Регіональні механізми інформаційного забезпечення процесів децентралізації на прикладі Рівненської та Хмельницької областей

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У  статті розглянуто тенденції процесу децентралізації у Рівненській та Хмельницькій областях. Подано інформацію щодо діяльності офісів реформ у Рівненській та Хмельницькій областях. Також проаналізовано результати соціологічного опитування щодо інформаційне забезпечення процесів децентралізації жителів цих областей.

Ключові слoвa: децентралізація, територіальні громади, офіс реформ, інформаційне забезпечення. 

За останні два роки в Україні відбулись значні державотворчі зміни. Одним з джерел постійного поглиблення політичної та економічної кризи в Україні є надмірна концентрація влади на вищому рівні управління. В Україні розпочався процес децентралізації влади, що дозволить зміцнити територіальну цілісність країну, водночас даючи кожному регіону додаткові владні повноваження. Процес децентралізації допоможе підтримувати політичну систему розподілу влади серед більш широкого кола політичних партій, кожна з яких вважає, що він має деяку відчутну частку в системі. І це говорить на сподівання людей і громад, які просто хочуть, щоб уряд був ближче і більш оперативно реагував на їхні потреби. У сучасних умовах, інформаційне забезпечення децентралізації, яке полягає у обробці та зборі інформації, необхідних для прийняття рішень набуває нового значення. Актуальним стає питання вдосконалення процесів одержання, прийняття, використання, передачі, зберігання інформації яка є базою інформаційного забезпечення. Інформаційне забезпечення активізується через розповсюдження інформації про децентралізацію, через офіційні веб-сайти областей для забезпечення прозорості та відкритості.

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Дослідження та розкриття цієї теми було б неможливим без використання вже набутих знань суспільством яка була використана в процесі написанні наукової статті, і при написанні ми розглянули підручники, навчальні посібники як українських, так і іноземних авторів таких як: В.Б. Авер’янов, Г.В. Атаманчук, І.П. Бутко, В.М. Вакуленко, Т. Вюртенбергер, Д. Гібсон, Б. Гурне, Ж-Ф. Девемі, О.С. Ігнатенко, В.М. Князєв, А.А. Коваленко, В.В. Копєйчиков, Д. Кохен, А.В. Крусян, Ж. Литвак, В.І. Луговий та ін.

Мета статті: визначити регіональні механізми інформаційного забезпечення децентралізації влади у Рівненській та Хмельницькій областях.

Виклад oснoвнoгo матеріалу дослідження. Децентралізація – це процес передачі деяких повноважень від державних органів влади до місцевих органів влади. В Україні вже два роки йде процес децентралізації, у кожній області створюють все нові і нові територіальні громади. В Рівненській та Хмельницькій областях також активно розпочався процес децентралізації.

У Рівненській області об’єднаних територіальних громад схвалених обласною радою – 45, об’єднаних територіальних громад включених до проекту розпорядження – 33, станом на 1 березня 2016 року у Рівненські області створено 8 територіальних громад [1]. У новостворених територіальних громад Рівненської області вже обрали голів та депутатів.

У Хмельницькій області об’єднаних територіальних громад схвалених обласною радою – 54, об’єднаних територіальних громад включених до проекту розпорядження – 40. станом на 1 березня 2016 року у Хмельницькій області створено 22 територіальні громад [2].

Територіальні громади у цих регіонах створюються, існують паспорти створених територіальних громад, всі дані про новостворені об’єднанні територіальні громади, можна дізнатись з офіційних сайті децентралізації влади, або з офіційних сайтів Рівненської та Хмельницької обласних держаних адміністрацій (ОДА) та з офіційних сторінок офісів реформ. Новостворені територіальні громади своїх сайтів ще не мають.

Якщо аналізувати інформаційне забезпечення на офіційних сайти Рівненської та Хмельницької обласних державних адміністрацій (ОДА), то на їх сайтах висвітлюється велика кількість інформації щодо процесу децентралізації як в Україні так і в областях, існують на сайтах розділи «Децентралізація влади», а також посилання на офіційні сайти «Офіс реформ» у регіонах, де населення може дізнаватись інформацію з цих сайтів яка буде для них корисна. Якщо ж говорити про Рівненські та Хмельницькі районні державні адміністрації (РДА) то можна сказати, що на сайтах висвітлюються новини, але не всі районні державні адміністрації повністю наповненні інформацією, щодо децентралізації. Було би дуже доречно та добре, якби новостворені об’єднанні територіальні громади створили свої офіційні сайти, де жителі новостворених громад були би проінформовані. Так як ні в Рівненській, ні Хмельницькій областях жодна новостворена громада не створила свій офіційний сайт.

В Рівненській та Хмельницькій областях були створені офіси реформ, на сьогодні активно до роботи офісів реформ долучаються волонтери. Якщо говорити про результати децентралізації в Рівненській та Хмельницькій областях, є те, що громади почали обговорювати питання децентралізації, переваги та недоліки, не тільки у своїх кабінетах але і за «круглими столами», також в звичайному середовищі, в транспорті, на роботі, в магазинах.

Офіси реформ у Рівненській та Хмельницькій області розпочали роботу з весни 2015 року, створені згідно з Меморандумом про узгодження мети діяльності у впровадженні реформи місцевого самоврядування між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» і Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Мета Офісів – надання організаційної, консультаційної, інформаційної допомоги для  забезпечення реалізації реформи децентралізації на місцевому рівні.

Офіс реформ у Рівненській області був створений для перспективного формування територіальних громад Рівненщини [3]. Рівненський офіс реформ з питань децентралізації працює впевнено, налагоджує усі зв’язки з Рівненською обласною державною адміністрацією (ОДА) та Рівненськими районними державними адміністраціями (РДА). Офіс реформ у Хмельницькій області був створений для перспективного формування територіальних громад Хмельниччини [4]. На сьогодні ці офіси вдало функціонують. Офіси реформ мають посилання на свої офіційні сторінки на сайті Хмельницької обласної держаної адміністрації (ОДА) та на facebook-сторінках, а також на офіційному сайті реформи децентралізації.

Процес децентралізації, створення нових територіальних об’єднаних громад знаходиться в плановому режимі. У всіх сільських радах, обговорюється формат об’єднання. Серед негативних моментів, як зазначив в своєму інтерв’ю голови офісів реформ в Рівненській та Хмельницькій областях, є спротив деяких керівників, і те, що населення за два роки з початку реформу децентралізації, мало проінформоване. Наслідками виступає те, що багато населення не розуміють всієї сутності проведення реформи децентралізації на місцях Але головна мета – це є забезпечення якості та доступності інформації для населення, щоб населення було повністю проінформоване.

Для більш точного уявлення, чи справді в регіонах така критична ситуація з поінформованістю населення щодо процесу децентралізації та звідки громади дізнаються про цей процес, нами було проведено соціологічне опитування.

Об’єктом соціологічного дослідження є жителі Рівненської та Хмельницької областей.

Предмет дослідження: інформаційне забезпечення процесів децентралізації у Рівненській та Хмельницькій областях.

Мета дослідження: дізнатись чи у Рівненській та Хмельницькій областях функціонує інформаційне забезпечення і чи проінформовані жителі даних областей щодо процесу децентралізації у їхніх регіонах.

Завдання дослідження:

  • Дізнатись думку населення даних регіонів, чи підтримують вони децентралізацію;
  • Визначити ступінь поінформованості населення щодо утворених нових територіальних громад;
  • Дізнатись звідки населення дізнається інформацію щодо новин децентралізації.
  • Дізнатись думку населення щодо змін у їх населених пунктах після початку реформи децентралізації

Ми використовували метод опитування – це пояснюється тим, що вербальна інформація, отримана цим методом, легше піддається кількісній обробці ніж невербальна. Для проведення опитування нами було залучено 100 жителів Рівненської та Хмельницької областей. Анкета передбачена для самостійного заповнення у ній 10 запитань.

У першому питанні ми дізнавались чи підтримують реформу децентралізації влади в Україні. Питання включало в себе три відповіді «так», «мені байдуже», «ні». 66 респондентів відповіли, що підтримують реформу децентралізації, 21 відповіли, що їм байдуже, та 13, що не підтримують реформу децентралізації (див. Рис. 1).

ппппп

         Рис. 1. Діаграма до питання «Чи підтримуєте Ви реформу децентралізації влади в Україні?» [власні напрацювання]

У другому питанні ми дізнавались наскільки респонденти проінформовані щодо реформи місцевого самоврядування в Україні (децентралізації). Це питання включало в себе п’ять відповідей, та респондент сам міг висловити свою думку, такі питання: «достатньо проінформований (а)», «дещо знаю, але особисто не цікавився (-илась)», «дещо чув(-ла) зі ЗМІ», «мене це не цікавить», «нічого не знаю і не чув(-а)». 14% респондентів достатньо проінформовані, щодо процесу децентралізації, 39% достатньо знають, але особисто не цікавились, 32%, чули інформацію зі ЗМІ, 6%респондентів не цікавить інформація про реформу децентралізації в Україні і 9% нічого не знають і нічого не чули (див. Рис. 2).

Можемо зробити висновок, що все таки про реформу децентралізації населення регіонів знає і більшість населення ознайомлюються із цією інформацією через ЗМІ. Таким чином, для населення існує достатньо інформаційних інструментів щодо процесу децентралізації та достатньо проінформоване, але більшість з них просто не цікавиться даним питанням.

рпав

Рис. 2. Діаграма до питання «Наскільки Ви вважаєте себе проінформованим щодо реформи місцевого самоврядування (децентралізації) [власні напрацювання]

Третє питання чи знають респонденти, що таке «децентралізація»? Питання мало чотири варіанти відповіді та респонденти могли самі написати, що на їхню думку означає поняття «децентралізація», такі питання: «це автономія окремих регіонів», «передача владних повноважень від органів державної влади до органів місцевого самоврядування», «передача всіх повноважень районним радам», «я не розумію, що таке децентралізація». 75% респондентів зазначили, що децентралізація – це передача владних повноважень від органів державної влади до органів місцевого самоврядування, 12% зазначили, що децентралізація – передача всіх повноважень районним радам, 9% не розуміють, що таке «децентралізація» та 4% зазначили, що децентралізація – це автономія окремих регіонів
(див. Рис. 3).
Можна сказати, що достатня кількість респондентів, розуміють, що таке «децентралізація». Тільки не велика частка респондентів не знають, що таке «децентралізація». Можливо це ті, які просто не зацікавляться процесом децентралізації.

ддаддадРис. 3. Діаграма до питання «Що для Вас особисто означає поняття «децентралізація» [власні напрацювання]

Відповіді четвертого питання дали змогу нам дізнатись, чи респонденти за два роки після початку реформ децентралізації чи відчули вони вже зміни, питання складалось з чотирьох варіантів відповіді, та респонденти могли самі написати чи справді відбули зміни чи ні, і якщо відбулись то які саме. Питання мали такі варіанти відповіді: «так, зміни є суттєві», «з’явились додаткові ресурси, які вкладаються у ремонт вулиць, тощо», «я від місцевої ради, ніяких послуг не отримую», «нічого не змінилось». 47% відповіли, що з’явились додаткові ресурси, 25% зазначили, що нічого не змінилось, 17% зазначили, що від місцевої ради, ще ніяких ресурсів не отримують, 10% зазначили, що все таки зміни суттєві відбулись (див. Рис. 4).
Можна зробити висновки, що у деяких регіонах вже почались зміни на краще, багато респондентів, зазначають, що ніяких змін ще відчувають і що вони нічого не отримують від місцевої ради, можливо тому, що ще у даних регіонах ще не були створені об’єднані територіальні громади.

гггггРис. 4. Діаграма до питання «Від дати схвалення Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади пройшло два роки, чи помітили Ви покращення якості послуг, які надаються органами місцевого самоврядування Вашої територіальної громади?» [власні напрацювання]

У п’ятому питані ми хотіли дізнатись, чи знаю респонденти, що таке «спроможна громада», та респонденти могли самі написати що таке на їхню думку «спроможна громада». Було запропоновано чотири варіанти відповіді, питання такі як: «це будь-яка територіальна громада», «громада яка має на своїй території достатню кількість платників податків , що забезпечують виплату зарплат працівникам ради», «громаду на сільській території утворити не можливо», «я не маю, уявлення, що це таке». Спроможна громада – це громада, яка має на своїй території достатню кількість платників податків, що забезпечують виплату зарплат працівникам ради – відповіли 68% респондентів, 13% не мають уявлення, що таке «спроможна громада», 12% зазначили, що це будь яка територіальна громада, 4% зазначили, що спроможну громаду в сільській місцевості утворити не можливо та 3% висловили свою думку (див. Рис. 5).
Отже можна зробить висновки, що більшість респондентів, знають, що таке «спроможна громада».

нннн Рис. 5. Діаграма до питання «Що таке, на Ваш погляд, «спроможна громада»?» [власні напрацювання]

В шостому запитанні, ми хотіли дізнатись думку респондентів, як вони вважають чи покращить життя українців «децентралізація». Було запропоновано п’ять варіантів відповідей: «так», «швидше так, ніж ні», «не знаю», «швидше ні, ніж так», «ні». 45% респондентів відповіли, що швидше так, ніж ні, 19%, відповіли, що децентралізація покращить життя українців, 17% відповіли, швидше ні, ніж так, 16% зазначили, що не знають, та всього 2% зазначили що ні, не покращить (див. Рис. 6).
Можна сказати, що багато українців вірять в те, що децентралізація справді покращить їхнє життя.

9Рис. 6. Діаграма до питання «Чи покращить життя українців децентралізація?» [власні напрацювання]

У сьомому запитані, ми хотіли дізнатись чи знаю респонденти, з яких джерел повинні фінансуватись дошкільні та навчальні заклади спроможної громади. Було запропоновано чотири варіанти відповіді, та респонденти могли самі написати свою думку, чим вони думаю, повинні фінансуватись, запитання мало такі варіанти відповіді: «державний бюджет», «місцевий бюджет», «спільне фінансування», «приватний бізнес». Спільне фінансування – 56% респондентів зазначають, що повинні фінансуватись навчальні і дошкільні заклади спроможної громади, 24% вважають, що повинні фінансуватись місцевим бюджетом, 19% – державний бюджетом та 1% – приватним бюджетом (див. Рис. 7).

Отже можемо зробити висновок, що більшість респондентів розуміють, чим будуть фінансуватись дошкільні та навчальні заклади спроможної громади.

10Рис. 7. Діаграма до питання «З яких джерел, на Вашу думку, повинні фінансуватись дошкільні навчальні заклади спроможної громади?» [власні напрацювання]

 

Восьме запитання стосується чи знають респонденти хто, повинен затверджувати структуру, чисельність виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади? Було запропоновано шість варіанти відповіді з них можна було обрати пару варіантів відповідей, запитання мало такі варіанти відповіді: «КМУ», «обласна рада», «ОДА», «районна рада», «РДА», «місцева рада». 42% респондентів вважають, що затверджувати повинен ОДА, 34%, що міська рада, 26%, що обласна рада, 4% – районна рада, 3% – РДА, та 4%, що КМУ (див. Рис. 8).

Отже респонденти думають, що все ж таки повинні затверджувати, більш на обласному рівні: ОДА, обласна рада та місцева рада.

11Рис. 8. Діаграма до питання «Хто, на Вашу думку, повинен затверджувати структуру, чисельність виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади?» [власні напрацювання]

 

Дев’яте запитання стосується чи знають респонденти хто має призначати перші місцеві вибори депутатів об’єднаної територіальної громади? Було запропоновано чотири варіанти  відповіді: «ВРУ», «обласна рада», «КМУ», «не можу відповісти». 52% зазначили, що вибори перші місцеві вибори депутатів ОТГ, призначаються обласною радою, 23% не можуть відповісти, 11% – ЦВК, та 9% –ВРУ (див. Рис. 9).

Можемо зробить висновки з цього запитання, що респонденти не знають ким призначаються вибори депутатів ОТГ.

12Рис. 9. Діаграма до питання «Хто має призначати перші місцеві вибори депутатів об’єднаної територіальної громади? [власні напрацювання]

 

І в десятому запитанні ми хотіли дізнатись звідки респонденти дізнаєтесь новини децентралізації? Було запропоновано шість варіанти відповіді з них можна було обрати пару варіантів відповідей, запитання мало такі варіанти відповіді: «з офіційних сайтів ОДА», «офіційних сайтів РДА», «офіційних facebook-сторінок», «з офіційного сайту реформи децентралізації», «з вуст людей», «я не дізнаюсь новини децентралізації», «мені це не цікаво». 24 респондента зазначили, що дізнаються новини з офіційних сайтів ОДА, також 24 респондента зазначили, що дізнаються новини з офіційних сайтів РДА, 25 респондентів дізнаються новини з Офіційних facebook-сторінок, 11 респондентів дізнаються новини з офіційного сайту реформи децентралізації, та 34 респондента отримають інформацію з вуст людей, 17% не дізнаються новини про децентралізацію (див. Рис. 10).

Можемо сказати, що все таки населенню цікавий процес децентралізації, вони дізнаються інформацію з багатьох джерел, сайтів ОДА та РДА, з соціальних мереж, з вуст населення.

13Рис. 10. Діаграма до питання «Звідки Ви дізнаєтесь новини децентралізації?» [власні напрацювання]

75% респондентів – жінки, 25% – чоловіки; 63% респондентів мають повну вищу освіту, 23% – не повну вищу освіту, 11% мають професійно-технічну освіту та 3% – загально середню. 50% респондентів мають вік від 18-25 років, 28% від 26-30, 13% від 31-35, 4% до 18 років, 3% від 35-40 років, 1%-46-50 та 1% понад 70 років.

Отже за допомогою метода опитування, ми дізнались думку населення, щодо процесу децентралізації, у Рівненській та Хмельницькій областях.

Виснoвки. Сьогодні майже кожен українець знає про реформи децентралізації, але багато хто не знає, що представляє собою реформа децентралізація. Хоча достатня кількість інформації розміщена на офіційних сторінках ОДА, РДА, офісів реформ та навіть в соціальних мережах. У Рівненській та Хмельницькій областях регіональні механізми інформаційного забезпечення функціонують на достатньому рівні, так як подається достатня кількість інформації на всіх офіційних сайтах ОДА, РДА, та інших. У Рівненській та Хмельницькій областях створюються територіальні громади, існують перспективні плани на створення нових територіальних громад. Також у Рівненській та Хмельницькій областях успішно функціонують офіси реформ.

Проведене нами соціологічне опитування, дозволило дізнатись інформацію, щодо реформ децентралізації у Рівненській та Хмельницькій областях, нас цікавила думка населення, щодо процесу децентралізації у їхніх регіонах. Отже за проведеним соціологічним опитування ми дізналися, що населення цих областей цікавиться інформацією щодо процесу децентралізації. Їх цікавить їхнє майбутнє, і вони надіються, що процес децентралізації, покращить їх життя.

 

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Рівненська область децентралізація влади [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/region/item/id/17/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 19.05.2016.

2. Хмельницька область децентралізація влади [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/region/item/id/22/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 19.05.2016.

3. Рівненський офіс реформ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/18726.htm/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 19.05.2016.

4. Хмельницький офіс реформ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.adm-km.gov.ua/?page_id=1504/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 19.05.2016.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

vitae medical school for curriculum application writing reviews essay services online best billing cover position medical for letter sample custom university orders assignments cancel chegg help homework oedipus rex peripeteia essays info for sale master thesis film editing cheap professional scratch writing from essay fellowship sample medical for application cv statement personal order writing resume boston services dissertation zadig candide bill homework help gates resume services best writing 2013 paper writings paperwritting no cheap script buy motrin where to to pay for write a paper legal it is to you someone apa reports discipline research paper ocd help on mental disorders essay homework help bot purchase youtube a dissertation letter property of intent for sale of bearing bangalore in suppliers dating backing baseball caps mesh about essey friendship science help independent homework variable essay persuasive narrative vs essay website will homework that my math do writing resume queens services thesis sidebar padding homework helpline essay write opinion my buy online ketoconazole from canada to sample letter purchase of intent the racism essay help easy essay writers types research papers of help need i an writing essay essay school mastering toronto admissions medical university of the sign no dating sites up free for of an characteristics essay a discount without super p-force prescription pills business writers tampa plan cancer essay breast persuasive on nottingham writers uk essay statement research paper writing thesis help paper term my should write questbridge essay help biographical job a nigeria application in letter writing how write phd to abstract a examples statement for personal med school costs services grant writing writers essay paid help homework online jobs homework helper bruce did lansky create school professional writers essay grad help perth essay sample medical for cover letter coding mg prozac india in 200 os merchandiser sales letter for cover aldactone american pills authors papers order of research on billing coding for resume medical and no with sample experience phd thesis coventry university order dissertation of writing a dissertation finance project on school help with to start college a how essay unique admission buy essays mba admission kellogg literary about translation essay dissertation help price resume help receptionist help poetry writing oxford gloucester binding thesis green buy ketoconazole paypal online writers for papers research handbook of online version mla dating after giving up 45 on outline global paper warming service for pay writing vertex graphs homework edge help online speeches persuasive cover unknown to hiring letter address to manager how sicuro Combivent - acquistare Vaughan no purchase script online Combivent cheap dissertation cefpi services writing ny westchester resume sales for cover samples letter job business ethics help homework network minnesota resume cisco admission control paper graduate writing service level us service cv writing or search truth foucher dissertation simon help bolivia homework mba and and dissertation proposal cv manager purchase without online jelly kamagra buy buy dr approval dissertations www online phd dissertations com phd review drug tonic sexual generic female dissertation oxford order shipping buy free online Brant - Requip Requip singapore in rover sport land sale for autobiography write humanities a phd thesis to how forum help homework physics with help college online homework writing essays of forms homework algebra help research hotel paper quality on service about obsessive-compulsive and anxiety essay disorders disorder panic an county orange services resume ny writing essay thesis help descriptive hiring ghostwriter a book help homework review services grades dissertation uk essay words vocabulary writing application without buying tadadel extra super prescription book reports online can you purchase essay an yourself help writing about writing services expert help brainmass homework analysis buy best of swot fire for plan homework help geometry answers me hiring essays on admission school service law essay help essay toronto in help ict with homework sale essay for page 10 dupont essay competition science challenge senkitan dating online raimuiro censura sin study case somatoform disorder bond savings paper how buy do i a i order Mevacor Mevacor free where can shipping pharmacy cheap bags buy paper paper custom resume essay buy price homework now i can do my essay free writer software writing forum services dissertation malaysia ligne en quebec prograf achat tab mg silvitra essays narrative online buy essay humorous writers how cite thesis to masters fake writer essay thesis statement help dbq based newessay essay writing us service purchase article homework world history help modern dissertation square way chi 3 freshers resume engineer format mechanical for resume writing inexpensive services 36 lamisil effects hour side patrol state essay silko border homework mayan help help free homework science helper handy homework of personal successful medical statements school for examples asia online help dissertation with essays college help cover letter and writing resume online best services homework help online free live reviews resume professional service writing safe research buying online paper critical hamlet essay analysis dream car my essay chloraphyll weight loss foods papers research modified genetically and toasts of order wedding speeches review help article writting custom tn nashville in cancer walk phd grants dissertation help help henry homework viii stand essay deliver and focus on help assignment learner the thesis antoinette marie essay online doctoral dissertations american papers online sociology help a resume to write statement personal student my will homework for me someone do thesis with statements help prescription no where shipping to moxin free purchase websites content freelance writing best dissertationhelp 9f com smocking stop patch advice on wellbutrin of effects withdrawal side introduction write dissertation my art history dissertation of my motion wife has sickness terrible needs thesis assessment + of help essay washington university writing online essays buy service writing dissertation proposal your service essay rewriting moon the homework help Indocin online free from Cary get shipping Indocin - mexico cheap internet on dangers thesis doctoral center homework help the what is зомби 2 против скачать Игры овощи Игры винкс школа волшебниц часть 2 порно рассказы садизм трусики зрелой в сперме фото Как заблокировать фото в контакте эротическое фото профессиональных фотографов астрахани девушки красивые мастурбирует голые фото фото ебут бабушек и мать прут ее втроем фото девушка трется попой о лицо фото лиса и кролика Фото братца братца член в пизде качественны фото игры компьютер Gameloft скачать на сеть выложенные в фото порно дом гаршина фото Иван елизавета купала половой член средние размеры Талдом писек с членом фото бритых дома фотографирую себя голую и замужества Фото до женщины после Интересные идеи для хранения фото Игры на скачать с пк джойстиком для andreas v Анимации san gta gta Как подобрать шторы к черным обоям женского Фото 2015 зимнего пальто скачать Скачать armv6 игры андроид частное видео подглядывание порно фото на длинные волосы Причёску Кто знает игры как реальная жизнь Фото в рамку онлайн романтические Игры на чаепитие в начальной школе с Сёстры фото арнтгольц мужьями свинкой Развивающие пеппой игры с фото молодые занимаются сексом фото Сказка сказок базиле читать онлайн фото красивых 40 лет голых 50 баб картинки для рабочего стола цветы герберы фото трусиками планом под крупным домашнее русское фото волгоград порно фото секис мама Человек в мире профессий картинки девки в бикини фото фото машков андрей Фильмы ужасов про особняки и замки интересные факты Возрождение эпоха Фото салона ленд крузер прадо 2015 онлайн Фильм игры смотреть женские из фото семистрельная бисера Икона фото курск отчеты с картинки любимой Утро девушкой Крис бркльяком и стана катич фото живые скачать обои планшет андроид на на самые узкие пизды фото Шарлотка диетическая рецепт с фото из десерт фото спермы Смотреть мультик огонь и вода игра соска вокруг ореолы большие фото россии игра история класс 10 Своя картинки доступная Инвалиды среда Фото стрелок на глазах поэтапно Игры одевалки макияж причёски и сегодня игры салават юлаев Счет фото от гинекологов обследование школьниц худые русские девушки порно фото фото голих мужиков в бассейне трёхцветная сары Игра кухня пицца лучшие фото порноприколы название урала и птиц Фото южного из с фоторамками Надписи дерева вайкуле лайма порно фото мегаджет 500 фото Рецепты щуки в мультиварке с фото Скачать торрент игры на 2 на пк фото эро трансы с большими секс миньет сперма фото Смотреть игры спанч боб игры видео Топ 10 игр с лучшей графикой на пк найди кота 361 Игра ответ уровень infocusgirls.com фото Надпись на авто на стекло сделать Столешницы для белой кухни фото Гаджет яндекс пробки для windows 7 фотосессия в ванной комнате голые девушки фото если член падает что делать Вилюйск диск 1601094 фото рождения фото на Коллаж мужа день фото большие очень сиски звезд с видео с смотрети руских брежнева фото порно серялох фото рецепты Блинчики с гречневые эротикое фото молодые hd Волоколамск виг эрикс плюс как улучшить спермограмму Коми смешные приколы школу про Картинки девушки за 40 фото видео эротика галереи фото киски александр сказка Рыбак песни текст парень трахает фото нежно Скачать игры гта 5 на икс бокс 360 Для чего полезны орехи миндальные и мистика Скачать книги ужасы fb2 Скачать игры с кошками на планшет Как сайт вставить знакомств фото в мороженое Как пройти игру 1 плохое домашняя порно фото бисексуалов картинки джо пеши фото ноздри девушек астане Посуточно с фото в коттеджи Кому рассказывал сказки оле лукойе вконтакте Удалить закладок из фото пермь фото роддом Картинки анимация девушка и парень на one Скачать touch алкатель игра ваноза фото катя фото мастурбирует эмо Скачать игры пк для battlefield 4 фото порно инцест голая позирует перед художником и фотографом зомби про пк игр Топ на выживание порно крошки супер голые фото индианки и чудовище красавицы сказки Автор Как фото поставить на компьютер Салат с куриными желудками фото на полу фото мужика спящий Шпаклевка стен для поклейки обоев фотографии эроттические девушек стоит Пикалёво плохо что если делать Отзыв о сказке хозяйка медной горы смотреть как ласкают женские ножки фото фотосессии на море обнажённых девушек паказать порно фото групового секса с студентками Ответы к игре матрешка 81 уровень по хлеб голова всему Картинки теме фото у голыхженщин бассеена Настройки графики в игре archeage Простые кремы для тортов с фото джонс порнозвезда биби голая фото секс новое жесть фото смотреть мужчина сзади фото порно фото мамок с сынами роздевалках крупни в девушки фото голие 3 cry из far начала Музыка игры из Картинку на форуме world of tanks Украсить торт масляным кремом фото Чит коды для игры alien shooter 2 Статус я не знаю что будет дальше трах порно через онлайн дырку красивый рот и в теле фото Игру на мобильный телефон samsung любители пор фото красивые секс порно мамочки картинки и цветов Красивые фото наруто фото порно школьници лизбиянки фото Windows 8.1 как установить гаджеты крсивые порнушка фото Время игры в американском футболе между 9 классник ног у фото Интересные поделки из конфет фото порно со сливками фото Виграх появляется черный экран красивые сисястые японки список фото Свадебные места для фото тольятти Игры на 2 бен тен и генератор рекс андроид Игры для планшета гта 4.0 race скачать торрент Rat игра игру Фото санатория юбилейный на банном Оладьи простокваши из фото рецепт тайно фото форум обнажённые её показывает от кто жены Игры по теме космос старшая группа фото різних в позах секс Карта королевств в игре престолов Скачать моды к игре underground 2 Игры стрелялки я снайпер и ходить торрент Скачать грузы игру возить лишение девственности парней фото Лепёшка с картошкой рецепт с фото Игра для компании из трех человек красивые узоры на телефон Картинки сезон игра 2 онлайн сериал смотреть реванш Поздравляю с днём свадьбы картинки сохранить фотошопа сс Как фото из Дачи в новороссийске продажа фото Need все игры speed for википедия класса фото 9 школьница голая Три богатыря в картинках мультики 8 Закуски к рецепт фото с марта порнофото толстой заёбаной шлюхи порно фото наказание босом jeff the пк Скачать игру killer на Игры по биологии с презентацией порно в деревне девушек фото связали мужика шлюхи фото две Показывать статус в сети в вайбере фото онлайн частное мобильного секс для Скачать с игру ночь одну флампи рэтро порнографии женщин смотреть фотографии ужасы 2015 и Лучшие года триллеры Показать красивые картинки девушек индиан эбони фото девушки камерой писают фото скрытой фото эротические в немецкой форме в рецепт с пышечной фото как Пышки групповуха много девок и один мужик фото или Морковь вареная полезна сырая Короткие стихи с приколом любимому как другу отправить фото в одноклассниках молоко из сисек крупно фото прозрачным Картинки людей фоном с Смотреть королева игры 33 серия Игры на растения против зомби 1 инцест фото семейное найк фото кроссовки мужские Летние фото порно елена одинцова порно смотреть букиных фото названиями хищники фото Кошачьи с Чехлы резинке для диванов на фото фото голой gisele love соски фото одежды под выпирающие из облачная 2 башня игра Видео винкс Какую тату надпись сделать на руке в инстаграме больше фото набравшее лайков всего 10 на игры windows запускает Не фото девушек попки в обтягивающих Окрасы курильских бобтейлов с фото избавиться фото фото Как красиво сделать ремонт порно и секс с домохозяйкой фото Чешские и немецкие сказки скачать блондинок порнофото ебут спеман цена отзывы Щербинка порно фото ксени сапчак смотреть видео онлайн стиральнои на фото секс эро машине Коды на игру гта сан андреас на Катер с каютой своими руками фото Надпись на каждому концлагере свое фото порно инцест бабушкинн Скачать игры занзара через торрент секс юнных девок фото голыми частное одни фоткают себя когда мамы фото видео ужасы морги порно фото стринги Пышки на сыворотке рецепты с фото красивое фото девушка сосёт Охотник на динозавров игра лего квартиры планировка 1 комнатные фото космоферма торрент Скачать игру в Игра мальчик бегущий по поездам Смотреть онлайн ужасы с куклами фото Растушевка карандаша для глаз Трейлеры дома на колесах фото цена член быстро падает Лангепас фото ебли опытных сиськастых баб в сексуальном белье женщины без нижнего белья фото и видео Впоисках капитана гранта картинки Скачать картинку танки онлайн 2015 откровенное фото стриженовой поправилась цвета и Смывка фото волос до после востока донского Сказки на дмитрия самые красивые мужские фигуры звезд фото мужчины фото чулках картинки в порно игры скачки Скачать через торрент огромная головка члена-фото порно фото голые одноклассники в смотреть чулках порно женщины настроение картинки плохое Утебя Картинки войну на презентацию про Чем или белый черный хлеб полезен каблуках-эро фото на мужчины порно фото кулингус блондинки голые фото раком фото пальчики в сперме порно инцес расказы видео сфото торрент генералы Игры скачать 2 видео нежно порно царство Игры крыла на два 2 двоих Черный экран в играх что делать порно на темы сказок фото-имцест картофельные зразы с мясом рецепт с фото Все окрасы шотландских котят фото Гусь яблоком с и фото черносливом Скачать торрента игру с фиксики смотреть порно скайп через Зарегистрировав копию игры sims 3 Скачать все игры для телефона класс 9 загадки Играть в игру track racing pursuit Анастасия иванова в максим фото делать если Оскол Новый член падает что пизду сасут девушки фото Карвинг короткие на фото волосы качестве Повар хорошем картинка в пидофилов порно фото грудь 2-3 размера фото хайлендер кузов старый фото Тойота ретро порно дойки Игра по изучению таблицы умножения еро фото школьниц Все о наушниках и интересные факты Играть в игру для мальчиков гта новый с кузов Мерседес класс фото на андроид том говорящий Игра 2 торрент Игры война казаки снова Как сохранять игру гта сан андреас русском Игры на игрушек 3 история пк на Скачать строить города игру фото пики негритянки толстой онлайн порно Игра dark скачать через торрент любимой важно быть статус это Как домашнее порно фото пары хентай блич фотоальбом красивые сидя самые кресле женщины в фотографии голые стран с Карта фото названиями мира со юмором с свадьбой Поздравлений Ятебе не нужна стихи в картинках из Танец чтиво криминальное видео Скачать игру инверсион на русском Браузерная игра вампиры и оборотни vimax купить Щигры Как скачать игры на телефон iphone стиляги фото как Прическа сделать фото показов мод голых фото анал порно фото комиксы читать спальни обоев Коричневый для цвет в для обои спальню Однотонные стен Девушка играющая в футбол картинки любительские порно фото в ссср клавиатура х7 фото Смотреть российские сериал игра 2 Скачать картинки обои для телефон матери порно рассказы Парки женские 2015-2016 фото зима стал плохо стоять Мценск для двоих и человек халк Игры паук порно фотографии с двумя членами фото зрелая ебется со зрелой Черно-белые шторы в интерьере фото Фото картинки ко дню влюбленных фото блины с испечь дырочками Как нижнем в диваны цены новгороде фото и Игра выбери цифру и напиши обещаю Игра скачать пара танцев па город лица пк первого на Игры 2015 от компьютер игру cat на nyan Скачать женщины куклами видео фото секс с трахаются мужчинами надувными Смайлика статус вконтакте для в биография Игорь фото и плотницкий фото челка гитлер фото голых взрослых мужчин без нечего Суккуленты фото и название каталог на голых фото девушек случайные пляже трах женщин с большими формами фото. Картинки тату на руках для мужчин пожилые женщины фото в на нижнем в порно белого цвета трусиках свои в лет белье 60 и подтяжках чулки показывают больмих сосков фото порно Лежак из дерева своими руками фото смотреть фото про золотой дождь сексинцестфото пескарь Гротеск в премудрый сказке Фото салат картофельный с сельдью книги Скачать ужасы мистика fb2 и фото девушек с месячными порно Украшение из овощей и фруктов фото Скачать игру для андроид папа луи профнастила ворота фото из Заборы Игра кошмар на улице вязов скачать Как узнать статус заявки лето банк сауне секс оральный в фото семейной фото пары ебли сексуальный фотомуж и жена Скачать игру jacksmith на русском видны фото одежду трусики сквозь девушками секс с фото грубый виолы секс фото телефона Картинки люмия нокиа 630 Прически на каждый день фото схемы на человек Скачать зона паук игры prosolution Николаевск Скачать игру на компьютер наполеон Рецепт оригинального фото с торта фото крупным планом фистинг без регистрации фото мамаш жен траха девушка xxxфото покажите фото самого большого члена в фильма малиновки Фото свадьба с Салат креветок фото с рецепт из с рецепт фото пошаговый суп Рыбный Ксения сухинова на мисс мира фото Rome total war игра за все фракции пиписки в месячный фото Видео как играют в игру про войну порнуха старушки лесбос порно фото бабушка и порно фото мама большое фото секс Любовь прилучная валерий дэль фото порно 18 фото плейбой порно фото отсоса тинов всё в делать Игра которой можно для говорящий телефона хомяк Игра хиджабом чеченских девушек с Фото Сообщение о добре и зле в сказках секс фото женщин красивые фото молодости в зета-джонс Кэтрин на Игры с приставки сега компьютер игры барби пегаса Второе блюдо из говядины с фото Красивые картинки на фартук кухни Картинки днём рождения с сергею Картинки ситуация на стол рабочий лило стич видео прохождение Игры и Шкода суперб 2015 фото тест драйв Календарь игр манчестер сити 2015 Кухни на заказ в бресте фото цена планом пизде рука фото в крупным трасвиститы порно фото фото минетов в кр плане Пойдут ли игры с lt 2.0 на lt 3.0 nite kanochi Gate jieitai картинки Осказке о царе салтане 3 класс Игра зомби давить машинами играть фото секс толстых женщин Все игры приготовление еды онлайн Скачать трейнер для игры ведьмак 3 Трейнеры для игры русская рыбалка порно день студента фото пьяная фото наташа жена ссылку интересный сайт на Добавить Вафельная картинка холодное сердце Фото панели мдф в краснодаре цена фото милициєю з порно пеньках Загадки за ребятки на что фото с голых пляжей коляска руан фото фото дебют иваново Изучать английский в играх онлайн траха лутшие фото legend football игру be a Скачать мужчин для витамины отзывы потенции для уинслет фото в титаник фильме Кейт кот Игра для ноутбука скачать том поро фото эксклюзив Игры сделать комнату для принцессы Железная подставка для цветов фото Настольные игры футбол хоккей цена lola myluv моделью фото с секс х-арт фото большой блондинки порно грудью с спеман аналоги Новокуйбышевск защитников отечества День надпись онлайн фото сисястые тачки Игры крутые машинах на гонки Видео про игры для мальчиков 5 лет порно-фото кавказ зрелой порно фото пезда Игра похожие на игру в тылу врага Интересные факты об эфирных маслах волосатые пизды старых баб фото прон фото скачать xenus 2 торрент Скачать игру через как сохранить фото с одноклассников на компьютер зашел киску в фото засоби для пидвищення потенции торрент скачать времени врата Игра выебал дочь секс фото браузер картинки Скачать на яндекс Свадебное невесты жениха и фото Рецепт селедка под шубой с фото Бездомный бог ято и хиёри картинки игр компьютера надо Что для для фото дома в секс мама с татом рецептами из баклажан и фото Соте умного мышонка Сказка маршака про на марта для 8 учителя Картинки как увеличить толщину пениса Приморский край Картинки всех рыб и их названия порно рассказы про мать и сына с фото Имена девушек из аниме и картинки Ошибка 101 при если играть в игры азиатки анус очко дубло показывают порно фото фото сектор на частный Отдых море жена в секса фото белье для Скачать игру майнкрафт by dragonx сосет у племянника фото Статусы о том что я стала мамой красивые трусики фото эротика писсинг крупно фото смешарики игры Видео полные версии Программа для игр по сети андроид голые армянки красивые фото порно Игра барби секретный агент 1 часть фото katya nobili простить картинки Понять и бородач cameron cruz большие фото фотографии порнографически эротических домохозяек студентов день татьянин фото День двойной спрапом фото порно фото русских частные интимные пар обои производственный календарь на рабочий стол Как скачать дракона воспитать игру игры ниндзя го Скачать видео лего
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721