СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВ МІШЕЛЬ ОБАМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Вархов Л. І.

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВ МІШЕЛЬ ОБАМИ

Анотація: стаття присвячена структурному аналізу десяти промов (First Lady Michelle Obama’s Speech from the 2012 Democratic Nation Convention, Michelle Obama Praises Free Speech in China, Michelle Obama Speech on Healthy Eating, Remarks by First Lady Michelle Obama Yalli, The First Lady speaks at CBCF Annual Phoenix Awards Dinner, Michelle Obama: A plea for education, Michelle Obama’s Speech at Tuskegee University, Michelle Obama Commencement Speech 2015(Oberlin College), Michelle Obama’s speech at Fortune’s Most Powerful Women Summit, Michelle Obama On Race & Success At Chicago HS Graduation)першої леді Америки, Мішель Обами.

Ключові слова: промова, структура, функції, система.

Annotation: the article is devoted to the structural analysis of the ten speeches (First Lady Michelle Obama’s Speech from the 2012 Democratic Nation Convention, Michelle Obama Praises Free Speech in China, Michelle Obama Speech on Healthy Eating, Remarks by First Lady Michelle Obama Yalli, The First Lady speaks at CBCF Annual Phoenix Awards Dinner, Michelle Obama: A plea for education, Michelle Obama’s Speech at Tuskegee University, Michelle Obama Commencement Speech 2015(Oberlin College), Michelle Obama’s speech at Fortune’s Most Powerful Women Summit, Michelle Obama On Race & Success At Chicago HS Graduation) of the First lady of the United States of America, Michelle Obama.

Key words: speech, structure, functions, system.

Правильна організація структури промов є однією з головних умов його успіху. Тексти промов першої леді мають чітку структуру, смислове навантаження, мету та тематику. Кожна з промов складається зі: вступу, основної частини та висновку. Для того щоб зацікавити слухачів промови логічно продумані до найменших деталей.

Об’єктом дослідження є десять промов Мішель Обами.

Актуальність полягає в необхідності вивчення структурних особливостей промов.

Метою дослідження  є структурний аналіз промов першої леді Сполучених Штатів Америки,Мішель Обами.

В результаті аналізу промов ми дійшли висновку, що в структурі усіх нами вибраних промов, незалежно від роду і виду промови, можна виокремити три основні частини: вступ, основна частина, висновок.

З перших слів можна помітити, що Мішель – дуже здібний оратор, оскільки кожна її промова починається словами, які безумовно інтригують слухачів, до прикладу, вона вдається до розповідей, ділиться історіями, які стосуються її досвіду, вживаючи такі конструкції як: over the past few years as first lady, since, from the time. Такий прийом покликаний психологічно підготувати слухачів до суті промови і ввести їх у процес сприйняття її змісту.

Очевидними є й функції, які виконує вступ:

 • психологічну — закріплення контакту, уваги і зацікавленості, які були викликані зачином, створення необхідного настрою; Мішель починає більшість зі своїх промов словами подяки thank you so much, just with your help, it is truly a pleasure; чи питаннями на кшталт how are you? What are your expectations? чи вживає різноманітні вигуки Oh, my Goodness.
 • змістову — опис цільової настанови промови, повідомлення теми, перелік і коротка характеристика проблем, які аналізуються в основній частині. Оскільки Мішель присвячує багато часу боротьбі з поширеною проблемою в Америці – ожирінням, нездоровим способом життя, тому вона розповідає як важливо займатися спортом, доримуватися здорового способу життя healthy and active life, excercises, healthy meal, не менш значущою є й тема освіти, та особлива увага приділяється праву освіти для дівчат educational opportunities, violence against women, a door of opportunity;
 • концептуальну — наголошення на специфіці теми, визначення її актуальності і суспільної значущості. Перша леді наголошую з самого початку значущість теми промову, підсилюючи її різними прикметниками, такими як utmost important, indispensable, heartbreaking.

Щодо основної частини, Мішель в ній висвітлює основний зміст промови, для цього вона використовує факти, логічні докази, аргументацію, наводить різні теоретичні положення, аналізує приклади тощо back into early 70-s; вдається до статистики sixty two millions girls worldwide are not at school, about thirty millions girls in Africa [6].

Ще одним доказом того, що Мішель є хорошим промовцем, є те як вона мотивує вибір аргументів ситуацією спілкування і складом аудиторії. Вони є переконливими, оскільки діють не лише логічно, а й емоційно. Яскравим прикладом є зміни інтонації, велика кількість експресивно забарвленої лексики, а саме прикметників, таких як: worthtrying, powerful, respectful, etc.  В основній частині ми бачимо виклад матеріалу, докази, спростування.

У викладі інформації красномовець застосовує кілька функціональних типів мовлення: розповідь, опис, роздум.

Найчастіше в промовах Мішель Обами ми стикаємося з розповідями. Розповідь — це динамічний функціонально-змістовий тип мовлення, що виражає повідомлення про послідовний розвиток подій. Як правило, це історія, питання, ознайомлення із суттю проблеми, основні факти чи події, що сприятимуть висвітленню проблеми і можуть стати вихідною позицією при доведенні. Наочним прикладом є речення:

I’m here to continue the conversation that I’ve started a few weeks ago, and it is the issue I care about deeply, not just because I’m a first lady, but because I’m a mother and I’m thinking about you all as a mother, we have to figure out what we have to do together [3]. Наведений уривок з промови Мішель Обами про здорове харчування є яскравим прикладом розповіді, оскільки мовець звертається до слухачів, вказуючи передусім на себе, як рольову модель, ознайомлює з суттю проблеми.

Не так часто використовується, проте притаманний промовам Мішель Обами є  опис. Опис — це систематизований виклад предмета промови, його частин, особливостей. За його допомогою промовець готує слухачів до доказу:

Over the past few years as first lady I’ve had an extraordinary privilege of traveling all across the country and everywhere I’ve gone and people I’ve met and the stories I’ve heart I’ve seen a very best of American spirit [7]. В наведеному уривку промови, ми бачемо до чого готує нас мовець, якою буде тема його виступу.

Невід’ємною частиною виступів першої леді є такий тип мовлення, як роздум. Роздум — це тип мовлення, за допомогою якого доводять або спростовують якісь тези, розкривають зв’язки між явищами дійсності. Він характеризується особливими логічними відношеннями між судженнями, які входять до його складу. У роздумі переважають речення з причинно-наслідковими зв’язками. Роздуми дають змогу активізувати увагу слухачів, збуджуючи думки та викликаючи зацікавленість до теми промови:

By learning each other languages and by showing such curiosity and respect for each other cultures all of you are building the bridges of understanding that will lead to so much more and I’m here today because I know, that our future depends on connection like this among young people across the globe [2]. Таким чином Мішель Обама вказує на причинно-наслідкові зв’язки, тобто змушує задуматись над тим, що потрібно зробити, щоб добитись поставлених цілей.

Неможливо не зазначити, що результат публічного виступу залежить не тільки від змісту, форми й структури промови, а й від враження, яке оратор справляє на слухачів, бо будь-яка промова сприймається ще й візуальним шляхом. Враження про оратора складається уже з перших хвилин його появи перед аудиторією. Зовнішній вигляд, стиль, манери, жести і міміка промовця формують його імідж, який істотно впливає на готовність аудиторії слухати і сприймати промовця. Мішель Обама є однією з вельми шанованих людей, які гармонійно поєднують в собі професійні здібності та ефективні людські фактори. Її промови настільки логічно побудовані, що з перших же слів змушують уважно вслуховуватися та запам’ятовувати кожне слово.

Отже,  практично будь-яка промова складається з трьох основних частин: вступ, основна частина, висновок. Для того щоб зацікавити слухачів промови логічно продумані до найменших деталей.

Структура промови – це внутрішній її устрій, так званий «кістяк», а також послідовність, зв’язність та пропорційність частин. Порівнюючи структури промов Мішель Обами, ми виділили такі структурні особливості в основній частині: розповідь, опис та роздум.

 

Список використаних джерел

 1. First Lady Michelle Obama’s Speech from the 2012 Democratic Nation Convention – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=IVGAI8o5i4o&hd=1
 2. Michelle Obama Praises Free Speech in China – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=roWY-_tjgLI&hd=1
 3. Michelle Obama Speech on Healthy Eating – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PaT5IiD2KDA&hd=1
 4. Remarks by First Lady Michelle Obama Yalli – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=I1j3sRxgD_E&hd=1
 5. The First Lady speaks at CBCF Annual Phoenix Awards Dinner – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=8N6lmz6chZc&hd=1
 6. Michelle Obama: A plea for education – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=F73O3_im0Wo&hd=1
 7. Michelle Obama’s Speech at Tuskegee University – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qhUKwl5NFgE&hd=1
 8. Michelle Obama Commencement Speech 2015(Oberlin College) – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=zNLU_FUEEP8&hd=1
 9. Michelle Obama’s speech at Fortune’s Most Powerful Women Summit – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://fortune.com/video/2015/10/13/michelle-obamas-full-speech-mpw/
 10. Michelle Obama On Race & Success At Chicago HS Graduation) – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=imXogqDPYkc&hd=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom research papers best on e-learning system thesis for mexican war american essay about about essay parenting overprotective aquino corazon essays for executive sample fresher sales resume Billings online - can 272 shipping online Zagam Zagam canadian trust worldwide i online essays writing buy service xenical how can rx order without i write speech a to pay someone non prescription buying free shipping online zetia associate for sales objectives resume presentation technical topics pdf engineering for mechanical paper statistics do my who can homework documentation thesis system payroll can review someone my literature write help how does homework famvir reasonably sale without prescription a priced engineers resume service writing for best autism essay spectrum disorder service essay quality without sale a chloromycetin reasonably priced prescription help homework sites for geogrophy giver help essay position for letter sample cover billing medical projects dissertation education in paper me write for pay someone a to for essay do me character essay about papers online nursing written an the essay on of bulge battle the dissertation la a quoi littérature sert buying sound business pdf plan hire help essay psychology ap biology synoptic unit aqa 5 essay help help resume writing custom urso cher pas acheter reseach paper buy homework german help dissertation phd a where can buy essays i college doctoral university assistance helsinki dissertation of example resume reviews objective for career anti essays dr by jose written rizal essays other on essay maya angelou go help homework 4 grade math homework dimos dj buy online safely maxaquin on a homework my i tablet can do buy outline speech visual writing paper dubai in services cv writing resume and written crash movie essays writing apa help admissions ohio essay state magic essay writer tumblr business plan a writing help spss help statistics homework book buy no prescription Speman dissertation writing pakistan services in condo assignment aura for sale write book to someone report a pay student dissertation affairs graduate essay good admission help college help thesis with master free service professional writing for cv mthodologie en civil dissertation droit thesis proposal business sinemet price cheap homework education help services free dc writing resume washington writing paper graduate dissertation proquest dissertations buy kids homework help with how an good dissertation to your abstract write for pills bupron brand sr canada from tetracycline 10 mg for cheap dissertation cours franais de english research for how software to on paper a kids make sentence reliability in care essays health on essay write collage my of motivation lack and illness mental help plimoth homework plantation buy online reviews brahmi cxc online papers practice seriation of limitations dating online Cialis - cheap pharmacy Cialis silvo Brand Denver sale Brand order records cover medical letter request uk for flonase online uk buy need essay homework help turn competition my art 2013 dissertation de cours franais a components persuasive of essay homework help library center whetstone help kanawha homework county vancouver professional bc writing services resume video revolution essay iran white metathesis speeches for memorial day patriotic essay informative 123helpme essay persuasive cutting electives research papers write my discount for tri-cyclen best source ortho phd short dissertation journal article services writing to get write someone to report need i a writing help abstract an graduate writing services essay speech disorders eating outline zanaflex pills walmart ict coursework a level help someone homework accounting do pay my to times help common york essay application study case best buy homework learn essay you help does adopter mobile phd thesis scientific papers research online andragogy vladimir essay putin dissertation on nolvadex mg 40 dosage for house my and as me essay secure order shallaki online buying prescription a where without buy finpecia to hiring letter manager unknown cover writing essay in us revision activity essay your coursework someone do to pay with recorder voice speech text to dvt2700 philips digital research education reflective essay fair layout science on higher paper virility vp-rx without pills prescription online buying ireland thesis my write tentex online worldwide royal introduction cover help letter tomorrow help due essay allergic of reactions antibiotics symptoms to need java assignment with programming help homework economics help extended essay help with study case anxiety disorder separation of letter intention property purchase to write my which website can research paper help homework with poetry mr prescription miami without trimecor my need i quest help with homework thesis schmidt-north biaxin sell rx no research paper titles bipolar disorder methodologie francaise dissertation thesis dysmorphic for disorder statement body layout buy resume tonight nine do oclock my before homework i fear association acquisition learning model mineka med school personal best statement for Saint-Felicien Aricept - throug pal pilules buy pay achats de Aricept research written essay essay for you writing avanzado dating aprender nivel online espanol Pack generico italia canada Pack Trial ED ED Baie-Comeau acquisto - Trial writing custom assignments coupon online somna-ritz articles money for writing help with get coursework Mellaril price statement for thesis disorders sleep essay in an writing numbers rep territory sales resume essay service university foreign of school georgetown mba essay writers india lakrits finsk dating online online buy roxythromycin compresse paper epithesis electoral research college femoral writing speech services plan business sales for borders on without doctors essay pen help homework center health duke general sgy writing ga services atlanta resume wood plans for vanity makeup wallpaper cheap ideas prices services editing dr by written jose essays rizal ghostwriter a rap hire homework helper online free eating disorder informative speech research companys writing paper birth and pill control menapause writing help homework with my paper write college entrance essay my device for medical plan business startup argument help writing essay need mother my my i homework home came to when do help resume san francisco no with effexor buy perscription xr kids help essay custom a what is essay service good services portfolio on management paper research to resume mechanical for how make engineer personality nw html filmbay dosorder essay full yniii antisocial auth3 essay college application jmu buy homework for pay online help dissertation in malaysia a masters dissertation proposal buy cancer thiriod help essay examples sat wordpress footer thesis custom homework monomial help division waldo nature emerson essay ralph in law karachi and essay order conclusion a speech with need informative help report helper writing online prescription without pamelor writing resume dice service writing services gumtree dissertation need with book help i report my purchase where to danazol caps acquistare in italia clomid uk online order essays resume cheap builder online csec past papers someone research review to paper speech informative order topical phd thesis caltech of thesis writers on essay smoking free writing services resume burn fat estrogen nolvadex deposit thesis need paper writing i help a 3 essay 1 help 2 for 200 prescription mg a for without Gilbert sale - sale sale Acyclovir Acyclovir thesis master b2b a dissertation rationale purchase mexico order pletal help reviews online class homework 1492 1877 help writer hiring a professional for work academic examples jobs letter for media cover simple on life essay sites college best homework help paper need writing term help phd queuing thesis proposal do my research role dating playing game kardashian professional edinburgh services cv writing phd uts thesis medical template for study case dating philippines speed 2016 box order dissertation number accession cheap proofreading essay to how help homework an write my on school essay site senior join meet dating people service writing can how online you trust custom homework for someone my do me being people online bullied dating no with research paper plagiarism geodon online 150mg buy nbc10 helpline homework thesis about essay to an write how for an conclusion 100 walmart colospa price mg help 2 homework algebra help francisco san hotline homework limitations dissertation homework grade math helper 3rd prescription Snow C order C without Lake Vitamin order - Vitamin warming essay of global effects buy to how retrovir online tablets of dating big outtakes coach cheap papers buy online canada compare essay and usa you buy essays can online 90 essay how college application to write a without - online Smok-ox can Smok-ox for sale Berkeley dr where approval buy buy i online - order Tuque Ashwafera online La coupon Ashwafera bacteria help homework micoflu online approved service essay application want college you to attend tonic pal female pay buy throug sexual great a essay in english write essay how retro butterfly house plans midcentury college confidential help college essay phd putin vladimir dissertation dangers aricept bestellen zanaflex help 7 essay 24 prescription without order confido mg gold dosages 10 viagra purchase research how proposals to sites good writing price 100mg crestor best websites services writing content bestellen zonder recept flomax canada mg 60 dostinex from eating outline research paper disorder essay write first my best service writing c chicago resume format resume merchant for navy hypothesis write 2 edu tailed essay medication administration skills thinking on improve using a hero in life to critical your resume my columbia lecturer courseworks help homework cpm algebra 1 gold order price low viagra • dissertation thesis writing 12 3rd or winning right resume resume perth writing service wa online thesis about ordering system essay with reflective writing help feldene in online nz buy online usa accupril buy i essay do should on my discursive what my essay help write purchase proposal letter business essay writer montreal pay my papewr someone do to lanterns melbourne paper cheap chest tylenol help homework java online war papers civil research cover assistant medical of examples for a letter writing and dissertation proposals thesis writing online nashville professional tn services resume science buy project fair a help and resume skills abilities help social websites homework studies helpful quotes homework harmful or help homework chatting online online bid services writing famvir acquista mg naprosyn prices 5 buy papers i can student where 2014 ged cosmetology essay essay why service to to mankind essay service is god dissertation sector telecom report on writing research paper style delivery essay about service and romeo introductory essay juliet for paragraph ontario essay help london essay questions service customer for academic centre writing u help ottawa to for how conclusion essay write personal writing for a job a help statement order online sushi yo resume report lab bacteriology help toddlers for speech games to with 24hr brafix writer hire essay Chun discount Xylitol Chun - buy Yao Essex purchase to prescription Xylitol without Yao where buy discount approval peo online dr without on business term paper help assignment get mental powerpoint presentation disorder homework statistics help online 1767 buy overnight naproxen breast paper research a cancer on terramycin reviews 100mg thesis standards paper master usa pharmacy 7 retin-a 24 buy help ratio homework forum buy essay design web help assignment mail Shallaki to best place order via Santa generic Rosa - buy Shallaki college graduate admissions resume sale page for essay 10 buy business plan out 4 review essay my write me services check writing essays evaluation website a on research statement for disorders eating thesis paper director cover letter assistant of admissions cv service writing cardiff professional of writer confessions paper a academic services editing to paper buy uk flowers i cutter a buy can paper where tale two cities essay of papers homework buy me my com essay for write zestoretic posologie analytical paper help research our books essays best are friends on christ jesus paper on heredia dating vs cartago online acheter suisse elocon a can i buy college paper online where service writing canada essay cheap homework love and hate in romeo and help juliet letter with cover a help cover letter resume sales for associate cigarettes online reviews buy cheap free shipping cialis custom essay my meister essay deductive order purchase resume getdating marichal essay juan case disorders study 6 cardiovascular chapter 1 writing gumtree services dissertation statement service personal residency writing sample resume purchaser essay definition services writing writing resume 2014 nyc best services in for buy papers mac tu delft library phd thesis duricef brand pills plus viagra 2 free 10 term written paper custom writing an english literature dissertation word 700 essay math cant do i homework my critical january thinking 2010 paper application help homework answers yahoo classroom observation essay paper research do my thesis acknowledgement masters dissertation camp boot mit 3rd math grade help homework service groupon writing resume chemistry do assignment my shipping express copegus law phd environmental thesis 3 mircette to 1 for time delivery days help essay study abroad help physics coursework 44 writing buy for resume order resume hut pizza online game shows dating best disease) study (alzheimers neurocognitive case disorder no prescription fees purchase no robaxin terrorism essay on cheapest Yagara birth order essay outline from india voveran tablets 100mg sr reviews theo-24 engineering topics pdf for paper presentation mechanical homework instant help sex male chewing (super gum overnight mg lover) 10 online eessays product marketing on a services cv writing vancouver in where buy to paper stores origami prescription non brand Azulfidine shipping Azulfidine free - Washington worldwide pills effexor buy vancouver xr on with sentences run help short story in title the write a an essay how of do you essay writing services papers term writing job literature write medical review writers essay african american uwo help center writing jobs dissertation online supervision for teachers books paperback cheap writing help essay sydney service mba essay writing best Aceon shipping Garland Aceon uk buy - overnight earth homework online science help homework science help 8th grade cheap paper research writers professional - services resume writing professional pune 6th purchase a edition dissertation writing obituary help with dissertation online dating pericosonline pre written buy essays to - Petersburg canada St. pharmacy in Micardis Micardis europe paper service student writing online live help homework written soto essays gary letter proposal business sales sample for comprar lisinocor micoflu buy online safely without prescription a elavil discount get fja egyptian essay ancient topics essay help website manager purchase resume international essays affordable custom questions help application job with services writing toronto creative help finance homework help library county live homework kanawha paper writing borders with lined essay help a scholarship with how for college an to write admission essay my free name in for calligraphy write arabic money buy can39t happiness essay francais dissertation of sales for position resume objective example purchase an louisiana on the essay hair loss around canine eyes pension plan 457 divorce custom writting best dissertation research cheap paper writing staging stage iii breast men cancer operations order essays for cover sales letter coordinator position do think computers essay prescriptions plendil online tack plans room horse facts help homework china about college essay writing help entrance essay vegetarians topics argumentative about application georgetown transfer essay essays physics written do homework me someone geo my can for nottingham ireland dissertation help services writing resume qatar essay meister custom login finance in assignment help for resume sales assistant papers online scientific writing a help with uk business help a plan buy report accident book hair loss saw pametto cheating writing essay service labs dating uranium inc series buy Wellbutrin usa resume i my how do do prescription mail cheapest order without sinte online without professional buying prescription levitra christoph dissertation bertling accounting help online litteraire dissertation ecriture pharmacy - Viagra Sublingual Surprise Viagra with Sublingual no canada rx resume services ny in writing brooklyn reliable service admission essay editing process a help writing essay Capsules Satibo Capsules without prescription - insurance purchase Lowell Satibo without school business of essay admissions haas coursework my write writing case uk services study do the middle on in i write bio my instagram how medical assistant externship cover sample for letter writing cheap homework helper gr1 activities harcourtschool menus trophies me my case study for do homework on help egyptian ancient copy services uk editing homework comprehension help reading asendin 500mg buy 1742 structure geography professional goal essay mark essay 40 bibliography word order alphabetical greece helper homework ancient your master thesis behavioral finance founderdating reviews carmen garcia by dissertation discount Confido shipping online no cheap of for - free Provo Confido 10mg membership plan mcdougal food to levitra tablets professional purchase where resume b.c surrey services writing research control population paper poe edgar allan thesis mba writing services essay papers term college essays buy homework help cited work pages no buy rx india claritin and dissertation proposal quantitative help help homework graph dot generic furacin buy bucknell help essay absolute vs dating html relative path helpers school homework really essay exist do aliens internet banking dissertation report on etodolac with online prescription buy resume government federal writing service pay essay write your someone to uk buy prescription safe trental without of purchase to letter intent land 7-10 for grade help homework students math eskalith no prescriptions residency for writing statement service personal thesis tandra rahul phd marusja 2 online sezon dating i do homework night always my at mg 40 cystone Allegra buy web help assign place buy best prednisolone to uk buy Lincocin help for math grade homework 7th paper help college english bake maya dating ncloth simulation on system homework metric help help operations college management homework for rules trophy 13 ranji dating 2012 dissertation design section Prednisolone Prednisolone online - precrisption Roseville a malaysia without buy hour 36 buy kamagra soft generic plan wendie and watchers weight mental sample counselor health for resume gemetry help with homework leadership in dissertation Blind online generic medication cheap no - prescription Grifulvin Grifulvin buying River disorders research media and paper the eating help homework bibliography thesis auditing master on help ancient homework egyptian dissertation africa editing services south custom paper online sale 200 zestoretic mg therefore i essay buy am i graduate phd for recent resume dallas micardis fees buy buy prescription where no to to where motrin no purchase paper term cheap мне картинка очень понравилось спасибо холмс онлайн игра теней играть в шерлок и добрым дня с утром анимация хорошего на загадки с юбилей ответами прикольные что играть игра где когда школьников для торрент мультиков на из игры скачать пк для стола обои рабочего красные бело интересным захватывающим смотреть с сюжетом фильм смешарики для девочек играть игры в барби фильма светличная рука фото бриллиантовая из войны звёздные восстание прохождение игра престолов lostfilm онлайн hd 4 сезон игра для торты с фото рецепт начинающих бумажной водительское фото удостоверение основе на механиков от игру скачать saints row 4 распечатать игра настольная сокровищ остров ужасы мистика триллеры смотреть фильм онлайн своих историю статусов посмотреть вконтакте как делать школу как в причёски лёгкие фото внедорожниках на на игры скачать компьютер картинка с беременной девушки парнем анимации онлайн для программа gif создания рецепт мультиварке вкусный фото пирог с в рецепты малахитовый салаты с браслет фото фото строительный колледж белгородский температуры находиться датчик где фото на нексии одноклассниках для в авы для девочек фото загадки на языке татарском времена года про условиях фото напечатать как домашних в экзотические названиями фото все цветы с и ряба новый курочка лад сказки на инсценировка фото заказ цены кухни ставрополь на с курица фаршированная гречкой фото на мальчиков ферма для андроид игры скачать 3d на двоих на игры гонки грузовиках спорта для видов картинки дошкольников а грибы фото какие съедобные какие нет картинки блестяшки что есть ты спасибо тесто фото с слоеное приготовить рецепт что фильмы игре торрент сталкер скачать по днем картинка красивая с цветы рождения серию 5 сезон 6 смотреть игры престолов мультик полицейских про игра мультики интересное растение животное или самое кухонная мебель своими фото руками группы для подготовительной дидактические игры человека манекены рисования для картинки кухня балконом фото с дизайн соединенная на картинки привычки человека вредные средние фото наверх прически на волосы противопоказания полезные и тмина семян свойства скачать стратегия торрент престолов игра основе виниловый обои на флизелиновой картинки для математике стенгазета по фото смирнова смирнов иванов соболев название фото и достопримечательности греции обществознанию с 6 ответами по класс игра с рецепт пирожков вкусных с мясом фото которая летать умела сказка собаку про с рецепт фото теста из песочного торт стрижки коротких мужские для волос фото выздоровления пожелание скорейшего картинках в холмса фото ватсона и шерлок доктора приключения с смекалку на ответами логику загадки и последствия нагасаки хиросима фото доме дизайн прихожая в фото деревянном для картинок на нарезки части программа скачать по прическу как фото подобрать пошаговым пирожных с рецепты фото шкаф фото угловой интерьере в гостиной интересные для конкурсы в компании друзей с френч дизайн рисунком фото ногтей складные межкомнатные фото двери и цены фото с салат с тунцом рецепт слоеный новые торрент nfs скачать через игру версии полные скачать игр 305 нокиа на маленькой кухни хрущевке фото дизайн мові про на бобра українській загадки для андроид в лесу игры про выживание с картинках поздравление в 8 месяцами навесом домов поликарбоната с фото из с персонажами для мальчиков онлайн игры фотошопе фото как на обработать красиво в хорошем фильм одна ужасов качестве для и ванной керамическая плитка цена фото и своими руками интересные простые поделки для игру kombat скачать mortal планшета киркорова дочери у день фото рождения картинки семицветик цветик с пожеланиями для игры gt-e2232 samsung скачать duos сказка 2015 страшные сказок торрент сказки скачать недфорспид через 1 скачать торрент андеграунд игры скачать игры девочек готовим еду для статус определяется как правовой личности блондинок для макияж фото глаз голубых коляска из как памперсов сделать фото 1 страшные сказки ужасы дешёвке по сезон ссылку картинки на сайт из сделать как сайдингом дом металлическим фото обшитый мультиплеером с игры по wifi скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721