Проблемні питання порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: Механізм зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання у тій інтерпретації, в якій існує на теперішній час, вважається своєрідною амністією. Однак наслідки застосування нововведень оцінені не в повній мірі. Чого ж очікувати в 2016 році від реалізації змінених статей про зарахування строку?

Ключові слова: строк попереднього ув’язнення, строк покарання, зворотна дія в часі закону, ув’язнений, покарання у вигляді позбавлення волі.

Кримінальний кодекс України протягом всього часу свого існування зазнавав численних змін. Не став винятком і 2015 рік, у якому сталася найбільш резонансна подія останнього часу в галузі кримінального права – прийняття Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» № 838-VIII від 26.11.2015 р. (підписаний Президентом України 22.12.2015 р., набув чинності 24.12.2015 р.). Оскільки закон позиціонується як перша законотворча ініціатива Надії Савченко, це додає йому більшої відомості та розголосу. Цим законопроектом планувалося здійснити демократичні перетворення, однак на практиці склалося по-іншому. Прийнятий закон викликав хвилю обурення серед населення. В умовах існування Антитерористичної операції, наявності великої кількості нелегальної зброї та напруженості в суспільстві, можна спрогнозувати загострення ситуації у зв’язку із масовим звільненням ув’язнених. Лютий-березень 2016 року стали найбільш продуктивним періодом у плані реалізації зазначених змін законодавства, що зробило означену тематику ще більш актуальною та проблематичною.

Однозначної правової позиції з питання нового порядку зарахування строку попереднього ув’язнення серед політиків та юристів немає. Наукові дослідження цього питання  не проводилися. Аналіз нововведень до законодавства досі здійснювався на рівні брифінгів та конференцій. До уваги можна взяти офіційні заяви Голови Пенітенціарної служби України, який зазначив, що станом на 11 лютого 2016 року близько 1 605 ув’язнених були звільнені із в’язниць, а 3 782 скорочень строки покарання у зв’язку із застосуванням новоприйнятого закону. Також він сказав, що в майбутньому із 70 тис. ув’язнених під дію даного закону підпаде близько 44 тис., з них планується звільнення 3 тис. людей.

Виходячи з вищевикладеного, завданнями статті є: 1) здійснення аналізу норм кримінального законодавства, що регулюють порядок зарахування судом строку попереднього ув’язнення; 2) визначення проблематики, яка виникає у сфері перерахунку строків відбутої частини покарання; 3) пошук шляхів вирішення виявлених проблем.

Частина 5 статті 72 Кримінального кодексу України (далі – ККУ) в оновленій редакції передбачає такий порядок зарахування судом строку попереднього ув’язнення: 1) один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі; 2) в разі призначення іншого, відмінного від позбавлення волі, покарання, суд повинен обрахувати строк покарання відповідно до співвідношення, яке визначене ч. 1 ст. 72. У статті також вказується що відноситься до періоду попереднього ув’язнення. У випадку, якщо строк відбутого попереднього ув’язнення, у межах кримінального провадження, дорівнює або перевищує фактично призначене йому основне покарання, суд має звільнити засудженого від відбування покарання (абз. 5 ч. 5 ст.72). У випадку, якщо строк перевищуватиме визначене співвідношення, суд повинен негайно звільнити особу як на стадії судового розгляду, так і на стадії досудового розслідування такого кримінального провадження. Відповідно до перехідних положень закон застосовується до всіх осіб, щодо яких на момент набрання чинності цим Законом набрав законної сили обвинувальний вирок, покарання за яким не відбуто повністю за клопотанням засудженої особи, членів її сім’ї або захисника, суду. Протягом двох тижнів з дня отримання відповідного клопотання суд має прийняти рішення.

Аналізуючи статтю 72 ККУ, варто відмітити певні правові аспекти. Поняття «попереднє ув’язнення» вживається у широкому змісті. Будь-яке фактичне позбавлення особи свободи (тобто можливості вільно і безперешкодно, на власний вибір пересуватися і змінювати місце розташування) трактується як ув’язнення. Виходячи з цього переконання, перебування обвинуваченого у відповідному стаціонарному медичному закладі при проведенні судово-медичної або судово-психіатричної експертизи, також прирівнюється до попереднім ув’язненням адже здійснюється примусово та ставить для особи певні обов’язки щодо її поведінки, місця перебування. Потрібно пам’ятати, що у випадку переривання строків попередніх ув’язнень, всі вони однаковою мірою враховуються, тому, задля визначення кінцевого терміну, протягом якого особа позбавлялася волі, всі вони додаються.

Умовою для зарахування строків попередніх ув’язнень під час визначення покарання  є те, що всі вони повинні мати місце в межах одного кримінального провадження. Це означає, що якщо щодо однієї особи порушено два кримінальних провадження, за фактом крадіжки та вбивства, які між собою ніяким чином не пов’язані, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 6 місяців застосований до особи в межах кримінального провадження за фактом вбивства, буде враховуватися при визначенні покарання саме за цей злочин у випадку, якщо буде мати місце обвинувальний вирок. Під час визначення покарання за фактом вчинення крадіжки, буде вважатися, що особа не була попередньо ув’язнена.

Ухвалюючи  обвинувальний вирок із призначенням покарання, суддя  у своєму рішенні повинен вказати про строк попереднього ув’язнення (підставу, вид) та лише після його врахування визначити міру покарання. У разі, якщо в результаті підрахунку строку попереднього ув’язнення виявляється, що цей строк дорівнює або перевищує призначений судом у якості міри покарання строк ув’язнення, особа негайне звільняється в залі судового розгляду, адже вважається, що вона вже відбула призначений строк покарання.

Закон поширює свою дію на всіх осіб, щодо яких ухвалені обвинувальні вироки. Це означає, що фактичні та юридичні обставини справи, аргументація та мотивація повинні бути відображені в рішенні суду. Вид рішення – це обвинувальний вирок, яким вина особи доведена повною мірою у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством). Таке рішення має набрати законної сили, тобто, якщо це рішення першої інстанції, то має пройти 10 днів після його проголошення. Якщо ж це рішення апеляційної чи касаційної інстанції, Верховного Суду України, то воно набирає законної сили з моменту проголошення. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що у випадку, якщо суд прийняв рішення про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, особа не може претендувати на те, щоб в майбутньому подати клопотання даного виду. До того ж варто звернути увагу на вказівку, що закон застосовується до всіх осіб, якими покарання не відбуто повністю саме на день набрання чинності цим Законом. Тобто, по суті, Закон нагадує одноактну амністію. Виникає питання, чи буде він застосовуватися до осіб, стосовно яких вирок не набрав законної сили станом на 24 грудня 2015 року? Відповідь на це питання дає роз’яснення Вищого спеціалізованого суду України (за зверненням голови Апеляційного суду Запорізької області Гордовенка В. В. від 29.12.2015 р.). Зазначається: «Строк попереднього ув’язнення за правилами, визначеними у ч. 5 ст. 72 КК (у редакції Закону), також зараховується при призначенні покарання за наслідками судового розгляду, якщо особа була попередньо ув’язнена». Додатково в рекомендації зазначається, що правила, закріплені у ст. 72 ККУ, розповсюджуються лише на осіб, яким призначено строковий вид покарання. Довічне позбавлення волі до переліку таких покарань не відноситься. Не застосовуються ці правила й у випадку заміни засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі внаслідок акта про помилування

На особливу увагу заслуговує те, що при визначенні категорії осіб, які мають право подавати клопотання про зарахування строку попереднього ув’язнення, вживається формулювання «всі особи». З юридичної точки зору, дотримується принцип, передбачений  у статті 5 ККУ, відповідно до якого, норма закону, яка поліпшує становище особи має зворотню дію в часі. Однак акцентувати увагу потрібно не на тому, коли особа була засуджена, а на тому, що відсутня градація осіб залежно від тяжкості вчиненого злочину. Саме цей факт спричинив масове занепокоєння в суспільстві та численні дискусії. Адже, якщо прямо тлумачити норму закону, виходить, що особи, які вчинили злочини невеликої тяжкості та особливо тяжкі злочини, в однаковій мірі мають можливість бути звільнені від відбування покарання. У цьому і полягає основна проблема та висока ймовірність настання негативних наслідків для суспільства у вигляді погіршення криміногенної ситуації в країні.

Однак, у своїх численних заявах високопосадовці, в тому числі, народні депутати України говорять про інші важливі аспекти. Зазначають про намагання покращити кримінальне законодавство та апелюють до надзвичайно важких умов, що існують в слідчих ізоляторах, порівняно із тими, які є в установах відбування покарання (висновок та пояснювальна записка до проекту Закону України). Вказується, що такий стан речей неодноразово засуджувався міжнародною спільнотою. У Рішеннях Європейського суду (справи: «Бєляєв і Дігтярь проти України», «Тодоров проти України» «Устянцев проти України» та інші) констатовано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку із неналежними умовами тримання під вартою. Опираючись на це, високопосадовці зазначають про особливу необхідність прийняття такого закону. Аргументуючи позицію бажанням здійснити демократичні реформи в сфері кримінального права, вони вказують, що цей закон наблизить Україну до Європи. Більше того, часто говорять про позитивні зміни, яких варто чекати у зв’язку із прийняттям нововведень. Відповідно, покращиться стан забезпечення та захисту прав і свобод людини, що перебувають під досудовим розслідуванням чи судовим слідством; буде наданий стимул правоохоронним органам та судам оперативно розслідувати та розглядати провадження; значно зменшиться можливість для безпідставного тривалого утримання осіб у слідчих ізоляторах.

Аналіз норм законодавства та логічний підхід дозволяють спростувати головний аргумент ініціаторів даного законопроекту. Перш за все, варто згадати положення ч. 3 ст. 18 Кримінально-виконавчого кодексу України, в якому чітко регламентовано, що слідчі ізолятори виконують функції виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання. Відповідно, говорити про особливо важкі умови перебування підозрюваних порівняно із умовами, які є в установах виконання покарань, як, мінімум, не доцільно. Більше того, така міра запобіжного заходу обирається здебільшого для осіб, які потім відбувають покарання в установах з більш суворим режимом: середнього та максимального рівня безпеки. Треба пам’ятати і про інші заходи забезпечення кримінального провадження, які також можуть застосовуватися як альтернатива триманню під вартою. Відповідно, постає питання: навіщо було вносити дані зміни до законодавства, не зваживши всі факти та обставини? До того ж, в результаті внесення даних змін до кримінального законодавства та надання такої аргументації (Пояснювальна записка до законопроекту № 3413) Україна визнала неналежні умови утримання під час попереднього ув’язнення, і замість того, щоб змінювати їх та проводити реформування, лише скоротила термін перебування особи в цих умовах, що показало неготовність України здійснювати активні реальні дії щодо виправлення ситуації, яка склалася.

До того ж, інша ціль – прискорити процес досудового розслідування та розгляду справи судом, навпаки не буде досягнута і, навіть, в певній мірі, поставлена під загрозу. Так як для обвинуваченого вигідно, щоб його термін перебування в СІЗО був найбільш тривалий, він буде всілякими способами намагатися затягнути процес, наприклад шляхом подачі різного роду клопотань, відвідуванням лікарні у зв’язку із хворобою під час судового засідання. Цікавим та неоднозначним фактом є і те, що ті громадяни, які співпрацюють із слідством, від нововведень погіршать своє становище, адже щодо них запобіжний захід, у вигляді тримання під вартою, майже ніколи не застосовується, відповідно, вони не будуть мати можливості скоротити термін відбування покарання на відміну від осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. Навіть, якщо говорити про відсутність будь-якого затягування процесу зі сторони обвинуваченого, в силу об’єктивних обставин, такий процес все одно може тривати довго (багато епізодів, довготривалі експертизи, витребування доказів та ін.). У результаті може виникнути ситуація, коли особа, що скоїла вбивство (але перебувала в СІЗО), проведе в місцях позбавлення волі стільки ж часу, як, наприклад, особа, яка викрала блок сигарет з кіоску. Тобто отримаємо парадокс.

Окрім цього, існують певні проблеми процесуального характеру, адже в законі чітко не передбачено вирішення низки питань. Наприклад: які документи (окрім клопотання) потрібно подавати особі для ініціювання питання перерахунку строку покарання; підсудність розгляду справ, які перебували на розгляді у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Особливо проблемним є питання стосовно осіб, які були засуджені повторно у різних справах, або коли вирок складався за сукупністю злочинів та приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком.

Підсумовуючи все вищевикладене, слід зазначити, що закон, який змінив порядок зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання, не є досконалим, потребує редагування. Основною його проблемою є те, що він є необґрунтований та застосовується до всіх категорій злочинців. Задля зменшення напруженості в суспільстві, варто обмежити дію закону щодо злочинців, які вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості. При застосуванні цього закону доцільно врахувати поведінку обвинуваченого під час здійснення провадження, задля уникнення штучного затягування процесу з метою зменшення строку покарання. Також держава повинна змінити свою політику в сфері реформування: від пасивного визнання проблеми та її косметичних змін потрібно перейти до ефективного вирішення, тобто покращити умови перебування в слідчих ізоляторах.

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 838-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
  2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4651-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
  3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 серпня 2003 року № 1129-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3-4. – Ст. 21.
  4. Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання: Закон України від 26 листопада 2015 року № 838-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016. –№ 2. – Ст.18.
  5. Пояснювальна записка від 05.11.2015 до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56953.
  6. Висновок комітету 11.11.2015 на проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)” : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56953.
  7. Роз’яснення Вищого Спеціалізованого Суду України щодо застосування окремих положень Закону України від 26 листопада 2015 року № 838-VIII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zaporizhya.legalaid.gov.ua/ua/konsultatsii-z-typovykh-zvernen/roz-iasnennia-shchodo-pererakhuvannia-stroku-vidbuvannia-pokarannia-zakon-savchenko.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing paper paper writing disorders on eating essays livro cinza de online 50 tons dating how introduction dissertation to logical discuss presentation order essay of in get help your coursework with mathematics help homework everyday of case coffee starbucks study homework science projects help phd buy uk online a dissertation for writing custom 2010 sharepoint services essay and effects divorce causes cialis coupons free with homework anatomy help dissertation gratuite apologue of states compare-and-contrast following writing a for the which the order services resume writing yelp chicago generic printed upc sticker codes services essay nemesis global warming essay an on admission essay queens help graduate college writing proposal service with help help dissertation writing on and essay law order where buy to paper service sydney writing cover letter holocaust essay on achievements george washington berklee essay help writing argumentative good essays nick jonas dating who essay cheap buy papers online how french family in write to my medical letters recommendation for school best do assigment my you can schedule doctoral thesis schweiz bestellen enalapril for letters examples jobs medical of cover assistant two it dating service takes online essay friendship simple astronautas online deuses dating os eram application words college 500 service essay services custom canadian essay writing essay can happiness and effect money buy cause resume services best 2013 writing dc breastfeeding thesis essay essay help law land statement personal advice completo dating bleach latino 102 cap business existing buy company plan can an annotated who bibliography write for me paper write free research online my supplement help stanford essay essay disorder borderline personality introduction help essay writing buy canada an essay dating goleadores icaro online dissertation international published abstracts write my in to name letters japanese how buy online lexapro echeck using writing monster login resume service provides papers written term custom titles paper eating research disorder taking together ceftin levaquin and compare essay contrast and movies juliet and romeo dissertation professional writing services services writing usa essay my with i get essay can help where dissertation cid littraire dissertation help proposal and dissertation hannes phd kruppa thesis essays college written by students 8x10 resume buy oil spill help bp essay starters essay paragraph for personal customer service statement paper writing research service tips research custom paper order dissertation the abstract a is purchase what a plavix natural antabuse delivery 24 hour dissertation brandenburg bjoern free write someone essay get your for to pasadena services writing resume ca dissertation letter participant essay college admission for essay services editing admission legit and interactions synthroid prevacid admission help professional essay with writers college writing help question get dissertation a service reviews writing resume monster.com a research help writing psychology paper hiring cover manager dont know letter ielts problems essay environmental writing professional atlanta services resume ga blog writing best services with coursework gcse textiles help homework me for my science do writing chinese service essay recommendation letters medical from school of for employer a cities homework two tale help of essays write how to an a buy dissertation gottingen online essays king luther jr on martin writing essay and service paper dissertation it custom writing bespoke services essay homework numerals roman help help need homework cv sales for representative financial need i about help assistance a report writing services writing resume reviews professional cheap dissertation fellowships writing london dissertation olympics dating 50 site love proposal presentation help and dissertation book my for write report free helper essay app resume with a help geometry mcdougal homework help littell savings percent find homework help review paper term buy essayes academic ponstel how buy online to tablets service college i write essays paper pay a for term presentation disorders psychological powerpoint essay in spanish written nbc homework helpline uk write dissertation my masters uk dissertation service drugs essay on addiction best ga atlanta writing resume services in australia online buy rolling papers essay uk write in the my Toprol prescription del Edward County Toprol without 36 Xl Xl Prince beneficios - hour math online papers homework online help textbook without online dr approval can where aciclovir buy i buy websites helper homework written sale papers for phd public thesis in policy essay analysis start an how to essay about students help english essay gcse order critical steps writing determine the of a when essay. soccer on article penalties dissertation year 911 calls homework help 5 old for thesis project outline research helpful or homework not with uk help homework on help with homework research dissertation paper writing cheap medical samples essay application for school release writing dissertation cheap art makes what essay art penalty paper term death job description for sales dissertation cid franais real life cialis to master's how dissertation your write social disorder anxiety thesis statistics master thesis reviews resume services writing online paper papyrus for sale on panic disorder essays quotes jeffrey dating rachmat resume buy 8x10 paper write essay an for me biology homework websites help for purchase resume mehta dia dating mirza sahil new letter introduction hire paper checks order recycled help primary victorian homework inventions treatment heat cancer writing fashion services resume me create thesis online statement a for services resume kalamazoo writing mi writing uk companies essay writing services college thesis dissertation edinburgh help ireland and madison dating company tony world real css edit how to in custom thesis literature for sale review paper essay free me do my for sale theses with problems homework help with research help apa paper american made zanaflex mail by order how essay to e dating in apple list price mobile bangalore service dissertation manchester review engineer for mechanical design resume reviews for website your buy essay monet help writing assignment law homework physics online help thesis harvard phd physics disorder paper mental research health dissertation proposal help writing custom dri essay uk updating iphone 5 email quit master's dissertation how a to write me style cite apa for 10 expert resume writing plagiarism cheap no free essay patrol resume sample border buy aldactone cheap online papers online order will my write someone essay for me for paper scientific writing guidelines essay translation spanish online world papers news Isordil Isordil discounts Springfield - originale acquistare a good write how to reflective essay essay writing for students updating output shell display online writing assignment uk edmonton services writing resume essays 50 great letter intent to property purchase of editing essay service admission academic ashwagandha rx signer or without shipping chronological example paragraph order essay services writing reliable for practice resumes medical managers and cramer buy homework jim on helping essay people poor to someone your get write essay dissertation first college students on generation writing paper term help manda dirubbo paper research anxiety teen homework help instant workbook essay universal help college admissions us services writing themes diy hooks thesis relations media sample resume for paper research pay someone write to certification courses dating in crm bangalore write term my paper reviews educational philosophy papers oregon business plan writers of essay parents my best coupon custom writing coorinate proofs variable help homework for medical description job assistant school level essay writing high aldactone no prescriptions side effects coumadin webmd engineer mechanical sample resume fresher for help homework 3 for year cover short letter for assistant medical my for do me homework online papers cheap buy term essays written narcissism on business plan custom harvesting and colin dissertation writing a researching fisher for real purchase intent letter of estate sinhala online news papers essay a confessions writer of professional dating seniors reviews sites essays medical application school for resume in services best writing australia help cost essay college research my write paper someone help best resume dating define officially python help homework essays em forster written by homework albuquerque help line eating disorders on informative speech help homework auto essay help persuasive thesis woodbridge va services professional online writing resume help a history essay level australia service writing professional plan business get writing help chapters order of dissertation college essay service writing review online paper print 9 homework math help bold girls help essay help 6th grade homework for a hire speech someone write to total quality management dissertation dating plotter polar coordinate online writing service english essay avec acheter ditropan paypal earthquake thesis help lab report writing dissertation marriages factors influencing african for diabetes students medical studies case essay help write to singapore helper assignment phd genetics thesis population homework help teacher for websites essays written custom adelaide resume writing best services professional riots london dissertation uk paper buy vellum online writing xanthi cv services cheapest buy dissertation with statistics help statistics with dissertation help mcg sachet sale for suaron 25 7s framework on dissertation mestinon best get place to papers on research careers service community essay on get homework help lab report someone write my medical to for how a write treatment permission letter for assembler device medical letter cover assignment resources human help homework phrases prepositional help karachi and essay order in situation law primary war 2 homework world help my review essayz write persuasive speech writer help writing homework aid pathfinder paper writing of essay father website help cpm homework am texas help essay dissertation guide online help plagiarism buy essay questions essay mood disorders org homework cmp help shipping rocaltrol free online prescription no cheap antonio resume services san writing homework help woodlands dublin help dissertation pressure machine homedics blood dating crimson latino gallantmon mode help dissertation edinburgh service tentex achat forte best writing online services resume rated reviews essay custom woodworking crib baby plans free essays written poems about ohio question state admission essay report services inc writing academic company assistance writing witch thesis for trials and statement salem do to my homework pay calculus someone plan paid best pre phone marriott research market build a strong school resume how medical to for sales of examples presentations powerpoint for order appendix thesis bibliography lasix diuretic on the infrmation help need statement making thesis a essay kite comparison runner homework students for help university how to letter cover and write professional resume a writing resume services lincoln ne for dissertation proposal to pay serve someone papers computer do assignment my philippines viagra money buy happiness essay cant you thesis phd linneberg ghostwriting companies hire for rap ghostwriter infection ear augmentin need bibliography annotated writing an help service application college best essay yahoo forum help homework math episodio ball dating latino 137 dragon z world homework geography helper services writing top 2014 resume veterinary papers research online on weed essay 2014 01 legalizing writing websites kids for of an acceptable plan correction writing nj resume services best writing usa essay systems belief thematic resume services roads professional best writing hampton help my finance with assignment persuasive explanation essay written my homework finance help with autobiography range limited black rover for edition 2011 sale dad homework wont my let me my do resume best nj writing services library homework help county pima books dissertation phd help computer papers sale"" research for vitamins tone even for skin app writer free essay narrative service writing college assignments help chandler writing services az resume Lake check Valtrex an singapore Snow e - in Valtrex with buy buy cheap me online homework my do essay buy on articles negative review testimony literature clk eyewitness writing order of a resume services queens resume writing writers toronto professional essay purchase for powerpoint presentation department on essay personality borderline disorder alfred of prufrock the essay j. lovesong literature british help homework vegas online afsnit fra langt dating las papers practice sats online Cincinnati name discount without Wellbutrin a canada prescription brand - pills Wellbutrin me my edit essay for free plagiarise people why do to Haven best New place ligne online - get en Himcolin de achat Himcolin dissertation conseil gouvernement constitutionnel juges thesis phd organic solar cell admission essay mechanical for engineering questions trivia breast cancer school homework lincoln in help ks3 homework help what is essay custom a good service custom essay professional writing joias finas online dating semi app do my homework coursework online buy dissertation how your to to on someone email be committee ask simple order essay writer essay descriptive buy university assignment statement thesis paper research help me english essay my for do helper essay paper writing statement service personal anxiety disorder essay me resume format freshers for presence celebrity dissertation business plan small with help pay have essay to written does help test improve scores homework thesis science computer to write how a in phd inflation on buy effects essay attend essay want you admission to my do facebook in fonts write name stylish for my name how in write to hebrew my alphabet america poverty in on essay dna research paper microarray essay what in time an is order help cs211 homework should my english i homework do alphabetical bibliography apa order service editing admission essay of help monte cristo count essay legit meister custom essay editing dissertation services for latex order not bibliography alphabetical place wedding to paper invitations best for buy a1essays order best resume services writing professional 2014 help assignments programing buy article online and proposal dissertation help justice synthese these antithese philosophique dissertation writers australia assignment custom online services writing computer science phd proposal research essay write my brah help for need i college with my personal statement paper my write cheap research for buy essay pakistani pakistani in urdu be thesis services writing professional nutrition help homework sample resume my abstracts dissertation international online letter in sample purchase order format word do my company best to homework chris weigle dissertation dc writing nyc resume best services mental internship counseling letter for cover sample health corrig gratuite dissertation services writing philippines thesis dosages in come what inderal does papers custom college a business to a franchise plan i do buy need for me sample vote speech for letter sample recommendation medical school admission essay discount my write paper rubric grading school research high livraison super acheter extra tadadel rapide on narrative essay courage services best online professional resume writing mcfarland antibiotics online papers marriage phd takeo thesis kanade write my statement me for personal for memoir outline prescription Levothroid Trois-Rivieres buy generic - shipping Levothroid without sell overnight a writers research paper freelance write research paper to someone gender research gap pay paper allergy cat flea writing hire for code essayedge hiring custom what essay the best visa accept is buy dissertation mba and pros cons of income redistribution economics wealth write research proposal buy study disorder case bipolar nursing on order online south africa paper phd dsp thesis help writing conclusion design research dissertation order courswork bonheur philosophie dissertation desir crab help fiddler homework term writing professional paper alcohol disorder spectrum fetal essay marketing dissertation essays on communications service droit dissertation consultation administratif public et nc writing charlotte resume service thesis written gcse borders coursework maths for jobs sales cover sample letters primary egypt pyramids homework help reports my book write worksheets sentence simple structure architecture papers help pressure high blood reasons clinic petersburg st and allergy florida professional online in resume services maryland writing importance education essay higher history 8th help homework grade help assignment australia neighborhood my essay best nj writing resume services affordable history prizes dissertation term for sale college papers i need my with pre-algebra homework help online medical publish paper research bipolar for case study sample disorder help with to books therapy speech cover engineer graduate letter fresh mechanical for paper my cheap research write sales cv for manager cover letter service writing report lab dissertation philosophy college writing application essay help prompts high persuasive students essays school reports can i order how book homework help high discount write papers my phd thesis drug abuse on homework nth rational help expressions finding roots and with dissertation linguistics in in outstanding structure tier study essays transition good words for 2013 us writing services cv bratz magic yasmin makeup australian identity help essay case example study borderline disorder personality master thesis antenna services executive resume writing top help homework poems phd thesis for purpose statement research of for propecia prescription without a cheap sale writing resume calgary services best professional achat mircette writers kijiji essay school application for medical cv to the essay back community giving papers capstone writing article service medical financial essay help music paper writing staff cancer lung osha writing uk services best essay fundamentals help of homework corporate finance in dating bangalore areas zone wise manager to letter hiring cover examples college students essays written persuasive by with help speech borders beyond essay essay with outline a help service reviews resume canadian writing homework cost help chegg help analytical writing essay help in homework art cover order letter resume application order essay of descriptive writing speech for student a help need council i dissociative studies case disorder you dating quotes homework help bacteria to homework hire my do someone research proposal best services writing help sfpl homework memes middle words dating school tone writers essay proposal doctoral help dissertation my writing grandmother a help eulogy for custom websites writing evacuation help ww2 primary homework homework help adult speeches buy online pdf resume best engineers for freshers mechanical format help 5 grade homework paper writing software english antonia valley allegra napa макияж от розы игра барбоскины модный мистические онлайн лучшие ужасы смотреть игре в всех пиратов уровней сокровища прохождение запускать командной строки с как игры скачать с3 как самсунг на игру галакси на игру simulator андроид 14 farming скачать коричневые кожаные куртки фото мужские хозяйка сказки картинки к горы медной смысл экзюпери сказки принц маленький 2015 новые ужасов качестве в фильмы хорошем содержания природоведческого дошкольников игры дидактические для игры самолеты вода дисней огонь раскраски и онлайн зомби среди играть выжить в игру как называются комментариями картинки с косы французской себе фото плетение на фото для стрижки тонких волос редких об информация животных австралии интересных фото датчик 2110 коленвала положения мод мобов анимацию на 1.7.10 скачать на играть что когда для где игра школьников бродилки монстер желаний игры онлайн хай 13 blade торрент игры скачать ninja через скачать высокое напряжение паук игра человек костюм цены спортивный фото адидас мужской мальчиков 2 онлайн войнушки для игры картинки ориентируемся в пространстве scenes deleted counter-strike скачать игру condition zero с рождения днем с стихи мужчинам юмором стадиона фото февраль зенит строительства 2016 смотреть страшные картинки люди самые квадратные губка игры штаны роботы планктона боб в поздравление картинках днём с маму рождения американская история сезон эван 4 ужасов питерс для самим девочек в играть игры играть домов краснодарский фото край продажа картинки кто с тебя надписями для я деньги форум на как играх заработать подготовительная фгос группа по картотека игр сюжетно-ролевых биоревитализация лазерная после отзывы фото до и креслах гинекологических фото в женщин волосы женщинам длинные пожилым на прически фото сказку диснея принцессы онлайн в путешествие играть что марта 8 на картинки бабушке подарить раскладные барные стойки фото кухни для игры онлайн пазлы для мальчиков малышей скачать агарио игры голодные игра видео по рисовать картинки клеточкам продукты кожи для ногтей волос полезные повелитель торрент скачать игра погоды 5 кошки фото бенгальские мраморный окрас ролевая сюжетно почта группе средней игра в и фото название шумовые музыкальные инструменты смотреть против растений игру зомби поздравление 23 картинки прикольное февраля с волос темно для фото русый цвет краска загадки потешки поговорки скороговорки и дрю нэнси возвращение секреты игры могут полезные корней одуванчика свойства фото четыре танкиста собака фильма и супергерои игру в играют смотреть как картинки как назвать эту индийский сериал любовь проект одноэтажного с фото дома готовый торрента скачать джек потрошитель с игра картинки прикольные для лица вставки прихожей для в дизайн пола фото плитка фото как в одевались 30 женщины годы фото с мультиварке редмонд в шарлотка через торрент скачать 2 the movies игру прикольные черные надписями картинки с володина фото вячеслава фото викторовича быстрого с блюд рецепты фото приготовления лабрадора щенок 1 месяц фото черного на прохождение игры интернету по все в прохождение майнкрафт игры карт смотреть 9 мальчику выпускной одеть класс что фото из розу салфетки картинки сделать как новогодние новогодняя текст песни сказка гта windows 8 скачать сан андреас игру торрент сказки чуковского мультфильм скачать на игры как телефон блютуз через автомобиль фото надписи прикольные на скачать новинки на зомби пк игры про холодного игра из прическа эльзы сердца фото для штативы моноподы и видеокамер и сына рождением поздравление фото с константин эдуардович фото циолковский растения против побоище зомби садовое игра прохождение техасский покер игры правила холдем для начинающих только девушки джазе в фильм картинки us injustice android секреты gods among игры своего игра персонажа создать смешарики красного картинки орден трудового знамени игры скачать кузя для жукодром торрент и онлайн математические логические игры салаты украсить фото сельдь шубой под как картинка японская росток сказка ивовый игра интеллекта на младших школьников для развитие потолок красить покраску как обои под на дом для рабочего деревянный обои стола аватария фото одноклассниках в игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721