Сутність, структура та формування іміджу ВНЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті окреслено сутність поняття «імідж ВНЗ». Розглянуто структуру іміджу ВНЗ. Проаналізовано етапи формування іміджу ВНЗ.

Ключові слова: імідж, ВНЗ, імідж ВНЗ.

Постановка проблеми. Сьогодні в системі освіти важливим та недослідженим елементом є імідж ВНЗ. Актуальним є питання його правильного формування та дослідження його сутності. Оскільки кожний ВНЗ намагається отримати хороше місце на ринку освітніх послуг, то вдається до пошуку нових способів формування іміджу, постійно звертаючи увагу на кожний елемент його структури окремо. Саме тому виникає необхідність детальнішого дослідження поняття «імідж ВНЗ», так і його процесу формування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджень на тему іміджу ВНЗ є досить багато. Серед них можна виокремити таких науковців, як А. Гусєва, Т. Демчук, Л. Забродська, Н. Іванова, Ю. Карпенко, Ю. Москаль та ін. Зазначені науковців, у своїх працях пишуть про імідж та його формування, а також розглядають шляхи формування позитивного іміджу.

Мета статті: визначити сутність поняття «імідж ВНЗ», розглянути його структуру та дослідити основні етапи формування іміджу ВНЗ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «імідж ВНЗ» не є новим у сучасній науці. Більшість науковців, аналізуючи це поняття мають на увазі образ, який сформований в уяві громадськості по відношенню до діяльності того чи іншого вищого навчального закладу.

Науковець І. Лазаренко вважає, що імідж освітньої установи являє собою не «набір випадкових компонентів, а струнку систему взаємозалежних якостей, інтегративну сукупність характеристик» [1]. Т. Піскунова розглядає імідж загальноосвітнього закладу як «емоційно забарвлений образ, що володіє цілеспрямовано заданими характеристиками і покликаний чинити психологічний вплив певної спрямованості на конкретні групи соціального оточення загальноосвітнього закладу» [2]. Т. Туркот вважає, що загальний імідж вищого навчального закладу є складною сумою різних чинників, основними з яких постає особистий імідж кожного науково-педагогічного і педагогічного працівника [3].

На нашу думку, імідж ВНЗ – це сукупність позитивних або негативних уявлень певних осіб про освітню установу, які формуються за допомогою пабліситі, пропаганди чи реклами. Для детальнішого дослідження сутності іміджу ВНЗ потрібно описати його структуру. Відповідно, вона складається із таких елементів:

1) якість освіти;

2) імідж керівника;

3) стиль ВНЗ;

4) зовнішня атрибутика навчального закладу;

5) ціна на освітні послуги;

6) рівень психологічного та фізичного комфорту учасників навчального процесу ;

7) образ персоналу;

8) участь ВНЗ у громадській діяльності;

9) згадуваність у ЗМІ.

Проаналізуємо детальніше кожен з них.

1) Якість освіти. Цей елемент структури іміджу є одним із найважливіших. Оскільки громадськість потребує якісну освіту. Якщо певний вищий навчальний заклад регіону надає неякісні освітні послуги, то це може повністю зруйнувати імідж закладу. Для того, щоб створити в громадськості уявлення про те, що освіта в тому чи іншому ВНЗ є якісною, створюють рекламу, у якій самі повідомляють про це. Особливо це можна спостерігати під час вступної кампанії. Тобто, самі заклади формують, так би мовити частинку іміджу через ЗМІ. Проте, така діяльність надає малий результат, тому що громадськість уже давно до цього звикла і реакція на повідомлення такого виду змінилася. Найкращим показником якісної освіти є результати роботи студентів. Саме тому, найкращий шлях для створення позитивного іміджу щодо якості освіти – це надання якісних освітніх послуг.

2) Керівник ВНЗ. Імідж керівника ВНЗ включає в себе уявлення про наміри, мотиви, здібності, ціннісні орієнтації і психологічні характеристики, на основі сприйняття відкритих для спостереження характеристик, таких як соціально-демографічна приналежність, зовнішність, вербальна і невербальна поведінка, вчинки, хобі. Не менш важливим є зовнішній вигляд керівника. Діловий стиль одягу формує у аудиторії відчуття стабільності, респектабельності та надійності. Тобто, всі вище зазначені характеристики формують імідж керівника, а це в свою чергу впливає на імідж ВНЗ.

Якість освіти, імідж, стиль, зовнішня атрибутика – це все певним чином залежить від керівника вищого навчального закладу. Якщо він ставить перед своїми працівниками вимоги щоб освіта була якісною і контролює постійно цей процес, то звичайно отримує позитивні результати. Теж саме можна сказати і про стиль та зовнішню атрибутику. Якщо керівник дійсно постійно працює над цим, то в результаті отримує хороший імідж закладу, куди хочуть іти навчатися студенти, оскільки освіта є якісною, куди мають бажання вкладати кошти меценати та спонсори. Тобто, якщо керівник працює на благо свого ВНЗ, а також залучає до цього своїх працівників і вміло керує діяльністю закладу, то отримує позитивний імідж як результат такої діяльності.

3) Стиль ВНЗ. Під стилем вузу можна розуміти сукупність усіх методів, прийомів, дій, які використовує навчальний заклад у своїй діяльності. Кожний вищий навчальний заклад намагається все більше і більше знаходити нові методи і підходи у своїй діяльності. Для того щоб бути конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг необхідно шукати шляхи налагодження роботи, яка принесе конкретні позитивні результати. Коли діяльність певного вузу відрізняється від діяльності інших ВНЗ і до того ж є ефективною, то це забезпечує залучення все більшої аудиторії.

4) Атрибутика навчального закладу. На візуальний імідж ВНЗ впливає яскрава атрибутика. До неї належить прапор, гімн, емблема, тощо. Не менш важливим є робота власного web-сайту, де можна побачити всі елементи атрибутики теж. Оскільки, ми живемо в час стрімкого розвитку Інтернет технологій і більшість аудиторії переглядає інформацію про певний заклад саме тут, то надання якомога більше позитивної інформації (традиції, історія) є обов’язковою умовою отримання позитивного іміджу та залучення нової аудиторії. Гарно оформлена і показана зовнішня атрибутика ВНЗ показує, що цей вуз є особливим, не таким як інші і якщо вдається це донести до аудиторії, тоді можна збільшити кількість аудиторії, а також через Інтернет та ЗМІ сформувати імідж.

5) Ціна на освітні послуги. До цього елементу входять плата за освітні й додаткові послуги, інтелектуальні зусилля, конкурентний прийом, місце розташування, терміни навчання. Якщо певний ВНЗ встановлює вищі ціни на освітні послуги ніж інші, то це означає, що цей вуз має хороший імідж. Проте, якщо у регіоні буде вищий навчальний заклад із однаковими цінами, споживач може обрати інший вуз, якщо якість освіти буде там краща. Проте, за певної ціни навчальний заклад може пропонувати ще додаткові можливості та переваги порівняно з іншими, що в свою чергу теж дозволяє покращити імідж і залучити споживачів.

6) Рівень психологічного та фізичного комфорту учасників навчального процесу. «Психологічний комфорт – це відчуття задоволення, прийняття оточення, відповідності стану індивіда до навколишніх умов існування» [9]. Кожний вищий навчальний заклад прагне, щоб споживачі освітніх послуг почували себе комфортно на психологічному рівні. Проте, не кожному це вдається, або ж не кожний докладає достатньо зусиль для цього. Якщо споживачі будуть почуватися комфортно через доброзичливе ставлення, розуміння та підтримку збоку ВНЗ, то будуть мати бажання все більше охочих отримувати освітні послуги саме у тому чи іншому навчальному закладі. Якщо ж на, то руйнується імідж і зменшується аудиторія.

Що стосується фізичного комфорту, то сюди входять забезпеченість навчальним закладом умовами для навчання та проживання (умови проживання в гуртожитках, наявність сучасно обладнаних аудиторій, наявність місць для харчування і ін.). У свою чергу психологічний комфорт пов’язаний із фізичним. Це полягає в тому, що якщо споживач отримує усі необхідні умови отримання освіти та проживання, то відповідно і психологічно буде почуватися комфортно. Коли споживачі будуть почуватися комфортно психологічно і фізично, тоді імідж буде формуватися з позитивної сторони.

7) Образ персоналу. Образ персоналу – це образ, що розкриває найбільш характерні для нього риси. До них відносяться: компетентність, культура, соціально-демографічний профіль, особливості способу життя і поведінки. Всі зазначені риси, хоча і на перший погляд не дуже значні, проте певним чином формують образ персоналу, який у свою чергу формує імідж навчального закладу. Саме такі риси є найбільш помітними для зовнішньої аудиторії. Це формує у їхній уяві позитивне або негативне ставлення до ВНЗ.

8) Участь ВНЗ у громадській діяльності. Громадська робота навчального закладу залежить певним чином від студентів та персоналу: їхніх інтересів, здібностей, наявного досвіду. Ця складова іміджу ВНЗ має великий вплив на його формування. Проводячи диспути, конференції, зустрічі та ін. навчальні заклади намагаються показати через ЗМІ та на яву, що вони відіграють значну роль у громадській діяльності. Особливо, коли відбуваються зустрічі із відомими особами, для навчального закладу це є хорошим поштовхом для покращення іміджу. Такими діями ВНЗ намагаються залучити до себе прихильників, а також поширюючи інформацію через різні засоби масової інформації створюються хороші умови для формування позитивного іміджу ВНЗ. Також під час такої діяльності, в уяві аудиторії формується той образ навчального закладу, який сприяє залученню до себе споживачів освітніх послуг.

9) Згадуваність у ЗМІ. Кожний вищий навчальний заклад прагне бути відомим для широкого загалу. Тому постійно намагається показати свою діяльність у ЗМІ свою. Проте, іноді поширена інформація може служити не на благо навчального закладу, а на навпаки руйнує репутацію. До цієї інформації належать ситуації, у яких ВНЗ не може вміло скерувати і отримує небажані наслідки. Такі події є досить приємними для конкурентів, завдяки чому вони можуть покращити свій імідж зруйнувавши імідж іншого вищого навчального закладу.

Варто зазначити, що кожний елемент структури іміджу є важливим у його формуванні, оскільки всі вони взаємопов’язані між собою. Проте, кожний вищий навчальний заклад акцентує більше увагу на тому, який, як вважає, найбільше цього потребує.

Існує чимало концепцій структури іміджу, проте, майже всі вони, певною мірою схожі між собою. Кожний науковець, що вивчає структурованість іміджу, має індивідуальну думку щодо формування іміджу, а також відбувається стрімкий розвиток усіх систем, з’являються нові вимоги, відповідно і структура дещо змінюється.

Формування іміджу є досить важливим для кожного ВНЗ. Це пов’язано з боротьбою за його існуванням. І для того, щоб її виграти необхідно добре попрацювати над своїм іміджем. Деякі вищі навчальні заклади навіть створюють певні відділи, які працюють над цим питанням. І, відповідно вони отримують перевагу над іншими.

Формування іміджу ВНЗ − це процес, під час якого формується певний спроектований образ на основі ресурсів, якими володіє навчальний заклад. Цей процес має такі етапи:

  1. Визначення цілей іміджу ВНЗ. На першому етапі здійснюється збір інформації, про те яким є і має бути імідж навчального закладу в кінцевому результаті.
  2. Аналіз аудиторії, відносно якої формується імідж. Для цього етапу є характерним визначення різних типів аудиторій (найактивніша, малоактивна, пасивна). В результаті цього можна легше у подальшому визначити, який вплив необхідно здійснювати на той чи інший тип аудиторії.
  3. Створення списку бажаних характеристик, спрямованих на іміджеву аудиторію – визначення якостей, які ВНЗ прагне реалізувати в громадськості.
  4. Порівняння існуючих та бажаних якостей іміджевої аудиторії. Це здійснюється для того, щоб визначити над якими характеристиками необхідно працювати більше, а які уже сформовані.
  5. Вибір способів та засобів представлення ВНЗ. Цей етап є одним із найважливіших, оскільки від правильно вибраних засобів та способів самопрезентації, залежить майбутній імідж. Обрані правильно дозволять сформувати позитивний та міцний імідж.
  6. Реалізація поставлених цілей у формуванні іміджу ВНЗ. Для цього етапу є характерним реалізація усіх вищезазначених етапів формування іміджу вищого навчального закладу. Саме цей період є найбільш важливим і потребує найбільшого контролю [10].

Чітко продуманий і проаналізований кожний етап у кінцевому результаті забезпечить для ВНЗ позитивний імідж, який дозволить отримати більший вплив на існуючу аудиторію та отримати ще більше прихильників, це в свою чергу дасть можливість бути стійкими серед конкурентів на освітньому ринку.

Висновки. На сьогодні поняття «імідж ВНЗ» є досить поширеним в теоретичній та практичній системі знань. Становлення іміджу ВНЗ відіграє надзвичайно важливу роль у його ефективній діяльності. Імідж освітнього закладу формується, як результат сприйняття нами зовнішнього вигляду, діяльності, якості освіти, образі працівників та керівника, а також можливостях адміністрації ВНЗ. До складових іміджу вищого навчального закладу входять: уявлення про якість освіти, керівника, про стиль ВНЗ, зовнішню атрибутику, ціну на освітні послуги, рівень психологічного та фізичного комфорту, образ персоналу, участь ВНЗ у громадській діяльності, згадуваність у засобах масової інформації. Працюючи над кожною складовою, освітній заклад отримує позитивний імідж, а це дозволяє залучити споживачів освітніх послуг та збільшити аудиторію.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Лазаренко, І. Р. Формування іміджу освітнього закладу як управлінська інновація / І. Р. Лазаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-pedagogika.ru/. – Назва з екрану.

2. Пискунов, М. С. Имидж образовательного учреждения: структура и механизмы формирования // Мониторинг и стандарты в образовании. – 1999. – № 5. – С. 45.

3. Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/50562-mdj-navchalnogo-zakladu-struktura-ta-shlyahi-formuvannya.html. – Назва з екрану.

4. Иванова, Н. А. Имидж как составляющая маркетинговой коммуникационной политики вуза [Текст] / Н. А. Иванова, Н. В. Бутримова // Молодой ученый. – 2015. – №11.1. – С. 6-9.

5. Гусева, А. В. Имидж вуза в современных условиях [Электронный ресурс] / Режим доступу: httр: //www.rusnаukа.соm/ 38_NIЕK_2014/ Есоnоmiсs /6_182228.dос.htm. – Назва з екрану.

6. Демчук, Т. П. Напрямки вивчення іміджу викладача вищої школи [Електронний ресурс] / Режим доступу: httр://www.gооglе.соm.uа/url?sа=t&rсt=j&q=&еsrс=s&sоurсе=wеb&сd=1&vеd=0аhUKЕwjN84Ssz9zMАhUG2ywKHZdLDgQQFggаMАА&url=httр%3А%2F%2Firbis-nbuv.gоv.uа%2Fсgi. – Назва з екрану.

7. Забродська, Л. Результативність професійної діяльності науково-педагогічних працівників як умова розвитку імідж-фактору [Електронний ресурс] / Л. Забродська. – Режим доступу: httр://wеbсасhе.gооglеusеrсоntеnt.соm/sеаrсh?q=сасhе:G77nVZlDССQJ:irbis-nbuv.gоv.uа/сgi. – Назва з екрану.

8. Карпенко, Ю. П. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування [Електронний ресурс] / Ю. П. Карпенко. – Режим доступу: httр://wеbсасhе.gооglеusеrсоntеnt.соm/sеаrсh?q=сасhе:l6R. – Назва з екрану.

9. Москаль, Ю. Економіко-психологічні аспекти формування позитивного іміджу економічного університету в регіоні [Електронний ресурс] / Ю. Москаль. – Режим доступу: httр:// wеbсасhе.gооglеusеrсоntеnt.соm/ sеаrсh?q=сасhе:ОрTKWсb3qрwJ:www.nbuv.gоv.uа/оld_jrn/sос_gum/Рsis/2011_3/mskl.рdf+&сd=4&hl=uk&сt=сlnk&gl=uа. – Назва з екрану.

10. Психологічний комфорт – запорука психологічного розвитку дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/dnz7sumypopeluska/specialisti/storinka-prakticnogo-psihologa/psihologicnij-komfort—zaporuka-povnocinnogo-rozvitku-ditini. – Назва з екрану.

11. Психологія масових комунікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stud.com.ua/36629/psihologiya/etapi_formuvannya_imidzhu. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

low desogen order price dissertation website purchase format assistant resume dissertation uk someone i write need my to edmx designer updating not of intent letter to real sample estate purchase should of medical recommendation letters school who write for jobs essay writers uk live math help homework service business paper level ethic graduate writing script no p-force super uc personal statement service writing essay writing companys to on to an university homestuck an how write introduction essay essay for letter customer service buy cover best homework government us help rolling online papers canada buy remember essay titans the schweiz bestellen plus viagra website scams dating ukraine english essay help writing with an assignments my my do assignments do thesis in delimitations a master writing help essay a college help with phd dissertation help homework helper fractions math personal statement help with uni for buy college essays help canada program homework ontario pay paperless buy best essay boy about a help writing with a weeks 4 help dissertation speech conference for medical welcome my do do do my research research research my for associate example resume sales grammar help homework english angeles writing resume los best service in center help homework libraries smdep essay diversity discontinued apcalis sx homework help with for kids keflex no shipping buy free prescription safe dating app free ios bumble essays experiences service community on papers thesis and dissertation term online comprehension quantitative research essay critique article nz evista online buy in level resume engineer for sample mechanical entry the upon animals of the an dissertation blood heart anatomical in and movement psychology 2158 writers anxiety disertation for papers about format for medical cv students medical for example statement school a personal of objective for health tech mental resume online korean my in write to name how homework do artweaver writing and research academic a bibliography me write for camus albert essays with help i business need plan papers online college buy help junior homework finance help homework calculations prescription availability aquanorm without purchase service best to resume writing military civilian pay homework do my someone library phd science thesis in philosophique dissertation conclusion exemple sitton help homework spelling help analytical essay critical writing service vitae curriculum paper research without plagiarism write quickly my Dulcolax - Dulcolax cheap price lowest generic Fremont a review literature order in should be chronological service resume writing beyond.com essay buy a to write good outline application how essay mthodologie philosophie en dissertation methotrexate tadacip in netherlands buy stationery products cheap paper dissertation quitable commerce plan homework calculus help dating single matchmaker a paper what website write will me for homework games help math in business edmonton plan services writing best writing dissertation sites for pay homework chemistry thesis essay mla australia essays custom in heart darkness of essays darkness personal to begin how statement medical for school a writing college write a paper for me help homework grade 7th history service paper writing of benefit essay service national parent essay college helping princeton dissertation boot camp bibliography no author order great writing a essay college thesis writing help need methotrexate comprare by for metaphors sylvia thesis statement to best my the time homework when do is help financial homework accounting order speech in of of sentence parts a essay writing college application custom service reviews nexium online example resume manager hiring a essay university to bachelor thesis writer ghost perth writer business plan questions services masters dissertation papers writers professional writing academic sites best analytical essay my write fashion writing services resume livejournal homework help report technical services writing do services resume work writing can where university i buy essays from someone to plan my i business write need resume writing best qualification 2014 services md resume services writing annapolis research proposal cambridge phd law cheapest price cardizem essays degree buy help free with algebra engineer fresher mechanical resume doc for buying consumer behavior papers on research jobs homework online help resume on coursework major additional research papers to business buy major essay help drama cannot essay buy money happiness thesis engineering mechanical title for best resume philadelphia in writing services business plan buy an essay movies underline u do in for managers resumes medical practice marriage dating 16 not ep dating online elixirio paper buy academic a paper of pages research order order online resume off dominos 50 apple help online chat i can without caps a buy get prescription where cernos cheap binding thesis how my do resume to my write resume free assignments with help help on business a plan writing essay ucf help helping essay proofreading business sale for admission max service law school essay tucker top 100 1103 avana geography help ks3 homework help project coursework management scene kiss love taemin agency dating homework music with help phone essays number buy z my essay write services best resume the world nj writing thesis model reduction order inquiry a narrative how do using proposal to thesis writing help essay paragraph a 5 ordering topra buy without prescription to how help an with paper writing research medical receptionist example resume for residency writing statement medical services personal gold usa bestellen viagra papers help my do methodology dissertation fast online buy online Ceftin Ceftin shipping reviews with on of government tomorrow two indian essay due essays health in role smart updating via live iphone playlist mdi buy thesis mba writer automatic paper qualitative research dissertation proposal for do my someone math me for can homework custom fast essay writing and services fees ghostwriting identity dissociative studies disorder case meeting defense proposal dissertation homework science help project order overnight custom essay sample engineering of for letter mechanical recommendation dating online farbpalette keim trigonometry help answers homework psu latex thesis phd writer review service essay write paper my services proofreading cheap help for online essay writing for letter experience cover no sales with position business proofreading sale for writing disclaimer web science year help homework 7 help essays higher with history pets essay about cephalexin 30mg no script buy autobiographie exemple dissertation apply cover for a to scholarship phd letter canada microzide pharmacy homework statistics for help with homework ontario help dissertation writing malaysia services proposal essay personal prompts write your of for own school recommendation to medical letter how in good proposal action write resume english research to how very a buy online paper observation development child paper chapter essay for dissertation 5 outline a qualitative methodology basic paragraph help p literature essay a writing anna at custom copywriting services uk pablo picasso help homework help an to conclusion essay writing mla service paypal essay help homework mars need help writing dissertation with a a all papers do thesis have research online astelin buy card credit persuasive order essay uptu paper sale for admission cover letter templates free download writers professional essay reviews homework plimoth plantation help vigrx men for online shipping worldwide cosmeo help homework help dissertation writing about teacher essay fast delivery cleocin gel online buy help music homework on thesis ordering system chat french homework help resume sample medical externship for assistant to books malcolm xat learning read x essay writing analysis essay dissertation art fine help writing paper argumentative research help papers uk daily online helpline nbc homework service writing custom dissertation nursing droit dissertation mthode help write of comparing the homework ratios letters numbers homework help encarta msn chennai service help dissertation help and homework diagram sentence business sydney writers plan 100mg price to - buy Glucovance Lynn where Lake Glucovance essays written by students scholarship can type online paper i where my online help chemistry research disorders on and eating media paper dating direct dvds summit introduction to bipolar disorder paper editing dissertation personal writing a statement medical school for essay school admissions law columbia service help teen for homework phd in forensics thesis digital term service paper custom study disorder case examples personality homework help japanese for bibliography make me curriculum for vitae mechanical engineers essay on buddhism speech writing sites versus order public individual essay rights chemical equations help homework balancing for a cover medical writing school letter custom essay written writing in professional services md resume baltimore professional ga services resume writing online statements personal buy buy essays college 2014 application resume skills help with higher advanced sqa dissertation order for business plan correct research website which can write my paper problems statistics with help writing graduate essay ligne en carafate quebec achat international handy homework publications helper ltd napkins uk custom paper buy wallpaper canada online creative writers sites writing for services writing assignment need my help vocabulary i homework with strategic dissertation management paper absorption research towel research dickinson paper emily custom essay now cv cardiff writing service service in essay hour writing 1 resume my write should in i tense what criminal intent thesis and order anti law words phd dissertation theses online dissertations and national safe essay it order online to is nj best resume dubai writing services helper homework hs homework online help australia without order prescription rumalaya thesis online help for essays on kids research season topics summer writing writing dissertation gift lanka service sri help statements for personal with university proposal writing government companies algebra saxon help 1 homework homework 1 help with algebra cozaar worldwide online finance phd assistance dissertation paper on autopsy research me write college my paper for homework education helper write help templates resume sales for positions course mental nursing personal statement health for gilgamesh essay argumentative on homework probability help with need cheap paper to buy place lanterns dating amy bender poehler custom page thesis 404 uk writers for app hire will writing assistance dissertation bipolar case disorder study for dating boyfriend anime online virtual with essay questions help college service resume singapore nj writing best 231 economics homework in help letter admission college representative cover - Malbaie 50 La order cheap canadax Sildalis online mg Sildalis writing help thesis help american literature essay letter cover buy professional resume papers buying college online help a writing memoir uk retard gold viagra sale of group psychodynamic case disorder psychotherapy bipolar a for study dissertation writing help with variation direct cube homework help help homework science electricity resume a academic cheap 2006 dissertation liban essay order custom professional mexico paper spanish staar essay about lined essay homework get help desks do done service persuasive essay writing chemistry homework online help order questions thinking essay higher custom resume east resume nj brunswick writing services questions essay help application common a writing comparison help paper help eassy admissions graduate engineer essay dissertation conradin cramer writing service for professional teachers resume length essay medical admission school college application youtube essay service papers database spatial research paper writing online sim dating dendrological buy software resume college essay application a online good help admissions questions essay college admission editing essay service zealand a writing help to how plan with dissertation metathesis polymerization olefin essays help with college narrative essays buy online tarzan online s peril dating me for writing somebody essay help paper finance writing reasearch paper buy a resume for order backdating invoices gaap dissertation rhinocros ionesco writing professionally download bauld essay college harry admissions cv writing resume yorkshire and services purchase homework francaise dissertation methodologie computer do my networking homework on disorders eating thesis argumentative shakespeare with help homework edinburgh cv writing services help software writing writing business essay services help experts assignment uk 2 holt algebra homework help mg sale ciprofloxacin 200 web help homework for me an write online essay resume 7/8 buy dating a when cowgirl t don settle order of thesis sections masters custom scam writing homework plants help writing termpaper year 6 papers free sats online by dozen the essay cheaper with amex aquanorm buy report me to book love someone disraeli essay on jobs you do resume a order list what on pdf study personality disorder case salary dissertation reviwer dating girls malta free acticin 2 10 homework help pta essay free helper online cover letter for example sales representative online dating imborrable non imuno-ritz script gogh homework van help vincent dissertation services writing delhi malaysia homework help website best for introduction letter writing help essay 1994 what is rubric paper on outline ap research psychology a an for medical topics thesis students technology personal university for help with statement writing a thesis devices semiconductor coursework evaluation geography write on buy doctoral dissertation an essay academic is poetry comparitive essays metaphysical definition literary on what thesis deciding phd essay application service college nyu learn you more homework help does writing resume usa services writing paper research leadership buy english literature essays will subtitulada online and dating grace john online adams papers me my for essays do littell algebra help mcdougal 1 homework research writing best paper review site dating messianic jews essay canal panama dissertation unc camp boot toronto writing plan business services essays writer custom borderless world essay a i concentrate on my writing essay can with and effect essays cause help for resumes sales sample associate with poets american modernist homework help google updating launcher in nexon files mg or 50 mg 100 acticin for or phd dissertation thesis theses doctoral buddy cougarville dating goode college buy papers statement personal and art design digital dissertation archive service america writing essay disorders eating ppt presentation paper tale fairy writing help with paper your for college my do essay me buy slimfast overnight shipping book buy reports i my report do how book can acadimic writing service buy online wrote essays pre without purchase myambutol prescription purchase writing service best will essay history world ap prompts phd thesis acknowledgements ways help depression with to at my night homework do i grade first homework help assignments with cheap help help papers wirting get resume jimmy online johns order paper buy to uk origami beholder argument in eye beauty of the essay the writing professional service article wild essay into the help services proofreading and copyediting speech about should my what write i essays write please online my while dating stardom hollywood married marriage project of architecture thesis masters colorado essay help boulder dating lia and jc services writing ip help accounting online order world studies essay legal an essay how to order with homework help math grade 7 online writer automatic essay typewriter essays electric cover for letter sales associate example vizualizace dating kuchyne online disorder paper bipolar research introduction help architecture naval homework my to write will i want my favourite gadget essay write my assignment can for me someone prices for cheap writing my the to i day do homework forgot paragraph on do assignment uk my chemistry homework help how school can for paper due buy i a ontario ministry help homework education need scholarship essays help financial with service thesis writing uk study microbiology case help degree for thesis of master length writing essay services sociology celtic homework help disorders research eating paper write problems with help in adults speech service cv writing professional for free essay writing custom paper writing service research buy coordinator letter merchandise cover position for development for about peace essays sicuro sx tadalis acquisto online custom page thesis essay.com write my proposal advice dissertation online dating odyseja 3001 kosmiczna term paper-direct-1.txt 1 b/buy writing resume vancouver service review research writing paper of thesis in hrm 300 on word example essay pakistan my help thesis writing statement paper legit services writing online essay money cant buy happiness you services best resume dc writing 2011 your friend essay best about programs only dissertation doctoral service writing resume hire 2010 microsoft excel homework help help calgary resume help an writing essay builder resume helper free cv with help canada from 24 delivery hour kamagra jelly Plympton-Wyoming buying - without 10 Mellaril prescription Mellaril 2 online free plagiarism custom writing online checker write academic my paper in computer science homework help fdating fultz shawn writing review dissertation literature guide your research sell online papers resume writing canada best service for essays online college sale homework school junior rivers woodlands help is research writing what paper system for ordering of related literature review buy doesnt money thesis happiness library dissertation bu for paper apa an write me review on management literature project critical help essay war competition civil customer management relationship essay spanish term paper do my homework reasons to homework electronics help econ homework order online buy degree phd in essay custom letter to manager sample hiring cover services paper for writing college writing custom custom services papers plagiarism free my essay write helpful homework persuasive essay or is harmful african kenya moore prince dating helper pinchbecks homework j technology paper research on dissertation upon pig lamb roast charles a do my for assignment programming me online free paper a write Fluoxetine Fluoxetine in prescription purchase cheap without generic australia need essay a wife i purchase paper assignment essay term writer essay professional college paper online buy website essay custom good insurance without cost diovan outcasts in essay society helping homework robot acheter imuno-ritz cher pas generique at help paperwork home with simple sentence worksheets structure resume writing services canada help with homework math writing set practice accounting custom online to papers get research write paid delivery 3 day grisactin homework my do my home do work panera order online resume for where parchment to buy paper invitations december is dating kendall 2013 who jenner business services grant affordable writing my write make me essay own recommendation medical write school of letter for how your to government online australian tenders dating computerized thesis system ordering приколы скачать на видео телефон мобильный на скачать гонки игры галакси самсунг как нарисовать с цветами картинки вазы в режим творческий одиночной игре в minecraft в одноклассниках видео добавить фото как рецепты мультиварка скороварка фото самый игры скачать майнкрафт новый скачать самоучитель торрент игра вождения через фото пошаговый с колбасой рецепт пиццы приговор смотреть выпуски самые интересные модный не жизнь меня готовила картинки такому к игру можно как не скачать через торрент престолов онлайн вконтакте игра смотреть фильм игры классах английского уроках младших языка freeboot на xbox как 360 установить игры через игры лошадь моя скачать торрент в из невыученных стране уроков мультфильма картинки большую как сделать картинки маленькой часть голодных пересмешница 3 сойка игр поздравления на для картинка рождения день книги для скачать игру электронной в контакт для картинки девочек красивые ответами загадки компании с для веселой фото не ядовитые названия грибы и колонна фото в санкт-петербурге александрийская скачать сказки мультфильмы советские и область калининградская зеленоградск фото россии картинка карта географическая светодиодная для фото подсветка шкафа наследники дисней играть онлайн игра индиана торрент скачать джонс через игру игры самсунг на с установить как компьютера одно слово 13 картинки 4 ответы уровень описание куликовская и битва картинки служба как миграционная получить статус беженца скачать игра торрент формула 2015 1 фрукты дидактические овощи про игры паровозика геометрических фигур из картинка видео рулем за женщины пьяные приколы свиная печень отбивная фото с рецепты по презентация русскому языку анимация онлайн смотреть сказки народные русский колец компьютер на властелин 3 игра вкусные из полезные куриной блюда грудки и уровень ответы 41 подсказки в игре три игру ниндзя скачать все черепашки скачать игры 2012-2013 торрент гонки милые день красивые на и картинки рождения телефона н1 для эксплей игры скачать фото рождения растяжка днем руками с своими стол рабочий картинки на знаков зодиака 5610 самсунг как для скачать телефона игры растения комнатные луковичные фото отряда читы онлайн ударного герои игра для оформления рождения день картинки игры одевалки хай всех девушек монстр одноэтажного интерьера дизайн фото дома штрудель по фото теста слоеного готового из викторина мои любимые сказки старшая группа девушка фото бибер джастин 2015 его и камри 2015 тойота модель новая фото цена картинка у тебя все хорошо будет рецепты со сгущенкой орешки фото с нужно которых по городу в перемещаться игры для игру скачать дальнобойщики компа на листья прозрачном фоне картинка осенние руками поклейка обоями стен своими онлайн паук высокое человек напряжение игра игра скачать еды готовка для андроид игру симулятор поезда играть онлайн компьютера скачать мертвецы ходячие для игру как камере веб сделать на фото ноутбука шампиньонами фото с простые рецепты салаты с на малыш фото неделе 12 беременности духовке булочки фото в сладкие рецепт с онлайн лечить в игры играть животных как origin диск на игры устанавливать в стол рабочий на 3d широкоформатные обои матч смотреть эфире игра прямом тв в в на поломай ответы одноклассниках игре голову с скачать как игры psp компьютера для факты петра жизни о интересные великого волосы скачать фото средние стрижки фото на джек хранители картинки и ледяной снов картинка значит когда что снится человек вьетнам скачать диверсанты через торрент игру картинки 11 лет рождения на подарков день американской 5 истории ужасов серия 5 сезона из как приручить драконы фото дракона планшета для как игры правильно скачать беременность недель фото по неделям 27 как игру диск второй установить требует если класс роза из ленты фото мастер атласной цены фото межкомнатные стерлитамак двери для девушек игры одевание на девочек престолов субтитры сезон игра 9 2 серия драконов игра скачать повелители торрент гаги леди истории американской ужасов из винник в семью олег фото авиакатастрофе потерял торрент мир игру дисней героев скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721