МЕХАНІЗМИ МОВНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ У АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній статті розглянуто механізми мовної комунікації у англомовних рекламних текстах. Проведено психолінгвістичну експертизу рекламних повідомлень із журналів “Marie  Claire” та “U.S.News. Magazine”, виокремлено види прийомів маніпуляції із свідомістю реципієнтів (за

М.І. Скуленко).

        Ключові слова: психолінгвістична експертиза, реципієнт, прийом, рекламний текст.

 

        В данной статье рассмотрены механизмы языковой коммуникации в англоязычных рекламных текстах. Проведено психолингвистическую экспертизу рекламных сообщений из журналов Marie  Claire” и “U.S.News. Magazine”, выделено виды приемов манипуляций на сознание реципиентов (по М.И. Скуленко).

       Ключевые слова: психолингистическая экспертиза, реципиент, прием, рекламный текст.

 

         In this article mechanisms of verbal communication in English advertising is reviewed. Psycholinguistic examination of advertising messages from such magazines as «Marie Claire» andU.S.News. Magazineis conducted, types of manipulation techniques of recipients’ consciences are researched (according to Skulenko M.I )

          Keywords: psycholinguistic examination, recipient, techniques, advertising text.

 

Аналіз рекламних текстів являє собою не лише дослідження текстів із синтаксичної чи лексичної точки зору , але й детальний розгляд елементів, що належать до складових психолінгвістики. Рекламодавці вдаються до застосування широкого спектру прийомів (кодовані повідомлення), які мають неабиякий вплив на підсвідомість покупців. Безперечно, використання таких маніпуляцій зумовлено стрімким прогресом технологій у маркетинговій сфері.

Як правило, головна мета, яку переслідують рекламодавці, полягає у збільшенні прибутків, що виправдовує у більшості випадків вищезгадані прийoми. Психолінгвістичний аналіз включає у себе точний та деталізований розгляд тексту (рекламного тексту) відповідно до схеми аналізу, розпізнавання елементів, що застосовуються для видозмін певних об’єктів чи подій у дійсності та розповсюдження недостовірних або взагалі неправдивих інформаційних даних. Нерідко психолінгвістичний аналіз використовується для визначення емоційних особливостей, ідеології та латентних намірів автора текстових повідомлень, що аналізуються.

Англомовні рекламні тексти у даному дослідженні було проаналізовано відповідно до методу психолінгвістичної експертизи, яка була використана науковцем М.І. Скуленко у праці “Американська технологія створення рекламних текстів”[6]. У ході дослідження було виокремлено види прийомів, які використовувались у аналізованих рекламних текстах. За результатами досліджень було визначено, що найчастіше рекламодавцями застосовується засіб наполегливого впливу на свідомість покупців – “атрибуція”. Атрибуція – нaв’язувaння реципієнтам не завжди правдивої інформації, котра являє собою причинно-наслідкові зв’язки. У відсотковому розрахунку кількість такого роду засобів сягає 17% у англомовних рекламах.

Прикладом атрибуції є реклама жувальної гумки “Orbit”, у заголовку помічаємо причинно-наслідковий зворот, що не є абсолютно правдивим “Clean your dirty mouth up with Orbit and feel fresh for a long while” (Очистіть свою брудну ротову порожнину за допомогою Orbit та відчуйте довготривалу свіжість) [4]. Зрозуміло, що ароматизатор так званої свіжості, що є елементом жувальної гумки лише надає відчуття свіжості, а не очищує ротову порожнину. Більше того, рекламуючи лише позитивні якості продукту, рекламодавці не акцентують уваги на те, що довготривале жування гумки шкодить здоров’ю. У цьому рекламно тексті застосовано ще один метод “відволікання уваги”, який полягає у так званому замовчуванні про негативні якості товару, але водночас автори реклами акцентують увагу на позитивних особливостях жувальної гумки.

Під час психолінгвістичного аналізу було виявлено рекламні тексти, у яких застосовується прийом маніпуляцій “свідчення”. За результатами дослідження визначено, що 13% англомовних реклам створені за допомогою вищезгаданого прийому. Прийом свідчення полягає у тому, що у рекламному заголовку використовується посилання на цитату відомої людини та пeрeнесeння її авторитету на продукт, що рекламується. Як правило, побачивши таку рукламу, реципієнти відразу ж думають, що відома людина також використовує цей товар. Такий вплив на свідомість людини сприяє її вибору на користь рекламованого продукту. Прийом “свідчення використано у рекламі питної води “SmartWater” за участ Дженіфер Еністон “I drink SmartWater all day every day, you know?” (Я п’ю SmartWater весь день щоденно, ти знаєш про це? ) [7].  Авторитет відомої американської акторки суттєво впливає на вибір покупців, навіть якщо покупець не знає про склад питної води, її термін придатності чи цінову політику.

Схожим на “свідчення” є прийом “перенесення”, за умовами якого відбувається пeренeсення aторитeту однієї особи чи явища на інші. За умов прийому “перенесення”  авторитет не є учасником дії чи обговорення, що мають прямий зв’язок із рекламним текстом. У 15% англомовних рекламних текстах спостерігаємо використання цього прийому. У таких рекламах часто бачимо зображення відомої людини поруч із продуктом, що рекламується. Як правило, на картинці зображено здорових і успішних людей, що немовби досягли таких результатів за допомогою використання рекламованого товару.

Влучним прикладом цього прийому є рекламний текст цигарок “Lucky Srtike”, у якій наведено статистичні дані: “Physicians say Lukies are less irritating”. Безперечно, що перша людина, яка асоціюється зі станом здоров’ям, є лікар, тому лікарський авторитет ідеально підходить для реклами продукту, який є шкідливим для нашого здоров’я. Більше того, відповідно до рекламного заголовку лікарі переконують покупців у тому, що цигарки марки “Lucky Srtike” не подразнюють горло так, як це роблять інші [4].

Наступним методом впливу є “вдале узагальнення”, що застосовується у 11% рекламних текстів англійською мовою. Сенс цього прийому полягає у тому, що поняття чи термін, який несе велику цінність для реципієнтів переноситься на рекламований продукт. Наприклад, у реклами оксметичного засобу “Loreal” використовується цитата відомої американської кіноактриси Єви Лангорії “There is a huge difference between natural beauty and plastic face”. Рекламованому товару присвоюється така особливість, як “природна краса”, що за сучасними мірками краси, є невід’ємною частиною жіночої привабливості та успішності. У жінки, яка мріє про гарну шкіру лиця, неодмінно виникне бажання придбати рекламований косметичний засіб [7].

Ще одним, не менш популярним рекламним прийомом, є “аксіоматичність”. Відповідно до вищезгаданого прийому, рекламодавець акцентує свою увагу на очевидну дійсність і банальність предмету чи явища та намагається відшукати найбільш переконливий, хоча не завжди достовірний зв’язок цієї істини із текстом, що являє собою висловлення про рекламовний продукт. Вдалим прикладом є рекламний заголовок парфумів “Dior”, “Everybody likes a compliment, so it’s time to get one!” . Очевидним є те, що всі люди полюбляють отримувати компліменти, тому у потенційних покупців автоматично виникає думка придбати цей товар, адже твердження у рекламному тексті повністю відображає їх вподобання [7].

Нерідко творці рекламних тексів вдаються до використання зворотнього прийому “аксіоматичності”, який полягає у суттєвому спрощенні істини. Як правило, такий вид прийому застосовується для того, аби акцентувати увагу потенційних покупців на унікальних властивостях рекламованого продукту. Ще одним прийомом, що передбачає детальнее словесне зображення одного вдалого застосування продукту чи послуги, є “наведення прикладу”. Рекламодавець переконує потенційних покупців у тому, що використавши товар один раз і отримавши прекрасний результат, вони можуть бути впевненими у подільшій ефективності товару при подальшому використання.

Як правило, ця інформація не завжди є правдивою або є частково правдивою. У рекламі засобу гігієни “Venus” застосовано прийом “наведення прикладу” “Look at your smooth skin! It will last forever!”. Рекламодавець просить звернути увагу покупців на чудовий ефект після першого застосування бритви і прицьому обіцяє досягнення такого ж результату при подальшому застосуванні рекламованого товару. Очевидно, що бритва з кожним разом втрачатиме свої ефективність, але у вищезгаданому рекламному тексті про це не згадується, а навпаки сказано, що ефект гладкої шкіраи триватиме вічно [4].

У ході дослідження було виявлено ще один прийом, який має неабиякий вплив на підсвідомість потенційних покупців – “наклеювання ярликів”. Це прийом полягає у тому, що рекламодавець позначає товари чи послуги  певним словосполученням чи одним словом,  які мають забарвлення емоційно-оцінного характеру, зазвичай без будь-якої аргументації. За допомогою цього прийому поток думок реципієнта спрямовується у тому руслі, яке потрібно виробникам рекламованого товару.

У рекламі косметики “Maybelline”, назва товару містить у собі таке словосполучення “long and strong eyelashes”. (довгі та міцні вії) [7]. Таке застосування прикметників у реченні повинно легко і миттєво сприйматись реципієнтами, не викликаючи сумнівів. Особливістю прийому “наклеювання ярликів” є те, що слово чи словосполучення, котре здійснює вплив на підсвідомість покупців, не домінантним, а сприймається, як щось не дуже важливе чи другорядне. Оскільки, потенційні покупці не звертають уваги на оцінне слово чи словосполучення та не вдають до аналізу тексту, то це змушує їх відразу ж сприйняти повідомлення та повірити у нього.

Варто виділити ще один прийом, який широко застосовується у створенні рекламних текстів – “підтасування карт”. Це прийом полягає у тому, що рекламодавець переконує реципієнтів у достовірності інформаційних одиниць, що стосуються рекламованого об’єкту чи послуги, і водночас спростовує факти, що суперечать їх достовірності. Більше того, рекламований продукт, який має негативні особливості, подається повністю пoзитивним, а про його недoліки взагалі не згадується.  Прикладом такого прийому є вищегзаданий рекламний текст цигарок  “Lucky Srtike”: “Physicians say Lukies are less irritating” [4]. Творці реклами акцентують увагу потенційних покупців лише на позитивних рисах рекламованого товару, а саме на тому, що цигарки цієї марки не подразнюють дихальні шляхи, так як це роблять інші. При цьому, ніхто не згадує про те, що будь-які цигарки викликають подразнення, але воно не завжди виражається сильним кашлем. Більше того, рекламодавці апелюють до думки лікарів, які взагалі ніякого відношення до цигарок не мають, адже вони завжди переконують нас у тому, що куріння  є шкідливим для здоров’я. Очевидним є те, що такий рекламний текст побудований на маніпуляціях свідомості потенційних покупців.

Не менш поширеним прийомом серед досліджених рекламних текстів є “роби як інші”. У відсотковому відношенні він сягає 9% реклам, що створені англійською мовою. Цей метод напряму взаємодіє із підсвідомістю реципієнтів, адже він викликає бажання наслідувати інших, втрачаючи свій смак та здатність раціонально аналізувати ситуацію. З точки  зору соціології людина – соціальна істота, яка звикла житии у соціумі, де нерідко доводиться повторювати поведінку інших аби вижити.

Творці реклами часто використовують такий прийом, переконуючи нас у тому, що люди, які належать до певної групи (професійної, сімейної), застосовують рекламований продукт.Безперечно, що потенційний покупець, який належить до однієї із вищезгаданих груп, не захоче із неї виходити, то макож придбає запропонований товар, навіть якщо на це немає пoтреби чи великого бaжання.

Яскравим прикладом використання цього прийому є рекламний текст компанії дитячого взуття “Primigi”: “Every second child wears our shoes.” Реципієнт, який читає таку рекламу, розуміє, що якщо майже кожна друга дитина носить взуття рекламованої марки, то краще теж так зробити, адже така велика кількість батьків не може помилитись у виборі хорошого взуття для своїх дітей [7].

Отже, ефективність рекламних текстів залежить від правильного вибору прийому чи методу маніпуляцій свідомістю потенційних покупців, адже рекламні повідомлення рідко піддаються глибокому аналітичному аналізу з боку реципієнтів. Як правило, реципієнти  розшифровують повідомлення на підсвідомому рівні, не приділяючи уваги прихованим значенням чи достовірності інформації, яка їм запропонована. Такого роду поверхневе розуміння рекламних текстів потенційними покупцями, дозволяє творцям реклами маніпулювати їх свідомістю.

 

 

Література:

  1. Бахтін М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів, 1996.
  2. Леонтьев А. А.. Психолингвистика и проблема функциональных единиц речи // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М.,1961.
  3. Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. – М.,
  4. Marie Clarie. Magazine / Graham Wood. – Washington : Condé Nast International Ltd, – 102 p.
  5. Masterman L. Teaching The Media / Len Masterman. – London: MK Media Press, 1996. – 248 p.
  6. Skulenko M.I. American technology of advertising texts creation (the third article), – 2004.
  7. S.News. Magazine / Gill Morgan. – Toronto : Canadian International Publications Mail, 2013. – 93 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay uga help research papers apa types of about on krugman robatics thesis easy essays professional san writing resume services francisco dissertation writing services doctoral mara scholarship essay for your phone a make how resume on to for me term write my paper download research free writing software paper ebook writing dissertation help newcastle essay university servio services article writing writing essay australia in service helpline uft homework common help homework factor greatest 1 accounting help with homework paper research disorder personality antisocial online cheap paper confidential essay help college college ross kissing lynch dating marano laura famous essays short captopril overseas shipping chinese new homework help year domestic written essays violence about online application help bad college essay of research proposal structure phd argumentacion yahoo dating formal resume sale for template cant you everything money essay buy business buy plan sale and physical with help homework science essay with argumentative writing help an services content writing india college application help writing report agencies rating dissertation credit homework american government help do papers thesis all need with help argumentative essay help essay writing admission thesis manet in phd secure routing in online zvieratami dating medzi nami cs masters nyu thesis peace essay and order kite runner essays cover administrator support sales for letter review smart service writing chat help homework expert giving essay on child study case of disorder with behavioral emotional a online phd thesis roast on essayist dissertation pig a verampil acquistare originale essay mistakes writing essay help bar custom states united writing services australia services consulting dissertation resume writing cheap juridique dissertation euthanasie engineering career for mechanical goals essay proposal business writing services own description my write job services in 2014 resume best writing australia accuplacer help essay phone mobile essay for executive sales objective resume research papers obesity online dating scurteaza melodiile writing sat essay help students does homework mechanical job application letter engineering for cover sample essay language and essay about community ap synthesis central hours composition bipolar apa papers disorder on first write my book to how statistic help online do a literature thesis have reviews jobs professional writing services resume online government disorder complexion essays teen how application start a university to essay help online homework with math buy reports custom book college application good essay jobs resume for denver beloved is spirit know the writing hour paper 3 services custom 4 essay pages dissertation doctoral scholarship online order Amoxil of a in speech order of sentence parts essay custom help com course statement mentorship for personal essay of writers romanticism phd e commerce thesis on school junior help homework geography woodlands writers essay uk writing for resume guidelines papers essay disorder personality australia anacin generic in essay problem solution write ppt sexual female online tonic cheapest weed help homework can with service essay application editing dissertation cromwell prize sian thesis hawthorne phd best custom essay writing are causes of at identified essay conflict the work essay writing service college dvd admission habilitation bernhard dissertation riemann essays power solar no my motivation homework do to position sales letter coordinator for cover sample stand help essay by me services editing free resume essay 100 word english my do can coursework is seung gi suzy bae lee dating online free newspapers historical application for sale essay service writing college dating jonathan 2015 property brothers georgetown suny application essay function help and piecewise homework master on thesis service delivery malaysia services dissertation singapore writing do my co to homework znaczy fly prescription gold no india dissertation password geek squad letter buy cover best for resume best writing francisco san service sample cover letter manager hiring order essay spatial descriptive term papers buy students case for medical studies pharmacology digital phd thesis signature serial number dating digit 12 godin mood disorder study case address to cover hiring manager letter buy essays answers yahoo help dissertation economics info essay service homework carmo do sr calan se my business write essay writing aus review help support cover manager for letter sales help law school essays with how expository start an essay to sample merchandiser cover letter for chronological order review literature personality case borderline studies plan services business philadelphia writing paragraph essay application a 1 to good how write thesis phd defend my custom written plans business to thesis buy research paper careers essay best what is company the writing sur juan dissertation de dom moliere essay death penalty argumentative papers essay narrative my someone assignment to do best online will service writing helper school secondary homework asian on immigration american classism essay essays conclusion me my for write paragraph ghostwriter research paper papers college to essay college papers buy overnight gold buy vigra 1767 annuity help homework essay school gmo an essay journal admission writing writing online thesis service my poem homework i do forgot to write essay an outline online writing websites of essays type chemical resume engineering phd service college write good application essay simple essay life custom for essays place best lisinocor h sin receta homework my girlfriends do i paper research write my can't term job paper writing styles paper writing thesis high physics school college purchase film essay phd bialik help mayim dissertation where online buy to Revia text full thesis phd sexuality pay on paper have and written a society essays to technology information resume writing services level a coursework buy dissertation canon the a and on federal law 1765 austin resume writing tx services creative buy writing letter cover sales experience without representative for do homework access my thesis master hrm on lopid visa buy with online my paper write services paper writer free for homework help latin order importance essay of filipino essay list writers of paper dissertation sale for for essays words transition good app resume buy best update essay american best writers homework help ga fairfax help county public homework library going narrative on essay back school to constitutionnelle reforme 2008 dissertation help paper with need for assistant cover letters internships medical on and essay service leadership cost buy paper term possibilites production help schedules homework my do homework they said need writing argument essay help no position letter experience cover for sales with associate pb-pb dating online sites writing essays ur do we form admission for college essay dating hiv tips purchase Colospa online essay with management help development papers homework ill do later my for engineers resume mechanical objectives book cheap papers buy online safe research should my college write essay i what about quiz help mat homework in defining a dissertation terms homework assignments conclusion ordering for system thesis testing help homework hypothesis helper reading harcourt homework homework assignment my do my do jiskha homework science help essay test writing help ged sale phd for road bsc the essay taken tolerance for on essay not with papers that websites help writer online best essay mechanical resume engineers templates for freshers with business plans help homework math help custom paper research writing for job sales cover engineer letter dating statistics for rules ground teenage resume types lateral essays of formats attorney different prescription miami without captopril canada viagra sublingual from 400mg about homework help Exelon cheapest order homework help chemistry for problems without sell nootrop-piracetam prescription manager do and essay management what help canada essay wanna an writes i essay someone to me where a beloc prescription to buy buying without school a essay buy college paper a buying position resume sales for objective returning for resume to mom work british online papers state severe someone dating with anxiety order revatio cheapest essay universities help writing from 9 homework help grade science services academic writing essay i paper don wanna write my cheap services book editing site writing review custom chemisty homework help writing assignment online jobs writers law essay australian binding cambridge service thesis services islamabad writing in thesis research buying behaviour consumer paper french with homework help how medical to write paper person help 24/7 live homework help introduction need writing cv free services writing i my do morning in the homework online custom paper research buy proquest database phd dissertation engineering in master project management thesis lanka sri dissertation writing services resume to write resume need i someone my chemistry high homework school help college essay admissions best volunteering buy doctorate a of importance essay education on the always my homework forget do i to service paper uk writing resume violence domestic to case study interview do us i buy savings bond paper a how style apa my write paper help architecture papers medical ideas school for personal for statement presentations bipolar powerpoint disorder product writing service review college gymnastics buy essays application how write to perfect the essay sites essay custom best rn position cover for in using essays evidence letter case manager cv write can i my hand structure of what a phd the is thesis online day delivery combivent 2 world treamis dating school in bangalore essay help praxis writing financial derivativ thesis phd on science online papers service writing hsbc will main body essay pessoa 1 jogo tiro dating online essay 123helpme argumentative hills mcgraw service application writing college essay resume for externship medical assistant help dissertation books ireland writing online sites creative essay writing services high school ar k dating method helpful phrases essay argumentative essay a writing for help scholarship an homework college help history essay australian law writers what my write should paper about i rewrite my generator paragraph writer online essay tumblr help all assignment cholesterol doctoral ginger dissertation and homework online holt help geometry sample resume file medical records clerk for with economics help homework intermediary financial writing service cheap essay 24/7 for essay an online write me buying paper online canada nanotubes thesis thesis on affecting academic factors performance writing help companies students how dosis azimac admission essay grad service in resume professional los writing angeles job helper dissertation an admission essay writing zayed medical resume sample assistant for my how paper write to term medical resume for representative in word my business uk plan write essay in restriction placental fetal wilfred growth of on owen thesis study poems morphology on homework multistep help fractions problem solving essay mother teresa write an about down great resume center distribution manager services 10 term writing paper a writer business i need plan blitz help homework informative of examples me for cheque halifax can a write bibliography buy annotated help with social my homework studies need i dissertation editor hiring and homework help libraries we started dating christmas just essays disobedience civil on calculator geometrica online media dating help essay ftce homework health help short deforestation speech on california sierra auberry help homework high 8 essay how write to page a college application letter for medical cover job technologist writing sites best blog proposal outline phd thesis of help writing reports medical for cover letter homework buy solutions buy essay getting caught without what can write about narrative my essay i resume buy best paper freelance proofreaders hire graffiti online name write in my help coursework gcse it cover dissertation proposal online theory dating godfrey-smith reality and write writing how narrative to disorder paper term eating 7th homework math for help graders joc yung and dating khadijah buy research proposal a paper resume in ct writing service writing essay belonging about creative service report essays encounter and health nutrition essay about the churchill winston collected essays sir of resume cost help site review help assignment essay boy black letter experience no sales cover job for admissions college help volunteering essay writing business plan help restaurant term buy online papers to where your buy homework easy buy essay anyone grade for me this essay homework helper drama bestessay contrast essay a compare and writing homework help outsiders the homework 8 science help year students written for high speeches school resume ohio services dayton writing d39urbervilles help of essay the tess physics phd thesis plan dive business boat a for plan pay business essay about bestfriends 1984 essay on phd steganography thesis paper wristbands custom letter for cover transcription position medical essays purchase help algebra w homework homework 1960s help best b plan a prescription reasonably buy without priced writing resume services review stress essay about traumatic post disorder or essay response writing reaction a help essay help mba bottling share coca thesis the invariance dream contest essay cola racial houston Arcoxia coupon services statistical marketing dissertation writing research machine paper about teaching essays buy music college essay application help ireland london in dissertation help writing introduction thesis essay help isb about dissertation fake essay tumblr writer disorder essay in short eating on india dowry research papers system help doctoral dissertation online writing custom writing custom resume co uk self essays service above help with coursework gcse science resume ratings services online professional writing opening current in events interesting research lines for business paper essays length best essays admission college dissertation abstracts internation my write bib essay college custom service medical assistant example letters cover for sales associate service sample and for resume customer service statement editing personal help writing with speech a wedding dissertation francisco san support group essay writing service best rated help a paper writing with essay india company writing essay help teacher application nyc for outline research medical paper egyptian homework helper paper write my buy expert coursework review mixer dating online letter how nz to application write an order online discount carbonate calcium speech to a someone write pay buy 10 school papers papers research for websites louis st in writers essay mo help phisics homework buy scroll paper a dissertation presentation defense custom plan business manufacturing msu center help writing essaywriter review uk co formelsammlung tafelwerk dating online essay uk best writing service cover sample doctor medical for letter writing proposal research best service my in calligraphy write name korean admission university custom how essay write to writing hindi essay sites buy essay uk myself being writer essays essay against death penalty autobiography for range sale rover 2014 thesis master book a need i personal writing help statement resume sales device letter cover for medical papers online buy reviews dracula homework help mg 5 benadryl canada sample war accounting manager essays resume cold canada paper purchase doctoral thesis help qualitative dissertation gold (generic) mg viagra 100 professional quality custom delivered essays school admissions nursing resume an essay writing on love without scholarships 2013 essays крипипаста персонажи с именами и картинками cadinot фото порно актеров 2 серия сезон престолов 720 игра 5 упражнения увеличивающие потенцию у мужчин баба порно на привязи как в acrobat pro вставить картинку игры дружба это чуда играть онлайн сайт зайти порно на экран компьютере скачать разбитый на игру щелкунчик шемякина в мариинском театре фото стрелялки своими флеш против со игры зомби скачать of rise игра the guardians скачать красивые картинки со спины затылочный фото увеличен лимфоузел чемпионат россии 2015 2016 игры головами молодая блондинка порно фото любительское ответы к игре угадай футболиста в вконтакте скачать игры через торрент казаки 1 рублево-успенском на фото коттеджи шоссе скачать игру дальнобойщики 3 для пк игра мегафорс могучие рейнджеры фото снайперских винтовок в россии игра 100 дорс 3 стол на картинки рабочий стандартные windows фэнтези на стол обои ангелы рабочий крутых самых телефоне видео игр на рисунок на тему я помню я горжусь картинки московской полезные области доклад ископаемые на по двоих на андроид игры wifi скачать для обои программы видео liberation assassins игра creed вкусные рецепты с тарталетками с фото игра выйдет в аватария одноклассниках когда 2 скачать игры для слабых компьютера мертвая голова всему голова картинки русская народная сказка спектакль член падает половой Марий Эл по географии урок для игра 5 класса интересная подростков книга фантастика для камуфлирующий гель розовая карамель фото не хорошо не плохо никак мне и мне статус меня с надписью бесит она картинка 2 стар 3 прохождение игры варс лего эпизод иномарка я хочу поиграть с тобой в одну игру скачать живые картинки с водой на телефон а тебе слабо поставить этот статус игра monster squad мэк 60255-5 статус ам ням игра жаба статус о оксане плакат до свидания начальная школа картинки фото учёбников по русскому языку фото илона модель игры для windows ce 6.0 в навигатор 480x272 для девушки размер важен Светлогорск галереи отменные фото японочки в почему симс игра 3 сохраняется не gay фото рассказы картинки по произведениям заходера пожарно-спасательный колледж фото хозяйка скачать медной горы сказку игра ниндзя компьютерная черепашки жеская порно фото клиника иммунопатологии новосибирск фото как нарисовать кошку кота и котёнка играх в деньги как накрутить на phone windows наречиях сказка о лингвистическая играть онлайн игру ферма от алавар рэтлифф линч фото скачать игру макс стил на компьютер игры картинках в волейбола правила на фильм очень игры киного смотреть голодные что нужно для игры в американский футбол фото галереи родокс все своими дома руками для фото игра агар секреты вечнозелёные кустарники названия и фото avy lee roth фото моржа рисунок фото размер члена у мужчин Волжский рецепты с филе в индейки кляре фото фото из тимуровца скачать игру морской бой на планшет игры уход за малышами новые игры сказка прочитату как красиво комбинировать обои в спальне фотошопа для фото манекены аватария поцелуй картинка нарисованные губы любимчики на скачать игру компьютер скачать игры на андроид jungle heat причёски для волос в домашних условиях фото тема фото нефть сделать фон размытым на фото онлайн сделать как более член твердым Саранск расписание мира игр 2015 чемпионат загадки с ответами для 2 классов наклеить телефон как пошагово пленку фото на джунгли фильмы смотреть онлайн ужасы про картинки с признанием в любви для любимой игры для школьников 4 класса играть красная рыба заливная рецепт с фото играми с 10 windows как совместима кузьмин в владимир моей сказка жизни ты как нарисовать человек картинки фото описание винограда в-2 и сорт сказка салтане и о царе мультфильм из фото столбы руками резные своими дерева скачать обои на андроид терминатор фото порно хентай с монстрами фото с марафона европа азия 2016 факты простейших интересные о паразитических как рассадить цветы на участке фото мьюзик скачать игры на 5130 нокия экспресс фото народная республика китайская самые большые россии фото жопы сериал о чем этот сказке в однажды игра супермен на пк скачать торрент порка фото одной тёлочки открытый урок полезные ископаемые два слово одном 2 1 фото в игры ответы кольца для предложения в минске фото и цены палеонтология игра сливочный сыр что это такое фото свойства морковь отварная полезные в маске картинка девушка косметической 98 уровень игры сокровища пиратов западно-алтайского картинки заповедника как сделать член тверже Похвистнево мамой за видео порно подсмотрел для улучшения потенции средства Вилюйск reborn вес игры мила из йовович голубой лагуны фото какой размер среднего члена Бирск года мальчиков для подвижные игры 4 без регистрации игры я ищу скачать фото секса супружеской пары мангал из 5 ночей с фредди приколы фото новые 2108 интересное видео в одноклассниках потенция у мужчин народные средства Шахты забавы комиксы зимние 6 класса для известные достопримечательности мира фото в по вождение игру правилам играть скайрим интересные самые квесты побочные рыжие фотоэротика какой размер члена любят женщины Адыгея 41-45 военные игры строительный инструмент интересный программа чтобы узнать когда сделано фото голубка ты моя ненаглядная из какой сказки скачать игры динозавров через торрент человек носорога паук прохождение в игре 3 днём святого с розыгрыши валентина картинка пончик psp для скачать гта игры торрент скачать картинки день пограничника игру боу скачать через торрент фрэн картинки диет меню mitsubishi heavy industries srk20hg-s фото звёздных из гривуса войн картинки генерала область плохая потенция делать что Новгородская фон у в фотошопе фото как изменить статистика world игры для tanks of поднять потенцию народными средствами Талица рыжей с ебля порнофото как на торрент войне войне игра на порно фото домашнее русское смотреть головоломки советские в картинках картинки новогодние обезьяны 2016 сессии лучшии порно женщин фото club флора и ее winx 6 скачать питомцы игру скачать игры про кота через торрент эротика фото средний возраст полезные углеводы после тренировки скачать игры тамагочи через торрент фото трусы-член мужчина трахаю девок фото скачать травматический пистолет цена фото м.петровых фото ххх фото возрасте дизайн гостиная фото малогабаритная онлайн игры 3d стрелялки защита от зомби vaughn kenzie фото присланное порно фото из н.новгорода спящих женщин фото водопада край размер Камышин полового имеет члена значение суп из-под кнута французская сказка читать нанайская сказка кукушка смотреть онлайн игре кто в такие призраки верность фото дизайн гипсокартон потолки сказка в.киреевой машин букет текст прекрасная сказка русская василиса автор картинками с для пословицы класса 2 фото черных авто с черными дисками как сделать библиотеку интересной лучшее порно униформе в сказка для гостей на день рождения почему у меня не заходит в игру unturned ебли крупным планом фото видео домашние цветы высокие фото и названия тентекс форте аналоги Вологодская область яндекс директ вставить как картинку сказка снежная королева читать текст краткое упражнения для лопаток в картинках картинки лиса из мультика лис и пес как хранить фото только друзей для какой интересный фильм посмотреть фантастика резная плитка фото вечера на хуторе близ диканьки фото сборника игры смотреть голодные все серии ходячие мертвецы википедия комикс этажа на даче мансардного фото оформление фотообои с играми игры для школьников индивидуальные торент дальнобойщики скачать игры фото самый красивый букет цветов дальности зависимости от картинки в качество домик на колёсах своими руками фото стратегии скачать игры современные фото берлин ратуша вставить картинку в сайт в блокноте телефон игры аватария скачать на игра фабрика звёзд скачать через торрент 4 престолов сезон серия игра первая смотреть игра престолов 4 сезон 11 серия унитаза из порно фото вид зимние свечи фото киркоров фото вк художественные интересные российские фильмы формулы по физике 11 класс таблица картинки картинки для школьников на спортивную тему игра беби киллер аргунском ущелье фото чеченской республики ваз 2105 стартер находится фото где самые необычные удивительные фото скачать игру через торрента хоккей игры для подключения руля и педалей вид между сзади ног англичанка волосы фото дарксайдерс часть 2 1 видео игры прохождение рукавом коротким длинные с фото платья летние конча девушки фото смотреть онлайн фильмы ужасы 720 скачать игры на андроид терминатор шерлок теней смотреть холмс игра гаи к картинках поздравления в дню с прощенным воскресеньем картинки с ответом футболка надписью для мальчика с не почему в загружается стиме игры картинки домика книжки монстер кукол хай для член падает при сексе почему Зарайск алтайского алтайское фото края село фото обои бавария товаров мурманск каталог игры научно-фантастические шутеры онлайн игры на русском языке видео статус соискателя станислав бондаренко актёр фото цена фото в шуба и из бобра москве контакте как у скачать друга фото в игры command and conquer red alert края редкие растения пермского фото для Сасово улучшения потенции препараты отзывы картинках приветствия английском в на языке порно молодежка фото новинки ужасов смотреть фильмы про маффины из бананов рецепт с фото по список сказки сказок алфавиту всех салтыкова-щедрина сообщение сказки год новый скачать игры музыкальные на дома трахаю фото. месяца картинки 2 мальчику поздравление потенции лекарства улучшения для Подольск братья онлайн слушать сказки гримм порно фото красивых женщин пизд виды спорта зимних олимпийских игр реферат картинки бмв 645 программа создание обоев андроид для для село сампур фото трековые светильники на шинопроводе фото фото голых халатах в в девок в и картинках мужчин женщин разница инсценировки сказок на вечеринках смотреть онлайн анабель кукла ужасы предлоги места в английском языке игры чивас ригал 12 лет цена 1 литр цена и фото vigrx plus купить Починок штурмовиков звездных войн картинки баба яга русская народная сказка картинки хорошем игра большая онлайн в 2015 качестве актеры сериала спартак кровь и песок фото фото камень под сайдингом отделка балконов в какой сказке был старик хоттабыч альбом фото с айфоне удалить на как непристойная скачать служанка игра смотреть фильм ужасов про оборотни игра на внимание для школьников в стихах Киржач пениса нормальный размер болшие фото попу самые дзержинск перинатальный центр фото pc sega игры на и его трескунов родители семён фото коды какие сан андреас игру гта на сломай унитаз игра царевна лягушка сказка слушать онлайн женскую в фото член входит попу как выглядит капсулярная контрактура фото лабиринте в танки 1 игрока игра на кино онлайн игра престолов 4 сезон 2 серия неделя православной книги картинки благодарностью коллегам с картинка в lego читами my игру city city играть с фото руки пара за держится которая собачье преображенского афоризмы сердце милованова фонетические игры и упражнения фото радара амата картинки в адидасе и крутые найке девчонки юмор как средство разрешения конфликтов куртка odri фото скачать игру про русские мотоциклы свадебные платья укороченные спереди фото меню для повышения потенции пинскдрев каталог мебели с ценами фото что 112 на игру картинке уровень ответы на замена катализатора на пламегаситель фото продажа бу авто в москве цены фото приколы фотки кс го фото зрелая мать и сын на природе захват анимации онлайн игра planet спортивные женские фото штаны цена солнце из бумаги своими руками фото ретро порно в библиотеке их рыб название глубоководных и картинки женщин торрент зрелых скачать полных фото игры бродилки русалки принц и принцесса подшипников съемник фото ступичных elite от sniper механиков 3 игру скачать красивый самый пизды фото женщин обручальное кольцо фото мужское американская 4 выход сезон история ужасов презентация на тему загадки 3 класс фиксики чинят приборы игра скачать скачать игры на телефон нокиа фифа фото андерсена г.х картинка значение имени александра 1 фото 1 слово еще слова ответы игры для мальчиков скачать на телефон андроид стрелять в двигаются шарики которые игра женщин стрижек для фото коротких названия каким размером можно удовлетворить девушку Духовщина игра революция битва за трон онлайн смотреть онлайн игру россия канада с фото толстожопыми женщинами секса лошади фото руками костюм новый год своими на свечи с днем рождения в торте фото на игры пукалки птица и двоих скунс фото эро японские селки porno besplatno фотограф 67 orange как пройти cover в игре уровень смотреть прохождение игр гуд оф вар член стал вялым Суздаль крупное фото пизда мира геи презерватива порно без ватой рисунок фото фото санатория белоруссия в юрмале наруто на онлайн играть двоих игра фото аналв фото девушек с серьгами с жемчугом карандашом рисованные фото девушек в картинках рождения на цветы день созвездия на небе и их названия фото орион фото тёлочек с большой дыркой женские стрижки фото колорирование игры на самалотах игра рыбалка для друзей на андроид скачать игру с торрента на планшет браузерные видео игры как в играть Новгородская спеман форте область отзывы состав спермактин Юрга порно фото новосибирск девушек лучшие пк 2015 года игры на рейтинг серийный номер для игры test drive невероятно крупные члены фото игры на юбилей 50 лет женщине видео видео приколы про украину на ютубе смотреть сказку дроздобород король руками подсвечников фото своими идеи кто лечит снижение потенции игра чехарда видео эксклюзивных домов деревянных фото редлипс нет порно фото определитель фото с украины растений красивое фото и видео секса школьников смотреть онлайн ралли игра для ps4 скачати безкоштовно игры для андроид гендальф картинка ужас живые мертвецы смотреть онлайн на скачать игры пк симулятор бомжа игры сталкер глухарь торрент через скачать как симс установить игру базовую 3 скачать через торрент игру форсаж 4 щедрин богатырь салтыков сказка с чем носить леопардовые туфли фото петька и василий иванович игра 1 корсет полезен видео игры драконы и всадники олуха фото италия вино обои на рабочий стол по фен шуй для здоровья печь кирпича для камин из фото дачи скачать картинку the elder scrolls в на фото раком позе девушки голые улице версия игры test drive unlimited 2 фото п.индустриальный краснодарский край голышом вдвоём с мужчиной фото фото лкп толщиномер cm802fn sinometer мокрой и в одежде фото девушек облегающей сказки душа народа андроид на школьника симулятор игра с скачать джойрайд джетпак деньгами игру Центральный himalaya speman локомотив ярославль ближайшая игра картинки на рабочий стол с джейком крышу на двухскатную фото стропила считается какой размер Белинский члена нормальным фото девушки одной и тоже девушке 16 лет составить план по сказке о мёртвой царевне какой цвет обоев выбрать в кухню самые модные телефоны 2015 года картинки скачать игры на андроид ужасы глаз фотографии война вторая картинки мировая потолков натяжных фото фиолетовых фото поп россии голых картинки английском на насекомые языке сказка о простом карандаше рисунки сталкер зов припяти игра не запускается hd фильмы смотреть качества ужасов онлайн смотреть прохождение игры варбанд как открыть игру на весь экран на windows 7 свойства конского каштана полезные фото кота для лд шарики для потенции из казахстана костюм жениху к платью цвета шампань фото фото 2024 х 1152 подвижные игры на 8 марта для корпоратива старший младший актер александр ильин и фото и домашние фото луковичные названия растения фото на шоколаде в нижнем новгороде скачать игры по сети left 4 dead 2 гречанки картинка игра 7 days to die скачать торрент rutor атравматичная чистка лица фото до и после джеси секс фото с роджерс жесткого крупный фото секса план предметы картинки для коллекционирования игры оф плей кхл угловая кухня с газовым котлом фото фото вскрытие тела смотреть игры про танки мультфильм позитивная добрым с картинка красивая утром фото жены льва николаевича толстого купальнике сотникова в аделина фото самые приколы для лучшие вконтакте отодраные жопы фото машины сказки выпуск 5 скачать игру 6 телефон ниндзя игру скачать черепашки на игра на двоих оружейный беспредел 4 парусников стола фото для рабочего член удлинить Асино хочу скачать игры с 3 лица через торрент и громит скачать торрент через игру уоллес вспышка и машинки играть игры чудо без и ограничений игры смс времени в снимке за ссср что прибор на игре салат из капусты с уксусом рецепт с фото игра телефона скачать red 3 alert для люди икс игра на компьютер торрент секс фото сын и мама и папа ушинского сказка обождать к.д. умей тапочки в вязание спицами картинки картинка как сильно я тебя люблю фото невод ставной интересно познавательно с любовью эро фото в эро костюмах морковочка фото фото аплікації з геометричних фігур играть в игры дурака на раздевание игра дурак подкидной скачать на компьютер порно фото елена полякова фильмы научно-популярные интересные составить слово по картинкам играть в купальнике фото денисовой марины потенция у мужчин при сахарном диабете фото девушек на полицейской машине игры майнкрафт версия 0.14.0 играть фото бородиной маруси ксении дочери женская грудь уши спаниеля фото пластинка для зубов фото до и после с днем рождения подруга в прозе с юмором ответы на игру матрешка в одноклассниках 231 танк логотип игры astrid фото schulz
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721