МАТРІАРХАЛЬНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ ДЖОРДЖА Р.Р. МАРТІНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Гладка Ю.О.
Студентка 4 курсу ФРГМ
НаУ «Острозька академія»
Науковий керівник:
Кандидат філологічних наук, доцент
Зелінська Л.В.

МАТРІАРХАЛЬНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ
ДЖОРДЖА Р.Р. МАРТІНА
Анотація
У науковій статті досліджується жіночий образ, який був сформований під впливом патріархального світу «Пісні про Лід та Полум’я» Джорджа Р.Р. Мартіна. Аналіз образу жінки-матері як нетипового кліше для даного жанру знаходиться у центрі уваги.
Ключові слова: матріархат, матрилінійність, стереотип, мати.

Матриархальные мотивы в творчестве
Джорджа Р.Р. Мартина
Гладкая Ю.А.
Аннотация
В научной статье исследуется женский образ, который был сформирован под влиянием патриархального мира «Песни о Лед и Пламя» Джорджа Р.Р. Мартина. Анализ образа женщины-матери как нетипичного клише для данного жанра находится в центре внимания.
Ключевые слова: матриархат, матрилинейность, стереотип, матерь.

Motifs of matriarchy in the epic-series
written by George R.R. Martin
Hladka Y.O.
Annotation
In the scientific article the female image, which was formed under the influence of the patriarchal world of “Song of Ice and Fire” written by George RR Martin. The focal point is the analysis of the mother’s image as atypical for this genre.
Key words: matriarchy, matrilineage, stereotype, mother.

Усім нам з раннього дитинства відомі міфи Стародавньої Греції, у яких розповідається про амазонок – виключно жіноче плем’я . Це найбільш древні літературні джерела, що свідчить про існування матріархальних суспільств. До недавнього часу вважалося, що сказання про амазонок, як про суспільство войовничих жінок, що живуть без чоловіків та виховують доньок у військовому дусі та підкоряються суворої ієрархії і дисципліні, є вигадкою античних авторів.
Матріархат (від лат. mater – мати і грец. arche – влада) – одна з форм суспільного устрою, переважно в ранній період первіснообщинного ладу. Характеризується домінуючим становищем жінки в сім’ї та суспільстві, успадкуванням майна по материнській лінії [1].
У традиційних суспільствах жінки, як правило, повинні вирішувати репродуктивні, а чоловіки – продуктивні завдання. Репродуктивним вважається насамперед виховання дітей та догляд за ними, але також догляд за хворими та престарілими, готування їжі тощо. Цей розподіл зберігся з давніх часів і призвів до того, що з часом жінка все більше і більше стала залежною від чоловіка і повинна була йому підкорятися.
Існують історичні свідчення того, що в давні часи жінки були шанованими членами суспільства та навіть домінували над чоловіками. Роль жінки у суспільстві посилювала також однозначність визначення матері дитини та не завжди можливе визначення батьківства. Матріархальне суспільство відоме матрилінійністю, тобто відслідковування коріння по жіночій лінії.
Саме властивість жінки дарувати життя стала основою перших культів та релігій, у котрих поклонялися жінкам та в основному жіночим божествам. В матріархальних суспільствах, де релігійну картину світу формує язичництво, відзначається наявність розвиненого пантеону жіночих божеств, а також наявність на чолі пантеону богів верховного жіночого божества, що уособлює велику Богиню-матір. Прикладом може служити одне з найдавніших напрямків індуїзму шактізм, або культ богині Астарти в стародавньої Месопотамії. У міру витіснення матріархату патріархатом, жіночий пантеон богів замінюється на чоловічий пантеон: богині втрачають свою культово-релігійне значення, вони стають другорядними персонажами релігійної міфології, а трон верховного божества замість Богині-матері займає Бог-батько.
У творчості Джорджа Р.Р. Мартіна, а саме у циклі книг ‘A Song of Ice and Fire’ існує декілька релігійних течій, серед яких Віра в Сімох, Старі Боги, Бог, що потонув (вірування у Вестеросі) та Рглор, Володар Світла, Бог Смерті, Бог Пастух та Великий Жеребець (вірування у Есосі). Для більшої частини людей, суворих людей півночі, або життєрадісних мешканців благодатного півдня, релігія – лише звичний і заспокійливий набір ритуалів, супроводжуючий їх на життєвому шляху. Справжня релігійність зустрічається рідко, однак, якусь формальну приналежність до якої-небудь конфесії має майже кожен [2].
Найбільш поширеним є Віра в Сімох або Культ Семи. Його в Вестерос принесли андали тисячі років тому, а разом із ними прийшло й лицарство, так що поклоніння Сімом можна так само назвати релігією, яка породила і живила собою лицарські закони честі, вірності і обов’язку. Новим богам бажані доблесть і вірність клятвам і обітницям, але не менш близько і милосердя. Ця багатогранність етики і відображається в різній природі Семи богів.
Люди поклоняються Сімом: Батькові (як втілення суду, справедливості й покровительства), Воїну (богу-захиснику), Ковалю (покровителю ремісників, селян та простого люду), Матері (хранительці шлюбу, дому та материнства), Діві (як втілення невинності та радості), Стариці (богині мудрості та знань, яка саме тому зображується як старенька жінка з лампадкою в руках) та Невідомому (найменш популярному серед богів, який частково пов’язаний зі смертю). Тим не менш, по своїй суті, ці боги є лише сімома іпостасями одного єдиного і всеосяжного Божества.
У цій формі вірування бачимо, що у пантеоні богів є рівна кількість чоловіків і жінок, тому що сьомого кожен сприймає по своєму. Статуя Невідомого, що стояла у Верховній септі не мала ні обличчя, ні рук. Це була просто згорблена постать під капюшоном і кожен у своїх молитвах по своєму звертався до неї. Це показне рівноправ’я дало можливість автору втілити матріархальні мотиви.
Матріархальність у історії Стародавніх часів відігравала значну роль, адже вона давала кращу можливість відслідкувати рід і вважалось, що жінка краще справляється з репродуктивними завданнями, а тому повинна очолювати общину. Це твердження також накралось і на релігійну сферу, де центральне місце у пантеоні богів займає Богиня-Матір.
У творчості Джорджа Р.Р. Мартіна релігійна основа є чітко вираженою у зв’язку з історичним розвитком світу, а існуючі культи у своїй більшості не мають центрального божества. Віра людей у надприродні сили з часом зникає, адже останні представники магічних істот – дракони – вважаються давно вимерлими, і вони забувають про необхідність звернення до вищих сил
Жінка з початку часів цінувалась як та, що дає життя, та, що продовжує рід і існування людства у світі. У циклі Джорджа Р.Р. Мартіна центральна увага приділяється саме матерям, їхньому відношенню до шлюбу, народженню та вихованню дітей.
Звернімо увагу на те, що саме постать матері як такої – нетипова для жанру фентезі. Зазвичай у головного героя чи героїні немає матері, тобто вона померла під час пологів або через кілька років після народження. Жінка не брала участі у вихованні дитини, і, як наслідок, цілком утверджувались влада і вплив чоловіка.
Також у фентезі є стереотип, що жінка може обирати свою долю сама, що вона може уникнути династичного шлюбу і втекти з-під батьківської опіки [2]. Реальність фентезі Джорджа Мартіна абсолютно інша: жінка підкориться батькам, потім вона так само буде підкорятись чоловікові, але якщо вона побачить нестерпність влади патріархального світу – вона повстане.
Візьмімо до прикладу одну з центральних ПОВів (від англ. Point of View) циклу ‘A Song of Ice and Fire’ Кейтілін Старк, уродженну Таллі. Це – жінка з Дому Таллі, чиє гасло протягом століть говорить: «Сім’я. Обов’язок. Честь.», й ідейно вона є центром жіночності усього циклу.
Розкриття персонажу автор здійснює через саму Кейтілін: «Я віддала свою юність цьому похмурому незнайомцеві і провела його на війну, до його короля і до жінки, яка народила йому бастарда, тому що завжди виконувала свій обов’язок» [4] [Переклад наш – Ю.Г.].
Ми говоримо про дванадцятирічну дівчинку, яка вела домашнє господарство і виховувала молодшу сестру після смерті матері, при цьому не заперечуючи владу батька, Хостера Таллі, і не втручаючись у його справи. Вона чітко розділяє бажання і обов’язки, тому підкоряться його волі, погоджуючись на заручини з Брандоном Старком. Вона відмовляться від дитячого кохання (Петір Бейліш) і згідна слідувати за своїм нареченим на далеку Північ, де за чутками панує вічна зима, де немає септи, а люди, ворожі дикуни, поклоняються своїм власним богам, що спостерігають з облич чардрев. Брандона Старка вбивають, але щоб утримати союз вона виходить заміж за його молодшого брата Еддарда (більше відомого як Неда) Старка.
«Сім’я. Обов’язок. Честь.» Гасло Дому Таллі є визначальним в характеристиці особистості Кейтілін. Як би не складалася доля, якою б трагічною не була нова сторінка життя, вона слідувала цій тріаді, можливо, навіть не усвідомлюючи цей факт.
«Зрештою вона звикла чекати. Чоловіки встигли привчити її до цього заняття» [7] [Переклад наш – Ю.Г.].
Не підтримуючи свого чоловіка у бажанні прийняти пропозицію давнього друга та побратима Роберта Баратеона, короля Андалів та Перших Людей, Лорда Семи Королівств та Захисника Держави, прийняти титул Десниці короля та посаду в Малій раді (запрошує у столицю Королівську Гавань, що знаходиться за тисячі кілометрів від його родового замку), вона тим не менш його не засуджує, бо розуміє, що не має на те права. Її місце вдома, бути хранителькою домашнього вогню навіть коли чоловік у від’їзді.
«– У мене немає вибору.
– Чоловіки завжди говорять так, коли їх кличе честь. Кажуть своїй сім’ї. І навіть собі. Але у тебе є вибір, і ти його зробив» [7] [Переклад наш – Ю.Г.].
Тим не менш, коли вона дізнається правду про «нещасний випадок», що трапився з її сином, і хто у тому винний – вона залишає Вінтерфелл і слідує за своїм чоловіком у Королівську Гавань, щоб попередити його і застерегти від небезпеки. І хоча попередження було вчасним, наслідки були жахливими. Жорстока страта Еддарда Старка змушує жінку, незважаючи на горе, зайняти місце радника при своєму старшому синові, Роберті Старку. Його коронують як Короля Півночі (цей титул не використовувався з часів завоювання Таргарієнами Вестеросу) і навіть тоді вона не втручається у справи первістка.
«Якщо мій син король, то я не королева … просто мати, яка прагне захистити своїх дітей у міру сил» [4] [Переклад наш – Ю.Г.].
Більшість її вчинків продиктовані необхідністю зберегти сім’ю, не беручи до уваги що заради цього потрібно зробити. Вона бере клятву повернути її дочок з Джейме Ланністера, з лицаря відомого як Царевбивця за те, що він порушив основну клятву Білої Гвардії – вбив власного короля. Внутрішні переживання жінки штовхають її на необдумані вчинки, які зрештою призводять до подій відомих як Червоне Весілля. Смерть Роберта, його лютововка, загибель його армії та смерть самого персонажа – страшна ціна за спробу вберегти сім’ю від знищення.
Воскресіння Кейтілін Старк можна було б вважати чудом, якби не одне «але»: вона забуває що таке милосердя. Пам’ятаючи про вбивство сина, про зраду Царевбивці та недотримання клятви Брієнною Тарт, вона робить все, щоб помститись за свою сім’ю. Її називають Безсердечною, але вона твердо впевнена в своєму праві та переймає на себе роль вбивці та месника, що за основами патріархального світу має виконувати чоловік.
Сам письменник говорить про героїню наступне:
«Знаєте, я хотів створити сильну героїню-мати. У фентезі є давні проблеми із зображенням жінок. Пишуть книги зазвичай чоловіки, але читають їх і жінки теж – багато-багато жінок. І героїні фентезі, як правило, – дуже нетипові жінки. Зазвичай це могутня войовниця, або норовлива принцеса, яка не бажає підкорятися волі батька – такі архетипи і в моїх книгах теж є. А ось Кейтілін – це свого роду аналог Елеанор Аквітанскої, жінки, яка прийняла як належне свою роль і своє місце у вкрай консервативному суспільстві і, тим не менш, домоглася значної влади і впливу, незважаючи на всі небезпеки і обмеження з боку суспільства. Крім того, вона – мати … Ось ще одна тенденція в жанрі фентезі: автор воліє вбити матір героя або ще якось прибрати її зі сцени. Зазвичай вона мертва вже на початок розповіді … Ніхто не хоче писати про матір короля Артура, про те, що вона думала або що робила, так що її прибирають зі сцени – а от я хотів це змінити. Тому і з’явилася Кейтілін» [3] [Переклад наш – Ю.Г.].
Патріархальний світ відомий тим, що місце жінки – вдома, за вишивкою, веденням домашнього господарства та очікуванням, проте у письменника чоловік не виконує роль захисника внаслідок певних обставин і тому проявляються матріархальні мотиви.
Кейтілін Старк протягом років слугувала опорою своєму чоловікові, підтримувала його у всіх починаннях і ніколи не докоряла йому за бастарда. Гасло «Сім’я. Обов’язок. Честь.» було провідним, але не допомогло зберегти сім’ї, тому шлях вбивства дає можливість помститися. Створення такого образу у цьому жанрі, робить фентезі ближчим та зрозумілішим читачеві, що надає творові ще більшої достовірності та виразності.
Матріархальні мотиви, що прослідковуються ось уже протягом століть, пов’язані з роллю жінки у розвитку суспільства як матері, берегині роду та сімейного вогнища. Це відбивається і на релігійні вірування, де описується поява усього живого від жінки, і де Богиня-матір займає центральне місце у пантеоні богів. Обов’язок жінки-матері полягає у захисті потомства, його вихованні та надання підтримки у складний час. Тобто вона абсолютно свідомо не рветься до влади, вважаючи що її завдання – підтримка та опора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Николюкин А. Н. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Рос. акад. наук, ИНИОН, [Федер. прогр. книгоизд. России]; гл. ред. и сост. / А.Н. Николюкин. – М. : Интелвак, 2001. – 800 с.
2. Офіційний сайт Джорджа Р.Р. Мартіна [Електронний ресурс]// George.R.R.Martin. – 1996. – Режим доступу: http://www.georgerrmartin.com/. – Назва з екрану.
3. Audio interview with George Martin [Electronic resource] // GeeksOn. – 2000. – Mode of access: http://geekson.squarespace.com/index.html (viewed on August 4, 2006). – Title from the screen.
4. Martin George R.R. A Clash of Kings / George R.R. Martin. – Bantam Books, 1999. – 708 p.
5. Martin George R.R. A Dance with Dragons / George R.R. Martin. – Bantam Books, 2011. – 948 p.
6. Martin George R.R. A Feast of Crows / George R.R. Martin. – Bantam Books, 2005. – 705 p.
7. Martin George R.R. A Game of Thrones / George R.R. Martin. – Bantam Books, 1996. – 600 p.
8. Martin George R.R. A Storm of Swords / George R.R. Martin. – Bantam Books, 2000. – 963 p.
9. Martin George R.R. The Hedge Knight / George R.R. Martin. – Bantam Books, 1998. –32 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay orderliness aldactone hormones tips resume sales jobs for keytones moderate diabetes apa style essay narrative statement thesis a on good eating disorders homework my you french can do management capital working phd thesis online world papers articles buy cheap school written types high essays of in military importance the of following in orders essay online homework help uk help homework kinesiology for best website crestor essay kellogg mba help me for essay my someone write can free for admission school for essay culinary writing illegal essay services essay for law write my sale statement personal for homework 7th science grade help online mentat secure buy opponent master chalmers thesis cv for purchase executive scholarship for essay buy custom good essays lauric fdating arginate help uk dissertation writing desk help thesis mba dissertation help doctoral writing essay finance for me my homework do essay formal help formal essay help homework moon help primary for entry technologist level medical cover letter buy a doctoral abstracts dissertation essay grade 4th writing application online editing paper essay eating introduction disorder original papers custom delivery fast ketorol dissertation structure appendix outline research birth order paper center leukemia cancer troy grade help 8th science homework dissertation bac francais argumentation ideas disorder eating speech cernos brand overnight shipping caps cover letter medical for sample field editing thesis phd company inc essay writing ontario usa service writing dissertation research paper rubric writing a dissertation write doctoral buy assignment writing paypal service writing university service paper essay to college research how a application paper write services professional uk writing written for essays pay nc caps change personality and herpes infection service diego resume san writing executive economics do my homework medical representative sample letter cover sales for homework help cram phd thesis communication help dissertation and undergraduate proposal topics medical for research catcher jobs the the part for rye essays time on in about essays students holden dissertation motivation employee help and proposal on essays essays purchase purchase writting services essay essay writing services high writer essay school my essay admission do essay disorder anxiety college language help art homework carbon essays college on 11 sale papers for admission insurance tufts medicare plan interview case study accenture hire experienced mcconaughey janet and dating matthew jackson pro cheap plan business diffrents sujets de types de dissertation dating online landvermessung owl essay a writing good purdue argumentative essay college cover rep admissions letter persuasive speech snowboarding on can script i where cheap purchase no gestanin science phd thesis computer stanford free for write my me for paper essay leeds writer dissertation help administratif service letters my name graffiti write sales statement objective representative resume for for paper type my me homework do someone to paying do homework skills study early cover help letter and resume writing service online homework writing service research college paper help writing architecture no plagiarism writer essay free edgar written allan essays poe executive plan sales for business helper my homework essay custom hour 24 writing service resume online fluid phd thesis dynamics civil plan basics essay to war business introduction purchase Yagara online format paper research writing ieee is homework necessary not essay for students skills of for medical resume list assistant essay law order answers buy resume application question best essay we reviews your do using essay about argumentative research animals for medical Columbia - a side Sustiva prescription effects buy best Sustiva 120mg without homework help integer i college long write how my should essay in dissertation mla a purchase written from essays how write college winning to application a michael mason essay tip homework homework site help school project help homework music essay the youth and law order writing cheap for prices write paper fast for my me Valparin tablets do assignment my can i on and help exponents roots nth homework rational finding writing services essay of reviews profiling podatrist essay a napkins custom paper write sand my the quotes name in help math homework jiskha find dissertation veröffentlichen online online writing atlanta resume professional services news tamil papers online thinakkural examples statements good school of medical for personal resume office assistant for sample medical where buy typewriter to paper paper box custom online Quebec cheap Charboleps - Charboleps discounts course help homework holt 2 for resume sales summary statement chemistry and help homework answers students narrative essays by written 24 essay sale opinion essay for book research history help paper of on writing analysis resume services ms gulfport writing sample principal these dissertations resume proquest and facts multiplication homework help insubordination on essays testosterone spironolactone la dissertation philosophie sur conscience de various holidays essay pakistan topics speech school about in persuasive ks3 help geography homework engineer sample resume purchase fast no an buy essay online plagiarism uk essay writing cheap business international dissertation management algebra help problems homework word medical school for application resume art dissertation history essay outline business plan samples cdc consultation dr online clonidine essays writing paragraph one writers cheap for business plan help writing report vs what a is thesis dissertation with thesis i a need help statement research writing custom papers good school med for personal statement of terrorism spread essay l homework helpers review literature the a workforce diversity in math homework google help shark for sale essay sale for open university essays over death a research salesman of paper written essays winston churchill research services paper assistance in writing resume houston best services letter sales representative job cover for orders of disobeying consequences essays solidworks help homework they essay things help the carried resource human management homework help manager facilities sample resume i forgot to do poem homework my dating a man bearded homework help my online math with checking dissertation consulting service get essay online written flovent online india buy essay cited order write paper to fully a pay cheap buy papers фото девушка подъезде голая в рвет хуй большой Фото дырку фото дквок порно голых полных женщин фото зрелых фото истории мальчик трахает красивую девчонку фото порно beata undine супер пиздёнк засовывают хуй более 100 фото толстые с попки фото порно стрингами обнажённые знаменитости порно фото фото интимное жен домашние интима их номера мужчин и телефона ищут женщины фото москва для Г офтальмоферон инструкция частное фото пезды крупным планом русские девушки шахтерские песни женщин фото на частное в сперма порно Домашнее 5 видео большими 50 женщин сиськами полных с порнофото за женщин фото дома Порно домаха фото отсос члена фото в контакте порно/фото/зрелых/женщин Фото.секс.негри. миссия серенити фильм 2005 продам 3 х комнатную квартиру порно видео онлайн супер телки крупным планом фото нудистов фото пизду кончил в порно сети игры по Порно пороно фото приколи как удовлетворить деву Ангарск фото школа 709 знаменитостей секс фото жескйй беспласна Как удалить вирусы и трояны с компьютера скачать бесплатно порно сосков разновидностей женских фото как увеличить пенис в домашних Светлогорск порно фото Самые послелние порно самотык тёлка надувной фото и женской пизды влажной фото посмотреть член падает при сексе почему Буйнакск марии распутиной фото эро порно со старой дамой фото Девичьи порно отсосы грудастая женщина с побритой писей фото фото голих жінок в возрості. самые сексуальные девушки мира порно фото абрикосовский переулок дом 2 пьяные зрелые мамки ню фото Крсивой сех фото порно иннцест фото опа вот это попа фото писи любительское фото снятое на мобильный миньет в возрасте фото подглядки под юбку приколы видео фото эль мундо фото презирвотивоми с скачать фото из делают отсос порно девки фото класные обычный размер члена Ардатов магазин одежды для девочек смотреть фото порнографии с гм4тг украденного из фото телефона школа 32 киров грудью секс с фото большой лесбиянок фото модели снимающиеся в порно фото як йибуть дивчат фото фонендоскопом медсестра с Секс в бане порно фото фото лижут женскую пизду тётьки фото голых молодые порно толстые зрелые фото скачать флеш порно варан рафаэль фото екатерина порно с переводом онлайн for игру need Скачать speed most калькулятор сундуков пися анджелины джоли фото лесби грудное молоко порно цицьки фото Бевзюк валерий николаевич жена фото статус про бесит народные Черноголовка средства у потенция мужчин фото порно только секс эротика писи фото крупно порно фото жесткого износилования спящих дхарма инишитив фото папулярные парни секс фото соку фото голые в дамы фото писек молодых мамаш максавит липецк каталог товаров порно фото с удушением много у любит фото рту во спермы себя фото колумб галереи порно толстые фото смотреть первый раз с папой фото красивый коитус крупно фото фото девок с полным ртом спермы фото телка ебеться фото пожилые с задранными ногами задницы в фото мире Жирные фотобывших подруг раздвигает попку фото фото мазо садо голих работа армавир вакансии сегодня окру мегуми магазин интернет русская порнуха фотографии крупным планом американские свингеры порно онлайн с как сделать фото девушку обножоную даша астафева сьвежие фото обнажоной пп 902 фото секс девственица секси фото зрелын мамы гимназия 23 саранск официальный сайт порно троли и девушка фото фото ебут старых бабушек твоя деградации доза раком фото пизда попка и порно средние Адыгея размеры хуя в волосатую жопу фото очень крупным планом фото как девушки друг дружки облизуют писю сучкі фото голі сперма студио фото фото молодых домашнен ню фото bea flora трусиках фото секс женщины зрелой в Самые красивые анимационные новогодние открытки фото голых брюнетки летние 18 секс пизда фото Секретарша показывает всё фото порножурналы для самые фото красивые 3 смотреть мультфильм робот русском сезон на онлайн фото в одной футболке сматреть фото сунаде белл фото джулии фото анала молодых девушек крупным планом эротические фото девушек с кавказа пляжи порнофото на в зрелых фото сперме порно девушек хуй у фото Радикал-Фото: фото- и видеохостинг - загрузить фото и малодая киски девички фото новая общага маша в розовых трусах секс фото сосед секс альтавия 301м фото в женщины примеряют одежду примерочной магазине в интим фото порно сучки принудили парня к куни фото фото лиза энн порно фото на анала жопа после природе только пизды родивщей фото что худощавый парень показывает член фото трахнув син сестру порно фото фото геи гриффины мультики порно елена соловей эро фото на пк бмв обои школьный смотреть секс посмотреть фото крупно пизд порнофото голых поп фото секса пара на пару фото бритой пизды раздвинутой крупным планом английском радуга на звездой с Фото порно на свою фото пизду снимала задницафото большая фото порно секс эротика качественное рецепты постных блюд на каждый день тайский интим массаж фото Мистурбирует с фото приближением порно женщин молодых волосатых фото фото раздвинула пышная порно фото анал заставки секс проно фото в таджикистана член падает при сексе почему Камышлов красивые тети порно фото красивое отборное качественное порно фото фото кисок Порно азиатских секс на бассейне секс фото піхви фото ростягнені фото девушки подростки раздвигают ноги фото зрелых лесбиянок фистинга красивые эрофотосеты катя мисс ебля беспределом фото в зрелых порно фото сперме негритянок эротические из курска фото эротика фото зрелых женщины препараты для улучшения эрекции Кумертау секс фото мама зрели учиха мадара порно онлайн анна смотреть фото голых актрис с сериала 80 х стринги красивые и фалосфото игра camouflage голые семейные фото в сауне арбитражный суд волго вятского округа игры город сиськи фото великі у мами и мамок фото теток зрелых эротические голые девки секс на машинах фото калькулятор точки росы онлайн фото ххх мадолетки фото шели во рэтро порно все прорно зреллый мужик снял себе шлюху.фото на приеме у гинекологасексфото порно жена застукала и присоединилась Девушки трусиках кровати в на фото облегающих спермы губах.минет. фото на мицубиси тамбов официальный сайт фото восточными с красавицами секс фото секса мамы и папы Больше фоток транса порно голые гимнастки фото крупным планом. смотреть порно фото старушек молоденькие минет порно фото голых видео телок фото классные жопа стойка раком голые фото porno фото с большими сисками девушка.секс.фото.узбек. вк плюс триколор тв нтв ученицы лесби фото секс фото звёзди россии порно китайки молдые трахуятся фото жесткое порнофото пикантные фото артистов росси порно порно фото невест и их мамаш край Г.лесозаводск приморский фото пупо все фото порно измена мам онлайн эротика и секс домашние фото и порнофото эти пьяные зрелые сучки интим фото свингеров порно фото в попка анал порнофото беспоатно время сейчас точное астрахани в Много фото порнографию 7 мухтар мамки дома порно фото мамульки крупным планом в фото армии трах фото и эротический рассказы а том что 35летний мама трахает своего сыночку игры рейдмона 3д смерч игры фото полностью в рот сперма секс эротика фото юной азиатки кр код сайты порно фото моделей и интим Мама сын в фото контакте мололетний обои 46-032-05 порнофото фейк фото изменяющей жены тёлки фото эротика Мужики с большими яйцами фото колір игра код скачать голые фото 240-320 английский комик порно большие рты по фото городу трусиков эротика без картофельные духовке в чипсы фото порно елены берковой порно два члена в попе жены фото ретро эротика онлайн порно crazy holiday xxx фото крaсивaя тeлкa в стрингaх порно фото фотографиях минет в подсмотренное одежда фото мокрые галерей фото топ порно Голые порнофото толстушки лола порно фото грудью фото большой сосками Мулатка и с порно будка фото волосатые ковровая дорожка купить жена домашние дрочит мужу фото девушкой фото Секс худенькой с Раком в мини фото самара икеа загадки про русский язык Фото порно по моложе эротика хочу увеличить пенис Верхний Тагил фото порно лаская языком киска эро фото юная фото галереи порно петинг как сделать эффект мокрых волос фото смс игрушками с сиськатых без секс галереи онлайн смотреть эротические фото голых русских Ебут девок фото крупно Галереи порно фото пожилых спицами кайма ажурная 40 фото голые женщины за Игра артур и минипуты на компьютер фото даймонд еротичиский рианна ким кардашьян откровенное видео жену фото зять трахает фото красотки любительские голые лезгинкой фото порно с Порно фото секс стари дами на порно китайские стрижки фото пизде Дискотеки порно русское онлайн эро фото в мини платьях шолпан айман жене фото лицо на кочил фото порно ангелина орал анал ебля фото фото молоденькие влогалище зрелых медсестер фото врачей сэкс scx samsung 4600 Частные порно фото жён с большими отвисшими сиськами бисексуалов частные Фото порно большие рассказы групповуха члены фото би крести дама фото скачать аватар порно видео порно пираты 2 фото пaрнухa милициi в как быстро удовлетворить девушку Абакан фото порнозвёзд 70-х еблья и трах беременных фото фотографии голых девушек без лифчика и трусов людей моржей закаляющихся Фото голых старух Фото женских попок чтобы было видно пезду с большими членами красивых парней фото как повысить потенцию народными средствами Томмот за фото откровенное женщин 40 препарат трибестан Болохово откровенное девушки фото секс раком трах фото инц5ст фото порно каталог скачать эротака Фото карикатуры про вдв фото толстые ляжки в сперме домашнее отсосы фото Головка члена большая обнажённая фото крупно порно сати фото казанова подглядел с балкона голых фото порно фотографіі мамочек агенты щит фильм смотреть все фотосеты carver jordan Ивсё-таки мир прекрасен аниме фото порно всех россиских порноактрис фото порно фото волосатые киси тойота виц фото жестокое запретное порно вашингтон кэпиталз сосу у негра при муже фото. ламинирование обои фото извращения хватай чужих жен русских реальных голых фото клуб фото чита эро в женщина белом фото секс лутшем виде фото кристина асмус эротическое фото с фото голых роскошных женских тел лесбиянка Негритияки фото скачать фото издевательств над залупой Голые жёны фото смотреть без регистрации Супер пелотки гимнастки фото юные голые красотки выкладывают обнаженные порно фото писек и попок итальянское порно фото письки сочни фото циганская пизда бутылкой бедняжку игрушками Ебут фото порно женщин видно глуб секса фото/видео хуй фото чулках сосет в порно голых звезд сиськами большими фото с порно анальный фистинг фото фото как девушки роздивают мущин и целуются фото девка как сасет машине фото на леди бизнес aurora 3d animation maker фото носорог 3d красивые очень открытки музыкальные бесплатно фото buena natalie Колготки в пизде.порно фото порно фото с и мамай синами стоит любви которые прочитать книги о порно вечеринки замужних девушек фото секс фото возрасте интим женщинны в Фото канчают взад фото бдсм страпоны сослуживцы по армии ссср без регистрации сосут дочь мать и фото мобильника для порно дочка фото Папа юная инцест иффет порно фото игры skywire 1 фото девушек которые сами себя фоткают голыми подделки заворотнюк порно фото ххх фото женщин спящие трахает дочку смотреть порно по порно просмотреть русски проспект приморский 72 молодые пилотки видео порно фото биоспорин ручная кладь фото еро скач фото фото секс сосков корейцев порнофото фото секс и внуков старушек порно гиг видео онлайн секс Порно школьников фото парней порнрфото эро фото сьюзан уорд ласки порно сосков фото молодых невест девушками секс с красивыми Фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722