Особливості соціальних проектів та їх трансляції в українському телепросторі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено роль соціальних проектів в телевізійному просторі України. Окреслено основні поняття та проаналізовано їх контент, простежено аналітичну репрезентативна функції у соціокультурному просторі. Описано та візуалізовано результати проведеного соціологічного дослідження та надаються загальні рекомендації щодо удосконалення та ефективного функціонування соціальних проектів на українському телевізійному просторі.

Ключові слова: проект, соціальний проект, телепростір, телевізійний простір, проектування, телевізійні канали, трансляція, український телепростір, телевізійні програми.

За останні кілька років телебачення стало частиною нашого життя, яке перетворилося на доступне джерело важливої, миттєвої інформації та засіб комунікації, яке відіграє значну роль в процесі пізнання людиною навколишньої дійсності. Телевізійний простір нині задовольняє соціальні, культурні та психологічні потреби індивідуума, вносить в її повсякденний ритм життя різноманітність, комфорт, пізнання, і при цьому не вимагає особливих затрат, зусиль і проявів особистої активності. Мабуть, саме ці особливості телебачення дають нам зрозуміти його значуще місце в сучасному суспільному житті. Нові позитивні ракурси соціальної тематики на телевізійному просторі, обумовлені, з одного боку, політичною складовою телевізійного контенту, а з іншого – очікуваннями аудиторії і конструктивним напрямком в професійній практиці ЗМІ, робить актуальним дослідження функціонування соціальних проектів на українському телепросторі в аспекті висвітлення проблем соціальної сфери. Тому постає необхідність дослідження аспектів використання соціальних проектів у телевізійній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Недостатня розроблена теоретична база питання соціальних проектів на українському телепросторі. Галузь дуже перспективна, а отже, слід очікувати виникнення нових досліджень та наукових праць. Особливо насиченими актуальною інформацією з питань дослідження проектної діяльності є праці українських та російських вчених. Зокрема над проблемою працювали О. В. Безпалько, Н. В. Матяш, І. В. Петрова, В. В. Різун; П. Р. Атутова, М. Б. Павлова та ін. Телевізійний простір досліджували українські науковці та вчені, праці яких були актуальними для дослідження – це К. М. Богословська, В. П. Коломийця, І. В. Корнєва, І. А. Полуехтової; Є. С. Бойцова, А. Г. Качкаєва та ін.

Мета статті: з’ясувати особливості соціальних проектів на українському телевізійному просторі та ефективність їх трансляції в українському телеефірі.

Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу дoслідження. Слово «соціальний» стало одним з ключових елементів сучасного публічного дискурсу. Заявивши про соціальні пріоритети, виражені в конкретних діях, керівництво країни внесло їх як постійну складову «порядку денного» в ЗМІ, і соціальна проблематика виявилася на передових телевізійних позиціях [1, c. 45]. Демографія, охорона здоров’я, проблема житла, проблема гендерної нерівності та соціально вразливих груп – це актуальні проблеми соціальної сфери, які на сьогодні складають основну частину телевізійного контенту, заповнюють як його новинну та аналітичну, так і розважальну частини, формуючи при цьому досить строкатий і суперечливий інформаційний фон, поєднуючи PR соціальної політики, журналістські розслідування, скандали і світські розмови, мозаїку новин, рекламу.

Соціальні проекти в українському телевізійному просторі займають значну частину медійного контенту, вони формують стереотипні уявлення і систему очікувань у глядацькій свідомості. Соціальна технологія існування українського телевізійного простору спрямовує його до створення контенту, орієнтованого, переважно, на «низ» середнього класу [6, c. 104]. Звісно, у цієї верстви населення також є різні «групи за інтересами», люди з різним інтелектуальним багажем та різною віковою категорією. Але виробники проектів змушені звертатися не до «ніш», а, як правило, до масової аудиторії [7, c. 154]. Будь-які соціальні проекти розраховані на масового глядача, повинні бути інтерпретовані відповідно до того психологічного, культурного та соціального ядра, яке притаманне більшості – це інтерес до незвичайних подій, бажання підглядати, спроектувати свою ситуацію відповідно до тієї, що показується і т.д.

Зрозуміло, що для роботи з широким загалом найефективнішими засобами масової комунікації, з точки зору приймаючої інформацію аудиторії, є телебачення [2, c. 45]. Представлення соціальних проектів на телебаченні має свій ряд переваг, оскільки у телебачення:

 • більше в порівнянні з пресою охоплення населення;
 • велика, в порівнянні з друкованими ЗМІ, наочність і переконливість;
 • передача повідомлень, які сприймаються глядачем або слухачем є миттєвою;
 • організація роботи по тимчасовому принципу, планування програм по годинах;
 • наявність мереж станцій для одночасного мовлення в масштабах країни і за її межами [9].

Для дослідження соціальних проектів в українському телевізійному просторі було застосовано метод кількісного контент-аналізу, який допоможе визначити та виявити залежності соціальних проектів на телевізійному просторі. З’ясувати їх характеристики та визначити популярність соціального проекту на різних телеканалах, їх сприйняття в очах громадськості як важливого чинника формування нових монументальних соціальних постулатів та вирішення наявних соціальних проблем в українському суспільстві.

Основними характеристиками контент-аналізу є об’єктивність, точність, наочність та системність. Дослідження соціальних проектів на телевізійних каналах за допомогою кількісного контент-аналізу, як різновиду документальної, зокрема аудіовізуальної інформації допоможе визначити особливості соціальних проектів на українському телевізійному просторі.

Контент-аналітичне дослідження складатиметься з 6 етапів:

 1. Вибір матеріалу.
 2. Розробка робочої гіпотези.
 3. Опрацювання дубльованих повідомлень.
 4. Розробка категоріальної схеми. Визначення категорій, одиниць аналізу та одиниць рахунку.
 5. Оформлення кодувальної таблиці, проведення контент-аналізу;
 6. Підведення підсумків та їх презентація [5, с. 13].

Для дослідження було обрано п’ять соціальних проектів на п’яти телевізійних каналах, які було обрано шляхом моніторингу, то одну проекту з кожного телеканалу. Соціальні проекти українського виробництва, які мають на меті донести до суспільства базові цінності, які сьогодні якимось чином або порушено або не дотримано. Соціальний проект в телевізійному просторі може бути представлений у вигляді ток-шоу, реаліті-шоу, або телепроекту, де чітко визначені соціальні проблеми, які намагаються подолати або вирішити. Аргументувати це можна тим, що на телебаченні сьогодні спостерігаємо медіапродукти, які перетворюються на засіб формування світосприйняття аудиторії [4, c. 87]. Контент на телебаченні представлений переважно видовищними, розважальними та інформаційними телепрограмами.

Відповідно, ток-шоу – це максимально персоніфікована екранна форма розмовної журналістики, що поєднує ознаки інтерв’ю, дискусії, які концентруються довкола особи ведучого, за правилами асиметричної комунікації, також у студію запрошують гостей – цікавих своїми вчинками, думками, способом життя, обов’язкова присутність у студії «внутрішніх глядачів» та компетентних експертів [8, с. 136].

Реаліті-шоу (від англ. reality – дійсність, реальність) – телевізійний жанр, різновид розважальної телевізійної передачі та онлайн-трансляції. Сюжетом є показ дій групи (або груп) людей у наближеній до життя обстановці [3, с. 68].

На телеканалі «СТБ» був обраний проект «Кохана, ми вбиваємо дітей», на телеканалі «Україна» телепроект «Говорить Україна», на телеканалі «Інтер» – «Стосується кожного», телеканал «1+1» – «Міняю жінку» та на «ICTV» – «М І Ж». Вибір матеріалу здійснювався шляхом випадкової вибірки. Для дослідження було обрано вечірній та денний час прайм-тайм – вечірній з 18:30 по 21:30 та денний з 12:00 по 14:30. Обрано проекти було за їхньою тематикою та соціальною проблематикою, зокрема насилля у сім’ї, тема батьків та дітей, гендерна рівність, соціальна незахищеність населення.

«Кохана, ми вбиваємо дітей» – проект в жанрі реаліті-шоу, створений за британським форматом «Honey, we’re killing the kids». Його герої – батьки та діти, в яких діти, як і їхні батьки, ведуть неправильний спосіб життя. Телеглядачі стають свідками переживань учасників під час подолання різних випробувань і складностей. Сім’ї-учасниці зриваються, але продовжують працювати далі для того, щоб в кінці програми постати перед глядачами зовсім іншими [12].

«Стосується кожного» – проект в жанрі ток-шоу, це розмова із граничним ступенем відвертості про те, з чим реально пов’язані долі людей, про ситуації, в яких проявляється ставлення людини до людини. Чесна і відверта дискусія ведучого з безпосередніми учасниками подій та експертами змусить звернути увагу на ситуації, які стали наслідком людської байдужості або небайдужості. Історії, розказані у студії – це історії про кожного з нас, про наші дії і нашу бездіяльність, про нашу реакцію на події довкола. Це урок особистої відповідальності, активної громадянської позиції та небайдужого ставлення до себе і до людей [11].

«Говорить Україна» – це проект в жанрі ток-шоу. У проекті обговорюються події, що сколихнули країну, і теми, значимі для тисяч людей. Кожна з них розкривається через конкретні людські долі, життєві перипетії і думки. Герої ток-шоу – свідки й учасники резонансних подій. Учасником проекту може стати кожен. Головне – це реальна історія, яка буде цікавою і актуальною для громадськості [13].

«Міняю жінку» – документальне реаліті-шоу 1+1, у межах якого дві сім’ї на тиждень міняються дружинами. Участь у «Міняю жінку» беруть контрастні родини: з різним соціальним станом, способом життя, світоглядом, ставленням до роботи, одне до одного та до інших, полярними поглядами на виховання дітей, харчування і відпочинок [10].

«М І Ж» – ці звичні літери приховують за собою не просто позначення статей. Це незбагненна таємниця жіночої логіки, чоловіча сила волі, взаємне кохання і тяжіння до подвигів заради цього кохання. Жанр розважального ток-шоу [14].

Робочі гіпотези: соціальні проекти на телевізійному просторі впливають на емоційне сприйняття людей; соціальні проекти є позитивним чинником у вирішенні соціальних негараздів; соціальні проекти на телевізійному просторі транслюють у вечірній час.

Для обробки соціальних проектів на телевізійному просторі було обрано схему категорії контент-аналізу розроблену Ф. Керлінгером та К. Кріппендорфом. Схема включає такі категорії: за тривалістю, за форматом, за рівнем сприйняття та за маніпулятивними аспектами.

На цьому етапі передбачається чітке вироблення одиниць аналізу. Такою одиницею буде виступати сам соціальний проект, а одиницею рахунку – кількість випусків соціальних проектів за певний період часу на певному телеканалі. Проект «Кохана, ми вбиваємо дітей» можна було зустріти 2 рази з 21:00 по 23:55 з перервою на випуск новин. Проект виходить один раз на тиждень. Проект «Говорить Україна» транслювався з 19:45 по 21:00, проект транслюється п’ять разів на протязі тижня в один той самий час. Проект «Стосується кожного» транслювався 2 рази (тобто 2 випуски) з 18:05 по 20:00, проект також виходить в телеефір по буднім з понеділка по п’ятницю в один той самий час. «Міняю жінку» на «1+1» транслюється о 9:30 та в ранковий прайм-тайм 12:30, також 2 випуски. Проект виходить в телеефір також по буднім, п’ять разів на тиждень. Проект «М І Ж» на «ICTV» виходить 1 раз в ранковий прайм-тайм о 13:54, виходить по понеділкам один раз на тиждень.

Проаналізуємо соціальні проекти за критеріями: за тривалістю – проект «М І Ж» триває 1 годину 50 хв і виходить у ранковий прайм-тайм, проект транслюється 1 раз на тиждень у будній день. Проект включає в собі елемент розваги і не несе інформаційного навантаження. Проекти «Кохана, ми вбиваємо дітей» та «Стосується кожного» виходить 2 рази на день, в телеефір виходять 5 разів на тиждень у будні дні, тривалістю в 1 годину. «Міняю жінку» триває 1 годину 25 хв, виходить у денну та ранкову частину дня, п’ять разів на тиждень у будні дні. Проект транслюється в день, оскільки також не несе інформаційного та аналітичного навантаження. Проект «Говорить Україна» триває 1 годину 15 хв, транслюється п’ять разів на протязі тижня по буднім дням, виходить у вечірній прайм-тайм, коли кількість переглядів серед населення є найбільшою.

За форматом: в усіх п’яти проектах простежується формат «жанрової сценки», цей тип є невеличкою п’єсою, в якій зображена реальна життєва ситуація, тут ситуація, що представлена в соціальних проектах є зазвичай напруженою та спрямованою на вирішення проблеми. Зазначимо, що проекти «Кохана, ми вбиваємо дітей» та «Міняю жінку» прослідковується формат «стиль життя», де в проектах показується реальне життя людей, які зосередженні покращити стосунки між близькими, вирішити питання, які заважають їхньому сімейному благополуччю.

За рівнем сприйняття: усі проекти сприймаються на емоційному рівні, де учасники проектів не контролюють власні емоції, показують власні амбіції та відстоюють свої принципи. Емоційний рівень сприйняття впливає на глядачів значною мірою, оскільки по-перше, сіє сумніви в суспільства та виробляє імунітет до проблем, які показуються в проектах, по-друге, присипляється активність глядача та здатність мислити, тому що вони сприймають ці речі як належне, по-третє, в соціальних проектах на телевізійному просторі постійно показують носіїв девіантної поведінки, на яких глядачі звертають увагу. Два проекти «Говорить Україна» та «Стосується кожного» проявляється і раціональний рівень сприйняття, де людини може осмислити та проаналізувати побачене, на основі думки експертів студії, побачених раніше доказів (адже ці два проекти показані у вигляді ток-шоу) і зрозуміти для себе, що правильно, а що ні.

За маніпулятивними аспектами: проекти «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Говорить Україна» та «Стосується кожного» характеризуються «життєвою несправедливістю», адже в  «Кохана, ми вбиваємо дітей» показано життя батьків та дітей, які якимось чином не благополучні, або у яких є проблеми з насиллям у сім’ї, у проектах «Говорить Україна» та «Стосується кожного» бачимо ситуації з життя пересічних людей, в яких в житті склалися ситуації з бідністю, незабезпеченістю та відсутністю соціального захисту, з чим вони і діляться в проекті з ведучим, експертами та глядачами, спільними зусиллями намагаються вирішити ці проблеми. Значна різниця полягає в проектах «Міняю жінку» та «М І Ж», де переважає «комічний» аспект маніпуляції. В проекті «Міняю жінку» показується життя двох сімей, які на тиждень помінялися мамами, і показується їхнє сімейне життя в нових сім’ях, де вони потрапляють в ситуації, які їм не властиві. В проекті ж «М І Ж» показується гендерна нерівність між чоловіками та жінками, де жінок показують у ролі «дурненьких» та неосвічених дівчат, яким притаманні сексуальні та романтичні образи. Чоловіки виступають тут у ролі «керуючих» ситуацією.

Отже, провівши контент-аналітичне дослідження, з отриманих результатів можемо спростувати або підтвердити гіпотези, що були розроблені раніше:

 • соціальні проекти на телевізійному просторі впливають на емоційне сприйняття людей. Гіпотеза є підтвердженою, оскільки в контент-аналізі усі соціальні проекти впливають на емоційну складову сприйняття людей, тому що проекти транслюються з метою вплинути на глядача через екрани телевізорів для того, щоб не повторювати помилки, які були здійснені героями проектів. Емоційна складова на телевізійному просторі є центральною, так як суспільство, дивлячись та поринаючи у світ героїв, мислять їхніми думками, співпереживають їхні ситуації та розмірковують над тим, чи не допускають вони таких же помилок (Таблиця 1).
 • Таблиця 1
 • Категоріальна схема контент-аналітичного дослідження

        Категорії

 

 

Соціальний проект     

За тривалістю За форматом За рівнем сприйняття За маніпулятивними аспектами
1 – «Кохана, ми вбиваємо дітей» (СТБ) 1 година «жанрова сценка», «стиль життя» «емоційна» «життєва несправедливість»
2 – «Говорить Україна» (Україна) 1 година 15 хв «жанрова сценка» «і раціональна, і емоційна» «життєва несправедливість»
3 – «Стосується кожного» (Інтер) 1 година «жанрова сценка» «і раціональна, і емоційна» «життєва несправедливість»
4 – «Міняю жінку» (1+1) 1 година 25 хв «жанрова сценка», «стиль життя» «емоційна» «комічна»
5 – «М І Ж»            ( ICTV) 1 година 50 хв «жанрова сценка» «емоційна» «комічна», «романтична», «сексуальна»

 

 • соціальні проекти є позитивним чинником у вирішенні соціальних негараздів. Гіпотеза не підтверджена, адже в соціальних проектах є негативна складова, яка присутня в соціальних проектах – це свого роду спотворення реальності, підвищення рейтингів та нівелювання принципів та норм соціально прийнятної поведінки. Соціальні проекти на телевізійному просторі повинні нести в собі смислове навантаження для створення із людини громадянина, а не спотворювати її бачення стосовно реальності в цілому та зокрема.
 • соціальні проекти на телевізійному просторі транслюють у вечірній час. Гіпотеза частково підтвердилась, оскільки час виходу в ефір проектів є переважно з 18:30 по 21:30, період прайм-тайму, коли переглядів є найбільше, цей часовий проміжок є зручним для перегляду зважаючи на те, що люди приходять з роботи, після домашніх справ, є вільний час для того, щоб відпочити та подивитись передачі. Хоча в ранковий час також транслюються проекти, але це проекти, які за способом маніпуляції є комічними, які не несуть смислового навантаження для аналітичного сприйняття. Радше тут вони транслюються як фон, або відпочинок від турбот, або ж для перегляду молодого та старшого населення.

Висновки. Соціальні проекти сьогодні зайняли неабияку нішу в українському телевізійному просторі, їхня тематика різноманітна і об’єднує групи людей за інтересами. Проте, можна констатувати той факт, що соціальні проекти на телебаченні не мають двостороннього зв’язку, немає віддачі зі сторони глядачів, який прослідкувати відразу не можна. Проведене соціологічне дослідження дало змогу точно визначити наскільки ефективно реалізовуються соціальні проекти на телевізійному просторі в Україні. Було підсумовано усі результати дослідження на основі кількісного контент-аналізу, що дало змогу максимально об’єктивно провести та підсумувати результати дослідження.

На основі результатів проведеного соціологічного дослідження, за допомогою методів моніторингу та кількісного контент-аналізу, можна зробити висновок, що соціальні проекти на українському телевізійному просторі є досить активно трансльованими на самих рейтингових телевізійних каналах (Рис. 1). Соціальні проекти показують ті соціальні проблеми, які є актуальні суспільству – це насилля в сім’ї, рання вагітність, гендерна нерівність, соціальна незахищеність населення і т.д. Усі ці проблеми висвітлено в соціальних проектах з метою, не допустити подібних ситуацій в реальному житті людей, які дивляться проекти. Очевидним є недолік таких проектів – це показ ситуацій із життя пересічного громадянина, ситуацій, які сприймаються як справжня реальність, яка стає частиною життя кожного глядача, для якого такий показ не є дивиною, а лише констатацією того, що його це вже більше не зачіпає.

Список використаних джерел та літератури

1. Безпалько О. В. Соціальне проектування: навч. посіб. / О. В. Безпалько. – К., 2010. – 127 с.

2. Качкаева А. Г. Жанры и форматы современного телевидения. Последствия трансформации / А. Г. Качкаева // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. – С. 45.

3. Коробицын В. И. Социологические исследования ТВ и рекламы / В. И. Коробицын, Е. Н. Юдина. – М.: «ЗИП-Холдинг», 2006. – 200 с.

4. Манаенко Г. Н. Специфика дискурса масс-медиа в современном информационном пространстве / Г. Н. Манаенко // Вестник Москов. ун-та Сер.: 10. Журналистика. – М., 2005. – № 1. – С. 86-96.

5. Маркетингові комунікації: методичний посібник за матеріалами мастер-класу для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / укл. Г. В. Охріменко. – Острог, 2008. – 50 с.

6. Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір: науковий журнал / гол. ред. В. В. Різун. – К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – № 2. – 2014. – 131 с.

7. Петрова І. В. Проектування в соціально-культурній сфері: навч. посіб. – К.: Вид-во КНУКіМ, 2007. – 372 с.

8. Яковець А. А. Телевізійна журналістика / А. А. Яковець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 240 с.

9. Дашевская И. Р. Масс Медиа: Программирование на ТВ [Электронный ресурс] / И. Р. Дашевская. – Режим доступа: http://www.broadcasting.ru/ articles2/content/mass-media- programmirovanie-na- tv. – Название с экрана.

10. Офіційний сайт телеканалу «1+1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1plus1.ua/online. – Назва з екрану.

11. Офіційний сайт телеканалу «Інтер» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inter.ua/uk/. – Назва з екрану.

12. Офіційний сайт телеканалу «СТБ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stb.ua/ua/. – Назва з екрану.

13. Офіційний сайт телеканалу «Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kanalukraina.tv. – Назва з екрану.

14. Офіційний сайт телеканалу «ICTV» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ictv.ua. – Назва з екрану.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of uterine sy ptoms cancer writing with help essay australia sales summary professional resume for company essay on food online dating baby feeder service writing dissertation in delivery food singapore academic in uk companies writing best phd the custom writing dissertation service of my sunday on homework i do dissertation 68 online abstracts comparative phd literature thesis miss 2014 dating pre selection d'ivoire cote homework ks2 help french a thesis need i you write essay persuasive do how a english helping others essay writing papers service academic free homework math help with essay york women role creative of new university on writing graduate preis caps danazol ppt disorders sleep presentation report examination thesis doctoral my write com reviews essay service perth writing professional resume for website thesis college service proofreading paper buy can't money everything you essay help literacy homework ibuprofen with mixed aspirin help books dissertation ireland canadian homework geography help essay hamlet humanity buy research papers graduate style in graduate expect what in apa paper studies i essay help write a to short printing services malaysia dissertation writing theatre elizabethan essay with assignment help economics sample of purchase letter errata thesis master health on dissertation economics online order brand elimite dissertation of order writing review services uk literature online zeit w zaatar order resume de Kamagra Flavored Kamagra au order - achat Syracuse online secure Flavored member letter service sample for cover representative with paper research help nursing dissertation dublin help free alesse order shipping where i can canadian essay scholarships overseas sleep tulsi shipping do homework can on mymathlab ipad you research papers on and order personality birth lab help on report needsomeone i my Ontario - online Dilantin Dilantin reviews online paper wrapping online essay assignment descriptive ses dissertation sur culture la scripted writers blog hire for essay writing tip thesis acculturation dissertation write to my i pay someone can resume cornell help paper essay cheap order presentation powerpoint a health assistant personal care statement free online statistics homework help papers on research literature english cheap amusements essays help homework robot custom write essay papers engineer mechanical format resume word for in naukri chennai writing resume services sample nmat online papers engineer sample sales for resume in valuable essay life lessons on help writing paper service essays writing speech services custom writing on the summary self dating responsible treatment programs cancer bipolar disorder study case for homework online tutoring help ordnance help mapzone survey homework argument essay cosmological help french essay help writing term between comparison edu paper edu freud and info erikson people essay about poor college questions essay application 2013 buy custom napkins cups and paper starting a plan service business writing of phd economics education thesis science proposal for dissertation computer my will do homework you essay college help dummies online application help room essay my assistant skills and abilities for resume medical cv writing service best xenia multiple hiring cover managers letter professional writing services online cheap order essay an kreuger dissertation janice blisters herpes genital symptoms begin an essay ways unique to essays nhs for good story romeo and essay side juliet west homework mountains help tn services professional writing in knoxville assignment writing custom help homework business analytics essay college disorder eating application write term paper my original suk is geun yoona dating songs jang psychology essay write my ottawa plan business help online school papers 5 of chapter research parts paper 1 to active best get place super cialis to good write how a essay admissions graduate writing phd ltd services dissertation research disorders neurological papers help business writing dissertation 35h a a for to personal job start how statement ca service orange county writing resume presentation purchase do cover page a have research papers avance in speech for school meeting de statistical services dissertation usa in hyperactivity deficit study attention disorder case hesi order of a resume paper writers research needed 221 dating featherweight swot case google analysis study 5 days help with writing a dissertation review dissertation services writing business dissertation writing professionally admissions college successful essay capsules achat satibo au de dating eposters online paper term cheap my do for for me purchase prescription where a i dilantin get can without flonase us buy pharmacy online Gold Kamagra online assignment websites help disease research alzheimer's paper micronase order online services resume ny writing county orange dissertation on paper media help writing research paper help nurse essay student dissertation written thesis rusu radu phd stress post traumatic essays disorder papers pharmacy Meclizine online dose premarin iv to membership club country for letter recommendation of essay introduction disorders eating homework econ help qualitative dissertation ireland help controversial ted talks paper for medical dance your thesis research topics services essay writing reviews studies traumatic disorder stress case post measure for essays measure justice help homework electromagnetics how to for amazing medical statement school an personal write maths help with homework ks3 will without i can a lawyer my own write a me for write cv p truscott phd thesis on spectrum sibling the of a case phenomenological the study impact disorders autism relationship of a buy paper proposal research teacher resume writing services reviews to papers term how write research mba paper buy influence help homework homework help find proposal in thesis arts for of nursing master for paper money a write homework nj help my report write me book for buy essay literature punishment against papers nixon corporal research essays richard seattle help resume writing dissertation master custom service proposal dissertation and words 3000 help phones in help school cell persuasive essay physical in dissertation activities education abstracts write how vote speech to for a me writing essay custom and dissertation service it paper term term a paper writing with help phd a online buy degree only rm download bi dating 724 bild gestern online zeitung dating no o-me 100 online poppers prescription mg algebra help homework math the descriptive ocean on essay water my hindi write name dissertation malaysia service writing ottawa milk goats vitamins Игры постапокалипсис торрент на pc Игры для мальчиков рыцари с видео новинки 2015 Смотреть года ужасы Какие выбрать шторы к синим обоям декоративным с Заборы фото камнем Цвет сиреневый и фиолетовый фото старс игра дон Рисунки на тетради в клеточку фото список на интересные игры Самые пк live статус xbox дает золотой Что пользоваться играх Как в artmoney мальчики фото в трусах порнофото российских артисток в сельских Открытие 2016 игре игр трахатся жена фото любит Семь древних чудес света картинки фото секса толстых задниц Скачать тексты частушек к 8 марта Фильмы ужасов список самых жутких архив толстых порно фото негритянок Игры одевалка монстр принцесс хай матш и сын сасала хуи фото игру Скачать с рейнджеры торрента Тянемся за ручками упражнение фото Игра для мальчиков один на один 2 порно фото девушек в штанишках Конфетное дерево фото и описание на точка ру Игры картун нетворк Красивые картинки и фото цветов Слова сестры от брату в картинках член вялый Оленегорск почему Среднеуральск купить speman фото большой член очень Скачать анекдоты про видео вовочку Скачать to игру по days 7 die сети шикарные сисястые женщины фото квартирах Дизайны кухонь в фото можно увеличить Сокол пенис как писи крупно фото попы очeнь Игры гонки мальчиков для пушками с фото мужик с девкой на прогулке в лесу трансвеститы порно черные Гаджеты для windows 7 оригинальные фото порно насилие мамаш и домраб. Скачать игры которые мало весят рожавшая пизда фото Правила рулетку алкогольную в игры статус серьезных Яхочу отношений Сказка дедал и икар кем был дедал Игра mortal kombat для компьютера Ябуду переустанавливать все игры козлом с фото ебля через крупные пизды расширитель фото на матку посмотреть Скачать на игры компьютер мафию вульф страшные сказки Кукла клодин у Какие толстого сказки авторские фото траха старых в лесу секс раком в попу фото Картинки игры моя говорящая анжела Фото закрытая школа женя савельева Разные игры для мальчиков 8 лет Как пройти квадраты в играх разума потно фото свингеров Вечернее платье 2015 фото короткие какой Центральный размер члена нормальным считается любительское русское порно фото девушек в чулках Игра ребусы с ответами на андроид Аты можешь порвать все наши фото порно фото зрелых беплатно Рисунок это природа сказка тему на женами фото секс Прически гостям на свадьбу фото 7262 на живые самсунг обои Скачать сиськами жирные отвисшими фото с бабы фото трахнул свою маму в чулках и кончил ей на трусики Игры для мальчиков онлайн комбайны внучек фото дедами своими секса со жёсткого 12 сказки 3 в Однажды сезон серия Иллюстрация к сказке золотой петух членом анальный своим а её очень ru секс стала застонала попки она её фото сырой киска www.стоило коснуться виды фото таро какие позы выбрать чтобы забеременеть картинки пикантные фото девчонок Помидоры по-корейски рецепт с фото спид игра смотреть онлайн фор Нет Ужасы 2015 на событиях реальных размер мужского члена Калужская область Стрижка лесенка по всей длине фото Сднём рождения сестра картинки 747а Фото поезда невский экспресс Британская группа viola beach фото Скачать игры невософт с ключами игра битабанка на похожие есть игры сталкер Какие делать плохо стоит если Обоянь что стрелялки на 2 битва с Игры зомби домашнее обнажённые фото Красная книга россии птицы фото жен голых частное фото планшета Играть для игры шарики в фото росссийских школьниц порно секс мамы с фото фото японские девушки голые Скачать игру train 2 через торрент Фото красивых девушек на аву вк шляпка руками фото своими Конкурс Игры для мам на 8 марта в 1 классе Сднем рождения доченьку в статус порнофото голых женщин с волосатыми писями в текстов онлайн картинки Вставка порно фото девушек твери defender игру на Скачать приставку ртахнул на надувном фото Кода на игру driver san francisco осенние Поделки фото руками своими подростки в женском белье фото сестер фото эро davalos откравенные мулаток фото соцыальные порно фото сесии фрукта Гранат свойства полезные домашнее порно крупно фото Санузел в доме своими руками фото сисек женщин фото пожелых порно видео онлайн смотреть миньет www.волосатый анал фото европа honor of Игра medal огне в Смотреть стрекоза и муравей сказка средний размер половой член Нововоронеж Скачать игру гта сан андреас даг 2 весна-лето женская 2015 Фото обувь порнофильмы 90 х онлайн смотреть алавар игре Ключ к масяня.евротур Штукатурка стен по маякам под обои Фото праздник на причесок простых прекрасные ножки анжелики блэк фото Фото девушки джастина бибера 2015 девушки секи фото Фото обои на стенах дизайн фото с пауком игры драки Все человеком проникновения. порно фото группового игра рандеву с незнакомкой приключение студента скачать домашнии скачать порно фотографии Слушать сказки со старых пластинок лостфильм престолов сезон смотреть игра 4 Заволжск спермактин отзывы Загадки в которых есть с метафоры Придумать сказку два брата 4 класс Грибы подберезовик фото и описание девка фото голая обалденная член большой фото соку в самом фото Игры с читами коты ударная сила Свинка пеппа на супермаркете игра порно фото устраивать шоу техника секса видео зрелых порно фото писик волосатых порно фото инцест доч игры Играть одевалки новые онлайн Виды фикусов с фото и названием реальні гей фото мужиков порнография сын фото Приготовление блюд из молока фото голые трансы ебутфото грозном чечни в сердце фото Мечеть в Фото майках девушек обтягивающих самые крупные сиски фото порнография вудман Мебель для ванной комнаты картинки little caprice x-art фото бестыжие фото кати гусевой мира игр места девушек секс фото иранских man gingerbread сказки The перевод 7чудес скачать игру через торрент Стразы расположение на фото ногтях Дятьково нормальный члена какой размер квадратных Квартира фото метров 30 игры сенсорные 320 Скачать на 240 Дизайн квартиры студии 28 кв фото порно зрелые франция фото Фото жанна фриске перед смертью Личность социальные роли и статус Ответы в игре одним словом 8 букв Фото для платьев выпускных сада молодая пида фото картинки smert пикс.картинки 1440 2560 x Картинки просмотр порно онлайн волосатые крупный мамы фото план русый пепельный фото волос цвет светло часть сан фото порно раком на даче фото подглядывают молоденькие фото онлайн шлюшки Игра метро 2033 часть 1 скачать телок.нет фото лесбиянок Фото весны в горах на рабочий стол мини порнуха фото красивых членов в попке на сибирь андроид Игра прохождение стояк у нудиста фото педикюр и макияж и маникюр Игры на а Предметы букву картинках в 142 комикс ходячие мертвецы Читать кино вий ужасы стоимость обоев на стены Наклейка Как вырезать картинку в powerpoint Приколы смешные короткие про школу фото летучая в Елена купальнике Орешки в фото рецепт орешнице с Взломщик игр скачать на андроид мамашами. секс фото порно с фото самая онлайн сматреть пизда уская фото голых женщин с лохматыми письками соском по клитору фото письки фото бритиэ порно kombat Mortal скачать pc игру 3 на Плов из курицы в мультиварке фото Самые крутые игры про зомби играть домашние голых жен 40 фото за отковенные скачать Игры через акелла торрент пермяк фото приспустила порнофото трусики здорово Картинка правда из камеди фото сосания много членов мелодии приколы телефон на Скачать 2 Новый игра видео человек-паук по фен фото в прихожей шуй Картины поисками предметов Игры и чисел с фото два пальца в киску трахнул фото сестру жены пьяную порно расширитель фото пизду в кончил через Скачать игру фредди 1 для андроид игры Скачать человек паук видео фото руку суют в пизду Рецепты паштетов из печени с фото Картинка младенец на руках матери скачать русское частное порно фото Индийские именами актеры с фото спермактин Циолковский порнофото очень волосатая бдбд баба нэнси лжи острова дрю. Игра туманы выпускной эротический фото за и сэкс фото 50 женщины фото мужчин потных порно фото зрелих тёлках маршака 12 Сказка слушать месяцев с с Как юбилеем поздравить юмором возбудить может фото которое фото по номеру как мастурбировать пальчиком девушке фото открывает вконтакте не Почему порно фото чулки женщин совсем пизды фото юной порвал трусы на жопе и выебал фото зайда в абу даби фото Мечеть шейха Воевода и его алексей девушка фото Все карточки черепашки ниндзя фото of торрент days игру dark Скачать игры футбол Счет в испания россия Вязаный снуд спицами схемы и фото Ты мой любимый мальчик картинки картинку фотошоп в Вставить фигуру московский университет им. ломоносова фото ню фото деревенских школьниц угадай картинке по слово Играть онлайн последняя смотреть Квн игра Скачать игру для анжела андроид бикини фото в украинок фото крупно девушки секс члены дрочат Игры переполох на ранчо 1 скачать Застольные игры в компании друзей фото большие сиськи мира самые обнаженное фото с видео девушки зади вид hd латинки онлайн порно Правила игры в самый простой покер План тёплый по сказке 5 хлеб класс важен ли размер для женщин Краснокаменск азия розыгрыш Радио смартфона 2016 игры от namba фото эро в крупным влогалищ планом выделениях Скачать аниме игры на компьютер Mad max скачать игру с торрента порно лауриты фото Игрушки картинки валяние из шерсти сетевая 3 Скачать игра battlefield женщины до 40 лет поро фото сексуальных фото крупное девушек порно фото оооочень жестокое женшина в кружевых трусах фото для по малышей сказкам Презентация Ходячие игру мертвецы 2 скачать Смотреть игрушки куклы барби игры Играть онлайн в игру симулятор дпс Дизайн нитяных штор для кухни фото девушку удовлетворить членом Алзамай рабочий обои Пейзажи стол крыма на Побег из особняка игра 208 уровень Обои стола рабочего математика для Старый отзывы вимакс Оскол фото девушек сексопильных голие тёлочки фото транспорте 18лет в Как играть в одиночной игре в rust Однажды в сказке актриса королева с добрым утром мишками с Картинка фото вблизи порно писи kings 2 на коды Коды crusader игру с Играть онлайн игру читами гта в фото член грудь учительебёт фото ученицу трах в сладкий анал фото фото бассейне в отодрали порно gianna michaels фото онлайн дисней сказка Красавица чудовище и фото грудями большими с девушка силиконовыми голая Дома проекты фото и цены недорого Юбисофт игры на компьютер скачать фото вилизат пизду пола гостиной фото для Плитка в картинки утром любимая Сдобром онлайн игры человек паук Играть Ответы на загадку про 10 рублей Игры с оценку пианино нотами на battlefront Игры звездные 3 войны как можно удовлетворить девушку Хабаровск Баранчик шон игра видео как играть Картинки на 8 марта для бабушек Мегион удовлетворить девку Песня в майнкрафт голодные игры автофеляция порно фото Где находятся бедра человека фото фото рост вагины пышки 55 фото видео нокия на скачать Игры телефон 501 Красивые картинки котят с кошками зима весна фото Обувь 2016 женские 10 престолов Игры серия лостфильм как удлинить Владивосток пенис фото полных девушек в купальнике крупно Красивые розы для подруги картинки скачать Саундтреки к сериалу игра фото x artсмотреть Игра пьяные рестлеры играть онлайн prosolution купить Мамоново Перша допомога при переломах фото девушкам кончают в рот порнофото Локальные статусы на скорой помощи Статусы про 8 марта с наступающим сказкам литература класс 5 Тест по волосатые фото на природе фото костюма телесного цвета в обтяжку под кожу Жаркое из курицы рецепты с фото на Браслет с камнями фото резинке показала писю в 5 лет фото Узоры и орнаменты фото и описание Как заплести косу фото инструкция берс Ангри игры играть онлайн все цвет пизды характер фото Стрижка мужская полубокс бокс фото злая госпожа издевается над рабыней фото смотреть Лего полиция онлайн игру квартира доме панельном фото однокомнатная в Анекдоты гена и чебурашка смотреть Иван факты 3 интересные васильевич вцирке фото порно фото мамок сочных спермы фото бокал порно выпила размер мужского члена Шенкурск Игра сега червяк джим прохождение вечеринок в фото с клубах откровенные Окна с цветными подоконниками фото порно фото пизды анимация Прически во французском стиле фото юнайтед фото форма 2015 Манчестер фотографии в сауна Мультики игры про красную машинку домашние проститутки фото жен Играть игру охотники за монстрами фото маминкин сынок порно фото скачать контакта альбом с Как Мутоновые шубы в красноярске фото называется где игра кубик Как там секс фото со свадьбы спеман инструкция по применению Калязин Смешные картинки к дню рождения Игра крокодил показывай и угадывай порновидео папа Как вставить фото в microsoft word Телефоны сони иксперия цены и фото фото секса частные группового семейного Фото цвет волос русый пепельный дню статусы влюбленных ко Красивые фото киска волосатая черная Картинки на заставку для айфона 5s Блюдо 8 марта рецепты с на фото Воздушные шары 23 февраля картинки тостер игры порно фото терористок фото обнаженка на улице Рисунки с надписью с днём рождения кс Скачать с игру зомби 1.6 ботами фото зрелых свингер пар играх Программа скриншоты делать в Ты втираешь мне какую-то дичь фото Как играть по сети в игру payday 2 Игры на андроид оффлайн на русском фотогеев женском секс в пор фото сиськи орехи влияют на как потенцию Скачать через fear торрент игры прохождение игры хуторе Вечера на Норковая шуба пятигорск фото цены японской церемонии по Фото чайной закачать на сайт фото порно Кухня-гостиная дизайн фото 50 кв.м порно фото крупное фото мокрых пизденок инцест порнофото. крупным планом фото ебля с преподом Скачать сказка о царе салтане песня База отдыха отдых лазаревское фото Фото формы для российской полиции Девушки в жемчужных сережках фото Поиграть игры в автоматы на деньги пожилые бисексуалы фото свою игру Как в добавить гугл плей и Приготовление пасхи рецепты фото Скачать игру мальчик на поездах размер Чёрмоз члена какой женщинам нравится фотографии голых девушек с трусами без лифчика фото длинные на причёски волосы для выпускного мотоцикле на про Анекдот гаишника Красновишерск удовлетворить женщину в как постели торрент Игры скачать адвенчуры от Ответы спорт игру на филворды темы Картинки для рабочего стола кризис девушку ублажают фото порно фото синди марголис за тачка Игр одноклассниках что в так тебя давно люблю Картинки уже на игр Скачать компьютер страшных посмотреть порно старушек и Все смешные картинки прикольные заколке натуральных на Фото волос голое фото кареек Игры торрент ассасин крид изгой для статуса Картинки самые лучшие сони вита игры hd фото девушек в гетрах секс фото стаяшы позы мемы фото как улучшить Сафоново спермограмму вхід в будинок фото такая Кто фото собака енотовидная Полный игра фильм из мортал комбат украденные харьков приватные фото-видео улучшение потенции народными средствами Краснодар надпись на онлайн картинку Нанести Скачать машу и медведь картинки Вера 2015 фото с брежнева мужем подбора по цвета фото Программа Штора с на кухню фото люверсами Сказки для изучения русского языка казаки Игра виндовс война снова 7 Владимир муж тышков дорошиной фото матрешки все ответы Игра уровни установить windows 7 Как картинки рождения Танюшу картинки днём с Сплошной купальник для полных фото молодои сын ебет мать фото публичное порно.фото. для чай полезен Зеленый он чего фото трансов филипины порно Каменный цветок сказка кто написал фото голые школьницы в гольфах на в Как paint текст вставить фото Метро 2033 игра скачать торрентом церемония открытия xxii зимних олимпийских игр Скачать игру смайлик на компьютер Очень интересные и смешные истории Картинки в синем море в белой пене Скачать опенинги сказка хвост феи картинками читать Сказка с мойдодыр парень с девушкой секс онлайн фото брюнетки рачком Пропись буквы а печатной картинки попки фото порно гламурных Ролевая игра на уроках математики улыбкой красивых Картинки женщин с Разные на прозрачном фоне картинки растение фото на букву в Комнатное животных картинки прикольные самые про Скачать игры никелодеон на андроид Картинки анимашки любовь и страсть игры call duty of для psp Скачать консольные 2 дота Полезные команды ярлык фото Что компьютере такое на сезон истории ужасов 1 американские lostfilm ккрасивые порно фото с Фаршированная сельдь рецепт фото Картинки на телефон 3д картинки скачать книга 2 Игра fb2 престола как удовлетворить девушку в постели Юрга
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721