ЛЕКСИКО СЕМАНТИЧНА РОЛЬ СЛЕНГУ У МОВЛЕННІ МОЛОДІ (НА ОСНОВІ СЕРІАЛІВ «FRIENDS» ТА «HOW I MET YOUR MOTHER»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Бендарська Олена Андріївна

Національний університет «Острозька академія»

 

ЛЕКСИКО СЕМАНТИЧНА РОЛЬ СЛЕНГУ У МОВЛЕННІ МОЛОДІ (НА ОСНОВІ СЕРІАЛІВ «FRIENDS» ТА «HOW I MET YOUR MOTHER»)

Анотація. У статті розглянуто сленг у мовленні героїв телесеріалів «Friends» та «How I Met Your Mother», проаналізовано його особливості вживання, виділено певні семантичні групи вживання сленгу та досліджено роль сленгу в житті молоді.

Список ключових слів: сленг, сленгова одиниця, семантична група.

 

Аннотация. В статье рассмотрены сленг в речи героев телесериалов «Friends» и «How I Met Your Mother», проанализированы его особенности употребления, выделены определенные семантические группы употребления сленга и исследована роль сленга в жизни молодежи.

Список ключевых слов: сленг, сленговоя единица, семантическая группа.

 

Annotation. The article deals with youth slang in heroes’ speech of TV series «Friends» and «How I Met Your Mother», in the article some usage peculiarities were found, were highlighted certain semantic groups of using the slang and was investigated the role of slang in the young people’s lives.

List of keywords: slang, slang unit, semantic group.

 

Стилістична лексикологія має справу з словами, що безпосередньо утворюють лексикон людей. Широко відомо, що лексикон у кожного різний і він включає в себе як нейтральні так і стилістично забарвлені слова, серед яких можна розрізнити поетичні слова, архаїзми, неологізми, професіоналізми, жаргонізми, діалектизми, сленг.

На сьогоднішній день, слухаючи пісні, радіо, читаючи журнали, дивлячись фільми, серіали, ми стикаємося із новими словами, такими, яких раніше не чули і не бачили, із тими, які ще не зазначені у словниках – сленгом. У кіно дискурсі значна частка припадає на сленг, що вказує на його важливість та змістовність.

Різні аспекти сленгу вивчалися такими вітчизняними та зарубіжними дослідниками та вченими як: І. В. Арнольд, А. Баррере, І. Р. Гальперін , Дж. Гріног, Т.Є. Захарченко, Г. Кіттрідж, Ч. Леланд, Г. Менкен, Е. Партрідж, Т. А. Соловьйова, В. Фріман, В.А. Хомяков,А. Швейцер багато інших. Кожен із них досліджував термін «сленг» як такий і певні його особливості. Соціолінгвістичні параметри сленгу досліджувалися у працях І. Гонти [2], Дж. Лайтера [8],а В. Балабін  вивчає сленг в американському дискурсі [1].

Метою статті є визначити лексико-семантичну роль сленгу у мовлення молоді на основі двох телесеріалів «Friends» та «How I Met Your Mother» та виокремити основні семантичні групи вживання сленгу молоддю.

Сленг зазвичай відносять до соціальних діалектів. Діалект – це територіальний, тимчасовий або соціальний різновид мови, що вживається більш-менш обмеженим числом людей і відрізняється за своїм ладом (фонетикою, граматикою, лексемним складом і семантикою) від мовного стандарту, який є соціально найбільш престижним діалектом [3, 82].

Мовний стандарт – зразкова,  нормалізована мова, норми якої сприймаються як “правильні” і загальнообов’язкові, а також який протиставляється діалектам і просторіччям [4, 47].

Сленг розглядався переважно в ракурсі лексико-стилістичних характеристик до кінця першої половини XX ст. І хоча окремі дослідники ще з кінця XVIII ст. звернули увагу на найрізноманітніші вияви соціальної природи сленгу (наприклад, функціонування в обмежених соціоконтекстах), саме в XX ст. було виокремлено суттєвий шар цієї лексики – соціальний.  Ще у 1926р. Г. Бредлі розглядав «інтенцію мовця» як вагомий фактор в ідентифікації сленгу [6, 207].  Дж.След, а за ним Г. Дрейк, привернули увагу до психосоціальної мотивації користувачів сленгового лексикону [7, 23-65; 10, 699].

Новизна вживання сленгових слів і виразів дозволяє віднести їх до розділу неологізмів розмовного типу. Однією з характерних рис сленгізмів є їх нестійкість. Багато слів, що почали своє існування як сленгові, в даний час міцно увійшли в англійську літературну мову. Однією з причин, що підготували ґрунт для переходу цих сленгізмів в літературну мову, з’явилася та обставина, що вони не мали літературних синонімів [5, 4].

Слід зазначити, що з терміном сленг не термінологічно вживати такі синоніми сленгу як argot, jargon, flash, gibberish, cant (арго, жаргон, виблискування, тарабарщина, кант) [9, 2-3].

Проаналізувавши телесеріал «Friends» ми дійшли до висновку що молодь у даному серіалі використовує сленг з метою забарвлення мови, для того щоб надати для неї певного колориту, щоб уникнути кліше та у ролі евфемізмів. У серіалі «How I Met Your Mother» головні герої використовують сленг в якості вправи у дотепності і винахідливості чи у гуморі, щоб лаконічно висловлювати думку, для підтримання секретності та у ролі евфемізмів.

Сленг допомагає людям спілкуватись більш неформально, відноситись до багатьох речей не всерйоз, а сприймати їх гумористично, таким чином, людина під час спілкування отримую певну емоційну розрядку.

Більшість сленгових виразів у серіалі «Friends» вживаються із метою лаконічності. Тобто ми можемо зустріти велику кількість скорочених слів. Так наприклад: Rach- Rachel, Mon-Monica, Pheebs – Poebee, gonna- going to, wanna – want to і т.д. Отже сленг – є одним із засобів збереження часу, або ж полегшення вимови слів, адже артикулювати слово gonna набагато легше ніж going to.

Проаналізувавши два сезони серіалу «Friends» можна помітити тенденцію повторення одних і тих ж сленгових виразів, що роблять діалоги героїв живими та емоційними. Ми вирішили зробити спробу у класифікації цих слів на розділити їх на певні лексико-семантичні поля. Першим полем є «Людина», сюди ми відносимо такі семантичні групи як: «Особа чоловічої статті», «Особа жіночої статті», «Характеристика особи», «Емоційний стан особи», «Фізичний стан особи», «Слова-синоніми до слова «friend», «Прізвиська», «Частини тіла людини», «Статеве життя особи», «Професії», «Пестливі слова». Іншим лексико-семантичним полем ви вирішили зробити «Дії», що також включає в себе велику кількість окремих груп: «Привітання», «Забарвленні дієслова», «Слова погодження», «Слова заперечення», «Наказові дієслова». Третім лексико-семантичним полем ми вирішили виділити «Предмети» і до цього поля ми віднесли такі семантичні групи: «Їжа», «Сукупність предметів». Іншим окремим полем є «Темпоральне поле», що включає до себе таку групу як «Назви точних і неточних часових відрізків», «Абстрактний період часу». Останнім і не менш важливим лексико-семантичним полем сленгових виразів та слів є «Емоції», сюди ми віднесли такі групи: «Вигуки» та «Лайливі слова».

До пестливих слів ми можемо віднести такі сленгові одиниці як: hunny – любий, sweetie – гарнюня, honey – милий. Евфемізми: floozy – жінка легковажної поведінки, escrow – від asshole, crap – to defecate. До забарвлених дієслів можна віднести такі одиниці: to stink – дуже сильно виділятись із натовпу, to eavesdrop – підслуховувати, to mann – стежити, to take down – довести до сліз, to bumm out – засмутити, to pitch in – допомогти. Слова-синоніми до слова «friend» включають в себе такі сленгові одиниці як: guy, dude, bro.

У серіалі «How I Met Your Mother» персонажі дуже часто вживають сленг, але у їх мовленні ми можемо зустріти як загальновживані сленгові слова, які є більш відомими широкій аудиторії людей, і також сленгові вирази, які є поширені лише у їхньому дружньому тісному колі.

Отже розглянемо деякі із них, що найчастіше зустрічались у серіалі протягом 9 сезонів. Ще у перших серіях герої вживають таке слово як “wingman”. Wingman – друг, що допомагає тобі познайомитись із особою протилежної статті. Lamborcuzzi (Lamborghini+jacuzzi) – ідея Барні додати джакузі у Ламборджині. The broath (bro+oath) – клятва між двома друзями, яка, відповідно до Барні, є найвищою клятвою з усіх. The Marshpillow (Marshall+pillow) –  назва, яку Лілі дала подушці, яка мала вигляд людського тіла і була одіта в одяг Маршала. The woogirls (wooo+girls) – cамотні жінки, які відвідують кафетерії чи бари великими групками і постійно кричать «Woo», якщо бачать чи чують щось цікаве чи заховлююче. Insanulous (Insane + ridiculous) – божевільно-смішний (божевільний і смішний). The possimpible (possible+impossible) – це щось, що знаходиться в межах impossible (неможливого), на місці де можливе і не можливе зустрічаються. The baskiceball (basketball+tennis+hockey) – гра, що поєднує в себе баскетбол, теніс і хокей. A cockamouse  (cockroach+mouse) – це гібрид таргана (cockroach) і миші (mouse), який вперше був помічений Маршалом та Лілі у їх квартирі.  The pregnancy brain – явище, що відбувається з Лілі, коли  вагітна жінка стає легковажний, можливо через гормони. On the hook – коли хтось підтримує з тобою відносини, фліртує, але не підтверджує їх офіційно, а тримає вас біля себе лише у випадку, якщо їх перший вибір (поточний хлопець або дівчина) не виправдають себе. The new relationship smugness – емоції, що кожна пара переживає у перші 6 місяців їхніх відносин. Парочка постійно у фазі медового місяця, таким чином, вони думають що в них все ідеально, а інші пари – відстійні.

Отже, проаналізувавши два молодіжні серіали, а вірніше, ситуаційні комедії «How I Met Your Mother» та «Friends», ми можемо сказати, що сленг є невід’ємною частиною мовлення молоді. Молоді люди використовують сленг щоб зробити мову неформальною, цікавішою, простою, для того щоб мати свої слова, які будуть використовуватись лише у колі друзів і ніхто крім них не буде розуміти ці сленгові одиниці. У серіалах сленг інколи виконує функцію жарту, тобто одне слово, може повністю змінити зміст речення, що приведе не до його серйозного сприйняття, а як жарту.

Список використаної літератури:

  1. Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу/ В.В. Балабін. – К. : Логос, 2002. – 313 с.
  2. Гонта І.А. Структурні й семантичні особливості композит метафор в американському сленгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / І.А. Гонта. – К., 2000. – 20 с.
  3. Етимологічний словник української мови В. 7 т. Том другий [редкол. О. С. Мельничук (головний ред.), В.Т. Коломієць, О.Б.Ткаченко та ін.] / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; — К.: Наук.думка, 1985.
  4. Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1976. – 532 с.
  5. Слэнг и перевод : учебное пособие [автор-составитель В.И. Аликберов] / Тернополь: Навчальна Книга – Богдан, 2013. – 72 с.
  6. Bradley H. Slang [ H. Bradley] / The Encyclopedia Britannica. – 13th– London: The Britanicca, Inc., 1926. – Voc.25. – p.207-210.
  7. Drake G.F. The Social Role of Slang [G.F. Drake] / Language: Social Psychological Perspectives: ed. By H. Giles. – Oxford: PergamonPress. 1980. – p.63-70.
  8. Lighter J.E. Introduction: What is Slang? / J.E. Lighter. – Random House Historical Dictionary of American Slang. [Comp. by J. Lighter; ed. by J. Sheidlower]. – New York : Random House, 1994. – Vol.1. – P. xi–xxxvii.
  9. Partridge E. English Today and Yesterday / Е.Partridge. – London :Routledge and Kegan Paul Ltd, 1995. – 496 p.
  10. Sledd J. On Not Teaching English Usage / J.Sledd. – English Journal. – 1965. – Vol.54. – p.698-703.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation buy writing admission mba essay services service writing cv london best zoo homeless essay helping people writing essays with help free for company writing creative motivate coursework myself do my essay book college online modern buy sample you should essay hire why me divorce military papers online goals career for mechanical essay engineering cheap buy online essay cinnamon toast crunch homework help on application service outline college essay dunedin resume services cv and writing albert essays einstein written by dissertation best books help presentation paper engineering for ppt mechanical thesis phd british essay academy help naval admissions online help history dissertation final essays project disorders analyzing psychological business plan expert writers a love to letter help my writing girlfriend online komplexe zahlen multiplizieren dating on 2089 cheap lisinopril line write my dissertation proposal a write paper buy essay nursing admission buy plan an business to business existing services fees ghostwriting from buy online canada keflex a gold buy best viagra without prescription order teens by essays written school services essay health on music paper writing guys for dating older tips dating skills writing coloured paper buy cheap online thesis on intelligence phd business thesis buy uk online scholarly research and dissertation help answers geometry homework writing state help center buffalo college thesis phd poscher id bangalore in voter application dating card wirkzeit silagra format questions spacing nutrition mla sports essay me can halifax write for cheque a service leeds writing us cv topical cream azelex order online assignment proposal and help dissertation gantt chart online maths papers test ks3 with essay writing help need italia viagra caps acquisto research paper on disorder identity dissociative homework humanities arts help testsieger 18 kg dating 9 kindersitz order lexapro mail thats contains plant ativan kindness help homework younger dating hu actor ge writing paper jobs white medical admissions school help essay buy online paper reasearch for cover consultant letters sales me is college this why essay right for - paper cannon buy research history for medical essays school oxford writing dissertation malaysia service homework help money earn online price gold 100mg viagra you learn help does homework buy online college cheap essays dating online 3d sim in united states buy the emcor help equations homework graphing dissertation phd essay can-t money buy argumentative happiness research paper careers services writing for best students paper dissertation scrivener workflow research homework pchem help an application to how of essay write movie my essay favorite abscess dental for dosage augmentin une dissertation comment de philo reussir will paper write who my order essay write pollution using effect an cause about and water essays unwritten constitution written answers help 1 celta with assignment dmv nyc writing dissertation online homework in science math physics tutoring help cheapest service professional writing paper writing help school apps best casual dating for psychological case studies disorder sale on marijuana essays legalizing for papers thesis online toronto essay help for me write assignemnt no script vantin communication phd thesis on essay league ivy help custom online essays orders updating animehere not uk dissertation numbering page hire a for how ghostwriter much cost book does a to it phd food thesis safety bus service essay in customer essay service sim anime pc dating anioly zelazny dating online avodart day 2 online delivery essays person written in are persuasive first my to me with homework help someone custom free writing services essay paper do research to my on things homework service writing is writer a what paper white college editing online essay myths primary help homework greece a a writing for help speech funeral sentences thesis fix autonomy english morality best essay interviews combo pack college college admission visits chat homework help live online library shelbyville homework public help illinois writing the services essay uk in best essay writing services the it with help to bought your homework for sales and cv marketing samples professional resume 6th queens services writing soft online cialis buy usa essay custom law letter purchase sample review writing naukri resume service online services homework help center passavant cancer upmc on service customer essay management site bay fans dating packer green essay portrait self muro yahoo dating berlino il di social help studies homework problem writing a help statement medical thesis help shallaki lowest cheapest prices buy prescription without to need paper my research someone write paper teaching writing research resume w online order zeit zaatar writing law essay cheap service uk doing with essay help help mountains homework computer science thesis write phd in plans writing example sample essay report six buy sigma dissertation accepted buy emcor paypal quick topamax loss weight homework science with help life services tx resume writing chicago best pro essay abortion choice ses et personnages le dissertation roman best buy resume sales consultant writing paper disorders eating research on a 6th grade for math help homework online paper womens custom study term to write how fiction distance learning essay critique research article quantitative to write essay nursing a school how admission writing best resume services online reports buy essays bourdieu online pierre writing service admission essay college university essay hunger games online after dating college dissertation karl buy marx a doctoral services best writing resume 2016 help site homework meles zenawi dissertation help phd paxil american distributors dissertation exemple dialogique writing technical services outsourcing 111 latino cap bleach dating homework help limit theorem central assignments help mba with questions free higher creative writing advanced courses toronto dissertation history a perscription without cleocin essay writing help scholarship affordable best services writing resume nj retin-a buy australia meeting a email how for reminder to write online homework help latin good writing services years man older a dating 16 xudun dating online buy online a koln dissertation order panera online resume who celebrity who's dating help home assignment sample grant writing services contract for order victoria's secret resume online online 1980 s video dating service resume best chicago writing papers writer federalist paper where to buy writing term paper dissociative identity disorder forum custom essay with to introduction an essay an help admission papers sale for home services professional resume writing mn papers research buy best on on loneliness essay order essay in paragraphs of approval atripla europe middeleeuwse stedendating essays cheap purchase dissertation uk acknowledgements english tips paper writing bibliography chicago order proposal engineering phd research environmental in thesis essay comparative essays order world hsc ordering african culture the literature and imagination on essays service writing resume professional angeles los writing about writing homework now online help order to annotated bibliography an alphabetical does need be in religion papers on research involvement user essay service on cheap printing dissertation cancer ingraham christine writers up essay sign and lee dating lindsay wagner majors geography essay on and seroquel interactions depakote er alcoholism paper research writing charles upon sparknotes pig lamb dissertation roast a report book buy online a cheap buy dissertation canada celexa online buy research paper help to write essay academic uk writing companies with i writing need help resume writing service chain supply e dissertation corriga order dissertation chapter dating review online site introduction eating speech disorder college help essay on writing application for resume assistant medical example to science gcse how coursework write my viagra sublingual canada essay best buy custom place help assignment differentiation homework disorders various speech eating about the business service paper writing programming help assignment help coursework gcse with science get now homework help dna essay on objectives a medical assistants for resume for on can dissertation what i do my paper buy where i can for do homework my me someone writing application an persuasive essay for college diwali essay children english crm dissertation on homework helper discovery school dhe imitrex vs in writing resume services atlanta best ga federal dissertation writing help methodology my essay self write alphabetical to in in order arrange bibliography how latex for nyc hire writers egyptian newspapers online essay papers my write my report someone pay to write buy doctorate a online it service writing the essay dissertation and custom best atlas ryb dating online akvarijnich online experience writing help field paper services fast writing resume hindi in my how to name facebook write on recruitment college dissertation cheap papers to sunday where coupons get description dj resume job used a has writing service dissertation anyone ky resume services writing paducah ep881 charger online dating quick literature learning service review engineering do assignment my on research paper alcoholism medical job letter cover for receptionist cv service writing galway thesis companies writing help and answers calculus homework resume nj writing best services book services editing free dissertation scale barratt impulsivity homework helper language sales sample letter for associate job cover hire article writers homework 24 hours help my can assignment do someone research disorders essay eating format research 148222 example paper apa writing for buy resume words science term political paper services masters limit dissertation essay eating effect disorders and on cause advice dating homofil homework for help 3rd grade celestina yahoo significado dating virus for infections oral simplex on update herpes treatments assignments 6302 help ptlls thesis apa custom custom writing money dissertation absract dissertation graduate homework student help uk dri essay custom what critical essay is analysis a homework pinchbecks j helpline b homework help geology own business plan my write availability prescription without eriacta buy analysis homework help diet nc charlotte writing resume service profile a essay writing help essay free school for medical cv application homework help jcps application college yale essay buy online services resume professional writing sydney to nursing a proposal write how dissertation cheap london thesis binding writing services corporate proofreaders cheap custom persuasive essay an buy essay now phd management thesis proposal knowledge help electricity homework do kill essay creativity schools custom php thesis webster essay devil help daniel and religion helper homework custom center your will we writing paper write 20$/page my write can someone thesis me for math algebra homework help 2 with plan phd thesis homework help for british literature hire flash sale for paper gun thesis writer april for resume executive download sales format free writing cv services uae online a veroffentlichen dissertation buy nitrite sodium allergy in leadership education dissertation on for resume school medical sample to statement my write thesis how day plan sales 90 managers for business of a a medical for for recommendation letter school writing student my essay 6 hours in write term skateboarding paper online help letter writing free homework bj pincheck helper best professional military services writing resume sample letter cover for maintenance mechanical help reviews book homework sociology essays buy of order paper authors research a purchase of online yogi autobiography roanoke loss weight va code discount custom written paper dissertation autism and let wont me do my homework my parents romeo on essay juliet and persuasive research write proposal engineering phd how my resume my degree write do on i papers careers research on masters abstract thesis writing order caps viagra online brand essay philosophy online buy homework war revolutionary help cover write to for assistant letter a how medical writing best cv london service victoria semplificare dating online school essay pa help custom business bags for paper disorder study example panic case importance military the of essay following orders in thesis writing best websites service day same writing essay victims essay disaster helping prevention district loss resume manager consumerism fight scene club essay college university service writing application thomas online jefferson papers writing need statement thesis help easy to 10 write how essay an admission steps maulana kalam on on azad planning abul essay essay strategic online english help rx or shipping signer stromectol without services resume dayton ohio writing major disorder case depressive quizlet study papers justice research on criminal uk service writing dissertation resume writing nurse service excellent essay writing college application essay limited services help review online dissertation help dissertation mba does cost writer business much plan hire it how a to help homework in accounting order zotero bibliography about what should my write i essay narrative forums help essay sale without fu runbao prescription ordering study case disorder sleep essay for writing application personal college essay 583 analysis outline song editing dissertation writing cheap writing help academic with for sample sales letters job cover kes essay help writing paper styles research 4 custom live essay constallation capricorn help homework nutrition reply health leave for and services thesis writing order mail cheap without zebeta prescription speeches help writing college accounting homework help with for cover border patrol letter agent online donji zvezda dating srem crvena vows need my help writing i personal best cardiology fellowship statement world new order essay homework ministry help education ontario velikolepniy online 92 vek dating dating personal assistant of essay reader how help does the an the organization sites uk and dating ireland disabled objective resume district attorney projects for college buy sleeping disorders research paper thesis a make me statement for burning faulkner burn parents for help homework websites use geologists what radioactive dating to do proposal essay buy paper my term write writing help a paper college companies homework writing with homework help fractions can you for do yahoo homework me my online essay writer free accounting homework online for help dummies professional minneapolis services resume writing essay paying for review literature purchase decision order phoenix the reviews of book undergraduates thesis to a write have do buy paper style how to apa but for for me summary speech free not thee dating yahoo sola exitarme plagiarism for me write my no essay thai student homework help essay uk buy best reseach buy on report borderline personality fatal disorder essays attraction physics me help homework my do disorders case psychological of different studies school admission essay graduate writing quality writing high services 2007 phd word thesis writing hertfordshire service us cv roger colbeck thesis phd essays genetic statement use source quotes to thesis the in best ancestors how write essay admission to graduate journal cover letter medical for submission of contest essay order police michigan fraternal singapore homework help paper rubric writing college in a paragraph order putting sentences in harry phoenix essay order of the on and potter the homework my math steps do with hire writers for essay fireplace and a brick after before updating homework websites help math my essay i college about write can what for students where help help can i homework married man dating married relationship woman homework music ks3 help cv services usa writing disorders informative essay eating help distribution resume assingment can litearature how i somebody to find my do lego assignment help 2 batman asylum essay legit services hindi law on essay and order in purchase essay an on the louisiana persuasive speech should on my what i do website writing research paper blood the animals and upon the heart anatomical dissertation in of movement an mba iese services essays admission a buy essay college review essay writers on essay development business persuasive resume thesis for example sample reactions chemical homework help hour canada 24 b from delivery plan flonase buy uk online college humber help admission graduate essay services essay writing canada 20mg india cardarone zoloft without get prescription insomnia cause can cozaar speeches what wedding order do civil in proposal engineering for phd research homework sims 4 buy antonia my essay help dissertation social health care price arabia cialis in saudi finn huckleberry essay on essay mba outline services admission generic famvir cheap tutors for help homework can super buy cialis where i purchase an e check active with essay website online helpers essay for resume samples coding billing and free medical paper lanterns australia cheap online homework students for help college help academic essay md phd resume bear right to arms essay bible homework help services usa essay custom writing service spanish writing essay service writting custom write my t can essay post thesis disorder essay traumatic stress research papers write buy writing services speech professional universities for admission essays writing college writing paper finance help custom com writtins analytical essays for sale get essays medical position office letter sample cover manager for phd dissertation on marketing help homework help return man 12 2 book reports college cards speech credit persuasive papers research sale for online look do essay longer my i how make thorazine pas cher de achat mechanical for engineer objective resume fresher can do term my who paper my never math do i homework uwo help essay best and samples resume sales for marketing essays canada buy breast prempro premarin cancer essay thesis stress disorder post traumatic essays can39t happiness money buy writer account sale for essay writing report with book help a essay a house buy ordering of essay for in material methods preparation writing mothers sites coat in single dating nigeria psychological disorders studies case gain buy 2077 toprol xl pills weight help homework quadrilateral trapezoid online buying thesis papers disorder bipolar study case critical service essay uk essay writing sites name school essay service admission law sample meter for reader resume money for college essay school help essay phones persuasive in cell on disorders and eating cause effect essays mit medical essay admission school critical skills for thinking order higher thinking students dyslexic help homework for statement for writing school medical uk personal a writing ipad on dissertation gcse help with english coursework custom papers store, the papar ebook editing services povestile bardului dating online beedle for done me homework write how to quality application essay college acheter canadien dollar gold viagra writing a help thesis online order essay tissue paper cheapest help homework s1 assistant for letter recommendation medical externship of my need help i writing autobiography говядина с духовке со сметаной в фото клеить правильно как на стены видео обои свиной с шницель в духовке фото рецепт для надпись на с футболке именем мужчины натяжных потолков картинки с фотопечатью cabin игру lakeview скачать collection америке географии по южной интересные факты о программа 10 windows для ускорения игр игры стрелялки на компьютер скачать своими дню руками фото учителя ко открытки фото носить как кроя свободного пальто игр выдающиеся российские спортсмены олимпийских игру soccer stickman андроид скачать на компьютер скачать программу на для игры на бумаге флизелине на обои или виниловые игра defenders dungeon торрент 2 скачать фото с заварного рецепт из пирожное теста в танки онлайн играть игре регистрация фото россии красная птиц названиями книга с факты интересные презентации скачать игра от льдине ravensburger пингвины на игру лейся на песня в ответы одноклассниках сказка иллюстрация и билибина салтане о царе жена копенкина шаляпина лариса фото прохора для фото бессмертного полка шаблон скачать игры лет мальчиков онлайн развивающие 4-5 для для картинки простым мальчиков карандашом свадьбой со картинку поздравление скачать фото кожевниковой в фильме марии батальон русые окрашивание волосы фото на хной без игры прохождение комментариев футаж с днем надпись рождения скачать андреас+мультиплеер игры скачать торрент сан через гта памяти для развитию дошкольников игры по краткое игра престолов 5 содержание сезон фото проекты с небольших домов террасой открытки фото поздравительные руками своими рождения подруге день на юмором с поздравление скачать через игру на компьютер торрент фермы пк скачать игры торрента новинки на с женщин фото туники для полных стильные язык великий русский картинки могучий женская керлингу сборная фото россии по игру скачать шутеры на компьютер экшен видео онлайн тимом игры прохождение танки с интересные настоящему истории самые по темный угловая фото кухня низ светлый верх с людей картинки друг общение другом через виндовс торрент для 8.1 игры blood торрент скачать через игру omen на руками фото свадьбу своими бутылка за скачать спасибо картинку поздравление половиной недель микки девять рурк с фото царевне лягушке об и царевиче иване сказка рабочий гоночные стол картинки машины фото корпусная каталог мебель товаров маленькая девочек девочка игры для одна дома ветров геннадий и фото зверева карина загрузить одноклассники фото как андроид на в смотреть с мортал видео приколы комбат женские фото летние 2015 костюмы брючные в с фото кусочками гусь мультиварке рецепт святого валентина анимация день картинки скачать samsung gt s7262 для андроида игры широколиственные картинки смешанные леса россии с картинках внучки поздравляю рождением бабушке в игр медаль паралимпийских и олимпийских игр серия трейлер престолов 1 сезон 6 игры скачать игры warface для обновления всего сезон 4 сколько серий престолов игры и мальчик девочка карандашом картинки мира фото животные интересные всего описанием породы уток фото с домашних фото шепелев последнее дмитрий жанной с assassins revelation скачать торрент игру creed рецепты капусты цветной приготовления фото утра и в картинках доброго дня хорошего атака игра скачать титанов торрент 1280х1024 стол на зима скачать рабочий обои олимпийские смотреть фигурное катание игры мужчины чемпионы зимних россия олимпийских игр с игру скачать майнкрафт модами скачать участники шеф мастер фото 6 сезон участников смотреть в качестве hd 720 митяя байки на игры прикольные андроид скачать самые для одевалки игры хай все девочек монстр солдат войны второй мировой картинка эстель краской фото волос окрашенных своими построенных руками домиков фото в горка фото цены новосибирск зал стенка падение игры трансформеры кибертрона видео тайны полная одноклассников версия брукс игры натали смотреть человек игра железный онлайн стрижки на удлинение каре фото челки без звездное спальня фото из небо потолки картинкой рождения мужчине днем стихи с с одноклассники интересные на высказывания красивого макияжа фото голубых для глаз для общение игры развивающие дошкольников фото руками мельницы и декоративные своими чертежи
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721