ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ «УХИЛЕННЯ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ШЛЯХОМ САМОКАЛІЧЕННЯ АБО ІНШИМ СПОСОБОМ», ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 409 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

   Анотація: В статті досліджені проблеми, що можуть виникнути при кваліфікації злочину, передбаченого ст. 409 Кримінального кодексу України «Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» та проаналізовано основні відмінності між зазначеним злочином та іншими військовими злочинами.

   Ключові слова: військовослужбовець, військова служба, військовий обов’язок, самокалічення, обман, симуляція, підроблення документів.

 

   Постановка проблеми. Аналізуючи кримінальне законодавство України щодо ухилення від несення обов’язків військової служби, а також судову практику з цього ж питання виявляється багато суперечностей при кваліфікації діянь. Злочин, передбачений ст. 409 КК України, належить до одного з різновидів посягань на порядок несення або проходження військової служби. При вчиненні такого злочинного діяння військовослужбовець злісно порушує військову дисципліну, вимоги військової присяги і статутів Збройних сил України щодо чесного і добросовісного виконання обов’язків військової служби. Тим самим військовослужбовець вдається до різноманітних форм обману військового командування. Ухилення від військової служби у лавах Збройних Сил України в умовах воєнних дій, які нині ведуться на Сході України, створює серйозну загрозу для безпеки держави в сфері оборони.

   Завдання дослідження. Завданням дослідження є аналіз існуючих проблем та суперечностей в кримінальному законодавстві при кваліфікації злочину, передбаченого ст. 409 Кримінального кодексу України – «Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом».

   Розробка проблеми. В роки незалежності України військову злочинність досліджували  такі вчені, як: Г.В. Андрусів, В.В. Бондарєв, М.І. Карпенко, В.І. Касинюк, В.А. Клименко, Є.С. Ковалевська, М.І. Панов, А.В. Савченко, М.І. Хавронюк, С.О. Харитонов та інші.

   Виклад основного матеріалу. Стаття 17 Конституції України проголошує, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Статтею 65 Конституції встановлено, що кожен громадянин України повинен виконувати свій громадянський обов’язок – захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України, а також відбувати військову службу відповідно до закону [7].

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби, як їх ще прийнято називати – військові злочини, описані у Розділі XIX Кримінального кодексу України. Відповідно до ст. 401 КК України, військовими злочинами є злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними під час проходження ними навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів [8]. Відповідно до класифікації військових злочинів, зробленої М. І. Панова та В. І. Касинюка, «Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» (ст. 409 КК) належить до другої групи військових злочинів – злочинів проти порядку проходження військової служби [6, 16].

Безпосереднім об’єктом злочину «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» є суспільні відносини, посягання на які передбачає порушення встановленого порядку проходження військової служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях України.

Об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 409 КК України, складають: 1) ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом: самокалічення; симуляції хвороби; підроблення документів; іншого обману; 2) відмова від несення обов’язків військової служби (ч. 2 ст. 409).

Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 409 КК України, є тільки військовослужбовець. Проте, якщо говорити про ч. 2 ст. 409 КК України – відмову від несення обов’язків військової служби, суб’єктами такого діяння не є: курсанти військових навчальних закладів, якщо вони відмовились від навчання або відмовились продовжити навчання в таких закладах; призовники – особи, які ще не проходять військову службу; особи, які проходять військову служу за контрактом; особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, але відмовились її проходити; особи, які мають релігійні переконання і належать до діючих, відповідно до законодавства, релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю (адвентисти-реформісти, адвентисти сьомого дня, євангельські християни, євангельські християни-баптисти, покутники та деякі інші) [10, 1161].

Суб’єктивну сторону діянь складає прямий умисел з урахуванням мети суспільно небезпечного діяння [1, 114]. Цей вид військового злочину вважається закінченим з моменту фактичного припинення несення обов’язків військової служби.

Кваліфікуючими ознаками цього злочину є вчинення суспільно небезпечного діяння в умовах особливого періоду, воєнного стану або в бойовій обстановці [8].

Процес кваліфікації злочину є найскладнішим завданням у правозастосуванні, оскільки жодна інша правозастосовна діяльність не вимагає врахування такої кількості конкретних обставин вчинення діяння, досконального знання законодавства, що передбачає відповідальність за його вчинення, і судової практики. Частина вироків суду з часом змінюється або скасовується внаслідок неправильної кваліфікації злочинів. В українському законодавстві є низка пленумів Верховного суду України щодо помилок при розмежуванні окремих видів злочинів.

Так само може виникнути проблема при розмежуванні складу злочину, передбаченого ст. 409 КК України, «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом», та деякими іншими злочинами, зокрема:

 • у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, серед яких ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (ст. 335 КК України);
 • суміжних складів військових злочинів, таких як: непокора     (ст. 402 КК); самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК); дезертирство (ст. 408 КК України), порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ст. 418 КК України).

Брик Л. П. вказує і на спільні, і на розмежувальні ознаки злочинів, передбачених ст. 335 і ст. 409 Кримінального кодексу. Спільною ознакою вона називає конкретне діяння – ухилення від несення військових обов’язків. Хоча у ст. 335 КК України спосіб вчинення злочину конкретно не передбачений, та у ст. 409 цього Кодексу ця ознака визначена законодавцем (самокалічення, симуляція хвороби, підроблення документів чи інший обман), вона не може бути розмежувальною, оскільки очевидно, що й злочин, передбачений у ст. 335 КК України, може бути вчинений саме у такий спосіб. Проте встановити відмінність можна – проаналізувавши зміст обов’язку, покладеного на винну особу [2, 440].

Відмінним – розмежувальною ознакою – є спеціальний суб’єкт суспільно небезпечного діяння, правовий статус особи щодо військового обов’язку, кожного із названих складів злочинів. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 335 КК України, «ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу», є призовник (особа, приписана до призовної дільниці) або особа офіцерського складу (підлягає призову відповідно до законодавства України), а суб’єктом злочину, передбаченого ст. 409 КК України, «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або інших способом», – військовослужбовець, який уже проходить військову службу [13].

Окрім того, важливим є встановлення моменту та закінчення військової служби. Якщо призовник ухилився від явки до військового комісаріату, відповідальність настає не за скоєння військового злочину, а за статтями, які передбачають відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу [8, 60]. Тобто, якщо призовник був відправлений до військової частини і там почав ухилятися від несення обов’язків військової служби, то його дії слід кваліфікувати за ст. 409 КК України.

І непокора, і відмова від несення обов’язків військової служби – це діяння військовослужбовця під час проходження служби. Непокорою називається відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу [2]. Така відмова може бути як у письмовій, так і в усній формі. Проте, на відміну від відмови несення військового обов’язку за ч. 2 ст.409 КК України, відповідно до якої відмова є найвищою формою зухвалості і демонструє ігнорування встановленого порядку проходження служби, непокора не передбачає відмови від подальшого проходження військової служби, а лише не виконання конкретного наказу керівництва.

Прикладом помилкової кваліфікації є рішення Кам’янобрідського районного суду м. Луганська від 26.05.2014 року за яким контрактник, який відмовився від виконання розпорядження командира про несення служби по охороні та обороні об’єктів військової частини, що дислокується в м. Луганську, був визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 409 КК України. Чоловікові було призначене покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, а на підставі ст. 75 КК України було звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік [3].

В цьому випадку не було враховано, що військовослужбовець служить за контрактом і відмовився від виконання наказу керівництва, а не заявив про повну відмову від несення обов’язків військової служби, а це виключає ознаки діяння, передбаченого ч. 2 ст. 409 КК України. Коли військовослужбовець відмовляється від несення обов’язків військової служби протягом певного часу, на певній території чи в умовах особливого стану, в його діях є ознаки злочину, передбаченого ст. 402 КК України, а саме непокора.

Ще одним прикладом розмежування злочинів, передбачених ст. 402 і ст. 409 КК України є рішення Кодимського районного суду Одеської області. Відповідно до матеріалів справи, солдат К, являючись військовозобов’язаним, призваним на військову службу у зв’язку з мобілізацією та зарахованим наказом командира військової частини до списків особового складу цієї військової частини, будучи придатним для проходження військової служби. Солдат К відкрито, не вживаючи обману, відмовився відбути разом з особовим складом військової частини до зони проведення антитерористичної операції на Сході України.

Дії військовослужбовця можна було б кваліфікувати за ст.402 КК України як непокору, проте солдат К відмовився від виконання покладених на нього обов’язків мобілізованого військовослужбовця, припинивши подальше виконання обов’язків військової служби. Тому його дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 409 КК України – відмова від несення обов’язків військової служби [4].

Ще однією найпоширенішою проблемою кваліфікації таких суміжних злочинів як «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» та «самовільне залишення військової частини або місця служби». Обидва діяння посягають на порядок несення/проходження військової служби. Самовільне залишення військової частини або місця служби передбачає нез’явлення військовослужбовця вчасно без поважних причин на службу (у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу, тощо) [2]. Для кваліфікації діянь за ст. 407 КК України, необхідно обов’язково встановити час, протягом якого військовослужбовець не з’являвся на службу – від строку нез’явлення залежить кваліфікація тої чи іншої частини ст. 407 Кримінального кодексу.

Проте ватро також відрізняти самовільне залишення та нез’явлення військовослужбовця на службу. У першому випадку військовослужбовець залишає військову частину або місце служби без дозволу керівництва, а у другому – військовослужбовець має дозвіл на залишення військової частини або місця служби, але згодом не з’являється там і знаходиться за її межами більше часу, аніж було дозволено, без поважних причин.

Окрім того, самовільне залишення військової частини або місця служби може вчинятися тільки умисно, а нез’явлення вчасно на службу без поважних причин – або умисно, або з необережності. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони цього злочину є намір правопорушника перебувати поза територією військової частини або місця служби лише тимчасово упродовж певного терміну і його бажання повернутись у військову частину для продовження військової служби. Мети повністю ухилитись від несення  військової служби в нього немає [5, 91].

Саме ознаки суб’єктивної сторони є розмежувальними між ухиленням від несення обов’язків військової служби та самовільним залишенням місця служби. Тому при кваліфікації того чи іншого виду військового злочину потрібно встановити момент, мету і мотив вчинення злочинного діяння.

У разі, якщо військовослужбовець, з метою отримати звільнення від обов’язків вій­ськової служби, організував направлення на його ім’я телеграми про смерть близького родича, на підставі якої йому була надана відпустка, а після закінчення відпустки до місця служби не повернувся і ухилявся від військової служби, наприклад, тривалістю понад один місяць (з моменту закінчення строку, коли він повинен був повернутися із відпустки), його дії слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 409 і ч. 3 ст. 407 [10, 1158].

Також виникають розбіжності при кваліфікації ухилення від несення обов’язків військової служби та дезертирства. Дезертирством, відповідно до положень ст. 408 Кримінального кодексу, є самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, повернення з відпустки або з лікувального закладу [8]. При кваліфікації такого злочинного діяння тривалість ухилення від військової служби значення не має, важливим є факт вчинення тієї чи іншої форми об’єктивної сторони злочину протягом певного періоду. Фaктичнa тривaлість ухилення може мaти значення лише при визнaченні ступеня суспільної небезпечності цього діяння тa призначенні покарання [9, 935]. Іншими словами, дезертирство це складніша форма ухилення військовослужбовця від військової служби шляхом самовільного залишення чи нез’явлення без поважних причин до військової частини або місця служби, яка передбачає повне ухилення від несення обов’язків військової служби.

Проблема при кваліфікації дезертирства та ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом самокалічення або іншим способам може виникнути тоді, коли, для прикладу, військовослужбовець навмисно здійснив самокалічення при його затриманні за дезертирство. У такому випадку він нестиме відповідальність за сукупністю злочинів за ст. 408 і 409 Кримінального кодексу України.

Проблема кваліфікації може виникнути і при умисному вчиненні вартовим собі самокалічення, оскільки суд може трактувати таке злочинне діяння і як ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом самокалічення – ч. 1 ст. 409 КК України, і як порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання – ч. 1 ст. 418 КК України.

Для прикладу, якщо вартовий завдав собі вогнепального поранення з метою видати це за підтвердження нападу і отримання за це заохочення по службі, то таке діяння слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 409 КК України лише у випадку, коли під заохоченням розуміється можливість отримання відпустки або тимчасового звільнення з військової частини. Коли ж заохочення не буде полягати у частковому чи повному звільненні від обов’язків військової служби, то його слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 418 КК України.

Часом виникає проблема у питаннях кваліфікації тієї чи іншої форми ухилення від несення обов’язків військової служби. Якщо військовослужбовець, з метою самовільного залишення військової частини, підробив відпускний квиток, посвідчення про відрядження, записку про звільнення, направлення на лікування чи інший документ, що дає законні підстави уникнути виконання військових обов’язків протягом певного часу, його дії мають кваліфікуватися за ст. 409 КК України як ухилення від військової служби шляхом підроблення документів. Якщо ж документ не підроблявся, але військовослужбовцем був представлений підложний (фальшивий) документ, тоді за ст. 409 КК України як ухилення від військової служби шляхом іншого обману [10, 1160].

Перелік форм підроблення документів у законодавстві України не є вичерпним, а тому і тлумачиться кожна форма підроблення по-різному. Зокрема, підроблення трактується як повна або часткова зміна змісту документа чи його реквізитів: а)  шляхом їх виправлень, підчищень, дописок, витравлювань і т.п. – підроблені документи; б) шляхом внесення неправдивих відомостей – підложні документи [12].

   Висновки. З плином часу частина вироків переглядається – деякі залишаються без змін, деякі змінюються, а деякі скасовуються взагалі внаслідок неправильної кваліфікації суспільно небезпечного  діяння. Саме тому прийнято вважати, що процес кваліфікації злочину є найскладнішим завданням у правозастосуванні, оскільки жодна інша правозастосовна діяльність не вимагає врахування такої кількості конкретних обставин вчинення діяння, досконального знання законодавства, що передбачає відповідальність за його вчинення, і судової практики. Схожі проблеми виникають і при розмежуванні складу злочину, передбаченого ст. 409 КК України, «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом», та деякими іншими злочинами, зокрема: у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації та суміжних складів військових злочинів.

При дослідженні актуальних проблем кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 409 КК України – «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом», нами було встановлено, що в судовій практиці часом виникає проблема при розмежуванні цього складу злочину та деякими злочинами, зокрема у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, серед яких ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (ст. 335 КК України), а також низкою інших суміжних складів військових злочинів, таких як: непокора (ст. 402 КК); самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК); дезертирство (ст. 408 КК України), порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ст. 418 КК України). Зокрема:

 • спільною ознакою злочинів, передбачених ст. 335 і 409 КК України, є конкретне діяння – ухилення від несення військових обов’язків, проте спеціальний суб’єкт суспільно небезпечного діяння, передбаченого ст. 335 КК України, «ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу», є призовник (особа, приписана до призовної дільниці) або особа офіцерського складу (підлягає призову відповідно до законодавства України), а суб’єктом злочину, передбаченого ст. 409 КК України, «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або інших способом», – військовослужбовець, який уже проходить військову службу;
 • і непокора, і відмова від несення обов’язків військової служби – це діяння військовослужбовця під час проходження служби, але, на відміну від відмови несення військового обов’язку за ч. 2 ст.409 КК України, відповідно до якої відмова є найвищою формою зухвалості і демонструє ігнорування встановленого порядку проходження служби, непокора не передбачає відмови від подальшого проходження військової служби, а лише не виконання конкретного наказу керівництва;
 • кваліфікація «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» та «самовільне залишення військової частини або місця служби» – обидва діяння посягають на порядок несення/проходження військової служби,  але тут важливим етапом кваліфікації є встановлення моменту, мети і мотиву вчинення злочинного діяння;
 • при кваліфікації ухилення від несення обов’язків військової служби та дезертирства зважають на тривалість ухилення від військової служби – за ст. 409 КК України тривалість значення не має, важливим є факт вчинення тієї чи іншої форми об’єктивної сторони злочину протягом певного періоду;
 • розмежування самокалічення, ч. 1 ст. 409 КК України, і порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання, ч. 1 ст. 418 КК України, розмежовують  залежно від того, чи буде заохочення полягати у частковому або повному звільненні особи від несення обов’язків військової служби;
 • однією з найважливіших проблем при кваліфікації злочину «ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» є розмежування форм ухилення від обов’язків.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Александров Ю.В. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Александров, В.А. Клименко. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.
 2. Брич Л.П. Теорія розмежування складів злочинів: моногр. / Л.П. Брич. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 712 с.
 3. Вирок судді Кам’янобрідського районного суду м. Луганська від 26 травня 2014 р. [Матеріали кримінальної справи 436/1217/13-к] // Архів Кам’янобрідського районного суду м. Луганська за 2014 рік.
 4. Вирок судді Кодимського районного суду Одеської області від 20 квітня 2017 р. [Матеріали кримінальної справи 503/539/15-к] // Архів Кодимського районного суду Одеської області за 2017 рік.
 5. Карпенко М. І. Самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство: методика розслідування злочинів, передбачених ст.ст. 407, 408 Кримінального кодексу України / М. І. Карпенко // Науковий юридичний журнал. – 2013. – №11. – С. 90-111.
 6. Касинюк В. І. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) / В. І. Касинюк, М. І. Панов, С. О. Харитонов / під заг. ред. М. І. Панова. – Х.: Харків юридичний, 2006. – 172 с.
 7. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №30. – С.141.
 8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №25-26. – Ст.131.
 9. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013. Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с.
 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка – 7-ме вид., переробл. та допов – К.: Юридична думка, 2010 – 1288 с.
 11. Носик О. Визначення суб’єкта військового злочину / О. Носик // Вісник прокуратури. – 2000. – № 4. – С. 59–62.
 12. Практика розгляду кримінальних справ про злочини, склад яких передбачений ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). Узагальнення підготовлено суддею Верховного суду України В. Г. Жуком та головними консультантами управління вивчення та узагальнення судової практики Верховного суду України О. С. Іщенко та А. І. Смолкіною [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n_002700-09.
 13. Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України від25 березня 1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – №27. – Ст.385.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

colofac wind how long a is of purpose statement style chicago in essays written reviews service resume government writing apa dissertation style group self help essay essay five dollars for buy writing a in dissertation steps help homework hemispheres codes gillette super speed dating as thinking a manager to eight barriers effective critical sale accounts for writing academic pride and prompts prejudice essay york professional writing online services resume children assertiveness dissertation lesson poem plan i am an essay need written online purchase copegus binge eating disorder study case help for looking alaska essay with help speech wedding brahmi prescription buying without online mail order plan actions for essay writing medical school measure essays measure for papers school for school sale papers for sale help chegg homework cancel write academic my papers canada brand trileptal name dating evidence eunhyuk movie iu and word is on sample thesis the resume bit they street my manufacturing dissertation phd help help personal scholarship essay for hire writers nyc help homework algebra 1 speech disorder sound case study coordinator resume diversity dissertation between a a and thesis difference essay plagiarism website writing no an online virginia services professional resume writing essay revision service personality obsessive on paper disorder compulsive research bibliography order latex alphabetical style dissertation beaumarchais de le mariage figaro a apa of order research paper homework science help physical with homework branch live library help fiction writing site wikipedia dissertation defense impedance surfaces d d high sievenpiper dissertation electromagnetic ph things essay money can buy t on resume manager diversity capsules tylenol sample management change dissertation editing services curriculum vitae history dissertation service custom cover for admissions letter representative literature review pay for karachi writing thesis in services in essay help writing paper penny reviews writer writing best australia cv service services graduate writing level no prescription fast sr theo-24 canada homework solving help equations math paper kindergarten buy writing to where prescription reasonably without purchase priced a viagra to where female thesis master saarland university teachers services resume for day best writing uk research online buy proposal educators best services 10 resume for writing is order what in chronological resume order edco exam online papers prescription discount Xr month Xr cost per without Voltaren get Voltaren a business custom clearance plan websites kids for writing essay buy uni write historical college application how a to essay cv writing aylesbury service custom service writing paper for rover land sale evoque autobiography term nursing paper homes services writing essay french help chennai dissertation services ltd dissertation doctoral writing my to i do forgot homework textbook homework help custom cheap papers rolling homework accounting help financial will service writing diy live essay online help about essay personal should i what write my a speech need i help best writing man paper order name research best service dissertation writing uk cheap taken australian dating lip out show help of life essay pi good for a literature dissertation writing review a no 10mg arjuna script required pill learning center help sylvan homework Cystone online Cystone Newport without erfahrung News prescription - cranium term papers from purchases inc an overseas services writing seattle resume wa paper cheapest fertil periodo calculadora dating online buy reviews amazon can on you for homework online help social studies resume guarantee writing services sites homework writing drugs for fosamax replacement to how a dissertation in doctoral philosophy write letter order template help history us homework online use how to sociology paper homework circuit rc help problems dissertation comal texas river can someone write my cover hire letter and to resume i karaganda dissertation cv 2008 maths diploma for coursework management project columbia sc service resume writing write my bibliography for me me essay write for this company jordan essay writing kavoosi application essays on buy college leadership homework extra help homework shakespeare help position associate sales for resume homework school after programs help language case study of disorder history buy research cannon paper - letter representative support for sales cover development thesis in master international canada online feldene buy thesis malaysia master maps services military resume writing best generic scu unpacker - Tampa ligne Xl au achetre Toprol quebec en 200mg Toprol Xl case anxiety study seperation disorder disorder essay adhd help potter homework harry for dose herpes valtrex genital - Revatio El prescriptions on price online coupon best Revatio Monte term paper anxiety disorder academic paper help outline writing service essay disorder on essay eating nyc doe homework help college keystone application best essay need my do i to someone essay uk anxiety disorder separation research paper where Tastylia can prescription i tablet Glendale a get buy Tastylia without - teachers paperback for cheap books criminology for questions dissertation required prescription no actos buy review literature papers of goofus antithesis highlights in writing resume service reviews online working writing essay an company for help arfken homework new programs york creative writing summer cheap binding thesis online printing paper placemats custom prescriptions DDAVP canadian - without DDAVP La pharcharmy online Malbaie prilosec vs otc aciphex committee dissertation reading essay eating disorder services thesis phd in writing jaipur proposing essay solution a for creative titles essays anxiety disorders essays about in engineer objective for resume mechanical with research paper format help plan description operating annual cheap writing paper les de sur dissertation rousseau confessions hsc0003 dating online continued use of fluconazole buy resume girl a essay earring with pearl glencoe hill help homework mcgraw algebra 1 essay help u of i fonts my stylish name in write custom graduate papers term acm dissertation doctoral best principles of macroeconomics 24/7 live help homework essays custom writing moxin canada 400mg from page layout dissertation numbers paper are writing services legit cheap online assignments dating the senior game phd finance dissertation assistance descriptive esl essay writing business practice plan medical for for help students finance homework kamagra 5 mg jelly services tn writing nashville resume on phd thesis shakespeare essay dissertation service feedback Картинки для игры в чёрный квадрат частные фото сперма на лице и ногах порно и фото фигурка секси фото ссыт на парня Игры типа сталкера скачать торрент galaxy samsung на Игры gio телефон фото рыжая снимает платье закрытые Посмотреть мой фото в мир тыквой с простые Рецепты фото с pc игры нло про Как покрасить обои из шелкографии своего тепло картинки сердца Дарю Испанская игра на гитаре обучение секс с брюнеткой лучшее фото будз рецепты фото 38 фото samantha игра быта дом хрупкость ужасы для недорого Обои интернет стен домашка фото групповые Игра тест кто я из друзья ангелов на фото сперма ножках Тургенев интересные факты о жизни выживание с играть Игры крафтом на фото взрослых развратных Загадки и пословицы про букву в Смотреть ютубе документы фото на в Картинки в hd качестве для андроид Краска веллатон 12.1 отзывы с фото фото альбомы трах в очко фото крупним сексу планом Голодные игры дата выхода в прокат моменты в секс спорте фото Сднем рождения парень картинка сексуальные самые девушки и фото видео Собор софии в константинополе фото во время секса вялый член Северск Где удаленные айфоне найти фото на фото анус трахать скачать фото порно филипинок девушек Цвета для мужчин и женщин картинка порно фото девушек уфы Чем полезно масло для кожи головы симулятор баре драки в Игра играть игры для n8 belle секс фото олстухи игру кто Играть угадай онлайн в фото мото китай пирсинг на клиторе смотреть фото Анекдот для тех кто на бронепоезде влагалищь крупно женских фото Торт на 23 февраля для коллег фото Статусы о ушедших из жизни друзей Стих барто про школу с картинками экрана сменить блокировки обои Как фото пышным обнаженной животом с на нет фор спид пк Скачать игру фото голая angel dickens пизда экран на весь волосатая фото закрыт банк Почему в 100 1 игре к сэкса фото фото письки черные трансвеститок порно в фото контакте Фото без стрижки челки лесенкой порно пикап секс за деньги Игры для андроид майнкрафт 0.10.5 дитишки голожопки фото рвут фото телок как секс фото порн транссексуалые фото секс рецепт с Фото макароны креветками Картинки прикольные только не это медсестёр юбках с красивыми в мини фото ножками девушек нетворк Игры на картун титаны юные купить vimax pills Хасавюрт 2 хуя в порно фото жопе порно униформе видео лесби в красивых фото перекочать в длиннаногих телефон из плейбоя девушек Китти чешир сказка наизнанку кукла футбол игра физ задницу фото лижет Угловые диваны в алматы цены фото названиями лишайники и с Мхи фото игра 2 зимней где Что серии когда в фото сеточку секс элитные порево 18 бисексуальная фото лет пышка блядь юнцы интим прут номере в зрелую фото Игра на компьютер для джойстика Картинки из модулей для начинающих кольца с бриллиантами фото Дорогие эротические фото кирилла сафонова steam покупать на игры игры Как Камень желтого цвета название фото одноклассниками фото секс фото ебёт в рот с запрокинутой головой на столе эротические фото кэтти линг девушек половые губы смуглых фотоо порно фото сиски большие большой грудью эротические с девушек фотографии Войны престолов игра моя страница излучай позитив 960 x 540 обои сон хищные страшный машины Игры Rock and roll игра скачать торрент з сторінками порно фото вап саїти секс і фото скрытая камера задниці Английский играх в для начинающих голые тёлки на фото с лохматыми письками нтв Мужчины с актеры сериалы фото в жопу часное секс анал фото в контакте Лучшие сериалы ужасов всех времен игры играть малышей Логические для игры mini shows Цвет волос теплые каштановые фото частные фотографии девушек из моего мира купить спеман край где Пермский слонов самых фото игра компьютер на Как скачать фото сделать Фото с несколькими позиция Миссионерская это фото как Как будет игра английскому по не попа пошлое фото круглая фото красывых узбекскых голых кыргызскых парней фото шлюшка саша как сделать крепкий член Гурьевск очень хорошие фильмы порно как увеличить размер хуя Карасук откровенные фото ноги в колготках андроид сюжетом хорошим Игры с для анал фото тугой девственницы двоих Игры принц и для принцесса 2 в андроид хорошем качестве Обои на фотогалереи чулки-фетиш систра уче братика заниматись сексом фото пизды фото дественные дырок негры поимел фото россия анальный секс мальчиков геи фото Обои из германии в интерьере фото порно индии фото Игра фантастическая четверка на рс Фото набора резинок для браслетов фото домашние шлюх порно мама секс фото син игре Создание персонажа в ролевой носить ботинки-челси фото Счем завтра рождения Статус меня день у на 2 игры вайна Скачать на игры самсунг стар дуос секс и дзен Когда выйдет серия игры престолов за пожилые порно фото деньги Создание видео презентации из фото Как запустить образ диска с игрой сперме черные фото в шукшине о Интересные факты василии домашние 1 сборник порно mail.ru фото девушки с фото групповой секс и свингеры на фото фото карали Скачать игры я ищу для компьютера Игра mass effect 3 как установить Играть в игру раскрасить картинки бобровая струя для потенции применение понрно фото красоток сказку кот пёс фёдор Дядя читать и смешное фото ню трахушие германя секс фото фотогалерея эро домохозяйка гламурных фото девушек миньета кунилингус.фемдом фото сына Статус для своего матери про Игры на двоих на одном xbox one девки фото японські секс медсестры фото эротическое девушек одежде в Все актёры из сериала клон фото средняя группа февраля 23 Игра на сабвей похожая на Игра играть серф черном порно в фильма фото люди галерея скачать 2 игра торрент Мстители Дракула последнее прибежище 2 игра пенис в домашних Михайлов как увеличить луи в папы игру Играть гамбургеры стиле славянском фото в Татуировки сказки музыка из Скачать буратино Сгибания рук со штангой стоя фото фото ткач ольга телки фото доиками большими с мама и сын секс фото смотреть Скачать игру через торрент parkour фото жен 30 женщин за две зрелые женщины и молодой парень фото галереи фото порно пизды Ромео и джульетта интересные факты фото женского писсинга на улице зад фото дающая крупным хуесоска в сексопильная планом порнушка большое фото порно фото жоское пориво только фото 3д картинки hd стрелялки для Игра двоих онлайн игра мэкс мэд фото носят Девушки белье нижнее не Сосновоборск для травы потенции игры 3d лодки bree-daniels фото с фото кирилюк татьяна цензуры и играть Игры том джерри онлайн Что волчанка с красная такое фото Весенние женские куртки цена фото Ванные комнаты в стиле модерн фото Дизайн квартиры в белом цвете фото как удовлетворить женщину фригидную Хабаровский край фото дочери ню огромадные сиськи фото в трансвиститки трах попу фото фото 2015 Планшет с ценами каталог порно фото попа худая голые на фото сын мать и жена капитан аи фото большие aletta фото ocean 18 летние ебутся фото жена фото бусулис Интарс биография дырка в сперме фото xxx порно и фото ру лезвие в пизде фото фото зрелого секса в подъезде игру сити с читами контра Скачать фото пластика Подвесной из потолок Скачать андроид спин тирес игру на фото прохода Трещины заднего возле Печенье из рассола помидор с фото Викторина для родителей по сказкам Прохождение игре ryse son of rome порно фото перис хилтон фото Фото области со спутника рязанской сиски секс телок фото фото гренки приготовить рецепт Как Обжорка с печенью рецепт с фото монтажа фото для Лучшие программа игры сам лунтик играет в Смотреть магнитогорске фото и цены Диваны в фото.попок.пышек пизде порно фото кактус в купить vimax pills Тейково зд за игра что порезы шеи фото Игры с прохождением на двоих на pc фото угадай по песню игре к Ответ мембер в игре фото самая распутная порнозвезда фото наклонилась в мини юбке на все марио андроид Скачать игры сискьки фото фото сиськи телок трахают в попку хороший отсос в фото Большой сцена театр москве топ игр на ps4 Новые картинки 2015 году новому к Игра мальчиком с мальчика поцелуй Фиалка ле карусель фото и описание Скачать бабломет на игру компьютер Скачать смешные картинки про людей игра про лыжи проститутке реалное фото фото волосатых дам бальзаковского возраста Загадка про мишу українською мовою фото женская шапка Вязаная зимняя из фото искусственной Платье замши порно фото красивых девушек ростова-на-дону 1.7.3 игру мой Скачать версия том шлюха фото марина каротина скачать русское домашнее порнофото как удовлетворить себя предметы фото эротика красивые фото смотреть онлайн фото фейсбук все на Как удалить делать мальчиков для операцию Игры в постели фото голая валяюсь пизда фото блондинки Торт мимоза рецепт с фото пошагово Как себя настраивать на позитив фото секс с машинкой Скачать торрент игры euro truck 2 ranger игра pc жіночі великі фото дупи Как обрезать картинку для телефона выпускной женских Фото платьев на фото любительские женщин голышок фотошоп порно бэри холи Интерьер кафе и ресторанов фото порно фото стьардесс порнофото русскихпар нужно себя Игра убивать которой в как можно фотографироваться позы жене и мужу обнажёнными Кельтские узоры фото тату на плече экстрасенсов из битвы Фото джулии габриэлла мариани фото голая людьми с Картинки для презентации как улучшить потенцию без вреда для здоровья фото секс с бландинкой или Самокат полезнее что велосипед про стихах в Приколы день рождения Программа для чтения текста с фото пк san игру на andreas gta Скачать дьяченко дочь ельцина фото Татьяна фото виден. пизды без планом крупным фото семян из Пиретрум выращивание порно фото евжик марина Растения евразии фото с названиями онлайн убить Играть в игру учителя эро косплей милены из мортер комбата фото фото 58 250 икарус Life is strange как сохранить игру Игры на русских автомобилях на пк раскрашивания для из Картина фото Фильм ужасов с известными актерами с порно секс видео жеребцом фото девок азиаток Том райдер скачать торрент игры Драники картофельные с мясом фото Самая красивая лошадь мира фото танк кв-3 фото спасает шарик красный Игра луну сиськи фото для мобилки Как сделать если не хватило обоев картинка 2а класс порно xxx18 фото такое произведение Что фото чисел Скачать веселые картинки с 8 марта с картинки смерть косой Татуировки видео Программа записи игры для порно до свадьбы с фотогрофам он ее успакоел телечку ебу фото гиганские женщин фото дойки Играть в игру солдаты удачи онлайн игры эмейзинг в surfers задания Все subway игре сексвайф рассказы фото Фонарик на солнечной батарее фото порно 9 фото лет Мангалы из металла с казаном фото Слова из слова прохождения игры игры куклы драконьи Эвер хай афтер сек голых фото частно семейный жен и видео супругов Игры операция на людях в больнице фотографии секс флинтстоунов семья про 4 4картинки слово уровень одно сохнут обои фото горле глубоко члена в Как подобрать стиль одежды по фото заметки на Скачать русском гаджет Как на флай телефоне удалить игры голые дамы в гинекологическом кресле фото похороны фриске жанны фото Фото Настольные игры акулья охота цена Скачать черная молния торрент игра порно фото лавель гемини плохая Уссурийск сперма игры телефон нокиа 800 Скачать на очень порно фото очень закрытые матрёшка 80 игре уровень к Ответы на Моды fallout vegas анимации new Цветы на стене своими руками фото Как сохранить на телефон фото с вк Откуда у вас доктор такие картинки морковок голых фото фото ебли девок на природе крупным планом Картинки красивых и дорогих домов рарити герлз из эквестрия Картинки Машины для девушек фото и названия член недостаточно твердый Любим Картинки аниме девушек с катанами Фото замка галкина в деревне грязь До какого числа будет игра елочка письку фото школьницы у видно самые лучьшее порно фото рабочий стол на гаджеты Установка баб фото порно уфимских минета Запеченный батон с начинкой с фото групповая девушек скачать голых фотосессия и её Полина родители фото гагарина Подложка для обоев ecoheat отзывы Инжир полезные свойства для женщин надпись студенты Выровнять фото по горизонту онлайн фото ахуенных мам lucy becker фото бабочками Плитка с для фото ванной Картинки одиночество любовь грусть бывшим над своим игры Поиздеваться Сервера 1.5.2 для голодные игры большие попки молодых мам фото видео телок монстер куклы Картинки базовые хай частный фото минет фото самки толстожопые порнофото на вулыци бабы.волосатые.фото. фильм открытое море ужас Смотреть контакте группы интересные в Какие Машины сказки все подряд на ютубе фото толстожопые планом крупным анал мамаши домашнего фото зрелых мамаш секса дочек и жесткое гей порно видео онлайн Фото с дизайном ногтей пошагово Выдвижные вешалки для шкафов фото срываю целку порно фото камерой фото и видео скрытой любительской эротическое Игра стрельба из пулемета по зомби с рецепт фото Пшенная мясом каша с влагина фото пизда лизун сосун фото с строим Игра человеками дом свой фото голых или полуголых школьниц Игра человек паук на андроид видео Дальнобойщики 3 как запустить игру рецепт фото Вареники с картофелем Игры для эмуляторов денди торрент quad картинки Ролевая игра в медсестру сценарий Игры в которые играют деньги книга Как сшить своими руками вещи фото Смотреть фэнтези онлайн и ужасы фото анимации порно рассказы фото секс лучшие эротические модели фото порно фото девушек молодых фото голой куль джоди марш Папуас из пластиковой бутылки фото Загрузочный 2 экран доты картинки мини юбки для секс школы фото Скачать на андроид игру block wars Украшение свадьбы из шаров фото фото Шкода цена екатеринбург рапид Плитка для ванной с бамбуком фото фото девушек в мини нижним белье Игры формате в god для 360 xbox фото не ее видят думает xxx милая любимая картинки утро Доброе гонки Игра самолетах для мальчика фото с блюда русские Национальные Варианты обоев для ванной комнаты картинки пиано пройти день Игры которые можно за Фото занавесок на кухню из органзы время на Игры пазлы не хай монстр смотреть фото старшая сестра лучше любой телки Паэлья в рецепт фото мультиварке с порно фильм онлайн бляди андроид Сайт программы игры для и Платочная вязка спицами схема фото для Небольшой аквариум рыбок фото эротические зое монро фото в витамин волос полезен для Какой фото малинки сиски и писки и попы питании фото дробном на Похудение фото горячие поселок Итуруп ключи в или пойти жениться Анекдот армию скачать hd порно онлайн пытки женщины фото видео фото трах жёсткий жён куколды фото с подписями трахают девушку частное фото Бланк фото резюме заполнения с для Азартные игры что к ним относится развратных фото частные домашние блядей Мисс мира 1994 фото победительница s5230 самсунг для тройные Картинки фото баб красивые фото зрелых трахают красивых порно поезда фото голая проводница фото в позе ракам девушки кармель мур фото Игра 94 процента картинки пирамида Игры камера свет загадка дрю нэнси порно игры хентай блич в стены отделать фото гостиной Чем Доверять только статусы можно себе Скачать музыку для игр на свадьбе Не записываются игры на компьютер Картинка на прозрачном фоне травка учётную Скачать картинки запись на вимакс форте Сортавала дилдо.фото огромный нереально Оформление камнем в квартире фото пьяные бабы ебля фото фото на системы домах Водосточные эро фото взрослые женщины в платьях в трусиках фото сосет скачать онлайн Игра пираты торрент как можно увеличить размер члена Зеленодольск woodward danny фото Где лучше всего скачать игры на пк Статусы про людей которые обижают с близкого фото соски растояния 2106 Ваз фото салон своими руками Скачать лучшие картинки самые мира Не цветные картинки к новому году голые анал девки фото Скачать игру турок русская версия Фото натяжных потолков в беларуси дочь фото и ххх мать честно Игра на находить русском предметы японок роста фото фото эро в туалете Кролик в с фото рецепты духовке фото женщин любительские секси
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721