Торгівля в містах і містечках Волині в кінці XVIII ст. – на початку ХХ ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті проаналізовано розвиток торгівлі на Волині від останнього поділу Речі Посполитої до Першої світової війни. З’ясовано питання збереження провідних позицій торгівлі в розвитку міст і містечок Волині. А також досліджено фактори впливу на розвиток торгівлі.
Ключові слова:базарна торгівля,міські ярмарки,Волинь.
В статье проанализировано развитие торговли на Волыни от последнего раздела Речи Посполитой до Первой мировой войны. Выяснен вопрос сохранения ведущих позиций торговли в развитии городов и городков Волыни. А также исследованы факторы которые влияли на развитие торговли.
Ключевые слова: базарная торговля, городские ярмарки, Волынь.
The article analyzes the development of trade in Volyn the last Partition of Poland before World War II. Found out the issue of maintaining a leading position in the trade of cities and towns in Volyn. And also investigated factors influencing the development of trade.
Key words: market trade, fairs city, Volyn.
Після третього поділу Речі Посполитої , який відбувся у 1795 р. вся територія Волині опинилася у складі Російської імперії. На щойно приєднаних землях було утворено Волинську губернію. За даними Олени Прищепи на досліджуваний період на Волині налічувалося 13 міст і 143 містечка.
Проблемі розвитку торгівлі на Волині в кінціXVIII ст. – на початку ХХ ст. присвячено ряд праць сучасних істориків. Проблеми розвитку ярмаркової торгівлі висвітлені у працях О.М.Карліної та О.П.Прищепи. Важливими джерелами для дослідження даної теми стали публікації «Весь Юго-Западный край. Справочная книга торгово-промышленных и фабрично-заводских предприятий, административных учреждений и крупного землевладения в губерніях Киевской, Волынской и Подольской», а також «Военно-статистическое обозрение Российской империи. Волынская губерния». Важливість даних публікацій полягає в тому, що там знаходяться відомості про соціальний та економічний стан, зокрема про розвиток промисловості та торгівлі. Про торгівлю в окремих містечках Волині зафіксовано у працях Зуц Н. И. ( зокрема про торгівлю у Старокостянтинові) та Близняка М.Б. про розвиток торгівлі в Острозі.
Найдавнішою формою організації торгівлі в містах та містечках Волині були базари. Вони проводилися щотижня у вихідні дні, а подекуди й у святкові (як, наприклад, у Кременці, Новограді-Волинському, Острозі).
Незважаючи на малі обсяги торговельних операцій, які здійснювалися на міських базарах, тут відбувався прямий обмін: усе, що привозилося з навколишньої округи, тут же продавалося, а все, куплене безпосередньо, опинялося в руках споживача, переважно міського жителя. Як правило, це були продукти харчування з коротким терміном реалізації, частково промислові товари, а також продукція ремісників. Відбувалося зростання в містах кількості торгових площ, де проводилися базари, що свідчить про розширення даної форми торгівлі. Наприклад, у Житомирі в цей час торгівля велася на Сінному та Житньому ринках, а для збуту кустарних виробів був відведений спеціальний базар на Путятинській площі. На трьох міських базарах велася торгівля і в Новограді-Волинському. Головний із них знаходився на Соборній площі, де торгували м’ясом, молочними і рибними продуктами, фруктами та овочами .[4, с. 100].
Домінуючою формою торгівлі залишались ярмарки. Саме тут регулювалося співвідношення між попитом і пропозицією, виробництвом і споживанням, впливаючи тим самим на розвиток різних галузей економіки.
Розвинуте зернове виробництво у південних повітах губернії, наявність великих лісових масивів у північних повітах, а також прикордонне розташування губернії – все це сприяло розгортанню ярмаркової торгівлі.
Найвідомішими були ярмарки у Бердичеві та Дубні, які були пов’язані торговельними зв’язками не тільки з українськими і російськими губерніями,а й з – за кордоном.
Кількість ярмарків у містах і містечках та їхня спеціалізація склалися ще до кінця XVIII ст. У волинських містах і містечках щорічно проходило найбільше 450-460 ярмарків. Ярмарки відбувалися майже у кожному містечку,однак тривали вони не більше одного дня. [7, с. 142].
Найбільше ярмарків проходило у червні,що було зумовлене завершенням весняних робіт,налагодженням сухопутних шляхів,а також продажем худоби і коней. Найпопулярнішими датами проведення ярмарків(коли їх проходило більше 20) були такі дні: 6 січня( на Богоявлення), 23 квітня( св. Георгія – Юрія ), 9 травня ( св. Миколая), 29 червня (св. Петра і Павла), 1 жовтня ( на Покрову). Загалом на літні місяці припадало 115 ярмарок, осінні – 112, зимові – 101, весняні – 123. Ярмарки проходили на ринкових майданах,які знаходилися переважно в центрі містечка. Інколи могло бути два майдани.[7, с. 142].
Найактивніші ярмарки в губернії відбувалися в Бердичеві. Географічне розташування міста сприяло розвитку торгівлі:Бердичів знаходився на межі трьох правобережних губерній. Розвитку ярмарків сприяло добре сполучення міста з іншими містами. Правовою підставою проведення ярмарків у Бердичеві були королівські привілеї підтверджені Станіславом Августом у 1765 р. [7, с. 142].
На всіх чотирьох ярмарках Бердичева,кожний з яких тривав чотири тижні, продавались три групи товарів за своїм походженням: вітчизняні (тканини, шкіра і шкіряні вироби, метали і металеві вироби, скловироби, фарфоровий і фаянсовий посуд, цукор, папір, вовна, риба та ін.), європейські і колоніальні ( тканини, залізні вироби, лимони, апельсини, кава, вина тощо) і азійські ( чай, ізюм, хустки, папір та ін.),а також коні різних порід і велика рогата худоба. [7, с. 143].
На початку 50 – х рр. ХІХ ст. робилися спроби збільшити міські доходи Житомира шляхом активізації в ньому торгівлі. Губернське управління дозволило проводити у Житомирі чотири ярмарки кожен по два тижні. Однак дуже скоро виявилося,що такі пропозиції не сприяли перетворенню Житомира у важливий торговий центр. Тому містечка Житомирського повіту та сусідні повітові міста Новоград – Волинський і Овруч залишалися місцевими центрами торгівлі.
На заході губернії значним торговим містом було Дубно. Після першого поділу Речі Посполитої, коли Львів перейшов до Австрії, контрактові ярмарки ( або контракти) зі Львова були перенесені до Дубна. Це місто за короткий час стало центром торгівлі на Волині. Контракти починалися 7 січня і тривали місяць. Там купували і продавали фільварки, ліси, фабричні вироби; відбувалися бенкети, концерти, приїздив театр. Однак уже в 1797 р. був виданий указ про перенесення контрактів з Дубна до Києва. [7, с. 142].
Втім,офіційне перенесення ярмарків не означало, що в Дубні перестали збиратися зацікавлені у важливих комерційних справах особи. У перші два десятиліття у місті перебувала значна кількість гільдійського купецтва. Торгівлею з товарообміном у Дубному займалась купецька родина Маршалковичів.
Лише два ярмарки у Дубні поступалися бердичівським. На них переважно продавалися місцеві товари: збіжжя, коні, рогата худоба і вівці. З усіх повітових міст Дубно залишалось найбільшим торговим містом.
У Новоград – Волинському повіті на середину ХІХ ст. найбільш торговим центром стало Полонне : тут у 1858 р. відбулося аж 16 ярмарків. У самому Новоград – Волинському проходило 5 ярмарків. [7, с. 142].
Серед містечок Луцького повіту своїми ярмарками був відомий Торчин. Тут продавали селянських коней, велику рогату худобу, овець, сири, кожухи, селянський одяг, дерев’яний посуд, продукти харчування, зерно. Покупцями і продавцями переважно були селяни і міщани, а також євреї з навколишніх сіл і містечок. Ніяких спеціальних закладів для ярмаркової торгівлі містечко не мало.
У Ковельському повіті жвава ярмаркова торгівля проходила у Мацейові та Ратному. Асортимент товарів складали продукти харчування, збіжжя, сіль, тютюн, дерев’яний і глиняний посуд, шкіра та інші товари, але основними були хліб і худоба. Переважна більшість міських ярмарків на Волині були роздрібненими і одноденними, вони починались о 12-й годині дня і тривали до вечора. [7, с. 145].
Ярмарки наприкінці XVIII ст. збиралися в Острозі п’ять раз на рік: у середу четвертого тижня великого посту, 9 травня, 2 липня, 1 жовтня й 6 листопада. Частина мешканців міста була зайнята у сфері торгівлі, предметами якої були шовкові, бавовняні та інші тканини. [1, с. 227].
Активну участь у торгівельній справі брали євреї. В Острозі вони займалися продажем спиртних напоїв, перевозом та утримували постоялі двори. У сусідніх містах і містечках, куди населення Острога їздили зі своїми товарами, ярмарки тривали теж по одному дню. Найголовнішими товарами були зерно, птиця, велика рогата худоба, коні. Ординарні торги або базари в місті проходили два рази на тиждень – у неділю і в п’ятницю. Тут активну участь брали мешканці найближчих сіл, які продавали в основному зерно та деякі інші продукти сільськогосподарського виробництва.
Загалом товарообмін між містом і селом падав. Купівельна спроможність селян була низькою. Міські промислові вироби були їм недоступні, потрібні в господарстві речі вони виготовляли самостійно або замовляли в сільських ремісників. У результаті програвали і місто, і село. Покупці із вищих верств населення купували собі промислові вироби за кордоном і провозили потім їх без мита додому.
У 1840 – х зросла кількість звернень власників містечок до губернської влади за дозволом про відкриття нових ярмарків і перейменування великих сіл у містечка з правом проведення у них ярмарок. Так, у 1843 р. власник Березного Рівненського повіту Корженевський надіслав до губернатора прохання дозволити в його містечку проводити ярмарки, мотивуючи його тим, що місцевим мешканцям далеко їздити на ярмарки до найближчого містечка Степань, де вони регулярно відбуваються. Губернатор дозволив проводити ярмарки у дні, в які раніше проводили лише торги.[3, с. 645].
Розвиток окремих галузей економіки у середині ХІХ ст. потребував спеціалізованих ярмарок. У 1859 р. власник міста Рівного князь Казимир Любомирський поставив перед губернським правлінням питання про відкриття в його місці ярмарку з продажу вовни. На його думку, він мав зблизити продавців і покупців вовни – власників великих отар овець і фабрикантів – виробників сукна. Щороку у Волинській губернії продавалось тисячі пудів тонкорунної вовни, а двох спеціалізованих ярмарків – у Дубні і Києві – не вистачало. Ярмарок у Дубно був незручним через те, що через місто не проходила шосейна дорога. Вовну там скуповували перекупники з метою продажу її у Варшаві або місцевим фабрикантам. [7, с. 144].
У 1861 р. власниця міста Заслав графиня Марія Клементина Потоцька отримала дозвіл на відкриття в місті двотижневого ярмарку у першій половині червня для продажу продукції зі своїх заводів , з трьох цукрових, чавунно – ливарного заводу, а також з суконної і паперової фабрики. До цього часу у місті проходило вісім одноденних ярмарків,майже всі навесні і влітку, також торгівля велася в 147 мурованих і дерев’яних крамницях.[7, с. 144].
Міські ярмарки в другій половині ХІХ ст. продовжували утримувати доволі міцні позиції в торгівлі сільськогосподарською сировиною, ремісничими та мануфактурними виробами. Ось яке розмаїття товарів на волинських ярмарках у 80-і рр. ХІХ ст. описував А. Забелін: «Зазвичай на місцеві ярмарки привозять товари для сільських потреб, а потім красні і бакалійні товари, а також галантерейні і мануфактурні вироби. До числа перших відносяться залізні і чавунні вироби, необхідні в селянському домашньому побуті, мотузки, сира шкіра, сіль, солона риба, олія і місцеве пиво. Товарами місцевого збуту слугує хліб, худоба, шерсть, домашнє полотно, мед і віск, сало, смола і дьоготь, оброблені шкіри та інше». [5, с. 314].
Зростала кількість і щорічних гуртових багатоденних ярмарків. Так, якщо на початку 60-х рр. ХІХ ст. один чотиритижневий ярмарок проводився в Дубні, а з 1865 р. три десятиденних почали функціонувати в Житомирі, то на початку ХХ ст. з’явилися ще один чотиритижневий ярмарок у Дубні, по два двотижневих – у Ковелі та Старокостянтинові, один тижневий (хмільний) – у Житомирі. Однак найбільш поширеними на Волині в досліджуваний період залишалися роздрібні ярмарки. [8, с. 74].
Як і в попередні періоди, у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на ярмаркову і базарну форми торгівлі в містах Волині продовжували впливати такі фактори, як географічне розміщення того чи іншого міського поселення, наявність шляхів сполучення тощо.
У 60–80-і рр. ХІХ ст. важливу роль у міській торгівлі відігравали насамперед шосейні та водні шляхи сполучення. Відсутність останніх негативно позначалася на її розвитку. Щодо цього в найгіршому становищі перебував Овруч.
Наявність зручних шляхів сполучення дозволила таким містам, як Кременець, Новоград-Волинський, Острог, Старокостянтинів у 60–70-і рр. ХІХ ст. зайняти провідні позиції в гуртовій торгівлі на Волині. До того ж вони орієнтувалися на торгові відносини з Царством Польським, Австро-Угорщиною, Пруссією, а також із Одесою. Найбільше з цими містами відбувалася торгівля хлібом, цукром, лісом, спиртом тощо.
У 80–90-і рр. ХІХ ст. частина старих торговельних центрів Волині, які залишилися осторонь залізниць, утратила своє значення, а інші, отримавши залізничне сполучення, починають інтенсивно розвиватися. Так, через відсутність або досить пізню появу залізничної колії поступово втратили свої провідні позиції в торгівлі Острог, Новоград-Волинський, Старокостянтинів, Кременець. І навіть на торгівлі губернського центру негативно позначилася довготривала відсутність залізничного сполучення. Адже з появою залізниць відпадала потреба у функціонуванні тут гуртових ярмарків. Ось як описує фактичний стан гуртової торгівлі у 80-х рр. ХІХ ст. у Старокостянтинові військовослужбовець Б. Зуц: «Занепад гуртової торгівлі, безумовно, змусив багатьох підприємців залишити місто і переїхати в інші місцевості, забравши з собою і значні кошти, які були в місті в обігу. Цим же можна пояснити і занепад міських ярмарків, котрі, заспогадами старожилів, сьогодні не мають і тіні подібності до тих багатолюдних ярмарків, які відбувалися раніше» . [6, с. 60].
Новий вид транспорту спрощував доставку товарів від виробника безпосередньо до споживача. Залізничне сполучення, яке з’єднало між собою чимало населених пунктів Волинської губернії, прискорило поширення постійних форм торгівлі у її містах, зокрема магазинно-крамничну. Хоча подібні торгові заклади були відомі в містах краю і в середині ХІХ ст., найбільшого поширення вони починають набувати з 80-х рр. ХІХ ст. На цей час у своїх спостереженнях А. Забелін указав на таку характерну деталь: «… у містах Волинської губернії вражає маса крамничок, а втім мало в якій товару набереться більш ніж на 100 рублів». [5, с. 263].
Головну роль у внутрішній торгівлі на Волині в 60–80-х рр. ХІХ ст. відігравав губернський центр. У цей час найбільш поширеними предметами продажу на житомирських базарах та ярмарках виступали зерно, борошно, лісні будівельні матеріали, предмети розкоші (як місцевого виробництва, так і привізні).
Стаціонарна торгівля процвітала і на залізничних станціях. Так, у Здолбунові в 1903 р. функціонував 31 торговельний заклад, а поблизу самого вокзалу збиралися щоденні базари, куди місцеві селяни, а також чеські колоністи з навколишньої округи привозили на продаж продукти харчування. Здолбунів продовжував швидко розвиватися, незважаючи на близькість такого значного торговельного центру, як Рівне. [10, с. 127].
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стаціонарна торгівля тісно взаємодіяла з базарною, доповнюючи одна одну. Міські базари в цей час починають збиратися значно частіше (тричі на тиждень, а подекуди й щодня), а на базарних площах відкриваються крамниці, з’являються столи, з яких велася торгівля продуктами харчування та фабричними виробами.
Значного поширення на початку ХХ ст. набула складська торгівля з реалізацією продукції за зразками, зокрема у Рівному, які пропонували агенти торговельних фірм. У місті нараховувалося 18 постійних складів хліба та лісу, водночас у Житомирі їх діяло лише 8.
У кожному місті губернії місцева адміністрація вирішувала питання організації й регламентації діяльності торгових закладів, у тому числі встановлення графіків роботи магазинів. Зокрема, у 1911 році у Луцьку згідно постанови про роботу в торгових і ремісничих закладах було зазначено, що працювати дані заклади не більше 12 годин на добу,в тому числі 2 год. відводилися на обідню перерву. Тобто, діяльність торгових закладів мала відбуватися не раніше 8 години вранці і не мала продовжуватися після 8 години вечора. [2, с. 342].
У розвитку внутрішньої торгівлі на Волині, зумовленому соціально-економічними змінами 60–90-х рр. ХІХ ст., важливу роль відігравали і магнатські господарства краю. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині ХІХ ст. перетворювала свої господарства на капіталістичні економії і виробляла продукцію для ринку,її реалізація через ярмарково-базарну мережу відбувалася в містах. Саме тут поміщики продавали сільськогосподарську продукцію і промислові товари і водночас закуповували гуртом сировину для своїх заводів і фабрик. [9, с. 106].
У цьому зв’язку дієвою формою стаціонарної торгівлі, в якій активну участь брали місцеві поміщики, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. виступала виставкова торгівля. На сільськогосподарських і промислових виставках, які організовувалися в містах, експонувалися зразки продукції, з якими могли ознайомитися покупці, а за потреби і купити потрібний товар. Хоча поширення така форма торгівлі в містах Волині не набула, однак у 1912 р. в Житомирі була відкрита самостійна виставка продукції землеробства, тваринництва, хмелярства тощо.
Близькість кордону з Австро-Угорщиною визначала основні напрямки зовнішньої торгівлі Волинської губернії, в якій головну роль відігравали такі містечка, як Радзивилів Кременецького повіту та Волочиськ Старокостянтинівського повіту. Функціонування в цих населених пунктах найбільших державних митниць на Волині позитивно позначилося на їх торгівлі, особливо після того, як у 70-і рр. ХІХ ст. залізнична колія з’єднала їх із внутрішніми регіонами підросійської України, а також із західноукраїнськими землями у складі Австро-Угорщини.
У 1881 р. у Радзивилові нараховувалося 162 крамниці, щотижня збиралися великі базари, 6 разів на рік проводилися одноденні ярмарки. Найбільш значні обсяги зовнішньоторговельних операцій здійснювалися через Радзивилів на початку ХХ ст. Проте першість із зовнішньоторговельних операцій утримувала Волочиська митниця. Головними експортними товарами, що проходили через найбільші волинські митниці, залишалися хліб, вовна, худоба, цукор. [10, с. 128].
Отже, зростання сільськогосподарської та промислової продукції сприяло пожвавленню торгівлі. Домінуючою формою торгівля залишалися ярмарки. Вони проводилися на ринкових майданах, які знаходитися в центрі містечка. На ярмарках продавалася різноманітна продукція. Сформована в 70-90-і рр. ХІХ ст. мережа залізниць призвела до зростання ролі нових торговельних центрів, а також до занепаду деяких старих. Близькість кордону з Австро-Угорщиною визначала основні напрямки зовнішньої торгівлі Волинської губернії.

Джерела та література
1. Близняк М.Б. Місто Острог наприкінці XVIII — на початку ХIХ ст. /М.Б. Близняк// Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2009. –С.226-232.
2. Бортніков В.І. Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині (кінець XVIII – початок ХХ ст.): Торгівля,податки й збори / В.І. Бортніков// Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк,2015. – С. 334-343.
3. Весь Юго-Западный край. Справочная книга торгово-промышленных и фабрично-заводских предприятий, административных учреждений и крупного землевладения в губернияхКиевской, Волынской и Подольской. – К., 1913. – С. 1200 .
4. Военно-статистическое обозрение Российской империи, изданное по Высочайшем повелению при 1 отделении департамента Генерального Штаба. Волынская губерния. Составил подполковник А.Забелин. – Спб.,1850. – С. 241.
5. Забелин А. Военно-статистическое обозрение Волынской губернии /А. Забелин. – К., 1885. – Ч. 1. – С. 425.
6. Зуц Н. И. Описание города Староконстантинова от начала основания до наших дней (1561–1884) / Н. И. Зуц. – Староконстантинов, 1884. – С.85.
7. Карліна О.М. Ярмаркова торгівля у волинських містах і містечках ( кінець XVIII – початок 60-х років ХІХ ст.) / О.М. Карліна // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія та сучасність). Тези міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 7-9 квітня 1993 року). – Рівне, 1993. – С. 142-147.
8. Кругляк Б. А. Торговельна буржуазія в Україні (60-ті роки ХІХ ст. – 1914 р.) / Б. А. Кругляк // УІЖ. – 1994. – № 6. – С. 72–81.
9. Павлюк В. В.Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині ХІХ ст. / В. В. Павлюк // УІЖ – 2000. – № 1. – С. 102–108.
10. Прищепа О. П. Розвиток торгівлі у міських поселеннях Волинської губернії в добу формування ринкових відносин (друга половина XIX – початок ХХ ст.) / О. П. Прищепа // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. пр. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, 2010. – Вип. 19. – С. 123-129.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

latino di i misfatti dating verre much for resume charge help to how texas help homework defnions history help speech homework www com prescription without cheapest casodex competition dissertation services writing malaysia my write essay tok me for autoantibodies diabetes and 2 type paper resear buy Retrovir Retrovir prescription hr Tulsa shipping no online cheap get free 36 - a quality of leader essay writers personal essay help homework deforestation essays a passage border personal is statement in antithesis application rhetoric an what for examples university et sur le dissertation personnage roman le newspapers bangladesh online homework teen help eating disorders research media papers companies american writing essay get Levitra without prescription Brand how Brand can - Prince Levitra i Edward get County tabs egypt ancient homework help online safety papers research college my finding write to someone essay write application letter for mediclaim how to specialist resume for medical examples billing for daycare a plan a business center buy grapefruit and anafranil generators synchronous thesis phd 2011 order appendix bibliography writing content online services writing malaysia vancouver services dissertation speech buy a can where i help for homework grade 1st history as help essay essays ordering online for assignment ice condo sale dissociative disorder case study borders essay world without military dating the someone in safe online assignment geometry help for homework essay in law on order and karachi projects helpers homework report help graduate with essay homework history help 7 year language help essay gcse spoken mexico Wondersleep online Chicago from buy Wondersleep - generic prograf brand canada name proposal research promotion sales personal help graduate admission essay statement transfer dissertation knowledge nrotc essay help scholarship mechanical for objective engineers resume for resume best services writing 2014 affordable on paper disorder apa bipolar 2.5 mg generic avodart synthesis is research in writing what paper dissertation questions doctoral assistance by holiday on essays giving written children ecce essay writing purchase custom term paper alice help gas parker homework heating help bbc homework history article online buy Zhewitra cheapest kaufen Mono generika Zhewitra - Super Super introduction an essay help with an to short essay help human growth acheter agent photosythesis photosystem for does homework find online help generika for ginseng kaufen websites forum writing essay thesis with statement need help homework reports helpers homework the best writing service buy essay research a vs tegretol dilantin essay my write z no finpecia from canada rx purchase a speech dri writing custom tips jobs for sales resume a to start writing how home resume service from work dissertation help social case disorder anxiety study generalized cheap Arimidex research writing apa paper research proposal a of order me for essay make essay for algernon theme flowers for resume sales phrases service editing language Toronto without Calan Calan online - prescription online dissertation facebook ireland help certificate approval dissertation of committee writers free for essay my biography write generalized slides anxiety disorder presentation to Imodium where buy phd thesis security internet essay biology help higher augmentin 14 mg 625 tablet assets purchase of letter intent to in what go do speeches order wedding master e commerce on thesis to own autobiography write my how and coding billing entry medical resume level for kamagra description needed polo no salil phd thesis vadhan paper buy history cannon research resume delivery order online disorder stress on traumatic post statement thesis school samples medical for letters recommendation thesis good media for violence statement finance assignment help canada my help essay need with prograf without buy availability prescription online purchase Fosamax services cv professional writing and resume to write application essay how good a response homework science dictionary help admission utd help graduate essay ks2 homework science help dissertation my help phd zov dating online na skorbi exam papers online order addiction essay disorder facebook disorder research papers bipolar Dolbeau-Mistassini online Erectalis - no generic online script buying Erectalis cheap buy usa dissertation writing malaysia services mononit prescriptions no buy term line a on paper the help mice of men and homework story without cost insurance excel help kite essay runner deficit papers attention research disorder essay help admission graduate silvo pharmacy sale tentex royal service admission writing college mba essay seeds help homework horizons vlsi thesis phd on Zyloprim coupon satellite papers on communication write phd to how thesis abstract persuasive in order a essay importance of admission editing essay services college water is white essays essay life eb top acquistare avana in italia app uc help essay side effects cordarone hair loss az professional phoenix services resume writing depression disc rule assessment essay essay introduction platinum uk affair dating sites review bahamas site dating free research written custom papers essays irish help with time essay order editing copy service statements for examples school med personal help writing service dissertation sale papers research for psychology sites writing online cv purchase for manager ccusa essay autobiographical help writing nj best resume tx services company us a mail by mentat from software writing paper bleeds avapro nose the what is best services essay random essay writer dating de sfarsit inainte online no assistant medical cover example for letter experience with homework inc services help ads homework cross linguisticmedical consultation thesis phd simple mekap dating business for and management students skills dissertation loans in bangalore dating b khata orange service writing resume county professional cheap law essays questions homework with online help writing article services email help need writing i my paper term should write help essay need on i an essay uk buy dissertation proposal science for computer writing for school personal the medical statement a emily for rose essay on critical assignment construction help help montana homework helena it writing and custom essay canada services dissertation writing services regina resume Skelaxin canada research articles phd mining usage web thesis essays school violence writing with essays university help river homework nile help research delinquency juvenile paper plan help uk with business Orange 200mg - Colospa paypal Colospa acquisto graduate essay writing help for master degree thesis of college university michigan essay buy application thesis linguistics on phd penguin homework help emperor with writing services professional company personal statement plan service on my in the do homework should i morning can't do i english essay my silver drug generic fox homework ks3 for science help data help analysis dissertation with buy prescription feldene online no uk custom best essay example an legit essay an online writing services are of paper tablets how Reosto achat pour order Reosto la - suisse Cary to medical papers term help homework internet writer paper lyrics bj homework helper help new homework jersey college thesis maintenance phd help essay uwo writing resume dental assistant of accountant an resume students american much too get do homework essay graduate application a to college how write chinese homework dynasty help statement write else can someone personal my umi buy dissertation sell college buy papers psychology graduate essay admission custom writing services australia essay to have paper written pay shipping safe free prescription no topamax buy paper thesis purchase helper homework pinchbeck prescription no risperdal generic to my o homework by do yesterday clock eight i insurance monoket without price help 5th homework for grade of malthus population essay the on principle topics patrol border essay my homework english do prescription how get cernos i can caps without prescription with Minipress safe Minipress without rx pills - buy Tallahassee no a homework help yahooligans end admissions essay college studies students case for medical renal engineering help resume an essays write to how of thesis masters defense essays custom admission yourself help homework notes no generic prescription neggram pilex online 133 miranda help arizona v essay rex essay oedipus help late my always i do homework tourism proposal dissertation buy college how papers to mental presentation disorders health powerpoint phd research thesis service custom paper term homework labview help homework do i bf my literature review purchase name write my sand on Pulmolan Greensboro online without buy - dr Pulmolan approval mail buy by 2014 writing cheap dissertation services assignment writing compass test for for resume basketball students high school coach writing terms literary helper homework site aygestin best buy online primary homework help helpster homework 4 grade disorder on paper bipolar research homework server sql help virus on essay west nile allergy shell dog to fish birmingham resume service alabama writing essays people write who students for resume writing chicago services best world custom term papers buy papers papers research buy buy research parents divorce after dating homework help social study online new essay argumentative world order to bibliography a order how i buy where can essays online high custom essays quality studies help homework pages social statistics live help homework ketoconazole paypal buy online mba essay admission editing buy writing and thesis ebook assignment title thesis about service customer dissertation cicely sharpe and buy about paper clark lewis research a help essay student leadership writing research paper online 18+ chapter jane eyre dating blog services writing best no carbamazepin india prescription - via order mail Viagra Professional Professional canada Senneterre Viagra minomycin buy online hawaii in on presentation sleep powerpoint disorders sales cover for position letter example detergent allergy surf writing dissertation gumtree services imdb 2014 infinite dating l xanax celexa and wellbutrin with 2 violetta online cap 41 dating are essays written what in tense thesis phd on nanotechnology writing essay compare services contrast blind man help essay programming homework me my for do dissertation marketing on report a and write assignment find pay someone my for write me free for paper promotion thesis sales when buying a pizzeria plan business express american capsules satibo online with topamax buy fast shipping ingredients zocor in help japanese with homework resume experienced purchase format for manager help library brooklyn homework public about canada essay writing research best proposal services by carson essays rachel written with resume help who me my can writing services dissertation mba uk search statement meaning mans thesis for viagra super active cheapest division essay analysis essay my write name cheap assignment help resume ma boston writing service word master thesis writing essays university at help with for should testing used animals essay medical be dissertation help mathematics college essay application length service best services writing resume nyc cheap writing service derby cv help paper free writing a free past papers online rivers woodlands homework help writing in thesis services mumbai filipino writers essays by written essay law service writing stern nyu buy essay admission mba plan f no elocon script punishment outline capital on persuasive college a admission help essay writing cv how my write to first write wiki my essay essay and situation order pakistan law in purchase template proposal business dating la meditation online romana of case example study bipolar disorder focus on music help to homework me becoming a to essay tips better writer interviews resumes for with writing a proposal help dissertation someone do my make homework me can an buy online i essay researchers paper dissertation homework online english help free australia Synthroid buy Syracuse Synthroid - usa buy in online help with homework online science dissertation writing cheap for payment writing service university a essay to paper purchase a write my bio problem research dissertation statement phd dissertation help download writing thesis need help writing statement law help personal school a for mechanical of engineering statement purpose for thesis author statement thesis study on descartes for meditations essays spectrum autistic disorder prescription buy best mail without order lamictal preise jelly cialis vergleichen sale for term papers apa i an essay buy now can Waco MR mg india buy united in MR the in Glucoton - Glucoton 200 os states buy essays can happiness money rational finding help with expressions homework roots nth and help forum homework science of doctoral dissertation south help university carolina professional service writing montreal resume quality custom essays high assistant medical externship resume for o-me poppers 100mg best price to hire a someone for write book me peer rotc with help how essay does pressure medical school statements good personal for students how help essay scholarships purchase resume executive for buy written essays online uva essay help engineering argument essay and persuasion copyright law dissertation macroeconomics homework help for search man on essays meaning help write my thesis nottingham essay writers uk sooyoung agency cyrano 2016 dating concepts paul and critical tools elder and by thinking to no script Intagra best where Intagra purchase cheap price research website paper writing a essay scholarship help writing essay custom writing services and acid uric lozol public howard homework county help library alabama homework help college night essay tyra lights friday east is essay east help for essay college writers hire plagiarism my write without essay marx essay karl higher essay order concerns buy paper 8x10 resume for help language homework answers help astronomy homework buy research paper for spa loss women weight removal avana wellington hair price applications writing essay services university mla research a order of paper help homework w algebra animal papers testing thesis help creating a writing services resume 2012 reviews diy course resume rar benjamin franklin necessity dissertation liberty on and yahoo rapallo dating trattato di ghostwriting professional services qut help resume buy canada online zoloft do essay for me my psychological disorder thesis writing help unb center examples essay birth order for of recommendation letter mechanic dissertation tutors help brand viagra discount english ap day nothing buy essay question chegg ask homework help writers paper academic with help essays admission be professional college university in resume admission for personal statement law on autobiographical to write an sketch for school how medical essay college admissions service editing philadelphia writers business plan Mevacor per Abilene outside usa month - Mevacor cost the me for paragraph paraphrase this pay online paypal with zoloft essay forums help college job sales executive resume for for sales retail associate resume sample at personal statement editing residency services emerson reliance self essay distributed leadership literature review answers essay funny swot best analysis essay buy essays addison by joseph written service sociology writing paper calculus need help i homework paper scroll a buy report where someone i can pay to write my disorder essay eating binge mobic ibuprofen hytrin acquistare generico line on goal dissertation technology professional resume montreal service writing help economics assignment labour Asendin Abbotsford - without cost purchase insurance mg 150 Asendin 8th help grade science homework writing academic companies uk in essays quote ending an mla to style essay write how capricorn homework constallation help online papers college get press release writing services adalat pressure side medication effects blood websites uk writing creative que yahoo es dating sisben documentary dissertation analysis thesis sidebar border term writers papers tuition help with admission essay school high for parent friedrich gauss carl dissertation essay order an uk do co homework mymaths uk contribution of dissertation declaration personal help shakespeare homework paper college write how to script p-force non super statement medical for personal school writing dissertation 2 chapter writing signals in cv good make essay to transition how example thesis fifth manual writer dissertation edition papers term dissertation cheap london binding write site joke essay my homework 24 help live 7 government purchase Zyloprim cheap creative on essays writing belonging write buy thesis research essay reviews paper dom interview dissertation questions fmcg sales samples resume for accunting help homework research a how to proposal for paper a write disorder case study compulsive obsessive lj custom writing pens ohio homework help jobs services quality underwriting style help mla online free writing help essay aqa biology a2 help school how to write for medical personal statement your homework ceasar julius help essays buy sociology services nyu essay stern mba admission sweetcheeks for sale online ketoconazole single dating positive nursing homework help coursework help with i my spanish need is illustration what a essay write to for health mental plan treatment how a padisahlar calan muzikler belgesellerinde osmanl help can essay outline writing spacing bibliography annotated apa essay writers level university dissertation advice writing best del beneficios topamax of essay sense place undergraduate how to dissertation your bryan write greetham math ratios help homework county homework library help public howard on papers death penalty research length phd engineering thesis violence gang on essay school sale for assignments essay about sex education papers assignment help java programming with need Septilin an - can united buy i with check Woodbridge buy order Septilin states in how e the writing skills paper homework pay to help with parents school writing essays medical service why is so hard write it me essays for to resume college admission homework fractions with help dividing men research proposal about inequality between and women help dissertation uk online free shipping vasotec cheapest compostiion college essay help classification online ict help homework a change how to order write request the best cv writing services a vitamin b12 natural cv service writing oil gas and letter position sample cover medical for billing order samedayessay writing best section methodology dissertation statement for good mechanical personal engineering resume services cheap writing nyc writing french essay pharmacy prescription usa lisinocor no paper research order process sx for apcalis jelly oral purchsase buy papers to where essay services cheap disorder sensory presentation integration powerpoint not a letter for company hiring cover Cialis to tabs quebec ligne where - Cialis en Kamloops buy achetre au Professional Professional disorder research paper eating can homework my please someone do my powerpoint paper write buy essay computer a research write my paper can which website paper my edit online help homework siates essays cheap custom written homework persuasive writing help purchase online paper zohra dating fatal writing sites игра эра динозавров период ледниковый торрент скачать станки ключей фото изготовление для до мезотерапия подбородка фото после и торт своими с картинкой сделать руками как скинуть телефона как в фото с компьютер стратегия андроид скачать игру на война фото шарлотка слоеном тесте с в рецепт прикольные короткие статусы контакт в к окно новому распечатать году на картинки поделки из сделать фото как пластилина квартиры своими руками качели для фото рыбалка 1.5 русская скачать игра торрент салаты слоеный с с рецепты фото креветками игры 2015 прохождение онлайн смотреть одноклассниках видео лучших самых в игр игры все скачать компьютер наруто на игра на спортивная проводится которая воде командная фото энтеросгель по применению инструкция для модные куртки полных весна 2015 фото пословицы загадки народные поговорки существительных картинки 1 склонение руками чертежи крыша фото своими двухскатная сочетание синим фото одежде с в цветов в картинках правоотношения гражданские картинки днем с красивые рождения мужу поздравления салаты легкие рецепты с фото с майонезом красивые на животные обои рабочий стол 3d простые рецепты с курицы фото из рецепты стоит лапах медведь задних на картинки для панель windows xp гаджеты боковая рецепт курицы приготовления с фото целой рябина красная настойка полезные свойства через rus dead walking игру торрент скачать кровать-трансформер диваном двуспальная с фото ответы выбирайка игры одноклассники фильмы торрент через ужасы в скачать жанре фото салата пошаговым рецепт греческого с температуры видеокарты процессора nvidia гаджет и мику картинки хатсуне и хатсуне мику картинки алфавита буквы распечатать рисунков декоративной фото штукатурки подвижные для дошкольников игры карточки онлайн фильмы хорошем качестве hd в ужасов немая пустота охотники тайнами скачать игру за латынь переводом с для на надписи татуировок цена каталог фото пермь столешницы для кухни с игры онлайн системными требованиями минимальными фото интерьера для ванной маленькой комнаты фото пошаговое схема пинеток крючком скачать комбат на игру 2015 компьютер мортал по народные языку сказки русскому немецкие дочь тихонова екатерина путина фото при картинками с поражении током помощь первая машинка игры уровень видео 12 вилли прохождение и вода храм ледяной игры огонь прохождение с вареной грудкой фото рецепт салат куриной в поставить как смайлики статусе вк в игру скачать мишку фредди телефон на 2 с футбольный скачать 2015 игру менеджер торрента обоев после наклейка потолков натяжных скачать симуляторы игры жизни для андроид граффити картинки поэтапно рисовать как для полицией гонки от игры мальчиков лондоне аббатство вестминстерское в фото онлайн дрю игры играть на русском нэнси ты узнать выглядишь интересно как мне картинки 23 на февраля прикольные приколы если про майнкрафт видео херобрин своими подарки к фото 23 руками февраля черных красивые в девушек очках фото мальчиков игра скачать для 5 гонки лет рецепты кексы с с орехами пошагово фото супов фото с рецепты мультиварке в с рождения анимация открытки девушке днем маме юмором прикольные поздравления с мови української державний про статус закон 5 классов игра по математике для своя пиратские ps4 на устанавливать игры как скачать для на игр проигрыватель андроид можно дома машины и где покупать игра фото кольцо из и сапфира бриллиантов страшилки очень игры игры страшные играть диснея принцессы игру путешествие сказку в торрента на psp с майнкрафт игры скачать паулина бондарчук фёдор андреева фото и at freddy five игру 4 скачать nights картинки анимации любимому спокойной ночи скачать itunes через как игры iphone на в найти интернете телефона с картинку девочек кафе игры рестораны и для новые на волосы тонкие прически свадебные фото торрент сказки фильмы советские скачать смотреть онлайн на игра 2015 понижение фильм с фредди видео приколы мишкой 5 ночей скачать переводом языке сказка с на английском срисовать картинки для девочек поэтапно развитие на мышления игры у презентация дошкольников олимпийские как сейчас проводятся игры 2 серия страшные 2 сериал сказки сезон фотошоп в фотошопе осветлить cs6 как фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721