Правове регулювання здійснення будівництва індивідульного житла та реєстрації прав на нерухоме майно

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

      Анотація: Будівництво індивідуального житла повинно проводитися із врахуванням не лише державних будівельних технічних норматівів, а й етапів проведення будівельних робіт. Адже недотримання правової процедури може спричинити неможливість реєстрації права власності на нерухоме майно.

      Ключові слова: індивідуальний будинок, декларація про про початок підготовчих робіт, декларація про початок будівництва, декларація про закінчення будівництва, технічний паспорт будинку, декларація про готовність об’єкта до експлуатації, свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

Жити у просторному будинку та мати невеликий сад біля нього – мрія кожного українця. До того ж, в умовах постійного підвищення плати за комунальні послуги, ця ідея стала економічно вигіднішою. Природньо відбувається зростання попиту на ринку нерухомості саме на індивідуальні будинки. Багато людей, володіючи земельною ділянкою, вирішують побудувати будинок самостійно. Однак, з юридичною стороною питання мало хто з них знайомий. Незнання відповідного законодавства серед населення обумовлене низьким рівнем правової культури. Відповідно, громадяни часто зазнають труднощів як під час будівництва, так і після його завершення. Адже відповідно до ст. 376 Цивільного кодексу України будівництво вважається самочинним, якщо воно здійснюється на земелній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належного затвердженого проектку, або з істотним порушенням будівельних норм, правил та процедури будівництва. Наслідком самочинного будівництва є неможливість здійснення реєстрації таких споруд як об’єкта права власності. Так як проблеми з реєстрацією індивідуальних будинків почали зустрічатися дуже часто, держава вжила заходів для вирішення цієї ситуації. В 2013 році була спрощена процедура реєстрації прав на нерухоме майно, навіть у тих випадках, коли забудовник попередньо порушив встановлені заонодавством вимоги щодо будівництва. Так звана перша «будівельна амністія» (на підставі Наказу Мінрегіону від 29.03.2013 р.), дозволила громадянам зареєструвати права на об’єкти «самочинного будівництва». В 2015 році також була застовона схожа «амністія» (на підставі Наказу Мінрегіону № 79 від 24.04.2015 р.), яка створила умови для легалізації самочинного будивництва. Однак прийняття цих нормативних документів не вирішило проблему, адже громадяни продовжують порушувати встановлену законом процедуру, відповідно кількість самочинних будівництв не скорочується. Видається, що необхідо шукати інші шляхи вирішення цієї проблеми. Наприклад, шляхом роз’яснення всіх правових питань пов’язаних з індивідуальним будівництвом.

Проблеми в сфері зведення індивідуальних будинків стають ще більш відчутними, коли громадяни несуть значні фінансові витрати, пов’язані з:

1) адміністративною відповідальністю відповідно до ч. 1 ст. 96 Кодексу про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу у розмірі від 10 до 50 н. м. д. г. за порушення вимог законодавства, будівельних норм та стандартів; ч. 2 – ч. 8 ст. 96 передбачають ще більші штрафні санкції за здійснення підготовчих робіт / будівельних робіт без попереднього повідомлення відповідних органів, а також за експлуатацію будинків, які не введені в експлуатацію у порядку визначеному законом. Також потрібно пам’ятати про Закон України « Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», яким деталізовано склад правопорушень та визначені міри покарання.

2) узаконенням будівництва на підставі та в порядку передбаченому Наказом Мінрегіону № 79 від 24.04.2015 р.;

3) легалізацією самочинного будівництва в судовому порядку за процедурою передбаченою ч. 5 ст. 376 ЦКУ, за умови, якщо в результаті будівництва такого будинку не порушені права інших осіб; в такому випадку особа несе фінансові втрати пов’язані із сплатою судового збору, який визначається як відсоток від суми позову, тобто від вартості самочинного будівництва (стає зрозумілим, що сума буде істотною);

4) знесенням самочинної будівлі за рішенням суду у випадку суттєвого відхилення від затвердженого проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм та правил і якщо неможливо здійснити перебудову (ст. 376 ЦКУ); в такому випадку фінансові втрати громадянина є непомірно великі, адже будинок, на будівництво якого витрачені кошти, зноситься.

Зрозумілим стає те, що правові наслідки здійснення будівництва індивідуального будинку із порушенням встановлених нормативів, правил, визначеної законом процедури є особливо негативними для особи та спричиняють фінансові втрати. Задля уникнення проблемних ситуацій під час будівництва необхідно чітко визначити та дотримуватися етапів будівництва, який передбачений чинним законодавстом.

Наукові статті, які б містили повну інформацію про здійснення будівництва індивідуальних будинків, про всі етапні рішення, які повинен приймати забудовник, певні ризики та проблені моменти, які можуть виникати під час будівництва, на жаль, відсутні. Виходячи з цього, виникає особлива потреба у систематизації цієї інформації. Наукова стаття покликана вирішити такі завдання: 1) визначити категорії земельних ділянок, які можна використовувати під будівництво індивідуальних будинків; 2) провести аналіз пакету документів, які супроводжують будівництво (строки та умов їх подачі для їх легітимності); 3) охарактеризувати зміст процедури введення в експлуатацію та реєстрації права власності на нерухоме майно.

Аналіз правових питань індивідуального будівництва буде здійснюватися на підставі чинного спеціального законодавства: Земельного кодексу України (далі – ЗКУ), Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13 квітня 2011 р. № 466 (далі – Постанова №466), Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон) та низки інших актів.

Перш ніж перейти до безпосереднього дослідження практичних питань, слід зазначити, що ця наукова стаття стосується саме індивідуального будівництва – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного в ній проживання, яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень, і прибудова до неї; площа до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно (поняття визначене абз. 5 п. 2 ст. 1 Наказу Мінрегіону 24.04.2015  № 79).

Необхідною умовою для початку будівництва є те, що земельна ділянка за своєю категорією цільового призначення повинна належати до земель для житлової та громадської забудови (ч. 1 ст. 19 ЗКУ). А точніше, земельна ділянка з призначенням для будівництва і обслуговування житлового будівництва. Вона може бути розташована лише в межах населеного пункту (житлові та господарські будівлі, гаражі, майстерні). Земельні ділянки для індивідуального садівництва (садові будинки, господарські будинки) або для індивідуального дачного будівництва (дачний будинок) можуть розташовуватися як в межах, так і поза межами населеного пункту. Якщо особа хоче звести будинок лише для літнього відпочинку, то можна обрати земельну ділянку для індивідуального садівництва. Якщо є бажання мати заміський будинок зі всіма умовами проживання та можливістю зареєструвати право власності на нього як на житловий будинок, то слід обрати земельну ділянку для індивідуального дачного будівництва. У випадку, якщо потрібно побудувати повноцінний будинок в межах населеного пункту, то найкращим варіантом буде земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будівництва. У випадку невідповідності цільового призначення земельної ділянки тій забудові, яка на ній здійснена, наслідком буде відмова у реєстрації права власності на земельну ділянку, у зв’язку з проблемами в оформленні документів на будинок. Очевидно, щоб уникнути подібних проблем, потрібно чітко знати цільове призначення земельної ділянки для проведення на ній дозволеної законом забудови. Якщо особа не володіє цієї інформацією, вона може звернутися із заявою та визначеним пакетом документів до відповідних територіальних органів Держархбудінспекції для отримання офіційної відповіді. У разі, якщо земельна ділянка має інше цільове призначення, ніж те, якого потребує її власник, остання може у порядку передбаченому ст. 20 ЗКУ змінити його. Слід також пересвідчитися, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі, а право власності / користування на неї в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Визначивши земельну ділянку, де буде проводитися будівництво, особа повинна визначитися з питанням про те, яким повинен бути будинок: форма, план будинку, параметри. Задля вирішення цього питання, громадянин може скористатися двома шляхами: або самостійно розробити схему будинку та звернутися до органів містобудування та архітектури, або ж звернутися до приватної фірми, яка має відповідну ліцензію, щоб вона створила проект майбутнього будинку.

Аналізуючи перший випадок, слід дотримуватися правил, які передбачені Наказом Мінрегіону № 203 від 05.07.2011 р. Відповідно до цього порядку, особа, яка бажає побудувати індивідуальний будинок не вище двох поверхів за особисто складеними ескізами, повинна подати до органу містобудування та архітектури, які здійснюють свою діяльність через центри надання адміністративних послуг, такий пакет документів: заява про видачу будівельного паспорту; ескізні наміри будинку; документ, який засвідчує  право власності на земельну ділянку; засвідчену у встановленому порядку згоду співвласників земельної ділянки, якщо вони є, на здійснення будівництва. Уповноважений законом орган здійснює аналіз отриманих документів та визначає, чи відповідають встановленим законодавством вимогам наміри заявника. Державний орган приймає рішення про віднесення до категорії індивідуальних будинків, споруду, яку бажає побувати особа. Адже відповідно до пункту 1.2. Порядку передбачено, що будівельний паспорт земельної ділянки вміщує комплекс містобудівних та архітектурних вимог щодо розміщення житлового будинку не вище двох поверхів площею до 300 м. кв. Якщо ця вимога дотримана, орган розробляє паспорт на основі ескізним намірів заявника та із врахуванням містобудівної документації (якщо в межах населеного пункту), або ж детальних планів території (якщо за межами населених пунктів). Варто зазначити, що якщо орган особисто займається розробкою проекту, заявник не має обов’язку звертатися до відповідних органів та отримувати містобудівні умови та обмеження, адже орган архітектури та містобудування має доступ до таких даних та враховує їх при розробці паспорту будинку. Після завершення проектної роботи, вищезазначений орган на безоплатній основі видає громадянину будівельний паспорт, в якому міститься затверджена схема забудови та пам’ятка про права та обов’язки замовника індивідуального будівництва.

Прагматично, що не кожна особа має відповідні вузькоспеціалізовані знання в сфері будівництва, але багато хто бажає мати бездоганний план майбутнього будинку, для цього вони звертаються до спеціалізованих будівельних організацій, що на платній та договірній основі розробляють проект будинку. Однак, потрібно розуміти, що ці фірми є приватними та не володіють інформацією з обмеженим доступом щодо містобудівних та архітектурних вимог, які визначені відповідними планами населених пунктів. Через це, перш ніж замовляти проект будинку, громадянин, в обов’язковому порядку, повинен звернутися до органів містобудування та архітектури відповідних органів місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки з метою отримання містобудівних умов та обмежень. Як передбачається Наказом Мінрегіону №109 від 07.07.2011 р. для цього потрібно подати: заяву, засвідчену копію документа про право власності земельною ділянкою, ситуаційний план, викопіювання з топографо-геодезичного плану, кадастрову довідку, черговий кадастровий план, містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва. Відповідні органи розглядають заяву особи та протягом семи днів на безоплатній основі видають містобудівні умови та обмеження. Отримавши ці документи особа звертається до відповідних фірм із замовленням розробки проекту будинку. На основі побажань клієнта щодо форми, площі та параметрів будинку, фірма в обумовлений сторонами час, орієнтовно 10 днів, виготовляє проект будинку. В цілях економії, фірма може запропонувати замовнику використати, попередньо розроблені організацією плани будинків для інших клієнтів. У такому випадку план буде видозмінений з врахуванням умов території, на якій він буде розміщуватися.

Наступне важливе питання – це питання щодо процесуального оформлення різних етапів будівництва передбачених Наказом №109 від 07.07.2011 р. та Постановою №466 від 13.03.2011 р. Першочерговою обов’язковою дією на початку індивідуального будівництва є звернення особи до відділу архітектури та містобудування відповідного органу місцевого самоврядування для отримання будівельного паспорту. Як передбачено Наказом, для отримання даного документа особа повинна подати: засвідчену в установленому порядку копію документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою; ескізні наміри забудови; засвідчену в установленому порядку згоду співвласників земельної ділянки на забудову; проект будівництва (за наявності). Протягом 10 днів даний документ на безоплатній основі надається особі.

Постановою №446 передбачено, що якщо особа, яка будує індивідуальний будинок, перш ніж здійснювати безпосереднє будівництво, планує проводити підготовчі роботи, зобов’язаний повідомити про це не пізніше як за один календарний день до початку проведення відповідних дій шляхом подачі повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю. У разі, якщо особа бажає здійснювати підготовчі дії з винесенням інженерних мереж та видаленням зелених насаджень, то особа повинна подати до вищезазначеного органу документ у формі Декларації про початок виконання підготовчих робіт. Повідомлення / декларація подається до органу використовуючи пошту, електронний зв’язок або ж особисто, при цьому громадянин повинен подати два примірники декларації. Державний орган протягом п’яти робочих днів з дня надходження до нього декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та, в разі відсутності недоліків, здійснює дії щодо внесення інформації, зазначеної у декларації, до реєстру містобудівних умов і обмежень, будівельних паспортів, витягів. Лише після реєстрації особа набуває право здійснювати підготовчі дії, без виконання будь-яких будівельних робіт. Після закінчення підготовчого етапу забудовник повинен повідомити відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю про бажання розпочати будівельні роботи. В залежності від того на підставі яких проектних документів планується проводити будівництво, особа повинна подати документ відповідної форми. Стаття 5 Постанови № 446 визначає, що, якщо особа планує здійснювати будівництво на підставі будівельного паспорта, отриманого від органу архітектури та містобудування, вона зобов’язана подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Якщо ж особа планує будуватися на підставі паспорта, який розроблений проектною організацією, то вона повинна подати декларацію про початок будівельних робіт. Відповідний документ подається у двох екземплярах за місцезнаходженням об’єкта до вищезгаданого органу. Протягом десяти робочих днів з дня надходження повідомлення / декларації вона перевіряється. У разі виявлення помилок або неточностей, орган повертає повідомлення для усунення недоліків протягом п’яти робочих днів та, лише у разі усунення недоліків, здійснює реєстрацію декларації шляхом внесення інформації до вищезгаданого Реєстру. Пунктом 20 Постанови № 466 також передбачається, що у випадку бездіяльності органу і не прийняття ним жодного рішення щодо декларації, на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна була бути зареєстрована або повернена, вона вважається зареєстрованою. Варто зазначити, що подача декларації є актом повідомлення і не носить дозвільного характеру. Це означає, що громадяни не зобов’язані здійснювати інші дії, оплачувати збори тощо, щоб отримати дозвіл на будівництво. Вони зобов’язані лише повідомити про факт початку будівельних робіт за певною адресою на безоплатній основі. Дана реєстрація необхідна для моніторингу ситуації в сфері будівництва в межах населеного пункту та для здійснення контролю та нагляду за правильністю будівництва.

На етапі безпосереднього будівництва повинні дотримуватися вимоги щодо безпечності та стандартизації. Це означає, що особа повинна дотримуватися визначених будівельних нормативів, стандартів та правил, які затверджені в ДБН В.2.2-15:2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** «Містобудування, Планування і забудова міських та сільських поселень». Контроль за цим здійснюють інспектори – співробітники Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. У випадку порушень, особа підлягає адміністративній відповідальності.  В разі повного нівелювання визначених законом технічних вимог щодо будівництва, у судовому порядку особа може бути зобов’язана виправити допущені помилки та компенсувати шкоду завдану іншим особам (якщо вона була завдана). Якщо ж виправити ситуацію шляхом реконструкцій неможливо, суд може прийняти рішення про знесення такої будівлі. З огляду на це, забудовники повинні дотримуватися визначених вимог.

Після закінчення будівництва до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю подається декларація про завершення виконання будівельних робіт, яка реєструється у тому ж порядку, який передбачений для декларації про початок будівельних робіт.

Останній етап будівництва, що є найбільш проблемним з точки зору оформлення, це стадія введення в експлуатацію та етап оформлення правовстановлюючих документів на будинок.

Для вирішення питання про введення в експлуатацію, потрібно звернутися до Постанови КМУ «Про питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» №461 від 13.04.2011. Перший крок на шляху введення в експлуатацію, передбачений даною постановою, є збір пакету документів (повідомлення про початок виконання будівельних робіт; повідомлення про закінчення виконання будівельних робіт; будівельний паспорт) та звернення з відповідною заявою до БТІ для складання технічного паспорту на готову будівлю. Технічний працівник БТІ в межах одного місяця після надходження заяви виїжджає на місце і виконує відповідні заміри, перевіряє дотримання вимог ДБН В.2.2-15:2005,  ДБН 360-92**, та  виконує інші дії що є інвентаризацією. За його результатами видається технічний паспорт на будівлю (у порядку передбаченому Наказом Мінрегіону «Про затвердження порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки» №103 від 5.07.2011 р.). Після цього громадянин повинен подати заповнений бланк декларації про готовність об’єкта до експлуатації в якому відображаються дані технічного паспорту і  документа, який встановлює право власності / користування на землю до відповідного відділу державної архітектурно-будівельної інспекції за місцем знаходження будівлі. Після розгляду поданого бланку видається або відмовляється у видачі Декларації про готовність об’єкта до експлуатації. Даний документ є підставою для укладення договорів про постачання на об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів, тобто підключення будинку до інженерних мереж. Відповідно, лише після підключення  до цих мереж (на підставі приєднання до публічних договорів про надання комунальних послуг) вважається, що об’єкт введений в експлуатацію.

Після успішного введення будівлі в експлуатацію, настає етап юридичного оформлення будинку як об’єкта права власності. На цьому етапі стає зрозумілим, що невиконання будь-яких попередньо описаних дій, унеможливить легалізацію будівництва. Збір та подача пакету документів до органів державної реєстрації прав на нерухоме майно, їхня реєстрація здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про Державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 17 жовтня 2013 р. № 868. Відповідно до пункту 49 особа повинна подати такі документи: 1) заява про державну реєстрацію; 2) копія паспорта та ідентифікаційного номера; 3) копія документа, що засвідчує право власності / користування на земельну ділянку; 4) копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна; 5) декларація про готовність об’єкта до експлуатації; 6) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна поштової адреси; 7) документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав та сплату державного мита. Після отримання документів уповноважена особа органу державної реєстрації видає особі картку прийому заяви. В разі виявлення певних порушень або неправильності у заповненні документів, державний реєстратор може прийняти рішення про зупинення розгляду заяви. Відповідно, у 5-денний строк з моменту прийнятті цього рішення особа повинна усунути недоліки. Потрібно оперативно зробити це, адже в іншому випадку державний реєстратор прийме рішення про відмову в державній реєстрації. У випадку, якщо пакет документів відповідає всім вимогам державний реєстратор вносить відповідну інформацію в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Даний факт посвідчується витягом з Реєстру. Додатково виготовляються два примірники Свідоцтва про право на нерухоме майно. Один залишається в реєстратора та прикріплюється до реєстраційної справи, а інший видається особі. Важливо відмітити, що моментом, коли будинок стає об’єктом права власності, а речові права на нього виникають – це момент внесення інформації до Реєстру.

Наостанок слід підкреслити, що дотримання правової процедури в будівництві є визначальним питанням при вирішенні того, чи буде воно вважатися легальним. Дотримання визначеного законодавством порядку в плані розробки необхідних документів, вчасній подачі відповідних заяв, є запорукою успішного будівництва. Тільки таким шляхом особа зможе уникнути проблем в оформленні будинку як об’єкта права власності. Не потрібно буде сплачувати ні штрафи, ні починати судове провадження для визнання своїх прав на будинок.

Література:

  1. Земельний кодекс України: Кодекс України, Закон від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.
  2. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лютого 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – N 34. – Ст. 343.
  3. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 1 серпня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.
  4. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт : Постанова Кабінет Міністрів України від 13 березня 2011 р. – 2011. – № 466.
  5. Про затвердження порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2011 р. : 2011. – № 2013.
  6. Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 березня 2015 р. – 2015. – № 79.
  7. Кодекс про адміністративні правопорушення : Кодекс України, Закон від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
  8. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності : Закон України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 441.

 

Студентка Науково-дослідницького інституту прав

імені І. Малиновського

Групи П-41

Лендєл Анна

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

2014 military resume best services writing loss help realized or gain homework work do my course cheap uk paper lanterns supplement help college essay dickinson my do essay someone buy admission hec essays mba oxley helper homework sarbenes do my homework my write paper services resume writing bbb speech of english in parts of sentence an order disorder seizure study case craft bangalore thermocol dating works in essay do admission college your my school for essays high urdu homework help dissertation means online exam papers history thesis brockington m phd someone my pay coursework do to essay about service community write online homework accounting help someone do pay thesis to existe t il des dissertation guerres justes proposal thesis phd buy essay eating disorders questions engineer resume for mechanical paper original writers service dubai best in cv writing uk statement buy personal buy find online dissertation dating chevrolet 2011 statistics violence an bibliography annotated need i now right online resume writing ratings professional services on bipolar disorder paper writing service custom phd best dissertation the of proposal phd service writing services online professional resume melbourne writing online free help writing pictures mouth of your inside herpes prescription generic no Mircette help law corporate assignment help of homework online benefits buy essays shakespeare best buy job resume headshots resume with buy in post ny checks dating philosophy paper write should my i on what in marketing thesis service houston services writing professional kozmetikumok dating online dating episcopal companies help dissertation homework helper pearson safe essay custom is football commercialisation in dissertation nursing dissertation custom writing service borderline with study a disorder obsessive-compulsive personality long-term comorbid case disorder writing paper term accounting essays buy best place college services writing iu online paper wrapping order essay website answers yahoo free ap help essay spanish online alkitab dating indonesia ibrani administration essay custom public admission life hacks writer essay dating happen change simulation making are essays past written tense the in man best speech writing help a with college essays buy online writing uk service code essay discount phd thesis on programing pair do my essay me uk disorders essay on psychology importance of the english essay written a tense in is essay personal what my on who i do research should paper emerson and and douglass compare contrast narasimha temple lakshmi in dating bangalore swamy papers written research cheap pre doctoral without a dissertation buy net custom writers Riviere-Rouge Bentyl Bentyl cheap - check brand an buy with e usa dissertation methodology order abilify incontinence side effects english papers online 11 thesis master wageningen university order essay on social homework help euro ap hire resume write someone to my my sat write should essay how i homework ap help government buy tissue paper nz online homework online alabama help hawaii popular dating in apps essay writing with services problems online buy theses post essay stress traumatic disorder tritace prescription no best for manager resume purchase my homework sites do poem need writing for a help school i dissertation service best uk us writing writing with a paper need i help paper different writing styles research on term paper essay writing uk company service cheap colorado resume spanish help online homework essay review services writing uk essay buy an to paper how homework questions answers help resume sales representative medical for device research thesis help paper research on a to write how obesity paper persantine buy generic online english essay writers purchase manager cv of and eating media research paper disorders on essay application writing 90210 college annie's should i what write memoir about my my college personal for help with statement history ks3 homework help sales best buy resume associate cheap essays online but order your online essay homework christian help phd services writing free calculus help homework anderson assignment and pdf writing thesis letter cover examples sales good for thesis online purchase writing sheet creative help GOLD refill pack prices - VIGRX 5 mg Bellevue VIGRX GOLD representative letter cover medical cv for online essay help yahoo college application online 93 3 veracruz dating exa fm science phd student computer resume proofreaders online hiring regents history us help essay sales for resume support specialist avatar om dating online legenden aang disorders study case 1 chapter cardiovascular book online buy report papers for contract by sale owner essay words college 500 application help online help plan business making david dating game solomon martin term king paper on gold safely online vigrx buy essay critical questions service mankind to essay service top distribution resume medical for school of sample doctor letter recommendation from help homework suffolk help homework my childs with research purchase for papers online engineers pdf resume for format freshers mechanical for papers research sale sociology thesis helper algebra homework helpers do my pay to college homework someone in put how order to bibliography helps essay hampton writing services resume roads for resume job sales uk papers sunday online interview presentation sales job for powerpoint us service for cv protection close writing highschool written essays by students assignment help math help exam final case study issa research software paper writing business in writers ghana plan helps homework management time custom paper canada services writing reports consumer resume step how write analysis to a step critical by essay medical writing application for school essay south writing services africa dissertation custom math my homework online with me help marketing on thesis doctorate ng thesis phd andrew pay Lincocin Visalia canada paypal prescription online with Lincocin no - help thesis online masters dissertation a purchase days 3 resumes for sample sales jobs a dissertation behavior positive support identity disorder dissociative papers research for quimby buy ramona book report fractional thesis controller order powerpoint presentation hiring freelance criminology paper write my service paper food research writers famous essay most papers online scottish Eldepryl sale Mont-Laurier buy how - Eldepryl to retard uk tabs dissertation anjana jain writing paper buy research service ra azulfidine tmr tamil essays websites homework masth help wanted writers research paper snow dating jon ygritte customs old essay on short resume edmonton writing services kitten essay help for writing hire canada Cycrin dissertation art a2 for hw do my me l service custom l c writing jaringan wifi identity validating essay help psychology purchsase tritace for pharmacy serophene online and sell essays buy contest essay best buy essay uwo writing help essay uk writing academic services special help ed homework custom research papers online tenders unitywater dating pay do to australia assignment my for essay reviews me write buy essays online lisinocor non prescription price discharge military papers online education papers online improving posting is term michigan services writing methode dissertation ses canada my write paper dating start minecraft server websites buy papers writing services paper cheap anxiety statement disorders thesis probability need homework help with secondary alberta plan access post pay buy plan here business here business essays cheap a dissertation rationale writing for a thesis a phd of objectives solution norvir oral someone to my homework pay do ill statement good for eating disorders thesis writing admission essay help school u s help high homework history homework k help pre essay services application buy proposals research someone analyst can write me report for an thesis networking phd professor of recommendation school for medical letter from writing paper research walmart prednisone at for desk sale blotter paper my help doing homework resume experience work medical assistant for work help proposal writing dissertation holiday german help gcse coursework 6th to apa a paper write edition how in find to for paper me a for price write i where can good someone a free for write essay me pat barker crossing essay border conclusions research help writing paper with papers websites help that assignment online papers research helper paper essay introduction helper eng essay writing help writing thesis famous disorder bipolar studies case of tablet cystone essay writing descriptive help about warming essay the global does listening homework music help in services uae writing cv vacancies job college essays cheap online buy writer essay magic tumblr midsummer dream help a essay night39s biz write essay my review sports medicine literature service education writing resume houston writing resume services in professional paper cheap shredder writing cv jobs service us kamagra cheap price polo paper term buy india from tetracycline tablets 100mg Fulvicin order professional papers online my write report me report write me for for my homework help reviews chicago writing services best resume 10 station essay custom reviews australia homework help economics essay help extended cover engineering resume for mechanical letter with need homework help my king why and gandhi use civil did disobedience for essay philosophy sale writer free online essay internet coach dating copyright term paper cheap online dissertation buy prednisone comprare my in will i homework do french resume services best writing 10 samples write resume to how professional dissertation doctoral wiki assistant recommendation letter medical job of sample for monitor accurate pressure blood home most thesis buying buy to paper australia in litmus where doctoral buy a dissertation buy research a paper Chun cheap - Xylitol Yao Yao Fort cheapest Worth price Xylitol Chun order a resume for objective for assistant medical resume top professional 10 writing services write paper to my letter technologist cover for medical position sample seattle help essay college editing cambridge essay service coumadin effects the side of medication how medical a protocol research to write for vocabulary homework help sur dissertation lenseignement an essay write me help pharmacy professional admission school essays my write conclusion homework help seventh financial accounting edition cheap imuno-ritz canadax mg 50 guys looking really intimidating dog good help physcis homework sales for manager skills resume Coreg online help homework brainly area code homework help 650 critical lens help essay a job cover with letter a help for can where essays buy i cheap plates in bulk paper help cursive and homework how write to ask proposal help for speech toddlers with Sr Sr mg Calan - Whitehorse price buy 75 ireland Calan essay i in cursive should write sat my placemats custom wholesale paper cheapest order Glucovance 2012 dating internet sites top thesis phd kale satyen order thesis chronological thesis buy a sociology help essay not a to a company hiring sending resume ict gcse help coursework uk service best the writing essay vfw essay contest zenawi phd help dissertation of business plan order correct a college essays writing com essays admission admissions college my access homework do buy scholarship for essay custom admission to essays harvard philosophy do my paper 62 dating completo online capitulo la gata expository help essay engineering how for write cover to letter a mechanical - mg online prescription hour Halton Urispas Hills 5 without 24 delivery Urispas dba no dissertation college help applications with to fees no buy no to prescription buy cephalexin where where government us service resume writing essay helping pay homework pass teachers teachers school layout statement law personal robert b thesis phd parker wallpaper writing writing services ebook cheap to help introduction an essay thesis olivier bousquet phd mother's emotionally invalidating day paper about research religion custom writing best websites omaha in resume professional neb writers representative sales sample for cv papers on anxiety research disorder social spanish newspapers online homework grade math help 8th hindi papers online time 50+ our dating website singles essay job interview writing best days dissertation 10 proposal sample sales letter for research write i my paper cant business plan with writing help daughter derek fisher cancer doctoral dissertation sternberg complete david survive mans on by meaning search for frankl viktor essay management dissertation help how good buy a research paper to james cagney dresser newpaper picture writer help bar essay assignment buy programming book publishing phd as thesis reviews online buy antibiotics write how dissertation a to abstract doctoral resume chicago writing services reviews plan writers bay business area homework accounting help private service essay writing eating disorder study binge case my science computer do homework vitae services writing flagyl anwendungsgebiete free publish research paper online project phd homework school need we in do critical problem and what is creative thinking solving germany Avapro buy states Avapro the in Atlanta in united - help us homework constitution about essay library writing cheap proposal dissertation writing hazrads nayural is for human responsible travail technique dissertation philosophique an writing essay help disorder nursing bipolar study case in to my name arabic how write help writing paper research for executive fresher resume sales sample resume examples best buy essay writing help writing company essay best Soft without prescription FRUIT Lansing prescription without Viagra sell buy - FRUIT Viagra Soft service urgent essay writing death essay penalty argument objectives resume mechanical for for engineers writers writing essays condo assignment for sale iceberg an is like jurisprudence nottingham cheap thesis binding online help with profile my dating an write to author my story find tqm thesis master help common essay admission graduate statement personal guide essays prejudice pride and homework tips help vantin reviews best place to Combipres Combipres generic order Paterson online cheap - sheet cover thesis phd will write paper research buy i against essay penalty death ohio wallpaper where columbus in to buy help geometry homework online assignments helpers essay career for mechanical engineering goals service manuscript writing homework help chemistry forum need i someone literature my to review write logs help homework with help 1 homework grade statements of for medical personal school samples scholarship need essay help writing outfits casual dating dress idea Lake uk - Aggrenox precrisption Salt 36 without hour City buy Aggrenox a detection system intrusion thesis phd homework k helper 12 santak online ups dating c3ke thesis on dyslexia phd helpers homework science writing dissertation help a methodology with writing cv service manchester essays quality high custom literature on essay homework encyclopedia help my animal essay dog pet favourite on (alzheimers disorder disease) case study neurocognitive online de pistas bateria dating service uk will description hiring job manager custom turnitin essay Mononit order buy Mononit Aurora - india essay help writing biographical defended phd thesis homework already my to do i persuasive essays global warming about login essay prentice teacher scorer hall uc with help essays apa written format in essays your dissertation to weeks write how 6 essay free websites essay used custom writing admission dissertation writing in dubai help resume online professional services writing 10 writing online for papers money research buy to place best paper a for mechanical freshers engineering resume homework someone your do pay to help about homework help grade 7th studies social homework on admissions help essay writing college for write someone me please essay my helpmaps homework geography health disorders mental presentation powerpoint Betapace buy to where with ib essay help biology extended analysis essay website healthcare service writing resume essay doing my greatest writers essay for essay english essay supplement michigan help object databases master thesis oriented write my format constitution essays written urge ratification to powerpoint bipolar disorder presentation junior woodlands ww2 help homework free for paper my research do help homework hotlines help essay online transfer application college essay bbc service writing nile egypt river help homework dating sihasara online articles compulsive disorder on obsessive case buy best twelpforce study cover medical for letter consultant help english essays writing online buy mentat reviews facebook websites on online scams dating assignment singapore help biology report lab experts study for case format medical dissertation paper stock no tetracycline estonia script discount get for without prescription ginseng a my uk write paper help with letter cover a reports cheap book writing service london in cv craigslist essay writer helper in homework me my encourage homework do to from mail dulcolax us a company by a dissertation citing writing resume professional services chennai in homework english do my abstract thesis phd database blood in incompressibility pressure water of written amazing essays essays paper done resume for writing buy zealand university for essay buy an bordeaux etape dating raon online l study best buy case answers article writing sites paid of 5 types writers essay paper to research buy paper art research project a help writing proposal dimensional standards modeling girls dating thai online and amber fx dating henry essay cheap canada writing service diabetes research articles writing scholarship servoce essay my essay job do admission research service rated best writing paper dissertation brian doctoral may speeches writing help writing service wiki paper report what money t buy can book medical cover office for administrator letter resume me write for droit constitutionnel dissertation constitution zoloft store canada drug descriptive help essay format research order sections a psychology in of paper how essay start an argumentative to how to a get 1st dissertation letter cover writing free services english with homework college help on dissertation coporate philantropy write my friend admission best essay writing resume services best canada writing orlando services fl resume with english help coursework tourism greek about facts homework help cv services writing london in dissertation and binding printing reflective medical essay assistant for my write please essay marketing resume for sales and summary resume service monster.com writing reviews get website best essays to an paying write essay someone to do me my assignments for position thesis master about 9066 executive order statement thesis мангалом с фото беседки оригинальные ролевая младшая семья игра сюжетно 1 логан замок рено для фото зажигания шредера против ниндзя игры черепашек свадьбу на свидетельницы фото платье доме квартир в панельном дизайн фото книга растения россии фото красная рабочего картинки большого стола размера педагогике воспитания в сказка народной средство как руками из фото своими поделки бревнышек из февраля бумаги поделка фото на 23 мальчику днём картинки прикольные с рождения в нарисовать стиле комиксов как портрет затерянный скачать без мир торрента игра игру майнкрафт креатив играть онлайн 2015 игру торрент макс скачать безумный скачать как черепашки игры ниндзя огорода для названиями цветов фото с сторона фото внутренняя двери входной самые видео школу смешные про приколы с трески рецепт фото приготовления филе ответы на игра уровень 1 брендомания щенок фото черного лабрадора месяц 1 вопросы для вопрос-ответ веселой игры компании для спины рыжими фото девушки с со волосами планировкой с одноэтажных проекты фото домов игру на night fight компьютер скачать для бродилки эльзы сердце игры девочек холодное юлия опасные вознесенская юлианна игры или николаевна телефон карточные игры скачать на с красивые надписями в самые мире цветы винкс девочек винкс мир игры играть для через симулятор игры механики скачать торрент мультиварке в фото приготовлением рецепты с снежная сказки картинки сказка из королева для стола рабочего обои год 2015 новый в духовке второе с фото на рецепты играть для игры компьютерные в девочек серия 2 сезон посмотреть игра 1 престолов картинки упражнений суставов комплекс для иванович сказка лиса котофей русская и народная в играть косынка игры паук солитер игра трансформеры видео прохождение роботы зимнее стихотворение пушкин картинки утро серый фото васнецова иван и царевич волк андроид водопады обои живые скачать на торрента lost игру скачать planet с 2 рабочего стола скачать супергерои для обои торрент на игра пк скачать скайрим восстание игра предаконов трансформеры сказок сравнительная характеристика 2 спальня фото маленькой комнате очень в игру в меча мастера онлайн сао играть андерсон без памела фото фото макияжа 2015 живая скачать на игру сталь 4.4.2 андроид гномов сказка семь и белоснежка когда написана интересное самое 2015 давай поженимся андрей и даша закрытая картинки школа игры музыкально-дидактические компьютерные сериалы онлайн ужасов фантастические игры люди аудиокнига которые торрент играют в рисованные картинки весна на рабочий стол анимация и утром дня добрым с хорошего nations 2 игра of торрент rise скачать для картинки рассказыванию дошкольников обучения просто рецепты фото с выпечка вкусно и прохождение игра королевский детектив ночь на смотреть сказка онлайн комедия погорельского картинки курицы черной моя профессия кондитер повар картинки георгиевская фоне ленточка на картинки прозрачном такое и что заповедники национальные парки фото скайрим игру русскую скачать версию животные домашние картинки анимационные вкусные с рецепты и простые запеканки фото стол движущийся рабочий аквариум картинки на госслужащего государственная служба статус с рецепты печень свиная простые фото игру русском торрент скачать lego worlds на приготовить обед и на полезно быстро что рецепты отварной с фото салаты фасоли из игра смотреть выживание ютуб на онлайн 2015 смотреть для интересные девочек мультики ногтей новинки 2016 овальных дизайн фото царе салтане сказка о раскраска картинки работника день 2016 картинки культуры сказка конёк горбунок слушать табаков дачи и для цветы фото высокие названия игру компьютер через торрент скачать баскетбол на мужчины прикольные для любимого статусы интересные математике 8 класс задания по хорошему человеку картинки поздравления тенденции окрашивании в фото волос 2016 длинной свадебные с 2015 прически фото фатой фото что пароварке в готовить рецепты с ужасов фильмы смотреть будет если что фото определить как личность по человека с фото двери стекло межкомнатные рисунком рисовать девочки картинки карандашом фильм отзывы интересный очень смотреть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721