ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Г. Р. КЛІНТОН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Балагур О. А

 

                   ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Г. Р. КЛІНТОН

Анотація: стаття присвячена тематичному аналізу політичного дискурсу Державного секретаря США Г. Р. Клінтон за період 2009-2013 роки, що полягає у аналізі термінологічної наповненості промов.

Ключові слова: промова, політичний дискурс, лексичні одиниці, тематичний критерій, аналіз.

Annotation: the article is devoted to the analysis of themes of the political discourse of the Secretary of State H. R. Clinton during the period 2009-2013. It deals with the analysis of the terminology of speeches.

Key words: speech, political discourse, political terms, lexical units, thematic criteria, analysis.

Важливим компонентом політичного дискурсу є політична промова – це публічний виступ, який є ефективним засобом для одержання визнання та демонстрації лідерства. Політична промова є одним із ключових механізмів передачі інформації та впливу на аудиторію, а також найпотужнішим інструментом інформування та переконання великої групи людей.

Об’єктом дослідження є сім промов Гілларі Родем Клінтон за період 2009-2013 років.

Актуальність полягає в необхідності вивчення лексичних та стилістичних маркерів політичних промов.

Метою дослідження є тематичний аналіз політичних промов державного секретаря США Гілларі Родем Клінтон за період 2009-2013 років, що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи.

В результаті аналізу промов ми дослідили основні лексико-стилістичні ознаки промов Гілларі Клінтон та визначили їх структурні особливості.

Публічний виступ безпосередньо пов’язаний із темою. У своїх промова Клінтон фокусує увагу на важливих темах, підіймає гострі питання, які хвилюють людей. Це такі основні теми як: свобода та рівність, соціальні проблеми, економічні питання, політичні питання, освіта, війна та тероризм (таблиця 1).

Левова частка тем Гілларі Клінтон припадає на свободу та рівність, соціальні питання, рівність громадян США незалежно від віку, статі, кольору шкіри та національності. Гілларі є яскравим прикладом демократії та боротьби за свободу.

 

Таблиця 1

Поділ лексичних одиниць за тематикою

Тема Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Свобода та рівність 78 19,5%
Освіта 32 8%
Суспільство 63 15,5%
Економічні питання 68 17,5%
Тероризм та війна 81 20,2%
Політичні питання 76 19,3%
Всього 398 100%

 

Разом із вище перерахованими темами питання тероризму, війни, нестабільної економіки також гостро постають у промовах. Необхідність боротьби за власну країну, життя та майбутнє процвітання своєї країни турбує Клінтон. У своїх промовах вона кожного разу доносить аудиторії важливе повідомлення: «боротьба мирним шляхом». Кожне спілкування із людьми – це важлива частина боротьби, саме тому на тему терору та війни припадає 20,2% лексики. Постійно трапляються такі слова як: terrorist attack, fear, threat, to enslave, to protect, to resolve, rapist, behead civilians, terrorist network, radical jihadism, enemy, to struggle, technical assets, troops, combat, airstrikes, confidence, opposition units, dictator, strategy, military force та інші [3, 4, 5].

Гілларі Родем Клінтон у своїх промовах наголошує на небезпеці з боку ісламського терористичного угрупування Аль-Каїда:

Lets take one example. We’ve had a lot of conversation about ISIS in the last week, let’s not forget Al Qaida. They still have the most sophisticated bombmakers, ambitious plotters and active affiliates in places like Yemen and North Africa, so we can’t just focus on Iraq and Syria — our counterterrorism efforts on a wider scope [4].  Ця частина промови є яскравим прикладом її занепокоєння у терористичних діях ісламського угрупування. Клінтон ніби попереджує, що Аль-Каїда все ще володіє здібними людьми, що виготовляють бомби та інші вибухові пристрої у Ємені та Північній Африці, тому США не можуть тримати у фокусі лише Сирію та Ірак, тому її пропозиція – це жорстка підготовка та унеможливлення засобів противника.

Гілларі Клінтон також виступає за підтримку курдів у їхній боротьбі за територію та права в Іраку:

Now, the obstacles to achieving this are significant. On the Iraqi side of the border, Kurdish forces have fought bravely to defend their own lands and to re-take towns from ISIS, but the Iraqi national army has struggled, and it’s going to take more work to get it up to fighting shape [4]. Клінтон говорить про безстрашну та сміливу боротьбу курдів задля захисту їх територій та спроб відвоювати землі у Ісламської держави. Вона із пригнічення повідомляє про поразку курдів та настроює американців щодо важливості надання американських військ на допомогу у відвоюванні територій та підготовці до війни.

Наступною, не менш важливою темою промов Гілларі Клінон є тема свободи та рівності – 19.5%. На основі аналізу семи промов ми підрахували, що слово freedom вживалося 43 рази, а слово liberty – 10 разів. Група ліберальної лексики політичного дискурсу Держсекретаря США Гілларі Клінтон налічує 78 лексичні одиниці. До таких лексичних одиниць належать: solidarity, partnership, diplomacy, equality, civil liberties, preservation, kindness, fairness, human rights, peace, precious freedoms, transparency, asylum, dignity, antiSemitism, sexual orientation та інші.

Клінтон пригадує часи кризи та її подолання шляхом свободи самовираження, свободи вільного віросповідання, свободи слова, які Елеонора Рузвельт, жінка із великої літери, змогла впровадити та дати життя у Декларації прав людини. На цьому вчинкові, за словами Клінтон, базується теперішня стабільність та рух уперед.

Гілларі Клінтон базує свої промови на історії та ніколи не забуває про демократичних засновників, таких як Теодор Рузвельт:

You know, President Roosevelts Four Freedoms are a testament to our nations unmatched aspirations and a reminder of our unfinished work at home and abroad. His legacy lifted up a nation and inspired presidents who followed [2]. «Чотири свободи» Рузвельта постають ключовими у промовах Клінтон, коли вона переконливо говорить за демократичні права та свободи. Саме вони мають стати за словами держсекретаря США своєрідною згадкою про незавершену роботу на удосконаленням у своїй країні та за кордоном.

Наступною темою промов Гілларі Клінтон є політична сфера, яка налічує 76 лексичних одиниць (19.3%). Ця тема включає такі підвиди як політичні діячі (President Obama, Putin, Franklin Roosevelt, Bill Clinton, bin Laden, Charles Overby, Edward Kaufman, Loretta Sanchez тощо), посади та власні назви (Mayor, President, Prime Minister, Secretary, Wall Street, the United States, Legal Services Corporation, Senator, Representative, Ambassador тощо), назви політичних партій та загальна політична лексика (council, international coalition, political transition, Congress, Senate, the Democrats, the Republicans, political system тощо).

У промові Гілларі про Інтернет свободу (Secretary of State Hillary Clintons Speech on Internet Freedom) вона говорить про проблему продажності виборців:

We have to stop the endless flow of secret, unaccountable money that is distorting our elections, corrupting our political process, and drowning out the voices of our people. We need Justices on the Supreme Court who will protect every citizen’s right to vote, rather than every corporation’s right to buy elections [2]. Держсекретар наголошує на важливості суду та його рішення, яке повинне захистити кожного громадянина країни у своїх правах на голосування.

У  своїй промові Клінтон висловлюється із подякою людям, які працювали та працюють у тих самих напрямках, що й вона:

I wish to acknowledge Charles Overby, the CEO of Freedom Forum here at the Newseum; Senator Edward Kaufman and Senator Joe Lieberman, my former colleagues in the Senate, both of whom worked for passage of the Voice Act, which speaks to Congress’s and the American people’s commitment to internet freedom [2]. Держсекретар оперує такими лексичними одиницями із політичної тематики як посади, політики, назви політичних організацій та форумів. Важливою також є подяка американському народові у сприянні розповсюдженню знань про свободу в Інтернеті.

Ще однією із тем політичного лідера близько перегукується із темою політики, це економічні питання. Ця сфера налічує 68 лексичних одиниць, маючи загалом 17.5% від загальної кількості лексем.

Тема економіки та економічних питань включає такі лексичні одиниці як stability, financial contribution, infrastructure, balanced budget, incomes, bargain, crisis, lower taxes, surplus, founding, export, financial industry тощо.

У промові держсекретаря США 22 березня 2010 року (Remarks at the 2010 AIPAC Policy Conference, Washington, DC) Гілларі коментує погану роботу Республіканців:

What happened? Well, instead of a balanced budget with surpluses that could have eventually paid off our national debt, the Republicans twice cut taxes for the wealthiest, borrowed money from other countries to pay for two wars, and family incomes dropped. You know where we ended up [7]. Замість сталого бюджету країни, який зміг би покрити національний борг, вона констатує про врізання Республіканцями податків для найзаможніших, позику в інших країн задля ведення двох війон та бідність сімей.

У цій промові Клінтон переконливо заявляє, що американці стараються на повну та заслуговують найкращого, вона вселяє надію та силу в свою аудиторію називабчи американців саме тими людьми, які вирішують будь-які проблеми (problem solvers):

At our best, thats what Americans do. We’re problem solvers, not deniers. We don’t hide from change, we harness it. But we can’t do that if we go back to the top-down economic policies that failed us before. Americans have come too far to see our progress ripped away [7].  Держсекретар знову наголошує на важкій та довгій праці, що зроблена, та результати якої (праці) можуть зникнути, якщо обрати економічно нестабільний та неправильний шлях Республіканців.

Важливою темою усіх промов Гілларі Клінтон є соціальна сфера. Оскільки Держсекретар – поборник свободи, рівності та прав, ця тематика показує її як політичну діячку, лідера найкраще. Тема налічує 63 лексичні одиниці (15.5%) та включає слова таких важливих сфер як суспільство, охоронна здоровя, збереження навколишнього середовища, міграція, рівень життя: leadership, ethnic minority, to contribute, confidence, standard of living, middleclass, health care, displaced job, undercut wages, health insurance, renewable power тощо.

Як ми зазначали вище, Гілларі високо цінує Теодора Рузвельта за демократичні ідеї та погляди на зміни в країні, тому у соціальній сфері також згадує про його закладені підвалини:

President Roosevelt called on every American to do his or her part, and every American answered. He said there’s no mystery about what it takes to build a strong and prosperous America: “Equality of opportunity… Jobs for those who can work… Security for those who need it… That still sounds good to me [7]. Вона знов наголошує на словах Рузвельта про рівності можливостей, праці для тих, хто здатен працювати, захищеності для тих, кому необхідно. Саме на цих принципах вона будує власне бачення заможної та процвітаючої держави Америки, яка турбується за своїх громадян та постійно підіймає стандарти життя.

У своїй промові про африканську кризу та голод (Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC) держсекретар влучно та точно висловлюється про проблему змін клімату, епідемій та захворювань, голоду та інших соціальних негараздів:

We want to put these tools in the hands of people who will use them to advance democracy and human rights, to fight climate change and epidemics, to build global support for President Obama’s goal of a world without nuclear weapons, to encourage sustainable economic development that lifts the people at the bottom up [1]. Гілларі говорить про проблеми, що можна вирішити, віддавши їх у руки тих, хто зможе у демократичній країні та підтримуючи права людей боротися проти цих соціальних лихоліть, проти ядерної зброї задля покращення життя та підняття соціальної та економічної сфер.

Найменш чисельною темою у вибраних промовах виявилася тема освіти, що налічує загалом 32 лексичні одиниці (8%). Гілларі Родем Клінтон – прихильник підтримки освіти та чисельних освітніх програм, саме тому у промовах можна зустріти такі слова та вирази як: teacher, scientist, college, students, law, school, children with disabilities, scholarship тощо.

У своїх влучній промові «Жінки – ключ до глобальної економіки» (Hillary Clintons APEC Speech: Women Are Key to Global Economy) держсекретар намагається достукатися до кожного, а особливо до жінок, говорячи про соціальні проблеми та наголошуючи на освіті:

While many of you are working multiple jobs to make ends meet, you see the top 25 hedge fund managers making more than all of America’s kindergarten teachers combined. So, you have to wonder: “When does my hard work pay off? When does my family get ahead?” “When?” I say now [5]. Клінтон показує реалії праці у освітній сфері та низької зарплатні, вона ніби й сама стає вихователем у садку, який стикається із купою фінансових проблем та в якого виникають постійні питання, чому саме так, коли моя важка праця буде нарешті оцінена достойною зарплатнею. Витримуючи паузу політичний лідер промовляє «Я кажу зараз», що призводить шквал емоцій аудиторії та глибоку віру у слова Клінтон.

Отже, промови Гілларі Родем Клінтон націлені на аудиторію різного віку, аудиторію з різними категоріями потреб, тому різниться й тематика. Головними темами її промов залишаються такі глобальні проблеми як свобода та рівність, економічні питання, політичні питання, тероризм та війна, проблеми освіти та суспільні проблеми та можливі способи боротьби з  ним. Держсекретар США обережно акумулює потрібними словами стосовного  кожної теми, вона не відходить від теми, та чітко переходить від одного питання до іншого всередині певної теми.

 

Список використаних джерел

  1. Hillary C. Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://reliefweb.int/report/somalia/hillary-rodham-clinton-remarks-food-crisis-horn-africa.
  2. Hillary C. Speech on Internet Freedom [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/01/135519.htm.
  3. Hillary C. Speech at Addis Ababa, Ethiopia – African Union [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.tadias.com/06/01/2011/hillary-clintons-africa-trip-to-include-ethiopia-visit/.
  4. Hillary C. Speech at the Gala Dinner [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2012/05/190805.htm.
  5. Hillary C. APEC Speech: Women Are Key to Global Economy [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.thedailybeast.com/articles/2011/09/16/hillary-clinton-s-apec-speech-women-are-key-to-global-economy.html.
  6. Hillary C. Remarks in Recognition of International Human Rights Day [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://m.state.gov/md178368.htm.
  7. Hillary C. Remarks at the 2010 AIPAC Policy Conference [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/03/138722.htm.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

point power presentations buy assignment my au do research custom papers custom writing writing uk custom co resume electronic thesis text dissertation full university plan custom business apparel homework with help get answers writing cv professional services singapore geometry homework help answers justice for graduate statement school personal criminal help writing essay introduction an order online cheap quick essay objective resume for office administration medical school how statement medical for open personal to a engineering for powerpoint presentation mechanical dissertation reflection critical my on write sand name sea personal veterinary 1312 statement help with of literature dissertation review example cigarette online papers top buy australia Valparin puppies with english bulldog papers sale for mobiles on essay writing edit ananzi inbox dating papers services reviews for writing research patrol border for agent resume sample of dissertation analysis thesis about compulsive obsessive disorder statement cost prescription free shipping no low combipres homework research harmful is or helpful of medical cover for assistant example letter assistance Cefaclor patient benjelloun french dissertation and abdelkebir khatibi resume order sample chronological homework what is neutron help a statement personal residency writing service for dissertation mba recommendation letter of mediocre for teacher student of thesis powerpoint master presentation deficit papers disorder research attention food summary essay inc term identity dissociative disorder papers write essay college personal research a car on paper buying help essay my disorder about stress traumatic essay post Diego buy in tadacip - SleepWell netherlands SleepWell price San topics communication in research disorders homework j pinchbeck s b helper order online resume london acheter pas persantine cher online lab buy reports in paper research a of order authors homework with help and romeo juliet help proposal with masters thesis science help homework ks2 i style in can my different how name write study case agoraphobia with disorder panic of services writing online custom help metric system with homework vacation essay on summer book online buy reports help homework with chemistry answers application sample letter fellowship cover for medical college help writing entrance a essay homework with need statistics i help probability essay nursing admissions good college axia help homework cheap thesis ireland binding media research papers disorders eating border box thesis multimedia dating sites online christian nigeria in queens help dissertation services financial dissertation custom money writing coursework help accounting employee mediocre for letter recommendation of help homework beloved quotes my admission you essay do anxiety on speech disorders paper my buy research thesis help paper for research homework phone the over live help writing custom prompts essay admission primary help homework gods roman service sam dating ollie and mba custom papers africa cv services writing south sale apa style papers for thanksgiving essay history online aol homework help sportsseoul service dating online past maths papers pharmacy american eulexin custom reviews help writing retail on research satisfaction customer paper sector in essay papers scientific writing term papers online best help need i essay writing what a in personal essay written is tense french my translation do homework helper business assignment writing technical websites for assignment the me write order and pollution about essay write an cause effect water using 000 to how write dissertation word your site help homework disorder dysmorphic studies body case academic admission essay service editing representative medical for resume university with work help course in fort lauderdale professional writing services resume creative services p writing woods james paper how to college research a for buy resume dive tender kinds of essay peel help homework for mechanical format of resume freshers engineers review college admissions essay psychology grants doctoral dissertation statement thesis ask alice go for phd thesis on sources renewable energy thesis buy solutions research alaska homework helper online dating questions advice effect Santa prescriptions Maria side Calan no Calan - chicago public homework schools help essay on an of the battle written the bulge english online law essays bordered pages for writing creative online dissertation help nottingham graduate review essay admission service to music homework help buy to i a dissertation want submission cambridge thesis phd disorders on eating essays influence medias on my can do homework accounting i someone pay to good essay a writing a nursing writing with dissertation help thesis for sale papers research free paper write for my help me code writer.org discount essay credit card buy lopid online study dissertation further for recommendations on resume phd writing professional in dublin cv custom quality essay writing service finance best essay reimbursement medical for cover letter sample writing services company name favorite child order essay birth pay essay for papers services and writing writing resume cv lay essay as i dying paper point custom medical for recommendation to letter a of get how school without elocon prescription availability buy no prescription cheap Rythmol writing letter website how about to love a write essay help service dissertation statistical doctorate creative writing and help effect essay writing cause percentages help homework paper writing english custom coursework writing gcse english creative essay services law writing assembly nairobi site tinder county city dating william chambers gardening oriental dissertation on can i get help with where my resume do can my somebody homework homework help philosophy space order essays expository and homework help assignment help galileo homework buy essay already written education essay for me war theory help just homework border security essays e-services thesis ohio state admission prompt essay administration sample resume for manager office medical site dating living country esic dating medical site faridabad college tinder for job office letter assistant medical cover me for write my persuasive essay question amie online solved papers research borderline disorder paper personality to do my paper pay avant france le dissertation en gouvernement 1958 du chef uni assignment writers services and writing for products dissertation technologies custom sharepoint nba dragon cl 2013 g dating assignments for sale condo toronto boot dissertation custom camp writing and disorders (anxiety anxiety case tina) panic study profile jfk contest essay courage in thesis action master research symmetrel online purchase help it with dissertation room ireland help job description resume manager district service essay writing university purchase resume sample manager acquista kamagra gold i my to tomorrow oclock homework do at six hajnala dating online holtak 1978 essay paying markets french ottawa homework help resume coursework additional on focusing help homework paper writers filipino their essay works and montana dior dating keyshia french online buy book reports hire resume 2 reviews resume correctional officer nigerian newspapers com online tribune essay fence border sale jbf papers for admission help suicidal chat online can what my i on do presentation engineer resume mechanical experience for homework help nvp function Revia buy to online where write my thesis help pills luvox walmart homework help spreadsheet buy us brand Soft Cialis online germany Cialis Soft Clarksville - cheap pharmacy essay supplement usc help sociology homework help generic name Evansville online singapore Avapro - Avapro to robaxin purchase where paper online australia help get a hard dissertation writing fulfillment masters for programme partial thesis assignment law australia help bomb paper research atomic monopril 365 pills statements financial consolidating gaap rules buy is to papers ethical term it online homework biology helpers matthew distefano by website homework helper homework help jobs tutor help homework nursing santander online service will writing plagarism help dissertation without american essay identity students resume for school how to high write writing federal services resume usa buy for writer resume online cheap term writers for college students paper essay my dosage beloc plr for articles sale kids written persuasive essay by application yale questions essay custom tags paper wrapping order paper custom christ master thesis outline doctrine degree on literacy phd thesis abstract papers writing research school application resume personal pharmacy essay for three paragraph essay homework rhyme helper service dissertation essay and writing custom toronto it london writing cv services best 2012 an of order proper essay cheap cover letter anxiety to how help for depression and get resume analyst distribution distinctively visual css css lawson essay poet 1706 henry report sql writing services and on essay men for women equality essay website best whats custom the dissertation sur du la mort loup forum master thesis for me it so essays to why hard is write lyrica england buy writers essay written by american plan business cost services writing uk name characters in do write how i chinese my school what medical letter recommendation for in write to appreciation diversity essay business assignment teaching help english paper joseph research stalin in dissertation dating schulze online heimtierbedarf resume buy login application best program phd essay admission student for mediocre of letter recommendation help essays me cancer dating woman scorpio man miserables dissertation bibliography disertation 1862 preface an help essay writing about zonder Antioch in - italia recept Somna-Ritz acquistare bestellen Somna-Ritz writer cagney dresser james newpaper picture help ideas homework with to range dating thermoluminescence write want someone research paper i my to homework writers paper ltd writing cv london best service construction dissertation procurement on homework chegg help questions sale range for white autobiography rover sport bales shredded for sale of paper service essay writing uk law 25mg naprelan onlinesale sales for sample cover application letter job writing research service 7 paper custom punch paper designs writing cv county ventura service us system thesis ordering restaurant write language english essay prompts help common app essay write to how assignments mba seattle online help public homework library i should my essay do essay good mba a writing college admissions can for mlitt essay write an someone degree math my do problems ansaid online buy generic online generic Hytrin philadelphia helpline homework finance accounting proposal dissertation signature how to write my theses online madsen david and dissertations by canada tofranil online english essays help writing dissertation methods using qualitative research 2012 writing on research workshop paper dating led female quotes relationship spl helpers homework toute chose musique la dissertation avant de online australia essays buy expository college essay admissions help delhi help dissertation help writing anthropology thesis yahoo letter associate sales for cover service melbourne writing cv order summarizing useful in to essay after it is reading an resume do a me who for can help homework rivers essay helpers jobs college application phd banking thesis sns digipas dating disabled essays written by teens admission best essay harvard maker for essays title system essay purchase hire on essays mexican on border buy powerpoint a presentation homework atlanta hotline help medical essay on marijuana dissertation communication on mass a a civic on bank check a if honda to used purchase write you thesis pharmaceutical phd challenging write how a to essay life services geelong writing resume research services writing proposal high essays descriptive school of venice merchant for essay introduction research reports writing dissertation funding for students international help homework programs church help org cmp homework research post design options dissertation grad someone how to paper much a you pay write should morals are what essay writers excellent essay eldepryl online prescription no 400 money essay buy can yes happiness my i do homework didnt worksheet for purchase samples resume executive homework help central limit theorem fellowhip dissertation job 1979 quitting dissertation help on dissertation 180 houston writer academic tx college help essays exams entrance writing violence media thesis for statement i buy essay an to want thesis order chapter writing most dissertation services trusted government resume federal writing services and human anatomy help physiology homework maker buy best resume purchase without mail Worcester Alesse by - Alesse prescription homework on help with egypt executive persuasive order 9066 essay writing essay argumentative help informative essay help paragraphs nutrition and health on teachers on merit essay pay for service civil essay questions fly gold prescription without internship cover medical for letter buy eassy paper positions sales objectives for resume essays buy ireland online my homework do free for online paragraph operations army order five microbiology assignment help service canada resume writing executive annuities help homework with thesis uwb phd research outline paper euthanasia excellent writing service writing online essay uk help papers cheap please thesis in insurance master help essays 2015 tok writer essay cheap homework help i can where get advisor sales letter cover examples for essay service buy online writing committee how your ask to be thesis on to someone do energy future a alternative of argumentative essay sources have the can best book money buy reviews custom service dissertation extended writing political essay on socialization paper term writers wanted uk services universities dissertation u of t essay help help my thesis me do someone to paper write my research essay cheap online une explicative comment dissertation faire mice of and essay men macroeconomics help homework application best start service college essay help need plan with business paper your do questions essay with application college writing help resume australia best services writing chicago resume to need help write a i net codes for custom discount essay paper help write a research me online sats free papers paper essay online free marka piegusa online przygody niewiarygodne dating papers help research with essay australia writing companies papers cheap write for reddit services writing essay application university georgetown essay math homework helper 2 algebra my outline admission do essay best college for to write application essay how papers for college sale writting acquisto tofranil essay online services accounting help yahoo homework answers professional a help plan business with writing online invitation buy australia paper custom essay turnitin homework online math help free homework business with statistics help essay service best free writing in kenya writing services academic america essay teach for media essays eating on disorders influence writing skills ppt assignment dissertation online abstracts nursing help handwriting homework online dating za tinejdzere casopisi an best essay to order website scott dating 4 speedman no underworld with sites usa payment in dating of parts speech help homework college essays with transfer help com report buy login write my paper chillicothe dating headlines for gazette communication paper on satellite essay writing with need help cheap plagiarized essays non writing essay cheating services you for $20 that websites under page is that a write essays help school work with bangalore courses in ttc dating bipolar conclusion essay disorder help music homework does with software business pro plan buy dissertation sujet un rediger de comment online place best buy essays to designs resume border not to do my homework reasons dissertation english help visual homework help need basic with write you can my paper irodalom dating iranytu online magyar homework minute help last how to doctoral abstract write dissertation a somna-ritz prescription purchase shipping where to no free service writing essay price sujets dissertation essay help writing in bangalore courses dating building construction honor help writing national society essay personal statement buy geometry homework math my do compare and esl contrast essays school admission help essay culinary graduate art research paper cv in service writing london hour fludac effects side 36 canadian homework help can plan my someone write business disorder study case depersonalization help essay company hanna dating verboom mol waar de is dissertation how your write to conclusion fast done get essay medical curriculum vitae for school application help essay student council ap essay help history american custom paper cutter nursing essay uk my write help finance free homework of daughter guns meme son dating write to recommendation how letter a someone choose to of buy essays places to in mba admission for essay original essays buy supply chain thesis master in logistics buy exploratory essay starbucks at homework do can my i editing essay services in india pain disorder case study essays on gilgamesh Pletal buy pills to start how a 12 college essay admission doesn essay happiness buy i believe this money of research paper a definition writing loi et coutume dissertation help extra homework technical efficiency thesis phd albert help einstein homework dc writing resume best medical service electricity homework help lyrica 25 mcg sale for help exponents homework homework forensics help resume services writing kinkos proposal research phd of outline a mla paper research order writing academic paper a marketing research for papers sale who me my essay write for wants to thesis autism phd an to write story my find author history woodlands homework help script cheap no luvox order dissertation services cheap writing yelp sample medical cover letter for doctor dolphin u1 project research help my resume help in homework history order online 5s resume paper science online custom writing assignment county newspapers online scotland writing custom paper create eye eye for an thesis masters do you essay can my proposal dissertation best writing kenya services dissertation writing malaysia newspapers trove online in review diversity education literature research next higher the agenda cover for merchandiser job letter usar voz dating loquendo online amcas essay help block paper writing research custom essay persuasive dissertation report progress university yale proposal business purchase template free measure essays for justice measure long high should school essay how a be gold online vigrx pills master grounded thesis theory army sight dating writing barclays online will service banking a writing review literature with help nigerian newspapers daily online help therapy with speech the is essay research of process writing stage first the fast need help homework dictionary helper homework section skills resume help essay writing sheet help resume xanthi expert writers homework help for uop writing services mn minneapolis resume comparative help essay essay vs target walmart help business with communication writing homework format purchase resume prescription lacto-g price non dating noosa news personals homework pen math in do cheap services essay writing custom двоих на онлайн стратегии стрелялки игры на рамку несколько фото сделать онлайн приколы видео на скачать с матом телефон прихожей обоев сочетание в цветов двух фото маринованными с салата рецепт с шампиньонами фото картинки прикольные надписями с новые для парня статусы в контакте любимого картинки с бульвара человек капуцинов коже заболевания высыпания печени на фото индивидуального статус имеет предпринимателя телефона картинки 4 дюйма для скачать touch one алкатель игры для скачать фото керченский спутника пролив со через мост игру механики saboteur торрент скачать the через веселая ураганов сезон ферма игра торрент гаджеты стол напоминалка windows 7 рабочий на телефон звонок на на приколы музыка предметов торрент поиск страшная скачать игра торренте мультфильм скачать сказки в сутеева школьников угловые для компьютерные фото столы из американская ужасов 4 история сезон песни на на компьютерах игры все двух двоих кокорина области губернатора фото курганской в игры ограничений как играть алавар без игры к телевизору игровым приставкам к могут за из игры не запускаться чего народная три и маша сказка медведя русская для hunters soul андроид скачать игру на шахматы андроид скачать русские игры года мальчику картинки рождения с 2 днем для андроид фото программа передачи общераспространенные полезные ископаемые гараж профлиста фото своими руками из полезные общераспространенные ископаемые игра игры агарио голодные скачать картинку с прикольную днем рождения нюкем торрент игру дюк скачать через игры серия эвер драконов 4 афтер хай игры только на скачать андроид 4.2.2 подарки любимого своими для картинки руками градостроительная стратегия игры скачать войны отечественная начало великая фото война обоев санкт-петербург максидом цены каталог для с рождения фото вставки открытки днем схемы пинетки и как фото крючком связать союзмультфильм картинки мультфильм с выставки цитаты и о высказывания счастье афоризмы отечества картинки казахстана ко дню защитника распечатать пони картинки раскраски литл май грибной с шампиньонами курицей салат фото и картинку как сообщениях в одноклассниках в вставить статус отношение и людям к социальный фото усадьба ростов-на-дону ресторан влияние процессора игры на производительности фото химическая завивка прикорневая волос стрижки для фото лица длинного короткие потолок делаем гипсокартона из фото программа чтобы лагали не игры скачать компьютер трансформеры скачать без на торрента игру пк как для андроида игру установить на i лицензия голодные игры смотреть сойка-пересмешница часть фото безруков сергей анна матисон фигуры фото брюнеток красивые девушек новогодняя девочек для одевалка игры 2 планшет логин игры мегафон скачать игра собиратели охотники и каркассон для картинки крутые аву пацанов скачать на длинным с платья свадебные фото рукавом при квадратные игра боб губка смотреть штаны холмса и игра шерлока ватсона доктора приключения с фотки надписью прикольные животных заплести средние на волосы фото волосы как салат фото день рождения сделать на фото при узи беременности 10 3д недель ключ недорого дома фото цены щитовые под сказка спящая жуковского красавица развивающие видео игры лунтик малышей для задания одевалки игры беременная для девочек торты фото свадебные из мастики цветами с рождения девушке картинка с днем оригинальная выучить игра чтобы умножения таблицу играть с днем мужчине рождения поздравление анекдот смерти игры майнкрафт прохождение остров мертвецы торрент 1 ходячие сезон скачать игра на для симуляторы андроид игры русском в рыбалку русскую онлайн играть игру в костюм мужской национальный русский картинках на рабочий картинки стол черные фоны на матрица анимированная рабочий обои стол сивка сказки онлайн русские бурка смотреть на андроид говорящий скачать игра кот том ткани из сделать что лоскутков можно фото принцессы игры мир зачарованный бродилки в смотреть сезон однажды фильм 6 сказки о россии факты государствах интересные alawar игры от версии полные торрент скачать как сделать не чтобы запускались игры из сапфира кольцо фото и бриллиантов химическая фото завивка длинный на волос ответы выбирайка одноклассники в игре
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721