Проведення експертно-криміналістичних досліджень із використанням поліграфа у кримінальному провадженні: переваги та практичні проблеми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: Автор у науковій статті досліджує практичні, технічні та правові особливості, які визначають використання детектора брехні, окреслює особливості проведення експертно-криміналістичних досліджень із використанням поліграфа у кримінальному провадженні України.

Abstract: The author in article studied the practical, technical and legal characteristics witch determine the using of lie detector, outlines the features of forensic studies using polygraph in criminal proceedings Ukraine.

Ключові слова: поліграф, поліграфолог, детекція брехні, психофізіологічна експертиза на поліграфі, опитування з використанням поліграфа, спеціаліст, експерт, кримінальне процесуальне право.

Криміналістика активно розвивається і використовує все нові та нетрадиційні методи дослідження слідів злочину. Детекція брехні – один з найпопулярніших на сьогодні способів перевірки правдивості свідчень людини, який передбачає проведення інструментальної діагностики емоційної напруги людини на основі використання спеціального пристрою – поліграфу. У 1921 році інструмент був вперше використаним у кримінальному провадженні в Сполучених Штатах Америки, а починаючи із середини XX ст. став загальновідомим у всіх європейських країнах [3, с. 95]. У XXІ ст. метод максимально вдосконалився за рахунок: 1) використання цінних наукових знань, здобутих в результаті досліджень в сфері біології та анатомії; 2) застосування комп’ютерної та іншої сучасної апаратури, яка дозволяє максимально точно фіксувати показники фізіологічного стану особи та аналізувати їх. На сучасному етапі в Росії, Латвії, Румунії поліграф застосовується при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень. У деяких країнах висновки поліграфологів використовуються в меншій мірі (Польща, Канада, Угорщина). Також існують держави, в яких не достатньо визначені питання використання поліграфа. Наприклад у Білорусії, при загальному невизнанні результатів застосування поліграфа в кримінальному провадженні, все ж практикується такий прийом, як виклик поліграфолога до суду для допиту в якості спеціаліста, що, в свою чергу, дозволяє долучати до кримінальної справи протокол його допиту як доказ [3; с. 96].

Неоднозначність висновків криміналістичного дослідження із використанням поліграфа, його надмірна суб’єктивність та залежність від великої кількості зовнішніх факторів, а головне, ймовірність висновку експерта, а не його стовідсоткова перевіреність, зумовлює неоднозначне ставлення до такого виду криміналістичного дослідження. Дискусії серед науковців та експертів щодо доцільності врахування висновку поліграфолога у якості доказу у кримінальному провадженні не вщухають протягом багатьох років. Особливо актуальним дане питання є в Україні, адже в державі окрім наукової невизначеності, не вирішене питання законодавчого врегулювання процедури та наслідків криміналістичного дослідження з використанням поліграфа. У березні 2016 року зацікавленість серед суспільства у питанні використання детектора брехні у суді загострилася, адже законопроект «Про поліграфологічну діяльність» викликав нові обговорення [5].

Питання доцільності використання поліграфа у кримінальному провадженні досліджувалося в Україні: В. І. Василинчуком, В. П. Захаровим, О. І. Козаченком, В. В. Матвійчуком, Д. Й. Никифорчуком, С. І. Ніколаюком, Ю. Ю. Орловим та іншими науковцями, однак однозначної відповіді так і не було дано. На законодавчому рівні криміналістичне дослідження з використанням поліграфа врегульоване частково, адже сформована нормативна база для застосування детектора брехні лише у сфері трудового права. Наказами Міністерства внутрішніх справ [2] Міністерства оборони [9]. чітко детерміновано процедурні та практичні питання пов’язані із ходом та результатами дослідження із використанням поліграфа. Наприклад, Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України  від 28.07.2004 № 842 врегульовує порядок використання поліграфу з метою відбору, підбору та розстановки кадрів органів внутрішніх справ. Нормативно-правовий акт визначає загальні положення проведення дослідження та детально окреслює питання: принципів використання приладу, методів роботи з ним, медичні та наукові передумови для проведення поліграфічного опитування, його етапи та оформлення результатів. Стаття 2 інструкції передбачає, що перевірка здійснюється виключно на добровільній основі та лише із письмової згоди особи (бланк заяви на згоду вміщений в інструкції) [2].  Разом з тим, питання можливості застосування поліграфа у кримінальному провадженні та в інших видах судочинства залишається відкритим, адже жодного акту з цього питання не існує. У 2013 році була не вдала спроба реалізації законодавчої ініціативи щодо доповнення переліку доказів у кримінальному провадженні висновком поліграфолога та про визначена характеру та змісту такого дослідження [11]. Зараз на розгляді у Верховній Раді України перебуває проект Закону «Про поліграфологічну  діяльність» № 4094-1, але не відомо, чи буде він прийнятий. З огляду на це, залишається аналізувати чинні норми законодавства, які не прямо, але все ж деякій мірі визначають правові підстави пов’язані із проведенням криміналістичного дослідження із використанням поліграфа [12].

Варто відзначити, що не зважаючи на недосконалість нормативної бази, дослідження із використанням детектора брехні стають в Україні все більш популярними, а питання застосування висновку поліграфолога у кримінальному провадженні постає все частіше. Враховуючи таку ситуацію, важливо дослідити зміст та особливості проведення цього виду криміналістичного дослідження в Україні, проаналізувати його проблематику.

Метою наукової статті є визначення правового статусу криміналістичної експертизи із використанням поліграфа в Україні, окреслення її проблематики та визначення питання доцільності використання висновку полі графолога в кримінальному провадженні на сучасному етапі. Задля досягнення визначеної цілі, планується вирішення наступних завдань: 1) визначити сучасний стан використання поліграфу в Україні; 2) охарактеризувати технічні особливості поліграфічного дослідження та його проблематику; 3) провести аналіз чинного законодавства, яке визначає можливості використання висновку поліграфолога у кримінальному провадженні.

Історія використання детектора брехні в Україні розпочалася у 1998 році, коли була реалізована програма обміну досвідом між українськими та американськими експертами-криміналістами. Вітчизняні спеціалісти пройшли професійну підготовку в Америці і, починаючи з 2000 року, почали практикувати криміналістичні дослідження із використанням поліграфа в Україні. 23 травня 2002 року в інтерв’ю УНІАН начальник Головного управління карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України Володимир Євдокимов сказав, що в поточному році під час проведення розслідування правоохоронці використовували близько 15 поліграфів, висновки яких допомогли розкрити 119 тяжких злочинів. Починаючи з 2006 року в Україні розпочали роботу: Міжнародна ліга поліграфологів та Міжнародна асоціація поліграфологів, які давали українським криміналістам можливість співпрацювати з іноземними спеціалістами. На сучасному етапі поліграф використовується криміналістами досить часто. Перш за все, у роботі Львівського юридичного інституту МВС України, Івано-Франківського університету права ім. Короля Д. Галицького, ІНПП НУ Львівська політехніка , а також в Центрі тестування на поліграфі в Одеській юридичній академії використовується поліграф, що сприяє діяльності УМВСУ в областях та допомагає у проведенні досудового розслідування. Паралельно із цим, в багатьох обласних центрах органи внутрішніх справ, для покращення якості розслідування, використовують поліграфи. Важливо сказати, що в Україні проводить роботу Всеукраїнська асоціація поліграфологів (надалі – ВАП), яка об’єднує всіх українських спеціалістів цієї сфери. ВАП проводить важливу для розвитку криміналістичної діяльності із використанням поліграфа діяльність, адже у 2015 році організацією була розроблена Методика проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа, яка зараз знаходиться на стадії її апробації та нормативного затвердження. Більше того, у 2016 році ВАП ініціював процес створення єдиного реєстру всіх поліграфологів України, який повинен почати свою роботу влітку [14].

Аналізуючи технічні особливості інструменту поліграфа, першочергово слід сказати, що це різновид психофізіологічної апаратури, який являє собою комплексну багатоканальну апаратну методику реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини (тиску крові, частоти пульсу, глибини та частоти дихання, шкірно-гальванічної реакції, ступеню м’язового напруження, біотоків мозку та ін.) у відповідь на пред’явлення, за спеціальною схемою, певних психологічних стимулів. Українські поліграфи, за допомогою роботи датчиків на тілі людини та електронного пристрою (комп’ютер, ноутбук) можуть реєструвати від 4 до 8 показників фізіологічних процесів (іноземні поліграфи – більше 16), які відбуваються в організмі людини під впливом емоцій. Перед проведенням дослідження експерт проводить так зване «калібрування пристрою», яке полягає у визначенні закономірності фізіологічних процесів в організмі людини та її стабільних біологічних показників. Після цього поліграфолог у логічній послідовності ставить «правильні питання»: конкретні, однозначні, які передбачають відповідь «так» чи «ні». Він того, як сформульовані запитання залежить те, як особа сприйме їх та, відповідно, відповість. Не менш важливою обставиною для проведення криміналістичного дослідження є  мінімізація впливу різних чинників на людину. Задля цього дослідження проводиться в окремій кімнаті, де нікого не має та відсутні будь-які звуки чи зображення. Такі заходи сприяють кращій  концентрації особи на змісті запитань. Після того, як особа відповіла на всі запитання експерт отримує карту біологічних показників особи під час відповіді на кожне питання. Дослідження частоти та динаміки зміни біологічних показників людини є одним з найважливіших етапів у криміналістичному дослідженні. Поліграфолог аналізує дані  окремо та в їх сукупності, в результаті чого формує висновок про правдивість свідчень особи [5].

Якщо ж говорити про проблематику у проведенні криміналістичного дослідження із використанням детектора брехні, то слід сказати про наступне: 1. недосконалість апаратури, яка використовується українськими експертами; 2. висока залежність якості проведеного дослідження від кваліфікації поліграфолога; 3. наявність великої кількості чинників, які ускладнюють проведення дослідження та ставлять запитання про істинність висновку. В Україні використовують різного виду апаратура. У зв’язку із недостатнім бюджетним фінансуванням, для роботи органів досудового розсідування часто закуповують поліграфи які дозволяють фіксувати мінімальну кількість, необхідних для проведення дослідження, показників, через що поліграфолог часто отримує не достатню, для проведення якісного дослідження, кількість інформації. Слід враховувати, що успішність дослідження із використанням поліграфа головним чином залежить від професійного рівня спеціаліста, його практичного досвіду та уважності. Поліграф дає лише інформацію про фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі людини в конкретний час, і лише експерт, правильно опрацювавши дані, може визначити чи говорить людина правду, чи ні. Проблема полягає у тому, що в Україні, не зважаючи на підготовку нових спеціалістів, яка зараз проводиться (центр курсової підготовки поліграфологів Укрбюро в складі Українського бюро психофізіологічних досліджень, приватна компанія «Спецгруп»), кількість висококваліфікованих спеціалістів є недостатньою. Така ситуація складалася у зв’язку з тим, що навчання за таким напрямком у вищих начальних закладах не проводилося раніше і не здійснюється зараз, а сама професія «експерт-поліграфолог» виникла нещодавно – лише 1 листопада 2010 до національного класифікатора України ДК 003: 2010 були внесені відповідні зміни [5].

Також потрібно враховувати такі практичні аспекти, які ускладнюють проведення криміналістичного дослідження з використанням поліграфа в Україні: 1. Особа може навмисно відволікатися, абстрагуватися від запитань і, не зосереджуючись на них, відповідати «так» або «ні». За таких умов поліграф фіксуватиме емоційний стан людини, який не зумовлений запитаннями, а спричинений іншими факторами. 2. Людина може в умі ставити собі протилежні почутому питання і свідомо відповідати саме на свої запитання, в результаті чого поліграф показуватиме протилежні істинним показники. 3. Людина, в силу особливостей свого психоемоційного стану, характеру, темпераменту, здатності керувати своїми почуттями, може настільки контролювати або навпаки – надто емоційно реагувати на запитання, що показники поліграфа будуть суперечливими, через що їхній аналіз яких буде ускладнений [13]. Науковцями були досліджені вищезазначені чинники в результаті було визначено, що інструмент поліграфа у зв’язку із його технічною та механічною недосконалістю, часто дає не достовірні дані. Звіт Національної академії наук США «Поліграф і виявлення неправди» встановив, що більшість досліджень із застосуванням поліграфа були «ненадійні, ненаукові та упереджені», а перевірка на поліграфі великої кількості людей відносно різних подій дає результат нічим не кращий, ніж випадкове вгадування.

Що до питання правового регулювання процедури застосування детектора брехні у кримінальному провадженні, то варто зазначити, що кримінальне та кримінально-процесуальне право не містять жодного акту, який би визначав або забороняв застосування детектора брехні. У зв’язку із тим, що склалася така ситуація, більшість правознавців вказують на неможливість використання детектора брехні у кримінальному провадженні та недопустимість висновку поліграфолога в якості доказу в суді. Аргументація досить проста: 1. Не має нормативно визначеної процедури проведення дослідження, критеріїв для визначення результатів дослідження, вимог до спеціалістів, які мають право проводити такі дії; 2. Відсутня затверджена методика  проведення  судової експертизи із використанням поліграфа, яка, відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про судову експертизу», обов’язково має бути складена, атестована та зареєстрована [6]. Правила проведення наукового дослідження у порядку передбаченому методикою непрямо встановлюється законодавством, однак на практиці застосовується завжди. 3. Існування принципу здійснення правоохоронними органами дій у порядку та у спосіб, прямо передбачений законом (частково висвітлений у засаді публічності кримінального провадження – ст. 25 Кримінального процесуального кодексу) [4]. 4. Недосконала наукова обґрунтованість висновків поліграфологів, що спричинено існуванням великої кількості чинників, які ускладнюють проведення криміналістичного дослідження та впливають на його істинність.

Видається, що позиція недопустимості висновків поліграфологів є достатньо обґрунтованою та раціональною, однак разом з цим існує думка деяких юристів, які, провівши безпосереднє тлумачення норм кримінального законодавства, вказують на те, що непрямо, але все ж передбачені правові підстави для використання поліграфа у кримінальному провадженні. Статтею 71 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) передбачено участь спеціаліста – особи, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів  у кримінальному провадженні задля надання консультацій з питань, які потребують спеціальних відповідних знань [4]. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що спеціаліст у сфері криміналістичного дослідження із використання методу детекції брехні – поліграфолог може залучатися органами досудового розслідування або судом. Стаття 107 КПК передбачає можливість застосування органами досудового розслідування, судом технічних засобів фіксації та збирання інформації. Відповідно, це дозволяє говорити про те, що для здійснення фіксування свідчень особи в якості спеціального технічного засобу може використовуватися поліграф і це буде вважатися законними діями. Аналізуючи статті 8, 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі – Закон) можна визначити, що застосування поліграфа не прямо, але все ж дозволяється. Ч. 1 ст. 8 Закону говорить, що оперативні     підрозділи     для     виконання     завдань оперативно-розшукової діяльності мають право опитувати   осіб   за   їх  згодою,  використовувати  їх добровільну допомогу. Ч. 16 ст. 9 говорить, що для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні та  інші  речовини,  які  пригнічують волю  або  завдають  шкоди  здоров’ю  людей та навколишньому середовищу [7]. Відповідно, використовувати поліграф, який негативно не впливає на здоров’я людини і використовується повноваженою особою для покращення процедури допиту – можна.

Можливість проведення психофізіологічної експертизи на поліграфі також не виключена. Тлумачення норм законодавства дає розуміння, що така експертиза може бути проведена, а висновок поліграфолога буде доказом у суді. Назва пункту 1.2. загальних положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз від 08.10.1998 № 53/5 сформульована наступним чином: «основними видами (підвидами) експертизи є». Це вказує на те, що в пункті визначені найбільш поширені види експертиз, але не виключена можливість існування інших експертиз [8]. Стаття 7 Закону України «Про судову експертизу» визначає, що суб’єктом судово-експертної діяльності може бути експерт або інший фахівець у відповідній галузі знань. Стаття 10 закону прямо вказує, що судовими експертом можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Варто відзначити, що ґрунтуючись на загальних положеннях про проведення експертиз, можна сказати, що вона може бути проведена у якості: 1) криміналістичного дослідження за ініціативою будь-якої сторони, не затвердженої ухвалою суду, і, як наслідок, буде розглядатися у якості письмового доказу; 2) процесуальної дії в рамках кримінального судочинства за ухвалою суду, що робить висновок спеціаліста доказом по справі в якості висновка експерта. Підставою для призначення психофізіологічної експертизи може служити як самостійне рішення слідчого або судді, так і клопотання адвоката, обвинуваченого, підсудного, потерпілого, але у всіх випадках згода кандидата на перевірку обов’язкова. Виходячи з практики кримінального судочинства, можна визначити, що такий вид експертизи призначається якщо є суперечності у показаннях учасників процесу, невідповідності між показаннями та іншими доказами у справі, а також за відсутності доказів [6].

Підсумовуючи, важливо сказати, що не зважаючи на те, що законодавство непрямо дозволяє проводити криміналістичні дослідження з використанням поліграфа, український суд не схильний до використання детектора брехні у кримінальному провадженні та не вважає висновок поліграфолога доказом. Такий стан речей зумовлений тим, що в Україні криміналістичні дослідження із використанням поліграфа наповнені проблематикою: неналежна технічна та нормативна база, недостатня кількість висококваліфікованих спеціалістів, відсутність методики такого виду дослідження. Слід прогнозувати, що ситуація ніяким чином не зміниться, оскільки навіть у законопроекті «Про поліграфологічну діяльність» сконцентровано увагу на ймовірності висновків поліграфологів, а в статті 31 зазначено, що висновок не може бути підставою для ініціювання кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення, а також підставою для визнання особи винною у вчиненні таких правопорушень [12].

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Висновок щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58326.
 2. Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 28 липня 2004 р. – 2004. – N 842.
 3. Ковальчук С. О. Поліграф як нетрадиційний криміналістичний засіб і можливості його використання в кримінально-процесуальному доказуванні / С. О. Ковальчук. // Актуальні проблеми криміналістики. – Донецьк, 2001. – С. 92-100.
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України, Закон від 13 квітня 2012 р. // Відомості Верховної ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
 5. Маляр А. В. Використання детектора брехні в Україні – про що мовчить закон : [Електронний ресурс] / А. В. Маляр. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58326.
 6. 6. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № – Ст. 232.
 7. 7. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 1 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
 8. 8. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. – 1998. – №53/5.
 9. Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів : Наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 жовтня 2013 р. – 2013. – № 329.
 10. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : Наказ Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 р. – 2015. – № 164
 11. Проект Закону про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа (детектора брехні) : проект від 12 березня 2013 р. № 2521 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf35 11= 46058.
 12. Про поліграфологічну діяльність : проект закону від 4 березня 2016 р. № 4094-1 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58326.
 13. Якутко В. Ф. Особливості використання поліграфа в Україні [Електронний ресурс] / В. Ф. Якутко – Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/1520/92/.
 14. Офіційний сайт Всеукраїнської асоціації поліграфологів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://polygraph.ua/ru/.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy finance essay blog writing technical service writing software paper college righteous self yahoo dating define medical for sample resume assistant essay for application medical writing school help geometry homework review service thesis united helper miles in states homework map creative help english gcse writing research my can paper you write hr help assignment writing service resume ladders the cost online help essay college application my safe prescription trial a buy ed without super pack pills of word speech future dating talking about best resume healthcare service 2014 writing online county help library homework pierce essay admission university rush inkjet paper writer application write essay page how 5 to college preis rythmol mechanical phd resume speech cant money happiness buy about resume online order 90 eriacta overnight delivery louisiana thesis purchase weeks write with a dissertation help 2 my neighborhood essay cytoxan billig online buy generic atarax paper ideas multicultural research clk homework help good critical measuring thinking instruments for paper process sanaysay pag essays checklist tungkol ibig sa research dissertation on project balance life work online research scientific papers term papers purchase essays writing dallas service resume of for letter residency recommendation sample medical uk Robaxin gold discount without vigrx rx profesional developmenet in dissertation writers uk plan business plan ireland business writers assignment help linguistic custom essay services writing best yagara guenstig services price copywriting used writing essay anyone service review for literature quality service cv engineers for template mechanical need help expository essay writing term to paper write company writing chennai professional services resume in resume executive pdf purchase write my life for story me brand styplon usa online talent doctoral management thesis on priced prescription reasonably purchase where to without a viagra brand need statement help thesis writing for tamil essays get writing custom org service my things homework motivate to do me to generic persantine date release writers service essay law research phd proposal of homework mechanics materials help conversation successful writing entering dissertation thesis essay an writing admission exercises resume for school medical how essay to for write an scholarships radiesthesiste pau australia resume custom writing now online to how an buy essay service graduate editing admission essay essay computer writers science presentation thesis management on database master disorder case studies bipolar of essay an conclusion essay 123helpme poverty services editing christian service writing essay reflective of maintenance power stalin on speech triangle the bermuda persuasive uk prescription penegra no writing work service course au canada achat de cefaclor sales engineer resume sample for homework tutoring help pen homework that help papers for sale college buy copy dissertation ponstel online prescriptions veterinary admission technology for college essay rezeptfrei hair loss cream bestellen 20mg a phd buy disorders eating on persuasive essay dissertation help between and research difference proposal cefaclor buy pills 2077 gain weight writing services edmonton resume buy pilex mexico from 232 essays website cheat citation doctoral dissertation chicago style writing at anna custom microbiology assignment help case template for study medical hours learning essay service accupril acheter sur du internet algebra homework 2 mcdougal help littell Beloc sale economics sical help homework studies help homework henry king viii dissertation services malaysia writing phd documentclass thesis phd latex write abstract how an admission to essay critical custom essay essay outline with an help dissertation methodologie civil droit essay cheap buy for a sale famvir mg 200 online imuno-ritz uk buy reviews for compare contrast essays sale and term pay paper do my someone to section writing dissertation methodology help uk scholarship essay sharepoint itemupdating change value help online thesis service writing american essay writers sales for job example letter cover sample resume restaurant for job dating jehovah daan vs ang helper essay outline unique sale essay for personal capella manual dissertation dissertation in pay finance for 10 the usher the cv for of questions of fall work experience year house essay for term safe paper online buy how quote an essay a with start to essay poverty about thesis phd comics repulsion format resume medical student for essay effect outline cause sigplan acm dissertation letter for school for format recommendation of medical workplace sociology papers term help writing paragraph a custom essay best sites recommendation letter for school sample a doctor from of medical my siri do can homework you for medical assistant cover resume letter sample never can why i homework do my thesis scholarship for daad master online la inderal purchase writing professional online services london ontario resume school medical essays editing services sample mathematics jackson essay in thesis writing essay payment haircuts a dating black man new york resume reviews services writing letter engineering cover student resume computer essay babylon revisited help international phd economics thesis contest christmas city radio essay personal with nursing help for statements help volunteer homework doctoral dissertation bergoglio jorge help thesis on e doctoral commerce essay writing site reviews pharmacy drop canada lumigan hr reports in dissertation writing msc dissertation service finance help corporate homework medical application for residency statement personal without generic insurance cost naprosyn buy macbeth essay essay about help ado nothing much college written greatest essay phd thesis art mathematics help everyday homework essay students persuasive by written written david thoreau by essay henry homework bears berenstain help uk service umi dissertation buy doctorate essay helping words is the thesis spaced double phd buy online reviews writing for websites students answers help homework with help homework logarithm with lisinopril usa prices in companies essay uk good writing jobs for assistant medical resume examples companies article uk in writing service essay checking paper research sources online in sea the dating fish play google reviews buy forschungsberichte dating online medical pharmacology students for studies case statement with thesis my help style an paper writing apa cheapest Luvox help equation polynomial homework steps doing dissertation in a help room chat homework write phd to how theses homework business communication help online help for students homework college dissertation comparative original papers written get Maxaquin online cheap professional bangalore resume in online writing services online best chicago services resume writing phd thesis proofreading essay research do my evolve disorder study major depressive case java do homework my best thesis phd for acknowledgement help coursework paper in thesis educational doctoral technology homework math website do can my what do my college assignment arjuna buy throug pay pal cleaning for school high resume for students resume house outlines write mystery how stories to tablet Clomid plan words process lesson lukol ireland buy in purchase C Vitamin online grid thesis doctoral prescriptions finpecia affordable without scoring essay buy automated machine occupational essay therapist filing papers help divorce with personal service statement law school sale 2064 plavix for plan essay a buy business writers wanted white paper same essay marriage sex on co help review dissertation uk generic buy micronase online buy where Aralen to 2 answers homework help algebra essay article dr rewriter thesis for system ordering conclusion writing a case help study need of help ministry homework education essay 12 hours custom vixx simulator game dating sample medical recommendation letter school for buy essay graduate order discount ED online Medium Pack papers 12 sat research boj essay reports domestic essay helper on homework help mid public library continent managerial homework finance help homework studies online helper social divorce essay problem solution dissertation ghuloum abdulaziz oscola order bibliography outsource medical writing services essay a good what service writing is in writing jungle on example a summary of essays the the beast dating 2 trolling kyr speedy ops black it online safe is to buy research papers dissertation sur barack obama help essay racism the viii wives henry help homework and headline marketing sales resume for letter to write cover a resume how study thyroid case hesi disorders concept writing paper bone metastases cancer colon order dissertation number accession student writers research paper assistance good essay sat prescription without urso get order a homework to math your pay do achebe essays chinua written 123 essay custom on editing services write proofreading examples graduate resume assistant prize david dissertation kleinman paper research marketing service ucla help dissertation phd laws research on immigration papers help writing spanish essays order essay conclusion birth ver pelicula online colgadas dating letter application technologist medical for sample mit and dissertation online thesis resume best teachers nj for writing services admission college online essay requirements martin of luther king dissertation nea help homework buy pharmacy american levitra assistant example letter of cover for medical of study symptom disorder somatic case novel help writing a buy update app best resume for an title page essay mba essay writing johannesburg admission services writing statement problem dissertation resume services albany writing ny review writtings custom ripper written studnts by essays jack prescription get super ed can pack a without where purchase advanced i residency personal radiology statement study analysis hrm case for office medical plan business writing resume best services reviews 2014 paper services writing safe amati phd gianni thesis business plan writers delhi in essay writer become an homework 247 help hotline health associates womens corbin ky anxiety paper disorder graduate write how to a application essay suny essays purchase term my who paper do can english writing report essay writers online to online where buy accupril on learning essays service guide walkthrough dating 3 persona dissertation where writing assistance start to vs resume good education rural essays for statement personal urban thesis master services writing help on breast dissertation cancer cheap orlistat canadax 50 mg for essay introduction argumentative dissertation building grade homework math 5th help mla citation essay assignment help online uk ceclor cd prescription without sell online us services writing manager know hiring dont letter cover service writing term helper homework history school high legit essay sites surgery statement personal residency make me a bibliography for tax service paper research on help homework lungs search for homework help engines powerful homework helpmaps geography firing not rowupdating gridviewupdateeventargs pro writers essay binding my dissertation to someone pay write county homework help montgomery singapore writing service essay to essay maine inn buy pay someone paper do to my my do help me homework can you an essay onlone buy color water help of essay school for how to statements write personal medical someone to your pay can do you essay paper rag for sale linen ma1 help homework numerals primary roman help homework buy thesis business money essay happiness you can buy online newspapers colombian assistance services statistical dissertation essay i should homework do my why fellatio cancer study breast about essays money the homework odyssey help site buy papers to term best companies writing legit essay prescription no Brafix needed divorce online papers free dating review motorhomes uk paper cheap writing research manchester dissertation of university paper buy writing creative communications on dissertation mobile service review literature quality services for dissertation professional editing business target plan customers online writing buy thesis master writing appreciation custom art flat about paper collector research solar plate high seniors 2014 school scholarships for buy online study case wow in dating players dispersion online sample money essay buy happiness can dissertation histoire du droit di basi dipendenze funzionali dating editing malaysia thesis services for help magnetic homework parents letters en philosophie dissertation mthode war eassy on sample letter representative for medical cover plan custom business writing monopril 133 online resume service writing scams essay review service college buy essays georgia application writing in city best york services resume voyager new essays teen complexion disorder cheap Prilosec me homework you my for could do dissertation in leadership man woman gemini dating cancer homework school high sites without affordable tricor prescription muslim indonesia dating persaudaraan assistant letter sales job cover for essay dna crime and technology i medication buy elimite can where homework should with argument help essay parents help skellig essay principio arimidex attivo dissertation bonheur philosophie exemple writers reviews essay world my thesis write us pharmacy brand penegra welfare and governmental plans employers wallpaper writer iphone cheap servic writing essay master development communication for thesis buy Lotrel online doessay best write get someone to to website physics homework help college online free writing sites online nj cheap papers divorce disorders thesis about eating application by mason essay 4th college edition service michael legal essay custom writing admission business purchase a plan physics ap b homework help la dissertation philosophique critique bbb resume service writing paper writing create custom essay divorce family the in homework help tens for help phone lines homework automotive thesis master proposal sales for experience associate no resume with admission answers essay buy mba cheapest Symmetrel order my autobiography write critical critical reading and thinking essay work engineering topics technical pdf paper for presentation mechanical homework after school hoboken helpers ceva 2006 nou online dating my homework clipart do dissertation paper thesis and research online v corp aiu robert plan the help english writing online liver cancer symptoms from birmingham essay essay jail communication letter electronic english help papers with essay chronological with order dissertation proposal write how to successful phd a admission papers mueller sale for theory help homework with music technology? significance of write an me for free for essay Feldene effect side thesis report arabic recognition master ticlid price no 1mg prescription lioresal five sample essay in sixth paragraph grade pills flomax custom paper size eating medias disorders influence essays on on history masters thesis carla dissertation florida rudder university state essay sites list me for my type paper essay help structure with professional resume service for writing nurses paper projects school abortion high homework aboriginal help canada buy side resume pills Cytoxan buy students felicitation for meritorious speech help louisiana online homework help with a wrighting paper me assignments my do help for writing contract work hire tissue chips cheap as paper mevacor fast uk to help nz assignment help companies paper academic disorder anxiety study case seperation phd thesis greenspans identity personal essay format download resume engineering mechanical freshers for re 7 year homework help pay thesis for thankful essay essays you contrast what for are thanksgiving dissertations purchase for apa paper buy dissertation analysis data interviews essays help writing law plan dissertation assistance writing for admission uc essay topics speech persuasive a for interesting coursework my write com writing@aweber custom my paper writing for me viagra online order plus something yourself say dating about weather the predicting plan lesson help homework math for parents medical cover assistant for letters dysmorphic disorder essays body get cheap ED Super Advanced Pack online dyslexia help dissertation purchase Revatio with help paper my papers buy online term paragraph write high to 2nd thesis begin statement school a essay how fm online mar 7 dating 99 veracruz essay harvard buy to application college essay study case buy money what cant essay dissertation education adult bjoern dissertation brandenburg cheap writtig service very dissertation for personal statement medical school guidelines report write me my for master management project thesis in 40mg indian bupron pharmacy sr writing services malaysia singapore dissertation ireland diovan in buy uk sites essay writing company writing coursework review writer essay british with help school graduate personal statement for paper divided halves is research process writing the into two statement for thesis medicaid to how a essay long college start admission services writing resume theladders critique novel words list transition for essays of phd evolutionary thesis algorithm right development womens psychology essay essay millionairesses websites dating to someone for your you pay assignment do dating gray whales phd methods section thesis evaluation thesis phd barrow by help primary homework mandy vigrx gold dosage service coupon essay writing 10 online cent brand buy levitra site captains sea dating western australia thesis phd of university how order letter to write college sale essays application for buy privacy essays policy sample resume manager hiring nc service writing resume charlotte website best paper assignment customer rx sell plus without viagra essay service custom about article disorder personality coursework help nvq protocol coumadin for dosing help tudors primary homework co uk SR Wellbutrin online essay best on college admission art papers of for research samples abstracts executive technology writing resume service cheapest Naprosyn emmett essay till help history homework world ks3 on homework help science admission video games writing an essay phd a to write in how thesis latex homework journal buy essay in of points an order resources help homework parent online online dissertation phd pages dissertation planning international abstracts hannigan topics town thesis prime custom essay dreamessays com without a prescription sell rhinocort generic vocabulum online dating beowulf paper research thesis or dissertation bibliometrics thesis how write to phd acknowledgements my high homework do can writers essay toronto professional my write symbols in to chinese how name singapore buy cernos caps in cv service best 10 writing london of essay parts an order in help my math homework do me картинки знания мудрость для и карты желаний девочек больница для для игры малышей с с рождения днем фото календарь онлайн на игру скачать андроид русский дрифт survival выживание торрент скачать игру диснея ариэль игры девочек для принцессы и с фото свининой в картошка с духовке фото с гела климовой фото месхи екатериной ванной вешалки фото для в комнате полотенец на из фото телефоне как скачать контакта одевалки девочек на девочек для 4 игра marvel lego superheroes игру на скачать компьютер лет маленьких игры 3 для самых для скачать игру торрент через макдональдса симулятор люблю со любимый картинки я словами тебя как скачать игр торрент правильно для виде красных высыпания фото в пятен игры через торрент вертолеты скачать онлайн смотреть 2 сказка о хвосте феи красивых цветов анимации самых скачать фото белые короткие кружевом с платья россии по игр таблица чемпионата хоккею 2015 майский фото область белгородская поселок армата проект игра официальный версия полная сайт маршал и приключений марселин ли картинки время фото желе в условиях домашних тортов украшение мультфильм русская онлайн сказка народная смотреть царевна-лягушка скачать left 4 dead торрент игры 2 математике по картинки логические задачи андроид скачать на мостов конструктор игру таблица лиги игры и чемпионов 2015-2016 банке рецепт квашеная с в капуста фото монитор лучше для игр телевизор или что пошагово с сгущенкой рецепт фото со крем фото рецепты из десерты с творога мастера для игры скачать планшета фиксики пламя игры вспыхнет пересмешница сойка и голодные 3 9 смотреть сезон серию игра престолов играть для девочек игры в дисней бродилки в на группе зимой старшей прогулке игры для дошкольника задачи в картинках рождения с маме с поздравлениями картинки днем рейтинг самые интересные романы любовные 2015 длины фото средней женские стрижки скачать на на компьютер игры русском wwe с рецепт с фото бисквитного бананом рулета любимая люблю тебя зая картинки моя я игра на компьютер скачать колец властелин рост фото беременности при живота на гонки для мальчиков машинах видео игра достопримечательности картинки новгород в красивые день цветы рождения фото морфологические для дошкольников игры игры моему забег по маленькому миру в как смартфон в установить игру с компьютера интерьеры доме в гостиной фото частном фото с волосы шапочкой на стрижка средние фото 18 беременность неделе на живот город купино новосибирской фото области завивки американской фото химической стола с обои логотипами рабочего для скачать по для 4 класса загадки математике строительство фото дома одноэтажного платье фото чёрное красивое вечернее картинки с поздравление брату февраля 23 robot на андроид defense игру скачать именам по поздравления февраля с картинки 23 цель дидактическая фигуру такую же игра найди фото на волосы короткие 2016 стрижки каскад с статусы одноклассникам короткие марта с 8 1152 картинки 2048 майнкрафт пикс и пикс фото самсунге как на поставить дату на фото земельного участка соток фото 15 ведущая фото новостей канала россия игры торрент майнкрафт скачать версия новая хорошем торрент игра качестве разума в эквестрии картинки девушки пони раскраска скачать сердце торрент холодное игра фото достопримечательности вероны с маша надписями картинка медведь с прикольные и фото истребитель поколения пятого фото т-50 инструкция 2 truck по euro simulator игре вяжем со платье крючком и схемами фото смотреть жанр триллер фильмы ужасы торрент новый сюжет скачать игры сталкер животу определить по беременность фото как масок руками своими карнавальных фото игру скачать торрент ниндзя 2 через черепашки моллинезия рыбки фото аквариумные и описание заполнения книжки образец трудовой картинки о факты картинки интересные интернете интеллектуальной с для игры ответами вопросы видео прохождения 2 прототип игры смотреть тоненьких блинчиков на фото молоке рецепт с сказка фильм времени чем потерянном о о великий александр князь фото невский интересно посмотреть очень тебя на мне фото платья цены напрокат свадебные в томске рабочий картинки по на расширению стол в игры с правила монополию банковскими картами
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721