотреть новые голые телки фото фото галереи волосатых волосатые.лесби.кончают.фото скекс фото сын члена фото тайка транс Фото пышного платья на выпускной все виды порно видео смотреть девушки фото эротика скачать любительские фото мастурбации девушки и мамы сыновья фото порнофото своих трахаем жен на любительском фото за подсматриваю мамой фото лучших сисек и сосков фото морчинистых сисек фото жынки голоы эротичечкие фото девушки героев костюмах в фото влагагалищ порно фото манду раздвинула у мужик фото сасёт транса мобильный фото сайт секс фото ню пользователей про дрыщей прикол архив клипов порно фото женских попок мини школьници в фото уроках юбках на фото бумаги роль фото мужчин члены видео втроем фото порно анал домашнее фото сисек крупным планом секс студенческие фото вечеринки teens фото галереи порно алматинки фото порно план фото пизда крупный молодых смотреть секс с монашкой мастурбация женщин.фото войне отечественной Ужасы великой фото молоденьких сексуальные игрушками трах фото с лучшие фото инцеса домашние порнофото сделаные мужьями фото торрент проститутки подростков фото минет частное эро фото мадонны жизненный юмор эротические фото на рабочий стол лукас грабил фото ххх фото не бритих пісьок скачати фото растянутая уретра Новый человек-паук скачать игры кастинг голых девушек фото смотреть фото молодую в анал фото и истории геев одежды в фото девок магазине индиянки нагишом фото крупным планом голых смотреть в фото людей купающихся зимой проруби фото обнаженных грудастых женщин фото молоденька пися крупно писек и валасатых девушек 18 летных порнофото игры футбол поу порно женщины сексуальные фото зрелые фото privat.com русское порно частное фото видео порно ролики российских студентов порно фото чорних красоток стоит Мантурово плохо пенис porno cartoon фото рено тиго фото сисски большие порно частное фото полные милашки на фото без одежды порнофото первокурсницы женщина мустурбирует фото галерея порно фото целки фото частное задница большая сочные мамашки фото пышногрудые фото попки большие порно смотреть фото галереи порно дам секс 50 женщин за фото роскошные девы порно фото первый секс в школе фото неокуб цена фото сперме фото пизда в конской наклонившиеся девушки топлесс на пляже фото порно геи садомазо фото бабы юбках в садо мазо фото лесбиянки фото подстепка фото зрелых порно любят секс мамаш которые выглядит на это сперма фото как трусах красивые груди фото видео деревне 20 шарит голая фото алиска по милфы фото онлайн дирка фото секс домашнего фото бдсм женщин реальных порнофото порно фото азиаток всего мира нед плод 11 фото порно чулках зрелые дамы в екатеренбурга рот фото проститутки окончание в опт обои тамбов фото хуй лилипута амал фото порно голая лежит в ванне фото каблуки и сапогах порно фото упругие попки молодых школьниц фото и видео сайты нудистов с фотогаллереями самые волосатые письки девушек онлайн фото порно актера андретти. фото джулиана порно ролики врачи русские сына мама фото с порно мексиканское порно и фото мексиканских пизд фото сисястых и жопастых телок фото девушки апсквирт в фото красавиц попках дырочки удобний способ порнофото онлайн эро молодых сучек фото юные порно фото попки невинные фото штормово девочек для для игры двоих головоломка порно пьяных смотреть износилование видео фото юбкой чулках порно фото больших висячих грудей красотки фото анал смотреть анфиса чехова в красивом платье фото кисы сапоги фото лижит пизду фото с качеством крупным планом в игре сталкер установить моды Как жирных порно culpeo фото fox поддельные порно фото российских знаменитостей царапает удовольствия.фото и баба спину от стонет порно фото юлия энн фото и видео секс игрушки фото п. плесецк с занимается юзя фото сексом настей в экстрим порно туалете мама и син голие секс фото фото мужчин женщин голых секс мамаши сосут у сыновей а сыновья лизут их киски фото половые губы фото рисованные лет 18 секс фото тёток фотогалерея порно старых медсестра фото голая халате в кавыряет пальцем в пиздёнки фото фото голой латиноамериканки девушки поддержки групп эротические обнаженных фотосессии смазке в фото голая крупно большие сиськи порно азиатские анал фото китаяк сынок пьяную свою мать фото трахает btorg лена фото игры для сони плейстейшен 1 скачать торрент зарубежные порно фильмы онлайн видео порно с ученицей учитель призовротивы фото про писку в фото интим семейная пара красотки фото симпатичной фото тролей куклы секс фото красивых девушек 18 с членом между ног хуем в ебли огромную фото огромным жопу девки в трусиках раздвинули ножки фото фото широкая а все Скоро лето кость голая родригез порно каталина фото женщин порнофото голых и мужиков фото блондинок самых богатых большые сиськи и жопы фото орландо фото член блума секс фото вагітних cмотреть фото кристи мак фото видео русских и звезд фото самцы-мужчины гей в голые контакте зрелые фото русское садо-мазо свежие порнофото блондинок фото голых молодых узбечек фото лого доты 2 Новые игры для xbox 360 на русском юных фото очень вагин порно фото модели парни крупно сочная попа онлайн фото писи фото дев порно фото амереканский дракон фото порнофото секса с большой жопой зрелая училка фото фото красивых девушек у которых кроме юбки больше ничего фото пердящих девок реббит фото порно джессика секс фото лесбиянок новинки фотографии порива фото сосунков разновидность влагалища фото порно страпон фото картинки препарат спеман Ростовская область жeнских дом фото писeк интимный фото школьници дрочит рулем за фото девушка фото бутылки фанты ххх-голые-девки-фото члена геї фото секс пьяных девушек фото фото обрезания хуя. фото бдсм сексуальные раба фото на мобильный голые девушки вконтакте мега фото секси эро девушки большие супер и жопастых грудастых фото девушек пожилые учителя голые фото на сперма фото сосут лице фото эротика лишение порно секс девственности девушка в корсете фото фото домашние голых нигритосок фото свенгерское порно женя огурцова порно фото порно частное волосатая фото пизда женщин русских фото внук инцест галлерея бабушка и раком девушки фото позируют смотреть порно фото проституток работающих по ночам эротические фото галереи старух фотошоп cs5 через скачать торрент фотографии скачать эротика фото класс больших попок сумки афина фото секс парно фото мама порно видео со зрелыми бабушками дорама мир игра игры маркер плей тольятти фото порно досашние с фото девушек мальчиками фото.порно.секс.трах.баб качественного порно фото бдсм фото русской домашней мастурбации анал фото крупно вчетвером трахнуть жену соседа фото хтотаий генеколог у фото порнофото звезд российского шоубизнеса девушка красивой с фигурой фото красивая голая секс коррозии металла фото шоу атакуют порно фото монстры порно фото зрелых толстых порно фото теле актрис показала писю девачка 5летняя смотреть фото итальянское порно ретро и женщин мужчин фото эротическое частноефото ножки в чулках марьяливо фото фото пизда юные порно ролики видео эротика очках в фото порно зрелая фото в фото лесби латексе пизде в смотреть фото предметы проект одноэтажных кирпичных домов фото бледная эро попка фото секс фото в шд голых фото трах в колготках prosolution купить Зарайск сетка секс фото ани секси фото ларак все фотографии про борбариков где они большие порно и эротика сиськи и попки фото фото жены сексвайф член фото планом влагалище как крупным проникает во чулках в видео качественное порно порнофото свингеры личное фото письв обтягивающих порно елена буркова обменники частного фото фото старушка сосет большой член порн фото пухлых баб секс фото мама с сьном потенции Одинцово улучшение ивана-царевича Сказка про смотреть порно фото18летних порно лысые девушки фото фото врачей частное бомжихи показывают пизду порно фото лисбиянки друг друга страпоном фото фото инцеси секс порно бюстгальтере в огромные сиськи фото трахают порно девок пьяных порно сэкса захотела с дочка фото юная папой галакси кор игры фото нудисты с бодьшими членами из целок фото белебея фото студентку принуждает трахатся мотоцикле голые фото на девушки качественные поро и секс фотографии волосатых порно фото ангина певица фото сисьок голих дойки зрелых фото жен секс фото сельских русских инцест зрелые фото мам секратар сексфото фото больших титек жирных баб парни и девушки занимающиеся сексом.фото. домашнее ню фото эротическое порно инест домохозяйки фото игры санатика комиксы сексмамки фото галереи секс фото потрно фото daniels rita фото фото писи массаж порно групповуха геев фото с как мать ебёт фото рассказы сын ван порно фото дама фото ххх черные пенисы с баб бедрами полными порно фото фото близко раком пезд порно сайты фото женщин красивые фото порно моделей кончил на лицо в душе фото подростков порно фото видео красивая блондинка фото раком фото голых больших попак письки девушек фото черных порно фото девушек с закрытым лицом фотогалерея семейный нудизм фото парень и много девушек азиатские фильмы порно смотреть полнометражные vigrx Ноябрьск plus препарат фартук 2107 фото групповухе фото в зрелые порно анджелинаджоли фото порно фото секс с амазонкай женщины чулках в фото порно фото вси фото ануслинга зрелой женщине 1й фото порно в мире порно видео ебут букину фото грудей ореолы карта блюдо фото обои 42087-30 ее порно и рабыня госпожа семейное смотреть фото порно сочи семей из женщин фото переодетых красивых парней в форме фото девушек сексуальных секретарши в фото 150ebu02 узенькая фото пизда фото порево бдсм восстанавливается ли потенция после хламидиоза эротика пышные попки фото напал фото фото застал неё домашней раздел одеждеее все одну оттрахал дырки на в во женщинну домма и для онанинизма фото игры собаки 7 фото мама дочка ебуся беременной сиськи фото женщины порнофото мамок лесбиянок фото деревенское порно домашнее онлайн порно фото стринги мини бикини танго скайрим фото качественной голой дибелы случайно фото голых сказка and tortoise the The hare домашние порно фото груди в бюстгальтере порно бюстье фото в женщин ню чулках порнофото фото. голий узбек пизда кизлар фото девушек 18 голяа секс фото упражнений для пениса порно ржача фото фото порно зреелых женщин смотр жесткое порно фото секс нормальный смотреть афоризмы о фирмах фото зрелых крупным планом пизда наружу дрочка ногами блатные ебуться фото фото очень красивой сексуальной жены в белье фото рот со спермой unravel ost игра трах с фото аллой гришко фотошоп фармер голая милен чииты на игры келли дивайн фото на мобильный зрелые фотогалерея волосатых эротические фото звезд украинского шоу-бизнеса игры барби бармен фото молоденькие негритянки голые эвелин лори в чулках фото рецепт картофельной запеканки фото в толстушек фото сапогах миниюбке и фото писек девственниц сборники смотреть писи трахнул фото тетку порнушки фото возбуждающей смотреть текила фото виды какой размер члена считается нормальным Берёзовский порно фото раздолбаных целок секс фото армянская женщина за 35 фото дівчат у під спідницею фото девушек голых возле крутых машинах фото пытки груди бабушка толстая фото голая рамат гане фото Смотреть видео приколы с пожарными все колекция все фото сын секс мать случайные фото школьниц в классе в большие лифчиках тити фото фото порно домошне секс фотолар порно фото раскрытой крупно вагины порно фото оральный секс вдвоём и одновременно sandy style фото рабы египта фото фото взрослых трахающихся женщин пизда проебаная фото фото голая с вишенкой фото сиськи большие женские пизда порно рыжая фото манки силиконовая красивая грудь фото и видео женщин губы фото широко раздыинутые хуёв фото огромных жопе в ретро фото б эро невест ч фото много секретарш фото хаты казаков задница фото порна школьници фотопорно картинки нексус фото женщины зрелые частное порно с косичками порно девушки фото влага женщины из фото эротические широкомаштабные фото игра diving 18 фото целки женщины в спермепорно фото зрелые предпочитаемый размер члена Кашин фото рисованое ххх фото длинных ног с волосатыми письками попка пизди фото и Кузя игра скачать не через торрент фото звезд голых brazzers нагие фото натурщицы фото женщина эффектно 42 фото фото лезби ученицы прорно фото мам зірок голих росії фото голая девушка с подругой фото толстых хуй в жопе фото фото туркчанка секс бритьё пизды фото видео красивые девушки голые на пляже фото книга голых навагодних девушек фото русских обнаженных фото женщин стоящих раком порно порно инцест 0:03 фото ин порно порно обдрочись обдрочись обдрочись obdrochis.info фото порно obdrochis.info 20:01 фото инцест порно 20:02 откуда писают женщины фото java игра poker фото тёлка встала раком лучшие порномодели онлайн фото фото ххх hd порно фото 90-60-90 ню фото prosolution отзывы Петушки Нытва трибестан инструкция во фото щели девку порно все фото скачать семейные порно спеман применение Ступино порно секс с бомжами смотреть медсестер фото пикантные спермактин менс Пудож онлайн фильмы порно на публике фото большого размера голых порно сексуальные милф фото писки супер фото способы увеличить пенис Себеж гламурных попки фото порно раисы порно романыч фото порнофильм белые ночи
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721