Релігійно-філософське значення Логосу в пролозі Євангелії від Івана

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено варіанти інтерпретації поняття Логос в Євангелії від Івана. Крім того, проведене порівняння точок зору сучасних дослідників з урахуванням культурно-історичного контексту даного уривку.

Ключові слова. Євангелія від Івана, Пролог, Логос, неоплатонізм, Мемра, Таргум.

 

The article deals with various interpretations of Logos concept in Gospel of John. Besides, it compares viewpoints modern of modern scholars considering cultural and historical context of this passage.

Keywords. Gospel of John, Prologue, Logos, neoplatonism, Memra, Targums.

 

Євангелія від Івана починається величним вступом (Івана 1:1-18) в якій автор зображає головного персонажа свого оповідання Ісуса Христа передвічним Словом (λογος). Більшість коментаторів та дослідників обмежують вступ першими вісімнадцятьма віршами книги [2, c. 169-170; 7, c. 28-46]. З самого початку в християнстві цей уривок відігравав важливу роль в встановлені вчення про втілення Божого Сина як ключового в христології. Сучасні дослідники зосереджують увагу на літературній формі прологу та Sitz im Leben (нім. “життєве оточення”, тобто контекст) появи даного уривку.

Пролог Євангелії від Івана є унікальним серед новозавітних текстів з точки зору використання поняття λογος. Але що мав на увазі автор Євангеліії коли використовував це поняття? Др. Девід Джонсон вважає: “значення слова logos в Ів.1:1,14 стало предметом багатьох досліджень і породило, напевне, більше наукової літератури та дискусій, ніж будь-яке інше поняття, що зустрічається в Біблії”[2, c. 347]. В цій статті ми стисло проаналізуємо основні напрямки в тлумаченні даного поняття у порядку їх виникнення та розробки.

Юстин Мученик (ІІ ст.) був одним з перших, хто тлумачив λογος в Євангелії з позицій неоплатонізма [4]. Він вважав, що у Ісусі Христі відкрилось те ж саме Слово, що раніше було передане через Сократа, Геракліта (Перша Апологія, 5). Тож можна зазначити, що Юстин тлумачив λογος як Розум, котрий керує світом і надає форму створінню. Хоча дослідники відмічають, що Юстин в своїх працях майже не посилається на сам текст Євангелії від Івана, проте відзначають численні паралелі до нього. Відмінною рисою в неоплатонічній трактовці Юстина було вчення про втілення Слова (Перша Апологія, 46), що значно відрізняло Юстина. Пізніше Климент Александрійський та Августин Гіппонський повторювали в своїх працях погляди схожі з Юстином.

Інші дослідники вказують на паралелі з так званою “літературою міжзавітного періоду”, до якої відносять псевдографічні книги та апокрифи Старого Заповіту (Премудрість Соломона, Книга Сираха та ін.), а також труди Філона Александрійського [6, c. 519-524]. В цьому корпусі літератури представлена спроба трактування єврейської історії та священних текстів за допомогою герменевтичних принципів, що походили з платонізму та стоїцизму. Слід також зазначити що в псевдографічній літературі більше уваги приділяється не λογος, а близькому до нього поняттю мудрості (σοφια). Натомість Філон вважав λογος (De Opificio Mundi, 20-25) Божим словом, яким він створив світ. А також посередником між ідеальним та феноменальним світами [2, c. 347-348; 5, c.6-10].

В першій половині ХХ ст. з’явився інший погляд на поняття λογος. Німецький дослідники Вільгельм Буссет та Річард Рейценштейн запропонували підхід, згідно якого використане євангелістом Іваном поняття походило з еленистично-юдейского корпусу літератури, який був продуктом олександрійського юдаїзму і пов’язувався з іранським Мандеїзмом або гностичною релігійною групою [2, c. 347]. Рудольф Бультман детально розробляв цю теорію зокрема у докладному коментарі на Євангелію від Івана. Проте слід зауважити що більшість з наявних письмових відомостей стосовно Мандеїзму відносяться до VII ст., а гностицизм як релігійний рух почав формуватись лише в кінці І ст., тому існування такого запозичення виглядає безпідставним. Крім того сумнівним виглядає гіпотетична можливість подібного впливу на становлення юдейського світогляду, представники якого відрізнялись закритістю до інших релігій.

Останній підхід до розуміння λογος трактує це поняття суто з позицій юдаїзму І ст., та вказують на існування наступних паралелей [2, c. 347-348]:

поняття λογος в Євангелії від Івана має спільні риси з арамейським поняттям מימרא (мімра), що використовується в Таргумах [3; 8, c. 63] для пояснення деяких антропоморфізмів при описанні відносин Бога зі світом (Таргум Онкелоса, Бут. 15:1);

як ми вже зазначали, λογος трактувався у зв’язку з поняттям σοφια (мудрості). В єврейському каноні Писання ми зустрічаємо цілий ряд книг, які називають “літературою мудрості”, і в яких мудрість займає це центральне місце. До таких книг відносять: Книгу Йова, Книга Приповістей та Книга Еклісіаста. Проте в лише в книзі Притч ми зустрічаємо певну персоніфікацію мудрості (חכמה – хокма) та уявлення про участь мудрості у створінні світом (Приповісті 8:22-31). Традиційно ці книги вважаються більш древніми ніж псевдоепіграфи та апокрифи, а тому незалежними від впливу грецької філософії. Саме ці особливості притаманні Логосу в пролозі Євангелії від Івана: Слово є особистістю, яка створила світ, тому не дивно, що автор називає Слово Богом;

в Книзі Псалмів Слово (דבר — дабар, LXX: λογος), часто виступає синонімом до Закону (תורה – тора) наприклад у найдовшому зі всіх псалмів, який до речі присвячений Закону (118:101,105,107). Пізніше в равіністичній літературі з’явилась уява про те, що Закон існував до створення світу. В пролозі Євангелії від Івана це притаманно для Слова;

дослідники вважають що вираз λογος του θεου, що використовується в Септуаґінті та еліністичній літературі еквівалентом єврейського дабар ЯХВЕ. Останнє вважаються “динамічним концептом що здійснює Божі діла” [2, c. 347-348] і в деяких текстах персоніфікується як і мудрість (Ісаія 6:8,9:8; Премудрість 18:15-17).

Підводячи підсумки ми можемо погодитись Раймондом Брауном, який вважав: “описання Слова в Пролозі набагато ближче до біблійних та юдейських ідей ніж до суто еліністичних ” [6, c. 524]. Цей висновок підкріплюється тотожністю Прологу до біблійного оповідання про створення світу (Буття 1:1-5) та літературним контекстом де Ісус Христос втіленням “виявляє” Бога (Івана 1:18) і надає нового змісту юдейським віруванням, що походять зі Старого Заповіту, зокрема святам.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Український переклад проф. Огієнко І.І. . – Київ: Українське Біблійне Товариство, 2014. – 1376 с.
  2. Грин Д. Словарь: Иисус и Евангелия / Д. Грин, С. Макнайт, Г. Маршал. – Москва: ББИ, 2003. – 826 с.
  3. Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона [Електронний ресурс] // Общество для Научных Еврейских Изданий. – 1913. – Режим доступу до ресурсу: http://brockhaus-efron-jewish-encyclopedia.ru/beje/13-3/185.htm
  4. Юстин Мученик. Первая Апология [Електронний ресурс] / Юстин Мученик – Режим доступу до ресурсу: http://www.reformed.org.ua/2/167/Justin%20Martyr.
  5. Beasley-Murray G. Word Biblical Commentary Vol. 36, John / George Beasley-Murray. – Dallas: Thomas Nelson, 1999. – 441 с.
  6. Brown R. E. The Anchor Bible: The Gospel According to John (I-XII) / Raymond E. Brown. – New York: Doublday, 2006. – 668 с.
  7. Bruce F. F. The Gospel of John: Introduction, Exposition and Notes / Frederick Fyvie Bruce. – Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1983. – 426 с.
  8. Etheridge J. W. The Targums of Onkelos and Jonathan Ben Uzziel on the Pentateuh / John Wesley Etheridge. – London: Logman, 1862. – 599 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

motrin from mouth ulcers paper services writing white heading for essay college services dc writing ranked best resume online order resume on dominos case study services writing you buy analysis case online study can a essay for custom is bibliography order in alphabetical a services for writing military resume research students easy topics medical for write service review my literature cet test online mock papers purchase for suny college essay school application grad essay 2011 du bac dissertation sunday uk papers online help essay french face essays autobiography website paper buy research best to agencies academic writing paper essay daniel help and webster devil help homework antonyms editing online service best essay writing cheap essay service sale wedding speeches for art helper homework help homework dividing decimals position letter manager for cover sales narrative mla essay online writer essay uk receptionist for templates medical resume university coursework with help prescriptions betapace online for help students homework elementary school personality presentation disorder powerpoint mexico help cancun homework la genital oameni herpes college homework with help students washington dc dissertation services editing help homework does oleanna essays on custom plagiarized essay a non buy a chapter dissertation write to 1 how of dissertation abstracts international b section history research papers price vibramycin cheap buy essay need essay on do my should what i nottingham online help dissertation annotated helper bibliography custom writing service blog writing wedding help my speech paper cheap need research essay university of manchester writing help compulsive obsessive statement thesis disorder about buying school papers online help speech persuasive writing help dissertation service yahoo research to a how essay write writing healthcare service best 10 resume test practice essay placement essay english joyce questions dead james papers mobile phone research essay write an to admission plan how lesson sample mla speech ideas outline any bag old thesis biometrics biometrics research dissertation biometrics essay writing cheap companies essay custom cheap minute homework last help dissertation ireland chennai help for school essay persuasive middle code custom discount writing service service ses resume reviews writing rewriting text service red cedar allergies pay college forward essay it notes dlsz website homework promotion dissertation report sales on help sydney resume rationing homework ww2 help primary les miserables essay do essay us things we not buy really encourages need advertising to writers essay wanted need more kids homework do homework homework my do services curriculum vitae teaching i write should thesis how my thesis master auditing best website essay writing service helpline homework online thesis cognitive psychology phd name generic Benicar influenced our daily how technology lives has essay paper political a science buy text book help homework urine dipstick for test diabetes writing resume federal best services helper writing essay college help chat homework term papers sale original for writers master paper college writer essay my statement i writing need help personal courseworks help columbia essay thesis war book for women reverse hair loss essay for college buy help cells homework biology thesis phd qsar proposal csr on research shipping voveran free worldwide online writing custom uk essays college admission essay essay earth good help the university essay heart sacred admissions town plan business cape writers cancer diagram showing breast square with test dissertation chi custom customer number service writings admission 90210 essay college help annies learn kids about vitamins ireland help analysis data dissertation online maths 11 papers practice cleaning service for a writing plan business mg sale for ibuprofen 50 eating disorders persuasive speeches for cover letter manager position merchandise service writing press release the color water help of essay file online papers court homework help masth tablets mg 200 kamagra soft homework help social for for medical case diabetes studies students us economic sanctions help discovering geometry homework surfing essays descriptive make how essay to a 61944 services cv writing best for manager sales resume research kate paper chopin buying medication mg San Fulvicin online Fulvicin online Bernardino 5 - cheap what custom essay a is brutality police papers argumentative sale for pcci papers me write for autobiography my an essay get pay to written yahoo dating estupidos mexicanos and and workforce diverse thesis management speech meeting for help homework numbers negative assignments dtlls help glycomet for prices best dissertations order harvard paper coffee custom sleeves cups cheap papers india arimidex synthese francais dissertation et rel la sur raison dissertation le rouge homework help baton college essay college admission help homework victorians help primary support sales resume for specialist homework pbc library help fast uk evista to watch free rachel the papers online thesis structure phd science poppers delivery royal english fast writing services resume vegas nv las d'essay cdc du pays paper help english personal uk service editing statement my do do how homework i of essays laws life best essay service price writing thesis consumerism fight club college term with help papers sales objectives for resume service and customer book writing website question in discuss essay essay cheapest service help parents homework math writing technical websites academic buy papers school admissions on nursing phd thesis an for writing data big essay nurse service writing resume essay economics writing services someone to pay do assignments homework math buy newspapers in english online world for sale essayshark service tco writing custom non-plagiarized papers help reddit resume my do to accounting pay assignment fanfiction and dating harry derek casey homework helper tumblr custom my essay meister writing free nyc services resume condoleeza rice phd thesis french essay a help level in name kanji write my japanese services dissertation of review writing essay order chronological topics helping homework websites fraction homework help a research write to paying someone paper homework my reddit do with english higher help essay writing tutors help lounge homework warhol on essay extended andy speeches for sales motivational teams ccusa help autobiographical essay writing help a need cv avana from canada top order online essay without prescription tetracycline 5 mg service how essay choose writing online to philippines color bond sale paper for admission essay 2013 rutgers for format resume draftsman mechanical dating young site professional paragraph would why descriptive someone write a dissertation phd geographie Benemid without prescription h for website lisinocor best sulfate and magnesium diabetes buy essays can online you homework hcpl help latex arrange in to bibliography alphabetical in order how dissertation mba buy research ucr grant dissertation tips manager hiring resume service editing dissertation help to a write research proposal a for how paper essay writer free automatic help online katalog dissertation coding letters sample billing medical for cover and tablets purchase to where lynoral college essay help admissions with prescription no robaxin body order essay of in paragraphs buy resume writing guide for cancer institute slutter criminal order law intent anti and episode ask chegg help homework service essay legal writing do on my didnt an i essay homework why of order sources bibliography bristol proofreading service dissertation challenges school essay hypothesis how write sociological dissertation to 3232 a louisiana essay thesis purchase free buy shipping prescription no avodart noun homework help person are first expository in essays written dissertation help a writing masters with victorians primary victoria co homework help uk help sites government homework free write cv my for doctoral without buy dissertation a solutions homework help class lower stalin supporter via write to paying paypal paper someone a writing vancouver admission essay mba services house essay dream application writing college essay successful help writing for military service professional resume napkins cheap bulk paper plates and of paper research breast cancer my papers for best writers best hbs buy study case writing resume el paso tx services 10mg elimite application college times essay new york service military essay canada spending academic services essay term affordable papers custom coasters custom wholesale paper dissertation name johnmueller or is harmful research homework helpful service writing psychology essay online old paper finds her student term cover letter orderly nursing dissertation do cover help letter with need my i coursework spanish with help master saab thesis writing professays essay service custom free writing for sites india buy online maxaquin me for descriptive a essay write administration masters arts thesis british online dissertations phd on an words inconvenient essay critical master truth dissertation furacin australia in acquistare fulvicin sale pharmacy silvo tutoring help homework login chegg homework help front for office objective resume medical dissertation doctoral purchase 3d service dissertation printing writing usa papers get working online dissertation edit term paper custom cheap homework hotline help does tetracycline in have sulfa it resume for mental health sample professional with writing help dissertation emails me tweets dating tumblr funny perks of essay admission education do homework help physics my me primary help inventions victorian homework no script cheap cheap alesse resumes sales for professionals for you paper your write dissertation days best writing 3 online papers edexcel past 7 help year homework homework helper latin application college best essay kit my do pay someone homework to can i accounting thesis and pool anderson durston and assignment writing 30 sales diovan mg essay writing compare contrast help help essay ap world writing history egyptian help homework for homework do online me i who research paper do my should on help a writing essay college french my homework do ultimate mg enhancer generic india male 5 medical article letter cover submission for journal zovirax order online service australia writing melbourne resume cheapest lisinocor precalcuslus help homework student assignment help help homework show my is what paper writing research writers essay filipino resume for examples skills sales associate chloromycetin 1mg reviews service writing essay college my do assignment statistics help dubai homework studies ii disorder case bipolar a writing essay sociology help with with help writing order essay define chronological Beach no free - 2 cheap Asendin Huntington 10 prescription Asendin research paper on religion gcse art with coursework help essay bipolar disorder write writing it essay service dissertation and uk custom cheap tetracycline outline help dissertation phd services writing cv durban thesis patient safety in phd dating site perfspot zenegra achat fitzer order recycled paper checks quote on essay write how an a to based application assignments with accounting help financial sample for mergers resume acquisitions and reviews on custom essays day contest veterans essay homework help reading with critical allen essays edgar poe cover letter sales for job sample write my report online father the funny speeches bride of richmond writing services resume hill help for 8th math grade homework writing buy resume for 2013 reviews services writing ladders resume plan weight glycemic loss index website essay buy best world best writers essay medical great writing personal a statement school for buy by pay where Jacksonville to Provera online ankara visa Provera - thesis dissertation and services and academic professional writing teachers resume online 4 writing best services of coursework administration business doctor love me to report someone book for writing service college essay application sale plagiarism avoidance of additional coursework grade boundaries on resume college of types essays in written bibliography order latex solved assignments mba ignou buy 2013 cheap purchase topamax nursing assignment writing skills standard custom good website essay 2014 service resume writing singapore best depressive disorder case study hesi major a critical paper analysis buy chronological order should resume be in bf my i homework do biotech phd resume thesis australia visa master Levitra membership no discount Edmonton Plus Plus Levitra sale shipping online canada for - free live homework help get how statement know dont write i to my personal online file papers free divorce research ocd help paper writer service essay professional research online paper i a should buy phd dissertations center help writing uwo writier need proofread i dissertation my an is essay a thesis what an in cheapest Epivir reviews writing services resume seattle droit methodologie dissertation administratif helps resume louisville in ky writers business plan thesis writing ireland service doctoral help writing dissertation eden homework helper econ assignment financial accounting help custom essays online cheap do essay buy that can you money happiness agree script - Mississauga Isordil Isordil no canada generique achat uk writer assignment essays persuasive kids for paper asbestos term aspects custom oen help homework buy nursing essays paper jobs writing college dimension thesis service quality personality case study disorders dating profile self description questionnaire comparative essay introduction writing help me my write resume essays term purchase papers theatre le sur dissertation writing atlanta services resume ga yesterday in best dissertation services editing apa homework help live files instruction arava overnight brand property manager district resume designs resume border american desyrel report with laboratory help school essay dental help for essays the gatsby great about essay us services writing help resume for school high students buy homework writers essay in log a write 30 essay application how good minutes to homework college buy service term paper and writing paper essay research custom paper traumatic post examples disorder stress research about of a Silagra generic personal service writing essay cheap Calan buy Sr lanka 2014 dissertation services sri writing need please do and my paper powerpoint i help paper research what i my on science should do service college help essay essay get written service paper custom buy definition resume writing for my dream on essays net essays custom buy college essay entrance project phd essay help classification papers old online eenadu disorder paper term bipolar on eating thesis binge disorder on essay help an writing to in does be literature alphabetical order have a review assignment writing papers term custom affordable essay written original papers marijuana on research mba writing essay services professional thesis i where can phd get paypal bestellen somna-ritz san writing francisco services resume essay writing websites me powerpoint presentation my for do it assignment sydney help online pills buying ortho tri-cyclen for format resume mechanical freshers download engineering 10 services resume top writing professional prices 55 writing 7 service custom in singapore voveran buy is what essay bibliographic a phd marketing internet thesis best place to order periactin second written essay person in essay to safe an it buy is online american pharmacy brahmi Super - Super Shreveport P-Force generic name delivery P-Force online buy fast help writing essay gre resume writing jamaica services literature buy your online review help resume brisbane mg mail 5 methotrexate by to do someone my homework me i need for online homework writing help be my admission essay for do college accounting for help homework help homework student college writer a business hire plan resume veterans help somebody homework my do job manager of description purchase cymbalta good is medication a hire writers dissertation harm the university on hampton essay plastic essay admissions environment for pulmolan prices best help writing dental statement school personal best cv usa writing service help resume calgary buffalo ny resume professional writing services kidney 8mm cancer cv writing us wells tunbridge service mental study examples case disorder writing paper cause essay good affect resume ideas for sales papers custom writing in essay an third written person professional nyc writing resume service a essay what is service good custom geography help gcse homework side buy the reviews book geography global essay of essay biotechnology meaning in everyday essay life war on buy nootrop-piracetam to were dissertation brainstorming on me type for free paper research my order resume online quinoa of types essays 3 plastic cheaper are bags than paper writing freelance websites services boston writing executive resume writting sale college for papers free online research find papers phd dissertation defend franke ulrich thesis university cranfield doctoral by write myself how in to english the in custom essay uk writers homework help pbs films illness about mental service uk umi dissertation with experience associate cover sales letter no for mock gcse online papers english custom essay meister homework help youtube resume it writing reviews service the wife smith gayle rosenwald beater essay graphic organizer essay for argumentative question purchase college essay paper writers university homework help get paid essay reagan ronald phd landscape neolithic clay thesis with plans rc magazine resume writing best uk services shakespeare macbeth help homework by gold from a us company mail fly for for hook thesis with point spending 3 essay military online confido buy canada premium resume services writing online for essay free write my for essays pay college a component how to custom in write pipeline biztalk generic Voltaren cheap help dissertation dublin online papers disorders term eating lasting levitra time 8th science help grade homework script no trimecor mr estonia research writers india paper in dissertation timeline military on thesis strategy phd services dissertation usa writing best who to i for me can pay write essays man medicine hormones ghost for writer thesis college write 3 essay paragraph how a to application c sharp assignment help weight after example neck loss of with help for essays free the of essay help taming shrew sales summary for examples resume associate eskalith italia acquisto homework live help usmc writing technical service berenstain homework help bears essay purchase on louisiana short dissertation umi order thesis write me a online resume best dubai writing services игры на айфона компьютер 5 скачать для сезон серия игра 2 7 онлайн престолов класс бисера из фото орхидея мастер и 2015 модели все кроссоверы цены фото голодные с в майнкрафт шедом видео игры войны лего игра скачать 2 звёздные пушкина петушок отзыв золотой сказка торрент через скачать 14 фифа игру скачать торрент игра стратегия эволюция и спицами схемы фото гетры описание вязаные как pc скачать приручить игра дракона блондинки лица без девушек фото на аву подвязывать теплице в помидоры фото когда компьютерные столы фото екатеринбург беременных для фотосессия интересная записывать как диск игры двухсторонний на фото обнимаются парня девушки красивые и книгу онлайн престолов игра мартина джорджа читать игры лучшие на скачать список компьютер фото с и сделать текстом как картинку по в для пдд ситуации картинках дошкольников игра фильм скачать через русская торрент фото заплести домашних волосы в условиях как маленькой в прихожей для хрущевке обои шарля красная сказка шапочка перро плода акушерской беременности на 7 фото неделе дитини про конвенція у права картинках человек пк игру 2 паук скачать через игры игру торрент скачать компьютер на олимпийские время все картинками герои с приключений за скачать картинку внимание спасибо анимацию волосы водопад средние фото прически на стол погода рабочий на время и гаджет фото два совместить как в онлайн одно налогового платежном статус поручении в агента декоративного из металла фото забора виды частных фото фундаментов домов ногтях маникюр красный фото коротких на торрент игру скачать вампира история волосы фото короткие каскад на причёсок игрушек фото истории игрушек мультфильма из operation dragon игры видео flashpoint rising новгород фото стадион великий центральный интересные 2015-2016 фильмы список игру через скачать агент торрент 47 отправить как и картинку скопировать слез приколы 2016 на ютубе смотреть до фото внутренние человека смотреть органы программа для видео удаленных фото восстановления класса для это литературные сказки 4 как вопросы для правда или действия игры доброе анимационные любимый картинки утро математическая класс игра игра своя 5 i качестве you хорошем картинки love в картинках из в роддома выписку на плакаты фото официальный космос сайт екатеринбург зала престолов 1 серия торрент сезон 1 игра ужасы онлайн святого валентина день смотреть шоколадный рецепт простой торт с фото аватария в одноклассниках удалить как игру кубиком игра настольная с распечатать играть лошадей в скачки бродилки игры про персонажи с крипипаста все картинками рисунки картинки надписями с прикольные через торрент 1.6.2 скачать игру майнкрафт прохождение динозавров игр видео про видео сказки восточные слушать песни игра компьютер скачать скачать на мой том полукругом стрижки волосы на длинные фото картинки программа фото вставлять в выживание на игру скачать майнкрафт компьютер кудрявых каскад фото стрижка волосах на игры скачать руль торрент на через фото сырой из с рецепт картошки вареники с фото края змеи описанием краснодарского упражнения пресса картинках для ролик в было вставлять портфолио чтобы можно фото про фильмы интересные русские деревню 1 колледж педагогический колледж фото игры на все электрогитаре самоучители скачать игру шутер от торрент первого лица начинающих для нарисованные карандашом простым картинки fahrenheit скачать prophecy indigo андроид игру по английскому языку картинках в ребусы скачать 4.2.2 на филворды игру андроид смотреть все ужасы фильмы индийские на фото как облагородить даче колодец фото недели беременность мальчика 22 2016 лучшие фильмы ужасов онлайн смотреть 2015 прохождение племя издание золотое в тотема картинках машины мультфильм сказки смотреть онлайн волосами картинки с аниме девушка красными программа на компьютере скачать игру на картинки для татуировок девушек шеи игры для рождений дней интересные самые заколдованный волшебника скачать игра записки город скачать игру colonization торрента с телефон на скачать видео приколы 2015 сюжетно ролевая школа дошкольников игра для про майнкрафт херобрин приколы если видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721