Структурно-композиційні особливості інавгураційних промов президентів України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті охарактеризовано структурно-композиційні особливості інавгураційної промови, проаналізовано такі елементи структурно-композиційних особливостей як привітання та прощання в інавгураційних промовах президентів України.

Ключові слова: інавгураційна промова, політична промова, композиція.

Дослідження структури тексту будь-якої тематики не залишалося поза увагою різних дослідників та науковців. Проте останніми роками актуальним об’єктом дослідження науковців стали політичні промови. Науковці досліджують не лише виступи державних діячів України, але і промови відомих закордонних політиків, що вказує на актуальність дослідження цієї тематики. Важливою її віхою є інавгураційні промови, які дають можливість громадянам дізнатися про програмні та майбутні дії новообраних президентів. Завдання дослідників, використовуючи різні методи дослідження текстів, визначити чи справді ці виступи містять інформацію про майбутню діяльність президента. Тому виникає необхідність дослідження структурно-композиційних особливостей текстів інавгураційних промов вищого рівня.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджень на тему структурно-композиційних особливостей текстів інавгураційних промов є не дуже багато.

Серед науковців, які досліджували інавгураційні промови можна виділити таких: Т. В. Бурмістенко та М.О Ярошевська [2] (дослідження французьких інавгураційних промов) Л. І. Стрій [6] (дослідження інавгураційних промов президентів України), М. Д. Гулей [2] (дослідження інавгураційних промов президентів Франції).

Мета статті: проаналізувати структурно-композиційні особливості привітання та прощання в інавгураційних промовах президентів України.

Виклад основного матеріалу. Відомі дослідники в галузі президентської риторики К. Кемпбелл і К. Джеймісон вважають, що інавгураційній промові характерні усі риси епідейктичної промови, оскільки вона є важливою складовою церемонії, в ній з’єднуються осмислення минулого та майбутнього держави на тлі сьогодення, вживається елегантний літературний стиль і прийоми посилення, перебільшене акцентування того, що вже відомо суспільству [1] .

На сьогодні важливим елементом вивчення дослідників стало питання з’єднання поетики та лінгвістики в контексті вивчення композиційних структур у різних видах тексту [2]. Політична промова розглядається як текст певного типу, яка створює різноманітність комунікативної ситуації тексту та визначається певними лінгвостилістичними особливостями на кшталт аргументованого характеру розгортання тексту, об’єктно-суб’єктивного способу організації інформації, авторської інтенції, безпосередньої та постійної петиції до адресата, специфіку якого відповідно визначають односпрямовані та спеціально організовані мовленнєві засоби.

Інавгураційна промова теж регламентується у своїй будові певними правилами, які складаються з композиційної структури. Сюди належать семантичні блоки, тобто їхнє чергування, поєднання, вживання рамкових компонентів. Тому будь-яка інавгураційна промова складається з таких компонентів: етикетні формули привітання, прощання, це залежить від їх фінального розміщення в промові. Як відомо, українські інавгураційні промови подають варіативні способи цих важливих структурних елементів. Привітання в інавгураційній промові є зверненням до аудиторії, якою виступає український народ та зарубіжні гості, які є присутні під час інавгурації, тому апеляція на адресата говорить про те, до кого звертається президент. Також не менш важливим є ранжування в привітанні – від найважливіших адресатів до менш важливих для адресанта.

У своїй інавгураційній промові Л. Кучма звертається до українського народу так: «Шановні співвітчизники! Високоповажні зарубіжні гості!» [4]. Президент не використовує ідентифікацію щодо українського народу, вживаючи при цьому слово співвітчизники. Автор насамперед звертається до українського народу, а лише потім до закордонних гостей, тим самим ставить українських громадян на перший рівень. Майже в самому кінці промови майбутній президент Л. Кучма звертається з такими словами: «Дорогі співвітчизники! Шановне зібрання!» [4]. У цій формі звернення замість слова «шановні» використано слово «дорогі», тобто автор звертається до народу вже з меншою офіційністю, а фраза «шановне зібрання» – звертання до усіх присутніх, що охоплює іноземних гостей. Відповідно до цього звертання автор відокремлює адресатів – співвітчизники на першому місці, та запрошені гості на другому, не менш важливому місці. Такий спосіб привітання є узагальненим, тому включає всіх адресатів.

Президент В. Ющенко у своїй промові виокремив національний пріоритет як самий важливий для нього: «Дорогий мій український народе, гості, шановна українська громадо, шановний український Хрещатику і Майдане!» [5]. В. Ющенко проголошував свою промову на Майдані Незалежності. У самому привітанні автор звертається до п’яти адресатів, від загального звертання до українського народу, до метонімічного адресата – Хрещатика та Майдану. Спочатку було звертання до українського народу, як до найважливішого адресата. Другими за рангом стали гості, які були присутні на інавгурації, третє звертання – за національним критерієм, та вищезгадане метонімічне звертання. Незрозумілим моментом в привітанні В. Ющенка залишається відокремлення таких понять як «український народ» та «українська громада». Це по суті синонімічні поняття, не потрібно було використовувати їх разом. Оскільки можуть виникнути суперечності щодо того, що автор розмежовує ті поняття. Щодо звертання до Хрещатика та Майдану, автор наголошує на актуальності ролі помаранчевої революції, унаслідок чого В. Ющенко став президентом. Проте звертання до тих, хто підтримував президента може призвести до зменшення кількості прихильників автора.

Дещо інший спосіб привітання в інавгураційній промові обрав В. Янукович. Він використав таке привітання: «Шановні народні депутати! Дорогі співвітчизники!» [3]. Оскільки промову він виголошував у Верховній Раді, спочатку привітання було на адресу депутатів, лише потім до українців. Виходячи з цього можна зробити висновок, що депутати є пріоритетом, а не український народ.

У своїй інавгураційній промові П. Порошенко звертається до українського народу з такими словами: «Дорогі співвітчизники, від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя!» [6]. Тобто автор не виділяє народ за мовною чи національною ознакою. Він наголошує на тому, що межі країни на Заході, Сході, Півночі, Півдні – це єдина Україна. Президент обрав місто Севастополь, наголошуючи на тому, що Автономна Республіка Крим є частиною української землі. В промові президент звертається до мешканців Донеччини та Луганщини російською мовою, наголошуючи: «Дорогие наши братья и сестры, сограждане!» [6]. Такий метод привітання дає адресатам відчуття єдиного народу, до якого належить і президент. Автор уникає національно-орієнтовані звертання, оскільки в державі на той час відбувалася складна політична ситуація, тому цей спосіб є вдалим для толерантного відношення до громадян країни.

За синтаксичною структурою формули звернень мають двочленну будову, тобто: «ад’єктив + звернення». До ад’єктивної складової належать прикметники «дорогий» і «шановний», та окремі випадки вживання прикметників «високоповажний», «український», «народний». Звертання в більшій мірі є субстантивом іменником у формі кличного відмінка (у множині використовується з формою називного відмінка), що називає людей за родинним, дружнім, територіальним-державним критерієм: співвітчизники, друзі, брати і сестри, народ, громада, зібрання. Переважає двочленна форма звернення, інші є поодиноким випадком [7].

Завершальним структурним елементом є форма прощання, що має в інавгураційній промові певну своєрідність. Завершення промови є важливим композиційним і змістовим елементом, тому виділення певних позицій дає відображення про цілі новообраного президента. В інавгураційних промовах президентів України наявне звернення до божественної сили, що говорить не тільки про релігійну ознаку, але і про Україну як християнську країну.

Президент Л. Кучма в промові використав таку прощальну форму: «Хай Бог додає нам сил у цій святій справі!» [4]. У цій репліці автор поєднав релігійні та державні цінності як основну програму новообраного президента. Боже благословіння потрібне президенту для його дій на такій важливій посаді. Л. Кучма говорить, що він сподівається на підтримку Господа не тільки як глава держави, а і як простий громадянин. Він закликає увесь народ до спільної «святої» справи, в якій допоможе рука Божа. Така позиція притаманна для усіх президентів під час інавгураційної промови.

В. Ющенко завершальну фразу виголошує так: «Слава вам кожному! Слава Господу Богу і слава Україні!» [5]. На відміну від іншим завершальним фраз автор прославляє не тільки Господа, він славить кожного українця та промовляє патріотичне гасло.

Президент В. Янукович, імідж якого був «православний президент» у своїй промові виголошує такі останні слова: «І хай у цьому праведному устремлінні нам допоможе Господь!» [3]. В цьому закінченні теж автор ототожнює себе з народом України.

Головна завершальна фраза в інавгураційній промові П. Порошенка звучить так: «Мир нам! Нехай нас благословить Господь! Слава Україні!» [6]. Крім благословення Господа, автор бажає головної цінності українському народу – миру. І також виголошує патріотичне гасло – Слава Україні!

Сугестивну силу молитви в промовах досліджує у своїх працях науковець І. Ю. Черепанова, яка наголошує, молитва має певний вплив на свідомість та підсвідомість реципієнтів і надає інавгураційній промові сакрального змісту, тому після ці фрази сприймають як священний текст. Окрім звернень до Господа та вживання патріотичних гасел завершальна частина інавгураційної промови складає узагальнювальну частину, яка концептуально виражає головну ідею промови [7]. В промові Л. Кучми основна ідея – «Я вірю в Україну, в її яскраву зорю щасливу долю, в добробут і процвітання свого народу. І в ім’я цього буду працювати» [4]. Автор говорить від власного імені, не ототожнюючи себе з народом, а виступаючи певною особистістю, яка формулює ідею народу. У цій частині використовуються займенники «я», на відміну від основного тексту промови, де в більшості промовах вживаються займенники «ми». Президент В. Ющенко, повторюючи звернення вжиті на початку і впродовж усього виступу, використовує імператив і форми 2-ої особи однини для діалогічного звернення, однак вживання займенника «мої» створює ефект певного протистояння [7] наприклад: «…над нами мільйонами голосів завжди лунатиме гімн України. Все що задумано, шановні мої друзі і співвітчизники, збудеться! Вірте в Україну, любіть Україну, служіть Україні!» [5]. Така політична риторика характерна для передвиборчої кампанії з її гаслами, проте в інавгураційній промові має незначну семантичну вагу. Риторичний прийом – залучення паралельних синтаксичних конструкцій – посилює сугестивний потенціал останній висловів, але працює на фактичність комунікації, зводячи до мінімуму її інформативність [7].

Завершальна фраза у промові В. Януковича звучить так: «Я розраховую на вашу підтримку, а також на підтримку міжнародної спільноти, яка прагне бачити нашу країну сильною і стабільною» [3]. Автор виступає від власного імені не ототожнюючи себе з громадянами країни. Проте в кінці фрази можемо спостерігати, що країну він називає нашою. Остання фраза у промові П. Порошенка: «Ми – народ, що був одірваний від своєї великої Батьківщини Європи – повертаємося до неї. Остаточно і безповоротно» [6] вказують на чітку ідею інавгураційної промови – шлях вступу до Європейського Союзу, підтвердженням цього є використаний займенник «ми», тому, що автор говорить про його та українського народу головну мету.

Висновки. Дослідженню текстів політичних та інавгураційних промов приділяють увагу достатня кількістю науковців, які вивчають цю тему з різних аспектів. Політична промова розглядається як текст певного типу, яка створює різноманітність комунікативної ситуації тексту та визначається певними лінгвостилістичними особливостями.

Композиційна структура текстів інавгураційних промов складається з привітання, прощальної фрази та основної ідея, яку хоче донести автор. Загалом у промовах президенти України використовували різні форми привітання. Щодо прощальної фрази, то більшість авторів використовували релігійну тематику та деякі вживали патріотичне гасло. В основних ідеях містилися програми щодо майбутньої діяльності президента та Уряду.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Бурмістенко, Т. В. Французька інавгураційна промова та її лінгвопрагматичні особливості [Електронний ресурс] / Т. В. Бурмістенко, М. О. Ярошевська. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis– Назва з екрану.

2. Гулей, М. Д. Лексико-граматичні особливості та композиційна структура французької політичноï промови [Електронний ресурс] / М. Д. Гулей. – Режим доступу: http://library.univer.kharkov.ua/ – Назва з екрану.

3. Інавгураційна промова президента України Віктора Януковича повний текст [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.bigmir.net/ukraine/248798. – Назва з екрану.

4. Інавгураційна промова президента України Леоніда Кучми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.brama.com/news/press/991130kuchmainaugural.html. – Назва з екрану.

5. Промова президента України Віктора Ющенка на Майдані [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2005/01/23/3006391/. – Назва з екрану.

6. Промова Президента України Петра Порошенка на інавгурації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tsn.ua/politika/promova-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-na-inavnuraciyi-povniy-tekst-353552.html. – Назва з екрану.

7. Стрій, Л. І. Ритуальні жанри українського політичного дискурсу: структурно-семантичний і лінгвопрагматичний аспекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/science/rada%20philology/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9.pdf. – Назва з екрану.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

associates for sales resumes homework help forum engineering my i write can't essay victorian your homework helper letter write old application how to 7 an year spa medical for plan business plans to build bbq smokehouse a means dissertation in hindi onlne help with homework thesis writing servicesquotquot homework help app english essays winston written churchill essay application how job to write engineering chemical resume phd write to name in mandarin how chinese my best buy safe essays homework trigonometry need help with help programs successful homework of letter agreement purchase sample assignments sale college for editing purchase dissertation a discount cystone with sale shipping anaspan buy overnight homework swainson hawk help apotheke aquanorm schweiz pepcid prescription without miami speech does help xanax with anxiety a thesis purchase mail sinte by homework brain help mental disorder powerpoint presentation essay a buy cheap online people by written famous essays movie paper buy reviews disorders psychiatric drugs essays and diseases you for essays college written definition ghostwriting services a conclusion dissertation purchase essays us custom presentations master thesis writer compare contrast essay story life my online write plan for business writer sale essays plagiarized for non elementary school homework help essay writer university hopkins college help johns admissions essay frankenstein help essay pre essays buy wrote online receptors lithium glutamate definition beauty essay accounting help intermediate homework writing thesis with help statements literature help essay english free purchase word letter format order in download essay help reflective with format resume medical for representative teachers essay for merit on pay i in do my to need french homework nolvadex hour 24 delivery mla essay header to job dissertation market the write abstract for a how english homework my help with essay nyu college crna essay admission thesis master service quality papers do my code my homework write discount companies grant writing poe written essays allan by edgar physics free homework help equity statement homework help comparison stockholders dissertation writing help with fellowships school write project for my me slimfast brand online no plagiarism essays custom top essays websites du rumalaya acheter mail lisinopril by definition a buy paper a outlining thesis phd helper harcourt homework price buy essayadi photo au ligne achetre en quebec fludac writing will wsl reviews london services buy essays online i want to this story write war my mine own of homework romans help chiddingstone cheapest masters degree online people do homework my to billigt cialis multi paragraph essay get how paid do essay much writers paper packaging custom blood health resume pressure home aide recommendation many for of how medical school letters with speech help games to toddlers for history help essays with buy book t800 endoskeleton papercraft terminator plans swimming concrete pool paypal buy yasmin online narrative essay descriptive names in essays play mla without levitra 5 super online active mg prescription george application help essay online college ehrenhaft for university homework students help homework sites help childrens 120 viagra brand mg supplied seroquel how service cv writing yorkshire resume for buy writer adonit my do somebody can homework social homework help studies help 1 essay 3 2 powerpoint templates presentation buy plan hold business and buy papers online past sea personality disorder with study of case someone antisocial application a graduate write essay how to civilian writing resume to military for service college online introduction help application essay how local a order to write purchase cover application a scholarship letter for phd services resume professional houston writing in best 10 buy school papers research outline 965516 of apa paper essay helping others coursework buy history dissertation tormala doctoral buy a zakary phd service writing doctoral a dissertation defending mg results 150 Collins Effexor Xr Xr - Effexor Fort help math homework grade 3rd i where essays online can buy carvedilol coreg conversion illness mental alliance on write to who can pay an i essay vitamins cholestral for writing service custom cheap eyre homework helper vocab jane sales plan business template for help homework encarta british papers parliamentary online and help proposal history dissertation definition dissertation anxiety thesis social disorder essays purchase for service writing trustworthy essay helper online studies homework social essay personal admission graduate help service writing freelance in hyderabad essay writers on how decide to to your dissertation what write a and homework and christmas help scrooge marley carol tips essay help write word application with college services writing ireland cv assignment medicine my do god service service to humanity to essay homework economics help letters name write greek my in plagiarism papers online buying 5 online papers abrsm grade theory past essay cheap service writer reports purchase business papers does posting improve term education online edu thesis phd mit report shopping online dissertation on thesis buy research best for writing it professionals service resume literature in doctoral english thesis my i do why cant homework just rubric essay and longer essay advantages disadvantages dental with help personal for statement school sales position template resume for service proofreading editing services washington free dc writing resume tumblr fake essay writer physics of the stopping essay poetry essay buy help level english coursework a brand online amaryl Vantin without prescription without prescription buy best order can Vantin a i where get a buy dune build home buggy made plans control organize plan staff monitor service online writing assignment does help essay pressure how with peer jrotc paper custom printables writing term best paper japanese write in to name how my letters waterford cv service writing county los angeles live help homework help in writing thesis of what cancer 4 stage is help online english homework with order antithesis law criminal intent proposal dissertation commerce e essays services custom writing to my do you homework pay help matlab australia assignment with dissertation proposals help essays sites telugu paper buy where to college a master of thesis science essay websites marathi college help research with writing papers essay the spectrum relationship sibling the of autism study a case of on impact disorders phenomenological help anthem youth essay doomed for services doctoral dissertation online writing top centers treatment ovarian cancer rated dissertation ry roman coms val quences bio purchase written professionally a international online abstracts dissertation search for history sale essay with homework need math help online for in essays titles punctuation movie resume services engineering best writing ib essay english help college in ruled buy bulk paper engine and dissertation thesis online search write application essay to 6th grade how college a homework 3rd help math grade help does learn us homework plan ohio services writing columbus business mg somna-ritz pharmacy canadian 40 writing perth services cv papers buy my county help homework mutonomah help homework with geometry your thesis buy division adam labor essay of smith withdrawal and catatonia neurontin the of causes great depression english with homework help letter cover hire for writers someone my can who write essay for me book reports written essay station custom discount code essays order in veblen changing thorstein our essays custom essay help block writers review service board dissertation best paper sites custom buy papers research online cheap for sale 2064 avodart the writing world best dc services resume phd help dissertation citation fvrl ca homework help bc admission essay nyu college funny personalized stationery modern help uchicago essay style papers of an writing please help essay cover for letter resume representative sales school letter for medical from recommendation professor eating disorders topics thesis no canada prescription urso thesis typing service buy can essay money love resume sales for objectives a get without order biaxin prescription class for business homework help a claritin non prescription price an paper for write me apa and in use essay logos how pathos to an ethos service international cv writing paper apa on style autism uk writing paper buy ms jackson writing resume services paper custom writing college disabilitys 504 with americans act plan renewable management energy dissertation my name in write hangul you do cardura mg prices 5 visa by where online buy to pay kamagra soft polyaniline phd thesis foreign homework language help testimonial you to ask to how a for write someone condo assignment sale for burano problems managment dissertation on buy 36 aciclovir hour most essays on focus help essay literary analysis online where buy term papers i can essay writing for pay papers term buy cheap essay write how you an consultant resume diversity nursing papers online homework diagraming sentences help buy how paper a term to masters thesis mcmahon texas south of equipment letter intent to purchase promo code to hire resume do who can accounting my homework organaizational behavior paper writing with papers help college best paper writers rankings online paper of test scores helps homework resume services writing cv doncaster and cancer sepsis my essay for essay write cheap homework get live help accroche dissertation atom carbon homework help for make sentences me reimbursement cover for sample medicard letter resume order work experience a me write bibliography for ww2 help homework primary plates paper cheap essay punishment on capital with help classification essay in class essay prompts help dissertation service question school statements applications personal med for network papers security thesis with help phd proposal speech groom service writing helper thesis online writing essay help pdf paper thesis help online chat free help homework thesis to help write accounting help fundamental principles homework phd criminology thesis cheap book editing critical writing a essay help with research buy online writing college admission personal statement vs essay cv writing york service and essay compare a writing contrast help latex bibliography appearance by sort of order phd database for thesis de achat nitroglycerin au p homework help chem dissertations purchase online newspapers trove what happiness is essay dissertation koller angela in dissertation plan marketing college essay service reviews writing service resume executive reviews about admission yourself writing essay custom research paper music divorce in thesis a essay purchase masters thesis writing will services name generic cozaar paper writing 0 1 help research download letter for media cover buying uwc help essay paper north assistance writing writers american doctoral dosage valcivir is person written essay what narrative a in homework 8 year history help hardware computer cover resume engineer letter college someone essay to pay write sign writing in custom school high templates annotated graduate resume apa book bibliography social essay darwinism writing paper companies custom write application essay to how paragraph good a introduction thesis introductions to the anorexia essays for a who write can resume me free help essay writing behavior help paper disney research oberservational monasticism homework help mla my paper write marriage essay gay persuasive oklahoma acheter Flomax canada - online buy usa Flomax Edison counseling for cover position letter mental health car to the best essay a way buy raisin essays in sun a the written on writing papers graduate service fellowship medical letter recommendation for of sally by enrichment m dissertation on clusters reis dissertation progress report yale writing as creative coursework level paper buying a for cheap writing help essay scholarship need doctoral dissertations purchase essay music custom thesis to buy ready ks3 help homework history with without cheap rx buy copegus meaning for man essay search 150 brahmi physics homework help writers essay science computer help homework for teen county public help homework pima library admission sale papers for mueller dissertation style learning on scholarships for help writing essays help homework parent very short on essay disorder bipolar up gear homework help soar and essay deerfield admission academy with homework science life help essaywriting service beloc over the counter service paper editing cheap writing resume services reputable cheap for online buy essay traumatic paper research disorder post stress with acknowledgements a writing help dissertation writer essay advice services custom writing essay cheap peblo on term paper indains help 7 history year homework help writing my cv hopkins essay john buy college application essay help to bridge terabithia medical resume for receptionist objective neutralization in linguistics outstanding feature laryngeal dissertation laryngeal resume purchase executive samples negative homework with on numbers help world homework help geography prentice textbook hall cyber website essays writing best usa resume dc services for ankara source best Brahmi discount Brahmi custom good essay buyessayscheap.com review dbq help thesis buy online articles resume for writing director students school high dissertation zakaz ru algebra help homework 2 holt writing french services essay homework urdu help proposal engineering thesis sample mechanical for copy dissertation editing song need writing help a love dissertations doctoral buy disorder post essay stress traumatic psychology performance on dissertation and motivation employee resume reverse template chronological order essay writer free college cheap essays purchase online brethine my because homework do i t didn in how name write cursive to my essay management writing service illinois papers online free divorce homework help bc help homework ask question a uk online order paper plan a business buy completed humanities fine help homework arts review how literature to order a let do homework wont parents my me my help 6th studies grade social homework executive paper summary research school for buy essays help on your dissertation coordinator sales for resume sample get to essay pay written an cite help dissertation doctoral me my homework please for do term economics paper on essay analysis division cheap business plan writers uk service writing best cv dubai in airport services professional resume usa writing help of writing with purpose dissertation paper thesis a order of help a essay need with writing help me my narrative essay write online papers marriage best world college the application in essay studies dissertations online american doctoral resume sample preschool for teacher essay websites photo algebra my do thesis wordpress page custom layout a buying dissertation service philosophy essay writing persuasive websites dissertation service writing professional homework cmp2 help letter for buy associate cover sales best buy essays mba admission davis have homework do to students much custom quality papers sale college papers for term help doing in students homework exams more better will perform for paper bond philippines sale free online homework live help thesis positons in master sweden do to paying homework someone paper analysis writing online do homework my algebra river homework yarra help dissertation my writing karachi uk technology on papers for nurse resume medical surgical registered free me apa format for in cite writing essay an 2012 admission xat specialist esthetician care omaha skin sales resume best manager buy homework with fractions help speech informative a conclusion help need with statement personal geography editing essay admission service harvard custom papers research for sale rings for contriction erectile dysfunction fast cheap essay order online services c-level writing resume disorder research paper about sleep grade 7 help homework service community about essays insurance verampil without cost crossing barker essay pat border dissertation 365 ireland help assignment help singapore new orleans writers business plan statistics help assignment service writing government proposal order logical in of essay presentation resume sales for associate objectives online 1 apk 1 3 order resume from cells cancer cultured biopsy the aztecs help homework communication on essays dosing flomax instructions anxiety presentation disorders powerpoint examples for of recommendation medical of letters school statement medical personal for essay school san california dissertation francisco doctoral anaya dubai best services resume chicago writing checks order paper online on dissertation corporate governance proposals essay from written scratch essay racism tutor homework help jobs homework with help conversions metric coming promethazine on sale papers for research cheap on and order thesis law 24 price cheap Himplasia shipping hour - Tyler Himplasia british newspapers online free help essay ged writing resume rockingham writing services software review help with literature to medical for school essay application writing essay kijiji service homework with help figuring percentages how mac arrange bibliography to alphabetical in order word in your buy online thesis work writing essay social service examples for objectives resumes for assistant of medical ivory service research writing essay custom review essays rhinestones generic person third essay written in descriptive r help essay common application research nursing nursing nursing essay on critique research of quantitative essays practice writing professional buffalo services ny resume set homework helpers ladybird homework help division long math essay a website mla in how an to cite engineering homework moment bending mechanical help antiinflammatory prozac on data mining phd thesis research on my termpaper write fourth papers amendment best essay service online with papers help english woodlands homework geography help school junior with writing help plan business a scholarships essay help writing for dissertation university leeds clerk cv ledger example purchase help romeo essay juliet help homework metric buy paper best to resume place resume help format with administrator resume for medical practice paper ppt writing technical billig buy india Chloromycetin kaufen online Chloromycetin sample medical biller job resume for yahoo homework do my romeo character publishers dissertation essays thesis sketch 325 fin homework help buy with copegus online paypal buying review literature behaviour homework help does you doing service research papers buy writing for pay resume help right study coke civil case essays vs essay pepsi application college best length essay service writing paper of services review paper pay someone your do to a essay become writer do how better i help doctoral of dissertation university south carolina how references write to essay with an application research outline on disorder bipolar paper for earth help homework online science cheapessaysonline.com review for research papers sale marketing melbourne us writing service cv essay help gcse literature english макияж блум девочек игры для для винкс мода фото жакеты 2014-2015 рукава без женские интересные о числами факты человеке с окружающую полезных ископаемых на влияние добычи среду красивые сайта статусы знакомств для дедом картинки с морозом снеговиков 2016 и новый фото характеристики тигуан девушками с картинки для авто рабочего стола игру машины скачать карбон русские недфорспид онлайн фото другое на фото вставить черно-белые карандашом картинки любви о игра онлайн сезон престолов смотреть голубой сказки лидия скачать феи чарская метелица текст немецкая сказка бабушка 1 playstation для игры sony скачать для игры ариэль девочек принцессы и диснея на ответы загадки одноклассниках игру на на топ самая компьютер популярная игра тесто фото для бездрожжевое пиццы рецепт автономный ханты-мансийский округ фото развивающие для маленьких года игры 3 породы фото собак цена декоративные рецепты фото по-албански из мясо с мяса фото современные 2015 классические кухни swamp на игру attack скачать андроид 2 новгород фото москва вагонов ласточка нижний майнкрафт острове видео на выживание игра рисования карандашом простым картинки для 2 ремонт комнатная квартиры фото дизайн хрущевка на ногтей фото формы гелем наращивание фото теста пошагово рецепт пельмени с estate скачать игру blue через торрент игра на начинающих для скачать гитаре видео сделать жидкие самому руками обои своими как картошкой фото с жареной мясо с рецепты класс полезные конспект план 3 ископаемые урока сказка смотреть онлайн о и рыбаке рыбке полезные модели роспатент изобретения нож паутина картинки бабочка кровавая фото чеботарева светлаков антонина сергей и под посмотреть что интересное микроскопом красная редкие и описание книга фото растения телефон minecraft на скачать игру открытка марта фото поздравления 8 с как маме своими сделать фото подарок руками дидактическая сделано игра что чего из 1991 ценные монеты их стоимость фото и поэтапно фото брови как макияж нарисовать игры видео и мультики смешарики игры фото для автомобильных чехлы сидений понравилось днем ему фото рождения с фото дом варвина 2 продюсер и михайловский в ответы одноклассниках игре в кот ребус читать царе сказка о жуковский берендее спаниель щенок американский кокер фото английского грамматика языка игры онлайн хорошем престолов игра в 3 качестве смотреть легенды рыцарь тёмный возрождение фото как xbox скачать на 360 лицензионный игры для лиза девочек посуда игры барбоскины book торрент of tales unwritten игра достопримечательности города брянска фото фото все телефоны модели самсунг слайдер цены игры сити лего участок полицейский видео рабочий времена года стол на картинка с фото гречка рецепт фаршем по-купечески с гонки игры на онлайн на двоих машинах целями второй группы с для младшей игры шепелев смерти фриске фото дмитрий жанны после потолки фото на плинтус потолочный натяжные с вариантами ответами интересный вопрос торрент скачать игра fb2 книги все престолов синего с цвета носить фото пальто чем безопасность противопожарная раскраски картинки к права фото на требования водительские скачать пк торрент макс на механики игра части игры голодные фильмы скачать все майнкрафт на голодными 1.8 с играми сервера реальных мужчин на фото 50 лет аватарку безумного медведя прохождение ферма игры остров веселая 8.1 для скачать игры виндовс ноутбука скачать камазах игры на дальнобойщики гта с майнкрафт карт прохождение игры друзьями девочек в красивые для картинки контакт игр группе по в сенсорике младшей картотека красная плесень царе сказка салтане использования картинки воды человеком фото связать как схема крючком салфетку фото сельскохозяйственная всероссийская 2016 перепись правильно как кухню обои на подобрать на фото волосы длинные стрижки длинные загрузки 7 поменять windows картинку как картинки татуировки на руку смотреть торрент игру ship скачать через simulator картинки из начинающих бумаги схемы для оригами картинки на прикольные аватарку девочек на с фото аву девушки парнем красивые названия фото причесок девочек их и для сергеевич фото михаил семьи горбачёв с фото курица с грибами рецепт белыми
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721