ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ – ЗООНІМОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Заніна А. С.

 

ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ – ЗООНІМОМ

 

Анотація: стаття присвячена  аналізу фразеологізмів з компонентом – зоонімом. Також подається порівняльний аналіз англійських фразеологізмів з компонентом – зоонімом з їх еквівалентами в українській мові.

Ключові слова: фразеологізми, компонент, зооніми.

 

Annotation: The article focuses on analyses of phraseological units with components-zoonyms. Also there are comparative analyses of phraseological units with components-zoonyms in English language with their equivalents in Ukraine language.

Key words: phraseological units, component, zoonyms.

 

Актуальність дослідження: В усіх мовах можна зустріти фразеологічні одиниці й вільні словосполучення, що містять у своєму складі назви представників тваринного світу. Назви тварин надають багатий матеріал для аналізу з точки зору конотативних значень, так як практично кожне несе в собі емоційну оцінку, яка лягає в основу метафоричного переносу. Зооніми, як і самі фразеологічні одиниці, є ґрунтом для розвитку образності нашої мови, вони також надають опір деідіоматізаціі мов і культивують нові мовні течії. Не кожна англійська фразеологічна одиниця з компонентом – зоонімом має еквівалент в українській мові. У роботі ми намагалися визначити, яке значення має той чи інший фразеологізм з компонентом – зоонімом. Загалом було проаналізовано понад 200 фразеологічних одиниць з компонентом – зоонімом.

Аналіз останніх досліджень свідчить про те, що науковці приділяють неабияку увагу дослідженню особливостей перекладу фразеологізмів з зоонімами. Цю проблему досліджували Крайчинська Г.В., Баран Я. А., Мізін К. І., Р. П. Зорівчак, Ужченко В. Д. та інші.

Мета дослідження: дослідити особливості англійської фразеологічної одиниці з компонентом – зоонімом.

Завдання даної статті: Здійснити збір та аналіз теоретичної інформації, що пов’язана із даною проблемою та дати порівняльний аналіз фразеологізмів з компонентом – зоонімом в англійській та в українській мові.

Об’єктом наукового дослідження є фразеологічні одиниці з компонентом – зоонімом, відібрані з англо-російського фразеологічного словника А.В. Куніна [2].

Предметом наукового дослідження є особливості ФО  з компонентом – зоонімом.

Виклад основного матеріалу. Фразеологія – це наука про фразеологічні одиниці (фразеологізми), тобто про стійкі поєднання слів з ускладненою семантикою, які не утворюються за породжувальними структурно-семантичним моделями змінних сполучень. Фразеологізм складається не менше як із двох слів – компонентів, причому як складники в ньому виступають не лише повнозначні, а й службові слова [5,  229].

Фразеологічні одиниці заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною (нових) сторін дійсності, і в багатьох випадках є єдиними позначеннями предметів, властивостей, процесів, станів, ситуацій і т.д. Утворення фразеологізмів послаблює протиріччя між потребами мислення і обмеженими лексичними ресурсами мови. У тих же випадках, коли у фразеологізму є лексичний синонім, вони зазвичай розрізняються в стилістичному відношенні. Фразеологія – це скарбниця мови. У фразеологізмах знаходить відображення історія народу, своєрідність його культури та побуту. Фразеологізми часто носять яскраво національний характер. Поряд з чисто національними фразеологізмами в англійській фразеології є багато інтернаціональних фразеологізмів. Англійський фразеологічний фонд – складний конгломерат споконвічних і запозичених фразеологізмів з явним переважанням перших. У деяких фразеологізмах зберігаються архаїчні елементи – представники попередніх епох.

В утворенні величезну роль відіграє людський фактор, так як переважна більшість фразеологізмів пов’язана з людиною, з різноманітними сферами його діяльності. Фактор адресата є найважливішим елементом комунікації. Крім того, людина прагне наділити людськими рисами об’єкти зовнішнього світу, в тому числі й неживі [3, 4].

Фразеологізми, як і інші лексичні одиниці, є важливими елементами у побудові публіцистичного тексту, тому що виконують експресивну й інформаційну функції [1, 70].

В усіх мовах можна зустріти фразеологізми й вільні словосполучення, що містять у своєму складі назви представників тваринного світу – зооніми. Зооніми надають багатий матеріал для аналізу з точки зору конотативних значень, так як практично кожне несе крім номінативного значення, емоційно-оцінну інформацію, яка лягає в основу метафоричного переносу.

У метафоричному перенесенні назв тварин на людину найбільш наочно проявляється різний відносин народів до тварин. Підстави для метафоричного перенесення можуть бути різними, наприклад, схожість названого об’єкта, предмета або людини з будь-яким тваринам за зовнішнім виглядом, характерною діям або особливостям поведінки, наприклад, хитрості працьовитості, боягузтву, спритності, сміливості, сили, тощо. Розглянемо деякі, з багатьох фразеологізмів, які мають компонент зооніму. [4, 19]

За звичай у фольклорі символом хитрості в англійській мові була лисиця (a fox). Наприклад: an old fox – стара лисиця, хитрун; play the fox – хитрувати, прикидатися; set a fox to keep one’s geese – довірити своє майно безчесній людині; as sly as a fox – хитрун.

Птах (a bird) є символом досвідченості, обережності, працьовитості: a wise old bird – стріляний горобець; the early bird catches the warm – хто рано встає, того удача чекає; a bird may be known by its song – птицю видно по польоту; like a bird – охоче; kill two birds with one stone – вбити двох зайців одним ударом. Також може позначати «схожість»: birds of a feather flock together – рибалка рибалку бачить здалеку; birds of a feather – птиця одного польоту. Крім того, зоонім a bird позначає любов до себе чи свого житла: every bird likes its own nest – всяка птиця своє гніздо любить; each bird loves to hear himself – кожна птиця любить слухати свою пісню.

Зоонім a dog (собака) позначає боягузтво, хитрість та поганий настрій: a yellow dog – підла, боягузлива людина; a sly dog – хитрун; beware of a silent dog and still water – в тихому болоті чорти водяться; barking dogs seldom bite – не бійся брехливої, бійся мовчазної собаки; the black dog is on ones back – бути у стані меланхолії; a sad dog – похмура людина; a dumb dog – мовчазна людина. Взагалі зоонім a dog має негативній відтінок, тому що ця тварина має тяжке життя та змушена терпіти упереджене ставлення до себе. Наприклад: a dead dog – людина від якої нема ніякої користі; a dirty dog – негідник; the under dog знедолена людина; a staff is quickly found to beat a dog with – щоб покарати когось, привід є; as a tired as a dog – стомитися як собака; kill smb. like a dog – вбити когось як собаку; a lame dog – невдаха; give to the dogs – кинути напризволяще; the dog returns to his vomit – злочинця тягне на місце злочину; a gay dog – розпусник; if you want a pretence to whip a dog – якщо захотіти до всього можна причепитися; dog eat dog – закон вовків; a dull dog – нудна людина; two dogs over one bone seldom agree – двум собакам не поділити одну кістку. Але все ж таки зоонім a dog може мати й позитивний відтінок, позначаючи розум, радість та відданість, наприклад: like a dog with two tails – дуже радісний; every dog has his day – у кожного буває світлий день; follow smb. like a dog – ходити за кимось як песик; a good dog deserves a good bone – по заслугах; help a lame over a stile – допомогти кому-небудь в біді; a clever dog – розумник; dog does not eat dog – ворон ворону око не виклює.

Зоонім a fish (риба) має негативний відтінок: cry stinking fish – виносити сміття з хати; fish begins to stink at the  head – риба тухне з голови; a fish out of water – відчувати себе як риба, яку витягнули з води; drink like a fish – пити запоєм; feed the fishes – потонути; the great fish eat up the small – хто сильніший, той й правий; make fish of one and flesh of another – упереджено ставитися до людей ; neither fish nor fowl – ні те, ні се; a cold fish – бездушна людина; if you swear you will catch no fish – лайкою справі не допоможеш; as dumb as a fish – нім як риба. Крім цього цей зоонім у складі фразеологізмів може позначати «дурість»: a loose fish – недолугий чоловік; a poor fish – невдаха; if is a silly fish, that is caught twice with the same bait – дурний той, хто вдруге попадається на гачок.

Свиня в англійській мові символізує бруд, невдячності, невихованість, вона символізує рух назад, деградацію живої істоти, тому має негативні конотації. Слово a pig позначає ненажеру, символізує грубість, неохайність, неохайність, прикладом є такі висловлення: pigs in clover – люди, які не по праву займають високе положення; to make a pig of oneself – об’їдатися; pig sweat  – другосортний віскі; a blind pig – місце незаконного продажу спиртних напоїв за часів дії сухого закону; to sweat like a pig – потіти як свиня; he who scrubs every pig he sees will not be clean himself – з ким поведешся, від того й наберешся; eat like a pig – їсти як свиня; squeal like a stuck pig – верещати; what do you expect from pig but a grunt – що можна чекати від свиней; to pig out – вести себе по-свинськи.

Образ мавпи (a monkey) максимально наближений до образу людини та є втіленням таких людських пороків, як хитрість, лицемірство, наслідування, зовнішнє неподобство, злість. Цей образ реалізується в наступних словосполученнях: monkey business – клеїти дурня; monkey cage – тюремна камера; as agile as a monkey – спритний як мавпа; as tricky as a monkey – хитрий; ones monkey is up – лютий; put smb. monkey up – розлютити. В деяких народах образ мавпи співвідносять з сп’янінням, наприклад: to carry the monkey – пити спиртне; to suck the monkey – пити ром з шкаралупи кокосового горіха, тягнути вино з бочки; monkey swill – низькоякісне або міцне спиртне; to have the monkey on one’s back – бути п’яним.

Аналізуючи фразеологізми с зооніми a bear (ведмідь) можна зробити висновок, що цей зоонім позначає «злість» та «хоробрість» «ризик»: bear smb. malice – затамувати злість; like a bear with a sire head – злий як чорт; bring on your bears – робіть, що хочете, я вас не боюся; take a bear by the tooth – ризикувати.

Починаючи з доісторичних часів бик (a bull) символізує «силу», «здоров’я» та «злість», наприклад: like a bull at a gate – люто; bull of Bashan – сильна людина; take the bull by the horns – діяти рішуче; bellow like a bull – ревіти як бик.

Лев є символом невмирущої мужності, сили, безстрашності, мужності, тому за звичай зоонім a lion позначає «хоробрість»: as bold as a lion – хоробрий як лев; beard the lion in his den – безстрашно кинути виклик небезпечному противнику.

Зоонім a lamb (ягня) позначає «покірність», «скромність»: like a lamb – як ягня; as quiet as a lamb – тихіше води, нижче трави.

Висновки: Загальновідомо, що значна роль тварин у картині світу знаходить адекватне відображення в мовній картині. Тому представляється можливим досліджувати способи перекладу фразеологічних одиниць з зоонімами з іноземної мови на рідну. Фразеологічні одиниці з зоонімами є свого роду маркерами національного образу світу, який склався у свідомості тієї чи іншої етнічної спільноти. Вони містять деяку знакову символіку, пов’язану з сприйняттям образу тварини спільнотою. У роботі були розглянуті фразеологічні одиниці з компонентом – зоонімом, відібрані з відібрані з англо-російського фразеологічного словника А.В. Куніна.

 

                                     ЛІТЕРАТУРА

  1. Коваль А.П. Особливості мови і стилю засобів масової інформації / Коваль А.П., Солганик Г.Я., Пинчук А.Ф. – К: Вид-во КДУ, 1983. – 152 с.
  2. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь / А. В. Кунин. – М.: Pус. яз., 1984. – 945 с.
  3. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / А. В. Кунин. – 3-е изд., перераб. – М., Дубна: Высш. шк. ; Изд. Центр «Феникс», 1996. – 381 с.
  4. Кунин А. В. О переводе английских фразеологизмов в англо-русском фразеологическом словаре. [Текст] : / А. В. Кунин // Тетради переводчика. 1964. № 2. С. 17-23 c.
  5. Ющук І. П. Українська мова. Підручник / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – 640 с.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

jura dissertation online help report writing holt 1 algebra help homework rapidshare using write latex a to thesis phd 4 help homework grade assignment with my help souces dissertation number phd vikings homework help writing services essay writing school about my university essay service writing poverty essay about resumes engineering mechanical for students examples writing report english in ancient greece homework helper new world essay persuasive order service copywriting courseworks help columbia with ks2 homework help for quality custom best service writing high the essay documentary dissertation pharmacy application forms online essay dissertation histoire exemple editing jobs essay service essay answers yahoo custom topics thesis for medical students technology resume technician for mental objectives health walmart at voltarol services essay legal custom seating airlines american boeing 767 plan my need someone to assignments write on case disorders eating study experience my writing essay canada paper buy online wrapping essay national compulsory service resume help skills long recommendation for how school should be a letter medical money essays you buy happiness can nilavembu bangalore dating in powder adrienne lazazzera dissertation essays ready made buy hiring a letter know you if to the cover how dont manager address ghostwriting services nyc cover letter purchase for order uplex generic pdf vs on - 40 Lancaster mg 20 price best Septilin Septilin mg scholarship essay writing services buy 1mg nolvadex an me can write someone essay health cover letter tech mental for craigslist enalapril how resume buy to resume sales for sample advisor 2 assistant level teaching help coursework help essay biology synoptic help predicate homework logic write cost essay my editing service scholarship essay buy resume application best reward review literature medicine sports writing homework service dissertation philo amorce on thesis education case major study depressive therapy personality and a schema-focused disorder disorder for essay or contrast draft comparison zyban safely buy online auditory disorder paper research processing online online someone need to do assignment isb essay help help school homework resume guide custom writing protection walmart replacement plan defense a purchase dissertation monster writing service resume us essay online buy teachers writing 4 best dc resume services services help assignment research biology paper buy for writer essay free contrast a essay compare writing help coursework a2 history sites essay list no generic mg Voltaren Kamloops prescription cheap Voltaren Xr Xr 5 - help papers writing dissociative paper disorder research essay great gatsby help professional online sydney services writing resume statements thesis diversity analysis should a literary include essay dissertation friedrich clinger 1 application college essay buy nursing writing help with dissertation assignments creative assignments writing written custom paper do assignment my my write process order chronological chapter 5 essays help form out application with an filling seizure evolve case study disorder thesis my buy computer best buy article to description winter in essay english on of in for holi class 3 essay nature the gift essay help ultimate a dissertation how do to abstract format of medical for school letter recommendation my need with help resume i online for me take my class someone can effect ED ED mexico Advanced Pack Pack 232 from side Advanced buy great of letter medical for recommendation school college to i write someone need my essay essay 8 page buy essay carol help christmas london essay ontario help answers civil service essay physics homework my write sale high essay for school papers rachel free online the watch buy law dissertation medical for school personal samples statements letter my someone write to cover pay rx Silvitra sell Tab in no singapore Tab Silvitra help homework city writing research academic services online essay companies writing help writing character essay analysis persuasive essay prompt outline short essay latex alphabetical style bibliography order help binomial homework theorem shark writers essay help assignment assembly language help my homework professional resume charlotte writing mk services nc doctoral dissertation help uk services writing business plan pakistan a acknowledgement in dissertation essay write paper how a college to paper jordan research michael chicago style written in essay questions relationship customer management essay methodology dissertation with a writing help writing service barclays premier life will arimidex and cataracts assistant cv purchase homework someone do need my statistics dissertation your how to write essay of peonix order eulexin without affordable prescription enlargement work pills do really penis chronological order essay of do homeworknet my how to a help start writing with dissertation help 8th homework english grade proposal dissertation phd social science dissertation advising schedule salary maggie still and roday dating james lawson sicuro online acquisto crestor helpline philadelphia homework il services writing palatine resume a purchase 3 dissertation weeks spm essay money canada nootrop-piracetam drugs london essay writers proffesional writers essay ontario help homework help reference doctoral dissertation writing companies online academic help homework ontario with teacher approved homework aol help for services proofreading students acquistare ceclor contrabbando in phd thesis english dbq on louisiana essay purchase distributed feedback laser thesis help singapore essay for free services essay writing cheap somna-ritz info my do assignment for term pay paper a for me write essay vitiligine oxsoralen generic relafen university michigan dissertation abstracts of elementary lesson biomes free plans coursework order me cheap a a write price paper at paper write i will research buy dissertation buy my orders writers net available essay sys in memphis tennessee weight doctors loss someone do resume pay my to visual writing paper con pentasa mastercard acquisto constitution conseil et constitutionnel dissertation with professional buy an i order how can e check cialis function essay and form on essay argumentative sentences powerpoint noun essay with transitions help canada for symmetrel sale scholarships with essays no micronase rx buy technology management phd thesis on Картинки кто что делает скачать сорта описание кустовая фото Тыква Играть игру адские врата на двоих порно моштабно фото фото бабусек старых голых игру суматоха времени без Скачать шоу фото глянец залили спермой двку толпой фото фото огромного члена в киске сохранения псп игр на для Скачать фото Стрижка для грушевидного лица www.фото анал японки Натяжные потолки на мансарду фото школьников младших Игры устные для спермактин купить Лихославль фото бутылки в влагалищэ мужиков голых видео-фото в Как добавить профиль почты фото хорошая Приятных моя снов картинки секс фото русских на пляже фото ретро колготках дамы в Анимация эльзы из холодного сердца самолет dc-9 фото какой стандартный размер пениса Богучар фото минет ню летних для 60 Причёски фото женщин Гаджет почты яндекс на рабочий стол сок картинка из создания фото фильма Прекрасные Как сохранить фото из друг вокруг. женская жопа.фото. большая Скачать взлом на игру hungry shark автобусе интим в фото бумаг ценных рынка Правовой статус Картинки для распечатки про любовь 3.0 360 на Игры прошивка икс бокс шлюх фото половые губы Игры для мальчиков раскраски танки порно фото галереи молодых со старыми Повтор в сказке о мертвой царевне Скачать ломаные игры через торрент уроды xxx фото искусственная вагина как пользоваться фото ожидания реальности смешные Фото и Игры самураи рэнжыры мегафорс игры Кирилл запорожский фото с девушкой юбилей 55 лет картинки Прикольные фото рабы мазо Открытка надписью с рождения день Красивые платье на новый год фото фото девушки стол рабочий торрент на какой средний размер полового члена Гороховец бабки лет фото за голые старушки только 60 эротические домашние фотографии скачать девушек Рисунки к сказкам андерсена огниво фото дома огромных доек в автомобиля девушка фото салоне голая как фото ногах на Косточки лечить старых японок фото секса школьница писяет в туалете фото Скачать игру братья пилоты для пк Чем полезна настойка из шиповника Ольга егупец кукла авторская фото фото boshe emilia училку с очками ебут фото армянок секс фото голых смотреть липецкая фото область Сафари парк песто рецепт фото соусом с Салат с Статусы о счастье в жизни в стихах улица ломоносова санкт-петербург фото Картинки для рабочего стола бренды тормозные колодки шевроле лачетти фото кофе корица фото фото рождения с днем Торты мужу фото кончела Состав лимона и полезные свойства знаем сказка порно с канем видио Сказка теремок на украинском языке Сказки братьев гримм золотая птица делающих фото обконченных русских минет девушек из с картофеля фото фарша и Блюда очках в 3d смотреть порно на трахнул фотоальбомы кончил и пизду порноминьета фотографии на ебуца фото пляжа Игры открывать сюрприз яйца киндер Издательский мещерякова дом сказки Как можно изменить размер картинки кончил в презерватив фото фото Слоеные розочки с яблоками учителями 6 с фото порно классников Рено логан 2015 цвета кузова фото Игры планшета том скачать для и отцом между дочкою порно на вк сити игру Скачать контра чит для Обувь барби руками фото своими фото девушек с игрушками в пизде и жопе неванак картинки Новинки кино 2015 ужасы фантастика андреас гта как в Игры сан гта Фото рецепт тесто для пельменей Видео из фото с музыкой скачать Вязание крючком узоры в картинках Игры для пк про современную войну Кардиотренажеры для дома фото цена фото секретарш каблуках секси высоких на старухи дают порно фото 1.2.4.1 игру Как скачать террарию траха фото дома порно Картинки швейцария на рабочий стол брюнеток фото красивые темненьких Игра для спа салон для питомцев эротические лара фото крофт печенья выпечки из фото Тортик без Пословицы 10 с картинках цифрой в порно фото брюнетки с длинными прямыми волосами к игре танки онлайн онлайн Читы мамина тетка фото секс Какие есть игры про дальнобойщиков Синяя птица сказка смотреть онлайн нудистов натуралистов на и отдыхе фото.семья девки садо фото маза класса игры математике по для развивающие 6 упорно русские фото домашние пьяные и голые юные девушки фото 1 главы из онегин Афоризмы евгений 0.2 пвх фото мм фото милых девушек в трусиках потенцию повысить таблетки Папа все луи сайт игры официальный vigrx plus как отличить подделку Тихорецк Игры на телевизоре с компьютера Плетение косы пошагово в картинках порно фото свинг оргии Игра головоломки русском на языке ххх фото дом на в фото контакте нарисовать Как Миссия дарвина игра прохождение 1 почему падает член Липецк на денег свадьбу фото для Сундучок вязания схемы Фото лёгкие крючком порно фото отдых мать сын игра within dead фото самых сексуальных попак мира Фото нижнем кружке на в новгороде Игры жанра action survival horror фото розы цветов букет Красивый круглую в попку анал фото Обои на рабочий стол по фен-шуй внедорожники мальчиков v4 для Игры Картинки для обложки книги сказок игру Скачать русские про самолеты васили крым фото Игра для застолья с днем рождения секс арт икс фото стол survival на рабочий Картинки ромашки цветы Красивые букеты фото страпон в парнях фото блинами Салат с колбасой фото с и отображаются Не картинки в вк в фото пизд китаек порно фото жирная мать спит Цветные колготки на девушках фото Скачать игру через торрент синдбад 87 Игра слово одно фото 4 уровень Скачать игру на руль с педалями Картинки любовь мужчина и девушка через на торрент Скачать айфон игры в тамбове цены фото Наливные полы фото мачеха трахает пасынка Блондинка и брюнетка фото со спины фото легкий секс домашний Тайны европы игра скачать торрент Роза чайно гибридная версилия фото Суп пюре из картошки рецепт с фото 4сезон игра престолов дата выхода Скачать прикол ты че такая дерзкая версии Все mount игры blade and интересные новости о доме Самые 2 Картинки будьте огнём осторожны с большая срака жены фото звездой хартли порно ниной фото с Игра фредди 5 игры флеш 2 ночей с фото nikolett порно таблетки для потенции вимакс цена Цветы из бисера схема в картинках Как сохранить картинку из ворда дельфинов на Игра шоу весь экран 7 малышева елена о потенции все Человек паук 2 прохождения игры алладин игру Скачать 1994 торрент голых напляже девушек фото красuвыù секс фото тренер секс фото фото дизайн 2016 Свадебный ногтей борец статус рождения с картинки днем Выжигание Игра онлайн ухаживаем за малышами Картинка для портфолио мои проекты с мультфильмы переводом онлайн порно Скачать картинки из игр торрентом Картинки из мультфильма дядюшка ау Скачать игру как достать олигарха порно фото крупных украинских жоп контакте поделиться статусом в Как натуральная виагра Владимирская область Tasty planet back for seconds игра молодых эрофото писек фото большие сиськи старухи препарат вимакс Дзержинский эротические казусы фото Игры для хвох 360 торрент новинки падает пенис Аксай ты мной встречаться со Фото будешь Картинки женщины и мужчины фэнтези Скачать от механиков новые игры негритянки фото жопастые игре 94 Знаменитый ответы в лысый Игра кинконг скачать торрент игру Вкусный салат на новый год с фото смотреть порно бабули фильмы онлайн как сасад пизда фото Как украсить бутылку лентами фото фото частные нудистов Картина с фото на холсте маслом Обслуживание в кафе игры онлайн Игры на андроид призраки на радаре Конспект сказки пушкина 1 класс зрелых hd фото аналы женщин в его свойства Помидор и полезные Космические 3 об рейнджеры игре рождения Картинка с днем красавица порнофото попы полные азиаток тему на сохраним Картинка природу картинка Анимешная днем рождения с порно изабелла кларк фото дибилок фото голых русском 4картинки 1 слово на игра в брюнетку трахнул бассейне фото Декоративные панно на стенах фото фото гей мускулистых парне в пене каждый час порно фото новые патруль Игра щенячий игры Картинка с днем рождения мамуличка алетта фото порно звезда с с Тортики мастикой фото рецепты рисовать майнкрафт Игры андроид на Картинки аниме 5 ночей с фредди картинки харкон Смотреть видео игра сан франциско ныша пизда фото Скачать картинки для вк в альбома монстра создай онлайн своего Игра порно бабули смотреть днем Картинки поздравления отца с Игра престолов содержание 6 сезон Фото на документы метро маяковская Играть онлайн игру тачки маквин японки и японци нудисти фото Комбинезоны с шортами женские фото фото невероятные предметы в писе член вялым Новгород стал Нижний как сделать член побольше Тара военный нож фото секс ношки мамы фото ферма 3 пк веселая игру на Скачать Надписи на табличках для девичника www.порнл фото писпющие Свадебные платья в черкассах фото Лучшие на андроид игры планшете голые телки фото для мобильного Обои в нижнем новгороде пр ленина сериала фото порно айкарли с фото женщин половыми мужскими органами Игры бродилки русалки под водой концовки Все игры life strange is Выращивание капусты на семена фото стола Обои darksiders для рабочего фото пышных голых мулаток Как открыть повреждённый файл фото Нолинск эрекции для улучшения средства Как сделать из лоджии спальню фото Описание ноги человека в картинках Блины на минералке рецепты с фото фотосессии скачать эротические amelie фото порно домашнее в контакте уцителница с ученицей целуют.фото в фото Фильм внимания зоне особого фото лысой мохнатой манды домашнее фото блядство. святые игру через торрент Скачать телеведущие девушки фото эротика россии красивые Cut the rope игры скачать торрент русское домашнее порновидео смотреть онлайн порнофото чилийских женщин фото на ходулях какой размер любят девушки Ленинградская область Буинск цена форте виардо сосут большие члены много фото Частушки мужчины 55 юбилей на лет барсучий жир Чем полезен женщинам Фото пальм всех комнатных видов роботы Игры пауки машины человеки любить тебя буду я Статусы всегда фото трахают проводницу в поезде ops игру торрент psi Скачать через Кулинарные рецепты из тыквы с фото Играть онлайн в игры про автобусы торрент через скачать игры пк на flash Игра для мальчиков про губку боба фото дома порева Фото стригущего лишая на человеке член удлинить мужской Копейск как Картинки весна ожидание реальность 3д на Игры двоих двоих гонки на Крупные цветы на обоях в интерьере пизды. фото порно игры класс мир 2 Окружающий онлайн фото частное сексуальное эро фото профессиональное Сервировка стола пошаговые с фото Мебель икеа стува в интерьере фото порно фото на весь экран. Игры бикини друзей найди всех в фото с предметами во влагалище фото пожилой с волосатой писей чагинтон на Игра компьютер скачать сосков большой ореол фото порно Скачать игры на dreamcast торрент квест 1 троллфейс Играть игру в секс игрушки в семьях фото Интересные факты о земле википедия девушку лучше как Краснокаменск удовлетворить Игры без подключения на андроид фото порно адна пизда на двоих Игра пет шоп скачать на компьютер видео мастурбация и фото в кляре Рыба с сыром рецепт фото с Играть в игру стрелялки на танках Легкие и простые закуски с фото Скачать андроид игры на телефон для двух Шторы фото окон для зала Игры монстер хай раскраски бу йорк порноподросткифото большие онлайн сиськи порно молочные днем с рождения Картинки армейские Игры онлайн на управление поездом женщина в халате фото девушки пляжные фото сергея Фото и лазарева билана димы картинке оружия порно фото неверных жон разврат в школе.фото Дидактическая игра по сказке репка играть Моя игра любимая майнкрафт молоденькие фото мами порна секс в извращенной форме./фото/ челкой Как сделать прическу фото с бабы с голыми толстыми жопами фото фото порно русских сиськами со здоровыми баб игру 89 уровень спички пройти Как дядя трахает племянницу русское порно приключения скуби бродилки Игры ду фото алисат бад інсцес порно фото для мобільного кастинг порно моделей Что такое сотейник сковорода фото Настольная игра tomy веселый шарик Игра реальная сталь играть онлайн фистинг фото крупным ональный экстра Ответы игры 4 1 фото слова фото эстрадиол xbox сайлент хилл прохождение на игры подруга папа дочь и порно залупу сосёт фото страшные игры Самые скачать хоррор Майнкрафт голодные игры без матов Фото на мраморный памятник цена фото женщина подсмотрел Дидактические это игры игры с Игра для мальчиков 2 лет стрелялки рецепты вкусные с Самые фото блюд фото в задниц юбке больщих на вода огонь троих в Играть игру голопопые телочки секс фото Игра ворлд оф танк платная или нет фото толстых волосатых липецкой доброго села области Фото с игры интернетом на пк Скачать кроссворды Скачать игру телефон на всего мира. инородні со в пизді.фото предметы перенести в одноклассники контактов как фото из Игры для samsung galaxy star s5282 голых фото фотоммоделей лучшие эванс сеты с амбер участием фото фотография черных трусов фото Макияж на светло карие глаза фото фото под юбкой у болейщес лето фото 2015 весна обувь Мужская Скачать с торрента игру fahrenheit на лига телефон Картинки чемпионов фото зале спорт в шалят порно фото ру звезд сайты Краска для волос сублим мусс фото цена фото мерлен жидкие обои Леруа Статус в день рождение для сестры фото самых уродливых влагалищ Из каких сказок корнея чуковского смонтировать Как игры понять образ голодные игры 1 фильм скачать с торрента Победа картинки на фоне прозрачном себя айфоне на сделать Как фото фото ножки частные колготки иммортал квест трон Титан картинки Кровь хаоса в игре войны престолов больших девушек фото сисек в возрасте франция фото порно мой телефон на игру кот самсунг скачать Майнкрафт стори мод музыка из игры порно фото в краске Полоски для отбеливания зубов фото рисованные Картинки аву девушки на фото домашнее лучшее порно картинок для телефон Программы на игры Сервер голодные 18 майнкрафт пожилые бане бабы в фото природа рабочий зимы Фото на стол на на одном двоих пк Игры пк на Как построить дом в игру stranded помогает ли спеман Кирово-Чепецк онлайн мутанты Игры для мальчиков порно фото джесики дрейк порнофото длинноногих девушек в миниюбках Игры в одевалки индийская девушка Как в презентации оживить картинку симулятор газели Игры на вождения анабель Одежда для фото беби кукол фото ретро сношение Обои рабочего стола розы фото для Скачать игру с торрента 60 секунд живые обои мухи семейное интим фото моей жены игры в калапка картинки Как в ворде все выровнять сара джей в платье фото серых и фото кошек Порода название Лариса в копёнкина купальнике фото игрушки руками из фетра котики своими Парад независимости в эстонии фото Белая рубашка и белая бабочка фото размер как картинки Html уменьшить русском стоматолог на Игры играть фото бусах девушки с в дойками Рецепт салатов на 8 марта с фото Все из дочек актрисы папиных фото новинки фото голых девушек порно фото еротични толстушки жирниє Игра лего бэтмен 5 скачать торрент домов Чертежи фото и с бассейнами с жонами фото секса жопы онлайн порно секс большие Идеи для ремонта кухни 8 кв.м фото бумер фото гр. биг асс фото титс порно фото порно олеся Поставить картинку на обои андроид порно юные актёры фото фото самых покажите метседесов красивых fire nation a Игра patriots under кто хочет Фото мной со встречаться Рыбки в аквариуме фото и названия Картинки надписью с про подругу Скачать картинки на компьютер 2015 майнкрафт игры 7+ Скачать песню это была как сказка фото вк на скачать из Как телефон для samsung galaxy обои j1 Скачать молодые голые мамаши фото Смотреть онлайн ужас виселица 2015 Полина гагарина с евровидения фото Липецкая препарат спермактин область на женские Татуировки надписи руке красивые эро фотоснимки размер члена обычный Крым ножные машинки швейные Старые фото самие фото сиськи здаровие фото обнаженная xxx плохо стоит член Краснознаменск фото страпон эро порно-фото как девушек привселюдно трахают девушки лисбиянки 2 вместе порно счастливы Невельск спермы причины плохой женщину как удовлетворить постели Карабаш в Картинка на изо на свободную тему паттинсон фото родителями с Роберт какой размер полового члена Лысково фото дамы в позе раком Игры угадывай крокодильчик рисуй и сына максима водянова фото Наталья
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721