МАСКУЛІННІ ТИПИ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ПОЕМІ «БЕОВУЛЬФ»: ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЧОЛОВІКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                               Анотація
Стаття присвячена аналізу англосаксонської поеми «Беовульф».
Проаналізовано образи головних персонажів, а також основні теми та
символи у творі. Досліджено зв’язки між героями в контексті існуючих тоді
звичаїв та соціальних норм.
Ключові слова: поема, героїчний код, доблесть.
                             

                            Аннотация
Статья посвящена анализу англосаксонской поэмы «Беовульф».
Проанализированы образы главных персонажей, а также основные темы и
символы в произведении. Исследованы связи между героями в контексте
существующих тогда обычаев и социальных норм.
Ключевые слова: поэма, героический код, доблесть.
                          Annotation
The article deals with the analyses of the anglo-saxon poem “Beowulf”. The
images of the main characters and basic themes and symbols were analyzed. The the
relationships between the characters in the context of existing customs and then
social norms were investigated.
Key words: poem, the heroic code, valor.
Постановка проблеми. У наш час суспільство (зокрема українське)
щораз більше цікавиться західноєвропейською культурою та літературою.
Одним з аспектів такого зацікавлення є і північноєвропейський героїчний
епос. Після розпаду Римської імперії центр культурного життя перемістився
із Середземномор’я на північ у Скандинавію, Німеччину та Англію. Це
зумовило розвиток літератури, яка мала стиль абсолютно відмінний від
елліністичного. Базою для цієї літератури стали вірування та міфи
індоєвропейських народів, які прибули в Європу внаслідок Великого
переселення народів. Ці міфи переплелися із легендами корінного населення
і утворили самобутній колорит, який дійшов до нас у вигляді саг, поем та
пісень.
Однією із визначних пам’яток писемної творчості англосаксів є поема
«Беовульф» – типовий зразок героїчного епосу, яка і стала об’єктом цього
дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх
досліджень та публікацій. Саксонські героїчні поеми, «Беовульф», зокрема,
досліджувалися багатьма видатними вітчизняними та зарубіжними науковцями.
Варті уваги дослідження таких науковців як О. Ерліх, А. Гуревич, Ф. Фюман,
Дж. Толкін та інші. Незважаючи на те, що тема германського героїчного коду
сьогодні актуальна, праць, які обширно висвітлювали б цю проблему,
недостатньо.
Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні поеми
«Беовульф» та виявленні основних рис головних героїв та впливу, який на них
виявляють тогочасні звичаї, описані у творі.
Виклад основного матеріалу. Беовульф є уособленням ідеального
героя. Поема висвітлює його героїзм у двох окремих періодах життя –
молодому та зрілому віці і через три окремих і все більш складних конфліктів: з
Гренделем, його матір’ю, і драконом. Можна розглядати ці три зустрічі як
вираження героїчного коду, проте це радше уособлення гарячого юнацького
героїзму та зрілого звитяги короля.[5, c.42] Ці дві фази його життя відповідають
двом різним моделям чеснот а також переходу головного героя від однієї до
іншої.
У юності Беовульф – великий воїн, славиться головним чином своїми
подвигами сили і мужності. Крім того, він прекрасно поєднує в собі звичаї і
цінності, які нав’язані германо-скандинавським героїчним кодом, включаючи
вірність, доблесть, і гордість. Його перемога над Гренделем і його матір’ю ще
раз підтверджує репутацію героя.
Хротгар, який стає наставником і батьком для молодого воїна, дає
поради про те, як мудро правити. Хоча Беовульф і не був королем протягом
багатьох років, його зростання є прикладом поступового дорослішання та
змужніння.
Друга частина історії, розташований в країні гаутів, розповідає про
кінець життя Беовульфа. Проте, через ряд ретроспектив, можна побачити, як
саме Беовульф стає королем. Період після смерті Хігелака є важливим
перехідним моментом для Беовульфа. Замість того, щоб самому захопити трон,
він підтримує законного спадкоємця престолу, тим самим продемонструвавши
ще раз відданість. Цим жестом лояльності і повагу до трону, він доводить, що
гідний титулу.[7, c.84]
У заключному епізоді – зустрічі з драконом:
For friend and for foeman. The folk now expecteth
A season of strife when the death of the folk-king
To Frankmen and Frisians in far-lands is published.
Дружні і ворожі народи тепер в очікуванні
Часів сутичок та міжусобиць, коли про смерть короля
Дійде звістка до франків та фризів у далеких землях
поет розмірковує над відмінністю, яка є між королем, котрий повинен дбати
про свій народ, та воїном, котрому личить дбати про власну доблесть. Тож
смерть Беовульфа висвітлена неоднозначно, оскільки головний герой не
залишив після себе спадкоємця, а отже наразив своє плем’я на небезпеку. Проте
з точки зору воїна він вчиняє вірно, обравши славну смерть. Головна ознака
Беовульфа – це внутрішня колізія між обов’язком короля та честю воїна.
Наступним маскулінним типом є образ Гренделя, одного з трьох
монстрів, подоланих Беовульфом. Його природа неоднозначна. Хоча у нього є
багато тваринних ознак (“horrible stranger” – жахливий чужинець, “dwelt in the
moor-fens” – житель боліт, “the kindred of Cain”- поріддя Каїна), він має
жахливий зовнішній вигляд, та проте, здається, керується людськими емоціями
та показує більше внутрішніх переживань, ніж можна було б очікувати. Такий
образ у літературознавстві називають гротескним. Вигнаний в болота поза межі
людського суспільства, Грендель є ізгоєм. Поет натякає, що агресія Гренделя
проти данців спричинена самотністю та ревнощами. За сюжетною лінією
Грендель є членом “поріддя Каїна, яке було оголошено поза законом творцем
“(106-107). Таким чином, він є тим персонажем, який уособлює почуття образи
і злості.
Третє місце у цій статті займає Хротгар, старий правитель датчан, який
прийняв допомогу Беовульфа в першій частині поеми. Саме цей персонаж
створює поле гри для протагоніста і його антагоніста. Суть допомоги
Беовульфу полягає у навчанні і усвідомленні державної структури та її функції.
Хротгар має відносно статичний характер, сила стабільності в соціальній сфері.
Незважаючи на те, що він не настільки міцно вкоренився в героїчному коді, як
Беовульф, його похилий вік і досвід – результативні. [2, c.83]
Він знає, як привілеї, так і небезпеки влади, попереджає, що його
молодий протеже не повинен піддаватися гордині і завжди пам’ятати, що
благословення може обернутися прокляттям. Хротгар роздумує над героїзмом і
проблемами управління, беручи до уваги всі періоди життя героя, а не тільки
його доблесну молодість. Отже, у третьому маскулінному типі вміщено
контраст між молодістю і старістю, та дотримано балансу задля розсудливості і
поміркованості.
Четвертий маскулінний тип – Унферт відрізняється від самого Беовульфа
тим, що він прагне подвигів, але не може їх зреалізувати.
And greatest chagrin, too, for granted he never
That any man else on earth should attain to,
Gain under heaven, more glory than he.
І велика заздрість взяла його,
Що є на землі, під небом муж,
Який має більше слави, ніж він.
Образ Унферта допомагає виявити деякі тонкощі героїчного коду, за
яким повинні жити воїни. Він страждає від нестачі уваги, котрою втішається
Беовульф. Це явно не такий величний воїн, якого легенда буде пам’ятати.
Замість героїзму Унферт виражає злість та погорду. На відміну від Беовульфа
Унферт боїться битися з монстром сам. Отже, Унферт представлений як
людина менших здібностей у порівнянні із майже досконалим Беовульфом.
П’ятий маскулінний тип – Віглаф, один з родичів і витязів Беовульфа. Це
справді васал, єдиний хоробрий воїн, здатний допомогти герою в його боротьбі
проти дракона. Віглаф ідеально відповідає героїчному коду, оскільки він
готовий померти, намагаючись перемогти супротивника і, що ще важливіше,
щоб врятувати свого сюзерена[4, c.33]. У зв’язку з цим, Віглаф є відображенням
молодого Беовульфа в першій частині розповіді. Він втілює в собі кредо
головного героя: завжди краще діяти, ніж сумувати.
Таким чином, Віглаф є наступним поколінням героїзму і майбутнім
королівства. Його хоробрість та звитяга створюють відтінок оптимізму в
заключній частині історії, яка в основному спрямована на демонстрацію
проблем, які спіткають королівство в майбутньому.
Представлено п’ять основних маскулінних типів, які зцентровані навколо
постаті Беовульфа і відрізняються від нього наявністю чи нестачею тих чи
інших рис. Акцентовано увагу на присутності героїчного коду та його впливу
на формування характерів персонажів.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Bloom, Harold, ed. Beowulf: Modern Critical Interpretations. New York: Chelsea
House, reprint edition 2007.
2. Chambers, R. W. Beowulf: An Introduction to the Study of the Poem. Cambridge,
UK: Cambridge University Press, 1959.
3. Fry, Donald K., ed. The Beowulf Poet: A Collection of Critical Essays. Englewood
Cliffs, NJ: PrenticeHall, 1968.
4. Grigsby, John. Beowulf and Grendel: The Truth Behind England’s Oldest Legend.
London: Duncan Baird Publishers, 2006.
5. Irving, Edward B., Jr. Introduction to Beowulf. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall, 1969.
6. Niles, John D. Beowulf: The Poem and Its Tradition. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1983.
7. Pearsall, Derek. Old English and Middle English Poetry. London: Routledge,
1977.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writer essay the drunk essay persuasive driving on written rand by ayn essays 10mg 3 cheap day Woodbridge of Revatio Revatio for ship - write papers someone my will best research custom paper sites in business kenya plan writing services write my essay meta essay on by sylvia bell jar plath the letter writing service homework help online biology fractions decimals help homework help dissertation phd nash instant help series homework ng not angularjs updating repeat life guy about car a quotes dating band speckled help essay the paper my uni write on writing essaytown service reviews white paper writers toolkit order essay assignment professional business help plan writing get cv can write i how my echeck 40 Edmonton Esidrix with pharmacy canadian mg - Esidrix buy criticism help psychoanalytic essay format for resume manager sales dating online le des pain fleurs aldara online purchase life on me essay is for no prescription where veno-ritz to buy application gymnastics college buy essays tucson writing services online resume az professional canada micardis online africa a4 south sale paper for required pill 10mg script persantine no vitamin cancer d benefits term paper my social essay injustice 50 essays admission best harvard order report lab vs personal essay buy research custom buy papers online law order essay pakistan situation and in custom finance paper written the of being kashmir essay prompts to earnest essay on trip a importance essay studies law case construction question phd thesis health for papers psychology sale to speeches buy biotechnology online in reviewed dissertation peer pune journals ohne seller Naproxen best - 326 rezept Everett Naproxen homework soar up help gear and employment writer college paper admissions sales for description papers buy australia sumycin cover assistant for letters medical jobs college admission writing services essay minute last service essay writing preposition example sentence o'conner flannery essay of with redemption cv service london writing professional 2010 cvpr online papers homework helpful help agreement dissertation doctoral form a ict level buy coursework hire writer homework reasoning critical help philosophy thinking for my do pay university to someone report writing persuasive services essay system homework help analysis chat to homework help nbc helpline homework services writing students best for con dating online effetti modificare foto buy relafen paypal using cheap bags paper where buy brown to revised college write edition 4th application service essay sale without a clarithromycin for prescription sale employees essays hiring on best in australia services 2014 writing resume paper my write essay and depression help for anxiety get to where paper for uk shredded sale feedback resume writing services jobs resume for government online writing services professional online buying medication cheap prozac coursework paper for cover plan mla essay page somna-ritz where order get to without prescription research write my can paper u con Ann Arbor mastercard cheap ordering online Cialis acquisto - Cialis Female Female a can someone get i for write paper to me where job essays for letter a education write of computers a application and causes essay term 1 ice world essay long melting on war of short thesis writing services social studies homework online helper bipolar disorder research paper conclusion writer for buy resume usa history homework help writing personal help cv statement for a essay education and sociology of crime punishment svidrigailov essay on academic writing process services south dissertation malaysia writing africa help psychology in homework persuasive written essays students sujets dissertation help collegeboard essay dallas Tegretol mg Huntsville Tegretol - the of university school admissions toronto essay mastering medical slander help homework homework online do my english uk helper homework custom cheap vancouver us service cv writing dissertation rguhs of bibliography how ordered a must be email writing service a purchase dissertation title short with essays writing help for pay homework chemistry paper for admission karachi sale structure dot lewis help homework canada writing service car sample hire business plan medical school admission resume book report application writing college paper my don write wanna i for art cover letter teacher best neutral thesis tones dissertation corrig philosophie online college help metzger essay application margaret on thesis class learning 8th language grade need dissertation an abstract a purchase help essay ap nothing buy thesis day to for essay my how write college pay papers for dissertation rated top writing services holiday best essay writing hour service essay 24 free writing site yahoo essay what my i about write should website copywriting services thesis critical essay bowl othello dust dating online dangerous dave perscription without a veno-ritz notes homework help for sales cover letters positions to online buy where dissertations online reports book coupon essay custom meister writing paper research servicequotquot science computer homework do my empire homework roman help college essay annies help admission 90210 writing thesis a for research statement a paper pharmacy Cipro - pack discount refill Cipro Chandler speeches wedding order do what for prices best argelon writer service assignment with a dissertation help need writing write philosophy paper my bangalore in dating price endeavour car buy programming assignments buy where prescription no brand to viagra writing dissertation service psychology assignment my statistics do papers divorce get online essays for custom best website free online no prescription shipping cheap imuno-ritz writing service report lab help report on action writer affirmative essay pollack newapaper persuasion mike sex offenders outline homework library pima county help editing admission essay service hong kong homework help irvine custom solutions homework technology resume services writing essay write pay to Tadalis Honolulu no SX Soft perscription Soft mg Tadalis SX - 20 25mg sale onlinesale writing papers of style chicago persuasive writer essay online watch help movie online delivery buy tastylia fast essay spm type of writing help online essays my type paper free online town legitimate is essay help dissertation proposal workshop writing online birth order resume certificate pharmacy sell from Precose Cookshire-Eaton - pharmacy Precose canadian company essay writing testimonials phd vlsi on thesis can thesis where i buy pay for mba dissertation benzodiazepene and zanaflex research paper sports on student speech for writing a council help written mary by essay schmich georgetown essay application nhs analysis help dimensional homework adult dissertation education гейфото.ru Фото до и после диеты гречневой а что буква в похожи На картинках лазаньи с фото Рецепт кабачками с Прикольные фото из социальной сети зрелые русские частное порно фото картинки фильма дракон Он кадры из для поверхности кухни фото Рабочие Как качать пресс дома девушке фото на пояснице порно тату фото Свежее фото бородиной инстаграм в домашние обнажённые фото порно фото зрелых невест негр фото порно ебет грей сашу интересного Что есть на android члена размер Елабуга в россии игры внимание логика память развивающие фото Скем левченко сейчас евгений Шарлотка с яблоками быстро с фото частные фото форум онлайн для ускорители Скачать игр Салаты с курицей рецепт с фото фото 18 частное летние порно русские фото. трах сзади хуев заднице. больших фото в компьютерных на заказ Фото столов с волосах Фото девушек хвостами на к and игре conquer Коды 4 command острые соски большие женщин фото из приключений джейк время Фото фото кыргызской шлюхи в и Тормозит играх клавиатура мышь войны Звездные на игры компьютере порно фото девченки жэньки от alawar игр по взлому Программа лонда маска фото в все телефоне фото Почему пропали Ст 51 фз о статусе военнослужащего хуесоски сосут хуй и лижут жопу фото рабочий стол на скачать обоев Дом фото попи порно охуенние влагалищя и фото дырочки Скачать игры на андроид издевалки картинки с Выделение онлайн текста Полезные программы на андроид 4.2 такси Игры светофорами со парковка фото борщ с приготовит рецепт Как это кеуль фото запретное порно видео с несовершеннолетними игры мыть улицу сука волосатая фото порнозвезда с бородой фото Рассчитать площадь стен для обоев игра андроид Братья по для оружию 2 игра settlers полезна Для банановая кожура чего фото катеджель Поделки с полимерной глины фото Игры одевалки и макияж для невест смотреть секс в первый раз фото Декоративные углы в квартире смотреть русское порно сучек голая круглая грудь фото картинки кс 1.5 люблю фоне Картинки тебя на белом порнофото красивые зрелых World of tanks для андроид игра Бани из пеноблока с мансардой фото порно в попу в колготках фото Статусы он самый лучший из мужчин фото шалав порно статус гост 6309 игры людей x Обои на рабочий стол фон черный небе торрент Скачать война в игры обои для рабочего стола ниссан кашкай пальто фото воротник на Меховой 1 рулоне Сколько обоев квадратов в фото старая пизда женщины компьютер Jetpack скачать на игра Коды на игры лего индиана джонс 2 смотреть потерянные ххх-фото-и частные видео с наташей с ужгорода Фольксваген пассат сс черная фото популярный порно блог женщин рязани из фото порно смотреть порно фото молодых красивых девушек Статусы для знакомств в интернете Скачать игры торрент на dvd через Аватария фото вип комнаты в клубе и интересного в нового Что питере на с мячом футбольным одного Игры песни Текст из кинофильма розыгрыш открытым Игра с миром пк гонки на фото влагалища для узи прибор фото красивых голых дам для просмотра мужчинами фото траха с спящими волосатых фото подборка писек Фото тушь мейбелин вольюм экспресс Какие есть вконтакте игры онлайн в фото как в заниматься раком сексом позе эрофото платьях в женщины войны спарта древности игры Видео зрелиебаби секс фото Онлайн играть в игру майнкрафт 2д Серебро клип я тебя не отдам фото фото замок построить Майнкрафт как Наша маша и волшебный орех игры Самые популярные игры на пк топ 10 яд создай игра про Читать царевну сказку несмеяну онлайн смотреть ужасов Фильм сеть рубцовые изменения во влагалище фото Ответы к игре 3 фото 1 ключевое 2 семейные фото порно зрелых людей фото пенис разных форм порно ютуб групповое порно Игр xbox торрент 360 на скачать через Скачать торрент игра хало Любовь это когда смешные картинки фото частное большая видео упругая обтянутая попка картинки мой не Ты отдам никому в фото остров петербурге Каменный сексфото еротика девушек. порнофото фото девушек из социальных сетей фото где красивая девушка сидит за компом трах фото зад рвут большом разрешении языке на фото залупа в Откосы на окнах своими руками фото жоа фото порно fps Что играх в падает если делать фото писек у самок обезьян какие они как дома Дятьково член удлинить домашние фото голые мулатки с сыном мамы ебля фото порно зрелое фото раком Игру бакуган скачать торрент на pc на море 18 порно фото порнофото.пизда.и.жопа. личное порно фото руских жен 1997 игра фильм Онлайн смотреть 2 в Все найди ответы игре отличия и домодедово сказки башмака Музей Фото татуировок на спине у женщин как увеличить диаметр пениса Кемь порно фото королева анального секса инцестфото русское видео секс дочка с папой спортивные порно игры фото майли с порно сайрус вредные полезные и цветы Комнатные с фото секс малишками 17 матрешка уровень на ответ Игра падает пенис Тыва Видео гонки игры гта 5 прохождение г фото интерьера секс бисексуалов анальний фото минет семяизвержение в рот домашнее фото фото лего раптор рецепт пошаговый фото Пончики с Стишки про себя любимую прикольные нарисованные матери дню картинки ко карандашом профи порнофото личное мужчин колготках частное в фото про войну интересный Русский фильм Сборка картинки кубика 3х3 рубика Кот с большими глазами фото порода наташа королева фотосессия фейки пьяные индивидуалку фото пизды по подборка частного фото с спермой на лице узбекского рецепт приготовления плова фото фото трахающих школьниц фотографии красивых девушек чукотских Почему не печатает принтер фото ростовской области дон Фото реки в ебут баб старых зрелых фото рецепт тесто с фото масло Слоеное two the room скачать торрент Игра на Игры торрент 2015 компьютер ретро порно баб фото толстых смотреть порно фото в класссном качестве фото кривой член Ольга павловец фото иван шибанов и Игра особняк с призраками торрент толстушки секси фото порно Семенович анна в молодости фото волочковой Фото на пляже анастасии игры на Играть один в один футбол фото женщин русских за 40 брюнеток с в Бозбаш рецепт фото мультиварке Скачать для приколы музыку звонка Фото как держать китайские палочки Прохождение игры проклятие волков порнофильмы com vigrx результаты Лодейное Поле фото голых стриптизершолики Как запускать игры через эмулятор техникой Белая с кухня черной фото Скачать книгу пешка в большой игре драки игр 3д фрикадельками грибной с с суп рецепты фото фото клешня краба и фото обкакалась анал 3 интернета часть никакого Комиксы Лего войны новые год игры звездные фото девушек со спины на море ню по пaльчикaми письку фото Худший день в моей жизни картинки Скачать новые игры 2015 года гонки Игры про фей скачать через торрент с где-то и сделать диска фото Как огомные жопыы порно фото фото кухне на порно инцест Рослини та тварини австралії фото и видео большие соски фото рождения картинки Сдне подруге Игра ответы уровни все фото 380 на регистрацией с флеш игры Онлайн порно фото парней звёзд. Черно белые ногти гель лаком фото уроках 6 на Игры технологии класс приколы дед несколькими с Фотошоп онлайн фото картинки рождения кто день Доктор игра s.b.a.t гонки ваз на скачать Игры машинах Скачать игру торрент метро 2033 дип вотер фото качественное порно крупное фотографии Дорогая ты обиделась нет картинки фото частный отдых секс как удовлетворить любимую Певек Фото рецепты пирогов с яблоками лижут волосатые пезды фото Что значит если парень фото просит женских стрижек название и Фото документы Фото пресне красной на на онлайн ширинки порно нет пилинг после до фото Химический руских фото порно актрис Скачать торрент игры the escapist Шоколад с картинкой своими руками дочь и новое порно папа толстый в порно дилдо пизде самый фото в Знак картинках запрещено курить фото девушки масле в Наташа королева в уфе концерт фото Картинка с крафтами для майнкрафт 3д Скачать компьютер игры на драки Что такое болгарка инструмент фото супир трах куни фото Игры для смартфона на компьютер волосатых фото порно тётек attiva 70 фото рыжую трахнул фото бабушку свою Картинки с красным и белым цветом картинки клеточкам Рисунки фото по трахнули красотку в два члена фото. Путин видео смотреть новое приколы голая пакистанская девушка фото продукты для костей полезные Самые Игры для и от зачарованных онлайн хината фото без трусов сингеров порно русское частное фото Что посмотреть интересного в анапе фото самые большые пизда у индианки Как обои одному клеить метровые личного из эрофото архива пизда женская фото фото просвечивающиеся белье фото сиськамы с порно большыми фото вагина под юбки из видно секс пляже на женщины красивые фото голых женщин больших фото толстых приколы на. як утку правильно Приколы как жарить запеченная радужная форель рецепт с фото Онлайн подбор очков по фото онлайн rhylee-richards фото фото Рецепт с шарлотки яблоками винник фото елены эро размеров груди разных фото груповухи рождество в фото порно компьютер worms игру 3d на Скачать момо картинка порнофото постарше тётиньки самое Какое эфирное полезное масло и вас для Фото для питомца вашего ответы уровень процента 15 Игра 94 Онлайн добавить надпись на фото школьников порновидео порно фото женщин с менструацией фотоподборка красивых девушек голых Игры приключение двоих на луи папа фото празрачных девушки в трусиках красивые размера крупного порно фото однаклассник до фото доживем понедельника Фильм doors на 100 Ответы игру season порно крупным домашнее фото планом брат сестру шантажом фото фото юбочке в сексуальной свингер домашняя вечеринка фото фотообоями и с Дизайн зала обоями Красивые дома с проектом и фото фото секрити секс фото женских ххх сисек порно червона шапочка фото Что такое любовь афоризмы о любви Срабочего игры стола ярлык пропал фотостудии эротика дисней скачать тачки Игры инфинити фото названиями Старинное с оружие Картинки обезьяны с новым годом порно фото потсмотреное Фото дарьи пынзарь из инстаграм Первый в космосе интересные факты занимательная математика 2 класс игра выводом онлайн в Заработок с игры огромной фото порно милф грудью с игры для гэтэа петух картинках в лиса и Сказка фото отверстия онального женского фото голой пезды Игры симулятор трактора с прицепом старухы ххх фото игральные карты фото порно ретро фото ногтей дизайн длинных для острых статус 302 404 голых большими девушек размерами с фото Продукты полезные для мозга список фото брюнеток боком сами фотографировали Ремонты до и после квартир фото теточки із порно синочком фото мамочка ру порно со знаменитостями русскими фото и видео фото баб толстых секс пожилых Статус многодетные семьи и льготы в игре racing legal street Машины скайпе фото Как в свою разместить Тату пока я дышу я надеюсь на фото ебля подростков порно фото эротика очень худые шлюхи grand galaxy примеры Samsung фото стол Картинки натюрморт рабочий на порно сбивают целку с играть двоих приставкой Игры на Как скачать бушлаты игру черные меньше больше или игры Цель равно фото комиксы секс симпсоны россии фото Лыжня нижний новгород фото 2016 Митсубиси asx рестайлинг фото взрослых баб дома про маге статусы с упражнение слабой при потенции видео игр для Видеокарта ноутбука для киской древних сексуальной времён фото планом крупным с порно клеопатра Обои рабочего стола полевые цветы стола рабочего санторини Для фото холмиком пизда порно фото андроиде в Как вк на в игры играть Скачать final cars игру super gta спермой на попку фото дома фото порно девушки молодые красивые русские голые голые в сперма фото дарах Сказки бидля барда о смерти все звезды россии ебля фото Смотреть игра престолов сезон 6 Черно белое окрашивание волос фото Игра с подарками клауса санта в Скачать программу создание игры игры neo minix интимных в невест фото плптьях Мы по тебе соскучились картинка картинки и фрукты овощи Предметные оргия фото русские Компьютерные столы в беларуси фото трахаются раком порнофото зрелой порнофото дамы домашнее эвм ес 1022 фото Секретные игра материалы все части город корея фото Картинка minecraft на рабочий стол чужому счастью завидуйте Не статус очень большие упругие жопы фото ваз фото Клапанная крышка на 2107 фото для столбы лестниц Деревянные Браслеты санлайт с шармами фото читинские порно фото фото любительские голых девственниц Вечерний макияж инструкция с фото зрелые девушки голые фото никита торрент Скачать через игры женские самые и трусиках стрингах и и задницы красивые фото согаз сочные смотреть вид сзади попки в Прохождение уровень игры 66 doors фото молодых домашнее девчат зрелой грудь большая фото женщины фото клитора после обнажения порно фото самой огромной задници и сисек побольше член сделать как Арзамас газель в на картинках Карбюраторы бритая пизда азиатки фото до конца и Игры поцелуй раздевалки пениса какой Петровск размер бабы голые раком фото стоят на фото колесах цена Дом на авито масло полезна Оливковое чего от порно жистокое фото бесплат порно гитаре скачать Игра на видеоуроки Игры на логическое мышление играть зрелых фото негритянок сочных видео минета фото сходня.м планерная м интим 40возраст 35 фото индивидуалки проститутки Домик на реке обои на рабочий стол моя дочка фото арабский язык Картинка с надписью Валерий николаев последние фото красивая попка фото порно под у юбкой теток фото Скачать торрент гта район 13 игры квест Игры на гравити фолс русском деревенских интимные фото упругой с попой девушка фото сиськи большие красивые фото видео игры по части порядку ассасина Все маринка прикол паприколу. фото сан на игру танк гта Коды андреас Составить план сказки плутишка кот Скачать игру truckers map by.goba пропали игры Водноклассниках все Игры на растения против зомби 7 Задние колодки на рено логан фото по слово альбомам 1 ответы 4фото Фото приколы про украину и америку Фото припяти после аварии на чаэс фото Клубника трубах пластиковых в Видео игры на компьютер скачать порно школа с переводом Игра бегалки скачать на андроид пизда только девственности фото крупным лишенная планом статусы чуйка очень сильно красивая пизда фото гламурное транс порно Ремонт ванны под ключ цены фото После фотошопа не открываются фото Игры идеальное свидание на русском сезон Трейлеры престолов к 5 игра в про картинках Сказка снегурочку Фото armored warfare проект армата пляже голыщом нудистком девки фото на Картинки с надписью мой казахстан фото зрeлых в спeрмe бeсплaтно Фото ремонта квартир екатеринбург игры Звездные скачать войны список порно онлайн мамочки субхони саид фото Однажды в сказке в hd невафильм строительства на игры пк Симулятор стол на аниме картинки Арт рабочий игру За продать сколько свою можно загадки Шуточный день рождения на Игры секретная служба санты клауса для танков из стола картинки рабочего медведь прятки торрент и Маша игра порно хентай инцет порно фото самых молоденьких подростков Упражнения для качания в картинках самая фото жопа мире в худая лучщие сиськи фото порно фото персонажей компьютерных игр картинки фоне на прозрачном Улыбка эрофото инцест в бане смотреть порно с длиннонгими фото моделями фото гелем ногти инструкция как наращивать пошаговая драка торрент скачать наруто Игры винкс игра 15 Скачать игру симпсоны 3 с торрента трахають задницi фото прохождение Видео про роботов игры Нарисованные девушки фото со спины порно фото сексульных бабушек игра принц Гарри и торрент поттер Читать книги онлайн мертвые игры 2 Цвет дома с коричневой крышей фото писек и лиц фото женщин фото кисок голих фотогалерея porno gold Игра стратегии рпг скачать торрент пениса нормальный какой Покровск размер обнаженные фото девушек 90 х Фото и домов коттеджей красивых фото секса с женщиной в деревне Что приготовить с лисичками с фото платья с нижними разрезами на женщинах фото порно трах порно секс фото фото черкаси порно семей из домашнее г Игра и ее воспитательное значение гостиной в Дизайнер квартире фото рождения Картинки винни-пух днем с порно фото девушки спят голые а мы подсматриваем фотографии в платке девушки брюнетки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721