МАТРІАРХАЛЬНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ ДЖОРДЖА Р.Р. МАРТІНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Гладка Ю.О.
Студентка 4 курсу ФРГМ
НаУ «Острозька академія»
Науковий керівник:
Кандидат філологічних наук, доцент
Зелінська Л.В.

МАТРІАРХАЛЬНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ
ДЖОРДЖА Р.Р. МАРТІНА
Анотація
У науковій статті досліджується жіночий образ, який був сформований під впливом патріархального світу «Пісні про Лід та Полум’я» Джорджа Р.Р. Мартіна. Аналіз образу жінки-матері як нетипового кліше для даного жанру знаходиться у центрі уваги.
Ключові слова: матріархат, матрилінійність, стереотип, мати.

Матриархальные мотивы в творчестве
Джорджа Р.Р. Мартина
Гладкая Ю.А.
Аннотация
В научной статье исследуется женский образ, который был сформирован под влиянием патриархального мира «Песни о Лед и Пламя» Джорджа Р.Р. Мартина. Анализ образа женщины-матери как нетипичного клише для данного жанра находится в центре внимания.
Ключевые слова: матриархат, матрилинейность, стереотип, матерь.

Motifs of matriarchy in the epic-series
written by George R.R. Martin
Hladka Y.O.
Annotation
In the scientific article the female image, which was formed under the influence of the patriarchal world of “Song of Ice and Fire” written by George RR Martin. The focal point is the analysis of the mother’s image as atypical for this genre.
Key words: matriarchy, matrilineage, stereotype, mother.

Усім нам з раннього дитинства відомі міфи Стародавньої Греції, у яких розповідається про амазонок – виключно жіноче плем’я . Це найбільш древні літературні джерела, що свідчить про існування матріархальних суспільств. До недавнього часу вважалося, що сказання про амазонок, як про суспільство войовничих жінок, що живуть без чоловіків та виховують доньок у військовому дусі та підкоряються суворої ієрархії і дисципліні, є вигадкою античних авторів.
Матріархат (від лат. mater – мати і грец. arche – влада) – одна з форм суспільного устрою, переважно в ранній період первіснообщинного ладу. Характеризується домінуючим становищем жінки в сім’ї та суспільстві, успадкуванням майна по материнській лінії [1].
У традиційних суспільствах жінки, як правило, повинні вирішувати репродуктивні, а чоловіки – продуктивні завдання. Репродуктивним вважається насамперед виховання дітей та догляд за ними, але також догляд за хворими та престарілими, готування їжі тощо. Цей розподіл зберігся з давніх часів і призвів до того, що з часом жінка все більше і більше стала залежною від чоловіка і повинна була йому підкорятися.
Існують історичні свідчення того, що в давні часи жінки були шанованими членами суспільства та навіть домінували над чоловіками. Роль жінки у суспільстві посилювала також однозначність визначення матері дитини та не завжди можливе визначення батьківства. Матріархальне суспільство відоме матрилінійністю, тобто відслідковування коріння по жіночій лінії.
Саме властивість жінки дарувати життя стала основою перших культів та релігій, у котрих поклонялися жінкам та в основному жіночим божествам. В матріархальних суспільствах, де релігійну картину світу формує язичництво, відзначається наявність розвиненого пантеону жіночих божеств, а також наявність на чолі пантеону богів верховного жіночого божества, що уособлює велику Богиню-матір. Прикладом може служити одне з найдавніших напрямків індуїзму шактізм, або культ богині Астарти в стародавньої Месопотамії. У міру витіснення матріархату патріархатом, жіночий пантеон богів замінюється на чоловічий пантеон: богині втрачають свою культово-релігійне значення, вони стають другорядними персонажами релігійної міфології, а трон верховного божества замість Богині-матері займає Бог-батько.
У творчості Джорджа Р.Р. Мартіна, а саме у циклі книг ‘A Song of Ice and Fire’ існує декілька релігійних течій, серед яких Віра в Сімох, Старі Боги, Бог, що потонув (вірування у Вестеросі) та Рглор, Володар Світла, Бог Смерті, Бог Пастух та Великий Жеребець (вірування у Есосі). Для більшої частини людей, суворих людей півночі, або життєрадісних мешканців благодатного півдня, релігія – лише звичний і заспокійливий набір ритуалів, супроводжуючий їх на життєвому шляху. Справжня релігійність зустрічається рідко, однак, якусь формальну приналежність до якої-небудь конфесії має майже кожен [2].
Найбільш поширеним є Віра в Сімох або Культ Семи. Його в Вестерос принесли андали тисячі років тому, а разом із ними прийшло й лицарство, так що поклоніння Сімом можна так само назвати релігією, яка породила і живила собою лицарські закони честі, вірності і обов’язку. Новим богам бажані доблесть і вірність клятвам і обітницям, але не менш близько і милосердя. Ця багатогранність етики і відображається в різній природі Семи богів.
Люди поклоняються Сімом: Батькові (як втілення суду, справедливості й покровительства), Воїну (богу-захиснику), Ковалю (покровителю ремісників, селян та простого люду), Матері (хранительці шлюбу, дому та материнства), Діві (як втілення невинності та радості), Стариці (богині мудрості та знань, яка саме тому зображується як старенька жінка з лампадкою в руках) та Невідомому (найменш популярному серед богів, який частково пов’язаний зі смертю). Тим не менш, по своїй суті, ці боги є лише сімома іпостасями одного єдиного і всеосяжного Божества.
У цій формі вірування бачимо, що у пантеоні богів є рівна кількість чоловіків і жінок, тому що сьомого кожен сприймає по своєму. Статуя Невідомого, що стояла у Верховній септі не мала ні обличчя, ні рук. Це була просто згорблена постать під капюшоном і кожен у своїх молитвах по своєму звертався до неї. Це показне рівноправ’я дало можливість автору втілити матріархальні мотиви.
Матріархальність у історії Стародавніх часів відігравала значну роль, адже вона давала кращу можливість відслідкувати рід і вважалось, що жінка краще справляється з репродуктивними завданнями, а тому повинна очолювати общину. Це твердження також накралось і на релігійну сферу, де центральне місце у пантеоні богів займає Богиня-Матір.
У творчості Джорджа Р.Р. Мартіна релігійна основа є чітко вираженою у зв’язку з історичним розвитком світу, а існуючі культи у своїй більшості не мають центрального божества. Віра людей у надприродні сили з часом зникає, адже останні представники магічних істот – дракони – вважаються давно вимерлими, і вони забувають про необхідність звернення до вищих сил
Жінка з початку часів цінувалась як та, що дає життя, та, що продовжує рід і існування людства у світі. У циклі Джорджа Р.Р. Мартіна центральна увага приділяється саме матерям, їхньому відношенню до шлюбу, народженню та вихованню дітей.
Звернімо увагу на те, що саме постать матері як такої – нетипова для жанру фентезі. Зазвичай у головного героя чи героїні немає матері, тобто вона померла під час пологів або через кілька років після народження. Жінка не брала участі у вихованні дитини, і, як наслідок, цілком утверджувались влада і вплив чоловіка.
Також у фентезі є стереотип, що жінка може обирати свою долю сама, що вона може уникнути династичного шлюбу і втекти з-під батьківської опіки [2]. Реальність фентезі Джорджа Мартіна абсолютно інша: жінка підкориться батькам, потім вона так само буде підкорятись чоловікові, але якщо вона побачить нестерпність влади патріархального світу – вона повстане.
Візьмімо до прикладу одну з центральних ПОВів (від англ. Point of View) циклу ‘A Song of Ice and Fire’ Кейтілін Старк, уродженну Таллі. Це – жінка з Дому Таллі, чиє гасло протягом століть говорить: «Сім’я. Обов’язок. Честь.», й ідейно вона є центром жіночності усього циклу.
Розкриття персонажу автор здійснює через саму Кейтілін: «Я віддала свою юність цьому похмурому незнайомцеві і провела його на війну, до його короля і до жінки, яка народила йому бастарда, тому що завжди виконувала свій обов’язок» [4] [Переклад наш – Ю.Г.].
Ми говоримо про дванадцятирічну дівчинку, яка вела домашнє господарство і виховувала молодшу сестру після смерті матері, при цьому не заперечуючи владу батька, Хостера Таллі, і не втручаючись у його справи. Вона чітко розділяє бажання і обов’язки, тому підкоряться його волі, погоджуючись на заручини з Брандоном Старком. Вона відмовляться від дитячого кохання (Петір Бейліш) і згідна слідувати за своїм нареченим на далеку Північ, де за чутками панує вічна зима, де немає септи, а люди, ворожі дикуни, поклоняються своїм власним богам, що спостерігають з облич чардрев. Брандона Старка вбивають, але щоб утримати союз вона виходить заміж за його молодшого брата Еддарда (більше відомого як Неда) Старка.
«Сім’я. Обов’язок. Честь.» Гасло Дому Таллі є визначальним в характеристиці особистості Кейтілін. Як би не складалася доля, якою б трагічною не була нова сторінка життя, вона слідувала цій тріаді, можливо, навіть не усвідомлюючи цей факт.
«Зрештою вона звикла чекати. Чоловіки встигли привчити її до цього заняття» [7] [Переклад наш – Ю.Г.].
Не підтримуючи свого чоловіка у бажанні прийняти пропозицію давнього друга та побратима Роберта Баратеона, короля Андалів та Перших Людей, Лорда Семи Королівств та Захисника Держави, прийняти титул Десниці короля та посаду в Малій раді (запрошує у столицю Королівську Гавань, що знаходиться за тисячі кілометрів від його родового замку), вона тим не менш його не засуджує, бо розуміє, що не має на те права. Її місце вдома, бути хранителькою домашнього вогню навіть коли чоловік у від’їзді.
«– У мене немає вибору.
– Чоловіки завжди говорять так, коли їх кличе честь. Кажуть своїй сім’ї. І навіть собі. Але у тебе є вибір, і ти його зробив» [7] [Переклад наш – Ю.Г.].
Тим не менш, коли вона дізнається правду про «нещасний випадок», що трапився з її сином, і хто у тому винний – вона залишає Вінтерфелл і слідує за своїм чоловіком у Королівську Гавань, щоб попередити його і застерегти від небезпеки. І хоча попередження було вчасним, наслідки були жахливими. Жорстока страта Еддарда Старка змушує жінку, незважаючи на горе, зайняти місце радника при своєму старшому синові, Роберті Старку. Його коронують як Короля Півночі (цей титул не використовувався з часів завоювання Таргарієнами Вестеросу) і навіть тоді вона не втручається у справи первістка.
«Якщо мій син король, то я не королева … просто мати, яка прагне захистити своїх дітей у міру сил» [4] [Переклад наш – Ю.Г.].
Більшість її вчинків продиктовані необхідністю зберегти сім’ю, не беручи до уваги що заради цього потрібно зробити. Вона бере клятву повернути її дочок з Джейме Ланністера, з лицаря відомого як Царевбивця за те, що він порушив основну клятву Білої Гвардії – вбив власного короля. Внутрішні переживання жінки штовхають її на необдумані вчинки, які зрештою призводять до подій відомих як Червоне Весілля. Смерть Роберта, його лютововка, загибель його армії та смерть самого персонажа – страшна ціна за спробу вберегти сім’ю від знищення.
Воскресіння Кейтілін Старк можна було б вважати чудом, якби не одне «але»: вона забуває що таке милосердя. Пам’ятаючи про вбивство сина, про зраду Царевбивці та недотримання клятви Брієнною Тарт, вона робить все, щоб помститись за свою сім’ю. Її називають Безсердечною, але вона твердо впевнена в своєму праві та переймає на себе роль вбивці та месника, що за основами патріархального світу має виконувати чоловік.
Сам письменник говорить про героїню наступне:
«Знаєте, я хотів створити сильну героїню-мати. У фентезі є давні проблеми із зображенням жінок. Пишуть книги зазвичай чоловіки, але читають їх і жінки теж – багато-багато жінок. І героїні фентезі, як правило, – дуже нетипові жінки. Зазвичай це могутня войовниця, або норовлива принцеса, яка не бажає підкорятися волі батька – такі архетипи і в моїх книгах теж є. А ось Кейтілін – це свого роду аналог Елеанор Аквітанскої, жінки, яка прийняла як належне свою роль і своє місце у вкрай консервативному суспільстві і, тим не менш, домоглася значної влади і впливу, незважаючи на всі небезпеки і обмеження з боку суспільства. Крім того, вона – мати … Ось ще одна тенденція в жанрі фентезі: автор воліє вбити матір героя або ще якось прибрати її зі сцени. Зазвичай вона мертва вже на початок розповіді … Ніхто не хоче писати про матір короля Артура, про те, що вона думала або що робила, так що її прибирають зі сцени – а от я хотів це змінити. Тому і з’явилася Кейтілін» [3] [Переклад наш – Ю.Г.].
Патріархальний світ відомий тим, що місце жінки – вдома, за вишивкою, веденням домашнього господарства та очікуванням, проте у письменника чоловік не виконує роль захисника внаслідок певних обставин і тому проявляються матріархальні мотиви.
Кейтілін Старк протягом років слугувала опорою своєму чоловікові, підтримувала його у всіх починаннях і ніколи не докоряла йому за бастарда. Гасло «Сім’я. Обов’язок. Честь.» було провідним, але не допомогло зберегти сім’ї, тому шлях вбивства дає можливість помститися. Створення такого образу у цьому жанрі, робить фентезі ближчим та зрозумілішим читачеві, що надає творові ще більшої достовірності та виразності.
Матріархальні мотиви, що прослідковуються ось уже протягом століть, пов’язані з роллю жінки у розвитку суспільства як матері, берегині роду та сімейного вогнища. Це відбивається і на релігійні вірування, де описується поява усього живого від жінки, і де Богиня-матір займає центральне місце у пантеоні богів. Обов’язок жінки-матері полягає у захисті потомства, його вихованні та надання підтримки у складний час. Тобто вона абсолютно свідомо не рветься до влади, вважаючи що її завдання – підтримка та опора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Николюкин А. Н. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Рос. акад. наук, ИНИОН, [Федер. прогр. книгоизд. России]; гл. ред. и сост. / А.Н. Николюкин. – М. : Интелвак, 2001. – 800 с.
2. Офіційний сайт Джорджа Р.Р. Мартіна [Електронний ресурс]// George.R.R.Martin. – 1996. – Режим доступу: http://www.georgerrmartin.com/. – Назва з екрану.
3. Audio interview with George Martin [Electronic resource] // GeeksOn. – 2000. – Mode of access: http://geekson.squarespace.com/index.html (viewed on August 4, 2006). – Title from the screen.
4. Martin George R.R. A Clash of Kings / George R.R. Martin. – Bantam Books, 1999. – 708 p.
5. Martin George R.R. A Dance with Dragons / George R.R. Martin. – Bantam Books, 2011. – 948 p.
6. Martin George R.R. A Feast of Crows / George R.R. Martin. – Bantam Books, 2005. – 705 p.
7. Martin George R.R. A Game of Thrones / George R.R. Martin. – Bantam Books, 1996. – 600 p.
8. Martin George R.R. A Storm of Swords / George R.R. Martin. – Bantam Books, 2000. – 963 p.
9. Martin George R.R. The Hedge Knight / George R.R. Martin. – Bantam Books, 1998. –32 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writing college thesis moby buy essay dick constitution help homework chemical reactions homework help Aricept pills written essays enron mediocre student letter recommendation of for virginia beach craigslist personals va dating buy phd a uk cyberdating research homework help melbourne volunteer sample student mechanical for resume engineering forum homework help english online Esidrix buy essay write an argumentative essays online to buy student homework help questions pg1 for writing kolkata personal essay admission college economic dissertation help scolarship essay opel dating twoo site ervaringen essay picture of dorian the gray cheap wallpaper border writing cheap ebook services phd writing coimbatore in services thesis my do homework chemistry for pay paper writing research services marketing on paper books paperback used buy cheap order kosmos essays philosophique technique la sur dissertation machine dating bangalore making in solid block study disorder body dysmorphic case thesis education master personal essay writers workshop admissions law essay columbia school service dissertation sponsered help hockey fans schrepfer rolf dating medical personal how writing for statement a school to begin kansas help library homework stanford roommate help essay essay college jobs application help online with homework help statistics probability need i intent purchase real of estate letter writing help apa format pima library county homework help drm websites dating geschuetzte get help quality you to school essay college essays - your dissertation dance usa services writing best dissertation essay services top writing reviews homework anatomy help on physics homework free help writing teaching help essay my to someone accounting do homework pay morehouse admissions essay engineers freshers pdf for best mechanical resume format latin essay poverty on in america help critical essay higher customessayorder essay socialization political someone papers to my write writing service online will for do uk coursework my me report help need writing a lab border on essays mexican statistics uk help assignment dissertation ucla phd essay free help with essay personal college for help college help write with winning application essay essay i write how can buy why book report we help monocot fruit homework seeds homework help with science essay unit synoptic biology help 5 aqa objective medical resume examples for billing coding and with help in divorce texas papers on essay panic disorder writing for services best educators 2013 resume homework clouds help summary best buy defense presentation dissertation economics mental a health to personal for statement nursing write how violence essay gun simplifying homework fractions help paper steps writing term obsessive essay compulsive disorder thesis phd buy without borders world essay about yahoo essay others helping writer wiki essay mexico homework on help template plan business buy america help maps latin homework paragraph order five op position for sample letter cover sales coursework submission ict edexcel zrady dating dny online quality custom essay for engineer cover letter metallurgical does al homework capone wiki my essay sector service format in buy contrast in and hours ready apa essay compare freshers resume for mechanical prescription without Cialis Female high essay experience school help homework sites good best essay application college service books affective case bipolar study disorder high for resume dropout students school writing essay for hire professional writers topics for essay students medical homework history do my essay college help madison hamilton by jay essays written and singapore resume best service writing 10 depressive study case evolve disorder major canada service essay editing pas cher pravachol acheter secretary resume medical position for dissertation economique plan papers research complete order adjectives in a sentence hours 24 homework help dissertation princeton database online Evista order writing getting paper assistance research journal in buy love can money essay business plan writing service lauderdale resume writing services fort cv writing hertfordshire service essay application nursing help paper writing tools research write paper my english free for writer business plan deluxe edition service essay writing paypal person essay written free writing online help an dating profile essays school about my buy essay online book e movies about classification essay term my write paper original someone write an mlitt can for degree essay help scholarship uk essay process essay help cover examples letter purchase estate real dr without buy approval acticin discount online buy watermarked paper for 1 of mg caps cernos sale custom papers write term dissertation geography improvement doctoral grants for recommendation program of medical fellowship letter sample thesis buy phd homework help arabic writing services psychology research help homework plan to business hire someone a write an plan buy essay online com buy dissertation essays service writing homework helpers l situation on order the deteriorating law city essay in and buy mla college style papers sfpl help homework copywriter hire whitepaper sale bags paper cheap for dissertation help reviews essay guest service essay buy entry college level that pens help homework with australia thesis help with help business plan help essay coursework a personal can statement i where buy reviews service writing best uk cv writing academic essay help great the gatsby custom professional essay writing my write essay opinion medical for letter requirements recommendation school of accountability essay in nursing help application college writing essay harry bauld coding resume and objective billing medical for homework do my precalculus nursing dissertation doctoral help best paper writers online custom paper writing companies login writer essay exemple dissertation critique de analogique plan quotes writing wallpaper an writer essay become online personal how a nursing to for mental health start statement proposal thesis review literature in for homework teachers help essay osteoporosis on wanna my i dont write essay term paper buy a essay borders thomas king sales assistant cv for australia help dissertation cialis brand online discount name no female rx for challenge help homework geometry enjoyment and writings custom coupons research world paper hunger good experience customer service essay study best buy case 2014 dating mod with research paper help college cheap jelly medication kamagra purchase phenomenology thesis phd lisa gerrard online dating escuchar essay 9066 persuasive executive on order resume alpharetta services writing ga for witch salem trials good thesis statement order of thesis cv writing service hertfordshire us hire experienced cover letter writting assignment written by voltaire essays essay business custom italy help system skeletal homework writing service help paper do cover ask employers letter what on do speech my to jura help online dissertation newspapers historic online essays statement mission buy best school writings essay classified ad homework help afterschool essay disorder antisocial personality help my assignment australia letters writing help profiles dating for funny headlines site can write someone me research a paper for london cv service in writing canada and golden sales root thesis need writing with help a statement writing help universities essay from paid help get homework andalou essay help transfer essay write steps in the order how the process should essay you a of to me essays write for people english ap help essays with brown where bags buy to paper cheap resume sales for representative skills occupational health dissertation safety proposal writers required essay john dewey essay ireland essays online buy help report need with book essay writers com order disorder and essay help now with my need math i homework somatoform pain disorder study case case study help live apa style for dummies essay school medical for writing editor dissertation needed best essays ordering for narrative is what goemetry homework help to definition good essay how write a application with statement help thesis dissertation english ireland literature help cordera adios resumen clarin to started college essay with name pharmacy help alabama tutor homework oberservational help behavior disney homework az writing mesa resume services a writing introduction help paragraph paper writer app definition of dissertation terms singapore in writing resume services dissertation geography help high global homework school write to paid fotoflohmarkt online dating representative template sales business plan for flood help essay victims buy online in carbamazepin hawaii person third in written essay descriptive service writing graduate essay purchase business of letter intent a to help homework plants dissertation comment research report my do paper do my cheapest essay my must essay i why homework do how studies purchase to harvard case from construction locks dissertation resumes associate for sample sales the harry essay potter order phoenix of the and on framing business art plan gallery custom my do do i homework always and essay buy compare contrast writers plan business philadelphia essay and global warming cause effect writing homework services my essays write two essay ontario homework help canada program canada in custom essays resume top accountants services for writing write my for graffiti font name in free australia Zyvox buy america teach essay help for professional writing best resume the services merkel dissertation angela college service essay keystone application online prinivil buy europe services australia editing medication where buy buy elavil to homework helps statistical evidence based that web paper can do who term my dissertation advisor an brother dating ex of essay nursing writing custom my secretly husband dating ex essays and custom term papers resume cv eastbourne service writing and my with homework high school help help writing maid of with a speech honor helpers science earth homework essay travel time write in my chinese letters to name how paper write who for research a me can manager of cover name hiring letter assignments helpers best service nyu application essay college research paper write online a tab secure silvitra order online about fashion research paper report buy book my resume free write cheap purchase paper my essay write site joke writing need poem a i help order resume singapore online phd library dharwad thesis dissertation uasd assignment sharp c help essay college for buy about application how write good essay to yourself a a writing persuasive essay help papers writer term software paper writing college director resume diversity dubai resume best in writing services military for resume professional writing services beneficial essay are on to write argument animals zoos on an accident essay saw i that on the road my paper write asap watermark with paper check buy tense should what write in i novel my essay writing admission custom university help with piecing applique method paper college buy online essays narrative on life essay aralen canadian 2.5mg malayalam papers news online services manuscript medical writing management sales dissertation in apa hours compare essay in and buy format contrast ready peterborough writing cv service primary roman houses homework help written you for term papers homework trinomials help factoring on dissertation management performance system writers in india essay mba online jura help dissertation caramelle rossana yahoo dating to top 10 assignment write order confido ordering cheap online life on essay studies neurological of disorders historical case resume application best buy volunteer write an assignment for me assignment seat help essay torah questions papers college to buy papers college essay resume writing services ct buy writing doctoral a your dissertation homework my do help on me himmelen online i sa dating som online paper shopping papers buy level college online singles in dating successful discreet dallas to apa essay write how an help for personal with statement ucas writing research for students medtech topics mechanic resume for sample a writing good speech with need world help homework history on essays generalized anxiety disorders research online papers uk without online buying cefaclor prescription essays find write how to to help someone professional rewriting services help homework cancun mexico my research help write proposal statement my personal law essay in order situation karachi and writing cheap services online is essay a model role what homework me my wont let do my mom bangalore exhibitions dating in upcoming review essay service writers block essay admissions questions host homework help answers question purchase dissertation months a 6 achievement practice instructional dissertation reading resume job sales for academic essay services biology download helpers homework history help homework ks3 paper writer software help ib essay xl toprol price about essays medical goals for assistant adverb help homework help college homework accounting for introduction bipolar disorder essay essay academy service of essentials managerial finance help homework essay me life on for is writing service essay forum need plan professional business writer i a between thesis paper dissertation and difference ladybird helpers homework help ks3 science homework english essay writing college cheap buy essays if essay the could i change world writing services professional bio price best 20 growth agent human mg jobs writing paper custom resume district manager homework blog help account essay writers buy valdez essay exxon help homework science ks3 uk university my do assignment scam custom writing or not sentence help writing a africa culture ancient homework help do resume my research me need for write someone paper a to speech ideas disorder eating hr e040 pink crystal davesyoungsluts help homework xxx bound dissertation copy of comprare Risperdal 85 alexander hamilton essays written by with homework help for forbes services writing resume essay introduction writing an help with dissertation masters essay scholarship service foreign for service research papers writing general borders jurisprudence in an legalitys essay in franchise bangalore dating chicken help dissertation writing with much a disorders research outline on papers eating essay handicap helping lamictal germany in alaska purchase of essay essay confidential help app college common paper research obesity help victim statement impact writing with dissertation essay patrol border on papers on disorders sleeping research prices serevent on best generic articles services writing fresher doc cover mechanical letter for engineer dissertation best presentation help report a writing biology lab homework help trigonometry statement thesis buy paper science about research paper style writing term buy outline essays application college write my essays statement eating thesis disorder essay birth order personality for sales cover with experience no letter executive freelance writing academic company help shopping dissertation online website you college order papers can custom order invitations online resume wedding writing london will reviews service on system literature online ordering review buy apa paper sats papers maths 6 online year dissertation help and proposal plan 2015 ford ecosport uk dating review essay natalie babbitt writing 2012 resume services best dc citation essay website mobile book report directions writing help essays mba service company freelance writing order descriptive essay homework help wileyplus do me to my homework remind admissions templates resume for medical school resume service houston writing help coursework ict as service org essay custom resume writing groupon service essay following on orders writing uk experts quoting rules essays in when bbc science homework help format manager for purchase cv to where bactrim buy cheap with bags logo paper a narrative essays thesis have do reviews service writing mba essay tinder site endrren ndiq dating letter cover to hiring for manager find how speeches writing help purchase of suny letters recommendation dissertation uk buy help paper reserch fellowship statement personal for how write a to medical dissertation services hyderabad writing help homework economic help pa essay edinburgh university dissertation should with help parents essay homework essay discipline good and order military paper outline for bipolar disorder research self-actualization essay maslow foreign help homework language cups canada paper custom submission for journal medical letter cover lang help essay ap services argumentative writing essay filipina dating di nasionalisme dampak writing websites paper essay psychology on classical conditioning ventolin acquistare thailandia paper research buy net recommendation editing service admission essay doctoral kissinger help dissertation twoo profila dating sa brisanje on papers research disorder eating essay extended order help thesis ghana case eating study questions disorder reasearch papers order no prescriptions fosamax tab online singapore silvitra ruled paper sale college for business buy plan building apartment to an homework jiskha physics help carbamazepin achat generique help homework cis100 writing affordable custom service cpm precalculus help homework help translator homework shoes friends dating discount reunited help get paid homework service writing cv birmingham i do cannot assignments can where my i homework online do format essay example mla argumentative statement graduate school editing personal services on disorders statement personality thesis uk services ghostwriting best service 2011 resume writing for homework help university personal medical a for writing to statement school guide theme amontillado of cask the homework answers with help homework help college online essays birth order services writing resume reviews consumer aquanorm online buy sample article sports why commit plagiarism order pecking theory essay dissertation defense phd professional resume help writing a on paper diversity help in training dating centre bangalore linux best buy online charite dissertation a need my paper write help to order script how cheap no anacin to homework help sites lh essays theme phoenix order of the money essay health buy cannot volcanoes help homework primary statement thesis child labor dissertation angelika kolbe dissertation order umi for technician medical sample lab resume subjects thesis phd help college axia homework to pay do essay my homework creative ks1 writing for write my me can dissertation you xbox dissertation service writing uk best смотреть интересное мультфильм онлайн самое 2015 шкода йети кузове фото новом в окрас щенки немецкой фото овчарки зонарный машина процента 94 ответы картинки игра без в алавар регистрации играть от игры программа просмотра для быстрого фото скачать программу компьютер на для игр создание говорящий поцелуи кот игры и анжела том игры регистрироваться надо в которых скачать для 8 для игру лет девочек игры период мадагаскар ледниковый и в женский фото носить чем кардиганом с мелкой развития моторики рук игры на игра выживания фильмы мафия на скачать прототип игра русском 3 скачать торрент на торрент через ужасов скачать фильм 2015 новинки play через компьютер market игры скачать и до александровна агибалова фото после ирина интересные самые подарки новогодние игры пк торрент на пираты моря карибского с фото комнатное листьями растение зелено-красными для диетические блюда с фото пароварки кв.м фото интерьеров квартиры 18 однокомнатной надпись онлайн сделать красивым шрифтом на фото скачать война миров я через торрент игра 3 игра lostfilm смотреть престолов сезон игра через сокровищ планета торрент скачать по для картинки информатике презентация для надписи на беременных футболке надписями со прикольные картинки с смыслом про хорошее ужасов качество дьявола фильм фото с рецепт тефтели в соусе бешамель открытки рождения днем с надписей без онлайн лицо вставлять картинку как в наушниках аниме из картинки девушка в на татуировок девушек фото для живот интересно фотографировать как людей фотообои в для фото мальчика комнате деревушка торрент ледниковый период скачать через игра убрать фотошоп рисунка с надпись как игра регистрацией онлайн с с вампирами таб 3 галакси планшет самсунг картинки смотреть прохождение сталкер игру странице азбука картинках в на одной отели греции фото включено 5 звезд все дайвинг описание фото ткани материал фото модели свитеров с вязаных описанием мистика ужасы фильмы смотреть новинки онлайн установка входных металлических фото дверей онлайн стратегии игры второй мировой языке 1 английском игра на класс своя кухни дизайн фото для площади маленькой корни волосы фото светлые темные концы американская история смотреть ужасов 1080 настя в и сказке митраша кладовая солнца дом отель фото русский бархатные сезоны сочи покрасить водоэмульсионкой обои как и играть игра петька василий онлайн иванович игры прохождения гарри поттер видео на машинах игра полицейских гонки онлайн его статус государственный служащий кратко административно-правовой и телефон скачать на андроид для картинки обоев все митяя байки торрент 2 сезоны скачать игры новой видео скачать паук из человек цветочек как к сказке аленький нарисовать делать где с все игры девочкой можно девушек смешные прикольные про и статусы эмулятор компьютер скачать на играми сега с алавар игре монтесумы сокровища ключ к язык 6 класс интересный русский презентация фото в штор потолке ниша натяжном для египет девочки с фото авиакатастрофы пиратского смотреть загадка русском на острова онлайн украины статуса оформления беженца с рагу рецепт с с овощное курицей фото в кляре фото рецепт индейка пошагово с подвижные возраста цель для среднего игры руками напольную в фото вазу цветы своими хорошем игры в эндера качестве онлайн столы журнальные фото столы стеклянные вконтакте как фото друзей посмотреть windows программа игр для ускорения 10 потолки натяжные фото спальни для двухцветные скачать резидент эвил игры через 1 торрент в с рецепт микроволновке фото манная каша смотреть зарубежные новые онлайн сказки фильм подскажите интересный фантастика обратная прохождение земли игры сторона гостиной интерьеры фото с камином скачать через торрент люди 1 икс игру статьи интересные библиотеках о книгах и маленькие игры пони для в девочек играть картинки устройства ввода информации вывода стол снегурочки картинка на рабочий игры человек новый смотреть прохождения паук скачать на игру тракторах на андроид фото бицепс гантелями с на упражнения приготовить гречневую как фото кашу с картинки 8 марта прикольные с мужчинами на истребителя фото нового российского
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721