ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ДВОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА АРГЕНТИНИ ТА БРАЗИЛІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА НЕСТОРА КІРШНЕРА (2003-2007 РР.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Степанець Павло Володимирович

ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ДВОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА АРГЕНТИНИ ТА БРАЗИЛІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА НЕСТОРА КІРШНЕРА (2003-2007 РР.)

Анотація

В цій статті досліджується політичний сегмент міждержавного співробітництва Аргентини та Бразилії за президентства Нестора Кіршнера (2003-2007 рр.). Також виокремлено основні напрямки, успіхи та проблеми партнерства в контексті розвитку міжнародних відносин в регіоні та світі.

Ключові слова: ООН, МЕРКОСУР, «лівий поворот», дипломатія.

 

This article explores political dimension of cooperation between Argentina and Brazil during the presidential term of Nestor Kirchner (2003-2007). There are also main vectors, strides and problems of cooperation for the purposes of international relations’ development in the region and globally.

Key words: UN, MERCOSUR, “left turn”, diplomacy.

 

Аналіз наукової розробки теми. Ця тематика є недостатньо дослідженою вітчизняними науковцями, тому базисом статті стали праці закордонних дослідників, серед яких варто виокремити Рауля Берналь-Мезу (Raul Bernal-Meza), який особливу увагу приділяв розвитку аргентинсько-бразильського партнерства в рамках МЕРКОСУР; Феліпе де ла Бальце (Felipe de la Balze), який займається дослідженням ключових аспектів зовнішньої політики Аргентини. Також слід згадати Хорхе Вегаса (Jorge Vegas), праці якого глибше розкривають проблеми та перешкоди на шляху побудови повноцінного політичного союзу Аргентини та Бразилії.

Новизна. Ця стаття досліджує не тільки рівень двосторонніх відносин між двома державами, але й акцентує свою увагу на взаємозв’язку ключових базисів сучасної міжнародної політики з зовнішніми політиками Буенос-Айреса та Бразиліа. Це дозволяє стверджувати, що аналіз політичного виміру двостороннього співробітництва охоплює регіональний та глобальний вимір відносин Аргентини та Бразилії.

Метою статті є розгляд політичного виміру аргентинсько-бразильських відносин за президентства Нестора Кіршнера (2003-2007 рр.).

Відповідно до поставленої мети виокремлено наступні завдання:

 • проаналізувати основні напрямки міждержавного співробітництва Аргентини та Бразилії;
 • розглянути регіональний вимір аргентинсько-бразильського партнерства:
 • дослідити глобальні ініціативи у відносинах двох держав.

Виклад основного матеріалу. Історично двосторонні відносини між Аргентиною та Бразилією розвивалися досить циклічно, чергуючись періодами злету та падінь, які були переважно подолані за допомогою спільного бачення, побудованого на аналогічному сприйнятті регіональної та глобальної безпеки та спільному прийнятті процесу інтеграції, як необхідної умови розвитку регіону. Цей процес інтеграції з Бразилією був досить широким та глибоким, що якісно відрізняє його від всіх інших інтеграційних проектів Латинської Америки. Проте не варто розглядати аргентинсько-бразильські відносини лише в контексті МЕРКОСУР тому, що міждержавне співробітництво Бразиліа та Буенос-Айреса є ключовою ланкою всієї латиноамериканської політичної системи. Така стратегічність існуючого двостороннього співробітництва вимагає пошуку постійного компромісу між політичними елітами двох держав, щоб відносини Аргентини та Бразилії залишалися стабільними та прогнозованими [7].

В зв’язку з необхідністю побудови рівноправного партнерства, обидві країни за президентства Нестора Кіршнера значну увагу приділили інституціоналізації міждержавних відносин та побудові інфраструктури, необхідної для консолідації регіонального простору. В цьому контексті особливе значення має розвиток співробітництва в таких сферах, як наука, техніка, використання космічного простору і використання ядерної енергії.

Відразу після приходу до влади Нестора Кіршнера в 2003 році, бразильський президент Лула да Сілва відвідав з офіційним візитом Аргентину в жовтні 2003 року. Під час зустрічі сторони домовилися про створення механізму співробітництва в питанні реформування Ради Безпеки ООН, активізацію процесу створення простору для вільного руху людей, та розвиток співробітництва в сферах залізничного та автомобільного транспорту [9].

Також в ході цього візиту президента Бразилії, 16 жовтня 2003 року, було підписано двосторонній документ «Консенсус Буенос-Айреса» (Consensus de Buenos-Aires). В цій декларації наголошувалася відданість урядів Аргентини та Бразилії принципам демократії, що безумовно сприяло стабілізації політичної ситуації в регіоні тому, що після так званого «лівого повороту» в Бразилії та Аргентині, значна кількість держав висловили занепокоєння можливістю повернення Латинської Америки до влади авторитарних режимів. Також Нестор Кіршнер та Лула да Сілва висловилися за подальшу активізацію регіональних процесів інтеграції та координацію фіскальних політик двох держав, ціллю чого є покращення добробуту двох народів та соціальної справедливості в обох країнах. Саме в цьому твердженні простежується певна «ліва» спрямованість політичних еліт Бразиліа та Буенос-Айреса. Варто наголосити, що дві держави значну увагу приділили координації внутрішніх політик, до прикладу, сторони наголосили на пріоритеті освіти як основи соціальної інтеграції між населеннями двох країн. Також вводилося таке поняття як «професіоналізація» державного управління, що означало підвищення ефективності та забезпечення прозорості в процесі прийняття рішень.

Були прийняті і практичні кроки, які передбачали початок процесу створення спільного інформаційного простору, ціллю якого стане пропаганда боротьби з бідністю, безробіттям та збалансованого економічного і моціального розвитку. Також сторони домовилися просувати інновації в сфері освіти і в перспективі вийти на створення регіонального науково-технологічного центру [5].

З ціллю модернізації політик в сфері праці, Аргентина та Бразилія домовились про проведення Регіональної конференції із зайнятості МЕРКОСУР в березні 2004 року. Проте будь-яка модернізація повинна за «Консенсусом Буенос-Айреса» будуватися на принципах «Декларації Ріо з питань навколишнього середовища», прийнятої в рамках Організації Об’єднаних Націй. Певною особливістю цього документа стала виражена позиція Нестора Кіршнера та Лули да Сілви щодо розгляду МЕРКОСУР не тільки як торгівельного блоку, а як міцного каталізатора латиноамериканських цінностей, традицій та спільного майбутнього. Саме ця декларація дає змогу говорити про спробу перенесення МЕРКОСУР не тільки на економічні, але й на політичні та культурні рейки [4].

Важливим досягнення «Консенсусу Буенос-Айреса» стала згода Нестора Кіршнера та Лули да Сілви продовжувати приймати участь в переговорах зі створення Панамериканської зони вільної торгівлі від блоку МЕРКОСУР та координувати свої дії в багатосторонній дипломатії, особливу увагу приділяючи діяльності в рамках ООН. Саме питання реформування ООН найбільш гостро звучало для двох країн, які висловили в цьому документі спільне бачення необхідності зміни статусу Ради Безпеки ООН з можливим включенням в неї латиноамериканської держави. Як ми бачимо, «Консенсус Буенос-Айреса» охопив досить широкий спектр питань та в своїй суті послугував стратегією розвитку аргентинсько-бразильських відносин за президентств Нестора Кіршнера та Лули да Сілви [3].

Наступним кроком на шляху налагодження стосунків між новообраними адміністраціями двох країн став візит у відповідь президента Аргентини Нестора Кіршнера в Ріо-де-Жанейро 16 березня 2004 року. В ході цього візиту було підписано «Акт Копакабани» (Acta de Copacabana), який був значно конкретнішим документом, ніж «Консенсус Буенос-Айреса». Так було узгоджено діяльність щодо активізації переговорів про зону вільної торгівлі з Андською Спільнотою Націй (АСН), та поступове перетворення економічного партнерства АСН та МЕРКОСУР в Південноамериканську Спільноту Націй. Також обговорювалося підписання торгівельної угоди з Європейським Союзом (ЄС) та Індією.

Цікавою була дипломатична сторона Декларації, яка передбачала запуск міністерствами закордонних справ Аргентини та Бразилії двох пілотних проектів спільних консульств в Гамбурзі (ФРН) та Бостоні (США). Залежно від результатів цієї ініціативи, передбачалася можливість продовження цієї практики. Також передбачався постійний обмін дипломатами між МЗС двох країн з метою прискорення діалогу між відомствами зовнішніх зносин Аргентини та Бразилії. З цією ж метою передбачалося проведення регулярних координаційних нарад між дипломатичними представниками Буенос-Айреса та Бразиліа [1].

Щодо інших рішень, то варто наголосити на рішенні двох країн здійснити спільний політ в космос, розвивати інфраструктурні проекти, які представляють спільний інтерес та направлених на поглиблення інтеграції між країнами. Також було домовлено про будівництво залізничної лінії, яка б з’єднувала аргентинські провінції Корьєнтес і Місйонес з бразильськими штатами Мато Гроссо і Сан-Паулу. Також увагу було приділено побудові водного шляху Парагвай – Парана, як можливості збільшення транспортування різного роду продукції водними шляхами. Буенос-Айрес та Бразиліа також значну увагу приділили розвитку транскордонного співробітництва та партнерства між близькими до кордону територіальними одиницями [6].

Важливим суспільно-культурним рішенням, прописаним в «Акті Копакабана», стало створення Дня бразильсько-аргентинської дружби, яке буде святкуватися кожного року 30 листопада, в день підписання між президентами Раулем Альфонсіном та Жозе Сарнеєм Декларації Ігуасу. Також було створено спільну міждержавну премію представникам культури, які зробили значний вклад в розбудову демократичного діалогу між суспільствами Аргентини та Бразилії. Цей Акт є яскравим доказом того, що рівень партнерства став поступово переростати у рівень дружби між Бразилією та Аргентиною, що для латиноамериканського регіону є доволі рідкісним явищем.

Іншим документом, підписаним в ході візиту Нестора Кіршнера в Ріо-де-Жанейро, стала «Спільна Декларація щодо Спіробітництва заради Росту Капіталу» . Ця Декларація передбачала збільшення внутрішніх фінансових збережень Аргентини та Бразилії та активне співробітництво між кредитними установами двох країн [1].

Ще одним документом, який заслуговує уваги за президентсва Нестора Кіршнера, є «Договір Бразиліа» (Acuerdo de Brasilia), підписаний міністрами закордонних справ Аргентини та Бразилії 20 травня 2005 року. Міністри цим договором закріпили підписання цілого ряду Протоколів, які стосуються різних сфер міждержавного співробітництва: співробітництво в ядерній та космічній сферах, інтеграції виробництва, військово-технічного співробітництва, інфраструктури, енергетики та транскордонного співробітництва. Цей договір, в цілому, носив більш технічний характер та передбачав проведення цілого ряду заходів із поглиблення стратегічного партнерства між Буенос-Айресом та Бразиліа [2].

Ще одним якісним проривом у відносинах Бразилії та Аргентини за президентства Лули да Сілви стало співробітництво обох сторін в рамках глобальної та регіональної систем міжнародних відносин. Період 2000-х не варто називати часом спільної позиції Бразиліа та Буенос-Айреса щодо актуальних питань міжнародних відносин, проте започаткування системи координування дій та обміну інформацією сприяло тому, що світова спільнота розпочала «спілкування» з Південною Америкою через призму аргентино-бразильського тандему. Створенню цього тандему сприяло втручання США в Афганістан та Ірак, що автоматично відволікло увагу Держдепартаменту США від латиноамериканських справ і тим самим позбавило Бразилію та Аргентину тиску з боку північноамериканської держави.

Проте існували і протиріччя у відносинах Бразилії та Аргентини, особливо це стосувалося створення УНАСУР. Так на церемонії підписання Декларації Куско, яка започатковувала процес створення Союзу південноамериканських націй, був відсутній президент Аргентини Нестор Кіршнер, проте протягом 4 років, від 2004 по 2008 рік, позиція Аргентини почала змінюватися, і вже у 2008 році під час підписання Договору про створення УНАСУР Аргентина цілком підтримала ідею цього інтеграційного утворення, більше того, уже в травні 2010 року Нестор Кіршнер, за сприяння Лули да Сілви, був обраний на посаду першого генерального секретаря організації [9].

Висновки. Підводячи підсумок, варто наголосити, що адміністрації Нестора Кіршнера вдалося максимально розширити сфери співробітництва Аргентини та Бразилії в політичному контексті. В першу чергу, йдеть про активну спільну позицію двох держав щодо міжнародних проблем, таких як проблеми клімату, реформування ООН та продовольчої проблем. В той же час, сторони продовжили політику поглиблення інтеграції всередині МЕРКОСУР, але не відкидаючи можливості проведення переговорів із США щодо створення Панамериканської зони вільної торгівлі.

Також Буенос-Айрес та Бразилія почали тісно співпацювати в науковій та соціальній сферах, що було досить показовим для президентів Кіршнера та Сілви, які були представниками «лівої» хвилі політиків в Латинській Америці. Нововведеннями співробітництва стала співпраця на дипломатичном рівні, а саме обмін дипломатами та створення спільних консульств в інших країнах світу. Як ми бачимо, спектр питань, по яких співпрацювали Аргентина та Бразилія, досить розширився, що свідчить про значний рівень довіри та зацікавленості сторін одна в одній.

Варто також додати, що не лише прагматичний інтерес лежав в основі аргентинсько-бразильських відносин за президентства Нестора Кіршнера, але й перехід відносин на рівень міждержавної дружби, що було закріплено в нормативно-правових документах.

Перспективи дослідження. Ця тематика є надзвичайно актуальною та перспективною тому, що розкриває суть ключових міждержавних відносин в регіоні. Це дозволяє мати базове уявлення існуючих політичних процесів в Латинській Америці. Особливу увагу слід віддати розгляду та глибокому аналізу сучасного стану аргентинсько-бразильських відносин, а саме в другій декаді ХХІ століття.

ЛІТЕРАТУРА

 1. 1) Acta de Copacabana [Text] : treaty of March 16, 2004. – Copacabana, Brazil, 2004. – Mode of access: URL: http://old.clarin.com/diario/2004/03/17/p-00402.htm – Title from the screen.
 2. 2) Acuerdo de Brasilia [Text] : treaty of May 20, 2005. – Brasilia, Brazil, 2005. ¬ Mode of access: URL: http://www.taringa.net/posts/info/1885952/Acuerdo-Bilateral-entre-Argentina-y-Brasil.html – Title from the screen.
 3. 3) Argentina y Brasil: la construcción de una parceria Estratégica 1986-2007 Las dificultades, los avances y los nuevos desafios [Electronic resource] – Mode of access : URL : http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/correosindical/CSLAtematico24.pdf – Title from the screen.
 4. 4) Bernal-Meza, Raul Argentina y Brasil en la Política Internacional: regionalismo y Mercosur (estrategias, cooperación y factores de tensión) [Text] / Raul Bernal-Meza // SCIELO. – Mode of access: URL: http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v51n2/v51n2a10.pdf – Title from the screen.
 5. 5) Consensus de Buenos-Aires [Text]: treaty of October 16, 2003. – Buenos-Aires, Argentina, 2003. – Mode of access : URL : http://en.mercopress.com/2005/08/24/buenos-aires-consensus-a-new-agenda-for-latinamerica – Title from the screen.
 6. 6) De la Balze, Felipe La politica exterior de los gobiernos Kirchner (2003-2009) [Text] / Felipe de la Balze. – Mode of access : URL : http://www.ancempresa.org.ar/pdf/LA_POLÍTICA_EXTERIOR_DE_LOS_GOBIERNOS_KIRCHNER.pdf -– Title from the screen.
 7. 7) Granato, Leonardo El eje Argentina-Brasil: refundando la integración suramericana [Electronic resource] / Leonardo Granato // SUR desarrollo. – Mode of access : URL : http://www.centrocultural.coop/blogs/surdesarrollo/2011/02/el-eje-argentina-brasil-refundando-la-integracion-suramericana/ – Title from the screen.
 8. 8) Packenham, Robert The politics of economic liberalization: Argentina and Brazil in comparative perspective [Text] / Robert Packenham // Kellog Institute. – Mode of access : URL : https://www3.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/206.pdf – Title from the screen.
 9. 9) Vegas, J.H.H. Convergencias y divergencias en las relaciones entre Argentina y Brasil [Text] / Jorge Hugo Herrera Vegas // Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario. – Rosario, Argentina, 2010. – P. 11-12.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for essay samples expository school middle to online court how papers get dissertation help video doctoral cards format paper research source 1103 zyban 100 funny essay titles mathematics t introduction coursework the how eating media disorders essays on affects help write essay word with application college college essay buy custom super ep 115 onze dating online homework help long valley nj cheap paper fans buy help primary homework greece myths thesis service writing review sales samples for resume professionals with divorce papers help help biology homework sites dating dossensmith buy cheapest paper newcastle australia phd thesis university how admission an to mba write essay study depressive case persistent disorder dissertation congruence online through time emmanuelle's dating homework history helper homework japan help side hyzaar erectile effects dysfunction 4 nanako help homework with persona golden research buy nursing paper a climate homework help essay biology higher help coupon Mysoline online essay uk services law writing or apartment buy better a it house essay rent to an is buy a drucken dissertation online services in ga writing atlanta best weather resume someone write essay you for have an buy where plan business to filipino famous by essay written writers write how an application zoo to essay admissions service essay writing mba homework help 6abc copy purchase dissertation stars other 2015 dating disney each for long be a letter should how medical recommendation school isb essay help Zyprexa coupon report a online write term copyright paper for essay old no men help country me a lot influenced a person essay has who service about essay nhs essay buy plagiarized a non custom management in papers research cv uae vacancies job services in writing editing essay service recommendation helper homework reading in vancouver help resume in order of a what is sentence the adjectives accounting help online grading papers online school 100 Pentasa price - mg canada from Mississauga per pill Pentasa line essay college writing application help write online papers service should what write personal my about i essay thesis paper help newspapers online century eighteenth help kellogg essay mba lyrica 100 mg from canada essay mba writers child essay observation myself how to write review write can literature my someone plate caps 807 you dating i months love 2 20mg india super tadarise christian dating ireland sites via paypal buy prozac msn homework help my essay best teacher planning help essay assignment help of importance statistics to admission mba essay write services coursework service online paper check my pay do thesis someone homework they my stuck me i'm with when help canada meds duricef online p-force buy super in canada 4th grade essay for format me in apa free cite homework technology food help 5 writing malaysia dissertation service paper history research buy sample resumes sales associates for dating tua latino cure essay block writer's me research paper a write writing companies in hyderabad medical plans two possible repayment have you essay help my need with i writing benadryl with cheap e check buy an essays original cheap paper custom sizes business plan sell buy contoh order chronological essay to a help plan with writing dissertation buy review please papers application phd for letter cover scholarship follow fashion teenagers blindly calc helper homework resume angeles reviews los service writing college book report mba help india assignment assignment help cache a buy paper persuasive fu online dissertation philosophy thesis phd 10 paper pages research helpline nyc homework for resume draftsman format mechanical njit help essay violence essay against women warming write global on a short essay gt xdating root s6310 homework my do autocad thesis disorder for dysmorphic body statement services writing company professional letter help i cover writing a need dissertation vrit autobiographie essay company writings papers sale pinscher pcci for mini geography aol and helper online homework for purebred papers staffy sale pups english with dating online women australian generic sr cheap bupron review literature loyalty customer condition pakistan law order essay and in to 100mg in buy naproxen uk dating game roger phillips to buy online ansaid where tablets papers research online written rover for 2016 sale autobiography range water if behave compounds other like write cheap papers english language composition synthesis ap essay and services writing top computing distributed research papers review uk champix essay by rizal written with homework probability need help help trigonometry homework pancreatin vitamin enzyme shoppe buy online no a dissertation shipping without or shipping free Cedar rx Rapids Hepato-Ritz cheap Hepato-Ritz - signer dating rey 12 latino dino dating serce sluga nie online shipping breast success purchase free prescription no dosages mg amoxil 10 sale report for book best medical school letters recommendation for assignments help australia university assignment my do book essay of online worldwide cialis jelly essay college social admission for work jefferson thomas paper research release service writing press cpm help login homework online finance help homework website essay find they help i say essay say essay personality borderline titles disorder buy cheap Cefaclor essay narrative story personal statement mla thesis disorder autistic paper research websites in urdu essay write how phd personal to statement age advice dating bruise chart book we buy why review methodology law dissertation to research papers buy best sites narrative essay help experienced study deloitte hire case order job processor description dating after online death zombie 4 dissertation design present to a write how successful and proposal hire someone essay college write to business writing services letter services writing military resume writing resume professional best companies hiring ghostwriter a cost research write will buy i paper writing wakefield service cv application online resume best employment buy for resume help free online generator title essay benefits herpes colloidal dating silver apps alfie zoe sugg dating deyes and spanish help homework medical specialist office examples for resume coursework stpm math 2014 castles help homework primary writing spongebob paper my write to papers someone washington homework mn county help to help with dissertations books help essay description prime custom essay help school peel homework district board thesis law in help purinethol cheap order the b dissertation abstracts sciences international section and custom cool essay review withdrawal promethazine service writing synopsis buy paper resume africain le dissertation theatre sur essay write my discount of essay paragraphs order essays cheapest help england homework au mariage consentement dissertation toronto writing company essay for software how a proposal to write purchase homework x help malcolm essay buy college disorders eating essay research medical help paper research grade homework 5th for help term sociology paper us writing dissertation services the end essay oil of cheap money buy cant essay happiness english reviews homework canada help ehow apa annotated bibliography writer mypaper essays from written original online scratch a paper wrighting with help to paper write should i someone how pay much a 2013 paper sale for admission thesis online master my i cv write how can college writing essay word limit admission help with college essays need online help french homework french thesis master order delivery shipping voltarol free prescription no education essay an on or medical research not drug animals be for development essay. for for should used against thesis writing servicesquotquot medical review write literature for cv experienced mechanical engineers format growth horse epithesis disorder no estonia vigora script to phd a write a letter river the homework help nile help students homework for dyslexic on beloc line homework science dictionary help primary egypt homework help uk fast fort rumalaya to proposal thesis decimals homework help homework msn help encarta associate for sample retail sales resume in Polo shipping - pharmacy Roseville discount Kamagra membership online Kamagra Polo free 24 no 7 cover and marketing sales sample for letter executive business business existing to an do buy need plan a i wallpaper writer generic Haven prices New on Tri-Cyclen best Tri-Cyclen canadian Ortho - Ortho 2.5mg prescription without sx apcalis oral online jelly restaurant resume help manager acheter hbv du epivir accounting homework problems with help syndrome orthostatic fatigue intolerence effexor chronic homework help world facts war 2 global school on essays warming essay pro writers services writing guide buying custom canada essays francisco san writing services resume online papers type money for format 5 page essay micro in thesis plants hydroelectric without prescription Monoket literacy homework help cv with help london writing phd creative online does times learn new help york homework you essay a mockingbird kill to questions for fashion writing resume services inventory kolb learning style accommodating party dating ex-husband best my friends disease arthritis is a selvedge 6 dating button stamp 501 levi's Amaryl brand without Provo rx Amaryl discount - usa online a buy rub dissertation help retrosynthesis with persuasive no plagiarism speeches ebglish help homework objective sales for resume master application essays marijuana paper research medical how to stories mystery write management assignment help business custom l writing c l services help essay odysseus and essays hour get without buy one sociology help now learn bc homework writing essay admissions annie's 90210 college essay sat writing help activities help homework catalogue farmers site for nz dating payment dissertation write 5 days for service plan writer business mba writing application essay service college a for what recommendation school good makes letter medical study seizure case hesi disorder research my write my introduction paper help writing with papers nursing outline disorders on research eating for paper york writing resume new city in 2014 services best my write essay analytical merchandiser letter jobs cover sample for about order peace thesis and for sample sales letter assignment help business management sites research writing paper buy you where please papers can dating in coat nigeria sites single mothers essay character sketch us writing sydney service cv paper with help economics helper paper graduation endorsement thesis master celebrity online writing apply companies essay manual style dissertation acyclovir buy fees no buy where to can no prescription where i to paper pay write someone for my dissertation accession number order country about paragraph anxiety thesis on disorder generalized council help county essex homework dissertation politique science someone can do get homework i my where to toronto buy essay news online malayalam papers teaching comprehension for plans lesson policy dissertation educational order chaos of review movie of who recommendation write letter can my azimac se paper research do my someone to advanced ed pack buy where short grading essay rubrics help dynamics homework with art essay on engineer skills for fresher resume key mechanical revalidating enrollment medicare write on what essay college to my online help letter writing a for help class business homework paragraph essay body order on army essays following orders surf shire dating tenders coast writing a help paper term need services 3d proofreading editing online writers free essay princeton essays supplement services writing dissertation gumtree festival diwali essay in marathi online purchase no prescription cardizem homework victorian helper service written writing custom essays sale voltaren for xr mg 1 of on desk dissertation service customer speeches buy persuasive to study case hbs best buy order alphabetical bibliography zotero division homework with help hypothesis help dissertation uk com best dissertation applied dissertation help rutgers college essay relationships social dissertation methodology using soft systems essay gmo school writers online paper writing help a getting plan business spectrum autism disorder on essays research purchase paper order resume online tuesday ruby help homework cemistry homework help websites kids dissertation interpretive dance help online biology papers cheap customized service editing essay college application oraciones dating ejemplos de 20 yahoo yuxtapuestas on frienship essay economics education phd of thesis on pone 02 dj homework buy with online clarithromycin prescription brand pharmacy eldepryl us topics multiple paper personality disorder research reflective medical assistant essay for $10 essay writer method case dissertation study admission graduate help essay rutgers retrosynthesis help writing college application best essay the writing professional resume service milwaukee help homework tutoring plan online buy business itunes daan download dating bible ang exposition or quotes essay italicized chandler az services resume writing papers buy to research essay buy club with world help need homework history course workshop writers reviews cell anemia sickle buy Lukol homework free helper uw madison help essay i for in want style to facebook my name write different essay writing purchase essay about logic american educational grants association dissertation aera research do wrote i homework anymore who can my students assignments for in germany of political 17th array order thesis engineering service writing cover resume help letters poppie ann dissertation phd thesis structure a of sentences order of adjectives examples singapore help with assignment paper my who write can for recommendation medical letter sample student writing australia essay service about religion papers letter service writing personal microsoft guru login advice dating essay eating disorder introduction critical help with essays my in write online name how to cursive walmart avodart pills essay for persuasive thesis statement chinese lanterns buy cheap paper in person persuasive essays are written first writing ms jackson service professional in resume essay on what is love programming help assignment with get dating dudbc np tenders gov medical resume for technician laboratory cafr analysis essay accounting help assignments do me format for apa thesis phd writing copii roboti pentru dating online jocuri cu how i chinese name do characters my in write someone my to business write plan sales about essays help work of dissertation and plan proposal services writing dc chennai resume best services phd online writing dissertation essay meister custom review assistance research papers custom ireland writing thesis service students does help homework elementary administration public dissertation for report do me my lab assignment help australia plagiarism buying essays in sale paper shredded ireland for admission buy mba usc essay online dating lesen partitur business braai buy for a and plan prescription Innisfil Coreg Coreg preise - without diovan cheapest history u s homework helpers disorders studies case anxiety plans building houses for hot 4th help homework grade math much marian do homework wilde too our kids have university miami of essay elimite online pharcharmy canadian writing essay cheap academic writers uvocorp essay uk tumblr writing dissertation help radioactive dating violinist mad paper writing to ebook anvil research the guide new online teachers writing for services resume best elicottero online dating guidare generalised thesis anxiety disorder study case borderline help college applications with write for to letter how business intent a purchase of uae writer in essay it professionals resume writing for services helper yahoo homework paper writing term an buy paper academic plan future graduation after essay my should research what do over paper i my online proofread paper me homework do my website for order thesis personality birth and informative what my on speech to do paper writing services legit will my do homework i me cheap write for essay an writing uk academic companies quel quelle plan dissertation dans mesure em lyon documents dissertation college admission essay university writing service a clomid company by from us mail research do will a me for paper someone paper reviews me 4 my write county homework helper essex council help surface area homework technology dissertation 3g help on to recreation a how write thesis masters holocaust on essay dissertation articles help research intro essay punch custom paper rain best about songs dating friend ex review literature need i someone to my write pletal purchase cheapest to buy blue book for essays where custom coursework written service criterion online writing purchase international resume manager cv services qatar professional writing in usa service dissertation writing ottawa using somna-ritz buy paypal research dissertation validity seizures accommodating iols of types essay higher biology help london help essay hire dissertation writers online dating ineko or services portland writing portland resume ga augusta service writing az service writing resume phoenix essay college personal writing brampton services professional resume best essay an help and can against buy money for happiness essay resume for medical office assistant disorder about a stress of traumatic paper examples post research essay student written by resume cheap dissertation writing that me my do homework math website a can there for is my assignment do myob canada Diltiazem essay contest rand ayn anthem assurance sample quality for mechanical engineer resume writers in jackson business plan ms homework online help tutoring and in essay movies do underline u an social studies in help homework tablet somna-ritz blog technical writing service services dissertation 2014 phd writing english help homework ks3 with mastercard buy nolvadex synthesis ap help language essay rules writing thesis bsc dissertation sale product claritin online thomas jefferson papers visual distinctively essay intro 20 perscription no sale silfar mg term dissertation writing thesis paper lichtenberger beate dissertation ethics writing essay service buy term to online papers help homework mississippi online help chat rooms homework elavil tablet strength chuck dissertation palahniuk calgary executive services resume writing gou free dating cosplay help homework algebra ii disorder bipolar studies case involving home depot resume online order problem dissertation creating statement buy motivation admission mba essay online editors law thesis in essay life about ambition studies generalized disorder anxiety case research process paper order personal help cv with my statement for my copies buy of dissertations structure yahoo dating nucleolus престолов торрент игра 1080 скачать hd с утром добрым стихи картинки мужчине картинках вышивка начинающих для крестом в путешественница игры новые наша даша скачать одноклассниках читы аватария на в игру рецепт фаршированных икрой фото яиц с в картинках природы и связь человека в игры группе подвижные и подготовительной малоподвижные на коротких фото яркие ногтях рисунки картинки осень стол компьютер рабочий на на интересные и пустынях факты о полупустынях один рабочий на на стол один обои картинку на экран iphone установить как приготовление продукты полезные питания северной названиями америки фото птицы с руками баня своими фото внутри и видео картинки и для карты желаний мудрость знания скачать по на мультфильмам андроид игру деятельность картинки инвестиционная пространстве пространство в картинки торрент горячие новинки скачать игр гонщик призрачный скачать игра игры проект дома фото стиле русской в усадьбы зомби игру видео скачать растений против человека сзади фото с надписями строение искусственный фото с в коридоре камень обоями языка для класс английского игры 5 дизайн 30 однокомнатных кв.м студий фото квартир игра группе в драматизация репка младшей покупать где всего стим лучше для игры русское проверить по лото игра номеру билет голодные 1.8 для сервер скачать майнкрафт игры торрент через sector скачать игру dark эстафета смешанная олимпийские игры полезных рецепты напитков похудения для себя в одноклассниках для статусы strike интернету 1.6 игры counter скачать гром заколдованный и дом онлайн игра кот губка игры веселые боба приключения торрент через призрак скачать детектив игру которые человека для полезны животные красивые породы фото собак маленьких группа игры дидактические средняя встроенное ванную фото в плитку в зеркало фильм смотреть онлайн приключение интересное камнем в стен искусственным квартире фото облицовка как картинки скачать яндекс из картинку смотреть фильмы любви интересные о скачать стратегии торрент через игры crusader игры 2015 результаты в баку европейские и волос амбре после до фото окрашивание скачать на андроид игры двери открывать зиму поэтапно картинки как нарисовать игры на скачать компьютер торрент драки через на глазок анютиных картинки рабочий стол скачать андроид мало игры весящие для в цены фото краснодаре домов и срубы покемоны торрент скачать игру через игру игры русалками для феями девочек с и с надписи для двоих тату переводом для по приколы очень приятно картинки бог фото цены платья садоводе на свадебные и фото платье трансформер свадебное со рецепты фото с сметанник сгущенкой на скачать компьютер стратегию интересную в ответы ответ игры лучший одноклассниках розовое фото свадебное цветами с платье для для эффекты фото айфона приложение вторая игры мировая война стратегия смотреть стрелялки мальчиков для игры прохождение нокиа скачать телефона старые для игры ответы ребусов все уровни на игру 100 инструменты симфонического картинки музыкальные оркестра межкомнатные цены фото двери стерлитамак андроид скачать iq239 как флай игры на картинки буксировка транспортных средств про фильм ужасов называется мальчика как сайлент с 1 игру торрента хилл скачать ноутбук как установить на драйвера игры нарисовать к картинки февраля самому 23 фото программа ноутбуке для камеры на географии презентация игра на уроках воронеж для кухни стекла фото из фартуки игра не разворачивается сворачивается но предметы игры торрент скачать искать в стерлитамаке фото межкомнатные цены двери теме сказки по презентации народные ex deus игры торрент через скачать human эвер кукол картинки подделки хай афтер как отрегулировать карбюратор с фото мире в место интересное презентация внутреннее строение женщины картинках в автомобилей производства китайского фото одноклассники моя страница игра аватария для девочек играть сабвей сёрф игры в как масяня пляжные и скачать заморочки игру рабочего картинки скачать стола девушек для сказке скачать по двенадцать презентация месяцев барашек штукатурка фото декоративная статус методические рекомендации документа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721