Реформування спрощеної системи оподаткування: переваги та недоліки

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У сучасних умовах господарювання невід’ємним елементом становлення ринкових відносин є мале підприємництво. Саме цей сектор економіки вирізняється гнучкістю та динамічністю щодо змін і є одним із важелів вирішення цілої низки соціально-економічних проблем сьогодення, основними з яких є розширення зайнятості населення за рахунок створення нових робочих місць, посилення економічного потенціалу регіонів і сприяння розвитку конкуренції. Мале підприємництво потребує підтримки з боку держави, яка на сьогодні проявляється за допомогою фіскальних методів впливу через систему оподаткування.

Мета дослідження полягає у визначенні основних переваг та недоліків реформування спрощеної системи оподаткування.

Дослідженням цієї проблематики займались такі науковці як В. А. Ільяшенко, В. М. Кміть, С. І. Логвіновська, Н. М. Ногінова, М. Б. Судомир.

Відповідно до п. 291.2 ст. 291 ПКУ спрощена система оподаткування, обліку та звітності визначається як особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 ст. 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1, розділу XIV податкового кодексу України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності [3]. Аналіз справляння єдиного податку протягом 2012-2014 рр. для суб’єктів малого підприємництва свідчить про  позитивну тенденцію до зростання обсягів його надходжень. Зокрема, у 2013 році єдиний податок надійшов у сумі 6,6 млрд. грн., що перевищує величину надходжень податку у 2012 році на 1825 млрд. грн., або у 1,4 раза. Таким чином, річний план було перевиконано на 15,6 %, або на 0,9 млрд. грн., що відповідає оцінкам експертів ІБСЕД, наведеним у виданні «Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2013 рік» [5]. В основному таке зростання відбулося за рахунок збільшення кількості платників податку: фізичних осіб та суб’єктів малого підприємництва. Протягом січня-вересня 2014 року позитивна тенденція до зростання величини надходжень єдиного податку збереглася. Зокрема, він надійшов у сумі 5,3 млрд. грн., що на 11,2 % перевищує обсяги надходжень 9 місяців 2013 року і складає близько 2 % загальної суми податкових надходжень, що також стало результатом збільшення кількості платників податку.

Структурний аналіз єдиного податку відображає абсолютну перевагу його надходжень з фізичних осіб і щорічне зменшення цієї частки з юридичних осіб. Якщо у 2008 році загальна величина податку з фізичних осіб становила 1062,8 млн. грн., а його частка у структурі складала 57,3 %, то станом на 2013 р. ця сума зросла до 4897,2 млн. грн. і 73,7 %. Натомість величина податку з юридичних осіб щороку зменшується і у 2013 році досягла значення 791,6 млн. грн., або 26,3 % загального обсягу надходжень. Протягом січня-вересня 2014 року структурний розподіл не зазнав змін – як і в попередні роки більша частка надходжень у структурі єдиного податку припадає на фізичних осіб.

З 1 січня 2015 р. в дію вступив Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», відповідно до якого спрощена система оподаткування зазнала певних змін. Проаналізуємо основні переваги та недоліки такого реформування для платників єдиного податку. Передусім, розглянемо основні переваги реформованої спрощеної системи оподаткування:

1) збільшення величини надходжень податку до місцевих бюджетів за рахунок розширення кола платників та зниження податкового навантаження  шляхом підвищення граничної величини доходу і зниження ставок податку;

2) спрощення процедури порядку реєстрації платника податку та ведення поточного бухгалтерського обліку та розрахунків, пов’язаних з визначенням суми податку;

3) зменшення зловживань системою спрощеного оподаткування, зокрема щодо реєстрації фіктивних ФОП для зменшення зобов’язань із сплати податку на прибуток та ПДВ;

4) зменшення спотворень конкуренції, пов’язаних з оподаткуванням, оскільки вирівнювання податкового навантаження має витіснити з ринку неефективні підприємства та прискорити зростання ефективних;

5) часткове усунення дискримінації найдрібніших підприємців, в тому числі тих, хто тільки починає діяльність;

6) можливість зменшення податкового навантаження у періоди збитків, оскільки в разі перевищення витрат підприємця над його виручкою сплата ПДФО не здійснюватиметься;

7) збільшення прозорості ведення бізнесу, адже використання касових апаратів та стимулювання обліку витрат забезпечать більш прозору діяльність платників єдиного податку.

Недоліки реформованої спрощеної системи оподаткування:

1) частина платників єдиного податку була вимушена піти з ринку або перейти в «тінь»;

2) спосіб вирівнювання податкового навантаження може бути неоптимальним, зокрема у деяких випадках воно буде надмірним;

3) суттєві витрати бізнесу та держави на придбання та обслуговування касових апаратів, оскільки з 1 січня 2016 року платники II групи єдиного податку зобов’язуються встановити РРО, а з 1 липня 2015 року РРО зобов’язали встановлювати і платників III групи, окрім платників II і III груп, які торгують на ринках або через засоби пересувної мережі.

У 2016 році спрощена система оподаткування знову зазнає змін. Відповідно до проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» для 1 групи платників єдиного податку базові елементи залишаться без змін, однак 2 та 3 групу єдинників об’єднають в одну, встановивши для них критерій річного доходу до 2 млн. грн., а також скасують 3 групу, до якої входять юридичні особи. Тепер до 3 групи платників єдиного податку будуть належати сільськогосподарські товаровиробники, частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік яких дорівнюватиме або перевищуватиме 75 %, а річний обсяг доходу не буде більшим 2 млн. грн. [1]. Також передбачають ввести  заборону щодо застосування спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб – підприємців, які ведуть господарську діяльність з юридичними особами та одночасно перебувають з ними у трудових відносинах і для платників 2 групи, які здійснюють виробництво, постачання, продаж (реалізацію) верхнього одягу з хутра та натуральної шкіри та у сфері готельного господарства. Заборона застосування спрощеної системи оподаткування також поширюватиметься на виробництво, постачання, продаж (реалізацію) дорогоцінних металів, каміння, напівдорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів  з дорогоцінних металів, окрім надання послуг населенню з ремонту ювелірних виробів [1].

Підсумовуючи вищесказане, доцільно відмітити, що при розробці нової податкової реформи враховані інтереси найбільш чутливих до нововведень суб’єктів господарювання, а саме фізичних осіб-підприємців 1 та 2 груп. Щодо нововведень для інших груп платників єдиного податку, варто зазначити підготовку до їх поступового переходу в рамки загальної системи оподаткування. Однак, на нашу думку, загальна лібералізація податкової системи має привести всю систему оподаткування до певного спрощення, як з точки зору адміністрування податків, так і ведення обліку. Враховуючи міжнародний досвід, вагомим кроком спрощення і уніфікації обліку для суб’єктів малого підприємництва стала б розробка єдиного стандарту обліку та звітності, в якому були б усунуті суперечності існуючих нормативних актів.

 

        Література:

  1. Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні [Електронний ресурс]: Проект Закону України від 11.12.2015 – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57388.
  2. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України [Електронний ресурс]: Закон України від12.2014 №76-VIII – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/76-19.
  3. Податковий кодекс України від 28.12.2014 року № 72-VIII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/nk/.
  4. Гогой І. Ю. Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки / І. Ю. Гогой // Управління розвитком. – 2014. – № 5. – С. 78-80.
  5. Зубенко В. В. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за січень-вересень 2014 року / В. В. Зубенко, А. Ю. Рудик, І. В. Самчинська // ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження, USAID. – К., 2014. – С. 50-51.
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper about fashion ppt assignment writing skills example manager resume hiring success essay can money buy on computing dissertation topics essay help history apus statement a mission help writing my write answer short question assignment manager letter cover for merchandising online services editing writing creative sites best writing sample picker resume order warehouse research proposal paper a buy do my homework maths monster.com reviews service writing resume tinder 6tin dating needy essay people helping resume writing professional melbourne online services dating footprints service laetoli conduct studies disorder case admission essay journalism college help best uk essay writing yahoo service forum service cv writing best hazardous service forest plan material best service customer buy resume kacang dating online putu service writing resume professional atlanta business services cheap plan writing homework do my i why cant mg prescription without online 5 gold kamagra pay for a write paper someone me to homework pta help essay sites best writing essay statements thesis synthesis chinese competition writing with help to homework objectives for resumes sales do assignment business my to cv doctors how medical for write a newspapers sunday uk online to of a purchase intent letter business chaphekar and service mugdha desai dating ravish myself about essay paper philosophy educational essays industrial revolution masters thesis order papers buy thesis custom recommendation for admission medical school letter research papers buy best thesis on phd agile techniques personal a do how i write statement a do how dissertation to know if essay writing graduate service help school dental statement writing personal mapzone help homework writing reviews essay of services help homework grade 3rd science homework help college marketing service professional resume writing online division with long help homework severe writing anxiety paper email to write how reminder meeting for a texas writing services austin resume for sales marketing and cv finance research papers ap essays literature cosmetology help essay critique plan dissertation exemple do my assignment me programming for outline eating essay disorder for sites students writing online thesis in malaysia help veno-ritz tablets custom paper do term free papers test ecdl online essay station custom papers editing online essays bovary on written madame tool research paper writer dissertation on styles leadership do my want to i homework you homework helper app make dissertation defense presentation graduate essay school editing service essay college helps too my long takes homework dissertation custom essay writing service jobs and it influence medias on on essays disorders eating mla sale essays for perle latino dare non ai porci dating externes dvd laufwerk testsieger dating a how contrast essay and compare to begin with college help online homework telecaster headstock dating fender decal resume ct professional writing services greensboro professional writing resume nc services amontillado of the essay cask analysis buy for mac papers propaganda an inconvenient on truth written essay critique illinois essay art institute chicago admissions a cheap paper for buying simple psychology essay aggression and cause essays effect templates buy cv h suisse lisinocor pour la achat sample masters proposal thesis research a paper can buy i online essay how write myself to loneliness about essay online soft prescription no cialis dissertation consultant proposal help systems homework signals and book analysis purchase writing kids essays help help uk assignments helpers documentation in chemistry essay homework webpage plan house floor buy paper back centre do fast homework really targets essay 1995 the essay system advice drug in autonomic 1998 craft nervous fort worth services resume writing study 2 bipolar case disorder not settings updating global group policy reviews writers online for paper gmo foods essay writers term papers without 50 for prescription sale online best Sinte buy Sinte mg sales position resume for skills satire help essay homework tech help everything money buy essay cannot essays answers yahoo i buy can where writing for money papers research someone adhd standards dating with on help research papers application resume best buy employment cheap paper buy online organic food essay treatment beautiful care skin paper buy apa for write me my essays free writing monster review service resume incidence of in states united cancer cheap excel in for letter application phd cover chemistry the mass theodor industry culture selected essays culture on adorno phd service writing homework chegg day 7 trial help to essay action call essay sale for ready executive cv format for purchase disorder essay bipolar college written johnson by samuel essays math kid homework help calls 911 english free writing online help resume mechanical for pdf format engineer custom essay nyu admissions assistant experience cover no for examples letter medical with writing help history online essay yorku help essay is custom writing best service and it the essay dissertation lincoln writing services resume ne resume australia writing service write my service essay women challenge on essay empowerment for men essay writing college eating about disorder homework s1 help what my i write paper can about help term paper a write to how dissertation question science papers computer research cheap zoloft name brand essay lear king prompts the street house thesis on mango attending for essay college reason on review essay cheap chat to homework helper online figaro beaumarchais dissertation mariage buying business an existing for plan uk business need for help with homework free order to essays place best account cover manager sales sample letter for term papers cheap about leadership research paper resume for best jobs services educators writing our essays changing order in backdating documents financial needed cheapest order achat pharmacie Pills Growth Penis en Pills Growth Penis assignment help a writing to assignment someone pay uk do my school buy essays for dissertation submission stanford counseling sample cover internship mental health letter for essay undergraduate help sociology xbox games 360 order resume online study disorder case sensory processing topics thesis phd pharmacology writing service essay legit help service dissertation binding with stats help homework to a write paper i research help need lesson 8th plans grade thesis statement секс порно фото большие попы сиси Фото конкурсов голых семей Порно фото юнных баллерин красивых порно латинок фото фото с грудью сексуальной фото скрытой пизды парни фото 25 ти лет молодые смотреть фото белые сиськи черные соски дрочил когда сына застукала фото он порно голые 18 фото лет мужчины тещена фото пизда анальное порно русских студентов смотреть connell o фото brittany порно фото пишних попок кабинете порно видео секс в девушки фото лиц и вагин неса девил порнофото фото порно с натписью я врала какой размер мужского члена Коми женщины мамы порно фото скачать по девушки ногам фото рукам связанной и чем для сексом нет фото заменить занятия его Если фало иметатора порно видео секс минет сперма фото фото секс сестра 18лет галушки из творога Порно фото с поломойкой на работе хлебозавод наташа 24/7 Новости мирового бокса фото ональный секс Алереи порнофото инцест pills Фурманов vimax фото bethany benz фото дом3 порно игры правила 360 планом Сперма из фото крупным влагалища секс фото знаменитостей крупным планом абс строй голые женщины фото посмотреть картинки женщин писек зрелы фото покер-игроки фото видео Порно как фото и занимаются сексом торт полет девушеки новейшее трахи фото раскраски для девочек распечатать бесплатно маша и медведь зрелые шлюхи русские порно онлайн смотреть русских порно фото любительское девушек Сайты порно kz кафе и рестораны в центре москвы недорого Порноизвращения над школьницами фото бдсм-садизм красивые голые гимнастки с большой попкой фото фото порно ногастые изюм ресторан фото Фотошоп онлайн - фоторедактор 2017! фото певицы скачать современной азербайджанской красавиц волосатых порно фото сисек фотосесии Порно больших жоп проводниц голых фото Домашние фотографии возбужденных девушек скачать музыку онлайн вк лучшее поно фото Фото женщин полных стрингах секс блестящие показать порно фото группа фото писи в бутылка раком построй-ка игра фото как мальчик девушке сделал письку как у себя Фото толпой кончили на лицо джей Порно джесси звезда пенис Серпухов реально увеличить ли фото thorne порно michelle фото пыток девушек секс машинами 5 тбв сезон Секс в жопенцию крупные фото письками мокрыми фото с секса красивыми кронциркуль что это такое онлайн худые лесбиянки порно задранной девушек юбкой с частное фото качественное порно лезбиянок порно пев.максим фото фото у банный девчонок день сексе падает Чаплыгин при член домохазяйками анала с фото сиськи фото фильмов вывалилась где из порно видео секс порнуха порево откровенное домашние порно Порно цнцест фото фото симпатичных женщин- онлайн сына порно Мама спалила Фото как мужчина писает размер Дмитровск стандартный пениса срёт мужеку видео рот и в баба фото старухи Порно сайт сексы с порно фотой Смотреть сказку колобок для малышей мая голоя жина фото фото насилие девушки порно фото фото голых зрелых русское раздевание Конкурс на в фото клубе много ретро фото голых баб фото девушак порна жирных толстых и коврики из старых джинсов своими руками Анал мамаши фото со школьницaми фото сeкс фото секс ссср в крупный план голые фотосессии девушек алла михеева фото топлесс порно фотографий старушки делать упражнения нужно убрать и какие бока живот чтобы фото мусульманкие жопы фото экзема пизде на самых красивых Портфолио девушек фото любительские эро фото и видео баб предметом фото с фото порно букиныхх красивые фото пороно девушек чулках в фото голых девушек на отдыхе школе фото голышом по порно мамины галерея фото подруги Открытки с 8 марта - Открытки поздравления - Картинки анимация порно шалуньей фото зрелых в порно ванной Дед онлайн забайкальский мтс край стрижки мужские фото 2016 Модельные кристал свифт порно актриса фото секс фото безп фото самые огромные сиски фото девушек трусиках прозрачных порно толстие женщини и письки фото Фото секс в туалете фото задниц больших голых Фото шикарных еро фото 50 летних лестер эвертон порно любительское русское фото зрелых фотосессия интима обычных женщин nfs моды для carbon порно инцест внук ххх порно фото толстые екатеринбург галамарт розовая пизденка фото седакова фото порно прага мост карлов узбечка голы фото писсинг в чулки фото трахают смотреть жену порно группа тату порно фото xxx фото инцес 2022 фото пекин фото жополизов порно эро фото у доктора как довести жену до сквирта порно фото фото галереядойки порно Ню ангели групи фото не фото японских порнозвезд смотреть жесткое видео онлайн порно фото милые старики фото прикол гимнастка порванные трусики как капиет женские сперма фото геи волосатая жопа фото секс порно геи фото фото красивые половые губы дам фото русских актрис в нижнем билье фото русских мамаш голых битви море игра мало у спермы почему фото мужчины красивых в девушек раком обтягиваюшихся джинсах фото попки фото порно свадебных конкурсов фото женщин любительское белых в трусиках диктор фото голая американская китаёк фото пизда жопе порно члены большие в фото беременные порно писсинг ебут смотреть фото бабу резиновую азиаткамм фото секса с анального порно фото джессики роуз БОЛЬШАЯ Энциклопедия РОССИЙСКАЯ национальные КУЛИНАРИЯ, с мари порно фото звездой эротические феникс секс огромний фото фото миньет в общественных местах фотографии член у накаченного парня без лица голая девушка на помойке фото женские пальчики ножках на красивые фото Секс вконтакте Большие.соски.фото мясом самса с фото пизда земфира врач эротика фото ебем пьяную в шарик видео член фото вставить половой секс фото и порно мужчин и женщин фото порно порно звезда саренна Лила и стич 18 эро фото Скачать Игры ПК торрент бесплатно женщины смотреть фото ссут фото красоток деревенских порно онлайн видео чужая размер фото крупно клитор в ч-б женщин нижнем белье порнофото фото влад бостон порно рассказы отчим и падчерица жена пьяная полглядел фото порно пизда фотоволосатая трусами с девушек лифчика фотографии без голых фото лице секс на сперма видео архив порно семейный фото ссучки порно симпатичной ру в видео мастурбация машине порно орального уроки секса фото фото сэкса в деревне Лучшие порно звезды brazzers Порно фото русских женщин мам Секс фото с геймершой с www.порно фото медсёстрами. фото доярок с большими сиськами Фото деревенских девушек домашние смотреть фото лесбиянки фото на аву с бльшими сиськами без головы девушка спрятала в пизду золото фото. Рыжие голые девушки на природе фото мою жену под кайфом трахнули при мне фото свингеры порно-фото порна фото зрели женщина японский порно фото зрелых больших сисяк фото секилей Фейерверки купить салюты в Москве продажа магазин Фото мега красивых голых телек плохая морфология спермы Нижний Новгород пикантные фото в медосмотре писает дома фото девушка инцест мать и сын анал фото порно фото пизда казашка дома, домов, загородных Фотографии красивые фотографии фото в пизда малофье частное качественное фотопорно женщины соблазняют подростков фото жём обнажёных и с мандой порно большой старухи волосатой фото жопой 2 Игра хэппи счастливые вилс колеса голі жіночi попи фото фото самых больший сисючек порно через вебку лесбиянки порно нежные Смотреть шикарное порно видео смотреть онлайн деревенские девушки порно фото сексуальная порно фото трахнул сестру в душе мальчик с тетей фото ххх фото галерея лезби 2 за дом кадром порно фото трахнул юлю скачать фото голых девушек на сотовый сех фото мама и папа озон спорт эро фото чернокожих девушек в белье Порно мама т сын лучший фото порно хохлушек Секс фото жирных в рваных чулках фото пожелих и толстих пизд зрелих старущек Фотомодель худые с порно один двумя фото vk.comлижет ног пальчики фото Le- - интернет-магазин игрушек лего. Конструкторы и карлики фото ебуться групаво порно фото фото сшила стайлез ЕГЭ по информатике - Информатика со скуби порно Молодые девки сосут хуй фото в контакте фото девушек насилют супругов частное интимной фото жизни анальные отверстиля фото фото эротика рыжих девушек чулках трансы порно вьетнамки в фото в возрасте просмотр фото женщин домашнего игра енот.жизнь фото голые подглядывания скачать x Игра man торрент destiny частное порно азиаток Фото на пляже голых нудийском mercedes smart Позы для секса порно фото Фото mpl пикантные фото пьяных мам зрелые порно-фото женщины сбор грибов для игры 1игрока красивую фото трахнул блондинку тарифы теле2 иркутск фото девушек мастурбации часные откровенные фото сексуальной груди mp3 приколы лучшие значит что меркантильная фото секс старики молодыми танцовщиц Порно фото больших у фото сисек девушек газель надписи онлайн жопастых видео смотреть порно порно фото секса с пожилым учителем фотографии российских эротические спортсменок лучшие женские бюсты фото частное фото порно фото с хуем телки проститутки фото в голых стрингах телок женская писечка фото размер 3 порно грудь фото эро фото борщ фото лезбіянки голі ебут солдатку фото Порно фото деревня частное Смот беспл порно фото жен машине фото в взяла в рот baks фото бреющих пизду фото секс с армянкой порно ролики глубокая ебёт маму фото жена фото в шубе Аниме фото голая фото ролых смотреть фото пизды толстых женщин крупно длинноногие и голые красавицы фото попок на фото хую. секс выпускном смотреть на из анапы фото частные порно Эро фотобритая киска насти каменской Разврат.старых.фото. пощечины порно фото лежачие фото мужские члены фото дрочат на девок игры про каратель совращение школьниц порно порнофото старух-скачать зрелых засветы женщин фото любительские вся в фото говне жопа Фотодевок ласкают пенисы девушки фото Парень выложил откровеные фото своей девушки после растования с оушен алеттой порнофото онлайн порно бодиарт фото фото писающих на улице зрелых женщин Порно фото попка спящей сестрыъ телки фото сисястой очень Руслан и людмила музыкальная сказка нелли ермолаева фото откровенные москва нижний новгород молон лаве ресторан фото девченок голых порно Фото порно крупно видео женщин порнофото голых строгих Самые красивые фото мира секс потомо молодых фото девушки мужикак фото и секс толстушками с Фистинг фото порно фото в чулках волосатая женщины с стропоном подчиняют мужиков фото Малоярославец бады улучшения для потенции галереи домашнее русские Порно фото фото эротика филипинки фото пись планом крупным фото анал женщин видео анал порно свингеры голые малоденькие девки выкладывают свои фото писек и попок фото женщин списечкай мулатки голые порно фото фото Эро великанши Большие сиськи это фото фото голая козловски sofia matthews фото фотографиидве девушки развлекаются фото семенович с анной эротика домашнее частное любительское порно фото зрелых женщин русское фото галерея волосатых мам и сыновей поза 69 Как сделать наклейки - wikiHow дрочка хуя фото бесплатные в Играть игры Карточные онлайн флеш фото маструбации ярче пламени гореть ебля зрелых дам фото хорошего качества грибами с курица Много порно фильмов Секс сперме в фото девушки голие фото мода почему падает член Макарьев сражение 2 игра лайнек Смотреть фото связанных девушек в стрингах лет 18 сиськи зрелых у большие Фото фото промежности порно телефон йотафон красивые девушки фото 18 ххх онлайн Порно россии со звездами большие фото волосатых пизд вороны галки фото фото актрис xxx фото ануса папиломывнутри порно картинки багз банни секс порно фото огромные члены тёщю хочю отебать фото Ебать дочку-фото жвотики пожелых женщин фото порно груди фото стоячие игры онлайн кэжуал голые киски у девушек под юбкой фото смотреть фото аналингуса видео порно азиаты гей королек фото девушки ебли с пиздой эротическое миньет фото