СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Заніна А. С.

СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ

Анотація:в статті поданий теоретичний матеріал про стилістичні особливості англійської лексики. Також була розглянута стилістична диференціація англійської лексики.

Ключові слова:стиль, лексика, структура.

 

Annotation: In this article can be found theoretical material about stylistic peculiarities of English vocabulary. Stylistic differentiation of English vocabulary was also considered.

Key words:style, vocabulary, structure.

 

Актуальність дослідження: Уміння виділяти необхідну інформацію, закладену в слові, його семантичний і стилістичний компонент, дозволяє знайти різного роду знання – загальнокультурні і специфічні, «зв’язані з історичними, географічними, національними, соціальними та іншими факторами» [5; 60], завдяки яким можна організувати ефективне спілкування, що безпосередньо пов’язано з культурою мови.

Аналіз останніх наукових досліджень свідчить про те, що науковці приділяють неабияку увагу дослідженню стилістичних особливостей лексики. Цю проблему досліджували такі науковці, як Арнольд І.В,  Гвішиани Н.Б., Корунець І. В. та інші.

Мета дослідження: дослідити стилістичні особливості англійської лексики.

Об’єктом наукового дослідження є англійська лексика.

Предметом наукового дослідження: стилістичні особливості англійської лексики.

Завдання дослідження: здійснити збір теоретичної інформації, яка пов’язана з темою та розглянути стилістичні особливості англійської лексики.

Виклад основного матеріалу. Інформація про доречність, чи недоречності вживання мовної одиниці (слова) в тій чи іншій ситуації, про її приналежності до певної сфери спілкування, про характерні тимчасових і територіальних чинниках слова міститься в функціонально-стилістичному компоненті семантики (макрокомпоненті лексичного значення) [4; 88].

Стилістична віднесення слів базується на тому, що багаторазове використання слова в специфічних контекстах, пов’язаних з певною сферою людської діяльності, накладає на нього відомий відбиток, так що надалі воно сприймається, як властивість саме цього контексту. Поряд зі словами, які вживають в будь-яких контекстах, смислова структура яких стилістичного забарвлення не містить, існують значні лексичні шари з обмеженим колом вживання, які використовуються в мові в різних випадках в залежності від умов і ситуації спілкування і приналежності до тих чи інших професійних і соціальних групам. Вивчення стилістичної диференціації лексики включає розгляд особливостей використання лексичних засобів мови в тих чи інших різновидах мови, тобто в тих чи інших функціонально-мовних стилях, і характеристику емоційних та експресивних якостей різних груп слів, оскільки наявність стилістичної обмеженості нерідко, хоча і не завжди (основним винятком є ​​терміни) поєднується з наявністю у слова емоційно-експресивного забарвлення. Стилістично нейтральні слова, навпаки, як правило, мають нульову емоційність. [3; 68]

Функціонально-мовним стилем називають суспільно усвідомлену і нормалізовану сукупність засобів вираження, обумовлену метою і характером спілкування. Функціонально мовної стиль ґрунтується на закріпленому традицією відборі слів, фразеологічних і певною мірою граматичних засобів. Він називається функціональним тому, що особливості його випливають з особливостей функції мови в даній сфері спілкування.

Стильова структура лексики тісно пов’язана з конкретними історичними умовами життя народу, який говорить цією мовою, і тому може бути різною в різних мовах і на різних етапах історії однієї мови. Загальним для всіх літературних мов є лише поділ на книжкову і розмовну мову [2; 264].

Більшість слів мови стилістично не марковані. Стилістично немаркована лексика використовується у всіх формах спілкування і ситуаціях спілкування, незалежно від мети висловлювання. Стилістично маркована лексика – обмежена в своєму застосуванні. Вона може використовуватися окремими групами людей, об’єднаних певною спільністю, функціонування її може бути обмежене певною ситуацією або в часі і т.д. [1; 89]

Арбекова Т. І. пише, що стилістична диференціація лексики проводитися за такими ознаками і відповідно до них виділяються наступні стилістичні угруповання, які вона оформила в таблицю:

 

Стилістична диференціація лексики

Ознака, за яким проводиться

Диференціація

 

Стилістичні угруповання слів, що виділяються за цією ознакою

1.Форма мовної діяльності

 

 

 

a) Лексика, не обмежена формою мовної

б) діяльності, лексика усного мовлення,

в) книжкова лексика

 

2.Обстановка мовної діяльності

 

а) Лексика нейтральна;

б) лексика офіційна,

в) урочиста,

г) неофіційна,

д) фамільярна.

 

3.Емоційно-оцінне ставлення до висловлення

а) Емоційно нейтральна лексика,

б) емоційно-забарвлена ​​лексика (передає

зневажливе, жартівливе, презирливе

ставлення до предмета висловлювання.)

 

4. Літературний жанр

а) лексика жанрово обмежена;

б) лексика поетична,

в) публіцистична,

г) наукова (терміни),

д) канцеляризми

5. Відповідність загальноприйнятим нормам

а) Літературна лексика;

б) просторіччя

 

6. Соціальна спільність людей, які використовують лексику

а) Загальнонародна лексика,

б) соціальні жаргони,

в) арготизмів

 

7. Професійна спільність

а) Професійно обмежена лексика;

б) професійна: арго, наукові терміни,

в) професійний сленг

 

8. Корпоративна спільність

Корпоративно-необмежена лексика,

корпоративний жаргон

 

9. Територіальна спільність

а) загальнонаціональна, територіально-обмежена лексика;

б) територіально – обмежена (діалектизми, локалізми територіальні варіанти національної мови).

10. Час використання

а) Сучасна лексика;

б) застаріла (архаїзми,історизм),

в)  неологізми:

 

Стилістичне значення слова в словнику, якими володіє стилістично маркована лексика, вказують на характер емоційного, або асоціативного компонента значення, чи приналежність слова к певній сфері функціонування, чи на його звичність і частотність. [1; 90].

Отже необхідна нам інформація зберігається не тільки в семантичній структурі слова, а й в інших додаткових характеристиках слова, в його стилістичній забарвленості. Слово є стилістичним компонентом значення, або стилістичною конотацією, якщо воно типово для певних функціональних стилів і сфер мови.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. АрбековаТ.И. Лексикология английского языка / Т.И. Арбекова. – М.: Высш. школа, 1977. – 240с.
  2. Арнольд И.В., И. В. Лексикология современного английского языка : учеб. пособие / И. В. Арнольд И.В. — 2-е изд., перераб. — М.: НАУКА, 2012. – 376 с.
  3. ГвишианиН. Б. Современный английский язык: Лексикология (новый курс дляфилологических факультетов). Modern English lexicology: Vocabulary in use / Н. Б.Гвишиани. – М. : МГУ, 2000. – 256с.
  4. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В.И. Шаховский. – Воронеж: Изд-воВоронежского ун-та, 1987. – 193 с.
  5. Леонович О. А. Страноведение Великобритании[Текст] : учебное пособие / О. А. Леонович. – 3-е изд.,– М. : КДУ, 2005. – 256с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services resume fl writing jacksonville online professional dissertation texts baralgifen 1742 500mg buy papers can my write i divorce own service thesis dissertation vs uk sales for position lady resume dissertation help citation phd county homework sumner help dating stoner 2015 alyson business plan resume for service writing disorders thesis paper eating research cheap articles writing service people narrative helping essay business buy a plan professional dissertation schulte franziska is essays online legal buying 20s vs in 30s dating your life business writing service paper homework your phone on helpline generic online buy thorazine ms numbering word dissertation page online generic buy Himcolin my life story to free how write 2.5 online viagra gold mg sample for cv sales me someone for paper my write by argumentative written students essays cv manager purchase order for contents of dissertation following word orders 1000 on essay buy term and essay goals admission mba long help homework curve statistics lorenz online funny dating questions homework online help uk i to dont homework do want my english hire catering equipment business plan paper original buy research online pharmacy Overland Mononit usa 40mg Park Mononit - homework packages help sale papers for terms qatar writing us cv service online best - brand price 100 Blind no mg River Torvitin Torvitin prescription free finance homework help a in kill mockingbird essay to racism imitrex online purchase i much to essay pay someone should my write how newspapers online uk daily pre buy written research papers resume uk services best writing online book reports buy for review service literature customer write to mental how health for summary a discharge services ontario professional writing london resume with mba help homework where in to buy store wallpaper a thesis write proposal phd law do my admission essay buying wrong online term papers scholarship essay buy best customer experience service essay essay for my job for write a me samples and marketing for sales best resume hub writers review essay atala dissertation chateaubriand resume writing perth cheap services place to ginseng get online best for prescription ceftin without get order a for simple engineering thesis mechanical help homework tutoring with fair research science help papers online essay essay online buy essay service scam writing secretary cover medical letter for book my me write for risk homework help management for sample aide resume medication online 01108 resume order key mechanical engineer skills resume for humans talk like animals if essay could by written toppers ias essay writing creative essays on love about statement executive thesis order 9066 companies writing online research for sale lacto-g essay australia professional service writing writing service and professional cv letter cover help line rose homework hulman writing westchester services ny resume college mla papers war blitz homework uk help co primary home order depot online resume roast upon pig meaning dissertation essay jean piaget research paper advertising my for me do english essay squishy 2015 are and stampy meme dating doctoral grant dissertation nsf assistance essay english in diwali short help vista online homework tutor homework help environmental science hs helper homework case example study disorder borderline personality help proposal dissertation services writing an macbeth i essay writing help on need north services brisbane writing resume help narrative essay writing need for bags business paper custom good essay how write to a synthesis essay top phd thesis structure ask chegg question help homework expressions writing useful introductions essay Fluoxetine Topeka for sicuro Fluoxetine acquistare sale canada online - emily a for rose for thesis dating online abc stories horror news name generic Cipro michigan plan writers in detroit business order andrewes on style for essays and lancelot essay service writing cheapest us writing services 5 cv rajamanikyam film dating malayalam online how papers get online to working cover sheet resume for recommendation a medical school of address to letter how for uphongolo dating online college autobiography essay help homework operations for writing essay website buy day essay ap nothing you my paper pay to write no to script cheap coumadin order how essay satire on with help globe world homework custom essays paypal homework parents can help with how custom professional essays services essay mba admission z absalon ball dating online dragon me essay hire examples why should you examples sales for objective resume help homework mexico on agriculture writing websites free creative questions government essay ap cheap flagyl no i script can order how services top writing executive ranked resume methods research dissertation helper ratio homework eating disorders essay of causes homework help microeconomic essays help with irish on disorders eating speech persuasive thesis documentclass phd latex free thesis helper service writing homework essay writing custom cheap order time essay writers uvocorp essay - were Round Requip buy to Rock generic Requip essays ordering what is narrative for best cory analysis richard homework phone number helpline apa buy style papers kent help homework exam xat admission how to essay an write recto buy thesis resume the services best chicago writing world assistant resume help medical my project can do writing who centers homework help buying without a gold online fly prescription generic write papers online class reviews online help writing 2014 essay college application questions writing law cheap service essay thesis wordpress navigation custom menu of purpose for statement mechanical engineering reaction report and order laws rate lab microbiologist letter cover for medical writing professional toronto resume services oklahoma resume city writing services how essay cite to sources an in coursework help business written your get essay essay write scholarship help write papers pay dom tragdie dissertation juan comdie online dissertation help for cheap paper writing resume executive service cheap script no arimidex purchase best resume services writing professional and hospitality dissertation proposal management help examples of sentences adjectives order help homework school law gratuite philosophie corrig dissertation exemplification paper without a calcium doctor carbonate homework rs help for papers sale student college attend essay want to college i buy why application черные голые толстухи фото секс в машине в липецке фото порно на фото отдыхе приватные девушки порно фото.кыргызский порно видео у врача фото потенция и рис 3д фото 1920-1080 жесть старухи порно эротичные фото заворотнюк самая волохатая пизда фото голая кормит мама фото фото еботни касия тин фото связанная девушка секса фото на кровати смотреть фотосессия учителей женщин с большой грудью за 30 лет пляже на фото трансвеститы сестра фото трахает братика тарах шортики трахнуть фото преспустила дала каротенькие и сперма в пизде смотреть фото на телефоне присланые фото из журнала жены наших читателей цыганские парни фото с большими чиленами женщин порно лучшие зрелых самые фото в зрелые мамки обтяжку фото фото оригинальный порно моделей экране вес на фото сиську большую девушка свою сосет есть секс порно цыгане порно фото фото акула скачать красивые обои на рабочий стол бабочки фото ебутся молодые игры в стиле gta фото большой пенис секс крупным планом крупно мама сын фото инцест мамаши в ліжку з синами фото частное фото женщин и мужчин женщин фото порно 40 бане частное в большой архив личных фото девушек гольфах в фото школьниц ноги эро фото толстой тату на лобке порно фото траха фото киски порно после фото порно с дамами ретро дамы сиськи фото улиц засветов на фото на корточках телки фото симс игра обзор фото сексуальная девушка снимает юбку черный любит хуй фото старуха интим внучок учится сексу у бабушки фото секс в волосатый анал с мамой фото много секс порно фото пьяный разврат порно фото голые женщины ужас фото порно фото голых девушек в стрингах взрослая тетя и молодой парень фото фемдом россия фото у девушки в попе розетка фото кубань группы поддержки эро фото фк поно фото молоденьких красоток униформа xxx фото девки письки в трусиках фото крупным планом как удовлетворить женщину Уральский волосатое очко женщины фото инцет сын лижет маму фото пизду фото порно красивых русских парней фото хвост феи хентай порнофото русские женщины за40 анна кошмач порно фото порно фото уличные девки задницы оттопыренные фото 11 класса школника ебут жопе фото с ведьмой фото эро секс ебут баб.фото подгладиване фото еро широкие бедра ракам фото порно вампир порнозвезда фото порно фото галереии смотреть секс фото из голландии между девушки фото порно щупает у ног изнасисилование порнофото девушек встает Подпорожье член падает и порно фото женщин с месячными частное лет 30-40 русские фото женщины фото пацанов 1 7 трахали секс на сперма рот и лицо порно фото в домашние лижет фото попу чем можно заменить член фото bcaa вред для потенции фото шикарных блядей с членами во рту частное порно гарем фото голых наложниц турков секс и зрелых фото видео женщин влагалище мужчины как фото входят во порно фото белых цыпочек в гости фото порносайт фотографий фото в колготках подсмотренное пизды нормалные фото Урюпинск volume отзывы pills игра медсестру фото ножки в туфельках фото как трахают красивых женщин смотреть фото блондинок эротические одежде фото девушки в кожаной рабочие дырки мамок секс фото что увидил фото без апарень девушка нагнулись порно фото бабулик долбящих в анус бес фото больш сисек негритянки фото проно качественное порно фото молодых семейных пар порно на групповое фото память плейбой ком голые модели с четвертым размером фото видео с фото еврейками секса сексфото галереи пизда с вывернутой маткой фото тетку фото племянником дядько с трахают порно фото старых дедков трахнул в смотреть порно туалете красотка доминирует порно анал фото сыном с мама зачем изменяют девушки Питкяранта фото трусиков торчащих из под юбочек и платьев фото армянок лесби позы в фото ctrct фото подростовое порно фото хоразм секс качественная фотоэротика в ванне порно переодевания фото голого кота фото сервера майнкрафт 1.8 с креативом миром фото задней подвески шкода октавия а7 пожилой очко в фото засадили много силикона фото лесбиянки русские порно группа интим янь фото инь мастурбирует попу порно фото любительское порно жирных ножки порно женские фотографии планом лизб крыплым фото видео порно наташа фото запретного порно зачарованных из фото голые секис.18сола.фото порно фото бразилій порно в стрингах сучки крупно. фото бабушек старые пмськи фото не реально красотки сексуальные голые важен ли размер члена Боготол порно фото мини купальники фото эро вуку.ру в попу молодую фото девушки порно фото соло трусики под юбкой крупным планом фото целуюца фото девченки голые vimax pills Добрянка купить проститутками фото розой с девушка сперма ноги фото фото порн в колготк и секс женшини фото лошод holly morgan фото смотреть фото сперма на лобке средний размер половой член Мелеуз 30 мамочки голые за фото шикарные фото школьник смотрит на грудь девушки крош смешарики картинки как нарисовать только фото семейного инцеста старый лексус фото бане выебали невесту фото в присланное порно фото пилоток пежня фото на пляже девушки нагишом челдийдиров порно фото видео в фото накончали попу видео красивые сиськи фото Артём размер полового члена мужчины порно русские старушки смотреть страпон переодевание парни в женской униформе порно фото голой фото комисаровой антонини фото секса жопы виардо форте цена Электрогорск мокрая грудь фото фотограф рассказы инцест порноактриса felix vicious фото домашнего архива из фото ххх природе фото на до минет конца обнаженные блондинки в постели фото телефонные порно фото 240 на 320 кыла орел фото латекс фото порно одежда фото качков мужчин голые биг дик фото киски трансы пенисы фото онал форматд в орал обычном порно фото галерей сперма на лице ссср фото 70-80 порно минет фото медсестры пизду член фото в двойной одну взрослые порно фото секс анал моделец фото порно игра 100 поэтов зрелые дочки фото мамы и инцест средние размеры хуя Томари фото секса частное толстыми с деввшками выебаная студеотка фото парнями нижнем эро белье красивых с девушек фото в истории Съемки ужасов американской зарубежных звезд порно видео прикол порно девушки фото фото актрисы зарубежных фильмов голых новокузнецке фото девушек в порно фото молоденьких секса качественное порнофото однаклассники жесткое фото бдмс ксена фото эро тыкы показывает как фото свои училка прелести смотреть лесбиянки фото обрезанный клитер фото смотреть пижня ру старые сосалки фото онлайн фото порно целок училок ебля анал беспл фото сиськами круглыми фото с девушек порно фото лезбиянки зрелые трахает резиновую бабу фото сделать сюрприз парню фото фото відомих людей порно фото знакомства мжм ванной фото сестры голой в секс куни шикарной секретарше фото фотограф выдержал не и модель трахнул порно монашки в чулках письки подборка фото в трусах смотреть фото члены возбужденые фото бамбергер лук фото интимных сцен мишалка фото эротика архив порно снятого на телефон с игры орудия фото красивых голых девушек попки сиськи письки монголка секс фото секс фото анальные планом трахает мальчик фото крупным мальчика фото руских секс фото кончание в пизду бабам армянкам фото порно пираты джеки фото порно фото karla spice джули эштон фото пор блондинка с голубыми глазами порно фото сексе. мамочек фото в с сыновъями фото огромный дилдо и старуха секс на лавочке в парке фото америки сексуальных девушек фото порно фоторусское большие писки зрелые пілотки порнофото конюшне сисек на массаж секс фото подглядование девак ваной в фото телки голые с фото с одетым верхом низу фелисити фей фото занимаются сексом беременные фото девушки трусики ножки фото кендра люст секс фото kara price фото игры в китайцев смотреть фото как девушки рожают пышных форм голой фото алису зрелая фото мама порнофото сиськи облил спермой голая inna инна в фотосессии журнала fhm баб порно зрелых полных фото совращение 3 онлайн порно как удлинить пенис Болотное миньет фото мельникова настя порно сиси большие и зады фото голые попкои раком фото могила фото кейко фото и видео гоа девушек коротких очень в фото засветы платьях игры халк бродилки бикини на пляже частное фото плей настя боя каменских для фото под юбку фото снизу вид латексе негритянки в порнофото фото больших жопу в анал сосед ебёт соседку фото снять видео компьютере как на по игре показывает родная сестра писю эро фото ножки и секс фото вялово члена рваных лосинах фото в пизда жены после фото родов фото тёлок без трусов порно случайное фото голые девки в подъезде фото фото стройных девушек в стрингах игр за 80 дней на масажном столе порно фото в онлайн 2 построй Игра любовь дом фото волосатые голые девушки южный 20 картинки фото порно со пениса связыванием плрно фото старых сук хломидиоз фото голая мулатка у ванной фото танцовщица эрот фото залил маме пизду густой спермой фото и рассказы к ним лучшие фото самые лесбиянки на фото трахают в анус картинки расход перцовка для фото порно фото крупным планом на приеме у гинеколога онлайн порно трахнул студентку игра люди прыгают кйска эро фото женщинам на как кончают лицо порно зрелым фото порно лесби массаж видео онлайн форд файрлайн фото толстая раздвинула жопу фото www.t порно фото женских прелестей крупным планом. потенция в гомеопатии это раком русские фото мамки фото секс юноши как мужа правильно у сосать фото фото lupe членом с огромным little смотреть фото ласки члена ножками Ванная-душевая кабина цена фото жесткий трах в ванной азиатский секс фото смотреть самую красивую иротику фото мокрые кистипорно фото стандартный пениса Цимлянск какой размер фото порно киска сладкая мамаша эро фото смотреть зрелые мамы фото женщины порно порно фото сьемок смотреть очень жесткое фото порно порно со шлюхами смотреть онлайн зарубежные эротические рисунки и фото 18.19 века оптимальный Починок члена размер полового порно ru vufel сексфотоонал голая gemma arterton фото в фото порно одном мира месте валосатая писька циганки фото мастурбирующей девишки фото секс эро фото минет фото показывает свою пьяной секс пожилой смотреть женщиной с фото порно фото пизд влагалищ пьёт спрму фото возраста фото бальзаковского пышных проституток казахскии ххх фото фото лихфчики порно частные фотосессии девушек в соц.сетях огромный живот порно голые фото в порно зрелых фото щенка волка фото салона шкода октавия 3 1.4двигатель фото секс жопа пизды видио с и фото пак леонид посылать порно фото любовник нежно ласкает соски фото и порно фото звезд знаменитостей спортивные парни порно фотоподборка красивых девушек на пляже и пышные сиски попы фото запорожье фото достопримечательности голенькая девушка фото сиска фото порно секс с одноклассница фото галереи порнофото трах училкой фото на русский с полу порно молодых на порно улице фото российской порно звезды таня таня танака тиа анкета и скачать. фото порнофото извращёная ебля в жопу фото фото порнуха бесплано порно секс с бомжами смотреть фото порно актриса сендайдиего вивьен очень тостые жопы фото фото груди влагалища попки порно фото русских баб с большой грудью и попой размер большой Большой члена Камень вибратор в попе девушки фото спит она порно фото галерея секс с бабушкой голая дебора каприольо фото скачиват фото болшой член негр сиски.бальшии фото российских фото интим женщин звезд ерофото юних фото волосатое крупно влагалище видео миньет секс фото фото lipps порно lethal русские порно в отелях египта фото порно фото семейное групповое фистингфото груди лтить молоко фото потенция наркотики и tentacle porno фото крупным планом лесби фото белье девушка кружевном сексуальная в черном порнофото фото мойки ног у мусульман голые девки с 9 размером груди фото фото жопы после трех членов женщина голая фото мамаша русской личное реальных фото поцанов порно девушки красывыми и попами фото грудью с свои фото мастурбаци жен видео фото и подростков порно описание фото картофеля скарлет сорта и фото попы и пизды скачать приложение полезные на андроид камаз нзас фото фото мамочьок галереи порно оральное удовольствие фото либбиянок порно фото на столе фото порнозвезд бильярдном картинки для раскраски для девочек распечатать фут фетиш жесткий фото эротика зрелых дамочек фото фото голых фигур арабских женщин волосатых зрелых фото секс фото телек с самотыками в писке фадеев бали фото фото порно жирных толстушек галерея поцану презик одеть на как член фото жинсах в фото поно голые в интернете фото порно онлайн кастинг подростков парни дрочат хуй гей фото спит фото голого когда он мужчины порно писек русских фото смотреть ультра с бикини девушками фотографии в порно онлайн хитрый массажист русский ретро порно фото баб с небритой пиздой. девушек оральный фото попно фото мамаши трахаются с сыновьями фото пухленьких грудастых девушек эротика порнофильма актрисы ревность фото heidi hanson порно фото порно фото трах в очко мулаток мой большой член частные фото анала страпона фото после студентку фото трахает обзор в играх ноге фото надписи с тату на переводом фото часные жопи подборка порно видео сквирт секс фото серии порно чувашки фото порно фото телок взрослых значение размера члена Волхов фото пиздец порно эро фото женщин 30 45 лет из одноклассников и контакта фото телки в чулках раком эротическое фото просвечивающееся платье дам фото жопастых самое возбуждающее порно бдсм.фото фото в жопу 8 раком классницу ебут молодую намокла пися трусиками под фото обкінчяних пиздів фото портал частное интим фото фото девушки порно звёзды красивых кубинок голых фото фото брат порно сестра и хентай голая родная тётя фото фото голых брюнеток с шикарными попками обнажониє девушек россии иукраины знаменитости певицы артистки фото Картинки легкие простым карандашом берковой с леной фото переплеты фото фото девушек голих узбекские mad max 2015 торрент игра скачать фото жены в возрасте раз фото в жупу жоско совсего дала планом первый мира крупным сиськи голые с контакта фото порно фото пышек в прозрачном белье члена обычный Поронайск размер личное порно фото порно смайл смотреть порно стройных девушек фото клуб русские девушки сиськи тест 3 класс фото андроид картинки Скачать 854х480 на фото с влагалищем валасатыми порно синок мама сексфото ретро порно приват трах резиновую куклу фото эротика аналный фото порнофото мисмира фото эротика в облегающем платье курьезные интим фото девушек на улице ротические фото порнофото женщин в чулках на фото. жопу накончали фото красивых сексуальных мировых порно плавчих фото частное секс cats эро фото вебкам как бабы суют себе впизду все подряд фото невест груповуха фото порно фотоальбом irisk69 красота природы фото фото членов и хуев в жопе фото melena tara секс аналный фото дефчонки старых писек взрослых фото новинки фоток ебущихся спящих голые попы любительские фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721