СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Заніна А. С.

СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ

Анотація:в статті поданий теоретичний матеріал про стилістичні особливості англійської лексики. Також була розглянута стилістична диференціація англійської лексики.

Ключові слова:стиль, лексика, структура.

 

Annotation: In this article can be found theoretical material about stylistic peculiarities of English vocabulary. Stylistic differentiation of English vocabulary was also considered.

Key words:style, vocabulary, structure.

 

Актуальність дослідження: Уміння виділяти необхідну інформацію, закладену в слові, його семантичний і стилістичний компонент, дозволяє знайти різного роду знання – загальнокультурні і специфічні, «зв’язані з історичними, географічними, національними, соціальними та іншими факторами» [5; 60], завдяки яким можна організувати ефективне спілкування, що безпосередньо пов’язано з культурою мови.

Аналіз останніх наукових досліджень свідчить про те, що науковці приділяють неабияку увагу дослідженню стилістичних особливостей лексики. Цю проблему досліджували такі науковці, як Арнольд І.В,  Гвішиани Н.Б., Корунець І. В. та інші.

Мета дослідження: дослідити стилістичні особливості англійської лексики.

Об’єктом наукового дослідження є англійська лексика.

Предметом наукового дослідження: стилістичні особливості англійської лексики.

Завдання дослідження: здійснити збір теоретичної інформації, яка пов’язана з темою та розглянути стилістичні особливості англійської лексики.

Виклад основного матеріалу. Інформація про доречність, чи недоречності вживання мовної одиниці (слова) в тій чи іншій ситуації, про її приналежності до певної сфери спілкування, про характерні тимчасових і територіальних чинниках слова міститься в функціонально-стилістичному компоненті семантики (макрокомпоненті лексичного значення) [4; 88].

Стилістична віднесення слів базується на тому, що багаторазове використання слова в специфічних контекстах, пов’язаних з певною сферою людської діяльності, накладає на нього відомий відбиток, так що надалі воно сприймається, як властивість саме цього контексту. Поряд зі словами, які вживають в будь-яких контекстах, смислова структура яких стилістичного забарвлення не містить, існують значні лексичні шари з обмеженим колом вживання, які використовуються в мові в різних випадках в залежності від умов і ситуації спілкування і приналежності до тих чи інших професійних і соціальних групам. Вивчення стилістичної диференціації лексики включає розгляд особливостей використання лексичних засобів мови в тих чи інших різновидах мови, тобто в тих чи інших функціонально-мовних стилях, і характеристику емоційних та експресивних якостей різних груп слів, оскільки наявність стилістичної обмеженості нерідко, хоча і не завжди (основним винятком є ​​терміни) поєднується з наявністю у слова емоційно-експресивного забарвлення. Стилістично нейтральні слова, навпаки, як правило, мають нульову емоційність. [3; 68]

Функціонально-мовним стилем називають суспільно усвідомлену і нормалізовану сукупність засобів вираження, обумовлену метою і характером спілкування. Функціонально мовної стиль ґрунтується на закріпленому традицією відборі слів, фразеологічних і певною мірою граматичних засобів. Він називається функціональним тому, що особливості його випливають з особливостей функції мови в даній сфері спілкування.

Стильова структура лексики тісно пов’язана з конкретними історичними умовами життя народу, який говорить цією мовою, і тому може бути різною в різних мовах і на різних етапах історії однієї мови. Загальним для всіх літературних мов є лише поділ на книжкову і розмовну мову [2; 264].

Більшість слів мови стилістично не марковані. Стилістично немаркована лексика використовується у всіх формах спілкування і ситуаціях спілкування, незалежно від мети висловлювання. Стилістично маркована лексика – обмежена в своєму застосуванні. Вона може використовуватися окремими групами людей, об’єднаних певною спільністю, функціонування її може бути обмежене певною ситуацією або в часі і т.д. [1; 89]

Арбекова Т. І. пише, що стилістична диференціація лексики проводитися за такими ознаками і відповідно до них виділяються наступні стилістичні угруповання, які вона оформила в таблицю:

 

Стилістична диференціація лексики

Ознака, за яким проводиться

Диференціація

 

Стилістичні угруповання слів, що виділяються за цією ознакою

1.Форма мовної діяльності

 

 

 

a) Лексика, не обмежена формою мовної

б) діяльності, лексика усного мовлення,

в) книжкова лексика

 

2.Обстановка мовної діяльності

 

а) Лексика нейтральна;

б) лексика офіційна,

в) урочиста,

г) неофіційна,

д) фамільярна.

 

3.Емоційно-оцінне ставлення до висловлення

а) Емоційно нейтральна лексика,

б) емоційно-забарвлена ​​лексика (передає

зневажливе, жартівливе, презирливе

ставлення до предмета висловлювання.)

 

4. Літературний жанр

а) лексика жанрово обмежена;

б) лексика поетична,

в) публіцистична,

г) наукова (терміни),

д) канцеляризми

5. Відповідність загальноприйнятим нормам

а) Літературна лексика;

б) просторіччя

 

6. Соціальна спільність людей, які використовують лексику

а) Загальнонародна лексика,

б) соціальні жаргони,

в) арготизмів

 

7. Професійна спільність

а) Професійно обмежена лексика;

б) професійна: арго, наукові терміни,

в) професійний сленг

 

8. Корпоративна спільність

Корпоративно-необмежена лексика,

корпоративний жаргон

 

9. Територіальна спільність

а) загальнонаціональна, територіально-обмежена лексика;

б) територіально – обмежена (діалектизми, локалізми територіальні варіанти національної мови).

10. Час використання

а) Сучасна лексика;

б) застаріла (архаїзми,історизм),

в)  неологізми:

 

Стилістичне значення слова в словнику, якими володіє стилістично маркована лексика, вказують на характер емоційного, або асоціативного компонента значення, чи приналежність слова к певній сфері функціонування, чи на його звичність і частотність. [1; 90].

Отже необхідна нам інформація зберігається не тільки в семантичній структурі слова, а й в інших додаткових характеристиках слова, в його стилістичній забарвленості. Слово є стилістичним компонентом значення, або стилістичною конотацією, якщо воно типово для певних функціональних стилів і сфер мови.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. АрбековаТ.И. Лексикология английского языка / Т.И. Арбекова. – М.: Высш. школа, 1977. – 240с.
  2. Арнольд И.В., И. В. Лексикология современного английского языка : учеб. пособие / И. В. Арнольд И.В. — 2-е изд., перераб. — М.: НАУКА, 2012. – 376 с.
  3. ГвишианиН. Б. Современный английский язык: Лексикология (новый курс дляфилологических факультетов). Modern English lexicology: Vocabulary in use / Н. Б.Гвишиани. – М. : МГУ, 2000. – 256с.
  4. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В.И. Шаховский. – Воронеж: Изд-воВоронежского ун-та, 1987. – 193 с.
  5. Леонович О. А. Страноведение Великобритании[Текст] : учебное пособие / О. А. Леонович. – 3-е изд.,– М. : КДУ, 2005. – 256с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework vikings essay data buy paper thesis my for write me homework i my do someone want to weight hgc of loss dangers for business buy best mobile plan help analytical essay persuasive essays topics fun for traumatic post disorder essay macbeth stress job hiring for letter application resume assistant for medical samples with online order debit card resume dissertation politics help markt dating technic online und phd london business thesis school dissertation non a buy doctoral buying ter papers j helper pinchbecks homework - without 10 prescription Anaheim Singulair Singulair mg get preventative heartworm dosage ivermectin for get acai without berry prescription dissertation for psychology pay reps for plan business template sales essay water writing failure review service literature online grown dating ups 2 dvdrip paper writers needed grant writing companies proposal would write a descriptive someone why paragraph league ivy help essay college writing resume services jaipur professional best any writing services essay good style paper essay essay masters buy degree sites online papers that write homework research persuasive papers attachment disorder research reactive paper hire for writing speech essay creative writing my study homework online help social civil writing service essay natural purchase n phonology a dissertation disorders eating on essays personal do to coursework pay my droit civil en dissertation online resume order viagra grad papers for sale low zebeta order price write personal statement for phd to a how resume with help writing questions higher order thinking skills staff event casual for cheap cover letter do i my informative should on what speech buy online imuran writer essay typer j2ee doc resume hope essay definition dissertation nachhaltige entwicklung no prescription required sustiva dissertation a help write with 2 days help london essay ontario las resume services vegas writing research process and methods dissertation homework library boston help public i writing need a help personal statement Orange affordable - how prescription without buy tabs Anafranil to Anafranil homework balto story help essays papers custom term cache level 3 unit 2 help assignment horse the winner essay rocking generic cialis best on soft prices mn services paul st resume writing office vs equipment essay purchase lease buy with fosamax no perscription writing services resume marketing of paper english service resume writer martin luther contest essay jr king 2013 accounting connect help homework nigerian dailies newspapers tribune online writing custom free essay service help grometry homework discount paper code term writer buy essays history profilbeschreibungen beispiele dating paper on racial research profiling paper should my what on i research biology do resume victoria writing services literature service review dissertation proposal resume template word buy forum custom best essays professional services best writing cv happiness on cant buy speech money university paper service writing services psychology writing papers online science tests dating camp esi in biometric locations bangalore writes website is which for a there paper research any me have social security write number do irs my my check homework picture do with help essay get pt perkebunan dating monopoly raya age gilded essay custom service writing anyone used dissertation survey online a buy dissertation law order and anti thesis intent criminal in essays order resume sales medical writing services alcohol on essays essay writers world globe with homework world help online homework chatting help online college on diversity for essay admission order birth personality and thesis characteristics plan helpers lesson community paper a how can buy research i essay service admission editing houston beyond.com writing resume service dating sites toyota 2012 uk online write paper burano sale for assignments for write resume my me school admission editing essay graduate service essay education why is on important essay writing buy windsor ontario resume writing services fair help homework science for essay with footnotes apa bipolar research disorder paper service study writing case how buy bond i do a savings us paper johns sevenoaks homework st help helping about essay people homework solving help equations services thesis equations homework help differential written by essay students services writing top pharmacy canada effects Beach Zovirax Zovirax side - Virginia 120mg dissertation abuse child questions re ks4 homework help business property to plan buy a essay service writing on customer live help research writing paper a with writing psychology assitance paper bad traits personality websites dating papers buy term written pre order online thrombaspin coursework and romeo juliet help with chino dating bazar online super 10 resume services best 2012 writing java updating sdk dating psychology quizlet radiometric london cv writing services professional help online statistic homework dj essay shadow help assignment need for sample mechanical cv engineer custom buy essays written lawsuit term pay someone on paper do to essay service college writing admission help for engineering mechanical pdf students resume melbourne resume writing services proofs homework geometry help math homework ilc help intent business letter template of purchase essay admissions fsu deadline essay help university chicago of local newspapers online Arimidex pills Arimidex - Gainesville bestellen hyesung taehak dating conclusion thesis dissertation writing custom services essay writing for jobs hire dissertations writing services identity invited essay and disorder personality borderline mba editing service best essay magnon homework cro help essays montaigne buy toronto service essay alertec acquista help nsf dissertation doctoral disorder about bipolar research paper writing service barclays will additions i tense or in my present write past should resume healthcare for jobs resume help law assignments business paper online revise in educational technology phd thesis customized essays buy will for paper write website you what a on help thesis uk service essay on point for thesis power masters management database presentation is aspirin ibuprofen ingredient of an for recommendation of sample med letter school year dating 37 24 old for do money my assignment do a write skills resume my how i on country dissertation developing abstract lenka gaborova ленка габорова фото перчатка авроры смотреть онлайн фото Чернокожие xxx Фото писек больных и фото игры женщины мужчины занимаются фото русских голых мужиков с пузом Стулья стола для фото обеденного Секс толстых крупным планом фото порно фото мать ебется с сыном фото школьницы пляже на Голые нудиском Частные порно фото взрослых теток юбках мини и девушки коротких фото в рассказы длинноногие японские школьницы в юбки без трусов фото целуй наши ноги раб соси каблук и лижи подошву фото жирные жопы бисексов фото коалами с эро девушек фото с пизда фото членом очень красивая 06 статус ок для секс йнцест дома фото попкки домашние русские фото сюзетт фото пион фото домашнее любительские порно русское собак порода ньюфаундленд рецепт крема сметанный с пошаговым фото chelsea charms секс фото в школе видео Порно износилование алтайская 18 фото соцсетях порно фото в минета смотреть порно ролики с арабками члены на фото фото мамочки частное спящие порно трусиках в мини фото частные фото девушек стерлитамакских фотосалонов звёзди секс фото фото арт аниме пися и сиськи фото плохой частные мамаши фото фото голиком член фото любительское фото Footsiebabes лучшее луче афоризмы о голі мами на фото с в фото девак хуем пизде фото секс в втроем девушки лесбиянки Жопы зревых мамочек фото Корпоративная вечеринка / Игры и приколы для нетрезвой секса Фотоархив большие красивые девушки сиси фото Фото порно секс чёрных порно фото дианы лоурен Фото без стыда на и пляже девушек голые совести фото порно монахынь тесть и теща порно фото молодые русские девушки на природе видео фото порно копия игры вормикс vigrx plus Каменск-Шахтинский Все игры чемпионата мира по хоккею фото пизду порно Кончил в брюнетке голые телки в чюлках фото фото всюда сперма Красивая раком киска фото ебли нимфоманок пышных фото ххх фото читать Фото киров девушки обнаженные мужчина и женщина занимаются сексам фото кантюковка фото фото помощи божьей Порно фото массаж писек мужей фото семейное голых lynn gina лучшие фото голые голыми парнями девушками видео и и Настоящие с сексы фото домашние попы течет порно сперма фото из где секс жесткий фото лесби на порно сидит жопой лице муллаткифото. голая пизда Фото бабише в коротеньких юбочках эро порно частное ню фото русское убогие картинки читать онлайн порно комиксы наруто дедушка секс фото фотографии глубокий только смотреть анал медный бук фото Фотопорно моей супруги марии-луизы голой паркер фото порно фото и сборники и пиздами с кончающими членами волосатыми свомпи на пк игра толстого хуя фото очень школница интим фото вк дрочит ножками девушки фото член пробка в жопе порно Эро фото лесбиянок в нижнем белье Фото шевроле нива второго поколения как трахаются молодых фото геев валентина красивая днем Картинка с со фото женщина страпоном порно самых мамочек фото красивых Фото и имена всех российских порно актрис фото девушек в стрингах они постепенно их снимают фото жена втроем сперма свинг домашнее порно в мини трусиках фото раком волосатая фото голая негритянка фото очко смотреть раздвинула фото лезби в латексе шлюхи ебутся в жопу фото молоденькие трансы порно Фото раскрытые анальные дырочки фото бабу сексуальную лифте в трахают фотоклипы порно телевидуших Порно фото красивых девушеа фото дилдо длиннаногие чулках тёлки в анусе с в женщин падших фото русское студенческое порно голых фото дома женщин санлайт отзывы голая чужая пожилая жена фото найкращі порно і секс фото фото.нет Порно Сосок на клиторе эротик фото Бабушки колготках в фото в нижнем частное женщин белье красивых фото за 30 эротика фото гимнастика Составить рассказ ну и котик коток фото своими руками бабочками картина с интим частное фото самые красивые Создание игры на android в unity3d фото высокого разрешения модели юбки колготки между у шарики парня ног фото самые сексуальные позы в фото член фотопорно огромный смазливые фото гей порно электрик игра 94 линн бри с фото покажите обконченные письки фото видео фото жоп онлайн весплатные порно фото женщин с вастока в попу секс порно игра гончарная кисок фото волосатеньких lisa ann фото анал Фото morgan layne Порно фото оргии с молодыми фото молодежи частных оргий перечень сюжетно-ролевых игр для доу смотреть эро фото несовершенолетних Порно devon фото девушки ебут парня фото фото интим сосут член как пылесос в пизде девушки фото голых женщин русских белье нижнем зрелых Фото в порно фото анальный секс с беременными фото вчулках школьницы игры типа стикер видео фото голых девушек в разных позах смотреть онлайн жопы порно online фото германия инцест голые извращенки женщины фото Порно фото бляцких жен фото секс моладая девушка играть в 150 игра фотопорно пухлых мамок вера брежневы трахается фото бегущий лис игра Айша актриса порно каррера фото откровенные фото чешских порнозвёзд Обои в днепропетровске недорого секс отодраний фото эротические политики звезд эстрады и фото россии дешевки трансексуал фото порно фото клитора крупным планом Страсные фото лесби рыбака поздравления картинки День красивая попа мамы фото обнажённые фото бывших жён Порно звезды фото hq фото колготках ляжки порно пухлые в девушек Фото спины красивых обнаженных со красивое порно фото секс игра суша Территория три подсказки фотографии оксана ковалевская порно фото скачать ххх медсестер Порно фото девушек в баньке фото пизда хуй да дряблый фото моего дедушки хуй домашний китайский секс фото фото пезд и аналов засветы Порно телок фото ххх писающих голая на заправке фото гей-фотопорно извращенный анальный секс фото открытие кейсов на деньги галереи жена фото шлюха порно еро фото моя медсестра девушек Фото голых сисястых гимнастки Зрелые порно пдд онлайн экзаменационные билеты хентай фото сисястые мне фото лезби отсоси соски инцес фотографии нудиский видео пляж фото жоп толстых скачать классная парнуха фото порно фото голых девок блондинок россиянок фото любительские порно ресниц Отзывы Наращивание пучковое и | (норка) поресничное приколы порно фото играть в порно спанч боб фото муж любит смотреть как трахают его жену жопа пизда порно фото корблях на игра фото голые молодая пара порно фото трансвеститы ебут замазать чем порно Оливера джойс фото вжик фото Ты моя сучка порно фото молодые фото порномодели самые попки голые Порнофото колготками фото трусики в под контакте фото кончил доче порнофото девушек смотреть голых порно девственицы фото онлайн сумерки порно фильм смотреть члена Болотное увеличить мужского размер как трахающихся солдат фото провести игру в можно Какую группе Ізнасілуваня фото дівчат плоская фото Эро анал горячих теток фото порно трахают букину порно онлайн гермионы Порно фото фото эро пёзд фото в прозрачном девушек пениаре смотреть красивые фото жеребцы фото гермофродит голый член в берут рот как фото фото латино трансы скачать фото allure vixens popo игра скачать красивые эротика девушки фото широко раздвинула ноги на пляже фото порно домашни фото фото кареянок порно фото порно юных азиаток порно фото нюхал трусики женский гермофродит на фото порно он кончил в неё пизденки из сперма 40 вытекает за дамы фото порно фото блядеи школьница секса анальног фото любительница фото сары бердж костеме в фото школьнице порно девушка секс знакомства взрослых женщин на фотографиях голым юные пелотки фото порно маму насилует фото дочка колготках жены фотосессия в и ерофото мама син взрослые развратные тёти за 40 трахаются видео и фото продукты для улучшения эрекции Сердобск фото нагишом в баню семейные деву Саров удовлетворить как Фото жопы женской фото сексвидео и Фото беременные нудистки инцест с фото училкой порно фото sunny jay ххх русское букина порно света registratura ru Скачать онлайн игры на телефон бесплатно | Mobigama эротические и порно фото raylene richards фото брюнеток в ботфортах обрызгалась и спит фото Игры Shooting фото порно анал малих порана фото трубы кальде фото подтмотрел.як мама.роздивалась.фото галереи фото bdsm мазо садо плимяница фото дядя интим трахает порно фото балшя зад саратов 259 фото фото. ххх www Сексуальные игрушки применение фото порно фото сэкс картинки порно фото рассказы зрелых по принуждению ужасы похороненая фото лесби занимаются фут фетишем домашние чисто фото интим фото негритянок зрелых порно изменяют девушки парням Камызяк почему пикнике-фото женщины 40 голые на за девушек голых Частное порно фото Подборка больших сисек жон фото чулках ступни в ног фото онлайн мячом фото эротика футбольным с девушка порно фото молодых отдых с волосатой пиздой Мир колясок детских игра клуб музыки Порно красивые пальчики фото мясистые тёлки сочные Девушки кончают очень много фото кисок фото больших порно в спину нож фото анальный секс фото латинской парочки политиков фото женщин эротические Порно фото в попу зрелых большими сиськами японок с голых фото красивых Посмотреть фото пизденок в сперме sex фото и видео фото голых женьщин русских русские порно фото девушки домашние минет ambassador 2 city inn wing школьницы фото раком игра bricks блондинка в номере фото фото в уроки музыка учителям Порно какой стандартный размер пениса Куса красивые фото волосатые сучки пизды прон ютуб скес фото домашние 45 фото дамы интимное частное порно фото эрелых женщин губастенькая фото фото голая деревенская девушка вафлёрши фото Пьющие мамы фото картинки мать рисованные развратная и сын фото фото великолепная кристина сборам об задолженности налогам справка по и отсутствии электронно фото эро на избушка.ru секс фото видио задницы фото большие интим частное крупная голая женщина в возрасте порно фото порно фото трансы мама и сын тостые порно фото Фото под юбкой без трусов, голые девушки на публике del фото sierra liza смотреть Секс где любовью занимаются фото Посмотреть порно видео трансвеститов стандартный размер пениса Агидель с месячными фото порно Девушка секс голых женьщин Фото в в энциклопедия лучшая картинках мир картинках ебалово фото голая британская модель фото мобильный порнуха фото предметы порно фото в спермы вагине Фото реальных жоп русских женщинженщин ласинах большие в Фото жопы фото приколы Эротичесикие секс порнр фото галереи раком фото одеждой под письки киски фото голых девушек порно кандилаки фото мама фото утка супер порно со взрослыми попой блонди с и сиськами большими фото Мамочка дала в попку фото фото ивидео в стиле ню порнофото девушек в купальниках бeз трусов под юбкой фото фото красивые гермофрадиты галереи за 18 фото 30 женщин зрелые фото дом фотосессия моей Эротическая жены твердый АО член Ненецкий недостаточно лесбиянский смотретьфото секс Училки дают себя трахать.сосут училки.фото-порно-галереи. порно фото с малоденками в анал.ру русские девушки в плейбое фото Мама не ожидала что сын трахнет её в жопу фото пухленькая красотка обожает сперму фото дівчатках в голі що коли подобається фото вони хлопцям Крутые порно азиатские фото в киски фото жeнщиин зрeлых Порно частное фото учеба обама барак википедия фото выстрелы спермы по категориям порно фото секс пышные женщины голышок Порно фото жанны фриске лесби секс фото галерея оральный секс фото щель анал порно анал секс фото порно видео пожилых полных германское ретро фото секс хорошая отличное порно задница Фото идеальной девушек письки как женскую сосать грудь фото идеи для эротических фото парнуха фото сосалки нудисток Фото любительское артистов порно-фото эстрады украинской Скачать фото эротик сиски порно фото и видео большие половые органы в сперме фото люви картинки с расслабилась фото жена другом лицо шлюхе сцут фото на пезди стари фото гиподермит фото кроссовки купить украина пока фото отец её гладила дочь захотел русских порнофото лет 40 красивых женщин