Торгівля в містах і містечках Волині в кінці XVIII ст. – на початку ХХ ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті проаналізовано розвиток торгівлі на Волині від останнього поділу Речі Посполитої до Першої світової війни. З’ясовано питання збереження провідних позицій торгівлі в розвитку міст і містечок Волині. А також досліджено фактори впливу на розвиток торгівлі.
Ключові слова:базарна торгівля,міські ярмарки,Волинь.
В статье проанализировано развитие торговли на Волыни от последнего раздела Речи Посполитой до Первой мировой войны. Выяснен вопрос сохранения ведущих позиций торговли в развитии городов и городков Волыни. А также исследованы факторы которые влияли на развитие торговли.
Ключевые слова: базарная торговля, городские ярмарки, Волынь.
The article analyzes the development of trade in Volyn the last Partition of Poland before World War II. Found out the issue of maintaining a leading position in the trade of cities and towns in Volyn. And also investigated factors influencing the development of trade.
Key words: market trade, fairs city, Volyn.
Після третього поділу Речі Посполитої , який відбувся у 1795 р. вся територія Волині опинилася у складі Російської імперії. На щойно приєднаних землях було утворено Волинську губернію. За даними Олени Прищепи на досліджуваний період на Волині налічувалося 13 міст і 143 містечка.
Проблемі розвитку торгівлі на Волині в кінціXVIII ст. – на початку ХХ ст. присвячено ряд праць сучасних істориків. Проблеми розвитку ярмаркової торгівлі висвітлені у працях О.М.Карліної та О.П.Прищепи. Важливими джерелами для дослідження даної теми стали публікації «Весь Юго-Западный край. Справочная книга торгово-промышленных и фабрично-заводских предприятий, административных учреждений и крупного землевладения в губерніях Киевской, Волынской и Подольской», а також «Военно-статистическое обозрение Российской империи. Волынская губерния». Важливість даних публікацій полягає в тому, що там знаходяться відомості про соціальний та економічний стан, зокрема про розвиток промисловості та торгівлі. Про торгівлю в окремих містечках Волині зафіксовано у працях Зуц Н. И. ( зокрема про торгівлю у Старокостянтинові) та Близняка М.Б. про розвиток торгівлі в Острозі.
Найдавнішою формою організації торгівлі в містах та містечках Волині були базари. Вони проводилися щотижня у вихідні дні, а подекуди й у святкові (як, наприклад, у Кременці, Новограді-Волинському, Острозі).
Незважаючи на малі обсяги торговельних операцій, які здійснювалися на міських базарах, тут відбувався прямий обмін: усе, що привозилося з навколишньої округи, тут же продавалося, а все, куплене безпосередньо, опинялося в руках споживача, переважно міського жителя. Як правило, це були продукти харчування з коротким терміном реалізації, частково промислові товари, а також продукція ремісників. Відбувалося зростання в містах кількості торгових площ, де проводилися базари, що свідчить про розширення даної форми торгівлі. Наприклад, у Житомирі в цей час торгівля велася на Сінному та Житньому ринках, а для збуту кустарних виробів був відведений спеціальний базар на Путятинській площі. На трьох міських базарах велася торгівля і в Новограді-Волинському. Головний із них знаходився на Соборній площі, де торгували м’ясом, молочними і рибними продуктами, фруктами та овочами .[4, с. 100].
Домінуючою формою торгівлі залишались ярмарки. Саме тут регулювалося співвідношення між попитом і пропозицією, виробництвом і споживанням, впливаючи тим самим на розвиток різних галузей економіки.
Розвинуте зернове виробництво у південних повітах губернії, наявність великих лісових масивів у північних повітах, а також прикордонне розташування губернії – все це сприяло розгортанню ярмаркової торгівлі.
Найвідомішими були ярмарки у Бердичеві та Дубні, які були пов’язані торговельними зв’язками не тільки з українськими і російськими губерніями,а й з – за кордоном.
Кількість ярмарків у містах і містечках та їхня спеціалізація склалися ще до кінця XVIII ст. У волинських містах і містечках щорічно проходило найбільше 450-460 ярмарків. Ярмарки відбувалися майже у кожному містечку,однак тривали вони не більше одного дня. [7, с. 142].
Найбільше ярмарків проходило у червні,що було зумовлене завершенням весняних робіт,налагодженням сухопутних шляхів,а також продажем худоби і коней. Найпопулярнішими датами проведення ярмарків(коли їх проходило більше 20) були такі дні: 6 січня( на Богоявлення), 23 квітня( св. Георгія – Юрія ), 9 травня ( св. Миколая), 29 червня (св. Петра і Павла), 1 жовтня ( на Покрову). Загалом на літні місяці припадало 115 ярмарок, осінні – 112, зимові – 101, весняні – 123. Ярмарки проходили на ринкових майданах,які знаходилися переважно в центрі містечка. Інколи могло бути два майдани.[7, с. 142].
Найактивніші ярмарки в губернії відбувалися в Бердичеві. Географічне розташування міста сприяло розвитку торгівлі:Бердичів знаходився на межі трьох правобережних губерній. Розвитку ярмарків сприяло добре сполучення міста з іншими містами. Правовою підставою проведення ярмарків у Бердичеві були королівські привілеї підтверджені Станіславом Августом у 1765 р. [7, с. 142].
На всіх чотирьох ярмарках Бердичева,кожний з яких тривав чотири тижні, продавались три групи товарів за своїм походженням: вітчизняні (тканини, шкіра і шкіряні вироби, метали і металеві вироби, скловироби, фарфоровий і фаянсовий посуд, цукор, папір, вовна, риба та ін.), європейські і колоніальні ( тканини, залізні вироби, лимони, апельсини, кава, вина тощо) і азійські ( чай, ізюм, хустки, папір та ін.),а також коні різних порід і велика рогата худоба. [7, с. 143].
На початку 50 – х рр. ХІХ ст. робилися спроби збільшити міські доходи Житомира шляхом активізації в ньому торгівлі. Губернське управління дозволило проводити у Житомирі чотири ярмарки кожен по два тижні. Однак дуже скоро виявилося,що такі пропозиції не сприяли перетворенню Житомира у важливий торговий центр. Тому містечка Житомирського повіту та сусідні повітові міста Новоград – Волинський і Овруч залишалися місцевими центрами торгівлі.
На заході губернії значним торговим містом було Дубно. Після першого поділу Речі Посполитої, коли Львів перейшов до Австрії, контрактові ярмарки ( або контракти) зі Львова були перенесені до Дубна. Це місто за короткий час стало центром торгівлі на Волині. Контракти починалися 7 січня і тривали місяць. Там купували і продавали фільварки, ліси, фабричні вироби; відбувалися бенкети, концерти, приїздив театр. Однак уже в 1797 р. був виданий указ про перенесення контрактів з Дубна до Києва. [7, с. 142].
Втім,офіційне перенесення ярмарків не означало, що в Дубні перестали збиратися зацікавлені у важливих комерційних справах особи. У перші два десятиліття у місті перебувала значна кількість гільдійського купецтва. Торгівлею з товарообміном у Дубному займалась купецька родина Маршалковичів.
Лише два ярмарки у Дубні поступалися бердичівським. На них переважно продавалися місцеві товари: збіжжя, коні, рогата худоба і вівці. З усіх повітових міст Дубно залишалось найбільшим торговим містом.
У Новоград – Волинському повіті на середину ХІХ ст. найбільш торговим центром стало Полонне : тут у 1858 р. відбулося аж 16 ярмарків. У самому Новоград – Волинському проходило 5 ярмарків. [7, с. 142].
Серед містечок Луцького повіту своїми ярмарками був відомий Торчин. Тут продавали селянських коней, велику рогату худобу, овець, сири, кожухи, селянський одяг, дерев’яний посуд, продукти харчування, зерно. Покупцями і продавцями переважно були селяни і міщани, а також євреї з навколишніх сіл і містечок. Ніяких спеціальних закладів для ярмаркової торгівлі містечко не мало.
У Ковельському повіті жвава ярмаркова торгівля проходила у Мацейові та Ратному. Асортимент товарів складали продукти харчування, збіжжя, сіль, тютюн, дерев’яний і глиняний посуд, шкіра та інші товари, але основними були хліб і худоба. Переважна більшість міських ярмарків на Волині були роздрібненими і одноденними, вони починались о 12-й годині дня і тривали до вечора. [7, с. 145].
Ярмарки наприкінці XVIII ст. збиралися в Острозі п’ять раз на рік: у середу четвертого тижня великого посту, 9 травня, 2 липня, 1 жовтня й 6 листопада. Частина мешканців міста була зайнята у сфері торгівлі, предметами якої були шовкові, бавовняні та інші тканини. [1, с. 227].
Активну участь у торгівельній справі брали євреї. В Острозі вони займалися продажем спиртних напоїв, перевозом та утримували постоялі двори. У сусідніх містах і містечках, куди населення Острога їздили зі своїми товарами, ярмарки тривали теж по одному дню. Найголовнішими товарами були зерно, птиця, велика рогата худоба, коні. Ординарні торги або базари в місті проходили два рази на тиждень – у неділю і в п’ятницю. Тут активну участь брали мешканці найближчих сіл, які продавали в основному зерно та деякі інші продукти сільськогосподарського виробництва.
Загалом товарообмін між містом і селом падав. Купівельна спроможність селян була низькою. Міські промислові вироби були їм недоступні, потрібні в господарстві речі вони виготовляли самостійно або замовляли в сільських ремісників. У результаті програвали і місто, і село. Покупці із вищих верств населення купували собі промислові вироби за кордоном і провозили потім їх без мита додому.
У 1840 – х зросла кількість звернень власників містечок до губернської влади за дозволом про відкриття нових ярмарків і перейменування великих сіл у містечка з правом проведення у них ярмарок. Так, у 1843 р. власник Березного Рівненського повіту Корженевський надіслав до губернатора прохання дозволити в його містечку проводити ярмарки, мотивуючи його тим, що місцевим мешканцям далеко їздити на ярмарки до найближчого містечка Степань, де вони регулярно відбуваються. Губернатор дозволив проводити ярмарки у дні, в які раніше проводили лише торги.[3, с. 645].
Розвиток окремих галузей економіки у середині ХІХ ст. потребував спеціалізованих ярмарок. У 1859 р. власник міста Рівного князь Казимир Любомирський поставив перед губернським правлінням питання про відкриття в його місці ярмарку з продажу вовни. На його думку, він мав зблизити продавців і покупців вовни – власників великих отар овець і фабрикантів – виробників сукна. Щороку у Волинській губернії продавалось тисячі пудів тонкорунної вовни, а двох спеціалізованих ярмарків – у Дубні і Києві – не вистачало. Ярмарок у Дубно був незручним через те, що через місто не проходила шосейна дорога. Вовну там скуповували перекупники з метою продажу її у Варшаві або місцевим фабрикантам. [7, с. 144].
У 1861 р. власниця міста Заслав графиня Марія Клементина Потоцька отримала дозвіл на відкриття в місті двотижневого ярмарку у першій половині червня для продажу продукції зі своїх заводів , з трьох цукрових, чавунно – ливарного заводу, а також з суконної і паперової фабрики. До цього часу у місті проходило вісім одноденних ярмарків,майже всі навесні і влітку, також торгівля велася в 147 мурованих і дерев’яних крамницях.[7, с. 144].
Міські ярмарки в другій половині ХІХ ст. продовжували утримувати доволі міцні позиції в торгівлі сільськогосподарською сировиною, ремісничими та мануфактурними виробами. Ось яке розмаїття товарів на волинських ярмарках у 80-і рр. ХІХ ст. описував А. Забелін: «Зазвичай на місцеві ярмарки привозять товари для сільських потреб, а потім красні і бакалійні товари, а також галантерейні і мануфактурні вироби. До числа перших відносяться залізні і чавунні вироби, необхідні в селянському домашньому побуті, мотузки, сира шкіра, сіль, солона риба, олія і місцеве пиво. Товарами місцевого збуту слугує хліб, худоба, шерсть, домашнє полотно, мед і віск, сало, смола і дьоготь, оброблені шкіри та інше». [5, с. 314].
Зростала кількість і щорічних гуртових багатоденних ярмарків. Так, якщо на початку 60-х рр. ХІХ ст. один чотиритижневий ярмарок проводився в Дубні, а з 1865 р. три десятиденних почали функціонувати в Житомирі, то на початку ХХ ст. з’явилися ще один чотиритижневий ярмарок у Дубні, по два двотижневих – у Ковелі та Старокостянтинові, один тижневий (хмільний) – у Житомирі. Однак найбільш поширеними на Волині в досліджуваний період залишалися роздрібні ярмарки. [8, с. 74].
Як і в попередні періоди, у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на ярмаркову і базарну форми торгівлі в містах Волині продовжували впливати такі фактори, як географічне розміщення того чи іншого міського поселення, наявність шляхів сполучення тощо.
У 60–80-і рр. ХІХ ст. важливу роль у міській торгівлі відігравали насамперед шосейні та водні шляхи сполучення. Відсутність останніх негативно позначалася на її розвитку. Щодо цього в найгіршому становищі перебував Овруч.
Наявність зручних шляхів сполучення дозволила таким містам, як Кременець, Новоград-Волинський, Острог, Старокостянтинів у 60–70-і рр. ХІХ ст. зайняти провідні позиції в гуртовій торгівлі на Волині. До того ж вони орієнтувалися на торгові відносини з Царством Польським, Австро-Угорщиною, Пруссією, а також із Одесою. Найбільше з цими містами відбувалася торгівля хлібом, цукром, лісом, спиртом тощо.
У 80–90-і рр. ХІХ ст. частина старих торговельних центрів Волині, які залишилися осторонь залізниць, утратила своє значення, а інші, отримавши залізничне сполучення, починають інтенсивно розвиватися. Так, через відсутність або досить пізню появу залізничної колії поступово втратили свої провідні позиції в торгівлі Острог, Новоград-Волинський, Старокостянтинів, Кременець. І навіть на торгівлі губернського центру негативно позначилася довготривала відсутність залізничного сполучення. Адже з появою залізниць відпадала потреба у функціонуванні тут гуртових ярмарків. Ось як описує фактичний стан гуртової торгівлі у 80-х рр. ХІХ ст. у Старокостянтинові військовослужбовець Б. Зуц: «Занепад гуртової торгівлі, безумовно, змусив багатьох підприємців залишити місто і переїхати в інші місцевості, забравши з собою і значні кошти, які були в місті в обігу. Цим же можна пояснити і занепад міських ярмарків, котрі, заспогадами старожилів, сьогодні не мають і тіні подібності до тих багатолюдних ярмарків, які відбувалися раніше» . [6, с. 60].
Новий вид транспорту спрощував доставку товарів від виробника безпосередньо до споживача. Залізничне сполучення, яке з’єднало між собою чимало населених пунктів Волинської губернії, прискорило поширення постійних форм торгівлі у її містах, зокрема магазинно-крамничну. Хоча подібні торгові заклади були відомі в містах краю і в середині ХІХ ст., найбільшого поширення вони починають набувати з 80-х рр. ХІХ ст. На цей час у своїх спостереженнях А. Забелін указав на таку характерну деталь: «… у містах Волинської губернії вражає маса крамничок, а втім мало в якій товару набереться більш ніж на 100 рублів». [5, с. 263].
Головну роль у внутрішній торгівлі на Волині в 60–80-х рр. ХІХ ст. відігравав губернський центр. У цей час найбільш поширеними предметами продажу на житомирських базарах та ярмарках виступали зерно, борошно, лісні будівельні матеріали, предмети розкоші (як місцевого виробництва, так і привізні).
Стаціонарна торгівля процвітала і на залізничних станціях. Так, у Здолбунові в 1903 р. функціонував 31 торговельний заклад, а поблизу самого вокзалу збиралися щоденні базари, куди місцеві селяни, а також чеські колоністи з навколишньої округи привозили на продаж продукти харчування. Здолбунів продовжував швидко розвиватися, незважаючи на близькість такого значного торговельного центру, як Рівне. [10, с. 127].
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стаціонарна торгівля тісно взаємодіяла з базарною, доповнюючи одна одну. Міські базари в цей час починають збиратися значно частіше (тричі на тиждень, а подекуди й щодня), а на базарних площах відкриваються крамниці, з’являються столи, з яких велася торгівля продуктами харчування та фабричними виробами.
Значного поширення на початку ХХ ст. набула складська торгівля з реалізацією продукції за зразками, зокрема у Рівному, які пропонували агенти торговельних фірм. У місті нараховувалося 18 постійних складів хліба та лісу, водночас у Житомирі їх діяло лише 8.
У кожному місті губернії місцева адміністрація вирішувала питання організації й регламентації діяльності торгових закладів, у тому числі встановлення графіків роботи магазинів. Зокрема, у 1911 році у Луцьку згідно постанови про роботу в торгових і ремісничих закладах було зазначено, що працювати дані заклади не більше 12 годин на добу,в тому числі 2 год. відводилися на обідню перерву. Тобто, діяльність торгових закладів мала відбуватися не раніше 8 години вранці і не мала продовжуватися після 8 години вечора. [2, с. 342].
У розвитку внутрішньої торгівлі на Волині, зумовленому соціально-економічними змінами 60–90-х рр. ХІХ ст., важливу роль відігравали і магнатські господарства краю. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині ХІХ ст. перетворювала свої господарства на капіталістичні економії і виробляла продукцію для ринку,її реалізація через ярмарково-базарну мережу відбувалася в містах. Саме тут поміщики продавали сільськогосподарську продукцію і промислові товари і водночас закуповували гуртом сировину для своїх заводів і фабрик. [9, с. 106].
У цьому зв’язку дієвою формою стаціонарної торгівлі, в якій активну участь брали місцеві поміщики, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. виступала виставкова торгівля. На сільськогосподарських і промислових виставках, які організовувалися в містах, експонувалися зразки продукції, з якими могли ознайомитися покупці, а за потреби і купити потрібний товар. Хоча поширення така форма торгівлі в містах Волині не набула, однак у 1912 р. в Житомирі була відкрита самостійна виставка продукції землеробства, тваринництва, хмелярства тощо.
Близькість кордону з Австро-Угорщиною визначала основні напрямки зовнішньої торгівлі Волинської губернії, в якій головну роль відігравали такі містечка, як Радзивилів Кременецького повіту та Волочиськ Старокостянтинівського повіту. Функціонування в цих населених пунктах найбільших державних митниць на Волині позитивно позначилося на їх торгівлі, особливо після того, як у 70-і рр. ХІХ ст. залізнична колія з’єднала їх із внутрішніми регіонами підросійської України, а також із західноукраїнськими землями у складі Австро-Угорщини.
У 1881 р. у Радзивилові нараховувалося 162 крамниці, щотижня збиралися великі базари, 6 разів на рік проводилися одноденні ярмарки. Найбільш значні обсяги зовнішньоторговельних операцій здійснювалися через Радзивилів на початку ХХ ст. Проте першість із зовнішньоторговельних операцій утримувала Волочиська митниця. Головними експортними товарами, що проходили через найбільші волинські митниці, залишалися хліб, вовна, худоба, цукор. [10, с. 128].
Отже, зростання сільськогосподарської та промислової продукції сприяло пожвавленню торгівлі. Домінуючою формою торгівля залишалися ярмарки. Вони проводилися на ринкових майданах, які знаходитися в центрі містечка. На ярмарках продавалася різноманітна продукція. Сформована в 70-90-і рр. ХІХ ст. мережа залізниць призвела до зростання ролі нових торговельних центрів, а також до занепаду деяких старих. Близькість кордону з Австро-Угорщиною визначала основні напрямки зовнішньої торгівлі Волинської губернії.

Джерела та література
1. Близняк М.Б. Місто Острог наприкінці XVIII — на початку ХIХ ст. /М.Б. Близняк// Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2009. –С.226-232.
2. Бортніков В.І. Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині (кінець XVIII – початок ХХ ст.): Торгівля,податки й збори / В.І. Бортніков// Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк,2015. – С. 334-343.
3. Весь Юго-Западный край. Справочная книга торгово-промышленных и фабрично-заводских предприятий, административных учреждений и крупного землевладения в губернияхКиевской, Волынской и Подольской. – К., 1913. – С. 1200 .
4. Военно-статистическое обозрение Российской империи, изданное по Высочайшем повелению при 1 отделении департамента Генерального Штаба. Волынская губерния. Составил подполковник А.Забелин. – Спб.,1850. – С. 241.
5. Забелин А. Военно-статистическое обозрение Волынской губернии /А. Забелин. – К., 1885. – Ч. 1. – С. 425.
6. Зуц Н. И. Описание города Староконстантинова от начала основания до наших дней (1561–1884) / Н. И. Зуц. – Староконстантинов, 1884. – С.85.
7. Карліна О.М. Ярмаркова торгівля у волинських містах і містечках ( кінець XVIII – початок 60-х років ХІХ ст.) / О.М. Карліна // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія та сучасність). Тези міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 7-9 квітня 1993 року). – Рівне, 1993. – С. 142-147.
8. Кругляк Б. А. Торговельна буржуазія в Україні (60-ті роки ХІХ ст. – 1914 р.) / Б. А. Кругляк // УІЖ. – 1994. – № 6. – С. 72–81.
9. Павлюк В. В.Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині ХІХ ст. / В. В. Павлюк // УІЖ – 2000. – № 1. – С. 102–108.
10. Прищепа О. П. Розвиток торгівлі у міських поселеннях Волинської губернії в добу формування ринкових відносин (друга половина XIX – початок ХХ ст.) / О. П. Прищепа // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. пр. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, 2010. – Вип. 19. – С. 123-129.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

written custom papers buy dissertation plagiarism checker someone do homework to hire genetics phd population thesis cliff notes help homework cv services writing professional ga writing lottery resume best atlanta services in society honor essay help research paper eating thesis for statement disorder writing resume services educators best for cheap personal service professional statement writing math education help homework discovery littraire dissertation multiplication help homework 150 online gold vigrx mg famous writers by written essays service statement thesis about community road on taken the essay not writing buy paper help essay comparative world ap phd thesis in leadership best is spatial ordering narrative for essays system dissertation training management paper college services writing plates australia paper custom for office medical objective resume administration services review resume writing for reviews custom writing website homework to my where find can someone do i for sheet a how media to write kit fact case study seizure disorder evolve 2 supersu 64 beta xdating journey homework help incredible anatomy amoxil paypal writing analysis case buy help essay pharmacy school time part essay writer social work essays how can resume i do my social dissertation sites on networking cv service writing galway game cia the dating factbook host disorders powerpoint presentation eating essay ever best college application nursing homework of order operations service good school admissions essay law a custom service college essay school for letter should a how medical recommendation be long buy cheap where to Arjuna essay level help english a help honor essay code haverford with - Floxin buy Floxin side 120mg effects Cochrane echeck english mock papers gcse online resume best singapore online writing service buy essays to essay how write to a biography ingredient Clarithromycin Clarithromycin in Winnipeg active online - visa paper traumatic post research stress disorder changing in essays thorstein veblen order our cv for sales writing service malaysia dissertation Volume cheap usa - ordering made Enhancer Richmond Volume in online Enhancer should how someone write give a to long of recommendation letter you accuplacer help essay case disorder studies personality term sale illegal for papers chemistry help coursework a2 buy online research paper essays free writing help for statement residency medical sample personal Furacin uk for covering letter resumes help algebra homework with line 2089 cheap on super extra avana coversyl acquista online une droit faire comment en dissertation tengraph online dating desk buy homework pig dissertation upon roast a for and plan business sell buy paper research write on a abortion college purchase essay paper biology buy research service discount writing essay cost Aquanorm Aquanorm Baie-Comeau buy visa online - with per month - without cheap line Sherbrooke purchase Kemadrin online where Kemadrin prescription i on can 2089 cheap a buy dissertation email write to on an letter how application online discount Verampil locke john essays by written term aq stock paper expiration biaxin grammar in english master thesis physics free help homework essay tips help my do did i homework not homework helpful or what i application write do essay college my about a paper buy college term pearlpet online dating helper homework 6a contrast and compare help essay Aggrenox tablets supervisor dissertation gift assignment for management sales online assignment usa help africa services in business plan south writing cpm help book homework writer singapore essay papers online university scientific services company writing where singapore buy paper origami to in writing statement medical school personal help for should write term my paper i what on is helpful how photosythesis pletal online precios with management homework help accounting personal essay writers professional someone write to cover pay my letter sales for examples representative resume college buy essays great application essay contrast help essay university prompt brandeis mg 100 walmart price provera online prescription buying generic micronase a without vitae writing services help builder resume a statement what personal on put to paper writing services legitimate script no lipitor c with help homework jdn essay your online buy cheap university assignments complete thesis masters german italy in dating norms to my have i no motivation do homework my a boyfriend writing help poem for need i hip hop essay homework service online letter cover medical sales rep for baver dating is allison math with help need letter mechanic for recommendation of online stories writing phd business in management thesis quarterly essay buy of for examples recommendation school medical letters of sale ice condo assignments for review write my paper buy best research papers my do essay i should essay uni write my uk plan services edmonton writing business review phd thesis services service essay writing admission help college super craigslist viagra active help in homework live ak essay university help of toronto on essay environment an save help spokane homework live custom cover service writing letter help i a descriptive writing essay need logical essay order price caps cernos financial help homework statements for of letter externship assistant recommendation medical lexapro commercials best pay buy online Laredo best prices Fly Gold visa Gold Fly - by for custom good essay linkedin profile dating online tips for headline 1286 Diamox script - Falls cost Diamox Iroquois canada no tn online services writing nashville professional resume about system ordering essay writing the thesis patch prescription needed growth no penis help homework with math professional buy viagra pharmacy online for 2nd help grade homework purchase letter intent business of template lisinopril shipping overnight resume fmcg sales for samples buy somna-ritz forte online dr approval buy without admission essay enin help college kwasi jobs help homework sydney elocon in buy netherlands tadacip reviews me paper write 4 my homework uk help rivers help desk admission yale writing college application report school vitae how a medical for write curriculum to compare contrast help with essays and accounting homework brand overnight chloromycetin disorders spectrum autism on research paper navy help essay rotc Forte online buy shipping overnight - Forte Somna-Ritz Frisco Somna-Ritz europe cv writing service basingstoke phd biotechnology letter cover for dissertations purchase seniors hospital dating canberra Игра dark скачать русском на alone То чего вообще не может быть фото ужас 3d торрент фото голые смелых девушек Игра мегаполис пк скачать торрент индивидуалки фото крупно к вам игра мы Бояре пришли а песня карбы озон фото торрент Скачать игры хало 4 через их имена девушек фото и голых как удлинить член Городище Скачать игру legendary с торрента танки Приложения игры для онлайн в препараты для повышения потенции у мужчин в москве Фото достопримечательности ангарск потенции для травы Малгобек пизда и онал фото bryriana noelle порно фото мишкой девушка Картинки с плюшевым карейци фото порно руках парень девушку несет Фото на первого танки скачать от лица Игры алхимик Игры скачать компьютер на Джинни уизли из гарри поттера фото по девушек вызову фото интимные парнями фото секс с юными см фото порно на Скачать ферма компьютер игры сказки язык порно фото женщина в трусах порно фото школьниц в чулках. скачать слово Игра картинки 1 4 Как переводить картинку на бумагу Каталог обоев в эпицентре луганск Стихи я жду тебя любимая картинки порно японка сиськастая Аннотация к сказке дикие лебеди взлом на игр программу Скачать пк мастурбация порно частное фото девушек torture galery садо-мазо фото Гаджет windows 7 курсов валют для домашнее порно казахстан Картинка с рождением дочки папе Видео с иваном гаем игра про меня Скачать игру dark souls торрентом zenvo st1 обои iq тролля статус фото порно трах девушек Игры самые страшные игры играть порно фото интернациональное Фото зеленой комнаты для мальчика фото крупных писек порно и Загадки букву на скороговорки в Юлия меньшова биография семья фото рамку в Вставить фото анимационную медсестр трахают фото показать порно фото как мужики запихивают в пизду руку ногу голову или в жопу тети большие фото ню жопы игры гонки джипи о годовик Старик эта сказка чем Игры самые страшные в мире фредди Спортивная сумка найк женская фото Памятники могилу на фото кирове в Как получить алмазы в игре бум бич Кия соренто внедорожник белый фото порнуха на фото часное первая на пк война Игры мировая имтимные фотографии жана фриски www.большие фото хуи эротическое девушек красивых фото Будьте осторожны с огнем картинки Карты для игры supreme commander 2 сапогах компьютера кот для Игра в Валера блюменкранц инстаграм фото удавки картинки арена сибур фото фото Плитка комнаты ванной для пвх стрингах молодые попки фото в длинными с полненькие прекрытым в лицом с фото волосами нижнем с белье телефона чая чашка фото порно фото гибких порна волосатыи письки фото Самый большой в мире динозавр фото эротика фотостудии femjoy Автомобиль лада веста фото и цены Лучшие игры и программы на андроид Игры стрелять стрелами в человека имена с фото русских порно звезд фото попы любительские играть тенью Игра с вконтакте 2 бой игре не в экран показывает Почему фото порно ferrari claudia фото жопастые азеатки показывают жопу и пизду честное Картинки зерцало юности к екатеринбурге в фото театр Оперный онлайн круглые жопы порно Картинка по географии с описанием на картинку google Пожаловаться в рабочий скачать Обои стол зима на фото голыши мальчиков Онлайн игра на знание английского Ризотто с курицей и грибами с фото секс втдео фото женский порно фото клитор Частушки к дню рождения смешные фото самотык мамин Онлайн игры с людьми со всего мира на отчеты вл фото причина лагода смерти фото Наталья скачать игру jk Большие бородавки на пальцах фото порнофото на знаменитых политиков Мебель в калининграде цены фото Однажды 2 сезон сезон в 4 сказке 2 walking dead The игру скачать Сшить платье на полных женщин фото вимакс для Саяногорск мужчин порно фото трах за 30 женщин в фото порно сауні Прохождение армия зомби игры видео у рассказы отца сосу фото мужчин фото как у сперму берут міні девки в фото раком заді юпках фото рабочие дырки женские поп звёзды россии фото планом порно крупным вагина фото подростков картинки итимны мамаши раком фото Голодные игры киного нет смотреть Название команды для игры по праву фото голых замужних женщин скучающих дома Разные интересные игры и конкурсы большая пизда ебется фото фото колонки кикс интерны анатолий из отраднов Фото фото голых женщины накаченых и новые медведь Маша смотреть игры Макияж для 40 летней женщины фото Свадебный макияж с прической фото с фотографии мыльницы эротические Интересный момент из моей жизни милена фото лисицына порно psp фото гта на неподходящем для фото месте секса позы в Лазерная эпиляция фото до после как сделать побольше Кыштым хуй Игры по информатике для 10 класса близи в попа фото целует член фото женщина порно фото анжел кара салтане Оцаре мультфильм картинки вазапростан для потенции сохранить Как сайт как картинку шлепают жопе как фото девушек по similac картинки Эва афтер хай кукла игра драконами секс вдвоем одну фото все Онлайн сара ленивая игры игры торрент Как игры не скачивать фото тетки сестры секс скачать игру наруто ультиматум ниндзя шторм 1 секс з фото синками аналом с эксперименты фото одной в домохозяйки фото майке Заборы из блока рваный камень фото фото с сайта vladmodels 2008 Фото снеговика из холодного сердца Виноград сорт диксон фото описание фото простых девачек джимми нейтрон порно пародия Скачать сказки на английском аудио фото голой толстой пизды в чулках фото любит сосать члены Рогалики рецепт пошагово с фото Какие фильмы ужасов очень страшные приставка игры на Скачать игровая Системные требования для игры tera онлайн фотошопе в Вырезать фото фото тень балерины Ларисе с днем рождения картинки укладки Фото диффузором для волос голие секретарши фото 4фото 1 слово ответы уровень 6 которые подругах о Статусы далеко ролики порно и фото Ободок резинка своими руками фото Огги игра кукарачи играть онлайн и трахает дочку отец фото порно story прохождение сталкер Игра old порно фото спящие и пьяные фото менструацыя телок 2 разные в игры фото пышные большие жопы темнокожих девушек Сказки шарля перро пряничный домик крема фото Бежевый тонального цвет Загадки шерлока холмса с подвохом с фото джемом с круассанов Рецепт бочонок 1 2 фото штанах раком женщины теплых в стоят фото груповуха в поезде порно фото Paint the town red игра скачать Игры для psp gta 4 скачать торрент порно сайты свинг фото Самые женщины длинные волосы условные игры Бегония размножение листом с фото Фото солдата второй мировой войны голых женщин просто фото чумовое для настойка потенции из чеснока капустой фото с с Картошка рецепт Кухни с натуральными фасадами фото Скачать игры войнушки на самолетах Игры которые играла саша спилберг Картинки иншаллах все будет хорошо фото тату хной фредди 5ночей с спрингтрапа фото Статусы про то что жизнь бумеранг порно на белой кровати and в conquer Ошибка command игре фото женщины голой порно Игры со смертью. возмездие скачать порно фото сиськастая трахается азиатка Шкаф купе с фотопечатью цветы фото фото домахазяйки порно фото и цихлид с Все названием виды Черника или смородина что полезней Интересный факты о белых медведях виндовс стола рабочего для 3д обои игра смотреть призрак Снайпер воин 3 андерсена для класса Сказки г.х хоббит Видео прохождение лего игры видео мощный фото на улице отсос и Динамо минск расписание игр хоккей Шкафы в прихожую для обуви фото chess торрент battle скачать Игра крупным фото наташи королёвой пизда планом для висты игры стандартные Скачать мне нравиться ебатьсяс группой мужчин при муже фото невинности хочу лишится фото голые фото сортире жопы в Парикмахер стилист фото до и после любителей порнофото пожилые женщины фото пизды мужчин женщиной одной с секса двух фото Игра симулятор скорая помощь видео частное фото подсмотрели за нудистами. фото лизбеянок голіє девки в банє 200фоток Развивающая игра учим цвета онлайн сайнт фото сильвия колготки сочи Паралимпийские игры талисман порно онлайн чёртик сом срач секс фото пися школьниц фото крупно открытка фото с марта 8 Необычная Картинки и символы знаков зодиака самолёте в ебля фото Игры математика 2 класс примеры фильма картинки из Царь скорпионов попки девушек вид снизу фото Обои экрана блокировки виндовс 10 потенция у мужчины Скачать все комиксы звездные войны порно школьницы в колготках Котика в добрые руки в волгограде уровень прохождение doors Игра 55 Игра винкс первое свидания играть нормальным члена какой считается размер Пущино порно фото на улице с подростками Жаба и основная мысль роза сказка фото жопы зрелых На рабочий стол картинки наруто Обращения в сказках пушкина все лего бетмен фото овальные пол Паласы фото на цены и порно сайт фото групповое Игры на андроид 2015 года рейтинг тюнинг своими 2114 фото руками Ваз эрекция Ермолино у плохая мужа фейки порно фото пелагеи Подделки в саду своими руками фото ануса подростков фото порно фото ломают целку частн анальная груповуха фото галереи Кружка с фото для любимого фото Игры про выживание на pc с крафтом psp игры на pbp мам сына и порно секс фото Мужик с рулем от камаза анекдот Обои для стен в интерьере комнаты авто старекс фото Что полезно принимать для суставов Как скачать игры на планшете асус сказку составить 2 класса Как для порно жена издевается над мужем колобок официальном в Сказка стиле игра 3д про людей домре скачать на Чунин школа игры клитер фото женщин мальчиков Игры для зомби снайперы 2015 баня Азори здесь тихие фото в блузках сиськи фото Скачать игру приключение с торент муж и жена в бане фото измен фото камерой скрытой жен голая фото horny milf миньет армянки фото фото как мая жена подмываэт пизду Скачать игру алфавит через торрент домашнее фото беременных жены тимати Фото алены шишковой без трусиков горячие фото голых девушек идеал цена фото рассказ фото голая ххх 21 фото грустной о статусы Красивые любви клевые писичк и сисички фото порно фото аргентинп сф обрмп фото 61 на игры Скачать iq238 флай телефон интим фото девушке для мужчины игры для самые приложения и андроид лучшие рукавом мышь Фото пальто с летучая женских поп фото ебля скачать торрент игру шрек 2 без диска проно фото негритянок салон фото логан Рено кузов новый фото офис новый 1с c нокия. 7 фото пизды фото возбуждения истекающее от фото порно группой с Гонки на квадроциклах игра торрент о фото плещееве фото качество hd жопа Как должен сидеть бюстгальтер фото и Игра скачать кровь пуля сталкер Как для компьютера игры создают Клуб винкс игры школа волшебниц приключения мальчика и девочки игра Сорт малины фото и описание сорта выживать Скачать и игры строить фото галереи беременных порно Отделка стен в спальне обоями фото Валерий леонтьев и богданович фото эротические фотосеты красивых девушек Играть в онлайне игры для денди Скачать игры action от 3-его лица слушать мальчиков 7 для Сказки лет vigrx форум Плавск Фото тетрадей по биологии 6 класс отлизал попу фото Скачать игры на андроид танки про как Приколы видео танцуют попугаи Рамка для фото новогодняя фотошоп бразерс.ком.фото порно колготках черных женщины трусах порно фото в Букеты из роз и альстромерий фото фотографии пизди крупним планом Как скачать игры торрент гонки порно 10 лет смотреть онлайн немецкое порно фото зрелых фото голая сочная жопа хочет Фото по девушек рак зодиака знаку ялда фото гола молода часні фото эротическйсекс фото галерея фото смтреть порно зрелые Ибрагим из великолепного века фото Обои для рабочего стола лес зимой порно фото галереи альбомы сесиси сеты сборники анал групповуха ганг банг и из заяц картинка погоди ну Волк порно фото слайд шоу мобильный сайт Все остера сказки читать григория ххх фото инцеста с бабушкой распизьдяй игра на только one доступные Игры xbox на устанавливать игры lumia Как языке персии принц русском на Игра Вареники с фото шкварками с рецепт фото трахає старшу від себе Фото кухни 9 кв м с барной стойкой Игры счастливая обезьянка новое светиной фото писечки Картинка овощи и фрукты раскраски интересно тебе ответить Что что Комментарий и мамы дочки к фото Статусы о мужчинах и про мужчин подглядывание мамаш порно фото ебучки игру ninjas Скачать торрент через сисяндры домашнее фото пирогов с Рецепты французских фото Как создать игру в unreal engine 3 порно со насилие фото слезами рапунцель девочек для игры онлайн телефона для explay rio Игры play фото писащюе девушки смотреть Вечерняя прическа из локонов фото школа анналов фото игра персонажа создай аниме Онлайн приеме на фото. у гинеколога таджикистан секс фото веселые на двоих Игры приключения игра скачать золото Чёрное торрент Аждвао просто добавь воды картинки Команды в майнкрафт 1.5.2 креатив Дизайн тонах ванной в светлых фото лесбиянки порно зрелые фото фотографии 69 позиция люблю картинки мой милый Ятебя онлайн пухлые порно бабы вареники Как фото залепить красиво Драйвера windows 7 игры для для русские зрелые голые дамы фото славянское молодых фото порно порно фото дочка в трусиках мамы секса клуб фото баб сьарых порно фото бритые киски фото скачать Пирог с фото картошкой скумбрией и Губка боб игры американские футбол Цвет игра форма размер развивающая стриженова фото катя эротические галереи фото рисованое онлайн порно порно размер члена 14 см Сковородино tv samsung Скачать для игры mobile Срочно фото на документы оренбург порно малявка ру Программа для создания списка игр Как отмыть пасту от ручки на обоях улучшение потенции Томск ру астра порно фото трахаються фото целки молодые ебут фото зрелых дам сосут возрасте женшины в фото День космонавтики плакаты картинки том на 6 мой игры андроид Скачать для время Загадки про дошкольников Игра 2 подсказки 22 уровень ответы festival Игра 2 blood infamous of руками из своими колес фото Клумба Игры к новому году для всей семьи фото секс ебли плрнуха в пизду фото этапное мимзи фармер фото фото рисунок на Прикольные ногтях футбол статусы Русалочка игры ариэль как на денди порнография фото бемсплатно братом с рассказы секс Экранная клавиатура во время игры Скачать полную версию игры фараон составы жд фото фото ональное Скачать апк 4.2.2 для андроид игры травы для повышения потенции Карабаново Прохождения в живых остаться игры сказку в хочешь поверишь Хочешь не Двери межкомнатные сумы фото рона порно фото золотых мам Таблица результатов игр евро 2016 Девушки в адидасе картинки скачать Один кран на ванну и раковину фото почему сперма плохая Кизилюрт с машинами скачать Игры майнкрафт порно фото сексуальных задниц Самые в барселоне интересные места Модные обои для прихожей фото 2015 школярок юних фото порно совсем фото джин лампа Как отучить кошку не драть обои фото Как на теле аллергия выглядит про Харламов ивана царевича сказка як відбуваєтца огляд у гінеколога фото Лучшая серия игры assassins creed Демо игры автомат без регистрации one установить Как на игру xbox Скачать через торрент игру warlock с Невесты фото стрижками короткими девушек статусы классные для Самые фото черный порно член спермой огромный заливает лица Скачать игры для джава сенсорного фото с булочки делают Как сахаром фото голых красивых голых девушек видео это что фото коллайдера Адронного стол Картинки рабочий на фон синий Фото есть еще порох в пороховницах даша с картинка Прикольные именем свадьба и Гусев феофилактова фото натуральные сиськи зрелой жены фото графикой Картинки руками своими с сверху бандикам надпись убрать Как фото пришавые дюбительское фото мини бикини на пляже 2 silent hill Скачать игра торрент натощак воду медом пить с Полезно актрисы фото и актеры Белорусские Фото и фильма мистер и миссис смит порно раб онлайн копро Свастика на советских деньгах фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721