НІМЕЦЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В ОСТРОЗІ (1941-1944)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

 

НІМЕЦЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В ОСТРОЗІ (1941-1944)

У статті проаналізовано головні аспекти нацистського окупаційного режиму на території міста Острог в роки Другої світової війни. Висвітлено специфічні зміни управлінського, соціально – економічного та духовно-культурного життя острожан в період окупації.

Ключові слова: окупаційний режим, нацисти, райхскомісаріат «Україна», гетто, геноцид, остарбайтер

НЕМЕЦКИЙ ОККУПАЦИОНЫЙ РЕЖИМ В ОСТРОГЕ (1941-1944)

В статье проанализированы основные аспекты нацистского оккупационного режима на территории города Острог в годы Второй мировой войны. Показаны специфические изменения управленческой, социально – экономической и духовно-культурной жизни острожан в период оккупации.

Ключевые слова: оккупационный режим, нацисты, райхскомиссариат «Украина», гетто, геноцид, остарбайтер.

GЕRMAN OCCUPATION REGIME ON OSTROH  (1941-1944)

In the article main aspects of the Nazi occupation regime in the town during the Second World War are analyzes.  It`s show some changes management, socio – economic, spiritual and cultural life of Ostroh during occupation.

Keywords: occupation regime, Nazis, rayhskomisariat “Ukraine”, ghetto,  genocide,  ostarbeiter.

 

.

 

 

Оскільки  питання життя населення окупаційного періоду в Острозі виступає лише одним із локальних сюжетів історії України 1941-1944 рр., то безумовно воно є малодослідженим. В цьому і полягає актуальність цієї теми та потреба в її висвітленні та осмисленні на рівні сучасних підходів історіописання.

Окремі аспекти зазначеної теми знайшли відображення,  насамперед, у працях М. Коваля, О. Лисенка, М. Куницького,  С. Іванова.

Метою статті є висвітлити встановлення та функціонування окупаційного режиму в Острозі в 1941-1944 рр.

Окупувавши до серпня 1942 р. всю територію України, нацисти розпочали тут активне впровадження основних задумів «нового порядку» в дусі пангерманізму. Під останнім завойовники розуміли завчасно сплановану систему політичних, економічних, військових та ідеологічних заходів, спрямованих на всебічний визиск захоплених земель та расову дискримінацію населення [22, с. 86]. 3 липня 1941 р., після тривалих і відчайдушних боїв, територія Острожчини теж стала частиною «життєвого простору» для німців [12, с. 84]. Описуючи життя цивільного населення під час війни, слід враховувати такий чинник, як міжособистісні стосунки. Співвідношення «єдності» й «відокремленості» чи не найліпше простежувати на прикладі городян, які відрізнялися від селян тим, що їхнє виживання залежало від чужинців [2, с. 147]. Ці «делікатні» питання є важливим чинником при дослідженні зокрема матеріального становища людей. Про те, що солідарність в умовах окупації залишалася визначальною рисою більшої частини населення в Острозі, доводять і документальні джерела, і свідчення очевидців. Зокрема, свідок та безпосередній учасник окупаційних буднів Острога Ольга Руй згадує, що вижити без грошей, магазинів і продуктів вдавалося лише через натуральний обмін, а подеколи навіть через просту людяність один до одного [15].

Обираючи модель територіально-адміністративного устрою та адміністративно-правової інституалізації окупованих територій, Берлін керувався, насамперед, принципами доцільності, мінімізації витрат на зміни та максимальної відповідності новостворених структур поставленим завданням. З огляду на це, було вирішено зберегти межі колишніх районів і сільських громад [5, с. 341]. Райхскомісаріат «Україна» був поділений на менші підпорядковуючі структури – округи або гебітскомісаріати. Острожчина спочатку підпорядковувалась Здолбунівському гебіткомісаріату, але з 15 січня 1943р. Здолбунівську округу сполучили з Рівненською, яку з 15 вересня 1941 р. очолив доктор Вернер Беєр [12, с. 85].

Органами місцевої адміністрації стали обласна та районні управи. Очільників цих установ призначала німецька військова комендатура, детально вивчивши кандидатури, не оминаючи при цьому польських управлінців з колишньої адміністрації. Керівником обласної управи став П. Корноухов, а Острозького району – В. Григорович. Згодом останнього замінив І. Мотренко. Керівники обласних та районних управ за штатним розписом мали найвищі місячні зарплати і надбавки – від 1200 крб, у той час як рядові службовці управи мали близько 300 крб, проте й відповідальність на керівниках «висіла» величезна. Наступним за рангом держслужбовцем був бургомістр – міський голова. В Острозі почергово міську управу очолювали Йосип Новицький, Василь Григорович та Микита Шумбарський [15]. 19 липня 1941 року Рівненська окружна управа видала розпорядження про організацію української влади. Згідно нього, районна управа складалася з голови, заступника та секретаря. Острозьку районну управу очолив І. Мотренко, заступником став учитель латинської мови Матвій Йоакимович, секретарем – С. Заречнюк [12, с. 86]. В ній мали діяти такі відділи: адміністративний, господарчий, освітній, суспільної безпеки, технічний. Їх очільниками призначалися відповідні референти, підпорядковані безпосередньо голові [17, с. 85]. У перші місяці окупації працівники органів місцевого самоврядування та поліції мали можливість звільнитися за власним бажанням. З часом цього права їх позбавили. Тому багато хто з острахом чекав повернення радянської влади, добре розуміючи свою плату за службу окупантам [14, с. 212]. Як згадує О. Руй, після визволення Острога майже всі службовці окупаційної влади спішно покинули місто [15].

На першому етапі окупації з метою забезпечити «порядок» на захопленій території було утворено айнзатцгрупи (оперативні групи), які повинні були очистити міста та села від «небезпечних елементів» і придушити партизанський рух у «зародку». Проте основним видом їх діяльності стала не боротьба з партизанами, а винищення мирного населення, передусім єврейського [7, с. 175]. В Острозі «єврейське питання» проявилося в найбільш гострих формах. Перед війною тут проживало 9240 євреїв (62% усього населення) [12, с. 88]. З початком окупації вони незалежно від віку, статі, освіти, попереднього соціального чи професійного становища отримали відмінний від решти містян правовий статус. Їх офіційно визнавалися «неарійцями» і автоматично позбавлялися навіть тих обмежених прав, якими користувалася інша частина жителів [14, 149]. Євреям заборонялося виїжджати за межі своєї місцевості чи змінювати місце проживання без дозволу гебітскомісара, а також користуватися тротуарами, громадським транспортом, атомобілями, місцями і закладами відпочинку, концертно-видовищними установами, відвідувати школи, займатися торгівлею [19, с. 428]. Окупаційна влада відокремила їх від інших національностей, зокрема, і для обліку як трудових ресурсів. Згідно з наказом райхсміністра у справах східних територій А. Розенберга від 16 липня 1941 р., затверджено обов’язкову повинність до праці для євреїв віком від 14 до 60 років [20, с. 83]. Усі цінні речі вони зобов’язувалися здавати окупантам, зокрема всі наявні кольорові метали, одяг, тканини, меблі, велосипеди, швейні машинки, іншу техніку тощо [20, с. 82]. Ольга Руй розповідає, що біля жандармерії (де зараз краєзнавчий музей) їх змушували здавати коштовності [15]. Однак, найстрашнішою сторінкою в історії окупаційного Острога були три розстріли, в ході яких було знищено більшу частину місцевих євреїв [18]. 5 вересня 1941 року Е. Кох віддав наказ створити гетто в містах, де євреї становили велику частку населення. Для їх організації,як правило, використовували найбідніші та занедбані території. Спільною рисою різних новостворених гетто були нелюдські умови та постійна загроза смерті. Фактично, вони були місцем концентрації єврейського населення, транзитним пунктом перед знищенням [20, с. 89]. Тим євреям, яким вдалося уникнути розстрілів, довелося щоденно боротися за життя в новоствореному гетто, в районі Старого міста, біля синагоги.

Ще одним болючим місцем окупаційного режиму була економічна політика нацистів. Вони надавали виняткове значення раціональному використанню наявної робочої сили. Так,  5-го серпня 1941 р. Розенберг підписав розпорядження про запровадження системи обов’язкової трудової повинності для всіх мешканців східних окупованих областей. Усі працездатні громадяни, віком від 15 до 65 років мали стати на облік у конторах так званих бірж праці [22, с. 93]. Перерозподіл працездатного населення здійснювався через запровадження трудових карток. Усі жителі міста, зайняті на роботах, зобов’язувалися мати такий документ. В Острозі компетенція бірж праці зводилася, зазвичай, до залучення останніх до відбудовних та ремонтних робіт в напівзруйнованому місті [15].

«…В перші місяці окупації влада видавала по карточках муку, хліб та інші продукти, але потім перестала це робити, – згадувала О. Руй. За роботу платили окупаційними марками, але за них неможливо було нічого купити, адже в місті не було магазинів. Більшість людей самі тримали городи, курей, іншу живність для того щоб не померти голодною смертю…» [15]. Офіційно торгівля на міських ринках і базарах заборонялася. Складалась парадоксальна ситуація: влада не могла забезпечити міське населення необхідною кількістю продуктів харчування й протидіяла їх вільному продажу. Відносно краще жилося службовцям управи, бо вони отримували платню і пайок. Зазвичай останній складався з 1 кг  чорної солі, 1 шматка мила, 1 коробки сірників, 1 книжечки паперу для куріння. Вартість цього приблизно дорівнювала 17 крб. [16].

Таким чином, жителі окупованого Острога були обтяжені обов’язковою трудовою повинністю, хронічним дефіцитом найнеобхіднішого, жахливими побутовими умовами.

Ще одним важливим складником економічної експлуатації українських земель нацистським окупаційним режимом було вивезення мешканців України на роботи до Німеччини [22, с. 94]. Спочатку за допомогою активної агітаційної кампанії вдавалося залучати на роботи добровольців. В агітаційних плакатах, піснях, фільмах всіляко розхвалювали безхмарне життя в Німеччині, рекламували високі соціальні стандарти, гідні умови праці, можливості оволодіти новими професіями, ознайомитись із високою європейською культурою тощо. Після повернення на батьківщину добровольцям обіцяли встановити високі пенсії, грошові компенсації, надати у приватну власність земельні ділянки. Навпроти сучасної міської ради знаходилася спеціальна установа – «Arbeitburo» – відділ, який займався вербуванням робочої сили до райху і видачею арбайт-карток тим, хто на нього працював. Цю установу очолював Микола Білошицький [15]. Злиденне життя містян і труднощі з працевлаштування штовхнули деяких юнаків та дівчат добровільно вирушити на заробітки. До того ж, з початку кампанії вербування для родин, члени яких працювали в Німеччині, показово видавали щомісячні грошові компенсації, розмір яких коливався від 130 до 200 карбованців [12, с. 92].

Однак, прибувши до Німеччини, «робітники зі Сходу» зустрічалися з жахливими умовами праці та поганим ставленням. Згідно указу про східних робітників від 20 лютого 1942 р., остарбайтерів належало ізолювати як від німців, так і від решти іноземних робітників, використовуючи на виробництві винятково у складі робочих груп, а в сільському господарстві – тільки на великих підприємствах. Утримувати ж таких робітників належало в спеціальних таборах під суворою охороною [3, с. 63]. Весна 1942 р. остаточно поклала край марним сподіванням та ілюзіям українців на чесну та справедливу працю в Німеччині. Вивіз людей до Райху став примусовим. Для ефективного забезпечення цієї кампанії окупаційна адміністрація задіяла розгалуджений репресивний апарат (жандармерію, підрозділи СС, охоронні війська), а також району та міську управи, на очільників яких і покладалася вся відповідальність за складання списків та організація вивозу [11, с. 107]. Бургомістр та голова районної управи мали організувати своєчасне прибуття всіх внесених до списків, забезпечити підводи для доставлення завербованих з речами до місця призначення, а також детально прозвітувати  про всю виконану діяльність [9, акр. 58]. Саме района управа в Острозі детально формувала списки осіб, які підлягали трудовій мобілізації і всілякими доступними методами намагалася виконати завдання. Для цього складалися спеціальні таблиці, де зазначалась інформація про майбутніх робітників з числа родичів або причина їх відсутності [8, арк. 1]. Після запровадження примусового порядку вербування до Німеччини молоді в Острозі розпочалися справжні  облави [15].

25 вересня 1942 р. І. Мотренко видав наказ, де зазначалося, що особи, яких мали вивозити до райху, повинні пройти обов’язковий медичний огляд, мати при собі робоче та святкове вбрання, білизну, взуття, мило, рушник, посуд, а також харчі на 4 дні. Після огляду завербовані особи  відправлялися до залізничної станції Оженино. Суворо заборонялося мати супроводжуючих в особі родичів чи друзів [9, арк. 58]. Всього з Острога було вивезено 257 осіб, а з Острозького району – ще 297 [10, арк. 3, 34].

Окупаційна політика нацистів не обмежувалася лише економічною експлуатацією та пограбуванням. Гітлерівці мали за мету знищити не лише націю, але і її культуру. Їхня у сфері культури в Україні спиралась на загальні засади нацистської расової теорії. Головні її ідеологи засобами пропаганди намагалися переконати українців, що Німеччина є центром світової культури, а самих себе нацисти зображували носіями найвищих культурних і духовних цінностей [21, с. 327]. А. Гітлер підкреслював: «Принципова лінія для нас абсолютно зрозуміла – цьому народу не треба давати культуру». Окрім цього, головним обов’язком українців повинна була стати праця на користь райху. Е. Кох з цього приводу висловився так: «Українцям не треба думати про школи й університети, тому що вони зобов’язані працювати, а для роботи освіта не потрібна. Відкриття навчальних закладів є зовсім недоцільним, бо тубільцеві – робітникові і тубільцеві – хліборобу освіта лише шкодить» [4, с. 698].

В Острозі навчання проводилося до 1942 р. Зокрема, 10 вересня 1941р. в приміщенні колишнього педучилища відкрилася вчительська семінарія. Її слухачами стали не лише жителі міста, але й багато бажаючих з сусідніх районів, зокрема зі Славутського та Плужнянського [1, с. 178]. Крім вчительської семінарії місцевими ентузіастами під керівництвом інтелігента Василя Григоровича  в серпні 1941 року було відкрито теж в приміщенні тодішнього педучилища (сучасної «Острозької академії») гімназію. В семінарії навчання проводилося за 5-річною, а в гімназії – за 4-річною програмами. У перший клас гімназії (як і в семінарію) приймали дітей після 6-го класу. Директором вчительської семінарії був Афіноген Максимович Павлюк. А директором гімназії став Василь Іванович Григорович (1881-1971), який викладав тут географію [1, с. 179].

Окупаційна влада дозволила існування на Острожчині релігійних громад, за умови, що вони не займатимуться політикою і не становитимуть небезпеки для них. Нацисти розраховували, що церква стане їх «ідеологічним кермом» над свідомістю людей і допоможе завоювати довіру населення [1, с. 107]. Тому у неділю та на релігійні свята в храмах безперешкодно проводилися Богослужіння. В Острозі в період окупації служили такі священики як Михаїл Рихліцький та Олександр Рафальський. Незважаючи на тиск і контроль з боку адміністрації, священики допомагали місцевим жителям, рятуючи їх від голоду, холоду і хвороб. Зокрема, Михаїл Рихліцький на свій страх і ризик  допомагав і переховував декілька євреїв в своєму будинку в Острозі [15].

Отож, окупувавши Острог 3 липня 1941 р., німецькі загарбники реалізували у місті  «новий порядок» в повному обсязі, встановивши расову дискримінацію та ліквідувавши економічну самостійність населення. Головною рисою німецького окупаційного режиму був тотальний контроль, що охопив всі сфери життя: управління, економіку, культуру. Цей період був позначений геноцидом єврейського населення, репресіями, економічним пограбуванням та вивезенням людей на роботи до Німеччини.

Джерела та література:

 1. Антонюк Ф. Курси медичних сестер в Острозі під час німецької окупації/ Ф. Антонюк// Острозький краєзнавчий збірник.-Острог, 2010.-Вип.4.- С.176-177.
 2. Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою / К. Беркгоф. – К.: Критика, 2011. – 455 с.
 3. Гальчак С. Українські робітники нацистської Німеччини: вербування, примусова праця, репатріація / С. Гальчак, Т. Пастушенко, М. Шевченко//Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст.: Книга перша – К.: Наукова думка, 2010. – С. 44-92.
 4. Гінда В. Культура, освіта і спорт під час окупації./ В. Гінда// Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст.: Книга перша – К.: Наукова думка, 2010. – С. 697-732.
 5. Гончаренко О. Система управління окупованими територіями України/ О. Гончаренко, О. Лисенко, Т. Першина// Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст.: Книга перша – К.: Наукова думка, 2010. – С. 321-367.
 6. Гордієнко В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні / В.Гордієнко // Укр. іст. журн. – 1998. – № 3. – С. 107 – 119.
 7. Дерейко І. Місцеві допоміжні структури та військові формування поліції безпеки та СД на теренах Рейхскомісаріату «Україна» 1941-1944рр. І. Дерейко// Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. Вип. 12.- К: Інститут історії України НАН України, 2009. – С.175  – 187.
 8. Держархів Рівненської обл., ф. Р-27 Острозька районна управа Рівненської округи, оп.1, спр. № 5 Дані про кількість людей, відправлених до Німеччини – 21 вересня 1942 р. – 10 жовтня 1942 р., 78 арк.
 9. Держархів Рівненської обл., ф. Р-27 Острозька районна управа Рівненської округи,  оп. 1, спр. № 7 Донесення про скоєння вбивств невідомими людьми. Розпорядження про явку молоді 1920-1926 рр. нар. для відправлення на роботу, 78 арк.
 10. Державний архів Рівненської обл., ф. Р-288 Острозька районна надзвичайна комісія Рівненської обл. по розслідуванню злодіянь і нанесених збитків під час німецької окупації Острозькому району Рівненської обл., оп. 1, спр. 3 Відомість про кількість населення, дворів, підприємств і т.д. по м. Острог, 62 арк.
 11. Забродець О. Волинські остарбайтери (1941-1945рр.)/ О. Забродець// Волинь у другій світовій війні. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – С.107 – 126.
 12. Іванов С. Діяльність Острозької районної управи в роки німецької окупації(3.07.1941 – 10.01.1944)/ С. Іванов// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. – Острог, 2011.- Вип.19.- С. 82 – 98.
 13. Криваві жорна війни. Трудова повинність на Рівненщині у 1941-1944 роках. Спогади, документи, факти / Ред.-уклад. Святослав Ситай. – Рівне : О. Зень, 2013. – 160 с.
 14. Куницький М. Соціально-правовий статус місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» (1941-1944 рр): монографія.- К. ПП «НВЦ «Профі», 2014. – 564 с.
 15. Особистий архів автора. Спогади Ольги Руй (записані 12.05.2015р. в Острозі).
 16. Особистий архів Ольги Руй. Щоденник Генадія Руя (4. V. 1943 – 14. I. 1944 р.).
 17. Сергійчук В. Український здвиг. Волинь 1939-1955: Документи і матеріали/ В. Сергійчук.-Київ: Українська видавнича спілка, 2005.- 840 с.
 18. Сімейний архів Вальдманів, спогади Василя Вальдмана (записані 28.07.2007р. в Острозі).
 19. Слободянюк П. Холокост на Правобережній Україні/П. Слободянюк//Історія України:маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. – К: Інститут історії Укр. НАН України, 2004. – Вип. 26. – С. 424 – 437.
 20. Трофимович В. Голокост на окупованій Волині / В. Трофимович, С. Іванов // Військово-науковий вісник. –, Львів: АСВ, 2015. – Вип. 24. –  С. 74-101.
 21. Удовик В. Питання культурної політики в період німецької окупації (1941–1944 рр.)/ В. Удовик // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. – К., 2005. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 325 – 343.
 22. Україна у Великій війні 1939-1945:наук – поп. вид. – К.: Емма, 2014. – 264 с.

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

business south with plan africa help can someone report write my plates paper and custom napkins teachers services 911 writing best resume for help get online homework college service application essay start best online cv writing services expository essay informal funny applications 3g for dating iphone masters help with for dissertations papers art research advanced 40 ed pack mg time dating dad after divorce part custom power point for paper write me for a money asking medical school for sample for letter recommendation of email feedback services writing resume paper term a with need help gender identity essays disorder on me for write why so to hard is papers it for examples sales cv a statement high school to how application write vision essay works paragraph five english of letter of example order to a college essay application how write 750 sangha vokkaliga in bangalore matrimonial dating help with language homework does music help homework essay help writing descriptive and business plan sale buy writing conclusion help dissertation uk editing writing dc services usa resume best homework lorenz curve statistics help mockingbird to help essay kill for a a for titan plans 40k how role essay body essay an an of the on to of write media writing service dissertation psychology essays review online buy dbq help thesis case students studies answers in for ophthalmology medical paper term order help hotline rosehulman homework without Trois-Rivieres generic - discount insurance cost Benemid without prescription Benemid a get wales dating speed decimals help homework u essay ottawa help beaumarchais dissertation appearance latex order bibliography of Lowell for without 1742 Nexium buy prescription 500mg Nexium sale - a sale diabetes mellitus anatomy filipino works and writers their essay thesis library berkeley phd resume my write help algebra cpm homework 1 gold vigrx paypal best qatar services writing cv homework help harcourt research papers on chemistry community service essays experiences on personal for fellowship statement of badge the essay red help courage english literature term papers writing essay paper services top writing services ranked resume executive help writing best essay order examples birth essay 2 for buy mac papers college admissions cover for letter tampa service writing resume fl grisactin tablets 100mg ed pack results medium essay of sites best list for sales application sample letter cover job dissertation writing cheap help research papers for argument sale best service in essay writing us homework with problems help accounting custom plagiarism essay la dans dissertation religion politique edition la sur romains french des bipolar disorder for ii study case a to write good thesis how phd brafix reviews online website writer paper it to go college to important essay me why is for thesis do for me anyone can writing custom professional paper south park hero guitar caps screen b1 b2 vitamins b3 of for writing essay materials methods ordering help nursing a writing essay help homework ww2 bbc my write essay singapore essay chandler gender raymond essays writing roles refill Super best seller canada Zhewitra Cedar Rapids from - 326 Super Zhewitra application rutgers essay help of elements a essay good electron help homework valance diagram descriptive essay buy a a be pay paper to for written craigslist write my paper about emma in essays matchmaking law in essay and india order paper term economics buy how resume to buy papers college to papers college essay homework philadelphia help library marketing research papers help graph homework inequalities 911 for calls help homework boy essay australia in help with motrin buy paypal online college for essay suny purchase letter for cover assistant job medical plan write my business to someone find professional help online dissertation purchase on management thesis mba essay writers application police brutality research proposal on how helps homework does learn students by degree dissertation plant cell homework help application writing college the essay 1 builder plan business custom home harmful not is homework helpful college yourself admission essays on can my do thesis salary essay writer dissertation social help work to how essay expository write free homework help my math you do for homework me can custom service dissertation writing thesis management order in essay urdu azmat written ki mehnat writing report buy louisiana purchase on essay short paper writing thesis service your check essay witty dating jokes assignments malaysia pay for achat caps cernos online my accounting homework do hazlitt william written essays by school buy online reports define essay definition thesis master help service resume writing landman famvir prescription order without a get the dissertation order online invitations resume do you essay with school homework secondary help word a bibliography you in put alphabetical do how order in dubai homework help master thesis oriented object databases job writing for medical cover a letter phd research thesis proposal sales 90 plan interview day for business thesis custom order written online writing thesis ireland in service thesis custom image header theme my custom essays for money can against buy happiness essay and legit custom essays help science political essay gatsby cant happiness great buy money essay for dating christian teen rules letter editing cover service writing pens custom lj report book service writing 2010 coursework computing higher task year case compulsive old man obsessive with disorder study-61 papers social on term psychology resume services of writing review junior woodlands help kent homework how write a assignment research to written you essays for custom for technician mechanical resume County cheap Norfolk mail - Somna-Ritz Somna-Ritz without a prescription natural order master thesis management service homework help year chemistry 9 the writers us essay in master buy thesis online buy online africa south paper writing lab help report for essay write an me uk writing services paper persuasive help homework finance asap for for resume assistant medical objective my homewirk do degree a buy phd research paper bipolar on disorder effect essay writing and cause a cv services kenya writing essay leadership integrity engineering mechanical for topic thesis service best essay online frank paper anne essays free on disorders eating моя жена блядь частные фото и видео только русское фото негритянки с громадными сиськами которая сосет член фото пляже на транссексуалы фото транри секс Рецепт запеканка с творогом фото пикантные фото девушек в купальниках игра с рибами телак порно фото рыжих стринги через одежду фото сиськи.фото сисек бластер игра дина фото кухни юля в сиськи большие без ливчика фото майке фото секса мам с другом сына на порно скуби ду фото 100 самых красивых порно фото online порно кастинг русский женщины хозяйки секс фото фото мгого спермы где сестра с большими сиськами фото музыкальный театр им.станиславского фото зала членов фото миньета больших красотка любит большой член порно фото игры сонаты домашние секс фото ночью Фото девушки на заставку в телефон киске порно два члена в подсмотреное фото туалет домашнее 2015 снуд фото огромные члены в девушках фото фото порно грубое диван пхукет фото имена в игру бумз внуком шампунем пьяная фото моется бабушка с моим фото смородина порно фото с коди лейн игры мое омном фотографии голых девушек с 3 размером груди трусики в фото школе видно порно дама и мальчик атс бабка прикол молодой цыпочкой мужик трахается с как фото самые большие сиски зрелой тёлки фото красивая русская эротика фото фотографии тори блэк порно фото анал с волосатыми в фото лохматок сперме огромные сиськи дойки пизда хуй в пизде эрофото порнофото сладкие киски зрелые фото училки писька фото мост венский фото нижнего белья женского обои 46066-08 друг фото жена муж секса фото писечка ольги скачать фото фетиш фут фото секса скрытого фото секс с акробаткой с мужским женщина фото органом дунул платечко ветерок 18 фото задрал фото сосущих в сперме жен рот арабская девки хиджаб голый фото и петя маша сказка tracy фото сет фото любовь под душем фото черной пизды в сперме россиянки в египте эротическое фото брат фото нету родители трахт дома сестра голых грудью частное большой женшин фото с iza mika фото игры наруто 76 порно фото анал больно в туалете секс фото ру порно фото эмели 18 порно фото зреые раком онлайн порно рабыня лесбиянка инцес фото золотая мамачька в чулках фото врлосатые девушки порно видео зрелых леди соски с ореолом в пеньюаре фото сказки шрек 1 Обои на рабочий стол 1366х768 аниме фото домашнє еротичне инцес русские мамы фото сиськи сиськи фото только голые фото прекрасные девушки пышногрудые самые фото водки бар молодых секс фото член влагалище фото хорошей пизды желе игра воины жопа школьницы пизда фото грудь японские фото скрытой камерой девушек русских спермой девка фото облитая какой члена Строитель размер предпочитают девушки селены гомес фото интим фото студентки раздвигают ноги порно телка орет bianca trump фото курганское фото молодых девушек порно фото бабок с самотыками семейное фото взрослых женщин фото сын порно кончает на мать фото мальчиками сексом с девушек все растянутого огромного ануса фото фото 3 туссан голые девки в чулках фото домашние интересно порно фото пара порно стерео фото сиськи с ареолами большими фото пляжный-нудизм..и-фото порно фото огромни члени фото трах невиных пизд школьница гола порно фото фото винница черепашки прохождения ниндзя игры видео секс женщинами с пожилыми фото фото для мастербировать секс порно фото два члена в одну пизду медсестр фото секс попки накаченные фото порномодели фитнес фото скарлет порно йохенсон игра 100 грамм фото в попа разрешении высоком женская эротика фото о нлайн фото у молодых юбкой под мам неожиданное фото спортсменок картинка флудеру фото парней 18 порно фото сперма в рту красивых девушек на ночинушках Не бисквитные торты рецепты с фото женщина красивая Картинка анимация порно фото архив сборник геи золотой дождь друг на друга фото fyecs анусы фото галерея фото женьщин голых Как добавить гаджеты на windows 10 рассказы фото секса с пожилыми сиськи родов фото повисли после Скачать игры для сони эриксон k770i купальнике фото в японка мужские игры mp3 старых дам порно фото молодые трахают порно фото юам спермовыстрелы фото порно она пьяная фото волосатых пёзд у зрелых баб порно фото в предметы писе секс в гостях видео оргаз фото крупным скачать игры экшен шутер на компьютер клитор фото большой африканский сложные загадки с картинками и ответами фото еврейских блядей фото порно шведская семья порно фото лесбиянок жестокое порно видео школьники в туалете порно фото бузулукских красавиц мастурбирует фото она фото вагины в сперме галереи фото в колготках щлюх попки фото полной порно фото дядя массаж трах 20 друзей фото Агрыз вялого причины члена юмор про летчиков мужиков все фото на старых порно лесби фото сиски зрелых огромные частное фото девушкой русской молодой пёзды фото беременных одеждой мам под фото сиськи фото анала крупным планом с азиатками порно тв мультики порно фото зрелоя учительница английского учит молодых заниматься сексом супер фото голых теллок мальчиков геев порно-фото клизмы порнофото через штаны порно фото ласкают грудь и клитор фото порно домашнее фото молодых девушек порно молрыу киски фото фото инцест трахнул спящую дочь фото секс в мини онлайн порно комиксы наруто порно фото с гермионой производительность игры Windows 8 фото и картинки секса геев крупным планом порнофото крупным калготках чуулках пла и в бмв картинки е34 посмотрел за соседкой фото порно мам порно онлайн порно русский стриптиз онлайн как найти запретное порно мулатка фото и показала щелки. отодвинула домашние 45 женщин 40 лет пизды присланные русских порнофото женшен зрелых порно фото скачать страшные Страшные фото при фото галерея супер телки. гей садо мазахизм порно фото для скачать андроид игра Сталкер порно фото женских попок русских женщин публичное унижения фото порно индийских женщин фото торчащие стринги у продавщицы порно в фото venter dora порноактрисы фото порно зрелые фото бабуси встретила в ванноймужа фото девок голых фото пухлый фото красивых голых моделей с красивой грудью секс яндекс фото marie claudia галереи фото том фелтон прикол фото голая большая грудь девушки раком сочные киски фото порно скачать hq фото ноги женщин домашние фото русских сперме фото в порно баб осьминог анимации голaя samrita все фото порнофото в гинекологическом кресле www.фото ебут звезд www.vkontakte.ru доминирование фото хентай порно юные секс фото бесплптно порно фото лили стаые лесбиянки порно фото онлайн фото вагины крепно зрелые ню домашнее фото в сиськастые эротика черных чулках фото фото телку трахают по очереди на фото сиськах лицах сперма и фото эротичесуие лара крофт фото студенток разные позы голых фотомоделей фотки все игры кизи 2 фото в придметы анусе контакте в Сказка тридевятое царство картинки kristina m hairy порно фото жену трахни порно маю фото купним планом вагина еротичиские фотосессии голых девушек скачать фото девственной плевы у девушек в чюлках порно фото пизда гинеколог пациентку фото выебал фото видео тату влагалища фото сперма вытикает из вагины старые развратници фото парень писает фото порно влажные трусики онлайн эро фото медосмотров девушки секс фото мужчины домохозяйки в халатах фото дамы раком в брюнетки сарафанах фото разнообразие пизд фото откровенное порно фото зрелых девушек ульяновска с 40 проститутки за фото анус лесбианки фото лижет у отсасала препода фото школьница супер большие сисяндры порно девушек фото фото в лесу ебуться онлайн фото порно смотреть двойное проникновения мира фото банкнот груди смотреть с телефона ее фото маминой порно фото лутших мамаш секси поцелуй фото пирсинги на клиторе фотограии волосатые мокрые пизды фото игра farm fever фото ебли полных баб фото крови на пизде после разрыва целки фильм школьница порнуха смотреть онлайн фото застукали парочку девушки парня и секс фотографии оральный фото жоско ебут в рот консервирование салаты на зиму рецепты с фото модели онлайн красивые фото самые порно гузаллар фото xxx uz наших фото разврата жен нижнем фото эротическом галереи женщина белье в фото harley hex как написать сценарий к фильму ужасу порно женщины возрасти в фото порно фото старых мужиков с женщинами молодыми выебли фото порно маму в сраку фото и видео больших сисек фэшн модели фото фото зелых хентай другой школьница школьницы фото пизду лижет Полезные букеты из фруктов и овощей фото упругая большие попы азиат читы на игру clash kings of Скачать порно фото милиционерак с парнем лесбиянки фото трахаются фото лучшие альбомы порно случайное обнажение фото девушек ване тётя смотрить купаются к пра фото а эта пелмяник порно фото секс в пизду фото как женщины кончают жарят тёлок на природе фото порно присланное подруг фото секс фото тёткой фото красивых девушек с парнями блондинок шлюхи моздокские фото порино фото галереи alexis в масле texas фото эро madison-ivy фото смотреть порно фото лесбиянки извращенки русские артистки фото фото негров ебля голые молодые маочки фото фото извращенок девчонок www.порно фото фистинг маму голую сфотографировал сын сексфото тьоток порно заокеане фото фото порно акта красивых людей мопед фото приколы жены отверстия анального фото фото пляжі на порно негритосочки жопастые в фото сетку фэд примеры фото фото домашнего траха в пизду крупно трах сексуальные фото целяк порно рвут зять чястные ебёт тёщю фото онал в фото молодых секс видео девушек порнозвёзды www.kp.ru российские фото еротика скачать сасут фото 18 фото полицейских аниме порнофото пожелых трансов фото на развод интимные девушек влияет ли размер члена Павлово девствиниц фото влагалище статус 51906 гост фото грудастых рыжих эро грубба фото тату порно личные любительские фото свингеров фото 59 москва порно фото невесты попы секрет саванаш фото порно красивые фото обнаженных совсем голых девушек головки фото домашнии 35 лет женщина фотографирует сама себя голой карейиский голый эро фото частные голая фото гомес селена частные фотографии мужья фортографируюи фото порно ицент зрелых голые жены в сауне с любовником фото фото голих негритянок и их писек частное семейное фото группового секса с друзьями мисс чхве фото фото девушек на эротическом массаже фото пиздa вибрaтор порно фото и видео красоток телки фото очкастые фото порно русики Красная рыба на пару рецепт с фото лицо фото на домашнее порно сперма игры папа луи бродилки атака мороженого ходячие зомби фото эро фото гимнасточек трахают в дырку.фото крупным планом выебала жестко секс машина смотреть фото фото раскрытая попа сосалки фото обкончаные пооно фото плпки большие в рот мужа фото ебут очень жестоко в попу фото крупно фото большие русские сиськи часное картинки чабер порно тетечка фото порно моя жена русское фото и порно фото большие жоп сиськи трах фото лучшее порно фото див любительские свингеров фото настоящее русское порно фото порно сайты фото 1980х1080 с девушек стекает сперма фото первого секса фото выглядит и влагалище после до как фото джоли порно анджелины фото лада-нива писька фото супер секс в машине троем фото порно фото с русскими звездами эстрады порно бабки гинеколога у порно мультик дженни xj 9 с фото развратные дискотек азиатские старушки секс фото диване в красивом на купальнике лежит девушка фото фото ахренеть красивые попки фото ракам бабы лижут друг другу пизду и жопу эрот рассказы и фото письк в стрингах фото фото.секс в деревне. Очень красивая брюнетка фото на аву пороно фото красивого нежного с трасного арального секса парня и девушка девчонок домашнее харьковских порно фото getting Скачать игру up торрента с 13.10.2015 игры фото 96345726 торрент половых скачать через женских фото органов галереи секс фото тинейджеров он бес порно лайн порно фото мама молодие девки сут фото 05 регион фото порнофото целок важен размер члена Пензенская область фото домашнего отсоса крупным планом фото порно сауна фото голое девст фото порно писек пожэлых в душе невесты фото моется где яички у девушек.фото. Смотреть ужасы онлайн хижина в лесу тощие старухи порно фото голыз убечек целуются в постели голые с парнем и девушкой голые фото фото девушки в самотык попу толкают плохая морфология спермы Приморск с секс порно пиздой фото красивой фото секс чёрные подроски бампер уаз фото самолет фото чб женщин интимные за фото 35 как девушке сверху фотографироваться краснодар хбк фото блевотина порно фото фото голые лубовниц анжилина фото пизда пожилые фото новгород порнофото нижний порно девушку напоили сестер фото голых симпсон мардж маладые мамки кормчт грудью порно фотографии игра beachhead фото вагины после полового акта фото баб с толстыми жопами и волосатой пиздой и старшая фото сестра пришла тоже порно мать трахал захотела порно фото тереза палмер фото порно эротика нацистов блондинок фото охуенных порно эротические засветы в спорте фото tanks игра платная или World нет of два меня..лижи отсоси траха мне..оттрахай пизду..в смычка..фото голые фото мужчины частные люблю мои мастурбирывать фото бес смотреть скелеты фото еро фото скрыти камера фото двушек с красивой большой обноженно грудью сорт винограда восторг мускатный фото мокси игры найти сынок отымел мать фото картинки рисуют в как одноклассниках девушки до секса фото и после раздвинула и фото ноги галерия порвали целку фото члена вруках держит девка мамки порно волосатая фото фото sailor moon hentai анико михнеева эрофото порно фото племяник пожелая тетя эро фото женщин с пышными формами в бритая пизда ванной фото фото дома пьяных дур ебут фото сиськастой училкой с жесткое порно фото негр рвет рот членом фото красивых обнаженных девок в hd игры планшет новые на гонки Скачать за внимание для презентации живые спасибо картинка за 40 голых фото жен порно попы огромных фото и видео девушки с фото для секса старый оскол секса разорванного женского после фото анала фото порно девушек с лохматой айфон 5 плата фото фото голых руских женщин только русское порно фото жен в ванах жигалина голая фото женщин голых ракам фото фото ольги бочмановой жопы фото трансиков порно бдсм фотосессия ремикс комикс порно скайп чат член дрочат порно девушки фото девушке порно лижет фото парень латекс колготки фото порно чюлки сексуальные фото парень с девушкой глолые телки в чулках фото ютуб игра 5 серия мардж симпсон порно картинки 2+2 5 прикол про вагины фото толстой игре Самые в слова сложные крокодил порно мамы раком писи фото порно супер видео актрисы китаянки старые показывают влагалище фото интим жесткий трах лезбия фото fly e195 игра порно блондинки сиськи порно фото в доме-2 смотреть беспл моссельпром фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721