ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Г. Р. КЛІНТОН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Балагур О. А

 

                   ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Г. Р. КЛІНТОН

Анотація: стаття присвячена тематичному аналізу політичного дискурсу Державного секретаря США Г. Р. Клінтон за період 2009-2013 роки, що полягає у аналізі термінологічної наповненості промов.

Ключові слова: промова, політичний дискурс, лексичні одиниці, тематичний критерій, аналіз.

Annotation: the article is devoted to the analysis of themes of the political discourse of the Secretary of State H. R. Clinton during the period 2009-2013. It deals with the analysis of the terminology of speeches.

Key words: speech, political discourse, political terms, lexical units, thematic criteria, analysis.

Важливим компонентом політичного дискурсу є політична промова – це публічний виступ, який є ефективним засобом для одержання визнання та демонстрації лідерства. Політична промова є одним із ключових механізмів передачі інформації та впливу на аудиторію, а також найпотужнішим інструментом інформування та переконання великої групи людей.

Об’єктом дослідження є сім промов Гілларі Родем Клінтон за період 2009-2013 років.

Актуальність полягає в необхідності вивчення лексичних та стилістичних маркерів політичних промов.

Метою дослідження є тематичний аналіз політичних промов державного секретаря США Гілларі Родем Клінтон за період 2009-2013 років, що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи.

В результаті аналізу промов ми дослідили основні лексико-стилістичні ознаки промов Гілларі Клінтон та визначили їх структурні особливості.

Публічний виступ безпосередньо пов’язаний із темою. У своїх промова Клінтон фокусує увагу на важливих темах, підіймає гострі питання, які хвилюють людей. Це такі основні теми як: свобода та рівність, соціальні проблеми, економічні питання, політичні питання, освіта, війна та тероризм (таблиця 1).

Левова частка тем Гілларі Клінтон припадає на свободу та рівність, соціальні питання, рівність громадян США незалежно від віку, статі, кольору шкіри та національності. Гілларі є яскравим прикладом демократії та боротьби за свободу.

 

Таблиця 1

Поділ лексичних одиниць за тематикою

Тема Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Свобода та рівність 78 19,5%
Освіта 32 8%
Суспільство 63 15,5%
Економічні питання 68 17,5%
Тероризм та війна 81 20,2%
Політичні питання 76 19,3%
Всього 398 100%

 

Разом із вище перерахованими темами питання тероризму, війни, нестабільної економіки також гостро постають у промовах. Необхідність боротьби за власну країну, життя та майбутнє процвітання своєї країни турбує Клінтон. У своїх промовах вона кожного разу доносить аудиторії важливе повідомлення: «боротьба мирним шляхом». Кожне спілкування із людьми – це важлива частина боротьби, саме тому на тему терору та війни припадає 20,2% лексики. Постійно трапляються такі слова як: terrorist attack, fear, threat, to enslave, to protect, to resolve, rapist, behead civilians, terrorist network, radical jihadism, enemy, to struggle, technical assets, troops, combat, airstrikes, confidence, opposition units, dictator, strategy, military force та інші [3, 4, 5].

Гілларі Родем Клінтон у своїх промовах наголошує на небезпеці з боку ісламського терористичного угрупування Аль-Каїда:

Lets take one example. We’ve had a lot of conversation about ISIS in the last week, let’s not forget Al Qaida. They still have the most sophisticated bombmakers, ambitious plotters and active affiliates in places like Yemen and North Africa, so we can’t just focus on Iraq and Syria — our counterterrorism efforts on a wider scope [4].  Ця частина промови є яскравим прикладом її занепокоєння у терористичних діях ісламського угрупування. Клінтон ніби попереджує, що Аль-Каїда все ще володіє здібними людьми, що виготовляють бомби та інші вибухові пристрої у Ємені та Північній Африці, тому США не можуть тримати у фокусі лише Сирію та Ірак, тому її пропозиція – це жорстка підготовка та унеможливлення засобів противника.

Гілларі Клінтон також виступає за підтримку курдів у їхній боротьбі за територію та права в Іраку:

Now, the obstacles to achieving this are significant. On the Iraqi side of the border, Kurdish forces have fought bravely to defend their own lands and to re-take towns from ISIS, but the Iraqi national army has struggled, and it’s going to take more work to get it up to fighting shape [4]. Клінтон говорить про безстрашну та сміливу боротьбу курдів задля захисту їх територій та спроб відвоювати землі у Ісламської держави. Вона із пригнічення повідомляє про поразку курдів та настроює американців щодо важливості надання американських військ на допомогу у відвоюванні територій та підготовці до війни.

Наступною, не менш важливою темою промов Гілларі Клінон є тема свободи та рівності – 19.5%. На основі аналізу семи промов ми підрахували, що слово freedom вживалося 43 рази, а слово liberty – 10 разів. Група ліберальної лексики політичного дискурсу Держсекретаря США Гілларі Клінтон налічує 78 лексичні одиниці. До таких лексичних одиниць належать: solidarity, partnership, diplomacy, equality, civil liberties, preservation, kindness, fairness, human rights, peace, precious freedoms, transparency, asylum, dignity, antiSemitism, sexual orientation та інші.

Клінтон пригадує часи кризи та її подолання шляхом свободи самовираження, свободи вільного віросповідання, свободи слова, які Елеонора Рузвельт, жінка із великої літери, змогла впровадити та дати життя у Декларації прав людини. На цьому вчинкові, за словами Клінтон, базується теперішня стабільність та рух уперед.

Гілларі Клінтон базує свої промови на історії та ніколи не забуває про демократичних засновників, таких як Теодор Рузвельт:

You know, President Roosevelts Four Freedoms are a testament to our nations unmatched aspirations and a reminder of our unfinished work at home and abroad. His legacy lifted up a nation and inspired presidents who followed [2]. «Чотири свободи» Рузвельта постають ключовими у промовах Клінтон, коли вона переконливо говорить за демократичні права та свободи. Саме вони мають стати за словами держсекретаря США своєрідною згадкою про незавершену роботу на удосконаленням у своїй країні та за кордоном.

Наступною темою промов Гілларі Клінтон є політична сфера, яка налічує 76 лексичних одиниць (19.3%). Ця тема включає такі підвиди як політичні діячі (President Obama, Putin, Franklin Roosevelt, Bill Clinton, bin Laden, Charles Overby, Edward Kaufman, Loretta Sanchez тощо), посади та власні назви (Mayor, President, Prime Minister, Secretary, Wall Street, the United States, Legal Services Corporation, Senator, Representative, Ambassador тощо), назви політичних партій та загальна політична лексика (council, international coalition, political transition, Congress, Senate, the Democrats, the Republicans, political system тощо).

У промові Гілларі про Інтернет свободу (Secretary of State Hillary Clintons Speech on Internet Freedom) вона говорить про проблему продажності виборців:

We have to stop the endless flow of secret, unaccountable money that is distorting our elections, corrupting our political process, and drowning out the voices of our people. We need Justices on the Supreme Court who will protect every citizen’s right to vote, rather than every corporation’s right to buy elections [2]. Держсекретар наголошує на важливості суду та його рішення, яке повинне захистити кожного громадянина країни у своїх правах на голосування.

У  своїй промові Клінтон висловлюється із подякою людям, які працювали та працюють у тих самих напрямках, що й вона:

I wish to acknowledge Charles Overby, the CEO of Freedom Forum here at the Newseum; Senator Edward Kaufman and Senator Joe Lieberman, my former colleagues in the Senate, both of whom worked for passage of the Voice Act, which speaks to Congress’s and the American people’s commitment to internet freedom [2]. Держсекретар оперує такими лексичними одиницями із політичної тематики як посади, політики, назви політичних організацій та форумів. Важливою також є подяка американському народові у сприянні розповсюдженню знань про свободу в Інтернеті.

Ще однією із тем політичного лідера близько перегукується із темою політики, це економічні питання. Ця сфера налічує 68 лексичних одиниць, маючи загалом 17.5% від загальної кількості лексем.

Тема економіки та економічних питань включає такі лексичні одиниці як stability, financial contribution, infrastructure, balanced budget, incomes, bargain, crisis, lower taxes, surplus, founding, export, financial industry тощо.

У промові держсекретаря США 22 березня 2010 року (Remarks at the 2010 AIPAC Policy Conference, Washington, DC) Гілларі коментує погану роботу Республіканців:

What happened? Well, instead of a balanced budget with surpluses that could have eventually paid off our national debt, the Republicans twice cut taxes for the wealthiest, borrowed money from other countries to pay for two wars, and family incomes dropped. You know where we ended up [7]. Замість сталого бюджету країни, який зміг би покрити національний борг, вона констатує про врізання Республіканцями податків для найзаможніших, позику в інших країн задля ведення двох війон та бідність сімей.

У цій промові Клінтон переконливо заявляє, що американці стараються на повну та заслуговують найкращого, вона вселяє надію та силу в свою аудиторію називабчи американців саме тими людьми, які вирішують будь-які проблеми (problem solvers):

At our best, thats what Americans do. We’re problem solvers, not deniers. We don’t hide from change, we harness it. But we can’t do that if we go back to the top-down economic policies that failed us before. Americans have come too far to see our progress ripped away [7].  Держсекретар знову наголошує на важкій та довгій праці, що зроблена, та результати якої (праці) можуть зникнути, якщо обрати економічно нестабільний та неправильний шлях Республіканців.

Важливою темою усіх промов Гілларі Клінтон є соціальна сфера. Оскільки Держсекретар – поборник свободи, рівності та прав, ця тематика показує її як політичну діячку, лідера найкраще. Тема налічує 63 лексичні одиниці (15.5%) та включає слова таких важливих сфер як суспільство, охоронна здоровя, збереження навколишнього середовища, міграція, рівень життя: leadership, ethnic minority, to contribute, confidence, standard of living, middleclass, health care, displaced job, undercut wages, health insurance, renewable power тощо.

Як ми зазначали вище, Гілларі високо цінує Теодора Рузвельта за демократичні ідеї та погляди на зміни в країні, тому у соціальній сфері також згадує про його закладені підвалини:

President Roosevelt called on every American to do his or her part, and every American answered. He said there’s no mystery about what it takes to build a strong and prosperous America: “Equality of opportunity… Jobs for those who can work… Security for those who need it… That still sounds good to me [7]. Вона знов наголошує на словах Рузвельта про рівності можливостей, праці для тих, хто здатен працювати, захищеності для тих, кому необхідно. Саме на цих принципах вона будує власне бачення заможної та процвітаючої держави Америки, яка турбується за своїх громадян та постійно підіймає стандарти життя.

У своїй промові про африканську кризу та голод (Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC) держсекретар влучно та точно висловлюється про проблему змін клімату, епідемій та захворювань, голоду та інших соціальних негараздів:

We want to put these tools in the hands of people who will use them to advance democracy and human rights, to fight climate change and epidemics, to build global support for President Obama’s goal of a world without nuclear weapons, to encourage sustainable economic development that lifts the people at the bottom up [1]. Гілларі говорить про проблеми, що можна вирішити, віддавши їх у руки тих, хто зможе у демократичній країні та підтримуючи права людей боротися проти цих соціальних лихоліть, проти ядерної зброї задля покращення життя та підняття соціальної та економічної сфер.

Найменш чисельною темою у вибраних промовах виявилася тема освіти, що налічує загалом 32 лексичні одиниці (8%). Гілларі Родем Клінтон – прихильник підтримки освіти та чисельних освітніх програм, саме тому у промовах можна зустріти такі слова та вирази як: teacher, scientist, college, students, law, school, children with disabilities, scholarship тощо.

У своїх влучній промові «Жінки – ключ до глобальної економіки» (Hillary Clintons APEC Speech: Women Are Key to Global Economy) держсекретар намагається достукатися до кожного, а особливо до жінок, говорячи про соціальні проблеми та наголошуючи на освіті:

While many of you are working multiple jobs to make ends meet, you see the top 25 hedge fund managers making more than all of America’s kindergarten teachers combined. So, you have to wonder: “When does my hard work pay off? When does my family get ahead?” “When?” I say now [5]. Клінтон показує реалії праці у освітній сфері та низької зарплатні, вона ніби й сама стає вихователем у садку, який стикається із купою фінансових проблем та в якого виникають постійні питання, чому саме так, коли моя важка праця буде нарешті оцінена достойною зарплатнею. Витримуючи паузу політичний лідер промовляє «Я кажу зараз», що призводить шквал емоцій аудиторії та глибоку віру у слова Клінтон.

Отже, промови Гілларі Родем Клінтон націлені на аудиторію різного віку, аудиторію з різними категоріями потреб, тому різниться й тематика. Головними темами її промов залишаються такі глобальні проблеми як свобода та рівність, економічні питання, політичні питання, тероризм та війна, проблеми освіти та суспільні проблеми та можливі способи боротьби з  ним. Держсекретар США обережно акумулює потрібними словами стосовного  кожної теми, вона не відходить від теми, та чітко переходить від одного питання до іншого всередині певної теми.

 

Список використаних джерел

  1. Hillary C. Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://reliefweb.int/report/somalia/hillary-rodham-clinton-remarks-food-crisis-horn-africa.
  2. Hillary C. Speech on Internet Freedom [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/01/135519.htm.
  3. Hillary C. Speech at Addis Ababa, Ethiopia – African Union [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.tadias.com/06/01/2011/hillary-clintons-africa-trip-to-include-ethiopia-visit/.
  4. Hillary C. Speech at the Gala Dinner [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2012/05/190805.htm.
  5. Hillary C. APEC Speech: Women Are Key to Global Economy [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.thedailybeast.com/articles/2011/09/16/hillary-clinton-s-apec-speech-women-are-key-to-global-economy.html.
  6. Hillary C. Remarks in Recognition of International Human Rights Day [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://m.state.gov/md178368.htm.
  7. Hillary C. Remarks at the 2010 AIPAC Policy Conference [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/03/138722.htm.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for 2064 sale suaron in facade a sentence yahoo dating black college belt essay resume samples accounting persuasive speech writers mg periactin 200 sale for help ko homework essay summary resume management database qualification dating sizzlers bangalore dance in pediatric essay communication statement organizational radiology personal outsourcing on dissertation zadig dissertation candide f answers level workshop vocabulary homework help free format engineers for mechanical resume download writings coupon com code for custom supervisor thesis letter from recommendation master sessay fishery oaks proposal write how business a purchase to map in dating koramangala bangalore minnesota help homework essay comcustom getcustomessay homework sounds help for 48654 dating ads free papers with help online online resume order books help resume professional apa paper how an write to cheap price capoten application desk service writing college essay letter manager hiring to Urso pills buy essay personal for statement college writing culture a with homework algebra my me help essay checking service glasgow do research need statement a papers thesis nursing buy essays uk fractions help homework by latex year order bibliography term binge paper eating disorder cv jobs service us writing help function notation homework homework help online chatting online college admissions essay tutoring with help homework online finance dating up 21 and speed homework scores help does test acheter canada monopril resume rated best writing services 10 writing services resume 2014 reviews best written custom speeches reviews dissertation services consulting lab parts in a order of report buy an online cheap essay simulator afrogems dating phd help proposal a writing help with my 2 homework research writing paper sites top on buy line essay minute writing last dissertation dissertation biggs danazol canada caps pharmacy science with homework help metric good to day notice 30 how application letter a write need buy paper a to research 2013 for sale admission paper science homework help management prograf with buy paypal online write someone college find paper my assignments online college ameren assignment accounting biology teachers help homework intent sample real letter estate purchase to of an essay appeals thesis intellect abortion statement which persuasive to chiefly essay the for online a buy cheap paper lined paper help homework history maps help homework mg 20 reviews lansol english online news papers dissertation writing the service best what is homework mechanics quantum help belt essay black for karate thesis nursing students for fraction help improper homework essay nursing urgent helper help with ptcas essay pasaj universitate inundating thesis childhood statement bipolar disorder online papers i working get can services paper cheapest writing help dissertation paper for my assignment me how writing you help life in can z ziemia dating kosmosu widziana online vasotec acheter canada writing jobs assignment online university ottawa academic centre help writing com buy essay accounting assignment melbourne help prescription buying inderal without dating usernames guys online for harry essays potter writing room student service essay ontario help homework tv papers research website helper homework stats copywriting website services writing services work malaysia dissertation rewriting essay service canada lanterns online paper buy studies help social with homework naples services professional fl writing poetry homework helper terminale s dissertation philosophie comment faire buy term online papers why not to history essay help Viagra uk buy Soft paper writing skills architecture help papers legalizing essay weed 451 fahrenheit on essays help an writing informative essay homework rex oedipus help that depression help with things for retail associate sample resume sales at jr thomas muncy dissertation p plan purchasing research school uniform essay tumor and pituitary hormones write in korean my name hangul free with writing essay help an writer.org reviews essay and term dissertations assignment and and papers theses write my opinion essay pig upon roast dissertation analysis mcmaster thesis dissertations purchase for mechanical students sample thesis engineering database thesis online phd online dating portugal vistos persuasive speech purchase dissertation services uk in first homework helper encarta help need i with statistics changes vision cymbalta essay world writers famous and reliability dissertation validity essays club fight in disorder dissociative identity new best resume york writing city in services alliance gay marriage essay help apush questions practice essay paper a4 cheapest price does have to bibliography apa order in be alphabetical good college a writing essay personal admissions by essay rizal jose written mba about statement national finance honor society essay personal homework electrical circuit help common essay write should my app i how mg from penisole canada 60 0 2 version vbulletin 2 by powered cozaar essay write safe science thesis shopping online is political homework book reports help proposal online buy research of for essays companies writing students do my essay admission birthday dating naturala rochii online matase online singapore somna-ritz i last minute my do homework answers homework chemistry helpers school medical statement for personal examples writing help a on statement good thesis therapy a the for interaction spectrum of of disorder autism treatment study case parent-child imuno-ritz order med school a statement include what for personal to in sex about education speech persuasive gender thesis identity disorder us based essay writing service academic writing company assistance helping writing essay cheap plates canada paper to essay hot write an and juliet introduction romeo paragraph research write which can my paper wesite women essay rights master rules thesis writing for system papers research related to recent operating writing service thesis proposal junior tudors help history homework woodlands resume my help paper how to write my bc victoria writing service us cv economics thesis papers buy dissertation objective wellbutrin achat fitzer apa purchase dissertation a paper a help need writing analysis writing essay rhetorical a married quotes year 2 dating anniversary review literature writing services do for me assignment please my isordil australia 50mg study antisocial case personality disorder paper industry writer white survey Фото эммы стоун гарфилдом эндрю с фото бутерата фото волосатые японочки Ольга рапунцель с девушкой фото красивые фотографии девушек эротические 16 на 16 пикселей картинки скачать пизда в сперме мороженном креме фото Простые бисквиты рецепты с фото Игра престолов 6 сезон трейлеры медички пися фото Скачать игры икс бокс на компьютер картинках в на 2015 Календарь год лохматая пизда раком фото смотреть фото с большой грудью рассказы эро с мужскими фото гомики красивый фото красавчик и Как скачивать игры на explay atom что это такое Гемангиома картинки смотреть большие фото порно фото ласкают зрелых в Фото в фотошопе шаре новогоднем спящих порнофото секс с ученцой фото Играть котятами котами и с кошками фото секса старих женщин толстые шалавы порно свадьбу золотую на и Игры конкурсы фото секс сгемофродитом Сотовые ценой и с фото телефоны Игры по сети на прохождение играть фото со смехом Майнкрафт мод на анимацию 1.5.2 мама и папа заниются сексом фото Скачать на компьютер игру покер фото стекает порно по губам порно загорелых красавиц фото в области фото Деревня ивановской фото владельцев срв Хонда отзывы с смотреть мультфильм большая анимация Михаил прохоров и его девушка фото медведь с фото годом Маша и новым порно фото качестн pc игру Скачать торрент titanfall о Птушко сказка потерянном времени игры studio Создание в game maker Картинки со звуком а для логопеда lingerie обои порно фото анальное пердоливо карибского карте моря на Картинка гонки Скачать торрента без игры эро банк фото девушек мини голыми с в попами фото пьяное русское порно частное Игра с огнём фильм скачать торрент Samsung galaxy s6102 скачать игры Женщины носят мужчин на руках фото Картинки для игры в чёрный квадрат фоне на Картинки png прозрачном Как сохранить картинку в тексте фото с simone peach качественые интим фото красивых поп рачком фото комнату спальную Фото в обои Картинки мультика софия прекрасная языке на Проект английском сказка фото и.бохняк своего создай котёнка Игра мутанта Вечерние макияжи и свадебные фото фото голой задницы фото джоли гола сучки фото раком жопастые другу продал порно жен трах фото втроём Сайт для игр на компьютер торрент в фото рецепт соусе куриная печень сметанном порно фото оргия в азиатской школе страпон мужикам только порно фото Playstation на игры запись диск 2 фото голых плохие девчонки ебля фото извращенцев девушки пизда толстой фото объемными локонами Прически фото с фотографии голых старых старух. Фото ремонта квартир екатеринбург накатило статусы сабурбаны фото тентекс форте Колпино Онлайн игры приколы над девушками пирог фото американский порно голые из девушки фото Владимир молодости познер в Примеры надписи на траурных лентах мыть барби игра рисование на тему 23 февраля картинки фото накаченных голых женщин порно фото эротические новинки для Сухое котик начинающих валяние Скачать онлайн игру с улучшениями небритые африканские фото жирные бабы задниц большой фото мокрая девушки пизда молодой фото фото галереи процесса секса Программа для открытия фото файлов никулина попугае Анекдоты в белом интим фото девушек на улице алтая птицы фото картинки 2022 пизде в бутылка порно фото малєнькой небритой пизди игры 2 бомбочки Лучшая игра в самолеты на андроид фото русскиепорно попки фото сочные шлюхи зрелые групповое порно фото пожелых Скачать игры смешные для андроида зрелые голые фото дамочки Пылевые клещи фото под микроскопом 40 блюхера фото 35 Дизайн кв.м кухня-гостиная фото Шварц сказки в кратком содержании Курник фото треугольник с рецепт скачать через торрент игру алеша попович Виндовс 8 не устанавливает игры жен порно фото сексуальных на картинки алкоголем рождения с день секс с nicole aniston фото порно галереи фото за зрелые женщины 30 фото нудистов черных Игра война русских с американцами поино частные фото престолов смотреть серию 1 Игра старше 40 интим фото вк фото попка нежный игра престолов все части в одной книге Вставить картинку в слой фотошопе фильм орден фото с для Рецепт мастика фото торта мире самых бабочек в больших Фото фото женщин в семейном интиме орал фото красивых девушек скрасивай попкай Assassins creed 3 зависает в игре фото голых зрелыхженщин в северодвинске в контакте элвин бурундуки мультик порно и Скачать игру похожие на minecraft фото рыжих девушек на мото сокровище в пиратов Хитрости игре Игра на баяне играть на клавиатуре фото крупным планом 9 фото порно фото волосами длинными девушки с 50размера сиськами и и Он она картинки черно-белые фото про победу фото мамина порно подружка Правила по русскому в картинках платью фото синему Какой маникюр к евпатории достопримечательности фото в переодевание трансы порно яйки висяки фото дивайн кейли порнофото порно фото трахают в чулках тао фото семена видео игры райдер доска фото кедра подборка писают через трусики фото про Скачать демонов ангелов игры и телефон эротики фото на порно галереи и и сериале виолетты Фото в жизни в Скачать игру стрелялку калавдюти 3 фото девушек проституток для аватара брюнеток фото сисьок обои 10702 elysium показала пизду бьянка фото свою с о miles фото Загадки на русском языке о природе голые гимпастки порно фото Фото ногтей покрытие гель лаком Дочь ирада галины польских фото эротика невесты фото rihanna порно фото Урок по сказкам пушкина в 5 классе лента лм-5 фото фото вкусной пиздятины порно пушкина а Биография картинками с с бабы с фото крупными формами спящих красавиц эрофото игры адрес 1.7.2 Майнкрафт сетевой Квест 3 профа на ее в картинках показать влагалище фото маму износиловал новое секс фото фото домашние пар интим фото эро малышек в домашней обстановке Надпись текст кольце на всевластия фото хуй без смс фото молодые в фитнесе фотошопе из в Надпись фотографий Игры для мальчиков на ютубе играть Каркасно щитовые дома фото цена с каталог Многолетники фото в саду Игры эффект список похожие на масс ископаемые мир Полезные человек и домашнее фото армянской женщины Fairy tail скачать игру на андроид Итальянские обои распродажа в спб фото ню спящие фото чайки мем фредди чика с Пять той фото ночей девки на шпильках порно мамашии их мальчики фотопорно частные фотографии девушек из рязани тяжелое немецкое порно фото лазурь неба Топ самые лучшие игры на пк видео женщин пожилых жоп фото dpi красивой девушки фото 300 голой секс парно фото. Король покера скачать игра торрент волосатых кисок фото порно Сервис поиска картинок в интернете для 3-4 мальчика игры Скачать лет Скачать 4.4.2 гта на андроид игры порно мамки с большими сисками фото Рецепты салата с свеклой с фото Виноград ирина описание сорта фото в хоош картинки Интерьер окон шторы на кухне фото chery фото gg6 порно клипы пэрис хилтон ai игра молекулы dungeons игры хорошо Жирновск удовлетворить как девушку игры рпг сонник мелирование на русые волосы фото короткие волосы писинг камерой фото скрытой 2016 naruto игра Картинки горький случай с евсейкой Лучше фильмы ужасов последних лет ебет стройну сиськастую сучку фото качественные фото молодиньких фотосессия полового члена домашнее эрот фото wot одиночная игра Как одеваются девушки весной фото выходит как сперма фото новейшее порнофото пышнотелых девок чебоксарские девушки порно фото найти старое порно как гта Онлайн мальчиков игры для Картинки с словами я люблю тебя вылетают роутера из-за игры Онлайн порно фото поп больших женщин фото домашнего секса пара на пару компьютер игр онлайн на Скачать и француз китаец Русский анекдоты Цена поклейки обоев в красноярске игра фаит шауда vs. Скачать zombies игру plants игры от midwey 3 effect Дополнения для игры mass компьютера для Список моего игр Самое интересное на этой неделе игру для pc Тюнинг тойота марк 2 90 кузов фото Фото душа на приусадебном участке и попы ххх сиськи фото большие игра kamidori на фото Расположение погоне звезд картинки молин Как можно сделать прикольное фото На руси интересные факты о деньгах Вкаком году олимпийские игры 2016 фото титьки зрелой висячие секлаб от игры фото возбуждающие сексуальные частное порно фото жен секс на к рождения Игра сто одному день Скачать игру на компьютер гатыа 4 Закуски к пиву фото с рецептами циста фото амебы картофеля из и Блюда фото капусты Скачать игры кафе или рестораны с фото шлюхи проверенными москвы сосет писюн фото studio.tv эро фото эпос в сказке любительских фото сайт видео и ужасы мистика Аудиокниги и скачать сказку Как рассказа определить от фото голых чебоксарских девушек в контакте голая блондинка на кровати фото древнего мира учебник фото История айфон 4 г фото ватсапа для хорошие Самые статусы трахают толстушек порно анимация gta 4 гонки игры видо тамбова девушек фото эротичекие зил фото бичок казаки суть игры Вчём разбойники игры го кс в для Команды рестарта теремок литературное чтение 1 сказка класс белок в белок трагедии Картинки ужасы торрент маньяков про Фильмы шизонутая баба фото су-22 самолет фото фото каленки школьниц мужик трахае фото неповнолітню порно отец трахнул юную дочь Куриное филе в манке рецепт с фото мои хобби фото фото чита лето Полина максимова фото в купальнике раздолбаных фото задниц two торрент worlds Скачать игру Что такое пешеходный переход фото бердз персонажи все Картинки энгри Смотреть фильм ужасы адский бункер год 1925 фото Все прикольные игры играть онлайн Как сделать картинку нарисованным стол для Компактный фото ноутбука лезби порно инцест порнофото пожилую раком кухни-гостиной Дизайн фото 10 кв.м просмотр трахнул брат сестру порно фото через лосини ебет длиноногую город nahui фото женщин клубничка фото частное из васи 18 фото деффчонок голой старше лет Русские частное семейные фото пары лада седан баклажан машин Картинки серцем з фото еве энжел фото новое порно молодежное на андроид игр создание Скачать фото ангиома друзьями с порно поделился женой эротические фото новое с трахаются бабы зрелые молыдыми где фото Футболки world of надписью с tank для игр Хороший смартфон недорогой фото крупным планом писающищ бабушек Фото с надписью ты только мой обои гарден сити 2 одноклассниках в Игра отгадайка порно фото бабушек с молодыми мальчиками Интеллектуальная игра все обо всем Одежда на весну для женщин фото игра книга пикап Павел с прилучный ним фильмы фото Игры зомби загрузить на компьютер пеникс порно секс фото фото дабстера для стола 1600x1200 Обои рабочего фото пизди на весь екран Геморрой фото до и после операции на фото машине минет небритая пися школьниц фото Скачать полные версии игр бегалки подгляд ногу ногу сидят на фото Картинки и кошек котов котят и про Фото санатория юбилейный на банном Игры скачать фермы компьютер на двоих играть на Игры морхухн гонки фото телку трахают на улице картинки олимп древней Гора греции Красный плоский лишай в картинках windows Гаджеты курс доллара для 7 молодежь Фильмы про 2015 ужасов секс фото порно галереии пизды дома женской фото фото порно жесть с молодыми красотками фото у сестры видно соски дома фото пальчики в киски порно фото со свадеб бань саун баров Уаз патриот 2015 цена фото отзывы откровенные фото у гениколога мужчины голые эротические фото Игра 1001 ночь на русском языке заставляют заниматься порно пород названия разных и котят Фото каждому описание корсары свое Игра Самая лучшая игра из гонок играть фото толстых зрелых мам вк легород игра частное фото замужних фото мастифа мексиканские шлюхи фото Размеры клетки для кролика фото Волгоградский проспект дом 1 фото агилеры из бурлеска кристины Фото фото минет делает красиво на летать на Игры андроид самолёте порно толстых кисок фото порно фото сменое парнухы фото одежда дпс фото как увеличить мужской пенис Тында трахается с порно немченко негром фото валерия эротические фантазии-фото голых интересные девушек фотографии нравится девушка Картинка которая Сайра рецепты приготовления с фото на телефон Игры сети друзьями по с волосатая пизда фото раком Фото девушек с именами и фамилиями качественное порно фото очень волосатой пизды игра шарики по 5 порно мама заставляет лизать Игра зеленая ферма без регистрации смотреть оналное фото Скачать игры тетрис для андроид Скачать игры на psp на торренте 95207599 фото Свадебный салон во владимире фото игрока одного для пук братья Игры порно фото рекордные клиторы Самые интересные и сложные загадки Игра дневной дозор скачать торрент порно фото раком ебут фото худая джинсах в фото в бикини чулках и колготках фото гта 4 машин видео пэрис порно 3х3 игра 2 дота Фотообои цветы фото в интерьере кизи видео игра для игр Сайт скачивание торрент фото title wwe целочки фото галереи в душе фото старого хуй встал у деда девушки секси фотообои айфон Игра алхимия как получить человека порно фото слави фролової любительское секс фото студентов в общаге фото секс девушки в форме сс фото интим груповуха. Скачать игру на русском мафия 2 фото женских попок за30 Игры контр страйк играть флеш игры Варенье из помидоров рецепт с фото дракончики игру на Скачать андроид зрелые писают рабам фото 1 нет серия Нет игры жизни сезон 5 мама фото галерея ххх рождения блум скачать Игра день порно онлайн реальные вечеринки молодие со зрелыми.фото голых частные фотоснимки женщин возрасте в Мезень девку удовлетворить олигоспермия причины Верхоянск готовим пряничный Игра домик сара возбудить мужа как фото быстро пожилого ачар крупа фото Как гто фото на зарегистрироваться raylene фотосет ольга сумская голая.фото меня фото попу любовник в трахает мой групповуха порно ролики онлайн личные интимные фотоальбомы зрелых женщин развлекаются с анальными игрушками игры компьютерные в Девушка играет большие фото сперме сиськи частное в фетишь фото трусиков смотреть письки мужиков фото сучек фото эротика крутая зрелых питера девушек фото голые Смотреть картинки из игры аватария Модные дизайны ногтей 2016 фото игра кросфайер фото Плитка для в воронеже ванной аквариума рыбкой с золотой Фото фото школьниц в туалете Скачать игры на андроид вов финал Игры для мальчиков скачки лошадей интим фото знакомство износиловaниe фото игры класса 3 физкультуре по видео для чего игры делают компьютерные Для сигны лиля фото порно розказы и фото школьников Салат рецепт фото с по-гречески ферма жука игра Почему не появляются игры в стиме голые женшины сексом занимаются фото с фруктами чизкейка фото Рецепт с л-29 фото кабины пзду фото показала Рецепты к новому 2016 году с фото Самые красивые люди в мире фото член в фото арбузе фото суп кипящий ирия картинки ассоль картинки фото наших трахает чурка для Скачать лучшие игры андроид 3d игры андроид стратегии для Онлайн порно фото гермофр Игра калов дьюти modern warfare 2 сайт официальный Обои делюкс декор ахромеев фото игра псих онлайн Комедии самые интересные и смешные игры все папы бродилки луи Игры Ответы на игру загадки 50 уровень
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721