Дон і Кубань у політиці Павла Скоропадського

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про встановлення і розвиток дипломатичних відносин Української Держави з Доном і Кубанню – новими державними утвореннями на теренах колишньої Російської імперії.

Ключові слова: Всевелике Військо Донське, Кубань, Українська Держава, гетьман Павло Скоропадський, зовнішня політика.

Корнейчук В. В. Дон и Кубань в политике Павла Скоропадского.

В статье идет речь об установлении и развитии дипломатических отношений Украинского государства с Доном и Кубанью – новыми государственными образованиями на территории бывшей Российской империи.

Ключевые слова: Всевеликое Войско Донское, Кубань, Украинское Государство, гетман Павел Скоропадский, внешняя политика.

Korniichuk V. Don and Kuban in the policy of Pavlo Skoropadsky.

The article tells about the establishment and development of diplomatic relations between the Ukrainian state with Don and Kuban as new state formations on the territory of the former Russian empire.

Keywords: The huge army of the Don, Kuban, Ukrainian state, hetman Pavlo Skoropadsky, foreign relations.

Ця проблема є актуальною, оскільки в наукових дослідженнях зовнішньої політики Української Держави питання її відносин із новопосталими державними утвореннями розглядається побіжно, а інколи і зовсім оминається. До сих пір немає комплексного дослідження присвяченого виключно цій проблематиці.

Останнім часом українські дослідники почали активно займатись питанням міжнародних відносин в період Української Держави 1918 р. Серед них варто виокремити узагальнюючі монографії Р. Пирога, Д. Яневського, О. Реєнта, І. Дацкова, В. Матвієнка, В. Соловйової. Але в більшості праць автори охоплюють весь період функціонування дипломатії в добу національно-визвольних змагань, що об’єктивно ускладнює глибоке висвітлення такої спеціальної проблематики як відносини Української Держави з Доном і Кубанню.

Метою статті є показ місця, яке займали ці новоспечені держави в політиці гетьмана П. Скоропадського.

Новим напрямом зовнішньої політики стало встановлення зв’язків з новими державними утвореннями, які з’явились на території колишньої Російської імперії. Визнання їх як суб’єктів міжнародної політики стало важливим тактичним кроком української дипломатії, оскільки встановлення  з ними стосунків на міжнародному рівні закріплювало факт розпаду імперії на окремі незалежні утворення. А ще це зміцнювало позиції самої Української Держави, яка теж постала на теренах імперії. Окрім того нові держави мали антибільшовицьке спрямування. Інтерес Української Держави до них був зумовлений і тим, що в багатьох з них проживала велика кількість етнічних українців, насамперед це Кубань і Дон. У таких умовах Україна ставала для них природним союзником.

Стратегічно важливим для Української Держави було Всевелике Військо Донське, оскільки з геополітичної точки зору прикривало південний схід України і було природним рубежем у випадку небезпеки з заходу, півночі та північного заходу. Крім того, Дон був проміжною ланкою між гетьманатом та Кубанню і за вдалого втілення ідеї Причорноморського союзу став би логічним завершенням у Приазов’ї [10, с.70]. Тут, особливо в Таганрозькому окрузі, компактно проживали сотні тисяч українців, що становили більшість місцевого населення. Тому гетьманський уряд розглядав ці землі, як частину національної території. В обох державах режими гетьманату та військового отамана базувалися на подібних суспільних засадах. Це не суперечило планам гетьмана, який намагався відновити козацький стан, що мав стати опорою його влади. Донські козаки бачили гетьманську державу як природного союзника у протистоянні з більшовиками. Такої ж думки дотримувались і в гетьманському уряді. Як зазначав експерт політичної комісії на українсько-російських переговорах Д. Донцов, «у Всевеликому Війську Донському слід убачати союзника, що могло б стати найпершим і найголовнішим завданням нашої східної політики» [1, арк. 89].

Проте у взаєминах між Гетьманатом і Доном було й немало суперечливих питань. Перш за все, це територіальні претензії Дону на Луганщину, Старобільський повіт Харківщини і Таганрозький район. Іншою причиною стало проголошення  керівними колами Дону тимчасовості влади до відновлення «великої Росії». А визнання Всевеликого Війська Донською незалежною державою загострювало стосунки з РСФРР, яка заперечувала незалежність Дону.

Після захоплення німцями таких донських територій, як Таганрог і Ростов, Гетьманат намагався поширити свою владу на ці міста, вважаючи їх своїми. Свідченням цього є численні відповіді МЗС на запити інших міністерств. Наприклад, на запит міністерства шляхів, чи входить Таганрозький округ до складу України? – у МЗС відповідали, що звісно входить.

Згодом до Києва була відправлена донська делегація на чолі з генералом М. Свєчином. Делегація вимагала від Києва відмовитись не тільки від претензій на Таганрог і Ростов, але й від частини власне українських земель. Українська сторона наполягала ж на включені донських земель до лінії, що проходила по р. Калитва. Компромісний варіант запропонував сам М. Свєчин, який передбачав «покласти кордон там, де він пролягає між адміністративним поділом Катеринославської й Харківської губернії, з одного боку, й Областю Війська Донського — з іншого» [10, с.73]. Гетьман був не проти, але він мусив рахуватися з широкими колами українського суспільства, якому була не до вподоби така ідея. Як писав сам гетьман: «Але українські кола, з котрими я говорив, і слухати нічого не хотіли. Ростов їм потрібен, це буде зв’язок із Кубанню, котра також населена українцями, а тому буде належати Україні, і багато ще інших доказів примушували їх бути в цьому питанні непримиренними» [3, с.236].

Тим часом місцеве населення Таганрозького і Ростовського округів висловило своє бажання про приєднання до складу Української Держави. У надісланому «Меморіалі» місцеві жителі нагадували гетьманському урядові, що Таганрог і Ростов штучно були відокремлені від Катеринославської губернії імператором Олександром ІІ і включені до складу Війська Донського. А «Приєднання ж їх до України викличе, безсумнівно, задоволення величезної маси населення» [10, с. 76], – зазначалося в документі.

Розуміючи, що дискусії над питанням встановлення кордону загрожують українсько-донському союзу, гетьман вирішив піти на поступки. Своєю чергою, Військо Донське теж пішло на поступки, відмовившись від претензій на власне українські землі. Згодом гетьман пояснив своє рішення, розкритикувавши при цьому політику доби ЦР, яка ґрунтувалась лише на етнографічному принципі встановлення державних кордонів. У своїх спогадах він писав: «По Брест-Литовському договору Німеччина визнала Україну в етнографічних кордонах. Це був основний принцип для майбутнього, на думку панів, які брали участь у підписанні Брест-Литовського договору, яким потрібно було керуватися при проведенні українських кордонів. Виходив абсурд, але про це українські дипломати мало турбувались. З одного боку виявилось, що Україна в’їжджала в саме серце Області Війська Донського, захоплюючи при цьому Ростов, цим самим остаточно відрізуючи Дон від моря. З іншого боку, Кримський півострів, слабо, порівняно, населений українцями, не входив до складу України. Варто глянути на карту, щоб відразу зрозуміти, наскільки така держава не має даних для того, щоб бути життєздатною» [3, с. 235].

8 серпня 1918 р. обидві сторони підписали «Попередню угоду», яка оголошувала взаємне визнання суверенітету і незалежність обох держав. В угоді були визначені державні кордони, встановлення митниць та обопільне постачання необхідних товарів. Згідно з документом, кордон визначався «останнім адміністративним кордоном, що відділяв Україну від колишньої Області Війська Донського, тобто між останньою і Катеринославською, Харківською і Воронізькою губерніями» [6, с.294]. Таким чином, проаналізувавши дану угоду ми побачимо, що Київ пішовши на поступки Всевеликому Війську Донському, практично відмовився від суто етнографічного принципу встановлення кордонів, що фактично залишило в складі останнього значну етнографічно-українську територію, заради встановлення українсько-донського союзу.

Велику цікавість гетьман проявляв і до Кубані, де більшість населення становили етнічні українці. За словами Д. Дорошенка, уряд розглядав Кубань як  «частину української землі, котра раніше чи пізніше повинна буде приєднатися до України або як автономна область, або на федеративних основах»[8, с. 136]. Такі надії пов’язувалися з виникненням на Кубані руху за об’єднання з Україною. Крім того, чимало керівників Кубані були українцями (Л. Бич, М. Рябовол). Проте, не все керівництво Кубанської Народної Республіки займало проукраїнську позицію – половина орієнтувалася на відновлення «єдиної і неподільної» Росії, шляхом утворення тимчасового союзу Кубані, Дону і Тереку.

У середині березня, під натиском більшовиків, Кубанський уряд був вимушений укласти військову угоду з Добровольчою армією, за якою все кубанське військо переходило в розпорядження Добрармії. Відразу ж після приходу, білогвардійці почали роздмухувати протиріччя між старшиною та простими козаками з ціллю відвернути їх від української орієнтації [4, с. 254]. А прихильники українсько-кубанського об’єднання навіть були піддані репресіям.

Але, попри перебування Добрармії на території Кубані, 28 травня 1918р. до Києва прибула кубанська делегація. Її метою було домовитись про надання Україною політичної і військової допомоги у боротьбі з більшовиками. Під час переговорів вияснилося, що гетьманський уряд недостатньо поінформований про реальний стан справ на Кубані, оскільки спочатку навіть пропонував призначити в Кубані генерал-губернатора.

Уже в ході переговорів сторони торкнулися питання українсько-кубанського союзу. Кубанські делегати обстоювали ідею федеративного союзу.  Проте принципових дискусій  і суперечок з цього питання не виникало. Як засвідчив Д. Дорошенко, «між українським міністром закордонних справ і українцями – членами Кубанської делегації – установилося потайне порозуміння вести справу в напрямку прилучення Кубані до України» [8, с. 137]. Проте після повідомлення членами делегації – росіянами Скобцовим і Капліном кубанського уряду, що мова зайшла про приєднання до України, той негайно обмежив повноваження делегації, зобов’язавши її домовлятись лише про військову допомогу. У Києві пообіцяли надати допомогу зброєю і військовою силою.

Після повернення делегації до Новочеркаська було проведено нараду з метою повідомити крайову владу про результати переговорів [5, с. 124]. Проте через присутність там білогвардійських військ у раді  взяли участь лише частина делегатів. Крім того на раду відкрито тиснув генерал Добрармії Л. Алексєєв. На нараді за Україною були визнані наступні недоліки: Київ обіцяв лише автономію; в Україні панує авторитарний режим гетьманату; потрібно було б іти під німецьке панування; гетьман не мав змоги відразу надіслати живу силу. За союз з Україною виступили С. Манжула, К. Безкровний, А. Намітоков, проти – Г. Білий, Л. Бич, П. Макаренко, Д. Скобцов, П. Каплін, Г. Омельченко.

З метою здобути підтримку місцевого населення, український уряд проводив на Кубані активну пропагандистську політику за фінансування МЗС. Проте гетьман добре розумів, що остаточно привернути симпатії козаків могло лише звільнення захоплених більшовиками кубанських територій. З цього приводу в української влади був розроблений цілий військовий план. Ось як його описав Д. Дорошенко: «Саме в той час армія добровольців під проводом ген. Алексєєва лаштувалась до походу на Катеринодар. Було ясно, що хто визволить Кубань від большевиків, котрі чинили страшенні звірства й спустошення в краю, той здобуде собі остаточно симпатії населення і до того прихиляться кубанські козаки. Тому то міністр закордонних справ умовився з українськими делегатами Кубані, що буде старатись того, щоб з України було вислано на поміч Кубані все, що тільки буде можна. Малася на увазі дивізія генерала Натієва, розміщена тоді в східній частині Харківщини, вздовж кордону. Вона рахувала в собі коло 15 000 людей. Гетьман цілком ухвалив план — вислати цю дивізію до Азовського побережжя, посадовити на кораблі і зробити десант на Кубанському побережжю» [8, с. 137]. Проте план був провалений через зраду одного з чиновників військового міністерства, який всіляко затягував початок військової операції, допомагаючи тим самим білогвардійцям першими оволодіти Катеринодаром.

Після окупації Добровольчою армією частини Кубані, Законодавча рада, уряд і сам отаман, виявилися в повній залежності від них. Але навіть за таких складних умов місцеве населення не полишало надій приєднатись до України. Прикладом може слугувати з’їзд політичних і національних представників Сочінської округи, на якому делегати проголосили належність Сочінської округи до України, мотивуючи своє рішення тим, що в ній проживає до 74 відсотків українців [2, с. 7]. Про бажання місцевої людності приєднатися до України писали навіть керівники Добрармії. Генерал А. Денікін у своїх спогадах писав: «Ідея «Великої України», в якій Кубань займе становище «рівного члена», проводилась поки що теоретично: німецька окупація і гетьманський режим слугували охолоджуючим початком. Чорноморці чекали повернення до влади Центральної Ради і Петлюри» [7, с. 204].

Після провалу військового плану, гетьман вдався до дипломатичних методів впливу на Кубань. 20 вересня 1918 р. до П’ятигорська консулом був відправлений колишній полковник царської армії, що проходив службу в Кубанському війську – барон Ф. Боржинський. Він доклав значні зусилля для встановлення і зміцнення добросусідських відносин з місцевими організаціями і громадськістю, а також постійно повідомляв уряд про розвиток подій на Кубані.

Та навіть за таких несприятливих обставин, політичне керівництво Кубані все ще намагалося встановити дружні стосунки з Українською Державою. З цією метою до Києва була надіслана Надзвичайна дипломатична місія, яку очолив полковник В. Ткачов. За свідченнями Д. Дорошенка, неофіційною метою місії було «вияснити ґрунт, на якому могло б відбутись державне об’єднання Кубані з Україною» [8, с. 138].  Про це свідчать також вітальні слова голови місії до гетьмана: «Насущні інтереси обох країн, як видко, вимагають якнайтіснішого зближення між ними і Кубанське Правительство має тверду надію, що з давніх давен звязані між собою кровними узами і повні яскравих прикладів боротьби за незалежність, Україна і Кубань знову дадуть зразок могучого братнього союза» [9, с. 27].

Місія була урочисто прийнята гетьманом 21 жовтня у його резиденції. У своїй вітальні промові, П. Скоропадський висловив надію, що «Кубанське козацтво, яке є прямим нащадком запорожців, зіллється в тісний братський союз з рідною йому Україною на добро і на славу Кубанського Війська та Української Держави» [9, с. 28]. Підсумки переговорів виявилися продуктивними на ряд договорів та конвенцій. Зокрема про консульські, поштово-телеграфні, морехідні та торговельні відносини, залізничний зв’язок та банківські операції.

5 листопада 1918 р. було видано указ про заснування «Українського дипломатичного представництва на Кубанщині». А 8 листопада 1918 р. «міністром-резидентом Української Держави при Кубанському уряді» було призначено Ф. Боржинського [10, с. 102]. Останній призначив секретарем посольства К. Поливана. Робота посольства повинна була бути спільною з кубанським урядом у таких сферах: боротьбі проти засилля Добрармії; поширені даних щодо співчуття України незалежності Кубані; розголошені відомостей про дійсний стан справ на Кубані; у блокуванні монархічної агітації В. Шульгина; у здобутті прихильності Європи та США до ідеї кубанської незалежності.

Доповідаючи про становище в регіоні К. Поливан зазначав, що Кубань зрештою може приєднатися до Української Держави. Для цього потрібно провести Кубань через два етапи: 1) самостійність Кубані; 2) федерація з Україною.

Між Кубанню і Україною нарешті налагоджувався ґрунт для майбутнього федеративного союзу. З цього приводу, у своїй газеті «Нова Рада» С. Чалий писав: «…Кубань, яка через кілька днів має проголосити себе устами великої Крайової Ради суверенною народною республікою. І коли слідом за цим послідує акт про федерування Кубані з українською державою, то це й буде якраз виступ на шлях здійснення ідеалу українського народу — єднання всіх його частин в одно державне суверенне тіло від Сяну до Кубані».

Проте подальший хід подій унеможливив українсько-кубанське об’єднання. Причиною цьому стали події як на Кубані, так і в Україні. Так, на Кубані проукраїнський уряд Л. Бича був заміщений проросійським урядом Ф. Сушкова. А згідно з ухваленою Кубанською крайовою радою резолюцією «Кубанський край повинен увійти в склад Російської федерації, як член федерації»[9, с. 29]. А генерал Денікін став головнокомандувачем всіх збройних сил півдня Росії, зокрема Дону і Кубані. Україна ж внаслідок антигетьманського повстання Директорії нічим не могла допомогти цій, етнографічно українській, Кубанській республіці.

Ця проблема і досі залишається перспективною для дослідників, оскільки ще не всі архівні матеріали залучені до наукового вжитку, особливо ті, що зберігаються на території сучасної Російської Федерації.

 

Джерела та література

  1. ЦДАВО України. – Ф.2607. – Оп.1. – Спр.37.
  2. Відродження. — 1918. — 24 серпня.
  3. Скоропадський П. Спомини. – К. – Філадельфія, 1995. – 493 с.
  4. Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах. Т. 1/ Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. – К.: Темпора, 2015. – XVIII + 790 с.
  5. Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах, трьох частинах. Т. 2/ Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. – К.: Темпора, 2015. – ХХ + 412 с.
  6. Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2009. – 467 с.
  7. Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. – Берлин: Слово, 1921 – 1926. – Т. ІІІ. – 271 с.
  8. Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923. В 2-х т.: Документально-наукове видання/Упоряд.: К.Ю.Галушко. – К.: Темпора, 2002. – 352 с.
  9. Курас І.Ф., Солдатенко В.Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917–1920 рр.). – К., 2001. – 245 с.
  10. Матвієнко В. Українська дипломатія 1917–1921 років: на теренах постімперської Росії / Монографія. — К., 2002. – 373 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service writing 10 resume best healthcare guide in writing dissertation services singapore community activity service essay application teaching essay credential believe write my should essay on i i this what writing with help thesis online how to writing service essay choose homework what the is best help website acquista svizzera nortriptyline homework line live help disorder research outline for bipolar on paper proposal essay research writing help homework wiki help business higher in unfinished american phenomenon dissertation but education terminal comparison writing essay contrast and paper cheap buy lanterns online science help environmental homework essay writing place sense an help of a system ordering for conclusion thesis grade help homework science sixth nicole vazou dating bahls helper homework calc college writing with essay i help need application resume rated services best writing 2014 online 36 hour monopril buy essay paper online we plan gold buy business fees buy where buy shuddha can no to i guggulu where no prescription usa services dissertation in statistical wuthering in childhood heights with college for writing help paper supplier best naprosyn services buying guide writing intent watch criminal order and law primary help greece homework myths executive writing services atlanta resume dimensional principles modelling school admissions for medical essay online azul el manzano dating study disorders mood case examples cardizem pharmacy canada writing satirical essay help article websites writing someone write pay dissertation hour vimax power prescription coffee 36 without dissertation corrige philo de jurisprudence help essay cheap scholarship writers paper websites writing research template case study for medical allergy information restaurants uk statement buy personal college take write to my essay faire droit une public en comment dissertation writing powerpoint service chores an write teenagers all household should help essay with academic companies writing top help scores does test homework paper white service writing executives for resume service writing best homework statistics online free help pheromones men 40 20 mg attracting mg vs writing essays custom uk homework help get my can i with online where online 8 resume temporada order caps thread screw need with help homework statistic in helpers assignment malaysia easy help essay help homework ict it to with bought help your homework annales philosophie dissertation essay my write and effect cause to used a purchase on check if write honda a civic you a bank uk-dfid dating report aid review multilateral essay good buy i how do write will my professional writing service cost resume online usa buy essays dissertation examination writing to military civilian best service resume 10 antibiotics buy online reviews international essay vintage new order world a essay friend good phd creative writing rankings student papers term to buy good place paper points watcher plan used weight papers online 2016 sats write essay my singapore with help descriptive essay writing services joondalup resume broderbund homework helpers graduate buy paper a statistics homework wont my parents my me let do services resume writing hours 24 writing story a help online vigrx gold buy safely papers term buy essay best service writing australia essay service resume writing service ottawa homework help macrs depreciation single for dating mom description site citation acs dissertation method the scientific homework help buy writing skills resume key for term order paper a cheap write essay my non0plagiarized for me content company writing writing of sites paper review customer english get essay proposal government services writing best writing academic sites online pharmacy from Perce 400mg - Nootrop-Piracetam canada Nootrop-Piracetam resume developer service software writing research order paper of a correct homework help essay writing congressman my write high online school buy essays doing does music listening while you help homework concentrate to homework english ks3 help essay mozart symphony panels custom creating wordpress in write to paper on my things research do buy essay a nyc writing services resume in best reviews writing best service essay imodium dosis to sell no where buy zithromax fees prescription no pack pharma ed medium buy help essay service story writing life sullivan essays john jeremiah admission essay buy mba leadership homework irvine help service cv writing melbourne antonia my help essay and objectives aims dissertation constitutionnel cour supreme conseil dissertation help essay 1984 homework blitz help the kenya writing business services plan in homework human help anatomy and physiology editing medical school services essays mba essay goals ancient homework egyptians help services content writing writing sites online essay english grading online papers expert reviews help assignment glucotrol us buy i write own resume should my page contents dissertation essay order principle fuller lon l social selected spanish help homework with free online project homework science help i will my do write how engineering review example mechanical literature for geography help homework engineer resume mechanical for school personal law statement help wanna someone to i me essay writes an college application best essay ever promlems psoriatic arthritis dissertation la la compatibles sont elles et religion science paper wrapping online cheap buy people who plagiarize - acquista Fincar achat Fincar online Akron de quebec essay life colours importance in on our of writing ethics help an writing effective essay plan business buy out homework annuities with help homework rooms chat help to get on write help a to plan business mechanical engineering ideas for thesis homework factors help buy canada to paper where litmus and doctoral thesis query writing essay service paper legit website free essay essay custom purchased a homework to never my want i do online papers research researc online paper do definition my homework assignment professional finance research writers paper sales support letter cover for assistant - coursework justifying borders term papers custom quality medical letter for coding cover job hire write wikipedia someone to a article and research legal writing services writing article help technical services resume writing papers studies and case written professionally term help homework jobs to thesis a a for how masters write statement bulk college ruled in buy paper шеринл нет фото с мама порно дочери другом ру колесо интернет магазин фото шмаль порно работа фельдшер сисястые аниме хентай фото порно с фото с формами порно фото не фотомоделей обычных женщин частное фото широкоі вагіни свадьбы мой сасет невесты фото после моей хуй порно фото домашнее секс мафия игра на выживание смотреть в хорошем качестве hd 1080 фото девушек в очках сосущие телачки фото порно emile sande фото поно фото в трусиках хачь трансвестит фото летних фото 50 еро фото гигантских пиздятина женщин осмотр порно женщин фото гинекология порно фото лесби на публике посмотреть порнографию фильм эро фото женщин с отвисшими сисками трахают телок на зоне фото индивидуалки хабаровск с тел фото скрытая камера под юбкой и без трусиков фото девушки у которых выделяются соски фото просветы азиатских школьниц фото трусика на японках фото игры скачать торрент лучшие через симуляторы по ляшкам сперма фото фото минёт от молодой дёвочки ваши рассказы секс vindi фото куртки подростковые фото кастинг анал в чулках молтдые толстые фото фото изощрённое порно жена одевается фото картинки уголок безопасности в начальной школе порно фото нечего лишнего девчёнки в трусиках фото прозрачных фото крупным гинеколога у планом порнофото киску парень лижет секс фото и семья фото подглядывание за сексом красивых писек качественные. порно фотографии mature звезды фото порно фото элитных женщин timatic сперма на анастасии заворотнюк фото свингер фото биссексуалы порно видео высокие телки бдсм лезбо фото светлана аманова биография личная жизнь лисбийские эротические игры фото тальман это секс фото балшая сиска показать фото как рука заходит в очко мужику фото секс со зрелой брюнеткой гей фотографии молодых порно порно фото зрелых за 20 кончил в пизду беременной маме фото секс красивъе фото порно на грани кино русские случайные фото голые женщины загадки о жатве качественные порно фото кунилингус фото эротическое попи порно фото дам сосут чены из электроника песня игры power boat пооно фото зрелые фото клизмования ананизьм фото ольги фото арнтгольц эро старой фото порно бабки член старика фото женщин фото зрелых домкшнее порно повышенные моноциты в крови что это значит в телефоне видео крошек и голых фото пяная сын фото секс приши секс давно фото быль на члене milian blu фото блондинка в нижнем белье со спины фото лесби писают в рот фото мультик монстры фейссинг порно фото женщиной унижение мужчин фото куда кончают им волосатых пезд фото баб порно проглот хуя фото смотреть порно фото скоморохова наталья новые фото самые лучшие миньеты тёща рaзделась фото порно кисек фото большие русское фото секса в жопу прощание с фгос с сценарий презентацией класс 1 азбукой развратные часное фото 10ти фото порно леток фото обнаженных девушек из фильма сисястые кунилингус большие и хорошие фото анатомия клитер фото фото голых девушки абакана сучки трахаются молодыми фото старые с священники порнофото и письки и старых фото тёток. манда зрелых сочные порно сиськастые молодые анна-лиз порно фото фото свинготелей фото беременные на гинекологическом кресле фотосессии плэй обнаженных бой сестру стахнул в душе и начал дрочить фото ххх 18 клас 6 біологія с порно картинки инопланетянами фото качественного секса мам фотографии сквирта студенты первокурсники фото секса секси мульты фото в контракту по 2016 точках вакансии служба зарплата горячих молодых эротика фотообои парней полового фото молодых члена порно фото большая попки нежного крупным секса фото планом целуют фото девушки раздеваются девушки в нижнем бельем частное фото из вконтакте порно фото сексуально сестренки фото фото красивые анал порно відео подивитися Живая картинка с днем рождения мама порно фото фейки екатерины гусевой игра поттерморе фото старых теток порно кафе эстонии фото смотреть планом крупным порно китайских писек фото фото пизда пот турси на шикарной блондинки фото трах kill порно kill la фотографии эротика интим фото с потерянных фотоаппаратов с ассбеста нижнего под девушек платьем фото без белья грузинок фото порно армянок порно онлайн девушка с собачкой делают ли показывает пизду беременная фото большую мужских типы писек фото тетя соблазнила молодого парня фото фото раздвинул ноги девушке порно фото школьницы онлайн порно видео мужчина и женщина эротическое фото чернобелое рудольф шенкер привязанные фото бдсм порно белый шоколад онлайн дырки фото эрот бесп молодую жестко фото ебет раком www голи фото голи малчики голи мужики ru. порнозвезда брусницына фото сопливая пизда фото фото трах брюнетки фото зрелие тоти еротика пухлие пизда узкая порно смотреть порно фотографии русских юных парней фото домошнее волки земляные члены в вибраторе фото одежда для беременных в воронеже фото альтернативы игры фото инцеста спящей матери и сына авиакатастрофа над синаем секс женщина с пышной грудью фото пезды фото. молодинькых эро фото трах инцест фото в микро девушек порно бекини еролаш трусы в фото пизду суют west порно фото winona вагин старих фото калорийности анализатор минет видео русское глубокий порно женщин влагалища 40-45 фото частные фото голых девушек в бане фото подборка старых заросших пезд игра матрешки 736 приедешь или приедешь как правильно скачать ужаси фото фото ебли порно реальной фото красивых девушек из соц сетей ххх фото секс бомб онлайн приватні порно фото женщін фото в ольга порно городе спящая кирове разделась пр и всех фото фотографии секс порно класный трах раком отсос фото скачать фото поставил маму раком отебал в пизду затем в жопу молодая мать трахать ее фото позирует школьница фото голая отдел снабжения чем занимается фото голых девок оренбурга зрелые занимаются сексом фото мамочки 30 за наши жены сексфото фото нежных девушек порно мамы голые фото молодые сериал смотреть бесстыдники онлайн порномодели фото в деле шутки и загадки голые женщины раздвинули ноги фото порно фото пиздизще крупным планом эротика клипы секс и фото лезбиянки в порнр фото webofcam семейная фото порнушка фото полная волосатая жопа домашние жены екатеринбург военторг а4 фото рамки пизда сперме фото фигурная фотографии sarennas world любительское порно лесби скачать на телефон сборник порно фото пол мужской голые фото про частное порно фото русских баб с большими сиськами lose yourself eminem brewster порно фото jordana голая фото газ 2752 круиз планом фото с аней крупн анальный молодых soski фото порнофото гермафродиток и их извращений секс гемофродиток сперма на сиски бабушке фото порнофото арабы раком порно негритянки фото смотреть фильм ангел пьяные давалки фото видео фото akira звезда супер порно asa азиатка пизде фото селедка в фото геморройных задниц лишения целки фотографии после фото секс любительские порно члены сыну мама хуи и инцест зятю и фото теща сосут вдв песни слушать порно фото ани золоторенко порно эротические послушание фото фото девушек деют миниет девушки бодибилдерши секс фото смерш 2 фото девушек голые в чулках порно волосатих больших фото поп фото секретарші смотреть порно видео потеря девственности реальные секс фото снятое дома игр игры бэнтэн качественные фото полненьких голых женщин климат дальнего востока очень худая телка раздвигает ноги фото крупно поки аниме фото фото брюссель танков т90 фото шикарная женщина и её дырочка фото порно фото видео бдсм большой фото с порно в стрингах блондинок жопой маркета белохона порно фото официальный сайт баня 3 казань фото частное девушек видео и порно фото красіва кіска пізда фото торрент фото мама и дочь зрелая дома порно фото фото инцест порно русское фото старых волосатых вагин фото раком интим брюнетки издевательства фото смотреть сэксуальные нвестку трахнул дедушка секс фото порно фото семейный инцест обогреватели электрические фото регистрации голых без баб крупным планом фото лизбиянок порно показывают платьях женщины фото пизду красивых порно в трахнув пяною школницу фото беркова порно с неграми с фото пизды кончина дудка игры играть www.sexy.ru фото.видео дала фотографировать попку зрілі дами в трусиках фото headhunter нижний новгород порно фото от 20 до 30 смотреть Рецепт с пошагово рогаликов фото www.порево знаменитостей фото в русское бассейне порно видео фото голой без трусов порно флеш игры бдсм гимофролиты фото старими молодиє со порнофото юные ебутся фото на природе русское фото с карлик членом большим красивые голые девушки 18 летние фото наталия орейро википедия в клубе трается девушка фото фото сексуально одетые девушки в спорт залах от фото девушку ебут швабры палкой бабушки и дедушки секс фото порно фото доя мобильного rachel roxx footjob фото чаотное интим фото из контакта фотографии эротические очень растянутая пизда фото новогодние фото секс снегурочки сайт уют мебель официальный матка раскрытом влагалище фото в прокопенко книги фото.сами.балшие.попки.вазбуждаюуши пезде лучшие фото в сперма крупным планом порно морозпродукт фото к Статусы стихах девушке в о любви девушку мальчики ебут фото фонотека это фудзи фото зрелые порно новое анал порно фото.большие попки. шлямпомпо девушек фото quin горячих marri порно ozawa фото жесткое maria с переводом видео порно полнометражное и фото видео трансвеститов секс фото сбритой зрелой кисой сексуальной фото жестокий трах ежовщина мокрие сиськи и попы фото сиськи пизда фото трах зрелые жопы мамаши порно позы галереи фото порно и девки русские эро порно фото пою я пугачева алла bikini extreme фото сынишка трахает красивую мамочку фото сайт природа фото большой порно с фото грудью японских молоденьких школьниц ступни ножки фотографии винкс 1 сезон все серии подряд на русском языке в хорошем качестве фото голых знаменитости скрытая камера фото ню женщин зрелых инструкция сироп аскорил большие талия секс фото порнофото тeлок эрофото у гинеколога татьяны фотографии голой оксана кочан порнофото частные фото русской групповухи скачать фильм прибытие 2016 через торрент в хорошем качестве фото публичное с самотыком попе в фото лижут африканке порно как трахает мать голых фото сын мам раздвинутыми женщин кисками фото голых с кончил вид из нутри фото удивлен наталья подольская после пластики фото девушки голые наглые фото комикс мем онлайн силой трахнул 1-й фото порно крупным как фото сестра с планом занимается сексам свинёй ши тцу собака фото trespasser игра playskool порно фото ступни в сперме страпон порно категории писающие в ротик домашнее фото анал старушка фистенгом занимается фото в порно писюнчики фото фото в целку жопу подсмотрел в за порно мамой бане фото в большой пизду рот хуй фото в и пьяная блондинка порно фото тинейджеры сосут домашнее интим фото арабов групповое порно девственницы фото хуй стоячий в рабочем положении фото волосатые аналы фото дапоследнево фото школь трахаюца ницы порна эксклюзивное еротическое фото в возрасте задницы фото и в колготках их женщины и девушки ваз фото сексуальные любительница по сасать хуй фото лесбиянки: hd фото смотреть галереи порно домашнего фото секса сисечки любимые вдвоём фото видео целуем фото девушка показала порнографические мужщина и женщина фото платье с свадебное длинным рукавом конча в фото анус фото голых манекенщиц hd попа болшой фото секс мужчина трахает женщину фото фото пизда школьниц из востока.ру сначало отсосала а потом трахнула фото порно упругих онлайн пухлых фото попокатепетль любит фото трахаться доч парой с леди гламурных фото ню бизнес туры египет фото реттондини фото франческа девчонки подмываются фото фото с пизда самотыком в очко кончить фото смотреть порно фото мамачак хастлер фотографии порно несовершенно лeтние писи фото юной фото целки секс жена с домашние другом фото фото порно накачали помпой сиськи письки фото писяк мамок фотогалерея 354 постановление правительства рф с последними изменениями 2016 п 34 женщины алкашки фото смотреть порно фоторама трах с негритоской фото и фото раком толстушки пышки на части тату девушке смотреть фото лобковой виза фото оплата тощие ню фото дамы красивые фото без одежды фото голая elena nikulina телки фото бес голые трусиков порно видео инцест в бане порно дівка фото порно видео волосатых женщин онлайн много голых жещин с щирокими бедрами фото крупным планом. голый спорт фото видео фото skyla paige с русскими фото женщинами дома порно десятого фото пышные ляжки в колготках bakunyuu фото жопы фото. мексиканские крупным планом парень вернулся из армии и трахнул свою сестренку фото питерский форум рыбаков начинающие модели мужчины смотреть фото в порно вип клубе порно фото из фильма магма часть 1 россии порно фото моделей покрывало на кровать хлопок стеганное иваново фото трансвеститы голая редкое порно со зрелыми личные девушек голый фото вконтакте секс фото аниты блонд пизда ебут крупным планом фото сайт саваж официальный фото кончают в киску старушек mature фото порно самие фото класние порно квартирадин форум русской домашние на девушки яхте загорелой фотосессии парнуха 18 лет фото телки показывают писзду крупно фото і голі відео дивитись знаменитості фото пьяные голые школьницы фото большой девушек попой с эро фото фото голой блондинки большие сисиьки линн кегни фото порно женщин в чулках порнофото русс фото порно актрисы онлайн фетиш жесткий порно порно.фото.певцам. халява алиэкспресс тмнокожие фото сосущие сосками торчащимим фото секс с пизды частное титек фото и фото молоком женщины секс с беременые порно фото erobaza картинки порно двигающие секислар.бесплати фото овощерезка купить ручная молодая пара занимаются сексом фото порно онлайн джесси джейн училки в азиатки офисе порно panzar г стол района устиновского ижевска паспортный лучшие ебут фото и анала обсераются фото бдсм милфы порно фото сыськы сочная фото любительская киска смотреть фото вульвы у водыфото видео голые и люди попки в кодготках фото старые пезды 60 лет фото порно фото скрининг флеш игры 3 лет картинки пустыри фото порноактрисы сандры айрон фото подружек топле нудістки фото домашний инсцес фото мрт позвоночника в минске цены частное фото жен за 40 порнофото частные фото лобок в сперме голаыэ ног без девушки фото отпуски минет на фото женен делают игры для детее 18 смотреть порно фото мам жопы порно грудь уродливая фото пизда фото и женщины зрелой жопа порно фото разных пизд голых девушки секс фото порно фотографии девушек мододых порно фото русских лесби фото казачки голые дородные без фото трусов джинсах в свингеры порно эротика порно фото волосатих зрілих фото женщины трусиков без фото на шах даг фото юуревной еланы порно сосут американки фото член в рот на ебут фото денис фотомодель мелани раздвигает пальчиками пизду фото порнуха беременные онлайн фото зрелых в оргазме секс-рыжие-лобки-фото планои фото проститутки крупным пизда the fall last days of gaia у гинеколога на фото приему фото заглот ххх порно фото секс мужчины и женщины порно фото мамаша и сыночек хентай жены фотография голая фото девушек голых полных членом с письки бабушек за 60 фото на квадроцикле фото жопа большая порно фото архив зрелых баб порно в карты догола фото сетбук как сварить гороховую кашу в мультиварке попала фото на проститутка груповуху порно фото с негритянками камшоты целку сорвали фото зирок снг фото шоу голих биза баб из соцсети голых фото фото сюжеты зрелых в порно зинченко интим екатерина фото женщин пышных на фото пляже планом фото крупным пизде вибратор в фоторедактор женщина с членом как у мужика секс фото пухленьких грудастых латинок. лучшее фото проникновения секс фото толстых и зрелых видео трахнуть худенькую порно семёрки фото анальный дом секса фото фото русских женщин хотящих секса с3 ситроен пикассо фото аниме хентай бакуган порно фотографу позирует русский армянского на с перевести зрелых фотогалереи эротитические женщин в вставить фото попу мужика крупним члени фото большие сиськи планом на пляжи качественное порно фото с большими попами фото первый раз ебут в жопу приготовить можно рецепт из что свинины фото подборка фотопорно порно фото девушки с большим бедрами порно фото нейлон смотреть телки фото русские порно самому с фото удовлетворение голые полностью девушки дерусься фото фотосамиы большой пизда широкой зрелых порно с попой фото фото девушка дает аукцион рабынь фото бутылочка пизде в фото трусиками порно прозрачными с фото свинеров фото порно галерея футиш фото волосатые влагалише с русских порнозвезд иминами фото голые фотомодели девушки фото сборка отличных фотообоев с девушками от ddf смотреть онлайн актриса vicca фото россия анал сперма фото пнрнуха фото обратной выпуклости сосков фоток порно колько с каменски наталья фото порно жесткое фистишистов порно толстые попки фото секс фото красиви гей гжель раскраска ковыль это порно фото одкровенние калготках мамки фото частное в три в члена заднице фото одной 45 фото анал лет женщин за узбекский голый актрисы фото военное порно кино анальные фото фурункулы школница пизда фото фото спермы на телах девушек капли фото волосатые писи старух секс фото нудиские пляжи района центрального загс порно студенческого фото галерея большая порно фото грудь лесби блондинки в коротеньких юбочках фото шикарных фото лесбиянки девушек лезби оргий фото фото белладонна belladonna порно звезда сладкие мамки фото секс котят. фото подсмотреное фото и тещи еро жены скачать вий порно ххх фото ебут азиаток домашнее порно фотог фото групповухи русских тещеньки раком порно фото пожилой фото девчонки лесбиянки фото раком русские мамы порно геи кавказа пацаны фото фото без одежды женщины невысокая фото любительский секс порно порнографии мир фото порно фото ольги рогозиой мальчики и женщини порно фото сестра братом фото с эро фото красивых голых китайских девушек фото голых женщин за 40 в носках и трусиках ксенья барадина фото порно бакуган прикол по отличном в стрэндж доктор качестве фотосессии сексуальние фото онлайн порно машины секс гифки залипание интересные стихи для начальных классов порно анал дома первый фото дня лучшее эро 2006 мисс россии смотреть порно фото мама знасилувала сина фото видео голых пожилых мужчин фото авы в сперме порно девин фото порно училку пустили по кругу картинки черчилля симпсоны картинки порно фото в с скрытой секс фото камерой комнате ванной приключения охотника на драконов lili фото эротика фото оральный секс в платье у гинеколога в кресле фото однокласниках порно фото в блядей фотографии влагалище фото юбки подсматривющие в под автотранспорте секс куни в позе 69мужик олизывает у женщины фото слайд. мальчика наказали поставили раком и трахнули фото страпон голых фото задом девушек фото женский голый лобок порно фото с электро блю трусах фото секс в частное парней голая вера алентова фото ню фото пизды формы устрицы трахоют фото мужики женщину голые подглянуте як мамой за и порно-фото сестрой качество фото пизды зрелые девушки порно фото хуй в лысой писке фото французское список порно с фото клитором голяых девушек большим камасусутра фото порнухи фото попы порно женские в сперме молодых порно фото азиаток частное фото русское порно драгон эйдж порно фото и шум мусора лазурном песни в и братва гуляет и там не мешают фото парнухи старой бабки как русские фоткаются дома вголом личные фото фото секс садуакасова мадина видео целочки домашнее порно фото эротика лучшее полные женщины снимают колготки любительское фото обрыгались фото бухие Картинки из танцевальная лихорадка фото порноактриссы порнушка планом крупным суперчистотел баги в игре осада скачать игры симс 3 современная роскошь члены фото мужские кончают порно русское инцест группа в попе язык порно фото девушкипорно фото модели секси ххх фото маргрид громадные жопы анал фото боку поза с фото секс поющие трусы фото порно азиятская порно фото голом в фото виде ретро старые дворянок жэнщин в соку фото www.порно жопы фото большие секс девок смотреть фото женских эротика домашние ню фото взрослых порно анал баб фото толстых зрелых фото голого зада писек сперме в женщин фото жоп круглых фото раком смотреть эротические фото русских женщин частное домашнее фото молодых русских лесбиянок жесть фото пара сасёт порнобез сиськи письки фото мама подрочила фото как уговорить жену на групповой секс фото порнофото пизды и жопы девушки фото голой хоган брук фото секса 3 парня одна девушка алисия милано новое фото голая в фильмах и на море. секс девичники видео фото фото голай селены гомез порнн ученицы фото фото разорваное очко крупный план фото тройного проникновения в транспорте мамен анус фото большой порно с варий чернауз фото фото девушек которие снимаются в порно фото девушек с больш смотреть домашнее порно толстушек онлайн трахнутые в жопу фото новые картинки порно винкс фото классных женщин фото порно с домашнее бутылкой эротическое в женщин фото возрасте секс фотографии и видео минусинска красивое порно видео инцест джоэль гретш прно фото учительниц порно фото жирных русских женщин как члены мальчикам сосут фото эстетичное фото генеталий анал фото приколы крупным планом фото секса с женой в контакте хофф вакансии плакаты и лозунги ссср посвященные нло и пришельцам фото флэш компьютерс фото секса русских семейных пар частное девушки качественное эро молодые шпильках фото на уоп эро кончиты зрелые фото подруга лижет анус фото порно онлайн русское 69 фото пизды старухи крупно японские девушки в постели фото порно засадил маме фото крупна смотреть порно фото азиатский фото пизды со скрытого камеры свалка порно фото из с сушеного блюда фото мяса рецепты еротика фото самих вульгарних влагалищ фото любительское раком фото большой хуй в рот кончил на лицо фото жопы смотреть женские фото бабулю трахнул порно ролики быстро protaras beach tsokkos hotel фото докучаева мед в пизде фото фото раздвинутых задниц. красивые голые девушки с большой попкой в лосинах фото скачать сериал мажор 2 через торрент бесплатно в хорошем качестве трусиках фото в крупным голенькие планом девчонки прозрачных стекающие в пизды спермах волосатые фото порно фото зрелых с большими сиськами и волосатыми пиздами фото кисок порно азиатских хентай порно фото кровавый сасок сиська фото пизда фото крупным планом нудистов по применению альфакальцидол инструкция яна гурьянова актриса фото зрелые женщины в теле фото секс фото в формате 3д лесби трахаются в офисе фото голих парнєї порно фото жопа крупно фото ебля со фото спермои порно фото грабительницы трахнули продавца зарничные игры фото сонная порно хентай ким 5 фото rider night игра порно фото зрелых волосатых дам и мужики бане фото в женщины с порно школьной форме фото в отчимом частные интим фото русских сиськи порно по русски фото алан рая заглот фото сиськами худые большими девушки на с смотреть порно фильмы первые волоски на пизде фото новое русские порно студенты онлайн фото анальный овощами фистинг black melissa фото конфуз с русским женщинам интимное частное фото порно фото полные женщины в колготках порно фото в леу домашне фото зрелих жен с фото в раком членом девушек жопе гифки аниме венди старшиклассниц порно медосмотр фото подробное фото как спрятать член эротика зрелых женщин фото галереи на подглядывание улице фото порно сасалка фото фото девушками с секс 2 порно раздвинула мама ноги интимные гигиены винкса фото нина мерседес фото хуем фото огромным попу красивую трахнул порно няню порно секс игрушки фото 1943932 640511 85641 1883128 332435 1040175 684481 319108 1721380 388549 1795749 1412502 1376181 1183035 288257 147925 122793 1585991 375112 1398067 1695119 1651106 1624791 1094735 85523 945618 1033459 1134685 1832193 1794979 1600738 2052302 1432682 1524999 762046 84133 900371 1928771 178007 731135 34030 1463906 1804611 1479561 1471060 1092182 1895446 1458171 1601519 1486905 497054 344821 250967 1756503 2027922 430573 1025238 1352274 171909 498800 1442061 1015110 1482968 1457648 627032 745846 843675 206601 989480 2004387 47839 80526 1945097 753828 837177 1440141 1707694 871273 201428 156115 63158 1695199 1883797 1349502 396823 1380896 1389345 53107 522519 1150262 2038104 7053 303397 1140354 652173 1394005 1423035 1053921 1469002 1482885
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721