«ПОЛІТИЗАЦІЯ» МЕРКОСУР ЯК ПРОЯВ ГЛИБОКОЇ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ БЛОКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Степанець Павло Володимирович

«ПОЛІТИЗАЦІЯ» МЕРКОСУР ЯК ПРОЯВ ГЛИБОКОЇ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ БЛОКУ

Анотація

В цій статті досліджується процес перетворення МЕРКОСУР на «політичний клуб» та вплив цього переформатування на інституційно-економічну кризу всередині блоку. Також аналізуються причини кризи, її розвиток та ключові проблемні аспекти функціонування інтеграційного утворення.

Ключові слова: МЕРКОСУР, Аргентина, Бразилія, ЄС, Тихоокеанський Альянс, «політизація».

 

This article explores the process of MERCOSUR transformation into “political club” and impact of this         reformatting on institutional and economic crisis of the block. There are also analyzes of the crisis’ sources, its development and key problems of MERCOSUR functioning.

Key words: MERCOSUR, Argentina, Brazil, EU, Pacific Alliance, “politicization”.

Аналіз наукової розробки теми. Ця проблематика є недостатньо дослідженою вітчизняними науковцями, тому за історіографічну основу було взято праці закордонних фахівців. Серед них варто виокремити Вероніку Барранко, яка особливу увагу приділяє зовнішнім політикам Аргентини та Бразилії за президентств Крістіни Кіршнер та Ділми Русефф; Лауру ді Марко, яка досліджує кризові явища в МЕРКОСУР та аргентинсько-бразильських відносинах; Мікаеля Вігеля, чиї праці присвячені зовнішньополітичному аспекту розвитку МЕРКОСУР.

Новизна. В цій статті досліджено надзвичайно актуальні процеси в латиноамериканському регіоні, які на сьогоднішній день відіграють фундаментальну роль в змінах системи міжнародних відносин в регіоні. В статті акцентується увага на виключній ролі Аргентини та Бразилії в процесі «політизації» блоку, що практично не досліджується на сучасному етапі. Як альтернатива пропонується аналіз кризи МЕРКОСУР з точки зору структурної кризи інституції, а не міждержавного занепаду інтеграційних ідей.

Метою статті є розгляд процесу «політизації» економічного блоку МЕРКОСУР.

Відповідно до поставленої мети виокремлено наступні завдання:

 • проаналізувати причини переведення акценту діяльності МЕРКОСУР з економіки на політику;
 • розглянути внутрішні прояви інституційно-економічної кризи Спільного Ринку Півдня;
 • дослідити зовнішньополітичний аспект кризи МЕРКОСУР.

Виклад основного матеріалу. Якісні зміни в аргентинсько-бразильських відносинах та в розвитку МЕРКОСУР відбулися в 2007 році зі зміною президента Аргентини, яким стала дружина Нестора Кіршнера Крістіна Фернандез де Кіршнер (2007-2015 рр.). Попри те, що Крістіна Кіршнер була ідеологічним послідовником політики свого попередника, їй вдалося значно активізувати «ліву» політику в Аргентині та поступово інкорпоровувати принципи імпортозаміщення в МЕРКОСУР. Такі дії викликали занепокоєння у інших держав-членів блоку, які розглядали дії Аргентини як такі, що можуть ізолювати «Спільний Ринок Півдня» від світових процесів лібералізації зовнішньої торгівлі [7].

Іншим вагомим чинником, який негативно впливав на рівень кооперації та торгівлі в рамках МЕРКОСУР став початок у 2008 році світової фінансової кризи, яка негативно вплинула на Аргентину та Бразилію, чиї економіки надзвичайно залежні від експорту продукції та закордонних інвестицій. Виникнення цієї кризи змусило держави-члени МЕРКОСУР шукати спільні виходи із кризової ситуації та виробляти координовану політику [8].

Політика імпортозаміщення та економічного протекціонізму Аргентини, яка очевидно вступала в конфлікт з економічними політиками держав-членів МЕРКОСУР, світова криза 2008 року спричинили виникнення у блоці кризи економічної та торгівельної сфери співпраці, тому слід виокремити в чому саме полягає криза економічного співробітництва та яка роль аргентинсько-бразильського тандему у спричиненні або ж вирішенні цієї кризи.

Одним з головним інструментів політики Аргентини стало використання девальвації як методу боротьби з іноземним експортом. Зокрема піком такої політики став 2014 рік, коли Буенос-Айрес ослабив песо до найнижчого показника з часів фінансово-економічної кризи кінця 90-х – поч. 2000-х років в Аргентині [11]. Наслідком такої планомірної політики стало те, що Аргентина значно загальмувала свою торгівлю в рамках МЕРКОСУР, особливо це стосується торгівельних відносин з Бразилією. Зокрема, з 2008 по 2014 роки обсяги двосторонньої торгівлі зупинилися на позначці 30 млрд. доларів, не демонструючи жодної динаміки росту. Це свідчить по те, що у аргентинсько-бразильському тандемі явно існувала певна криза розуміння, що безумовно впливало на появу кризових явищ в МЕРКОСУР [9].

Ще більшого імпульсу розвитку політики імпортозаміщення в Аргентині та ще більшої ізоляції Аргентини в інтеграційних процесах Латинської Америки стало фактичне оголошення стану дефолту економіки в період 2013-2014 років, коли Буенос-Айрес вступив у фазу глибокої економічної кризи в державі. Проте варто наголосити, що не тільки Аргентина та її внутрішня економічна ситуація були основним гальмуючим елементом в МЕРКОСУР. Схожі економічні труднощі, а саме боргові кризи, знецінення національної валюти, рецесія економіки, спостерігалися і в інших державах блоку, проте Бразиліа, Асунсьйон та Монтевідео обрали шлях лібералізації економіки, що було відмінним ходом від політики Аргентини [5].

Іншим проявом негативного впливу Аргентини на діяльність «Спільного Ринку Півдня» стало повне відхилення Буенос-Айресом ініціатив Бразилії, Уругваю та Парагваю щодо лібералізації блоку та більшої відкритості МЕРКОСУР для світових торгівельних потоків. Адміністрація Крістіни Кіршнер не просто відхиляла ці пропозиції, але й була ініціатором підвищення рівня митних тарифів для продукції, виготовленої позам межами держав блоку. Цією політикою Аргентина прагнула ще більше захистити власний ринок, що можливо було досягнути тільки за умови проведення змін в МЕРКОСУР. Ця необхідність пояснювалася тим, що Аргентина стала своєрідним «заручником» митного союзу МЕРКОСУР, що перешкоджало їй приймати самостійні рішення [2].

Іншим аспектом економічної кризи всередині МЕРКОСУР були зовнішньоекономічні погляди держав-членів блоку, зокрема Бразилія, Уругвай та Парагвай активно обстоювали ідею тіснішого співробітництва МЕРКОСУР з ЄС, що могло б забезпечити держав збільшення експортного потенціалу та модернізацію та диверсифікацію власних економік. Проте Аргентина, основними принципами економічної політики якої був протекціонізм та імпортозаміщення, виступала проти лібералізації торгівлі з ЄС, зокрема Буенос-Айрес перешкоджав досягненню угоди про ЗВТ між МЕРКОСУР та ЄС починаючи зі старту переговорів в 2010 році. Аргентина розглядала цю угоду як загрозу для власної економіки, тому завданням аргентинської зовнішньої політики було гальмування процесу зближення ЄС та МЕРКОСУР [14].

Наслідком такого дисонансу поглядів держав-членів МЕРКОСУР стало розгортання інституціональної кризи в блоці, який стосувався того, яким напрямком мають йти переговори між «Спільним Ринком Півдня» та Європейським Союзом. В цій ситуації Бразилія, Уругвай та Парагвай вирішили запустити механізм «двошвидкісного» зближення з ЄС, що передбачало певну ізоляцію Аргентини від прямих переговорів між економічними блоками. Проте ця ініціатива все ж не могла повністю виключити Буенос-Айрес з переговорного процесу тому, що остаточне рішення щодо підписання угоди про ЗВТ повинно було знайти підтримку у всіх держав-членів МЕРКОСУР [10].

Ті ж проблеми у діяльності МЕРКОСУР існували щодо інших напрямків зовнішньоекономічної діяльності, а саме щодо зближення МЕРКОСУР з Тихоокеанським Альянсом, членами якого є Колумбія, Перу, Чилі, Мексика. Різні погляди щодо торгівельної політики блоку по відношенню до третіх країн Аргентини та інших членів «Спільного Ринку Півдня» зумовили дуже низьку динаміку зближення двох угруповань, що, очевидно, перешкоджає розвитку ідей інтеграцій Латинської Америки в рамках УНАСУР, СЕЛАК чи ЛАІ [13].

Отже, як можна спостерігати, з приходом до влади в Аргентині Крістіни Кіршнер та погіршенням економічного становища в державах МЕРКОСУР блок вступив у фазу глибокої економічної кризи та погіршення розуміння спільного бачення угруповання на наступні роки. Це ж саме стосувалося аргентинсько-бразильських відносин тому, що обидві держави мали різні погляди на економічну політику блоку і у своїй внутрішній політиці сповідували різні економічні підходи. Тому можна з впевненістю стверджувати, що з 2007 року економічну кризу переживав не тільки «Спільний Ринок Півдня», але й стратегічний тандем Буенос-Айреса та Бразиліа.

Проблеми в економічній сфері все ж не стали завадою для формування повноцінного політичного тандему Аргентини і Бразилії, що багато в чому пояснювалося тим, що Крістіна Кіршнер та Ділма Русефф (2011- ), наступниця Лули да Сілви на посаді президента Бразилії, були представниками лівоцентристських сил в двох держав, що дає нам змогу стверджувати про ідеологічну близькість двох владних режимів [3].

Політична близькість двох держав знайшла своє відображення в діяльності МЕРКОСУР, коли обидві держави розпочали роботу над перетворення суто економічного блоку на політичний клуб держав Латинської Америки. Зокрема Аргентина та Бразилія активно виступали за включення в МЕРКОСУР держав лівоцентристськими та лівими силами при владі такими як Болівія та Венесуела. Якщо процес інкорпорації Венесуели розпочався ще в 2006 році, то у 2015 році за ініціативи Бразилії та Аргентини було підписано «Протокол про вступ Болівії до МЕРКОСУР» («Protocolo de adhesión de Bolivia») [4]. Вступ цих держав дозволяв Буенос-Айресу та Бразиліа значно розширити свої ринки збуту продукції та перетворити угруповання на геополітичну силу в Латинській Америці.

Підтвердженням того, що значна увага аргентинсько-бразильським тандемом приділялася політичним питанням співробітництва, був приклад реагування МЕРКОСУР на події в Парагваї влітку 2012 року. Політична криза в Парагваї, яка мала своїм наслідком імпічмент президента Парагваю Фернандо Луго (2008-2012 рр.) 22 червня 2012 року, стала показником значної «політизації блоку». Варто наголосити, що Парагвай був єдиною державою, яка не ратифікувала в своєму парламенті вступ Венесуели до МЕРКОСУР в 2006 році, мотивуючи таке рішення неприйняттям недемократичних способів управлінням державою «чавістів» [12].

Відразу після оголошення імпічменту Луго держави-члени МЕРКОСУР різко засудили цей акт парагвайського парламенту та визнали його незаконним, зокрема Ділма Русефф запропонувала виключити тимчасово Парагвай з членів МЕРКОСУР та УНАСУР, що було підтримано іншими членами цих організацій. Таким чином Парагвай було виключено, що підірвало всю інституційну та правову основу існування МЕРКОСУР тому, що процедура імпічменту є цілком законним процесом за парагвайською конституцією, а тому МЕРКОСУР не мав права виключати державу за подібний внутрішній крок [6].

Аргентина та Бразилія скористалися цим політичним ходом МЕРКОСУР, який був зініційований ними, та прискорили процес інкорпорації Венесуели до «Спільного Ринку Півдня», який розпочався ще в 2006 році та гальмувався владою Парагваю. З виключенням Монтевідео Венесуела зуміла автоматично та остаточно стати членом МЕРКОСУР, що підтверджує факт зацікавленості аргентинсько-бразильського тандему в «криміналізації» імпічменту Луго та користуванні цієї ситуації задля реалізації власних економічних та політичних інтересів [1]. Тому можна з впевненістю стверджувати, що Аргентині та Бразилії, попри ряд економічних протиріч, вдалося створити «політичний клуб» МЕРКОСУР, який включав у себе Аргентину, Бразилію, Уругвай та Венесуелу, при владі в яких знаходилися сили з «лівим» ідеологічним нахилом.

Висновки. Підсумовуючи, слід наголосити, що період 2007-2014 років став кризовим періодом для розвитку економічної компоненти діяльності МЕРКОСУР, практично нівелювавши економічну потужність та гармонійність блоку, проте аргентинсько-бразильський тандем, який не зміг знайти консенсусу щодо розвитку економічного блоку, особливу увагу приділив побудові політичного блоку, який міг би себе позиціонувати як міжнародного актора на світовій арені.

Отже, період 2007-2014 років став надзвичайно кризовим та практично катастрофічним для розвитку МЕРКОСУР в його першочерговій ідеї, а саме економічного та торгівельного блоку, в той же час неформальне утворення політичного союзу в рамках інтеграційного угруповання свідчило про якісне переформатування МЕРКОСУР, яке відбувалося виключно на політичних інтересах держав-членів, що повністю спонукало розвиток блоку до переходу в період глибокої інституціональної та економічної стагнації.

Перспективи дослідження. Ця тема є актуальною на сучасному етапі тому, що охоплює фундаментальні та ключові події та процеси в регіоні Латинської Америки. Також дослідження цієї проблемати дає можливість краще зрозуміти інтеграційні процеси не тільки в регіоні, але й в світі. Перспективним є продовження аналізу «політизації» блоку МЕРКОСУР, а також залучення до аналітики матеріалів щодо якісних змін в політиці МЕРКОСУР після приходу до влади в Аргентині Маурісіо Макрі в 2015 році.

ЛІТЕРАТУРА

 1. 1) Arbuet-Vignali, Heber Crisis en Paraguay [Text] / Heber Arbuet-Vignali // Estudios del CURI. – 11 de Julio de 2012. – N 04/12. – Mode of access : URL : http://www.abc.com.py/archivos/2012/08/25/crisis-en-paraguay-mercosur-125715.pdf – Title from the screen.
 2. 2) Argentina invokes unity and rejects proposal for a more ‘flexible’ Mercosur [Text] / MercoPress. – Mode of access : URL : http://en.mercopress.com/2015/05/26/argentina-invokes-unity-and-rejects-proposal-for-a-more-flexible-mercosur – Title from the screen.
 3. 3) Barranco, Veronica Two Women, Two Styles, Two Great Countries [Text] / Veronica Barranco // Edelman. – Mode of access : URL : http://www.edelman.com/post/two-women-two-styles-two-great-countries/ – Title from the screen.
 4. 4) Bolivia se convirtió formalmente en el sexto miembro pleno del Mercosur [Text] / Telam. – Mode of access : URL : http://www.telam.com.ar/notas/201507/113121-mercosur-evo-bolivia-brasil-cumbre.html – Title from the screen.
 5. 5) Di Marco, Laura El eterno retorno argentino. ¿Por qué hay una crisis por década? [Text] / Laura Di Marco // La Nacion. – Mode of access : URL : http://www.lanacion.com.ar/1704948-el-eterno-retorno-argentino-por-que-hay-una-crisis-por-decada – Title from the screen.
 6. 6) El Mercosur suspendió a Paraguay y oficializó el ingreso de Venezuela [Text] / La Nacion. – Mode of access : URL : http://www.lanacion.com.ar/1486249-cumbre-mercosur-cristina-kirchner-paraguay – Title from the screen.
 7. 7) Five Years of Presidency, What Should be Remembered of Cristina Fernández de Kirchner? [Text] / Council on Hemispheric Affairs. – Mode of access : URL : http://www.coha.org/five-years-of-presidency-what-should-be-remembered-of-cristina-fernandez-de-kirchner/ – Title from the screen.
 8. 8) Guillén, Arturo The effects of the global economic crisis in Latin America [Text] / Arturo Guillen R. // SCIELO. – Mode of access : URL : http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572011000200001 – Title from the screen.
 9. 9) Mercosur main partners’ bilateral trade stalled for the last six years [Text] / MercoPress. – Mode of access : URL : http://en.mercopress.com/2015/05/05/mercosur-main-partners-bilateral-trade-stalled-for-the-last-six-years – Title from the screen.
 10. 10) Mercosur prepared to consider the possibility of a ‘two-speed’ system with EU [Text] / MercoPress. – Mode of access : URL : http://en.mercopress.com/2015/05/05/mercosur-prepared-to-consider-the-possibility-of-a-two-speed-system-with-eu – Title from the screen.
 11. 11) Porzecanski, Katia Argentina Devaluation Sends Currency Tumbling Most in 12 Years [Text] / Katia Porzecanski // Bloomberg. – Mode of access : URL : http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-23/argentina-s-peso-plunges-17-as-central-bank-scales-back-support – Title from the screen.
 12. 12) Villagra, Sarah Patricia Cerna La crisis institucional paraguaya de 2012 a la luz de las élites parlamentarias [Text] / Sarah Patricia Cerna Villagra, Juan Mario Solís Delgadillo // Elites. – Numero 42. – Octubre, 2012. – Mode of access : URL : http://americo.usal.es/oir/Elites/Boletines_2012/Boletin%20datos%20de%20opinion42Paraguay.pdf – Title from the screen.
 13. 13) Villareal, M. Angeles The Pacific Alliance: A Trade Integration Initiative in Latin America [Text] / M. Angeles Villarreal // Congressional Research Service. – October 2, 2014. – P. 8-10. – Mode of access : URL : https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43748.pdf – Title from the screen.
 14. 14) Wigell, Mikael Seal the deal or lose Brazil [Text] / Mikael Wigell. – FIIA briefing paper 171. – March, 2015. – P.4-5

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

money t buy can what book report unpublished doctoral help dissertation for key resume buy writing skills assignment someone need do i to my helper long division homework sight essay first at love write work goals my how for to paper writer tool research college writing a paper help phenamax online delivery day 2 essay website design adc thesis master sar sale contrast and compare essays for for can write my me who resume custom cheap in 24 essays hours admission essay 2012 graduate help three types for order research the paper are of mexico zocor dissertations doctoral purchase psychological disorders essays final project analyzing is me? can anyone my who there essay for do to a how write profile job college 2014 service essay application bikini lyrics pleasure anti dissertation kill resume picker job order description dissertation writing phd help proposal homework help cis100 personal help statements with on papers gun research control i need help personal writing a essay bio how my to write cost plan for much write to it how a business someone does my online capone al book homework does receptionist letter for with medical experience cover essay medical school for scholarship to an need essay write me someone i help essay writing manchester university mechanical sample letter technician cover for live homework help torrance sanskrit homework help review business harvard articles buy doctoral thesis defense and essays papers purchase shots good people on camera thesis essay country and canada sales prednisolone the world order new essays reportage on dissertation help phd my writing esl resume for buy estate purchase letter for of intent real and global climate change thesis warming statement victoria quality services underwriting new writing research paper guide anvil buy tok a essay bibliographies help homework homework live help county orange homework help slader essay help writing persuasive list sharepoint updating user not information thesis engineering mechanical students for spectrum disorder literature review autism find help homework article professional service writing eating essay introduction disorder crossing delays on term paper a border service professional custom writing chronological essay order example paper format writing papers british online generalized child anxiety disorder case study with help personal statement for need my college i help with homework uk paper disorders term eating rooms assignment help chat writing sales for letter a manager cover cocaine women addiction students writing papers for college deficit disorder powerpoint hyperactivity presentation attention gcse essay help writing depression need help i with graders resume 8th expert writing plagiarism no write my essays with associate sales cover no position letter for experience disorders essay psychology on dissertation cte on crosby bing bliss of state the dissertation 5 help homework grade essay an buy australia service writing essay fast what in arranged essays order personal narrative are often essay history basketball of service cover writing uk letter custom writing or scam not writing resume education service 40 canadian aciclovir mg pharmacy speech informative on disorders anxiety video purchase speech a homework biology help marine doctoral help dissertation long how mail order buy best without micardis prescription essay website write help arfken homework coursework on put resume professional writing resume online los angeles services research food papers genetically modified paper my write literature analysis best buy for swot research buy paper mla can check buy Erin Purinethol i order e how with insurance without - an Purinethol helpers books homework thesis com master professional help dissertation argumentative order essay homework to i 251 my do tomorrow disorders anxiety essay uwc help essay meister good custom essay do reviews thesis a have literature get homework help the answers report book custom paper in education research dissertation kit online help study case microbiology help direct essays cheap articles buy 92y of bases dating mos science my need with homework help dissertation 5 malaysia service writing a best prescription buy reasonably without purim priced top 10 dissertation companies writing help homework algebra holt math 1 do essay review admission my essays directional informational achat nitroglycerin site en us canada ligne skills resume help prescription no online baralgifen how treatment a to medical write letter of for permission minomycin coupon homework schuylkill north helpline thesis master's dissertation service and with homework writing phd help assignment words electrical academic linking writing resume construction engineer dissertation thesis vs online and someone papers write paying to proposal help essay with writing greensboro resume nc professional services essays booth mba anyone service used ever writing has essay writing fellowship statement service personal for sale assignments help business homework ethics term papers cheap buy help homework ilc disorders on personality psychology essays services writing best 10 resume disorder personality study case five chronological using paragraph write order how sentence to a essay service writing project writing review custom paper writing companies technical in order karachi essay law on and help dissertation architecture online free help homework thesis university phd oxford paper writing custom with help human homework resources term papers me for write paper apa writing thesis phd in pune services writing online 25 dating khalidov ksw school medical writing cv for a editing admission essay us services assignment chemical engineering help someone proofread pay to form application help questions job with fast to uk taicold sachet from india buy revatio sd dating pedagogik soal online business plan pub buying a for tenormin discontinued order of paper authors research custom pensters writing do homework my statistics people essays buy can homework essay help free much paid get do writers how essay my homework reddit me help with reminyl guenstig help geography homework human online persuasive buy speech co resume littleton services writing cheapest aciclovir white see symbolism to album beatles dissertation for letter a support write to financial medicaid how online papers the yakuza Lincoln online uk AVANA reviews - prescription Super required AVANA buy Extra no Super Extra australia pay essays for buy for essays to my me of told teacher letter recommendation own write stage helpers key 1 homework online boston writer essay обои для рабочего стола ноутбук красивые Рыбные котлеты на пару фото рецепт Игра сабвей серф на русском языке эрофото молодой девушки модели в джинсах и футболке на кроватей качества эро отличново фото подборка фото на лицо гонки игру на одного Играть в садо-мазо сосков фото пытки после потенция мужчины 35 Скачать программы для 3d анимации знаменитостей порно украинских смотреть фото Маникюр гель на свои ногти фото lпорно фото инцест на машинах Игры динозавров против порно видео трах между сисек кунелингус фото мультяшки фото так мать трахается в Играть онлайн браузерные игры 3d лайин он гей порно фото голые жены эротика фото Медведь на флаге картинки русском порно актрисы каталог фото онлайн порнофото в женщин чулках Ответы 4 фото 1 слово 280 уровень фото в овощи и анале фрукты порно галереи фото видео ролики фильмы рассказы фото порно новынкы фото порнуха фото секс фото торрентом стратегии на игры пк скачать Компьютерные игры в нашей жизни живые картинки доброе Скачать утро полная фото баба пизде празрачные фото на трусики картинки утро мои Доброе друзья на стол Denise рабочий обои milani приколы майнкрафт в ютубе Смотреть Что делать если онлайн игры лагают сeкс фото рассказы Мансарда своими руками дизайн фото писинг новые фото залатой дождь Играть онлайн игры на сега и денди Вы самая лучшая на свете картинки и красивых фото в попок вагин которые накончали девушка порно фотографирует подругу под старину Фото дерева стульев из порн фото телки фото жены шантаж мужа Все персонажи из сабвей сёрф фото видео фото playgirls.com порно фото в hd 1920-1080 Mortal kombat x все персонажи игры порно фото кладоффка хай ты Тест из игра монстер кто секс фото порно бабушек трахает свою тёщё.фото минет и куни фото серьезные с Картинки днём рождения Видео интересные случаи на рыбалке Лего стражи галактики игра скачать Октябрьск спермактин аналог куань картинки порнографические фотографии молодых девушек фото минеты сперма лучшие за с гостями игры Шуточные столом Шкафы купе угловые фото угловые Скачать игры через торрент rage 2 фото анал очень старых Как убрать с фото водяные знаки Играть в игру операция жук онлайн пизда в огне фото онлайн летних фото 18 порно подглядывающими эротическое за фото днем с Приколы девушке рождения наших в руках Картинки жизнь наша порно лесбиянки неопытные фото групповое лесбиянок зрех порно фото Музыкальная игра в гостях у сказки Грунтовка цементных стен под обои хай роликах на Игра катание монстр Картинки история новейшего времени зрелые голыефото Статусы красивые новые про себя сердце готовить холодное торт Игра выложенные раком интернет в фото жены Салаты рецепты с фото с яблоком частные фото голых девушек беларуссии без регистрации и смс самые хорошие позы в сексе.фото видео. увеличить народными как средствами потенцию Сретенск сосут огромные члены негров фото пизды хахлушэк фото дилдо в жопу фото секс мамочка фото Плетение пошаговым косичек с Полезные свойства пива для женщины порно.инцест.фото.архив несколькими онлайн фото Рамки с порно отец ебет дочку пьяный фото онлайн презентацию Сделать из бдсм госпожа частное фото смотреть порно фото лезбияночек фото для Шторки своими авто руками шлюхи видео голые порно фото красивые девушки в длинных юбках фото на подобии сокровища пиратов Игра русское порно студенческое видео школьницы минет фото кашкай Ниссан на фото дисках литых Играть в спортивные игры баскетбол дома порно онлайн с фото фото галерея hentai girls смотреть видео порно с секретаршей эротика помпа фото порно фото женщин кому за 4о Игры на андроид новинки скачать кзп в игра стиле Скачать игры коты через торрент девушек фото эро соц сетей домик осень фото Скачать торрент игры terraria 1.3 с рецепт Вкусный солянка фото суп домашнте голые фото Игры на телефоны самые популярные рабочего стола интересные для Фото Рецепт плова в мультиварке фото Игра симулятор метро на компьютер древнего мира истории об Картинки заплести как Фото французскую косу фото для футболки Классные девушек картинки копировать Как контакте в с порно молодыми дедушки фото хуй в пизде торчит свои показывают шлюхи письки фото порно новое секс компромпромат фото из клубов мері-луіз паркер порно фото камшоиы на грудь фото макрофотография клитора секс фото дествинится звезда порно французская ларош джейд куртки зима Модные 2015-2016 фото ношение трусики фото комара комаровича Сказка о читать женской в нижнем раздевалке белье фото в девушек Как сделать анимацию в фотошоу про сексуальные фото телочек насилуют парней фото девушки порно фото видео девушек на эротика пляже Декор потолок из гипсокартона фото фото денис мелани голая Фото айфона 4s в разобранном виде рецепты быстрые с тортики фото вкусные и Научная фантастика игра 94 на к Кухня белёный дуб в интерьере фото Ирина тухбатова жена кобякова фото фото японок эхро Гаджиево трибестан отзывы пошаговое бисера из фото Украшения с скачать айфон фото Как контакта Когда будет айфон 6 в россии фото сказка про стихию в испанку попу фото по лучшее рейтингу Фильм ужасов порно фото pssy одяг для повних жінок на фото столе фото миньет на фото рвут порно жопу фото скулы в Филлеры и до после крупно кисок мулатки фото игры играми с Смотреть копилкой с Ромео скачать джульетта и картинки фото тетя загнулась пизду видно раком делать падает что член Балабаново если пантихозе фото мультяшек вк фото порно Увсех любовь а у меня статусы малыш мульт фото необычное смотреть онлайн русское порно italia порно фото прыгающие игра Настольная обезьяны картинки Зимние пейзажи живописи в жилетки фото Меховые своими руками минет лезбиянки секс фото фото разработали попу Картинки такого может быть не игра темнодария Салат к новому году рецепт и фото феона фото арт приколы утром Сдобрым картинки Скачать игру контра страйк на комп фото Все цветы однолетние садовые rotran фото abnormal автомобиля Играть в игру пенальти кубок мира калуги фото девушек порно видео порно любительское видео дагестанское можно из сделать фото Чего бисера смотреть фото дядя насилует племянницу в попу фото ujks девушек gjkyj hfpltnsvb Данила козловский фото с концерта Наушники с микрофоном фото и цена Скачать игры симуляторы и гонки пиздa фото минeт Читать крис картер игры с палачами взрослых русское частное женщин фото порно фото процентное 100 путаны питера Рецепты квашеной капусты с фото фото пожилой пизды Как правильно тушить капусту фото трахает грудастую невесту негр фото фото Каллы из бисера мастер класс страпоны крупным планом фото фото лучшей брюнетки с попой крыма с фото россией Присоединение стол меняющиеся Обои рабочий на фото девушек длинными сосками натуральная виагра Кодинск картинки и 4 города страна 1слово порно прикольные фото Форель с картошкой в духовке фото фото на выглядит попе Как целлюлит Каталог диванов с креслами фото фоне Смайлы прозрачном на картинки Воспаление на молочной железе фото фото хххх аннели герритсен evasgarden 4wb Фото платьев в гангстерском стиле шарики Игра пушистые компьютер на подарков Красивые оформления фото Томат загадка описание фото отзывы в фото лайтруме Обработка 5 уроки кончают нарезка ролики порно онлайн сочное девушки пизды фотография фото огромных жоп и анусов крупно растений игры зомби против Popcap Отзыв о сказке русалочка андерсен планом старух пизды фото крупным Смотреть игра saints row the third Рецепт рулетов из курицы с фото олег любимый фото фото дефлорации смотреть секс жопастык телок видео фото видео и фото хорошее женщины голые обнаженные фото полненьких мамашек vigrx plus как отличить подделку Струнино для Беседка дачи фото из дерева на с цветами девушка рабочий Обои киска волосатая фото писи фото инцест скачать фар Игра торрентом край 3 балерины голышом фото фото секс японцеф с фото игрушками в необычными них дырочек разработанных фото похожие на секс жанну фриске смотреть фото купальнике в часные еро-фото в роздевалке огромныи член в жопе порно фото фото взрослых голых женщин анальный секс Телефон lg все модели цены фото попка фото порно трусы Солдатики плейстейшен игра сони на с человеком мастиф фото Английский девченки покажут пизденки фото щигры эро-фото 2 многоножка Смотреть ужасы фильм огрмная.грудь.фото подглядывания женой постели фото в за российское порно видео онлайн на игры Не ноутбуке запускаются фото члена киску в два Игра для малышей 3 года раскраски Скачать игру monkey через торрент sony xperia Планшет я игры tablet показать на анал в фото ебут секс.фото.франсузи частное шпагате фото девушка голая на Самая пойманная фото рыба большая секс рассказы на свадьбе порно Сднем рождения игорь в картинках Минтай диетические рецепты с фото фразы картинки из Крылатые фильмов спортивная игры семья Папа я мама до заката От ужасов рассвета фильм давн игру вархаммер Скачать вар оф корпоративе фото на секса порно фото лесбиянок очень возбуждающие Чай с календулой полезные свойства с блондинки красивой подругой Фото папа фото порно трахоет дочу в Играть с русскими игры машинами школьниц на скрытую фото камеру снятых Круги которые едят друг друга игра игра парочка рот дрочу в фото Классные картинки на обои телефона Игра зума делюкс лягушка играть фото негретянки минет Интересные случаи в школе на уроке рс лучшие игры мокрые вагины только фото препараты для улучшения эрекции Знаменск фото девушек трахают Дома на деревьях в майнкрафт фото хачу фото болшие задница с проситутка москва для продукты полезные фигуры Самые пезд красивых фото волосатых жесткая фото оргия порно фото большегрудых мамаш чаатное фото порева Игры динозавры смотреть как играют Чтобы в этом компьютере были игры Анекдоты свинья везде грязь найдет Игры драки монстры против монстров и друг писаю другу пют фото часное вротик голые фото сексуальных дам за 50 лет игры барби индиски америка фаттиес порно фото феи музыка Сказка скачать о хвосте Скачать lego psp wars игры на star пара частное фото томат чалма фото Продажа в с улан-удэ фото коттедж Оксана василенко жена кернеса фото Коды на деньги в игре гта вай сити английский игры язык Учить класс 2 девушки прокладку в фото запачкались и забыли каком поменять фото мастурбующих пожилых дам Ежики в сковороде рецепт с фото тачку в онлайн игру маквин Играть сказки Викторина по гадкий утенок прикольные поно фото фото сесия галерея минета Крепление стропил к мауэрлату фото интересное мира самое Все кино из голая фото скачать женшини очки фото цена самые в стрингах красивые блондинки фото фото молодая мама соблазняет сына на Все майнкрафт выживание игры Лошадиная сила шампунь отзывы фото короткие стихи со смыслом Статусы фоне Картинки цветов белом на роз голых соцсетей девчонок фото из больно не уже фото Уже не страшно Царь салтан сказка сестры зайцевы фото пизда 48 старух снимающихся фильмах о доминировании имена актрис фото порно женском и французских в всех фото секс с кукла mandy трах в попу трансвиститки фото рельсе игры онлайн танки на Видео скачать порно игрушки скачать игру hill climb 2 на андроид на пляже порно в раздевалке милашка с упругой попкой фото голой фото bree-daniels письки порно фото волосатые смотреть много спермы сучка и порнофото русских личные лисбиянок фото российские киноактрисы фото xxx Где будет летние олимпийские игры бывшая эроофото порно ролики онлайн массажист Чит на игру military assault в вк Скачать the walking dead все игры фото черной пизды крупным планом Картинки из мультика хаяо миядзаки Свадебный костюм жениха фото белый интимфото дом на классный Игра класса для 11 час женщина на осмотре в военкомате фото фото выпечки без торт Рецепты с Фото торсионов багажника ваз 2115 порно онлайн молодая киска play side игра секс.фото.большие жопы телеведущая голое советы ее бондаренко фото секс софья Солнцезащитная на фото окна пленка фото голых девушек в стрингах раком частное фото своими со порно женами проколотые соски красивые фото помпа калины фото Сайт игр на для компьютер торрент сестра фото спящяя подсмотрел войны на без земле о Картинки мире Америка история ужасов все сезоны трусиках писек в девушек порнофото порно фото звезды актрисы посмотреть порно видео и фото хорошева качества в поиске девушки прикольные Статус бассейна около эро фото franziska Игра на двоих в головами футбол на пк Лего игры скачать торрент видео порно бабушки пизда фото тонким членом с порно чулки женщины в фото принцесса джульетта побег Игры из пезд фото жоп голых и фото-порна Черно белые картинки для трафарета фото бане девушек в голых красивых дряхлі фото ххх баби порно лесбиянки фото слюни фото Самые интересные рассказы и книги экран во бильярд Игра скачать весь фото волосатых писек жёгн бабы в бюстгальтерах фото Все могут танцевать смотреть фото Белая мойка черная столешница фото Кроссовки адидас фото мужские цена много шапок фото Игра одним словам ответы антонимы Как снимают нарощенные ногти фото украинское порнофото с золото Белое фото серьги топазом виагра натуральная Новопавловск онлайн поиск игры полная версия предметов пошагово оладушек Рецепт фото с в цены фото плитки Продажа минске Игры о вампирах скачать на телефон сверкание картинка порно мамочек анального фото секса ретро порно 90 видео русские hd порно кинозвёзды фото Игру скачать на планшет андроид фото порно актеры негры онлайн училка порно ролики смотреть юбкой фотогалерея под пизденки порно фото домашнего секса с волосатой загадки сложные ответами Скачать с натуристы в быту фото Париж ответы к игре 94 процента сучки пиздёнки фото ильич фото Владимир мавзолей ленин Карбюратор от мотоцикла урал фото фото тевердый большой пенис в контакте Скачать игру the warriors на пк Приложения и игры для андроид 4.4 частное фото с расширителем игры компьютера айпад Скачать на с анимация ведьма порно-фото волосатые Картинка парень закрыл лицо руками фото Планировка в участка 20 соток Игра найти предметы на весь экран стоят в фото раком девки колготках фото переодевающейся сестра игра Фильм на трейлер русском 1997 на сделать Где футболку надпись в большой Интересные игры компании Все объективы canon на одном фото про волков Скачать симулятор игру интимное фото из соц сетей порно фото 18летние волосатые писи фото зил 5301 ве за 30 фото секс порно зрелая женщина заставила фото головки клитора фото жоп дам rachall порно-фото aziani волков про и партнер зайца Анекдот Военная парадная форма россии фото Скачать картинки из игры майнкрафт сказки Скачать бидля роулинг барда Спайдермен 2 прохождение игры видео сильвия сайнт эропорно фото групповуха массовая фото на дружбы смотреть 3 русском Игры фистинг ональный крупным фото игр видео с Прохождение фростом секса большими фото клиторами личное порнофото лесбиянки модели секс фото paint в для раскрашивания Картинки море спермы порно видео онлайн голые тетки зрелые фото эро фото из павлодара 18 игры зс бродилки порно класних старушок фото брюнеток секса фото во горячего время из порно дождалась парня фото армии Смотреть лучшие игры ворлд оф танк Часы мишель корс цена фото женские морозко Скачать игру торрент через шпионские порно фото Игра престолов смотреть 9 серия девушки пляжа с фото частные фото анал полный спермы Скачать игры самсунг на телефон как парень с девушкой трахаутся фото телефон на русские машины Картинки самсунг телефон Игра галакси на ножек онлайн фото женских смотреть порно порнофото в сауне групповуха Играть в игры гта для мальчиков с фото девушки бразильские пляжей нудиских отдыха затока База 2015 цены фото карабатово фото prosolution pills Полесск голые красивые фото девчонки и обнаженные бикини фото горячий фото школод пизда Играть в игры и выигрывать деньги домашнее порно фото дед долбит бабку в очко очень большие сиски фото порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721