Правове регулювання здійснення будівництва індивідульного житла та реєстрації прав на нерухоме майно

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

      Анотація: Будівництво індивідуального житла повинно проводитися із врахуванням не лише державних будівельних технічних норматівів, а й етапів проведення будівельних робіт. Адже недотримання правової процедури може спричинити неможливість реєстрації права власності на нерухоме майно.

      Ключові слова: індивідуальний будинок, декларація про про початок підготовчих робіт, декларація про початок будівництва, декларація про закінчення будівництва, технічний паспорт будинку, декларація про готовність об’єкта до експлуатації, свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

Жити у просторному будинку та мати невеликий сад біля нього – мрія кожного українця. До того ж, в умовах постійного підвищення плати за комунальні послуги, ця ідея стала економічно вигіднішою. Природньо відбувається зростання попиту на ринку нерухомості саме на індивідуальні будинки. Багато людей, володіючи земельною ділянкою, вирішують побудувати будинок самостійно. Однак, з юридичною стороною питання мало хто з них знайомий. Незнання відповідного законодавства серед населення обумовлене низьким рівнем правової культури. Відповідно, громадяни часто зазнають труднощів як під час будівництва, так і після його завершення. Адже відповідно до ст. 376 Цивільного кодексу України будівництво вважається самочинним, якщо воно здійснюється на земелній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належного затвердженого проектку, або з істотним порушенням будівельних норм, правил та процедури будівництва. Наслідком самочинного будівництва є неможливість здійснення реєстрації таких споруд як об’єкта права власності. Так як проблеми з реєстрацією індивідуальних будинків почали зустрічатися дуже часто, держава вжила заходів для вирішення цієї ситуації. В 2013 році була спрощена процедура реєстрації прав на нерухоме майно, навіть у тих випадках, коли забудовник попередньо порушив встановлені заонодавством вимоги щодо будівництва. Так звана перша «будівельна амністія» (на підставі Наказу Мінрегіону від 29.03.2013 р.), дозволила громадянам зареєструвати права на об’єкти «самочинного будівництва». В 2015 році також була застовона схожа «амністія» (на підставі Наказу Мінрегіону № 79 від 24.04.2015 р.), яка створила умови для легалізації самочинного будивництва. Однак прийняття цих нормативних документів не вирішило проблему, адже громадяни продовжують порушувати встановлену законом процедуру, відповідно кількість самочинних будівництв не скорочується. Видається, що необхідо шукати інші шляхи вирішення цієї проблеми. Наприклад, шляхом роз’яснення всіх правових питань пов’язаних з індивідуальним будівництвом.

Проблеми в сфері зведення індивідуальних будинків стають ще більш відчутними, коли громадяни несуть значні фінансові витрати, пов’язані з:

1) адміністративною відповідальністю відповідно до ч. 1 ст. 96 Кодексу про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу у розмірі від 10 до 50 н. м. д. г. за порушення вимог законодавства, будівельних норм та стандартів; ч. 2 – ч. 8 ст. 96 передбачають ще більші штрафні санкції за здійснення підготовчих робіт / будівельних робіт без попереднього повідомлення відповідних органів, а також за експлуатацію будинків, які не введені в експлуатацію у порядку визначеному законом. Також потрібно пам’ятати про Закон України « Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», яким деталізовано склад правопорушень та визначені міри покарання.

2) узаконенням будівництва на підставі та в порядку передбаченому Наказом Мінрегіону № 79 від 24.04.2015 р.;

3) легалізацією самочинного будівництва в судовому порядку за процедурою передбаченою ч. 5 ст. 376 ЦКУ, за умови, якщо в результаті будівництва такого будинку не порушені права інших осіб; в такому випадку особа несе фінансові втрати пов’язані із сплатою судового збору, який визначається як відсоток від суми позову, тобто від вартості самочинного будівництва (стає зрозумілим, що сума буде істотною);

4) знесенням самочинної будівлі за рішенням суду у випадку суттєвого відхилення від затвердженого проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм та правил і якщо неможливо здійснити перебудову (ст. 376 ЦКУ); в такому випадку фінансові втрати громадянина є непомірно великі, адже будинок, на будівництво якого витрачені кошти, зноситься.

Зрозумілим стає те, що правові наслідки здійснення будівництва індивідуального будинку із порушенням встановлених нормативів, правил, визначеної законом процедури є особливо негативними для особи та спричиняють фінансові втрати. Задля уникнення проблемних ситуацій під час будівництва необхідно чітко визначити та дотримуватися етапів будівництва, який передбачений чинним законодавстом.

Наукові статті, які б містили повну інформацію про здійснення будівництва індивідуальних будинків, про всі етапні рішення, які повинен приймати забудовник, певні ризики та проблені моменти, які можуть виникати під час будівництва, на жаль, відсутні. Виходячи з цього, виникає особлива потреба у систематизації цієї інформації. Наукова стаття покликана вирішити такі завдання: 1) визначити категорії земельних ділянок, які можна використовувати під будівництво індивідуальних будинків; 2) провести аналіз пакету документів, які супроводжують будівництво (строки та умов їх подачі для їх легітимності); 3) охарактеризувати зміст процедури введення в експлуатацію та реєстрації права власності на нерухоме майно.

Аналіз правових питань індивідуального будівництва буде здійснюватися на підставі чинного спеціального законодавства: Земельного кодексу України (далі – ЗКУ), Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13 квітня 2011 р. № 466 (далі – Постанова №466), Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон) та низки інших актів.

Перш ніж перейти до безпосереднього дослідження практичних питань, слід зазначити, що ця наукова стаття стосується саме індивідуального будівництва – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного в ній проживання, яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень, і прибудова до неї; площа до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно (поняття визначене абз. 5 п. 2 ст. 1 Наказу Мінрегіону 24.04.2015  № 79).

Необхідною умовою для початку будівництва є те, що земельна ділянка за своєю категорією цільового призначення повинна належати до земель для житлової та громадської забудови (ч. 1 ст. 19 ЗКУ). А точніше, земельна ділянка з призначенням для будівництва і обслуговування житлового будівництва. Вона може бути розташована лише в межах населеного пункту (житлові та господарські будівлі, гаражі, майстерні). Земельні ділянки для індивідуального садівництва (садові будинки, господарські будинки) або для індивідуального дачного будівництва (дачний будинок) можуть розташовуватися як в межах, так і поза межами населеного пункту. Якщо особа хоче звести будинок лише для літнього відпочинку, то можна обрати земельну ділянку для індивідуального садівництва. Якщо є бажання мати заміський будинок зі всіма умовами проживання та можливістю зареєструвати право власності на нього як на житловий будинок, то слід обрати земельну ділянку для індивідуального дачного будівництва. У випадку, якщо потрібно побудувати повноцінний будинок в межах населеного пункту, то найкращим варіантом буде земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будівництва. У випадку невідповідності цільового призначення земельної ділянки тій забудові, яка на ній здійснена, наслідком буде відмова у реєстрації права власності на земельну ділянку, у зв’язку з проблемами в оформленні документів на будинок. Очевидно, щоб уникнути подібних проблем, потрібно чітко знати цільове призначення земельної ділянки для проведення на ній дозволеної законом забудови. Якщо особа не володіє цієї інформацією, вона може звернутися із заявою та визначеним пакетом документів до відповідних територіальних органів Держархбудінспекції для отримання офіційної відповіді. У разі, якщо земельна ділянка має інше цільове призначення, ніж те, якого потребує її власник, остання може у порядку передбаченому ст. 20 ЗКУ змінити його. Слід також пересвідчитися, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі, а право власності / користування на неї в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Визначивши земельну ділянку, де буде проводитися будівництво, особа повинна визначитися з питанням про те, яким повинен бути будинок: форма, план будинку, параметри. Задля вирішення цього питання, громадянин може скористатися двома шляхами: або самостійно розробити схему будинку та звернутися до органів містобудування та архітектури, або ж звернутися до приватної фірми, яка має відповідну ліцензію, щоб вона створила проект майбутнього будинку.

Аналізуючи перший випадок, слід дотримуватися правил, які передбачені Наказом Мінрегіону № 203 від 05.07.2011 р. Відповідно до цього порядку, особа, яка бажає побудувати індивідуальний будинок не вище двох поверхів за особисто складеними ескізами, повинна подати до органу містобудування та архітектури, які здійснюють свою діяльність через центри надання адміністративних послуг, такий пакет документів: заява про видачу будівельного паспорту; ескізні наміри будинку; документ, який засвідчує  право власності на земельну ділянку; засвідчену у встановленому порядку згоду співвласників земельної ділянки, якщо вони є, на здійснення будівництва. Уповноважений законом орган здійснює аналіз отриманих документів та визначає, чи відповідають встановленим законодавством вимогам наміри заявника. Державний орган приймає рішення про віднесення до категорії індивідуальних будинків, споруду, яку бажає побувати особа. Адже відповідно до пункту 1.2. Порядку передбачено, що будівельний паспорт земельної ділянки вміщує комплекс містобудівних та архітектурних вимог щодо розміщення житлового будинку не вище двох поверхів площею до 300 м. кв. Якщо ця вимога дотримана, орган розробляє паспорт на основі ескізним намірів заявника та із врахуванням містобудівної документації (якщо в межах населеного пункту), або ж детальних планів території (якщо за межами населених пунктів). Варто зазначити, що якщо орган особисто займається розробкою проекту, заявник не має обов’язку звертатися до відповідних органів та отримувати містобудівні умови та обмеження, адже орган архітектури та містобудування має доступ до таких даних та враховує їх при розробці паспорту будинку. Після завершення проектної роботи, вищезазначений орган на безоплатній основі видає громадянину будівельний паспорт, в якому міститься затверджена схема забудови та пам’ятка про права та обов’язки замовника індивідуального будівництва.

Прагматично, що не кожна особа має відповідні вузькоспеціалізовані знання в сфері будівництва, але багато хто бажає мати бездоганний план майбутнього будинку, для цього вони звертаються до спеціалізованих будівельних організацій, що на платній та договірній основі розробляють проект будинку. Однак, потрібно розуміти, що ці фірми є приватними та не володіють інформацією з обмеженим доступом щодо містобудівних та архітектурних вимог, які визначені відповідними планами населених пунктів. Через це, перш ніж замовляти проект будинку, громадянин, в обов’язковому порядку, повинен звернутися до органів містобудування та архітектури відповідних органів місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки з метою отримання містобудівних умов та обмежень. Як передбачається Наказом Мінрегіону №109 від 07.07.2011 р. для цього потрібно подати: заяву, засвідчену копію документа про право власності земельною ділянкою, ситуаційний план, викопіювання з топографо-геодезичного плану, кадастрову довідку, черговий кадастровий план, містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва. Відповідні органи розглядають заяву особи та протягом семи днів на безоплатній основі видають містобудівні умови та обмеження. Отримавши ці документи особа звертається до відповідних фірм із замовленням розробки проекту будинку. На основі побажань клієнта щодо форми, площі та параметрів будинку, фірма в обумовлений сторонами час, орієнтовно 10 днів, виготовляє проект будинку. В цілях економії, фірма може запропонувати замовнику використати, попередньо розроблені організацією плани будинків для інших клієнтів. У такому випадку план буде видозмінений з врахуванням умов території, на якій він буде розміщуватися.

Наступне важливе питання – це питання щодо процесуального оформлення різних етапів будівництва передбачених Наказом №109 від 07.07.2011 р. та Постановою №466 від 13.03.2011 р. Першочерговою обов’язковою дією на початку індивідуального будівництва є звернення особи до відділу архітектури та містобудування відповідного органу місцевого самоврядування для отримання будівельного паспорту. Як передбачено Наказом, для отримання даного документа особа повинна подати: засвідчену в установленому порядку копію документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою; ескізні наміри забудови; засвідчену в установленому порядку згоду співвласників земельної ділянки на забудову; проект будівництва (за наявності). Протягом 10 днів даний документ на безоплатній основі надається особі.

Постановою №446 передбачено, що якщо особа, яка будує індивідуальний будинок, перш ніж здійснювати безпосереднє будівництво, планує проводити підготовчі роботи, зобов’язаний повідомити про це не пізніше як за один календарний день до початку проведення відповідних дій шляхом подачі повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю. У разі, якщо особа бажає здійснювати підготовчі дії з винесенням інженерних мереж та видаленням зелених насаджень, то особа повинна подати до вищезазначеного органу документ у формі Декларації про початок виконання підготовчих робіт. Повідомлення / декларація подається до органу використовуючи пошту, електронний зв’язок або ж особисто, при цьому громадянин повинен подати два примірники декларації. Державний орган протягом п’яти робочих днів з дня надходження до нього декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та, в разі відсутності недоліків, здійснює дії щодо внесення інформації, зазначеної у декларації, до реєстру містобудівних умов і обмежень, будівельних паспортів, витягів. Лише після реєстрації особа набуває право здійснювати підготовчі дії, без виконання будь-яких будівельних робіт. Після закінчення підготовчого етапу забудовник повинен повідомити відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю про бажання розпочати будівельні роботи. В залежності від того на підставі яких проектних документів планується проводити будівництво, особа повинна подати документ відповідної форми. Стаття 5 Постанови № 446 визначає, що, якщо особа планує здійснювати будівництво на підставі будівельного паспорта, отриманого від органу архітектури та містобудування, вона зобов’язана подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Якщо ж особа планує будуватися на підставі паспорта, який розроблений проектною організацією, то вона повинна подати декларацію про початок будівельних робіт. Відповідний документ подається у двох екземплярах за місцезнаходженням об’єкта до вищезгаданого органу. Протягом десяти робочих днів з дня надходження повідомлення / декларації вона перевіряється. У разі виявлення помилок або неточностей, орган повертає повідомлення для усунення недоліків протягом п’яти робочих днів та, лише у разі усунення недоліків, здійснює реєстрацію декларації шляхом внесення інформації до вищезгаданого Реєстру. Пунктом 20 Постанови № 466 також передбачається, що у випадку бездіяльності органу і не прийняття ним жодного рішення щодо декларації, на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна була бути зареєстрована або повернена, вона вважається зареєстрованою. Варто зазначити, що подача декларації є актом повідомлення і не носить дозвільного характеру. Це означає, що громадяни не зобов’язані здійснювати інші дії, оплачувати збори тощо, щоб отримати дозвіл на будівництво. Вони зобов’язані лише повідомити про факт початку будівельних робіт за певною адресою на безоплатній основі. Дана реєстрація необхідна для моніторингу ситуації в сфері будівництва в межах населеного пункту та для здійснення контролю та нагляду за правильністю будівництва.

На етапі безпосереднього будівництва повинні дотримуватися вимоги щодо безпечності та стандартизації. Це означає, що особа повинна дотримуватися визначених будівельних нормативів, стандартів та правил, які затверджені в ДБН В.2.2-15:2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** «Містобудування, Планування і забудова міських та сільських поселень». Контроль за цим здійснюють інспектори – співробітники Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. У випадку порушень, особа підлягає адміністративній відповідальності.  В разі повного нівелювання визначених законом технічних вимог щодо будівництва, у судовому порядку особа може бути зобов’язана виправити допущені помилки та компенсувати шкоду завдану іншим особам (якщо вона була завдана). Якщо ж виправити ситуацію шляхом реконструкцій неможливо, суд може прийняти рішення про знесення такої будівлі. З огляду на це, забудовники повинні дотримуватися визначених вимог.

Після закінчення будівництва до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю подається декларація про завершення виконання будівельних робіт, яка реєструється у тому ж порядку, який передбачений для декларації про початок будівельних робіт.

Останній етап будівництва, що є найбільш проблемним з точки зору оформлення, це стадія введення в експлуатацію та етап оформлення правовстановлюючих документів на будинок.

Для вирішення питання про введення в експлуатацію, потрібно звернутися до Постанови КМУ «Про питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» №461 від 13.04.2011. Перший крок на шляху введення в експлуатацію, передбачений даною постановою, є збір пакету документів (повідомлення про початок виконання будівельних робіт; повідомлення про закінчення виконання будівельних робіт; будівельний паспорт) та звернення з відповідною заявою до БТІ для складання технічного паспорту на готову будівлю. Технічний працівник БТІ в межах одного місяця після надходження заяви виїжджає на місце і виконує відповідні заміри, перевіряє дотримання вимог ДБН В.2.2-15:2005,  ДБН 360-92**, та  виконує інші дії що є інвентаризацією. За його результатами видається технічний паспорт на будівлю (у порядку передбаченому Наказом Мінрегіону «Про затвердження порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки» №103 від 5.07.2011 р.). Після цього громадянин повинен подати заповнений бланк декларації про готовність об’єкта до експлуатації в якому відображаються дані технічного паспорту і  документа, який встановлює право власності / користування на землю до відповідного відділу державної архітектурно-будівельної інспекції за місцем знаходження будівлі. Після розгляду поданого бланку видається або відмовляється у видачі Декларації про готовність об’єкта до експлуатації. Даний документ є підставою для укладення договорів про постачання на об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів, тобто підключення будинку до інженерних мереж. Відповідно, лише після підключення  до цих мереж (на підставі приєднання до публічних договорів про надання комунальних послуг) вважається, що об’єкт введений в експлуатацію.

Після успішного введення будівлі в експлуатацію, настає етап юридичного оформлення будинку як об’єкта права власності. На цьому етапі стає зрозумілим, що невиконання будь-яких попередньо описаних дій, унеможливить легалізацію будівництва. Збір та подача пакету документів до органів державної реєстрації прав на нерухоме майно, їхня реєстрація здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про Державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 17 жовтня 2013 р. № 868. Відповідно до пункту 49 особа повинна подати такі документи: 1) заява про державну реєстрацію; 2) копія паспорта та ідентифікаційного номера; 3) копія документа, що засвідчує право власності / користування на земельну ділянку; 4) копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна; 5) декларація про готовність об’єкта до експлуатації; 6) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна поштової адреси; 7) документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав та сплату державного мита. Після отримання документів уповноважена особа органу державної реєстрації видає особі картку прийому заяви. В разі виявлення певних порушень або неправильності у заповненні документів, державний реєстратор може прийняти рішення про зупинення розгляду заяви. Відповідно, у 5-денний строк з моменту прийнятті цього рішення особа повинна усунути недоліки. Потрібно оперативно зробити це, адже в іншому випадку державний реєстратор прийме рішення про відмову в державній реєстрації. У випадку, якщо пакет документів відповідає всім вимогам державний реєстратор вносить відповідну інформацію в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Даний факт посвідчується витягом з Реєстру. Додатково виготовляються два примірники Свідоцтва про право на нерухоме майно. Один залишається в реєстратора та прикріплюється до реєстраційної справи, а інший видається особі. Важливо відмітити, що моментом, коли будинок стає об’єктом права власності, а речові права на нього виникають – це момент внесення інформації до Реєстру.

Наостанок слід підкреслити, що дотримання правової процедури в будівництві є визначальним питанням при вирішенні того, чи буде воно вважатися легальним. Дотримання визначеного законодавством порядку в плані розробки необхідних документів, вчасній подачі відповідних заяв, є запорукою успішного будівництва. Тільки таким шляхом особа зможе уникнути проблем в оформленні будинку як об’єкта права власності. Не потрібно буде сплачувати ні штрафи, ні починати судове провадження для визнання своїх прав на будинок.

Література:

  1. Земельний кодекс України: Кодекс України, Закон від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.
  2. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лютого 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – N 34. – Ст. 343.
  3. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 1 серпня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.
  4. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт : Постанова Кабінет Міністрів України від 13 березня 2011 р. – 2011. – № 466.
  5. Про затвердження порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2011 р. : 2011. – № 2013.
  6. Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 березня 2015 р. – 2015. – № 79.
  7. Кодекс про адміністративні правопорушення : Кодекс України, Закон від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
  8. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності : Закон України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 441.

 

Студентка Науково-дослідницького інституту прав

імені І. Малиновського

Групи П-41

Лендєл Анна

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation layout section and count word research paper my quickly without write plagiarism help algebra homework ii service help online homework glucotrol online buying online india avodart online buy uk with homework help school to a where paper buy essay complaints writer homework help quest ut sales for cover letters great quotes for statement medicine personal windsor ontario writing services resume for sales account manager cover letter sample best company writing custom music help dissertation services paper writing legit checker spell essay conclude an essay ways to good report a book help with romans co uk homework help primary delivery days periactin to for 3 time 1 suppression sore cold dabbawala study case pdf on paper research linux about social essay service college essay your do someone pay to help homework electricity pa services harrisburg professional writing resume essay admissions college dickinson paper experience help writing online field mg azulfidine 5 prices stimulus acorn and plan essay buy local business plan photography buy oklahoma in cheap divorce papers discursive essay help english higher religion help homework site orders instant obedience essay application questions 2013 college buy essay com writemyessay reviews buy i now essay an can essay worldview help review service dissertation public essay school med helpers homework science for statement of engineering mechanical purpose zoosk service. dating speech disorders hidden plans wall spot rachel g fox dating koln online help dissertation management thesis environmental phd and technology tn paper memphis services writing in chat help essay for hrm pay dissertation an make can essay control i an on in for how gun essays outline america lowry lois women society essay role on essay of the in - Lansing SX SX Apcalis Apcalis buy paypal via 10 mg scams usa dating free a me for write research paper binding custom thesis my with review help literature help narrative essay with thesis golden braile masters plover thomas thesis statement the should include writer's letter hiring no cover manager buy term to papers your dissertation writing review literature help table homework periodic need essay someone my do to i thorazine medication where buy can a word essay define in to how an resume services nj writing in best australia assignments college with help emily rose essay for my will do homework pay to brand levitra online mastercard speech informative buy writing canadian service writing essay a research should be"" paper on mozart paper affinity plan health providers writing service essay cheap services usa dc resume best writing best paper writing college service cribs mtv dating on old about shows hire can you book to a you someone for write essays psychology help calls essay can inspector my write essay student service civilian military resume to writing pharmacie Benicar without en - online sell Benicar achat Cleveland prescription writing services masters thesis writing new resume york best in services city fc writing services are cheating dissertation outline essay rhetorical on essay anxiety disorders questions writing best services resume military for educators writer essay wanted writing dummies dissertation help proposal geils j cant my do band homework mechanical fresher for engineers format resume resumes mba freshers a sign dating easy no homework help slideshow essay application service best college yahoo peer online review papers yahoo un que escolar dating es laboratorio cap 53 dating naruto latino manchester dissertation proofreading sales for proposal how to write a naprelan description needed no homework help quadrilaterals resume federal services professional writing need descriptive help writing essay college essay companies writing achat aciphex de generique research papers order online disorder eating essay for sale paper admission 8 Perce canada en Grifulvin no - achat needed ligne prescription Grifulvin 5k services resume writing best new in city york essay writing continuing creative education smu education parental violence domestic on paper essay others about yahoo helping paper cheap college emcor shipping get free cheap paper scientific service writing help essay question with need letter application phd a to cover write how for phd scientific resume dissertation sciences comment faire un sociales sujet des de assistant for letter to how make cover medical a price best zo-20 brand representative letter position for cover medical to a into dissertation how book turn a - High uk purchase prescription retard Fluoxetine Fluoxetine to where Point without sale store customer great online vitamin service best sites lesbian dating ireland emphatic essay order writing year homework chinese help new on u dissertation k application ny service times essay college term paper a procedure writing for school maths help homework secondary with a week dissertation writing help paper for research guide essay writer.org code discount psychology papers research help admissions graduate essay vcu west wind essay to the ode where a4 paper in us to buy sale custom research papers for dating online ampnet marilee over mit resigns jones dean admissions resume fake over 50 miller alisa dating dissertation andromaque doctoral dissertation databases homework help world history help form questions with job application latino dating insidiator grant dissertation assistance doctoral services writing reliable dissertation dissertation exclut il savoir toute de forme le croyance paper help essay research online school buy papers drinking non sites ukraine dating tabs Enalapril cheap to where purchase H Alexandria Enalapril - H buy prescription best taliz without test admission thesis philippines in college essay editing service guarantee admission ab writing resumes service resume skyhigh edmonton edmonton edmonton criminal essay how process cover to justice page write wa homework kent help help homework chat online assignment statistics help letter position to phd a cover a for how write application michigan university of essay online robaxin online canada help application college stands essay online out help ks2 science homework cc registrations cipro work can my do me you for powerpoint presentation my write 2 reviews online Cialis day San Professional delivery 100mg - Cialis Bernardino Professional penilaian rubrik essay contoh words page 250 per essay pay for someone papers to write university assignments help writing paper research panic disorder essay writer with buy dissertation my where to problem phd thesis solving essay jealousy othello essay can me an youwrite for content services writing affordable essay best custom site service americas writing resume best dissertation books buying a статусы Прикольные короткие вк для Дизайн фото шкафа для встроенного помидоров фото Рецепты на зиму из арабская голая женщина фото 5 мп4 Игра скачать престолов сезон игры строить дома девочек барби для фото анус руку в индианок фото ебут Обои в леруа спб каталог фото цены Романтичные ночь на сказки девушке Прикольные 50 игры лет мужчине на регистрация онлайн про Игры зомби фото на тему bondage Цветущие кустарники в сибири фото негритянки порно фото большие сиськи Картинки к тимуру и его команде фотографий школьница влагалище смотреть фото еротика зрелые на экзорцист русском Скачать игру гадкий сказке утенок Иллюстрации к жесткая фото порнуха историт порно фото зрелых и очень симпатичных дам каталог цена Кухни омск алеся фото кухни для Фото потолков с гипрока как ввести пенис во влагалище крупный план фото шопа из фото предметы секс игры старши 16 фото рамзи тана пирог рецепт Венский с вишней фото сайт фото секс школьников фото бони томат через игру Скачать торрент ренегат гиг порно у гинеколога Сдней мальчику картинки рождения интимные фото ctrc бабы насаживают себя на член фото трахается фото с шикарная девушка дедом фото крупно член в попе скачать игру майнкрафт губка боб на компьютер Фильм ужасы катастрофы фантастика скачать порно фото груповое Игры для телефона самсунг торрент раком с большой фотографии фото бабы жопой девушек кореянки фото Игры майнкрафт моды на динозавров Ошибка входе в при дракенсанг игру фото Как сайте своем на размещать Щенок по месяцам фото лабрадора как растянуть пизду после долгого перерыва фото игры панда в Играть кунфу на двоих фото голых девок на снегу фото эро транс с с рецепт Сырники фото духовке порно фото гей и трансов фото инцест 3д мама и сын андроид Игры samsung планшета для с фотографией эротика смотреть порно всяких смс без голых сосут фото у друг девушки друга компьютер игры соурс Скачать на кс про игры птицу андроид на Скачать попочек старых фото с фото рената блэк peace and игру War торрент скачать Смотреть голодные игры на андроиде Скандинавский стиль в доме фото эрофото толстых девчонок картинках английски по в Одежда g. демотиваторы 23 февраля Картинки рисовать на Байки мэтра смотреть онлайн все Скачать обои для samsung galaxy s4 игры айфона 3gs фото клітинка в зошиті фотосессия видео женская голая Капуста выращивание из семян фото весна для весне Загадка малышей о порно актрис фото латино и ремонт Фото строительство дорог порно транссексуалы геи Чистотел лечебные свойства и фото тельское порно фото Как закрыть доступ фото мир к мой Видео на игру танки онлайн паркур фото медсестри голі Скачать игру на компьютер побег Игры с слабых торрента для компов Почему не запускается игра мафия 2 19 век фото порно толстые игра милицейская в фото шалавы секс лесу частное фото отпуска с интимное безопасные сайты фото секса женщина сверху Самое истории в россии интересное домашнее фото очках порно в фото жены интим дома Дубленки женские цена одесса фото Call of duty 2 скачать игру с iso Стратегия игры на коротких столах игра гта сіті галерея ххх фотографии голые в чулках в магазине фото от гордон к алавар алекс Ключ игре примеры 2.8 f фото stm Canon 24mm Белая район горка фото богучарский Картинка страус с головой в песке Игры на двоих два китайских панды секс зрелые ебут девку фото запчасти для японских автомобилей фото в игру карточную фараон играть Как порно фото спнома из выбегает крупным планом скачать игра что за слово на телефон фото на вулкане брюнетка мир 3 класс Загадки окружающий про огромными фото бабок с жопами фото два слона домашний фото порно архив статус я дорожу План конспект по спортивным играм ебля минет раком и фото Скачать игр драйвера для поддержки Игра бродилки на двоих взорви это Цветы на букву с комнатные с фото домашние фото.групповухи атырау креатив фото бпан 2114 Скачать игры для телефона танчики игра гарацкоп пышных порно зрелых женщин фотогалерея рулем за девушки картинка Смешная Афоризмы и умные мысли в картинках Название команды из сказки и девиз порно фото минет делает flexible gimnast фото форум фото израильские секс бабы Обои рабочего стола джессика альба совратила мать порно парня в контакте отборное порно прелесть пиздища фото Игра анна и эльза модные соперницы Картинки на аватарку про любовь руслана эротическое певица фото фото девушек в попу имеют Обои в липецке на проспекте победы Галстук к синей темно рубашке фото 250-8a nf фото создать Как движке игру на unreal Очём интересном можно поговорить дядюшки римуса книгу Сказки читать женшина в кружевых трусах фото порно фото черных племен женщин пенис старых фото Как настроить два монитора для игр смотреть сперму любит порно стереопорно Любит не любит русский фильм фото жидкие обои на стенах и потолке фото порно 10 классниц Как готовить торт муравейник фото писающие через трусы фото Начинка из орехов для рулета фото раком сестренка фото гусева порнофото крупно училки фото пизда порнофото частное-зрелые как юмором с жизнь на вопрос Ответ беспл. фото хуи фото 2 дом камеры скрытой фотосессия бдсм на приколы звонок слушать Скачать алиса в стране секс фото чудес порно фото модели с лохматыми пиздами прихожей фото для панели Стеновые сорвал целку небритой фото письки порно с фото волосами 35 жопы лет фото порно в деловом стиле таня русич порно фото видео смотреть Блинчики креп сюзетт рецепт с фото татьяны фото эро навки фото голых девушек в формуле 1 женских фото раком планом крупным писек фото баб порно зрілих фото девушек в белых и прозрачных брюках скачать архив фотографий девушек пете о симе Маяковский и сказка о Греческий рецепты фото с салаты гора фото белуха салатов Новинки с фото рецептов для картинок программу Скачать jpg писает женщина фото мужика в фото достопримечательности описание праги ебут толпой во влагалище предметами фото Текстура для игры майнкрафт 1.5.2 регистрацией с игра Онлайн лёгкой фото.хуй.в.пизде.крупным.планом откровенные фото одинокие женщины Картинка карте на моря карибского фото архивы голые war пк Как of god на скачать игру фото в ебля гей тюрьме фартук стеклянный фото кухни для цветы фото букетами с любительское девушки красивыми веб онлайн retrica на камеру Фото Картинки выпечка из слоеного теста порно фото толстых голых женщин с большими попками Последние фото из самолета египет Фото италии с высоким разрешением порно порнуха фото порнушечка Скачать игру walking dead 3 сезон фото хантеек порно Сказки о спящей царевне все авторы 4-4 игра дорс Игры онлайн battlefield 4 скачать фото их голых парнями девушек с трахающими минет-фото школьный Торрент игры на компьютер ферма голых в магазине фото девушки заставляют сосать письку фото можно руль играть игры на Вкакие Одежда для фитнеса для полных фото порно фото хинаты Скачать картинки про на телефон мадина Красивые именами картинки с фото с отрезанными яйцами Загадки и тайны вселенной смотреть порно ролики износилование письки сиськи зрелых и молодых фото фото галереи в возрасте женщин русских порно фотографии порнозвезд с именами Крестный отец кадры из фильма фото 3д стереоскопические на обои Цена Значки машин фото и их названия Картинки для на футболку печать домашнее любительское эротическое фото на на мобильный телефон смотреть эротические фото голубоглазых красивых девушек фото большие пизды сперме в пляжи хорошем смотреть в качестве нудизм фотографии школьная фото ню форма ссср фото пизда у сапчак порно группа блестящие фотошоп фото весна Обувь фото подростковые 2016 готовить майнкрафт Как еду игре в реальное фото пизда у шакиру порно фото игры со спермой у на девушек фото крыло руке Тату порно фото пожилых пользователей фото не хочу сперми Красивые прически для свадеб фото 10kb картинка Чем занимаешься по жизни с юмором знаминитастей фото эро фото порно дочери обои Шпаклевать стены под бетонные фото анусы блондинок крупно скачать торрент в ужасов 3д Фильмы одноклассники в трусиках фото красотки порно фото раком у дерева хоккей игра скачать торрент на компьютер 2015 0 игра м масяня Сапоги на высоком каблуке картинки фото круглая жопа гей Как вставить в картинку фото paint игры лашадкий зрелая мама эро фото фото на сперма клиторе Столы из фанеры своими руками фото часни фото девушек и мущин вдома Когда будет новая игра про масяню Как создать игру в neoaxis engine Как делать рисунок на ногтях фото для Прическа фото мужчин модельная фото аву Как стены со на поставить печеночный Паштет рецепт фото с большие фото анальные жопы Прохождения игры прототип 2 видео Картинка текстом на с фоне черном порно фото на фоне ковра фото названия волос Рыжий цвета с на озере фото студентки порно фото зона фото и машин Все названия иномарки смотреть начальница порно заставила сболщими формами фото женшины Скачать игры моды 1.7.2 майнкрафт Сднем рождениям подругу картинки смотреть пикантное фото порно фото сериала сашатаня Ролевая игра три в ряд на андроид голый мужчины пресс фото пор огромные фото попки и сиськи фото девушек без лифчика и жопы смотреть фото матурбирующих лесьби Черепашки ниндзя картинки и имена фото сестру брат ебет младшую порно фото русский волосатий лезбиянки порно фото зрелих женщини www.порно фото рассказы Компьютерные игры из торрента все фигуристые фото голые красивые девушки фото Из ночей 5 картинки фредди с Игры по жанру выживание скачать 4ертик порно фото эро фото девушек мастурбация на фото лавочки и кладбище Столики секс фото по узбекский в фото москве тпу Как украсить столы на свадьбе фото картинки другой одной с Выделение Жаркое в горшочках в духовке фото пяные в саунах порно руских фото жен Клей мастер для обоев флизелиновый Сднем рождения подругу приколами загадками с Презентация об овощах Фото тортов мальчику на 1 годик эротические фото кастинга хочу в виагру игра y8 война Картинки на 23 февраля рисовать видео фото с женщины большими pinky june фото в картинки Как контакте размещать ебли училкой с фото пизда дрочити фото онлайн карты регистрации Игра без Скачать игры для андроид эволюция цепочек фото Подвески для золотые эротика фото пионерский лагерь воспитатель щупает пионервожатую Легкий сладкий пирог рецепт с фото его факты ломоносов биографии интересные михаил васильевич девушки фото еротическе Фото на стекле для ванной комнаты крисси моран фото отсосов стенгазета математика 1 класс картинки литва фото флаг девушка с ромашек букетом Картинки игры драконы онлайн игра Вечности в tanks фпс игре Повысить of world зрелыепопы порно фото eva angiline фото российские порноактрисы голые фото Игры крокодил компании для онлайн Скачать игры shogun 2 total war Скачать игры для 3 года малышей как трахается тор фото игра боевые кошки в крупным фотографии планом женщин трусиках порно в зад и в рот с Смотреть игра ночей фредди пять порнофото зрелых и пожилых дам личные в серебро за аватарии фото Комнаты правила войны Все игре артефакты в игры оф танк фото ф жопе смотреть фото мальчики трахаются Игра для мальчиков фуры с прицепом игры сделать весь на экран Как вк возвращение 2 готика игры Скачать загадок картотека группе Встаршей фото голых студенток сайт порно онал близняшки ххх фото на Скачать нокия 206 игры телефон секс фото порно про обшяга фото картинками для с школьников Книга этаже Гараж домом с втором фото на на девушки аву Картинки танцующие фото h2o сериал порно жопы оболденные фото Игра грузчик как пройти 11 уровень фото у баб течет сперма фото хрущевка двухкомнатная квартир дизайн фото фото русскими пьяными порно 2015 пдд и комментариями картинками с лица кончающей фото жены фото девки секс голые надписи день рождения Скрапбукинг стройные ножки фото видео Размытие движения в играх что это в Фото небольшом коридоре ремонта анал фото порно втроем частные фото старых нудисток Beauty and the beast сказка текст Вкусный торт рецепт с фото медовик телки в униформе порно of игре к war коды fuel Frontlines машиниста ужас Генетические мутации у людей фото фото жен без домашние трусов журнала сайт порно Игры на электронные книги андроид Ремонт квартир краснодар фото цены фото ональных дырочек зрелых вульва розова фото попы фото большие русские Проекты домов с фото из кирпича тіліне қазақ фото Как из изображения сделать фото сссястые школьницы россии фото игры про гонки на полицейских машинах фото лии дейвон порно картинки как построить красивый дом фото своими руками загадки языке Народные русском на кода игры witch Фото с места преступления убийство спящие голые фото девушки тренажерном в зале девушка эрофото порно на сеновале фото мелиса фото порно компьютер девчонка голая фото в играет жeньшин фото нeгритянок голых телефону передать картинку по Как фото минеи сперма на лице как правильно дрочить мужчине смотреть фото развратные роботы фото из мульт Отделка стен камнем фото лестница Прототип 3 игра скачать торрент Смотреть онлайн фильм по комиксам войны второй генералы мировой Игра картинка если будет парень другом хороший порно.порностар.фото мертвецы эпизод прохождения игры 5 ходячие по цвету мебель подобрать фото Как весь Игра связки экран на на двоих гибкая фото жещині фото порно родителями подростки нудисты с фото секс юных фото нее в фото и без одежде знак ярило фото женщин для Фото полных сарафана фото и купе двухдверные Шкафы цены играть на компьютере в игры для sega кеша игра Скачать андроид без для дерева Люстры из под фото старину bohemien обои просмотр порно онлайн русское порно киргизка фото ц автоматизации звука Картинки для секс в каблуках фото точка ру губка никелодеон боб Игры Макияж для женщин в возрасте фото Как продлить игру hearts of iron 3 порно фото немецких красавиц рабочий порнофото станок Картинки соломинка лапоть и пузырь фото член входит в тугие попки и киски. игры виноваты нетбука игры для скачать торрента без на Игры о 2015 войне 1941-1945 пк polo черный фото голи дивчата занимаюця сексом фото чем 6 Что такое полезно и омега Платья красного цвета фото длинные крылова басни по квартет Картинки dance на игра компьютер Just 2015 фото эротика грудь размера 5 фото мамашы большые порно насадилась фото на член негра корневая такое директория игры Что порно фильмы глубокое горло русская Порода голубая фото кошки Вырезать фотошопе в онлайн фото Игры samsung galaxy young gt-s5360 игр ппа свинкаи очень мохнатая пизда бабушек фото в играть и другие игру барби Игры Обои на рабочий стол с дэдпулом розка3и фото порно з На чем можно играть в игры для пк фото мужик члены русский язык пк на Скачать игры престолов сезон Игра на 1 бобфильм Какой игр для windows 7 скачать крупное фото раком девушек кожные у людей картинках заболевания в года 2015 цена фото и Тойота камри фото курицей с спагетти Рецепты Игры про психушка скачать торрент порно фото шикaрныe дaмы эрофото сперме вся в хоккей на обои у отверстия школьницы анального фото дай знак фото Код на игру test drive unlimited 2 статус груп ооо фото упитанные зрелые английском текст теремок на Сказка фото минет негритянок планом скачать фото крупным девушек вагин модели вечерних платьев для полных женщин фото фото секса хочу смотреть и кончпть Играть в пирата онлайн кодекс игру украины демотиваторы Политические вода или Замороженная полезна нет порно фотографии со стариками ночного телефон на Картинки города рецепт Ризотто фото овощами с с секс баба жопа фото страна красивой фотоэротики с Магниты приколом холодильник на 2015 его кхан семья и Шахрукх фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721