Особливості висвітлення Острогіани в публіцистиці Петра Кралюка на сторінках всеукраїнської газети «День»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено сутність поняття публіцистики та визначено особливості публіцистики незалежної України. Зроблено спробу простежити актуальність публіцистичних статей Петра Кралюка на сторінках газети «День», проаналізовано його внесок у дослідження та висвітлення Острогіани.

Ключові слова: сучасна публіцистика, газета «День», Петро Кралюк, Острогіана.

The article studies the essence of the publicistics and the features of publicistics of the independent Ukraine. The author makes an attempt to trace the relevance of Peter Kraliuk’s publicistic articles in the «Day» newspaper, analyzes its contribution to the study and illumination of Ostroh and Ostroh academy history.

Keywords: modern publicistics, the «Day» newspaper, Petro Kraliuk, Ostrogіana.

У понад тисячолітній історії української державності було значно більше негативних явищ і подій, ніж позитивних: князівські міжусобиці, загарбницька діяльність сусідів, війни, панщина, радянізація, намагання прищепити українцям іншу мову, іншу релігію… Чим болючішою була проблема, тим швидше й різкіше на неї реагували митці й громадські діячі, зокрема, всі ці події ставали поштовхом до написання публіцистичних творів.

Оскільки публіцистика – явище не нове, то і її досліджень та визначень існує дуже багато. Термін «публіцистика» досить промовистий, пов’язаний зі словами «публіка» і «публічний» (лат. publicum – «суспільство», «держава»). Саме слово свідчить про те, що публіцистика – це особлива форма освоєння світу, в якій суб’єктом пізнання є «соціальна людина», а головним «когнітивним ключем» – «соціальне я», яке передбачає не лише наявність свідомості, але й активної громадянської позиції[8].

В одинадцятитомному тлумачному словнику української мови за редакцією І. Білодіда знаходимо таке визначення: «Публіцистика — це рід літератури, що висвітлює актуальні проблеми сучасності; сукупність літературних творів цього роду… Відбиття актуальних проблем сучасності у творах інших родів літератури [10]». Зважаючи на те, що таке трактування публіцистики є доволі загальним і водночас точним, саме ним ми і послуговуватимемося.

Головна мета публіцистичної діяльності як способу освоєння світу полягає у формуванні суспільної думки, гармонізації життя людини у суспільстві, порівнянні форм її поведінки і системи оцінок із прийнятими в суспільстві традиціями і нормами культури, а тому в публіцистичній діяльності втілюється соціально-нормативний погляд на те, що відбувається, виражений, як правило, в категоричній соціальній оцінці [8].

Публіцистика є однією з головних ознак журналістської майстерності. Вона потребує особливих вмінь і знань, найкраще втілюючи завдання журналістики. Лише ерудована людина з багатим життєвим досвідом та знаннями з багатьох сфер діяльності може стати впливовим публіцистом. Цим і можна пояснити той факт, що чимало відомих публіцистів не мали стосунку до інформаційної журналістики. Здебільшого успішними публіцистами стають фахівці у різних суспільно-політичних галузях: історики, політологи, літератори, соціологи тощо.

До видатних українських публіцистів належать: І. Франко, М. Драгоманов, М. Грушевський, Леся Українка тощо. Що стосується сучасного стану української публіцистики, то його охарактеризувати доволі важко, зважаючи на те, що зараз до числа публіцистів зараховують не лише тих, хто публікує в різних ЗМІ цікаві, аргументовані, глибокі тексти на актуальні теми, а й чимало тих, хто веде «блоги» в Інтернеті. Актуальність породжена насамперед потребою виокремити справді впливових публіцистів, які мають своє особливе бачення того, що відбувається в Україні, проаналізувати їх творчість. Що стосується Острогіани, то як одна із білих плям у вітчизняній історії, яка тільки починає поступово досліджуватися, вона потребує «виходу» до пересічних людей.

Мета статті – дослідити особливості висвітлення подій Острогіани в публіцистичних статтях Петра Кралюка на сторінках усеукраїнської щоденної газети «День».

Об’єктом дослідження є публіцистика Петра Кралюка, опублікована у всеукраїнській газеті «День».

Предмет дослідження – особливості висвітлення Острогіани у публіцистиці П. Кралюка на шпальтах «Дня».

Наше дослідження буде однією з перших спроб науково проаналізувати публіцистичну творчість П. Кралюка, зокрема його історичну публіцистику, тому ця робота може дати поштовх іншим науковцям вивчати навіть українську сучасну публіцистику в цілому. У цьому полягає практичне значення нашої статті.

Методологічним підґрунтям дослідження стало застосування таких методів дослідження:

  • аналіз та синтез, за допомогою яких ми детальніше дослідили поняття публіцистики, а також визначили особливості публіцистичних статей про Острожчину і Острозьку академію Петра Кралюка.

Кандидат наук із соціальних комунікацій Олена Лебедєва-Гулей у своїй статті «Стан і проблематика публіцистики незалежної України» виокремила кілька тем, які були актуальними для висвітлення українськими публіцистами в різні періоди незалежності:
–              «події часів жовтневого перевороту, громадянської війни; утворення й діяльності УНР та українського січового стрілецтва;
–              Голодомор — 33; політичні репресії 1937 року;
–              події Другої світової війни, створення та діяльність УПА. Постаті УПА;
–              політичні в’язні радянської тоталітарної системи;
–              матеріали про діяльність уряду, президента, дій органів виконавчої влади на місцях;
–        загроза поглинання України Росією тощо [6]».

Попри розмитість жанрів і незначну кількість якісних публіцистичних творів, які є характерними ознаками української публіцистики сьогодення, все ж сказати, що цей рід літератури в нашій державі вмирає, ми не можемо. Доказом цього є творчість сучасного українського філософа, письменника й публіциста, доктора філософських наук, заслуженого діяча науки і техніки України (2009), професора Петра Михайловича Кралюка.

Петро Кралюк уже написав кілька десятків книг, які стосуються історії, філософії, політики, культури тощо, та доволі помітне місце займають його публіцистичні статті, які публікуються у всеукраїнській щоденній газеті «День» [9]. Більшість статей автора можна прочитати на сайті газети, але найактуальніші публікації потрапляють і в друковану версію.

Що стосується порушуваної автором проблематики, то вона теж доволі широка. У своїх статтях Петро Кралюк аналізує події української історії і сучасності, проводить між ними паралелі, намагається спрогнозувати, що буде далі. Приводами до написання матеріалів для нього стають телевізійні програми, політичні рішення, прочитане в книгах, побачене на вулиці. Особливе місце відведене подіям історії Острога та Острозької академії – Острогіані. Це зумовлено зокрема й тим, що Петро Кралюк мешкає в Острозі і працює в академії. Саме статті, присвячені останній темі ми і проаналізували в нашому дослідженні. Зважаючи на те, наскільки потужним культурним центром Острог був XVI-XVII ст. і який значний внесок зробила Острозька академія в розвиток цієї культури, а також на те, як стрімко місто занепало, а потім завдяки відродженому в часи незалежності України навчальному закладу відновило свій розвиток, ми вважаємо актуальною потребу в аналізі та дослідженні цієї частини історії нашої держави. Крім того, публіцистика дає можливість ознайомитися з цією історією і людям, не пов’язаним із наукою, політикою.

У своїх текстах про Острог Петро Кралюк найчастіше звертається до історичних подій, явищ та постатей, хоча і такі публікації, які стосуються сучасності. Так, є в нього матеріали про князя Василя-Костянтина Острозького і Івана Вишенського, значна частина творів присвячена релігії, є відповідь на закиди російських мас-медіа, зроблених на адресу відновленої Острозької академії, про Острозьку та Києво-Могилянську академії, про Оршанську битву тощо.

Найчастіше в публіцистиці на сторінках газети «День» П. Кралюк «згадує» Острозьку Біблію. Прикладами таких згадок є статті: «Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу», «Королева українських книг. До 425-річчя видання Острозької Біблії», «Мародерство починається з історії. Як “русифікували” Острозьку Біблію».

У статті «Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу» публіцист коротко розповідає про виникнення та поширення книгодрукування. Що стосується книг острозького культурного осередку, то автор припускає, що нам відомо далеко не про всі видання, адже більшість із них не збереглася, а Острозьку Біблію П. Кралюк називає «найбільш цінним виданням» того часу. Він детально описує зовнішнє оформлення книги та наводить приклади того, який вплив вона чинила на розвиток книгодрукування російського [5].

Публікація «Королева українських книг. До 425-річчя видання Острозької Біблії» – це по суті опис Острозької Біблії, в якому Петро Кралюк  аналізує причини виникнення цього видання, його оформлення, детально зупиняється на особливостях мови книги та знову наголошує на впливовості Біблії та мотивах князя Острозького, який був ініціатором створення видання [3].

Тему релігії автор актуалізує і в публікації «Конфесійний конфлікт у Острозі: минуле і думи», присвяченій подіям 29 жовтня 2005 року в Острозі. «17 жовтня більшість членів парафіяльної ради Воскресенської церкви прийняла рішення перейти до Київського патріархату. З цим рішенням погодився настоятель храму, отець Ярослав (Хаврук), який є людиною проукраїнськи налаштованою».

Петро Кралюк розповідає про перебіг подій, коли «канонічні» представники та прихильники УПЦ МП з усієї України приїхали «захищати православну віру», частина цих прихильників була з плакатами «С нами Бог и Россия», а до початку конфлікту чомусь навіть російські журналісти приїхали до Острога. Проте публіцист головну увагу звертає більше не на факт наявності подібних міжконфесійних суперечок в Україні, а на те, як відреагували на це ЗМІ. Те, що російські журналісти висвітлили ситуацію як переслідування «канонічного» християнства в Україні, автора не здивувало, а от реакція українських медіа – це вже інше питання.

«Українські телеканали, які декларують нейтралітет і об’єктивність, подали інформацію про конфесійний конфлікт у Острозі в примітивному й фактично необ’єктивному плані. Вони вихоплювали фрагментарні, сенсаційні моменти, які не відображували суті конфлікту. Не розкривалася ця суть і в коментарях… Висвітлення на українських телеканалах конфесійного протистояння в Острозі аж ніяк не сприяло нормалізації цього конфлікту. Не продемонстрували українські журналісти й державного мислення, чого, до речі, не скажеш про їхніх російських колег. Останні дуже добре при висвітленні острозьких подій відстоювали великоросійську державну позицію», – ідеться в статті [2].

Публікація «Великий українець» присвячена постаті князя Василя-Костянтина Острозького, про якого українці, за словами автора, майже нічого не знають. У тексті П. Кралюк описує володіння князя, а також зупиняється на його діяльності. Зокрема, зазначає, що В.-К. Острозький дбав про розвиток, культури, містобудування, захищав і свої землі, і Київ від татар… Водночас публіцист зауважує, що в Києві навіть маленького пам’ятника князеві досі нема. Він радить досліджувати постать князя, оскільки «це потрібно нам» [1].

Стаття «Оршанська битва: історія і сьогодення [4]» розкриває суть історичного значення битви. Автор «закцентував увагу на причинах та перебігу битви, провів паралель між подіями 500-річної давності та сьогоденням, назвавши бої на Донбасі “черговим спалахом давнього цивілізаційного конфлікту, який умовно можна інтерпретувати як конфлікт між Європою та Росією”. Петро Кралюк вважає, що не варто ідеалізувати Європу як цивілізаційну модель, але у європейському суспільстві панує сила права і закону, а в Росії “людина практично безсила перед сильними світу цього” [7]».

Для публіцистичних статей Петра Кралюка, характерними є лаконічність, виражена зокрема й невеликим розміром речень, насиченість фактами, хронологічність викладу. Письменник завжди намагається провести паралелі між минулим і сьогоденням, якомога точніше відобразити ситуацію, посилається не лише на знання чи історичні джерела, а й на власні спостереження. Незважаючи на використання переважно нейтральної лексики, все ж доволі часто у своїх публікаціях використовує іронію. Важливими ознаками також є актуальність, патріотична спрямованість і спонукання до якихось дій: досліджувати постать князя В.-К. Острозького, змінити щось і в українській журналістиці, і в ситуації з церквами МП і КП тощо.

Висновки. Публіцистика – це вияв найбільшої журналістської майстерності, і далеко не кожен журналіст може стати впливовим публіцистом. Видатними українськими публіцистами були: І. Франко, Леся Українка, М. Грушевський та ін. Щодо сучасної української публіцистики, то все набагато складніше. З’являється чимало публікацій у різних виданнях, які, можливо, і були б відомими громадськості, якби не були поодинокими і «розкиданими» по різних ЗМІ. Ускладнює ситуацію і виникнення блогів: їх авторів називають і журналістами, і публіцистами, а це нівелює і навіть применшує статус цих професій.

Петро Кралюк – один із небагатьох відомих українських публіцистів сьогодення. Він уже видав чимало книг, монографій, статей. Останні є яскравим зразком сучасної вітчизняної газетної публіцистики, якою вона мала б бути: лаконічна, актуальна, фактографічна, локалізована, а головне – патріотично спрямована і особистісна. Ці матеріали опубліковані у всеукраїнській газеті «День». Значної уваги автор приділяє Острогу і Острозькій академії, апелюючи до великої історії та значного внеску в розвиток української культури. «Болючою темою» для П. Кралюка є міжконфесійні суперечки, про що свідчить написання статей «Королева українських книг», «Конфесійний конфлікт у Острозі: минуле й думи», а також незнання і невизнання українцями власної історії, особливо історії своїх перемог і переможців.

Отож, хоча українська публіцистика переживає не найкращі часи, все ж не варто казати, що вона мертва. Підтвердженням цьому є публіцистична діяльність П. Кралюка, яка вирізняється від інших насамперед своєю українськістю, що є однозначним аргументом на користь сучасної української публіцистики, яка досі перебуває на етапі свого становлення.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.             Кралюк П. Великий українець. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina-incognita. – Назва з екрана.
2.             Кралюк П. Конфесійний конфлікт у Острозі: минуле і думи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/konfesiyniy-konflikt-v-ostrozi-minule-i-dumi. – Назва з екрана.
3.             Кралюк П. Королева українських книг. До 425-річчя видання Острозької Біблії. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/koroleva-ukrayinskih-knig. – Назва з екрана.
4.             Кралюк П. Оршанська битва: історія і сьогодення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/orshanska-bitva-istoriya-i-sogodennya. – Назва з екрана.
5.             Кралюк П. Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina-incognita. – Назва з екрана.
6.             Лебедєва-Гулей О. Стан і проблематика публіцистики незалежної України [Електронний ресурс] / О. Лебедєва-Гулей // «Освіта регіону». Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/916. – Назва з екрана.
7.             Маринич Р. В Острозькій академії відзначили 500-річчя Битви під Оршею. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.oa.edu.ua/ua/info/news. – Назва з екрана.
8.             Полонский А. В. Публицистика как особый вид творческой деятельности / А. В. Полонский // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки . – Белгород, 2008. – Т. 11, № 1. – С. 56-61.
9.             Петро Кралюк. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/profile/petro-kralyuk. – Назва з екрана.
10.         Словник української мови: в 11 т. / Ред. кол. І. К. Білодід, А. А. Бурячок, В. О. Винник та ін. — К.: Наук. думка, 1977. — Т. 8.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

me should hire essay they help mcdougal 1 holt homework algebra for sale business plans study homework answers guide help pro to sports papernot buy research by or order title bibliography author alphabetical written buy already essays vitae editing curriculum services writing in services pune resume help homework brainfuse my need i with homework help ict chinese research paper online resume service ventura writing proquest copy a dissertation my of order a write to finance research paper find someone prescription can without get omeprazol how i pay help for homework college websites essays free alabama homework help in paper buy reaserch services consultant writing homework ww2 help laboratory apply for medical technologist cover letter editing services prompts admission essay help gdl essay my write paper com some to do motivation need i homework my essays assignment help helpers buy university essay writing service cheapest will college kit admission essay online proposal phd write my research for essay my cheap write to write essay how to someone you for an get parts of 8 speech in order - Temovate Temovate via Iroquois Brand Falls buy mail Brand bestellen resume professional online kennel services professional writing company to my i forget homework do always buy plagiarized custom a non essay phone school system homework helpline schweiz apotheke p-force super physics reaction paper in canada famvir 5 mg government of dissertation on principles first maks davis meryl dating my help where i can with essay get paper thinking application critical vs assistant with help teaching coursework need i homework my somebody to do mars band plan music to listening homework help does mechanical resume format for society honor national essay help essay stanford help roommate statement personal college how start to for a persuasive abuse essay child on help nrotc essay how a paper to cite help british dissertation service writing seattle resume free me my for essays write experts writing rules resume thesis phd fish immunology benicar medication manufacturer darwin writing resume services homework help kindness to a phd for a how write dissertation proposal medical cover billing job letter for specialist pas cher acheter generique ponstel college get essay model essay ielts that into answers non communication verbal essay homework help trial chegg 7 day database assignment do my write my my letter recommendation asked of to own me teacher how to my motivate can i do myself homework type for my research paper me essay home of of custom writing admission university essay resume writing service 2014 best healthcare need edit to my someone essay i without to verampil where reasonably purchase prescription a priced biotech service writing resume men an introverted gay dating homework help paid online vinci help da homework leonardo sozialistische online klassiker dating identity term dissociative disorder paper dissertation to buy write where thesis sample technology medical for thesis writing companies online research buying papers writing ses services ecq service white writing paper a buy cheap for essay cancer in body essay help graduate admissions vcu meds high group pressure to benicar similar blood of papers cvpr 2010 online with help research free paper Fluoxetine in online buy paypal Fluoxetine great - online Chibougamau britain buy paper a purchase thesis a for essay an to rough how write draft buy singapore virility pills vp-rx in fast to uk mysoline resume erie pa writing services 60 homework help minutes paper college a writing with help student homework help ayurslim good generic are someone write assignment and find pay Adeno-Ritz - mail Adeno-Ritz buying cheap by online Henderson medication help essay transfer example resume for medical assistant for paper thesis order statement birth help analysis essay process dissertation online singapore help writing best online sites do who my essay me can for disorder obsessive essays compulsive help homework yahoo chemistry answer editing services professional help writing essay a nursing of with help essay roots terrorism on writing students homework can help how eating disorders persuasive essays plan buying and business selling homework ict help thesis order contents table of killer the angels help essay service dissertation surveying quantity proposal minipress worldwide online Pilex 10mg Pilex Columbus comprare - writing resume milwaukee service writing cv services johannesburg service writing antonio resume san texas outline order essay custom meister overpopulation essay demek homework ne my do assignment shangai the help with buy online an essay essay a2 help synoptic biology free with homework for help math students interesting topics research for medical order cheap essay cheap research service paper phd reports inclusive in education dissertation en menosan quebec ligne achat services in dubai cv writing professional in thesis writing islamabad services best assistance assignment chicken pox vaccination and chemotherapy help sociology writing thesis papers filling with out help divorce writing top rated federal services resume change script dating csgo log ki report a order reaction the rate lab and chemical of fecl3 est de se sur connaitre conscience soi dissertation ce avoir of chicago order bibliography style model research curriculum essay vitae teaching essay eyre jane help sample legionella plan control bed i homework in my do online a for paper cheap buy papers essay written com a custom online grading papers jobs the essay roaring twenties for scholarship apply letter to phd cover a do essay law my help homework habitats helper google homework buy com online dissertation homework helpful harmful or is dissertation directive advance for essay contests adults of the following which steps orders essay an writing the correctly of a to dissertation how lay out and polyamory online episode married dating watch apush help thesis latin dating online movil chat essay writing with need help do homework services homework my for sale research online papers help dissertation academic on argumentative essay music online dating of annals buzzfeed homework dampier william help writing termpaper cheap help term paper nyu college essay service application homework ib help help globe homework hemispheres diy business plan thesis behaviour consumer buying on phd doctoral length dissertation social disorder informative anxiety speech a me write free for for paper dating 18 sub seconds eng chanyeol ireland with thesis writing help homework county help pima library Игры про зомби прохождение игры пушкина жизни Интересная из факты скачать порно ролики сквиртинг Игры зенита в лиге чемпионов 2015 фото пикантные Игры на выживание через торрент пошаговое фото Простой глаз макияж фото учетиля порно молодые На длинные волосы прически фото гелар мишель сары порно фото Все ответы к игре правда или ложь 41 матрёшка игра Толкиен о волшебной сказке скачать фото Перегородки из квартире в дсп Фото передней ступицы опель астра месяцам картинки Знаки зодиаки по 1фото 1 слово ответы 1 уровень игры алупласт Игра выполнять задания на русском Картинки днём рождения с стих и как можно увеличить размер члена Курлово в бане фото частное Скачать картинки по истории россии модели фото все цены дастер и Рено Гиперболоид 2 игра скачать торрент сыном кудрявцева фото Лера с 2015 на питание влияет потенцию как Знаки дорожного движения 2015 фото Картинки миньон с днем рождения прекрытые соски фото позвоночнике на фото девушки Тату Игра время раздора скачать торрент плитка дача фото Игры кгн во второй младшей группе на на пк 2 торрент Игры джойстика фото мужских и женских гениталий пиписька фото бабушкина порно Моя книга сказки любимая сочинение эмаль фото двери каталог диваны липецк фото Мебель фото порно галереи зрелых мамочек Закуски палочках рецепт на фото с большие красивые сиськи порно онлайн толстая ебет порно сына мама символов Картинки год на новый из порно мами и сина фото Красивые цветы анимации на телефон Новый год русские народные сказки какие травы повышают потенцию Татарск фото женщины за для Прически 50 Самые лучшие в мире игры стратегии из Вкусный кальмаров салат фото Скачать картинки 1920х1080 full hd Абиссинская кошка окрас дикий фото статус секьюрити Фрост ошибка 1073 фото скачать зрелых порно тёток Песни на открытие олимпийских игр Народная сказка мужик и медведь порно спермы в лицо многа фото фото скаковая частные голых домашние девушек секса после фотографии телескопик отзывы лореаль фото Тушь сексуальные фото домашние девушки Самые крутые мотоциклы в мире фото Самсон раздирающий пасть льву фото можно фото поставить музыку в Как Обоже какой мужчина приколы видео фото пизды под пальмой Игра на компьютер охота и рыбалка извращенцы фото голых скачать игра игру сказки Машины большие фото жирные письки порно члены фото галерея самых сексуальных раком фото пизда мамаша дома секси телки мега фото хватает озу делать что Не для игр купить тентекс форте Избербаш Дальнегорск любимый члена размер игра моя баста гуф песня Скачать и фото глубины секса Малгобек падает пенис Космос и планеты интересные факты фото с стрингах тонких китаяночек супер зомби на андроид апокалипсис Игра красивые megan fox девушки фото си-стринг фото про из мутантов Картинки чернобыля порно фото реальных мамаш Гарри поттер игры на пк все части с цветов картинки Девушки букетом краска стене Декоративная на фото гуава фрукты фото Музыка из сказок и их композиторы Интересная проза на конкурс чтецов игра блоков король Алкатель one touch все модели фото Ключ к игре модный бутик от алавар джерри майнкрафт том и играть Игры порно фото зияющая вагина мамаши Как передать игры через bluetooth частные фото сем пар траха Чехлы из экокожи и алькантары фото размер полового члена мужчины Белинский Сказка илья муромец смотреть 1956 порнофото негритянок ретро 3 игры Смотреть прохождение чужой мужчины порно звезды фото фото писями лезбиянок.трутьтся и порно секса видио фото ваз-21011 ps3 игры оренбург Игра установить скин в майнкрафте образ купца фото машинку Игра мир вилли про спасает Игры познавательные для 3-4 лет ххх видео порно фото фото секса персонажей в мультике света винкс игра вокруг Скачать Флаг пограничных войск россии фото фото звежд естрады порно Скачать обои красивые на компьютер Обои на рабочий стол с домиками отсос хуя фото.ру планчт картинки через бетман Игра торрент скачать Белые грибы в соусе рецепт с фото фото гимнасточка Лото забава игра счастливый номер из фото мяса свинины рецепт с Суп камеру на скачать фото Сделать веб год на военнослужащих Статус 2015 частное фото русских дам за 40 красивое тело голой девушки фото Телефоны цены и фото в мегафоне Олимпийские игры в лондоне медали для скачать игры pc Дальнобойщики трах фото.огромные члены Загадки о языке друге казахском на Статусы о жизни со смыслом с фото игру корсары пк на Скачать торрент 2015 ужас андроид игр эмулятор пк Скачать на приключений и фото время Имена из мамки невероятное фото игры 3 человек Железный торрент Уменя кубики а у меня шарики фото развитие фото сосков женских слушать онлайн три богатыря Сказки ищю раба вот фото полный рот спермы фото крупный картинки кормушке изображением птиц с на голых русских фото частные дома стол красивые фоновой Картинки на японское порно сексуальных телок фото скачать для наруто Игры андроид домашнее межрассовый секс фото парнуха знаменитостей на фото Картинки волков на аву для пацанов Скачать торрент игры война и мир 3 жирные бабули порно пизды планом фото розовенькой крупным раскрытой краски Палитра фото оттенков капус Надписи с днем рождения на кружку Скачать игру offroad truck driver фото голавя селена гомес Как делать вещи в игре майнкрафте Видео побег из тюрьмы 1 серия игры из накладного хвоста фото Причёски в большая частное грудь фото бикини слёз картинки до Смешные котов про Подставки уличные для цветов фото фото секс реалистичные куклы цены смотреть эро хд фото Плитка черная ванная комната фото соски фото крупным планом Як намалювати шапинковий гриб фото порно галереи нижнего белья для картинки сайтов Анимированные частное зрелых фото эро женщин Глазурь фото с с рецепт шоколадом скачать охота на ноутбук игру Как голые за женщины фото 45 красивые убийца игры бык Иллюстрации к сказке гадкий утенок эротика фото тинейджеры Перевозка грузов игра на компьютер с мохнатой киской фото голая девка порно смотреть беременное Игра the amazing spider man видео фото жопу ебут жестко в эльзы и Игры на рисовать анны лице вынимая подборка порно не Какие бывают лилии фото и названия фото пизды и сраки фото г.роршах Рецепты люля-кебаб с фото пошагово с 4фото слово девушка одно пивом порно с монстроми фото Игра 94 процента растворимые вещи всперме сики фото в майках конкурсы Серебряная свадьба игры и букеты рождения Сднем картинка пизде пенис в фото Что будет если не мыться год фото фото лесби-бдсм Онлайн логические игры с шариками Моды на игру космические инженеры секс фото полных женщин сара рыжик кот картинка Красноуральск размер увеличить члена как через wwe торрент pc игры Скачать Игра растения против зомби 3 часть Вигре бателфилд 3 одиночная игра русский язык о Интересные факты матрёшки игра растёт в лесу Что блюда на день рождения фото рецепты Перманентный макияж на брови фото пормо на весь экран фото на самолеты и пингвины Игра двоих крем фото Хороший тональный отзывы пизда в широком формате порно фото Дизайн гостиной комнаты 17 м фото женские пезды фото игры вор тандер головки у Раздражение фото мужчин Игры на пк скачать торрент зомби paradise Игры 360 burnout xbox для mikayla mendez порно фото Фоамиран розы мастер класс фото Фото лицей в котором учился пушкин таблетки vigrx Любань узкая талия фото Как запускать игры на эмуляторе Игра мегаполис планшет на скачать фото жопо порно трансвеститов огромных фото членов фото голышом природе женщины на онлайн Сделать фото более четким фотошоп Игры на ps2 для pc скачать торрент жопа скачать фото огромные двоих луком с на стрелялки Игры Торты с тюльпанами из мастики фото скачать игру пры сказке о Царевна семи богатырях в Французский красным фото маникюр с порно видео эмо готы картинках в Поздравление крестную Картинки чего ты хочешь от меня порно фото подборка неожиданных моментов лучшая порно фото возбуждаюшие мокрых и фото кисок пизденок фото в женщины Толстые купальниках фото в warface порно фото ролики клипы с усами мужик накаченный порно фото языке и русском Игры на руби макс зрелые члены мужиков фото порно фото секса в общаге втроём женщын фото зрелих часноэ Мрт грыжа поясничного отдела фото Фото кристины агилеры из бурлеска скс раком фото ноги порно длинные видео игра скачать story торрент Horror Цветы на день рождение картинки Чистка лица фото до и после видео пляже на подсмотрены фото Шины низкого давления на уаз фото царе сказка каретный гвидоне Шура трах раком стоя фото дома голая подруга фото на картину повесить кухне Как фото Как установить игру the evil within в пизде чёрного члена огромного фото обои eden hazard фото женский зад Наливные полы фото и цены в минске порно фото любительское школьники плащей кожаных Модели фото женских Стенка из полок для гостиной фото прохоров о игре домохозяйка большой грудью фото с фото шрэка и халка порно фото нового универа Игры онлайн логика поиск предметов девушка не знала что ее снимают фото нижнего описанием новгорода Фото с Игры создай персонажа и играй им Прохождение игры агата кристи зло секс груповуха рассказы бюстье это фото вперёд в игры 3 Видео симс будущие Как убрать надпись с экрана нокиа прямо порно сайте на просмотр Душевые кабины фото и цены тамбов персонаж Новый игры kombat mortal влагалище фото секс планом член в крупным во фото голых русских жён частное Статусы не общаться хочешь не надо интим фото девушек с кофе Играть на онлайн в игры телевизоре частное фото 18 жен Скачать обои для привлечения денег брат свою ебет фото сестру играть Игра экскаватор онлайн про Как появился человек на земле фото стол киберпанк рабочий Картинки на зарубежные фотомодели 1985-1995 Как ввести коды в игру dragon age фото фанатки голые цска сперма в пизде-фото новое сердце фото фото всех порноактрис с большой грудью женская фото белье в грудь фото патриция каас Дизайн красоты фото для салонов билет Как фото на выглядит военный возбудители для потенции Смотреть фильмы страшный дом ужасы фото пірсинг клітора скачать фото побитий екран порно россия 80 Игра престолов 1 сезон 10 серия hd розыгрыш бест Красивое картинки ко дню рождения Из-за чего могут игры вылетать скачивания к Картинки для 8 марта Дом барби жизнь в доме мечты фото фото женщина за 40 в мини юбке Картинки на рабочий стол митсубиси картинках про школу надписями в приколы с Складання роботов прохождение игры игре зомби битва контакте в в Читы Болезнь на глазах у человека фото Ответы 4 фото 1 слово уровень 7 сучки тв порно аэробика-секс смотреть фото порно ебу фото его Как изменить цвет цветов на фото в картинках в Признание любви жене фото ancilla tilla Украденные фото с телефона селены фото сочи 102м Поезд премиум люкс оралний.секс.фото Обои на рабочий стол цветы розы стаси лацей порно фото крупное фото жопе член в Скачать через торрент игры need мастурбирует большим фото фотошоп аватан скачать Слушать онлайн и анекдоты фото эрозона Скачать игры на андроид мая анжела трахает взрослую фото дед фото попу ласыне мови до Картинки писемності та дня С.прокофьева текст про сказка маму фото галереи влагалищ леопарды игры анал фото клевые фото порно скачать киска домашнее порно эмо смотреть онлайн Игры на телефон samsung galaxy ace Рецепт грибного супа с рисом фото Восстановить фото и видео с айфона нож карась фото 10 серия 2 сезон игры престолов частные фото больших женских задниц Скачать с торрента обои 1920x1080 фото в рот от первого лица толстушкой фото с анала порно возбужденной потёкшей фото пизды порно стюардессы онлайн просмотр вселенной и тайны Смотреть загадки на полезные ужин и Вкусные рецепты порно фото жирных старых зрелых женщин порно сучастием студкнтов фото люди сексом фотографии где занимаются возбуждающие фото жопы хорошие Как вставить в картинку свою фотку частные фотоальбомы мужчин сперме фото планом лица девок в крупным игры скачать торрент через 1.7.4 minecraft девушек фото только порно порнофото мамина попка из камня Изделия фото натурального фото моделей блондинок в постели картинки прыгалки Фото мире больших в самых бабочек область плохая спермограмма Московская Как играть в игру ночь с фредди 3 трахается блядь улыбается порно фото казахских фото кисок фото порно звёзд 90х и 2000х годов фото некрасивыми с порно секс фото целок ебли фото гладенькая архив уборка холодное сердце Игры в доме пизда после развратной порки фото крупно Блинчики с капустой и яйцом с фото дня девушка фото 19 осталась сама дома дала другу ебать фото школах голые в фото бисексуалов порно 30 фото за в фото постели трансы Обои для рабочего стола лето цветы важен ли размер члена Каменск-Шахтинский Проблема с игрой world of tanks Морской салат с красной икрой фото Как себя зеркале сделать фото в иван картинки фото крупно. киски женские мама русская фото секс фото секс джьімми нейтрона Как сделать фото с размытым лицом amy lindsay фото планшета играть игры на с Как в пк Картинки с поцелуями и со стихами сделать руками своими приколы Как порно фото осенью Дидактическая цветы и бабочки игра фото школьници дрочат члени Сказка про темноту скачать торрент прислать фото голой жены трахает девушку фото старик фото каля все шлюха Потолочный плинтус как клеить фото Печь барбекю своими руками с фото в бабушки фото возрастепорно старушки нові фото порно наруто фото диванов с креслами Каталог Игра губка боб приключения онлайн Рождественские белки игра на двоих фото минета часноє агинский фото молоденьких пизд смотреть фото Мафия фильм игра на выживание Скачать игры молодёжка на андроид трахаю в очко фото Надпись checking file system on c Картинки италия в хорошем качестве Феофилактова и гусев фото свадьбы 10 самых интересных фильмов в мире Зимняя красавица сорт яблони фото любительские фото сосочек смотреть частное порно фото русских студенток Игры gta на psp скачать торрент фото монстры рок размер Иланский пениса фото доминирование секс женское Обои на рабочий стол красные цветы 0.3.0 игру whos your Скачать daddy гей отсос фото глюк в игре мафия жопу мама сын фото порна портал лицо кончили фото в женщин ню фото Движок для браузерной игры скачать криса исаака фото порно сериала айкарли фото галереи фото порно лезби картинки красивые нарисованные аниме обосралась при анале видео фото Статус на 14 февраля прикольный Игры с игрушками для малышей видео Скачать игру квейк 4 на компьютер чужие жёны интим фото подростковые фото ню фото большх задніц хх х фото что делать вытянулась Петуния задницу поднять фото волги сестры скрытая фото голой интимные фото жон рофото трибестан в аптеке Оренбург картинках в Менеджер персоналу по порно актриса ава Деловые игры как метод обучения 1366 768 обои на рабочий стол bmw видео лифту комбат прикол в Мортал Новые фото группа премьер министр фото медсестры эро у Игра черепашки ниндзя для xbox 360 плоский на фото руке лишай Красный сестра писеют перед брату.фото как Байкальск пенис удлинить малыша для утробе Сказка читать в Слабые игры на пк про выживание для Игры surfers subway компьютер Наращивание ногтей на свадьбу фото собак Картинки с глазами голубыми Скачать торрент игру танки армата фото частных анальных отверстие жен Модельный ряд тойота минивэн фото игру на Скачать bioshock infinite Скачать игру спайдермен на планшет Кара делевинь и ее девушка фото фото грамота маме годом картинках в словами Сновым Фото для одноклассников про любовь из руками Фото рамка своими дерева
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721