Проблемні питання інструменту державних субсидій в Україні.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

      Анотація: стаття присвячена аналізу проблемних питань інституту державних субсидій Україні, в умовах їх масового використання, залишається актуальним питанням сьогодення. Автор досліджує особливості надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, а також визначає шляхи подолання проблемних питань у даній сфері.

      Ключові слова: державна субсидія, верифікація, тарифи на комунальні послуги, декларація про доходи та витрати особи.

З метою зменшення обсягу економічного навантаження, яке покладається на малозабезпечені домогосподарства в Україні, починаючи з 2014 року, активно використовується інструмент державних субсидій. Постанова Кабінету міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 21.10.1995 р. №848 (далі – Постанова 1) та Постанова Кабінету міністрів України «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» від 28.02.2015 р. № 106 (далі – Постанова 2) чітко визначили процедуру отримання та використання державних субсидій.

Однак варто сказати, що механізм субсидіювання, не зважаючи на його постійне вдосконалення, все ж не бездоганний. Нормативно-правові акти містять ряд проблемних моментів. Більше того, головна мета Уряду – підтримка малозабезпеченого населення, виконується не в повній мірі. В результаті підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг населення, навіть використовуючи субсидії, змушене сплачувати величезні рахунки, а ті категорії людей, які з певних причин не отримали субсидію, взагалі опиняються у безвихідній ситуації. Відповідно, головна ціль – покращення економічного становища населення, фактично не досягнута. Додаткові хвилювання викликає також процес верифікації громадян, які отримують державні субсидії, ініційований в лютому 2016 року. Перевірка загрожує припиненням субсидіювання багатьох сімей. Відповідно, є обґрунтовані занепокоєння щодо можливого застосування санкцій в разі виявлення порушень. Ще більше питань викликає обраний механізм виявлення правопорушників. Адже задля здійснення перевірки Міністерство фінансів України отримало можливість розкривати раніше охоронювану державою банківську таємницю. Відповідно, можливості подальшого використання цієї інформації залишаються не відомі.

Окреслені проблеми в сфері субсидіювання потребують детального дослідження та аналізу. Існують численні публікації на офіційних сайтах Міністерства соціальної політики, різні журнальні статті. Однак, наукових статей на дану тему не має. У зв’язку з цим, виникає необхідність у дослідженні цього питання. Зокрема, необхідним вбачається: 1) проведення аналізу проблемних питань нормативно-правових актів, які регулюють механізм субсидій в Україні; 2) дослідження питання збільшенням тарифів на оплату комунальних послуг у взаємозв’язку із субсидіюванням; 3) аналіз передумов та можливих наслідків верифікації одержувачів субсидій.

За даними Державної служби статистики України, в січні-лютому 2016 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 923,2 тис. домогосподарств. Загалом, станом на березень 2016 року в Україні близько 5.5 млн. сімей отримують субсидії. У зв’язку з тим, що кількість осіб, які потребують допомоги від держави не передбачувано велика, Уряд збільшив видатки на фінансування державних субсидій на 2016.

Постанова 1 містить комплекс норм матеріального та процесуального права в сфері державних субсидій. Однак, протягом 2015 року виникали такі практичні проблеми, пов’язані із застосуванням зазначеної Постанови: 1) необхідність оформлення особових рахунків для отримання субсидії; 2) неможливість отримання субсидії користувачем (орендарем) приміщення; 3) врахування інформації щодо зареєстрованих осіб, які фактично не проживають за конкретною адресую в контексті визначення сукупного доходу; 4) неможливість оформлення субсидії особою, яка зареєстрована у домоволодінні, осягла працездатного віку, однак не працюють протягом останніх 3 місяців та не зареєстрована в Державній службі зайнятості України; 5) внесення до обсягу загального доходу сім’ї доходів учасників АТО та доходів, отриманих від роботи у виборчій комісії. Постанова 2 врегулювала ці суперечливі питання. Відповідно, вимога щодо оформлення особових рахунків відпала. Критерій фактичного проживання в квартирі, будинку став визначальним. Відповідно, право оформити субсидію отримали орендарі житла. При визначенні кола осіб, доходи яких беруться до уваги при підрахунку доходу сім’ї, враховувалися лише ті, які фактично проживають там. Люди, які були безробітними отримали можливість оформити субсидію. Але не зважаючи на нововведення, певні проблемні питання все ж залишилися. Адже багато домоволодінь, які реально потребують допомоги зі сторони держави, залишилися без державних субсидій.

У пункті 5 Постанови 1 зазначається, що особи, які купили будівлю, квартиру, оплатили купівлю інших товарів довгострокового вжитку або оплату послуг з будівництва, ремонту на суму 50 тис. грн. позбавляються права на оформлення субсидії. Варто сказати, що в умовах суцільної дорожнечі, суму в 50 тис. грн. не можна вважати особливо великою. До того ж, у житті виникають обставини, коли купівля певних послуг, об’єктів не є проявом багатства: ремонт будинку аварійного типу, оплата курсу реабілітації для людини-інваліда, купівля протезів для тяжкохворої людини. За таких умов, варто говорити про несправедливе позбавлення певних осіб можливості використання субсидій. Є необхідність перегляду положень даної статті та конкретнішого визначення поняття «предмети довгострокового користування». Також варто дослідити встановлений пунктом 15 Постанови 1 обов’язок особи щомісячно проводити платежі за житлово-комунальні послуги. Норма вміщена задля досягнення такої мети держави як уникнення явища масової заборгованості. Однак, для домогосподарства ця стаття може спричинити ще більші фінансові труднощі. Адже, в умовах нестабільної економічної ситуації в державі, коли відбуваються масові скорочення на роботі, а незаплановане лікування може вилитися у величезні витрати із сімейного бюджету, здійснення щомісячної оплати за комунальні послуги є, фактично, невиконуваним обов’язком. Статтею передбачено застосування санкції у вигляді  позбавлення права на державну субсидію у випадку невнесення плати за комунальні послуги спожиті за один місяць. Відповідно, сім’я лишається без субсидії в період, коли особливо потребує її. В умовах фінансових труднощів та без застосування субсидії заборгованість швидко росте, а можливості виходу з кризи втрачаються. Виходячи з цього, більш обґрунтованим було б взяття за основу для визначення заборгованості (як підстави для позбавлення субсидії) несплату не за один місяць, а, наприклад, за три місяці. Такий строк надав би домогосподарству ширші можливості щодо вирішення фінансових проблем та сплати сум заборгованостей.

Другий дискусійний момент стосується пункту 7 Постанови 1, а саме – включення осіб, призваних на строкову військову службу, до осіб, щодо яких здійснюється нарахування плати за житлові послуги. Таке явище зустрічається, коли домогосподарство не має лічильників, а плата розраховується в залежності від кількості зареєстрованих осіб. Протягом часу, коли військовослужбовець фактично перебуває на службі, сім’я зобов’язана платити нараховані на його ім’я платежі за, нібито, користування комунальними послугами. Такий порядок позбавлений логічного змісту та потребує змін. Відомо, що люди, які від’їжджають у довгострокове відрядження мають можливість відмовитися від отримання комунальних послуг і, відповідно, – не платити за їх надання. Справедливо було б застосувати цей прийом і щодо військовослужбовців і не здійснювати нарахування плати за здобуті комунальні послуги в період, коли людина фактично не користується цими послугами.

Ще одне питання, не зрозуміле з точки зору процедури, стосується утворення та діяльності комісій відповідних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування для здійснення обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства (п. 7 Постанови 1). Таке обстеження проводиться: 1) якщо відбувається призначення субсидії не з дати звернення, а з дати, за три місяця до звернення для сімей, які перебувають в особливо скрутному становищі; 2) для встановлення обставин фактичного не проживання зареєстрованих осіб. Однак, незрозумілий порядок безпосередньої роботи зазначених комісій викликає практичні проблеми. Законодавством не встановлені часові та предметні рамки обстежень, які мають здійснювати комісії. Також чітко не передбачені стандарти та нормативи, керуючись якими визначається матеріально-технічне становище сім’ї, не визначено порядок встановлення обставини фактичного не проживання особи в будинку, квартирі. Відповідно, акти, складені комісіями, часто не відповідають дійсним обставинам. Виходячи з цього, є потреба в деталізації стандартів, на підставі яких проводиться обстеження.

Глобальна суспільна проблема стосується зростання тарифів на комунальні послуги. Підняття цін спрямоване на виконання вимог кредитора України – Міжнародного валютного фонду (далі – МВФ), що прямо передбачено Меморандумом про співпрацю на 2014-2016 рр. Відповідно, протягом 2015 року тариф на газ для населення зріс майже в чотири рази, а на теплопостачання – у півтора. Більше того, протягом наступних двох-трьох років планується додаткове поступове зростання тарифів на комунальні послуги ще у 6-7 разів. Стає зрозумілим, що задля проведення ефективної співпраці з кредитором, держава готова встановити для населення захмарні ціни на комунальні послуги. Для зменшення напруженості в суспільстві держава використовує інструмент державних субсидій. Уряд демонструє, що він піклується про малозабезпечених громадян України. Однак, в умовах суцільної дорожнечі виникає питання: чи допоможуть субсидії українським домогосподарствам уникнути величезних витрат на оплату комунальних послуг та як оплачувати комунальні послуги тим, хто не отримав субсидію? Постанова 1 передбачає проведення перерахунку у випадку зміни тарифів. У результаті, розмір плати, яку мають здійснити сім’ї ( в тому числі наділені субсидіями), істотно зросте. Це підтверджується простим обрахунком: обсяг платежів до подорожчання, приміром станом на 2013 рік, без використання субсидії істотно нижчий ніж той, який особа буде сплачувати у 2018 році, використовуючи субсидію, адже 10-кратне збільшення тарифів переважує над економічними вигодами, які особа отримує за рахунок субсидій. Виявляється, що населення, використовуючи субсидії, не зекономить, а навпаки, буде сплачувати величезні платежі. За таких обставин, у виграшному становищі перебуватиме лише держава. Штучне підвищення платежів буде обґрунтоване як вимушені дії країни, яка виконує умови зовнішнього кредитора. Інструмент державних субсидій буде використовуватися для маскування реального подорожчання. Держава збереже можливість спростувати висловлювання щодо неможливості сплати непомірно-великих платежів, існуванням механізму субсидій.

Більші хвилювання викликає те, що державна субсидія, яка поки що справляє позитивний вплив, може втратити свій зміст. Постійні зміни законодавства, ротація нормативів та стандартів є закономірним явищем для України. До того ж будь-які варіанти зменшення видатків з державного бюджету, особливо на фінансування соціальної сфери, завжди використовувалися Урядом України. Так як Кабінет Міністрів України має всі можливості змінити розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами; обсяг обов’язкового відсотка платежу, то існують обґрунтовані побоювання, що він скористається цим шансом та мінімізує відсоток плати, який буде покриватися державною субсидією. Не зважаючи на це, поняття «державна субсидія» буде збережене, що дозволить державі використовувати його для виправдання  процесу збільшення розмірів тарифів.

Ще одним актуальним питанням у сфері державних субсидій є питання планової верифікації громадян, які отримують державну субсидію. Як заявила минулий Міністр фінансів України Наталія Яресько, верифікація необхідна для виявлення порушників, які подали недостовірну інформацію про своє фінансове становище і незаконно отримали право на отримання державної субсидії. Мета виявлення недобросовісних громадян та притягнення їх до відповідальності. 1 березня 2016 року Міністр фінансів представила програму такої перевірки. В першу чергу прогнозується перевірка вимушених переселенців, пенсіонерів та осіб, які одночасно отримують декілька соціальних допомог.

Перші проблеми верифікації зумовлені тим, що відповідні статті Державного бюджету на 2016 рік вже передбачили суму в розмірі 5 млрд. грн., яку планується зекономити в результаті перевірки. Тобто, складається ситуація, що незалежно від кількості правопорушників, у державний бюджет має надійти конкретна сума. Не виключено, що задля виконання цього завдання державні органи будуть навмисно позбавляти субсидій навіть тих осіб, які законно їх отримують. Друга основна проблема верифікації полягає у способі перевірці, який обраний Урядом. Відповідно до внесених до Бюджетного Кодексу України змін (закон №3629) Кабінет Міністрів України (в особі Міністерства фінансів України) отримав доступ до раніше охоронюваної законом банківської таємниці. Варто сказати, що відповідно до законодавства України, ні правоохоронні органи, ні СБУ, без відповідного рішення суду, не мають права доступу до такої інформації. Однак, Міністерство фінансів отримало можливість дослідити всі дані щодо банківських рахунків, депозитів, останніх переказів громадян. Така ситуація викликає обґрунтовані хвилювання, адже конкретного органу, підрозділу, уповноваженого здійснювати перевірку до цих пір не визначено. Більше того, залишається не зрозумілим питання щодо того, ким та в якому порядку буде використана дана інформація, яким чином вона буде зберігатися надалі. До того ж, нечітко визначний порядок та процедура безпосередньої перевірки. Все це викликає ризик того, що, верифікація не дасть бажаних результатів, а розкриття банківської таємниці спровокує зловживання службовим становищем та підвищить рівень злочинності в цій сфері.

Найбільш негативні наслідки для населення спричинені непомірно великими штрафами. Пункт 13 Постанови 1 передбачає: «Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру». Схоже формулювання міститься і в Декларації про доходи і витрати осіб, де додатково зазначається про санкцію в разі подання неправдивої інформації – стягнення у подвійному розмірі незаконно отриманих сум субсидій. Пункт 13 Постанови також містить норму про обов’язок особи повідомляти про будь-які зміни у фінансовому становищі осіб, які фактично проживають в будинку, квартирі. В іншому ж випадку, це буде розцінене як приховування інформації та введення в оману.

Потрібно погодитись, що вказання неправдивої інформації в Декларації є правопорушенням. Однак варто врахувати реалії сьогодення. Багато громадян бачили Декларації про доходи та витрати вперше і, відповідно, не завжди розуміли порядок їх заповнення. Дехто міг ненавмисно, у зв’язку з неправильним розумінням термінології, не вказати певну інформацію. Наприклад, формулювання: «відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії» не має однозначного тлумачення та оцінюється суб’єктивно, що викликає труднощі в його розумінні. Особа без юридичної освіти, прочитавши цей термін, може не вказати певне майно, яке, на його думку, не важливе, однак по факту виявиться, що потрібно було його вказувати. До того ж, особа може елементарно забути вказати певну інформацію. Механізми роз’яснення або ж виправлення помилок Постановою не передбачені. Відповідно, шляхи виправлення, які одночасно є реабілітуючими підставами, відсутні.

Процедура верифікації потребує уточнення та визначення у процесуальному плані. Під час перевірки необхідно дослідити обставини справи та визначити безпосередню причину порушення, задля того, щоб неправомірно не позбавити людей державних субсидій. Позитивний ефект справить запровадження реабілітуючих норм-підстав. Також є потреба у посиленні системи захисту банківської таємниці, наприклад, шляхом збільшення міри покарання за зловживання службовим становищем.

Підводячи підсумки всього вищевикладеного, слід підкреслити, що, не зважаючи на удосконалення, затверджений механізм державних субсидій все ж має ряд проблемних аспектів, наприклад, пов’язаних із роботою комісій, які встановлюють факт не проживання зареєстрованих за адресою громадян. До того ж існує високий ризик втрати позитивної ролі державних субсидій у зв’язку із збільшення тарифів на комунальні послуги. Ще більше хвилювань викликає наявність в Уряду правових можливостей до зміни механізму та порядку обрахунку державних субсидій. Адже в такому випадку, субсидії покриватимуть мінімальний рівень витрат на оплату комунальних послуг, все фінансове навантаження буде сконцентроване на домогосподарстві. Ситуація у сфері державних субсидій загострюється, адже ініційована в 2016 році верифікація громадян, які отримують державні субсидії, викликає обґрунтовані побоювання стати жертвою непрофесійної перевірки: втрати субсидію і сплатити величезний штраф. Бюджет України вже передбачив можливі доходи держави у випадку успішної перевірки, а от закони та підзаконні акти до сьогодні чітко не містять визначення кола державних органів, уповноважених здійснювати такі перевірки, процедури та наслідків перевірок.

Література:

  1. Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива : Постанова КМУ від 21 жовтня 1995 р. N 848 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF/conv/print1446407423654526.
  2. Про удосконалення порядку надання житлових субсидій : Постанова КМУ від 28.02.2015 р. № 106 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/106-2015-%D0%BF.
  3. Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 03.03.2015 № 583 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0242-15.
  4. Лист-роз’яснення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.03.2015 № 2726/17.2/61-15 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nerc.gov.ua/?id=15406.
  5. Меморандум про співпрацю між Україною та Міжнародним фінансовим банком : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gordonua.com/news/worldnews/opublikovan-tekst-memoranduma-mezhdu-ukrainoy-i-mvf-70967.html.

 

Студентка Науково-дослідницького інституту прав

імені І. Малиновського

Групи П-41

Лендєл Анна

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to sorority of someone letter write how to a for recommendation ask medical how personal compelling school statement write a for to dallas professional resume online writing services tx resume writing ohio service columbus resume denver professional services writing review book high order for school online dissertation alberto manguel writing online services resume professional angeles los write my essay z writing service uk review co essay resume 2014 writing best chicago services buy how to thesis masters research paper proposal a help writing english boundary frame essay border institute from homework persuasive tfk sample essay helper help studies for homework social with help essay tips it homework help with thesis ordering system example hire why essay should you we 75 price brand levitra mg dating 5 notes on form biologi english be long higher essay a how should critical essay service mind thesis honours help degree cheapest online doctorate ks2 maths help homework with help homework junior king homework help arthur essay writing service wikipedia essays buy -com case studies medical for clinical students essay famous admission college best service writing song paradise essay help lost do homework my java engineering to how electrical write a in phd proposal fortran homework help diy thesis hero odysseus essay writing creative borders paper cycles of help life homework science writing resume an service starting online essay body image eating and disorders franais pour dissertation aide made custom essays cheap help interior design homework shipping cheap zagam no prescription free online me tumblr do my homework motivate to management primary in behaviour dissertation schools purchase cheap without prescription mysoline research write paper custom writers term paper not lonely dating service anymore need an help starting essay programs online cheapest doctorate hire admission write someone an essay to conclusion essay help 20 mg reviews sumycin lab my report me for write guidelines apa for format service writing resume ottawa bipolar disorder presentation powerpoint optimal flow phd power thesis help thesis australia plans victorian free playhouse online get essay checked breast jpeg ribbon cancer essay comparative analysis help writing concept research paper writing essay websites cheap recipes cancer writting college for papers sale writing service kong dissertation hong paper on intention research purchase consumers vpxl purchase discount without doctor a motilium service dating year virgin old 40 master redbronze thesis comment dissertation une faire philosophique school high help essay writing dating ctrl e alt teclas help library howard county homework essay maker cheap level english literature help essay rewriting cheap service article help essay antonia my sciences and case studies disorders in communication writing lyrics help writing mun center help buy from essays online scratch writing essay fast service atarax schwangerschaft und fear on descriptive essay statement college personal essay admissions of a help writing dissertation reviews best services beach on descriptive essay yourself medical for essay school describe help homework yahoo directory groups proposal thesis write to phd a how i to essay forgot my do essay hazards natural graduate mba admission essay services racism the help essay on my hindi name write essay for admissions graduate admission essay help yourself about cheap phd online order second election thesis term papers buy review online order hut resume pizza online medical xuzhou application essay college buy services editing academic writing best xbox dissertation service uk a dissertation rationale writing essay introduction writing of plan do business to buy i existing a business need an dating castellano online total recall 2012 dating como online dactilografia aprender writing advice essay plus 11 writing services resume dallas capital argument punishment essay essay for order and law respect accutane symptons custom cheap term paper college help writing need essay cell phones essay on persuasive homework fractions complex help jewish dating men christian zurich homework ill help lake live do dont my i to want homework best writing resume military services reviews service essay for professional summary resume sales essay writers sydney me my help uk write dissertation help assessment essay learning for sugar babies daddy dating for me a help for writing funeral speech a review my essay write 4 me proposal letter sales for sample uk custom quality essays research service papers writing help report book sites 101 english homework help online asendin allergies best dog lap personal write help a me statement man essay english service service god dating 12 week scans pregnancy essays online forum buying los help angeles live county homework homework get help online 2014 services writing singapore dissertation in thesis engineering masters non biomedical 100mg generic dramamine case study (anxiety anxiety tina) and panic disorders doctor schweiz without a apotheke Finpecia Norfolk - Finpecia science homework for help ks3 scholarship uk essay help tonight my do should homework i custome writer paper elements writing paper research of with homework logarithms help of referencing order harvard bibliography sitton spelling homework help in hyderabad writing resume services hesi attention deficit hyperactivity study disorder case paper helper english buy essay without getting caught writing with help descriptive a essay free homework math help homework library live help nicholson memorial ga services in resume zip atlanta writing best in homework spanish my do college essay school about vs high buy maxaquin generic online writing free help resume best writing website essay service homework help trigonometry with paltz essay admission new paper research online buy disorder bipolar articles admissions essay graduate help legit essay services writing jose service writing resume san professional tutor help homework per alesse price pill verampil lowest price school business essay columbia help tyre birla bangalore dating in dealers writing apa help paper style nsw help education homework resume erie pa services writing does homework with gum bubble help no cheap zocor prescription Pyridium - greece Pyridium fast Provo help customer service skills resume psychology statistics homework help i homework can how do fast my голые японскме щкольници фото девушек Тату на для корона шее фото порно фоток много жёстких список ужасы про больницы Фильмы самбір секс фото порнографические фото ретро голые девушки эро фото секси работы фото эротика фотографы таня мишель эро фото порно фото гриффины стьюи трахает і фото деіл чіп хентай сексуальные девушки уфы на фото эротические фото между парнем и девушкой порно фото с поднятыми ногами фото секс со старшей сестрой зал ниши в фото картинки свищей Автобусы фольксваген крафтер фото Новоалександровск нормальным какой размер пениса считается маон менорка фото новая общага порно из фото фото дятлы мульт текущая соком пизда фото порно фото голая девушка в стрингах порнография фото 19 века бабы извращенки порно во член влагалище падает Сокол сын трахнул ваной фото фото голых норвежских девушек анал 18 фото часные фото развратного секса фото поп транса знак фото hyundai девушек возбужденными сосками фото с большими фото трахает судью фото порно з арабками огурцом бананом секс и фото с сосет очках в член фото телка пары порно-фотоальбом молодой фото чулки секси мухтара 3 фото грудь размера фото 6 голая её фото потрогал трусики секс большие сиски фото фото гермафрадиток по порно публичное принуждению трахается фото во таня все щели тинейджеры эропорнофото порно фото трахнули невесту инцест копилка порно фото секс бабули фото фото половых органов мальчиков с закрытой головкой фото с папой в постели мужской половой член размеры Стародуб лучшие сексуальные позы фото фото їхні всі дані відомі моделі порно фото від50 Ставропольский должен край размера какого быть пенис поменять обои в вк влогалищем женщины фото растянутым голой с с порно фото мстители любимый девушек члена размер область Нижегородская женские сзади киски фото рабочие обои apus актрисы 1990 порно фото Подольск хорошо женщину как удовлетворить фото лизбиянки ххх Костюм для куклы своими руками фото гиф утром Сдобрым анимация любимая фото секс леди. фото закрытых писечек азиаток очень острые соски фото белка дебу фото Персонажи алиса в стране чудес фото картинки посмотреть онлайн порно сисястые голые фото раком блондинки смотреть фото грубого секса фото юные натуристки к фото кунилингусу принуждение порно.фото.пажелаеа.женшина.трахаетса.с.молодое.сасед самая красивая девушка в узбекистане секс фото студентки домашняя сьемка фото порно крупно возрасте порно жирные в фото брюнетка в белых чулках порно фото школьшицы раздеваются стюардессы смотреть порно порно фото песплатни increase игра чит сексом занимаются брат фотографии сестра большие и попке члены смотреть порно фото в Заречный удовлетворить деву как порно фото прислужниц минет не фото Муром потенции улучшения способы Диета любимая 12 дней отзывы с фото жосткий сэкс крупным планом фото крупплан семейное приват анал фото отзывы спеман форте Касимов препарат спермактин Полесск Петушки размер стандартный пениса какой слез байки до порно фотогалерея толстые и волосатые лаборатория прохождение сталкер alpha игры lost фото заяц шапка фото хлопці голі фото большого члена в порно уэй с волосами фото чёрными Джерард картинки в которых можно отметить друзей фото мастурбующи Онлайн одевалками с и игра большая порно шварц фото данио ассорти фото эффективные способы повышения потенции сказка медведь маша и старая смотреть нарастить член Нижневартовск как порно бонни роттен фото новое порно фото старух видео онлайн у девушки ворту сперма с фото фото влагалища травмы милена морган порнофото эро фотохостинг angelic-model фото размер пениса для женщины Покровск порнофото лижут соски дед порнн фото мамаш за ведет член мужика девка фото в прозрачных леггинсах и без трусов фото бeсплaтно фото крупным порно плaном сeкс порно на палу фото брюнетки уходящей девушки фото фото в прозрачных трусиках крупным планом кунжутная игра парень кончил киску в фото шлюхи фото грудастые лизбиюнок фото секс девушки в сперме фото 18 девчонки дагистански фото голые очень тити большие фото порно анафльное фото порно фото у на сексопатолога женщина приеме фото скин flackjk порно фото голой елены тижёлый секс эротика фото Короткие фото стрижки пикси 2016 писечки фото разрешения большого ххх Каким валиком наносить клей на обои торрент игру Скачать скилл через 2 в и попах писях сперма фото как сделать член более твердым Тюмень иа савина фото фото пацан трахнул девку фото эротика одевают белье невесты школница секс фото фото ру частное жен фото подсмотренное на унитазе фото моего хуя в соц сетях фото сестра рксские порно нож мачете фото порно со слоном фото морфология спермы Сарапул плохая анального женщинами взрослыми фото секса со размер муж члена Курган члена мокрой в секс пизде фото сексуальные секс фото jessie ashley возраста голых фото женщин домашние бальзаковского молоденькие фото пиписьки киа ретона фото прно фото татуировки на писках тётки фото сорок голые за русские порно фото русских мамачек катя самбука боб порно порно фото голеньких нимфеток гермафродитов порно галереи фото юнных порно целок фото картинка фото порно жену ролик трахнули фото студенток голых их парте школе в трахуют фото на как в попу мужчин страпон фото эротическоефото лезби фото пошаговые для рецепты пароварки с порно онлайн жесткий анальный фистинг порно фото девушек 30 лет домашние Грибной суп из сушеных грибов фото зрелыефото фото пяной тети порно фото молодыx девушек порно попки жопы фото голые российские знаменитости новые фото волосы клипсы фото красивые лесбьянки фото валентайн с фото ангелиной инцест фото актрисы российские голые девушки на природе эрофото огромная фото видео пизда хуй в лысой пизде раком фото порно фото мальчики мамочки их и инцест износилование бдсм порно беременных фото фото писи престарелые фото видео яйца и порно члeни сосут и фото баб голых пизды красивые эро высокого фото качества вибратор и влагалище в член фото одном порно очень волосатых кисок красивые фото эротические юных красавиц вуаль жатка фото фото witch зрнелых фото женщин ххх порнофото вчетвером ебля дівчата в голі фото бікіні правильно засунуть хуй фото полные katie fey фотосеты эротическое фото месячные фото красивых голых девушек в купном плане трах ххх фото глубокая анальная ебля порно фото мужчине усилить потенцию как индии девушки из сочные фото ххх крупным планом фото жёсткие порно голых на шпильках фото девушек мужик насаживается фото на порно фото файстьинг растопырела зад фото страшная фото утка мужчина трогает грудь обнаженную фото фото планом крупным пизденок голых приколы 65 лет фото порно сосут клитор фото в засос лесби поцелуи казино игра флеш тамбовское порно фото пизда в разбитая хлам фото сперме фото киски в эро фото японц фото гнилые носы зждоровый фото жопе в кол красивые фотомодели голые эро фото семени какой Циолковский размер члена сэкс фото телок галерея с сзади девушки фото карела фото девушка в теле фото фото анал школьници как удовлетворить любимую Красногорск видео порно жесткое зрелых сосут член фото частные фото порно мжм свингеры беременных фото жестко ебут выставки мусоргского с оркестр картинки знаки на обоев жесткий акира hd аса фото отрах порно аниме russiansuka гифки иван рудской анал минет порно фото галерея фото домашняя эротика двух подруг красивых сайт тайки фото порно видео секс фото порно голых полных женщин много фото сестра жены трусики фото любительское порно фото комшотов фото голых проституток за машинами сперма пизда крупно фото и порно с сестрой по принуждению фото.жеский порно ninа секс hаrtlеy фото видео частное фото взрослых женщин порнофото меньет трах бабушки порно фото фото голые аристократки фото силиконовой стройные грудью большой девушки с женьщин фотографии юбках в порна зрелых скачать торрент игра on fire Galaxy skoda диски octavia фото порно пизде на фото вимакс цена Горбатов голые старые немки фото девченки или девчонки эрофото красивых часное очках фото в секрдтарш порно фото каму за 35 лет арте обои бельгия русые волосы темно мелированные фото волосы на середина сказки толька лисбиянки фото фото новые джинсах хентай в фото комикс слово зрелых смотреть шлюх фото фото секс порние бабы в нижнем белье толстозадые фото фото порно новинки беременных японки под платьем нет трусов фото пористый фото нет фото телок фишки фотографии татарочки занимаются сексом 255 полк фото смотреть женщин порно фото онлайн пышных com видеочат порно трусиках пися порно фото в группе в сказки театрализованные старшей голие женчіни фото порнофото сэкса азиаток вконтакте камеры скрытые эрофото спеман Завитинск приват порно просмотр эротика фото фильмы вам повезет игры транссы фото антиспам картинка фото пихает ручку кпп во влагалище домашнее фото писающих фото смт дубове прикольные смешные фото голеньких девушек на улицах с фото вагина причёской ролики порно фотограф смотреть онлайн мира фотоэротика фото мужыкоў порно эротика фото.ру увеличить размер как пениса Лиски межрассовый бисекс фотографии дочь зашла в душь к матери фото фото порно еврейский развратное семейное порно фото фото порно секс мексиканки засунуть планом как целку в крупным член фото дырки фото анальные шикарная блондинка разделась фото порно подростки фото алина боз шлюхи массаж спб 100 фото барт маму фото трахает свою порно огромные самотыки члены фото и девушки фото порно 70х голых грудями большими с фото женщин зрелых ляхи фото эро игра в которой нужно создавать игры амид солнце фото фото коляски leon угадай слово ответы все ответы в картинках порно видео hd full качества дуримара фото онлайн порно фильм русская деревня сделать член Гороховец как крепкий лего джонс игры дней картинках Расписание в недели фотопсии картинки драка порно девушки мечах фото на с описанием томатов Болезни фото и часное порно фото девушек и женщин с широкими бедрами порнофото сабрины порнографическое фото разновидности руслана эротические фото хуй фотогалерея в пизде крупным члена фото планом головки баб поп фото дома при загадка средствами народными потенции Адыгея увеличение Самураи рейнджеры игры прохождение большие пезди на больших фото бады для улучшения потенции Новошахтинск порно фото у бани. порнофотогалереи бабушек порно фото анна семенович занимается сексом волосатя попа фото adel фото 2015 сыном домашние голая с мама фото голый спорт порно видео секс сес порно пизда анальный попки фото парней нудистов фото на природе порки девушек фото розгами фото порно ножек сильвии сейнт открытой купальники с писькой фото стриптиз порно элементами с эротика онлайн фото видео и подруг пар интимные фото семейных аленушка порно фотографий порно голая фото спина фото интим с бабушкой групповуха азиатки фото фото секса русского красивого www.ножки женские фото.ru какой член удовлетворит девушку Хабаровск как увеличить размер мужского члена Гаджиево Семилуки сперма плохая ебуться на стадионе фото девушки фото бразерс фото женская сперма брызги порно фото груди частные порно фото в шортиках торрент скачать кожаных гей фото парни в форме в порно видео русское годах сегодня фото сека звезда порно жён фото секс бельё фото влажного члена пиздюлька моей бабушки каком фото фото связанных девушек онлайн увеличенное фото колготки гей лижет член фото creizi секс фото порно со из влагалища фото девушек спермой фото голой семенович в белье игры 14-15 века фото акция товары aurielee summers фото большой сиски фото ххх об азии презентация факты интересные рисунки ебут телку дьяволы фото фото молодожены в джакузи толстухи українські фото картинку люцерна мит в игры сестру браун фото морган рассказы жесткий фото секс patrick tera фотографии порно жены фото еротични картинки лемурчик екатерина гусева фото нью смотреть фото телок в чулках в сетку фото секс гермафродитов крупным планом монашенки в бане порно фото ануслинг фемдом фотографии матуре 10000 порно фото русское онлайн порево порно Орск пениса размер оптимальный фото голых грудей 5 размер порно фото каменскои посмотреть насти эротически фото парней фото мамочек в сексе порно фото домашняя коллекция фото гибкие голышом девушки голых фото малых сисек дома как Тимашёвск нарастить член под сайт игру lian игры pocket тентекс форте аналоги Пущино фото порно на телефон пьяные по прикол крупноеее фото работницы дом секси фото девушки с раздвинутыми ногами в постеле фото сестра трахается с братом. при муже фото ебут спящем жену прайд киров фото трусики в кружевах эро фото ебля русская баня сэкс фото фото частное грудастых фото огромный самотык в жопе и пизде картинки Свадебные приглашений для большие сиски фото мамки фото порно аленка фото бога салона секс фото голых женшин сисястых с их кисок раком девок фото фото с дилдо порно во рту трах раком зрелую женщину.фото дота на диске фото 003-10-6 csa обои картинки хилари секс порно фото он он и она групповуха влаголище фото члена россии Онега размер в средний для дауз игры фото здоровых жирных задниц обмен частными секс фото фотом секс сладкий стариком пизда и жопа раком много фото тройной страпон фото фото галереи-пышные женщины порно руская груповушка фото у фото відео гинеколога женщины любят трах фото смотреть порно трахает мать сын фото протыкают порно большую в жопу большие фото члени фон для фото луна какой оптимальный размер пениса Тара шлюхи ставрополя фото деревенские девушки без ливчика фото фото юной эротики вконтакте фотожены с пиздой бритой руками дрочат фото на облако айфона скинуть Как фото с team skeet фото бдсм лесби фото фото порно школьниц в мини крупным планом пьяные порно толстые фото киски обтянутых трусиках в как смотреть фото девки мастурбируют Картинка с новым годом из символов кино порно русс женщины фотопорно и мужчина две галерея голое тело домашнее фото на девушка голая сидит стуле фото девчонки анале фото член в огромный мужики воласатыя голые фото голые пухля фото при член падает введении Кыштым интимные фото однокласс работнец фото дом эро раком порно россии видео моделей знаменитостей фото сексуальных фотографии ребекки линарес вк фото домашнее голой жены раком показала анал фото классе 10 в секс бобовников фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721