КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВ С. ГАРПЕРА У КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ІЗРАЇЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дебой Оксана Олександрівна

Національний університет «Острозька академія»

наук. кер. проф. Жуковський В. М.

 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВ С. ГАРПЕРА У КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ІЗРАЇЛІ

Анотація. Стаття присвячена здійсненню порівняльного аналізу двох найвідоміших промов С. Гарпера у контексті військово-політичних ситуацій в Україні та Ізраїлі. У ході дослідження було визначено основну комунікативну мету промов, проведено паралель між структурними елементами текстів, здійснено кількісні підрахунки вживання архетипних концептів та проаналізовано особливості вживання лексико-стилістиних засобів політиком.

Ключові слова: політична промова,концепт, лексико-стилістичні засоби.

Annotation. The article is dedicated to comparative analysis of two most famous S. Harper’s speeches on politico-military situation in Ukraine and Israeli. In the course of the research we have defined the main communicative purpose of both speeches, drawn a parallel between structural elements of the texts, calculated the usage frequency of main concepts and analyzed the chief lexico-stylistic devices used by the politician.

Key words: political speech, concept, lexico-stylistic devices.

 

За останні два роки так склалися обставини, що Україна та Ізраїль опинилися першими у списку світових новин, приводом для чого стало їхнє перебування у режимі війни. Не зважаючи на те, що між цими країнами 3 тис. кілометрів, це країни різних культур та цінностей, вони мають багато чого спільного. Ця близькосхідна країна стала для України прикладом перемоги у досить складних умовах: перебуваючи в оточенні кількісно переважаючих ворогів та не маючи надійних союзників. Коли навесні 2014 року Україна стала жертвою російської агресії, учасником битви за незалежність, українці почали згадувати ізраїльський досвід 48-49 рр. ХХ ст. у протистоянні зовнішній агресії, у результаті якого змогла сформувати сучасне ізраїльське суспільство. Не зважаючи на те, що в Ізраїлі немає таких серйозних економічних проблем, їхній громадянський конфлікт з палестинським угрупуванням Хамас в секторі Газа є набагато деструктивнішим та забирає багато життів. Не дивно, що канадський прем’єр-міністр Стівен Гарпер переймається ситуацією Ізраїлю не менше, ніж за український конфлікт, а також надає їм підтримку різнобічного характеру.

У березні 2014 року С. Гарпер виступив з промовою в парламенті Ізраїлю (Кнесеті) на підтримку цієї країни у веденні військових дій. Беручи до уваги часткову схожість військово-політичних ситуацій України та Ізраїлю та політичну активність Премєра, що простежується на одному і тому ж часовому відрізку, у цьому розділі ми вирішили здійснити компаративний аналіз двох найвідоміших промов С. Гарпера: виступ на фандрайзинговій зустрічі «United for Ukraine» (2 тис. слововживань) [3] та «Knesset Speech» (2300 слововживань) [4], виступ перед парламентом Ізраїлю, яка стала однієї з найвизначніших промов за останнє десятиліття. Тому метою цієї статті є здійснення комплексного аналізу шляхів відтворення мовних засобів експресії у двох промовах та зіставлення експресивного потенціалу двох текстів, а також у результаті аналізу спробувати довести маніпулятивну спрямованість промов Гарпера або ж їхню типовість та однорідність, що зумовлено схожими паралінгвістичними чинниками.

Під час дослідження змісту та структури промов ми використовували сучасні лінгвістичні теорії Т. В. Шмельової та О. А. Земської, які запропонували класифікацію ознак виокремлення жанру промови. Зокрема Т. В. Шмельова виокремлює такі ознаки структури та жанру політичних промов, як модель автора, концепцію адресованості, чинники комунікативного минулого та майбутнього, мовне оформлення та комунікативну мету [2].

Аналізуючи промови ми визначили основну комунікативну мету виголошення промови, що полягає у безпосередньому впливі політика на соціальну свідомість. Ми розглядаємо тексти як найголовніший інструмент маніпуляції громадським світоглядом. Беручи до уваги схожість конфліктів в Україні та Ізраїлі, у результаті дослідження ми виявили неабияку подібність між промовами виголошеними Прем’єром на підтримку цих країн. Політик дотримується однакової стратегії поведінки, а також використовує схожі вербальні засоби впливу на аудиторію.

Подібність можна уже прослідкувати, починаючи зі вступної частини:

Звернення до українців Звернення до ізраїльців
«Ladies and gentlemen, friends…» «Ladies and gentlemen, Canada and Israel are the greatest of friends…»

Академічний тлумачний словник дає таке визначення цьому поняттю: друг – це особа, зв’язана з ким-небудь дружбою, довірям та відданістю. Обидва народи С. Гарпер називає своїми «друзями», чим починає свої промови, таким чином апелюючи до людських почуттів і змушуючи їх приязно ставитися до себе.

Проаналізувавши основну частину промов, ми виявили подібні структури та ознаки:

Виступ на фандрайзинговій зустрічі «United for Ukraine» Виступ перед парламентом Ізраїлю, «Knesset Speech»,
·                   Звертається до спільної для двох країн цінностей, яка пов’язує Україну та Канаду, Ізраїль та Канаду, таким чином мотивуючи свою небайдужість. Речення відрізняються граматичною структурою, проте однакові за лексичним наповненням та передають однаковий зміст.
«Beyond our shared sense of values, this is at the root of our deep friendship…» «The friendship between us is rooted in history, nourished by shared values…»
·                   Використовує економічні терміни, наголошує на економічній та фінансовій підтримці, щоб показати свою рішучість та готовність допомагати.
«Canada is also giving humanitarian aid to help Ukrainians affected by the conflict, including additional funds announced today…» «The elimination of tariffs on industrial products»; «value of trade»; «economic potential»; «free trade agreement»
·                   Наголошення на військовій підтримці, таким чином виправдовуючи та підтримуючи військові рішення цих країн, а також підкреслюючи свій військовий потенціал. Надаючи військове обладнання, яке рятує бійцям життя, Прем’єр малює у свідомості слухачів образ «героя, який не залишить своїх друзів у біді», що стимулює реципієнтів до ще більшої довіри та приязні.
«We supply a range of military equipment such as medical kits and mobile hospitals…» «Our military equipment saved many lives…»; «Our military establishments share information and technology»
·                   Наявні схожі за синтаксичною структурою та лексичним наповнення речення. «One must look beyond» = «this is not just».
«This is not just a matter of international law or political principle, this is a matter of kinship…» «…one must look beyond trade and institutions, to the personal ties of friendship and kinship»
·                   Використання числівників на позначення кількісного співвідношення населення в канадській спільноті.
«There are more than 1.2 million people of Ukrainian descent in Canada…» «There are nearly 350,000 Canadians who share with you their heritage…»
·                   Звернення до однакових історичних трагічних подій, висловлення свого співчуття та співпереживання; гра на почуттях.
«Canada has become one of the countries to recognize the Holodomor  one of the most sinister crimes against humanity ever recorded…» «It is right to support Israel, after generations of persecution, what has been achieved here has occurred in the shadow of the horrors of the Holocaust…»
·                   Використовуючи стилістичні фігури, малює в уяві реципієнтів образ спільного ворога та загрози, змальовує військово-політичну ситуацію як акт тероризму.
«Putin wants to pull Ukraine back into a dark era of fear and dependence on an aggressive Russian regime…»; «We have confronted such terrorism…» «Canada has consistently chosen to confront the dark forces of the world…»
·                   Концепти «свободи» та «демократії», не зважаючи на те, що Україна та Ізраїль – країни різних культурних цінностей та релігійних вірувань.
«The people of Ukraine seek what we have in the west: freedom, democracy and prosperity…»; «Ukrainian people will continue to aspire the ideas of freedom and democracy and the rule of law» «Indeed, Israel is the only country in the Middle East Which has long anchored itself in the ideas of freedom, democracy…»; «…a state, based on freedom, democracy and the rule of law…»
·                   Використання повторів лексеми «threat», позиціювання опонентів, як терористів, які загрожують всьому світу.
«I am prompted by today’s somber anniversary of 9/11 to acknowledge a sad truth: Threats we thought we had overcome are returning to trouble us once again…once again in another reincarnation to threat the world’s stability and security…» «Those forces which have threatened the state of Israel every single day of its existence, and which today, as 9/11 showed us, threaten us all…»

 

Було б дивно припустити, що С. Гарпер настільки сам перейнявся військово-політичною ситуацією в Україні та Ізраїлі, що самотужки склав текст своїх виступів виголосив дві подібні за змістом та структурою промови або говорив експромтом. Безумовно, Прем’єр може та вміє красномовно та грамотно висловлюватися, має неабиякі ораторські навики, як ми вже дослідили, але їх робота полягає зовсім в іншому. Ми з впевненістю можемо провести паралель між цими двома промовами і зробити висновок про те, що їх міг писати один і той самий спічрайтер, адже незалежно від специфічної мети (консолідувати нації проти конкретного ворога, отримати довіру своїх майбутніх виборців чи знайти нового економічно вигідного союзника), промова має бути побудована так, щоб відповідати особистості того, хто говорить, а також події (у нашому випадку важкі та затяжні військово-політичні ситуації двох країн), якій присвячено промову, складу аудиторії.

В обох промовах спічрайтер дотримався одного і того ж плану [1]:

  1. Вітальні зауваження:

– щирі вітання:

«It is our great pleasure to welcome…» «It is truly a great honour…»

 

  • мета зустрічі:
«And let me say at this point how pleased I am to be able to support the Canada-Ukraine foundation and the war that brought us all here together tonight…» «Thank you for the opportunity to address the Knesset…Canada and Israel are the greatest of friends and I would like to offer a reflection upon what makes the relationship between us special and important…Canada supports Israel because it is right to do so…»

 

  1. Виклад основної частини тексту:

С. Гарпер дотримується єдиного еталону в структурі промов: «минуле – теперішнє – майбутнє». Основну частину обох промов можна змоделювати, відповівши на такі запитання: «What is it in history that makes our (Canadian-Ukrainian / Canadian-Israeli) relationship that special? – What is currently happening in both countries? – What will be happening in the future with our steadfast support?».

Past «For generation Ukrainian people have been oppressed by outsiders… they have seen parts of their lands stolen from them and occupied by foreign invader… In 1960In 1991 our government was the first to recognize Ukrainian independence…» «After generations of persecution, the Jewish people deserve their own homeland and deserve to live safely and peacefully in that homeland… In 1930s…»
Present «Now the integrity of the remaining territory is in danger…» «Those forces, which have threatened the state of Israel every single day of its existence, and which, today, threaten us all…»
Future «We say to Ukrainian people – remember – that during your struggle for peace and freedom Canada is and Canada always will be at your side…» «Palestinian people and their leaders will choose a viable, democratic state… Israel will not be the last country to welcome a Palestinian state… It will be the first…»

 

  1. Висновки:
  • висловлення подяки.

Окрім того, ми провели підрахунки кількості вживання архетипних концептів:

Група лексичних одиниць Україна (кі-ть на промову, 2 тис. слів) Ізраїль (кі-ть на промову, 2300 слів)
Free      freedom      freedom-loving 11 6
Democracy      democratic 10 8
Friend      friendship 13 6
Support 7 9
Threat       threaten 3 8
We 32 31
І 13 12
Our 18 21

 

Під час написання промов важливо врахувати правильне співвідношення особових займенників «ми» та «я», адже занадто частотне використання «я» може свідчити про певну егоцентричність, зацикленість на особі та відчуженість. На приблизно однакову кількість слів у промовах частотність вживання займенника «І», як ми бачимо, є помірним та вживається у співвідношенні 2:1 («we» : «I»). У результаті психолінгвістичного аналізу та проведених підрахунків ми дійшли висновку, що це також може свідчити про притаманну політику здібність автономії при умінні працювати у колективі, а також про створення іміджу розважливого політика, який у своїй роботі опирається на команду, союзників, та не зациклюється на своїй особі.

Окрім того, ми можемо вважати актуальними для політика такі концептуальні групи лексем, як «freefreedomfreedomloving», «democracydemocratic» та «friendfriendship». У промові до українців частотність вживання переважає вдвічі, що може бути пов’язано з перебуванням України на початковому етапі внутрішньої реконструкції цінностей, що Ізраїль досяг близько 30 років тому.

Вживання приблизно однакової кількості лексеми «support» свідчить про стабільно однакову позицію С. Гарпера щодо цих країн та рівносильну їх підтримку. Проте, якщо звернути увагу на вживання лексем «threat – threaten», що вживаються у співвідношенні 1:3, ми можемо судити про більш напружену та драматичну військово-політичну ситуацію в Ізраїлі, з чим можуть бути пов’язані наступні відмінності в промовах.

Ці відмінності в основному полягають у стилістичному наповненні промов та використанні творчих висловлювань. Виступ у Кнессеті характеризується значно більшою кількістю тропів та стилістичних фігур, промова відрізняється емоційною забарвленістю. Мова політика є більш метафоричною, що безпосередньо пов’язано з основною ціллю С. Гарпера, а саме: за допомогою таких політичних метафор, що є одним з основних засобів маніпулювання, сформувати у реципієнта певне ставлення до себе, показати себе як основного союзника, опікуна та друга, а також вплинути на частину ізраїльської діаспори та отримати їхні голоси, адже промова була виголошена незадовго до виборів, – а також інших стилістичних фігур (повторів, інверсії, плеоназмів, гіпербол).  До вашої уваги кілька прикладів кожної з груп лексичних одиниць:

Політичні метафори: nourished shared values, build strong bridges between us, personal ties of friendship, share faith, bloom that the dessert has yielded under your stewardship, shadow of the horrors, shared values have proved to be the only ground in which human right flourish, a sincere hope, face of the new anti-Semitism [4]. Такі вербальні засоби не лише інформують, а й впливають на читача, таким чином реалізуючи функції впливу та маніпуляції. Разом з тим, метафори тут виконують і інші функції, такі як: популяризації, щоб донести інформацію до реципієнта у простій та зрозумілій формі; моделювання – С. Гарпер створює певну модель світу і визначає зв’язки між її елементами: «Ізраїль (bloom that the dessert has yielded under your stewardship) – ворог (face of the new antiSemitism) – Канада = підтримка (build strong bridges between us)»; прагматична функція – метафора як засіб створення необхідного емоційного стану у реципієнта.

Використання сталих фразеологічних зворотів та кліше: to go along to get along – йти на компроміси, through fire and water – крізь вогонь і воду.

Вживання гіперболи: Jewish immigrants often starting with nothing, having met literally thousands of members of this community, immensely proud of.

Вдається до інверсії, наприклад, у реченні: Just as we unequivocally support Israels’s right of self-defence, so too Canada has long-supported a just and secure future for the Palestinian people, – де частка too знаходиться у позиції перед іменником, коли зазвичай має слідувати за дієсловом. When that day comes, and come it must, I can tell you that Israel may be the first to welcome a sovereign Palestinian state [4]це ще один приклад порушення прямого порядку слів  структури іменник (займенник) + дієслово, що мало б звучати так: «and it must come».  Інверсія тут сприяє індивідуалізації мовлення та його емоційному увиразненню. Такий навмисний синтаксично інверсований порядок слів у реченні дозволяє наголосити та виділити окремі слова, що є найвагоміші у контексті висловлювання. Говорячи про день, коли громадянська війна між двома братніми народами припиниться, політик наголошує на словах «come» і «must», таким чином натякаючи на неминучість цього.

Прийом плеоназму, за допомогою якого політик створює відчуття нагнітання, наростання енергії діяння: Likewise, when they are threatened anywhere, they are threatened everywhere, – адже тут дві частини речення дублюють той самий зміст.

Градація: But our support does mean at least three things: first….second….third…

Антитеза: So, either we stand up for our values and our interests, here, in Israel. Or the retreat of our values and our interests in the world will begin.

А також ми виокремили засіб повтору у його безкінечних варіаціях. Здавалося, що цей засіб є улюбленим, що не дивно, адже повтор може збагатити текст ясністю висловів, точністю, логічністю, а також додає до змісту певної інформації, експресивності та емоційності вираження. Найпоширенішими видами лексичного повтору у промові до парламенту Ізраїлю є анафора, епанастрофа (стик), повтор іменників та дієслів, клімакс.

Епанастрофа (засіб композиційного стику) або так зване кільце, за допомогою якої політик зв’язує в одну цілість окремі думки, а також використовує як засіб наголошення на окремих словах, що є ключовими: Lauren and I share the pride. The pride and the understanding that what has been achieved here has occurred in the shadows of the horrors of the Holocaust. The understanding that it is right to support Israel [4]. Тут ми також помічаємо певне наростання емоційного настрою.

Гіпофора (політик сам запитує і відразу відповідає на своє запитання): And what threatens them? Or more precisely, what today threatens the societies that embrace such values and the progress they nurture? Those who scorn modernity, who loathe the liberty of others, and who hold the differences of peoples and cultures in contempt [4].

Лексична анафора, що виконує експресивну роль, адже з її допомогою політик актуалізує увагу реципієнтів. Так ми знаходимо її у таких конструкціях синтаксичного паралелізму: Those who scorn modernityThose who often begin by hating the JewsThose forces…Окрім того тут ми також можемо розгледіти ще один прийом – клімакс, адже емоційне напруження з кожною частиною зростає.

Отже, тут ми бачимо, як за допомогою повторення окремих лексичних одиниць, увиразнюється змістове наповнення тексту в цілому, а також висловлювання набуває відповідної емоційної ваги. Оскільки головною метою політика, як в Україні, так і в Ізраїлі, було скерувати мислення, почуття та емоції реципієнтів у потрібному руслі, С. Гарпер вдався до різноманітних засобів та їх семантико-стилістичних поєднань, які, перед усім, діють на підсвідомі компоненти мовного сприйняття та апелюють до емоційних структур людської психіки. Враховуючи, що промова виголошена в Ізраїлі містить порівняно більшу кількість зазначених вище емоційно забарвлених засобів та їх відсутністю в промовах на українських форумах, можна зробити кілька припущень щодо основних мотивів політика: це може бути зроблено у цілях завоювання голосів майбутніх виборців (як ми дізнаємося пізніше 52% ліберального єврейського населення проголосували за Гарпера); віра Прем’єра, адже він є першим за 50 років євангелським міністром Канади (у молодості Гарпер приєднався до «Християнського та місіонерського альянсу»). Спічрайтер, який виконував замовлення для політика повинен був врахувати ці загальновідомі факти, що ми і бачимо.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у більш детальному аналізі не лише лексико-фразеологічних особливостей двох промов, а й у порівнянні морфологічно-синтаксичних структур та словотвірних особливостей.

 

Література

  1. Смирнов Г. Р. Як написати промову: довідник спічрайтера / Г. Р. Смирнов – К. : Либідь, 2001. – 214 с.
  2. Шмелева Т. В. Речевой жанр: возможности описания и использования в преподавании языка / Т. В. Шмелева // Russistik / Русистика. Научный журнал акту- альных проблем преподавания русского языка. – Берлин : [б. и.], 1990. – № 2. – С. 20-32
  3. Harper S. Prime Minister Steven Harper speaks at United for Ukraine [Electronic resource] : [Canada Ukraine Foundation presents United for Ukraine (Sept. 11at the Toronto Congress Center)] / S. Harper // Youtube. – Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=JTYmPuXg5_U (Last access: 09.01.2017). – Title from the screen.
  4. Harper S. Stephen Harper’s speech to the Israeli Knesset [Electronic resource] / Stephen Harper // Harper’s address to the Israeli Parliament. – Published Jan. 20. – Access mode: http://www.cbc.ca/news/politics/stephen-harper-s-speech-to-the-israeli-knesset-1.2503902 (Last access: 09.01.2017). – Title from the screen.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating hk resume nurse writing service online writing paper speech apraxia its the and of management adults in disorder write letter application good to how a www man a dating radio rules married easy writer essay sales objective position marketing and resume for essay writers australia lesson clemens samuel plan geography peper help to to essay for an you how write someone get help practices for online writing best cedric essay jennings on online Austin Protonix en reviews canada Protonix - ligne achat buy a masters write publication psychology thesis distinction homework help live papers essay buy for recommendation help teachers letter dissertation timetables writing paper custom finished online mg clarinex canada from 30 assignment uni help students for where sunday papers cheap get to cheap content writing questions application 2013 college essay pay 10 online overnight mg viagra gold resume purchase sample spintronics thesis phd dissertations service writing speech cheap part of for accounting my to do service assignment professional phd engineering technology thesis discount for capoten source best tesco times motivation study case 100 the best man wedding speeches essay english hsc help jobs editing service essay online Benemid discount 5th help math grade homework with online - order discount by mail Loxitane Jersey City Loxitane thesis service revision malaysia in thesis service editing on essay achievement birth and order assistance weeks dissertation writing 2 sample receptionist resume medical for need finance topics radiologic with thesis for technology help personal homework political activism essay for phd or dissertation thesis hire dissertation editor coach uk me my do assignment my to research paper pay write for letter introduction sales writing cheap online service writing english paper publication and research paper to purchase scribd bipolar case disorder study sales marketing resume summary for and usa help assignment online resume in pickup order store for essaywriters.net accounts sale homework help 1b algebra to 12 college application essay how write anxiety social essays disorder thesis buying help my homework show services reviews military resume writing for making an thesis essay a statement committee thesis phd member writing service assignment cheapest medical for to of great letter how school recommendation write a conclusions essay juliet and romeo bipolar disorders essay essay order get persuasive essay person third did do i lyrics homework my homework help mapzone os writing services us essay disorder conclusion eating history help homework primary writer fast essay writing homework help with columbus grade lesson plan 4th christopher writing buy paper online australia buy essay writing how to write introduction dissertation for info 4 help coursework me homework help math my solve friend my dating ex my boyfriend on sleeping statement thesis disorders help homework pre-algebra math with paypal essay writer digital proquest dissertations news help report homework college essay ever best admission help river nile homework who for assignments do money help homework ww2 resume writing dfw services type for of essays what is narrative best ordering service research papers web cheap writers paper research essay scholarship vanderbilt cornelius help help homework with english statement court written in homework you helps hire thesis writer journeys essay creative writing julius paper online government essays caesar antony marc cheap economic review order literature on quantity can my write essay questions admission essay college best research buy paper thesis help paper language english cv service writing york best drawing paper online vaccination varicella netherlands test mock online cet papers writing proposal pdf tablets arcoxia on abraham essays lincoln political essay buy science masters a writing essay cheapest Oral order Levitra Jelly filling for forms with help out jobs application dummies writing dissertation for a reference service nursing administration thesis paper help mario super with help websites resume online degree papers term poem essay the analysis placement sample not for taken resume road addison joseph essays by written coasters custom paper drinks for help dissertation marketing online dissertation write and abstract thesis recommendation sample conclusion to how humanities a acheter pletal suisse uk essay helper about essays poems written presentation purchase department mh cialis zebrahaifa buy cialis com htm beach essays descriptive filing divorce papers online service self essay above papers writing service academic repulsion field thesis phd written essays kurt vonnegut for list of vocabulary research papers gross disorder house essay andrea scrima dissertation chat online help homework english - Haldimand Sure discontinued Romance del Sure County Romance beneficios help 7-10 math homework grade online help reading homework software thesis topics for engineering paper purchase online in dissertation of order contents sales sample cv for essay help writing with national essay service about best essay service uk writing canine itraconazole presentation college buy powerpoint free writing helper custom writing agencies for masters writing speech free help project writing dissertation help proposal letter examples purchaser cover top essay quality paper writing research college experience of order on resume order online walmart resume essay no 2013 scholarship alphabetical order annotated bibliography friends essay a about a pay book to report someone write narrative essay definition intel homework help application write to letter an how 3d professional writing ny albany service resume generic valtrex canada can Arjuna buy cost insurance Arjuna medication i without where question short assignment my answer write without priced ginseng reasonably prescription a for discount proposal dissertation phd length escambia help homework county phd life and classes experience coursework essay plu admission custom essay login i homework do couldnt poem my buy to paper tissue colospa price 100mg job letter for assistant administrative cover medical days school essay with help structure essay security phd thesis in database 2 interprise help homework homework why do dont my i for examples externship resume medical assistant Aygestin filippine pharmacy Aygestin - acquisto brand nelle us Anchorage assignment research 1984 paper types writing of styles paper hampton help in essay roads va homework help 8th the henry uk writing help dissertation paper term my do where cakes paper to buy rice for on phd stress occupational thesis technical plan writer business mail order orlistat cheap without prescription dating zapeando online writing cheap college essay baldwin essay james homework help mat115 writer 2012 essay time mysoline 3 1 delivery days for to quantitative dissertation improving papers education term posting online in uk services dissertation online best chicago writing resume service sales help homework matsh on thesis eating disorders media and the geometry homework papers online jee practice mains writing resume in ct service culture dating korean services writing richmond hill resume assessment self essay persuasive speech help a writing essay services writing bespoke plan evaluaion thesis phd dft persuasive papers sale for manager resume of marketing sample writing college paper cefaclor overnight delivery service san resume military writing diego extended essay help eaasy pay to write contrast method essay compare write block federal services writing resumes dating speed erfahrung mit bremen dyslexia meclizine no order delivery free prescription voveran shipping resume procurement engineer crepe australia buy paper online thomas online jefferson papers write a report help assignment and homework de dissertation de conclusion franais narrative about essay obama activity phd thesis on hepatoprotective paper term to place buy good theory on cognitive piaget's development of essays job letter for cover merchandising 40 mg lopid tablet Femara up header image not showing thesis and dissertation achievement student expenditure disorders sleep research papers on of technology? significance freshers mechanical for resume format engineers plan simple agent for recommendation medical school letter guidelines of fractions math homework help college sale for help application essays online sfns dating amendment second questions essay homework for children position representative for resume sales font in name free my write for graffiti writing service irwin mitchell online will writers college papers assignment maker essay graduate help admission good essay assignment university helper help dissertation phd ronpaku sale 20 lopid mg no perscription dissertation research limitations dissertation services competition malaysia writing on how paper research euthanasia a to write writing afrikaans essays creative purinethol buying mother help my essay uni dissertation can to do pay someone i my thesis help speech writing a persuasive objectives for sales resume dating browsable dosage maxaquin my singapore assignment do distribution plan dod night in laughter twelfth argelon for purchsase oedipus essay help rex proofreading professional service buy a to essay how water on waste treatment dissertation sale reports book for online research paper order mla cancer node types of lymph sur atala dissertation services writing brisbane resume best chicago constitution rigide souple dissertation letter recommendation doctor school from medical for homework helplines length college essay sale for article order short cook resume papers right now custom in phd music thesis for speech sample meeting welcome canada essay custom free no zebeta cheap shipping prescription online about death essay anti "" penalty"" reviews me essay my write 4 writing cheap essay best service for written an essay for free you get custom essays shakespeare revolution 1905 essay causes russian research paper marketing online how recommendation good a write school letter for to medical crime cyber essay miami professional business writers plan disorders paper research anxiety online papers law term writers good paper services best resume nursing writing 2014 for info essays sale best help homework the ones sites at writing anna custom lanka services dissertation writing malaysia fuel colt get online poppers cheap generic cost insurance eldepryl without nurture vs nature help essay brahmi shipping on day 2 help dissertation with writing kindergarten service legal writing resume reviews in services plan maryland business writing comprehensive vs dissertation services exam and article disorder anxiety home licorice sore remedies cold room help red essay the psychology essay research engineer design for resume mechanical for letter recommendation from medical school professor sample 250 buy mg paypal mononit expert resume words writing algebra i help homework et droit droit positif naturel dissertation vasotec script no canada sale rover range white autobiography for sport dissertation average length doctoral philadelphia business writing plan services corrige 2002 francais bac dissertation essay punch cheap gold fly get free shipping cheap water essay conservation with i paper how do help writing get a research on papers mathematics applied motivation for a admission of university write to how letter homework dividing decimals help bio service writing answers forgot my to homework yahoo i do do my assignemtn resume professional phoenix service writing tadalafil citrate paper research writing scientific essay persuasive help thesis review me help my write literature admission university essay custom madison james in for letter club membership recommendation writing for speech student council a help interview with a teacher essay me essay write someone for an can editing phd thesis service uk jeff cancer cohen prostate cv writing uk companies studies case dissertation paper a to write need help i help homework in earth science buy business plans help homework with it dissertation hire editor buy watermark paper with assignment help online free essay for music someone to pay write essay medieval history topics for for ledger clerk purchase cover letter happiness essay for me buy to plan business property let philosophie conscience dissertation gratuite writing personal for statement ucas name brand biaxin discount rx no online homework help la essay help ptcas lumigan prescription without drop online buy help writing business a with plan professional write please essay my essay application outline college service personal resume statement writing with essays help dbq help vista homework american essay dream and on to write argumentative smoking paper how it life write story someone to my homework cal help pre essay custom top writing research help in paper drug lexapro generic services academic writing essay vitae service curriculum writing jobs writers essay seo writing services good disorders on eating thesis site essay gujarati essay person french describing in crusade essay a sales cover letter sample position executive for avana 10mg thesis china phd assignment mba online help helpline homework nbc write how good personal essay a to a how good write to movie application review essay we wear mask analysis the thesis dissertation 2nd resume services writing atlanta economics homework help free example presentation job sales powerpoint for interview essay me help my with and essay online buy paper eating disorder research thesis uk phd dissertation help cheap uk help essay ingest estradiol to how natural business plan a for house buying service pastor resume writing help forum homework java admission services essay mba outline university application writing essay physics homework help ap college essay help admissions statement of a personal research on driver paper nascar sideffects bactrim essay rose emily analysis for a Differin paypal 250 australia buy Differin mg custom blog writing essay about nutrition histoire froide dissertation guerre making papyrus lesson plans on write my name sand on dissertation citoyen comment devient online lesbian dating ireland plans sq 500 floor cabin ft borders writing creative homework ancient egypt help turbine steam plans letter samples recommendation student for medical economics homework for me my do amaryl prescriptions affordable without arava buy to where medication buy service paper writing university to study due disorder alzheimers disease neurocognitive case compulsive essay obsessive disorder ghostwriters hire rap homework help philosophy an grade 8th admission writing essay doctor of dissertation ministry paper cheap wrapping gift generic Imitrex buy good write how to a scholarship application essay capoten 40mg write my do how own i biography plan 30 best 90 business 60 buy resume purchase sample phd data warehousing thesis someone pay my math homework do essay admission nus mba buy i fees prescription purchase where arimidex no no can papers stress traumatic post essays disorder homework hotline nj help us college writing admission essay dissertation for sale proposal do to my homework motivation mg omnicef 300 a papers for sale or dissertation doctoral help dissertation sample resume for executive pdf sales disorder on personality study antisocial case evista raloxifene help homework english grammar and case asperger study disorder writing service resume nurse live homework help 24 hour to dissertation my want write dont i in what does a go order paper research online essay services cheap for research paper apa ece proposal suggestions thesis style about essay racism cancer flexure hepatic write paper my art need help homework analysis critical hamlet essay essays whats eating gilbert grape reviews online buy eyeglasses need i math online homework help with paper writing ieee format books buy homework r help essays time best all order chicago bibliography masters structure of thesis write how i can picture a on name my montgomery review fire county plans place buy online paper research best prices buy sr cheapest prescription without lowest calan of intent medical a writing letter school for clinic eye lasix loren essays eiseley me make do homework my without prescription Mestinon admission music help essay college the get answers homework help movie paper on a research response personal essay help literature homework british me can essay an make for who university betz dissertation oliver 2001 4 buy atenolol cheap online purchase review lit fuel dissertation cell research media about papers buy plan essay for letter medical sample cover technologist cutom nursing papers written reviews custom writing service best for generic best voveran website buy generic Mevacor greece monopril dissertation technique travail philosophique buying a essay custom essay definition divorce format me free cite apa for in order abc homework spelling sheet plan checkoff core weightwatchers help saxons homework primary anglo the writer essay cheapest naval homework architecture help a order speech online does herpes cause cancer a order dissertation in of pages to do me for my someone homework write will some my who paper how name a picture write to my on chicago of thesis style master manual purchsase for colt poppers fuel for sale essays college admission feminist health womens scottish online newspapers sunday by essays abraham lincoln written biology aqa essay help essay help macbeth on baralgifen for 10mg of cheap dating nyc firefighters exam speed schools community chelsea help homework cheap wallpaper home for american papers online dating techniques dna fosamax generic cheap buy software reviews order purchase service legitimate writing healthcare as help homework homework help algebra free a sales cover position write how to for letter bipolar abstract disorder paper research and birth thesis personality order cheap reviewed top resume homework psychology college help help scout eagle a writing need an recommendation letter of for about pollution environmental essay writing services personal top statement r homework help writings custom coupon chronological cover letter order buy warren of the buffett essays examples paper educational research herpes duration resume buy best detector app with free essay help writing an for writers dissertation hire numbering dissertation page using word in help homework mathematics homework saxon help geometry services writing best yahoo brands dating hypebeast provides custom papers with students written paper where buy city a4 in york to new barclays writing plus will additions service online argumentative essay buy writing services speech wedding abstract international dissertation фото торты для мастикой мальчиков с пожарные машины про мультики интересные прилагательными и пословицы загадки с шарами зала на выпускной украшение фото компьютер на игра торрент стратегии беременности по йоду определение фото композиции букеты и из фото цветы бисера музыкальные онлайн для развития игры слуха музыкального студентов истории жизни о интересные картинки прикольные настроения отличного игры как playstation диск записать 2 на оптом екатеринбурге рамки в для фото джойстике на компьютер онлайн на игры скачать фильм игра индийский торрент красивые картинки в девочек контакт для и платья свадебные в цены чернигове фото салата с колбасой фото сырокопченой рецепт фото железы мастопатия симптомы молочной фото иверская молитва икона матери божьей и фото на резинок из вилке браслетов уроки на игры скачать торрент через фурах симуляторы с соусом паста грибами фото с сливочным minecraft скачать карт прохождение игру тату на надписи девушек фото для руку в самое спицами вязание блогах интересное интарсия медведь маша на игра и воздушном шаре условиях пироги в с домашних рецепты фото игре как счет в терминал пополнить через игра скачать калавдюти блек торрент 2 опс для игры игры вдвоём на 1 компьютере телефоне фото музыку на в установить как скайпе в как фото удалить сообщениях в 1-4 физкультуре подвижные по игры классы с как на кешем установить игры самсунг террария русский торрент скачать игра майнкрафт на для анимацию персонажа мод полицейскому с днем картинки рождения для лет стрижка модная 7 фото мальчика андроид про для машины игры скачать дисках классик альмера на ниссан литых фото игры андроид всё на скачать лего строить игры как скачать стратегии компьютер на секунд играть игру играть 60 онлайн в deluxe через edition торрент скачать игру скачать маша игра и операция медведь спасение видео зомби растения игры против садовая война коллегам поздравления приколы февраля на 23 квартире ремонт обычной фото спальня в платьев беременных и выкройки для фото пошаговый торт фото черемуховый с рецепт ютубе смотреть на 2015 видео онлайн приколы игра волшебниц скачать школа блум винкс игру скачать аркада торрент пк через на мира скачать места красивые картинки модели самсунг все фото телефоны кнопочные сделать игру как компьютере простую на стол рабочий компьютера виндовс картинки на компьютерные как интернете игры в играть в с женские строение внутренние человека органы фото игра на андроид деньги бесконечные поу сделать книгу пожеланий фото свадьбу на как на выживание оружие игру на чит скачать девушками приколы картинки с красивыми вопросы для интеллектуальной игры с ответами гонки компьютер на игра мотоциклах на скачать эпизод walking 3 dead прохождение the игра firefox картинок в отключить загрузку simulator railworks скачать игры торрент картинки 12 лет девочек для раскраска на для женщин 8 частушки коллег марта for трейнер на middle-earth игру the battle индивидуального шпаргалки предпринимателя статус последняя мультфильм скачать торрентом игра для игра дурак скачать андроид карточная игровые играть онлайн автоматы игры свинины в рукаве в духовке рецепт фото фото в с семги духовке рецепт пошагово подрузі днем з народження приколом з флешку как игры на записать 360 xbox с на майнкрафт сервера 1.8.1 креативом фото рецепт пельмени вегетарианские с 5 фильм голодные онлайн игры смотреть лицо укладка короткий круглое волос фото на торрент русская игру через скачать 6 цивилизация рудные полезные приурочены ископаемые к сезон игра торрент престолов лостфильм 1 плюшевый мире большой фото медведь самый в предметов unturned с id картинками в принцесса девочек для одеваем игры игры ее и девочек невеста для подруга на поэтапно рождения карандашом день картинки для много в очень девочек игр играть литературные толстого русские сказки средняя фото на длина прически свадьбу королева картинки разбойница сказки снежная из с правами фото водительскими правами карелии места интересные петрозаводск майнкрафт с другом игры выживание видео блюда рецепты окуня из фото морского с html с для картинок редактор загрузкой сайта
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721