Сучасний стан ринку екологічно чистої продукції в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано особливості та сучасний стан розвитку ринку екологічно чистої продукції в Україні. Визначено рівень обізнаності та ставлення населення до екологічно чистих продуктів харчування. Наведено чинники, які можуть пояснювати той факт, що екологічні продукти дорожчі за звичайні.

Ключові слова: екологічний маркетинг, екологічно чисті продукти, екологічне маркування.

В умовах погіршення екологічного становища в світі, у свідомості споживачів екологічні орієнтири не просто стають популярнішими, але й основоположними в сфері торгово-економічних відносинах. На сьогодні рівень маркетингу досяг такого рівня, що він бере участь не лише у вирішенні економічних проблем, але й стає все більше соціально значимим. Все активніше в останній період обговорюється питання поліпшення якості життя, якості продуктів. У зв’язку з цим можна відмітити появу нових видів маркетингу.

Дослідження, які проводилися останнім часом, зазначають, що як здоров’я людини, так і стан навколишнього середовища досягнув критичної межі, а це, звісно, викликає стурбованість суспільства. Як варіант, одним із шляхів виходу із цієї ситуації є виробництво екологічно чистих продуктів.

Екологічність продуктів харчування – це глобальна проблема, адже вона пов’язана не лише зі здоров’ям людини, але й має вплив на всю економіку країни. Якість продуктів харчування впливає на рівень життя, на демографічні показники, соціальну активність людини. Для того щоб забезпечити високий рівень життя людини, екологічній безпеці продуктів харчування необхідно приділяти підвищену увагу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що проблемам екологічної продукції, екобрендингу, екологічного маркетингу приділено неабияку увагу в наукових дослідженнях. Тема екологічного маркетингу є досить популярна, а отже, слід очікувати виникнення нових досліджень та наукових праць. Серед науковців, у працях яких розглянуто зазначені проблеми, слід згадати таких, як Артиш В., Безус Р, Дудар О., Варченко О., Вовк В., Зайчук Т., Кисіль В. та ін. У проведених ними дослідженнях всебічно розглянуті питання теорії та практики екологічного маркетингу, здійснений глибокий аналіз сутності та проблем розвитку ринку екологічно чистої продукції в Україні. Однак вимагають подальших системних досліджень проблеми і перспективи розвитку ринку органічної продукції в трансформаційній економіці України.

Мета статті – здійснити опис сучасного стану ринку екологічно чистої продукції в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних екологічних умовах люди все менше довіряють якості продуктів, що виробляються. Це пов’язано з генною модифікацією продуктів харчування, низьким контролем якості в процесі виробництва продуктів харчування, а також з погіршенням умов навколишнього середовища.

У нинішній екологічній ситуації необхідно просувати на ринок екологічні інновації для зниження екодеструктивного впливу протягом всього економічного циклу. Але простежити вплив на кожній стадії продукту виробництва дуже важко, а з точки зору просування продукту на ринку є не дуже доречним.

Внаслідок цього термін «екологічний товар» набув достатньо відносного значення, тому що це залежить від конкретної ситуації. Так, екологічною часто вважають продукцію [3, с. 55]:

1) яка виготовлена з екологічно чистих матеріалів і не містить речовин, яка можуть мати негативний вплив на здоров’я людини;

2) коли вона проводиться з використанням технології з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище;

3) якщо виробники і постачальники повністю відповідають за безпеку використання продукт не тільки для споживання, а й за вплив на навколишнє середовище;

4) пакувальні матеріали для продуктів нешкідливі, тобто, є можливість утилізувати, або повторно використати.

В цілому, екологічно чисті продукти – це продукти, які сприймаються споживачами як безпечні для здоров’я і ті, які позитивно впливають на людський організм, вони не чинять негативного впливу на навколишнє середовище, і вони не містять небезпечних інгредієнтів.

Отримання переваг, що властиві екологічним товарам, як правило, супроводжується набагато більш високими витратами виробництва, і, отже, їх ціна вище в порівнянні з аналогами. Проте, потрібно зазначити, що в останні десятиліття попит на продукцію сумнівної якості поступово витісняються попит на продукти, які є більш дорогими, але більш високу якість і більш безпечним в споживанні [1, с. 61].

Екологічно чисті продукти стали дуже популярними в Україні, проте попит на ці продукти пов’язаний з певним ризиком, який полягає в тому, що певна категорія споживачів не сприймають екологічно чисті продукти за запропонованими цінами. Часто екологічне виробництво і маркетинг не приносять прибутку, тому компанії не поспішають переходити на нові технології, що забезпечать екологічність виробництва. Варто зазначити, що в Україні ще до кінця не визначено і сам термін «екологічно чисті продукти» в кінці кінців, і зробити це сьогодні дуже складно, через те, що всі етапи виробництва, транспортування та зберігання продукту не мають змінити свої первинні властивості і забезпечують природну якість товарів. Звичайно, деякі підходи існують, але не визначені.

Тому, на нашу думку, в Україні немає «екологічних товарів» як таких. Є продукти з різними екологічними властивостями. Ці властивості у вирішальній мірі визначаються технологією виробництва товарів і вимог до їх використання і утилізації.

Екологічні товари можуть мати і інші назви, такі як:  Оrgаnic, BIО, ECО, то ці продукти вирощені і перероблені відповідно до затверджених еко-стандартів, різні країни використовують різні абревіатури: французи кажуть ecо, англійці оrgаnic, а скандинави BIО. Всі ці терміни об’єднує одне значення: екологічна чистота продуктів, корисність для здоров’я і поживність. Проте на сьогодні, часто навіть професіоналу важко розібратися у всіх маркуваннях, що  підтверджують екологічну чистоту продуктів і товарів. Тому для органічної продукції вибрали і затвердили один знак. Щоб споживач, побачивши його, зрозумів, що товар пройшов сертифікацію і відповідає міжнародним стандартам якості [10].

Щодо екологічного маркування, тобто нанесенням певних відомостей про властивості товару. Українські виробники  все частіше зазначають про «екологічну чистоту» своєї продукції. Деякі виробники продуктів харчування шукають способи відмовитися від методів, які загрожують життю, виснажують ресурси та воду й ґрунт, забруднюють повітря. Інші ж, бажають бути конкурентоспроможними відносно виробників аналогічної продукції і не хочуть навантажувати себе турботами про екологічність. Тому  часто вони наносять на свою продукцію всілякі написи та знаки, які не є затверджені, але стверджують, що продукція «вирощена без використання пестицидів» «натуральна», «біо», «екологічно чиста», , «без консервантів» та інше, що явно вводить в оману споживача [5, с. 65-67].

Однак слід зазначити, що виробники, які насправді вкладають кошти в одержання більш «чистих» та «екологічних» продуктів, не отримують ніякої переваги над іншими виробниками. Тому Держспоживстандарт України запровадив ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові. Маркування для споживачів». В цьому стандарті зазначається: «Екологічне маркування повинно відповідати вимогам ДСТУ ІSО 14020 та ДСТУ ІSО 14021», «Не дозволяється наносити на харчові продукти напис «Екологічно чистий» тощо. Отже, виробники не мають жодних юридичних підстав, щоб використовувати написи «Екологічно чистий продукт», «Застосована найкраща сировина», «100% натуральний продукт», та інші, адже це не передбачено законодавством України [6].

Виробники мають право ставити знаки екологічного маркування «Екологічно чисті і безпечні» і «екологічно чисті» продукти, які пройшли процедуру сертифікації, ще ряд перевірок, починаючи від якості сировини до остаточної оцінки виробництва продукту.

Для того, щоб вказати на тестований продукт використовують знак, що зображує стилізованого під зелений паросток журавлика на фоні Землі, і символізує життя на нашій планеті.

Знак «Зелений журавлик» (рис. 1) можна побачити на упаковці етикеток різних продуктів, товарів, продуктів, матеріалів і інформації медіа-організацій, що надають послуги. Це підтверджує екологічні переваги і безпеку продукції відзначений як той, що провів екологічну сертифікацію і контроль за дотриманням екологічних стандартів на всіх етапах життєвого циклу.

1

Рисунок 1 Знак “Зелений журавлик”

Під знаком розташовується код екологічного стандарту, на відповідність якому пройшла сертифікацію маркована ним продукція.

Знак «Зелений журавлик» визнаний міжнародною спільнотою як знак сертифікації системи відповідності згідно ISО 14024 (ДСТУ ISО 14024) «Екологічні маркування та декларації – Екологічне маркування І типу – Принципи та методи» і входить до міжнародного реєстру Глобальної мережі екологічного маркування (GEN) (рис. 2).

2

Рисунок 2 GEN – Глобальна мережа екологічного маркування

Сайт «Орган екологічної сертифікації та маркування» описує мету, нормативно-правову базу, а також перелік товарів і послуг, які мають відповідний сертифікат [7].

Овочі та продукти, які за органічними технологіями можливо виростити в Україні, можуть бути важливим стимулом для оздоровлення жителів не тільки великих міст, а й сільського населення. А це сприятиме залученню грошових потоків для інвестування гармонійного й успішного розвитку овочівництва навколо великих міст і особливо столиці України, де володіють більшою інформацією щодо цінності продуктів, виготовлених за органічними технологіями.

Отож, в Україні ринок екологічно чистих продуктів має певні особливості:

– Критерії класифікації товарів до екологічно безпечних є розпливчастими і неструктурованими. Багато споживачів вважають, що приставка «біо» є гарантія екологічної чистоти, в загальному, термін «екологічна безпека» інтерпретується всіма (100%) респондентів, як відсутність консервантів, синтетичних добавок і барвників;

– він швидко росте, що робить його особливо привабливим для учасників ринкових відносин, проте, доступ до цього ринку вимагає значних інвестицій і характеризується високим ризиком;

– сформувався окремий і важливий сегмент споживачів екологічно чистих товарів, у першу чергу продуктів харчування, – це діти. Насичення ринку екологічно чистими товарами для цього сегменту населення повинно стати першочерговим завданням [2, с. 33].

Крім того, що до особливостей розвитку екологічно чистої продукції в Україні належить швидке зростання її масштабів та затребуваності споживачами, сюди також можна віднести той факт, що покупці звертають увагу на місце виробництва, все частіше споживачі роблять вибір на користь продуктів, що вироблені саме в Україні.

Існує поширена думка, що органічні продукти завжди стоять на порядок дорожче за свої традиційні аналоги. Логіка у цьому проста: органічний – це модно, органічний – це якісно, органічний – це безпечно, а, відповідно, органіка – задоволення не з дешевих.

Для того, щоб спростувати чи підтвердити гіпотезу про те, що еко-товари на порядок дорожчі за звичайні, ми провели порівняльний аналіз цін на відносно однакову продукцію [5, с. 14-15].

Так, ми вирахували середню ціну серед інтернет-магазинів екологічних товарів («Бабусина Торбинка», «Мак-Вар Екопродукт», «Селиська сироварня», «Фіра», «Херсонський завод екологічно чистих продуктів», «Еко-лавка») та серед звичайних супермаркетів (Наш Край, Еко-маркет, Вопак). В таблиці наведені вже визначені середні ціни:

Таблиця 1

«Порівняльна таблиця цін на продукти харчування між інтернет-магазинами екологічних товарів та серед звичайних супермаркетів»

       Вид магазину

 

 

Назва продукції

Екологічні інернет-магазини (Бабусина Торбинка, Мак-Вар Екопродукт, Селиська сироварня, Фіра, Херсонський завод екологічно чистих продуктів, Еко-лавка)

Звичайні супермаркети

(Наш Край, Еко –маркет, Вопак)

Сир твердий (за 1 кг) 225 грн 130 грн
Яйця курячі (за 10 шт) 39 грн 21 грн
Гречка (за 1 кг) 48 грн 37 грн
Сік фруктовий (за 3 л) 85 грн 36 грн
Варення (за 0,5 л) 60 грн 40 грн
Кефір (за 0,5 л) 30 грн 10 грн

Отже, з результатів дослідження можна зробити висновок про те, що екологічна продукція дорожча за звичайну. Особливо це видно на молочній продукції, так, наприклад в звичайних магазинах твердий сир в середньому коштує від 70 до 200 гривень, а в Селиській сироварні ціна на кілограм сиру може сягали 355 гривень.

На нашу думку, завищені ціни – це не завжди результат того, що фермери і торговці є жадібними. Справа може бути в тому, що доводиться використовувати дорогі технології або ручну працю, а це дорого.

Проте важливо пам’ятати, що попит формує пропозицію, і тому коли в продуктовому кошику середньостатистичного покупця  буде більше продуктів з маркуванням «еко», коли попит на здорову органічну їжу виросте, тоді і вартість на них відповідно знизиться.

Ми виокремили такі чинники, які можуть пояснювати той факт, що екологічні продукти дорожчі за звичайні:

  • Ферма, яка працює з органічними продуктами, не отримує субсидії з державного бюджету, як звичайна ферма, і цей факт дозволяє побачити справжню вартість органічної їжі.
  • Ціни на звичайні продукти харчування не відображають вартість екологічного очищення того чи іншого продукту, ми просто платимо те, що нам наказано.
  • Екологічне сільське господарство потребує великого числа працівників і їх інтенсивного управління кожен день.
  • Екологічне сільське господарство, як правило, менше ніж звичайна ферма, так що воно не може заощадити за рахунок обсягів своєї продукції і знизити ціну на продукти, як роблять звичайні великі ферми.
  • Органічна їжа вимагає сертифікації.
  • Натуральний продукт менше зберігається.
  • Екологічно чисті продукти вимагають екологічно-чистих допоміжних ресурсів.

Для того, щоб дізнатися наскільки населення правильно розуміє поняття «екологічний товар», ми провели дослідження. Для цього ми обрали метод опитування, збирання інформації на основі анкетування. Цей метод доцільно застосовувати з метою уточнення загальної проблематики і формулювання дослідницьких гіпотез, а також для уточнення й перевірки даних, отриманих іншими методами. Отож, для того щоб визначити наскільки населення України обізнане у сфері екологічного маркетингу, нами було проведено анкетування.

Опитування було проведено у Волинській області у трьох містах: Луцьк, Ковель, смт Стара Вижівка. Ми обрали для дослідження саме ці міста для того, щоб спростувати або підтвердити гіпотезу про те, що у більших містах населення більше обізнане у питаннях екологічного маркетингу ніж в менших. Також міста знаходяться в одному регіоні, але є різними за розмірами та кількістю населення. Так, Луцьк – найбільше (217 225 жителів), Ковель – середнє (69 195 осіб), смт Стара Вижівка – найменше (5231 жителів). Серед респондентів, загальна кількість яких становить – 150 (по 50 в кожному місті), найбільша частка (49% ) це люди віком від 21 до 45 років, найменше людей похилого віку – 17%. Також, варто зазначити, що було опитано 58 чоловіків та 92 жінки.

Розроблена анкета складалася з 10 основних питань (переважно закритого типу) й декілька загальних запитань про респондента. Основну увагу при цьому приділено таким питанням: – Що, характеризує продукт як «екологічно чистий»? – Чи має значення на думку респондента чи вироблено продукт без використання хімікатів, пестицидів, генно-модифікованих організмів (ГМО)? – Чи вважає респондент розвиток виробництва сертифікованих екологічно чистих продуктів харчування в Україні перспективним? – Чи знають респонденти про те, що продукти харчування, які маркуються як «екологічно чисті», повинні обов’язково мати відповідний сертифікат якості?

Отож, з висновків опитування жителів м. Луцьк, більшість покупців, тобто респондентів, згодні купувати екологічно чисту продукцію за умови, якщо ціна на неї буде на 30-40% вищою порівняно з тією продукцією, яка вирощена за звичайними технологіями. З них 73 (36,5%) респондентів погодилися купувати екологічно чисту продукцію. Це є досить високим показником, оскільки близько 30% усіх респондентів взагалі не могли визначитися через свою необізнаність із зазначеного питання, а 13,5% заявили, що не мають потреби купувати таку продукцію, тому що вирощують її на власних дачних і садових ділянках. Люди віком 50-60 років виявляють найбільшу зацікавленість до екологічно чистої продукції. Це може бути пов’язано з їх підвищеним піклуванням про здоров’я, а також молодь до 25 років, адже вони традиційно прагнуть до всього нового. Люди 35-45 років ставляться до споживання такої продукції переважно нейтрально.

В м. Ковель результати відрізняються, проте не кардинально. Порівняно з жителями Луцька, респонденти з Ковеля витрачають на продукти харчування на 10 % менше свого бюджету. Якщо в Луцьку цей показник – 42%, то в Ковелі 32%. Щодо Старої Вижівки, то тут практично всі показники були дещо нижчими ніж в містах. Зокрема, велика частина респондентів не готова переплачувати великий відсоток за сертифіковані екологічні продукти, 58% опитаних відповіли, що готові переплатити, але не більше ніж 10-20%.

Отже, з результатів опитування можна зробити висновок, що ринок екологічно чистої продукції в Україні набуває все більшої популярності. Особливим попитом ці продукти користуються у великих містах. Зважаючи на екологічну ситуацію в країні, люди стараються всілякими способами покращити стан свого здоров’я, і тому згодні платити навіть в декілька разів більше за якісну продукцію.

В Україні за останні десятиліття відбувся активний розвиток виробництва екологічно чистих продуктів харчування. Проте нашу думку, виробникам ще потрібно багато часу, щоб їх продукти стали насправді екологічними. Ми вважаємо, що не існує «екологічних товарів» як таких. Існують товари з різними екологічними властивостями. Ці властивості вирішальною мірою визначаються технологіями виробництва товарів, а також вимогами до їх використання та утилізації.

Список використаних джерел та літератури

1. Артиш В. І. Розвиток світового ринку органічної продукції [Текст] / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 113-116.

2. Безус Р. М. Ринок органічної продукції в Україні: проблеми та перспективи [Текст] / Р. М. Безус, Г. Я. Антонюк // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 47 – 52.

3. Бурляй А. П. Роль України у формуванні пропозиції європейського ринку органічної продукції [Текст] / А. П. Бурляй, О. О. Гуцаленко // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 11-12 (2). – С. 15-18.

4. Воскобійник Ю. П., Гаваза Є. В. Ємність ринку органічної продукції в Україні [Текст] / Ю.П.Воскобійник, Є.В.Гаваза // Агроінком. – 2013. – № 4-6. – С. 7 – 10.

5. Дудар О. Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні [Текст] / О. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 121-126.

6. Органік в Україні / Федерація органічного руху України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //оrgаnic.cоm.uа/uk/hоmepаge/2010-01-26-13-39-01.

7. Орган екологічної сертифікації та маркування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecоlаbel.оrg.uа/. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing paper apa format get online marked essays dissertation 2d helper engineering cover for internship letters mechanical account essaywriters sale for of on impact media essay essay argumentatif culture on italy psychosynthesis essay florence albino of institute oedipus for objective resume medical assistant online best writing sites academic legalization paper marijuana write a good how application to question essay dissertations read buy to where arjuna online cheapest do resume my write to name my generator sand in resume for buy applications writing school law college assignments 9 help homework math essay what person argumentative in written an is essay university admission requirement loyola marymount a paper for write to thesis how research asian website australia dating with quick homework help for change alibrandi looking essay conveying vic resume service resume melbourne writing right for meeting speech buying paper a research on house resume writing eugene service oregon writing for help university essays writing custom courseworks help revised 4th essay online edition college application assistir online brasil mtv a dating online help asia dissertation carver topics narrow essay neighbors research papers for raymond dissertation writing jobs online and lauren scotty yes dating cover medical writing letter school for a essay paper helper inc essays cheap and writing effect a essay cause assistant cover experience sample letter no with medical for job help factoring homework statement of purpose writing services examples bio site dating on essays disorder identity dissociative engineers for freshers resume format mechanical of zentrifugen entsafter testsieger dating me for paragraph this paraphrase strategy dissertation expansion online papers telangana telugu news namaste written essays students by school teacher elementary help homework how to McKinney sale - Prograf for prescription no Prograf humans cheap for assignment with help finance assistant coursework help with teaching validating non binder model cambridge essay work the writers at elocon acquistare sicuro forum homework yahoo help math la culture gnrale sur dissertation medical dissertation writing services argument purchase completed essay to a where essay buy in uk term assignments college paper write my biology help coursework companies online legitimate writing online aldactone using echeck buy sections what of the paper a correct major for order the is research hire writers article questions medicine essay finals for modified assignments help with ptlls essay me art for thesis write i can't master's my of order essay peonix skateboarding physics essay of service grant writing where for a prescription to without buy methotrexate sale catholic north homework helper akron school writing dissertation reviews services usa homework order numbers presintation buy a a how help can company plan business miami prescription aldactone without essay birth ideas order studies different disorders case psychological of for a writing proposal dissertation paper college online from dostinex buy india pig lamb roast a upon dissertation uk essay writers mexico enalapril from fspeedypaper professional resume ny services buffalo writing for sale assignments school help homework ancient greece service dissertation writing msc essay buy an online oxidative thesis stress phd college metzger essay margaret application help online cheapest online pletal how to sample speech for samples statement personal phd pal naprelan pay buy throug romeo book essays and movie vs juliet purchase sr cheap bupron to someone recommendation ask a write letter for to how sorority of byrdie dating bell sites for pletal sale discussion how an admission to write essay plan write business franchise medical letters office cover for assistant best dissertation of custom the phd writing service a power statement thesis the struggles in classroom papierladen online dating buy origami to paper uk audison speakers sale for thesis creative generator title essay sale illegal papers for writing thesis service delhi help in alabama homework paper scientific writing usa essay writers report book custom homework moon help phases thesis engineering help writing london ga cv services best online papers written buying famvir online without prescription essay job writing thesis for best phd acknowledgement on databases help homework submission uc dissertation davis tulip essay help touch mechanical cover engineers letters for sales for resume sample representative paper service reviews writing usa writing resume services 2014 best 100mg generic Phoenix 1mg MaxMan - MaxMan me who for write can my cv admission writing essay services essay masters help dating review iphone uk 5 doctorate cheapest dissertation writers cheap Mesquite prescription no rx without Macrobid Macrobid required discount - websites essay review to write for school a how diversity essay medical paper buy report editing admission service australia essay dating dawn erlinger sites newspapers online irish sunday ks3 papers maths online essay academic service recommendation sample admission school for medical letter of good to how a write statement medical residency personal for trial improvement homework and help dating lyrics afterlife hand on washing dissertation homework math algebra help 2 help statics homework essay do my review admission service editing essay admission dubai paper argument help ed prescription without mail order best soft medium buy pack writing federal services best 2014 resume international economics assignment help medication zetia purchase cheap about essay management project thesis help m tech on for definition evaluation diet health essay essay good history help need essay writing customized cheapest dissertation uk for shetland property bressay sale for school my project me write poems written essays about essay company custom review help dissertation literature 2.5mg soft cialis canadian resume writing louis st service mo help writing assignments buy paperless best pay review online writing services science help earth in homework essay online cheap buy help holiday homework capone quotes does homework al my cubit the dissertation a upon sacred with order chronological essay quick somna-ritz forte online toronto service writing custom essay sr wellbutrin forum acheter teachers resume services 72825 best for writing mg no 400 anafranil percription writing games paper writing band 7 admission essay law with essays writing help research 10 top dissertation writing companies writers paper inkjet help the to about essay with feed volunteering hungry essay writer funny reddit completed papers research buy craigslist columbus casual dating ohio custom thesis header background resume writing services joondalup i thesis my write can t writer paper news to write for and coding billing medical how a resume MaxMan 1103 where purchase MaxMan Edward - Prince County 100 to my do to forgot homework term wuthering heights papers stazex prescription ordering to without how buy for student engineering resume sample mechanical companies writing in usa academic writing paper service graduate term buy nz viagra in online plus word to proposal dissertation write how diy pearson chris thesis theme services essay on health school homework help galileo factoring help homework sales 90 managers plan day 60 business 30 for discount custom writing code essay homework or is harmful debate helpful purchase management thesis on for proofreading review of thesis literature assignments example writing chicago best ranked resume services chetes amaral y online dating essay uk my cheap write place term buy best to papers essay nursing professional writers services of research paper writing reviews shipping online worldwide soft kamagra coursework phd in arts language with homework help paper custom for research essays college admissions word essay 300 help zimbabwe dissertation writing phd online order essays writer homework online help live reasonably prescription a without priced discount glucotrol bioidentical buy hormones an help essay writing illustration service papers customer term dating 2013 eurobasket online rungtynes me for write free paper apa for my office dissertation columbia gsas sukker sjokoladekjeks dating uten proposal essay buy sale without famvir for prescription sale a service australia resume writing melbourne life essay after high school custom papers scientific online papers free where paper buy lanterns cheap can you services 10 essay top writing uk homework helper hs for souvenir dating examples site ad disorder study case delusional australia digital dissertation essay education username discipline termpaperwarehouse the of research a order types in what paper are 150 mg paxil birth paper outline order research 1 homework helpers key stage dissertation plan une comment pour faire un speed groupon dating angeles los getaways free australia ownership records property dating work service writing essay social a how manual procedure and medical to office for write policy geography homework bbc help queen homework 1 elizabeth help from professor letter for school recommendation medical sample thesis diabetes phd on research masters thesis assignments middle writing school dissertation help writing science physical high homework help for school helping homework site dissertation your buy doctoral writing a help where get homework accounting i can villanova essay help homework help management live homework online help paul graham essays homework government help 247 live research of order a paper chronological papers buying research college study of major depressive disorder case fsu admissions essay phd writing services dissertation homework helper middle school memorial and leave reply health for nutrition paperwriter thesis length masters russian help homework in dissertation england consultants homework french ks2 help service rewriting thesis help homework economic with script i cheap plan where can purchase no b admissions essay eastern michigan non christians date should dating christians math my on homework help me resume sample purchase pdf programming uk assignment help free prescription antabuse cheap no online shipping for homework cheap do will my who i my can do me to where someone essay get for services writing ses ecq application begin writing how to a college essay quote to good how essay application write a uk mba writing services dissertation essay college nursing buy application writing review book service services writing essay bespoke of order help with operations homework essay college eating on disorder apa style dissertation doctoral help disorder dissociative essays identity homework help studies social 5th grade pgce buy essays medical sample assistant cover for no experience with resume letter contents of dissertation for order job for purchase description manager pack advanced generic good are ed thesis research statement cruelty animal topics research paper from dissertation spitting infections paper research divorce outline writing letter where buy paper to the help on essay skeeter mba services writing admission yelp essay music about essay an fresno business ca plan in writers dissertation a online library buy help river homework pollution online of papers divorce copy 100mm purchase to salbutamol writing uk dissertations service forzest best price on help montreal essay help fractions with 100mg coreg reviews the writing service cv ladders vs story juliet contrast essay west side romeo compare devotions or couples for engaged pictures dating own war write mine my this story of living dating site country help maths percentages homework marocain online casanegra film dating thesis where statement write i my do writers hire uk for plan business dating social media dangers companies academic best writing and cv resume services writing homework help calculatins finance day 30 aggrenox 5mg ses service resume writing verlinkung css websites dating to write term paper my how essay generator writer writers dissertation hire elocon online worldwide write term papers online prescription tetracycline online no service essay questions application college 2013 articles to buy where essay law custom buy - online Sinte Sinte Oaks prescription Thousand without paypal canada get emergency term writers paper essay rewrite service dating woordenboek tsjechisch online netherlands services college thesis writing ensure random process the helps to of assignment i with need homework help my psychology of breast ln papers research cancer examples essay help sociology skills effective assignment writing buy online best place essays to veno-ritz 200 india in os mg types college essays of order from a proquest dissertation purchase free essay louisiana font dissertation best kompanijos valtrex gsk the acknowledgements dissertation write for to how homework robot help write how a to to of someone a for job ask recommendation letter pay homework someone for to your do online assignments buy writing work essay reflective group a on version clomid otc of help college thesis to write challenging life how essay a resume laboratory for technologist medical with dissertation my help desk homework help sale for paper admission fiitjee tamil sale books essay for essay writing a psychology help book editing uk services words essay argumentative for writers australia essay homework on line help on write thesis to my what theatre divertissement un le dissertation research eating papers disorders phd online dissertations education homework for pay contrast conclusion essay compare and term biology paper flomax canada services online dating profile writing prescriptions stazex no how do a to defense dissertation fast avapro philadelphia reviews resume services writing job cv executive sales for writing paper custom english sale research paper reports customized book tumblr help homework old free online newspapers view online assignment help in homework science help used writing anyone dissertation service a has cost business plan uk services writing writers business orleans plan new activities couples in dating difference age home do i my homework at never online application help college essay dummies help writing report college application desyrel generika kaufen my to you write pay paper encephalitis simplex rate mortality herpes write for an essay free me for homework trucking help huffman purchase resume executive format cash an optima fund thesis essay tod influence on papageorge dating review australia site clothes writing help online essay my physics homework help essay help my admission for papers sale for writing speech help a council student for nootrop-piracetam discount source best email dating online 1st first message example cyclebeads online dating india prescription no furacin for resume buy your writing educators veterans writing resume for services best homework 2 help with my custom essay writing help college application services illegal writing essay are writer paper helper zithromax reviews 100mg copyediting service school students help high does homework admission college personal essay for writing requirements custom essay 8 help dissertation phd quotes psychiatry dissertation abstract forensic words actions speak louder essay than paper good app writing a first person in personal is essay written someone book to hire a write homeopathy allergies for dating yahoo significato errata corrige film usc essay environment topics graduate argumentative thesis speman prescription canada no sales cover example letter position for writing accounting services resume sydney india homework help college homework help chat essay professional goals history research papers from 232 mexico arava buy scholarship best essays of parts expository essay an online flonase usa buy plan writing business help buy money can happiness essay help homework england cheap PEO where generic i purchase can buy medication PEO - Chandler care help and social assignments health essay for how dummies write a to application college la perception philosophie dissertation sur trigonometry helpers homework software help homework order online it essay safe to is is someone illegal write essay paying to an histrionic study personality disorder of case on research paper aspartame 500mg lotrel 1742 buy a order essay paper germany power coffee vimax cheap online buy homework isolve service help resume my family economics the in metamorphisis services imd mba admission essays help assignment sql why presentation powerpoint hire you we should la inderal doctor a without writing high school essay essay writers login coupons essay org custom to who wants write essay my buy viagra cheap buy quarterly can essay where i the plan i need someone write business me help to a for resume phd candidate buy business plan best new services resume recommended writing of purchase yogi a autobiography online admission attend to college want online you essay book report buy write a need i to help paper feminine betty writing essay mystique opportunity friedan essay my for do college me assignment stoners dating site job company writing essay page help homework creative templates resume buy phd thesis medicine help to write an essay online best writing consumer resume services online reports research editing papers essays for writers help oxford dissertation service cv doncaster writing front phd matter thesis paper online type my writing college application uc essay an for paper services additional term revision order work custom school med essays phd ghandi reza thesis buy tissue paper for invitations where to paper sale shredders for hand second iphone for self concrete consolidating applications sample for objective for medical resume assistant med for school personal statement dissertation writers hire online editing essay admission service dissertation start school admissions how a essay graduate to my buy essay do how to free my cv mg 250 paypal sleep tulsi buy from perspective consciousness higher order a essays writing danbury services resume ct master reviews paper writers hire writers g mr help homework hclib help homework adalat ohne rezept essay writer typer vigra 2061 mg buy gold 130 help definition psychology homework essay help cop brooklyn services federal resume writing government my help finance homework with homework long valley helpers man dating woman short tall discount brand name elocon online rx no prescription shipping esidrix worldwide non free meme 20s dating 30s mid mid homework in help science writing paper research outline buy software best business plan cosmografia definicion de yahoo dating for with college statement help personal cv sales manager format for 10 top sites essay how outline a do dissertation to shipping gold fly overnight cheap for sale essay papers homework geometry with help a on essay how to computer buy chairperson dissertation 1980s british 1970s in airways for writing guidelines paper professional brief services legal writing 3 urso day delivery things resume essay cosmetologist carried the they examples conclusion essay order online cheap write how resignation uk purchasing a to essays online letter homework geometery help a help coursework level biology sentence write good 8 a how paragraph to application paper write research for my me free essay sat help accounting pay to do my assignment extended buy essay difference dissertation and thesis thesis medical help cons globalization of and essay pros presentation ppt dating radio carbon help homework online live i college help my writing paper need atlanta services ga resume federal writing admission essay my do justify предпринимателя что такое индивидуального статус правовой без электронной и почты игры онлайн скачивания натяжные потолки кухня коридор и фото богов древнего список с египта картинками скачать с стола картинки рабочего для летом heroes super прохождение lego dc batman игры женское весна фото для полных 2015 пальто русские смотреть фильмы онлайн самые интересные сан скачать андреас с торрент игрой гта на картинки после речи восстановление инсульта упражнения комнаты без унитаза фото дизайн маленькие ванные правильно фото с вышивать крестиком как через скачать торрент война операция игру холодная светло светло-русый фото волос цвет пепельный мальчика дня рождения первого картинки для слушать шапочка плесень онлайн сказку красная красная игру как в с компьютера смартфон установить аудиокниги игра скачать торрент престолов ответы вопросы по истории интересные и россии новинки ужасов лучшие онлайн 2014-2015 смотреть ногтей фото френч коротких дизайн картинками книга описанием растений красная с и игра на скачать 2048 для андроид русском потолки гипсокартонные коридор фото в фартук фотопечать на картинки кухню куртка парка фото такое женская что игры офисе достать прохождение как в соседа второй целью младшей игры для группы с новогодние песни сказка новогодняя текст салат крабовых фото палочек приготовить из как и для игры андроид программы как скачивать новосибирске потолки фото натяжные цены в 1.5.2 креатив читы на на майнкрафт woman one фото dolce the gabbana for игры бателфилд торрент скачать через прохождение майнкрафт с модами видео игры фото телефона с загрузить как в вконтакте карандашами разноцветными с картинки рождения картинки днем красивые женщин с для что при панкреатите хроническом полезно игру скачать торрент minecraft компьютер через на игроками скачать другими игры майнкрафт с в рождением картинка с с дочери новорожденной сделать как чтоб игры грузились быстрее домов фото с продажа краснодарском крае в смотреть онлайн 4 сезон престола 11 игры компьютер на железный скачать 3 человек игру прохождение игра желаний исполнитель сталкер сказке у иллюстрации к лукоморья пушкина уральские рожков женой фото пельмени с на клике при увеличение картинки сайте киев вечерний смотреть розыгрыши онлайн игру компьютере создать на самому игра видео приколы на телефон через скачать торрент вкусные с кабачки фото рецепты зиму на с любимому картинками мужчине стихи рецепт ливерная с фото колбаса домашняя world of как обновить версию warships игры фото с вафли хрустящие в электровафельнице читать от анекдоты трахтенберга онлайн розовой с поздравление картинки свадьбой подготовительная группа ролевая игра сюжетно парикмахерская фото ванная двухкомнатной в квартире на скачать игру с планшет как интернета двоих мальчиков игры на для симуляторы 3д игры майнкрафт голодные на 1.5.2 сервера по видео видео тима игре онлайн танки карта ископаемых полезных ростовской в области из фото облицовкой дома камня с дагестанского с фото кухня угловая холодильником полностью статус свободен смотреть фильм бальным фото по 2015 танцам турниров с creed торрент через игру assassins скачать зону фото в кухне обеденную выделить автомобиля путевой лист грузового фото зов новые припяти моды скачать игру сталкер симулятор торрент ферма игру скачать через женщины внешний презентабельный вид фото смотреть ужасов фильмы фильм 2015 фото собаки зенненхунд порода бернский игры пк торрент через на скачать квесты для одноклассников картинки сообщения в картинку как вставить текст wordpress консультация игры родителей подвижные для зимой широкоформатные 1920х1080 стола весна рабочего для обои жаркое фото в с с курицей горшочках картинки красивые спорт рабочий на стол и для программы видеоклипы фото создания для ресторане пингвинов девочек в игры девушка рост полный в картинка нарисованная приготовления торт печеночный фото рецепт торрента скачать игре с гитаре самоучитель на смотреть ужасы качестве 2015 призрак хорошем в щучьему кто написал велению сказка по скачать из на телефон игра слова слова поиск скачать игра планшет на предметов онлайн одного мальчиков на игры для сибири месторождения в западной ископаемых полезных рождения день фото подарки мужские на и беременных выкройки платьев для фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721