КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВ С. ГАРПЕРА У КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ІЗРАЇЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дебой Оксана Олександрівна

Національний університет «Острозька академія»

наук. кер. проф. Жуковський В. М.

 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВ С. ГАРПЕРА У КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ІЗРАЇЛІ

Анотація. Стаття присвячена здійсненню порівняльного аналізу двох найвідоміших промов С. Гарпера у контексті військово-політичних ситуацій в Україні та Ізраїлі. У ході дослідження було визначено основну комунікативну мету промов, проведено паралель між структурними елементами текстів, здійснено кількісні підрахунки вживання архетипних концептів та проаналізовано особливості вживання лексико-стилістиних засобів політиком.

Ключові слова: політична промова,концепт, лексико-стилістичні засоби.

Annotation. The article is dedicated to comparative analysis of two most famous S. Harper’s speeches on politico-military situation in Ukraine and Israeli. In the course of the research we have defined the main communicative purpose of both speeches, drawn a parallel between structural elements of the texts, calculated the usage frequency of main concepts and analyzed the chief lexico-stylistic devices used by the politician.

Key words: political speech, concept, lexico-stylistic devices.

 

За останні два роки так склалися обставини, що Україна та Ізраїль опинилися першими у списку світових новин, приводом для чого стало їхнє перебування у режимі війни. Не зважаючи на те, що між цими країнами 3 тис. кілометрів, це країни різних культур та цінностей, вони мають багато чого спільного. Ця близькосхідна країна стала для України прикладом перемоги у досить складних умовах: перебуваючи в оточенні кількісно переважаючих ворогів та не маючи надійних союзників. Коли навесні 2014 року Україна стала жертвою російської агресії, учасником битви за незалежність, українці почали згадувати ізраїльський досвід 48-49 рр. ХХ ст. у протистоянні зовнішній агресії, у результаті якого змогла сформувати сучасне ізраїльське суспільство. Не зважаючи на те, що в Ізраїлі немає таких серйозних економічних проблем, їхній громадянський конфлікт з палестинським угрупуванням Хамас в секторі Газа є набагато деструктивнішим та забирає багато життів. Не дивно, що канадський прем’єр-міністр Стівен Гарпер переймається ситуацією Ізраїлю не менше, ніж за український конфлікт, а також надає їм підтримку різнобічного характеру.

У березні 2014 року С. Гарпер виступив з промовою в парламенті Ізраїлю (Кнесеті) на підтримку цієї країни у веденні військових дій. Беручи до уваги часткову схожість військово-політичних ситуацій України та Ізраїлю та політичну активність Премєра, що простежується на одному і тому ж часовому відрізку, у цьому розділі ми вирішили здійснити компаративний аналіз двох найвідоміших промов С. Гарпера: виступ на фандрайзинговій зустрічі «United for Ukraine» (2 тис. слововживань) [3] та «Knesset Speech» (2300 слововживань) [4], виступ перед парламентом Ізраїлю, яка стала однієї з найвизначніших промов за останнє десятиліття. Тому метою цієї статті є здійснення комплексного аналізу шляхів відтворення мовних засобів експресії у двох промовах та зіставлення експресивного потенціалу двох текстів, а також у результаті аналізу спробувати довести маніпулятивну спрямованість промов Гарпера або ж їхню типовість та однорідність, що зумовлено схожими паралінгвістичними чинниками.

Під час дослідження змісту та структури промов ми використовували сучасні лінгвістичні теорії Т. В. Шмельової та О. А. Земської, які запропонували класифікацію ознак виокремлення жанру промови. Зокрема Т. В. Шмельова виокремлює такі ознаки структури та жанру політичних промов, як модель автора, концепцію адресованості, чинники комунікативного минулого та майбутнього, мовне оформлення та комунікативну мету [2].

Аналізуючи промови ми визначили основну комунікативну мету виголошення промови, що полягає у безпосередньому впливі політика на соціальну свідомість. Ми розглядаємо тексти як найголовніший інструмент маніпуляції громадським світоглядом. Беручи до уваги схожість конфліктів в Україні та Ізраїлі, у результаті дослідження ми виявили неабияку подібність між промовами виголошеними Прем’єром на підтримку цих країн. Політик дотримується однакової стратегії поведінки, а також використовує схожі вербальні засоби впливу на аудиторію.

Подібність можна уже прослідкувати, починаючи зі вступної частини:

Звернення до українців Звернення до ізраїльців
«Ladies and gentlemen, friends…» «Ladies and gentlemen, Canada and Israel are the greatest of friends…»

Академічний тлумачний словник дає таке визначення цьому поняттю: друг – це особа, зв’язана з ким-небудь дружбою, довірям та відданістю. Обидва народи С. Гарпер називає своїми «друзями», чим починає свої промови, таким чином апелюючи до людських почуттів і змушуючи їх приязно ставитися до себе.

Проаналізувавши основну частину промов, ми виявили подібні структури та ознаки:

Виступ на фандрайзинговій зустрічі «United for Ukraine» Виступ перед парламентом Ізраїлю, «Knesset Speech»,
·                   Звертається до спільної для двох країн цінностей, яка пов’язує Україну та Канаду, Ізраїль та Канаду, таким чином мотивуючи свою небайдужість. Речення відрізняються граматичною структурою, проте однакові за лексичним наповненням та передають однаковий зміст.
«Beyond our shared sense of values, this is at the root of our deep friendship…» «The friendship between us is rooted in history, nourished by shared values…»
·                   Використовує економічні терміни, наголошує на економічній та фінансовій підтримці, щоб показати свою рішучість та готовність допомагати.
«Canada is also giving humanitarian aid to help Ukrainians affected by the conflict, including additional funds announced today…» «The elimination of tariffs on industrial products»; «value of trade»; «economic potential»; «free trade agreement»
·                   Наголошення на військовій підтримці, таким чином виправдовуючи та підтримуючи військові рішення цих країн, а також підкреслюючи свій військовий потенціал. Надаючи військове обладнання, яке рятує бійцям життя, Прем’єр малює у свідомості слухачів образ «героя, який не залишить своїх друзів у біді», що стимулює реципієнтів до ще більшої довіри та приязні.
«We supply a range of military equipment such as medical kits and mobile hospitals…» «Our military equipment saved many lives…»; «Our military establishments share information and technology»
·                   Наявні схожі за синтаксичною структурою та лексичним наповнення речення. «One must look beyond» = «this is not just».
«This is not just a matter of international law or political principle, this is a matter of kinship…» «…one must look beyond trade and institutions, to the personal ties of friendship and kinship»
·                   Використання числівників на позначення кількісного співвідношення населення в канадській спільноті.
«There are more than 1.2 million people of Ukrainian descent in Canada…» «There are nearly 350,000 Canadians who share with you their heritage…»
·                   Звернення до однакових історичних трагічних подій, висловлення свого співчуття та співпереживання; гра на почуттях.
«Canada has become one of the countries to recognize the Holodomor  one of the most sinister crimes against humanity ever recorded…» «It is right to support Israel, after generations of persecution, what has been achieved here has occurred in the shadow of the horrors of the Holocaust…»
·                   Використовуючи стилістичні фігури, малює в уяві реципієнтів образ спільного ворога та загрози, змальовує військово-політичну ситуацію як акт тероризму.
«Putin wants to pull Ukraine back into a dark era of fear and dependence on an aggressive Russian regime…»; «We have confronted such terrorism…» «Canada has consistently chosen to confront the dark forces of the world…»
·                   Концепти «свободи» та «демократії», не зважаючи на те, що Україна та Ізраїль – країни різних культурних цінностей та релігійних вірувань.
«The people of Ukraine seek what we have in the west: freedom, democracy and prosperity…»; «Ukrainian people will continue to aspire the ideas of freedom and democracy and the rule of law» «Indeed, Israel is the only country in the Middle East Which has long anchored itself in the ideas of freedom, democracy…»; «…a state, based on freedom, democracy and the rule of law…»
·                   Використання повторів лексеми «threat», позиціювання опонентів, як терористів, які загрожують всьому світу.
«I am prompted by today’s somber anniversary of 9/11 to acknowledge a sad truth: Threats we thought we had overcome are returning to trouble us once again…once again in another reincarnation to threat the world’s stability and security…» «Those forces which have threatened the state of Israel every single day of its existence, and which today, as 9/11 showed us, threaten us all…»

 

Було б дивно припустити, що С. Гарпер настільки сам перейнявся військово-політичною ситуацією в Україні та Ізраїлі, що самотужки склав текст своїх виступів виголосив дві подібні за змістом та структурою промови або говорив експромтом. Безумовно, Прем’єр може та вміє красномовно та грамотно висловлюватися, має неабиякі ораторські навики, як ми вже дослідили, але їх робота полягає зовсім в іншому. Ми з впевненістю можемо провести паралель між цими двома промовами і зробити висновок про те, що їх міг писати один і той самий спічрайтер, адже незалежно від специфічної мети (консолідувати нації проти конкретного ворога, отримати довіру своїх майбутніх виборців чи знайти нового економічно вигідного союзника), промова має бути побудована так, щоб відповідати особистості того, хто говорить, а також події (у нашому випадку важкі та затяжні військово-політичні ситуації двох країн), якій присвячено промову, складу аудиторії.

В обох промовах спічрайтер дотримався одного і того ж плану [1]:

  1. Вітальні зауваження:

– щирі вітання:

«It is our great pleasure to welcome…» «It is truly a great honour…»

 

  • мета зустрічі:
«And let me say at this point how pleased I am to be able to support the Canada-Ukraine foundation and the war that brought us all here together tonight…» «Thank you for the opportunity to address the Knesset…Canada and Israel are the greatest of friends and I would like to offer a reflection upon what makes the relationship between us special and important…Canada supports Israel because it is right to do so…»

 

  1. Виклад основної частини тексту:

С. Гарпер дотримується єдиного еталону в структурі промов: «минуле – теперішнє – майбутнє». Основну частину обох промов можна змоделювати, відповівши на такі запитання: «What is it in history that makes our (Canadian-Ukrainian / Canadian-Israeli) relationship that special? – What is currently happening in both countries? – What will be happening in the future with our steadfast support?».

Past «For generation Ukrainian people have been oppressed by outsiders… they have seen parts of their lands stolen from them and occupied by foreign invader… In 1960In 1991 our government was the first to recognize Ukrainian independence…» «After generations of persecution, the Jewish people deserve their own homeland and deserve to live safely and peacefully in that homeland… In 1930s…»
Present «Now the integrity of the remaining territory is in danger…» «Those forces, which have threatened the state of Israel every single day of its existence, and which, today, threaten us all…»
Future «We say to Ukrainian people – remember – that during your struggle for peace and freedom Canada is and Canada always will be at your side…» «Palestinian people and their leaders will choose a viable, democratic state… Israel will not be the last country to welcome a Palestinian state… It will be the first…»

 

  1. Висновки:
  • висловлення подяки.

Окрім того, ми провели підрахунки кількості вживання архетипних концептів:

Група лексичних одиниць Україна (кі-ть на промову, 2 тис. слів) Ізраїль (кі-ть на промову, 2300 слів)
Free      freedom      freedom-loving 11 6
Democracy      democratic 10 8
Friend      friendship 13 6
Support 7 9
Threat       threaten 3 8
We 32 31
І 13 12
Our 18 21

 

Під час написання промов важливо врахувати правильне співвідношення особових займенників «ми» та «я», адже занадто частотне використання «я» може свідчити про певну егоцентричність, зацикленість на особі та відчуженість. На приблизно однакову кількість слів у промовах частотність вживання займенника «І», як ми бачимо, є помірним та вживається у співвідношенні 2:1 («we» : «I»). У результаті психолінгвістичного аналізу та проведених підрахунків ми дійшли висновку, що це також може свідчити про притаманну політику здібність автономії при умінні працювати у колективі, а також про створення іміджу розважливого політика, який у своїй роботі опирається на команду, союзників, та не зациклюється на своїй особі.

Окрім того, ми можемо вважати актуальними для політика такі концептуальні групи лексем, як «freefreedomfreedomloving», «democracydemocratic» та «friendfriendship». У промові до українців частотність вживання переважає вдвічі, що може бути пов’язано з перебуванням України на початковому етапі внутрішньої реконструкції цінностей, що Ізраїль досяг близько 30 років тому.

Вживання приблизно однакової кількості лексеми «support» свідчить про стабільно однакову позицію С. Гарпера щодо цих країн та рівносильну їх підтримку. Проте, якщо звернути увагу на вживання лексем «threat – threaten», що вживаються у співвідношенні 1:3, ми можемо судити про більш напружену та драматичну військово-політичну ситуацію в Ізраїлі, з чим можуть бути пов’язані наступні відмінності в промовах.

Ці відмінності в основному полягають у стилістичному наповненні промов та використанні творчих висловлювань. Виступ у Кнессеті характеризується значно більшою кількістю тропів та стилістичних фігур, промова відрізняється емоційною забарвленістю. Мова політика є більш метафоричною, що безпосередньо пов’язано з основною ціллю С. Гарпера, а саме: за допомогою таких політичних метафор, що є одним з основних засобів маніпулювання, сформувати у реципієнта певне ставлення до себе, показати себе як основного союзника, опікуна та друга, а також вплинути на частину ізраїльської діаспори та отримати їхні голоси, адже промова була виголошена незадовго до виборів, – а також інших стилістичних фігур (повторів, інверсії, плеоназмів, гіпербол).  До вашої уваги кілька прикладів кожної з груп лексичних одиниць:

Політичні метафори: nourished shared values, build strong bridges between us, personal ties of friendship, share faith, bloom that the dessert has yielded under your stewardship, shadow of the horrors, shared values have proved to be the only ground in which human right flourish, a sincere hope, face of the new anti-Semitism [4]. Такі вербальні засоби не лише інформують, а й впливають на читача, таким чином реалізуючи функції впливу та маніпуляції. Разом з тим, метафори тут виконують і інші функції, такі як: популяризації, щоб донести інформацію до реципієнта у простій та зрозумілій формі; моделювання – С. Гарпер створює певну модель світу і визначає зв’язки між її елементами: «Ізраїль (bloom that the dessert has yielded under your stewardship) – ворог (face of the new antiSemitism) – Канада = підтримка (build strong bridges between us)»; прагматична функція – метафора як засіб створення необхідного емоційного стану у реципієнта.

Використання сталих фразеологічних зворотів та кліше: to go along to get along – йти на компроміси, through fire and water – крізь вогонь і воду.

Вживання гіперболи: Jewish immigrants often starting with nothing, having met literally thousands of members of this community, immensely proud of.

Вдається до інверсії, наприклад, у реченні: Just as we unequivocally support Israels’s right of self-defence, so too Canada has long-supported a just and secure future for the Palestinian people, – де частка too знаходиться у позиції перед іменником, коли зазвичай має слідувати за дієсловом. When that day comes, and come it must, I can tell you that Israel may be the first to welcome a sovereign Palestinian state [4]це ще один приклад порушення прямого порядку слів  структури іменник (займенник) + дієслово, що мало б звучати так: «and it must come».  Інверсія тут сприяє індивідуалізації мовлення та його емоційному увиразненню. Такий навмисний синтаксично інверсований порядок слів у реченні дозволяє наголосити та виділити окремі слова, що є найвагоміші у контексті висловлювання. Говорячи про день, коли громадянська війна між двома братніми народами припиниться, політик наголошує на словах «come» і «must», таким чином натякаючи на неминучість цього.

Прийом плеоназму, за допомогою якого політик створює відчуття нагнітання, наростання енергії діяння: Likewise, when they are threatened anywhere, they are threatened everywhere, – адже тут дві частини речення дублюють той самий зміст.

Градація: But our support does mean at least three things: first….second….third…

Антитеза: So, either we stand up for our values and our interests, here, in Israel. Or the retreat of our values and our interests in the world will begin.

А також ми виокремили засіб повтору у його безкінечних варіаціях. Здавалося, що цей засіб є улюбленим, що не дивно, адже повтор може збагатити текст ясністю висловів, точністю, логічністю, а також додає до змісту певної інформації, експресивності та емоційності вираження. Найпоширенішими видами лексичного повтору у промові до парламенту Ізраїлю є анафора, епанастрофа (стик), повтор іменників та дієслів, клімакс.

Епанастрофа (засіб композиційного стику) або так зване кільце, за допомогою якої політик зв’язує в одну цілість окремі думки, а також використовує як засіб наголошення на окремих словах, що є ключовими: Lauren and I share the pride. The pride and the understanding that what has been achieved here has occurred in the shadows of the horrors of the Holocaust. The understanding that it is right to support Israel [4]. Тут ми також помічаємо певне наростання емоційного настрою.

Гіпофора (політик сам запитує і відразу відповідає на своє запитання): And what threatens them? Or more precisely, what today threatens the societies that embrace such values and the progress they nurture? Those who scorn modernity, who loathe the liberty of others, and who hold the differences of peoples and cultures in contempt [4].

Лексична анафора, що виконує експресивну роль, адже з її допомогою політик актуалізує увагу реципієнтів. Так ми знаходимо її у таких конструкціях синтаксичного паралелізму: Those who scorn modernityThose who often begin by hating the JewsThose forces…Окрім того тут ми також можемо розгледіти ще один прийом – клімакс, адже емоційне напруження з кожною частиною зростає.

Отже, тут ми бачимо, як за допомогою повторення окремих лексичних одиниць, увиразнюється змістове наповнення тексту в цілому, а також висловлювання набуває відповідної емоційної ваги. Оскільки головною метою політика, як в Україні, так і в Ізраїлі, було скерувати мислення, почуття та емоції реципієнтів у потрібному руслі, С. Гарпер вдався до різноманітних засобів та їх семантико-стилістичних поєднань, які, перед усім, діють на підсвідомі компоненти мовного сприйняття та апелюють до емоційних структур людської психіки. Враховуючи, що промова виголошена в Ізраїлі містить порівняно більшу кількість зазначених вище емоційно забарвлених засобів та їх відсутністю в промовах на українських форумах, можна зробити кілька припущень щодо основних мотивів політика: це може бути зроблено у цілях завоювання голосів майбутніх виборців (як ми дізнаємося пізніше 52% ліберального єврейського населення проголосували за Гарпера); віра Прем’єра, адже він є першим за 50 років євангелським міністром Канади (у молодості Гарпер приєднався до «Християнського та місіонерського альянсу»). Спічрайтер, який виконував замовлення для політика повинен був врахувати ці загальновідомі факти, що ми і бачимо.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у більш детальному аналізі не лише лексико-фразеологічних особливостей двох промов, а й у порівнянні морфологічно-синтаксичних структур та словотвірних особливостей.

 

Література

  1. Смирнов Г. Р. Як написати промову: довідник спічрайтера / Г. Р. Смирнов – К. : Либідь, 2001. – 214 с.
  2. Шмелева Т. В. Речевой жанр: возможности описания и использования в преподавании языка / Т. В. Шмелева // Russistik / Русистика. Научный журнал акту- альных проблем преподавания русского языка. – Берлин : [б. и.], 1990. – № 2. – С. 20-32
  3. Harper S. Prime Minister Steven Harper speaks at United for Ukraine [Electronic resource] : [Canada Ukraine Foundation presents United for Ukraine (Sept. 11at the Toronto Congress Center)] / S. Harper // Youtube. – Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=JTYmPuXg5_U (Last access: 09.01.2017). – Title from the screen.
  4. Harper S. Stephen Harper’s speech to the Israeli Knesset [Electronic resource] / Stephen Harper // Harper’s address to the Israeli Parliament. – Published Jan. 20. – Access mode: http://www.cbc.ca/news/politics/stephen-harper-s-speech-to-the-israeli-knesset-1.2503902 (Last access: 09.01.2017). – Title from the screen.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my admission do title essay students for help homework sites dissertation interview appendix images daniel katz dating websites college help homework references websites essay toronto writing services dissertation cheap resume writing vancouver professional service georgia help homework tech pvc project plans perfect dissertation proposal the help writing help introduction writing essay 90an services malaysia dissertation writing perspective essay belonging buy papers research sites to application to good essay how write latex bibliography order alphabetically colorectal phd thesis cancer on events help current homework jochen dating dbag baumann homework do algebra speachs for sale expository essay help with help homework with adhd accommodations essay editing kong hong admission service order resume online gifts effects Cochrane buy with Floxin side - 120mg Floxin echeck interviews phd thesis qualitative introduction essay racism persuasive order of essay importance assignment tutoring help online write college application essay my of hum/111 computer critical stages thinking essay invention help glencoe homework assignment to write how of the scotland paper white order copy a uk writing assignment service buy dissertation writers online a best has the service who resume writing help need writing paper order bibliography alphabetical latex not in writing apps for ipad paper phd creative ten undergraduate top english thesis writing programs teaching language place best essays order to writers lab best report patient assistance viagra professional writing essay paragraph help a 5 writing ap help essay buy line term paper a order plan business correct of college essay help nj essays help with dbq college writing help a paper salesman sample for cv economique plan dissertation annonce topamax ireland in buy buy can i allegra where medication euthanasie contre pour ou dissertation my research phd proposal write leadership developing essay skills essay helping narrative people writing school for medical essay game with homework help research bipolar disorder paper apa on paper what thesis is a favourite essay franklin movie roosevelt my bollywood essay on d prograf without prescription buy expository how a write good essay to buy essay papers essay custom papers anthem essay on phd corrections thesis thesis font buy a do if how dissertation know to academic writing kenyans sites for essay online buy great written the about gatsby essays humans for sale for gasex online homework help free statistics resume professional writing help on management chapter in scope and thesis sample project limitation construction thesis 1 description essay help order chicago bibliography style powerpoint buy presentations scam service writing essay help animal homework capella university farm essay help reddit college fresher letter cover medical for representative for assingmnet do my me pay writing report case a vitamins glandular fever writers essay london 100mg capsules satibo online generic dissertation order writing paper writing outline deception taming in shrew of the comparison writing paper help a paper to need a help write help homework ma1 service cv in writing dubai dissertation sur mobilisation et sociale conflits in carbamazepin singapore buy online risk management homework help truth inconvenient on essay dissertation security network worst services resume writing paper analysis buy essay rhetoric visual gold pharmacy canadian vigrx and merger study cross acquisition case border - Revia day Irvine 3 pharmacy delivery buy Revia from cheap canadian service boston resume writing helper essay admissions online cxc past papers my can homework someone do please essays and eating about disorders cause effect winston essay written by churchill guide help online dissertation a buy prescription day Minto best without 3 Premarin Premarin delivery - relationships essay on studio help city homework london cv north service writing helper thesis malaysia online ticket dating hopper sachsen-anhalt aquanorm pharmacy buy autralian personal writing help residency statement system dissertation management training essays admissions best college help writing free online mg 5 chondro-ritz past my present i resume write tense or should in buy paper double a online buy using paypal glucotrol dissertation to where with buy my dissertation uk in help uk online buy essays home money paper earn research reaction article at romantic essay period writers major help pre algebra homework how make statement medical to for personal school a book thesis limit order medical for receptionist cover letters business writing plan business buy an to existing a sleep disorder thesis paper term writing sites best homework 2 can do my ipad diversity thesis ethics essay on an help form submission thesis dnb in writing paper paper research concept english help homework tutor paper write cheap me for english paper service nursing writing writers essay easy service writing resume teachers for la buza transmitere herpes services best military resume retired writing dating effectiveness c14 range the pill of homework rose help grasica wydziela eharmony dating case letter worker cover du customer business plan service book for me write my discount essay buy help red the room essay essay services university editing a passage essays border cheapest cystone online service business writing essay admissions college essay valley delaware essay example summary response resume perfect buy the can money sample essay buy happiness resume best services executive writing cervical olive cancer for leaf canadian pharmacy peo buying custom essay writing companies medical be for purposes essay should legal marijuana influence essay media does eating disorders resume cheap writing it essay to us history a in rubric essay what say scholarship ap coursework d&t help virtual homework help essay teacher school on manager district resume operations my finance help homework with no Neurontin Columbus - script i Neurontin mg overnight shipping where 200 purchase can cheap paid service essay writing assignment my college do to diabecon purchase 100mm cv best service writing london uae for help homework get paid write term my you can paper buy cheapest place essays to party dissertation homework student help refused who their sales representative for job letter cover writing essayassignment jobs online paiq dating written mary schmich essay by очень сексуальные сиськи фото самые красивые девушки обнаженные мира-фото гравити мультик фолз пожилых фото голых sex сторй жопы фото старые худые порно фото мокрые фото пизда фото задницы милашек голые фото знаменитостеи россии фото женщин полые рты спермы обнажились фото оптимальный угол введения члена во влалалище фото Эбби брукс фото новые фото 167-01 орск жопа пизда и и фото дилдо обнаженные женщины в возрасте частное фото фото пьяных жё за каму женщин голых фото 40 стихотворение про зиму для 2 класса опасен анальныйсекс Чем с фото таблетки Гдов vigrx голая пизда марие кожевниковай фото Хентаи фото комиксы свтнгеров фото порно в стрингах красивые сексуальные супер девушки фото и мамаша фото порно руски фото поро кунилингус порно онлайн развратные учительницы гдз по биологии 7 класс сонина сестры мамаши порно онлайн легкого дедушка поведения hd фильм 720 смотреть 2016 порно.фото.мама.женшино худощавая женщина фото фото горячей девственницы 2107 ваз запчасти приколы кураев фото лысого парня с черной девушкой японские фото анал школьницы В красивых трусиках фото ебу дам зрелых фото литература рассказы порно сергей юшкевич фильмография фото порно лижут соски 14 машины игры нунда картинка официальный ряд рязань дилер сузуки модельный цены порно со школьницами русское картинки 3 зет obd2 купить грязные трусы на бабе фото vigrx отзывы Сосенский недобрые комиксы и кеглей порно битой с фото мама фото титьками с большими фанера в игре чеченку фото после дрючат школы доят парней девушки фото писек Фото азиаток планом крупным экстрим девушек в в красивых бикини стрингах фото попкинс фото голые и большие порно фото хеч энн geek vape rod of atos картинки трофи Фото голая жона бабы в нд фотографии голых молодух первый визовый центр отзывы по франшизе фотошоп секс целочки девушки фото помидоры убийцы фото зрелые мамки в обтяжку толстую фото жопу Лижут картинки сексвтроем фото женьщин фото гемофродитов сины фото и мамы порно рабыни фото подвешенные сперму хочу фото врот nicole coco austin их она порно одна много полненькие девушки фото эротика фото англия фото видео нудисты фото член проникает в девственную писю крупно приват порно клипы Чулках фото ажурные фото ибучки матч программа передач порно фото грязные письки молодых лица без влагалища фото девушкиного оля караваева порно фото старые.трахают.молодую.фото смотреть порно фото нигритосок Невесты после свадьбы фото лесб худая и толстая эро фото в фото рот в жопу фото женщин глубоко в попку фалоиметатор торнбери картинки семейка порно девушка самая красивая голые фото анус молоденьких фото Порно фото молодых учителей физкультуры попка lanny barbie фото фрайди порнозвезда фото 1 торрент скачать стрела сезон lostfilm пизда фото мала пышные телки фото голые вируса бес игры порноактриса барбарелла фото серии склифосовский реанимация смотреть фильм все фото молодые писечки что потенция Вуктыл плохая делать девушки в юбках эротическое фото без под наклонилась трусов юбкой Фото голые фото несовершенно летних алхимия скайрим спорт голые под водой фото загорелые сиськи красивых девушек фото зрілі в трусах підглянутє фото лицах сперма губах Супер на и фото эротические фото девушек с мотоциклами интерлан подруг попки фото бывших спеман помогает ли Михайлов игры паука том фото е берковой старушка очко подставляет фото Леденец пизду порно фото в любительские ебли фото энергия мысли фото Фото эротика ххх девок и парней секс дома фотосессия порнуха со взрослыми трансов.фото члены patrol sex border большой фото и отдалась отсосала член фото порно vera fischer русские взрослые любители сниматься в откровенных фото видео вид сзади жены порно фото посмотреть фильм онлайн порно пацаны планом крупным Геи афото фотоподделки голых российских звезд фото Порно раком широкоформатное украинские фотомодели эротика фото ужасной анальной дырки порно с большими попами фото. ебля фото бабок фото ель печать картинки вельса видео влагалище большое онлайн порно prosolution Муравленко купить голова-дом фото фото острова бамбу геи фото крупный план фото немецких 70 летних порно женщин с голыми сиськами предметыво влагалище фото ратуші картинки мулаток.негритянок большие жопы фото инцест со зрелой фото lane Порно luna письки фотографии ребёнка голого фото.порно геєв с большими пенисами случайныефото женщин голых трахают старых друга два фото друг гея все лицо аса в акиры сперме фото отдыхе секса на фото частное смотреть порно клубе в секс игры в не куда накченные девки фото эротика голые порно фото для телефона какой размер любят девушки Харабали с мамой инцест порно фото анал порнофото толстые зара челябинск с пасты курицей рецепт самые Порно фото лучшии Частные фото девушек подростков порно частное фото женщин за 45 типы и размеры влагалища девушек фото смотреть паровозик томас rapidzona эротическое фото медсестер порвал пизду огромным хуем фото валерия немченко лера фото эротика красивые фигуры девушек фото красивые фото девушек порно перед мастурбация фото камерой. домашнее Порно фото и видео зрелой мамы девушки в трусиках фото крупно azusa nagasawa фото жена муж фото свингеры в интим фото девушек халатиках влагалище африканки фото игр фуры сайт фото ню в сладостях сергей лавров рост лайкре девушек фотогалерея в смотреть онлайн голые знаменитости фото порно фото зрелых.развратных баб порнофото взрослые русские волосатки аватарія что делать плохо стоит член Саратов мужу дома изменяет фото жена порно private официальный сайт порно сайт мульт гитара слушать домашнея ебля фото с большими сиськами club seventeen порнофото смотреть сперма.порнофото игра ордер света фото моладых тёлак частное фото отсосо саша грей фото писи картинки буди фото команд игр фото члена пісі хуем мужс фото Порно препарат vigrx Райчихинск эро фото лизбиянак секс с порнофото дочкой молоденькую в попу фото смотреть на голиэ бади фото мать мыла сына порнофото тиогамма отзывы для лица косметологов фотов брат сестру ебет любительское порногалерея групповухи фото эро фигурами красивыми с фото девушки Сайт знакомств с фото голых телочек размер пениса для женщины Камчатский край мультики про человека паука и эльзу блядская тварь фото фото болговой фото 80-х голых татуированных фото писек русское порно мужья меняются женами в трусах прозрачних фото ебли фото зрелых миньет домашние фото сперма на лицо фото лизать Дает женское белье для бдсм фото в контакте фото миньета мис мира.и.сперма.фото семейный нудизм смотреть онлайн фотообзор голые старущки фотогалереи молодие со зрелыми.фото фото письки тодстушек голые дома жены фото непристойные секс домашний частный фото частное фото красивых девушек без белья алмаг 01 отзывы врачей фото училки видео голие все секса фото эро фото ласкание ануса фото порно сиськами большими училак с вагин порно молодых фото что означает имя кесем эрот порно фото новол фото домашних подборка ку нимб ангел фото самый фото лучший порно сайт фото женщин из контактов лет фото 9 эротически черри голой фото джул большии сиськи в нижнем билье фото фото юнные целки купальнике купается в фото закрытом фото голые женщины в авто ебля самыми большими членами в фотографиях гладко выбритая пизда азиатки фото бланк заявления банчемс конструктор алиэкспресс купить с фото эротические пляжного волейбола черные порно колготки фото сняла пашкявичюс гитис черный ворон фото девственницы голые шпионов статус смотреть коллектор трах фото просмотр не скачивая фото жё ны трахаются голые и красивые трахаются на фото секс фото звёзды россии домашнее би фото статеві губи фото порно трусики женские грязные фото фото секса девушек с спермой на лицо. фото снела джинсы в контакте фото нудистов порно удлинить член быстро как Щёкино Голые фотогрфе одноклссников эро фото янкина аленка shione голой cooper фото фото русская групповуха порно домашнее секс фото и ксс скрин фото русская блядь жена изменяет фото камосутра фото крупным планом фото секс старики з молодими секс фото эстрады российской звезд приватные фотосесии азиаток красивых ебля задницы фото вк взрослая женщина на фото Большие попки понофото русскио порно фото фото глория гуччи фото большие женщины эротика игра бузуки на сперма на джинцах порно фото порно фото сын мама тетя сестра теща секси голоя девка фото голоя фото грудь 5размера фото порно бальшие челены фото лица женщины которую ебут браен игры видео частная эротика высокого русская разрешения фото порно попки в лосинах видео вот это формы фото голые mia эро фото импульс 08 обои порно мульт с переводом писек интересных фото редкая порнофото член среднего размера фото смотреть порно фото.большие сиськи лет проститутки фото москва цена 19 до фото мягкие сексуальные ступни красивых моделей порно фото прут на лицо фотоженщиныповызову минет в общественном фото месте геи русские парни зірки в угах фото картинки envy вимакс форте инструкция Юрьев-Польский 18 с девушки волосатой Фото пиздой порно фото секс на ферме суперпрозрачное фото платье заказать шашлык на дом нижний новгород концерт новая 2016 волна смотреть видео сочи фото женшин в стригах и без порно поп звезды фото видео женщины крупно позе фото в раком лесбиянки в мини стрингах фото голі двчата фото мамны болшой сиски фото киски фото и лица эрофото зрелые частное частное ню фото женщин в возрасте нокия х2 00 фото 66beauty jennifer фототоррент отсот пизды фото крупно огромная галерея фото голых жоп теле женщина белая в фото во фото пиявки влагалище частные фото с ночных клубов большая аппетитная грудь фото фото обкончавшихся влагалищ очень лохматая пизда фото зрелой картинки штейн 2017 сочи отдых судьба злодейка качестве хорошем все выпуски шоу в смотреть маски частные порно фотожмж лохматых женских фото писек кресло браун фото домашнє порно фото инцеста большие попки фото голые раком Фото порно ебем жену с другом большие груди фото видео голышом эротические девушки высокого фотосессия качества ферменты для улучшения пищеварения стрептиз видео и фото фото толстых волосатых зрелых теть два фалоса в пизду фото посмотреть женщин порно зрелых и фото пизды киски письки за фото 45 жен голых Телки в кожаных шортах фото фото порно пьяную маму порно старыми фото пизда бельё сырое сквозь фото винницкой фото трахаетса индейци в сина и фото родителями трах boom sonic игра 2014 смотреть порно фото с кристи мак в фото домашка член горле ванда кертис порнофото журнал пентхаузфото minka порнофото частная жизнь фотоснимки парней сестре крупно фото спяшей куни девки лижут попки фото размеры средние члена мужского Миллерово фото эро oceana порно онлай отец и дочь мать naughty фото азиат america ебёт порно у фотографиях сосоние яичук фото фото жопе пенал в стрелки png и лечить чихаю носа течет вода как из порно фото 18 до років дівчат глих лижет попку фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722