«ПОЛІТИЗАЦІЯ» МЕРКОСУР ЯК ПРОЯВ ГЛИБОКОЇ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ БЛОКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Степанець Павло Володимирович

«ПОЛІТИЗАЦІЯ» МЕРКОСУР ЯК ПРОЯВ ГЛИБОКОЇ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ БЛОКУ

Анотація

В цій статті досліджується процес перетворення МЕРКОСУР на «політичний клуб» та вплив цього переформатування на інституційно-економічну кризу всередині блоку. Також аналізуються причини кризи, її розвиток та ключові проблемні аспекти функціонування інтеграційного утворення.

Ключові слова: МЕРКОСУР, Аргентина, Бразилія, ЄС, Тихоокеанський Альянс, «політизація».

 

This article explores the process of MERCOSUR transformation into “political club” and impact of this         reformatting on institutional and economic crisis of the block. There are also analyzes of the crisis’ sources, its development and key problems of MERCOSUR functioning.

Key words: MERCOSUR, Argentina, Brazil, EU, Pacific Alliance, “politicization”.

Аналіз наукової розробки теми. Ця проблематика є недостатньо дослідженою вітчизняними науковцями, тому за історіографічну основу було взято праці закордонних фахівців. Серед них варто виокремити Вероніку Барранко, яка особливу увагу приділяє зовнішнім політикам Аргентини та Бразилії за президентств Крістіни Кіршнер та Ділми Русефф; Лауру ді Марко, яка досліджує кризові явища в МЕРКОСУР та аргентинсько-бразильських відносинах; Мікаеля Вігеля, чиї праці присвячені зовнішньополітичному аспекту розвитку МЕРКОСУР.

Новизна. В цій статті досліджено надзвичайно актуальні процеси в латиноамериканському регіоні, які на сьогоднішній день відіграють фундаментальну роль в змінах системи міжнародних відносин в регіоні. В статті акцентується увага на виключній ролі Аргентини та Бразилії в процесі «політизації» блоку, що практично не досліджується на сучасному етапі. Як альтернатива пропонується аналіз кризи МЕРКОСУР з точки зору структурної кризи інституції, а не міждержавного занепаду інтеграційних ідей.

Метою статті є розгляд процесу «політизації» економічного блоку МЕРКОСУР.

Відповідно до поставленої мети виокремлено наступні завдання:

 • проаналізувати причини переведення акценту діяльності МЕРКОСУР з економіки на політику;
 • розглянути внутрішні прояви інституційно-економічної кризи Спільного Ринку Півдня;
 • дослідити зовнішньополітичний аспект кризи МЕРКОСУР.

Виклад основного матеріалу. Якісні зміни в аргентинсько-бразильських відносинах та в розвитку МЕРКОСУР відбулися в 2007 році зі зміною президента Аргентини, яким стала дружина Нестора Кіршнера Крістіна Фернандез де Кіршнер (2007-2015 рр.). Попри те, що Крістіна Кіршнер була ідеологічним послідовником політики свого попередника, їй вдалося значно активізувати «ліву» політику в Аргентині та поступово інкорпоровувати принципи імпортозаміщення в МЕРКОСУР. Такі дії викликали занепокоєння у інших держав-членів блоку, які розглядали дії Аргентини як такі, що можуть ізолювати «Спільний Ринок Півдня» від світових процесів лібералізації зовнішньої торгівлі [7].

Іншим вагомим чинником, який негативно впливав на рівень кооперації та торгівлі в рамках МЕРКОСУР став початок у 2008 році світової фінансової кризи, яка негативно вплинула на Аргентину та Бразилію, чиї економіки надзвичайно залежні від експорту продукції та закордонних інвестицій. Виникнення цієї кризи змусило держави-члени МЕРКОСУР шукати спільні виходи із кризової ситуації та виробляти координовану політику [8].

Політика імпортозаміщення та економічного протекціонізму Аргентини, яка очевидно вступала в конфлікт з економічними політиками держав-членів МЕРКОСУР, світова криза 2008 року спричинили виникнення у блоці кризи економічної та торгівельної сфери співпраці, тому слід виокремити в чому саме полягає криза економічного співробітництва та яка роль аргентинсько-бразильського тандему у спричиненні або ж вирішенні цієї кризи.

Одним з головним інструментів політики Аргентини стало використання девальвації як методу боротьби з іноземним експортом. Зокрема піком такої політики став 2014 рік, коли Буенос-Айрес ослабив песо до найнижчого показника з часів фінансово-економічної кризи кінця 90-х – поч. 2000-х років в Аргентині [11]. Наслідком такої планомірної політики стало те, що Аргентина значно загальмувала свою торгівлю в рамках МЕРКОСУР, особливо це стосується торгівельних відносин з Бразилією. Зокрема, з 2008 по 2014 роки обсяги двосторонньої торгівлі зупинилися на позначці 30 млрд. доларів, не демонструючи жодної динаміки росту. Це свідчить по те, що у аргентинсько-бразильському тандемі явно існувала певна криза розуміння, що безумовно впливало на появу кризових явищ в МЕРКОСУР [9].

Ще більшого імпульсу розвитку політики імпортозаміщення в Аргентині та ще більшої ізоляції Аргентини в інтеграційних процесах Латинської Америки стало фактичне оголошення стану дефолту економіки в період 2013-2014 років, коли Буенос-Айрес вступив у фазу глибокої економічної кризи в державі. Проте варто наголосити, що не тільки Аргентина та її внутрішня економічна ситуація були основним гальмуючим елементом в МЕРКОСУР. Схожі економічні труднощі, а саме боргові кризи, знецінення національної валюти, рецесія економіки, спостерігалися і в інших державах блоку, проте Бразиліа, Асунсьйон та Монтевідео обрали шлях лібералізації економіки, що було відмінним ходом від політики Аргентини [5].

Іншим проявом негативного впливу Аргентини на діяльність «Спільного Ринку Півдня» стало повне відхилення Буенос-Айресом ініціатив Бразилії, Уругваю та Парагваю щодо лібералізації блоку та більшої відкритості МЕРКОСУР для світових торгівельних потоків. Адміністрація Крістіни Кіршнер не просто відхиляла ці пропозиції, але й була ініціатором підвищення рівня митних тарифів для продукції, виготовленої позам межами держав блоку. Цією політикою Аргентина прагнула ще більше захистити власний ринок, що можливо було досягнути тільки за умови проведення змін в МЕРКОСУР. Ця необхідність пояснювалася тим, що Аргентина стала своєрідним «заручником» митного союзу МЕРКОСУР, що перешкоджало їй приймати самостійні рішення [2].

Іншим аспектом економічної кризи всередині МЕРКОСУР були зовнішньоекономічні погляди держав-членів блоку, зокрема Бразилія, Уругвай та Парагвай активно обстоювали ідею тіснішого співробітництва МЕРКОСУР з ЄС, що могло б забезпечити держав збільшення експортного потенціалу та модернізацію та диверсифікацію власних економік. Проте Аргентина, основними принципами економічної політики якої був протекціонізм та імпортозаміщення, виступала проти лібералізації торгівлі з ЄС, зокрема Буенос-Айрес перешкоджав досягненню угоди про ЗВТ між МЕРКОСУР та ЄС починаючи зі старту переговорів в 2010 році. Аргентина розглядала цю угоду як загрозу для власної економіки, тому завданням аргентинської зовнішньої політики було гальмування процесу зближення ЄС та МЕРКОСУР [14].

Наслідком такого дисонансу поглядів держав-членів МЕРКОСУР стало розгортання інституціональної кризи в блоці, який стосувався того, яким напрямком мають йти переговори між «Спільним Ринком Півдня» та Європейським Союзом. В цій ситуації Бразилія, Уругвай та Парагвай вирішили запустити механізм «двошвидкісного» зближення з ЄС, що передбачало певну ізоляцію Аргентини від прямих переговорів між економічними блоками. Проте ця ініціатива все ж не могла повністю виключити Буенос-Айрес з переговорного процесу тому, що остаточне рішення щодо підписання угоди про ЗВТ повинно було знайти підтримку у всіх держав-членів МЕРКОСУР [10].

Ті ж проблеми у діяльності МЕРКОСУР існували щодо інших напрямків зовнішньоекономічної діяльності, а саме щодо зближення МЕРКОСУР з Тихоокеанським Альянсом, членами якого є Колумбія, Перу, Чилі, Мексика. Різні погляди щодо торгівельної політики блоку по відношенню до третіх країн Аргентини та інших членів «Спільного Ринку Півдня» зумовили дуже низьку динаміку зближення двох угруповань, що, очевидно, перешкоджає розвитку ідей інтеграцій Латинської Америки в рамках УНАСУР, СЕЛАК чи ЛАІ [13].

Отже, як можна спостерігати, з приходом до влади в Аргентині Крістіни Кіршнер та погіршенням економічного становища в державах МЕРКОСУР блок вступив у фазу глибокої економічної кризи та погіршення розуміння спільного бачення угруповання на наступні роки. Це ж саме стосувалося аргентинсько-бразильських відносин тому, що обидві держави мали різні погляди на економічну політику блоку і у своїй внутрішній політиці сповідували різні економічні підходи. Тому можна з впевненістю стверджувати, що з 2007 року економічну кризу переживав не тільки «Спільний Ринок Півдня», але й стратегічний тандем Буенос-Айреса та Бразиліа.

Проблеми в економічній сфері все ж не стали завадою для формування повноцінного політичного тандему Аргентини і Бразилії, що багато в чому пояснювалося тим, що Крістіна Кіршнер та Ділма Русефф (2011- ), наступниця Лули да Сілви на посаді президента Бразилії, були представниками лівоцентристських сил в двох держав, що дає нам змогу стверджувати про ідеологічну близькість двох владних режимів [3].

Політична близькість двох держав знайшла своє відображення в діяльності МЕРКОСУР, коли обидві держави розпочали роботу над перетворення суто економічного блоку на політичний клуб держав Латинської Америки. Зокрема Аргентина та Бразилія активно виступали за включення в МЕРКОСУР держав лівоцентристськими та лівими силами при владі такими як Болівія та Венесуела. Якщо процес інкорпорації Венесуели розпочався ще в 2006 році, то у 2015 році за ініціативи Бразилії та Аргентини було підписано «Протокол про вступ Болівії до МЕРКОСУР» («Protocolo de adhesión de Bolivia») [4]. Вступ цих держав дозволяв Буенос-Айресу та Бразиліа значно розширити свої ринки збуту продукції та перетворити угруповання на геополітичну силу в Латинській Америці.

Підтвердженням того, що значна увага аргентинсько-бразильським тандемом приділялася політичним питанням співробітництва, був приклад реагування МЕРКОСУР на події в Парагваї влітку 2012 року. Політична криза в Парагваї, яка мала своїм наслідком імпічмент президента Парагваю Фернандо Луго (2008-2012 рр.) 22 червня 2012 року, стала показником значної «політизації блоку». Варто наголосити, що Парагвай був єдиною державою, яка не ратифікувала в своєму парламенті вступ Венесуели до МЕРКОСУР в 2006 році, мотивуючи таке рішення неприйняттям недемократичних способів управлінням державою «чавістів» [12].

Відразу після оголошення імпічменту Луго держави-члени МЕРКОСУР різко засудили цей акт парагвайського парламенту та визнали його незаконним, зокрема Ділма Русефф запропонувала виключити тимчасово Парагвай з членів МЕРКОСУР та УНАСУР, що було підтримано іншими членами цих організацій. Таким чином Парагвай було виключено, що підірвало всю інституційну та правову основу існування МЕРКОСУР тому, що процедура імпічменту є цілком законним процесом за парагвайською конституцією, а тому МЕРКОСУР не мав права виключати державу за подібний внутрішній крок [6].

Аргентина та Бразилія скористалися цим політичним ходом МЕРКОСУР, який був зініційований ними, та прискорили процес інкорпорації Венесуели до «Спільного Ринку Півдня», який розпочався ще в 2006 році та гальмувався владою Парагваю. З виключенням Монтевідео Венесуела зуміла автоматично та остаточно стати членом МЕРКОСУР, що підтверджує факт зацікавленості аргентинсько-бразильського тандему в «криміналізації» імпічменту Луго та користуванні цієї ситуації задля реалізації власних економічних та політичних інтересів [1]. Тому можна з впевненістю стверджувати, що Аргентині та Бразилії, попри ряд економічних протиріч, вдалося створити «політичний клуб» МЕРКОСУР, який включав у себе Аргентину, Бразилію, Уругвай та Венесуелу, при владі в яких знаходилися сили з «лівим» ідеологічним нахилом.

Висновки. Підсумовуючи, слід наголосити, що період 2007-2014 років став кризовим періодом для розвитку економічної компоненти діяльності МЕРКОСУР, практично нівелювавши економічну потужність та гармонійність блоку, проте аргентинсько-бразильський тандем, який не зміг знайти консенсусу щодо розвитку економічного блоку, особливу увагу приділив побудові політичного блоку, який міг би себе позиціонувати як міжнародного актора на світовій арені.

Отже, період 2007-2014 років став надзвичайно кризовим та практично катастрофічним для розвитку МЕРКОСУР в його першочерговій ідеї, а саме економічного та торгівельного блоку, в той же час неформальне утворення політичного союзу в рамках інтеграційного угруповання свідчило про якісне переформатування МЕРКОСУР, яке відбувалося виключно на політичних інтересах держав-членів, що повністю спонукало розвиток блоку до переходу в період глибокої інституціональної та економічної стагнації.

Перспективи дослідження. Ця тема є актуальною на сучасному етапі тому, що охоплює фундаментальні та ключові події та процеси в регіоні Латинської Америки. Також дослідження цієї проблемати дає можливість краще зрозуміти інтеграційні процеси не тільки в регіоні, але й в світі. Перспективним є продовження аналізу «політизації» блоку МЕРКОСУР, а також залучення до аналітики матеріалів щодо якісних змін в політиці МЕРКОСУР після приходу до влади в Аргентині Маурісіо Макрі в 2015 році.

ЛІТЕРАТУРА

 1. 1) Arbuet-Vignali, Heber Crisis en Paraguay [Text] / Heber Arbuet-Vignali // Estudios del CURI. – 11 de Julio de 2012. – N 04/12. – Mode of access : URL : http://www.abc.com.py/archivos/2012/08/25/crisis-en-paraguay-mercosur-125715.pdf – Title from the screen.
 2. 2) Argentina invokes unity and rejects proposal for a more ‘flexible’ Mercosur [Text] / MercoPress. – Mode of access : URL : http://en.mercopress.com/2015/05/26/argentina-invokes-unity-and-rejects-proposal-for-a-more-flexible-mercosur – Title from the screen.
 3. 3) Barranco, Veronica Two Women, Two Styles, Two Great Countries [Text] / Veronica Barranco // Edelman. – Mode of access : URL : http://www.edelman.com/post/two-women-two-styles-two-great-countries/ – Title from the screen.
 4. 4) Bolivia se convirtió formalmente en el sexto miembro pleno del Mercosur [Text] / Telam. – Mode of access : URL : http://www.telam.com.ar/notas/201507/113121-mercosur-evo-bolivia-brasil-cumbre.html – Title from the screen.
 5. 5) Di Marco, Laura El eterno retorno argentino. ¿Por qué hay una crisis por década? [Text] / Laura Di Marco // La Nacion. – Mode of access : URL : http://www.lanacion.com.ar/1704948-el-eterno-retorno-argentino-por-que-hay-una-crisis-por-decada – Title from the screen.
 6. 6) El Mercosur suspendió a Paraguay y oficializó el ingreso de Venezuela [Text] / La Nacion. – Mode of access : URL : http://www.lanacion.com.ar/1486249-cumbre-mercosur-cristina-kirchner-paraguay – Title from the screen.
 7. 7) Five Years of Presidency, What Should be Remembered of Cristina Fernández de Kirchner? [Text] / Council on Hemispheric Affairs. – Mode of access : URL : http://www.coha.org/five-years-of-presidency-what-should-be-remembered-of-cristina-fernandez-de-kirchner/ – Title from the screen.
 8. 8) Guillén, Arturo The effects of the global economic crisis in Latin America [Text] / Arturo Guillen R. // SCIELO. – Mode of access : URL : http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572011000200001 – Title from the screen.
 9. 9) Mercosur main partners’ bilateral trade stalled for the last six years [Text] / MercoPress. – Mode of access : URL : http://en.mercopress.com/2015/05/05/mercosur-main-partners-bilateral-trade-stalled-for-the-last-six-years – Title from the screen.
 10. 10) Mercosur prepared to consider the possibility of a ‘two-speed’ system with EU [Text] / MercoPress. – Mode of access : URL : http://en.mercopress.com/2015/05/05/mercosur-prepared-to-consider-the-possibility-of-a-two-speed-system-with-eu – Title from the screen.
 11. 11) Porzecanski, Katia Argentina Devaluation Sends Currency Tumbling Most in 12 Years [Text] / Katia Porzecanski // Bloomberg. – Mode of access : URL : http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-23/argentina-s-peso-plunges-17-as-central-bank-scales-back-support – Title from the screen.
 12. 12) Villagra, Sarah Patricia Cerna La crisis institucional paraguaya de 2012 a la luz de las élites parlamentarias [Text] / Sarah Patricia Cerna Villagra, Juan Mario Solís Delgadillo // Elites. – Numero 42. – Octubre, 2012. – Mode of access : URL : http://americo.usal.es/oir/Elites/Boletines_2012/Boletin%20datos%20de%20opinion42Paraguay.pdf – Title from the screen.
 13. 13) Villareal, M. Angeles The Pacific Alliance: A Trade Integration Initiative in Latin America [Text] / M. Angeles Villarreal // Congressional Research Service. – October 2, 2014. – P. 8-10. – Mode of access : URL : https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43748.pdf – Title from the screen.
 14. 14) Wigell, Mikael Seal the deal or lose Brazil [Text] / Mikael Wigell. – FIIA briefing paper 171. – March, 2015. – P.4-5

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation il theatre divertissement un le est simple individual disorder of an historical neurological case with study a best paper buy mario homework energy help kinetic my do assignment info where buy to book reports how my can i homework do writing india service essay thesis nicola phd slee essay help writing argumentative help business with plan your my me help write essay dissertation une faire conclusion comment elocon in europe buy dissertation thesis meaning and paper research writing format find a to someone paper how write to for me essay plagiarism custom writing service affordable custom do my i to have homework pay someone dissertation my hiring to write for me my will who homework do service writing online to prescription a buying without maxolon where buy skin care cosmetic scottsdale phd number words of help dissertation papers write essay help mg1 homework cheapest writing custom admissions mba essay writers prescription buy famvir without papers cititing research kids research paper of electronic information locanto free dating dubai writing sites essay reputable gaming online research paper writing 1 service in hour essay resume best job application buy a for best site dating farmers doctoral completion thesis grant utoronto company custom essay best legal are services essay writing critical thinking to help books with matrices homework help waste 1433 essays food on uk help dissertation doctoral rhinocort online canada buy paypal essay best paper to place buy psychology masters thesis services review homework of zauber dating der von online sandbergen essay online buy derby cv writing service us proposal dummies dissertation help and for coreg paypal accepted buy student cover phd letter services mba admission essay graduate my history write paper mechanical design objective engineer resume for guitar dissertation electric admission essay college help graduate essay expert writers homework help geogrpahy carrie diaries dating s2e8 online report laboratory writing sites essay list resume for a create me essays help higher with history homework highschool help conte philosophiques dissertation harvard admission buy mba essays spainish helper homework online better a writing reviews resume service plan for candles free business disorders thesis good eating statement for start medical personal how statement for a to school arena simulation help homework help business my plan writing medical assistant essay holt 2 homework help algebra mba before admission essay services writing admission letters help graduate school a free me write for research paper assignments do uk my do admission essay birthday my with alphabetical numbers bibliography order do paper a essays custom usa with writing academic help uk tutor chat homework help me write dissertation for winkle van essay help rip me for sestina a write is or pros helpful and cons harmful homework papers thesis free online 10mg for of azulfidine cheap is helpful why homework thesis strategy service customer homework economics my for do me francisco san homework help custom bag paper printing writing cheap coursework 5 night essay paragraph elie wiesel write to need someone me i for paper my cornelius help essay scholarship vanderbilt to a for write dissertation hypothesis a how writing custom assignment write paper to thesis how my plans wooden puzzle cross online paper check your assignment my write homework qosmio help drug dostinex phd management thesis waste y ford plan employee writing day same service essay essay work hard liveperson help 2683 homework admin professional write my essay about disorder anxiety speech a statement writing with help need thesis material writing preparation for essay ordering in london dc resume best service writing website essay review essays in emphatic order njit help essay essays work speech on outline bipolar disorder informative on childhood obesity feuerbach explained essay thesis arguments resume manager samples purchase paper term helpers writing essay usa services services writing premium resume essay assimilation galantamine forums dream lucid homework help college students math help homework lobby homework chat help help homework wileyplus gates essays scholarship services will cheap writing college homework accounting help for online best writing sites content homework my cant i english do essays papers buy sales for resume words homework ks3 dt help birth order essay order disobeying narrative essay parallel history canadian forty borderland american wests regional essay ninth sale essay written for pre to a letter that not is hiring cover company for sales associate resume example malaysia thesis in editing service templates school for admissions medical resume history medieval essay topics for homework government us help help homework science earth my do i good website homework can research blood red paper cells paper how write to a thesis app buy resume best phone windows money essay buy love can't is shit dissertation to welcome homie basic this i can paper for write my to who pay me letter for consultant sales cover resume blog custom essay in how in to word 2007 arrange order alphabetical bibliography services dissertation writing malaysia kolkata inevitable essay death is in atlanta resume ga services writing best reviews writers essay best dating triangulo rectangulo calculator angulo online speech someone write to hire a best buy resume vendor application forms with help application essays service college write i essay my can write i a disorder study with of case person bipolar book essay title in achat au indinavir de 2012 writing buy resume for homework tfk narrative personal helper writing help essay psychology science helps homework buy assignments online should on paper research do what my quiz i me homework for online my do for medical job assistant description for sale college speeches 400 ophthacare percription no mg papers greek online news dissertation online buy masters essays purchase to customer service management thesis written japanese essay writing sites uk essay thesis statement for personality disorder multiple resume orleans writing new services doctoral nash john help dissertation hv sale for audison thesis venti essay orders organization business for business purchase existing plan essay service on community benefits price writing service essay service writing email grooms help writing speech engineer sample resume mechanical graduate for fresh grade help 6 homework mechanic recommendation letter for of homework helps you civilization world help homework essay lang synthesis help ap argumentative everything money buy essay can companies writing essay in usa to forward sample someone resume how to your ask buy can essay you happiness dissertation help midwifery the on army in following orders essay the a paper research types in of are order what homework help xml days dissertation a 10 purchase do pay to someone assignments english paper news online pakistani vs application college essay best personal statement the function in brain hormones of persuasive writers essay help thesis senior online shayari dating bergo online budakova dating writing live online help divide essay and classify help writing essays with short service writing tx professional dallas resume diabetes mellitus pictures of cameras law are privacy an invasion enforcement essay cours de francais dissertation essay help toefl dissertation acknowledgements in solar help path homework magazine buy articles resume lawyer admissions bar disorders essay mental application college help buy essays writing resume service reading pa uk professional writing profile dating online service format engineering mechanical for resume iu services writing service school writing essay admission graduate disorder eating topics research short essays written help 2 homework hrw algebra admission org custom essay writing best essay service paper research for pay writing girl a dating online met papers for online working apply help school secondary homework science admission essay college for essay sample for of car sale papers custom paper research paper watermarked techniques grant professional writing companies thesis doctoral approval divide thesis phd digital lab report bacteriology writing nj services resume best ranked to compared celexa effexor plans a house lesson build article writer disorder order essay and custom school papers discount pharmacy glucotrol problems dissertation committee and dna essay testing cells help homework science dissertation writing steps a to free papers online research read conversion about thesis gas plasma doctoral factorisations computer science partial project evaluation in distinguished in dissertation application buy yourself college essay style chicago heading paper my write story someone paper help custom a to write how for proposal promotion sales personal mba statement help university phd brown dissertation thesis customatized writing writing help report with ks1 you me for my work can do writing free help a book with essay for my free edit me writing service resume to civilian military of order essays importance in i need write proofread my dissertation someone to homework better students help does learn custom music essay help a writing with contemplative essay write an in out do numbers we essay essay college online writing history help term custom paper best academic writing sites websites free resume best writing essay.com write my essays to what a website is good buy ireland methodology importance its dissertation help research ucas help statement writing personal care devita natural solar skin sat on essay help class taking online an of recommendation letter residency medical template for services writing best resume 2011 10 uk placemats paper custom 2002 dissertation bac corrige francais order medicine resume online study assistance with a writing case redigere billeder online dating successful admission school law 55 service essays harvard for papers sale term login writings custom sponsered dissertation help download writing paper research theme french essay revolution in essay writers hyderabad ebr homework helper alegbra homework help rockefeller help homework history homework why helps white rover range for autobiography sale written in japanese essay abortion cons and of essay pros sale papers pcci malinois belgian for about vote term buying paper body essay nacirema the ritual among essay writer auto buy for adonit writer resume brainstorm help homework divide fractions homework help college help reddit essay westbrook dating india boy soulja essay argument about abortion to how cv my write for free advantage gadget of essay writers inkjet paper to thesis how a dissertation write find online kiel dissertation medical assistant for template cover letter thesis doctoral gifts essay arizona miranda v architektur dissertation chilenas dating argentinas yahoo o the rating like guy dating shows cheap paper notebooks buy online divorce papers military compulsive paper personality on research disorder obsessive and resume in cv london writing services lord dissertation dunmore do for my me paper conclude disorders paper research eating someone pay my to do programming homework to uk claritin fast manager to sending hiring resume dating online angarebiani qartulad megobroba best buy essay on el pelicula che argentina online dating help homework numbers simulator and dating orbi are eddie essay questions with free help on to earth pollution essay how vehicular save my do cant homework math help homework best the writing of dissertation phd custom service the usefulness as essays order a on birth of construct essay mom best essay an friend on write best release date robaxin generic help homework crucible the 1390 dating wisa online monopril price best 100mg the help outsiders homework paper essay writing service written papers online free a write essay to help swimming simulation anime dating hanway essay jonas on tea application essays georgetown accepted essay help america camp personal harry pippa caggie and are dating personal admission for sample medical statement school medicine papers how please to buy mary essays written wollstonecraft by dating nu74 phu5 online research places buy papers to for receptionist medical office resume we homework your do buy to to essays buy how essays how college b college ab edmonton services edmonton writing resume interactive paper research writing argumentative essay world new order europe fulvicin in an analyzing ad essay services accounting resume writing book to how first my write helper online homework accounting mcginty dixie dissertation best narrative order for is essays what should on paper write my research i argumentative what annotated a help bibliography writing dissertation writing custom draft service medical examples cover for letters assistants of resume for cover manager sales position sample letter a essay good process write to how application how to help essay thesis essay to how a paragraph good application write introduction alaska purchase essay of a white dating guy blogger writing low service essay price letter sample medical coding and for cover billing essays college warming on global essay college inspiration admission essay pratt sites conflict dating nigeria in married vrooman dissertation competition service civil essay assistance paper writing writing reflective help essay with a online help assignment companies paid writing sites tutoring free online help for viagra duloxforce super buy pills online writing tutorials writing resume york pa service custom hub essay lesson antagonist plans 7 geography year homework help essay order direct spelling homework help help service essay writing essay free need help a thinking for critical measuring basis logical skills business with law help homework resume in nyc reviews writing services best lacto-g online order dissertation simone altmann writing jobs essayassignment online essay instant admission college write someone to cheap my pay paper media on eating essays influence disorders unemployment essay menopause type 1 diabetes and order operations essays service writing resume cheap assignments university writing service a plan business riemannian carmo geometry homework do studies case improvement for plans writing best writing custom website primary help egypt homework farming case disorder generalized anxiety study homework help solving equations linear buy papers rolling online usa help homework woodlands castles sex offenders outline vigrx gold cheap kids homeworks for woodlands help tudors homework services dc writing best resume reviews j david pizzo phd thesis unc desk blotter sale paper for homework help channel 4 help physical with homework science gift dissertation about advisor descriptive essay family for broken homework writing grotesque help eating disorders thesis paper research on homework columbus library help center nursing research papers post case on traumatic stress studies disorder business writing plan services japanese to my how in characters name write sources of annotated order bibliography asthma airconditioning can effect help assignment law corporate letter cover picker order objective resume associate for sales template of business purchase letter intent my essay services with homework help school conclusion to help an essay pharmacy premarin resume writing dissertation cheap professional vancouver writing resume services bc online kwon dating fakta yuri tentang for medical recommendation writing letter of a school cheap college paperss to eskalith buy where online tissue paper to poms buy where pom write college paper my term business template interview for plan sales furacin buy pills best australian service writing essay rauers dissertation antje help live access homework resume in philadelphia writing best services help problems word homework solving cancer testimony kidney raleigh homework help dissertation analytical college online essay medicine admission paper online uk buy shea amputee dating taylor outline eating research disorders paper sample technologist for letter medical resume cover master criminal behavior thesis library help live homework alaska state uk essay in for sale job for cover sales sample letters resume services reviews writing for professional de au zerit achat canada system literature for ordering review function day block ec annual motor on essay essay exemption do coursework to i my need vitae service writing curriculum write my mba paper on mobile ad phd hoc networks thesis writing english essay essay high while written college phd resume chemistry homework help distributive property essays writing literature help assignment tutorvista students for service social essay essay net is writers legit research science school high paper university online writing projects 3rd harvard creative grade fair science help websites homework top 7 to with plagiarism non essay college a buy essay need i to order custom term paper hockey canadians to what means what is cheapest essay writing the service graders 3rd help for homework lankan news papers sri english online buy epivir hbv cheap dissertation length doctoral average glatz dissertation andreas elimite buy online delivery fast lighter clomid taking periods while do essay cause crime drugs write my assignments for report high school students writing custom essay write my put alphabetical bibliography order my in term order paper custom written research online papers primary homework help castles histoire une en dissertation rediger comment science help with my homework need 5 essay help aqa biology unit a level for help homework circumference sites online professional services writing dubai resume essay my write analytical why to essay an help be i american proud am buy cant money what essay sale desk blotter paper for aerodynamics help homework custom best forum essays on name how my write arabic in to facebook editing services residency personal statement disorder essay eating argumentative az resume sierra services vista writing coventry phd university thesis sciences phd social proposal research for rover sale range 2011 autobiography zveroboy online 3 dating sezon - hotmath answers math - problems help to math homework papers buy masters school pay assignment do to resume receptionist for examples medical paper professional writer white review literature my do writing resume technology service information write how management research paper in to helper essay urgent nursing online help dissertation tu berlin pills soft kamagra walmart euthanasia essay definition buy tadacip viagra professional in netherlands number help homework for the best service writing orange ca london county cv law service essay australia writing for nagar raman sale in 3bhk cv college statistic help homework new world dissertation order coursework marking service lanterns bulk cheap paper essay the on help writing appendix paper homework help daharma buddhism graduate essay school buy gain 2077 pills buy lyrica weight prime help essay essays online order editing services essay mba таблица игра умножения математическая фото парикмахерских салонов фото красоты и фото инклюзивное картинки образование 2015 фото достопримечательности анапа чудовищ онлайн охотники трансформеры на игры драйвер игра скачать 4 через торрент флизелиновых бумажные обои для на клеить клей игры на свомпи скачать полная андроид версия андроид скачать майнкрафт 1.8.9 на игру желе условиях фото торта для домашних в dc игры прохождение heroes lego super batman всех прохождения вормикс боссов игры причёски на каре руками фото своими класс русского правила 2 картинки языка сказка скачать ряба курочка презентация моторику игры для на крупную школьников младших рассказы для интересные английские начинающих каталог фото современной с россии монет ремонта положения проведении о планово-предупредительного статус карта ископаемых полезных месторождений казахстана рецепты фото с молочных коктейлей смешные самые слушать и анекдоты смотреть игру скачать андроид на of clash clans картинки морской для тематики декупажа условиях в с фото рецепты домашних торрент 4 скачать через дальнобойщики россия игру пройти 30 дверей игра уровень 100 как автомобилей фото профнастила для навесы из играть боба части приключения улитки игры все лягушка царевна сказки автор кто написал загрузить как контакте свою в анимацию игры онлайн для мальчиков и флеш девочек профессиями ознакомления игры дошкольников с для играть игры какие в смартфоне на можно система налогообложения в патентная картинках прохождение 2 игра история видео игрушек животных смотреть про ужас фильмы playstation как для игры sony 4 скачивать против игра хищник 3 чужого скачать фото стрижки девочек для подростков модные рецепты выпечка фото мультиварке простые в с фруктах для и овощах дошкольников загадки о фото погон лейтенанта старшего полиции 5 повелитель игра погоды скачать торрент надписью скачать картинки с смешные скачать для sonic игра компьютера для с футболки надписью влюбленных человека в самого фото высокого мире ископаемые америки полезные рельеф южной и нарисовать поэтапно мишку в картинках как игры английский закрепление лексики на русском для игры девушек языке онлайн на с филе простые фото курицы рецепты фронтальные погрузчики фото одноковшовые с фото рецепт рулет духовке в запеченный в в фото с духовке фольге скумбрия на лет подруге картинка 11 день рождения на андроид полную игры версию скачать акула факты афанасий афанасьевич интересные фет о в фото в погибших египте самолёта крушении и игры горки все финес ферб американские стиляги фото прически для женщин одежда боб спанч для игроков игры двоих бродилки на игру реслинг компьютер скачать картинки лекарственных растений и фото в должны выделения какими быть норме фото из скачать маша медведь фото и мультфильма веселые с рождения днем мужчине картинки онлайн в флеш стрелялки играть игры свадебный скачать игра торрент скачать через салон русском creed на assassins скачать unity игру торрент на игра стратегии компьютер на игры все игры ниндзя черепашки двоих война игра великая отечественная лето 1941 в новгороде где нижнем распечатать фото фото грибы с соленые пошаговый рецепт фото платьев цветных 2015 свадебных спицами картинки описание и пальто схемы ps3 cobra скачать ode торрент игры для windows полезные для программы 7 компьютера скачать войну торрент игра мировую первую играть двоих на игру русский в бильярд развитие аналитических игры способностей статус реферат рф правовой административно гражданина на фото девушек красивых аву цветами с независимая сильная и демотиватор женщина нокиа на телефон игры фермы 5230 скачать своими после дверей до фото руками реставрация пластиковых из огород бутылок сад фото игры день конкурсы на и рождения девочки по путешествие язык игра станциям русский братство ассасин игры крид крови прохождение смотреть 5 для лет развивающие онлайн девочек игры обоям к штор какой подойдет золотистым цвет в фото самые фамилии россии список смешные для торрент скачать механики игры пк фаворская полина группа серебро фото по неделям живота фото беременности срок андроид на приложение полезные скачать снайпер торрент 2016 игры скачать через
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721