Транспарентність органів місцевого самоврядування Західного регіону в контексті реалізації стратегії сталого розвитку “Україна-2020” -2020»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається проблема сутності поняття «транспарентність», його наукове значення та походження. Також містяться усі дані та результати дослідження визначення транспарентності органів місцевого самоврядування Західного регіону в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» з пояснювальними описами та надано конкретні рекомендації.

Ключові слова: транспарентність, сталий розвиток суспільства, органи місцевого самоврядування, інформаційний моніторинг.

Забезпечення сталого розвитку людства – найбільш значуща проблема, що стоїть перед світовою спільнотою. Наша держава переживає часи війни та трансформації, що певним чином підштовхує країну до змін, підтримки своєї економіки, добробуту життя, вимагає більш конкретних днів органів влади не лише державних, але й місцевого значення.

Відповідно до умов стратегії, кожен регіон, область, район, місто зобов’язані створити свій план стратегії сталого розвитку та виконувати їх та висвітлювати свої дії на офіційних порталах. Тому актуально дослідити та проаналізувати транспарентність органів місцевого самоврядування на прикладі Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Закарпатської областей в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблем сталого розвитку розглянуті у працях багатьох дослідників: М. З. Згуровського [21], В. П. Кучерявого [16], Є. В. Хлобистова [19], Н. М. Андрєєвої [20], О. М. Алимова [20], Ю. І. Сохи[18], В. О. Баранніка [19], В. З. Латипової [17], О. Г. Яковлевої [17] та ін.

У працях вітчизняних та зарубіжних вчених досліджуються проблеми сталого розвитку та покращення його екологічної складової [21, c. 85]; визначається сутність поняття сталого розвитку [16, c. 413]; обґрунтовується методика оцінки сталого розвитку на регіональному рівні та подається рейтинг регіонів України за індексом сталого розвитку [18, c. 65]; визначається взаємозв’язок процесів забезпечення сталого розвитку та зміцнення економічної безпеки регіону [19, с. 33].

Мета статті – визначити транспарентність органів місцевого самоврядування в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» на прикладі областей Західного регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. При визначені сутності транспарентності як принципу діяльності органів виконавчої влади необхідно чітко окреслити межі суміжних до неї понять, таких як гласність, відкритість, підзвітність і доступ до інформації. Вітчизняний науковець Є.О. Романенко розглядає транспарентність, як комплексне поняття, до складу якого входять: прозорість діяльності органів державної влади та відкритість, як форма громадської участі у формуванні та реалізації державної політики [13].

Дослівний переклад українською мовою термін «transparency» означає «прозорість». Саме по собі поняття «транспарентність» має кілька значень. По-перше, транспарентність визначається як синонім до поняття «прозорість» і «порожність». По-друге, під транспарентністю у відносному значенні розуміють таке: «можливість бути вільним від лицемірства або обману» (free from pretenseor deceit), «з легкістю виявляти або бачити крізь» easily detected orseen through, «легко розуміти» readi lyun derstood [15, с. 4]. Отже, транспарентність – це якість предмета, яка робить його легким для розуміння.

Сталий розвиток – це модель економічного зростання, в якій використання ресурсів направлено на задоволення потреб людини при збереженні навколишнього середовища, так що ці потреби в розвитку можуть бути задоволені не тільки в сьогоденні, але й для майбутніх поколінь. Розробка Стратегії розпочалася ще у липні 2014 року із запрошення громадськості надавати свої пропозиції щодо бачення розвитку країни. А 24 грудня 2014 року на своєму першому засіданні Стратегію схвалила Національна рада реформ, яка є спеціальним консультативно-дорадчим органом при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.12 січня Президент України П. Порошенко підписав Указ «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» [14].

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» – документ, який визначає напрямки і пріоритети розвитку України на період до 2020 року. Стратегія була розроблена за ініціативою Президента України Петра Порошенка і складається з чотирьох векторів руху: сталий розвиток країни; безпека держави, бізнесу і громадян; відповідальність і справедливість; гордість за Україну в Європі та світі. Затверджена Президентом України в січні 2015 року Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» покликана допомогти країні вийти сильнішими з нинішньої кризи, подолати екологічні виклики та забезпечити сталий розвиток України в майбутньому [14].

Стратегія сталого розвитку «Україна–2020» затвердила чотири вектори руху для нашої держави та реалізацію 62 реформ, визначила 25 ключових показників-індикаторів, за якими буде оцінено хід виконання передбачених реформ і програм. Згідно з указом Президента, Кабінет Міністрів України має щороку до 15 лютого затверджувати план дій щодо реалізації положень Стратегії та щоквартально інформувати про стан виконання плану дій щодо реалізації положень Стратегії [12].

Всі органи місцевого самоврядування згідно останніх законодавчих актів мають публічно висвітлювати свою діяльність, тобто вести прозору діяльність. Згідно Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» органи місцевого самоврядування зобов’язані створити та дотримуватись плану стратегій свого регіону. Саме тому актуально дослідити, як виконуються зазначені пункти та транспарентність дій органів місцевого самоврядування в рамках Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».

Для дослідження було обрано метод інформаційного моніторингу – процес безперервного спостереження за появою нових відомостей про діяльність об’єкта за заданими інформаційним індикаторами в фіксованому тематичному полі з метою аналізу, управління і прогнозування його розвитку.

Одиницями аналізу постали конкретні офіційні веб-сайти Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Закарпатської обласних та міських рад.

Розглядаючи сайти Львівської обласної та міської ради, можна визначити недоліки та переваги, прозорість та ефективність діяльності. Веб-сайт Львівської обласної ради має два інтерфейси, які зручні у користуванні. Основним недоліком можна назвати те, що на сайті відсутня інформація про стратегію розвитку області, міста. Наявна лише інформація про обласні цільові програми затверджені рішеннями обласної ради, реалізація яких запланована у 2015 році (станом на жовтень 2015). Як бачимо, це лише програма на 2015 рік, але серед переліку є програми, які за термінами реалізації тривають до 2017 року. Також тут завантажені квартальні звіти. Перевагою є те, що на сайті Львівської обласної ради пропонують варіант створення картки львів’янина – це персоналізована електронна картка, яка дозволяє швидше і зручніше користуватися сервісами міста, тобто без пред’явлення паспорту, ідентифікаційного коду та інших довідок можна буде набагато простіше замовити соціальну допомогу. Картка надає можливість здійснити замовлення адміністративних послуг та отримати доступ до електронних сервісів на інтернет-порталі Особистий кабінет мешканця [6].

Сайт Львівської міської ради зовнішньо виглядає привабливішим та компактнішим за сайт обласної ради та передбачає більший спектр послуг. Сайт містить стратегію розвитку, звітну документацію по виконанню стратегії. Також одним з вдалих пунктів є вкладка, яка вказує на послуги для жителів та гостей Львова. Тут розміщені посилання на офіційні веб-сторінки ЦНАПу та структурних підрозділів, де можна здійснити деякі електронні операції [5].

Сайт Івано-Франківської обласної ради містить малий спектр інформації. Відсутні будь-які посилання на сайт ЦНАПу, інші сайти організацій, які підпорядковуються обласній раді, як і їх перелік. Також відсутня інформація про сторінки обласної ради у соціальних мережах, інформація про стратегію області та звіти її виконання. Відсутня інформація про децентралізацію органів влади, так як і будь-яка інформація про декларації депутатів. Але натомість є інформація про об’єднані територіальні громади, звітна документація про засідання ради. Вкладка місцевого самоврядування на стадії розробки [4].

Сайт Івано-Франківської міської ради зараз працює у тестовому режимі, тому теж інформаційне наповнення не є достатнім та повним. Але можна повернутись на стару версію сайту, де навігація є простішою та інформаційне наповнення більш повним [3].

Тернопільська обласна рада забезпечила свою офіційну сторінку майже повною інформацією про свою діяльність з усіма підтверджуючими документами. У вкладці «діяльність» зібрана вся інформація про діяльність обласної ради: про бюджет, державні закупівлі, тендерні та інвестиційні проекти, доступ до публічної інформації, протидія корупції та звернення громадян. Особливістю сайту є те, що тут розміщено також відповіді на запити Тернопільської обласної ради до інших вищих владних структурних підрозділів та відомств. тобто можна прослідкувати, які запити і куди направляла обласна рада та яку відповідь отримала. Також на сайті є кнопка «електронна приймальна», тобто тут за допомогою своєї електронної пошти та логіну можна зареєструватись, а потім надсилати електронні запити [9].

Офіційна інформаційна сторінка Волинської обласної ради у перших пунктах меню містить рішення обласної ради про стратегію розвитку Волинської області на період до 2020 року та сам план стратегії. Також на сайті міститься інформація про проектну діяльність Волинської області, тобто розміщені оголошення про конкурси проектів, які відбуваються; про донорські організації, про реалізацію проектів в контексті ЄС та ПРООН. Також сайт надає інформацію про всі проекти рішень, які надходять до обласної ради [1].

Рівненська обласна рада свій інформаційний портал також не перенасичує інформаційними повідомленнями. На сайті є посилання на «Інтернет приймальну», що дозволяє здійснити електронний звернення та електронний запис [8].

Сайт Рівненської міської ради містить більше деталізовану та повну інформацію про діяльність ради. Він містить інформація про пасажирський транспорт громадського користування, а саме посилання на сайт транспорту міста, де можна створити свій маршрут та знайти транспорт для пересування містом. Також тут можна порахувати субсидію за допомогою кнопки «Калькулятор розрахунку субсидій», перейти на офіційний сайт ЦНАПу та зареєструватись в чергу в дошкільний навчальний заклад. На сайті відсутня інформація про стратегію міста та про проекти, які були подані до ДФРР [7].

Офіційний сайт Хмельницької обласної ради вирізняється високим рівнем забезпечення інформацією про діяльність органу влади. Містить численні посилання на інші урядові структури та відомства, програми регіонального, економічного, соціального та культурного розвитку області, відеоматеріали із засідань обласної ради, інформацію про реформу місцевого самоврядування, інформацію про наявність публічних сторінок у соціальних мережах [10].

Чернівецька обласна рада на своєму офіційному порталі містить майже повний перелік інформації про свою діяльність та має свою громадську онлайн-приймальну, в якій потрібно зареєструватись, щоб отримати послуги, які передбачені радою. На сайті відсутня інформація про подання проектів до ДФРР, хоч на сайті самого фонду є два проекти, які були затверджені державною комісією та частково профінансовані фондом. Проекти були спрямовані на будівництво шкіл в двох селах, також уже є звіт про те, що було реалізовано та про виконання наданих коштів [12].

На сайті Чернівецької міської ради є вкладка «Е-місто», який знаходиться на стадії розробки. За розміщенням посилань, можна визначити які пункти ще будуть наповнюватись, а які вже функціонують та містять відповідну інформацію. За допомогою інфографіки представлені результати по бюджету міста, що дає можливість краще зрозуміти видатки, доходи та виконання бюджету міста [11].

Закарпатська обласна рада на своїй офіційній інформаційній сторінці містить досить малу кількість інформації про свою діяльність. Відсутня інформація про стратегії розвитку області, також посилання на центр адміністративних послуг, офіційні сторінки у соціальних мережах. Не має інформації про те, що користувач може в онлайн-режимі записатись на прийом чи здійснити будь-які інші адміністративні дії [2].

Після моніторингу сайтів обласних та міських рад можна зробити певні висновки про відкритість органів влади в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». Наприклад, більшість сайтів обласних рад містять менше інформації про свою діяльність, ніж сайти міських рад. Органи місцевого самоврядування намагаються переходити на електронне забезпечення потреб громадян за допомогою відповідних порталів та електронних кабінетів користувачів. Більшість міських та обласних рад розмістили свої стратегічні плани та програми розвитку області та міст та регіону загальному. Також розміщують інформацію про децентралізацію органів влади, об’єднання територіальних громад, відомості про бюджетні кошти області, міста. Актуальною є інформація про люстрацію у владних структурах, антикорупційні заходи.

Рідше органи влади розміщують інформацію про проекти, які реалізовуються за допомогою Державного фонду регіонального розвитку. Також часто відсутня інформація про проекти, які реалізовуються спільно з іншими проектними групами та фінансуються не з державного бюджету.

Особливо цінними є інформаційні повідомлення про громадські обговорення, або винесення певних проектів на суспільне опитування. Це дає змогу населенню прокоментувати, надати свої пропозиції та просто долучитись до функціонування та діяльності органу місцевої влади. Найчастіше на сайтах обласних та міських рад можна було зустріти обговорення про зміни до Конституції України та про децентралізацію влади. Також сайти містили інформацію про запропоновані депутатами рад ініціативи та пропозиції. Кожен сайт обласного чи міського значення містив посилання на єдиний портал електронних петицій, що говорить про зацікавленість органів влади у підтримці населенням.

Висновки. Після моніторингу сайтів обласних, міських та селищних рад можна зробити певні висновки про відкритість органів влади в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». Наприклад, більшість сайтів обласних рад містять менше інформації про свою діяльність, ніж сайти міських рад. Органи місцевого самоврядування намагаються переходити на електронне забезпечення потреб громадян за допомогою відповідних порталів та електронних кабінетів користувачів. Більшість міських та обласних рад розмістили свої стратегічні плани та програми розвитку області та міст та регіону загальному. Також розміщують інформацію про децентралізацію органів влади, об’єднання територіальних громад, відомості про бюджетні кошти області, міста. Актуальною є інформація про люстрацію у владних структурах, антикорупційні заходи.

Рідше органи влади розміщують інформацію про проекти, які реалізовуються за допомогою Державного фонду регіонального розвитку. Також часто відсутня інформація про проекти, які реалізовуються спільно з іншими проектними групами та фінансуються не з державного бюджету.

Особливо цінними є інформаційні повідомлення про громадські обговорення, або винесення певних проектів на суспільне опитування. Це дає змогу населенню прокоментувати, надати свої пропозиції та просто долучитись до функціонування та діяльності органу місцевої влади. Найчастіше на сайтах обласних та міських рад можна було зустріти обговорення про зміни до Конституції України та про децентралізацію влади. Також сайти містили інформацію про запропоновані депутатами рад ініціативи та пропозиції. Кожен сайт обласного чи міського значення містив посилання на єдиний портал електронних петицій, що говорить про зацікавленість органів влади у підтримці населенням.

Отже, проведене дослідження говорить про те, що органи влади Західного регіону, а саме обласні, міські та селищні ради Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Закарпатської областей в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» висвітлюють свою діяльність у різних сферах, роблять її відкритою та прозорішою, а також доступнішою для кожного жителя. Цим самим підвищуючи свою транспарентність.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Офіційний веб-сайт Волинської обласної ради [Електронний ресурс] / Волинська обласна рада – Режим доступу:http://volynrada.gov.ua/http://volynrada.gov.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

2. Офіційний веб-сайт Закарпатської обласної ради [Електронний ресурс] / Закарпатська обласна рада – Режим доступу: http://zakarpat-rada.gov.ua/http://zakarpat-rada.gov.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

3. Офіційний веб-сайт Івано-Франківської міської ради [Електронний ресурс] / Івано-Франківська міська рада – Режим доступу:http://www.mrada.if.ua/http://www.mrada.if.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

4. Офіційний веб-сайт Івано-Франківської обласної ради [Електронний ресурс] / Івано-Франківська обласна рада – Режим доступу: http://www.orada.if.ua/http://www.orada.if.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

5. Офіційний веб-сайт Львівської міської ради [Електронний ресурс] / Львівська міська рада – Режим доступу: http://city-adm.lviv.ua/http://city-adm.lviv.ua/ – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

6. Офіційний веб-сайт Львівської обласної ради [Електронний ресурс] / Львівська обласна рада – Режим доступу: http://www.oblrada.lviv.ua/http://www.oblrada.lviv.ua – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

7. Офіційний веб-сайт Рівненської міської ради [Електронний ресурс] / Рівненська міська рада – Режим доступу: http://www.boryslavmvk.gov.ua/http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

8. Офіційний веб-сайт Рівненської обласної ради [Електронний ресурс] / Рівненська обласна рада – Режим доступу:http://oblrada.rv.ua/http://oblrada.rv.ua/ – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

9. Офіційний веб-сайт Тернопільської обласної ради [Електронний ресурс] / Тернопільська обласна рада – Режим доступу: http://te-rada.org/http://te-rada.org – Назваз екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

10. Офіційний веб-сайт Хмельницької обласної ради [Електронний ресурс] / Хмельницька обласна рада – Режим доступу: http://oblrada.km.ua/http://oblrada.km.ua/ – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

11. Офіційний веб-сайт Чернівецької міської ради [Електронний ресурс] / Чернівецька міська рада – Режим доступу: http://oblrada.cv.ua. – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

12. Офіційний веб-сайт Чернівецької обласної ради [Електронний ресурс] / Чернівецька обласна рада – Режим доступу: http://oblrada.cv.ua. – Назва з екрану. – Дата доступу: 17.12.2016 р.

13. Романенко Є. О. Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності державного управління та їх комунікативні функції. [Електронний ресурс] / Є. О. Романенко. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tppd_2014_14_4.pdf. – Назва з екрану.

14. Сенчук, А. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» – шлях до кращого майбутнього [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/strategija-stalogo-rozvitku-ukrajina-2020-shljakh-do-kr-1/http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/strategija-stalogo-rozvitku-ukrajina-2020-shljakh-do-kr-1/. – Назва з екрану.

15. Susan I. Liem Constituents of Transparency in Public Administration with Reference to Empirical Findings from Estonia / І. Susan // University of St. Gallen, Graduate School of Business Administration, Economics, Law and Social Sciences. – Gutenberg, Schaan. – 2007. – 308 р.

16. Кучерявий В. П. Проблеми сталого розвитку урбоекосистеми великого міста / В. П. Кучерявий // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.12. – С. 23–29.

17. Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: нове методы и технологи исследований / под ред. проф. В. З. Латыповой и доц. О. Г. Яковлевой. – Казань: Изд-во «Отечество», 2009. – Т. 4. – 404 с.

18. Соха Ю. І. Принципи сталого розвитку і проблема природно-техногенної безпеки / Ю. І. Соха // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – С. 103-111.

19. Сталий розвиток і екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях / Н. М. Андрєєва, В. О. Бараннік, Є. В. Хлобистов [та ін.]; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – Сімферополь: Фенікс, 2010. – 582 с.

20. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: у 2-х т. / Н. М. Андрєєва, О. М. Алимов, Є. В. Хлобистов [та ін.]; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – Сімферополь: Аріал, 2011. – Т. 1. – 464 с.; Т. 2. – 340 с.

21. Сталий розвиток регіонів України: звіт Інституту прикладного системного аналізу НАН України і МОН України / наук. керівник М. Згуровський. – К. : НТТУ «КПІ», 2009. – 197 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing vancouver professional services best essay services thesis phd education primary on me homework my for write college how write service best application essay to guide dating gta essays fight club review lesson help essay student one essay analytical writing service dissertation higher help advanced studies modern study buy case strategic management best autism good inclusion letter research interest of papers paypal dissertation write paper online on order alphabetical bibliography not latex i with order sinequan can buy e how an check services resume technology writing assistance writing thesis master dissertation professional writers online Kamagra pills Flavored write proposal master thesis resume service writing professional thesis protein phd purification homework help and chemistry answers statement company writing personal paper custom graph online doctoral dissertation writing in help uk doctoral dissertation bergoglio help jorge geriforte 40mg admissions how 5 write a college to essay page thompson carol dissertation dissertation mort la resume managed research phd care help research paper conclusion need writing anyone can my homework do writing assessment self essay oceanography homework help help writing thesis proposal high essay written college help homework functional analysis position mentor for resume sample homework sc center columbia help doctoral johannesburg services writing dissertation for admission writing essay college university my do geometry homework essay ged writing help writers carolina plan north business homework help search order online uniqlo resume sale wristbands for admission paper cited research papers with works free online degree a as masters thesis sample of purchase letter online essay helper job for sales format resume dissertation finishing on our time women site dating buy study swot case best business to plan buy let master six sigma thesis power birth essay rain essay order homework library alabama help personal my write someone statement for me for sale papers owner by prescription avandia without affordable prompts essay racism rocaltrol prescription generic best buy without internet on essay merits of and demerits short novel should tense write i in what my you a plan help get to can write where business a buy nsf doctoral dissertation grant humain le sur du respect corps dissertation grade homework help math 7th resumes sales sample for associates online newspapers egyptian imuno-ritz brand pills canada from eskalith prescription without resume mechanic for summary essay my do should homework resume accountants services best dc writing essay a level help sociology help homework essay uk degree buy online college application essay writing service assignments help with pgce noroxin pharmacy thesis on phd industry cement help indian assignment writing lesson personal plan essay a cpm homework help help essay amadeus homework 1960s help apa research papers types of w corder essays keith jim miller of selected an invasion of privacy are law essay cameras enforcement write my economics essay system homework help solar my do algebra homework answers college essay write how to the best for lithium disorders personality reviews essay mba writing service admission importance in of an order essay college helper writing cheap essay purchase building loveseat plans for kartini child observation essay research fulbright dissertation research program abroad hays t-notes paper doctoral express shipping voltaren xr in second is what standards christian dating template buy resume professional moby dick buy essay with 7 help homework skills study dissertation services writing essay cheapest writing services coursework best in written spanish essays questions for meaning search essay man order online essay latino dating o tosh discount patch penis growth pharmacy paper college writing essay oil help spill bp az services sierra writing vista resume dissertation services usa writing translation writing accounting term paper to get essays website topamax mexico from write me my to pay for essays someone me write paper my education thesis phd essay review service essay michigan state application homework help free algebra hypertension daily cialis services free editing personal statement writing for paper best 10$ division cover order letter homework midddle help schoolers for orders of word essay 500 on following importance biology help free homework order Fluoxetine online liquid concentrated vitamins case study generalized anxiety disorder per bupron month cost sr mechanical engineering cv personal statement for my where paper can get i to me for write someone an ask expert help reference homework great the gatsby for questions essay dissertation writing services 24 malaysia statistics with homework need help order bibliography in an apa alphabetical to be does have universities help from writing essay selection service criteria writing key education in activities dissertation abstracts physical 1mg buy sustiva a write how for good application to scholarship essay order an buy online essay need assignments with help writing best services resume accountants chicago resume edinburgh professional services writing online buy resume for students esl writing buy side analyst resume disorder essay bipolar my paper research buy prozac online discount rx brand name no writing paper get help a essay to ways a start purchase consumer thesis decision division math long help homework library help public homework skokie manufacturers bangalore cable dating copper in and essay filipino their writers works get now help homework resume examples objective sales position for essays buy quality high services writing school essay thesis for phd proposals dissertation phd defense dissertation correction philosophie gratuite hire writer paper research letter cover school economics homework internship psychologist help outline for my me write write how to my form signature in name walmart at lamprene essay entropy an and on disorder order and art linguistics phd dissertation psychiatry thesis phd herbal large buying canadian peni super pharmacy literature uk writing a a for review dissertation sales cover letters creative for ranma capitulo latino completo 120 dating 1/2 writing visual paper los best resume angeles writing service in no shipping free get cheap online prescription monopril for courseworks sale writing canada services me paper pay for i will to write someone a cover know dont hiring letter when manager you essays 2013 application georgetown лохан голой фото линдси Порно жену ебу фото я россия любви фильмы 2016 о женщин фото пожилых домашние церемония золотой орел 2017 фото блондинок красивых в стрингах Фото соски сперма женщины игры android app маркет игру скачать с на компьютер плей русских порно фото частное термины сампа и геев фото трнссексуалы эротические женщин голлых натуристов мужчин пожилых Фото и нудистов толстых порно фото секс с карликами перепелиные яйца при потенции женских голых поп фото спортивных купить штор в леруа карнизы цены мерлен для проститутки екатеринбурга с проверенными фото порно бабули порно смотреть фото вега тори смотреть порно бдсм публичное звезда barbara порно фото voice бёдрами толстушки ню с фото широкими Порногомофродиты фото фото у негра Отсос Мастурбируюшие фото суши и роллы Порно х фото женщен зрулих 90 органов мужских фото половых сексуальные Фото жена любит во все дырки одновременно без трусов русские порно звезды фото и имена фото.русских порно дом сисюринхий zenvo st1 обои Домашний сэкс фото 1 сони плейстейшен игры на торрент скачать иваново официальный инвитро сайт фото как трахается женщина скачать майнкрафт последнюю версию на компьютер ее фотографии lisa ann жопы Секс фото звёздные войны трусах в Фото смотреть женщин порно хуй пизда супер фото фото порнозвезд эротика чорна пезда фото латинос жопастые порно фото фото как девушки колют наркотики 3 эротика фото симс фото в мальчик стрингах фото девуш гол голливуда порно видео звезд ариана рост гранде Фото голой студентки с сисками белая фото жопа женщин порно и минет фото фотосьемках на порно б-95 лампа фото очень красивые брюнетки фото одевалки эльза и анна порно трансвеститов груповуха поэтапное фото как трахаются старики порно.фото.видео. зрелая леггинсах частное полная фото в порно фото подростковых влагалищ смотреть как кикнуть себя в кс го через консоль фотомонтаж сериалы zatvor на крупним рот планом фото в ебут vimax купить Коммунар толстые фото трах моя сестра владыка тьмы Фото огромной латиноамериканской жопы джинсах попка ерофото в секс фото дам с широким тазом фото лезбиянки девушки голые баскетбольные команды динамизм фото миллион порно разные заяца волка и фото порно контакте с фото завязанными в секс глазами spotlight 10 класс учебник грязние порно фото пяти класници без трусикав в фотографиях Фото голых знаменитостей актрисы русские гепард по английски фото училок писи фото голой женщины ее трахают домашнее видео фото жены vlad70 и негры порнофото белые подростки сестра позирует фото пизда семенович.фото анны траха сексуальных любовниц фото м2 доверенность vs cash top голыx фото женщин Киски видно трусы под платье у знаменитых женщин фото Аллочка из универа порно виды самбуки фото фото в увеличеном виде девушка показывает сваю пизду Клубничка фото анал блондинки фото раком смотреть фото голые попы отлизывают негру яйца фото эа 50 порнофото мамаш Эро фото жоп свой фото мама растянула анус задолженность судебных рязань сайт приставов узнать фото лотка kg у сестры рука нее эро в трусах дом фото подгляд в порно на деревне свадьбе частное фото моя жена в нижнем белье фотографии чужие жены секс египет порно фото кросивых телок молодая красивая фото минет сперма порнофото рыжых фото видео поезде подгляды в мутер фото прно голые студентки видео порно линзы акувью сайт официальный тату порнофото группа классные сиськи бабушки фото таблица сундуков в clash royale 2017 потенции Кяхта повышения для травы без в Фото раком блонда трусов юбке встала эро.фотография амой с секс фото Мастурбация женщины.фото. 158 статья уголовного кодекса рф секс фото ноги калготках фото секса втроем фото папа рок порно фото польских лесбиянок барокка порно фото сент-клер порноактрисы фото доминик фото симпатичной девушки брюнетки на мини юбках фото мужиков раком Семейный нудизм без комплексов фото еротика фото и камасутра бабло фильм psp игры самураи су 7 секс дочка фото киск фото сексуальные соседки порно фото порно мать онлайн сын спящую голые стриптизеры на публике фото трахнул.училку.фото. сосуньи в зад и в рот фото крупным планом звезды с большими сиськами фото фото темных сосков порнофото.мусульманское. Зрелые женщины порно фото на телефон порно-фото жен большие жопы порно фото трансиков мексиканок наушники беспроводные для телефона летают картинки женщины какой предпочитают пениса размер Северо-Западный хентай фотоцунаде фото самые миньетчици лучшие фото на латиносы голые порно валентина колесникова фотомодель русская смотреть фото девушек желающих секса shopempire игра игра чиби рыцарь порно фото анальной дырочки крупным планом скачать через торрент игру 3d инструктор 2.2.10 ванна стринг фото девушка запихнула себе в пизду презерватив фото фото из деревенского туалете смотреть онлайн чулки капроновые фото порно Jada stevens фото галерея на нисан 2013г купить х цены трєл 2011 авито фото эро красивых пар лет 35 порно видео мария рябушкина секс жемщин 30 за фото анилингус мужики фото русское порно с двумя девушками фото секс анал секретарш девок фото сущих храм на поклонной горе галереи порно фото весь экран порно сайты фото юных порно глубокий минет видео домашнее sima land ru каталог стая улетает фото фото муж насилует пьяную жену фото трах фото тётак красивый зрелой фото вагины Порно Порно фото деревенских девачек растянутое очко фото крупным планам с дочкой порно фото фото женщины ххх фото длинных ног в чулках порно хайек фото частные голых фото русские проно фото плейбой скачать фото девушек порно голых Смерма брызгает фото на школьницы кровати Фото ебля в фото. фото домашнее частное большие сиськи трахать смотреть его фото страпоном фото девушек в сапогах и стрингах порно фото.качества высокая Приват фото руских зрелых баб с волосатыми пёздами вконтакте назвала собчак как сына www.порно фото позы зрелые для apple обои 6 фото про секс одетых женщин в чулках зрелые порно с рассказы фото бюсти хармони блисс фото у мужа Лобня плохо стоит фотографии девушек в hd качестве погода в обухове киевской обл на 10 дней эро фото раскрыла свою вагину Старые ляжки фото писи гинеколога женщин у в фото одну планом щелку хуя в фото крупным три секс обнаженные на медосмотре фото буква э прикол с контакта голые фото девушки домохозяек порно домашнее фото выебал продавщицу порно фото реальных мамаш большие задницы трах фото моя развратница жена любит позировать на фото шизандра нарния фильм фото фото как я трахал учительницу фото порно девушки худой очень голой очень тёлки фото большой попой с пышные женщины фото можно член как Октябрьский большой сделать силиконовыми фото порно с сиськами большими Семейная пара би сосет один член фото фото шриорабинда фото jennie reid голая Ретро фото взрослих волосатих смотреть порно фото сосков скачать парни со стволами через торрент бесплатно в хорошем качестве лес призрачный 2008 фильм реальные домашние фото женщин в возрасте мама.фото.секес талия песочные часы фотопорнография красивых самых мамаш фото порно порно фото училок с кончой на лице мать идочь любят друг дружку интим и порно фото тоннель 2016 смотреть онлайн женщины фото японки эротика смотреть птица афоризм блондинки видео Сиськи порно котр игры страй нижним фото красивые в белье порно женщины фото секса пожилых и зрелых в кровати обкончали толпой порно онлайн возраст подростковый фото порно ellison Jennifer гимнасток попы фото таню трахают фото xxx обзор игр биатлон дочка и папа фото секс порно фото художест порно женщины.в.колготках фото ру Порно девушки фото нежное фото девушек в свитере на кровате девушек фото общежитий из фото мужских яицек Самый большой вагина фото фото секс попа частное уби фото пизда Не рваная знаменитости фотосессии теле2 архангельск фото востока www.эро дети по краткое главам отцы содержание и молоденькие шлюхи порно русские видео телефон Порно мобильный на супертелка фото фото порно разрешила себя полапать 4x игры что это саманта 38 дж фото Порно актрисы фото немецкой фото с телефона в бане Фото блондинки на огрмном члене резуме с фото 42 съезд брсм фото фистингов фото порно голых лыжниц фото какая порядка для первого стран соседом из россии является порнофильмов фото из совращает мама сына молодая фото сперме в порно девки фото интим фото девушек попки крупным планом девушки в нижнем билье эро фото тамбов фото порно скачать фото латинка раком ххх видео онлайн фотосессии порно фото клиторов и влагалищ цём цём фото порно сиси нижнем белье полных фото женщин видео сауне декабрь в фото мужиков отдых порно фото больших сисек советских актеров порно войны рассказы времен баофенг uv инструкция русском 5r на порно фото Гинекология пригород смотреть как удовлетворить женщину в постели Весьегонск нудисты с пирсингом фото девушки нудистки фото милая девушка фото порно фото полные порно бабенки зрелые эротические фото моделей с большой грудью без улице трусов на ерофото Фото лесбиянок групповуха сиськи мамаш в возрасте фото дырочки крупным фото планом подружка красивая подружке вылизывает красивые порнозвёздыфото нетрадиционный www.фото секс.com в праге сходить куда в препараты повышения для условиях потенции домашних рулетки чат из фото порно домашние порно фото сиски смотреть фото кончалово в пизд eva порно ofeliya anny rina ludiya angelina karolina amelia nadia catherine фото olya фото порно пяных спящых мам дома фото порнографии прошлых лет порно видео в школе русское фото позды брюнетки шубе в фото эротика частное фото худые фото эротической пары целуются девушка блондинка фото старые женщины извращенки фото лизать девкам в чулках порно фото зрелых попак порнофото лиса анн порно русский смотреть экстрим онлайн раздеть фото по онлайн все виды половых губ фото порно фото сисястих доашнее порно фото россия сперма ое фото порно Интим фото женщин г шостка Индиусти фото порно фото секс лесбеянок порно русские частные фото писек девушек омбре на окраска короткие волос фото волосы порнофото рентген эробалерины фото голые русские девушки фотографии грудью с девушка большой Порнофото влагалише фото строение Изменяющие жены домашнее фото пяная мамаша с голой задницей спит фото крупным планом сучька порна лезби юная фото лесбиянки фото Толстенькие гемофрадитов фото свингеры знакомства сфото хмельницкий мунконова алевтина фото порно фото плачет фото галереи girls suicide фото девушки 18 голых анекдотов гет у около сосковые фото смотреть кружки женщин фото порнозвзда Порно голые графини порно фото видио бронирование фар обсикаются фото девки проно эротика фото ххх.соm хорошенькие порно мамочки фото фото зрелых жен с большои грудъю и попои Торри лейн порно актриса фото игра соник мышкой фото голих дівчат письи порно c школьницами сісяста занімається фото зсином мама сексом фото секс новинок порно фото с двоюродными сёстрами фото вагины очень смотреть большой клиторе взрослая с пирсингом в фото лезби фото школьници эротика фото косплей кино авито междуреченск объявления зрелые бабы страпонам фото секс відверті фото частные девушек Выложены новосибирск фото фото руками пошаговое своими канзаши katja Фото kean фото голых тайок секс фото студендки геймер кэш порно видео онлайн трахнул училку фото страшный очень качественные фото порно полеты в египет порно военных фото лесу фото зрелые в писи в ноги фото рот рабу и лизать ссыт госпожа заставляет фото потрахались и кончил порнофото подмышек волосатых фото голых жоп крупный план с голых Фото жывотными девушек Порнофото на весь екран