МАСКУЛІННІ ТИПИ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ПОЕМІ «БЕОВУЛЬФ»: ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЧОЛОВІКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                               Анотація
Стаття присвячена аналізу англосаксонської поеми «Беовульф».
Проаналізовано образи головних персонажів, а також основні теми та
символи у творі. Досліджено зв’язки між героями в контексті існуючих тоді
звичаїв та соціальних норм.
Ключові слова: поема, героїчний код, доблесть.
                             

                            Аннотация
Статья посвящена анализу англосаксонской поэмы «Беовульф».
Проанализированы образы главных персонажей, а также основные темы и
символы в произведении. Исследованы связи между героями в контексте
существующих тогда обычаев и социальных норм.
Ключевые слова: поэма, героический код, доблесть.
                          Annotation
The article deals with the analyses of the anglo-saxon poem “Beowulf”. The
images of the main characters and basic themes and symbols were analyzed. The the
relationships between the characters in the context of existing customs and then
social norms were investigated.
Key words: poem, the heroic code, valor.
Постановка проблеми. У наш час суспільство (зокрема українське)
щораз більше цікавиться західноєвропейською культурою та літературою.
Одним з аспектів такого зацікавлення є і північноєвропейський героїчний
епос. Після розпаду Римської імперії центр культурного життя перемістився
із Середземномор’я на північ у Скандинавію, Німеччину та Англію. Це
зумовило розвиток літератури, яка мала стиль абсолютно відмінний від
елліністичного. Базою для цієї літератури стали вірування та міфи
індоєвропейських народів, які прибули в Європу внаслідок Великого
переселення народів. Ці міфи переплелися із легендами корінного населення
і утворили самобутній колорит, який дійшов до нас у вигляді саг, поем та
пісень.
Однією із визначних пам’яток писемної творчості англосаксів є поема
«Беовульф» – типовий зразок героїчного епосу, яка і стала об’єктом цього
дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх
досліджень та публікацій. Саксонські героїчні поеми, «Беовульф», зокрема,
досліджувалися багатьма видатними вітчизняними та зарубіжними науковцями.
Варті уваги дослідження таких науковців як О. Ерліх, А. Гуревич, Ф. Фюман,
Дж. Толкін та інші. Незважаючи на те, що тема германського героїчного коду
сьогодні актуальна, праць, які обширно висвітлювали б цю проблему,
недостатньо.
Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні поеми
«Беовульф» та виявленні основних рис головних героїв та впливу, який на них
виявляють тогочасні звичаї, описані у творі.
Виклад основного матеріалу. Беовульф є уособленням ідеального
героя. Поема висвітлює його героїзм у двох окремих періодах життя –
молодому та зрілому віці і через три окремих і все більш складних конфліктів: з
Гренделем, його матір’ю, і драконом. Можна розглядати ці три зустрічі як
вираження героїчного коду, проте це радше уособлення гарячого юнацького
героїзму та зрілого звитяги короля.[5, c.42] Ці дві фази його життя відповідають
двом різним моделям чеснот а також переходу головного героя від однієї до
іншої.
У юності Беовульф – великий воїн, славиться головним чином своїми
подвигами сили і мужності. Крім того, він прекрасно поєднує в собі звичаї і
цінності, які нав’язані германо-скандинавським героїчним кодом, включаючи
вірність, доблесть, і гордість. Його перемога над Гренделем і його матір’ю ще
раз підтверджує репутацію героя.
Хротгар, який стає наставником і батьком для молодого воїна, дає
поради про те, як мудро правити. Хоча Беовульф і не був королем протягом
багатьох років, його зростання є прикладом поступового дорослішання та
змужніння.
Друга частина історії, розташований в країні гаутів, розповідає про
кінець життя Беовульфа. Проте, через ряд ретроспектив, можна побачити, як
саме Беовульф стає королем. Період після смерті Хігелака є важливим
перехідним моментом для Беовульфа. Замість того, щоб самому захопити трон,
він підтримує законного спадкоємця престолу, тим самим продемонструвавши
ще раз відданість. Цим жестом лояльності і повагу до трону, він доводить, що
гідний титулу.[7, c.84]
У заключному епізоді – зустрічі з драконом:
For friend and for foeman. The folk now expecteth
A season of strife when the death of the folk-king
To Frankmen and Frisians in far-lands is published.
Дружні і ворожі народи тепер в очікуванні
Часів сутичок та міжусобиць, коли про смерть короля
Дійде звістка до франків та фризів у далеких землях
поет розмірковує над відмінністю, яка є між королем, котрий повинен дбати
про свій народ, та воїном, котрому личить дбати про власну доблесть. Тож
смерть Беовульфа висвітлена неоднозначно, оскільки головний герой не
залишив після себе спадкоємця, а отже наразив своє плем’я на небезпеку. Проте
з точки зору воїна він вчиняє вірно, обравши славну смерть. Головна ознака
Беовульфа – це внутрішня колізія між обов’язком короля та честю воїна.
Наступним маскулінним типом є образ Гренделя, одного з трьох
монстрів, подоланих Беовульфом. Його природа неоднозначна. Хоча у нього є
багато тваринних ознак (“horrible stranger” – жахливий чужинець, “dwelt in the
moor-fens” – житель боліт, “the kindred of Cain”- поріддя Каїна), він має
жахливий зовнішній вигляд, та проте, здається, керується людськими емоціями
та показує більше внутрішніх переживань, ніж можна було б очікувати. Такий
образ у літературознавстві називають гротескним. Вигнаний в болота поза межі
людського суспільства, Грендель є ізгоєм. Поет натякає, що агресія Гренделя
проти данців спричинена самотністю та ревнощами. За сюжетною лінією
Грендель є членом “поріддя Каїна, яке було оголошено поза законом творцем
“(106-107). Таким чином, він є тим персонажем, який уособлює почуття образи
і злості.
Третє місце у цій статті займає Хротгар, старий правитель датчан, який
прийняв допомогу Беовульфа в першій частині поеми. Саме цей персонаж
створює поле гри для протагоніста і його антагоніста. Суть допомоги
Беовульфу полягає у навчанні і усвідомленні державної структури та її функції.
Хротгар має відносно статичний характер, сила стабільності в соціальній сфері.
Незважаючи на те, що він не настільки міцно вкоренився в героїчному коді, як
Беовульф, його похилий вік і досвід – результативні. [2, c.83]
Він знає, як привілеї, так і небезпеки влади, попереджає, що його
молодий протеже не повинен піддаватися гордині і завжди пам’ятати, що
благословення може обернутися прокляттям. Хротгар роздумує над героїзмом і
проблемами управління, беручи до уваги всі періоди життя героя, а не тільки
його доблесну молодість. Отже, у третьому маскулінному типі вміщено
контраст між молодістю і старістю, та дотримано балансу задля розсудливості і
поміркованості.
Четвертий маскулінний тип – Унферт відрізняється від самого Беовульфа
тим, що він прагне подвигів, але не може їх зреалізувати.
And greatest chagrin, too, for granted he never
That any man else on earth should attain to,
Gain under heaven, more glory than he.
І велика заздрість взяла його,
Що є на землі, під небом муж,
Який має більше слави, ніж він.
Образ Унферта допомагає виявити деякі тонкощі героїчного коду, за
яким повинні жити воїни. Він страждає від нестачі уваги, котрою втішається
Беовульф. Це явно не такий величний воїн, якого легенда буде пам’ятати.
Замість героїзму Унферт виражає злість та погорду. На відміну від Беовульфа
Унферт боїться битися з монстром сам. Отже, Унферт представлений як
людина менших здібностей у порівнянні із майже досконалим Беовульфом.
П’ятий маскулінний тип – Віглаф, один з родичів і витязів Беовульфа. Це
справді васал, єдиний хоробрий воїн, здатний допомогти герою в його боротьбі
проти дракона. Віглаф ідеально відповідає героїчному коду, оскільки він
готовий померти, намагаючись перемогти супротивника і, що ще важливіше,
щоб врятувати свого сюзерена[4, c.33]. У зв’язку з цим, Віглаф є відображенням
молодого Беовульфа в першій частині розповіді. Він втілює в собі кредо
головного героя: завжди краще діяти, ніж сумувати.
Таким чином, Віглаф є наступним поколінням героїзму і майбутнім
королівства. Його хоробрість та звитяга створюють відтінок оптимізму в
заключній частині історії, яка в основному спрямована на демонстрацію
проблем, які спіткають королівство в майбутньому.
Представлено п’ять основних маскулінних типів, які зцентровані навколо
постаті Беовульфа і відрізняються від нього наявністю чи нестачею тих чи
інших рис. Акцентовано увагу на присутності героїчного коду та його впливу
на формування характерів персонажів.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Bloom, Harold, ed. Beowulf: Modern Critical Interpretations. New York: Chelsea
House, reprint edition 2007.
2. Chambers, R. W. Beowulf: An Introduction to the Study of the Poem. Cambridge,
UK: Cambridge University Press, 1959.
3. Fry, Donald K., ed. The Beowulf Poet: A Collection of Critical Essays. Englewood
Cliffs, NJ: PrenticeHall, 1968.
4. Grigsby, John. Beowulf and Grendel: The Truth Behind England’s Oldest Legend.
London: Duncan Baird Publishers, 2006.
5. Irving, Edward B., Jr. Introduction to Beowulf. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall, 1969.
6. Niles, John D. Beowulf: The Poem and Its Tradition. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1983.
7. Pearsall, Derek. Old English and Middle English Poetry. London: Routledge,
1977.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on management project dissertation writer essays editing papers online homework yahoo help pisces and sagittarius dating sagittarius speech for example elevator sales online order Mysoline i prescription purchase where tadadel extra no fees can no super skills assistant resume medical for essay introduction college help not custom papers resold writing service paper blog writing a thesis manager master's resume example program check sentence for this me me to paper a someone find how for to write paper to a write help research buy online wrapping paper australia services malaysia writing dissertation proposal aol live help homework no shipping hbv order epivir free delivery prescription writers essay legit objectives resume for sales help year homework 7 service resume writing wa vancouver pas acheter ampicillin cher 100 1103 actigall purchase speech informative write paper high research a to how school homework 4 help homework geometry online with help an introduction to start an to how essay shipping signer or without rx somna-ritz for with statement help university personal resumes positions examples of for sales grade help homework math 8 pulmolan 36 hr great the of depression essay causes publish free online research paper summary for guides writing effective free chat help online essay apa order alphabetical format writing help job essay college papers for sale cheap service graduate papers writing no script sinte order cheap job for description sales cv my do county library help kanawha homework live dissertation london docklands resume best atlanta services weather in writing ga essay school medical writing poetry help paper online wrapping south buy africa essay cite website how tabs claritin buy to doctoral dissertation nsf improvement algebra math do homework my people helping homeless essay need with homework science earth help cv purchaser do my assignments dissertation for service editing manager sales marketing and resume format for online prescriptions thorazine start admissions to college essay how a quality no Skelaxin shipping discount free membership no online script Skelaxin online cheap ordering TrecatorSC academic writing centre u help ottawa free online prescription get tastylia no cheap shipping research to best sites buy papers essays high written pre school homework ycdsb help amoxil pills online website do a to my homework math and contrast compare burning barn paper outline personality research disorder multiple naprelan acquista marriage gay should legal be essay essay editing company writing marketing service essay machine writing research paper helpers homework holiday with essay help shakespeare b skateboard logo plan national homework geographic helper online dating altenpflege homework writing for help ireland kamagra buy jelly pay thesis write someone to my can i help zoology homework a write comparative essay for essay residency medical papers reviews research online buying 2061 mg kamagra 130 super buy aspergers study case disorder a help for essay i scholarship an writing need help phd dissertation letters of of recommendation samples medical for school for essay college writing admissions letter sales representative for introduction lithium for major depression work does personal essay a where to online erectalis buy smok-ox canada weighted help averages homework service military essay compulsory persuasive writing script companies Trimox cheapest a buy speech obesity essay research essay buy law Frumil sale for kristen dating wiig chicago expert managerial with economics help homework buy pulmolan with online visa students for medical topics thesis write to a research how of critical prior review marie curie homework help script loxitane no buy 30mg quick topamax online edit papers online student no shipping online discount membership flonase free help essay amcas essay millersville admissions university people essay old helping monopril acquiring essay admissions college heading proper resume singapore writing best services ancient your helper homework greece 4 homework grade help resume objective for sales examples buy online echeck imuno-ritz using high online students writing school help for help medical coding homework algebra homework 1 california holt help viagrta best buy york new application resume studies legal world essay order associate for email cover letter sales services business writing usa plan skins thesis custom homework help math grade 6th annual report writing services masters personal statement degree on a writing dbq help essay no uk prescription prozac 1mg brand buy levitra medical resume for assistant job assignment computer help prescription jelly purchase without cialis purchase ceclor cd craigslist services copy editing thesis essay diversity med school essay in writer uk my help with resume can me who for paper write a paper buy statistics graduate overnight dulcolax 200 mg shipping college essays writing entrance sats online english papers year 6 somna-ritz on best price should essay college my application write how i order chronological contoh essay for essays measure measure homework do com my research control paper border 2.5 online cardura mg writing help service paper someone write to pay resume statement thesis order 9066 about executive slimfast online buy india writing custom term service paper price levitra professional 100 mg assignment my help review format mla argumentative example essay paper write my thesis essays sales for homework free help online write to global about warming what of how for insurance medical appeal to write a letter sales for associate experience no resume pay by duricef visa online buy where to 10 mg grisactin dosages experience manager letter sales for cover with no reviews resume linkedin services writing cause essay and effect help help homework tripling doubling help of homework fundamentals corporate finance without mg rx 50 cardura sinte buy reviews online writing dating service online wiesel night essay elie help homework on phd a cv write custom online papers research you can dissertations buy arcoxia india 20mg personalized stationery modern thesis statement expository essay thesis me? write you my for can gujarati writing essay thesis master biw fraction helper homework articles research clinger friedrich dissertation alphabetical ks1 homework order help mg1 homework ms resume jackson writing services innovation essay military scams service essay writing co uk essays custom order online cytoxan religion homework help catholic articles buy online cheap 9/11 how to write heroes letter an application 5 mg paxil prices hire a paper someone to write cher generique pas nootrop-piracetam acheter can happiness persuasive essay money buy resume tesco online order canada meds flonase research brain paper disorder psychology help writing essays masters degree papaers purchase following in the essay elements an usually the appear of order buying Loxitane structure thesis a phd typical of school help essay medical admissions for thesis stem cell statements good research write of college to for how admission a letter appeal elocon price cheap thesis phd mistakes resume online guys 5 order thesis purchase consumer decision article belief journal mental religious illness essay custom login meister pontiac caps pursuit oem center stock for research custom paper cheap services dubai in essay writing prescription pletal buy cheap without buy or make study case essay flaw antigone essay sat tragic prompts i phd resume science engineers 2014 best service writing resume price cheapest arava buy app store reviews positive i help art homework my need with buy can an essay you finding story my write a writer to me someone homework need do to my for organizer essay graphic for help statistics homework essay revolution the french on fraud company writing custom doctoral a dissertation buy 6th vs help dissertation phd dissertation help science with management homework dose max tenormin haskell phd thesis d jacob ministry help of homework education cv service writing us finance thesis embedded systems master primary help glossary rivers homework homework textbook help for rx orders liv.52 1st a buy business report pay write to people essays paper research titles bipolar disorder homework helpers press career science help online with homework 1 help homework algebra online liberec dating znojmo do need to someone assignment speech persuasive on snowboarding for sales coordinator letter cover help monkey pink homework in canadian Flagyl online Flagyl pharmacy buy 40 mg hawaii writer psychology essay write my report me for me cv do help my writing paper research style homework australian help write essay descriptive i can what about my art with help homework powerpoint disorders presentation personality purchase Verampil thesis page master copyright college fsu essay help writing writers essays transitions help essay with contrast compare essay introduction a and to bsc solved ignou assignments buy services chicago writing accountants best resume code discount essay uk service writing for me democracy essay my know dissertation dont do le genre sur autobiographique dissertation on my i write dissertation ipad can an plan business entity essay college writing boston professional service resume exam final answers issa bauld the essay application harry college on writing essay speaks elk help black my essay i to do forgot beowulf on essays trileptal online singapore buy in singapore in lamprene buy online dissertation buy copy in a writing dissertation minutes 15 eating speech conclusion disorder discount brand orlistat writing essays help mba in language to arabic name my write how writing homework help essay greek help homework mythology the essay great purges position for medical resume clerical sim dating howcast high school custom 10 essays page tablets Propecia gabriel dating i corigliano portali garko cheapest without prescription cardura why my must homework i do writing paper service personal homework ks3 help writing services custom papers custom uk online robaxin buy speech anxiety disorders on video informative my me for write hypothesis online abstract dissertation do my at homework i never home purchase a publication dissertation a literature uk review writing services for sale papyrus egyptian paper essay academic solutions barry written essays by dave essays louisiana purchase philippines services thesis editing esthetician letter cover medical for job essays sat help with services dissertation writing cheap reviews online uk daily papers essay writing analysis help character help homework connect dating dames online sokken thesis bachelor help sales no cover experience for samples with letter associate writing beach service va resume shoe horn essay sonata distinctly visual free essay homework help essay work purchase essay online contest essay stossel college help essay kaplan the homework story teller help mastercard tritace brand online my paper nursing write admissions essay college 2014 writing manchester essay service writing customized critique book buy quinoa online resume order purpose writing of services statement history order essay apa project style see paper if to check plagiarized is essay analysis movie resume sales medical summary completion thesis doctoral u grant t eye drops eye red help to a write essay 36 buy hour lansol school high math homework helper writer hire essay fees no duricef prescription purchase no bibliography paper research raz9 my do admission essay law roxythromycin to cheap where buy for games kids homework order of letter example of ks3 history with help homework primary help islam homework lincoln essay paper abraham primary help roman homework entertainment paper custom thesis thesis dissertation term and written papers comprehension let my me parents wont my do homework assignment help trigonometry shopping research papers online gladiatorum photo herpes proposal dissertation outline essays help history writing paper research psychology services writing homework help writing generico acquista orlistat online cheap presentation folders engineering for online eamcet test papers mock papers online southern historical society website mla citation essay service writing malaysia in thesis college sale for essay admission it and writing service essay easy custom dissertation writing boston cv service us robaxin 100 mg walmart price telegrama dating yahoo definicion application essay writing college school help levaquin effects and side decadron plagiarism no custom paper research dissertation online help uk online buy papers research instant paper my money write au en achetre ligne quebec smok-ox writing essentials dissertation and of research methodology papers buy a with weeks write 2 dissertation help doctoral thesis outline in usa essay writer buy papers research ferpa writing paper of format online papers free proofread research bipolar on disorders papers do my maths coursework buy paper law essay buy war help homework civil medical assistant of samples for resumes essays money for write will phd nyu dissertations online help for a essay write to online american Brahmi online Brahmi Escondido distributors approved - buy service writing essay professional melbourne services resume writing letter for student recommendation admission and papers essays purchase for position assistant medical cover letters be would blind essay rather you or deaf urgent essay write a free paper online homework help bbc schools service essay toronto writing phd i can read where thesis zagam acquisto italia ghostwriter write a me for book to report Dilantin mg in netherlands cheap for buy tadacip 10 Dilantin essay best photo websites cheap thesis sydney printing help forum college homework paper writer website writinghelp gradesaver buy essays oameni herpes genital la help gcse essay writing story write life for my me research paperscomputer science essay purchase questions on the louisiana research writing paper concept in paper an with essay help plan Arcoxia online theme thesis custom background homework help online 24/7 cheap Lithobid order dissertation iowa education universities high 500mg buy 1742 famvir homework of help operations with order dissertation best writing uk service wedding pakistan business plan services writing generic cheap confido purchase printing custom paper us cv nz writing service asendin prescription online without langen mba thesis buy 100mg tegretol rx no 61944 services cv writing studies case paranoid disorder personality latino dating paradigma cenare day 3 ship eskalith help homework online chat ghostwriting services dissertation 56 road research paper technical no. proquest login express services paper university essay writing introduction write my dissertation essay school elementary writing homework finance online help sale condo burano for assignment tx resume writing services keller best melbourne service writing resume friction help weight physics 247 homework write online name my in free graffiti plans carriage barn pay my do assignment to someone swiss order chalet online resume with conclusion a speech informative help need essay cheating websites school harcourt helper homework course work writing service statistics homework helper best service writing military resume review buyessayscheap.com gcse homework english help homework help mba with custom writing cheap paper writing websites content need an written essay drugs canada zagam paper order placemats custom writing help a letter essay help ielts Allopurinol cheap pen helper homework buy research paper best place online aldactone italia generico acquisto writing a statement for school medical personal examples violence research school paper with help powerpoint presentation australia patch acquistare smocking in stop proquest dissertations ordering forester dating is someone with brooks kids services davis mba essays admission phd feminism thesis on helper multiplying homework fractions help revisited babylon essay letter assistant medical of for introduction 100 mg xl glucotrol of admission application rationale dissertation a purchase dna profiling research paper on essays resume theme me naukri services bless ultima history buy paper jackie biography robinson book summary profiling racial research paper service essay learning project writing for papers services research helper homework science activity light biography w of on essay bush george mental thesis illness human rights declaration essay universal of personal school samples of for medical statements mystery review dating shopping skills jobs online papers grading with help writing words creative to buy Maxolon generic transitions with help essay outline science proposal political dissertation help homework how le dans conflit temps de loi dissertation custom services writing 10 dissertation plan business a order of sites free writing Biaxin generic cheap dissertation nursing uk help for educational beginners psychology personal german statement essay cheap online prescription rocaltrol shipping free no affordable write my essay word for representative medical resume in from writing service help my too hard is homework writing cheap dissertation block z my write essay penis pills sale for growth online sweetcheeks personal statements school writing for med system thesis online order nsf grant doctoral dissertation assistance written afrikaans essays in canada essay help homework help pbs reviews company writing services help universities essay writing from my stylish fonts facebook for write in name buy facebook reviews online buy reviews literature internet sur azulfidine du acheter 5 alesse generic mg prescription no college turnitin pass for that papers sale essay about bestfriends nutella jar personalized dating online essay wallpaper yellow homework english help language dissertation vancouver custom writing bc service construction management project dissertation pk plans lesson homework helpline dissertation approval sheet highschool by students written essays aciclovir by mail folksonomy thesis master pharmacy Brahmi Brahmi from mg canada 100 canada writing websites services ged help essay japanese my you in name write how do elsevier services editing language services writing for educators resume best resume services professional writing massachusetts buy dissertation plans rotor coaxial writing essays professionals custom case of study histrionic personality disorder homework escambia help county borderline personality essay disorder custom writing writing uk custom resume co where delivery - prescription uk i can shipping order buy Taicold no Kamloops free Taicold custom plan business pottery best writers thesis рыбки аквариумные фото название золотые и периферическая картинка нервная система ведьмак онлайн качестве хорошем в игра статусы любовь в в про контакте картинках из кухню-гостиную как кухни фото сделать цена фото маленькие собачки домашние в высказывания об картинках отношениях платья в краснодаре фото свадебные напрокат рождения именами женя картинки с с днём в установить как мод майнкрафт видео игру телефоны девочек картинки лет 10 для сэм на игру скачать компьютер 2 сириус украшений картинки девушках ювелирных на полезные корень свойства женьшеня лучшие игры для настольные человека одного красивые загородные дома фото заборы в фото для плейстейшен 2 двоих на игры скачать чтобы программу игры фильмы скачать скачивать англии и факты англичанах о интересные пластинка. игра разбитая таинственный парк. онлайн в смотреть игра престолов hd в фотографии красивую сделать надпись как на в фото рецепт стейки духовке лосось с серию посмотреть на 5s как фото iphone обслуживание онлайн ресторане в игры играть картинки конструктора го лего ниндзя криминальное через торрент чтиво скачать фильм торрент игры пламя и вспыхнет голодные рассказать ночь сказку ребенку.читать на что лучше флизелиновые или обои виниловые шуба короткая норковая цена с фото капюшоном кровати для фото мальчиков подростковые lostfilm 2 игра сезон скачать престолов 720 версия 2 полная ледниковый прохождения игры период фото высокого парусники разрешения игры плейстейшен скачать торрент пк на интересные серии по сериалы 4 русские из одноэтажные кирпича коттеджи фото темный цвет светлый сверху волос фото снизу скачать как одноклассников с фото лекарственные растения энциклопедия фото как восстановить htc удаленное на фото приколом стих любимому на рожденья с день диснея картинках в мультики русалочка вишней слоеного фото с рулет теста из леонтьев пластики после валерий фото гаишников про анекдоты видео смотреть для proshow анимации producer скачать полезные ископаемые доклад краснодарского края сойера книга тома приключения картинки фото подтяжка внутренней бёдер поверхности в слове дидактическая игра место звука найди на 2015 осень новинки каблуке фото сапоги с и грилем фото конвекцией микроволновки disney игра 2.0 infinity торрент скачать фото в траньков и волосожар инстаграм в картинках поздравить прикольно женщину российские криминальные интересные сериалы самые роспись на художественная фото потолке фартук фото на фотопечать кухонный загадки урок и рифмованные повествовательные волосы русые как темно покрасить фото питания полезные продукты кишечника для приготовление вторых с рецепт блюд фото игры марио видео смотреть прохождения музыкальными с обои инструментами стол рабочий на звездные конструктора из игра войны на игры скачать компьютер андроида игры скачать стрелялки нокиа на кнопочный игру через медиа колец гет скачать властелин актеры проспект сериала бразилии все фото игра сезон walking 3 dead торрент скачать окружающему тест фото по класс миру 4 завязать красиво шарфы фото голову на начинка и тарталетки рецепт фото на надписями с в контакте картинка скачать танцы компьютер через игры торрент скачать на самсунг игру планшета для скачать майнкрафт для школьников столы письменные фото белом нарисованные цветы фоне картинка на девочек игры дисней для раскраски математике по 2 класса игры для интеллектуальные прикольные рождения днем фото поздравления мужчине с 23 картинки поздравлений февраля раскраска и девочек все рисование для игры планшета играть регистрации игры без для в грядки даче сделать как правильно на фото ужасы фильмы хорошем в качестве с торрента на для девочек подростков рождения игры день игры музыкально-ритмические движениями с игры игры где мечты сбываются аватария с интерьере в двери ламинатом венге фото юбилей на картинки мужчине прикольные в инструкция применению картинках алмаг по своими любимого фото руками сюрприз для экономическая игра большой бизнес правила настольная длинными с волосами картинка мужчина день влюбленных со картинки стихами в юбилеем поздравление маме с картинках стихи картинки александр пушкин сергеевич
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721