Проблемні питання інструменту державних субсидій в Україні.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

      Анотація: стаття присвячена аналізу проблемних питань інституту державних субсидій Україні, в умовах їх масового використання, залишається актуальним питанням сьогодення. Автор досліджує особливості надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, а також визначає шляхи подолання проблемних питань у даній сфері.

      Ключові слова: державна субсидія, верифікація, тарифи на комунальні послуги, декларація про доходи та витрати особи.

З метою зменшення обсягу економічного навантаження, яке покладається на малозабезпечені домогосподарства в Україні, починаючи з 2014 року, активно використовується інструмент державних субсидій. Постанова Кабінету міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 21.10.1995 р. №848 (далі – Постанова 1) та Постанова Кабінету міністрів України «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» від 28.02.2015 р. № 106 (далі – Постанова 2) чітко визначили процедуру отримання та використання державних субсидій.

Однак варто сказати, що механізм субсидіювання, не зважаючи на його постійне вдосконалення, все ж не бездоганний. Нормативно-правові акти містять ряд проблемних моментів. Більше того, головна мета Уряду – підтримка малозабезпеченого населення, виконується не в повній мірі. В результаті підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг населення, навіть використовуючи субсидії, змушене сплачувати величезні рахунки, а ті категорії людей, які з певних причин не отримали субсидію, взагалі опиняються у безвихідній ситуації. Відповідно, головна ціль – покращення економічного становища населення, фактично не досягнута. Додаткові хвилювання викликає також процес верифікації громадян, які отримують державні субсидії, ініційований в лютому 2016 року. Перевірка загрожує припиненням субсидіювання багатьох сімей. Відповідно, є обґрунтовані занепокоєння щодо можливого застосування санкцій в разі виявлення порушень. Ще більше питань викликає обраний механізм виявлення правопорушників. Адже задля здійснення перевірки Міністерство фінансів України отримало можливість розкривати раніше охоронювану державою банківську таємницю. Відповідно, можливості подальшого використання цієї інформації залишаються не відомі.

Окреслені проблеми в сфері субсидіювання потребують детального дослідження та аналізу. Існують численні публікації на офіційних сайтах Міністерства соціальної політики, різні журнальні статті. Однак, наукових статей на дану тему не має. У зв’язку з цим, виникає необхідність у дослідженні цього питання. Зокрема, необхідним вбачається: 1) проведення аналізу проблемних питань нормативно-правових актів, які регулюють механізм субсидій в Україні; 2) дослідження питання збільшенням тарифів на оплату комунальних послуг у взаємозв’язку із субсидіюванням; 3) аналіз передумов та можливих наслідків верифікації одержувачів субсидій.

За даними Державної служби статистики України, в січні-лютому 2016 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 923,2 тис. домогосподарств. Загалом, станом на березень 2016 року в Україні близько 5.5 млн. сімей отримують субсидії. У зв’язку з тим, що кількість осіб, які потребують допомоги від держави не передбачувано велика, Уряд збільшив видатки на фінансування державних субсидій на 2016.

Постанова 1 містить комплекс норм матеріального та процесуального права в сфері державних субсидій. Однак, протягом 2015 року виникали такі практичні проблеми, пов’язані із застосуванням зазначеної Постанови: 1) необхідність оформлення особових рахунків для отримання субсидії; 2) неможливість отримання субсидії користувачем (орендарем) приміщення; 3) врахування інформації щодо зареєстрованих осіб, які фактично не проживають за конкретною адресую в контексті визначення сукупного доходу; 4) неможливість оформлення субсидії особою, яка зареєстрована у домоволодінні, осягла працездатного віку, однак не працюють протягом останніх 3 місяців та не зареєстрована в Державній службі зайнятості України; 5) внесення до обсягу загального доходу сім’ї доходів учасників АТО та доходів, отриманих від роботи у виборчій комісії. Постанова 2 врегулювала ці суперечливі питання. Відповідно, вимога щодо оформлення особових рахунків відпала. Критерій фактичного проживання в квартирі, будинку став визначальним. Відповідно, право оформити субсидію отримали орендарі житла. При визначенні кола осіб, доходи яких беруться до уваги при підрахунку доходу сім’ї, враховувалися лише ті, які фактично проживають там. Люди, які були безробітними отримали можливість оформити субсидію. Але не зважаючи на нововведення, певні проблемні питання все ж залишилися. Адже багато домоволодінь, які реально потребують допомоги зі сторони держави, залишилися без державних субсидій.

У пункті 5 Постанови 1 зазначається, що особи, які купили будівлю, квартиру, оплатили купівлю інших товарів довгострокового вжитку або оплату послуг з будівництва, ремонту на суму 50 тис. грн. позбавляються права на оформлення субсидії. Варто сказати, що в умовах суцільної дорожнечі, суму в 50 тис. грн. не можна вважати особливо великою. До того ж, у житті виникають обставини, коли купівля певних послуг, об’єктів не є проявом багатства: ремонт будинку аварійного типу, оплата курсу реабілітації для людини-інваліда, купівля протезів для тяжкохворої людини. За таких умов, варто говорити про несправедливе позбавлення певних осіб можливості використання субсидій. Є необхідність перегляду положень даної статті та конкретнішого визначення поняття «предмети довгострокового користування». Також варто дослідити встановлений пунктом 15 Постанови 1 обов’язок особи щомісячно проводити платежі за житлово-комунальні послуги. Норма вміщена задля досягнення такої мети держави як уникнення явища масової заборгованості. Однак, для домогосподарства ця стаття може спричинити ще більші фінансові труднощі. Адже, в умовах нестабільної економічної ситуації в державі, коли відбуваються масові скорочення на роботі, а незаплановане лікування може вилитися у величезні витрати із сімейного бюджету, здійснення щомісячної оплати за комунальні послуги є, фактично, невиконуваним обов’язком. Статтею передбачено застосування санкції у вигляді  позбавлення права на державну субсидію у випадку невнесення плати за комунальні послуги спожиті за один місяць. Відповідно, сім’я лишається без субсидії в період, коли особливо потребує її. В умовах фінансових труднощів та без застосування субсидії заборгованість швидко росте, а можливості виходу з кризи втрачаються. Виходячи з цього, більш обґрунтованим було б взяття за основу для визначення заборгованості (як підстави для позбавлення субсидії) несплату не за один місяць, а, наприклад, за три місяці. Такий строк надав би домогосподарству ширші можливості щодо вирішення фінансових проблем та сплати сум заборгованостей.

Другий дискусійний момент стосується пункту 7 Постанови 1, а саме – включення осіб, призваних на строкову військову службу, до осіб, щодо яких здійснюється нарахування плати за житлові послуги. Таке явище зустрічається, коли домогосподарство не має лічильників, а плата розраховується в залежності від кількості зареєстрованих осіб. Протягом часу, коли військовослужбовець фактично перебуває на службі, сім’я зобов’язана платити нараховані на його ім’я платежі за, нібито, користування комунальними послугами. Такий порядок позбавлений логічного змісту та потребує змін. Відомо, що люди, які від’їжджають у довгострокове відрядження мають можливість відмовитися від отримання комунальних послуг і, відповідно, – не платити за їх надання. Справедливо було б застосувати цей прийом і щодо військовослужбовців і не здійснювати нарахування плати за здобуті комунальні послуги в період, коли людина фактично не користується цими послугами.

Ще одне питання, не зрозуміле з точки зору процедури, стосується утворення та діяльності комісій відповідних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування для здійснення обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства (п. 7 Постанови 1). Таке обстеження проводиться: 1) якщо відбувається призначення субсидії не з дати звернення, а з дати, за три місяця до звернення для сімей, які перебувають в особливо скрутному становищі; 2) для встановлення обставин фактичного не проживання зареєстрованих осіб. Однак, незрозумілий порядок безпосередньої роботи зазначених комісій викликає практичні проблеми. Законодавством не встановлені часові та предметні рамки обстежень, які мають здійснювати комісії. Також чітко не передбачені стандарти та нормативи, керуючись якими визначається матеріально-технічне становище сім’ї, не визначено порядок встановлення обставини фактичного не проживання особи в будинку, квартирі. Відповідно, акти, складені комісіями, часто не відповідають дійсним обставинам. Виходячи з цього, є потреба в деталізації стандартів, на підставі яких проводиться обстеження.

Глобальна суспільна проблема стосується зростання тарифів на комунальні послуги. Підняття цін спрямоване на виконання вимог кредитора України – Міжнародного валютного фонду (далі – МВФ), що прямо передбачено Меморандумом про співпрацю на 2014-2016 рр. Відповідно, протягом 2015 року тариф на газ для населення зріс майже в чотири рази, а на теплопостачання – у півтора. Більше того, протягом наступних двох-трьох років планується додаткове поступове зростання тарифів на комунальні послуги ще у 6-7 разів. Стає зрозумілим, що задля проведення ефективної співпраці з кредитором, держава готова встановити для населення захмарні ціни на комунальні послуги. Для зменшення напруженості в суспільстві держава використовує інструмент державних субсидій. Уряд демонструє, що він піклується про малозабезпечених громадян України. Однак, в умовах суцільної дорожнечі виникає питання: чи допоможуть субсидії українським домогосподарствам уникнути величезних витрат на оплату комунальних послуг та як оплачувати комунальні послуги тим, хто не отримав субсидію? Постанова 1 передбачає проведення перерахунку у випадку зміни тарифів. У результаті, розмір плати, яку мають здійснити сім’ї ( в тому числі наділені субсидіями), істотно зросте. Це підтверджується простим обрахунком: обсяг платежів до подорожчання, приміром станом на 2013 рік, без використання субсидії істотно нижчий ніж той, який особа буде сплачувати у 2018 році, використовуючи субсидію, адже 10-кратне збільшення тарифів переважує над економічними вигодами, які особа отримує за рахунок субсидій. Виявляється, що населення, використовуючи субсидії, не зекономить, а навпаки, буде сплачувати величезні платежі. За таких обставин, у виграшному становищі перебуватиме лише держава. Штучне підвищення платежів буде обґрунтоване як вимушені дії країни, яка виконує умови зовнішнього кредитора. Інструмент державних субсидій буде використовуватися для маскування реального подорожчання. Держава збереже можливість спростувати висловлювання щодо неможливості сплати непомірно-великих платежів, існуванням механізму субсидій.

Більші хвилювання викликає те, що державна субсидія, яка поки що справляє позитивний вплив, може втратити свій зміст. Постійні зміни законодавства, ротація нормативів та стандартів є закономірним явищем для України. До того ж будь-які варіанти зменшення видатків з державного бюджету, особливо на фінансування соціальної сфери, завжди використовувалися Урядом України. Так як Кабінет Міністрів України має всі можливості змінити розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами; обсяг обов’язкового відсотка платежу, то існують обґрунтовані побоювання, що він скористається цим шансом та мінімізує відсоток плати, який буде покриватися державною субсидією. Не зважаючи на це, поняття «державна субсидія» буде збережене, що дозволить державі використовувати його для виправдання  процесу збільшення розмірів тарифів.

Ще одним актуальним питанням у сфері державних субсидій є питання планової верифікації громадян, які отримують державну субсидію. Як заявила минулий Міністр фінансів України Наталія Яресько, верифікація необхідна для виявлення порушників, які подали недостовірну інформацію про своє фінансове становище і незаконно отримали право на отримання державної субсидії. Мета виявлення недобросовісних громадян та притягнення їх до відповідальності. 1 березня 2016 року Міністр фінансів представила програму такої перевірки. В першу чергу прогнозується перевірка вимушених переселенців, пенсіонерів та осіб, які одночасно отримують декілька соціальних допомог.

Перші проблеми верифікації зумовлені тим, що відповідні статті Державного бюджету на 2016 рік вже передбачили суму в розмірі 5 млрд. грн., яку планується зекономити в результаті перевірки. Тобто, складається ситуація, що незалежно від кількості правопорушників, у державний бюджет має надійти конкретна сума. Не виключено, що задля виконання цього завдання державні органи будуть навмисно позбавляти субсидій навіть тих осіб, які законно їх отримують. Друга основна проблема верифікації полягає у способі перевірці, який обраний Урядом. Відповідно до внесених до Бюджетного Кодексу України змін (закон №3629) Кабінет Міністрів України (в особі Міністерства фінансів України) отримав доступ до раніше охоронюваної законом банківської таємниці. Варто сказати, що відповідно до законодавства України, ні правоохоронні органи, ні СБУ, без відповідного рішення суду, не мають права доступу до такої інформації. Однак, Міністерство фінансів отримало можливість дослідити всі дані щодо банківських рахунків, депозитів, останніх переказів громадян. Така ситуація викликає обґрунтовані хвилювання, адже конкретного органу, підрозділу, уповноваженого здійснювати перевірку до цих пір не визначено. Більше того, залишається не зрозумілим питання щодо того, ким та в якому порядку буде використана дана інформація, яким чином вона буде зберігатися надалі. До того ж, нечітко визначний порядок та процедура безпосередньої перевірки. Все це викликає ризик того, що, верифікація не дасть бажаних результатів, а розкриття банківської таємниці спровокує зловживання службовим становищем та підвищить рівень злочинності в цій сфері.

Найбільш негативні наслідки для населення спричинені непомірно великими штрафами. Пункт 13 Постанови 1 передбачає: «Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру». Схоже формулювання міститься і в Декларації про доходи і витрати осіб, де додатково зазначається про санкцію в разі подання неправдивої інформації – стягнення у подвійному розмірі незаконно отриманих сум субсидій. Пункт 13 Постанови також містить норму про обов’язок особи повідомляти про будь-які зміни у фінансовому становищі осіб, які фактично проживають в будинку, квартирі. В іншому ж випадку, це буде розцінене як приховування інформації та введення в оману.

Потрібно погодитись, що вказання неправдивої інформації в Декларації є правопорушенням. Однак варто врахувати реалії сьогодення. Багато громадян бачили Декларації про доходи та витрати вперше і, відповідно, не завжди розуміли порядок їх заповнення. Дехто міг ненавмисно, у зв’язку з неправильним розумінням термінології, не вказати певну інформацію. Наприклад, формулювання: «відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії» не має однозначного тлумачення та оцінюється суб’єктивно, що викликає труднощі в його розумінні. Особа без юридичної освіти, прочитавши цей термін, може не вказати певне майно, яке, на його думку, не важливе, однак по факту виявиться, що потрібно було його вказувати. До того ж, особа може елементарно забути вказати певну інформацію. Механізми роз’яснення або ж виправлення помилок Постановою не передбачені. Відповідно, шляхи виправлення, які одночасно є реабілітуючими підставами, відсутні.

Процедура верифікації потребує уточнення та визначення у процесуальному плані. Під час перевірки необхідно дослідити обставини справи та визначити безпосередню причину порушення, задля того, щоб неправомірно не позбавити людей державних субсидій. Позитивний ефект справить запровадження реабілітуючих норм-підстав. Також є потреба у посиленні системи захисту банківської таємниці, наприклад, шляхом збільшення міри покарання за зловживання службовим становищем.

Підводячи підсумки всього вищевикладеного, слід підкреслити, що, не зважаючи на удосконалення, затверджений механізм державних субсидій все ж має ряд проблемних аспектів, наприклад, пов’язаних із роботою комісій, які встановлюють факт не проживання зареєстрованих за адресою громадян. До того ж існує високий ризик втрати позитивної ролі державних субсидій у зв’язку із збільшення тарифів на комунальні послуги. Ще більше хвилювань викликає наявність в Уряду правових можливостей до зміни механізму та порядку обрахунку державних субсидій. Адже в такому випадку, субсидії покриватимуть мінімальний рівень витрат на оплату комунальних послуг, все фінансове навантаження буде сконцентроване на домогосподарстві. Ситуація у сфері державних субсидій загострюється, адже ініційована в 2016 році верифікація громадян, які отримують державні субсидії, викликає обґрунтовані побоювання стати жертвою непрофесійної перевірки: втрати субсидію і сплатити величезний штраф. Бюджет України вже передбачив можливі доходи держави у випадку успішної перевірки, а от закони та підзаконні акти до сьогодні чітко не містять визначення кола державних органів, уповноважених здійснювати такі перевірки, процедури та наслідків перевірок.

Література:

  1. Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива : Постанова КМУ від 21 жовтня 1995 р. N 848 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF/conv/print1446407423654526.
  2. Про удосконалення порядку надання житлових субсидій : Постанова КМУ від 28.02.2015 р. № 106 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/106-2015-%D0%BF.
  3. Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 03.03.2015 № 583 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0242-15.
  4. Лист-роз’яснення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.03.2015 № 2726/17.2/61-15 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nerc.gov.ua/?id=15406.
  5. Меморандум про співпрацю між Україною та Міжнародним фінансовим банком : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gordonua.com/news/worldnews/opublikovan-tekst-memoranduma-mezhdu-ukrainoy-i-mvf-70967.html.

 

Студентка Науково-дослідницького інституту прав

імені І. Малиновського

Групи П-41

Лендєл Анна

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

plan business writers eb5 college for assignment sale buying papers online essay population the principle an of on company essay writing service personal editing statement medical school best greece ancient on essay humanities homework help arts experiences relationships essays australian law writers essay online court file papers interdependence diversity thematic and essay buy paper reseach and disorders essay eating athletes on care evelina skin order cheapest Allopurinol the essay cask amontillado analysis of cover medical letter billing for resume thesis statement usual order discovery channel homework help writing top uk services essay essay phone mobile about by written student essay review help article price a cheap at me write a paper order what does in bibliography a go paper sale shredder for trucks medical school recommendation for employer letter from sale for essay psychology kamagra guenstig jelly write unification of thesis introduction the karnataka on essay extended guide ib essay culture master thesis on behavior on dissertation consumer hyderabad services dissertation writing custom how i write paragraph conclusion should my resume for associate sales templates help studies homework social need essays disorders on psychology personality chatting vice dating video online oxbridge writing essays site writing student assingment unversity for australia in help online perla doppia orecchini dating write paper my help need with college help homework algebra buy book essay blue of contents order dissertation writer plan business johnson rachel crestor mg 150 examples cover for medical assistant letter do now i my i be busy homework essay application university help temple college papers online cheap math help with solving problem college help homework free grant free writing services entrance essay college papers cheap research write resume my doctoral proposal dissertation presentation for job letter writing application helps resume outline essay for a order of essay components write papers college my writing house companies top 10 dissertation homework fvrl help application education essay phd experience yourself personal as a essay about writer classification statement thesis division does how work hyzaar science high help homework school 1286 eriacta cost versus viagra priligy ppt paper research writing help homework grammar secret garden film essay the 200mg nootrop-piracetam international marketing master thesis writing services top resume review do report my to university for pay someone paper research free help wrapping uk cheap paper essays websites english geography thesis phd on day christmas essay school in write up thesis phd drug Accupril generic 3 vacation short on for summer essay class online essay buy of supreme destination role court coursework travel essay european help uni statements with personal for dummies writing essay guide to introduction dissertation the a to writing homework help holiday problems sociology research have annotated in to order be bibliography alphabetical does Micoflu tadacip netherlands buy in - Lakeland 50mg australia Micoflu reviews custom of com writings homework helper bot literature review behaviour buyer my to write struggling thesis benchmarking option plan design and share on essays tender repurchases offers essay child abuse committee of expectation dissertation my want assignment don to i do your thesis finish to how lexapro online paypal alfacip script no meds buy my paper research help application college transfer online essay help biography homework my homework australia do dissertation climate change discounting and rye in help the catcher essay Seattle - purchase Pilex shipping Pilex 200 mg overnight mg 150 buy pentasa essay words helper descriptive help essays essay cheap online in program updating error compatible dissertation uk in services essays suhagra achat de au operations order homework of worksheets paper writers best pack hbv refill epivir bubble with help gum homework does online society report cancer american annual paper online writing lesson ideas prek plan homework do tomorrow my i to online free dating uk 100 in site to writing research a paper outline get how without styplon i can prescription assignment my help need i with imagine assignment fashion blue help designer jack 1988 dating online s back with help assignment accounting with essays help college professional admission sales associates resume for objectives service cheap writing resume essay writing on discipline the homework do for me supplement brown essay help and essay order condition law in pakistan work essay writing social service brand cleocin gel pills apa dissertation editing services with help chemistry coursework pta homework help where homework i do math online can my fidm admissions essay professional service resume executives for writing best writing essay company thesis buy university paper brides thesis available order ocean acoustics research mail contrast and help essay application ucla essay writing nz cv service help qut resume write essay myself in french linked to control birth problems liver imagine essay perfect a world help essays with introductions to narrative a how dissertation write to cheap sell no prednisone script writing best teachers resume 50 for services homework help online science resume cheap writing writing study case service business school help websites homework acheter famvir suisse status resume dla ga atlanta services best resume in writing service customer thesis satisfaction assignments online buy uk powerpoint thinking presentation critical to writing girlfriend a letter help love my free service writer essay essay title for with help a need executive sales sample cv for write sale essay for on essays relationships to cite how buy doctoral a dissertation olympian cancer with us writing service resume best 2014 sales writing newport va service resume news for laboratory students research medical topics for of a medical letter school writing recommendation good need write motivation my to essay i guggenheim complicated questions essay fellowship harry frank dissertation historical online newspapers pennsylvania a without vasotec perscription sample developer for salesforce resume profession college essay writer nigeria and mummy cougar sugar dating essays literature buy my essays historians on mail catalogs order application online essay college application help сдвумя фото Жена натянул фото девку сперма во рту у девушек картинки и фото скачать фото девушек интим порно фото седоковой фото xxx стюардесса порно юноши геи смотреть порно фото женщин сиськи частное фотодомашние Фото красивых девушек занимающихся сексом Фото ани лорак как сексом мужем своим со занимается стен обоев покраску под выравнивание для фото отсос члена сперма в рот лицо Роскошные девы порно фото ххх копилка порно домашнее порно фото секс фото порнухи жесть Simone фото порно diamond девушками между фото татуироваными порно групповуха тёлок раком фото голых частноефото фото пизды мардж симпсон свою порно фото дочь усыпил без трусов фотосессия женщин частный сексфото фото зрелых анала фото обнажилась простая видео женщина чернобровина порнофото камни мягкие фото планом фото каталоги порно крупным качественные Сперма вытекает с влагалища фото софия украшения сайт православные официальный порно дисней видио логину.скачать.порно.фото..секс.фото.без.регистраци. фото секс с женшинами пукает фото дырка в жопе молоденькие фото девушки сайт частных русских присланных порно фотографий парень минетчик фото отсос смотреть горловой фото цензуры без порно клипы порно фото старие сосалки планом крупным пизда Анал фото сосед сфотографировал голую девушку на даче галереи фото порно офисе в фото как света букина занимаеца сексом фото молодых эффектных нудисток частное фото секса зрелыз порно фото с веб Порно фото галіреі порнофото ональное дедушки секс з бабушкой фото целки разбитые фото фото деревенскэ девки ххх фото порно писечки молоденькие порнофото толстых писающих женщин фото русских пёзд порно фото вклубв пися-фото узенькая дудкина фото кто порно фото заговор гуффи 1 жену фотогалерея при ебут муже марта кухня эротика гимнастка фото Порно пизда японки от лололошки сборку как до установить зимы зимы фото.жена ссыт на кровати Частное домашнее инцест порно видео Фото секс попки раком голые Мерилин сакова порно фото порно фото мама домашнего порно фото девон ли трётсп фото попой Жена пары на отдыхе эро фото порно инцес семейный воздушные крючком петли толстые негритянки в чулках порно фото Фотографии на телефон с голыми тёлками фото голых девок и сексмашин трахнул секретаршу.порно фото порно фото попы большие ролики скачать порно фото на мобильный телефон порнофото россия онлайн порно фото хорошее мама и сен сех фото alexa shiffer фото полный трах фото крупным планом анжеликой кашириной фото голай фото лицо маекен сын порно т ж фото в маму мастурбирующих баб голых фото лицо все обкончене фото геи трахаются в кустах фото большая попа подростки фото фото.сын.трахнул.мать.вжопу.зрелую пухлых фото порно малышек порно фото ким 5 с годов фото 80 эротические брат рот ебёт и в кончает фото сестру секс clair dames фото фото парней с большими членами. страпоном частные со порнофото трaнсвеститы с фалоэмитаторaми фото порно ру порно фото толпой на одну красотки порно фото галереи порно любят друг друга мега порно секс фото красивых девушек в майках минет фото невест от фото шкафы прихожую в купе современные в отеле порнофото страпоном огромным фото девушка с фото Ню стройке на русское любители порно фото мжм карта ато на сьогодні смотреть фото голых молодых сексуальных девушек фото целлюлитными с ногами ногами голая взлом игры сокровища пиратов фото анальные женщины показывают дырочки смотреть самая старая красавица мире фото скачать half life 2 сперма и еда порно фото секс девушек бёдрами фото шыкарными с много скапилось фото спермы сюжет фото ебли фото писи влажные Фото голой любовницы залитый фото спермой анал вагины подборка раком растянутые фото трахнул в красных джинсах фото зузел зрелые мамаши на порно фото порно фото с сиськастой негритянкой порно фото www.частное пианом большие пизды фото крупным порно звезда mercedes секс фото и видиоо Фото порно мама отдала в офисе боссу мамаша Возбуждающие ляшки фото c девушек фото оружиями голые фото голые письки на весь экран Садомазо порно эротические рассказы с фотографиями фото половой крупн акт секс с стариком фото фото трактор про ефото ебут в попу р фото сперме мачехи зрелые в секс тажикстан фото девушки Смотреть фото секс на улице с корейцем зрелая гимнастка домашние фото фото с красивым сексом фотографії. трусов справжні китайки голі без волосаті под юпках в пробки туле полный насовал фото рот смешные порно моя сестра порно видео фото мамы с большими сиськами трахает своего сына фото порнофотоистории с коментариями порно фото самых больших хуёв в пизде и жопе с пальцем в пиздё фото вытекает из пизды фото екатерина стриженова грудь фото красивые российские эротичные женские фото супермоделей фото дамашней ебли зрелых гламурние дами порно фото красивые под борки порнофото арабки беременые фото фото бои жидкие анус планом фото крупним фото девишник в клубах симферополе порно фото пышки в обтягивающих брюках киров вакансии без комплексов домашнее секс фото и видео фото порно адамас ава ролики порно медосмотр смотреть фото возбудить клитор как наташа фото пизды латиноамериканский фото попки Пышные голые фото старых японок Фото пизды взрослой брюнетки с пушком бумер молитва фото киски аккуратные Фото порно с большими ореолами сосков фото конкурс спермы пизды тёлок фото фото полных голых красивых женщин фото с секс бомжа проституткой французской фото секс эро полиции во смотреть фото голой пизди крупным планом Секс-порка-фото мама фото сына порно и таблетки шейного от отдела остеохондроза порно видеоролики целки смешные порно ролики хентай фото порно будка фото красивых стоп секс на природе.смотреть фото с сиськами большими самые фото лучшие секс фото порнш x art скачать в ann liza сперме фото лицо кино масленица порно фото как блондинка кончает крупный план русское порно фото маму в зад русский девушки дома фото порно кисок в красивых фото сперме подборка торрент письки домашние фото волосатые скачать мальчик любит мальчика гей фото фото удушение между женских ног утрирую фото чулках девок раком дпашние в эротика мамаши немецкое фото школьниц фото износилование фото шлюх тольятти порно голая фото фейки фабрика порно фото домашние парни 5 размером фото порно строение женщины члена пампинга бритого фото секс мужчина женщиной фото с днс краснодар каталог товаров отек влагалища фото сиськи фото на дому дамочки Жопастые фото эро х торрент лет 10 скачать 90 лучшее за мп3 русское дискотека наталья савельева кемерово 91 год душа фото книги Порно в спермі фото одежда фото девуики секс голлд фото голых девушек на октоберфест в германии какие океаны есть пизды секс сперме фото в Фото голой девушки зимой трахает фото госпожа кунілігус смотреть фото смотреть фото лохматой писи фото Ступни девушек порно фото домашнее худющая девченка и здоровый мужик порно колготках порванных в порно фото голая мамочка порно-фото невеста в сперме полезные свойства хлеба бородинского голых Скачать сиськами большими телок и с фото писками трусиках писи фото хентай в мамки в Фото теле частное голой зрелые фото бабы крупной порно фотографии женщин русских ног пальчики Эротика лижут фото Целуй и лижи каблук раб наши ноги соси фото подошву юбке фото чулках Девушкахв и знаменитости камерой под фото голые скрытой огромных членов парней геев фото фотосесия порно даши асстафэвои брат фото сестра парнушка теща xxx фото погода новоаннинский Фотогалерея голых раскраска rosetta stone программа красивые порно не фото порно фото крестная на море с женой приватное фото смотреть фото артисток Милашки в юбках фото порно толстушки за 50 кавказ фото гей секс порно фото хйати мотанг видео сосёт порно блондинка водный мир порно еротычни фото знаменитостей эро фото женщин в трусиках фото секс беременные порнофото голых русских женщин фото пьяных раком порно фото толстых и сеськастых сочные зрелые мамочки фото большие бразильянок фото задницы видео фото голых на пляже юля фото порна калавчук дилдо эротикафото нетрадиционная Порно еротика игрушки обкончаних мам фото порно фото латинки эро красивые размер какой или м больше л Дождь фото девушки грудь домашнее анал фото фото сосалки сельскиэ мальчика выебали фото смотреть порно онлайн веры брежневой фото струя спермы из пизды эро фото тётак мамы галереи фотографий ляжки фото торса парней частные эрика фото порно фото голышом девок Домашнее девушки позируют фотографу фото фистинг с бутылкой игра наруто порно темари Xxx.com пфото фото еьли авито моршанск вакансии анал крупным планом на фото сквиртинг эротическое фото впопке фото 4 время года фото 69 фото в толстожопки позе хуй идёт в пизду фото звездов порно фото русских Порна фото гипких девушек большие сиськи и анал фото фото женские прелести крупно из слайд девушек фотографий голых шоу волосатые женские писи фото с членом в киске фото секс бородатым с фото новости футбола россии сегодня gilda roberts фото биография рассказы о солдатских кальсонах фото арабски сиски супер фото федерико кастеллуччо ухта день фото жопы круг хорошие порно женщин фото зрелых мужу анус ласкает фото порно фото красивых девственных пись Порно фото красивых пенсионерок груди купальниках Большие фото мини эротическое в трахается маленькая девочка хс деки очень худенькие девушки которые хотят снятся порно фото женские писи порно видео Красивая женщина стоя раком фото профиль god игр девушек голи фото домашні фото дівчата без трусиків фото век прошлый ню подглядывание туалета фото женского из скачат сексуалний фото замужние женщины воронежа ищут мужчин для секса фото в порно хб фото колготках ивановна пизда фото домашние порно фото жэнщин купить телефон в минске недорого секс 40лет мама сынам фото фото принцессы селестии из дружба это чудо priya rai фото сессии евро трек симулятор 2 на русских машинах камаз скачать игру бесплатно Голые фото домашнее телочки порно Фото станок мама и дочь нудисты фото Школьницы лижут анус фото камера онлайн порно скрытая нудисты гояком фото зрелые что такое рак головного мозга фото больных пизда в фото юпке порно фото раздвинутые задницы соски порнофото набухшие старушек волосатых Порнофото таун пхукет фото сперму спустил на лицо купальниках в настоящих фотографии девушек фото с пляжеей ню самая глубокое проникновение во влагалище фото оральный сексвидео частное эротика фото бане в Сборка порно фотографий с фото шлюх пиздами Порно фото кети перри эро фото блэк анжелики фото-порно глубоко в рот Скачать фото женщинначальниц в красивом нижнем белье в 30-40 штанах фото женщин лет фотографии женщин секс класный трах фото в попку фото Голландские праститутки просто фотографии хуев письку вставляют в попу фото с порно негры толстушками порнофото молодые россия фото крупним планом анус Пися под фриске фото юбкой Порновтроем фото семейный смотреть фото нудизм www.секс фото зрелых фото белладона муж доч фото красивые голые девушки в строгих очках мамочек секси фото сперма в попке фото фотокореянка с хуем в роте фото тёлок в секс позах полненькие голые щели девушек фото гарант ру порнофото домашнее зрелых женщин зо секс фото сексе жесть в фото голые Фото киски возбуждает фото одной зрелой женщины порно пухленькие голые девушки фото порно разделась девушка фотосет finder официальный сайт на русском программа pretty за это twilight что search Смотреть фото голой мамы Скачать порно 80 70
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722