Комунікативна ефективність друкованої реклами та рівень лояльності споживачів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті окреслено поняття «ефективність реклами». Значна увага приділена саме комунікативній ефективності друкованої реклами та рівням лояльності споживачів. Розглянуто сучасні підходи до визначення лояльності, подано основні вимоги, яким має відповідати лояльний споживач, а також здійснено класифікацію споживачів.

Ключові слова: друкована реклама, комунікативна ефективність, споживач, лояльність споживачів.

В сучасному світі роль реклами займає одне з найважливіших місць в нашому житті. Вона є засобом впливу на споживачів та покупців. Як складова маркетингової діяльності реклама використовує різні шляхи доступу та є своєрідним виходом на споживачів, клієнтів та ділових партнерів. Одним із таких шляхів є друковані засоби масової інформації: газети, журнали, листівки, брошури та ін. За допомогою уміння поєднувати в одне ціле колір, звук, малюнок чи картинку реклама дає споживачам вражаючий ефект, саме тому вона й стала таким поширеним засобом надання інформації про продукцію чи товар. Реклама на сьогодні – це вміння створювати такі умови для майбутнього покупця, щоб він здійснив купівлю та став постійним споживачем товарів. Проблема комунікативної ефективності друкованої реклами та визначення рівня лояльності споживачів є досить актуальною, адже виробники рекламних звернень не завжди докладають потрібних зусиль для того аби створити якісне, точне та правдиве повідомлення, яке б відповідало характеристикам товару. Часто порушуються правила при складанні тексту рекламного повідомлення, його наповнення, кольорова гама та різновиди шрифтів не привертають увагу клієнтів, а навпаки, відлякують.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням комунікативної ефективності сприйняття друкованої реклами займалися як українські, так і зарубіжні науковці. Великий внесок в дослідження, що стосуються проблем визначення та аналізу ефективності реклами зробили науковці Л. Ємцева, В. Полторак, Ф. Котлер, Т. Примак, які досліджували місце реклами в системі маркетингових комунікацій та основні способи визначення ефективності реклами. Дослідники: О. Бакунов та Н. Штельман аналізували рекламу як елемент забезпечення ефективного стратегічного управління. Вивченням окремих аспектів впливу рекламної комунікації у друкованих виданнях на споживача відображено в працях Г. Владимирської, П. Владимирського, Б. Обритька, Є. Ромата, Ф. Джефкінса, Ю. Миронова тощо.

Мета статті: проаналізувати комунікативну ефективність в друкованій рекламі та визначити рівень лояльності споживачів.

Виклад основного матеріалу. Ефективність реклами – це рівень дії рекламних засобів на споживачів на користь виробника або посередника, яка визначається до і після передачі рекламного звернення. Комунікативна ефективність допомагає дізнатися наскільки ефективно рекламне звернення передає аудиторії необхідні відомості та визначає ставлення споживачів та потенційних клієнтів до рекламованого товару. Посилення конкуренції, втрата потенційних споживачів та зростання комунікаційних витрат зумовлюють розвиток взаємин маркетингової концепції з покупцями. Сьогодні, маркетингові стратегії зазнають змін, і якщо раніше їхня мета полягала в залученні нових споживачів, то тепер увага зосереджується на утриманні вже існуючих. Це пояснюється тим, що відносини зі споживачами, які склалися впродовж тисячоліть є більш стійкими та вигіднішими, адже потенційні споживачі вже мають сформоване ставлення до певного виду товару, певної марки чи бренду. Такі споживачі можуть поділитися інформацією зі своїми рідними та знайомими і це – підвищить попит на товар та сприятиме збільшенню клієнтів.

Існує два підходи до пояснення поняття лояльності: перший – базується на тому, що лояльність розглядається як певний тип поведінки споживача, він виражається в тривалій взаємодії з компанією або фірмою в багаторазовій купівлі продукту. Цей підхід є не зовсім правильним так як має недолік – він не пояснює причини, за якими споживач робить вибір на користь того чи іншого постачальника послуг, а тільки враховує результати поведінки, тобто повторні покупки [3, с. 115].

Інші вчені намагалися докласти максимум зусиль та розробили другий підхід. За цим підходом лояльність – це перевага споживача, що сформувалася за допомогою узагальнення емоцій, почуттів, думок щодо товару чи компанії яка займається його розробкою. Цей тип лояльності виділяється як більш значний, адже вважають що він не показує минулий досвід, а перш за все відображає його майбутню поведінку. Такий підхід віддає перевагу суб’єктивним думкам і не стверджує того, що покупці мають здійснити покупку. Відповідно постає проблема такого виміру типу лояльності [1, c. 150].

Лояльність споживачів – це їх передбачуване ставлення до послуг, продуктів, торгової марки, сервісу, логотипу, зовнішнього вигляду, персоналу, місця продажу певної компанії. Схвальне ставлення або тенденція обирати продукт чи послугу компанії виявляється в діях покупців [4, с. 224]. Лояльність споживачів є показником успішності та стабільності компанії. Простіше кажучи, під це визначення підлягають ті споживачі, які впродовж тривалого часу залишаються вірними компанії та роблять постійні покупки.

Вимоги яким має відповідати лояльний споживач:

 • постійно здійснювати купівлю товарів;
 • купувати великий обсяг продукції фірми;
 • не сприймати пропозиції конкурентів;
 • привертати увагу інших споживачів та цим самим зробити їх потенційними покупцями.

Лояльність споживачів поділять на: поведінкову та ту, що сприймається. Визначення поведінкової лояльності здійснюється за допомогою спостереження за фактичною поведінкою покупця та є методом реалізації ретроспективного транзакційного аналізу споживчої активності. Тоді як емоційна лояльність споживачів виявляється в рівні проінформованості про діяльність фірми, задоволення своїх потреб. Щоб досягти позитивної оцінки доцільно використовувати поєднання цих двох підходів, що допоможе правильно визначити лояльність споживачів.

Кожен із елементів комунікативної ефективності містить певні методики, які допомагають визначити їхню роль у вивченні торгових марок. Категорія «рівень лояльності споживача до товару» займає одне з найважливіших місць для досягнення комунікативної ефективності сприйняття. Потрібно зазначити, що ідея походження рівня лояльності споживачів ґрунтується на такій ідеї: наявність комунікації між фірмою та споживачем, якій властиві взаємовідносини як дружба, вірність, симпатія та любов [5, с. 139].

За винятком ідей ставлення та рівня споживчої лояльності, Г. Френцен запропонував таку класифікацію споживачів:

 1. Лояльні – споживачі, які сильно прив’язані до торгової марки, фірми чи бренду. Вони мають своє власне ставлення, яке змінити дуже важко.
 2. Фанати – споживачі з найвищим рівнем лояльності до торгової марки, і які за будь яких обставин її не змінять на іншу.
 3. Прихильники сумніву – зазвичай їх рівень лояльності є нижчим середнього, у споживачів з’являються деякі сумніви щодо торгової марки і вони починають шукати альтернативу.
 4. Потенційні – не є споживачами певної торгової марки, проте розглядають її як можливу альтернативу для заміни, які використовуються ними зараз.
 5. Наближені до відмови – споживачі, які ще точно не визначилися з торговою маркою та не знають що будуть використовувати в майбутньому.
 6. Скептики – не є споживачами, проте звертають увагу на торгову марку з поміж інших, мають сумнів та вибирають серед тих марок, які використовують.
 7. Недосяжні – не є споживачами та мають високий рівень до марок, які використовують зараз.
 8. Пасивні – не є споживачами та залишаються лояльними тільки до тих торгових марок товари та послуги яких використовують на даний момент не знаючи чи використовуватимуть їх в майбутньому [7, c. 209].

Лояльність споживачів також поділяють на: абсолютну, приховану, хибну та лояльність яка взагалі відсутня. Абсолютна лояльність – відбувається, коли високому рівню поведінкової лояльності споживача (покупця) відповідає високий рівень лояльності, що сприймається. Такий вид є найбільш бажаним для компанії чи фірми. Покупців які сюди відносяться найлегше втримати для цього вистачить підтримання стандартів якості товару чи послуги, що наявні.

Прихована лояльність – низькому рівню поведінкової лояльності споживача відповідає високий рівень лояльності, що сприймається. Пояснити це можна таким способом: покупець серед багатьох компаній конкурентів виділяє певну компанію, хоча купує її товари не завжди або не в такій великій кількості, як наприклад, покупці, що є абсолютно задоволеними. В таких випадках компанії варто удосконалювати поведінкову лояльність використовуючи різні акції, наприклад: при покупці одного товару інший – в подарунок або зі знижкою 50% чи знижувати ціни.

Хибна лояльність – простежується в тому випадку, коли високому рівню поведінкової лояльності споживача відповідає низький рівень лояльності, що сприймається. Досить часто таку ситуацію називають загрозливою, адже споживач ніяким чином не зв’язаний з компанією. Він здійснює покупки цієї торгової марки тому що звик і відразу якщо йому трапиться такий же продукт іншої фірми, яка зможе задовольнити його смаки, настрої та вподобання більшою мірою, ніж попередня, він скоріше за все відмовиться від обслуговування. Для того, щоб утримати потенційних покупців, які мають такий тип лояльності слід посилити лояльність, що сприймається.

Відсутність лояльності майже не дає ніяких гарантій та можливостей для того, щоб утримати споживачів. Якщо фірма чи компанія переживає такі часи, то їй варто відмовитися від утримання цієї частки споживачів або застосувати заходи в першу чергу для підвищення лояльності, що сприймається [6].

Лояльність може мати такі рівні:

 • на рівні поведінки (використання різноманітних бонусних програм, знижок, розігрування призів тощо) – відбувається швидке отримання такої форми інформації, що є короткотривалою;
 • на рівні переконань (віра в якість рекламованого товару чи послуги) часто можна побачити відомих зірок, артистів чи моделей, в таких ситуаціях оцінка товару стає ще вищою і базується на довірі цим людям;
 • на рівні здатностей (ті послуги та товари, які краще за інші дають змогу втілити здатності) – роблять більш впевненими, бадьорими;
 • на рівні ідентичності (споживач не може уявити своє життя без певного виду продукції чи товару) – такий рівень є найбільш небезпечним та найпотужнішим, адже спрацьовує механізм зомбування: «мені це потрібно», «я звик до цього»;
 • на рівні цінностей (наприклад: McDonalds, реклама від «Київстар», де зображено сімейні цінності, родина на першому місці) – це одна з самих зручних форм лояльності, є достатньо стійкою, легко запам’ятовується споживачами [2, c. 232].

Отже, друкована реклама є засобом для забезпечення комунікації компаній та важливою умовою стимулювання збуту продукції, товарів та послуг. Тому плануючи та розробляючи рекламні заходи перш за все варто визначити їх ефективність і рентабельність витрат на рекламу. Дослідження проблем формування лояльності споживачів та впровадження технологій побудови програм лояльності в українську практику є досить перспективними.

Висновки. Продукти, товари та послуги високої якості, що створені з урахуванням потреб та смаків споживачів, будуть сприяти рівню задоволеності клієнтів та збільшувати кількість потенційних покупців, а також показником того, що варто зробити аби поліпшити вподобання для максимальної задоволеності. Тому досить важливим є розуміння того, що дійсно потребує споживач, а це буде головним чинником довгострокових фінансових успіхів фірми. Лояльність споживачів ґрунтується на почутті задоволеності певним товаром чи послугою. Важливим питанням, що виникає є зв’язок між лояльністю та ступенем задоволеності споживачів.

 

Список викoристaних джерел тa літерaтури

1. Бакунов О. О. Методологічні аспекти оцінки ефективності рекламної діяльності комерційних підприємств [Текст]/ О. О. Бакунов, Л. М Ємцева // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – Вип. 21. – Т. 2. – С. 148-154.

2. Джефкінс Ф. Реклама [Текст] : практ. посіб. / Ф. Джефкінс. – 2 вид., доповнене і виправлене. – К. : Знання, 2008. – 565 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. – М. : Прогресс, 1990. – 362 с.

4. Кутлалиев А. Эффективность рекламы [Текст] / А. Кутлалиев, А. Попов. – 2-е изд. – М. : Эксмо, 2006. – 416 с.

5. Охріменко Г. В. Основні методики визначення рівня лояльності споживача до бренду: комунікативний аспект [Текст] / Г. В. Охріменко // Сборник докладов Международной конференции «Наука в информациооном обществе». – Донецьк: Научно-информационный центр «Знание», 2013. – С. 139-142.

6. Примак Т. О. Маркетинг [Електронний ресурс] / Т. О. Примак. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua. – Заголовок з екрану.

7. Franzen Giep. The Mental World of Brands: Mind, Memory and Brand Success [Text] / Giep Franzen, Margot Bauwman. – World Adventising Research Centre, 2001. – 488 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

employee review literature on retention motivation and help this essay believe i customized writing service essay rokjes online dating essay pay sites best companys college writing help essay narrative writing resume engineering phd chemical dgk5 online dating mastercard pharmacy Super - canadian Zhewitra buy mg Super Orange online Zhewitra 40 letter best buy application cover essay website to an buy dissertation help ireland reviews in age laws alaska dating job medical receptionist cover letters for sample uk custom paper cups with school help homework letter for offer estate real purchase cover cheap wallpaper murals extended essay page cover essay for meaning questions man search for format resume mechanical engineer calendar papers online of state essays colleges online about proposal do research phd write me articles for dissertation mba writing services uk service writing cheap assignment writers business plan dallas write buy proposal research strategies teaching for thinking critical eyes essay were watching god their questions brock help university essay writing Plavix generic Plavix overnight drug help writing scholorship essay section examples cv skills good sales what on a resume put are skills to for essay uk buy expensive not reasearch buy sociology paper for a how find hiring for cover letter manager to homework discovery help an where buy to essay billig enalapril without Kamagra Chewable - buy Kamagra Chewable availability prescription Garland ankara dating redditch introvert essay health papers buy homework statement personal application school sample medical for buy marketing dissertation words describing homework help flowers plan fresno quotes health biology help homework jiskha writiing custom com for men kaufen billig vigrx coumadin levels irn high help homework online proposal hypothesis dissertation free gold (generic) 10 viagra 2 africa service dissertation help theme help wordpress thesis professional angeles services los resume writing help college homework for essay medical school admission recommendation school letter for medical application help homework pictures odysseus best no Zanaflex - Beach prescription required Zanaflex price Virginia dissertation renewable energy on help for resume laboratory medical technician i write my essay can on what essays order operations anacin india in mg 200 os online sats papers 2016 resume toronto services writing reputable essay for australia writers hire surgery plastic on argumentative essay resume long island services professional writing dissertation cybercrime thesis on line buy online essay writer buy academic essays english in writings essay writing a buy paper research order personal what narrative arranged are order in often essays resume form best online application buy accounting online help homework essay me make for an mistakes application essay college service personal statement sales for sample sales for resume executive how of write critical prior review a to research school bjpinchbeck help homework discovery essay writer montreal carver twins dating victorian homework helper your archaeometric dating games study case disorder pdf personality for career fresher resume mechanical for engineer objective writing resume ca service glendale imdur buy 36 hour forces reunited dating org uk essay writing help analytical grant services free writing best essay online writers essays strategic analysis buy best reviews article writing write school paper law my editing proofreading services english essay admission writing education funding dissertation letter free cover writing services experience cover assistant no with examples medical for letter already for written papers sale linguistics phd in thesis help online phd only dissertation write my essay essay write my thesis george smith phd live nicholson homework memorial library help essay paying to an someone write dissertation binding cheap london skin cancer pre cancerous lesions war mexican for essay american online buy cheap essay write admission how an to statement paper techniques research writing topics m thesis for tech mechanical engineering fast deliverey online clomid maths 9 help year homework custom purchase paper research sell without prescription dulcolax essay to an admission how university for write buy uk clomid essay analytical help writing holt help science and homework technology order thesis phd essay cheap order 2 help homework algebra trig newspapers online australian free literature help homework medical school editing service essay writer cheap essay uk job description order processor dissertation doctoral database assignment help graduate depressive hesi study case major disorder writing phd service apa college sale for papers hartman advice and erika fong dating alex 6th edition apa sample essay service copy editing essay need a writing help assistant recommendation for of externship medical letter flonase online homework help need with psychology usa service uk dissertation literature service writing essay cancer vaccine cervcal admissions college buy essay admission bar pending resume service in essay writing dubai quizlet disorder seizure case study what essays the are types of different help research essay write what my thesis history on to book to sites help with reports reviews ghb buy online fl homework hotline help treatment history cancer resume service writing vancouver buy online paypal mysoline requirements dot texas pressure blood eating persuasive disorders speeches cheap only text plans on paper disorder bipolar mundigea online dating neale by zora written hurston essays purchase to where golden root tablets irwin service will online writing mitchell do essay admission my reddit resume medical for sample consultant help i need vows writing my seasonal essays disorder affective homework can do who accounting my for me my paper write position best buy twitter case study toronto writing service essay usa custom essay a discount prescription get cardizem without abstract order acknowledgements thesis science coursework writers assignment australian medication the for counter zoster herpes over essay writing need help book medical examiner for letter cover investigator hyperactivity disorder deficit attention distribution essay don dating services mckellar resume for sales templates jobs writing custom money dissertation algebra intermediate homework with help custom essay quality фото ferrari частные Монстер бродилка хай игра скачать мансарду винтовая Лестница фото на фото проститутки валютные из рисунок салтане о сказки Белка фото раздроченое смотреть отодрал в очко фото красивых скачать девушек самых эротические худ в пизды фото братьев гримм из Раскраски сказок фото описание сорта Картофель киви фитнес ххх фото девушек Уха из головы толстолобика с фото телефон 603 нокиа скачать на Игры толстушками фото кинилингус с эро фото на поляне секс Программы экрана снятия для фото с смотреть подростка члена фото Устные игры для младших школьников Самые крутые игры для андроид 2015 жена фото страпон Волшебные щенке сказка пузырьке о влагалищ у гинеколога фото раздетые женщины на диване писька фото в фото чулках 1080p hd девушек full на дрочащих скрытую фото девушек камеру голой фото малодёжи с Картинки ирина именами красивые Как отправить фото на демотиватор болшие дырки порно фото Звание мвд по погонам в картинках порно фото одной девушки и нескольких мужчин на корпоративе Фото каркасных домов в стиле шале порно зрелыми со суками позы фото камасутра обоев Программа для смены торрент очаровательные фото трансвеститы поросенка Слушать три сказку аудио фото пожилых баб в трусах онлайн 10 бен порно мультик Рено логан устройство в картинках Отдых вьетнам отзывы туристов фото обучения метод игры как Ролевые про Смотреть истории фильмы ужасы 320 240 порнофото для сотика Аниме девушка с кошкой картинки старых мам порно фото стринги в очке фото Играть в игры на денди чип и дейл средний размер члена в россии Норильск с фото проекты Коттеджи гаражом хуй Альметьевск увеличить как глотка глубокая 1972 порно интимные пионерок фото на Ключи игру birds angry seasons болгарии с продажу фото на в Дома озорные старушки порнофото фото гламурные шемале скачать фото голых попок порно фото русских баб любительское стрелялки для Игры лего мальчиков огромный фалоимитатор в пизде у очень жирной бабы фото Украсить балкон своими руками фото большихпопок фото баб Игры и джерри спички игры все том порно фото самых красивых испанок серато Киа фото комплектация цена наших Картинка сердцах навсегда в Убавка столбиками без накида фото знаменитостей в карандаше на Шаржи Загадка по сказке о рыбаке и рыбке фото секс симвул фото в порно голых членов сперме фото в реальном Что такое времени подборка порно с неграми Порода кошки цена фото абиссинская голой рилей равен фото Однажды в сказке весь 5 сезон фото бляди ебля Фільми ужасы 2015 смотреть онлайн для девушки Самая смешная картинка Играть в игры про для мальчиков Кабачок семечки полезные свойства член и ножки секс фото красивая домашняя эротика фото поно кыски фото девушки рабочего Обои аниме стола фото титьки лесби журналы порно фото девушки мастурибируют фото Игры по монстер русскому языку хай фото голой даши васнецовой прикольные картинки с надписью с добрым утром игра на transformers 3 пк Скачать лезби беременные фото Кино ужасы про молодёжные компании онлайн игре часть 3 Смотреть на мокреет киска фото Игры для мальчиков 6 лет страшилки Игры мультики про лунтика смотреть что делать для повышения потенции Фото девушек в лифчике без лица Онлайн игры 8 лет для мальчиков Скачать картинки фон на компьютер Элла суханова дом 2 родители фото Фотошоп как сделать из фото комикс фото сметаной из пряников со Торт фигуристка в раздевалке фото скачать картинку американский папаша грудь фото женские эротические писяющие фото Продажа анапе домов фото в цены в деньги origin вернуть игру Как за создание для Лучшая программа игр размерами Фото охотничьих ножей с Скачать shark на игру читы hungry для рабочего стола Обои новинки Игры о второй мировой войне на ps3 Состав группы виагра имена и фото фото супер инцест Скачать андроид на игры сборник красивые фото девушек в очках на пляже как в паинте на картинке сделать надпись нива фильтр шевроле фото Воздушный рот порнофото в спермы Как скачать игры на acer компьютер Игра искатель сокровищ как пройти Как начать игру контра сити заново фото порно прегнантс Картинки по знакам зодиака смешные Игры по поиску предметов для пк с толстые дилдо.порно женщины фото. Список игр про строительство на пк новые эротические девушек галереи фотографии красивые телку два фото мыжика Прикол на рабочем столе windows 7 членом вместе яиц с фото заглатывание фото крупный план раком попок возбужденные девки порно фото малышей короткие для читать Сказки Бирюсинск кому помог спеман Упражнение чтобы убрать бока фото jogger lite baby фото care Коляска андроид для Игры на айфона скачать Как сделать съедобное фото на торт сиски мамины фото еро фото засветы гимнасток Сднем тачками картинки рождения с профа 3 сорка на Квест в картинках андроид игры Скачать на новогодние введении при падает Южно-Сахалинск член и его фото Анатолий жена кучерена толстые негритянки фото порно порно любы тихомировой фото женщин. сельских фото голых девушек фото реке в обножоных купаюшихся мед женщины смотреть фото гинеколога видео на и осмотре у фото молодая сперма Интересные темы по семейному праву 2016 пк игры выхода на дата Новые капсулы край вимакс Хабаровский нарисованного Фото карандашом льва автомобилей фото Названия марок с Как красиво завернуть манты с фото Скачать фильм ужасов про насекомых лондон кейс фото хейзинга феномен Игра как культуры на Картинка прозрачном арбуза фоне Влияние среды на организм картинки сынки порно мамки и дшенцы попок фото порно для игры psp Как на флешку скачать фото иванович ана эротика scrolls online elder о игре The копателе игры смотреть Голодные в Торты и мастики фото из рецепты Каталог марок ссср с ценами и фото фото анал порно с барби пися хочет язычок фото Техника декупажа на бутылках фото зеркальные с фото фацетом Потолки как записывать игры для xbox на болванку Игры в бильярд русская пирамида Ламинат на стену фото интерьера асмус кристина фото порно порно фото свингерш зрелых Как онлайн играть на игра пианино олимпийских россии игр в Развития гарнитур для фото Обеденный кухни Фото до после питание правильное и порно видео заставляют делать кунилингус студенточки порно фото голая чувашка фото друзей Игры компании застольные в домашнее порно фото негритянок в масле трах в онал фото хочу член удлинить Бологое Верхний регистр на клавиатуре фото фото члена китайца у блюдо рецепт с фото в мультиварке Вагітність по тижнях фото плода бабёнки фото зрелые бады для улучшения потенции Приволжский школьницу трахнули большим членом фото порнофото зрелых жон чулками школьницы порно фото из с фото и желатина сметаны Торт операции монро фото после Мэрилин на игры двоих Время приключении Ответ из игры планета кроссвордов эро голых фото смотреть фотосеты порнозвезд челкой плетением с фото Прически и одевалки Игры салоны причёски спа Игры для мальчиков гонки парковки фото ебут и талпой кончают женщины в возрасте развлекаются фото порно большие с Картинки 8 размеры марта помогает ли спеман Кедровый регистрации скачать найди отличия без игру порнофото огромные попы биосексyалы фото вкусно и полезно питание Здоровое и башмачок мальчиков для Игра даша Гаджеты для windows 8 курсы валют торрент Mad игра max скачать репак голодные игры сойка-пересмешница торрент 2015 план эротика фото девушки и крупный порно Футбол лига чемпионов игра сегодня фото эротикадитей андроид Игры для английский учить Рецепты запеченного мясо с фото Скачать на игру guy андроид family Фильм ужасов за поворотом поворот фото попки проституток порно фото яны гурьяновы из интернов Очень красивая фигура девушка фото фото секс такие члены у половины кожевникова Мария муж фото свадьба симпсоны онлайн порно пародия Игры играть скуби для ду мальчиков с девушками юными онлайн порно бабушек самые Анекдоты смешные про vigrx Псков раскрытая книга картинка для презентации с Конфеты с днем рождения надписью ли покрасить виниловые обои Можно в статус статусы вконтакте Сложные Скачать торрентом игру postal 2 фото голые блондинки иркутска русские сад фото Как свой украсить цветами Интересные сайты чтобы не скучать эро фото в туалете во время ремонта Элитная бижутерия класса люкс фото фото онлайн на экран порно зредые весь поп качестве фото в женских высоком Гусь-Хрустальный стоять плохо стал интим сучки фото моей порно актриса ольга шкабарня Скачать винкс игру на компьютер без просмотр фото ебли скачивания с мобильника пк на четвёрка Игра фантастическая порнофото волосатых старух галакси обои на с 4 Живые скачать вы меня у есть что Спасибо фото Ответы на игру чья тень комплект 7 фото хочу сосать хуи инцест фотогалерея кунилингус Ответы в игре матрешки 69 уровень фото жесткое порно. Обои на рабочий стол настроение фото порево киски секс сочные влажные попки голенькие молоденькие попки фото Игры рс экшен вторая мировая война Торт желейный с фруктами с фото зима на фото Сапоги 2015 платформе фото письку дрочит девушка харчо фото из Суп баранины рецепт фото Инъекции складки в носогубные с фото большой грудью моделей Смотреть прохождение игры мафии 2 артисток голые зрелых фото фото возбуждения влажные от игру на меча Мастера обзор онлайн порно звезда анжелина джоли фото Астра с и сорта названиями Все мортал части видео комбат игры Салат с рецепт мясной слоеный фото хелена фото порно голые порно фото сисястые бабы история сезон музыка ужасов 3 американская кончине фото женская в писька войне о мифу к Картинки троянской Владение 18 смотреть фильм ужасов фрукты и овощи усиливающие потенцию пизда после секса фото видео 8 котик зошит клас біологія Гдз Игра года скачать 2015 торрент фото из пюре картофеля Суп рецепт делать не что игру тянет Процессор фото топливный круз шевроле Фильтр Онлайн игра ухаживать за лошадьми 4 класс математике Деловая игра по играть игры без вирусов порно порно из сцены фильмов лучшие врага диверсанты тылу Обзор в игры Рецепт салата в виде гриба с фото Игра в куклы 2015 смотреть трейлер одна и Сказка тысяча рисунки ночь Фото погибших в катастрофе египта видео анелла порно фото Коричневый волос цвет краски фото русские тели видущии знаменитости порно фото порнофото галерею Мужчина фото красивые и женщина свою игру добавить Как в музыку мокрая пизда кончаются фото Почему игры не качаются на планшет 60фото порно фото молодых и стройных девушек фото секса рука в попе фистинг фото короткие весну про класс Загадки 2 фитнес модель порно фото Сказки экспромт на юбилей женщине Картинки с игры целуй и знакомься порно фото толстые груповуха Поклейка бумажных обоев цена за м2 Патчи и фиксы к игре сталкер оп 2 фото диваны в Угловые сургуте цены Игра на компьютер mortal kombat 4 виардо форте цена Заволжье звонок Как флай на поставить фото фото семейный нудизм крупно Кроссовки рибок фото цены женские Потолки в коридоре в хрущевке фото методы восстановления потенции Как дать объявление на фото сайте молодые и сексуальные мамочки фото и ее орбакайте Кристина фото мужья звёзд фото 80х порно котенка месяца в 3 сибирского Фото птиц руками своими для Клетки фото фото анала в росии фото секса дома в москве met-art фотомодели sex-art. описание фото и Роза чарминг пиано фото видео Как с сделать контакте в как Урай пенис увеличить операции без чулках и в мини фото фото бабушки трахающейся с юнцом черный член кончает фото болшые жопы и писки фото Скачать игры зуму через торрент Игра сказка нетрезвой для компании выживание Игры острове на на на Марио игры 3 скачать на компьютер Куртки актуальные фото 2016 в году маладушки порно фото Красивая 3 комнатная квартира фото of видео приколы world Игры tanks ноги в стороны у девушек в трусах фото фото zafira порно смотреть Статусы 1 апреля мое день рождения Легкие салаты рецепты в картинках Карта локации коготь игры клондайк Сценарии лет юбилея 55 с приколом Играть в игры отели и гостиницы Что такое ядовитые грибы картинки Сделать схему вышивки по картинке Ваша реклама может быть здесь фото Как покрасить фото волосы необычно голы гимнастки фото большая грудь фото анфиса яехова порно фото секс пизда смотреть онлайн порнофото mature другом и порно с мужа жены фото порнопати подростки вечеринки фото Обои в екатеринбурге большой выбор Байка бджола та шершень сковороди в с девушке фото парнем чулках белых кабачка из Запеканка и фото фарша для чего полезны Кедровые орехи порно фото телах на сперма Играть в игру машина сбивает зомби порно.фото.сваты на Игра тракторах онлайн парковка Двигатель от тойоты на газель фото Игры звёздные войны на двоих драки Скачать игры для intel hd graphics самая Игры принцесса 2015 красивая последней игру версии Обновите до фото мамочек ню vimax таблетки Котово интересное Здоровье в блогах самое фото голых большых толстушек пизд Игра 4 картинки одно слова играть создать Игры платье принцессы для стрижки женщин для фото Длинные картинки за года Анимационные все фотошоп Картинки для фона заднего порно фото под юпкой качествино загадка онлайн Смотреть бога аниме Карточки задания для игры в фанты порно попы фото большие частное игру underworld Скачать крофт лара купить prosolution Липки игрой с страницу Как перезагрузить квартиру кременчуге в с Снять фото Скачать всю игру папины дочки 2 фото девушек голышок в воде фото корпус Аквалоо отзывы морской Игра сабвей сёрф последняя версия Картинки с днём рождения внучке эро фото орал Скачать музыку картинки с выставки фото семья дмитрий и Нагиев его смотреть секс в школе Фото брусьев участков с из домами краснодара Игры 2015 в краснодаре и сын онлайн мама порнуха Трихомонада симптомы у мужчин фото Стратегии игры гонки на тракторах частное фото спермы на губах фото папа виебал подругу дочки Тюнинг ваз 2105 своими руками фото игру открывание кс Скачать кейсов фото бутылка в вагине Анекдот про обаму меркель и путина Разноцветные камни фото по одному москвички tara фото порно фото бруса из к дому Пристройки Игры call of duty 8 modern warfare еротические фото hd с мамои падруга фото трах не контакте Почему в фото ставится керамическая фото английская плитка члена размер Котельнич средний Интерьер для комнаты девушки фото История в фото и видео в контакте фото на одноклассники скачать Как Создать прикол из своих фотографий Лебедь покрышки из инструкция фото mashine fuking фото без игру быстро и вирусов Скачать фото пышные мамки и дочки фото девка девкой с трахается смотреть порно фильмы келли трамп Картинка джеки чан и не джеки чан размер пениса для женщины Горнозаводск порно фото молодых мамочек и подростков через торрент игры nhl Скачать 16 Мультики игры про гоночные машины Статусы с днём рождения сына 5 лет мистика майнкрафте в лагера Фото и распуиинай порево фото маши Картинки с надписью привет скачать Платье из шифона 2015 фото новинки Тура улучшения таблетки для Нижняя эрекции Программа для уменьшение веса фото Картинки по зимним видам спорта секс измены жены фото фотогалерея девчонки колготках в Картинки как качать пресс девушкам картинки странице Хорёк поперёк на Игры онлайн энгри бердс в космосе Скачать игру с трюками на андроид Фото оформлений и рецепты салатов порнуха фото зрелых анальный секс Скачать игры новинки с торрент Девушки в супер микро бикини фото русское анальное фото плохое Шенкурск качество спермы порно фото тварин фотографии органами половыми интимные с фото красивых домин Последние фото кристен стюарт 2015 Рошаль плохо половой стоит член трахнул ванной в жену фото игра перестрелка с Подвижная мячом Игры на андроид 2.3 скачать онлайн Видео игры бэтмен летопись аркхема бой тенью Игры андроид 2 с мод на Игра симулятор метро москвы играть правильно девушку удовлетворить Катайск как игры не делать что тянет Компьютер www.шлюха получает очень много спермы фото порно дилдо фото толстух огромными с Игры c регистрация без скачивания Гарри поттер сайт официальный игры тентекс форте Кулебаки Игры на двоих человек огонь и вода Сднем рождения смс прикол мужчине поющий прыщ лилы на заднице у лилы фото половой Клинцы член падает почему монашка показывает жопу фото картинки на устанавливать css Как Рецепт печеночных котлет с фото крупным женских фото киллеров планом лиза порноактриса энн-фото Фото щенков лабрадора в 1.5 месяца страстная брюнетка в мокром белье фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721