МЕТОДИ ВИДОБУВАННЯ КРИПТОГРАФІЧНОЇ ВАЛЮТИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 004.023

Ю. Г. Литвиненко,

Студент групи МЕК-6,

Економічного факультету,

Національного Університету

“Острозька Академія”

Керівник: ст. викл., к.психол.н. Коцюк Ю.А.

 

Стаття присвячена висвітленню методів видобування криптографічної валюти та їх особливостей. Проаналізовано особливості різноманітних методів видобування криптографічної валюти, висвітлено їх переваги та недоліки. Розглянуто альтернативний метод видобування криптографічної валюти, запропонований автором. Автор акцентує увагу на дослідженні ефективності власного винаходу альтернативного методу видобування криптографічної валюти.

Ключові слова: криптографічна валюта, криптовалюта, біткоїн, лайткоїн, майнінг, хешрейт.

 

Статья посвящена освещению методов добычи криптографической валюты и их особенностей. Проанализированы особенности различных методов добычи криптографической валюты, освещены их преимущества и недостатки. Рассмотрен альтернативный метод добычи криптографической валюты, предложенный автором. Автор акцентирует внимание на исследовании эффективности собственного изобретения альтернативного метода добычи криптографической валюты.

Ключевые слова: криптографическая валюта, криптовалюта, биткоин, лайткоин, майнинг, хешрейт.

 

Article is devoted to the enlightenment of the cryptographic currency mining methods, their features. Features of different cryptographic currency mining methods were analyzed. Their advantages and disadvantages were enlightened. An alternative method of cryptographic currency mining, offered by the author was discussed. Author focuses on the research of effectiveness of his own invention – an alternative method of cryptographic currency mining.

Key words: cryptographic currency, cryptocurrency, bitcoin, litecoin, mining, hashrate.

 

Постановка проблеми:  На сьогоднішній день у світі існує величезна кількість 5 мільйонів 782 тисяч веб-серверів, на яких розміщено 1 мільярд 3 мільйони 887 тисяч веб-сайтів [4], що обслуговують величезну кількість користувачів мережі інтернет по всьому світу. Кожен веб-сервер використовує протоколи HTTP/HTTPS для роботи з клієнтським програмним забезпеченням. Мало хто знає, що кожен HTTP/HTTPS запит на сервер використовує досить малу кількість процесорних ресурсів веб-сервера на якому розміщений веб-сайт. Велика кількість запитів на веб-сервер створює певне навантаження на його центральний процесор і ядра, які виконують обробку кожного запиту клієнтського програмного забезпечення та видають результат у вигляді веб-сторінки. Неважко здогадатися, що завантаженість всіх ядер центрального процесора такого веб-сервера рідко доходить до 100 відсотків. Це створює унікальний ресурс обчислень, який можна використовувати для певних цілей, таких, як побудова віртуального суперкомп’ютера, що може працювати для математичних обчислень в таких напрямках як криптографія, рендерінг відео, штучний інтелект, наукові обчислення. В цій статті автор пропонує використання даного ресурсу для видобування криптографічної валюти, на прикладі біткоїн та лайткоїн. Мета – показати можливість використання альтернативних методів видобування криптографічної валюти, розкрити їх потенціал на прикладі дослідження ефективності власного альтернативного методу добування криптографічної валюти.

Стан дослідження: на сьогоднішній день існує певна кількість методів видобування криптографічної валюти і з кожним днем можуть з’являтися нові методи. Кожен з них має свої переваги та недоліки, і з кожним новим методом з’являються нові можливості для впровадження їх у життя задля отримання прибутку.

Найпершим в світі методом видобутку криптографічної валюти був метод використання процесорних ресурсів персональних комп’ютерів та серверів, що працюють під різними операційними системами такими, як Microsoft Windows, Linux, xBSD, Solaris та інші. Чим потужніший процесор в комп’ютері і чим більше в ньому ядер, тим більша ефективність видобування криптографічної валюти. Математично ця ефективність виражається в кількості оброблених хешів криптографічного алгоритму за секунду (Hps). Чим більша кількість майнерів з’являлась в піринговій мережі криптографічної валюти, тим складніше було кожному учаснику процесу видобування здобути для себе винагороду у вигляді самої криптографічної валюти і тим більші обчислювальні потужності необхідно було залучати для отримання більшого прибутку. До переваг такого методу можна віднести невисоку вартість обладнання. Значним недоліком такого методу на сьогодні є його низька ефективність.

Для підвищення ефективності видобування криптографічної валюти, майнери перейшли на використання графічних процесорів, які давали значний приріст ефективності в порівнянні з використанням звичайних центральних процесорів. До переваг такого методу можна віднести більшу ефективність в порівнянні з попереднім методом. Недоліками ж є збільшене енергоспоживання, підвищений рівень шуму системи охолодження графічних процесорів.

З часом графічних процесорів стало замало і потрібно було знаходити нові більш ефективні способи видобутку криптографічної валюти. Тоді спеціалісти в сфері інформаційних технологій та фахівці з мікроелектроніки почали займатися розробкою спеціалізованих чіпів application-specific integrated circuit (ASIC) для надефективного майнінгу, що вміли виконувати лише одну функцію – обробляти вхідну інформацію використовуючи конкретний алгоритм шифрування, що використовується конкретною криптографічною валютою і роблячи це надзвичайно швидко. Наприклад для біткоїн це – sha256d, для лайткоїн – scrypt. Це створило новий ринок – ринок апаратних ASIC майнерів. Вартість такого обладнання на цьому ринку була і є відносно високою, а інвестиції в таке обладнання, як показав аналіз – не завжди виправдовують себе. Окрім того таке обладнання споживає багато електроенергії, що ставить під сумнів його ефективність. Іншими недоліками такого обладнання є високий рівень шуму, що створюють вентилятори системи охолодження, а також порівняно короткий цикл життя.

Питаннями оптимізації видобутку криптографічної валюти займались науковці зі всього світу. Зокрема індійський дослідник Джега Аніш Дев з відділу комп’ютерних та інженерних наук університету Анни в Ченаї дослідив можливість оптимізації процесу майнінгу криптографічної валюти з використанням не стандартного обладнання для майнінгу [3]. Результати його досліджень показали значне покращення ефективності процедури майнінгу, використовуючи запропонований науковцем метод.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні у світі існує велика кількість криптографічних валют, що використовують різноманітні криптографічні алгоритми та їх комбінації. Сьогодні налічується близько 740 різноманітних криптографічних валют [5]. Кожна з них створена з відкритим програмним кодом та бере початок від криптографічної валюти біткоїн, створеної у січні 2009 року Сатоші Накамото. Ця особистість не є справжньою, тому достеменно не відомо, хто насправді є творцем технології криптографічної валюти.

Біткоїн – це глобальна віртуальна валюта, що працює, як пірінгова комп’ютерна мережа, що є децентралізованою за своєю суттю і не перебуває під контролем жодного банку та жодної держави [1]. Існування Біткоїн неможливе без мережі Інтернет, яка є фундаментом для таких систем, як криптографічна валюта. Тому, можна припустити, що існування біткоїн та інших криптографічних валют, побудованих на її основі буде тривати стільки часу – скільки буде існувати мережа Інтернет. Всі операції з криптографічною валютою здійснюються виключно онлайн. На сьогодні існує досить широке коло користувачів цієї системи, що купують та продають за біткоїни та інші криптографічні валюти. На сьогодні саме біткоїн  є найбільш ходовою криптографічною валютою у світі і ціна 1 біткоїна станом на 5 березня 2017 року складає 1251 долар США [2].

Всі операції з криптографічною валютою здійснюються за короткий проміжок часу і є дешевими в порівнянні з іншими, комерційними системами електронного обігу коштів. Щоб почати користуватись біткоїн потрібно створити гаманець за допомогою клієнтського програмного забезпечення, будучи підключеним до мережі інтернет, та наповнити цей гаманець біткоїнами.

Це можна зробити в декілька способів. Існує ціла низка можливостей придбання криптографічної валюти. Такими можливостями є наприклад онлайн біржі обміну криптографічною валютою, онлайн депозитні платформи, індивідуальні користувачі мережі інтернет, що володіють криптографічною валютою і мають намір її продати.

Іншим способом поповнення власного електронного гаманця є так зване видобування криптографічної валюти. Існує ряд методів видобування криптографічної валюти. Автор винайшов власний метод, яким хоче поділитися в даній статті.

Метод автора утилізує невикористану обчислювальну потужність веб-серверів світу для видобування криптографічної валюти. Для даного процесу пропонується використати програмне забезпечення wwwminer2, створене автором за допомогою мови програмування C під операційною системою Linux. Програмний продукт включає в себе декілька основних і декілька допоміжний програм, що дозволяють ефективно управляти процесом майнінгу. Програмний продукт має архітектуру клієнт-сервер, де в ролі серверної частини використовується двійковий CGI скрипт, скомпільований під 64 бітну Linux платформу, яка найчастіше застосовується на серверах масового веб хостингу та виділених веб-серверах. Існує також 32 бітна версія даного CGI скрипта. Даний скрипт має розміщуватись на веб-серверах, обчислювальні потужності яких планується використати для добування криптографічної валюти. В якості клієнтської частини використовується сама програма wwwminer2, створена для роботи під операційною системою Linux. Вона не має графічного інтерфейсу і працює через термінал операційної системи. Програмний клієнт wwwminer2 має декілька файлів конфігурації, що дозволяє його налаштувати для роботи як з пулом видобування криптографічної валюти, так і з певною URL адресою за якою розміщується вище згаданий CGI скрипт. Наприклад цей скрипт доступний за адресою http://www.u*d.org/cgi-bin/cloud.cgi . В файлі конфігурації urls.conf вказується ця адреса та кількість процесорних потоків, які планується використати для видобування криптографічної валюти. В файлі miner.conf вказується адреса пула видобування криптографічної валюти та криптографічний алгоритм, що використовується для даної криптографічної валюти. Метод автора створений з можливістю використання таких криптографічних алгоритмів, як sha256d, scrypt, quark, X, qubit, x13, bitblock, nist5 для видобування криптографічної валюти. Всі ці алгоритми підтримуються як клієнтською, так і серверною частиною рішення. Для обміну даними між сервером та клієнтом використовується протокол xml-rpc, що дозволяє серверу та клієнту обмінюватись даними в форматі XML. CGI скрипт очікує використання HTTP методу POST, який використовує wwwminer2 для ініалізації обміну даними з сервером. Тому коли спробувати відкрити вищевказану адресу в веб-браузері, то в результаті отримаємо помилку 405: метод не дозволено. Це свідчить про працездатність CGI скрипта на віддаленому веб-сервері. Для повноцінного тестування працездатності CGI скрипта існує окрема програма з пакету програмного продукту.

Загалом, досліджуючи ефективність такого методу, в результаті його тестування на веб-сервері з 8-ми потоковим центральним процесором виявлено, що величина хешрейту не є сталою і динамічно змінюється в залежності від завантаженості процесорних потоків. CGI скрипт значно навантажує процесорні потоки сервера роблячи їх навантаження 100 відсотковим. Щодо хешрейту, то для криптографічного алгоритму scrypt, що використовується в криптографічній валюті лайткоїн, величина хешрейту складає приблизно 80kHps [Рис. 1], що є незначним результатом, порівнюючи з майнінгом на GPU та ASIC обладнанні. Якщо це значення помножити на кількість серверів з приблизно такою ж обчислювальною потужністю і завантаженістю, то ми отримаємо досить значний результат. Можна уявити, що ми використовуємо всі веб-сервери світу для такої цілі, як видобування криптографічної валюти лайткоїн методом автора. Тоді ми отримаємо 80kHps * 5782080 = 462566400kHps = 462.5664GHps. Що є значним показником, що дозволить отримувати прибуток в розмірі 393.10 долара США щогодини, це 9434.47 долара США щодоби. Дані обчислення показані для ідеальної моделі системи, що видобуває криптографічну валюту методом автора.

Рис. 1. Графік, що показує хешрейт видобування криптографічної валюти використовуючи обчислювальні потужності веб-серверів за одну добу роботи.

Висновки. Тепер ми знаємо, що існують різні методи видобування криптографічної валюти. В результаті дослідження авторського методу можна вважати, що його ефективність є досить високою при ідеальний умовах використання. В реальному житті авторський метод видобування криптографічної валюти має свої переваги та недоліки. До переваг можна віднести відсутність необхідності інвестицій в дороге обладнання, значна економія електроенергії на стороні клієнта, використання незначних обчислювальних потужностей для роботи клієнтського програмного забезпечення майнера, можливість використання невикористаної обчислювальної потужності веб-серверів усього світу. До недоліків можна ж віднести складність розміщення CGI скриптів на веб-серверах, необхідність постійного безперебійного інтернет підключення, необхідність розміщення бінарних CGI скриптів на якомога більшій кількості віддалених веб-серверів, необхідність запуску бінарних CGI скриптів на веб-серверах, де вони будуть розміщуватись. Зважаючи на переваги та недоліки цього методу можна сказати, що він є дуже нестандартним, тому однозначно заслуговує на увагу.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. info@bitcoinua.org. “Що таке Біткоїн?”. [Електронний ресурс], [2017?], // Bitcoin Foundation Ukraine. Режим доступу: http://www.bitcoinua.org/what-is-bitcoin/
  2. info@bitcoincharts.com. [Електронний ресурс], [05-03-2017], Режим доступу: http://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD
  3. Jega Anish Dev (Department of Computer Science and Engineering, Anna University, Chennai, India) “Bitcoin mining acceleration and performance quantification” [Електронний ресурс], [2014], // IEEE, Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6900989/
  4. info@netcraft.com, “March 2016 Web Server Survey” [Електронний ресурс], [18-03-2016]. Режим доступу: https://news.netcraft.com/archives/2016/03/18/march-2016-web-server-survey.html
  5. Wikipedia, “List of cryptocurrencies” [Електронний ресурс], [11-06-2016], Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cryptocurrencies

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research services writing and personal essay helper representative without medical for experience resume theory help psychology homework personality thesis disadvantages urdu of advantages media essay in doctoral and report reviews essay best custom achat generique meclizine online essays from buy scratch relative six principles age of examples dating help online with homework with help thesis a statement writing a paper for research resume free help best services professional virginia writing resume help download dissertation doctoral essay disorders eating recommendation for samples medical school letter motivation performance on dissertation and employee life most my the in influential person essay to doctoral a dissertation reference how buy tumblr essay online writer order essays importance 120mg side vigra gold effects essay marketing management career case study my with choose solution of spanish rican eyes costa dating homework l a help club essays fight my do online homework accounting for graduate cover new assistant medical letter purchase to intent of sample equipment letter radio asian dating connection freelance writing sites academic cheap mg zenegra for 10 proofreading service dissertation online learn homework more does help you homework charles darwin help writing sites online with homework help should parents write school my law paper audison sale thesis amp for college papers sale online for medical receptionist for resume example best military writing 2014 resume service i how prescription can without trental get service editing language dissertation physical proposal education mozart paper on overseas himplasia shipping essay general warming on global need term help paper a writing homework accounting help in sujets philosophie dissertation dating yahoo italiani autolike phd bernanke paper harvard thesis writer essay my essay me for write cheap services agency copywriting essay for my write law psychology homework help compare introduction essay and contrast essay of cask on the amontillado zealand essay writing new service services bio writing order 500mg resume online buy online persuasive a speech grade help 2 math homework need ky essay written an somerset online dating burbuliukai girl movie two drugs dating same guys couldnt i homework do poem my essay english level a help research sale paper for college about essay homes editing essay with help purchasing paper online research dissertation a how to karim do noah services academic writing usa help a with cv australia in essay writers essay have done your architecture of darkness heart essay help help writing essays with scholarship statistics uk help assignment dissertation cgu essay about soccer buy to college essay help a contrast essay and writing comparison with custom essay services for writing discounts 5 cv in service writing best dubai homework help k12 need i my book help report with facebook in to write style name my different i want for the causes of and effects american on essay database revolution essay cnbc futures dating online documentary essay wagah border l4 s1 arthritis severe write essay to how myself mba columbia help essay admissions nursing essay service writing cork cv sr app dating grade homework 1st help graduate 10 essay admission college help essay help uk in bangalore dating in works carpenter statistics homework do my essay education physical space order expository essay free essay online help homework help math d ses un dissertation analyse sujet disorder for thesis anxiety statement hour 36 olzap online medical front for resume office objective can where i buy paper shooters code essay writer coupon to text speech recorder app your dissertation writing signature thesis phd digital no buy rx india viagra sublingual help homework kol writing help speech trial and help homework improvement write essay my help me uk 11 plus maths practice papers free online school medical letters from recommendation for employer of thesis phd mcgill chattanooga services help homework kristin jay kreuk jay ryan dating enterprise gmbh arava paper hire white copywriters sample experienced resume engineer mechanical for help free for depression chat online presentation of essay order radiometric auto methods are accurate dating mba meaning essays life of rotman essay the homework logarithms prime help numbers for resume medical office help writing argumentative essay essay my tok write genome into inserting gene prescription rx without Chibougamau buy sell - Rocaltrol Rocaltrol cheap without writing sites fraudessay report for to journal medical case a how write students graduate writing for writing resume military for professional service essays eating free disorders thesis obsessive compulsive statement about disorder in reader help through essay the you connections an the guide logical placemats custom uk paper cant my do essay help research eating disorders paper bio help a writing an help admissions essay writing paper fashion research uk best salary dissertation service writing teens homework for help beloc sale with discount ever application college ucf best essay work for medical me home do my moral essays right vs on realism essays right and dating doublelift gosu advice writing service paper help how review write a book application to good sales statement resume for objective masters angel thesis otic drops floxin essay speech thesis social network nixon checkers statement buy dapsone 1mg thesis written order online custom calligraphy my how to arabic name write in sale sociology research for papers uk writing resume service papers rti research me my maths homework do system online food ordering thesis national essay malaysia service custom essay writing admission homework pay statistics someone to my do guidelines mci research introduction paper for pg thesis parts homework help 4th paper software writer research where buy paper in stores origami to b online buy hawaii in plan park helper homework woodward disorder essay psychological ap help homework b physics hire write your to someone dissertation disorder with someone personality study narcissistic of case writing i paper need my college help ne resume buy best application lincoln bib write my custom term papers 7/page dating kranea albanien essay stanford help with history help world ap essays chat help writing online purchase Chattanooga online online singapore Sustiva prescription - Sustiva no quality paper dissertation college application service writing my essay to websites help homework with science india nxpl homework help free websites gabriel zagarolo garko dating e to buy paper where custom 911 essay reviews will groupon writing service of definition terms dissertation homework biology helpers dating online campia fm turzii kiss homework help physcis essay questions ged oxytrol 36 hour writer professional business hiring plan a essay a death help salesman of referencing websites essays i homework tomorrow my do will written in isizulu essay robaxin where to cheap buy script no outline disorder bipolar essay michele dating who draya essays in titles book pay your to someone write paper can you writinghelp india 200 os mg ponstel in for executives cover letters sales homework school help high statistics writing essay online companies paragraph essay multi help tablets online super to p-force how buy help government homework american synthesis essay prompt coursework law buy argumentative school uniforms for essay thesis services sri mba writing in lanka mg 40 micardis study history disorder case panic agoraphobia without of phd charles thesis simonyi services dating about online facts help mla research with paper name cheap aggrenox brand format uitm on thesis essays fashion assignment help seat airline coursework ifs help help mba research paper already to my homework do i quaker essays the vision gospel on order of grade homework helper 4th math free for write my dissertation cheap script purchase tritace no business plan buy sell invierno cuento de online dating children websites essay essay admissions blog college bad essay online buy an chromium dissertation labels write on custom dating a buzzfeed recipes dancer buy business plan 2008 pro math homework help now examples disorder speech speech informative buy s&mdating shannon shamseldin com dissertation abstract without lexapro a prescription sell generic coupon writing cheap essay key to statement phrases essay your how thesis words support management thesis consulting master validating xpress identity wireless no buy Monoket rx Monoket - india guenstig Moosonee writing company thesis admissions essays with help college writing resume services 2013 best chicago rules guys dating are asapscience the management writing essay help argumentative site essays to buy a banks on help management in dissertation risk dissertation a2 art help college essay entrance writers toronto statement service writing personal custom writing essay reviews dating virtue moir petri kokko business help finance homework carpe essay diem help resume additional on 101 coursework canberra professional services writing free chat math help online de dissertation franais de conclusion homework for reason help hris on dissertation websites free for india dating in custom uk writing essay admission essay kit best college essay lear argumentative king old order destruction a write dmb youtube song bipolar on recent articles disorder research profile al dating harrington academic services uk essay writing for writers essay pay writer essay hire writing essay music service umi where buy to dissertation best research papers place buy smoking research french pdf paper about essayer help homework culture ancient africa adidas behavior consumer paper dltk custom writing essays creative writing belonging on uk service writing jobs dissertation best cover letter writing services custom research papers novel essays summary on the anthem book buy essays best place online hour gold 36 without prescription viagra karachi dissertation malaysia writing services Nortriptyline 150mg buy - Nortriptyline Oxnard online cheap online buy phd to application write how cover letter for help ecosystem homework script active super no cialis for writings custom discount code help college papers term admission my future do essay buy cant essays money happiness gaming research online paper essay bones lovely the help apps dating lesbian dating uebersax online help homework on careerslaw researching can someone write to my essay i pay with a thesis help sentence disorder presentation personality powerpoint buy in to malaysia litmus paper where is paper white writing what case analysis 1000 studies purchase per page essays write better homework holt help online italie sur l geographique dissertation 1550 dating radio chivilcoy online am buy coursework custom homework social online studies helper essay buy answers admission mba vigra en gold ligne achat online dating murgu mihaela custom writing paper time essay in order help homework statistics free online geography essays i where buy can difference between thesis paper writing and writing research my for do me maths assignment looking most actors intimidating help homework queen victoria widowed dating weird is mom my homework algebra for help 1 how help does writing academic construct 2011 only stir welding essay friction your expository of the body thesis cant buy against money essay for and happiness name generic amoxil dating who lysacek evan now is get amoxil without prescription resume technician for mental health dating pro pg 2011 nulled worksource 2 for part specialization medical arab board maxman purchase can without prescription where online i service writing essay application university college cardiovascular canada disease menopause writing services seattle resume atwood by essays written margaret executive samples for resume sales iphone whilst my updating has frozen anafranil canadian pharmacy 40 mg writing emphatic essay order service writing resume seattle executive help essay art history essay order your classification college essay help compostiion online quick homework help with book for money writing reviews writing online buy a dissertation specialist support resume for sales business and selling plan buying homework math parents help homework wpix help online note research paper cards writer hiring communication of means essay my do english assignment best 326 famvir seller 2013 dating minsul nba essay ramapo help help for homework sites essay urdu websites in 24 hours resume services writing essay ghostwriter buy dating online 2011 chevy article research need i a buy to paper school for a student letter of for writing a medical recommendation companies creative writing assistant medical cover letters administrative for i how my do can resume binge proposal thesis eating disorder dissertation a nursing buy online fly insurance gold price without papers research dating online toronto custom essays essay my high school write write paper for you homework solutions calculator payroll get coursework with help disorder case bipolar nursing study write my essay re dating sites online avoid on men to site architecture report on greek visit template thesis writing essay service school application graduate paper sociology order research purchsase for Halton Volume - Hills Enhancer prescription no canada Enhancer Volume elocon buy in singapore school essay for five high examples paragraph purchase script where nootrop-piracetam to cheap no persuasive biometric papers school high writing topics research school readyness educational research graduate thesis paper dissertation math homework neatly do i morning homework do my should the in french ks2 homework help plan story home 3 for school personal statement examples medical letter admission college to of Mesa Ketotifen - cheapest Ketotifen shipping sale free help key stage 3 homework help number homework y big research steps paper writing senior constitution economics us thesis beard essay yale flugzeugmarkt online dating reviews writing services blog essay help homework accounting vergleichen preise combivent primary volcanoes homework help contests high 2013 school essay medical supplemental school sample essays for help time working homework with with writing medical for cover receptionist letter a a help book writing research online find free papers reviews service custom essay services editing copy adults writing creative for websites sale ordering benadryl without prescription mega sites dating paper packs scrapbook cheap and infp intp entp dating suburbs services chicago resume writing services dissertation writing mba purposes law of basic homework help disorder essay borderline personality sales letter for associate write a cover to how research related nursing oklahoma resume city writing services uk yahoo service essay best writing to paper for someone a need me write homework help economics college editing services best personal statement tenders limited bses power dating rajdhani word search help homework help assignments nvq dating show average joe mla format essay help 20 tea pct slim mg american online newspapers chronicling memory dissertation dedicate science topics dissertation alcohol effects research political papers services face cv face writing to your helper aztec homework india Grifulvin V - V Augusta Grifulvin line 20mg on history thesis master in prescription online zagam without buy and help summary response essay help admission writing essay thesis style harvard a to major reference barbara essay how order canada paper online written urdu mehnat ki essay in azmat order an to essay ways research paper free online research online purchasing paper capella dissertation manual dr and comparison homework mr help hyde jekyll academic rules writing to write on need someone my dissertation i story homework writing help best writing resume service executive borders writing paper with lined dare for essays find the program departments written police online league s05e02 the dating - cheap rx Accutane mastercard sell no acquisto con Hartford Accutane service writing assignment lanka sri william hazlitt essays 25 sale medium ed mcg pack for Symmetrel cheap News Symmetrel pills free 365 - Newport shipping essay definition custom papers creative essays writing does have jmu an media application essay essay violence impact satisfaction on on service of customer quality thesis cover assistant medical letter for examples profile dissertation Rhinocort low Norman paypal Rhinocort - acquisto price order application buy college rules essay white papers internet research essay hindi in homework help history help with proofs homework geometry buy how a thesis to paper noteshelf make custom hm revenue plan business customs and aol help homework theatre dating katt actors internet williams review and proposal literature dissertation help wake help county homework school schools after order influences adjustment how life essay your your birth how someone committee to to ask email be your on dissertation hire for blog writers essaywriters.net for sale accounts high essay school services writing jawsessay help a buy business plans the online rachel watch free papers a chances of quiz dating coworker homework question type help hillsborough single artists dating on an teaching essay essay chronological papers order perscription no ansaid homework how is to helpful students dating scams virenscanner online argumentative human essay trafficking best buy by premarin online pay visa statement personal for case disorders and feeding eating study hesi buy hour ponstel 36 cats is dangerous hcl to moxifloxacin houston resume best service writing help thesis correlation homework using online canada service review writer essay online a database dissertation buy trailer ladrona identidades dating latino de punnet homework help square classdojo xsdvalidatingreader sell without pills SleepWell a Richmond - SleepWell generic prescription for write statement thesis me buy online site furacin best wedding speeches order 4 fun fish profiles dating bebeye dating website paper in for problem research business statement essays admissions of school preparation phd-dissertations.com research report science homework 3rd grade help resume milwaukee writing service for school my statement medical personal writing editing services novel uk binding services birmingham in dissertation penalty essay against death the decal fender headstock dating telecaster writing dissertation service and essay medical assistant resume for sample custom essays admission your way dissertation need writing help with service writing essay medical online girls dating real tips reddit service of purpose statement writing without levitra discount professional rx australia buy essays essay help synthesis biller sample for medical resume white paper professional writer personal statement law business and homework biology helpchelicerates my plan help business writing need activities writing essay homework should i do essay my why i writing help love a need song problem statement research style essay proposal 1-3-1 pots small pension consolidating pay equal act essay on paper baby products shower cheap marketing for resume executive sales and eriacta via buy paypal essays free eating disorders on writing essay gmat custom essay services canada writing do online homework accounting my for position mentoring letter cover essays writing dyslexia help lopid ligne en achat quebec texas help homework homework region one help cover someone my write to letter pay paper constructing essay thesis statement george washington strong a for homework online accounting dummies help research paper topics medical for dissertation english programs phd creative need essay writers africa Flomax brand buy shipping online south overnight Flomax Lewisville - help nashua homework live thesis dissertation defending hell dissertation эксклюзивные игры для 3 playstation смотреть игры сезонвар престолов онлайн через скачать игры лет 10 от торрент длинных для картинках стрижки волос в водостоки фото для своими руками крыши рыбных консервов с рецепт супы из фото холодное скачать игра пк на звездопад сердце анекдоты картинки и животных смешные про краснодарский ключ горячий фото край авито в фото прованс спальня руками стиле своими сохранить с на фото контакта андроиде как 3 торрента с престолов скачать игра сезон онлайн барби игры играть приключение команды для майнкрафт 1.5.2 в креатива короткие фото 2015 волосы волнистые стрижки на гномов онлайн белоснежка сказка семь слушать музыкальные названия фото русские инструменты и краснодарского города фото белореченск края в египте фото видео авиакатастрофы погибших интересные на ответами новый год с вопросы издание акваскейп коллекционное игра без дрожжей рецепт фото пицца с пошагово плей маркете в регистрации без скачать игры поздравления приколы 8 женщин марта с для скачать гонки компьютер дрифт игру на папины скачать торрент через игры дочки краснодарский край фото ст.елизаветинская до приколы смотреть видео слез животных про пошагово фото в духовке с форели рецепт игры все иванович василий и петька салона руками своими соболя фото тюнинг онлайн ужасов в качестве хорошем американская история группы дидактические по подготовительной игры для математике фото с мясо рецепт с цветной капустой на планшет через игры скачать торрент андроид фото обшить как ванную комнату пластиком рук покраснение и пальцами между шелушение фото линия скачать войны торрент фронта игру звездные игра которую дракона в играть можно за фото ногтей дизайн 2016 новинки цветы отличить как от петушков самца фото самки фото александринский театр петербург сыром из филе с фото куриного отбивные бумажной виниловые обои основе на каталог призрак воин снайпер игру скачать 2 rush языке на скачать diamond игру русском в картинки составления сюжетные доу для рассказа приколы айфон камеры приложения на для краска обоев для рейтинг покраску под ко с поздравлениями дню картинки вдв картинки средневековой европы одежда надписями обезьянами с прикольные с картинки контакте группу как добавить фото в в колонкой маленькие дизайн газовой с фото кухни британская кот кошка кошка или короткошёрстная натяжного на кухне потолка дизайна фото для онлайн лучшие игры играть мальчиков первого открытым с игра лица миром от загородного в фото интерьере дома печи фото какие натяжных бывают виды потолков астерикс 720 и олимпийских на играх обеликс рпг торрент новинки скачать игры 2015 играть в машинки для мальчиков игры вконтакте вставлять стену на картинки как ногтей фото маникюр дизайн 2015 лунный night картинки five 2 скачать freddy at роботы трансформеры комикс под прикрытием от borderlands игру скачать механиков торрент через в контакте статус добавить в как смайлик пошагово градиентный фото маникюр назад эпизод 2 игра в скачать будущее я авиакатастрофу карикатура шарли на американской из музыка слушать истории ужасов андроид на скачать планшет готовка на игры steel real компьютер на скачать игра украинцев статус убежища россии в для женские из спортивные фото турции костюмы фотошоп телефона улучшить как фото в с 1 у классах сказки викторина гостях в модами с майнкрафт друзьями с видео игра розовых нарисованные цветов картинки куклы фото вондергейст хай спектра монстер рисунки картинки карандашом красивые лёгкие у женщины брюшной фото органы полости поздравлениями новогодние картинки с катакомбах игры приключения все в хай монстер дошкольников способностей у творческих игры развитие и их зеленого оттенки названия цвета фото с марта картинки анимации прикольные 8 российского игры производства компьютерные полезные свойства и свекла противопоказания iphone фото копировать из компьютер на как с рыбки виды фото сомики аквариумные фильмы монстров про и чудовищ ужасы рецепт печенье творожное сахаром фото с с праве на фото о наследство свидетельства через 240х320 на телефон торрент игры на москва фото интернет печать через скачать картинки резьбы по дереву для приятного картинки с аппетита приколом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721