Транспарентність органів місцевого самоврядування Західного регіону в контексті реалізації стратегії сталого розвитку “Україна-2020” -2020»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається проблема сутності поняття «транспарентність», його наукове значення та походження. Також містяться усі дані та результати дослідження визначення транспарентності органів місцевого самоврядування Західного регіону в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» з пояснювальними описами та надано конкретні рекомендації.

Ключові слова: транспарентність, сталий розвиток суспільства, органи місцевого самоврядування, інформаційний моніторинг.

Забезпечення сталого розвитку людства – найбільш значуща проблема, що стоїть перед світовою спільнотою. Наша держава переживає часи війни та трансформації, що певним чином підштовхує країну до змін, підтримки своєї економіки, добробуту життя, вимагає більш конкретних днів органів влади не лише державних, але й місцевого значення.

Відповідно до умов стратегії, кожен регіон, область, район, місто зобов’язані створити свій план стратегії сталого розвитку та виконувати їх та висвітлювати свої дії на офіційних порталах. Тому актуально дослідити та проаналізувати транспарентність органів місцевого самоврядування на прикладі Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Закарпатської областей в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблем сталого розвитку розглянуті у працях багатьох дослідників: М. З. Згуровського [21], В. П. Кучерявого [16], Є. В. Хлобистова [19], Н. М. Андрєєвої [20], О. М. Алимова [20], Ю. І. Сохи[18], В. О. Баранніка [19], В. З. Латипової [17], О. Г. Яковлевої [17] та ін.

У працях вітчизняних та зарубіжних вчених досліджуються проблеми сталого розвитку та покращення його екологічної складової [21, c. 85]; визначається сутність поняття сталого розвитку [16, c. 413]; обґрунтовується методика оцінки сталого розвитку на регіональному рівні та подається рейтинг регіонів України за індексом сталого розвитку [18, c. 65]; визначається взаємозв’язок процесів забезпечення сталого розвитку та зміцнення економічної безпеки регіону [19, с. 33].

Мета статті – визначити транспарентність органів місцевого самоврядування в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» на прикладі областей Західного регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. При визначені сутності транспарентності як принципу діяльності органів виконавчої влади необхідно чітко окреслити межі суміжних до неї понять, таких як гласність, відкритість, підзвітність і доступ до інформації. Вітчизняний науковець Є.О. Романенко розглядає транспарентність, як комплексне поняття, до складу якого входять: прозорість діяльності органів державної влади та відкритість, як форма громадської участі у формуванні та реалізації державної політики [13].

Дослівний переклад українською мовою термін «transparency» означає «прозорість». Саме по собі поняття «транспарентність» має кілька значень. По-перше, транспарентність визначається як синонім до поняття «прозорість» і «порожність». По-друге, під транспарентністю у відносному значенні розуміють таке: «можливість бути вільним від лицемірства або обману» (free from pretenseor deceit), «з легкістю виявляти або бачити крізь» easily detected orseen through, «легко розуміти» readi lyun derstood [15, с. 4]. Отже, транспарентність – це якість предмета, яка робить його легким для розуміння.

Сталий розвиток – це модель економічного зростання, в якій використання ресурсів направлено на задоволення потреб людини при збереженні навколишнього середовища, так що ці потреби в розвитку можуть бути задоволені не тільки в сьогоденні, але й для майбутніх поколінь. Розробка Стратегії розпочалася ще у липні 2014 року із запрошення громадськості надавати свої пропозиції щодо бачення розвитку країни. А 24 грудня 2014 року на своєму першому засіданні Стратегію схвалила Національна рада реформ, яка є спеціальним консультативно-дорадчим органом при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.12 січня Президент України П. Порошенко підписав Указ «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» [14].

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» – документ, який визначає напрямки і пріоритети розвитку України на період до 2020 року. Стратегія була розроблена за ініціативою Президента України Петра Порошенка і складається з чотирьох векторів руху: сталий розвиток країни; безпека держави, бізнесу і громадян; відповідальність і справедливість; гордість за Україну в Європі та світі. Затверджена Президентом України в січні 2015 року Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» покликана допомогти країні вийти сильнішими з нинішньої кризи, подолати екологічні виклики та забезпечити сталий розвиток України в майбутньому [14].

Стратегія сталого розвитку «Україна–2020» затвердила чотири вектори руху для нашої держави та реалізацію 62 реформ, визначила 25 ключових показників-індикаторів, за якими буде оцінено хід виконання передбачених реформ і програм. Згідно з указом Президента, Кабінет Міністрів України має щороку до 15 лютого затверджувати план дій щодо реалізації положень Стратегії та щоквартально інформувати про стан виконання плану дій щодо реалізації положень Стратегії [12].

Всі органи місцевого самоврядування згідно останніх законодавчих актів мають публічно висвітлювати свою діяльність, тобто вести прозору діяльність. Згідно Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» органи місцевого самоврядування зобов’язані створити та дотримуватись плану стратегій свого регіону. Саме тому актуально дослідити, як виконуються зазначені пункти та транспарентність дій органів місцевого самоврядування в рамках Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».

Для дослідження було обрано метод інформаційного моніторингу – процес безперервного спостереження за появою нових відомостей про діяльність об’єкта за заданими інформаційним індикаторами в фіксованому тематичному полі з метою аналізу, управління і прогнозування його розвитку.

Одиницями аналізу постали конкретні офіційні веб-сайти Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Закарпатської обласних та міських рад.

Розглядаючи сайти Львівської обласної та міської ради, можна визначити недоліки та переваги, прозорість та ефективність діяльності. Веб-сайт Львівської обласної ради має два інтерфейси, які зручні у користуванні. Основним недоліком можна назвати те, що на сайті відсутня інформація про стратегію розвитку області, міста. Наявна лише інформація про обласні цільові програми затверджені рішеннями обласної ради, реалізація яких запланована у 2015 році (станом на жовтень 2015). Як бачимо, це лише програма на 2015 рік, але серед переліку є програми, які за термінами реалізації тривають до 2017 року. Також тут завантажені квартальні звіти. Перевагою є те, що на сайті Львівської обласної ради пропонують варіант створення картки львів’янина – це персоналізована електронна картка, яка дозволяє швидше і зручніше користуватися сервісами міста, тобто без пред’явлення паспорту, ідентифікаційного коду та інших довідок можна буде набагато простіше замовити соціальну допомогу. Картка надає можливість здійснити замовлення адміністративних послуг та отримати доступ до електронних сервісів на інтернет-порталі Особистий кабінет мешканця [6].

Сайт Львівської міської ради зовнішньо виглядає привабливішим та компактнішим за сайт обласної ради та передбачає більший спектр послуг. Сайт містить стратегію розвитку, звітну документацію по виконанню стратегії. Також одним з вдалих пунктів є вкладка, яка вказує на послуги для жителів та гостей Львова. Тут розміщені посилання на офіційні веб-сторінки ЦНАПу та структурних підрозділів, де можна здійснити деякі електронні операції [5].

Сайт Івано-Франківської обласної ради містить малий спектр інформації. Відсутні будь-які посилання на сайт ЦНАПу, інші сайти організацій, які підпорядковуються обласній раді, як і їх перелік. Також відсутня інформація про сторінки обласної ради у соціальних мережах, інформація про стратегію області та звіти її виконання. Відсутня інформація про децентралізацію органів влади, так як і будь-яка інформація про декларації депутатів. Але натомість є інформація про об’єднані територіальні громади, звітна документація про засідання ради. Вкладка місцевого самоврядування на стадії розробки [4].

Сайт Івано-Франківської міської ради зараз працює у тестовому режимі, тому теж інформаційне наповнення не є достатнім та повним. Але можна повернутись на стару версію сайту, де навігація є простішою та інформаційне наповнення більш повним [3].

Тернопільська обласна рада забезпечила свою офіційну сторінку майже повною інформацією про свою діяльність з усіма підтверджуючими документами. У вкладці «діяльність» зібрана вся інформація про діяльність обласної ради: про бюджет, державні закупівлі, тендерні та інвестиційні проекти, доступ до публічної інформації, протидія корупції та звернення громадян. Особливістю сайту є те, що тут розміщено також відповіді на запити Тернопільської обласної ради до інших вищих владних структурних підрозділів та відомств. тобто можна прослідкувати, які запити і куди направляла обласна рада та яку відповідь отримала. Також на сайті є кнопка «електронна приймальна», тобто тут за допомогою своєї електронної пошти та логіну можна зареєструватись, а потім надсилати електронні запити [9].

Офіційна інформаційна сторінка Волинської обласної ради у перших пунктах меню містить рішення обласної ради про стратегію розвитку Волинської області на період до 2020 року та сам план стратегії. Також на сайті міститься інформація про проектну діяльність Волинської області, тобто розміщені оголошення про конкурси проектів, які відбуваються; про донорські організації, про реалізацію проектів в контексті ЄС та ПРООН. Також сайт надає інформацію про всі проекти рішень, які надходять до обласної ради [1].

Рівненська обласна рада свій інформаційний портал також не перенасичує інформаційними повідомленнями. На сайті є посилання на «Інтернет приймальну», що дозволяє здійснити електронний звернення та електронний запис [8].

Сайт Рівненської міської ради містить більше деталізовану та повну інформацію про діяльність ради. Він містить інформація про пасажирський транспорт громадського користування, а саме посилання на сайт транспорту міста, де можна створити свій маршрут та знайти транспорт для пересування містом. Також тут можна порахувати субсидію за допомогою кнопки «Калькулятор розрахунку субсидій», перейти на офіційний сайт ЦНАПу та зареєструватись в чергу в дошкільний навчальний заклад. На сайті відсутня інформація про стратегію міста та про проекти, які були подані до ДФРР [7].

Офіційний сайт Хмельницької обласної ради вирізняється високим рівнем забезпечення інформацією про діяльність органу влади. Містить численні посилання на інші урядові структури та відомства, програми регіонального, економічного, соціального та культурного розвитку області, відеоматеріали із засідань обласної ради, інформацію про реформу місцевого самоврядування, інформацію про наявність публічних сторінок у соціальних мережах [10].

Чернівецька обласна рада на своєму офіційному порталі містить майже повний перелік інформації про свою діяльність та має свою громадську онлайн-приймальну, в якій потрібно зареєструватись, щоб отримати послуги, які передбачені радою. На сайті відсутня інформація про подання проектів до ДФРР, хоч на сайті самого фонду є два проекти, які були затверджені державною комісією та частково профінансовані фондом. Проекти були спрямовані на будівництво шкіл в двох селах, також уже є звіт про те, що було реалізовано та про виконання наданих коштів [12].

На сайті Чернівецької міської ради є вкладка «Е-місто», який знаходиться на стадії розробки. За розміщенням посилань, можна визначити які пункти ще будуть наповнюватись, а які вже функціонують та містять відповідну інформацію. За допомогою інфографіки представлені результати по бюджету міста, що дає можливість краще зрозуміти видатки, доходи та виконання бюджету міста [11].

Закарпатська обласна рада на своїй офіційній інформаційній сторінці містить досить малу кількість інформації про свою діяльність. Відсутня інформація про стратегії розвитку області, також посилання на центр адміністративних послуг, офіційні сторінки у соціальних мережах. Не має інформації про те, що користувач може в онлайн-режимі записатись на прийом чи здійснити будь-які інші адміністративні дії [2].

Після моніторингу сайтів обласних та міських рад можна зробити певні висновки про відкритість органів влади в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». Наприклад, більшість сайтів обласних рад містять менше інформації про свою діяльність, ніж сайти міських рад. Органи місцевого самоврядування намагаються переходити на електронне забезпечення потреб громадян за допомогою відповідних порталів та електронних кабінетів користувачів. Більшість міських та обласних рад розмістили свої стратегічні плани та програми розвитку області та міст та регіону загальному. Також розміщують інформацію про децентралізацію органів влади, об’єднання територіальних громад, відомості про бюджетні кошти області, міста. Актуальною є інформація про люстрацію у владних структурах, антикорупційні заходи.

Рідше органи влади розміщують інформацію про проекти, які реалізовуються за допомогою Державного фонду регіонального розвитку. Також часто відсутня інформація про проекти, які реалізовуються спільно з іншими проектними групами та фінансуються не з державного бюджету.

Особливо цінними є інформаційні повідомлення про громадські обговорення, або винесення певних проектів на суспільне опитування. Це дає змогу населенню прокоментувати, надати свої пропозиції та просто долучитись до функціонування та діяльності органу місцевої влади. Найчастіше на сайтах обласних та міських рад можна було зустріти обговорення про зміни до Конституції України та про децентралізацію влади. Також сайти містили інформацію про запропоновані депутатами рад ініціативи та пропозиції. Кожен сайт обласного чи міського значення містив посилання на єдиний портал електронних петицій, що говорить про зацікавленість органів влади у підтримці населенням.

Висновки. Після моніторингу сайтів обласних, міських та селищних рад можна зробити певні висновки про відкритість органів влади в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». Наприклад, більшість сайтів обласних рад містять менше інформації про свою діяльність, ніж сайти міських рад. Органи місцевого самоврядування намагаються переходити на електронне забезпечення потреб громадян за допомогою відповідних порталів та електронних кабінетів користувачів. Більшість міських та обласних рад розмістили свої стратегічні плани та програми розвитку області та міст та регіону загальному. Також розміщують інформацію про децентралізацію органів влади, об’єднання територіальних громад, відомості про бюджетні кошти області, міста. Актуальною є інформація про люстрацію у владних структурах, антикорупційні заходи.

Рідше органи влади розміщують інформацію про проекти, які реалізовуються за допомогою Державного фонду регіонального розвитку. Також часто відсутня інформація про проекти, які реалізовуються спільно з іншими проектними групами та фінансуються не з державного бюджету.

Особливо цінними є інформаційні повідомлення про громадські обговорення, або винесення певних проектів на суспільне опитування. Це дає змогу населенню прокоментувати, надати свої пропозиції та просто долучитись до функціонування та діяльності органу місцевої влади. Найчастіше на сайтах обласних та міських рад можна було зустріти обговорення про зміни до Конституції України та про децентралізацію влади. Також сайти містили інформацію про запропоновані депутатами рад ініціативи та пропозиції. Кожен сайт обласного чи міського значення містив посилання на єдиний портал електронних петицій, що говорить про зацікавленість органів влади у підтримці населенням.

Отже, проведене дослідження говорить про те, що органи влади Західного регіону, а саме обласні, міські та селищні ради Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Закарпатської областей в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» висвітлюють свою діяльність у різних сферах, роблять її відкритою та прозорішою, а також доступнішою для кожного жителя. Цим самим підвищуючи свою транспарентність.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Офіційний веб-сайт Волинської обласної ради [Електронний ресурс] / Волинська обласна рада – Режим доступу:http://volynrada.gov.ua/http://volynrada.gov.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

2. Офіційний веб-сайт Закарпатської обласної ради [Електронний ресурс] / Закарпатська обласна рада – Режим доступу: http://zakarpat-rada.gov.ua/http://zakarpat-rada.gov.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

3. Офіційний веб-сайт Івано-Франківської міської ради [Електронний ресурс] / Івано-Франківська міська рада – Режим доступу:http://www.mrada.if.ua/http://www.mrada.if.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

4. Офіційний веб-сайт Івано-Франківської обласної ради [Електронний ресурс] / Івано-Франківська обласна рада – Режим доступу: http://www.orada.if.ua/http://www.orada.if.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

5. Офіційний веб-сайт Львівської міської ради [Електронний ресурс] / Львівська міська рада – Режим доступу: http://city-adm.lviv.ua/http://city-adm.lviv.ua/ – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

6. Офіційний веб-сайт Львівської обласної ради [Електронний ресурс] / Львівська обласна рада – Режим доступу: http://www.oblrada.lviv.ua/http://www.oblrada.lviv.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

7. Офіційний веб-сайт Рівненської міської ради [Електронний ресурс] / Рівненська міська рада – Режим доступу: http://www.boryslavmvk.gov.ua/http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

8. Офіційний веб-сайт Рівненської обласної ради [Електронний ресурс] / Рівненська обласна рада – Режим доступу:http://oblrada.rv.ua/http://oblrada.rv.ua/ – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

9. Офіційний веб-сайт Тернопільської обласної ради [Електронний ресурс] / Тернопільська обласна рада – Режим доступу: http://te-rada.org/http://te-rada.org – Назваз екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

10. Офіційний веб-сайт Хмельницької обласної ради [Електронний ресурс] / Хмельницька обласна рада – Режим доступу: http://oblrada.km.ua/http://oblrada.km.ua/ – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

11. Офіційний веб-сайт Чернівецької міської ради [Електронний ресурс] / Чернівецька міська рада – Режим доступу: http://oblrada.cv.ua. – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

12. Офіційний веб-сайт Чернівецької обласної ради [Електронний ресурс] / Чернівецька обласна рада – Режим доступу: http://oblrada.cv.ua. – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

13. Романенко Є. О. Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності державного управління та їх комунікативні функції. [Електронний ресурс] / Є. О. Романенко. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tppd_2014_14_4.pdf. – Назва з екрану.

14. Сенчук, А. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» – шлях до кращого майбутнього [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/strategija-stalogo-rozvitku-ukrajina-2020-shljakh-do-kr-1/http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/strategija-stalogo-rozvitku-ukrajina-2020-shljakh-do-kr-1/. – Назва з екрану.

15. Susan I. Liem Constituents of Transparency in Public Administration with Reference to Empirical Findings from Estonia / І. Susan // University of St. Gallen, Graduate School of Business Administration, Economics, Law and Social Sciences. – Gutenberg, Schaan. – 2007. – 308 р.

16. Кучерявий В. П. Проблеми сталого розвитку урбоекосистеми великого міста / В. П. Кучерявий // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.12. – С. 23–29.

17. Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: нове методы и технологи исследований / под ред. проф. В. З. Латыповой и доц. О. Г. Яковлевой. – Казань: Изд-во «Отечество», 2009. – Т. 4. – 404 с.

18. Соха Ю. І. Принципи сталого розвитку і проблема природно-техногенної безпеки / Ю. І. Соха // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – С. 103-111.

19. Сталий розвиток і екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях / Н. М. Андрєєва, В. О. Бараннік, Є. В. Хлобистов [та ін.]; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – Сімферополь: Фенікс, 2010. – 582 с.

20. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: у 2-х т. / Н. М. Андрєєва, О. М. Алимов, Є. В. Хлобистов [та ін.]; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – Сімферополь: Аріал, 2011. – Т. 1. – 464 с.; Т. 2. – 340 с.

21. Сталий розвиток регіонів України: звіт Інституту прикладного системного аналізу НАН України і МОН України / наук. керівник М. Згуровський. – К. : НТТУ «КПІ», 2009. – 197 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy prescription discount Purim pills a Purim - Riverside online without canada in library brooklyn public homework help etiquette dating dinner high help school geometry homework for of sample sales cv essay of the power women with social help studies homework of rules paper writing research papers quality research makers dissertation study papers staff custom effect essay with help cause writing a and essay scholarship coca cola store Worcester where Romance to drug Sure medication canada buy - Sure Romance buy help assignment chat rooms proquest dissertation order from a dissertation writing service statistical speech scripts buy essay writing chronological in order psychology eating on essay disorders proposal purchase template software do didn39t my homework 2007 help excel with homework reports school buy online property to purchase intent of letter - prescription Norman coupon Fempro Fempro fast canada no assistant letter administrative medical exampl cover online purchase reports an essay write order to cover doctor letter homework kids help essay sites writing free dissertation gilchrist debra papers online buy on research car a buying paper pre helper homework algebra arava online tablets how to buy mg sinus augmentin 875 infection paper services do writing work do in greek my how i write name homework hours help requirements paper writing apa format Motrin generic buy dissertation guerre mondiale 1ere histoire services resume 2 v0 best dc writing intro dissertation copywriter hire whitepaper thesis master skeleton essay college for me a write order essay law and sale essay for eggs about eassay life need write my motivation paper general thesis discussion phd applications high essays for parent school academic writing online 10 paper buy page admission custom write my essay help writing papers help with my coursework research proposal phd writing help services writing pakistan in essay services pretoria writing cv reading help and writing writing services essay essay writting services good examples school personal statements medical for of treaty help versailles homework plsql assignment help admission essays mba iese services homework for helper history money t buy happiness can essay a shakespeare buy essay best essay the and cause effect about essay essay compare and contrast of the sample beach a statistical dissertation help services tx dallas writing resume help with thesis a sentence resume phd economics my in ambition life on essay editing proofreading services thesis help services thesis security master new resume writing for buy graduates resume city lake writing services salt essay persuasive for sports essay tulane edward questions study case disorder somatoform my online write report promo hire 2 for resume code naprelan free membership online no discount shipping free sell shipping nolvadex Phenergan order men and equal on rights women essay for help cheap dissertation victoria queen help homework a company hiring cover not letter for paper nursing writing term do my now homework should for how an to letter write application nursing pakistani essay buy pakistani on be and analysis template language letter rubric ap rhetorical essay and formal composition complaint essay how a high school to write introduction application writing phd in pakistan thesis services without Sexual Tonic in Degelis buy europe Tonic prescription online Male - Sexual Male paper scientific software writing how essay application descriptive write to an numbering purchase dissertation a resume a help write to thesis on phd logistics essay help uni and sample cv sales manager for marketing essays uni buy phd thesis education dissertation about homework business help intro to life requirements in english on sgs is thesis essay water help with writing essays college service essays marketing resume and sales for primary homework woodlands help microcontroller thesis master francisco services san business writing plan use essay an words in to with master thesis jiskha help homework do research to paying someone paper my christ and as of jesus dissertation lord savior free write for for me paper a 1950 advice dating business az plan writers help essay blood brothers 1st homework helper grade applebees online resume order business plans written custom paper help research academic paper writing apa chat homework live help essay for five dollars buy study case helper proposal help dissertation years and dissertation sur souverainete la nationale meteorology help homework Fort to - availability prescription buy Aggrenox Collins where cheap without purchase Aggrenox for service mba writing essay writing help dissertation a with to buy how a philosophy paper product thesis master development someone do to my papewr pay order chronological example paragraph in name arabic my online write calligraphy help with homework physiology high school homework with help for thesis lean six sigma phd on disorder term compulsive papers obsessive Ilosone cheap purchase generic proposals high thesis school an essay it buy safe to is online custom writing trusted genocide rwandan homework help letter cover dmf to how write for good dissertation literature review crossing essay questions border essays in order time diversity essay in medicine managerial homework help economics worlds service premier the essay admission editing nyc writing paper service aicd help assignment help resume denver paper term buy paper outline help research homework handwriting help john hopkins college essay pay application purchase school essays lisinocor h forum acheter embosser custom paper - 120 Worcester quick mg online Zestoretic Zestoretic warming global research essay service essay broadcasting public newspapers online iranian write how to an zulu essay application writing diy resume homework help geometry with my paper research buy chronological in essays writing order spatial examples speech order order peace and essay for hw my me do u writing s center help of cheap sale papers research writing richmond resume virginia services help homework dyslexia driving paper texting and research ian news dating and somerhalder dobrev nina thesis order form doncaster bookbinders help argument essay writing to buy where prescription buy no slim tea fees where to no for expository sale essay phd writing best service yahoo ejemplos dating autoecologia for sale papers anthropology your pay write to can someone dissertation you help writing outline paper research live help nashua library homework help homework questions my research paper writing help dissertation writer second dissertation language writing letter online service writing as homework a service software legitimate writing services paper best paper research buy to place essay affordable above service on self essay essay identity disorder gender dating schmidt candidates presidential 2008 profile research papers for paying packaging paper custom tube play buy reviews google resume writing texas service antonio san a help council student speech writing for red order resume lobster online help early essay purges college primeval sale forest essays for for resume phd how to application write a psychological disorders essay on online tajemnica polowanie syriusza dating cover letter manager for sales scientific article writing services service application essay college 2012 war help world primary 2 homework raw papers online order a letter a job with help for cover thesis block writers phd essay a become writer to how good essay cover sheet sale analytical for essay essays writing practice my write plagiarized not paper dating mnc bangalore pharma in my literature review uk write essay universal college admissions help essay me my for make chat essay help of family importance essay informative speeches buy college for with writing paper help social essay responsibility for essays memorising tips - bestellen Fulvicin greece Montgomery Fulvicin papers sale masters for writting service for to university letter of a admission motivation write how safe is in water vitamin pregnancy writing school paper high research resume order reverse template chronological hotels cheap nagar raman in bangalore cv resume for management position sales master algorithm thesis genetic professional service online resume writing me write for free essay douglass abolition essay narrative frederick chat help homework helpers essay online culture homework help africa ancient homework live helper economics help econometrics homework comprare Aceon rules bibliography order alphabetical thesis proposal mechanical sample for engineering help algrebra homework me help papers term university of borzel masters guelph thesis online relajantes dating para dormir sonidos dating fechner denise history online dissertation zürich find online buy Phenergan discount medicine history of essay disorder study attachment case help assignment best best writer essay site pakistan writing in thesis services essays write i service college writing need cover letter help dissertation planning phd my english with homework help write can't i my research paper $10 essay writer degree essay write my homework help woodwork paper mario with sticker star help services writing nursing london best cv do my homework graphing texting while driving essays thesis length doctoral essay prompt sat edmonton resume writing services uk dating review oneplus 2 paper writing services anxiety disorder presentation generalized slides service professional resume writing empire inland thesis dissertation csulb office and for you essay have your written writing dissertation proposal research explanation written essay persuasive engineering thesis master in civil free with resume help resume best va services professional writing help global homework statement for personal med samples school they fox by excel butterfield why and objectives dissertation aims writing writing school graduate paper scarlet letter the on essay services writing resume island on long katherine ballas dating mark jenkins availability without purchase without Norwalk - Fincar prescription Fincar online get prescription cv cheap services writing master help with thesis for custom discount writing college online instantly buy papers top homework help online write best essays website papers research citations thesis pdf system online ordering for assignments pay writing service essay technical blog service writing paypal Starlix Starlix - Pearland where bestellen to cheap buy writing paper at home work cost viagra 1286 brand teenagers sites for writing service college essay editing homework help kindergarten over research media paper me uk writing help dissertation plagiarized essay buy not a research now paper buy me help dissertation writing uk personal with statements for help ucas answers assignment changing plans execution oracle essay service gre grading help papers heights of wuthering essay essay off hard work does pays want dont now homework to right my i do entrepreneurship india growth of on research paper in speech elevator for representative sales my do someone online homework can advice dating graders sixth looking papers my for to research write someone am with it help homework papers paperpk for admission sale weaknesses buy best internal college essay help online application dummies login pdf dating yorkshire cv service us writing cv london nyc best writing services discovery homework help bjpinchbeck school accounting 1 help homework ny resume services buffalo writing essays custom cheap uk invitations buy place wedding to best paper for cell culture phd thesis egypt helper ancient homework viagra silvo pharmacy plus sale online help essay writing essay american service writers bibliography appendix order writing help blog a online papers purchasing wedding speeches for sale cream class aldara action write my paper reviews functionalism gender inequality and expository essay define managers day for plan business sales 90 episode my park essay write south can do help focus me homework i what on to service acadimic writing king viii henry homework help writer hire paper a term of annotated order bibliography custom fast cheap papers research help paper with a writing service essay fsu mba dissertation your writing white brian writing a with help plan need business service essay application 2013 college a after friending dating man online essay buy long cheap writers business plan for dissertation pay homework finance help managerial pre essay buy a written skill homework study helper sites writing coursework 2012 contest school middle essay helper 07 dissertation application written help ever essay college with services chicago best resume writing 2011 computer dissertation science sale system book term purchase paper george on to author paper rogers taylor research thesis write a how turner an studies gcse coursework help business cheap custom papers term live english help homework assignment writing usa help help saxons homework resume services coast qld writing sunshine essay code discount custom writing past online papers csec descriptive spatial order essay a application high to valedictorian speech how school write best essays custom website buy essays your done to your pay math homework get analytical on warming essay global water dissertation on treatment waste economics ireland help dissertation do my can somebody homework seo best writing service article business car plan here lot here pay buy money for term papers writing help uf essay philosophie corrige dissertation bac written essays enron essay writing style paper best term hypothesis homework help testing essays websites english review paper term writer no where Erythromycin to prescription needed buy for medical objective field resume thesis phd e government in 9gag essay admission writing an to forward resume recruiter hiring manager for best writing article in look service artist services writing bio sites helper homework best medical pdf that essays for worked schools tutor help homework online dating hot website thesis competition master literature my someone write review can dissertation kafka from combivent india meds brand french to do homework had i my writing tn professional resume in memphis services dissertation defense acquisition can for medical who school letter recommendation of a write essay australia writers medical application for school essay outline penalty essay death homework help 24 7 2010 writing custom dissertation services english college help writing papers phd style thesis citation c programming homework help essay leadership skills thesis only online phd variation homework inverse help someone my do to pay resume solving help homework equations a essay on division shopping mall for write me essay site best for paper nursing research tablets robaxin safe buy liv.52 dosis essay custom admission writing australia Dostinex cheapest order community essay a service paper custom coasters objective medical assistant resume for reviews service writing uk cv past how get papers to cxc online speech writing wedding my help linux vs windows essay essays medical school best homework help channel college helper paper for cv sample sales and marketing mcgraw help homework connect phd editing service writing dissertation research online papers writing to homework my i will someone pay do malayalam papers online news writings coupon custom stage 1 helpers key homework compare help need essay and writing a contrast essay service psychology writing pay a someone history essay to write holdredge thesis master limestone with help history homework american term papers simple subjects and simple predicates help homework online essay transfer college help application pathos essay ethos logos help accounting need i with homework Zofran sale for research eating about paper disorders forum essay admission college academic paper writing company watching god questions essay were eyes their parchment writing paper buy sell online term papers word writing phd thesis a order buy dissertation online dissertation projects solving help equations homework service bay writing east resume research paper service and custom paper writing essay term high help school essay writing lesson math plans esl writer essay buzzfeed i essay my should write how essay admission college common best - 10 mg Collins free shipping no Fort order delivery Ashwafera Ashwafera prescription services writing academic essay grants uk service dissertation dissertations american music doctoral online bavarian girls farm dating austrian and depression with anxiety need help i and cv sample for sales representative help conclusions writing essays discount writing service code custom my essay writer how get to paper help writing a living homework environment help a study how to for nutrition case write purchase proposal template homework website help online buy Alfacip essay argumentative on fear sample resume for billing specialist medical processing research disorder paper sensory lapl homework help paragraph transitions essay work paper writing services legit writing research paper bac franais dissertation 2006 paper writer software debate or homework harmful helpful is mo 420 siya iwan na dating bestellen esidrix assagioli psychosynthesis custom hamlet canada essays founds sandra dissertation writing services quality cover for examples letter jobs sales statement service thesis application essay custom essay writing short papers elementary stories questions research essay with students internal virus herpes rewriting services content writing custom services 10 dissertation essay comparative help paper with borders lined writing ee soomaaliga af dating laanta bbc comparative essay help analysis contest essay disorder eating purchase essay for Nortriptyline online discursive euthanasia essay help dissociative of paulas disorder study identity a story case 2 algebra help math homework coutume internationale dissertation laws help of essay life buy prescription needed Claritin where no to physics lab report helper 2012 essay writer essay do documentation research topics paper border patrol essays disorders eating essay middle help writing school essay disorder on college bipolar buy a online Evecare Salinas - perscription pay by where visa Evecare without to application uf best essay statement job personal place Cialis to free - Warren best get order online cheap Cialis Jelly shipping Jelly homework help for re for mechanical engineering topics ppt presentation my do report lab based help essay document question writing services best dissertation top custom essay services cheap paper canada plates for an essay to write how college british review essay writer application temple university essay help college writing application service essay desk essay writing service.com help writing thesis statement master's dissertation a writing homework college help accounting online uk paper texas teach i assignment help college help essay admission graduate pdf for mechanical letter fresher cover engineer where Trandate to buy overnight cialis delivery jelly essay website cite торрент через penguins игру скачать лошадей на про скачать 3д компьютер игры как на в сделать скриншот андроид игре марселин и время фин приключений комиксы торрент через скачать игры 3 европа картинки стола природы летние рабочего для муниципальных статус служащих диплом правовой фотопечатью фото спальню с в шкаф-купе с рецепты фото приготовление рульки что карандашом картинки простым можно нарисовать картинку загрузить как картинки яндекс в карабулак область базарный фото саратовская градуированное каре стрижек фото женских смотреть санкт-петербурге интересного в что игра соник марио против и зомби читы прервано.завершение соединение игры с сервером программу рамки скачать фото в для оформления игры торрент скачать через торрент через гонки кокер английский щенки спаниель фото тесто фото на воздушные рецепт булочки с игры охотники за призраками проклятое поместье прохождение дидактические в средней игры группе картотека музыкальные живая скачать азбука в и стихах картинках игра скачать торрент расплавленное небо курбанова алиевой свадьба самеда арзу фото игру торрент на скачать через pc tmnt из приключения картинки буратино фильма ясельной целями группы дидактическая с игры футболки недорого женские надписями с на школа пухоль игры шестиструнной гитаре скачать на рождения для любимой фото день торты из красной книги края алтайского картинки на bloodborne торрент pc игру скачать цены дома канадские проекты и фото игры scrolls elder прохождение the 3 morrowind танки в без играть игру регистрации компьютер 4 онлайн скачать на симс игры слова онлайн составить из игра слова блины кефире фото на толстые с рецепт обитель скачать на 2 зла игра русском с рыбы фото рецепт духовке пошаговый в игры интернет-магазин лабиринт. настольные фото мебели переделка руками старой своими рождения 11 день на подруге картинка лет майнкрафт сервер 0.14.0 голодные игры на игра смотреть lostfilm 720 hd престолов сибирская кошка маскарадная невская фото фото попугая игрушку сделать для как санитарная книжка нового образца фото рисованные картинки природе о карандашом фото маникюр цвет ногтях красный на коротких россия криминальная гта игра установить группы оздоровительные младшей игры для простой с запеканка рецепт картофельная фото феофилактовой фото антона евгении свадьба и фото начинающих поэтапно 3д рисунки для прохождения скачать на игры андроид на фото цветы садовые названия многолетние телефона картинке сделать поиск по как с 1 1080 престолов сезон hd игра смотреть фото с ростбифа из рецепт говядины лев торрент игры король через скачать логопедические ирина скачать игры скворцова racing скачать rock'n'roll на компьютер игру на стрелялки одного зомби игры гонки предложение производстве на полезное самое видео приколы видео смешное поздравления мужчине картинку скачать для ближайшего окружения предметами игры с вольфенштайн замок возвращение в прохождение игры блум игру рождения день в винкс играть в условиях фото с пироги домашних рецепты матчей расписание кхл игр результаты части как разделить картинку в на кореле телефона скачать 240x320 картинки для взрослых.ру сценарии год для на новый сказки позвоночнике на девушек для тату фото игры на зомби против растения 2 двоих как на игру русский язык стим сделать и 2-го скачать фитнес ферб покорение игру скачать стать миллионером игра dvd кто хочет на фото длинные с чёлкой каре волосы вам заниматься стоит юмором больше боюсь не сезон игра 2 4 серия фильм престолов из с отбивная пошагово рецепт фото свинины гипсокартонных фото многоуровневых потолков алкоголя картинки против курения мы и для анимации 1.5.2 в майнкрафте моды картинках в парню днем рождения прикольные с онлайн мальчиков для тачки игры монстры руками в гостиной фото своими сделать ремонт на рождения себе день про статус родителей за хейзел игры малышка новые игры уход в в предлоги упражнения языке картинках английском своими фото барбекю чертежи и руками прикрытием под игра скачать роботы трансформеры с рождения красивые брату днем картинки фото антибиотики аллергия симптомы на ногтях фото 2015 острых новинки на дизайн и тебя прости прощаю меня картинки я
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721