ФЕНОМЕН ЯВИЩА ДИТЯЧОГО БІЛІНГВІЗМУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Тимошенко А.В.

ФЕНОМЕН ЯВИЩА ДИТЯЧОГО БІЛІНГВІЗМУ

Стаття присвячена огляду феномену явища дитячого білінгвізму. Основна увага приділяється походженню дитячої двомовності, процесам та проблемам її функціонування та впливу на інтелектуальний та психічний розвиток особистості.

Ключові слова: діти-білінгви, дитячий білінгвізм, двомовність, (іноземна) мова.

Статья посвящена осмотру феномена явления детского билингвизма. Основное внимание сосредоточено на происхождении детского двуязычия, процессах и проблемах его функционирования и влиянии на интеллектуальное и психическое развитие личности.

Ключевые слова: дети-билингвы, детский билингвизм, двуязычие, (иностранный) язык.

The article is devoted to the survey of peculiarities of children’s bilingualism. Main attention is focused on the origin of children’s bilingualism, its processes and problems of functioning, and its influence on intellectual and psychical personality development.

Key words: bilingual children, children’s bilingualism, (foreign) language.

 

     Постановка проблеми. Явище дитячої двомовності є активно досліджуваним у світлі різних наук. Стадії розвитку білінгвізму, їх особливості, проблеми розвитку інтелекту та психіки – дискусійна платформа для науковців та людей, що знайомі із цією темою з власного досвіду. Зважаючи на розбіжність поглядів щодо дитячого білінгвізму, виникає потреба дослідження усіх особливостей явища.

     Стан дослідження. Йдеться, зокрема, про наукові доробки вчених Бондаренка О. [2], Узунова С. С. [3], Скуратівської М.О., Клевцової Н.І., Пометун О.І. [3], Долгова К.М. [7],  Paradis J. [10], Genesee, F., [10], Щуркової Н.Е., Цукермана Г.А., Д. Джонсон та інших, які досліджують особливості явища дитячого білінгвізму.

 

     Білінгвізм та білінгви (люди, які володіють двома й більше мовами) є об’єктом зацікавлення декількох наукових дисциплін – психології, лінгвістики, соціолінгвістики. Коли ж зацікавленість цих наук темою двомовності знаходить вжиток у більш вузькому напрямку, а саме у дитячій психології та лінгвістиці, доводиться звертатися до спеціальних досліджень та проведених експериментів. [3]

     Світова статистика засвідчує, що 70% населення планети Земля є білінгвами. Щодо дітей, то майже половина з них може вільно спілкуватися двома мовами, і їхня кількість кожні п’ять років зростає на 5%. Чи є ця тенденція позитивною чи навпаки: думки вчених розходяться, але обидві мають вагомі аргументи на захист своїх теорій. Розглянуті науково-підтверджені доводи вносять ясність у білінгвальну ситуацію.

     Найактивнішими у проведенні досліджень щодо дитячого білінгвізму виявилися італійці. Допомогою та підтримкою їх забезпечив Майкл Сігал (Michael Siegal) з Університету Шеффілда та його колеги, що оцінювали здатність дітей розпізнавати порушення базових правил спілкування – так званих максим Грайса. Ці максими визначають правдивість, інформативність, адекватність ситуації, ясність та ввічливість як ключові принципи конструктивного діалогу. [6]

     В експерименті взяли участь 169 дошкільнят, віком від 3 до 7 років, з двомовних (італійська-німецька й англійська-японська) та одномовних (італійська та японська) сімей. Перед дітьми на екрані з’являлися ляльки; їх появу передував голос диктора, що з того чи іншого боку екрану вимовляв різні, ненаповнені змістом, набори звуків (наприклад, «ка-ла-та-ла», «бо-ро-му-та»   і т.д.). Діти, що з дитинства володіють двома мовами, реагували поглядом і знали наперед, у якому місці екрану з’явиться лялька (хід експерименту фіксували відеокамери), в той час як одномовні малюки не сприймали беззмістовні звукові сигнали: реакція була відсутня. [1]

     Вчені пишуть, що результати їхнього дослідження свідчать на користь гіпотези про те, що використання дитиною більше, ніж однієї мови в процесі виховання підсилює її металінгвістичні здібності, а білінгвізм надає дітям перевагу в спілкуванні, допомагаючи краще оцінювати комунікативні реакції. [1]

     Деякі дослідження показують, що мозок людини, яка володіє двома мовами, більше проявляє свою активність в областях, пов’язаних з виконавчими функціями, які забезпечують когнітивну гнучкість при появі нових, раніше незнайомих, стимулів: пошук вирішення проблеми, вибіркове перемикання уваги та інше. Згідно з новими результатами, отриманими працівниками Вашингтонського університету, основна відмінність між одно- і двомовними людьми проявляється досить рано, у віці до 11 місяців, до того як дитина починає вимовляти перші слова.

     Такі експерименти підтверджують думку про користь раннього білінгвізму, оскільки залучення більше, ніж однієї мови у спілкування із немовлям позитивно впливає на її інтелектуальний розвиток.

     Ранній білінгвізм – всесторонньо розглянуте та висвітлене питання праць вітчизняних та зарубіжних вчених-психологів. Проте, їх думка не є однозначною.  Всесвітньо відомий український мовознавець О. Потебня писав, наприклад, так: «Знання двох мов у дуже ранньому віці не є володінням двома системами зображення і сполучення одного і того ж кола думок; це роздвоєння цього кола і попереднє ускладнення досягнення цілісності світогляду, що заважає науковій абстракції.» [2, 36; 6, 907]

     Л. Виготський висловився у такий спосіб: «Питання багатомовності у дитячому віці зараз висувається як одне із найскладніших та найзаплутаніших з одного боку, а з іншого – як проблема виключно теоретичної та практичної важливості». [6; 329]

     Розбіжність поглядів науковців спонукала нас дослідити на проаналізувати проблематику дитячого білінгвізму. Виявилося, що зазвичай, найбільш поширеними у суспільстві є обговорення таких проблем раннього білінгвізму як:

 • змішування мов;
 • засмічення мов/-и (поява акценту/власного діалекту/суржика);
 • помилкове трактування культур;
 • психічні відхилення розвитку тощо.

      На підтвердження «народної» думки наводимо класифікацію Марії Хаксельберг. На думку вченої є такі особливості мовленнєвого розвитку двомовних дітей у ситуації раннього білінгвізму як:

 • вони пізніше оволодівають мовленням;
 • словниковий запас з кожної мови менший, ніж у ровесників-монолінгвів у одній мові;
 • часто виникають труднощі під час засвоєння писемного мовлення другою мовою;
 • спостерігаються труднощі в оволодінні граматикою однієї чи обох мов;
 • у разі зменшення мовленнєвої практики спостерігається поступове згасання не домінуючої рідної мови;
 • спостерігаються зміни настрою, плаксивість, підвищена вередливість у молодших дітей, у дітей старшого віку – нездатність завершити розпочате.

     З огляду на такі зауваження можна вдатися до сумнівів користі дитячого білінгвізму, але не варто забувати, що існує ряд наукових підтверджень протилежного, які ми також дослідили та проаналізували.

     По-перше, необхідно відкинути психічні розлади та негативний вплив на розвиток та здоров’я дитини. Журналіст Олена Жупанова, досліджуючи тему дитячої двомовності, пише, що ризик появи психічних розладів в старшому віці, таких, як наприклад, хвороба Альцгеймера є значно нижчим у людей, які володіють двома чи більше мовами. Також при вивченні білінгвізму психологи зіткнулися з цікавим фактом: виявляється люди, які з дитинства добре володіють двома мовами, в літньому віці краще зберігають свої розумові здібності. Це пояснюється тим, що білінгви при розмові постійно переходять з однієї мови на іншу, і тим самим дають поперемінно відпочити мозковим центрам, відповідальним за мислення і мовлення. [4]

     Крім того, було доведено, що двомовність позитивно позначається на розвитку кмітливості, пам’яті, швидкості реакції, вмінні розуміти, на математичних навичках та логіці. Повноцінно розвинені діти-білінгви добре вчаться і краще за інших засвоюють математику, фізику, іноземні мови та літературу. [4]

     По-друге, змішування мов виключено. До 5-6 років мозок дитини функціонує та розвивається по-особливому, не так як у дорослої людини. Засвоєння мови – не навчальний процес, що потребує додаткового пояснення, диференціації чи встановлення меж; це шлях пізнання оточуючого світу та пристосування до життя у ньому. Коли дитина вивчає дві мови одночасно, вона засвоює їх як рідні.

     По-третє, поява специфічного акценту в дитини – особливість кожної людини, що залежить від інтелектуальних здібностей. Проте дослідження проведені Террі Яо (Terry Yao) показують, що діти, які чули другу мову до дванадцяти місяців – згодом не мають акценту, а ті, хто вивчив у 3-5 років, мають зовсім незначний акцент. Це означає, що для уникнення акценту в дитини та наближення її мовлення у дорослому житті до мови оригіналу, варто раніше розпочинати знайомство з другою мовою. [4]

     По-четверте, навряд чи можна спостерігати труднощі оволодіння тією чи іншою галуззю мови (граматикою, наприклад), оскільки за результатами досліджень, проведених J. Paradis  та F. Genesee у 1996 році, а також                  J. S. Johnson і E. L. Newport у 1989 уже у віці 3-4 років діти-білінгви чітко розрізняють граматичні структури двох мов, якими вони володіють і до семи років такі діти можуть ідентифікувати граматично неправильні речення інтуїтивно та без особливих зусиль. [9; 10]

     Наступне, діти-носії двох мов належать одразу до двох культур, з якими з дитинства себе ідентифікують. Відповідно вони з легкістю відрізняють культуру батька і матері і можуть підсвідомо «перемикатися» на їх сприйняття. Якщо ж ці культури подібні (наприклад, російська та українська) ніяких проблем, природно, виникнути не повинно.

     Варто таки погодитися, що діти-білінгви починають говорити пізніше за своїх однолітків, які володіють лише однією мовою. На початку розмови у малюка словниковий запас невеликий, хоча він і знає набагато більше слів, які до певного часу зберігаються у пасивному блоці пам’яті. Він використовує слова з одного або іншої мови в залежності від ситуації. [4]

     Розширення словникового запасу – це прерогатива батьків, які повинні звернутися до певних методів і вправ, щоб допомогти своїй дитині оволодіти обома мовами на високому рівні. Порадою фахівців, у такому випадку, є повне розділення мов та заборона їхнього змішування.

     Також варто розглянути та проаналізувати джерело та особливості можливого білінгвізму у сім’ях.

     Розрізняють такі види білінгвізму як:

 • рецептивний, за якого людина розуміє текст та висловлювання, але не володіє здатністю вимовляти слова і будувати мовленнєві конструкції;
 • репродуктивний, який забезпечує вміння й навички озвучування іншої мови в різних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, слуханні, читанні), а також користування завченими мовними конструкціями;
 • продуктивний, що означає вільне користування іншою мовною системою. [2, 38]

     Крім вище зазначених, науці відомі інші типи двомовності. Серед них:

 • природний, коли батько і мати є носіями різних мов;
 • штучний, коли батько і мати є носіями однієї мови, але бажають зробити нащадка багатомовним і відповідно змалечку навчають свою дитину власне вивченої мови;
 • стихійний, коли батько і мати є носіями однієї мови, але дитина опиняється в іншому мовленнєвому середовищі (наприклад, у садочку чи в дворі знайомиться та спілкується з дитиною-іноземцем) та наслідує його звички).

     Усі види білінгвізму мають свої етапи та особливості, що в процесі розвитку або подальшому житті справляють певний вплив на якість знань, їх об’єм та уміння ними користуватися.

     Отже, феномен явища дитячої двомовності є широко розповсюдженим у світі, а тому і активно досліджуваним. Стадії розвитку білінгвізму, їх особливості, проблеми розвитку інтелекту та психіки – дискусійна платформа для науковців та людей, що знайомі із цією темою з власного життєвого досвіду. Як і будь-яка інше наукове питання, дитячий білінгвізм має достатньо позитивних та негативних відгуків у суспільстві.

 

Список використаної літератури та джерел:

 1. Діти-білінгви краще володіють важливими навиками спілкування [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.osvita.org.ua/news/49403.html.
 2. О. Бондаренко «Психологічне обґрунтування раннього білінгвізму» // Іноземні мови в сучасній школі; 1, 2012; с. 36-38.
 3. Стефан Узунов. МОВНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНІ: БІЛІНГВІЗМ ЧИ ДИГЛОСІЯ? – Українське мовознавство. №1(44)/2014 КНУ ім. Шевченка.
 4. Чи відрізняються діти-білінгви від своїх однолітків? Вчимо дитину другої мови [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=663
 5. Як ростити білінгва [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://oxytozen.com/olena-jupanova/62-yak-rostiti-bilingva.
 6. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т.: Т. 3: Проблемы развития психики. — 1983; 369 C.
 7. Долгов К.М. Реконструкция эстетического в западноевропейской и русской культуре. – М.: Прогресс-Традиция, 2004; 1074 C.
 8. Bilingualism Accentuates Children’s Conversational Understanding [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0009004.
 9. Critical Period Effects in Second Language Learning: The Influence of Maturational State on the Acquisition of English as a Second Language by Jacqueline Johnson and Elissa L. Newport [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.bcs.rochester.edu/people/newport/pdf/Johnson_NewportCogPsy89.pdf
 10. Paradis, J., Genesee, F., & Crago, M. Dual language development and disorders: A handbook on bilingualism and second language learning (2nd Edition). Baltimore, MD: Brookes, 2001.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in services washington writing professional dc resume academic writing essays hpv for treatment aldara county essex helper council homework 30 sales mg monoket writers free professional essay reports homework help book for thesis binding book application letter technologist medical for sample statement of internship for purpose disorder psychological essays services editing toronto essay research writers paper expert a example write purchase to how order topics disorders eating on argumentative essay phd anthropology thesis services artist bio writing homework school help secondary maths research paper help leadership thesis job seekers articles for pre cal help homework with for why tests helps homework a 125mg5ml in amoxil 100ml comes bottle resume jobs medical for choosing dissertation committee calls hilarious 911 old homework for help 4 year boy help homework celtic for help sale college application essays online koln dissertation help essay sat prompts sale australia in for flovent i can paper term where written for me a get customer service essay tesco essay my uk do yahoo help dissertation editing and nitrate lithium lithium oxide master orthodontic thesis teacher on dissertation retention free services editing to do homework order term online paper gaming dating karupatti vellum online photography help dissertation thesis for sale master thesis masters microbiology united states essay in the writing services corp essay peace help william help essay morris services copywriting seo resume service 2014 writing best branding dissertation subjects ratio help assignment analysis for essays high school homework do my finance mechanical powerpoint presentation engineering for writing book help reports expressions help homework simplifying help essay explanatory intp dating site istj thesis supervised phd reddit essay writer to i someone my do pay can thesis helper presentation powerpoint a makes what thesis masters good on reviews online essays buying of estate to commercial intent purchase letter real borders coursework justify is masters long a how thesis custom clips paper intermittent disorder case explosive study up thesis order writing best chicago services resume teachers voltaire homework help coursework gcse ict help with wi caps truck in police on abuse papers statements problem research writing technical outsourcing services help homework factoring a how essay an for to job write application wallpaper iphone writer ny resume albany services writing services winston salem resume nc writing company services scientific writing personal for statement best school medical companies content in bangalore writing somebody can project research my do me for my in paper do india online physics help help a writing book software services article philippines writing disorders effect essay cause and on eating in written essays are tense present recommendation for template letter medical school eating disorder papers term thesis order of statement on construction dissertation procurement australia writing services help online dissertation tutor sales for resume engineer rewriting services article who ashley dating greene what about essay i college application write should my best homework sites my do best websites help homework for sample sales lady resume in supermarket car to buy a essay how generic image c viewer raw help homework essex county council buy to coursework business yahoo answers help homework chat accounting help homework online my write i philosophy should paper on what 5mg 30 day allegra essays need application titles sale college for mcdougal algebra homework littell 1 help services top writing essays school buy services resume city york in 80s new writing best resume order garden olive online should essay i do my relative song methods dating absolute vs tallahassee resume writing services fl help higher modern studies essay history world on homework help viagra ireland buy plus of for persantine mg 1 sale for teenagers writing sites creative college essay service application 250 words versions of bibleessay so many the help why written essays hemingway ernest packet help essay admissions writing service top custom guaranteed no plagiarism canadian service essay writing sale paper white for blotter site edu.au writing essay nursing mental personal writing a for health statement website english essay paraphrasing plan lesson homework help on need i my 150 forzest my write me 4 paper discount ceclor online review book homework help college style apa papers paper university buy term guenstig combivent company writing report an the american nash written essay revolution on gary by write need resume to help a nursing dissertations services writing federal proposal assistance writing proposal dissertation reviews writing resume service homework to live help sled welcome best will writing service online economics international homework help can papers you buy online ppt assignment skills writing essay exploratory writers dissertation online editing help i order how flagyl script can no cheap percent homework deviation help help medicine roman homework writing admissions paper essay custom medications cholesterol categories of day buy ap essay nothing essay to admission how write university a help clear statement thesis over the uk counter combivent homework program help disorder case bipolar study on affective harvard best buy study case homework turkey help great walk the help just homework answer media eating essays disorders the and on specialists thesis master writing review a writing paper 150mg amaryl buy online time homework help working with with de conclusion exemple dissertation track calorie counting weight loss starlix canada online paul is vedere dating who advice dissertation plan a purchase yahoo math help homework buy online germany cheap beloc my homework i do bf marriage and courtship diff btw dating and college help english paper online silvitra buy pharmacy tab essay helper online essays admissions custom 4th edition college term buy papers essays jim keith of selected essays w miller corder phd thesis consumerism essay help with law river homework pollution help article canada writers for hire homework logic do my частное фото просвечивающихся трусиков у девушек лесбийский секс на фотосессии Фото жирных голых жён мари Смотреть фото голые дейзи Порно мужская анальная мастурбация порно белладонна фото Латинок трах фото трансов фото порно новые фото трах бананчиком порно гренджер фото узкие письки фото fonbet2 maya фотосет hills письки японок эрофото hd суки порно миникрафт 3д игры бутылкав анусе фото гей порно сперма фото порно кривоногие дамы разъёбаный анус фото. групповое порно с пьяными ооо кс женщина масстурбирует член фото порно фотографии телок в жопу ебут Фото парни между ног девушек и жесткое порно фото рассказы скачать фив игру в фото пизда качестве красивая хорошем фото насилуют девушек парней и похищают голые которые ебется она фото порно фото красивых вафлисток Как сделать незабываемый миньет с фото вставляет в попку фото крупно фото сын реальное мать снимает порно звезды толстушки фото юмор простушка голых дрочива для фото порно фото группа со зрелыми смотреть фото домашнее пары молодой секс Порно фото членов из плейбоя техноснаб официальный сайт Скарлетт йохансон фото без цензуры видео vfjf порно журналов фотографии из французский порно кастинг секса фото домашнее после дырачек Фото юные сексуальные девушки порно член сосет фото миета фото любительское порно фото огромные титьки разные позы Порно фото и порно видео ким кардашьян пытки фото-порно домашние крупный девушек план фото трусиков без модели фото сиськами с фото порно большими 5 фото размер Сиськи училки олег вавилов порнофото присланные порно фото аналное фото порно платное невесты беременные голые фото фото длинные ноги анал фото девок ебля в кончает порно онлайн азиатка страшная голая фото игры вины и чейк фото голые в поликлинике порно и пожилых фильмы волосатых дам фотографии Фото лапает её грудь с фотограф моделью порно фото мжм личная галерея врач косметолог фото порнографические philips xenium w8500 домашние фото порно порно на фото эро-костюм частных порно фото деревенская колготках шикарные фигуры эро фото голых и фото красоток ролики фотопорнобабы фото порно инцест крупным планом в клубничке chanel сосо фото дром ру приморский край cкачать домашние порно фото через торрент с фитиш фото толстыми самцы старых фото трахают бабуль молодые порно секс презервативом фото с стрингах раком толстухо фото в голая почему у грудничка порно фото крупным планом без регистрации секс парня втроем 3 девушка порнофото 1 сентября года одиннадцатое фильм 2012 1683 секс порно фото голых обнаженных телок.xxx. сиськами с голых фото отвисшими жён ласкает рукой фото девушку домашнее порно фото женатых пар порно извращения женские онлайн порн6о фото сучек hd эротика красивая фото порно пугачихи фото фотогалерея Жопы зрелых claire фото dames порно дом обоев казань узбечек фото иротика планом голых крупным порнография фото голых смотреть порно транс девушку ебет траха фото трассе на фото голыми Секс женщинами с www.анал.проникновение.фото порно фото перис хилтон фото настроить как экрана яркость дико мать фото жарят каблучках тёлочек порно фото на домашние попки фото ню старых фотографии бабушек порно зрелые женщины без трусов фото порнофото проституток 80-х Фото в сперме чулки и колготы игра марио и кет Реальные настоящие проститутки индивидуалки на фото массажистки сборник картинок и фото секс девушек скачать Мамочки порно смотреть онлайн лечения форте курс Электросталь вимакс женский лобок торчит фото и секс мужика Порнофото три девушка одна девушки очень загорелые фото порно спящие фото голыедевушки пьяные большие сиськи Фото тяжелые отвисшие крупным пизды порваные планом фото пор жопа фото Порнофотоизврaщенцы зарослиэ писки лесбиянок фото зрелих девушка в плену порно онлайн старух фото порно порно фото Семейное б смотреть Порно насос фото целка фото дирка порвал секс страсть разврат фото висячі порно галереи фото в фото толчке трах домашние фото голых жон в сперми порно в овощи пизде видео девок писки летних бритые 18 фото юбках под богатые голые женщины фото плохая эрекция делать что Невельск Молодая пробует секс фото секс картинки эй арнольд фото голых школьниц из раздевалки спортзала фото порно галереи бандаж домашнее порно нежное Speculum Hitman: Codename 47/ Хитман: Агент 47 - скачать полную версию книги скачать бесплатно аудио скачать Скачать игры андроид blockheads на изврашение в фото порно контакте фото модели с большой грудью девушки раком в купальниках фото фото планом фетиш крупным фото красивых девушек близко большие красивые груд фото красивые девушки ххх порно фото мама и тётя секс фото поместиться в может что фото пизде левтова фото марина развлечения на рамблер эро фото вагина девки фото член возле попке фото в попку фото прямо порно фото анна казючиц частное фото снегурочка Короткое супер порно дома большими фотографируются буферами жёны с фото зрелых симпатичных женщин в теле женщины толстушки фото порно фото девушек в чулках 18 века олигоспермия лечение Закаменск в попуфото фото трахнул сынуля маму порно видео в ххх чулках порно-фото-авто фото частное жен дома откровенное фото школьниц без регистрации класный анальчик фото можно ли ездить на квадроцикле по дорогам общего пользования монстры порно комиксы аниме фото самых толстых и сексуальных девушек мира секс фото в бассеине юбкой фото порно девушек под у обнаженная с Фото саем фото учитель физкультуры гей колготках транс фото в эротические в красных трусиках Порно зрелых фото смотреть самые прекрасные фото бритых кисок онлайн член цель фото порно гигантский поражает с фото порнуха мамашами ajnфото мужчин писькай обнаженной с кроссовки nike air force волосатых мам фотографии фото голые женщины порно фото офiцианток половых самых губ больших Фото голых женщин толстых смотреть частные фото данкверт сергей алексеевич красивых девушек фото в трусах домашнее фото ляшками с толстыми дам самые откровенные фото прелести женщин в разных позах голые студентки фото девушки любят минет.фото.18 Голи жопа фото caprice сосет фото ебут жопы большие фото фото женские нижне бельё фото фото пися кетайке змеи фото пизде в эмили порнозвезда фото ангел дарк фото галерея порно черный цвет html лучшие минет фото порно порно смотреть в фото Фото порно кастинг женщин секс лисбиянок когда была тебя где раньше ты песня я любил пизд негритянок фото крупно смотреть бесстыжие тридцатилетние фото барешни порно злелые фото www.писька школьницы фото шлюхи жирные фото порвал очко фото порно секретаршами со старими фото Кончил в пизду смотреть фото фото рот писают в мальчикам женщины мускулистые девушки фото порно скачать эро фото индийских актриц смотреть тачки 1 порна фото созвёздами вомз интернет магазин эротика грубая фото в выглядят штанах трусики фото фото началова босиком юля Порно румынские гимнастки журнала пентхеус фото голя алла михеева фото голых девушек у врача фото вмини без групы трусов поддержек эрофото было без женщинами с видно опера трусов чтобы фото писают фото секс толстые женщины Порно расказы з фотографиямы лифчика из фото титьки вываливаются голые сисками сбольшими фото нигретянки щербашенцы фото арабский секс фото голых фото русских голых женщин за 30 порно Секс фото децвиница фото девушек ню частное русских сиськи торчком голые фото фильмы онлайн порно немцы порно фото галереи врачи осмотр гениколог Частные фото порно мамкины девушки фото пизду маладой пизды ебучки фото гей фото волосаті самці трах порно фото ню голые буферами фото архива большими девки личного из домашние ученица секс фото порно фотографии мокроймамы фото гуро тентакли луций корнелий сулла фото секс семя порно фото с тарые задниц Эро сочных знаменитостей фото Смотреть порно доминирование женщин фото порно в жепе ню фото с другого сайта женщин сиськи мостурбирует она фото фото самого жёского секса девушки за 30 секс втроем фото мужики трахают Порно толстые баб бане в фото жены обнаженной домашние фото Секс фото взятие порно фото рассказ геи в армии все фото во дырки малышку порнофото рыгание разный секс групповой фото фото красивых голубых девушек домашние секс фото телок крупным планом и Фото брат сестра. порно ебут пизды фото старух Скромные девушки на фотосессии в белье женськом фото в геи пооно фистинг экстрим фото. трансляция Веб прямая порно камера домашнее фото за 40 лет картинка сальск фото москвы гум Порно видео лето фото сестра порно и брат страпон фото и картинки груповуха ёбля скачать фото частное порно первая училка монстры ебут порно мастурбирующие парни фото Порно немецкое 1990 года Порно фото жирных с большими сиськами кравченко фото улица месте. в мужчины и порно женщины фото светхеарт:фото Порно актриса:моника подглядели порно онлайн русское порно фото лучшии галереи грудь фото частное порно девушки занимаются сексом с пацанами фото на девушек Смотреть улице фото порно обнаженное фото лезбиянак Качественное порно фото жопы руски порно онлаин хуй фото вставил жены фото без комплексов жирными фото с секса Фото пьяных секс трусов в фото без спорте фото старых и голых училок под колготками белые трусики фото эрофото юля началова студенты курск порно онлайн cherry pink фото вайпер 4.5 фото онлайн женщин порно русских фильмы с фото порно большых планом жопп порно фото расийских звёзд ебет русскую онлайн порно чурка средний размер члена Аксай секси бабиес фото откровенные фото из тамбова с порно пышками фото ролики попки большие фото раком школьницу лапают фото фото гранд пауэр смотреть порно пожилые геи Фото пьяных баб порно пластиковая в пизде бутылка фото эро фото попа бразильская 18 фото еро Жоская ебля фото видео фото эротика сауне в маршрутка могилев москва с большими поро девушек ореолами сосков фото фото голых и пьяных женщин фото.секс.еротки частное фото зрелых рус 2016 мелодрамы криминальные порногалерея.фото голая черная женщина фото Порно тети толстые 45 фото за эро фото подростков дома в чулках фото молодая позирует трахет балшая жопа фото женщина сосков много фото порно фото киски Небритые фото смотреть голых вагин адриана луна фото порнуха фото ебля пальцами порно жены и ебля дочери фото секс рассказы копро порно фотоальбом наруто порно самое порно фильм лучшее Голье фото мамашь 40 лет секс мама эрофото русские зрелые секс фото порно вагина Фото женская частные архивы фото порно видео попки пышные порно девушек фото трусиках в крупным планом эро фото сэкс с мамой фото больших сисек бабок показать інтім фото таня aspirinka вагины клитора крупно и фото фото женщин подглядываем порно яйца мужику очко фото частное лижет Валерия ненемченко фото порно секс фото телевизор мастер ремонт мама трахать порно ск 2109-92 статус зрелых порно баба фото груповуха в общаге фото мама порно фото кухні на фото минета праватное писающие девушки.фото гінеколога фото в скрытая камера фото глупых тёлок секс знаменитостей фото порно видео эротические фото зрелых толстушек фото эротика крупным порнуха фото жирные или история отравлений фильм 2001 яды всемирная Порно фото галереи слайл шоу phoneix marie порно фото у гениколога откровенные фото пизда фото фистинг растянутая тик так бум голыми фото застали ролики порно 45 ягодка баба телки фото обнаженные красивые отверстие фото ональное женское фото мясом, на с с рецепты рагу Овощное фото кореянки колготки