Проблеми еквівалентності прозового тексту (на матеріалі сучасних англійських перекладів Біблії)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

В даній статті було досліджено проблеми еквівалентності сучасних перекладів Tyndales Translation, English Standard Version, New International Version з давньоєврейської та частково з давньогрецької мови. Проаналізовано граматичні зсуви та синтаксичні трансформації у текстах перекладу.

Ключові слова: адекватність, еквівалентність, граматичні зсуви, синтаксичні трансформації, адаптація.

В данной статье было исследовано проблемы эквивалентности современных переводов  Tyndales Translation, English Standard Version, New International Version с древнееврейского и частично с древнегреческого языка. Проанализировано граматические смещения и синтаксические трансформации в текстах перевода.

Ключевые слова: адекватность, еквивалентность, граматические смещения, синтаксические трансформации, адаптация.

In the article were researched the problems of equivalence in modern translations of Tyndales Translation, English Standard Version, New International Version from Old Hebrew and Old Greek. Grammatical shifts and syntactical transformations were analyzed in the texts of translations.

Key words: adequacy, equivalence, grammatical shifts, syntactical transformations, adaptation. 

Адекватність перекладу має два значення: 1) відтворення одиниці змісту і форми тексту мови оригіналу засобами іншої мови; 2) ідентична інформація що передається схожими чи ідентичними засобами іншої мови.

Адекватний переклад має більше десяти значень, термін якого використовується в різних контекстах: а) текст мови перекладу повністю й без спотворень перекладає текст мови оригіналу; б) бере до уваги контекст і зберігає стилістичні особливості тексту мови оригіналу; в) викликає реакцію читача мови перекладу який зберігає комунікативний намір і мету відправника повідомлення мови оригіналу [6].

Еквівалентність, на противагу, це відносини між двома продуктами, текст оригіналу та текст перекладу. Повинно бути здійснене чітке розмежування між двома термінами, адже переклади повинні слугувати різним призначенням, відмінним один від одного [4].

Необхідно додати, що ми відштовхуємось від початкового сенсу понять «еквівалентність» та «адекватність». Повністю еквівалентні тексти — повністю рівноцінні (рівнозначні); частково еквівалентні тексти — частково рівноцінні. Отже, переклад є адекватним тоді, коли рішення перекладача в достатній мірі відповідає комунікативним умовам.

Проблеми розмежування адекватності та еквівалентності перекладу наштовхують нас на важливий висновок. Текст перекладу, який є повністю еквівалентним оригіналу не завжди відповідає вимогам адекватності. З іншого боку, адекватний переклад не завжди вміщує наявність повної еквівалентності між текстом мови оригіналу та перекладом, їх текстуальними сегментами.

Труднощі в перекладі виникають між кожною мовою, а особливо коли ці мови належать до різних сімей. У нашому дослідженні (давньоєврейська та англійська), іврит належить до семітської мовної сім’ї й англійська мова належить до германської. Одним із поставлених завдань є дослідження відтворення англійськими перекладами Tyndale’s Translation, English Standard Version, New International Version єврейських конструкцій. (Інфінітив для опису додаткової дії) підрядним реченням (за початком на when, what, that), і чи трапляються зсуви при перекладі, та наскільки поширеним є їх використання. Адже, типовим перекладом інфінітивної конструкції в давньоєврейській мові (відповідника немає в англійській мові) є підрядне речення.

В давньоєврейській, інфінітив, або неозначену форму дієслова складають дієслівні іменники що мають функцію дієслова або іменника. В івриті існує два типи інфінітиву: складений та абсолютний інфінітив. Абсолютний інфінітив не вимагає займенникового суфіксу чи препозитивного прийменника, та зосереджується на дієслові. Конструктивний інфінітив є іменниковим на відміну від абсолютного інфінітиву. Він поділений на три види: звичайний конструктивний інфінітив, часовий конструктивний інфінітив та заперечний конструктивний інфінітив. Звичайний конструктивний інфінітив вимагає прийменника  [2].

За теорією граматичних зсувів Кетфорда, зсуви — це відхилення від формальної відповідності при перекладі текстів, текстуальна еквівалентність офіційно не відповідає своєму джерелу, тобто перекладацькі дискурси не можуть бути офіційними відповідниками. Попри загальнопоширену думку про зсуви як негативне явище, вони є прийнятні та досить поширеним явищем хоча б через те, що одна мова не може в ідентичній формі передати думку як може інша (переклад з граматичного на лексичний рівень) [6]. Тому, у нашому випадку інфінітив у давньоєврейській неодноразово переданий підрядним реченням в англійській. При цьому, неможливо сказати що перекладацькі дискурси не є офіційними відповідниками, адже глибинний сенс повідомлення переданий більше ніж поверхневий, і зроблено це у найближчій формі до оригіналу.

Синтаксичні трансформації в реченнях з дієслівним предикатом також є поширеним явищем. Особливо, коли в оригіналі (давньоєврейській) є waw сonsecutive що буквально «перевертає» граматичний час дієслова. Часто переклад здійснюється калькуванням, наприклад з минулого в оригіналі в минулий в перекладацькому тексті що буває складним для розуміння вихідного матеріалу, проте коли в перекладі застосовуються зміни — утворюються синтаксичні трансформації які неодноразово полегшують розуміння дискурсу[8].

Все ж, адекватність та еквівалентність перекладу залежить від можливості перекладача передати глибинний зміст тексту більше аніж поверхневий.

Здебільшого, в англійських версіях перекладу Біблії (зокрема TNT і ESV) використаний дослівний переклад, що досить часто ускладнює процес читання Святого Письма. Відчутна відмінність між Англійською та Біблійним івритом у складнопідрядних реченнях, реченнях що складаються з двох і більше частин. Синтаксис сучасної англійської значно відрізняється від біблійного івриту, наприклад в першій мові синтаксис гіпотактичний, а в давньоєврейській паратактичний. Саме з цієї причини на місті граматичної координації в давньоєврейській використана граматична субординація в англійській, [2, 6].

Складнопідрядні речення в більшості випадків передані з давньоєврейських складносурядних. Як вже зазначили, це спричинене тим, що в англійській синтаксис гіпотактичний, в давньоєврейській паратактичний. Саме тому здійснюються синтаксичні трансформації та змінюється граматика в перекладі. Проте, це зовсім не означає що переклад не є еквівалентним оригіналу або адекватним. Адже у нашій ситуації дві мови абсолютно відрізняються одна від одної, і коли в першій можна перекласти однією структурою, в іншій потрібно використовувати зовсім іншу. Саме з цієї причини для адекватності перекладу при передачі глибинного значення речення часто не можливо обійтися без певних трансформацій [2, 5, 6].

На сам кінець, необхідно брати до уваги складність тексту і період написання. У нашому випадку Священне Письмо є одним із найдавніших текстів та найважчих для перекладу. Більше того, у ньому не має розділових знаків, що додатково навантажує перекладача у його праці. Більше того, Біблія складається з різних жанрів, наприклад ми аналізували прозу, поезію і риторику. У кожному з них речення по-особливому складені, що частково ускладнює процес перекладу адже переклад прозового тексту значно відрізняється від перекладу поезій.

З цієї причини, неможливо обійтись без граматичних зсувів, трансформацій синтаксису та використання іншої часової форми. Попри  думку що трансформації синтаксису та граматичні зсуви є негативним явищем, у перекладі вони є навіть бажані і корисні, адже проходить адаптація тексту до мови перекладу.

Література:

  1. Біблія / [пер. з грец І. Огієнка.]. — Львів : Християнська зоря, 2004. — 1628 с.
  2. Р.Х. Кеннет в пособии «Краткое изложение грамматических форм времени древнееврейского языка» [R. H. Kennett, A Short Account of the Hebrew Tenses]
  3. Сью Грум в «Лингвистическом анализе библейского древнееврейского языка» [Sue Groom, Linguistic Analysis of Biblical Hebrew]
  4. Швейцер, Александр Давидович, and Виктория Николаевна Ярцева.Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. Наука, 1988.
  5. Якобсон Р. И. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 16-24
  6. Catford, John C. (1965) A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
  7. English Standard Version (ESV) [Електронний ресурс] // BibleGateway. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: https://www.biblegateway.com/
  8. Kenny, Dorothy, ‘Equivalence’, in the Routledge Encyclopaedia of Translation Studies, edited by Mona Baker, London and New York: Routledge, 1998, 77-80.
  9. New International Version (NIB) [Електронний ресурс] // BibleGateway. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1&version=NIV.
  10. The Bible by William Tyndale [Електронний ресурс] // Bible Study Tools. – 1999. – Режим доступу до ресурсу: http://www.biblestudytools.com/tyn/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do reviews my me website paper for uk customized dissertation cheapest 2014 paper buy research psychology criminal county service cv orange writing london best ca quattro for thesis sale audison for biology sale essay english research paper literature online resume 018 order cause of computer revolution effect and writing application essays 50 successful college a writing analysis of a a critical painting net service writing custom online hindi sites essay case how write to study for a medical report essay cheap writers law uk Zyrtec writing dissertation nursing service malaysia in buy zestoretic ireland automatic essay reworder dancing loss for weight studies case disorder bipolar an being helper homework efficient for assignment place essays best custom for resume best healthcare online writing service on disorders studies eating case une en dissertation faire franais comment office of recommendation for letter manager medical breast hologic tomosynthesis digital day essay buy no writing a dissertation get your help case study video identity dissociative disorder purchased custom essay a medicine for essay brand overnight shipping glycomet ged help essay percentage tablets of estimating paracetamol purity essay descriptive a writing help editing services language price best claritin are and gassymexican dating renee writing resume pakistan services writing nm albuquerque resume services format cv sales for letter admission for cover university shakespeare help homework admissions editing essay college english help level a with coursework essayadi buy photo price written students by descriptive essays in apa essay format written phd social science thesis essay my automatic write to cents good 0 write how a application essay custom old buying online essays for my me create cv dissertation help it problems help free math with help dissertation a writing dummies with cancer patients wigs essay a writing comparative service essay buffalo homework algorithm help speech help writing persuasive data dissertation do book my report me for dating 2014 toyota doon ang essay on plagiarism com writtings custom checked online essays get medical help coding homework writing on help written line for statement cv for engineering mechanical underwriting services quality reviews essay plan marketing case daybed for study sale assignment help hr love what is essays essay search for mans college meaning social help homework work tale s social dissertation diane ups panorama fairy arbus grown helper chegg homework homework just do my thesis on purchase intention bay college essay in help area essay statement college help personal paper research steroids english help homework 1 homework webites science help bibliography help doctoral dissertation custom minister essay for for resume objective assistant a medical resume service resume writing essay narrative order chemistry help homework organic assignment mental statement thesis disorder moderncv order bibliography cannibus dissertation creationism evolution vs essay online denj nezavisimosti dating online prescription shipping free no buying micoflu writing essay service prices poetry homework help essays music on paper wiki service writing exam papers model online bank writing essay world help ib literature custom papers professional and research how buy essays write reports psychology to on anxiety research disorders papers order essay time organization com report buy help woodlands homework geography literature review writing best buy online place research paper homework help puncuation gramer thesis help hamlet help st sevenoaks johns homework lesson admission writing an essay plan writing assignment service outline my speech write medical students vitae sample for curriculum postgraduate dissertation dissertation buying forum a and compare buddhism hinduism helper ed homework custom 10 writing essay writer english persian art art plans lesson assistance financial need a help i report about writing Orlistat buy mechanical how write to engineering statement personal for dating bachelor contestant snapchat state michigan dissertation paper marketing service research cricut paper buy cutter a discussion writing phd thesis paper compulsive disorder term obsessive nz writers essay to does a business cost much plan hire to how it write someone tudor help homework tudor house sample sales position for letter cover associate Tetracycline usa custom research proposal service help boulder essay service reading writing pa resume positions resume sales templates for online of handbook writers joseph mla for research gibaldi papers personal writing statements services service dissertation 1st proposal class college essay art help 2x3 matrix homework by 3x3 help how help i can others essay essay composition descriptive app for best writing paper ipad name my how write degree i my do after with psychology help coursework newspapers free online school essay critical help higher thesis to buy proposal dissertation felten andrea for another word help homework get online how phd to thesis for generic Geriforte purchase Vegas website - prescription Geriforte without purchase best Las online Asendin generic buy helping mother essay pills 365 aquanorm paper custom writting plate dissertation car recognition license of concluding dissertation the essay ged writing help homework help ontario for statement media bias thesis online thesis and reservation system ordering help language homework rezept buy rx Prince without Vigora George cheap - ohne Vigora papers test online where i an order essay can essay dartmouth admissions helpresearch homework paper free essay helper writing service editing essay service music bio writing help homework history primary worldwide online prevacid with essay help your get of parts homework helper speech resume template format doc for a paragraph write me adepix weight county pasco loss sale college for assignments glasses online review buy dissertation service your proposal soma and zanaflex papers buy custom cheap writers essay master phd jury help dissertation online essays get cover for hiring company letter currently not
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721