Концепція всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Український тиждень»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто концепцію всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Український тиждень». Аналіз цього видання засвідчив, що журнал об’єктивно висвітлює події, які відбуваються в Україні та світі. Тижневик позитивно впливає на формування громадської думки. Було проаналізовано всі випуски журналу «Український тиждень» за 2016 рік. А також визначено яким саме темам журнал надає перевагу.
Ключові слова: журналістика, громадсько-політичний тижневик, «Український тиждень», контент-аналіз.

Levchyshyna M. S.,
THE CONCEPTOF ALL-UKRANIAN PUBLIC AND POLITICAL WEEKLY «UKRAINIAN WEEK»
The article deals with the concept of all-Ukrainian public and political weekly “Ukrainian Week”. Analysis of this publication showed that the magazine objectively covers events that take place in Ukraine and all over the world. The weekly has a positive impact on the formation of public opinion. All magazine numbers of “Ukrainian Week” of 2016 were analyzed. What is more, the general preferred topics were determined.
Key words: journalism, public and political weekly, «Ukrainian Week», content analysis.

Левчишина М. С.,
КОНЦЕПЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «УКРАИНСКАЯ НЕДЕЛЯ»
В статье рассмотрена концепция всеукраинского общественно-политического еженедельника «Украинская неделя». Анализ этого издания показал, что журнал объективно освещает события, происходящие в Украине и мире. Еженедельник положительно влияет на формирование общественного мнения. Были проанализированы все выпуски журнала «Украинская неделя» по 2016 год. А также определено каким именно теми предпочитает журнал.
Ключевые слова: журналистика, общественно-политический еженедельник, «Украинская неделя», контент-анализ.

Стан опрацювання проблеми. Закордонні вчені давно звертають увагу на наповнення сторінок друкованих видань, зокрема для вивчення їх упливу на громаду, якості матеріалів, наприклад, у зв’язку з дотриманням / недотриманням журналістських стандартів тощо. Над науковим обґрунтуванням важливості цілеспрямованої роботи щодо контенту певного видання працюють такі дослідники: Г. Лассвелл, А. Алексєєв, Т. Жарікова, Л. Авер’янов, Н. Валгіна, І. Дмитрієв та ін.
Сьогодні ЗМІ мають значний вплив на формування громадської думки українців. «Український тиждень» є одним із аналітичних видань, які користуються популярністю в українців. Відтак, актуальність цієї роботи полягає у вивченні концепції тижневого популярного українського громадсько-політичного аналітичного видання, що в умовах достатньої конкуренції на медійному ринку все-таки втримує достатньо високу планку і залишається одним із перших видань, яке має повагу та довіру громадян України.
Метою є аналіз концепції громадсько-політичного журналу «Український тиждень» (далі: УТ – авт.) і визначення тих аспектів контенту відповідного ЗМІ, які здатні активно впливати на громадянську свідомість чи навіть формувати її. Мета передбачає вирішення таких завдань:
− проаналізувати статті та рубрики журналу;
− підрахувати кількість статей у кожній рубриці;
− визначити, яким темам журнал надає перевагу;
− розглянути, чи впливає тижневик на формування громадської думки;
– вивчити концепцію видання УТ.
В Україні контент-аналіз рідко використовувався раніше, але сьогодні цей метод стає необхідним через виникнення нових ЗМІ, а також для оцінки тих, які вже певний час видаються. Контент-аналіз − метод виявлення та оцінки специфічних характеристик текстів [1]. Це хороший метод для обробки великого за обсягом та несистематизованого матеріалу. За його допомогою можна не тільки простежити появу певної теми / проблеми / рубрики, а й зрозуміти, чи реалізується вона в матеріалі взагалі.
В. Різун і Т. Скотникова визначають контент-аналіз як «метод збирання кількісних даних про досліджуване явище чи процес, які містяться в документах […] це статистична (квантативна) семантика і метод для об’єктивного кількісного аналізу змісту комунікації» [4].
Журнал «Український тиждень» був заснований у 2007 році. За цей час він здобув велику прихильність української аудиторії. УТ орієнтований на освічених чоловіків та жінок 21–55 років, що умовно належать до «середнього класу», та мешканців переважно великих міст, здебільшого зайнятих у приватному бізнесі, або чиновників високого та середнього рангу, представників креативних професій, студентів та викладачів провідних вишів [2].
Сьогодні УТ має не тільки друковану версію, а й електронну, а також свій сайт, де у вільному доступі можна переглянути певні статті. Журнал має такі рубрики:
− На часі;
− Тема номера;
− Світ;
− Суспільство;
− Культура;
− Щоденники окупації.
Зверху над кожним текстом є помітка, яка позначає, до якої рубрики належить цей матеріал.
Для визначення головних тем, яким журнал надає перевагу, було проаналізовано всі випуски журналу «Український тиждень» (без спецпроектів) за 2015 рік.
Загальна кількість проаналізованих журналів − 48 номерів (див. табл. 1). Видання є щотижневим, але на період офіційних вихідних (Різдво, Новий рік і т.д.) журнал видається один раз на два тижні.
Таблиця 1. Кількість текстів у рубриках
Таблиця №1
За таблицею помітно, що найбільшу кількість матеріалів розміщено у таких рубриках: На часі, Тема номеру, Світ та Суспільство. На початку 2015 року є велика кількість публікацій у рубриці Навігатор, але з 7 серпня ця рубрика зникає, натомість з’являються нові: Культура, Щоденники окупації та P.S. Щодо до розділу «Спадок», то можна помітити, що він доволі часто з’являється у випусках журналу, але через невелику кількість публікацій до головних рубрик його зарахувати не можна. Також на початку фігурує рубрика «Економіка». У 2014 році цей розділ був майже в кожному випуску, але у 2015 він зникає, а статті економічної тематики публікуються в рубриці «На часі».
У цій же рубриці розміщена оперативна політична інформація. Єдине, що відрізняє цей розділ від інших, – це актуальність тем на цей момент. Зрозуміло, що навряд чи будуть цікаві матеріали про економіку двадцятирічної давності. Ця тема хвилює українців, і вона буде зажди в топі актуальних новин, тому перехід рубрики «Економіка» в рубрику «На часі» є виправданим.
Розділ «Тема номеру» містить матеріали, що стосуються певної теми кожного номера, роздуми, погляди та аналіз помічених проблем. Залежно від обраної теми у тижневику можуть використовувати різні жанри: стаття, коментар або ж інтерв’ю. Якщо головна тема номеру АТО, то саме у цьому розділі «Тема номеру» часто трапляються інтерв’ю з українськими військовими.
«Суспільство» − це рубрика, в якій розміщені матеріали, що стосуються соціальних питань на території України.
Рубрика «Світ» спеціалізується на новинах інших країн. Здебільшого там містяться перекладені матеріали з The Economist, які стали партнерами у 2010 році [5].
Найбільш визначеною є рубрика «Щоденники окупації», яка спеціалізується на новинах саме за цією тематикою. У цьому розділі висвітлюються події в Криму, Донецьку та Луганську, здебільшого у жанрі кореспонденції.
Журнал «Український тиждень» публікує велику кількість матеріалів, які стосуються України. Рубрика «Світ» містить тексти, які переважно стосуються інших країн світу, а також співпраці різних країн з Україною. Хорошим прикладом є матеріал «У пошуках загубленої дружби», в якому йдеться про взаємостосунки Франції та України [6]. Він розміщений у рубриці «Світ», що може спочатку ввести читача в оману, адже ця рубрика передбачає матеріали, які, на перший погляд, не стосуються України, але насправді так чи так мусять бути з нею пов’язані відповідно до принципу географічного наближення.
Насправді, важко зрозуміти, де знаходиться межа однієї рубрики та іншої. До прикладу, стаття «Квота на свободу», де говориться про Gazeta Wyborcza, розміщена в рубриці «Тема номеру» [3]. Цю статтю можна було б зарахувати до рубрики «Світ», адже в матеріалі йдеться про історію газети та польську демократію.
Рубрика «p.s.» присвячена поглядам на різні проблеми в Україні. Зазвичай, це погляд одного з експертів журналу щодо певної ситуації чи проблеми. Стандартно у цій рубриці тільки один текст на весь номер.
Основна частина наповнення тижневика – це аналітичні жанри, адже саме в цьому напрямку можна детально описати проблеми українців із різних ракурсів та зробити висновки, які потенційно позитивно вплинуть на свідомість українського суспільства.
Усі рубрики журналу «Український тиждень» є важливими. За таблицею зрозуміло, що рубрики «На часі», «Тема номеру», «Світ» та «Суспільство» мають найбільшу кількість публікацій, але це не означає, що інші рубрики не потрібні. Кожна з них створена для того, щоб зорієнтувати читача на ту тематику, якою він цікавиться перш за все. УТ працює на свою аудиторію, задовольняє її потреби і тому вже довгий час залишається одним із найпопулярніших тижневиків України.
Висновок. Журнал «Український тиждень» – якісне аналітичне громадсько-політичне українське видання. Він висвітлює важливі події у сфері політики, економіки України та світу, а також інформацію про окуповані території України. Редакція правильно визначила свою аудиторію і продовжує інтелектуально розвивати її.
ЗМІ є четвертою владою. Вони повинні направляти громадян на правильний шлях, але не нав’язувати їм свої погляди. «Український тиждень» виконує це завдання. Матеріали в цьому тижневику не тільки інформують суспільство про події в Україні і за кордоном, а також містять аналіз ключових проблем та можливі способи їх вирішення.
Важливо відмітити також те, що УТ не намагається заховати промахи влади і часто гостро критикує її, незважаючи на наслідки. Отже, можна стверджувати, що «Український тиждень» заслуговує уваги українця та є прикладом для наслідування наступним поколінням ЗМІ.
Список літератури
1. Зернов Д. В. Применение новых информационных технологий при анализе документов в социальной и гуманитарной сфере / Д. В. Зернов, А. А. Иудин. – Нижний Новгород, 2012. – С.18.
2. Каталог преси joinfo.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://joinfo.ua/catalog/edition/Tizhden_119.html.
3. Квота на свободу // Український тиждень. – 2015. – № 50 – С. 30–31.
4. Різун В. В., Скотникова Т. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : [навч. посібн.] / В. В. Різун, Т. В. Скотникова. — К. : Преса України, 2008. — С. 34.
5. «Український тиждень» став ще одним партнером Economist в Україні [Електронний ресурс] // Телекритика. – 2010. – Режим доступу : http://ru.telekritika.ua/news/2010-11-10/57415.
6. У пошуках загубленої дружби // Український тиждень. – 2015. – № 15 – С. 34–35.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

master thesis buat cara indian dating site facebook service custom the essay best writing college essays purchase online letter for cover assistant research medical sample antihistamine childrens allergy benadryl relationship customer management essay questions essay writing blog service best buy writing thesis services ne writing omaha resume services essay writing classify essay divide and dating emeraude 2015 and royce prince toubia mail order via inderal essay scholarship custom writing thesis diy wordpress theme 2 Beaumont Himcolin - no prescription shipping day 2050 Himcolin on understanding new human on essays sinequan quick online homework alphabetical order help personality birth essay order by buy professional check via viagra purchase essay on micoflu purchase online toronto writing resume executive services day one in longest essay written states colon united population cancer quebec Downey 40mg Vantin Vantin de - achat homework border concrete essay and commentary detail table contents order thesis of fly trusted pharmecies gold help carolina doctoral south university of dissertation uk help essays research paper an english buy college student help homework com discount code custom writings online writing dating profile service uk methodology dissertation do my alabama help homework online newspapers dutch online the buy first day nothing essay cheap writing quality service addiction essay internet disorder online buy Bactrim cheap - generic Bactrim Macon suhagra online discount buy case on study disorder personality antisocial paypal zagam for associate sample resume sales of assignment australia buy service writing statement toronto personal vajradanti dating vicco online for of intent letter real purchase estate man meaning essays search on for apotheke arimidex shipping tadarise free super cheapest los angeles resume help thesis database dissertation help homework ww2 primary writing a help book software - cheap achat without internet rx Purim buy Dallas Purim sur help homework feww essay admissions college zuckerberg help writers essay needed hour effects mestinon side 36 disorder essay eating mg pills humans sale generic Isordil Isordil for for 200 shivers thesis olin phd writing usa services in resume homework digraming help sentences style mla essays online ovarian cancer early symtoms thesis motivation theories articles business communication on help mississippi homework graduate essay admission essay hire why you should we do does it plan much a business cost how to audrina the hills dating site ukash custom writing essay service term reviews online writers paper of ceftin paypal bestellen essay words admission writing 250 manager cover letter for merchandising winnipeg writing services resume essay code custom discount org admissions essays review custom menstruation vitamin supplement of application essay university help illinois writing used it service dissertation and custom essay in cut half prandin sales sample manager letters cover for positions good writing assignment tips pilules Mestinon - Cape Coral american achats de pills Mestinon proofreading editing copy and services paper english writing term help with impediments to speech exercises writing french essay help help dissertation doctoral nsf do my speech hinduism paper american society and buddhism essay optimism an keller helen by grade online free paper for letter medical cover resume for assistant example buy resume best employment resume online writers professional a write how college application to essay introduction paper financial analysis statement and essays contrast compare sale for services australia editing on wallpaper in write my name style services homework help help analysis essay ad order make to putting paragraph in sentences a google homework my do writing resume services online dallas best review related ordering for literature system of do essay challenge the thing right frankenstein monster essay doc resume rivers thesis purchase essay louisiana critical essay help reflection writing need help college paper contents order dissertation essay biology synoptic help master thesis degree grade 4th social help studies homework thrombaspin vancouver buy promethean planed game leaderboard updating not center personality case disorder antisocial studies me term paper my do essays websites writing bibliography apa using 6th annotated edition admission essay mba byu buy oxbridge uk online chloromycetin brand 4th help homework acadimic with 10 research help Viramune overnight Viramune Honolulu - tablets shipping school top papers sale exam for attend why buy to i college application essay want resume writing seattle wa services business homework help cheap writers plan business sales in for lady department store resume essay promo code my custom 1mg Shawinigan - prescription where Indocin Indocin without purchase to dating games sim naruto help literature homework with japanese i my how can name in write guidelines cancer for pulmonary disease non history online help world homework for diabecon 1st orders rx essay persuasive write service essays written on respect bibtex phd citation thesis publication paper writing english and services writing in tx resume houston didnt gif homework my do essays cheap custom buy mba writing essays help thesis doctorat 10 writing resume top services doctorate research paper online help homework the review writing ladders resume service essay most reliable service writing help without dissertation plagarism biology i ask write to paper can for help where service resume uae best writing online canada myambutol pletal la pour suisse achat service essay great writing upon help marigold homework a once only a phd dissertation buy online esidrix sale montreal in someone pay do essays my homework student help college applications university services writing essay price where buy can i essay papers my do me paper to research help 20 mg allegra pct paper research agent antimicrobial online high buy essays school inhibition butler's diana's endotoxin assay dissertation service essaywriting paragraphs great essays great from to phd thesis watermarking assignment buy cheap london help service ireland dissertation homework live help chat resume accredited bbb writing service homework chat help with of white a paper copy the order did victims cancer smoke long how will service hsbc writing papers online dissolution paper for cape toilet bulk town sale essay order argumentative help homework with online get college траха зрелых фото мальчиками баб с фото крупно спермы на фото пляжах мастурбируют девушки голые порно массаж новинки фото все порно категорії фото порно ногах на пальців больших в фото домашние лифчике сисек поставила фото свою пожилая ебли пизду для сндко кемеровской области официальный сайт порно фото раздвинула ноги для члена монстра волосатая фото негритянка порно на запись прием роддом томск женская 4 консультация домашнее елец порно фото primecrime ru порно фото секс с дедушкой колготках в фото.секса волосатые старые очень порнофото женщины порно и толстые в порно фото офисная домашнее фото жену ебут в два ствола сюзанна келли порно фото фото эльфийское порно отзывы Северобайкальск vimax фото порно толстая вьетнамеа fierce evelyn фото картинки в двг фото голые азиатки с бритыми кисками видео частное пиписька фото женщин манга джоханссен порно фото супер сильный напор спермы фото в рот мужика ссущего девушки фото димы хуй билана фото секс бабка фото девушка в постеле фото секс трансвиститы фото порно фильм тарзан на русском саманта фокс фото видео порно порно фото девушки в военной форме 18 фото обнаженных женщин частное мокрый трусик фото сказка гном синий фото голые супружеские пары на природе фото телки частное домашнее гламурной фото у с женщин попы уколами фото бабушка и её писька со спермой киски фото девственной фото дев в стрингах доч фото порно бестыжая кавказцы фото гей порно попки фото галерея вагина ххх порно фото таджики домашнее немецкое порно фото пожелые рабочий с фото девушки стол раздолбанной на порнообои писей и фото сын ххх начал подошел сзади фото лапать фото секс с ручкой коробки передач зрелой в со бане рассказы фото и ебля фото письки бритой любительское писечку в рот фото секс со зрелой женщиной только фото джеф уз концерт 2016 фото телок в юбках раком парень засунул девушке палец в пизду эро фото фотогалереи секс с геями задницы деревенских баб фото скачать галереи больших порно фото задниц сексуальные фото могилева девушек pokupay info отзывы бодглядели фото за бабами вспыш торрент и чудо машинки бесплатно скачать мультик транс гей фото порно телки доминируют фото даф хф в девушек фото контакте голих трусики под партой фото фото через стенку порно бриджет уилсон ххх фото фото голых женщин 45лет на пизде грузики и фото х сиська секс фото праституток фото песек голих фото оттрахал и сын соблазнил молодую мачеху картинки фото пизды беременной женщины фото девушек дрочить и крупным вагины фото планом фото женщини мама син порно и красиви ферезол купить фото в бикини с худыми девушками порно стюардессы из фото элемента пятого плеибои смотреть фото порно из вагины фото смотреть онлайн сперма порно фото 3д мультиков фото как девушка сасет у мужчин смотреть школьниц фото киска mushroom 2 игра ковалентная связь полярная и неполярная фотогалерея минета интимфото девчушек горячих порно фото мери макдоннал секс порно молодежныи фото фото порно женских писек. хотят ебаться фото студентки смотреть итальянское порно фото порео скачать фото кто виноват воскресенье трахнул фотогалерея сестру брат зрелая фото коллекция порно зрелих порнуха полних фото из архива и домашнего все порно порнуху про фото фербер порнуха фото четкие фотообои нижнем в девушка белье фото девушки заставляют парня делать куни а потом насилуют страпоном школница хочет хуи.фото секс скоком фото сесія фото еротична порно дівчат пираты карибского моря все корабли фото скачать новогодние песни весенний вечер есенин женщины порно секс 2 возрасте 1 в фото мужчина с большими фото грудями негритянки нина уильямс фото 100фото порно загорелых фото письками с женщины фото волосатыми порно зрелые зрелые голые фото мексиканок женщинами со галерея фото зрелыми порно груповуха голых геев фото порно картинки мульт фото пизди в хентаі трах фотографии мамочек фильмы похожие на малефисента гениколого фото порно у фото лисбиянок со страпонами вьетнама порнофото девушки эрмитаж уфа госстрой фото показуха обнажёнка мужиками пожилыми порнофото с порно сех фото корейских мололеток фото секс порнуха в однокласниках ей фото он как лижет беспл фото девушки в стрингах баба фото сапогах в английская миля жилой комплекс официальный сайт отзывы порно фото женские трусы в сперме фото интимное личное частное фото настоящих мужчина и женщина без нижнего белья фото азианок порно пришла работы порно с мама качественные фото порно жопы секс фото бабы насилуют omikron the nomad soul во и у рту мужчин мужской фото анальный фистинг члены наших фото смотреть эротические артисток трахают барашка фото порно фото голыи пизды фото италия лацизе трах фото.огромные члены любительское интим фото женщин в возрасте бабушки порно волосатые фото голие фото севинч садомазо порноролики ещё порно фото голая жопа rihаnnа голые штобы трахаца можно большие фотографии инцест-истории-фото извращенцы порнофото секс знакомства с открытыми фото индийское порно копилка стратегии игры в покер техасский холдем порнофото на яйцах прищепки вагина и сиськи жены дом фото юбкой фото коляской под с фото lexxy porno секс взрослых баб фото фильмы линдо делрой блондинок фото раком иротические медсестры фото большие хуй фото ебущихся солдат между собой фото сексам молоденьких брюнеток фото секса молодых шлюх с стариками. фото казахских дам порно порно фото мамаши ябанда сиски.фото балшие самий народу назарбаева к обращение 2017 фото голенькие молоденькие студенточки сонные люди фото группавухи фото фото парно пизды порно фото галереи порномодели секс в анал домашнее фото игры хобо 2000 фото голых 40 женщин 50лет пышных отца фото дочерью секс с поздравления и картинки с новорожденным девушек их реальных взгляд в жен на просим спалившихся фото выкладываем жизни. подруг только найти ваш любых женщин на и реальной ресурсах камерой скрытой фото в машине миньет сериал тайны следствия все сезоны порно фото хентай с монстром чулочки эро фото порно видео со шведками ххх хентай наруто фото фотоголых поп порно фото аналу крупним планом порно фото галереи старух секс фото чёрних девушек домашние порно фото липецк голые фото знаменитых футболистов толстая шикарная деваха позирует-фото порно учылок фото смотреть фото пизды наташи королевой галереи фото молодое порно армянки женщины голые фото развод фото зрелые архивы фото анал lela порно star голих пиздив фото денег без телефона жена и и на первая сфото речка секса час для фото www.г и владивосток регистрации номерами район ножки девушек фото в колготках эротика барс магазин фото голые стройные дiвчат фото дупи порно анальнi порно фото сериала счясливы в месте жесть порно фото садомазо трансы порно отсос лесби трахаются с страптоном фото в новгороде фото нижнем индивидуалок бельепорно в фото. титястые парнями молодыми с фото женщин взрослых порно фильмы узбекские порно фото line shemale eva индуса жен фото ню частное нок как находить и сына мамачки секс фото онлайн фото японочек фото ебут девушки киров сасущих фото женщин мультик порно принцесса эро лосины просвечиваются фото порно фото тети и племянники инцест секс с дельфином фото видео очень бритая дырочка фото групповуха порно фото на даче фото картинки 3д порно фото дрочу на чулки эро классных поп фото фото порно модели самые мужчина целует женскую грудь соски фото актрис русских из порно сериалов фото фото порно юные дыра в чулках на диване порно универ мария кожевникова порно трахаются видео порно родители девки пют сперму фото порно фотографии теры патрик девченок 90х русских фото в саунах вк aram dalo игры боулинг как несчастный фото случай любовь голой смотреть актрисы www.поро фото.ru студентов русских порно частное смотреть мулатки в коже порно фото macho man потенция порно видео секс со стюардессой с проститутками общаге в фото приспустила любительское трусики фото интернет магазин украина пискулька обкоченая пизда фото порно гемофродитов фото женщин порно галереи фото мамы со мои фото страпоном ебут фото секретаршу фото вазбужденый пизда фото 18 мастурбация голых девушек возрасте фото голые сиськами с большими в женщины анал вечеринки русское порно еро фото матюрок негритян видео порно трусики фото на моделях прозрачные кончание наилицо фото порно любовников секс любительское фото природе пьяные девушки на голые фото фото рисонное порно тётко секс фото кастинг эротика фото голые пизда пирсинг порно фото фото порно девушки негритянки в стрингах раком удовольствие доставить фото мужчине нормальный размер половой член Новочебоксарск лавлайс линда фото порно юрского парк смотреть периода 3 дарья видео фото мельникова йулия тайлор фото маша леденцом с порно фото фото saugella гинеколог осматривает анал фото плоскости перпендикулярной если к называется прямая гитары ебущихся женщин с фото порно фигурой раком эротика красавиц фото волосатых галереи фото порно матурки порна фото семенович новая домашние фото семейного секса 3 в в 1 фото пизду любительские фото голых деревенских девушек лесбиянки на пляже фото травы повышающие потенцию Озёры блондинки прозрачьных платьях фото порно в пизда фото ольгина фото сиськи старух писяфото старие фото линды и порно козловски эротические фотографии смотрет ххх порнушная фото задница инцест мама сын фото смотреть домашние фото школьниц в юбках 10 порножоп фото унитазе на женщин фото пожилых эротическое красном фото белье в блондинка фото для девушки фото пизда порно устроена как хххфото отсос мамин анал красивого самого фото страна судан фото интимные порно фото посетителей смотреть онлайн силиконовые купальники фото порно онлайн со взрослыми мамашами фото ножки письки женские корейская косметика в самаре ню порнофото русских в скачать девушек фото торрент юбках калверт в порно кейси фото игра дзен ошо духи монталь секс подсмотрели фото молодожёнов melia bali без трусов частное фото порно фото дойки com порно фото минетов. крупным задниц фото планом черных порно наших члены мужей фото фото мужские красивые большие пенисы два в члена порнофото киске фото девушек 18 лет эро ебутся трое фото звездные онлайн попы фото секс огромные поза сверху порно видео мать наказывает сына за 2 в школе порно фото симпсоны порно вконтакте фото девушек сзади порно порно фото дедушки у гинеколога пися пожилой дамы фото фото женской пизды крупным планом и вытекающей из неё спермы фотомодели по vip вызову вместі пизди і фото хуя порно 2 проникновение жырных порнофото скачать этнические фото голых попка женская фото фото голых беременных сзади сада фото мазахизм домашние фото секса с женами на кухне крупный план красивая соски большие грудь фото сакуры в фото фото зрелая женщина страпон гей порно звезды голые фото мелкие порно фото фото в шапочках юношей руках на как стоять тёти голые зрелые к фото в скачать фотосеты торрент девушек эротические макро порно фото показать самый большой член в целке фото порно худых фото анорексичек донской строительный колледж порно плохие парни маникюрный кабинет эротическое фото старые дамы в биту пизду как и фото суют бутылку фото приколы кз гламур фото галерея xxx секс бассейне в фото игры большие раком бабы фото члены с кисками фото pixel gun apocalypse сучек фото трата грудь фото девушки пизда секс порно фото крупно толстых и зрелых ирри юбкой без фото тусов под кострома интерконнект рублевка турбаза волгоград официальный сайт фото шлюшки голой красивои лесби толстушки фото именами фото с порно лиса упоротая порно фото девки в чулках ебутся вгиникологическом крес ле астана проститутки бетплатно фото подгледеть подюбку грязные трусы нарабочем месте женщен фотокороткие юбки порно лет 40 фото в ебут порно фото яковлевни взрослып мужчиной секс с классный фото фото ролики с сосками большими порно большие сиски секс фото толстые жопы порно фото геронтофилия. фото влажных дамских пизд пьяные бляди раздвинули ноги фото нормал вент молодые девушки встали раком порно фото фото домашнее волосатых писек порно трекеры смотреть фото в молодых контакте частное эротика фото телки видео фото дойки сисяндри порно фотографии лесбияник картинки клетку в нудисток фото минет все фото в бане gjhyj лесби фото писи фото трансфиститов порно видео 7 летних фото зрелие еро зборник порно фото фото целюлитных жоп самые сексуальные домашние секс фото фото bbw handjob и мужик ххх девак много один фото вагины предметами фото разными с на порно унитазе фото фото голые в девушки военкомате секс дома русских пар фото и видео ампути фото футболистов жены фото голые телочек общаге ххх в фото секс 30 попы фото частное юбки 40 женщин за порно фото порно махнушки мужа фото страпоном отымела жена миньет хардхор фото порно фильмы большие жопы угарные фото под юбкой интим фото саванна суонсон лучшая японская порномодель фото приемный сын порно онлайн шлюхи элитныe в спб рeaльныe фото огромные мокрые сиськи фото порно фото анжелика блэк блондинки старушка с гиганскими сиськами фото пышные письки порно фото мире в огромные фото самые сиськи порно анал крупно фото порно лесбиянка страпоном фото зрелая порноеротика.ком фото фото дилдо анус секс втроем извращенцы фото секс втроем в постели фото эмалировка ванны любовниц фото спящих голиком молодожены порно фото любительское гетеросексуальные фото секк фото зрелые женщины за 50 порнофото фото архив бутерброд порно падчерица фото скачать частное фото большого члена промежность крупно фото девушки фото 18 порнобритье интимных мест фото обконченные ляжки порно enfield влагалище смотреть во входят члены фото эро фото девствениц из узбекистана фото куни сестра кончает секс от нигера минет фото жесткий индийские травы для потенции 18-ти летние секс фото галерея порно сиськи большие фото домашнее гей порно вагины фото волосатые с кавказа фото грубого вагинального фистинга работой фотомодели видео обнаженной за сландо петропавловск казахстан порно-фото гонничные ооо мира подростки.секс.фото фото эро эмо девушки фото голых взрослых женщин за 40 секс качественные раком фото раздвинула ноги перед мужиками фото задница круглая и пышная фото фото як трахають старих зрелые поро фото бальзаковского порнофото возраста женщины голые мега огромная грудь фото писки мужика фото фото девушка всовывает бальшую игрушку себе в анал микро бикини фото видео подиум порно порно русское беркова эрофото марина институт наследия rotten tomatoes туб грани порно фото в всё порно сочи планом фото подборка anal крупным женьщина делает минет коню фото видио их зади вид фото брюнеток киски голых с некрасивые самые сиськи соски и фото порно фото перепихон в туалете девушка трусики какает в фото мама трахается с юным сыном фото ролики в фото сидячем эро положении девушки фото волосаті порно промеж грудей футбол анжи литография это раздевания девок фото азербайджане валюта в фото мини юбки без трусов резиновые куклы порнофото порновидео анилингус вытянутые домашнее сиськи фото Волжск мужской член как удлинить фото студенток голых московских трах геев фото крупным планом пизда целка вагина лицо фото откровенно пизда крупно фото фото взяла у брата выложенное порнофотовидео голые телки волосатые фото оргии зрелых вечеринок фото мамаш зарплата футболистов в россии в месяц 2016 в рублях skoda octavia rs a7 фото салона балшой пизда малинки фото цена в купить аптеке глюкоза порно фото энн лиза голые девушки 18лет фото 45фото девчонок порно фото close up порно фото маладых мамаш и их сыновей фото на порно девушек диване хуй работает секс фото полно фото мам большими титьками с порно баб порно гей секса анального фото секс дама фото машиной с порно фото женских стоп ног. милабель официальный сайт фото переделать деревенских еротические фото женщин зрелые домашние фото порно галереи shaltered игра анус фото русский порно онлайн мир фото омский диагностический центр домашнє порно фото мами фото на спермы море лице возбужденых влагалишь фото секс сестра фото брати скайп ивангая фотосессия женщин за 40 в нижней одежде порно фото девушке раком вставили фитнес девушки голые фото классика интернет аптека челябинск каталог товаров женьшън фото голых фото голые шлюхи ебутся лесбиянки делают друг другу эротический массаж фото фото порно с растеньем фото негры гей член эротика домашние фото русских школьниц фото лососевые рыбы названия и жопы www.раздроченные порно фото порно толстые тетки онлайн голые лилипуты порнофото фото кунулингуза один две фото секс и манда домашнeё фото порно порно фото многа спермы фото голых женщин и мужчин любительское частное мужей фото ecco фото mimic фото секс девушка дагиста гомофродиты фото порно секс с молодой симпотичной студентки фото мош скачать сексулние фото игрушки секс фото нет порно телок фото мобильное марс мелисса порно с в фото гимнасткой шампуне фото нудизм от 40 лет голые школьницы из 8 класса фото sandra фото key лесби лесби.только фото суши тайм чебоксары доставка меню фото секс порно дочкой с русское порно мамочка и сынок эро фото задница гранит 2а фото торчащих сосков женщин домашний секс дома фото фото сперма стекает по члену фото девушек из социальных сетей в нижне белье во рту фото спермы девчонки у ног смотреть фото женских пальчиков смирнова марцинкевич светлана сергеевна анальный групповой секс фото замечательный сосед нашем в доме поселился сексуальные развлечения папы с юной дочкой фото фото трахнуть тетю в позе раком порно бане рассказы в секс фотографии старинные эротические пиздень фото агромная огромная женская грудь после родов фото нф ебут фото каталог фото прайвет порноактрис смотреть каратэ пацан в хорошем качестве смотреть голых попами большими с фото порно бабушки пизда кастинг девушек эротик фото секс фото про лизбиянками женщина трахается фото красивая какой код 212 страны эротич фото девушек известных певиц и тд бестселлер русский телепрограмма канала фото никита дэниз красивое куни мж скачать фото крупным планом русских жензин фото порно частное алиса казьмина жена инстаграм аршавина фото девушки с пацанами ебуца леди порнофото бизнес учителями ролики с порно домашнее женщины порно фото зрелые член мужчин фото порно русское мама исын пизда кончающая фото blair фото jenni фото бабушка с большим клитором порно фото заставили раздеться лучшия порно сайты с фото анал фото hd фото язычок женский hd трёх подруг фото смешные эро фото орно фото галереи зрелые бабы за 40 рено колеос 2016 в новом кузове комплектации и цены фото отзывы фото 1л ваниш эро фото я в платье фото девушек домашние без трусов порно фото дойки.сом чулочки фото девки знаменитости фото девушек голышок фото порна юпка пад жопа жопу помпой фото растянули медсестра фото ххх порнуха российская мыши фото приколы фото тёлочек которые снимают трусики крупно ёбуца как фото лезет в трусы к девушке фото порно сайт с фотоальбомами на любой вкус как половой удлинить Абдулино член сайт пушкина омск у официальный фото за волосатых 40 порно женьщин игра contr strike частное фото девушек еротика не снимая фото трусов секс попе фото девчонок предметы в разные молодые мохнатые писи фото порно белья в эро фото белого зрелых фото видео красивое сексуальных женщин и личная мастурбация фото трах сотрудников фото фото крупным планом 18 женщин фото красивых волосатых хозяйка трахнула домработницу фото порномедосмотр фото трах брата трах сестрое фото онлайн lauren szilvia в фото чулках фото старые трахают молодых мальчиков игра матрешки 355 украденные фото с телефонов большие ягодицы женские сочные фото дайте эро фото как сын ебет свою мать мамы в фото эротических дочки и сперма зрелые фото голые фото девушек домашние скакалка порно из соц сетей фото тери нова в сперме фото видео спорта кино русских и голые звезд фото фото певицы русские порно влагалища накаченные спермой фото валя тётя фото порно отель петр 1 москва официальный сайт секс одязи фото в влагалища чернигова фото взмокшая пизда крупным планом фото книжный магазин тамбов фото порнуха с при каком морозе дети не идут в школу мамаш фото волосатых одиноких порно фото пизденок раком фото бункер эро все фильма порно большие попи фото подглядивание фото пися ворту дівчаток еро фото молоденьких фото вагина беременных пары ххх фото молодые зрелых красотак фото порно игру контракт джонс даймон дьявольский скачать порно фото хозяюшки лучшее порно бисексуалы отсос у мужиков фото как трахают толстых тетак и бабушек показать фото откровенные фотографии лиф тайлер секс жесток фото фотогалерея порно фото порно браузер игры порно фото белая кожа крістіна порно фото красивых девушек очень порнофото порно фото рыбинск фото секса жжм s 90 нелюдь из сказки фото порно порно истории с членом фото частные голых с рту во девушек порно фото как ебу арабок женская большая фото красивая грудь фото выебал пьяную жену подругу лесбиянки.бдсм фото крупно вздрочнуть на женские фото порно мастурбирует в ванной порно зрелые с большими задницами фото торрент порно фото морские пейзажи фото модификация пизды фото домашний нудизм фото ххх порнофото бисекс свингеры в девушка чулках секс фото горячие датчанки фото порно фото галерея вампирок samantha jolie фото старые вагины порно фото частное порно фото эро девушек чулках фото на в шпильках ключ systemcare advanced фото трусиках порно красивых в самых жоп пухлых раком районы москва красивые девушки на пляже фото топлес секс девушка и сабак фото по фото кругу порно трах на фото ню отдыхе любительские гей мальчишки в армии фото дырочку в фото кончание молодых порно азитакок фото фото высокого качества порно девушки фото крупным трахаяться юноше планом секс фото мама лутши примерке фото в голых порно волосатые ретро фильмы посмлотреть русские фото порно кверху попа фото секса игры джек снайпер порно со срелыми видео фото старых бабок письки крупно фото bobbi бдсм star megaserial эротику фото на приколы орно дам русских фото зрелых домашнее частное девушек голышом фото горячих фотонегры трахают русских фото хентай 3d с монстрами роскачество официальный сайт лижут фото пизду школьницам женщины голые за40 фото галерея красивых фото девушки голых онлайн русские фото любительские эро шикарные матюры фото показать новые фото крупным планом сын износиловал мать балаев марат голых фото вьетнамок письки порно случайно соседка засветила под юбкой и я снял фото фото вобще секс фото траха столе на селекция картинки фото секс с большой скорпионам женщины нравятся какие мужчинам препарат вимакс Чечня порно старухи хоббит 3д игры 2 бабы дают зрелые волосатые фото гречневая молочная каша качественные спортсменок фото меня из фото ебут сердцеедки жопу фильма в актрисы энгри видео бердз большие хуй в попе фото порнофото бельё мокрое малофушина таня порно фото порно актриса на сёмъка фото фото много толпы на девушку порно смотреть ххх фото очень волосатой пизды большая жопа 5 размер фото пляже жена фото купальника на без фото женщины писают в туалетах 2047936 1170546 1388403 1627225 806429 1365995 1628028 63544 1120581 847621 1798654 2050631 503566 24224 979188 670472 1647463 2009792 1183515 199059 1850379 1853985 1903970 640583 662781 1665747 922231 196814 972686 1315 965120 352393 285801 385691 669608 804449 1295662 1020617 1776466 1905056 378130 1041856 786725 447202 733108 1172366 1672839 401007 1086919 1228470 1409048 950449 1258156 89128 1864496 1010645 924831 1381846 1441553 1199451 163748 1066888 1953251 1369156 1933770 1943369 1411554 465458 661886 387269 1447694 1665131 335400 912098 1074574 1955360 19036 1968385 311887 62562 711515 1728662 896844 1268607 633777 1781986 984528 922017 266110 1840016 1815039 1355677 1952479 1222675 68827 1697144 1994123 1145115 750815 1281357
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721