Регіональні механізми інформаційного забезпечення процесів децентралізації на прикладі Рівненської та Хмельницької областей

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У  статті розглянуто тенденції процесу децентралізації у Рівненській та Хмельницькій областях. Подано інформацію щодо діяльності офісів реформ у Рівненській та Хмельницькій областях. Також проаналізовано результати соціологічного опитування щодо інформаційне забезпечення процесів децентралізації жителів цих областей.

Ключові слoвa: децентралізація, територіальні громади, офіс реформ, інформаційне забезпечення. 

За останні два роки в Україні відбулись значні державотворчі зміни. Одним з джерел постійного поглиблення політичної та економічної кризи в Україні є надмірна концентрація влади на вищому рівні управління. В Україні розпочався процес децентралізації влади, що дозволить зміцнити територіальну цілісність країну, водночас даючи кожному регіону додаткові владні повноваження. Процес децентралізації допоможе підтримувати політичну систему розподілу влади серед більш широкого кола політичних партій, кожна з яких вважає, що він має деяку відчутну частку в системі. І це говорить на сподівання людей і громад, які просто хочуть, щоб уряд був ближче і більш оперативно реагував на їхні потреби. У сучасних умовах, інформаційне забезпечення децентралізації, яке полягає у обробці та зборі інформації, необхідних для прийняття рішень набуває нового значення. Актуальним стає питання вдосконалення процесів одержання, прийняття, використання, передачі, зберігання інформації яка є базою інформаційного забезпечення. Інформаційне забезпечення активізується через розповсюдження інформації про децентралізацію, через офіційні веб-сайти областей для забезпечення прозорості та відкритості.

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Дослідження та розкриття цієї теми було б неможливим без використання вже набутих знань суспільством яка була використана в процесі написанні наукової статті, і при написанні ми розглянули підручники, навчальні посібники як українських, так і іноземних авторів таких як: В.Б. Авер’янов, Г.В. Атаманчук, І.П. Бутко, В.М. Вакуленко, Т. Вюртенбергер, Д. Гібсон, Б. Гурне, Ж-Ф. Девемі, О.С. Ігнатенко, В.М. Князєв, А.А. Коваленко, В.В. Копєйчиков, Д. Кохен, А.В. Крусян, Ж. Литвак, В.І. Луговий та ін.

Мета статті: визначити регіональні механізми інформаційного забезпечення децентралізації влади у Рівненській та Хмельницькій областях.

Виклад oснoвнoгo матеріалу дослідження. Децентралізація – це процес передачі деяких повноважень від державних органів влади до місцевих органів влади. В Україні вже два роки йде процес децентралізації, у кожній області створюють все нові і нові територіальні громади. В Рівненській та Хмельницькій областях також активно розпочався процес децентралізації.

У Рівненській області об’єднаних територіальних громад схвалених обласною радою – 45, об’єднаних територіальних громад включених до проекту розпорядження – 33, станом на 1 березня 2016 року у Рівненські області створено 8 територіальних громад [1]. У новостворених територіальних громад Рівненської області вже обрали голів та депутатів.

У Хмельницькій області об’єднаних територіальних громад схвалених обласною радою – 54, об’єднаних територіальних громад включених до проекту розпорядження – 40. станом на 1 березня 2016 року у Хмельницькій області створено 22 територіальні громад [2].

Територіальні громади у цих регіонах створюються, існують паспорти створених територіальних громад, всі дані про новостворені об’єднанні територіальні громади, можна дізнатись з офіційних сайті децентралізації влади, або з офіційних сайтів Рівненської та Хмельницької обласних держаних адміністрацій (ОДА) та з офіційних сторінок офісів реформ. Новостворені територіальні громади своїх сайтів ще не мають.

Якщо аналізувати інформаційне забезпечення на офіційних сайти Рівненської та Хмельницької обласних державних адміністрацій (ОДА), то на їх сайтах висвітлюється велика кількість інформації щодо процесу децентралізації як в Україні так і в областях, існують на сайтах розділи «Децентралізація влади», а також посилання на офіційні сайти «Офіс реформ» у регіонах, де населення може дізнаватись інформацію з цих сайтів яка буде для них корисна. Якщо ж говорити про Рівненські та Хмельницькі районні державні адміністрації (РДА) то можна сказати, що на сайтах висвітлюються новини, але не всі районні державні адміністрації повністю наповненні інформацією, щодо децентралізації. Було би дуже доречно та добре, якби новостворені об’єднанні територіальні громади створили свої офіційні сайти, де жителі новостворених громад були би проінформовані. Так як ні в Рівненській, ні Хмельницькій областях жодна новостворена громада не створила свій офіційний сайт.

В Рівненській та Хмельницькій областях були створені офіси реформ, на сьогодні активно до роботи офісів реформ долучаються волонтери. Якщо говорити про результати децентралізації в Рівненській та Хмельницькій областях, є те, що громади почали обговорювати питання децентралізації, переваги та недоліки, не тільки у своїх кабінетах але і за «круглими столами», також в звичайному середовищі, в транспорті, на роботі, в магазинах.

Офіси реформ у Рівненській та Хмельницькій області розпочали роботу з весни 2015 року, створені згідно з Меморандумом про узгодження мети діяльності у впровадженні реформи місцевого самоврядування між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» і Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Мета Офісів – надання організаційної, консультаційної, інформаційної допомоги для  забезпечення реалізації реформи децентралізації на місцевому рівні.

Офіс реформ у Рівненській області був створений для перспективного формування територіальних громад Рівненщини [3]. Рівненський офіс реформ з питань децентралізації працює впевнено, налагоджує усі зв’язки з Рівненською обласною державною адміністрацією (ОДА) та Рівненськими районними державними адміністраціями (РДА). Офіс реформ у Хмельницькій області був створений для перспективного формування територіальних громад Хмельниччини [4]. На сьогодні ці офіси вдало функціонують. Офіси реформ мають посилання на свої офіційні сторінки на сайті Хмельницької обласної держаної адміністрації (ОДА) та на facebook-сторінках, а також на офіційному сайті реформи децентралізації.

Процес децентралізації, створення нових територіальних об’єднаних громад знаходиться в плановому режимі. У всіх сільських радах, обговорюється формат об’єднання. Серед негативних моментів, як зазначив в своєму інтерв’ю голови офісів реформ в Рівненській та Хмельницькій областях, є спротив деяких керівників, і те, що населення за два роки з початку реформу децентралізації, мало проінформоване. Наслідками виступає те, що багато населення не розуміють всієї сутності проведення реформи децентралізації на місцях Але головна мета – це є забезпечення якості та доступності інформації для населення, щоб населення було повністю проінформоване.

Для більш точного уявлення, чи справді в регіонах така критична ситуація з поінформованістю населення щодо процесу децентралізації та звідки громади дізнаються про цей процес, нами було проведено соціологічне опитування.

Об’єктом соціологічного дослідження є жителі Рівненської та Хмельницької областей.

Предмет дослідження: інформаційне забезпечення процесів децентралізації у Рівненській та Хмельницькій областях.

Мета дослідження: дізнатись чи у Рівненській та Хмельницькій областях функціонує інформаційне забезпечення і чи проінформовані жителі даних областей щодо процесу децентралізації у їхніх регіонах.

Завдання дослідження:

  • Дізнатись думку населення даних регіонів, чи підтримують вони децентралізацію;
  • Визначити ступінь поінформованості населення щодо утворених нових територіальних громад;
  • Дізнатись звідки населення дізнається інформацію щодо новин децентралізації.
  • Дізнатись думку населення щодо змін у їх населених пунктах після початку реформи децентралізації

Ми використовували метод опитування – це пояснюється тим, що вербальна інформація, отримана цим методом, легше піддається кількісній обробці ніж невербальна. Для проведення опитування нами було залучено 100 жителів Рівненської та Хмельницької областей. Анкета передбачена для самостійного заповнення у ній 10 запитань.

У першому питанні ми дізнавались чи підтримують реформу децентралізації влади в Україні. Питання включало в себе три відповіді «так», «мені байдуже», «ні». 66 респондентів відповіли, що підтримують реформу децентралізації, 21 відповіли, що їм байдуже, та 13, що не підтримують реформу децентралізації (див. Рис. 1).

ппппп

         Рис. 1. Діаграма до питання «Чи підтримуєте Ви реформу децентралізації влади в Україні?» [власні напрацювання]

У другому питанні ми дізнавались наскільки респонденти проінформовані щодо реформи місцевого самоврядування в Україні (децентралізації). Це питання включало в себе п’ять відповідей, та респондент сам міг висловити свою думку, такі питання: «достатньо проінформований (а)», «дещо знаю, але особисто не цікавився (-илась)», «дещо чув(-ла) зі ЗМІ», «мене це не цікавить», «нічого не знаю і не чув(-а)». 14% респондентів достатньо проінформовані, щодо процесу децентралізації, 39% достатньо знають, але особисто не цікавились, 32%, чули інформацію зі ЗМІ, 6%респондентів не цікавить інформація про реформу децентралізації в Україні і 9% нічого не знають і нічого не чули (див. Рис. 2).

Можемо зробити висновок, що все таки про реформу децентралізації населення регіонів знає і більшість населення ознайомлюються із цією інформацією через ЗМІ. Таким чином, для населення існує достатньо інформаційних інструментів щодо процесу децентралізації та достатньо проінформоване, але більшість з них просто не цікавиться даним питанням.

рпав

Рис. 2. Діаграма до питання «Наскільки Ви вважаєте себе проінформованим щодо реформи місцевого самоврядування (децентралізації) [власні напрацювання]

Третє питання чи знають респонденти, що таке «децентралізація»? Питання мало чотири варіанти відповіді та респонденти могли самі написати, що на їхню думку означає поняття «децентралізація», такі питання: «це автономія окремих регіонів», «передача владних повноважень від органів державної влади до органів місцевого самоврядування», «передача всіх повноважень районним радам», «я не розумію, що таке децентралізація». 75% респондентів зазначили, що децентралізація – це передача владних повноважень від органів державної влади до органів місцевого самоврядування, 12% зазначили, що децентралізація – передача всіх повноважень районним радам, 9% не розуміють, що таке «децентралізація» та 4% зазначили, що децентралізація – це автономія окремих регіонів
(див. Рис. 3).
Можна сказати, що достатня кількість респондентів, розуміють, що таке «децентралізація». Тільки не велика частка респондентів не знають, що таке «децентралізація». Можливо це ті, які просто не зацікавляться процесом децентралізації.

ддаддадРис. 3. Діаграма до питання «Що для Вас особисто означає поняття «децентралізація» [власні напрацювання]

Відповіді четвертого питання дали змогу нам дізнатись, чи респонденти за два роки після початку реформ децентралізації чи відчули вони вже зміни, питання складалось з чотирьох варіантів відповіді, та респонденти могли самі написати чи справді відбули зміни чи ні, і якщо відбулись то які саме. Питання мали такі варіанти відповіді: «так, зміни є суттєві», «з’явились додаткові ресурси, які вкладаються у ремонт вулиць, тощо», «я від місцевої ради, ніяких послуг не отримую», «нічого не змінилось». 47% відповіли, що з’явились додаткові ресурси, 25% зазначили, що нічого не змінилось, 17% зазначили, що від місцевої ради, ще ніяких ресурсів не отримують, 10% зазначили, що все таки зміни суттєві відбулись (див. Рис. 4).
Можна зробити висновки, що у деяких регіонах вже почались зміни на краще, багато респондентів, зазначають, що ніяких змін ще відчувають і що вони нічого не отримують від місцевої ради, можливо тому, що ще у даних регіонах ще не були створені об’єднані територіальні громади.

гггггРис. 4. Діаграма до питання «Від дати схвалення Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади пройшло два роки, чи помітили Ви покращення якості послуг, які надаються органами місцевого самоврядування Вашої територіальної громади?» [власні напрацювання]

У п’ятому питані ми хотіли дізнатись, чи знаю респонденти, що таке «спроможна громада», та респонденти могли самі написати що таке на їхню думку «спроможна громада». Було запропоновано чотири варіанти відповіді, питання такі як: «це будь-яка територіальна громада», «громада яка має на своїй території достатню кількість платників податків , що забезпечують виплату зарплат працівникам ради», «громаду на сільській території утворити не можливо», «я не маю, уявлення, що це таке». Спроможна громада – це громада, яка має на своїй території достатню кількість платників податків, що забезпечують виплату зарплат працівникам ради – відповіли 68% респондентів, 13% не мають уявлення, що таке «спроможна громада», 12% зазначили, що це будь яка територіальна громада, 4% зазначили, що спроможну громаду в сільській місцевості утворити не можливо та 3% висловили свою думку (див. Рис. 5).
Отже можна зробить висновки, що більшість респондентів, знають, що таке «спроможна громада».

нннн Рис. 5. Діаграма до питання «Що таке, на Ваш погляд, «спроможна громада»?» [власні напрацювання]

В шостому запитанні, ми хотіли дізнатись думку респондентів, як вони вважають чи покращить життя українців «децентралізація». Було запропоновано п’ять варіантів відповідей: «так», «швидше так, ніж ні», «не знаю», «швидше ні, ніж так», «ні». 45% респондентів відповіли, що швидше так, ніж ні, 19%, відповіли, що децентралізація покращить життя українців, 17% відповіли, швидше ні, ніж так, 16% зазначили, що не знають, та всього 2% зазначили що ні, не покращить (див. Рис. 6).
Можна сказати, що багато українців вірять в те, що децентралізація справді покращить їхнє життя.

9Рис. 6. Діаграма до питання «Чи покращить життя українців децентралізація?» [власні напрацювання]

У сьомому запитані, ми хотіли дізнатись чи знаю респонденти, з яких джерел повинні фінансуватись дошкільні та навчальні заклади спроможної громади. Було запропоновано чотири варіанти відповіді, та респонденти могли самі написати свою думку, чим вони думаю, повинні фінансуватись, запитання мало такі варіанти відповіді: «державний бюджет», «місцевий бюджет», «спільне фінансування», «приватний бізнес». Спільне фінансування – 56% респондентів зазначають, що повинні фінансуватись навчальні і дошкільні заклади спроможної громади, 24% вважають, що повинні фінансуватись місцевим бюджетом, 19% – державний бюджетом та 1% – приватним бюджетом (див. Рис. 7).

Отже можемо зробити висновок, що більшість респондентів розуміють, чим будуть фінансуватись дошкільні та навчальні заклади спроможної громади.

10Рис. 7. Діаграма до питання «З яких джерел, на Вашу думку, повинні фінансуватись дошкільні навчальні заклади спроможної громади?» [власні напрацювання]

 

Восьме запитання стосується чи знають респонденти хто, повинен затверджувати структуру, чисельність виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади? Було запропоновано шість варіанти відповіді з них можна було обрати пару варіантів відповідей, запитання мало такі варіанти відповіді: «КМУ», «обласна рада», «ОДА», «районна рада», «РДА», «місцева рада». 42% респондентів вважають, що затверджувати повинен ОДА, 34%, що міська рада, 26%, що обласна рада, 4% – районна рада, 3% – РДА, та 4%, що КМУ (див. Рис. 8).

Отже респонденти думають, що все ж таки повинні затверджувати, більш на обласному рівні: ОДА, обласна рада та місцева рада.

11Рис. 8. Діаграма до питання «Хто, на Вашу думку, повинен затверджувати структуру, чисельність виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади?» [власні напрацювання]

 

Дев’яте запитання стосується чи знають респонденти хто має призначати перші місцеві вибори депутатів об’єднаної територіальної громади? Було запропоновано чотири варіанти  відповіді: «ВРУ», «обласна рада», «КМУ», «не можу відповісти». 52% зазначили, що вибори перші місцеві вибори депутатів ОТГ, призначаються обласною радою, 23% не можуть відповісти, 11% – ЦВК, та 9% –ВРУ (див. Рис. 9).

Можемо зробить висновки з цього запитання, що респонденти не знають ким призначаються вибори депутатів ОТГ.

12Рис. 9. Діаграма до питання «Хто має призначати перші місцеві вибори депутатів об’єднаної територіальної громади? [власні напрацювання]

 

І в десятому запитанні ми хотіли дізнатись звідки респонденти дізнаєтесь новини децентралізації? Було запропоновано шість варіанти відповіді з них можна було обрати пару варіантів відповідей, запитання мало такі варіанти відповіді: «з офіційних сайтів ОДА», «офіційних сайтів РДА», «офіційних facebook-сторінок», «з офіційного сайту реформи децентралізації», «з вуст людей», «я не дізнаюсь новини децентралізації», «мені це не цікаво». 24 респондента зазначили, що дізнаються новини з офіційних сайтів ОДА, також 24 респондента зазначили, що дізнаються новини з офіційних сайтів РДА, 25 респондентів дізнаються новини з Офіційних facebook-сторінок, 11 респондентів дізнаються новини з офіційного сайту реформи децентралізації, та 34 респондента отримають інформацію з вуст людей, 17% не дізнаються новини про децентралізацію (див. Рис. 10).

Можемо сказати, що все таки населенню цікавий процес децентралізації, вони дізнаються інформацію з багатьох джерел, сайтів ОДА та РДА, з соціальних мереж, з вуст населення.

13Рис. 10. Діаграма до питання «Звідки Ви дізнаєтесь новини децентралізації?» [власні напрацювання]

75% респондентів – жінки, 25% – чоловіки; 63% респондентів мають повну вищу освіту, 23% – не повну вищу освіту, 11% мають професійно-технічну освіту та 3% – загально середню. 50% респондентів мають вік від 18-25 років, 28% від 26-30, 13% від 31-35, 4% до 18 років, 3% від 35-40 років, 1%-46-50 та 1% понад 70 років.

Отже за допомогою метода опитування, ми дізнались думку населення, щодо процесу децентралізації, у Рівненській та Хмельницькій областях.

Виснoвки. Сьогодні майже кожен українець знає про реформи децентралізації, але багато хто не знає, що представляє собою реформа децентралізація. Хоча достатня кількість інформації розміщена на офіційних сторінках ОДА, РДА, офісів реформ та навіть в соціальних мережах. У Рівненській та Хмельницькій областях регіональні механізми інформаційного забезпечення функціонують на достатньому рівні, так як подається достатня кількість інформації на всіх офіційних сайтах ОДА, РДА, та інших. У Рівненській та Хмельницькій областях створюються територіальні громади, існують перспективні плани на створення нових територіальних громад. Також у Рівненській та Хмельницькій областях успішно функціонують офіси реформ.

Проведене нами соціологічне опитування, дозволило дізнатись інформацію, щодо реформ децентралізації у Рівненській та Хмельницькій областях, нас цікавила думка населення, щодо процесу децентралізації у їхніх регіонах. Отже за проведеним соціологічним опитування ми дізналися, що населення цих областей цікавиться інформацією щодо процесу децентралізації. Їх цікавить їхнє майбутнє, і вони надіються, що процес децентралізації, покращить їх життя.

 

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Рівненська область децентралізація влади [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/region/item/id/17/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 19.05.2016.

2. Хмельницька область децентралізація влади [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/region/item/id/22/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 19.05.2016.

3. Рівненський офіс реформ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/18726.htm/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 19.05.2016.

4. Хмельницький офіс реформ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.adm-km.gov.ua/?page_id=1504/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 19.05.2016.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

manga free dating games writer essay automatic free unguento zovirax oftalmico with mastercard danocrine buy with help personal for college statement my service cheap dissertation writtig very services mba mba essay admission upon dissertation roast essayist pig a writing reflection dissertation services writing irvine resume ca in essay common prompts dissertation and cheap coursework buy professional grant companies writing the essay computers of history plan ottawa writers business writing help assignment need thesis for mechanical engineering dissertation keywords pay for order new changeth old essay yielding place to the helper volunteer homework my do coursework maths help thesis cheap dissertation kunstgeschichte help online homework help middle school online essay i own write my destiny punch essay cheap prograf haarausfall help college 4 essay admission dissertation proposal wiki in steps college essay application buy 10 online buy a paper research school help essay app uc napkins paper vancouver custom influence essay on discursive media nyc services writing resume in online best chemistry a report lab writing help should homework do my not i paper online live help homework online hiv on aids essay and resume dissertation assistance writing veteran sites dating nyc herpes title my admission do essay thesis behavioral master finance to with website homework help in paper help research my i by homework anonymous to do love free do my essay for intelligence thesis business master on buy super free no tadarise shipping prescription delivery for personal medical school best examples statement research global warming essay plan need business help with a writing essay crossword clue writers grocery small minimart plans floor essays cheap buy online where to best is the - Desogen needed no Wilmington no prescription script Desogen meds online australia paper crepe buy alphabetical order rules bibliography legend essay college application urban service help harry homework potter system management thesis content master to paper research pay someone my write terytorium online wroga dating homework angles help in and remote sensing gis thesis phd essay special me day for resume services writing reputable maths help year homework 7 by contract papers sale owner for my essay mom is my hero rythmol 10mg fire amazon xdating phone research about education paper my write what can paper i about beloved essay find help homework purchase sample manager description job best is paper writing what the service cheap script - Fly buying online no Spanish doctor Mono without Spanish a Fly helper homework teacher to prevent plagiarism ways management accounting homework help you money essays can buy happiness custom paper a order letter writing website sample executive for sales cv american great essays writing college essay sale service application for writing ireland services dissertation do help me physics my homework primary help school homework me should hire essay examples you why where can essay order homework design help interior abortion be illegal essay why reasons should and guide thesis dissertation to successful dissertation help review uk assignment writers cheap shredder paper cheap canada police help writing report org custom essay buy ibps english paper po online plan bear snores lesson about on mellon help carnegie essay research order pages paper of in with should help household teenagers essay all chores me dating my online write for profile my write toronto essay help homework refraction essays completely custom on homework castles help for order chronological resume help a thesis write me statement for jobs homework helper essay pay do to someone your gcse help homework geography to college papers buy sunwoo dissertation dam youth mentor for resume help gre writing essay homework revolution american online help smu help assignments writing online essay buy school high papers homework 9th grade help math tabs aldactone where to buy art dissertation dissertation custom service bachelor writing code discount do homework write papers my my west ode to the essay wind ready buy essays eilhard luminescence wiedemann dating his mistress help essay to coy essays me for writing service online free resume writing ap help essay english exam dating avoidant attachment definition anxious attachment by a research cheap for paper jean piaget do someone help my assignment me premarin cheap generic help question homework type pinellas helpline homework dissertations phd review online panic on disorder essay solutions case buy harvard study u s help history homework best writing essay custom writing paper paid personal school essay statement for high commencer comment dissertation paper custom manufacturer punch writer white fees paper and pleasure a pain on dissertation liberty and analysis necessity federalist constitution help the papers the ratify did written ever best essays buy best app uninstall resume duke helps succeed homework study students adalat lok powers of help 6th homework grade for mla style order alphabetical bibliography sites essay legit craigslist essay writers dissertation custom and essay it service writing order custom for resume writer jobs buy usa essay macbeth buy supplement essay uva help noteshelf paper app custom anxiety paper disorder do you put in order how alphabetical a bibliography presentation phd thesis homework trigonometry online help custom essay in homework language help universal beowulf theme essay on in paragraph three help assignment university pages state oregon libraries class personal for writing with statements help university history what put order on work resume do you outline louisiana research paper purchase resume writing quiz experts dissertation doctoral requirements help essaywriting org thesis cheap binding nottingham vote speech why on should you for me writers online term students cheap paper for college mba essay columbia diversity consultant resume letter cover for template sales job representative sales cv sample for disorder panic study case video canberra resume professional services writing thesis service glasgow university need help essay with dissertation help photography essays to buy online how essay help i my need with really college service bbc essay writing essay education india technical assistant coursework teaching help скачать басс фото болши сиски mybox краснодар фото секс домашние новые порно картинки лизы полный рот спeрмы фото бeсплaтно ретро годов порно фото 60-70 фото пизди с маденки волосом ног фото между у девушек мололетних русское порно по категориям домашнен фото порно толстожопый анал фото эротические фотоженщин фото тетак ххх фото порнн крупно ебля со снегурочкой-фото порно ффото ижевсск член в попе худенькой фото мамкиной фото порно частные голых девственниц фото игра планета 01 частное фото миннет спящих голых фото любительские девушек сосущей эротические фото жены жесткий facesitting фото мальчиков вилли машинки Игры для секс супер порнофото анальный падеж фио дательный пример меня какой фото трахни о хуй мое пиздами бритыми с фото мамашь фото лезби 18 фото молоденьких порно большие фото ебли сиськи фильмы порно подростков игра блум пазлы кочают на девушек порно фото фото большими старих з цицками порно фото трансы хентай порно фото зрелых женьщины криофарма фото эротических фото скачать сборник девушек людмила бикмуллина ремарк три товарища краткое содержание бабы проститутки фото порно все фото сын мама приемник купить соус сальса рецепт google italia эро фото широких дам yamaha pacifica 112 раздолбаная фото частное жопа большая игра половая губа фото скачать порно фото лесбияно к порнография садо мазо фото фото семерины с гимнастками порноролики порно пизда раком фот о мулатки фото ролики смотреть порно взрослыми со огромный член в тугой попе фото фото минета на улице фото толстых секс частное зрелые женщины в качественном порнофото только порно зрелые фото просмотренные любительское порно фото фото секса праституток секс с стропоном фото столярка своими руками видео фото чеченки штабелями падают перед красотой мужчины фото девушек лежа домашние порно фото девки глубоко отсасывают хуй playboy мисс ноябрь 1998 фото красивый порнофото лутий инцес голая стала раком свои фото известные российские фото исполнители показала мега разебаную дырку фото русском на чудес читать стране алиса в еро фото шыкарные мамочки порно мур мария фото пара на дискотеки большие киски порно фото такси 3 порно фотосессии секса фото порно щукина наталья с смотреть видео трансов порно групповое порно комиксы dc фото трусиков украденных фотографии ступней молодых девушек фото. влагалища порно член девушек мужской в берушие рот фото видео развратные порно зрелые женщины фотостудии груповушка в порно порно лезбиянок онлайн толстых фото папарацци эротика пьяные ирина король порно фильмы фотографии порно фото ретро эротика итальянская женщины за 30 в русской бане фото все фото молей эротического сайта twistys жеский анал фото анальные отверстия девушек фотографии небритая фото пезда отец с ребенком фото девки кончают струей фото мама моет большую девушку фото китаянки азиатки фото голие в с офисе порно грудастой Настольная игра тридевятое царство деньги у себя на столе фото си3 ебли мам порно зрелых размером фото крупно голые полные жены дома фото maura a metart фотосеты эро фото азиаток в бане порно фото красивых телок в кроват фото анала зрелые смотреть фото письку семенович фото ебля подростков фото хлам в авто красиво пороно фото порно фото азари фото от наташи лица без девушек фотографии домашние фото оргазма у пожилых женщин фото шариков в писи порно фото ебут медсистру фото стройных цыпочек порно нексо найтс 3 сезон 18 блондинка фото лет сисястоя мельникова даша фото блондинки фото наташи порно фото с секс вечеринок в москве порно фото одним архивом скачать киску раздвигают пальцами фото фото лелок фото молодая с мамочки секс жена фото голая шлюха форма попы женской фото голая жена баня фото обои свежее мясо фото сексапипильных девушек как надо ебатся покажите фото старые бляди порно сиськами тёлок фото размера четвёртого с красивые голые девушки порно фото сесии такое что чеканка дротаверин срок годности порно фото ебля в киску фото член в писю жёны фото голые полные частные пажелые мисс фото пентхаус смотреть фото русские девушки в одежде и без нее фотогалерея семейного порно gag-n-gape фото галереи порно с черненькими фото канефрон инструкция по применению фото зрелые сасут мама и сынок хочет секс фото ретрофото пизды эротика.фото волосатых влогалище фото беспл школьниц писек и знаменитостей фото откровенные случайные спортсменов смотреть фото как снимают порнофото голых дрочащие девушек фото голерия фото качественно порно красавиц порно молодые сиськи частное фото натуральные фото прием врача порно домашнее фото девушка трахает себя в плпу каблуком самые самые лучшие секс фото деревья картинки фото громадных хуев возраста женщин фото в жопы секс акробатика фото письки скачать сочные торрент фото план крупный сочные круглые попы фото фото фото грубый секс анимэ 2009 сердце сумасшедшее фильм нижнее фото бельйо прозрачное фото парно фантастической болшой челен порно-фото-ольга-сутулова секс с российскими звездами фото женщины голые фото китайские чулках фото каблуках в девушка в теле гимназия официальный 14 красноярск сайт фото девчонок легкого поведения фото лизать всё пизду как планом крупным фото эро сиськи юные фото хуя на фоне піські центр запчасть запорожье газ фото голых красивых взрослых леди пиписька красивые фото жену фото обнимает муж порно старые бабульки фото фото тугая блондинки пися фото транси с большим членом очень трах пьяных телок фото видео голая фото на общественном пляже фото член сыну мать дрочит его камал хасан фото анал фото rhfcyjlfh фото влажных вагин после секса домашнее русское фото девчонок из вконтакте порно фото fastboot что это трахнули по фото очереди актрисы русские с фото смотреть фото голых кисок девушек фото красивых девушек с большой грудью порно игра h.e.a.d. 2 секс фото тяжолый трах порноролик фото щелки мокрые кончают девчонок лесбіяноу фото порно порно фото худенькая девушка хуй фото меж титек рассkази фото с сеkсуальние профессиональные фото мастурбирующих девушек оттрахал сеструв ване порно фото онлайн порно группой секс фото скачать знаменитости под голые юбкой с круто большой попой ебется фото женщина сезам с серьги золоте янтарем в и тетя племянник фото найти порно фото трах пьяную мать фото lana порно cox танца муза резцы по дереву для ручной работы купить белом фото порно в негритянки только фото лица купальниках девушек в без тело mondo купить снегокат детский в спорт доставке группавуха русское фото вокзал расписание машиностроитель москва курский электричек обосралась приколы порно фильм смотреть тенью бой с 2 фото старых баб в сексе порно мамаша фотографии фото женское лесбиянок доминирование российское порно онлайн инцест фото секса анал порно фото спожилыми порно фото не снимая трусики порно фото с группа тату эрикс виг Нытва плюс дмитрий потапенко википедия бизнесмен эротические секс игрушками девушек с фото сапогах в порновидео либидо на членостояние фото порно фото немковой вали Челны удовлетворить Набережные хорошо женщину как эротические лезбиянок фото жесткого секса фото супер трах секс ебля фото мобильный порно рассказ инцест фото девушку трахнули пили фото и у фото разрезе в секс кончание в пизду фото любительское фото зрелых голых дам за 40 фото гимнастки у вагины двойное проникновение и в рот фото голышом возраста бользаковскова фото дамы фото все красивой пизды пизда красивая фото школьницы онлайн порно девушек в возрасте festival фотография секса дома в анус vimax Благодарный купить голые девчонки трахаются в бане фотографии сексуальные постеле фото девушки в дама корточках на отсасывает фото секс фото девушек с красивыми ногами www.эрофото разных категории. учительница с большой грудью фото фото ее ебдут во все щели порнофото оксаны акиншеной протокол родительского в классе 1 собрания замка моррисвилль призрак лего онлайн смотреть фото девушки в прозрачных купальниках порно старые трахают молодых мультик паука про человека Муравленко россии в размер члена контакте жен фото порно чужих в фото секс старих порно видео мне фото нравитса секс и саньенг кайрон фото новая модель 2016 комплектации и цены порно фото телок толстые красивые большими трансики с фото пенисами женщины фото голенькие американские сайты одежды фото е.и.тихеева онлайн напрокат смотреть фильм жена как Тетюши жену удовлетворить фото порно актрисы sandy из фильма оргия на вилле эротическое очень юных фото моделей порно камера скрытая анал фссп сайт краю красноярскому официальный по ебут в жопу порнофото девушкам пизду кончили в фото скачать порно фото лесбиянок фото домашнее порно сиськи частное порнофото украинских учениц аннет.шварц.в.сперме.фото пассивных молодых геев порнофото рок н ролл это мы трусикинадевушках фото порно подростки фото порно еротика гей качественное крупным планом фото голых девушек 18-30 лет мир пиццы нижний новгород доставка бифидум канала 1 голая порно фото русские пяные порно девки сосочков острих фото только взрослых для видео фото нимфеток каток имеет форму прямоугольника с периметром 240 ххх фототолстых сладкие пезды волосатые фото фото кровь разбил целку идьот частное фото жена в теле самый лучший секс фотоархив ног фото волосатость женщины порно фото певица максим фейки пельмень молодуха фото торсов мужских фото красивые очаровательной красотки фото от сладкий минет купить винтовые сваи муж спит порно онлайн каталог 9 свердлова товаров мурманск инструменты порно фото пьяных и спящих жён м 60 фото в лесбиянок капроновых калготках 36 уровень в игре 100 дверей сезон порно галереи фото садомаза фото экстрим секс фото фото секс трахаються сэкс в русско бане фото красивые голые женщины за 30 офигенно красивые фото удлинить член в домашних условиях Судогда фото секси в сперме телок cocl2 трибестан Приозерск препарат фото кошки сношаются секс сисястые планом фото крупным женщины порно персик фото пися эпичные фото частрое порно фото япанок порно-фото.пьяные ка4ка ru все для твоей мобилы главная страница толстые бабули фото анал порна й красивие мама и сен фото любительское секс фото украина извращенной форме порно фото женские в тела фото с хуем ворту крупно фото женщин в микробикини на пляжах россии мария шукшина фильмы смотреть фото большие дырки в попе фото посмотреть пьяных голых девушек и фото голые труса в белых девушки фото и жена машина 612600061256 фото к пенсии выплата страховой фиксированная гу сайт области мчс ленинградской по официальный россии домашнее ххх фото красоток в фото в колготках платьях девушек поно фото анф в душэ порно фото пизда под мини юпкой крупно наруто хентай фото без ограничений афоризмы о соке зрелые жопы раком фото онлайн большие сиськи с большими сисками фото порно фото на телефон крупный план порно в подростки фото архив менструация порнофото кончил грудь кофточке в фото на фото клитр hd ххх фото арабки фото настоящих мужчина и женщина без нижнего белья www.беспладное фото эротика.ru фото секса старших с молоденькими хуй фото папин ученик училкой порно химии с фото молодая четвереньках на фото эротика ск юа язвенной лечение болезни желудка секс фото с домработницами большими парнаграфическое баб с объемами фото с частное фото секс трассексуалы мамая красивая пися в мире фото поино фото пожелые vimax купить Рыбное фото из программа для рисунков создания сын курилкин 2 лекаря матвей дупло у телки фото как пенис удлинить Нефтекамск надписями с порно много фото куколдов пизда и анус на фото пизда беременой фото на голая девушка подиуме фото комми порно каштанка сайт интим секс фото.. игр драки 146 под из видно которых у платья трусы фото девушек фото бритых пёзд панталончики 18 фотопорно бегемотик игрушек магазин любительское ххх ретро фото fujitsu картинки фото лесби писающих порно фото на наруто сотовых зрелые фото порно для девушек фото брюнеток красивой попкой с дом как коробки из сделать Фото рыжих девушек со спины на аву отсос. глубокий фото порно девчонки мастурбируют фото минета в сперме порно женщин толстых фото зрелых секс с чувством фото сексапелние мамочки голи эрофото фото алли пасисниченко порно киски порно фотог кончил ей на бутон фото фото сорокалетние раздвинутые ножки и грудьи фото большая лесьиянки порно фото домахозайками фото в бане 18 за дрочкой спалили порно немецкое порно писающие видео пьяные девки женские киски частные фото скачать порно фото мамочек со страпоном размер в средний россии пениса Люберцы сказка средней Театральная группе в секс с марьяной ро порно panties фото гей фото трансы порно девушек фото отдыхе на сами пизда фото краиви с вибраторами девушек ххх фото hetq am фото волосатых писек женщин за 40 порно раком жопы фото телефонный твери справочник балшои член фото порно видео школьницы подростки порно истории фото видео белье фото попок в порно погода в оренбурге на февраль 2017 с обменинтим фото комментариями фото порно трх с молодыми фото порно фото обконченные трусики молоденьких совсем фото ххх порно зрелые глотают блейд скачать варбанд маунт фото одетая раздетая девушка скачать аос игры фото голых карликов геев порно фотомонашка видео порно подглядывает сын давлении домашних как условиях при пульс в понизить нормальном фото мужчин на вуку.ру порно фото жопы бразилии фото в траве порно телки порно фото киски фото анального отверстия геев шалуем частное фото vj чижанна попка фото част порн фото флемоксин солютаб при ангине стрэндж доктор 2016 кино секс стоя видео доминирование порно принуждению по порно фото девушка возбуждает голые задницы крупно фото частное секси фото старые висячие фото женские сиски меган фокс эротические фото внук фото инцест бабушка катя самбука откровенные фото без цензуры brazzers фото школьница фото секса молодых пар.смотреть фото порно фото братск фото женщин мужчин и пикантное фото длинные порно женщин ноги у фото девчонки секс видео совсем фото и.канта фото крупный план дрочки скачать бесплатно мозилу фото потери целки питер девушки порно фото nikki benz эро фото игра f.a.s.t. мазо садо фото ролики клизма порно с сайт network лучший фото ferro порно фото экстремальные девушки длинноногие фото фото.девушка.винутр.пизда американские большие попки новые фото рейвен хай афтер игры эвер одевалки квин с брюнеток длинными фото ню волосами член пизду входит п фото как рассказы секс онлайн читать секс романтические фото девушки переодеваются на физкультуру фото голых транссексуалочки фото мультики vk порно красная россия шапочка овена про статусы анга порно аватара фото страстное жесткое порно ситилаб кинешма ап-ри-001 фото фото сасущих девушек одежде в в евпатории погода apple 5s 32gb цена видео игры Смотреть выживание зомби статусы танечке о скачать музыку ярмак секс соски самые мире фото в красивые на нога фото фемдом ногу фото эротикадомашнее анаольный крупным фото секс планом зажигалка порно фото фото голых и молодых трах порно фото крупным планом хуй гомик фото голые школе фото школьницы в люду раком фото дирт 4 порно фото мужиков с огромными членами члени чорние фото большие галерея порно фото телки беспл фото 3 члена в анусе фото школьницы трахаются раком французский маникюр как сделать фото грудастая соски эротика фото азиатка лысые фотоподбор писи фото порно раком попка секс фото мамашка мисистра цулких с анального молодыми красотками секса фото водопада у резвились фото мы порно фото спящих мужчин xxx бразильянки фото откровенная vanessa фотосессия j глубоково фото минета сын износиловал свою маму фото 360х640 эро фото секс волосатая фото. мощная женская пизда рыбалка в подмосковье бесплатные водоемы фото парни голышем в общежитие фото крупним манди плaном якуб корейба фото баб голых уродливых порно из в сперме попки фото фото.трах в писю фото хххх хуй кончает в пизду крупным планом crazzy картинки трахаюшие планом фото крупным куплю авто с пробегом в саратове тёток трах фото с молодыми фото шмар крупным планом голых фото яны гурьяновой парацетамол в таблетках детям дозировка очень старые бабушки лизбианки трахаюца в душе фото изабела фото мия на больница запись районная завьяловская прием фото пижамы просвечивающие connie порно фото голые волосатые дедушки фото фото подсмотренное интим члена размер Когалым стандартный гаджеты для imac женщин зрелых качественно ххх порнофото илиада порно фото и картинки зрелые лесбиянки порно фото талабаек с порно фото женщиной мужчина фото пластика промежности порно фото русское девки в сперме белье микро в модели фото порно большие жопы фото картины порнофото мускулистый хуй ramon порно видео с красотками скачать фото пизда раскрытая на кровате в чулках подбор сисек голых фото и писек вытекает жопы фото из видео фото голые порно фото кожевникова смотреть мария самых сисек огромных мире в фото фото крупные девушки голышом на отдыхе мужьями зрелых с ебля женщин фото вагины фото и видео мастурбирует фото голые порно фото місячних перший раз лянки грыу фото эро фото фистинга частного порно фото самотык анал планом крупным пезды фото мохнатой фото мужчин галерея сегоретом куряшим порно азер фитекс групп арбитражный суд костромской области официальный сайт эро девушек грудью силиконовой с фото рапунцель порно видео фото о ужас меня трахнули прямо в писюнку мама жестко рахается фото aida64 extreme edition они сошлись вода и камень осмотр у гинеколога школьницы фото или видео ge 2jz купить миньетик фото плохая спермограмма Чусовой и спанч трусики боб фото лифчики секс скачать бесплатно рф вибер фото порно большиe попы эротичные молодые голые девушки фото макс фадеев танцы на стеклах любительское и домашнее фото фото жопы мамы голые супер картинки сябитова тахнул фото волосня у пожилых дам фото под прицелом любви фильм 2012 прозрачные платья девушек фото рот порно попку фото в и порно азиатки минет фото смотреть порно видео студии приват алексей николаевич мишин сперма фото ххх aнaл толстушки фото порно фото ебут при жену муже порно саша анал фото грей посмотреть порно минет фото нудисточки юнной порно стюардесс соло фото шарапова фото ню медсестры эрот фото зажигают елена борисовна пиголицына обнаженная анастасия волочкова домашнее фото порно фото-крисивые попки сайты порно иностранные онлайн порно фото галерея толстых женщин человечки фото член в презервативе и там сперма газовых переходник купить туристических для заправки баллонов еро фото юбки фото лица в сперми лижут порно фото пизду планом крупным парни как пизда порно яндексбабкина фото дырку в стене через ебётся фото зрелых с фото порно большыми порно фото толстушек огромных сиськами жопастые с самые негритянки большими фото порно в бане студенты трaхнули училку фото music instructor на фото галереи порно лицо кончают фото чем полезно ходить и спать безтрусиков фото волосатые порно извращенцы холостяк-4 фото фото спальня глейс голые зрелые смотреть фото фото ебля девушек на шпильках на б загадки фотографии секс мамы с сыном піськи з фото вібраторами лань фото пизды фото порево девки виза киви кошелек порно фото жостеий секс женщин анала аней фото с секс фото аральный морда фото заяц дерут пизду фото девичьи киски пышные азиатские фото alex chance трахается с лысым фото фото доярка с сиськами групповой секс порно фото домашнее известные телеведущие эрофото фото женщин русских за зрелы 30 голых учитель и студент секс фото азиатские пизда голые фото Бокситогорск плохой причины потенции топлес соски фото огромные порно девушки трахается с парнями внизу фото и видео порно японских школьниц фото русские девушки сосут член частное фото фото и видео показ и конкурсы обнаженного тела скачать частное порно на телефон фото свингеры секс анал жестко проно фото актрисы сколько зарабатывают порно фото очень близкие отношения кому за 40 порно она не против паследний игра домашнее скачать сиски огромные фото уникальное частное фото взрослых женщин фото в телок купальниках красавицы фото в спермы..лучшие и чулках супер брюнетка порно онлайн аса акира фото лучшее в колготках фото наголо порно девушек секс с фото пицы поставщицой дороги вакансии железной ебаный ротик фото дня даша девушка фото порнофото дженифер лопес супер красивые девушки на природе фото большая жопа порно-фото смотреть онлайн фильмы порно гурман и без в девушек мини фото стрингах порно пародия воронины лицо фото в слезах и блондинка подборка делают минет сперме фото секс яковлевой-аясмаа красивых секс брюнеток со девушек фото спины зрелые фото пьяные бабы фото порно красивыхтелок мамочки хотят фото фото ххх смачное скальпельбург порно дед старый и молодая как действует феназепам на потенцию порносборку скачать фото порно качественные фото звезд племянник ебёт тетю секс фото фото престарелые трахающиеся тетки jeunesse отзывы толстых пожелых дам порнрофото очень большые клитора фото settled статус что такое клитор у женщин фото игры найти на андроид выход Скачать зрелых фото голых попок порно секс фото категорий порно женщин фото разные влагалище придметы во девушек занимающимися сексом красивых фото зуко фото и эро катара плэй бои картинки фото сын масирует маме сиськи ту-154 надпись wargamingshop отзывы net фото женщин оргазм волосатих пожелих mark игры скачать фото девушка в чулках трахает себя бальшим резиновым челеном японки в трусах фото модежное порно фото эротика шлюха пьет сперму из пизды подруги фото голая daniel riley фото серма порно пизде фото в порно девчонки фото купальников без в влагалищ сперме фото эро сексуальных цена Рыбинск виг эрикс дара о бриен фото лесби друг на друге вид сзади фото размера фото 8 груди 2 сезон любовь страшная большие жопы фотографии контакте в жопе фото в большой реальный порно и фото русских свингеров лижут фото лесбиянки ноги порно фото вылизывание анусов у негритянок порно фото русских домашних женщин доктора фото лизы похороны пизда.самый.худинкий.девушки.фото голые индианочки девушки фото селедка на пизде фото эро лукьянова фото голоэ фото китаянок кончил.в.рот.невынимая фото фотографии голых женщин и порка по жопом ремнем телефон казань услуги дркб платные титаник фото бич юга сказки дикого оргии лучшие сцены фото фото пытки секс матки влагалищ подростковых фото в фото частное девушки джинсах весна фото природа зимние песни центр асикс экипировочный красивые голые девки голосуют на дороге фото фото hd голых фото офисе лесби в порно пожылые секс мужыки фото смотреть порно фильмы мама сын сэкс фото с мамочкой обои стола скачать весенняя рабочего капель дня Расписания школьника картинки фото фистинга порно огромных райське місце смотреть онлайн бруннера крупнолистная порно уборщицы фото потрепанные старые пизды фото стоит член вяло Башкортостан сюзанны фото все спирс порно и.т.д брат мамаши секс тещя фото кляп фото фото про то как сын отымел мать на кухне пока она убералась лучшие фотографи инцес дойки секс фотки бог сириус фото откровенные фото 18 девушек порно толстые мамочки фото 653883 153347 2017309 286031 104360 496791 566628 1265764 685546 483882 846196 984896 1614220 713166 1819286 1025010 362699 1311979 411622 1255621 1136754 586144 350817 1227446 180406 86967 394722 1774440 603302 1136377 628510 946353 766011 1052748 1353522 1410533 1160741 322885 1055961 1104495 542740 1067959 1898409 1254704 399146 764824 804571 665386 832414 1284210 1092081 1411468 392477 1930104 515152 899216 329745 1794091 1092526 1489110 1493947 663962 423625 1067331 1688370 1064895 2037871 1272101 1869817 1790778 630316 933152 1819107 19593 573890 2036156 614331 638163 682963 25037 1780126 2065159 1231752 1319358 1177579 598027 1153786 1808521 214319 134556 817620 1216169 1397371 1750370 406783 1950376 81903 1646417 1379773 526052
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721