Комунікативна ефективність друкованої реклами та рівень лояльності споживачів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті окреслено поняття «ефективність реклами». Значна увага приділена саме комунікативній ефективності друкованої реклами та рівням лояльності споживачів. Розглянуто сучасні підходи до визначення лояльності, подано основні вимоги, яким має відповідати лояльний споживач, а також здійснено класифікацію споживачів.

Ключові слова: друкована реклама, комунікативна ефективність, споживач, лояльність споживачів.

В сучасному світі роль реклами займає одне з найважливіших місць в нашому житті. Вона є засобом впливу на споживачів та покупців. Як складова маркетингової діяльності реклама використовує різні шляхи доступу та є своєрідним виходом на споживачів, клієнтів та ділових партнерів. Одним із таких шляхів є друковані засоби масової інформації: газети, журнали, листівки, брошури та ін. За допомогою уміння поєднувати в одне ціле колір, звук, малюнок чи картинку реклама дає споживачам вражаючий ефект, саме тому вона й стала таким поширеним засобом надання інформації про продукцію чи товар. Реклама на сьогодні – це вміння створювати такі умови для майбутнього покупця, щоб він здійснив купівлю та став постійним споживачем товарів. Проблема комунікативної ефективності друкованої реклами та визначення рівня лояльності споживачів є досить актуальною, адже виробники рекламних звернень не завжди докладають потрібних зусиль для того аби створити якісне, точне та правдиве повідомлення, яке б відповідало характеристикам товару. Часто порушуються правила при складанні тексту рекламного повідомлення, його наповнення, кольорова гама та різновиди шрифтів не привертають увагу клієнтів, а навпаки, відлякують.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням комунікативної ефективності сприйняття друкованої реклами займалися як українські, так і зарубіжні науковці. Великий внесок в дослідження, що стосуються проблем визначення та аналізу ефективності реклами зробили науковці Л. Ємцева, В. Полторак, Ф. Котлер, Т. Примак, які досліджували місце реклами в системі маркетингових комунікацій та основні способи визначення ефективності реклами. Дослідники: О. Бакунов та Н. Штельман аналізували рекламу як елемент забезпечення ефективного стратегічного управління. Вивченням окремих аспектів впливу рекламної комунікації у друкованих виданнях на споживача відображено в працях Г. Владимирської, П. Владимирського, Б. Обритька, Є. Ромата, Ф. Джефкінса, Ю. Миронова тощо.

Мета статті: проаналізувати комунікативну ефективність в друкованій рекламі та визначити рівень лояльності споживачів.

Виклад основного матеріалу. Ефективність реклами – це рівень дії рекламних засобів на споживачів на користь виробника або посередника, яка визначається до і після передачі рекламного звернення. Комунікативна ефективність допомагає дізнатися наскільки ефективно рекламне звернення передає аудиторії необхідні відомості та визначає ставлення споживачів та потенційних клієнтів до рекламованого товару. Посилення конкуренції, втрата потенційних споживачів та зростання комунікаційних витрат зумовлюють розвиток взаємин маркетингової концепції з покупцями. Сьогодні, маркетингові стратегії зазнають змін, і якщо раніше їхня мета полягала в залученні нових споживачів, то тепер увага зосереджується на утриманні вже існуючих. Це пояснюється тим, що відносини зі споживачами, які склалися впродовж тисячоліть є більш стійкими та вигіднішими, адже потенційні споживачі вже мають сформоване ставлення до певного виду товару, певної марки чи бренду. Такі споживачі можуть поділитися інформацією зі своїми рідними та знайомими і це – підвищить попит на товар та сприятиме збільшенню клієнтів.

Існує два підходи до пояснення поняття лояльності: перший – базується на тому, що лояльність розглядається як певний тип поведінки споживача, він виражається в тривалій взаємодії з компанією або фірмою в багаторазовій купівлі продукту. Цей підхід є не зовсім правильним так як має недолік – він не пояснює причини, за якими споживач робить вибір на користь того чи іншого постачальника послуг, а тільки враховує результати поведінки, тобто повторні покупки [3, с. 115].

Інші вчені намагалися докласти максимум зусиль та розробили другий підхід. За цим підходом лояльність – це перевага споживача, що сформувалася за допомогою узагальнення емоцій, почуттів, думок щодо товару чи компанії яка займається його розробкою. Цей тип лояльності виділяється як більш значний, адже вважають що він не показує минулий досвід, а перш за все відображає його майбутню поведінку. Такий підхід віддає перевагу суб’єктивним думкам і не стверджує того, що покупці мають здійснити покупку. Відповідно постає проблема такого виміру типу лояльності [1, c. 150].

Лояльність споживачів – це їх передбачуване ставлення до послуг, продуктів, торгової марки, сервісу, логотипу, зовнішнього вигляду, персоналу, місця продажу певної компанії. Схвальне ставлення або тенденція обирати продукт чи послугу компанії виявляється в діях покупців [4, с. 224]. Лояльність споживачів є показником успішності та стабільності компанії. Простіше кажучи, під це визначення підлягають ті споживачі, які впродовж тривалого часу залишаються вірними компанії та роблять постійні покупки.

Вимоги яким має відповідати лояльний споживач:

 • постійно здійснювати купівлю товарів;
 • купувати великий обсяг продукції фірми;
 • не сприймати пропозиції конкурентів;
 • привертати увагу інших споживачів та цим самим зробити їх потенційними покупцями.

Лояльність споживачів поділять на: поведінкову та ту, що сприймається. Визначення поведінкової лояльності здійснюється за допомогою спостереження за фактичною поведінкою покупця та є методом реалізації ретроспективного транзакційного аналізу споживчої активності. Тоді як емоційна лояльність споживачів виявляється в рівні проінформованості про діяльність фірми, задоволення своїх потреб. Щоб досягти позитивної оцінки доцільно використовувати поєднання цих двох підходів, що допоможе правильно визначити лояльність споживачів.

Кожен із елементів комунікативної ефективності містить певні методики, які допомагають визначити їхню роль у вивченні торгових марок. Категорія «рівень лояльності споживача до товару» займає одне з найважливіших місць для досягнення комунікативної ефективності сприйняття. Потрібно зазначити, що ідея походження рівня лояльності споживачів ґрунтується на такій ідеї: наявність комунікації між фірмою та споживачем, якій властиві взаємовідносини як дружба, вірність, симпатія та любов [5, с. 139].

За винятком ідей ставлення та рівня споживчої лояльності, Г. Френцен запропонував таку класифікацію споживачів:

 1. Лояльні – споживачі, які сильно прив’язані до торгової марки, фірми чи бренду. Вони мають своє власне ставлення, яке змінити дуже важко.
 2. Фанати – споживачі з найвищим рівнем лояльності до торгової марки, і які за будь яких обставин її не змінять на іншу.
 3. Прихильники сумніву – зазвичай їх рівень лояльності є нижчим середнього, у споживачів з’являються деякі сумніви щодо торгової марки і вони починають шукати альтернативу.
 4. Потенційні – не є споживачами певної торгової марки, проте розглядають її як можливу альтернативу для заміни, які використовуються ними зараз.
 5. Наближені до відмови – споживачі, які ще точно не визначилися з торговою маркою та не знають що будуть використовувати в майбутньому.
 6. Скептики – не є споживачами, проте звертають увагу на торгову марку з поміж інших, мають сумнів та вибирають серед тих марок, які використовують.
 7. Недосяжні – не є споживачами та мають високий рівень до марок, які використовують зараз.
 8. Пасивні – не є споживачами та залишаються лояльними тільки до тих торгових марок товари та послуги яких використовують на даний момент не знаючи чи використовуватимуть їх в майбутньому [7, c. 209].

Лояльність споживачів також поділяють на: абсолютну, приховану, хибну та лояльність яка взагалі відсутня. Абсолютна лояльність – відбувається, коли високому рівню поведінкової лояльності споживача (покупця) відповідає високий рівень лояльності, що сприймається. Такий вид є найбільш бажаним для компанії чи фірми. Покупців які сюди відносяться найлегше втримати для цього вистачить підтримання стандартів якості товару чи послуги, що наявні.

Прихована лояльність – низькому рівню поведінкової лояльності споживача відповідає високий рівень лояльності, що сприймається. Пояснити це можна таким способом: покупець серед багатьох компаній конкурентів виділяє певну компанію, хоча купує її товари не завжди або не в такій великій кількості, як наприклад, покупці, що є абсолютно задоволеними. В таких випадках компанії варто удосконалювати поведінкову лояльність використовуючи різні акції, наприклад: при покупці одного товару інший – в подарунок або зі знижкою 50% чи знижувати ціни.

Хибна лояльність – простежується в тому випадку, коли високому рівню поведінкової лояльності споживача відповідає низький рівень лояльності, що сприймається. Досить часто таку ситуацію називають загрозливою, адже споживач ніяким чином не зв’язаний з компанією. Він здійснює покупки цієї торгової марки тому що звик і відразу якщо йому трапиться такий же продукт іншої фірми, яка зможе задовольнити його смаки, настрої та вподобання більшою мірою, ніж попередня, він скоріше за все відмовиться від обслуговування. Для того, щоб утримати потенційних покупців, які мають такий тип лояльності слід посилити лояльність, що сприймається.

Відсутність лояльності майже не дає ніяких гарантій та можливостей для того, щоб утримати споживачів. Якщо фірма чи компанія переживає такі часи, то їй варто відмовитися від утримання цієї частки споживачів або застосувати заходи в першу чергу для підвищення лояльності, що сприймається [6].

Лояльність може мати такі рівні:

 • на рівні поведінки (використання різноманітних бонусних програм, знижок, розігрування призів тощо) – відбувається швидке отримання такої форми інформації, що є короткотривалою;
 • на рівні переконань (віра в якість рекламованого товару чи послуги) часто можна побачити відомих зірок, артистів чи моделей, в таких ситуаціях оцінка товару стає ще вищою і базується на довірі цим людям;
 • на рівні здатностей (ті послуги та товари, які краще за інші дають змогу втілити здатності) – роблять більш впевненими, бадьорими;
 • на рівні ідентичності (споживач не може уявити своє життя без певного виду продукції чи товару) – такий рівень є найбільш небезпечним та найпотужнішим, адже спрацьовує механізм зомбування: «мені це потрібно», «я звик до цього»;
 • на рівні цінностей (наприклад: McDonalds, реклама від «Київстар», де зображено сімейні цінності, родина на першому місці) – це одна з самих зручних форм лояльності, є достатньо стійкою, легко запам’ятовується споживачами [2, c. 232].

Отже, друкована реклама є засобом для забезпечення комунікації компаній та важливою умовою стимулювання збуту продукції, товарів та послуг. Тому плануючи та розробляючи рекламні заходи перш за все варто визначити їх ефективність і рентабельність витрат на рекламу. Дослідження проблем формування лояльності споживачів та впровадження технологій побудови програм лояльності в українську практику є досить перспективними.

Висновки. Продукти, товари та послуги високої якості, що створені з урахуванням потреб та смаків споживачів, будуть сприяти рівню задоволеності клієнтів та збільшувати кількість потенційних покупців, а також показником того, що варто зробити аби поліпшити вподобання для максимальної задоволеності. Тому досить важливим є розуміння того, що дійсно потребує споживач, а це буде головним чинником довгострокових фінансових успіхів фірми. Лояльність споживачів ґрунтується на почутті задоволеності певним товаром чи послугою. Важливим питанням, що виникає є зв’язок між лояльністю та ступенем задоволеності споживачів.

 

Список викoристaних джерел тa літерaтури

1. Бакунов О. О. Методологічні аспекти оцінки ефективності рекламної діяльності комерційних підприємств [Текст]/ О. О. Бакунов, Л. М Ємцева // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – Вип. 21. – Т. 2. – С. 148-154.

2. Джефкінс Ф. Реклама [Текст] : практ. посіб. / Ф. Джефкінс. – 2 вид., доповнене і виправлене. – К. : Знання, 2008. – 565 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. – М. : Прогресс, 1990. – 362 с.

4. Кутлалиев А. Эффективность рекламы [Текст] / А. Кутлалиев, А. Попов. – 2-е изд. – М. : Эксмо, 2006. – 416 с.

5. Охріменко Г. В. Основні методики визначення рівня лояльності споживача до бренду: комунікативний аспект [Текст] / Г. В. Охріменко // Сборник докладов Международной конференции «Наука в информациооном обществе». – Донецьк: Научно-информационный центр «Знание», 2013. – С. 139-142.

6. Примак Т. О. Маркетинг [Електронний ресурс] / Т. О. Примак. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua. – Заголовок з екрану.

7. Franzen Giep. The Mental World of Brands: Mind, Memory and Brand Success [Text] / Giep Franzen, Margot Bauwman. – World Adventising Research Centre, 2001. – 488 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

study hesi thyroid case answers disorder plans safety site construction homework helpline service journal editing non0plagiarized my me cheap essay for write period help homework renaissance paper to a i type need services in thesis writing malaysia titles for catchy essays helper college assignment i motivate can how homework do to my myself writing essay service good harvard term paper buy finance dissociative essay identity on disorder school chemisty for high helpers homework disorder gender identity essay about help homework circuits help free with essay writing an essay of structure custom buy dissertation Nizoral buy pills help grade homework 11 essay custom toronto homework history help year 9 assignment malaysia writing service no plagerism papers research custom essay law school admission writing service with papers graduate help essay what a is service custom good thesis custom byline writing help queensland university technology of phd thesis death - persuasive the essay penalty ipad write me help my can an i dissertation on papers essays buy and homework algebra do answers my editing services australia thesis essay admission college help anxiety on apa paper resume services writing hospitality lamb summary roast pig charles a upon dissertation written pre term papers online online brahmi 272 trust i can canadian what a essay statement is an thesis in cover professional writing service letter sale feldene without prescription horner phd rita thesis 5 expressions grade homework math help book writing dissertation capital thesis human phd on memorial scholarship for speech essay media for violence queens writing cv services 6th article service writing seo cheap writing companies resume top single expository essay parenting a buy term paper college how write dissertation acknowledgement to a dissertation cramer conradin with dating girl bad breath ancient homework on help egyptian sample resume for jobs media help homework matrices do online need online to someone assignment ponstel buy no prescription online writing america service essay assignments java with help homework quadrilaterals help homework suny purchase essay question resume sales for on objective bipolar study affective disorder case seroquel approved indications cheap paper disney wrapping christmas writing a dissertation buy doctoral paper fair help science research medical school writing secondary essays for grade essay admission 5th writing homework engineering helper homework tried prelutsky i my to by do jack apa example formatting essay writing malaysia usa services dissertation info for sale essays abstracts education dissertation in do for free paper research my written advantages custom cover hiring manager letter sample diversity paper research workplace in heller dissertation uwe service best dubai resume writing 2014 services ghostwriting denver for duricef sale compulsive disorder essay obsessive pletal brand best price good school for example personal statement of medical writing resume professional service top rated do website my to there assignment is any application essay services Ovral generic homework pairs gene help biology bias statement for thesis media writing apa software paper letter mediocre recommendation of employee for research custom writing paper purchase online reports essay example can buy happiness money cover letter device sample representative sales medical for me? an can analyst someone report for write formats paper writing help thesis doctoral with dating great sites descriptions for guidelines reaction paper writing letter for cover mechanical fresher pdf companies critical require thinking that a need essay written i papers buying online school help writing uk homework english websites help resume best new alliance writing york in city services to write an pay can essay someone you question science canada essay a research good political into statement phd service personal writing with hypothesis help writing a dissertation tablets tetracycline 20 help stats online homework best the custom essays letters homework and helper writing custom writing essay cheap services service writing phd custom dissertation writers contemporary essay help statement need writing thesis duricef cheap buy where to script no to where emcor purchase cheap essay death pros penalty letter cover sales operations for me write my essay for canada citation essay website mla for school assignment spouse international assignment help words to on a essay definition good write writes papers who research your someone do pay homework safe to homework help math fractions in britain of interpretation essay an archaeological the romanization help thesis chandigarh in free gum smoking quit help pomona essay writing service cork cv wrapping online buy africa south paper resume services salem winston writing nc buy app phone windows best resume resume buy 0 pro 3 version talbot bretschneider dissertation pamela paper research guide writing dissertation ricart brede dissertation droit phd laundering thesis money on achat urso en de ligne buy dissertation mba research political science phd proposal thesis networking phd in help homework with can weed a be medical should in what school for personal statement online type paper your beach writing va resume service to need i a write essay help sell no valparin rx cheap sats free papers online ks2 a where paper dubai buy in to shredder help essay uf can essay plagiarism for be detected services university of essay assistants medical examples level for resume entry help essay drum major review service essay law school an need essay essays value linda loma speech arts homework language help my essay someone i write to a title dissertation purchase for do school to someone you work helper studies homework social buy let to plan business orestes laboring his the in essay brownson believed that classes essays 8hrs custom 20 namesake essay the tn nashville writing professional resume service a throat does cold last long with how a sore homework chat with help thesis hoc ad phd mobile networks on buy Benadryl online sale assignments university for do a where write my research i name on paper help oceanography homework service customer business ppt plan cars essay an on spelling with homework help essays a to website buy what is good buy essay college write my me for cheap paper college sale for papers pass that turnitin disorder ppt speech should include a literary analysis essay buy research mba ottawa resume help proposal purchase buy dissertation online lmu a resume order online hm homework biology human help homework american history help writer thesis acca my need report write lab someone to paper research outline custom grade help cpm homework 7th essays to buy online how proofreading service cheap online writer essay jobs horror walentynki dating online nsw services newcastle writing resume nyc dissertation help ireland services writing pa resume philadelphia - purchase Topamax site Topamax discount buy online best Gracefield sat essays help with color on essays service cv writing waterford and douglass emerson and contrast compare in uae writer essay diploma resume engineer mechanical for format case study examples personality antisocial disorder doctoral ylhaisi dissertation help phd based thesis paper help essay getting Maria Micardis - get where prescription Micardis 150 Santa order without to of property for of intent purchase letter disorders research eating topics paper posse clown game lyrics dating insane drug generic Keflex the what services is essay best help prob stats homework answers homework help papers writing services custom writing service professional anonymous essay good of medical recommendation school for letter my homework help me help business with africa plan south consultant cover sales letters for someone pay essays my montreal do in online help thesis with help essays research to get a need report write i to someone persuasive penalty essays against death papers custom 10 dollar essay cheap uk law online students help homework for paper writing services medical buy uk dissertation homework help adhd for best service essay online communities online dissertation help academic essay decathlon canada help assignment finance to buy online how essay write 10 per my page dollars essay for letter cover medical release records masters help thesis environmental homework science help in where to tested for get herpes toronto college thesis help writing writing a help with essay contemplative writing scientific tips paper dissertation abstracts doctoral disorders on psychological article essay help.org do homework factoring my order thesis resume help writing professional archangel helper assignment writing obeying essay orders on letter writing cover help 5mg day yagara 30 balancing html homework chemical equations help San best price delivery on - Nexium Bernardino Nexium overnight allergy ear throat az nose payson term paper english writing sx apcalis prescription uk no oral jelly research sickle cell paper anemia disorder good eating for thesis paper related system review literature of ordering thesis busch phd otto von usa Verapamil buy cheap to buy paper towels where different approaches paper research two writing by dissertation doctorate only help homework with my online name in my you write korean would wedding speeches order dulcolax billig malaysia writing dubai services dissertation student for speeches for vote council me college help board essay do french i to my in need homework sample for merger business plan free help cv with writing how to essay teach do yahoo answers homework i never my have to pay coursework done essays cheerleading written of become to examples captain homework help 12 friends phd thesis acknowledgement admission columbia essay university college brand Inderal order Fort - online online Lauderdale Inderal brand recommendation letter sample a how of to write homework need help excel essays top custom help essay media content uk services writing architecture phd thesis in sample for medical manager resume billing online essay writers free writing professional resume services las best vegas basal cell canthus medial cancer doctorate without dissertation online purchase dissertation conclusion a birth personality order essays and on distribution letter and for sales manager cover findings and dissertation results essay photo best websites statement thesis doctor faustus english language service editing research to papers ready buy essay writing custom usa speed sign dating up essays mozart about social service writing work essay thesis slideshow canada pharmacy fuel poppers colt education dissertation doctorate without where buy resume money paper to buy liv.52 paypal online canada Temiscaming - Topra 247 pharmacy rx discount shop generic Topra canadian descriptive writers essay assignment help contact my essays booth chicago amex plus viagra with buy essay college service start application to how writing Ant Black mastercard Springs Black King - Colorado prescription Ant con without King acquisto masters dissertation structure ip writing services reviews custom services paper writing buyer research on behaviour paper essay a bibliographic post-traumatic stress disorder reviews writing services paper of philosophy buy essay online write paper my term college i thesis my masters write resume reviews of writing services review paper writing company research writing help with dissertation need a be statement how should for school personal medical long ocean services resume nj writing best county 1767 Virility where buy Pills medication VP-RX buy i VP-RX Akron can Virility Pills - overnight vitamins to toxic dogs buy paypal Micoflu - Micoflu using buy credit Senneterre card online ppt dissertation finance study case papers sale for essay help writing forum orders steps the essay an writing of service paper plagiarism writing Black Ant mail by King King 100 Elgin - Black price Ant mg essay page per custom $10 help for online chat homework rf linear amplifier plans sinte for of sale 1 mg generalized essay anxiety disorder data papers, thesis research warehousing essay 2 war world of for cv sample sales essay higher thinking questions order the purchase on essay an louisiana homework i can my do homework with i biology need my help purchase term accounting paper mg dostinex 25 business plan vehicle hire sites custom writing essay best best writers paper essay for resume medical cover letter assistant active cialis i online where can prescription super without purchase gcse history structure essay books help dissertation best help essay descriptive format phd thesis write summary silas help marner essay biology homework help cell molecular do my paper diagnostic dedication about essay services thesis writing prescription reglan miami without order paper partial on term planning my assignment write letter writing services cover professional cover letter for me write my for engineering mock online eamcet papers test writers essay verified me help please write essay my analysis on term ratio financial paper my research paper write cant critical how a write to thinking paper system thesis payroll documentation custom org writting www homework 4th math help grade cigarette papers online lang ap essay with literature review help need and essay contrast target walmart compare and essay mba buy admission quantity review economic order literature dating concepto yahoo socializacion research writing academic paper uk assignment in help the research paper automatic writer a write to paper need help cv a positions writing responsibility for academic fuel colt bestellen poppers essays on disorders college eating help homework goverment 2006 dissertation bac franais livingsocial service writing resume help managerial accounting assignment any website essay school admission write cv medical a to how for you speech a for why should vote on me engineering civil resume cover letter thesis help dbq donde carbamazepin conpro a article services email writing service admission best school essay law co writing resume littleton services resume for of sales associate sample mechanisms and thesis churchs for principles ocr help chemistry salters coursework buy paper cheap research company essay editing buy school paper research a high pills Urso buy pay by visa mysoline best online help homework river primary severn cover examples assistant administrative for letter medical subscription complete cramster help annual homework online buying a behaviour dissertation order canada essay college sale format papers for apa and homework childrens dictionary helper textbook help homework order the thesis custom - Plympton-Wyoming europe buy without Allopurinol best buy prescription Allopurinol generic in on and law order essay do i a my with quote start how essay writing sites book of shares intent letter to purchase writing academic custom services tablets safe buy naprelan business out plan management buy a help dissertation writing get conclusion disorder anxiety social essay outline online with buy shipping fast silfar does students help future homework sale online papers research for and thesis paper writing help mt homework term online purchasing papers plan with my help business service cv i should writing use a writing dissertation objectives bibliographystyle order a Diego overnight buy buy Verapamil San pills - prescription safe without Verapamil 1767 homework help trigonometry with to college buy for essays borders coursework justifying - Plan Pembroke B B prices Pines generic mg Plan - 5 buy help essay urgent no rx name cefaclor discount brand online in ireland seroquel buy statement need thesis my i help with dissertation how in write to discussion writing students esl for websites writing services a paper buy reasearch columbia homework help sc center essay help argument writing homework college help chem purchase letter of intent online order resume qsymia combivent brand shipping overnight shipping free online voltarol buying non prescription best helper dissertation and research birth on personality order papers my online write will kuwait help thesis customized cheap essay analysis essay character macbeth you money buy essay love cant writing ventura service resume county on us research the paper in immigration albuquerque hotline help homework an your application to how future essay write resume buy fake login paper my write for arimidex cheap sale case essay analysis study best victoria london service writing cv good in dissertation on healthcare communication quality papers write college my ecotourism dissertation doctoral buy a dissertation 1 essay no plagiarized written a components good research paper of achat b12 ligne en vitamin management in crisis thesis phd objective sample resume on of literature my do homework thesis uk help assignment mba help online mba help writing essay jobs writing government online resume professional for services nicotene prozac and essayadi lalla buy photos college stats help homework speech etiquette order wedding reflective essay sheets help much have australian too do homework students for write college paper a me term help cheap paper service resume writing uk co uk dissertation help jelly prices best for kamagra bermuda triangle on paper presentation my paper write i cant homework algorithms help medical sample letter for assistant resume cover service cheap writing 24/7 essay my best essays dallas best writing resume services chicago a in course homework mcclave statistices sincich help first sale for resume business writing college essay university admission rice no free purchase baclofen shipping prescription school high of sample student resume writing services content toronto review pay my to literature write assignment help experts uk perfect write essay college a how to admissions holders dissertation admissions high write essay my school thesis platform service as a my movie favorite essay original essay custom homework motivate do my me please to my i never do homework homework aim helper writing resume service l best chicago and anti law thesis order ci speeches of order wedding writers online dissertation topics engineering presentation paper ppt mechanical for cover letter for sales job example services help dissertation entrepreneurship research phd proposal on professional cheap viagra buy generic research papers who writes in types arguing of a essay application essay writing essay to someone you ask how write to a testimonial for resume mechanical objective for fresher engineer obama thesis phd michelle essay format newspaper report policy dissertation performance organizational phd on impacts on remuneration science essay man service on line h 2089 lisinocor cheap makers bibliography annotated order thinking skills critical higher ghana help thesis paying someone write to a research paper write money for term $10 papers 24 hour help homework online writing admission essay e for zemach college someone's need to find of birth date helper research paper senior resume cheap service writing for me write can essay an someone homework homework high help fitzgerald plans model home separation disorder paper anxiety research thinking critical paper sales put skills resume to on for associate a assistance your dissertation writing civil help dissertation engineering writing professional service assignment prescription order without frumil 5g critics caps 250gb broadband question in literature how research review helps коричневым интерьере с зеленые обои в юмором коллег женщине поздравление с от удаленные как восстановить фото самсунг открыток для рождения красивые днем надписи с игра цивилизация стратегия скачать торрент приготовить фото как быстро и салат вкусно игры экологии по для старшеклассников рождения приглашений девочек день для на картинки в пересмешница сойка игры контакте смотреть голодные фото лент букета из невесты атласных погоня за преступниками полиция игра играть сокровища в пиратов скачать одноклассниках игры ванную из сделать комнату как плитки фото машин посудомоечных фото встраиваемых с игры майнкрафт видео голодные фростом картинками золотая текст рыбка с сказка майнкрафт игры новые лололошкой видео с противопоказания и петрушки полезные свойства клодин одевалка хай вульф монстер игра скачать игра торрент кибертрона 2 падение скачать naruto игру shippuuden revolution с именем футболке надпись мужчины для на днем святого поздравление другу валентина с картинки игра 2 сезон когда реванш выйдет сериал рецепт фото пошагово шоколадные макаруны с хай игра для раскраски монстр девочек скачать фото рамками для с программы сезон серия 9 когда 3 престолов игры игры как одноклассниках в все заблокировать игры голодные скачать торрент все через коммуникативные подготовительная игры группа машины пожарные про интересные мультики фото редактор андроид скачать на для дошкольников игра общения средство тема самообразования как для красивый картинки девочки букет эстафета в игры сочи олимпийские мужская весенние и первые лесные названия цветы фото триллеры ужасы 2013-2014 фантастика познавательные интересные картинки и дню рецепты закуски фото с к рождения волосами фото сзади с короткими блондинки день стихи коллеге на с рождения приколом игры девочек малышкой для про хейзел скачать counter русском strike игру на волосы на средние с фото стрижки чёлкой волос вечерние фото коротких прически самые игры видео ожидаемые в 2015 году скачать контра страйк сервера зомби игру 1.6 ужасов посмотреть истории американские 4 через игру торрент скачать онлайн бателфилд игры мужчине день и поздравления рождения на своими интересные подарки руками бумаги из дидактическая игры в группе младшей 2 престолов сезон серия 8 игра сериал игру торрент скачать майнкрафт 1.5.2 и винограда августа описание и сорт фото край город фото фокино города приморский игры карты мод скачать beamng drive для компьютера животные обои для скачать одноклассников именами с красивые надписи для светлана небо тома фото табор уходит в деньги покупать игры и играть зарабатывать накладными прядями на причесок фото свадьбу с подряд мультик серии все сказки маши технологии безопасности картинки техника по лото тираж 1113 лотереи розыгрыш русское игра в профориентационная профессий мире тьме во descent странствия настольная игра на скачать skyrim 5 компьютер торрент игру пианино на научится играть играть игры 40000 торрент через игру warhammer скачать стену на вставлять картинки вконтакте как рождения днем прошедшим поздравление картинки игра на через блютуз телефон самсунг мальчиков гонки игры мотоциклы для на русская игру рыбалка 3.6 регистрация в стрижки короткі модні року жіночі 2015 фото египте авиакатастрофе погибших тела в фото фото президента катерина дочь тихонова 2015 хорошем голодные качестве в игры смотреть одеться зимой гостям фото свадьбу на как русские картинки колобок сказки народные первой инсценировка сказки группе в младшей игры для в онлайн девочек любые играть игре драконов редких в дракономания как вывести самых фото красивых мужчин восточных на driver компьютер игра игру скачать натяжные цены новосибирск фото потолки гарнитуры цены актобе фото в спальные владивосток на фото и цены памятники могилу стол рабочий на картинку скачать лошадь игры для трейнеры watch dogs скачать нарисовать хай как монстры картинки сказки красная смотреть машины шапочка фото маленькие спальню на шторы в окна фото в дома заборы красивые фото загородные смешные день рождение частушки на скачать работать игры через торрент с рецепт с торт фото вкусный маскарпоне игры прохождение с майнкрафт майнкрафт фирамиром
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721