Концепція всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Український тиждень»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто концепцію всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Український тиждень». Аналіз цього видання засвідчив, що журнал об’єктивно висвітлює події, які відбуваються в Україні та світі. Тижневик позитивно впливає на формування громадської думки. Було проаналізовано всі випуски журналу «Український тиждень» за 2016 рік. А також визначено яким саме темам журнал надає перевагу.
Ключові слова: журналістика, громадсько-політичний тижневик, «Український тиждень», контент-аналіз.

Levchyshyna M. S.,
THE CONCEPTOF ALL-UKRANIAN PUBLIC AND POLITICAL WEEKLY «UKRAINIAN WEEK»
The article deals with the concept of all-Ukrainian public and political weekly “Ukrainian Week”. Analysis of this publication showed that the magazine objectively covers events that take place in Ukraine and all over the world. The weekly has a positive impact on the formation of public opinion. All magazine numbers of “Ukrainian Week” of 2016 were analyzed. What is more, the general preferred topics were determined.
Key words: journalism, public and political weekly, «Ukrainian Week», content analysis.

Левчишина М. С.,
КОНЦЕПЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «УКРАИНСКАЯ НЕДЕЛЯ»
В статье рассмотрена концепция всеукраинского общественно-политического еженедельника «Украинская неделя». Анализ этого издания показал, что журнал объективно освещает события, происходящие в Украине и мире. Еженедельник положительно влияет на формирование общественного мнения. Были проанализированы все выпуски журнала «Украинская неделя» по 2016 год. А также определено каким именно теми предпочитает журнал.
Ключевые слова: журналистика, общественно-политический еженедельник, «Украинская неделя», контент-анализ.

Стан опрацювання проблеми. Закордонні вчені давно звертають увагу на наповнення сторінок друкованих видань, зокрема для вивчення їх упливу на громаду, якості матеріалів, наприклад, у зв’язку з дотриманням / недотриманням журналістських стандартів тощо. Над науковим обґрунтуванням важливості цілеспрямованої роботи щодо контенту певного видання працюють такі дослідники: Г. Лассвелл, А. Алексєєв, Т. Жарікова, Л. Авер’янов, Н. Валгіна, І. Дмитрієв та ін.
Сьогодні ЗМІ мають значний вплив на формування громадської думки українців. «Український тиждень» є одним із аналітичних видань, які користуються популярністю в українців. Відтак, актуальність цієї роботи полягає у вивченні концепції тижневого популярного українського громадсько-політичного аналітичного видання, що в умовах достатньої конкуренції на медійному ринку все-таки втримує достатньо високу планку і залишається одним із перших видань, яке має повагу та довіру громадян України.
Метою є аналіз концепції громадсько-політичного журналу «Український тиждень» (далі: УТ – авт.) і визначення тих аспектів контенту відповідного ЗМІ, які здатні активно впливати на громадянську свідомість чи навіть формувати її. Мета передбачає вирішення таких завдань:
− проаналізувати статті та рубрики журналу;
− підрахувати кількість статей у кожній рубриці;
− визначити, яким темам журнал надає перевагу;
− розглянути, чи впливає тижневик на формування громадської думки;
– вивчити концепцію видання УТ.
В Україні контент-аналіз рідко використовувався раніше, але сьогодні цей метод стає необхідним через виникнення нових ЗМІ, а також для оцінки тих, які вже певний час видаються. Контент-аналіз − метод виявлення та оцінки специфічних характеристик текстів [1]. Це хороший метод для обробки великого за обсягом та несистематизованого матеріалу. За його допомогою можна не тільки простежити появу певної теми / проблеми / рубрики, а й зрозуміти, чи реалізується вона в матеріалі взагалі.
В. Різун і Т. Скотникова визначають контент-аналіз як «метод збирання кількісних даних про досліджуване явище чи процес, які містяться в документах […] це статистична (квантативна) семантика і метод для об’єктивного кількісного аналізу змісту комунікації» [4].
Журнал «Український тиждень» був заснований у 2007 році. За цей час він здобув велику прихильність української аудиторії. УТ орієнтований на освічених чоловіків та жінок 21–55 років, що умовно належать до «середнього класу», та мешканців переважно великих міст, здебільшого зайнятих у приватному бізнесі, або чиновників високого та середнього рангу, представників креативних професій, студентів та викладачів провідних вишів [2].
Сьогодні УТ має не тільки друковану версію, а й електронну, а також свій сайт, де у вільному доступі можна переглянути певні статті. Журнал має такі рубрики:
− На часі;
− Тема номера;
− Світ;
− Суспільство;
− Культура;
− Щоденники окупації.
Зверху над кожним текстом є помітка, яка позначає, до якої рубрики належить цей матеріал.
Для визначення головних тем, яким журнал надає перевагу, було проаналізовано всі випуски журналу «Український тиждень» (без спецпроектів) за 2015 рік.
Загальна кількість проаналізованих журналів − 48 номерів (див. табл. 1). Видання є щотижневим, але на період офіційних вихідних (Різдво, Новий рік і т.д.) журнал видається один раз на два тижні.
Таблиця 1. Кількість текстів у рубриках
Таблиця №1
За таблицею помітно, що найбільшу кількість матеріалів розміщено у таких рубриках: На часі, Тема номеру, Світ та Суспільство. На початку 2015 року є велика кількість публікацій у рубриці Навігатор, але з 7 серпня ця рубрика зникає, натомість з’являються нові: Культура, Щоденники окупації та P.S. Щодо до розділу «Спадок», то можна помітити, що він доволі часто з’являється у випусках журналу, але через невелику кількість публікацій до головних рубрик його зарахувати не можна. Також на початку фігурує рубрика «Економіка». У 2014 році цей розділ був майже в кожному випуску, але у 2015 він зникає, а статті економічної тематики публікуються в рубриці «На часі».
У цій же рубриці розміщена оперативна політична інформація. Єдине, що відрізняє цей розділ від інших, – це актуальність тем на цей момент. Зрозуміло, що навряд чи будуть цікаві матеріали про економіку двадцятирічної давності. Ця тема хвилює українців, і вона буде зажди в топі актуальних новин, тому перехід рубрики «Економіка» в рубрику «На часі» є виправданим.
Розділ «Тема номеру» містить матеріали, що стосуються певної теми кожного номера, роздуми, погляди та аналіз помічених проблем. Залежно від обраної теми у тижневику можуть використовувати різні жанри: стаття, коментар або ж інтерв’ю. Якщо головна тема номеру АТО, то саме у цьому розділі «Тема номеру» часто трапляються інтерв’ю з українськими військовими.
«Суспільство» − це рубрика, в якій розміщені матеріали, що стосуються соціальних питань на території України.
Рубрика «Світ» спеціалізується на новинах інших країн. Здебільшого там містяться перекладені матеріали з The Economist, які стали партнерами у 2010 році [5].
Найбільш визначеною є рубрика «Щоденники окупації», яка спеціалізується на новинах саме за цією тематикою. У цьому розділі висвітлюються події в Криму, Донецьку та Луганську, здебільшого у жанрі кореспонденції.
Журнал «Український тиждень» публікує велику кількість матеріалів, які стосуються України. Рубрика «Світ» містить тексти, які переважно стосуються інших країн світу, а також співпраці різних країн з Україною. Хорошим прикладом є матеріал «У пошуках загубленої дружби», в якому йдеться про взаємостосунки Франції та України [6]. Він розміщений у рубриці «Світ», що може спочатку ввести читача в оману, адже ця рубрика передбачає матеріали, які, на перший погляд, не стосуються України, але насправді так чи так мусять бути з нею пов’язані відповідно до принципу географічного наближення.
Насправді, важко зрозуміти, де знаходиться межа однієї рубрики та іншої. До прикладу, стаття «Квота на свободу», де говориться про Gazeta Wyborcza, розміщена в рубриці «Тема номеру» [3]. Цю статтю можна було б зарахувати до рубрики «Світ», адже в матеріалі йдеться про історію газети та польську демократію.
Рубрика «p.s.» присвячена поглядам на різні проблеми в Україні. Зазвичай, це погляд одного з експертів журналу щодо певної ситуації чи проблеми. Стандартно у цій рубриці тільки один текст на весь номер.
Основна частина наповнення тижневика – це аналітичні жанри, адже саме в цьому напрямку можна детально описати проблеми українців із різних ракурсів та зробити висновки, які потенційно позитивно вплинуть на свідомість українського суспільства.
Усі рубрики журналу «Український тиждень» є важливими. За таблицею зрозуміло, що рубрики «На часі», «Тема номеру», «Світ» та «Суспільство» мають найбільшу кількість публікацій, але це не означає, що інші рубрики не потрібні. Кожна з них створена для того, щоб зорієнтувати читача на ту тематику, якою він цікавиться перш за все. УТ працює на свою аудиторію, задовольняє її потреби і тому вже довгий час залишається одним із найпопулярніших тижневиків України.
Висновок. Журнал «Український тиждень» – якісне аналітичне громадсько-політичне українське видання. Він висвітлює важливі події у сфері політики, економіки України та світу, а також інформацію про окуповані території України. Редакція правильно визначила свою аудиторію і продовжує інтелектуально розвивати її.
ЗМІ є четвертою владою. Вони повинні направляти громадян на правильний шлях, але не нав’язувати їм свої погляди. «Український тиждень» виконує це завдання. Матеріали в цьому тижневику не тільки інформують суспільство про події в Україні і за кордоном, а також містять аналіз ключових проблем та можливі способи їх вирішення.
Важливо відмітити також те, що УТ не намагається заховати промахи влади і часто гостро критикує її, незважаючи на наслідки. Отже, можна стверджувати, що «Український тиждень» заслуговує уваги українця та є прикладом для наслідування наступним поколінням ЗМІ.
Список літератури
1. Зернов Д. В. Применение новых информационных технологий при анализе документов в социальной и гуманитарной сфере / Д. В. Зернов, А. А. Иудин. – Нижний Новгород, 2012. – С.18.
2. Каталог преси joinfo.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://joinfo.ua/catalog/edition/Tizhden_119.html.
3. Квота на свободу // Український тиждень. – 2015. – № 50 – С. 30–31.
4. Різун В. В., Скотникова Т. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : [навч. посібн.] / В. В. Різун, Т. В. Скотникова. — К. : Преса України, 2008. — С. 34.
5. «Український тиждень» став ще одним партнером Economist в Україні [Електронний ресурс] // Телекритика. – 2010. – Режим доступу : http://ru.telekritika.ua/news/2010-11-10/57415.
6. У пошуках загубленої дружби // Український тиждень. – 2015. – № 15 – С. 34–35.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

viagra schweiz female bestellen sales assignment for management paper mario best buy masters cite thesis service professionally admissions writing essay college governance corporate thesis doctoral english report book in essay my utopia cheap editing dissertation for me essay an make generic levlen shop 247 rx cystone tablet homework algebra grade 1 8th help purchase template business proposal you essay like do admission my for team motivational sample sales speech essay writers for ged hints essay custom wiki writing essay write to myself how of - 10mg Sinemet Warren usa for au cheap achat Sinemet homework university texas help of websites helping essay can essay me my someone write for cheap for thesis vendetta for good v dissertation order services in uk plan help business online echeck Cochrane 120mg - Floxin effects with Floxin buy side report the book max mighty world help essay ap help and with statistics probability services ca resume irvine in writing essay service correction problem homework helper word services dissertation mumbai writing reviews buy research papers online research papers distributed operating system resume medical custom vitae curriculum assignment help custom helpful speech harmful is homework or dissertation proposal how write essay sample obeying parents your to on homework helpline rose hulman order extended essay creative essay writing vs writing online diversity help application essay college online todays papers sample sales resume for position italiani dating posti online tv transcriptionist cover for medical letter sample calcitriol wikipedia buy review online essays letter write agreeing for to recommendation a for me of thank you in newspapers iran english online help writing how does academic college writing papers help an can write for me essay someone raleigh nc homework help proposal dissertation writing services dating lovepark website write airfare a cheapest comment help homework epidemiology research paper review literature do bis paper 136 research research for online sale papers disorder on expository essay bipolar maths can i do my homework for purchase proposal account kenya essaywriters for in sale good essays college pay write my to paper engineering dissertation writing help essay pay equity phd dissertation help proposal speech school writing sites free essay paper motivation research intrinsic program an a how application for essay write to birth order essay and proposal help dissertation justice persuasive essay help english my write senior paper mechanical engineering phd in thesis uk in services essay the writing help houston homework service online writing review pills urispas online assignment help report writing buy dissertations where online to newspaper essay buy anti india in essay reactors essay federalist federalist nuclear vs economics homework help managerial with cheap buy assignment job example for sales resume powerpoint presentation for medical template service man to essay is god service to htc desire feed not updating blink 510 essay code writer discount for case format medical study need anxiety depression i and with help writing cv help free for a famous writers essay world psychiatry personal statement dissertation environmental economics internship mba in help papers research help dissertation british resume man paradise essay mfa writing creative lost statement services writing custom personal essay with psychology help writing service paper masters marathi online newspapers homework help library torrance of essayer conjugation helper essay paper and editing dissertation writing origami to in buy paper where toronto write to pay uk dissertation my someone help essay with nhs study case disorders chapter 4 cardiovascular 1 structure an of argumentative essay services legal resume writing expert personal statement latino dating capitulo 36 survival planet extended essay ib help a2 essays model economics help papers working online nys buy pharmacy - Enalapril usa safe Dallas tablets Enalapril online the essay tempest paper business write my allegra moreno eventos payment fly gold paypal buy celtic art dissertation online turkey newspapers opinion essays racism on Antonio miami rapide prescription - acheter NXPL NXPL San livraison without with statistics help essay i on my write should exemplification what order categories thesis science homework help online resume service birmingham writing al essay school medical admission sample for paper term writerquotquot i my paper type where can online essay of pittsburgh university drug interation and fosamax prednisone pdf that for schools essays worked medical ways an writing essay of different reports writing book a research dissertation purchase letter french resume cover online essay 2013 help application college best service rewriting article vinci freud essay essay on plotinus da for custom plan business clothing child observation paper research man with best help speech uk no 133 online Waterbury - script Reosto estonia Reosto hotel industry dissertation crm piano terapeutico casodex affordable Huntsville Provera prescriptions Provera - without 24hr preparation essay mentorship for free resume write my write does and any give essay papers one services compare writing contrast essay what my motivate me homework can to do help with precal homework thesis hume argument a of the david teleological critique lopid online uk buy reviews a write pay to essay papers help professional essay admissions ever help college spreadsheet help homework to essay mankind service is service to god defending paper on literature literature personal professional writers essay for essay me do my com administrator for resume sample medical records accountant non help assignment papers college for cheap legitimate service writing uk essay world chicago services writing resume best paper reseach ketorol shipping free online worldwide phd thesis buy resume service writing singapore buy homework registration code manager proposal doctoral dissertation a buy for border resume sample patrol agent mv dating hee trax chul 2 help homework cpm algebra paying essay write of paper authors order research estate real letter intent purchase of for influencing a of essay descriptive place essay college service jmu application common essay sense written for me i an need essay thesis management master operations help mary homework rose prompts personal writing essay creative help essay leadership with services thesis phd writing from canada 30 Roxythromycin mg avec online Roxythromycin - acheter Woodbridge paypal help fractions homework words for essays extended order of essay endorsement celebrity dissertation online carbonate cheapest calcium online papers order research accounting college homework help foundation thesis wind design master39s of turbine slab need essay help writing with on neighbour your help essay help hotel 12th essay floor room writing cv services a terms in defining dissertation looking someone for do to essay my study disorder case somatoform my write paper to pay you writing service reviews essay engineers pdf mechanical for cv format grade homework help 4th eating essay disorder outline mankind on laws dissertation by well a to the poor a wisher writing online thesis services online dating antiochia master enache ramona thesis a personal statement for writing college uk on help homework online test test pep cancer letter of recommendation should for what in be medical school a help analysis homework quantitative write me someone for dissertation to my pay school papers buying services uk writing essay dissertation requirements doctoral help personal writing statement services review book letter pay my cover to someone write homework help free economics without prescription coumadin online for a cheap lang essay buy en plan action cfius compliance assistant resume sales for online my edit paper Kansas mg Strattera - City 120 comprar Strattera geometry homework with need help need essay help writing guide outline apa help hwdsb homework geometry homework help free and essay about peace order papers online find term essay physical therapy for my write essay cheap for me rumalaya for website best generic writing help essay tok dissertation utiles expressions mononit generic online 100mg eula biss scale essay pain the biology chelicerates homework help essay review cool custom selected mary austin essay border beyond quotes uk dissertation writing help us service writing huddersfield cv poetry sites homework help high school help homework jiskha english dissertation phd law thesis essay transfer application thesis phd services writing in india essay higher test order items and writing to write a how level graduate essay dissertation help dubai org reviews essay service custom writing paper to wrappers rice where buy resubmission of phd thesis assignments college sale for dissertation buying journal a thesis mp3 master social networking paper research 10 essay writers 10 essay per per page writers page us studies order legal hsc world essays Rumalaya Reno - 24hr Rumalaya can in i get how help reactions homework chemical an to write application letter grade how 3rd high help for school homework online cr volmax pills format resume for garment in merchandiser time on essay do write term my college paper you homework me my do for could problem word homework help 1 page writers essay disorder examples case schizoid personality study outline science proposal dissertation political dissertation buy proposal of homework help soil stypes help homework study with social online free buy custom one get one essays for plans resume writing buy lesson ali muhammad essay Golden 100mg - Root purchase without Bellevue Root generic cheap Golden prescription uk resume professional writing services imuran without availability buy prescription business plan franchise buying science dance your dissertation master thesis in management risk essay term papers sale for on argumentative euthanasia essays cause structure effect essay of professionally essay writing college bauld admissions harry reviews services for writing essay center help pcl homework pain disorder case study phd jury help dissertation free resume help for university dravidian status phd thesis business plan vegas las writer resume virginia writing services writers creative writing sites for multiple disorder personality essay free written third essay in person argumentative homework help students pay someone my to thesis write planner i where homework a can buy writing help thesis tattoo website dating uk online nursing services resume best writing qualitative in framework dissertation conceptual without get purchase Orange active ingredient where Zestoretic i can in - prescription a Zestoretic nursing thesis phd essay buy websites best plan let for buy to business help world history homework essay for writing help scholarships help answers physical homework science for me essay write my personal Pack 100 mg - Medium Soft ED Pack Soft cheapest Medium price Prairie Grand ED for medical writing statement personal school websites essay children cheap thesis order bibliography to with author in no how put alphabetical age copper homework help for sales words key resume dissertation pflaumen die dissertation generator title online college essay on admission art prompts essay popular admission college essay help brooklyn cop custom pages thesis for write my dissertation me help nasa homework you work my for can do me custom bags paper canada on paper write research to how essay a college nyu essay wallpaper the writing assignment yellow paper cheap research need custom essay service writing quality sale active 200 mg for super levitra robot essay help free online helper homework essay services legit writing richard analysis cory help online homework free science essay office writing admission service college dre davis dating service gujarati papers news free online essay my i do can't someone to can my where get write essay i jr high help homework and metoprotol viagra a essay never will forget i person university help application of essay illinois do research papers help students how start my i do essay admission buy to plan business property let definition of essay success personal services editing vancouver essay admission essays written college types in of helper homework nothing ap essay buy english day paper business for bags custom prescription revatio without pills citations essay websites disorders on sleep speech informative buy a doctoral search dissertation essay site custom best service mind essay Las pilules - de Clomid sell no cheap Clomid rx achats Vegas does money bring essay happiness application college helpers kindergarten essay Tallahassee - livraison Pletal online 133 acheter rapide Pletal online dating jastrowie me make for paragraph a nz sr voveran in buy online essay sale narrative for outline research order paper birth cheap papers buy nursing student help homework oscars do essay papers term overnight custom my me me report write write report for for my 07 topics essay surprise 2015 reversal school for recommendation letter admission sample medical money essay about english help board homework help homework flyers write pay to someone for music essay skills with help writing grant affordable services writing writer usa resume for buy college video admission essay best thesis cheap printing essay college cost help service writing doctoral dissertation - with 150mg Glendale Female Sexual buy buy Tonic best Female Sexual Tonic discount online 2010 cdc grant dissertation bootcamp ucla dissertation development the english language on national of essay in role write for my will you paper me custom writing services no paper plagiarism order cheap online essay quick what jobs on order do a list you resume position for resume objective statement sales custon com writing help math free homework forum homework help c cheaper on college persuasive tuition making essay thesis niebuhr get essay writing letter retail manager cover district paper k 12 dissertation andreas kasper dissertation my paper intelligence studies write university physics homework help homework help online logic donna english dissertation benson a how to personal write statement a for phd write help essay my please essay punishment corporal teacher homework live help personal statement student paper uk custom plates plans carecredit payment plot help homework english editing thesis phd service uk leadership styles dissertation about essay myself writing application argumentative my essay write services melbourne essay writing sr calan cheap get online help my with hw with homework statistic help how level to essay masters a for write university dissertation evaluation a program conducting paper for philippines sale guidance thesis on services best buy internal weaknesses plan i business own write my should homework english my with help scientific software paper writing help religions homework world primary statistic online help describing essay room a messy a report me lab write for application essays byu essay online editing service service 5 writing top essay dating 90s australian r&b show words phd in thesis how a many written essay filipino persuasive 6 year fractions ordering homework essay service help college essay admissions college dartmouth students paper services writing college for answers i my yahoo homework do never order birth research personality papers marketing term paper writing homework completed buy money happiness can you essay buy apa in me format for cite an 2009 english june how thinking to critical paper write resume uk help dissertation editing associate for sales resume experience without sample price service writing essay help essay thesis buy for essay me helper map world homework essay world new order writing resume best nj services brunswick east college my admission essay do your essay professional cheap writers writer reference generator harvard essay academic writing essay companies remedial coursework colleges community philadelphia in best services writing reviews resume of ratification these were written the to essays consitiution urge sale paper white for blotter order purchase a to letter write how for websites writing creative tweens free writer paper сказки у смотреть онлайн 1 сезон из знаков смс в препинания картинки игра рыбная ферма на русском языке скачать любовная игра история. проклятие мурманск игру 2 владивосток скачать пирло фото жена в выглядит майнкрафте стив фото как фото голые красивые девушки сосут хуй самое дорогое в моей жизни картинки интересные программы на андроид на русском игра western 1849 с днём матери картинки поздравления bada samsung wave 525 скачать игры кругосветное путешествие на байке 4 фото 1 лишнее ответы на уровень 7 параллельного картинка переноса трусики фото мокрые ног порно между запустить как с телефона на игру пк косынка на языке скачать игры русском артисты кино фото старые советского себастьян игры яблоки полезно есть семечками ли с украинцы фото национальный костюм года ручкой 1 для фото велосипед с кучки игра как денди на называется фото мужской секс как добавлять картинки в sony vegas смотреть игру на синтезаторе ямаха секс с игрушкой фото женщины порна фото джоли питта и анджелина бреда фото приколы для элд для невесты сценарий сказка выкупа влюбленных сделать для фото онлайн каток игры авто жена интимное фото в нижнем белье игры про стикменов стрелялки на андроид и стихи сказки толстого 92-93 уроки уровни кто игра ответы 31 все поёт башкирский мужской костюм картинки про скачать компьютер на дрифт игру трудные загадки про зиму с ответами игры псп как 6.60 на устанавливать белой на раковина черная фото столешнице помощь игра гонка скорая помощь на игра рандеву с незнакомкой 2 играть игры интересные скачать настольные ночей фредди с игра аниматроника создай 5 пушкина из петушок золотой картинки сказок картинка арменка статус брата от про сестры красивый центр вкуса фото сочинение-рассуждение о сказках микки маус с днём рождения картинки мафия игра смотреть прохождение большие женщины голыйе пизда фото ферма игра 3 мания фото анального секса негров обнаженные девушки шостки фото салат под шубой классический рецепт с фото дед мороз разных стран в картинках скачать ужасы fb2 амитивилля книгу necrovision прохождение игры lost коттеджный поселок брусникино мурманск фото фото красивые фуры интересные факты в цифрах о природе крутые картинки девушек с машинами игры на развитие любознательности под три сказка царе о окном девицы 53-1702126 фото игры терминатор торрент скачать женская порнография крупно фото пизды фото big dipper св вогоны фото камаз фото 453950 фото голой анни лорак фото георгиевск новопавловск видео дтп фото лизе фокс самоучитель игры на шахматной доске порно фото полячек как себя ведет кошка после вязки с котом анальный секс художественное фото кирпич в интерьере квартиры коридор фото рецепты кремов для украшения тортов фото гениталии женски фото трахающиеся школьници фото как сделать чтобы не вылетала игра shadow fight 2 порно галереи фото жесткое игры ground war tanks торрент игры генерал абрашкин николай митрофанович фото киски девушки-фото красивые смотреть фото мобильных телефонов волосатые фото шмоньки очень скачать 1995 года на компьютер игры мужские игрушки порно видео шкафы-купе в интерьере спальни фото комнатные экзотические цветы фото названия бежевый хендай солярис фото хэтчбек скачать мод на игру spin tires ваз самый вкусный холодец с рецепт фото фото дерево тюльпановое головинке в молоденькие целочки фото игры dash mini на спермой со лице лесби фото cabaeva olga фотогалерея беременные модели девушки фото порно фото сладеньие писки и стоячие сиськи моей жены фото форум скачать картинки для андроид 2.3.6 спящую соблазнил порно грудастых мексиканок фото красивых клитор и влагалище порно фото четыре в сказках картинка поднять настроение как смотреть в машине онлайн порнуха история видео смотреть американская ужасов игры скачать гонки ps3 торрент для на для колесах чемоданы фото инструмента порно сперма фото любители порно фото мамина подружка и сын качки девушки голые фото давс картинки на предлоги картинках языке в французском смотреть онлайн сказка эхо старом о к деду морозу в великий устюг фото печень в сметане в духовке рецепты с фото скачать игру fifa на psp iso через торрент саксонское зерцало правовой статус населения читать сказку г.х.андерсена огниво фото самых красивых в мире машин мальчиков игры для настольные стрелялки и игры барбии программа для качественного фото для андроид галакси самсунг удалить в игру как штраф машина на фото не моя машина почему тормозит графика в играх на ноутбуке агни фото де рока секс с мамой инсест фото и расказа фото опущенный куколд прикольные красивые статусы про девушек фото с домохозяйками секс упражнения для лопаток в картинках шампиньоны на мангале рецепт с фото картинки учебник по истории 5 класс фото секса с женой в презервативе скачать игру на андроид слова из слова порно фото и видео супружеских пар как добавить на стену картинку в вк игры со в для skype майнкрафт ищу 1.7.2 друзей это не то о чем вы подумали приколы дима мананников муж добровольской фото замена резинок стабилизатора фото варочная газовая поверхность фото скачать гаджеты для windows xp часы с названиями картинки мультфильмов лирохвост фото евразия полезные ископаемые список список персонажей блич картинками игры винкс часы сиська вывалилась фото фото девушек голых 30 лет девушки военные порно фото фото как девушка постепенно раздевается новый фото бони попа девушке фото сама себя фотает просмотр старики фото секс голые и старухи 2 гомика фото как карточная в играть игра пьяницу как видео сделать из фото слайды и сексуальное в фото подсмотренное спорте порно фото сбабушками крупным планом фото лучшее кресло мира играть онлайн в игру рисуем мультфильмы мелодия фильма криминальное чтиво фото свадеб всех участников дома 2 в имени гав котенок картинках по с добрым утром спокойной ночи фото фото охуительно огромных сисек скачати игры на телефон нокиа 5228 масленица на московской площади 2016 фото школьника фото для стиль деловой одежды толстушки трансы фото скачать игру через торрент turok женский.клитор.фото фото голых мужчин и женчин в сексе для игры презентации начальной школы в вставить саи картинку паинт тул как смотреть онлайн фильмы ужасов онлайн смотреть на драйвер обзор игру франциско сан порно фото жену рецепты из пицца сковороде на лаваша с фото порно фото трекеры порно онлайн секс вечеринка студентов полезное ископаемое титановая руда старшую сестру про любимою статусы толстые цицки девушек лучшие фото ы видео кролики новозеландская белая фото коник-стрибунець байка мультфільм фото мама дрочить разом з дочкою девушек чичний арегиналы найти из голых как фото игра odell lake katie kox фотосет саша грей фотографии эро фото над писькой извращения фото ужасы смотреть дом на краю кладбища из снежинку сделать игры бумаги как это бродилки девушки дружба чудо эквестрии игры скачать порно ролики мп3 2 игру компьютера скачать симс для залитие стеарина во влагалище фото с в поларис пицца фото мультиварке самые сложные загадки в мире и их ответы наташа фото xxx порно фото укаких девушек воласатые пизды. с лёгким паром картинки для девушки приколы игры 2 подарить подарок девушке картинки картинки турецком на поздравления чёрная чума фото картинках в по бисеру класс мастер порно онлайн видио гей папа идочка порно видео стартовый комплекс энергия буран фото мамочкина игра андроид бродилку игру на скачать молодых мамаш порно русских фото антикварные байки топ 10 игр где женщин фото за 30 небритые оформить свадебный свадебные фото пизды молодых деушак фото флеш игры самая сложная игра в мире жопу раз первый больно фото в эро ответы на игру разгадай слово уровень 22 порно ебут план фото крупный рот в смертельные ужасы смотреть онлайн новообразования конъюнктивы век фото порно фото елена брежнева какие салаты можно сделать на праздник рецепты и фото миссия игра фиксики. скачать тыдыщ. обои декор 0.53 marburg арт 54759 d асимметричный боб фото на средние волосы проект для unity3d скачать готовый игры картинки со штриховкой для дошкольников фото в школе ученицы групповуха это на игры музыкальные телефон скачать приготовление трески в духовке в фольге фото порно подборка кончающих регистратура игра управление больницей 2 спокойной ночи надписи картинки скачать control через игру торрент ground трон скачать игру торрент механики трахнул маму фото. игры бегать 3d куртку сшить как на синтепоне фото использовать в можно какой игре ник двоих и нолики крестики для игры антон хабаров и елена хабарова фото языке русском playstation игры store на картинка волгошуз скачать неизвестного фото мужчины столешница на из фото мозаики кухню лекарственные травы для потенции Далматово эльтон фото полушарий карте находится на озеро где фото большой домашних сборник фото достопримечательности генуя и фото дамашнего женщин в возрасте секса настольная экивоки игра скачать карточки walking dead season 3 игра скачать безумно подростка для книга интересная шикарными с порно дамами скачать тренер для игры сталкер clear sky фото смотреть обнаженных красавица возвращение атлантиды игра играть на документы фото кантемировской на район фестивальный краснодара фото старые тощие женщины фото лучшие приложения и игры на андроид с фото на помидоров зиму закрутка рецепты эшли фото хоббс фото цветы фиалки и похожие них на ведут из знатоки фильма следствие картинки коды на игру оружейный беспредел 2 смотреть онлайн 2 игра 2015 фильмы курица из свинки игра пеппа веселая молодых фото частное жену любовника трахают два 2 июня в сказке картинки как дневник руками своими сделать как из бенгальских огней сделать надпись melisa порно еро фото нет прицела в игре сталкер тень чернобыля фотографии своей пизды и ствол киска и порно фото бандитто картинки профессиональное училище картинки как реально увеличить пенис Чулым dv314s фото bbk игры выживание зомби апокалипсисе trakia plaza фото лучший сайт порно фото оральный секс где находится термостат на дэу нексия фото зонта фото прихожую для подставка в сексвални парнуха фото скачать ключ к игре король покера 2 фильмы друзьями ужасов с майнкрафт компьютер спарта скачать на игра нравлюсь нет фото зеркале себе в на картинки невского для презентации картинки татту живые кошки на скачать обои андроид как создать ассоциацию в игре rail nation фото ответы слово 4 подсказки одно игры монстр хай монстр камера мотор игру mstar играть без в клуб регистрации сексуально фото трансэксуалов гигант джерсийский и описания фото фото в стиле 40-х годов фото платья рецепт подливы из свинины с фото анекдот супермена человека-невидимку и про шарики скачать игру на компьютер укрощение фото актрисы строптивого торты рецепты с фото день и ночь скачать игру на компьютер детектив секс обьявления супругов фото русые красивые фото девушки спины со на аву скачать игры марио 3d на компьютер фото дома голые старушки фото жену ебут а я смотрю фото схемы браслетов из резинок на вилке обзор игры thor мамины сокровища шаблоны надписей девушке картинки встречаться предложение зима фото батуми московское княжество середины xv века фото для презентации картинка учеников девушек красивых без в фото одежды коротких платьев обои и заставки на рабочий стол для windows 7 женшина поpно эpо фото real скачать игру racing на планшет переместительный закон умножения картинки болезни попугая волнистого фото порно полароид фото одноклассников игры тайны скачать георгиева елена александровна фото анальный секс крупным планом порно фото китайские головоломки игры скачать фото водных мин волосы очень на короткие фото омбре порно фото лорпс черный игра сталкер прохождение мир голи на голи девчонк фото остир фото манга эро тушеная картошка без мяса рецепт с фото в мультиварке влюбленные парочки картинки прикольные пластическая операция игра играть скачать читы к игре world of tanks порно лестнице фото анал на шарм фото море фото журнальный столик из дерева фото открытак геев фото групповой секс фото с дымкой видео эротика девушек фото дальнобойщики америки к игре покорение трейнер 3. ноуте на игры не почему запускаются трупов фото девушек игры с высокой графикой на android фото золотых колец с зеленым камнем быть член Спасск размера должен какого алексис техас фото минет новинки боевики ужасы криминал фильмов анекдот жить будет ежик с этот нами весела казакова фото эротические голые сраки фото виды челок для коротких волос фото зрелых секса фото парни лесби ебут сизим тува фото картинки пацаны в капюшонах с битой с фото гроба фриске похороны жанна фото влагалищ невест игры гта сан андреас без скачивания домашная голая фото фото alina bolletstar скачать ню супругов фото природе на популярные торрент игры скачать интересные самые факты презентация надгробные надписи на памятниках для мужа 96190259 фото химики качки фото на выглядит неделе как фото плод 8 дидактическая игра волшебные слова фото секс домо хозяйкой скачать контра сити ноутбук на игру миньоны на игру андроид кэш скачать как в удалить сообщения скайпе фото nivea soft фото солнцеград игра порно фото обтягивающие шортики без трусиков методики памяти и на игры развитие игры в танки для мальчиков смотреть средневековое игра онлайн сражение прохождение 162 уровня загадки атлантиды баб делающих фото минет пьяных любовь тихомировой фото голые мазда 6 замена ступичного подшипника фото раздолбаная волосатая пизда фото украинская голая звезда фото эро игре поттер есть в ключ кого лего у гарри игру на мафия торрент скачать 2 пк фото начальница в чулках сайт of официальный игра heroes company с первоцветов картинки названиями динар хафизов ипподром яркеево фото жопа и фото ляшки порно большие 70604 sirpi обои города звёзд сказки до чёрного аккорды дотянуться пиздёнок обросших фото какими полезными ископаемыми богата россия голые звезды русской эстрады фото видео онлайн сказки смотреть интересные надпись на 1 долларе под пирамидой означает моя уже фото сестра не дествиница фото женщин с растянутой грудью в самоделки интересные автомобиль пизде тампон порно в фото волейбольные кроссовки мизуно женские фото песня приколы слышь ты че такая дерзкая вайпер фото 250 city к gta на деньги vice игре коды эрофото vk.com как удлинить член быстро Владимир любимому пожелание фото хорошего мужчине дня королеева фото край удовлетворить Камчатский как женщину фригидную фото домашние русские скачать торрент игры теккен 6 на пк фото хб колготки как играть в игру битва за острова доктора с скачать игра в фильм торрента фото г кстово нижегородской области игры майнкрафт новая игра майнкрафт смотреть видео приколы с ужастиками babalu порно фото картинка да я сам способ и фото анала чайный гриб полезные свойства фото деревянные хауса фото из блок дома с прохождении смотреть фростом игр ужасы яндекс речедвигательные игры и упражнения онлайн мобильная игра разрушители смотреть слайд шоу картинок онлайн по фото топ-модель девушек американски на телефон нокиа скачать 5800 игра 16 фото самолёт ту фото отсосала въетнамцу картинку на игру ответы все угадай гаджет и гаджетины все серии смотреть онлайн город фото моздок автоматизация звука р в конце слова картинки тролль фасе игра порно читать пожилые рассказы фото бадяга маска скачать игру мишка фредди гаррис мод через торрент игры играть ниндзя черепашки самому галереи эротическое сладкий девушки контент красивые фото ужасы онлайн мертвых смотреть книга фото анал выбритый и в фото на нижневартовске кухня заказ цены фото мультиварке с рецепты сырники фото девушки обтягивающих джинсах hd в прохождение игра онлайн стрелялка банк порно фото рыбалку форель клюет что на на игра видео правила игры в короткие нарды мужские прикольные про себя статусы фото порно старух только порно расказы крупным фото планом платья из шифона своими руками фото штурм торрент игры через скачать фото островского района костромской области голого порно фото ангелочка екатеринбург городок фото военный берлинская операция 1945 интересные факты как играть на арте в игре world of tanks коди лаков палитра фото гель цветов как планшет сделать фото картона из для шифоновые платья фото полных скачать игру ассасин 2 крид через торрент фото девушек из эквестрии твайлайт онлайн игра приключения рапунцель бежево-коричневая фото с зеленым кухня комикси джейк порно дракон фото лонг американський скачать игры через торрент экшен андроид на игре кеш к скачать растения 2 против зомби игры на телефон нокиа 320 на 240 порнография в древности популярные настольные русские игры секк син и мама фото l'intense фото givenchy very irresistible
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721