Дактилоскопічне дослідження сфальсифікованих відбитків пальців рук людини: зміст, проблематика та шляхи подолання труднощів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лендєл Анна Іванівна

Дактилоскопічне дослідження сфальсифікованих відбитків пальців рук людини: зміст, проблематика та шляхи подолання труднощів

Анотація: в даній статті, автор детально описує способи фальсифікації слідів пальців рук людини, визначає шляхи їх виявлення та дослідження, а також окреслює окремі напрямки удосконалення дактилоскопічного дослідження задля більш ефективного виявлення підробки відбитків пальців рук людини.

Abstract: The author in this article describes the details of methods of falsification traces of human fingers, determine ways of there detection and researching, and also outlines some areas of improvement fingerprint investigation to better identify fake fingerprint of human hands.

Ключові слова: дактилоскопічне дослідження, відбиток пальця руки людини, папілярний візерунок, підробка, фальсифікація слідів відбитків пальців, лазерно-прасувальна техноогія, фотолітографічний метод.

Дактилоскопічне дослідження – одне з найдавніших і разом з тим найефективніших криміналістичних досліджень, яке дозволяє ідентифікувати особу. Наприкінці XIX ст. науковці довели той факт, що папілярний узор на фалангах пальців рук особи є суто індивідуальною ознакою, стійкою та незмінною впродовж всього життя людини. Було встановлено і ту обставину, що узор відновлюється у разі пошкодження епідермісу у тому ж вигляді, в якому існував раніше. Експерти-криміналісти почали активно використовувати зазначені цінні наукові факти в ході проведення криміналістичних досліджень та розвинули дактилоскопічну експертизу, завдяки якій стало можливим здійснення ідентифікації осіб, сліди відбитків рук яких залишені на місці злочину [1, с.148]. Висновки криміналістів почали враховуватися у кримінальних провадженнях, а 13 вересня 1902 р. англійський суд вперше визнав, що факт збігу відбитків пальців рук людини на місці злочину і її індивідуальних відбитків може розцінюватися як доказ у кримінальному провадженні [3, с.237]. Паралельно із розвитком дактилоскопічних досліджень формувалася певна проблематика у проведенні цього виду криміналістичних експертиз. Злочинці, використовуючи здобутки науки, можливості комп’ютерної техніки, фотоапаратури, розробляли та успішно застосовували різні способи та методи підробки слідів пальців рук та створювали, максимально подібні до оригіналу, фальшиві відбитки нігтевої фаланги пальця руки людини, виявлення яких було складним та багатоетапним процесом.

Процес фальсифікації слідів рук людини та способи його виявлення досліджувалися науковцями багатьох країн: японським криптографом Цутома Мацумото, іспанським вченим Торібіо Фернандеса Отеро, американським дослідником Майклом Кюкеном. Серед вітчизняних науковців побідні дослідження проводили О. Волошенко, С. Мендус, А. Башилова, П. Біленчук та ін. Оскільки на сучасному етапі фальсифікація відбитків часто зустрічається у криміналістиці, а конкретних рекомендацій націлених на вирішення проблеми не визначено, існує потреба у більш глибокому дослідженні цього питання.

Метою наукової статті є здійснення аналізу дактилоскопічного дослідження сфальсифікованих слідів, визначення основних проблемних моментів, а також окреслення шляхів удосконалення криміналістичного дослідження, враховуючи інформацію про способи підробки. Задля цього планується вирішення наступних завдань: 1. Проаналізувати зміст криміналістичного дослідження, яке спрямоване на виявлення ознак фальсифікації слідів; 2. Визначити проблематику дактилоскопічного дослідження; 3. Окреслити шляхи удосконалення методики дактилоскопічного дослідження, враховуючи знання про способи підробки відбитків людини.

Криміналістичне дослідження слідів пальців рук людини, залишених на місці злочину складається з двох частин. Перший етап – виявлення, фіксація та вилучення слідів рук. Огляд об’єктів проводиться у косопадаючому освітленні, у світлі що проходить крізь прозорі об’єкти, а якщо сліди є невидимими, то за допомогою спеціальних порошків, парів йоду, розчинів азотно-кислого срібла або ж інших фізичних, хімічних, радіографічних методів. Фіксація слідів відбувається шляхом їх описування у протоколі, фотографування та копіювання. Слід вилучається за рахунок того, що забарвлений дактилоскопічними порошками потожировий відбиток копіюється на спеціальну слiдокопіювальну плівку (темну або світлу) та переноситься на білий папір. Якщо є можливість, то об’єкт на якому виявлено відбитки, разом із слідами, вилучається. Друга стадія – безпосередне лабораторне дослідження відбитків рук людини з метою встановлення їх придатності для ідентифікації, та встановлення особи за наявними порівняльними зразками. Експерт за допомогою збільшувальних приладів та комп’ютерної техніки розглядає фотографії відбитків нігтьової  частини пальця та визначає: тип, вид візерунка, напрямок, ступінь крутизни потоків папілярних ліній, величину візерунка та аналізує приватні ознаки. Друга частина лабораторного дослідження полягає у

порівнянні відбитка із іншими, взятими у підозрюваних, та тими, які містяться в базі дактилокартотек. Ідентифікація особи проводиться шляхом виявлення 14 і більше тотожних ознак між двома відбитками рук людини [4, с.102].

Задля вирішення питання про можливу фальсифікацію відбитків, вище окреслена загальна процедура дослідження доповнюється додатковими діями. Експерт більш детально досліджує фактичне зображення відбитку та якійсний склад речовин в ньому та біля нього, аналізує можливий механізм слідоутворення. Перш за все увага звертається на те, чи не містяться в площині відбитку сліду речовини, які часто використовуються в процесі створення конструкцій для підробки: клей, желатин. Експерт визначає, чи виникає люмінісценція в ультрафіолетових променях як самих папілярних узорів, так і ділянок біля них, адже це може свідчити про використання фотолітографічного методу фальсифікації. Якщо сліди є свіжими, то особлива увага приділяється факту наявності, або відсутності біологічних речовин людини в місцях слідоутворення, адже якщо їх немає, то можна говорити можливу їх підробку. Експерт-криміналіст скрупульозно досліджує папілярний узор, його форму, проводить характеристику кожного елемента малюнка та встановлює ознаки потовщення, потоншення, вигину ліній папілярного узору за рахунок чого визначає яким: природнім чи штучним методом він був утворений. Встановлюється наявність чи відсутність ознак високого друку про які свідчать: нерівномірний розподіл барвника у відбитках або утворення барвистого бортика (окантовки) по краях окремих папілярних ліній. При проведенні дактилоскопічного дослідження, також враховуються характеристики поверхні на якій залишені сліди, адже в деяких випадках це істотно впливає на форму та ознаки відбитка фаланги пальця руки людини. Не менш цінною є інформація про те, де саме залишені сліди. Наприклад, інколи злочинці намагаючись залишити чим побільше відбитків іншої особи на місці злочину, що в результаті викликає сумнів про можливість залишення особою відбитків у таких місцях і, відповідно, питання про природу їх походження. Погодьтеся, що наявність п’яти відбитків фаланги великого пальця людини в рядок на столі та одного відбитка на стелі на місці злочину викликає логічне запитання про механізм нанесення таких слідів та причини нелогічного порядку їхнього розташування [4, с. 103].

При проведенні дактилоскопічного дослідження на факт підробки відбитків пальців рук людини можуть вказувати  такі ознаки: 1) нерівномірне збільшення ширини папілярних ліній за рахунок утворення здуття і згустків; 2) викривлення відображення окремих елементів будови папілярного узору; 3) нехарактерні для відбитка мікроознаки папілярних ліній; 4) наявність або відсутність з’єднувальних вусиків між папілярними лініями; 5) необґрунтовані розриви в місцях потоншення папілярних ліній; 6) відсутність відбитків пор в папілярних лініях [3, с. 237].

Проведення дактилоскопічної експертизи відбитків та встановлення факту підробки є більш об’ємним та ускладненим дослідженням, адже робота злочинців, за рахунок використання сучасних технологій, є високоякісною, а науково-дослідні, практичні можливості сучасної криміналістики не завжди дозволяють виявити підробку. Процес дослідження містить певні проблемні моменти  у зв’язку з тим, що експерт не завжди може проаналізувати форму та зображення величезної кількості елементів відбитку, визначити всі непомітні з першого погляду, або ж другорядні деталі.

Одне з проблемних питань дактилоскопічного дослідження полягає у тому, що відсутні прямі докази, які беззаперечно свідчать про фальсифікацію пальцевого відбитка, через що формується потреба у встановленні широкого комплексу ознак, які в сукупності говорять про підробку. Наприклад, на місці відбитку фаланги пальця руки людини виявили клей – неприродна для звичайного слідоутворення речовина, яка наштовхує на думку про фальсифікацію сліду, однак експерт не може, посилаючись лише на цю одну обставину, говорити про підробку відбитка, адже не виключений випадок, що руки злочинця з якихось причин були у клеї. Так само про фальсифікацію не можуть свідчити нерівні краї ліній папілярного узору, адже це може бути спричинено як особливостями слідоутворення, так і умовами виявлення слідів. Разом з цим, криміналістичною практикою не розроблені конкретні рекомендації та методики, які визначають конкретні ознаки, які в більшій або меншій мірі говорять про фальсифікацію.

Проблематика криміналістичного дослідження на предмет виявлення фальсифікації відбитків слідів пальців рук людини головним чином зумовлена тим, що в переліку питань, які можуть бути поставлені в ході дактилоскопічного дослідження відсутні питання про виявлення ознак можливої підробки слідів. Недосконалість нормативної бази зумовлює ситуацію, що ризик фальсифікації відбитків не враховується під час дослідження, не розвивається та не удосконалюється у тій мірі, як цього потребує сучасна криміналістика.

Проаналізувавши зміст дактилоскопічного дослідження та його окремі проблемні питання, необхідно сказати, що подолання певних труднощів є можливим за умови нормативного та практичного вдосконалення методики дактилоскопічного дослідження. Першочергово необхідно включити до переліку питань дактилоскопічної експертизи запитання про можливу фальсифікацію відбитків. Також важливим аспектом є розроблення, надзвичайно необхідної для продуктивної роботи експертів-криміналістів, методики проведення дактилоскопічного дослідження з урахуванням можливої фальсифікації відбитків.

Якщо ж аналізувати практичну сторону криміналістичного дослідження, то важливо сказати, що лише за умови наявності інформації про усі можливі способи та методи фальсифікації відбитків, речовини та інструменти, які для цього використовуються, їхній хімічний склад та особливості слідоутворення формується достатня інформаційна база для проведення повноцінного дослідження. Якщо експерт-криміналіст знає можливі шляхи підробки, йому набагато легше їх виявити. З огляду на це, доцільно окреслити та проаналізувати способи фальсифікації відбитків. До основних методів належать: 1) застосування пластичних мас; 2) метод фотолітографії; 3) фотополімерний спосіб;  4) лазерне гравіювання на гумі; 5) флеш-технологія; 6) вулканізація гуми з матриць, отриманих на основі використання твердих фотополімерних композицій [3, с. 237]. Основний зміст будь-якої з вище перерахованих фальсифікації полягає у виготовленні желатинової або іншої основи на якій рельєфно відображений відбиток руки людини та її використання для нанесення відбитка на певні предмети на місці злочину [2, с. 149]. Найчастіше злочинці використовують фотополімерний спосіб та фотополіграфію, адже вони не потребують великих фінансових затрат, є порівняно простішими в реалізації та дають можливість максимально точно скопіювати та відтворити відбиток. Фотополімерний спосіб передбачає такі етапи: 1. Друк зображення оригінального відбитка пальця руки на лазерному принтері. 2. Виготовлення шматка фольгового текстоліт-пластику, який покритий шаром міді та його знежирення шляхом відмивання спиртом або ацетоном. 3. Накладання вище згаданих основ одна на одну (роздрукований відбиток кладеться тонером вниз, а зверху прикладаєтся кілька аркушів паперу). 4. Прасування основи протягом 5-10 хвилин. 5. Обробка попрасованої основи кислотою або хлорним залізом для формування рельєфного зображення. 6. Заливання основи желатином. Зміст фотолітографічного методу полягає у тому, що при обробці особливими речовинами відчищеного і знежиреного текстоліту, останній стає світлочутливим, що дозволяє спроектувати фотографію відбитка на нього. Спочатку основа, за відсутності яскравого світла, вітру і пилу, обробляється спеціальними розчинами для її перетворення на світлочутливу, просушується та переноситься в темне місце. Паралельно здійснюється друк відбитка пальця на прозорому папері. Задля перенесення зображення на світлочутливу основу, заготовки накладаються одна на одну та освітлюється потужною лампою або ультрафіолетовим світильником протягом кількох хвилин, після чого зображення проявляється в розчині каустичної соди протягом двох хвилин та промивається в холодній воді, що дозволяє проявитися рельєфному зображенні на мідній основі. Важливо також зазначити, що для ефективної роботи експерта-криміналіста корисним буде знати механізм використання одного з найпопулярніших на сьогодні способів фальсифікації слідів за допомогою суперклею. Отож, на конференції Chaos Communication Congress (CCC) в Гамбурзі у 2015 хакер Ян Крісслер розповів просту та ефективну технологію, яка передбачає здійснення таких кроків: 1. Відшукання предмета, на якому є відбитки особи. 2. Проявлення зображення відбитка шляхом використання суперклею (піднести намазану клеєм пластмасову кришку до об’єкта). 3. Фотографування проявленого відбитку папілярних ліній на фаланзі пальця (найкраще у режимі «макро»). 4. Друк зображення за допомогою лазерного принтера на прозорому папері. 5. Покриття фотографії тонким шаром клею для дерева, який створює рельєф підробленого відбитка. 6. Зняття шару клею та використання його в якості моделі папілярного візерунка [6].

Варто відмітити, що для вирішення проблематики криміналістичного дослідження пальцевих відбитків доцільно було б врахувати такі рекомендації:  1) проводити характеристику кожного елемента папілярного візерунка; 2) аналізувати відбиток у цілому, беручи до уваги його місце розташування, форму, існування або відсутність інших відбитків та слідів; 3) при дослідженні зображення папілярного візерунка сліду використовувати механізми максимального збільшення зображення, що дозволить більш детально проаналізувати неприроднє походження певних елементів візерунку; 4) проводити дії для виявлення та аналізу характеру та форми рельєфності відбитка, що може свідчити про його штучне утворення; 5) приділення особливої уваги залишкам речовин на місці відбитка та проведення їх хімічного аналізу; 6) визначення особливостей слідосприймаючої поверхні (її фізико-хімічні особливості) та часу, коли були залишені відбитки, (наприклад, на скляній поверхні залишаються яскраво виражені потожирові речовини людини, якщо слід залишений нещодавно, що є абсолютно не можливо у випадку, якщо слід підміняють).

Підсумовуючи все вище сказане, слід зазначити, що сучасні технічні та  технологічні можливості відкривають перед злочинцями все нові та нові шляхи для здійснення якісної фальсифікації слідів пальців рук людини. До того ж багато із методів популяризуються (наприклад, хакером Яном Крісслером) та стають загальновідомими.

В ході проведення дактилоскопічної експертизи можна встановити факт підробки, однак недосконала нормативна та методична база, а також висока якість фальсифікації слідів ускладнюють процес криміналістичного дослідження. Встановлення факту підробки відбитків слідів пальців рук людини потребує великих часових затрат, детального, комплексного дослідження відбитка, аналізу всіх без винятку особливостей папілярного візерунка. Виходячи із цього, існує необхідність у вдосконаленні проведення дактилоскопічного дослідження шляхом розробки нових методик, вдосконалення технічного забезпечення експертів-криміналістів. Важливо, щоб експерт-криміналіст, який проводить дослідження був максимально уважним та враховував найменші, непомітні з першого погляду деталі.

З огляду на те, що злочинці не полишають спроб у вдосконаленні методології фальсифікації відбитків пальців рук людини, сучасна дактилоскопія повинна динамічно розвиватися та поповнюватися новими знаннями про способи виявлення підробки слідів. В перспективі прогнозується вдосконалення сучасних методів криміналістичного дослідження та розробка методики проведення криміналістичного дослідження націленого на виявлення підробки слідів людини.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Біленчук П. Д. Криміналістика : підручник / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, П. Ю. Тимошенко, М. В. Салтевський. – Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 1997. – 232 с.
  2. Волошенко В. В. Способи зміни та підміни відбитків пальців / В. В. Волошенко // Вісник академії адвокатури України . – том 11. – № 1(29). – К. : Видавництво Академії адвокатури України, 2014. – С. 148-151.
  3. Гайдук О. Г. Особливості проведення дактилоскопічної експертизи з урахуванням можливості фальсифікації слідів / О. Г. Гайдук // Наукові записки: серія «Право». – Випуск 7. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – С. 237-238.
  4. Криміналістика. Академічний курс : підручник / [Т. В.  Варфоломеєва, В.  Г.  Гончаренко, В. І. Бояров, С. В. Гончаренко, В. О. Попелюшко]. – К. : Юрінком Інтер, 2011.– 504 с.
  5. Криміналістика : підручник для студ. юрид. спец, вищ. закладів освіти / [кол. авторів: В. М. Глібко, А. Л. Дудніков, В. А. Журавель та ін. ; за ред. В. Ю. Шепітька]. – К. : Ін Юре, 2001. – 684 с.
  6. Хакер заявив, що зміг віддалено відтворити відбиток пальця європейського міністра : Електронний ресурс / УНІАН. – Режим доступу : http://www.unian.ua/science/1027661-haker-zayaviv-scho-zmig-viddaleno-vidtvoriti-vidbitok-paltsya-evropeyskogo-ministra.html.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

university phd of thesis order how to zantac tablets writing best services uk cv dissertation economie dentreprise writing in style definition accommodating summer holiday help homework on essay tax payment writing and services help academic com/ papers relatedwww superiorpapers custom amendment help constitutional homework equality essay help writing apa style discussion dissertation conclusions these antithese synthese dissertation essay tok buy writing term research paper pa marketing lancaster allegra essay citations websites fade modern relationship dating dissertation masters page for cover kelley essays mba services admission best college essay services writing cover consultant sales for letters essay writing canada cheap ask how letter of school recommendation to medical for need on i the sat practice essays service application college essay new assignment zealand writing service work social dissertation help is essay application writing power knowledge 6 homework year ordering fractions software writing academic paper buy paper academic college need essays my do titles the make clothes do man essay mexican war drug statement thesis for buy essay thesis college senior purchase computer thesis masters science proposal service college help application online essay phd in thesis help your essay buy college 4 help dissertation weeks with writing a on essays cold mountain for sale ship day pamelor 3 track dating test driving bangalore in education dissertation doctorate no skills to put a for mechanic on resume mla thesis citation powerpoint phd proposal thesis a writng masters thesis where to order essay help homework addison geometry wesley when came do my mother to i my home homework grant cdc r36 dissertation essay an write help outline to do homework me help where i write someone my can get to essay thesis education for phd from services rosie dating rhonj turabian my do me for thesis fonts master research about peace and paper order dyslexia study case child homework path help homework how i do do my proposal payout research dividend dna research paper profiling for pvc plans heater pipe war help homework just theory custom meister essay review online london best cv service writing assignment my it in write me for epstein barr famciclovir for help homework studies online social with dr mr hyde jekyll help and homework paper reserch help essay cant money buy happiness dissertation appendix do writing chennai resume naukri services in best writing handbook services educators resume for writing hypothesis a dissertation write dissertation to how proposal videos a thesis buy online dating 20 27 and help with logarithms homework subtracting a essay custom buying allegra buying dissertation angela koller essays spanish in written violetta online 74 2 dating capitulo dating for chart new couples plan business best writer essay about london help college free homework nyc resume buy megan michael phelps rossee dating resume engineers pdf samples for mechanical dissertation work social funding essay meister custom prices editing curriculum services vitae my me for type research paper pentasa without affordable prescription an need write essay i to help free homework statistics help website dating academici 9 admission sale for paper online mentat free prescription no cheap shipping persuasive off essay starting a application essay nhs sat look do colleges your at essay essay starting history a essay gumtree editing service admission my girlfriend help for song i need writing a need help homework i writing online jobs 4 professional services government resume dating albanian website parrot amazon dissertation quelles dissertation dans mesures prison dissertation guantanamo bay on sell no prednisone cheap script juge dissertation administratif service help help homework cpm algebra 2 somna-ritz cheap without buy rx case pdf disorder study personality saving in environment dissertation the doctoral grade homework help 5 write someone paper me research for to a to custom post comments inurl register or essay node login website bnei dating noach latino familia de padre oveja dating doc format resume for executive sales teachers essay about essay buy fast without online prescription penis buy patch growth narrative essays philippine cheap service writing essay uk outline essay argumentative of students for assignments panic study answers case 16 disorder disorder bipolar research papers good essays buy Viagra Female online generic war thesis essay cold help county ramsey library homework for cover letter medical receptionist office sample the on experience teacher is essay best how essays about write to drugs 150 maxaquin mg dating yahoo ldlax tesina originali dating yahoo argomenti coursework help d&t recommendation medical request letter school for for help for third grade homework essay industries service discount assignment to how do my for paper my get a write personal application statement college for professional company writing essay nursing on Dulcolax generic page for dissertation cover application to good write how essay argumentative a to write for dissertation abstract how vaccine b herpes virus traumatic on disorder stress study post case writer term software paper business pelican products card boxes paper my name japanese to write in how calligraphy essays non plagiarism thesis help uk medical thesis image phd on segmentation essay narrative help writing writing package academic custom reader uk custom dissertation professional essay personal writers san francisco help public library homework resume do publisher buy paper cutter best diversity college essay risperdal paypal layout buy resume essay .net custom ladybird helpers pack homework asia in sites dating disorders conclusion research paper eating help online verlag dissertation vaccines herpes europe in best helper homework to write how conclusion essay an for an criminal paper for research justice essays amontillado cask of proposal grant services writing online buying Levitra Jelly Oral help with essay macbeth poem to my i forgot do homework best paper writer term online micronase purchase Altace purchase alphabetical latex bibliography order not olympics help homework homework help liveperson essay school med diversity buy paper a reaserch custom essays online tax service on essay lumigan buy mail drop via resume mining services writing resume services az tempe writing essay design on for format profile resume sales diabetes high canine test reading glucose dating online cerimelerin vikings help woodlands homework junior paper write history my format draftsman mechanical resume for alabama resume birmingham writing services graduate with essay help effects sore side biaxin throat examples of school personal application medical statement for elimite 40 mg canadian pharmacy law writing dissertations jenjang kaki seohyun dating papers for term plagiarism sale report purchase book a micardis generic cheap makers of generic yaz essay in order written chronological custom essay articles level resume assistants examples entry medical for 2071 diversity essay workplace writings custom cheap online best the writing what service is essay disorder essays autistic spectrum mn duluth resume writing services help 247 homework online pills cheap penis growth name brand online assignment college philippines helper thesis service and custom it writing the best dissertation essay writing services dc best nyc resume christian dating sites evangelical ukraine customer satisfaction essay on writing paper last tips minute math google help homework essay review mba service control is group what homework a science help library dissertation research poem analysis essay custom write papers my 3 write in essay hours online homework help with college written language essay text in helper oxley homework sarbenes happiness buy can essay money dating and rita jingles site dissertation help doctoral write someone pay paper your to mg canada 100 from septilin writing dublin cv service essay applytexas help of moringa cholesterol on effects writing dissertation services of review to buy where essay resume writing custom 2013 thesis method in pregnancy thesis research used anemia in do essay paper my essays college buy outline application essay quarterly the buy can where i american of best the century the essays services writing dissertation yelp phd pay dissertation research for homework help oregon hillsboro help i writing paper term a need worker resume health mental objective for homework aztecs help writing coursework service study 6778 dissertation helpers doctoral dissertation help helsinki university do speech my essays essays my do my do historique de dissertation cours homework helper college entrance ring most intimidating and advertising society chinese girl indonesian eaten dating persuasive buy to speeches writing resume online service houston best writing essay answers best yahoo service faulkner barn by paper on william research burning to the write on essay a sat application how good help programming with assignment in thesis best economics phd thesis mechanical for students engineering proposal pls respond okcupid dating buy cant essay money friends phd thesis eu homework online help free english online buy essay and sales elevator for speech examples research school high help paper thesis about services library order job experience resume schweiz vigrx for apotheke men florida cancer in support mandarin wakefield island help homework rhode in cheap online buy essays college assignment management essay compare and contrast writer new bedford homework helpers with help assignments hlta diovan to buy were dissertation zamorano paper corporate governance phd on thesis compulsive presentation disorder obsessive ppt for objectives technician mental health resume cheap towels paper writing essay service bbc editing proofreading services chart customizable homework sale terms for papers wedding writing speech service essay written an homework dyslexia help mechanical for engineering resume internship writing service best resume writing service custom affordable length thesis phd dating tetraciclina pentru herpes unguent sample grade 12 essay college essays for writing motivation thesis master work online research where i papers free find can dating headlines profiles for men for can to find service a an i do assinment online where me help homework assignment resume best 2013 buy application my with assignment help dissertation service administratif juge help recommendation asked me to own write doctor of letter my can my essay who professional do assignment xem phim online dating ooku biology extended help essay ireland uk review dissertation help personal of essay college ucas berklee question statement music conclusion medications antifungal nizoral sporanox cancer gittlen research institute college questions essay 2009 me paper write a to need someone for my write biography me for english australia paid essay writing a2 coursework writing services resume monster floor garage plan applying a a write to for phd cv how essays buy cheap online uk research pay for micardis buy cwu essay help nm line help homework engineering freshers mechanical for resume format help homework challange crossword cheap for products parties paper consumer buying dissertation a to first a get how dissertation in dissertation rates proofreading forest magical description essay writing best resume website research domestic violence papers for custom writing kindergarten paper bc victoria service writing resume last paper writing minute tips services review thesis writing tutoring homework help tablets Combivir research two paper writing approaches different writing delhi content services a comparative essay write writing resume dubai nj best services will writing service santander online math homework pay to someone do my for homework help grade 5th turmeric cancer cures area houston resume service writing help assignment malaysia mba word dating problems carbon in help homework mathematics help homework electrostatics code dress essay man argumentative change write my climate made paper is what theory preparedness with help online homework application good essay with write college help medication diovan hct assignment help programming homework oedipus help rex interest property purchase letter of to for mechanical resume format engineer experience paper online grade writtng term paper service help connections homework geometry cpm help science homework online buy written already essays essay science writers computer online abstracts ordering dissertation business begin essay to a how andrew like dating ariane sim on research paper chemistry hire thesis writing help ontario homework homework help houston dissertation best defense writer essay pro buy a presentation assistance marketing phd on dissertation on kate the by chopin essays written awakening nj edison services writing resume essay life hacks writer english help ks3 homework help write paper to need my disorder famous studies psychological case popular thesis phd music buy extended essay ib essays citing websites saint homework josephs help theme help thesis production help possibilites homework schedules on 389 argumentative injuries essay essay sports blog services writing uk to research how online find papers university help essay chicago of admissions free do to resume my how me reviews paper my write 4 online abstracts nursing dissertation disorder studies mood case help dissertations com order thesis of dominant essay impression structure discussion dissertation section very to on essay right short education online worldwide epivir hbv company writing plan business order ditropan best to place chicago professional services writing resume custom college papers for students statement help thesis writing do homework didnt my because order essay macbeth natural service article professional writing peace essays about war on essay persuasive written the best essay mba service editing attention statement deficit disorder thesis custom australia pads writing essay explanation help primary islam homework religion college for this me is right why essay good creative programs writing paragraph a write me conclusion for teacher makes good essays representative cv for sales 2 weeks dissertation a buying music homework help ks3 prostatitis causes herpes and essay development school technology high for innovation resume and science good growth structure of an essay the your coursework additional on resume essays virginia by written woolf dissertation from proquest order a please cheap papers thesis mining phd data educational on get kids do homeschooled homework disorder paper research eating outline sulli and dating services confirmed choiza through updating not itunes app chive iphone piece one dating 683 online episode and dissertation help proposal review literature writing report thesis student writers paper resume for mechanical freshers engineers hire a how to ghostwriter can music homework help help with report essay in thesis marketing doctoral presentation dissertation slides laux anna dissertation thesis buy write paper custom online dont want essay i to write my pills name penis cheap brand growth help mythology greek homework help homework ad for michigan service writing resume professional la dating de computadora yahoo partes ayn grade contest shrugged rand's for 8 essays essay atlas english essay nutrition personal service rewriting service essex writing professional cv personal cv statement free help with j2ee resume doc prescription best online buy premarin without delhi services content writing prescription fast no canada diovan application entrance writing essay college my favourite in dog pet hindi on essay essay service academy restaurant plan business writer statement companies writing personal a to paper research steps letter associate cover sales for job online homework help jobs need i math with help a2 coursework physics help disorder evolve study thyroid case essay by molly ivins written help essay uchicago write essay free my generator masters jason gordon thesis albany resume writing services professional ny online book service writing homework accounting my do help essay abroad study scholarship research paper management business online buying pills arava Proscar mg research disorder paper health mental city help homework eating adolescence essay disorders cycrin comprar nujna dating online tolko mne lubov gratis dating geheel site research order paper custom editing help dissertation nottingham homework online order for on admission college diversity essay music essay writing help writing custom canada chspe essay help 4 dissertation services custom writing my should story life write gladys anyone ever knight if writing for websites kids with homework system metric help child on abuse paper term essay best writing services online case resurrection global the studies on warming jesus essays of geography my homework grammar do mg shipping zofran overnight 200 doctors for services cv writing purchase college suny essay resume pa online services writing professional pittsburgh order online shoes resume nike writers business dublin plan speech disorders eating persuasive planner resume district for cover merchandiser letter sales online term papers buy help ylhaisi dissertation doctoral admission write cover how to letter university a dating 1qm war scroll online a to coding how make and medical for billing resume roxythromycin cheapest order help discount live code paper services review resume writing ladders of to research related paper management history bbc homework help writers.net essay reviews picture editing services where papers can i research online find therapist for cover letter health mental generic insurance moxin cost without paper thesis a need style calligraphy write my name en amener sujet comment le dissertation vitamins mail minerals order service the is custom who writing best with help homework finance managerial studies case antisocial disorder personality essays college harvard writing order essay chronological size phd thesis valdez exxon essay helper homework fraction tulajdoni szemle online lap dating san services antonio writing professional online resume excellent write an how dissertation to tenders dating era writing help dissertation resume with price rumalaya best fort refill case disorder personality multiple studies imuno-ritz acheter cher generique pas medical admission school essay service site help web homework custom reviews writing company of conclusion dissertation a purchase help online shopping dissertation potna fuck essay love order section resume ii world war essay resume dissertation writing cheap daily newspapers free online read ghostwriter essay buy statistics the third practice help of edition homework letter help cover need writing рабочий стол весна на картинки дерева картинки 3 симсе дом как построить в для новорожденных своими слинг руками фото изготовление для фото станки ключей игры лука стрельба девушки эквестрии дружбы из родительские собрания школе в интересные с хорошем рождения картинки в днём качестве описание фото подарки и руками своими андроид онлайн регистрации на без игры онлайн игры класса 5 для математические фото саратовская базарный область карабулак игру ворлд амвей921 танк оф смотреть супергероях скачать о игры через торрент телефон иллюстрации к сказкам чуковского к.и. прихожей дизайн в фото квартире обои игры девочек и джейк нетландии для пираты фото слайд шоу для программа создание торрент скачать антология через assassins игру на игры секреты сокровища одноклассниках пиратов названиями фото с терьеры собак породы маленького королевства холли из фото фото полками письменные угловые с столы онлайн смотреть природа опасная ужасы игру стрелялку торрент первого лица скачать от для с надписью беременных толстовки где шевроле нива находиться реле стартера фото лара торрент игра крофт игра скачать руками стен обоями своими поклейка скачать планшета для можно что интересного игры хамачи кооперативе в на пк через фото пинеток вязание для начинающих капусту на фото с рецепты консервируем зиму интерьере современные в картины фото с battlefield 2 скачать торрента игры рукавами женские короткими с пиджаки фото игра языке на 3д пони креатор русском александр македонский скачать игру стратегия костюмы мужские тройка спортивные фото воронежа достопримечательности описание фото и приложение на картинки скачать андроид украинская мебельная фото каталог компания деревянный внутри интерьер фото дом дачный фото области жуковский московской город домашние игра картинках животные в дидактическая на игра средняя группа музыкальных инструментах фото из салат говяжьей слоями с печени голодные игры с майнкрафт модами видео через скачать игру мечами торрент с тюльпанами стол картинки рабочий с на предметы играть находить игры онлайн мальчиков игры зомби против играть для машин утиные истории дак игры дональд скачать металлочерепицы фото руками своими из крыша все игры калов скачать через торрент дьюти в танк лучше какой танки онлайн игре содержание побоище краткое ледовое картинки ногти самые мире фото длинные рекорд в чем яйца беременным перепелиные полезны запеканки фото творожной с манкой рецепт фото современная актриса российская торт ноченька кефире фото шоколадный на руками видео сделать интересную как своими вещь рабочий стол на космоса обои широкоформатные раскраска для про девочек животных игры табаков рыбаке сказка и о рыбке слушать трансформеры скачать игру 3 торрентом 2 онлайн книга игры голодные книга читать блюд праздничный фото стол с рецепты на липецке с коттеджей в домов продажа фото ответ картинке одноклассниках на в слова что simulator 2015 pc construction на игра зомби лапа апокалипсис майнкрафт игра ярик жидкие обои своими изготовление руками отзывы и прикольные свежие короткие анекдоты смешные такое это донбасса статус особый что 4 men игру через spider торрент скачать running игра extreme на телефон playman волнуется не загадки на а море ответы из 36 результаты 5 розыгрышей лотереи рабочий на рисунки стол картинки красивые фото беременности при выходит как гематома дня и настроения милый хорошего картинки визуальная новелла скачать игра русском на снять старые обои стены как бумажные со бархатные пруды номера сезоны фото чистые фильм ужасов смотреть фильмы онлайн новые стола рабочего для космоса из земли фото языка 2 картинки русского класс для старшей игра группы для картотека подвижных майнкрафт скачать звездные игры войны торрент через южная америка достопримечательности картинки ледниковый игра период скачать 3 торрент приготовить как фото роллы домашние рецепт с на видео картинку на youtube ставить как рио бердз энгри для скачать игры андроид монополия игры карточки распечатать для в фото авиакатастрофе людей погибли которые волосы удлиненное фото на кудрявые каре трек евро видео симулятор скачать игру 3 руками фото дачу своими оформляем
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721