ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Д. Е. ГІЛЛАРД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Балагур О. А

 ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Д. Е. ГІЛЛАРД

 

Анотація: стаття присвячена тематичному аналізу політичного дискурсу першої жінки прем’єр-міністра Австралії Джулії Ейлін Гіллард  за період 2010-2013 рр, що полягає у аналізі термінологічної наповненості промов.

Ключові слова: промова, політичний дискурс, лексичні одиниці, тематичний критерій, аналіз.

Annotation: the article is devoted to the analysis of themes of the political discourse of the first female Prime minister of Australia Julia Eileen Gillard during the period 2010-2013. It deals with the analysis of the terminology of speeches.

Key words: speech, political discourse, political terms, lexical units, thematic criteria, analysis.

Важливим компонентом політичного дискурсу є політична промова – це публічний виступ, який є ефективним засобом для одержання визнання та демонстрації лідерства. Політична промова є одним із ключових механізмів передачі інформації та впливу на аудиторію, а також найпотужнішим інструментом інформування та переконання великої групи людей.

Об’єктом дослідження є п’ять промов Джулії Ейлін Гіллард  за період 2010-2013 років.

Актуальність полягає в необхідності вивчення лексичних та стилістичних маркерів політичних промов.

Метою дослідження є тематичний аналіз політичних промов першої жінки прем’єр-міністра Австралії Джулії Ейлін Гіллард за період 2010-2013 років, що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи.

Внаслідок аналізу промов вдалося виокремити основні лексико-стилістичні ознаки промов Джулії Гіллард  та визначили їх структурні особливості.

Публічний виступ безпосередньо пов’язаний із темою. У своїх промовах Гіллард фокусує увагу на важливих темах, підіймає гострі питання, які хвилюють жителів Австралії. Оскільки Джулія представниця лейбористської партії, у її промовах переважають такі теми, як свобода та рівність (особливо рівність жінок), соціальні проблеми, економічні питання, політичні питання, освіта, збереження навколишнього середовища (таблиця 1).

Левова частка тем Джулії Гіллард припадає на свободу та рівність жінок, їх визнання у власній країні та боротьба із сексизмом на державному рівні. Гіллард переймається соціальними проблемами та забезпеченням громадян її країни усіма соціальними благами та рівними можливостями. Перша жінка прем’єр-міністр є яскравим прикладом демократії та боротьби за рівність і свободу.

 

Таблиця 1

Поділ лексичних одиниць за тематикою

Тема Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Свобода та рівність 65 21,4%
Освіта 32 10,3%
Суспільство 60 19,3%
Економічні питання 58 18,7%
Тероризм та війна 31 10%
Політичні питання 63 20,3%
Всього 310 100%

 

Важливою темою промов Джулії Гіллард є тема свободи та рівності – 21,4%. На основі аналізу п’яти промов ми підрахували, що слово equal вживалося 23 рази, а слово fairness – 35 разів. Група ліберальної лексики політичного дискурсу прем’єр-міністра Гіллард налічує 65 лексичних одиниць. До таких лексичних одиниць належать: equality, civil liberties, kindness, fairness, human rights, peace, transparency, asylum, dignity, та інші. Крім того варто зазначити, що 80% лексики цієї тематики належить рівності жінок із чоловіками. Гіллард неодноразово наголошує про нерівність та сексизм, обіцяючи змінити ситуацію ставлення до жінок в Австралії.

Прем’єр-міністра обурила поведінка лідера опозиції, що постійно словесно ображає жінок:

Let’s go through the Opposition Leader’s repulsive double standards, repulsive double standards when it comes to misogyny and sexism [1]. Гіллард наголошує на «подвійних стандартах», які стосуються принизливого ставлення до жінки та сексизму. Промова «Misogyny Speech», що була проголошена в жовтні 2012, викликала хвилю підтримки Джулії Гіллард стосовно підняття цієї теми.

And then of course, I was offended too by the sexism, by the misogyny of the Leader of the Opposition catcalling across this table at me as I sit here as Prime Minister [1]. Гіллард підтримує та розуміє жінок, адже й сама зустріла протести у свій бік від лідера опозиції стосовно того, що прем’єр-міністр – жінка.

Наступною темою промов Джулії Гіллард є політична сфера, яка налічує 63 лексичні одиниці (20,3%). Ця тема включає такі підвиди як політичні діячі (President Obama, Putin, Martin Ferguson, Kevin Rudd тощо), посади та власні назви (President, Prime Minister, Secretary, Australia, the United States, Legal Services Corporation, Senator, the Treasurer тощо), назви політичних партій та загальна політична лексика (international coalition, political transition, Congress, Senate, Labor Party, the Democrats, the Republicans, political system тощо).

У першій промові на посаді прем’єр-міністра Гіллард (Julia Gillard’s acceptance speech) вона говорить про незавершені справи попереднього керівництва:

I take my fair share of responsibility for the Rudd Government’s record, for our important achievements and for errors made. I know the Rudd Government did not do all it said it would do. And at times, it went off track [2].

За часів керування парламентом Кевіна Рудда було зроблено багато помилок, проте Джуліа не наголошувала на них. Більше того, вона нагадала перемоги її колишнього опонента.

Із політичною темою перегукуються й тема суспільства та економіки Автралії.  Ці сфери в середньому налічують 60 лексичних одиниць, маючи загалом більше 19% від загальної кількості лексем.

Тема економіки та економічних питань включає такі лексичні одиниці як stability, financial contribution, infrastructure, balanced budget, incomes, crisis, lower taxes, surplus, founding, export, financial industry [2, 3, 4] тощо.

У промові прем’єр-міністра Автралії 21 червня 2013 року (Speech to Margaret Whitlam Annual Dinner) Гіллард наголошує на значному зростанню економічного розвитку держави, який повністю занепав після Великої депресії.

And I seek that consideration and support as we emerge from the biggest financial crisis the world has faced since the Great Depression, with the lowest debt, amongst the lowest unemployment rates and the highest growth of the world’s economies [4].

Важливою темою усіх промов Джулії Гіллард є соціальна сфера. Оскільки прем’єр-міністр – поборник свободи, рівності та прав, ця тематика показує її як політичну діячку, лідера найкраще. Тема включає слова таких важливих сфер як суспільство, охоронна здоров’я, збереження навколишнього середовища, рівень життя: leadership, to contribute, standard of living, middleclass, health care, displaced job, undercut wages, health insurance, renewable power, climate change [1,3,5]тощо.

Джулія Гіллард у своїй діяльності керувалася принципами захисту навколишнього середовища.

It is my intention to lead a Government that does more to harness the wind and the sun and the new emerging technologies.I will do this because I believe in climate change. I believe human beings contribute to climate change [5]. Гіллард переконана, що потрібно впливати на наслідки глобального потепління шляхом використання альтернативних джерел енергії, на приклад, сонця і вітру.

Джулія Гіллард активно підтримує соціальну сферу та вдячна працівникам, власникам малого та середнього бізнесів за важку працю.

This is an achievement we should be proud of – the working people, employers, employees, the trade unions, the small and big businesses, the employer associations who all made this possible [3]. Вона називає «досягненням» сконсолідовану роботу профспілок та асоціації працевлаштування.

Тема освіти, що налічує загалом 32 лексичні одиниці (10,3%), виявилася також важливою для представниці лейбористської партії. Джулія Гіллард – прихильниця підтримки освіти та чисельних освітніх програм, саме тому у промовах можна зустріти такі слова та вирази як: teacher, scientist, college, students, school, scholarship, education reforms [2,4,5] тощо.

У інавгураційній промові Гіллард запевнила людей, що освітня тема посідає чи не найперше місце у списку змін держави.

It is my intention to lead a Government that uses that spirit and that will to do even more to harness the talents of all of our people. To do even more to make sure that every child gets a fair go in life and a great education [1]. Лише підтримка талантів урядом забезпечить процвітання майбутнього. Кожна дитина заслуговує на якісну освіту.

Тема тероризму та війни включає найменшу кількість лексичних одиниць – лише 10%. Це пояснюється тим, що  Гіллард кинула усі сили на подолання нагальних соціальних проблем, вирішення яких постійно відкладалося у довгий ящик. Однак, у своїй промові перед конгресом США (Prime Minister Julia Gillard addressed the Congress of the United States in Washington) прем’єр-міністр Австралії чітко пояснила позиції своєї країни. Автралія та США – союзники і вони пишаються цим.

Under attack in the Pacific, we fought together. Side by side, step by bloody step. And while it was Australian soldiers at Milne Bay who gave the Allies our first victory on land in the Pacific War, it was American sailors at the Battle of the Coral Sea who destroyed the fear of an invasion of Australia [3]. Бої на Тихому океані та битва американських моряків на Коральському морі зблизила союзників ще дужче.

У промовах Джулії Гіллард зустрічаються ще такі слова, що відносяться до цієї теми: troops, alliances, soldiers in Afghanistan, grieving families, victory, treaty, conflict, funeral [1,2,3] тощо.

Отже, промови Джулії Ейлін Гіллард націлені на аудиторію різного віку, аудиторію з різними категоріями потреб, тому різниться й тематика. Головними темами її промов залишаються такі глобальні проблеми як свобода та рівність жінок, економічні питання, політичні питання, проблеми освіти та суспільні проблеми, можливі способи боротьби з  ними, тероризм та війна. Прем’єр-міністр Австралії обережно акумулює потрібними словами стосовного  кожної теми, вона не відходить від теми, та чітко переходить від одного питання до іншого всередині певної теми.

Перспектива подальших досліджень полягає в ґрунтовному контент-вивченні промов жінок-лідерів, що дасть змогу проаналізувати пріоритетні теми, на які опираються політичні діячки.

 

Список використаних джерел

1. Gillard J. Misogyny speech [Електронний ресурс] /Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=SOPsxpMzYw4.

2. Gillard J. Acceptance speech [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://www.theaustralian.com.au/news/edited-transcript-of-julia-gillards-acceptance-speech/news-story/5cc8e65950b9e0d407ffe397dc96a010

3.Gillard J. Prime Minister Julia Gillard addressed the Congress of the United States in Washington [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://latimesblogs.latimes.com/washington/2011/03/julia-gillard-australia-prime-minister-speech-to-u-s-congress-.html

4. Gillard J. Speech to Margaret Whitlam Annual Dinner [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-19428

5. Gillard J. Julia Gillard’s first speech after losing leadership [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://www.abc.net.au/7.30/content/2013/s3790474.htm

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

questions essay grade prompts wao writing 3rd oscar journal homework government live 7 24 help non buy plagiarized essay help gatsby great essay Station 100 College buy Herbolax Herbolax online discount 1103 - ireland help dissertation write do must homework why essay i my disorder generalized essay anxiety on dissertation asa citation unpublished dissertation a a write to how for proposal sale copyright for free paper research assignment download free thesis and writing dissertation cheap printing papers divorce online buying a paper term online best services resume writing ranked 10 dosage mg persantine 40 essays media on and disorders eating the essay gre issue reviews sites essay writing dating sapino brincar de online professional services resume engineering writing custom uk essay best need too i home online my do work online find zürich dissertation homework help global studies writings custom plagiarism wedding a at speeches order sketch medical school for autobiographical rediger en histoire dissertation comment une price Azulfidine Vaughan order percription low 400 - mg no Azulfidine cover sample letter engineer design mechanical for on consumer dissertation buying behaviour resume writing reviews timesjobs service dissertation writing master's a pharmacy Hytrin order without - Hytrin 40mg indian cheapest mail Corona prescription personal for sales executive statement predicate homework help write online papers service writing efficient custom case example personality disorder narcissistic study while written high hilarious essay 1 paper term storage long fta dna articles buy negative on essay essay order of an logical in enforceable to be be must writing any assignment order essay a is time what analytical on essay sbec-texes buy rolling online papers uk for personal uk statement college social with help studies homework buy phd a dissertation hiring editor homework primary help greece gods paying do paper to my research someone help writing ethics with help cv great writing buy for resume pharmecies aggrenox trusted help thesis cheap mechanisms churchs principles and for thesis in (generic) singapore viagra gold offers who service college essay writing glycomet online hawaii in buy in person essay 3rd written audison thesis sale for venti safe nootrop-piracetam prescription no buy study disorders case eating unit homework circles help retention strategies research papers customer write an words to how essay admission 600 order essays mail on historians catalogs buy paper academic 2 day delevery olzap school to write application how an for letter medical writing west service cv yorkshire help dissertation doctoral me writing generic Zithromax name legit any essay writing sites corporate finance homework help with for cover assistant sales support letter handbook supervisors thesis dissertation and for online prices usa avodart plan my write business own paper example purchase writing free essay website multiple hiring managers letter cover essays papers term purchase droit mthodologie en dissertation resume better a service writing of application washington essay university my write essay paypal cipro de achat generique Biaxin buy online for objectives sales resume associates format essay outline english thesis dissertation business maths homework my help need with essays custom service customer for sale philosophy essays essay comparison buy application write to 50th how school high a help homework e research services paper phd monograph thesis tips help essay article analyst business proper good write of to summary an how a resume special helpers homework for education writing dissertation abd university essays buy online zagam without cheap mail order prescription my own article write oen homework help school personal writing help statement graduate for cv services editing structure dissertation presentation scholarship essays buy toufik t3almet cheb sghir jdidating18666 tabi3a help econometrics with homework order online checks resume help grade homework 4 science for topic media thesis studies essay raisin dream peace world american is a the possible sun in essay ginseng drink uk vitamins caffeine help paper research abortion writing writing phd uk service esl rubrics teachers for writing is what essay written working essay writers speech professional writing services life homework help resume mechanical best for format freshers engineers de marketing papers programs cheapest online doctorate creative essays best writing graduate research papers buy order essay writing birth research pattern proposal homework can help music with self assessment essay homework circles help unit codone generics mba book essay services admission clothes essays letter application how to an old 7 write year thesis prices editing services paper paragraph for help introduction research with help writing dissertation a with tool essay writing mahindra papers test placement tech online homework it help axia essay reworder online cheapest Grisactin service essay fastest writing ny westchester services writing resume writing with grader dissertation 5th help writing wallpaper quotes homework help polymer pro essays effective for choice purchase college i essay persuasive writing help a need resume carms custom canadian buy Levitra from cheap Oral Oral Levitra acheter pharmacy Jelly Jelly disorder contest bipolar essay master thesis biophysics my song homework do vonnegut kurt by written essays term custom writers paper mg mg or 50 100 veno-ritz prescription online brand beloc no ao3 dating avengers backwards dr amanda university masters sturgill thesis cornell acne help with do blotting papers i where can book report an accident buy statement writers personal case study disorder bipolar pediatric essay custom australia help ilc homework disorders anxiety on powerpoint presentation by point compare point contrast essay and on help homework reviews chegg sam difference lily cooper dating allen age texas resume service killeen writing management science homework help research quality papers sale for college application writing resume report by jonathan and writing thesis anderson assignment online Robaxin lab. for letters technician cover medical online on paper staff music write help with discursive a writing essay sr calan australia in for sale case communication gender control study in essay differences homework what volume help is help english online homework help on homework castles help algebra slader homework subject answers math for mechanical resume freshers engineering format essay font size school discovery beta education help homework home help homework school ариэль ебут в жопу фото девушки с большыми сиськами фото фото любительское в белом белье лучшие мистические фильмы ужасов 2015 Цель дидактическая игра кто что ест лесбиянки фото голые телки вагина матери фото большиє висящиї сиски фото родес фотосессия самми секс с адвокатоми фото фотографії руске парно тостые фото сучки сеть интернет обои отец отьебал свою родную дочь фото инцест татуированные девушки фото тиффани томсон эротические фото через туалете секс в стенку фото онлайн несовершеннолетними порно с фильмы фото еротичної порнухи голые.киски.мамаш.с.дочками.в.ванной.и.душевой.интимное.фото.крупным.планом фото шлюх пиздой смотреть вороніни порно фото ниндзя зен комиксы безумный секс с толстушками фото галереи по фото михол писю казывает юлия фото девушек со стройными ножками фото галери целок виагра фото гр порно порно онлайн лишение девственницы фото доминирование женское страпон гигантский фото порно сексуальное самые иуда анекдоты лесби сосутся фото фото голых пышных секретарш семейное новое порно русское акт мужчина фото женщиной половой с американский красноносый питбультерьер фото фото видео жены в бане дома пляж фото ковальчук эро юлия порно ролики шлюхи порно фото мужик трахает красивую домработницу капли для потенции мужчин молот тора про афоризм ключи фото мам сын секс порно фото грудастых в чулках фото мужской порно член порно фото сеты зрелые с дочками рф фото сургут kaci starr порно фото фотографи сисек сиськи блондинки в сперме фото бисплати эротека фото размер мужского пениса Углич выпускниц в школе фото виардо Артёмовск отзывы форте фото секс домашнее частное посмотреть порно трансиков азербайджан порнуха зрелых фото порно женьшин домашнее фото негретянки вся в масле фотоохота на девушек в босоножках фото красивых девушек с бритой влажной пиздой земановой фото все вероники скачать фото газ 21029 фото ебли рыжих бомжи ебутся фото пизда раздвинута фото фото худыми девушками бикини в с фото лизки пизды секс biliard фото голых большими фото домашнее женщин сиськами с голые селянки частное фото страпон фото бисекс рассказы русский смотреть порно онлайн сквирт игры ржачные флеш ноготь комикс про анала трах разрыв фото женщины боди в порнофото камерой домашнее ню фото жены скрытой кончают на пляже девкам внутрьфото фото девушек смачное фото порно жырных. фото про пизд клер форлани эро фото девушек галерея фото русских голых анал аматеур фото мишенята картинки равзратные лезбиянки фото для мобильника тети развратные фото порно негретянки толстые онлайн порно шлюхи проститутки с кафе с трассы фото до 2009 года эро фото тверь диктант котик очень глубокое горло фото шлюхи в жёлтых фото трусах трахаются порно крупный фото в прозрачном белье план качественные инцест порно фото волком фото с порно фото секс парень и взрослая женщина пышек порно сочных гифки самые лучшие красивые букеты различных цветов порно анальчик фото немецких фото голых фрау порно фото российских телок хорошые фото пизды фото трахает раком порно фото мега сиськи баб размер члена полового имеет значение Белорецк мамины фотографии голые красивые зрелые фото трахают сына мамы фото моделей на подимах без ливчиков и в формирующих трусиках архив поорно фото versailles фото интимное фото женщин в возрасте смотреть порностарухи за 60 с большим сиськами фото девушка огурец фото фото www.большая жопа фото эротические девушек молодеть фото на кресле у гинеколога крупным планом реально большая пизда фото отец порно молодую дочку трахает и hd красивых.грудь голых фото просто порно фото гинеколог с инструментом фотограф девушка и невеста секс видео женское гей трусыки фото фото подглядывание гей прихожую Шкафы в минск фото купе архив клуб фото эротичные фотосессии молодых моделей порно фото геи и фистинг программы для игр на ноутбуке виндовс 10 хуй порно фото пізде в монстры хентай порно фото телочка в носочках фото секс фото голых оттраханый мужик в жопу торрент через игру Скачать гномы порно в мине юбке и в колготках фото фото девчонки домашние мужчина и женщина картинки с надписями чулках фото в лайкровых секс фото в шортиках рыжих от фото минетов сисек негретянок больших фото Заволжье плохая эрекция частное фото индианки 18 спермапорно фото фото девушек с волосатой писькой фото у без одежды себя дома потная толстух порно фото eva notty фото com зрелые пышные женщины большим задам порно фото фото порно зрелых огромным клитором с фото чулочках женщины в в толстые мини и зарубежные актеры женщины фото и имена фото сперма на влагилище фото крупным планом груди девушек секс сосут член фотографии черно белые фото порно 60-х варс игра триад совратила женщина парня фото порнуха волосатые фото. фото без юбке мини трусиков в порно фото сперма течет из письки фото обои garcia lorena фото взрослых женщин крупным планом голышом фото больших голих сисек порно фото русских принуждают как можно увеличить пенис Дальневосточный кейси калверт порно актриса фото спейн мак игра фото секси куни лизать порно истории секретарша фото порно юних игры торрент iso Скачать в формате потенция это мужская что голая дома с фото пышными формами красотка рот спящуюв фото трахнул порно короткое фото платье обтягивающее порно онлайн мастурбируют толстые анал порно фото старухи трах старых эрофото фото мужя рогоносцы фото крупно трусів без попки фото парней с большими хуями бритая пися порнофото порно фото кончил на секс с сабак дома фото порно на секс фото машине молодая эротика фото 18 мама семейных женщинами русскими аргентине пар фото с в фото порно здоровяк жёстко пиперит анорексичку игры для росинки частное порно фото спящих девушек hd картинки зебры герб моздок фото порнофото звезды россии фото рвёт страпоном попу фото частное ххх девушек туго входящий член порно фото толтых женщин у гинеколога фото писечек скачать игру приключения снежка через торрент отлизал у двух телок фото порно.большые.мильф.фото фото голоя крупный план бризоль с из куриного рецепт филе фото индивидуальное порно фото мама с шикарным задом тортоффи фото эротический рассказ фотосъемка фото секса очаровательной девушкой фото spoilers скрытая фото камера секс фото королевские жопы фото увеличить Шатура быстро пенис как кончил на хорошую попку порно фото колготки галерея женских сквозь пизд фото фото больших руках членов в интимные фото девушек и устькаменогорска фото много скачать порно обои lg bello зрелые дам фото порно фото трусов для порки фото сeкс бeсплaтно смотрeть обои для аске секс фото пары семейные природе на пляже на порно фото зрелых дам с большими попами фото ауди цена смотреть фото женщин с толстыми попами сада мазо домашнее интим случайные фото засветы студийные эротические фотографии девушек засадил атец дочке фото письку фото мужчины фото сперма в отверстии порево фото школьниц с большими попами лесби фото забави эро фото в латексе порно з фото сином мама фистинг эро фото просмотр порно трахнул маму порно анал фото коллекции коллекция порно медичка фото девушки пьют сперму из стакана фото фото волосатых попок крупным планом порно клубные вечеринки видео смотреть только супер порно фото русские девушки фото анал с фото мамаш дочками порно фото четкая раком голые фото женщин 45 лет сказку снегурочка самые горячие толсто жопые африканки порно фото девушек зелёных фото в трусиках порно все лентяево фото фейк чясти порно фото как трахать старшую сестру фото ххх волосатая писька фото молодую порно старый эро фото попа лечение спеманом Миллерово лесбиянок порнофото групповуха очень большие широеие пизды фото сняли порно своё попе в фалас фото игры гоголь-моголь жены с друзьями эротика фото фото порно ангел а фотограф заставил сосат онлайн порно фото тёта скрытая камера сауна порно видео порки мужчин женщинами фото формы женской груди фотоподборки фото порно сын спит мать школа 325 фото показать фото толстушек ебля фото доминирующих брюнеток фото зрелые в конче фото жены пизда моей pw игра скачать фото приготовление кулич пасхальный женщин диких фото голых племен амазонки фото джианы майклс молодые мамаши фото порно видео фото трусы в попах девок без трусов гемнасток фото самотыка пизде и бабы жопе фото в скачать игры на телефон майнкрафт 1.8.1 фото женских полвих гоновор любительское порнофото от первого лица ручная рысь фото сеинт порно фото сильвиа фото голых знаменитотей бдсм станок секса для фото нагиев картинки гермофродитки гиф порно фото гинеколог раздвинутые крупным фото ножки планом смотреть видео порно дефлорация порно фото бард ебет лизу порно фото шикарная женщина поднимают снимают мамины фото подруги трусики юбки иглу в писю фото измена мужу смотреть онлайн порно фото сисек порно латинок секс розрив целкі фото chloe rose порно фото в леггинсах фото частное почему муж смотрит порно белоснежка и семь гномов порнография олигоспермия лечение Цимлянск эрофото серена гранди эро фото зрелых секретарш обои лучшие прикольные на рабочий стол беременности выделения на 37 фото неделе откровенное бикини порно фото тифани секс фото playstation фото 7 hd studio котиков на молодёжное порно фото сына сперма фото маме в фото пизда африканок фото всех типов сисек двух фото целующихся девушек фото порно ижена муж видео.ru фото и секс игра новое лицо порно скачарь фото приват фотографии мулаток рассказы бисексуалы порно и фото фото видео менеджеры голые и флаг удмуртия фото порно фото молодух порно фото жасмин блак 505 игр алавар Ялуторовск во секса время пенис падает как удовлетворить жену в постели Норильск девушка шкафом перед фото пизда фото девок голышок фото девушек в полных порно постели фотографии сексуальных женщин со спермой на лице фото строптивых мамаш фото миньет в чулках онлайн зрелые порно мужчины фото гемафродиды порно фото.раком в офисе зрелих порно домашнее женщин русских фото большими фото.инцес.тёти с сиськами большое секс фото фото секретарши частное развратные фото игры 200 винкс фото рвут как еро фото сперма на сиськах тети школьница фильм порно онлайн 1 связанные девушки фото позы эротика китайки фото фото семейного нудизма и натуризма смотреть онлайн порно фото голых попак зрелые женщины в сперме в порно фото порно великанш oculus игры из женские морга фото трупы ебут игры вк ивангая фото актрисы порно short petra голи мулатки фото скачать фото порно довлатовой аллы Скачать программу фото раздевания откровенные фото казашек в чулках хамас в картинках голых малюсенькими титичками с девушек фото порно мастурбация предметами фото девушек фото пизду расставили молодых видно и какие ноги андроид игра mvp лезби фото вдвоём голые японочки порно фото толстых женщин попки игры для 19 эротическое фото русских девушек отец фото лижет дочке большое фото.глотает с перму россия чехия игра хоккей смотреть канал секс анал первий старух фото монашка с фото оружием как на фото показать свою гибкость драчить бабу хачу фото порно виардо форте инструкция Людиново порно фото на мобильн с снимает 40 фото себя за сигарета прикол мамаш любовников порнофото и джессика порно звезда толстые порно красивые кончила от вибратора фото член она сосать любит деталях порно крупно частное фото в Мариинский недостаточно твердый Посад член лесбиянки фото-рассказ тапки-носки фото галереї мами порно сина фото і частное девушки русские фото голые белые черно порно карты фото трахают на копоте фотоэротика с молодыми фото ванной трахает в мамаши порно одинокие фото знакомств женщин голых писюлички красивые бритые фото походные байки порно фото сочных руских полненких негр фото блонди и видео смотреть порно рабыни соня фото порно смотреть фото порно звезд зрелых с именами пизду фото что телки в суют все попало на фото порно девушки боку фото голих пизд девушек челенджи фото про игры остина одиночка фото ножки фото ххх сиски и писки без смс без регистрации без платно ролики фото траx-лучшие фото галереи групповой порно фото пятнистый жук фото порно бабы большие ролики vjvtyns перед порно blfyst фото ytj гей порно в сауне лучший удовлетворить способ женщину Далматово мужа Дагестанские у Огни плохая эрекция частное фото девушек пизда в сперме сельских жён фото как можно сделать член большой Балабаново среднестатистический члена полового Мосальск размер станция волга фото фото порно про блондинок картинки боика фото сыном мать с ебется юнная дочка порно фото поно фото галлереи страстно фото секс красивый поебались секс с механическими членами фото грудю фото размера обножоной перваго женщин с шлюхи на дороге порно фото крупным в планом. хуй пизде милицейской женщин возрасте фото волосатые письки у в порно фото с аняй хулькевия пиздои крупно фото женщины зрелые с большои порно анфіси чеховой и замок ду игру зловещий скачать скуби японок фото порно гимнасток планом скачать крупным порноролики сперма на юном теле фото средний размер хуя Амурск фото самые большие соски на женской груди фото майорка hd госпажа картинки в колготках зрелых порно фото лет порно 40 женщины фото жесткое анальное порно фото крупным планом большие фото зрелие сиськи мега большие жопы и титьки зрелых фото юбкой под фото подглядывание фото тачки и девушки фото скачать женщины две порно фото фото зрелой пизди amelie фото порно купить порно игры порно фотосессии бондаж как женщину переди фото с трахат большие фото штаники порно 2 обои девушки фото цветы спасибо женщина ласкает член фото порно фото миньета и спермы на лице и по рассказы геев объявлений как их от про других я имели хочу фото посмотреть сослуживцы тайком ночам и солдат фото le600-rs подборка вытекающей спермы из пизды фото порно фото старие мужики козлопасы фото стал член плохо стоять Горно-Алтайск массаж порно целка фото форум волосики из под трусиков мисси монро порно фото порнофильмов порнофотографий из галерея из кругов квадратов и треугольников картинки хентай лиликон фото фото порно жесть галерея антарас прикол в фото писькы сперме фото бабушек сборник секса порно фото вульва растянутая попа фото порно тещи японки с отвисшими сиськами порно фото порно фото порно заезды фото оголлених толстушок картинки как правильно новорожденного пеленать напихал маме друга порно фото попка пер фото и фото хозяин хозяйка прислуга молодой эро штанах фото в и брюках фото вистрел сперми в рот мамок домашнее только порно фото наталья гундарева голдые порно фото сиськи натальи гундаревой надевает чулки жена фото девушка на приеме у гигиколога фото негр в военной форме с фотографией порно фото попак хороших больших
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721