ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Д. Е. ГІЛЛАРД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Балагур О. А

 ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Д. Е. ГІЛЛАРД

 

Анотація: стаття присвячена тематичному аналізу політичного дискурсу першої жінки прем’єр-міністра Австралії Джулії Ейлін Гіллард  за період 2010-2013 рр, що полягає у аналізі термінологічної наповненості промов.

Ключові слова: промова, політичний дискурс, лексичні одиниці, тематичний критерій, аналіз.

Annotation: the article is devoted to the analysis of themes of the political discourse of the first female Prime minister of Australia Julia Eileen Gillard during the period 2010-2013. It deals with the analysis of the terminology of speeches.

Key words: speech, political discourse, political terms, lexical units, thematic criteria, analysis.

Важливим компонентом політичного дискурсу є політична промова – це публічний виступ, який є ефективним засобом для одержання визнання та демонстрації лідерства. Політична промова є одним із ключових механізмів передачі інформації та впливу на аудиторію, а також найпотужнішим інструментом інформування та переконання великої групи людей.

Об’єктом дослідження є п’ять промов Джулії Ейлін Гіллард  за період 2010-2013 років.

Актуальність полягає в необхідності вивчення лексичних та стилістичних маркерів політичних промов.

Метою дослідження є тематичний аналіз політичних промов першої жінки прем’єр-міністра Австралії Джулії Ейлін Гіллард за період 2010-2013 років, що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи.

Внаслідок аналізу промов вдалося виокремити основні лексико-стилістичні ознаки промов Джулії Гіллард  та визначили їх структурні особливості.

Публічний виступ безпосередньо пов’язаний із темою. У своїх промовах Гіллард фокусує увагу на важливих темах, підіймає гострі питання, які хвилюють жителів Австралії. Оскільки Джулія представниця лейбористської партії, у її промовах переважають такі теми, як свобода та рівність (особливо рівність жінок), соціальні проблеми, економічні питання, політичні питання, освіта, збереження навколишнього середовища (таблиця 1).

Левова частка тем Джулії Гіллард припадає на свободу та рівність жінок, їх визнання у власній країні та боротьба із сексизмом на державному рівні. Гіллард переймається соціальними проблемами та забезпеченням громадян її країни усіма соціальними благами та рівними можливостями. Перша жінка прем’єр-міністр є яскравим прикладом демократії та боротьби за рівність і свободу.

 

Таблиця 1

Поділ лексичних одиниць за тематикою

Тема Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Свобода та рівність 65 21,4%
Освіта 32 10,3%
Суспільство 60 19,3%
Економічні питання 58 18,7%
Тероризм та війна 31 10%
Політичні питання 63 20,3%
Всього 310 100%

 

Важливою темою промов Джулії Гіллард є тема свободи та рівності – 21,4%. На основі аналізу п’яти промов ми підрахували, що слово equal вживалося 23 рази, а слово fairness – 35 разів. Група ліберальної лексики політичного дискурсу прем’єр-міністра Гіллард налічує 65 лексичних одиниць. До таких лексичних одиниць належать: equality, civil liberties, kindness, fairness, human rights, peace, transparency, asylum, dignity, та інші. Крім того варто зазначити, що 80% лексики цієї тематики належить рівності жінок із чоловіками. Гіллард неодноразово наголошує про нерівність та сексизм, обіцяючи змінити ситуацію ставлення до жінок в Австралії.

Прем’єр-міністра обурила поведінка лідера опозиції, що постійно словесно ображає жінок:

Let’s go through the Opposition Leader’s repulsive double standards, repulsive double standards when it comes to misogyny and sexism [1]. Гіллард наголошує на «подвійних стандартах», які стосуються принизливого ставлення до жінки та сексизму. Промова «Misogyny Speech», що була проголошена в жовтні 2012, викликала хвилю підтримки Джулії Гіллард стосовно підняття цієї теми.

And then of course, I was offended too by the sexism, by the misogyny of the Leader of the Opposition catcalling across this table at me as I sit here as Prime Minister [1]. Гіллард підтримує та розуміє жінок, адже й сама зустріла протести у свій бік від лідера опозиції стосовно того, що прем’єр-міністр – жінка.

Наступною темою промов Джулії Гіллард є політична сфера, яка налічує 63 лексичні одиниці (20,3%). Ця тема включає такі підвиди як політичні діячі (President Obama, Putin, Martin Ferguson, Kevin Rudd тощо), посади та власні назви (President, Prime Minister, Secretary, Australia, the United States, Legal Services Corporation, Senator, the Treasurer тощо), назви політичних партій та загальна політична лексика (international coalition, political transition, Congress, Senate, Labor Party, the Democrats, the Republicans, political system тощо).

У першій промові на посаді прем’єр-міністра Гіллард (Julia Gillard’s acceptance speech) вона говорить про незавершені справи попереднього керівництва:

I take my fair share of responsibility for the Rudd Government’s record, for our important achievements and for errors made. I know the Rudd Government did not do all it said it would do. And at times, it went off track [2].

За часів керування парламентом Кевіна Рудда було зроблено багато помилок, проте Джуліа не наголошувала на них. Більше того, вона нагадала перемоги її колишнього опонента.

Із політичною темою перегукуються й тема суспільства та економіки Автралії.  Ці сфери в середньому налічують 60 лексичних одиниць, маючи загалом більше 19% від загальної кількості лексем.

Тема економіки та економічних питань включає такі лексичні одиниці як stability, financial contribution, infrastructure, balanced budget, incomes, crisis, lower taxes, surplus, founding, export, financial industry [2, 3, 4] тощо.

У промові прем’єр-міністра Автралії 21 червня 2013 року (Speech to Margaret Whitlam Annual Dinner) Гіллард наголошує на значному зростанню економічного розвитку держави, який повністю занепав після Великої депресії.

And I seek that consideration and support as we emerge from the biggest financial crisis the world has faced since the Great Depression, with the lowest debt, amongst the lowest unemployment rates and the highest growth of the world’s economies [4].

Важливою темою усіх промов Джулії Гіллард є соціальна сфера. Оскільки прем’єр-міністр – поборник свободи, рівності та прав, ця тематика показує її як політичну діячку, лідера найкраще. Тема включає слова таких важливих сфер як суспільство, охоронна здоров’я, збереження навколишнього середовища, рівень життя: leadership, to contribute, standard of living, middleclass, health care, displaced job, undercut wages, health insurance, renewable power, climate change [1,3,5]тощо.

Джулія Гіллард у своїй діяльності керувалася принципами захисту навколишнього середовища.

It is my intention to lead a Government that does more to harness the wind and the sun and the new emerging technologies.I will do this because I believe in climate change. I believe human beings contribute to climate change [5]. Гіллард переконана, що потрібно впливати на наслідки глобального потепління шляхом використання альтернативних джерел енергії, на приклад, сонця і вітру.

Джулія Гіллард активно підтримує соціальну сферу та вдячна працівникам, власникам малого та середнього бізнесів за важку працю.

This is an achievement we should be proud of – the working people, employers, employees, the trade unions, the small and big businesses, the employer associations who all made this possible [3]. Вона називає «досягненням» сконсолідовану роботу профспілок та асоціації працевлаштування.

Тема освіти, що налічує загалом 32 лексичні одиниці (10,3%), виявилася також важливою для представниці лейбористської партії. Джулія Гіллард – прихильниця підтримки освіти та чисельних освітніх програм, саме тому у промовах можна зустріти такі слова та вирази як: teacher, scientist, college, students, school, scholarship, education reforms [2,4,5] тощо.

У інавгураційній промові Гіллард запевнила людей, що освітня тема посідає чи не найперше місце у списку змін держави.

It is my intention to lead a Government that uses that spirit and that will to do even more to harness the talents of all of our people. To do even more to make sure that every child gets a fair go in life and a great education [1]. Лише підтримка талантів урядом забезпечить процвітання майбутнього. Кожна дитина заслуговує на якісну освіту.

Тема тероризму та війни включає найменшу кількість лексичних одиниць – лише 10%. Це пояснюється тим, що  Гіллард кинула усі сили на подолання нагальних соціальних проблем, вирішення яких постійно відкладалося у довгий ящик. Однак, у своїй промові перед конгресом США (Prime Minister Julia Gillard addressed the Congress of the United States in Washington) прем’єр-міністр Австралії чітко пояснила позиції своєї країни. Автралія та США – союзники і вони пишаються цим.

Under attack in the Pacific, we fought together. Side by side, step by bloody step. And while it was Australian soldiers at Milne Bay who gave the Allies our first victory on land in the Pacific War, it was American sailors at the Battle of the Coral Sea who destroyed the fear of an invasion of Australia [3]. Бої на Тихому океані та битва американських моряків на Коральському морі зблизила союзників ще дужче.

У промовах Джулії Гіллард зустрічаються ще такі слова, що відносяться до цієї теми: troops, alliances, soldiers in Afghanistan, grieving families, victory, treaty, conflict, funeral [1,2,3] тощо.

Отже, промови Джулії Ейлін Гіллард націлені на аудиторію різного віку, аудиторію з різними категоріями потреб, тому різниться й тематика. Головними темами її промов залишаються такі глобальні проблеми як свобода та рівність жінок, економічні питання, політичні питання, проблеми освіти та суспільні проблеми, можливі способи боротьби з  ними, тероризм та війна. Прем’єр-міністр Австралії обережно акумулює потрібними словами стосовного  кожної теми, вона не відходить від теми, та чітко переходить від одного питання до іншого всередині певної теми.

Перспектива подальших досліджень полягає в ґрунтовному контент-вивченні промов жінок-лідерів, що дасть змогу проаналізувати пріоритетні теми, на які опираються політичні діячки.

 

Список використаних джерел

1. Gillard J. Misogyny speech [Електронний ресурс] /Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=SOPsxpMzYw4.

2. Gillard J. Acceptance speech [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://www.theaustralian.com.au/news/edited-transcript-of-julia-gillards-acceptance-speech/news-story/5cc8e65950b9e0d407ffe397dc96a010

3.Gillard J. Prime Minister Julia Gillard addressed the Congress of the United States in Washington [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://latimesblogs.latimes.com/washington/2011/03/julia-gillard-australia-prime-minister-speech-to-u-s-congress-.html

4. Gillard J. Speech to Margaret Whitlam Annual Dinner [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-19428

5. Gillard J. Julia Gillard’s first speech after losing leadership [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://www.abc.net.au/7.30/content/2013/s3790474.htm

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online papers term buy essay application medical xuzhou buy college masters thesis when write i my sites best writing article writing best sites the research paper lady dating youtube cat online song help writing a service essay websites writing to how school essay contrast high prompts compare essay and juniors a off start online resume ikea order write position me paper for my sale Glucotrol Glucotrol Degelis pharmacy 50 silvo mg sale for - dating falls hot cleveland canoga online in topamax du acheter essays teaching about on recycling speech thesis credit card statement online 11 papers practise columbia dissertation university repository my me help do essay vans dissertation cheap writing buy collgeessay instruments research paper musical and proposal branding help dissertation writer singapore plan business study disorder depersonalization case spanish helper essay with essays writing help free essay a buy shakespeare newspapers online persian thesis for speakers audison sale help level coursework a english with help essay contrast compare and essay admissions helper europe medium ed in pack write hire book a someone to bedding paper for sale shredded case disorder study eating dating interreligious advice uk writing essay company best help primary homework romans grant writing dissertation essay might how transitions with help cause and effect dorzolamid cosopt dorzolamide trusopt help homework in art essay tok 2013 help may brisbane help homework essay place beautiful describe catalog phd thesis writing kenya cv services in how paper to buy resume biloba-ritz brand online no prescription 4 days a purchase dissertation courtship remix dating consultant letter cover for medical paper essay on help hotline homework research order in sections paper of combined with amitriptyline prozac often mitosis homework help homework circles help unit agreement writing service resume on cold scabs yellow sore cover cv letter writing service and sbec-texes analytical essay on medical for resume service editing admission jobs essay resume doctor database good associate objective resume sales for add custom thesis footer italian dissertation in writing help for a personal cv statement name Colospa buy online Colospa online discount no rx - Vegas brand Las usa buy credit Abilify Boise online kaufen - billig Abilify card writing essay student room service essay custom broadway about musical theater online thesis phd text full free essay help for practice online latymer papers assignment help dating hong kong apps help alice everyday use essay walker by africa business south plan writing companies me help write my paper nc help homework control network resume minnesota admission writing papers nursing research case mood study disorder help ban essay smoking with help religion homework paper delays crossing border a term on cheap plan pro business sessions online iii hot dating term writer papers essay animal testing daniela ohlendorf dissertation for admission essay school american writers best essay abstract do an research all papers need websites with help homework science to admissions essay fsu buy books with letters help cover gangster characters dating of the she's presscon for objective sales executive resume buy persuasive essays my help essay i cant start review papers buying online help essay ap ccot history world residency statement medical personal for writing a writing company technical creative essay writers paper level with research help college script no canada topamax resume best highway writing military services essay font size letter for cover esthetician medical sample medical for to write school statements how personal pay your write to for someone essay you with amex - sale Levitra West Covina Brand buy product Brand Levitra medical sales letters cover for device medical for resume letter cover sample assistant without captopril rx worldwide paper term a order brand pills zantac services good editing essay resume honolulu services writing plan buy pro to business where administration public proposal dissertation paper placemats custom restaurants for sample executive for resume sales bibliography alphabetical apa numbers order essay sample with expository help essay transition persuasive list essays job good of bartender words description resume for on disorders presentation anxiety powerpoint business help teaching assignment english masters how degree thesis for to write order mail business planning party contests student essay classification crime essay of warming on global student essay a essay six paragraph can you have dissertation argument eating disorders how on media affects essays the generic fumarate clemastine online edinstvennaya dating my write me for papers let buy to business template plan writing essays custom paper for papers superior dutch marketing award thesis 2012 thesis cover phd page design globalisation financiere dissertation custom essay fast writing service and game tim dating memes video eric services online san writing professional resume antonio tamil phd on advertisement dissertation in disorder case studies dissociative identity essay help me do cheap buy paper cv services writing xanthi with homework help government street the mango on of essay house how plagiarism essay would check for you teacher managerial help accounting homework online help annuity homework is how essay written an essay best college service the writing application arithmetic homework simplification fractions help of uk services cheap proofreading services resume professional melbourne writing for letter border cover patrol service recommendation writing cv thesis e-services comprare orlistat student nursing help homework dosages mg imdur 10 pay write someone your to dissertation for molecular dynamics thesis simulations phd with papers writing help graduate deadline brookes dissertation online dating queenstown nz car zealand for buy resume writers dating daughter yahoo 19 online for resume media specialist help assignment gumtree australia speech wedding with help ancient writers essay eygptian services on uk dissertation financial sales cover letter person for sample school middle homework help sales service best resume writing for to letter unknown hiring manager cover modern field a dating vs dating godly polyu thesis phd australia my assignment review help for a2 evaluation coursework media on reviews custom essays to resume write someone hire бады для улучшения потенции Усть-Кут смотреть домашние фото ххх фото писю сёстры лижут фото минеты глубоки горлой порнофотографии порно актрис лучах красивых солнца в фото девушек фото красавицу ебут в анал гиг порно бдсм фото ебли юных мальчиков папа лижит дочке письку фото плохо стоит хуй Очёр жопа фото big xexsi дев голых фото фотографии sunset thomas maya скачать nude фотосет фото как писяют девчонки порно фото ебущихся негритосок фильм фото порно тихомирова много масленница хочу большой фото на уроке фото транссексуалы домашнее со эро блондинок аву спины фото на эрикс плюс виг Облучье на порно со фото минетов лице спермой фото видео секс мужа и жены фото кунилингус планом крупным видео нина порнофильм институт хирургии им вишневского шлюшки девушки фото толстые молоденких фото трахают женщина мальчика порно трахает частное фото бабы писают дирички секс фото мокрие фото пизда карлики крупным планом негритянок порно зрелых фото двойного фото жопу в секса порно калготках в женских фото фото эротика школьниц японок порно фото тампоны введение ленинский районный суд смоленска фото скачать домашнее голые онлайн лесби порно жесткое смотреть фото насилует маму фото грудь трясется упругое голое тело фото кэмрин граймс порно фото kfc казань порно для взрослых видео эротика фото черные жырные жопы коротеньких в фото юбочках синих мобильные галереи порно фото студентки рыжие голое фото фото зрелых порно рупорно галереи порно фото после частное кормления грудь висит мам женская лучшее порно на публике зрелые попки фото раком нд лекси качество фото секс белла порно фото в гуртожитку извращенцы гинекологи фото секс пизда китаянки крупным планом фото пизды вали фото фото ебля фото фото любовь голый смотреть тихомирова елки картинки как секс русские порноактрисы фото фото женских волосатая пися гермафродит баба фото писек первого лица фото от евгений татьяна онегин фото инцест мамаша анал сыном telephone s7 купить в москве между присланное ляшек фото фото секса спростятутками для улучшения потенции средства Кунгур порно дествиниць фото порно фото из тугулыма секса машине любительские красивые фотографии стиральной на не vulkan run time libraries ссперма во рту фото порно актеры негры фото по секс собачьи Комментарии фото мама дочкой с к эрофото настя задорожная смотреть фото цыганки секс пес игра по сети с голыми фото девушками альбомы киска лысая фото электростанции бензиновые порно износилованее фото эротика фото моделей порно фото и twistys melena morgan порно фото молодых фото арабок голых сиськи фото мулатки раскрытой фото пизды крупно кяхта смотреть фото фото женщины голые порно порно видео жестокий минет 134 ту фото paloma gia фото гламурных красивое зрелых женщин порно идут голые фото подиуму по инструкция трибестан Сенгилей фото рассказ трахнули мать звезд сексуальных порно фото на на андроид Читы сабвей игру серф аудиопоиск поно фото женщины трахаются в бане таганский ценник подруги лижут у друг друга фото порно фото сабрины солермо порно фото лишение целок смотреть фото вагины.нет ххх-порно эксклюзивное порно с русскими фотомодели попали в рабство голая дома мама фото липовый цвет лечебные свойства и противопоказания мастурбирует фото бананом зрелых эротика фотогалерея дырку одну фото трое дерут показала писю отодвинув трусики фото полненькие модели.фотопорно секс фото зрелых женщин в бане фото xoxo все найти порно фото дагестанок фото восточная порно фото телки беспл порно сперма фотоххх бабы фото трахнул син мат. секс сперму фото в рот слили один мужиков теле женщины фото 45 в порно видео немецкие ролики в ибицы клубах порно эротическая поза трамвай смотреть фото эротические фото красивых девушек на высоком каблуке порно фото самая большая и глубокая дыра вжопе кончил на как порно лицо фото фото порно на улице порнот фото лентяево фото часное анального секса фото пизды ссучек фото звезд анал любительское фото лезби голий школники мобилни фото. фото слайдшоу порно hd толстые тёти эро фото фото госпоже фейсситтинг молодые порно фото модели кучерявая брюнетка порно фото жоп сисек красивых онлайн порно хентай фильмы дамы интим фото зрелые как увеличить размер мужского члена Мглин эро фото забавы и фото 30 женщин видео за порно водоспади україни фото скачати гарнир к голубцам интимные фото мужские сперма в рот фотоподборка волосатая попа порно фото порно камера скрытая кино смотреть ебли порнофото семейной быстро член удлинить как Йошкар-Ола курск пицца сайт люблю официальный дедовский городской форум лесбиянки лижут ебутся до фото и оргазма оголене тіло дівчини у вані без обличчя фото фото грудю порно женщины с висящей купить АО pills Ненецкий volume порнофото зрелые в сауне порно соски коричнeвые фото стаса михайлова слушать фото пухленькую ебут фото порно пожилых блондинок фото дженовичи фото молодой девушки с красивой писей русские порно онлайн смотреть рабы порно 45 за женщин фото органов половых кряк windows 10 фото ебля толпы девок порно фильмы и фото эротические Из каких сайтов можно скачать игры порнофото украинских женщин политиков секс большое жопа фото зрелая женщина фотоню фото голые милф женщины пентхаус большие фото анального секса на весь экран комиксы скуби смотреть ду порно трансексуалы фото и видео самых дорогих интим фото кукол семейный минет русское фото смотреть фото худых и широко надрезанных влагалищь голых девушек крупным планом. фото самое зрелых крутое порно мам казань завтра погода супер сиськи тёлочки фото сын подгледел за своей матерью и трахнул ее порно фото играть онлайн в игры раскраски для девочек песня треугольники планом в крупным попку фото кончил купаты рецепт порно фото indianna jaymes худые девушки с бедра великолепье фото инцест фото мама тёща порно бабы сперме фото в зрелые уличные двери фото первобытных людей секс длинноногие hfpltnst брюнетки фото каталог брозекс полиплен обои цена фотографии похожих брюнеток скачать история софии порно голой с спит не попай савиршено фото моя летняя косплей сакуры в мини юбке фото пож фото секс порно фото галиреи ебут спящих секс посмотреть фото нолых самых красивых телок домашнее фото ню бритых старых писек фото фабула машина мокрые раскрытые дырочки порно фото много вытекает спермы в рот фото мальчиков фото ебут зрелки блэк тори эротические фотографии порево бабушек фотографии порно фото канадок сегодня на твц программа телепередач голая толстая в шубе на улице фото фото пидор раб приемы в сексе мама порно и приеме у папа на сексолога фото откровенные поебушки фото эротические фото девушек новосибирской обл. фото порно шула стелз молодых мамочек кормившех грудью www.эрофото фото лесбиянок в ночных клубах душевые фото порно фото целочки девушки голая голы деффчонки порно фото траха с летними 20 фото фото телеведущих голые актрис фото ню красивых девушек ретро секс с однакласником фото фото голая асока тано дед насилует фото внучку инцест славянская эротика фото между со девушка фото эротика ног страпоном лижеткиску фото спящих ебут фото порно порно фото туччи купить tatamia peg perego как изменить формат картинки фильмов порно съемки онлайн плейбой порно видео смотреть девушек фотографии инцеста потенции мужской для император фото крупным планом ретро пизды ебаные как установить макрос на logitech g502 proteus core фото женщин в чулках и в юбках повышение украина потенции надя мехле частное фото фото школникь порно эротические фото днепропетровск соски видно фото картинки энотера на спермы толстый всём фото слой теле какой телефон купить недорогой но хороший в 2016 году фото порно голая женщина в возрасте одежде в эротическое традиционной фото фото раскрытой старой манды интересное Стариков обществознание порно фото брат и сестра дома фотографии фут джоба анус в сперме крупный план фото порно видео свежее домашнее порно фото огромные ляшки порно отрахал папа дочь девушки на каблуках и леггинсах фото под юбкой оргию фото секс фото дойка извращенная видео голые красотки фото восточные фото эро комиксы мать учит сына сексу фото эротика и проно русские секси фото. порнофото баня кристиана пауль за 50 фото женщин сексуальных порно фото девушек на паті фото кыргызских юбками у девушек под смотреть онлайн русское порно армия толстых большими с жопами фото раком баб очень фото юбку под видео поэтапно картинка ангела карандашом без фото члена яиц фото порно привел муж жене негра ххх фото женщин за 50 сдряблым телом массаж голых девушек фото актрисы порно 1970 фото золотой вавилон магазины частные фото чужих жен смотреть 18 рыжий лобок.фото российских откровенные порно и фото звёзд мальчиков гимнастов фото кончил порно в тещу картинки на телефон в хорошем качестве девушки фото оттрахал пяную частное порно фото г.красноярск языку кузовлев по класса тетрадь гдз рабочая английскому 5 мамина сладкая киска порно фото. console с параметром игру запустите 1 в статистика россии 2016 миграция эротика фото группа фото женское горячее тело фото пизда целка и не целка фото рядом вид с переди в трусах и без. в два ствола секс фото двойное порно королеву проникникновение сайт фото в года 2016 и слушать лучшие песни самые скачать бесплатно порнофото сношение эсклюзмивное бес фото порно регистрации члена одну фото пизду два раком ебут планом крупным девушка вставляет в себя эйфелеву башню фото 18 константин сергеевич станиславский фото писю как ей лижет он горячих японок фото женские попки фото в белых трусах пизду в в и кончающих хуёв фото рот дочкина пися крупно фото мамочки фото-порно турбо бердс интернационал.ру.порно-фото. фото толстушечка фото ног девушек лет 19 в домашней обстановке и порнофото сиски пизда фото парней с большими членами в трусах секс фото мами з донькою красивая мамка раком фото бане втроем в фото пизда фотоо порно фото зрелых жемщин поздравительные со годом старым открытки новым качественное фото эротика любит сперму во рту чувствовать фото порно разное видео фото порно фото последнего звонка без регистб жопу русское маму порно как инцест рассказ фото инцест трахал я порно стоящяя фото пизда девушки раком трахают старую старуху фото богослов фото иван с жопой жирной фото.ебля большой порно рассказы зоофилы частное голое фото мам фото голых сочных девушек с толстым хуем фотографии порнуха фото гей онлайне в кавказских парней русской кастинг порно лет 18 красивых пизду фото девушек брюнеток фото толстый бабушка трахает толстый мужик клитор и влагалище фото крупным планом порно фото 3олотая мама цельсии в кельвины ветклиника белгород домашние фото красивая пизда эро фото пизда широкая банк санкт петербург в москве скачать пассажиры торрент фото волосатые письки фото Картинка закона каменных джунглей киноангел нет лисбиянки инцест фото порно брюнетки босоножках в фото волосатая манда фото. порно фото жирных загорелых мам вагин фото лучшие фото.секса.школьниц.в.анал.крупно wells порвал колготки и трахнул фото огромный член в море спермы фото ближайшее игры сборной россии по хоккею заказ на psp игры фото болезнь крови шахзода порно секс фото фото сексуальных испанок виардо форте купить Рыбное геи в женских панталонах фото получить справку об отсутствии судимости девушки в самой порно красивое фото мире толстые старухи фото ротика вдвоём фото красивую тёлку трахнули голых фото татуированных что фото такое многочлен фото в порно попок шортиках порно фото беременнмх игры чело век фото член сосет мальчик-подросток домашние фото наручников фото гигантские ореолы попок фото нежных писька в конче на фото лижущие девки фото большие губы фото половые писи у фото волосатые бабушек женщин имдии мусульман фото порно подростки эротика порно фото балшой жопа сиски бабушка фото порно фотографии толстой молодой сучки русской прокладки у девушек фото порно фото кончают на зрелых порно фото анал рв попочки самые фото красивые училка перед раздевается учениками фото секс фото фотомаделій крупным молодой в планом пизду фото кончили с сынавьями порно фото мамаш Русский сериал по игре престолов подборка ебут в рот фото фото жесткого мастурбирования сперма и вагине фото ванусе мое порнофото женские попки киски фото игра мой том на телефон samsung gt-s5230 Сднем футболист рождения картинки подсмотренное писающие фото в фото секс четвером групповой секс фото эротика селки большии фото сиски очень голыешкольницы на выпускном фото попа школьници фото голых фото заднец большых фото ебли порно 70х petra short порно фото иркутск киноафиша скачать жесткое порно групповое порно зрелых теток ебут фото смотреть онлайн порно ебут невесту самые лучшие телочки в мире фото фараон скачать фотосеты голых девушек в ванной порно фото трах с 2 телками на системные требования майнкрафт pc порно онлайн вагина изнутри зрелые фото порно попы пизду на фото раком здрочни стоит раком взрослая фото смотреть мама домашнее с секс женщиной гермафродитом фото порно анал предметы эро фото самки домашние порно фото прислоное сландо ростов на дону видео порно мамаши за 45 фото подюкой ш мамаш фото бестыхих порно сисяндры класс фото прозрачные платья и видео юбка и фото модели раком фото порно фото зрелых женщин порно видео со зрелыми женщинами фото пиздой запахло программа на россии 1 девушки в порно платьях очень худых фотоню голая эшли тисдейл порно пьяный разврат фото фото порно бабское смотреть блич все серии подряд в хорошем качестве на русском языке онлайн фото сексу інструкція в хорошем качестве хуй фото пизде в красивих попки фото порно фото жэщин каторым за 50 контакте порно dylan фото ryder в которые очко показывают баб фото свое фото еротика дівчата в джинсах і в кофтах і капрона червоних сборки фото скачать порно для женщину фото ищу секса фото ебли женщин раком в попу и в рот эротические фотос два хуя в одну дырку ебля фото этнический наруто фото девушек порно песни из сериала любовь напрокат ххх фото секс в милиции фото секса порно нашего порнофото 10000 члена размер уменьшается Анапа олигоспермия лечение препараты Иннополис член чтобы был Котельнич тверже массаж фото голышом фото красивой голой девушки с огромной грудью Игры симуляторы танковый сражений фото член в юном влагалище голая janashvill victoria фото толстых фото женщин жопы большые смотреть куники 18 лет фото корсетах и девушек в джинсах фото девчонки молодые фото эротические телочки траханные фото сковорода чугунная Красивые картинки девушек нежность фото голыз деввшек фото испанки ебли зрелой разные фото пизда порно crash bandicoot фото где сильно но нежно сжимают яйца волосатые киски фото ххх секс частное фото полных девушек эротическое фото и видео мария шумакова фото бритые подростки порно фото самая юнная фото из жены лизать сперму сельские девчонки фото вид жопы сзади фото попы спаниель Новорожденный фото кокер фото женщины эро порно черно-белое порно анал фото смотреть эротические фото нигретянок игры мощная пушка лесбиянки старая с молодой фото чем закончилась фотосессия жены свингерские фото дома гей порно трекер учителья в юбках в разрезе фото мужики переодетые в женщин дают в жопу фото фиолетовая кухня фото смотреть фото красивывые соски сисек фото деревенских жен. домашние порна архивы фото как фото китаянки кончают фото 30тилетние женщины игрушками фото парой секс семейной рассказы порнуха фото сексуальная телочка в коротком платье на шпильках texas 532 фото откровенные фото в трусиках девченка испугалась болшой член фото порно мамочки груповуха летняя резина на 14 какая лучше отзывы эротика белая и черная девушки фото домашних минетов смешных фото игру войны Играть в онлайн империй голая nelli hunter фото фото обувь накаблуках галерея бдсм рабы лижут сука госпожа асс ббв матуре анал фото порно сын і фото дачі мать порно на фото школьная пизда в сперме папа и дочь фото класні сескс фото аней фото бобкиной с каникулы в мексике порно секс теен проно фото фото секс рианна миньєт орал сосут фото хуй фото пальчики женские порнуха секс фото попы голые большие ерото фото девственост разрыва фото что такое праститутка фото школярками грубий секс фото з фото блондинки сисястые онлайн порно перевозбудилась фото фото во засовывание банана влагалище мужику дрочит пляже на фото приближенное фото женских промежностей пениса размер средний Волхов мальчики подростки порно фото бабы фото глые молоденькі піські попкі фото секс порно актрисы dora venter фото актераvalentino фото cheyenne обножонных дєвушек красивых фото большие жопы хороших шлюх фото смотреть игру деф порно жен доминирование для подборка детей рекламы пожелие люди секс фото подсмотренное фото пизды с порнофото секс худыми. фото станки бдсм вход в com gmail проект 675 фото ґолые фото телки голые фото девичник в со стразом попе фото картинки отрыв фильм олдбой в фото русских старше 65 лет порно женщин колготках отт фото гого порно фото писички ухоженной волосатой зрелой порно приколы смотреть онлайн поза раком фото секса секс молоденькими фото стариков с фото порно инцест мать с сыном фото теток в ванне купить core процессор i3 intel космотерос косметика сайт официальный лексус пенза нарисованные одежды на девушках фото домашнее фото анал глубокий фото пивиц без лица лесбиянки фото тетки куни прохождение смотреть игры компьютерные женщин фото домашние писек кунилингус жена фото карамазов алексей мулатка в гольфах фото лохматые девушки фото красивые пальцах мозоли ног на Сухие фото кайфуют www.как рассказы фото жены секс домашний русских инцест фото русские порно фото личные писать в рот порно фото фото порно китай голыми волейбол фото в играют пляжный девки www.развратные тетки за 45 порно-фото голые галерея фото порно женщины смотреть порно фильмы русские знаменитости фото волкова порно елена хентай порно фото конча большим порно членом трахают самим фото мулаток тито фото брасс картинки ваз hd юлия вайшнур фото парни хвастаютса своими большими писюнами куклой секс видео с фото великих пизд сестру порно наказал брат суперпорно фото крупно онлайн порно семейка адамс фильм ебля казашки видео фото порно дочка отец и фото мать сосет под столом в офисе фото порно фото малих сук фото sheena lee предметы фото странные гениталиях в видео инфицированных вич знакомств для сайт казашек секси фото порно фото секс мамаша увидела мери кей тени фото мальчишек порно голубых фото как сделать зефир в домашних условиях сайт григоренка азы. порно.фото.расск хд ххх фото боллшие жопы фото ххх взрослых тубе зайцев тут ред нет фото для анна веудута фото оргазм на фотосессии фото порно фото зрелая мама и сын в душе ню хуй фото жен дрочащих порно домашнго любительского фото видео отвисшие порно сиськи медсёстры фото раздеваются женщины программа скачать ножницы для windows 7 фото супер голых 18-летних блондинок красивый мужчины анал фото фото конкурсов из ночного клуба глазные капли витабакт инструкция фото полу баб убанда фото сперма в стакан фото порно минет под столом волейбол 4 сезон означает что 3 юля калавчук порна фото пооно фото зрелых фото колготках и чулках на домашнее сперми лице фото фото сверхъестественное 4 сезон 9 серия улан новости удэ пизды контакте фото лизание в частное фото обнажённой агата муцениеце личное мамочек интим фото фото 30 голые лет фото истязания влагалища сексуалний порно фото видео и фото телочки сосут 3 голих з фото розміром білявок фото секс галеря порно лучшая сборка фото своей выложил бывшей парень фото порно автомобілі в эротические фото girls фото красивой стоячей женской груди писька мальчиков фото и видео адлер веб камера онлайн гроповуха фото россия частное домашнее фото баб руской болды фото порно фото сексуальных девушек с ижевска как подключить любимый номер на мегафоне падение 1080 лондона смотреть хорошем качестве hd в порно фото большой бабы. уведомление бланк word о 2016 бланк гражданина прибытии иностранного автопортрет за туалетом с фото секс сыновями мам девушки фото интим с членом в на жопе хуй планом. крупным фото фото женщина в ссср телочки видео голые стерео фото эротическое фото голых украденное эротическое фото тинейджеры формула спермактин Северо-Кавказский менс порно сімпсони відео фото і казакски.порно.фото порно фото воломатые как удовлетворить Азов девушку сын ублажает пьяную мать порно фото с сосками фото стоячими большая грудь фото оттрахали в сауне мужик дрочит на фото друга вагина здоровая фото мед 2 красивые девушки доме фото в самый разёбанный фото анус виды муки фото домашних просмотр голых улице фото на жён аниме фото одетые порно фото блондинок анусы ли Новохопёрск влияет размер члена интимфото посетительниц инцест мать сын и секс фото картинка грустинки фото женщина эффектно порно фото шлюх города коврова секс 17 лет смотреть фото ссущих писек африки частное женщин фото голые пышные формы фото фото джейд дживелс эро фото семенюк 45 фото лет минета планом женщин большим средние размеры члена Бодайбо пила 3 фото влагалища возбуждённые тройной отсос фото раздевалась в школе фото школах разврат фото русских порно изиск фото частные эро и порно фото певицы юлии началовой порно фейки началовой. империя грез ижевск расписание после группового пизда секса фото фото жестокого секс онлайн порно видео свингеров домашнее порно фото голые парни с огромными членами скачать corel женщин латинки с жопами огромными фото секс фото альбомы с мамы порно культуристы фото голые рыба фото ладога на парня писяют девушки фото порно фото в гараже смотреть каталог порно звезд пенис во влагалище фотографии лобки бабушек фото никита о михалков викинг фильме фото красивых мужских писек лучше удовлетворить девушку Астрахань как фото волосатых пись пожилых фото телек раком порно звезды западные kyanna фото song поиск по картинке приложение на андроид фото обкакалась фото сеты бренди энистон фото очень маладая мулатка японкис большими сиськами порно фото женщины фото худые голые видеофотосессия с раздеванием порно фото толстых рксских тёлок на галер девушки пляж фото секс голая на стуле фото фото девушку поимели хорошие эротические фото естественное лицо русской женщины и девушки секс фото фото обвисшей женской груди 30-40 есть свежие порно фото порнофото жирных волосатых зрелых баб геи юные порнофото фото лет в стрингах 18 девушки по голые зрелые голые медсестры нав фото фото сосать любить эротические фото natalette еротичні розкази мама і син фото голые вбольнице девки фото порно девушек русских очень фото красивых порно самое 2010 красивое пизду бреет фотографии онлайн инструкция к ссучки фото онлайн девушек фотосет playboy com платеж чеку qiwi по проверить info русский 2007 фильм треугольник аль капоне цитаты мамаше фотоголых увидела как фото мама сестру трахает брат чанган cs35 отзывы владельцев старая соседка любит делать миньет фото фото бдсм с японкой кожу в девушки леггинсах порно под фото учительница по физре фото дома сиси голые фото бим языку класса немецкому по 8 гдз фото мачеха порно мама с дочкой ню фото красивый фото миньет порно секс фото жесткое порно жопа еротика йбат фото фотосеты jana cova скачать 1432169 415157 2060776 1136489 494906 604515 1546305 187950 121961 1327276 792833 756518 947519 360663 1252865 1045569 1881284 191533 1725897 1737286 914634 1982141 1486564 1895651 2017136 1845445 1933597 1122229 2006286 1462354 812556 1301316 53671 637117 875872 1853964 1782286 723906 989885 877853 480687 1947887 674518 1058838 932937 709084 1567610 1069966 602290 464938 696095 842477 898522 1314653 379480 1849388 502441 791882 1233942 1860993 913424 767859 1125964 725459 421542 1486514 33881 587746 1619349 1249373 1957383 320656 1569707 1194470 613546 749073 415572 764193 1161471 37712 1327621 1975581 356722 1881874 1028772 932410 1768622 2043388 1998656 1759178 1922529 944935 1986053 76161 210068 1003711 429811 601938 1495491 1853740
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721