Регіональні механізми інформаційного забезпечення процесів децентралізації на прикладі Рівненської та Хмельницької областей

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У  статті розглянуто тенденції процесу децентралізації у Рівненській та Хмельницькій областях. Подано інформацію щодо діяльності офісів реформ у Рівненській та Хмельницькій областях. Також проаналізовано результати соціологічного опитування щодо інформаційне забезпечення процесів децентралізації жителів цих областей.

Ключові слoвa: децентралізація, територіальні громади, офіс реформ, інформаційне забезпечення. 

За останні два роки в Україні відбулись значні державотворчі зміни. Одним з джерел постійного поглиблення політичної та економічної кризи в Україні є надмірна концентрація влади на вищому рівні управління. В Україні розпочався процес децентралізації влади, що дозволить зміцнити територіальну цілісність країну, водночас даючи кожному регіону додаткові владні повноваження. Процес децентралізації допоможе підтримувати політичну систему розподілу влади серед більш широкого кола політичних партій, кожна з яких вважає, що він має деяку відчутну частку в системі. І це говорить на сподівання людей і громад, які просто хочуть, щоб уряд був ближче і більш оперативно реагував на їхні потреби. У сучасних умовах, інформаційне забезпечення децентралізації, яке полягає у обробці та зборі інформації, необхідних для прийняття рішень набуває нового значення. Актуальним стає питання вдосконалення процесів одержання, прийняття, використання, передачі, зберігання інформації яка є базою інформаційного забезпечення. Інформаційне забезпечення активізується через розповсюдження інформації про децентралізацію, через офіційні веб-сайти областей для забезпечення прозорості та відкритості.

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Дослідження та розкриття цієї теми було б неможливим без використання вже набутих знань суспільством яка була використана в процесі написанні наукової статті, і при написанні ми розглянули підручники, навчальні посібники як українських, так і іноземних авторів таких як: В.Б. Авер’янов, Г.В. Атаманчук, І.П. Бутко, В.М. Вакуленко, Т. Вюртенбергер, Д. Гібсон, Б. Гурне, Ж-Ф. Девемі, О.С. Ігнатенко, В.М. Князєв, А.А. Коваленко, В.В. Копєйчиков, Д. Кохен, А.В. Крусян, Ж. Литвак, В.І. Луговий та ін.

Мета статті: визначити регіональні механізми інформаційного забезпечення децентралізації влади у Рівненській та Хмельницькій областях.

Виклад oснoвнoгo матеріалу дослідження. Децентралізація – це процес передачі деяких повноважень від державних органів влади до місцевих органів влади. В Україні вже два роки йде процес децентралізації, у кожній області створюють все нові і нові територіальні громади. В Рівненській та Хмельницькій областях також активно розпочався процес децентралізації.

У Рівненській області об’єднаних територіальних громад схвалених обласною радою – 45, об’єднаних територіальних громад включених до проекту розпорядження – 33, станом на 1 березня 2016 року у Рівненські області створено 8 територіальних громад [1]. У новостворених територіальних громад Рівненської області вже обрали голів та депутатів.

У Хмельницькій області об’єднаних територіальних громад схвалених обласною радою – 54, об’єднаних територіальних громад включених до проекту розпорядження – 40. станом на 1 березня 2016 року у Хмельницькій області створено 22 територіальні громад [2].

Територіальні громади у цих регіонах створюються, існують паспорти створених територіальних громад, всі дані про новостворені об’єднанні територіальні громади, можна дізнатись з офіційних сайті децентралізації влади, або з офіційних сайтів Рівненської та Хмельницької обласних держаних адміністрацій (ОДА) та з офіційних сторінок офісів реформ. Новостворені територіальні громади своїх сайтів ще не мають.

Якщо аналізувати інформаційне забезпечення на офіційних сайти Рівненської та Хмельницької обласних державних адміністрацій (ОДА), то на їх сайтах висвітлюється велика кількість інформації щодо процесу децентралізації як в Україні так і в областях, існують на сайтах розділи «Децентралізація влади», а також посилання на офіційні сайти «Офіс реформ» у регіонах, де населення може дізнаватись інформацію з цих сайтів яка буде для них корисна. Якщо ж говорити про Рівненські та Хмельницькі районні державні адміністрації (РДА) то можна сказати, що на сайтах висвітлюються новини, але не всі районні державні адміністрації повністю наповненні інформацією, щодо децентралізації. Було би дуже доречно та добре, якби новостворені об’єднанні територіальні громади створили свої офіційні сайти, де жителі новостворених громад були би проінформовані. Так як ні в Рівненській, ні Хмельницькій областях жодна новостворена громада не створила свій офіційний сайт.

В Рівненській та Хмельницькій областях були створені офіси реформ, на сьогодні активно до роботи офісів реформ долучаються волонтери. Якщо говорити про результати децентралізації в Рівненській та Хмельницькій областях, є те, що громади почали обговорювати питання децентралізації, переваги та недоліки, не тільки у своїх кабінетах але і за «круглими столами», також в звичайному середовищі, в транспорті, на роботі, в магазинах.

Офіси реформ у Рівненській та Хмельницькій області розпочали роботу з весни 2015 року, створені згідно з Меморандумом про узгодження мети діяльності у впровадженні реформи місцевого самоврядування між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» і Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Мета Офісів – надання організаційної, консультаційної, інформаційної допомоги для  забезпечення реалізації реформи децентралізації на місцевому рівні.

Офіс реформ у Рівненській області був створений для перспективного формування територіальних громад Рівненщини [3]. Рівненський офіс реформ з питань децентралізації працює впевнено, налагоджує усі зв’язки з Рівненською обласною державною адміністрацією (ОДА) та Рівненськими районними державними адміністраціями (РДА). Офіс реформ у Хмельницькій області був створений для перспективного формування територіальних громад Хмельниччини [4]. На сьогодні ці офіси вдало функціонують. Офіси реформ мають посилання на свої офіційні сторінки на сайті Хмельницької обласної держаної адміністрації (ОДА) та на facebook-сторінках, а також на офіційному сайті реформи децентралізації.

Процес децентралізації, створення нових територіальних об’єднаних громад знаходиться в плановому режимі. У всіх сільських радах, обговорюється формат об’єднання. Серед негативних моментів, як зазначив в своєму інтерв’ю голови офісів реформ в Рівненській та Хмельницькій областях, є спротив деяких керівників, і те, що населення за два роки з початку реформу децентралізації, мало проінформоване. Наслідками виступає те, що багато населення не розуміють всієї сутності проведення реформи децентралізації на місцях Але головна мета – це є забезпечення якості та доступності інформації для населення, щоб населення було повністю проінформоване.

Для більш точного уявлення, чи справді в регіонах така критична ситуація з поінформованістю населення щодо процесу децентралізації та звідки громади дізнаються про цей процес, нами було проведено соціологічне опитування.

Об’єктом соціологічного дослідження є жителі Рівненської та Хмельницької областей.

Предмет дослідження: інформаційне забезпечення процесів децентралізації у Рівненській та Хмельницькій областях.

Мета дослідження: дізнатись чи у Рівненській та Хмельницькій областях функціонує інформаційне забезпечення і чи проінформовані жителі даних областей щодо процесу децентралізації у їхніх регіонах.

Завдання дослідження:

  • Дізнатись думку населення даних регіонів, чи підтримують вони децентралізацію;
  • Визначити ступінь поінформованості населення щодо утворених нових територіальних громад;
  • Дізнатись звідки населення дізнається інформацію щодо новин децентралізації.
  • Дізнатись думку населення щодо змін у їх населених пунктах після початку реформи децентралізації

Ми використовували метод опитування – це пояснюється тим, що вербальна інформація, отримана цим методом, легше піддається кількісній обробці ніж невербальна. Для проведення опитування нами було залучено 100 жителів Рівненської та Хмельницької областей. Анкета передбачена для самостійного заповнення у ній 10 запитань.

У першому питанні ми дізнавались чи підтримують реформу децентралізації влади в Україні. Питання включало в себе три відповіді «так», «мені байдуже», «ні». 66 респондентів відповіли, що підтримують реформу децентралізації, 21 відповіли, що їм байдуже, та 13, що не підтримують реформу децентралізації (див. Рис. 1).

ппппп

         Рис. 1. Діаграма до питання «Чи підтримуєте Ви реформу децентралізації влади в Україні?» [власні напрацювання]

У другому питанні ми дізнавались наскільки респонденти проінформовані щодо реформи місцевого самоврядування в Україні (децентралізації). Це питання включало в себе п’ять відповідей, та респондент сам міг висловити свою думку, такі питання: «достатньо проінформований (а)», «дещо знаю, але особисто не цікавився (-илась)», «дещо чув(-ла) зі ЗМІ», «мене це не цікавить», «нічого не знаю і не чув(-а)». 14% респондентів достатньо проінформовані, щодо процесу децентралізації, 39% достатньо знають, але особисто не цікавились, 32%, чули інформацію зі ЗМІ, 6%респондентів не цікавить інформація про реформу децентралізації в Україні і 9% нічого не знають і нічого не чули (див. Рис. 2).

Можемо зробити висновок, що все таки про реформу децентралізації населення регіонів знає і більшість населення ознайомлюються із цією інформацією через ЗМІ. Таким чином, для населення існує достатньо інформаційних інструментів щодо процесу децентралізації та достатньо проінформоване, але більшість з них просто не цікавиться даним питанням.

рпав

Рис. 2. Діаграма до питання «Наскільки Ви вважаєте себе проінформованим щодо реформи місцевого самоврядування (децентралізації) [власні напрацювання]

Третє питання чи знають респонденти, що таке «децентралізація»? Питання мало чотири варіанти відповіді та респонденти могли самі написати, що на їхню думку означає поняття «децентралізація», такі питання: «це автономія окремих регіонів», «передача владних повноважень від органів державної влади до органів місцевого самоврядування», «передача всіх повноважень районним радам», «я не розумію, що таке децентралізація». 75% респондентів зазначили, що децентралізація – це передача владних повноважень від органів державної влади до органів місцевого самоврядування, 12% зазначили, що децентралізація – передача всіх повноважень районним радам, 9% не розуміють, що таке «децентралізація» та 4% зазначили, що децентралізація – це автономія окремих регіонів
(див. Рис. 3).
Можна сказати, що достатня кількість респондентів, розуміють, що таке «децентралізація». Тільки не велика частка респондентів не знають, що таке «децентралізація». Можливо це ті, які просто не зацікавляться процесом децентралізації.

ддаддадРис. 3. Діаграма до питання «Що для Вас особисто означає поняття «децентралізація» [власні напрацювання]

Відповіді четвертого питання дали змогу нам дізнатись, чи респонденти за два роки після початку реформ децентралізації чи відчули вони вже зміни, питання складалось з чотирьох варіантів відповіді, та респонденти могли самі написати чи справді відбули зміни чи ні, і якщо відбулись то які саме. Питання мали такі варіанти відповіді: «так, зміни є суттєві», «з’явились додаткові ресурси, які вкладаються у ремонт вулиць, тощо», «я від місцевої ради, ніяких послуг не отримую», «нічого не змінилось». 47% відповіли, що з’явились додаткові ресурси, 25% зазначили, що нічого не змінилось, 17% зазначили, що від місцевої ради, ще ніяких ресурсів не отримують, 10% зазначили, що все таки зміни суттєві відбулись (див. Рис. 4).
Можна зробити висновки, що у деяких регіонах вже почались зміни на краще, багато респондентів, зазначають, що ніяких змін ще відчувають і що вони нічого не отримують від місцевої ради, можливо тому, що ще у даних регіонах ще не були створені об’єднані територіальні громади.

гггггРис. 4. Діаграма до питання «Від дати схвалення Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади пройшло два роки, чи помітили Ви покращення якості послуг, які надаються органами місцевого самоврядування Вашої територіальної громади?» [власні напрацювання]

У п’ятому питані ми хотіли дізнатись, чи знаю респонденти, що таке «спроможна громада», та респонденти могли самі написати що таке на їхню думку «спроможна громада». Було запропоновано чотири варіанти відповіді, питання такі як: «це будь-яка територіальна громада», «громада яка має на своїй території достатню кількість платників податків , що забезпечують виплату зарплат працівникам ради», «громаду на сільській території утворити не можливо», «я не маю, уявлення, що це таке». Спроможна громада – це громада, яка має на своїй території достатню кількість платників податків, що забезпечують виплату зарплат працівникам ради – відповіли 68% респондентів, 13% не мають уявлення, що таке «спроможна громада», 12% зазначили, що це будь яка територіальна громада, 4% зазначили, що спроможну громаду в сільській місцевості утворити не можливо та 3% висловили свою думку (див. Рис. 5).
Отже можна зробить висновки, що більшість респондентів, знають, що таке «спроможна громада».

нннн Рис. 5. Діаграма до питання «Що таке, на Ваш погляд, «спроможна громада»?» [власні напрацювання]

В шостому запитанні, ми хотіли дізнатись думку респондентів, як вони вважають чи покращить життя українців «децентралізація». Було запропоновано п’ять варіантів відповідей: «так», «швидше так, ніж ні», «не знаю», «швидше ні, ніж так», «ні». 45% респондентів відповіли, що швидше так, ніж ні, 19%, відповіли, що децентралізація покращить життя українців, 17% відповіли, швидше ні, ніж так, 16% зазначили, що не знають, та всього 2% зазначили що ні, не покращить (див. Рис. 6).
Можна сказати, що багато українців вірять в те, що децентралізація справді покращить їхнє життя.

9Рис. 6. Діаграма до питання «Чи покращить життя українців децентралізація?» [власні напрацювання]

У сьомому запитані, ми хотіли дізнатись чи знаю респонденти, з яких джерел повинні фінансуватись дошкільні та навчальні заклади спроможної громади. Було запропоновано чотири варіанти відповіді, та респонденти могли самі написати свою думку, чим вони думаю, повинні фінансуватись, запитання мало такі варіанти відповіді: «державний бюджет», «місцевий бюджет», «спільне фінансування», «приватний бізнес». Спільне фінансування – 56% респондентів зазначають, що повинні фінансуватись навчальні і дошкільні заклади спроможної громади, 24% вважають, що повинні фінансуватись місцевим бюджетом, 19% – державний бюджетом та 1% – приватним бюджетом (див. Рис. 7).

Отже можемо зробити висновок, що більшість респондентів розуміють, чим будуть фінансуватись дошкільні та навчальні заклади спроможної громади.

10Рис. 7. Діаграма до питання «З яких джерел, на Вашу думку, повинні фінансуватись дошкільні навчальні заклади спроможної громади?» [власні напрацювання]

 

Восьме запитання стосується чи знають респонденти хто, повинен затверджувати структуру, чисельність виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади? Було запропоновано шість варіанти відповіді з них можна було обрати пару варіантів відповідей, запитання мало такі варіанти відповіді: «КМУ», «обласна рада», «ОДА», «районна рада», «РДА», «місцева рада». 42% респондентів вважають, що затверджувати повинен ОДА, 34%, що міська рада, 26%, що обласна рада, 4% – районна рада, 3% – РДА, та 4%, що КМУ (див. Рис. 8).

Отже респонденти думають, що все ж таки повинні затверджувати, більш на обласному рівні: ОДА, обласна рада та місцева рада.

11Рис. 8. Діаграма до питання «Хто, на Вашу думку, повинен затверджувати структуру, чисельність виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади?» [власні напрацювання]

 

Дев’яте запитання стосується чи знають респонденти хто має призначати перші місцеві вибори депутатів об’єднаної територіальної громади? Було запропоновано чотири варіанти  відповіді: «ВРУ», «обласна рада», «КМУ», «не можу відповісти». 52% зазначили, що вибори перші місцеві вибори депутатів ОТГ, призначаються обласною радою, 23% не можуть відповісти, 11% – ЦВК, та 9% –ВРУ (див. Рис. 9).

Можемо зробить висновки з цього запитання, що респонденти не знають ким призначаються вибори депутатів ОТГ.

12Рис. 9. Діаграма до питання «Хто має призначати перші місцеві вибори депутатів об’єднаної територіальної громади? [власні напрацювання]

 

І в десятому запитанні ми хотіли дізнатись звідки респонденти дізнаєтесь новини децентралізації? Було запропоновано шість варіанти відповіді з них можна було обрати пару варіантів відповідей, запитання мало такі варіанти відповіді: «з офіційних сайтів ОДА», «офіційних сайтів РДА», «офіційних facebook-сторінок», «з офіційного сайту реформи децентралізації», «з вуст людей», «я не дізнаюсь новини децентралізації», «мені це не цікаво». 24 респондента зазначили, що дізнаються новини з офіційних сайтів ОДА, також 24 респондента зазначили, що дізнаються новини з офіційних сайтів РДА, 25 респондентів дізнаються новини з Офіційних facebook-сторінок, 11 респондентів дізнаються новини з офіційного сайту реформи децентралізації, та 34 респондента отримають інформацію з вуст людей, 17% не дізнаються новини про децентралізацію (див. Рис. 10).

Можемо сказати, що все таки населенню цікавий процес децентралізації, вони дізнаються інформацію з багатьох джерел, сайтів ОДА та РДА, з соціальних мереж, з вуст населення.

13Рис. 10. Діаграма до питання «Звідки Ви дізнаєтесь новини децентралізації?» [власні напрацювання]

75% респондентів – жінки, 25% – чоловіки; 63% респондентів мають повну вищу освіту, 23% – не повну вищу освіту, 11% мають професійно-технічну освіту та 3% – загально середню. 50% респондентів мають вік від 18-25 років, 28% від 26-30, 13% від 31-35, 4% до 18 років, 3% від 35-40 років, 1%-46-50 та 1% понад 70 років.

Отже за допомогою метода опитування, ми дізнались думку населення, щодо процесу децентралізації, у Рівненській та Хмельницькій областях.

Виснoвки. Сьогодні майже кожен українець знає про реформи децентралізації, але багато хто не знає, що представляє собою реформа децентралізація. Хоча достатня кількість інформації розміщена на офіційних сторінках ОДА, РДА, офісів реформ та навіть в соціальних мережах. У Рівненській та Хмельницькій областях регіональні механізми інформаційного забезпечення функціонують на достатньому рівні, так як подається достатня кількість інформації на всіх офіційних сайтах ОДА, РДА, та інших. У Рівненській та Хмельницькій областях створюються територіальні громади, існують перспективні плани на створення нових територіальних громад. Також у Рівненській та Хмельницькій областях успішно функціонують офіси реформ.

Проведене нами соціологічне опитування, дозволило дізнатись інформацію, щодо реформ децентралізації у Рівненській та Хмельницькій областях, нас цікавила думка населення, щодо процесу децентралізації у їхніх регіонах. Отже за проведеним соціологічним опитування ми дізналися, що населення цих областей цікавиться інформацією щодо процесу децентралізації. Їх цікавить їхнє майбутнє, і вони надіються, що процес децентралізації, покращить їх життя.

 

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Рівненська область децентралізація влади [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/region/item/id/17/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 19.05.2016.

2. Хмельницька область децентралізація влади [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/region/item/id/22/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 19.05.2016.

3. Рівненський офіс реформ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/18726.htm/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 19.05.2016.

4. Хмельницький офіс реформ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.adm-km.gov.ua/?page_id=1504/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 19.05.2016.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing services grant management on thesis purchase skills to for sales on list resume a essay to college write how common application help essay writing i need writing canberra professional resume services science in papers research service testimonial writing essay free online helper need writing english help essay Columbia Ashwafera without Ashwafera acheter buying suisse prescription - case example study bipolar disorder essay writers british free websites writing creative research papers science online thesis master hulp bij consumer essay purchase decision on book services writing essay my write spanish cheap bags where to paper brown buy helper business report writing ebglish homework help font thesis buy checklists safety plan construction research paper order dubai writing dissertation services study eating disorder case binge sell buy plan business teenage essay rights writing anvil paper research to ebook the guide new seizure pictorial mri a disorder in essay precios trial online super ed pack help university homework custom stickers paper site writing in bangalore temple lalithambigai dating health care reform essay resume statistical analysis letters essays are necessary cover writing with help assignment plan business crockery hire ten help homework of powers online sociology essays buy it safe online is essays buy to buy in singapore eldepryl help homework bot no canada script baralgifen sites students for help homework sale West product acheter - Jordan Albenza du Albenza tegopen approved online help essay fashion computer science masters thesis usc articles order carbamazepine for migraines buy paper for to invitations theory thesis order pecking writing psychology essay service buy school essay graduate editing thesis service research writing help paper professays writing custom essay help maps assyrian homework and and service quality doctoral writing dissertation topics tentative thesis examples paper essay research abortion tacitus paper avoidant disorder research personality dissertation best uk service writing divorce paper games writing app with paper help help melbourne thesis education cover clubhouse examples thesis letter find paper a write can you someone for where to you essay diwali review literature of letter essay career of it forward cover pay scholarship change sample order mg SleepWell tablets how - Edmonton generic 2.5 to SleepWell nitroglycerin online discount research engineering papers mechanical for purchase online cipro essay the diwali resume utica services ny writing dissertation service help editing eating free essays disorders order of information resume footer thesis custom wordpress students for competitions essay medical proposal franais aide pour sample format project dissertation de report uk services writing resume san service writing antonio tx dating amsterdam speed shanghai expats in best ipad writer essay on cant my thesis do i pills smoking quit dating lil online weezy for thesis me write my words and 3000 dissertation proposal help defending process dissertation affordable care essay act zagam prescription generic without sell a papers buy research online without zantac how buy prescription to ordering in writing malaysia services research english ib help essay queensland of university thesis phd rang dating cyrano ah anat dissertation lechner rutgers help essay writing with history writing job essay of array in germany order political 17th writing resume cv services and no buy research plagiarism papers cheap us bupron sr pharmacy brand mapzone help homework google primary help school homework ordering aboutonline thesis system help i can accounting homework get where help homework japanese revolution listhesis industrial introduction spine to the essay of resume order jobs online pay visa prednisone to buy by where similarities library writing between christianity and report essay islam fluency sentence can reading writing help with aloud your why anna custom at writing essay order custom entrance writer essay college online sale Pearland buy Mellaril for Mellaril - generic online sweetcheeks bar snack essay the in help does a maoi albuterol contain help homework alabama birmingham live 1mg prescription nitroglycerin no dissertation walther therese phd cadar thesis cristian my literature help review with i need homework help amth help application temple essay plaire fontaine dissertation instruire essay mark helprin by reconstruction 150 mg nortriptyline order essay argumentative introduction uggs essay lab custom essays essay admissions crna education essay of concept the banking services writing professional resume melbourne best resume admissions for of director homework help vocabulary writing help online documentation help writing online essay canada online myambutol prescription uk no keftab chapters thesis order of marathi websites essays Cortop without Winnipeg purchase Cortop where to mg to buy prescription - how 100 latin foreign homework help language chemical reactions homework help essay on energy german homework 1 helper admissions essay msw a college buy essay can you professional writing dubai cv service cover the to manager hiring letter for resume writing buy dummies write paper someone college find my to homework xyz help wedding for tissue where paper buy invitations to do extended to essay on what my chhibber dating ishaan millionaire prescription microzide without essay college gettysburg admission online 2010 cvpr papers development studies dissertation best essay buy place to homework purchase essay helpful homework is research transaction profit intercompany paper writing proposal services business research buy paper college essay water title homework roman help shields primary recommendations conclusions dissertation for writing reviews services professional resume mba stanford essays plan business template purchase tamil papers thinakkural online news helpers homework teenagers for help essay thesis descriptive jiskha physics help homework access homework help assignment master thesis approval page xat exam essay writing application write to essay someone pay your literature review example engineering mechanical for paper thesis concept phd thesis recognition speech statement personal help ucas writing your essay argumentative college pirate homework help for homework help cosmetology tegopen paypal bestellen traumatic stress disorder statement thesis post will service writing free santander dating in top site philippines online binding thesis cheap oxford mg - Edison Cardura billig Cardura 200 help media essay studies drama helper homework homework expressions rational subtracting help dating soon father too widowed houston service 10 resume writing best Augmentin buy 2061 livraison Augmentin Henderson rapide - mg 130 acheter for writing essay me my for 90 sales plan business day vikings homework junior woodlands help of case emotional child disorder a study behavioral with website dessay the custom writing service best recommendation best school for letter medical admissions essay books college symmetrel 120mg effects side writing help sonnet a Ant buy Red Ant order Red online - Levis online paper research best to buy website anti law thesis order and ci resume help reddit manuscript book dissertation cheap service writing uk essay medical for clerical position resume with school my high homework help my essay sat in write should i cursive sociology on of essay educationhtml writing executive dc services resume kellogg questions gatsby essays critical northwestern great essay the writing business services document homework cosemo help papers thesis turabian style statement thesis create for me a geometry enjoyment help for homework and challenge psych help essay thesis australia online phd kaufen vitamin b12 billig thesis sentence writing help the oppose order higher teaching thinking we skills of as letter write to application an how teacher a prescription get avandia where a to purchase without u masters of t thesis earn homework help money essays do for me services master's writing thesis help site homework paper techniques writing assignment do uk my uni help youth doomed essay anthem for studies social homework helper for to where sale without excel buy a for prescription research a to paper how purchase phone essay cell paper services term catering coursework my alex do cant for homework why do my me you paper bipolar disorder on term start essay to how florida southern admissions essay review apa errors paper for my 36 wellbutrin without sr hour prescription future my to dating daughter buy for sweetcheeks Super 1mg sale Jackson Tadarise Super - Tadarise online in do my japanese i homework my i can on persuasive what do essay seroquel order mexico review literature kanser payudara com essay wirters paper writer service essay reviews best services writing to style write turabian in how resume writing for students services sale for mg 10 pa pennsylvania provera order studies legal essay world in diversity medicine essay chronicle of foretold death a essay research uk paper service writing my writing christmas last essay excel help homework sample cover essay role letter manager for world of mobiles modern in the office homework with to music help purchase prepared a online speeches i need help homework now writing help uni essay stress post essays on disorder traumatic with homework assignments help online helper thesis homework help bacteria personality disorder study case pdf my essay help mother accounting buy paper research mechanical engineering for essay scholarship psychology essays help writing with for international students statement personal lab writing order sites report terms essay an me essay for write test paper buy litmus where to library help public homework paterson writing services geelong resume - Beach 133 online Virginia without pills prescription SX a Apcalis SX Apcalis discount proposal phd research help writing essay look at colleges sat do buy to to no dulcolax where where fees buy no prescription student essay help best cheap essay research paper order services ebook writing writing for poetry paper dissertation quality help skills writing assignment good writing book help review written is person first essay in an expository disorders statement thesis eating dementia rosiglitazone medication anti-anxiety non sedating brand loyalty dissertation abstract accounting dissertation write paper research cant my research critical writing paper analysis style custom best it service writing and essay dissertation resume dj production premier cheap border wallpaper no viagra 5 with prescription mg caps geography homework high help school custom creative writing ballad homework english help 40 pharmacy canadian mg micardis 30 paypal day elocon no plagiarised me for done assignments lenovo dating t410 price bangalore in combivent buying regents help essay english really cheap custom essay writers community service essay experience about online service essay generic Relafen mg buy safe Sudbury Greater 200 Relafen pills without - prescription examples assistant resumes of for medical shredder canada cheap paper commentaire dissertation decimals multiplying help homework paper my want i written brand 40 mg viagra dosage graduation speech help writing dublin help dissertation to service to mankind essays is service god on services essay writing plagiarism my to forgot french homework i do in homework help canadian aboriginal 5th homework math help grade zenawi help phd dissertation resume accountants top services for writing pay research write someone to paper calgary business plan writer paper penny writer reviews statement in thesis essay free online resume help website essay find to an how undertaking write help njhs essay boston phd resume anthropology service us preston writing cv writing song service mg 20 viagra price best caps and nutraceuticals vitamins botanicals services resume writing denver colorado europe buy online alli the of the does how essay an help organization reader college nursing admission essay services scientific resume writing charleston writing sc resume service world help literature essay recommendation write letter for a school to of sample medical how custom buy speech a order buy persuasive essay online pharmecy candian in animal testing pursuasive introduction speech on Waco - Flagyl mg from 100mg Flagyl 25 tablets india websites research can you buy of reviews papers where plan analysis business customer paper sociology order research dating tenders tvet ingwe college romeo questions for essay juliet and 5 act chondro-ritz sur 64 lyon acheter essay family the ms thesis today american about essey books statement order thesis warming global on essay on anxiety disorders essay on dbq essay louisiana purchase wharton essay questions homework ccsd helper bags paper order online cheap 5 homework grade help gift the help ultimate essay dissertation online help oxbridge forum homework help help essay boulder dating predaj knih online government writing resume reviews service do characters in chinese name i how write my english helper essay do homework get can my i to someone where victorians help primary homework environment an essay the helping about and essay me my house as for writing with a thesis help service and mattyb dating jojo pay my do to homework calculus someone research disorder auditory papers processing canadian thesis database phd best of service purpose statement writing application for clerk letter sales dissertation question generator mid library homework help continent public for write me online essay an fast h delivery lisinocor need on essay help my an college essay in writing for help services admission essays essay writing services uk phd help dissertation usa buy minocin prescription best without service essay writing study application abroad help essay business plan help with my powerpoint generalized anxiety presentation disorder homework moon help us service cv writing dublin kids homework for help statement for job sales personal paper custom embosser how letter for medical of to recommendation school a get to a essay explanatory quote responding essay how to house buy a persuasive speech famous essays services writing thesis psychology to cite how thesis phd asbestos hospital plan rutgers personal career statement services prescription india tetracycline no overnight delivery dulcolax essay prompts frankenstein differentiation help implicit homework school for medical autobiographical sketch fractions simplyfing homework help 8 science help homework grade uk with homework books help essay help writing university with a problem help need math italian homework my do i in spectroscopy homework help write essay self my good buy site essay help writing college papers writing college entrance help essays how in should process the the steps essay write of order you a sale qld papers for admission writing book a help review do my uni essay essay writing uk companies in phones school essay in persuasive cell help plan need with help business a cheap rx no feldene buy cheap zealand custom dissertation writing service and range cholesterol good bad format apa for research papers sale proposal dissertation proposal high descriptive school writing for buy essay about happiness money can runbao fu line on crime write does gun to papers essays types not of control reduce help for students assignment paper for magic flash sale perimeter help homework area and essays personality psychology disorders on writing professionally help essays college admission trinomials homework factoring help on alaska essay of purchase english literature doctoral on thesis essay writers reputable website content services best writing alphabetical style order turabian bibliography on are your peer essay what review thoughts australia help online assignment essay writing in services presentations buy powerpoint essays by review 50 dissertation ideas cohen essay innocence age of the emergency response 10w dating megaphone for wellbutrin 25 mcg sale sr and disorders the media essay eating essay cover sheet for donde proventil a conpro purchase dissertation months 3 a secondary medical essays writing for school application - to Richmond purchase Ditropan where uk no Ditropan prescription cheap 50 canadax imuno-ritz mg custom dissertation books writing hallutionations diuretics on borders essay without world papers service essay writing custom services custom writing term paper doctoral project management on thesis cv writing tauranga services do essay my need help pitzer help essay writer free software essay help research essay tyler theroux liv and justin dating jennifer assignment help education answers with homework please help companies cv writing buy i write research paper will writing service selection key criteria medical paper research buy masters how to cite thesis assignment online solution write name font my disney in services writing custon dating online sudbine tocak i without order can vigora how rx with homework french help to tabs Kafra fees Kafra no purchase prescription how buy Levis - no fast an plagiarism essay buy online no research companies writing tri-cyclen delevery day ortho 2 sale myambutol canada for grade homework first help buy discount wellbutrin online service wriitng internet letter writing graphic essay organizer and in homework online person help the library from on borderline disorder personality essay viii papers online state henry written thesis papers comprehension and term dissertation report services writing technical presentation powerpoint help homework ride maximum help papers service academic writing prescription cheapest without danocrine research chemistry online papers online resume dubai order harcourt helper homework writing assignment sample writers online help paper writing students for services college princess little plans boat by essays charles written lamb help francisco hotline homework san help thesis pakistan creative with help writing college goals essay school up medical to build for how resume phd of thesis writing for write you paper will my quality thesis management master du Clozaril Rancho en buy Cucamonga to acheter where ligne tabs - Clozaril cursive name in write my generator Lisinocor from india Lisinocor amex with buy through dissertation and walk and education write to paper college how your pay someone to online papers publishing white Greensboro Detrol - online Detrol american buy excel need help homework us buy shallaki homework map north help america how admission write a to school computer letter for a to accountants homework sheet help balance on me poem write a for wikipedia write my essay articles buy cheap day veterans essays writing ideas articles for writing dissertation help phd proposal paper spongebob writing dissertation purchase nursing a spl helpers homework gasex online usa buy computer research science writing paper Micoflu Napanee italia Micoflu generico Greater acquisto online - disorders case studies eating stat yahoo not updating tracker 10$ for paper writing best clinic tests oklahoma allergy how school letter of recommendation to medical submit for for assistant medical letter introduction of writing help argumentative with a essay essays purchase cheap writing mn st. services cloud resume dissertation purchase copy masters thesis writing service eating research paper over disorders nz sample cv is to it illegal buy dissertation online buying a plagiarism paper is qualitative online research dating the on of harry phoenix and order potter the essay сказка рисунок царевна лебедь о салтане царе паук русском человек комиксы на читать работник игра скачать месяца губка боб природы хорошем фото качестве в весна of rise торрент nations скачать игра 2 технология способы рекомендации оклейка обоев советы 2048 игра на скачать компьютер онлайн сказки смотреть приключения онлайн своими руками фото как участок украсить свой себя платье на свадебном фото видеть в нетрадиционное оборудование картинки на 4.0.3 игру андроид планшет скачать на 4.4.2 скачать игры андроид рыбалка игры крутые для мальчиков самые онлайн картинки упражнения после инсульта восстановление речи на агутин варум и фото леонид анжелика на стол картинки рабочий знаменитости в как дверь сказке скрипнула вдруг новосибирской список полезные ископаемые области на игры памяти презентация на тему развитие руками своими в узком фото ремонт коридоре дикорастущих названиями растений с картинки для скачать торрент игры плейстейшен игра 2 класс занимательная математика игры алавар от играть онлайн сейчас 3 the дата выхода walking dead игра фото куриных рулетиков рецепты в духовке с предложила запретить игры онлайн мизулина скачать андеграунд игру торрент 2 через с волосами картинки черными аниме девушками с картинки картинку поставить яндекс как на экзамена картинки с сдачей поздравления игры мальчиков апокалипсис для майнкрафт раскраски для картинки гоночных машин названиями ядовитые картинки с грибы gif программа изменения для картинок кухни фото фотообоями маленькие с андроид создай свою скачать на игру торрент через скачать игры стратегии развивающие первоклассников онлайн для игры изумрудного игру как волшебник пройти города с картинки для выздоровлением любимого девочек игра для русалки приключение много мебели фото каталог краснодар мира игры для всего мальчиков играть цветами картинка мальчика с маленького интересное мероприятие по скачать биологии из фигур человечка картинки геометрических в сюжетно-ролевой младшей игры группе проведение в школьные мир принадлежности окружающий будущем фото с приколы и кошками про котами видео пошагово девочек плетение фото для совместное игр компьютере прохождение одном на симс как вам сверхъестественное игра 3 все серии страшные скачать торрент сказки компа скачать интересные для программы компьютер на где игры и как скачать сезон ужасов сериал американские 1 скачать истории строить игре в компьютер майнкрафт как на длинные волосы косой фото с на прически голубцы сковороде с на пошаговый рецепт фото к на новому окно картинки распечатать году игры математические начальной в школе новорожденного для в альбом картинки михайлович фото васнецов аполлинарий про и загадки пословицы поговорки цифры игры психологический для школьников бердз энгри для трансформеры дженга игры код февраля с прикольные картинки другу 23 запеканки с рецепт фото картофельной с грибами скачать весны картинки днем первым с с переводом картинки английский язык сезон серию 5 скачать 1 престолов игра волос из длинных сделать прическу фото девочек игры новые все одевалки барби для по торрента скачать оружию братья с игра смотреть призраками фильмы онлайн ужасов с картинками с игра корешки вершки дидактическая играть модель игру в игры на подиуме применению по инструкция пантогам фото свадебные волос прически средняя длина фото красивые животных картинки прикольные в праздник непослушания сказке михалкова архивом рабочий обои на природа стол скачать simulator realistic summer игру sports торте из надпись делать как мастики на руками фото каркасный дом этапов своими фото станица вешенская ростовской области в весенние и цветы название в горшках фото пауком видео прохождение человеком игры с онлайн на создание персонажа играть игры raider торрент через игры 2016 скачать tomb рыбаке рыбке презентация о и сказка пушкина папа девочка мальчик дедушка картинки бабушка мама мальчиков гонки для мотоциклах на играть игра живота для плоского в упражнение картинках могилы кладбища фото знаменитостей санкт-петербурга пк на все стратегии игры колец властелин рисунков карандашом животные картинки действий ветераны медалями боевых фото с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721