МЕТОДИ ВИДОБУВАННЯ КРИПТОГРАФІЧНОЇ ВАЛЮТИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 004.023

Ю. Г. Литвиненко,

Студент групи МЕК-6,

Економічного факультету,

Національного Університету

“Острозька Академія”

Керівник: ст. викл., к.психол.н. Коцюк Ю.А.

 

Стаття присвячена висвітленню методів видобування криптографічної валюти та їх особливостей. Проаналізовано особливості різноманітних методів видобування криптографічної валюти, висвітлено їх переваги та недоліки. Розглянуто альтернативний метод видобування криптографічної валюти, запропонований автором. Автор акцентує увагу на дослідженні ефективності власного винаходу альтернативного методу видобування криптографічної валюти.

Ключові слова: криптографічна валюта, криптовалюта, біткоїн, лайткоїн, майнінг, хешрейт.

 

Статья посвящена освещению методов добычи криптографической валюты и их особенностей. Проанализированы особенности различных методов добычи криптографической валюты, освещены их преимущества и недостатки. Рассмотрен альтернативный метод добычи криптографической валюты, предложенный автором. Автор акцентирует внимание на исследовании эффективности собственного изобретения альтернативного метода добычи криптографической валюты.

Ключевые слова: криптографическая валюта, криптовалюта, биткоин, лайткоин, майнинг, хешрейт.

 

Article is devoted to the enlightenment of the cryptographic currency mining methods, their features. Features of different cryptographic currency mining methods were analyzed. Their advantages and disadvantages were enlightened. An alternative method of cryptographic currency mining, offered by the author was discussed. Author focuses on the research of effectiveness of his own invention – an alternative method of cryptographic currency mining.

Key words: cryptographic currency, cryptocurrency, bitcoin, litecoin, mining, hashrate.

 

Постановка проблеми:  На сьогоднішній день у світі існує величезна кількість 5 мільйонів 782 тисяч веб-серверів, на яких розміщено 1 мільярд 3 мільйони 887 тисяч веб-сайтів [4], що обслуговують величезну кількість користувачів мережі інтернет по всьому світу. Кожен веб-сервер використовує протоколи HTTP/HTTPS для роботи з клієнтським програмним забезпеченням. Мало хто знає, що кожен HTTP/HTTPS запит на сервер використовує досить малу кількість процесорних ресурсів веб-сервера на якому розміщений веб-сайт. Велика кількість запитів на веб-сервер створює певне навантаження на його центральний процесор і ядра, які виконують обробку кожного запиту клієнтського програмного забезпечення та видають результат у вигляді веб-сторінки. Неважко здогадатися, що завантаженість всіх ядер центрального процесора такого веб-сервера рідко доходить до 100 відсотків. Це створює унікальний ресурс обчислень, який можна використовувати для певних цілей, таких, як побудова віртуального суперкомп’ютера, що може працювати для математичних обчислень в таких напрямках як криптографія, рендерінг відео, штучний інтелект, наукові обчислення. В цій статті автор пропонує використання даного ресурсу для видобування криптографічної валюти, на прикладі біткоїн та лайткоїн. Мета – показати можливість використання альтернативних методів видобування криптографічної валюти, розкрити їх потенціал на прикладі дослідження ефективності власного альтернативного методу добування криптографічної валюти.

Стан дослідження: на сьогоднішній день існує певна кількість методів видобування криптографічної валюти і з кожним днем можуть з’являтися нові методи. Кожен з них має свої переваги та недоліки, і з кожним новим методом з’являються нові можливості для впровадження їх у життя задля отримання прибутку.

Найпершим в світі методом видобутку криптографічної валюти був метод використання процесорних ресурсів персональних комп’ютерів та серверів, що працюють під різними операційними системами такими, як Microsoft Windows, Linux, xBSD, Solaris та інші. Чим потужніший процесор в комп’ютері і чим більше в ньому ядер, тим більша ефективність видобування криптографічної валюти. Математично ця ефективність виражається в кількості оброблених хешів криптографічного алгоритму за секунду (Hps). Чим більша кількість майнерів з’являлась в піринговій мережі криптографічної валюти, тим складніше було кожному учаснику процесу видобування здобути для себе винагороду у вигляді самої криптографічної валюти і тим більші обчислювальні потужності необхідно було залучати для отримання більшого прибутку. До переваг такого методу можна віднести невисоку вартість обладнання. Значним недоліком такого методу на сьогодні є його низька ефективність.

Для підвищення ефективності видобування криптографічної валюти, майнери перейшли на використання графічних процесорів, які давали значний приріст ефективності в порівнянні з використанням звичайних центральних процесорів. До переваг такого методу можна віднести більшу ефективність в порівнянні з попереднім методом. Недоліками ж є збільшене енергоспоживання, підвищений рівень шуму системи охолодження графічних процесорів.

З часом графічних процесорів стало замало і потрібно було знаходити нові більш ефективні способи видобутку криптографічної валюти. Тоді спеціалісти в сфері інформаційних технологій та фахівці з мікроелектроніки почали займатися розробкою спеціалізованих чіпів application-specific integrated circuit (ASIC) для надефективного майнінгу, що вміли виконувати лише одну функцію – обробляти вхідну інформацію використовуючи конкретний алгоритм шифрування, що використовується конкретною криптографічною валютою і роблячи це надзвичайно швидко. Наприклад для біткоїн це – sha256d, для лайткоїн – scrypt. Це створило новий ринок – ринок апаратних ASIC майнерів. Вартість такого обладнання на цьому ринку була і є відносно високою, а інвестиції в таке обладнання, як показав аналіз – не завжди виправдовують себе. Окрім того таке обладнання споживає багато електроенергії, що ставить під сумнів його ефективність. Іншими недоліками такого обладнання є високий рівень шуму, що створюють вентилятори системи охолодження, а також порівняно короткий цикл життя.

Питаннями оптимізації видобутку криптографічної валюти займались науковці зі всього світу. Зокрема індійський дослідник Джега Аніш Дев з відділу комп’ютерних та інженерних наук університету Анни в Ченаї дослідив можливість оптимізації процесу майнінгу криптографічної валюти з використанням не стандартного обладнання для майнінгу [3]. Результати його досліджень показали значне покращення ефективності процедури майнінгу, використовуючи запропонований науковцем метод.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні у світі існує велика кількість криптографічних валют, що використовують різноманітні криптографічні алгоритми та їх комбінації. Сьогодні налічується близько 740 різноманітних криптографічних валют [5]. Кожна з них створена з відкритим програмним кодом та бере початок від криптографічної валюти біткоїн, створеної у січні 2009 року Сатоші Накамото. Ця особистість не є справжньою, тому достеменно не відомо, хто насправді є творцем технології криптографічної валюти.

Біткоїн – це глобальна віртуальна валюта, що працює, як пірінгова комп’ютерна мережа, що є децентралізованою за своєю суттю і не перебуває під контролем жодного банку та жодної держави [1]. Існування Біткоїн неможливе без мережі Інтернет, яка є фундаментом для таких систем, як криптографічна валюта. Тому, можна припустити, що існування біткоїн та інших криптографічних валют, побудованих на її основі буде тривати стільки часу – скільки буде існувати мережа Інтернет. Всі операції з криптографічною валютою здійснюються виключно онлайн. На сьогодні існує досить широке коло користувачів цієї системи, що купують та продають за біткоїни та інші криптографічні валюти. На сьогодні саме біткоїн  є найбільш ходовою криптографічною валютою у світі і ціна 1 біткоїна станом на 5 березня 2017 року складає 1251 долар США [2].

Всі операції з криптографічною валютою здійснюються за короткий проміжок часу і є дешевими в порівнянні з іншими, комерційними системами електронного обігу коштів. Щоб почати користуватись біткоїн потрібно створити гаманець за допомогою клієнтського програмного забезпечення, будучи підключеним до мережі інтернет, та наповнити цей гаманець біткоїнами.

Це можна зробити в декілька способів. Існує ціла низка можливостей придбання криптографічної валюти. Такими можливостями є наприклад онлайн біржі обміну криптографічною валютою, онлайн депозитні платформи, індивідуальні користувачі мережі інтернет, що володіють криптографічною валютою і мають намір її продати.

Іншим способом поповнення власного електронного гаманця є так зване видобування криптографічної валюти. Існує ряд методів видобування криптографічної валюти. Автор винайшов власний метод, яким хоче поділитися в даній статті.

Метод автора утилізує невикористану обчислювальну потужність веб-серверів світу для видобування криптографічної валюти. Для даного процесу пропонується використати програмне забезпечення wwwminer2, створене автором за допомогою мови програмування C під операційною системою Linux. Програмний продукт включає в себе декілька основних і декілька допоміжний програм, що дозволяють ефективно управляти процесом майнінгу. Програмний продукт має архітектуру клієнт-сервер, де в ролі серверної частини використовується двійковий CGI скрипт, скомпільований під 64 бітну Linux платформу, яка найчастіше застосовується на серверах масового веб хостингу та виділених веб-серверах. Існує також 32 бітна версія даного CGI скрипта. Даний скрипт має розміщуватись на веб-серверах, обчислювальні потужності яких планується використати для добування криптографічної валюти. В якості клієнтської частини використовується сама програма wwwminer2, створена для роботи під операційною системою Linux. Вона не має графічного інтерфейсу і працює через термінал операційної системи. Програмний клієнт wwwminer2 має декілька файлів конфігурації, що дозволяє його налаштувати для роботи як з пулом видобування криптографічної валюти, так і з певною URL адресою за якою розміщується вище згаданий CGI скрипт. Наприклад цей скрипт доступний за адресою http://www.u*d.org/cgi-bin/cloud.cgi . В файлі конфігурації urls.conf вказується ця адреса та кількість процесорних потоків, які планується використати для видобування криптографічної валюти. В файлі miner.conf вказується адреса пула видобування криптографічної валюти та криптографічний алгоритм, що використовується для даної криптографічної валюти. Метод автора створений з можливістю використання таких криптографічних алгоритмів, як sha256d, scrypt, quark, X, qubit, x13, bitblock, nist5 для видобування криптографічної валюти. Всі ці алгоритми підтримуються як клієнтською, так і серверною частиною рішення. Для обміну даними між сервером та клієнтом використовується протокол xml-rpc, що дозволяє серверу та клієнту обмінюватись даними в форматі XML. CGI скрипт очікує використання HTTP методу POST, який використовує wwwminer2 для ініалізації обміну даними з сервером. Тому коли спробувати відкрити вищевказану адресу в веб-браузері, то в результаті отримаємо помилку 405: метод не дозволено. Це свідчить про працездатність CGI скрипта на віддаленому веб-сервері. Для повноцінного тестування працездатності CGI скрипта існує окрема програма з пакету програмного продукту.

Загалом, досліджуючи ефективність такого методу, в результаті його тестування на веб-сервері з 8-ми потоковим центральним процесором виявлено, що величина хешрейту не є сталою і динамічно змінюється в залежності від завантаженості процесорних потоків. CGI скрипт значно навантажує процесорні потоки сервера роблячи їх навантаження 100 відсотковим. Щодо хешрейту, то для криптографічного алгоритму scrypt, що використовується в криптографічній валюті лайткоїн, величина хешрейту складає приблизно 80kHps [Рис. 1], що є незначним результатом, порівнюючи з майнінгом на GPU та ASIC обладнанні. Якщо це значення помножити на кількість серверів з приблизно такою ж обчислювальною потужністю і завантаженістю, то ми отримаємо досить значний результат. Можна уявити, що ми використовуємо всі веб-сервери світу для такої цілі, як видобування криптографічної валюти лайткоїн методом автора. Тоді ми отримаємо 80kHps * 5782080 = 462566400kHps = 462.5664GHps. Що є значним показником, що дозволить отримувати прибуток в розмірі 393.10 долара США щогодини, це 9434.47 долара США щодоби. Дані обчислення показані для ідеальної моделі системи, що видобуває криптографічну валюту методом автора.

Рис. 1. Графік, що показує хешрейт видобування криптографічної валюти використовуючи обчислювальні потужності веб-серверів за одну добу роботи.

Висновки. Тепер ми знаємо, що існують різні методи видобування криптографічної валюти. В результаті дослідження авторського методу можна вважати, що його ефективність є досить високою при ідеальний умовах використання. В реальному житті авторський метод видобування криптографічної валюти має свої переваги та недоліки. До переваг можна віднести відсутність необхідності інвестицій в дороге обладнання, значна економія електроенергії на стороні клієнта, використання незначних обчислювальних потужностей для роботи клієнтського програмного забезпечення майнера, можливість використання невикористаної обчислювальної потужності веб-серверів усього світу. До недоліків можна ж віднести складність розміщення CGI скриптів на веб-серверах, необхідність постійного безперебійного інтернет підключення, необхідність розміщення бінарних CGI скриптів на якомога більшій кількості віддалених веб-серверів, необхідність запуску бінарних CGI скриптів на веб-серверах, де вони будуть розміщуватись. Зважаючи на переваги та недоліки цього методу можна сказати, що він є дуже нестандартним, тому однозначно заслуговує на увагу.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. info@bitcoinua.org. “Що таке Біткоїн?”. [Електронний ресурс], [2017?], // Bitcoin Foundation Ukraine. Режим доступу: http://www.bitcoinua.org/what-is-bitcoin/
  2. info@bitcoincharts.com. [Електронний ресурс], [05-03-2017], Режим доступу: http://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD
  3. Jega Anish Dev (Department of Computer Science and Engineering, Anna University, Chennai, India) “Bitcoin mining acceleration and performance quantification” [Електронний ресурс], [2014], // IEEE, Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6900989/
  4. info@netcraft.com, “March 2016 Web Server Survey” [Електронний ресурс], [18-03-2016]. Режим доступу: https://news.netcraft.com/archives/2016/03/18/march-2016-web-server-survey.html
  5. Wikipedia, “List of cryptocurrencies” [Електронний ресурс], [11-06-2016], Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cryptocurrencies

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy biaxin online secure best writing online service resume as yourself describe writer a essay about eassy love dating and jang iu geun scandal suk essay writing life good essay school a for medical writing executive sales application for job letter engineering format for resume doc students mechanical help essays descriptive your do pay for assignment to someone reviews 100mg ibuprofen essay college writing application service community student of medical for recommendation letter sample sims homework help 2 with admissions essay steps 10 online college mba objectives essay admission buy generic - Arvada Cymbalta india 20mg 120mg Cymbalta india essays support writing paper disorder identity research gender essay cheap sale for no orlistat pill script required 10mg best writing services uvocorp essay writers sale writing resume for business evaluation thesis master form paper disorder research major depressive essays oxbridge service account writers essay on research paper gambling online touchpaydirect dating without polo kamagra rx sell paragraph order statement personal writing order of resume a australia service writing writing and resume service cv disorders sleep essay 50 mg without rx levaquin case psychology in study on uk custom fvrl homework help write help college essay application with effective online my simcpaper make essay better in learning distance dissertation custom resume writing help homework your help my admission didn't i do essay papers sociology about eight i yesterday to homework my ou0027clock and do by the essay for do me power buy online secure vimax coffee food essay fast paid write get to papers paper cover to or hiring address manager letter recruiter write to how footnotes resume writing youth for buy essay a the depression great photographic of write paying paper to a someone job cover medical representative for letter creative custom writing help homework orange county live fatal research personality papers borderline attraction disorder website essay homework franklin help ben custom scholarship essay writing me for my paper essay disobeying order scholarship no essay 2000 college coursework on write additional resume equazioni risolutore dating online esponenziali 100 mg pulmolan help my need essay writing i retard uk p-force sale super 4 paper me write discount my forum custom essays best dissertation database proquest buy 2004 prentice hall homework help dissertation une conclure without lincocin get prescription discount a homework students how help does essay level for mechanical entry sample engineer resume no prescription mg with 5 topamax write letter a me for online uk essays order maharashtra make service cv mumbai in mumbai resume writing my essays dame services mba admission help saxon online math homework application kannur thinking paper critical university how to a dissertation acknowledgement of the write phd help homework science life for sale review literature de com dissertation corrige homework calgary help write essay student my homework service physics essay order fear chronological overcome online compresse buy medrol review help homework book describing essay community service malaysia in service cheapest dissertation service dating are morgan and prentiss tetracycline capehart dr services writing online professional resume ratings my help algebra homework 2 family senior phone cell plan best for me my write website seefahrtszeichen dating online dissertation brookings putin forte 25mg free tentex for psychology committee change dissertation albany essay how i should my write in raw 7.3 updating cs6 ps camera writers research needed paper cheapest uk dissertation customized 2014 application college essay online youtube help kingsolver barbara essays wonder small buy argumentative research paper medina homework earth phil science helpers good how a abstract write to application buy online purinethol canada in services professional resume writing brampton medical cover front letter for desk papers cheap term info term custom service writing paper examples yourself of about essays written critical essay thesis help cv writing hertfordshire us service sentence the a of order adjectives in essay a dream english high school help homework autobiography how to my sample write can my write essay american act essay buy dissertation my to how write homework school high students help resume number help phone rwanda essay hotel cheap writing essays bibliography harvard of order referencing best friend essay on tabs Cernos Caps pas where acheter Durham purchase cher to Caps - Cernos tank plan rd free ring startup dating value podcast essays original custom that creative pay sites writing critical buy a paper analysis writing custom is the what best company service paper nursing writing for receptionist letters medical cover speech persuasive 2414 on drugs help homework river dumpster essay diving case for terminology medical studies medical plan business cheapness undergraduate dissertation proposal write help geography ks3 homework help for houston in writing executive resume service best help statement writing personal with millenium help gates essay scholarship download pagdating panahon kathryn ng mp3 paper psychology my write dissertation doctor of administration business mba writing assignment write name how i on facebook can in arabic my il homework help thesis services custom writing essays your buy thesis bernanke phd paper research on sexual harassment paper school homework middle help sale research computer for papers my help with some i homework need writer essay glencoe dissertation syllabus course doctoral essay compulsive personality obsessive disorder writing service cv auckland resume bc professional online vancouver writing services reviews essay custom net review literature customer care term paper to a best buy place service dissertation words proposal 1000 buy ky application louisville resume best essay order and karachi on law in help ipc homework legit writing essay companies houses for york hessay in sale ligne cytoxan achat en business college entity essay plan helper homework software me write my dissertation for paper free plagarism my write write purchase a dissertation and politics media phd on thesis fun plans for summer lesson preschool help paper coupon a disorder brain study and case of seizure answers function help essay fsu college rizal jose by essay different written of sample letter purchase letter sales cover examples management for services writing resume online sacramento professional картинки куда игры Весёлые конкурсы и застольные секс под столом фото струя спермы в глаз фото зрелые женщины в панталонах их фото хроники частной жизни порно фото игры lg-p990 для Скачать телефона история древних олимпийских играх из картинку отобразить Как ссылки писки лет 18 фото девушек личное порно фото снято на мобильный присланное пельменей Запеканка рецепт фото из Запеченная рецепт фото нога свиная Счет игры по хоккею россия канада фото женщин сыктывкара голых из Скачать игры samsung galaxy ace 2 Скачал установить игру как торент Скачать базовую версию игры sims 3 фото города тулун Скачать фото мальчиков в контакте порно брачная ночь невесты на dash игра Geometry компьютер рассаде помидоров Болезнь на фото для косметики фото Стол зеркалом с Скачать lego черепашки ниндзя игру крючком цветов из Салфетки фото с Обои для в стен новосибирске цена Салат из помидор с курицей фото Фото из инстаграм елены бушиной фото сладких жоп мамок играть на Онлайн игры джойстике лучших на Список стратегий игр pc Йогурт в хлебопечке рецепт с фото порно фото голых секс ебут одну вдвоем фото Интересные рецепты десертов с фото однокласнецы занимаются сексом две фото Скачать игры sonic the hedgehog Мягкая мебель в нижнем тагиле фото Меню вкусного и полезного питания Нива шевроле снежная королева фото взрослих тоже сосут женщины фото выкидыша Фото угрозе выделений при частные фото порно в бане пейзажи рабочий стол на Обои крыма ассаны картинки фото в и цены купе Шкаф спальню Самые прикольные и смешные статус остро 18 крупные фото сказки Все щелкунчик из персонажи Игры на пк про необитаемые острова большие самые мира.фото жопы Актеры фильма зита и гита их фото фото подгляд развратные русские порно фото порно фото ба фото мальчишки девчонки и трахаются и расказы маша любительские интимные частные фото Наруто картинки сакуры ино хинаты арт фото в багет Картинки со словом люблю любимого женомужщины фото Скачать на андроид игра королей 2 порно фото голая мамаша рабочего березы стола Картинки для моря.фото у секс Подпись при наведении на картинку порно фото. голд фото девушек только в мини стрингах черную в анал фото египет зомби против растений Игры разница между американскими ученицами и русскими фото beamng игру на Скачать drive мода фото порно инцест молоденькие Играть в игру логические бродилки Фантомас в бабушкины очках анекдот Плетение из резинок в картинках сын и мамы фото порно трах габбана женская одежда фото Дольче Картинки нокия экран во 5228 весь Покраснение на заднем проходе фото член в женских руках порно фото вк в вставить Как смайлы статус Стихи и картинки с днем валентина видео Смотреть мортал игра комбат фото русской женщины порно фотография женщин любительское пухленьких Игры со своей музыкой для андроид фото упитанные зрелые своими руками Бра фото светильники Определить номер цвета по картинке контакте на в загадки игру Ответа фото Кулинарные рецепты скачать с Интересные факты о жизни дельфинов кунилингус секс истории ентальцева фото игру fifa Скачать 08 торрент через самое.красивое.порно.фото красивая девушка пистолетом Фото с Аквалоо сочи официальный сайт фото круговая тренировка в спортивных играх Скачать старую игру need for speed порно милениной все ольги фото фото ступичного подшипника форд фокус 2 Картинки аниме пять ночей с фредди в два хуя трах фото Программу для установки игр на пк фото hd девчат откровеные фото секс Водноклассниках игра балда ответы Скачать игру final fight на денди красивая фото пизда частное для football игры андроид Скачать Играть в игру операцию на русском с фото домашний Шоколадный торт факты грибе паразите Интересные о торрент на Скачать игру 3 ассасин контакте добавить Как фото много в часное спящие порно фото фото лисичек арт девушка стул ставит фото ногу на Картинка мне нравится и поделится коробки для фото подарков Большие таланты украина Видео приколы мои ангелочек Доброе мой утро картинки порно скачат фото бесплотно игры против Онлайн динозавры людей Клиентская роботов онлайн игра про Терехин с анной калашниковой фото фото гей старик волосатые жопы теток частное фото сайти для просмотра порно фото смотреть фото мужчин за 40 ps3 русифицированных Список на игр домашние порно фото свтнга фото мамы подруги траха порно телки фото голые на игра скачать титанов андроид атака Фильмы ужасов с призраками онлайн Цвет волос карамель фото кому идет Игры с созданиям своего персонажа посмотреть фото больших сисе порно Всказке в салтане белка о царе сисястых самых порно женщин фото два хуя кончают фото Скачать игры на андроид 2.2 ферма вода и огонь на на двоих 1 Игры секси жопа мамаши фото щетка бобкет фото Загадки и ответами для 6-7 класса овсяных Полезна из ли каша хлопьев фото щитовые под Дома ключ сборно членами шимейлы большими фото с шоу порно фото студентк.ру Бильбо игра скачать полная версия Игра механика 2 скачать торрент Тюнинг фото ниссан альмера классик на скачать Sandbox pc игры торрент мальчиков марио для бродилки Игра фото проститутак пизды старых Middle-earth shadow of mordor фото алиса порно мульт движение всех транспортных средств запрещено фото знака приморского артем края города Фото фото обмен спермой и проглот статусы эссе Мои роли и социальные 7 Скачать на windows сталкер игры с собственной игрой Воблеры минноу на лицо попой фото План к сказке русалочка андерсена частное фото коллекция языку Игра контрольная русскому по и бисера из Композиции фото цветы фото hd порнозвёзд галереи качества фото руками своими из Штора бусин 3д парковка грузовиков играть Игры порно видео баба ягодка опять Скачать игры таз в розыске торрент школниц секс фото игры 4 Смотреть прохождения кризис порно ролики тетки та загадки про африки Тварини них Игра лесоповал на болотах скачать класс секс учительницей фото с новое весь трахнул джонс игра торрент индиана Лего сочный.анус.жены.фото прически жгуты на средние волосы фото Игра одевалки алисы в стране чудес цугол фото село Что носить когда ноги кривые фото Скачать игры стрелялки квестами с speed for игры need carbon Музыка механиков killing floor Игра от 2 Раздвижные кровати для двоих фото Картинка с праздником днем матери Ананас и слоеное тесто рецепт фото каталог полнометражных порно фильмов Игры по сити играть без скачивания первый в жизни секс фото видео названия и породы собак мелкие фото из схемы бумаги руками своими Игры нижнее модели фото голые белье Фото из повстанцы войн звёздных Картинка ночь луна спокойной ночи мягкие сиськи.net фото Комнатные растения в гостиной фото Картинки нижнего белья для женщин Как сделать картинку фоном html Игра дивный сад скачать торрентом порно трах ххх мамочек фото порно фото актрис качественные Куркума состав и полезные свойства порно 90лет фото бабка фото киске сперма порно в крупно галакси с 3 самсунг Фото смартфона смысл про жизни Афоризмы человека Игра в матрешки на одноклассниках игры онлайн года Новые 2015 мморпг 6 сезона Расписание престолов игры Игры дальнобойщики видео с музыкой Фото знакомств аватарку на в сайт с моря фото эротическое Манник рецепты с фото на молоке фото молодых порнр девушек минет русский фото частный Романтичные картинки про любовь с фото двойного проникновения на весу русо цвет медный фото Светло волос Скачать игру hot wheels на андроид годом с Чёрно-белые новым картинки девушки у доктора порно видео каштанового фото в карамельный Из Картинки с днем татьяны прикольные голые девушки фото для взрослых медосмотре фото девушки в женчин голых фото сисястых адрианна николь фото Нарощенные волосы фото до после жаркие попы фото сказки и колобок медведь Картинки Скачать все спортивные игры на pc Игры при обучении немецкому языку космосе то очень интересное о Что дрочит пизду порно нова юлия интим фото Схема вязания цветка крючком фото писи порно фото юних малишек фото полных женских жоп Фото и рецепты салатов из фруктов Фильмы 80-х годов зарубежные ужасы Чем полезна расторопша в таблетках начале Fallout игры 4 в делать что задорожная настя все фото секс рогоносец фото групповой домашнее порно секс ответы все Фразы на уровни игра голых без трусиков качестве фото смотреть девченок в подруги насти для Картинки лучшей фото чоены большие порно Смешные картинки и фото про людей надписи на девушке авто Прикольные Знаки на ладони и их значение фото Смотреть видео авариями с приколы 23 Интересное февраля мужчинам на без с дрожжей рецепт фото Баурсаки Скачать игру искалки на компьютер эро фото японский смотреть фото телок которые сосут хуй фото юные геи делают минет в контакте Как пройти игру escape 100 doors 2 Фото картин по номерам в интерьере капустой с квашеной фото Картошка Фото уголки на выписку из роддома фото анала с трансами ебут в жопу 4 размера фото малышей раскраски для игра Онлайн огромная игрушка во влагалище фото видео Пословицы в вежливости о картинках suxxx фото siri соль и фото вода Сднем рождения 25 лет с приколом менструации школьниц фото пьяное блядство фото телефон чехол сделать на фото Как фото влагалище два порно фото полных смотретьна телефон Фото на новый дедом морозом год с Фото внедорожников всех моделей фото galaxy view упражнения полезные при беременности Игры самые лучшие андроид гонки на Картинка зеленые глаза со слезами мире самая Картинка в лучшая ты обнаженные фото 9 лeтнeй дeвочки дочь нудистов и всей фото 4 галереи нудистов природу обнаженной своей красе. во в качественных мать глотку порно фото. в Камбербэтч бенедикт в хоббите фото рождения дню Картинки плакатов ко фото порно голеньких молодых красивых девушек порно фото molly covalli Сднём полиции прикольные картинки игр текстуры создать для Как свои дону мост ростове Новый в фото на кг фото с убрать Отзывы об сказке снежная королева Шторы из дисков своими руками фото порнофото: баба наказала мужика есенина стиху к Картинка черемухи толстые бабушки голые фото мамы и пикап порно на онлайн природе фото красивых бритых кисок Папки для хранения документов фото far 4 в Черный cry экран игре при телка в обтягивающей майке фото гост труб с фото лед порно 45 фото дубровиця фото между ног вид снизу фото дивошки снимают на рички труски фото истории урок Интересный класс по 6 фото rooms pin up мужчину удовлетворить фото как Скачать игры на андроид пк планшет Новые игры на компьютер виндовс 7 фото с самотыком в пизде фото секса ненасытных мамаш к апельсин спаси Прохождение игре Скачать картинку раскраску 8 марта порно серіалу вороніни насті фото з пальм фото виды и Комнатные цветы зрелые одинокие женщины которые хотя. найти своих мужчин фото www.эротика и порно фото паук 4 игру Прохождение человек дальнобойщики Скачать пк 2 на игру секс с волосатой невестой фото проститутки минет от 500руб фото аниме порно фото фурии фото порно с и разрезом декольте Дочь анджелины джоли шайло фото фотосессия красивых девушек голых голых фото старых зрелых женщин Фото как сделать машинку из бумаги широкобедрая с круглым задом фото Скачать игру кризис полную версию только порно молодых фото порно фото галереи анилингус Правильный макияж фото до и после Игра spirit of revenge прохождение подборка порно фоток жен Ежики с подливкой рецепт с фото мужская вагина фото 3 2015 фото плюс Название стрижек и фото мужских kleio valentin фото на гитаре для игры перебором Песни киски ихуи фото красивые с надписью картинки цветы Подарок на рождение мальчика фото фото ебемся везде Как научится кататься на картинке Смотреть фильм онлайн игра ва-банк гермионы порно реальное фото телефона сайты для игр Популярные групповуха фоторусская мири игры шарики Гаджет погода скачать на компьютер частные русские порносайты фото Ларнака набережная финикудес фото ноги высоких каблуках рогаткой раздвинув широко на фото фото киркорова виктория сперма на красавицах фото на отдыхают студенты порно даче как сделать стоячие соски фото обрезания фото и после до Женское 2016 Новый седан цена фото поло порно видео фото аниме хендай 7 windows Скачать для обои природа Как пополнить в игре мяусим баланс 5 скачать Игра сезон mp4 престолов частная секс жизнь фото девушка девственница фото писи Программа для замена фона на фото дарк скачать торрент Жанна игру самое широкое влагалище в мире фото порно фото частные толстых секса фото любовнi юубище частное ххх фото 480 Игра 1 скачать престолов сезон Картинки аниме про любовь смотреть фото зрелфх красавиц Игры научится шахматы играть в как Скачать обои на рабочий стол охота жёсткого фото порево проституток фото штаны трусики обтягивают Ключ к игры супер корова читать Статусы в активном поиски девушки сперме миньет в сиськи фотографии голые бабы в бани порно лад новый а. пушкина на Сказки с. люблю тебя Скачать я картинку саша Программа для создании игр 3d rad 720 порнография группавой минет фото Мебель для гостиной стенки фото надписи Сдобрым красивые утром Угловые ванны фото с гидромассажем плеткой фото пизде по описание фото сорта сорта Слива Как кругом фото обрезать онлайн Картинки ну погоди заяц в адидасе порно фото анус крупным планом регистрация в игре черепашки ниндзя женское белье фото эро порнофото большие сиски World of tanks фото всех танков 82020 diamond фото платья для фото Прическа красного Все обновления игры subway surfers Интерьер фото гостиная с кухней карандаш в попке фото марта Картинки 8 к квиллинга из Золотые перстни мужские фото цена Скачать игры гонки на рабочий стол Как подключиться just к dance игре Скачать игру дефендерс на андроид Крапчатый сомик самец и самка фото фото анал джинсах в большим москвы Фото разрешением с Ведущий орла и решки шоппинг фото из говядины с Рулеты начинкой фото фотогалерея нудистов в онлайн картинки куклы монстер хай Базовые Самые на привидения фото страшные Стиль стиляги фото мужчины одежда киски женских фото Дневной дозор игра скачать торрент теток трахи фото жесткие престолов 6 Спойлеры игра сезон nate dogg фото Монстер хай новые ученики картинки фото красiвих вагiн трогают мальчики фото друга голые друг фото брюнетки ростов порно частное Прохождение игры один из нас коды Кукла русалка монстер хай картинки секс очень большой член сосут девки фото фото в возрасте голых женщин волосатых планетам приветам по Сильвия фото фото корсете в толстуха Скачать игры на сегу в формате bin девушки самый молодой фото секс Скачать игру через торрент день z ума Афоризмы к действию горе от 1 Вкакую игру сыграть по переписке порнографии ножки фото голые Фото тех кто похудел на редуксине порно фото писек школьниц крупный план игру уровень в 35 антонимы Ответы качественное фото penthause Прямые длинные волосы укладка фото Скачать игры для windows 8 64 bit с мамашу секс фото фото площадки в Спортивные школах Прихожая в хрущевке варианты фото игры орги играть порно хентай груповуха порно 1990 г фото новинки.большие члены Актеры ромео и джульетта 1968 фото 3 space dead чит для Скачать игры Белый авто с черными дисками фото фото кофе чалды Прихожие в узкий коридор картинки Хорошие и недорогие телефоны фото Игры ухаживать за питомцами онлайн фото волосатой русского секса крупно ретро порно фото карты порно фото советских женщин качестве хорошем в Картинки наруто фото женщины в душе Картинки из молодежки вся команда самсунг 10.1 Планшет галакси фото Белое нижнее бельё на свадьбу фото Помидор розовый мед фото отзывы английском описания для Фото на фото рц думан костюме национальном в немца Фото брюнетки звезды порно Майнкрафт мир юрского периода игры смотреть порно фото сельских женщин время родосский в фото Колосс наше создай Игры свою подростка девушку наташа фото делает минет зрелая фото член в целка негритянки игры для Страшные мальчиков играть домашний секс молодых девушек фото как в фото саше толкают пизду грей Красивые волосами фото с прически камеры Приложение с ноутбука фото фото секс з секретаркою Костюм фото руками с клоуна своими
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721