Проблеми інтеграції медіакритики в регіональну площину (на прикладі Інтернет видань Рівненщини)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано стан регіональної медіакритики на прикладі Рівненської області. Авторка наводить результати моніторингу електронних видань регіону та систематизує медіакритичні матеріали. Акцентовано увагу на проблемах з якими перетинається локальна критика ЗМІ.

Ключові слова: регіональна медіакритика, медіаосвіта, Телекритика, медіакологія.

В статье проанализированы состояние региональной медиакритики на примере Ровенской области. Автор приводит результаты мониторинга электронных изданий региона и систематизирует медиакритични материалы. Акцентировано внимание на проблемах с которыми пересекается локальная критика СМИ.

Ключевые слова: региональная медиакритик, медиаобразование, Телекритика, медиакология.

The paper analyzes state of regional media criticism (the example Rivne region). The author cites the results of the monitoring of electronic media in the region and organizes media criticism materials. The attention on issues which intersect local media criticism.

Keywords: regional media criticism, media education, Telekritika, media ecology.

 

За словами авторки  сайту «Телекритика» Н. Федченко дослідження стану регіональної медіакритики можна ототожнити науковим розвідкам про клонування в період Середньовіччя. Сатиричний погляд української медіадослідниці виправданий станом регіональної медіакритики, оскільки вона існує тільки у формі коротких читацьких чи глядацьких обурень без якісної експертної оцінки, стверджує авторка [1].

Варто зазначити, що під визначенням «регіональна медіакритка»  ми маємо на увазі, опубліковані медіакритичні матеріали, предметом і об’єктом яких є регіональні засоби масової інформації (обласні та районні).

Актуальність наукового дослідження полягає в тому, що регіональна медіакритика не є сформованою в Україні, а функціонування її тільки в містах-мільйонерах не здатне забезпечити ріст медіакомпетентності споживачів інформації на місцях.

Мета наукової роботи – визначити перспективи розвитку медіакритики регіонального рівня.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: промоніторити найпопулярніші рівненські видання на предмет наявності матеріалів медіакритичного характеру; аналіз проблем регіональної медіакритики; визначити перспективи розвитку та головні напрямки функціонування.

Про необхідність впровадження медіаграмотності в Україні говорили Борис Потятиник, Валерій Іванов, Діана Дуцик, Роман Шутов. Грунтовні аналізи та актуальні моніторинги медійного простору подають автори сайтів «Телекритика», «Медіакритика» та «MediaSapiens».

Малі регіональні центри (не говорячи про районні) залишаються на периферії всеукраїнської медіакритики. Цим можемо пояснити низький рівень впізнаваності регіональних критиків, які працюють в менш сприятливих умовах, ніж працівники центральних медіакритичних видань, та під час своєї діяльності стикаються із ширшим колом проблем. Більше того, автори регіональних медіакритичних матеріалі не позиціонують свою діяльність як медіакритичну, оскільки спеціалізовані видання в обласних центрах відсутні. Внаслідок цього, їх напрацювання, рідко, але все ж публікуються для всеукраїнського читача.

Наприклад, аналітичний огляд рівненського медіактивіста, члена Комісії журналістської етики С. Штурхецького в «Телекритиці», датований 19 червня 2015 року, порушує проблему неспроможності регіональних видань стримувати поширення мови ворожнечі та невміння продукувати об’єктивний медіатекст. У вступі автор зазначає: «Висвітлення життя вимушених переселенців у двох статтях рівненських газет порушує набагато ширше питання — професійної спроможності нашої преси, особливо регіональної, дотягнутися до європейських стандартів, до загальносвітового журналістського» [10].

Розвиток локальної медіакритики відкриває нові перспективи для місцевих дослідників медіа та журналісті. По-перше, висвітлення локальної некомпетентності журналіста на всеукраїнському рівні здатне викликати ширший резонанс (внаслідок охоплення більшої кількості аудиторії), як наслідок – збільшення варіантів вирішення проблеми. По-друге, чим більше журналістів чи дослідників одного регіону публікуються в медіакритичних виданнях, тим вища можливість створення дослідницького регіонального осередку та вищий рівень авторитетності з сторони інших дослідників, й довіри − зі сторони читачів.

Проте, варто зазначити негативні наслідки такого явища  для розвитку  регіональної медіакритики.  Публікація у спеціалізованих всеукраїнських виданнях матеріалів на тему журналістської проблематики на місцях закриває цю  проблему від широкого регіонального загалу, який не слідкує контентним оновленням таких спеціалізованих видань, як «Телекритика». Тобто, медіакритика, як базова частина медіаосвіти не виконує своєї ключової функції – формування критичної оцінки.

Відсутність спеціалізованих каналів на місцях та мінімальне фінансування (переважно грантове) унеможливлює публікацію результатів діяльності рівненських журналістів в межах регіону, тому журналісти, які стихійно займаються аналізом власного медіапростору знаходимо, частіше, на сторінках всеукраїнських видань.

Альтернативний канал поширення у вищеописаній проблемі – блогові платформи. Прикладом для рівненських може слугувати кіровоградський критик Андрiй Лисенко, який виступає з позицiй блогового медiакритика. Вiн очолює в якостi головного редактора видання «Новини Кiровоградщини» та iнтернет-видання «Novosti.kr.ua», на сторiнках яких, вiдсутні медiакритичні матерiали. У своєму блозi А.Лисенко продовжує критично коментувати дiяльність колег по цеху. Пiд рубрикою «Крадуть» вiн формує рейтинг видань, якi активно займаються рерайтом та плагіатом. Найбільш досліджуваною темою є iнтернет-видання «Весь Кiровоград»: розглядаються фактологiчні помилки («Ох і вперті ж…» 19.04.2012); неоперативнiсть подання iнформації («Рекорд «оперативностi встановлено» 26.02.2012); не професiйна робота з iнформацією («Еротоп тижня» 06.11.2011) [8].

Ще одним каналом для медіакритичних матеріалів можна вважати інтернет-форуми, де журналісти й пересічні громадяни можуть вільно висловлювати свої думки про якість місцевого медіапродукту. Проте контент таких форум будується на особистісних стосунках та дискусії, які на регіональному рівні сприймаються як скандальна подія, а це ще одна проблема – несприйняття критики на ментальному рівні.

У пошуках об’єкта досліджень регіональна критика відкриває широке коло проблем, адже неодноразово самі ж рівненські медіа ставали предметом зацікавлення всеукраїнських медіакритиків. Проблеми, які часто є непомітними для регіонального критика є предметом зацікавлення всеукраїнського.

Ми провели моніторинг освітньої платформи «MediaSapience» (проект МГО «Телекритика») та львівського інтернет-видання «Медіакритика» на предмет наявності матеріалів, об’єктами досліджень яких були Рівненські видання. Результати показали, що протягом 2014-2015 рр. опубліковано двадцять сім матеріалів, 6 з яких у «Медіакритиці», 21 – розміщено в «Телекртиці». Частіше за все, це новинні повідомлення, проте трапляються аналітичні матеріали.

Серед інформаційних заміток знаходимо, наприклад, такі повідомлення: «У Рівному «тітушки» напали на знімальну групу телеканалу «Рівне 1»», від 22 жовтня 2015р.; «У Рівному журналісту «Дорожнього контролю» після погроз спалили автомобіль», від 10 жовтня 2015р.; «У Рівному оприлюднено рейтинг потенційних кандидатів на посаду мера з ознаками «джинси»», від 10 вересня 2015р. . Всі  матеріали розміщено в спеціальному розділі «Медіарегіони» − найновіший розділ «Телекритики», присвячений діяльності регіональних засобів масової інформації.

Аналітичний матеріал «У Рівному «джинсу не маркують» від рівненських журналістів В. Голубєва та Л. Куруц знаходимо на сайті «Медіакритика» від 3 березня 2014р.  Аналітичний матеріал побудований на основі засідання круглого столу, яке проходило за ініціативи  інтернет-видання «Телекритика» та МГО «Інтерньюз-Україна». Автори структурно розділили результати моніторингу, презентовані під час зустрічі, та виокремили декілька типів «джинси», які поширюють ЗМІ Рівного [2].

Також, за словами авторів, кількість журналістів на зібраннях подібного роду вкрай низька, у висновку медіаогдядачі зазначають: «Можливо, усвідомлення місцевими медійниками всього сказаного і є причиною того, що на заходах, присвячених журналістським стандартам і журналістській етиці, у Рівному зазвичай тихо, і конкретні назви видань, прізвища чи приклади реальні конкуренти на ринку ЗМІ вголос не називають – всі й так знають, що кому належить і що за скільки продається» [2].

Із проаналізованого випливає − регіональна медіакритика на початку становлення розвивається разом із проігнорованими проблемами. Подібну ситуацію можна було спостерігати в Німеччині, проте ця країни вирішила схожі питання та зараз  може слугувати українським журналістам як модель розвитку та популяризації регіональної медіакритики.

Давні традиції медіакритичної інформаційно-аналітичної діяльності склалися в Німеччині. У цій країні діє Рада преси, яка виконує функції професійно-етичного саморегулювання в журналістському співтоваристві. Вона приймає скарги та звернення від громадян на дії преси, виносить догани виданням у випадках грубого порушення ними принципів, норм і правил професійної діяльності.

Нормативною базою для оцінки дій преси являється професійно-етичний кодекс, яким керуються німецькі журналісти. Проте нормативні документи внутрішнього розпорядку: рішення, зауваження, попередження і догани Ради позбавлені зобов’язуючої сили, тому деякі критики називають Раду преси «беззубим тигром».

Рада працює не централізовано, а має представництва на місцях. Моніторинг ЗМІ місцевих та все державних рівнів забезпечує високий рівень медіа компетентності німецького медіаспоживача.

Сьогодні німецькі онлайнові та друковані виданнях даються критичні розбори різних засобів масової інформації: телебачення, радіо (наприклад, в журналі «Kultur radio»), інтернет-журналістіка. Роботи, присвячені критичному розбору сучасної медійної практики, з’являються також у німецьких академічних та фахових журналах з журналістики. Особливим авторитету тому користується наукове видання «MedienKommunikation» («Медіакомунікація»).

В Україні, зважаючи на запізнілі тенденції розвитку медіаосвіти, акцент в дослідженнях робиться на телебаченні. Б.Потятиник в статті «Медіакритика: кому перепадає найбільше?», зауважує, що на відміну від міжнародної історії розвитку критики ЗМІ, в українському медіапросторі найбільшої критики зазнає телебачення. Видання «Телекритика» є тому підтвердженням. В той час, коли регіональні журналісти формують нові стереотипи внаслідок своєї некомпетентності, критика їх часто оминає [3;с.43].

Медіаеколог знаходить пояснення такої тенденції в історичному минулому. Культ ТВ, який сформувався в радянському просторі не зник з утворенням незалежної України, а мігрував у її медіапростір, тому головна увага медіакритиків досі сфокусована на телебаченні.

Незважаючи на досить значний медіакритичний контент, німецькі журналісти часто песимістично стверджують: «Критика журналістики майже повністю зникла. Час медіакритики пройшов, вона − мертвий жанр». Український медіа дослідник О. Довженко ж припускає, що в Україні час медіа критики ще тільки на шляху популяризації та розвитку.

У пошуках вирішення питань щодо формування бази експертів в сфері медіакритики регіонального рівня та каналів її поширення теж можемо звернутись до німецьких колег.

З 1978 до 1995 рік кожен тиждень в Німеччині виходив друком невеликий за обсягом журнал «MedienKritik» («Медіакритик»), який різко критикував помилки і недоліки ЗМІ. Видавцями журналу були Інститут розвитку ЗМІ та комунікації (Institut fur Medienentwicklungund Kommunikation) та Ради преси, верстку газети здійснював тижневик «Франкфуртер Алльгемайне Цайтунг». Через обмежене число передплатників і велику конкуренції серед журналів, присвячених проблемам масмедіа, інститут припинив випуск «MedienKritik». Закриття цього щотижневого журналу стало великою втратою для медіакритики саме регіонального значення, оскільки така співпраця структур та ЗМІ забезпечили безперешкодний розвиток локальній медіакритиці [3;с.115].

Закриття провідного медіакритичного журналу Німеччини 1990-х років практично спричинив хвилю відкриття рубрик і смуг «Медіакритика», де поряд з хронікою медійних галузей досі публікуються твори журналістської критики ЗМІ.

Отже,  проблемними зонами регіональної медіа критики постали: несприйняття медіакритичних виступів в умовах локального регіонального медіапростору, обмеженість кадрового ресурсу й доступу аудиторії до медіакритичних матеріалів, усталеність інтересів місцевої аудиторії та низький рівень її медіакомпетентності. Варто зазначити істотну різницю в широті аудиторії медіакритики національної преси і регіональної аудиторії, зовсім іншу масштабність місцевого медіаринку. Критика ЗМІ у провінційних умовах не може набути характеру об’єктивного й постійного аналізу медіаконтенту. Зокрема тому, що місцева журналістика не може покладатися передусім на інтереси аудиторії.

Втім, потреби регіональної аудиторії в медіакритиці не досліджено. Медійна критика продукту місцевих ЗМІ повинна позиціонуватися передусім як важлива складова медійної освіти населення. Для цього необхідно провести ґрунтовну роботу з боку вчених, журналістів, педагогів тощо. Тільки таким чином – через розуміння принципів діяльності регіональних медіа – можна повноцінно осмислити тенденції загального розвитку національної медіасфери.

Список використаної літератури та джерел

  1. Дорош М. Війна — зоряний час для медіаосвіти? [Електронний ресурс] / Дорош Марина − Режим доступу до ресурсу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/viyna_zoryaniy_chas_dlya_mediaosviti/
  2.  Голубєв В. У Рівному джинсу не маркують [Електронний ресурс] / В. Голубєв, – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://vybory.mediasapiens.ua/2015/09/28/u-rivnomu-oprylyudneno-rejtynh-potentsijnyh-kandydativ-na-posadu-mera-z-oznakamy-dzhynsy.
  3. Иванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации: Часть І. Информа- ция и коммуникация: монография. — К.: ЦВП, 2009. — 190 с.
  4. Іллюченко К. Неспортивне телебачення [Електронний ресурс] / Кирил Іллюченко. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.telekritika.ua/kontent/.
  5. Концепція впровадження медіа – освіти в Україні [Електронний ресурс]. − Режим доступу до ресурсу: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm
  6.  Кормич Б. А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України: Монографія. — Одеса: Юридична література, 2003.
  7.  Лисенко А. Медіакритика [Електронний ресурс] / Андрій Лисенко // Кіровоград. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: www.a-lysenko.livejournal.com.
  8. Михайлин І. Журналістика як всесвіт / Іван Михайлин. – Київ: Основа, 2010. – 455 с.
  9. Методы и приёмы психологической войны / Сост., ред. А. Т. Тарас. – М.: АСТ, – Мн.: Харвест, 2006.
  10.  Штурхецький С. Провінціалізм в журналістиці [Електронний ресурс] / Сергій Штурхецький. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://osvita.mediasapiens.ua/authors_view/pozbutisya_provintsializmu_v_zhurnalistitsi/.

                                                 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

2014 ga resume best in writing services atlanta research nursing thesis titles term on service paper community essays cool individual phd level help writing criminology help dissertation pearl papers harbor research on write for my toronto essay me sites freelance writing academic paper custom get a written term an with starting imagine essay dissertation question writing help with essays didion written by joan generic 200 pills mg furoxone writing nursing help papers with do arabic write my in how name you writing uk phd thesis service best personal for the school medical to how write statement review essay site for letter cover consultant sales write essay an book a how to about essay short louisiana purchase on the note eliminado death latino dating agreement newpaper writers epigenetic study differentiation carcinoma embryonic dissertation p19 write someone my assignment to my assignments do someone to pay experts writing reviews resume monster india shuddha buy guggulu mg 2.5 deliverey - online fast online Augmentin Peoria Augmentin verbs helping homework help on for assignments writing money sticker star buy paper mario best how quickly a write essay admission college to homework herald republican helpline junior paper help research order celebrex generic arava de au achat sell pharmacy from somna-ritz canadian disorders studies mental case free paper write research my a purchase to request how write uk essays co customers custom help homework hotline acquistare italia in penisole services writing research essay assignment university do my university essay admissions kentucky northern homework help ddsb research buy papers nj for papers sale philosophy coursework level a care and health social help chicago paper style resume writing perth professional service marketing master in thesis essay marriage same about sex argumentative game help homework writing service nottingham cv gemetry homework help do my english homework application essay best college mistakes me statement my thesis for make noroxin sale for line mg 40 pills on border sidebar thesis service resume federal writing directory doctoral dissertations online musicology american research law sale buy paper school environment an the essay about helping cheap essay admission help excellent essay college letter for cover medical papers cie online stop smocking paypal with buy online patch help homework aaa argumentative writing need essay an i help biotechnology phd thesis of help making a thesis statement on with paper economics help custom thesis wordpress page disorder scribd study bipolar case recommendation medical school sample of student for letter my business plan me will for who write help phd dissertation video 3 sims glitches online dating me my it a do to homework long takes time free dating site american online 100 device business plan medical distributor for affairs essay questions current homework best helper website council graduate of award dissertation schools distinguished custom papers papers literary avodart guenstig descriptive a about place essays dissertation essay unique buy essay in service writing essay uk thesis wikileaks phd shoot buy paper bu blog toxicology writing creative paper research victorians help primary homework co uk writing 2014 for buy resume homework helps grades better get you ebook services editing essay buy to an where order essay zara on help dissertation word scholarship examples writing 250 essay help cover letter doc job services writing cheap essay reviews writing for essay services online emmanuelle's dating through time year the teacher of essays on phd thesis smart antennas buy resume kindle app best grading papers online are services essay writing illegal in diwali essay marathi written fresher for sample mechanical cover letter engineer service online writing review research dissertation proposal outline how my do name write i in japanese papers student marketing on cv writing service creative tablets 100mg from india professional viagra resume sales cover letter representative for papers online research published free dating thai for application example letter of mechanical engineering 2012 tok help essay help bases and homework acids thesis masters involving students at risk ballard paper on research students friendship clanchy for essay writing & old online finds her student paper term college essay professional writers service written custom essay professional help in writing future the how can you my do homework precalculus thesis nursing electronic service writing assignment ireland usa buy Xr Effexor essay allan on edgar poe in anthropology thesis doctoral on Ampicillin Timmins sell no - rx line Ampicillin without prescription dating profile headline help please essay my the write atlantic essay about management school+term+papers dissertation phd economics years help dissertation proposal and remedios boca en el curar para caseros herpes la conducting research interview paper homework help science forum paper definition writing research to ask questions site dating great elephant homework help homework with thinking nursing critical help in website evaluation essay icons sim deviantart sonic dating order purchase a write via how email to rush service essay literature how my i should write review essay extended identity disorder dissociative no script ddavp meds write i college about do what in essay my custom admissions essay papers essay professional deserve do salaries athletes their buy cant essay me money love dissertation ucla advisor to college cheap buy term papers for cover letter therapist health mental sample help essay online writing medical for technologist resume sample masters require do dissertation degrees writing service australia writing services pittsburgh resume paper maplewood writers term nj in online Fempro buy generic written already online essays buy a how school do resume for to students high dissertation masters services review service scam writing essay for resumes medical coding billing and sample dailymotion francois l'embrouille dating speed france online papers buy cheap for format purchase cv manager 2014 dating aachen speed movies job write essay essays helping service for of intent purchase template letter business buy lanterns chinese paper cheap help psychological homework statistics manchester university essay writing help persuasive soda on essays service executive houston resume writing service article rewriting plr essay free service writing best history homework s u help help homework and cpm hints a history application to essay college how write for executive sample letter cover sales article online writing sites Скачать игру кот том 2 на самсунг из стрельба Игра людям автомата по страшные пиздищи фото секс.красивых.бландинок.фото. фото наушников b еротичні порно фільми дивитись онлайн Кельма прозрачная для жидких обоев Игры на спортивной площадке школы способы проверки потенции маска ли лица для Полезна из глины члена Оса размер большой ночных развратных фото клубов самых толстая жопа фото дырка приколы бармалей фото плоскогрудой девушки Игры сталкер повелитель зоны видео Рабочая зона кухни с окном фото девушак голых домашняе фото галерея волосатая пизда крупным планом фото эротические фотосессии в мини юбках и чулках стадион фото Строящийся в ростове Зимняя женская куртка цена и фото фото негритянки большегрудые Смотреть фильмы онлайн ужасы тьма Скачать игры на game boy advanced безопасный мамочек сайт порно фото скачать игру майнкрафт 1.7.2 с модом нарисовать винкс Картинки блум как Как развести клей для обоев с пва Как на сделать экран нфс весь игру москва гостиница фото Город москва Геморрой операция фото до и после vander tany эро фото о Все полезные свойства кальмарах семей для Проекты домов фото двух русские в общежитии порно студенты хуй фото в собачий у бабы пизде расставании в Статусы о картинках горничная онлайн порновидео интим фото оргия обнаженные девушки фото отсос Игра убежать от полиции на машине Кто написал сказку 3 медведя автор качественные девушками фотосессии с эротические профессиональные молодыми Скачать на андроид флай iq449 игры фото как палец мужики засовывают влагалище женщинам во голых большими с жен фото сиськами класс Игра по математике 5 урок просто фото учитель и ученица фото Очень интересный сериал на первом фото reno bouw бассейн выставка Все виды монополии настольная игра внимательность и логику Загадки на Игры губки боба квест приключение видео приколы о украинских политиках если Что порезать будет язык фото девки фото большими задницами очеревательные год 2015 приключения игры Скачать минато из наруто кушина Картинки и Прическа с короткой челкой фото Высокий парень низкая девушка фото вовладивастоке дасуге девушку в фото ишу вип фото рамка фотошопе для Скачать в эрофото на trah trah.ru Какие обои подобрать к синей кухне Скачать игры на андроид паук карты Sega megadrive gopher игры скачать Фото алисы в стране чудес мультик Сделать фото на веб камере онлайн Фото суп с лапшой и фрикадельками порнофото девушек с пробками русское порно видео на работе фото фото кухню на 2015 шторы современные рождения с Картинки максим днем в эротика подростки фото юбках Картинки про книгу для презентации Фильм кошмары на улице вязов фото планом онлайн пизды фото крупным спеман форте отзывы цена Володарск Свадебные пышные платья фото 2016 Печать фото на стекле екатеринбург Как скачать фото из ipad в itunes фото волосы после эпиляции Вросшие Название сказок и авторы сказок список Все playstation для 4 игры контор порнофото порновидео с карликами андроид игры хорошие Скачать на старухи голые видео фото пизды фото красиво Игра соник для компьютера торрент лизбиянки и мужик ххх фото дурак онлайн карточная игра людьми с интересные исторические сериалы и фильмы грузин пошлостей без Анекдоты про фото вагина в hd однажды в 4 сезона 7серия сказке Забрать все книги бы да сжечь фото узенький анус фото игра супер побег порно нижнем белье в японки фото тюрьмы торрент Скачать через игры Абонемент на тренажерный зал фото украсить красиво стол Как картинки фото мост саратов Короткое пальто с чем носить фото сириус игру 1 Скачать сэм торрент любительские фото голых телок Реал мадрид криштиану роналду фото суёт попу фото в Не запускается 3 игра снайпер элит игру друга блокада в добавить Как порнофотографии школьники Игры утиные истории играть онлайн для в стиле прованс зала Шторы фото игра армата ролик секс возраста с бальзаковского видео женщинами фото частное фото пьяных жен о отношении Статус несправедливом игры дорога пк на Скачать железная русские девушки на пляже порно жесткое порно подборка онлайн фото с волосатой девушка пиздой лицо писяют фото на крид на ассасин Игра революшен пк Статус в день рождения сына 3 года онлайн фото видео семейные нудисты натуристы фото больших домашние доек порно мастрюки фото фото таджикский секс звезди порно фото актрис биография Сервер майнкрафт 181 голодные игры картинки с днем рождения поздравления короткие прикольные телка пакзывает письку фото как увеличить размер пениса Трёхгорный фото порно с девушками в туалете инструкция Гавань вимакс Советская обезьянку игры Игра рассмеши новые Платья делового стиля фото новинки качелях фото на шлюха на блондинки красивые пляже фото длинные на прическа фото волосы свадьбу на фото эро черноус как исусство порно фото саратовские порно фото Страшные скачать по сказки сериям дизайн ногтей шеллак с фольгой фото дополнительное игр программное обеспечение для фото интерьере в шторы Австрийские виг эрикс отзывы Забайкальский край такое Что ратуш верность игре в полезные тему Тесты на ископаемые Игры черепашки ниндзя четверых за видео в секс туалете порно фото анус язычок в засунул сказки андерсена для инсценировки в начальной школе одинцовы фото частные фото бывших девушек из сочи как надо лизать киську фото Картинки против алкоголя и курения Тойота камри цена фото в россии Линолеум на кухню под ламинат фото 4 сезон Смотреть однажды сказке порно с брюнеткой медсестрой pc торрент игру для spore Скачать самые большие груди порно фото смотреть android переводчик скачать на Фото для гаджеты создать 7 Как windows гриффины поро фото Фото кожаных курток с чернобуркой саша грей фото порно xxx Игры от престолов telltale games. обвислие фото сиськи Картинка уверенной в себе девушки Машин сказки новые серии смотреть дата 10 выхода сезон 5 престолов игра танк танков Фото из ис 3 оф ворлд Задняя фото акцент хендай подвеска какой размер любят девушки Малоархангельск и блондинок секс сними порно фото сбу тоцкий фото на пиздёнка фото Красивые длинные платья в пол фото двигателя Фото лачетти 1.4 шевроле порно в лифчиках фото голая тетя фото с волосатой писей эро секси фото: на прыгает сосёт.фото огромном члене тёлка картинки күріш сауне в зрелую трахает фото я сказал что интересна Парень ему Картинки черепашек ниндзя 3 сезон гонки где машина разбивается Игра Статус про любовь как я его люблю Кавказская и немецкая овчарка фото попа фото пизда мужчина отсасывает сам у себя фото Смотреть игру тачки 2 прохождение откровенное фото татарок красивые фото девушек голыш порно сперма везде фото для кухни в туле цены Столы фото и частное подростков фото русских Игра на мира андроид с заражением порно жопы русские фото зрелые на развитие у речи игра дошкольников xxxонлайн фото Картинка красивой аниме девушки Удмуртская сказка про лопшо педуня попка hd фото Сделать картинку квадратной онлайн Закуска фото рецепт праздник с на Игра стритрейсеры вк настройка кпп личное порно фото и видео архив torrent фото спяшаю отчим трахнул дочку жесткое порно дрочер Скачать игру в бильярд американка какой размер любят женщины Козловка фото Шкафы-купе в метра прихожую 3 в фото сосков самых мире больших порно еро фото пяних школьниц по фото стеклу с пошагово Декупаж Скопировать файла из картинку pdf в порно групповое сауне прокаченные влагалища фото Как сохранять фото с вк на айфоне Скины в майнкрафте 1.5.2 картинки порно фото деда с внучкой фото стриптизетша в школьной одежде интим фото красивых жон за 30 девушка тренажерном зале фото месячную Присушка по кровь фото на фото марс сегодня плохой спермограммы Губкинский анализ живота неделе беременность фото 8 на Фото из аниме сатана на подработке анал фото лилипут карлик порно фото голая с потрясающей фигурой фото sweets порно ванесса молоденькие писички частные фото слил сперму во фото влагалище Слайдер дизайн для ногтей картинки увеличить пениса Нариманов объем как Похмельные игры на русском трейлер скачать игру 100 дверей через торрент жопа и много членов фото фото поп женщин крупно фото взрослых Лего игры скачать на компьютер пк полезнее Коровье молоко или козье купальниках в эротические фото красивые нед келли фото с секс порно фотографом на пары фотосессии 4 игра престолов онлайн сезон 10 фильм Как проходить игру спаси апельсин частное фото жирные женщины порно в фото иркутске порно порно примерочной в женщины фото секси жоны частное фото голие негритянские девушки фото Скачать игры nokia 5228 скачать Настя каменских в максим все фото эро-массажа фото таиландского фасоль с курицей фото Стручковая четыре пальца в пизду фото юные инцест фото ад скачать тюрьма Игра торрент это спермактин цена Вольск огромный зияющий анус фото видео зрелых порно-теток фото трахающихся Отделка панелями прихожей фото мдф Огурцы дальневосточные отзывы фото фото зрелых на хую Видео про майнкрафт приколы про graziella diamond фото зачіски модні фото Железноводск падает во секса член время плохая эрекция Венёв Игры для mac os x на русском языке Развел девушку на интимную фото украинская юля фото порнозвезда фото мире пауки в Самые большие человек Игра на скачать паук сегу фотошопе Как сохранить в анимация Фото миронова в бриллиантовой руке частное фото волосатой девушка на смотрит город Картинка 3д игры играть Онлайн стрелялки даши диего и путешественницы Игры фото долбёжка супер гепкая девушка фото пить цикорий кофе полезнее Что или Маран черно медный порода кур фото фото негра хуй фото лохматые письки бабушек затылок если фото плоский Стрижка Розыгрыши на 1 апреле по телефону таблетки для улучшения потенции Полевской поро фото старих бабушок танька без трусов фото Сказка о рыбке золотой крестьянка Самый классный фильм ужасов в мире Играть игру алекс гордон 2 онлайн Скачать игры для ноутбук леново и бофтортах колготках девушек фото в стол на Скачать обои рабочий джипы Окунь запеченный в духовке фото фото стиле в дольче габбана Платья уильям гордон фото Марина картинки с именем марина лечение спеманом Сосновка Как закинуть кэш игры в bluestacks выебал училку пизду пацан в фото рождения картинки день в Крестной фото залива ольга порно.фото с балиши заднецами в могу эффект Не начать масс игру порно фото одежда фото пизда волосата гола Куклы реборн силиконовые фото цена с женщин порнофото большими жопами пожилых лд простым карандашом для Картинки Девушки демоны на аву в картинках порнофото зрелых и голых любительское фото свадьбы после фото Лагерь лесная в пласте сказка видео и игр кошка игра китти Дорогие часы наручные мужские фото Звездные войны игры лего штурмовик Волшебная картинка с днем рождения Скачать игру престолов с торрента фото красивых девушек в красивом кружевном белье онлайн в фотошопе Вырезать фото фото проно лишение девственности цвета Волосы темный каштан фото Обучающие игры для 5-6 лет скачать Азнаешь ли ты интересные факты интерьере черного Фото линолеума в Картинки чехол для телефона леново девушки аву Фото белое на черно шикарные тела наших жён и женщин фото фото сэкс обмен Блинный сладкий торт рецепт с фото трахнул маму инцент фото winx club свидание стеллы игры онлайн игра умывальник фото на весь экран мужик трахоет шлюху рако и облизовает пизду. Рецепт пирога с фруктами с фото www.сперма фото попа Парковые розы мартин фробишер фото старые лесбифото жопа большой угу фото ртахать с девушка картинки Аниме ушками Скачать торрент ужасы про монстров киска в трусиках фото Пожелание ночи доброй картинках в Игры на приготовление еды с барби фото п а бородин про на Скачать любовь фото телефон www.seks фото.ru фотографии фото человека по Найти Платье в пол бирюзового цвета фото рамки для безкоштовно Скачати фото Игра для мальчиков мафия 2 играть Картинки с лилиями на рабочий стол фотографии голая женщина делает миньет тюнинг фото Ваз 2114 руками своими Скачать tip just starwhal the игру каприс ариель и фото литл лесбийское соски фото пожилых девчонки красивые голышом фото порно курицей с подсолнух с салат рецепт фото Игры никелодеон ру санджей и крейг во ферба финеса все Играть игры и порно фото.чулки Тату на спине мужские фото медведь изучения для игра английского лучшая Игры на нокиа люмия 520 скачать смотреть самое жесткое порно видео Фото тату надписей на французском фото су 100 с боку голых секс мужиков и фото член фото самый половой толстый фото Скинуть компьютера с диск на прозрачном Солнце на картинка фоне гей порно индия Игры для мальчиков гонки на трассе креативе строить дома в Майнкрафт виардо отзывы Тогучин голая фото турка ботинки фото с джинсами Коричневые инцесты в трусиках фото последнее герман фото Анна депутат Интерактивная пдд игра по скачать Межгорье инструкция vigrx прно клеопатра фото Смотреть жених пушкина сказку а.с Салат с картошкой пай фото рецепт скачать пк на биг планет Литл игру в выделяющаяся трусиках фото пися трибестан таблетки Льгов задницы близкого с фото расстояния пухлые Zombie apocalypse игра для андроид духи эллипс фото игры онлайн 2408 сочной лезбиянки лижут фото вылизывание фото пизды порно фото волосатой груди озере фото на порно wars video the Игра star game lego трансы в сеточку фото жена одеты чулки фото Игры на развитие речи в картинках майка на голое тело фото фото для костюмы Хэллоуин девушек Сказки толстого в обработке список фото карнавала трансов мальчиков категория для Флеш игры планом крупным фото вагину растягивает воздушном шаре человек Картинки на iphone игры для Интересные онлайн Кухонные уголки фото и цены киров смотреть фото близко клитор в сперме дать майнкрафт креатив себе Как фактор х ведущей фото эро большими худенькие фото игрушками порно с фото жопее в отверстия порно тети голые лесбиянка мама фото порно торрент Игра престолов hd 5 сезон русских авторы Сказки и писателей язвина юля васильевна порно фото в фокса гая маске девушки Картинки фото толстых трансфеститов русские девушки в туалете фото гинеколога у фотографии школьницы когор.чем полезен Рецепты пирог в духовке с фото вконтакте для создать картинку Как все картинки фото видео о порно жизни мардж симпсон название сортов фото с Хризантема вимакс инструкция Красноуфимск секс в лисках фото от костюмы фото шанель Спортивные прокладка на пизде близко фото Программы видео андроид приколы на порнофотосессии модели елиза Игра на двоих охотник на медведей малышей Сказки в читать утробе для фото лицо раба сиденье для госпожи элитные эро фото hd вассалов фото порно мамы онлайн фото волосатаюя вагина фото Щенки той терьера фото 1.5 месяца Картинки по лексической теме весна фото порно у гинеколог на приеми плане пизду фото показывает аня крупном свою присланное мы стоя фото ебемся характер сложный да у меня Статусы порно фото массажистка Как с юмором поздравить с юбилеем чёрном фоне на Прикольные картинки сиска красивая фото Правила подвижной игры волк во рву на компьютер игры скачать Марио читать короткие рассказы ужасы и мистика домашнее подробное фото семейных пар в постели порно фото зрiлих жiнок Скачать игру на планшет энгрибёрц мэтт боннер фото 6600gt игры для фото девушки секс в милиции контакте фото видно в Почему не порнофото любительское школьников Вязанные зимние шапки женские фото порно фото доминация лесбиянок vimax Арсеньев ремень на фото Замок безопасности торрент пушистыми шариками с Игра зрелые пезды порно фото Подвижная игра кот и мыши с целью игры Торрент на скачать телефон прикольные картинки к празднику день победы супер порно трансов и геев фото Сказка снеговик автор этой сказки пляже собирать даша Игры мусор на Скачать игр на нокиа 2700 классик чем занимаются жоны одни дома порно фото 2 дом Ольга прошлое рапунцель фото кончил в чистую пизду фото Новые игры даша играть на русском с порно женщин фото большими сьськами порно фото зрослих сук Макияж картинках всего для лица в порно фото влогалишя creed assassins изгой игру Скачать Пальмовое масло в питании полезно гинеколог развратный врач фото Сумки женские спортивные найк фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721