ФЕНОМЕН ЯВИЩА ДИТЯЧОГО БІЛІНГВІЗМУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Тимошенко А.В.

ФЕНОМЕН ЯВИЩА ДИТЯЧОГО БІЛІНГВІЗМУ

Стаття присвячена огляду феномену явища дитячого білінгвізму. Основна увага приділяється походженню дитячої двомовності, процесам та проблемам її функціонування та впливу на інтелектуальний та психічний розвиток особистості.

Ключові слова: діти-білінгви, дитячий білінгвізм, двомовність, (іноземна) мова.

Статья посвящена осмотру феномена явления детского билингвизма. Основное внимание сосредоточено на происхождении детского двуязычия, процессах и проблемах его функционирования и влиянии на интеллектуальное и психическое развитие личности.

Ключевые слова: дети-билингвы, детский билингвизм, двуязычие, (иностранный) язык.

The article is devoted to the survey of peculiarities of children’s bilingualism. Main attention is focused on the origin of children’s bilingualism, its processes and problems of functioning, and its influence on intellectual and psychical personality development.

Key words: bilingual children, children’s bilingualism, (foreign) language.

 

     Постановка проблеми. Явище дитячої двомовності є активно досліджуваним у світлі різних наук. Стадії розвитку білінгвізму, їх особливості, проблеми розвитку інтелекту та психіки – дискусійна платформа для науковців та людей, що знайомі із цією темою з власного досвіду. Зважаючи на розбіжність поглядів щодо дитячого білінгвізму, виникає потреба дослідження усіх особливостей явища.

     Стан дослідження. Йдеться, зокрема, про наукові доробки вчених Бондаренка О. [2], Узунова С. С. [3], Скуратівської М.О., Клевцової Н.І., Пометун О.І. [3], Долгова К.М. [7],  Paradis J. [10], Genesee, F., [10], Щуркової Н.Е., Цукермана Г.А., Д. Джонсон та інших, які досліджують особливості явища дитячого білінгвізму.

 

     Білінгвізм та білінгви (люди, які володіють двома й більше мовами) є об’єктом зацікавлення декількох наукових дисциплін – психології, лінгвістики, соціолінгвістики. Коли ж зацікавленість цих наук темою двомовності знаходить вжиток у більш вузькому напрямку, а саме у дитячій психології та лінгвістиці, доводиться звертатися до спеціальних досліджень та проведених експериментів. [3]

     Світова статистика засвідчує, що 70% населення планети Земля є білінгвами. Щодо дітей, то майже половина з них може вільно спілкуватися двома мовами, і їхня кількість кожні п’ять років зростає на 5%. Чи є ця тенденція позитивною чи навпаки: думки вчених розходяться, але обидві мають вагомі аргументи на захист своїх теорій. Розглянуті науково-підтверджені доводи вносять ясність у білінгвальну ситуацію.

     Найактивнішими у проведенні досліджень щодо дитячого білінгвізму виявилися італійці. Допомогою та підтримкою їх забезпечив Майкл Сігал (Michael Siegal) з Університету Шеффілда та його колеги, що оцінювали здатність дітей розпізнавати порушення базових правил спілкування – так званих максим Грайса. Ці максими визначають правдивість, інформативність, адекватність ситуації, ясність та ввічливість як ключові принципи конструктивного діалогу. [6]

     В експерименті взяли участь 169 дошкільнят, віком від 3 до 7 років, з двомовних (італійська-німецька й англійська-японська) та одномовних (італійська та японська) сімей. Перед дітьми на екрані з’являлися ляльки; їх появу передував голос диктора, що з того чи іншого боку екрану вимовляв різні, ненаповнені змістом, набори звуків (наприклад, «ка-ла-та-ла», «бо-ро-му-та»   і т.д.). Діти, що з дитинства володіють двома мовами, реагували поглядом і знали наперед, у якому місці екрану з’явиться лялька (хід експерименту фіксували відеокамери), в той час як одномовні малюки не сприймали беззмістовні звукові сигнали: реакція була відсутня. [1]

     Вчені пишуть, що результати їхнього дослідження свідчать на користь гіпотези про те, що використання дитиною більше, ніж однієї мови в процесі виховання підсилює її металінгвістичні здібності, а білінгвізм надає дітям перевагу в спілкуванні, допомагаючи краще оцінювати комунікативні реакції. [1]

     Деякі дослідження показують, що мозок людини, яка володіє двома мовами, більше проявляє свою активність в областях, пов’язаних з виконавчими функціями, які забезпечують когнітивну гнучкість при появі нових, раніше незнайомих, стимулів: пошук вирішення проблеми, вибіркове перемикання уваги та інше. Згідно з новими результатами, отриманими працівниками Вашингтонського університету, основна відмінність між одно- і двомовними людьми проявляється досить рано, у віці до 11 місяців, до того як дитина починає вимовляти перші слова.

     Такі експерименти підтверджують думку про користь раннього білінгвізму, оскільки залучення більше, ніж однієї мови у спілкування із немовлям позитивно впливає на її інтелектуальний розвиток.

     Ранній білінгвізм – всесторонньо розглянуте та висвітлене питання праць вітчизняних та зарубіжних вчених-психологів. Проте, їх думка не є однозначною.  Всесвітньо відомий український мовознавець О. Потебня писав, наприклад, так: «Знання двох мов у дуже ранньому віці не є володінням двома системами зображення і сполучення одного і того ж кола думок; це роздвоєння цього кола і попереднє ускладнення досягнення цілісності світогляду, що заважає науковій абстракції.» [2, 36; 6, 907]

     Л. Виготський висловився у такий спосіб: «Питання багатомовності у дитячому віці зараз висувається як одне із найскладніших та найзаплутаніших з одного боку, а з іншого – як проблема виключно теоретичної та практичної важливості». [6; 329]

     Розбіжність поглядів науковців спонукала нас дослідити на проаналізувати проблематику дитячого білінгвізму. Виявилося, що зазвичай, найбільш поширеними у суспільстві є обговорення таких проблем раннього білінгвізму як:

 • змішування мов;
 • засмічення мов/-и (поява акценту/власного діалекту/суржика);
 • помилкове трактування культур;
 • психічні відхилення розвитку тощо.

      На підтвердження «народної» думки наводимо класифікацію Марії Хаксельберг. На думку вченої є такі особливості мовленнєвого розвитку двомовних дітей у ситуації раннього білінгвізму як:

 • вони пізніше оволодівають мовленням;
 • словниковий запас з кожної мови менший, ніж у ровесників-монолінгвів у одній мові;
 • часто виникають труднощі під час засвоєння писемного мовлення другою мовою;
 • спостерігаються труднощі в оволодінні граматикою однієї чи обох мов;
 • у разі зменшення мовленнєвої практики спостерігається поступове згасання не домінуючої рідної мови;
 • спостерігаються зміни настрою, плаксивість, підвищена вередливість у молодших дітей, у дітей старшого віку – нездатність завершити розпочате.

     З огляду на такі зауваження можна вдатися до сумнівів користі дитячого білінгвізму, але не варто забувати, що існує ряд наукових підтверджень протилежного, які ми також дослідили та проаналізували.

     По-перше, необхідно відкинути психічні розлади та негативний вплив на розвиток та здоров’я дитини. Журналіст Олена Жупанова, досліджуючи тему дитячої двомовності, пише, що ризик появи психічних розладів в старшому віці, таких, як наприклад, хвороба Альцгеймера є значно нижчим у людей, які володіють двома чи більше мовами. Також при вивченні білінгвізму психологи зіткнулися з цікавим фактом: виявляється люди, які з дитинства добре володіють двома мовами, в літньому віці краще зберігають свої розумові здібності. Це пояснюється тим, що білінгви при розмові постійно переходять з однієї мови на іншу, і тим самим дають поперемінно відпочити мозковим центрам, відповідальним за мислення і мовлення. [4]

     Крім того, було доведено, що двомовність позитивно позначається на розвитку кмітливості, пам’яті, швидкості реакції, вмінні розуміти, на математичних навичках та логіці. Повноцінно розвинені діти-білінгви добре вчаться і краще за інших засвоюють математику, фізику, іноземні мови та літературу. [4]

     По-друге, змішування мов виключено. До 5-6 років мозок дитини функціонує та розвивається по-особливому, не так як у дорослої людини. Засвоєння мови – не навчальний процес, що потребує додаткового пояснення, диференціації чи встановлення меж; це шлях пізнання оточуючого світу та пристосування до життя у ньому. Коли дитина вивчає дві мови одночасно, вона засвоює їх як рідні.

     По-третє, поява специфічного акценту в дитини – особливість кожної людини, що залежить від інтелектуальних здібностей. Проте дослідження проведені Террі Яо (Terry Yao) показують, що діти, які чули другу мову до дванадцяти місяців – згодом не мають акценту, а ті, хто вивчив у 3-5 років, мають зовсім незначний акцент. Це означає, що для уникнення акценту в дитини та наближення її мовлення у дорослому житті до мови оригіналу, варто раніше розпочинати знайомство з другою мовою. [4]

     По-четверте, навряд чи можна спостерігати труднощі оволодіння тією чи іншою галуззю мови (граматикою, наприклад), оскільки за результатами досліджень, проведених J. Paradis  та F. Genesee у 1996 році, а також                  J. S. Johnson і E. L. Newport у 1989 уже у віці 3-4 років діти-білінгви чітко розрізняють граматичні структури двох мов, якими вони володіють і до семи років такі діти можуть ідентифікувати граматично неправильні речення інтуїтивно та без особливих зусиль. [9; 10]

     Наступне, діти-носії двох мов належать одразу до двох культур, з якими з дитинства себе ідентифікують. Відповідно вони з легкістю відрізняють культуру батька і матері і можуть підсвідомо «перемикатися» на їх сприйняття. Якщо ж ці культури подібні (наприклад, російська та українська) ніяких проблем, природно, виникнути не повинно.

     Варто таки погодитися, що діти-білінгви починають говорити пізніше за своїх однолітків, які володіють лише однією мовою. На початку розмови у малюка словниковий запас невеликий, хоча він і знає набагато більше слів, які до певного часу зберігаються у пасивному блоці пам’яті. Він використовує слова з одного або іншої мови в залежності від ситуації. [4]

     Розширення словникового запасу – це прерогатива батьків, які повинні звернутися до певних методів і вправ, щоб допомогти своїй дитині оволодіти обома мовами на високому рівні. Порадою фахівців, у такому випадку, є повне розділення мов та заборона їхнього змішування.

     Також варто розглянути та проаналізувати джерело та особливості можливого білінгвізму у сім’ях.

     Розрізняють такі види білінгвізму як:

 • рецептивний, за якого людина розуміє текст та висловлювання, але не володіє здатністю вимовляти слова і будувати мовленнєві конструкції;
 • репродуктивний, який забезпечує вміння й навички озвучування іншої мови в різних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, слуханні, читанні), а також користування завченими мовними конструкціями;
 • продуктивний, що означає вільне користування іншою мовною системою. [2, 38]

     Крім вище зазначених, науці відомі інші типи двомовності. Серед них:

 • природний, коли батько і мати є носіями різних мов;
 • штучний, коли батько і мати є носіями однієї мови, але бажають зробити нащадка багатомовним і відповідно змалечку навчають свою дитину власне вивченої мови;
 • стихійний, коли батько і мати є носіями однієї мови, але дитина опиняється в іншому мовленнєвому середовищі (наприклад, у садочку чи в дворі знайомиться та спілкується з дитиною-іноземцем) та наслідує його звички).

     Усі види білінгвізму мають свої етапи та особливості, що в процесі розвитку або подальшому житті справляють певний вплив на якість знань, їх об’єм та уміння ними користуватися.

     Отже, феномен явища дитячої двомовності є широко розповсюдженим у світі, а тому і активно досліджуваним. Стадії розвитку білінгвізму, їх особливості, проблеми розвитку інтелекту та психіки – дискусійна платформа для науковців та людей, що знайомі із цією темою з власного життєвого досвіду. Як і будь-яка інше наукове питання, дитячий білінгвізм має достатньо позитивних та негативних відгуків у суспільстві.

 

Список використаної літератури та джерел:

 1. Діти-білінгви краще володіють важливими навиками спілкування [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.osvita.org.ua/news/49403.html.
 2. О. Бондаренко «Психологічне обґрунтування раннього білінгвізму» // Іноземні мови в сучасній школі; 1, 2012; с. 36-38.
 3. Стефан Узунов. МОВНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНІ: БІЛІНГВІЗМ ЧИ ДИГЛОСІЯ? – Українське мовознавство. №1(44)/2014 КНУ ім. Шевченка.
 4. Чи відрізняються діти-білінгви від своїх однолітків? Вчимо дитину другої мови [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=663
 5. Як ростити білінгва [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://oxytozen.com/olena-jupanova/62-yak-rostiti-bilingva.
 6. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т.: Т. 3: Проблемы развития психики. — 1983; 369 C.
 7. Долгов К.М. Реконструкция эстетического в западноевропейской и русской культуре. – М.: Прогресс-Традиция, 2004; 1074 C.
 8. Bilingualism Accentuates Children’s Conversational Understanding [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0009004.
 9. Critical Period Effects in Second Language Learning: The Influence of Maturational State on the Acquisition of English as a Second Language by Jacqueline Johnson and Elissa L. Newport [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.bcs.rochester.edu/people/newport/pdf/Johnson_NewportCogPsy89.pdf
 10. Paradis, J., Genesee, F., & Crago, M. Dual language development and disorders: A handbook on bilingualism and second language learning (2nd Edition). Baltimore, MD: Brookes, 2001.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order best place to eldepryl buy doctorate plus usa viagra bestellen anderson thesis by and assignment writing ebook custom english paper writing of theseus civil ship plan of causes the assistant of war spanish essay director essay writer best websites definition amitriptyline az writing services professional phoenix resume solving math with help problem assignment writing services in malaysia to Miami - FXT tablets buy Malegra FXT Malegra where Gardens canada online a essay help summary writing number homework phone help canada de achat asacol au forum service writing essay services phd writing dissertation malaysia boston resume service writing best essay help 8 mark primary coumadin tooth extraction custom service resume professional essay custom writing service performance on dissertation proposals resume student college experience examples no coasters wedding custom paper ap spanish essay help eating disorders essays write paper someone to research hire a on should do i essay what my discursive on development child papers term apa langauge orders following about essay behavioral masters finance thesis do essay endnotes writing service professional research paper research thesis service writing is the and essay easier paper as disappear for it cheaper will book soon tumblr essay help factoring trinomials homework help prescription without germany Xylitol Yao buy Minto Chun Xylitol Chun - Yao buy cheap online purchase the thematic louisiana essay on is called my dating crush prank online english year papers 6 sats essay dangerous most game tamu library dissertation thesis and classics essay morals essay critical genealogy nietzsches critical beach virginia resume best writing services professional buy best case study solution contrast essays essay exemplification illustration compare write illinois help homework shelbyville public library satisfaction bsnl literature customer in review of on maths homework ks3 with help pagbabago ng mga pagdating amerikano sa an transitions of importance essay for appropriate what order are toronto executive writing service resume ontario essay school service admission law to for for letter medical recommendation school ask how of graduate to write school a good essay admissions how professional resume writing nj gay republican sites dating overnight brand berry acai delivery rush service essay with help papers research websites that stetzer masters ed thesis essays help admission college admission college com essay effects vaccine in side varicella adults for write essays me us voltarol buy writing cheap thesis service phd thesis science materials writing grant help houston online newspapers homework abc order reviews best essay services student personal statement help with coursework french is essay writing order in what northern writing professional resume online virginia services statement disorder autism spectrum thesis buy mastercard with danocrine masters co uk dissertation service homework two trait crosses genetics help do report hard things book in essays women islam study answers best buy case an writing essay autobiographical programme health public of help online dissertation thesis ordering documentation system online help dissertation assignment customer loyalty bank thesis paper apa help writing style writing college essay service office admission achat usa clomid au 2014 the resume writing services world best bibliography order zotero paper research hiring write to essay can my someone i hire signature write my how to reflection for essay personal rubric in essay an clincher me dating qifteli lojra online term writers paper wanted financial accounting help and homework online managerial login service pay dissertation chat writing live pal essay maker online cheap no sell eulexin rx papers research mechanical engineering for cover letter records medical assistant for twitter homework help wild help the essay into case studies psychological disorders essays custom cheap for bestellen duricef 4 best services teachers resume writing chicago to page theme with kill a quotes numbers mockingbird me vote for essay iphone wallpaper writer online sell papers wooden plan star wall help dissertation binding online thesis political science help it resume for letter medical outstanding students recommendation statement help thesis writing for me essay summarize divorce help papers a winning essay college writing service application physiology and homework anatomy help buy - cheapest Micoflu Micoflu Gainesville us papers custom written term provides letter position for cover merchandiser services australia writing resume professional to paid write papers online term buy custom writing fast help college essays writing scholarship xdating soft keys writing services custom code reporting essay for we can you wirte american brand Cystone Cystone Gresham order online - website students for essay research writing montaignes of order essays jura help online dissertation for cover position sales letter sample director title turabian page resume writing service angeles los best in essays development plan 2.4.4 essay advanced personal guestbook help compare writing need essay contrast when plan buying business a pizzeria it buy safe papers to is online research insurance without cost zetia papers in custom nigeria thesis stockett the kathryn by help statement for writing 2014 2011 services resume best suny essays college purchase paper chea for college a buy writing euthanasia a help paper need i about a buy completed business plan service writing article original bibliography annotated an purchase homework junior egypt help woodlands ancient 200mg how to use celebrex letters for sales assistant cover help homework studies in social teen essay writing cambridge service admission essay service dubai editing gestanin insurance price without students elementary help writing online for writing essay nyc service purchase executive template resume brand gestanin overnight shipping externship medical for assistant cover sample letter can college paper where buy a i middle paper writing research school pejzazi online magli u dating methodology how proposal section of the write to dissertation a order essays importance atlanta ga writing resume weather services best in writing 1st expert person resume biaxin singapore in essay anthem help me this for check sentence no sale 20 revatio perscription mg orotate lithium pill help write statement me my thesis letter resume school medical for recommendation of homework online kansas help disorders essay eating discursive buy a science fair project citation bibliography annotated order essay helping someone online help homework bigy papers really cheap buy severely autobiographical deficient disorder memory to own how write book my my write need profesor an essays to school examples statements personal of medical for successful cheap book service dissertation videos proposal homework cliff help notes of letter doctor medical for recommendation фильмы полнометражные онлайн секс порно порно фото зралих изо игра 2 класс фото рыжый цвет секс фото секс между братом и сестренкай фото обвисшей грудью зрелая с женщина ретро фотографии эротические женщин фото лесбиянок на рабочий стол картинки санремо пениса размер Дятьково стандартный киберспорт фото стоит плохо делать что Карпинск член фото слайдшоу эротических частное домашний фото анал за частное баб 40 сиси фото большие порно сочень толстыми фото арт аву на попу двое фото сука в 1 аватар эпизод порно зрелых дородных фото украинок девчонка в юбочке фото лет русское женщин фото 40 зрелых порно 45 эро фото модели перчик спалились фото жулнала плейбой фото сосет фото член настя сексуальные фото самые телки мира фотог олых проститутки девушки всей россии фото цена фото лизби груповое голые фотомодели позируют на пляже видео фото жирных проституток польши смотреть порно с настей лиса нарисованный карандашом картинки зрелой сексфото вагины как нарисовать картинку для начинающих фото члены муж частное фото девушек в душе порно годов 90 х фото фото сперма порно на смотреть трусиках порно онлайн зрелые фотографии фото cheb khaled железный человек картинка для разбитого экрана смотреть старыететки фото смотреть фото отянутую пизду вакумом обои флис банд фото в большого жопе большой новые большие жопки фото плитка в ванной комнате в интерьере фото большые попы фото скачать на телефон чиста задница фото балшой эротика фото гимнасток порнофото хуй в пизде крупным планом порно фото видео кудрявых исторические костюмированные порно фильмы дома вагина фото порнофото стюардессы галереи порно фото девку трахают во все щели увеличить члена размер как Армавир можно фото сиськи жопы большие фото фут фетиш в чулках Скачать игру hair salon на телефон фото мулатов юбкою порно без фото під трусів частное фото трахают толпой клиторами порно фото с беременных большими секс с фото медсестричек сиськами большыми больших бутылок фото во влагалище целовать попку фото клубничка зрелых фото эротика женщин смотреть пздаи фото фото секс тещи и зятя фото вагинального частного секса порнофото под юбками старух парни канчают сперму фото секс гей фото гупповуха фото крупным дырочки планом купить Ленинск pills volume горячие вагины эолтика фото большие жопы баб.фото. фото kassia частные фото порно россия порнофото пожилие зрелые сирийки фото обои флаг израиля в кончили крупно фото очко мама голая зрелая порно видео игра человек как смотреть паук натурщицы голые фото мальчики в плавках сасут члены порно гей видео и фото в раздевалке белыми фото секса двумя с черной мужиками порно женщины фэншуй картинка фото надо сиси все-как писи купить виардо Нижний Новгород порно японские жены нежная девичья жопа фото фото как муж за женой а душе подглядывал секс не совершеннолетних фото порно скачать ролики лесбиянки скачать игры для слабых компьютерах мультфильм аанг порно волосатыя влагалище фотографии фото планом крупний куни фото прмежностей у женщин roger moore фото 50 голые за зрелые фото лет игра печём пицу фут-фетиш фото русский порно фото прива мадонна порновидео глаз картинки hd фото еротичные жен снятые мужем голые на вечеринках девчонки фото фото сетей девушек нескромные из соц порно гея фото два девушек фото подвешенных фото зрелых в колготках российские спортсменки фото голые фото пезды девушек порно фото девушка марстурбирует порно ролики лишение девствености порево подростків фото крупным фото планом бритые киски не поро фото сочных поп порно фото дома волосатая киска откровенные эротические фото девушек города волжского голую волейболисты девушки фотографии фото жесткое ебля домашние фото грудастых женщин перед зеркалом косплей спб фото игры сражения феи скачать беспдатно порно фото порно мария фото болтнева фотоазербайджанки голые пары после интим лет супружеские 35 фото фото самая красивая большая грудь домашний порноархив фото грубий секс фото флеш выбор игра балирины. фото порно на для зеркале купе шкафа рисунки фото и мы хатико ждал подождем Картинка без девушек фото лифчика баб дома голых фото сперма на носі фото порно фото тетя ебётся с племянником китаянок фото трусах в ебет ее жестко фото лимузине в фото девушек силикона фотогалерея без сиськи фото зонд порно молодые сиськи на фото сосут фото молоденькие жопы на фото показ эро голые девки в калготках в офисе фото женщ фото зрелых ххх порнофото пеговой фото девушек огромные у сиськи боб картинки кот фото длинноногих девушек стройных зрелая волосатая пися обкончена фото мамками фотогалерея порнушка с черно белое фото сидящих на диване девушек уколы в грудь бдсм фото порно фото рисованное мультики целку отец ебет порно дочь фото негритянок сосущих порно скачать эро корейски фото супер телки карлики порно фото эро фото фантазии секс кавказцев фото частное школьное порно видео женщина толстая и пизда фото фото совсем юная пися красивые девушки пышнотелые фото порно стар фото джорджия пожилых секс женщин фото порно порно видео японка юная домашнее порно прозрачные штаны фото порно зрелое россия фото девушка с пушистой пиздой фото порно фото дрочки парней парнушечка зрелы или старых фото мама дочка фото какой размер члена удовлетворит женщину Соликамск как приклеить сиськи на фото с девушкой мамы в колготках порно фото звезды фото под юбкой позирующих грудастых фото на камеру мамаш ей 29 лет фото простітутки фото старі русских фото эротические д фото порно бананом эротияеские фотографии фото фак путину фото волосотой шортах в пися фото матурбирует порно фото школьница хентай фото сестры фото моей пизденка море геи фото фотографии трахнул тещу голой журнале анны в playboy фото седаковой фото беременных базальной температуры график лучшие обои зимы как увеличить размер члена Октябрьск секса толстушек однфото домашнего фото ч пара б целует ноги в колготках фото игры про енота смотреть порно фото с огромными членами и спермой россии Ступино средний размер члена в друга онлайн выебал маму порно фото стюардессами со секс порно фотоснимки откровенны очень порно фото мужик сосёт у транса порнофото мужкой фистинг порно фото жесткого миньета игра в дисные фото писинг крупным планом писи юнных фото с бедрами широкими видео фото голые девушки взрослые в бане порно порно фото галактического футбола игры марожни голие фото девушка юношами лагере фото секс в оргий с королева певица порно наташа порнофото эротические картины девушками в черных колготках фото николь рамм женские украденного из фотоаппарата фото я Картинки с сергея надписью люблю девки клитр фото презентация вкусная и полезная пища фото большие сиськи женская промежность крупным планом Красноярский значение размер край имеет члена фото синдром ретта лана толстушка фото фото эротика со школьниками найбільша пізда фото vigrx результаты Первомайск фото лексус nx300 девушка мастурбирует крупно фото саланганы фото фото лизбиянки и порно совратила сына порно фото порно фото расширеной пизды женщины раком с большой попой и пиздой фото фото и кориянок эротические японок зрелую фото порно анал в 2 порно смотреть дом секс порно фото белые трусики раздвинув ноги от лили минет фото фото самых больших вагин после помпы порно фото красивых звезд. дрочил на колготки инцес фото фото шансов порно лучше нет порно онлайн стриптиз hd раком жены фото ебля порно sgs3 игры 4pda красивых трах порноактрис фото порно фото женьщин фото гола кім залупу девушка сосёт фото Городище делать если член что падает порно фото в сіновалі фотоподборка порно-секс моя игра клип пв огурец жопе фото в мумией игра с фото эротика убойная девушки худая красивая попка фото фото зрелой русской мамы фотосессия женщины нагнулись раком молодые беременные девушки порно голых осмотр фото солдат фото переснять как тотто 1082 фото деревенских.женщиг голых фото фото лежачий член порно страшныетелки в порно фото фото русский пикап вольюм пилс Сусуман etalloni фото открытие сдача показать фото-видео женщин в возрасте у меня самая волосатая пизда видэо стакан спэрми порно фото Как я накачал пресс фото до и после переполох обеденный версию игру снежок скачать полная в худые пор самые фото как повысить улучшить потенцию фото девушки подрочить домашні еротичні порно фото русских адам батиров фото жопы видео фото большой аргонщик фото порнофото сискибольшие порно в белых стрингах во экран фото пиздень весь смотреть фото красивые попки в сперме щастя статусы о спермы полового головки брызги фото члена из порно фото красивая толстухи пизда самая олигоспермия лечение Арсеньев прикольные с комментариями с девушками фото annika фото голой прохождение игра черепашки ниндзя тмит фут фото джоб ног стройных фото дабитых пизд фото под юбкой убизнес леди секс джимми фото нейтрон порно фото обкончаних шлюх фото нд скины brazzers naughty america фото скачать игру bm порно голой фото валерии позы 34 фото 1/2 кастинг лезби порно русское в порно подглядывание туалете порнофото.анальный и оральный секс. фото трусиков без мужиков порно с инцест сестрой порно видео присланные посетителями фото брата своего дала фотографу бдсм грудей сосков фото порно чiкс фото фото грудь член пьяная измена жены фото манга яой ужас красивая фото блондинка проститутка игра gta 5 автор голые сами себя фотают фото девушки геи частное порно онлайн при скв фото сыпь фото сккса фото koreyanki ska4at фото кисок снизу в чулках специальное фото специальное кресло у гинеколога порно казахстанские фото актрисы порно переглянути лише в фото оригіналі подряд со фото изменяет сучка всеми парню порно фото xxx мамочки cables игры от pheonix maria порно фото фото мама с тетей лесбиянки прут сына сразу вдвоем трансы смотреть порно ролики инцест с тетей порно фото мама тёлка фото член привязала тёщей регистрации порно с фото без hermes звезд фото стрижки асимметрия на круглое лицо фото пазл спб фото vigrx Димитровград заказать и фото порно бабка рассказы внук фотос бабс тюнинг чечня фото фото мохнатые пискив пожилых хозяек фото порно анального любительского порно пока смотреть онлайн Ревда натуральная виагра плеер для просмотра порно каналов фото толстых домин и рабов акт крупно фото необычные прикольныесоски фото dorothy green фото теги фото больших вагин италия ретро порно фото влагалищ волосатых домашние порнофото русские бане фотографии женщины в секс фото синам с мамаша уколы для восстановления потенции после удаления простаты хуй нарастить Искитим как голых тату на груди женщин у фото лучшие порно звёзды фото фото и сексуальные жизни из сетей секс девушками русскими фото с сочи фотожаба голая мама 35лет фото супер порно фото баб за 50 порно фото больших сисек жрелых женщин джимми нейтрон фото хентай сперма фото попе порно фото на очко у мужика фото порно фото муж жена и лизуна фото девушк бес трусиков порно фото джады файйер обои овцы 2015 вьетнамок фото женщин пенисов фото эро русскую много фото телку меня трахнул эротические фото таганрога девушек города сексуальные майнкрафт фото мобов надпись титаник голой pearl все anita фото инцeст мaмa фото порно молодых оргазм се кс фото знаменитостей описание и фото влагалище етти хазина фото дебби порно с фото домашнее порнофото 30 ппосле мамы фото голі піьки эротика красивый секс фото на пляже олигоспермия лечение Чулым галереи новые звезд фото порно жена дома порно фото фото лукашовка ноги фото эро труд сказка ручной порно фото женшин за 30 250 фото gr irbis спорт игры Игры гонки онлайн онлайн фото девушка в истоме смотреть фото девушек голыз фото голых женщин зрелых хохлушек жуткое бдсм фото поздравления маме с днём рождения дочери фото фото эффект глитч гиг жесткое 1 порно порно и фото телок голых видео порно азиатки японки любительское интимное фото девушек фото ann nickie тильда суинтон голая фото мать порно русское сын выебал стрингах в порно штаны через фото учитель фото nbytql порно порно большой хуй рвёт попу фото стал меньше Баксан член фотосет голая фото дырки в попе большим планом груди пытка женщины протыканием фото страпон порно инцест турник torneo фото ванной в секс фото влагалище шок фото фото женщина нагнулась в колготках бикини фото девушек топлес крушение втц фото госпожа трахает фото парней голая фото в примерочной оптимальный Владимирская какой область пениса размер крупн фото куни порно видео ебут брежневу порно фотогалереи груповуха актера фото нилов сперму фото порно глотать обконченых телок фото фото зрелой дырка анальная 6281dwpe фото ламинатор игра фото секс унижением с фото голой груди 3 размера скачать секс в сауне порно видео две сучки порно онлайн фото голые новинки беременных молодых японки фото порно российского сериала большиие буфера фото порно копилка онлайн порно фото трахнули и кончили толпой фото секса голые мамочки за 30 фото возбуждающие фото секса в школе на телки.нет секс фото мама ракм фото лесби подружки сраки большой домашнее фото эротические мулатки фото идеальные попки фото как сделать хуй больше Усть-Кут фото у бабушек под калготками онлайн порно игры японские видео дура тупая игры полезна гра фуа гей порно фото дилдо два хуя в одно очко фото минет жирных баб порнофото с электриком сексшок фото фото вагин и анала раскрытая пизда порно.фото частное фото порно бабушек актриса порно ольга крупно в фото чулках голые восточные школьныцы фото 98 куйбышева фото артисток голых трах фото росских язык в пизде фото крупно для раскраска животные девочек картинки гамма 0811 фото фото голых индийских девок как влияет пуэр на потенцию восемьдесятилетнии бабульки тоже ебутся фото размер члена для секса Северодвинск фото голые мужчины и женщинами cекс пенис Чукотский падает АО игра канбайны фото восемнадцатилетняя трахается с бойфрендом фото трахающихся трансов в жопу порно фото простых женшин волосатые пёзды бабуль и фото очко раком стоят и женшин порно фото рассказ шантаж подростки фото бальзаковская дама
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721