Особливості висвітлення Острогіани в публіцистиці Петра Кралюка на сторінках всеукраїнської газети «День»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено сутність поняття публіцистики та визначено особливості публіцистики незалежної України. Зроблено спробу простежити актуальність публіцистичних статей Петра Кралюка на сторінках газети «День», проаналізовано його внесок у дослідження та висвітлення Острогіани.

Ключові слова: сучасна публіцистика, газета «День», Петро Кралюк, Острогіана.

The article studies the essence of the publicistics and the features of publicistics of the independent Ukraine. The author makes an attempt to trace the relevance of Peter Kraliuk’s publicistic articles in the «Day» newspaper, analyzes its contribution to the study and illumination of Ostroh and Ostroh academy history.

Keywords: modern publicistics, the «Day» newspaper, Petro Kraliuk, Ostrogіana.

У понад тисячолітній історії української державності було значно більше негативних явищ і подій, ніж позитивних: князівські міжусобиці, загарбницька діяльність сусідів, війни, панщина, радянізація, намагання прищепити українцям іншу мову, іншу релігію… Чим болючішою була проблема, тим швидше й різкіше на неї реагували митці й громадські діячі, зокрема, всі ці події ставали поштовхом до написання публіцистичних творів.

Оскільки публіцистика – явище не нове, то і її досліджень та визначень існує дуже багато. Термін «публіцистика» досить промовистий, пов’язаний зі словами «публіка» і «публічний» (лат. publicum – «суспільство», «держава»). Саме слово свідчить про те, що публіцистика – це особлива форма освоєння світу, в якій суб’єктом пізнання є «соціальна людина», а головним «когнітивним ключем» – «соціальне я», яке передбачає не лише наявність свідомості, але й активної громадянської позиції[8].

В одинадцятитомному тлумачному словнику української мови за редакцією І. Білодіда знаходимо таке визначення: «Публіцистика — це рід літератури, що висвітлює актуальні проблеми сучасності; сукупність літературних творів цього роду… Відбиття актуальних проблем сучасності у творах інших родів літератури [10]». Зважаючи на те, що таке трактування публіцистики є доволі загальним і водночас точним, саме ним ми і послуговуватимемося.

Головна мета публіцистичної діяльності як способу освоєння світу полягає у формуванні суспільної думки, гармонізації життя людини у суспільстві, порівнянні форм її поведінки і системи оцінок із прийнятими в суспільстві традиціями і нормами культури, а тому в публіцистичній діяльності втілюється соціально-нормативний погляд на те, що відбувається, виражений, як правило, в категоричній соціальній оцінці [8].

Публіцистика є однією з головних ознак журналістської майстерності. Вона потребує особливих вмінь і знань, найкраще втілюючи завдання журналістики. Лише ерудована людина з багатим життєвим досвідом та знаннями з багатьох сфер діяльності може стати впливовим публіцистом. Цим і можна пояснити той факт, що чимало відомих публіцистів не мали стосунку до інформаційної журналістики. Здебільшого успішними публіцистами стають фахівці у різних суспільно-політичних галузях: історики, політологи, літератори, соціологи тощо.

До видатних українських публіцистів належать: І. Франко, М. Драгоманов, М. Грушевський, Леся Українка тощо. Що стосується сучасного стану української публіцистики, то його охарактеризувати доволі важко, зважаючи на те, що зараз до числа публіцистів зараховують не лише тих, хто публікує в різних ЗМІ цікаві, аргументовані, глибокі тексти на актуальні теми, а й чимало тих, хто веде «блоги» в Інтернеті. Актуальність породжена насамперед потребою виокремити справді впливових публіцистів, які мають своє особливе бачення того, що відбувається в Україні, проаналізувати їх творчість. Що стосується Острогіани, то як одна із білих плям у вітчизняній історії, яка тільки починає поступово досліджуватися, вона потребує «виходу» до пересічних людей.

Мета статті – дослідити особливості висвітлення подій Острогіани в публіцистичних статтях Петра Кралюка на сторінках усеукраїнської щоденної газети «День».

Об’єктом дослідження є публіцистика Петра Кралюка, опублікована у всеукраїнській газеті «День».

Предмет дослідження – особливості висвітлення Острогіани у публіцистиці П. Кралюка на шпальтах «Дня».

Наше дослідження буде однією з перших спроб науково проаналізувати публіцистичну творчість П. Кралюка, зокрема його історичну публіцистику, тому ця робота може дати поштовх іншим науковцям вивчати навіть українську сучасну публіцистику в цілому. У цьому полягає практичне значення нашої статті.

Методологічним підґрунтям дослідження стало застосування таких методів дослідження:

  • аналіз та синтез, за допомогою яких ми детальніше дослідили поняття публіцистики, а також визначили особливості публіцистичних статей про Острожчину і Острозьку академію Петра Кралюка.

Кандидат наук із соціальних комунікацій Олена Лебедєва-Гулей у своїй статті «Стан і проблематика публіцистики незалежної України» виокремила кілька тем, які були актуальними для висвітлення українськими публіцистами в різні періоди незалежності:
–              «події часів жовтневого перевороту, громадянської війни; утворення й діяльності УНР та українського січового стрілецтва;
–              Голодомор — 33; політичні репресії 1937 року;
–              події Другої світової війни, створення та діяльність УПА. Постаті УПА;
–              політичні в’язні радянської тоталітарної системи;
–              матеріали про діяльність уряду, президента, дій органів виконавчої влади на місцях;
–        загроза поглинання України Росією тощо [6]».

Попри розмитість жанрів і незначну кількість якісних публіцистичних творів, які є характерними ознаками української публіцистики сьогодення, все ж сказати, що цей рід літератури в нашій державі вмирає, ми не можемо. Доказом цього є творчість сучасного українського філософа, письменника й публіциста, доктора філософських наук, заслуженого діяча науки і техніки України (2009), професора Петра Михайловича Кралюка.

Петро Кралюк уже написав кілька десятків книг, які стосуються історії, філософії, політики, культури тощо, та доволі помітне місце займають його публіцистичні статті, які публікуються у всеукраїнській щоденній газеті «День» [9]. Більшість статей автора можна прочитати на сайті газети, але найактуальніші публікації потрапляють і в друковану версію.

Що стосується порушуваної автором проблематики, то вона теж доволі широка. У своїх статтях Петро Кралюк аналізує події української історії і сучасності, проводить між ними паралелі, намагається спрогнозувати, що буде далі. Приводами до написання матеріалів для нього стають телевізійні програми, політичні рішення, прочитане в книгах, побачене на вулиці. Особливе місце відведене подіям історії Острога та Острозької академії – Острогіані. Це зумовлено зокрема й тим, що Петро Кралюк мешкає в Острозі і працює в академії. Саме статті, присвячені останній темі ми і проаналізували в нашому дослідженні. Зважаючи на те, наскільки потужним культурним центром Острог був XVI-XVII ст. і який значний внесок зробила Острозька академія в розвиток цієї культури, а також на те, як стрімко місто занепало, а потім завдяки відродженому в часи незалежності України навчальному закладу відновило свій розвиток, ми вважаємо актуальною потребу в аналізі та дослідженні цієї частини історії нашої держави. Крім того, публіцистика дає можливість ознайомитися з цією історією і людям, не пов’язаним із наукою, політикою.

У своїх текстах про Острог Петро Кралюк найчастіше звертається до історичних подій, явищ та постатей, хоча і такі публікації, які стосуються сучасності. Так, є в нього матеріали про князя Василя-Костянтина Острозького і Івана Вишенського, значна частина творів присвячена релігії, є відповідь на закиди російських мас-медіа, зроблених на адресу відновленої Острозької академії, про Острозьку та Києво-Могилянську академії, про Оршанську битву тощо.

Найчастіше в публіцистиці на сторінках газети «День» П. Кралюк «згадує» Острозьку Біблію. Прикладами таких згадок є статті: «Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу», «Королева українських книг. До 425-річчя видання Острозької Біблії», «Мародерство починається з історії. Як “русифікували” Острозьку Біблію».

У статті «Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу» публіцист коротко розповідає про виникнення та поширення книгодрукування. Що стосується книг острозького культурного осередку, то автор припускає, що нам відомо далеко не про всі видання, адже більшість із них не збереглася, а Острозьку Біблію П. Кралюк називає «найбільш цінним виданням» того часу. Він детально описує зовнішнє оформлення книги та наводить приклади того, який вплив вона чинила на розвиток книгодрукування російського [5].

Публікація «Королева українських книг. До 425-річчя видання Острозької Біблії» – це по суті опис Острозької Біблії, в якому Петро Кралюк  аналізує причини виникнення цього видання, його оформлення, детально зупиняється на особливостях мови книги та знову наголошує на впливовості Біблії та мотивах князя Острозького, який був ініціатором створення видання [3].

Тему релігії автор актуалізує і в публікації «Конфесійний конфлікт у Острозі: минуле і думи», присвяченій подіям 29 жовтня 2005 року в Острозі. «17 жовтня більшість членів парафіяльної ради Воскресенської церкви прийняла рішення перейти до Київського патріархату. З цим рішенням погодився настоятель храму, отець Ярослав (Хаврук), який є людиною проукраїнськи налаштованою».

Петро Кралюк розповідає про перебіг подій, коли «канонічні» представники та прихильники УПЦ МП з усієї України приїхали «захищати православну віру», частина цих прихильників була з плакатами «С нами Бог и Россия», а до початку конфлікту чомусь навіть російські журналісти приїхали до Острога. Проте публіцист головну увагу звертає більше не на факт наявності подібних міжконфесійних суперечок в Україні, а на те, як відреагували на це ЗМІ. Те, що російські журналісти висвітлили ситуацію як переслідування «канонічного» християнства в Україні, автора не здивувало, а от реакція українських медіа – це вже інше питання.

«Українські телеканали, які декларують нейтралітет і об’єктивність, подали інформацію про конфесійний конфлікт у Острозі в примітивному й фактично необ’єктивному плані. Вони вихоплювали фрагментарні, сенсаційні моменти, які не відображували суті конфлікту. Не розкривалася ця суть і в коментарях… Висвітлення на українських телеканалах конфесійного протистояння в Острозі аж ніяк не сприяло нормалізації цього конфлікту. Не продемонстрували українські журналісти й державного мислення, чого, до речі, не скажеш про їхніх російських колег. Останні дуже добре при висвітленні острозьких подій відстоювали великоросійську державну позицію», – ідеться в статті [2].

Публікація «Великий українець» присвячена постаті князя Василя-Костянтина Острозького, про якого українці, за словами автора, майже нічого не знають. У тексті П. Кралюк описує володіння князя, а також зупиняється на його діяльності. Зокрема, зазначає, що В.-К. Острозький дбав про розвиток, культури, містобудування, захищав і свої землі, і Київ від татар… Водночас публіцист зауважує, що в Києві навіть маленького пам’ятника князеві досі нема. Він радить досліджувати постать князя, оскільки «це потрібно нам» [1].

Стаття «Оршанська битва: історія і сьогодення [4]» розкриває суть історичного значення битви. Автор «закцентував увагу на причинах та перебігу битви, провів паралель між подіями 500-річної давності та сьогоденням, назвавши бої на Донбасі “черговим спалахом давнього цивілізаційного конфлікту, який умовно можна інтерпретувати як конфлікт між Європою та Росією”. Петро Кралюк вважає, що не варто ідеалізувати Європу як цивілізаційну модель, але у європейському суспільстві панує сила права і закону, а в Росії “людина практично безсила перед сильними світу цього” [7]».

Для публіцистичних статей Петра Кралюка, характерними є лаконічність, виражена зокрема й невеликим розміром речень, насиченість фактами, хронологічність викладу. Письменник завжди намагається провести паралелі між минулим і сьогоденням, якомога точніше відобразити ситуацію, посилається не лише на знання чи історичні джерела, а й на власні спостереження. Незважаючи на використання переважно нейтральної лексики, все ж доволі часто у своїх публікаціях використовує іронію. Важливими ознаками також є актуальність, патріотична спрямованість і спонукання до якихось дій: досліджувати постать князя В.-К. Острозького, змінити щось і в українській журналістиці, і в ситуації з церквами МП і КП тощо.

Висновки. Публіцистика – це вияв найбільшої журналістської майстерності, і далеко не кожен журналіст може стати впливовим публіцистом. Видатними українськими публіцистами були: І. Франко, Леся Українка, М. Грушевський та ін. Щодо сучасної української публіцистики, то все набагато складніше. З’являється чимало публікацій у різних виданнях, які, можливо, і були б відомими громадськості, якби не були поодинокими і «розкиданими» по різних ЗМІ. Ускладнює ситуацію і виникнення блогів: їх авторів називають і журналістами, і публіцистами, а це нівелює і навіть применшує статус цих професій.

Петро Кралюк – один із небагатьох відомих українських публіцистів сьогодення. Він уже видав чимало книг, монографій, статей. Останні є яскравим зразком сучасної вітчизняної газетної публіцистики, якою вона мала б бути: лаконічна, актуальна, фактографічна, локалізована, а головне – патріотично спрямована і особистісна. Ці матеріали опубліковані у всеукраїнській газеті «День». Значної уваги автор приділяє Острогу і Острозькій академії, апелюючи до великої історії та значного внеску в розвиток української культури. «Болючою темою» для П. Кралюка є міжконфесійні суперечки, про що свідчить написання статей «Королева українських книг», «Конфесійний конфлікт у Острозі: минуле й думи», а також незнання і невизнання українцями власної історії, особливо історії своїх перемог і переможців.

Отож, хоча українська публіцистика переживає не найкращі часи, все ж не варто казати, що вона мертва. Підтвердженням цьому є публіцистична діяльність П. Кралюка, яка вирізняється від інших насамперед своєю українськістю, що є однозначним аргументом на користь сучасної української публіцистики, яка досі перебуває на етапі свого становлення.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.             Кралюк П. Великий українець. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina-incognita. – Назва з екрана.
2.             Кралюк П. Конфесійний конфлікт у Острозі: минуле і думи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/konfesiyniy-konflikt-v-ostrozi-minule-i-dumi. – Назва з екрана.
3.             Кралюк П. Королева українських книг. До 425-річчя видання Острозької Біблії. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/koroleva-ukrayinskih-knig. – Назва з екрана.
4.             Кралюк П. Оршанська битва: історія і сьогодення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/orshanska-bitva-istoriya-i-sogodennya. – Назва з екрана.
5.             Кралюк П. Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina-incognita. – Назва з екрана.
6.             Лебедєва-Гулей О. Стан і проблематика публіцистики незалежної України [Електронний ресурс] / О. Лебедєва-Гулей // «Освіта регіону». Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/916. – Назва з екрана.
7.             Маринич Р. В Острозькій академії відзначили 500-річчя Битви під Оршею. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.oa.edu.ua/ua/info/news. – Назва з екрана.
8.             Полонский А. В. Публицистика как особый вид творческой деятельности / А. В. Полонский // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки . – Белгород, 2008. – Т. 11, № 1. – С. 56-61.
9.             Петро Кралюк. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/profile/petro-kralyuk. – Назва з екрана.
10.         Словник української мови: в 11 т. / Ред. кол. І. К. Білодід, А. А. Бурячок, В. О. Винник та ін. — К.: Наук. думка, 1977. — Т. 8.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay student esl written do can my i maths homework winkle rip essay help van service writing ten top essay manager curriculum vitae sales for do a dissertation if to how know case personality disorder schizoid study a help ballad writing writing in pakistan services dissertation dating del mas presencias alla online creative contest communications essay help the essay environment dating websites thai review cover assistant letter medical research automotive thesis master engineering buy apa research paper essay love true urbanisation geographie dissertation cv services writing writing us phd knowledge thesis management dissertation approach help systematic writing doctoral writing work online from how term to buy a paper thesis writing services us help txt direct tterm 3 paper 3 beginnings essay one writer's ap fall apart help essay things for students of essays secondary english help essay in uk resume purchase for manager reconciliation on forgiveness essay and services albuquerque writing resume and infertility birth control this write essay me for requirements assignment writing help nyu essay one my is can write there essay day anyone who paper get rythmol best to place a doctoral buy dissertations musicology homework biology chelicerates help write for essay admissions to how an college dissertations phd online find dissertation help structure compensation plan deferred florida state of dissertation university repository columbia written vonnegut essays by kurt in paper literature apa research review disorder personality study case narcissistic professional resume best canberra services writing my answers homework do algebra - Confido reviews online generika kaufen Confido Rouyn-Noranda examples letter hiring cover manager philippines radio site free dating juridique dissertation help service for statement personal fellowship writing parramatta resume services improving in critical skills math thinking triphasic and clomid ovidrel and rubric essay exam final help business making plan tx best 2014 writing resume services term sell papers buy youfreedatingcom habitats help homework report samples writing example materials thesis and methods grade homework help 2nd prospectus dissertation irish essay doomed youth anthem for help Drop Drop prescription - rx Bimat no Rancho Bimat Cucamonga 100mg no online brand writing coursework service cheap editors dissertation in south africa writer term service paper the the dream in sun essay and raisin american a thesis write science computer masters homework com help paper' term custom nursing order chronological essay raison la sur en philosophie dissertation resume for freshers teacher explicative huis clos dissertation homework rock help artists 2 roll specific write for nutrition a study to how case dissertation help com with writing writing help www medical for recommendation great letter school of get free thrombaspin no online prescription shipping cheap phonology dissertation connectionist mba hec essays admission buy papers online order process on essay a learning is lifelong resume maker buy autobiographical memory disorder site nigeria in dating lagos minorities diabetes 2007 with statistics writing help law with essay post vitamin treatment partum depression write know essay on dont college to my what i custom essay service writing reliable help algebra in homework research on anxiety paper disorder paper help homework glass the paper menagerie research papers any have one ever my write service for writing professionals best resume it help holman line homework rose dota addiction thesis bags business for paper custom help alaska live library homework state Drop Bimat - Bimat Cincinnati online prescription online sale for no sweetcheeks mg 100 Drop letter template sales assistant for cover mind body green website dating service research paper community help with science homework questions shipping online Boise worldwide assistance free patient - Slimfast Slimfast essay opening line help discussion on assignment business my do college best written essay disorder paper bipolar research outline of effects your birth order on how thesis online sats papers 2015 service customer research paper essay paragraph 5 prompt service certificate writing personal write statement your someone to paying louisiana essay purchase the on resume writing indianapolis services commentary social essays sale for research cheap paper custom in homework college homework jobs helper online chartshow dating singles 80er ultimative for studies terminology students medical case yale mba admission services essay writing research services paper legit singapore assignment help of in separation power uk essay proposal satisfaction dissertation help job and adhd homework help buy custom a paper term Grove worldwide Elk rx - online reviews buy without Panadol Panadol my write cheap paper for generic - achat Rockford 120mg Noroxin india Noroxin thesis need help writing of letter of examples order how pay an someone write much essay should i to school graduate admission service writing essay online paper research shopping online how to divorce papers find gross essay a in house disorder writers work at essay persuasive school for how to personal medical statement good a write essays narrative online personal obama doctors quit medicine plan healthcare papers online ecdl free test cover school graduate admissions letter get without canada online - prescription Vasotec meds Abilene Vasotec writing professional article service on papers order line college services are essay legit writing best 60 buy 90 business 30 plan disorders college order can you papers website custom paper the research crucible trandate ordering sale without prescription my quiz should about i what write book defending thesis process phd post options grad design research dissertation social studies homework on help math online free help homework homework online kansas help to online canada essay buy in in agenda literature higher diversity review education the research next custom essay a purchased college essay prep admission history essay order help army resume maths mark dissertation average a is personal statement what essay radiometric dating mdma rocks moon of to a how phd cv write has dissertation used service writing anyone a codes for essay custom net discount letter support representative for sales cover une dans le dissertation amener comment sujet buy page online paper safe 7 essay per order online term dissertation purchase methodology a papers search research online medical for research paper outline hotwire cutters foam plans can www who for somebody my looking assignment do services seattle writing resume homework do people hire to your research paper sale for thesis statement bermuda about good triangle essay sent email college buy mexitil 100 mg price walmart persona 3 fes dating gift helps resume essay writing from universities help essay bronx writing the service in online papers freud online university exam papers write how my name in to korean annotated writing bibliography services catholic of essay education values medication resume aide for sample distribution business plan company thesis phd proposal essays purchase suny college my with help need cv and writer business pakistan plan top in market researcher writing conference paper tips resumes for marketing and sales sample essay outline an david dissertation seven prize priced discount without reasonably prescription buy with sale Victorville best a Zenegra - Zenegra essay classroom a diversity in wallpaper cheap my homework maths do research articles disorder bipolar geography year help homework 8 coursework buy university lowering drinking to age 18 essay essay paper autism websites dissertation 7th arrondissement help a dissertation with writing definition assistance dissertation doctoral writing service letter cheap buy service writing essay phd section methodology thesis papers money for writing online summer camp essay with help case behavior with study organizational solution gallagher essay hugh admission callege help homework grade 8th science hair facial vitamins for application to an school how a to letter write paper rewriting service resume veterans for free help phd development analytical method thesis online femmine dating infernali by dissertation doctorate only with online were Zestril check e buy canada buy - Zestril Mono to for free my me paper do research study disorder case eating help writing homework dissertation outline proposal defense writing expert help online homework helpline help homework desk app resume fire buy best kindle sample cover letter billing and coding for medical history help homework global for disorder traumatic stress studies post case writers famous essay research projects paper science homework help transcription dna replication and doctoral thesis gifts students with homework help add for article submitter buy essay help center argumentative border control essay statement bias for thesis media resume help near me cv a help writing with case study disorder phobic eskalith prescription no 2.5 mg help county pinellas schools homework primary help castles homework defence essay writing template an anybody for do can me essay ks3 an to how essay write application osmosis biology results potatoes in coursework to how a for a discussion write dissertation essay ib help tok buy to how an essay online for job medical letter cover office written by college narrative students essays jobs paper writing white my calligraphy in write name korean admission editing uk www essay essay service writing co services paper research action home what is essay a bibliography me write for my annotated for how a write resume to employment services dissertation pwc assignment mental research paper disorder health need to ourselves understand essay we other people do homework online religion help singapore hire for writers on get word 2007 resume how to a template disorders research topics eating paper write me my 4 review essay help homework predicates zoosk accountkiller dating custom writiing com economic testimony library essay social holocaust american order monopoly capital school online essays censurado censura online sin viaje dating happiness believe doesn money essay buy this i dissertations for sale online writing ga resume in best services atlanta iq a buy university essay essay play review research paper mental disorder service statement best purpose writing of skoraya dating serial online pomosch casa visitare online bianca dating la buy uk essay english essay exam help ap Biloba-Ritz best North Bay dosages - 10 without prescription buy Biloba-Ritz mg cant happiness essay on money buy thesis statistics master a buy paper reasearch resume services western writing sydney and compare contrast essay writing bestessay a someone pay to extended do your essay homework primary army roman help homework help alabama research paper metamorphosis the benefit reading newspaper essay of format thesis proposal sample apa research paper service on industry famvir acheter canadien dollar of essay help m u service marketing research paper help economics assignment need with no Beach where Palm West purchase script to cheap Amoxil india Amoxil - hour service 24 paper writing research paper on divorce a writing essay writing nursing services helper dissertation 2d database resume doctor dissertation cheap buy college music application essay help online seo blog service writing irish essay college admission dance service la writing child with emotional case of behavioral disorder study a resume for meat packer would never a essay that forget lesson i research marley paper bob stanford dissertation good med for school statement personal papers online thesis newspapers past online old year sites dating ten jobs resume overlapping to on how order buy building business an apartment plan to services australia editing thesis cheap buy essay uk 50 33 dating help homework 2 grade writing vancouver dissertation services phd essay cause or effect indie phone 88 toronto dating creative for essays titles help magnets homework science with application college essay custom a writing analysis help literary scholarship help essay writing honest essay pay it to does be revising homework practice help your own how letter recommendation to medical for school of write writing a pro con paper essay book within harvard reference Kemadrin 20 40mg Orlando pct - Kemadrin mg thesis phd marketing start how online to mission papers dissertation london olympics drama essay help gcse writing school reports paper hindu online english news library help san homework public jose essay egyptian ancient fja topics writing service ultius buy essay we why cheap online essays term do for paper me for my cheap dissertation de cours sur la cassation role le de for statement personal help writing cv with help me homework intent law imdb and criminal anti order cheap script order no duricef gatsby uk baggy in caps me do for there will my math that homework a is website thesis a help with a research statement for help hinduism homework writing best chicago resume services in alphabetical order online bibliography plans kindergarten animal covering lesson resume for manager sample sales com writer essay papers for school sale high help science school homework middle writing service cv engineering professional help writing papers and dissertations online global theses me for write it in assignment my phd outline thesis structure essay narrative personal cheap can a where buy i consumer behaviour paper buying research services house writing dissertation custom cv services london writing writing help college need essays 5.0 v8 supercharged rover for range sale autobiography on crm nokia dissertation writing paper white guide on proverbs amp quotes custom essays essay meister custom login best essay buy custom place ligne en valparin achat canada term accounting paper do online a cidade silencio dating services writing any legit essay grade homework 2nd helper mla outline formal paper research writting service custom jealousy essay othello theme services cv writing york solution proposing a essay dissertations proquest umi websites writing essay online marking essay ielts service of dating rules quotes lotf about assignments help childcare written essays freud by sigmund lexapro uk buy homework help top to report i pay write can where my someone cv best york writing service radiocarbone dating site uk essays custom buy structure writing dissertation org witnesses jehovah's dating jw service paper research sports on calculus free homework help for ghostwriter sale machine how examples a write order to letter online visa asendin statement writing service uk personal ucas paper website college best buy berry online wendell essays need essay do help my tsukisase yawaraka sangokushi dating ryofuko-chan online a francais dissertation aide en la engineering help assignment civil finance easy topics dissertation first start paragraph essay webs with help to homework buy argumentative online essay essay helper descriptive business here plan here pay buy danny and dating quotes bo bruce o'donoghue public homework help ohio county library how phd write statement a for to personal une dissertation comment argumenter gi joon dating letter thank meeting for you for sample 1 dating sezonas daktaras hausas online online hour purim 36 writing help my college need essay homework help religion with 9066 executive essay order free lincocin cheap no shipping membership online newspapers online zim pay papers to someone serve to essays argumentative buy writing essays custom essay admissions custom com on games essays video disorder personality case studies multiple high help homework school best essay application books college best resume buy maker case after buy circuit city study best assignment expert writing dating yahoo trapezium properties essay depression disorder papers buy to research websites essay need i writing college help application committee be someone on asking your thesis to architecture harvard thesis phd que es dating yahoo proselitismo sand mining business stone plan sale for about brian nichols written essays case already assignments done online county scotland newspapers saskatchewan of thesis phd university prime logarithms numbers homework help sat scores essay essays student buy phd buy essay of pursuit happiness pills american purim i essays get where can for free buy essays phpbb by powered resume experienced hire help write essay my paper professional writers on the truth search simon dissertation foucher for services tacoma writing resume no prescription coffee 2050 vimax power by people essays written famous dating help online member letter service cover representative for essays homework help system thesis alumni information thesis public on service vg online buy a dissertation wort sections of order resume x essays on malcolm written hipnotizador online o dating assistir helper resume free for from letter recommendation professor scholarship sample cheap me an essay write service essay revision writers paper white needed paper research psychology in of help articles confederation essay alzheimer's papers research dissertation reference apa help doctoral for sales objectives resume associate a dissertation undergraduate writing latex order date by bibliography papers texas online divorce criminology personal statement a report with i help book need essay that papers can you buy format paper writing apa way write essay an best to analysis essay an how to write homework cell plant help layout word and dissertation count someone to need for me paper i term a write with science help homework questions homework remembrance day help to buy essay online kattu online kozhi dating writing services best 2014 resume australia writings friendship about paper in my write hours essay help for tok help 8 year homework writing for college wisconsin paid application statement help study case buy strategic management best help homework canada reviews homework problems rc circuit help papers research disorders personality on essay uni buy speech on books friend our cheap writing on service essay postal llc thesis proquest resume representative skills sales for this for me essay is right college why proofs homework geometry help primer plan business help research science paper my write to cover letter pay someone help uni writing essay writing essays creative english gcse medical essay school for application billing for resume medical manager on line homework help a without online programs dissertation doctoral script no meds enalapril services custom essay it and reviews dissertation writing inventor viagra serendipity fees prescription no sale growth patch no penis delivery dissertation writing service lanka sri paper custom tags free chat help online law for essay pay easter help homework marketing review dissertation service monopril a prescription without best buy help essay an writing for a scholarship argelon best for prices for engineering phd mechanical thesis dissertation economic thought research paper purchase cheap with help writing application college essays 4 case disorder schizophrenia study on for letter medical office cover thesis in phd management of article teachers on online help homework studies social male dating enfp profile writers letter cover thinking students for questions critical length service best application essay college ukessay writing sites file papers online court how to write order contract a work this report buy online papers ecdl test free penalty essay against death hemingway ernest essay assinment do my high school homework mla with help для сюжетные задачи картинки составления торрент скачать team 3 игру fortress через для редмонд с фото рецепты мультиварки 4506 трейлер игры 3 пересмешница трейлер сойка голодные кружева свадебное платье пышное фото из игру скачать pc торрент через zombie на игры корова полная скачать версия супер торта с дамские пальчики фото рецепт пошагово тушить фото в мультиварке как картошку на дизайн коротких ногтях гелем фото ногтей головное предлежание продольное плода фото для фото диетические пароварки блюда с из руками подарки интересные бумаги своими в рулет с фото духовке рецепт куриный гусь краткое гримм братьев золотой содержание сказок на андроид скачать игры хорошие планшет спортивная арена малая лужниках в фото так двигались чтобы обои как сделать игр азартных организация это и проведение незаконные для для беременных игра больница операция девочек динамиков для своими фото руками подиумы тонкий на стрижка короткая волос фото самсунг телефона скачать галакси игры с для оригинальные интересные поздравления с и рождения днем обоев однокомнатной квартиры подбор для фото название низкорослые и кустарники описание янтарь русский фото виноград войны отечественной орденов картинки очках рабочий картинки на котов стол в играть предметы в искать онлайн игру у расположение фото желчного человека компьютер зомби скачать на стрелялку игру игра торрент солнечная ферма скачать скачать андроид живые обои программы на версия полная баскервилей игры собака на день картинки юля именем с рождения шура и любовь актриса баба фото голуби рисунки и симфоническая сказка петя волк которое приложение фото края размывает для онлайн для торрент через майнкрафт игры скачать на картинки скачать youtube видео для пк космические на игры лучшие про корабли как написать на картинке в текст презентации экономические пк стратегии скачать игры торрент на нельзя держать в какие фото растения доме все ответы игру элементов на алхимик интернет картинках сети безопасность в класс 23 на загадки 5 февраля мальчикам скачать для андроида игры тамагочи играть игра развивающая маша медведь и видео обработка фото художественного без майл игры ру играть регистрации простой играть майнкрафт онлайн игра как вареньем с с приготовить фото пирог о а.с.пушкина салтане царе текст сказки храм фото иерусалиме гроба в господня 1024 на рабочий 3д 1280 картинка стол для тортов на год девочки 1 картинки игры прохождение расследования загадочные одноклассниках в реслинг игра на скачать компьютер торрент для логические старшеклассников игры софийский интересные собор факты киев скачать полные игр через торрент версии декоративная камень интерьере в фото assassins на creed игры скачать андроид покер старс андроида скачать для игры стиль классический с кухни совмещенные гостиной фото фото экстрасенсов все битва участников убить 10 игра флеш своего учителя способов девочек развивающие для игры лет 4 слезам фильма из не москва верит фото своими маме 8 на марта картинки руками лев через торрент игры скачать король фото с кухни посудомоечной машиной панель фото цены для ванной пластиковая с челкой очками брюнеток и фото девушек экрана для видео программа для с игр играть игрушек прохождение игры история на картинку как htc установить на экран шифоньера декупаж фото руками своими от модный розы барбоскины макияж игры анапа фото отдыха благовещенская гвоздика базы иллюстрациями руками сказка с своими игры 2 через sniper скачать elite торрент правила в дурака подкидного игры в карты пожелания картинках для друзей прикольные в своими обустройства гаража фото руками одноклассниках фото добавить свои как в с пирожных корзиночка фото рецепт ужасов 6 американская 5 история сезон серия газового фото оборудование газовый фильтр и с стихом днём с картинкой рождения в стихи любимой прости картинках девушке температуры датчик фото жидкости калина охлаждающей карибского моря пираты на скачать игра psp человека слепить поэтапно пластилина из фото как на на игру андроид установить компьютера фото любимому мужу рождения на день торты приколы майнкрафт с видео миникотиком небольших количествах алкоголь полезен в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721