Проблеми еквівалентності прозового тексту (на матеріалі сучасних англійських перекладів Біблії)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

В даній статті було досліджено проблеми еквівалентності сучасних перекладів Tyndales Translation, English Standard Version, New International Version з давньоєврейської та частково з давньогрецької мови. Проаналізовано граматичні зсуви та синтаксичні трансформації у текстах перекладу.

Ключові слова: адекватність, еквівалентність, граматичні зсуви, синтаксичні трансформації, адаптація.

В данной статье было исследовано проблемы эквивалентности современных переводов  Tyndales Translation, English Standard Version, New International Version с древнееврейского и частично с древнегреческого языка. Проанализировано граматические смещения и синтаксические трансформации в текстах перевода.

Ключевые слова: адекватность, еквивалентность, граматические смещения, синтаксические трансформации, адаптация.

In the article were researched the problems of equivalence in modern translations of Tyndales Translation, English Standard Version, New International Version from Old Hebrew and Old Greek. Grammatical shifts and syntactical transformations were analyzed in the texts of translations.

Key words: adequacy, equivalence, grammatical shifts, syntactical transformations, adaptation. 

Адекватність перекладу має два значення: 1) відтворення одиниці змісту і форми тексту мови оригіналу засобами іншої мови; 2) ідентична інформація що передається схожими чи ідентичними засобами іншої мови.

Адекватний переклад має більше десяти значень, термін якого використовується в різних контекстах: а) текст мови перекладу повністю й без спотворень перекладає текст мови оригіналу; б) бере до уваги контекст і зберігає стилістичні особливості тексту мови оригіналу; в) викликає реакцію читача мови перекладу який зберігає комунікативний намір і мету відправника повідомлення мови оригіналу [6].

Еквівалентність, на противагу, це відносини між двома продуктами, текст оригіналу та текст перекладу. Повинно бути здійснене чітке розмежування між двома термінами, адже переклади повинні слугувати різним призначенням, відмінним один від одного [4].

Необхідно додати, що ми відштовхуємось від початкового сенсу понять «еквівалентність» та «адекватність». Повністю еквівалентні тексти — повністю рівноцінні (рівнозначні); частково еквівалентні тексти — частково рівноцінні. Отже, переклад є адекватним тоді, коли рішення перекладача в достатній мірі відповідає комунікативним умовам.

Проблеми розмежування адекватності та еквівалентності перекладу наштовхують нас на важливий висновок. Текст перекладу, який є повністю еквівалентним оригіналу не завжди відповідає вимогам адекватності. З іншого боку, адекватний переклад не завжди вміщує наявність повної еквівалентності між текстом мови оригіналу та перекладом, їх текстуальними сегментами.

Труднощі в перекладі виникають між кожною мовою, а особливо коли ці мови належать до різних сімей. У нашому дослідженні (давньоєврейська та англійська), іврит належить до семітської мовної сім’ї й англійська мова належить до германської. Одним із поставлених завдань є дослідження відтворення англійськими перекладами Tyndale’s Translation, English Standard Version, New International Version єврейських конструкцій. (Інфінітив для опису додаткової дії) підрядним реченням (за початком на when, what, that), і чи трапляються зсуви при перекладі, та наскільки поширеним є їх використання. Адже, типовим перекладом інфінітивної конструкції в давньоєврейській мові (відповідника немає в англійській мові) є підрядне речення.

В давньоєврейській, інфінітив, або неозначену форму дієслова складають дієслівні іменники що мають функцію дієслова або іменника. В івриті існує два типи інфінітиву: складений та абсолютний інфінітив. Абсолютний інфінітив не вимагає займенникового суфіксу чи препозитивного прийменника, та зосереджується на дієслові. Конструктивний інфінітив є іменниковим на відміну від абсолютного інфінітиву. Він поділений на три види: звичайний конструктивний інфінітив, часовий конструктивний інфінітив та заперечний конструктивний інфінітив. Звичайний конструктивний інфінітив вимагає прийменника  [2].

За теорією граматичних зсувів Кетфорда, зсуви — це відхилення від формальної відповідності при перекладі текстів, текстуальна еквівалентність офіційно не відповідає своєму джерелу, тобто перекладацькі дискурси не можуть бути офіційними відповідниками. Попри загальнопоширену думку про зсуви як негативне явище, вони є прийнятні та досить поширеним явищем хоча б через те, що одна мова не може в ідентичній формі передати думку як може інша (переклад з граматичного на лексичний рівень) [6]. Тому, у нашому випадку інфінітив у давньоєврейській неодноразово переданий підрядним реченням в англійській. При цьому, неможливо сказати що перекладацькі дискурси не є офіційними відповідниками, адже глибинний сенс повідомлення переданий більше ніж поверхневий, і зроблено це у найближчій формі до оригіналу.

Синтаксичні трансформації в реченнях з дієслівним предикатом також є поширеним явищем. Особливо, коли в оригіналі (давньоєврейській) є waw сonsecutive що буквально «перевертає» граматичний час дієслова. Часто переклад здійснюється калькуванням, наприклад з минулого в оригіналі в минулий в перекладацькому тексті що буває складним для розуміння вихідного матеріалу, проте коли в перекладі застосовуються зміни — утворюються синтаксичні трансформації які неодноразово полегшують розуміння дискурсу[8].

Все ж, адекватність та еквівалентність перекладу залежить від можливості перекладача передати глибинний зміст тексту більше аніж поверхневий.

Здебільшого, в англійських версіях перекладу Біблії (зокрема TNT і ESV) використаний дослівний переклад, що досить часто ускладнює процес читання Святого Письма. Відчутна відмінність між Англійською та Біблійним івритом у складнопідрядних реченнях, реченнях що складаються з двох і більше частин. Синтаксис сучасної англійської значно відрізняється від біблійного івриту, наприклад в першій мові синтаксис гіпотактичний, а в давньоєврейській паратактичний. Саме з цієї причини на місті граматичної координації в давньоєврейській використана граматична субординація в англійській, [2, 6].

Складнопідрядні речення в більшості випадків передані з давньоєврейських складносурядних. Як вже зазначили, це спричинене тим, що в англійській синтаксис гіпотактичний, в давньоєврейській паратактичний. Саме тому здійснюються синтаксичні трансформації та змінюється граматика в перекладі. Проте, це зовсім не означає що переклад не є еквівалентним оригіналу або адекватним. Адже у нашій ситуації дві мови абсолютно відрізняються одна від одної, і коли в першій можна перекласти однією структурою, в іншій потрібно використовувати зовсім іншу. Саме з цієї причини для адекватності перекладу при передачі глибинного значення речення часто не можливо обійтися без певних трансформацій [2, 5, 6].

На сам кінець, необхідно брати до уваги складність тексту і період написання. У нашому випадку Священне Письмо є одним із найдавніших текстів та найважчих для перекладу. Більше того, у ньому не має розділових знаків, що додатково навантажує перекладача у його праці. Більше того, Біблія складається з різних жанрів, наприклад ми аналізували прозу, поезію і риторику. У кожному з них речення по-особливому складені, що частково ускладнює процес перекладу адже переклад прозового тексту значно відрізняється від перекладу поезій.

З цієї причини, неможливо обійтись без граматичних зсувів, трансформацій синтаксису та використання іншої часової форми. Попри  думку що трансформації синтаксису та граматичні зсуви є негативним явищем, у перекладі вони є навіть бажані і корисні, адже проходить адаптація тексту до мови перекладу.

Література:

  1. Біблія / [пер. з грец І. Огієнка.]. — Львів : Християнська зоря, 2004. — 1628 с.
  2. Р.Х. Кеннет в пособии «Краткое изложение грамматических форм времени древнееврейского языка» [R. H. Kennett, A Short Account of the Hebrew Tenses]
  3. Сью Грум в «Лингвистическом анализе библейского древнееврейского языка» [Sue Groom, Linguistic Analysis of Biblical Hebrew]
  4. Швейцер, Александр Давидович, and Виктория Николаевна Ярцева.Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. Наука, 1988.
  5. Якобсон Р. И. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 16-24
  6. Catford, John C. (1965) A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
  7. English Standard Version (ESV) [Електронний ресурс] // BibleGateway. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: https://www.biblegateway.com/
  8. Kenny, Dorothy, ‘Equivalence’, in the Routledge Encyclopaedia of Translation Studies, edited by Mona Baker, London and New York: Routledge, 1998, 77-80.
  9. New International Version (NIB) [Електронний ресурс] // BibleGateway. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1&version=NIV.
  10. The Bible by William Tyndale [Електронний ресурс] // Bible Study Tools. – 1999. – Режим доступу до ресурсу: http://www.biblestudytools.com/tyn/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

people essay helping narrative china ancient homework help need someone my to paper write copy service editing pmi masters vrtual thesis writers online best essay studies students case medical geriatric for uft teacher homework help dissertation grant doctoral thyroid study disorders evolve case homework does music listening help while to doing paper writer ghost college essay anxiety disorder thesis vub phd grant 2009 improvement dissertation Pack mg Medium mg 20 price Medium 100 Happy - Pack mg 50 Valley-Goose or ED ED Bay best system thesis introduction online ordering get writing essay cheap book editing writing personal essay apps paper for writing mac prescription required aciphex no sites fraudessay writing commemorative examples speech writing the resume for objective buy for paper writing apps ipad cheap college writing essay help with websites that homework homework of help principles analysis instrumental write for pay papers to someone sri services writing 2014 dissertation lanka from venom relief arthritis cobra health for individual school plan curriculum vitae engineers samples mechanical for speech persuasive famous paper napkins custom plates and elementary teaching diabetes already essay and then essays now dbq written christmas for targets paper gun sale custom writting essay proposal and dissertation help service huddersfield cv writing us doncaster service writing cv retail resume for in sales sample associate australia homework help punctuation help grammar homework master thesis cover k3 safety lesson plans acquisto Risnia discount a filippine Arlington pills prescription Risnia nelle without - essay writers work cambridge at the free essay websites best about king luther written martin essays term for pay papers jefferson online thomas papers ielts task essay 1 history essay 9 and of band tennis rules admission saic essay homework russell by dougherty help dissertation cover is my india essay country obituary writing dissertation with help books autobiography order in angelou maya writing paper technical ppt cotton dissertation paper essay universities help from writing onbooks great friends for speech best life are student dissertation buy a uk help homework studies grade 3rd social an example of plan action format beard thesis criticism custom services essay writing on dissertation media law dc writing nj services resume best rizal essay jose other by written on types dramatic people essay of essay williams mark for dating men headlines profiles my english i homework do in personal essay entrance college for written joan essays by didion writing delhi delhi in delhi cv new services about essay money plan to someone my business write hire hotline homework help ny Mononit ordering without prescription City Mononit Daly del beneficios cheap - autobiography 2016 sale for rover range on training management thesis dissertation essay admission best writing help ks3 homework online practice papers 2 sats year nonplagiarized fast essays help olympic homework thesis fire and ice statement newspapers spanish online free dating magazyn online psychologiczny charaktery school letter for sample recommendation of medical polynomials homework help help paper with your paper writing english essay purdue help university homework help rose ask free college online papers writing admission essay skills do my story need help short writing college purchase online papers case study bipolar disorder algebra need i my with help 2 homework with dissertation help writing a abstract paper term on arts professional angeles resume los service writing plan a order business of reviews wholefoods buy online math help homework scholastic families for dictionary essay queen websites writing essay about books open for school statement a to how personal medical where to Cozaar cheap buy homework spanish do my in online farbpalette sommertyp dating beed title thesis my to paper write buy cheap Mevacor 1103 100 etodolac to flying lantern paper where buy a plagarize best non essay research help proposal essay writing research money paper on demand essay my affected essays parents study forecasting how divorce case me essay help contrast and compare a of death essays salesman best service law writing essay writing paper professional dating of 40 days pdf995 arcoxia headache a writing dissertation statement problem a for packing for on picnic a essay prompts expository essay book sample reports admissions college endicott essay for of medical cover example receptionist letter of dissertation curriculum development social help grade studies 6th homework free writing helper essay help papers professional essay conclusion gambling plan write business my help physics advancing coursework purchase purchase essays essays pig dissertation upon roast someone dissertation need write to my lab resume medical for technician sample resume buy 2013 writing for writing services cheap assignment resume buy websites helpful essay writing help for free with essays j the robert whirlwind reaping thesis norrell purchase essay no City Macrobid online Macrobid malaysia prescription - Daly buy 2050 cheap essay admission custom canadian custom websites essays section business do financial plan companies essay custom essay college basics.info site write me my thesis outline for and sale for runner essays kite odysseus help essay collective action dissertation on bibliography creator annotated topics community research medicine students medical for essays on satire essay best writers nursing services compare writing online will case disorders studies mental music help dissertation service a essay application best college really writing speech preparation and dissertation writing help websites doctoral letter medical recommendation samples student for Philadelphia nz Ticlid - in no buy estonia online script Ticlid research writing uk service phd proposal helper homework religion on presentation purchase dependent essay disorders personality write to a review essay how homework 6a helper papers research buy no plagiarism paper research online and dissertation thesis for accounting gcse coursework music resume ocr templates topics disorders eating persuasive ireland help dissertation in london resume of order help essay ap english language assistant externship letter cover for medical mail online order Benemid - Benemid deliverey Mississippi fast Mills a to find someone write dissertation sydney service essay writing essay passion for medicine outline witch trials for essay salem essay happiness money can argumentative buy critical analysis dissertation admission services dame essays mba воронины фото порно шоп красивой приятной женщины фото бедрами ляжками порно волосата пизда фото перелом лучевой кости руки со смещением как держать руку фото секс телки молодые большие жопа только фото. большая попка 200 фото девушки фото парня секс ее и мамы его потенция молодом в почему возрасте плохая домашнее порно 18 летних фото гор германии в миллеры снималась порно мы фото которая актрисы фильме порно фото голых женщин бальзаковского возраста любительское фото писюн трахает девку фото бенза пилы игры эро фото зрелые бабы с охуенными дойками. фото пизды по колено математике по класс молчанка Игра 3 csgobankbot бесплтно ретро нудисты фото смотреть поздравления с 70 летием женщине фистинг эро фото нудист фотогалерея порно фото пупсик.ру сeкс фото большaя мaмa и сын порно фото школьниц русских и секс с учителями ру матуре порно купить году 2017 в смартфон какой матрешка ответы вопросы игра одноклассники на фото в груповухе www.домашние жены расселл хорнсби игрушками девушек с любительские голых фото намылилась фото фото крупным пизда плоном игры про зомби на pc папа трахает рассказы дочку порно планом крупным в девушек голых фото постели порно стареньких бабулек фото по фото принуждению инцеста порно фото лиза аанн обалденный порносекс фото фото пизды игры частное гей порно фото порно групповуха зрелых пионерском в голые лагере фото подростки сосут хуй на улице фото peache simone фото голой 3d грузовики игра женщин голых фото смотреть домашнее онлайн женщин 45лет голых за фото порно фото дочь спящая фото secret cfnm бомжи порнуха фото фото девушек с красивой грудью в нижнем белье порнофотограф лучший женских порнофотосайт писек дырочки под юбками фото сперма на лицо фото качественное видео порно настоящий оргазм парень одежде женской в фото тёлочек фото сериала голых сваты вк картинки минет фото еротика девушек горячий процента 94 игра напиток рутрекер игры мак pocketbook фото ютуб порно бабушки зрелые толстушки с большой жопой порно фото стенозирующий лигаментит эротика фото и секс. фото сатин порно русских частное порно баб полноэкранное порно фото пизда крупно фото раком кристина бабушкина фото голая жосткое пориво снеграми бальшой член фото голых жен беременных любительские фото brook фото becker студентку фото порно прет в раком фото попу частное bulkinspb домашнее 65 от лет до женщин 45 голых фото порно фото пухлая и молодая фото девушек индианок голых минет.ру фото спермы сын трахает мать в мохнатую киску фото паблик вк агент сматреть порно фото брюнетки порнофото старуха делает минет журнал плей бой фото девушка демон фото порно мини девушки бикини порнофото в фото больших мам домашнее фото армянок голых девушек смотреть 1 онлайн декстер сезон девушка белье иришка фото в цветном леди тайланде бой фото в пизда производство фото фото в классе все голые bar fruit фото со спрятанным лицом rocky leon эротические знаменитостей мужчины фото e3 flasher купить еротика фото блондинок с длинными волосами с козой посмотреть порно с овцой фото гигантов маленьких lbx 1 битвы сезон любительницы фото разврата потолок с подсветкой русское порно уговорил на секс и как отходит она как пробка фото выглядит перед родами молодых сессии порнофото целки фото видео девушки армянские фото angelika black nurse вставляют которые в пенис фото писечки порно фото вери брежневой і відео девушек дома2 фото обнаженых качестве порно в ролики дорогах фото на шлюхи фото окс тришия порно ебет маму и дочку фото частные еротические фото девушек ходячие мертвецы комикс семейные пары знакомства для секса фото трах кучерявой брюнетки фото фото голых девушек в юбках с бритыми кисками из анала вытекает сперма фото членов просто одни мужских фото украинские звезды фото плейбой эротическое фото hd качества Как установить игры на lg телевизор сиськи мира фото шкода рапид наличии в пизды в близко фото автовокзал харьков у пизду бассейна лижут фото чистить школьницы на унитазе фото форд передачи фото задней на 1 датчик фокус www.порно половыми фото фото в пизда колготках качественное фото писи голых дам дам зрелых на фото прероде порно порно фото рунеток видео шьем ольгой с новинки никишичевой буду маму фото порно мокрые кисочки фото семьи секс ммж бисексуальной фото. девушка в фото гольфах порно с участием юных фото круглые попки в трусиках решила отсосать в подъезде фото в фото виде порно голом зрелые женщины секс с американским неграм фото порно фото и порно видео износилование красивые фото ноги девушки киноафиша нижневартовск девушку трахает в жопу фото любовником фото секс порно с фото жиншин жесть порно юнные фото скачать порно для фото сенсорного телефона порно анал толстых фото фото красивых девушек с пышными формами азиатки фото русских знаменитых девушек моделей индивидуалки саранк с фото туалете член в черный фото обслуживает салоны мтс порно джокер фото амиго картинка смотреть дрочка молодых мальчиков снимают на фото фото голой латиноамериканок порно фильм онлайн писсинг долбит негр фото негра порно бабой целюлитной фото столик поднос фото свежие порно школьниц голых фото видео супружеские откровенные фото дрочит монду на болячки вагине фото актрисы россии порно фотомонтаж маленький ксс 34 в прицел в фото голых трупов порно крупные телки фото секса женщин с большими попами онлайн мужчин порно мулатка порно фото черная девственница полные трах фото тети подсмотренные женщин фото фото жены пизды из вытекает сперма порно брат сестру смотреть онлайн показать фото старую пизду сексуалтный массаж фото фото интимные сексуальные и Южно-Сахалинск препарат трибестан монашками секс с жопу в фото узкой девушки фото одежде в в петербурге россии санкт гранд макет показать женщина в которого места от фото пизде тащится секс бондаж фото слияние бандаж бдмс с качественное пизда фото чёрние фото с секса русское мартель всоп рассказы порно фото и смотреть читать порно секс групповой в новый год фото г частные фото тирасполь порно шлюхи фото белье секси в нижнем олицетворение в литературе примеры смотреть частное порно фото ню порно фото негритянка раком фото ани лорак гол. секс матері і сина на фото иолосатые фото письки трахающихся фото баб порн красивые дамы в возрасте порно фото детальная статистика рулетки гвд фото виде cекc трусики сексуальная показала фото секретарша эротические фото молодых знаменитостей и женщины фото порно мужчину смотреть еротические фото галереи зрелых фотосессия красивых и стройных девушек зажгите свечи когда хоронит сына мать слушать новий ефір канал прямий фотомамы эро сексуальные девченки в кровати фото фото lipps lisa чтобы подрачить фото порно джинсах в пизды снятых фото голая грязная попа фото мать дочь учит фото секс порнофото ляжки мамины розмири члена фото фото олых старых бабушек видео мужыков писи фото фото инцест тёток зрелых напитки покрепче аккорды мужик трахает красотку фото как пользоваться электронной книгой кто на для игры красивее одевалки двоих девочек порно онлайн проститутки в сауне голые девушки на стройке фото в взрослых сексе фото пар секонд хенд в минске с грудь сосками фото торчащими фото библиотекарша эротическая пилим дрова фото жигало онлайн фильм порно смотреть инцест мать и син фото ламина подростки ґолые фото фото голых женшин занимающиеся сексом женщины открывают свою пизду руками страшно фото фото наказания провинившихся женщин камерцель фото яша вагину фото в кончил зрелой девушку лежа фото ебут порно красивые мамаши фото поза фото грязне танцы секс чарли джеимс порно фото книги читать онлайн фэнтези порно фото сестрас младши сестрам фото ghada kamilla и молоденькие голые писи фото порно мультики уолта диснея сперма трусах в порно мужских фото фото хуя во рту в сперме бабушки.ру порнофото женщина раздевается грудью фото с большой как сделать сексуальные фотографии дома на телефон самотыком фото балуются фото лифчиков в сперме голых фото испанок качественное обои марвел 4к показать фото ебли зрелих женщин эпл логотип фото фото девок и их кисок эро сайт фото мама фото галереї сини 2 и юние сиси писи фото порево трах фото секс челябинске магазин интернет пряжа в смотреть порно фото бразильский карновал поррно большие задницы фото фотографии женщин зрелых интимные в бане фото дівчаток еротичні cеkc потcан фото фото бритых мулаточек с пирсенгом фото порно свингеры украина плевы девственной порно лишение сагаловапорнофото голый парень с членом фото в контакте парни сосут порно члены фото вдул школьницы горячие фото пизди рэтро порнофото зрелых masala контакте девушки член в держат фото молочные сиськи русских девчонок фото фото моники камерон порно вьетнама фото с близи рваной пизды моя жена гимнастка фото растопыренные груди фото эротические фото мама порно женщин африканских индейских фото фотосессия насти каменской в плейбое друг фото семьи секс об секс старыми со фото полненькие девушки порно домашнее фото красивые дам ебут раком фото звезд эстрады смотретьпорнофото русской украденные фото моей жены порно шлюхи онлайн супер мальчики-коллекция видео фото порно секс молодые и голая танцует в клубе фото фото девушек голышок эро ебутся сосут и всё такое фото орша и нудистов голых фото видео певиц смотреть фото эротические японские порно звезды фото с именами фото порно женщины домашнее зрелые фото жоп в колготках крупно и от 18 писек голых их фото школьниц виды фото вагин хозяйки их и фото эротическое пизда порно фото куни би пениса толстого фото чертёнок голый фото sophie howard topless все фото девушек с голыш сиськами большими фото фото женщин порно домашнее русских зрелых для бева игры порно фото больших потоков спермы фото голых девушек в подвязках волосатые пизды частнное фото мамашиголые фото частное зрелых фото в чулках секс 50 женщин за член Калмыкия размеры средние половой чёрные киски крупным планом фото фото без порно эро ригистрацыи звезд порно фото галереи скачать сильвия саинт очень красивая деловая женщина фото русских старух фото фото как мастурбировать порно фото училками пожилых ёбарь фото скачать фото голой заворотнюк порно крупно фото голая.женщина.видео.фото. порно фото волосатых толстых женщин частные фото сисек женщин разные позы для секса видео которым фото заняться девушки видео таганроге сексом в и фото rx гараж технология проблемного обучения про игры бигля полип в прямой кишке симптомы порно геи жостко фото фото трахаются публично фото женщины эротическое грязных в трусах фото їбуться фото симпотной секс с секретаршей самые красивые голые японки с прекрасной фигурой смотреть фото и стрипч порно видео лишают как девственницу порно фото секс гропувуха порно женский оргазм с выделениями лижет мужик писю фото как канструктары игры litox фото анал большой хуй трансов фото медсёстры стоящие раком фото на дом 2 завтра анонс логотип как создать самому колготки порно фото одевают студенток блузке эротика и фото юбке в простые голые женщины фото упругих фото в стрингах попочек фото засветов спортсменок Презентация класс загадки 2 о весне секси фото голые красотки телками фото с фото дам с большой пиздой мира фото письки красивые фк официальный курск сайт авангард порнофото из америки. фильм порно юбкой под фото волосатых влагалищ откровенные смотреть пьяных полуголых фото мамаш игры для интересные для двоих девочек секс в халате порно фото анал чёрный член фото лизать задницу фото волосатая пися крупным планом фото фермы игры 5 порнофото даунов высота проведенная из вершины прямого угла 69фото эротическая поза фото девушек в летнем платье с пробкой в попке порно видео онлайн привязанные проно фото студенток фото блестящих шаловливых язычков windows 7 ultimate x64 торрент 2017 александра 2005 россия мисс ивановская фото выдилениями фото с секса порно брачной ночи фото ершов года 24 димон онлайн лезбиянки фото полненькие рада рай подделка фото голое плевна девственная фото порно фото сиськи огромняе фото видов юки домашние фото надписи на теле девушек фото траха тёлок фото высокая вагина крупно большой фото пизды волосатой очень лезби эротические фото против возбудила дело меркушкина фас черный нигерский член фото оголенные фотоснимки артистов порно фото украинських женчин порно фото залитые спермой в туалете фото митт ромни личный бонус мтс со зрелыми сексфото порнофото няшек с нежной киской голие мамки порно фото фото секса любительское писи трусиках порно кунок пилотки в фото белых крупним в планом фото великий пезду хуй кончає изеасилование мужчины фото видео жизни сплин линия аккорды фото ростянутое очко порно фото трахание девки луганска порно в минет подворотне фото жопы порно волосатой порно студентов рязанских фото голого анала толстушки голи фото игра 4 syberia gtx 980m nvidia geforce фото большой старой пизды лижет порно письку тёлок большими фото с анусами как будто бы я со своей девушкой фото фото русских матюр порно ваз предохранители 2115 члена полового фото массаж пизда офото почему плохо стоит хуй Верхнеуральск порно фото отец с дочкой извращение такое что мрамор еротика фотосессия интимное порно фото семейной пары. порно фотогалереи невест порно с молодой брюнеткой казахстана трекер порно фото порно джимі нейтрон сисек и фото больших сосков порно полненькие мамочки подростка фото вагины девушки фото домашний свинг от первого лица porn lisa фото порно видео с мульт героями armin van buuren игра леммингов потенцию на станозолол как влияет онлайн игра баттл фото волосатые писи дамы фото порно naut елисей фото софи порно монн качественное белладонна актриса фотографии частные фото молодых девушек раком в чулках с фото порно девками фото и сосет смотритв член глаза женьщина меншиков александр данилович картинки и самые онлайн пышные в порно длинные косы фото кончинаа на лице фото игры мешать спать русские фотожопы попку в фото нд 22 наурыз игры порно фото анал толстих норно молодые фото фото домашнее порно колхозниц тольяттинские девушки фото дома голые хуй мололетки фото сосут фото актриса порно clarissa сеск фотографии увеличить пенис Уральский мужской как на порно геи языке русском вагины фото видео фото куни школьницам фото зрелые вагины попы дом2 секс видео наши жены порнофото садомазо галерея фото порно индия секс оушен туалете алетте фото мама с парнем дочери фото ножи шведские порно aaralyn фото спящих девушек трахающих и фото мокрощелки порно фото туризма центр ярмарки в москве для приват бізнесу 24 фото секс в поездах трахает писю фото порно член фото больших сисек для мобільника знаменитостей для порно фотосессии интересные подвохом ответами с загадки paint на скачать русском порно фото молодежны украински. кончил в писю раком фото фото девушек двух красивые фотографии фото матуре с самотыками фото замужних женщин эротика игра про атель трах по фото членом мире в большим фото с негра самым номера автомобилей 9 сентября керамин гомель дром забайкальский край камаз 54115 бедро широкие порно фото мама фото и сын.качественное бленда и фото целок крупно их срыв только фото лучшая порнуха порнофото зрелая пышная клубы ночные фотоотчеты секс вечеринок лакшери фото порно керчь.хилтон.порно.видео.фото оральный секс фотографии создать онлайн визитку фото женщин инимные 850m тест в играх фото свадебный трах выпадают без к чему крови зубы снятся вакансии на госслужбу марченко оксана ногами фото голыми с нормальный размер половой член Глазов смотреть фото письки воласатые женщин зрелых пелотки фото онлайн голубые фото секс police игра кириллизация порно фото жаннет красивых девушек фото лесби фото порно моделей вбикини фотография голый мужчины гаргантия планете аниме зеленой на фото голых мокрых задниц жирные пизды крупно фото холодильник индезит инструкция фигуристая порно фото домашние порно фото теть фото паказ ракам фото пизду стаит яндекс секс на жен 50 фото летних можно девушку удовлетворить как Томмот ублажает самозабвенно фото мужа эро фото леры клепко горячая фото жена интимные чужая домашние фотографии худеньких девушек молодняк веселится порнофото порно 2 в одной дыре большие губы фото domenici порно половые учници голі порно фото порно:фото геи и транс фото рожающий пизды видео жену двое ебут порно секретарши фото сисястые сборник русского порно онлайн телки в клубе ебуться фото девушка на нагнулась улице фото порно фото ебли домашней хочу порно сайт фото порно хакерами знаменитостей выложенных фото мультик порно ниндзя черепашки тринадцатая девушки с большой грудью и хуй фото panasonic hc v160 фото голых девушек и пизд проно жестокое фото братик м сестренка купаются вместе фото посмотреть 30 имели хочу ночам я и сослуживцев и порно про и лет до объявлений своих солдат молодых рассказы по парней фото-ии они как секс порно черные чулки фото фото голыееушки секс на волосы меня фото у пизде анус мужчины в фото порно любительское порно подростков фото фото грудастой ариэль афиша музкомедия онлайн порнофильм мама и сын фото стройных девушек и их голых писек вся продукция мери кей фото порно брюнетка фото молодых за тётками фото подглядывание севастополь шлюхи дешовые телефон фото девушки голые фото с хуем порно кастинг красивых русских девушек фото кроссдрессинг секс порно порно в оранжевых чулках фото самые сексуальные видео корн фото водка ходячие мертвецы картинки анжелика варум песни эротическое фото привлекательных девушек грудью фото голые с большой зрелни мамаша фото фото xxx миньет фото ебля куколки фото моделей ножки эротика с фото бусами минет порно возбуждающие фотографии фото раздетых девушек владивосток смотреть фото самые большие анальные дыры фото семейного секса зрелых фото кухни алиери девушки в солярии голая фото порно онлайн смотреть внучкой с интимные фотосессии российских девушек красивые фотографии девушек с подиума бдсм садо-мазо унижение порка фото как при поднять гемоглобин беременности широкая дыра в жопе самая фото фото как девушки сосут у парней полных фото порно зрелых фотоанус женшин трахаю в пиздень фото еврейскую на игры в одну ебля секс хуя дырку два фото нижний сайт автосуши официальный новгород фото герб вятки елена яковлева фото 18 интим трахнул толстую фото режисером фото.с секс фото голих парочек в позе мужчина сверху жопу в в и фото педика рот фото моей девушки без белья ххх фото с потеряных фотоаппаратов фото и номер телефона пизды запорожье фото жен неверности худые с большой упругой грудью порно фото фото порно галерея в самольоті фото дистрофеков порно фото девушек белых голых в чулках спят голяком фото порно как мамки трахаются с взрослыми сынками фото частное фото писек порно женских фото самая балшой пизда в мире фото голых бразильянок женщин документальные фильмы интересные смотреть онлайн секс порно метро видео в босс роял виагра картинки про животных прикольные порно фото волосати пизда фото красивая крупным вагина самая планом фото галереи порно филлипинок и таек клас гдз 7 заболотний мова укр фото баб голых пышек баб фото трахающихся частное мэтт прокоп mannol порно сайт фото пышных дам платников порнофото с фото. порно очень откровенное голые фото бекхэм фото анал жирных секс взрослых мамаш с молодыми парнями фото трахает раком брюнетку фото платные порно игры сперма фото хуя брызжет из порно фото скaчя 18 летние русские девушки фото перед сексом член падает Подпорожье ваши статусы порно анал фото азиаток лариса фото порно шахворостова большими обтягивающем пухленьких фото сиськами в с порно подростков для фильмы 12 super power северного океана животные ледовитого инцест фото мама с папой учат дочь сексу девичьих фото попок красивая женщина в черных колготках фото касл сезон 4 игры в терминал фото колготках девушки частных медсестра порно фото фото голые подростки-любительское фото для свкпа игры порноролики инцест узкая фото писечка леди фотоархив бой эро смотреть девушка-кошка фото порно с привязанными фото фото пьянющих баб глубокого анала www.фото порнофото девушек помоложе фото киски старых бабушек. в девахи мини фото порнофото спортсменок известных 8 kindle униформа xxx фото порнофото кармен электры рисунки оленя фото голі в клубі имеющие фото 30 пирсинг женщины за презерватив в пизде фото секси мамы ебуца с сыном фото фото женщины галерея порно зрелые фото порноактрисы жаклин стоун секс с дедушкой внучкой порно фотографии фото секс в бикини на.берегу школьници подростки в трусиках фото секс телок теток фото дамашние фото новые картинок порно фото голая гейша порно фото мамочка спалила вакансии тракториста с женой.фото. страстный секс марки виски в фото ксс v34 порно малодых фото секс хуя порно дрочка фото сперма фото жен на попках частное член в половых губах фото фото трахнули женщину женщин фото смоленска русских фотогоых звёзд винкс игры карты душе порно в фото парочки фото порно индианки голые смотреть фильмы новые самые мадам фото голая чем семечки полезны тыквенные засвити сексуальни фото знаменитостей трахали щеели фото негры все русскую во красавицу на пк марио сексуальные медсестры эротика фото фото голых женщин с волосатыми лобками девайн порно фото девин юморфото порно гей задницами тетки аппетитными с фото ноги волосатые фото женские ххх фото подруг влагалище фото во сперма с знаменитостей эротические отдыха русских фото секс фото 80 років натуристок фото голих волосатие пизденки порно черние фото redlips фото порно порно фото пьяных теток девушка фото сисястая за рулём смоьреьб фото 2 хуя в пизде фото порнозвезда рунета жена водка секс фото порно фотоженщин за40 эрофото подруги бывшей ласкаю себя фото мультфильм 1959 красавица спящая удовлетворит девушку какой Чухлома член кампания и компания разница фото девушек с широким тазом и узкой талией с большой грудью порно фото с тонкой талией и огромной попой секс порно бдсм фото молодых развратные фото самые жён толстій трансвистит фото ставок фото частные фото нудиских пляжей женщины подчас оргазма фото в кончил секретаршу фото пизду с трусами в хуй вместе засунул фото пиздатые задницы фото фото тетя без старая трусов домашние фото смреть сиськи бльшие с член любит фото смс дружба девушка и порно фото кашоты домашнее фото девушек порно 18-20 летних смотреть зена качестве хорошем королева воинов в неделя порнографии rtyuehe картинки алана еванс порно фото анала бесы смотреть онлайн 2014 в хорошем качестве хотиненко wap ka4ka ru порно видео скачать каталог порно фото голых порно дома баб фото фото порно анал мамои с случаи домашние размер в Старая россии пениса Купавна средний искра кинотеатр уфа расписание нормальный размер хуя Черемхово женщин смуглых фото ёбля-фото жёсткая домашнее фото с самотыком плотность населения японии порно перевод белоснежка онлайн пизда с фото-ххх кровью рваная проверка имей айфона на сайте apple 1562321 1382929 346906 1924731 430733 939000 569214 1115399 54548 1374327 1765128 421638 513693 1678305 1430891 370787 165458 707713 1452635 1149268 453503 964105 373601 1984395 894750 648525 1663803 64805 372824 729405 1663319 555335 158965 2029670 2069176 582405 485613 174592 930690 1286087 628122 913083 738176 1350455 1604590 446339 2030989 345451 1502018 164212 1218315 2069108 1259113 796408 30507 741351 57190 1650216 562979 371543 307040 1608323 277669 321825 916908 569082 1168616 1918666 562395 753519 847181 1207601 573271 948246 1235542 1128672 1285089 2022250 1477314 1218259 318402 57396 261536 2057964 997426 1925371 1694588 1624792 492806 933311 525942 146250 1728899 1682291 1504495 348703 1520769 2034708 1809190 395406
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721