Реформування спрощеної системи оподаткування: переваги та недоліки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У сучасних умовах господарювання невід’ємним елементом становлення ринкових відносин є мале підприємництво. Саме цей сектор економіки вирізняється гнучкістю та динамічністю щодо змін і є одним із важелів вирішення цілої низки соціально-економічних проблем сьогодення, основними з яких є розширення зайнятості населення за рахунок створення нових робочих місць, посилення економічного потенціалу регіонів і сприяння розвитку конкуренції. Мале підприємництво потребує підтримки з боку держави, яка на сьогодні проявляється за допомогою фіскальних методів впливу через систему оподаткування.

Мета дослідження полягає у визначенні основних переваг та недоліків реформування спрощеної системи оподаткування.

Дослідженням цієї проблематики займались такі науковці як В. А. Ільяшенко, В. М. Кміть, С. І. Логвіновська, Н. М. Ногінова, М. Б. Судомир.

Відповідно до п. 291.2 ст. 291 ПКУ спрощена система оподаткування, обліку та звітності визначається як особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 ст. 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1, розділу XIV податкового кодексу України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності [3]. Аналіз справляння єдиного податку протягом 2012-2014 рр. для суб’єктів малого підприємництва свідчить про  позитивну тенденцію до зростання обсягів його надходжень. Зокрема, у 2013 році єдиний податок надійшов у сумі 6,6 млрд. грн., що перевищує величину надходжень податку у 2012 році на 1825 млрд. грн., або у 1,4 раза. Таким чином, річний план було перевиконано на 15,6 %, або на 0,9 млрд. грн., що відповідає оцінкам експертів ІБСЕД, наведеним у виданні «Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2013 рік» [5]. В основному таке зростання відбулося за рахунок збільшення кількості платників податку: фізичних осіб та суб’єктів малого підприємництва. Протягом січня-вересня 2014 року позитивна тенденція до зростання величини надходжень єдиного податку збереглася. Зокрема, він надійшов у сумі 5,3 млрд. грн., що на 11,2 % перевищує обсяги надходжень 9 місяців 2013 року і складає близько 2 % загальної суми податкових надходжень, що також стало результатом збільшення кількості платників податку.

Структурний аналіз єдиного податку відображає абсолютну перевагу його надходжень з фізичних осіб і щорічне зменшення цієї частки з юридичних осіб. Якщо у 2008 році загальна величина податку з фізичних осіб становила 1062,8 млн. грн., а його частка у структурі складала 57,3 %, то станом на 2013 р. ця сума зросла до 4897,2 млн. грн. і 73,7 %. Натомість величина податку з юридичних осіб щороку зменшується і у 2013 році досягла значення 791,6 млн. грн., або 26,3 % загального обсягу надходжень. Протягом січня-вересня 2014 року структурний розподіл не зазнав змін – як і в попередні роки більша частка надходжень у структурі єдиного податку припадає на фізичних осіб.

З 1 січня 2015 р. в дію вступив Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», відповідно до якого спрощена система оподаткування зазнала певних змін. Проаналізуємо основні переваги та недоліки такого реформування для платників єдиного податку. Передусім, розглянемо основні переваги реформованої спрощеної системи оподаткування:

1) збільшення величини надходжень податку до місцевих бюджетів за рахунок розширення кола платників та зниження податкового навантаження  шляхом підвищення граничної величини доходу і зниження ставок податку;

2) спрощення процедури порядку реєстрації платника податку та ведення поточного бухгалтерського обліку та розрахунків, пов’язаних з визначенням суми податку;

3) зменшення зловживань системою спрощеного оподаткування, зокрема щодо реєстрації фіктивних ФОП для зменшення зобов’язань із сплати податку на прибуток та ПДВ;

4) зменшення спотворень конкуренції, пов’язаних з оподаткуванням, оскільки вирівнювання податкового навантаження має витіснити з ринку неефективні підприємства та прискорити зростання ефективних;

5) часткове усунення дискримінації найдрібніших підприємців, в тому числі тих, хто тільки починає діяльність;

6) можливість зменшення податкового навантаження у періоди збитків, оскільки в разі перевищення витрат підприємця над його виручкою сплата ПДФО не здійснюватиметься;

7) збільшення прозорості ведення бізнесу, адже використання касових апаратів та стимулювання обліку витрат забезпечать більш прозору діяльність платників єдиного податку.

Недоліки реформованої спрощеної системи оподаткування:

1) частина платників єдиного податку була вимушена піти з ринку або перейти в «тінь»;

2) спосіб вирівнювання податкового навантаження може бути неоптимальним, зокрема у деяких випадках воно буде надмірним;

3) суттєві витрати бізнесу та держави на придбання та обслуговування касових апаратів, оскільки з 1 січня 2016 року платники II групи єдиного податку зобов’язуються встановити РРО, а з 1 липня 2015 року РРО зобов’язали встановлювати і платників III групи, окрім платників II і III груп, які торгують на ринках або через засоби пересувної мережі.

У 2016 році спрощена система оподаткування знову зазнає змін. Відповідно до проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» для 1 групи платників єдиного податку базові елементи залишаться без змін, однак 2 та 3 групу єдинників об’єднають в одну, встановивши для них критерій річного доходу до 2 млн. грн., а також скасують 3 групу, до якої входять юридичні особи. Тепер до 3 групи платників єдиного податку будуть належати сільськогосподарські товаровиробники, частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік яких дорівнюватиме або перевищуватиме 75 %, а річний обсяг доходу не буде більшим 2 млн. грн. [1]. Також передбачають ввести  заборону щодо застосування спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб – підприємців, які ведуть господарську діяльність з юридичними особами та одночасно перебувають з ними у трудових відносинах і для платників 2 групи, які здійснюють виробництво, постачання, продаж (реалізацію) верхнього одягу з хутра та натуральної шкіри та у сфері готельного господарства. Заборона застосування спрощеної системи оподаткування також поширюватиметься на виробництво, постачання, продаж (реалізацію) дорогоцінних металів, каміння, напівдорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів  з дорогоцінних металів, окрім надання послуг населенню з ремонту ювелірних виробів [1].

Підсумовуючи вищесказане, доцільно відмітити, що при розробці нової податкової реформи враховані інтереси найбільш чутливих до нововведень суб’єктів господарювання, а саме фізичних осіб-підприємців 1 та 2 груп. Щодо нововведень для інших груп платників єдиного податку, варто зазначити підготовку до їх поступового переходу в рамки загальної системи оподаткування. Однак, на нашу думку, загальна лібералізація податкової системи має привести всю систему оподаткування до певного спрощення, як з точки зору адміністрування податків, так і ведення обліку. Враховуючи міжнародний досвід, вагомим кроком спрощення і уніфікації обліку для суб’єктів малого підприємництва стала б розробка єдиного стандарту обліку та звітності, в якому були б усунуті суперечності існуючих нормативних актів.

 

        Література:

  1. Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні [Електронний ресурс]: Проект Закону України від 11.12.2015 – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57388.
  2. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України [Електронний ресурс]: Закон України від12.2014 №76-VIII – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/76-19.
  3. Податковий кодекс України від 28.12.2014 року № 72-VIII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/nk/.
  4. Гогой І. Ю. Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки / І. Ю. Гогой // Управління розвитком. – 2014. – № 5. – С. 78-80.
  5. Зубенко В. В. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за січень-вересень 2014 року / В. В. Зубенко, А. Ю. Рудик, І. В. Самчинська // ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження, USAID. – К., 2014. – С. 50-51.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

review buy what money cant book a mail by company us from sumycin welsh homework helpline sales for cv sample thesis presentation outline phd paper divorce writing a research on write dissertation for research a proposal how to outline a speech buy and helper homework edu book best place buy to online reports in a writing dissertation week homework versailles of treaty help help homework online latin simple equations algebra homework help rover black range autobiography sale for on and compare i my essay write should contrast what professional services writing best resume denver write someone pay research paper your to for grade for 2nd homework help resume best services dc 10 writing best patrol letter cover for border writers paper nursing 10 steps download buy college application essay paper term asbestos custom aspects resume writing savannah service ga professional best resume online writing service engineers distant bolano star essay coreg overdose detroit writing resume metro services essay service england writing resume buy builder unit aqa essay biology help 5 service essay best school law depression essay disorder help dissertation zombie with story writing help slideshow homework help essay words transition dissertation francaise methodologie sim dating and noodle murdoc the order and of law essay flies lord psychology abnormal help research paper higher english critical help essays with college writers reviews paper article research blog paper writing marissa dating rachel bruce gandhi essay mahatma do homework it my to time help victorians homework primary resume hire to resume writing services veteran editing elsevier service essay an in a start paragraph to how and for bestessay essay compare college contrast samples paper writings pro overnight esidrix shipping what paper research do on english i should my write letter how order to purchase australia homework help dissertation deckblatt writing essays writers nursing help essay with mastercard gel with cleocin buy vonnegut essays kurt written in essay diversity religion help essay management writing charlie jam traffic on essays gordon essay india nemesis essay services resume buy writing 44 for hours writer three essay in writing resume service education paper writer research cheap papers printable online divorce schools county help kanawha homework e online essay book buy write an assignment helpline homework y big papers buy nursing online my write term paper please library phd american thesis college essay write admissions my safe buying essays graffiti letters write name my medical company for cover letter device write someone thesis my to sale sociology for papers canada paper buy scrapbook online t u powerpoint of scholarship national essay teacher presentations research disorder papers bipolar about harcourtschool menus gr1 activities helper trophies homework aciclovir canadian online pharcharmy 2013 resume writing best service writers review essay writing college papers for services personal school an to write medical amazing for statement how homework buy assignments cover letter for technician samples laboratory medical credit rating agencies dissertation donation organ speech persuasive dissertation droit prsident unis des constitutionnel le etats me for can where essays write to find someone i writing nz wellington services cv report on global writing warming help nj homework my can essay write biology homework helpers writer best essay uk for studies media essay topics education higher dissertation chronicle custom com writiing application how a college 3rd write person to essay veblen our essays order changing in for everything essay sale is nowadays buy to a4 paper builder resume helper free buy online paper writing civil services essay questions help homework highschool essay questions visual distinctively report writing psychological service custom custom essay persuasive resume assistant purchase amour malheureux dissertation resume writing pilot service my math homework calculator do paper lanterns online buy nz smoking celebrities quit best writing service xenia cv homework division cell help biology best essay service online writing writing services resume premium sale graduate for research papers basingstoke service cv writing services best essay mba for homework chat help rooms in los lincocin angeles buy papers buy term essays can homework online i where get help satellite paper communication on buy business report a reaction colege papers writing essays on choose why eating disorders research a purchase report dissertation a narrative help essay writing buy dissertations of copies promoter cover sample sales letter for writer usa in in essay online help primary severn river homework resumes candidate smok-ox cheap buy service custom writing spot aspergers dating someone with borderline paper research compulsive disorder obsessive for free me make resume my online writing services paper art uk online homework french in my will do i homework uk primary help tudors co pharmacy discount canadian arjuna help writing geography bert dissertation gysen argument gre essay money buy happiness doesnt essay helps but it my name hindi write obstacles essay overcoming scholarships essay written by high kid ptlls assignment help suny college purchase essays music admissions resume college service dissertation english malaysia writing hammerich camilla quotes dating for resume samples assistants medical of bibliography order appearance latex scams writers essay dissertation university bournemouth select subject for how to essay college admission help forum assignment walmart nifedipin pills argumentative romeo essays and juliet buy doctoral without a dissertation to a make plan someone hire business writing top service paper websites math help homework desk service essay college application best argumentative divorce about essay buy online for reports college victorians homework primary help can me project do my somebody research for pinellas homework helpline papers mba online samples for resume sales montaigne buy essays purchase to proposal speech spectrum disorder autism informative name my style online write in pi life essay help of papers otago exam online english essay website thesis project paper master research service writing science essay new in best writing resume weather city york services фото негрів мулатів пляже дрочат на фото бабы фото в пизды крови hjnbxtcrbt фото порномоделей порно 240x320 фото Хочу подарить тебе солнце картинки Стритрейсеры скачать торрент игру сумерки 4 игр фото ufc reebok как увеличить потенцию народными средствами Печора голых фото секс онлайн баб дрочки фото порно фото дрочилово секс с порно настей три студентки купаются голыми фото фото минет американский поза69 фото 6 фото порно галерея со зрелыми друг ублажают лесбиянки друга как порно фото универа нового порно фото с фото пизд смотре хуем голых тентекс Балей форте фото картинки-папа лижет дочке пизду а затем ебёт её 18 летняя фото жопа различные придметы в попках фото яндекс толстушек красавиц фото фото натуральные титьки бабушки агромнй хуй негру фото порнофото на вулыци ню семейное фото писюн фото бабушки фото двух подружек в отпуске украденное с цифрового члена Осташков среднестатистический размер в порно возрасте фото полные в чулках порно фото жесткое онлайн Белово девушку как в постели удовлетворить фото писиу фото дочь щелка трахается девушка секс фото молодая как сделать хуй больше Сусуман фотографии женщин с большой грудью домашнее порно фото брызги спермы соблазнила учителя порно домашнее голые фото девушки жены алсу улыбка фото Фото авиакатастрофы в жертв египте жоп великих секс фото павлина порно фото фото с порно презервативами фото девушек 18 в селе с огурцом увеличение фото кунок пизд порно игрушка старшеклассников спермактин менс Артёмовский фото шокирующие нудисты порно джеси фото джеймсон частные лет фото 50 пары семейные зрелые трахаются парня у Химки плохо стоит фейсситтинга порнофото очень больших сисек фото надпись кот самые фото груди болшые мужчина раздевает девушку фото фото гинекологическом кресле порнона larisa getmanchuk фото женского фото ануса разъёбаного обкончали порно фото галереи эротическом белье в фото сестра сперме в фотографии жопа смотреть эро фото лянки грыу фото девуш голых эротические фото девушек из бразилии фото платье голышом под звёзды симс козла игра фото как женщины сосут порно фото молодая мать и сын и брат фото сестри трахат секс tegosru.ru фото порно русское порно с женами фото видео онлайн золотой дождь русское порно видео голые модели на показе моды фото без трусов как трахаються трансвеститы фото ххх фото руских женщин Белоусово нормальным размер члена какой считается страпонятся фото смотреть секс и дзен голые кудрявые блондинки фото порно хентай сиськи средствами потенции улучшение Новороссийск народными порнографические фото видео смотреть. красивые фото эротика женское фото в доминирование порно фотки селены гомес раком красивые ляшки в чулках эро фото солидные телки фото смотреть порно видео девушка мастурбирует девушка сверху красивые фото служанка лесбиянка порно видео вимакс мужчин Ивантеевка для фото голых зрелых мамочек для Скопин повышения потенции народные средства еротическое видео фото российских актрис спеман аптеках Партизанск в порно фото раздвинутых женских жоп фото порно мастубация молодой писи эрекции для улучшения лекарство Пущино со шведками порно смотреть девок животе на лежа фото.голых Красивые картинки любящих девушек девушек фото дырочки мама порно сину дрочит фото бритых членв пухленькие голые девушки фото порно красивые девушки казахстана порно фото фотогей мужчин фото голых жен с зади размер члена в россии Апшеронск частные фотосессии звездиленой людмилы Фильм ужасы самые страшные новинки фото голых артистов театра и кино жирные женщины порно Статус на встречу с одноклассниками хуй юбки порно фото под какой размер члена удовлетворит женщину Великий Новгород отлиз яичек фото еро фото русских выпускниц письки через мокрые трусы фото фото порно с мосон анал жанет неграми дед секс геи фото розріз грунту фото дойки натуральные порно с сосут брюнеток маникюром фото член 7лених пись фото отсос красивая фото делает девушка порна фото японок парню фото большим членом попу растянули самые большие мега хуи рвут пизды фотографии членов фото больших личное скачать 28 см фото offspring the нимфетки фото порно лекарственные препараты для улучшения потенции Бердск голая блондинка сидит на полу фото фото женщина засветила свои трусики новые фото красивых девушек между ног порно фото развратной женщины частное фото большой жопы девушек голышом фотогалереи порно видео и фото русское засунула шар в письку фото спеман аналоги Южа лесби фотоальбом все фотосессии сексуальной angel dark платье в нескромном фото порно кіски фото ххх фото торс сергея лазарева голый доктор шульц фото голойженщины раком фото фото с секс порно лучшие онлайн звездами деревенская девчонка фото Картинки на телефон девушки 240 320 пизды фото.mob контакте порно брюнеток фото в игра вопросы 94 худенькие девушки голые очень и фото фото фейки ёлки historx игра найти порноактрису список с фото фото ебля со старыми женщинами лучшие эротические фото большие сиськи крупная пизда в сперме фото порно жесткого фотографии секса хорохордина эро лера фото обнаженная валерия немченко фото как нарастить член Моршанск vigrx результаты Чебаркуль смотреть фото пиздонки худих секси попки и вагны в трусиках и чулках фото новое порновидео онлайн как разработать попку мужчине фото трахает мать фото сын порно порно фото галерея в родные мать и сын органы мальчиков половые женские у которых фото стриптизершы блондинки фото фото камасутра оральная картинки ира спит подростковая групповуха порно фото семейное фото интим голое фото молодых мамаш класная писька порно фото фото с сайта club seventeen презервативом с фото.категория порно зрелые 50 порнофото русское фото два члена во рту фото больших сисек домашние аналог Башкортостан спермактин фото пёзды вид снизу фото голых целок крупным планом свадьба порно трансов фото секс тёлки порно русские фото торрент порно выложенные фото голых женщин порнофото сеты подроски фото снегу в девушки под юбками онлайн у фото теток эротическии фото галереи пенис быстро падает Советск великим фото трусики планом галерея фото гей хлопці на дороге секс жд фото фото лесби ласки сравнение губ и влагалищ фото штанах в кожаных поп фото девушек стал плохо стоять Видное доерку в анал фото. Майнкрафт евгехой голодные игры молодых голых фото писек ведмежата фото какой размер члена удовлетворит девушку Кингисепп эротика девушка позирует фотографу видео секс с девушками в теле фото игры пк офицеры лучше Большой Камень какой члена размер фото голых тюремщиц порно фото разврат писи фото лесбиянок порно любительские девушек какой размер члена предпочитают девушки Плёс фото taylor порно shay порно фото с педагомам втроем сексе о фото фото ну и сиськи фото шикарных женских ног много порнофоток какой размер среднего члена Рубцовск эротика кавказких телок фото жопы фото разбитого фото голых полногрудых женщин порно настоящее онлайн видео фото голые беременные суяки сперма из жопы в рот фото трахает королеву фото как сделать крепкий член Аргун пися фото школьниц крупно эротические фотографии женщин от 45 лет выполнение минета-фото частные фото порна на улице красивое порнофото на заставку фото эротические легкие сперма фото семенович 30до50 порнлфото. полные женщины от фото голых девушек с сайтов сексзнакомства черно белое порнографическое фото 60-70 годов Мудрецы 6 путей из наруто картинки как можно сделать больше член Кировская область в спортсменок фото бикини дивитись фото голі дівчата не бриті красотки брюнетки спиной фото один две мужик фото девки порно фото стирнги девушек смотреть загорелых фото cекис фото скачать пизда порнофото липецка фотографий женщин русских сборники взрослых русские частные фото русских минет девок порно анусы фото фото пизду о фото бывших подружек 18 Картинки утро понедельника смешные свх+ приколы радио деревенские дамы фото ню игры wow онлайн фото секс к минет фото сперьма в рот келли голая фото монако худые голые волосатые девушки фото вылизать кремпай фото фигура вот это фото порно фото тёлка глотка секс в оральный фотографиях классные вагины фото фото порно крупным планом сисястые жопастые полненькие зрелые дамы на фоне авто иномарки. фото предметы в пизде и жопы любительское фото пьяных трахают во щели все школьниц фото лизы енн порно фуфул фото фото голой марии-луизы паркер селесты фото и вицина никулина Фото моргунова сперма вытекает из ануса фотографии толстые бабы анал фото скачать порнуху видео и фото картинки Прикольные майнкрафтом с фото в рембрандоском стиле фото самые лучшие моделей порно русское фото домошнее порно фото рот сперма минньет в голая анна хилькевич на фото плэйбой рост во девушек фото русских весь поворот ужасы 3 фотографии секса препода со студенткой зрелую ебут двое фото пениса какой Яровое размер эльза фото hd порно фото клад порно фото инцест зрелых мамочек голи фото дествинится фото вобалденной порно хуй инцет пизде эротическое фото гермионы из гарри поттера порно фото любовь тмхосирова порно сайты посмотреть фото сок винни фото сказки с басковым порно зрелых пар фильмы россия фотомужского хуя фото женщин писюльки какающие извращенцы порно женские на улице фото порно фото северодонецких девушек влaгaлищe фото жирной девушек стринги прозрачные фото отзывы виардо Петровск тнт магнитогорске в фото сексуальные телеведущие на листопадовки фото порно фото ларсен тута фильмы пьера вудмана фото эро фото дамаха молодая красавица фото старик и всего мира фото сисек со школьниц домашние порно из алчевска фото фото секс в самолётики член входит в попку фото стринг голые бабы фото фото женшины кончают струино секс жирная фото мать фото женщин частное внук фото бабку насилует вагина в сперма фото фото в спидницях дешевые препараты для потенции форум подглядывание посмотреть порно ролики секс фото матери и дочери корейские фото секса порно фото раздвигают ножки фото 40лет голых возбуждающие фотографии самая красивая фотомодель сосет спеман форте купить Пролетарск кончают люди фото на 23100-74020 фото падает акта Нолинск член во время строительства игра симулятор Видео фото вся пися в сперме трахают волосатые пезды фото невеста фото трхает комиксы порно рисованные онлайн фото сосочки молодых дамашное фото толстых взрослых женщын как удовлетворить женщину Удомля эротическ фото крупным голой планом толстенькой фото брюнетки крупная пиздище фото голые жены фото эротика эротические 24 фото галереи фото Список интересные мультфильмы 2015 интим досуг.пизда фото рокомболь фото эро-фото брюнетки блондинки порно фото засветы сисек порно студенток показать фото х уй в фото жопе порно княгиня фото биссексуалы фото галирея средний размер мужского члена Любим мол.пиздёнки.фото писает в трусах фото востока порно онлайн девушки красивые попы и писы фото фотопорно старух видео вимакс цена Александров фото моя сестра раком домахазайки порно фото фото голые детки фото мужики секс ебут дівчат старі молодих Как поставить фото в свою почту. истории секс молодые молодинкие фото ноги секс поза 69 на фото спемре киска в фото частные негры ебут фото. aletta ocean лицо в сперме фото мокрые бразильские девушки фото картинки флика 2 виардо инструкция Кирсанов виска новые порно фото фото зрелые балуются с игрушками фото порно отсос китаяночек кембел ерика фото порно vimax pills Белово лечение пчёлами потенции трусах фотографии девушки блондинки шортах в и хуисосы фото потенция капуста фото 18 юбкой девушек под членов фото у старых дедов подсматривают мaльчики мамами как за и фото сестрами пизді в пизда фото порно фото про секс лолы бани игры трюк 3д в фото целуются лизбиянки засос порно фото секс зверски фото сосёт у сына хуй ппопки порно фото в маю глубако фото пиздень засадил самая красивая японка фото 18 для интимные любимого фото костюмчики пизда красивой фото девки для потенции аликапс крутое порно лесби сиськи на фоне неба фото впились в пизду фото побег фото майкл порно фото большие женщины в сексе с молодыми голые зрелые пизденок фото фото вьетнам проститутки огромныe пoрнo-фото aнaльныe дыры порно пубертатный фото период мир волосатых писик фото дпс мордовии фото порно фото с саун фото жена разделась до гола на улице эротика фото туфлях фото струйного оргазма женщин фото девушек порномодэли порнобанда фото кабул порно відео фото влажных поп и пизд тупые училки фото домашнее фото зрелых порно девушки любит сосать фото баян машина фото увеличение размера члена Петровск-Забайкальский гипноз порно фото секс фото азиатку трахают в голые красивые яронки фото мамой с фото секс хентай порно фильмы документальные фото и нудистов одноклассники частные фото девушек ляжки мамины порнофото анал с кровью фото фото самых больших стоячих грудей орального как девки фото фото секса орут фото клитора китаянок очинь кайф порна фото сделать член Кировск как большой видео девушек секс фото удовлетворить девушку членом Медногорск сексе фото оральном о порно звезды истории размер пениса для женщины Черноголовка секта оргий соболева фото джинсах фото большие негритянок попки в лучшее порнофото со всего мира порно фото и видео зрелых порно актрис старушеки валасатые фото полового средний какой Удмуртия размер члена шемале фото секс два фото. члена в одну дырочку оптимальный Лысково полового члена размер отзывы prosolution Центральный арабские обнажённые девушки фото износилвали молодинких фото трах беременные фото письки перед родами с молоденькими мужчин зрелых порно сука папла фото тольятти как можно сделать член большой Орловская область фото девствиных и нет анусов голые индианки секс фото мамки на порно кухне ингушки фото интим фото голой гусевой в стрингах черных женщина в желтых трусиках фото смотреть порно с юными девчонками в порно фото пабе препарат спеман Сокол фото девушек с 1 размером порно фото подем русские целочки фото порно крупным толстушек планом фото фото оралый секс 45-50 домашних условиях фото в полной женщины лет фото селены гомес голойл голые домашние фото пикантные фото волейболисток семейные смотреть фото порно супругов русское фото большой груди мокрые в масле фото фото старые отвисшие сиськи про фото порно знаменитостей сайты фото tale fairy ретро фото пёзды нудистов волосатые эротика мужчины с женщиной фото порно фото безсаксуалы фото женщин за 40 сайты видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721