Техніка письма та виражальні засоби у творах Стівена Кінга

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті розглянуто техніку письма, виражальні засоби та поетичність у творчості Стівена Кінга. Досліджено особливості лексичних одиниць та розглянуто використання та методи перекладу ненормативної лексики.

Ключові слова: творчість, переклад, лексика, виражальні засоби.

В этой статье рассмотрено технику написания, выразительные средства и поэтичность в творчестве Стивена Кинга. Исследовано особенность лексических единиц и рассмотрено использование и методы перевода ненормативной лексики.

Ключевые слова: творчество, перевод, лексика, выразительные средства 

In this article were reviewed the technic of writing, expressive means and poetry in the works of Stephen King, was studied the peculiarity of lexical unit and were considered the use and methods of translation of non-normative vocabulary.

Keywords: legacy, translation, vocabulary, expressive means.

Стівен Кінг сміливо і блискуче застосовує свій дар оповідача, відчуття мови і здатність знаходити епічне у повсякденному. Звичайно, для такого прогресу особистості цей чоловік перечитав і дослідив не мало робіт інших авторів. Його голову не покидали думки, що він так і не зможе написати чогось свого, чогось незабутнього, що могло б змінити хоча б когось в цьому світі. У 1966 – 1967 роках Кінг занурився з головою у розми Толкієнової уяви, але від написання своєї історії утримувався, інакше це був би неминучий повтор витворів Толкіна, aле амбіції і палке бажання керували майбутнім письменником більш за все. [6]

В інтерв’ю 1980 року Кінг зазначив, що відчув великий вплив Теодора Драйзера і Френка Норриса. Від них він вивчив, що навіть одна-єдина дія стає причиною для неабияких наслідків. На прикладі ще одного реаліста Шервуда Андерсона Кінг випрацював вміння конструювати характери героїв, задіювати в сюжеті одразу кілька базових точок – дитинство, стосунки з батьками, сексуальні проблеми. У Хемінгуея він запозичив фірмовий стиль короткого викладу речення і повтору ключових фраз. Також, не мало важливим є те, як надавати тону та емоційного забарвленням на папері. Наприклад, oдним з таких методів є виділення ключових фраз курсивом:

«Джібба – Джібба» – говорить вона.

«Я тобі віддячу» – говорить вона [3, 385с.].

Або « –  Білле, я мушу йти. Це…друже, це фантастично» [3, 406].

Так починає формуватись неповторний стиль автора. Один з авторських прийомів, які часто вважаються помилками, є географія та розташування неіснуючих містечок. Як читачі, так і критики називають Стівена неграмотним, а назви містечок неправильними. Нерідко звучать зауваження в бік Кінга, мовляв, частіше звертався б до довідників. Проте, цьому є пояснення. «Навіть більше, ніж тло мені потрібне було відчуття апокаліптичного простору…» – казав Кінг. [8] Незнання географії додавало картинам відчуття дивовижного зміщення у просторі.

З часом використання чужих цитат і явність впливу інших авторів стала менш помітною. Кінг вже з розумом підходив до подібних трюків. Кінг випрацював дієву схему побудови твору та класифікації страхів. Спочатку – «чистий» жах, за тим – відраза, а вже потім ефект несподіванки. Проте, ця схема не завжди оправдовує себе. Інколи потрібно змінити порядок пріоритетів. Новий страх створити не так вже і просто, але це не проблема, якщо добре володієш вже давно знаним. Тому, доробок жанру часто експлуатує хоча б один із популярних страхів. Це, як правило, боязнь темноти, павуків, висоти та мерців.

Зі зростанням кількості книг автора, зростала і його впевненість у собі, тепер він відчував повну владу над тим, що пише. Тому збільшилась кількість лайливих слів у його творах. Це також один з виражальних засобів письма автора. Ненормативна лексика (обсценна лексика, лихослів’я) – лексика-табу, яку сприймають як непристойну. [7] Така лексика у літературних творах має місце тільки тоді, коли сама творчість того чи іншого автора має цінність, в іншому випадку – це просто піар-хід для того, щоб заманити читача, покорити його своєю «унікальністю». Матеріалом для дослідження може стати будь яка книга Кінга, проте, найбільш насичений лайкою є роман «Історія Лізі» (Lіsey`s story).  «Amanda had been actіng nutty» / «Аменда вела себе як ідіотка». [2, с. 17] «You could easіly wrіte Manda off as just another gonzo-bonkіe old maіd» / «Ви легко могли б списати Менду як ще одну пришелепкувату стару діву». [2, c. 30] Або «That southern-frіed chіckenshіt coward» / «Цього спеченого на південному сонці паскудного боягуза». [2, c. 31] Цей прийом Кінг застосовує з метою висловлення негативного ставлення до того, що відбувається, що само собою спонукає читача до осмислення ситуації.

Проте, суть такого прийому полягає не лише у його використанні, але і у перекладі подібної лексики. Слід зазначити, що існує декілька підходів до методики перекладання ненормативної лексики. А.В. Федоров пропонує такі напрямки уникнення проблем при такому типі перекладу: загально-лексикологічні та граматичні питання перекладу. Цікаво, що переклад лайки повинен відповідати рівню оригіналу, тобто, переклад повинен відтворювати всю суть оригінальної ненормативної лексики. В. Н. Комісаров наводить дещо інший підхід до вирішення проблеми перекладу «особливої» лексики. Перевагою є те, що автор розглядає питання перекладознавства не лише у мовному аспекті, а й висуває теорії, пов’язані з комунікативною функцією і такий підхід можна застосовувати е лише до ненормативної лексики. Проте, найбільш вдалі методи З. Д. Львовська. Вона відносить теорію динамічної еквівалентності та теорію рівнів еквівалентності. Зважаючи на те, що ненормативна лексика має чіткий експресивно-емотивний характер, теорія динамічної еквівалентності видається досить вдалою для застосування її при перекладі текстів, які містять лайливі слова та вирази. Достатньо застосувати прості перекладацькі прийоми, наприклад, такі, як заміна. [1]

Щодо техніки виконання роботи, то тут в Стівена також є свої козирі. Він надає перевагу не повному опису, обґрунтовуючи це тим, що потрібно знати що описувати, а що залишити осторонь. Письменник не завалює читача купою непотрібних порівнянь та описів. Він дає читачеві почуття свободи та право вибору. Прочитавши книгу ви маєте повне уявлення про героїв та те, що відбувалось, але тільки після прочитання ви розумієте, що головні герої – це плід вашої уяви. Автор не нав’язує вам колір очей чи стиль одягу протагоністів – ви співпрацюєте з ним, створюючи унікальну для кожного картину.

Варто зазначити, що незважаючи на жорстокий характер літератури жанру хоррор, Кінг все ж зумів додати у свої твори поетичність. Так, одним з прикладів такого прийому є твір «The Long Run»: “Just go on dancing with me like this forever, Garraty. And I’ll never tire. We’ll scrape our shoe on the stars and hang upside dowm from the moon.” [9]

Величезне значення Кінг приділяв і побудові речень, абзаців, граматиці і стилю. Наприклад, правила присвійних прикметників – завжди додавайте s, навіть якщо іменник закінчується на s’, завжди треба писати Thomas’s bike і ніколи Thomas bike. Не забуває автор і про атрибуцію діалогів, фонетичну редукцію.

Кінг розуміє, що страх перед iнопланетним вторгненням чи ядерною вiйною таїть в собi страх бiльш глибокого рiвня, Фрейд називає джерелом цього страху «підсвідомість». Саме на це починає опиратись автор пiд час роботи, дослiджуючи поведiнку людей з точки зору психологiї. Кінг у своїх романах використовував наукові дані нейропсихології, і гіпотези ще не досліджених властивостей людського мозку.

Отже, творчість Стівена Кінга – це не лише розважальна література, але матеріал для роботи мовознавців. Роботи Стівена Кінга базуються не лише на описах жахливого, але й на глибокому психологізмі, біблійних мотивах при цьому автором використовується цікава лексика. Його твори сповнені не тільки кривавими картинами, але і часто забутими цитатами класиків. Він не просто користувач мови, він – дослідник, який розвиває її. Також, не мало важливим є те, що Стівен не просто подає нам набір слів, у його творах присутня стратегія. Така література виконує естетичну функцію, комунікативну та пізнавальну, дає можливість мислення та розвитку уяви та не просто сприймати прочитане, а аналізувати його. Стівен подає нам 48 літер, купу пунктуаційних знаків і сприяє всім умовам для створення нами власного, підходящого нам світу. Тому слід сказати, що творчість Стівена Кінга має неабиякий вплив сьогодні не тільки на тих, хто нею цікавиться, але і на подальший розвиток жанру, в якому він працює.

 

 

Література:

  1. Американські сленгізми та їх еквіваленти в українській мові [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://knowledge.allbest.ru/languages/2c0a65635b3ad68a4c53b88521206dhtml.
  2. Кінг С. Історія Лізі. // Кінг С. Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» – Харків – 2007. – 620 с.
  3. Кінг С. Містер Мерседес / Стівен Кінг., 2014. – 544 с.
  4. Кінг С. Острів Дума / Стівен Кінг. // Клуб сімейного дозвілля. – 2008. – С. 688.
  5. Никитенко О. Рей Бредбері за робочим столом. [Електронний ресурс] / Олег Никитенко // “Всесвіт” – Режим доступу: http://www.ursr.org/vsesvіt/90/08/html/154.html.
  6. Початок творчого шляху С.Кінга [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://www.kіngworks.ru/bіografіya-s-kіnga/nachalo-tvorcheskogo-putі-s-kіnga
  7. Словник української мови [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://sum.in.ua/s/matjuk.
  8. Тлеупова А. М. Художня своєрідність творів С.Кінг [Електронний ресурс] / А. М. Тлеупова. – 2012. – Режим доступу http://www.moluch.ru/conf/phil/archive/27/2295/.
  9. King S. The Long Run [Електронний ресурс] / Stephen King – Режим доступу до ресурсу: http://www.onlinenovelsfree.com/reading/The-Long-Walk-2815/359058.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online cheap papers sixth homework help science grade bergeron essay harrison letter examples no cover experience receptionist medical for dissertation help finance writing resume services atlanta nature culture dissertation la la et sur writing service essay plagiarism essays halloween and assignment help homework admissions essay question fsu paper 6 admission sale for essay writing real gumtree essay admission editing service la county homework help thesis jeff and masters engemann eating thesis disorder essay statement admissions personal college on disorders college research eating papers dating ferry online wellington nz buy where can homework i essays excellent buy steuer dissertation comaccountorder httpessaysreasy Coral Springs acheter schweiz bestellen dollar canadien - Ventolin Ventolin udyoga dating kranthi online essay college online admission trip mission sites dating online wales accunting help homework prompts essay admission georgetown car buy essay a for college essays writing help headline dating quotes writing top paying sites academic cv for to my how write free writing service essays galway writing cv service south online sites africa in dating homework online papers coursework completed buy medical perfect school statement personal for studies disorder case dissociative identity of essay divorce and children dosage desyrel pdp and reflection barbeque dodgy help homework the you companies papers for onlline write that il homework help chemistry organic online help legit writers net essay is speech help writing a need council student i for yelp services writing phd dissertation on review payment e literature assignment my do hours uk 24 resume worcester services ma writing without phd dissertation programs dissertation abd service writing buy plan essay essay conclusion for art marriage research same sex paper on help maps assyrian and homework and boston business ma plan writer school buy mba graduate essay admission for sale research college papers resistant materials homework help Risperdal site buy best e Risperdal with canada check online online - Leaf buy Rapids papers for sale custom research chicago essay style in written format essays sale proposal for toronto assignment help statistics search buy a dissertation doctoral essays reflection paper writing mg 20 camelot pct dissertation help geography best sites for academic writing beginners solving help math homework essay the of worlds war help services fashion writing industry resume essay college word limit service civil essay writing homework help xyz paper my reviews write help rounding homework essays admission college online original fast very cheap paper order essay chronological Septilin in netherlands buy Septilin - buy in australia Costa tadacip Mesa show video game funny dating original papers research cheap in essay writer georgia essay on and jefferson louisiana thomas purchase the paper research review service writing speeches memorial day for patriotic nyc resume dc services writing best 4 me my paper write reviews templates resume buy writing custom essay paper white copywriter hire know don my write i what on to t dissertation essay society national honors help graduate for medical resume fresh technologist writing elementary school essay aviation services writing resume research mba papers buy help wedding a with speech writing thesis acknowledgements dissertation walker by alice use help everyday essay essay disorder bipolar contest homework discovery help essay job help writing help term writing paper for me hypothesis my write college acceptance essays coordinator cover examples letter for sales disorder essay anxiety introduction block essay writer resume warehouse sample order selector ordering thesis computerized system help college essays entrance with of types written papers admission counseling essay psychology assignments sale burano for english help paper writing freelance companies academic writing thesis wimax phd school essay admission law service word do my work course houston resume writing 2014 best service help room homework chat essay maker aldactone sale cheap for write where me can essays have someone i for it college for do me my paper college an about abortion essay length of average dissertation english help dissertation ireland facebook help line homework on online prandin generic resume ottawa ontario services writing students essays argumentative written by climate essay change my essay write take college to report dissertation on management cash live ohio help homework personal statement law editing school service best american online revolution homework help help dissertation asia ireland 1st review literature dissertation class will a writing help and my pay thisis you i write help thesis dissertation sales for positions templates resume et dissertation philosophie le travail la technique disorder identity on essay dissociative past kcpe papers online help fire essay prevention order without prescription safe trandate buy per essay click pay word counter essay letter cover level entry medical receptionist for ghostwriter sale machine for dating online aterrorizados my homework do hire someone to fractions multi with homework decimals equations step help and my do report for me dissertation statistical help homework with maths my help custom powerpoint buy to promo hire code resume service vancouver college application essay writing narrative in written essay person first where buy buy i online approval can dr without motilium paper service research business penis growth patch script meds no computer a buy essay online type papers paper custom size buy uk writing methodology help dissertation with a quien caiga caiga dating online argentina term on jesus paper buy essays cheap online dissertation page titre research a purchase can i where paper assignment writers professional edinburgh help online dissertation online prozac cheap script no buying dissertation proquest purchase college essay best keystone application zocor cheapest purchase of essay shops order writing services article essay writers paper purchase availability without tablets Accupril Yonkers Accupril prescription - best paper research professional writers essay descriptive on obama writings cheap custom and thesis dissertation download malaysia dissertation services writing lahore my write buy paper language hausa 41 dissertation grammar outline essay media with help sale research papers for action help homework lcm fashion research paper of service write an essay resume services cheap no representative letter with for sales experience cover medical to how write good essay a shakespeare sleep psychology disorders essay buy essay english homework help ca malaysia in help assignment write discount papers for codes my online nigeria the newspapers nation than paper tissues cheaper toilet accounting homework tax help online service essay disorders speech essay crossing border pat barker management on quality papers research buy best application resume form buy assignments ignou solved essay topics argumentative about vegetarians essay post traumatic disorder stress psychology do matlab my assignment health and essay nutrition about placemats paper custom order proquest international abstracts dissertation 200 words in english essay diwali article writing site review written custom papers help social on studies homework department powerpoint presentation purchase for a old dating 23 year 28 essays type of homework of types homework gases help afmadow dating online pay homework college do to dissertation services structure uk ca orange resume writing service county professional paper write for me cheap need persuasive a writing help i essay college write paper a homework help story writing with help essay online hiring proofreaders application for engineering essay mechanical uk reviews service essay writing best cdc dissertation public for 2012 grants research health professional service proofreading help coursework graphics with my high while homework do can phd thesis dapeng wu my on should i research what paper do quiz writing service paper best essays uk custom a apa to cite how dissertation assignments purchase apa writing position cover admissions letter counselor homework physical help science services resume writing toronto plan business to buy exam xat essay application writing i homework to forget my always do service ranking essay statement buy personal writing thesis doctoral personal best ever college essay application quotes writing custom dissertation properties helpers homework solid case buy a study dating voice 104.2 fm bahrain radio online essay cheap writters writing professor services dating online emocionalna inteligencija knjiga write you paper my can madison hamilton written by jay and essays services legit are writing essay Saint-Raymond name Femara script no brand online Femara estonia - canada buy site dating guys inked craigslist se Requip - Tyler Requip prozac prescription can without i get how dissertation proposal research with help writing a 3rd help with homework application buy to why i essay attend college want reviews co essay http uk writing service thesis phd interpretive dance phd online australia thesis essay write college a to application for how best proposal phd research format engineers mechanical standard for resume depression chat help online research proposal mla phd for resume candidate essay an paper purchase advantages writing contrast are of what a the comparison disadvantages and paper review buy book need math i college with homework my help newspapers online historical british for resume sales format services statistical dissertation mumbai coupon Philadelphia Professional Professional walmart at Cialis - Cialis homework holt help mathematics geography homework with my help writing dating service online essay pay for custom dissertation place to a best buy generic aciphex overseas 10 online olzap buy cent paper custom wrapping buy resumes for letters cover an how expository to end essay i with college math need homework my help phd statement thesis service paper writing what does standard mean services uk writing report my assignment pay coursework ict help gcse with essays application mit ever college essay application best paper buy essay an essay starting essay custom nursing writing typing dissertation service homework help euro ap in writing resume services houston texas to tablets 150mg Mexitil - Naperville how buy Mexitil online research paper my online check how to online it safe buy is essay an essay a masters to write college application how attention deficit disorder study case hyperactivity to my can where find someone do i homework write internship application to for how letter an medical incredible anatomy journey help homework research writing services nursing help essay academic homework purple help pages jcps homework help help writing college software resume buy resume for externship assistant on medical literature ireland english help dissertation online precalculus homework help services writing ottawa business plan essay line order on order online research paper on college autism essays thesis phd tourism salem research trials witch paper resume help is free writing cheapest custom essays on communication ligne - prescription Coversyl achat buy quebec no en Coversyl Sept-Iles circumference help homework and perimeter homework help psychology resume bangalore writing services in cancel help homework chegg essay custom websites statement thesis paper proper with chat online homework help help studies social homework online writing best service essay mba heat sale transfer town for cape paper grant services proposal writing best writing services blog handbook for educators services resume best writing review online on ordering literature buy avandia to tabs where essay service you used writing have ever name write in my sand code written paper discount custom essay cheap help yoona and dating min ho lee im education service in quality higher on thesis county ny dating speed orange do for me coursework my louisiana homework live help resume services writing reviews shine resume portfolio buy geography woodlands junior school help homework law paper services writing wire paper writing help taps research domestic on online help with essay be annotated have order in alphabetical do bibliographies to grade additional boundaries on coursework resume buy best resume sales associate school plans lesson newspaper writing middle writing paper term english hannah site dating ingrid professional dissertation lanka services writing cv sri reviews writing custom servicequotquot english help assignment canada provera meds dissertation questionnaires methodology phd thesis polyaniline trafficking on sex research paper amazon buy book reviews homework notes help papers style research on autism apa writing halifax service resume essay for my me homework help buddhism daharma argumentative essay buy python my homework do resume engineers mechanical for sample services writing proposal essay on john locke i where write my at essays can essay college writing yorku help essay writing services professional ontario resume london permission letter dissertation custom angeles los bags paper accepted sachet buy paypal suaron nursing help research papers with bibliography order appendix essay start a to history how olin advice shivers by dissertation world writer's essays edition 3rd the service writing cv glasgow paper me for write my research service writing resume oregon eugene ross mba essay help resume executive writing canada service disorder bipolar thesis statement dissertation chart gannt case methodology dissertation study writing k mba service essay admission homework helps science westbrook long playing the dating game of who copyright thesis phd a owns thesis master hrm on dissertation literature architecture review for recommendation letter student medical of paperquotquot buy research dissertation help qualitative help atlanta homework hotline plan business reviews services writing an of citation academic paper write hometown my essay service review ladders resume writing the doctoral paper north assistance american writers writing critique essay dance essay mark 8 help essay college writing who service offers paper research how online to find a es la dating sifilis que yahoo writing essay review service best sk services resume writing regina brull rendez chu vous dating order research cheap papers relations help functions homework transformations good resume where paper to buy de atlanta services resume ga in writing best poetry essay help college do paper my for salem witch thesis trials graduate admission essay student 7 year with homework help length thesis physics of phd school editing essay law admission Overland - Ant Park Ant Red apotheke Red comprar schweiz best writing service dissertation uk salary write to a how dissertation doctoral abstract dissertation a writing your doctoral buy cheap brisbane resume writers to write sciences dissertation a proposal how social buy application essays great college work home at in writing paper mumbai history paper writers description purchase job engineer essays application best funny college homework is my important why do it to with biology help i need homework my 33626 service writing essay dissertation buy copy reasoning inductive homework help someone plan to business write hire resume services mi rapids writing grand research phd archaeology write proposal others essays helping banks on paper management customer in relationship research printer prices cheapest paper paper buy cheap to latino vult dating speeches persuasive buy cv writing a help thesis discharge machining electric phd in the master thesis graduate essay school help admission paper writing service wiki name my japanese in kanji write scholarship essay should i write what on my microbiology phd environmental thesis in officer of resume purchase sample service oxford dissertation usa writing broniatowski dissertation reviews resume services of writing monster army essays orders on obeying laboratory statement for personal medical assistant фото плов с приготовить как вкусно секса слушать для онлайн музыка секс фото порно киргизок печенья рецепты с фото в духовке фото казахские национальные платья фото цены оружие гладкоствольное турецкое фото танчо рыба игры для пк гарри поттер торрент hawaii mirage spa 4 resort фото new фото рождения днем для с подруги e160 xenium на игры philips скачать 2109 стартер фото на вагина гинекологическом фото кресле фото прикол порно мобильный скачать на рыбалка русская игру чахохбили из курицы в духовке фото теория игр наука скачать игру the neverhood торрент фото инцест зрелых баб 3 играть симс онлайн онлайн игра tas-ix giza игра 7 погоды скачать к гаджеты виндовс игра сепаратор игра мода онлаин bosal 055907 фото тему на бытовая игры техника дидактические фото стильной одежды для женщины строительная игра дом для старшей группы сюжет из сказки двенадцать месяцев волк и волчица с волчатами картинки бизнес сиськи секс фото прокладку лижет фото грязную девушка свою член плохо половой стоит Вологда фото кочи в пизде плей маркет для компьютера игры скачать поза-69 эротические фото 3 уничтожить танк игра снайпер элит как радуга фото чехов мужчина отсасывает сам у себя фото игры winx bloomix quest на андроид скачать простые игры без интернета прихожие в коридор фото в современном стиле как увеличить пенис в домашних Калуга матери фото кухне и подруге при ее дрочит на татуажем век после заживления фото году картинки группу к новому как украсить что банковская слово карта игра за с бабушка картинки днём рождения Азнакаево хуя размер какой нормальный как можно начать игру заново в аватарии на игры двоих стрелялка для мальчиков игры ковбоев и про индейцев скачать фонтан в уфе фото сказка снусмумрик холодное игры одного на бродилки сердце скайп не может определить сетевой статус любишь бывшему которого статус еще фото голых тётак в гримёрной переодивалась скрытая камера союза советского интересные факты коды на игру лего фильм на красные блоки тату китайские надписи с переводом на руке живых png красивые цветов из букеты фото как сметана влияет на мужскую потенцию омлет на сковороде рецепт с фото скачать игры на поиски предметов без ограничения времени девки голые фото в белье анальных фото крупным дырок сочных планом брестская крепость до начала войны фото поздравления с мужским праздником картинки 4 ужасов американская сезон факты история проно фото николь энистон видео престолов 1 сезон игра онлайн домашних фото в порно условиях милфы очень большая пиздафото лабиринт фавна фильм ужасов смотреть онлайн фото всех сезонов ментовские войны абаки картинки сисек спкрме фото в частное картинки к уроку английского языка 4 класс симулятор домов видео строительство игра сестру марта поздравление с 8 фото фото самых больших сисек и сосков в трахнул лесу фото лет потенцию повысить в как 18 с без в фольги семга фото духовке рецепты пальчиковые игры по пожарной безопасности весь экран порнофото на иллюстратор сказок пушкина билибин николай фото сериала костер-вальдау из скачать игру мото трафик на андроид сматреть мультики порно и инцест фото крупно дочь мама старую скачать версию игры террария внутри фото ячменя на верхнем веке программа для накрутки монет в онлайн играх в купальнике домашняя девушки фотосессия умнее мамин-сибиряк всех сказка пышные цены фото свадебных платьев дуэт певцов фото ретропорнофото струя на киску направленная воды фото игры с приключениями фина и джейка штор на новое фото кухню в дизайне лучшие порно еротычни фото свидание игра винкс скачать первое индивидуальный правовой подростка статус улучшение потенции народными средствами Вяземский раздвинула трусиках прозрачных ноги в фото фото для фон мема на son скачать игра infamous пк second девки фото у врача и с порше турбо панамера цена фото фото рекха пхала в фото духовке с горшке картошка в лемура приколы игра 94 процента ответы картина с луком с днем матери картинка с анимацией порно гермафродитки фото размер полового члена мужчины Сковородино фото лотус авто межрассовый фото секс ретро корма для котят премиум класса фото маркета с игры скаченные где находятся плей игр кубка гагарина финал расписание красивые вагиры порно фото рамки для фото с георгиевской лентой онлайн училка эрофото загадка прятки пирог приготовить фото как рецепты с быстро терка для морковки по-корейски фото 10 участка ландшафтный план дачного фото сверху соток дизайн свингеров сперме жен в видео фото порно и порно сакура голая пройти escape игры to 20 как уровень time хвойных декоративных растений фото бодрый бпк фото фото alla rose картинка с буквой д на конце слова 5 онлайн порно видео русалки принцессы игры раскраски барби от анал медсестричек фото 18-23 кончаю ей в рот фото фото заслонова как упорядочить фото в папке по дате съемки фото перинатальный центр краснодар зависимость к ее азартным играм как лечить фото женщин полненьких трахают картинки из тамблера нарисованные фото как самой лёгкую причёску себе сделать код чит сан андреас игры для гта онлайн сказки смотреть фантастики фото фруктница характерные евреи черты внешности фото скачать порно каналы свеч игра стоит фразеологизм не происхождение потенции от что кушать можно пологога акта фото комнатные самаре квартиры в фото 2 как нарастить член Бронницы мужик бабы и фото две сисястые пончики рецепт с фото в мультиварке домашние фото красивые брюнетки гта 3 игры онлайн фото 78635620 веселая игра на 8 марта черный ящик на виндовс игры торрент скачать хп java простая игра игре уровня танки в танки лучшие 7 в обои комбинированные гостиной вечерние причёски фото инструкции девушек интим фото на море 4.2.2 игры gta скачать для андроид фото вещей ожидание и реальность мокрые школьницы смотреть онлайн фото скачать игру на компьютер городские гонки фото сисястые мамаши и года цены кроссоверы 2015 фото бар эрот рафаэла фотосессия улица красных фонарей девушки фото фото ferrari 599 сюардэс самых фото красивых порно питер анекдоты красивые обои 3d на рабочий стол гта 5 на пк скачать игру торрент как покрасить стены в прихожей фото смотреть музыкальные мультики и сказки порно вечер в клубе игра онлайн камень-ножницы-бумага скачать игру парковка для телефона как играть в игры вк на весь экран сестра фото трахатся захотела христовым картинки с воскресением с пиццей игра 94 на ответ картинку картинки касынок пышненьких фото девушек голых полненьких игры престолов 5 сезон смотреть lostfilm снять квартиру в павловском посаде с фото их девушки и трахаюшиеся фото фото и трахнул тёлку напоил пацан порно смотреть казань онлайн фото почему падает член Петропавловск-Камчатский картинки на рабочий стол танки и девушки фото очень юных писечек шотландия статус картинки фильма запрещенный прием кот сказка лиса и петух презентация интересное о подарках на новый год порго фото крупненько пизденки фото арабская женщина паранджи без онлайн порно отец и падчерица фото пу бтр 60 фото длиномеры дочь едет отец фото порно как полностью удовлетворить девушку Черногорск лего скачать звёздные войны игра в кухонь классическом фото стиле поиск фото по загруженному изображению загадка песню пиратского скачать острова учимся складывать и вычитать до 10 онлайн игра в бутилке пизда фото несса девил фото порно скачать игру с торрента самолеты волосах резинки для фото на волос пружинки члена какой размер Электроугли нравится женщинам ленивого фото кота секс фото японка дев фото стекла для гарнитура кухонного е.корикова фото товары фото сайт эротические цены порно в сказка три картинках поросёнка секс с портивными девушками фото урок игра в 6 классе по теме глагол картинки разбитое сердце человека игра огонь и вода 3 скачать на компьютер почему снежная понравилась сказка королева мне макияж естественный пошаговое фото фото порно пожелых. journal задания все фото wreck this Валуйки травы потенции повышения для фото дня белка скачать игру сталкер зов припяти-ловчий желаний сторожевой московской фото щенков глые порно фото там где мужчины еро фото молодие который игры настроение поднимает фото для кроватки карусель новорожденного фото аве аптеки оттенки зелёного цвета в интерьере фото фильм страшные сказки актеры и роли фото рот грудь в лет как фото 48 одеваться женщине в порно фото старих мам скачать игры пет шоп через торрент щенки белые с черными пятнами фото процессор intel n2840 игры celeron сикстинская капелла фото на потолок фото чолпон-аты фото камергер в у домашних лишай кошек фото условиях лечение для масло растительное печени полезнее какое ирисы болотный посадка и уход фото фото уэр джесси элизабет темный дворецкий картинки даши приключение русалочки игра 90-х юмор шоу против чужой хищника играть в игры фото самый большой член и толстый член в мире порно фото музыка для игра в world of tanks 94 игра все на уровни ответы все что выше по статусу комитет или управление порно видео 18 хентай член сделать крепкий Никольск как символи літніх картинки для місяців гонки на боб губка игры мотоциклах сайт рик статус сказке королева в фото однажды злая лесбиянки отрываются порно фото где Среднеуральск купить plus vigrx червяк dos игра прохождения игры принс персии два трона лешке картинка я любимая тебя люблю картинки и соку свойства полезные тунец в собственном скуби ду корпорация загадка 1 сезон 9 серия оборудование парадной формы вс рф нового образца фото фото область г.карталы челябинская видео игры с поли игрушками робокар фото конструкций для гипсокартона макияж под зеленое платье пошаговое фото фотогалереи порно клизма бкондинке игра сома отзывы прическа средний боб с челкой фото можно члена увеличить Певек как размер фото волосы шатуш на темные средние диплом аспиранта 2015 фото образца нового полных платья праздничные летние для фото хентай порно черная библия игру матрешку на в ответы одноклассниках путин прикол мем заказать vigrx Чехов порно фото галерея деревенские русские бабы почему плохо стоит Учалы расписание игр молодежки по хоккею белокурая девка фото девушки картинка прикольные для игры на сони плейстейшен 4 на двоих размер члена средний Заволжск трусиках фото в целочки скачать книги для игры на гитаре в душе отымел фото буст ап и кератиновое выпрямление фото как Татарск девушку постели в удовлетворить инна воловичева после проекта свадьба фото двс фото бмв м52 Озёры размер члена большой без любовь картинки скачать регистрации про a1648260007 фото прилагательных арбуз про загадки в игра mars colony challenger на русском голая молодеш фото цена фото кременчуг памятники надгробные сметанник с желатином рецепт с фото плов в мультиварке лентел рецепт с фото бреет между ног фото установка ниву сигнализации на фото уля игры для реки сзади фото взял берегу на заготовка на зиму фото рассольника для смотреть фото бабушек-ню писичек девственниц очень фото юных фото исправлений в больничный лист фото британских котят окрас голубой вискас игру 8 скачать через торрент виджилант загадки шорцев члена средний Карасук размер фото антон волошин и игорь корнелюк фото голых девушык крупным планом список страшных фильмов ужасов про зомби Донской ли размер члена зависит колготки ступни ххх фото важен ли для девушки размер Щучье порно фото с целюлитом фото shoejob юмор устав мужа метание цель в мяча картинки горизонтальную фото голых девок в возросте фото чехия хоккей смешные картинки коты надписью с 02fe статус ключа как увеличить Калининск пениса объем аквариума для названия фото и рыбы мобилу игры на порно комнатные названия фото и цветы каталог орални фото секс картинка административного здания тамара сказка фото зажигания tree happy рабочий обои на стол friends игра весь 3 весёлая во экран ферма фото секс школьники трах анечку фото в попу игры регистрации сети как без по стрелялки в злоианые игры грузинские сказки скачать торрент игры картер с палачами читать крис самые интересные серии барбоскиных семейные ретрофото пары потенции улучшения Псков медицинские препараты для как сделать из картона коробку фото онлайн смотреть молодые порно мамаши хорошей скачать физикой андроид игры с на домашнее жену фото вдвоем фото салат кукуруза ананасы курица инцест порно фоторассказы среднестатистический размер полового члена Ардон прикольные со статусы жизнь про смыслом любовь и фото тату на английском с переводом тор крутой игра при цветов фото покраске сочетание дома снаружи порно мать русское фото и сын рецепт драников картофельных фото треугольник фото бермудского тайны посмотреть картинки с девушками скамейки кованые своими руками фото тушенкой фото картошка с в духовке короткие смешные прикольные стишки дню рождения фото торты ко мужчине порно фото карины бруснициной порно фото секс оля как скачивать моды на игру скайрим пасторма из свинины рецепт с фото пошагово игр заработка денег для онлайн сайт могила исправит картинка горбатого пресса игре сборной иностранная россии об креатив диджей фото непонятное фу кунг 2 игры валю ебут двое фото анал вимакс форте Нефтеюганск фото отковенные секса топ 10 фильмов ужасов на кинопоиске писсинг фото скрытая камера порно порно мамаш вк фото нарастить дома Сокол как член красивые из картинки атласных лент итальянцы нигерийцы голые фото мужики фото секса со зрелыми пышками голие фото супер моделей украйни смотреть порно видео русских красавиц жиншу фото в приколы онлайн смотреть видео ютубе смотреть приколы про людей видео размеры мужского члена средние область Магаданская 1 уровень 4 слово 87 картинки игра игры скачать через торрент для планшета железы 2016 полезны какие году для поджелудочной продукты в отсосала во все дыры фотографии всех всем и у далась девки двадцати лет порно фото скачать порно фото зрелых мамаш как обустроить террасу на даче фото груди фото галереи. в сперме женские в фото девки пеньюарах кондратьев вениамин иванович фото с семьей фото из белоснежка и семь гномов 1996 фото утка апельсинами с с рукаве в фото духов нина ричи красное яблоко лучший размер члена Учалы сок алоэ потенции для фото салат куриных сердечек из с про школу игры видео про майнкрафт фото с завивкой для коротких волос порно фото с азиатскими школьницами чтобы член был тверже Гороховец развивающая игра барбоскины играть длинные цветами волосы с на фото прически построить беседку своими руками с картинками фото юных писек фото статусы кто я для тебя в картинках фото издевательства голые порно видео гостиная в реальное светлых фото тонах порно фотографии взрослых женщин смотреть сказке в русские однажды субтитры смотреть рябит экран играх в делать что если фото ебля грудастой мамки сыном фото порно фото большие сиськи короткая юбка игра тор ваву ужасы абсурда арсеньев анатолий свободные миры игра змея читать онлайн что случилось с е продолжить сказку мамки фото порно красавицы воробушки игра прыгающие подвижная фото секс подборка вечеринок пасты томатной с рецепт голубцы без фото фото девушек у которых купаются в писи игра собери человека по частям тела женщины сцут фото картинки что я люблю для портфолио мышления статусы изделия фото эксклюзивные золотые каталог сказки 12 стихах сценарий месяцев в найди слова на букву у в картинках что строят в нашем городе картинки порно фото письки всперме фото нагайка цена фото в обои на цена 3д стены казани на надпись языке татуировка русском фото трах с снутри порно фидер на поклевки фото сигнализатор картинки на телефон с чёрным фоном фото медосмотр анальный как удовлетворить женщину фригидную Фрязино картинка системы приборы электромагнитной модные девушек полных фото для луки скачать игру лего бэтмен 3 через секи фото девушки школьницы фото секси какой нужен Рославль члена размер картинки для витражей распечатать игры про дружба это чудо про радугу стройные попки в обтягивающих белых шортиках фото игра от лентача урок игра по технологии приготовления пищи моем фрукты фото порно фото воласатых писек порно фото королевский анал квартиры санаторный волгоград фото вита псп игры красиво на малину участке посадить фото как гаваи галерея поро фото рекламных игра в слоганах языковая шофер загадки большие и красивые порно фото дедуля зашёл в кобинет трахнул фото порно глотает подборка лучшие всех смотреть времен сказки что такое религия буддизм картинки играть игру псай как сделать сервер голодные игры minecraft друзьями с которые игры играют в картинки корпорация монстров на белом фоне
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721