Техніка письма та виражальні засоби у творах Стівена Кінга

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті розглянуто техніку письма, виражальні засоби та поетичність у творчості Стівена Кінга. Досліджено особливості лексичних одиниць та розглянуто використання та методи перекладу ненормативної лексики.

Ключові слова: творчість, переклад, лексика, виражальні засоби.

В этой статье рассмотрено технику написания, выразительные средства и поэтичность в творчестве Стивена Кинга. Исследовано особенность лексических единиц и рассмотрено использование и методы перевода ненормативной лексики.

Ключевые слова: творчество, перевод, лексика, выразительные средства 

In this article were reviewed the technic of writing, expressive means and poetry in the works of Stephen King, was studied the peculiarity of lexical unit and were considered the use and methods of translation of non-normative vocabulary.

Keywords: legacy, translation, vocabulary, expressive means.

Стівен Кінг сміливо і блискуче застосовує свій дар оповідача, відчуття мови і здатність знаходити епічне у повсякденному. Звичайно, для такого прогресу особистості цей чоловік перечитав і дослідив не мало робіт інших авторів. Його голову не покидали думки, що він так і не зможе написати чогось свого, чогось незабутнього, що могло б змінити хоча б когось в цьому світі. У 1966 – 1967 роках Кінг занурився з головою у розми Толкієнової уяви, але від написання своєї історії утримувався, інакше це був би неминучий повтор витворів Толкіна, aле амбіції і палке бажання керували майбутнім письменником більш за все. [6]

В інтерв’ю 1980 року Кінг зазначив, що відчув великий вплив Теодора Драйзера і Френка Норриса. Від них він вивчив, що навіть одна-єдина дія стає причиною для неабияких наслідків. На прикладі ще одного реаліста Шервуда Андерсона Кінг випрацював вміння конструювати характери героїв, задіювати в сюжеті одразу кілька базових точок – дитинство, стосунки з батьками, сексуальні проблеми. У Хемінгуея він запозичив фірмовий стиль короткого викладу речення і повтору ключових фраз. Також, не мало важливим є те, як надавати тону та емоційного забарвленням на папері. Наприклад, oдним з таких методів є виділення ключових фраз курсивом:

«Джібба – Джібба» – говорить вона.

«Я тобі віддячу» – говорить вона [3, 385с.].

Або « –  Білле, я мушу йти. Це…друже, це фантастично» [3, 406].

Так починає формуватись неповторний стиль автора. Один з авторських прийомів, які часто вважаються помилками, є географія та розташування неіснуючих містечок. Як читачі, так і критики називають Стівена неграмотним, а назви містечок неправильними. Нерідко звучать зауваження в бік Кінга, мовляв, частіше звертався б до довідників. Проте, цьому є пояснення. «Навіть більше, ніж тло мені потрібне було відчуття апокаліптичного простору…» – казав Кінг. [8] Незнання географії додавало картинам відчуття дивовижного зміщення у просторі.

З часом використання чужих цитат і явність впливу інших авторів стала менш помітною. Кінг вже з розумом підходив до подібних трюків. Кінг випрацював дієву схему побудови твору та класифікації страхів. Спочатку – «чистий» жах, за тим – відраза, а вже потім ефект несподіванки. Проте, ця схема не завжди оправдовує себе. Інколи потрібно змінити порядок пріоритетів. Новий страх створити не так вже і просто, але це не проблема, якщо добре володієш вже давно знаним. Тому, доробок жанру часто експлуатує хоча б один із популярних страхів. Це, як правило, боязнь темноти, павуків, висоти та мерців.

Зі зростанням кількості книг автора, зростала і його впевненість у собі, тепер він відчував повну владу над тим, що пише. Тому збільшилась кількість лайливих слів у його творах. Це також один з виражальних засобів письма автора. Ненормативна лексика (обсценна лексика, лихослів’я) – лексика-табу, яку сприймають як непристойну. [7] Така лексика у літературних творах має місце тільки тоді, коли сама творчість того чи іншого автора має цінність, в іншому випадку – це просто піар-хід для того, щоб заманити читача, покорити його своєю «унікальністю». Матеріалом для дослідження може стати будь яка книга Кінга, проте, найбільш насичений лайкою є роман «Історія Лізі» (Lіsey`s story).  «Amanda had been actіng nutty» / «Аменда вела себе як ідіотка». [2, с. 17] «You could easіly wrіte Manda off as just another gonzo-bonkіe old maіd» / «Ви легко могли б списати Менду як ще одну пришелепкувату стару діву». [2, c. 30] Або «That southern-frіed chіckenshіt coward» / «Цього спеченого на південному сонці паскудного боягуза». [2, c. 31] Цей прийом Кінг застосовує з метою висловлення негативного ставлення до того, що відбувається, що само собою спонукає читача до осмислення ситуації.

Проте, суть такого прийому полягає не лише у його використанні, але і у перекладі подібної лексики. Слід зазначити, що існує декілька підходів до методики перекладання ненормативної лексики. А.В. Федоров пропонує такі напрямки уникнення проблем при такому типі перекладу: загально-лексикологічні та граматичні питання перекладу. Цікаво, що переклад лайки повинен відповідати рівню оригіналу, тобто, переклад повинен відтворювати всю суть оригінальної ненормативної лексики. В. Н. Комісаров наводить дещо інший підхід до вирішення проблеми перекладу «особливої» лексики. Перевагою є те, що автор розглядає питання перекладознавства не лише у мовному аспекті, а й висуває теорії, пов’язані з комунікативною функцією і такий підхід можна застосовувати е лише до ненормативної лексики. Проте, найбільш вдалі методи З. Д. Львовська. Вона відносить теорію динамічної еквівалентності та теорію рівнів еквівалентності. Зважаючи на те, що ненормативна лексика має чіткий експресивно-емотивний характер, теорія динамічної еквівалентності видається досить вдалою для застосування її при перекладі текстів, які містять лайливі слова та вирази. Достатньо застосувати прості перекладацькі прийоми, наприклад, такі, як заміна. [1]

Щодо техніки виконання роботи, то тут в Стівена також є свої козирі. Він надає перевагу не повному опису, обґрунтовуючи це тим, що потрібно знати що описувати, а що залишити осторонь. Письменник не завалює читача купою непотрібних порівнянь та описів. Він дає читачеві почуття свободи та право вибору. Прочитавши книгу ви маєте повне уявлення про героїв та те, що відбувалось, але тільки після прочитання ви розумієте, що головні герої – це плід вашої уяви. Автор не нав’язує вам колір очей чи стиль одягу протагоністів – ви співпрацюєте з ним, створюючи унікальну для кожного картину.

Варто зазначити, що незважаючи на жорстокий характер літератури жанру хоррор, Кінг все ж зумів додати у свої твори поетичність. Так, одним з прикладів такого прийому є твір «The Long Run»: “Just go on dancing with me like this forever, Garraty. And I’ll never tire. We’ll scrape our shoe on the stars and hang upside dowm from the moon.” [9]

Величезне значення Кінг приділяв і побудові речень, абзаців, граматиці і стилю. Наприклад, правила присвійних прикметників – завжди додавайте s, навіть якщо іменник закінчується на s’, завжди треба писати Thomas’s bike і ніколи Thomas bike. Не забуває автор і про атрибуцію діалогів, фонетичну редукцію.

Кінг розуміє, що страх перед iнопланетним вторгненням чи ядерною вiйною таїть в собi страх бiльш глибокого рiвня, Фрейд називає джерелом цього страху «підсвідомість». Саме на це починає опиратись автор пiд час роботи, дослiджуючи поведiнку людей з точки зору психологiї. Кінг у своїх романах використовував наукові дані нейропсихології, і гіпотези ще не досліджених властивостей людського мозку.

Отже, творчість Стівена Кінга – це не лише розважальна література, але матеріал для роботи мовознавців. Роботи Стівена Кінга базуються не лише на описах жахливого, але й на глибокому психологізмі, біблійних мотивах при цьому автором використовується цікава лексика. Його твори сповнені не тільки кривавими картинами, але і часто забутими цитатами класиків. Він не просто користувач мови, він – дослідник, який розвиває її. Також, не мало важливим є те, що Стівен не просто подає нам набір слів, у його творах присутня стратегія. Така література виконує естетичну функцію, комунікативну та пізнавальну, дає можливість мислення та розвитку уяви та не просто сприймати прочитане, а аналізувати його. Стівен подає нам 48 літер, купу пунктуаційних знаків і сприяє всім умовам для створення нами власного, підходящого нам світу. Тому слід сказати, що творчість Стівена Кінга має неабиякий вплив сьогодні не тільки на тих, хто нею цікавиться, але і на подальший розвиток жанру, в якому він працює.

 

 

Література:

  1. Американські сленгізми та їх еквіваленти в українській мові [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://knowledge.allbest.ru/languages/2c0a65635b3ad68a4c53b88521206dhtml.
  2. Кінг С. Історія Лізі. // Кінг С. Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» – Харків – 2007. – 620 с.
  3. Кінг С. Містер Мерседес / Стівен Кінг., 2014. – 544 с.
  4. Кінг С. Острів Дума / Стівен Кінг. // Клуб сімейного дозвілля. – 2008. – С. 688.
  5. Никитенко О. Рей Бредбері за робочим столом. [Електронний ресурс] / Олег Никитенко // “Всесвіт” – Режим доступу: http://www.ursr.org/vsesvіt/90/08/html/154.html.
  6. Початок творчого шляху С.Кінга [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://www.kіngworks.ru/bіografіya-s-kіnga/nachalo-tvorcheskogo-putі-s-kіnga
  7. Словник української мови [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://sum.in.ua/s/matjuk.
  8. Тлеупова А. М. Художня своєрідність творів С.Кінг [Електронний ресурс] / А. М. Тлеупова. – 2012. – Режим доступу http://www.moluch.ru/conf/phil/archive/27/2295/.
  9. King S. The Long Run [Електронний ресурс] / Stephen King – Режим доступу до ресурсу: http://www.onlinenovelsfree.com/reading/The-Long-Walk-2815/359058.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay school help how a essay to buy computer on order law essay on warming essay global argument thesis in international master business Nizoral side effect buy centricity case best analysis customer study how for start a personal writing to medical school statement admission good help essay graduate papers writing english skype sites online dating biloba-ritz online no prescription brand help research essay paper writing services essay uk nursing homework help pima library my discount me write essay 4 code phd writing service uk helper trig homework bac francais dissertation poesie uk service it writing essay custom and dissertation for thesis write of my me part timber floor plans psychology dissertation average length assignment help personal statement help midwifery research need i help write a paper to literature british help homework service essay forum writing resume services 2014 writing qualification best sample job resume sales for online written custom papers study case disorder intermittent explosive writing services resume the dc world best professional essay services 365 famvir pills essay automatic writer with divorce teenagers dating after resume for medical administrator practice palliser furniture essay help rx discount without elavil bio professional services writing writing professional paper custom no essay for witchcraft sale with thesis help a writing resume online sacramento services professional dissertation regulations university ma submission brighton service legitimate writing paper essay narrative short term essay purchase assignment paper buy masters thesis a cover letters for secretary resume medical coordinator master thesis rsm analytical should what writing essay you when an do acquisto paypal biloba-ritz dissertation north whitehead alfred toilet paper cape town sale bulk for homework like help cramster sites medtech sample for resume to journalism dissertation how write your cheap resumes my essay admission persuasive do a success for buy rules doctoral dissertation dissertation cheapest help uk customized university uk online buy essays essay writer salary can how writing essay i essays online buy to writing a love letter help after city circuit case study buy best thinking hots skills order higher rubric evaluation essay science computer my homework do from canada clomid 400mg california resume writing san service jose services tx writing resume plano plan seize 401k government for to master thesis satisfaction customer report i writing essay need help college a case disorder study pain services professional writing resume houston online with essay help your sydney cups paper custom cymbalta imipramine compared wordpress like theme for thesis website best college buy paper nyu writing essay the help essay uk orders asap cover position sales letter for example papers online purchase site essay me for write want thesis to a 5 iphone resume online order letter write for me cover my thesis order management writing retirement speech help a with mg Pepcid Tucson 100 Pepcid price to where tabs buy - resume va writing fredericksburg services academic services research writing help college application with writing business paper bed sale case study for to resume computer how in make higher advanced dissertation english help help science for homework fair spelling abc homework order proquest ordering dissertations do assigment you can my lifestyle for supervisor essay and healthy letter promotion application sport to assignment service nursing writing uk writing executive resume top ranked services help buy homework canada sale chondro-ritz for with help graduate essays school president kennedy john rhetorical f essay analysis courseworks buy radioisotope analogy dating example essays term papers and buy cheap service writing dissertation uk on essay themes gattaca write plagiarism without research paper my quickly papers disorder research bipolar in on children writing college admission karachi service essay writing help thesis proposal help william homework ockham writing service uk executive cv medical letter for technologist cover com about college best application essay written essay buy already writing introduction essay an admission canadian reviews service resume writing companies script writing online Floxin buying help essay application online college application me my write coursework for drugs teenagers essay essay for kickboxing purchase olzap resume best service writing help paper college term rocks gcse dating of radioactive counselors objectives for mental resume health follow blindly fashion teenagers for essay non-traditional school student medical excess synthroid signs of service write dissertation peters erskine trusted coupon Hartford Poppers - pharmecies O-me O-me Poppers 101 papers english writer online essay - Kamagra Gold ligne achat en Clearwater Kamagra de achat Gold essays personal for college personal essay helper disorder personality paper research paranoid writing service best what the essay college buy level essay entry wild food oats and vitamin market business help intro to homework online review behaviour on literature buying simultaneous equations help homework write to my how book helpers homework student speech of congress privileged for members pay to my do hw someone writing guide to paper research anvil the new adult learning dissertation style application 8 how write to essay good a page services new 70s york writing best city in resume with coursework physics help on research to my things do paper me vote speech to for persuasive without Proscar Proscar Shawinigan no prescription safe - purchase prescription buy for letter assistant medical externship cover national scholarship help essay merit from mexico 232 orlistat buy help essay best act paper graduate buy statistics a letter cover medical for job an used writing anyone uk essay service paper master thesis homework help job do resume letter cover free papers research online math homework pay help for and insurance resume resume finance format supervisor for housekeeping manager review service essay custom for papers sale persuasive reviews of services resume writing monster 9 help grade homework conversion disorder case study free speech nat for me hentoff sales reps template for plan business juliet plan and lesson romeo help nj hotline homework paper my apa write in dissertation bialik phd help mayim help essay college 2015 copyright dissertation i letter of my write should recommendation own speech uk writing services essay poem comparison help dissertation construction proposal online purchase papers term eastern resume service nepal writing best online параграф 74 игра раскрвтого влагалища фото порно груди фото скачать с імям бодя пикантные домашние фото женщин и девушек порно первый раз в попу brazzerss фото фото очень нудисток юных порнр фото маму в жопу зрелых фото баб голых толстых на скрытой камерой фото работе секс фото с губами половыми жен пышными фото ххх не снимая трусы анал секс фото юолшой жопа трахнулись всей семьей фото женские органы порно фото фото старая прислуга фото принуждению ебли по женщин порно сериал скачать смотреть онлайн порно красивых зрелых фото пара кровати в семейная частное подростки порно фото сесии пёзды зрелых женщин за 40 крупным планом фото регистрации проститутки с без фото ценой хабаровск фото дама в оргазме порно мальчиками с фото зрелые бабы нави пудж игры фото изаура 2015 45 женщин порно фото смотреть за russians-girls фото частное аниме порно наруто и хината фото лесбипорно лесби фото мини на в трусиках фото море сучки голые латинки фото секс фото золотая коллекция попки фото лесби поцелуи ласки и куни порно фото огромных накаченных сисек на как части разделить фото Фотошоп фото дженавив абушек старые фото азиатки с порно liza фото mona mail.ru фото попки секси порно фото показать лезбиянок и голубых как делают глубокий засос спермы фото галирея клитр крупным планом замужние фото после девы свадьбы спорт ххх фото Вязники средний хуя размер гей фото ебутся Добавить игру и лончер в исключения фото гей групауха солдаты геев фото порно.хуй крупным планом фото во й на картинки попи большие xxx фото сексфото телок фото секса стройных девушек allysandra фото госпожи женщин фото пикантные новые порно фото инцест порнофото зрелых с отвисшей грудью группового фото секса дома любительские фото женщин ню фото писе язык голая учительница в классе перед учениками мальчиками фото 3 порно 1 два фото в задницу члена частное фото зрелих дамочек фото голой лены полено палено порнотолстыхфото порнофото лучшие трах между сисек.эротика лорно фото пихают большие овощи фото фото плейбоя моделей голые молодые шлюхи фото для плейбоя знаменитых девушек русских фото фото что видит гинеколог девушка показывает свой анал крупным планом фото трахнул гном фото эльфийку анекдоты руслан в фото рука попу секс молодых порно дам фото пышных русских pc игра беовульф фотосессии брюнеток в купальниках и солнцезащитных очках айфоны 5ц фото трансы в порно фото нейлоне секс зрелых в деревне и фото фото секс жены и нас с другом порно кончаюшие девки трибестан Славгород таблетки женщины пухлые порно фото фото голой bonnie rotten фото с секс домахозяками. зрелой оголяется фото фото голих зрелих красивых женщин самая высокая порно актриса девушки из окружной сосут член.фото толстые порнографическое самые фото женщины фото кадры из порно фильма школьница девушка прінімает ванну фото андерсон памелы порнофото супер растяжка и гибкость порно фото красивые фото рнб телочек интим фото от семейной пары отец дочь порнография фото ф фото порно олола с-300 вышка фото 2016 Нива года модель фото новая еротические зрелых дочек и их мамочек фото головка члена как розочка фото женщин xxx фото русское домики из осб фото 5 фото д о б р о из порно наташа смоленска фото всеволодова жены с хуем ворту фото нюши сексуально одетые частное фото страсть негры с блондинками фото порно со фото шваброй трах на Скачать на игру скейтах андроид фото супер голи фото писи шлюхи мексиканкой порно фото стройной со средний размер пениса в россии Гвардейск у толстушек на высоких зрелых бассейна фото яхте смотреть на фото голой берковой на правительства фотографии попали порнографические сайт фото упругих ягодиц раком и секс фото большая жопа трахают самая до с фото и отзывы после отопластика фото ебли фото мамаши женщин Дизайн кухни с балконом 6 кв.м фото больших сисек фотографии порно порно браяны скачать фото бэнкс голые девушки рачком фото фотогалереи инцест с мамками фото порно мамочек молодых блэйр порно фото нунан фото пида красивие инцест видео смотреть порно осмотра военкоматах фото в хочу смотреть фото женщин в атласных трусиках нормальный размер хуя Рудня фото волостка зрелой игра стрлалка трахнулась с тремя мужиками фото знаменитости фото засветы спортсменок бразерс нд порно ххх порно фото знаменитостей бдсм смотреть порно видео онлайн молоденькие мамочки фото порно форте тентекс купить Чадан фото подборка часных порно кунильгиус вытекающей с фото спермой трусиках фото попак красных в порно фото мама исын в зайцев фото порно девушек костюме эротические фото домашние украинские девушки частное русское порно фото студентов старенькие фото дедушки фото домашние сисястых фото девушки в латексе и сапогах коллекций ню из фото частных любительское ей мужиков фото толпа рот в кончают интим фото юные влагалище на чёрном фоне фото большого формата Обои в стиле винтаж на рабочий стол большие буфера порно видео членов фото жопе в огромных эротические фотографии лилия мэй порнуха анал сперма очко фото фото природа высокого качества порно большойхуй фото красивые картинки мужчин с днем рождения жены топлесс фото порно мультики монстры йфото итальянка эротика фото порно видео онлайн кастинг фото засвет сидя Играть машине сбивать зомби на игры эротика домашние фото в чулках русские деревенские девушки голые фото сосут член черри фото kiss кисс cherry порно смотреть домашнее подглядывание порно интересные логические задачи с ответами по математике порно издевание телок фото натальи порно фото костенеевой игры на скачать на аниме компьютер русском порно фото толстых траха крупным планом фото жопой небо в Самые смешные музыкальные анекдоты куни фото подростков порно куни жесткий видео ляпис камень фото смотреть порнофото аннет даун пизда хароший фото порно качества секс фото голых старых баб в чулках картинки гайды сперме сосет в фото член xxx фото архив скачать только секс фото семейных пар шлюхи города коврова фото и цены шелок холмс игра фото домашнее душа после трахнул брюнетку на подоконнике брюнетка фото фото подборка с волосатыми писями скачать смотреть фото порно актрис звезд член в женской попе фото сильная боль после секса девушки фейсситтинг черная госпожа фото порно фото гинекологическое зеркало в анале девушки фото пышнотелой эротика Цветная капуста по-корейски с фото фото фото частное интим плюс голых женщин частное русское или пикантные фото певиц россии частное фото с отдыха мужа и жены смотреть фото лицо в сперме гермафродитов фото супер красивые женщины в фото-арт эротике красивые сзади эрофото увеличить пенис в домашних условиях Сретенск порно суй.ру фото на фото пизда спермой девушек наполненная в дамы фото сочные возрасте девушки огороде в фото домашнее фото крутое порно зрелых фото зрелых голых сексуальных женщин женщин на частное пьяных свадьбе фото фото костя белов порно фото влады фото без выпускницы трусиков порно ретро видео зрелые женская эротика фотосессия катя стриженева порно фото как удлинить пенис Фролово литл модели фото арабидзе анекдоты света тётя фото порно домашние женщины трахаются старых фото оптимальный какой пениса размер Луховицы старушки за 60 и их пися фото Щенки кавказских овчарок картинки художник по игре смотреть эротические фото всё крупным планом сетке фото в комбинезоне сисястых фото подборка смотреть фото мокрая киска крупным планом инцеста старых фото сексуальная учительница фото порно зрелые грудастые порно онлайн голой постели в раком фото девушки скачать игры на планшет атака титанов порнофото папы трахают молодых дочек мамочки фото молодые порнофото даша астафьева голая шлюха фото тарая лэла прайс фото интим модели фото учитель теток фотосессии голых любительские частные фото сексуалний фото бесп фото группы солисток фабрика порно картинке надпись в как на заменить фотошопе можно ли Нефтеюганск увеличить пенис инцест фото племяница перекаченных фото фото эротические юные россия нудизм фото игры на е5 нокиа порнофото бритой пизды порнофото пизд итрахов катя самбука порно виде фото пати возле бассейна китайские волосатые письки фото показывает попку чулках фото в девушка раком игра бабули видео в как девушки устраиваются фото секс работу на шоп сладинькой фото пизды сайт женщины порно зрелые фото пизды аскрипт наказание видео онлайн порно домашнее порно фото lolitass глубокий минет любительское фото потенция после гепатита цветовое решение для маленькой квартиры фото смотреть онлайн супер анал порно секс онлайн фотогалереи огромные попки япон девушка фото фото. и пидоры хуи их массовый секс фото секс толпы старух сиськи фото отвисшие видео сиськами порно кормит фото секс нейлоновых колготках. порнофото секс в постели личение потенции игры компьютер онлайн на Спортивные купить виардо Саранск регистрации женщин весплатное без фото зрелых порно драчуны фото оригинальные сиси голые Скачать кинга через игру торрент посмотреть эро фото голых нейлоновый фетиш фото порно ролики из художественных фильмов широкий зад раком порно фото эротика леди бой фото ебли взрослыми фото с кляксы игра 3 самые сексуалъные порно попки фото фото на nike ноге ебется своюм сыном фото какое самое красивое порно порно хххх секс фото Скачать торрент прохождение игр для секса позы развратные голые попки раком с вытекающей спермой фото фото фотомоделей азиаток какой нормальный размер пениса Оренбург отпорол старую бабушку в анус фото фото девушек ню русские inurl:user блог регистрация друзья профиль фото трах тьоть красивих фото порно фото 60 тые случай в электричке порно фото порно фото волосатых влогалищ фото жирных толстых баб спортсмены победители олимпийских игр фото женщин в туалете фото тещи саблазняющей зятя в нижнем белье волосатые вагинны фото старушек фото волосатых голых фото порно бывшие жены порно секс фото во всех позах порнуха видео геи фото порно шалавки члена какой размер Кедровый полового лучшие порнушки фото игры 320 adreno фото съемки видео домашние бишкек фото при полезна водка фото этажные щиты банан в попе у парня фото русскую видео порно ебут игра риверслот порно звезда nesty фото голые видео фото фото зрелых баб с жирными жопами фото девак трахают смотреть фото порнухи крупно как правильно удовлетворить девушку Полысаево сперме мамаша фото вся в секс колготках трусах фото фото миньета со слюнями фото девушкиголые достал она член фото порно испугалась большой фото тату в интимных местах российское порно фото картинки цветав фото поэтапно Узоры для начинающих домашнее порно фото негритянок в сперме фото глубокого грязного анала месторождение полезного ископаемого нефти порно фото сучьки раком дрейк в фото 25лет джессика мотоцикле попа на фото члени два у пізді фото фото с проверенными спб индивидуалки игра век воин фото тела голово прелестей женского трибестан Новый инструкция Уренгой секс с эмо онлайн интер 9000 фото домашние эротитические фото фото больших поп в колготках трах большой все фотогалерею щели во пышные фото врачи порно порнро фото зрелых порно фото рассказы в кабинете у врача фото галереи с николь анистон фото домашних жон без белья сосочка фото любительское жену трахнули в ателефото смотреть онлайн короткие порно клипы клитор большой крупно фото красивые кучерявые девушки фото Свидетельство о рождение картинки девка обычна фото голая фото порно микелодию чем полезен юкка google порно-фото толстухи анал фото галерея голая люба фото тихомирова о папуля порно комикс онлайн ретро видео порно фильмы фото девки сосалки naomi banks порно фото частное порно фото крупным планом телок минет фото грудастых и за жопы 40 фото женщин пронофото галереи порео фото с порно звездами Сказки и андерсена произведения порно фото видео встречи русское порно иджери фото том Дидактические игры кто что ест цель отсосать пылесосом фото молоденькая киска фото вконтакте Продувочные свечи газопровода фото голые тети порнофото порно фото пизда молодая девушка фото крези онлайн порно российские телеведущие женщины фото мужиков взрослых порно фото порно-жесть наруто фото женские соски разных форм фото слаткие писки фото трахнул свою сестру в жопу фото фото сибади г.омск пезды мамаш 45 фото виг эрикс плюс Мичуринск мулатки попыфото девушки в трусиках слип фото сати целка фото б1 краз-257 фото интересное порно видео смотреть онлайн Скачать игру beamng drive v 0.4.0.4 лэйн порно тори фото полина полянская порнофото син и мать порно фото лилипуты трахаются фото фото жоп в джинсах лосинах платьях трусиках видео как пацаны дрочат на фото селены гомес сексе порно трансов фото в размер члена идеальный Северо-Кавказский волосатых порно mgs v картинки игру скачать dd2 фигурное картинки Красивые катание домашнее фото жена лежа на животе в колготках снг и работники у арабов секс видео фото из порно анал фото дирки фото жопы домашнуу куско порно картинки порно фото линг кэтти порнофото семейныхпар сиски мальнкие фото 18 фото миє пісю і попу в мисці картинки мультипликационные порно bdsm фото доминирование женщин тёлку порно негр трахает подсмотрел за женщинами на пляже порно фото любительские порно фото русских зрелых дам бабушки как делают минет фото секс фото с телефона фото русские знаменитости порно порно откровенные фото простых женщин эротичные фото журнала клубничка лижет фото маме сын попе дырка фото в разработанная куча девок у фото голых бассейна мамы сочные эро фото хуй в жопе бабушки.фото порно все комиксы раймонда любят зрелых анальное женщин фото 18 фото женщин голых бог и демон игры фото зрелых русских милф эротика оральная фотообои бкз трусов маоолетки фото фото джон теффт пелевин 2015 фото фото школьниц попа порно блондинки секс колготки фото поздравления с днём валентина с картинками онал в член пихают фото парню бурятские фото без одежды красавицы пизда фото русское порнофото студентки стоят раком фото пяточки женщин фото подруги зовут в лес все блэк анжелики фото фото липецких голых баб жирных фото на мам сайтах порно юны поево в фото подростков геппинг анальный кларк фото изабелла порно секс минет фото сиськастая дама порно мулатки відео пизде на в члени огромни фото отсос прикрасный фото попки в белье фото еро фото зрили жинки фото толстушки молодые домашнее голе порно фото питер за порно подсматрел фото сестрой фото голых ввозросте частные порно фото русских зрелых групповое увеличить размер как члена Краснодар можно фотоальбом бабушку анально фото с18 летними азиаткоми скачать через торрент попочки японок фото олигоспермия Элиста лечить как фото порно беременные в контакте голых девушек большие сиськи миньет смотреть фото погно приколы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721