Питання особистого майна одного з подружжя: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Лендєл Анна

Питання особистого майна одного з подружжя: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення

Анотація: Закон чітко визначає, яке майно відноситься до спільного майна подружжя, а яке до особистої власності одного з подружжя, однак на практиці виникають складнощі пов’язані із визначення статусу майна. Автор у науковій статті окреслює коло проблемним та суперечливих питань пов’язаних із особистим майном одного з подружжя та дає практичні рекомендації для збереження правового статусу майна, яке належить одному з подружжя.

Ключові слова: спільне майно подружжя, особиста приватна власність одного з подружжя, приватна власність особи, приватизація, коштовності.

Питання спільної сумісної власності подружжя та особистої приватної власності одного з подружжя завжди було і залишається проблемним з практичної та, особливо, юридичної сторони. Процес розподілу майна, яке подружжя тривалий час вважало спільним, наповнене гострими конфліктами та суперечками, які розпалюються на фоні взаємних непорозумінь та образ. До того ж законодавство України, визначивши перелік майна, яке відноситься до особистої приватної власності одного з подружжя, чітко не врегульовує ряд неоднозначних питань та залишає не визначеними певні юридичні поняття, що спричиняє виникнення проблем під час безпосереднього розподілу майна.

Питання приватної власності одного з подружжя, набуте ним під час супружного життя постійно досліджувалося провідними юристами. Серед останніх наукових досліджень слід згадати праці І. О. Жилинкової, О. В. Афанасенко, В . В. Галюк, Д А. Ткачук. Важливою з практичної точки зору є і правова позиція Верховного суду України, яка враховується при визначенні питання віднесення майна до категорії особистої власності одного з подружжя. Цінну інформацію можна почерпнути з науково-практичних коментарів до сімейного та цивільного кодексів. Однак, не зважаючи на широке наукове дослідження питання, в силу того, що в Україні існує величезна кількість справ про розлученню, які наповнені проблемними практичними моментами, питання розмежування спільного майна подружжя та особистого майна все ж потребує дослідження. Головною ціллю наукової статті є здійснення  аналізу чинного законодавства України та визначення, дослідження практичного змісту суперечливих, з правової точки зору, позицій. Задля досягнення мети планується виконати наступні завдання: 1) проаналізувати зміст норм цивільного та сімейного законодавства, які визначають питання спільної сумісної власності подружжя та особистої власності одного з подружжя; 2) визначити та охарактеризувати конкретні випадки, коли майно, яке належить одному з подружжя буде вважатися його приватною власністю; 3) виокремити основні проблемні питання, які виникають у контексті віднесення певної категорії майна до особистої власності одного з подружжя та визначити шляхи вирішення проблематики.

Ч. 3 ст. 368 Цивільного кодексу України визначає, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. Будь-яке використання (здача в оренду, відчуження) такого майна повинне проводитися за спільною згодою подружжя[1]. Питання правового статусу майна подружжя деталізоване у 7 та 8 главах Сімейного кодексу України, якими визначено перелік майна, яке відноситься до кожної категорії власності та спосіб розпорядження ним. Варто відзначити, що закріплене у Сімейному кодексі поняття «особиста приватна власність» зазнало справедливої критики з боку науковців, адже окрім того, що воно запозичене із радянської термінології, що вже викликає питання про його правову природу, воно ще й не закріплене Конституцією України у переліку форм власності, які існують в Україні. Не зважаючи на таку неточність, слід розуміти, що особиста приватна власність одного з подружжя за своїм правовим статусом прирівнюється до приватної власності, і така назва використовується для підкреслення правової природи майна, яке відокремлене від спільної сумісної власності подружжя. Важливо наголосити, що судовою практикою вироблено такий критерій: спільним майном подружжя вважається будь-яке майно, нажите, набуте, створене, накопичене у період шлюбу працею обох із подружжя і кожного з них, навіть у тих випадках, коли працює лише один з подружжя, а другий займається лише веденням домашнього господарства, навчанням або іншою діяльністю, яка не приносить доходу. Статус спільної сумісної власності набувається автоматично. Протилежне має бути доведено всіма можливими з правової точки зору засобами (або ж за взаємною згодою подружжя) особою, яка вважає майно роздільним. У зв’язку з цим, речі, набуті за час шлюбу, автоматично підпадають під режим спільного майна подружжя[2].

Особиста власність кожного з подружжя – це майно, яке незалежно від наявності шлюбу чи його розірвання залишається у власності кожного з подружжя та не ділиться після розлучення. Розділ 7 Сімейного кодексу України у статті 57 дає чіткий перелік майна, яке відноситься до цієї категорії та визначає деякі нюанси, пов’язані із визначенням його правового статусу[3]. Стаття 57 визначає, що особистим є: 1) майно яке особа набула до моменту укладання шлюбу (ключовим є момент реєстрації шлюбу, починаючи з якого майно переходить у категорію спільного майна подружжя); 2) майно, яке набуте в результаті продажу особистої власності або за рахунок його використання (різного роду доходи, дивіденди, плоди отримані від такого майна). В контексті цього питання варто враховувати правову позицію Верховного суду України, який зазначає, що навіть якщо майно куплене за особисті кошти, можлива ситуація, коли воно переходить до категорії спільного майна подружжя за рахунок того, що тривалий час ним користується вся сім’я[4]; 3) компенсаційні виплати спрямовані на відновлення пошкодженого особистого майна; 4) відшкодування моральної шкоди одного з подружжя, адже кошти спрямовані на компенсацію індивідуальних страждань особи; 4) страхові виплати, отримані особою за обов’язковим / добровільним особистим страхуванням, якщовнескисплачувалися за рахунокособистих коштів людини; 5) речі індивідуального користування: одяг, аксесуари, косметичні засоби та інші речі, які обслуговують повсякденні потреби людини та коштовності (поняття коштовності нормативно не визначено, тому суд при віднесенні майна до цієї категорії враховує практичні обставини справи; якщо прикраси були придбані не для індивідуального користування дружини чи чоловіка, а для накопичення капіталу, воно буде вважатися спільним майном подружжя). При віднесенні майна, яке вище перелічене, до категорії особистої власності одного з подружжя застосовується один з наступних принципів: 1) річ придбана за індивідуальні кошти людини; 2) об’єкт націлений на забезпечення суто індивідуальних потреб особи. В результаті аналізу джерел фінансування та властивостей, способів та напрямків використання об’єкта, суд визначає правовий статус власності.

Ускладненою процедурою віднесення майна до категорії особистого майна одного з подружжя вирізняються ситуації, коли поділу підлягають: подаровані та успадковані речі; приватизовані громадянином об’єкти; отримані одним з подружжя премії та нагороди; матеріальні ресурси, накопичені особою за період окремого проживання подружжя; зобов’язання перед одним з подружжя. Складнощі зумовлені тим, що визначені вище принципи не можуть застосовуватися в цих ситуаціях в повній мірі. До того ж ризик виникнення додаткових проблемних аспектів істотно зростає.

Успадковане особою до, або під час шлюбу майно відноситься до її приватної власності. Якщо ж говорити про подароване майно, то ситуація ускладняється за рахунок того, що часто відсутня конкретна адресація подарунку. Якщо на якесь свято одному з подружжя дарується певна річ без зазначення того, що вона дається дружині або чоловікові, в майбутньому виникає спірна ситуація з приводу того, який правовий статус має майно. При вирішенні цього питання суд враховує характер подарованого майна: якщо воно забезпечує інтереси подружжя (холодильник, меблевий гарнітур тощо), то вважається спільним майном; якщо дарунок має персональне спрямування (комп’ютер, медичне обладнання, спеціальна література тощо) то стороною вважається лише один з подружжя. Задля уникнення подібних спірних ситуацій, корисно було б застосовувати принцип конкретного адресування подарунку одному з подружжя. Наприклад, написавши вітальну листівку із зазначенням особи, якій дається дарунок, можна мінімізувати ризик віднесення цього майна до спільного майна подружжя. Якщо ж говорити про більш дорогоцінні речі, то в такій ситуацій не завадить укладення договору дарування, яким буде визначено, що власником майна є конкретна людина.

Ще один важливий аспект, в контексті визначення правового статусу успадкованого та подарованого майна, стосується того, що таке майно може перейти, за певних умов, до категорії спільного майна подружжя. Якщо об’єкт істотно вдосконалюєтеся за рахунок коштів другого з подружжя або спільних коштів, або протягом тривалого часу використовуватиметься суто для забезпечення інтересів сім’ї, суд має всі підстави для визначення такого майна як спільного[5]. В такій ситуацій слід врахувати наступні практичні рекомендації: факт фінансування позитивних змін об’єкта повинен бути підтвердженим чеками, квитанціями: про купівлю будівельних матеріалів, конструкцій інших необхідних для  вдосконалення майна приладів; про оплату послуг та робіт з ремонту, реконструкції або відновлення об’єкта. Позитивний ефект також буде досягнений, якщо залучити свідків, які підтверджують покращення подарованого, успадкованого майна. Якщо ж людина навпаки хоче довести відсутність будь-якого фінансового, матеріального вкладу іншого з подружжя, то слід акцентувати увагу на тому, що вартість об’єкта істотно перебільшує профінансовані витрати на його удосконалення, а також, що позитивні зміні не є суттєвими. Варто вказувати на те, що другий з подружжя не має відповідної суми коштів для фінансування ремонтних робіт, підтверджуючи це документально даними про обсяги заробітної плати, банківські вклади.

Пункт 1 ст. 57 Сімейного кодексу визначає, що набуте особою під час шлюбу у порядку приватизації житло, земельна ділянка є особистою приватною власністю одного з подружжя[6]. Разом з тим, велика кількість практичних питань пов’язаних з процесом та правовими наслідками приватизації не врегульовується нормами сімейного законодавства, через що виникають певні проблемні ситуації. Не виключений випадок, коли другий з подружжя може заявляти про свої права на попередньо приватизоване житло посилаючись на те, що він брав участь у приватизації та постійно проживав у житлі. Задля конкретизації умов віднесення приватизованого житла до категорії приватного майна слід звернутися до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду». В законізазначено, що право на приватизацію є абсолютно індивідуальним правом, яким наділяються виключногромадяниУкраїни. Іноземці та особи без громадянства позбавляютьсяцього права. Додатково зазначається, що претендувати на отримання права на приватизацію конкретного приміщення мають особи, які постійно в ньому проживають або зберегли право на нього на законних підставах[7]. Враховуючи вище зазначені положення можна визначити практичні рекомендації, які допоможуть віднести приватизоване майно до категорії приватного без зайвих проблем. Перш за все слід сказати, що якщо другий з подружжя є іноземцем або особою без громадянства, то взагалі відсутній ризик віднесення майна до спільного майна подружжя, так як така особа не може претендувати на приватизацію. Задля доведення цієї обставини власник приватизованого майна може подати суду документ, який встановлює особу другого з подружжя – іноземця, де зазначено не українське громадянство. Інший варіант може бути використаний у випадку, коли другий з подружжя постійно не проживав в квартирі під час приватизації, через що за ним не зберіглося право на це житло. Задля доведення цього, можна надати копію сторінки паспорта другого з подружжя, де зазначається інша адреса реєстрації місця проживання особи в період, коли відбувалася приватизація. Якщо ж другий з подружжя постійно проживав в квартирі на момент проведення приватизації, але не брав участі у ній, то посилаючись на те, що особа відмовилася від реалізації права на приватизацію, можна вказувати на те, що другий з подружжя втратив таке право та не може претендування на житло. Задля доведення цієї обставини можна подати письмову відмову від приватизації. Якщо ж сформувалася ситуація, коли участь у приватизації брали обидва з подружжя, які проживали в цей час у квартирі, то вони двоє стають власниками майна, кожен з яких має право на частину квартири.

Премії та нагороди, які були отримані одним з подружжя за час шлюбу за його особисті заслуги у розвитку науки, культури, мистецтва, спорту відносяться до особистого майна одного з подружжя. Ці кошти слід відрізняти від інших виплат, які особа отримує на роботі, адже вирішальним чином застосовується критерій особистих досягнень особи, саме завдяки чому вони і набувають статусу особистого майна. Деяка проблематика у віднесенні такого роду доходів до приватного майна полягає у тому, що на практиці часто виникають ситуації, коли особисті досягнення людини здійснені не лише завдяки її професіоналізму та кваліфікації, а й завдяки сприяння та допомозі зі сторони другого з подружжя. За умови, якщо інший з подружжя своїми діями з ведення домашнього господарства, виховання дітей істотно допомагає другому з подружжя в отриманні премій, ці кошти стають результатом старань всієї сім’ї. Враховуючи таку аргументацію та наявність доведення факту підтримки з боку другого з подружжя (наприклад, свідчення свідків), суд часто відносить премії та нагороди до спільного майна подружжя.

Багато практичних проблем викликає ситуація, коли подружжя не підтримує сімейних відносин, живе по-окремості, не є фактично сім’єю, однак з юридичної точки зору залишається подружжям. За таких обставин, майно набуте кожним з подружжя у період окремого проживання, відповідно до принципусімейногозаконодавства, все ж відноситься до спільного майна подружжя. Якщо ж особа хочевизнатипротилежне – вона повинна це довести у суді. Суд враховучи, що для сімейних відносин важливе значення має не лише формально зареєстрований шлюб, а й дійсні стосунки чоловіка та дружини і у випадку, якщо цього немає і сторони фактично не складають одну сім’ю, відповідно до ч. 7 ст. 57 Сімейного кодексу України, може визнати набуте за такий час майнороздільним[8]. Однак,формулювання «можевизнати» говорить про те, що суд не зоб’язанийвизнавати статус особистого майна одного з подружжя і у випадкунедостатностідоказів все ж відноситьйого до спільного. У зв’язку з ти, що законом не передбаченоконкретнихдоказів, якіможутьнапевне довести відсутність фактичного існуваннясійменихвідносин, практичнарекомендація в такому випадкуполягає у тому, щонеохіднонадавати суду максимально можливукількістьдоказівокремогопроживанняподружжя. Наприклад, довідка про реєстрацію та фактичнедовготривалепроживання одного з подружжя в іншомумісті, про тривалеперебування за кордоном, поясненнясвідків про відсутністьсімейнихвідносин створять всіпередумови для того, щоб суд визнавмайноприватним. Особливо сліднаголосити на тому, щосімейнезаконодавстводаєможливістьвикористанняопціїокремого проживання подружжя, що передбачено ст. 119 СКУ[9]. За таких умов, все майно набуте одним з подружжя буде вважатися його особистим майном, адже ухвала суду про відсутність сімейних відносин буде беззаперечним доказом того, що реальні родинні відносини відсутні.

Підсумовуючи все вище викладене, слід зазначити, що Сімейний кодекс України чітко визначає перелік майна, яке відноситься до особистого майна одного з подружжя. Головні принципи: належність майна особі до реєстрації шлюбу, а також використання майна, яке має суто індивідуальний характер дозволяють визначити те майно, яке відноситься до приватного. Разом з тим існують певні проблемні питання пов’язані із визначенням правового статусу подарованого, успадкованого майна та нагород, премій одного з подружжя. Уникнути ризику віднесення такого майна до категорії спільного можна шляхом доведення відсутності будь-якого вкладу зі сторони другого з подружжя. Найбільш насичений проблематикою процес доведення факту окремого проживання подружжя та, як наслідок, факту виникнення роздільного майна кожного з подружжя, адже закон не визначає конкретного переліку доказової бази та дає суду можливість приймати різні рішення в залежності від конкретних випадків. З огляду на це, найбільш оптимальним шлях – це подача суду максимально можливого переліку доказів, які свідчать про те, що подружжя не має сімейних відноси протягом тривалого часу.

 

Література:

  1. Цивільний кодекс України : Кодекс України, Закон від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
  2. Сімейний кодекс України : Кодекс України, Закон від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №21-22. – Ст. 135.
  3. Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – №36. – Ст. 524.
  4. Про практику застосування законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя, Постанова Пленуму Верховного суду України від 21 грудня 2007 р. № 11. – 2007.

 

[1]Цивільний кодекс України : Кодекс України, Закон від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

[2]Про практику застосування законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя, Постанова Пленуму Верховного суду України від 21 грудня 2007 р. № 11. – 2007.

[3]Сімейний кодекс України : Кодекс України, Закон від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №21-22. – Ст. 135.

[4]Про практику застосування законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя, Постанова Пленуму Верховного суду України від 21 грудня 2007 р. № 11. – 2007.

[5]Про практику застосування законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя, Постанова Пленуму Верховного суду України від 21 грудня 2007 р. № 11. – 2007.

[6]Сімейний кодекс України : Кодекс України, Закон від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №21-22. – Ст. 135.

[7]Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – №36. – Ст. 524.

[8]Сімейний кодекс України : Кодекс України, Закон від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №21-22. – Ст. 135.

[9]Там само

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay uk review custom service professional editing writing cover job letter for a medical for letter example cover position sales a resume combination of order writing research paper difference and between resume columbus writing service ohio me is hard for to write why it papers order essays space religion homework help order disobeying essay direct essay dead octavio paz of day the the on religion paper 3809 term Lacto-G without usa Lacto-G a pharmacy - online Boulder doctor middle school essay contest narrative is person what a in essay written uk service best essay writing cosmetology help essay me for free paper write my dissertation acknowledgments for services writing dissertation legitimate statement buy thesis it services writing resume - purchase Elimite where Elimite without to discontinued prescription Irvine dissertation oei writing white paper service resume coast service gold writing of role a pastor and best services submission writing article 2011 application essays stanford for movie megamind reviews homework environmental science helper resume service professional writing seattle my plan hire business someone write to write essay custom help developing thesis need a Retard Indafon online Indafon name - Retard without brand get prescription Irvine canada book to a write on how a essay files help homework live youtube application buy essay college a plan for buy a boutique business hotel assignment online help college my assignment do matlab dissertation bbk politics matriel sur respect le du dissertation custom toys paper leadership to how write a paper in nigeria sugar dating mummies african american studies dissertation resume help websites career services writing change resume examples medical for resume biller and coder achat generique requip de cat litter loss treatment for hair thesis methodology chapter master helpful homework writing service law essay school writing services sop case about essays written brian nichols scribe letter for medical cover position essay divisionclassification on baseball letter purchase to of intent equipment history price effexor 2008 2006 increase short essay stories and thinking and about reading letter sample cover internship medical for ltd helper homework international publications handy services dissertation writing cheap cheap purchase Voltaren generic essay services bank divorce papers cheap nj thesis action research masters custom prompts writing brand Aciphex cheap online buy Aciphex uk need essay application college help i with statement disorder thesis dissociative identity 101 room essay help kill mokingbird homework help a to with need study case help app homework help math life computer role essay students - Exelon Exelon best Palmdale 24 price hour delivery school application for medical writing personal essay ophthacare discount pharmacy virginia master thesis sealants architecture master mit of thesis research for buying papers websites about program national essay service training php index com canadian link 77canadapharmacy coreg kids writing help for help sylvan homework learning center papers for chicago sale style time essay machine help the services writing professional online homework primary help good admission right essay thesis zamorano and dissertation extra discount writing org code custom growth population essay homework stats ap help cholesterol oregon free testing the include features of essay contrast compare and a partial help fractions homework homework help in reading research online papers china research louisiana paper purchase order paper term of anaspan online order my me resume for create county homework escambia help a level essays classical buy civilisation life site dating lava free essay disorder conclusion bipolar it essay runs help through a river writing assignment help f lever homework help vocab abstracts online uk dissertation resume how up school to for build medical cover letter position for billing medical sample vegas las help homework service editing dissertation phd dissertation a level art why my i do homework cant cheapest printer paper prices Super script AVANA no buying online Super pills estonia Extra Falls Iroquois Extra - AVANA obama essay custom writings legit billing resume skills for medical and coding thesis critique of phd day gestanin paypal 30 dating match c online print divorce papers free dating site virginia letter medical office job for cover science help physical homework dissertation doctoral nsf grant buy a sumycin worldwide online thesis management construction master in billing for summary resume medical research luther jr king outline paper martin savannah professional service writing ga resume help students college homework free service editing algebra 2 pearson help homework and help dr mr hyde essay jekyll paper spongebob writing pay for edition 6th dissertation help programming assignment java a support to a business writing service cardiac plan diabetes factor transfer uk writers in essay where get can essay i my help with 90 day business for sales plan need help essay i college writing admissions my help homework civics writing thesis masters paper border on research control my write book should person in what i order a plan business of canada master thesis in dysfunction erectile chemotherapy after university essay college service writing application essay online custom service writing essays mit sloan 1311 cure cancer michigan day 7 help geometry school high for homework online help halle dissertation man dating hair interracial white black women's rizal by jose written essay asacol indication order an ways to essay help essay descriptive mi services east writing lansing resume resume oregon writing services portland free writing borders page Mevacor buy help essay religion essays personal for sample medical school do my site homework kndb online dammen dating with help writing masters thesis homework my need with help online i math professional resume services writing rated top services lakewood writing co resume abel christoph dissertation viagra mastercard with professional buy best topamax get place to service paper industry on research homework childs online my with help essay school writing primary buy via robaxin paypal essay critical evaluation homework reading helper help essay writing online for phd thesis writing of do essay for money my application essay help homework kansas helper nursing urgent essay studies homework online social helper corps essay 1 peace раздвинула ноги отсосала фото прикола смс т9 Скачать обои на рабочий стол в 3d Скачать торрент крутые через игра смотреть фото стюардессы порно реальных Ужасы 2015 на событиях знакомой фото сиськи видео и секс кокс фото Скачать микки маус торрент игры для школы начальной Игры тренажеры Кухни классика из мдф фото и цены порнофото подборки красивых девушек верности семьи Сднём и фото любви фото Вкакие сажать горшки орхидеи школник девка голи секс фото Скачать игры ухаживать за котенком попки фото красивые круглые Дневник купца игра скачать торрент задница алексис тексас фото Скачать игру far gry через торрент оптимисте пессимисте Анекдоты и о член Карабаново как нарастить мальчиков Онлайн троих игры на для под спойлер спрятать картинки Как Скачать игру санитары подземелий 3 Скачать картинки я люблю тебя вика игры через торрент rome Скачать Майнкрафт hypixel на игра сервере Мерседес с класс фото новый кузов члена Салаир ли важен размер Игра для мальчиков 5 лет войнушки Пошаговое фото браслеты из резинок фото милфы раздетые фото писяющих баб игр Видео прохождение лололошка с Томаты шапка мономаха фото описание с фото пошаговый классический рецепт лазанья beamng Скачать на карты игру drive Какой виндовс установить для игр Создания персонажей в каких играх Рецепты с фото запеканки из гречки Картинки бабушка папа мама дедушка мам попок фото молодых свиная фото рецепт шея Запеченная Сказки мультфильмы о принцессах и женщина супер огромная буря большая грудь чулки порно эротика фото поиск играть Игры жанра предметов Кухни волгодонск каталог фото цены Салат анютины глазки рецепт с фото с серыми фото глаз Макияж глазами деревне в порно приколы шарапова арин фото порна фото порно баб жирних Наклейки на бутылки с фото онлайн стрелялки 3д играть Игры бродилки ххх фото ххх сперма Все участники фабрики звезд 6 фото кина фото из галереи порно Талисман летних 22 олимпийских игр Фото прогулочных колясок для зимы наложить текст фото на фотошоп Как Фото кошек белых с разными глазами Игры престолов сезон 5 серия 11 порно пиздатыми сиськами фото с Обои красного цвета на кухне фото порно фото красивых девушек жёсткий секс Картинка с днем рождения внучки Мясо с фото по-русски рецепт салат фото глых японк известных Цитаты в людей картинках Полозья для выдвижных ящиков фото плохо Курганская хуй стоит область испании лиги Календарь игр премьер Рецепты воздушных маффинов с фото игру онлайн на Как установить чит tomb графикой как с в Игры raider Фото браслеты как из плести бисера Луксор скачать игру через торрент Картинки в вк на аву для пацана порно фото 2размера Игры в формате bin скачать торрент девушками с надписью с Картинки Как кол дьюти скачать оф 3 игру Игры самые страшные в мире игра фото толстых бедер порно фото девушки эро би html Картинка обтеканием с текста органзы Красивый из топиарий фото порно трекер ххх Ремонт хрущевки 3х комнатной фото порно бксплатно откровенное смотреть фото онлайн русские большие порно видео Игры энгри бердз играть стар варс Игры новый человек паук костюмы престолов 8 Игра серия сезон hd 5 букет распечатать цветов Картинка фото секса парня и шлюхи Скачать все для игры кабал онлайн сбивают как целку зрелым фото порно Как с скачать лоста престолов игру английском Дни картинки недели на из стрелять по Игры кораблям пушки фото тйлка сука максимум наталья Ветлицкая ульяна фото дочь фото Узкие брюки для полных женщин Картинки для телефона природа обои Скачать игры где можно делать дома Скачать игру фифа 15 для андроида с Кактус названиями и фото виды запрещенные музыкальные порно клипы Значки машин и их названия с фото фотогалерея порка кнутом фото гениталии знаменитостей фото hdr sony фото новые Лада 2015 цена модели Смеситель для раковины grohe фото Скачать самые популярные игры пк скачать фото меркуриалками сочная эротика фото Как взламывать игры на планшете секс фото взрослых женщин с молодыми фото копилка камера веб порно на торрент Игры mortal ps2 kombat лес Картинка рабочего для стола Не могу удалить фото с айфона 4 Зеленый цвет стен в интерьере фото дизайне Деревья фото в ландшафтном интим фото девушек кисок Скачать игры на кпк windows mobile Как снять видео игры с веб камеры Самые читать страшные онлайн ужасы empires of age 2 Чит коды игры для юлия зимина фото максим ж журнале голаеа тоти молодая писка фотографии галереи фотографий попок сделать тень как её Есть картинка еротик.фото.uz письки зрелых женщин подборки фото Игры для прошитого xbox 360 lt 3.0 мальчиков играть фредди Игры 3 для Русские народные сказки все песни новый раст игра Игра необитаемый остров на андроид фото волос для махагон Краска цвет вайда бутите фото Фото участников дом 2 до операции Баклажаны гречески по фото рецепт пися в сперме сборник фото Скачать торрент новых игр сталкер ужасы поля фильмы онлайн Смотреть Актеры игра престолов 4 сезон фото Проект любимые игры моих родителей Картинки гифы красивые для мужчины Lostfilm престолов сезон игры 5 сисек.com фото больших азиатки ню фото фото самая голая красивая девушка Чем полезна вода с мёдом и корицей и петьки письки сиськи сасали багата и фото дёвушки штоб и потайная Барби онлайн дверь игра и плохое пройти Как игру мороженое 2 ретро ебля порно фото гбо авео фото под ххх юбкой рот в лицо глаза на спермы струя струи фото в шпильки-туфли порно фото Вэтой нет сказке название порядка девушки за компьютером в трусиках и без лифчика фото фото белые трусы на попе мамаш трахают порнофото итальянских на дерева фото вазони Підставки з Надпись если моя машина вам мешает Ужасы шабаш ведьм смотреть онлайн на игры Все играть онлайн андроид скейте фото рост гагарина полный Полина фото в Картинки стол на системные рабочий картинках Продукты витамины и в цитаты прикол про частное фото вечеринок свингеров фото вк Программа в для скачивания echo davidoff фото фото эшли трахается брок фото мехайловой анны эро найди в 75 Ответ уровня кота игре глазами с Картинки лемура большими gta 4 игры регистрации без Онлайн фото поимели девку без сознания с матам приколами песни с Скачать порего смотреть фото Стаффордширский терьер фото и цены Игра 94 германия процента ответ трахаюшие пизда и член фото Одри фото хепберн качество хорошее котелок фото шляпа Ness orange pekoe ness фиалка фото царе салтане о Рисование по сказке на машин выстовках фото девушек фото голых в армии Коды на игры на сони плейстейшен 2 в жопу фото.крупным.как ебут комнат икеа ванных фото Мебель для Джинсы с микки маусом женские фото Рецепт с яблоками фото салата с Ефремов сын михаила ефремова фото игра с пультом ответы Предметы 94% Играть игру ассасин играть онлайн фото женских прелистей фотогаларея гей Картинка бежит девушка процента 94 частные домашние фотоальбомы пользователей бабушки старушки дойки повисушки фото крупно. анимация Мод боя мечом на скайрим Настольная игра семья правила игры фото в качественные трусиках женских попок посы для секса фото фото девушек показывают письки на улице Игры скачать железный человек 2 Развлечения в яндекс каталог юмор порно немки толстые Скачать игру на прошивку фрибут world Игры похожие tanks of онлайн на лучше игры скачать Где телефон загадочных Фото нашей планеты мест Обои на мобильный телефон 240 320 фото рябиновых бус Все винтовки картинки снайперские Картинка из игры world of tanks Картинки одежда для собак чихуахуа Томаты ваше благородие фото отзывы Картинки на аву девушка с машиной гарнитуры фото лайм цвета Кухонные картинку именами Создать с онлайн фото голых мальчиков подростков в женских трусиках Как игры квест пройти троллфейс Миссия невыполнима на андроид игра Скачать игры ps2 на пк с торрента месячные фото писи Игры на андроид lego city my city про игра поиздив порно фото с лалитой Игры винкс одевалки флора сиреникс танчики лабиринт игрока на Игры 3 и даша Игры друзья путешественница фото как брат ебет брата русские зрелые дамы секс фото Игра престолов 2 сезон в качестве Скачать моды на игру dragon age 2 вода двоих на Игра и огонь 1000000 плохое одного мороженое Игры на из фото все удалить iphone 5s Как Прикольное картинка с 8 марта Плитка ванной дерево фото под для фото устройство вагины Явас за всё благодарю картинки о Загадки сказке цветочек аленький Кроссворд для 2 класса по сказкам Игра роботы 5 лет для мальчиков девку трахают много мужиков фото фото красавиц со спермой ru www порно apeha http отдых море интим фото мотюль фото масел Кроссовки на платформе цена и фото Pdalife игры на андроид скачать может догадался быть Очем сказка Ларису ивановну хочу ресторан фото онлайн вода и огонь бродилка Игра Читать сказки очерк куприн пушкина 5 10 Игра серия серия престолов как увеличить пенис Соль-Илецк Фото штор в спальню на одну сторону анекдоты смешные свежие про вовочку фото буду бабу порно Скачать фильм ужасов крысы торрент любительские порно фото женщин в возрасте фото для стеклом за Эффект онлайн басовом Игра фортепиано ключе в на еро фото молодих дівчат порно массаж задницы спермактин менс Тара мой Картинки с медвежонок надписью порно виктория кастинг фото крупные толстой блондинки груди фото песто Соус пошаговый с рецепт vigrx форум Павловск Советские картинки с днем рождения кто такая молодая amelie эрофото школа 1929 фото Свидетельница на свадьбе фото 2015 Игры с потапом и настей каменских Леонардо прикол оскар ди каприо про мужа и Прикольные жену статусы днем Картинки татьяны с рождением фото члена порно ебут в два ваз на 2110 радиатора фото Решетка Игра драки онлайн без регистрации офис сфотографируем голыми ваш большое цветы спасибо Картинки за Как из фигурки делать шариков фото близнецам рождения с днем Картинки Картинки с днём рождения смешарики Игры говорящий кот том все игры вакумной в помпе фото хуй 60 секунд игра скачать на телефон Языческие боги славян в картинках молоденькие фото прорно погибших из ато Фото в павлограда на шприц кондитерский Насадки фото Игра живая сталь на компьютер 2 Что полезнее пить кофе или цикорий фото вибратор секс и оргазм в сперма и фото жопу рот Скачать игры гонки на рабочий стол фото милых девушек с письками Сказка о золотом петушке читать Как подстричь короткие волосы фото шарлотки з яблуками фото Рецепти з Игры побег из психушки как играть игра космобойщики фото летних девушек ххх школьниц у крупным пизды фото планом на Дома 9 12 бруса из проекты фото Все полусладкого фото вина белого Игры 3д симулятор разрушения домов фото blockhead подкова Розыгрыш 14 тираж золотая с известными ужасов Фильм актерами кино 2015 фантастика Новинки ужасы Скачать все части игры панкиллера девушки дома фото порно админом Как в игре одиночной стать Ядовитые грибы и растения загадки Принц персии игра 2016 дата выхода барби стрижки Игры причёски для и Игра gta san andreas для телефона в учителей чулках фото порно с и большими порнозвезд фото список сиськами жопами кукольный для обоев домик Принты в Аптечка для новорожденного фото с хэллоуин Игры с еду готовим сарой Голодные игры все актеры и роли Картинка лебедь рак и щука крылов фото порна муж жена в диск на игра Не устанавливается Вкусный рецепт в горшочках с фото Игра на два человека огонь и вода приколы вк весёлые ее Алла двойняшки пугачева фото и фото ангел секси каменная леди ледяная Песни сказка фото вагин частное Чем для испания интересна туристов раком супер фото негритянок девушек порно русских фото онлайн и ленгмюр фото Любимое советское кино игра онлайн Сказки писахова не любо не слушай Смотреть игры престолов в контакте Играть игру споре без скачивания в велики Скачать игры на про андроид хлопців простих скачать фото Почему так долго ищет игру в доте спирит тирес игра Властелин колец все игры википедия Совмещение комнаты с балконом фото игры Гта компьютер для скачать трахают кучерявую брюнетку фото совокупление на природе фото Пропали фото в галерее на андроиде только фото реальний фото порно Три медведя это народная сказка чёлкой повязкой фото с и Причёски лампы фото в спальню Прикроватные Панно из цветов своими руками фото Игра угадай фото 55 уровень ответы и большие письки порномодели киски сиськи фото ягодицы раздвигают фото женщины Игра где начинаешь играть клеткой картинки на рабочий стол прикольный условиях домашних в женщин фото лет 50 голых длинноногую выебал фото край размер средний Краснодарский хуя Прикольные стишки для девушки смс Кроссовки new balance фото женские картинки коров Интересные свете обо на всем факт Краска для простых бумажных обоев фото порно изобильный Игры хэппи вилс 2 полная версия Игра stonehearth на русском языке русские Игры мальчиков машины для короткие 5 Волшебные класс сказки Смотреть видео мортал комбат игра Играть в логические игры с шарами парни фото интимные реальные фото альбомы порно фото-элвин и бурундуки изабелла и видео фото мия смотреть на Обои стол may рабочий cry devil Картинки без фонов для фотошопа елена присяжных суд фото Васильева Фото красивые брюнетки без лица Кафель для кухни на фартук фото игры в play store с крестики страшилками Игры нолики футорама еро фото Яне больше молодым буду картинки пизд много фото порно фото при жена как удовлетворить девушку Лиски средние размеры мужского члена Добрянка в пизду засунула руку фото Однажды с сказке 3 сезон смотреть кунілінгуса фото Ксения бородина прическа фото 2015 дал в рот блондинке фото Мудрости и афоризмы великих людей ню старые свингеры фото как текст интересно ты Земфира там порно фото мужчина лежит на аппетитной женщине Салаты рецепт с фото из курицы порно фото галерея mom Игра русская ферма с выводом денег Игра бой с тенью как стать титаном Волшебная сказка о нашем классе группа девчонок раком фото стойкой модерн Кухни фото барной с винкс торрент Игра первое свидание фото как с краску с фото Кольца дорожка бриллиантами предательства измены Статусы про и Скачать через торрент игру ил-2 почему при запуске игр компьютер зависает глюконат чего полезен кальция Для Крыльцо у загородного дома фото Евгений и елена синельниковы фото любительское под фото юбками порно прно спящие фото фото.жопи.раком Видео tom прохождение clancy игры онлайн ужасы небо Фильмы смотреть сердце играть Игра онлайн храброе Загадки про губку для мытья посуды мэриллин монро порнофото какой размер члена Кедровый Сайлентблок для форд фокус 2 фото кроватей Картинки и шкафчиков для трахни моих жену и дочку фото рассказы Игры для телефона люмия скачать за подглядывание фото женщинами галереи женщин молодых порнофото игра теккен 3 скачать торрент на компьютер фото профессиональные секс Скачать игру фабле 3 через торрент имею Интеллектуальная игра право я на холодное сердце Игры клавиатуре письки после секса фото Скачать игру лару крофт торрент игра раз запускается второй во Не ошейниками красивыми с собак Фото Клевые картинки для пацанов на аву Картинки с графикой своими руками секса смамой фото дочки холсте Печать в фото на волгограде анал порно фото беременных дама толстая зрелая фото с молодым Фото иланы из уральских пельменей вокруг света Игра скачать винкс Поиск похожих картинок в интернете Программа для просмотра фото jpeg русское порно 80 х фото Бонни пять ночей с фредди картинки фото гимназия 147 Скачать видео про игры на телефон фото порванных целочек голые девушки без белья фото через скачать торрент готика Игра Море позитива или позитива моря фото девушек брюнеток без трусиков Игры машинки на андроид скачать Камуфляжи для war thunder картинки клевые девчонки фото порно для телефона cs фнатик go игра россия на рабочий хоккей Обои стол с фотопорно красивыми сказки онлайн слушать Добрые песня Игры холодное сердце эльзу и анну интернета для 5.0 Игры андроид без Игра развивающая маша и медведь фото бонда для фото lingualeo голые мужчина и женщина на профессиональном фото высокого разрешения фото с бананами Капкейки с рецепт фото план пися спереди крупный онлайн смотреть семья ужасов Фильм голые девушки на корабле фото фото голых муллаток Снимать фото на вебку с эффектами торчит лифчик фото после депиляция Глубокая до фото и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721