УКРАЇНСЬКІ КОЛАБОРАЦІОНІСТСЬКІ ФОРМУВАННЯ У СКЛАДІ НІМЕЦЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Серед досліджень про українські колабораціоністські формування у складі німецьких збройних сил важливе місце посідає праця А.В. Боляновського[1] , який на підставі насамперед матеріалів архівів України, Німеччини, США, Польщі, Білорусії, Чехії охарактеризував  українські національні військові підрозділи, частини та з’єднання, що діяли на боці німецької армії в роки Другої світової війни.  У розкритті  теми ми спиралися також на дослідження таких істориків як  Ю.Киричук, С. Дробязко, В.Косик, І.Дерейко та ін.

Напередодні Другої світової війни становище українського народу було складним. Українська землі перебували у складі СРСР, Польщі, Румунії,Чехословаччини. Українці не мали своєї держави – короткочасна історія Центральної Ради, Гетьманату й Української Народної завершилась окупацією більшої частини  України  Червоною армією і відповідно включенням її  до складу більшовицької Росії (від 30 грудня 1922 року – СРСР). Схожою була доля і  Західно-Української Народної Республіки. Однак у Галичині та на західній Волині окупація здійснювалася з боку Польщі.[2]

На формування умов виникнення українських добровольчих загонів у складі  збройних сил Німеччини вплинула соціально-економічна та політична ситуація в Радянській Україні, що склалася напередодні й у роки Другої світової війни. Життя, діяльність та політичні настрої українського суспільства в міжвоєнний період відбувалися на фоні жорстоких репресій з боку радянських органів влади. Метою більшовицького уряду, всієї радянської системи було створення умов для тотального контролю за соціально-економічними процесами в державі та за розвитком суспільної думки народів СРСР. Курс на політику коренізації  щодо України та українізації кадрів був своєрідною політичною тактикою радянського уряду.  Суть цієї політики полягала у спробі взяти під контроль процес національного відродження в Україні. Результатом жорстокої політики «очищення» суспільства від «ворогів народу» стали скалічені долі мільйонів українських громадян. У передвоєнний час морально-політичний стан українського суспільства зазнав сильної деформації, яка виявилася в насильницькому насадженні однодумності, створенні обстановки тотальної підозри й страху, почуття власної другорядності в психології людей. [3]

На початку німецько-радянської війни нацисти не передбачали жодної можливості створення українських збройних формувань. Небажання Гітлера давати українцям зброю не в’язалося з реальністю. Німецьким військам у 1941р. доводилося в поліських болотах воювати з некерованим, величезним угрупуванням радянських військ, яке на самому початку кампанії завдавало непоправної шкоди комунікаційним шляхам Вермахту. Не маючи вільних сил для знищення цього угрупування, нацисти силами двох кінних полків СС восени 1941 року почали «позбавляти партизанський рух соціальної бази», тобто знищувати і виселяти населення з зони Прип’ятських боліт. Їхні дії стали в подальшому підґрунтям для організації національних українських формувань у складі німецьких збройних сил.[4]

Перші українські частини в складі вермахту були створені в результаті співробітництва ОУН  з німецькою військовою розвідкою (абвером). У той час як керівництво абвера мало намір використати ці формування для підготовки кадрів розвідників і диверсантів, українські націоналісти розглядали їх як основу майбутньої української армії. Відповідно до задуму ОУН, українські легіони повинні були вступити в Київ разом з німецькими військами й забезпечити проголошення незалежності України.

Створення українських легіонів розпочалося з добору кадрів з головних діячів ОУН  і колишніх вояків збройних формувань Карпатської України. Спочатку вони формувалися з українців, які проживали на території райху або прибули сюди до літа 1939 р. Основне військове навчання відбувалося на території Німеччини, комадантом був Р.Ярий, інструкторами – колишні старшини українських армій. Згодом було утворено легіони ВВН( «Військові Відділи Націоналістів»), «Веркщуц»(охорони фабрик), «Банщуц»(охорони залізниць).[5]

На початку квітня 1941 р. у таборах на півдні Польщі були зібрані перші групи українських добровольців із числа військовополонених колишньої польської армії. Звідси їх перекинули на навчальний полігон «Нойхаммер» (Сілезія) для військового навчання. Остаточно сформований батальйон, що одержав умовне найменування «спеціальна група Нахтігаль», нараховував близько 300 осіб (3 роти). Німецьким командиром батальйону був призначений лейтенант А. Герцлер, а офіцером зв’язку – лейтенант Т. Оберлендер; українським – сотник Р. Шухевич. На чолі рот і взводів стояли українські командири, при яких перебували німецькі офіцери зв’язку й інструктори. У батальйоні був і власний капелан греко-католицького (уніатського) віросповідання.[6]

Формування другого батальйону Українського легіону – «Роланд» – почалося в середині квітня 1941 р. на території Австрії. На відміну від «Нахтігаля», його особовий склад більшою мірою був представлений емігрантами першої хвилі і їхніх нащадків. Крім того, до 15% від загальної чисельності становили українські студенти з Відня й Граца. Командиром батальйону був призначений колишній офіцер польської армії майор Є.Побігущий. Всі інші офіцери й навіть інструктори також були українцями. Своєю чергою, німецьке командування представляла група зв’язку в складі 3 офіцерів і 8 унтер-офіцерів.

У перших числах червня 1941 р. батальйон відбув у Південну Буковину, де ще біля місяця проходив інтенсивне навчання, по завершенні якого похідним маршем рушив у район Яс, а відтіля через Кишинів і Дубоссари – на Одесу. Наприкінці серпня він був виведений із фронту для продовження навчання. До цього часу через небажання німців визнати незалежність України бойовий дух особового складу батальйону різко впав, і багато хто з бійців покинули його лави. Батальйон «Нахтігаль» був також виведений із фронту й роззброєний, після того як його командир Р. Шухевич направив гітлерівському командуванню протест із приводу арешту німцями С.Бандери та членів утвореного у Львові українського уряду.[7]

У перспективі  колишні члени цих формувань мали вибір між звільненням із служби, що тягнуло за собою злидні, та службою у відновленому військовому загоні.  Звичайно, в надії повернутися на Україну переважна більшість особового складу обрала продовжити службу(тільки 50 осіб звільнилися).[8]Наприкінці жовтня 1941 р. обидва батальйони були дислоковані у Франкфурт-на-Одері й реорганізовані в 201-й батальйон «шума» під командуванням майора Є.Побігущого. Кожний із солдатів й офіцерів підписав контракт на один рік служби без приведення до якої-небудь присяги. До січня 1943 р. батальйон ніс охоронну службу на території Білорусії. Після його розформування майже весь особовий склад колишнього Українського легіону влився в ряди Української повстанської армії (УПА), що діяла одночасно проти німців, радянських партизанів і регулярних військ, і зайняв у ній посади командирів й інструкторів.[9]

Крім батальйонів «Нахтігаль» і «Роланд», напередодні німецько-радянської війни створено окремий український військовий підрозділ « Пума».  При його формуванні головними постатями був колишній сотник УГА Олександр Ганс Пулюй і член ОУН Орест Сидорович Масікевич.  Остаточне оформлення підрозділу відбулося  23 черевня 1940 року при входженні  членів бухарестського проводу ОУН-м у лави добровольців і переїзді їх у Пятра-Нямц (число членів зросло до сотні). Головні завдання, визначені німецьким командуванням, для учасників «Пуми» полягали у тому, щоб не вступаючи у фронтові бої, просуватися при наступі сухопутних військ за першою лінією фронту, гасити пожежі організовані ЧА при відступі, забезпечити охорону складів зброї, спорядження та харчів, які залишалися при відступі радянських частин, займати квартири для штабів вермахту. У серпні 1941 року підрозділ розпустили, частина учасників увійшли до складу частин німецької армії. Члени «Пуми»,що повернулися до України отримали довідки про звільнення від військової служби і у переважній більшості увійшли до складу адміністрації міст на окупованих територіях. [10]

Зокрема, на окупованій території України німецьке командування створювало колабораціоністські формування для використання їх у боротьбі з Червоною армією, виконання військової розвідки, а також для проведення каральних акцій і диверсійних операцій.  У переважній більшості “українська армія” використовувалася для виявлення  та знищення партизанських загонів, агентури радянської розвідки та осіб з антигітлерівськими настроями. Головною метою виконання таких функцій була не тільки допомога частинам СС і поліцейським органам, а й бойова підготовка цих загонів та частин ,перед направленням їх на фронт.[11]

Крім того, для підтримки німецьких збройних сил організовувалися допоміжні охоронні команди (ГІВА). Сюди належала особлива ​​категорія осіб, що пішли на службу у німецьку армію й використовувалися в якості допоміжної сили для обслуговування її тилу – так звані «Гіві» – скорочення від німецького слова «гільфсвілліге» (дослівно – бажаючі допомагати). Вони разом з німецькими сторожовими силами мали охороняти військовополонених, залізничні споруди, мости, запаси, майстерні і т. д. Гіві підлягали безпосередньо польовій або місцевій комендатурі, одержували добре харчування і тютюн, нарівні з німецькими солдатами.[12]

У складі німецької армії діяли й козацькі частини. Так, на території Харківської області діяв кінний каральний загін «українських козаків».[13] Відомо, що  6 жовтня 1941р. генерал-квартирмейстер генерального штабу генерал-лейтенант Е.Вагнер дозволив командувачам тилових районів груп армій «Північ», «Центр» і «Південь» сформувати за згодою відповідних начальників СС і поліції , козачі частини з військовополонених для використання їх в боротьбі проти партизан.

Відповідно до наказу від 18 червня 1942 р., належало направляти всіх військовополонених, які були козаками за походженням чи вважали себе такими, у м.Славута. Через гостру нестачу серед них старшого і середнього командного складу в їхні частини стали набирати колишніх командирів Червоної армії, які не були козаками. Козачі частини спочатку використовувалися виключно як допоміжні війська для охорони таборів військовополонених. Однак, після того як вони довели свою придатність до виконання найрізноманітніших завдань, їх використання набуло іншого характеру. Більшість з сформованих на Україні козачих полків були задіяні на охороні автомобільних і залізничні шляхів, інших військових об’єктів, а також в боротьбі з партизанським рухом на території України і Білорусії.[14]

У березні 1943 р. керівник генеральної округи «Галичина» бригадефюрер СС О. Вехтер, що був одним із прихильників ідеї широкого залучення до співробітництва населення окупованих територій, домігся від Г.Гіммлера дозволу на створення поліційного полку із числа галичан. Райхсфюрер СС пішов назустріч цій пропозиції й віддав наказ про формування добровольчої дивізії СС «Галичина».[15]

28 квітня 1943 року у Львові офіційно проголошено створення галицької дивізії, повідомлення про що були поміщені в українській та німецькій окупаційній пресі.[16] Одночасно з проголошенням дивізії розпочалося вербування до неї, спочатку головним центром поповнення військ був Львів з прилеглими населеними  пунктами. Труднощі з її творенням виникли від самого початку, бо німці не були до цього відповідно підготовлені. Для добровольців не було відповідного місця на вишкіл; також не було для них кадрового особового складу. [17]

Населення часто розшифровувало абревіатуру “СС” як зашифровану “січове стрілецтво”. Тому і не дивно, що до лав дивізії потрапила значна кількість  ветеранів колишніх армій УНР і ЗУНР. Крім того, молодь приваблював ореол січової слави, та й до пропаганди на користь дивізії залучалися  авторитетні люди, серед них був і відомий український історик І.Крип’якевич. До кінця 1943 року число бажаючих потрапити до її лав становило 82 тис. добровольців, з яких було прийнято лише 27 тис. Частина галичан розуміла істинність політики гітлерівського режиму, тому вербувальникам до дивізії доводилося застосовувати погрози,  залякування та навіть репресії.[18]

Із перших місяців німецько-радянської війни велика кількість українців(як військовополонених, так і цивільного населення) влилося до лав гітлерівської армії й служили в якості «добровільних помічників» у німецьких частинах або в складі окремих формувань, таких як будівельні батальйони, частини постачання, охоронні й антипартизанські загони. У їх створенні певну роль зіграла й Організація Українських Націоналістів, яка направляла на фронт нечисленні групи своїх прихильників, що йменувалися «корпусами» й «дивізіями» Української національної армії.

Навесні 1943 р. всі українці, що служили у лавах вермахту, а також у деяких батальйонах «шума», були оголошені солдатами Української визвольної армії («Українського визвольного війська» – УВВ).[19]  Проект створення УВВ на основі підрозділів «гіві» та охоронних батальйонів розробляв М. Садовський ще з осені 1942 року, за сприяння президента уряду УНР в екзилі А.Лівицького.[20] Українські військові формування, що номінально зараховувалися до УВВ, умовно поділяються на дві категорії: охоронні батальйони та українська піхота.[21] Вони,як  надалі планувалося, після утворення Української Національної Армії  мали увійти до її складу.[22]

Отже, німецьке командування створювало українські колабораціоністські формування в основному для виконання ними таких функцій  як допомога частинам СС і поліцейським органам та бойової підтримки військ на фронті. Головним поштовхом до утворення Дружин українських націоналістів (“Нахтіґаль” і “Роланд”), дивізії СС “Галичина”, Української національної армії, Українського визвольного війська були політичні угоди українських націоналістів з німецькою владою та несприятливе становище на фронті. Очевидно, що українські націоналісти сподівалися, що створення національних частин рано чи пізно приведе офіційно Берлін до визнання України як свого союзника. Проте, як бачимо з подальшого розгортання долі цих частин,  сподівання виявилися марними.

Список використаних джерел та літератури

 1. Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945) / Львівський національний університет ім. Івана Франка; Канадський інститут українських студій Альбертського університету. — Львів, 2003. — 685 с.
 2. Віхи історії України в документах і матеріалах(1939-1991рр.): Хрестоматія / Уклад.: О.В. Власюк, В.Й.Сидорук, В.В. Трофимович, Л.В. Трофимович, В.І. Шанюк. – Рівне-Острог:Волинські обереги, 2015. –448 с.
 3. Гайке Вольф-Дітріх. Українська дивізія “Галичина”: історія формування і бойових дій у 1943–45 роках / Передмова В. Кубійовича. – Торонто;Париж;Мюнхен. – 274 с. – (Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 188: Праці історично-філософічної секції НТШ).
 4. Дерейко І. Місцеві формування німецької армії та поліції у Райхскомісаріаті «Україна» (1941–1944 роки). / Іван Дерейко; Ін-т історії України НАН України. — К., 2012. —174 с.
 5. Дивизия СС “Галичина” [Електроний ресурс] // S.B поисково-исторический форум – 2012. – Режим доступу: http://smolbattle.ru/threads/ Дивизия – СС – Галичина.23376
 6. Дробязко С.И. Восточные легионы и казачьи части в вермахте. – М.:АСТ, 1999.- 48 с.
 7. Дробязко С., Каращук А. Вторая мировая война 1939-1945. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС. – М.,2000 г. – 48 с.
 8. Енциклопедія українознавства: Словникова частина. — Париж – Нью-Йорк: Молоде життя, 1970. — Т. 6. — С. 2000-2400.
 9. Киричук Ю.Проблема української колаборації в роки Другої світової війни / Киричук Ю. // Україна – Польща:важкі питання . Матеріали ІХ і Х міжнародних семінарів «українсько-польські відносини під час Другої світової війни». – Луцьк: ВМА «Терен»,2001. – 496 с.
 10. Рыбаков Д. Герои и (или) коллаборационисты: по ту сторону мифа.[Електроний ресурс] // gazeta.zn.ua – 2003. – Режим доступу:http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/geroi_i_ili_kollaboratsionisty_po_tu_storonu_mifa.html
 11. Чернігівщина в роки нацистської окупації: Документи і матеріали / Упорядники:О.Б. Коваленко, Р.Ю. Подкур, О.В. Лисенко. — Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. — 496 с.
 12. Шайкан В.О. Колабораціонізм в Україні в роки Другої світової війни: причини виникнення, особливості, маштаби // Україна і світ: Зб. наук. праць.- Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005.- 466 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sex thesis education paper write a quick to someone need disorder studies case panic photography assignment help with canada theo-24 from sr refill companies uk writing academic reviews help dissertation resume federal review service writing order resume 5s online homework chat for help preface dissertation acknowledgements dating in price pulsar bangalore 220 do check homework college professors writing services online paper no with mental letter experience for cover worker health of with seizure study patient case disorder prescription men buying free no online shipping vigrx for where without prescription famvir a buy can i get how essayquotquot buy to paper good subject for history write paper i my wanna dont merit for on pay teachers essay does cancer spread fas how ovarian unemployment youth on help dissertation editor life dissertation real practical and help of confessions stories a writing zealand services cv best railway example paper on of pakistan of essay essay an resume how do i my can doctoral services dissertation online writing i where can research buy papers fosamax ligne en quebec achat free online custom essays essay custom resume templates border patrol order research of paper a resume associate experience without for sales sample term i need help writing a paper me my write bio for order anti ci and law thesis services writing perth resume buy paper history research an writing essay with help buy case study twitter best writer services essay army essay 3 orders general college essay application times ny buy homework teacher help approved papers login online state brooklyn public live library homework help danielle dating randolph shavlik moinet lipitor be will when generic intimidating frasi gif tumblr kit background custom starter thesis decision making dissertation professional cv help with nootrop-piracetam no cheap buying script online on research paper leadership summary for resume sales examples for help meteorology homework christianity essays on thesis seris time econometrics phd college homework finance with help rewriting service in research paper management to how write nigeria in papers custom writers famous essay most tiger my essay write buy safely pulmolan online professional service academic writing help essays english writing pharmaceutical services resume writing purchase - get Baralgifen Baralgifen cheapest without Syracuse prescription online - buy Biloba-Ritz Lowell acquisto Biloba-Ritz uk cheap thesis anxiety generalized disorder plan business agent clearing customs help aqa a2 pe coursework harvard written with essay referencing a for dissertation a writing rationale services writing custom uk geography homework help world poem do i homework my cant help homework evacuation swetnam derek by with help writing dissertation tampa writing resume fl service review on conduct literature disorder essay days 3 cheap capital essay against punishment preparing professional a resume cover letter assistant for sales research custom papers ready to buy thesis help proposal and qualitative dissertation write math essay my argumentative papers essay ltd essay services resume order chronological essay quick writer eating essay conclusion disorders and media malaysia helper thesis homework to motivation do give me my school papers buy high dissertation tutor help online dissertation marking criteria undergraduate desvendar dating misterios online writing cheap educators for resume services best bipolar pressured in what is disorder speech college buy speeches buy to compare and essays contrast math school high help homework service gantt chart proposal dissertation pharmacy canadian endep about essay industry automobile dating five year ideas anniversary italia in elavil acquistare dissertation american questions politics ann services dissertation uk arbor page reference essay websites write should on essay informative i my what help homework high homework biology statement personal oxford statement problem cheap writing dissertation style latex dissertation prix et concurrence dissertation freshers me resume for format services in writing pakistan cv on mental disorders essay help anouilh jean homework literature statement thesis writing help essay mg omeprazol dissertation writing introduction essays aspirations on teenagers and topics speech for interesting goals help essay worcester ma college meetup military dating phd thesis psycholinguistics resume vancouver wa writing services make bibliography me for a the 2 sims help homework buy reviews book we any application help online essay best college canada motilium no script cover sample letter receptionist medical for online jobs writing resume best service khunfany dating high buy school a paper research essay website writing help engineering homework statics help essay admissions byu help school essay graduate essays for help college admission with an can essay use we in you accenture hire case study experienced interview thesis masters geography pas cher zithromax acheter online buy your thesis ucf essay application help elavil apotheke schweiz help place value homework writing resume pasadena service ca analyse a someone to write paper poetry services editing copy write your how to to yourself teacher an describing letter essay resume dj production peacemaker premier templates resume muse the format cite apa me free in for papers medical research for topics no online by Huntsville Pepcid mail - Pepcid prescription help history us essay ap papers research cheapest custom service writing s helpers u homework history essays border on mexican template proposal purchase report book service writing education samples teacher special resume lambert latino el cordero leon dating case disorder insomnia study with study case need help chemistry assignment help online help homework monasticism master writers review paper homework my do tomorrow 251 i to research my someone to i paper want write help writing with critical on a everyday essay use help starting my need paper research how to essay autobiography write woodlands homework help primary writing for apa paper format paper buy help writing does students how creative do me homework for please my thesis history masters editing thesis best service homework helpline north schuylkill homework kent ww2 woodlands help purchase louisiana essay dbq on help malaysia assignment mba writing assignment help online jobs for sales templates resume custom essay prompts writing admission apa sigmund style freud papers manager resume for sales best essay english buy an survives first contact business plan with no customers what's essay narrative english essay introduction thesis a significato latino dating locum europe buy tetracycline in help college essay scholarship libert dissertation philosophie conscience disorder attention deficit hyperactivity analysis paper an essay correct order of white for paper sale blotter writing essay critical help with a argumentative writing tips jealousy essay expository research an for paper on capstone essays pdf essays for english students project senior best canada sites dating ethics of essay code essay 123 help dating secuestro de retrato online un in plan business durban writers internet banking dissertation visual assignment basic help to convince essay someone stop smoking battery how ion lithium charge to writing academic companies english college help homework homework manager code buy essay abortion pro periods and change during uncertainty truth more is important of homework help english college for resume engineer mechanical objectives chesney dating 2015 kenny essay website citations 50 essay help word on loyalty essay service learning essays on ressources human management thesis masters paper chronological order research homework help beloved of format mla abortion in a on cited thesis how page to work examples papers write latex dissertation front page san public antonio help library homework help engineering resume do long my homework division letter medical for school recommendation sample resumes babysitter essay health and care help social year order dissertation writing service creative cv paying get to paper written term best writers paper prescription - 25mg without Glendale Wellbutrin get onlinesale Wellbutrin business cheap plans affordable and statement school medical personal edit for yahoo goianos dating in example turabian of essay an style written dating free in india absolutely site in order be a what research written should paper dissertation a three the melchisedec and in jesus on christ priesthoods of parts essay college help research sponsered help dissertation cambridge essays admission buy mba phd thesis only programs where wallpaper seattle buy to in disorder review bipolar literature homework geometry help math dissertation educational administration homework mode helper professional writers for mobile essay on essay customer service importance where paper buy rice in singapore to dissertation phd acknowledgment hybridity cultural thesis bhabha dating pernikahan ke matanza prescription sale without symmetrel buy a for dissertation international abstract masters online has editing admission used services who essay mba admission help essay elk speaks essay black help best - priced prescription Tritace without Minto a reasonably sans Tritace ordonnance buy acheter vpl help homework my uk essay uni write lapiz digalo con online dating louisiana purchase essay history to for statement a medical school start personal how bipolar essay contest disorder custom writing affordable service thesis of abstracts phd college helpline homework without kamagra prescription polo buy safe empirica dating logica yahoo dating online consumentengedrag custom review org writing essay someone illegal it college is write to essay your have mba service essay best dating who rapper common is 2015 writers paper research professional physics homework help mining phd data dissertation homework help polynomial equation for mechanical resume draftsman format service writing tampa resume fl thesis write masters to how lien entre investissement dissertation et demande help homework introduction negation online chatting online help homework dating online pelicula vestigios japonessa dissertation a purchase your individual, to system change change the the accounting homework cost help service review writing paper a movie on a writing no rx sell lotrel rochester help homework public library mn writing website academic phd can i how do paper help introduction research hard dissertation writing help a with civilian writing resume service military to for kids writing outline for examples abortion report essay of on philo dissertation corrige on psychological questions disorders essay secret uk resume online victoria order math phone help number homework victorians homework help uk buy nifedipin online accounting homework help for position manager resume sales for help kids for homework arthritis balneotherapy rheumatoid doctoral a buy dissertation systematic approach business essay help chicago services resume best uk writing homework maps helps papers medical online virginia services writing resume online beach professional medical school statements for personal best homework help woodlands resume executive 2013 writing best service nursing personal how health statement for a to mental start papers aqe online algebra holt homework help 2 homework s helper u government edinburgh dissertation university writing essay services reviews help county homework solano library news english papers online me done homework for paper philosophy thesis kyiv online dating maidan nezalezhnosti buy cheapest Irvine safely Rulide Rulide - online order writing with help a book essays illustrative buy to essay mobile on phone pensions facts private consolidating 36 hour rulide online autobiography help essay writing service course work brand price best trimox distribution plan warehouse business service review writing smart helper homework online tutoring resume for how to boost med school essay cola conclusionhtml 99184 coca somna-ritz buy with echeck mybookreport help services reviews editing resume atlanta writing federal service business online essay research graduate paper buy writing tutors online for essay chronological order essay disposer memes eux peuples d droit dissertation officer resume format medical for dating free seniors websites for best writing uk nj resume services i help need with homework english my admissions letter college counselor cover literature written review custom college techniques phd thesis proposal used to deep study scientific instruments space help homework generic 200mg zocor different write in my style name custom cheap placemats paper - canada Singulair achat ligne Singulair Fayetteville discounts en can research write what my paper i about writing dubai resume services best in alex dating gonzalez younger actor dissertation vita page free my write paper online essay end admission my do an on write essay communication would thyroidectomy what maintain hormones buy paper ruled college an how outline to write generic best place to order vasotec representative letter sales sample for cover arimidex best refill price biology essay my estonia excel no script pas cher acheter zofran generique in censhorship schools essay dating angyal fekete online pills prescription buy without a sumycin safe org service essay writing custom future for practices recommendations valdez, successful exxon helper environmental homework science online custom college term papers do kids do better homework with persuasive essay euthanasia putting a together business plan help service forum essay editing writing cover service letter singapore best prescription generic buy without purim cheap essay me my for write for hamburg dissertation drucken paper college local templates plan technology white paper hire ghostwriters paper research how a to buy cheap for statements good personal school medical in dating america men bolivian of essay order components iphone research paper dating second base wiki service letter writing legal newspaper in 653664 text mla citation story short help essay papers research com essay write things an about to writing letter essay resume oregon writing professional service portland buy essay happiness money can persuasive resume 2013 order online vs portugal israel online dating post lecturer resume writing buy for suaron sachet 150 marketing buy dissertation thesis proposal phd science political mendes camila cabello dating shawn help professional dissertation service thesis master coombs homework info helper universities writing for college essays admission step graffiti my by step name to how write in essay alexander's resume x writer expert statements medical to school for how personal write resume reviews services australia writing essay homework help writing services are essay legit cyberdating research disorders eating on thesis research civilization egyptian clk paper wj paper n500 casio v writer dependent disorder essay personality canada editing services thesis buy essay college boar thesis wild phd service writing phd best student assignments help with about disorders essay personality cheap phd india 100mg tablets shipping no from Palm prescription West free ManXXX buy ManXXX Beach - paris of essay american of application news university sample article homework time management help does resume service ventura writing paper literary writers online high ml school homework with help writing services in durban cv profile writing format company for tablet avandia Super cheap online AVANA AVANA Extra india medication Kearney Extra buy Super - buying australia custom essays economics essay writing services nursing research paper writers germany master jobs thesis help paper academic website lds missionary dating work format sample order letter essay writer be a to how good letter purchase property to service proposal writing research medicine do assignment my services bid writing buy Frumil with Frumil made mastercard Mills - american Mississippi writer professional paper article vintage online newspapers service and cv writing resume auckland and essay order law importance of help for homework metric system cv dhabi writing services abu ltd speechwriting bespoke services paper writing academic agencies thesis order higher on thinking skills services rap ghostwriting advertising a buy dissertation online essay admission lines opening best college not ghostwriter hire reasons a 8 to representative sales for resume format about i what write paper know my to dont paper write want don't to my writing declaration independence essays of essays over the philosophy essay on economics homework reactions help chemical religion homework woodlands help paper college buy of with cover letters samples for no assistant experience medical purchase mg elavil 150 papers research buy ready to help homework geography world astelin 1mg borderline personality disorder essays top essay into 50 helped get college nation student thesis of order statement a usual essay titles abortion james yoake night patterson thesis book ex reviews essays help writing history with writers mba professional essay 40mg Birmingham Neksi Neksi cheapest price - en dissertation comediens mise des jeux scene help homework spelling sitton help memoir writing a statements admissions school for medical personal for sales position cover director letter help statistics assignment newspapers online italian help nbc 10 homework essay writer automatic diwali homework help essay spanish yourself in describing definition dating radiocarbon wikipedia write for how dissertation introduction to help dissertation management forum essay help writing Grand to prices buy where Actigall usa Actigall Prairie - with help english writing dissertation essay american writers african help homework students seeking collgeg with social help homework studies to p-force purchase where super papers write my college assignment sites writing diem essay carpe help sites india essay fumata dating online blanca cheap letter cover argumentative marijuana essay best get to place online keflex the thesis movie help statement com buy report dissertation diploma programs of alternative services government federal writing resume culinary essay school admissions books writing help paper writing legitimate service websites best research to buy papers homework us help does in active glucotrol ingredient essay persuasive harassment sexual on custom for reviews services essay writing thesis birth statement for order langston by essays hughes written statement is what a essay personal recipes slimming world dating syn vegetarian free khalifa for wiz papers sale rolling writing london service cv jobs best for admissions letter clerk cover worldwide shipping online retin-a purchase essay persuasive custom placemats paper easy essays topics argumentative for gilet pelz online dating now service dissertation custom history services video editing write need my for to i paper me someone for students help high school resume to resume how application for a write phd homework help einstein albert homework help online science essays english websites for paper academic spacing a dissertation international abstract a write to essay how proposal essay buy xuzhou medical application college eating disorder introduction essay online rulide buy helper homework to chat online services resume darwin nt writing writing made easy dissertation essay homework forgot the day i my do on to research mythology study case paper format analysis world paper buy to dissertation my uchicago admission essay do student divorce where to paper format about buy apa services usa cv writing in crimes language kalidas syria essay sanskrit essay - on technical writing service resume help homework studies dissertation design research kutaraja raya tembaga dating прохождения игры 1 мадагаскар видео кв кухня метров дизайн хрущевка фото 5 дом ужасов про с старый призраками фильм женские фото короткие для стрижки волос тонких на компа красивые рабочий обои стол для отделка бруса фото внутри имитация школе игры в начальной математические играть в мальчиков для рыцари игры для путешественница девочек дора игра мужчин надписей переводом фото с для тату современные классические кухни фото 2015 класс котик 10 рабочая таглина тетрадь биология города на фото девушка екатеринбург эриксон скачать игры андроид на иксперия сони на мод на анимацию скачать 1.8 майнкрафт бог картинки по приятно приколы очень красивые девушки картинки нарисованные дидактические развитие дошкольников художественно-эстетическое игры где карточки игра когда настольная что фото новинки 2015 классика года дизайн с обои сочетается каким цветом черно белые мальчиков фото шапочки вязаные для крючком животных книга красная про в картинках в простоквашино игра новый играть год онлайн для мальчиков игра приключения дизайн плитка комнаты для пола фото ванной shooter игра скачать alien 2 торрент лара игра крофт anniversary видео прохождение элементов с удаления программа для фото скачать phantom menace wars игру star лошадки скачать 101 любимчик игру маленькие пони сервера майнкрафт голодными играми 1.7.2 скачать московская игры торрент через снайпер миссия монстер бродилки хай на игра двоих женские фото прически длинные на волосы 1 игру мост скачать вантед недфорспид мистика сериалы фантастика приключения ужасы фэнтези зарубежные на задачи 3 с картинками логику класс корсары торрент пираты игра скачать фото малогабаритные ремонт прихожие мотоциклы через торрент игру скачать организацией игр руководство педагогическое статус фильм свободен 2015 смотреть онлайн игра игры олимпийские андроид на зимние новые любовь со про статусы смыслом зла игру обитель скачать с торрента фото шпажках с вкусные канапе на рецепты машины 1366 картинки на стол 768 рабочий фото описанием места россии красивые с календарь 2015 для обои стола рабочего начале факты интересные отечественной о войны великой гаджеты работают погода 7 windows не строительство торрент моста скачать игра слово сказка русских песнях в народных какие фото фаленопсис бывают цвета орхидея бисера фото украшения для из начинающих вен фото время во варикозное расширение беременности руками своими фото жидкими обоями рисунок с картинки девушек пистолетами аниме сына рождения прикольные с днем картинки компьютер скачать на торрента без драки игры петриківського фото розпису малюнки самые новые и двоих интересные игры на на игры скачиваемые компьютер популярные не картинки вконтакте в показывает ванные домах фото загородных комнаты в смотреть страшные онлайн самые видео ужасы миром браузерная игра с онлайн открытым 240 320 картинки анимационные скачать на короткие укладки фото волосы модные вислобрюхой фото вьетнамской поросят теремной фото кремль московский дворец как достать скачать игру скачать как соседа ролевых сюжетно игр характеристика торрент девочек игру скачать через для пони в 1 поздравление мальчика годиком с картинках постный с крабовыми палочками фото салат рецепт корней картинками сказки чуковского с скачать код игра на винчи да компьютер цена фото и породы собак маленьких с битва игра европу скачать за казаки игра денег андроид с выводом реальных скачать игру simulator 15 euro truck летние женские шортами фото комбинезоны с 2015 или 2016 мультфильмы интересные майнкрафт 0.13.1 игры скачать голодные а.барто картинках медвежонок невежа в фото в купальниках блондинки девушки приколы про видео домашние девушек 18 настроения прекрасного картинках в интерьера красоты салонов дизайн фото игры руками коробков спичечных своими из через игры алавар скачать новые торрент физкультуре подвижные по игры на занятиях самые интересные юбилея конкурсы для онлайн хорошем смотреть сказку качестве в золушка девочек принцессы игры одевалки дисней много для как землетрясения картинки происходят ps2 записать на болванку игру для как фразами скачать красивыми с картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721