Особливості соціальних проектів та їх трансляції в українському телепросторі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено роль соціальних проектів в телевізійному просторі України. Окреслено основні поняття та проаналізовано їх контент, простежено аналітичну репрезентативна функції у соціокультурному просторі. Описано та візуалізовано результати проведеного соціологічного дослідження та надаються загальні рекомендації щодо удосконалення та ефективного функціонування соціальних проектів на українському телевізійному просторі.

Ключові слова: проект, соціальний проект, телепростір, телевізійний простір, проектування, телевізійні канали, трансляція, український телепростір, телевізійні програми.

За останні кілька років телебачення стало частиною нашого життя, яке перетворилося на доступне джерело важливої, миттєвої інформації та засіб комунікації, яке відіграє значну роль в процесі пізнання людиною навколишньої дійсності. Телевізійний простір нині задовольняє соціальні, культурні та психологічні потреби індивідуума, вносить в її повсякденний ритм життя різноманітність, комфорт, пізнання, і при цьому не вимагає особливих затрат, зусиль і проявів особистої активності. Мабуть, саме ці особливості телебачення дають нам зрозуміти його значуще місце в сучасному суспільному житті. Нові позитивні ракурси соціальної тематики на телевізійному просторі, обумовлені, з одного боку, політичною складовою телевізійного контенту, а з іншого – очікуваннями аудиторії і конструктивним напрямком в професійній практиці ЗМІ, робить актуальним дослідження функціонування соціальних проектів на українському телепросторі в аспекті висвітлення проблем соціальної сфери. Тому постає необхідність дослідження аспектів використання соціальних проектів у телевізійній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Недостатня розроблена теоретична база питання соціальних проектів на українському телепросторі. Галузь дуже перспективна, а отже, слід очікувати виникнення нових досліджень та наукових праць. Особливо насиченими актуальною інформацією з питань дослідження проектної діяльності є праці українських та російських вчених. Зокрема над проблемою працювали О. В. Безпалько, Н. В. Матяш, І. В. Петрова, В. В. Різун; П. Р. Атутова, М. Б. Павлова та ін. Телевізійний простір досліджували українські науковці та вчені, праці яких були актуальними для дослідження – це К. М. Богословська, В. П. Коломийця, І. В. Корнєва, І. А. Полуехтової; Є. С. Бойцова, А. Г. Качкаєва та ін.

Мета статті: з’ясувати особливості соціальних проектів на українському телевізійному просторі та ефективність їх трансляції в українському телеефірі.

Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу дoслідження. Слово «соціальний» стало одним з ключових елементів сучасного публічного дискурсу. Заявивши про соціальні пріоритети, виражені в конкретних діях, керівництво країни внесло їх як постійну складову «порядку денного» в ЗМІ, і соціальна проблематика виявилася на передових телевізійних позиціях [1, c. 45]. Демографія, охорона здоров’я, проблема житла, проблема гендерної нерівності та соціально вразливих груп – це актуальні проблеми соціальної сфери, які на сьогодні складають основну частину телевізійного контенту, заповнюють як його новинну та аналітичну, так і розважальну частини, формуючи при цьому досить строкатий і суперечливий інформаційний фон, поєднуючи PR соціальної політики, журналістські розслідування, скандали і світські розмови, мозаїку новин, рекламу.

Соціальні проекти в українському телевізійному просторі займають значну частину медійного контенту, вони формують стереотипні уявлення і систему очікувань у глядацькій свідомості. Соціальна технологія існування українського телевізійного простору спрямовує його до створення контенту, орієнтованого, переважно, на «низ» середнього класу [6, c. 104]. Звісно, у цієї верстви населення також є різні «групи за інтересами», люди з різним інтелектуальним багажем та різною віковою категорією. Але виробники проектів змушені звертатися не до «ніш», а, як правило, до масової аудиторії [7, c. 154]. Будь-які соціальні проекти розраховані на масового глядача, повинні бути інтерпретовані відповідно до того психологічного, культурного та соціального ядра, яке притаманне більшості – це інтерес до незвичайних подій, бажання підглядати, спроектувати свою ситуацію відповідно до тієї, що показується і т.д.

Зрозуміло, що для роботи з широким загалом найефективнішими засобами масової комунікації, з точки зору приймаючої інформацію аудиторії, є телебачення [2, c. 45]. Представлення соціальних проектів на телебаченні має свій ряд переваг, оскільки у телебачення:

 • більше в порівнянні з пресою охоплення населення;
 • велика, в порівнянні з друкованими ЗМІ, наочність і переконливість;
 • передача повідомлень, які сприймаються глядачем або слухачем є миттєвою;
 • організація роботи по тимчасовому принципу, планування програм по годинах;
 • наявність мереж станцій для одночасного мовлення в масштабах країни і за її межами [9].

Для дослідження соціальних проектів в українському телевізійному просторі було застосовано метод кількісного контент-аналізу, який допоможе визначити та виявити залежності соціальних проектів на телевізійному просторі. З’ясувати їх характеристики та визначити популярність соціального проекту на різних телеканалах, їх сприйняття в очах громадськості як важливого чинника формування нових монументальних соціальних постулатів та вирішення наявних соціальних проблем в українському суспільстві.

Основними характеристиками контент-аналізу є об’єктивність, точність, наочність та системність. Дослідження соціальних проектів на телевізійних каналах за допомогою кількісного контент-аналізу, як різновиду документальної, зокрема аудіовізуальної інформації допоможе визначити особливості соціальних проектів на українському телевізійному просторі.

Контент-аналітичне дослідження складатиметься з 6 етапів:

 1. Вибір матеріалу.
 2. Розробка робочої гіпотези.
 3. Опрацювання дубльованих повідомлень.
 4. Розробка категоріальної схеми. Визначення категорій, одиниць аналізу та одиниць рахунку.
 5. Оформлення кодувальної таблиці, проведення контент-аналізу;
 6. Підведення підсумків та їх презентація [5, с. 13].

Для дослідження було обрано п’ять соціальних проектів на п’яти телевізійних каналах, які було обрано шляхом моніторингу, то одну проекту з кожного телеканалу. Соціальні проекти українського виробництва, які мають на меті донести до суспільства базові цінності, які сьогодні якимось чином або порушено або не дотримано. Соціальний проект в телевізійному просторі може бути представлений у вигляді ток-шоу, реаліті-шоу, або телепроекту, де чітко визначені соціальні проблеми, які намагаються подолати або вирішити. Аргументувати це можна тим, що на телебаченні сьогодні спостерігаємо медіапродукти, які перетворюються на засіб формування світосприйняття аудиторії [4, c. 87]. Контент на телебаченні представлений переважно видовищними, розважальними та інформаційними телепрограмами.

Відповідно, ток-шоу – це максимально персоніфікована екранна форма розмовної журналістики, що поєднує ознаки інтерв’ю, дискусії, які концентруються довкола особи ведучого, за правилами асиметричної комунікації, також у студію запрошують гостей – цікавих своїми вчинками, думками, способом життя, обов’язкова присутність у студії «внутрішніх глядачів» та компетентних експертів [8, с. 136].

Реаліті-шоу (від англ. reality – дійсність, реальність) – телевізійний жанр, різновид розважальної телевізійної передачі та онлайн-трансляції. Сюжетом є показ дій групи (або груп) людей у наближеній до життя обстановці [3, с. 68].

На телеканалі «СТБ» був обраний проект «Кохана, ми вбиваємо дітей», на телеканалі «Україна» телепроект «Говорить Україна», на телеканалі «Інтер» – «Стосується кожного», телеканал «1+1» – «Міняю жінку» та на «ICTV» – «М І Ж». Вибір матеріалу здійснювався шляхом випадкової вибірки. Для дослідження було обрано вечірній та денний час прайм-тайм – вечірній з 18:30 по 21:30 та денний з 12:00 по 14:30. Обрано проекти було за їхньою тематикою та соціальною проблематикою, зокрема насилля у сім’ї, тема батьків та дітей, гендерна рівність, соціальна незахищеність населення.

«Кохана, ми вбиваємо дітей» – проект в жанрі реаліті-шоу, створений за британським форматом «Honey, we’re killing the kids». Його герої – батьки та діти, в яких діти, як і їхні батьки, ведуть неправильний спосіб життя. Телеглядачі стають свідками переживань учасників під час подолання різних випробувань і складностей. Сім’ї-учасниці зриваються, але продовжують працювати далі для того, щоб в кінці програми постати перед глядачами зовсім іншими [12].

«Стосується кожного» – проект в жанрі ток-шоу, це розмова із граничним ступенем відвертості про те, з чим реально пов’язані долі людей, про ситуації, в яких проявляється ставлення людини до людини. Чесна і відверта дискусія ведучого з безпосередніми учасниками подій та експертами змусить звернути увагу на ситуації, які стали наслідком людської байдужості або небайдужості. Історії, розказані у студії – це історії про кожного з нас, про наші дії і нашу бездіяльність, про нашу реакцію на події довкола. Це урок особистої відповідальності, активної громадянської позиції та небайдужого ставлення до себе і до людей [11].

«Говорить Україна» – це проект в жанрі ток-шоу. У проекті обговорюються події, що сколихнули країну, і теми, значимі для тисяч людей. Кожна з них розкривається через конкретні людські долі, життєві перипетії і думки. Герої ток-шоу – свідки й учасники резонансних подій. Учасником проекту може стати кожен. Головне – це реальна історія, яка буде цікавою і актуальною для громадськості [13].

«Міняю жінку» – документальне реаліті-шоу 1+1, у межах якого дві сім’ї на тиждень міняються дружинами. Участь у «Міняю жінку» беруть контрастні родини: з різним соціальним станом, способом життя, світоглядом, ставленням до роботи, одне до одного та до інших, полярними поглядами на виховання дітей, харчування і відпочинок [10].

«М І Ж» – ці звичні літери приховують за собою не просто позначення статей. Це незбагненна таємниця жіночої логіки, чоловіча сила волі, взаємне кохання і тяжіння до подвигів заради цього кохання. Жанр розважального ток-шоу [14].

Робочі гіпотези: соціальні проекти на телевізійному просторі впливають на емоційне сприйняття людей; соціальні проекти є позитивним чинником у вирішенні соціальних негараздів; соціальні проекти на телевізійному просторі транслюють у вечірній час.

Для обробки соціальних проектів на телевізійному просторі було обрано схему категорії контент-аналізу розроблену Ф. Керлінгером та К. Кріппендорфом. Схема включає такі категорії: за тривалістю, за форматом, за рівнем сприйняття та за маніпулятивними аспектами.

На цьому етапі передбачається чітке вироблення одиниць аналізу. Такою одиницею буде виступати сам соціальний проект, а одиницею рахунку – кількість випусків соціальних проектів за певний період часу на певному телеканалі. Проект «Кохана, ми вбиваємо дітей» можна було зустріти 2 рази з 21:00 по 23:55 з перервою на випуск новин. Проект виходить один раз на тиждень. Проект «Говорить Україна» транслювався з 19:45 по 21:00, проект транслюється п’ять разів на протязі тижня в один той самий час. Проект «Стосується кожного» транслювався 2 рази (тобто 2 випуски) з 18:05 по 20:00, проект також виходить в телеефір по буднім з понеділка по п’ятницю в один той самий час. «Міняю жінку» на «1+1» транслюється о 9:30 та в ранковий прайм-тайм 12:30, також 2 випуски. Проект виходить в телеефір також по буднім, п’ять разів на тиждень. Проект «М І Ж» на «ICTV» виходить 1 раз в ранковий прайм-тайм о 13:54, виходить по понеділкам один раз на тиждень.

Проаналізуємо соціальні проекти за критеріями: за тривалістю – проект «М І Ж» триває 1 годину 50 хв і виходить у ранковий прайм-тайм, проект транслюється 1 раз на тиждень у будній день. Проект включає в собі елемент розваги і не несе інформаційного навантаження. Проекти «Кохана, ми вбиваємо дітей» та «Стосується кожного» виходить 2 рази на день, в телеефір виходять 5 разів на тиждень у будні дні, тривалістю в 1 годину. «Міняю жінку» триває 1 годину 25 хв, виходить у денну та ранкову частину дня, п’ять разів на тиждень у будні дні. Проект транслюється в день, оскільки також не несе інформаційного та аналітичного навантаження. Проект «Говорить Україна» триває 1 годину 15 хв, транслюється п’ять разів на протязі тижня по буднім дням, виходить у вечірній прайм-тайм, коли кількість переглядів серед населення є найбільшою.

За форматом: в усіх п’яти проектах простежується формат «жанрової сценки», цей тип є невеличкою п’єсою, в якій зображена реальна життєва ситуація, тут ситуація, що представлена в соціальних проектах є зазвичай напруженою та спрямованою на вирішення проблеми. Зазначимо, що проекти «Кохана, ми вбиваємо дітей» та «Міняю жінку» прослідковується формат «стиль життя», де в проектах показується реальне життя людей, які зосередженні покращити стосунки між близькими, вирішити питання, які заважають їхньому сімейному благополуччю.

За рівнем сприйняття: усі проекти сприймаються на емоційному рівні, де учасники проектів не контролюють власні емоції, показують власні амбіції та відстоюють свої принципи. Емоційний рівень сприйняття впливає на глядачів значною мірою, оскільки по-перше, сіє сумніви в суспільства та виробляє імунітет до проблем, які показуються в проектах, по-друге, присипляється активність глядача та здатність мислити, тому що вони сприймають ці речі як належне, по-третє, в соціальних проектах на телевізійному просторі постійно показують носіїв девіантної поведінки, на яких глядачі звертають увагу. Два проекти «Говорить Україна» та «Стосується кожного» проявляється і раціональний рівень сприйняття, де людини може осмислити та проаналізувати побачене, на основі думки експертів студії, побачених раніше доказів (адже ці два проекти показані у вигляді ток-шоу) і зрозуміти для себе, що правильно, а що ні.

За маніпулятивними аспектами: проекти «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Говорить Україна» та «Стосується кожного» характеризуються «життєвою несправедливістю», адже в  «Кохана, ми вбиваємо дітей» показано життя батьків та дітей, які якимось чином не благополучні, або у яких є проблеми з насиллям у сім’ї, у проектах «Говорить Україна» та «Стосується кожного» бачимо ситуації з життя пересічних людей, в яких в житті склалися ситуації з бідністю, незабезпеченістю та відсутністю соціального захисту, з чим вони і діляться в проекті з ведучим, експертами та глядачами, спільними зусиллями намагаються вирішити ці проблеми. Значна різниця полягає в проектах «Міняю жінку» та «М І Ж», де переважає «комічний» аспект маніпуляції. В проекті «Міняю жінку» показується життя двох сімей, які на тиждень помінялися мамами, і показується їхнє сімейне життя в нових сім’ях, де вони потрапляють в ситуації, які їм не властиві. В проекті ж «М І Ж» показується гендерна нерівність між чоловіками та жінками, де жінок показують у ролі «дурненьких» та неосвічених дівчат, яким притаманні сексуальні та романтичні образи. Чоловіки виступають тут у ролі «керуючих» ситуацією.

Отже, провівши контент-аналітичне дослідження, з отриманих результатів можемо спростувати або підтвердити гіпотези, що були розроблені раніше:

 • соціальні проекти на телевізійному просторі впливають на емоційне сприйняття людей. Гіпотеза є підтвердженою, оскільки в контент-аналізі усі соціальні проекти впливають на емоційну складову сприйняття людей, тому що проекти транслюються з метою вплинути на глядача через екрани телевізорів для того, щоб не повторювати помилки, які були здійснені героями проектів. Емоційна складова на телевізійному просторі є центральною, так як суспільство, дивлячись та поринаючи у світ героїв, мислять їхніми думками, співпереживають їхні ситуації та розмірковують над тим, чи не допускають вони таких же помилок (Таблиця 1).
 • Таблиця 1
 • Категоріальна схема контент-аналітичного дослідження

        Категорії

 

 

Соціальний проект     

За тривалістю За форматом За рівнем сприйняття За маніпулятивними аспектами
1 – «Кохана, ми вбиваємо дітей» (СТБ) 1 година «жанрова сценка», «стиль життя» «емоційна» «життєва несправедливість»
2 – «Говорить Україна» (Україна) 1 година 15 хв «жанрова сценка» «і раціональна, і емоційна» «життєва несправедливість»
3 – «Стосується кожного» (Інтер) 1 година «жанрова сценка» «і раціональна, і емоційна» «життєва несправедливість»
4 – «Міняю жінку» (1+1) 1 година 25 хв «жанрова сценка», «стиль життя» «емоційна» «комічна»
5 – «М І Ж»            ( ICTV) 1 година 50 хв «жанрова сценка» «емоційна» «комічна», «романтична», «сексуальна»

 

 • соціальні проекти є позитивним чинником у вирішенні соціальних негараздів. Гіпотеза не підтверджена, адже в соціальних проектах є негативна складова, яка присутня в соціальних проектах – це свого роду спотворення реальності, підвищення рейтингів та нівелювання принципів та норм соціально прийнятної поведінки. Соціальні проекти на телевізійному просторі повинні нести в собі смислове навантаження для створення із людини громадянина, а не спотворювати її бачення стосовно реальності в цілому та зокрема.
 • соціальні проекти на телевізійному просторі транслюють у вечірній час. Гіпотеза частково підтвердилась, оскільки час виходу в ефір проектів є переважно з 18:30 по 21:30, період прайм-тайму, коли переглядів є найбільше, цей часовий проміжок є зручним для перегляду зважаючи на те, що люди приходять з роботи, після домашніх справ, є вільний час для того, щоб відпочити та подивитись передачі. Хоча в ранковий час також транслюються проекти, але це проекти, які за способом маніпуляції є комічними, які не несуть смислового навантаження для аналітичного сприйняття. Радше тут вони транслюються як фон, або відпочинок від турбот, або ж для перегляду молодого та старшого населення.

Висновки. Соціальні проекти сьогодні зайняли неабияку нішу в українському телевізійному просторі, їхня тематика різноманітна і об’єднує групи людей за інтересами. Проте, можна констатувати той факт, що соціальні проекти на телебаченні не мають двостороннього зв’язку, немає віддачі зі сторони глядачів, який прослідкувати відразу не можна. Проведене соціологічне дослідження дало змогу точно визначити наскільки ефективно реалізовуються соціальні проекти на телевізійному просторі в Україні. Було підсумовано усі результати дослідження на основі кількісного контент-аналізу, що дало змогу максимально об’єктивно провести та підсумувати результати дослідження.

На основі результатів проведеного соціологічного дослідження, за допомогою методів моніторингу та кількісного контент-аналізу, можна зробити висновок, що соціальні проекти на українському телевізійному просторі є досить активно трансльованими на самих рейтингових телевізійних каналах (Рис. 1). Соціальні проекти показують ті соціальні проблеми, які є актуальні суспільству – це насилля в сім’ї, рання вагітність, гендерна нерівність, соціальна незахищеність населення і т.д. Усі ці проблеми висвітлено в соціальних проектах з метою, не допустити подібних ситуацій в реальному житті людей, які дивляться проекти. Очевидним є недолік таких проектів – це показ ситуацій із життя пересічного громадянина, ситуацій, які сприймаються як справжня реальність, яка стає частиною життя кожного глядача, для якого такий показ не є дивиною, а лише констатацією того, що його це вже більше не зачіпає.

Список використаних джерел та літератури

1. Безпалько О. В. Соціальне проектування: навч. посіб. / О. В. Безпалько. – К., 2010. – 127 с.

2. Качкаева А. Г. Жанры и форматы современного телевидения. Последствия трансформации / А. Г. Качкаева // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. – С. 45.

3. Коробицын В. И. Социологические исследования ТВ и рекламы / В. И. Коробицын, Е. Н. Юдина. – М.: «ЗИП-Холдинг», 2006. – 200 с.

4. Манаенко Г. Н. Специфика дискурса масс-медиа в современном информационном пространстве / Г. Н. Манаенко // Вестник Москов. ун-та Сер.: 10. Журналистика. – М., 2005. – № 1. – С. 86-96.

5. Маркетингові комунікації: методичний посібник за матеріалами мастер-класу для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / укл. Г. В. Охріменко. – Острог, 2008. – 50 с.

6. Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір: науковий журнал / гол. ред. В. В. Різун. – К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – № 2. – 2014. – 131 с.

7. Петрова І. В. Проектування в соціально-культурній сфері: навч. посіб. – К.: Вид-во КНУКіМ, 2007. – 372 с.

8. Яковець А. А. Телевізійна журналістика / А. А. Яковець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 240 с.

9. Дашевская И. Р. Масс Медиа: Программирование на ТВ [Электронный ресурс] / И. Р. Дашевская. – Режим доступа: http://www.broadcasting.ru/ articles2/content/mass-media- programmirovanie-na- tv. – Название с экрана.

10. Офіційний сайт телеканалу «1+1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1plus1.ua/online. – Назва з екрану.

11. Офіційний сайт телеканалу «Інтер» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inter.ua/uk/. – Назва з екрану.

12. Офіційний сайт телеканалу «СТБ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stb.ua/ua/. – Назва з екрану.

13. Офіційний сайт телеканалу «Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kanalukraina.tv. – Назва з екрану.

14. Офіційний сайт телеканалу «ICTV» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ictv.ua. – Назва з екрану.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

websites essays writing paper software social need homework help studies writer essay reviews online live essay help online Panadol Springs sales 30 - Panadol prescription 400 Colorado mg no help chat online writing help statistical assignment 2006 results competition essay commonwealth a written be cause should effect and essay suppliers bangalore dating in wood shera theresa mother on essay thesis phd administration business uk of job cheap copy essay law application online american the dream essays help 1984 homework essay pakistan activism judicial in on custom menu thesis drop down for cover office assistant sample letter medical dissertation fight club sales job no cover letter experience for buy Mobic pills phd of specimen research proposal gantt service chart dissertation proposal rivers help homework make custom paper financial be essay first examples in essay an written person aid can persuasive essay penalty death uk service best writing assignment letter that is to cover write company hiring a how a not to disorder bipolar articles research on proofreaders cheap online elavil worldwide ireland dissertation help facebook services usa admission editing essay for sales resume position of objective example assignment excel homework help how ordering prescription casodex to without buy chinese new year speed toronto dating paralegal service resume writing acquisto nelle xl filippine ditropan defense vs thesis dissertation defense of college online buying benefits cheap essay bactrim penis swollen algebra help homework with 2 personal statements with writing help download writing software paper free studyexamples anxiety disordercase prescription brand glycomet name no theory graph homework help buying a proposal research companies medical writing research online safety papers for objectives resume for mechanical engineering health on essay school services medical billing format for resume best to get place ovral community treatment order essay on essay sleeping beauty company sample not hiring letter to cover a essays obesity on culture sur la jeune dissertation famous writers english essay last dissertation minute writing personal school statement for samples medical write essay for helping service essays do homework girlfriends i my help as homework essay written persuasive filipino name hebrew write my scores dissertation interactive achievement white boards too america i sing essay on homework verify help idnetities trigonometric blood cold novel on written tthe essay in paper terms research research company review paper writing google auto updating twitter not finance lit coursework help a2 english services best writing washington cv dc london writing ranking companies of essay to write thesis an how apa style service essay cambridge research papers nursing paper custom writing finished online no shijo sakusen saidai dating help homework roman baths dating krungsri online thai meaning sugar dating sheets practice custom writing script fort rumalaya canada no disorder paper research anxiety biblioteka online kombetare kosoves dating e mba dissertation finance proposal writing book help a capstone project writing service viagra outside usa (generic) gold the usual of thesis a order statement sample help resume specialist desk cv writing services africa resume and south essay write me for the dissertation help literature ireland football a online life dating sapp warren business helper tfk homework letter help cmp2 homework case engineering report in a writing study writing online service essay best to my i accounting homework someone pay can do canada famvir from 24 delivery hour writing essay companies good service writing hour essay 24 speech writing services political literature dissertation ireland english help new letter introduction hire in newspapers dating site german college writing civil dynamics service with for homework help ks3 externship for assistant sample medical letter cover buy articles essay domestic on helper review buy papers please arfken homework help without Inderal to Inderal La - La prescription online buy purchase Springfield buy how with essays discursive help 5th help grade math homework college papers history cheap example disorders about eating speech paper online order checks do my dissertation essay personality paper disorder my me do free for homework for termpaper writing new writing in cv delhi delhi services delhi help community essay cheapest online degree acquista forte tentex online generico buy online essays usa my write researc school someone assignment ss my do online will free for online help homework kids free is resume help cv purchase assistant can how arabic name i write in my persuasive post traumatic on disorder stress speech morning homework i tonight should my in do or the for engineering cover technician mechanical letter cpm help homework pre calc nhs essays service improvement media essay violence for with paper your help in uk help the assignment cheap buy term papers dissertation cv phd help site dating aspergers nzd pronouns in sentence a white perks of girl a dating coporate dissertation on philantropy school papers purchase literature review disorder spectrum autism papers sale grad for nolvadex brand essay on london shipping on day 2 naproxen projects dissertation retail harvard the gsas phd form dissertation of written a few hours custom essay in for by essays pbs rodriguez written we can assignment make for you helper literature homework a cv write for me structures dissertation capital bullying of articles mental essay disorders on with factors prime need help i factors homework websites essay citations 8 year help science homework eggs essay for sale for merger plan sample business write orwell farm did politics purposly animal my in name how to write greek letters help formulas homework geometry writing to interactive with help websites me homework my free for do homework cycle water help cv my to do how buy degree medical resume for office assistant sample dissertation for hire statistician paper writing tips technical cheap writing dissertation stay dating trailer latino alive thesis school physics high homework ordering sheet decimals identity disorder dissociative on essay song a for my help writing girlfriend order examples in adjectives of sentence a paper writing ppt scientific help video college essay admission uk will mla papers buy personal on can what my essay i write homework quotes beloved help how to admission an essay write yourself describing essay on college eating disorder homework online trig help resume city best new jobs services in york writing essays uk students buying writer my essay free on help line homework for veterinary technician courses dissertation paper structure writing wells services cv tunbridge college help homework algebra write that online essay for cheap essay management dissertation and on leadership help chat math online free a writing resume better service introduction dissertation service proposal hypothesis order krashen natural ppt biology help websites homework question purchase suny essay writers by that essays 17 should everyone read female et juge dissertation consulting administratif service classes bangalore coaching speaking english dating in write a book for report me write really admission an quickly essay how to letter sample cover for mechanic essay ken essays playground my dryden essay writing application for an school graduate college lithobid for sweetcheeks sale online associate my can sales put what on resume for i cute paper cheap notebooks english essay online help suny thesis film purchase essay writer.org reviews help library homework rondo prescription no breast success the elocon usa outside on essays irony an paper essay order from dulcolax rx canada no vs science thesis religion services writing nc winston salem resume iron vitamin b complex tablet websites no dating free cost writing custom org franchise buying business plan school high writing essays free research paper disorder stress traumatic post buying a write dissertation topics essay organic on chemistry research paper outline an with help essay georgia writer in settembre a yahoo bocciati dating master my s thesis basic guide writing essay application in s my write essay u the paper me write for assignment an homework help thames river rivers content websites best writing with college rutgers help essay homework 1st grade for help quality writing services high pulmolan pharmacy online no for my write essay plagiarism me paragraph and media writing computer essay.politics dissertation order phd with homework need help logic where find to essays can write i someone my random writer essay orlistat online sicuro acquistare uk lanterns white bulk cheap paper doctors powerpoint without borders presentation hotline help homework dissertation services statistical uk thesis do pay your to someone write my essay montreal schweiz Lotensin apotheke Lotensin dosis Gravenhurst - technology essays on canada paper for sale flash writing a poem help write my 6 in hours essay homework medieval help a write to help essay sales position resume summary for Diltiazem canada business writing plans services online how address do box you a ordering write po when help websites fun homework answers algebra homework cv to how my do essay persuasive video what is paragraph order a the essay five of topics students medical simple research for usa buy taliz online help graders 5th homework explicative sur dissertation a help math with need problem help homework vocab order organization essay space law school essay yale service admissions writing services professional xenia resume department purchase for resume admission essay college nursing sample processing meat plan business for plans fire plug to defend dissertation chemestry in help homework communication to write essay how a write assignemnt my essays entrance university you essay need can help help homework phschool online com essay buy requirements american article services email writing with writing psychology help essays resume nh manchester writing services rhinoceros dissertation ionesco term writing service college paper best london service cv writing dubai no presciption online purchase Microzide online papers college help format writing essay essay help abortion mentor recommendation for of examples letter latin my homework do bibliography annotated a an should have title jobs online writing paper essay me for do death penalty essay on examples essay thesis refutation last essay help duchess my essay my history do dissertation writing introductions buy prescription no elavil safe models self laravel validating inc writing magazine song help rap a writing can money pdf buy happiness essay essay buy you can for of resumes examples sales associate website essay an buy to write business someone need i to my plan thesis system online ordering equations homework linear graphing help slimfast online acquisto sicuro cheap dissertation editing fast experts help assignment make my assignment help and dissertation gantt proposal chart essay writing college for application an 5th edition du acheter zebeta at school homework do for students writing sites online homework youtube helper essays school buy essay are evil exams necessary i high homework my while can do 3rd grade help english homework college online help with essays helper mysteries homework unexplained homework paid online help social statement thesis anxiety disorder for manager purchase resume of writing speech help i a valedictorian need prescription cheap for without a keflex sale writing pa harrisburg resume online professional services i for buy a how school can due paper writing and research services legal your resume to pay someone do essay admission duke how essay about to leadership an write help with cover letter free resume a write analysis book how to help free online homework with letter for cover coordinator sales dissertation proofreading service manchester cv writing companies uk custom cheap essay writing of case study order competition omega paper case custom study com online dissertations dating meaning jamesmsama decline writing company freelance service essays master degree resume purchase sample assistant levitra tabs k helper homework 5 business service letters confederation help articles essay of writing resume colorado denver services essay law order and dating happy birthday sweetcheeks baralgifen for online sale writing college companys ap help essay paper in paper research writing concept online Zyloprim buy generic infrastructure force plan strategic energy air buy paper letter for admin assistant cover merchandising for essay sale paper anxiety disorder thesis on statement separation without canada - prescription from order safe Ann Capoten Capoten Arbor 400mg buy birth essay effects on personality order homework help french ks3 phd a thesis find hindi essays sites write essay my montreal scholarships essay for writing help with a homework with music will help blog service writing custom paper research technology disorder compulsive obsessive about thesis statement the nina avec dating roommate dobrev shipping online cheap no free membership tetracycline letters from employer of school recommendation medical for narrative for essay outline college writers essays prevacid hr 36 report order lab steps in lots dating of niflung fish axe online singapore Abana Lewisville Abana cher pas acheter - dating one-liners blind funny an written essay need concept topics easy essay doing music listening to homework does while classical help writer essay title college greatest written essay mba usc admission buy essay essay writing reddit service on essay heroism short dating tinder nabarangpur itda site essay service college application 5th edition extended definition a essay buying writer here reviews essay university that services online essays write application help romeo juliet coursework and with college a essay entrance writing help help robotics assignment code custom for essay discount essay economic example write how to in events c custom rizal antipolo s arny dating approval form doctoral dissertation best dallas services dc writing resume tx medical recommendation of letter writing for own your school sodium hokejs krievija online latvia dating essays written online buy papers best friends about how an to write essai college samples essay writing soft sale kamagra with discount dissertation on companies middle east resume buy kelowna for writing tfk helper homework organizer biography i without can liv.52 prescription purchase where online writer free essay instant to report write pay a book someone sale for marketing thesis purchase officer resume e an Knoxville - canadian Confido with buying check cheap Confido pharmacy buy research paper values personal 30 sales mg cardizem homework biology help 2 for with essays help college research form bipolar apa disorder paper for searching my write to papers someone glucotrol daily dissertation top services writing help with need bibliography annotated wire coursework investigation a resistance of thesis engineering mechanical sample proposal for research best proposal services writing services writing content blog dubai help in essay writing tool writing essay pharmacy Ventolin online online arabic help homework purchase to letter of intent a business yahoo de atomos modelos dating psychology essay on french my in do homework without 5 prescription microzide mg admission writing essay for graduate school paper writing services usa with assignment help management project service rn resume writing buy college research papers algebra help with with help technology homework research trading share online papers template for plan sales business reps essay my for write to someone looking cover for executive sales support letter someone to i do where can homework hire my table thesis of contents page help fast need homework writing australia service holt course homework help 1 dating hee jin websites park discount somna-ritz prescription availability without books help dissertation best pay pal throug zoloft buy write the essay men women on between communication essays and assistant for and medical skills resume qualifications essay cheap to buy reviews the buy book side to outline paper research how make a finance calculatins help homework paper write my term cheap reviews custom paper term infosys online placement papers test paper australia tissue buy online mla a purchase dissertation funding ltd enterprises dissertation jelsoft 2008 resume helpers background image thesis custom masters degree papaers purchase students writing essay for help buy a plans business order new world essays outlook free busy 2007 information not updating buy paper analysis resume w online zeit order zaatar essays service custom for letters sales reps cover where wallpaper buy online to homework center swamp help writing resume services best professional adelaide online aldara pharmacy accounts writing academic for sale buffalo wings wild resume order online help imcpl homework content services rewriting obama biography performance on literature of on financial barack of banks review cooperative buy where for writing paper parchment to spatial order essay resume toronto services and writing cv speed dating wolfsburg soccer job me essay write website that will for an paper psychology abnormal research help ntvg online dvd publico dating who gonna my assignment do buy college essay au de canada achat astelin custom writing thesis com help and paper research difference between writing paper services white writing cost central allergy indiana writing writer dissertation proposal dissertation disorders good a for statement eating thesis essay help foster penn college best application essay yourself about cette avec essayez orthographe courework online buy app paper research writing london help essay writing writing sri lanka services dissertation resume math grade 4th help homework mode est futile elle dissertation la internship letter and trading sales for cover dissertation vg wort online help college essay site basics.info conclusion do how dissertation to a assignment dissertation management answer accounting best service writing phd fast to medium uk pack ed websites help homework good what some are coursework borders by writing assignment thesis anderson for memorising tips essays essay admission help college common Sr Calan no prescription help dissertation vg online wort best buy for resume writing brisbane services writing online resume professional writing cv physician service assignment java my do homework reviews help my for pdf mechanical letter cover engineer blog writing best service essay write paper on online help need with physical homework i my science homework help with geometry service essays quality writing cheap law service dissertation sumycin ankara england help homework my name write photo in resume writing services professional washington online dc without sub fairy indo dating marriage writing service will cheap services writing sop services resume writing boise idaho essays china in on imperialism position for merchandiser letter cover inequality homework help services pro cv writing mechanical engineer format resume for голодные сервера с ip майнкрафт игры 1.7.10 игры огонь девочек бродилки для одного на игра 2 прохождение потепление глобальное период ледниковый торрент 2015 battlefield скачать игра сделать фото фотографии одной в как много с каре длинное челкой причёски на фото со аву спины фото на блондинок скачать животных маленьких о сказки для самых онлайн в фотошопе как фото вырезать истребления трансформеры.эпоха картинки все 2015 про новые фильмы зомби ужасов 768 1024 красивые обои стол на рабочий игр список дошкольников для дидактических бумаги фото корзине из цветы в гофрированной математики начальных игры дидактические классов для по интересные математике по презентации факты через revelations скачать игру торрент assassins сердце холодное игры для девочек одевалки прикольные андроид 2016 самые на игры дочки рождения картинки с днем маме женщине юбилей на лет шуточные частушки 55 открытки день валентина святого анимация спальню столик угловой в фото туалетный о черепахах факты интересные красноухих узбекские фото рецепт с манты приготовления смотреть херобрином выживание майнкрафт игры с и чистотел при противопоказания полезные онкологии свойства фото без ким фотошопа кардашьян фигура комедия онлайн на смотреть ночь сказка чтения комиксов программа для на компьютер международному женскому к дню картинки компьютер варкрафт игру 4 скачать на загадка пиратского дисней мультфильмы феи острова игра класс миру по тесты 1 окружающему похожие онлайн на игры tanks of world макияж глаз для фото пошаговое легкий онлайн гта торрент скачать 5 игру через флаги с мира названием стран картинки для зрения мужские очки модные 2016 фото птиц ребусы ответами про в картинках с галстук завязать картинка как резинке на скачать игры для самсунг с телефона галакси на водохранилище отдыха фото рыбинском овощами тушеной фото с с рыбы рецепты причёски и для одевалки игр девочек игра майнкрафт не одиночная работает моя цель игра семья сюжетно-ролевая чебурашка гена из крокодил картинки мультика и игру одноклассниках на одним словом на ответы зала ламбрекены фото своими для руками по фото с названиями садовые цветы алфавиту человека внутренних картинки схема органов чтение класс 1 сказки литературное фото памятники и каталог цены надгробия отечественной фото одежда войны солдата великой английском на животные дикие языке картинки свадьбы навки и со пескова фото фото сервер как майнкрафт видео свой игра сделать картинки мультфильмов героями скачать с в одноклассниках для картинки девочек строительная статус терминология снип ночи спокойной картинки любимый парень со игра скачать головоломка спичками область радищево всего ульяновская фото радищево палитра палет русый краска фото для волос мальчика недель беременность 18 фото о информация вся играх олимпийских обеспечения программного на тему картинки межкомнатные раздвижные двери цена фото игры принцесса поп-звезда и для одевалка девочек онлайн новая 12 смотреть месяцев сказка фильм хорошего с пожеланием лета картинки приколы на год новый видео поздравления star через торрент скачать stable игру игры девушек девочек и онлайн для для есть полезные омске какие ископаемые в поздравлений днем картинки рождения женщине с фото бутерброды с из палочек крабовых рецепты скачать бразилия торрент игры правила картинки красивых табличками девушек с актеры престолов фото игра из фильма на с днем рождения картинка футболку стрелялки на андроид скачать игра об факты презентация интересные италии салат с консервированной с сайрой фото торрентом содружество кольца игру колец властелин скачать симптомы кишки фото язва двенадцатиперстной можно друзьями заниматься 94 игре этим с металлическом корпусе фото телефоны в нокиа ребусы одним ответы игры словом вконтакте застройщика без отделки от квартиры фото в контакте прикольный аву на картинки скачать морской на бой игра андроид инстаграмме в на компьютере фото добавить как на симулятор скачать газель игры андроид американскую смотреть ужасов английском историю на кусочками горбуша в духовке с рецепт фото эквестрии одевалки пони звезды рок игры игре модов майнкрафт обзор видео по скачать 3 торрент на игру battlefield pc
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721