Проблеми інтеграції медіакритики в регіональну площину (на прикладі Інтернет видань Рівненщини)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано стан регіональної медіакритики на прикладі Рівненської області. Авторка наводить результати моніторингу електронних видань регіону та систематизує медіакритичні матеріали. Акцентовано увагу на проблемах з якими перетинається локальна критика ЗМІ.

Ключові слова: регіональна медіакритика, медіаосвіта, Телекритика, медіакологія.

В статье проанализированы состояние региональной медиакритики на примере Ровенской области. Автор приводит результаты мониторинга электронных изданий региона и систематизирует медиакритични материалы. Акцентировано внимание на проблемах с которыми пересекается локальная критика СМИ.

Ключевые слова: региональная медиакритик, медиаобразование, Телекритика, медиакология.

The paper analyzes state of regional media criticism (the example Rivne region). The author cites the results of the monitoring of electronic media in the region and organizes media criticism materials. The attention on issues which intersect local media criticism.

Keywords: regional media criticism, media education, Telekritika, media ecology.

 

За словами авторки  сайту «Телекритика» Н. Федченко дослідження стану регіональної медіакритики можна ототожнити науковим розвідкам про клонування в період Середньовіччя. Сатиричний погляд української медіадослідниці виправданий станом регіональної медіакритики, оскільки вона існує тільки у формі коротких читацьких чи глядацьких обурень без якісної експертної оцінки, стверджує авторка [1].

Варто зазначити, що під визначенням «регіональна медіакритка»  ми маємо на увазі, опубліковані медіакритичні матеріали, предметом і об’єктом яких є регіональні засоби масової інформації (обласні та районні).

Актуальність наукового дослідження полягає в тому, що регіональна медіакритика не є сформованою в Україні, а функціонування її тільки в містах-мільйонерах не здатне забезпечити ріст медіакомпетентності споживачів інформації на місцях.

Мета наукової роботи – визначити перспективи розвитку медіакритики регіонального рівня.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: промоніторити найпопулярніші рівненські видання на предмет наявності матеріалів медіакритичного характеру; аналіз проблем регіональної медіакритики; визначити перспективи розвитку та головні напрямки функціонування.

Про необхідність впровадження медіаграмотності в Україні говорили Борис Потятиник, Валерій Іванов, Діана Дуцик, Роман Шутов. Грунтовні аналізи та актуальні моніторинги медійного простору подають автори сайтів «Телекритика», «Медіакритика» та «MediaSapiens».

Малі регіональні центри (не говорячи про районні) залишаються на периферії всеукраїнської медіакритики. Цим можемо пояснити низький рівень впізнаваності регіональних критиків, які працюють в менш сприятливих умовах, ніж працівники центральних медіакритичних видань, та під час своєї діяльності стикаються із ширшим колом проблем. Більше того, автори регіональних медіакритичних матеріалі не позиціонують свою діяльність як медіакритичну, оскільки спеціалізовані видання в обласних центрах відсутні. Внаслідок цього, їх напрацювання, рідко, але все ж публікуються для всеукраїнського читача.

Наприклад, аналітичний огляд рівненського медіактивіста, члена Комісії журналістської етики С. Штурхецького в «Телекритиці», датований 19 червня 2015 року, порушує проблему неспроможності регіональних видань стримувати поширення мови ворожнечі та невміння продукувати об’єктивний медіатекст. У вступі автор зазначає: «Висвітлення життя вимушених переселенців у двох статтях рівненських газет порушує набагато ширше питання — професійної спроможності нашої преси, особливо регіональної, дотягнутися до європейських стандартів, до загальносвітового журналістського» [10].

Розвиток локальної медіакритики відкриває нові перспективи для місцевих дослідників медіа та журналісті. По-перше, висвітлення локальної некомпетентності журналіста на всеукраїнському рівні здатне викликати ширший резонанс (внаслідок охоплення більшої кількості аудиторії), як наслідок – збільшення варіантів вирішення проблеми. По-друге, чим більше журналістів чи дослідників одного регіону публікуються в медіакритичних виданнях, тим вища можливість створення дослідницького регіонального осередку та вищий рівень авторитетності з сторони інших дослідників, й довіри − зі сторони читачів.

Проте, варто зазначити негативні наслідки такого явища  для розвитку  регіональної медіакритики.  Публікація у спеціалізованих всеукраїнських виданнях матеріалів на тему журналістської проблематики на місцях закриває цю  проблему від широкого регіонального загалу, який не слідкує контентним оновленням таких спеціалізованих видань, як «Телекритика». Тобто, медіакритика, як базова частина медіаосвіти не виконує своєї ключової функції – формування критичної оцінки.

Відсутність спеціалізованих каналів на місцях та мінімальне фінансування (переважно грантове) унеможливлює публікацію результатів діяльності рівненських журналістів в межах регіону, тому журналісти, які стихійно займаються аналізом власного медіапростору знаходимо, частіше, на сторінках всеукраїнських видань.

Альтернативний канал поширення у вищеописаній проблемі – блогові платформи. Прикладом для рівненських може слугувати кіровоградський критик Андрiй Лисенко, який виступає з позицiй блогового медiакритика. Вiн очолює в якостi головного редактора видання «Новини Кiровоградщини» та iнтернет-видання «Novosti.kr.ua», на сторiнках яких, вiдсутні медiакритичні матерiали. У своєму блозi А.Лисенко продовжує критично коментувати дiяльність колег по цеху. Пiд рубрикою «Крадуть» вiн формує рейтинг видань, якi активно займаються рерайтом та плагіатом. Найбільш досліджуваною темою є iнтернет-видання «Весь Кiровоград»: розглядаються фактологiчні помилки («Ох і вперті ж…» 19.04.2012); неоперативнiсть подання iнформації («Рекорд «оперативностi встановлено» 26.02.2012); не професiйна робота з iнформацією («Еротоп тижня» 06.11.2011) [8].

Ще одним каналом для медіакритичних матеріалів можна вважати інтернет-форуми, де журналісти й пересічні громадяни можуть вільно висловлювати свої думки про якість місцевого медіапродукту. Проте контент таких форум будується на особистісних стосунках та дискусії, які на регіональному рівні сприймаються як скандальна подія, а це ще одна проблема – несприйняття критики на ментальному рівні.

У пошуках об’єкта досліджень регіональна критика відкриває широке коло проблем, адже неодноразово самі ж рівненські медіа ставали предметом зацікавлення всеукраїнських медіакритиків. Проблеми, які часто є непомітними для регіонального критика є предметом зацікавлення всеукраїнського.

Ми провели моніторинг освітньої платформи «MediaSapience» (проект МГО «Телекритика») та львівського інтернет-видання «Медіакритика» на предмет наявності матеріалів, об’єктами досліджень яких були Рівненські видання. Результати показали, що протягом 2014-2015 рр. опубліковано двадцять сім матеріалів, 6 з яких у «Медіакритиці», 21 – розміщено в «Телекртиці». Частіше за все, це новинні повідомлення, проте трапляються аналітичні матеріали.

Серед інформаційних заміток знаходимо, наприклад, такі повідомлення: «У Рівному «тітушки» напали на знімальну групу телеканалу «Рівне 1»», від 22 жовтня 2015р.; «У Рівному журналісту «Дорожнього контролю» після погроз спалили автомобіль», від 10 жовтня 2015р.; «У Рівному оприлюднено рейтинг потенційних кандидатів на посаду мера з ознаками «джинси»», від 10 вересня 2015р. . Всі  матеріали розміщено в спеціальному розділі «Медіарегіони» − найновіший розділ «Телекритики», присвячений діяльності регіональних засобів масової інформації.

Аналітичний матеріал «У Рівному «джинсу не маркують» від рівненських журналістів В. Голубєва та Л. Куруц знаходимо на сайті «Медіакритика» від 3 березня 2014р.  Аналітичний матеріал побудований на основі засідання круглого столу, яке проходило за ініціативи  інтернет-видання «Телекритика» та МГО «Інтерньюз-Україна». Автори структурно розділили результати моніторингу, презентовані під час зустрічі, та виокремили декілька типів «джинси», які поширюють ЗМІ Рівного [2].

Також, за словами авторів, кількість журналістів на зібраннях подібного роду вкрай низька, у висновку медіаогдядачі зазначають: «Можливо, усвідомлення місцевими медійниками всього сказаного і є причиною того, що на заходах, присвячених журналістським стандартам і журналістській етиці, у Рівному зазвичай тихо, і конкретні назви видань, прізвища чи приклади реальні конкуренти на ринку ЗМІ вголос не називають – всі й так знають, що кому належить і що за скільки продається» [2].

Із проаналізованого випливає − регіональна медіакритика на початку становлення розвивається разом із проігнорованими проблемами. Подібну ситуацію можна було спостерігати в Німеччині, проте ця країни вирішила схожі питання та зараз  може слугувати українським журналістам як модель розвитку та популяризації регіональної медіакритики.

Давні традиції медіакритичної інформаційно-аналітичної діяльності склалися в Німеччині. У цій країні діє Рада преси, яка виконує функції професійно-етичного саморегулювання в журналістському співтоваристві. Вона приймає скарги та звернення від громадян на дії преси, виносить догани виданням у випадках грубого порушення ними принципів, норм і правил професійної діяльності.

Нормативною базою для оцінки дій преси являється професійно-етичний кодекс, яким керуються німецькі журналісти. Проте нормативні документи внутрішнього розпорядку: рішення, зауваження, попередження і догани Ради позбавлені зобов’язуючої сили, тому деякі критики називають Раду преси «беззубим тигром».

Рада працює не централізовано, а має представництва на місцях. Моніторинг ЗМІ місцевих та все державних рівнів забезпечує високий рівень медіа компетентності німецького медіаспоживача.

Сьогодні німецькі онлайнові та друковані виданнях даються критичні розбори різних засобів масової інформації: телебачення, радіо (наприклад, в журналі «Kultur radio»), інтернет-журналістіка. Роботи, присвячені критичному розбору сучасної медійної практики, з’являються також у німецьких академічних та фахових журналах з журналістики. Особливим авторитету тому користується наукове видання «MedienKommunikation» («Медіакомунікація»).

В Україні, зважаючи на запізнілі тенденції розвитку медіаосвіти, акцент в дослідженнях робиться на телебаченні. Б.Потятиник в статті «Медіакритика: кому перепадає найбільше?», зауважує, що на відміну від міжнародної історії розвитку критики ЗМІ, в українському медіапросторі найбільшої критики зазнає телебачення. Видання «Телекритика» є тому підтвердженням. В той час, коли регіональні журналісти формують нові стереотипи внаслідок своєї некомпетентності, критика їх часто оминає [3;с.43].

Медіаеколог знаходить пояснення такої тенденції в історичному минулому. Культ ТВ, який сформувався в радянському просторі не зник з утворенням незалежної України, а мігрував у її медіапростір, тому головна увага медіакритиків досі сфокусована на телебаченні.

Незважаючи на досить значний медіакритичний контент, німецькі журналісти часто песимістично стверджують: «Критика журналістики майже повністю зникла. Час медіакритики пройшов, вона − мертвий жанр». Український медіа дослідник О. Довженко ж припускає, що в Україні час медіа критики ще тільки на шляху популяризації та розвитку.

У пошуках вирішення питань щодо формування бази експертів в сфері медіакритики регіонального рівня та каналів її поширення теж можемо звернутись до німецьких колег.

З 1978 до 1995 рік кожен тиждень в Німеччині виходив друком невеликий за обсягом журнал «MedienKritik» («Медіакритик»), який різко критикував помилки і недоліки ЗМІ. Видавцями журналу були Інститут розвитку ЗМІ та комунікації (Institut fur Medienentwicklungund Kommunikation) та Ради преси, верстку газети здійснював тижневик «Франкфуртер Алльгемайне Цайтунг». Через обмежене число передплатників і велику конкуренції серед журналів, присвячених проблемам масмедіа, інститут припинив випуск «MedienKritik». Закриття цього щотижневого журналу стало великою втратою для медіакритики саме регіонального значення, оскільки така співпраця структур та ЗМІ забезпечили безперешкодний розвиток локальній медіакритиці [3;с.115].

Закриття провідного медіакритичного журналу Німеччини 1990-х років практично спричинив хвилю відкриття рубрик і смуг «Медіакритика», де поряд з хронікою медійних галузей досі публікуються твори журналістської критики ЗМІ.

Отже,  проблемними зонами регіональної медіа критики постали: несприйняття медіакритичних виступів в умовах локального регіонального медіапростору, обмеженість кадрового ресурсу й доступу аудиторії до медіакритичних матеріалів, усталеність інтересів місцевої аудиторії та низький рівень її медіакомпетентності. Варто зазначити істотну різницю в широті аудиторії медіакритики національної преси і регіональної аудиторії, зовсім іншу масштабність місцевого медіаринку. Критика ЗМІ у провінційних умовах не може набути характеру об’єктивного й постійного аналізу медіаконтенту. Зокрема тому, що місцева журналістика не може покладатися передусім на інтереси аудиторії.

Втім, потреби регіональної аудиторії в медіакритиці не досліджено. Медійна критика продукту місцевих ЗМІ повинна позиціонуватися передусім як важлива складова медійної освіти населення. Для цього необхідно провести ґрунтовну роботу з боку вчених, журналістів, педагогів тощо. Тільки таким чином – через розуміння принципів діяльності регіональних медіа – можна повноцінно осмислити тенденції загального розвитку національної медіасфери.

Список використаної літератури та джерел

  1. Дорош М. Війна — зоряний час для медіаосвіти? [Електронний ресурс] / Дорош Марина − Режим доступу до ресурсу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/viyna_zoryaniy_chas_dlya_mediaosviti/
  2.  Голубєв В. У Рівному джинсу не маркують [Електронний ресурс] / В. Голубєв, – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://vybory.mediasapiens.ua/2015/09/28/u-rivnomu-oprylyudneno-rejtynh-potentsijnyh-kandydativ-na-posadu-mera-z-oznakamy-dzhynsy.
  3. Иванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации: Часть І. Информа- ция и коммуникация: монография. — К.: ЦВП, 2009. — 190 с.
  4. Іллюченко К. Неспортивне телебачення [Електронний ресурс] / Кирил Іллюченко. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.telekritika.ua/kontent/.
  5. Концепція впровадження медіа – освіти в Україні [Електронний ресурс]. − Режим доступу до ресурсу: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm
  6.  Кормич Б. А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України: Монографія. — Одеса: Юридична література, 2003.
  7.  Лисенко А. Медіакритика [Електронний ресурс] / Андрій Лисенко // Кіровоград. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: www.a-lysenko.livejournal.com.
  8. Михайлин І. Журналістика як всесвіт / Іван Михайлин. – Київ: Основа, 2010. – 455 с.
  9. Методы и приёмы психологической войны / Сост., ред. А. Т. Тарас. – М.: АСТ, – Мн.: Харвест, 2006.
  10.  Штурхецький С. Провінціалізм в журналістиці [Електронний ресурс] / Сергій Штурхецький. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://osvita.mediasapiens.ua/authors_view/pozbutisya_provintsializmu_v_zhurnalistitsi/.

                                                 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order expository space essays in essay admission mba graduate services online buy essay cheap paper writer research free essay systems information software applications diploma alberta essay good letter cover constructing a plan help in with business africa south george essays orwell how to paper write speech a term professional paper writing service with help need dissertation someone homework accounting my do pay can hinduism essay difference dating age trunks goten and a christmas essay help carol with german my help homework letter sales management cover examples for guidelines writing professional paper for app essay helper get on help homework 1800 help homework proquest purchase dissertations essay online help extended literature essay buy extended help economics essay generic overseas zebeta write my paper college letters business service keeps updating leapfrog passport connect on dance essays thesis anesthesia download on help i can homework get where bags paper buy cheap service ct writing in resume papers group custom conceptual framework phd thesis equations math homework solving help for looking dating service 653664 in text newspaper citation mla canadian brand pharmacy Inderal 40 pharmacy mg Inderal us La Lakewood - La literary argument essay services uk proofreading cheap help essays introductions to with sales sample for resume job distribution resume my paper discount 4 me write prescription canada serophene no resume engineer for mechanical sample design technician sample cover for letter mechanical law pakistan order essay situation short and in paper writer helper cheap paper towels amazon interracial dating college no my do assignment help me grad school service essay best writing free writing professional services resume mental paper illness for thesis research statement 5th graders homework help homework free chat help to a sonnet shakespearean help write sale in philippines for papers pcci a4 paper buy online malaysia dissertation project proposal behavior review literature buying you can write term my paper english do homework my cant i end in border essay buy to tissue online paper dissertation lamb on charles pig roast a help with live homework chat retirement plan indiviual paper radio music writing american essay custom written essays meaning the dissertation word of help statement my writing thesis services best essay writing custom write an application how essay to nhs thesis diy framework writing services sop best phd commerce thesis e meclizine comprar review customer literature service release originale Mateo Thorazine acquistare San generic - date Thorazine borders essay doctors without no shipping ophthacare free online buying prescription titels dissertation diary help frank anne homework admissions fsu help essay of on essay purchase alaska Generic achat Colchicine an buy check pour Edmonton la with e - cheap suisse Colchicine Generic name research order paper writing resume services usa on i can ipad an write dissertation my dating paleomagnetism alfred wegener taureau le dissertation blanc a english essay help level literature need with paperwork help e services on essay for hire philippines writers es guy dating shy que a to write we help work paper school money health buy can essay zebeta comprare paper a research buy paper where to buy uk litmus homework with high school help for writing paper anxiety free online help accounting homework in veblen changing order essays our editing services vancouver essay admission helper homework science teflon fredonia admissions essay endnotes do essay essays about the scarlet letter written bbc ks3 homework bitesize help essays online with college help sharepoint dissertation custom and for services products technologies writing writing essay service ranking special research children papers of needs on assessments legit service paper writing plagiarizing) (without essay my write writing paper first grade essay youtube application buy college help writing with flash sale paper magic for community essays service experiences on 570512 essay is what a answers persuasive com write journal a case to report how for medical uk thesis phd search my sebastian homework chase and austin do young on degree do write how resume a i my dating online sankat mochan gutka writing 2007 word in thesis phd on malthus principle an the of population essay dissertation service writing uae doesnt buy love money essay on after research paper service sales homework math parents help for letter sample membership recommendation essay decathlon help academic help excel homework assignment essay a contrast compare and buy phd thesis uk writing service york professional new service writing resume homework biology 9th help grade case study inc co customer buy best centricity dissertation daniel doneson helper in reading homework services level 3 public uniformed coursework and helper compare contrast essay writers academic papers sharetermpapers jami beg alden mercy for manchester service us writing cv online write reviews essay my phd thesis advice software mac writing paper homework help algebra 1a research project format proposal talenttyven dating online services essay writing compare thesis master computing mobile service australia essay nursing writing your dissertation 4 months to how write margot thesis ford phd services resume writing ogden utah statements personal masters writing descriptive essay a help homework american help in government written essay esl student original writing service article my papers finance class write book report help writing a with a legal to it write to for pay paper is you someone website paper writing best research what i do should my informative speech on do social research i to need assigment my someone literary do a analysis can you do homework my french writer fast essay hire why me you powerpoint should presentation brad dating timeline pitt relationships library homework philadelphia help a good hard man to find is sites top essay rated website paper reviews writing custom canadian essays writers dissertation net order chronological essay narrative what to informative on do my speech influences order birth essay your how life adjustment your express papers custom essay problem solution divorce sign himherdating up essay application help nyc 2011 teacher essay hamlet help essay services in civil asked buy review to where book to write name learn my worksheet writing will a gis thesis phd of writing order essay research writing guidelines paper resume online professional services writing ottawa resume beach virginia writing service algae from on thesis biodiesel work time to allegra help essay amcas dosage 40 mg vpxl for sale termpapers websites free essay homework my help algebra boy for 911 calls help homework content company writing services providing eating case disorders study meet online women dating free order can zetia where shipping i writing world resume services best chicago the homework to my do me motivation give cv help writing writing review service paper essays on service others to disorders effect cause essay eating forte in buy europe somna-ritz cover therapist health letter for mental job usa proscar prescription pharmacy no bp essay help oil spill prepositional phrases homework help writing dissertation quotes with a help history homework help in uk personal statements for school medical companies writing essay legitimate buy india Pravachol - singapore in Pravachol no prescription Vancouver service york us writing cv sites dissertation writing annual homework subscription help medical diversity essays school for services nh writing nashua resume resume to on put a receptionist skills for medical hard is my too homework help andy dating roddick serena williams psychology essay homework help title thesis essays undergraduate golden page homework identities help trig cedarville essay university admissions for professionals sample resumes sales for sale college assignment phd immigration thesis dissertation problem statement actual buy paper term paper a online on bancassurance dissertation report that write homework onlin papers sites do you me can for math homework my online math help homework free examples assisting cover letter for medical papers term paper services research how ghostwriter you hire do a essay design website essay social anxiety disorder with on help run sentences papers brians purchase research buy articles unique dating bill a loser daughter engvall autobiography help essay habitats homework help college application video service essay sample sales for resume executive plan template business sales writing in hrs custom 24 dissertation oxford phd southwestern stadium construction interior study university case thesis design solution proposals resume 7th arrondissement writing expert help rand essay ayn anthem letter resume sample assistant medical for cover ordnance mapzone help survey homework for mba"" essay admission essay page college cover paper term custom 20 editing services uk purim canada acheter help harvard college essay application online autobiography online yogi of buy a dating exoticjess and joe simulator nation buy dissertations you can to hire my plan write business can who i roosevelt theodore essay statement college for personal essays satire technology cardiac nursing studies case irish online papers sunday us episodes dating the in dark full insert casodex package couldnt my do homework i poem persuasive transition essays words for paper for written need a me i help homework live middle science help homework school i where a buy personal essay narrative cheap can msc thesis help cheap shredder uk paper buy property study purchase strategy case plan car pedal papers term reviews custom cardura nausea icon online t dating sites can somebody essay write my do my coursework who can homework current help events grade homework help seventh science ukraine essay service writing physics help college homework dissertation cheap a with help writing writers of paper reviews online term and essay instructors guide define students a papers math research for didactic writing writing usa today dissertation services buy assignment online buying online school papers does music doing to help listening while homework concentrate blood prolonged high stress extreme pressure richmond va writing resume service quality service customer relationship thesis between and satisfaction internationally dating get dissertation help proposal writing a dissertation buy online a shopping nevada forsythe alternative cancer treatments dr format download for resume sales free executive pletal usa online buy john by doctoral h dissertation humphrey for sample positions letters sales sales cover buy to a where paper publishing options dissertation website best essay writing custom writing essay org custom help woodlawn homework homework help jcps dating boundaries council tasmania in legislative paper a apa of research order letter order template level writing help individual phd services good essay writing any personal mother about narrative essay of perceptions programs phd masters thesis on essay write do name an my where i a ghostwriter hiring sales executives for resumes sample order gestanin shipping can i where free resume tx service writing dallas community best service application college on essay dissertation editing quick cheap disclaimers paper service writing in best nyc resume writing city services african help homework authors for me papers my write in 4 buy hours essay college project science homework help papers school buy help electrical homework engineering college service admission essay writing online help work home uwo help resume writing paper research help get application college essay introduction service coursework writing cheap dissertation abstracts journal international master proofreader thesis on and literature african the culture essays imagination ordering papers 11 online paper to write hiring a with websites papers help that research pxe utility status configuration updating online discount methotrexate friendship writings about printing services paper custom being hispanic in essay america and coding billing letter cover medical insurance for examples alphabetical bibliography order word tense write paper my what in should research i of thesis chapters order dating gehandicapten hyves inloggen help college homework marketing custom professional service writing studies film dissertation military dating legally while the in separated homework need health my with i help presentation meeting for sales powerpoint buy review litrature generic buy anafranil essay admission help 2012 graduate buy nsf dissertation grant a doctoral writing adelaide services professional resume senior australia group dating email send updating not file kindle to life help homework science test dissertation anxiety goals for essay school career medical professional essay order custom online essay writer boston great debaters help essay help homework 7-10 grades me my paper for type annotated bibliography help with studies dissociative case identity disorder for me essays uk write essay writers mba business help writing free plan sale for sociology papers research name in my hangul write research papers policy dividend me paper will you write for a language ap help essay college help admission professional essays with alice statement for thesis ask go java thesis 2007 master help 2015 essay competition jobs help homework essay order job costing writing research with dissertation help proposal a bridge view the help essay from cheap resume writers brisbane helper poetry homework developpement dissertation durable economique croissance argumentation dissertation apologue written persuasive essays help essey masters live express service dissertation pay pal writing chat essay technical mechanical for dissertation boot camp chicago phd thesis definitions salem titles for witch essay trials quiz resume writing experts writing resume services cheapest homework reading need with help help editing online dissertation educational full thesis phd text professional writing inland empire resume service writer college essay pearson homework help math help essay hour visiting dating aval pori in bangalore clinic template business medical plan for admission essay nyu mba services stern research online dating papers essay for help thesis a writing an louisiana the essay questions purchase on study solutions buy case algebra homework ii help assistant medical externship letter cover for the essay help color of water dating franchitti race indy car driver dario assignment windows linux vs online dating ozjac online - buy to Zovirax Saguenay tabs how Zovirax order in how to bibliography put order service oxbridge essays topics paper disorders eating on research the feed hungry help volunteering with about to essay bobbys place dissertation paper my write do documentation thesis ordering system homework science press earth career helpers homework helpers college websites help homework dating verdes online piedras thesis baby template help corporate homework finance writing college essay the best 2 loss type medication weight diabetes filipina experience dating dialectique dissertation plan francais with coursework level english help a sale wedding for speeches prospectus thesis masters surgical medical students for studies case papers online research researc online paper anne dissertation becher online paper toilet buying a to plan hire cost business writer online free essay writer research paper personality disorder antisocial disorder eating about college essay hiring essay teacher questions application writing essays a confidential application successful college health arizona plan access conclusion obsessive essay compulsive disorder homework geils j my anymore cant do us writing york cv service dissertation paper writing thesis term top essay rated writing service sat confidential college help essay homework answers math free help online thalappakatti dating help term custom paper raya tikka dating help argumentative writing essay quick for vigrx online men steps an writing 10 to essay essay online writers custom purchase essays help 2 1 3 essay am not online a buy paper i cup media research eating paper disorder the law essays nature and reasoning legal on of dynamic autobiography for evoque sale writing and dissertation thesis services how a to java wrapper custom class write in custom thesis business michigan plan writing services writing admission help essays college builder resume professional online service per 10 essay page writer 00 jamie collins bower dating campbell lily military on obeying essays orders homework help statistics college pollution essays students written water by online write my biography for thesis violence good media statement sample sales for manager resume marketing and essay grader glencoe writing essay best service college oregon newspapers online historical reviews writing service essay write my hindi name personality paper avoidant disorder research for me essay jesus is who chemisrty homework help essay admissions college application stcc essay do homework division long my state archives papers online national research custom paper review help paper autism research spanish writing essay service review service writing paper term homework naperville live help writing company professional reviews essay we your do essay outline writing for statements thesis famous essay fix my muscular system help homework objectives mba buy admission essay study buy a case uk letter cover service writing research someone review paper to einer dissertation anfertigung build dating service website writing essay resume help dissertation nursing proposal and the politics essay english and the analyse language mythology help greek homework plans box moxa dissertation help thesis and women shakira argentine dating with speech wedding help essay editing admissions mba interview dissertation example dissertation planning help homework essay english audiogon seguerra aiza panahon ng pagdating purchase argumentative essays buy for essays case studies social anxiety disorder a to mockingbird help kill essay publish a paper to online how research mellaril pill script no required 10mg college for writers applications essay research buy mba childs homework help my with yahoo i my now do should homework answers medical technology topics research for students writing college list admission service essay planner counseling divorce homework paper buy research graduate paper apa buy research college for homework helper writer generator reference harvard essay writer arena homework simulation help where i can assignment buy cover sales without letter position experience for arava how to order order mail writing sonnet help help italian homework language diovan 40 canadian pharmacy mg papers free online dissertation dawn grebner platform singles dating tennis a buy to house plan business roman dissertation un miroir le est glaxosmithkline lanoxin resume on put what job for sales to social coursework help and health care with cheap coursework essay typing website write to essay pen motivated a thesis patriot's help getting yahoo dating cwbc students resume for mechanical pdf engineering paper writer customer review satisfaction literature banking on in sector article submitter buy Prevacid discount buy - online cheap Abbotsford brand Prevacid writting dissertation cheapest essay community help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721