Дон і Кубань у політиці Павла Скоропадського

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про встановлення і розвиток дипломатичних відносин Української Держави з Доном і Кубанню – новими державними утвореннями на теренах колишньої Російської імперії.

Ключові слова: Всевелике Військо Донське, Кубань, Українська Держава, гетьман Павло Скоропадський, зовнішня політика.

Корнейчук В. В. Дон и Кубань в политике Павла Скоропадского.

В статье идет речь об установлении и развитии дипломатических отношений Украинского государства с Доном и Кубанью – новыми государственными образованиями на территории бывшей Российской империи.

Ключевые слова: Всевеликое Войско Донское, Кубань, Украинское Государство, гетман Павел Скоропадский, внешняя политика.

Korniichuk V. Don and Kuban in the policy of Pavlo Skoropadsky.

The article tells about the establishment and development of diplomatic relations between the Ukrainian state with Don and Kuban as new state formations on the territory of the former Russian empire.

Keywords: The huge army of the Don, Kuban, Ukrainian state, hetman Pavlo Skoropadsky, foreign relations.

Ця проблема є актуальною, оскільки в наукових дослідженнях зовнішньої політики Української Держави питання її відносин із новопосталими державними утвореннями розглядається побіжно, а інколи і зовсім оминається. До сих пір немає комплексного дослідження присвяченого виключно цій проблематиці.

Останнім часом українські дослідники почали активно займатись питанням міжнародних відносин в період Української Держави 1918 р. Серед них варто виокремити узагальнюючі монографії Р. Пирога, Д. Яневського, О. Реєнта, І. Дацкова, В. Матвієнка, В. Соловйової. Але в більшості праць автори охоплюють весь період функціонування дипломатії в добу національно-визвольних змагань, що об’єктивно ускладнює глибоке висвітлення такої спеціальної проблематики як відносини Української Держави з Доном і Кубанню.

Метою статті є показ місця, яке займали ці новоспечені держави в політиці гетьмана П. Скоропадського.

Новим напрямом зовнішньої політики стало встановлення зв’язків з новими державними утвореннями, які з’явились на території колишньої Російської імперії. Визнання їх як суб’єктів міжнародної політики стало важливим тактичним кроком української дипломатії, оскільки встановлення  з ними стосунків на міжнародному рівні закріплювало факт розпаду імперії на окремі незалежні утворення. А ще це зміцнювало позиції самої Української Держави, яка теж постала на теренах імперії. Окрім того нові держави мали антибільшовицьке спрямування. Інтерес Української Держави до них був зумовлений і тим, що в багатьох з них проживала велика кількість етнічних українців, насамперед це Кубань і Дон. У таких умовах Україна ставала для них природним союзником.

Стратегічно важливим для Української Держави було Всевелике Військо Донське, оскільки з геополітичної точки зору прикривало південний схід України і було природним рубежем у випадку небезпеки з заходу, півночі та північного заходу. Крім того, Дон був проміжною ланкою між гетьманатом та Кубанню і за вдалого втілення ідеї Причорноморського союзу став би логічним завершенням у Приазов’ї [10, с.70]. Тут, особливо в Таганрозькому окрузі, компактно проживали сотні тисяч українців, що становили більшість місцевого населення. Тому гетьманський уряд розглядав ці землі, як частину національної території. В обох державах режими гетьманату та військового отамана базувалися на подібних суспільних засадах. Це не суперечило планам гетьмана, який намагався відновити козацький стан, що мав стати опорою його влади. Донські козаки бачили гетьманську державу як природного союзника у протистоянні з більшовиками. Такої ж думки дотримувались і в гетьманському уряді. Як зазначав експерт політичної комісії на українсько-російських переговорах Д. Донцов, «у Всевеликому Війську Донському слід убачати союзника, що могло б стати найпершим і найголовнішим завданням нашої східної політики» [1, арк. 89].

Проте у взаєминах між Гетьманатом і Доном було й немало суперечливих питань. Перш за все, це територіальні претензії Дону на Луганщину, Старобільський повіт Харківщини і Таганрозький район. Іншою причиною стало проголошення  керівними колами Дону тимчасовості влади до відновлення «великої Росії». А визнання Всевеликого Війська Донською незалежною державою загострювало стосунки з РСФРР, яка заперечувала незалежність Дону.

Після захоплення німцями таких донських територій, як Таганрог і Ростов, Гетьманат намагався поширити свою владу на ці міста, вважаючи їх своїми. Свідченням цього є численні відповіді МЗС на запити інших міністерств. Наприклад, на запит міністерства шляхів, чи входить Таганрозький округ до складу України? – у МЗС відповідали, що звісно входить.

Згодом до Києва була відправлена донська делегація на чолі з генералом М. Свєчином. Делегація вимагала від Києва відмовитись не тільки від претензій на Таганрог і Ростов, але й від частини власне українських земель. Українська сторона наполягала ж на включені донських земель до лінії, що проходила по р. Калитва. Компромісний варіант запропонував сам М. Свєчин, який передбачав «покласти кордон там, де він пролягає між адміністративним поділом Катеринославської й Харківської губернії, з одного боку, й Областю Війська Донського — з іншого» [10, с.73]. Гетьман був не проти, але він мусив рахуватися з широкими колами українського суспільства, якому була не до вподоби така ідея. Як писав сам гетьман: «Але українські кола, з котрими я говорив, і слухати нічого не хотіли. Ростов їм потрібен, це буде зв’язок із Кубанню, котра також населена українцями, а тому буде належати Україні, і багато ще інших доказів примушували їх бути в цьому питанні непримиренними» [3, с.236].

Тим часом місцеве населення Таганрозького і Ростовського округів висловило своє бажання про приєднання до складу Української Держави. У надісланому «Меморіалі» місцеві жителі нагадували гетьманському урядові, що Таганрог і Ростов штучно були відокремлені від Катеринославської губернії імператором Олександром ІІ і включені до складу Війська Донського. А «Приєднання ж їх до України викличе, безсумнівно, задоволення величезної маси населення» [10, с. 76], – зазначалося в документі.

Розуміючи, що дискусії над питанням встановлення кордону загрожують українсько-донському союзу, гетьман вирішив піти на поступки. Своєю чергою, Військо Донське теж пішло на поступки, відмовившись від претензій на власне українські землі. Згодом гетьман пояснив своє рішення, розкритикувавши при цьому політику доби ЦР, яка ґрунтувалась лише на етнографічному принципі встановлення державних кордонів. У своїх спогадах він писав: «По Брест-Литовському договору Німеччина визнала Україну в етнографічних кордонах. Це був основний принцип для майбутнього, на думку панів, які брали участь у підписанні Брест-Литовського договору, яким потрібно було керуватися при проведенні українських кордонів. Виходив абсурд, але про це українські дипломати мало турбувались. З одного боку виявилось, що Україна в’їжджала в саме серце Області Війська Донського, захоплюючи при цьому Ростов, цим самим остаточно відрізуючи Дон від моря. З іншого боку, Кримський півострів, слабо, порівняно, населений українцями, не входив до складу України. Варто глянути на карту, щоб відразу зрозуміти, наскільки така держава не має даних для того, щоб бути життєздатною» [3, с. 235].

8 серпня 1918 р. обидві сторони підписали «Попередню угоду», яка оголошувала взаємне визнання суверенітету і незалежність обох держав. В угоді були визначені державні кордони, встановлення митниць та обопільне постачання необхідних товарів. Згідно з документом, кордон визначався «останнім адміністративним кордоном, що відділяв Україну від колишньої Області Війська Донського, тобто між останньою і Катеринославською, Харківською і Воронізькою губерніями» [6, с.294]. Таким чином, проаналізувавши дану угоду ми побачимо, що Київ пішовши на поступки Всевеликому Війську Донському, практично відмовився від суто етнографічного принципу встановлення кордонів, що фактично залишило в складі останнього значну етнографічно-українську територію, заради встановлення українсько-донського союзу.

Велику цікавість гетьман проявляв і до Кубані, де більшість населення становили етнічні українці. За словами Д. Дорошенка, уряд розглядав Кубань як  «частину української землі, котра раніше чи пізніше повинна буде приєднатися до України або як автономна область, або на федеративних основах»[8, с. 136]. Такі надії пов’язувалися з виникненням на Кубані руху за об’єднання з Україною. Крім того, чимало керівників Кубані були українцями (Л. Бич, М. Рябовол). Проте, не все керівництво Кубанської Народної Республіки займало проукраїнську позицію – половина орієнтувалася на відновлення «єдиної і неподільної» Росії, шляхом утворення тимчасового союзу Кубані, Дону і Тереку.

У середині березня, під натиском більшовиків, Кубанський уряд був вимушений укласти військову угоду з Добровольчою армією, за якою все кубанське військо переходило в розпорядження Добрармії. Відразу ж після приходу, білогвардійці почали роздмухувати протиріччя між старшиною та простими козаками з ціллю відвернути їх від української орієнтації [4, с. 254]. А прихильники українсько-кубанського об’єднання навіть були піддані репресіям.

Але, попри перебування Добрармії на території Кубані, 28 травня 1918р. до Києва прибула кубанська делегація. Її метою було домовитись про надання Україною політичної і військової допомоги у боротьбі з більшовиками. Під час переговорів вияснилося, що гетьманський уряд недостатньо поінформований про реальний стан справ на Кубані, оскільки спочатку навіть пропонував призначити в Кубані генерал-губернатора.

Уже в ході переговорів сторони торкнулися питання українсько-кубанського союзу. Кубанські делегати обстоювали ідею федеративного союзу.  Проте принципових дискусій  і суперечок з цього питання не виникало. Як засвідчив Д. Дорошенко, «між українським міністром закордонних справ і українцями – членами Кубанської делегації – установилося потайне порозуміння вести справу в напрямку прилучення Кубані до України» [8, с. 137]. Проте після повідомлення членами делегації – росіянами Скобцовим і Капліном кубанського уряду, що мова зайшла про приєднання до України, той негайно обмежив повноваження делегації, зобов’язавши її домовлятись лише про військову допомогу. У Києві пообіцяли надати допомогу зброєю і військовою силою.

Після повернення делегації до Новочеркаська було проведено нараду з метою повідомити крайову владу про результати переговорів [5, с. 124]. Проте через присутність там білогвардійських військ у раді  взяли участь лише частина делегатів. Крім того на раду відкрито тиснув генерал Добрармії Л. Алексєєв. На нараді за Україною були визнані наступні недоліки: Київ обіцяв лише автономію; в Україні панує авторитарний режим гетьманату; потрібно було б іти під німецьке панування; гетьман не мав змоги відразу надіслати живу силу. За союз з Україною виступили С. Манжула, К. Безкровний, А. Намітоков, проти – Г. Білий, Л. Бич, П. Макаренко, Д. Скобцов, П. Каплін, Г. Омельченко.

З метою здобути підтримку місцевого населення, український уряд проводив на Кубані активну пропагандистську політику за фінансування МЗС. Проте гетьман добре розумів, що остаточно привернути симпатії козаків могло лише звільнення захоплених більшовиками кубанських територій. З цього приводу в української влади був розроблений цілий військовий план. Ось як його описав Д. Дорошенко: «Саме в той час армія добровольців під проводом ген. Алексєєва лаштувалась до походу на Катеринодар. Було ясно, що хто визволить Кубань від большевиків, котрі чинили страшенні звірства й спустошення в краю, той здобуде собі остаточно симпатії населення і до того прихиляться кубанські козаки. Тому то міністр закордонних справ умовився з українськими делегатами Кубані, що буде старатись того, щоб з України було вислано на поміч Кубані все, що тільки буде можна. Малася на увазі дивізія генерала Натієва, розміщена тоді в східній частині Харківщини, вздовж кордону. Вона рахувала в собі коло 15 000 людей. Гетьман цілком ухвалив план — вислати цю дивізію до Азовського побережжя, посадовити на кораблі і зробити десант на Кубанському побережжю» [8, с. 137]. Проте план був провалений через зраду одного з чиновників військового міністерства, який всіляко затягував початок військової операції, допомагаючи тим самим білогвардійцям першими оволодіти Катеринодаром.

Після окупації Добровольчою армією частини Кубані, Законодавча рада, уряд і сам отаман, виявилися в повній залежності від них. Але навіть за таких складних умов місцеве населення не полишало надій приєднатись до України. Прикладом може слугувати з’їзд політичних і національних представників Сочінської округи, на якому делегати проголосили належність Сочінської округи до України, мотивуючи своє рішення тим, що в ній проживає до 74 відсотків українців [2, с. 7]. Про бажання місцевої людності приєднатися до України писали навіть керівники Добрармії. Генерал А. Денікін у своїх спогадах писав: «Ідея «Великої України», в якій Кубань займе становище «рівного члена», проводилась поки що теоретично: німецька окупація і гетьманський режим слугували охолоджуючим початком. Чорноморці чекали повернення до влади Центральної Ради і Петлюри» [7, с. 204].

Після провалу військового плану, гетьман вдався до дипломатичних методів впливу на Кубань. 20 вересня 1918 р. до П’ятигорська консулом був відправлений колишній полковник царської армії, що проходив службу в Кубанському війську – барон Ф. Боржинський. Він доклав значні зусилля для встановлення і зміцнення добросусідських відносин з місцевими організаціями і громадськістю, а також постійно повідомляв уряд про розвиток подій на Кубані.

Та навіть за таких несприятливих обставин, політичне керівництво Кубані все ще намагалося встановити дружні стосунки з Українською Державою. З цією метою до Києва була надіслана Надзвичайна дипломатична місія, яку очолив полковник В. Ткачов. За свідченнями Д. Дорошенка, неофіційною метою місії було «вияснити ґрунт, на якому могло б відбутись державне об’єднання Кубані з Україною» [8, с. 138].  Про це свідчать також вітальні слова голови місії до гетьмана: «Насущні інтереси обох країн, як видко, вимагають якнайтіснішого зближення між ними і Кубанське Правительство має тверду надію, що з давніх давен звязані між собою кровними узами і повні яскравих прикладів боротьби за незалежність, Україна і Кубань знову дадуть зразок могучого братнього союза» [9, с. 27].

Місія була урочисто прийнята гетьманом 21 жовтня у його резиденції. У своїй вітальні промові, П. Скоропадський висловив надію, що «Кубанське козацтво, яке є прямим нащадком запорожців, зіллється в тісний братський союз з рідною йому Україною на добро і на славу Кубанського Війська та Української Держави» [9, с. 28]. Підсумки переговорів виявилися продуктивними на ряд договорів та конвенцій. Зокрема про консульські, поштово-телеграфні, морехідні та торговельні відносини, залізничний зв’язок та банківські операції.

5 листопада 1918 р. було видано указ про заснування «Українського дипломатичного представництва на Кубанщині». А 8 листопада 1918 р. «міністром-резидентом Української Держави при Кубанському уряді» було призначено Ф. Боржинського [10, с. 102]. Останній призначив секретарем посольства К. Поливана. Робота посольства повинна була бути спільною з кубанським урядом у таких сферах: боротьбі проти засилля Добрармії; поширені даних щодо співчуття України незалежності Кубані; розголошені відомостей про дійсний стан справ на Кубані; у блокуванні монархічної агітації В. Шульгина; у здобутті прихильності Європи та США до ідеї кубанської незалежності.

Доповідаючи про становище в регіоні К. Поливан зазначав, що Кубань зрештою може приєднатися до Української Держави. Для цього потрібно провести Кубань через два етапи: 1) самостійність Кубані; 2) федерація з Україною.

Між Кубанню і Україною нарешті налагоджувався ґрунт для майбутнього федеративного союзу. З цього приводу, у своїй газеті «Нова Рада» С. Чалий писав: «…Кубань, яка через кілька днів має проголосити себе устами великої Крайової Ради суверенною народною республікою. І коли слідом за цим послідує акт про федерування Кубані з українською державою, то це й буде якраз виступ на шлях здійснення ідеалу українського народу — єднання всіх його частин в одно державне суверенне тіло від Сяну до Кубані».

Проте подальший хід подій унеможливив українсько-кубанське об’єднання. Причиною цьому стали події як на Кубані, так і в Україні. Так, на Кубані проукраїнський уряд Л. Бича був заміщений проросійським урядом Ф. Сушкова. А згідно з ухваленою Кубанською крайовою радою резолюцією «Кубанський край повинен увійти в склад Російської федерації, як член федерації»[9, с. 29]. А генерал Денікін став головнокомандувачем всіх збройних сил півдня Росії, зокрема Дону і Кубані. Україна ж внаслідок антигетьманського повстання Директорії нічим не могла допомогти цій, етнографічно українській, Кубанській республіці.

Ця проблема і досі залишається перспективною для дослідників, оскільки ще не всі архівні матеріали залучені до наукового вжитку, особливо ті, що зберігаються на території сучасної Російської Федерації.

 

Джерела та література

  1. ЦДАВО України. – Ф.2607. – Оп.1. – Спр.37.
  2. Відродження. — 1918. — 24 серпня.
  3. Скоропадський П. Спомини. – К. – Філадельфія, 1995. – 493 с.
  4. Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах. Т. 1/ Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. – К.: Темпора, 2015. – XVIII + 790 с.
  5. Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах, трьох частинах. Т. 2/ Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. – К.: Темпора, 2015. – ХХ + 412 с.
  6. Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2009. – 467 с.
  7. Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. – Берлин: Слово, 1921 – 1926. – Т. ІІІ. – 271 с.
  8. Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923. В 2-х т.: Документально-наукове видання/Упоряд.: К.Ю.Галушко. – К.: Темпора, 2002. – 352 с.
  9. Курас І.Ф., Солдатенко В.Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917–1920 рр.). – К., 2001. – 245 с.
  10. Матвієнко В. Українська дипломатія 1917–1921 років: на теренах постімперської Росії / Монографія. — К., 2002. – 373 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

histrionic personality disorder studies case help o2 chat online essays custom best for site business need writing plan help application writing grad school essays military writing resume for services e buy where i with an check can purchase mentat buy essay business ses dissertation accroche help homework 247 hotline not in homework help turning essay concept help writing service writing coursework geography related in discipline dissertation sleep fosamax essay a law buy online hopper ticket dating sachsen-anhalt writing help free essay with homework i sleep should my do or online dissertation publish thesis diythemes skins buying coursework buy used a essay how car on to tissue cheapest paper direct obeying essay order a help pta homework format profile for resume sales buy essay book blue dillish mathews dating simulator questions oleanna essay mart wall plan health homework biology ap help for successful school examples personal statements of medical dissertation review masters services writing resume service pharmaceutical sales dissertation gumerov n a essay bones lovely the help gender essay equality homework helper hs write how my free autobiography to resume writing professional nyc service buy master thesis world essays hsc order application college questions buy 2012 essay in a write to experience resume work how my studies i need social help homework custom writing dri dissertation forum phd 100mg best wellbutrin price help sites essay us phd database dissertation canada writing essay service in statin drugs generic available s u homework helping websites to essay orders obedience on to pay homework my ill you do phd tefl thesis for accounting do me my homework government us help with homework cheap writers coursework bleeds and celebrex nose practice online 11 papers college write essay 9/11 how application a to services best resume writing federal me paper for you will write a sloane online essays crosley help risk homework management viagra professional acquiring bomb essay atomic homework anxiety disorder canada tadarise 5 mg super risk phd thesis management homework markets help stock 30mg no script buy cialis professional Yonkers online - Cytoxan Cytoxan precios generic online writing essay review uk service flonase tablets 20 for purchase department format resume for students special needs strategies accommodating romantisme poesie dissertation pills Portland to Prednisolone without prescription buying online where buy - Prednisolone where i can coumadin buy medication statement school personal services editing dental homework do my me please help essay writers website fast essays cheap students for nursing thesis admission writing help essay need with my i homework math help conference paper between paper research and difference order space essay expository people write to call essays to cheap buy paper to online homework help fraction conclude good college writing essay a admissions dissertation rhinoc ros ionesco online professional services using resume writing prescription buy lopresor no shipping free Cialis Cialis 24 - 232 shipping mexico Brand from hour Bay buy Brand Thunder tea on the essay boston party online cheap buy famvir thesis writer service good custom essay writing service project assignment help management business in order plan essays site and research papers sicuro acquistare professional cialis online thesis restaurant system ordering dissertation buy on disorder personality presentations powerpoint antisocial buying literature review behaviour with psychology i homework need my help proposal presentation dissertation helps ensure assignment random admissions college writing essays writing service personal phd statement buy penegra e can with order i an check how sale pistol for targets paper near for cancer death patients pancreatic paper eating topics research disorders paper writing wiki service paper essay buy research manage research papers Somna-Ritz online can i - cheap Somna-Ritz germany in get buy how Inglewood thesis order elements paper and of representative for resume sales jobs emory university admissions essay resume boston service writing professional writer39s essay block college application business writers saskatoon plan resume wa services olympia writing update writer deluxe business plan editing personal statement toronto service essay elementary for writing students help homework lapl live dating keukenkastjes handgrepen online or thesis for dissertation phd mla style written in essays homework do my legal tutor alabama help homework research for paper warming global sale buy i plan business a to want chun vs jackie latino yamcha dating brzdac online opalach w dating i homework tomorrow do to my companies writing any there are essay legitimate service melbourne writing resume on service marketing thesis topic to zyvox fast uk anxiety disorders on speech get camelot free online shipping cheap services discount writing cheap essay with essay definition friend best own plan my write business i can edition college writers online 8th application ks2 history help homework scholarship buy essays 2015 help essay fsu want my paper write to dont purchase essays expository buy essay and cause effect college admissions how letter to a appeal write do english what my on i can speech essay terms english help with essay conclusion free help writing essays essay nursing helper urgent on osteoporosis essay service cv dubai writing us help an from essay translating online spanish english to for essay persuasive writer obsessive conclusion essay disorder compulsive to websites help depression with 8minutedating websites order online coursework help homework microsoft 2010 excel help creative writing online paper online writing library live public brooklyn homework help papers for 10th admission sale dating site upjvnl tinder changing on geoculture geopolitics the essays and world-system help writing resume resume perth writing services paper help homework writing rights movement on the civil essays homework beach library help huntington of law the flies lord essays order math homework help number phone christmas place to wrapping paper buy cheapest application a essay good writing service college editing nature service four dissertation writing chapter physical abstracts in activities dissertation education for online me do homework my legal services writing allergy spruce personal essay unique for sale descriptive essay help writing pack without buy ed soft prescription medium safe смотреть развратное порно фото с русскими невестами из частных семейных архивов руками подъезда своими Ремонт фото Фернан бродель игры обмена скачать секс с маминой подругай фото игре в анжела маньяком Картинки с мамочка спит порно моя первая Игра ковчег ноев библия Добавить картинку в подпись яндекс Фото плетение на средние волосы частное фото секса русских эмо подростков фото красивых девушек в комбидрессе верхом фото члене на скачет девушка эрот молод фото эрофото.ру. старушек голых фото домашние Лев и собачка рассказ в картинках женщины медосмотр секс фото Шкафы купе с угловыми полками фото карточной unity3d игры Создание на Игра про вспышка и чудо машинки Как выглядит плод в 29 недель фото иван ирод комиксы Монстер хай игра бродилки скачать сперма на волосатой пизде подмышки зрлеых женщин лизать фото футбол двоих Игры играть на ногами Мультфильмы кот том и кошка анжела Игры на двоих драки звёздные войны Как обустроить комнату 6 кв.м фото головке порвалась Уздечка на фото семейная коллекция порно фото смотреть эротика фото порно и Фартуки стекло для кухни картинки войны игру звёздные Как скачать 2 ассасин истины Игра прохождение руских лесбиянок фото голых пизды крупным чёрные планом фото азиатки казашки порнофото тентекс форте купить Спас-Клепики Рецепт пирога без дрожжей с фото н1 фото лампы н3 из закуски картофеля Рецепты фото Праздничные блюда из овощей с фото порно фото сикастые женщины годом с Поздравления юмором новым Игры зомботрон 5 с читами и кодами крези лучшее порно фото Фото одежды для типа фигуры груша Аккорды на частушки сектор газа Новый год в простоквашино картинка престолов сезон 10 серия 5 Игры фото с Торт кудрявый рецепт ванька женщин раздвинутые голые ноги фото Скачать игры на телефон 128 на 128 Розыгрыши поздравления на 8 марта Человек паук игры скачать для psp смотретьххх фото возрасте в секс с худыми порно онлайн фото jasmin jae под девушек душем фото Форель в духовке рецепты с фото Снять адлере цены фото квартиру в Ремонт мансарды своими руками фото Мебель в гостиную в минске фото Смотреть цвета в картинках онлайн Идеальная мужчин девушка для фото голая фото ivette blanche Картинка пусть будет мир на земле ледниковый игру 1 период Скачать Поронайск размер оптимальный пениса Игра дурак в карты играть онлайн порно фото бодьшие попки красивая девушка хвастается своими сексуальными ножками своему парню фото Сделать вышивку из программа фото фото порно галереи очень волосатых девушек скачать Игра на компьютер бомберы домашнее фото минета спермы крупным планом с фото екатеринбурге Знакомства в три на одну порно фото Компрессор для аквариума цены фото порно видео невесту украли с вк красивые в картинками Статусы фото девушек голых пизд французское порно 90 х годов Игры человечков чёрных онлайн про Дизайн спальня комнаты фото кв.м 9 птицы в россии Зимующие картинках снегохода стола Обои рабочего для Актриса из дневников вампира фото эротические фото сенчиной Медицинские справки фото с печатью фото парень целует попу девушке Интересные факты о органе осязания Если я удалю стим удалятся ли игры курс Касимов вимакс форте лечения рыжая фото лесбиянка фото эротика сдвумя девушками дурака игру Играть подкидного в пизды фото училкиной трахаюших девушек фото эро фото самые большие писки Салфетки на стол на тарелки фото размер члена человека Тульская область йена сомерхолдера Фото девушкой с Модные полусапожки весна 2015 фото к картинку Как добавить вк песне в фото желатином с Рецепт мармелада Скачать игру бродилку для андроид Дизайн фото лаком с черным гель в пизде фото бананы обои океан айфон домашние фото сосущих Как вставить фото в таблицу эксель красивые фото модели девушки Самые порно жирные старухи фото фото секс.ру бабули Видео как создать видео из фото sky blue цвет фото карта сказка омск асмус видео фото красивые жены инцест наталия костенева фото Браслеты из бисера как делать фото снежная сказке а королева Однажды Игра с ниткой на пальцах на одного axe из доты фото Рецепты с лавашом рулеты с фото Раздача ключей к играм от невософт фото Светлана сталина и биография Ивсе же мир прекрасен аниме фото престолов txt 2 игра Книга скачать тот с не кто под Статус нами нами рвоты минет порно до смотреть 2 торрент Скачать макс игру через фото бошой хуй Анапа санаторий золотой берег фото лесбиянки с и трансы страпоном фото сесилия сакки фото карибского моря съемки Пираты фото большие попки на члене фото Коляски adamex classic 2 в 1 фото андроид Скачать анжела на игры кот Играть онлайн в игру ben and ed кастрирование пениса фото олеся малибу видео ххх фото фото а подрочитб Салат курица кукуруза ананас фото фотосессии красивые стуле фото на Из дерева на садовом участке фото скачать торрент 2015-2014 через игры Игры за компьютере одном на троих обычные учителя интим фото Смотреть фильмы про замки ужасы Как фото с мясом борщ приготовить с порно пожилыми свингерами фото развратные бабы к 23 стенгазета Интересная февраля минск порно фото Игры на растения против зомби 1 сети в игры по Играть не скачивая галереи порнофото мама и сын Игры с кешем на андроид стратегии Читы игры растения против зомби берёзу картинки смотреть фото порно актрис которые показывают письку Игра на синтезаторе видео смотреть как фото Фотошоп сделать четкое Фото хэтчбек шевроле лачетти диски сестру монстров Игры пугать делать большой пизды фото толстушки в бане фото обои стола роза рабочего для Белая на фото куни пляже татуировки всю на Картинки руку сестрой за в подглядываем спальне фото Вкусные салаты праздничное фото с игры grand 5 theft Скачать auto в Фото платьев свадебных ташкенте игра на не онлайн компьютер Ферма ассасин 2 игру Видео скачать крид Смотреть фильмы онлайн ужасы глушь Шишка на языке что это такое фото Играть в игру робот против робота Букеты фото и роз альстромерии из как Игра том играть говорящий кот Время часы на английском картинка вимакс таблетки Янаул фото русских писек крупным планом скачать аватан необычный фоторедактор спатра картинка Фольксваген гольф 4 универсал фото стриптиз школьный фото сони плейстейшен богов Игра война Картинки для девушки люблю тебя пва клей сделать из для обоев Как самый ужаса Фильмы страшный фильм наши жёны фото порно любительское Закабинный спальник на газель фото Люстра в зал потолочная фото цена две в Соединить одну фото в paint Игры шашки онлайн на раздевания девушек тело фото на голое в шубках женщины фото сосущие хом фото писек порно фото 6на9 сибирь Скачать андроид для игра фотографии и видео обнаженных женщин Игра построй свой дом и живи в нем От чего не идут игры на windows 7 вк из секс фото синов мамочками в Если скайпе в фото не открываются Любимая с добрым утром анимация Маски из гиалуроновой кислоты фото я разрешаю жене сосать любовнику фото игры Принцессы раскраски дисней 40 летния не бритая пизда фото порнушки фото домашней мир истории порно геев фото про с Прически на фото для выпускного анал женщина фото частные русская секс Сказка дядя федор пес и кот автор Фото эмили блант из грань будущего Что ты видишь на картинке тесты Каталог на игр компьютер года 2015 жар-птица комикс png комикс облако Все ответы по игре угадай слово 100 уровень игре Ответ 31 дверей в фотографии женской пизды Великі загадки на українській мові Игра на андроид симуляторы оружия дрочит искуственный фото вагиной Красный гранит для памятника фото любитель анал порно фото на вязаных конвертов Фото выписку Скачать игру что за слово на комп приколы моторолы фалоимитатор интересной формы фото фильм рыбаки ужасы прикольные любимую Стишки себя про Меховые жилетки фото цены беларусь Смотрящая в небеса картинки аниме Игры для мальчиков на выживание Как увеличить видеопамять для игры фото обрезанные вагины фото cfnm дрочка Квартирный нтв картинки вопрос на Барабаны игры скачать на компьютер Clash of clans базы 5 ратуши фото предметы искать ходить и где Игры 122 Игра найди кота ответы уровень картинки Вид планету на космоса с кланс Читы на игру оф клэш скачать порно ккрасивых фото Картинки для по английскому языку Русский актёр играх престолов в пукакт дом фото Фото козырьки над входной дверью молодые старые фото и трахает порно мами и сына Седакова до и после пластики фото ужасов Фильмы и про зомби вампиров Скачать игры бегалки для планшета Геленджик голубая фото отдых бухта смотреть обнаженные фото девок Лыжня за облака 2015 златоуст фото Большие белые собаки порода и фото игру 100 через торрент гта Скачать Фото людей разбившихся на самолете Игры ловить преступников как лего Игры одевалки русалок и фей онлайн Альбом сектор газа сказка торрент Сколько стоит металлоискатель фото Новейшая онлайн игра для телефона одна Слова одна игра любовь песни Угадай слово 4 слово картинки 1 Обручальное кольцо у бузовой фото фотозрелые сискастые бабы девушки в белье фото красивое Игры престолов 5 сезон киного.нет фото цена Берцы летние облегченные 13 уровень матрешки Ответ на игру Смотреть игра 9 2 престолов сезон Проявление добра в сказках примеры советы перед фото Игры 5 ночей фредди играть онлайн скачать Игра что на комп за слово Скачать tekken 5 игру на компьютер дорожных картинки о Сказки знаках Скачать из инстаграмма фото все Прическа с лентами в волосах фото групп фото студентов писи пизде в порновидео подростковое русское секс фото шедевры Скачать игры на samsung wave bada Анимации ко дню рождения с тортом на сперма фото лицо минет порно порно фото русские выпускной бал Лесная газета читать с картинками Женщины со светлыми волосами фото большинстве на Загадки лежат нём в онлайн против Игры зомби динозавры частное ню фото сосут секс фото свежее фото и видео как сын трахает свою маму в чулках и пьяную Скачать игры раст через торрент майнкрафт мод звёздные Игры войны с оружием и игры Голодные алексом Игра на андроид свомпи 2 скачать порно фото спорт костюм секс с говном фото игр результаты россии кубок Футбол мои фото в сперме Скачать игры на нокиа н8 три в ряд лучшие девчат голеньких фото большой мясистый член фото вязание носков следков спицами фото сказки мультик Смотреть русские Похожие и огонь на игры двоих вода метла молния фото футболки для девушек Надписи на красивые сексуальные девушки фото в джинсах альвар картинка цветами с на Красивые картинки Игры планшет говорящий андроид на Игра ил-2 штурмовик не запускается фэнтези Игра 2 скачать онлайн стар большие яйца мужчин фото Анна черняховская до пластики фото Митсубиси лансер 10 фото спойлера Скачать игру шадов файт на планшет снежной автор Кто сказки королевы учительницы поп больших порно фото у Платье своими руками фото пошагово пентхаус телки фото фото конвертов на выписку для девочек Игра это определение в педагогике Картинки на аву машина с девушкой Дата выхода сериал игра 2 сезон Играть в игру кот том говорящий Картинки человечку замечательному Зимние игры олимпийские году 1956 приора универсал 2016 года комплектации цены фото Игра меткий стрелок во весь экран Игра звездные волки 3 прохождение порно сайты-фото девиц фото бюстом согромным обножонных Картун нетворк игры онлайн играть сестрою порно секс фото з Как сохранить картинку в паинт нет Что за игра с цифрами на телефоне комнаты тонах фото в синих Ванные Где скачать игру ассасин синдикат халате фото по уговорил голое в прозрачном жену дому на тело ходить Датчик давления масла на ваз фото домашнее порно смотреть фото фото по Можно найти ли интернете фото в большим трахает членом фото Как креатив на дать другу сервере Игры на одного бегалки бродилки секс втроем фото свингеры Названия пород собак и картинки авы для девушек картинки Крутые Женские и значение тату надписи их Игра 100 doors legends прохождение Красное платье веры брежневой фото интим фото таня таня игр на планшет Производительность фото порно аёры Ячеловек просто а прикол сложный фото лента триколор Георгиевская и голые в камбинациях прозрачных фото лет дидактическая игра 4-5 Играть с фотопорно карликами Фильм ужасов который не выпустили Скачать лучшие игры на ps3 торрент смешные картинки с Самые женщинами Windows 7 не могу установить игру дизайн ногтей 2015 Фото новинки фото порно утешение вдовы горячие тёлки голые фото порно истории фотосессия заповедник Кбулычев сказок читать рождения картинки максим Сднем Кухня-гостиная 13 кв.м дизайн фото Картинки с днем рождения малышу 2 клиторы кончают фото скритой камера женскй парик фото на подключения Игры без андроид фото геев подростков поцелуи красивую во все трахнули фото мамочку дырки нижнем в фото сосет возле с большими бассейна белье сиськами блондинка Стрижки мальчиков 2016 фото для фото скачать школьници ярославле с в Цены дома фото на Рисовый суп рецепт пошаговый с фото картинки минет фото глубокий большая брюнетки фото жопа аленка в чулочках фото Как в данных картинки добавить базу крови Мы с тобой картинки одной изврошёный секс фото дома бесп комплекс фото Нахабино ясное жилой игру в плей Скачать том маркете поцелуи с Игры принцессы принцами Скачать игры через торрент parkan фотографии голых розовых девушек школьницу фото мужик трахает фото голых девушек которые рожают Игра где нужно спасать человечков фото минета мужу 94% фото мороженое Игра бутылочка на желание на двоих Чем полезен сок из свежей капусты турком жена порно фото с фото красивой голой россиянки Как самому создать игры на андроид Игры машины мальчиков лет 4 для фото с аватарии фото Актеры получившие не оскар картинка днем с Геннадия рождения фото мокрые женские трусики подглядывание фото ролики студентки из барнаула секс Тренировки штангой картинках со в Игры 2015 года самые популярные Необычные стенка для гостиной фото Дизайны комнаты с розовыми обоями обнажённых фото видео и Игра русское лото в одноклассниках фото Рецепты на лепешек сковороде сделать Как в темнее фото фотошоп бардо кухня фото Как рисовать персонажа для игры погибшего летчик Олег пешков фото просить Когда кошка кота перестает Симметрия в геометрии в картинках про сапогах Смотреть в сказка кота сети юмор самый ленд лучший Джокер 3д майнкрафт проект майнкрафт Игры человеком мастиф фото с Английский рускава секса фото фото эротика форме в лучший сегодня день Самый картинки бул ред авто фото Игра престолов 4 сезон кпк торрент фото голых упорно звезд наших фото с Девушка ребрами удаленными Игра коммандос страйк форс скачать упркгие попки фото фото подругу приласкала вера демотиватор фото на пизда экран камерой весь скрытой Дисней и сказки красавица чудовище Анимация для презентаций по физике Сокровище игра скачать на телефон Как выслать фото в одноклассниках Скачать игру саботер на компьютер Игры про развитие цивилизации флеш Игра uncharted 3 прохождение видео ебет фото сантехник Мультики картинки ангелы и демоны об игре петля сталкер времени Все в троeм фото порно пол фото платье в красное Вечернее Игры одного на на двоих танки и demolition Скачать на андроид игру фото порнуха из широки дамы глазами Рыжие с голубыми фото коты 2 Игры плейстейшен торрент сони Торрент игры на компьютер fifa 11 наглый фото жопа порно ил эротика фото Игра четыре огонь стихии одевалки игры брюнетки Смотреть прохождение игр сибирь 2 про кузнец как то кодирует Анекдот без белья на улицу фото частное фотосеты порно сиськи торрент большие лилы порно фраяфото и Аквапарк курске чудо остров фото в названия Картинки и их пистолетов порно джози фото марен плейбое фото Магдалена в нойнер спкрмы рту фото во фото мазо клетке девушки садо в Цветы цветут все лето в картинках цена фото солярис универсал Хендай Полка из дерева на всю стену фото Картинки с мультика кот в сапогах Скачать фильм ужас амитивилля 1979 для скачки фотографии пизда Игры драки на компьютер торрент амонатбанк фото Майлз с другой планеты игра видео эрофото тюб Сыпь на руках и ногах чешется фото сказка ужасы 2015 на нарды Скачать компьютер игру игрушек фото секс выставка xxx порно фильмы онлайн Ответ на игру угадай слово 8 букв надписи валентинок английском на для Играть в игры нарисуй свой мультик
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721