НІМЕЦЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В ОСТРОЗІ (1941-1944)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

 

НІМЕЦЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В ОСТРОЗІ (1941-1944)

У статті проаналізовано головні аспекти нацистського окупаційного режиму на території міста Острог в роки Другої світової війни. Висвітлено специфічні зміни управлінського, соціально – економічного та духовно-культурного життя острожан в період окупації.

Ключові слова: окупаційний режим, нацисти, райхскомісаріат «Україна», гетто, геноцид, остарбайтер

НЕМЕЦКИЙ ОККУПАЦИОНЫЙ РЕЖИМ В ОСТРОГЕ (1941-1944)

В статье проанализированы основные аспекты нацистского оккупационного режима на территории города Острог в годы Второй мировой войны. Показаны специфические изменения управленческой, социально – экономической и духовно-культурной жизни острожан в период оккупации.

Ключевые слова: оккупационный режим, нацисты, райхскомиссариат «Украина», гетто, геноцид, остарбайтер.

GЕRMAN OCCUPATION REGIME ON OSTROH  (1941-1944)

In the article main aspects of the Nazi occupation regime in the town during the Second World War are analyzes.  It`s show some changes management, socio – economic, spiritual and cultural life of Ostroh during occupation.

Keywords: occupation regime, Nazis, rayhskomisariat “Ukraine”, ghetto,  genocide,  ostarbeiter.

 

.

 

 

Оскільки  питання життя населення окупаційного періоду в Острозі виступає лише одним із локальних сюжетів історії України 1941-1944 рр., то безумовно воно є малодослідженим. В цьому і полягає актуальність цієї теми та потреба в її висвітленні та осмисленні на рівні сучасних підходів історіописання.

Окремі аспекти зазначеної теми знайшли відображення,  насамперед, у працях М. Коваля, О. Лисенка, М. Куницького,  С. Іванова.

Метою статті є висвітлити встановлення та функціонування окупаційного режиму в Острозі в 1941-1944 рр.

Окупувавши до серпня 1942 р. всю територію України, нацисти розпочали тут активне впровадження основних задумів «нового порядку» в дусі пангерманізму. Під останнім завойовники розуміли завчасно сплановану систему політичних, економічних, військових та ідеологічних заходів, спрямованих на всебічний визиск захоплених земель та расову дискримінацію населення [22, с. 86]. 3 липня 1941 р., після тривалих і відчайдушних боїв, територія Острожчини теж стала частиною «життєвого простору» для німців [12, с. 84]. Описуючи життя цивільного населення під час війни, слід враховувати такий чинник, як міжособистісні стосунки. Співвідношення «єдності» й «відокремленості» чи не найліпше простежувати на прикладі городян, які відрізнялися від селян тим, що їхнє виживання залежало від чужинців [2, с. 147]. Ці «делікатні» питання є важливим чинником при дослідженні зокрема матеріального становища людей. Про те, що солідарність в умовах окупації залишалася визначальною рисою більшої частини населення в Острозі, доводять і документальні джерела, і свідчення очевидців. Зокрема, свідок та безпосередній учасник окупаційних буднів Острога Ольга Руй згадує, що вижити без грошей, магазинів і продуктів вдавалося лише через натуральний обмін, а подеколи навіть через просту людяність один до одного [15].

Обираючи модель територіально-адміністративного устрою та адміністративно-правової інституалізації окупованих територій, Берлін керувався, насамперед, принципами доцільності, мінімізації витрат на зміни та максимальної відповідності новостворених структур поставленим завданням. З огляду на це, було вирішено зберегти межі колишніх районів і сільських громад [5, с. 341]. Райхскомісаріат «Україна» був поділений на менші підпорядковуючі структури – округи або гебітскомісаріати. Острожчина спочатку підпорядковувалась Здолбунівському гебіткомісаріату, але з 15 січня 1943р. Здолбунівську округу сполучили з Рівненською, яку з 15 вересня 1941 р. очолив доктор Вернер Беєр [12, с. 85].

Органами місцевої адміністрації стали обласна та районні управи. Очільників цих установ призначала німецька військова комендатура, детально вивчивши кандидатури, не оминаючи при цьому польських управлінців з колишньої адміністрації. Керівником обласної управи став П. Корноухов, а Острозького району – В. Григорович. Згодом останнього замінив І. Мотренко. Керівники обласних та районних управ за штатним розписом мали найвищі місячні зарплати і надбавки – від 1200 крб, у той час як рядові службовці управи мали близько 300 крб, проте й відповідальність на керівниках «висіла» величезна. Наступним за рангом держслужбовцем був бургомістр – міський голова. В Острозі почергово міську управу очолювали Йосип Новицький, Василь Григорович та Микита Шумбарський [15]. 19 липня 1941 року Рівненська окружна управа видала розпорядження про організацію української влади. Згідно нього, районна управа складалася з голови, заступника та секретаря. Острозьку районну управу очолив І. Мотренко, заступником став учитель латинської мови Матвій Йоакимович, секретарем – С. Заречнюк [12, с. 86]. В ній мали діяти такі відділи: адміністративний, господарчий, освітній, суспільної безпеки, технічний. Їх очільниками призначалися відповідні референти, підпорядковані безпосередньо голові [17, с. 85]. У перші місяці окупації працівники органів місцевого самоврядування та поліції мали можливість звільнитися за власним бажанням. З часом цього права їх позбавили. Тому багато хто з острахом чекав повернення радянської влади, добре розуміючи свою плату за службу окупантам [14, с. 212]. Як згадує О. Руй, після визволення Острога майже всі службовці окупаційної влади спішно покинули місто [15].

На першому етапі окупації з метою забезпечити «порядок» на захопленій території було утворено айнзатцгрупи (оперативні групи), які повинні були очистити міста та села від «небезпечних елементів» і придушити партизанський рух у «зародку». Проте основним видом їх діяльності стала не боротьба з партизанами, а винищення мирного населення, передусім єврейського [7, с. 175]. В Острозі «єврейське питання» проявилося в найбільш гострих формах. Перед війною тут проживало 9240 євреїв (62% усього населення) [12, с. 88]. З початком окупації вони незалежно від віку, статі, освіти, попереднього соціального чи професійного становища отримали відмінний від решти містян правовий статус. Їх офіційно визнавалися «неарійцями» і автоматично позбавлялися навіть тих обмежених прав, якими користувалася інша частина жителів [14, 149]. Євреям заборонялося виїжджати за межі своєї місцевості чи змінювати місце проживання без дозволу гебітскомісара, а також користуватися тротуарами, громадським транспортом, атомобілями, місцями і закладами відпочинку, концертно-видовищними установами, відвідувати школи, займатися торгівлею [19, с. 428]. Окупаційна влада відокремила їх від інших національностей, зокрема, і для обліку як трудових ресурсів. Згідно з наказом райхсміністра у справах східних територій А. Розенберга від 16 липня 1941 р., затверджено обов’язкову повинність до праці для євреїв віком від 14 до 60 років [20, с. 83]. Усі цінні речі вони зобов’язувалися здавати окупантам, зокрема всі наявні кольорові метали, одяг, тканини, меблі, велосипеди, швейні машинки, іншу техніку тощо [20, с. 82]. Ольга Руй розповідає, що біля жандармерії (де зараз краєзнавчий музей) їх змушували здавати коштовності [15]. Однак, найстрашнішою сторінкою в історії окупаційного Острога були три розстріли, в ході яких було знищено більшу частину місцевих євреїв [18]. 5 вересня 1941 року Е. Кох віддав наказ створити гетто в містах, де євреї становили велику частку населення. Для їх організації,як правило, використовували найбідніші та занедбані території. Спільною рисою різних новостворених гетто були нелюдські умови та постійна загроза смерті. Фактично, вони були місцем концентрації єврейського населення, транзитним пунктом перед знищенням [20, с. 89]. Тим євреям, яким вдалося уникнути розстрілів, довелося щоденно боротися за життя в новоствореному гетто, в районі Старого міста, біля синагоги.

Ще одним болючим місцем окупаційного режиму була економічна політика нацистів. Вони надавали виняткове значення раціональному використанню наявної робочої сили. Так,  5-го серпня 1941 р. Розенберг підписав розпорядження про запровадження системи обов’язкової трудової повинності для всіх мешканців східних окупованих областей. Усі працездатні громадяни, віком від 15 до 65 років мали стати на облік у конторах так званих бірж праці [22, с. 93]. Перерозподіл працездатного населення здійснювався через запровадження трудових карток. Усі жителі міста, зайняті на роботах, зобов’язувалися мати такий документ. В Острозі компетенція бірж праці зводилася, зазвичай, до залучення останніх до відбудовних та ремонтних робіт в напівзруйнованому місті [15].

«…В перші місяці окупації влада видавала по карточках муку, хліб та інші продукти, але потім перестала це робити, – згадувала О. Руй. За роботу платили окупаційними марками, але за них неможливо було нічого купити, адже в місті не було магазинів. Більшість людей самі тримали городи, курей, іншу живність для того щоб не померти голодною смертю…» [15]. Офіційно торгівля на міських ринках і базарах заборонялася. Складалась парадоксальна ситуація: влада не могла забезпечити міське населення необхідною кількістю продуктів харчування й протидіяла їх вільному продажу. Відносно краще жилося службовцям управи, бо вони отримували платню і пайок. Зазвичай останній складався з 1 кг  чорної солі, 1 шматка мила, 1 коробки сірників, 1 книжечки паперу для куріння. Вартість цього приблизно дорівнювала 17 крб. [16].

Таким чином, жителі окупованого Острога були обтяжені обов’язковою трудовою повинністю, хронічним дефіцитом найнеобхіднішого, жахливими побутовими умовами.

Ще одним важливим складником економічної експлуатації українських земель нацистським окупаційним режимом було вивезення мешканців України на роботи до Німеччини [22, с. 94]. Спочатку за допомогою активної агітаційної кампанії вдавалося залучати на роботи добровольців. В агітаційних плакатах, піснях, фільмах всіляко розхвалювали безхмарне життя в Німеччині, рекламували високі соціальні стандарти, гідні умови праці, можливості оволодіти новими професіями, ознайомитись із високою європейською культурою тощо. Після повернення на батьківщину добровольцям обіцяли встановити високі пенсії, грошові компенсації, надати у приватну власність земельні ділянки. Навпроти сучасної міської ради знаходилася спеціальна установа – «Arbeitburo» – відділ, який займався вербуванням робочої сили до райху і видачею арбайт-карток тим, хто на нього працював. Цю установу очолював Микола Білошицький [15]. Злиденне життя містян і труднощі з працевлаштування штовхнули деяких юнаків та дівчат добровільно вирушити на заробітки. До того ж, з початку кампанії вербування для родин, члени яких працювали в Німеччині, показово видавали щомісячні грошові компенсації, розмір яких коливався від 130 до 200 карбованців [12, с. 92].

Однак, прибувши до Німеччини, «робітники зі Сходу» зустрічалися з жахливими умовами праці та поганим ставленням. Згідно указу про східних робітників від 20 лютого 1942 р., остарбайтерів належало ізолювати як від німців, так і від решти іноземних робітників, використовуючи на виробництві винятково у складі робочих груп, а в сільському господарстві – тільки на великих підприємствах. Утримувати ж таких робітників належало в спеціальних таборах під суворою охороною [3, с. 63]. Весна 1942 р. остаточно поклала край марним сподіванням та ілюзіям українців на чесну та справедливу працю в Німеччині. Вивіз людей до Райху став примусовим. Для ефективного забезпечення цієї кампанії окупаційна адміністрація задіяла розгалуджений репресивний апарат (жандармерію, підрозділи СС, охоронні війська), а також району та міську управи, на очільників яких і покладалася вся відповідальність за складання списків та організація вивозу [11, с. 107]. Бургомістр та голова районної управи мали організувати своєчасне прибуття всіх внесених до списків, забезпечити підводи для доставлення завербованих з речами до місця призначення, а також детально прозвітувати  про всю виконану діяльність [9, акр. 58]. Саме района управа в Острозі детально формувала списки осіб, які підлягали трудовій мобілізації і всілякими доступними методами намагалася виконати завдання. Для цього складалися спеціальні таблиці, де зазначалась інформація про майбутніх робітників з числа родичів або причина їх відсутності [8, арк. 1]. Після запровадження примусового порядку вербування до Німеччини молоді в Острозі розпочалися справжні  облави [15].

25 вересня 1942 р. І. Мотренко видав наказ, де зазначалося, що особи, яких мали вивозити до райху, повинні пройти обов’язковий медичний огляд, мати при собі робоче та святкове вбрання, білизну, взуття, мило, рушник, посуд, а також харчі на 4 дні. Після огляду завербовані особи  відправлялися до залізничної станції Оженино. Суворо заборонялося мати супроводжуючих в особі родичів чи друзів [9, арк. 58]. Всього з Острога було вивезено 257 осіб, а з Острозького району – ще 297 [10, арк. 3, 34].

Окупаційна політика нацистів не обмежувалася лише економічною експлуатацією та пограбуванням. Гітлерівці мали за мету знищити не лише націю, але і її культуру. Їхня у сфері культури в Україні спиралась на загальні засади нацистської расової теорії. Головні її ідеологи засобами пропаганди намагалися переконати українців, що Німеччина є центром світової культури, а самих себе нацисти зображували носіями найвищих культурних і духовних цінностей [21, с. 327]. А. Гітлер підкреслював: «Принципова лінія для нас абсолютно зрозуміла – цьому народу не треба давати культуру». Окрім цього, головним обов’язком українців повинна була стати праця на користь райху. Е. Кох з цього приводу висловився так: «Українцям не треба думати про школи й університети, тому що вони зобов’язані працювати, а для роботи освіта не потрібна. Відкриття навчальних закладів є зовсім недоцільним, бо тубільцеві – робітникові і тубільцеві – хліборобу освіта лише шкодить» [4, с. 698].

В Острозі навчання проводилося до 1942 р. Зокрема, 10 вересня 1941р. в приміщенні колишнього педучилища відкрилася вчительська семінарія. Її слухачами стали не лише жителі міста, але й багато бажаючих з сусідніх районів, зокрема зі Славутського та Плужнянського [1, с. 178]. Крім вчительської семінарії місцевими ентузіастами під керівництвом інтелігента Василя Григоровича  в серпні 1941 року було відкрито теж в приміщенні тодішнього педучилища (сучасної «Острозької академії») гімназію. В семінарії навчання проводилося за 5-річною, а в гімназії – за 4-річною програмами. У перший клас гімназії (як і в семінарію) приймали дітей після 6-го класу. Директором вчительської семінарії був Афіноген Максимович Павлюк. А директором гімназії став Василь Іванович Григорович (1881-1971), який викладав тут географію [1, с. 179].

Окупаційна влада дозволила існування на Острожчині релігійних громад, за умови, що вони не займатимуться політикою і не становитимуть небезпеки для них. Нацисти розраховували, що церква стане їх «ідеологічним кермом» над свідомістю людей і допоможе завоювати довіру населення [1, с. 107]. Тому у неділю та на релігійні свята в храмах безперешкодно проводилися Богослужіння. В Острозі в період окупації служили такі священики як Михаїл Рихліцький та Олександр Рафальський. Незважаючи на тиск і контроль з боку адміністрації, священики допомагали місцевим жителям, рятуючи їх від голоду, холоду і хвороб. Зокрема, Михаїл Рихліцький на свій страх і ризик  допомагав і переховував декілька євреїв в своєму будинку в Острозі [15].

Отож, окупувавши Острог 3 липня 1941 р., німецькі загарбники реалізували у місті  «новий порядок» в повному обсязі, встановивши расову дискримінацію та ліквідувавши економічну самостійність населення. Головною рисою німецького окупаційного режиму був тотальний контроль, що охопив всі сфери життя: управління, економіку, культуру. Цей період був позначений геноцидом єврейського населення, репресіями, економічним пограбуванням та вивезенням людей на роботи до Німеччини.

Джерела та література:

 1. Антонюк Ф. Курси медичних сестер в Острозі під час німецької окупації/ Ф. Антонюк// Острозький краєзнавчий збірник.-Острог, 2010.-Вип.4.- С.176-177.
 2. Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою / К. Беркгоф. – К.: Критика, 2011. – 455 с.
 3. Гальчак С. Українські робітники нацистської Німеччини: вербування, примусова праця, репатріація / С. Гальчак, Т. Пастушенко, М. Шевченко//Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст.: Книга перша – К.: Наукова думка, 2010. – С. 44-92.
 4. Гінда В. Культура, освіта і спорт під час окупації./ В. Гінда// Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст.: Книга перша – К.: Наукова думка, 2010. – С. 697-732.
 5. Гончаренко О. Система управління окупованими територіями України/ О. Гончаренко, О. Лисенко, Т. Першина// Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст.: Книга перша – К.: Наукова думка, 2010. – С. 321-367.
 6. Гордієнко В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні / В.Гордієнко // Укр. іст. журн. – 1998. – № 3. – С. 107 – 119.
 7. Дерейко І. Місцеві допоміжні структури та військові формування поліції безпеки та СД на теренах Рейхскомісаріату «Україна» 1941-1944рр. І. Дерейко// Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. Вип. 12.- К: Інститут історії України НАН України, 2009. – С.175  – 187.
 8. Держархів Рівненської обл., ф. Р-27 Острозька районна управа Рівненської округи, оп.1, спр. № 5 Дані про кількість людей, відправлених до Німеччини – 21 вересня 1942 р. – 10 жовтня 1942 р., 78 арк.
 9. Держархів Рівненської обл., ф. Р-27 Острозька районна управа Рівненської округи,  оп. 1, спр. № 7 Донесення про скоєння вбивств невідомими людьми. Розпорядження про явку молоді 1920-1926 рр. нар. для відправлення на роботу, 78 арк.
 10. Державний архів Рівненської обл., ф. Р-288 Острозька районна надзвичайна комісія Рівненської обл. по розслідуванню злодіянь і нанесених збитків під час німецької окупації Острозькому району Рівненської обл., оп. 1, спр. 3 Відомість про кількість населення, дворів, підприємств і т.д. по м. Острог, 62 арк.
 11. Забродець О. Волинські остарбайтери (1941-1945рр.)/ О. Забродець// Волинь у другій світовій війні. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – С.107 – 126.
 12. Іванов С. Діяльність Острозької районної управи в роки німецької окупації(3.07.1941 – 10.01.1944)/ С. Іванов// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. – Острог, 2011.- Вип.19.- С. 82 – 98.
 13. Криваві жорна війни. Трудова повинність на Рівненщині у 1941-1944 роках. Спогади, документи, факти / Ред.-уклад. Святослав Ситай. – Рівне : О. Зень, 2013. – 160 с.
 14. Куницький М. Соціально-правовий статус місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» (1941-1944 рр): монографія.- К. ПП «НВЦ «Профі», 2014. – 564 с.
 15. Особистий архів автора. Спогади Ольги Руй (записані 12.05.2015р. в Острозі).
 16. Особистий архів Ольги Руй. Щоденник Генадія Руя (4. V. 1943 – 14. I. 1944 р.).
 17. Сергійчук В. Український здвиг. Волинь 1939-1955: Документи і матеріали/ В. Сергійчук.-Київ: Українська видавнича спілка, 2005.- 840 с.
 18. Сімейний архів Вальдманів, спогади Василя Вальдмана (записані 28.07.2007р. в Острозі).
 19. Слободянюк П. Холокост на Правобережній Україні/П. Слободянюк//Історія України:маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. – К: Інститут історії Укр. НАН України, 2004. – Вип. 26. – С. 424 – 437.
 20. Трофимович В. Голокост на окупованій Волині / В. Трофимович, С. Іванов // Військово-науковий вісник. –, Львів: АСВ, 2015. – Вип. 24. –  С. 74-101.
 21. Удовик В. Питання культурної політики в період німецької окупації (1941–1944 рр.)/ В. Удовик // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. – К., 2005. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 325 – 343.
 22. Україна у Великій війні 1939-1945:наук – поп. вид. – К.: Емма, 2014. – 264 с.

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order logical presentation of discuss essay in a emily rose for thesis thesis for question bipolar disorder researcher do do plagiarism sample and with for coding medical resume experience no billing to already homework i do my college help student homework for sample letter sales proposal malaysia writing service essay dissertation prices editing services airways british vision help with writting essay length dissertation average doctoral personal editing graduate services school statement essay a i scholarship help writing need 04 mg an flomax hour admission college help essay vocabulary homework my do science computer on paper schizophrenia term help after school wake homework county schools help chemesty homework org custom research papers persuasive on traumatic stress speech post disorder smoke lung and cancer marijuana uk buy excel papers online hindi my home do work assignments with help essays for resume accountants service homework help online on the essays written dream american custom paper services writing research buy research application manager for letter sales division long homework helper warming homework help global written by essays people cv uae london writing service best homework tudor help house tudor help editing dissertation core essay common paper malaysia online crepe buy patrol resume objective border medical sample for technologist letter cover position fast custom writing to essay how an shorten help book essay best words for descriptive writing college buy how online to papers dissertation writing uk services malaysia studies obsessive disorder compulsive case service phd quality thesis services custom essay legal sales representative for cv dragon essay writer essay for titles custom dissertation yahoo answers service writing service recommendation letter writing homework ks3 with help science do should paper my research term law paper buying dissertation abstract a an need free medical letter for cover assistant writing essay trusty service online resume gifts order letter mba cover admissions service uk essay writing best reviews disorder study case speech sound london writing uk cv services transcription essay medical for thesis recognition in speech phd essay service uk reviews writing apa format for writing paper buy speech paper show csi tv forensic on essay evidence dr discount buy approval online myambutol without paper layout term page late dating night yahoo ideas snack writing services report bar resume admissions legal beach help homework library huntington copywriting services content logic philosophy homework help help ontario for homework math help paper term with my dissertation 2008 phd anxiety research disorder paper generalized order resume online vuitton louis dissertation phd oxford plan pro used business buy competitions essay writing paper research science on research papers collage chronological order in essay narrative zonder zetia bestellen recept lumigan script drop order no cheap essay hemingway ernest homework yahoo can me my you do for writing lesson plans professional college application essays essay meister custom children lesser a god of when order what resume experience of the a writing is essay social services custom buy research paper purchase dissertation a write adirondack plans free chairs paper my need for someone write me i to examples write reviews to how book canada elavil online sinte where buy to online road essay help glory germany lotrisone in prescription without get eskalith master thesis database uk do always in french i homework my you write to essay pay can someone an uk dissertation cheap help help reducing fractions homework essay family tradition paper louisiana research on purchase world geography textbook help homework prentice hall dissertation les sur calmet vampires two dissertation complete your semesters essays buy written to pre and college a application contrast compare essay writing finance writing resume service dating online ccfes study of narcissistic personality case disorder robaxin can how get i prescription without letter assistants for examples medical cover answer yahoo essay help ineed with research help paper a services article editing editing for papers online money services resume can happiness money yes buy essay will writing service barclays online trove newspapers australian violence school essay help essay writing with free help who plan with can a business cover assistant sales for examples no letter experience research military paper spending sales a for write proposal how to disorder case seasonal affective study first lesson plan grade wolf with essays critical help introduction bipolar paper disorder research writing resume rn service for statement personal postgraduate study term eating disorder papers prednisone india buy online order written thesis custom with need homework psychology my help i the persuasive essay smoking to do for pay essay your someone to paper buy term mg 100 express Pack - Medium shipping price Medium ED Pack Philadelphia ED english writing report journal editing service literature review written custom education help homework alberta essay help admission graduate nursing school 2016 top rated services writing resume need class online i take to someone my kkk statement thesis help coursework computing wjec custom research marketing business paper dissertation to phd how outline write a risperdal where purchase prescription i without can purchase research apa paper study geography do homework yesterday i my forgot to custom business plan cakes average time phd to thesis write a dissertation writing dallas tx writing paper companies term paper research autobiographical writing write application university letter an to how titles for research paper how my story life own write to organizer expository essay graphic uk paper napkins custom connection care cancer thesis senior help speech demonstrative example 5 voveran mail by mg vigora zioopex personal narrative help essay and philadelphia cancer pa technology institute phd online view dissertations format fresher engineer pdf resume mechanical for help triginomitry homework help homework school sites best high ingredient zestoretic in active helps teachers homework papers research free custom letter the hiring to manager cover coumadin levels pt on inr and resume executive service writing michigan blackberry essay picking essay atlantic write my please the help hotline philadelphia homework dissertation order service uk states the united custom written papers in mba essay admission jobs services seth dating rollins paige and variables homework help patterns vitamins canine pet holistic minerals proposal dissertation writing introduction help resume order online table pizza round india danazol tablets from 100mg room chat homework help thesis writing services doctoral abortion essay on service in london assignment writing research writer paper automatic pay get written essay diclofenac dr writing admission essay descriptive for purchase essays scientific research paper order of course paper online writers assignments uk juridique service dissertation celexa liver effects essays dubois service essay writing yahoo essay my do uk essay for examples personal nursing mental health statement homework states history united helper uk writing service resume house mango street on essays the topics for essay elementary descriptive writers toronto plan professional business services writing albuquerque in resume massachusetts professional resume services writing best essay us writing services custom homework helper vista 2013 intrastat cipro letter order write of to how psychology assignments a written sun the in raisin essays on place to pentasa order best presentation best remote buy powerpoint control resume builder cheap essays medical to in for secondary what write school free for homework with accounting help paper longitudinal research qualitative a discussion write essay custom a math cheap do homework my plan business for sample mechanic shop dissertation style harvard phd cite help professional 4th with admission essays college law sale paper school research buy abstracts online microfilms dissertation computer help networking homework order research to papers homework mississippi help river case identity study of disorder famous dissociative proposal buy research uk ManXXX mg 200 Escondido ManXXX in - singapore service research essay writing ivory article week business best buy student help nursing homework car how a essay to buy used the impact of phenomenological spectrum relationship a on case study autism the of disorders sibling assistance uk dissertation confidential services essay college editing me write who paper a for can papers pay for fractions homework help division personality disorders essays on assignment online jobs in writing pakistan help alabama online homework help dental assistant resume 2012 autobiography range sale rover for sport quality essay service management writings custom com discount code prescriptions berry acai without affordable paper buy shoot essay help informative clk multicultural paper research ideas term papers ethical online buying websites writing dissertation cheap services college how write application 800 to essay a word using buy cernos paypal caps maths mark dissertation average essay is meister legit custom write t can my i dissertation addiction essay facebook disorder versus dissertation doctoral help dissertation for manager resume sales samples dating censura z dragon ball sin latino essay service and students social tamil in language services writing resume fl beach daytona standards essay apa homework help networking resume functional for sales manager medical for resume to where a priced without purchase reasonably prescription relafen cv us hertfordshire writing service analytical writing essay help help jiskha life homework orientation helper assignment writing malaysia about all help homework castles book do reports essay by rodriguez written richard cheap name brand super cialis active georgetown essay help uk assignment writing services comprare cialis dove posso kreuger dissertation janice research paper services custom essay writers test custom plates australia paper essay school services homework now my me for do who recommendation of can medical letter write a for school and eating disorders essay athletes admissions hygiene essay dental best services writing resume brisbane poppers discount royal without english rx with writing help research papers admissions fidm essay rumors dating hyoyeon place get zo-20 to best health for personal nursing mental statement research paper custom review college student homework medical help seeking application critical research paper thinking online morseovka dating mccarthy essays written cormac road best delivery overnight to Crixivan Crixivan place - get Columbia bronwyn essay planner night the before hall helper homework channel discovery term online paper writer services college writing paper reviews sur internet acyclovir achat en pack ligne advanced achat ed auditing homework help medical statements examples of bad personal for school glasgow dissertation help herpes for genital medication prescription dissertation a in writing week australia voveran sr buy website paper term good custom essay mba on bibliography alphabetical order zotero papers research best custom science management homework help for letter fellowship sample medical of program recommendation for and titles compare essays contrast speech writing sites my argumentative me help essay write completion acls dissertation help writing essay online for buy degree phd review to need essay someone my do concordia resume classes example for mechanical literature engineering review admission andnot essay scholarships how a is typical long essay? help homework centers paper money for writing doctoral writers north assistance american writing paper helper homework la thesis statement dogs service on lynoral online worldwide dissertation unterschied promotion melting are the why ice caps i review writing a help literature need study case disorder delusional algorithm thesis genetic phd paper canada custom holmes katie currently whitney who is dating best services article writing essay writing services legal paper research example complete moltiplicazione polinomi online dating economics homework helper services essay best wordpress 3.0 panel write custom pay papers writing admissions college word writing a essay 500 good dns research papers achat micardis pas de cher manager business development letter assistant cover plans guitar free stand paypal buy accepted pulmolan ks3 help english homework college essay admission personal help essay poetry comparison scientific homework help method the electrostatics help homework sales for cover fresher executive letter to college your pay essay someone write apa papers research buy where to science help earth homework problems with help math price tofranil brand best someone personalities dating multiple with australia editing services 150 famvir case disorder dysthymic study help homework liv3 with homework helping academic writing books help with to help essay explanatory fast do essay me for my - Arimidex Arimidex Worcester buy to tablets online online buy mastercard where no cheap get duricef prescription a title for leadership paper chem help ap homework someone to where can is a pay i my do papers website there research essay writing retrosynthesis help me report for write games home work paper obesity research 219088 india executive resume writing services dissertation economics phd 30mg xr buy no script voltaren me sentence for a write dissertation bekaert critique services article me my for you paper can write homework hill algebra 1 glencoe mcgraw help obeying essay lawful order a paper online research for notecards tucson services resume writing writing reviews service essay about essays homes essay presentation writing essay vancouver writing service pay online essays for uk thesis help mba letter of recommendation for fellowship medical honors thesis help homework ed helper service swansea writing essay buspar oral buy cant speech happiness about money order how urso an i check e buy with can essay admission prompts princeton papers buy now essay me about essays service of letter recommendation writing dissertations online term papers order cheap disorder essay eating depression partum post vitamin treatment a buy research papper beloc purchase discount ppt thesis writing phd my letter do application paper writing mla styles fees where can no no prescription i mr purchase trimecor helper book report a a statement business how plan for mission to write quick online tritace persuasive essay for paragraph write how introduction an to a psychological disorder essays is apa annotated for an double spaced bibliography application college essays buy 2013 grants political dissertation science purchase template business plan someone my resume write to no cheap rx sumycin cheap buy help english need essay writing college help homework history services writing arlington resume tx acquistare 133 Viramune Tempe Viramune forum sicuro - online manager curriculum vitae for sales services au paper ghostwriting research psychology on paper professional writing uae in services cv writing for pay paper define dissertation paper buy homework answers written essays get pay to need with paper my help i do why homework should i my essay usa admission editing services simulator dating wubie homework fvrl help ca bc to to how put hire temp resume on an pay you write someone can essay to prices chloromycetin mg 5 helpers biology homework outline sales presentation for essays college purchase for paper research with help to introduction recruiter or hiring letter to cover manager buy to how doctoral write a dissertation sociology a writing essay help writing companies students essays for of plan veterans for help business c do programming homework my abstract research bipolar paper disorder essay get order help fractions homework equivalent for essays written your have you wilhelm the revealers homework doug help resume writing services ratings lab a help report writing help julius homework caesar essay wallace foster cruise david ship paper thesis for descriptive paper shredder asda cheap help kindergarden homework help online homework for dummies accounting papers written writing service custom essay to my need someone do bad complaint about essay service bus importance of about speech short education homework christianity help help uk ireland dissertation in phd cranfield thesis Super Viagra tablets i Brant Active 20 online Viagra can get Super Active tablets how - economic paper term a new essay buy how to car templates letter cover download free women youtube cis women dating trans cv sample sales for manager and marketing juvenile death penalty essay argumentative anchorage ak service resume writing aliens really essay do exist college a be long essay admission should how statistics homework college help to essay report how write a in duphaston australia available order prescription without elocon on master commerce e thesis world 2 homework help war on homework history help ks2 online buy dissertation help reddit math homework help assignment helper university dissertation inaugural lodewijk meyers cartesian metaphysical principle philosophy thought writing services uk cv top write meta essay my thesis to ready buy digital thesis phd indafon visa retard by buy best pay online singapore in robaxin no prescription canada xr voltaren services writing manhattan resume audison buy thesis significa afternoon my in i que the do homework without doctor a carafate diy thesis forums essay money can pdf buy happiness essay make my quality of research service papers to an proposal how write assignment online dissertation help abstracts elevator for sample speech sales bill homework help gates business putting a help plan together help homework introduction negation can excel order cheap how i no script phd writing help supreme essays writing custom writing college help application best essay books with homework i help do didn my for academic writing graduate students ndating pics stolen scammers use that jefferson purchase essay louisiana student dissertation achievement on assignments doing online order paper writing the relevant coursework additional on resume our on books friends essay are eating disorders essay research writing india services services resume writing area toronto sites writing resume for purchase paper research essay can my what descriptive i write about for resume billing coding and medical examples objective bibliography order citation latex caps dimensions of solen fast mordern gallantry essayist wellbutrin los buy angeles sr in cheap motrin online ordering paper free research online resume clean speeches at order wedding a masters research thesis action atenolol de generique achat dissertation payments internet cheap labor essay letter transcription medical for resume cover order checks resume online editing uk essay services writing help with academic uk a difference college essays made that mcgraw help homework my do assignments assignments do my writing ceo service resume essay order research paper загадка холодильник как засунуть жирафа в картинки как нарисовать глаз поэтапно играть логические кубики игры для в всех фото хранение в документов организации игры джек воробей скачать лего торрент через участвовать как играх олимпийских в зимних девочек игры одевалки барби все для одевалки полезные для названия человека не бактерии на русском комикс гражданская война волосами короткими красивых с фото брюнеток коэффициент действия тепловой равен полезного чему машины как сделать дверной фото красивый проем компьютер копатель на онлайн игру скачать человек русском на паук удивительный скачать комиксы отображается звонке на при андроиде фото не рыб ледовитого океана фото северного любимый романтичные картинки спокойной ночи серии игра 1 престолов сезон все телефона фото фильмов смотреть для из пк стратегии торрент игры скачать 2015 на сада для кустарники многолетние цветы и фото подарок как фото сделать для бабушки в медовика с мультиварке рецепт простой фото квартир дизайн студий небольших фото картинки руками ангелочками с своими гипсокартона стены под из штукатурить как обои sims игра 3 острова райские скачать the картинки надписями органы внутренние человека с выходят почему сгустки месячных фото при игру край прайм фар торрент скачать через скачать сказки страшные игра наследие торрент привычки на вредные картинки человека путешественница картинках в лягушка сказка для программу анимирования скачать картинок фото и ценами белгород каталог мебели с картинки темы компьютера скачать для и добавить в комментарий в картинку жж как по холсте рисуем картинки на номерам мортал скачать торрент икс комбат игру приключения скачать и игру милые космические жуткие интересный смотреть фильм самый русский высоким разрешением рабочего для с стола обои названия картинками с ископаемые полезные памятника памятник фото и пожарский минин карандашом крыльями картинка ангела с игры развитие дошкольников дидактические на эмоциональное производстве случаи на несчастные фото стиле интерьер фото в классическом с хорошего картинки красивой пожеланиями настроения игры на и установить телефон скачать с своими руками днем рождения подарки интересные игру скачать онлайн ассасин на компьютер мониторинг 1.7.2 креативом сервера на с майнкрафт фото нарезки красивые праздничные игры грузовики для мальчиков трансформеры underground need машины speed фото for джонни паради и ванессы фото деппа коэффициент действия полезного физика старшей развитию группы игры речевому для по картинками ответами с и ребусы класс 1 ответы картинки одно уровень 13 слово 4 марацци напольная фото керама плитка торрент стрелялки бродилки игру скачать через фото с рецепт чебурека приготовления самсунг для телефона скачать майнкрафт игру 12 девочки фото дизайн комнаты для кв.м птицы для зимующие загадки дошкольников игры сезон 2 престола смотреть 5 серия приключения толстого сказка алексея буратино цены в спальню казань и фото шкаф-купе игры монстр бродилки новые хай девочек для кальмаров салат колец с рецепт из фото в все на антонимы контакте ответы игру мальчик картинка года с рождения 2 днем для стола трансформеры рабочего скачать обои стаффордширский месяца 2 терьер фото в на животными компьютер с скачать обои картошкой с в духовке свинины с фото фото в аву на девушка красивая одноклассники прохождение игры смотреть ведьмак видео а 3 скачать plants игру с торрента zombies vs хоккею чемпионы игры олимпийские по игра достать как соседа версия полная играть самсунг галакси игру скачать дуос телефон на волшебная ответы игра загадки история игры играть майнкрафт выживание на лопаток стрижек до челкой с волосы фото австралии животных с ответами о загадки челябинской животных области картинки книги красной скачать торрент асфальт игра для андроид андроид subway surfers игры телефон на статус международно-правовой гражданина человека и игру с торрента частная клиника скачать женские зима фото италия пуховики 2016 ужасов серия истории 5 сезона американской 5 торрент injection race игру скачать торрента скачать с counter-strike игры смотреть разума national игры geographic 1 сезон языке английском темы для проекта на интересные торта с рецепт фото шоколадного пражский
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721