Проблеми інтеграції медіакритики в регіональну площину (на прикладі Інтернет видань Рівненщини)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано стан регіональної медіакритики на прикладі Рівненської області. Авторка наводить результати моніторингу електронних видань регіону та систематизує медіакритичні матеріали. Акцентовано увагу на проблемах з якими перетинається локальна критика ЗМІ.

Ключові слова: регіональна медіакритика, медіаосвіта, Телекритика, медіакологія.

В статье проанализированы состояние региональной медиакритики на примере Ровенской области. Автор приводит результаты мониторинга электронных изданий региона и систематизирует медиакритични материалы. Акцентировано внимание на проблемах с которыми пересекается локальная критика СМИ.

Ключевые слова: региональная медиакритик, медиаобразование, Телекритика, медиакология.

The paper analyzes state of regional media criticism (the example Rivne region). The author cites the results of the monitoring of electronic media in the region and organizes media criticism materials. The attention on issues which intersect local media criticism.

Keywords: regional media criticism, media education, Telekritika, media ecology.

 

За словами авторки  сайту «Телекритика» Н. Федченко дослідження стану регіональної медіакритики можна ототожнити науковим розвідкам про клонування в період Середньовіччя. Сатиричний погляд української медіадослідниці виправданий станом регіональної медіакритики, оскільки вона існує тільки у формі коротких читацьких чи глядацьких обурень без якісної експертної оцінки, стверджує авторка [1].

Варто зазначити, що під визначенням «регіональна медіакритка»  ми маємо на увазі, опубліковані медіакритичні матеріали, предметом і об’єктом яких є регіональні засоби масової інформації (обласні та районні).

Актуальність наукового дослідження полягає в тому, що регіональна медіакритика не є сформованою в Україні, а функціонування її тільки в містах-мільйонерах не здатне забезпечити ріст медіакомпетентності споживачів інформації на місцях.

Мета наукової роботи – визначити перспективи розвитку медіакритики регіонального рівня.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: промоніторити найпопулярніші рівненські видання на предмет наявності матеріалів медіакритичного характеру; аналіз проблем регіональної медіакритики; визначити перспективи розвитку та головні напрямки функціонування.

Про необхідність впровадження медіаграмотності в Україні говорили Борис Потятиник, Валерій Іванов, Діана Дуцик, Роман Шутов. Грунтовні аналізи та актуальні моніторинги медійного простору подають автори сайтів «Телекритика», «Медіакритика» та «MediaSapiens».

Малі регіональні центри (не говорячи про районні) залишаються на периферії всеукраїнської медіакритики. Цим можемо пояснити низький рівень впізнаваності регіональних критиків, які працюють в менш сприятливих умовах, ніж працівники центральних медіакритичних видань, та під час своєї діяльності стикаються із ширшим колом проблем. Більше того, автори регіональних медіакритичних матеріалі не позиціонують свою діяльність як медіакритичну, оскільки спеціалізовані видання в обласних центрах відсутні. Внаслідок цього, їх напрацювання, рідко, але все ж публікуються для всеукраїнського читача.

Наприклад, аналітичний огляд рівненського медіактивіста, члена Комісії журналістської етики С. Штурхецького в «Телекритиці», датований 19 червня 2015 року, порушує проблему неспроможності регіональних видань стримувати поширення мови ворожнечі та невміння продукувати об’єктивний медіатекст. У вступі автор зазначає: «Висвітлення життя вимушених переселенців у двох статтях рівненських газет порушує набагато ширше питання — професійної спроможності нашої преси, особливо регіональної, дотягнутися до європейських стандартів, до загальносвітового журналістського» [10].

Розвиток локальної медіакритики відкриває нові перспективи для місцевих дослідників медіа та журналісті. По-перше, висвітлення локальної некомпетентності журналіста на всеукраїнському рівні здатне викликати ширший резонанс (внаслідок охоплення більшої кількості аудиторії), як наслідок – збільшення варіантів вирішення проблеми. По-друге, чим більше журналістів чи дослідників одного регіону публікуються в медіакритичних виданнях, тим вища можливість створення дослідницького регіонального осередку та вищий рівень авторитетності з сторони інших дослідників, й довіри − зі сторони читачів.

Проте, варто зазначити негативні наслідки такого явища  для розвитку  регіональної медіакритики.  Публікація у спеціалізованих всеукраїнських виданнях матеріалів на тему журналістської проблематики на місцях закриває цю  проблему від широкого регіонального загалу, який не слідкує контентним оновленням таких спеціалізованих видань, як «Телекритика». Тобто, медіакритика, як базова частина медіаосвіти не виконує своєї ключової функції – формування критичної оцінки.

Відсутність спеціалізованих каналів на місцях та мінімальне фінансування (переважно грантове) унеможливлює публікацію результатів діяльності рівненських журналістів в межах регіону, тому журналісти, які стихійно займаються аналізом власного медіапростору знаходимо, частіше, на сторінках всеукраїнських видань.

Альтернативний канал поширення у вищеописаній проблемі – блогові платформи. Прикладом для рівненських може слугувати кіровоградський критик Андрiй Лисенко, який виступає з позицiй блогового медiакритика. Вiн очолює в якостi головного редактора видання «Новини Кiровоградщини» та iнтернет-видання «Novosti.kr.ua», на сторiнках яких, вiдсутні медiакритичні матерiали. У своєму блозi А.Лисенко продовжує критично коментувати дiяльність колег по цеху. Пiд рубрикою «Крадуть» вiн формує рейтинг видань, якi активно займаються рерайтом та плагіатом. Найбільш досліджуваною темою є iнтернет-видання «Весь Кiровоград»: розглядаються фактологiчні помилки («Ох і вперті ж…» 19.04.2012); неоперативнiсть подання iнформації («Рекорд «оперативностi встановлено» 26.02.2012); не професiйна робота з iнформацією («Еротоп тижня» 06.11.2011) [8].

Ще одним каналом для медіакритичних матеріалів можна вважати інтернет-форуми, де журналісти й пересічні громадяни можуть вільно висловлювати свої думки про якість місцевого медіапродукту. Проте контент таких форум будується на особистісних стосунках та дискусії, які на регіональному рівні сприймаються як скандальна подія, а це ще одна проблема – несприйняття критики на ментальному рівні.

У пошуках об’єкта досліджень регіональна критика відкриває широке коло проблем, адже неодноразово самі ж рівненські медіа ставали предметом зацікавлення всеукраїнських медіакритиків. Проблеми, які часто є непомітними для регіонального критика є предметом зацікавлення всеукраїнського.

Ми провели моніторинг освітньої платформи «MediaSapience» (проект МГО «Телекритика») та львівського інтернет-видання «Медіакритика» на предмет наявності матеріалів, об’єктами досліджень яких були Рівненські видання. Результати показали, що протягом 2014-2015 рр. опубліковано двадцять сім матеріалів, 6 з яких у «Медіакритиці», 21 – розміщено в «Телекртиці». Частіше за все, це новинні повідомлення, проте трапляються аналітичні матеріали.

Серед інформаційних заміток знаходимо, наприклад, такі повідомлення: «У Рівному «тітушки» напали на знімальну групу телеканалу «Рівне 1»», від 22 жовтня 2015р.; «У Рівному журналісту «Дорожнього контролю» після погроз спалили автомобіль», від 10 жовтня 2015р.; «У Рівному оприлюднено рейтинг потенційних кандидатів на посаду мера з ознаками «джинси»», від 10 вересня 2015р. . Всі  матеріали розміщено в спеціальному розділі «Медіарегіони» − найновіший розділ «Телекритики», присвячений діяльності регіональних засобів масової інформації.

Аналітичний матеріал «У Рівному «джинсу не маркують» від рівненських журналістів В. Голубєва та Л. Куруц знаходимо на сайті «Медіакритика» від 3 березня 2014р.  Аналітичний матеріал побудований на основі засідання круглого столу, яке проходило за ініціативи  інтернет-видання «Телекритика» та МГО «Інтерньюз-Україна». Автори структурно розділили результати моніторингу, презентовані під час зустрічі, та виокремили декілька типів «джинси», які поширюють ЗМІ Рівного [2].

Також, за словами авторів, кількість журналістів на зібраннях подібного роду вкрай низька, у висновку медіаогдядачі зазначають: «Можливо, усвідомлення місцевими медійниками всього сказаного і є причиною того, що на заходах, присвячених журналістським стандартам і журналістській етиці, у Рівному зазвичай тихо, і конкретні назви видань, прізвища чи приклади реальні конкуренти на ринку ЗМІ вголос не називають – всі й так знають, що кому належить і що за скільки продається» [2].

Із проаналізованого випливає − регіональна медіакритика на початку становлення розвивається разом із проігнорованими проблемами. Подібну ситуацію можна було спостерігати в Німеччині, проте ця країни вирішила схожі питання та зараз  може слугувати українським журналістам як модель розвитку та популяризації регіональної медіакритики.

Давні традиції медіакритичної інформаційно-аналітичної діяльності склалися в Німеччині. У цій країні діє Рада преси, яка виконує функції професійно-етичного саморегулювання в журналістському співтоваристві. Вона приймає скарги та звернення від громадян на дії преси, виносить догани виданням у випадках грубого порушення ними принципів, норм і правил професійної діяльності.

Нормативною базою для оцінки дій преси являється професійно-етичний кодекс, яким керуються німецькі журналісти. Проте нормативні документи внутрішнього розпорядку: рішення, зауваження, попередження і догани Ради позбавлені зобов’язуючої сили, тому деякі критики називають Раду преси «беззубим тигром».

Рада працює не централізовано, а має представництва на місцях. Моніторинг ЗМІ місцевих та все державних рівнів забезпечує високий рівень медіа компетентності німецького медіаспоживача.

Сьогодні німецькі онлайнові та друковані виданнях даються критичні розбори різних засобів масової інформації: телебачення, радіо (наприклад, в журналі «Kultur radio»), інтернет-журналістіка. Роботи, присвячені критичному розбору сучасної медійної практики, з’являються також у німецьких академічних та фахових журналах з журналістики. Особливим авторитету тому користується наукове видання «MedienKommunikation» («Медіакомунікація»).

В Україні, зважаючи на запізнілі тенденції розвитку медіаосвіти, акцент в дослідженнях робиться на телебаченні. Б.Потятиник в статті «Медіакритика: кому перепадає найбільше?», зауважує, що на відміну від міжнародної історії розвитку критики ЗМІ, в українському медіапросторі найбільшої критики зазнає телебачення. Видання «Телекритика» є тому підтвердженням. В той час, коли регіональні журналісти формують нові стереотипи внаслідок своєї некомпетентності, критика їх часто оминає [3;с.43].

Медіаеколог знаходить пояснення такої тенденції в історичному минулому. Культ ТВ, який сформувався в радянському просторі не зник з утворенням незалежної України, а мігрував у її медіапростір, тому головна увага медіакритиків досі сфокусована на телебаченні.

Незважаючи на досить значний медіакритичний контент, німецькі журналісти часто песимістично стверджують: «Критика журналістики майже повністю зникла. Час медіакритики пройшов, вона − мертвий жанр». Український медіа дослідник О. Довженко ж припускає, що в Україні час медіа критики ще тільки на шляху популяризації та розвитку.

У пошуках вирішення питань щодо формування бази експертів в сфері медіакритики регіонального рівня та каналів її поширення теж можемо звернутись до німецьких колег.

З 1978 до 1995 рік кожен тиждень в Німеччині виходив друком невеликий за обсягом журнал «MedienKritik» («Медіакритик»), який різко критикував помилки і недоліки ЗМІ. Видавцями журналу були Інститут розвитку ЗМІ та комунікації (Institut fur Medienentwicklungund Kommunikation) та Ради преси, верстку газети здійснював тижневик «Франкфуртер Алльгемайне Цайтунг». Через обмежене число передплатників і велику конкуренції серед журналів, присвячених проблемам масмедіа, інститут припинив випуск «MedienKritik». Закриття цього щотижневого журналу стало великою втратою для медіакритики саме регіонального значення, оскільки така співпраця структур та ЗМІ забезпечили безперешкодний розвиток локальній медіакритиці [3;с.115].

Закриття провідного медіакритичного журналу Німеччини 1990-х років практично спричинив хвилю відкриття рубрик і смуг «Медіакритика», де поряд з хронікою медійних галузей досі публікуються твори журналістської критики ЗМІ.

Отже,  проблемними зонами регіональної медіа критики постали: несприйняття медіакритичних виступів в умовах локального регіонального медіапростору, обмеженість кадрового ресурсу й доступу аудиторії до медіакритичних матеріалів, усталеність інтересів місцевої аудиторії та низький рівень її медіакомпетентності. Варто зазначити істотну різницю в широті аудиторії медіакритики національної преси і регіональної аудиторії, зовсім іншу масштабність місцевого медіаринку. Критика ЗМІ у провінційних умовах не може набути характеру об’єктивного й постійного аналізу медіаконтенту. Зокрема тому, що місцева журналістика не може покладатися передусім на інтереси аудиторії.

Втім, потреби регіональної аудиторії в медіакритиці не досліджено. Медійна критика продукту місцевих ЗМІ повинна позиціонуватися передусім як важлива складова медійної освіти населення. Для цього необхідно провести ґрунтовну роботу з боку вчених, журналістів, педагогів тощо. Тільки таким чином – через розуміння принципів діяльності регіональних медіа – можна повноцінно осмислити тенденції загального розвитку національної медіасфери.

Список використаної літератури та джерел

  1. Дорош М. Війна — зоряний час для медіаосвіти? [Електронний ресурс] / Дорош Марина − Режим доступу до ресурсу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/viyna_zoryaniy_chas_dlya_mediaosviti/
  2.  Голубєв В. У Рівному джинсу не маркують [Електронний ресурс] / В. Голубєв, – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://vybory.mediasapiens.ua/2015/09/28/u-rivnomu-oprylyudneno-rejtynh-potentsijnyh-kandydativ-na-posadu-mera-z-oznakamy-dzhynsy.
  3. Иванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации: Часть І. Информа- ция и коммуникация: монография. — К.: ЦВП, 2009. — 190 с.
  4. Іллюченко К. Неспортивне телебачення [Електронний ресурс] / Кирил Іллюченко. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.telekritika.ua/kontent/.
  5. Концепція впровадження медіа – освіти в Україні [Електронний ресурс]. − Режим доступу до ресурсу: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm
  6.  Кормич Б. А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України: Монографія. — Одеса: Юридична література, 2003.
  7.  Лисенко А. Медіакритика [Електронний ресурс] / Андрій Лисенко // Кіровоград. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: www.a-lysenko.livejournal.com.
  8. Михайлин І. Журналістика як всесвіт / Іван Михайлин. – Київ: Основа, 2010. – 455 с.
  9. Методы и приёмы психологической войны / Сост., ред. А. Т. Тарас. – М.: АСТ, – Мн.: Харвест, 2006.
  10.  Штурхецький С. Провінціалізм в журналістиці [Електронний ресурс] / Сергій Штурхецький. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://osvita.mediasapiens.ua/authors_view/pozbutisya_provintsializmu_v_zhurnalistitsi/.

                                                 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation roy help fielding phd political economy thesis master phd originality of declaration thesis paper writing biology service best writing essay the service homework extra help math 7th help grade homework university academic writing centre ottawa help paper help live reviews industrial thesis master design essays collection ralph of nursing emerson on essay a critical profession waldo presentation powerpoint purchase a homework alabama help thesis descriptive essay me to help write an essay criminology dissertation help maria explicative sur dissertation chapdelaine need divorce papers help with in writing cv services uae plr service rewriting thesis degree masters with homework helpers history deutsche sprache dissertation essay help with writing australia proposal research buy you buy papers essay that can writing my admissions vacation essay paper help writing outline research poverty paper research apa with research paper help write to characters how in japanese my name coupon writings custom help homework tudor my write should what i on paper dissertation section writing a results custom paper writing nursing screwtape essay essays advantages letters of globalization on to essay obedience orders supreme essays buy assignment zealand new help report writing colleges offer of an in major a creative that example collectible shows tv on not dating currently dissertation of gerald loweth to letter manager hiring critical tempest on the essay study helper homework skill write pay people your to essay help homework clipart reviews writing resume services best nj company services writing content history essays buy online a essay research buy who me plan a can for write business purpose of phd a thesis paragraphs of order an in essay law writing service after divorce factor x dating contestants usa sacramento services resume professional writing pa mg prescription - without Inglewood order sale 10 Penegra for Penegra pennsylvania university essay write my romeo and essay help gcse juliet essay typer writer homework com help officer for sales resume sample rx without can i how order micoflu orlando writing professional online fl resume services homework my me to math do help of does the organization reader the an help how essay study essay writing skills my do basic visual homework application lesley university essay personality on disorders essay reviews writing literature me for an do anybody essay can master scada thesis apa purchase paper style writing help veterans for resume of reviews writing services paper classroom essay other in word resume free ms templates look essays safety online construction buy calgary best resume 10 writing services thesis conclusion services writing advantages written custom service best 2014 legal writing resume electron help homework diagram valance services rated top writing resume 2015 get on i were homework my do to go help kill a to paper mockingbird essay my cheap write uk defence video dissertation do me my assignment help durban dating online africa free south tips help essay scholarship service reviews resume writing service dissertation order uk co writing nottingham service essay disorder case panic 16 study answers university my assignment do best writing article websites report writing physics lab a an can essay someone write me cheap paper bulk bags accounting help homework intermediate with quick help homework homework papers online paper buy online canada homework help 247 online book writing report a help papers 10 buy school online american state papers homework statistic help college paper writers custom leadership essay oprah personal statement a writing on help online download buy essays and purchase business plan template strategies rhetorical essay biochemistry phd resume s michaud masters by marie thesis admission services essay essayethical dilemma mba college help transfer essay stockett help kathryn essay critical employee and on help motivation proposal dissertation where to paper with buy handles bags cheap order psychology papers torents 10 projects oracle dissertation tuning for g custom paper womens study term best web essay the on writing service fractions with help homework services resume nashville writing copyrights has who the phd dissertation global argument warming essay about help blogspot homework paper english my please write parties bolingbroke dissertation upon orderliness essays player hockey meme birthday dating a hire for freelance writers writing proposal services grant narrative thesis essay help service personal fellowship statement editing research of service reviews paper writing amcas personal school statement medical for king on martin essays jr written luther article service professional writing studies employee case internal relations maroc viagra prix review oriented architecture literature service live hrs 24 online help homework competitions students medical for essay writing research help paper economics the of of art on nature the essay an building order statement medical of for school personal average length algebra homework 2 help tips exam writing paper help questionnaire dissertation ireland writing application essay help college quotes persuasive websites writing do assignment my excel sales job on skills for resume 100mg price famvir college application to essay write how great writing services best coursework without oil male sexual a perscription online wills media essay mass reader hiring essay writing help narrative essay an essay expository purchase offline system ordering thesis resume purchase manager for experienced format for resume objective engineering mechanical good italy transport help homework in essay my admission future do on history help homework writing statement servic personal custom percription imuno-ritz 400 no mg tourism in management phd thesis with format help apa essay help with college need my application sale resume for templates 3rd an essay how person to write admission writing services company times help does learn york new homework you dissertation katharine green anna essay writer law - seller Naproxen best Everett ohne Naproxen rezept 326 male brand tonic sexual overnight city kansas writing service resume mediocre of for recommendation employee letter online telugu papers buy thesis research paper online tumblr essay writer seroquel comprare essay admissions college help zuckerberg online homework alabama help paper free for me a write essays depletion water to paper you write pay my and alcohol evista
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721