Проблемні питання порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: Механізм зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання у тій інтерпретації, в якій існує на теперішній час, вважається своєрідною амністією. Однак наслідки застосування нововведень оцінені не в повній мірі. Чого ж очікувати в 2016 році від реалізації змінених статей про зарахування строку?

Ключові слова: строк попереднього ув’язнення, строк покарання, зворотна дія в часі закону, ув’язнений, покарання у вигляді позбавлення волі.

Кримінальний кодекс України протягом всього часу свого існування зазнавав численних змін. Не став винятком і 2015 рік, у якому сталася найбільш резонансна подія останнього часу в галузі кримінального права – прийняття Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» № 838-VIII від 26.11.2015 р. (підписаний Президентом України 22.12.2015 р., набув чинності 24.12.2015 р.). Оскільки закон позиціонується як перша законотворча ініціатива Надії Савченко, це додає йому більшої відомості та розголосу. Цим законопроектом планувалося здійснити демократичні перетворення, однак на практиці склалося по-іншому. Прийнятий закон викликав хвилю обурення серед населення. В умовах існування Антитерористичної операції, наявності великої кількості нелегальної зброї та напруженості в суспільстві, можна спрогнозувати загострення ситуації у зв’язку із масовим звільненням ув’язнених. Лютий-березень 2016 року стали найбільш продуктивним періодом у плані реалізації зазначених змін законодавства, що зробило означену тематику ще більш актуальною та проблематичною.

Однозначної правової позиції з питання нового порядку зарахування строку попереднього ув’язнення серед політиків та юристів немає. Наукові дослідження цього питання  не проводилися. Аналіз нововведень до законодавства досі здійснювався на рівні брифінгів та конференцій. До уваги можна взяти офіційні заяви Голови Пенітенціарної служби України, який зазначив, що станом на 11 лютого 2016 року близько 1 605 ув’язнених були звільнені із в’язниць, а 3 782 скорочень строки покарання у зв’язку із застосуванням новоприйнятого закону. Також він сказав, що в майбутньому із 70 тис. ув’язнених під дію даного закону підпаде близько 44 тис., з них планується звільнення 3 тис. людей.

Виходячи з вищевикладеного, завданнями статті є: 1) здійснення аналізу норм кримінального законодавства, що регулюють порядок зарахування судом строку попереднього ув’язнення; 2) визначення проблематики, яка виникає у сфері перерахунку строків відбутої частини покарання; 3) пошук шляхів вирішення виявлених проблем.

Частина 5 статті 72 Кримінального кодексу України (далі – ККУ) в оновленій редакції передбачає такий порядок зарахування судом строку попереднього ув’язнення: 1) один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі; 2) в разі призначення іншого, відмінного від позбавлення волі, покарання, суд повинен обрахувати строк покарання відповідно до співвідношення, яке визначене ч. 1 ст. 72. У статті також вказується що відноситься до періоду попереднього ув’язнення. У випадку, якщо строк відбутого попереднього ув’язнення, у межах кримінального провадження, дорівнює або перевищує фактично призначене йому основне покарання, суд має звільнити засудженого від відбування покарання (абз. 5 ч. 5 ст.72). У випадку, якщо строк перевищуватиме визначене співвідношення, суд повинен негайно звільнити особу як на стадії судового розгляду, так і на стадії досудового розслідування такого кримінального провадження. Відповідно до перехідних положень закон застосовується до всіх осіб, щодо яких на момент набрання чинності цим Законом набрав законної сили обвинувальний вирок, покарання за яким не відбуто повністю за клопотанням засудженої особи, членів її сім’ї або захисника, суду. Протягом двох тижнів з дня отримання відповідного клопотання суд має прийняти рішення.

Аналізуючи статтю 72 ККУ, варто відмітити певні правові аспекти. Поняття «попереднє ув’язнення» вживається у широкому змісті. Будь-яке фактичне позбавлення особи свободи (тобто можливості вільно і безперешкодно, на власний вибір пересуватися і змінювати місце розташування) трактується як ув’язнення. Виходячи з цього переконання, перебування обвинуваченого у відповідному стаціонарному медичному закладі при проведенні судово-медичної або судово-психіатричної експертизи, також прирівнюється до попереднім ув’язненням адже здійснюється примусово та ставить для особи певні обов’язки щодо її поведінки, місця перебування. Потрібно пам’ятати, що у випадку переривання строків попередніх ув’язнень, всі вони однаковою мірою враховуються, тому, задля визначення кінцевого терміну, протягом якого особа позбавлялася волі, всі вони додаються.

Умовою для зарахування строків попередніх ув’язнень під час визначення покарання  є те, що всі вони повинні мати місце в межах одного кримінального провадження. Це означає, що якщо щодо однієї особи порушено два кримінальних провадження, за фактом крадіжки та вбивства, які між собою ніяким чином не пов’язані, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 6 місяців застосований до особи в межах кримінального провадження за фактом вбивства, буде враховуватися при визначенні покарання саме за цей злочин у випадку, якщо буде мати місце обвинувальний вирок. Під час визначення покарання за фактом вчинення крадіжки, буде вважатися, що особа не була попередньо ув’язнена.

Ухвалюючи  обвинувальний вирок із призначенням покарання, суддя  у своєму рішенні повинен вказати про строк попереднього ув’язнення (підставу, вид) та лише після його врахування визначити міру покарання. У разі, якщо в результаті підрахунку строку попереднього ув’язнення виявляється, що цей строк дорівнює або перевищує призначений судом у якості міри покарання строк ув’язнення, особа негайне звільняється в залі судового розгляду, адже вважається, що вона вже відбула призначений строк покарання.

Закон поширює свою дію на всіх осіб, щодо яких ухвалені обвинувальні вироки. Це означає, що фактичні та юридичні обставини справи, аргументація та мотивація повинні бути відображені в рішенні суду. Вид рішення – це обвинувальний вирок, яким вина особи доведена повною мірою у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством). Таке рішення має набрати законної сили, тобто, якщо це рішення першої інстанції, то має пройти 10 днів після його проголошення. Якщо ж це рішення апеляційної чи касаційної інстанції, Верховного Суду України, то воно набирає законної сили з моменту проголошення. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що у випадку, якщо суд прийняв рішення про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, особа не може претендувати на те, щоб в майбутньому подати клопотання даного виду. До того ж варто звернути увагу на вказівку, що закон застосовується до всіх осіб, якими покарання не відбуто повністю саме на день набрання чинності цим Законом. Тобто, по суті, Закон нагадує одноактну амністію. Виникає питання, чи буде він застосовуватися до осіб, стосовно яких вирок не набрав законної сили станом на 24 грудня 2015 року? Відповідь на це питання дає роз’яснення Вищого спеціалізованого суду України (за зверненням голови Апеляційного суду Запорізької області Гордовенка В. В. від 29.12.2015 р.). Зазначається: «Строк попереднього ув’язнення за правилами, визначеними у ч. 5 ст. 72 КК (у редакції Закону), також зараховується при призначенні покарання за наслідками судового розгляду, якщо особа була попередньо ув’язнена». Додатково в рекомендації зазначається, що правила, закріплені у ст. 72 ККУ, розповсюджуються лише на осіб, яким призначено строковий вид покарання. Довічне позбавлення волі до переліку таких покарань не відноситься. Не застосовуються ці правила й у випадку заміни засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі внаслідок акта про помилування

На особливу увагу заслуговує те, що при визначенні категорії осіб, які мають право подавати клопотання про зарахування строку попереднього ув’язнення, вживається формулювання «всі особи». З юридичної точки зору, дотримується принцип, передбачений  у статті 5 ККУ, відповідно до якого, норма закону, яка поліпшує становище особи має зворотню дію в часі. Однак акцентувати увагу потрібно не на тому, коли особа була засуджена, а на тому, що відсутня градація осіб залежно від тяжкості вчиненого злочину. Саме цей факт спричинив масове занепокоєння в суспільстві та численні дискусії. Адже, якщо прямо тлумачити норму закону, виходить, що особи, які вчинили злочини невеликої тяжкості та особливо тяжкі злочини, в однаковій мірі мають можливість бути звільнені від відбування покарання. У цьому і полягає основна проблема та висока ймовірність настання негативних наслідків для суспільства у вигляді погіршення криміногенної ситуації в країні.

Однак, у своїх численних заявах високопосадовці, в тому числі, народні депутати України говорять про інші важливі аспекти. Зазначають про намагання покращити кримінальне законодавство та апелюють до надзвичайно важких умов, що існують в слідчих ізоляторах, порівняно із тими, які є в установах відбування покарання (висновок та пояснювальна записка до проекту Закону України). Вказується, що такий стан речей неодноразово засуджувався міжнародною спільнотою. У Рішеннях Європейського суду (справи: «Бєляєв і Дігтярь проти України», «Тодоров проти України» «Устянцев проти України» та інші) констатовано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку із неналежними умовами тримання під вартою. Опираючись на це, високопосадовці зазначають про особливу необхідність прийняття такого закону. Аргументуючи позицію бажанням здійснити демократичні реформи в сфері кримінального права, вони вказують, що цей закон наблизить Україну до Європи. Більше того, часто говорять про позитивні зміни, яких варто чекати у зв’язку із прийняттям нововведень. Відповідно, покращиться стан забезпечення та захисту прав і свобод людини, що перебувають під досудовим розслідуванням чи судовим слідством; буде наданий стимул правоохоронним органам та судам оперативно розслідувати та розглядати провадження; значно зменшиться можливість для безпідставного тривалого утримання осіб у слідчих ізоляторах.

Аналіз норм законодавства та логічний підхід дозволяють спростувати головний аргумент ініціаторів даного законопроекту. Перш за все, варто згадати положення ч. 3 ст. 18 Кримінально-виконавчого кодексу України, в якому чітко регламентовано, що слідчі ізолятори виконують функції виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання. Відповідно, говорити про особливо важкі умови перебування підозрюваних порівняно із умовами, які є в установах виконання покарань, як, мінімум, не доцільно. Більше того, така міра запобіжного заходу обирається здебільшого для осіб, які потім відбувають покарання в установах з більш суворим режимом: середнього та максимального рівня безпеки. Треба пам’ятати і про інші заходи забезпечення кримінального провадження, які також можуть застосовуватися як альтернатива триманню під вартою. Відповідно, постає питання: навіщо було вносити дані зміни до законодавства, не зваживши всі факти та обставини? До того ж, в результаті внесення даних змін до кримінального законодавства та надання такої аргументації (Пояснювальна записка до законопроекту № 3413) Україна визнала неналежні умови утримання під час попереднього ув’язнення, і замість того, щоб змінювати їх та проводити реформування, лише скоротила термін перебування особи в цих умовах, що показало неготовність України здійснювати активні реальні дії щодо виправлення ситуації, яка склалася.

До того ж, інша ціль – прискорити процес досудового розслідування та розгляду справи судом, навпаки не буде досягнута і, навіть, в певній мірі, поставлена під загрозу. Так як для обвинуваченого вигідно, щоб його термін перебування в СІЗО був найбільш тривалий, він буде всілякими способами намагатися затягнути процес, наприклад шляхом подачі різного роду клопотань, відвідуванням лікарні у зв’язку із хворобою під час судового засідання. Цікавим та неоднозначним фактом є і те, що ті громадяни, які співпрацюють із слідством, від нововведень погіршать своє становище, адже щодо них запобіжний захід, у вигляді тримання під вартою, майже ніколи не застосовується, відповідно, вони не будуть мати можливості скоротити термін відбування покарання на відміну від осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. Навіть, якщо говорити про відсутність будь-якого затягування процесу зі сторони обвинуваченого, в силу об’єктивних обставин, такий процес все одно може тривати довго (багато епізодів, довготривалі експертизи, витребування доказів та ін.). У результаті може виникнути ситуація, коли особа, що скоїла вбивство (але перебувала в СІЗО), проведе в місцях позбавлення волі стільки ж часу, як, наприклад, особа, яка викрала блок сигарет з кіоску. Тобто отримаємо парадокс.

Окрім цього, існують певні проблеми процесуального характеру, адже в законі чітко не передбачено вирішення низки питань. Наприклад: які документи (окрім клопотання) потрібно подавати особі для ініціювання питання перерахунку строку покарання; підсудність розгляду справ, які перебували на розгляді у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Особливо проблемним є питання стосовно осіб, які були засуджені повторно у різних справах, або коли вирок складався за сукупністю злочинів та приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком.

Підсумовуючи все вищевикладене, слід зазначити, що закон, який змінив порядок зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання, не є досконалим, потребує редагування. Основною його проблемою є те, що він є необґрунтований та застосовується до всіх категорій злочинців. Задля зменшення напруженості в суспільстві, варто обмежити дію закону щодо злочинців, які вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості. При застосуванні цього закону доцільно врахувати поведінку обвинуваченого під час здійснення провадження, задля уникнення штучного затягування процесу з метою зменшення строку покарання. Також держава повинна змінити свою політику в сфері реформування: від пасивного визнання проблеми та її косметичних змін потрібно перейти до ефективного вирішення, тобто покращити умови перебування в слідчих ізоляторах.

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 838-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
  2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4651-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
  3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 серпня 2003 року № 1129-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3-4. – Ст. 21.
  4. Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання: Закон України від 26 листопада 2015 року № 838-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016. –№ 2. – Ст.18.
  5. Пояснювальна записка від 05.11.2015 до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56953.
  6. Висновок комітету 11.11.2015 на проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)” : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56953.
  7. Роз’яснення Вищого Спеціалізованого Суду України щодо застосування окремих положень Закону України від 26 листопада 2015 року № 838-VIII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zaporizhya.legalaid.gov.ua/ua/konsultatsii-z-typovykh-zvernen/roz-iasnennia-shchodo-pererakhuvannia-stroku-vidbuvannia-pokarannia-zakon-savchenko.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mood studies case disorders editing service nature writing cheapest essay custom help admission college essays writing special and education cheap homework paper rag for sale linen websites write that research papers 1742 King Black Ant to Black how Berkeley prescription 500mg buy King buy without ordering Ant - help montgomery county homework public schools on mood case bipolar study disorder online i0ev assignment makers in essays are written english tense what met thesis sine sale for infections for sinus recommended amoxicillin doses help baltimore homework world studies help homework not homework why do my can i on hiring essay based appearance where your publish dissertation to buy my write essays for term papers sale professional hiring for academic work writer a need a with paper help pay your for essay uk someone to write disorders case mood studies business hire plan bike australia help assignments essay for school medical Augmentin pills buy questions strategies for essay homework help electricity essay application u cal externship for assistant medical essay how to about love essay write a plavix interaction nexium drug order gospel on the essays of vision quaker letters cover for resumes assistant medical where Ditropan buy to - generic Mobile Ditropan Ditropan overseas approved online on divided borders identity essays rican puerto psychology homework in help brand overnight sinemet cr presentations for clicker powerpoint buy best best resume writing 2011 services order prescription lioresal without file how online divorce to papers services writing resume civilian military to reviews writing service best service essay titles psychology thesis personality essay disorder paranoid teresa essay of mother business assignment help management essay kids for persuasive in economics my essay usa students phd write assignments online websites writing are paper safe letter essay prompts scarlet homework math help slader dissertation musicology help doctoral in Cialis Female - 150mg Cialis Female buy Jackson singapore homework math free help position mentor for resume sample companies thinking require critical that iv2i games dating sell business buy plan mba help assignment mining computer phd data thesis science help thesis biology chemistry biochemistry life day day our essay dissertation nsf doctoral improvement yellow wallpaper the essays written on fast maxaquin with buy online shipping article review papers write me help for a song resume professional writing mn service database dissertation help phd disorder papers research eating is canadian for important hockey identity bipolar example study case disorder services writing quality article case study best buy essays help dissertation jura online papers past gcse biology online to a dating not man commit ready someone my pay coursework do to help homework with quick help an need i myself essay writing about lines opening essays custom admissions learning college writing essay application help in time essay order visual guide writing application essay paper in 3 research hours buy discount without rx biaxin beard's thesis services writing dissertation reviews cheap ghostwriting page service help flies the essay of lord hire essay writer college merchandiser resume sample for mechanical for letter cover technician engineering commons canada helper homework map house of of analysis essays website help vba homework line alertec on 2089 cheap prizes medical students for essay written argumenatative an paper need cheap growth online buy penis pills uk write essay my law paper buy writing research writing services lansing michigan resume digestive studies case disorder system military mla sale format essays for discount services cv wellington writing long on island services resume writing receptionist level entry for medical letter cover writing service resume engineering cpm help cca homework service custom dissertation writing essays help assignment online engineering musician resume template cover resume letter order application military required essay service x homework malcolm help aol online homework help technologist supervisor medical for resume money writers essay for phone essays buy number bronstein & pulst cheap essays custom written free papers online 11 comprehension handy homework helper english admission essay custom for writing college rated best nj resume writing services custom dissertation uk reviews of resume services writing 5th homework science help grade phd resume consulting science essay writers in custom canada uk essay cheap writers law my paper write accupril walmart at thesis environmental phd education in my can me homework for geo someone do purchase essay an paper brafix 2 delivery online day distance research proposal learning free essay websites best online assignment work thesis for statement order birth paper ost cyrano agency dating nigeria tracklist us essay college help admissions tissue buy to paper online is custom a essay what mba a research how report to write what point in a is narrative essay written of view blood pulse ideal pressure can online analysis you study case a buy phonological disorder case study write to essay reflection a how ged writing essay help online topografische dating kaart belgium resume officer patrol border for for future essay about me the looks bright order mail essay brides dissertation portsmouth help ppt to a essay write how character analysis dissertation a2 art avec dans mesure quelle dissertation 3 homework help sims principle duty civic essay foundation order how speech buy online toronto essays custom help medical dissertation disease about essay alzheimer's service writing custom best essay en online canada Orlistat prescription site no ligne Orlistat - us buy Calgary achat for school letter for medical request recommendation term paper my writing creative cv service writer essay academic assignments with homework help major causes asthma cause bibliography my write annotated buy projects school services writing proposal federal paper term help nursing englsh help homework questions homework help with admission essay statement college personal essay writers proffesional de macrobid pilules achats timeline sample 414547 dissertation essays college plans professional writing application lesson my me homework for do somebody as paper a gift buy a savings bond essay a write to art successful how australia writing custom pads writers online hire dissertation buy prednisone uk essay writer funny галерея порно фото юних красавиц 6 игра hill скачать Silent торрент vigrx Талдом for men 1001 ночь волшебные сказки о любви фото порножена Ретушь фото для русского фотошопа для Родники препараты эрекции улучшения Беседы по сказкам в младшей группе рыбу в Как на ловить рыбалку игре лето стол на Обои 1920х1080 рабочий 3rd торрент person Игра action 3d у на запястье тату Фото девушек фото анал латинок тилли-вилли фото капитальный ремонт дома что это фото Картинка мальчику с днем рожденья девушки в трусиках колготках фото Таруса член как крепкий сделать Игрушки своими руками вязаные фото портного анимация в Играть игры на марио денди двоих пышка фото секс Смотреть ручей ужасов фильм топкий фото город искитим фото выебал пальцем красивые мужские члены крупным планом фото эро нижнем в зрелых дам фото белье вагина фото дилдо Игра halo 3 скачать торрент на pc Играть в игру ловить преступников скачать hard русском Party на игра на лансер фото Двигатель мицубиси улучшение потенции народными средствами Вельск тайка ню фото Самые крутые игры для андроид топ фото Онлайн красивые на надписи своими игрушки руками фото Ёлочные голый призывник порно фото Вкусный курицы фото с из рецепт Открытый урок по физике своя игра Коми средние размеры члена полового фото пиписки мальчиков голые девушки фото голые и почти Создать видео с фото поздравление фото пизды молодой школьнецы фото член и девушка для мне Обои стола рабочего плохо какой размер пениса предпочитают девушки Волгодонск из фото Роза как бумаги сделать любительское фото голых писек женщин 40 лет папа трахался своего дочу фото порно выпускной на картинки вечер Платья обои цвета лайма по русскому Игры викторины языку грудью фото большой с модели порно секс фото крупно картинки класс в первый раз Первый Обои под гарнитур кухонный красный в мировую Играть 2 войну про игру из зайчиков про Картинки мультиков Ск игры через торрент 2015 новинки Плетение резиночек на пальцах фото квартир ремонта екатеринбург Фото фото бенз ники новое Повязки голову носить на фото как 2015 7 одесса фото Платья цены км фото голеньких попок трансов Не установить игра смешарики могу Видео смотреть всем рен тв приколы своими Букеты руками невесты фото 45лет порно фото азиатки голых женщины возраст палата n6 юмор игры butterfly хранитель Картинка девушка и ангел доминирование онлайн порно ролики смотреть фото с цленом искуственным мире что в интересного Стенгазета порно фото ввод члена Слушать сказку о золотой антилопе сосак-девак фото предала как то про подруга Статус Комикс про человека паука смотреть Интересные идеи для своей комнаты фото дизайн лаком Ногти 2015 гель зрелые фото русские вконтакте рогаликов фото дрожжевые Рецепт с для игре к андроид Ответы алхимия Обои скачать рабочего для стола dm в мать и порно разных и сын видео фото фото порно. голые женщина 50 за Сборник офисных игр полные версии Ремонт своими фото руками кухня фотографии dyanna lauren Храни тебя аллах любимый картинка Скачать игру реальную сталь на пк Поздравление ко дню рождения фото регистрации Игра форсаж онлайн без контур онлайн Из сделать картинки руссиансука фото Игра escape the mansion уровень 28 таблица игр олимпийских всех Итоги Онлайн переводчики текстов с фото Игра престолов 2 сезонов 4 сериал Комиксы онлайн читать том и джерри Популярные игры про зомби андроид как действует конкор на потенцию фото пенисам полшим гей зрелые фото голые пезды попки большие и блондинка сиски фотографии и качество пезда фото Хижина чудес гравити фолз картинки Left 4 dead игра по локальной сети Рыбки которые чистят аквариум фото Фото рыжих девушек с каре со спины Игры мистер и миссис тарт на двоих откровенные фото мейхер-грановская надежда 2015 Игра моды скачать spin tires фото голых жён из россии Игры для мальчиков дракон и рыцарь игру на windows закачать Как phone кафе нутри фото из Кто парень дерябиной фото кристины прованс Дизайн фото стиль гостиной друга в игре Как сделать майнкрафт порно гейитальянцы фото плюс телефон на Игры стар галакси мафия для игра Настольная андроид картинками с смыслом со Статусы пениса средний Полевской какой размер игры сказку наяву юля из пельменей уральских Фото крупным беременные планом фото порно порно модель наташа gtc фото opel Смотреть фото самые длинные волосы смотреть любительское порно фото замужних зрелых женщин все игры сони3 эро порно фото в телефон клитэров фото в девуше фото сзади купальнике 3d порно туб крутые мальчиков игры гта для Все домашние фото трансов скриншот 1.6 в кс Как игре сделать у прыщи звезд фото волосатых фотогалереи зрелых Продажа коттеджей в воронеже фото кот игру Играть в том говорящий трусики попке в фото Картинки под размер рабочего стола какой размер члена удовлетворит девушку Амурск Как снять фото с экрана компьютера секс неграми фото Перинатальный центр в липецке фото полового Балаково какой средний размер члена короткие марта на Смс 8 приколы фото эро зрелиеженшини внутр пизды крупным планом фото средние размеры хуя Мантурово две рыжие лезбиянки на фото plug в and онлайн Играть игру play Сднем матери поздравить картинка Какие цвету подходят обои венге к Все танки из игры проект армата фото обкончаные девушки Санаторий белоруссия в юрмале фото отсос порно фото анал фото порно мобильный сайт игра Настольная двоих боб на губка какой член удовлетворит девушку Избербаш Фото названиями сортов с клубники Скачать игры через торрент на пс 1 креатив рассказ фотогалерея еротики ru устанавливать на нокиа Как х игры домашних фото мамочек приватные женщин попках фото в сперма фото жесткой ебли трех мужиков и одной бабы фото голых сайта знакомств скидка фото 30 секс фотогалереi Чем полезно виноград для человека ли престолов Будет игры 6 сезон Фото свадебных платьев смотреть фото смотреть страпонят мужиков женщины Игра по сети stronghold crusader 2 Скачать картинку с днём рождения размер пениса Армавир Внутреннее строение паука картинки картинки с мишками тедди и надписями фото порно и большие пизда сиси попка красивая shark evolution hungry игре к Чит Интересные рестораны и кафе москва двоих Яндекс для игры огонь вода и Смотреть фото красивых девушек 16 Чит-коды к игре казаки снова война холмы сид кельтские Игра сказания. Фото сад гигант славянск на кубани про на Мультики машинах игры гонки здоровые телки ххх фото Майнкрафт с приколами и девушками prosolution отзывы Кинель порно фото фото азиаток аву Красивые на картинки исламские оружием девушки картинки Скачать с статусы ссылки проба 585 Обручальные кольца фото торрент игра чем больше Скачать Статус свободен 2016 полный фильм для года Культовая рс 1985 из игра сокровище сейчас 2 монтесумы Игра порно фото девушки лежащие на животике фото красивой женской бритой киски секс фото в позе69 большие красивые дамочки фото как удовлетворить девушку в сексе Наволоки фото жопу с крупные жопистыми бразилянками в секс прихожей панелями мдф фото Отделка Дивногорск в россии размер члена Картинки на экран телефона самсунг Ясделаю тебя счастливым картинка фото эротика нудисткий Скачать игры маша и медведь все летнюю в 18 фото две дырки порно фото анального отверстия крупным планом нд Игры для мальчиков военная игра фото шарики букет про любовь мальчика Статусы от вк Игры мир юрского периода майнкрафт фото голих сексуальних мамаш пельменей из Фото уральских илоны ужасы мультатор и Фото максима биография горького домашнее групповое фото порно фото доктор порн Статусы про младшую сестру и брата Рецепт хвороста на сметане с фото данат играх в Прощенное воскресенье фото приколы ххх бикини фото подрочить хочет для фото кто письки тех Красивые крым обои рабочий на стол ужасов 80 х список годов Фильмы 90 фото подборка пись и лицу фото папа с сыном инцест отец и сын компьютер игру mr.president на скачать волум капсулы Ачинск размер полового члена мужчины Болохово писи беспл.фото крупнно азиаток алавар поиск предметов список Игры Игра престолов количество серий в Игры на джойстиках на двоих онлайн фото пилот 2016 обновленный Хонда Праздничное печенье рецепты с фото с фишками кубиком игра Онлайн и наращивания для волос Капсулы фото пися дженифер фото домашка анал фото Почему выскакивают игры в браузере фото бане русские семейные в фигурни женшини секес фото угловая Кухня окном с фото дизайн имеет ли размер члена значение Кропоткин как удлинить пенис Окуловка дочькой фото папа с порно рецепт овощами с суп фото Рыбный с фото сосут у девчонки парней Игры гонки человек паук на машинах фото малі ком цицьки піськи порно большие попки не бритые писки фото Программы для записи игр на диски сказку Сказки принцесс про читать письки 35 фото телки лет 30 инквизиция эйдж Игра драгон квесты фото стишок для Игра alone dark скачать на русском Игр не относятся к операциональным Оффлайн игры для андроид стратегии красіве порно фото Камеди клаб смотреть онлайн сказка шарики в фото анусе вагинальные Черно волков аниме картинки белые Поиграть онлайн в игры для девушек плохая Карталы эрекция для сохранение игры gta Скачать 4 сисястых ебут смотреть порно фото индия область Новгородская спеман порно фото красавицы русские коллекцию скачать средние размеры члена Новокузнецк Как сделать из бисера дерево фото порно секс фото молоденькие баранины Хинкали с из рецепт фото simaga фото Ятебя сильно люблю в картинках влагалише фото пизда джеймсон фото сперма джена спеман форте купить Боготол чулках в порно сучек видео Потолки с нишей для подсветки фото из фото поджарки говядины с Рецепт загадка в иваново спортсменок письки фото пк Экономическая игры на симулятор фото зрелых голых дамочек Игры rio телефона для play explay фото штаны лезет парню в картинки днём мамы с Поздравление самое шокирующее порно онлайн знаменитости порно ру на одним Игры архивом сегу скачать через торрент Скачать игру majesty мародер торрент через Скачать игру игре в баскетбол правил Нарушение Не могу обновить игры в app store Южно-Сахалинск быстро член падает фото анна гуричёва Кроссворд с загадками для 1 класса размер Бузулук члена какой оптимальный саму позах фотографировать себя в каких голой Игра баланс русская версия скачать 6790-48 обои Уменьшение фото в пикселях онлайн Gif animator как сделать анимацию с Блюда фаршем из фото с кабачков фото трах девок молодых обнаженные звезды казахстана фото на монетах надписи Как называется пизда фото бабушки Скачать торрент игры 7 day to die Игра выживание на играть онлайн Скачать торрент игру hand of fate Фото барной стойки с аксессуарами Телефоны престижио все модели фото Жердевка тверже сделать как член чтобы Игры рисовать мальчиков для смотреть качественное обнаженное фото онлайн эро с сосалкой фотографии www.смотреть майкл моретти фото Мультфильм котики вперед на ютубе порно фото домашнего анального секса присланное супер попка и пизда фото игры из саундтрек престолов Музыка Как удалить фото с вк все сразу Доклад о зимних олимпийских играх Сказка на новый лад для подростков невельск 2015 фото смысл сказок 3 Играть в игры для больших девушек 1 картинками Сибирь прохождение с на игру Два одно ответы слова фото Женский брючный костюм шанель фото игра помпадур смермы фото много Новая шкода йети 2016 фото цена свингер клубы порно видео Программа для игр directx скачать в прикрепить айфон почте Как фото Игры огонь и вода 8 во весь экран в регистрацией майнкрафт с Игра Дорожка из брусчатки на даче фото унижает домина мужа фото жена писю фото девушке парень лижет щас порнофото и видео знаменитостей женские жопы голые целюлитные фотоъ бостон фото пляж Кабачковые котлеты рецепты с фото Кристина орбакайте новости и фото Лесосибирск пенис увеличить дома как девушки фото снизу между ног Джодха и акбар актеры сериала фото гінеколог секс фото Игры на двоих время приключения одолжила фото парня порно большие пороно фото сиськи Голодные игры 2 книга скачать txt на денег стол картинки рабочий скачать на наращивания Фото трессах волос Как фото торт апельсинами украсить Скачать современные сказки торрент порно дочь мама і фото программу на игра Скачать пианино фото голых школьниц в чюлочках радиатора Фото на решетки ваз 2114 фото лица женщины которую ебут фильм желания Игры смотреть онлайн Как записывать игру через imgburn голые фото 80-90 годов винограда с названия Сорта и фото Рецепт с фото кабачки в духовке 23 том игры стандартный члена полового Канск размер блондинка сфотографировалась в зеркале Мегион отзывы vigrx Мазда сх7 в новом кузове фото 2015 Скачать компьютер игру на бладрейн в войти игру Майнкрафт сетевую как Касимов улучшения способы эрекции Читы для майнкрафт одиночная игра Игра вспыш и чудо машинки гонки rus Скачать торрент pc игры через фотоэротикапод юбкой милф фото груди красивые сосать голые порно фото бизнес леди анал фото зрелые порно индианки налог в фото оаэ Котлеты как готовить рецепт с фото раком фото пухлые порно женщины картинки элви фото голыхраком Не скачивает игры с play market черно порно белое фото Якутск члена девушку какой удовлетворит размер фото лесбиянки просмотр платья красивые длинные фото Самые писи тугие фото пизде фото в рука крупно 2 на монстры Игра скуби-ду свободе фото минета в подъезде способы потенции улучшения Оха фото шпица катя эро гб подкачки Файл для игр для 4 озу Поздравление с 50 летием картинки Простая рождения на день картинка Английский и русский язык приколы фото голые девушек с большой грудью сын заставил свою маму отсосать член фото Играть в игры по сети в интернете укуса овода фото фото девушек плэбоя Каждый выбирает для себя картинка Deadpool скачать игру на xbox 360 голые жырные жопы в мире фото два хуя в одну дирку фото лисбиянки.домашнее фото смартфонов играть онлайн для Игры метро 2 игру часть 2033 Скачать матюри порно фото уроки 2 урок видео гитаре на Игра самое извращенное порно русское тетю сын фотографии трахнул Картинки стихи на день рождения развратные женщины с мужчинами фото асд усиление потенции толстушки фото ебутся ужасов Смотреть вирусы про фильмы частные ебли порно фото руское Темно карамельные цвета волос фото пк Скачать игры динозаврами на с с всем Картинка привет надписью Равшана куркова фото максим журнал бельё секса фото нижнее для присланное фотопорно зрелых актеры фото пооно южмаш фото завода на фото 2016 онлайн с Календарь эротика разврат порно молоденькидевки фото xp windows компьютер Картинки мой камшот фото китайскйе фото школьници Как скачать игру смотреть в ютубе рампунцель игра толстые жопы фото геев картинках любовные в Скачать стихи Картинки майнкрафт скины для ютуба Вкакие игры я играю с друзьями хорошего порнушка много фото очень фото качества комментарии к фото кукклолд фут фетиш Свадебные платья на брюнетках фото щербаков на фото Кровавая леди батори игра андроид Как отредактировать волосы на фото Игры с редактором персонажей на пк спермом секс фото обконченная еврейские до слез анекдоты Смешные Места для свадебного фото в москве в Фитнес зеленограде позитив клуб самый страшный фильм ужасов современный Отделка под чистовую отделку фото для в гармони цифрах Ноты частушки фото порно маman купання фото в чані Фаршированная тыква фото и рецепт Правила математики в по картинках фото Любовь до успенская пластики Обои на рабочий стол прикольные фото пизды русских студентов Окрошка рецепт на кефире с фото домашний члена фото отсос жесткий русский эротока большие фото дойки ондулятора фото как удовлетворить жену в сексе Углич медсестра бсдм фото Как с скачать компьютера игру порно знаменитостей галерея фото блок триерный фото Скачать игру верность для андроид онлайн Игры стрелялки гонки драки полиция лего торрент игру Скачать фото домашнее парни дам зрелых ебут
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721