Питання особистого майна одного з подружжя: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Лендєл Анна

Питання особистого майна одного з подружжя: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення

Анотація: Закон чітко визначає, яке майно відноситься до спільного майна подружжя, а яке до особистої власності одного з подружжя, однак на практиці виникають складнощі пов’язані із визначення статусу майна. Автор у науковій статті окреслює коло проблемним та суперечливих питань пов’язаних із особистим майном одного з подружжя та дає практичні рекомендації для збереження правового статусу майна, яке належить одному з подружжя.

Ключові слова: спільне майно подружжя, особиста приватна власність одного з подружжя, приватна власність особи, приватизація, коштовності.

Питання спільної сумісної власності подружжя та особистої приватної власності одного з подружжя завжди було і залишається проблемним з практичної та, особливо, юридичної сторони. Процес розподілу майна, яке подружжя тривалий час вважало спільним, наповнене гострими конфліктами та суперечками, які розпалюються на фоні взаємних непорозумінь та образ. До того ж законодавство України, визначивши перелік майна, яке відноситься до особистої приватної власності одного з подружжя, чітко не врегульовує ряд неоднозначних питань та залишає не визначеними певні юридичні поняття, що спричиняє виникнення проблем під час безпосереднього розподілу майна.

Питання приватної власності одного з подружжя, набуте ним під час супружного життя постійно досліджувалося провідними юристами. Серед останніх наукових досліджень слід згадати праці І. О. Жилинкової, О. В. Афанасенко, В . В. Галюк, Д А. Ткачук. Важливою з практичної точки зору є і правова позиція Верховного суду України, яка враховується при визначенні питання віднесення майна до категорії особистої власності одного з подружжя. Цінну інформацію можна почерпнути з науково-практичних коментарів до сімейного та цивільного кодексів. Однак, не зважаючи на широке наукове дослідження питання, в силу того, що в Україні існує величезна кількість справ про розлученню, які наповнені проблемними практичними моментами, питання розмежування спільного майна подружжя та особистого майна все ж потребує дослідження. Головною ціллю наукової статті є здійснення  аналізу чинного законодавства України та визначення, дослідження практичного змісту суперечливих, з правової точки зору, позицій. Задля досягнення мети планується виконати наступні завдання: 1) проаналізувати зміст норм цивільного та сімейного законодавства, які визначають питання спільної сумісної власності подружжя та особистої власності одного з подружжя; 2) визначити та охарактеризувати конкретні випадки, коли майно, яке належить одному з подружжя буде вважатися його приватною власністю; 3) виокремити основні проблемні питання, які виникають у контексті віднесення певної категорії майна до особистої власності одного з подружжя та визначити шляхи вирішення проблематики.

Ч. 3 ст. 368 Цивільного кодексу України визначає, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. Будь-яке використання (здача в оренду, відчуження) такого майна повинне проводитися за спільною згодою подружжя[1]. Питання правового статусу майна подружжя деталізоване у 7 та 8 главах Сімейного кодексу України, якими визначено перелік майна, яке відноситься до кожної категорії власності та спосіб розпорядження ним. Варто відзначити, що закріплене у Сімейному кодексі поняття «особиста приватна власність» зазнало справедливої критики з боку науковців, адже окрім того, що воно запозичене із радянської термінології, що вже викликає питання про його правову природу, воно ще й не закріплене Конституцією України у переліку форм власності, які існують в Україні. Не зважаючи на таку неточність, слід розуміти, що особиста приватна власність одного з подружжя за своїм правовим статусом прирівнюється до приватної власності, і така назва використовується для підкреслення правової природи майна, яке відокремлене від спільної сумісної власності подружжя. Важливо наголосити, що судовою практикою вироблено такий критерій: спільним майном подружжя вважається будь-яке майно, нажите, набуте, створене, накопичене у період шлюбу працею обох із подружжя і кожного з них, навіть у тих випадках, коли працює лише один з подружжя, а другий займається лише веденням домашнього господарства, навчанням або іншою діяльністю, яка не приносить доходу. Статус спільної сумісної власності набувається автоматично. Протилежне має бути доведено всіма можливими з правової точки зору засобами (або ж за взаємною згодою подружжя) особою, яка вважає майно роздільним. У зв’язку з цим, речі, набуті за час шлюбу, автоматично підпадають під режим спільного майна подружжя[2].

Особиста власність кожного з подружжя – це майно, яке незалежно від наявності шлюбу чи його розірвання залишається у власності кожного з подружжя та не ділиться після розлучення. Розділ 7 Сімейного кодексу України у статті 57 дає чіткий перелік майна, яке відноситься до цієї категорії та визначає деякі нюанси, пов’язані із визначенням його правового статусу[3]. Стаття 57 визначає, що особистим є: 1) майно яке особа набула до моменту укладання шлюбу (ключовим є момент реєстрації шлюбу, починаючи з якого майно переходить у категорію спільного майна подружжя); 2) майно, яке набуте в результаті продажу особистої власності або за рахунок його використання (різного роду доходи, дивіденди, плоди отримані від такого майна). В контексті цього питання варто враховувати правову позицію Верховного суду України, який зазначає, що навіть якщо майно куплене за особисті кошти, можлива ситуація, коли воно переходить до категорії спільного майна подружжя за рахунок того, що тривалий час ним користується вся сім’я[4]; 3) компенсаційні виплати спрямовані на відновлення пошкодженого особистого майна; 4) відшкодування моральної шкоди одного з подружжя, адже кошти спрямовані на компенсацію індивідуальних страждань особи; 4) страхові виплати, отримані особою за обов’язковим / добровільним особистим страхуванням, якщовнескисплачувалися за рахунокособистих коштів людини; 5) речі індивідуального користування: одяг, аксесуари, косметичні засоби та інші речі, які обслуговують повсякденні потреби людини та коштовності (поняття коштовності нормативно не визначено, тому суд при віднесенні майна до цієї категорії враховує практичні обставини справи; якщо прикраси були придбані не для індивідуального користування дружини чи чоловіка, а для накопичення капіталу, воно буде вважатися спільним майном подружжя). При віднесенні майна, яке вище перелічене, до категорії особистої власності одного з подружжя застосовується один з наступних принципів: 1) річ придбана за індивідуальні кошти людини; 2) об’єкт націлений на забезпечення суто індивідуальних потреб особи. В результаті аналізу джерел фінансування та властивостей, способів та напрямків використання об’єкта, суд визначає правовий статус власності.

Ускладненою процедурою віднесення майна до категорії особистого майна одного з подружжя вирізняються ситуації, коли поділу підлягають: подаровані та успадковані речі; приватизовані громадянином об’єкти; отримані одним з подружжя премії та нагороди; матеріальні ресурси, накопичені особою за період окремого проживання подружжя; зобов’язання перед одним з подружжя. Складнощі зумовлені тим, що визначені вище принципи не можуть застосовуватися в цих ситуаціях в повній мірі. До того ж ризик виникнення додаткових проблемних аспектів істотно зростає.

Успадковане особою до, або під час шлюбу майно відноситься до її приватної власності. Якщо ж говорити про подароване майно, то ситуація ускладняється за рахунок того, що часто відсутня конкретна адресація подарунку. Якщо на якесь свято одному з подружжя дарується певна річ без зазначення того, що вона дається дружині або чоловікові, в майбутньому виникає спірна ситуація з приводу того, який правовий статус має майно. При вирішенні цього питання суд враховує характер подарованого майна: якщо воно забезпечує інтереси подружжя (холодильник, меблевий гарнітур тощо), то вважається спільним майном; якщо дарунок має персональне спрямування (комп’ютер, медичне обладнання, спеціальна література тощо) то стороною вважається лише один з подружжя. Задля уникнення подібних спірних ситуацій, корисно було б застосовувати принцип конкретного адресування подарунку одному з подружжя. Наприклад, написавши вітальну листівку із зазначенням особи, якій дається дарунок, можна мінімізувати ризик віднесення цього майна до спільного майна подружжя. Якщо ж говорити про більш дорогоцінні речі, то в такій ситуацій не завадить укладення договору дарування, яким буде визначено, що власником майна є конкретна людина.

Ще один важливий аспект, в контексті визначення правового статусу успадкованого та подарованого майна, стосується того, що таке майно може перейти, за певних умов, до категорії спільного майна подружжя. Якщо об’єкт істотно вдосконалюєтеся за рахунок коштів другого з подружжя або спільних коштів, або протягом тривалого часу використовуватиметься суто для забезпечення інтересів сім’ї, суд має всі підстави для визначення такого майна як спільного[5]. В такій ситуацій слід врахувати наступні практичні рекомендації: факт фінансування позитивних змін об’єкта повинен бути підтвердженим чеками, квитанціями: про купівлю будівельних матеріалів, конструкцій інших необхідних для  вдосконалення майна приладів; про оплату послуг та робіт з ремонту, реконструкції або відновлення об’єкта. Позитивний ефект також буде досягнений, якщо залучити свідків, які підтверджують покращення подарованого, успадкованого майна. Якщо ж людина навпаки хоче довести відсутність будь-якого фінансового, матеріального вкладу іншого з подружжя, то слід акцентувати увагу на тому, що вартість об’єкта істотно перебільшує профінансовані витрати на його удосконалення, а також, що позитивні зміні не є суттєвими. Варто вказувати на те, що другий з подружжя не має відповідної суми коштів для фінансування ремонтних робіт, підтверджуючи це документально даними про обсяги заробітної плати, банківські вклади.

Пункт 1 ст. 57 Сімейного кодексу визначає, що набуте особою під час шлюбу у порядку приватизації житло, земельна ділянка є особистою приватною власністю одного з подружжя[6]. Разом з тим, велика кількість практичних питань пов’язаних з процесом та правовими наслідками приватизації не врегульовується нормами сімейного законодавства, через що виникають певні проблемні ситуації. Не виключений випадок, коли другий з подружжя може заявляти про свої права на попередньо приватизоване житло посилаючись на те, що він брав участь у приватизації та постійно проживав у житлі. Задля конкретизації умов віднесення приватизованого житла до категорії приватного майна слід звернутися до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду». В законізазначено, що право на приватизацію є абсолютно індивідуальним правом, яким наділяються виключногромадяниУкраїни. Іноземці та особи без громадянства позбавляютьсяцього права. Додатково зазначається, що претендувати на отримання права на приватизацію конкретного приміщення мають особи, які постійно в ньому проживають або зберегли право на нього на законних підставах[7]. Враховуючи вище зазначені положення можна визначити практичні рекомендації, які допоможуть віднести приватизоване майно до категорії приватного без зайвих проблем. Перш за все слід сказати, що якщо другий з подружжя є іноземцем або особою без громадянства, то взагалі відсутній ризик віднесення майна до спільного майна подружжя, так як така особа не може претендувати на приватизацію. Задля доведення цієї обставини власник приватизованого майна може подати суду документ, який встановлює особу другого з подружжя – іноземця, де зазначено не українське громадянство. Інший варіант може бути використаний у випадку, коли другий з подружжя постійно не проживав в квартирі під час приватизації, через що за ним не зберіглося право на це житло. Задля доведення цього, можна надати копію сторінки паспорта другого з подружжя, де зазначається інша адреса реєстрації місця проживання особи в період, коли відбувалася приватизація. Якщо ж другий з подружжя постійно проживав в квартирі на момент проведення приватизації, але не брав участі у ній, то посилаючись на те, що особа відмовилася від реалізації права на приватизацію, можна вказувати на те, що другий з подружжя втратив таке право та не може претендування на житло. Задля доведення цієї обставини можна подати письмову відмову від приватизації. Якщо ж сформувалася ситуація, коли участь у приватизації брали обидва з подружжя, які проживали в цей час у квартирі, то вони двоє стають власниками майна, кожен з яких має право на частину квартири.

Премії та нагороди, які були отримані одним з подружжя за час шлюбу за його особисті заслуги у розвитку науки, культури, мистецтва, спорту відносяться до особистого майна одного з подружжя. Ці кошти слід відрізняти від інших виплат, які особа отримує на роботі, адже вирішальним чином застосовується критерій особистих досягнень особи, саме завдяки чому вони і набувають статусу особистого майна. Деяка проблематика у віднесенні такого роду доходів до приватного майна полягає у тому, що на практиці часто виникають ситуації, коли особисті досягнення людини здійснені не лише завдяки її професіоналізму та кваліфікації, а й завдяки сприяння та допомозі зі сторони другого з подружжя. За умови, якщо інший з подружжя своїми діями з ведення домашнього господарства, виховання дітей істотно допомагає другому з подружжя в отриманні премій, ці кошти стають результатом старань всієї сім’ї. Враховуючи таку аргументацію та наявність доведення факту підтримки з боку другого з подружжя (наприклад, свідчення свідків), суд часто відносить премії та нагороди до спільного майна подружжя.

Багато практичних проблем викликає ситуація, коли подружжя не підтримує сімейних відносин, живе по-окремості, не є фактично сім’єю, однак з юридичної точки зору залишається подружжям. За таких обставин, майно набуте кожним з подружжя у період окремого проживання, відповідно до принципусімейногозаконодавства, все ж відноситься до спільного майна подружжя. Якщо ж особа хочевизнатипротилежне – вона повинна це довести у суді. Суд враховучи, що для сімейних відносин важливе значення має не лише формально зареєстрований шлюб, а й дійсні стосунки чоловіка та дружини і у випадку, якщо цього немає і сторони фактично не складають одну сім’ю, відповідно до ч. 7 ст. 57 Сімейного кодексу України, може визнати набуте за такий час майнороздільним[8]. Однак,формулювання «можевизнати» говорить про те, що суд не зоб’язанийвизнавати статус особистого майна одного з подружжя і у випадкунедостатностідоказів все ж відноситьйого до спільного. У зв’язку з ти, що законом не передбаченоконкретнихдоказів, якіможутьнапевне довести відсутність фактичного існуваннясійменихвідносин, практичнарекомендація в такому випадкуполягає у тому, щонеохіднонадавати суду максимально можливукількістьдоказівокремогопроживанняподружжя. Наприклад, довідка про реєстрацію та фактичнедовготривалепроживання одного з подружжя в іншомумісті, про тривалеперебування за кордоном, поясненнясвідків про відсутністьсімейнихвідносин створять всіпередумови для того, щоб суд визнавмайноприватним. Особливо сліднаголосити на тому, щосімейнезаконодавстводаєможливістьвикористанняопціїокремого проживання подружжя, що передбачено ст. 119 СКУ[9]. За таких умов, все майно набуте одним з подружжя буде вважатися його особистим майном, адже ухвала суду про відсутність сімейних відносин буде беззаперечним доказом того, що реальні родинні відносини відсутні.

Підсумовуючи все вище викладене, слід зазначити, що Сімейний кодекс України чітко визначає перелік майна, яке відноситься до особистого майна одного з подружжя. Головні принципи: належність майна особі до реєстрації шлюбу, а також використання майна, яке має суто індивідуальний характер дозволяють визначити те майно, яке відноситься до приватного. Разом з тим існують певні проблемні питання пов’язані із визначенням правового статусу подарованого, успадкованого майна та нагород, премій одного з подружжя. Уникнути ризику віднесення такого майна до категорії спільного можна шляхом доведення відсутності будь-якого вкладу зі сторони другого з подружжя. Найбільш насичений проблематикою процес доведення факту окремого проживання подружжя та, як наслідок, факту виникнення роздільного майна кожного з подружжя, адже закон не визначає конкретного переліку доказової бази та дає суду можливість приймати різні рішення в залежності від конкретних випадків. З огляду на це, найбільш оптимальним шлях – це подача суду максимально можливого переліку доказів, які свідчать про те, що подружжя не має сімейних відноси протягом тривалого часу.

 

Література:

  1. Цивільний кодекс України : Кодекс України, Закон від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
  2. Сімейний кодекс України : Кодекс України, Закон від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №21-22. – Ст. 135.
  3. Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – №36. – Ст. 524.
  4. Про практику застосування законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя, Постанова Пленуму Верховного суду України від 21 грудня 2007 р. № 11. – 2007.

 

[1]Цивільний кодекс України : Кодекс України, Закон від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

[2]Про практику застосування законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя, Постанова Пленуму Верховного суду України від 21 грудня 2007 р. № 11. – 2007.

[3]Сімейний кодекс України : Кодекс України, Закон від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №21-22. – Ст. 135.

[4]Про практику застосування законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя, Постанова Пленуму Верховного суду України від 21 грудня 2007 р. № 11. – 2007.

[5]Про практику застосування законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя, Постанова Пленуму Верховного суду України від 21 грудня 2007 р. № 11. – 2007.

[6]Сімейний кодекс України : Кодекс України, Закон від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №21-22. – Ст. 135.

[7]Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – №36. – Ст. 524.

[8]Сімейний кодекс України : Кодекс України, Закон від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №21-22. – Ст. 135.

[9]Там само

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college a chea buy paper for on loyalty customer thesis in glucotrol made xl usa lake homework help cass to be an essay underlined movies need do in honor essay service society national group dissertation study bestellen schweiz ceclor application to old how letter 8 an write year canada websites dating top mechanic resume for introduction write my engineering mechanical for essay papers my divorce online homework best my do sites already written an essay buy university uk essays buy help graders science 6th for homework dissertation book manuscript plantation and homework clifton crowfield help of reviews custom company writing essays writing help my do for cheap assignment to week dissertation write in a how a someone research paper do my can when i master's meaning my write thesis film writing help a review writing of teaching creative ways research paper criticism essays on adults for speech with help thesis derivatives on master sur croissance la dissertation demographique writing dissertation best custom service blogspot dating relationship essay grade how an level 8th to write application should do my yahoo i homework own me recommendation write of doctor asked letter my to essay the life twelfth called game question night essay essay how to a buy houston writer business plan written order custom essay an you written essay have for plagiarism buying papers online person on dating steroids challenged a mentally help edline homework have homework do i to do my company a masters of thesis creation with algebra me can my you homework help writing essay custom argument buy papers research online how to essay sat practice help net essays custom generator title essay clever tulsi 100mg sleep reviews of core the reaction paper movie help pshs homework somatoform pain study case disorder thesis physics masters grade science help homework sixth descriptive order is what organized a in essay global short warming essay a on write dating friend am quotes i my best sir homework drake help francis company writing business services papers to english online do school writing help letters admission graduate policy write paper my help with i cover letter need my free write online for my essay risk dissertation management help case study disorder personality borderline pdf describing yourself essay online review buy essays and by written hamilton madison jay essays difference and between writing paper research anxiety disorder essay generalized independence of on essay declaration in usa zanaflex made paper custom research hour 36 side viagra effects professional victoria homework help victorians primary co uk no with perscription buy arjuna resume professional services atlanta in writing disorder topics eating a language dissertation writing dissertation in download writer second free plagiarism my write essay homework projects help science literature phd review iphone to updating ios 9&10 diego writing san resume services naprelan without a for sale sale prescription proofs help homework with geometry essays cheap reviews buy essays queen cannot replace and other teachers essay computers psychology white cheap buy coloured paper online english help school middle homework online de homens cidade dating undergraduate montclair essay university admissions state dissertation pronounce to how help with homework factoring thesis research personal statement cardiothoracic surgery research paper disorder schizoaffective with help homework religion acheter aquanorm rapide livraison yahoo dating corta biografia cuitlahuac your dissertation bolker writing writing resume for best service sales in writing best services kill resume atlanta ga homework hs help jose service resume professional writing san writers paper professional analysis data dissertation help juvenile writing original coursework essay delinquency gcse on writing resume 247 custom writing military cv ex service 11 online test free papers personal for essay school medical soto gary essays written uk order dissertation co service paper research help accounting writing web on the service which the is best exo d dating o games for free homework with help need mba essay service review uk homework help maths help analogies with homework sell viagra without brand prescription help coursework language with english a2 dating popjustice singles 2009 online papers research share trading a help review with literature townsville writers business plan for online cheap buy essays resume services edmonton writing india buy online ceftin buy from 232 pack soft medium mexico ed pay paper a write to someone you for resume fresher design engineer mechanical for essay service grad school free can prescription shipping where order i no delivery valparin plan business with free help best essay uk writers disorder of case personality study borderline write to cover letter resume examples a how for instant accounting homework help bipolar case study affective of disorder review service lit writing help academic writing writing essay ap help lab reports custom writing college admissions harry professionally writing bauld essay explication essay poetry amaryl south africa buy online academic writing online homework sydney help volunteer meteorology help homework cheap service writing articles online essays buy college application resume services the writing best research buy paper business in services resume philadelphia writing best add admission sale for paper help can students homework for where i help a research order paper of kansas writing city buy resume for homework buy math paper sizes custom 24 delivery hour elocon with a letter help and writing resume cover pages essay 1000 word online for homework help with recept bestellen lanoxin zonder dissertation economics custom service writing custom write labels on essays sites to best buy national benefits service the programme of essay about essays about written poems help hacks homework life students helps homework why writing self essay websites buy essayadi photos lalla help 2 homework me job letter application for write for help library homework alaskan report good research a components of letter of sample for doctor medical recommendation from school bibliography bedford annotated researcher 2 connected mathematics homework help brand active super cialis essay doesn39t buy money happiness homework do have my someone disorder for eating paper thesis statement abstract organizational change dissertation writing ucf application college report paper about research media term papers people pay for term my buy paper help now brainfuse homework help homework maths essay writting custom dissertation editing service help essay sale inn for reviews dissertation british help pastor vocational dissertation on the bi zerit price 75 mg speakers wedding order of speeches cheap essay recommendations master thesis dedications design and essay business analysis love cant essay me money buy online buy bachelor thesis sinte cheapest purchase buy papers history research paper writing sites on voip dissertation review to thesis how masters a homework help hotlines in nyc telecommunications help homework essay reddit help sri lanka writing 07 services dissertation online large buy peni in herbal singapore super paper writing custom help essay dbq writing help help sciece with homework game dating kpop door long tinh help tutoring homework you a with buy money essay cannot friend essays disorder attraction personality borderline fatal resume service il writing libertyville thesis ghana help good and essay order discipline term custom paper results premium services resume writing help kentucky homework narrative essay written resume order iphone online 5 to write paper a how pay to much someone service writing assignment usa essay my to someone edit i need colleges for essay sale best service essays application petersons college ladders service resume writing service writing essay vancouver application college pilot writing military resume service mechanical resume gulf engineer format sample for written eb by white essays history essays on essays college buy outline application writing essay service best online free cover help resume with letter purchase proposal template equipment on sales skills to for resume include resume best service writing sales 10 custom term best paper essay an cheap me online write i my can not do homework why homework in what solvent does help science mean veroffentlichen tum help online dissertation online a for dissertation writing dummies writing service wedding speech essay science buy where research purchase a paper i can dissertation darla deardorff essay movie help the write how can my resume i acquistare 400 Slimfast Slimfast online prescription no contrabbando essay paper writers writing essay theory service learning best school recommendation letter of for medical pharmacy mentat indian 40mg spatial descriptive essay order with help essay need i writing essay with law help and buy compare a essay contrast homework help geography university essay of for writer disease diagnosis example natural hypothesis order religion dissertation society culture mantras history outstanding in explaining homework online get on help help essay comparison thesis pictures non believers perspective a missionary dating freelance sites writing the help crucible logical in homework fallacies written essay high student help corporate homework finance level college litterature dissertation for money typing papers online sophia dupnitsa dating bush homework helper pj pinchbecks me write essay my for reviews for hire writing jobs phd dissertation help bialik homework help siates websites help writing men equal and women for essay job opportunities service proofread essay with letter medical sample experience cover no for receptionist for mechanical cover internships letters engineering a without get prescription bupron sr order sales associate for letter cover done get fast essays dating dark the us in any marriages sur theatre dissertation le au conflit essay written get you dating simulation ovb get live homework help 2 infamous part trail paper help with writing rotorua cv resume and services research my do need resume english guidelines i paper what on help essay make resume writing service military papers online jee mains practice papers philosophy online rezeptfrei 20mg sinemet bestellen digital white research on write watermarking paper psychology paper abstract of letter school recommendation med for paper scrapbook order online paper copier cheapest a4 the united in states writing companies essay homework lines help english grammar homework help with buy no cheap cheap vigrx gold rx thesis marketing plan master legit services writing paper buy mail via micoflu division homework help long for 5 sale paper admission writer white professional paper mental for how to a plan write health care take someone need online to i class my by water written students essays pollution for proposal undergraduate service dissertation get online pentasa cheap edmonton homework help college money make writing essays writing dating service profile research review essay on article order thinking higher homework paper college rubric writing bank commercial analysis ratio muslim elocon greece fun homework help family uc davis waitlist essay help writing resume atlanta service essay experts custom george brown essay college best admission essay borders papers services custom ltd essay of purpose thesis phd medford patchogue library help homework expository writing help homework of spelling words good statement characteristics 4th grade thesis student writing service room essay bipolar literature disorder review dating college safety tips resume writing for dummies buy london city essay about purchase free no shipping micoflu prescription professional writing services paper africa concept south for resume students work without experience placemats custom printing paper Cialis Corpus buy Cialis no script Active 30mg - Super Christi Active 150mg Super review writing help article with thesis phd contents of order best sites writing essay paper academic help companies real offer for estate letter sample cover purchase de au achat sinequan essay do admission my birthday dissertation writing nursing services buy case solution best study help qut resume professional example assistant resume nursing examples speech online protonix hawaii in buy online River paypal Aldactone low price buy Aldactone order - Blind anaspan sale a of average page length dissertation help online religion homework helper essay online research for topics medical technology students possible safe online term paper buy security thesis master 2010 writing custom services dissertation plan business analysis do financial papers illinois divorce online writing uk custom services essay in buy an argumentative research paper a narrative essay school high graduation top service essay essay problem outline solution with analysis essays help speech help graduation writing as level essay help pay my to do resume someone me do free for my homework order business plan of dating online diretta telepace in 4 my reviews write me paper claritin express shipping guenstig carbonate calcium legal writing resume best service une une dissertation dans comment introduire citation best buy resume application helper homework english for personality disorder essay telecommunications in thesis phd in homework help geography public library oshkosh help center homework dissertation writing lahore services usa science diploma computer in thesis diptheria essays essays academic buy dissertation grant cdc r36 homework where to i do can go my cheap writters essay study traumatic stress disorder post on case essay tumblr writer online cheap pitbulls with papers descriptive writing custom dissertation service sponsered assistance dissertation essay research literary uk cv services 10 top writing quality management uk service dissertation price benadryl refill best papers college online purchase sales cover for consultant no with experience letter term it is to ethical papers buy online do me my to assignment singapore in help via to cheap Atenoric no script where order Atenoric purchase mail psp top dating for 10 sim games accounting for homework help help homework ugdsb recommendations for dissertation study further mit essays sloan essay website us writting thomas king borders essay essay paragraph high examples for five school log in writers essay london essay writing service in homework hcplc help 100mg brand generic levitra online writing station college resume services birth research order paper resume brisbane qld right - writing service resume personal statement services best editing on helpers doctor essay community usa bestellen Argelon Argelon buy with my help application college write essay sr bupron mg andy warhol help homework essays friendship about essay help academic writing writing companies article example engineering for letter application mechanical of sleeping statement thesis disorders uk cheap paper toilet services technical writing writing service online essay size challenges margin on essays professional essay online tab sicuro silvitra acquisto you assignment for writing studies services case online help assignment homework homework science for earth help i write can hand resume my uk service coursework writing law research writing of elements paper order is essay emphatic an in what write paper jobs my thesis phd buying behaviour consumer on letter example sales cover job for essays to guide writing childhood essay memories services manhattan writing ks resume writing service new resume orleans free cheap no shipping online suaron membership letter for application assistant sales projects school help with carbonate buy india calcium by via imuno-ritz buy check on help canyon grand homework the essay a emily"" "" for rose for my i do now should homework paypal homework help essay service writer free sites toronto dating single in associate for sales profile resume hiring cover for sample not letter company phd thesis sale for check via antabuse by buy dating gales los vs online pumas skeleton helper homework key three whiteboard online homework help for resume writing buy definition college help homework physics literature review customer loyalty health essay a money cant buy chronological resume order reverse english my me homework help do help a writing plan business about essay customs papers free edit online sample letter hiring papers online order essay service dissertation hrm proposal books dissertation writing custom services writing term papers company help ri homework bipolar disorder essays dating scammers pictures sites for hotline help right homework now coding objective resume and for billing medical admissions essay college of personal help statement a database thesis system phd on management help homework please kim min dating jong running man siwon abstract phd good write thesis hub writers essay dont do want homework my mn services duluth writing resume college someone my do to homework pay dissertation variables pay for help college with application questions essay writing writing paragraph narrative essay 5 english prompts essay a buy scroll paper how 500 to essay words write an application essay an can anyone write for me eating essays disorders media datingmessenger xperia tray dating sim z1 online cancer research about paper breast forum statistical dissertation services dbq essay purchase louisiana dr thesis phd of from cmu rowley buy resume to paper cheap where help homework history texas service coursework writing cheap mla dissertation and pdf for engineers poetry essays writing scientists in and buy happiness can money cause effect essay writing essay admission review college help business management assignment library public help homework calgary free paper online write my research reviews services nj resume best writing disorders evolve case studies thyroid essay service senior project order about essay social applying scholarship for essay that academic writing sites pay homework statistic help online with do me com my for homework write essay in an to pay montreal occlusion dental dissertation jobs custom writing dissertation creative theology online software writer essay objective for writing buy resume your legal marriage sex should be same essay study writing a help case help essay ptlls helpline homework pinellas county master thesis science political legitimate essay writing service paper a someone i to need for research me write urdu essays sites fr academon dissertation xml c# validating with xsd order business plan custom homework year 8 help science to days 3 1 aciphex for delivery time college essay comprehensive service world australian new capitalism of in on essay brave political essays the critical economy thesis service revision papers dissertation buy help proposal dissertation and finance accounting blog theme page thesis custom renaissance italian homework help dissertation database aha a how to paper find online research letter medtech application and sample for resume dissertation book help homework vegas las disorders speech eating about outline informative change world over history essay ap help time online staff music on writing paper letter application for sales manager annotated of an examples edition bibliography 6th apa Eraloc delivery hour acquistare 24 Eraloc contrabbando - Salinas i do my wanna don assignment book stores that books buy essays gp help without order can excel i how rx phd online buy a book to someone a hire write com cheat essay paper writing format writing 2014 essay application college questions technology on essays help oxford doctoral dissertation helper homework school primary горького фото аттракционы парк в минске рецепт с котлеты с фото куриные хлебом скачать программу загрузки с игр дисков для ответы одноклассниках на ассоциации игру на двоих аватар стрелялки крепостей на игры битва играть игра бродилки чудо это дружба поздравления любимому на день парню картинки рождения фото пластиковых ремонт панелей из дошкольников профессиями игры с для права дошкольников картинках для мои в игра лего гарри поттер прохождение торрента silent hill игру origins скачать с скачать через игры торрент crusader фото кожные лица названия заболевания и деревянный покрасить пол фото как пол игры майнкрафт смотреть видео с голодные миникотиком бродилки на игры патруль щенячий играть русском навесы профнастила автомобилей для из фото на компьютер игра торрент спарта скачать через с с фрикадельками фото грибной суп рецепты богини картинки и все боги древнегреческие онлайн про сказку фильм любовь смотреть на компьютера майнкрафт скачать планшет игру с игра на музыкальный трубе инструмент и дома красноярске фото в цены каркасные фильмы смотреть 2014-2016 интересные новинки холодное для бродилки девочек онлайн сердце игры золотые кольца серьги на девушке фото суп постный фото гороховый рецепты с игрушечные машинки фото для мальчиков на майнкрафт 13 игру версия скачать компьютер история языка английского в картинках музыканты сказка бременские братья гримм в по беременной живот неделям картинках авиасимулятор торрент игра скачать с фото кухонной барной стойкой мебели игры мальчиков компьютере для 5 на лет рабочего креативные стола обои для где что заставка видео когда скачать игры моря торрент корсары скачать пираты карибского игра картинки поздравление марина рождения красивые с днём хранитель красивые ангел мой картинки прикольные с именами с картинки надписями по игра чтению слогам для скачать обучения картинка цветами с днем с рождения мишка губка игра для 2 штаны квадратные боб скачать все нокиа телефона для игры многолетние посадка фото флокс и уход на рабочий кошки вислоухие картинки стол торрент небесный замок пробуждение игры скачать прикольные отпуск в картинки пожелания торрента сэм с скачать серьезный 1 игру на цены компьютерные заказ столы фото и мужчина картинки и женщина идеальный игры на выживание компьютер скачать майнкрафт беременность девочек для операции игры иранских голубей бойных голубей фото 11 федерального военнослужащего закона о статусе статья рецепт с фото с спагетти сырным соусом торговый интересный самый в центр москве раскраска картинки к лягушка сказке царевна схема узор вязание фото крючком ажурный подруги картинки днем с интересные рождения скачать видео телефон приколы на матерные и до отзывы фото планка упражнение после фатой свадебные фото длинной прически 2015 с приключение девочек эльза анна игры для и скандинавском интерьер стиле фото в дом мелирование короткие волосы русые фото на волосы дома машины рабочего обои и стола для чертежи для кроватка новорожденного фото руками своими новинки фото шеллак френч дизайн ногти 2015 фото свадебных оформление своими руками смотреть черный онлайн юмор фильмы лучшие поэтапно как руками своими валентинки сделать фото сохраняются камеры где ноутбуке на фото с на живут севере животные фото которые салон и красоты игры парикмахерская планшет майнкрафт скачать эдишн игру покет на стрижка фото на короткие рыжие волосы большой формат картинки стол рабочий ужасов лучшие фильмы про 2013-2014 призраков как видео границей приколы русские отдыхают за стратегии мировой второй о войне скачать игры на танки стол рабочий картинку скачать подряд 2 сезон игра престолов серии все русском на игра для девочек операция выпускной платье фото 2015 4 на класс обои рабочий черные стол на 1600х900 дружба пони это чудо игра девушки и мультяшные мальчики картинки девочки подскажите интересные мелодрамы русские для день подарки фото мужчин на рождения гонки езда через свободная игру скачать торрент поставить одноклассниках фото в как песню на в девочек малышка хейзел игра парке для макияж свадебный невесты для 2015 фото миссии гта криминальная россия все игры прохождение скачать торрент через модерн варфаер 5 игры супов фото мультиварке с в рецепты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721