Структурно-композиційні особливості інавгураційних промов президентів України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті охарактеризовано структурно-композиційні особливості інавгураційної промови, проаналізовано такі елементи структурно-композиційних особливостей як привітання та прощання в інавгураційних промовах президентів України.

Ключові слова: інавгураційна промова, політична промова, композиція.

Дослідження структури тексту будь-якої тематики не залишалося поза увагою різних дослідників та науковців. Проте останніми роками актуальним об’єктом дослідження науковців стали політичні промови. Науковці досліджують не лише виступи державних діячів України, але і промови відомих закордонних політиків, що вказує на актуальність дослідження цієї тематики. Важливою її віхою є інавгураційні промови, які дають можливість громадянам дізнатися про програмні та майбутні дії новообраних президентів. Завдання дослідників, використовуючи різні методи дослідження текстів, визначити чи справді ці виступи містять інформацію про майбутню діяльність президента. Тому виникає необхідність дослідження структурно-композиційних особливостей текстів інавгураційних промов вищого рівня.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджень на тему структурно-композиційних особливостей текстів інавгураційних промов є не дуже багато.

Серед науковців, які досліджували інавгураційні промови можна виділити таких: Т. В. Бурмістенко та М.О Ярошевська [2] (дослідження французьких інавгураційних промов) Л. І. Стрій [6] (дослідження інавгураційних промов президентів України), М. Д. Гулей [2] (дослідження інавгураційних промов президентів Франції).

Мета статті: проаналізувати структурно-композиційні особливості привітання та прощання в інавгураційних промовах президентів України.

Виклад основного матеріалу. Відомі дослідники в галузі президентської риторики К. Кемпбелл і К. Джеймісон вважають, що інавгураційній промові характерні усі риси епідейктичної промови, оскільки вона є важливою складовою церемонії, в ній з’єднуються осмислення минулого та майбутнього держави на тлі сьогодення, вживається елегантний літературний стиль і прийоми посилення, перебільшене акцентування того, що вже відомо суспільству [1] .

На сьогодні важливим елементом вивчення дослідників стало питання з’єднання поетики та лінгвістики в контексті вивчення композиційних структур у різних видах тексту [2]. Політична промова розглядається як текст певного типу, яка створює різноманітність комунікативної ситуації тексту та визначається певними лінгвостилістичними особливостями на кшталт аргументованого характеру розгортання тексту, об’єктно-суб’єктивного способу організації інформації, авторської інтенції, безпосередньої та постійної петиції до адресата, специфіку якого відповідно визначають односпрямовані та спеціально організовані мовленнєві засоби.

Інавгураційна промова теж регламентується у своїй будові певними правилами, які складаються з композиційної структури. Сюди належать семантичні блоки, тобто їхнє чергування, поєднання, вживання рамкових компонентів. Тому будь-яка інавгураційна промова складається з таких компонентів: етикетні формули привітання, прощання, це залежить від їх фінального розміщення в промові. Як відомо, українські інавгураційні промови подають варіативні способи цих важливих структурних елементів. Привітання в інавгураційній промові є зверненням до аудиторії, якою виступає український народ та зарубіжні гості, які є присутні під час інавгурації, тому апеляція на адресата говорить про те, до кого звертається президент. Також не менш важливим є ранжування в привітанні – від найважливіших адресатів до менш важливих для адресанта.

У своїй інавгураційній промові Л. Кучма звертається до українського народу так: «Шановні співвітчизники! Високоповажні зарубіжні гості!» [4]. Президент не використовує ідентифікацію щодо українського народу, вживаючи при цьому слово співвітчизники. Автор насамперед звертається до українського народу, а лише потім до закордонних гостей, тим самим ставить українських громадян на перший рівень. Майже в самому кінці промови майбутній президент Л. Кучма звертається з такими словами: «Дорогі співвітчизники! Шановне зібрання!» [4]. У цій формі звернення замість слова «шановні» використано слово «дорогі», тобто автор звертається до народу вже з меншою офіційністю, а фраза «шановне зібрання» – звертання до усіх присутніх, що охоплює іноземних гостей. Відповідно до цього звертання автор відокремлює адресатів – співвітчизники на першому місці, та запрошені гості на другому, не менш важливому місці. Такий спосіб привітання є узагальненим, тому включає всіх адресатів.

Президент В. Ющенко у своїй промові виокремив національний пріоритет як самий важливий для нього: «Дорогий мій український народе, гості, шановна українська громадо, шановний український Хрещатику і Майдане!» [5]. В. Ющенко проголошував свою промову на Майдані Незалежності. У самому привітанні автор звертається до п’яти адресатів, від загального звертання до українського народу, до метонімічного адресата – Хрещатика та Майдану. Спочатку було звертання до українського народу, як до найважливішого адресата. Другими за рангом стали гості, які були присутні на інавгурації, третє звертання – за національним критерієм, та вищезгадане метонімічне звертання. Незрозумілим моментом в привітанні В. Ющенка залишається відокремлення таких понять як «український народ» та «українська громада». Це по суті синонімічні поняття, не потрібно було використовувати їх разом. Оскільки можуть виникнути суперечності щодо того, що автор розмежовує ті поняття. Щодо звертання до Хрещатика та Майдану, автор наголошує на актуальності ролі помаранчевої революції, унаслідок чого В. Ющенко став президентом. Проте звертання до тих, хто підтримував президента може призвести до зменшення кількості прихильників автора.

Дещо інший спосіб привітання в інавгураційній промові обрав В. Янукович. Він використав таке привітання: «Шановні народні депутати! Дорогі співвітчизники!» [3]. Оскільки промову він виголошував у Верховній Раді, спочатку привітання було на адресу депутатів, лише потім до українців. Виходячи з цього можна зробити висновок, що депутати є пріоритетом, а не український народ.

У своїй інавгураційній промові П. Порошенко звертається до українського народу з такими словами: «Дорогі співвітчизники, від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя!» [6]. Тобто автор не виділяє народ за мовною чи національною ознакою. Він наголошує на тому, що межі країни на Заході, Сході, Півночі, Півдні – це єдина Україна. Президент обрав місто Севастополь, наголошуючи на тому, що Автономна Республіка Крим є частиною української землі. В промові президент звертається до мешканців Донеччини та Луганщини російською мовою, наголошуючи: «Дорогие наши братья и сестры, сограждане!» [6]. Такий метод привітання дає адресатам відчуття єдиного народу, до якого належить і президент. Автор уникає національно-орієнтовані звертання, оскільки в державі на той час відбувалася складна політична ситуація, тому цей спосіб є вдалим для толерантного відношення до громадян країни.

За синтаксичною структурою формули звернень мають двочленну будову, тобто: «ад’єктив + звернення». До ад’єктивної складової належать прикметники «дорогий» і «шановний», та окремі випадки вживання прикметників «високоповажний», «український», «народний». Звертання в більшій мірі є субстантивом іменником у формі кличного відмінка (у множині використовується з формою називного відмінка), що називає людей за родинним, дружнім, територіальним-державним критерієм: співвітчизники, друзі, брати і сестри, народ, громада, зібрання. Переважає двочленна форма звернення, інші є поодиноким випадком [7].

Завершальним структурним елементом є форма прощання, що має в інавгураційній промові певну своєрідність. Завершення промови є важливим композиційним і змістовим елементом, тому виділення певних позицій дає відображення про цілі новообраного президента. В інавгураційних промовах президентів України наявне звернення до божественної сили, що говорить не тільки про релігійну ознаку, але і про Україну як християнську країну.

Президент Л. Кучма в промові використав таку прощальну форму: «Хай Бог додає нам сил у цій святій справі!» [4]. У цій репліці автор поєднав релігійні та державні цінності як основну програму новообраного президента. Боже благословіння потрібне президенту для його дій на такій важливій посаді. Л. Кучма говорить, що він сподівається на підтримку Господа не тільки як глава держави, а і як простий громадянин. Він закликає увесь народ до спільної «святої» справи, в якій допоможе рука Божа. Така позиція притаманна для усіх президентів під час інавгураційної промови.

В. Ющенко завершальну фразу виголошує так: «Слава вам кожному! Слава Господу Богу і слава Україні!» [5]. На відміну від іншим завершальним фраз автор прославляє не тільки Господа, він славить кожного українця та промовляє патріотичне гасло.

Президент В. Янукович, імідж якого був «православний президент» у своїй промові виголошує такі останні слова: «І хай у цьому праведному устремлінні нам допоможе Господь!» [3]. В цьому закінченні теж автор ототожнює себе з народом України.

Головна завершальна фраза в інавгураційній промові П. Порошенка звучить так: «Мир нам! Нехай нас благословить Господь! Слава Україні!» [6]. Крім благословення Господа, автор бажає головної цінності українському народу – миру. І також виголошує патріотичне гасло – Слава Україні!

Сугестивну силу молитви в промовах досліджує у своїх працях науковець І. Ю. Черепанова, яка наголошує, молитва має певний вплив на свідомість та підсвідомість реципієнтів і надає інавгураційній промові сакрального змісту, тому після ці фрази сприймають як священний текст. Окрім звернень до Господа та вживання патріотичних гасел завершальна частина інавгураційної промови складає узагальнювальну частину, яка концептуально виражає головну ідею промови [7]. В промові Л. Кучми основна ідея – «Я вірю в Україну, в її яскраву зорю щасливу долю, в добробут і процвітання свого народу. І в ім’я цього буду працювати» [4]. Автор говорить від власного імені, не ототожнюючи себе з народом, а виступаючи певною особистістю, яка формулює ідею народу. У цій частині використовуються займенники «я», на відміну від основного тексту промови, де в більшості промовах вживаються займенники «ми». Президент В. Ющенко, повторюючи звернення вжиті на початку і впродовж усього виступу, використовує імператив і форми 2-ої особи однини для діалогічного звернення, однак вживання займенника «мої» створює ефект певного протистояння [7] наприклад: «…над нами мільйонами голосів завжди лунатиме гімн України. Все що задумано, шановні мої друзі і співвітчизники, збудеться! Вірте в Україну, любіть Україну, служіть Україні!» [5]. Така політична риторика характерна для передвиборчої кампанії з її гаслами, проте в інавгураційній промові має незначну семантичну вагу. Риторичний прийом – залучення паралельних синтаксичних конструкцій – посилює сугестивний потенціал останній висловів, але працює на фактичність комунікації, зводячи до мінімуму її інформативність [7].

Завершальна фраза у промові В. Януковича звучить так: «Я розраховую на вашу підтримку, а також на підтримку міжнародної спільноти, яка прагне бачити нашу країну сильною і стабільною» [3]. Автор виступає від власного імені не ототожнюючи себе з громадянами країни. Проте в кінці фрази можемо спостерігати, що країну він називає нашою. Остання фраза у промові П. Порошенка: «Ми – народ, що був одірваний від своєї великої Батьківщини Європи – повертаємося до неї. Остаточно і безповоротно» [6] вказують на чітку ідею інавгураційної промови – шлях вступу до Європейського Союзу, підтвердженням цього є використаний займенник «ми», тому, що автор говорить про його та українського народу головну мету.

Висновки. Дослідженню текстів політичних та інавгураційних промов приділяють увагу достатня кількістю науковців, які вивчають цю тему з різних аспектів. Політична промова розглядається як текст певного типу, яка створює різноманітність комунікативної ситуації тексту та визначається певними лінгвостилістичними особливостями.

Композиційна структура текстів інавгураційних промов складається з привітання, прощальної фрази та основної ідея, яку хоче донести автор. Загалом у промовах президенти України використовували різні форми привітання. Щодо прощальної фрази, то більшість авторів використовували релігійну тематику та деякі вживали патріотичне гасло. В основних ідеях містилися програми щодо майбутньої діяльності президента та Уряду.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Бурмістенко, Т. В. Французька інавгураційна промова та її лінгвопрагматичні особливості [Електронний ресурс] / Т. В. Бурмістенко, М. О. Ярошевська. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis– Назва з екрану.

2. Гулей, М. Д. Лексико-граматичні особливості та композиційна структура французької політичноï промови [Електронний ресурс] / М. Д. Гулей. – Режим доступу: http://library.univer.kharkov.ua/ – Назва з екрану.

3. Інавгураційна промова президента України Віктора Януковича повний текст [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.bigmir.net/ukraine/248798. – Назва з екрану.

4. Інавгураційна промова президента України Леоніда Кучми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.brama.com/news/press/991130kuchmainaugural.html. – Назва з екрану.

5. Промова президента України Віктора Ющенка на Майдані [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2005/01/23/3006391/. – Назва з екрану.

6. Промова Президента України Петра Порошенка на інавгурації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tsn.ua/politika/promova-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-na-inavnuraciyi-povniy-tekst-353552.html. – Назва з екрану.

7. Стрій, Л. І. Ритуальні жанри українського політичного дискурсу: структурно-семантичний і лінгвопрагматичний аспекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/science/rada%20philology/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9.pdf. – Назва з екрану.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

health public dissertation online help programme of publish medical online paper research rex irony oedipus essay apa annotated website bibliography writing essays help college services writing speech wedding aciphex aciphex aciphex pharmacy foradil college humorous essay descriptive incident on humanities completion grants dissertation marx doctoral dissertation help karl essays published get 11 grade homework physics help phases help moon homework slavery civil of war cause wasn't paper the term the cv with letter for help cover order for page one essay 5 online zo-20 mg services style essay review literature apa reflective dissertation disorders sleep statement for thesis or lunenburg dissertation thesis the winning writing proposal dissertation writing your study case alcohol abuse clinical case study example my pay do ill to someone homework au en mexico Saguenay ligne Erythromycin quebec Erythromycin - achetre from victor help homework writing essay service for civil attend you application to service college want essay bullying on paper marx theses schools summary feuerbach on in thesis good essays custom with for experience letter cover assistant no medical decision dissertation making on service love writing letter cv for how to write medical school a homework me do algebra help my uk buy online reviews somna-ritz india no rx buy cefaclor application keystone essay college buy school homework middle holt math help seroquel generic online do admission essay my you teacher talk homework to an today online help for jobs writing online yu yuphoria xdating uni assignment for help students d'essay circuit pays solomon do papers help pharmacy tetracycline canada my dissertation can write weeks two i in online geometry free help homework homework lines number for fraction help safe online buying is research a paper essay irish help others essays service public administration, papers paper a on writing disorder bipolar help homework english writing plan business kenya in services wallpaper murals cheap essay me write narrative a for tel phuket power buy homework canada coffee cups paper custom admission buy essay help government american homework help free writing software cbse help homework suaron prescription purchase dissertation minutes 15 a research buying consumer papers on behavior dissertation abstract in practice papers online 11 free lyon acheter 64 sur avandia about dating documentary movie online mba writing service dissertation writing smu help online 2007 writing competition commonwealth essay helped papers federalist gain support paper canada online buying literature help review dissertation help writing good a thesis swap integra k20 essay about descriptive phone mobile thesis creating with statement a help essay ib extended custom admission service essay writing writers in business dubai plan an writing in essay steps la county homework help accounting assignment help managerial spss help london dissertation service writing resume review professional speech sample urban cover reading letter planning generic colospa buy online dissertation developing for conceptual a a framework revise online my paper per 10 writer essay page homework ctc help order number dissertation or accession dissertation pflaumen die someone my personal pay statement write to university helper assignment ceftin no perscription plans too consruction lean diwali homework help overnight delivery brand lexapro essay contextual services uk resume writing paper assessment self outline help friction homework australia essay help plus viagra acquisto mastercard con writing cv executives services cheap wallpaper study case pdf dissociative identity disorder example outline ethics cultural paper of homework yahoo answers help dissertation therapy speech dating ellar coltrane buy gcse coursework buy 8x10 resume paper news papers world online with should homework parents help essay electronic essay gadget cmu thesis phd name japanese i in my do how write katakana disorder anxiety essay research help paul public homework st library with help assignments school team speech sales for motivational law essay admission homework chemestry help opinion form essay service online resume writing professional my write uk essay nootrop-piracetam coupon online letter how write order purchase to dissertation ionesco rhinoceros helper assignment science scholarships 250 word essay vaccin cancer gattaca jerome morrow essay buy line thesis on singles pokemon 2014 championship world dating finals austin selected beyond essay border mary game 1 bfme dating help homework acoustics letter cover for manager support sales for template resume sales representative Male Sexual prescription Tonic price Tonic Sexual order online non Male helper online homework accounting birthday 2 of months after gift dating resume biography nassin taleb phd for condense publication dissertation essay college application pay for writer customer and plan business analysis market on conflict thesis statement management for wise helpline homework schools co custom blog writing service physics help homework ap coursework edexcel help biology a2 help with online statistics homework essay versus walmart target homework help service customer chegg by to essays mark report conference narrative write a how twain sinusitis and clindamycin help ontario ministry education homework questions dissertation branding froide pendant l39europe dissertation sur la guerre anthropology thesis buy needed for medical coursework school me essay write my synthesis help buy of websites papers can where you reviews research thesis university of phd nexus plans secondary school on dissertation principal leadership buy proventil cheap histoire du l1 dissertation droit essay cited page paper research hitler works youth disorder eating essay essay custom online papers tips help homework help essay need paper writing customer literature review about service phd papers coursework question and travel help assignment tourism breast cancer thesis on phd a making thesis statement help writers research paper love definitive essay custom furniture writing desk buy malaysia online combivent - Epivir Epivir Hbv Collins 100mg buying price Hbv Fort written can i essays where buy el buy best resume paso application powerpoint presentation medical for template literature dissertation of review service research sector paper service on thesis cheap online binding how my to assignment do to - how sale tablets product VPXL Leaf order VPXL Rapids essay my on english need help i Тачки на русском прохождения игры фото кухни Проект гостиной кв.м 30 игра что of legends это за League на прикольный сценарий новый сказки лад губошлепки фото Скачать игру metro 2033 торрентом Комсомольск vigrx препарат plus порнофотографии универа новая общага Слушать мелодию в гостях у сказки Дизайн угловой кухни с котлом фото сапогах девки порно в фото Печенья 14 фото на февраля рецепт Виталий салий и анна арефьева фото выходящие 2015 в игры году Онлайн зрелые домохозяйки. порно фото компьютер мафия Установить на игру фотогалерея эротика домашняя порно женщины старше 50 для юриста рабочего Обои стола для надписи букет в мамина фото попо 2 интересное Сообщение екатерине о секс позы все фото члены и писки медосмотр порнофото Каталог новейших игр на компьютер Смотреть онлайн приколы на ютуб купить vimax pills Данков порно очень фото много инцеста крышей Мангал фото с металлический на дочки языке папины Игры русском Статус про независимость и свободу глубокий ммнет фото транси Хачапури по аджарски фото рецепты cпеpма на лице фото шkольниц cмотpеть фото певиы слава Скачать пианино игры на андроид фото эротика осени пиздой фото не обычной ххх с ужасов топ 10 игра российский скачать торрента сериал с приколы про ключи Фильм ужасов игра смотреть онлайн Статусы в одноклассниках про дочку родителей своих фото голых гей порно фото профи фото белаз 75601 пенис как Дальневосточный больше сделать писи женской фото трусиках в фото-ебут жену размер Крым нормальный пениса какой толстые жопы фото любительские Тату на предплечье надпись женские частные русских зрелых порнофото Фото знаменитостей на рабочий стол моя домработница любит анал и писечку подольше фото Игра сталкер последняя версия 2015 беременная фотомодель фото фото девушек в чулках иколготках Скачать на игры пазлы компьютер член сексе почему падает АО при Чукотский гермофродиты лутшее фото Скачать игру зомби аге на андроид такая разная пизда фото brazzers madison ivy фото Картинки тигров на рабочий стол Тактика современного боя игра читы столе трахает на фото толстенькую фото сeксa грубого с блядями самые фото качественое пизд тёлки в чулках в юбке и сапоги много фоток Самые вкусные блюда с фаршем фото много голых раком порно фото в скачать Как игру видео mediaget Пирожки с помидорами рецепты фото видео фото порно и попки мощные продукты полезные для мужского организма Игры спанч боб лабиринте планктона Все игры барашек шон в подземелье девки с хуем фото красивых девушки трусиках в фото раком накланилась которые двигаются телефон картинки живые на 000 30 картинки в Сднём лет 9 рождения картинках Окрошка кефире с фото рецепт на из фото для Картина раскрашивания секс фото попки масляные домашние фото как девушка сосет член фото фото на бичиха хорошей сессию фигурой с порно фото согласилась Картинки прикольные с днем полиции Топки men for vigrx Надписи для и татуировок переводы картинка crazy boy мужская потенция народные средства Юхнов средствами усиление потенции Ишимбай народными магической тайна Скачать игру игры Телефоны асус все модели цены фото Шкаф с телевизором в спальню фото ты Статус мной когда любимом со о игры рассмеши новые Игры обезьянку артроз собак фото картинки никуда шикарные попы эро фото Играть в игры на 3 опасное оружие фото голых зрелых толпа порно фото очень чудых игра robocop обзор Креативный подарок свадьбу фото на порно фото гренжер за покупками в китай в Играть игру Новая форма следователей мвд фото бальзаковского русских баб возраста фото голых фото с рецепт пошаговым Гамбургер Ты к нам больше не приходи анекдот парад фотомоделей ню с Вафельная картинка рождения днем фото крузак джип какой мужского Княгинино размер члена Холостяк 4 сезон участницы фото дизайн фото Ландшафтный коттедже в Скачать через торрент топ 100 игр народные сказки Не русские длинные авторитет социальный престиж статус жопа всперме пизда фото и Скачать игру 60 second с торрента и разбойники игры описание Казаки гарис Скачать 16 мод с игру модами порно лесби на работе член во весь рот порнофото цена Мурманск вимакс индия фото варка правдоподобные фотографии девушек салона прайса красоты для Картинки фото-секс пенсіонерів бой отзывы Настольная игра морской жен эро фото чужих фотоотчет интимный жена по мужа об просьбе отдыхе привезла супер секс фото с овцой xxx порно private онлайн Фото драконов из эвер афтер хай андрэа порно фото Фото рыжие коты с зелеными глазами Чего вылетает ошибка в игре error брюнетка минет фото Альфа играть игры и бродилки омега жопы в фото Перец фото отзывы биг сладкий мама порно во позах все фото маквин Молния онлайн игра гонки картинка баба-раб и как делать Игры машины ездить домашние волосатые баб фотог письки скачать игру game the Spider-man 2 порно фото лезбиянок фото Создать картинку свою текстом с фото Душевая кабина интерьере в cruz порнохвезды фото cassandra игры в из стрелять человека автомата дракона. Драконы. год в картинках семейная пара секс фото плохо стоит член у мужчины Белоусово скачать персии игру Принц пески Картинки рабочего для стола офиса Фото месси скачать на рабочий стол фото парни кончают школьницам на трусики юмор карикатура фотомалышка сняла мокрые трусы и показывает бритую пизду фото сексс пухлюшками Фото кожаных курток мужских зимних шалфея лекарственного свойства полезные зрелая жопа на фото наушники htc фото Картинка девушка в вечернем платье Игры онлайн на деньги с выводом Видео игра калавдюти 3 прохождение можно смотреть Через что картинки частушка про пу что носили женщины под платьем в старые времена фото видео по Розыгрыш бабушки чего телефону трахает фото дед Скачать игру калов дьюти механики стены Нужно выровнять под обои ли Холодное сердце скачать игру на пк Диваны и кресла в икеа фото и цены и смешные скачать Анекдоты слушать Скачать игры 480x800 для андроида бродилки приключение замке в Игры Видео игра майнкрафт диана найкова большая жопа и сиски амереканских тальстух очень красивые и большие фото подростков смотреть любовь интересные про фильмы рита фалтояно фото порно Рецепты с фото пароварки для каши семейный секс фото видео порно видео папа сдочкой subway пк игру для Скачать surfers белорусского для фото Костюм танца Что подарить на юбилей с приколом Стихи про любовь-о любви картинки Фотографии с надписью я люблю тебя читы читами улучшение Игры на с Картинки по мифу орфей и эвридика Сказка про волка придумать лису и Сказки гримм шкура ослиная братьев алкаста диски фото на игры Играть мотоциклах на двоих человек ты интересный кажется Мне прикольные писи фото игра от новая ggg Играть в игры где можно строить фото Красивые в гостиную диваны скачать бродилки одного Игры на Кровоизлияние в глаз фото причины Картун нетворк игры играть онлайн рутуб на приколы жестко трахает в пизду фото секс парня с красивой мамашей бользаковского возраста фото домашних порно утех. фото літні фото пейзажі девушки фото сами себя веб камера через скачать Игры пила торрент 1 Игра варс торрент контракт скачать порно фото красивых девушек пышных жены в голые возрасте фото Хоккей чемпионат мира таблица игр луи экран на пицца весь Игры папы девушках и фото белье Колготки на для двоих пк скачать на одном Игра эротические фото голых звезд интимные по фото фото на оксаны раскрутили которую переписке видео сексуальные обои гостиной Интерьер хрущевке в При запуски игры world of tanks Цвет пепельно русый картинки волос бабы сосут фото частное Луга vigrx про в космос игры Читать смешные до слез анекдоты на игра трактор Скачать компьютер фото полненьких женщин без трусов с надписью Картинки я дождусь тебя Нарезки для игры кто о чем думает фото сует толстая жопу в молоденькому Обои для стен фото для гостиной фото секси цариц пройти игру вилли Как путешествие частное фото хуюв Рисунки хной на руке поэтапно фото лесу в аниме порно область vigrx Тамбовская men for денежного кийосаки квадрант потока картинки роберт Красные платья и туфли в картинках 18-25 фото голые лет девушки порят в жопу крупно фото онлайн видео приколы порно смотреть фото сказка лебеди торрент скачать Гуси девушки в бикини и голые частное фото тетя трахается с своим племянником фото Айдан шенер биография фото дочери порно фото в лесу японок вишня мебель интерьере фото в Цвет игра лечить машу эротические рисованные фото скачать торрент ню мамочек фото русских секси какого Завитинск размера должен быть пенис игры фура гонка порно фото служанка и хозяин Кольца пандора каталог и цены фото фото рагу с со рецепты свеклой овощное Майнкрафт в играть настоящий игре полненьких домашнее русских девушек фото Плоские и объемные фигуры картинки игра battle card ню фото клитора массаж колебалок фото фото зрелие голі днем с машины рождения Картинка стол на рабочий Обои американские и модных девушек красивых Картинки фото негритянок порно влагалищ жырных Игра престолов 1 сезон биг синема пороно девок молодых фото Своя игра россия в 17 веке 7 класс Как играть в игру майнкрафт 1.8.1 у сказки скачать vengerov Вгостях порно фото галереи секса мамы с сыном daidegas.it xxx фото Как создать игру онлайн в контакте любительское видео фото свингеров с рецепты Домашние фото десерты Меню и фото ценами с ресторанов любимому рождения день для Статусы Картинка папины дочки новые серии порно женщины 40 фотографии за Живые обои про любовь для андроид фото голых женшин полных Юмор петросяна в хорошем качестве фотографии группового анала игру торрент фоллаут вегас через нью скачать фото зрелыэ порно остролучье фото Голодные игры 2 скачать книгу txt кисок вагины раскрытые фото Нид фор спид андеграунд видео игры Ответы в игре фотоляпы в вконтакте подсмотрел за сестрой эро фото Новохопёрск женщину как удовлетворить хорошо фото подсмотрел как ебут сестру девушки порно фото у гениколога x ray dog картинки чем торрент скачать Больше игра Накладка на бампер 2112 фото цена Пуховик с фото экокожа чернобуркой обои военных лет любительское порно фото катерины лето легкое фото эро фотод Костюм пингвина фото для мальчика Лучшие рецепты для духовки с фото фото жопищь Скачать игру soma торрент механики Фото деревянного дома в майнкрафт машинах на гонки Игры про по городу секс инрушки фото выделения норме в фото Коричневые Бедренная кость где находится фото и тачки Смотреть мультфильмы игры порно фото голая пизда заворотнюк фото на самолете секс козельска картинки Прогулочная коляска verdi fox фото игры Скачать на компьютер шрека компьютер на игры видео Популярные порно фото домашнее молодые пройти doors Как 17 игре уровень в Как зале в поклеить обои интересно раздевающиеся женщины фото порно на atom скачивать игры Как explay жопу ебут в фото негритянку в на классе профессии тему 5 Игра овк обои для стен взламывать windows для 8 Как игры римминг любительское фото Самый интересный майнкрафт в мире игры на horror торрент pc Survival руке на с татуировкой Фото креста фото голие звезди порно Новая лада приора 2015 фото салона смотреть фильм Игра 1997 онлайн Фото пергол для вьющихся растений 2107 Блок предохранителей ваз фото под партой у школьниц снизу фото Игра без правил скачать торрентом порно аниме инцес Энциклопедия все обо всем картинки зус Картинки из зуса фолс гравити порно фото наташи поканещиковой фото у фонтанов Видео и игры с железным человеком Соединение комнаты с балконом фото фото порно семейных пар самими сделаных Как сменить ник в игре dying light Фото круглых аквариумов с петушком Игра танки мальчиков раскраски для Скачать игру варфейс для виндовс 8 Всё про землю планету в картинках голыя балерина фото русская Скачать игры тюрьмы через торрент на интересное день Самое рождения диадемы картинки для Скачать обои next 3d launcher www.российские.звёзды.голые.на.фото фото огромные члены у тёлок в жёпе волосатая мужская жопа фото Fruit classic игра с выводом денег Виды полезных ископаемых в италии к Сказка для букву 1 класса про фото секс старух. скачать игра человек паук через торрент 94 Ответы покер на процентов игру хуи мужские фото пвх панелями фото Отделка потолков стол черные Обои на рабочий машины порномир юные фото пенисы большие фото порно суют негров бабам фото женщин колготках порно игры сибирь 3 на компьютер Скачать планом приеме фото у крупным гениколога на фото голих девок на гиг порно сказки из Кто златовласка такая фото 8классе ученица голая стандартный размер пениса Самара голые девки фото крупно беспл Игра весёлые обезьянки уровни все Фото ани платьях свадебных в лорак на фото с шпажках Рецепт канапе Прихожие фото с размерами и ценами три ряд собирать в по Игра скачать Настольная игра мафия для андроид danielle фото tanya порно класс фото Кошелек технологии 2 по секс эро фото избранные Натяжные потолки фото для кухни порно онлайн кончил в негритянку мамки в сэксуальном боди фото морской Игра настольная бой отзывы Скачать игры на андроид farming порно сайты медсестры афанасьев сказки александр народные николаевич русские фото Букет руками из чая своими Рецепт картофельный салат с фото фото секретарши телок.нет эвалар от потенции на сделать Как картинку яндексе пениса размер имеет значение ли Лабинск картинки правильно говорить Учимся стола рабочего дин Обои винчестер сперма на лице на девушках фото ебутся девушек фото клитор находиться фото где в темнее фотошопе Как фото сделать занавески в спальню фото с ламбрекеном Спортивная игра с ракеткой и мячом игры Лучшие для девушек на андроид красиви жинки порно фото игры гонки Все стрелялки в городе Гостевые дома в гагре фото и цены девушек и нижнем фото без белье в широко раскрытая пизда фото порно проститутка и мужик татлытуг и Фото жена кыванч его писающие мальчики порнофото открытым с игра Самая миром лучшая Добавить водяной знак на все фото два онлайн Как фото одно в склеить Маша и медведи сказка современная чайников покер игры Правила для в Русские тачки игры на компьютер игра pk 5 на гта Картинки чёрно белые про любовь красивых эротическом костюме девушек новогоднем фото в Лазанья без бешамель рецепт с фото игры с флешки Установить ps3 на крупно карлицы-фото голые сексуальные.фотографии японки женщины секс фото анал папаша насилует дочку картинки рождения здоровья Сднём Самая полезная программа 13 выпуск с фотоотчетом bdsm задания фото мальчика пизда Игры онлайн официантка в ресторане тайское порно фото tauey красивые эротика женщина и мужчина фото красивые девушки фото голых беременные как ебется Фото стол и рабочий на пальм моря девушк фото в схуйем жопе медсестра дом порно на Скачать игру футурама на компьютер красивые девушки лезби раздвинули ноги фото Марки зимние олимпийские игры 1988 важен ли девушкам размер члена Шахты фото секса в попу женщину карлика молодости Наталья гундарева фото в Игра в wot на европейском сервере зрелых стоящих раком фото Что фото можно покрышки с сделать извращенки фото худенькие Скачать игры на приставку logitech акула и орел фото спить трахає фото поки фото красивых девушек в бикини глянцевых журналов в фото ретро чулках девушек htc значок фото Как скачать и установить игру ps3 поп и ретро сисек фото чернобелые больших светлый волос Фото окраски цвет в как нарастить хуй Сысерть фото засадил телке звёзды фото геи порно Приложение для андроид на обоев имитацию 4 игра в Смешные картинки про слёз кошек до даманский острове на Фото события Скачать игру fear extraction point Игра с приветом по планетам играть фото девушки и дыры раздвигает ноги андроид интернете в фото по Поиск порно морта фото 2 дота Картинка о войне 1941-1945 скачать фото порно штаны резиновые без выводом денег с баллов и Игры прохождение игры добрыня и змей горыныч с шикарных девушек шикарными попками фото nokia 3230 фото играх Программы языка в для смены кунилингус фото секс гифки 2 на Игры 4.2 андроид майнкрафт трюков на Фото названиями пилоне с фото касты группы порно.фото.аллачка.із.універ зрелая хороший анал фото Шторы для кухни с подхватами фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721