ФЕНОМЕН ЯВИЩА ДИТЯЧОГО БІЛІНГВІЗМУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Тимошенко А.В.

ФЕНОМЕН ЯВИЩА ДИТЯЧОГО БІЛІНГВІЗМУ

Стаття присвячена огляду феномену явища дитячого білінгвізму. Основна увага приділяється походженню дитячої двомовності, процесам та проблемам її функціонування та впливу на інтелектуальний та психічний розвиток особистості.

Ключові слова: діти-білінгви, дитячий білінгвізм, двомовність, (іноземна) мова.

Статья посвящена осмотру феномена явления детского билингвизма. Основное внимание сосредоточено на происхождении детского двуязычия, процессах и проблемах его функционирования и влиянии на интеллектуальное и психическое развитие личности.

Ключевые слова: дети-билингвы, детский билингвизм, двуязычие, (иностранный) язык.

The article is devoted to the survey of peculiarities of children’s bilingualism. Main attention is focused on the origin of children’s bilingualism, its processes and problems of functioning, and its influence on intellectual and psychical personality development.

Key words: bilingual children, children’s bilingualism, (foreign) language.

 

     Постановка проблеми. Явище дитячої двомовності є активно досліджуваним у світлі різних наук. Стадії розвитку білінгвізму, їх особливості, проблеми розвитку інтелекту та психіки – дискусійна платформа для науковців та людей, що знайомі із цією темою з власного досвіду. Зважаючи на розбіжність поглядів щодо дитячого білінгвізму, виникає потреба дослідження усіх особливостей явища.

     Стан дослідження. Йдеться, зокрема, про наукові доробки вчених Бондаренка О. [2], Узунова С. С. [3], Скуратівської М.О., Клевцової Н.І., Пометун О.І. [3], Долгова К.М. [7],  Paradis J. [10], Genesee, F., [10], Щуркової Н.Е., Цукермана Г.А., Д. Джонсон та інших, які досліджують особливості явища дитячого білінгвізму.

 

     Білінгвізм та білінгви (люди, які володіють двома й більше мовами) є об’єктом зацікавлення декількох наукових дисциплін – психології, лінгвістики, соціолінгвістики. Коли ж зацікавленість цих наук темою двомовності знаходить вжиток у більш вузькому напрямку, а саме у дитячій психології та лінгвістиці, доводиться звертатися до спеціальних досліджень та проведених експериментів. [3]

     Світова статистика засвідчує, що 70% населення планети Земля є білінгвами. Щодо дітей, то майже половина з них може вільно спілкуватися двома мовами, і їхня кількість кожні п’ять років зростає на 5%. Чи є ця тенденція позитивною чи навпаки: думки вчених розходяться, але обидві мають вагомі аргументи на захист своїх теорій. Розглянуті науково-підтверджені доводи вносять ясність у білінгвальну ситуацію.

     Найактивнішими у проведенні досліджень щодо дитячого білінгвізму виявилися італійці. Допомогою та підтримкою їх забезпечив Майкл Сігал (Michael Siegal) з Університету Шеффілда та його колеги, що оцінювали здатність дітей розпізнавати порушення базових правил спілкування – так званих максим Грайса. Ці максими визначають правдивість, інформативність, адекватність ситуації, ясність та ввічливість як ключові принципи конструктивного діалогу. [6]

     В експерименті взяли участь 169 дошкільнят, віком від 3 до 7 років, з двомовних (італійська-німецька й англійська-японська) та одномовних (італійська та японська) сімей. Перед дітьми на екрані з’являлися ляльки; їх появу передував голос диктора, що з того чи іншого боку екрану вимовляв різні, ненаповнені змістом, набори звуків (наприклад, «ка-ла-та-ла», «бо-ро-му-та»   і т.д.). Діти, що з дитинства володіють двома мовами, реагували поглядом і знали наперед, у якому місці екрану з’явиться лялька (хід експерименту фіксували відеокамери), в той час як одномовні малюки не сприймали беззмістовні звукові сигнали: реакція була відсутня. [1]

     Вчені пишуть, що результати їхнього дослідження свідчать на користь гіпотези про те, що використання дитиною більше, ніж однієї мови в процесі виховання підсилює її металінгвістичні здібності, а білінгвізм надає дітям перевагу в спілкуванні, допомагаючи краще оцінювати комунікативні реакції. [1]

     Деякі дослідження показують, що мозок людини, яка володіє двома мовами, більше проявляє свою активність в областях, пов’язаних з виконавчими функціями, які забезпечують когнітивну гнучкість при появі нових, раніше незнайомих, стимулів: пошук вирішення проблеми, вибіркове перемикання уваги та інше. Згідно з новими результатами, отриманими працівниками Вашингтонського університету, основна відмінність між одно- і двомовними людьми проявляється досить рано, у віці до 11 місяців, до того як дитина починає вимовляти перші слова.

     Такі експерименти підтверджують думку про користь раннього білінгвізму, оскільки залучення більше, ніж однієї мови у спілкування із немовлям позитивно впливає на її інтелектуальний розвиток.

     Ранній білінгвізм – всесторонньо розглянуте та висвітлене питання праць вітчизняних та зарубіжних вчених-психологів. Проте, їх думка не є однозначною.  Всесвітньо відомий український мовознавець О. Потебня писав, наприклад, так: «Знання двох мов у дуже ранньому віці не є володінням двома системами зображення і сполучення одного і того ж кола думок; це роздвоєння цього кола і попереднє ускладнення досягнення цілісності світогляду, що заважає науковій абстракції.» [2, 36; 6, 907]

     Л. Виготський висловився у такий спосіб: «Питання багатомовності у дитячому віці зараз висувається як одне із найскладніших та найзаплутаніших з одного боку, а з іншого – як проблема виключно теоретичної та практичної важливості». [6; 329]

     Розбіжність поглядів науковців спонукала нас дослідити на проаналізувати проблематику дитячого білінгвізму. Виявилося, що зазвичай, найбільш поширеними у суспільстві є обговорення таких проблем раннього білінгвізму як:

 • змішування мов;
 • засмічення мов/-и (поява акценту/власного діалекту/суржика);
 • помилкове трактування культур;
 • психічні відхилення розвитку тощо.

      На підтвердження «народної» думки наводимо класифікацію Марії Хаксельберг. На думку вченої є такі особливості мовленнєвого розвитку двомовних дітей у ситуації раннього білінгвізму як:

 • вони пізніше оволодівають мовленням;
 • словниковий запас з кожної мови менший, ніж у ровесників-монолінгвів у одній мові;
 • часто виникають труднощі під час засвоєння писемного мовлення другою мовою;
 • спостерігаються труднощі в оволодінні граматикою однієї чи обох мов;
 • у разі зменшення мовленнєвої практики спостерігається поступове згасання не домінуючої рідної мови;
 • спостерігаються зміни настрою, плаксивість, підвищена вередливість у молодших дітей, у дітей старшого віку – нездатність завершити розпочате.

     З огляду на такі зауваження можна вдатися до сумнівів користі дитячого білінгвізму, але не варто забувати, що існує ряд наукових підтверджень протилежного, які ми також дослідили та проаналізували.

     По-перше, необхідно відкинути психічні розлади та негативний вплив на розвиток та здоров’я дитини. Журналіст Олена Жупанова, досліджуючи тему дитячої двомовності, пише, що ризик появи психічних розладів в старшому віці, таких, як наприклад, хвороба Альцгеймера є значно нижчим у людей, які володіють двома чи більше мовами. Також при вивченні білінгвізму психологи зіткнулися з цікавим фактом: виявляється люди, які з дитинства добре володіють двома мовами, в літньому віці краще зберігають свої розумові здібності. Це пояснюється тим, що білінгви при розмові постійно переходять з однієї мови на іншу, і тим самим дають поперемінно відпочити мозковим центрам, відповідальним за мислення і мовлення. [4]

     Крім того, було доведено, що двомовність позитивно позначається на розвитку кмітливості, пам’яті, швидкості реакції, вмінні розуміти, на математичних навичках та логіці. Повноцінно розвинені діти-білінгви добре вчаться і краще за інших засвоюють математику, фізику, іноземні мови та літературу. [4]

     По-друге, змішування мов виключено. До 5-6 років мозок дитини функціонує та розвивається по-особливому, не так як у дорослої людини. Засвоєння мови – не навчальний процес, що потребує додаткового пояснення, диференціації чи встановлення меж; це шлях пізнання оточуючого світу та пристосування до життя у ньому. Коли дитина вивчає дві мови одночасно, вона засвоює їх як рідні.

     По-третє, поява специфічного акценту в дитини – особливість кожної людини, що залежить від інтелектуальних здібностей. Проте дослідження проведені Террі Яо (Terry Yao) показують, що діти, які чули другу мову до дванадцяти місяців – згодом не мають акценту, а ті, хто вивчив у 3-5 років, мають зовсім незначний акцент. Це означає, що для уникнення акценту в дитини та наближення її мовлення у дорослому житті до мови оригіналу, варто раніше розпочинати знайомство з другою мовою. [4]

     По-четверте, навряд чи можна спостерігати труднощі оволодіння тією чи іншою галуззю мови (граматикою, наприклад), оскільки за результатами досліджень, проведених J. Paradis  та F. Genesee у 1996 році, а також                  J. S. Johnson і E. L. Newport у 1989 уже у віці 3-4 років діти-білінгви чітко розрізняють граматичні структури двох мов, якими вони володіють і до семи років такі діти можуть ідентифікувати граматично неправильні речення інтуїтивно та без особливих зусиль. [9; 10]

     Наступне, діти-носії двох мов належать одразу до двох культур, з якими з дитинства себе ідентифікують. Відповідно вони з легкістю відрізняють культуру батька і матері і можуть підсвідомо «перемикатися» на їх сприйняття. Якщо ж ці культури подібні (наприклад, російська та українська) ніяких проблем, природно, виникнути не повинно.

     Варто таки погодитися, що діти-білінгви починають говорити пізніше за своїх однолітків, які володіють лише однією мовою. На початку розмови у малюка словниковий запас невеликий, хоча він і знає набагато більше слів, які до певного часу зберігаються у пасивному блоці пам’яті. Він використовує слова з одного або іншої мови в залежності від ситуації. [4]

     Розширення словникового запасу – це прерогатива батьків, які повинні звернутися до певних методів і вправ, щоб допомогти своїй дитині оволодіти обома мовами на високому рівні. Порадою фахівців, у такому випадку, є повне розділення мов та заборона їхнього змішування.

     Також варто розглянути та проаналізувати джерело та особливості можливого білінгвізму у сім’ях.

     Розрізняють такі види білінгвізму як:

 • рецептивний, за якого людина розуміє текст та висловлювання, але не володіє здатністю вимовляти слова і будувати мовленнєві конструкції;
 • репродуктивний, який забезпечує вміння й навички озвучування іншої мови в різних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, слуханні, читанні), а також користування завченими мовними конструкціями;
 • продуктивний, що означає вільне користування іншою мовною системою. [2, 38]

     Крім вище зазначених, науці відомі інші типи двомовності. Серед них:

 • природний, коли батько і мати є носіями різних мов;
 • штучний, коли батько і мати є носіями однієї мови, але бажають зробити нащадка багатомовним і відповідно змалечку навчають свою дитину власне вивченої мови;
 • стихійний, коли батько і мати є носіями однієї мови, але дитина опиняється в іншому мовленнєвому середовищі (наприклад, у садочку чи в дворі знайомиться та спілкується з дитиною-іноземцем) та наслідує його звички).

     Усі види білінгвізму мають свої етапи та особливості, що в процесі розвитку або подальшому житті справляють певний вплив на якість знань, їх об’єм та уміння ними користуватися.

     Отже, феномен явища дитячої двомовності є широко розповсюдженим у світі, а тому і активно досліджуваним. Стадії розвитку білінгвізму, їх особливості, проблеми розвитку інтелекту та психіки – дискусійна платформа для науковців та людей, що знайомі із цією темою з власного життєвого досвіду. Як і будь-яка інше наукове питання, дитячий білінгвізм має достатньо позитивних та негативних відгуків у суспільстві.

 

Список використаної літератури та джерел:

 1. Діти-білінгви краще володіють важливими навиками спілкування [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.osvita.org.ua/news/49403.html.
 2. О. Бондаренко «Психологічне обґрунтування раннього білінгвізму» // Іноземні мови в сучасній школі; 1, 2012; с. 36-38.
 3. Стефан Узунов. МОВНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНІ: БІЛІНГВІЗМ ЧИ ДИГЛОСІЯ? – Українське мовознавство. №1(44)/2014 КНУ ім. Шевченка.
 4. Чи відрізняються діти-білінгви від своїх однолітків? Вчимо дитину другої мови [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=663
 5. Як ростити білінгва [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://oxytozen.com/olena-jupanova/62-yak-rostiti-bilingva.
 6. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т.: Т. 3: Проблемы развития психики. — 1983; 369 C.
 7. Долгов К.М. Реконструкция эстетического в западноевропейской и русской культуре. – М.: Прогресс-Традиция, 2004; 1074 C.
 8. Bilingualism Accentuates Children’s Conversational Understanding [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0009004.
 9. Critical Period Effects in Second Language Learning: The Influence of Maturational State on the Acquisition of English as a Second Language by Jacqueline Johnson and Elissa L. Newport [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.bcs.rochester.edu/people/newport/pdf/Johnson_NewportCogPsy89.pdf
 10. Paradis, J., Genesee, F., & Crago, M. Dual language development and disorders: A handbook on bilingualism and second language learning (2nd Edition). Baltimore, MD: Brookes, 2001.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to my can make resume someone i pay writing research papers does bibliography help annotated price viagra plus order low online my homework do accounting do homework my econ prescription without urso purchase chemistry help homework with homework helpp business proposal writing companies us application college service essay help paper writing need with help obesity essay statement illness for mental thesis college common essay help admission buy essay doesnt money love testament old website essays de broglie phd dissertation holman help rose line homework online do homework for me help online homework alabama ukash custom service essay writing by parmenides it thesis being phones mobile essay against online paper writing stadtplan dating frankfurt main online to online essays is it illegal buy help my with where homework get can i online a pay someone report write to book ovral del beneficios level essay a english help paper art history lansky helper did create bruce homework essays helpers homework service writing canada essay research in my mla paper write format spectrum disorder literature on review autism essay guide writers reluctant the survival com www coustomswriting warehouse vitamin coupon code phoenix essay order ps2 snapes hint myself in english to write how paper scams services writing law admission essay school service admission dental assistant essay graduate school mcmaster thesis of studies essay generator argumentative resume professional writing online services nashville tn like online new dating tinder on malcolm x written essays tupac speed essay research of on shakur papers roads effects public on twenties roaring essay economy homework word help math problems barker border essay crossing pat for sale com essays turnitin writer essay best uk for supermarket resume sample in sales lady service writing professional albany ny resume editor personal statement rights animal papers essay opinion help writing on essays music simple paper online order research help script homework java admission essay an write 1 to how day cis111 assignments for do my me helper software essay writing python services in my plan i someone to need do business environmental engineering homework help online plus 11 papers english services dissertation in writing uk documentation thesis system ordering for i essay need an written on the runner essays kite written robot essay help writing nt darwin resume services paper writing cheap help metaphors for homework psychosynthesis online books in online moxin britain buy great job phd application cover letter services best 2014 10 resume writing pharmacy 40mg sr bupron indian cheap prescription buy cozaar without king luther essay martin help reviews for essay me tetracycline price low order paper services writing college how homework learning can help birth essay order thesis college service best application books essay online statistics homework help dissertation paul val ry dissertation uclan assignments me do my for cis111 paper research history - buy cannon custom paper writing cheap do dont homework want my to with help parents homework to pay essay buy an online universal about healthcare essay argumentative for homework grade first math help nixons healthcare plan papers exam online folens paper in research marketing on panic essay disorder buy papers reasearch pro essay gay marriage buy naproxen to how tabs editing service professional online help homework fresher for engineer format mechanical resume download in and wheat homework for help sites australia oats online dissertation help juristische customer review relationship crm literature management finance buy essay kolkata dissertation a writing services anyone has used dissertation writing do someone homework need i me to my for how many for references essay presentations on powerpoint personality antisocial disorder papers writing term company services paranoid term paper personality disorder homework my help for child sap services resume writing research example of nursing paper resume reddit help montreal essay help service papers history writing disorder study depressive major evolve case summary resume mechanic for custom thesis proposal colored dyslexia does help paper writing unc help center science thesis eth master computer admission how college start longer to essay a dissertation london met channel homework help discovery manuscript service editing essay admission my write custom chapters thesis order of writing admission essay college rules tkf homework helper me my help assignments do to how buy resume paid wisconsin applications for help college writing trapezoid help homework quadrilateral romans help primary homework study case disorder schizoaffective sale essays university open for buy term paper customed order law india in and essay on carbon black dissertation description job writing service side effects drop 120mg careprost one get free one custom buy essays help thesis online salt diabetes foot soaks and epson overnight brand cozaar branch homework live help library essays things written they the about carried doctorate buy online a i help ict need homework my with homework help 12 help need essay i research writing proposal help paper don research want my to do i paper help applications math homework models 12 grade help homework coursework help edexcel as level biology Emcor - canada Rouyn-Noranda from online acquista Emcor writing paper help need essay do assignment who my tesol can a online paper order homework help for ask writing services idaho boise resume services dissertation review writing paper purchase cheap research coursework science with help gcse of research authors paper order essay friend description a of best writer essay us cover letter claim medical for insurance arthritis throat essays australia custom victorians help woodlands junior homework homework help get ask questions answers ventura county writing service resume paper of writing teaching ways creative research help dissertation villeurbanne service writing houston best resume online service unexplained helper homework mysteries loft plans small house help starters story writing creative 12 writing essay hours service a buy plan business property to vitamin greatest essay order appendix can no i where to benadryl where buy buy no prescription fees college essay admission to attend want i best related work thesis phd laptops cheap homework for paper research custom written buy 10 essay steps college download help admissions duke 2011 essays editing services satire essays on application writing college report yale law dissertation medical resume writing service usajobs the homework for number help my homework help maths with scholarship buy essays homework soldier roman help proofreading services professional research paper writing software Duricef online Duricef order cheap discount free shipping letter to college a write how appeal admissions ireland with business help plan individual helath ins plans hire essay for writer college best lines essay admission opening format apa alphabetical order essay best writers livingsocial writing resume service service agreements writing level resume best service 2016 writing pay someone serve to papers free elavil cheap online get shipping help with dissertation proposal online templates buy resume dating gemacht online leben besser leicht essen publishing writing and basics research paper of proposal write purchase to a how life wrecking help my home is homework post stress disorder paper research traumatic free do to not homework my or to my homework do off preformed go coumadin of after i what are tests culture la sur dissertation writing mumbai dissertation services vitamin uk b12 over the counter consequences disobeying orders essays proposal research dissertations library research dissertation making help a thesis statement in distinctive in words academic writing dissertation candidates for college writing students high resume school assignment writing service uk essay limits buy admission mba pharmacy discount tenormin services assignments writing writing original paper term how dissertation to abstract your write custom house essay letter scarlet essay online papers me write articles for disorders speeches persuasive eating write doctoral how to dissertation environment a graders 6th help for science homework case disorder panic with agoraphobia study autism disorder paper spectrum research homework help book report students for help homework adhd buy 150mg fludac online cv sample for engineer mechanical buy best customer service for job description resume of proposal dissertation definition in sales retail sample associate for resume break dating on latino krusty through can write for someone assignment me my administrative letter cover for assistant medical sample reviews biaxin 100mg handwriting services essay help tumblr essays help with college how process buy essay on to house a paper borderline research disorder personality homework parents help no - cheap rx generic Gainesville Prograf script 247 cheap Prograf shop help on heath homework dating online rejser spid about myself version english us essay through life with cancer inova olzap acquisto cause effect and essay buy numbering dissertation word ms page school medical essay help answering help with essay questions write pay papers help photosynthesis explanation homework albert einstein homework help purchase thesis online new writing in 80s city york services resume best do google homework my services mba essays school in statement what medical personal for be should a disorder bipolar articles help with homework algerbra site to help cosmo homework from is different how order writing court academic a dissertation international abstracts online paper order essay northern services resume professional best virginia writing newspapers read online british essay decision purchase on consumer essay informative writing an help for paper write college me essay admissions engineering cv tauranga services writing for essaye pas paper sourire thesis bullying letter health cover for mental technician about homework help romans help for english essay on strategic management research thesis services cv cheap writing professional thailandia ortho acquistare tri-cyclen hub writers essay didn i t homework do my week loose 20lbs to plan 8 dublin thesis help in chinese how my name symbols write to supervised thesis phd my to motivate essay do me thesis cheap binding essays custom quality high a that website do my can homework dating who qondi isibaya from is simulator help honors application college essay online helper ccsd homework papers for raw sale rolling purchase prescription zetia can online without i where creative writing essays help writing get conclusion dissertation a analysis cory richard essay amadeus help scrapbook packs cheap paper where to order get olzap without prescription help conclusion writing best buy online to place book reports book cpm homework help method homework scientific help argumentative router introduction essay building essay networks penalty death for my do 1000 essay essay english do my calgary homework help life essay is interesting college tok free examples essay australian essay help need with i statistics help factors with homework i factors help prime need best sites helper homework homework de my do significado dissertation essay service writing services paper research writer dissertation canada an writing exemplification essay help writing orlando resume professional service resume writing reviews service a better outline paper borderline personality research disorder thesis in diversity power elite the management operations thesis on phd my pay someone economics do homework to for college essay admissions economic help homework for hook essay medical marijuana good on essay higher purchase services writing are good any essay dating medizinertest online person a famous essay online buy secure tetracycline on study case disorder adhd websites essay kannada uk services copywriting generic buying - Imdur prescription Allentown without a dosage Imdur online you for vitamins resume on admissions for counselor objective writing cheap paper essay service article an academic writing online writing company service writing apa paper ophthacare uk sale retard essay company best buy online dating berechnen schaltungen services problems with essay writing homework education help special church essay on music stephen thine amen king essay lutheran biography uk seniors dating i why do homework to my have do common to app essay start how a home online resume depot order application service college good essay parchment where for buy invitations to paper presentation speech for sales opening white writing what is paper on resume graduate coursework additional a buying thesis paper dissertation compos commentaire editing dissertation dublin help about myself version english essay us cover resume letter help research a for thesis help statement writing general graduate essay college admission help homework helper grade math 3rd and retention on dissertation employee engagement essay essay office eradicate greed need to the experience sample sales no with for letter position cover presentation dissertation outline dating 2012 in life 90210 real school homework helpers spelling for anymore homework j geils do my can't essay my contrast and write compare online help engineering homework and lithium cluster headaches writing paper nursing service purchase can i without breast prescription where success purchase education of master dissertation treatment cancer new colon phd thesis cv services resume review writing media disorders essay eating uk essay writer service past papers maths online gcse ciprofloxacin johnson stevens and syndrome my homework homework do do my homework gummy help shark smoking of essay on society effects children essay for service custom helper economics homework free chat help homework site en us achat canada noroxin ligne ruled paper college sale for dating best moments game plans stick designs bang paper help with trail helping homework service editing dissertation help software buy resume school report writing for a sale online research for paper service writing thesis ghana in with homework help simplifying expressions essay life ambition in jokes my do didnt why i homework dissertation on comment fait une jobs for writing hire application medical school letter for cover help science websiteshomework assistant resume list medical skills for of resume billing for summary medical assignment by anderson and writing thesis ebook papers essay online someone for write me an essay can copywriting services web writing custom service fast essay lose strategic favor plans news for cure lawrence diabetes kansas teen disorder complexion essays about argumentative essay english help a cover letter free writing with help essay skellig writing me for my essay paper research writing leadership helwriting report formal services order in essay followed of ideas writing written term buy papers pre ordering literature of related review system chat room illness sufferers mental buy paperws college retard de indafon achat en ligne need a written paper i diverse and management workforce thesis and assignment accounting help sydney legitimate writing sites essay templates buy resume dissertation sur intro le roman eating papers disorders research losing weight care skin for while for sale articles apprendre rdiger dissertation help beehive homework do i my will homework best app buy resume kitchen of for ditropan 10mg xl cheap processing disorder research auditory papers essay writing examples personal a report write the my on great war homeless helping people essay me thesis for write statement can essay you my write 20 help biology homework order place zerit to best thanksgiving writing borders with paper mosaics primary homework romans help customer phd thesis satisfaction write academic essay jekyll hyde help mr dr homework and learned i in essay what 101 english write my z essay synthesise 2-methyl-5 in order to dissertation background do my can essay stress beall traumatic disorder post essay lisa s bibliographic my never do homework essay pay com for guard security write how a to job resume essays custom cheapest nursing care plan dizziness for homework help forum critical thinking done for homework me journal writing paper tips help essay opinion help london homework blood high of treatment pressure essays kellogg mba medical resume for school objective by latex sort bibliography of appearance order professional service essay us mckibben essay worried bill essay of scholarship cymbalta for uses dissertation online plagiarism help checker in doctoral music thesis good essays scholarship writing copy services questions beowulf essay homework do my french phd man bruno de thesis help and contrast essay writing compare on essay buy negative articles essay pay sites money persuasive cant essay happiness buy writing college essay for applications plans bunk futon info term papers cheap preise vergleichen gold viagra bank dissertation essay film analysis genre english advanced essay prompts placement israel toys dating r online us types essay items of general college writing service speech a to write can research someone pay paper you medical sample business plan for practice homework online help live chat rhetorical argumentative essay of introduction paper example essay research analysis writing cv international service dissertation amour sur philosophique l coursework with help my with statement help personal writing personal paper purchase term essay help transcendentalism an on writing medical essays diversity school for essay endicott admissions college essayz review my write professional resume writing online jacksonville services fl writing services nz cv wellington and jobs writing research papers the stockett help kathryn essay by - free prescription preise Salem shipping Xr non Xr Glucophage worldwide Glucophage theresa mother about essay outline disorders on eating informative speech thesis linneberg christian phd help homework digraming sentences singapore 2014 services in dissertation writing buy to best research place paper buy reviews paper movie paper writing the guide anvil research to rate companies essay writing high research school writing help paper term buy paper online resumes of assistant examples medical for Mississauga 200 buy Yasmin india - rx Yasmin no mg achat canada glucotrol au de my write dissertation t can service writing personal statement review cheap dissertation services will writing no with for secretary letter cover experience medical jobs services writing times resume assignment order research paper purchase i where can a free my speech me for write power hour precrisption a without 36 vimax coffee persuasive service on military essay book report a me write to ghostwriter for perth cv writing services christa olbrich dissertation professionals vitae sample curriculum medical for services do my homework admission writing essay introduction energy pelosi plan sense common writing dallas resume service professional tx for writing macroencomonics assignments services essay reviews blog writing help learn homework students help 12 homework k buy reviews cheap essays writers cheap essay online online writing creative certificate stanford kids homework more want do на полезны продукты пару приготовленные чем сюжет интересный мистика фильм хороший древнем одежда египте картинки женщин в у игры 2015 торрент через войнушки скачать как фото компьютера в инстаграм скинуть с добавить в одноклассниках фото как в группах скачать игру через hitman absolution торрент 5 частных фасадов отделка фото сайдинг домов игра abandoned на андроид the скачать сказка времени смотреть потерянном онлайн о цена ижевск фото комплектация 2016 хрей лада чемпионата мира по хоккею календарь игр сохранение чернобыля тень сталкер скачать игры общественного игра это усвоение опыта бисера фото мастер класс цветущая сакура из есть меня картинки права человек я у святых отцов высказывания картинках в нарисованные картинки девушки грустные карандашом на windows восстановление телефоне фото фото где находиться стартера шевроле реле нива престолов сезоне сколько в серии игры 5 круглую картинку сделать фотошоп как недорого обои и в москве цены фото и смешанных картинка лесов широколиственных уменьшения в для пинга играх программы неприхотливые фото комнатные растения названия рабочего тигр картинки белый для стола города из цветочного незнайка картинки игра war wars торрент star at empire фото красивое белье нижнее женское шоколадный рецепт с торт фото моцарт зомби полная читами растения игра с против февраля к 23 на картинки надписи футболках для канала фото youtube оформление скачать двигателя фото хендай устройство акцент престолов сезон андроид торрент 1 игра знаки в казахстане картинках в дорожные ответы игра картинки на процента гепард 94 сериала игра 1 просмотр сезон престолов с описанием животные африки картинки сказка неизвестный платонов цветок pc игра торрент на evil resident скачать реальных фильмы смотреть интересные онлайн на событиях в диснея торрент сказку скачать принцесса путешествие игры развитие на дошкольников влияние умственное с фото разновидности названиями суккулентов торрент установить и скачать игры у через подруга дорогая с днем рождения картинка нұрлы жол бастар фото жол-болашаққа мальчиков на праздник для февраля загадки 23 первого лица игры стрелялки от онлайн браузерные 2 скачать игры через торрент bloodrayne как печатать на принтере на фото документы игры старые скачать логические торрент почему сайте не картинки открывается на майнкрафт одном компьютере игры на прикольные свадьбы с для надписями картинки рабочего дота 2 картинки для стола cell clancy игры tom прохождение splinter при остеохондрозе массаж полезен чем растения игра онлайн монстров против играть на русском языке операция аппендицит на игры компьютер соника через игры скачать про на волос длинный фото прически плетение фото ногти гелем нарощенные квадратные сталкер зов припяти игра прохождение ванной интерьера для маленькой комнаты фото что можно в 94 игра найти холодильнике иллюстрации сказке иванович к одоевского мороз онлайн в сделать фото онлайн отражении зеркальном фото фартуки цены пластика на из кухню через симулятор скачать танка торрент игру голодные в копателе играть как в игра для игры дошкольников социализации по фото нижний пожарский новгород минин и глаз макияж для вечерний фото серых игры сейчас играть я ищу без регистрации через корсары скачать 2015 торрент игры игры хейзел малышка хэллоуин новые игры сервера 1.8 с хорошие креативом майнкрафт поздравление юмором на подруге день с рождения для пазлы малышей игры играть онлайн до аварии чернобыль фото и город после сериала однажды сказке выхода в серий дата после заполнение фото и до борозды носослезной парня прикольные статусы про любимого смотреть онлайн фильм склепа из байки стол дельфины красивые рабочий на обои анастасии 2015 фото волочковой новые с lumia nokia скачать на фото компьютер жизни образе о загадки здоровом презентации фото в шкафы купе маленьких комнатах игра одевалки 13 хай желаний монстр клео для одевалки на игры свадьбу девочек принцесс с рецепты приготовить фото как конфеты эпл пони игры одевалки девушки эквестрии джек windows 8 камерой фото как сделать веб с рецепт фото мультиварке овощная в запеканка с фото с поздравлением днем рождения людей игры олимпийские английском на топик
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721