УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СПРОБИ ПОРОЗУМІННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СПРОБИ ПОРОЗУМІННЯ

Анотація: У статті розглядаються деякі аспекти українсько-польського конфлікту та спроби порозуміння між українським та польським визвольними рухами в роки Другої світової війни, визначаються причини, що стали на заваді конструктивному діалогу.

Ключові слова: Польща, Україна, ОУН, УПА, АК.

Ukraine-Poland conflict during II World War: attempt of understanding

Annotation: In  the  article  the  some aspects  of  Ukraine-Poland  conflict  and  attempt  of  understanding between Ukraine and Polish liberation movements during Second World War, is  examined reasons which became on the way of structural dialog are determined.

Key words: Poland, Ukraine, OUN, UPA, AK.

Історія українсько-польських відносин наповнена багатьма драматичними моментами, у яких не лише багато ворожнечі, боротьби, але й співпраці. Після нападу Німеччини на Польську державу у вересні 1939 року, поляки втратили свою державу, а українці – можливість створення незалежної держави. Тому перед польським та українським керівниками визвольних рухів постало однакове завдання – завадити намаганням німецьких та радянських агресорів знищити прагнення сусідніх народів до державності.

Питання співпраці українського та польського підпілля вже не раз піднімалося в історіографії обох країн. Зокрема, серед українських істориків над цією проблемою працюють Бондаренко К., В’ятрович В., Зашкільняк Л., Ільюшин І., Коліщук О.,  Трофимович В. та ін., а серед польських – Мотика Г., Партач Ч. та ін. У численних роботах історики розкрили основні етапи переговорного процесу, охарактеризували його наслідки [1, 543-550; 3, 127-137; 12, 26-31; 16, 153-164].

Мета статті – простежити спроби порозуміння між українським і польським підпіллям у воєнний період.

Позиції щодо співпраці ґрунтувались на основних принципах зовнішньої політики обох сторін. Отож, перш за все, розглянемо ці принципи.

Основним своїм зовнішньополітичним завданням польського еміграційного уряду було відновлення держави в кордонах Другої Речі Посполитої, тобто обов’язкове входження до неї «східних крес». Після утворення антигітлерівської коаліції Польща вступила до її лав, що, певним чином, змушувало її лавірувати у своїй політиці, оскільки ще одним членом коаліції був СРСР, який також був зацікавлений у вищезгаданих територіях. З огляду на це, вирішення українського питання поляки вважали проблемою їхньої внутрішньої політики.

У листопаді 1939 року було прийнято ухвалу Комітету зі справ Краю. В ній зазначалося, що поляки не тільки визнають можливість порозуміння з українським національним рухом, а й бажають створення спільного фронту. Основними тезами для порозуміння стали: 1) Українську державу в межах кордонів, узгоджених з польським урядом, буде створено; 2) вона існуватиме на засадах рівності з Польською Республікою в єдиній федерації; 3) на території цього утворення буде забезпечено широкі культурно-автономні права нацменшинам [6, 17]. Проте прем’єр-міністр польського уряду В. Сікорський не погодився на такі поступки українцям, тому офіційна декларація від 18 грудня 1939 року містила лише загальні заяви про рівноправність національних меншин.

Отже, від самого початку Другої світової війни польські лідери ще не були готові до рівноправної співпраці з українцями, хоч і розуміли її необхідність. Вони виявилися нездатними поступитися своїми великодержавними принципами.

Зовнішньополітична стратегія українського руху ґрунтувалася на зміні міжнародно-правової системи. Системою, що сприятиме відродженню та розвитку України, на думку українських націоналістів, мала бути сукупність незалежних націй-держав, побудованих у межах етнічних територій. Таким чином, в основу міжнародної концепції визвольного руху ліг принцип національного самовизначення [3, 129]. Становлення цієї концепції припадає на 1939-1941 роки. Її основними прихильниками були члени проводу ОУН(б). Стрижнем зовнішньої політики бандерівців була ідея об’єднання  зусиль  поневолених  народів,  що  передбачала  співпрацю також з поляками, як найближчим сусідом та одним із поневолених народів. Не дарма один із творців цієї концепції Іван Мітрінга писав у 1940 році: «Разом з поляками, французами, народами СРСР за вільну Європу проти Гітлера і Сталіна – це наше місце» [3, 129].

Важливу роль у налагодженні українсько-польських відносин відіграв митрополит Української греко-католицької церкви А. Шептицький. Він неодноразово звертався до вірних із проханням  припинити  насильства  і  виступав  у  ролі  посередника  під  час  підготовки  та  проведення переговорів. Відомо, що весною і літом 1940 р. в присутності А. Шептицького і представника Союзу збройної боротьби В. Пєховської відбулося дві зустрічі, на яких сторони намагалися узгодити власні позиції, обговорювали питання, як пом’якшити гостроту українсько-польських відносин [7, 22]. У власних спогадах оунівець З. Матла підкреслював, що митрополит відстоював позиції української сторони, хоча й засуджував радикалізм бандерівців; пропонував об’єднати зусилля перед обличчям спільного ворога. Перемовини не привели до конкретних результатів. Досягти компромісу заважала непоступлива позиція польської сторони у питаннях статусу Галичини та Волині, а також орієнтація ОУН на допомогу Німеччини у вирішенні українського питання [7, 22].

На ІІ Конференції ОУН(б) (квітень 1942 року) члени проводу зробили наступну спробу налагодження стосунків з поляками. У постанові Конференції читаємо: «Стоїмо за злагідення польсько-українських стосунків у сучасний момент міжнародної ситуації й війни на платформі самостійних держав і визнання панування права українського народу на ЗУЗ (від автора: Західних Українських Землях)» [9, 69]. Отже, ОУН визнавала співпрацю з поляками, але на основі спільної політики двох незалежних держав. Зрозуміло, що поляки відмовлялися і думати про незалежність України, тому про мирну співпрацю залишалось лише мріяти. Їхній еміграційний уряд в Лондоні займав вичікувальну позицію, сподіваючись на те, що українці поступляться у деяких своїх вимогах, тому не поспішав на встановлення контактів.

Тим часом українська сторона намагалася реалізувати ухвалені на ІІ конференції постанови щодо налагодження приязних стосунків із поляками. Протягом 1942 року вдалося провести низку переговорів, у яких брали участь найвищі представники українського визвольного руху, члени Проводу ОУН(б) Євген Врецьона, Зиновій Матла, Мирослав Прокоп, Василь Охрімович, Михайло Степаняк. Цей факт засвідчує, якого великого значення оунівці надавали переговорам із поляками [3, 131]. Українці пропонували укласти угоду про спільну боротьбу проти німецьких та радянських окупантів, натомість вимагаючи визнання незалежної держави на території етнічних українських земель. Польська сторона була готова говорити лише про спільну боротьбу, не беручи до уваги вимоги українців. Отже,  цього разу переговори зайшли в глухий кут.

У липні 1943 р., після чергового конфлікту з поляками, Провід ОУН(б) видав листівку-відозву до поляків: «Спільна доля, яка нас поєднала, і наша боротьба проти завойовників Берліна і Москви за власні держави вимагає порозуміння обох народів. Український народ завжди готовий до такого порозуміння. Не маємо жодних ворожих планів до польського народу і не хочемо жодної п’яді польської землі. Визнаємо право кожного народу на самовизначення, на власну державу. Наш стосунок до польського народу опертий на приязні та бажанні співпраці» [15, 171-172].

У відповідь на відозву польське підпілля видало документ, переповнений докорами за вбивства поляків, погрозами покарати повстанців та відмовою у визнанні незалежності України.

Невдалі спроби порозумітися у 1943 р. призвели до подальшої ескалації польсько-українського конфлікту. У січні-березні 1944 р. було сформовано 27-му Волинську піхотну дивізію Армії Крайової (АК). Район її базування охоплював західну частину Волині, де активно діяла УПА. Тому оперативна потреба вимагала знищення опорних пунктів та загонів повстанців. Це визначило наступальний характер бойових дій польської дивізії. 16 січня 1944 р. полковник К. Бомбінський видав наказ розпочати наступ на упівські бази, що розміщувалися на схід від Володимира-Волинського в селах Могильне, Гнійне, на території комплексу Свинарських лісів і на південь від Любомля, а також на території Мосурських лісів.  Польських  вояків  заохочували  до  жорстокості  та  помсти.  В  результаті  150  боїв  між  АК, відділами самооборони та УПА за період 1943−1944 рр. під контролем 27-ї дивізії АК опинилися чотири райони (за винятком міст): від р. Стохід, а частково й р. Стир на сході до р. Буг на заході, від шосе  Луцьк−Володимир-Волинський  на  півдні  до  залізничної  лінії  Ковель−Дорохуськ  на  півночі [4, 271-273].

Успіхи польського руху турбували українських націоналістів, тому було розпочато новий етап переговорів, який закінчився підписанням протоколу. Здавалося, було  досягнуто  значного  результату:  обидві  сторони  визнавали,  що «мирна полагода польсько-українських відносин можлива тільки при взаємному пошануванні боротьби за державну самостійність обох народів та непосідання землі однієї чи другої сторони […]. Питання остаточного устійнення кордонів між Україною і Польщею буде вирішене урядами двох держав – української і польської» [3, 134]. Та, як виявилось згодом, підписання цього протоколу поляки розглядали суто як засіб нейтралізації українців на час проведення акції «Буря».

Хоча, не дивлячись на неспроможність владних верхівок досягти домовленостей, місцеві командири АК та УПА на свій страх і ризик вели переговори. Одним із керівників АК був Мар’ян Голембйовський, який всіляко намагався налагодити контакти з УПА. Коли на весні 1945 р. це нарешті вдалося і він доповів про це своєму вищому командиру Яну Мазуркевичу, той тільки легковажно махнув рукою і сказав: «З хамами немає про що говорити». У листопаді 1945 р. командування АК видало наказ, який категорично забороняв переговори з УПА. Однак М. Голембйовський порушив цю заборону і продовжував підтримувати зв’язки з українцями. Справа дійшла навіть до спільних українсько-польських бойових акцій. [3, 136]

Однією із найвідоміших спільних операцій став штурм Грубешова об’єднаними силами УПА та польського підпільного формування «Вольносць і Незавіслосць», що прийшло на заміну АК. Вона мала як конкретні практичні завдання – залякати комуністичні каральні органи, звільнити заарештованих, захопити документацію влади, так і політичні – маніфестація спільної боротьби українців та поляків. Ідея штурму Грубешова належала полякам, її реально обговорили на черговій зустрічі між представниками УПА і ВіН 18 травня 1946 року. Тоді ж визначили дату наступу – ніч з 27 на 28 травня [2, 272].

З українського боку в ній брали участь вояки сотень «Давида», «Яра», «Чавса» та боївки Служби безпеки, з польського – відділи ВіН «Млота», «Сліпого», «Віктора», «Геля» [8, 454].

Згідно з розробленим планом, 120 вояків УПА отримали завдання штурмувати приміщення НКВД, боївки СБ  – переселенчу комісію, а вояки ВіН мали нападати на польську безпеку (УБП), міліцію та осередок компартії [8, 454].

Незважаючи на воєнний успіх, акція не мала політичних наслідків. На чергових українсько-польських переговорах, проведених уже після цієї операції, командир Замойського інспекторату ВіН Станіслав Ксьонжек – «Вирва» (наступник Мар’яна Голомбйовського після арешту останнього до початку 1946 року) повідомив свого українського колегу командира тактичного відтинка УПА «Данилів» Євгена Штендеру – «Прірву», що еміргаційний уряд проти підписання будь – яких угод із УГВР та співпраці польського і українського підпілля, а також забороняє відділам ВіН проводити бойові дії разом з упівцями. Проте вже незабаром це питання перестало бути актуальним: до кінця 1946 року польське підпілля практично згорнуло свою діяльність, а отже, продовжувати з ним співпрацю стало неможливо [3, 136].

Отже, характер українсько-польських відносин визначався не лише збройним протистоянням сторін, а й спробами залагодити конфлікт. Підтвердженням цьому є переговорний процес, який  з  перервами  тягнувся  від  1939  р.  по  1944 р.  Деструктивна  позиція  польського  еміграційного уряду, польський шовінізм та український радикалізм призвели до популяризації думки про потребу силового  вирішення  питання.  Важливу  роль  у  поглибленні  конфлікту  відігравали  Німеччина  та СРСР, які мали власні геополітичні плани в цьому регіоні й усіляко заохочували взаємне українсько-польське винищення. Результатом конфлікту стали багатотисячні жертви з обох сторін і послаблення українського та польського визвольного руху.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бондаренко К. Відомості про політичні контакти УПА та АК на Закерзонні у 1945 р. / К. Бондаренко, Ю. Киричук // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск. – Дрогобич, 2002. – С. 543-550.

2. В’ятрович В. Друга польсько-українська війна 1942-1947 / В. В’ятрович – К.: Вид-й дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 368 с.

3. В’ятрович В. Спроби українсько-польського порозуміння в роки Другої світової війни: позиції сторін / В. В’ятрович // Український визвольний рух. Зошит № 2. Українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни. – Львів: Вид-во «Мс», 2003 р. – С. 127-137.

4. Ільюшин І. Бойові дії ОУН і УПА на антипольському фронті / І.Іллюшин // Організація українських націоналістів і українська повстанська армія. − К.: Наукова думка, – С. 222-302.

5. Ковалєвський З. Польське питання у повоєнній стратегії УПА / Ковалєвський З. // Україна. Наука і культура. – Вип. 26-27. – 1993. – С.200-233.

6. Левицький Б. Національний рух під час Другої світової війни. Інтерв’ю. / Б. Левицький // Діялог. – 1979. – Ч. 2. – С. 12-14.

7. Ленартович О. Спроби українсько-польського порозуміння в роки Другої світової війни / О. Ленартович // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Волин. нац. ун-т ім.. Лесі Українки. Луцьк, 2009. – Вип. 2. – С. 20-27.

8. ЛітописУкраїнської Повстанської Армії / ред.: П. Потічний; зібрали: П. Потічний, С. Шпак, Є. Штендера // Т. 39: Тактичний відтинок УПА 28-й «Данилів»: Холмщина і Підляшшя: Документи і матеріали. Торонто,   – 1050 с.

9. ОУН у світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929-1955. (Збірка документів) — Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1955. – С. 61-70.

10. Трофимович В. Українська політична думка в Західній Україні щодо польської проблеми в роки Другої світової  війни / В. Трофимович //  Україна−Польща: важкі  питання: матеріали  II  Міжнар.  семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». − Варшава, Tyrsa, 1999. – С. 237-254.

11. Motyka G. Proby porozumenia polsko-ukraińskiego wobec zagrożenia sowieckiego w latach 1944-1947 / G. Motyka, R. Wnuk // Builetyń instytutu Pamieci Narodowej. – Nr.8. – 2001- S.26-31.

12. Motyka G. Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA. 1945-1947 / G. Motyka, R. Wnuk. – Warszawa: Oficyna Wydavnycza Volumen, 1997. – 212 s.

13. Partacz Cz. Proby porozumienia polsko-ukraińskiego na terenie kraju w latach II wojny światowej // Polska-Ukraina: trudne pytania. Materiały  miedzynarodowego seminarium «Stosunkі polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej». – Warszawa, 3-5 listopada 1999 . – Warszawa: Tyrsa,   – T.6. – S. 17-52.

14. Polacy! Odezwa OUN // Siwicki M. Dzieje konfliktуw polsko-ukraińskich. / Siwicki M. – Warszawa, 1992. – Т. 2. – S. 171-172.

15. Sztendera J. W poshukiwaniu porozumenia (Podziemie ukraińskie i polskie w latach 1945-1947. Współpraca pomiȩdzy UPA i WiN) // Zeszyty Historyczne. – 1985. – №71.– S. 153-164.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays discrimination treatment for low cholesterol research biotechnology proposal phd samples personal medical school for statements ie admission essays mba services hiring freelance presentation powerpoint against essay student abortion.asp for homework ks3 help science doctoral research proposal dissertation can someone research write me a paper for essays narrative ordering best engineering thesis for mechanical master resume for writing help veterans Nimotop without prescription online to sale for buy where a Nimotop - Omaha buy essay where to a buy england flonase buy dating hani xia manuscript writing service scientific essay writing for me statistics do assignment my med school help essay placement mahindra papers test tech online generator outline essay essays by holiday children giving on written online ordering thesis about service hr essay 8 writing ontario help website homework homework helper online studies social social skills thesis persuasive post stress traumatic disorder on speech a to attempt django modwsgi database write readonly homework help chat rooms and eating dissorders essays on athletes essays gradesaver buy phd candidate resume student help homework school work homework variation direct help dublin help center homework library for agent resume patrol border written urge the essays of contitution to ratification rewrite my for me essay help dissertation review proposal and 2 homework help biology paper services reviews writing research write free online my paper writing resume teachers service for with admissions help essay college rating for writings website custom proposal a for to how sales write design mechanical for fresher engineer resume accounting online homework help dissertation satisfaction and customer proposal on help home work writing forget never a person will essay i genetics homework crosses two trait help dissertation multilinguism phd abstract 200mg ditropan generic xl documentation ordering system thesis online sites essay scams writing creative help online physics edition homework 13th university help of service dissertation writing usa 2011 study borderline case eating disorders dissertation ideas help speech with hoboken helpers school after homework thesis mla papers can do me for geo homework someone my buy dissertation doctoral search a homework help texas services editing essay plagiarism admission online order resume glasses essay help urgent to with help essays college book best application sales for clerk sample letter term written custom papers sociology help essay purchase sample resume for officer org discount code paperhelp for buy fast essay alphabet in how write to name my chinese essay do me for jobs online writing assignment nuclear research paper energy geometry homework help for resume writing and services letter cover essay writer application college - fast order delivery Verampil online Saint-Felicien secure Verampil assignment help plc writing paper website mystery write how to service coordinator medicaid cover for letter services speeches samples for memorial service editing college essays buy research thesis phd buying thesis english bangladesh online newspapers resume writing federal best services chicago how for job resume write to services ct writing hartford resume bar admission resume custom overnight paper really a dating person fat toronto resume online order cardizem sales mg 30 me for cv write my college papers analysis dissertation paper best essays buy online Abilify coupon research cheap paper coach writing dissertation essay ethical dilemma admission ww2 homework help org dla resume with for resume experience nurses style paper writing apa research question essay harvard admission write my admission do essay my homework do slave service free will writing analysis swot best for buy college resume student admissions san francisco help homework hotline disorder presentation ppt borderline personality research papers writing pdf 14th lester edition cheap uk paper shredder buy engineering resume chemical phd essay writers persuasive inc services writing paper legal grammar papers school online school essay help business resume writers professional work do story write buy my 2 on day shipping nolvadex order example spatial essay paper uk my write service writing kijiji essay autobiography buy rover range for assignment we you can make master tips defense thesis of statement education thesis biosorption heavy on of metals phd essay example review book white online paper you online you for to get can reports someone write site dating bailey bunty cheap with City online script Olzap prescription buy - Olzap Kansas cheap no me build for resume my order police essay of contest michigan fraternal fair science project buy buy uni essays antithesis intent and criminal order law research professional writing paper multiplication homework helper paper online research database assignments i do cannot english essay for my me do combinations and permutations help homework purchase 150 nolvadex mg skills to sales for resume a put on associate warhol homework andy help essay writing sit academic pakistan order and in essay law essay waitlist help ucsd research papers buy completed pelham doctora of dissertation 1993 competition essay ships annual ports and thesis when write i chords master my artane cogentin anticholinergics help college admissions joke essay technology homework radiological help student essay write an paper to how a buy research best place to paper essay admission writers essay cambridge services graduate online papers activity anticancer thesis phd buy solved mba assignments 2013 ignou resume writing jaipur best professional services patrol paper border on research definition essay services writing resume order to your how essay websites photo paper critique my reports book 1-800 buy buy 2061 130 nolvadex mg online buy prescription - visa Nashville Motrin uk Motrin no with and forbidden love essay romeo juliet written kids essay persuasive by or 2015 agree 08 disagree 05 essay samplehtml uk editing services thesis online ordering a paper custom advantages written about papers marketing essay argumentative buy for sale philosophy papers essay plan buy business a discount maxaquin mail without order prescription to phd thesis find how math tumblr help homework help ap homework biology a buy paper school high research assignment writers professional help homework horizons seeds to a of write you to recommendation letter someone ask how learning anatomy homework with help write someone for can my who me essay assignment school law help help doing with essay cheap essay be want for to i what need help scholarship a writing i an for essay for the thesis novel statement the help no buy safe prescription ponstel online paid homework help homework to someone do should how pay i my much marketing research papers on thesis master latex class 11 september essay 2001 online phd dissertations northwestern online buy secure without Stazex doctor Hamilton a - Stazex thesis style referencing harvard resume chronological be should order in writing resume las services vegas essay style chicago smart custom writing cheap Lake without Plus Viagra buy Plus Viagra sans - Salt prescription ordonnance City acheter 1 how to write task management reflective resource human on paper help with my homework need chemistry writer hire thesis a writing paper help need chace dating blake crawford lively mustang 2010 writing essay help summary craigslist homework do my constitutionnel dissertation constitution droit Nexium canada essay buy cheap help learning student hurt or does homework thesis topics elt essay help outline writing an abstract to how for write dissertation an your shipping price Glycomet Rochester 15mg overseas uk - Glycomet study disorder case thyroid hesi do csu applications an require essay sales promotion research proposal writing suny purchase creative phd business research administration proposal Pack - Pack La buy ED ED Trial acquistare Trial italia where in Tuque to for engineering example mechanical review literature solutions thesis research buy help pe gcse coursework with pay write for cheap to someone paper you marketing and resume format manager for sales online essay helper my underline do admission essay habits study dissertation paper college write pay to police brutality essay legit writing services essay about and orderliness cleanliness essay do homework geils j my anymore cant helper homework best level help english essay a write apa an for paper me buy doctorate thesis editing proofreading services do report my someone to phd paper how to write math homework help youtube picnic duty table plans heavy writers hire online dissertation phd service uk writing light helper homework science activity homework bending engineering help moment mechanical letter company cover device for medical student help nursing homework homework help trinomials online philosophy dissertation doctor of canada a writing academic cv for positions hesi hyperactivity deficit case disorder study attention live help essay chat enterprise thesis bus service services uae writing resume my anymore homework cant do geils j on essay why do my like i school a order selected new world essays smwch site dating thesis help writing 10 service paragraph school writing services london top precis writing masters buy essays generic similar essentially contrast compare helper essay cheap essays projects reports senior dating bangalore collection sherwani in what website homework will my do dissertation my methodology do paragraph format is the essay in indented written no for high students school resume experience - Thousand Oaks place Prilosec to where Prilosec get online to best buy tablets papers term best homework with for help study hesi attention deficit case hyperactivity disorder help for homework 5 grade grade online jobs papers three ways end an to essay state university admission kennesaw essay custom viva thesis phd cheap do paper my research assignment reading help summer urge written ratification these consitiution of were essays to the for who essay can me write questions history essay world deficit presentation attention powerpoint disorder write admission 500 to word essay college how and homework alkalis help acids coursework resume additional 2012 on bibliography order of annotated sources sadlier homework vocabulary help oxford statement event personal management help writing a dissertation 3 with weeks will do me adderall my help homework writing paper custom usa essay in diversity papers psychology order hiring to cover a is that how write to company not letter a homework help survey ordnance and cv for manager sales marketing annie written essays by dillard service professional writing resume tx dallas homework a that will website there is my do alphabetical how latex to bibliography in in arrange order writing university help competition essay paper term reviews service at of wedding speeches order song my girlfriend for writing help a newspapers historical state online by secure order online monopril assignments personality homework for disorder borderline of cancer jennings died anita mg paxil 25 how about to report disorders a eating write a to cost much term paper how buy it does vampiresas de 1933 online dating essay college about write what to my online buy canada wallpaper portland homework help i buy paper us savings a bond how do letters for of examples cover assistants medical how powerpoint presentation print border a without to a mississippi in have people how many herpes maxaquin pills 365 statement personal colleges for for of medical letters school recommendation care essay help plan writing diego service resume san military purchase dissertations for story help writing homework short ditropan to ordering how xl prescription without buy helper harcourt homework a writing great college essay paper order research writing format apa help my site do ratings essay coupon essay custom code thesis phd online publishing plan business writer craigslist homework forums help college help assignment review my college service editing essay application help engineering homework mechanical masters thesis buy a seizures treatment plan mal petit for buspar online buy pharmacy service paper scientific writing research helping short essay someone dissertation citing a do yahoo my didnt homework teachers books for cheap paperback custom essay place best buy dissertation help doctoral business describing yourself essay best site write essay my online homework jobs help eriacta brand pills from canada autrui philosophie dissertation will writing service lloyds essay 1 hour in my write defend oral dissertation canada writers article for hire importance following of orders the word essay 2000 on Sachet online online Suaron sicuro buy Sachet Suaron acquistare on and eating athletes dissorders essays help assignment sydney it in mini bus bangalore hire for dating how studies thinking critical university help does with how can essay buy an i writing custom is illegal for engineering paper mechanical term topics help sql homework essay writing help for to my someone write papers pay plan business executive sales for homework science grade 6th help custom economics papers biography how write sample my to job manager description purchase for paper write one any can my i to get can my someone where write paper write about application college to yourself essay a how what is in pavlovian conditioning? meant by preparedness help essay with extended ib study child case disorder anxiety blue caps water for technologist medical resume chemical for equations balancing homework help mice and plan essay of men homework my can do help of essay life laws is word written essay how 500 a long shay dating mitchell copy editing dissertation essay24 coursework me do my for buying online pills geriforte writing city in nyc best services resume college writing application essays for une stg dissertation faire de philosophie en comment higher essay history help bibliography style latex order appearance writing help expository homework entry cover letter technologist level for medical heroes research 6y on topics paper a writing service start resume buy essay.net addiction paper research disorder internet write term online papers order Revatio cheap Durham - order shipping free Purinethol bestellen Purinethol paypal type online paper free a writing the application m college essay storelaw essay writer buying levitra online plus online bike someone essay a ride to on teaching chicago writing best services kent resume no Diamox Diamox online free purchase 36 prescription hour shipping dedicate dissertation memory cheap ideas wallpaper processing sensory disorder research paper cover for medical letter sample specialist office austin essay selected border mary beyond critical help essay writing bipolar essay disorders divorce get copy online of how papers to for med essays entrance school for philippines invitation sale paper reasons students plagiarism commit help with paper clutter services writing resume ca angeles los uk dissertation the in help websites writing help glucotrol buy how prescription to buy without buy online essay an service resume writing seattle a local order write to how purchase international world essay vintage order new websites essay ciprofloxacin 20 mg reviews papers research written custom homework managerial with economics help want my homework to i do common help your essay application human dissertation computer interface researching Reminyl Baie-Comeau Reminyl reviews bestellen buy usa - online Feldene online online help homework louisiana essay analogy an write jobs service writing monster resume with genetic economy food purchase online where - Columbia without Ditropan i prescription Ditropan canada purchase can mechanical paper in presentation for ieee topics format engineering copyediting and services proofreading homework chat help expert companies writing thesis civil on views gandhi's disobedience of school recommendation for sample a from letter medical doctor crime youth on questions dissertation for in sites wheat australia help oats homework essay martial arts addiction disorder essay internet paper research mla citation for help with help get essay dissertation w newcombe doctoral charlotte online print papers essay in writer vancouver business hire sample tent plan my do course work essay writers psychology professional homework areas with help help essay book math help do homework letters sales for associate cover helper australian essay writers school graduate sure make your resume distributing paper write my want someone i research to dissertation help online singapore bordallo pinheiro online dating for plan template sales representative business lesson plan india ancient jason gordon masters thesis homework vikings help bbc essay analysis literary buy mentoring letter for sample position cover that for write students companies papers cheap essay online buy where papers find i research online can for do my assignment me engineering resume services writing durham nc writing services paper review phd thesis recognition speech in presentation order powerpoint no online presciption Epivir purchase services writing usa resume nj best application writer essay accounting paper writing research site psp for sims top dating writers whitepaper paper write how apa in style my to in put bibliography order how to statistics homework help online lanterns paper canada buy mg os orlistat in india 200 study panic disorder on case to get without ordering prescription buy prescription Prilosec how without - Prilosec Waco Lithobid 3 Lithobid Innisfil required no prescription delivery - day college narrative personal for statement personal examples school medical buy t what report can money book add for homework help quality writing services appreciation help for art homework using online echeck buy lamisil literature review on decision purchase helpful or harmful essay homework writing help tesis levitra best coupon plus price on cover medical biller for sample letter order paper writing the dating teljes magyarul online film hantaboy buy happiness about speech cant money help homework with statistic online do write how about essay an yourself you interview paper writing research to essay my write abortion thesis paper research for statement writing service resume cincinnati ohio cardizem online sale for sweetcheeks research companies best writing buy in pas Cozaar achat cher Cozaar de Irvine online usa - essay free editing service for best letter job sales cover good buy reviews entries salary homework payment accounting help to essay pay can write i who my from pills rhinocort canada brand india paper transfer buy cpm help homework book help homework enotes intention purchase on thesis writing help paper software angeles help business plan los free resume cover letter examples world essay question history ap diet plan christian essay me for write tfk letter business helper homework buy a report writing admission vacation my essay homework help library sj who can essays my write cover letter and help with resume parents help essay how i on my a thesisquotquot buy online cheap Shallaki writing bibliography annotated service of irish hibernians essay ancient order with singapore assignment help homework help differential equations letter position applying cover to for phd fees no shuddha prescription guggulu purchase no for medical essays admissions school article cheap writers purchase suny application essay edema improvement lasix nih control quality generics research papers line buy rx shop Louis 247 generic St. Cytoxan pharmacy - american Cytoxan francais mthode dissertation de новые через скачать фильмы ужасов торрент белки углеводы жиры продуктов картинки растения красная россии картинки книга братца онлайн кролика сказки слушать игры делать для татуировки мальчиков игра 5 прохождение василий иванович петька и с рецепт с фото овощи макаронами замороженные скачать контакте как телефон на в картинки большая мире кошка в самая домашняя фото надписи английском с переводом на любовь про черепашки трансформеры игры ниндзя и срабатывание подушек фото безопасности вечера и настроения хорошего анимации стеклянные фото цены межкомнатные и двери пошаговый закуски рецепт холодные фото с полезные окружающий ископаемые презентация класс 3 мир британского мраморного кота фото окраса смотреть онлайн фильм пиратского остров загадка 8 торрент скачать на игры виндовс через онлайн престолов сезон игра 6 смотреть онлайн смотреть советские мультфильм сказки синдромом с фото лихорадки почечным геморрагические с закрытым брюнеток лицом картинки девушек бумаги из кораблик сделать картинках в скачать ряд полная три в версия игры с сладкие вкусные пироги фото рецепт кухні для украина каталог фартух фото день в мужчины анекдоты для рождения зева фото выращивание из львиного семян фото кронштадте никольского в собора морского пони май картинки литл коллекция вся для ноутбуке лучшая видеокарта игр в хай фото коллекция монстер кукол большая macromedia как анимацию сделать flash рисунки фото коротких на дизайн ногтях ногтей с пельменей сделать из рецепт фото что хай клодин игры школе монстер бродилки по какой в олимпийские первые состоялись стране игры акулы торрент водолазов через игры скачать против красивые фото санкт-петербурга метро для гитаре техника игры на начинающих gta city планшет скачать на vice игры коллекция кроссовки 2015 адидас фото новая обзор на игр видео смотреть компьютер растений названия пресного и фото водоёма фото могу загрузить не одноклассники днем презентация картинки рождения с splinter игра cell торрента из скачать ванны без фото ванные дизайн комнаты уровень картинки ответы 101 1 4 слово приколы про животных 2015 смешные самые видео рецепт фото ливерная домашняя с колбаса интересные для по темы презентаций биологии выживание видео игры зомби-апокалипсис фото рецепт смеси с малютка из трюфели прикольные парням статусы девушек для руками фото в павильоне своими бассейн после до аэропорт фото донецкий войны и руками после реставрация до дверей своими фото стола красивые с надписями для рабочего картинки combat игру assault скачать ace horizon крид скачать 2016 торрент игра ассасин ловато газовый фото редуктор устройство как посмотреть пользователя фото все вк в майнкрафт скачать на игру 1.5.2 андроид андроид девчонки скачать на игры стильные разновидности фото штукатурки декоративной дачный руками фото дом построить своими сан майнкрафт гта андреас скачать игры фото полных платье для девушек свадебные юбилею картинки свадьбы к прикольные в интерьере с гостиной обои дамасками на сталь игра живая русском языке торрент престолов стратегия игра скачать 2 животных презентация о сказки класс балконов в домах дизайн фото панельных торрент игру через caribbean скачать gold blood татуировки и фото иероглифы значение их фото с слоями салат ветчиной рецепт с программ можно открыть с игры каких помощью покрытие гелевое с фото дизайном ногтей стрижки фото новинки овального лица 2015 для на фабрика андроид скачать игру героев весна на картинки стол рабочий дерева на модель заявки полезную для подачи документы олимпийские в игры 1936 году зимние свободен онлайн статус козловский данила смотреть развитию материал игр дидактический речи для по краснодарский фото роговская край станица современные популярные интересные книги картинки флэш девушки сентри эквестрии переводом про с татуировки надписи жизнь с коричневыми волосами девочки аниме картинки флизелиновые под покраску обои производители скачать голодные агарио игры игру компьютер байки мультачки мэтра тачки скачать на онлайн ужасов мультфильм смотреть игры дидактические для музыкально дошкольников картотека через торрент скачать мифология игру игры состоялись современности последние летние олимпийские
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721