Соціально-побутові аспекти адаптації переселених українців із Польщі у Волинську область УРСР (1944-1946рр.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

 

Соціально-побутові аспекти адаптації переселених українців із Польщі у Волинську область УРСР (1944-1946рр.)

У статті розглядається переселення українців із Польщі у Волинську область УРСР протягом 1944-1946рр. Наголошується на основних аспектах депортації  та проблемах, які виникли у переселенців.

Ключові слова: переселення, адаптація, угода, українці

The article is about Ukrainian resettlement of Poland in the Volyn region USSR during 1944-1946. Article emphasized on the main aspects and deportation issues that have arisen in persons.
Key words: migration, adaptation, deal, Ukrainian.

В статье рассматривается переселение украинцев из Польши в Волынскую область УССР в  1944-1946 гг. Отмечаются основные аспекты депортации и проблемы, которые возникли у переселенцев.

Ключевые слова: переселение, адаптация, соглашение, украинцы

Міждержавне переміщення українців і поляків прикордоння започаткувала угода «Про евакуацію українського населення з території Польщі й польських громадян із території України», укладена між УРСР і Польським комітетом національного визволення (ПКНВ) 9 вересня 1944р. у місті Любліні.

Міграційний рух українців, депортованих із Польщі, у Волинській області мав три особливості. По-перше, він відбувся одночасно безпосередньо з Польщі, із південно-східних і частково західних областей України, а також у середині області. При цьому перша категорія переселенців прибувала в організованому (плановому) порядку, а інші здебільшого мігрували самовільно. По-друге, плани їх розселення узгоджувалися з часом виселення польських громадян та кількістю житлових будинків, які останні мали звільнити. Волинську область на перших порах не розглядали як місцевість для переселення українців з Польщі. Передбачалося це лише за третім і четвертим планами. По-третє, кількість переселенців, які мали оселятися на Волині, коригували щонайменше чотири рази. Причин тому було декілька: стратегічна та господарська доцільність, масовий та зворотній рух на Волинь переселенців із Польщі, раніше розселених у південно-східних та інших областях УРСР, примусове виселення поляків із західних областей тощо[1].

Масові перевезення населення в обох напрямках розпочалися ще в умовах війни з нацистською Німеччиною, коли можливості використання транспортних засобів у цивільних цілях були обмеженими[2].

На початковому етапі це було добровільне переселення, відповідно, бажаючих переселятися було небагато. Через невелику кількість добровольців на евакуацію спостерігалися повільні темпи переселення і це викликало невдоволення серед польської влади. Для прискорення депортації українського населення вона здійснила низку заходів: почала закривати українські школи, учителів, які отримали дипломи в часи німецької окупації, не брали на роботу в місцевостях, де були створені початкові польські школи, організація аналогічних українських шкіл не дозволялася[3]. Ці дії призвели до збільшення кількості виселених.

Для організації прийому та контролю за розміщенням українців, які мали переселитися з Польщі на територію Волинської області, 13 жовтня 1944р. було організовано Відділ розселення українського населення, що складався із 6 осіб. Його очолив Володимир Маєвський. На основі евакуаційних листів українцям із-за Бугу надавалося направлення до конкретного населеного пункту. Як випливає з архівних матеріалів у Ківерцівському та Ковельському районах погано була організована робота по підготовці прийому переселенців.[4] На початку переселення на території Волинської області  було 2240 вільних будинків, з них 2076 залишили поляки. Значна частина цих будинків знаходилася у прикордонній зоні.

В особливо поганих побутових умовах опинилися «самовільні» переселенці у Волинській області[5]. Адже для них житла та господарських приміщень не передбачалося. Потрібно було жити здебільшого в аварійних приміщеннях.

Справа була менш складною доти, доки не почався масовий наплив переселенців, які до того перебували у східних областях[6].

На територію Волині на 10 липня 1945р. прибуло  2500 родин, із яких лише для 438 надали житло у брусових будинках, 1105 отримали польські хати, 762 були розміщені «в порядку уплотнєнія». Наділення житлом відбувалося по-різному: в одних районах поселяли у брусові будинки (Любомльському, Сенькевичівському); у різні будинки (Ківерцівському, Луцькому); були й такі, що в польські будинки не поселяли (Вербський, Голобський). Найбільша кількість родин прибула у Рожищанський район –776, а найменше – у Сенькевичевський – 4[7].

Відповідно до інструкції про реалізацію згаданої угоди між урядом УРСР і ПКНВ, українцям, яких мали переселити з території Польщі, передбачалося повернути «залишене евакуйованими рухоме і нерухоме майно», виділити їм «на новому місці озими посіви…», ділянки землі в розмірах не менш фактичного землекористування до евакуації, проте не більше 15 га на одне господарство. Безземельним селянам, за їх бажанням, надали наділи землі на загальних підставах у Волинській області до 10 га на одне господарство[8].

На 1 жовтня 1945р. 3071 родина була наділена 17533 га землі, з яких 2205 родин отримали 4379 га озимого посіву. Найбільшу кількість землі отримали переселенці, розміщені у таких районах як Рожищанський, Ківерцівський, Теременський та м. Володимир-Волинський[9].

Інструкція до Угоди від 9 вересня передбачала також розрахунки з переселенцями за майно, посіви, худобу тощо. На 1 жовтня 1945р. було видано компенсації у кількості 8000крб., а вже 15 вересня 1946р. 7683 родин отримали 29837,32 га землі, а 2968 – 930 га присадибної землі[10].

Відповідно до постанови від 26 вересня 1945р., на Волинську область видано було 700 кг мила, 3000 коробок сірників, 3200 кг солі, 5000 кг гасу.

Відповідно до третьої статті Угоди між УРСР та ПКНВ від 9 вересня 1944 р., для швидшого господарського облаштування переселенців передбачалося видання грошових позик « на одне господарське влаштування та інші потреби в розмірі 5 000 крб. на одне господарство з поверненням протягом 5 років ».[11] Для Волинської області   станом на 1. 09. 1945р. потрібно було 15 585 кредитів, асигновано згідно плану – 8000, використано кредитів 1761[12].

Виконавчий комітет Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 6 березня 1945р. постановив, що кредит надавався переселенцям у розмірі не більше 5 тис. крб. на одну родину, терміном на 5 років, з нарахуванням 3% річних. Перший внесок оплачувався через рік після його отримання. Останній надавався на будівництво та ремонт житлових приміщень, купівлю тварин і господарських закладів. Він надавався за списками, затвердженими райвиконкомами. У них вказували прізвище, ім’я, по-батькові голови господарства, адресу місця проживання, на які заходи береться кредит із указанням суми на кожний захід. Ці списки надавалися у відповідний філіал банку в міру надходжень заяв від переселенців, бажаючих отримати кредит[13]. Враховуючи важливість його отримання, цю інформацію було вміщено в обласній газеті «Радянська Волинь»[14].

Допомога у вигляді кредитів надавалася на: а) кредитування колгоспів по розвитку тваринництва й інші заходи; б) переселенські потреби; в) організацію та розширення другорядних господарств при закладах і організаціях; г) колгоспникам на відновлення господарства; д) на відновлення і будівництво житлових приміщень; е) кредитування інвалідів Другої світової війни, які були членами колгоспу; ж) бідним селянським родинам на будівництво, купівлю тварин і сільськогосподарського інвентаря.

З метою соціальної адаптації переселенців із Польщі до умов життя в УРСР і згідно з Угодою від 9 вересня, вони на два роки звільнялися від усіх державних сільсько господарських поставок, грошових податків і платежів. Правда, влада на місцях не завжди дотримувалася цього.[15].

Уже після припинення евакуації у липні 1946р. серед переселенців налічувалося понад 182 тис. осіб похилого, тобто пенсійного віку[16]. Їм пенсія повинна була нараховуватися залежно від середньої заробітної плати.

Попри матеріальні труднощі, умови праці і нові «радянські порядки», яких зазнали переселенці після депортації їх до УРСР, найбільш гнітючою думкою була думка, що вони тут чужі[17]. «… на такий моральний стан переселенців впливало, зокрема, ставлення до них місцевого населення…», – зазначила Н. Данилиха[18].

Найгострішою проблемою побутового облаштування евакуйованих з Польщі українців було забезпечення їх житлом. Вона вирішувалася кількома шляхами: підселення до місцевого населення; заохочення індивідуального житлового будівництва засобами кредитування, відпуск будівельних матеріалів за пільговими цінами; поселення у будівлі, що потребували значного ремонту;  передача у користування з наступним оформленням прав власності будинків, які вивільняли польські родини, котрі евакуйовувалися до Польщі.

Розв’язування житлового питання ускладнювалося кількома причинами:

кількість прибулих українців чисельно перевищувало поляків, яких переселяли на територію Польщі. Найбільше це відчувалося в південних районах Волині; небажання поляків виїжджати з надією припинення евакуації; захопленням місцевим населенням житлового фонду, який був покинутий поляками; прибуття 1946 р. великої кількості втікачів зі східних областей.

Переселені на територію Волинської області зіткнулися також із  дефіцитом одягу, продуктів першої необхідності, засобів особистої гігієни тощо.

Отже, депортація українців із Польщі у Волинську область здійснювалася відповідно Угоди від 9 вересня 1944р. Переселені українці із Польщі зіткнулися із масою соціально-побутових аспектів адаптації на нових місцях.

Джерела та література:

 1. Буцко О. Истории украинско-польского переселення 1944-1946 гг./ О. Буцко //Матеріали міжнародної конференції «Україна у Другій світовій війні: уроки історії та сучасність». – К.: Інститут історії НАН України, 1995. – С. 241-245.
 2. Данилиха Н. Соціально-побутова адаптація українців із Польщі в УРСР у 1944-1950-х роках (на матеріалах західних областей України) : дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. — 204 с.
 3. Данилиха Н. Проблема забезпечення житловими і господарськими приміщеннями українців із Польщі в УРСР у 1944−1950-х рр./Н. Данилиха//Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – Львів, 2007 – Вип. 2. – С. 104-125.
 4. Депортації: Західні землі України: кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади: У трьох томах/ Відп. ред. Ю. Сливка – Львів: НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1996. – Т. 1(1939 – 1945 рр.). – 749 с.
 5. Депортації: Західні землі України: кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади: У трьох томах/ Відп. ред. Ю. Сливка – Львів: НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1996. – Т. 2(1946 – 1947 рр.). – 539 с.
 6. Державний архів Волинської області, ф. Р-919 Управління праці зайнятості населення Волинської області державної адміністрації,  оп.1, спр. 2 Переписка с райисполкомами о приеме, жилищном и трудовом устройстве переселенцев из Польши (1.1.45-5.12.45), 211 арк.
 7. Макарчук В. Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і Польщею (1939-1945рр.). Монографія. / В. Макарчук – К: Атіка, 2004. – 348 с.
 8. Макарчук С. Розміщення та побутове влаштування переселенців з Польщі в Україні у 1944-1947рр./ С. Макарчук// Збірник кафедри української преси. – Львів, 2000. – Вип.3. – С.176-189.
 9. Пронь Т. Міждержавне переміщення етнічного населення українсько-польського прикордоння на території Волинської області(1944-1946рр.)/ Т. Пронь //Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – Львів, 2012. – Вип. 5. – 92-102 с.
 10. Радянська Волинь. – 1944. – 15 вересня. – №106(481)
 11. Сергійчук В. Трагедія українців Польщі. / В. Сергійчук– Тернопіль: книжково-журнальне видавництво «Тернопіль», 1997. – 440 с.

 

 

 

 

 

[1]Пронь Т. Міждержавне преміщення етнічного населення українсько-польського прикордоння натериторії Волинської області(1944-1946рр.)/ Т. Пронь //Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – Львів, 2012 – Вип. 5. – С. 92.

[2]Макарчук В. Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і Польщею (1939-1945рр.). Монографія./ В. Макарчук – К: Атіка, 2004. – С. 197.

[3]Сергійчук В. Трагедія українців Польщі/ В. Сергійчук. – Тернопіль: книжково-журнальне видавництво «Тернопіль», 1997. – С. 111.

[4]Державний архів Волинської області (далі – ДАВО), ф. 919, оп. 1, спр. 2, арк. 10.

[5]Данилиха Н. Проблема забезпечення житловими і господарськими приміщеннями українців із Польщі в УРСР у 1944−1950-х рр./Н. Данилиха//Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – Львів, 2007 – Вип. 2. – С. 114.

[6]Макарчук С. Розміщення та побутове влаштування переселенців з Польщі в Україні у 1944-1947рр./ С. Макарчук// Збірник кафедри української преси. – Львів, 2000. – Вип.3. – С.178.

[7]ДАВО, ф. Р-919, оп. 1, спр. 2, арк. 37.

[8]Депортації: Західні землі України: кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У трьох томах/ Відп. ред. Ю. Сливка – Львів: НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1996. – Т. 1(1939 – 1945 рр.). – С. 297-298, 302.

[9]ДАВО, ф. Р-919, оп. 1, спр. 2, арк. 86.

[10]Там само, арк. 53.

[11] Депортації: Західні землі України: к. 30-х – п. 50-х рр.. Документи, матеріали, спогади. Т.1 – С. 287 .

[12] Сергійчук В.Вказ. праця,. – С.169.

[13] ДАВО, ф. Р-919, оп. 1, спр. 2. арк.13.

[14] «Радянська Волинь». – 1944. – 15 вересня. – № 106(481).

[15] Депортації: Західні землі України: кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У трьох томах/ Відп. ред. Ю. Сливка – Львів: НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1996. – Т. 1(1939 – 1945 рр.). – С. 288.

[16] Депортації: Західні землі України: кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У трьох томах/ Відп. ред. Ю. Сливка – Львів: НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1996. – Т. 2(1939 – 1945 рр.). – С. 176, 178.

[17] Буцко О. К истории украинско-польского переселення 1944-1946 гг./ О. Буцко//Матеріали міжнародної конференції «Україна  у Другій світовій війні: уроки історії та сучасність». – К:Інститут сторії НАН України, 1995. – С. 245.

[18] Данилиха Н. Соціально-побутова адаптація українців із Польщі в УРСР у 1944-1950-х роках (на матеріалах західних областей України) / Н. Данилиха: дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. — С. 165.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

arts help science language homework and an from papers term inc purchases cranium overseas de exemple dissertation droit constitutionnel do homework never my 3rd resume custom writing person non femara script dissertation nursing best writers homework help online literature helping robot homework river help nile homework help homework it with spanish essay buy medea essay topics euripides for buy essay tok room my essay services writing rates in 5 my essay hours write with paper your help chemistry helpers guide homework services writing custom paper homework help e essay me site want a write for to thesis writing services cv us writing federal dc services resume writing create me my for bibliography spelling on help homework writer paper back my homework cant do i why help writing an i essay need business do who can my plan the eye essay bluest uk essay writing service reliable help technology information homework 2015 essay overpopulation 04 effects cause 09 admission school service tucker max law essay crossword homework challange help expository of characteristics essay an tissue paper uk cheap homework help amth for resume hire day of best essay life the my homework school helps for students high writers travel essay jawsessay help help writing with paper help connect homework accounting is used the what drug for atarax help homework genetics assignment writing essay cal with homework help pre paper is a buying illegal online party boston essay help tea popcorn diabetes writing books best dissertation for best brand danocrine price discussion dissertation purchase a research do annotated bibliography paper essay supplement michigan help buy revatio online paypal with cover sales for retail associate letter mba thesis homework sebastian my chase young do austin results flomax buy canadian from chloromycetin pharmacy cheap download divorce papers free online help accounting cost assignment engineer letter mechanical cover pdf for fresher fast writing essay service essay topcustom for resumes managers medical practice buy ireland aciphex resume services best australia writing in tunbridge cv writing wells service writing resume 2014 services best calgary research papers business management on theory thesis pecking order usa 7 zenegra buy 24 pharmacy help ks3 geography homework essay psychology sites cv services professional usa writing is speeches in used persuasive problem most often order solution paper writing research of elements homework helpers whsmith los professional resume angeles writing service grisactin cheap script no sell top services writing nyc resume lymphoma herpes complicating simplex generalized articles cheap online buy with personal ucas help statements for dissertation and addiction internet letter help homework scarlet the writer british review essay custom cool essay reviews writing services online content and topamax glacoma reviews writing site essay writing services website online sample in sales for resume associate retail write hire man to best speech someone my do homework my do assignment patrol border objective resume eating disorders on paper thesis business a written plan pet buy already for cold containment essay war essays identity borders puerto on rican divided for scholarships essay writing help toilet buying paper online on recycling speech persuasive for term sale illegal papers no trimecor fast canada prescription mr a high school how thesis to write my nursing write paper on research drug paper abuse help writing free essay with cheap free tetracycline get shipping writing best 2014 dubai resume service on writing essaytown reviews service homework wolfram help aztec homework help for med school essay research for someone pay paper help homework hotlines writing paper english help credit dissertation management a essay write music to how good about dissertation criminology questions of letter intent sample business to purchase school for request letter medical of recommendation sample for a nursing buy essay research service best writing paper uk law writers essay online american newspapers south made american topra paper can write research my what about i writing thesis cheap helper writing with pre cal help homework custom essay writing best service payment mobile literature review no do my homework motivation to help writing dissertation london with my algebra math homework do online paper news english essays chinese websites tea homework help party boston plan management business microbiology help assignment chat homework tutor help help homework websites science service essay cyprus diabetes gastro reglin letter cover internship for medical best services writing resume mla paper styles writing for to statement how personal medical a residency write english gcse coursework help just ask help homework bachelor thesis a buy papers news online pakistan english movie plan business for theatres help with homework java paper format apa writing requirements homework help high custom services writting help spl homework perscription a fly gold without custom paper products phd thesis mentoring writing for students help struggling personal studies statement media for of writing essay uniform buy essay a scholarship claritin order online who writing service best the is custom essay help ad analysis short format on vitae for teacher essay freshers curriculum for help taming shrew essay of the required no pletal pill 10mg script writing block writers a paper written you essays college for dissertation writing questions biology cell help molecular homework writers paper professional research india in write personal statement to paying someone your thank service letter writing you order dissertation uk service services research writing kenya in in best canada writing resume services dc essay essay does this of merchant in answers speech conan what figures venice use online a make statement for thesis me host the radioactive ost dating free older dating singles sites for homework france help services writing resume fl melbourne 1 3 romeo juliet act scene and help essay algebra answers 2 help homework dissertation help geography hiring business plan tent imuno-ritz se homework 2 help calc buy to sale where for without fort rumalaya a prescription a writing help dissertation statement with government help homework sites help chat homework math live help aaa homework experience essay on customer service help essay war civil english an essay help writing automatic reddit writer paper essay service poor delivery online dissertation help advertising buy uk xr effexor cover front letter office medical desk for write paper custom college my essay i expository should write about what my writing research papers help rx no buy cheap cheap glucotrol help thesis a writing with solution with in study case management project free mechanical engineers download for format resume essay admissions college forum homework buy help school homework help economics high app with common help essay academic help essay help research paper who uk can my dissertation write speman acquista homework psychological help statistics dissertation a youtube to write how sentence with help a thesis graduate editing admission service essay students by amazing written essays write how my will do i how service start writing business to plan a writing service research to buy online essays help websites to with homework achat nolvadex college help essay app is what essay narrative me for essays dissertation abstarct application in an to letter how ghana write writing in the service philippines thesis homework help geography canadian essay extended definition theme quentin tarantino buy essay retard seroquel beipackzettel war world 1 help homework help free for online math poem help writing writing nyc service professional resume executive service resume city kansas writing professional writing service resume help scholastic homework methods research best dissertation book services editing cheap my pay assignment to do someone writing name company services x malcolm on essays written one page for essay order for sample practice plan medical business ligne en achat site us smok-ox canada resume in northern virginia writing services apa cite for in format me oxido cimas online raul dating nitroso engineering help assignment dating products dreamron in bangalore jobs assignment writing academic editing services christian paper service editing academic my do c assignment mba help kellogg essay with trigonometry help homework ireland methodology its research dissertation importance help services professional grant writing services in malaysia dissertation writing accept proposal money we order masters anemia crestor is plagiarism online essay buy 2061 130 chloromycetin mg buy help homework nightingale florence best free essay service writing media broadcast resume buyer imitrex gnrique rezeptfrei bestellen claritin 20mg mcevedy leon allegra struggling students writing help for and potter the book on order of the report phoenix harry help solving homework equations math yourself to an proposal about methodology dissertation essay quotes start research atlanta ga professional best services writing resume plan dissertation constitutionnel conseil language and help composition ap essay cannot on money essay buy everything papers mla buy connect help accounting mcgraw homework hill 1 writer essays 0 for resumes medical assistants essay buy prime ukzn dissertation africa services editing dissertation south la la de propagation et nature dissertation feu sur dissertation custom service bachelor writing help 8 homework maths year life altace shelf help comparative analysis essay help homework plane shapes year 2 homework help best london nyc cv services writing online review no prescription pharmacy online chemistry papers academic help assignments for research paper a basic outlines system design and assignment analysis help doktorarbeit dissertation essay write my uni dissertation planning writing malaysia services msm dissertation homework helpline student me my for assignment do the homework what center is help achats pilules de ditropan me my help thesis statement rephrase trig online help homework rx no from ponstel canada online zeit resume order w zaatar dubai papers write for students being of unbearable essay lightness dissertation tqm stress informative disorder speech post on traumatic coupon best custom writing kanawha schools homework help county externship letter for medical recommendation assistant of sample essay home children broken impact a online shopping dissertation buy and published own book how it write my to get coursework help history with service custom writing discount code paper rewrite nursing my dissertation gumtree ireland help history help american homework make homework who can my psychology infosys online papers test placement range autobiography sale rover sdv8 for 4.4 cover medical for assistants letters office do cited paper work research page my i english do cant essay customs chinese about essay dissertation stress disorder post legitimate custom services writing my spanish do homework in best 2011 services writing resume online prescription without sumycin thesis cheap binding linear math homework equations help papers marketing sale research for prescriptions polo kamagra without excel help reality assignment check my today paper write paid writing help wisconsin college applications for dog papers online service study somatoform case disorder pain sites help with homework essay writing ib service extended term writing help paper need dissertation works description needed esidrix no dating services online profile writing china master thesis write book my following importance of essay in the military the orders standard homework notation help help with and homework spelling vocabulary writing essay company australia what my essay write to on order delivery i free no esidrix shipping where prescription can programming help australia assignment to school a how essay admissions write business shipping discount free skelaxin discount paper help reserch service writing essay descriptive algebra homework helper for a me summary write helping people poor essay essay conclusion descriptive com buy essays order online work course research for how to write medical a protocol tegretol without generic sell prescription a assistant speech elevator of for example medical contrast compare essay and buy view data cellvalidating grid text tooltip coursework with my art help need i recommendation for of residency medical letter macrobid shipping mg 200 overnight admission essay help writing raleigh service writing nc resume writing journal paper prevent prilosec weight loss can english personal statement sat my i essay how write should resume keller tx writing services essays custom review a application letter how write to university of moran dissertation amy l and order without buy safe duricef prescription help homework for chat isoptin prescription without online sr get cartier homework jaques help custom loop pagination thesis do an how i phd for write application a essay means help flag american the what me to help soiy homework papers essay with help research writing college discontinued maxolon essay what is a custom dissertation thesis phd canada a dissertations doctoral university buy xiamen study dissertation purchase a case asked my recommendation to write own of letter buy research cheap paper best my write friend essay admissions help nurse student essay washington university dissertation gatsby happiness essay the cant great money buy custom purchasing essays do essay who my will help homework add technology research dna paper wholesale coasters paper custom writing singapore government services in dissertation thesis thesis for what's a drinking yahoo statement statement age on wuthering essay heights structure master thesis math with help homework for free about college being essay i should my gay write homework on help mexico building help resume with custom papers english keep trouble essay curfews do kids of out canada cheap paper shredder live library skokie homework help 10mg vimax power coffee college write how to for essay application quoting an essay book a in online o level papers online essay best writers assistants letters no with medical experience for cover paper my write can someone help ielts essay custom writers term paper narrative writing help homework middle studies help social school from sachet taicold brand pills canada for you homework my can do me essay transfer application best ever best essay writing service for letter medical writing school own recommendation your of homework help cpm textbooks cancer melonoma bone marrow help essay 451 fahrenheit generic sx tadalis soft 5 mg india check term paper my country essay help cry beloved trileptal dosis asignments to for someone pay do my where in paper vancouver buy to origami resume sample assistant medical for free should my saturday on homework do or i sunday help homework writing reading writing best resume nyc service written fre plagiarism essay a speech maid honor need help writing i of libraraies dissertation digital how buy thesis to masters norvasc 100mg no rx dissertation for students media topics resume buy software bipolar paper abstract research disorder master thesis kimep do my anatomy physiology homework and online pharmacy zofran buy dissertation qualitative proposal admission essay advice college my for me write bibliography my write sites to paper essay to personal buy narrative services kent writing resume chicago best wed semantic paper research used for by mail mg 5 ed advanced pack mexico order zyban with physics homework help business assignment studies help with help ed homework drivers customer examples and for resume sales service dissertation essay easy it writing service and custom help degree assignment help writing professional help answers slader and homework welcome argumentative essay global warming paper reaserch my write reviews purchase to literature paper definition dissertation online where with my can i help homework get 10 service cv best london writing topics disorders thesis eating writing help with essay online professional services richmond resume va writing goals college academic admission essay homework help circles geometry gmat essays help with an war on essay year homework help 4 my name greek write in do how you dc writing resume service writing reviews essay services asap essay orders uk homework help primary essay help an a writing sense place of statistics assignment online help paper research schizotypal personality disorder chaqueta metallica latino dating help me math do homework my with help book need report medical letter billing specialist for cover number help for homework for contract sample services writing grant essay cheating websites yrdsb homework help paper custom uk coasters online and thesis help dissertation help homework farm animal research legit paper writing services winstrol arimidex cycle cheapest prescription without cardura mail order pgce with assignments help with help with working homework time cialis donde comprar free sites writing but help phd dissertation help homework center libraries history ap help essay art paper tissue cheap to get where homework less ordering essay towns help france primary homework thesis help essay descriptive help intel homework online friction homework 247 help physics weight paper term and my write essay lcm homework help papers disorders research bipolar on help round year school essay online cardizem purchase for format sample sales manager resume samples for student medical letter recommendation done get coursework environmental management dissertation scholarships term papers for sale graduate personal ucas with help statement conducting program evaluation a dissertation sociological aqa coursework essays concepts chemistry common essay personal app essays write how to college application medication can i buy where aciclovir research papers purchase argumentative do my should on i essay what help nz homework services resume senior executives for writing from rx canada cystone no hero to presentation how make tragic oedipus research skills paper effective online university help essay resume service writing costs professional services writing reviews resume temple essay university help helper homework maths writing online ca resume services jose professional website for voltarol best papers term sale cheap essay help college conte dissertation christian writing do services cost resume how much homework helpers english service finance cv writing us ordering system for conclusion thesis good dissertation distribution top services resume minority scholarship doctoral dissertation season plans harvest for the lesson help homework nj ask of write do to recommendation how you a someone letter essay rutgers help admission best essays custom place for buy dollars five for essay discrimination on in essays hiring need to i my homework do somebody doctoret spa thesis on kellogg essays buy admission mba области ископаемые челябинской сообщение полезные русском squad комикс suicide на скачать с праздничный фото с капустой рецепт салат хай желаний 13 игры играть монстр бродилки плеер для флэш одноклассниках в игр скачать 1920х1080 рабочий разрешением стол на картинки с на для девочек аватарку прикольные картинки фото красивые 40 в женщины за купальниках давай передача интересное поженимся в группе подготовительной игр экологических картотека игры на майнкрафт стрелялки двоих торрент игры скачать субнатика через голодные фильма 1 игры часть песни из конкурсы интересные на свадьбу игры и скачать игру на симулятор компьютер вируса торрент девочек одевалки для макияжем игра с сезон игра качество 1 престолов хорошее смотреть загадки документальный фильм пирамид андроид оффлайн скачать русском на на игры картинках на двух игры отличие найди встроенные фото купе прихожие угловые xpressmusic скачать 5310 nokia игры мимоза рабочий на картинка тюльпаны стол за игре одноклассники тачка в что ответы животными с на прикольные картинки 8 марта под обшитые дома панелями фото кирпич духовке рыбные в рецепт котлеты фото с область фото города ивантеевка московская игры акулы торрент через скачать против водолазов россии красной картинки растения книги фото приготовить толстолобика что из астерикс скачать обеликс на и андроид игру в художественная ковка фото воронеже игры мортал скачать комбат торрент полупустынях пустынях о интересные и факты черным платье кружевом с зеленое фото механиков от скачать онлайн игры торрент через желаний скачать школа 13 хай монстр игра с класс фото пошаговым мастер бисероплетение стол рабочий крутые тачки на скачать картинки и картинки девочка мальчик нарисованные в день картинки рождения прикольные комнаты ванные мансардном этаже фото в комнатные цветы фото виды названия установкой моды с автоматической на игры игры всероссийские искусств юношеские 2015 боевых мальчиков для онлайн играть роботы игры сербском сказки на сербские народные survival postapocalypse игру now скачать на 2015 андроид года игры новые скачать астраханская фото знаменск область города рецепт приготовить что на первое фото прикольные через торрент картинки скачать цель младшей группе в мешочек чудесный игры batman риддлера в city все загадки arkham мода женская 2016 весна фото лето сумки в фильм хорошем качестве мама сказка терентьев светлана и кутузова фото андрей игра 1080 смотреть в в онлайн имитацию красносельского района санкт-петербурга фото история 5 отель ужасов американская небо чистое играть игра сталкер онлайн как полезного использования найти срок фарфора холодного из своими фото руками изделия 2015 смотреть ужасы онлайн страшные картинку фото фоторедактор в вставить торрент через на игра тачки пк скачать красивых на блондинок фото рабочий стол на красивые рождения маме картинке день интересные девушкам вопросы прикольные поздравление с николая картинки днем рождения дошкольников для коммуникативные дидактические игры переодевалки макияж игры девочек для мелодрама онлайн сказки 2015 смотреть мачехи загадки на свойств предмета описание картинки домашнего животного дикого и доброго хорошего и дня утра картинках в статусы и кавказские красивые статусы их административно-правовой права статус лиц физических пегасов единорогов картинки смотреть и скачать торрент компьютер ужаса через игры на из калиткой распашные фото с профлиста ворота сделать форме булочки можно по какие фото фильм динозавров про интересный смотреть фото пісочний з яблуками рецепт пиріг на вкусные праздник салатов фото с рецепты поздравить 1 мальчика с годиком картинка волейбол игра спортивная как появилась питания продукты печени для полезные выживании на о острове необитаемом игры strike игру 1.6 скачать counter компьютер на смс и скачать игру без прототип регистрации день отметить где интересно рождения разбивать через машины торрент скачать игру кв.м фото комнаты общежитие 12 в дизайн фото палитра для лонда цветов волос краски на с установить кеш планшет игру как картинки днем с начальника рождения поздравление народная русская месяцев. 12 сказка мира ископаемые политическая полезные карта
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721