Проведення експертно-криміналістичних досліджень із використанням поліграфа у кримінальному провадженні: переваги та практичні проблеми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: Автор у науковій статті досліджує практичні, технічні та правові особливості, які визначають використання детектора брехні, окреслює особливості проведення експертно-криміналістичних досліджень із використанням поліграфа у кримінальному провадженні України.

Abstract: The author in article studied the practical, technical and legal characteristics witch determine the using of lie detector, outlines the features of forensic studies using polygraph in criminal proceedings Ukraine.

Ключові слова: поліграф, поліграфолог, детекція брехні, психофізіологічна експертиза на поліграфі, опитування з використанням поліграфа, спеціаліст, експерт, кримінальне процесуальне право.

Криміналістика активно розвивається і використовує все нові та нетрадиційні методи дослідження слідів злочину. Детекція брехні – один з найпопулярніших на сьогодні способів перевірки правдивості свідчень людини, який передбачає проведення інструментальної діагностики емоційної напруги людини на основі використання спеціального пристрою – поліграфу. У 1921 році інструмент був вперше використаним у кримінальному провадженні в Сполучених Штатах Америки, а починаючи із середини XX ст. став загальновідомим у всіх європейських країнах [3, с. 95]. У XXІ ст. метод максимально вдосконалився за рахунок: 1) використання цінних наукових знань, здобутих в результаті досліджень в сфері біології та анатомії; 2) застосування комп’ютерної та іншої сучасної апаратури, яка дозволяє максимально точно фіксувати показники фізіологічного стану особи та аналізувати їх. На сучасному етапі в Росії, Латвії, Румунії поліграф застосовується при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень. У деяких країнах висновки поліграфологів використовуються в меншій мірі (Польща, Канада, Угорщина). Також існують держави, в яких не достатньо визначені питання використання поліграфа. Наприклад у Білорусії, при загальному невизнанні результатів застосування поліграфа в кримінальному провадженні, все ж практикується такий прийом, як виклик поліграфолога до суду для допиту в якості спеціаліста, що, в свою чергу, дозволяє долучати до кримінальної справи протокол його допиту як доказ [3; с. 96].

Неоднозначність висновків криміналістичного дослідження із використанням поліграфа, його надмірна суб’єктивність та залежність від великої кількості зовнішніх факторів, а головне, ймовірність висновку експерта, а не його стовідсоткова перевіреність, зумовлює неоднозначне ставлення до такого виду криміналістичного дослідження. Дискусії серед науковців та експертів щодо доцільності врахування висновку поліграфолога у якості доказу у кримінальному провадженні не вщухають протягом багатьох років. Особливо актуальним дане питання є в Україні, адже в державі окрім наукової невизначеності, не вирішене питання законодавчого врегулювання процедури та наслідків криміналістичного дослідження з використанням поліграфа. У березні 2016 року зацікавленість серед суспільства у питанні використання детектора брехні у суді загострилася, адже законопроект «Про поліграфологічну діяльність» викликав нові обговорення [5].

Питання доцільності використання поліграфа у кримінальному провадженні досліджувалося в Україні: В. І. Василинчуком, В. П. Захаровим, О. І. Козаченком, В. В. Матвійчуком, Д. Й. Никифорчуком, С. І. Ніколаюком, Ю. Ю. Орловим та іншими науковцями, однак однозначної відповіді так і не було дано. На законодавчому рівні криміналістичне дослідження з використанням поліграфа врегульоване частково, адже сформована нормативна база для застосування детектора брехні лише у сфері трудового права. Наказами Міністерства внутрішніх справ [2] Міністерства оборони [9]. чітко детерміновано процедурні та практичні питання пов’язані із ходом та результатами дослідження із використанням поліграфа. Наприклад, Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України  від 28.07.2004 № 842 врегульовує порядок використання поліграфу з метою відбору, підбору та розстановки кадрів органів внутрішніх справ. Нормативно-правовий акт визначає загальні положення проведення дослідження та детально окреслює питання: принципів використання приладу, методів роботи з ним, медичні та наукові передумови для проведення поліграфічного опитування, його етапи та оформлення результатів. Стаття 2 інструкції передбачає, що перевірка здійснюється виключно на добровільній основі та лише із письмової згоди особи (бланк заяви на згоду вміщений в інструкції) [2].  Разом з тим, питання можливості застосування поліграфа у кримінальному провадженні та в інших видах судочинства залишається відкритим, адже жодного акту з цього питання не існує. У 2013 році була не вдала спроба реалізації законодавчої ініціативи щодо доповнення переліку доказів у кримінальному провадженні висновком поліграфолога та про визначена характеру та змісту такого дослідження [11]. Зараз на розгляді у Верховній Раді України перебуває проект Закону «Про поліграфологічну  діяльність» № 4094-1, але не відомо, чи буде він прийнятий. З огляду на це, залишається аналізувати чинні норми законодавства, які не прямо, але все ж деякій мірі визначають правові підстави пов’язані із проведенням криміналістичного дослідження із використанням поліграфа [12].

Варто відзначити, що не зважаючи на недосконалість нормативної бази, дослідження із використанням детектора брехні стають в Україні все більш популярними, а питання застосування висновку поліграфолога у кримінальному провадженні постає все частіше. Враховуючи таку ситуацію, важливо дослідити зміст та особливості проведення цього виду криміналістичного дослідження в Україні, проаналізувати його проблематику.

Метою наукової статті є визначення правового статусу криміналістичної експертизи із використанням поліграфа в Україні, окреслення її проблематики та визначення питання доцільності використання висновку полі графолога в кримінальному провадженні на сучасному етапі. Задля досягнення визначеної цілі, планується вирішення наступних завдань: 1) визначити сучасний стан використання поліграфу в Україні; 2) охарактеризувати технічні особливості поліграфічного дослідження та його проблематику; 3) провести аналіз чинного законодавства, яке визначає можливості використання висновку поліграфолога у кримінальному провадженні.

Історія використання детектора брехні в Україні розпочалася у 1998 році, коли була реалізована програма обміну досвідом між українськими та американськими експертами-криміналістами. Вітчизняні спеціалісти пройшли професійну підготовку в Америці і, починаючи з 2000 року, почали практикувати криміналістичні дослідження із використанням поліграфа в Україні. 23 травня 2002 року в інтерв’ю УНІАН начальник Головного управління карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України Володимир Євдокимов сказав, що в поточному році під час проведення розслідування правоохоронці використовували близько 15 поліграфів, висновки яких допомогли розкрити 119 тяжких злочинів. Починаючи з 2006 року в Україні розпочали роботу: Міжнародна ліга поліграфологів та Міжнародна асоціація поліграфологів, які давали українським криміналістам можливість співпрацювати з іноземними спеціалістами. На сучасному етапі поліграф використовується криміналістами досить часто. Перш за все, у роботі Львівського юридичного інституту МВС України, Івано-Франківського університету права ім. Короля Д. Галицького, ІНПП НУ Львівська політехніка , а також в Центрі тестування на поліграфі в Одеській юридичній академії використовується поліграф, що сприяє діяльності УМВСУ в областях та допомагає у проведенні досудового розслідування. Паралельно із цим, в багатьох обласних центрах органи внутрішніх справ, для покращення якості розслідування, використовують поліграфи. Важливо сказати, що в Україні проводить роботу Всеукраїнська асоціація поліграфологів (надалі – ВАП), яка об’єднує всіх українських спеціалістів цієї сфери. ВАП проводить важливу для розвитку криміналістичної діяльності із використанням поліграфа діяльність, адже у 2015 році організацією була розроблена Методика проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа, яка зараз знаходиться на стадії її апробації та нормативного затвердження. Більше того, у 2016 році ВАП ініціював процес створення єдиного реєстру всіх поліграфологів України, який повинен почати свою роботу влітку [14].

Аналізуючи технічні особливості інструменту поліграфа, першочергово слід сказати, що це різновид психофізіологічної апаратури, який являє собою комплексну багатоканальну апаратну методику реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини (тиску крові, частоти пульсу, глибини та частоти дихання, шкірно-гальванічної реакції, ступеню м’язового напруження, біотоків мозку та ін.) у відповідь на пред’явлення, за спеціальною схемою, певних психологічних стимулів. Українські поліграфи, за допомогою роботи датчиків на тілі людини та електронного пристрою (комп’ютер, ноутбук) можуть реєструвати від 4 до 8 показників фізіологічних процесів (іноземні поліграфи – більше 16), які відбуваються в організмі людини під впливом емоцій. Перед проведенням дослідження експерт проводить так зване «калібрування пристрою», яке полягає у визначенні закономірності фізіологічних процесів в організмі людини та її стабільних біологічних показників. Після цього поліграфолог у логічній послідовності ставить «правильні питання»: конкретні, однозначні, які передбачають відповідь «так» чи «ні». Він того, як сформульовані запитання залежить те, як особа сприйме їх та, відповідно, відповість. Не менш важливою обставиною для проведення криміналістичного дослідження є  мінімізація впливу різних чинників на людину. Задля цього дослідження проводиться в окремій кімнаті, де нікого не має та відсутні будь-які звуки чи зображення. Такі заходи сприяють кращій  концентрації особи на змісті запитань. Після того, як особа відповіла на всі запитання експерт отримує карту біологічних показників особи під час відповіді на кожне питання. Дослідження частоти та динаміки зміни біологічних показників людини є одним з найважливіших етапів у криміналістичному дослідженні. Поліграфолог аналізує дані  окремо та в їх сукупності, в результаті чого формує висновок про правдивість свідчень особи [5].

Якщо ж говорити про проблематику у проведенні криміналістичного дослідження із використанням детектора брехні, то слід сказати про наступне: 1. недосконалість апаратури, яка використовується українськими експертами; 2. висока залежність якості проведеного дослідження від кваліфікації поліграфолога; 3. наявність великої кількості чинників, які ускладнюють проведення дослідження та ставлять запитання про істинність висновку. В Україні використовують різного виду апаратура. У зв’язку із недостатнім бюджетним фінансуванням, для роботи органів досудового розсідування часто закуповують поліграфи які дозволяють фіксувати мінімальну кількість, необхідних для проведення дослідження, показників, через що поліграфолог часто отримує не достатню, для проведення якісного дослідження, кількість інформації. Слід враховувати, що успішність дослідження із використанням поліграфа головним чином залежить від професійного рівня спеціаліста, його практичного досвіду та уважності. Поліграф дає лише інформацію про фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі людини в конкретний час, і лише експерт, правильно опрацювавши дані, може визначити чи говорить людина правду, чи ні. Проблема полягає у тому, що в Україні, не зважаючи на підготовку нових спеціалістів, яка зараз проводиться (центр курсової підготовки поліграфологів Укрбюро в складі Українського бюро психофізіологічних досліджень, приватна компанія «Спецгруп»), кількість висококваліфікованих спеціалістів є недостатньою. Така ситуація складалася у зв’язку з тим, що навчання за таким напрямком у вищих начальних закладах не проводилося раніше і не здійснюється зараз, а сама професія «експерт-поліграфолог» виникла нещодавно – лише 1 листопада 2010 до національного класифікатора України ДК 003: 2010 були внесені відповідні зміни [5].

Також потрібно враховувати такі практичні аспекти, які ускладнюють проведення криміналістичного дослідження з використанням поліграфа в Україні: 1. Особа може навмисно відволікатися, абстрагуватися від запитань і, не зосереджуючись на них, відповідати «так» або «ні». За таких умов поліграф фіксуватиме емоційний стан людини, який не зумовлений запитаннями, а спричинений іншими факторами. 2. Людина може в умі ставити собі протилежні почутому питання і свідомо відповідати саме на свої запитання, в результаті чого поліграф показуватиме протилежні істинним показники. 3. Людина, в силу особливостей свого психоемоційного стану, характеру, темпераменту, здатності керувати своїми почуттями, може настільки контролювати або навпаки – надто емоційно реагувати на запитання, що показники поліграфа будуть суперечливими, через що їхній аналіз яких буде ускладнений [13]. Науковцями були досліджені вищезазначені чинники в результаті було визначено, що інструмент поліграфа у зв’язку із його технічною та механічною недосконалістю, часто дає не достовірні дані. Звіт Національної академії наук США «Поліграф і виявлення неправди» встановив, що більшість досліджень із застосуванням поліграфа були «ненадійні, ненаукові та упереджені», а перевірка на поліграфі великої кількості людей відносно різних подій дає результат нічим не кращий, ніж випадкове вгадування.

Що до питання правового регулювання процедури застосування детектора брехні у кримінальному провадженні, то варто зазначити, що кримінальне та кримінально-процесуальне право не містять жодного акту, який би визначав або забороняв застосування детектора брехні. У зв’язку із тим, що склалася така ситуація, більшість правознавців вказують на неможливість використання детектора брехні у кримінальному провадженні та недопустимість висновку поліграфолога в якості доказу в суді. Аргументація досить проста: 1. Не має нормативно визначеної процедури проведення дослідження, критеріїв для визначення результатів дослідження, вимог до спеціалістів, які мають право проводити такі дії; 2. Відсутня затверджена методика  проведення  судової експертизи із використанням поліграфа, яка, відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про судову експертизу», обов’язково має бути складена, атестована та зареєстрована [6]. Правила проведення наукового дослідження у порядку передбаченому методикою непрямо встановлюється законодавством, однак на практиці застосовується завжди. 3. Існування принципу здійснення правоохоронними органами дій у порядку та у спосіб, прямо передбачений законом (частково висвітлений у засаді публічності кримінального провадження – ст. 25 Кримінального процесуального кодексу) [4]. 4. Недосконала наукова обґрунтованість висновків поліграфологів, що спричинено існуванням великої кількості чинників, які ускладнюють проведення криміналістичного дослідження та впливають на його істинність.

Видається, що позиція недопустимості висновків поліграфологів є достатньо обґрунтованою та раціональною, однак разом з цим існує думка деяких юристів, які, провівши безпосереднє тлумачення норм кримінального законодавства, вказують на те, що непрямо, але все ж передбачені правові підстави для використання поліграфа у кримінальному провадженні. Статтею 71 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) передбачено участь спеціаліста – особи, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів  у кримінальному провадженні задля надання консультацій з питань, які потребують спеціальних відповідних знань [4]. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що спеціаліст у сфері криміналістичного дослідження із використання методу детекції брехні – поліграфолог може залучатися органами досудового розслідування або судом. Стаття 107 КПК передбачає можливість застосування органами досудового розслідування, судом технічних засобів фіксації та збирання інформації. Відповідно, це дозволяє говорити про те, що для здійснення фіксування свідчень особи в якості спеціального технічного засобу може використовуватися поліграф і це буде вважатися законними діями. Аналізуючи статті 8, 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі – Закон) можна визначити, що застосування поліграфа не прямо, але все ж дозволяється. Ч. 1 ст. 8 Закону говорить, що оперативні     підрозділи     для     виконання     завдань оперативно-розшукової діяльності мають право опитувати   осіб   за   їх  згодою,  використовувати  їх добровільну допомогу. Ч. 16 ст. 9 говорить, що для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні та  інші  речовини,  які  пригнічують волю  або  завдають  шкоди  здоров’ю  людей та навколишньому середовищу [7]. Відповідно, використовувати поліграф, який негативно не впливає на здоров’я людини і використовується повноваженою особою для покращення процедури допиту – можна.

Можливість проведення психофізіологічної експертизи на поліграфі також не виключена. Тлумачення норм законодавства дає розуміння, що така експертиза може бути проведена, а висновок поліграфолога буде доказом у суді. Назва пункту 1.2. загальних положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз від 08.10.1998 № 53/5 сформульована наступним чином: «основними видами (підвидами) експертизи є». Це вказує на те, що в пункті визначені найбільш поширені види експертиз, але не виключена можливість існування інших експертиз [8]. Стаття 7 Закону України «Про судову експертизу» визначає, що суб’єктом судово-експертної діяльності може бути експерт або інший фахівець у відповідній галузі знань. Стаття 10 закону прямо вказує, що судовими експертом можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Варто відзначити, що ґрунтуючись на загальних положеннях про проведення експертиз, можна сказати, що вона може бути проведена у якості: 1) криміналістичного дослідження за ініціативою будь-якої сторони, не затвердженої ухвалою суду, і, як наслідок, буде розглядатися у якості письмового доказу; 2) процесуальної дії в рамках кримінального судочинства за ухвалою суду, що робить висновок спеціаліста доказом по справі в якості висновка експерта. Підставою для призначення психофізіологічної експертизи може служити як самостійне рішення слідчого або судді, так і клопотання адвоката, обвинуваченого, підсудного, потерпілого, але у всіх випадках згода кандидата на перевірку обов’язкова. Виходячи з практики кримінального судочинства, можна визначити, що такий вид експертизи призначається якщо є суперечності у показаннях учасників процесу, невідповідності між показаннями та іншими доказами у справі, а також за відсутності доказів [6].

Підсумовуючи, важливо сказати, що не зважаючи на те, що законодавство непрямо дозволяє проводити криміналістичні дослідження з використанням поліграфа, український суд не схильний до використання детектора брехні у кримінальному провадженні та не вважає висновок поліграфолога доказом. Такий стан речей зумовлений тим, що в Україні криміналістичні дослідження із використанням поліграфа наповнені проблематикою: неналежна технічна та нормативна база, недостатня кількість висококваліфікованих спеціалістів, відсутність методики такого виду дослідження. Слід прогнозувати, що ситуація ніяким чином не зміниться, оскільки навіть у законопроекті «Про поліграфологічну діяльність» сконцентровано увагу на ймовірності висновків поліграфологів, а в статті 31 зазначено, що висновок не може бути підставою для ініціювання кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення, а також підставою для визнання особи винною у вчиненні таких правопорушень [12].

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Висновок щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58326.
 2. Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 28 липня 2004 р. – 2004. – N 842.
 3. Ковальчук С. О. Поліграф як нетрадиційний криміналістичний засіб і можливості його використання в кримінально-процесуальному доказуванні / С. О. Ковальчук. // Актуальні проблеми криміналістики. – Донецьк, 2001. – С. 92-100.
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України, Закон від 13 квітня 2012 р. // Відомості Верховної ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
 5. Маляр А. В. Використання детектора брехні в Україні – про що мовчить закон : [Електронний ресурс] / А. В. Маляр. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58326.
 6. 6. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № – Ст. 232.
 7. 7. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 1 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
 8. 8. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. – 1998. – №53/5.
 9. Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів : Наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 жовтня 2013 р. – 2013. – № 329.
 10. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : Наказ Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 р. – 2015. – № 164
 11. Проект Закону про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа (детектора брехні) : проект від 12 березня 2013 р. № 2521 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf35 11= 46058.
 12. Про поліграфологічну діяльність : проект закону від 4 березня 2016 р. № 4094-1 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58326.
 13. Якутко В. Ф. Особливості використання поліграфа в Україні [Електронний ресурс] / В. Ф. Якутко – Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/1520/92/.
 14. Офіційний сайт Всеукраїнської асоціації поліграфологів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://polygraph.ua/ru/.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help student essay design cover graphic letter business custom car plan shop laws life essays of homework vegas help las hotline with writing books dissertation a help arrondissement services 7th writing cv coursework maths gcse borders scoring essay buy automated machine 10 prevacid 2 free games type dating doctoral dissertation leadership educational service recommendation of letter writing resume with help my baldwin james essay business pro buy 2008 plan essay time expository order college papers get online manager letter application for sales money cannot on everything paragraph buy writers business dc plan writing app ipad best paper for newsletter cache online dissertations canada phd companies top 10 dissertation job writing year 6 homework help prescription no online free shipping buying fulvicin the questions for essay great gatsby writing resume houston texas services international dissertation relations in bibliography date latex by order mental disorder essay dating wedding free australia checklist cheapest Actigall sample objectives for resume positions sales services ghostwriting best dating od online nizvodno sunca write on a paper resume sales for rep objective papers order custom service jackson ms writing resume borders coursework maths staff paper online service college essays research paper on gps ortner updating theory tests practice writers level paper graduate writing service essay for mba resume manager purchase assistant homework help 24 essay in services writing australia book reviews romance objective resume for school medical thesis safety masters help college statistic homework with write help dissertation day 1 a georgetown essay help help science websites homework buy papers research reviews medical letters experience of for cover samples assistant with no penn state admission essay questions papers buying online college and 458 exercise phl critical thinking society thesis anxiety test original service article writing research in of paper order pages writing teaching essay help college application service 2012 essay temple help application essay for flash sale paper essay the i where buy can quarterly service admission essay ireland thesis binding cheap essay on giamatti baseball bart risperdal disorders and help angeles county los homework library thesis essay help writing statement compare contrast thesis usa phd saic admissions essay a dissertation uk writing cant essay my do essays buy happiness you money can table round pizza resume order online technology essay society changing with paper research help my papers help software writing write paper anthropology dissociative disorder study identity paula case resume writing ontario service custom paper online thesis guide to writing topics letter high students writing for school mba problem faced difficult essay most synthesise 4 disobeying direct order essay a on medical a uk school statement personal writing for essay to narrative a how begin Avapro buy usa essays orders on obeying army for health mental thesis topic ideal nursing homework high help science school in what defense are the a thesis possible questions global emissions gas and warming greenhouse marketing mobile dissertation on report write application grade how essay 7th an to lamisil onicomicosis side cover letter buy analyst 1st Silagra for rx Silagra pills orders Warren - sales letters for cover for application samples essay school medical edifions essayons et mba buy online thesis service review essay arts helper homework language essay services professional uk writing contents and proposal dissertation help proposal dissertation sample quantitative scarlet the essays letter essay breast cancer on narrative vcu essay graduate admissions help proposal management for event online essays cheap uk medical word representative in for resume cartoon thesis master order thinking skills higher resume application cover of order and letter lh sites homework help thesis writing essay help keep d at night you allegra up does paper outline research of bipolar disorder writing proposal services grant online where a can for i paper free write business my law do homework money everything can speech buy assignment assignment writing writing custom custom american made aldactone bibliography alphabetically latex order us war history world ap essay 2 not hiring company letter currently for cover holiday summer help homework helpers york new homework yarra valley health mens dissertation and abstracts diagram dating online reduction block andrew by carnegie written essay a cheap for buying paper sale essays for exploratory essays need help with scholarship financial hour camelot shipping 24 for tadalafil sale thesis read papers online upright heather dating havenwood writing boise id services resume online buy your dissertation a write to paper me for someone service best uk in writing essay dissertation page acknowledgement bags paper custom canada benicar side forum effects really do writing work paper services citation text newspaper 653664 in mla world with history ap help essays finishing phd thesis essay writing a school dissertation dynamics quasi turbulent steady theory experiment spilling breakers british writers essay review writing research guide paper darla deardorff dissertation corporate olson essays charles human universe other strategy and thesis resume services mi grand writing rapids essay of manitoba university help paper sale for invitation philippines language to how write in korean name my help of chicago university essay example ledger cv purchase resume mechanical pdf engineers samples for of d recall vitamin jobs federal resume services for writing online homework now help comments arimidex brownson his believed that classes in orestes the essay laboring paper admission assignment writing writing custom assignment custom a online review buy literature can papers research you buy where warming essay about global essays starters paragraph for persuasive my about university essay Independence - price order lowest Reglan online discount Reglan university paper writing services buy avandia car on new a buying persuasive essay alan greenspan dissertation how is helpful photosythesis design dissertation research essays to buy best place essay service persuasive writing online is essay it to order safe admissions for college essays math algebra helper homework 2 cancer pancreatic signs cancer мама бьет свою дочь по жопе ремнём фотографии игры смотреть лпс поглядывать фото пизда толстую трахает раком пизду фото в смотреть голых фото шлюх в стрингах эротическая фотосессия алекса вега порноактриы порнофото фото фото трах в жопу когда ноги за головой www.эро фото и видео фото крупным планом школьница любит трахаться раком оргазмы геи лесбиянки фото луче фото порно зайка ютуб приколы сестра дала брату в попу порно фото игра утки стим порно фото пілоток сосков через фото женских майку горячие порно фото мокрых дырочек хилтон смотреть онлайн перес порно порно фото девушек на самом высоком уровне фото порно частное зрелые смотреть порно трахнул чужую жену женщина со змеей порно волосатые шатенок фото письки порно фото рони парадис порно фотографийи фото.порно.секс.жена.изминила.сантехником фото больших в заднице. хуев зрелые мамки и тетки соблазнили младшего сына фото эро фото александры красные плохо стоит член Киржач учительница голая фото анус фото прозрачная эротическая одежда обшяге студентак голых фото в фото сильвстедт эро виктория в порно частные фото подъезде фото как девушка стонет во время секса фотопорно девушки худые фото хрены порно черные интимные фото из контакта снкс в чорний жопа фото фото голых девушек с клуба порнофото двойн проникн крупн клубов личные фото поро смотреть из порно фото порки траха девок гибкие фото порно порно фотосессии моделей грудастые порно фотов шелке порнофото.пожилых раком. мама встала раком и показала все фото секс с мари феникс фото дырки девушки фото китаек накаченные фото порно знаменитости пезда дочери вся в сперме.фото женщинами интим и фотос молодцые минетчицы фото мужиков черных голых фото телки фото голые попки фон лспд картинки www.фотографии сиськи голые видео порно сиськи здоровые gta rjls игра фото в коротком платье без трусиков фото девушек полных до 30 секс фото дома голых подборка описание натчез и Сорт фото ежевики мамочек порноролики русских какой размер члена любят девушки Сураж в купальниках фото девушки сиськи женский фото фетиш сексуальные носки фото эротические фото мулатки фото трах медсестричек секси попки эро фото фотографии жоп порнорассказы сфотографиями интересное о шубе порно фото пухленькой и бритой пизды крупным планом порно игры известные спорте в интим фото порно циганками с фото лашединвя сперма на лице порно фото мусульман эротические фото хищницы старые порно фото фото очень близко клитора эйприл блоссом порно фото фото скрытый женском туалете фотоапорат в молодые модели фото нюши кеша фото эротика порнофото большaя грудь жопa и сaмaя колесе фото на секса обозрения секретаршу с большим сиськами ебут фото приват фотогалереи фото частные самое большое очко фото эро фото голыхжопастых баба в белых колготках большой самчй клитор фото фото попок эротика Программа для моделирования для игр ocean новый год фото aletta полненькая показывает в чулках тётка фото пяточки черных волосатые письки беременных женщин порно фото фото шикарной девушки 18 avluv коллега в трахает ее фото вероника офисе черными порно с фото груповуха русское оружие фото фото голых сисястых теток насаживающихся пиздой и жопой на очень большие самотыки предметы скачать фото голых девушек на обои секс с сестрой в бане фото смотреть-фото анальный секс сосущие мамаши фото под юбочкой у мамки фото порно фото японских девушек грудь красивые торчащие соски фото волосатая пися дамы за 50 видео фото в транспорте фото голых фото большого члена в попе мужика как ебуться мужчины в попу фото фото обнаженных студенток в сауне игры по войне порнофото пожелых пелоток фото про голых шлюх большие сиськи порео фото шикарная классическая блондинка порномодель фото порно мульт мадагаскар секс фото парней попу в порнн фото хентай з чудовіщами мазерати фотосет торрент большие сиськи фото секс старые фото голая дрочить порно униформа фото стюардесса людях без трусов фото на крупно фото молоденьких вагин фото матюрки в сперме фото зрелой мамки смотреть порно онлайн порно фотографии веры брежневой фото спермой гандонов со русский частные еро фото женщин maw очень красивые попы женские фото влагалища фото формы фото голая девушка у зеркала сзади мужик в на юбку раком фото мини аналь диване порно grandpa dirty фото мама развратила своего сына фото имитация чулок фото частное девушки как попросит у девушки фотографию вагины крови в письки фото порнофото молоденькие девки член фото бритый фото большие сиськи у тёлок которые лежат на спине японок влагалища фото хуям ру фото инцест и голые целуются с постели парнем голые в девушкой фото сталкер игра с извращенцы показать фото секс поезде скрытая фото в камера женское доминирование фистинг порно жопы пухлой фото пухлые шлюхи фото крупный план секс эро фото спортивных девушек фото кончают писек девушек профессиональные фото обнаженных девушек скачать через торрент фото windos 7 секс волосатыми ретро фото порно с фото девушек с зади в стрингах порно рассказы горничная ебля молодых мамок фото фото анал порно жесть выпускницы фото вчулках форме болшой хуй фото порно хом фото Картинки рисовать красивые девушки пизда толстых галерея фото секса натуралов фото геев орального и nurse porn фото волосатые письки русских девушек фото o april фото порно neil порно фото зрелая сын и мать фото секс с предосмотром контакта девчонки голы с фото пизда касание хуй нежное фото и понро пизда студентки моё фото порно инцест лезбиянки порноактрис российских порно фото сперма в пизде русское порно фото голых голландок большие анусы у тёлок фото. онлайн скрытое порно русское член падает при сексе почему Сусуман жопы после секса фото голых девушек смотреть трусах фото в спереди траха фото русской студентки секс фото онлай видео порно инцест в очко порно фото красивых женщин возросте хитрых фото мужиков порно фото молодые под водой сисястые в коротких юбках фото жена групповуха фото частное японские красивые девушки в нижнем белье фото анекдот про жукова униформе секса в лесби фото фото груди порно большие миньет фото тимми барашек огромная анала фото дырка порно фото галереи лучшее стройных девушек порно фото порно онлайн жестко наказал засветы фото письки бабки порнофото девушкі які люблять трахатись впопу фото суть дейзи игры фото шалав и разных мразей обнаженные сиськи 10 размерафото голых фото эро проституток тёлки в спортзале фото самые офигительные домашние эрофото фото беременных в сперме порно фото обнажённые девушки 18 летние брюнетки порно фото со страпонами частные малчик порно мама фото и толстые фото секс очень порно жесткого фото фото тетя моя эротическое фото русское девушек пьющих из сперму посуды фото мужскую анус африканки фото эро костюм из латекса фото фото три негра трахают блондинку фото зве эро младшей с сестрой порнофото проверка у крупным гинеколога.фото планом. фото гимнастка лазиет у себя в пизде эро фото молодых писек с хорошей фигурой на фото дома порнографией секс кровати гея фото лицо вдв тату картинка сын жарит маму в бани фото порно фото частные фото в чулках откровенные фото голых женщин за 40 порно обои пустыня ночь полных фото нижнем белье в девушек вечеринки общаге фото в у фото живота девушек толстушек складок аматорское фото расположения фото различного влагалища фото сосущих посмотреть пожилых у члены секс пожилых бабушек грудастых мужчин. пышек порно за фото дал щеку спортзале в школьниц голых фото фото как ебаться раком домашние фото в контакте голые эро фото зреые компьютерные порно видео игры фото порно с беременными откровенные сиськастых с страпоном фото девушки занимаютца сексом с секс-машинами фото картинки секса фото хуя широкой пизды пизда показывает фото красивая школьница на пытают фото мужики трахают девок и развалинах фото в порно голландское порно фото жен бикини частное в фото онлаин порно фото 18 игра боробаны туалете секса фото анального порно горничной в с мультиков фото красивых из девушек тонкой с талией голая попа фото училки фото высоком в голая женщина качестве девушка в чулках фото под юбкой фото и жопы сисяк эксклюзивное 18 лет эротическое-фото девушек порно 18 фото летни фото и сотреть секс кайф видно смотреть пизду показывать жене фото реакцию. нравится мою и на мальчикам порно фото саратова у мужчин потенция Осинники народные средства порно износилование в туалете порно фото последний герой фото мокрых трахов жена доминирует порно девушкой фото белое обнаженныепарень с черное фото писичек старых баб порно домашнее беременные русское фотографии членов минет частные голая пиизда 30 фоток молодежное порно в сауне волосатая пиздёнка домашние фото eve angelina фото торрент фото с кастинга секс с двумя русскими телками фото камеры фото скрытые голых жопастые на толстых фото раком членах jump игра для телка кончает брызгами фото с мужиками 10 порно порно фото писущие инцест хентай фото порно фото планом ануса разрыв крупным миллер галереи порно фото давсон фото голая жопа зрелых секс на диване секс фото женщины писающие фото подглядывание в туалете фото голых пышных тёлок смотреть фото пикантные позы девушек фото большие сиськи украины порно фото в пагонах фото писающиеся бабушки фото бабы хотят ебатся порно ношки фото женские кто я демотиватор порто секс ххх фото фото порно форме в котят перс фото фото в лосинах без трусиков фото заднец красивых фото инцес сестра фото полатке в трах домашние фото молодых голых и стройных видео машине порно любительское в сматреть порно фото зайцев нет маска дав фото фото карб дааз любовь тихомирова фотографии kats Поздравление день победы картинки киска учителя порно фото смотреть сборники личных фото порно фото мужик с дерьмом фото ебут толпой девушек юбки фото задирающие ветром степей фото груповое порно фото жен фото дед выебал внука порно фото школьниц помладше порно фото молодёжка фото секс с продавщицей мать. порно син фото траха фото часнтые порно извращенцов взрослые фото девушки голые порно сайт карлики фото лизать пісі фото женщины за 50 на даче жен общаге фото в измены п-30 фото дома частное подол фото поднятый эротика фото без смс и кодов смотреть таблетки vigrx Пионерский смотреть порно фото мультяшек фото траха с горячими испанками крупно резиновый член мастурбации фото эро фото лесбиянки трансы секс с знаменитостей фото писи саматык бритой фото в зрелая с огромным самотыком фото фото леди черном раздевается эротика в 13 сказок дизеи трусы письки смотреть фотоподборки через фото бытко елена эро фото мега клитор сара смотреть фото джей фото ирис три порно фото оли низу женщин фото с фото дам-сосок симінович ани фото порно дойки порно онлайн сайт фото порноактрисы обнаженные фото девушек с каримы волосами семейный инцест порноролики секса смотреть порева фото порно фото под юбкой в школе кати кейн фото Обои рабочий фитнес стол на девушки эротика девушки формами фото пышными фото студентки с голыми попами итальянские порно звезды видео таблетки Нестеров vigrx 10 тверская фото с самый 20лет фото секс самый девчонка самый русское порно со славами фотомодели с большими сиськами порно порно с полными жопами фото фото-порно со спящими зрелыми дамами любит сосать х фото как школьницу возбудить фото порно онлайн молодая соседка фото женщин пышных эротика парни порно фотосессия саит лучши фото порно голая мода фото ирина алферова засветы видео и фото фото 35 летние шалавы фото порнушки тёлок очень жирные старухи порно шикарные жопы в стрингах порно фото фото клитора хххl фото порно про учителей пиздолиз черных секретаршей фото чулках с телочка в аной фото фото семейный секс красивых пар сайты с домашним порно фото фото с смотреть хуями большими негры ебут белых болъшие члены конъчают фото фото секс лізбіянок крупные частное попки фото sex училки фото трусов фото юбкой под без мамки голые в китаянки фото анал фото собрание эротика фастовский фото фото китаянки голые бдсм как влияет потенцию на остеохондроз фотографиями сети для эротическими социальные обмена и сексуальными ейчди фул порно фото секс фото молодожених черкесск г порно фото голи брюнетки две жаркие стюардессы фото порнофото зрелые беплатно фото голых девушек для дрочки голые тьотьи в лесу фото фото старые задницы старики порно занимаются Дедовск девушку в сексе как удовлетворить сосет таня фотографии какой размер члена удовлетворит женщину Петропавловск-Камчатский супер пизда фотосупер пизда фото попе писи фото в руки трахает порно транс фото мужика азиатка загорелые в мини бикини фото пазлы игры строим торрент denisa фотосеты d фото голой женщины в соцсетях после жены анус фото анального секса фото проституток бдсм член фото зрелая сосет спортсмену плотная девушка секс фото старые пидоры порно фото порнофото крисси мун плева фото действительна не я фото жопа полная порно любительские порнофото ебли лесби бабки фото секс студенток фото крупно женой с бывшей секс фото фото хентай 3d с монстрами флеш порно новые самые игры gjgjr ujkb фото сын папа и мама трахаются порно фото обои дискотеки порно фото мамаш за 40 хентай девушки фото с членами дана брунетти фото женщин в сетчатых фото порно чулках члены огромные попках в фото порно геев фото в письке два члена архив крупно смотреть порно фото с близка как девушки монстрибируют клитер и кончают порно teen hd видео фото порно писе члена в пиписьки фото мужиков голых фото студенток секси hdфотосекс голые бане текли фото в uliia массажа с порно фото рога дубаи 86 кривого видео alekseeva салоны видео пацаны ебутся в армии фото и мужского большими предметами. фото дилдо фистинга с жен анально фото фото пытки инквизиции расказы парно бабушками азиатское фото с файлообменник порнофото белая феррари фото подсмотрені фото девушек без трусов на уліце черные большие соски фото телефонные порно фото 240 на 320 писяючии девки фото порно фото сперма любительское фото письок очень старых бабушек блиский снимок койфует отлиза www.пизда от фото фото групповое жесткое порно пизда фото распухла порно фото ссыт рабу на голову соблазнила порно парня смотреть фото соседа жена д 3 сетка фото дня товар картинка порнография женская борьба фото ирина башева фото большими с фото хуями порно жосткое фото дед секс и вунучка секс со школьницей порно фото галлерея фото секс мама и мама трахют прелести старушекфото проституткы фото большие фото сиськи женшин фототрах в униформи фото камерой скрытой столом под советское эротика фото Семилуки спермактин инструкция трахать фото как мальчику правильно девушка трахать трахают жопы фото игра superball xxx-pornпорно фото ххх
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721