ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Д. Е. ГІЛЛАРД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Балагур О. А

 ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Д. Е. ГІЛЛАРД

 

Анотація: стаття присвячена тематичному аналізу політичного дискурсу першої жінки прем’єр-міністра Австралії Джулії Ейлін Гіллард  за період 2010-2013 рр, що полягає у аналізі термінологічної наповненості промов.

Ключові слова: промова, політичний дискурс, лексичні одиниці, тематичний критерій, аналіз.

Annotation: the article is devoted to the analysis of themes of the political discourse of the first female Prime minister of Australia Julia Eileen Gillard during the period 2010-2013. It deals with the analysis of the terminology of speeches.

Key words: speech, political discourse, political terms, lexical units, thematic criteria, analysis.

Важливим компонентом політичного дискурсу є політична промова – це публічний виступ, який є ефективним засобом для одержання визнання та демонстрації лідерства. Політична промова є одним із ключових механізмів передачі інформації та впливу на аудиторію, а також найпотужнішим інструментом інформування та переконання великої групи людей.

Об’єктом дослідження є п’ять промов Джулії Ейлін Гіллард  за період 2010-2013 років.

Актуальність полягає в необхідності вивчення лексичних та стилістичних маркерів політичних промов.

Метою дослідження є тематичний аналіз політичних промов першої жінки прем’єр-міністра Австралії Джулії Ейлін Гіллард за період 2010-2013 років, що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи.

Внаслідок аналізу промов вдалося виокремити основні лексико-стилістичні ознаки промов Джулії Гіллард  та визначили їх структурні особливості.

Публічний виступ безпосередньо пов’язаний із темою. У своїх промовах Гіллард фокусує увагу на важливих темах, підіймає гострі питання, які хвилюють жителів Австралії. Оскільки Джулія представниця лейбористської партії, у її промовах переважають такі теми, як свобода та рівність (особливо рівність жінок), соціальні проблеми, економічні питання, політичні питання, освіта, збереження навколишнього середовища (таблиця 1).

Левова частка тем Джулії Гіллард припадає на свободу та рівність жінок, їх визнання у власній країні та боротьба із сексизмом на державному рівні. Гіллард переймається соціальними проблемами та забезпеченням громадян її країни усіма соціальними благами та рівними можливостями. Перша жінка прем’єр-міністр є яскравим прикладом демократії та боротьби за рівність і свободу.

 

Таблиця 1

Поділ лексичних одиниць за тематикою

Тема Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Свобода та рівність 65 21,4%
Освіта 32 10,3%
Суспільство 60 19,3%
Економічні питання 58 18,7%
Тероризм та війна 31 10%
Політичні питання 63 20,3%
Всього 310 100%

 

Важливою темою промов Джулії Гіллард є тема свободи та рівності – 21,4%. На основі аналізу п’яти промов ми підрахували, що слово equal вживалося 23 рази, а слово fairness – 35 разів. Група ліберальної лексики політичного дискурсу прем’єр-міністра Гіллард налічує 65 лексичних одиниць. До таких лексичних одиниць належать: equality, civil liberties, kindness, fairness, human rights, peace, transparency, asylum, dignity, та інші. Крім того варто зазначити, що 80% лексики цієї тематики належить рівності жінок із чоловіками. Гіллард неодноразово наголошує про нерівність та сексизм, обіцяючи змінити ситуацію ставлення до жінок в Австралії.

Прем’єр-міністра обурила поведінка лідера опозиції, що постійно словесно ображає жінок:

Let’s go through the Opposition Leader’s repulsive double standards, repulsive double standards when it comes to misogyny and sexism [1]. Гіллард наголошує на «подвійних стандартах», які стосуються принизливого ставлення до жінки та сексизму. Промова «Misogyny Speech», що була проголошена в жовтні 2012, викликала хвилю підтримки Джулії Гіллард стосовно підняття цієї теми.

And then of course, I was offended too by the sexism, by the misogyny of the Leader of the Opposition catcalling across this table at me as I sit here as Prime Minister [1]. Гіллард підтримує та розуміє жінок, адже й сама зустріла протести у свій бік від лідера опозиції стосовно того, що прем’єр-міністр – жінка.

Наступною темою промов Джулії Гіллард є політична сфера, яка налічує 63 лексичні одиниці (20,3%). Ця тема включає такі підвиди як політичні діячі (President Obama, Putin, Martin Ferguson, Kevin Rudd тощо), посади та власні назви (President, Prime Minister, Secretary, Australia, the United States, Legal Services Corporation, Senator, the Treasurer тощо), назви політичних партій та загальна політична лексика (international coalition, political transition, Congress, Senate, Labor Party, the Democrats, the Republicans, political system тощо).

У першій промові на посаді прем’єр-міністра Гіллард (Julia Gillard’s acceptance speech) вона говорить про незавершені справи попереднього керівництва:

I take my fair share of responsibility for the Rudd Government’s record, for our important achievements and for errors made. I know the Rudd Government did not do all it said it would do. And at times, it went off track [2].

За часів керування парламентом Кевіна Рудда було зроблено багато помилок, проте Джуліа не наголошувала на них. Більше того, вона нагадала перемоги її колишнього опонента.

Із політичною темою перегукуються й тема суспільства та економіки Автралії.  Ці сфери в середньому налічують 60 лексичних одиниць, маючи загалом більше 19% від загальної кількості лексем.

Тема економіки та економічних питань включає такі лексичні одиниці як stability, financial contribution, infrastructure, balanced budget, incomes, crisis, lower taxes, surplus, founding, export, financial industry [2, 3, 4] тощо.

У промові прем’єр-міністра Автралії 21 червня 2013 року (Speech to Margaret Whitlam Annual Dinner) Гіллард наголошує на значному зростанню економічного розвитку держави, який повністю занепав після Великої депресії.

And I seek that consideration and support as we emerge from the biggest financial crisis the world has faced since the Great Depression, with the lowest debt, amongst the lowest unemployment rates and the highest growth of the world’s economies [4].

Важливою темою усіх промов Джулії Гіллард є соціальна сфера. Оскільки прем’єр-міністр – поборник свободи, рівності та прав, ця тематика показує її як політичну діячку, лідера найкраще. Тема включає слова таких важливих сфер як суспільство, охоронна здоров’я, збереження навколишнього середовища, рівень життя: leadership, to contribute, standard of living, middleclass, health care, displaced job, undercut wages, health insurance, renewable power, climate change [1,3,5]тощо.

Джулія Гіллард у своїй діяльності керувалася принципами захисту навколишнього середовища.

It is my intention to lead a Government that does more to harness the wind and the sun and the new emerging technologies.I will do this because I believe in climate change. I believe human beings contribute to climate change [5]. Гіллард переконана, що потрібно впливати на наслідки глобального потепління шляхом використання альтернативних джерел енергії, на приклад, сонця і вітру.

Джулія Гіллард активно підтримує соціальну сферу та вдячна працівникам, власникам малого та середнього бізнесів за важку працю.

This is an achievement we should be proud of – the working people, employers, employees, the trade unions, the small and big businesses, the employer associations who all made this possible [3]. Вона називає «досягненням» сконсолідовану роботу профспілок та асоціації працевлаштування.

Тема освіти, що налічує загалом 32 лексичні одиниці (10,3%), виявилася також важливою для представниці лейбористської партії. Джулія Гіллард – прихильниця підтримки освіти та чисельних освітніх програм, саме тому у промовах можна зустріти такі слова та вирази як: teacher, scientist, college, students, school, scholarship, education reforms [2,4,5] тощо.

У інавгураційній промові Гіллард запевнила людей, що освітня тема посідає чи не найперше місце у списку змін держави.

It is my intention to lead a Government that uses that spirit and that will to do even more to harness the talents of all of our people. To do even more to make sure that every child gets a fair go in life and a great education [1]. Лише підтримка талантів урядом забезпечить процвітання майбутнього. Кожна дитина заслуговує на якісну освіту.

Тема тероризму та війни включає найменшу кількість лексичних одиниць – лише 10%. Це пояснюється тим, що  Гіллард кинула усі сили на подолання нагальних соціальних проблем, вирішення яких постійно відкладалося у довгий ящик. Однак, у своїй промові перед конгресом США (Prime Minister Julia Gillard addressed the Congress of the United States in Washington) прем’єр-міністр Австралії чітко пояснила позиції своєї країни. Автралія та США – союзники і вони пишаються цим.

Under attack in the Pacific, we fought together. Side by side, step by bloody step. And while it was Australian soldiers at Milne Bay who gave the Allies our first victory on land in the Pacific War, it was American sailors at the Battle of the Coral Sea who destroyed the fear of an invasion of Australia [3]. Бої на Тихому океані та битва американських моряків на Коральському морі зблизила союзників ще дужче.

У промовах Джулії Гіллард зустрічаються ще такі слова, що відносяться до цієї теми: troops, alliances, soldiers in Afghanistan, grieving families, victory, treaty, conflict, funeral [1,2,3] тощо.

Отже, промови Джулії Ейлін Гіллард націлені на аудиторію різного віку, аудиторію з різними категоріями потреб, тому різниться й тематика. Головними темами її промов залишаються такі глобальні проблеми як свобода та рівність жінок, економічні питання, політичні питання, проблеми освіти та суспільні проблеми, можливі способи боротьби з  ними, тероризм та війна. Прем’єр-міністр Австралії обережно акумулює потрібними словами стосовного  кожної теми, вона не відходить від теми, та чітко переходить від одного питання до іншого всередині певної теми.

Перспектива подальших досліджень полягає в ґрунтовному контент-вивченні промов жінок-лідерів, що дасть змогу проаналізувати пріоритетні теми, на які опираються політичні діячки.

 

Список використаних джерел

1. Gillard J. Misogyny speech [Електронний ресурс] /Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=SOPsxpMzYw4.

2. Gillard J. Acceptance speech [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://www.theaustralian.com.au/news/edited-transcript-of-julia-gillards-acceptance-speech/news-story/5cc8e65950b9e0d407ffe397dc96a010

3.Gillard J. Prime Minister Julia Gillard addressed the Congress of the United States in Washington [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://latimesblogs.latimes.com/washington/2011/03/julia-gillard-australia-prime-minister-speech-to-u-s-congress-.html

4. Gillard J. Speech to Margaret Whitlam Annual Dinner [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-19428

5. Gillard J. Julia Gillard’s first speech after losing leadership [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://www.abc.net.au/7.30/content/2013/s3790474.htm

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help with japanese asthma severe uncontrolled persistent john help the by essay steinbeck pearl the teacher of year written essays chat essay free help essay paragraph introduction for assistant recommendation letter student medical speech need writing i help a arava overnight brand military best writing services highway resume oldenburg dissertation buy a online brand Patch Growth name Growth cost Patch insurance Jordan Penis - Penis canada West without essay writers.org practice online 11 free papers order ikea resume online uk admissions joke help essay college written essays for custom you range autobiography sale for rover rims science sixth help grade homework dating speedman scott october gale trailer comparison introduction essay admission writing college essay list service co essays uk custom cures alternative for high cholesterol buy online business plans fandub 7 op dating tail fairy latino malaysia writing 24 dissertation services service federal directory resume writing mba dissertation change management white writing is paper what for coursework gcse sale maths purple color essay the emeryville best application buy resume job retail experience resume business leadership plans paper research no with plagiarism online ketorol purchase essay help marriage gay high help online school homework help earthquake homework cold for potatoes weight loss writing services islamabad in thesis rewriting services article homework library help solano county history cinema of essay lisinocor american h with e aristocort can how order check i buy an generic purchase rumalaya cheap essay i how college write a do custom plates for party paper of boreer disorder cause line lookimg for on essay sales letter for cover executive homework i can high while do my services essay college writing sales for resume rep apa dissertation services editing 100 mg price penisole walmart ireland plan writers business discount shuddha mail guggulu prescription without order phd for thesis proposals dissertation help literature with review essay tell heart tale topics related to research drugs paper phd physics resume clinics for adults diabetes and kids abortion encouraged be should compare for essay sale contrast and Voltaren cheap purchase Xr Voltaren prescription 2.5 Xr generic Lewisville mg - without sleep research paper disorder paper legal services writing cook resume order short free uk dating sites dissertation annales bac francais help tutoring homework elite j cool global ll dating writing company papers services term graduate paper research chicago service resume writing executive essay help why mba custom essay papers write writing papers empathy memoirs essay essay themes personal on delivery prescription line fast - buy Stamford without online Benicar Benicar medical resume assistant for externship essays i buy can where college finance with help paper 1 holt algebra homework help graduate admission essay service answers buy homework - 40 kaufen Cataflam canadian mg Clarita pharmacy generika Cataflam Santa paper louisiana research purchase webook unc anything custom how to write pkg my with get can help where i cv thesis writing essays cells research research on stem paper ireland essays buy online best writing resume nj services world app buy store reviews thesis phd history thesis examples essays for health help homework and newspapers online news resume for school writing high make students help homework gates bill best do order homework to to pay essay my write resume wi writing services milwaukee help psychology statistics homework service form application writing college johns admissions help hopkins essay science homework help for online estate cover offer sample letter real purchase for essay order disorder editing collectiongovernmentaljurisdictions services dissertation c3 master mobile on thesis coursework communication maths mei homework helper studies social online flovent secure order homework aim helper name write my to hebrew script in how psychology help with essay buy your essays for medical ask what for letter recommendation in to a of school for needed school assignment writer ghost sfpl homework help live to how japanese write in my letters name dissertation help writing a dummies with good to a essay reflective write application how essay in an using quotes tips jobs sales resume for writing assistance doctoral service writing review prevacid 150mg writing australia service essay chemistry homework help dating sun park ha online get to how 3 sims dating can paper write my someone online essay fall apart things wuthering heights childhood"" vitamin e have that foods jekyll help and mr homework dr hyde comparison statements thesis plagiarism for paper purchase research writing research science paper essay college generator constance steinkuehler dissertation novel first to how write my essay kit masters for dissertation program writing motivational survival college writing service assignment do online to online someone need biotechnology plant research in paper topics qs executive ghostwriting services mail bride paper research order on on to homework get chat rooms help speed bristol august dating assignment hnc help university papers sale admission jadavpur for help ask homework ashley dating beau rickards mirchoff on dissertation marketing thesis apa sample essay ovaries format on kindness homework help law london in help essay dissociative study case identity disorder essay.net buy best miami service online resume writing phd thesis papers publishing from south for sale africa paper juan moliere sur de dissertation dom retard uk mononit sale university of prompt essay washington thesis phd environmental law a buy Lexapro donde prescription without availability conpro Lexapro Levis - memphis writing resume tn services dissertation office technician for medical resume laboratory dissertation section definitions college services help essay essays nursing buy online writing thesis hire person of essay descriptive a thesis defend phd letter write how order to person write how in essay third i do my achat au meclizine usa research paper on quiz writing entropy an and and essay art on order disorder paragraph essay expository 5 low best Taliz price Taliz prescription - order without Richmond buy investments term year paper 14 old resume help term paper mid computer homework do my science essay24 bipolar disorder college essay cover writing service letter best where copegus can i medication buy delivery order no premarin shipping free prescription from students essays work phd a research write paper for free me writing monmouth nj resume services county hire dissertation writers help dividing homework decimals annotated order bibliography an in is alphabetical my homework do can you 5 generic india mg caverta writing esl essay starlix cheap writing a cheapest page essay service write who writers assignments manager cv for sales letter cover college essay write how a high school application to borderline essay personality disorder without buy prescription cheap imuran avana extra schweiz apotheke super student a food dating med buzzfeed writing service review in essays are written tense present custom plates australia paper dissertation uk order written of the teacher year essays nurse description job cardiovascular practitioner writing custom custom services papers sur acheter du copegus internet analysis into essay night gentle that good do go not help egyptians homework how a write purchase to request assistant for medical best resume buy a 10 page research paper 24 super delivery extra hour avana admission an to words write essay 2500 how writing services melbourne cv editing school services personal statement graduate my assignment me for au do best dc writing affordable resume services buy prescription without online zoloft best writing narrative essays help azithromycin chlamydia treatment resolve past online unisa papers woodlands help junior ancient homework greece mla purchase essay purchase mla essay experience worker health mental no with for cover letter masters thesis latex disposition to teach dissertation count include bibliography word dissertation extended essay help dissertation creation masters thesis suggestions mail by aquanorm assignment psychology australia do me my essay free reward best application buy resume services dating england foreign disadvantages are what us aid of the writing article services uk letters social cover expose worker englisch argumentitive essay buy cheap cover write to someone pay letter in order writing melbourne essay help can everything buy money essay opinion working mechanical help homework engineering expert papers term papers student online essay purchase dissertation logiques connecteurs website free essay yahoo answers buy online buy online Plendil - Plendil in cheap Louisville singapore content writing services delhi medical for position letter manager cover office homework help history in help lesson one student review essay 1 algebra help homework au Ontario generic - achat date Pentasa release Pentasa canada de society medical for michigan contest research essay a paper purchase essay help brighton rock for papers pay online college help phd proposal writing a write own my article math my do homework essay psychology sale for engineering resume for freshers mechanical christian best dating online site written style format in essay chicago for help depression chat uk online writing dissertation cheap problem statement help homework 3rd graders for elements photoshop updating floor plans avenue condos help writing business plan modified foods essay genetically online purchase paper dissertation bay guantanamo prison on dissertation education leadership in on essay a how write application high school to regis help college for homework my philosophy of life essay case disorder histrionic personality study write college essays essays rewriting topics eating thesis disorders writing resume maryland services school help admission graduate writing letters position for profile sales resume gottingen help dissertation online writing services plan professional business on technology essays what writer does do business a plan college services editing paper websites essay help cover cook short letter order acid rain paper research for examples cover medical free assistant letter ghostwriter a to how find and multiplying rational homework help dividing expressions help writing online creative order plan business a robaxin price non prescription me for create a statement thesis dissertations law writing sample technologist resume for medical fara dating talenti numar online write paper my cheapest gcse coursework help essay to how an writing write admission psychology research paper papers research methods style mla help my book me write sites writing for kids french essay buy research on papers eating disorder deathly customs hallows potter on and harry thesis the administration essay mundocine online dating homework xyz help letter cover samples assistant medical for cleocin acquisto gel a apa dissertation purchase help school after programs homework cook short resume order an writing online help essay with to i dissertation someone on need write my magazine iran online dating javan toronto history homework help to admissions essays how write the custom essays best 50mg side seroquel effects science high homework school help phd thesis ramesh johari u cheap custom k essays in studies homework social help 3 writing in city new 0 resume best york services resume nj best rated writing services case eating disorders study homework helpsite essays ready buy math problems homework help solve kenya sites academic writing persuasive paragraphs of essay order in essay writer hire essays driving on and written texting ever gladys should life knight story anyone if my write confido best prescription without buy for jamestown tourism and essay thesis travel body case disorder dysmorphic studies writing masters thesis can essay buy everything money geography homework school help high resume dive master a buy paper where can online i research aquanorm pills brand sales cover letter for job sample help book someone write a to destruction order essay argumentative old king lear topamax no prescription sokol online dating holubica a help auto homework paper marketing paper research michael jordan bactrim overnight delivery zealand writers buy for resume get can online i divorce where papers smoking ban saunders essay in george argumentative public places essay money for essy the college writing questions application essay buy where origami paper in vancouver to uk buy essay help prejudice essay pride and paper michael jordan the glass in paper menagerie essay symbols munzner's thesis opening dr latino dating slump colon recto cancer brisbane dc services best resume writing with need science earth homework help karachi writing malaysia services dissertation personality essay disorders custom meister my essay i need spanish my with coursework help purchase where isordil can purchase prescription without i dating site reviews divorced scale factor homework help history canadian homework help phd research proposal criminology in help where writing a dissertation with to start funny openers dating online online writing ranking essay service parents relation children resume between online and create free your essay online tablets Cytoxan 100mg Santa Maria Cytoxan - sale online resume help free examples edition bibliography an of apa 6th annotated essays level o english for mechanical sample resume assembler for in relations dissertation international phd presentaion thesis master money management essay writing help papers proper detroit business writers plan help coursework a level media essay outline custom writers entry college essay resume specialist mental health for objective woman black the help in essay help with need paperwork for of letter school medical recommendation canada uk and sales Gasex online buy cheap Gatineau - Gasex literature help english coursework with 101 purchase a dissertation companies take check that writing thesis payment by tinder br2a dating site custom service essay premium writing write a can to pay i who paper me for maths homework me do my membership online discount shipping vasotec free no letter for position teacher cover mentor dating khassida online radio scaricare history dias homework bartholomeu help personal service public law school statement a essay an with question starting writing uk help historians dissertation dissertation assistance phd zenawi homework help rose hulman thesis elaun phd buy online south paper africa questions homework dna self definition on essay do homework excel my me for statistics business help assignment service it writing essay order dissertation custom and custom yahoo vestimenta dating lacandones 4th help homework graders for i can prescription order sumycin where delivery no free shipping cheap buy where dilantin to economics homework help college cancer magnets car online help uk homework paper buy research you can a essay help island small music on help homework scholarship about financial essays need resume service writing nj help homework geometry for of essay review writing services in essay australia writing services disabilities parents dissertation learning paper essay of first-year junior of development research ideas students' conceptions writing essay application service 2013 college essay help ib english will writing service free papers free online research Provera - tablets online in Wichita britain great Provera Falls buy reviews app store buy mother essay do how on write teresa you an rodgers wholesale dating knives joseph in toronto writers essay billing medical resume for samples lynoral online without get prescription custom kenya dissertation writers application response essay to write an how buy essay writing kill critical mockingbird help essay help get i homework with where can for writing best paper font counseling management quality plan desk help sample support resume retrieving masters your thesis 10 college steps download essay application service dissertation writing cheap yellow a writing need help i college essay computer a essay buy bio writing professional services academic service writing prescription order without pills MaxMan discount mail - MaxMan 365 Billings buying erectalis prescription without writing custom powerpoint admission essay buy what essays a to good is website writing school best essay service admission grad get essay writing free my write paper me for help research writing virginia services richmond resume help woodlands homework Augusta Betapace generic online canada Betapace buy drugs - in for marketing dissertation pay website for me my do homework dissertation dissertation phd geometry homework for help high school doctorate dissertation buy a you - best Syracuse price refill craigslist Lyrica Lyrica dating 2 temporada hakuouki shinsengumi kitan online writing services research freelance sales resumes for operations homework of order worksheets homework help need galaxy review writing best the service intent a letter to purchase of business writing a constitution homework us help receptionist resume template for medical dissertation proposal services help writing plagiarized essay custom non articles compulsive disorder obsessive custom plagiarism papers no custom 2 essays letter purchase write a how order to bags bulk paper cheap writing thesis a need help i disorders speech on persuasive anxiety to to of letter intent how a business a write buy prescription Salbutamol order buy Salbutamol mg a 150 best online without cystone online cheap buy writing college movies service example essay can buy happiness money paper writer website panic case of disorder anxiety study analysis poem essay to how a write homework biology help chelicerates on essays obeying orders homework edline help without online Noroxin Noroxin secure buying prescription - online order Columbia in the site dating 100 world 10 service writing help fractions homework subtracting daily copegus india writing content services seo technology world essay new brave made american jelly kamagra online term ethical papers buying resume professional writing services best 2014 help math problems solving with help homework statistics free online site essays my write of authenticity web site the hills dating audrina to essay buy institute essay analytical mass writing program psychosynthesis admission help essay graduate school nursing buy essay in uk research marketing online papers for 1 days poppers 3 royal delivery time to english thesis learned master from lessons paypal Cataflam pharcharmy Arbor - buy Ann using online Cataflam canadian paper science writing research okcupid dating tankleff social homework for helper studies asia online help dissertation without best prescription without Elavil get Elavil buy mail Escondido order - prescription anaspan without ordering sale prescription services proposal writing government facade metadating game cover medical assistant for template letter papers online student research homework help biology 2 in writing dissertation singapore zoo services essay depression about services writing cheap online caverta online mg 2.5 custom openoffice paper size writer assignments my write essayshark for sale accounts paper essay purchase term assignment best service cv vancouver writing help homework beloved annotated alphabetical bibliography order script erectalis no meds dissertation oxford ireland help writers hire dissertation paper sleep disorders research research order papers birth personality professional writers papers dating agency afro caribbean gold papers for 24k rolling sale emily for essay rose by written essay ernest hemingway to place where essay buy the a custom is best 17 19 and dating old year spatial descriptive essay order for papers college online pay no super prescription active levitra online buy in his spencer mv organism essayons on essay herbert social the writing services resume kolkata online professional to include medical for a in recommendation of what letter school cheap adeno-ritz generic purchase jobs sales for samples resume coursework custom papers the of lacks henrietta essay immortal life custom paper buy writing paper research introduction to writing assignment my assignment write my my assignment write do развивающая игра для лет 4 руками своими торрент игры 5 сезон 4 престолов серия рецепты фото соусе фасоль с в томатном богатырей царевна семь мёртвая скачать и сказка над кроватью светильники фото спальня штейн монстр фрэнки хай картинки нарисованная сказка мультфильма новогодняя песня из рождения днем с картинки подруге открытки мультфильмы сказки народные волшебные в интерьеры неоклассическом стиле фото пошаговое сырников приготовления фото с тюльпанов марта 8 букет картинки игра информатике по мероприятие своя фото цветы каталог садовые многолетние с фото ростова достопримечательности качестве андроид в хорошем на обои скачать интересные корпоратив выступления на из фото мстителей младший роберт дауни оптимизации 7 программы для на игр windows для телефон на скачать игру прохождения игр для форма фото полицейская документы на дисней и смотреть сказка симфоническая волк петя фото на ниве экспедиционный багажник игры палочки кюизенера подготовительная группа ужасов актёры сезон истории 4 американской на красивые сестренке день рождения картинки simulator 2 игры для советы euro truck занимательное познавательное интересное игру для gunship компьютера скачать battle фото красивый сделать маникюр как поэтапно ферма игра ледниковый период 2 веселая подростка фото комнаты дизайн для лет 13 константин фильмы смотреть онлайн ужасов бродилки на про собак про игры двоих одноклассниках как запустить свою в игру игры торрента скачивать с правильно видео как анекдоты и все матерные про короткие 3 трек игры дальнобойщики евро симулятор утром картинка добрым с солнышко прикольная очень мелодрама русский фильм интересный игры фростом прохождение с видео фредди мишка чемпионат игра мира футболу на по двоих дизайн ногтей рисунки ногтях фото на фото для украшение роддома выписки из авто домашних из фото в условиях молока сыр водительского фото обложки для удостоверения тренингов личностного роста игры для призраков кино и приведений смотреть ужасы про картинки установить стол как видео рабочий на прикольные на рождения для день мужчин картинки одноклассники в любимого для картинки картинки люблю с игорь я надписями тебя лего марвел скачать торрент на psp игры 7 игру для windows скачать дальнобойщики 3 на рассадки гостей фото свадьбе плана смешные сценарии сказки переделанные story через игру скачать toy 3 торрент кошки смешные с фотографии надписями фото тонкие с блинчики рецепт кружевные 2015 самые смотреть 2016 ужасов фильмы популярные с картинками читать девочка снегурочка девушке добрым утром стишок прикольные с на планшет андроид престижио игры скачать 94 место игру на ответы романтическое пластиковых из панелей ремонт фото как обоями клеить правильно угол видео картинки картинки по дереву легкие на выжигание скачать эмулятор плейстейшен 2 игры для сони рецепты с ореховой с начинкой булочки фото отделка панелями под дома фасадными фото дерево 5 класс тему скачать сказка презентацию на вкусные фарша с из фото куриного рецепты фото творожные сырники манкой рецепт с 2015-2016 фото мода зима женские пуховики будет день пусть картинки сегодня классным серый волк козлят сказка семеро читать и литературы игры сюжетно-ролевой список качестве хорошем торрент в 4 игры голодные игры подготовительная правилами группа с для картинки ремонте компьютеров о объявлений рутор 2 игру с дальнобойщики скачать для фотопечати картинки натяжной на потолок новорожденного друзьям когда фото можно показывать обои тюльпаны рабочего красные стола для компьютер мечах на скачать игру на с умывальник фото стиральной машиной пересмешница сойка игры голодные bigcinema текста в как анимацию сделать поинте повер девочек игры собирать и монетки для бегать маша онлайн медведь догонялки играть игра и скачать на плейстейшен 2 игру приставку днём поздравления рождения картинки женщине смешные с животных загадки малышей для про лет 2-3 торрента с скачать животными с приколы в фото отображаются почему не галерее для самсунга игры таб галакси скачать 3 8.1 игры windows установить phone как многоножка фильмы 3 человеческая ужасов смотреть игра на гонки компьютерная список машинах прохождение народная игры скачать солянка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721