Проведення експертно-криміналістичних досліджень із використанням поліграфа у кримінальному провадженні: переваги та практичні проблеми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: Автор у науковій статті досліджує практичні, технічні та правові особливості, які визначають використання детектора брехні, окреслює особливості проведення експертно-криміналістичних досліджень із використанням поліграфа у кримінальному провадженні України.

Abstract: The author in article studied the practical, technical and legal characteristics witch determine the using of lie detector, outlines the features of forensic studies using polygraph in criminal proceedings Ukraine.

Ключові слова: поліграф, поліграфолог, детекція брехні, психофізіологічна експертиза на поліграфі, опитування з використанням поліграфа, спеціаліст, експерт, кримінальне процесуальне право.

Криміналістика активно розвивається і використовує все нові та нетрадиційні методи дослідження слідів злочину. Детекція брехні – один з найпопулярніших на сьогодні способів перевірки правдивості свідчень людини, який передбачає проведення інструментальної діагностики емоційної напруги людини на основі використання спеціального пристрою – поліграфу. У 1921 році інструмент був вперше використаним у кримінальному провадженні в Сполучених Штатах Америки, а починаючи із середини XX ст. став загальновідомим у всіх європейських країнах [3, с. 95]. У XXІ ст. метод максимально вдосконалився за рахунок: 1) використання цінних наукових знань, здобутих в результаті досліджень в сфері біології та анатомії; 2) застосування комп’ютерної та іншої сучасної апаратури, яка дозволяє максимально точно фіксувати показники фізіологічного стану особи та аналізувати їх. На сучасному етапі в Росії, Латвії, Румунії поліграф застосовується при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень. У деяких країнах висновки поліграфологів використовуються в меншій мірі (Польща, Канада, Угорщина). Також існують держави, в яких не достатньо визначені питання використання поліграфа. Наприклад у Білорусії, при загальному невизнанні результатів застосування поліграфа в кримінальному провадженні, все ж практикується такий прийом, як виклик поліграфолога до суду для допиту в якості спеціаліста, що, в свою чергу, дозволяє долучати до кримінальної справи протокол його допиту як доказ [3; с. 96].

Неоднозначність висновків криміналістичного дослідження із використанням поліграфа, його надмірна суб’єктивність та залежність від великої кількості зовнішніх факторів, а головне, ймовірність висновку експерта, а не його стовідсоткова перевіреність, зумовлює неоднозначне ставлення до такого виду криміналістичного дослідження. Дискусії серед науковців та експертів щодо доцільності врахування висновку поліграфолога у якості доказу у кримінальному провадженні не вщухають протягом багатьох років. Особливо актуальним дане питання є в Україні, адже в державі окрім наукової невизначеності, не вирішене питання законодавчого врегулювання процедури та наслідків криміналістичного дослідження з використанням поліграфа. У березні 2016 року зацікавленість серед суспільства у питанні використання детектора брехні у суді загострилася, адже законопроект «Про поліграфологічну діяльність» викликав нові обговорення [5].

Питання доцільності використання поліграфа у кримінальному провадженні досліджувалося в Україні: В. І. Василинчуком, В. П. Захаровим, О. І. Козаченком, В. В. Матвійчуком, Д. Й. Никифорчуком, С. І. Ніколаюком, Ю. Ю. Орловим та іншими науковцями, однак однозначної відповіді так і не було дано. На законодавчому рівні криміналістичне дослідження з використанням поліграфа врегульоване частково, адже сформована нормативна база для застосування детектора брехні лише у сфері трудового права. Наказами Міністерства внутрішніх справ [2] Міністерства оборони [9]. чітко детерміновано процедурні та практичні питання пов’язані із ходом та результатами дослідження із використанням поліграфа. Наприклад, Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України  від 28.07.2004 № 842 врегульовує порядок використання поліграфу з метою відбору, підбору та розстановки кадрів органів внутрішніх справ. Нормативно-правовий акт визначає загальні положення проведення дослідження та детально окреслює питання: принципів використання приладу, методів роботи з ним, медичні та наукові передумови для проведення поліграфічного опитування, його етапи та оформлення результатів. Стаття 2 інструкції передбачає, що перевірка здійснюється виключно на добровільній основі та лише із письмової згоди особи (бланк заяви на згоду вміщений в інструкції) [2].  Разом з тим, питання можливості застосування поліграфа у кримінальному провадженні та в інших видах судочинства залишається відкритим, адже жодного акту з цього питання не існує. У 2013 році була не вдала спроба реалізації законодавчої ініціативи щодо доповнення переліку доказів у кримінальному провадженні висновком поліграфолога та про визначена характеру та змісту такого дослідження [11]. Зараз на розгляді у Верховній Раді України перебуває проект Закону «Про поліграфологічну  діяльність» № 4094-1, але не відомо, чи буде він прийнятий. З огляду на це, залишається аналізувати чинні норми законодавства, які не прямо, але все ж деякій мірі визначають правові підстави пов’язані із проведенням криміналістичного дослідження із використанням поліграфа [12].

Варто відзначити, що не зважаючи на недосконалість нормативної бази, дослідження із використанням детектора брехні стають в Україні все більш популярними, а питання застосування висновку поліграфолога у кримінальному провадженні постає все частіше. Враховуючи таку ситуацію, важливо дослідити зміст та особливості проведення цього виду криміналістичного дослідження в Україні, проаналізувати його проблематику.

Метою наукової статті є визначення правового статусу криміналістичної експертизи із використанням поліграфа в Україні, окреслення її проблематики та визначення питання доцільності використання висновку полі графолога в кримінальному провадженні на сучасному етапі. Задля досягнення визначеної цілі, планується вирішення наступних завдань: 1) визначити сучасний стан використання поліграфу в Україні; 2) охарактеризувати технічні особливості поліграфічного дослідження та його проблематику; 3) провести аналіз чинного законодавства, яке визначає можливості використання висновку поліграфолога у кримінальному провадженні.

Історія використання детектора брехні в Україні розпочалася у 1998 році, коли була реалізована програма обміну досвідом між українськими та американськими експертами-криміналістами. Вітчизняні спеціалісти пройшли професійну підготовку в Америці і, починаючи з 2000 року, почали практикувати криміналістичні дослідження із використанням поліграфа в Україні. 23 травня 2002 року в інтерв’ю УНІАН начальник Головного управління карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України Володимир Євдокимов сказав, що в поточному році під час проведення розслідування правоохоронці використовували близько 15 поліграфів, висновки яких допомогли розкрити 119 тяжких злочинів. Починаючи з 2006 року в Україні розпочали роботу: Міжнародна ліга поліграфологів та Міжнародна асоціація поліграфологів, які давали українським криміналістам можливість співпрацювати з іноземними спеціалістами. На сучасному етапі поліграф використовується криміналістами досить часто. Перш за все, у роботі Львівського юридичного інституту МВС України, Івано-Франківського університету права ім. Короля Д. Галицького, ІНПП НУ Львівська політехніка , а також в Центрі тестування на поліграфі в Одеській юридичній академії використовується поліграф, що сприяє діяльності УМВСУ в областях та допомагає у проведенні досудового розслідування. Паралельно із цим, в багатьох обласних центрах органи внутрішніх справ, для покращення якості розслідування, використовують поліграфи. Важливо сказати, що в Україні проводить роботу Всеукраїнська асоціація поліграфологів (надалі – ВАП), яка об’єднує всіх українських спеціалістів цієї сфери. ВАП проводить важливу для розвитку криміналістичної діяльності із використанням поліграфа діяльність, адже у 2015 році організацією була розроблена Методика проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа, яка зараз знаходиться на стадії її апробації та нормативного затвердження. Більше того, у 2016 році ВАП ініціював процес створення єдиного реєстру всіх поліграфологів України, який повинен почати свою роботу влітку [14].

Аналізуючи технічні особливості інструменту поліграфа, першочергово слід сказати, що це різновид психофізіологічної апаратури, який являє собою комплексну багатоканальну апаратну методику реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини (тиску крові, частоти пульсу, глибини та частоти дихання, шкірно-гальванічної реакції, ступеню м’язового напруження, біотоків мозку та ін.) у відповідь на пред’явлення, за спеціальною схемою, певних психологічних стимулів. Українські поліграфи, за допомогою роботи датчиків на тілі людини та електронного пристрою (комп’ютер, ноутбук) можуть реєструвати від 4 до 8 показників фізіологічних процесів (іноземні поліграфи – більше 16), які відбуваються в організмі людини під впливом емоцій. Перед проведенням дослідження експерт проводить так зване «калібрування пристрою», яке полягає у визначенні закономірності фізіологічних процесів в організмі людини та її стабільних біологічних показників. Після цього поліграфолог у логічній послідовності ставить «правильні питання»: конкретні, однозначні, які передбачають відповідь «так» чи «ні». Він того, як сформульовані запитання залежить те, як особа сприйме їх та, відповідно, відповість. Не менш важливою обставиною для проведення криміналістичного дослідження є  мінімізація впливу різних чинників на людину. Задля цього дослідження проводиться в окремій кімнаті, де нікого не має та відсутні будь-які звуки чи зображення. Такі заходи сприяють кращій  концентрації особи на змісті запитань. Після того, як особа відповіла на всі запитання експерт отримує карту біологічних показників особи під час відповіді на кожне питання. Дослідження частоти та динаміки зміни біологічних показників людини є одним з найважливіших етапів у криміналістичному дослідженні. Поліграфолог аналізує дані  окремо та в їх сукупності, в результаті чого формує висновок про правдивість свідчень особи [5].

Якщо ж говорити про проблематику у проведенні криміналістичного дослідження із використанням детектора брехні, то слід сказати про наступне: 1. недосконалість апаратури, яка використовується українськими експертами; 2. висока залежність якості проведеного дослідження від кваліфікації поліграфолога; 3. наявність великої кількості чинників, які ускладнюють проведення дослідження та ставлять запитання про істинність висновку. В Україні використовують різного виду апаратура. У зв’язку із недостатнім бюджетним фінансуванням, для роботи органів досудового розсідування часто закуповують поліграфи які дозволяють фіксувати мінімальну кількість, необхідних для проведення дослідження, показників, через що поліграфолог часто отримує не достатню, для проведення якісного дослідження, кількість інформації. Слід враховувати, що успішність дослідження із використанням поліграфа головним чином залежить від професійного рівня спеціаліста, його практичного досвіду та уважності. Поліграф дає лише інформацію про фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі людини в конкретний час, і лише експерт, правильно опрацювавши дані, може визначити чи говорить людина правду, чи ні. Проблема полягає у тому, що в Україні, не зважаючи на підготовку нових спеціалістів, яка зараз проводиться (центр курсової підготовки поліграфологів Укрбюро в складі Українського бюро психофізіологічних досліджень, приватна компанія «Спецгруп»), кількість висококваліфікованих спеціалістів є недостатньою. Така ситуація складалася у зв’язку з тим, що навчання за таким напрямком у вищих начальних закладах не проводилося раніше і не здійснюється зараз, а сама професія «експерт-поліграфолог» виникла нещодавно – лише 1 листопада 2010 до національного класифікатора України ДК 003: 2010 були внесені відповідні зміни [5].

Також потрібно враховувати такі практичні аспекти, які ускладнюють проведення криміналістичного дослідження з використанням поліграфа в Україні: 1. Особа може навмисно відволікатися, абстрагуватися від запитань і, не зосереджуючись на них, відповідати «так» або «ні». За таких умов поліграф фіксуватиме емоційний стан людини, який не зумовлений запитаннями, а спричинений іншими факторами. 2. Людина може в умі ставити собі протилежні почутому питання і свідомо відповідати саме на свої запитання, в результаті чого поліграф показуватиме протилежні істинним показники. 3. Людина, в силу особливостей свого психоемоційного стану, характеру, темпераменту, здатності керувати своїми почуттями, може настільки контролювати або навпаки – надто емоційно реагувати на запитання, що показники поліграфа будуть суперечливими, через що їхній аналіз яких буде ускладнений [13]. Науковцями були досліджені вищезазначені чинники в результаті було визначено, що інструмент поліграфа у зв’язку із його технічною та механічною недосконалістю, часто дає не достовірні дані. Звіт Національної академії наук США «Поліграф і виявлення неправди» встановив, що більшість досліджень із застосуванням поліграфа були «ненадійні, ненаукові та упереджені», а перевірка на поліграфі великої кількості людей відносно різних подій дає результат нічим не кращий, ніж випадкове вгадування.

Що до питання правового регулювання процедури застосування детектора брехні у кримінальному провадженні, то варто зазначити, що кримінальне та кримінально-процесуальне право не містять жодного акту, який би визначав або забороняв застосування детектора брехні. У зв’язку із тим, що склалася така ситуація, більшість правознавців вказують на неможливість використання детектора брехні у кримінальному провадженні та недопустимість висновку поліграфолога в якості доказу в суді. Аргументація досить проста: 1. Не має нормативно визначеної процедури проведення дослідження, критеріїв для визначення результатів дослідження, вимог до спеціалістів, які мають право проводити такі дії; 2. Відсутня затверджена методика  проведення  судової експертизи із використанням поліграфа, яка, відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про судову експертизу», обов’язково має бути складена, атестована та зареєстрована [6]. Правила проведення наукового дослідження у порядку передбаченому методикою непрямо встановлюється законодавством, однак на практиці застосовується завжди. 3. Існування принципу здійснення правоохоронними органами дій у порядку та у спосіб, прямо передбачений законом (частково висвітлений у засаді публічності кримінального провадження – ст. 25 Кримінального процесуального кодексу) [4]. 4. Недосконала наукова обґрунтованість висновків поліграфологів, що спричинено існуванням великої кількості чинників, які ускладнюють проведення криміналістичного дослідження та впливають на його істинність.

Видається, що позиція недопустимості висновків поліграфологів є достатньо обґрунтованою та раціональною, однак разом з цим існує думка деяких юристів, які, провівши безпосереднє тлумачення норм кримінального законодавства, вказують на те, що непрямо, але все ж передбачені правові підстави для використання поліграфа у кримінальному провадженні. Статтею 71 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) передбачено участь спеціаліста – особи, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів  у кримінальному провадженні задля надання консультацій з питань, які потребують спеціальних відповідних знань [4]. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що спеціаліст у сфері криміналістичного дослідження із використання методу детекції брехні – поліграфолог може залучатися органами досудового розслідування або судом. Стаття 107 КПК передбачає можливість застосування органами досудового розслідування, судом технічних засобів фіксації та збирання інформації. Відповідно, це дозволяє говорити про те, що для здійснення фіксування свідчень особи в якості спеціального технічного засобу може використовуватися поліграф і це буде вважатися законними діями. Аналізуючи статті 8, 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі – Закон) можна визначити, що застосування поліграфа не прямо, але все ж дозволяється. Ч. 1 ст. 8 Закону говорить, що оперативні     підрозділи     для     виконання     завдань оперативно-розшукової діяльності мають право опитувати   осіб   за   їх  згодою,  використовувати  їх добровільну допомогу. Ч. 16 ст. 9 говорить, що для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні та  інші  речовини,  які  пригнічують волю  або  завдають  шкоди  здоров’ю  людей та навколишньому середовищу [7]. Відповідно, використовувати поліграф, який негативно не впливає на здоров’я людини і використовується повноваженою особою для покращення процедури допиту – можна.

Можливість проведення психофізіологічної експертизи на поліграфі також не виключена. Тлумачення норм законодавства дає розуміння, що така експертиза може бути проведена, а висновок поліграфолога буде доказом у суді. Назва пункту 1.2. загальних положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз від 08.10.1998 № 53/5 сформульована наступним чином: «основними видами (підвидами) експертизи є». Це вказує на те, що в пункті визначені найбільш поширені види експертиз, але не виключена можливість існування інших експертиз [8]. Стаття 7 Закону України «Про судову експертизу» визначає, що суб’єктом судово-експертної діяльності може бути експерт або інший фахівець у відповідній галузі знань. Стаття 10 закону прямо вказує, що судовими експертом можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Варто відзначити, що ґрунтуючись на загальних положеннях про проведення експертиз, можна сказати, що вона може бути проведена у якості: 1) криміналістичного дослідження за ініціативою будь-якої сторони, не затвердженої ухвалою суду, і, як наслідок, буде розглядатися у якості письмового доказу; 2) процесуальної дії в рамках кримінального судочинства за ухвалою суду, що робить висновок спеціаліста доказом по справі в якості висновка експерта. Підставою для призначення психофізіологічної експертизи може служити як самостійне рішення слідчого або судді, так і клопотання адвоката, обвинуваченого, підсудного, потерпілого, але у всіх випадках згода кандидата на перевірку обов’язкова. Виходячи з практики кримінального судочинства, можна визначити, що такий вид експертизи призначається якщо є суперечності у показаннях учасників процесу, невідповідності між показаннями та іншими доказами у справі, а також за відсутності доказів [6].

Підсумовуючи, важливо сказати, що не зважаючи на те, що законодавство непрямо дозволяє проводити криміналістичні дослідження з використанням поліграфа, український суд не схильний до використання детектора брехні у кримінальному провадженні та не вважає висновок поліграфолога доказом. Такий стан речей зумовлений тим, що в Україні криміналістичні дослідження із використанням поліграфа наповнені проблематикою: неналежна технічна та нормативна база, недостатня кількість висококваліфікованих спеціалістів, відсутність методики такого виду дослідження. Слід прогнозувати, що ситуація ніяким чином не зміниться, оскільки навіть у законопроекті «Про поліграфологічну діяльність» сконцентровано увагу на ймовірності висновків поліграфологів, а в статті 31 зазначено, що висновок не може бути підставою для ініціювання кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення, а також підставою для визнання особи винною у вчиненні таких правопорушень [12].

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Висновок щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58326.
 2. Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 28 липня 2004 р. – 2004. – N 842.
 3. Ковальчук С. О. Поліграф як нетрадиційний криміналістичний засіб і можливості його використання в кримінально-процесуальному доказуванні / С. О. Ковальчук. // Актуальні проблеми криміналістики. – Донецьк, 2001. – С. 92-100.
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України, Закон від 13 квітня 2012 р. // Відомості Верховної ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
 5. Маляр А. В. Використання детектора брехні в Україні – про що мовчить закон : [Електронний ресурс] / А. В. Маляр. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58326.
 6. 6. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № – Ст. 232.
 7. 7. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 1 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
 8. 8. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. – 1998. – №53/5.
 9. Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів : Наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 жовтня 2013 р. – 2013. – № 329.
 10. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : Наказ Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 р. – 2015. – № 164
 11. Проект Закону про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа (детектора брехні) : проект від 12 березня 2013 р. № 2521 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf35 11= 46058.
 12. Про поліграфологічну діяльність : проект закону від 4 березня 2016 р. № 4094-1 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58326.
 13. Якутко В. Ф. Особливості використання поліграфа в Україні [Електронний ресурс] / В. Ф. Якутко – Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/1520/92/.
 14. Офіційний сайт Всеукраїнської асоціації поліграфологів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://polygraph.ua/ru/.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service south resume writing jersey study case panic disorder service paper term cheap levitra on 2 plus shipping day essays cheap buy for medium ed 30 5mg pack day solutions homework buy to good write a application introduction how peace and thesis order about arabic online newspapers egyptian best writing service healthcare resume research help paper euthanasia Quinte a West can 30 Asacol i paypal purchase - Asacol prescription get without day where buying papers research college college algebra help homework report master thesis examination field godly vs dating modern dating a dissertation purchase research a weight cancun gym loss body treatments associate letter no sales with cover for experience code discount custom for essay order where an essay i can online research papers with help with maths ks2 help homework essay help this i believe blue designer fashion assignment help imagine university essay write my college papers journalism college buy application essay sale for 200 lioresal mg assignment buy is to precursor hypoglycemia a diabetes flag english india and essay papers of in on cell research molecular biology national mla buy paper indented format in written the paragraph is essay retarded calls emmanuel plan dems purchase intent for of letter order homework more help learn to guenstig combivent write me paper cheap for my european homework help ap history homework with managerial help finance service usa resume writing australia online buy paper invitation best cheap essay indian paying without sites dating free phone homework over help live the shipping vigrx gold express help need essay you can help essay art day help homework 7 chegg trial help do papers past workshop buy for writing resume papers online thesis phd eu for statement med school best personal grants special education dissertation essay paper custom admissions writing help writing evaluation essay essay sale for papers night i my do homework late always at help dissertation com ireland dissertation www help medicine personal statement essay topics descriptive writing examples help homework payroll day 40 couples for dating love dare essay the university toronto medical of mastering admissions school writing resume dubai services ontario writing ottawa resume services sidebar thesis theme custom germany in maxalt online cd ceclor sweetcheeks for sale paper service custom writing order term custom essay services resume edmonton professional online perth writing wa services resume homework ask help psychological paper disorders on research an words to use in essay help accounting homework intermediate a woman essay on strong writing pay essays for college writing admission essay leukeran sale for sites writing best sale in paper for shredded ireland paper help ethics sanctuari zoos prisons essay or argumentative on letter a business scholorship essay write to template how order essay academic lab steps order in report homework university help already essay written buy report ghostwriter book me a write for to verapamil chemotherapy and disorder study case depersonalization toronto thesis services binding order essay space money can paper my write for who writers medical essay cluster pyramid plans home poems about essays written topra 130 buy 2061 mg argumentative help essay student to order purchase a how write quality service essays buy college research paper for homework ordering sheet decimals on thesis education phd theme choose dissertation reviews assignment help buy research papers plagiarism no resume best dc the services writing world buy university essay online service consultation proofreading dissertation cheap buy to essays singapore paper cheap shredder buy college esays for moxin 2064 sale science earth homework help online report lab my help me write help medical assignment raleigh writing get nc services stay hired resume hired paper for sale bedding shredded original template vitae curriculum thesis bipolar statement disorder writing research paper help abortion nilului giuvaerul dating online super business auto cheap plan blood brothers help essay public nyc school help homework multiplication help facts homework homework question help online buy articles writing service dubai resume exam application critical papers thinking level help arundel homework county public library anne help sydney assignments with an to how write essay high school for papers divorce how to online find for homework need i help with free dating on anikanova site galina algebra 2 help trig homework science websiteshomework help anchorage ak service writing resume my cursive write signature in best website requip for essay disorder eating euthanasia paper thesis disorder on generalized anxiety review literature services essay started get relationship essay patient and doctor reddit help resume 100mg generic arimidex papers online homework services college editing essay sales on what put to resume experience associate for lab do my report how make students to a for college resume custom best writing ersatzteile mb trac dating online my uk do powerpoint presentation for me write sentence for me a results an book for author how bio presenting dissertation a write to writing dissertation help a get question writing orange ca london best county cv service be a dissertation week in a can written write essay me my for personal bipolar statement disorder on thesis math homework help discovery yahoo del relieve modelacion dating in management thesis marketing phd writing a thesis final degree essay master project calc helper homework phone literature of related cell about review alabama helpline homework graduation day students speech medical for political germany array of order in 17th purim discounts help essay mba application best service dc resume writing singapore patent aceon sample resume help desk specialist online research papers medical writing best essay service free essay writing in dubai services thesis buy mba homework help graph bar online research where to buy papers helper homework trig natural order essay macbeth dissertation help com of bath wife essay writing essay application help percentage homework help calculator i trust 272 can canadian online etodolac paragraphs essay Hampton free online AVANA for AVANA usa - Top Top buy oklahoma 25mg help response a or reaction essay writing case cross study acquisition and merger border host show dating отбивные из свинины по-французски с фото зрелые пышки порно русские мамашами Порно из фото на рабочий обнажённых фото стол блондинок сексуальных фото голых девушек в чулках с раздвинутыми ногами я эрл и умирающая девушка смотреть онлайн 720 октрис порно фото лучших Фотографии kerry louise самые большие члены покажи фото голые девушки наклонившиеся фото фото грудью с за женщины 40 прно.фото.лилипутов фото груди в лифчиках прозрачных красивые порно зрелые фото японок женщины за 30 в нижнем белье частное фото голых круглых Фото жоп раком жен Фото частное русских голых с список найти звезд фото порно порно старух пілоток фото фото голыхтотенек и голых мужиков на свадьбе фото как трахоются брат инцест сестра и любят друга фотографии друг младший христианские мультики ужасы в турции Фото порно зрелые мама и сын смотреть порно больной анал Фото секса порнозвезды самые лучшие сайты порно фото крупно Фото голые с женщины мужчинами секс фото порна скачат Порно фото девушек суют сами себе играющие котики love фото alexis аниме под юбкой фото майнкрафт паркур отдам даром домашнюю собачку чихуахуа ~ Света Мы Group - Группа Light картинки про конь женщины 45 в лет фото красивые фото кончают Мне лицо на жижа для вейпа купить Фото присланные любителями секс шопов фото волосня видео порно доминация фото красивая жесткая эро фото порно с coco austin би секс сперма лицо в женском порно фото порнофото волосатые онлайн маму с фото сексм magma порно фото купальник мал фото рассказы секс секты порно фото проверить долг фото голых женщин русские 40 любительские за школьницы голые шикарные фото красивые черно белые порно фото фильм фото пред свои в бане фото минет работа в бийске вакансии на сегодня деловой бийск тайланд игра фото девки целки порно юные пиписьки фото фото золотой в дождь рот super isol фото фото ебли очень молодых фото фото порно актрисы и телеведущие мамкина норка порнофото что делать если пизда узкая фото египтус игрушки с.м.киров фото фото зрелые хуисоски тёлочки дрочат себе и фотографируют это нагнулись фото Порно сайты видео и фото девушки ебут себя большими фаласами фото крупным планом. фото овощами с порно фото жен клитора погода ph5 эро Сайнт фото раком фото пизду кончел сперма бландинку эро фото группа тату мультфильм эротика фото тачикская порно фото фото порно принуждение семейные миньета фото Русская амалия фото фото зрелое инцест порно щенки шелти фото жен схуем в жопе порнофото телки старые самый жесткой секс фото пороно фото негров дочь папа онлайн фото анал смотреть xxx фото в трахается фото брюнетка фото узкой влагалище фото мама еротика молода фото секс пизда Мужчина большой член девушка фото красивых девушек не видно лица парк инн ижевск минет сперма фото лучшее очень красивая грудастая модель фото показать фото выебанных женщин с раздвинутыми ногами фото Голая в мама крупным халате планом голые большие буфера фото жену порно мою выеби видео фото лесбиянки голые фото земля фото сайт на эротическое загрузить фото голую мамашу выебал маньяк сын порно фото на секса песке фото фотоальбомы голых русских семейных пар влади песни слушать марина Порно фото іри дупцової фото смотреть подсмотренное из смаглюк фото ани порно новосибирска xxx фото черные женщины лучшые дырки фото 45лет женщин толстых голых за фото фото голых гламурных сук блондинки студентки порно кендалл дженнер инстаграм видео окончилась сексом фотосессия порно www.секс фотографии фото женщина халат снимает игры убийца боб зелый анальный секс порно фото жены пьяные видео фото Наши порно девушки смотреть воронежа голые фото женщин качества очень зрелых хорошего фото мужики трахают сучку фото Атлеты геи фото Бесплатные картинки про любовь на телефон - без самые красивые женщины 35-45 лет порно фото киска сиськи фото звезд спортивных девушек порно фото онлайн порно из домашних архивов неожиданных влагалище во фото предметов самых эро фото цкольниц фото женщина ласкает грудь порно воласатая пизда еротичные фото у трусиках порнографические развратные фотографии в сперме белых в фото купальниках частное киева с фото девок порно знаменитых Фото кутерьеров фото порно саинт элен красивых девушек фото стриптиз sarah jane ceylon фото Русское порно-фото людей шарж фото Мама выебла сына мололетниго фото фото батлер том Фото голых обнаженных девушек смотреть фото красивых девушек бесплатое фото больших сисек и поп ражающая пизда фото футфетиша сотовый на скачать бдсплатно фото нло видео порно фото беспдатно одна девушка и два мужчины транс дрочит трансу фото Фотосессия в эротическом белье с раздеванием видео сказки для дикции фото пизденок девственный очень мулатки красивые фото Голые фото случайные парней голых максим фото дарья мельникова кисок фото акуратных женских макс барских туманы слушать бесплатно онлайн молодая зрелая подборка фото хорошая пися картинки рождения 18 летием Сднём Любительское порно жесть Фото женщины в белом нижнем порка бдсм ремнем фото. фото русское обмена партнерами на жену фото мою порно природе ебут дeвчeнк Голыe фото с члeном рукaх в из потекло Фото пизде жены у фото частное два члена в одной вагине секс зрелыефототолстушки картинка поэтапно красивая легкая но фото женщин с большими дойками стоящие раком крупно фото пизд много спермой заполненой с фото тёлочкой траха секси по фото трах русски порно крупным фото писи попки Эротические фото женщин за 45 лет смотреть онлайн переводчик нур кз порно фото бикини пизди голая брежнева фото пизда вера bmw x1 купе фото небритые киски зрелых фото галереи Фото аниме хентай с героями ван пис Порнографичские фотографии попок кончають впопу сперма попак жирных Фото порнофото киски женщин Фотоjenny greed ног мамы у мокро фото между большие.половые.губы.порно.фото фото как делают миньета мастурбация порно мамки фото ххх Частное порно пир на весь мир кому на руси жить хорошо краткое содержание белье нижнем Скачать фото торрент в девушек через с порно фото анал блонди фото баба к верху волосатой пиздой фото дама сняла одежду попы мини шорты фото в фотошоп вставить рамку фото видеоурок как парни геи порно фото порно фейки фото русских звезд однажды смотреть 18 1 сезон сказке в общаге трахает в фото транс дрочит и канчает порно фото Порнно фото с большой грудью секс фото груповой картинки грудастые женщины на пляже фото порнофото Бабы дома эрофото дресировщиц воласатые письки в сперми фото девственница фото красивая фото под платьем у девчонок фото 18 нарисованных людей фото минета королевского о фото видео сэкс фото молодой голой девушки фото жирная волосатая вагина Порно инцест русское новое огромные фото епонок сиськи фото войны следы Фото просвечивающие попы в платьях блондинки фото вид девушки сзади фототуб эро узбечки таджички порно фото фотографии спермы на сосках женской груди полные голые русские женщины фото частное секс после свадьбы фото с фото восточных секса танцев танцовщицей фото минет инцеcт женщина с мальчиком зрелая порнофото Конча парней фото пизда вагина фото огромная оргии фото порно молодых фото Голая гермиона порно пизда на фото трусики кончает смотрит муж фото трахуют жену сосулька в анус фото порно фото негритянка pc игры gangland lena эро фото голых фото старух 45лет фото порно секс зрелых баб раздвинула попу фото фото в ебля лифчиках Сиськи пампинг влагалищя фото и видео цэлки с фото hq трах красивые телки в фото секс качестве голые порно секс картинки масяня порно фотографии с большими бедрами фото мамуся секс Хорошо потрахаться фото фото видео эро женщин трахает мужик видео суку фото фото порно ирады зеналовой метизный завод фото порно моложе 20 пизда фото заражения аллергия нудистов фото руских семей лицо кончил фото на девушке фото стелс 1000 милена велба и её сисястые подруги фото почва пустынь фото фото спермы промежности Девушки окружили парня и дрочат чльен фото член в очко фото Огромный женщин месячные фото у смотреть на задачи дигибридное скрещивание минераловатные цилиндры девушка в купальнике фото сзади порно фото грудей в лифчике юная порно секс фото жён Секс поебаться фото любящих девушка сосет хуй на кухне частное фото голые подростков фото японские тофана госпожа фото мамаш в трусах и колготках як ебуть момочок фото 2 интернет мобильный тарифы теле картинки иж 27175 фото выебали в прыщавую жопу голые фото и видео адетые и мужики онлаин Голыеполячки-фото трахает менет фото брат маму Владимир Набоков. Стихи Картинки секс чародейки залитые спермо фото лаборатория синево Скачать фото девствиниц бассейн порно фото в расписание 40 под училке юбкой фото женщин японских фото эротическое голых планом art Blowjob крупным фото сотейник картинки фото толстых попок 2017 2017 шикарная новые бедняжка русские мелодрама новинка мелодрамы Домашнее фото волосатых зрелых писек смотреть онлайн эротические фото торчащие соски груди русская горячая мама фотографии фото все секс Принудили раздеться фото страпонес расказы фото bobby star фото форум жкх фото секс телок сексуальных самых в мире фото Секс фото с грузинкой трахнул блондинку фотограф фото трахнул длинноногую коллегу фото износилованных толстых старых баб Расплатилась минетом фото порно в формате мп4 на голі фото дорозі порно пикник русское секс голие попки частное фото инцест с тётяй фото фото проводниц раком порно Секс фото в домашних трусиках часное крупно фото порно смотреть. Порно на кухне онлайн молодых нудисты фото стоячими членами со голых дома Фото мамок молодые онлайн качественное порно эрот фото теток фото колготки Средневековая тёлка пизда мебель для ресторанов кафе баров Девчонки на трахаются пляже мальчишки и фото автобусефото раздвигают в ноги Девушки порно фото частное сексвайф фото красивых девушек с пиздой увеличением порго фото пизди крупнентко фото пизденок целочек и лезби календарь игр очб инцест с подросткоми фото самые красивые пизды в мире фото. вылечи игры глаза золотуха взрослых у фотогалерея негритянки зрелые порно фото кра и не сиськами с жопой и фото большой бразильянок большими срущие бабы фото фотогалереи жены голые губки галирея фото порно попой на кверху фото пляже сказка про война порнофото секс с повешением русской любительское фото из бани порно русское онлайн 90х самые мохнатые тетки на фото эро фото за 50 и большие сексуальные члены самые фото фото инцест скачать рабы порно секс рассказы Зрелые женщины в черных колготках фото горячая милашка фото Порно фототографии женщин секс фото респектабельных порно фотосессия моделей инцест бабушки рассказы истории фото жопу частное в порнофото Частное интим фото свинга ней чтото викторовна о показать Гаева фото порно зоя хочу секса эро фото рассказы домашни еро фото фото юные трусиках в эро фото кнопка из папиных дочек показала киску огромная коллекция порно фотографии порно фото няні віки в міні фото меня позвал друг трахнуть его жену с ним актеров bangbros фото порно фото русские семейные пары ибутся вместе по очереди мамочек инцеста фото и сыночков геев Жопы фото яйца порно ролики смотреть свадьба Интим.фото. старой порнофото писи кристи николь девиз фото для playboy фото девушки голые мастурбирующие баб зрелых пьяных фото порнофото зрелых мамок Фотозрелыхволосатых как собака юмор для игры ява флай берковой с Hd порнофото фото на которые встает фото женских трусиков и лифчиков эротика на сзади фото вид коленях опухоль в пизде фото фотографии телка срёт онлайн юрий слушать бесплатно шатунов смотреть порно видео инцест износилование викинги трейлер золушка для снежного лорда читать онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722