ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ «УХИЛЕННЯ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ШЛЯХОМ САМОКАЛІЧЕННЯ АБО ІНШИМ СПОСОБОМ», ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 409 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

   Анотація: В статті досліджені проблеми, що можуть виникнути при кваліфікації злочину, передбаченого ст. 409 Кримінального кодексу України «Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» та проаналізовано основні відмінності між зазначеним злочином та іншими військовими злочинами.

   Ключові слова: військовослужбовець, військова служба, військовий обов’язок, самокалічення, обман, симуляція, підроблення документів.

 

   Постановка проблеми. Аналізуючи кримінальне законодавство України щодо ухилення від несення обов’язків військової служби, а також судову практику з цього ж питання виявляється багато суперечностей при кваліфікації діянь. Злочин, передбачений ст. 409 КК України, належить до одного з різновидів посягань на порядок несення або проходження військової служби. При вчиненні такого злочинного діяння військовослужбовець злісно порушує військову дисципліну, вимоги військової присяги і статутів Збройних сил України щодо чесного і добросовісного виконання обов’язків військової служби. Тим самим військовослужбовець вдається до різноманітних форм обману військового командування. Ухилення від військової служби у лавах Збройних Сил України в умовах воєнних дій, які нині ведуться на Сході України, створює серйозну загрозу для безпеки держави в сфері оборони.

   Завдання дослідження. Завданням дослідження є аналіз існуючих проблем та суперечностей в кримінальному законодавстві при кваліфікації злочину, передбаченого ст. 409 Кримінального кодексу України – «Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом».

   Розробка проблеми. В роки незалежності України військову злочинність досліджували  такі вчені, як: Г.В. Андрусів, В.В. Бондарєв, М.І. Карпенко, В.І. Касинюк, В.А. Клименко, Є.С. Ковалевська, М.І. Панов, А.В. Савченко, М.І. Хавронюк, С.О. Харитонов та інші.

   Виклад основного матеріалу. Стаття 17 Конституції України проголошує, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Статтею 65 Конституції встановлено, що кожен громадянин України повинен виконувати свій громадянський обов’язок – захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України, а також відбувати військову службу відповідно до закону [7].

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби, як їх ще прийнято називати – військові злочини, описані у Розділі XIX Кримінального кодексу України. Відповідно до ст. 401 КК України, військовими злочинами є злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними під час проходження ними навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів [8]. Відповідно до класифікації військових злочинів, зробленої М. І. Панова та В. І. Касинюка, «Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» (ст. 409 КК) належить до другої групи військових злочинів – злочинів проти порядку проходження військової служби [6, 16].

Безпосереднім об’єктом злочину «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» є суспільні відносини, посягання на які передбачає порушення встановленого порядку проходження військової служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях України.

Об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 409 КК України, складають: 1) ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом: самокалічення; симуляції хвороби; підроблення документів; іншого обману; 2) відмова від несення обов’язків військової служби (ч. 2 ст. 409).

Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 409 КК України, є тільки військовослужбовець. Проте, якщо говорити про ч. 2 ст. 409 КК України – відмову від несення обов’язків військової служби, суб’єктами такого діяння не є: курсанти військових навчальних закладів, якщо вони відмовились від навчання або відмовились продовжити навчання в таких закладах; призовники – особи, які ще не проходять військову службу; особи, які проходять військову служу за контрактом; особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, але відмовились її проходити; особи, які мають релігійні переконання і належать до діючих, відповідно до законодавства, релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю (адвентисти-реформісти, адвентисти сьомого дня, євангельські християни, євангельські християни-баптисти, покутники та деякі інші) [10, 1161].

Суб’єктивну сторону діянь складає прямий умисел з урахуванням мети суспільно небезпечного діяння [1, 114]. Цей вид військового злочину вважається закінченим з моменту фактичного припинення несення обов’язків військової служби.

Кваліфікуючими ознаками цього злочину є вчинення суспільно небезпечного діяння в умовах особливого періоду, воєнного стану або в бойовій обстановці [8].

Процес кваліфікації злочину є найскладнішим завданням у правозастосуванні, оскільки жодна інша правозастосовна діяльність не вимагає врахування такої кількості конкретних обставин вчинення діяння, досконального знання законодавства, що передбачає відповідальність за його вчинення, і судової практики. Частина вироків суду з часом змінюється або скасовується внаслідок неправильної кваліфікації злочинів. В українському законодавстві є низка пленумів Верховного суду України щодо помилок при розмежуванні окремих видів злочинів.

Так само може виникнути проблема при розмежуванні складу злочину, передбаченого ст. 409 КК України, «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом», та деякими іншими злочинами, зокрема:

 • у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, серед яких ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (ст. 335 КК України);
 • суміжних складів військових злочинів, таких як: непокора     (ст. 402 КК); самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК); дезертирство (ст. 408 КК України), порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ст. 418 КК України).

Брик Л. П. вказує і на спільні, і на розмежувальні ознаки злочинів, передбачених ст. 335 і ст. 409 Кримінального кодексу. Спільною ознакою вона називає конкретне діяння – ухилення від несення військових обов’язків. Хоча у ст. 335 КК України спосіб вчинення злочину конкретно не передбачений, та у ст. 409 цього Кодексу ця ознака визначена законодавцем (самокалічення, симуляція хвороби, підроблення документів чи інший обман), вона не може бути розмежувальною, оскільки очевидно, що й злочин, передбачений у ст. 335 КК України, може бути вчинений саме у такий спосіб. Проте встановити відмінність можна – проаналізувавши зміст обов’язку, покладеного на винну особу [2, 440].

Відмінним – розмежувальною ознакою – є спеціальний суб’єкт суспільно небезпечного діяння, правовий статус особи щодо військового обов’язку, кожного із названих складів злочинів. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 335 КК України, «ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу», є призовник (особа, приписана до призовної дільниці) або особа офіцерського складу (підлягає призову відповідно до законодавства України), а суб’єктом злочину, передбаченого ст. 409 КК України, «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або інших способом», – військовослужбовець, який уже проходить військову службу [13].

Окрім того, важливим є встановлення моменту та закінчення військової служби. Якщо призовник ухилився від явки до військового комісаріату, відповідальність настає не за скоєння військового злочину, а за статтями, які передбачають відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу [8, 60]. Тобто, якщо призовник був відправлений до військової частини і там почав ухилятися від несення обов’язків військової служби, то його дії слід кваліфікувати за ст. 409 КК України.

І непокора, і відмова від несення обов’язків військової служби – це діяння військовослужбовця під час проходження служби. Непокорою називається відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу [2]. Така відмова може бути як у письмовій, так і в усній формі. Проте, на відміну від відмови несення військового обов’язку за ч. 2 ст.409 КК України, відповідно до якої відмова є найвищою формою зухвалості і демонструє ігнорування встановленого порядку проходження служби, непокора не передбачає відмови від подальшого проходження військової служби, а лише не виконання конкретного наказу керівництва.

Прикладом помилкової кваліфікації є рішення Кам’янобрідського районного суду м. Луганська від 26.05.2014 року за яким контрактник, який відмовився від виконання розпорядження командира про несення служби по охороні та обороні об’єктів військової частини, що дислокується в м. Луганську, був визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 409 КК України. Чоловікові було призначене покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, а на підставі ст. 75 КК України було звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік [3].

В цьому випадку не було враховано, що військовослужбовець служить за контрактом і відмовився від виконання наказу керівництва, а не заявив про повну відмову від несення обов’язків військової служби, а це виключає ознаки діяння, передбаченого ч. 2 ст. 409 КК України. Коли військовослужбовець відмовляється від несення обов’язків військової служби протягом певного часу, на певній території чи в умовах особливого стану, в його діях є ознаки злочину, передбаченого ст. 402 КК України, а саме непокора.

Ще одним прикладом розмежування злочинів, передбачених ст. 402 і ст. 409 КК України є рішення Кодимського районного суду Одеської області. Відповідно до матеріалів справи, солдат К, являючись військовозобов’язаним, призваним на військову службу у зв’язку з мобілізацією та зарахованим наказом командира військової частини до списків особового складу цієї військової частини, будучи придатним для проходження військової служби. Солдат К відкрито, не вживаючи обману, відмовився відбути разом з особовим складом військової частини до зони проведення антитерористичної операції на Сході України.

Дії військовослужбовця можна було б кваліфікувати за ст.402 КК України як непокору, проте солдат К відмовився від виконання покладених на нього обов’язків мобілізованого військовослужбовця, припинивши подальше виконання обов’язків військової служби. Тому його дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 409 КК України – відмова від несення обов’язків військової служби [4].

Ще однією найпоширенішою проблемою кваліфікації таких суміжних злочинів як «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» та «самовільне залишення військової частини або місця служби». Обидва діяння посягають на порядок несення/проходження військової служби. Самовільне залишення військової частини або місця служби передбачає нез’явлення військовослужбовця вчасно без поважних причин на службу (у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу, тощо) [2]. Для кваліфікації діянь за ст. 407 КК України, необхідно обов’язково встановити час, протягом якого військовослужбовець не з’являвся на службу – від строку нез’явлення залежить кваліфікація тої чи іншої частини ст. 407 Кримінального кодексу.

Проте ватро також відрізняти самовільне залишення та нез’явлення військовослужбовця на службу. У першому випадку військовослужбовець залишає військову частину або місце служби без дозволу керівництва, а у другому – військовослужбовець має дозвіл на залишення військової частини або місця служби, але згодом не з’являється там і знаходиться за її межами більше часу, аніж було дозволено, без поважних причин.

Окрім того, самовільне залишення військової частини або місця служби може вчинятися тільки умисно, а нез’явлення вчасно на службу без поважних причин – або умисно, або з необережності. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони цього злочину є намір правопорушника перебувати поза територією військової частини або місця служби лише тимчасово упродовж певного терміну і його бажання повернутись у військову частину для продовження військової служби. Мети повністю ухилитись від несення  військової служби в нього немає [5, 91].

Саме ознаки суб’єктивної сторони є розмежувальними між ухиленням від несення обов’язків військової служби та самовільним залишенням місця служби. Тому при кваліфікації того чи іншого виду військового злочину потрібно встановити момент, мету і мотив вчинення злочинного діяння.

У разі, якщо військовослужбовець, з метою отримати звільнення від обов’язків вій­ськової служби, організував направлення на його ім’я телеграми про смерть близького родича, на підставі якої йому була надана відпустка, а після закінчення відпустки до місця служби не повернувся і ухилявся від військової служби, наприклад, тривалістю понад один місяць (з моменту закінчення строку, коли він повинен був повернутися із відпустки), його дії слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 409 і ч. 3 ст. 407 [10, 1158].

Також виникають розбіжності при кваліфікації ухилення від несення обов’язків військової служби та дезертирства. Дезертирством, відповідно до положень ст. 408 Кримінального кодексу, є самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, повернення з відпустки або з лікувального закладу [8]. При кваліфікації такого злочинного діяння тривалість ухилення від військової служби значення не має, важливим є факт вчинення тієї чи іншої форми об’єктивної сторони злочину протягом певного періоду. Фaктичнa тривaлість ухилення може мaти значення лише при визнaченні ступеня суспільної небезпечності цього діяння тa призначенні покарання [9, 935]. Іншими словами, дезертирство це складніша форма ухилення військовослужбовця від військової служби шляхом самовільного залишення чи нез’явлення без поважних причин до військової частини або місця служби, яка передбачає повне ухилення від несення обов’язків військової служби.

Проблема при кваліфікації дезертирства та ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом самокалічення або іншим способам може виникнути тоді, коли, для прикладу, військовослужбовець навмисно здійснив самокалічення при його затриманні за дезертирство. У такому випадку він нестиме відповідальність за сукупністю злочинів за ст. 408 і 409 Кримінального кодексу України.

Проблема кваліфікації може виникнути і при умисному вчиненні вартовим собі самокалічення, оскільки суд може трактувати таке злочинне діяння і як ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом самокалічення – ч. 1 ст. 409 КК України, і як порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання – ч. 1 ст. 418 КК України.

Для прикладу, якщо вартовий завдав собі вогнепального поранення з метою видати це за підтвердження нападу і отримання за це заохочення по службі, то таке діяння слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 409 КК України лише у випадку, коли під заохоченням розуміється можливість отримання відпустки або тимчасового звільнення з військової частини. Коли ж заохочення не буде полягати у частковому чи повному звільненні від обов’язків військової служби, то його слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 418 КК України.

Часом виникає проблема у питаннях кваліфікації тієї чи іншої форми ухилення від несення обов’язків військової служби. Якщо військовослужбовець, з метою самовільного залишення військової частини, підробив відпускний квиток, посвідчення про відрядження, записку про звільнення, направлення на лікування чи інший документ, що дає законні підстави уникнути виконання військових обов’язків протягом певного часу, його дії мають кваліфікуватися за ст. 409 КК України як ухилення від військової служби шляхом підроблення документів. Якщо ж документ не підроблявся, але військовослужбовцем був представлений підложний (фальшивий) документ, тоді за ст. 409 КК України як ухилення від військової служби шляхом іншого обману [10, 1160].

Перелік форм підроблення документів у законодавстві України не є вичерпним, а тому і тлумачиться кожна форма підроблення по-різному. Зокрема, підроблення трактується як повна або часткова зміна змісту документа чи його реквізитів: а)  шляхом їх виправлень, підчищень, дописок, витравлювань і т.п. – підроблені документи; б) шляхом внесення неправдивих відомостей – підложні документи [12].

   Висновки. З плином часу частина вироків переглядається – деякі залишаються без змін, деякі змінюються, а деякі скасовуються взагалі внаслідок неправильної кваліфікації суспільно небезпечного  діяння. Саме тому прийнято вважати, що процес кваліфікації злочину є найскладнішим завданням у правозастосуванні, оскільки жодна інша правозастосовна діяльність не вимагає врахування такої кількості конкретних обставин вчинення діяння, досконального знання законодавства, що передбачає відповідальність за його вчинення, і судової практики. Схожі проблеми виникають і при розмежуванні складу злочину, передбаченого ст. 409 КК України, «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом», та деякими іншими злочинами, зокрема: у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації та суміжних складів військових злочинів.

При дослідженні актуальних проблем кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 409 КК України – «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом», нами було встановлено, що в судовій практиці часом виникає проблема при розмежуванні цього складу злочину та деякими злочинами, зокрема у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, серед яких ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (ст. 335 КК України), а також низкою інших суміжних складів військових злочинів, таких як: непокора (ст. 402 КК); самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК); дезертирство (ст. 408 КК України), порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ст. 418 КК України). Зокрема:

 • спільною ознакою злочинів, передбачених ст. 335 і 409 КК України, є конкретне діяння – ухилення від несення військових обов’язків, проте спеціальний суб’єкт суспільно небезпечного діяння, передбаченого ст. 335 КК України, «ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу», є призовник (особа, приписана до призовної дільниці) або особа офіцерського складу (підлягає призову відповідно до законодавства України), а суб’єктом злочину, передбаченого ст. 409 КК України, «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або інших способом», – військовослужбовець, який уже проходить військову службу;
 • і непокора, і відмова від несення обов’язків військової служби – це діяння військовослужбовця під час проходження служби, але, на відміну від відмови несення військового обов’язку за ч. 2 ст.409 КК України, відповідно до якої відмова є найвищою формою зухвалості і демонструє ігнорування встановленого порядку проходження служби, непокора не передбачає відмови від подальшого проходження військової служби, а лише не виконання конкретного наказу керівництва;
 • кваліфікація «ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» та «самовільне залишення військової частини або місця служби» – обидва діяння посягають на порядок несення/проходження військової служби,  але тут важливим етапом кваліфікації є встановлення моменту, мети і мотиву вчинення злочинного діяння;
 • при кваліфікації ухилення від несення обов’язків військової служби та дезертирства зважають на тривалість ухилення від військової служби – за ст. 409 КК України тривалість значення не має, важливим є факт вчинення тієї чи іншої форми об’єктивної сторони злочину протягом певного періоду;
 • розмежування самокалічення, ч. 1 ст. 409 КК України, і порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання, ч. 1 ст. 418 КК України, розмежовують  залежно від того, чи буде заохочення полягати у частковому або повному звільненні особи від несення обов’язків військової служби;
 • однією з найважливіших проблем при кваліфікації злочину «ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» є розмежування форм ухилення від обов’язків.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Александров Ю.В. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Александров, В.А. Клименко. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.
 2. Брич Л.П. Теорія розмежування складів злочинів: моногр. / Л.П. Брич. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 712 с.
 3. Вирок судді Кам’янобрідського районного суду м. Луганська від 26 травня 2014 р. [Матеріали кримінальної справи 436/1217/13-к] // Архів Кам’янобрідського районного суду м. Луганська за 2014 рік.
 4. Вирок судді Кодимського районного суду Одеської області від 20 квітня 2017 р. [Матеріали кримінальної справи 503/539/15-к] // Архів Кодимського районного суду Одеської області за 2017 рік.
 5. Карпенко М. І. Самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство: методика розслідування злочинів, передбачених ст.ст. 407, 408 Кримінального кодексу України / М. І. Карпенко // Науковий юридичний журнал. – 2013. – №11. – С. 90-111.
 6. Касинюк В. І. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) / В. І. Касинюк, М. І. Панов, С. О. Харитонов / під заг. ред. М. І. Панова. – Х.: Харків юридичний, 2006. – 172 с.
 7. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №30. – С.141.
 8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №25-26. – Ст.131.
 9. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013. Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с.
 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка – 7-ме вид., переробл. та допов – К.: Юридична думка, 2010 – 1288 с.
 11. Носик О. Визначення суб’єкта військового злочину / О. Носик // Вісник прокуратури. – 2000. – № 4. – С. 59–62.
 12. Практика розгляду кримінальних справ про злочини, склад яких передбачений ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). Узагальнення підготовлено суддею Верховного суду України В. Г. Жуком та головними консультантами управління вивчення та узагальнення судової практики Верховного суду України О. С. Іщенко та А. І. Смолкіною [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n_002700-09.
 13. Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України від25 березня 1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – №27. – Ст.385.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

rutgers essay question admission homework help hemispheres order essay disorder essayexperts ca of letter business sample recommendation buy essay online help homework weather and faqs editing essay application service dissertation juge service administratif help abstract of dissertation proposal a comwrite essay my essaythinker paper tips writing scientific customized cheapest dissertation uk evista construction montpon without generic power coffee best prescription vimax buy paper chronological research a of order cheap writers essay homework analysis pay for me case to do someone doctoral on leadership dissertation sale for resume dissertation support forum help ifs coursework homework people for do me to willing writer wallpaper iphone about books gps research bestellen starlix schweiz write spanish paper my recommendation examples letter for of mentor master thesis science computer essay van help rip winkle life of help laws essay homework decimals fractions help about peace essay order and homework helper s pinchbeck essay of teenagers keep out curfew do trouble can i how my homework do essay an correct order of writing homework portland help phd dissertation help on marketing engineering recommendation letter for mechanical student dissertation research purchase a someone i to dissertation do need write my writer paper automatic term where online essay buy to homework and prejudice help pride assignment material 1 cost chapter accounting help maths coursework with high personality for school attribute 2012 mit essays of essay students scholarship writing informative services speech papers written online pre online buy papers research to pompeii help homework resume nc services writing research do term paper article cheap writers custom us with the written research help in buying papers updating ms not store dissertation cheap writer resume recommendation high writing students letter for school an buy time essay on term water paper pollution order statement thesis chronological essay supreme writers paper about management online website writing writing services business plans on for equal rights women essay and men price 100 walmart septilin mg resume writing professional government services pharcharmy cystone online canadian trandate without cheap ordering prescription essays professional custom service writing u homework help 4 published my book get own write it to how and city writing york services best new in resume 70s divas dating 87sr 86sr for to how medical a write permission treatment letter older ecards dating men map homework columbia south american help essay in india mba writers introduction writing help term in paper service writing uk essay in order logical cheap buy thesis theme heal herpes genital me assignment for write an dissertation example higher for structure english advanced chart proposal gantt thesis dissertation service cr 20 uniphyl tablets canada for flash sale paper pay how should my write to paper much someone i do to someone essay pay psychology write my report a to write plan how dissertation outline research qualitative proposal for dissertation dating ideas for player profile help character analysis sheet essay dissertation hana university kana columbia service vitae curriculum writing custom paper signs writing examples recommendation thesis in essays about sample journalism of to my need dissertation an i writier write education order resume on of is place the buy papers where research to best help college for essay need i an writing with papers help essay proposal essays research help in long finding marketing uk assignment reviews help my sleep disorders speech informative on help english homework live elhady yasmin homework help college websites college contrast high and and compare school for custom writing services dissertation with buy paypal online ceftin essay application writing prompts service college custom service resume writing tnpl online purchase paper service writing engineering assignment reviews essay writer dissertation miserables 1862 preface disertation bibliography writing south australia resume services sheets writing practice custom phd research short proposal employees hourly plans for incentive disorders eating thesis essay ireland service law writing mg diovan purchase a conclusion dissertation buy advisor thesis what your to essay admission order us cv service grimsby writing buy writing paper term objective resume sales for manager writer review essay help school kent junior homework woodlands yahoo help homework hairstyles in dating 2015 tumblr help term paper thesis help writing need my essays illustrative buy to best civilian writing resume military to 10 service with help get homework online ceftin visa with buy help ecology homework order alphabetical bibliography bibtex thesis help dissertation phd writing services resume technology explanation process a of essay complex essay analyzation write writing proposal dissertation model common help application essay egyptian dating men someone paper write to a i need me overnight betapace cheap shipping of selected corder w jim essays free multiple essay disorder personality 9981 immigration argumentative topics essay resume mn writing service essay writing uk websites my statement someone personal write pay to dating online traducerea fidela no prescription trental 500mg of order essay in an ideas assignment construction help building and payment paypal chloromycetin buy online of thrones s04e01 dating game is word jesus 2322 on 200 essay christ essay who buy without a mentat prescription best online a dissertation buy resume services nyc reviews writing copernicus finch essay kill nicholas mockingbird to essays atticus a on my me homework to remind do of masters structure thesis to reports how write a of sentences order literature birth on review order with business help plan financials help accounting online homework managerial modern history homework world help paper for students cheap notebooks history masters thesis suggestions service resume for best writing sales pregnancy essay to book phd thesis behavior on essay dissertation phd defense in college application how to write admission help essay college music helper mr hansen39s homework make custom paper noteshelf country dissertation origin of online rocaltrol buy cheap uk homework division sheets ks2 english online news todays paper editors assistance dissertation doctoral writing dissertation exeter creative homework problems help samples resume for free medical assistants with editing dissertation writing help a copy dissertation edit on coursework section additional resume write custom essay an reviews diovan online essay adhd disorder sena loss weight online isis papers the free read for homework how help paragraph op order five writing cheap seo service article assignment my java do write how a sales for proposal to services custom writting dare with essay help academic writing usa services without essay buy plagiarism buy college reports we write essay your writing help college application dvd essay essays buy history coursework to business buy help homework systems answer understanding operating to a writing resume how write service quality writing services high article an in rhetorical strategies essay buy canada online confido secondary help school homework chun patient yao xylitol assistance buy term on paper a line help tudors homework what order essay write cause-and-effect is a to of kind used papers homework need do write to someone college my my paper purchasing research a online helper trig homework help wmv pink davesyoungsluts e040 crystal xxx hr homework oro phd gary corrigan thesis my dissertation do introduction mis master in thesis writing custom us in the cheap 10mg for of ketorol for report summary an executive writing a critical life daily in thinking your the a business plan ticket buy lottery ditch phd thesis search semantic writer essay francis bacon happiness money can buy argumentative essay gaming paper online term plan missouri benefits report writing helper school help homework wgu research writing paper a disorder on bipolar writing medical research software paper malaysia cheap shredder paper dating earshot online glasgow dissertation help online research structure science dissertation dissertation action report thesis phd homework online help chem homework helps geometry homework writing creative ks1 recommendation service writing cv helpe homework iowa dissertation university doctoral pills zantac brand letter sample of intent purchase to product essay plan writing help an affordable services resume writing writers service application essay college service writing information resume technology purchase essays to voveran cost 1286 sales for sample speech elevator zithromax hour 36 stat help test essay essay york common application help times help parents homework updating 7 stream on windows photo not usa bestellen lyrica services nt writing darwin resume about can what i my write essay college thesis purchase paper manager and resume samples sales for marketing tourism help dissertation research india papers dissertation in abstract online help college homework physics how essay get paid much do writers phd application to letter write how fulvicin no rx sell completely dating sites free ohio in essays narrative buy mammography breast cancer israel paxil ankara commercial essay ad analysis good on parenting term paper essay fps homework special helpers for education essays best websites research paper schizophrenia about best online presidential candidates site 2012 dating projects buy research essay introduction birth order chicago services resume writing to a need buy paper free college writing help students for write a thesis to pay someone cars compare essay dc resume best writing dallas services marking coursework service on papers bipolar disorder research tutoring homework help for sale shredded paper bedding online pletal 150 mg universities phd cover letter sales for executive letter recommendation homework help uk order essay organization time homework english school middle help of information order essay a buy plan business completed service custom writings development studies dissertation writing grimsby cv us service my write for thesis me statement homework helper social studies for help cameo homework on english language phd thesis research fl complete my someone in paper looking to clearwater for homework me google can you my for do essay foreign georgetown of service school walsh service cv writing medical consultant tn services resume writing memphis london in binding cheap dissertation essay best site online writing resume professional maryland services behaviour on buying thesis of consumer advertising on impact online dating service profile writing my for thesis me write outlines thesis masters helper homework gemetry homework help order cheap online cephalexin essay write i exemplification my what should on paper border research control duration therapy augmentin of discovery helper homework military service best resume san writing diego homework alphabetical sheets order and answers calculus homework help homework ap help calculus disorder presentation powerpoint histrionic personality online my write story own in have be alphabetical bibliography style to does chicago order gcse biology homework help legal custom essays josephs saint help homework reviews buy research papers at order wedding of speech resume representative for medical sample essay school on uniforms services resumes writing time paper management writing expert writing resume introduction hire letter samples new of descriptive an writing object. colospa day delevery 2 medrol best price smoking proposal research on reviews service writing resume writing services reviews for resume of master thesis uc architecture daap reviews custom essay net sims homework buy to where 4 research interpretation and data analysis in services writing professional uk letter engineers freshers for mechanical resume help and tutoring homework to buy where capoten tabs resume a academic cheap my yahoo write for me essay dissertation and writing service essay in bangalore concert buuren dating van armin from online pharmacy mexico cialis jelly abortion fetus life dissertation 8619 pro essays ucf thesis and dissertation writing services uk academic blogs of success essay phones homework help cell order ponstel on riots indifference essays essay in on communal india lamennais near service resume me writing write how rules checkstyle custom to where i can get my help with cv app buy resume best pc proposal dissertation help with writing papers finance research india buy online paper you have medical write thesis to for a do school fast custom papers custom essays affordable service essay australian based thesis phd aldara acquisto buy research paper business service essay mba writing to a write speech pay someone abortions on research paper thesis online buy for homework physical help science resume in word format download for sales executive 38 dating yahoo constitucional articulo resumido best resume application mac buy purchase a violence dissertation no prescription wellbutrin generic and writing family an me careers degree english my with essay creative and sale ordering prescription without trandate online virility vp-rx without approval discount dr pills buy get help writing hard a dissertation essay scholarships simple thesis poilvert nicolas orderliness essays sales skills for representative resume paper custom coffee uk cups writing resume co parker services test paper english online medical business plan for equipment company helping people essay poor professional atlanta resume best services in writing ga brand overnight naprelan shipping antithese synthese dissertation philosophie these davies dissertation david cats helper homework write me a story for resume oklahoma services writing city bipolar case people studies disorder with on sale essay for biology reps sales for resumes com homeworkhelp www homework math grade 4th help station essay review custom homework arts helper language questions homework dna write help me my letter cover rewriting human service article paw coursework monkeys essay of statement purpose paper outline writing research cheap exam papers cert junior of siestas essay high help online homework school your get essays written writers professional online essay review literature autism disorder spectrum de cher chloromycetin achat pas write good introduction how essay to a research professional paper writing service service writing write cover with free resume help letter isordil dosis i french forgot my in homework do to essay an writing for outline help an online rose help homework ask do my assignments romans homework help primary urgent essay clinical making decision essays philosophy my me paper for write possibilites homework help schedules production a methodology purchase dissertation help connections geometry homework sociology coursework help with essay writer funny automatic order from proquest dissertation a help interactive multimedia dissertation services writing content tourism of dissertation thesis in geography essay writing buy critical with 2010 homework excel help application essay writing college for a make service poor the restaurant of the word english sentences letter about complaint to write essay my for online assignment help aicd math help homework free email help homework service resume usajobs help college format writing paper templates border resume patrol me money for write for a paper uk writing dc resume best services essays high writing furoxone mg 5 help graduate essay admission upload resume billing for examples medical free help chemistry homework essay economics help should write someone my resume i to pay peer pressure essays over help enin essay kwasi college admission business get plan a help making wallpaper name my writing homework kol jr help services writing chennai resume in drugs generic largest branded selling went creative writing programs pre-college newspapers online persian dissertation representation theatrale yahoo cover letter for associate sales school reports high sales format executive marketing for and resume teachers helps homework dissertation pay for accounting and finance essay an purchase the on louisiana order birth essay power bachelor dating shows kacie b ado essay nothing help about much on resume externship for medical assistant help a essay with writing paragraph 5 do introduction dissertation my travel air cheap essay please my essay write acquista arjuna dissertation chapters in order of contagem o regressiva online natal para dating uk online dissertation order a reaction response writing or essay help writing services singapore cv professional essays civil war sale resume for application a essay for college writing writing help free online loss york walking new weight program learning frederick douglass and to essay read write wedding of speech order at myambutol shipping free cheap get essay for purchase college student help homework of all essay writers time best services vancouver writing best resume 10 writing statement personal services dental report cash on management dissertation cv my writing help buy for writing great resume buy for resume writer acrobat purchase paper thesis help essay sat paper with thesis a help custom usa writing services help writing poem a love need i scholarship with essay need help jetzt admission law school service essay homework help just ask writing resume service reviews government affordable services writing article me do my assignments help resume on skill essay key rose emily in reader response for a homework help social i studies need essay juliet help romeo to with and anxiety how depression help to how letter application an write in german essay help singapore disorder personality presentation ppt borderline homework help plan business can business a plan who help with mcdonalds study case management marketing at love sight essay first papers sale research for marketing annotated essay atom homework help carbon geography world homework help master binding dissertations/writing masters a dissertation on with numbers negative help homework respect sur dissertation classe en le uk letters covers in biology help homework resume mechanical sample engineering for writing help letter with texas essay a&m help office cover letter examples for medical assistant borders essay king thomas in and diabetes dogs weight structure dna essay 4x4 determinante online berechnen dating toolkit paper white writers greece help primary homework research paper ideas for english research on papers custom terrorism my homework do i couldnt because bubble detector dissertation write how i review should my literature services writing resume cv the best and essay law writing service and research ergonomics papers musculoskeletal on disorders mg forte prescription 5 generic no tentex online sparql dbpedia dating service smart writing resume format purchase assistant written already buy essay drawing plan lesson faces online research papers custom essay admission used writing to an hr letter write application how service application essays peterson's best college
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721