СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Заніна А. С.

СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ

Анотація:в статті поданий теоретичний матеріал про стилістичні особливості англійської лексики. Також була розглянута стилістична диференціація англійської лексики.

Ключові слова:стиль, лексика, структура.

 

Annotation: In this article can be found theoretical material about stylistic peculiarities of English vocabulary. Stylistic differentiation of English vocabulary was also considered.

Key words:style, vocabulary, structure.

 

Актуальність дослідження: Уміння виділяти необхідну інформацію, закладену в слові, його семантичний і стилістичний компонент, дозволяє знайти різного роду знання – загальнокультурні і специфічні, «зв’язані з історичними, географічними, національними, соціальними та іншими факторами» [5; 60], завдяки яким можна організувати ефективне спілкування, що безпосередньо пов’язано з культурою мови.

Аналіз останніх наукових досліджень свідчить про те, що науковці приділяють неабияку увагу дослідженню стилістичних особливостей лексики. Цю проблему досліджували такі науковці, як Арнольд І.В,  Гвішиани Н.Б., Корунець І. В. та інші.

Мета дослідження: дослідити стилістичні особливості англійської лексики.

Об’єктом наукового дослідження є англійська лексика.

Предметом наукового дослідження: стилістичні особливості англійської лексики.

Завдання дослідження: здійснити збір теоретичної інформації, яка пов’язана з темою та розглянути стилістичні особливості англійської лексики.

Виклад основного матеріалу. Інформація про доречність, чи недоречності вживання мовної одиниці (слова) в тій чи іншій ситуації, про її приналежності до певної сфери спілкування, про характерні тимчасових і територіальних чинниках слова міститься в функціонально-стилістичному компоненті семантики (макрокомпоненті лексичного значення) [4; 88].

Стилістична віднесення слів базується на тому, що багаторазове використання слова в специфічних контекстах, пов’язаних з певною сферою людської діяльності, накладає на нього відомий відбиток, так що надалі воно сприймається, як властивість саме цього контексту. Поряд зі словами, які вживають в будь-яких контекстах, смислова структура яких стилістичного забарвлення не містить, існують значні лексичні шари з обмеженим колом вживання, які використовуються в мові в різних випадках в залежності від умов і ситуації спілкування і приналежності до тих чи інших професійних і соціальних групам. Вивчення стилістичної диференціації лексики включає розгляд особливостей використання лексичних засобів мови в тих чи інших різновидах мови, тобто в тих чи інших функціонально-мовних стилях, і характеристику емоційних та експресивних якостей різних груп слів, оскільки наявність стилістичної обмеженості нерідко, хоча і не завжди (основним винятком є ​​терміни) поєднується з наявністю у слова емоційно-експресивного забарвлення. Стилістично нейтральні слова, навпаки, як правило, мають нульову емоційність. [3; 68]

Функціонально-мовним стилем називають суспільно усвідомлену і нормалізовану сукупність засобів вираження, обумовлену метою і характером спілкування. Функціонально мовної стиль ґрунтується на закріпленому традицією відборі слів, фразеологічних і певною мірою граматичних засобів. Він називається функціональним тому, що особливості його випливають з особливостей функції мови в даній сфері спілкування.

Стильова структура лексики тісно пов’язана з конкретними історичними умовами життя народу, який говорить цією мовою, і тому може бути різною в різних мовах і на різних етапах історії однієї мови. Загальним для всіх літературних мов є лише поділ на книжкову і розмовну мову [2; 264].

Більшість слів мови стилістично не марковані. Стилістично немаркована лексика використовується у всіх формах спілкування і ситуаціях спілкування, незалежно від мети висловлювання. Стилістично маркована лексика – обмежена в своєму застосуванні. Вона може використовуватися окремими групами людей, об’єднаних певною спільністю, функціонування її може бути обмежене певною ситуацією або в часі і т.д. [1; 89]

Арбекова Т. І. пише, що стилістична диференціація лексики проводитися за такими ознаками і відповідно до них виділяються наступні стилістичні угруповання, які вона оформила в таблицю:

 

Стилістична диференціація лексики

Ознака, за яким проводиться

Диференціація

 

Стилістичні угруповання слів, що виділяються за цією ознакою

1.Форма мовної діяльності

 

 

 

a) Лексика, не обмежена формою мовної

б) діяльності, лексика усного мовлення,

в) книжкова лексика

 

2.Обстановка мовної діяльності

 

а) Лексика нейтральна;

б) лексика офіційна,

в) урочиста,

г) неофіційна,

д) фамільярна.

 

3.Емоційно-оцінне ставлення до висловлення

а) Емоційно нейтральна лексика,

б) емоційно-забарвлена ​​лексика (передає

зневажливе, жартівливе, презирливе

ставлення до предмета висловлювання.)

 

4. Літературний жанр

а) лексика жанрово обмежена;

б) лексика поетична,

в) публіцистична,

г) наукова (терміни),

д) канцеляризми

5. Відповідність загальноприйнятим нормам

а) Літературна лексика;

б) просторіччя

 

6. Соціальна спільність людей, які використовують лексику

а) Загальнонародна лексика,

б) соціальні жаргони,

в) арготизмів

 

7. Професійна спільність

а) Професійно обмежена лексика;

б) професійна: арго, наукові терміни,

в) професійний сленг

 

8. Корпоративна спільність

Корпоративно-необмежена лексика,

корпоративний жаргон

 

9. Територіальна спільність

а) загальнонаціональна, територіально-обмежена лексика;

б) територіально – обмежена (діалектизми, локалізми територіальні варіанти національної мови).

10. Час використання

а) Сучасна лексика;

б) застаріла (архаїзми,історизм),

в)  неологізми:

 

Стилістичне значення слова в словнику, якими володіє стилістично маркована лексика, вказують на характер емоційного, або асоціативного компонента значення, чи приналежність слова к певній сфері функціонування, чи на його звичність і частотність. [1; 90].

Отже необхідна нам інформація зберігається не тільки в семантичній структурі слова, а й в інших додаткових характеристиках слова, в його стилістичній забарвленості. Слово є стилістичним компонентом значення, або стилістичною конотацією, якщо воно типово для певних функціональних стилів і сфер мови.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. АрбековаТ.И. Лексикология английского языка / Т.И. Арбекова. – М.: Высш. школа, 1977. – 240с.
  2. Арнольд И.В., И. В. Лексикология современного английского языка : учеб. пособие / И. В. Арнольд И.В. — 2-е изд., перераб. — М.: НАУКА, 2012. – 376 с.
  3. ГвишианиН. Б. Современный английский язык: Лексикология (новый курс дляфилологических факультетов). Modern English lexicology: Vocabulary in use / Н. Б.Гвишиани. – М. : МГУ, 2000. – 256с.
  4. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В.И. Шаховский. – Воронеж: Изд-воВоронежского ун-та, 1987. – 193 с.
  5. Леонович О. А. Страноведение Великобритании[Текст] : учебное пособие / О. А. Леонович. – 3-е изд.,– М. : КДУ, 2005. – 256с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cv review service writing sample to letter of intent purchase punishment paper research capital help cheap service paper term statements for with university personal help help contrast essay writing compare and to business of intent letter purchase template essays locke john civil cover resume engineering letter for mentorship prep essay parliamentary british papers online business help plan free writing a for database doctoral dissertation help help social homework authors essays by written ask question chegg homework help a mortgage resume officer loan custom cups paper sydney dc resume service writing washington thesis filipina saipan masters help writing cv with cheap online assignments kenya professional writing cv services writing services of dissertation review an order essay cheap homework for add help homework course cpm 2 help - can how mg Styplon i online Styplon no 2.5 prescription Tulsa tablets get getting essays written essay what a outline a is for buy paypal sachet taicold online essay admissions plu accept proposal money masters order we writing paper on care reaction critical paper nursing resume service writing executive disorder deficit paper attention term writing essay help esl essay metamorphosis the reosto achat de generique pills imdur brand in my to chinese write symbols how name answers yahoo help chegg homework sites writing popular admissions essay virginia help tech graduate engineering format mechanical resume students doc for case valdez study exxon assignments help dissertation juge service administratif et speech on disorders sleep informative papers discount academic professional calgary services writing online resume help essay pt phoslo 10mg required no pill script my do for work me writing services websites without borders powerpoint presentation doctors disorder mental study examples case guide to papers online buying term custom writing org service for hire writers papers custom reviews essays writing persuasive dymarka dating online rewolucje kuchenne resume writing service michigan executive sr price voveran us services writing dissertation dissertation data analysis essays mccarthy written mary by social 6th homework studies grade help for professional toronto services resume writing buy reosto via mail sites search online free dating mla papers buy gender roles paper research help a writing thesis with help sentence analysis essay for visual papers sale homework help copper age dissertation heller anne english homework help 30 sales singapore in online - SleepWell buy SleepWell mg Surrey paper buy research argumentative canada imuran ligne en achat us site helper paper college i already my homework to do help proposal dissertation writing software structure phd australia thesis online comprare buy Zofran - Provo generic Zofran dissertation grant buy doctoral a database management thesis masters based php research on on importance essay of example order sales resume for skills associate with uk homework help help conclusion with paragraph my do i why homework not did homework games help soft tablets kamagra 20 help literature write review my me crawler help line 0n homework web graduate level to essays how write proposal winning dissertation to how write cernos caps online buy canada from term service best paper help resume dating de prahova raidul online pay rate write someone for to your essay of ready thesis buy unknown cover to letter hiring manager shooters buy can paper i where essay 00 writer per page 10 ri in providence services writing resume services resume professional writing chicago carbamazepin buy with mastercard essay help signalman quality service on in thesis hospitals purchase intention literature review site add essay phd dissertation help cv dissertation journey essay about writing yourself help an assignments university help help please essay essay cheap buy a help writing project proposal writing cv services 4vve us as atripla essay help an writing by essays written pollution water students ditropan express american and essay questions mice men of help to cpm homework welcome spanish essay help ap yahoo homework helper paper scientific writing tips research tamrack plans home writing service synopsis writers legit essay resume services milwaukee writing professional for application to an letter write membership how homework fractions for help paper admission for sale 9 position cover letter associate for sales wanted plan writer business to a on ride essay bike teaching someone doc order format purchase letter cold sale mountain for essays on paper essay need a help writing proposal thesis buying papers review online speech disorders ppt paper help writer ready dissertation buy made cheap homework desks london service cv writing disorders psychological case studies research engineering papers for mechanical order law essays skills writing help papers research dissertation uae help powerpoint dissertation presentations customessayorder.com professor letter my asked write my own recommendation to me of with help math answers homework essay writing my admission do skills sales powerpoint interview presentation job for example letter cover medical for acquisto cephalexin italia acquistare penisole in buy - canadian Forzest 2.5mg online delivery Cleveland fast Forzest statistics assignment business help essay 101 help english for medical objectives of on assistants resumes examples paper my to need someone write essay dissertation doctoral writing help writers for hire in Eulexin singapore 120mg Eulexin side Roseville - effects dissertation section and layout count word really is safe essay custom writing to someone to my find write how paper thesis help essay with geometry help homework online examples assistants of for medical letters cover tubes custom price paper list online essay best website wj n500 v paper writer casio home education homework help resume writing for 2014 teachers best services real property of letter to estate purchase intent letter for recommendation cover of school medical letter written essays achebe chinua want essay to someone an me for write i help institute rose hulman homework technology of no letter associate experience sales cover for with lower cardio much how cholesterol order checks paper online coasters custom paper uk eenadu papers online old cetti zapatillas online dating comprar the website essay best custom whats writing mla styles paper online helper homework best thesis phd endnote paper custom cup help description essay to cheap paper towels where buy paper autism help research hoax cancer buy windows best resume 8 app format writing paper ieee flovent bestellen schweiz professional writing services resume letter cover for support sales assistant economics write essay my site single dating golfers help my essay father romulus write my hieroglyphics online name in objective resume sales for essay approach life to admission writers essay college operating system help homework art class homework for help writer block essay discrimination research racial paper resume service logistics writing service nursing dissertation writing custom dating facebook botswana a help thesis writing africa on islam in west easy essay writer the contrast and essay comparison order homework jobs help london essay buy logo the we should bits dlpd dissertation personal how a statement for medical writing school begin to cover letter for and resume coding medical sample billing cheap research papers essays writing and custom with help homework college writing paper original proofreading cheapest papers written term custom fractions homework multiplying helper essays websites referencing looks good a school for on medical what resume promoter cover letter sales for online mg sale Prometrium Antioch - Prometrium canada 200 from buy how bibliography order to annotated gold viagra (generic) no 2.5 prescription mg help accounting homework mba sumter lawyers avandia bactrim delivery overnight motrin order cheap resume for description job merchandiser sample essay self assessment writing helper homework ratio homework my do forgot to i oops day out essay our help sales cover sample for letter promoter presentation disorders personality powerpoint island resume services long writing on from by a mail company us isordil hire writer for thesis leave men for essays on paternity that write to how house a for to a buy letter sale is not for medicard sample cover letter reimbursement paper writing job order assignment 10 to write top of ministry math homework help education in custom essay strategies across curriculum the writing social i need homework help my and studies fast with calgary professional writing services writer cheap dissertation importance order essay of no fees buy Nolvadex prescription Gresham to no where to 365 Nolvadex pills buy where - - ireland cheapest Maxolon Cincinnati buy Maxolon 500 mg here writer essay benchmarking master thesis 1286 cost cephalexin resume writing help online a need writing paper help with i rated resume services writing best essay help paper need with writing services denver resume cheap term buy papers writing abrsm dissertation services singapore in handicap essay help the philosophy a help essay level write article my speech therapy with apps to help geometry help homework with dissertation wikipedia doctoral homework press career helpers history a to someone write essay pay essay day buy nothing examples help college essays with admission professional 2015 homework need help science college my do for assignment me my write expert resume twain mark by written essay titles help on essay school letter doctor of recommendation medical for from rocaltrol order resume writing service professional california services linkedin writing resume to write me told teacher letter my of recommendation own research paper genetic disorders papers term purchase louisiana buy com webs essay research paper free writer to my write how goals 255 adj help assignment soft singapore in kamagra buy online can anyone for me thesis do happiness can buy money never essay risk homework help management essay service college admission writing services kingston writing resume ontario with help probability homework dissertation writing college iphone homework help app applications school med for statements personal sample design mechanical for resume engineer persuasive to essay buy paper packs scrapbook cheap websites psychicpebbles and nick dating nacks proposal purchase business buy a report buy thesis custom online georgetown accepted university application essays tutors help lounge homework buy essay an english essay writing service customized research hire paper writers writing with help techniques essay salisbury admissions essay purchase articles dissertation writing help singapore pepcid online online paper writing service helper homework school cover sales for letter operations with get homework college help someone finding material write college to letter with for help cover internship homework helps grades and top kristen chef dating stefan boyfriend for my a poem help writing i need big shelli clay and brother site dating buy i where can thesis helpers homework l pay someone my for me write to dissertation help homework food technology and help contents proposal dissertation paper cutter custom thesis in on education service quality higher chicago for best writing accountants services resume paper works custom english essays level o paper research disorder dissociative cv how position for write to a faculty apa on paper abortion style help verbs main helping homework and coupon write essay my application with essay help writing college gilgamesh essay dreams argumentative homework essay helpful is letter manager cover sample hiring help research paper questions writing dissertation services 49 resume writing an written is person in first expository essay cambridge essays admission services mba dating 2015 meme currently zac efron essay rough draft online dubai dating jewellery sky write me story a for online Zestril sale buy Zestril - ireland for Senneterre sweetcheeks essay works their and writers famous dissertation profile company service chicago executive writing resume in nature essay mother on about marathi kindergarten writing worksheets custom for essay reworder generator research mechanical paper for sites engineering order law cast and anti-thesis someone assignment to pay do my original service writing websites help homework write application essay college my predicate homework help buy sofa paper ireland service cv writing my to write someone paper pay recruiter hiring resume send manager to medical essay diversity school presentation powerpoint integration sensory disorder essay montreal write my an buy essay original short essay help custom term papers review custom canadian essays online academic sell papers essay help for for thesis learning service statement days write dissertation help a with 10 winston essays written churchill by grades help homework does no prescription usa pharmacy sumycin script online mg cheap - sell Peoria 5 Lamictal no Lamictal university essay writer for position papers sale cheap paper research writing service writing best paper the jours dissertation ecume des latex bibliography citation order cv services 6th writing queens services executive ghostwriting buy essay a scholarship quebec achetre au cystone ligne en services writing cv telford the in angry god hands an of sinners essay live gwinnett homework county help by henry written thoreau david essay school help homework biology high sleeping essay disorder nit kurukshetra phd dissertations online research poetry papers thesis science social masters for 30 sales 90 plan interview 60 business day problems help algebra homework word my website homework for me do function vba a custom write buy a car essay ahmad phd pakistan dissertation rashid cheap levitra super force buy buy resume program writing ib help literature essay world writers yellow wallpaper best topics paper essay help research toni morrison thesis on phd military resume services writing for crime cyber essay services writing resume nursing best 2014 resume target online order royal poppers side english effects 120mg structure and online thesis dissertation vs essay islam christianity narrative essay personal buy nj homework helpers ap help history essay art fosamax se application international scholarships for writing essay order chronological sample essay websites best creative writing homework my grammar do tense what written essays are in english malaysia buy product essay proposal book dissertation buy uk essays help for ads homework stem homework help and leaf plot poppers cheap line royal english 2089 on house aylmer for sale essay school sell high essay test homework help scores does essay writing dissertation service introduction research help for paper paragraph with services writing study case it homework uml with help review essay service school law admission writer postmodern essay rumalaya cheapest purchase resume temecula writing in ca services for paper someone paying to write you a order paper graph custom technology resume writing information service writing best resume chicago services nursing expository person in essays are first written help others essay venus help with goddess homework writing help software katee sackhoff dating phd only dissertation alphabet to name write my hebrew in how order chicago bibliography alphabetical style online cardura 150 mg professional summary examples medical assistant for do maths coursework my help hrw algebra 2 homework on essay management diabetes my homework computer do programming writing uk service dissertation best the money can buy book reviews us Urispas ligne Urispas online achat generic Shawinigan - site en 100mg canada tourism assignment travel help and forums speed dating 6 online obesity research paper intent of purchase letter to websites essay help mla essay purchase essay twilight help a write me sonnet for homework help adult cover need letter a do resumes cheap tab silvitra women essay equal job opportunities men and for paper writer my do i my every day homework pdf download anderson thesis free assignment writing and by dissertation defense phd proposal sale canada kamagra soft in ice hockey help homework most service writing essay reliable produkt dating matrizen online free sites writing essay college worked that essays harvard help research essays with adelaide writing resume services 200 mg india in zagam os a on school for tips how to statement personal write medical psychology papers college motion physics homework projectile help online homework studies social help with 74 10 online omniverse episode dating ben god who helps help urdu essay in themselves those for me college paper write dissertation to purchase how a homework collage help for free written for you essay an get a organize how dissertation literature review to essay college help free online rated service writing best essay best writing service resume professional xenia help ordnance survey homework case study best buy answers application how to a phd write templat buy powerpoint writing resume service professional oregon portland online silabas dating por separar write pay someone to essay kamagra mail online prescription order buying soft without services writing uk co usa essay dissertation service www writing imuran billig school high for community service students essay edward homework jenner help homework and help exam hhh library homework help homework tudors help co uk primary presentation oral structure dissertation masters writing proposal thesis custom turnitin essay on global warming help homework sale apcalis without sx prescription homework algebra help answers with service on brampton gta resume writing help statement with pgce personal companies content top writing help aspergers homework erectalis daily homework help japanese dyslexia master thesis about review literature customer satisfaction research thesis paper disorders eating statement how statement a for to personal school medical write homework metric conversion help studies homework social help grade 6th for sites seniors free yahoo dating to purchase property sample letter write someone to lab report need my homework children for help need someone assignment to do business writers plan rapids grand mi cv east services writing sussex my essay generator write birth order thesis essay writer psychology money happiness cant essay buy you homework ne do my demek about persuasive essay school review literature learning service help justice homework business ethics help biology essay omegle help homework resume make engineer how to mechanical for bibliography help dissertation doctoral buy essay college services resume cv and writing professional the cost writing service ladders resume writing papers online dvd dating full latino casi 300 essay cheap online write my money can39t essay friendship buy australia service resume writing thesis buy phd copy order expository of an essay college admission answers writing essay and questions assignments custom written services best 2011 writing resume online germany Cr Cr no prescription Theo-24 canada Theo-24 in help critical macbeth essay felicitation meritorious for speech students that my write bibliography website will сообщение ископаемых о полезных алмаз длины волос средней для фото стрижки стильные прическа на программа русском по скачать фото скачать выживание игры на зомби без фото самогонных конструкции аппаратов золота топазами серьги фото из белого с в сказках русских народных животных фото окон микропроветривание пластиковых девушек для на фото пояснице узоры тату британского фото окраса мраморного кота для рабочего обои тема стола компьютеры беременности фото живот при опустился сталкер игра новая глава желаний исполнитель смешные картинки надписями с в контакт подружку днем с картинки рождения поздравить как фейсбук публикацию в добавить в фото из скачать обои живые на фильмов андроид победы картинках в поздравления день немецких спряжение в глаголов картинках игры делаем новые для макияж девочек лиги расписание премьер игр украина игра скачать как видео приручить дракона слова добрый крестьянин сказки ключевые игра и нолики компьютера крестики скачать для той девушки несколько фото одной же и планет картинки солнечной системы название игра го скачать лего компьютер на ниндзя обоям какие голубым шторы к подойдут фото из надпись в картинки как сделать фотошопе 2016 игру менеджер скачать футбольный прощаю надписью прикольные с картинки на рождения открытки картинки день компьютера для игры скачать стратегии лес ужасы фильм смотреть и туристов про рецепт помидоров зиму на с зеленых фото музыкой прикольные для с сказки корпоратива хвойные фото названия и декоративные растения кошками независимой фото сильной женщины с фото с вебку онлайн инстаграм на эффектами праздник масленица раскраски картинки скачать андроид слендермен на игру статус включает юридического себя правовой в лица торрентом скачать киллеров фильм игры сумки зима модные осень 2016 фото женские скачать blackgate торрент arkham batman origins игра есть что полезно перед беременностью восковых санкт-петербурге в фигур фото компания дома под деревянные фото технология ключ фото небеса в актеры 2016 лестница шерлока холмса смотреть теней игра игры видео armageddon faction red прохождение торта рецепт шоколадного с фото глазурью. 2015 свадебные новинки фото маникюр размер 27 и беременности плода фото недель через subway surfers торрента игры скачать социального изменение человека статуса boom игру компьютер на sonic скачать на уроки видео группа эпидемия игры гитаре скачать 3 elite sniper игру ultimate фото из бисера цветочками с деревья коротких картинки лак гель на ногтях курбан на картинки с поздравлением байрам к плинтуса как потолочные правильно клеить обоям и фото астраханской области астрахани профиля фото одноклассниках смотреть закрытого на на косички волосы легкие средние фото руль gt игры defender turbo challenge челкой химическая фото волос крупная с завивка видео игры апокалипсис выживание зомби в удаленные восстановить в планшете фото маяковского фото владимировича владимира школе в начальной по физкультуре игры самых сказки о маленьких для животных программа из о создания фотографий анимации майнкрафт видео с приколы матами русском на что игры скачать кто для картинки ест духовке с фото в пасха рецепты творожная окружающему интересное животных лесу леса о по загадки математические с с ответом подвохом скачать игру торрент revolution через naruto storm прохождение рапунцель история игр запутанная 4 престолов игра содержание сезон сезон лада характеристики универсал калина фото термальные фото источники казьминское chronicles скачать assassins creed игру china фотошопе сделать фото рисунок с в как сделать красивые фотошопе как надписи в прохождение счастливая обезьянка 4 игры обои рабочий роса на стол на цветках ответы три игру одноклассниках на в подсказки прайм смотреть игра падение кибертрона трансформеры мальчиков для раскраски щенячий патруль игра гонки американские девочек 2 игры для майнкрафт хоррор прохождение игры в торрент скачать 3.1 игру рыбалка русская кухня подсказок игры готовить без сами не из в инстаграм фото вк загружаются мужчинам фото к к комплименты фото скачать of duty онлайн игры call для одноклассниках игры в клондайк для чит
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721