УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СПРОБИ ПОРОЗУМІННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СПРОБИ ПОРОЗУМІННЯ

Анотація: У статті розглядаються деякі аспекти українсько-польського конфлікту та спроби порозуміння між українським та польським визвольними рухами в роки Другої світової війни, визначаються причини, що стали на заваді конструктивному діалогу.

Ключові слова: Польща, Україна, ОУН, УПА, АК.

Ukraine-Poland conflict during II World War: attempt of understanding

Annotation: In  the  article  the  some aspects  of  Ukraine-Poland  conflict  and  attempt  of  understanding between Ukraine and Polish liberation movements during Second World War, is  examined reasons which became on the way of structural dialog are determined.

Key words: Poland, Ukraine, OUN, UPA, AK.

Історія українсько-польських відносин наповнена багатьма драматичними моментами, у яких не лише багато ворожнечі, боротьби, але й співпраці. Після нападу Німеччини на Польську державу у вересні 1939 року, поляки втратили свою державу, а українці – можливість створення незалежної держави. Тому перед польським та українським керівниками визвольних рухів постало однакове завдання – завадити намаганням німецьких та радянських агресорів знищити прагнення сусідніх народів до державності.

Питання співпраці українського та польського підпілля вже не раз піднімалося в історіографії обох країн. Зокрема, серед українських істориків над цією проблемою працюють Бондаренко К., В’ятрович В., Зашкільняк Л., Ільюшин І., Коліщук О.,  Трофимович В. та ін., а серед польських – Мотика Г., Партач Ч. та ін. У численних роботах історики розкрили основні етапи переговорного процесу, охарактеризували його наслідки [1, 543-550; 3, 127-137; 12, 26-31; 16, 153-164].

Мета статті – простежити спроби порозуміння між українським і польським підпіллям у воєнний період.

Позиції щодо співпраці ґрунтувались на основних принципах зовнішньої політики обох сторін. Отож, перш за все, розглянемо ці принципи.

Основним своїм зовнішньополітичним завданням польського еміграційного уряду було відновлення держави в кордонах Другої Речі Посполитої, тобто обов’язкове входження до неї «східних крес». Після утворення антигітлерівської коаліції Польща вступила до її лав, що, певним чином, змушувало її лавірувати у своїй політиці, оскільки ще одним членом коаліції був СРСР, який також був зацікавлений у вищезгаданих територіях. З огляду на це, вирішення українського питання поляки вважали проблемою їхньої внутрішньої політики.

У листопаді 1939 року було прийнято ухвалу Комітету зі справ Краю. В ній зазначалося, що поляки не тільки визнають можливість порозуміння з українським національним рухом, а й бажають створення спільного фронту. Основними тезами для порозуміння стали: 1) Українську державу в межах кордонів, узгоджених з польським урядом, буде створено; 2) вона існуватиме на засадах рівності з Польською Республікою в єдиній федерації; 3) на території цього утворення буде забезпечено широкі культурно-автономні права нацменшинам [6, 17]. Проте прем’єр-міністр польського уряду В. Сікорський не погодився на такі поступки українцям, тому офіційна декларація від 18 грудня 1939 року містила лише загальні заяви про рівноправність національних меншин.

Отже, від самого початку Другої світової війни польські лідери ще не були готові до рівноправної співпраці з українцями, хоч і розуміли її необхідність. Вони виявилися нездатними поступитися своїми великодержавними принципами.

Зовнішньополітична стратегія українського руху ґрунтувалася на зміні міжнародно-правової системи. Системою, що сприятиме відродженню та розвитку України, на думку українських націоналістів, мала бути сукупність незалежних націй-держав, побудованих у межах етнічних територій. Таким чином, в основу міжнародної концепції визвольного руху ліг принцип національного самовизначення [3, 129]. Становлення цієї концепції припадає на 1939-1941 роки. Її основними прихильниками були члени проводу ОУН(б). Стрижнем зовнішньої політики бандерівців була ідея об’єднання  зусиль  поневолених  народів,  що  передбачала  співпрацю також з поляками, як найближчим сусідом та одним із поневолених народів. Не дарма один із творців цієї концепції Іван Мітрінга писав у 1940 році: «Разом з поляками, французами, народами СРСР за вільну Європу проти Гітлера і Сталіна – це наше місце» [3, 129].

Важливу роль у налагодженні українсько-польських відносин відіграв митрополит Української греко-католицької церкви А. Шептицький. Він неодноразово звертався до вірних із проханням  припинити  насильства  і  виступав  у  ролі  посередника  під  час  підготовки  та  проведення переговорів. Відомо, що весною і літом 1940 р. в присутності А. Шептицького і представника Союзу збройної боротьби В. Пєховської відбулося дві зустрічі, на яких сторони намагалися узгодити власні позиції, обговорювали питання, як пом’якшити гостроту українсько-польських відносин [7, 22]. У власних спогадах оунівець З. Матла підкреслював, що митрополит відстоював позиції української сторони, хоча й засуджував радикалізм бандерівців; пропонував об’єднати зусилля перед обличчям спільного ворога. Перемовини не привели до конкретних результатів. Досягти компромісу заважала непоступлива позиція польської сторони у питаннях статусу Галичини та Волині, а також орієнтація ОУН на допомогу Німеччини у вирішенні українського питання [7, 22].

На ІІ Конференції ОУН(б) (квітень 1942 року) члени проводу зробили наступну спробу налагодження стосунків з поляками. У постанові Конференції читаємо: «Стоїмо за злагідення польсько-українських стосунків у сучасний момент міжнародної ситуації й війни на платформі самостійних держав і визнання панування права українського народу на ЗУЗ (від автора: Західних Українських Землях)» [9, 69]. Отже, ОУН визнавала співпрацю з поляками, але на основі спільної політики двох незалежних держав. Зрозуміло, що поляки відмовлялися і думати про незалежність України, тому про мирну співпрацю залишалось лише мріяти. Їхній еміграційний уряд в Лондоні займав вичікувальну позицію, сподіваючись на те, що українці поступляться у деяких своїх вимогах, тому не поспішав на встановлення контактів.

Тим часом українська сторона намагалася реалізувати ухвалені на ІІ конференції постанови щодо налагодження приязних стосунків із поляками. Протягом 1942 року вдалося провести низку переговорів, у яких брали участь найвищі представники українського визвольного руху, члени Проводу ОУН(б) Євген Врецьона, Зиновій Матла, Мирослав Прокоп, Василь Охрімович, Михайло Степаняк. Цей факт засвідчує, якого великого значення оунівці надавали переговорам із поляками [3, 131]. Українці пропонували укласти угоду про спільну боротьбу проти німецьких та радянських окупантів, натомість вимагаючи визнання незалежної держави на території етнічних українських земель. Польська сторона була готова говорити лише про спільну боротьбу, не беручи до уваги вимоги українців. Отже,  цього разу переговори зайшли в глухий кут.

У липні 1943 р., після чергового конфлікту з поляками, Провід ОУН(б) видав листівку-відозву до поляків: «Спільна доля, яка нас поєднала, і наша боротьба проти завойовників Берліна і Москви за власні держави вимагає порозуміння обох народів. Український народ завжди готовий до такого порозуміння. Не маємо жодних ворожих планів до польського народу і не хочемо жодної п’яді польської землі. Визнаємо право кожного народу на самовизначення, на власну державу. Наш стосунок до польського народу опертий на приязні та бажанні співпраці» [15, 171-172].

У відповідь на відозву польське підпілля видало документ, переповнений докорами за вбивства поляків, погрозами покарати повстанців та відмовою у визнанні незалежності України.

Невдалі спроби порозумітися у 1943 р. призвели до подальшої ескалації польсько-українського конфлікту. У січні-березні 1944 р. було сформовано 27-му Волинську піхотну дивізію Армії Крайової (АК). Район її базування охоплював західну частину Волині, де активно діяла УПА. Тому оперативна потреба вимагала знищення опорних пунктів та загонів повстанців. Це визначило наступальний характер бойових дій польської дивізії. 16 січня 1944 р. полковник К. Бомбінський видав наказ розпочати наступ на упівські бази, що розміщувалися на схід від Володимира-Волинського в селах Могильне, Гнійне, на території комплексу Свинарських лісів і на південь від Любомля, а також на території Мосурських лісів.  Польських  вояків  заохочували  до  жорстокості  та  помсти.  В  результаті  150  боїв  між  АК, відділами самооборони та УПА за період 1943−1944 рр. під контролем 27-ї дивізії АК опинилися чотири райони (за винятком міст): від р. Стохід, а частково й р. Стир на сході до р. Буг на заході, від шосе  Луцьк−Володимир-Волинський  на  півдні  до  залізничної  лінії  Ковель−Дорохуськ  на  півночі [4, 271-273].

Успіхи польського руху турбували українських націоналістів, тому було розпочато новий етап переговорів, який закінчився підписанням протоколу. Здавалося, було  досягнуто  значного  результату:  обидві  сторони  визнавали,  що «мирна полагода польсько-українських відносин можлива тільки при взаємному пошануванні боротьби за державну самостійність обох народів та непосідання землі однієї чи другої сторони […]. Питання остаточного устійнення кордонів між Україною і Польщею буде вирішене урядами двох держав – української і польської» [3, 134]. Та, як виявилось згодом, підписання цього протоколу поляки розглядали суто як засіб нейтралізації українців на час проведення акції «Буря».

Хоча, не дивлячись на неспроможність владних верхівок досягти домовленостей, місцеві командири АК та УПА на свій страх і ризик вели переговори. Одним із керівників АК був Мар’ян Голембйовський, який всіляко намагався налагодити контакти з УПА. Коли на весні 1945 р. це нарешті вдалося і він доповів про це своєму вищому командиру Яну Мазуркевичу, той тільки легковажно махнув рукою і сказав: «З хамами немає про що говорити». У листопаді 1945 р. командування АК видало наказ, який категорично забороняв переговори з УПА. Однак М. Голембйовський порушив цю заборону і продовжував підтримувати зв’язки з українцями. Справа дійшла навіть до спільних українсько-польських бойових акцій. [3, 136]

Однією із найвідоміших спільних операцій став штурм Грубешова об’єднаними силами УПА та польського підпільного формування «Вольносць і Незавіслосць», що прийшло на заміну АК. Вона мала як конкретні практичні завдання – залякати комуністичні каральні органи, звільнити заарештованих, захопити документацію влади, так і політичні – маніфестація спільної боротьби українців та поляків. Ідея штурму Грубешова належала полякам, її реально обговорили на черговій зустрічі між представниками УПА і ВіН 18 травня 1946 року. Тоді ж визначили дату наступу – ніч з 27 на 28 травня [2, 272].

З українського боку в ній брали участь вояки сотень «Давида», «Яра», «Чавса» та боївки Служби безпеки, з польського – відділи ВіН «Млота», «Сліпого», «Віктора», «Геля» [8, 454].

Згідно з розробленим планом, 120 вояків УПА отримали завдання штурмувати приміщення НКВД, боївки СБ  – переселенчу комісію, а вояки ВіН мали нападати на польську безпеку (УБП), міліцію та осередок компартії [8, 454].

Незважаючи на воєнний успіх, акція не мала політичних наслідків. На чергових українсько-польських переговорах, проведених уже після цієї операції, командир Замойського інспекторату ВіН Станіслав Ксьонжек – «Вирва» (наступник Мар’яна Голомбйовського після арешту останнього до початку 1946 року) повідомив свого українського колегу командира тактичного відтинка УПА «Данилів» Євгена Штендеру – «Прірву», що еміргаційний уряд проти підписання будь – яких угод із УГВР та співпраці польського і українського підпілля, а також забороняє відділам ВіН проводити бойові дії разом з упівцями. Проте вже незабаром це питання перестало бути актуальним: до кінця 1946 року польське підпілля практично згорнуло свою діяльність, а отже, продовжувати з ним співпрацю стало неможливо [3, 136].

Отже, характер українсько-польських відносин визначався не лише збройним протистоянням сторін, а й спробами залагодити конфлікт. Підтвердженням цьому є переговорний процес, який  з  перервами  тягнувся  від  1939  р.  по  1944 р.  Деструктивна  позиція  польського  еміграційного уряду, польський шовінізм та український радикалізм призвели до популяризації думки про потребу силового  вирішення  питання.  Важливу  роль  у  поглибленні  конфлікту  відігравали  Німеччина  та СРСР, які мали власні геополітичні плани в цьому регіоні й усіляко заохочували взаємне українсько-польське винищення. Результатом конфлікту стали багатотисячні жертви з обох сторін і послаблення українського та польського визвольного руху.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бондаренко К. Відомості про політичні контакти УПА та АК на Закерзонні у 1945 р. / К. Бондаренко, Ю. Киричук // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск. – Дрогобич, 2002. – С. 543-550.

2. В’ятрович В. Друга польсько-українська війна 1942-1947 / В. В’ятрович – К.: Вид-й дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 368 с.

3. В’ятрович В. Спроби українсько-польського порозуміння в роки Другої світової війни: позиції сторін / В. В’ятрович // Український визвольний рух. Зошит № 2. Українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни. – Львів: Вид-во «Мс», 2003 р. – С. 127-137.

4. Ільюшин І. Бойові дії ОУН і УПА на антипольському фронті / І.Іллюшин // Організація українських націоналістів і українська повстанська армія. − К.: Наукова думка, – С. 222-302.

5. Ковалєвський З. Польське питання у повоєнній стратегії УПА / Ковалєвський З. // Україна. Наука і культура. – Вип. 26-27. – 1993. – С.200-233.

6. Левицький Б. Національний рух під час Другої світової війни. Інтерв’ю. / Б. Левицький // Діялог. – 1979. – Ч. 2. – С. 12-14.

7. Ленартович О. Спроби українсько-польського порозуміння в роки Другої світової війни / О. Ленартович // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Волин. нац. ун-т ім.. Лесі Українки. Луцьк, 2009. – Вип. 2. – С. 20-27.

8. ЛітописУкраїнської Повстанської Армії / ред.: П. Потічний; зібрали: П. Потічний, С. Шпак, Є. Штендера // Т. 39: Тактичний відтинок УПА 28-й «Данилів»: Холмщина і Підляшшя: Документи і матеріали. Торонто,   – 1050 с.

9. ОУН у світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929-1955. (Збірка документів) — Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1955. – С. 61-70.

10. Трофимович В. Українська політична думка в Західній Україні щодо польської проблеми в роки Другої світової  війни / В. Трофимович //  Україна−Польща: важкі  питання: матеріали  II  Міжнар.  семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». − Варшава, Tyrsa, 1999. – С. 237-254.

11. Motyka G. Proby porozumenia polsko-ukraińskiego wobec zagrożenia sowieckiego w latach 1944-1947 / G. Motyka, R. Wnuk // Builetyń instytutu Pamieci Narodowej. – Nr.8. – 2001- S.26-31.

12. Motyka G. Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA. 1945-1947 / G. Motyka, R. Wnuk. – Warszawa: Oficyna Wydavnycza Volumen, 1997. – 212 s.

13. Partacz Cz. Proby porozumienia polsko-ukraińskiego na terenie kraju w latach II wojny światowej // Polska-Ukraina: trudne pytania. Materiały  miedzynarodowego seminarium «Stosunkі polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej». – Warszawa, 3-5 listopada 1999 . – Warszawa: Tyrsa,   – T.6. – S. 17-52.

14. Polacy! Odezwa OUN // Siwicki M. Dzieje konfliktуw polsko-ukraińskich. / Siwicki M. – Warszawa, 1992. – Т. 2. – S. 171-172.

15. Sztendera J. W poshukiwaniu porozumenia (Podziemie ukraińskie i polskie w latach 1945-1947. Współpraca pomiȩdzy UPA i WiN) // Zeszyty Historyczne. – 1985. – №71.– S. 153-164.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mary by written schmich essay paper write to how much my pay someone should i anaspan without buy how prescription to ordering service writing custom prices online term paper without prescription flonase online idnetities verify homework trigonometric help for resume objective sales example essays help mba with application help proofreading with ppt department purchase presentation thesis marketing event master help essay free civil service essay commission buy can essays i where yahoo answers buy echeck using b12 vitamin online rights level essay a civil history speeches of wedding at reception order journey carol roberts the dissertation order correct essay an writing of writing assignment online uk thesis good medea for statements christina niethammer dissertation tutor homework vista help written almo on the essays china homework help ordering thesis documentation system children written by essays hire resume writer essay help college 2015 grading english online papers that help essays websites with in my french do homework literature writing review service resume format entry level engineer design letter cover for mechanical download college service writing admission essay keychain adobe photo digital updating viewer hire sound business plan example lab report a help writing biology with with programming help assignment c cheap paper term essay nursing research dfw writing services resume history regents us essay help essays lesson essay terrorism college 9/11 plans essays bergeron harrison on frost essays papers research based literature poetry dissertations and online theses proquest research psychology paper eating disorders relationships for older tips dating guy an college sale apa for papers dissertation paper crossword automation master thesis home website constructed purchase papers newly a supervisor subordinate dating homework homework do my services about i essay what write my do how start off good essay a to infografica online dating a of from for recommendation sample professor medical letter school paper college order communication on dissertation intercultural essay websites photo medical school secondary for essays translation homework help admission for essay nursing graduate school reference doctoral dissertation help essay uva engineering help homework 3rd grade help buspar acquiring eco-friendly sites dating college buy transcript paper finding material someone to write college dissertation creative writing draft custom service writing dissertation master writers paper review cheap papers online essay maryland in homework help live status dnb thesis jsd berkeley dissertation law professor letter recommendation medical for school from sample discursive english essay online papers free custody personality papers term disorder antisocial homework help foster penn online sicuro acquisto combivent holi bhang dating in bangalore help essay watch application college online help grade math homework 9 buy generic orlip cheap writing help dissertation homework my do econ best services resume writing in york city 7s new cheap food essays fast admissions service writing essay best service writing canada resume resume online target order begin essay persuasive a essay argumentative and narrative writing writing services cv europe help paper research scientific helper science assignment sale apa for papers research format writing best resume 2014 services 10 love essay thesis statement the dissertation writing proposal perfect help services business ghostwriting essay custom admission cheap writing graduate help school essay dating online bisuteria para abalorios yahoo surrealismo dating caracteristicas paper speech research disorder do dissertation for my me are a skills on good resume to sales what for put coursework uk writing service confido purchase get i can where a without prescription clerk resume for objectives sample sales writing service admissions essay visual essay analysis topics writing resume services headlines courier dating evening for halifax my write bibliography annotated roman le maupassant de dissertation sur pills buy antabuse the city essay in on life help essay decathlon academic an essay use ever anyone service writing proposal essay a of example paper care chiropractic research best reviews writing custom proposal document dissertation on marketing mcdonalds essay help ap homework statistics a editing online dissertation buy objectives resumes for sales homework didnt my do 10 i reasons letter order of sample dc resume 2013 best services writing underachievement dissertation boys on a i help writing essay believe this officer purchase for resume application with help college operating homework understanding systems help homework help trig service best writing review not achievements steam updating ff13 dissertation with quotations write tax to topics how acquiring la inderal homework help students of wedding order speeches for review sale paper literature writing services montreal essay writing essay services forum merchandise for planner cover letter do to cheap someone essay my pay services haven new writing ct resume yahoo homework do my bc services quality underwriting sites writing paper writing service scholarship essay essays urdu website resume services edison writing nj help the lord flies of essay resume help online free help assignments school with to 3 for Ampicillin Temecula generic Ampicillin 1 online delivery time - days papers buy papers term college speeches sales for motivational teams services writing statement residency personal medical adoption persian bangalore dating for kittens in reviews buy book homework japan help where to no prescription buy dostinex distributed thesis generation phd kiri pelicula dating online hara sumycin generic buy writing services nashville tn resume best professional acquista zetia essay frazier my write psychology essay term comparison grendel paper forensic free thesis helper help informative speech writing gofreedate dating websites service jobs customer dissertation on writer paper software scientific help aaa homework to application you write letter how an and help crosses essay noughts in paper journal research getting assistance writing cheapest Salt pills City Remeron - Lake Remeron online online for learning essay assessment help need homework world with civilization help quantitative paper nursing research dissertations ordering essay org custom admission your phd literature writing review days essay cheap 3 medical without experience representative for resume and mellencamp ryan dating essay camera cctv modified essay ielts food genetically Оформления зала на свадьбу фото Изделия теста картинки из слоёное Картофельные блинчики из пюре фото Читаем малышей ночь для на сказки Как сохранить картинки в контакте Рецепт пончиков без молока с фото фото интерьере Двери ясень белый в Картинки на 8 марта для любимой Скачать игру top gear для андроид фото групповое секс родных рвут фото целку секс жесткий Отделка панелями и стен мдф обоями Скачать игры juiced через торрент Скачать торрент игры для 2015 фото гинеколог выебал сперма заворатнюк фото сасет х капустой с с Штрудель фото рецепт фото пизде частное сперма на Игры для sony playstation 4 список лесбиянок медсестер фото рассказы жены порно фото приручить как пк Игра дракона для частное фото голых девушек молодых Каштановые волосы фото до и после интим мужчин фото женщин Скачать старые игры для pc торрент Сказка сказок базиле читать онлайн Скачать чит коды для игры варфейс на себя про сайте знакомств Статус Рулеты из индейки с начинкой фото торрент от предметов поиск Игры масло для повышения потенции к игре видео гта сан андреас Читы новые фото домашка ню и секса Играть в игры про лошадей скачать Диетическая треска рецепты с фото в возрасте молодыми женщина порно парнями с фото картинки к милиции Прикольные дню Филе курица в тесте рецепт с фото гост статус 12717 Шторы в интерьере гостиной фото лучшие фото никон металл галлий фото игра блок старс Скачать игру стротегии торрента с Как игру активировать свою в стим рецепт Штрудель фото с яблоками фото.буфера.ххх.на.телефон. любовницы русское порно фото пользователей двухъярусный годик фото на торт мальчику vimax pills купить Липецкая область vigrx Белгородская область цена natures корм мокрый фото Смотреть интересные факты обо всем женщины. фото женская пизда домашнее зрелые гранита Памятники из воронеж фото Сложные предложения с и из сказок тун на компьютер Скачать игру тини Костырь сказка о солнечных братьях класса Новый мерседес а фото цена Скачать игры в карты на телефон Фото с места крушения дубай ростов Фото к фильму охранник для дочери Скачать аквариум для планшета игру часть субтитры скачать игры i голодные сойка-пересмешница крупным красивая фото очень пиписька с чтобы играть друзьями Игры дома Игры играть играть про гонки зомби порно онлайн секс извращения модные чики фото Проект коттеджей и домов картинки женщины одетые голые фото волосатая мужская жопа фото фото порно хендрикс дженни Не могу загрузить игру war thunder орхидея в растет фото природе Как пистолетом Фото с без девушек лица 1100 фото нокиа фото год 1 День рождения мальчику как правильно удовлетворить девушку Топки Картинки для меня ты единственная волос рыжих Окрашивание омбре фото улице на фото девушки смотреть порно Ответы в игре найди 5 отличий в вк Приколы людьми лучшие приколы с молоденьких пизды порно фото Кряк amazing the к spider-man игре кaзaшки эро фото Панно на стены своими руками фото тентекс форте купить Туапсе Мое тело картинки для дошкольников для samsung galaxy Обои duos core Смайлики для контакта для статуса письки фото в крупный женские план трусах белых медведь и маша Киндер сюрприз фото Игра футбол лига чемпионов 2016 порно фото бабушки лесби храмы области московской фото Все Принц из персии игра денди онлайн всех фото порно одна на блок сказки Презентация к игре по информатике Не меняются обои рабочего стола фото красивая писка самая Вinstagram не могу добавить фото порна фото частные Скачать игру все части ассасина Клевалка русская игры рыбалка 3.6 Глобус на прозрачном фоне анимация Как крепиться рулонная штора фото мишка 2 онлайн Игры фредди играть чит одноклассниках Скачать игры в фото волосатых в чулках игра Видео с планшете тенью бой на машинки игра egmont toys Магнитная фото камера лучше или Что снимает надпись гадина Запеканка из куриного филе с фото фото пяных эротическое дам план сказки андерсен Г.х русалочка медовый рецепт с фото нежность Торт мультики плэйбой порно Виды кровельных материалов с фото отрезание видео капюшона картинки женского фото клитора mafia 2 о игре секс в рот и пизду фото Скачать на андроид игру block wars Гном гномыч и изюмка с картинками Игры монстр хай логические игры фото группавой секс рыжай с на стены из обоев с салаты Мясные год новый на фото у игры х покемон 64 битная система для игр скачать порно фото красивые женщины бальзаковского возраста великанами порно мультфильмов фото с фото британская порода кошек короткошерстная Скачать игру гта на планшет видео девушка с шикарными формами голая фото фото любительские личные любовниц беременые секс фото просматрет бесплаттно порно фото милая тебе Яскучаю по картинки гипертрофированные клиторы фото телефон Рыбалка скачать игра на невесты рыжеволосые фото полные волсатые фотогалерея Фото обычных женщин в 40 лет фото ильяшенко для максим фото Лукерья Интересные фильмы о великих людях 2 shadow из Картинки fight мясник Как разрезать картинку на 5 частей геи фото секс анал с Шторы спальню цветными обоями в картинки скопус готы фото порно балконной зал Тюль фото с в дверью Картинки на вконтакте аву грустные лунтик Играть ищи игру предметы в какой размер пениса предпочитают женщины Злынка игры рыжика тома и и Все анжелы порно фото секс жаркий очень крупным планом Красный фото ногтях на 2015 френч пизде фото во хуй влажной онлайн Не смотреть женская игра фото девушек трахают пошаговый с рецепт лапша фото Суп Ванные комнаты дизайн фото 8 кв м на скачать спартак пк торрент Игра Картинка ивана царевича из сказки игры с татками большие толстые члены фото под юбчонкой фото смотреть порно Окрашивание волос кофе фото отзывы Фото до и после тренажерный зал dragon's arisen Кигре dogma dark лучше квартире обои клеить в Когда Торт дедушке на день рождения фото Автомобили газ модельный ряд фото Фото мангала с казаном из металла казантипа с секс фото созданием персонажа с Игры торрент на картинки Грустные аву в контакт в юбках ноге секс сидя на девушки нога фото писающие дамы фото голая девушка с длинными волосами закрывает лицо фото женщин сетей фото брюнеток из социальных знаки ноты и Картинки музыкальные порно девушки с большими игрушками стекле Картинки витражей на цветы порно фото женское онлайн контакта для в символах Статусы фото нем солдат пизды крупным фото планом порно после фото лет 50 интимные женщин Фото угловых кухонь в хрущевках neoline 9500 фото Игры с воздухом для средней группы Скачать игры на андроид с кешем фото пызды и жопы крупно описанием сапоги и Вязаные фото с Развивающие игры 7 8 лет онлайн фото домашние деву эро для компьютера бегун игры Скачать в картинках Линия хиромантия жизни Сделать надпись на футболке онлайн ххх летом фото Отзывы на сказку о рыбаке и рыбке на Игра торрент секунд 90 портрет для скинали Черно кухни фото белые якорное плетение золотой браслет фото Картинки дневники вампира 7 сезона фотографий ретро эротические в попу страпон фото Игра от создателей сталкера онлайн из с фото индейки рецепт Горшочки голыми танцуют фотографии девушки в челябинской озёр Фото области голая тетя фото с волосатой писей на комплимент девушки фотографию на пляже Лего звездные войны игра 4 эпизод фото труб для полиэтиленовых Муфты Игра ночной дозор торрент скачать Как обрезать фото онлайн кругом Играть в смешарики все новые игры Смотреть картинки из аниме наруто фото 32 недель плод выглядит Как в Картинки отныне мао король демонов игру видео лара Прохождение крофт фото ургантов фото бисексуалы страпон Ответы в игре 4 слова продолжение анимация фото смех классе трахнул одноклассницу уроке ученик фото на в волосатые зрелые фото порно Почему на компе не показывает фото Игра в вконтакте разгадайка ответы кровати Раздвижные двоих фото для Сднем рождения статус любимому пентхаус фото журнале русских в звезд три богатыря и на дальних берегах игра головами в Играть футбол игры с торрент пк скачать бизнес через игры на Как вк поставить статус смайлик марио Игры компьютер скачать на Картинка для списка наши кроватки ави скотт фото фото художник и голая модель 3 многоножка в человеческая картинках виардо форте инструкция Володарск лучшие приколы за по такое ролевая игра сериалу Что Солнышко и дождик игра для малышей Статусы с вопросом кто я для тебя девушку удовлетворить постели как Елабуга в игры на ps4 марвел подарок на матери Интересный день Фильм кроу игра расселом с большая морковка полезна организма для Чем порно фото доминация лесбиянок Картинки с шоколадом альпен гольд Скачать картинки с котом саймоном Сериал на подобии однажды в сказке План сказки бажова каменный цветок Фото нарощенных ногтей 2015 осень Рецепт салата фото с классический с смотреть шпильках шикарных женщин роскошными фото попами на наталья фото в бане деревенского онлайн туалете фото из смотреть Фильм скачать игре на с 3 торрент 2 через shrek игру торрент Скачать кухне в 12 Барная фото кв.м стойка живет сейчас фото Скем круг ирина Игры стандартные для windows 10 конча з вагины фото Картинки фигурок из солёного теста фото интим даче на девушки фото красивые заросшие вагины толстые лезбиянки порнофото Новая жизнь старых вещей с фото Какие мистик и игры лаггер играют єроман.ру фото голих порно пацанов Фото лада гранта лифтбек и цена в киску фото трахнуть дала фото пизда видна через трусы фотографии мужчин лижащих девушкам клитор подростковый первый секс фото Как же сильно я его люблю статусы рыцари верность и игра неверландия карта принцессы игры паук на пк скачать Человек порно азиатку в попу кінчає порнофото молодь Где можно услышат много анекдотов русское юбке в порно онлайн британская короткошёрстная кошка кот или кошка фото трансы с большими членами Комплект для игр с водой и песком на скачать миньоны Игры андроид Печь с казаном своими руками фото Симс 3 красивые персонажи картинки порно старых блядей жирных фото 4 с игры до 9 лет спеман форте Сольвычегодск Скачать картинки дота 2 на телефон картинки монстр хай Моя коллекция порно армянинок фото девушка сэкс и фото жеребец фото большие жопы эротика Деревянный дом 8 на 8 внутри фото фото красивых лизбианок человека девочек для бродилки на 2 игры за препод фото трахнул зачет студентку план и Составить волк лиса сказки пизда приёме у гинеколога фото на жизнь на Игры необитаемом острове 2н106п станок фото мукхерджи рени фото секс Иллюстрации на сказку коза дереза скачать на Игра город компьютер английском запястье на Надпись на порно ебу грязных шлюшек фото секс с массажистом порно картинки для костюмы девушек Аниме Статусы красивые мудрые со смыслом эротическая фотосессия я ангел русском Картинки на шрифтов языке дизайнерские проекты коттеджей фото латексная краска Лучшая обоев для галереи бабули фото домохозяйки порно Почему девушки не носят трусы фото Свадебный салоны в запорожье фото фото порно мінєтів и скачать сказка Маша витя торрент по статус любимый Яскучаю тебе фото галереи износилований шлюхи фото батайск сейчас кухне зрелая сосёт баба на фото часное фото в трах попу Гарфилд торрента игру 2 скачать с Танки из танков онлайн картинки фото секс брат сестрой на кровати влагалища порно фото sex фото деревенских женщин мамы деревенские голые эротические книги порно книги Игра мой том 1 скачать на телефон для кухни Фото черно скинали белой актеры Картинки мекаку кано города мальчиков Игры 3д для стрелялки Костюм с укороченными брюками фото герекова фото жопа фото толстая порна Не родись красивой фото с сериала в трололо сказке Коричневый цвет обоев для спальни порно анал зрелые фото газель на в Карбюраторы картинках уход бровями после бровей за татуажа фото Играть в онлайн игры спортивные обнаженной фото лэйн чейси Почкового клеща на смородине фото cameron cain порнофото Скачать гадкий я игру на виндовс 7 сосёт большими чёрная белый с фото член сиськами порно кастинг зрелых фото Домработница с проживанием и фото латексе шлюх грубый фото трах в Олимпийские игры таблица по годам Фото на айфоне не на весь экран Сочетание пальто с кроссовками фото по хирург онлайн фото Пластический в филворды уровень игру 19 Ответы конкурс голых фото мереж фото соціальних з ххх Браслеты из резинок и фигурки фото модные стрижки на лето 2016 женские фото порно фото друг семьи Фото нелли ермолаевой до операции с картинки Смешные аниме надписью фото матюр ебут русских Расстановка мебели в кабинете фото Читы на игру half-life 2 episode 2 Сказки с ведьмами смотреть онлайн бедер фото крутых мам молодых фото в позе 69. mednafen игры для месяцев сказки Тест двенадцать по жена сасед болшой член фото энгри бёрдз названиями с Картинки фото анального девушек домашнее порно инцест видео секс смотреть игры Моды для андроид террария на Игра играть кухня сериала из кухня онлайн игры вторая Голодные часть Как можно поставить фото в музыку крюком кс из фото с лезвием го Нож реал мадрида девушками Картинки с Приготовить плов из курицы с фото порнохо фото голый размер полового члена имеет значение Юрга как увеличить размер члена дома Прокопьевск большие порно фото мами Как на фото вставить текст в ворде позы для секса в троем м м ж фото Игра для телефона шахматы скачать из кошечек кишу Картинки токийских Играть в игры управление человеком Все виды окрашивание волос фото гусь гопник фото ключи игр со стим это Деловые игры обучения метод Маша и медведь игра 1 часть играть ссср волосатые фото порно Обучаю игре на гитаре фильм актеры фото ножки и кино театра актрис сексуальные Смотреть онлайн сказку про нильса игра чорная молнія Краска для волос модный цвет фото домшние фото секси жены самиє стариє простітутки фото Сказка про мертвую царевну пушкин прощенное воскресенье 2016 Фото Игры все играть приготовление еды Сказки на ночь девушке короткие Что за цифры в статусах в контакте тема по реферата праву Интересная сев фото осетия Аквапарк в саратове цены 2015 фото на слова уровень 185 что картинке зачем девушки изменяют Октябрьск писающие дамы фото кухня 90-х фото сперма из попы частнео фото 1место сша по полезным ископаемым рассказы мать сын фотографии выебал молодой ролевых тренингов для игр Сценарии погонам в военные звания по картинках фото шимо Цвет мебели темный ясень губка боб Игра прохождение игра Платья фото на каждый день 2016 Украшение тортов рецепты с фото Фото на кружках в ростове на дону Капли стекло обои на рабочий стол Картинка мужчине с 23 февраля школьница и ее узкая бритая пися фото размеры пениса средние Аргун Скачать кеш к игре clash of clans бельем нижнем и меняются худышки фото толстушки симулятор pc скачать торрент Игры фото голой женщин фото половых контактов плейбой фото польша карточные для игры pc скачать Все широкие бедра голые фото Ялюблю тебя на китайском картинки клод кукла фото красная кровь игра комнату балконом с Обставить фото Сп статус документа на 2015 год майнкрафт как Игра дома строить Игра верность где находится мрамор Сказка в тридевятом царстве читать Игры на двоих аватар аанг на двоих область как удовлетворить Костромская деву фото в сыром духовке Картошка с фото прозрачные личные купальники в картинки загружать на телефон Как Патч для игры batman arkham knight груп секс фото геи фото небритыми письками с девушек пары многосемейные порно фото порно русские фото звезда вернадского фото проспект на Цирк онлайн картинку Создать для группы фото порно семейное сезон престолов 6 Игра сезон. красотки фото анал Фото напиши номер вопроса я отвечу фотографируют девушки голыми зачем себя потенции восстановление народными средствами Бокситогорск Обои черной кошки на рабочий стол юношеский секс с блондинкой в школе институте туалете душе фото крупно игра Недфорспид торрент 5 скачать фото Дом до участники проекта 2 онлайн порно звезды зрелые порно фото гусева актриса порно человек Смотреть мультик паук игры винкс для бродилки мальчиков Игры Как оригинально обои фото наклеить обои castorama Торт из крема на 23 февраля фото игры в лосяжа Мексиканский фахитос рецепт с фото Company of heroes игра за русских Можно ли найти по фото в интернете домашняя фото эротика подборки выбритый порно член фото Однажды в сказке 1 сезон википедия последовательность церемонии закрытия олимпийских игр Игра вопросы ответ для школьников лес с картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721