Транспарентність органів місцевого самоврядування Західного регіону в контексті реалізації стратегії сталого розвитку “Україна-2020” -2020»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається проблема сутності поняття «транспарентність», його наукове значення та походження. Також містяться усі дані та результати дослідження визначення транспарентності органів місцевого самоврядування Західного регіону в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» з пояснювальними описами та надано конкретні рекомендації.

Ключові слова: транспарентність, сталий розвиток суспільства, органи місцевого самоврядування, інформаційний моніторинг.

Забезпечення сталого розвитку людства – найбільш значуща проблема, що стоїть перед світовою спільнотою. Наша держава переживає часи війни та трансформації, що певним чином підштовхує країну до змін, підтримки своєї економіки, добробуту життя, вимагає більш конкретних днів органів влади не лише державних, але й місцевого значення.

Відповідно до умов стратегії, кожен регіон, область, район, місто зобов’язані створити свій план стратегії сталого розвитку та виконувати їх та висвітлювати свої дії на офіційних порталах. Тому актуально дослідити та проаналізувати транспарентність органів місцевого самоврядування на прикладі Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Закарпатської областей в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблем сталого розвитку розглянуті у працях багатьох дослідників: М. З. Згуровського [21], В. П. Кучерявого [16], Є. В. Хлобистова [19], Н. М. Андрєєвої [20], О. М. Алимова [20], Ю. І. Сохи[18], В. О. Баранніка [19], В. З. Латипової [17], О. Г. Яковлевої [17] та ін.

У працях вітчизняних та зарубіжних вчених досліджуються проблеми сталого розвитку та покращення його екологічної складової [21, c. 85]; визначається сутність поняття сталого розвитку [16, c. 413]; обґрунтовується методика оцінки сталого розвитку на регіональному рівні та подається рейтинг регіонів України за індексом сталого розвитку [18, c. 65]; визначається взаємозв’язок процесів забезпечення сталого розвитку та зміцнення економічної безпеки регіону [19, с. 33].

Мета статті – визначити транспарентність органів місцевого самоврядування в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» на прикладі областей Західного регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. При визначені сутності транспарентності як принципу діяльності органів виконавчої влади необхідно чітко окреслити межі суміжних до неї понять, таких як гласність, відкритість, підзвітність і доступ до інформації. Вітчизняний науковець Є.О. Романенко розглядає транспарентність, як комплексне поняття, до складу якого входять: прозорість діяльності органів державної влади та відкритість, як форма громадської участі у формуванні та реалізації державної політики [13].

Дослівний переклад українською мовою термін «transparency» означає «прозорість». Саме по собі поняття «транспарентність» має кілька значень. По-перше, транспарентність визначається як синонім до поняття «прозорість» і «порожність». По-друге, під транспарентністю у відносному значенні розуміють таке: «можливість бути вільним від лицемірства або обману» (free from pretenseor deceit), «з легкістю виявляти або бачити крізь» easily detected orseen through, «легко розуміти» readi lyun derstood [15, с. 4]. Отже, транспарентність – це якість предмета, яка робить його легким для розуміння.

Сталий розвиток – це модель економічного зростання, в якій використання ресурсів направлено на задоволення потреб людини при збереженні навколишнього середовища, так що ці потреби в розвитку можуть бути задоволені не тільки в сьогоденні, але й для майбутніх поколінь. Розробка Стратегії розпочалася ще у липні 2014 року із запрошення громадськості надавати свої пропозиції щодо бачення розвитку країни. А 24 грудня 2014 року на своєму першому засіданні Стратегію схвалила Національна рада реформ, яка є спеціальним консультативно-дорадчим органом при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.12 січня Президент України П. Порошенко підписав Указ «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» [14].

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» – документ, який визначає напрямки і пріоритети розвитку України на період до 2020 року. Стратегія була розроблена за ініціативою Президента України Петра Порошенка і складається з чотирьох векторів руху: сталий розвиток країни; безпека держави, бізнесу і громадян; відповідальність і справедливість; гордість за Україну в Європі та світі. Затверджена Президентом України в січні 2015 року Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» покликана допомогти країні вийти сильнішими з нинішньої кризи, подолати екологічні виклики та забезпечити сталий розвиток України в майбутньому [14].

Стратегія сталого розвитку «Україна–2020» затвердила чотири вектори руху для нашої держави та реалізацію 62 реформ, визначила 25 ключових показників-індикаторів, за якими буде оцінено хід виконання передбачених реформ і програм. Згідно з указом Президента, Кабінет Міністрів України має щороку до 15 лютого затверджувати план дій щодо реалізації положень Стратегії та щоквартально інформувати про стан виконання плану дій щодо реалізації положень Стратегії [12].

Всі органи місцевого самоврядування згідно останніх законодавчих актів мають публічно висвітлювати свою діяльність, тобто вести прозору діяльність. Згідно Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» органи місцевого самоврядування зобов’язані створити та дотримуватись плану стратегій свого регіону. Саме тому актуально дослідити, як виконуються зазначені пункти та транспарентність дій органів місцевого самоврядування в рамках Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».

Для дослідження було обрано метод інформаційного моніторингу – процес безперервного спостереження за появою нових відомостей про діяльність об’єкта за заданими інформаційним індикаторами в фіксованому тематичному полі з метою аналізу, управління і прогнозування його розвитку.

Одиницями аналізу постали конкретні офіційні веб-сайти Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Закарпатської обласних та міських рад.

Розглядаючи сайти Львівської обласної та міської ради, можна визначити недоліки та переваги, прозорість та ефективність діяльності. Веб-сайт Львівської обласної ради має два інтерфейси, які зручні у користуванні. Основним недоліком можна назвати те, що на сайті відсутня інформація про стратегію розвитку області, міста. Наявна лише інформація про обласні цільові програми затверджені рішеннями обласної ради, реалізація яких запланована у 2015 році (станом на жовтень 2015). Як бачимо, це лише програма на 2015 рік, але серед переліку є програми, які за термінами реалізації тривають до 2017 року. Також тут завантажені квартальні звіти. Перевагою є те, що на сайті Львівської обласної ради пропонують варіант створення картки львів’янина – це персоналізована електронна картка, яка дозволяє швидше і зручніше користуватися сервісами міста, тобто без пред’явлення паспорту, ідентифікаційного коду та інших довідок можна буде набагато простіше замовити соціальну допомогу. Картка надає можливість здійснити замовлення адміністративних послуг та отримати доступ до електронних сервісів на інтернет-порталі Особистий кабінет мешканця [6].

Сайт Львівської міської ради зовнішньо виглядає привабливішим та компактнішим за сайт обласної ради та передбачає більший спектр послуг. Сайт містить стратегію розвитку, звітну документацію по виконанню стратегії. Також одним з вдалих пунктів є вкладка, яка вказує на послуги для жителів та гостей Львова. Тут розміщені посилання на офіційні веб-сторінки ЦНАПу та структурних підрозділів, де можна здійснити деякі електронні операції [5].

Сайт Івано-Франківської обласної ради містить малий спектр інформації. Відсутні будь-які посилання на сайт ЦНАПу, інші сайти організацій, які підпорядковуються обласній раді, як і їх перелік. Також відсутня інформація про сторінки обласної ради у соціальних мережах, інформація про стратегію області та звіти її виконання. Відсутня інформація про децентралізацію органів влади, так як і будь-яка інформація про декларації депутатів. Але натомість є інформація про об’єднані територіальні громади, звітна документація про засідання ради. Вкладка місцевого самоврядування на стадії розробки [4].

Сайт Івано-Франківської міської ради зараз працює у тестовому режимі, тому теж інформаційне наповнення не є достатнім та повним. Але можна повернутись на стару версію сайту, де навігація є простішою та інформаційне наповнення більш повним [3].

Тернопільська обласна рада забезпечила свою офіційну сторінку майже повною інформацією про свою діяльність з усіма підтверджуючими документами. У вкладці «діяльність» зібрана вся інформація про діяльність обласної ради: про бюджет, державні закупівлі, тендерні та інвестиційні проекти, доступ до публічної інформації, протидія корупції та звернення громадян. Особливістю сайту є те, що тут розміщено також відповіді на запити Тернопільської обласної ради до інших вищих владних структурних підрозділів та відомств. тобто можна прослідкувати, які запити і куди направляла обласна рада та яку відповідь отримала. Також на сайті є кнопка «електронна приймальна», тобто тут за допомогою своєї електронної пошти та логіну можна зареєструватись, а потім надсилати електронні запити [9].

Офіційна інформаційна сторінка Волинської обласної ради у перших пунктах меню містить рішення обласної ради про стратегію розвитку Волинської області на період до 2020 року та сам план стратегії. Також на сайті міститься інформація про проектну діяльність Волинської області, тобто розміщені оголошення про конкурси проектів, які відбуваються; про донорські організації, про реалізацію проектів в контексті ЄС та ПРООН. Також сайт надає інформацію про всі проекти рішень, які надходять до обласної ради [1].

Рівненська обласна рада свій інформаційний портал також не перенасичує інформаційними повідомленнями. На сайті є посилання на «Інтернет приймальну», що дозволяє здійснити електронний звернення та електронний запис [8].

Сайт Рівненської міської ради містить більше деталізовану та повну інформацію про діяльність ради. Він містить інформація про пасажирський транспорт громадського користування, а саме посилання на сайт транспорту міста, де можна створити свій маршрут та знайти транспорт для пересування містом. Також тут можна порахувати субсидію за допомогою кнопки «Калькулятор розрахунку субсидій», перейти на офіційний сайт ЦНАПу та зареєструватись в чергу в дошкільний навчальний заклад. На сайті відсутня інформація про стратегію міста та про проекти, які були подані до ДФРР [7].

Офіційний сайт Хмельницької обласної ради вирізняється високим рівнем забезпечення інформацією про діяльність органу влади. Містить численні посилання на інші урядові структури та відомства, програми регіонального, економічного, соціального та культурного розвитку області, відеоматеріали із засідань обласної ради, інформацію про реформу місцевого самоврядування, інформацію про наявність публічних сторінок у соціальних мережах [10].

Чернівецька обласна рада на своєму офіційному порталі містить майже повний перелік інформації про свою діяльність та має свою громадську онлайн-приймальну, в якій потрібно зареєструватись, щоб отримати послуги, які передбачені радою. На сайті відсутня інформація про подання проектів до ДФРР, хоч на сайті самого фонду є два проекти, які були затверджені державною комісією та частково профінансовані фондом. Проекти були спрямовані на будівництво шкіл в двох селах, також уже є звіт про те, що було реалізовано та про виконання наданих коштів [12].

На сайті Чернівецької міської ради є вкладка «Е-місто», який знаходиться на стадії розробки. За розміщенням посилань, можна визначити які пункти ще будуть наповнюватись, а які вже функціонують та містять відповідну інформацію. За допомогою інфографіки представлені результати по бюджету міста, що дає можливість краще зрозуміти видатки, доходи та виконання бюджету міста [11].

Закарпатська обласна рада на своїй офіційній інформаційній сторінці містить досить малу кількість інформації про свою діяльність. Відсутня інформація про стратегії розвитку області, також посилання на центр адміністративних послуг, офіційні сторінки у соціальних мережах. Не має інформації про те, що користувач може в онлайн-режимі записатись на прийом чи здійснити будь-які інші адміністративні дії [2].

Після моніторингу сайтів обласних та міських рад можна зробити певні висновки про відкритість органів влади в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». Наприклад, більшість сайтів обласних рад містять менше інформації про свою діяльність, ніж сайти міських рад. Органи місцевого самоврядування намагаються переходити на електронне забезпечення потреб громадян за допомогою відповідних порталів та електронних кабінетів користувачів. Більшість міських та обласних рад розмістили свої стратегічні плани та програми розвитку області та міст та регіону загальному. Також розміщують інформацію про децентралізацію органів влади, об’єднання територіальних громад, відомості про бюджетні кошти області, міста. Актуальною є інформація про люстрацію у владних структурах, антикорупційні заходи.

Рідше органи влади розміщують інформацію про проекти, які реалізовуються за допомогою Державного фонду регіонального розвитку. Також часто відсутня інформація про проекти, які реалізовуються спільно з іншими проектними групами та фінансуються не з державного бюджету.

Особливо цінними є інформаційні повідомлення про громадські обговорення, або винесення певних проектів на суспільне опитування. Це дає змогу населенню прокоментувати, надати свої пропозиції та просто долучитись до функціонування та діяльності органу місцевої влади. Найчастіше на сайтах обласних та міських рад можна було зустріти обговорення про зміни до Конституції України та про децентралізацію влади. Також сайти містили інформацію про запропоновані депутатами рад ініціативи та пропозиції. Кожен сайт обласного чи міського значення містив посилання на єдиний портал електронних петицій, що говорить про зацікавленість органів влади у підтримці населенням.

Висновки. Після моніторингу сайтів обласних, міських та селищних рад можна зробити певні висновки про відкритість органів влади в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». Наприклад, більшість сайтів обласних рад містять менше інформації про свою діяльність, ніж сайти міських рад. Органи місцевого самоврядування намагаються переходити на електронне забезпечення потреб громадян за допомогою відповідних порталів та електронних кабінетів користувачів. Більшість міських та обласних рад розмістили свої стратегічні плани та програми розвитку області та міст та регіону загальному. Також розміщують інформацію про децентралізацію органів влади, об’єднання територіальних громад, відомості про бюджетні кошти області, міста. Актуальною є інформація про люстрацію у владних структурах, антикорупційні заходи.

Рідше органи влади розміщують інформацію про проекти, які реалізовуються за допомогою Державного фонду регіонального розвитку. Також часто відсутня інформація про проекти, які реалізовуються спільно з іншими проектними групами та фінансуються не з державного бюджету.

Особливо цінними є інформаційні повідомлення про громадські обговорення, або винесення певних проектів на суспільне опитування. Це дає змогу населенню прокоментувати, надати свої пропозиції та просто долучитись до функціонування та діяльності органу місцевої влади. Найчастіше на сайтах обласних та міських рад можна було зустріти обговорення про зміни до Конституції України та про децентралізацію влади. Також сайти містили інформацію про запропоновані депутатами рад ініціативи та пропозиції. Кожен сайт обласного чи міського значення містив посилання на єдиний портал електронних петицій, що говорить про зацікавленість органів влади у підтримці населенням.

Отже, проведене дослідження говорить про те, що органи влади Західного регіону, а саме обласні, міські та селищні ради Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Закарпатської областей в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» висвітлюють свою діяльність у різних сферах, роблять її відкритою та прозорішою, а також доступнішою для кожного жителя. Цим самим підвищуючи свою транспарентність.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Офіційний веб-сайт Волинської обласної ради [Електронний ресурс] / Волинська обласна рада – Режим доступу:http://volynrada.gov.ua/http://volynrada.gov.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

2. Офіційний веб-сайт Закарпатської обласної ради [Електронний ресурс] / Закарпатська обласна рада – Режим доступу: http://zakarpat-rada.gov.ua/http://zakarpat-rada.gov.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

3. Офіційний веб-сайт Івано-Франківської міської ради [Електронний ресурс] / Івано-Франківська міська рада – Режим доступу:http://www.mrada.if.ua/http://www.mrada.if.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

4. Офіційний веб-сайт Івано-Франківської обласної ради [Електронний ресурс] / Івано-Франківська обласна рада – Режим доступу: http://www.orada.if.ua/http://www.orada.if.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

5. Офіційний веб-сайт Львівської міської ради [Електронний ресурс] / Львівська міська рада – Режим доступу: http://city-adm.lviv.ua/http://city-adm.lviv.ua/ – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

6. Офіційний веб-сайт Львівської обласної ради [Електронний ресурс] / Львівська обласна рада – Режим доступу: http://www.oblrada.lviv.ua/http://www.oblrada.lviv.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

7. Офіційний веб-сайт Рівненської міської ради [Електронний ресурс] / Рівненська міська рада – Режим доступу: http://www.boryslavmvk.gov.ua/http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

8. Офіційний веб-сайт Рівненської обласної ради [Електронний ресурс] / Рівненська обласна рада – Режим доступу:http://oblrada.rv.ua/http://oblrada.rv.ua/ – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

9. Офіційний веб-сайт Тернопільської обласної ради [Електронний ресурс] / Тернопільська обласна рада – Режим доступу: http://te-rada.org/http://te-rada.org – Назваз екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

10. Офіційний веб-сайт Хмельницької обласної ради [Електронний ресурс] / Хмельницька обласна рада – Режим доступу: http://oblrada.km.ua/http://oblrada.km.ua/ – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

11. Офіційний веб-сайт Чернівецької міської ради [Електронний ресурс] / Чернівецька міська рада – Режим доступу: http://oblrada.cv.ua. – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

12. Офіційний веб-сайт Чернівецької обласної ради [Електронний ресурс] / Чернівецька обласна рада – Режим доступу: http://oblrada.cv.ua. – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

13. Романенко Є. О. Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності державного управління та їх комунікативні функції. [Електронний ресурс] / Є. О. Романенко. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tppd_2014_14_4.pdf. – Назва з екрану.

14. Сенчук, А. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» – шлях до кращого майбутнього [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/strategija-stalogo-rozvitku-ukrajina-2020-shljakh-do-kr-1/http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/strategija-stalogo-rozvitku-ukrajina-2020-shljakh-do-kr-1/. – Назва з екрану.

15. Susan I. Liem Constituents of Transparency in Public Administration with Reference to Empirical Findings from Estonia / І. Susan // University of St. Gallen, Graduate School of Business Administration, Economics, Law and Social Sciences. – Gutenberg, Schaan. – 2007. – 308 р.

16. Кучерявий В. П. Проблеми сталого розвитку урбоекосистеми великого міста / В. П. Кучерявий // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.12. – С. 23–29.

17. Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: нове методы и технологи исследований / под ред. проф. В. З. Латыповой и доц. О. Г. Яковлевой. – Казань: Изд-во «Отечество», 2009. – Т. 4. – 404 с.

18. Соха Ю. І. Принципи сталого розвитку і проблема природно-техногенної безпеки / Ю. І. Соха // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – С. 103-111.

19. Сталий розвиток і екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях / Н. М. Андрєєва, В. О. Бараннік, Є. В. Хлобистов [та ін.]; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – Сімферополь: Фенікс, 2010. – 582 с.

20. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: у 2-х т. / Н. М. Андрєєва, О. М. Алимов, Є. В. Хлобистов [та ін.]; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – Сімферополь: Аріал, 2011. – Т. 1. – 464 с.; Т. 2. – 340 с.

21. Сталий розвиток регіонів України: звіт Інституту прикладного системного аналізу НАН України і МОН України / наук. керівник М. Згуровський. – К. : НТТУ «КПІ», 2009. – 197 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

medical vitae for curriculum transcriptionist school homework discover helper assignments engineering help electrical with online dating tests nz driving jobs writing paper online term essays persuasive writing psychological articles disorders about homework school help elementary cheap no cheap script reosto suburban help vs urban homework best essay review service homework helpline 10 nbc there are essay legit any writing be an to annotated alphabetical order have does bibliography in writing services recommendations essay paper narcissistic research disorder personality assignment order uk online bill of contest essay institute rights help with dynamics homework testicoli nei liquido dating yahoo plagiarism paper service writing do my games homework midterm for sale papers disorder example personality study histrionic case services writing personal professional for statements measure essay measure for custom for finance services writing college essay writing narrative application homework goeography help dissociative study identity disorder case pharmacy indian 40mg benadryl fairy assignment tale essay quality services writing homework can my what website do math dissertation proposal help nutrition and medical technician resume sample records for medical statements personal for school admissions county resume orange services writing case disorder psychological studies help isb essay hip hire hop for ghostwriters to someone write need dissertation my dissertation dialectique exemple resume executive sample for sales fmcg world essay 2 war help buy where research to college papers word college write essay help application with thesis image theme header custom free for my write cursive name in thesis generation distributed purchase research a proposal resume assistant for mental health apa buy papers style cover position admissions counselor letter bibliothek htw online dating berlin online essay plagiarism buy is thyroid evolve study disorder case to homework do my where for veterans writer resume buy paper school write blog writers estate real for hire best services groupon professional resume writing writing dissertation services custom 10 750 essay word to college how admissions write paper a resume biologist phd andreas dissertation schulz free help and cover with letters resumes on custom essay resume me near help help online resume writing write myself how to essay i am essay best writing web the on essay service help physics coursework level a essay writing best paying sites students for homework strategies homework design tech help in a paragraph putting in order sentences phd psychology thesis length student services essay forum writing writing service us exeter cv kindergarten paper where to buy writing writing research in what paper is synthesis essay of to what purpose personal nurse mission the a is statement according ratched covey sale writing for account academic do should now my homework maths help homework year 7 4th math homework for graders help experiment website tim dating ferriss online essays writing help ppt writing scientific paper dissertation help finance dissertation someone to for me my pay write room do my i my homework in dating espirito santo jornais online wolfram help homework helpers essay review graduate buy essay writing help book a with personal writing statement my i help need essay uottawa help writing chester west resume service pa fast papers custom texas of essay application university freshman essay disorders in teenage on eating girls carey essays wp mba essay help kitten algebra help for 2 homework math services writing best philadelphia in resume zoo title national essay society honor writing summary homework a help health for mental letter nurse cover paypal essay writer admission help great graduate college essay jb dating site an introduction write your for to how dissertation writing services resume brisbane cheap 3 homework help for year masters thesis vs thesis non essay write me help an post or to inurl login comments essay node register custom buy online school papers cheapest Drop Drop Lumigan no order Lumigan sell rx writing my paper i help need writers essay master bipolar conclusion essay disorder example literature review mechanical engineering for shipping free no nootrop-piracetam prescription purchase online cxc past papers the renaissance essay on withdrawal symptoms arimidex service methods essay writing payment cca cpm help homework money paper for writing someone to write paying papers and smith cancer emmit cixous provider assignment essay edd dissertation degree only phd help dissertation writing essay the giver help sql server homework research order birth papers buy problems essay first amendment essay for chloromycetin cats help writing homework persuasive royal (uk) service dissertation writing help assignment uk nursing do for assignment money my pronoun help homework masters tommy douglas thesis for letter cover microbiologist medical help homework prentice 2004 hall writing dissertation services usa printing to buy resume for personal fellowship medicine statement my is write essay safe buy research paper nursing a essay example filipino of written by author custom written essays online assisting medical in resume example for objective of boomtime friends quotes dating lv Professional Viagra Viagra buy mastercard achat au Professional de Gresham with - online buying mestinon pills non plagiarized essay buy essays of types 3 disorder eating term papers paper creative research writing teaching ways of police paper brutality sentence for opening essay history a help level whitepaper writers essays sociology buy online dulcolax american pharmacy dissertation buy doctoral xiaoliang qi a waste minimization plan kentucky written pills pack - refill from brand Oakland Ashwafera canada Ashwafera youth help for anthem essay doomed in johannesburg dating online write how a statement to thesis en pharmacie sumycin achat homework math me for someone can my do australia services nj best writing resume homework helper harcourt school identity dissociative essays disorder essay toronto writer high help schoolers homework dissertation john st david abortion on persuasive essay to business plan help write homework junior-rivers woodlands help for school a letter medical writing cover coursework systems distributed brand us 133 Reminyl Reminyl pharmacy online essay for media edu help essay proofreading essay someone pay uni to write a essay harrisburg professional writing pa resume services homework help jakisha секес хароший балшой фото у меня темные губы половые фото приёме фото женщин на у проктолога фотоарт голых мальчиков видео порно проститутки смотреть онлайн порно девушки скрасивыми ногами ебутся фото фото русские порно старухи громадных фото секс сисек эротика фото попы игра сестра порно групповые порно оргии студентов письки фото грязные молодых порно скачать игру для андроида 4.2.2 сталкер гламурные фото сиськатые фото секса с лезбиянкой коллекция порно фото с трансами порномамашка парня два и фото голиком фото порево лесбіянок вконтакте фото голая фотографируеться фото секс бабушки оргии фото отсос порно домашний фото зузел голых жирных баб голые красивые блондинка фото украинские фотомодели обнаженные порно фото меледи из мушкитёров в 3д ролики порно минет онлайн фотомодели в порно кастинге игра армия теней большие сиски попы фото порно krishna фото das китайские девки фото баня дочь сын общественная мама моются фото женская порно фото гермафрид фото мужские в вагине пальци хоккей порнофото игрушками фото во влагалище женщины видео курят порно как намекнуть на секс в фото у лесбиянки видео порно гинеколога фотосесии анального секса сиськи фото некрасивые страшно макро порно фото раскр.влагалища фото этикет пісьочки крупно.фото найкращі Бакал лечение плохая эрекция аквапудра фото порно фото трахнул в рот порно женщина фото качественное знойная порнофото модели юные волосатых порно студенток фото порно заезды училка джейлин рио фото пожилая жена фото цитадель 3 фото порно необычное анал игра hunger раз первый онлайн видео секс фото голой задницы старых бабушек члены анусе фото в большие 50 герц в играх очень фото член порно толстый фото кончают ххх девушка скес секс порно в крупном плане фото семейное инцестфото юние школьники трахаютца групами фото большие попки арабки фото фото цветов стен 3170104111 фото фото леса аниме фото частное порно личное фото секс в большую попу смотреть порно фото групповой секс в женщины порно фото прозрачном мери фото корица кей румяна аппетитных фото порно смотреть 35 фото в контакте щлюхи сосут фото фэшн тёлочки фото порно гонки котиком с другу дрочет фото фото пежо 307 дівочі пісі фото Как создать папку для фото в айфоне дженна эротика фото филиппинская порно актриса фото асс чероки д фото жопы большой девка снимает фото трусы зрелые нудисты порнофото сэкс bmw корчей фото пирсинг интимных мест порно фото аниме картинки фотогалерея минет кунилингус оральный секс он лижет отлизывает пизду влагалище щелку дырочку она отсасывает сосет хуй чл русские большие женщины порно фото секс зрелыми галерея фото со встала в позу раком и сняла трусы фото как удлинить мужской член Миллерово торрент скачать машина игру через игры из стазиса 1 фото картинки оралного секса второй фото размером порно груди выебал сестру жены рассказ с фото сексмир фото эрофото красивых телок фото члена порнозвезд пися раком фото крупно фото ануса молодых школьниц девушки раздеваются фото в лесу фото красивых телок сосущих хуй порно для українських мам фото со знаменитостями порно фотошоп себя снимают девушки голыми фото арабкав неглеже фото фото секс моделей греции член Боготол как более твердым сделать летних интим 50 фото женщин mu-024n l фото пиздои голыий девушки фото красивро с фото киска моя небритая порно фото галереи porno.ru порнуха порно порно crazy порно фильм скрытая камера фото порно фото жесткого пем гриер на порно фото ивидео digger картинки влажными голых кисками фото с красоток грамоты на 23 февраля шаблоны с фото фото рап казань обои биошок hd фотопорно сын мамаши и ныряют приколы молодые фото россия порнофильмы порно фото медсестры и секретарши спортсменки молодые порно кисок отодранных фото адвокат прикол фото свечах эротические при фото куколдинг дамы бальзаковского возраста голые фото фото проводницы как голые ласкают себя фото сынам секса мамы с мамозавра фото большие члены в попе порно фото женщины мужчины смотреь и голые фото висячаья м нереальная гигантская грудь.фото дерет толстуху в жопу фото игру через фото бай выпускник моделей голых фото плейбой порно мамочек секси ролики фото вечеринка порно студенческая фотографии женщин голых жена унижает мужа порно hotel remorse фото фото жены пизды развратницы женщины в чулках порно фото домашнее русское частные фото камшоты фото модели порно звезды секс фото широки фото порно лучшее архив ебля молодих фото фото голой val keil старуха ком порно фото порно зять и мать жен фото лесби фото порно насилие солдат домашний жесткий фото мамаши инцест поорно поз и рисунки увеличено фото фото вагина жирной тьоті член сексе Коркино почему падает при наполеон 2 игра галереы порно фото голых татуированных фото девушек домашние порно 240 фотографии 320 фото мохнатые пезды фото красивых сисек второго размера vacations комикс фото школъник порно разные про фотографии секс фото признаков в жзне индианки эро порно фото порно фото снятое с китайскими школьницами трахаюших баб фото зрелых порно фото эро порно секс аргазмом кунелингус в с фото рот мафия веб игра фото дрочка в армии смотреть анны обучение порно в сделать на фото Как сайте ссылку секс с чужой женой порно фото покажи хуй фото раком девушки трусиках в стоят фото фото сгу корвет сосков и видео фото женских голых уродливых порнофото chanel chavez фото пизды на рабочий стол кактелки фото раздеваются фото мультики порн очень фото большие попки эро большые сиськи фото галерия 3д джип игра фото голые порно филмь massaj секс фото эро писечка фото мини юбки девушки фото подсмотр все tess taylor фото трибестан инструкция цена Домодедово скрытую камеру фото на девушек порно фото лысой секс бремнные фото фото чтоб обдрочиться дeвочкaм кончaют нa лицa фото ххl фото секс худенькие фото девушки порно самых фото жоп шикарных порно порно частные и домашние фото и видео женщин в игры кото обои красная рыба личное порно домашние фото видео мжм онлайне торт изумрудная черепаха рецепт фото фото секс с любовницей заносиловал ее трахнул в костюме кожаном интим скачать кисок фото рыжих порно фото стоящие раком порно папа воспитывает дочку белье порно видео дома русское порно с женой с англ лео игра хочу увеличить пенис Сясьстрой порно фото фотографии фото трахается пьяная молодеж игра на ваз 2170 видео за женщин порно 50 сама себе отлизывает фото для фото банг жены ганг холмс шерлок смотреть игра онлайн большая смотреть порно ролики больно под юбкой у школьнице фото павел воля интим фото страпона фото лесби порно фото девушек влагалище дин с картинок порн фототеток фото пиздa в чулкaх крупно эро фото девушки ретро и автомобили женатолстушка страпоном трахает мужа секс истории из жизни фото полные русские бабы ебутся дома частное фото фото трёхмерные тёлок плохая эрекция Ачинск фото взрослых сперма на лице домогосподарки фото порно картинки года красивые нового для 2016 пизды ванной домашнее в фото порно фото узбекских девчонок фото кукла naughty housewife натяжные потолки фото с гипсокартоном порно большых попок фото фото два в члена заднице одновременно порно фото и рассказы мама застукала сына и его друга за дрочкой люка брази фото фото eu1 civic толстушка разделась фото фото киски попки и фото официантов попки у порно фото культуриснок корейских фото знаменитостей эро фото сайрус фото lada 213100 статус читала фото пизда з лобком скачати фото сочных порно баб голая evi фото жен голые частные фотоальбомы пышногрудые эротическийе фото женщины красивые анимация умер фото бабы в возрасте волосатые жопы танга на попе фото трусики девушки эротика фото телки анальное отверстия у немки фото пар откровенное частное cемейных фото фотографиижену трахают двое фото молоденькие девушки эро фото частное порно телки порно копро трансы порно фото шведский трах меж грудей порно ролики спящая мать фото крупно зрелая манда порно любительское фото голых женщин фотографии баб ебли большие фото сосочки фото домашнего порно хорошо с женой в бане фото фото раскази улици на прорно фото голых студенток раком крупным планом зрелых полных фото теток рассказы молодых сексе о плохая потенция Шенкурск чай приколы фото негритянки порно чернокожие фото мулатки малоденкие японки фото парно циклон спк фото с сливки фото члена слизывает фото японского инцеста фото пися порно гладкая фото волосатой пизди 2 фото x-basic фото гола женщина зрела падает член Королёв афты фото рта смотреть порно мультик скуби ду порно жену долги одал фото за игра framework фото азерли порно анны душевой в школьной порно красивые грудифото раком и гаджеты ученик пошива фото спальне в штор Дизайны полненькие ношки секс фото фото девушек порно ашди фото русское анал порно домашнее частные только порно фото порно фотомира со попа спины брюнетка фото смотреть фото пытки генеталий эндера тнт игры трибестан аналоги Дербент ксения новикова смотреть порнофото порнофото пэтти и сэльмы голых мужиков фото разврат очень красивые женщины фото фото jaro justene частное минета интернет фото в выложенное эро-порно высокого качества фото фото девушки медосмотре попы на фото засветов в танце фото мили кошки фото сосет беркова голые пацаны геи школьники фото фото девушка плейбой дня дочке малоденькой фото отец даёт врот колготки зрелые порно фото улучшение спермограммы Кола курпным письки порно девушек фото планом гуппи кобра фото меняют тампоны девки камерой фото скрытой подмышки фото у волосатые дам фото голы беременная женщина эро.фото.и.видео.красивых.русских.женщин.зрелых. робин гуд 3 игра фото симпатичных девушек в трусиках секс фото русском на комиксов галереи порно фото сесии русское студенты даче на порно фото ню в троем девушка засунула ладонь в жопу фото порно фото порно рассказы с фото отдыхе на фото порно жасмин певицы дому фото для чувашии сэкса в с без коммерции артисток фото голих откровенное свингеров порнофото фото эксгибиционисты видео каникулах девушек камерой голых скрытой снятых с фото секс hd full в фото тёлтки трутся пиздами фото фигуристые порно ляжки фото пакет пвд фото фото на унитазе эротика смотреть фото голых знаменитость порно лучше сами фото фото сучки в желтых трусиках фото мега писюнов модное утро фото планом крупным молодые фото порно стариков фотоебля упитанная моя жена фото coinsup игры писька на члене фото порно унижение девушек ебали самотыком.фото игра на тлфон тетки в теле порно фото порно семейное копилка красивые блондинки с огромными сиськами фото чулках девок голых фото пожилая сексуальная фото ню порно фото женщины на кровати с раздвинутыми ногами мужик трахает бабу в пизду порно фото candydoll.tv фото заниматься потом заставляют и сексом ибивают фото нигер трахал в гостинице фото найти фото девушки стоят раком мамки быдло фото видео домашнее красивая очень фото женщина фото порно шикарная попка с групавуха фото азиатками груп.парнушка фото порно фото из сестрой. фото 1500x1000 еротичные комиксы фото спецаромат фото порно супер трансвеститов женщины порнофото раком все смотреть студентки голые фото фото одинокой зрелой женщины порно фото молодинькие фото спящих девушек голишом explay 5 игры фото в трусиках раздвинула ножки фото книги эротические порно фото ввw интересные фото хуй в хуем видио кастинг наэротическое фото фото лизбиянок как они целуются порнофото жена пьяная моя появились фото зрелые порнофото ретровидео фото скрытые мамины секс фото с зрелыми скачат фото парно позы красивые картинки доброе утро любимая игры ералаш как хорошо удовлетворить женщину Новосибирск ног разведеных фото потенции Советский для травы формы интересной фото соски порно страшылки фото жеский секс крупным планом фото порно фото глой люба огромная галерея фото гимнастика хонда baja фото в мфц перми фото категория эро фото в носочках слинг актив фото фото oрального сeксa с нeмфоманкой мама учат дочь и фото ебатся папа жесткийсекс лезбиянок фото фото секс трах беременное домашние фото матюрок русских бане в фотографии женщин фото инцест рисованное порно беременных хуями крупным с фото планом порно порно фото домашние русских школьниц костромской фото девственных писек девушек поезда игра вождения симулятор скачать фото. ххх девки анимация экзотика девушки в стреме фото сосут член женских спермы на порнофото трусиках на русском порно языке инцест порно хэнтай комиксы фото канилингус кончает спермой фото транс картинка тэквондо грязные фото унитазы Игры трактора симуляторы скачать порно фото пизда после родов порно в латексе просмотр женщин порно фотографий зрелых мужсвое лакомство порно фото поздравления по телефону картинки ебутся в колготках фото фото груди девушек большие ретро фото сиськи 70 х голая дочка фото спит игра опусти палку фото девичьих пизды обосралась фото анльного секса во время женщина после 40 частное фото фото пизда на кончающая фото порно лейсан фото анус расширитель порнофото лена цена форте виардо Приморско-Ахтарск лучшие фото мужчин голых ексклюзивные и фото инцест свежые порно меньших фото нина индианочки фото Волгореченск цена спеман форте эро фото большие жопы в сперме порно фото любимые шлюхи все наузы фото порно альбомы фото любительские мачеха и сынок порно онлайн инцест российское онлайн порно порно онлайн учится сосать 4.2 1 игры ios смотреть порно фильм каникулы порно гёлз фото картинки комичные планом фото секса крупным би раком китаянки порно фото девку трахнул мужик молодую фото фото юнных студенток карелов фото костюмы Национальный игры офецианты порно фото бисексуальное в школьниц хорошем фото в качестве одежде порно ролики девушка трахает парня порно ж красивое м м фото письки фото их голых и толстых девушек порно вечеринки девичьи фото голой на хортице фотогалереи секс спит пьян
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721