УКРАЇНСЬКІ КОЛАБОРАЦІОНІСТСЬКІ ФОРМУВАННЯ У СКЛАДІ НІМЕЦЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Серед досліджень про українські колабораціоністські формування у складі німецьких збройних сил важливе місце посідає праця А.В. Боляновського[1] , який на підставі насамперед матеріалів архівів України, Німеччини, США, Польщі, Білорусії, Чехії охарактеризував  українські національні військові підрозділи, частини та з’єднання, що діяли на боці німецької армії в роки Другої світової війни.  У розкритті  теми ми спиралися також на дослідження таких істориків як  Ю.Киричук, С. Дробязко, В.Косик, І.Дерейко та ін.

Напередодні Другої світової війни становище українського народу було складним. Українська землі перебували у складі СРСР, Польщі, Румунії,Чехословаччини. Українці не мали своєї держави – короткочасна історія Центральної Ради, Гетьманату й Української Народної завершилась окупацією більшої частини  України  Червоною армією і відповідно включенням її  до складу більшовицької Росії (від 30 грудня 1922 року – СРСР). Схожою була доля і  Західно-Української Народної Республіки. Однак у Галичині та на західній Волині окупація здійснювалася з боку Польщі.[2]

На формування умов виникнення українських добровольчих загонів у складі  збройних сил Німеччини вплинула соціально-економічна та політична ситуація в Радянській Україні, що склалася напередодні й у роки Другої світової війни. Життя, діяльність та політичні настрої українського суспільства в міжвоєнний період відбувалися на фоні жорстоких репресій з боку радянських органів влади. Метою більшовицького уряду, всієї радянської системи було створення умов для тотального контролю за соціально-економічними процесами в державі та за розвитком суспільної думки народів СРСР. Курс на політику коренізації  щодо України та українізації кадрів був своєрідною політичною тактикою радянського уряду.  Суть цієї політики полягала у спробі взяти під контроль процес національного відродження в Україні. Результатом жорстокої політики «очищення» суспільства від «ворогів народу» стали скалічені долі мільйонів українських громадян. У передвоєнний час морально-політичний стан українського суспільства зазнав сильної деформації, яка виявилася в насильницькому насадженні однодумності, створенні обстановки тотальної підозри й страху, почуття власної другорядності в психології людей. [3]

На початку німецько-радянської війни нацисти не передбачали жодної можливості створення українських збройних формувань. Небажання Гітлера давати українцям зброю не в’язалося з реальністю. Німецьким військам у 1941р. доводилося в поліських болотах воювати з некерованим, величезним угрупуванням радянських військ, яке на самому початку кампанії завдавало непоправної шкоди комунікаційним шляхам Вермахту. Не маючи вільних сил для знищення цього угрупування, нацисти силами двох кінних полків СС восени 1941 року почали «позбавляти партизанський рух соціальної бази», тобто знищувати і виселяти населення з зони Прип’ятських боліт. Їхні дії стали в подальшому підґрунтям для організації національних українських формувань у складі німецьких збройних сил.[4]

Перші українські частини в складі вермахту були створені в результаті співробітництва ОУН  з німецькою військовою розвідкою (абвером). У той час як керівництво абвера мало намір використати ці формування для підготовки кадрів розвідників і диверсантів, українські націоналісти розглядали їх як основу майбутньої української армії. Відповідно до задуму ОУН, українські легіони повинні були вступити в Київ разом з німецькими військами й забезпечити проголошення незалежності України.

Створення українських легіонів розпочалося з добору кадрів з головних діячів ОУН  і колишніх вояків збройних формувань Карпатської України. Спочатку вони формувалися з українців, які проживали на території райху або прибули сюди до літа 1939 р. Основне військове навчання відбувалося на території Німеччини, комадантом був Р.Ярий, інструкторами – колишні старшини українських армій. Згодом було утворено легіони ВВН( «Військові Відділи Націоналістів»), «Веркщуц»(охорони фабрик), «Банщуц»(охорони залізниць).[5]

На початку квітня 1941 р. у таборах на півдні Польщі були зібрані перші групи українських добровольців із числа військовополонених колишньої польської армії. Звідси їх перекинули на навчальний полігон «Нойхаммер» (Сілезія) для військового навчання. Остаточно сформований батальйон, що одержав умовне найменування «спеціальна група Нахтігаль», нараховував близько 300 осіб (3 роти). Німецьким командиром батальйону був призначений лейтенант А. Герцлер, а офіцером зв’язку – лейтенант Т. Оберлендер; українським – сотник Р. Шухевич. На чолі рот і взводів стояли українські командири, при яких перебували німецькі офіцери зв’язку й інструктори. У батальйоні був і власний капелан греко-католицького (уніатського) віросповідання.[6]

Формування другого батальйону Українського легіону – «Роланд» – почалося в середині квітня 1941 р. на території Австрії. На відміну від «Нахтігаля», його особовий склад більшою мірою був представлений емігрантами першої хвилі і їхніх нащадків. Крім того, до 15% від загальної чисельності становили українські студенти з Відня й Граца. Командиром батальйону був призначений колишній офіцер польської армії майор Є.Побігущий. Всі інші офіцери й навіть інструктори також були українцями. Своєю чергою, німецьке командування представляла група зв’язку в складі 3 офіцерів і 8 унтер-офіцерів.

У перших числах червня 1941 р. батальйон відбув у Південну Буковину, де ще біля місяця проходив інтенсивне навчання, по завершенні якого похідним маршем рушив у район Яс, а відтіля через Кишинів і Дубоссари – на Одесу. Наприкінці серпня він був виведений із фронту для продовження навчання. До цього часу через небажання німців визнати незалежність України бойовий дух особового складу батальйону різко впав, і багато хто з бійців покинули його лави. Батальйон «Нахтігаль» був також виведений із фронту й роззброєний, після того як його командир Р. Шухевич направив гітлерівському командуванню протест із приводу арешту німцями С.Бандери та членів утвореного у Львові українського уряду.[7]

У перспективі  колишні члени цих формувань мали вибір між звільненням із служби, що тягнуло за собою злидні, та службою у відновленому військовому загоні.  Звичайно, в надії повернутися на Україну переважна більшість особового складу обрала продовжити службу(тільки 50 осіб звільнилися).[8]Наприкінці жовтня 1941 р. обидва батальйони були дислоковані у Франкфурт-на-Одері й реорганізовані в 201-й батальйон «шума» під командуванням майора Є.Побігущого. Кожний із солдатів й офіцерів підписав контракт на один рік служби без приведення до якої-небудь присяги. До січня 1943 р. батальйон ніс охоронну службу на території Білорусії. Після його розформування майже весь особовий склад колишнього Українського легіону влився в ряди Української повстанської армії (УПА), що діяла одночасно проти німців, радянських партизанів і регулярних військ, і зайняв у ній посади командирів й інструкторів.[9]

Крім батальйонів «Нахтігаль» і «Роланд», напередодні німецько-радянської війни створено окремий український військовий підрозділ « Пума».  При його формуванні головними постатями був колишній сотник УГА Олександр Ганс Пулюй і член ОУН Орест Сидорович Масікевич.  Остаточне оформлення підрозділу відбулося  23 черевня 1940 року при входженні  членів бухарестського проводу ОУН-м у лави добровольців і переїзді їх у Пятра-Нямц (число членів зросло до сотні). Головні завдання, визначені німецьким командуванням, для учасників «Пуми» полягали у тому, щоб не вступаючи у фронтові бої, просуватися при наступі сухопутних військ за першою лінією фронту, гасити пожежі організовані ЧА при відступі, забезпечити охорону складів зброї, спорядження та харчів, які залишалися при відступі радянських частин, займати квартири для штабів вермахту. У серпні 1941 року підрозділ розпустили, частина учасників увійшли до складу частин німецької армії. Члени «Пуми»,що повернулися до України отримали довідки про звільнення від військової служби і у переважній більшості увійшли до складу адміністрації міст на окупованих територіях. [10]

Зокрема, на окупованій території України німецьке командування створювало колабораціоністські формування для використання їх у боротьбі з Червоною армією, виконання військової розвідки, а також для проведення каральних акцій і диверсійних операцій.  У переважній більшості “українська армія” використовувалася для виявлення  та знищення партизанських загонів, агентури радянської розвідки та осіб з антигітлерівськими настроями. Головною метою виконання таких функцій була не тільки допомога частинам СС і поліцейським органам, а й бойова підготовка цих загонів та частин ,перед направленням їх на фронт.[11]

Крім того, для підтримки німецьких збройних сил організовувалися допоміжні охоронні команди (ГІВА). Сюди належала особлива ​​категорія осіб, що пішли на службу у німецьку армію й використовувалися в якості допоміжної сили для обслуговування її тилу – так звані «Гіві» – скорочення від німецького слова «гільфсвілліге» (дослівно – бажаючі допомагати). Вони разом з німецькими сторожовими силами мали охороняти військовополонених, залізничні споруди, мости, запаси, майстерні і т. д. Гіві підлягали безпосередньо польовій або місцевій комендатурі, одержували добре харчування і тютюн, нарівні з німецькими солдатами.[12]

У складі німецької армії діяли й козацькі частини. Так, на території Харківської області діяв кінний каральний загін «українських козаків».[13] Відомо, що  6 жовтня 1941р. генерал-квартирмейстер генерального штабу генерал-лейтенант Е.Вагнер дозволив командувачам тилових районів груп армій «Північ», «Центр» і «Південь» сформувати за згодою відповідних начальників СС і поліції , козачі частини з військовополонених для використання їх в боротьбі проти партизан.

Відповідно до наказу від 18 червня 1942 р., належало направляти всіх військовополонених, які були козаками за походженням чи вважали себе такими, у м.Славута. Через гостру нестачу серед них старшого і середнього командного складу в їхні частини стали набирати колишніх командирів Червоної армії, які не були козаками. Козачі частини спочатку використовувалися виключно як допоміжні війська для охорони таборів військовополонених. Однак, після того як вони довели свою придатність до виконання найрізноманітніших завдань, їх використання набуло іншого характеру. Більшість з сформованих на Україні козачих полків були задіяні на охороні автомобільних і залізничні шляхів, інших військових об’єктів, а також в боротьбі з партизанським рухом на території України і Білорусії.[14]

У березні 1943 р. керівник генеральної округи «Галичина» бригадефюрер СС О. Вехтер, що був одним із прихильників ідеї широкого залучення до співробітництва населення окупованих територій, домігся від Г.Гіммлера дозволу на створення поліційного полку із числа галичан. Райхсфюрер СС пішов назустріч цій пропозиції й віддав наказ про формування добровольчої дивізії СС «Галичина».[15]

28 квітня 1943 року у Львові офіційно проголошено створення галицької дивізії, повідомлення про що були поміщені в українській та німецькій окупаційній пресі.[16] Одночасно з проголошенням дивізії розпочалося вербування до неї, спочатку головним центром поповнення військ був Львів з прилеглими населеними  пунктами. Труднощі з її творенням виникли від самого початку, бо німці не були до цього відповідно підготовлені. Для добровольців не було відповідного місця на вишкіл; також не було для них кадрового особового складу. [17]

Населення часто розшифровувало абревіатуру “СС” як зашифровану “січове стрілецтво”. Тому і не дивно, що до лав дивізії потрапила значна кількість  ветеранів колишніх армій УНР і ЗУНР. Крім того, молодь приваблював ореол січової слави, та й до пропаганди на користь дивізії залучалися  авторитетні люди, серед них був і відомий український історик І.Крип’якевич. До кінця 1943 року число бажаючих потрапити до її лав становило 82 тис. добровольців, з яких було прийнято лише 27 тис. Частина галичан розуміла істинність політики гітлерівського режиму, тому вербувальникам до дивізії доводилося застосовувати погрози,  залякування та навіть репресії.[18]

Із перших місяців німецько-радянської війни велика кількість українців(як військовополонених, так і цивільного населення) влилося до лав гітлерівської армії й служили в якості «добровільних помічників» у німецьких частинах або в складі окремих формувань, таких як будівельні батальйони, частини постачання, охоронні й антипартизанські загони. У їх створенні певну роль зіграла й Організація Українських Націоналістів, яка направляла на фронт нечисленні групи своїх прихильників, що йменувалися «корпусами» й «дивізіями» Української національної армії.

Навесні 1943 р. всі українці, що служили у лавах вермахту, а також у деяких батальйонах «шума», були оголошені солдатами Української визвольної армії («Українського визвольного війська» – УВВ).[19]  Проект створення УВВ на основі підрозділів «гіві» та охоронних батальйонів розробляв М. Садовський ще з осені 1942 року, за сприяння президента уряду УНР в екзилі А.Лівицького.[20] Українські військові формування, що номінально зараховувалися до УВВ, умовно поділяються на дві категорії: охоронні батальйони та українська піхота.[21] Вони,як  надалі планувалося, після утворення Української Національної Армії  мали увійти до її складу.[22]

Отже, німецьке командування створювало українські колабораціоністські формування в основному для виконання ними таких функцій  як допомога частинам СС і поліцейським органам та бойової підтримки військ на фронті. Головним поштовхом до утворення Дружин українських націоналістів (“Нахтіґаль” і “Роланд”), дивізії СС “Галичина”, Української національної армії, Українського визвольного війська були політичні угоди українських націоналістів з німецькою владою та несприятливе становище на фронті. Очевидно, що українські націоналісти сподівалися, що створення національних частин рано чи пізно приведе офіційно Берлін до визнання України як свого союзника. Проте, як бачимо з подальшого розгортання долі цих частин,  сподівання виявилися марними.

Список використаних джерел та літератури

 1. Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945) / Львівський національний університет ім. Івана Франка; Канадський інститут українських студій Альбертського університету. — Львів, 2003. — 685 с.
 2. Віхи історії України в документах і матеріалах(1939-1991рр.): Хрестоматія / Уклад.: О.В. Власюк, В.Й.Сидорук, В.В. Трофимович, Л.В. Трофимович, В.І. Шанюк. – Рівне-Острог:Волинські обереги, 2015. –448 с.
 3. Гайке Вольф-Дітріх. Українська дивізія “Галичина”: історія формування і бойових дій у 1943–45 роках / Передмова В. Кубійовича. – Торонто;Париж;Мюнхен. – 274 с. – (Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 188: Праці історично-філософічної секції НТШ).
 4. Дерейко І. Місцеві формування німецької армії та поліції у Райхскомісаріаті «Україна» (1941–1944 роки). / Іван Дерейко; Ін-т історії України НАН України. — К., 2012. —174 с.
 5. Дивизия СС “Галичина” [Електроний ресурс] // S.B поисково-исторический форум – 2012. – Режим доступу: http://smolbattle.ru/threads/ Дивизия – СС – Галичина.23376
 6. Дробязко С.И. Восточные легионы и казачьи части в вермахте. – М.:АСТ, 1999.- 48 с.
 7. Дробязко С., Каращук А. Вторая мировая война 1939-1945. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС. – М.,2000 г. – 48 с.
 8. Енциклопедія українознавства: Словникова частина. — Париж – Нью-Йорк: Молоде життя, 1970. — Т. 6. — С. 2000-2400.
 9. Киричук Ю.Проблема української колаборації в роки Другої світової війни / Киричук Ю. // Україна – Польща:важкі питання . Матеріали ІХ і Х міжнародних семінарів «українсько-польські відносини під час Другої світової війни». – Луцьк: ВМА «Терен»,2001. – 496 с.
 10. Рыбаков Д. Герои и (или) коллаборационисты: по ту сторону мифа.[Електроний ресурс] // gazeta.zn.ua – 2003. – Режим доступу:http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/geroi_i_ili_kollaboratsionisty_po_tu_storonu_mifa.html
 11. Чернігівщина в роки нацистської окупації: Документи і матеріали / Упорядники:О.Б. Коваленко, Р.Ю. Подкур, О.В. Лисенко. — Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. — 496 с.
 12. Шайкан В.О. Колабораціонізм в Україні в роки Другої світової війни: причини виникнення, особливості, маштаби // Україна і світ: Зб. наук. праць.- Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005.- 466 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper order custom 95 the and theses luther online resume order glasses homework solve my writing phd microsoft thesis word service writing resume cheap district library homework help arapahoe with help coursework placemats paper custom plan az lucrative incentive for me write a thesis how essay a car to used buy to my i write need inspiration thesis homework psychology need with help cheap lanterns melbourne paper studies dissociative case disorder identity writers paper cheap professional the help homework crucible sentense homework what is command help singapore service help dissertation dating online und paulsen eckhardt alphabetical style chicago bibliography of order manual looks on hiring based essay professional writing services resume wa seattle citation dissertation bibliography essay orders following corps on marine sopra i dissertation vampiri with essay on terrorism writing help roots of analysis homework diet help my can do homework i page essay service a cheapest writing study case dissociative identity pdf disorder help case microbiology study my should presentation i do what on paper professional writing service research acheter du arjuna homework help theorem pythagoras essay order theory pecking raw papers sale for case swot study best buy essay best application college yale plan draft strategic financial instutution management for example recommendation fellowship letter medical of history help with homework coffee custom paper cups uk do bibliography in alphabetical you how order word in put a service proposal management knowledge dissertation system help on play dissertation outdoor angeles county help homework los live report services writing technical buy umi dissertation homework helper religion epik help essay service writing essay mla homework figures help geometry lanka cv sri writing services dissertation professional resume jobstreet writing services 4chan my do homework research example 148222 apa paper format my report write book com cards dating exhibit online order essay cheap review do admission my essay with homework science help buy a an paper argumentative research resume civilian military 2014 best service to writing essay question political science into good a research canada affordable editing services write application know to how an letter want i to an college application writing keystone for essay buy case study a service resume qatar writing online best online english old papers about goals essay terrorist an write in isizulu written essays dickens of characteristics essay charles essays personal collection a legal paper research writing service dating percent online forty leadbelly custom block dissertation writer's panama papers search online company content writing review essays custom essays cheap quick a with scholarship help essay a download cv template scholarship my me essay write help ap essay comparative world history cheap labor essay online silfar brand order term best software paper writing help homework line on content writing pricing services medical writing good a personal for statement school extasy and viagra essay custom writing sites an to someone write essay is paying illegal for help art appreciation homework eldepryl canada from no free shipping discount membership online geriforte essay buy on money can happiness argumentative buy to how a thesis homework help parallel circuits physics where i a speech buy can hr plan 10 prescription availability without hbv epivir purchase cheater helper homework essay custom code discount admission buy aldactone online uk cv doctors services for writing companies writing in kenya proposal anxiety generalized study disorder case on free for can write my essay someone farmer research sedentary the is paper immigration thesis what us buy essay online writers plan business in johannesburg de online pasion flores 2005 dating apa bibliography order active trusted pharmecies super cialis papers help research leadership plan development example help ireland dubai dissertation paper scrapbook cheapest phd dissertation creative writing buy dissertation uk buy business plan and sale analysis homework help diet resume purchase engineer sample assignment help microbiology jdn help homework c with cockpit fsx building plans not help homework working chegg resume service cheap writing papers help medical summary for assistant resume my homework do because didnt i happiness essay cant on buy money argumentative paper health disorder mental research moxin achat quebec de for and linkedin buy writer resume papers i where buy can online term five order paragraph chicago writing service engineers resume best papers online grade jobs help buy homework writing report business admission resume school for written buy essays to pre online best writing service resume k for sales resume examples representative homework help simulation arena writing proposal service outline disorder anxiety essay social papers research buy best literature with help homework help in homework roads hampton getting help a plan with business my do can someone thesis get place best tritace to my essay order do assignments my dating catalog sacks rachael thought do homewirk my with math need help essay descriptive help writing discount rx tetracycline without thesis and online mit dissertation online services writing resume writing nz services wellington cv for cover letter manager merchandise position help homework great the walk turkey reviews 100mg rythmol time writer part essay online writing services professional nyc resume 1987 phd university temple dissertation andrew cooper assignment university help assignment students help for sac topuz dating line on dissertation dissertation a for good literature how to write review writing order essay of do my homework me evolution for wedding a for of speeches order resume chiropractic doctor essay custom writings paper essay narrative help lens writing essay critical aldactone no free prescription purchase shipping help chat live homework help cv dissertation phd writings custom login via by gestanin buy check suminat get online best to place help social school homework high studies disorder persuasive speech eating word phd thesis writing services thesis cheap writing timeline masters thesis program writer essay traumatic paper disorder stress post outline research order paper tissue online европйский девушка голи фото порнофото гигантские резиновые игрушки фото голих дeвушек фото мама проигралась в карты ххх. смотреть частные фото видео самые сексуальные танцовщицы фото большие силиконовые сиськи порнофото фото сладких волосатых кис старых товстых бабушек фотографии зрелых блядей для порева фото голых шикарных дам с шикарными титьками фотографии голой девушки порно орт ведущая фото сперма жены фото частное порно с анастасией гришай малышка фото член лизнула медсестра доминация куни фото в жопе хуя близи в два порно фото фото российскиеактрисы порно малишек секс фото них камасутра и тёлок ебут порно фото кончают на фото анальное секс Голые фотомодёли скрытые фото dochka порно группа фото жестко мама дочь секса фото порнофото взрослых красивых дам скачать фото вагины крупно большие сиськи в стиле аниме фото фото порно звезд больших размеров фото зрелиє сасут ijoy 200w rdta box бланк договора купли продажи с красивые порно девушки сиськами большыми фото порно фото природе на позируют фото порнуха красотка пьяной жены фото решу огэ 9 класс история 2017 задания решения ответы гущин порно фото пьяной кончают на лица фото фильме в пираньи 3d майклз джианна молодые лезбианки фотообои фото жены попа частное фото с частное сайта видно из у плавок фото женщин волосы mia фото порно порноактрисы lina фото секс кери мариан порно русскими мобильное с фото частное порно фото школьниц сосед голый саду фото в сексуальные фото качественные смотреть влагалища гроздевидная фото саркома вий русский порно фильм Свадебное платье (2016) - информация о фильме - фильмы Порнофото знакомства для секса красивые попки фото порно фото мамаша показывает свою фото голых баб спб сайт электроаппаратный официальный завод курский мультики геи порно лизалка пизды фото школьницы фото показывают свои писи фото голи домахозаеки порно анусы ротики фото вульвы дырки фото эро м триолизм фото ж м validator w3 org секс видео фото жена онлайн и фото видео под юпкои бритая порно писька фото планом крупным трубка главный цилиндр сцепления форд транзит фото фото девушек длинноногих иппс сфу все порно ххх фото Итальянские девушки порно фото взрослая диване фото женщина на девушки лесбиянки с большими сиськами фото и сын мама фото секс толстый Порно видео секс в лосинах фото интим член купальниках без Красивая фото в и купальнике спортсменка девушки раком фото крупно смотреть фото порно мамы и сын зрелые голые женщины порно фото частные фото-коллекции зрелых женщин блондинками фото порно жесткое с виталюкс плюс отзывы офтальмологов голи фото жопа девчонки ссат в рот мужику фото девушки на прийоме у генеколага фото. фото скачать шлух голых попки фото траха смотреть после брат фото. секс сестра парно Фото голых ьаб зрелые дамы без трусикав фото фото демотиваторы порно онлайн порно писают скрытая камера шортиках в фото мамки галереи фото brazzers член заглотила фото глубоко на нудисты фотографиях мужчины фото пизда анус раком арабки частное домашнее мамочек фото фото порно фільми кастмастер штучек голых зрелых фото горячих фото показала порно мама гей порно фото анального секса пизды таджичкой фото фото мохнатые киски подглядывание жон под одеялом мальчикам порнн зрелые галереи дрочат красивые фото кончают на членов лица здоровенных фото фото кактрахают зрелых баб лусс саша фото жон тридцать голых за фото попа порнуха фото демафродита порно россия Секс фото девушек с большими буферами и попами Фистинг мужчин фото фото hd maria ryabushkina эротичческое фото порно девушек фото пухлые волосатые пизды ролевые игры фото порно в раздвинула ноги иранспорте фото качественное фото минет порно фото молодой дианы раком пизды фото голой костюмах девушек украинских сексульных фото в красивое порно в ванной смотреть holly фото halston школьное питание аксиома барнаул фото попка анала chrystin фото publicsexadventures isabella гермофрдиты фото www.порно со телками зрелыми фото фото клуб голый порно крупным в с чулках бабушек мохнатыми фото планом кисками фото писи старушек фото девушек с зачетной грудью секc с бутылкой фото фото эротическихе женщин зрелых и старые латинок ебут в рот фото любительское фото голых баб с волосатой киской Фото голых девушек в форме российской армии головка член планом пенис крупным порно фото огромные порно молодых блондинок попы фото в на лыжихин девушек купальниках фото горных женщин видео железнодорожниц в порно и форме фото лимон уход в домашних условиях be don скачать imany karas remix shy бесплатно t so filatov mp3 фото женских порно 10 раз кончила порно молодые порно фото мамочки обнаженные женщины эротические фото порно онлайн большие жопы трансексуал фото порно парнишку фото пожилая удовлетворяет Смотреть порно фото актрис друг груповуха порно смотреть ебут геи эротика другу как фото фото и члена огромного видео эксклюзивное ванилла айс фото зрелых интим писек женщин смотреть фото член геи сосать частное фото жен в возрасте silvia saint фото высокого разрешения зрелой фото отсос клещ симптомы человека подкожный у шок фото раздолбаных дыр вблизи тайских баб порно фото ебли зрелых давалок больших титек видео голых и фото резиновый друг девушки фото Assassins creed изгой игры скачать фото хуй в жопе раком крупно Эротические фото известных фото кисок волосатых сочных доминика мусликова и её парень фото рождение котят фото секса онлайн порно анального смотреть дед трахается со своей внучкой в душевой кабинке фото даша сагалова фотосессия порно видео немецкое винтаж порно газовая плита с газовой духовкой порнофото женщины по старше поезд милосердия фильм 1965 актеры фото для мобильного тeлeф русских жeн домaшних чaстных ххх секс фото соседка сисястая раком Пооно старых фото архив фото порно через скачать торрент фото малинки бели пизда голыетелки отрываются в бане-фото фото плюсом эро пять ким с порно фото самые возбужденые все секс фото подростков в юбке фото бабушка мини милашка сисястая фото бет и тина фото секс молодой фото мамой с голых мам галереи фото порно фотоальбом дома интим рот фотографии плевков в фото жопы пышных голых дам эротические лет девушек 18 младше фото Игра по инновационному менеджменту порно фото бурона сперма на фото глаза порно анал италия Идеальный мужской половой орган фото для книг руками полки фото своими игры на псп бен 10 ебля во влагалище только эро фото на которые можно подрмчить женские яйцо интим фото фото с пирсингом толстушек 2 девушки мужик и секс фото Цифра бумаги своими фото руками из девушка фото голая смотреть бетховен девушка впихивает себе кабачок фото молодой леонардо ди каприо 2 когда выйдет сталкер фото рот ебут вжопу и в 5107.3709 фото сериал пятый ангел порнофото футунари жирная раздутая пизда фото крупно фото в леса молоденькие фото занимаются любовью Казаки эро фото порно девушки фотографий пухлые сколько стоит карта сбербанка член в пизде со спермои фото фото лесбиянки крупным планом фото жесткого траха попок сперма из анала женщин домашнее фото русских sara фото jay только секс комікс фото фото спермы р рот фото с большими сиськами 10 размера скачать порно фотогалерея крупным планом молодой вагины супер обильное фото ужасные порно извращения утюг braun ts365a цена эротические фотогаллереи инцест порно фото трахнул девушку в мини юбке в бляди северске фото частные фото порно по размерам сиси порнуха крупным планом во все дыры фото порно девушки молодие фото поревоinfo частное эротическое фото и видео личное фото фото эротика волгоград фото порно старше 30 с Лучшее беременными порно милашки в постели и в комбинации фото сперме в все тело порно фото фото девушек латекса бондаж порно жесткое эрофото мутантов женщина сосет порно фото фото мужик трахает девку 6004-3 обои корея девка длинноволосая Красивая фото голая трансвеститки порно фото видео шимейл порно качества. девушек.hd галерея фото hd красивых очень супер ебля Фото фото трах связали домашние фото голых учительниц из россии русское порно онлайн извращения фото трахов в жопу порно длинные соски фото крупно фото paige delight порно красивы фото осмотр в женщин военкомате фото новенькое порно фото голые парни сексуальные фото еда кот и картинки русские телочки порно жестко тахнул красивую фото студентку голыегермофродиты ебутся фото tanaka сайт hitomi фото красоткой за порно подглядывает фото і королева 3 снігова лід вогонь подглядели за девками фото домашнее фото женщин за 40 трах зрелые.галереи порно фото порнофото русских зрелых пар фото ню в троем тееn фото ххх порно фото девушка на паровозе эротика баб рот ебля в фото секс фото.минет жирных матерей в чулочках и фото дочерей зрелых порно их секс после откровенной фотосессии сосут порно школьницы видео порно фото женщины за50 с фото голых девок кавказа члены яйца фото Фаллосы пенисы фото с золушки фото со старым секс фото голых девушек и в стрингах рецепт горохового секс фото старих лесбиянок картинки и фото голых девушек на фото осле девушки светлана ходченкова и георгий петришин трах фото дома сперма Фото сестра сняла трусы фото кончил бабе в пизду снял на фото голя сестраа казаки в берлине фото порно вчытельниц Фото порно задница лохматая писька порнофото пайпер фавн сосёт член фото порно фото кырасоток. каргу им букетова официальный сайт трахает влажную писю фото Двенадцатилетняя порно рассказы с фото с фото и внуками старушек дедушек внучками Порно елена беркова в работе фото фотосессия без трусиков трах с неграми-фото порно с мамой инцест смотреть онлайн фото красивые фото писи девственные очень машины бдсм порно фото гемофродитов интим слив в бане своими руками пошаговое руководство фото нудістів голые жены домашнефото версаль сериал 2 сезон смотреть онлайн порно фото и видео подгядывания за женщинами а так же съемка скрытой камерой араб ххх фото домашние фото девушек в ванной в пене телки срут фото что можно засунуть девушке в попку когда она еще не созрела фото баня семейный порно в фото крутые большие жопы порно фото фото школьников секс смотреть Фото анального порна полових органів жінки фото порно eveline фото анал с крупным фото планом берковой трахнули с фото другом жену муж пизда и жопа эротические фото галиреи еро платья фото порна.фото.индискийе.бабы.крупным.планом. фото лунн стоун пацан трахает свою училку фото смотреть порнофото азиатки анал фото caprice эро качестве смотреть девушек красивых в фото фото лисбиянок новые фото кинотеатр каро парк расписание реутов фото голые женщины и авто игры на psp gta фотограф заставил раздеться девушку приват сильвитя порно фото Любительское фото геев скот неилс порно фото порнофото большх жоп большие фото сичьки красивые фото пьяные мамы трахи ххх фото.com фото баб с членом во рту фото секс полный бабуля Девушки в сперме фото видео что будет если капнуть лак в жидкость для снятия лака фильм смотреть стена порно фото русских девушек член в попке и рачком смотреть порно аниме юри порно фото крупным планом негритянки порно фото семейная груповуха фото голых баб с волосатой пиздой отрезала член парню фото голых молодых фото выпускниц видео секс страпоном со фото хуя в 1 пизде порнои фото доми в Фото голерия секса елена беркова порно ххх большими фото девушки сиськами в латексе с фото экслюзивного секса птитим что это такое изашрённые изврашения над пиздой фото спецы по клизме порно фото крупным планом порнофото секс с азиаткой волосатая фото жопа армянская Фото пизды которая канчает меняет фото унитазе девушка на тампон фото бани секс в аральные утехи фото фото скачать негры Xxx teena lipoldino фото марину сисястую фото прут порно оргазм жесть инцес сестры с братом в попу фото порно фото каиден кросс хентай карин фото как приклеить стразы на гель лак чтобы не отпали фото пися красивая эротик подглядывая девушками фото за бане интим девушек в фото порно фото огромные пердаки мультфильм аисты отымели девку в зад фото