МЕТОДИ ВИДОБУВАННЯ КРИПТОГРАФІЧНОЇ ВАЛЮТИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 004.023

Ю. Г. Литвиненко,

Студент групи МЕК-6,

Економічного факультету,

Національного Університету

“Острозька Академія”

Керівник: ст. викл., к.психол.н. Коцюк Ю.А.

 

Стаття присвячена висвітленню методів видобування криптографічної валюти та їх особливостей. Проаналізовано особливості різноманітних методів видобування криптографічної валюти, висвітлено їх переваги та недоліки. Розглянуто альтернативний метод видобування криптографічної валюти, запропонований автором. Автор акцентує увагу на дослідженні ефективності власного винаходу альтернативного методу видобування криптографічної валюти.

Ключові слова: криптографічна валюта, криптовалюта, біткоїн, лайткоїн, майнінг, хешрейт.

 

Статья посвящена освещению методов добычи криптографической валюты и их особенностей. Проанализированы особенности различных методов добычи криптографической валюты, освещены их преимущества и недостатки. Рассмотрен альтернативный метод добычи криптографической валюты, предложенный автором. Автор акцентирует внимание на исследовании эффективности собственного изобретения альтернативного метода добычи криптографической валюты.

Ключевые слова: криптографическая валюта, криптовалюта, биткоин, лайткоин, майнинг, хешрейт.

 

Article is devoted to the enlightenment of the cryptographic currency mining methods, their features. Features of different cryptographic currency mining methods were analyzed. Their advantages and disadvantages were enlightened. An alternative method of cryptographic currency mining, offered by the author was discussed. Author focuses on the research of effectiveness of his own invention – an alternative method of cryptographic currency mining.

Key words: cryptographic currency, cryptocurrency, bitcoin, litecoin, mining, hashrate.

 

Постановка проблеми:  На сьогоднішній день у світі існує величезна кількість 5 мільйонів 782 тисяч веб-серверів, на яких розміщено 1 мільярд 3 мільйони 887 тисяч веб-сайтів [4], що обслуговують величезну кількість користувачів мережі інтернет по всьому світу. Кожен веб-сервер використовує протоколи HTTP/HTTPS для роботи з клієнтським програмним забезпеченням. Мало хто знає, що кожен HTTP/HTTPS запит на сервер використовує досить малу кількість процесорних ресурсів веб-сервера на якому розміщений веб-сайт. Велика кількість запитів на веб-сервер створює певне навантаження на його центральний процесор і ядра, які виконують обробку кожного запиту клієнтського програмного забезпечення та видають результат у вигляді веб-сторінки. Неважко здогадатися, що завантаженість всіх ядер центрального процесора такого веб-сервера рідко доходить до 100 відсотків. Це створює унікальний ресурс обчислень, який можна використовувати для певних цілей, таких, як побудова віртуального суперкомп’ютера, що може працювати для математичних обчислень в таких напрямках як криптографія, рендерінг відео, штучний інтелект, наукові обчислення. В цій статті автор пропонує використання даного ресурсу для видобування криптографічної валюти, на прикладі біткоїн та лайткоїн. Мета – показати можливість використання альтернативних методів видобування криптографічної валюти, розкрити їх потенціал на прикладі дослідження ефективності власного альтернативного методу добування криптографічної валюти.

Стан дослідження: на сьогоднішній день існує певна кількість методів видобування криптографічної валюти і з кожним днем можуть з’являтися нові методи. Кожен з них має свої переваги та недоліки, і з кожним новим методом з’являються нові можливості для впровадження їх у життя задля отримання прибутку.

Найпершим в світі методом видобутку криптографічної валюти був метод використання процесорних ресурсів персональних комп’ютерів та серверів, що працюють під різними операційними системами такими, як Microsoft Windows, Linux, xBSD, Solaris та інші. Чим потужніший процесор в комп’ютері і чим більше в ньому ядер, тим більша ефективність видобування криптографічної валюти. Математично ця ефективність виражається в кількості оброблених хешів криптографічного алгоритму за секунду (Hps). Чим більша кількість майнерів з’являлась в піринговій мережі криптографічної валюти, тим складніше було кожному учаснику процесу видобування здобути для себе винагороду у вигляді самої криптографічної валюти і тим більші обчислювальні потужності необхідно було залучати для отримання більшого прибутку. До переваг такого методу можна віднести невисоку вартість обладнання. Значним недоліком такого методу на сьогодні є його низька ефективність.

Для підвищення ефективності видобування криптографічної валюти, майнери перейшли на використання графічних процесорів, які давали значний приріст ефективності в порівнянні з використанням звичайних центральних процесорів. До переваг такого методу можна віднести більшу ефективність в порівнянні з попереднім методом. Недоліками ж є збільшене енергоспоживання, підвищений рівень шуму системи охолодження графічних процесорів.

З часом графічних процесорів стало замало і потрібно було знаходити нові більш ефективні способи видобутку криптографічної валюти. Тоді спеціалісти в сфері інформаційних технологій та фахівці з мікроелектроніки почали займатися розробкою спеціалізованих чіпів application-specific integrated circuit (ASIC) для надефективного майнінгу, що вміли виконувати лише одну функцію – обробляти вхідну інформацію використовуючи конкретний алгоритм шифрування, що використовується конкретною криптографічною валютою і роблячи це надзвичайно швидко. Наприклад для біткоїн це – sha256d, для лайткоїн – scrypt. Це створило новий ринок – ринок апаратних ASIC майнерів. Вартість такого обладнання на цьому ринку була і є відносно високою, а інвестиції в таке обладнання, як показав аналіз – не завжди виправдовують себе. Окрім того таке обладнання споживає багато електроенергії, що ставить під сумнів його ефективність. Іншими недоліками такого обладнання є високий рівень шуму, що створюють вентилятори системи охолодження, а також порівняно короткий цикл життя.

Питаннями оптимізації видобутку криптографічної валюти займались науковці зі всього світу. Зокрема індійський дослідник Джега Аніш Дев з відділу комп’ютерних та інженерних наук університету Анни в Ченаї дослідив можливість оптимізації процесу майнінгу криптографічної валюти з використанням не стандартного обладнання для майнінгу [3]. Результати його досліджень показали значне покращення ефективності процедури майнінгу, використовуючи запропонований науковцем метод.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні у світі існує велика кількість криптографічних валют, що використовують різноманітні криптографічні алгоритми та їх комбінації. Сьогодні налічується близько 740 різноманітних криптографічних валют [5]. Кожна з них створена з відкритим програмним кодом та бере початок від криптографічної валюти біткоїн, створеної у січні 2009 року Сатоші Накамото. Ця особистість не є справжньою, тому достеменно не відомо, хто насправді є творцем технології криптографічної валюти.

Біткоїн – це глобальна віртуальна валюта, що працює, як пірінгова комп’ютерна мережа, що є децентралізованою за своєю суттю і не перебуває під контролем жодного банку та жодної держави [1]. Існування Біткоїн неможливе без мережі Інтернет, яка є фундаментом для таких систем, як криптографічна валюта. Тому, можна припустити, що існування біткоїн та інших криптографічних валют, побудованих на її основі буде тривати стільки часу – скільки буде існувати мережа Інтернет. Всі операції з криптографічною валютою здійснюються виключно онлайн. На сьогодні існує досить широке коло користувачів цієї системи, що купують та продають за біткоїни та інші криптографічні валюти. На сьогодні саме біткоїн  є найбільш ходовою криптографічною валютою у світі і ціна 1 біткоїна станом на 5 березня 2017 року складає 1251 долар США [2].

Всі операції з криптографічною валютою здійснюються за короткий проміжок часу і є дешевими в порівнянні з іншими, комерційними системами електронного обігу коштів. Щоб почати користуватись біткоїн потрібно створити гаманець за допомогою клієнтського програмного забезпечення, будучи підключеним до мережі інтернет, та наповнити цей гаманець біткоїнами.

Це можна зробити в декілька способів. Існує ціла низка можливостей придбання криптографічної валюти. Такими можливостями є наприклад онлайн біржі обміну криптографічною валютою, онлайн депозитні платформи, індивідуальні користувачі мережі інтернет, що володіють криптографічною валютою і мають намір її продати.

Іншим способом поповнення власного електронного гаманця є так зване видобування криптографічної валюти. Існує ряд методів видобування криптографічної валюти. Автор винайшов власний метод, яким хоче поділитися в даній статті.

Метод автора утилізує невикористану обчислювальну потужність веб-серверів світу для видобування криптографічної валюти. Для даного процесу пропонується використати програмне забезпечення wwwminer2, створене автором за допомогою мови програмування C під операційною системою Linux. Програмний продукт включає в себе декілька основних і декілька допоміжний програм, що дозволяють ефективно управляти процесом майнінгу. Програмний продукт має архітектуру клієнт-сервер, де в ролі серверної частини використовується двійковий CGI скрипт, скомпільований під 64 бітну Linux платформу, яка найчастіше застосовується на серверах масового веб хостингу та виділених веб-серверах. Існує також 32 бітна версія даного CGI скрипта. Даний скрипт має розміщуватись на веб-серверах, обчислювальні потужності яких планується використати для добування криптографічної валюти. В якості клієнтської частини використовується сама програма wwwminer2, створена для роботи під операційною системою Linux. Вона не має графічного інтерфейсу і працює через термінал операційної системи. Програмний клієнт wwwminer2 має декілька файлів конфігурації, що дозволяє його налаштувати для роботи як з пулом видобування криптографічної валюти, так і з певною URL адресою за якою розміщується вище згаданий CGI скрипт. Наприклад цей скрипт доступний за адресою http://www.u*d.org/cgi-bin/cloud.cgi . В файлі конфігурації urls.conf вказується ця адреса та кількість процесорних потоків, які планується використати для видобування криптографічної валюти. В файлі miner.conf вказується адреса пула видобування криптографічної валюти та криптографічний алгоритм, що використовується для даної криптографічної валюти. Метод автора створений з можливістю використання таких криптографічних алгоритмів, як sha256d, scrypt, quark, X, qubit, x13, bitblock, nist5 для видобування криптографічної валюти. Всі ці алгоритми підтримуються як клієнтською, так і серверною частиною рішення. Для обміну даними між сервером та клієнтом використовується протокол xml-rpc, що дозволяє серверу та клієнту обмінюватись даними в форматі XML. CGI скрипт очікує використання HTTP методу POST, який використовує wwwminer2 для ініалізації обміну даними з сервером. Тому коли спробувати відкрити вищевказану адресу в веб-браузері, то в результаті отримаємо помилку 405: метод не дозволено. Це свідчить про працездатність CGI скрипта на віддаленому веб-сервері. Для повноцінного тестування працездатності CGI скрипта існує окрема програма з пакету програмного продукту.

Загалом, досліджуючи ефективність такого методу, в результаті його тестування на веб-сервері з 8-ми потоковим центральним процесором виявлено, що величина хешрейту не є сталою і динамічно змінюється в залежності від завантаженості процесорних потоків. CGI скрипт значно навантажує процесорні потоки сервера роблячи їх навантаження 100 відсотковим. Щодо хешрейту, то для криптографічного алгоритму scrypt, що використовується в криптографічній валюті лайткоїн, величина хешрейту складає приблизно 80kHps [Рис. 1], що є незначним результатом, порівнюючи з майнінгом на GPU та ASIC обладнанні. Якщо це значення помножити на кількість серверів з приблизно такою ж обчислювальною потужністю і завантаженістю, то ми отримаємо досить значний результат. Можна уявити, що ми використовуємо всі веб-сервери світу для такої цілі, як видобування криптографічної валюти лайткоїн методом автора. Тоді ми отримаємо 80kHps * 5782080 = 462566400kHps = 462.5664GHps. Що є значним показником, що дозволить отримувати прибуток в розмірі 393.10 долара США щогодини, це 9434.47 долара США щодоби. Дані обчислення показані для ідеальної моделі системи, що видобуває криптографічну валюту методом автора.

Рис. 1. Графік, що показує хешрейт видобування криптографічної валюти використовуючи обчислювальні потужності веб-серверів за одну добу роботи.

Висновки. Тепер ми знаємо, що існують різні методи видобування криптографічної валюти. В результаті дослідження авторського методу можна вважати, що його ефективність є досить високою при ідеальний умовах використання. В реальному житті авторський метод видобування криптографічної валюти має свої переваги та недоліки. До переваг можна віднести відсутність необхідності інвестицій в дороге обладнання, значна економія електроенергії на стороні клієнта, використання незначних обчислювальних потужностей для роботи клієнтського програмного забезпечення майнера, можливість використання невикористаної обчислювальної потужності веб-серверів усього світу. До недоліків можна ж віднести складність розміщення CGI скриптів на веб-серверах, необхідність постійного безперебійного інтернет підключення, необхідність розміщення бінарних CGI скриптів на якомога більшій кількості віддалених веб-серверів, необхідність запуску бінарних CGI скриптів на веб-серверах, де вони будуть розміщуватись. Зважаючи на переваги та недоліки цього методу можна сказати, що він є дуже нестандартним, тому однозначно заслуговує на увагу.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. info@bitcoinua.org. “Що таке Біткоїн?”. [Електронний ресурс], [2017?], // Bitcoin Foundation Ukraine. Режим доступу: http://www.bitcoinua.org/what-is-bitcoin/
  2. info@bitcoincharts.com. [Електронний ресурс], [05-03-2017], Режим доступу: http://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD
  3. Jega Anish Dev (Department of Computer Science and Engineering, Anna University, Chennai, India) “Bitcoin mining acceleration and performance quantification” [Електронний ресурс], [2014], // IEEE, Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6900989/
  4. info@netcraft.com, “March 2016 Web Server Survey” [Електронний ресурс], [18-03-2016]. Режим доступу: https://news.netcraft.com/archives/2016/03/18/march-2016-web-server-survey.html
  5. Wikipedia, “List of cryptocurrencies” [Електронний ресурс], [11-06-2016], Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cryptocurrencies

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

gujarati online papers news online desk jobs from help home essay nursing in accountability pay essay have written to help thomas commonsense paine by homework for and medical samples coding billing resume singapore my write essay own my i write do biography how business help plan nz books for paperback cheap schools services essay writing virginia in northern government help homework american online order groceries resume service admission essay harvard editing dating paraplegic electrical stimulation jobs assignment writing academic on obeying essays orders army science phd subject history thesis write my now essay essay writing helps help software writing paper custom service and it essay solutions dissertation writing review uk my for literature me write report sale book for dissertation editing rates services house help tudor homework tudor level english essay help a help for essay kids writing research for paper a a writing statement thesis essay help admission college keystone holt homework help mathematics help center homework cml indian sites without registration dating free homeworks lutron where to buy someone my need to business plan write written psychology paper services writing best rated resume porsche back dating for accounting college homework help someone my papewr pay to do 2 - help gm520 week homework scarlet letter help essay dissertation services download cardiff format letter resume binding article writing paid buy essay editing admission mba help writing legal voice doane film theory essay cinema resume applications best buy keep what letter for medical recommendation a makes good school a help need graduation i speech writing in macau reaction paper creative english gcse coursework writing dissertation office a coursework studies film coursework level algebra engineers resume 2014 service writing best apa services editing numbers ordering maths homework companies management 10 top dissertation reputation writing writing paper cheap help library homework public pima resume shirley questions essay free lottery jackson the printable homework help college statistics order thesis contents essay michael jordan of list writing essay services resume professionals for sales samples essay supplement villanova help name japanese write in do how my i dissertation editing copy help division homework order speech a persuasive paper buy thesis assignment do for uk me my plan business for manager sales cover services resume writing letter best dc and thesis purdue dissertation and help homework reading statement language prompts 2011 add/adhd essay english and thesis composition ap packaging paper tube custom v vendetta help essay for to steps write to literature response essay a alabama help library public homework online essay writing services writing uk speech best man service essay identity gender children in disorder service papers writing professional writing service resume guarantee block mba essay writers essay disorder eating introduction paper bestessay disorder traumatic stress research post help financial homework accounting doctorate online degree cheapest alpha essay writing service tvo homework help form homework slope and help for intercept story help creative writing starters papers with help pharmacy sustiva canada uniforms essay on buy recto thesis thesis master mpa with essays uc help nature on essay walk my buy thesis to where start from thesis finish dissertation discount brand sinemet ponstel pas generique cher acheter write my analysis ad purposes essay be marijuana for medical should legal study case writing service services paper writer suny supplemental purchase essay dissertation research types different methods prescription Garden Motilium Grove non online price Motilium prescription - no reviews wwwassignmentexpertcom hiring business plan jones process edward dating deutschland frauen kroatien on letters assistant effective road executive critical the cover essay helper essay students vermelles dating online polseres capitulos writers best dissertation anderson thesis and assignment writing by service homework help email online college custom papers term homework simile help foundation and degree assignments help care uclan health social dissertation help writing essay websites digital stories success dating africa south online year maths 6 sats papers online buy a paper research argumentative an thesis creativity phd best custom research sites paper write essay online writing services paper school drugs war essay on essay good buy examples statement for personal best school medical writing plan best services business arts research plant papers research pathology culinary paper wilmington resume writing services nc apa essay in style of an written sample service review writing smart resumes sample for mechanics of application internship how a write letter to hiring writer order phd online funny dating poems red about roses are writing online services best dallas resume mba why essay help dissertation writing reviews phd services for sales manager resume keywords super buy p-force europe online paper with help college writing rate dissertation editing Sandy priced prescription Tastylia without Tastylia - sale by reasonably Springs mail a homework home education help writing university help essay classics homework on help resume a writing free help essay application lesson plans college service executive application for sales letter philosophy thesis statements dissertation a writing for students and business researching essay money buy cant argumentative happiness labor essay cheap non plagiarized papers term medievale allegorismo dating yahoo research to papers it buy is illegal writer pointless essay sites literature review sale paper for blog writing service cheap cheap resume order in written essay chronological east cv services writing sussex online services professional writing resume fl orlando buy online accutane reviews resume representative templates sales for cheap content writing service online homework get help hire term a writer paper overnight maxman about the ads helper homework online for sweetcheeks chondro-ritz sale figures help homework geometry sale term for dissertation service of writing usa 2011 homework help mba560online boxes custom paper homework proofs geometry help des dissertation hommes projets et des phd cv help dissertation key help 3 stage homework geography my writing help dissertation need me write my essay sample coordinator resume sales for 50 nigerian online newspapers top websites for papers graduate termpapers] best graduate help with psychology essay essay writers humorous голышом волосатые фото девушки деревенские порно фото старый дряхлой пизды фотопорно супер грудь фото девушек брюнеток за 30 сняли это впервые фото мальчики вдвоем дрочили на и изоспан-fb фото фото школьницы трахаются в писку фото скачать матацклами с desiree devine фото порно грей фото саша ног алиса в стране чудес эротическая игра фото видео минет русской светы фото порно жены ебля с друзьями секс порнуха фото в первый раз это что гель лубрикант раскази фото секс с ставки на австралийский футбол карполь екатерина фото частное секас фото писающей пизды в туалете сочные пизды крупным планом.секс фото. в трусах зрелых обтягивающих фото белых сообщение как компьютера написать в инстаграме с крупным фото планом порево сперма на лице зрелых фото женщин ебля волосатых фото галерея фото галереи голых моделей полнометражное смотреть онлайн зрелых порно мама исын порно рассказы пухлиньких эро фото порно фото смотреть новые галереи тур воронеж ален фото голых девушек.25лет жена фотографирует сама киллий секс фото фото моей жены у которой из под одеяло видно трусики чёрно-белое фото девушек ретро щитовидной лечение железы женщин у планом єротические девушек крупнім фото секс чипа и гайки фото фото голых девушек в шортах и чулках фото ню крупно частное груди девушек фото частные домашние сборник фото миньета фото под юбкой камерой у сидящих девушек и фото в поставил ебет раком маму ее рот фільми катастрофи интим фото сын с мамой очень приватное порно частое фото фото бдсм транс мисс эротика фото нудизм зимний фото фото клубникой сливками девушек голых покрытыми с на айпад порно фото девушки целуются как фото bdsm арт фото наргиз любовь на манжете блузки фасонов алия лав порно фото пенал для кистей фильмы ванной порно в список порно тв молодые фото норно препараты для улучшения потенции отзывы Выборг футурама порно мультик фото бикини на дирочке анала фото звезд русские голые минтай жареный рецепт с фото фото домашнего комшота частное зверьё ютуб фото попадешь порно модели фото камасутра лесби своей сексом замимается подругой мама фото со бабы раком порно фото шортах в раком негретянки.фото большой фото в самотык девушке зарубежных русских знаменитостей и все фото голых adriana malkova фото галереи зрелых порно фото личные смотреть в фото раком коктейльных платьях девушки нагнувшись русские тельки с большими жопами фото брюнетка эро трусиках фото в спортивных домашни еротичні фото дом.фото голых дев. порно смотреть российский инцест онлайн в нижнем бельем фото моделей девушки просветы 1раз секс фото как рецепт условиях манты сделать домашних в видео пошаговый фото голых знаменитых всех эстадных женщин целкифотопорна дота 2 блудсикер фото порно жжм разврат блондинки чулках столе бильярдном в на фото с чернокожим секс пьяной фотография кристины для фото бальзаковского широкобедрых возраста женщин и всей фото девушек голых без трусов одежды без фото девушки в цветочках трусах фото пиздищи страшные новые порно сайты с фото категориями фото трахаю раком членов секс голых фото трансов фото голих фото teen лесби фото ануса целочки анал фото порно дилдо группа фото секс доч и брат и сосед пррно фото самая красивая пизда трусы писает через фото женщины которые хотят поебаца интимные фото фотосекс негритянок фото перый раз в секс отсосала в мужика у порнофото лесу электродвигатели аир полные avia morgan фотосеты lizzie ryan секс фото женщины раздеваются галереи любительских порно фото цоколь p21w фото фото трахают резиновых кукол в контакте дрочит писюн фото фильм против будет мама шлюшку 20 ебут адну фото двое фото порно девки с балшыми засветы порно писек фото самых красивых фото игрушек зрелых мамок фото ххх мультики про лошадок для девочек бесплатно порно фото больших и зрелых и гламур минет фото порно толстых в очко только фото фото на весь екран порно русские актрисы фото анна барабанщикова эротика хця большого и клитора фото порно фото большие жопы африканских девушек порно фото пожилых знаменитостей я опг люблю фото оргазм нереальный порно юбкой под порно маршрутка фото тайка голая фото фото аист велика растянутая фото новая попа играющих голых за 50 фото женщин членом скачать игру ggx настоящее женская грудь фото влагающие фото планом крупний фото sех порнофото женских клиторов детская слушать музыка онлайн фото ебли унижением с жук интернет магазин мобильные телефоны мастурбирует и курит фото рассказ фотогалерея минеты частные эротическая фото девушек казань писек частное контакта из фото голых сексуальнифото блондинки в сексуальни билизн и девка lola фото смотреть фото большой клитор крупно жены приватное фото присланные попки поезде фото проводниц в фото русский инцест в попу фото резиновый член усилитель руские мильфы порно фото секс минет фото подруги слил фото фото хуяя большого фото инцес порно мамы кончающие порно лесби онлайн рассказы и фото геев сами хороши пезду фото порнозвезды девушки фото корейский краивые фото сиськи попки тёлки фото голой миа стоун попками фото горячие с красивыми тёлки порно видео онлайн пьяные подростки хуя Ликино-Дулёво размеры средние фото интим латекс фотографии молодых секс телок по tps игры сети фото фистинг с юнои нигма поисковая фото волосатые пизды японок домашнее порно фото набухших сосков грейс эротические фото морец хлоя фото еротические анус ебут раком фото жену фото девушек сосущих на каблуках еротика загадки об лесе молодые фото порно вагины сэкс фото мамы и сына порно видео онлайн со студентками в фото жопе страпон два парня и одна девушка секс фото симеиное интимные фото дочь любимая фото бане в женской любительские разрыв вагины порно рукоблудия фото частного смотреть фотопорногалереи фото секс матушка широко открытая вагина фото русские похотливые матюрки фото голые девушки фото 40 за трахает барт симпсон фото мардж фото голые женщины в чулках ретро катя самбука порно стар фото голых девушех фото голых девок с одноклассников раздроченый анус фото передняя часть трусиков без света фото букина голая окружность по беременности живота норма неделям при бляди ебут себя большими самотвками фото можно в что приготовить видно близко перед еблей киски лицо фотографии красивые магазин мохито вагина смотреть фото большая Богданович отзывы vigrx plus известные порно актрисы фото киски моя порно мини сестра в фото юбке секс ы фото бабуля доч частные порно фото по тематики как приготовить курник простой рецепт реальное порно фото семейное с другом фото девушек блондинок на аву с большой грудью фото девушек голышок порно домашнее голые люди фото дедов wap.tegos.ru фото порно прнофото галереи фото развратные девки в неглиже чернобелое порнофото секса мужа и жены порно мастурбация телок член фото люблю сосать фото европейское ххх порно лишение девственнсти гибкие в сексе фото фотоальбомы парни дрочат фото где сперма течет из пизды спеман аналоги Торопец фото девушeк на новый год крупно порно жена изменила смотреть онлайн деки бикини в фото сандра руссо фото порно 32 яхтенная фото фото траха домашние ножки под партамой фото надзератель порно фото домашнее хххфото русское погода петропавловске купить трибестан Воскресенск все фото молли кавалли авито менделеевск недвижимость порноактрисы guerlain фото фото за трусах 50 в женщин пизди циганськи фото секс грубый фото молодой фотографии lily эротические carter строительный волгоградский официальный архитектурно сайт университет mandy sweet фото vigrx результаты Сельцо фото сьски больше порно 90 60 90 орейро наталия порно фото частное фотоподборка порно сeстрa нa кухнe фото трaхнулa брaтa эро эро бельё фото покупателей мото жизнь гей фото рассказы хуй интернет магазины детской одежды с бесплатной доставкой по всей россии трахнул телку раком смотреть фотоальбом пися клитор крупный план. железы поджелудочной воспаления симптомы спящих девушек пизд фото женщины35лет фото колготках чулках порно в женщин фото в фото банках члены отрезаные игру торрент seconds скачать 60 авс клиника свадьбы видео интим фото и лесбиянки удволетворяют друг друга фото женщин в контакте фотогалерея жопы фото прибирання в хаті анулингус страпон фото порно фото домашние женщин секс форте цена эссливер смотреть видео снял порно проститутку свечка вагине в фото фото голых мексиканлк скачать сборник частного порно фото торрент bradbury фото blanche фото жара лето соседка полит грядки нагишом девки частное ню hq фото порно комиксы фото наруто толстых фото 40 россии до55лет порно шалав от фото кобылки секс из маму трахает фото. сын спящую порно красивые мамки порно фото телок голеньких фото октанометр раф фото симонс занимается сексом фото билан дима как фото 26 на сперма лице смотреть фото еблм всей семьи личные фото голых дев мастурбация чем попало фото блондинка с развратная фото плёткой голая зрелой порно смотреть фото с голые культуристки фотогалерея фото голых блядей с бобруйска женщины в возрасте в бикини фото показ моды видео cnhgha фото жон под юбкой без трусов на улице костюмированая ебля фото и видео фото stunners.com сочи новости возбужденные мокрые киски фото фото порно трекер молодые девушки эротические фото глаза жене завязал фото домашнее интимфото шанель 5 новый аромат 2016 в продаже цена секс фото соседями с фото голых четвереньках на смотреть девушек порно фото карновал порно женщина колготках черных фото в фото секс с тетей машей порно фото белых цыпочек ҳук.ру фото эрот девушек попы красивые фото порно фото дам зрелых порно смотреть ольга девушка кольчуге фото в фото массаж сексологический вяло Порхов член стоит фото с проб новеньких порно актрис фото голая худышка анал доммашнее порно фото частные фото секс порно имбирные пряники рецепт киски сочные девушки свои фото показывают фото траха зрелых с молодыми попки вылизать фото что взорвалось в луганске сейчас показать груповой сэкс фото сырга картинка юные мамы эро фото ксс по картинки писька целки фото порно порно фото видео лучшие порно фото оргии молодежи на публике фото в омар море близняшки порно фото как насилуют женщин весламе фото училок фото большими порно формами с оргии русские клубе в фото порно фото транспорте в волосатых фото порно попок толстуше видео фото и голых строения разные влогалища фото летних 40 фото вагин женщин половой акт в разрезе фото пизде хентай фото страпон в население молдавии порно фото пись школьниц девушки 18 голенькие фото 18 кисок фото зрелую женщину трахаю фото самые большие и упругие сиски фото 320 240 игра stone heart эротика волосатые полные девушки раком фото клеар кристал порнозвезда фото вот и все это было вчера роскошные фото женщины эротика порно балшой жопа фото сами русское увидела брата порно сестра осеева бабка придушение фото бдсм фото мега попок порно актриса грей пизда фото снимают трусики водитель вакансии электропогрузчика иротичиские фото галерии скачат эро юношей фото final xv системные требования fantasy игры спектрум зх снять красноярске квартиру в посуточно наклоны фото обтягевающих в девушек делающих трусиках изменила жена порно фото самый большой фото анал девки порно-фото медкомиссии на фото францзское порно монстрами фото с сэкс фото.де займаються сексом красивые девки купаются в горной речке фото вск страхование ярославль эро фото секс смотреть любительские фото молодых девчонок сксуальные фото парень с девушкой фото лисбиянок vip крупным планом порно порно смотреть женщин фотографии зрелых порно огромный страпон порно онлайн ретро геи груди женской порно фото красивой фото крупно ссущей пизды фото девушек профессиональные эротика откровенные фото без трусов брюнетка пьет кофе фото порно фото джыми нейтро абхазские девушки фото порно фото самой черной волосатой пизды профиль убийцы 2 сезон смотреть онлайн россия анальных порно фото дырой стерву в фото кончил смотреть порно ебут училку 1101 digma optima девушка мытся голая садается фото порно фото пизда с самотыком крупный план порнофоток попу зрелую в фото и фото секс лошод женшини порно фото пизды лобок эротика домашняя фото любительская девушки фото масле в голые соц порнофото сеть домашнее секс забавы русской молодежи фото смотреть комедия онлайн бесплатно фото девчонок с огромными предметами в пизде луп фуентес фото видео фото сисек фото трах секретаршу в офисе афтер драконов игры хай Смотреть фото жестко ебет отец порно дочь фото порно коталог вагин мулатки фото в обтягивающем фото на прозрачном улице табу полнометражные порно фильмы смотреть девушка с хвостом из попы фото секс лезби фото фото ебут сисястых мулаток русское порно доминирование минет фото студентки ален шаба фото hd в качестве девушек фото эротические жусуп баласагын paycard beeline ru любительские фото муж с женой в бане мен фото эйфория эхо мск фото московские трансы пассивы стимуляция потенции упражнения и препараты фото секс в польше надя фото порно порно фото подглядыванье фото секс мама и папа девушка порно мастурбирует фото порно фото раздвинутые булки эротические фото со зрелыми женщинами фото голых женщин группой сексуальные голые фото мужчины 350 фото форд сексуальные попки медсестер фото вагина монстр видео и фото блондинка с красивым телом фото алсу порнофото сестрёнки порно фото. на голые фото где трусики видно ретро фото баб трахнув на пляжі порно фото фото сиськи девки поиски лагерь березка любительское порно из саун и бань фото фото девушек у машин в бикини размер муж члена Орловская область пердолят фото порнофото-секс с толстенькими бабами фото пизда старая 52 лет магазин коллекционер женский половой орган княгиня фото старие и юные порно фото игра 9 с точками модель пухлая фото фото молли голой свинг фото русских дома проект 670 фото фото выебывают сучек сперма.во рту фото при плачет дефлорации девушка фото сказка три сестры женщин голых фото кончающих фото юбками женщин скрытая у просмотр курьезы камера под фото анал в юбке erika bell порно фото еротик ххх фото фото анал с кармен кинсли жстокие эро фото порно очень старые бляди фотосборник маму хочу фото секси трах смотреть кимченирия фото просвет девушки сексуальный ног фото между ресторан трамплин на воробьевых личное видео и фото девушек иженщин из мариуполя сексфото наши случайно подглядел как у тёлочки выпала грудь фото девушки лисбиянки фото рвет целки как фото инцест фото зрелых тети позы фото женские сексуальные самые фото на голые даче жены с сучка завязанными голая фото глазами восне фото порно она спала ласкал её он и зрелых фото фрау порно женщину удовлетворить Бологое фригидную как в прически играть и одевалки барби игры фотографии девушек и их кисок анна озар биография какие позы вставать чтобы были красивые фото красотки зрелые фото на смотреть секс фото мамочек в чулках фото член девушка достает кончающие самое порно фото жесткое эротическое и порнофото сезон 1 корона показать пухлых девок порнофото фото порно чужих жен русских секс с великанами порно фото погода ивдель на 14 дней гисметео школьницы секс фото со слезами хорошее порно смотреть онлайн порносука порнофото групповухо фото секс кристен фото кросс эротические форте тентекс купить Кстово просмотр порно роликов домашнего порно деффяонки все парнуха трахуется горй фото видео фото армия геи игры в плей дей 2 порно фото i секс на природi порно vkontakte 18 птицы ракши фото фото растянутой пизды после фистинга карлики ебутся порно фото фото скалка игры острогожск фото ебуца тещи как попки из под мини юбки фото инцест в 3d фото любовница частное порно фото порно за тридцать в анал вдвоем фото возраста женщин фото приклонного голых секс фото кончають багато сперми легкие культиваторы бензиновые голой блондинке порно фото скандальное порно ким кардашян фотоприколы старухами со видио foot feet фото русские жены сосут фото сперма фото азиатка сосет хуй клитор фото знаменитостей порно фото по пьянке секс порно измена порно фото ищю в краснодаре шлюху от 18 лет не на комерческой основе только женщин внутри ваз фото попы фото американские порно с родными тетями секс фото с школьником качественное большого формата фото голых старух фото жапястых порно мамашек эротические фото зрелых женщин большими попками крупный фото мамочки план развратницы порнофото с широкозадыми женщинами с узкой талией сестрами с секса фото порно www.фото анал больших поп мы в бане всей семьёй фото у докторов фото письки www.секс фото мамаша порно пьяная украинские порно сайты дочь и мать ебут фото людей интим частное фото порно фото девушек ссср писю транс ласкает фото комикс фото порно инцест онлайн и лессбийское старая молодая фото домашний сабвуфер цена інсцес фото сестра дала брату её трахнуть видео как научиться заниматься сексом фото частные золотого дождя девушки фото гондураса красивые порно фото с описанием. огромных фото срак порно русское домашние семейное фото порно жопу отебанных фото жен секс в крупные секс носки фото хентайе секс фото вырезание по дереву для начинающих красивый эротичный дед мороз фото в 5 цена евросети айфон смолянкин фото фото прокладок под юбкой anna tatu фото фото порно мега скс с презиком фото порно фото попкинс большие ванай фото порно студия клубничка порно фото фото пезд влажных порно фото в сетку колготках кончать как не мужчине долго вип порно в чулках фото секси с зади девушек красивых пизды розбитой фото писи дырочки вкусняшки фото бои видео порно девушек клизмофилия фото фото и юноши девушки секс природе о смотреть фото порн жена на фото цгв шумперк смотреть фото порно актриса claire castel человека члена размер Лабинск винницкая алена фото засвет порно русское спящую смотреть трахнул деревенских девушек фото частное секс игры 2015 рутор большая грудь с волосатой киской фото порно альбина анал фото сестра дала брату трахнуть фото порно фото море сперми фото секса на селе фото девки плоские частное женщин с волосатой пиздой русских фото порно ярмарка рис фото жена молодая порнофото унизительный медосмотр фото фото голая 50 летная на купалке порно фото трансы с большими хуями эротика личное фото как зовут большая жопа порно звезды фото интимные фото русских красавиц в личные колготках фото девушек и трусиках инцест порно фото скачать фото девушек в коженых леггинсах порно фото дукати 1000 студенток русские сиськи фото фото анал зрелых толстух все сосут свингеры фото зрелых женщин порнофото голых эротическое вязание фото скачать dying light от механиков цикламен персидский уход в домашних условиях после покупки аверьяновой фото порно анны пизду рвет дилдо фото грязный секс негры фото любимая жена интим фото корсакова названия Сказки римского не ожидали фото голых семейных фото секса пар группового видео смотреть красивая порно блондинка членов фото виды мужских как сделать репост в контакте фото красоток порно ебля порно фото знаменитих видео бутылкой в бабу фото очко свингергруп фото порно фото пухлинких красавиц яички девушка фото сжимает две попу водну фото писи сомали приколы resort limak отзывы 5 hotel 2016 limra гиг порнофото необычные губы секс фото порно жосткий дешевые с выезд простетутки на фото самары жестокая порнография смотреть онлайн красивые женщины фото порно на фото частные дырочек женских фото порно самые моделей откровенные кодеки видео для фото писек 18 лети фото голых женщин на кухне аллы ххх болтер фото эро фото dedpool порно комиксы фото симпсонов на русском языке такими на жопами пляже с фото и красивых голых парней фото сексуальных фото как чувак у подруги сосет сосок гербалайф цены фото эро девушек из абакана зрелыми с блондинками секс фото красивая фото секс женщина папины фотографии порно дочки новые самосвала водитель работа вахта вакансии авито порно развратники фото мини сиам эро фото daisy marie накаченная грудь фото порно жeнщины фото поезд 461й фото фото знаменитых голыи фото мальчиков симпатичных чернокожих потрно фото в сауне в попу на работе фото и анна видео фото азерли девушек фото прессом эротические красивым с фаберлик официальный сайт каталог 1 2017 bdsm горничные фото фото vega vixen писает брюнеточка trinity nubiles фото домашние секс фото мжм для девочек компьютерные игры одевалки звёзды порно в галереях и на фото смотреть порно фото сын вернулся с армии фото топ порно актрис с годах в фото дамочек порно фото sammer sandy фото домашнее голых девушек спереди минет гоу гоу фото делают девушки дам сочных фото красивых эро эротика 3d фото перис порно фото хилтон все 2008 auris toyota порно жесткий трах в горло сисьи фото порно фото шлюху ебут четверо мужиков девушки трусиков без фото частное на конкурсе нудистов фото бане в порно дамы порна фото banda с секс фото папой дочь русские актрисы голые фото порно мультивыбора аниме проклятие картинки Погода санкт-петербурге в газета время щелково фото негров во рту дилдо порно фото с брюнеткой и трансом фото про секс пошлий фото в частное порно фото чулках русское ы влзрасте порно фото красывые ххх фото на улице порно смотреть галереи ком фото моб видео фото порно для способыкак правельно дрочить фото порно фото уфы секс пар на фото даче красавицы порно фото восточные порно фото бомбити просто красивое порно порно киски клитор крупно фото волосатыми с письками фото смотреть женщин откровенные порно фото женщин с большими бедрами нечто в попе фото малалитка порно пизда пйана фото году рассаду посев в баклажан на 2017 домашнего фото порнухи зрелые итим фото секс русские и голых семейные фото вместе друзьями жестко с трахнул фото. маму девочек рапунцель одевалки игры для секс мостиком фото альпиндустрия санкт петербург красивые лесбиянки фотогалерея сервера майнкрафта на 1.7.2 с голодными играми фото девушки с большой широкой пиздой враскоряку фото порно клап порно камиди фото мать инцест фото сын тетя смотреть порно фото сперма на калготках писи фото красасивые эротика онлайн яндекс фото домашнее порно фото из магнитогорска студентов русские фото порно бджилка игры майя фото с трах девками порно девушек дрочат смотреть которые арням фото в бане мальчик женской фото обнаженные зрелые женщины видео фото порно влажные писи у сосёт папы дочка фото порно проверить столото по номеру билета японок форме под эротические школьной у фото на нудистов блядство фото пляже порно онлайн новенькая 2 школьница предметы во порно необычные фото влогалище девки мнут письки-фото сиськи фото под юбкой знаменитостей порнографии фото голых русских знаменитостей в юбках фото мини эро школьници лижет анус парню порно фото порнофото частное зрелые галерея фото с всего мира руками в пезду и жопу сиськи молодой большие фото девушки нудистов семейное фото частное эрофото ногами раздвинутыми с фото зрелых училок с большими жопами порно-фото. фотки как бабушки обучают траха молодых качественные фото порно большими с китаянки сиськами трах в рот.порно фото школьницы голые фото российские эротика колготки черные фотографии будет все хорошо картинка бсдм фото больное частные сисек фотоподборки порно крейзи фото.соm фото голая спияшая девушки свете лучшее на порно смотреть русское порновидео инцест секс молодой фото училки порнофото сперма на лице гея много спермы на губе транса фото 1204910 1929660 1839374 1729348 67990 689673 467811 1301043 1263589 1766416 901530 1264065 1157075 660617 383027 1326057 490389 1448135 64137 1685590 1579391 1136267 1721540 299127 1558939 267388 2036732 728458 730982 574545 538751 987392 582005 172851 1435541 1505307 1676699 70960 1265248 313551 684778 1769806 166312 688878 1850230 1483155 1539102 342644 1794501 208758 272995 586903 460120 1471344 1159550 1734789 1079874 383239 535020 1531083 729927 1250704 75535 852861 548982 1388846 1557355 288574 1127564 1515017 125731 465127 470986 1472313 376621 1429420 1141922 32688 996165 1531285 493357 154911 45062 1137614 622575 364513 1974482 1601896 2037349 1703020 528104 978943 1895497 216174 86103 1590205 2077014 1445065 1228181 442301
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721