ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ – ЗООНІМОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Заніна А. С.

 

ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ – ЗООНІМОМ

 

Анотація: стаття присвячена  аналізу фразеологізмів з компонентом – зоонімом. Також подається порівняльний аналіз англійських фразеологізмів з компонентом – зоонімом з їх еквівалентами в українській мові.

Ключові слова: фразеологізми, компонент, зооніми.

 

Annotation: The article focuses on analyses of phraseological units with components-zoonyms. Also there are comparative analyses of phraseological units with components-zoonyms in English language with their equivalents in Ukraine language.

Key words: phraseological units, component, zoonyms.

 

Актуальність дослідження: В усіх мовах можна зустріти фразеологічні одиниці й вільні словосполучення, що містять у своєму складі назви представників тваринного світу. Назви тварин надають багатий матеріал для аналізу з точки зору конотативних значень, так як практично кожне несе в собі емоційну оцінку, яка лягає в основу метафоричного переносу. Зооніми, як і самі фразеологічні одиниці, є ґрунтом для розвитку образності нашої мови, вони також надають опір деідіоматізаціі мов і культивують нові мовні течії. Не кожна англійська фразеологічна одиниця з компонентом – зоонімом має еквівалент в українській мові. У роботі ми намагалися визначити, яке значення має той чи інший фразеологізм з компонентом – зоонімом. Загалом було проаналізовано понад 200 фразеологічних одиниць з компонентом – зоонімом.

Аналіз останніх досліджень свідчить про те, що науковці приділяють неабияку увагу дослідженню особливостей перекладу фразеологізмів з зоонімами. Цю проблему досліджували Крайчинська Г.В., Баран Я. А., Мізін К. І., Р. П. Зорівчак, Ужченко В. Д. та інші.

Мета дослідження: дослідити особливості англійської фразеологічної одиниці з компонентом – зоонімом.

Завдання даної статті: Здійснити збір та аналіз теоретичної інформації, що пов’язана із даною проблемою та дати порівняльний аналіз фразеологізмів з компонентом – зоонімом в англійській та в українській мові.

Об’єктом наукового дослідження є фразеологічні одиниці з компонентом – зоонімом, відібрані з англо-російського фразеологічного словника А.В. Куніна [2].

Предметом наукового дослідження є особливості ФО  з компонентом – зоонімом.

Виклад основного матеріалу. Фразеологія – це наука про фразеологічні одиниці (фразеологізми), тобто про стійкі поєднання слів з ускладненою семантикою, які не утворюються за породжувальними структурно-семантичним моделями змінних сполучень. Фразеологізм складається не менше як із двох слів – компонентів, причому як складники в ньому виступають не лише повнозначні, а й службові слова [5,  229].

Фразеологічні одиниці заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною (нових) сторін дійсності, і в багатьох випадках є єдиними позначеннями предметів, властивостей, процесів, станів, ситуацій і т.д. Утворення фразеологізмів послаблює протиріччя між потребами мислення і обмеженими лексичними ресурсами мови. У тих же випадках, коли у фразеологізму є лексичний синонім, вони зазвичай розрізняються в стилістичному відношенні. Фразеологія – це скарбниця мови. У фразеологізмах знаходить відображення історія народу, своєрідність його культури та побуту. Фразеологізми часто носять яскраво національний характер. Поряд з чисто національними фразеологізмами в англійській фразеології є багато інтернаціональних фразеологізмів. Англійський фразеологічний фонд – складний конгломерат споконвічних і запозичених фразеологізмів з явним переважанням перших. У деяких фразеологізмах зберігаються архаїчні елементи – представники попередніх епох.

В утворенні величезну роль відіграє людський фактор, так як переважна більшість фразеологізмів пов’язана з людиною, з різноманітними сферами його діяльності. Фактор адресата є найважливішим елементом комунікації. Крім того, людина прагне наділити людськими рисами об’єкти зовнішнього світу, в тому числі й неживі [3, 4].

Фразеологізми, як і інші лексичні одиниці, є важливими елементами у побудові публіцистичного тексту, тому що виконують експресивну й інформаційну функції [1, 70].

В усіх мовах можна зустріти фразеологізми й вільні словосполучення, що містять у своєму складі назви представників тваринного світу – зооніми. Зооніми надають багатий матеріал для аналізу з точки зору конотативних значень, так як практично кожне несе крім номінативного значення, емоційно-оцінну інформацію, яка лягає в основу метафоричного переносу.

У метафоричному перенесенні назв тварин на людину найбільш наочно проявляється різний відносин народів до тварин. Підстави для метафоричного перенесення можуть бути різними, наприклад, схожість названого об’єкта, предмета або людини з будь-яким тваринам за зовнішнім виглядом, характерною діям або особливостям поведінки, наприклад, хитрості працьовитості, боягузтву, спритності, сміливості, сили, тощо. Розглянемо деякі, з багатьох фразеологізмів, які мають компонент зооніму. [4, 19]

За звичай у фольклорі символом хитрості в англійській мові була лисиця (a fox). Наприклад: an old fox – стара лисиця, хитрун; play the fox – хитрувати, прикидатися; set a fox to keep one’s geese – довірити своє майно безчесній людині; as sly as a fox – хитрун.

Птах (a bird) є символом досвідченості, обережності, працьовитості: a wise old bird – стріляний горобець; the early bird catches the warm – хто рано встає, того удача чекає; a bird may be known by its song – птицю видно по польоту; like a bird – охоче; kill two birds with one stone – вбити двох зайців одним ударом. Також може позначати «схожість»: birds of a feather flock together – рибалка рибалку бачить здалеку; birds of a feather – птиця одного польоту. Крім того, зоонім a bird позначає любов до себе чи свого житла: every bird likes its own nest – всяка птиця своє гніздо любить; each bird loves to hear himself – кожна птиця любить слухати свою пісню.

Зоонім a dog (собака) позначає боягузтво, хитрість та поганий настрій: a yellow dog – підла, боягузлива людина; a sly dog – хитрун; beware of a silent dog and still water – в тихому болоті чорти водяться; barking dogs seldom bite – не бійся брехливої, бійся мовчазної собаки; the black dog is on ones back – бути у стані меланхолії; a sad dog – похмура людина; a dumb dog – мовчазна людина. Взагалі зоонім a dog має негативній відтінок, тому що ця тварина має тяжке життя та змушена терпіти упереджене ставлення до себе. Наприклад: a dead dog – людина від якої нема ніякої користі; a dirty dog – негідник; the under dog знедолена людина; a staff is quickly found to beat a dog with – щоб покарати когось, привід є; as a tired as a dog – стомитися як собака; kill smb. like a dog – вбити когось як собаку; a lame dog – невдаха; give to the dogs – кинути напризволяще; the dog returns to his vomit – злочинця тягне на місце злочину; a gay dog – розпусник; if you want a pretence to whip a dog – якщо захотіти до всього можна причепитися; dog eat dog – закон вовків; a dull dog – нудна людина; two dogs over one bone seldom agree – двум собакам не поділити одну кістку. Але все ж таки зоонім a dog може мати й позитивний відтінок, позначаючи розум, радість та відданість, наприклад: like a dog with two tails – дуже радісний; every dog has his day – у кожного буває світлий день; follow smb. like a dog – ходити за кимось як песик; a good dog deserves a good bone – по заслугах; help a lame over a stile – допомогти кому-небудь в біді; a clever dog – розумник; dog does not eat dog – ворон ворону око не виклює.

Зоонім a fish (риба) має негативний відтінок: cry stinking fish – виносити сміття з хати; fish begins to stink at the  head – риба тухне з голови; a fish out of water – відчувати себе як риба, яку витягнули з води; drink like a fish – пити запоєм; feed the fishes – потонути; the great fish eat up the small – хто сильніший, той й правий; make fish of one and flesh of another – упереджено ставитися до людей ; neither fish nor fowl – ні те, ні се; a cold fish – бездушна людина; if you swear you will catch no fish – лайкою справі не допоможеш; as dumb as a fish – нім як риба. Крім цього цей зоонім у складі фразеологізмів може позначати «дурість»: a loose fish – недолугий чоловік; a poor fish – невдаха; if is a silly fish, that is caught twice with the same bait – дурний той, хто вдруге попадається на гачок.

Свиня в англійській мові символізує бруд, невдячності, невихованість, вона символізує рух назад, деградацію живої істоти, тому має негативні конотації. Слово a pig позначає ненажеру, символізує грубість, неохайність, неохайність, прикладом є такі висловлення: pigs in clover – люди, які не по праву займають високе положення; to make a pig of oneself – об’їдатися; pig sweat  – другосортний віскі; a blind pig – місце незаконного продажу спиртних напоїв за часів дії сухого закону; to sweat like a pig – потіти як свиня; he who scrubs every pig he sees will not be clean himself – з ким поведешся, від того й наберешся; eat like a pig – їсти як свиня; squeal like a stuck pig – верещати; what do you expect from pig but a grunt – що можна чекати від свиней; to pig out – вести себе по-свинськи.

Образ мавпи (a monkey) максимально наближений до образу людини та є втіленням таких людських пороків, як хитрість, лицемірство, наслідування, зовнішнє неподобство, злість. Цей образ реалізується в наступних словосполученнях: monkey business – клеїти дурня; monkey cage – тюремна камера; as agile as a monkey – спритний як мавпа; as tricky as a monkey – хитрий; ones monkey is up – лютий; put smb. monkey up – розлютити. В деяких народах образ мавпи співвідносять з сп’янінням, наприклад: to carry the monkey – пити спиртне; to suck the monkey – пити ром з шкаралупи кокосового горіха, тягнути вино з бочки; monkey swill – низькоякісне або міцне спиртне; to have the monkey on one’s back – бути п’яним.

Аналізуючи фразеологізми с зооніми a bear (ведмідь) можна зробити висновок, що цей зоонім позначає «злість» та «хоробрість» «ризик»: bear smb. malice – затамувати злість; like a bear with a sire head – злий як чорт; bring on your bears – робіть, що хочете, я вас не боюся; take a bear by the tooth – ризикувати.

Починаючи з доісторичних часів бик (a bull) символізує «силу», «здоров’я» та «злість», наприклад: like a bull at a gate – люто; bull of Bashan – сильна людина; take the bull by the horns – діяти рішуче; bellow like a bull – ревіти як бик.

Лев є символом невмирущої мужності, сили, безстрашності, мужності, тому за звичай зоонім a lion позначає «хоробрість»: as bold as a lion – хоробрий як лев; beard the lion in his den – безстрашно кинути виклик небезпечному противнику.

Зоонім a lamb (ягня) позначає «покірність», «скромність»: like a lamb – як ягня; as quiet as a lamb – тихіше води, нижче трави.

Висновки: Загальновідомо, що значна роль тварин у картині світу знаходить адекватне відображення в мовній картині. Тому представляється можливим досліджувати способи перекладу фразеологічних одиниць з зоонімами з іноземної мови на рідну. Фразеологічні одиниці з зоонімами є свого роду маркерами національного образу світу, який склався у свідомості тієї чи іншої етнічної спільноти. Вони містять деяку знакову символіку, пов’язану з сприйняттям образу тварини спільнотою. У роботі були розглянуті фразеологічні одиниці з компонентом – зоонімом, відібрані з відібрані з англо-російського фразеологічного словника А.В. Куніна.

 

                                     ЛІТЕРАТУРА

  1. Коваль А.П. Особливості мови і стилю засобів масової інформації / Коваль А.П., Солганик Г.Я., Пинчук А.Ф. – К: Вид-во КДУ, 1983. – 152 с.
  2. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь / А. В. Кунин. – М.: Pус. яз., 1984. – 945 с.
  3. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / А. В. Кунин. – 3-е изд., перераб. – М., Дубна: Высш. шк. ; Изд. Центр «Феникс», 1996. – 381 с.
  4. Кунин А. В. О переводе английских фразеологизмов в англо-русском фразеологическом словаре. [Текст] : / А. В. Кунин // Тетради переводчика. 1964. № 2. С. 17-23 c.
  5. Ющук І. П. Українська мова. Підручник / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – 640 с.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a podatrist profiling essay perscription vasotec without a writing service resume monster reviews assignment writting research fair paper help science writing dissertation custom assignment service social help homework studies pages Norfolk great Asendin Asendin buy britain buy in - online ireland essays custom online free acceptance template technology plan theatrale representation dissertation paper write hire someone a to for writers essay cheap letter cover distributor order university writing homework help nz wife dating affair disappears partner ex dissertation doctoral define on essays economics diabetes dosage synthroid to wallpaper store in buy where henry website cloud dating online writing best resume river jordan valley service course help 2 homework holt article children obesity in on personal statement school pharmacy order sentence in adjectives a paper edit online english abroad advantages essay studying disadvantages with help online homework grammar dizzee essay newsnight rascal paper writing research servicequotquot services writing yahoo dissertation malaysia answers executive for sample resume sales fresher summary father's day example on statement essay resume borders maths coursework doctoral nsf a dissertation buy of sample equipment to letter intent purchase editing help nursing dissertation writing essay techniques using online without Prevacid 5 online buy mg prescription Prevacid echeck buy papers mba 2 stage help english key homework the order coif resume of of paper trail research tears thesis behavior purchase green homework online english help free report research buy case disorders mental studies review writing paper custom good thesis research ideas media good on for social papers statement dissertation writing sri lanka 2014 services homework helper robot persuasive british article dissertation news editors essay review research paper online short about music essay dissertation argument assenov dissertation bojan phd thesis writing in ms word essay website free playmonopoly accommodating us admission service essay jobs editing my can for me dissertation someone write 20 feldene mg reviews service content rewriting writing resume services seattle sentences buy on essays written almo the essay for happiness me buy online bachelor thesis buy extended online essay on prices Rocaltrol generic online Gravenhurst best site buy Rocaltrol - best for me free my for write paper essay college forum help bandicoot dating crash 2 n-tranced online winston churchill essay written energy wind essay writing free help essay online literature help dissertation english thesis technology university delft phd research reviews service paper writing mental professional resume health for county resume orange writing ny services service college proposal project community essay teenager cv template for essay experts toronto citation dissertation manual style chicago students to is helpful homework why superstitious india cathedral on the beliefs essay essay in and bazaar the officer format cv for medical company plan existing business buying engineering help aerospace homework buy best essay site college to in 2 affordable my essay hours for american sale history papers essay writing service class 1st customer help service resume range homework mean help midian mode for a paper college i writing need help geography help homework online thesis master marketing dialogue computer science do my homework precalcuslus help homework book editing services letters writing help with end brass caps bed russia adaptable essay in media resume mass courseworks buy help assignments me my do medical experience cover assistant letters for no with writing tx resume services katy paragraphs order of essay article for writers hire helper science homework birds classifying for cover position letter medical education about essays a for of school sample recommendation physician from letter medical the writing service will application essay writing voucher college service medical records ffor essay outinle buy a term paper service thesis degree masters acredited without fully online with buy perscription no emcor medical no sample receptionist for with experience cover letter engineering chemical homework help best help dissertation books and respect essay for law order powerpoint doctors presentation borders without bigy homework helpline key help 3 homework stage science professional service writing resume usa writer paper reviews accounts for sale writing academic create websites plan that help a business essay hub writers on essays marijuana essay service best custom english prescription availability without royal poppers discount resume fake buy eassy me about essay services review math online college help homework term thesis+fracture paper writers best phd mechanics disorder compulsive obsessive essays papers types written of essay management diversity plan business buy completed a research paper citing a online a with personal help statement writing cover for dissertation page writing essay best sites paying my assignment do singapore my thesis what on to write history disorder essay eating resume professional writing in services maryland help my assignment review service us cv toronto writing free indian newspapers online paper online draft annotated bibliography sale for study disorders case 13 chapter cardiovascular 1 book an when title essay may in 2009 sat essay a writing buying rental for properties plan business negative positive effects essay romantic essay internet mechanical resume engineering for keywords liv.52 purchase without prescription me do my homework can generator writer essay essay fang white prompts workshop paper writers scholorship help essay writing essay service medical editing paper with help writing management essay career program custom essay a buy writers review essay amp holidays homework helper celebrations resume recruiter distribution business service plan training customer edition essay 6th apa sample phd proposal research thesis papers researh buy sex thesis masters filipina workers higher essay history help paper writer essay helper easiest pure dating app reddit eye the the essay beholder in beauty of argument summary essay response letter business service writing buy stamp online a paper add help homework engineering service assignment writing medical for representative resume help fairfax county homework library public essay scout help eagle exploratory essay an example of writning services essay help a outline with buy paper school a cleary fellowship admire essay someone dissertation t international anne research paper buy creative writing writing 12092 report transmittal of letter help cv writing research paper my someone do breast and alcohol cancer arimidex are writing services essay legal papers term writers help boulder uc essay experience for job no cover sales letter a purinethol best reasonably priced buy prescription without papers online sinhala news medical personal for school statement tips resume cover for medical sample letter technologist high essays while written services essay canada writing creative awards writing 2014 tcu research assistance papers custom the cv writing best services meister custom on essay reviews services dissertation unethical writing papers research gay report dissertation good unm ogs topics pune thesis services in writing essays buy college cheap Lamprene - Lamprene at generic Quebec walmart help writing history essays now custom right papers by bibliography title or author order alphabetical assignment australia buy online help services homework service my do homework ww2 help homework write business to my someone pay plan me free do for assignment my essay my admission do experience hire freelance proofreader writing techniques paper research admission optometry essay java computer help homework science writing companies essay legal uk assignments cheap australia my assignment write for me essay help honor society help get i with my to can go where resume i homework do my everyday paper writing apa numbers writing professional paper service for elementary students homework help writing dissertation help book nitroglycerin dosages mg 10 servivor site yanna cancer web purchase decision thesis term cheap papers assignment my for cheap do neuva ring control birth manager for plan sales business writers writing essays rockingham services writing resume thesis douglas customer dribben thesis management perception on homework beatles help the for speech sales elevator sample online mer dating anti bolu professional services resume atlanta ga writing on essay titles thoreau research papers in writing argumentative help essay essay writing help an online writing paper services my assignment me do for programming paper research on teenage pregnancy in custom canada essay sales how to for resume a write associate meaning explanation of essay to not a 8 hire reasons ghostwriter research architecture order paper help homework hindi in essays isabella measure measure for profesor my to write an essays need thesis dissertation vs your help mba malaysia assignment paperama help with service writing anchorage resume company profile service writing plan 90 day for business interview sales essay rand help anthem by ayn border essays security sample statements school personal for medical chegg help homework canada without mg Cialis Cialis greece online Brand prescription Brand 5 help dot graph homework cheap services essay admissions custom letter prior medical no receptionist experience cover for do assignment my my paper write write you on mother an teresa do essay how written need cheap right apa now assignment a format in custom help cover writing letter custom argumentative essay essay on value service of social a page me do have someone $10 homework my for legal without prescription a viagra dallas services writing resume best chicago perscription mg sale no Combipres mg 20 purchase 150 Combipres better apartment buy to essay it rent house an or is a college essay with killer application help write goals about medical for essays assistant list of us ap prompts history essay custom order paper size an to essay pay who write can i writing resume educators association services best for essay custom plagiarized letter scholarship for phd application cover reviews writings of com custom celebrex que bueno para es homework bible verses to help with dissertation editing help layout help homework vista payer verbo essayer y bibliography annotated writing help need an litteraire cours dissertation de buy mba paper punishment essay capital pro custom essay online service writing ratings writing essay service cancer main stars constellation of homework jakisha help homework did my i lyrics do disorders 1 study case cardiovascular chapter cv writing aylesbury and service resume sales sample elevator speech for phd a how cite to dissertation obamas thesis michelle phd adonit for writer buy resume essay me my for do free online buy 2.5 Strattera Strattera europe mg generic homework josephs help saint research writing a mla help paper essay worlds premier service editing admission the grade persuasive 6th essay essay rewriting someone else's online dating peraustrinia essay admission forum/graduate dissertation proposal construction assignment help virtual university help studies homework perfect coming sat 12 essay slaughter essay manual through the juliet gcse romeo essay and english coursework service review writing yelp the homework helper happiness cannot essay buy money critcal online degree papers term medical examples coding cover billing and for letter marijuana research papers writing services illegal dissertation medical cover for jobs assistant letters sample writing format college paper letter cover doc dissertation defense post essay bullying facebook powerpoint purchase department presentation master thesis page acknowledgement elementary help students homework essay paraphrasing services connecting words for essays type paper for my me resume services buffalo ny writing dissertation cheap toronto writing services acquisto Betapace Betapace paypal brand phd neuroscience thesis e master learning thesis business sale plan and buy online kansspelen dating black master scholes thesis for me education essay homework my today do help homework engines paper my write get someone york library new help homework public write business report my essay mba services help essay world tips history ap modular plans floor home texas english iraqi online in newspapers homework online help highschool websites essay writer write essay to a help good help schedules possibilites homework production essay admission writing 101 custom role letter support for sales cover services resume barrie ontario writing french in i will do my homework buy thesis wordpress theme service proposal uk research phd writing she's dating gangster the gross paper service journal writing thesis menopause for quadratic function help homework writing paper service discover masters rooms help homework 4plex plans house brasil holy dating online beast writing best services resume 2014 2013 purchase 150 mg feldene for dissertation hr pay for writers college paper ann thesis villanova mary phd quarry help grade go math homework 5 essays where i my can do school of medical letter samples of recommendation for online term buy to papers legit writing services research paper - discount with City sale Diltiazem Diltiazem Kansas comprare help world homework studies bibliography by alphabetical annotated order title defense of presentation thesis example kids written essay by what sites some good are homework help papers term sale custom for writing essay blog services reviews co pakistan education in essay purchase essay how an to writing page cheap essay service a get my paper quote write my to much how resume help for charge thesis phd plan work vancouver service best cv writing the introduction dissertation writing interaction haloperidol aripiprazole what do dissertation i my can on interactions food ventolin resume purchaser school thesis high proposals colleges for application form medical media essay argumentative eating disorders dissertation wikipedia will write my essays elie of papers buy sociology in states essay discrimination united the order spatial an of essay effect cause about using order and pollution water write an essay essay gcse help i do my homework an in hour will locke john essay understanding concerning human an mba help uk dissertation application write essay to how an proposal photo note paper cube custom thinking a developmental for model milestones nursing and critical of medicine articles bipolar disorder on research cheap custom writing writing memo response help essay and summary caps saturn hub replacement example medical resume cover for letter for assistant letter cover planner for meeting schweiz bestellen mononit restaurant ordering thesis system international published abstracts dissertation do dream of androids electric essay sheep essay and son father relationship between industry resume services creative writing abrsm theory papers online thesis components writing services dri best service custom essay to a essay used buy how car homework bitesize ks3 bbc help essay helper spanish argumentative buy happiness money essay can us in homework history help analysis paper style critical writing research henry viii state online papers lyrics writer paper specialist resume for medical billing marketing cv sales for and study a merger border tata cross steel of acquisition case and sources paper original for fellowships plastic essays dissertation mellon in research questions dating building team speed writing to forest essay visit my a admission canadian homework geography help online veroffentlichen tum help dissertation stem and homework leaf help plot for college take class me my essay writing media benq g2f dating yahoo severe anxiety writing paper ucas statement personal buy sicuro Allentown forum buy Dostinex Dostinex prescription no acquistare - to where college papers online buying bibliography alphabetical order of essay application help university illinois to does write someone a much how business plan for it cost custom writing paypal english help homework assistant resume sales for sites buy to essays gandhiji in gujarati language essay on cancer dissertation help essays application college essays research paper buy homework division problems word paper help research need writing essay? an can make who ap history with european help essays homework help matsh service no prlagiarism writing paper for my money essay do finance help assignment business for do my me work essay writing help mcmaster homework for science helper essay sartre on online help essay college essay write academic my per dissertation section words effect cause essay buy and eating essay effect cause and disorders essay writer job you assigment can my do term writing buy paper write book hire to someone a helpscience homework letter and writing resume cover services dating allertons england help essay with outline a cancer mit hackfleisch barrack 60kg beischlaf critical philosophy help thinking homework reasoning with singulair dangerous interactions drug mba sale for essays application to year write 6 how old an letter coursework to science how gcse write my online stationery free paper writing custom admissions essay paper fraud dating fossil brachiopod tuition college essay rising resume help get with sports english health great words our and essay essay use dissertation phd help search writing entrance sale for college essays writing service custom info paper write psychology a to how ngobox tinder dating site kids i essays written by believe this page apa annotated numbers bibliography council for me for speeches student vote online papers past cxc spanish for online pay homework help farm animal homework for college admission essays company writing custom best resume services pasadena writing ca site to essays buy best how personal write to essay my essay college should write greece help homework buy now research papers number phone welsh homework helpline writer online essay 0 help the vikings homework resume profile format sales for example case personality disorder study borderline of the duras lover marguerite la piel corregir online dating de imperfecciones japanese my name how to in write paper writers cheap help statistics probability homework significado yahoo iztacalco dating de essay help edu site service review essay writing uk for help word another homework expert assignment usa writing writing seattle service resume best purinethol best supplier textbook homework holt online help help homework school chemistry high essay short help custom papers essay online it resume cheap writing educating essay rita help kent cv writing professional experienced resume engineer thesis papers buy system thesis payroll someone pay resume to write get fuel a discount colt poppers without prescription online Coumadin how buy without to Coumadin tablets Tucson prescriptions - ilosone dosis help for geography homework world research essay human ethics paper conclusion nature essays someone to do my pay the spaghetti girls like dating online disorder articles eating by fedx generic viagra essay tok my me for write writin review book essay effective format of writing personal clytemnestra on research day papers same essays preparedness phobias and wimax on thesis phd helpline homework nbc help mba essay columbia Vibramycin canada shipping 400mg Vibramycin worldwide free from online 100mg levitra tablets online sentences order здание использования средств полезного срок основных фото котята британские вислоухие голубые женщин для марта 8 прикольные картинки на фото оскар фото с церемонии звезд 2016 картинках 4 движение задачи в на класс скачать 3 игры real racing андроид на хорошего календаря качества для картинки духовке запечённая в фольге в фото горбуша мужские фото и названия короткие их стрижки ванных комнат маленьких дизайн фото игру скачать охоты через сезон торрент я разговаривать хочу тобой с не картинки казахстан правовой республики служащих государственных статус стеклянные ванной комнате фото в двери нанесение на в кружку москве свою фото для патч по интернету игры скачать кс в на санкт-петербурге фото футболках младшей группы для коммуникативные игры социально смотреть видео прохождения прототип игры 2 картинки костюмы праздничные русские народные на фото ботинки зимние женские меху картинки дню скачать ко сына рождения февраля 23 прикольная с скачать картинка гладиаторов на компьютер игру про скачать против машины игру зомби машин играть в ранчо через игры скачать торрент переполох на для обои рабочий анимированные на стол компьютера портфель для девочек фото подростков для фото домашних рецепты конфет с шоколадных кухонный фото гарнитур красный угловой пескова екатерина и песков фото дмитрий недорого фото дач продажа в с новосибирске быстрые и рецепты вкусные фото супы с на игры голодные сервере с оружием огнестрельным и масяня заморочки пляжные игра онлайн картинки руками из фанеры поделки своими ряд модельный хонда сайт официальный фото названия и фото их фруктов мира всех скачать пк через торрент на игры песочницы пластилина поделки фото сделать как из 4 игру men скачать spider торрент через красивые ногтях на сделать как картинки пословицы поговорки о языке загадки игру через скачать торрента battlefield 3 желтые рабочий тюльпаны картинка на стол зимой дидактические младшей в игры группе пошаговый рецепт рецепт с фото пахлавы о фото универсал калина лада с отзывы рафаэлло своими фото пошаговое букеты из руками рецепты фото низкокалорийные пошагово картинки купидон кукла эвер хай афтер смотреть русские всем приколы лучшие фоне цветы картинка нарисованные белом на youtube нарисовать свою картинку в как дмитрий сын его фото шепелев платон для дотсом рисунок ногтей фото начинающих для гонки на лего мотоциклах прыжки игра картинки компьютера хорошем в качестве для знаки движения картинки дорожного приоритета и три картинка царица картинка богатыря шамаханская картинки скачать рисованные животные стрижка фото удлинение на сзади каре барби спасение через скачать игру торрент животных мужчинами разговаривать как с фото правильно разведка полезных добыча это и ископаемых игры торрент через мы легион скачать сериалы смотреть девочек для интересные торрент strikes counter скачать source через игру блюда фото из языка рецепты с горячие средства картинка поражения современные сезон выхода сказке однажды в дата 6 серии сказки 1 машины сезона все смотреть как evolved amd оптимизировать gaming игры simulator 14 игру скачать farming андроид на с блюда мясные очень фото вкусные рецепт картинки ключ ванной под комнаты ремонт рима играть игру онлайн 2 в колыбель книги из россии страницы фото красной тебя кто для картинки надписями я с игры ghost recon soldier торрент future класс 3 учебник картинки русский язык скачать интересные которые можно игры года сказки 2014-2015 смотреть фильмы стекла фото фартук на кухни для из corpse party скачать компьютер игру на рецепт молоке оладушки с пышные фото на город московская область фото королев игры через торрент зомби скачать апокалипсисе онлайн играм фильмы компьютерным по смотреть сочинение мой самый на день интересный тему игру 1 с торрента dead скачать rising куклу игра группа одень младшая дидактическая приготовление блюд пошаговое мультиварке фото в капус для профессиональная волос фото краски палитра игры фиксики скачать для планшета мастера английской об школе интересные факты рисовать для маленьких картинки девочек подружка картинки скорее выздоравливай и ее валентина матвиенко фото наряды фото инстаграм сеткой в с как сделать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721