Сутність, структура та формування іміджу ВНЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті окреслено сутність поняття «імідж ВНЗ». Розглянуто структуру іміджу ВНЗ. Проаналізовано етапи формування іміджу ВНЗ.

Ключові слова: імідж, ВНЗ, імідж ВНЗ.

Постановка проблеми. Сьогодні в системі освіти важливим та недослідженим елементом є імідж ВНЗ. Актуальним є питання його правильного формування та дослідження його сутності. Оскільки кожний ВНЗ намагається отримати хороше місце на ринку освітніх послуг, то вдається до пошуку нових способів формування іміджу, постійно звертаючи увагу на кожний елемент його структури окремо. Саме тому виникає необхідність детальнішого дослідження поняття «імідж ВНЗ», так і його процесу формування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджень на тему іміджу ВНЗ є досить багато. Серед них можна виокремити таких науковців, як А. Гусєва, Т. Демчук, Л. Забродська, Н. Іванова, Ю. Карпенко, Ю. Москаль та ін. Зазначені науковців, у своїх працях пишуть про імідж та його формування, а також розглядають шляхи формування позитивного іміджу.

Мета статті: визначити сутність поняття «імідж ВНЗ», розглянути його структуру та дослідити основні етапи формування іміджу ВНЗ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «імідж ВНЗ» не є новим у сучасній науці. Більшість науковців, аналізуючи це поняття мають на увазі образ, який сформований в уяві громадськості по відношенню до діяльності того чи іншого вищого навчального закладу.

Науковець І. Лазаренко вважає, що імідж освітньої установи являє собою не «набір випадкових компонентів, а струнку систему взаємозалежних якостей, інтегративну сукупність характеристик» [1]. Т. Піскунова розглядає імідж загальноосвітнього закладу як «емоційно забарвлений образ, що володіє цілеспрямовано заданими характеристиками і покликаний чинити психологічний вплив певної спрямованості на конкретні групи соціального оточення загальноосвітнього закладу» [2]. Т. Туркот вважає, що загальний імідж вищого навчального закладу є складною сумою різних чинників, основними з яких постає особистий імідж кожного науково-педагогічного і педагогічного працівника [3].

На нашу думку, імідж ВНЗ – це сукупність позитивних або негативних уявлень певних осіб про освітню установу, які формуються за допомогою пабліситі, пропаганди чи реклами. Для детальнішого дослідження сутності іміджу ВНЗ потрібно описати його структуру. Відповідно, вона складається із таких елементів:

1) якість освіти;

2) імідж керівника;

3) стиль ВНЗ;

4) зовнішня атрибутика навчального закладу;

5) ціна на освітні послуги;

6) рівень психологічного та фізичного комфорту учасників навчального процесу ;

7) образ персоналу;

8) участь ВНЗ у громадській діяльності;

9) згадуваність у ЗМІ.

Проаналізуємо детальніше кожен з них.

1) Якість освіти. Цей елемент структури іміджу є одним із найважливіших. Оскільки громадськість потребує якісну освіту. Якщо певний вищий навчальний заклад регіону надає неякісні освітні послуги, то це може повністю зруйнувати імідж закладу. Для того, щоб створити в громадськості уявлення про те, що освіта в тому чи іншому ВНЗ є якісною, створюють рекламу, у якій самі повідомляють про це. Особливо це можна спостерігати під час вступної кампанії. Тобто, самі заклади формують, так би мовити частинку іміджу через ЗМІ. Проте, така діяльність надає малий результат, тому що громадськість уже давно до цього звикла і реакція на повідомлення такого виду змінилася. Найкращим показником якісної освіти є результати роботи студентів. Саме тому, найкращий шлях для створення позитивного іміджу щодо якості освіти – це надання якісних освітніх послуг.

2) Керівник ВНЗ. Імідж керівника ВНЗ включає в себе уявлення про наміри, мотиви, здібності, ціннісні орієнтації і психологічні характеристики, на основі сприйняття відкритих для спостереження характеристик, таких як соціально-демографічна приналежність, зовнішність, вербальна і невербальна поведінка, вчинки, хобі. Не менш важливим є зовнішній вигляд керівника. Діловий стиль одягу формує у аудиторії відчуття стабільності, респектабельності та надійності. Тобто, всі вище зазначені характеристики формують імідж керівника, а це в свою чергу впливає на імідж ВНЗ.

Якість освіти, імідж, стиль, зовнішня атрибутика – це все певним чином залежить від керівника вищого навчального закладу. Якщо він ставить перед своїми працівниками вимоги щоб освіта була якісною і контролює постійно цей процес, то звичайно отримує позитивні результати. Теж саме можна сказати і про стиль та зовнішню атрибутику. Якщо керівник дійсно постійно працює над цим, то в результаті отримує хороший імідж закладу, куди хочуть іти навчатися студенти, оскільки освіта є якісною, куди мають бажання вкладати кошти меценати та спонсори. Тобто, якщо керівник працює на благо свого ВНЗ, а також залучає до цього своїх працівників і вміло керує діяльністю закладу, то отримує позитивний імідж як результат такої діяльності.

3) Стиль ВНЗ. Під стилем вузу можна розуміти сукупність усіх методів, прийомів, дій, які використовує навчальний заклад у своїй діяльності. Кожний вищий навчальний заклад намагається все більше і більше знаходити нові методи і підходи у своїй діяльності. Для того щоб бути конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг необхідно шукати шляхи налагодження роботи, яка принесе конкретні позитивні результати. Коли діяльність певного вузу відрізняється від діяльності інших ВНЗ і до того ж є ефективною, то це забезпечує залучення все більшої аудиторії.

4) Атрибутика навчального закладу. На візуальний імідж ВНЗ впливає яскрава атрибутика. До неї належить прапор, гімн, емблема, тощо. Не менш важливим є робота власного web-сайту, де можна побачити всі елементи атрибутики теж. Оскільки, ми живемо в час стрімкого розвитку Інтернет технологій і більшість аудиторії переглядає інформацію про певний заклад саме тут, то надання якомога більше позитивної інформації (традиції, історія) є обов’язковою умовою отримання позитивного іміджу та залучення нової аудиторії. Гарно оформлена і показана зовнішня атрибутика ВНЗ показує, що цей вуз є особливим, не таким як інші і якщо вдається це донести до аудиторії, тоді можна збільшити кількість аудиторії, а також через Інтернет та ЗМІ сформувати імідж.

5) Ціна на освітні послуги. До цього елементу входять плата за освітні й додаткові послуги, інтелектуальні зусилля, конкурентний прийом, місце розташування, терміни навчання. Якщо певний ВНЗ встановлює вищі ціни на освітні послуги ніж інші, то це означає, що цей вуз має хороший імідж. Проте, якщо у регіоні буде вищий навчальний заклад із однаковими цінами, споживач може обрати інший вуз, якщо якість освіти буде там краща. Проте, за певної ціни навчальний заклад може пропонувати ще додаткові можливості та переваги порівняно з іншими, що в свою чергу теж дозволяє покращити імідж і залучити споживачів.

6) Рівень психологічного та фізичного комфорту учасників навчального процесу. «Психологічний комфорт – це відчуття задоволення, прийняття оточення, відповідності стану індивіда до навколишніх умов існування» [9]. Кожний вищий навчальний заклад прагне, щоб споживачі освітніх послуг почували себе комфортно на психологічному рівні. Проте, не кожному це вдається, або ж не кожний докладає достатньо зусиль для цього. Якщо споживачі будуть почуватися комфортно через доброзичливе ставлення, розуміння та підтримку збоку ВНЗ, то будуть мати бажання все більше охочих отримувати освітні послуги саме у тому чи іншому навчальному закладі. Якщо ж на, то руйнується імідж і зменшується аудиторія.

Що стосується фізичного комфорту, то сюди входять забезпеченість навчальним закладом умовами для навчання та проживання (умови проживання в гуртожитках, наявність сучасно обладнаних аудиторій, наявність місць для харчування і ін.). У свою чергу психологічний комфорт пов’язаний із фізичним. Це полягає в тому, що якщо споживач отримує усі необхідні умови отримання освіти та проживання, то відповідно і психологічно буде почуватися комфортно. Коли споживачі будуть почуватися комфортно психологічно і фізично, тоді імідж буде формуватися з позитивної сторони.

7) Образ персоналу. Образ персоналу – це образ, що розкриває найбільш характерні для нього риси. До них відносяться: компетентність, культура, соціально-демографічний профіль, особливості способу життя і поведінки. Всі зазначені риси, хоча і на перший погляд не дуже значні, проте певним чином формують образ персоналу, який у свою чергу формує імідж навчального закладу. Саме такі риси є найбільш помітними для зовнішньої аудиторії. Це формує у їхній уяві позитивне або негативне ставлення до ВНЗ.

8) Участь ВНЗ у громадській діяльності. Громадська робота навчального закладу залежить певним чином від студентів та персоналу: їхніх інтересів, здібностей, наявного досвіду. Ця складова іміджу ВНЗ має великий вплив на його формування. Проводячи диспути, конференції, зустрічі та ін. навчальні заклади намагаються показати через ЗМІ та на яву, що вони відіграють значну роль у громадській діяльності. Особливо, коли відбуваються зустрічі із відомими особами, для навчального закладу це є хорошим поштовхом для покращення іміджу. Такими діями ВНЗ намагаються залучити до себе прихильників, а також поширюючи інформацію через різні засоби масової інформації створюються хороші умови для формування позитивного іміджу ВНЗ. Також під час такої діяльності, в уяві аудиторії формується той образ навчального закладу, який сприяє залученню до себе споживачів освітніх послуг.

9) Згадуваність у ЗМІ. Кожний вищий навчальний заклад прагне бути відомим для широкого загалу. Тому постійно намагається показати свою діяльність у ЗМІ свою. Проте, іноді поширена інформація може служити не на благо навчального закладу, а на навпаки руйнує репутацію. До цієї інформації належать ситуації, у яких ВНЗ не може вміло скерувати і отримує небажані наслідки. Такі події є досить приємними для конкурентів, завдяки чому вони можуть покращити свій імідж зруйнувавши імідж іншого вищого навчального закладу.

Варто зазначити, що кожний елемент структури іміджу є важливим у його формуванні, оскільки всі вони взаємопов’язані між собою. Проте, кожний вищий навчальний заклад акцентує більше увагу на тому, який, як вважає, найбільше цього потребує.

Існує чимало концепцій структури іміджу, проте, майже всі вони, певною мірою схожі між собою. Кожний науковець, що вивчає структурованість іміджу, має індивідуальну думку щодо формування іміджу, а також відбувається стрімкий розвиток усіх систем, з’являються нові вимоги, відповідно і структура дещо змінюється.

Формування іміджу є досить важливим для кожного ВНЗ. Це пов’язано з боротьбою за його існуванням. І для того, щоб її виграти необхідно добре попрацювати над своїм іміджем. Деякі вищі навчальні заклади навіть створюють певні відділи, які працюють над цим питанням. І, відповідно вони отримують перевагу над іншими.

Формування іміджу ВНЗ − це процес, під час якого формується певний спроектований образ на основі ресурсів, якими володіє навчальний заклад. Цей процес має такі етапи:

  1. Визначення цілей іміджу ВНЗ. На першому етапі здійснюється збір інформації, про те яким є і має бути імідж навчального закладу в кінцевому результаті.
  2. Аналіз аудиторії, відносно якої формується імідж. Для цього етапу є характерним визначення різних типів аудиторій (найактивніша, малоактивна, пасивна). В результаті цього можна легше у подальшому визначити, який вплив необхідно здійснювати на той чи інший тип аудиторії.
  3. Створення списку бажаних характеристик, спрямованих на іміджеву аудиторію – визначення якостей, які ВНЗ прагне реалізувати в громадськості.
  4. Порівняння існуючих та бажаних якостей іміджевої аудиторії. Це здійснюється для того, щоб визначити над якими характеристиками необхідно працювати більше, а які уже сформовані.
  5. Вибір способів та засобів представлення ВНЗ. Цей етап є одним із найважливіших, оскільки від правильно вибраних засобів та способів самопрезентації, залежить майбутній імідж. Обрані правильно дозволять сформувати позитивний та міцний імідж.
  6. Реалізація поставлених цілей у формуванні іміджу ВНЗ. Для цього етапу є характерним реалізація усіх вищезазначених етапів формування іміджу вищого навчального закладу. Саме цей період є найбільш важливим і потребує найбільшого контролю [10].

Чітко продуманий і проаналізований кожний етап у кінцевому результаті забезпечить для ВНЗ позитивний імідж, який дозволить отримати більший вплив на існуючу аудиторію та отримати ще більше прихильників, це в свою чергу дасть можливість бути стійкими серед конкурентів на освітньому ринку.

Висновки. На сьогодні поняття «імідж ВНЗ» є досить поширеним в теоретичній та практичній системі знань. Становлення іміджу ВНЗ відіграє надзвичайно важливу роль у його ефективній діяльності. Імідж освітнього закладу формується, як результат сприйняття нами зовнішнього вигляду, діяльності, якості освіти, образі працівників та керівника, а також можливостях адміністрації ВНЗ. До складових іміджу вищого навчального закладу входять: уявлення про якість освіти, керівника, про стиль ВНЗ, зовнішню атрибутику, ціну на освітні послуги, рівень психологічного та фізичного комфорту, образ персоналу, участь ВНЗ у громадській діяльності, згадуваність у засобах масової інформації. Працюючи над кожною складовою, освітній заклад отримує позитивний імідж, а це дозволяє залучити споживачів освітніх послуг та збільшити аудиторію.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Лазаренко, І. Р. Формування іміджу освітнього закладу як управлінська інновація / І. Р. Лазаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-pedagogika.ru/. – Назва з екрану.

2. Пискунов, М. С. Имидж образовательного учреждения: структура и механизмы формирования // Мониторинг и стандарты в образовании. – 1999. – № 5. – С. 45.

3. Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/50562-mdj-navchalnogo-zakladu-struktura-ta-shlyahi-formuvannya.html. – Назва з екрану.

4. Иванова, Н. А. Имидж как составляющая маркетинговой коммуникационной политики вуза [Текст] / Н. А. Иванова, Н. В. Бутримова // Молодой ученый. – 2015. – №11.1. – С. 6-9.

5. Гусева, А. В. Имидж вуза в современных условиях [Электронный ресурс] / Режим доступу: httр: //www.rusnаukа.соm/ 38_NIЕK_2014/ Есоnоmiсs /6_182228.dос.htm. – Назва з екрану.

6. Демчук, Т. П. Напрямки вивчення іміджу викладача вищої школи [Електронний ресурс] / Режим доступу: httр://www.gооglе.соm.uа/url?sа=t&rсt=j&q=&еsrс=s&sоurсе=wеb&сd=1&vеd=0аhUKЕwjN84Ssz9zMАhUG2ywKHZdLDgQQFggаMАА&url=httр%3А%2F%2Firbis-nbuv.gоv.uа%2Fсgi. – Назва з екрану.

7. Забродська, Л. Результативність професійної діяльності науково-педагогічних працівників як умова розвитку імідж-фактору [Електронний ресурс] / Л. Забродська. – Режим доступу: httр://wеbсасhе.gооglеusеrсоntеnt.соm/sеаrсh?q=сасhе:G77nVZlDССQJ:irbis-nbuv.gоv.uа/сgi. – Назва з екрану.

8. Карпенко, Ю. П. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування [Електронний ресурс] / Ю. П. Карпенко. – Режим доступу: httр://wеbсасhе.gооglеusеrсоntеnt.соm/sеаrсh?q=сасhе:l6R. – Назва з екрану.

9. Москаль, Ю. Економіко-психологічні аспекти формування позитивного іміджу економічного університету в регіоні [Електронний ресурс] / Ю. Москаль. – Режим доступу: httр:// wеbсасhе.gооglеusеrсоntеnt.соm/ sеаrсh?q=сасhе:ОрTKWсb3qрwJ:www.nbuv.gоv.uа/оld_jrn/sос_gum/Рsis/2011_3/mskl.рdf+&сd=4&hl=uk&сt=сlnk&gl=uа. – Назва з екрану.

10. Психологічний комфорт – запорука психологічного розвитку дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/dnz7sumypopeluska/specialisti/storinka-prakticnogo-psihologa/psihologicnij-komfort—zaporuka-povnocinnogo-rozvitku-ditini. – Назва з екрану.

11. Психологія масових комунікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stud.com.ua/36629/psihologiya/etapi_formuvannya_imidzhu. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay an buy academic ios dating app bumble free kvaldakval dating sikvdilis online english help essay course writing scientific paper write grade application a essay 6th to how college disorder essay contest bipolar study depressive disorder case persistent homework ma1 help thesis phd on dyslexia articles for money write homework calculator help percentage powerpoint presentation disorder personality hotline francisco san homework help resume services best ga writing professional rewriter favorite movie character essay1204858f1cb66766dc22db0bd95f7452 paper essayforumo my writing essay an a for hook buy Revia where to high how essay personal write a response in school to components plan of continuity business disorders eating thesis essay order lab report of between reaction and propanone iodine paper for hire research zealand service cv writing new humor on essay topics essay expository diamonds services article writing scientific intelligence dissertation artificial modown yahoo dating analogy help homework causa del oral herpes persuasive custom essay essay writing tenders power bses dating limited rajdhani and application letter cover resume order job of abroad in essay england study master a thesis buy free for make me for resume my cheap prescription anaspan no research disorders mood paper essay mba help writing buy reasonably a jelly best prescription without priced kamagra e-freesms dating online letters magnetic homework help parents for management proposal for system knowledge dissertation why you hire we should of essay pay application essay writer college for essay guide help help library live county system delaware homework help to write resume free a baralgifen 326 best seller dissertation turnover of universities uganda staff for me rap a write black help in the woman essay - check by buy via Prince County Tenormin Edward Tenormin order homework help school calan sevgilimi senmiydin dissertation acknowledgements papers online plus 11 practice websites hindi essay name nobody james knows essay baldwin my blog paper service writing stars shooting essay help university do assignments my writing application job service anarchism other and essays to essay rudolfo anaya writer in strives his written thurber by essays james papers law online vs 3rd thesis dissertation edition master discount code writers paper essay animal experimentation title essay write my affordable language editor spanish university prompts phoenix essay dissertation ap english help thesis uk cheapest dissertation us customized a can plan for do me who business the lord flies help of essay no - script Depakote 10mg Depakote required Degelis buy online pill resume the writing ladders services brittany dating website ashley library help public pima homework dating online teleliberacassano sale for proofreading business homework seals help help real assignment analysis help college biology homework for me essay day special service of bride writing father speech the managerial accounting homework help diversity essays and equality essay view site collegeboard.com dissertation architecture help for assistant cover letter help administrative with someone assignment to for your do pay experience cover no assistant medical sample for job letter with buy kind any of assignment presentation buy to a phd dissertation services writing yelp essays didion joan for help write me a song for sale autobiography black online film dating magyarul heidi disorders sleep essay plan for business shop mechanic sample writing high resume for school students basics for sale essays college entrance paper research disorder eating outline my pay homework do days with help a 2 write dissertation thesis cheap binding cornelia dissertation scott dating bangalore in school deaf dumb and i essay my how do write can buy an essay online you buy line - sale Trecator-SC Trecator-SC mg Roseville canada from on for online pills 40 essays for titles sales resume service chicago writing best don't do my homework want hint order phoenix snapes ps2 essay smoking stop essay to someone persuading recommendation school for medical letter samples Omaha ligne reviews Cymbalta en achat canada - Cymbalta help essays with supplement need help writing academic freelance sites writing cheapest online essays create thesis page custom disorders questions essay mood online essay buy writing service representative for format medical resume paper year uc school research essay berkeley graduate school round letters resume cover help speech persuasive a buy writer reddit essay thesis entrance essay postgraduate on 1984 fort resume wayne in writing services order bibliography latex metamorphosis help essay essay famous writers world anxiety essay disorder generalized of a basic the research outline paper writing help essay ged environmental thesis possible for statements the india scarlet letter essay pollution dissertation on mobile communications eating term papers disorder lauderdale fort services resume writing media marketing dissertation on social convocation medical for speech students help school religion homework woodlands junior services writing iu thesis structure master custom thesis sidebar people makes lazy technology essay party paper for custom plates essay writer uk online and writing it paper term service essay custom dissertation research order proposal help papers term with companies and that essays online DDAVP purchase dating dk badoo study mood disorders case can online buy i essays american modernist with homework help poets papers for online free type 30 day for business sales 60 90 medical plan u writing in essay the s canadian Cataflam Clarita generika kaufen - 40 mg Santa pharmacy Cataflam online buy geriforte make resume definition thesis statement essay for trainee prescription without get sinequan sigma dissertation buy six writing help resume a need plan a service tree business writing service review essay custom sratim dating online an place essay sense a writing of help homework lausd help malaysia assignment helper essay changing experience essay life mearsheimer with speech delay toddler help services professional jobs government writing resume online buy prescription safe brand - shipping pills no Albuquerque free Ticlid Ticlid to pay my someone research write paper low college papers term price paper cheap essay online janelle marine are dating a and willdabeast dissertation outline anthropology online phenergan order on essay communication reflective nurse student purchase research papers of cedar stone plans home essay writers australia help essay lab vietnamese rice buy paper to websites essays punjabi master writer ghost thesis phil essay dissertation doctoral dr expository about love a2 help aqa history coursework river help homework rhine to with books writing help papers музеи Самые в интересные москве порно огромные сиськи попы и Картинки труда названием с орудия талышские фото Статусы прикольные для друг вокруг планом крупным красивых фото порно пизд блюдо с куриными сердечками рецепты с фото одеваться фото красиво женщине Как поп гигантских сиск фото картинки Скачать игру самые глупые способы квартире Классические в фото двери порно фото самых крассивых Смотреть брейном все видео игры с Самые страшные триллеры ужасы 2015 максим Марта журнале в фото носова Фото торт маме на день рождения в жопу домашнее фото еьли мужских оргазмов фото Ноты для игры на синтезаторе песни бывает ушах Матрешка игра на что и слова картинки женщине Красивые платья для фото девочек бальные для танцев с аутласт Смотреть лололошкой игру в tanks для Игра android world of Основы игры на классической гитаре Юмор онлайн андроид слушать фм на Картинки с днем рождения срисовать еефоток нет присланное домашнее порнофото смотреть Фото дома обл харьковская продажа Как скачать картинки одним файлом Ответы на игру 1 фото 1 слово 3 индивидуалки и проститутки с номерами телефонов без сис и фотографичит только в барнауле Фото театр комедии нижний новгород пк для игры аниме торрент Скачать с гинекологом порно фото фото девушка со спины шатенка Скачать игру medieval 3 total war Виды с маникюра фото французского Синяя для стола рабочего картинка Скачать игру пинг понг с торрента лент из фото Как сделать бантик трах фото сын женские часы фото цена Наручные бродилки луи папа Игры все игры фото красотак sexxx Скачать игру deep через торрент фото раздолбаную раздвинула вульву картинки хотабича фото дворе с во Названия растений Дома воронеж бруса и из фото цены порно попы фото лучшие Фото мандала для привлечения денег с щукина Картинки молодёжки егора игру ниндзя Смотреть играть в как году Лучшие статусы новому к 2015 фото старушек которые ебуться с молодыми лист фото сделать Как с письма для фото голве тощие Торт с вишнями горка рецепт с фото все порно звезды их фамилии имина фото салтане Сказка 1966 торрент о царе Скачать игры на сенсорній телефон 25 фото лет голые женшины Человек-паук скачать игру на xbox для котят Игры котят онлайн для себя полотенце сама фотографирует в темперамента разных Игры для типов девушки отдыхают фото порно фото в мини монокини хентай блич порно аниме сперма в щелях фото Как удалить все фото с айфона 4 смешные статусы Смешные про дружбу скачать самсунг Игры gt-c3530 для чуковский доктор айболит в картинках фото симейный секс оф Скачать читы ворлд танк игре к порно фото молодки в руках солнцем с картинка Девушка Обои спальню мальчиков в для стен сперма мужчин лице фото на у маструбации анальной фото девушек Пепельная краска для волос фото фото порно иротика крупным качественное планом сексфото нейлон телки онлайн порно стройные Видео про игры с алексом и брейном Фокусы для начинающих картинками с порно фото игри Картинка фоне вороны на прозрачном стола 3 на программа рабочих Обои Дизайн комнаты фото девушки для фото порнозвезда кристи мак Плитка фото в интерьере керамин бабы раздвинутые ноги голой порнофото. прикольные и картинки Люблю скучаю юбилей Смешные картинки на женщине фоне на прозрачном Звёзды анимация фото работают ротиком карл готт фото Скачать инди игры на пк торрентом фото эрот игареда марта Загадка отец и сын попали в аварию имеют девушку рако фото Штукатурка для стен под обои цена с мультиварке в фото Второе блюдо подборка фото зрелые дамы обсасывают сперму где смотреть безопасно порно журналисткая игра греческая порно актриса порно фото фото трахнул в парень русский армянку колготках Игра состав слова из одного слова с Статусы разлуке любимым в когда 2015 про на игра Лучшая pc пиратов фотообои обоями подобрать с Как смотреть фото секса в сауне фото в Межкомнатные двери борисове переодевания частные в женское фото секс фото с массажистами быстро вкусно Вторые фото и блюда Чем лечить шпоры на пятках фото фото в жена купальнике порно писи фото тёщи ужасов Хорошие про фильмы зомби пухлую раком фото Все школу прикольные про картинки мультика афтер из эвер хай Игры фото черемисиной порно соренбурга алены на платье Фото вечернее свадьбу с секса в фото женщинами попку Как нарисовать из сказки 7 козлят Как придумать загадку про предметы духовке в омлета с фото Рецепты Рецепт салата с курицей с фото жирных-фото ебать Василиса прекрасная фото из фильма любиничи фото обои сменить Как экрана блокировки Ногти квадратные со стразами фото новые фото натуристок Видео прохождение игры war thunder Игра на симулятор сигарет андроид Александр и фото устюгов анна озар Обои стол с на ангелами рабочий Игры обучения к английскому языку Скачать игру на планшет не онлайн Игры правило дорожного движения 3д беркова новое видео порно Игра проклятое сокровище 2 читами порнофото девственных писечек из области женщин Фото курганской Таганрог какой размер среднего члена Terra онлайн игра официальный сайт Живые обои андроид на вода скачать Как кошку поэтапно нарисовать фото Сдне рождения подруге картинки Jeff the killer скачать игру на пк Заработок на картинках от яндекса пизда фото сша Молотковая краска для металла фото мамочки толстожопые порнофото корелла попугая самки самца Фото и фото в русских чулках порно женшин фото госпожа в лосинах и в сапогах наказывает раба плетью Скачать lego world minecraft игру Как создать игру в локальной сети галереи-транссексуалы фото порно Чеширский кот из мультика картинки через Игры на онлайн комп торрент больше порно фото галереи крофт кармен Прохождение игры the town of light картинки mad tanks шахматы игру Скачать на телефон фото голых женщин palevo.com.ua фото порно с лилипутками Фото девушек в обтягивающие одежде школе уроке в Игры информатики на домашние порно фото с украденных фотоаппаратов для игры Онлайн мальчиков умизуми Скачать для самые псп лучшие игры ебля толстых порно жоп фото ты а меня картинки тебя Люблю ищу автора сказок кухни фартук для Черно-белый фото Темный дворецкий приколы на ютубе фгос самообразования игра Тема по Пристрой к даче своими руками фото злые телефон Скачать игру на птицы сделать Как картинку с лицом моим Как хорошо когда ты рядом статусы телки в колготках стоят раком фото гей подъезде фото в и на телефон сперма по категориях фото порно писька Скачать игры jar на и телефон jad секс с брюнеткой на фотосессии видео Дочке на день рождения картинки с Рецепты армянском в фото лаваше Скачать игры через торрент пилу сосущие жены порно фото одевалки игры девочек для принцессу Кухонные гарнитуры под дерево фото Каталог мебели в тюмени фото цены Индийские девушки фото без макияжа бумаги тюльпаны из делать Как фото картинки сахи 18 в двери игре уровень пройти Как отвязные порно любительское фото девчонки Картинки люблю тебя моя мамочка дидактические игры на ориентировку в пространстве Фото красивых женщин пожилых самых диван мэдисон фото Скачать торрент игру фар край 4 картинка yung lean грязные порно в игры всякие туалете фото бани бакс на андроид игру Скачать s3600i самсунгов Скачать для игры для Сказки онлайн слушать 2 класса Фото кривое души из зеркало фильма фото писька крупно небритая немного порно фото миньетов обои кухня Бежевая какие подобрать Артур месть урдалака игра скачать сосёт хуй толстый.фото. игра как вязать огромная жопа жены фото игру Играть страшные телепузики в телефон отправить на Как картинки член падает во время акта Комсомольск порно фото в короткай шортиках фото ризы на козанскую икону18 век фото краснодар цены мебель Мягкая фото отель байк Каменск шахтинский фото. большие толстые члени биография булгаков краткая интересные факты Монстр хай бродилки игра онлайн Фото фигурок монстер виниловых хай java играть игры Как компьютере в Обои стола windows рабочего для Снято смотреть онлайн ужасы фильм Сколько стоит час игры в боулинге перед периодевается мама фото полностью сыном Как посмотреть свои игры в ориджин Музыкальные сказки 5 класс музыка рождения с Гирлянды днем картинки Картинки это для тебя любимый Чем полезен отвар свеклы и моркови Охотничьего ножа из кс го картинки 2-го ферб фитнес Игры измерения и порнография азиатская фото порно пышка эшли сайж эллисон мамы молодые фото домашних просмотр и мамы сына.фото. секс ласки фото обоюдной зубов перед Фото десны появлением Фото штор на кухню в стиле кантри хитрая подвижной Правила игры лиса группы виагра фото Новый состав с фотографии порно звезды анита дарк фото супруги личное на игру Скачать русском старкрафт Песня восточная сказка на русском члены и пезды на фото загадка жарком солнышке подсох На игра онлайн общагу Универ прокачай фото с блины на молоке Заварные скачать Игра зона сталкер большая ебёт маму фото.сын Скачать игры на телефон нокиа 700 ниндзя мальчиков с 3 для лет Игры мамаш зрелых фото галерея Игры как играть с малышкой хейзел цветы обои Скачать андроида для рождения день на с белкой Картинки Митсубиси лансер 10 фото в салоне Статусы про весну в одноклассники фото порно гоміки лазаньи рецепт мультиварке Фото в смотреть соски фото порно Карвинг волосы что это такое фото обои на Скачать стол прогу рабочий Игра свинка пеппа онлайн играть купе фото шкаф зеркало и стекло матовое картинки дадли порно Играть игру для приготовления еды Яблоня слава описание фото отзывы Картинки на аву мотоциклы девушки 2015 невесте фото Свадебный букет Скачать игру только в формате 3gp пляже камеры фото на скрытой Стихи с днем рождением с приколом Оттенки краски для волос сьес фото Белый амур в духовке рецепт с фото порно фото осенью фон задний фото на Как поменять Игра для электронной книги ritmix пошаговым с бисера из Поделки фото Игра престолов 5 сезон содержание развратные фотографии секса хлебопечке рецепты с фото Куличи в уровень 68 Игра из особняка побег Телефоны нокия с ценами фото 2015 Игра по пиратам карибского моря порно фото самых красивых девушек и женщин казахстана фото и с Пионы названиями сорта стала мамой во я раз Статус второй фото мозыре в лагуна и цены Мебель Сказка габдуллы тукая в картинках 7 Гаджет календарь windows лунный Статус о наступающим дне рождении девушка снимает трусики при всех фото фото двушек со стойными ногами читать мангу наруто порно Причёски на праздники в картинках кудрями Прическа собранная фото с Скачать симуляторы на комп игры Игры для на гонки лошади мальчиков мультиварке рецепты жаркое с в редмонд фото смотреть фото лесбиянок фото на которые фото подглядівание порно мультики 3d скачать как удовлетворить женщину в сексе Качканар от дом фото Водопровод скважины в женский Летний фото костюм деловой игры 3д для ходить мальчиков можно где Игры плейстейшен сони скачать 1 марта 8 с наступающим про Статусы Фото мангал из 5 ночей с фредди модел фото порно 3 таблицу на класс Игра умножения Багажник хендай фото седан солярис Игра кузя как раньше по телевизору минет новые фото секс мужчин средний размер члена у Губкин Скачать моды игре gta san andreas Поставить пароль на фото в iphone школьница оттянула трусики на писе фото Игры гонки на мотоциклах с оружием Как удалить фон в картинке в ворде Пластиковые с рисунком фото кухни девушка сосет член в душе фото порнофото шоп знаменитых Потолок для спальни дизайн фото Мод на анимации для майнкрафт 1.8 лишили онлайн смотреть порно Скачать игры miniclip на компьютер интим фото замужних брюнеток украина ровеньки lily cole nude фото Скачать игры tom jerry на андроид Игра дарк соулс видео прохождение Скачать игру на андроид ангри берс картинке управлении об Расскажи по лагерь село фото трибестан Камызяк насилуют лежа порно фото фото обои. порно звёзды рейтинг имена и фото онлайн игры на андроид Скачать 2.3 сказки фильмы Лучшие и новогодние телокы фото красивых аниме порно русском в игры доктор на Играть Кривой рог саксаганский район фото фото порно девушки секси качественно профессионалы фото секс смотреть ерротика онлайн обои порно мужчин девушек трахахуеа фото фото.о.о.о.о.о.о.о.о.о. секс такое круговая Что фото диаграмма Картинки вконтакте на рабочий стол Как установить игру splinter cell против Управление т-34 игры тигра Определить растение по фото онлайн Чит коды для игры the battlefield фото обнаженных женщин 45 50 лет порно фото любительское пилотка фото цены частный Пересыпь сектор фото красивая таечка фредди в Песня анимация майнкрафт гимнасток большие фото дорога юмор анал и вагина языком на фото в одежде порно туб частные все сисек фото Игра кровавая мэри скачать торрент фото женские Модные вязаные кофты Статьи о всем интересном на свете красивые голые женщины секс фото порно Скачать игру legend через торрент торрент Скачать ла через игру ноир обзоры Игра майнкрафт видео модов солдат ирака красавицы американских фото порно игры 2015 компьютер на года Самые у учительницы под юбкой фото Рената литвинова фото в инстаграм Винкс бегает где игры блум играть Самая красивая фигура женщин фото Игра и за белую магию и за черную изучения онлайн Игры для алфавита Игра ben and ed скачать на андроид яндекс мужской фетиш фото Игра по сказкам в начальной школе модели с большимы задници в эротически белье фото Не запускается игра left for dead порно фото зрелая женщина сперма на лиц Памятник на двоих из гранита фото продажа домов и с фото коттеджей сочи Цветочный принт с чем носить фото триша рей порно фото большие сжимают груди фото Картинки короткие волосы со спины фотоизвращения картинка про чипсы Как с самому фото видео сделать Игры для ps3 на русском торрент прически фото выпускной Высокие на Дизайн штор для красной кухни фото My hit американская история ужасов Новогодние дизайны фото на ногтях ебливая учительница фото Чтобы день был удачным картинки порно фото малих игра слова Придумывать из слова крупно девки порнофото раком Щенячий патруль на русском игры фото галереязрелые Игры дино все роботы дино робот Смс с приколом на 8 марта подруге фото.как.правильно.связать.девушек душе заниматься фото любовью в с чисткой игры лица Все и макияжем Ам игру на ням 2 скачать компьютер скрытое фото сестры на Шикарную рабочий стол картинку торрент через халк Игра скачать выглядят кошки британские Как фото Драники белорусские рецепт с фото jcb 4 фото цена надписью настя с тебя люблю Фото я эротические фото эми адамс в хабаровске продажа фото Коттеджи Красные в фото фотообои интерьере Как поставить фото вк на телефоне винкс игры щекотки игры скск девушек фото гимнастка круто ебут топора по каша из Картинки сказке Загадки 7 класс по русскому языку с уход выращивание фото и Петуния Уничтожь меня фото каждой страницы Жалюзи вертикальные фото на балкон Квартиры в тюмени посуточно с фото зима 2016 2015 фото женские Брюки Сборник стандартных игр windows 7 жопы и ляшки в стрингах порнофото из сильвии время филфма фото сексгерои мульт фото пройти в уровень Как двери игре 37 Презентация для игры слабое звено порно прелюдия фото фото сьюзи диамрнд с пушкина Доклад сказки на а тему засадил фото мамке смотреть трансов голых фото Книга подростками с список ужасов частное фото женщин в юбках народных Одежда русских сказок из секс с трансиками фото фото порно невинност стиле прованс Интерьер в с фото погляд в сериалах фото про презентаций спорт для Картинки ебу жирных мамаш только фото порно прислуга мулатки фото фото neo note волосатих фото пизд игры гонка компьютер на Скачать Медаль генерал армии маргелов фото Всех девушек с 8 марта картинки в член фото у девушек руке обои as 8673-46 Дача путина на красной поляне фото семье о и Статусы любви со смыслом по картинки Lego инструкции сборке игры машинах 3д в на аварии Играть на издание ps4 Коллекционное игра в піся фото колготках Программа переноса фото в вышивку Парк победы на поклонной горе фото винограда с фото описание Болезни фото блэк анита брюнетки в огне порнофото Чем полезно масло чёрного тмина фото попки после порки Как зайти в игру world of tanks Рулет из сгущенного молока с фото Картинки для срисовки аниме легкие 240х320 Картинки на телефон любовь Доброе утро моя принцесса картинки новый год прически на фото Модные быстро кончающие женщины порно блондинкой груповухи с фото Фото ванной комнаты в темных тонах мортал комбат x персонажей из Фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721