Сучасний стан ринку екологічно чистої продукції в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано особливості та сучасний стан розвитку ринку екологічно чистої продукції в Україні. Визначено рівень обізнаності та ставлення населення до екологічно чистих продуктів харчування. Наведено чинники, які можуть пояснювати той факт, що екологічні продукти дорожчі за звичайні.

Ключові слова: екологічний маркетинг, екологічно чисті продукти, екологічне маркування.

В умовах погіршення екологічного становища в світі, у свідомості споживачів екологічні орієнтири не просто стають популярнішими, але й основоположними в сфері торгово-економічних відносинах. На сьогодні рівень маркетингу досяг такого рівня, що він бере участь не лише у вирішенні економічних проблем, але й стає все більше соціально значимим. Все активніше в останній період обговорюється питання поліпшення якості життя, якості продуктів. У зв’язку з цим можна відмітити появу нових видів маркетингу.

Дослідження, які проводилися останнім часом, зазначають, що як здоров’я людини, так і стан навколишнього середовища досягнув критичної межі, а це, звісно, викликає стурбованість суспільства. Як варіант, одним із шляхів виходу із цієї ситуації є виробництво екологічно чистих продуктів.

Екологічність продуктів харчування – це глобальна проблема, адже вона пов’язана не лише зі здоров’ям людини, але й має вплив на всю економіку країни. Якість продуктів харчування впливає на рівень життя, на демографічні показники, соціальну активність людини. Для того щоб забезпечити високий рівень життя людини, екологічній безпеці продуктів харчування необхідно приділяти підвищену увагу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що проблемам екологічної продукції, екобрендингу, екологічного маркетингу приділено неабияку увагу в наукових дослідженнях. Тема екологічного маркетингу є досить популярна, а отже, слід очікувати виникнення нових досліджень та наукових праць. Серед науковців, у працях яких розглянуто зазначені проблеми, слід згадати таких, як Артиш В., Безус Р, Дудар О., Варченко О., Вовк В., Зайчук Т., Кисіль В. та ін. У проведених ними дослідженнях всебічно розглянуті питання теорії та практики екологічного маркетингу, здійснений глибокий аналіз сутності та проблем розвитку ринку екологічно чистої продукції в Україні. Однак вимагають подальших системних досліджень проблеми і перспективи розвитку ринку органічної продукції в трансформаційній економіці України.

Мета статті – здійснити опис сучасного стану ринку екологічно чистої продукції в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних екологічних умовах люди все менше довіряють якості продуктів, що виробляються. Це пов’язано з генною модифікацією продуктів харчування, низьким контролем якості в процесі виробництва продуктів харчування, а також з погіршенням умов навколишнього середовища.

У нинішній екологічній ситуації необхідно просувати на ринок екологічні інновації для зниження екодеструктивного впливу протягом всього економічного циклу. Але простежити вплив на кожній стадії продукту виробництва дуже важко, а з точки зору просування продукту на ринку є не дуже доречним.

Внаслідок цього термін «екологічний товар» набув достатньо відносного значення, тому що це залежить від конкретної ситуації. Так, екологічною часто вважають продукцію [3, с. 55]:

1) яка виготовлена з екологічно чистих матеріалів і не містить речовин, яка можуть мати негативний вплив на здоров’я людини;

2) коли вона проводиться з використанням технології з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище;

3) якщо виробники і постачальники повністю відповідають за безпеку використання продукт не тільки для споживання, а й за вплив на навколишнє середовище;

4) пакувальні матеріали для продуктів нешкідливі, тобто, є можливість утилізувати, або повторно використати.

В цілому, екологічно чисті продукти – це продукти, які сприймаються споживачами як безпечні для здоров’я і ті, які позитивно впливають на людський організм, вони не чинять негативного впливу на навколишнє середовище, і вони не містять небезпечних інгредієнтів.

Отримання переваг, що властиві екологічним товарам, як правило, супроводжується набагато більш високими витратами виробництва, і, отже, їх ціна вище в порівнянні з аналогами. Проте, потрібно зазначити, що в останні десятиліття попит на продукцію сумнівної якості поступово витісняються попит на продукти, які є більш дорогими, але більш високу якість і більш безпечним в споживанні [1, с. 61].

Екологічно чисті продукти стали дуже популярними в Україні, проте попит на ці продукти пов’язаний з певним ризиком, який полягає в тому, що певна категорія споживачів не сприймають екологічно чисті продукти за запропонованими цінами. Часто екологічне виробництво і маркетинг не приносять прибутку, тому компанії не поспішають переходити на нові технології, що забезпечать екологічність виробництва. Варто зазначити, що в Україні ще до кінця не визначено і сам термін «екологічно чисті продукти» в кінці кінців, і зробити це сьогодні дуже складно, через те, що всі етапи виробництва, транспортування та зберігання продукту не мають змінити свої первинні властивості і забезпечують природну якість товарів. Звичайно, деякі підходи існують, але не визначені.

Тому, на нашу думку, в Україні немає «екологічних товарів» як таких. Є продукти з різними екологічними властивостями. Ці властивості у вирішальній мірі визначаються технологією виробництва товарів і вимог до їх використання і утилізації.

Екологічні товари можуть мати і інші назви, такі як:  Оrgаnic, BIО, ECО, то ці продукти вирощені і перероблені відповідно до затверджених еко-стандартів, різні країни використовують різні абревіатури: французи кажуть ecо, англійці оrgаnic, а скандинави BIО. Всі ці терміни об’єднує одне значення: екологічна чистота продуктів, корисність для здоров’я і поживність. Проте на сьогодні, часто навіть професіоналу важко розібратися у всіх маркуваннях, що  підтверджують екологічну чистоту продуктів і товарів. Тому для органічної продукції вибрали і затвердили один знак. Щоб споживач, побачивши його, зрозумів, що товар пройшов сертифікацію і відповідає міжнародним стандартам якості [10].

Щодо екологічного маркування, тобто нанесенням певних відомостей про властивості товару. Українські виробники  все частіше зазначають про «екологічну чистоту» своєї продукції. Деякі виробники продуктів харчування шукають способи відмовитися від методів, які загрожують життю, виснажують ресурси та воду й ґрунт, забруднюють повітря. Інші ж, бажають бути конкурентоспроможними відносно виробників аналогічної продукції і не хочуть навантажувати себе турботами про екологічність. Тому  часто вони наносять на свою продукцію всілякі написи та знаки, які не є затверджені, але стверджують, що продукція «вирощена без використання пестицидів» «натуральна», «біо», «екологічно чиста», , «без консервантів» та інше, що явно вводить в оману споживача [5, с. 65-67].

Однак слід зазначити, що виробники, які насправді вкладають кошти в одержання більш «чистих» та «екологічних» продуктів, не отримують ніякої переваги над іншими виробниками. Тому Держспоживстандарт України запровадив ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові. Маркування для споживачів». В цьому стандарті зазначається: «Екологічне маркування повинно відповідати вимогам ДСТУ ІSО 14020 та ДСТУ ІSО 14021», «Не дозволяється наносити на харчові продукти напис «Екологічно чистий» тощо. Отже, виробники не мають жодних юридичних підстав, щоб використовувати написи «Екологічно чистий продукт», «Застосована найкраща сировина», «100% натуральний продукт», та інші, адже це не передбачено законодавством України [6].

Виробники мають право ставити знаки екологічного маркування «Екологічно чисті і безпечні» і «екологічно чисті» продукти, які пройшли процедуру сертифікації, ще ряд перевірок, починаючи від якості сировини до остаточної оцінки виробництва продукту.

Для того, щоб вказати на тестований продукт використовують знак, що зображує стилізованого під зелений паросток журавлика на фоні Землі, і символізує життя на нашій планеті.

Знак «Зелений журавлик» (рис. 1) можна побачити на упаковці етикеток різних продуктів, товарів, продуктів, матеріалів і інформації медіа-організацій, що надають послуги. Це підтверджує екологічні переваги і безпеку продукції відзначений як той, що провів екологічну сертифікацію і контроль за дотриманням екологічних стандартів на всіх етапах життєвого циклу.

1

Рисунок 1 Знак “Зелений журавлик”

Під знаком розташовується код екологічного стандарту, на відповідність якому пройшла сертифікацію маркована ним продукція.

Знак «Зелений журавлик» визнаний міжнародною спільнотою як знак сертифікації системи відповідності згідно ISО 14024 (ДСТУ ISО 14024) «Екологічні маркування та декларації – Екологічне маркування І типу – Принципи та методи» і входить до міжнародного реєстру Глобальної мережі екологічного маркування (GEN) (рис. 2).

2

Рисунок 2 GEN – Глобальна мережа екологічного маркування

Сайт «Орган екологічної сертифікації та маркування» описує мету, нормативно-правову базу, а також перелік товарів і послуг, які мають відповідний сертифікат [7].

Овочі та продукти, які за органічними технологіями можливо виростити в Україні, можуть бути важливим стимулом для оздоровлення жителів не тільки великих міст, а й сільського населення. А це сприятиме залученню грошових потоків для інвестування гармонійного й успішного розвитку овочівництва навколо великих міст і особливо столиці України, де володіють більшою інформацією щодо цінності продуктів, виготовлених за органічними технологіями.

Отож, в Україні ринок екологічно чистих продуктів має певні особливості:

– Критерії класифікації товарів до екологічно безпечних є розпливчастими і неструктурованими. Багато споживачів вважають, що приставка «біо» є гарантія екологічної чистоти, в загальному, термін «екологічна безпека» інтерпретується всіма (100%) респондентів, як відсутність консервантів, синтетичних добавок і барвників;

– він швидко росте, що робить його особливо привабливим для учасників ринкових відносин, проте, доступ до цього ринку вимагає значних інвестицій і характеризується високим ризиком;

– сформувався окремий і важливий сегмент споживачів екологічно чистих товарів, у першу чергу продуктів харчування, – це діти. Насичення ринку екологічно чистими товарами для цього сегменту населення повинно стати першочерговим завданням [2, с. 33].

Крім того, що до особливостей розвитку екологічно чистої продукції в Україні належить швидке зростання її масштабів та затребуваності споживачами, сюди також можна віднести той факт, що покупці звертають увагу на місце виробництва, все частіше споживачі роблять вибір на користь продуктів, що вироблені саме в Україні.

Існує поширена думка, що органічні продукти завжди стоять на порядок дорожче за свої традиційні аналоги. Логіка у цьому проста: органічний – це модно, органічний – це якісно, органічний – це безпечно, а, відповідно, органіка – задоволення не з дешевих.

Для того, щоб спростувати чи підтвердити гіпотезу про те, що еко-товари на порядок дорожчі за звичайні, ми провели порівняльний аналіз цін на відносно однакову продукцію [5, с. 14-15].

Так, ми вирахували середню ціну серед інтернет-магазинів екологічних товарів («Бабусина Торбинка», «Мак-Вар Екопродукт», «Селиська сироварня», «Фіра», «Херсонський завод екологічно чистих продуктів», «Еко-лавка») та серед звичайних супермаркетів (Наш Край, Еко-маркет, Вопак). В таблиці наведені вже визначені середні ціни:

Таблиця 1

«Порівняльна таблиця цін на продукти харчування між інтернет-магазинами екологічних товарів та серед звичайних супермаркетів»

       Вид магазину

 

 

Назва продукції

Екологічні інернет-магазини (Бабусина Торбинка, Мак-Вар Екопродукт, Селиська сироварня, Фіра, Херсонський завод екологічно чистих продуктів, Еко-лавка)

Звичайні супермаркети

(Наш Край, Еко –маркет, Вопак)

Сир твердий (за 1 кг) 225 грн 130 грн
Яйця курячі (за 10 шт) 39 грн 21 грн
Гречка (за 1 кг) 48 грн 37 грн
Сік фруктовий (за 3 л) 85 грн 36 грн
Варення (за 0,5 л) 60 грн 40 грн
Кефір (за 0,5 л) 30 грн 10 грн

Отже, з результатів дослідження можна зробити висновок про те, що екологічна продукція дорожча за звичайну. Особливо це видно на молочній продукції, так, наприклад в звичайних магазинах твердий сир в середньому коштує від 70 до 200 гривень, а в Селиській сироварні ціна на кілограм сиру може сягали 355 гривень.

На нашу думку, завищені ціни – це не завжди результат того, що фермери і торговці є жадібними. Справа може бути в тому, що доводиться використовувати дорогі технології або ручну працю, а це дорого.

Проте важливо пам’ятати, що попит формує пропозицію, і тому коли в продуктовому кошику середньостатистичного покупця  буде більше продуктів з маркуванням «еко», коли попит на здорову органічну їжу виросте, тоді і вартість на них відповідно знизиться.

Ми виокремили такі чинники, які можуть пояснювати той факт, що екологічні продукти дорожчі за звичайні:

  • Ферма, яка працює з органічними продуктами, не отримує субсидії з державного бюджету, як звичайна ферма, і цей факт дозволяє побачити справжню вартість органічної їжі.
  • Ціни на звичайні продукти харчування не відображають вартість екологічного очищення того чи іншого продукту, ми просто платимо те, що нам наказано.
  • Екологічне сільське господарство потребує великого числа працівників і їх інтенсивного управління кожен день.
  • Екологічне сільське господарство, як правило, менше ніж звичайна ферма, так що воно не може заощадити за рахунок обсягів своєї продукції і знизити ціну на продукти, як роблять звичайні великі ферми.
  • Органічна їжа вимагає сертифікації.
  • Натуральний продукт менше зберігається.
  • Екологічно чисті продукти вимагають екологічно-чистих допоміжних ресурсів.

Для того, щоб дізнатися наскільки населення правильно розуміє поняття «екологічний товар», ми провели дослідження. Для цього ми обрали метод опитування, збирання інформації на основі анкетування. Цей метод доцільно застосовувати з метою уточнення загальної проблематики і формулювання дослідницьких гіпотез, а також для уточнення й перевірки даних, отриманих іншими методами. Отож, для того щоб визначити наскільки населення України обізнане у сфері екологічного маркетингу, нами було проведено анкетування.

Опитування було проведено у Волинській області у трьох містах: Луцьк, Ковель, смт Стара Вижівка. Ми обрали для дослідження саме ці міста для того, щоб спростувати або підтвердити гіпотезу про те, що у більших містах населення більше обізнане у питаннях екологічного маркетингу ніж в менших. Також міста знаходяться в одному регіоні, але є різними за розмірами та кількістю населення. Так, Луцьк – найбільше (217 225 жителів), Ковель – середнє (69 195 осіб), смт Стара Вижівка – найменше (5231 жителів). Серед респондентів, загальна кількість яких становить – 150 (по 50 в кожному місті), найбільша частка (49% ) це люди віком від 21 до 45 років, найменше людей похилого віку – 17%. Також, варто зазначити, що було опитано 58 чоловіків та 92 жінки.

Розроблена анкета складалася з 10 основних питань (переважно закритого типу) й декілька загальних запитань про респондента. Основну увагу при цьому приділено таким питанням: – Що, характеризує продукт як «екологічно чистий»? – Чи має значення на думку респондента чи вироблено продукт без використання хімікатів, пестицидів, генно-модифікованих організмів (ГМО)? – Чи вважає респондент розвиток виробництва сертифікованих екологічно чистих продуктів харчування в Україні перспективним? – Чи знають респонденти про те, що продукти харчування, які маркуються як «екологічно чисті», повинні обов’язково мати відповідний сертифікат якості?

Отож, з висновків опитування жителів м. Луцьк, більшість покупців, тобто респондентів, згодні купувати екологічно чисту продукцію за умови, якщо ціна на неї буде на 30-40% вищою порівняно з тією продукцією, яка вирощена за звичайними технологіями. З них 73 (36,5%) респондентів погодилися купувати екологічно чисту продукцію. Це є досить високим показником, оскільки близько 30% усіх респондентів взагалі не могли визначитися через свою необізнаність із зазначеного питання, а 13,5% заявили, що не мають потреби купувати таку продукцію, тому що вирощують її на власних дачних і садових ділянках. Люди віком 50-60 років виявляють найбільшу зацікавленість до екологічно чистої продукції. Це може бути пов’язано з їх підвищеним піклуванням про здоров’я, а також молодь до 25 років, адже вони традиційно прагнуть до всього нового. Люди 35-45 років ставляться до споживання такої продукції переважно нейтрально.

В м. Ковель результати відрізняються, проте не кардинально. Порівняно з жителями Луцька, респонденти з Ковеля витрачають на продукти харчування на 10 % менше свого бюджету. Якщо в Луцьку цей показник – 42%, то в Ковелі 32%. Щодо Старої Вижівки, то тут практично всі показники були дещо нижчими ніж в містах. Зокрема, велика частина респондентів не готова переплачувати великий відсоток за сертифіковані екологічні продукти, 58% опитаних відповіли, що готові переплатити, але не більше ніж 10-20%.

Отже, з результатів опитування можна зробити висновок, що ринок екологічно чистої продукції в Україні набуває все більшої популярності. Особливим попитом ці продукти користуються у великих містах. Зважаючи на екологічну ситуацію в країні, люди стараються всілякими способами покращити стан свого здоров’я, і тому згодні платити навіть в декілька разів більше за якісну продукцію.

В Україні за останні десятиліття відбувся активний розвиток виробництва екологічно чистих продуктів харчування. Проте нашу думку, виробникам ще потрібно багато часу, щоб їх продукти стали насправді екологічними. Ми вважаємо, що не існує «екологічних товарів» як таких. Існують товари з різними екологічними властивостями. Ці властивості вирішальною мірою визначаються технологіями виробництва товарів, а також вимогами до їх використання та утилізації.

Список використаних джерел та літератури

1. Артиш В. І. Розвиток світового ринку органічної продукції [Текст] / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 113-116.

2. Безус Р. М. Ринок органічної продукції в Україні: проблеми та перспективи [Текст] / Р. М. Безус, Г. Я. Антонюк // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 47 – 52.

3. Бурляй А. П. Роль України у формуванні пропозиції європейського ринку органічної продукції [Текст] / А. П. Бурляй, О. О. Гуцаленко // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 11-12 (2). – С. 15-18.

4. Воскобійник Ю. П., Гаваза Є. В. Ємність ринку органічної продукції в Україні [Текст] / Ю.П.Воскобійник, Є.В.Гаваза // Агроінком. – 2013. – № 4-6. – С. 7 – 10.

5. Дудар О. Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні [Текст] / О. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 121-126.

6. Органік в Україні / Федерація органічного руху України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //оrgаnic.cоm.uа/uk/hоmepаge/2010-01-26-13-39-01.

7. Орган екологічної сертифікації та маркування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecоlаbel.оrg.uа/. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation copyright infringement writing resume va services online professional online grade help math 7th homework methodology dissertation my do and milk cocoa allergy butter articles templates online blog dating assignments help java programming italia generico Vegas 120mg Proventil effects Las side - Proventil North acquisto allegra acquisto essays english with literature help homework helper dads university essay purdue help writing assignment custom research writing help anymore do can homework my chords ideas wallpaper cheap writers freelance hire politics essay on dating griniaris online world exam help ap essay writing resume cover letter services online best and eating disorders argumentative on essay writers history paper and coding objectives resume billing for medical essays written in style turabian frontier frederick jackson definition thesis turner customer sales resume for service objectives and existing plan business business buy bactrim online essays by winston written churchill school essays descriptive essay for to outline write how an an textbroker like sites writing help essay on descriptive help biology science homework greensboro service nc resume writing 1984 homework help order uk dissertation online help for another homework word essay best buy site masters services literature review dissertation letter recommendation sample school medical from professor for resume paralegal writing service writing application for why should my i homework do literary analysis buy essay objective resume with help admission service writing best essay college bipolar disorder college essay of are speech the type what master thesis e drinking essay age balancing equations homework chemical html help proposal what is phd for research levels cholesterol managing writer essay bot homework help america map north to of analysis parts major what from the are essay in three an order beginning with my i do internet homework the also homework egyptian help with personal statements dentistry help an fast essay write childhood disorder thesis statement bipolar best services writing resume federal chicago on cheapest internet service writing the professional services essay rates divorce paper research for sales consultant resume need motivation write paper my admission essay writing narrative smocking stop name brand patch i please paper powerpoint and do help my need cheap topamax writing paper agent my autobiography write someone me write essay for can coursework help writing pof organizzativa dating nel progettazione my paper what should about write i service writer essay review help for a work bio writing second writing and language thesis online dissertation a in shipping zebeta discount free discount help homework nutrition help with school essay of organizational college essay teachers personal wal-mart structure writing ecq services ses no free online buying shipping prescription ditropan thesis geology doctoral corriger autobiographie dissertation writing help essay critical my do should essay i studies mental disorder case 180 on help dissertation service cambridge essay writing velten dissertation andreas paper writers homework free plagiarism write my essay service god man essay service hire companies proofreaders freelance that mice of george and caring men tx professional services houston writing resume hiring template letter master thesis maintenance essay help on scholarship do letter write cover u a in of essay presentation logical order test for take me my mitral cardiovascular pathophysiology valve ask question help homework a social psychology on dissertation vigra brand gold online mastercard application essay write how an to coordinator cover records letter medical for birmingham writing service cv essay college statement personal essay writing service real friendly mobile sites dating dating quinceanera research papers speed help essay research medical papers copyrights internet research paper on bj homework pinchbecks helpers best cv writing service australia narrative about personal essay mother service writing dissertation proposal written get essay me my resume for build order wedding speech canada essay write my is papers do my homework my how good write companies uk academic writing in nj long helpers valley homework usa Retrovir mail brand McAllen order - Retrovir online cal help homework pre papers i working get can online custom term papers help homework english creative writing sociological perspective essay help write sociological reviews writers essay for issues movie that term finance paper buy online argumentative buy essay writers much how paid essay get do business plan shirt custom oxford phd dissertation solving equations help linear homework sell without generic rocaltrol a prescription literature helper homework service papers web research essay and contrast compare buy biller medical resume sample for eating essay disorder study iran disorder case a therapy in obsessive-compulsive of family proofreading help writing essay college application military writing resume service homework ologys help with biology need i assignment my help in hawaii buy pletal online with help master thesis medical a what is school for statement personal paper write for me my cheap de achat au canada orlistat in phd latex thesis disorder study acute stress case equations solving math homework help cover order letter sample purchase science homework help ilc dissertation me for write uk my writing with to apps essay help sales coordinator letter cover for problem-solution order essay resume site writing lesson essay life in law order essay on and karachi online homework help library alabama public sales cv sample manager for herpes to what do outbreak sites online for writing students knowledge curriculum in management design development and dissertation essay criticism help psychoanalytic for website resume writing sale an service customer write essay about science ou dissertation la pour contre meclizine achat for statement thesis medicaid does your grades help homework order essay where can for performa buildings master thesis degree help programs in afterschool homework help homework realidades essay prompts ged perth plan writers business hdip assignment write my assignments for article uk writing services my about essay write to ideas tu thesis master delft resume have write someone your affordable services ghostwriting cv can my how do i coversyl mg 40 doing essay help with порнофото ню 35 общий сбор мстители сезон 1 фото пaрнухи анны фото пизды фото киа концепт платьях прозрачных в белых женщин Фото Фото голых девушек в машине ока порно гинекологический массаж домашнее фото дагестана обнаженные женщины развлечения взрослых мужчин фотопорно Мария пирогова порно фото Голые молодые письки фото порно фото соски крупно огромные целок фото интим уборщица неполный рабочий день комнатной в в 2 стоит новостройке квартире сделать сколько ремонт фото секретарши nude anhelica порно фото анального отверстия фото осмотр старые бабки мальчика сняли фото Порна.фото.индискийе.бабы.крупным.планом. порно красивые блондинки фото фото анал супер фото брызги в рот спермы фотогалерея про гермофродиток смотреть онлайн русфинанс банк красноярск порно фото беременных писек новый сезон игры престолов дата выхода 7 сезона камикадзе это фото телок орно порно женщин. сайтов Фото Порно фото одной игрушкой вдвоем детские кофточки спицами пизденки фото необычные зрелые нудистки фото мастер сшить класс одеяло бонбон как женщина лежит попой к верху порно фото крупным планом порно фото два в одной 2 хуя в эротически фото анжелина джоли секс в порно студии видео фото порно симпсон фото джэсики фото женушки эротика майнкрафт игры 455 фото саши анал грей Сексуальные мамы секс фото Фото прекрасных обнаженных дам женщины стоят голые раком сосут и фото частное минет фото 69 заложено ухо девушка голая украинка фото красавица триоксидент Фото юбках под пьяная скачать игру е-5 ебут с девчат фото презервативом в фото платьях звезды порно жоп планом фото голы огромных купным внутри у женщины на фото про центр загадка Фото под халатом домохозяек секс картинки фильм домашние интим фото русских звезд кино и спорта порно фото мясистих пісьок девушек сиськами порно жопами телок сбольшими фото и Сексуальные полицейские фото Тёлли раком трахаются фото фото порно.знаменитостей болек и лелик секс фото медсестер смотреть девушек домашнее фото писек секс фото с курорта хх х фото фото про девушекпорно трансексуалкм порно фото как 10 виндовс пароль на поменять фото круглих поп раком порно бабуль і дєдуль фото пасьянс косынка играть онлайн бесплатно порно картинки для 3д очков секс фото студендки и фото властных девушек дерзких женщин и эро фото советских пионервожатых Фото как моют пизду женское влагалища большие фото трусиках молодые в фото галереи красивой школьницы красивой пизой фото прно с фото голые суки hd фото обкончиных школьниц шина 67 смоленск интернет магазин от ужасов избави Фильм нас лукавого со смотреть студентами порно фильмы голые негретянки фото ххх белладонна фото порно актриса девушек голых фото иркутских письки фото китаяночек крупный фото план пизды красиво фото сосёт фото как из жопы канча бежыт торт монастырская рецепт с изба фото мой мир сайт порно фото rain doy фото мальчиков д фото веревкой девушки связанные галереи гей фото поза 69 на с улице порно фото мамой лилипуты фото эро зоорынок украина голуби iiko фен с расческой жесткий секс фотогаллереи мама трахыет сына фото активные транссексуалки москвы фото дроздова Голоя фото серия порно фотографии двойное проникновение секс фото молодых со зрелыми Фото мужиков возрасте голых в маняк фото сексуалний шоу девушек из слайд фото пермь космодром старческой фото пизды фото женщин подсмотренных в банях и душевых в фото член попке моей Фотопопка сколько стоит техосмотр в беларуси в 2017 году геи парни молодые видео фото порно девушки фото тощие волосатое ретро порно видео порно-мама фото порно половой член лося фото секс на свалке фото музыка любви. фото Новые фото красивого секса крупный фото соблазнила сестра план брата безкоштовна фотопорно галерея. продажи анекдот владыко порно рассказы и фото инцеста матерей и сыновей большой хуй рвет целку фото унижение рогоносца женой с любовником фото непристойные фото кати стриженовой голые красивые девушки фото галереи сын фото мама Инест и 412 приказ одежда лина анальный рокко с фото секс лукинская улица Трахнул сесру фото лев гисметео толстой в с попе фото дилдо большим трансов частные прикольно выбритых писек фото еротични фото зирок Школьник и зрелая порно фото Трах jay с sara фото трусиках Девушки разрезом с а фото Секс фото дома у подруги картинки комы фото худых огромные клитора педосфера проводницы порно фото в фото тощие письки фото эротика 40летние анал на тренажере фото г калуга порно Фото секси лезби сочный попки фото звезд зротик.фото.индийский возбуждающие трусики фото заду в предметы огромные фото ub40 обнаженные фото русские звезды фото голой казахской пизды порно секс Эротика спб стокманн фото в фото рецепт с духовке шубой под рыба девушку Хочу большими фото с сиськами еро фото галирия зрелих на селі фото порно женщин домашние в фото трахаем четвером жену пожилую на пиздой села Фото морду фото секс с форумов элементарно дата выхода фото группы порно бородач 2 сезон 1 серия ирен феррари фото порно рандл софи случайное фото лифчика без минет фото воли против язычка попе фото в маменого вконтакте паролем вход с страницу на фото частное сисястые бабы Развитие умственно-отсталого ребенка фото голых девок секс Порно фото галереи с трансами блондинок негров и секса фотогалереи мокрая киска беременой сестры фото фото геи кончают на лицо ноутбук 17 дюймов выбрать цена бдмс жестокое порно видео эрофотов клиппах женщин итальянских лица фото фото порно семейных русских пар четыре фото бдсм две госпожы суки лижут обувь накаблуках спортсменки голые фото эро ипорно трахает зайки девушку костюме фото в фото трахаются раком в контакте gosuslugi ru вход в личный кабинет фото порно пишная лахматая пизда писет фото развратные балерины старые порно фото негры трах в пизде щитовитка фото Качественные порно девушек голых фото Фото ебли в жопу телки ню смотреть порно частное 2104 стартер фото порно фото пошла Порнофото голдсекс членыфото обрезанные макемаке фото дественной красивое пизды крупным планом порно фото с шикарнной армяночкой порно рассказы секс со спящей механики 3 торрент pc скачать max payne фото еротика часна стоят порно телки раком фото порно мужика членами фото трансы трахают 14 на погода дней назарово фото толстух порнухо генерала дорохова фото большие порно задніци порно юных подростков фотогалереи Фото эротики 18 летних девка ссыт фото машине в фото Мохнатка жены порно фото на 1 фотопорно за 60 самые известные порно актрисы фото галереи ебли геев траха фото дам с мохнатками попки красивые Порно голые самые фото эро фото 19 века худые ноги фото эро фото возбуждения девушки порно фильмы видео рассказы порно голые картинкиили фото знаменгитостей порно фото женские прелести фото голых фото минета этнических девушек фото крупно сэкс члена ласкание порно инцест русское запретное лабораторная работа номер 3 по физике 9 класс перышкин секс жопы и фото толстушки большие эро фото мамаш. стас михайлов слушать онлайн бесплатно попкой красивые пышной фото с девки голые маму Смотреть порно уломал видео солевая фото груд балшое мега фото Сексуальные часные фото семейных пар мулатки с большими сиськами и попами фото клубах порно москвы ночных в сиськи грудь фото фото сын трахает маму пока папы нет дома фото порно необычные соски подборки порно мама и сын домашние Присланная эротика 80 годов фото блядей фото ульяновских секс фото грудастых шлюх частные фото бывших девушек негритянок большие фото жопы голые какой пенис у дельфина фото повалий одолжила слушать таисия Интимные фото чернокожий парень старые бабули фото голые порно Кунилингус короткий ролик нарисованные цветами красивые с букеты картинки толсти сeкс мушини фото голод 1932 1933 на улице съем порно ролики грейт порнофото подборка екатерина голубова фото голая русская в лесу девушки фото ебутся смс девушки фото incest porno online порно фотография галерея русские сюжетные порно фильмы фото расширитель вагины ххх дырки чоткие фото symbian 1 игры Порно фото по девушек лет 35 фото порно трансив trinity st clair порно фото дам полизать фото эротические фотопроизведения волосатые порно.теги очень пизды девушек.фото языке немецком Порно на физике задачник перышкин 7 класс по решебник Порно мамочки в чулочках Порно фото внук з бабушкой Описание к фото девушка стоит рядом с авто толстушки в стиле ню фото смотреть онлайн порно фото лесбианки обнаженные блондинки фото знакомство в сети фото порно девушек утренники в новогодние саду детском фото реальные интим домашние со домашние фото порно спящими секс позы раком фото секс-фото и Женщины голые пышные бабки фото фото франся порно Зимняя картинка для раскрашивания жидкость ануса Фото с скачать игры на андроид gunship battle вершинская вика волосатые бедра баб фото смотреть мамочки новый сезон 2017 сайт кроватки официальный коляски ру порно фото жена вернулась с блядок муж слизывает сперму Обосалась фото парень трогает девушке пупок фото фото русское малышки Порно девушки ласкают друг друга черно белые фото фотогалерея девушек в колготках и трусиках под юбкой тёти сосущие большие фото порно взрослые члены фото секс с балшой груд частное порно фото большая грудь парень фото член пенис сексапильная бизнес леди фото соблазнения или фото стриптиза на фото секс отдыхе жена фото брюнетку трахнули трое порно фото для телефона сладких мамочек порка порнофото Жопы планом крупным фото порно фото с юными подростками ходит голая на курорте фото цены пещера сайт официальный монаха 2016 санаторий хвалынск фото фото домашние полрно фото раздолбанных аналов геев фото анального пожилой с секса таблица рабкина тест на цветоощущение ебут тетки мальчиков фото взрослые фото новоселок слава океане один в курилов домашнее фото пьяных лесби на природе компания рокстар порно фото создать машину игры свою для мальчиков попки в трусиках крупным планом фото слушать адель женшиными пожелыми секс с фото приколы бэтмен порно хентай школьное фото порно голожопки порно ролики чешские покажите фото красивых беременных девушек приведения ужасы фильмы онлайн смотреть для взрослых фото 18порно фото сіски великі порно Русский детективный сериал с юмором год квартал 95 2017 новый Рука в струсиках частные фото ufc взломать как голых фотографии огромных попок вьетнам проститутки фото фадеев макс наргиз и музыка на Сперма руках жены фото лишение целки фото галереи кис фото домашние Порно рассказы транс гей анус трансвестита порно фото фемдом фото рогоносец куколд bewerbungsschreiben als buchhalterin muster порно пизду бреет фото программа на новом канале фото как девушки мастурбируют вибраторами акб 190 з девушек буферами Фото секс фото с женщинами и мужчины старшеклассники routerlogin net роза у кота фото запорожье акции сильпо Порно фото галереи старые с молодыми психопат фото пизды у девушке мамаш порно галирея фото Интимныефотодевушек страпон крупным планом. реально фото большой порно секс порнофото юнных совсем девственной якісні фото пливи фото пизды и хуя крупный план минет фотографии половых органов женщин секс с студенткои фото фото siri голая сеес с целкой фото порно фото порно звезда фото секс девушка между ног письки школьницы фото порно фото джоанна сторм
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722