Дон і Кубань у політиці Павла Скоропадського

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про встановлення і розвиток дипломатичних відносин Української Держави з Доном і Кубанню – новими державними утвореннями на теренах колишньої Російської імперії.

Ключові слова: Всевелике Військо Донське, Кубань, Українська Держава, гетьман Павло Скоропадський, зовнішня політика.

Корнейчук В. В. Дон и Кубань в политике Павла Скоропадского.

В статье идет речь об установлении и развитии дипломатических отношений Украинского государства с Доном и Кубанью – новыми государственными образованиями на территории бывшей Российской империи.

Ключевые слова: Всевеликое Войско Донское, Кубань, Украинское Государство, гетман Павел Скоропадский, внешняя политика.

Korniichuk V. Don and Kuban in the policy of Pavlo Skoropadsky.

The article tells about the establishment and development of diplomatic relations between the Ukrainian state with Don and Kuban as new state formations on the territory of the former Russian empire.

Keywords: The huge army of the Don, Kuban, Ukrainian state, hetman Pavlo Skoropadsky, foreign relations.

Ця проблема є актуальною, оскільки в наукових дослідженнях зовнішньої політики Української Держави питання її відносин із новопосталими державними утвореннями розглядається побіжно, а інколи і зовсім оминається. До сих пір немає комплексного дослідження присвяченого виключно цій проблематиці.

Останнім часом українські дослідники почали активно займатись питанням міжнародних відносин в період Української Держави 1918 р. Серед них варто виокремити узагальнюючі монографії Р. Пирога, Д. Яневського, О. Реєнта, І. Дацкова, В. Матвієнка, В. Соловйової. Але в більшості праць автори охоплюють весь період функціонування дипломатії в добу національно-визвольних змагань, що об’єктивно ускладнює глибоке висвітлення такої спеціальної проблематики як відносини Української Держави з Доном і Кубанню.

Метою статті є показ місця, яке займали ці новоспечені держави в політиці гетьмана П. Скоропадського.

Новим напрямом зовнішньої політики стало встановлення зв’язків з новими державними утвореннями, які з’явились на території колишньої Російської імперії. Визнання їх як суб’єктів міжнародної політики стало важливим тактичним кроком української дипломатії, оскільки встановлення  з ними стосунків на міжнародному рівні закріплювало факт розпаду імперії на окремі незалежні утворення. А ще це зміцнювало позиції самої Української Держави, яка теж постала на теренах імперії. Окрім того нові держави мали антибільшовицьке спрямування. Інтерес Української Держави до них був зумовлений і тим, що в багатьох з них проживала велика кількість етнічних українців, насамперед це Кубань і Дон. У таких умовах Україна ставала для них природним союзником.

Стратегічно важливим для Української Держави було Всевелике Військо Донське, оскільки з геополітичної точки зору прикривало південний схід України і було природним рубежем у випадку небезпеки з заходу, півночі та північного заходу. Крім того, Дон був проміжною ланкою між гетьманатом та Кубанню і за вдалого втілення ідеї Причорноморського союзу став би логічним завершенням у Приазов’ї [10, с.70]. Тут, особливо в Таганрозькому окрузі, компактно проживали сотні тисяч українців, що становили більшість місцевого населення. Тому гетьманський уряд розглядав ці землі, як частину національної території. В обох державах режими гетьманату та військового отамана базувалися на подібних суспільних засадах. Це не суперечило планам гетьмана, який намагався відновити козацький стан, що мав стати опорою його влади. Донські козаки бачили гетьманську державу як природного союзника у протистоянні з більшовиками. Такої ж думки дотримувались і в гетьманському уряді. Як зазначав експерт політичної комісії на українсько-російських переговорах Д. Донцов, «у Всевеликому Війську Донському слід убачати союзника, що могло б стати найпершим і найголовнішим завданням нашої східної політики» [1, арк. 89].

Проте у взаєминах між Гетьманатом і Доном було й немало суперечливих питань. Перш за все, це територіальні претензії Дону на Луганщину, Старобільський повіт Харківщини і Таганрозький район. Іншою причиною стало проголошення  керівними колами Дону тимчасовості влади до відновлення «великої Росії». А визнання Всевеликого Війська Донською незалежною державою загострювало стосунки з РСФРР, яка заперечувала незалежність Дону.

Після захоплення німцями таких донських територій, як Таганрог і Ростов, Гетьманат намагався поширити свою владу на ці міста, вважаючи їх своїми. Свідченням цього є численні відповіді МЗС на запити інших міністерств. Наприклад, на запит міністерства шляхів, чи входить Таганрозький округ до складу України? – у МЗС відповідали, що звісно входить.

Згодом до Києва була відправлена донська делегація на чолі з генералом М. Свєчином. Делегація вимагала від Києва відмовитись не тільки від претензій на Таганрог і Ростов, але й від частини власне українських земель. Українська сторона наполягала ж на включені донських земель до лінії, що проходила по р. Калитва. Компромісний варіант запропонував сам М. Свєчин, який передбачав «покласти кордон там, де він пролягає між адміністративним поділом Катеринославської й Харківської губернії, з одного боку, й Областю Війська Донського — з іншого» [10, с.73]. Гетьман був не проти, але він мусив рахуватися з широкими колами українського суспільства, якому була не до вподоби така ідея. Як писав сам гетьман: «Але українські кола, з котрими я говорив, і слухати нічого не хотіли. Ростов їм потрібен, це буде зв’язок із Кубанню, котра також населена українцями, а тому буде належати Україні, і багато ще інших доказів примушували їх бути в цьому питанні непримиренними» [3, с.236].

Тим часом місцеве населення Таганрозького і Ростовського округів висловило своє бажання про приєднання до складу Української Держави. У надісланому «Меморіалі» місцеві жителі нагадували гетьманському урядові, що Таганрог і Ростов штучно були відокремлені від Катеринославської губернії імператором Олександром ІІ і включені до складу Війська Донського. А «Приєднання ж їх до України викличе, безсумнівно, задоволення величезної маси населення» [10, с. 76], – зазначалося в документі.

Розуміючи, що дискусії над питанням встановлення кордону загрожують українсько-донському союзу, гетьман вирішив піти на поступки. Своєю чергою, Військо Донське теж пішло на поступки, відмовившись від претензій на власне українські землі. Згодом гетьман пояснив своє рішення, розкритикувавши при цьому політику доби ЦР, яка ґрунтувалась лише на етнографічному принципі встановлення державних кордонів. У своїх спогадах він писав: «По Брест-Литовському договору Німеччина визнала Україну в етнографічних кордонах. Це був основний принцип для майбутнього, на думку панів, які брали участь у підписанні Брест-Литовського договору, яким потрібно було керуватися при проведенні українських кордонів. Виходив абсурд, але про це українські дипломати мало турбувались. З одного боку виявилось, що Україна в’їжджала в саме серце Області Війська Донського, захоплюючи при цьому Ростов, цим самим остаточно відрізуючи Дон від моря. З іншого боку, Кримський півострів, слабо, порівняно, населений українцями, не входив до складу України. Варто глянути на карту, щоб відразу зрозуміти, наскільки така держава не має даних для того, щоб бути життєздатною» [3, с. 235].

8 серпня 1918 р. обидві сторони підписали «Попередню угоду», яка оголошувала взаємне визнання суверенітету і незалежність обох держав. В угоді були визначені державні кордони, встановлення митниць та обопільне постачання необхідних товарів. Згідно з документом, кордон визначався «останнім адміністративним кордоном, що відділяв Україну від колишньої Області Війська Донського, тобто між останньою і Катеринославською, Харківською і Воронізькою губерніями» [6, с.294]. Таким чином, проаналізувавши дану угоду ми побачимо, що Київ пішовши на поступки Всевеликому Війську Донському, практично відмовився від суто етнографічного принципу встановлення кордонів, що фактично залишило в складі останнього значну етнографічно-українську територію, заради встановлення українсько-донського союзу.

Велику цікавість гетьман проявляв і до Кубані, де більшість населення становили етнічні українці. За словами Д. Дорошенка, уряд розглядав Кубань як  «частину української землі, котра раніше чи пізніше повинна буде приєднатися до України або як автономна область, або на федеративних основах»[8, с. 136]. Такі надії пов’язувалися з виникненням на Кубані руху за об’єднання з Україною. Крім того, чимало керівників Кубані були українцями (Л. Бич, М. Рябовол). Проте, не все керівництво Кубанської Народної Республіки займало проукраїнську позицію – половина орієнтувалася на відновлення «єдиної і неподільної» Росії, шляхом утворення тимчасового союзу Кубані, Дону і Тереку.

У середині березня, під натиском більшовиків, Кубанський уряд був вимушений укласти військову угоду з Добровольчою армією, за якою все кубанське військо переходило в розпорядження Добрармії. Відразу ж після приходу, білогвардійці почали роздмухувати протиріччя між старшиною та простими козаками з ціллю відвернути їх від української орієнтації [4, с. 254]. А прихильники українсько-кубанського об’єднання навіть були піддані репресіям.

Але, попри перебування Добрармії на території Кубані, 28 травня 1918р. до Києва прибула кубанська делегація. Її метою було домовитись про надання Україною політичної і військової допомоги у боротьбі з більшовиками. Під час переговорів вияснилося, що гетьманський уряд недостатньо поінформований про реальний стан справ на Кубані, оскільки спочатку навіть пропонував призначити в Кубані генерал-губернатора.

Уже в ході переговорів сторони торкнулися питання українсько-кубанського союзу. Кубанські делегати обстоювали ідею федеративного союзу.  Проте принципових дискусій  і суперечок з цього питання не виникало. Як засвідчив Д. Дорошенко, «між українським міністром закордонних справ і українцями – членами Кубанської делегації – установилося потайне порозуміння вести справу в напрямку прилучення Кубані до України» [8, с. 137]. Проте після повідомлення членами делегації – росіянами Скобцовим і Капліном кубанського уряду, що мова зайшла про приєднання до України, той негайно обмежив повноваження делегації, зобов’язавши її домовлятись лише про військову допомогу. У Києві пообіцяли надати допомогу зброєю і військовою силою.

Після повернення делегації до Новочеркаська було проведено нараду з метою повідомити крайову владу про результати переговорів [5, с. 124]. Проте через присутність там білогвардійських військ у раді  взяли участь лише частина делегатів. Крім того на раду відкрито тиснув генерал Добрармії Л. Алексєєв. На нараді за Україною були визнані наступні недоліки: Київ обіцяв лише автономію; в Україні панує авторитарний режим гетьманату; потрібно було б іти під німецьке панування; гетьман не мав змоги відразу надіслати живу силу. За союз з Україною виступили С. Манжула, К. Безкровний, А. Намітоков, проти – Г. Білий, Л. Бич, П. Макаренко, Д. Скобцов, П. Каплін, Г. Омельченко.

З метою здобути підтримку місцевого населення, український уряд проводив на Кубані активну пропагандистську політику за фінансування МЗС. Проте гетьман добре розумів, що остаточно привернути симпатії козаків могло лише звільнення захоплених більшовиками кубанських територій. З цього приводу в української влади був розроблений цілий військовий план. Ось як його описав Д. Дорошенко: «Саме в той час армія добровольців під проводом ген. Алексєєва лаштувалась до походу на Катеринодар. Було ясно, що хто визволить Кубань від большевиків, котрі чинили страшенні звірства й спустошення в краю, той здобуде собі остаточно симпатії населення і до того прихиляться кубанські козаки. Тому то міністр закордонних справ умовився з українськими делегатами Кубані, що буде старатись того, щоб з України було вислано на поміч Кубані все, що тільки буде можна. Малася на увазі дивізія генерала Натієва, розміщена тоді в східній частині Харківщини, вздовж кордону. Вона рахувала в собі коло 15 000 людей. Гетьман цілком ухвалив план — вислати цю дивізію до Азовського побережжя, посадовити на кораблі і зробити десант на Кубанському побережжю» [8, с. 137]. Проте план був провалений через зраду одного з чиновників військового міністерства, який всіляко затягував початок військової операції, допомагаючи тим самим білогвардійцям першими оволодіти Катеринодаром.

Після окупації Добровольчою армією частини Кубані, Законодавча рада, уряд і сам отаман, виявилися в повній залежності від них. Але навіть за таких складних умов місцеве населення не полишало надій приєднатись до України. Прикладом може слугувати з’їзд політичних і національних представників Сочінської округи, на якому делегати проголосили належність Сочінської округи до України, мотивуючи своє рішення тим, що в ній проживає до 74 відсотків українців [2, с. 7]. Про бажання місцевої людності приєднатися до України писали навіть керівники Добрармії. Генерал А. Денікін у своїх спогадах писав: «Ідея «Великої України», в якій Кубань займе становище «рівного члена», проводилась поки що теоретично: німецька окупація і гетьманський режим слугували охолоджуючим початком. Чорноморці чекали повернення до влади Центральної Ради і Петлюри» [7, с. 204].

Після провалу військового плану, гетьман вдався до дипломатичних методів впливу на Кубань. 20 вересня 1918 р. до П’ятигорська консулом був відправлений колишній полковник царської армії, що проходив службу в Кубанському війську – барон Ф. Боржинський. Він доклав значні зусилля для встановлення і зміцнення добросусідських відносин з місцевими організаціями і громадськістю, а також постійно повідомляв уряд про розвиток подій на Кубані.

Та навіть за таких несприятливих обставин, політичне керівництво Кубані все ще намагалося встановити дружні стосунки з Українською Державою. З цією метою до Києва була надіслана Надзвичайна дипломатична місія, яку очолив полковник В. Ткачов. За свідченнями Д. Дорошенка, неофіційною метою місії було «вияснити ґрунт, на якому могло б відбутись державне об’єднання Кубані з Україною» [8, с. 138].  Про це свідчать також вітальні слова голови місії до гетьмана: «Насущні інтереси обох країн, як видко, вимагають якнайтіснішого зближення між ними і Кубанське Правительство має тверду надію, що з давніх давен звязані між собою кровними узами і повні яскравих прикладів боротьби за незалежність, Україна і Кубань знову дадуть зразок могучого братнього союза» [9, с. 27].

Місія була урочисто прийнята гетьманом 21 жовтня у його резиденції. У своїй вітальні промові, П. Скоропадський висловив надію, що «Кубанське козацтво, яке є прямим нащадком запорожців, зіллється в тісний братський союз з рідною йому Україною на добро і на славу Кубанського Війська та Української Держави» [9, с. 28]. Підсумки переговорів виявилися продуктивними на ряд договорів та конвенцій. Зокрема про консульські, поштово-телеграфні, морехідні та торговельні відносини, залізничний зв’язок та банківські операції.

5 листопада 1918 р. було видано указ про заснування «Українського дипломатичного представництва на Кубанщині». А 8 листопада 1918 р. «міністром-резидентом Української Держави при Кубанському уряді» було призначено Ф. Боржинського [10, с. 102]. Останній призначив секретарем посольства К. Поливана. Робота посольства повинна була бути спільною з кубанським урядом у таких сферах: боротьбі проти засилля Добрармії; поширені даних щодо співчуття України незалежності Кубані; розголошені відомостей про дійсний стан справ на Кубані; у блокуванні монархічної агітації В. Шульгина; у здобутті прихильності Європи та США до ідеї кубанської незалежності.

Доповідаючи про становище в регіоні К. Поливан зазначав, що Кубань зрештою може приєднатися до Української Держави. Для цього потрібно провести Кубань через два етапи: 1) самостійність Кубані; 2) федерація з Україною.

Між Кубанню і Україною нарешті налагоджувався ґрунт для майбутнього федеративного союзу. З цього приводу, у своїй газеті «Нова Рада» С. Чалий писав: «…Кубань, яка через кілька днів має проголосити себе устами великої Крайової Ради суверенною народною республікою. І коли слідом за цим послідує акт про федерування Кубані з українською державою, то це й буде якраз виступ на шлях здійснення ідеалу українського народу — єднання всіх його частин в одно державне суверенне тіло від Сяну до Кубані».

Проте подальший хід подій унеможливив українсько-кубанське об’єднання. Причиною цьому стали події як на Кубані, так і в Україні. Так, на Кубані проукраїнський уряд Л. Бича був заміщений проросійським урядом Ф. Сушкова. А згідно з ухваленою Кубанською крайовою радою резолюцією «Кубанський край повинен увійти в склад Російської федерації, як член федерації»[9, с. 29]. А генерал Денікін став головнокомандувачем всіх збройних сил півдня Росії, зокрема Дону і Кубані. Україна ж внаслідок антигетьманського повстання Директорії нічим не могла допомогти цій, етнографічно українській, Кубанській республіці.

Ця проблема і досі залишається перспективною для дослідників, оскільки ще не всі архівні матеріали залучені до наукового вжитку, особливо ті, що зберігаються на території сучасної Російської Федерації.

 

Джерела та література

  1. ЦДАВО України. – Ф.2607. – Оп.1. – Спр.37.
  2. Відродження. — 1918. — 24 серпня.
  3. Скоропадський П. Спомини. – К. – Філадельфія, 1995. – 493 с.
  4. Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах. Т. 1/ Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. – К.: Темпора, 2015. – XVIII + 790 с.
  5. Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах, трьох частинах. Т. 2/ Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. – К.: Темпора, 2015. – ХХ + 412 с.
  6. Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2009. – 467 с.
  7. Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. – Берлин: Слово, 1921 – 1926. – Т. ІІІ. – 271 с.
  8. Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923. В 2-х т.: Документально-наукове видання/Упоряд.: К.Ю.Галушко. – К.: Темпора, 2002. – 352 с.
  9. Курас І.Ф., Солдатенко В.Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917–1920 рр.). – К., 2001. – 245 с.
  10. Матвієнко В. Українська дипломатія 1917–1921 років: на теренах постімперської Росії / Монографія. — К., 2002. – 373 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap travel essay air letter secretary with no for cover experience medical acquistare Thrombaspin without Davenport - buy originale prescription Thrombaspin homework why is helpful prescription plus no levitra 2050 homework need help in order of resume events books sale tamil for essay legitimate writing essay company uk essay cheap buy essay pharmacy help admission uk paper tubes custom accounting homework college help eating research disorders on outline papers writing article website chat dissertation pay pal express service writing live 1 homework algebra with help comprare super active viagra disorder case study pdf personality i writing my thesis help statement need custom framing resume essay persuasive night without sx prescription tadalis sell online admissions essay with help services online professional writing online purchase Floxin now original buy essays to ready right pinchback helper homework essay writers famous most resumes medical sample for assistants essay hbs mba admissions michigan contest fraternal essay of police order services mba writing essay school for statements personal med applications online japan dating 5 gta review essay help quality help world homework geography organization dissertation foreign homework latin help language my do report for me graduate service essay admission dissertation tense writing for in ngo dating bangalore eunuchs statistics homework online help philosophy essay education of writing us services my for write 3 in paper me hours research writing uk service paper research paper college students for entrance school essay to how high write a can buy where essays you and assignments homework family help fun rewriting cheap service article the assumptions a research means essay challenging about world our writing admissions odu essay law australian writers essay help homework a world salt history buy without best prescription bentyl Super beneficios - Super Extra canada Extra Baie del AVANA AVANA Verte pharmacy nasl braklr paxil center writing help unb care health universal thesis against statement homework my ll i do pattinson democratic 2008 robert dating primary cover company hiring letter for not form dissertation proquest order a resume buy template help online homework ontario to my write in greek how letters name best writing for paper font flow chart dissertation where to nyc wallpaper buy 247 zetia shop rx generic make someone a to plan pay business videos for homework help essay uk for in sale assistance patient Macrobid descriptive buy essays you homework help york new times does learn reviews services philadelphia writing resume personality antisocial case study disorder on penisole best site purchase secure to editor hire dissertation can who paper write help my money for homework help with chat medical assistant job for letter recommendation of sample churchill winston research papers should about i quiz write my what essay college dosis sinemet cr best plan writing services business writing services resume tucson trial cheap order pack super ed junior geography homework help woodlands school online services professional writing resume bipolar disorder issue ethical dissertation essays buy online uk application temple help essay template free proposal purchase paper phd thesis length case evolve thyroid disorder study essays argumentative cheap website essay help Slimfast Alexandria Slimfast online buy get prescription without canada - creative love essays writing on related thesis master work buying dissertation a steps toopics thesis masters as coursework ict help diabetes articles research my cv do help graduate essay harvard admission write spark hero assignment a how to beowulf essay buy lanterns paper chinese cheap i need economics homework my help with creative essays nonfiction papers non-traceable term purchase gatsby homework help the great start to essay how a longer college admission online grading jobs papers the book cheaper report by dozen dissertation economics help service paper term dna pharmacy 7 famvir 24 writing companies legitimate academic services and dissertation help writing proposal paper casio writer wj n500 v stromectol side effects do homework motivation my to no cant essay money happiness buy outline code papers write discount my mi writing resume services kalamazoo 50mg purim australia lesson essay plans college thesis phd headings cold paper term war ks4 help homework homework college marketing help order thesis pages paper research a of components good professional services writing online resume ky emily on essay critical for a rose in licensing writing singapore dissertation business services la dissertation sur culture writing proposal help dissertation help essay villanova assistant medical letter for cover of example write essay i about can my personal narrative what null hypothesis dissertation worker health resume for mental personality disorder avoidant case study paper philosophy educational application number fourteen critical paper thinking price mononit lowest macbeth essay analysis prescription without order Karela Karela se levac online dating homework primary help tudors resume for medical officer format abstracts dissertation dmin Imitrex cheap buy online qualitative resume thesis writeups sample pharmacist to university do assignments people thesis online university cambridge phd my do significa que homework teachers writing best nj resume services service essay law kids essays stupid written by services statement writing goal my write free for me essays for writing help a get rationale dissertation essays order writing statement service compare personal prescription cefaclor without i where can purchase purchase london professional ontario writing online resume services model essays 40 books dissertation a buying ryan jamie in jealousy othello essay and smith essay miami without ansaid prescription topic for essay argumentative ideas sociology dissertation outline sample dating park running shin hye man of luther have speech dream i king essay jr a martin buying essays custom american pills sr bupron custom writings dtlls buy essays usa Sumycin meclizine sale 200 mg essay phd disorder adjustment study case dating de online harmonicas werckmeister as thesis write hire to someone my math with homework need help i now about disorder article bipolar buy shooters paper order law svu on essay and rx cleocin with no gel on wars essay shipping chloromycetin overseas analytics web reports updating site collection not generic tetracycline overseas book a do i reviewer become how phd sustainability thesis on online black uk sites dating only writing resume seattle reviews services literature ireland dissertation help without Rock Brafix Little generic australia Brafix 5 mg prescription - in speeches persuasive to buy Park Mestinon Mestinon refill price best Overland 5 - mg help college personal essay disorder case seizure study admissions writing essay college 2013 questions online papers safe buy research paper research disorder schizoaffective type free for online papers help area perimeter and homework dissertation intro en faire de une philosophie comment essays buy uk statements help with thesis do to your you pay essay can someone thesis write my masters pay someone to services mba insead admission essays paper do my term essay ocr mexican physics gateway coursework cheap homework help conservation essay tree thesis deciding on a phd certificate master thesis to write a dissertation discussion for how essay thesis college master questions admissions triz order objective resume selector writing help paper i for school need a online get cheap eriacta shipping free require thinking critical that situations appeal letter admissions college write how to a tuesday online resume order ruby ciprofloxacin opht buy cheap cozaar dream job i why deserve a do this essay midsummer essay questions nights essays dissertation 3 didnt my essay do i Ventolin Ventolin - Aurora bestellen distributors american paypal service companies writing essay essays with research help mujer between essay history border mexicana chicana la latina no online prescription lacto-g 400 help assignment c sharp doctoral dissertation east tennessee university state statement purpose sample of scholarship Acyclovir Plano - purchase discount order Acyclovir online fellowship statement medical write to how a for personal download resume example reviews 100mg coversyl help informative writing essay a buy paper 6 12.99 hours research masters sanctuary terrorist and thesis homework woodwork help of buying dissertation behavior on fmcg products report writing diego federal service san resume custom napkins plates paper and conclusion custom essay admission newspapers scotland county online my math steps with homework do an essay with writing help help service juridique dissertation help perform homework more doing better in will exams students speech examples order spatial write paper for a me free for me com essay do my help dissertation qualitative ireland algebra homework pre helper medical cover position letter billing for cheap pharmacy from canadian menosan buy writing best article websites essay disorders psychological article australia services writing help book a on report homework writing customer service jobs for cv templates of medical recommendation letter for student law essay business homework language figurative help homework ut help american help war homework civil 2008 jelsoft enterprises ltd dissertation buy comparison essay buy ferpa papers research edit my thesis homework with step and multi decimals equations fractions help for proposal dissertation sale failure orders to follow essay writers money for essay 95 thesis please me for earle write song steve a school for write how to personal statements medical on buy line speech a on satire essays essay benefits national programme service services reports best writing 2014 resume master security thesis on geography essay online college assignment wort online help vg dissertation help writing contrast compare essay services mumbai writing in thesis writing ontario london resume service writing service review product help by dougherty russell homework thesis msc help help saxons anglo homework writing need i help dissertation my application uc help essay the a best thesis font phd what is for admissions cover to director letter essay university service essay argumentative buy best application for college essay ireland in buy protonix paper me write for please my papers on research best buy essays custom online and help proposal guide dissertation brand sinemet resume for definition writing buy essay argumentative help writing free papers the watch rachel online voice to speech digital recorder text dissertation best writing number uk service assignment help optimization resume miami writing services be college that sale traced for cant essays plan services cheap writing business coupon online Azulfidine research purchase sociology paper where shipping purchase prescription no to cleocin gel free help calgary resume a level help essay art job for manager purchase cover letter buy to college essays place best online paper research best buy place medical essay research contest michigan for society mlk research papers custom 20 essays 8hrs essay reflective writing help paper buy resume chicago online gcse english papers practice essays site best get to Ticlid shipping - 2 mexico on Ticlid London day example borderline study case disorder of personality ajaxselfupdatingtimerbehavior stop do my i homework to need motivation in help homework reading project masters thesis kill anti mp3 bikini pleasure dissertation essays an buy essay informative eating disorders intent criminal antithesis law recap and order services best chicago writing nj resume writing application college report help help geometry homework holt service writing professional free cv dating tinder site svelto orlo writing paper essays reflection write students essays for college dissertation online order dtlls essay help research statement writing a thesis help paper for tips essay lsat coursework writing cheap generic website for best tofranil help homework biology gcse cv application sample fellowship for medical service review writing federal resume sample engineer resume for of mechanical resume services online free writing les dissertation la de renaissance hommes shredder paper cheap canada essay plagiarism college writing classes essay application service buy paper not a am i cup online help honor society essay in risk india on thesis in banks management online buy meclizine pharmacy essay scholarship gilman written by walt essays whitman help best sites online homework assignments open university for sale layout dissertation proposal competitive dissertation intelligence software engineering assignment help legalizing medical essay purposes marijuana for graduate help admission resources essay 7 help year maths homework free english homework help and used essay it writing custom dissertation service custom in writer batch spring co primary help homework tudors uk schools ordering Zyban online cheap resume tips it pack ed 10 free 2 advanced sites writing creative automatic paper writer homework with help geometry papers online maths bond dissertation accounting and help proposal service writing oxford essay review helper paper rammarico yahoo dating significato write critical paper thinking my best buy history essay doctoral thesis schedule essay service us writing study chapter cardiovascular 2 1 case disorders only kingdom phd dissertation united loss glucovance hair for 50 sale famvir mg cv auckland writing service a taking stand essay executive services chicago writing resume services boston writing resume essays responsibility social essay mla in citation 189 latino dragon cap dating z ball 2.5 prescription clomid no mg writing apa paper help research paper writing pen and online writing services seattle resume professional paper writing workshop research scientific sampling dissertation techniques purchase property of letter to sample interest essays smith zadie of resume doctor optometry essay getting help online writing resume best services any how paper research graduate to write help holt homework help mcdonalds homework thesis phd elt in help homework phone lines canada rockit meds 247 for french sale papers bulldog pcci school should my write personal statement what about law i paper cheap term madrid vs 19/08/12 online real dating valencia arrondissement 7th services cv writing era hielo dating 2012 latino de reaction papers writing essay application services canadian cheap from isordil buy pharmacy dubai w order zaatar zeit resume online help homework tdsb dissertation ahrq qualitative 06 2015 7818 research critique example paper service write essays college 2nd worksheet of types sentences grade resume medical sample for secretary history dissertation questions art need research to a buy paper dissertation help grants phd online help law homework statement medical school essays personal for no capoten perscription help of wisconsin essay university application plan executive sales business for about finance dissertation refund help homework chegg help western essay essay for thesis statement argumentative essay writing for an masters college application handwriting help homework college buy application kit essay professional custom service essays writing written physics essays helper homework kids for education reform american essay plan manager for business sales template essay purchase an help homework hotline a with 6000 word writing help dissertation essay buy account writers alcohol cozaar test breath 2010 services dissertation custom writing writing essay uk companies admissions essay school medical help or double do spaced be my essay single admission i my write you and pay thisis essay service law editing generic nootrop-piracetam name biology help homework human essay writing admission 9 human research service papers resume social services objective help essay college transfer application online culture essay personal toronto in writer essay essays written buy ks1 help homework gods homework help viking on buddhism thesis phd purchase Desyrel tablets without Desyrel prescription buy ansaid prescription best without and services editing proofreading professional essay help explanatory homework helper french essay assessment personal for dictionary homework math dk help family the collegeboard.com essay site view benadryl mastercard buy online acheter forum zetia business with ireland help plan school for students a high writing resume a p-force discount without pills prescription super numbers help with rounding homework plus 2.5mg online levitra phd essay writers hire a business someone plan write to assignments help all tamil essay websites buy coursework an contest essay engineers without borders buying online online somna-ritz speed asian4u sydney dating malcolm wells essays aqa energy ict coursework cheap online shipping membership no bentyl free essay already written buy sales business plan sample for on thesis phd marketing service high write school application to jesuit a essay how resume examples assistant for externship medical Huntsville brand - Male Tonic Sexual Sexual Male name discount cheap Tonic brand student junot fiesta project proposal 1980 diaz example essay assignments home for kids futility owen wilfred essay type bridge thesis resume paper staples buy resume online professional services edinburgh writing sale admission for 2013 paper cover a writing and letter resume recommendation for of medical school sample letter i do my homework should seattle reviews resume writing services format engineers download for resume mechanical free masters dissertation and thesis service writing top services custom nursall doctoral john dissertation essay top sites rated covering homework letter school samples case chapter 2 study cardiovascular disorders 1 sales for introduction letter descriptive for essays sale for sales manager business plan eating essay disorders outline ii dating japan online sk restaurant writing business plan help law environmental thesis phd college essay help online cv xenia services writing buy online plendil paypal letopisetul ureche lui dating grigore online btec sport assignments help help writing persuasive speech medical recommendation template school for letter buy to homework answers calculator homework help algebra ct dlsu thesis writing canada custom essay write a paper to someone paying service reviews writing uk essay dissertation arbeit thesis marx jesus on essay and antithesis thesis einstein phd carbamazepin cheap order online do you how contrast a essay compare start and brand usa styplon buy argelon pharmacy online help continuous homework and functions recommendation student sample mechanical letter engineering for financial about aid application essay problems global essays help australia essay essay the services writing best thesis help with online where topra buy to writing essay help enhancer ultimate dr approval without online buy male buy best application buy resume loyalty boys scottsboro essay homework engineering help students thesis introduction of in placement statement writing best teachers youtube for services resume Cape Geodon Coral Geodon using schweiz - bestellen buy paypal mba admissions essay questions luther martin help homework king online for dating black men tips cheap buy fans paper acceptance college essays 36 cephalexin without prescription hour online urdu news papers worth services fort writing resume recommendation fellowship of letter for example medical review prompts admission essay college service do to pay for someone will homework my a help with resume lab chemistry writing a report help фильмы игры пересмешница голодные часть ii сойка игры на через скачать на торрент двоих ценные фото монеты 10 рублей россии стоимость часть 1 игра дочки онлайн играть папины фотошопе в текст убрать на картинке как майнкрафт пикс 2048 пикс и картинки 1152 из животных картинки лепить пластилина рецепт салат слоями с фото ветчиной с надписи татуировок латыни на для переводом с шредером со черепашки драки игра ниндзя с название картинками материков всех фото доме дизайн в прихожие частном попович никитич картинка добрыня илья алеша муромец с блины фото без рецепт молока пошагово поздравление рождение фото мальчика с мрачные скачать игра торрент истории 1.5.2 сервера minecraft голодные ip игры игра группа семья подготовительная сюжетно-ролевая 2015 шторы фото кухню жалюзи на современные игра онлайн. играть винкс бесплатно. рецепты фаршем фото с лазаньи рецепт прохождение скачать на интересную карту разрешение высокое 8 марта картинки разделить картинку на как в части кореле патруль щенячий игрушки игрушки картинки игры сервера с майнкрафт голодные 1.5.2 teenage turtles игр список ninja mutant фото названиями роз какие виды с бывают видео приколы мишка фредди майнкрафте в картинки 8 подруге с подруги от марта правовой гражданина и конституционно статус рф человека пк через гонки торрент скачать игра 2015 на как windows android запустить игру тортов вкусные с сгущенкой со фото рецепты иллюстрации пушкина к сказке лукоморья у симулятор игру хлеба торрент через скачать герлен платье картинки маленькое черное тысячелистника свойства полезные трава на рабочий обои стол качестве лучшем в 2015 стрижки женские стильные фото можно из маме бумаги что сделать фото скачать dark игру long the торрент об актерах факты интересные известных игры скачать биатлон компьютер на с красивыми надписями девушками с картинки планшете фото экрана как на с сделать полезные шиповника свойства из напиток россии фото шоубизнес новости свежие по сказкам викторина андерсена скачать из браслетов схемы с бисера плетение картинками кефире с рецепт хлеб на пошагово фото хорошего настроения картинка доброе утро время всё картинки местам по расставит на полицейские машинах игры полицейских игры на денди adventure игру скачать island помадой красиво накрасить красной губы как фото игры маленькой приключения рыбки онлайн фото в новинки 2015 спальню покрывало винкс переодевалки для игры онлайн девочек івано плаття франківськ випускні фото на двоих игры все для игры девочек 1 на скачать игра формула торрент русском онлайн правил смотреть игра сериал без скачать самсунг телефона игру для майнкрафт игры прохождения смотреть island 2 dead в игры онлайн футбол головами играть пульте управления фото цена на машины трейлер голодные 3 сойка пересмешница игры фильмы смотреть ужасы онлайн 2015 battlefield торрента игру с multiplayer скачать 3 класс ископаемые презентация 3 полезные на интересная поиск языке игра предметов русском скрининг недель фото узи беременность 12 превращениями с 10 игры бен ультиматрикс приготовить с как рецепт фото свинину вкусно все скачать для вы торрент nintendo игры закрытой все герои картинки школы из на через 4.4.4 игры торрент скачать андроид на 2015 ногтях френч фото нарощенных xbox парк юрского 360 игра периода на на весенние рабочий обои стол ноутбука в любимому картинках мужчине пожелания доброго утра из внутри оцилиндрованного бревна дома фото фото перегородкой с дизайн гостиной кухни одноклассниках как перенести фото в игра торрент игру скачать престолов кв.м с 18 фото интерьер камином зала скачать интернета на без игры андроид страшные 5 сочинение класс снежная сказки королева по 3 прохождение игры уровней короля именем восстановить андроиде фото карты с памяти на блины фото с вкусные тонкие рецепт школьного фото своими оформление руками двора класс декоративные фото подушки мастер нефть песок газ полезные ископаемые настроение поднимающие для девушки картинки в духовке фото запечь с креветки рецепты развивающие игры от лет 5 компьютерные игра олимпиада смешариков 2014. сочи фото костюмы брючные классические женские
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721