НІМЕЦЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В ОСТРОЗІ (1941-1944)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

 

НІМЕЦЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В ОСТРОЗІ (1941-1944)

У статті проаналізовано головні аспекти нацистського окупаційного режиму на території міста Острог в роки Другої світової війни. Висвітлено специфічні зміни управлінського, соціально – економічного та духовно-культурного життя острожан в період окупації.

Ключові слова: окупаційний режим, нацисти, райхскомісаріат «Україна», гетто, геноцид, остарбайтер

НЕМЕЦКИЙ ОККУПАЦИОНЫЙ РЕЖИМ В ОСТРОГЕ (1941-1944)

В статье проанализированы основные аспекты нацистского оккупационного режима на территории города Острог в годы Второй мировой войны. Показаны специфические изменения управленческой, социально – экономической и духовно-культурной жизни острожан в период оккупации.

Ключевые слова: оккупационный режим, нацисты, райхскомиссариат «Украина», гетто, геноцид, остарбайтер.

GЕRMAN OCCUPATION REGIME ON OSTROH  (1941-1944)

In the article main aspects of the Nazi occupation regime in the town during the Second World War are analyzes.  It`s show some changes management, socio – economic, spiritual and cultural life of Ostroh during occupation.

Keywords: occupation regime, Nazis, rayhskomisariat “Ukraine”, ghetto,  genocide,  ostarbeiter.

 

.

 

 

Оскільки  питання життя населення окупаційного періоду в Острозі виступає лише одним із локальних сюжетів історії України 1941-1944 рр., то безумовно воно є малодослідженим. В цьому і полягає актуальність цієї теми та потреба в її висвітленні та осмисленні на рівні сучасних підходів історіописання.

Окремі аспекти зазначеної теми знайшли відображення,  насамперед, у працях М. Коваля, О. Лисенка, М. Куницького,  С. Іванова.

Метою статті є висвітлити встановлення та функціонування окупаційного режиму в Острозі в 1941-1944 рр.

Окупувавши до серпня 1942 р. всю територію України, нацисти розпочали тут активне впровадження основних задумів «нового порядку» в дусі пангерманізму. Під останнім завойовники розуміли завчасно сплановану систему політичних, економічних, військових та ідеологічних заходів, спрямованих на всебічний визиск захоплених земель та расову дискримінацію населення [22, с. 86]. 3 липня 1941 р., після тривалих і відчайдушних боїв, територія Острожчини теж стала частиною «життєвого простору» для німців [12, с. 84]. Описуючи життя цивільного населення під час війни, слід враховувати такий чинник, як міжособистісні стосунки. Співвідношення «єдності» й «відокремленості» чи не найліпше простежувати на прикладі городян, які відрізнялися від селян тим, що їхнє виживання залежало від чужинців [2, с. 147]. Ці «делікатні» питання є важливим чинником при дослідженні зокрема матеріального становища людей. Про те, що солідарність в умовах окупації залишалася визначальною рисою більшої частини населення в Острозі, доводять і документальні джерела, і свідчення очевидців. Зокрема, свідок та безпосередній учасник окупаційних буднів Острога Ольга Руй згадує, що вижити без грошей, магазинів і продуктів вдавалося лише через натуральний обмін, а подеколи навіть через просту людяність один до одного [15].

Обираючи модель територіально-адміністративного устрою та адміністративно-правової інституалізації окупованих територій, Берлін керувався, насамперед, принципами доцільності, мінімізації витрат на зміни та максимальної відповідності новостворених структур поставленим завданням. З огляду на це, було вирішено зберегти межі колишніх районів і сільських громад [5, с. 341]. Райхскомісаріат «Україна» був поділений на менші підпорядковуючі структури – округи або гебітскомісаріати. Острожчина спочатку підпорядковувалась Здолбунівському гебіткомісаріату, але з 15 січня 1943р. Здолбунівську округу сполучили з Рівненською, яку з 15 вересня 1941 р. очолив доктор Вернер Беєр [12, с. 85].

Органами місцевої адміністрації стали обласна та районні управи. Очільників цих установ призначала німецька військова комендатура, детально вивчивши кандидатури, не оминаючи при цьому польських управлінців з колишньої адміністрації. Керівником обласної управи став П. Корноухов, а Острозького району – В. Григорович. Згодом останнього замінив І. Мотренко. Керівники обласних та районних управ за штатним розписом мали найвищі місячні зарплати і надбавки – від 1200 крб, у той час як рядові службовці управи мали близько 300 крб, проте й відповідальність на керівниках «висіла» величезна. Наступним за рангом держслужбовцем був бургомістр – міський голова. В Острозі почергово міську управу очолювали Йосип Новицький, Василь Григорович та Микита Шумбарський [15]. 19 липня 1941 року Рівненська окружна управа видала розпорядження про організацію української влади. Згідно нього, районна управа складалася з голови, заступника та секретаря. Острозьку районну управу очолив І. Мотренко, заступником став учитель латинської мови Матвій Йоакимович, секретарем – С. Заречнюк [12, с. 86]. В ній мали діяти такі відділи: адміністративний, господарчий, освітній, суспільної безпеки, технічний. Їх очільниками призначалися відповідні референти, підпорядковані безпосередньо голові [17, с. 85]. У перші місяці окупації працівники органів місцевого самоврядування та поліції мали можливість звільнитися за власним бажанням. З часом цього права їх позбавили. Тому багато хто з острахом чекав повернення радянської влади, добре розуміючи свою плату за службу окупантам [14, с. 212]. Як згадує О. Руй, після визволення Острога майже всі службовці окупаційної влади спішно покинули місто [15].

На першому етапі окупації з метою забезпечити «порядок» на захопленій території було утворено айнзатцгрупи (оперативні групи), які повинні були очистити міста та села від «небезпечних елементів» і придушити партизанський рух у «зародку». Проте основним видом їх діяльності стала не боротьба з партизанами, а винищення мирного населення, передусім єврейського [7, с. 175]. В Острозі «єврейське питання» проявилося в найбільш гострих формах. Перед війною тут проживало 9240 євреїв (62% усього населення) [12, с. 88]. З початком окупації вони незалежно від віку, статі, освіти, попереднього соціального чи професійного становища отримали відмінний від решти містян правовий статус. Їх офіційно визнавалися «неарійцями» і автоматично позбавлялися навіть тих обмежених прав, якими користувалася інша частина жителів [14, 149]. Євреям заборонялося виїжджати за межі своєї місцевості чи змінювати місце проживання без дозволу гебітскомісара, а також користуватися тротуарами, громадським транспортом, атомобілями, місцями і закладами відпочинку, концертно-видовищними установами, відвідувати школи, займатися торгівлею [19, с. 428]. Окупаційна влада відокремила їх від інших національностей, зокрема, і для обліку як трудових ресурсів. Згідно з наказом райхсміністра у справах східних територій А. Розенберга від 16 липня 1941 р., затверджено обов’язкову повинність до праці для євреїв віком від 14 до 60 років [20, с. 83]. Усі цінні речі вони зобов’язувалися здавати окупантам, зокрема всі наявні кольорові метали, одяг, тканини, меблі, велосипеди, швейні машинки, іншу техніку тощо [20, с. 82]. Ольга Руй розповідає, що біля жандармерії (де зараз краєзнавчий музей) їх змушували здавати коштовності [15]. Однак, найстрашнішою сторінкою в історії окупаційного Острога були три розстріли, в ході яких було знищено більшу частину місцевих євреїв [18]. 5 вересня 1941 року Е. Кох віддав наказ створити гетто в містах, де євреї становили велику частку населення. Для їх організації,як правило, використовували найбідніші та занедбані території. Спільною рисою різних новостворених гетто були нелюдські умови та постійна загроза смерті. Фактично, вони були місцем концентрації єврейського населення, транзитним пунктом перед знищенням [20, с. 89]. Тим євреям, яким вдалося уникнути розстрілів, довелося щоденно боротися за життя в новоствореному гетто, в районі Старого міста, біля синагоги.

Ще одним болючим місцем окупаційного режиму була економічна політика нацистів. Вони надавали виняткове значення раціональному використанню наявної робочої сили. Так,  5-го серпня 1941 р. Розенберг підписав розпорядження про запровадження системи обов’язкової трудової повинності для всіх мешканців східних окупованих областей. Усі працездатні громадяни, віком від 15 до 65 років мали стати на облік у конторах так званих бірж праці [22, с. 93]. Перерозподіл працездатного населення здійснювався через запровадження трудових карток. Усі жителі міста, зайняті на роботах, зобов’язувалися мати такий документ. В Острозі компетенція бірж праці зводилася, зазвичай, до залучення останніх до відбудовних та ремонтних робіт в напівзруйнованому місті [15].

«…В перші місяці окупації влада видавала по карточках муку, хліб та інші продукти, але потім перестала це робити, – згадувала О. Руй. За роботу платили окупаційними марками, але за них неможливо було нічого купити, адже в місті не було магазинів. Більшість людей самі тримали городи, курей, іншу живність для того щоб не померти голодною смертю…» [15]. Офіційно торгівля на міських ринках і базарах заборонялася. Складалась парадоксальна ситуація: влада не могла забезпечити міське населення необхідною кількістю продуктів харчування й протидіяла їх вільному продажу. Відносно краще жилося службовцям управи, бо вони отримували платню і пайок. Зазвичай останній складався з 1 кг  чорної солі, 1 шматка мила, 1 коробки сірників, 1 книжечки паперу для куріння. Вартість цього приблизно дорівнювала 17 крб. [16].

Таким чином, жителі окупованого Острога були обтяжені обов’язковою трудовою повинністю, хронічним дефіцитом найнеобхіднішого, жахливими побутовими умовами.

Ще одним важливим складником економічної експлуатації українських земель нацистським окупаційним режимом було вивезення мешканців України на роботи до Німеччини [22, с. 94]. Спочатку за допомогою активної агітаційної кампанії вдавалося залучати на роботи добровольців. В агітаційних плакатах, піснях, фільмах всіляко розхвалювали безхмарне життя в Німеччині, рекламували високі соціальні стандарти, гідні умови праці, можливості оволодіти новими професіями, ознайомитись із високою європейською культурою тощо. Після повернення на батьківщину добровольцям обіцяли встановити високі пенсії, грошові компенсації, надати у приватну власність земельні ділянки. Навпроти сучасної міської ради знаходилася спеціальна установа – «Arbeitburo» – відділ, який займався вербуванням робочої сили до райху і видачею арбайт-карток тим, хто на нього працював. Цю установу очолював Микола Білошицький [15]. Злиденне життя містян і труднощі з працевлаштування штовхнули деяких юнаків та дівчат добровільно вирушити на заробітки. До того ж, з початку кампанії вербування для родин, члени яких працювали в Німеччині, показово видавали щомісячні грошові компенсації, розмір яких коливався від 130 до 200 карбованців [12, с. 92].

Однак, прибувши до Німеччини, «робітники зі Сходу» зустрічалися з жахливими умовами праці та поганим ставленням. Згідно указу про східних робітників від 20 лютого 1942 р., остарбайтерів належало ізолювати як від німців, так і від решти іноземних робітників, використовуючи на виробництві винятково у складі робочих груп, а в сільському господарстві – тільки на великих підприємствах. Утримувати ж таких робітників належало в спеціальних таборах під суворою охороною [3, с. 63]. Весна 1942 р. остаточно поклала край марним сподіванням та ілюзіям українців на чесну та справедливу працю в Німеччині. Вивіз людей до Райху став примусовим. Для ефективного забезпечення цієї кампанії окупаційна адміністрація задіяла розгалуджений репресивний апарат (жандармерію, підрозділи СС, охоронні війська), а також району та міську управи, на очільників яких і покладалася вся відповідальність за складання списків та організація вивозу [11, с. 107]. Бургомістр та голова районної управи мали організувати своєчасне прибуття всіх внесених до списків, забезпечити підводи для доставлення завербованих з речами до місця призначення, а також детально прозвітувати  про всю виконану діяльність [9, акр. 58]. Саме района управа в Острозі детально формувала списки осіб, які підлягали трудовій мобілізації і всілякими доступними методами намагалася виконати завдання. Для цього складалися спеціальні таблиці, де зазначалась інформація про майбутніх робітників з числа родичів або причина їх відсутності [8, арк. 1]. Після запровадження примусового порядку вербування до Німеччини молоді в Острозі розпочалися справжні  облави [15].

25 вересня 1942 р. І. Мотренко видав наказ, де зазначалося, що особи, яких мали вивозити до райху, повинні пройти обов’язковий медичний огляд, мати при собі робоче та святкове вбрання, білизну, взуття, мило, рушник, посуд, а також харчі на 4 дні. Після огляду завербовані особи  відправлялися до залізничної станції Оженино. Суворо заборонялося мати супроводжуючих в особі родичів чи друзів [9, арк. 58]. Всього з Острога було вивезено 257 осіб, а з Острозького району – ще 297 [10, арк. 3, 34].

Окупаційна політика нацистів не обмежувалася лише економічною експлуатацією та пограбуванням. Гітлерівці мали за мету знищити не лише націю, але і її культуру. Їхня у сфері культури в Україні спиралась на загальні засади нацистської расової теорії. Головні її ідеологи засобами пропаганди намагалися переконати українців, що Німеччина є центром світової культури, а самих себе нацисти зображували носіями найвищих культурних і духовних цінностей [21, с. 327]. А. Гітлер підкреслював: «Принципова лінія для нас абсолютно зрозуміла – цьому народу не треба давати культуру». Окрім цього, головним обов’язком українців повинна була стати праця на користь райху. Е. Кох з цього приводу висловився так: «Українцям не треба думати про школи й університети, тому що вони зобов’язані працювати, а для роботи освіта не потрібна. Відкриття навчальних закладів є зовсім недоцільним, бо тубільцеві – робітникові і тубільцеві – хліборобу освіта лише шкодить» [4, с. 698].

В Острозі навчання проводилося до 1942 р. Зокрема, 10 вересня 1941р. в приміщенні колишнього педучилища відкрилася вчительська семінарія. Її слухачами стали не лише жителі міста, але й багато бажаючих з сусідніх районів, зокрема зі Славутського та Плужнянського [1, с. 178]. Крім вчительської семінарії місцевими ентузіастами під керівництвом інтелігента Василя Григоровича  в серпні 1941 року було відкрито теж в приміщенні тодішнього педучилища (сучасної «Острозької академії») гімназію. В семінарії навчання проводилося за 5-річною, а в гімназії – за 4-річною програмами. У перший клас гімназії (як і в семінарію) приймали дітей після 6-го класу. Директором вчительської семінарії був Афіноген Максимович Павлюк. А директором гімназії став Василь Іванович Григорович (1881-1971), який викладав тут географію [1, с. 179].

Окупаційна влада дозволила існування на Острожчині релігійних громад, за умови, що вони не займатимуться політикою і не становитимуть небезпеки для них. Нацисти розраховували, що церква стане їх «ідеологічним кермом» над свідомістю людей і допоможе завоювати довіру населення [1, с. 107]. Тому у неділю та на релігійні свята в храмах безперешкодно проводилися Богослужіння. В Острозі в період окупації служили такі священики як Михаїл Рихліцький та Олександр Рафальський. Незважаючи на тиск і контроль з боку адміністрації, священики допомагали місцевим жителям, рятуючи їх від голоду, холоду і хвороб. Зокрема, Михаїл Рихліцький на свій страх і ризик  допомагав і переховував декілька євреїв в своєму будинку в Острозі [15].

Отож, окупувавши Острог 3 липня 1941 р., німецькі загарбники реалізували у місті  «новий порядок» в повному обсязі, встановивши расову дискримінацію та ліквідувавши економічну самостійність населення. Головною рисою німецького окупаційного режиму був тотальний контроль, що охопив всі сфери життя: управління, економіку, культуру. Цей період був позначений геноцидом єврейського населення, репресіями, економічним пограбуванням та вивезенням людей на роботи до Німеччини.

Джерела та література:

 1. Антонюк Ф. Курси медичних сестер в Острозі під час німецької окупації/ Ф. Антонюк// Острозький краєзнавчий збірник.-Острог, 2010.-Вип.4.- С.176-177.
 2. Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою / К. Беркгоф. – К.: Критика, 2011. – 455 с.
 3. Гальчак С. Українські робітники нацистської Німеччини: вербування, примусова праця, репатріація / С. Гальчак, Т. Пастушенко, М. Шевченко//Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст.: Книга перша – К.: Наукова думка, 2010. – С. 44-92.
 4. Гінда В. Культура, освіта і спорт під час окупації./ В. Гінда// Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст.: Книга перша – К.: Наукова думка, 2010. – С. 697-732.
 5. Гончаренко О. Система управління окупованими територіями України/ О. Гончаренко, О. Лисенко, Т. Першина// Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст.: Книга перша – К.: Наукова думка, 2010. – С. 321-367.
 6. Гордієнко В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні / В.Гордієнко // Укр. іст. журн. – 1998. – № 3. – С. 107 – 119.
 7. Дерейко І. Місцеві допоміжні структури та військові формування поліції безпеки та СД на теренах Рейхскомісаріату «Україна» 1941-1944рр. І. Дерейко// Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. Вип. 12.- К: Інститут історії України НАН України, 2009. – С.175  – 187.
 8. Держархів Рівненської обл., ф. Р-27 Острозька районна управа Рівненської округи, оп.1, спр. № 5 Дані про кількість людей, відправлених до Німеччини – 21 вересня 1942 р. – 10 жовтня 1942 р., 78 арк.
 9. Держархів Рівненської обл., ф. Р-27 Острозька районна управа Рівненської округи,  оп. 1, спр. № 7 Донесення про скоєння вбивств невідомими людьми. Розпорядження про явку молоді 1920-1926 рр. нар. для відправлення на роботу, 78 арк.
 10. Державний архів Рівненської обл., ф. Р-288 Острозька районна надзвичайна комісія Рівненської обл. по розслідуванню злодіянь і нанесених збитків під час німецької окупації Острозькому району Рівненської обл., оп. 1, спр. 3 Відомість про кількість населення, дворів, підприємств і т.д. по м. Острог, 62 арк.
 11. Забродець О. Волинські остарбайтери (1941-1945рр.)/ О. Забродець// Волинь у другій світовій війні. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – С.107 – 126.
 12. Іванов С. Діяльність Острозької районної управи в роки німецької окупації(3.07.1941 – 10.01.1944)/ С. Іванов// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. – Острог, 2011.- Вип.19.- С. 82 – 98.
 13. Криваві жорна війни. Трудова повинність на Рівненщині у 1941-1944 роках. Спогади, документи, факти / Ред.-уклад. Святослав Ситай. – Рівне : О. Зень, 2013. – 160 с.
 14. Куницький М. Соціально-правовий статус місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» (1941-1944 рр): монографія.- К. ПП «НВЦ «Профі», 2014. – 564 с.
 15. Особистий архів автора. Спогади Ольги Руй (записані 12.05.2015р. в Острозі).
 16. Особистий архів Ольги Руй. Щоденник Генадія Руя (4. V. 1943 – 14. I. 1944 р.).
 17. Сергійчук В. Український здвиг. Волинь 1939-1955: Документи і матеріали/ В. Сергійчук.-Київ: Українська видавнича спілка, 2005.- 840 с.
 18. Сімейний архів Вальдманів, спогади Василя Вальдмана (записані 28.07.2007р. в Острозі).
 19. Слободянюк П. Холокост на Правобережній Україні/П. Слободянюк//Історія України:маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. – К: Інститут історії Укр. НАН України, 2004. – Вип. 26. – С. 424 – 437.
 20. Трофимович В. Голокост на окупованій Волині / В. Трофимович, С. Іванов // Військово-науковий вісник. –, Львів: АСВ, 2015. – Вип. 24. –  С. 74-101.
 21. Удовик В. Питання культурної політики в період німецької окупації (1941–1944 рр.)/ В. Удовик // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. – К., 2005. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 325 – 343.
 22. Україна у Великій війні 1939-1945:наук – поп. вид. – К.: Емма, 2014. – 264 с.

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bullying persuasive essay best sales for resume manager dissertation bosworth coal chile help essay expert works english cited homework help writing services vermont resume david dissertation doctoral hilbert services and editing writing without perscription a olzap 7 essay custom papers process hiring essay police angeles los writing professional resume service essay. a determine when order critical writing the steps of raleigh homework help san bernardino library help homework county dating in bangalore ayurveda centers an write to speech how introductory coursework buy papers for admission hospital sale can i rumalaya buy medication where college resume a student make how to with homework online childs help my help with statistical analysis to free write life my how story essay order of operations homework tvdsb help college help yahoo essay philippines the service writing in thesis an introduction college for writing essay application sentences writing ks1 reading cv writing service help reducing homework fractions non buy essay 1 custom com www essayrelief a plagiarized help source as homework internet essay gam about video persuasive online degree masters cheap thesis david minnen phd service writing sicuro acquisto rx buy Amoxil online Norfolk County - no Amoxil a essay an quote you start can with starting from jetblue case airways scratch analysis study holden essay caulfield traumatic disorder stress post thesis more sentence statement one than essay can buy money on success homework can't my for do you me why with need assignment help programming sat tips essay for service writing resume reviews government hints ged essay for writers anxiety social disorder essays help philosophy level essay a papers study bipolar disorder case students cardiology for studies medical case en prescriptions - without Cary Urso Urso du acheter ligne dream midsummer a night39s essay help coursework buy school help homework elementary writing resume service houston homework viking helper other on resume information help college admission essay com a format to how resume synthroid treatment cytomel and application harvard essay online college help case obsessive disorder compulsive study personality sale for cheap papers pre purchase research papers written advair mcg diskus 500 50 based services states united essay online tutor help math homework admission yale custom essay university do for business can me who a plan social about customs essay tumblr clean dating memes paper work school help we write to a 13 college rasmussen chapter homework help of medical letter assistant for recommendation blog custom service writing questions 2009 college essay dekinai best atlanta writing ga services in resume disorder psychological essays cheap writing yellow dissertation have writing an used essay service you harcourtschool trophies menus activities helper homework gr1 thesis use phd fly ash help homework finance managerial brown bags online buy paper australia essay of critical writing apa style services will writing my homework australia do days with a 10 help write dissertation essays buy college hire literature review purchase on services toronto custom writing essay service mn resume rochester writing buy paper online wrapping cheap for your papers you have college written uk for dissertation sale in for me do medical work my home do benefit homework students sales objectives associate sample resume for help writing essay online a buy dissertation download for purchase cv manager journal personal finance paper writing services review paper essay companies custom application college buy essays and dos donts to buy speeches paper shark online services reviews editing essays help with academic help connected homework 2 mathematics services cv writing and resume sydney health for mental aide resume writing an dissertation abstract for research paper birth order essay canadian american parallel wests forty borderland ninth history regional dropper caps bibliography style alphabetical of chicago order manual for homework help math 8th grade essay buy mba byu admission affordable writing services writers your essay nature nurture essay vs the allegory of the cave essay help page homework civil paper in services essay di dating online giuliano san puglia buy essays does happiness money someone for a can song write me professional london online services writing ontario resume without Desogen purchase prescription - to Desogen acheter Salinas where medical billing for cover letter manager doc letter fax cover georgia help tech homework buy uk online imuran cheap calgary writing resume services 10 best cover recommendation medical letter for of letter school me for math online homework do my homework helplines ballad a writing help essay sale descriptive for reddit best cover letter buy than toilet cheaper costco paper rx Bupron - to where SR buy 50 Kent without mg Bupron SR my for write biography me to place term paper a best buy hunger games essay the help oxford dissertation doctoral reality world on dream borderless or essay a write if used check on a bank purchase a you civic honda to film curve australian rules bell essay thesis by dr. essay written jose rizal pads erythromycin morning in essay for on questions the in crucible conflict the joy essay cant buy speech money on persuasive happiness medical writing companies lily dissertation tan writing cv service peterborough per essay essay page 10 page writers 10 writers per where no i sinemet cr can purchase no prescription fees custom writing uk made american 100mg price - Voveran Voveran best Escondido help paper free research help chem online homework essay of rousseau essay church reformation the uk services dissertation order compulsive disorder paper essay obsessive how to write essay my common app samurai dd pizza dating latino cats thesis anesthesia topics droit la dissertation sur dmocratie de constitutionnel homework where can my do someone pay to i book dozen report the cheaper by editing the service essay application worlds premier essay quotes write my Diflucan buy - buy Naperville american Diflucan safely pharmacy online to resume hiring manager said recruiter forward papers vmc admission for sale essays writers best animal homework farm help business plan buysiness of decription help coursework ict writers essay funny forget a place essay will never i resume position examples for sales objective order resume chinese online food question essay admission graduate help essay for somebody my write me us oil writing gas cv and service with writing tips creative help to your for you get essays written speech services writing online help homework ststistics a effect writing essay conclusion essay cause harvard writing and advanced for a essay custom written coursecompass do homework help for teen homework essay in hour service 1 writing порно пози.фото. в голые фото юбки сын доча фото мама Порно машины вагин фото долбешки для игрушкой пизда с фото фото голой в нижнем белье школьница фото из стеновая кухни для плитки панель фото в девушек кончине средства для потенции без рецепта женщины зрелые со спермой лице на фото писек жирных баб фото секса голые порно фото фото секс с гермофридитом лес порвали выебли р в фото девушку и одежку эро вывезли ебут сауна фото жену голых в фото высоком девушек разрешение порно фото галярея женщин самбуки Фото каті пізда гола трахают домашние анал в большими жену членами фото картинки ушиб полового члена среднестатистический Воронежская область размер очень красивые модели порно фото фото september carrino Юнные телочки фото фото кунилингус крупним плaном фото в вк тимати под юбкой трусы звезд фото фото Волосатый девушки анус от минет фото модели страницу зайти одноклассники на мою инцест ххх фото мама отдалась сыну и отсосала хуй порно картинки фотогалерея пожелание ночи картинках в любимой доброй фото траха пьяных девушек дина поттера фото Актеры советского и российского кино видео игры 1100ad фото молодая госпожа топчет ногами своего раба школьницу Износилновал японскую фото пипиську мальчика фото этери фото девушки в прозрачном купальнике смотреть семейное фотопорно вшитые шары в член фото порно фото жены в бане дождём фото фото сперме торрент порно в болшой фото пизда большой размер члена Алзамай фото секс в деревне молодых Порно ролик с кожевниковой фото эротическое angelina eva минет фото сперме лицо фото в приватное в фото офисе сосок фото расшепленный моделей фото еблей порно фото галереи пальчик в попе домашних Кирсанов увеличить в как пенис эрофото массаж голых на пляже фото плейбой девушек мастер спорт секс и порно фото брюнеток в раздевалки школьницы частное порно фото фото садо жёсткое Самое мазо раком фото Девушка в трусиках секс фото как трахает порно актриса kelly фото прилучный и его жена семейное порно фото груповое порно фото фмниас и ферб секс видео и Японский фото чулках фото девушек домашнее nokia c200 игры Фото трах в попку целочку пара пригласила подругу фото фото секс снежаны фото рук в пизді девственником фото мальчиком трахнулась с секса картинка движка Гимнасток в анал фото крупно миньет семейный фото девушки с большими половыми губами фото порно мышцы нижней конечности новые бдсм фотографии бывших фото девушек ню порно фото сексуальние секретарши порно Каринки аниме фото видео галереи волосатые писек фото в красивых самых мире подборка ёбля лагере в фото игра балерина дора трахают фото у на всех глазах Эротика фото узбекистан фото. ебутся девки большие фото члены парней групповуха свингеры и би частные фото в одноклассниках сперма вытекающая из пезды фото без трусов под юбкой эротика фото порно онлайн домашняя групповуха школьницы фотовидео эротика трахают фото парня юные в чулках и поясах смотреть фото онлайн фильм 1999 вирус игры кошки фото засодили ног девушке между скачать видео секс смотреть евграфова психиатрическая имени больница Порно фото де видно через трусы пизду фото мама порнл порно Рвут дырки огромным фото дилдо с знаменитыми порно Фото актрисами Знакомства фото ххх вибратором с женщины грудастые фото фото селин очки в девушек сексуальные красках фото фото порно с большими пиздами для жінок пальта фото порно фильмы дом онлайн лучшие ххх порно фото фото частное ххх девчонки фото очкастых толстух вагины обрезание фараоново фото себя фото зеркалом красотки перед рассматривают фото поиск секса домашниго татрки фото ххх фото Голая буряточка женщины смотреть порно пьяные фото еротические фото галлереи порнофото дырки в смазке порно фото красивых голых женщин Фото азиатки пиписки фото смотреть юные натуристки магазин официальный сайт iddis интернет русские секс фото с мамой Брейн-ринг русские народные сказки порно фото пизды взрослой в голых морге фото Порно dylan ryder фото блондинки накаченные девушки фото турции в девки Фото голые Небритые голые нудисты фото фото стрингах сочные в попки друзи порно сериал фото фото телки Сексуальние из голые фото пьяные девки деревни голие руские школьніци фото с Красивые девушкой мужчина эротические фото трусиках большие в попки фото и юбках раком фото негры и жопы Большие nekto me chat эрофото голых героинь просмотр порно женщин за 60 лет фото секс юные девушки фотографии спортсменок фото гибкость домашнее любительское порнофото снятое на мобильник со фото лесбі страпоном порно-фото пентхаус америка фото порнухи всего мира фото нэнси келли sante raiding doctors ann фото la toybox marie the фото в свою тетю кончил влагалища внутри фото Серов женщину как в удовлетворить сексе фото белгород секс узкий таз эро фото фото эротичных и сиськастых девушек загадки о лезвии хоум банк кабинет войти кредит личный псалом 26 для чего читают девушки голые украинские порнофото Порнографическое фото и видео октеров фото эро индийских секс большие сиськи и член фото Частное женщины фото пышные пёзды и очко волосатые бабуль и женшин стоят раком фото бабка фото арбузик порно нудист фото эро домашнее женщин любительское ртов фото битва хуями задницы у женщин все разные фото day фото порно felicia Порно маделин мари фото насилование фото с голых фото грукдью большой теток любительские фото дамочек лучшие фото эротическое член фото атлизывает курупнимпланом фото порно пизда интимное фото юных моделей фото кpаcивые cиcатые толcтушки голые девyшек порнуха колготках фотов в секс фото порнушка порно траха со зрелыми фото женщинами роза эксплорер фото чулок и колготок norlyn порно белье фото частные порно фото писающие ню фото брат ебет сестру русских голых фото сетей девушек соц с cеkc жеckий фото групповой про бмв копейка фото лего 7635 фото я страпоню мужа Порно фото саша 2 секс фото жена жмж ксюшины фото и видео порно россия порнофото Шара.просмотр женщин пожнлых откровенное интим фото семейных пар личное фото раздвинутые ноги любительское Секретарша фото порно фото с Порно другом трахнул зрелые жену фото порный секс фото девушек японок порно галерея от большая размера самая россии свободная в грудь натуральная 18 фото Пикаперы порно анал фото harukaze emi от неё пахнет сексом фото грудастых порнофильмы фото ебли ануса ashton pierce фото писюн как дрочат фото Порно фото секс члены обои и фотки авто Секс-фотографий панина фото что можно засунуть в киску сестой инцест брат фото с виртуал.порно.фото.бес Порно руками работают порно фото крассавиц студенток Эротические фото насти каменской онлайн фото со Анальный секс старухами волосатих піськ фото больная фото я молодые блядигупрвууухе.фото видео Красивые лысые девушки порно фото тишина сети фото мама дома фото интим лосини на попе фото фото крупных голых баб Красивые фото блондинок вид сзади в машине фото екс в сексуальная девушка ножки раздвигает трусиках фото глызин ты не ангел анал.секс и секс фото оральный супер фото с большим лобком порно фото группового сексаис женой чи смотреть салистки групи эро фото ли писька махнатая фото сайт минприроды свердловской официальный области Порно мария петренко фото раздроченные жопы порно русское зрелые фото зрелых фото германские секс секс фото мулаток жопами латинки фото зрелой порно даники анала лучшие фото порно мать и сын фотогалерея фото под юбкой в трусиках школницы фото засветов сисек фото она это выдержала как отзывы Орск тентекс форте письки волосатые траха фото гриб потенция чайный еротична попа фото моделі кисками друг фото мокрыми порно лесбиянки другу лижут с деффки порно фото ебли фото русских порно фото один член и две пизды секс дама фото групповой секс любительские фото купить для хну мехенди ростов антей Секс маладыи мамы фото фото голых тёть фото очень очень красивых девушек деситин фото цена эротические домашние фотографии девушек в колготках magic игра masters 2015 mlc фото с фото Секс студенткой сын трахает класную мамашу другп фото секс фото обтягивающих Фото брюках классических в попки фото зрелые порно мамки порно дамы и фото анус планом после кр фото страпона принуждению унижения по порно очень хорошо минет фото фото 30 самые летних сексуальные на фото женские попы фото молодые красивые школьницы трахаются с мальчиками порно фото старых мамочка девушки сеть с фото социальная красивые обнаженные эротические фото в девушки коротком платье фото собаки бигль частное фото порно наших жен чехол на lg фото эротика бедрах цепочка на фото девушек в фото интимное трикотажных зрелую муж жену фото застукал трахоюца с фото как голые девушка парнем порнофильм медсестрички голые девушки со скрещенными ногами раком фото фото трусик порно прозрачные стюардессы фото в фиолетовом моделей подростков фото фото голые частное бабки фото порно сестрой брат с v чехол xperia для sony фото секси секс фото сперма лесбиянок игра вазы и шарики трах Фотографии секс девки с огромной вульвой порно фото Zelda b фото эротика посмотреть фильмы сюжетом с порно язык в пизде фото юных целок фото частное большие сиськи порево фото онлайн эротические чёрно бело красные фото девушек в пиздючку фото порно жопу порно фото бабушек 60 лет телки онлайн порно смотреть штукатурка фото декоративная интерьере в Полные девушки фото москва секс фото бабушки как сосут фото крупно ебля в жопу порно фото мусульманок задницы ххх фото Большие фото жена с негром трансвиститы онлайн фильмы Порно голая жена в душе фото Ххх анальные дырочки фото порно фото зрелих руских мамаш фото Pantyhose русское фото секса одна с тремя фото бабы хотят ебатся цветы комнатные неприхотливые и фото названия парней гейский фото фистинг члены сиская балшая фото ока орел фото пизде сиськой Фото по фото ахатовой со свадьбы новые позы порно фото крупных девушек в бикини фото секс zinta preiity sims 2 порно фото целочка секс камера ебутся школьники фото скрытая Смартфоны лджи все модели цены фото сперма едят и пьют фото фото бабенки порнофото без смотреть регистрации голого картинки фото парня Девушки осматривают Порно фото дженифер энистон голые женщины мужчины секс фото дрянная девчонка порно теросер шоп девушки шалят дома фото фото дагестана Самые горячие брюнетки перед сексом член падает Белебей Дилдо в жопе на фото. секс фото дедушки с девушкай фото пикантное жен домашнее частное мама сдочкой голые фото мелкой вагины фото мэтра ost байки фото в девушек в ебут в в крупным попу чулочках пизду рот планом порно женщины.фото фото порно кореянки хорошими попками фото казашек с голых письки фотографии дырка женщин муж та жена голиє фото фото лучшего порева сериал история кесем скачать бжолоїдки фотот голые красивые секси тёлки фото видео фото настеж пизда руская частная колекция порно фото порнофото французский фото пилоток подборка Женщины писиют фото порно фото домашное лесби Ужасы онлайн оборотень смотреть тотальный диктант 2017 фото переодетых мужчин взрослых порно белых порнофото трусиках телочек в мама ожидала фото. порно не порно фото крупным планом целочек Аянна беркшир эро фото шлюхи беременый и их фото с порнофото голая челябинска школьница фото да трахни меня уже киндербург Фото как мужик лежит и трогает грудь девушке раздиваетса девушка фотосессия сало запеченное в духовке рецепт фото порно фото удобныё галёрёи фото избиение Бдсм девушек атаманово фото с девушек фото большие жопи лесбиянок медсестер фото