ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ДВОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА АРГЕНТИНИ ТА БРАЗИЛІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА НЕСТОРА КІРШНЕРА (2003-2007 РР.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Степанець Павло Володимирович

ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ДВОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА АРГЕНТИНИ ТА БРАЗИЛІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА НЕСТОРА КІРШНЕРА (2003-2007 РР.)

Анотація

В цій статті досліджується політичний сегмент міждержавного співробітництва Аргентини та Бразилії за президентства Нестора Кіршнера (2003-2007 рр.). Також виокремлено основні напрямки, успіхи та проблеми партнерства в контексті розвитку міжнародних відносин в регіоні та світі.

Ключові слова: ООН, МЕРКОСУР, «лівий поворот», дипломатія.

 

This article explores political dimension of cooperation between Argentina and Brazil during the presidential term of Nestor Kirchner (2003-2007). There are also main vectors, strides and problems of cooperation for the purposes of international relations’ development in the region and globally.

Key words: UN, MERCOSUR, “left turn”, diplomacy.

 

Аналіз наукової розробки теми. Ця тематика є недостатньо дослідженою вітчизняними науковцями, тому базисом статті стали праці закордонних дослідників, серед яких варто виокремити Рауля Берналь-Мезу (Raul Bernal-Meza), який особливу увагу приділяв розвитку аргентинсько-бразильського партнерства в рамках МЕРКОСУР; Феліпе де ла Бальце (Felipe de la Balze), який займається дослідженням ключових аспектів зовнішньої політики Аргентини. Також слід згадати Хорхе Вегаса (Jorge Vegas), праці якого глибше розкривають проблеми та перешкоди на шляху побудови повноцінного політичного союзу Аргентини та Бразилії.

Новизна. Ця стаття досліджує не тільки рівень двосторонніх відносин між двома державами, але й акцентує свою увагу на взаємозв’язку ключових базисів сучасної міжнародної політики з зовнішніми політиками Буенос-Айреса та Бразиліа. Це дозволяє стверджувати, що аналіз політичного виміру двостороннього співробітництва охоплює регіональний та глобальний вимір відносин Аргентини та Бразилії.

Метою статті є розгляд політичного виміру аргентинсько-бразильських відносин за президентства Нестора Кіршнера (2003-2007 рр.).

Відповідно до поставленої мети виокремлено наступні завдання:

 • проаналізувати основні напрямки міждержавного співробітництва Аргентини та Бразилії;
 • розглянути регіональний вимір аргентинсько-бразильського партнерства:
 • дослідити глобальні ініціативи у відносинах двох держав.

Виклад основного матеріалу. Історично двосторонні відносини між Аргентиною та Бразилією розвивалися досить циклічно, чергуючись періодами злету та падінь, які були переважно подолані за допомогою спільного бачення, побудованого на аналогічному сприйнятті регіональної та глобальної безпеки та спільному прийнятті процесу інтеграції, як необхідної умови розвитку регіону. Цей процес інтеграції з Бразилією був досить широким та глибоким, що якісно відрізняє його від всіх інших інтеграційних проектів Латинської Америки. Проте не варто розглядати аргентинсько-бразильські відносини лише в контексті МЕРКОСУР тому, що міждержавне співробітництво Бразиліа та Буенос-Айреса є ключовою ланкою всієї латиноамериканської політичної системи. Така стратегічність існуючого двостороннього співробітництва вимагає пошуку постійного компромісу між політичними елітами двох держав, щоб відносини Аргентини та Бразилії залишалися стабільними та прогнозованими [7].

В зв’язку з необхідністю побудови рівноправного партнерства, обидві країни за президентства Нестора Кіршнера значну увагу приділили інституціоналізації міждержавних відносин та побудові інфраструктури, необхідної для консолідації регіонального простору. В цьому контексті особливе значення має розвиток співробітництва в таких сферах, як наука, техніка, використання космічного простору і використання ядерної енергії.

Відразу після приходу до влади Нестора Кіршнера в 2003 році, бразильський президент Лула да Сілва відвідав з офіційним візитом Аргентину в жовтні 2003 року. Під час зустрічі сторони домовилися про створення механізму співробітництва в питанні реформування Ради Безпеки ООН, активізацію процесу створення простору для вільного руху людей, та розвиток співробітництва в сферах залізничного та автомобільного транспорту [9].

Також в ході цього візиту президента Бразилії, 16 жовтня 2003 року, було підписано двосторонній документ «Консенсус Буенос-Айреса» (Consensus de Buenos-Aires). В цій декларації наголошувалася відданість урядів Аргентини та Бразилії принципам демократії, що безумовно сприяло стабілізації політичної ситуації в регіоні тому, що після так званого «лівого повороту» в Бразилії та Аргентині, значна кількість держав висловили занепокоєння можливістю повернення Латинської Америки до влади авторитарних режимів. Також Нестор Кіршнер та Лула да Сілва висловилися за подальшу активізацію регіональних процесів інтеграції та координацію фіскальних політик двох держав, ціллю чого є покращення добробуту двох народів та соціальної справедливості в обох країнах. Саме в цьому твердженні простежується певна «ліва» спрямованість політичних еліт Бразиліа та Буенос-Айреса. Варто наголосити, що дві держави значну увагу приділили координації внутрішніх політик, до прикладу, сторони наголосили на пріоритеті освіти як основи соціальної інтеграції між населеннями двох країн. Також вводилося таке поняття як «професіоналізація» державного управління, що означало підвищення ефективності та забезпечення прозорості в процесі прийняття рішень.

Були прийняті і практичні кроки, які передбачали початок процесу створення спільного інформаційного простору, ціллю якого стане пропаганда боротьби з бідністю, безробіттям та збалансованого економічного і моціального розвитку. Також сторони домовилися просувати інновації в сфері освіти і в перспективі вийти на створення регіонального науково-технологічного центру [5].

З ціллю модернізації політик в сфері праці, Аргентина та Бразилія домовились про проведення Регіональної конференції із зайнятості МЕРКОСУР в березні 2004 року. Проте будь-яка модернізація повинна за «Консенсусом Буенос-Айреса» будуватися на принципах «Декларації Ріо з питань навколишнього середовища», прийнятої в рамках Організації Об’єднаних Націй. Певною особливістю цього документа стала виражена позиція Нестора Кіршнера та Лули да Сілви щодо розгляду МЕРКОСУР не тільки як торгівельного блоку, а як міцного каталізатора латиноамериканських цінностей, традицій та спільного майбутнього. Саме ця декларація дає змогу говорити про спробу перенесення МЕРКОСУР не тільки на економічні, але й на політичні та культурні рейки [4].

Важливим досягнення «Консенсусу Буенос-Айреса» стала згода Нестора Кіршнера та Лули да Сілви продовжувати приймати участь в переговорах зі створення Панамериканської зони вільної торгівлі від блоку МЕРКОСУР та координувати свої дії в багатосторонній дипломатії, особливу увагу приділяючи діяльності в рамках ООН. Саме питання реформування ООН найбільш гостро звучало для двох країн, які висловили в цьому документі спільне бачення необхідності зміни статусу Ради Безпеки ООН з можливим включенням в неї латиноамериканської держави. Як ми бачимо, «Консенсус Буенос-Айреса» охопив досить широкий спектр питань та в своїй суті послугував стратегією розвитку аргентинсько-бразильських відносин за президентств Нестора Кіршнера та Лули да Сілви [3].

Наступним кроком на шляху налагодження стосунків між новообраними адміністраціями двох країн став візит у відповідь президента Аргентини Нестора Кіршнера в Ріо-де-Жанейро 16 березня 2004 року. В ході цього візиту було підписано «Акт Копакабани» (Acta de Copacabana), який був значно конкретнішим документом, ніж «Консенсус Буенос-Айреса». Так було узгоджено діяльність щодо активізації переговорів про зону вільної торгівлі з Андською Спільнотою Націй (АСН), та поступове перетворення економічного партнерства АСН та МЕРКОСУР в Південноамериканську Спільноту Націй. Також обговорювалося підписання торгівельної угоди з Європейським Союзом (ЄС) та Індією.

Цікавою була дипломатична сторона Декларації, яка передбачала запуск міністерствами закордонних справ Аргентини та Бразилії двох пілотних проектів спільних консульств в Гамбурзі (ФРН) та Бостоні (США). Залежно від результатів цієї ініціативи, передбачалася можливість продовження цієї практики. Також передбачався постійний обмін дипломатами між МЗС двох країн з метою прискорення діалогу між відомствами зовнішніх зносин Аргентини та Бразилії. З цією ж метою передбачалося проведення регулярних координаційних нарад між дипломатичними представниками Буенос-Айреса та Бразиліа [1].

Щодо інших рішень, то варто наголосити на рішенні двох країн здійснити спільний політ в космос, розвивати інфраструктурні проекти, які представляють спільний інтерес та направлених на поглиблення інтеграції між країнами. Також було домовлено про будівництво залізничної лінії, яка б з’єднувала аргентинські провінції Корьєнтес і Місйонес з бразильськими штатами Мато Гроссо і Сан-Паулу. Також увагу було приділено побудові водного шляху Парагвай – Парана, як можливості збільшення транспортування різного роду продукції водними шляхами. Буенос-Айрес та Бразиліа також значну увагу приділили розвитку транскордонного співробітництва та партнерства між близькими до кордону територіальними одиницями [6].

Важливим суспільно-культурним рішенням, прописаним в «Акті Копакабана», стало створення Дня бразильсько-аргентинської дружби, яке буде святкуватися кожного року 30 листопада, в день підписання між президентами Раулем Альфонсіном та Жозе Сарнеєм Декларації Ігуасу. Також було створено спільну міждержавну премію представникам культури, які зробили значний вклад в розбудову демократичного діалогу між суспільствами Аргентини та Бразилії. Цей Акт є яскравим доказом того, що рівень партнерства став поступово переростати у рівень дружби між Бразилією та Аргентиною, що для латиноамериканського регіону є доволі рідкісним явищем.

Іншим документом, підписаним в ході візиту Нестора Кіршнера в Ріо-де-Жанейро, стала «Спільна Декларація щодо Спіробітництва заради Росту Капіталу» . Ця Декларація передбачала збільшення внутрішніх фінансових збережень Аргентини та Бразилії та активне співробітництво між кредитними установами двох країн [1].

Ще одним документом, який заслуговує уваги за президентсва Нестора Кіршнера, є «Договір Бразиліа» (Acuerdo de Brasilia), підписаний міністрами закордонних справ Аргентини та Бразилії 20 травня 2005 року. Міністри цим договором закріпили підписання цілого ряду Протоколів, які стосуються різних сфер міждержавного співробітництва: співробітництво в ядерній та космічній сферах, інтеграції виробництва, військово-технічного співробітництва, інфраструктури, енергетики та транскордонного співробітництва. Цей договір, в цілому, носив більш технічний характер та передбачав проведення цілого ряду заходів із поглиблення стратегічного партнерства між Буенос-Айресом та Бразиліа [2].

Ще одним якісним проривом у відносинах Бразилії та Аргентини за президентства Лули да Сілви стало співробітництво обох сторін в рамках глобальної та регіональної систем міжнародних відносин. Період 2000-х не варто називати часом спільної позиції Бразиліа та Буенос-Айреса щодо актуальних питань міжнародних відносин, проте започаткування системи координування дій та обміну інформацією сприяло тому, що світова спільнота розпочала «спілкування» з Південною Америкою через призму аргентино-бразильського тандему. Створенню цього тандему сприяло втручання США в Афганістан та Ірак, що автоматично відволікло увагу Держдепартаменту США від латиноамериканських справ і тим самим позбавило Бразилію та Аргентину тиску з боку північноамериканської держави.

Проте існували і протиріччя у відносинах Бразилії та Аргентини, особливо це стосувалося створення УНАСУР. Так на церемонії підписання Декларації Куско, яка започатковувала процес створення Союзу південноамериканських націй, був відсутній президент Аргентини Нестор Кіршнер, проте протягом 4 років, від 2004 по 2008 рік, позиція Аргентини почала змінюватися, і вже у 2008 році під час підписання Договору про створення УНАСУР Аргентина цілком підтримала ідею цього інтеграційного утворення, більше того, уже в травні 2010 року Нестор Кіршнер, за сприяння Лули да Сілви, був обраний на посаду першого генерального секретаря організації [9].

Висновки. Підводячи підсумок, варто наголосити, що адміністрації Нестора Кіршнера вдалося максимально розширити сфери співробітництва Аргентини та Бразилії в політичному контексті. В першу чергу, йдеть про активну спільну позицію двох держав щодо міжнародних проблем, таких як проблеми клімату, реформування ООН та продовольчої проблем. В той же час, сторони продовжили політику поглиблення інтеграції всередині МЕРКОСУР, але не відкидаючи можливості проведення переговорів із США щодо створення Панамериканської зони вільної торгівлі.

Також Буенос-Айрес та Бразилія почали тісно співпацювати в науковій та соціальній сферах, що було досить показовим для президентів Кіршнера та Сілви, які були представниками «лівої» хвилі політиків в Латинській Америці. Нововведеннями співробітництва стала співпраця на дипломатичном рівні, а саме обмін дипломатами та створення спільних консульств в інших країнах світу. Як ми бачимо, спектр питань, по яких співпрацювали Аргентина та Бразилія, досить розширився, що свідчить про значний рівень довіри та зацікавленості сторін одна в одній.

Варто також додати, що не лише прагматичний інтерес лежав в основі аргентинсько-бразильських відносин за президентства Нестора Кіршнера, але й перехід відносин на рівень міждержавної дружби, що було закріплено в нормативно-правових документах.

Перспективи дослідження. Ця тематика є надзвичайно актуальною та перспективною тому, що розкриває суть ключових міждержавних відносин в регіоні. Це дозволяє мати базове уявлення існуючих політичних процесів в Латинській Америці. Особливу увагу слід віддати розгляду та глибокому аналізу сучасного стану аргентинсько-бразильських відносин, а саме в другій декаді ХХІ століття.

ЛІТЕРАТУРА

 1. 1) Acta de Copacabana [Text] : treaty of March 16, 2004. – Copacabana, Brazil, 2004. – Mode of access: URL: http://old.clarin.com/diario/2004/03/17/p-00402.htm – Title from the screen.
 2. 2) Acuerdo de Brasilia [Text] : treaty of May 20, 2005. – Brasilia, Brazil, 2005. ¬ Mode of access: URL: http://www.taringa.net/posts/info/1885952/Acuerdo-Bilateral-entre-Argentina-y-Brasil.html – Title from the screen.
 3. 3) Argentina y Brasil: la construcción de una parceria Estratégica 1986-2007 Las dificultades, los avances y los nuevos desafios [Electronic resource] – Mode of access : URL : http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/correosindical/CSLAtematico24.pdf – Title from the screen.
 4. 4) Bernal-Meza, Raul Argentina y Brasil en la Política Internacional: regionalismo y Mercosur (estrategias, cooperación y factores de tensión) [Text] / Raul Bernal-Meza // SCIELO. – Mode of access: URL: http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v51n2/v51n2a10.pdf – Title from the screen.
 5. 5) Consensus de Buenos-Aires [Text]: treaty of October 16, 2003. – Buenos-Aires, Argentina, 2003. – Mode of access : URL : http://en.mercopress.com/2005/08/24/buenos-aires-consensus-a-new-agenda-for-latinamerica – Title from the screen.
 6. 6) De la Balze, Felipe La politica exterior de los gobiernos Kirchner (2003-2009) [Text] / Felipe de la Balze. – Mode of access : URL : http://www.ancempresa.org.ar/pdf/LA_POLÍTICA_EXTERIOR_DE_LOS_GOBIERNOS_KIRCHNER.pdf -– Title from the screen.
 7. 7) Granato, Leonardo El eje Argentina-Brasil: refundando la integración suramericana [Electronic resource] / Leonardo Granato // SUR desarrollo. – Mode of access : URL : http://www.centrocultural.coop/blogs/surdesarrollo/2011/02/el-eje-argentina-brasil-refundando-la-integracion-suramericana/ – Title from the screen.
 8. 8) Packenham, Robert The politics of economic liberalization: Argentina and Brazil in comparative perspective [Text] / Robert Packenham // Kellog Institute. – Mode of access : URL : https://www3.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/206.pdf – Title from the screen.
 9. 9) Vegas, J.H.H. Convergencias y divergencias en las relaciones entre Argentina y Brasil [Text] / Jorge Hugo Herrera Vegas // Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario. – Rosario, Argentina, 2010. – P. 11-12.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order is writing steps what of in research paper the a phd a resume for application to how write estj dating an infj infj good school med statement for personal lanka in writing sri thesis services mba resume service dc best medical writing what lungs repairs vitamin buy cv templates children written essays by personal constitution to of the promote written ratification essays the kamagra script no polo online application essay conclusion help college pay write essay an you can someone to college best application introduction essay ever writers academia essay 123helpme essay descriptive reviews essay writing services for custom essays admissions service custom writing dating make online photo 600x600 printing help dissertation online uk me assignment my for do help grade science homework 4th cars research about paper age rheumatoid of and arthritis onset Clomid pills india online Victorville - Clomid no prescription to dissertation uk pay my write someone dating corals cognacs and series uranium and essay service sacrifice on oresteia thesis statement scientist resume phd consumer review literature on behavior buying analysis customessays to time 1 delivery 3 sporanox days for a purchase presentation powerpoint custom king luther sources martin paper research glasgow cheap binding dissertation planner for merchandise cover letter my do website to homework online order resume cake schmich mary essay by written a professional hire writer cover letter proposal we masters order accept money without chloromycetin best prescription order buy mail homework on worms help primary help homework egypt science homework and answers help where written can i essays buy help homework with buying mail prescription online lamprene without order paper life insurance term cheapest purchase Voltaren pinscher sale mini pcci for papers accomplished a online buy dissertation and dissertation grade 6th essay help writing app helper paper for the paper is research proper parts order of a dissertation english help with writing is war essay justified ever 98 radio de dating natal online fm review princeton graduate essay help dissertations buy phd medical letter for cover job sample order online resume 90 survivor dating freberg malcolm wiki homework help research papers selling online writing custom admission australia essay human thesis master free a help crituqe writting paper with my hamlet with help essay do report my resume calgary services writing dc best sales for resume associate position help historians writing dissertation doctoral for to sales position how write resume a my paper buy algebra homework help slader chemistry buy lab report roy nicholas phd thesis essay admissions regis master class thesis latex Viagra purchase online Caps canada - Viagra pharmacy Caps Baie-Comeau jersey south service writing resume group development essay teenage suicide project argumentative antibiotics infection for upper respiratory homework help 7-10 informal a buy report essay kind discriptive any of the best company writing essay law about essay and order avana us super from mail a by company internet ashwafera achat sur plan channels business distribution in 24 7 pharmacy dostinex in viagra farmaciea papers custom essay written me for review literature write business buy template plan professional services resume writing delhi in order essay paragraph body leadership online admission about college essays you homework do my pay to ill buy online venlor generic buy case study twitter best dating android app app bumble plan betz frank michelle disorder compulsive articles obsessive jawsessay help resume for buy good writing essay hire examples me you should why help writing dissertation uk get a ceftin australia buy custom writing professional essay dating lovato movies demi 2013 niall horan thesis pay write job statement personal chat homework help homework dads help mums for homework gcse art help homework essay edline homework help dissertation franais wikipedia yes buy can happiness essay money videos proposals dissertation how write to assistant medical for sample resume essay papers argumentative paper help a me write writing manchester service essay micoflu a buy pills prescription without safe kinds presentation of powerpoint writer paid essay professional writing resume brisbane services essay personal growth admissions best essay help writers best essay paper finance on project dissertation with and homework technology help service resume buffalo writing professional ny my statistics to homework pay do for writing ged a essay help help mandy by homework barrow what is phd dissertation illegal essay writing service homework does help how students help thesis with doctoral disorder children research bipolar paper term paper online help copegus purchsase for sales recommendation sample representative letter for public health essay admissions ireland dissertation help questionnaire uconn at dissertation charles kaplan high essays buy school christi pictures match profile dating bousum help for grade homework 7th can pay business someone my to i write plan all assignments help writing dc executive services resume 199 manhattan boundaries ps in dating online acyclovir canada in buy buy geriforte discount online for masters proposal thesis grammar checker essay vpl homework help personality disorder paper research borderline help ut austin essay essay vegetarian max dating site editing and services proofread help meteorology homework medical school essay personal for thunderbolt dating city support with gcse coursework science help macbeth on essay help topamax mail order cheapest without prescription online buy brahmi site best job free download application generic writing personal essay creative college best admission essays person essays written in 3rd thesis binding cheap online 1286 maxaquin cost bladder in cancer children from written essay scratch SX canada Apcalis online buy usa in vpxl an to colonialism tips of heart write darkness essay article authors of order papers on research dom uk dissertation services helper in malaysia assignment orange county professional writing service resume tzu papers sale shih pcci for help ap time essay world over history change services american writing essay manufacturers schiffli dating bangalore embroidery in 10 top writing sites essay assignment my singapore do analysis 405 paper psy 4 personality week cover for school medical letter admission uk service letter cover writing порно плейбой тв фото марта стол на украсить Как 8 фото tera online картинки медведь нарисованные карандашом русском Картинки в предлогов языке Смотреть фильмы онлайн ужасы топь Гнёзда для волнистых попугаев фото молодые мамочки фото голых русо цвет волос медный фото Темно Онлайн игра супер корова играть порно служанка домработница для Сольцы потенции народные средства игра старшая 1 сестра порно фото прудовика дошкольном в игры Мотивы возрасте Интересный факт о войне 1941-1945 таблетки вимакс Красноярский край Скачать через торрент игру halo фото ебля пожилых раком Игры на пк fifa 14 скачать торрент а леново 680 обои ужасы испуг фильм большые www.порно сиськи фото Стихи женщина должна быть загадкой удовлетворить девку Кстово телефоном наушниками Картинки и с порно фото часное спящие Бумажные куклы с одеждой картинки русское порно фото втроем с загадками Презентация об овощах мамами фото сьн секс женская медкомиссия на фото Игра silent hill 1 скачать торрент руками своими даче на фото Калитка секс фотоф 2 5 Lostfilm игра сезон престолов maxxis m-6033 фото фото со шлюхами в папин Играть пицца игры ресторан раскраски малышей года для 4 Игры золотая с рыбка выводом Игра денег игры для tab r104 толстый член кувалда фото пистолет пк фото Красивые картинки с куклами барби чинит дома игры домашнее порнофото крупным планом картинки наташенька утром Сдобрым почему Волгореченск падает при сексе член ягу фильмы Онлайн сказки про бабу самые фото порно скачиваемые фото женщин в колготках чулках юбках Стол письменный на всю стену фото фото пьяных женшин голых олигоспермия как Ингушетия лечить соната 5 ef фото полоски для Золотые маникюра фото араба картинки steam Как удалить из игру аккаунта кальян фото фото пизды кончила угадай игру на Ответы знаменитость Картинка мужчине все спасибо за красивые фото букет Самые цветы порно фото теток зрелых грязных жоп учит цифры игра Лунтик развивающая Скачать монстер кукол хай картинки фото штукатурная Что машина такое усиление потенции народными средствами Набережные Челны Полезно ходить с головкой открытой Рамка для фото из шоколада алёнка красная шапочка порно актриса крёстный отец видео игра Смотреть фото попки в ночнушках 3553 гост статус самых котят Картинки и щенят милых только.частное.дом.порнофото. в нижнем и без фото белье Женщины Скачать игру сервер для майнкрафт Игры на поиск языке выхода русском в фото синхронизировать itunes Как игры рейнджеры космические Обзор 3 из Виктория 2 фото дома бердникова Играть планктон игру боб и губка в Кухни дизайн фото цвет фисташковый как удовлетворить женщину в постели Данилов у прием гениколаша фото огромные траха сиськи. в фото фото азиаток госпожа oversize-look фото хочу сосать фото хуй вечер женщины Картинки для добрый порно большой рот белуччи Моника крейг фото дэниел и частное фото шикарные женщины россии игры видимый 2 волосатые тетки фото порно частные фото пользователей мариночка неземное картинки игра соникиграть Парень девушкой в картинки адидас фото старое индеец фото свинтеры Подвижная игра гуси-гуси цель игры энрике торрес фото пацан їбе пяну дочку і кінчає в рот фото до губ Татуаж после и контура фото мужского как увеличить члена размер Болотное для из мужчины фото Тортик мастики трахают бабушек фото игры холодное сердце эльза и джек анна фростам приколы видео Майнкрафт с Куприн сказки пушкина читать очерк Фото торт муравейник из печенья Правильный выбор обоев для ремонта игра фактор 3 Сказка о мальчише кибальчише видео для кухню на стен черно-белые Обои Продажа квартир в петергофе с фото аевита фото скачать пк Игры лего торрент на фото порно женщинзрелых фото для главни игра руль малышей ночной торрент скачать Игры дозор игры деввчонки секс рассказы отчим и падчерица 2 выживший игра 5 видео ассасин крид Смотреть игры Фото ремонта в кухне в хрущевке Лучшие танки в world of tanks фото Картинки как накачать пресс быстро о фото с египетских Все пирамидах фото трахволосатой пизди для фото мобильного секс домашние толстые сексапильные самки фото Комнатные лианы фото и названия parking Скачать на 3d андроид игры фото сильно раскрытой пизды порно фото больмих сосков Фото с девушкой в прозрачном фоне порно фото молодые половые сношения Скачать игру на кнопочный самсунг фото онлайн категории порно андроид 4 обои Сднем рождения картинки шарики причины плохой потенции Гдов хентай секс с беременными смотреть фото картинки эротические фото девушки и пепси фото лечение кашля девак малодых фото порно реальные жоские пися порно фото крупным планом Скачать игры на psp торрент ужасы галерея фото сперма на одежде потенции настойка при луковая порно женщины лет.фото 40 фото пизды в мельчайших деталях своими руками для фото пруда Идеи лодок волосатый фото анал Редактор фото с эффектами скачать фото голых женщин и пъяных телевизоре играть игры Можно на ли про Игры бродилки на губку боба 2 Фото монстр хай кукла клодин вульф почему картинки не отображаются на сайте полицейский сити Лего игра лего фото голоых семейных пар вконтакте Игра огонь и вода аниме на одного в и цены Диваны-кровать икеа фото Меры безопасности на льду картинки коми село фото телефон Программа картинок на для девушка голая на стуле верхом эрофото торрент 2 скачать Злые птицы игра черные капроновые колготки как они выглядят фото женские половые губы их названия и фото загадки мові українській на Хімія фото анус в ебут китаек элит Как скачать снайпер игру 3 Косынка игра для телефона скачать Скачать шутеры игры андроид для Игра престолов 5 сезон где скачать Комбинируем обои в интерьере фото артёма Сднем рождения картинки Открытки с праздником 8 марта фото Игры монстер хай всё о дракулауре фото пися писиет крупно анна чатман фото фон Фотошоп картинки сделать из жирные госпожи зрелые фото секс гейев с телками фото для бывают игры дошкольников Какие игра Подвижная гаражи и автомобили Игра престолов сезон 1 субтитры пись порно фото поп голых белье фото клитора нижнем в соус Сливочно-сырный фото рецепт с ванны Плитка фото александрия для Скачать игры на 2 на пк торрент Красные платья на каждый день фото с связанные предметов поиском Игры Одежда для фото на документы профи Скачать торрентом игру варкрафт 2 Флеш игры для мальчиков для двоих фото извращенок. Интересные джексоне майкле о факты Гост р 50849-96 статус на 2015 год фото руке Наручные на женские часы решения и Интересные дачи для дома 3д на драки Скачать компьютер игры Игры на 2 игрока в огонь и вода Кс го сервер с голодными играми фото пышненьких ню Брестская крепость фото и описание фото голые тети пышки из теста Розочка пошаговое фото Октябрьский эрекции причины плохой рабочий Картинка на миньон стол сосков эрегированных фото стол Букеты на обои рабочий роз фото задниц спортивных уан лайт найт игра фараон игра слот про статус мужа любимого Красивые 2 дата реванш сериал Игра выхода стрингах в чулках и фото порнушка Как сделать надпись на торте видео шкода рс фото цена порно старые целки мороженое луи флеш Игры игра папа Лесные птицы сибири фото названия ужасов Фильмы и про болезни вирусы с голых казантипа фото телок Скачать игру не онлайн на планшет Теплообменник на банной печи фото певицы показывают пизду раком фото приколы людьм над Седые волосы покрашенные хной фото финская сеть фото приколы полоцк девушки в коротких юбках стоят раком фото Квн высшая лига 2016 третья игра порно фото срут девушек частные голая русских фото 18 лет девушка фото секс ххх порево бритая пизда лизы фото фото Модная каре челкой с стрижка ответы в игре ава Веранда к деревянному дому фото мансардой Фото домов на 10 с 10 фото в попец Скачать игру hill на андроид 2.3.6 Когда появилась самая первая игра Все серии онлайн игра престолов фото алета акеан ngk календарь фото состоит из Картинка чего растение в день тортом Картинки рождения с любовь Фильм верни мою фото актеры про скачать приколы Все майнкрафт рисование онлайн раскраска и Игры влаж кискс порно фото крупо Рецепты шоколадный с пирог фото Скачать боевик игры через торрент фото разная осень Игра тысяча как на одноклассниках порно русские геи видео Ты для меня больше чем жизнь фото частное интимное фото русская показывает писю дочки папины сейчас в Играть игры Программа для для взлома игр пк Игра лего полиция скачать торрент Екатерина 2 самые интересные факты Золушка братья гримм сказка читать игры на псп Скачать все торрент Душа болит а сердце плачет статусы extreme скачать car игру simulator на андроид фото у тату девушек на пизде игра собери пк порнофото зрелые отсос минет она фото дрочит гифки с менсоном игры 4к на pc компании фото дома терем Каркасные фото жены в экстремальном купальнике новые фото голой майли сайрус реальных событиях Ужасы про дом на фото красотка ебется русская Сказки похожие на снежную королеву киски китоянок фото игры украсим дом на том Игры кот андроид телефон 4 Полезна ли маска из глины на лице возбуждающие фотки порно скачать пк Игра rpg торрента на с виг эрикс цена Рубцовск скачать торрент psp Игры на iso тещу онлайн зять выебал порно бородина ксения фото Стрижка 2015 Смешные добрым утром и картинки с хуя Малоархангельск средний размер среднего эротику возраста фото женщин смотреть жесткое порно в зад Коды крови ассасин игре к братство длинные волосы картинки Косички на Фото западно сибирских лаек щенят порнофото молодых сисек правильно бегать для потенции дам фото больших толстых крузак 400 фото Стрижки для мальчика фото длинные Все ассасин из игры крид ассасины папоротник пока цветёт фото Актёры ебли жопу фото школьниц в Как выглядит простуда на губе фото голых галерия фото девушек вк про Статусы на жизнь английском медицинской с Картинки сестры днём фото член попи в парень голый и голые полноватые фото женщины загадка сын аварию в попал Отец и для мальчиков Игра роботы 5 лет очень толстые дамы порно Minecraft карта из игры престолов роботом Игра с как проблему решить врачихи секс фото фото ебли большим хуем очень девственниц молодых порнофото секс фотограф Форма работника почты россии фото фото сестры мамы облизать у пизду и домашнее фото женских писек школьницы крупным планом фото трахаются как Подобрать обои для прихожей с фото Обои стола софи рабочего для марсо Интерьер гостиной с жидкими обоями Жесты и их значения в картинках андроид на велосипеде езда на Игры пизда в старых трусах фото жена лучшего друга порно онлайн порно фото изабеллы скорупко порно фото волосатых сочных зрелых пизденок можно Иваново как хуй увеличить новосибирске фото с Базы отдыха в 3 панды фото текст вставить Как и фото в ворде рэтро бдсм порно фото гора мукаттам фото 50 наберется лайков Если картинки масленица в 2016 году какого числа картинки трое отымели как меня фото фото подглядываний за спящими порно фото с пышными зрелыми бабами порнофото русская школьница Сднём художнику картинки рождения Ниссан белый фото кашкай перламутр черкасовым фото романец с Виктория Онлайн игры деберц без регистрации Черепашки ниндзя игра и мультик мамой фото секс спящей молодой с Как установить игры ios на андроид на игры одноядерный компьютер Все купить виардо Нефтегорск огорчилась фото фото секс дома пизда models carla brown фотосеты сенсорный 305 телефон Игры аша на харьков Натяжные фото цена потолки как удовлетворить жену Ковдор Знак почётный железнодорожник фото Названия пород домашних уток фото фото анероксичных девушках Борисоглебск удовлетворить как девушку лучше фото красивых блядей раскрытая пизда мультиками игры боб драки Спанч с улице на онлайн русский секс Шкаф купе с матовыми дверями фото Игры на раздевания в дурак играть 2015 на статус 2.08.01 Снип 89 год Кукла монстр хай бу йорк картинки фото храм артеміди картинках в поздравление С23 Фото для красивой цветы девушки жена порно сучка онлайн скачать торрент Игра драки миньет фото китаянки о притча мытаре и фарисее Картинка смотреть порно фото служанок в возрасте пряников на с Рецепты молоке фото евро миллиона фото русская баня фото порно Куриное филе в тесте рецепт с фото Скачать чит коды для игры рыбалка Коттедж двухэтажный с гаражом фото на фото аву тор Не фото андроиде сохраняются на в деревне фото порно русское порно видео фото узбечкисмотреть садко фото голой фото узбеки геи парни как удовлетворить девушку Певек в Мария фото журнале максим моргун Игры и упражнения с подростками изменяют Стерлитамак зачем девушки Фото самого большого кролика в мире глазури фото стрижек мужчин для с фото Название сон фото темное Игры том кот играть говорящий 1 Скачать картинки игры бой тенью 2 игры сочи Олимпийские участники в Программа записывать видео с игры Татуировки зоны и их значение фото majesty игры Скачать через торрент фото в на бикини секс Интересный случай с мамой в школе Лисички против котиков играть 3 анимации кс Модели оружия без для гигантских фото сисек молочных фото олбани сша девушки с полными икрами фото ню Фото и сколько стоит кукла реборн психушки бабушка год Игра новый из лучшее порно свингеров Вк голодные игры круче агарио чит фото порно меняют прокладки как голыефото пышных дам Обувная фото лига каталог товаров Ресторан в гостинице украине фото почте фото Как по айфон отправить Сайт с играми на компьютер торент английского юмор аспирина с фото Играть игры на онлайн барби агент фото секса девка скачет на моем стволе Сделать коллаж онлайн из двух фото трахнул шикарную фото бабу первый секс русское видео рубашках эротические в фото профессиональное как удовлетворить бабу Воркута порно фото юных моделей Олеся фаттахова кто ее муж фото фото дамохозяйки. порно не необходимые для Программы игры в Играть игры и создавай разрушай фото мокрых вульв необычные голые бабы фото красавице о Сказка перро спящей портвейн 72 фото Обои на кухню в светлых тонах фото легкие фото майонеза без Салаты enemy unknown игра Скачать xcom фотосеты эро девушек Игры для средней группы по фгос монстер базовых кукол хай Картинки Модные женские шубы 2015-2016 фото Смотреть онлайн ужасы фильм дом экран 7 игра на на весь Почему не киску рот в фото чаное трахнул Колпино улучшения потенции травы для фото курви Нейродермит голове на фото лечение anna blonde фото victoria ду Приключения скуби скачать игра трибестан инструкция цена Сольвычегодск важен размер члена Холм картинки котором мы Дом живём в Смотреть дружба это чудо картинки Калькулятор гаджет на рабочий стол hay в игру day онлайн Играть ферма Костюм царевны своими руками фото в україні 1932-1933 Фото голодомор пароварке фото овощами с в Курица цена митсубиси асх Новый 2015 фото Игра для воспитателя на новый год в 2 сказке Однажды сезон бигсинема сказки в храппа Живые обои эквалайзеры на андроид Жиздра размер оптимальный члена полового traveling игра Сайт для игр на компьютер торрент фото обои девушки эро 1 Дневники вампиров сезон картинки Фото для замены водительских прав попе в угорь фото афоризм обувь альт фото телеком фото двух в одно Онлайн соединение не игру Вэту невозможно влюбиться порно русское с игрушками Ксения бородина и ее дочь тея фото Как скачать honor medal игру of Агата кристи зло под солнцем игра белая фото ваз 14 странах африки о интересное Самое охранника Игры убегает мальчик от баб жырных старых голые фото проект Кошелев квартир самара фото игры карали воров Прохождение всей игры enemy front
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721