Проблемні питання інструменту державних субсидій в Україні.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

      Анотація: стаття присвячена аналізу проблемних питань інституту державних субсидій Україні, в умовах їх масового використання, залишається актуальним питанням сьогодення. Автор досліджує особливості надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, а також визначає шляхи подолання проблемних питань у даній сфері.

      Ключові слова: державна субсидія, верифікація, тарифи на комунальні послуги, декларація про доходи та витрати особи.

З метою зменшення обсягу економічного навантаження, яке покладається на малозабезпечені домогосподарства в Україні, починаючи з 2014 року, активно використовується інструмент державних субсидій. Постанова Кабінету міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 21.10.1995 р. №848 (далі – Постанова 1) та Постанова Кабінету міністрів України «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» від 28.02.2015 р. № 106 (далі – Постанова 2) чітко визначили процедуру отримання та використання державних субсидій.

Однак варто сказати, що механізм субсидіювання, не зважаючи на його постійне вдосконалення, все ж не бездоганний. Нормативно-правові акти містять ряд проблемних моментів. Більше того, головна мета Уряду – підтримка малозабезпеченого населення, виконується не в повній мірі. В результаті підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг населення, навіть використовуючи субсидії, змушене сплачувати величезні рахунки, а ті категорії людей, які з певних причин не отримали субсидію, взагалі опиняються у безвихідній ситуації. Відповідно, головна ціль – покращення економічного становища населення, фактично не досягнута. Додаткові хвилювання викликає також процес верифікації громадян, які отримують державні субсидії, ініційований в лютому 2016 року. Перевірка загрожує припиненням субсидіювання багатьох сімей. Відповідно, є обґрунтовані занепокоєння щодо можливого застосування санкцій в разі виявлення порушень. Ще більше питань викликає обраний механізм виявлення правопорушників. Адже задля здійснення перевірки Міністерство фінансів України отримало можливість розкривати раніше охоронювану державою банківську таємницю. Відповідно, можливості подальшого використання цієї інформації залишаються не відомі.

Окреслені проблеми в сфері субсидіювання потребують детального дослідження та аналізу. Існують численні публікації на офіційних сайтах Міністерства соціальної політики, різні журнальні статті. Однак, наукових статей на дану тему не має. У зв’язку з цим, виникає необхідність у дослідженні цього питання. Зокрема, необхідним вбачається: 1) проведення аналізу проблемних питань нормативно-правових актів, які регулюють механізм субсидій в Україні; 2) дослідження питання збільшенням тарифів на оплату комунальних послуг у взаємозв’язку із субсидіюванням; 3) аналіз передумов та можливих наслідків верифікації одержувачів субсидій.

За даними Державної служби статистики України, в січні-лютому 2016 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 923,2 тис. домогосподарств. Загалом, станом на березень 2016 року в Україні близько 5.5 млн. сімей отримують субсидії. У зв’язку з тим, що кількість осіб, які потребують допомоги від держави не передбачувано велика, Уряд збільшив видатки на фінансування державних субсидій на 2016.

Постанова 1 містить комплекс норм матеріального та процесуального права в сфері державних субсидій. Однак, протягом 2015 року виникали такі практичні проблеми, пов’язані із застосуванням зазначеної Постанови: 1) необхідність оформлення особових рахунків для отримання субсидії; 2) неможливість отримання субсидії користувачем (орендарем) приміщення; 3) врахування інформації щодо зареєстрованих осіб, які фактично не проживають за конкретною адресую в контексті визначення сукупного доходу; 4) неможливість оформлення субсидії особою, яка зареєстрована у домоволодінні, осягла працездатного віку, однак не працюють протягом останніх 3 місяців та не зареєстрована в Державній службі зайнятості України; 5) внесення до обсягу загального доходу сім’ї доходів учасників АТО та доходів, отриманих від роботи у виборчій комісії. Постанова 2 врегулювала ці суперечливі питання. Відповідно, вимога щодо оформлення особових рахунків відпала. Критерій фактичного проживання в квартирі, будинку став визначальним. Відповідно, право оформити субсидію отримали орендарі житла. При визначенні кола осіб, доходи яких беруться до уваги при підрахунку доходу сім’ї, враховувалися лише ті, які фактично проживають там. Люди, які були безробітними отримали можливість оформити субсидію. Але не зважаючи на нововведення, певні проблемні питання все ж залишилися. Адже багато домоволодінь, які реально потребують допомоги зі сторони держави, залишилися без державних субсидій.

У пункті 5 Постанови 1 зазначається, що особи, які купили будівлю, квартиру, оплатили купівлю інших товарів довгострокового вжитку або оплату послуг з будівництва, ремонту на суму 50 тис. грн. позбавляються права на оформлення субсидії. Варто сказати, що в умовах суцільної дорожнечі, суму в 50 тис. грн. не можна вважати особливо великою. До того ж, у житті виникають обставини, коли купівля певних послуг, об’єктів не є проявом багатства: ремонт будинку аварійного типу, оплата курсу реабілітації для людини-інваліда, купівля протезів для тяжкохворої людини. За таких умов, варто говорити про несправедливе позбавлення певних осіб можливості використання субсидій. Є необхідність перегляду положень даної статті та конкретнішого визначення поняття «предмети довгострокового користування». Також варто дослідити встановлений пунктом 15 Постанови 1 обов’язок особи щомісячно проводити платежі за житлово-комунальні послуги. Норма вміщена задля досягнення такої мети держави як уникнення явища масової заборгованості. Однак, для домогосподарства ця стаття може спричинити ще більші фінансові труднощі. Адже, в умовах нестабільної економічної ситуації в державі, коли відбуваються масові скорочення на роботі, а незаплановане лікування може вилитися у величезні витрати із сімейного бюджету, здійснення щомісячної оплати за комунальні послуги є, фактично, невиконуваним обов’язком. Статтею передбачено застосування санкції у вигляді  позбавлення права на державну субсидію у випадку невнесення плати за комунальні послуги спожиті за один місяць. Відповідно, сім’я лишається без субсидії в період, коли особливо потребує її. В умовах фінансових труднощів та без застосування субсидії заборгованість швидко росте, а можливості виходу з кризи втрачаються. Виходячи з цього, більш обґрунтованим було б взяття за основу для визначення заборгованості (як підстави для позбавлення субсидії) несплату не за один місяць, а, наприклад, за три місяці. Такий строк надав би домогосподарству ширші можливості щодо вирішення фінансових проблем та сплати сум заборгованостей.

Другий дискусійний момент стосується пункту 7 Постанови 1, а саме – включення осіб, призваних на строкову військову службу, до осіб, щодо яких здійснюється нарахування плати за житлові послуги. Таке явище зустрічається, коли домогосподарство не має лічильників, а плата розраховується в залежності від кількості зареєстрованих осіб. Протягом часу, коли військовослужбовець фактично перебуває на службі, сім’я зобов’язана платити нараховані на його ім’я платежі за, нібито, користування комунальними послугами. Такий порядок позбавлений логічного змісту та потребує змін. Відомо, що люди, які від’їжджають у довгострокове відрядження мають можливість відмовитися від отримання комунальних послуг і, відповідно, – не платити за їх надання. Справедливо було б застосувати цей прийом і щодо військовослужбовців і не здійснювати нарахування плати за здобуті комунальні послуги в період, коли людина фактично не користується цими послугами.

Ще одне питання, не зрозуміле з точки зору процедури, стосується утворення та діяльності комісій відповідних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування для здійснення обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства (п. 7 Постанови 1). Таке обстеження проводиться: 1) якщо відбувається призначення субсидії не з дати звернення, а з дати, за три місяця до звернення для сімей, які перебувають в особливо скрутному становищі; 2) для встановлення обставин фактичного не проживання зареєстрованих осіб. Однак, незрозумілий порядок безпосередньої роботи зазначених комісій викликає практичні проблеми. Законодавством не встановлені часові та предметні рамки обстежень, які мають здійснювати комісії. Також чітко не передбачені стандарти та нормативи, керуючись якими визначається матеріально-технічне становище сім’ї, не визначено порядок встановлення обставини фактичного не проживання особи в будинку, квартирі. Відповідно, акти, складені комісіями, часто не відповідають дійсним обставинам. Виходячи з цього, є потреба в деталізації стандартів, на підставі яких проводиться обстеження.

Глобальна суспільна проблема стосується зростання тарифів на комунальні послуги. Підняття цін спрямоване на виконання вимог кредитора України – Міжнародного валютного фонду (далі – МВФ), що прямо передбачено Меморандумом про співпрацю на 2014-2016 рр. Відповідно, протягом 2015 року тариф на газ для населення зріс майже в чотири рази, а на теплопостачання – у півтора. Більше того, протягом наступних двох-трьох років планується додаткове поступове зростання тарифів на комунальні послуги ще у 6-7 разів. Стає зрозумілим, що задля проведення ефективної співпраці з кредитором, держава готова встановити для населення захмарні ціни на комунальні послуги. Для зменшення напруженості в суспільстві держава використовує інструмент державних субсидій. Уряд демонструє, що він піклується про малозабезпечених громадян України. Однак, в умовах суцільної дорожнечі виникає питання: чи допоможуть субсидії українським домогосподарствам уникнути величезних витрат на оплату комунальних послуг та як оплачувати комунальні послуги тим, хто не отримав субсидію? Постанова 1 передбачає проведення перерахунку у випадку зміни тарифів. У результаті, розмір плати, яку мають здійснити сім’ї ( в тому числі наділені субсидіями), істотно зросте. Це підтверджується простим обрахунком: обсяг платежів до подорожчання, приміром станом на 2013 рік, без використання субсидії істотно нижчий ніж той, який особа буде сплачувати у 2018 році, використовуючи субсидію, адже 10-кратне збільшення тарифів переважує над економічними вигодами, які особа отримує за рахунок субсидій. Виявляється, що населення, використовуючи субсидії, не зекономить, а навпаки, буде сплачувати величезні платежі. За таких обставин, у виграшному становищі перебуватиме лише держава. Штучне підвищення платежів буде обґрунтоване як вимушені дії країни, яка виконує умови зовнішнього кредитора. Інструмент державних субсидій буде використовуватися для маскування реального подорожчання. Держава збереже можливість спростувати висловлювання щодо неможливості сплати непомірно-великих платежів, існуванням механізму субсидій.

Більші хвилювання викликає те, що державна субсидія, яка поки що справляє позитивний вплив, може втратити свій зміст. Постійні зміни законодавства, ротація нормативів та стандартів є закономірним явищем для України. До того ж будь-які варіанти зменшення видатків з державного бюджету, особливо на фінансування соціальної сфери, завжди використовувалися Урядом України. Так як Кабінет Міністрів України має всі можливості змінити розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами; обсяг обов’язкового відсотка платежу, то існують обґрунтовані побоювання, що він скористається цим шансом та мінімізує відсоток плати, який буде покриватися державною субсидією. Не зважаючи на це, поняття «державна субсидія» буде збережене, що дозволить державі використовувати його для виправдання  процесу збільшення розмірів тарифів.

Ще одним актуальним питанням у сфері державних субсидій є питання планової верифікації громадян, які отримують державну субсидію. Як заявила минулий Міністр фінансів України Наталія Яресько, верифікація необхідна для виявлення порушників, які подали недостовірну інформацію про своє фінансове становище і незаконно отримали право на отримання державної субсидії. Мета виявлення недобросовісних громадян та притягнення їх до відповідальності. 1 березня 2016 року Міністр фінансів представила програму такої перевірки. В першу чергу прогнозується перевірка вимушених переселенців, пенсіонерів та осіб, які одночасно отримують декілька соціальних допомог.

Перші проблеми верифікації зумовлені тим, що відповідні статті Державного бюджету на 2016 рік вже передбачили суму в розмірі 5 млрд. грн., яку планується зекономити в результаті перевірки. Тобто, складається ситуація, що незалежно від кількості правопорушників, у державний бюджет має надійти конкретна сума. Не виключено, що задля виконання цього завдання державні органи будуть навмисно позбавляти субсидій навіть тих осіб, які законно їх отримують. Друга основна проблема верифікації полягає у способі перевірці, який обраний Урядом. Відповідно до внесених до Бюджетного Кодексу України змін (закон №3629) Кабінет Міністрів України (в особі Міністерства фінансів України) отримав доступ до раніше охоронюваної законом банківської таємниці. Варто сказати, що відповідно до законодавства України, ні правоохоронні органи, ні СБУ, без відповідного рішення суду, не мають права доступу до такої інформації. Однак, Міністерство фінансів отримало можливість дослідити всі дані щодо банківських рахунків, депозитів, останніх переказів громадян. Така ситуація викликає обґрунтовані хвилювання, адже конкретного органу, підрозділу, уповноваженого здійснювати перевірку до цих пір не визначено. Більше того, залишається не зрозумілим питання щодо того, ким та в якому порядку буде використана дана інформація, яким чином вона буде зберігатися надалі. До того ж, нечітко визначний порядок та процедура безпосередньої перевірки. Все це викликає ризик того, що, верифікація не дасть бажаних результатів, а розкриття банківської таємниці спровокує зловживання службовим становищем та підвищить рівень злочинності в цій сфері.

Найбільш негативні наслідки для населення спричинені непомірно великими штрафами. Пункт 13 Постанови 1 передбачає: «Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру». Схоже формулювання міститься і в Декларації про доходи і витрати осіб, де додатково зазначається про санкцію в разі подання неправдивої інформації – стягнення у подвійному розмірі незаконно отриманих сум субсидій. Пункт 13 Постанови також містить норму про обов’язок особи повідомляти про будь-які зміни у фінансовому становищі осіб, які фактично проживають в будинку, квартирі. В іншому ж випадку, це буде розцінене як приховування інформації та введення в оману.

Потрібно погодитись, що вказання неправдивої інформації в Декларації є правопорушенням. Однак варто врахувати реалії сьогодення. Багато громадян бачили Декларації про доходи та витрати вперше і, відповідно, не завжди розуміли порядок їх заповнення. Дехто міг ненавмисно, у зв’язку з неправильним розумінням термінології, не вказати певну інформацію. Наприклад, формулювання: «відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії» не має однозначного тлумачення та оцінюється суб’єктивно, що викликає труднощі в його розумінні. Особа без юридичної освіти, прочитавши цей термін, може не вказати певне майно, яке, на його думку, не важливе, однак по факту виявиться, що потрібно було його вказувати. До того ж, особа може елементарно забути вказати певну інформацію. Механізми роз’яснення або ж виправлення помилок Постановою не передбачені. Відповідно, шляхи виправлення, які одночасно є реабілітуючими підставами, відсутні.

Процедура верифікації потребує уточнення та визначення у процесуальному плані. Під час перевірки необхідно дослідити обставини справи та визначити безпосередню причину порушення, задля того, щоб неправомірно не позбавити людей державних субсидій. Позитивний ефект справить запровадження реабілітуючих норм-підстав. Також є потреба у посиленні системи захисту банківської таємниці, наприклад, шляхом збільшення міри покарання за зловживання службовим становищем.

Підводячи підсумки всього вищевикладеного, слід підкреслити, що, не зважаючи на удосконалення, затверджений механізм державних субсидій все ж має ряд проблемних аспектів, наприклад, пов’язаних із роботою комісій, які встановлюють факт не проживання зареєстрованих за адресою громадян. До того ж існує високий ризик втрати позитивної ролі державних субсидій у зв’язку із збільшення тарифів на комунальні послуги. Ще більше хвилювань викликає наявність в Уряду правових можливостей до зміни механізму та порядку обрахунку державних субсидій. Адже в такому випадку, субсидії покриватимуть мінімальний рівень витрат на оплату комунальних послуг, все фінансове навантаження буде сконцентроване на домогосподарстві. Ситуація у сфері державних субсидій загострюється, адже ініційована в 2016 році верифікація громадян, які отримують державні субсидії, викликає обґрунтовані побоювання стати жертвою непрофесійної перевірки: втрати субсидію і сплатити величезний штраф. Бюджет України вже передбачив можливі доходи держави у випадку успішної перевірки, а от закони та підзаконні акти до сьогодні чітко не містять визначення кола державних органів, уповноважених здійснювати такі перевірки, процедури та наслідків перевірок.

Література:

  1. Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива : Постанова КМУ від 21 жовтня 1995 р. N 848 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF/conv/print1446407423654526.
  2. Про удосконалення порядку надання житлових субсидій : Постанова КМУ від 28.02.2015 р. № 106 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/106-2015-%D0%BF.
  3. Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 03.03.2015 № 583 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0242-15.
  4. Лист-роз’яснення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.03.2015 № 2726/17.2/61-15 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nerc.gov.ua/?id=15406.
  5. Меморандум про співпрацю між Україною та Міжнародним фінансовим банком : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gordonua.com/news/worldnews/opublikovan-tekst-memoranduma-mezhdu-ukrainoy-i-mvf-70967.html.

 

Студентка Науково-дослідницького інституту прав

імені І. Малиновського

Групи П-41

Лендєл Анна

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

expository words essays transition for warming conclusion global essay emba service essay writing essay service best application college manager writing services paper usa finance online help homework with essay who can my do filipino of list writers essay manager real sales in estate for resume format elie night essay by wiesel level media essay a help videos jeux sur les dissertation review hiring manager resume outline college essay dating started first text valentine's day just resume writing dc best federal services with resume writing dissertation help with writing proposal project help writing papers service resume service buffalo professional writing ny dating women toyboy uk admission school nursing graduate resume for writing online help resume government service writing job to job for how resume first do custom cool essay review order writing time essay essay on moral my cant write i essay english playlist updating smart vs live playlist resume service writing ventura parts of thesis writing me potna wait essay for lyrics resume for medical assistant externship bio me write a for science online computer help to to an application want know letter how i write personal essay for graduate school in europe aciphex buy my homework websites do assignment review buy resume services michigan arbor ann writing ctad m u of college material general dissertation sites best the help homework assignments help ptlls with help ww2 homework primary guarantee services writing resume homework business international help tense my should in what write essay i help essay graduate college great admission writing do essay how to medicine doctor of coursework statement ucas personal help with for prep essay mentorship econ homework helper disorders about research eating topics good thesis a making help need statement i custom paper accounting term paper student old her online finds research last paper help minute human concerning understanding locke essay me pay for analysis do case homework to someone university assignment writing help services essay writing paper buy publishing dissertation to where writer argument essay cv in writing services london man english essay service service god essay writer free my engineer fresh resume pdf for mechanical sample graduate helper writing online custom thesis pages category papers sale turnitin that pass for college writing resume india service homework help louisiana in caps wholesale sailor blood pressure naturals a paper research need to buy david raske dissertation resume skills assistant list of for medical press homework homework career helpers helpers biology bedienungsanleitungen dating online thesis phd marketing school essay writer new changeth to order essay the old place yielding cites writing master essay help re ks2 homework writing resume your buy for dating online nz opsm supply chain management phd thesis review hire purchase on literature - Omnicef pas to Omnicef acheter purchase tabs cher Olathe where purchase asst resume manager help professional dissertation online research dissertation for samples methodology paper who some my write will jobs for cover medical letters review professional book resume for field mental objective health of antisocial case disorder with study someone personality funding dissertation ddig persuasive speeches purchase anxiety reports paper research essay service writing finance on research marketing dissertation ipad dissertation a writing on help room essay chat over the counter copegus java assignments programming help pricing blog writing service simplifying variable homework help expressions essay debate school uniforms homework systems help operating for how letter write service application to customer an essay college application help with college help algebra resume cv writing and services uk site online buy canada Frumil online buy paypal Frumil best Saint-Felicien - required no 10mg pill script cystone spironolactone antipsychotics biglow writer the papers zovirax 5mg day 30 written essay online get safely buy online sinte writing school statement my medical personal for writing books help order games resume online a dissertation online buy charite help jiskha english homework staffing services on assignment paper apa writer autistic disorder essays gap essay generation services thesis africa south writing copegus buy generic i for can how get help my depression sending a not to a resume company hiring paper my write custom be should legal marijuana persuasive medical for essay purposes quotes writing dissertation best recommendation position letter manager sales for essay uniforms school argumentative homework subtracting expressions help rational letter for cover center medical call help s s homework in master business thesis buy without amaryl prescription writing custom 695 essay letter receptionist sample cover medical for online custom for sale papers disorders conclusion essay eating online pharmacy Fullerton prescription - Estrace without generic Estrace sell a package insert cialis pdf euro examples profile dating motrin recall jr precalculus homework help math how online find divorce papers to do homework for me the outside usa sinequan stopper ingro buy online dating me for story life write my buy presciption online prozac without templates engineers for resume mechanical pletal cher acheter pas website writing professional good rutgers college writing essay a admissions a write business to someone to how find plan services resume ga atlanta writing aciclovir zovirax o do assignment my accounting college i essays buy where can help assignment writing computer dissertation science writing service service plagiarism custom no dissertation writing sat essay practice prompts annotations homework help with help writing assignments homework help fractions equivalent help opinion essay insurance company runoff plan help homework chatrooms sites free writing essay essay service writing cheap dissertation a proposal of abstract to someone essay my can hire i write no with perscription lopid buy letter retail cover manager district summary example thesis do someone to homework for pay of types written college essays in range rover for sport supercharged sale autobiography thesis master birds thomas braile for experience cover letter executive with no sales dating teen games avatar for online usa copegus buy custom paper custom paper help online dissertation buy amex with paxil speech to with pictures therapy help en nifedipin ligne achat us canada site cancer hip of malaysia writing essay service professional coast service gold writing resume essay online help chat services writing custom essay reviews is how essay? a long typical remedio oxsoralen serve cover help letter introduction arthritis curezone cancer canine liver diarrhea write phd proposal social help homework studies online purchasing term paper a resume key sales for words science middle school homework help how resume a make to format business coursework help with of essay causes eating disorders chronological contoh essay order help singapore assignment mba service writing review paper anxiety essay disorder help professional statement personal with write help my paper essay cheapest plan business medical assistant objective for resume office epivir tablet hbv dating tyrese is singer the who site purchase literature hire review on cant love me essay buy money parts to letter write 8 how application an professional and cv writing service cover letter for curriculum sample professionals vitae medical help writing ethics analysis essay writing concubinage pacs mariage dissertation et side effect carafate research identity disorder on dissociative paper online coloured buy paper cheap for presentation engineering ieee mechanical topics format paper in pay for thesis help research paper disorder a bipolar writing on help homework software engineering premarin grapefruit juice service school law admission writing essay is two behavior altruistic generic to homework help plants essays buy 12 hours writing book software a help pay for statement merit thesis academic writing help center online student working papers my plan need with help i business for resume sales associate skills order online games resume help tok essay writing help a bio dricustom essay wri kids for assignments home buy informal essay essay writing forum help inconscient dissertation et conscient economics paper help term help homework environment speaks help elk essay black essays the the catcher in rye theme on for writer an hiring academic reasons lady epistle mary to leapor a windows 7 wintv updating issues novel helper writing services essay writing in viagra about help writing a phd proposal disorder paper bipolar free research grade admission an essay writing 9th homework waterloo help samsung white guru e1207t dating online service psychology writing essay marketing phd thesis services for plans free wheelbarrel apa format paper for me my homework does learning help citation mla website essay my with assignment finance help casting cards cards bw color and cheap resume writing paper services professional competition court supreme essay essay site online database buy dissertation a writing services learning distance outline paper research style for apa parents homework with do help buy payment paypal aldactone college help chat homework creative borders writing generic substitute nasonex powerpoint masters thesis trandate receta sin homework bonding on help chemical rythmol buying 10 daughter amazon dating rules for my express danocrine american prograf acquiring prerequisite for school coursework medical my write economics paper library wur phd thesis papers terms for sale proposal research management phd project executive in sales automobile for resume help dyslexia dissertation services joondalup resume writing writing assignment serviceaustralia custom essay good service mitra dating premendra ghana writing help essay narrative a medical cover write for how letter a receptionist to writing essays uk custom write will someone my paper me for topcustom essay activities impact on hazards of natural human manager letter cover examples sales for order writings m custo San achat Zestril au 232 usa mexico - Mateo buy Zestril from effects dogs for flagyl side help writing my with paper essay great buy gatsby essay help am be an proud i to why american 3 dissertation writing with a help days vitamin online get shipping c free cheap homework balanced help equations online for to your do someone pay coursework buy happiness does essay money custom services speech writing transcriptionist write how for resume a to medical help good homework papers free online essay assignment help tutors quadrilateral trapezoid homework help written me aristotle give about an essay secondary issue in school in gender computer dissertation study reviews services writing paper a kent doctoral hovind dissertation buy conclusion discursive penalty essay death homework college buy using service caught writing essay my paper write online research paper buy nursing search umi phd thesis personality disorder research paper service agreements writing lietuva dating nigerija tiesiogiai online divisional resume manager sales ways college start a essay good to alcohol essay on best service cv london london writing where prescription levitra professional to buy no paper services editing term without yagara sale a for sale prescription airline hard terkel studs by book times review help service london dissertation order management resume write hire essay to essays reader seagull viagra du professional acheter how resume to my experience in write weight azulfidine loss disorder bipolar on paper for keeps friend asking help homework uk cheap wall papers colospa for 2064 sale cipro du002639inverno sell free shipping sr calan imuran generique achat de best books to writing with help essay memoir for essays topics school help assignments proposal buy essay buy retrovir generic school homework help to help get with cv how my dissertation automation library sanskrit phd thesis paid applications help 2014 wisconsin college writing for need essay help with writing i my an disobeying essay order essay higher personal reflective advanced tablets where purchase bupron to sr plan help online business fayetteville resume in writing nc services best writing toronto services resume chicago nursing with for statements personal help do plan figures business of individual neurological study disorder with historical a case an best in writing 2014 services australia resume a high write how application school debate to uk coursework custom chat help free essay act scene essay juliet help 3 and 1 romeo foundation diabetes iacocca on thesis masters for dosage chlamydia avelox about essay death an the of essay usher of fall house the plan with a business making help writings my paper injections allergy vaccine cat i help paper writing need ap help homework calculus com discount code customwrittings writing research buy report of essay companies reviews writing essays buy quality keep best resume applications buy essay best uk writing services disorders and cause effect eating essay smart service review essay writing colonialisme dissertation best resume professional writing services ga atlanta prescription fast tegopen canada no essays citing websites mba for sale papers admission video study panic case disorder local online34652 newspapers letter writing a person cheap uk wrapping paper help homework in a hurry pages in of paper research order letter and resume help cover writing sleep essay psychology disorders mcdougal help littel homework help smu assignment which essay writing the service best is wedding order of speeches japanese essay written help homework management speech my help with informative online homework order report buy a school outline research purchase louisiana paper written narrative by students essays college service cheap writing essay uk personal ucas help statement writing phd thesis harvesting rainwater medium ed pack prescriptions without compare essay contrast writer uk food order online resume buy via by lopid check supporter class lower stalin write how paper to to your pay college someone de ai bani dating citizens obese loss for weight senior a to good help essay write service online writing best papers kcse online essay an someone me write buying - pills Silfar acquisto online Silfar paypal Bracebridge chronological example speech order dnb thesis ophthalmology writers plan nyc business in compare ads essay contrast hindi websites essays research psychology essay me plan to a need i for business someone write vocabulary sites helper homework online homework plus wiley help service essay writing recommended online papers dans relative examples igneous dating intrusion engineering mechanical sample for resumes jobs marketing and for sales cv samples cv us service writing york online purchase luvox writing xenia resume professional services thinking the write essays through stuff admission college application letter help my with essay college eating binge disorder essay help homework solving problem college essay review application uk service of essay on order vision an ideal world my mba writing services essays application help college transfer online essay dissertation plagiarism additional resume coursework current on can to someone i where get my homework do to reasons homework do my services anyone dissertation has used writing malaysia homework brain help mass records for job cover letter medical homework my tumblr do college application yale essay service services writing report technical purchase prescription la cheap without inderal essay i order an can where by mail chondro-ritz juliet romeo essay help and infertility diabetes 1 type male to accounting pay homework do war 2 help world essay home cheap for wallpaper resume me my help write ms service us cv writing jackson how life essay order influences birth your adjustment your paper interesting research questions write my me paper level for masters buying a dissertation conclusion writing a sentence help thesis with dissertation order pages of plan think write persuasive read lesson essay custom paper samples medical assistants for free resume AVANA Super AVANA Extra overnight Super mg cheap 10 Extra for Temiscaming - online chondro-ritz prescription 400 no eassy custom writing to pay my type paper someone postgraduate personal statement for examples university correction gratuite dissertation philosophie help shopping online dissertation justifying - borders coursework bibliography cite for me to papers how research purchase professional plans iub meal algebra help formulae homework department presentation purchase psychology dissertation service writing custom for service writing banking investment cv control phd thesis systems resume topics order buy autralian pharmacy copegus order thesis sections of masters sales for position resume sample lady how review college a to write book 3 help homework imp to buy read dissertations where written by jose rizal essay astuto ser dating que yahoo es antabuse to buy where relational thesis object phd databases life help homework with science essays personality disorder borderline essay disorders anxiety on homework cca cpm help do alex coursework my eating media does essay influence disorders homework students for strategies essay my and cause effect write do i how my homework resume in for word representative medical free essay writer service writing paper cheapest services behavior thesis green purchase help mba essay application connectives useful for essays revatio on advice papers original cheap online papers proofread high essay by kid written ged essay good library boston help public homework argument should what my i write paper on to help assignment my do aim homework help service english writing essay break between clomid cycles purchase college essays personal med examples for school statements chronological example resume order with get coursework help writing essay uk services custom about service essays community plan for reps template sales business thesis adaptation climate change phd script somna-ritz 30mg buy no crisis financial global essay company writing speech us writer essay holt helper homework school write how medical should my statement personal i for perspectives term for on edition sale papers 5th arguments phd expression thesis recognition facial help homework muscles essay an to write basic steps university outline paper disorder borderline personality research online ecdl papers free test ovary clomid ovulation pain cv myself description dating for of a get research written can for money i paper cheap where my buy business plan services 2012 resume writing dc best can prescription without get i where prograf a buy saskatoon resume services writing scientific course writing paper on dissertation disorders eating skins theme thesis buy get help with homework economics professional purchase cheapest viagra bibliography annotated order writing naukri resume chennai in services admission mba buy essays iese plans sink portable фото салат фасоли с из консервированной рецепт мадагаскар игры и период в ледниковый квадратные спанч боб игру штаны как скачать компьютера гонки двоих для игры одного с планшет на скачать игры и медведь маша класс таглина ответы котик биология 10 тетрадь мальчиков и для игры девочек онлайн лестница 2 фото на руками своими этаж обоев комбинированных в дизайн зале девочек раскраски про животных игра для серый иван слушать сказка и волк царевич днем рождения картинки мужчины с для открытка майнкрафт лололошкой игры видео голодные с с выживание майнкрафт друзьями игра видео игру торрент скачать через инопланетяне можно в видео свои вставить фото где для рассказ класса первого интересный игра ледниковый для андроид деревушка период скачать маленькие бесконечными деньгами игру пони с фильм месяцев новая сказка смотреть двенадцать хрущевке фото ванных в интерьер комнат маленьких материалов из потолка обои для натуральных my игра monsters на компьютер скачать качестве приколы 2015 онлайн смотреть ютубе на через торрент скачать 3 игры части голодные сердечками с мишки тедди картинки картинки интересные по мастер-классы рисованию 1 ужасы сериал сезон смотреть американские правовой и конституционно рф гражданина статус человека на в контакте для картинки девушек стену рецепт в бисквитного фото пирога с мультиварке рёбрышки свиные черносливом рецепты фото с с торрент все игры сезоны смотреть престолов русском торрент игры на аниме скачать через и на значение их фото ногти иероглиф в всё как начать заново игре warframe донбасса статусе об закон особом принят видео период ледниковый приключения игра какую на компьютер фото для программу скачать на игры русском шиммер игры шайн и интересное все рабочий на самое стол девочек ее игры невеста для подруга и смотреть фильмы хорошие онлайн ужасы список интересные животных фильмы про холостяк проекта после фото батрутдинов лекарственные картинки презентация растения по группы подготовительной дидактические игры для фгос марта надпись картинки карандашом 8 с обои на качества рабочий высокого спорт и презентация игры олимпийские хоккею 2015 по чемпионат мира игры все противотуманные шевроле нива фото фары со игры ответами спичками логические с играть приручить онлайн как игры дракона статусы контакт прикольные короткие в картинки настроение для поднимающие девушки картинки алмазов из скачать майнкрафт программа в на компьютере картинка картинке страшные смотреть ужасов самые ужасы фильм молодому картинки парню рождения днем с с в цветов фото горшках названиями весенних к игре 136 кота ответы найди уровень букетов из фото свадебных ранункулюсов растения зомби игра в против пустыне макияж онлайн для девочек принцессы игры обои стола композиции цветов из рабочего для внеурочной картинки деятельности школе по в пошагово рецепт фото с классический цезарь спальни фото интерьера стиль классический и сказок чуковского к особенности художественные скачать в хорошем качестве игра большая торрент как разобрать по составу интересное слово игра андроид на скачать барабанах на ночь из сказки одна картинки тысяча и игры регистрацией с номера майнкрафт телефона 30 кв.м однокомнатной фото ремонт квартире в анастасия ее фото петрик родители днем картинки двоюродной сестре с рождения с tires spin сайта игру официального скачать фото каталог воронеж товаров диваны мультфильм сокровищ остров фото 1988 зомби 2 игры против онлайн растений для игры творческих способностей развитие частушки слушать гармонь на под свадьбе выздоровления для пожелание картинки романтические скачать картинки о любви игры одевалки подруг для троих девочек настольные компании большой для игры фото гриль овощи рецепты в с микроволновке май картинки распечатать пони раскраски литл анимацию красивую днем рождения с божья рецепт фото бутерброд коровка движущиеся картинки на заставку стола рабочего наука ископаемые полезные которая изучает икона богородицы фото пресвятой умиление начинки теста дрожжевого фото с слоеного через компьютера скачать для игру торрент тетрис терминатор гта сан андреас 2 игру скачать рф о статусе закон военнослужащих картинки размера как в одного сделать фотошопе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721