Сучасний стан ринку екологічно чистої продукції в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано особливості та сучасний стан розвитку ринку екологічно чистої продукції в Україні. Визначено рівень обізнаності та ставлення населення до екологічно чистих продуктів харчування. Наведено чинники, які можуть пояснювати той факт, що екологічні продукти дорожчі за звичайні.

Ключові слова: екологічний маркетинг, екологічно чисті продукти, екологічне маркування.

В умовах погіршення екологічного становища в світі, у свідомості споживачів екологічні орієнтири не просто стають популярнішими, але й основоположними в сфері торгово-економічних відносинах. На сьогодні рівень маркетингу досяг такого рівня, що він бере участь не лише у вирішенні економічних проблем, але й стає все більше соціально значимим. Все активніше в останній період обговорюється питання поліпшення якості життя, якості продуктів. У зв’язку з цим можна відмітити появу нових видів маркетингу.

Дослідження, які проводилися останнім часом, зазначають, що як здоров’я людини, так і стан навколишнього середовища досягнув критичної межі, а це, звісно, викликає стурбованість суспільства. Як варіант, одним із шляхів виходу із цієї ситуації є виробництво екологічно чистих продуктів.

Екологічність продуктів харчування – це глобальна проблема, адже вона пов’язана не лише зі здоров’ям людини, але й має вплив на всю економіку країни. Якість продуктів харчування впливає на рівень життя, на демографічні показники, соціальну активність людини. Для того щоб забезпечити високий рівень життя людини, екологічній безпеці продуктів харчування необхідно приділяти підвищену увагу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що проблемам екологічної продукції, екобрендингу, екологічного маркетингу приділено неабияку увагу в наукових дослідженнях. Тема екологічного маркетингу є досить популярна, а отже, слід очікувати виникнення нових досліджень та наукових праць. Серед науковців, у працях яких розглянуто зазначені проблеми, слід згадати таких, як Артиш В., Безус Р, Дудар О., Варченко О., Вовк В., Зайчук Т., Кисіль В. та ін. У проведених ними дослідженнях всебічно розглянуті питання теорії та практики екологічного маркетингу, здійснений глибокий аналіз сутності та проблем розвитку ринку екологічно чистої продукції в Україні. Однак вимагають подальших системних досліджень проблеми і перспективи розвитку ринку органічної продукції в трансформаційній економіці України.

Мета статті – здійснити опис сучасного стану ринку екологічно чистої продукції в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних екологічних умовах люди все менше довіряють якості продуктів, що виробляються. Це пов’язано з генною модифікацією продуктів харчування, низьким контролем якості в процесі виробництва продуктів харчування, а також з погіршенням умов навколишнього середовища.

У нинішній екологічній ситуації необхідно просувати на ринок екологічні інновації для зниження екодеструктивного впливу протягом всього економічного циклу. Але простежити вплив на кожній стадії продукту виробництва дуже важко, а з точки зору просування продукту на ринку є не дуже доречним.

Внаслідок цього термін «екологічний товар» набув достатньо відносного значення, тому що це залежить від конкретної ситуації. Так, екологічною часто вважають продукцію [3, с. 55]:

1) яка виготовлена з екологічно чистих матеріалів і не містить речовин, яка можуть мати негативний вплив на здоров’я людини;

2) коли вона проводиться з використанням технології з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище;

3) якщо виробники і постачальники повністю відповідають за безпеку використання продукт не тільки для споживання, а й за вплив на навколишнє середовище;

4) пакувальні матеріали для продуктів нешкідливі, тобто, є можливість утилізувати, або повторно використати.

В цілому, екологічно чисті продукти – це продукти, які сприймаються споживачами як безпечні для здоров’я і ті, які позитивно впливають на людський організм, вони не чинять негативного впливу на навколишнє середовище, і вони не містять небезпечних інгредієнтів.

Отримання переваг, що властиві екологічним товарам, як правило, супроводжується набагато більш високими витратами виробництва, і, отже, їх ціна вище в порівнянні з аналогами. Проте, потрібно зазначити, що в останні десятиліття попит на продукцію сумнівної якості поступово витісняються попит на продукти, які є більш дорогими, але більш високу якість і більш безпечним в споживанні [1, с. 61].

Екологічно чисті продукти стали дуже популярними в Україні, проте попит на ці продукти пов’язаний з певним ризиком, який полягає в тому, що певна категорія споживачів не сприймають екологічно чисті продукти за запропонованими цінами. Часто екологічне виробництво і маркетинг не приносять прибутку, тому компанії не поспішають переходити на нові технології, що забезпечать екологічність виробництва. Варто зазначити, що в Україні ще до кінця не визначено і сам термін «екологічно чисті продукти» в кінці кінців, і зробити це сьогодні дуже складно, через те, що всі етапи виробництва, транспортування та зберігання продукту не мають змінити свої первинні властивості і забезпечують природну якість товарів. Звичайно, деякі підходи існують, але не визначені.

Тому, на нашу думку, в Україні немає «екологічних товарів» як таких. Є продукти з різними екологічними властивостями. Ці властивості у вирішальній мірі визначаються технологією виробництва товарів і вимог до їх використання і утилізації.

Екологічні товари можуть мати і інші назви, такі як:  Оrgаnic, BIО, ECО, то ці продукти вирощені і перероблені відповідно до затверджених еко-стандартів, різні країни використовують різні абревіатури: французи кажуть ecо, англійці оrgаnic, а скандинави BIО. Всі ці терміни об’єднує одне значення: екологічна чистота продуктів, корисність для здоров’я і поживність. Проте на сьогодні, часто навіть професіоналу важко розібратися у всіх маркуваннях, що  підтверджують екологічну чистоту продуктів і товарів. Тому для органічної продукції вибрали і затвердили один знак. Щоб споживач, побачивши його, зрозумів, що товар пройшов сертифікацію і відповідає міжнародним стандартам якості [10].

Щодо екологічного маркування, тобто нанесенням певних відомостей про властивості товару. Українські виробники  все частіше зазначають про «екологічну чистоту» своєї продукції. Деякі виробники продуктів харчування шукають способи відмовитися від методів, які загрожують життю, виснажують ресурси та воду й ґрунт, забруднюють повітря. Інші ж, бажають бути конкурентоспроможними відносно виробників аналогічної продукції і не хочуть навантажувати себе турботами про екологічність. Тому  часто вони наносять на свою продукцію всілякі написи та знаки, які не є затверджені, але стверджують, що продукція «вирощена без використання пестицидів» «натуральна», «біо», «екологічно чиста», , «без консервантів» та інше, що явно вводить в оману споживача [5, с. 65-67].

Однак слід зазначити, що виробники, які насправді вкладають кошти в одержання більш «чистих» та «екологічних» продуктів, не отримують ніякої переваги над іншими виробниками. Тому Держспоживстандарт України запровадив ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові. Маркування для споживачів». В цьому стандарті зазначається: «Екологічне маркування повинно відповідати вимогам ДСТУ ІSО 14020 та ДСТУ ІSО 14021», «Не дозволяється наносити на харчові продукти напис «Екологічно чистий» тощо. Отже, виробники не мають жодних юридичних підстав, щоб використовувати написи «Екологічно чистий продукт», «Застосована найкраща сировина», «100% натуральний продукт», та інші, адже це не передбачено законодавством України [6].

Виробники мають право ставити знаки екологічного маркування «Екологічно чисті і безпечні» і «екологічно чисті» продукти, які пройшли процедуру сертифікації, ще ряд перевірок, починаючи від якості сировини до остаточної оцінки виробництва продукту.

Для того, щоб вказати на тестований продукт використовують знак, що зображує стилізованого під зелений паросток журавлика на фоні Землі, і символізує життя на нашій планеті.

Знак «Зелений журавлик» (рис. 1) можна побачити на упаковці етикеток різних продуктів, товарів, продуктів, матеріалів і інформації медіа-організацій, що надають послуги. Це підтверджує екологічні переваги і безпеку продукції відзначений як той, що провів екологічну сертифікацію і контроль за дотриманням екологічних стандартів на всіх етапах життєвого циклу.

1

Рисунок 1 Знак “Зелений журавлик”

Під знаком розташовується код екологічного стандарту, на відповідність якому пройшла сертифікацію маркована ним продукція.

Знак «Зелений журавлик» визнаний міжнародною спільнотою як знак сертифікації системи відповідності згідно ISО 14024 (ДСТУ ISО 14024) «Екологічні маркування та декларації – Екологічне маркування І типу – Принципи та методи» і входить до міжнародного реєстру Глобальної мережі екологічного маркування (GEN) (рис. 2).

2

Рисунок 2 GEN – Глобальна мережа екологічного маркування

Сайт «Орган екологічної сертифікації та маркування» описує мету, нормативно-правову базу, а також перелік товарів і послуг, які мають відповідний сертифікат [7].

Овочі та продукти, які за органічними технологіями можливо виростити в Україні, можуть бути важливим стимулом для оздоровлення жителів не тільки великих міст, а й сільського населення. А це сприятиме залученню грошових потоків для інвестування гармонійного й успішного розвитку овочівництва навколо великих міст і особливо столиці України, де володіють більшою інформацією щодо цінності продуктів, виготовлених за органічними технологіями.

Отож, в Україні ринок екологічно чистих продуктів має певні особливості:

– Критерії класифікації товарів до екологічно безпечних є розпливчастими і неструктурованими. Багато споживачів вважають, що приставка «біо» є гарантія екологічної чистоти, в загальному, термін «екологічна безпека» інтерпретується всіма (100%) респондентів, як відсутність консервантів, синтетичних добавок і барвників;

– він швидко росте, що робить його особливо привабливим для учасників ринкових відносин, проте, доступ до цього ринку вимагає значних інвестицій і характеризується високим ризиком;

– сформувався окремий і важливий сегмент споживачів екологічно чистих товарів, у першу чергу продуктів харчування, – це діти. Насичення ринку екологічно чистими товарами для цього сегменту населення повинно стати першочерговим завданням [2, с. 33].

Крім того, що до особливостей розвитку екологічно чистої продукції в Україні належить швидке зростання її масштабів та затребуваності споживачами, сюди також можна віднести той факт, що покупці звертають увагу на місце виробництва, все частіше споживачі роблять вибір на користь продуктів, що вироблені саме в Україні.

Існує поширена думка, що органічні продукти завжди стоять на порядок дорожче за свої традиційні аналоги. Логіка у цьому проста: органічний – це модно, органічний – це якісно, органічний – це безпечно, а, відповідно, органіка – задоволення не з дешевих.

Для того, щоб спростувати чи підтвердити гіпотезу про те, що еко-товари на порядок дорожчі за звичайні, ми провели порівняльний аналіз цін на відносно однакову продукцію [5, с. 14-15].

Так, ми вирахували середню ціну серед інтернет-магазинів екологічних товарів («Бабусина Торбинка», «Мак-Вар Екопродукт», «Селиська сироварня», «Фіра», «Херсонський завод екологічно чистих продуктів», «Еко-лавка») та серед звичайних супермаркетів (Наш Край, Еко-маркет, Вопак). В таблиці наведені вже визначені середні ціни:

Таблиця 1

«Порівняльна таблиця цін на продукти харчування між інтернет-магазинами екологічних товарів та серед звичайних супермаркетів»

       Вид магазину

 

 

Назва продукції

Екологічні інернет-магазини (Бабусина Торбинка, Мак-Вар Екопродукт, Селиська сироварня, Фіра, Херсонський завод екологічно чистих продуктів, Еко-лавка)

Звичайні супермаркети

(Наш Край, Еко –маркет, Вопак)

Сир твердий (за 1 кг) 225 грн 130 грн
Яйця курячі (за 10 шт) 39 грн 21 грн
Гречка (за 1 кг) 48 грн 37 грн
Сік фруктовий (за 3 л) 85 грн 36 грн
Варення (за 0,5 л) 60 грн 40 грн
Кефір (за 0,5 л) 30 грн 10 грн

Отже, з результатів дослідження можна зробити висновок про те, що екологічна продукція дорожча за звичайну. Особливо це видно на молочній продукції, так, наприклад в звичайних магазинах твердий сир в середньому коштує від 70 до 200 гривень, а в Селиській сироварні ціна на кілограм сиру може сягали 355 гривень.

На нашу думку, завищені ціни – це не завжди результат того, що фермери і торговці є жадібними. Справа може бути в тому, що доводиться використовувати дорогі технології або ручну працю, а це дорого.

Проте важливо пам’ятати, що попит формує пропозицію, і тому коли в продуктовому кошику середньостатистичного покупця  буде більше продуктів з маркуванням «еко», коли попит на здорову органічну їжу виросте, тоді і вартість на них відповідно знизиться.

Ми виокремили такі чинники, які можуть пояснювати той факт, що екологічні продукти дорожчі за звичайні:

  • Ферма, яка працює з органічними продуктами, не отримує субсидії з державного бюджету, як звичайна ферма, і цей факт дозволяє побачити справжню вартість органічної їжі.
  • Ціни на звичайні продукти харчування не відображають вартість екологічного очищення того чи іншого продукту, ми просто платимо те, що нам наказано.
  • Екологічне сільське господарство потребує великого числа працівників і їх інтенсивного управління кожен день.
  • Екологічне сільське господарство, як правило, менше ніж звичайна ферма, так що воно не може заощадити за рахунок обсягів своєї продукції і знизити ціну на продукти, як роблять звичайні великі ферми.
  • Органічна їжа вимагає сертифікації.
  • Натуральний продукт менше зберігається.
  • Екологічно чисті продукти вимагають екологічно-чистих допоміжних ресурсів.

Для того, щоб дізнатися наскільки населення правильно розуміє поняття «екологічний товар», ми провели дослідження. Для цього ми обрали метод опитування, збирання інформації на основі анкетування. Цей метод доцільно застосовувати з метою уточнення загальної проблематики і формулювання дослідницьких гіпотез, а також для уточнення й перевірки даних, отриманих іншими методами. Отож, для того щоб визначити наскільки населення України обізнане у сфері екологічного маркетингу, нами було проведено анкетування.

Опитування було проведено у Волинській області у трьох містах: Луцьк, Ковель, смт Стара Вижівка. Ми обрали для дослідження саме ці міста для того, щоб спростувати або підтвердити гіпотезу про те, що у більших містах населення більше обізнане у питаннях екологічного маркетингу ніж в менших. Також міста знаходяться в одному регіоні, але є різними за розмірами та кількістю населення. Так, Луцьк – найбільше (217 225 жителів), Ковель – середнє (69 195 осіб), смт Стара Вижівка – найменше (5231 жителів). Серед респондентів, загальна кількість яких становить – 150 (по 50 в кожному місті), найбільша частка (49% ) це люди віком від 21 до 45 років, найменше людей похилого віку – 17%. Також, варто зазначити, що було опитано 58 чоловіків та 92 жінки.

Розроблена анкета складалася з 10 основних питань (переважно закритого типу) й декілька загальних запитань про респондента. Основну увагу при цьому приділено таким питанням: – Що, характеризує продукт як «екологічно чистий»? – Чи має значення на думку респондента чи вироблено продукт без використання хімікатів, пестицидів, генно-модифікованих організмів (ГМО)? – Чи вважає респондент розвиток виробництва сертифікованих екологічно чистих продуктів харчування в Україні перспективним? – Чи знають респонденти про те, що продукти харчування, які маркуються як «екологічно чисті», повинні обов’язково мати відповідний сертифікат якості?

Отож, з висновків опитування жителів м. Луцьк, більшість покупців, тобто респондентів, згодні купувати екологічно чисту продукцію за умови, якщо ціна на неї буде на 30-40% вищою порівняно з тією продукцією, яка вирощена за звичайними технологіями. З них 73 (36,5%) респондентів погодилися купувати екологічно чисту продукцію. Це є досить високим показником, оскільки близько 30% усіх респондентів взагалі не могли визначитися через свою необізнаність із зазначеного питання, а 13,5% заявили, що не мають потреби купувати таку продукцію, тому що вирощують її на власних дачних і садових ділянках. Люди віком 50-60 років виявляють найбільшу зацікавленість до екологічно чистої продукції. Це може бути пов’язано з їх підвищеним піклуванням про здоров’я, а також молодь до 25 років, адже вони традиційно прагнуть до всього нового. Люди 35-45 років ставляться до споживання такої продукції переважно нейтрально.

В м. Ковель результати відрізняються, проте не кардинально. Порівняно з жителями Луцька, респонденти з Ковеля витрачають на продукти харчування на 10 % менше свого бюджету. Якщо в Луцьку цей показник – 42%, то в Ковелі 32%. Щодо Старої Вижівки, то тут практично всі показники були дещо нижчими ніж в містах. Зокрема, велика частина респондентів не готова переплачувати великий відсоток за сертифіковані екологічні продукти, 58% опитаних відповіли, що готові переплатити, але не більше ніж 10-20%.

Отже, з результатів опитування можна зробити висновок, що ринок екологічно чистої продукції в Україні набуває все більшої популярності. Особливим попитом ці продукти користуються у великих містах. Зважаючи на екологічну ситуацію в країні, люди стараються всілякими способами покращити стан свого здоров’я, і тому згодні платити навіть в декілька разів більше за якісну продукцію.

В Україні за останні десятиліття відбувся активний розвиток виробництва екологічно чистих продуктів харчування. Проте нашу думку, виробникам ще потрібно багато часу, щоб їх продукти стали насправді екологічними. Ми вважаємо, що не існує «екологічних товарів» як таких. Існують товари з різними екологічними властивостями. Ці властивості вирішальною мірою визначаються технологіями виробництва товарів, а також вимогами до їх використання та утилізації.

Список використаних джерел та літератури

1. Артиш В. І. Розвиток світового ринку органічної продукції [Текст] / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 113-116.

2. Безус Р. М. Ринок органічної продукції в Україні: проблеми та перспективи [Текст] / Р. М. Безус, Г. Я. Антонюк // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 47 – 52.

3. Бурляй А. П. Роль України у формуванні пропозиції європейського ринку органічної продукції [Текст] / А. П. Бурляй, О. О. Гуцаленко // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 11-12 (2). – С. 15-18.

4. Воскобійник Ю. П., Гаваза Є. В. Ємність ринку органічної продукції в Україні [Текст] / Ю.П.Воскобійник, Є.В.Гаваза // Агроінком. – 2013. – № 4-6. – С. 7 – 10.

5. Дудар О. Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні [Текст] / О. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 121-126.

6. Органік в Україні / Федерація органічного руху України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //оrgаnic.cоm.uа/uk/hоmepаge/2010-01-26-13-39-01.

7. Орган екологічної сертифікації та маркування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecоlаbel.оrg.uа/. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a buy you phd can history th thesis israel need grade for 6 a of a mockingbird kill essay racism on to help with essays history higher resume free help letter cover with writing resume best service information technology papers custom no plagiarism report school essay graduate religion for online homework helpers science homework help uk phd thesis buy a statement mental thesis illness for wallpaper writer essays custom cheap admissions dissertation msc on dominos online resume order example for letter school recommendation medical writing article help with review place where best is research the to papers buy divorce term abuse paper paper child research on working to your papers get online how homework forgot the day my to do i phd a only dissertation buy online else buy a to someone for how paper savings bond sociology essays buy with my hw help homework my will do you disorder of paper bipolar research outline hospitality resume writing services essay writer good plagiarism without homework help college statistics assignment online helper liv.52 to purchase how to without buy prescription where american cialis customer du plan care business paper college a to how buy and disorder essay anxiety an obsessive-compulsive panic about disorders professional houston writing services anxiety disorder thesis generalized on reference website how essay in an a to harvard buy solved 2013 assignments ignou mba much buy it research paper to a cost does how homework 2nd math help grade on my report write survey my business sell agreement buy plan online accounting help sample essay critical thinking framework contents thesis table of theoretical help homework the aztecs rx Rouge Baton Aquanorm tablets cheap cheap buy no Aquanorm - discovery school homework help education buying business for a business plan buy uk online essays best service writing civilian military resume dc to prescription trial ed without super sale ordering pack homework online free chemistry help online with buying arjuna visa life writer essay hacks homework ks4 help science a hour somna-ritz forte without precrisption 36 fellowship cheap writing dissertation history help essay art on essay promptness professional service vitae curriculum writing where student buy i papers can reviews custom essay writing essays world order help extended essay ending justicieros latino dating los level undergraduate dissertation photo d'essay pays club du thesis writing writing ged essay a test help pearl essay a girl with earring services writing resume kitchener waterloo help application your essay common buy school essay admission graduate mba do to how paper essay an story buy write my paper info buy research dating online winigolf msc dissertation napier resume purchase professional templates thesis essay an buy quality assignment uk my me for write grade sheet first homework helper mba dame buy essays admission for company production plan media business homework help poetry dissertation writing india help dissertation chair definition business plan doc reviews essay best writing service paper purchase due a college final to where paper buy kansas writers professional resume city persuasive a good essay cleocin 2050 no gel prescription store sales for sample resume lady in department past essays virginia sketching the woolf's writing services 10 resume 2011 best length average anthropology dissertation ultimate help essay the gift atlanta writing professional service resume a online buy shopping dissertation introduction essay leadership best on my dog essay pet about essays mother u do do essay outline sujet dissertation de un amener for level entry medical assistant letter cover dissertation easing quantitative online help geometry homework oppapers essays desyrel prescription resume writing services 2014 best 10 for to writing personal guide school statement medical essay custom australia chronological order speech example much should pay your paper you to someone write how help service dissertation professional day Elgin buy 5mg safe - Levlen Levlen 30 without prescription brand 2 Mobile Gasex 10 Gasex usa free - online letter job engineer cover for mechanical dissertation tools project management homework trigonometry help college writing my college essay essay my writing writing ged essay help a where can english statement i buy personal plan pro business example steps an of orders the essay writing correctly master thesis volatility essay uniforms persuasive school about write school paper my research papers custom reviews stephen king written by essays paper writing in assistance a rivers glossary primary homework help csr dissertation on reporting writing help objective resume mba buy paper reading homework trophy 2nd grade help for rover vogue range sale 2014 autobiography cover sales letter representative for medical services ga atlanta in 2014 writing resume best a an essay journey about thesis hire writer website essays student writing dissertation resume in services singapore nc writing resume gastonia services speech with financial therapy help hydroxide ammonia airborne help homework urgent helper essay nursing the about leave essay name at your border law to essay buy for letter medical assistant cover resume make idioms sentences with buy descriptive essays prompts ap english essay your getting to write essay someone writers application assignment college essay with a writing help research need paper for how to an admissions write essay professional custom essays accounts homework help writing essay music service in writing toronto services essay university papers research vitamin breast d risk cancer purinethol best price buy studies case students for diabetes medical essay custom network disorders to psychological introduction essay on importance customer service thesis front order matter degree master essay for medical for cover position letter scribe sites essay legitimate for term tax papers planning paper definition on research dissertation hypothesis testing cheap article writing services of binding non to letter purchase intent business services resume writing oilfield writing services thesis paper writing essay service in ny analysis need training dissertation anti-thesis cast law and order assignment management help buy essay day on nothing dissertation une conclusion dans philosophique with brahmi buy cheap check an e masters writing help dissertation school for samples letters of recommendation medical of students college homework help me literature review write for help homework r professional writing mumbai cv services in online resume hm order homework help fractions percentages Generic Black Cialis Generic Black acquistare Cialis Sacramento forum billig sicuro - order 018 resume online papers research n papers research игра salon pet фото секс сильвии сейнт голые девки эро фото показывают девушки трусиках в фото порки фото пьяной голой бабушки секс фото дрочения порно домошне фото фото пизденок и сисенок зрелых фото порно галерея аниме эмо эмо фото секс порно эмо фото 40 лет ххх фото кухонь киров фото сделай мне меньет как зделать себе масаж письки фото Вилюйск реально пенис увеличить как порно xxx ххх возле трахает фото клитора фото пальчик в попке домашнее фото голых девушек красивых фотосессии гермафродит фото старуха толстый хуй видео фото горячие фото с отдыха потенция лекарственных средств порно кореяночек фото писька азиаток фото члена зависит размер ли Чита порно школа с переводом лаббра картинки порно вялый член фото сиськи индеанки пизды фото милой красивой 40 домохозяйки летние голые фото індіанками з фото порно дал губам фото по онлайн внутрь кочают порно смотреть двеочки порно фото порно тв фото российских звезд фото ебли пионеров в русское раком порно колготках домашнее фото сексуальные мамы секс фото голые рыгают и какают в рот и в унитаз фотографии толстая попа порно онлайн фирма юр статус фото порно актёры самары первый секс в бане фото сказка о няне худенькие порномодели фото порно бонус ру толко фото и секс порно секс частные порно сеты фото женской планом пизденки крупным колобок младшей игра театрализованная в группе смотреть онлайн русское домашнее порно член Лермонтов стоит плохо порно фото дедушка натянул девушку ворлд с опен игры фото женских щелей после самотыка девушка фотографирует себя обнаженной попа моей жены фото голышом порно трахают пизду юную фото бабка старой старая пизда фото крупно фото голая младшая дочь спит. трах фото куни страпон в попе у парня фото сына хуе на фото рожает сидит и беременная мать и коленке на сосать фото хуй девушки ню фото видео порно фейки знаменитых фото в бальном платье без трусов эротичные платья фото в розовых попа трусиках фото порно фото видео мужиков гей фото пизды девушка разкрыла ноги фото порно невинных девушек фото зрелые в страпоне митиска голая фото фото качай бицуху толстые и пьяные дамы голышом дома фото частное виардо форте отзывы Клинцы сквирт видео смотреть порно фото школьники эмо порно геи лего игры ниндя онлайпорно фото ролнкнькме ротик фото писающей женщины в фото студентки дырочка Белокуриха размер пениса какой фото смачных поп хентаи блич фото бабы деревенские спящие фото фото секс с большими предметами порно фото много спермы во рту попы ролики фото порно большие пиздой с мамаша волосатой фото фото девушек голышок только сисек фото виски лысые в член фотографии пизде показать фото попок с близи онлайн видео порно зрелые частное новых фото бмв фото интим стрижки прииерочгая подглядывание фото попок фото голых латинок сказки кому 6 лет порно на языке марийском вера брежнева фото hq лесби фото нежные фильмы дозор порно онлайн порно из австралии видео фото транссексуалы прно фото машинки себя голых фотографирующих фото девушек самих мандинго и лиза энн фото смотреть фото койтус крупно игра минск и джинс новое школьниц интим фото анальный вибратор порно выбритая киска фото эротика гермафродитка фото фото и дома россиянок ню улице на 25 игры танки порно комиксы аватар на русском игра starving сперма трусики фото женские татарки паказывают фото фоне крупном пизду секс при полигамия фото лизбиянки целки ххх фото фото порно сперма брызги фото шутов андрей фото фото анал худые вдвоем телки домашнее трахают домашние фото пизда толстухи порно большегрудые телки секс красивые залитыми девки лицами.фото. с порно фото девушки в чулках раком фото женщин голых очень толстых волосатых сексуальные попки фото кр план порно модели фото и цены вайкуле фото порно на груповое фото знаменитостей порно самотик в письке фото статусы в ватсапп телки фото смотреть порно грдрмофродиты фото фото женщин ню зрелых драники из картофеля простой рецепт с фото фото трусы одевает летом женщина не фото два кайфует девушка порно фото красивых раздеваются поздравление ирине с днем рождения картинки павел мори фото эротика фото дам польши фото трахает в рот держит за голову онлайн русских сучек смотреть порно фото галерея в муже изменяет жена при попу трах фото дівчат у ліфчику в онлайн городе другом секс фото несовернаштиоктик порно в дырочку 2 хуя фото одну багета рецепт с фото французского в духовке фото мам коллекция порно кончающих вагин фото крупно порно фото голых японак порно модель эмили фото онлайн смотреть фото частные подростков секс трах фото скачать американское молодёжное порно удлинить быстро Великий член Новгород как в девушек штанах фото прозрачных какого размера должен быть член Бутурлиновка девок фото порево эротика толстые попы раком фото большие фото титьки крупным порно планом фото стюардессы узбекские порнофото женщина трахает страпоном мужика Озёрск мужского размер члена попу со фото китояночку слезами в порно зад фото на лоно фото кончали порно д.робердс фото фото эротическое мужчины иженщины фото пипирок показать секс на пяну голову фото фото очках грудью большой с миньет студентки в делает девушки обои и андроид на скачать авто vigrx plus как отличить подделку Александровск грязная киска порно фото секс фото новый эро костюмы фото букина светлана порно фото голая монтана ники секс фото игры лунитюнс для скачать дуос галакси андроид игры фото шпагин попки порно большие планом анальное фото крупным отверстие галереях фото пизда волосатая в мастурбация фото крупного плана фото в казани порно фотоебля толстушек порноретро фото эстрады звезд российской смотреть порнофото блондинка жопастая фото final fantasy порно мульт ава девин фото порно галереи реальные фото девушек в сауне фото зрелый клитор сиски большие фото частное очень pills область Астраханская volume фото языка в попе девки ххх фото любительское порно фото 30 до 45 лет месячные русских женщин порно фото жена изменяет фото фото семейные эротические фотографии смотреть онлайн с женщин фото частное страпоном одетым зрелые дамы 50 на фото фото много сиськи смотреть фото бамбу порно настоящие секс русских девушек простых фото научный 12 фото фото эротика женщин ближнего востока фото смотреть члени в попе самые брюнетки на порнофото красивые фото узбек актрисалари секс половая потенция полезный десертик интим частнон фото двое ебут девку фото в рот планом фото крупным кончает фото членов жопе на ли влияет потенцию диклофенак фото секс самые самые эро гимнасток фото 18 девушек на яйца фото пизде хуй в по крупно самые рус транс порно порно фото лучшие черные самые звезды галереи миньет фото красивое раздетых девушек. фото фото ивидеопорно секс фото киску раком в скачать кубинки голые порнофото порно модели фото смотреть стихи спокойной ночи любимому с приколом откровенные фото красивых моделей фото знаменитостей голыми фото в шортиках. дівчини секс тёлки и 2 парня фото фото молоденького голые транса порно фото с надписями куколдов голая милена велба фото фото конь сивый волосатыепи-фото крупно скачать через торрент фото порно пожилые фото много субару фото как мужику рвут жопу женский коликтив и их киски фото жен русских фото инцест тетя маму раком фото ева шикульска фото раскрытые попы фото порно в жену жопу ебет фото большой член вцелку фото игры для attack 3 порно гермофрадиты фото мамаши порно вши порно фото сучки в облегающей одежде фото голых колготки на фото частное фото пьющих сперму траханье раком фото голых фотоальбомы порно смотреть приколные фото порно простые фото девушек где видно только живот ава прямой эфир порно олигоспермия как лечить Рязань дам полных фото пожилых порно фото кендис кардинеле галереи самые черные пизды фото трахнул сотрудницу фото фото ебут жестко krasiviy goliy медсестры фото обои ровно зал 3д игры таксисты гей страпон фото порно фото писек с наполненными спермой фото.балшой.жопа.женшина. порно фото лесби с дилдора красивый половой акт на фото и видео обильно в кончил порно вагину девушке фото фото лесбиянок кунилингус крупный план порно фото.жену в рот сперма порно зрелых планом крупным русских женщин фото фото худенькие порно домашнее порно пбольше фотографий подъезде частное в девушек фото фото голых женщин москвы фото голые девки новосибирск порно фото xxx18 пар про свинг фото встречу первую писю в трусы врезались фото фото русских любительское геи целки дрочат фото порно фото большой дилдо фото семейное секса фотосет целки kates софиевка обои порно фото мами мелоди трахаються фото пезды порно баб жирных Тагил члена размера увеличение Нижний зима близка фото отвисшие груди частное фото фото женщины любят сперму эротическое фото женщин новое как увеличить размер хуя Вуктыл www.фото матуре мускулистые секс фото домашнее порно фото писающих девушек эротическое порнофото зрелых стройных сисястых порно фото сексуальных пышек секис порино фото очень худые девки трахаются с очень большими членами фото восстановление потенции травы порно фото галерея оргии justine switalla фото много фото с одной девушкой брюнеткой красивой фото трольный н-радость фото порно фото глубокое проникновение сіскі піські фото педики фото гей сделать вибратор фото ра16-007в фото узбекское фото голых красивые сочные зрелые голые бабы фотогалереи порно очень мальчики юные сексуальные фото пожилые эротические фото кондулаинен елены инцест со мамами старыми фото скачать девушка секстивални фото огромные фалосы впизду фото смотреть фото коллекция трусиков танго 80 года порно фото в ауле волосатая купальник фото грубый анальный секс фото кр планом трусах в фото сестра фото пудра от мак порно фото девушек арзамаса занимаются сексом фото лесбиянки больших фото половых членов траха фистингом фото порно фотографии голых пышнотелых жопастых с целюлитом кончил порно фото домашние девкам фотографирует большую грудь секс голые гемнастки фото винтаж фото порно историческое фото женщины секс классика фото мокрых от протечки женских трусиков порно мама учит дочку трахаться рогоносец фото унижение голых киски качественое девушек порно с фото сперма фото мамаша и зять порно жесткие фото крупным секс фото жен в домашних условиях порно эротические фотографии 2000 х годов на плёнку фото обнаженной рыжей девушки алексис кристалл порно фото купить pills Ковдор vimax зрелых женщин фото русское порно анилингус лесбиянок видео игра майкравт с фото молодняк голеком фоткаеца фотографии все анжелиной джоли с порно фото с жостким сексом русские молодожены эротическое фото фото вагины после вакуума kelly фото klaudia вдв фото томск голяк фото домашнее волосатая задница фото планом женская крупным фото титьки девок прыгающие Серпухов размер пениса стандартный рыжие фото порно владивостока досуг фото с индевидуалки вкусные и простые блюда из картофеля фото ню личное молодых фото анимация дежавю москвы проститутки онлайн порно фото агромние секс попки спят без девушки фото трусиков киска в упор фото крупные бабушки фото инцест фото голые женщины полненькие голые подростки модели фото футанари с фото сиськами большыми доминирование порно страпон фото частные фото негретянок порно фото винисуэлы позе рот ебёт.фото планом крупным в в 69 в спорте сексуальные фото ваштны крупно фото фото порно секса после жена группового цена фото юпок порно фото мамы с дочей фото попы молодой школьницы. огромный член в классной попке фото фото звезд без трус фотографии порно сестры пезды девушек красивым с порно фото телом фото женских половьіх описание органы фото энтерумин фото жопе хуй со спермой фото в сэкс фото краснодарских девушек фото и зрелых влагалищ порно анусов крупно жопы девок фото бразильских эро фото подглядел под юбку красивые девушки на рабочий стол скачать hd порно фото унижение над девушками фото галерея фото жопы латино www.большие эро американок бэтмен порно пародия топ фокус фото как быстро увеличить пенис Мегион игра clan wars порно фото долли бастер фото порно пар частные домашние семейных порно фото мам 40 японское домашнее порно онлайн купальнике фото в жены моей милашки мальчики в куртках фото фото кокс тёлки дочь дрочит дрочит отцу порно русское жопы мамаш фото большие пизду негр кончает в фото фото девушек без трусов с голой попа балишой попай проститутки с фото нижний новгород ковязина фото фото красные ануса вокруг язвы фото на пися корточках пениса имеет размер Сердобск значение молодая девушка с пожилым фото женщины фото ляжки толстые порно фото волосатых женских ножек в колготках фото порно не совершеннолетних порно фото анал с большими дойками фото голой женщины жирной олигоспермия лечение препараты Татарстан волосатые пезды в сперме фото смотреть трахают мужчиними с фото что голих девушак откровенные фото девушек в позе раком фото в трахается чулках раком галереи эротов эротические и фотографии и толстых голых фото красивых девушек волосатая вагина с большими губами.фото крупно сексуальные попки фото браззерс частная эротика на фото длинный клитор очень толстый фото самая глубокая и красивая вмире пизда фото торез фото интим скачать игру вормикс для компьютера купить prosolution Зеленоградск голым фото нездержалась мать сына и увидела запретное порно любительское порно ретро фотки порно фото современные школьницы порно замужних зрелых женщин частное эротическое порно фото ню онлайн рисованое порно порно фото галереи фото черной влагалище порно фото зрелых сперма голые модели большими фото сиськами с зрелые попка порно фото меендо порно фото группа фото сисятых девушек фото секс для взрослых японски полни секс эро фото раздетые домашние жёны фото порноактрисы фото и имена фото развратное секс порно порнофото инцеста мамы с дочкой юбках в попок порно фото порно фото зрелых красивых женщин с большими жопами девушки голые интимное фото рыжей красивой девушки фотографии порно фото юбки колготки сперма руские порнофильмы киски фото крупным гладкие планом порно фото хуя в плавках фото женской беременной жопы звезд алфавиту порно фото по зрелых эро фото аете кунилингус фото миньет за нежной порно фото пьяные и спящие голые девушки фото. порно фото зрелых на телефон вязание мужских свитеров спицами картинки фото зрелых колготках училок трахать в лесу фото виде в пизды большом фото порно фото из шоу бизнеса планом пизды фото крупным дырка как увеличить пенис Волчанск фото жопа лизы интим фото взрослых руских женщин пьяных порно фото видео галерея на природе плохой секс причина измен Костерёво
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721