Дактилоскопічне дослідження сфальсифікованих відбитків пальців рук людини: зміст, проблематика та шляхи подолання труднощів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лендєл Анна Іванівна

Дактилоскопічне дослідження сфальсифікованих відбитків пальців рук людини: зміст, проблематика та шляхи подолання труднощів

Анотація: в даній статті, автор детально описує способи фальсифікації слідів пальців рук людини, визначає шляхи їх виявлення та дослідження, а також окреслює окремі напрямки удосконалення дактилоскопічного дослідження задля більш ефективного виявлення підробки відбитків пальців рук людини.

Abstract: The author in this article describes the details of methods of falsification traces of human fingers, determine ways of there detection and researching, and also outlines some areas of improvement fingerprint investigation to better identify fake fingerprint of human hands.

Ключові слова: дактилоскопічне дослідження, відбиток пальця руки людини, папілярний візерунок, підробка, фальсифікація слідів відбитків пальців, лазерно-прасувальна техноогія, фотолітографічний метод.

Дактилоскопічне дослідження – одне з найдавніших і разом з тим найефективніших криміналістичних досліджень, яке дозволяє ідентифікувати особу. Наприкінці XIX ст. науковці довели той факт, що папілярний узор на фалангах пальців рук особи є суто індивідуальною ознакою, стійкою та незмінною впродовж всього життя людини. Було встановлено і ту обставину, що узор відновлюється у разі пошкодження епідермісу у тому ж вигляді, в якому існував раніше. Експерти-криміналісти почали активно використовувати зазначені цінні наукові факти в ході проведення криміналістичних досліджень та розвинули дактилоскопічну експертизу, завдяки якій стало можливим здійснення ідентифікації осіб, сліди відбитків рук яких залишені на місці злочину [1, с.148]. Висновки криміналістів почали враховуватися у кримінальних провадженнях, а 13 вересня 1902 р. англійський суд вперше визнав, що факт збігу відбитків пальців рук людини на місці злочину і її індивідуальних відбитків може розцінюватися як доказ у кримінальному провадженні [3, с.237]. Паралельно із розвитком дактилоскопічних досліджень формувалася певна проблематика у проведенні цього виду криміналістичних експертиз. Злочинці, використовуючи здобутки науки, можливості комп’ютерної техніки, фотоапаратури, розробляли та успішно застосовували різні способи та методи підробки слідів пальців рук та створювали, максимально подібні до оригіналу, фальшиві відбитки нігтевої фаланги пальця руки людини, виявлення яких було складним та багатоетапним процесом.

Процес фальсифікації слідів рук людини та способи його виявлення досліджувалися науковцями багатьох країн: японським криптографом Цутома Мацумото, іспанським вченим Торібіо Фернандеса Отеро, американським дослідником Майклом Кюкеном. Серед вітчизняних науковців побідні дослідження проводили О. Волошенко, С. Мендус, А. Башилова, П. Біленчук та ін. Оскільки на сучасному етапі фальсифікація відбитків часто зустрічається у криміналістиці, а конкретних рекомендацій націлених на вирішення проблеми не визначено, існує потреба у більш глибокому дослідженні цього питання.

Метою наукової статті є здійснення аналізу дактилоскопічного дослідження сфальсифікованих слідів, визначення основних проблемних моментів, а також окреслення шляхів удосконалення криміналістичного дослідження, враховуючи інформацію про способи підробки. Задля цього планується вирішення наступних завдань: 1. Проаналізувати зміст криміналістичного дослідження, яке спрямоване на виявлення ознак фальсифікації слідів; 2. Визначити проблематику дактилоскопічного дослідження; 3. Окреслити шляхи удосконалення методики дактилоскопічного дослідження, враховуючи знання про способи підробки відбитків людини.

Криміналістичне дослідження слідів пальців рук людини, залишених на місці злочину складається з двох частин. Перший етап – виявлення, фіксація та вилучення слідів рук. Огляд об’єктів проводиться у косопадаючому освітленні, у світлі що проходить крізь прозорі об’єкти, а якщо сліди є невидимими, то за допомогою спеціальних порошків, парів йоду, розчинів азотно-кислого срібла або ж інших фізичних, хімічних, радіографічних методів. Фіксація слідів відбувається шляхом їх описування у протоколі, фотографування та копіювання. Слід вилучається за рахунок того, що забарвлений дактилоскопічними порошками потожировий відбиток копіюється на спеціальну слiдокопіювальну плівку (темну або світлу) та переноситься на білий папір. Якщо є можливість, то об’єкт на якому виявлено відбитки, разом із слідами, вилучається. Друга стадія – безпосередне лабораторне дослідження відбитків рук людини з метою встановлення їх придатності для ідентифікації, та встановлення особи за наявними порівняльними зразками. Експерт за допомогою збільшувальних приладів та комп’ютерної техніки розглядає фотографії відбитків нігтьової  частини пальця та визначає: тип, вид візерунка, напрямок, ступінь крутизни потоків папілярних ліній, величину візерунка та аналізує приватні ознаки. Друга частина лабораторного дослідження полягає у

порівнянні відбитка із іншими, взятими у підозрюваних, та тими, які містяться в базі дактилокартотек. Ідентифікація особи проводиться шляхом виявлення 14 і більше тотожних ознак між двома відбитками рук людини [4, с.102].

Задля вирішення питання про можливу фальсифікацію відбитків, вище окреслена загальна процедура дослідження доповнюється додатковими діями. Експерт більш детально досліджує фактичне зображення відбитку та якійсний склад речовин в ньому та біля нього, аналізує можливий механізм слідоутворення. Перш за все увага звертається на те, чи не містяться в площині відбитку сліду речовини, які часто використовуються в процесі створення конструкцій для підробки: клей, желатин. Експерт визначає, чи виникає люмінісценція в ультрафіолетових променях як самих папілярних узорів, так і ділянок біля них, адже це може свідчити про використання фотолітографічного методу фальсифікації. Якщо сліди є свіжими, то особлива увага приділяється факту наявності, або відсутності біологічних речовин людини в місцях слідоутворення, адже якщо їх немає, то можна говорити можливу їх підробку. Експерт-криміналіст скрупульозно досліджує папілярний узор, його форму, проводить характеристику кожного елемента малюнка та встановлює ознаки потовщення, потоншення, вигину ліній папілярного узору за рахунок чого визначає яким: природнім чи штучним методом він був утворений. Встановлюється наявність чи відсутність ознак високого друку про які свідчать: нерівномірний розподіл барвника у відбитках або утворення барвистого бортика (окантовки) по краях окремих папілярних ліній. При проведенні дактилоскопічного дослідження, також враховуються характеристики поверхні на якій залишені сліди, адже в деяких випадках це істотно впливає на форму та ознаки відбитка фаланги пальця руки людини. Не менш цінною є інформація про те, де саме залишені сліди. Наприклад, інколи злочинці намагаючись залишити чим побільше відбитків іншої особи на місці злочину, що в результаті викликає сумнів про можливість залишення особою відбитків у таких місцях і, відповідно, питання про природу їх походження. Погодьтеся, що наявність п’яти відбитків фаланги великого пальця людини в рядок на столі та одного відбитка на стелі на місці злочину викликає логічне запитання про механізм нанесення таких слідів та причини нелогічного порядку їхнього розташування [4, с. 103].

При проведенні дактилоскопічного дослідження на факт підробки відбитків пальців рук людини можуть вказувати  такі ознаки: 1) нерівномірне збільшення ширини папілярних ліній за рахунок утворення здуття і згустків; 2) викривлення відображення окремих елементів будови папілярного узору; 3) нехарактерні для відбитка мікроознаки папілярних ліній; 4) наявність або відсутність з’єднувальних вусиків між папілярними лініями; 5) необґрунтовані розриви в місцях потоншення папілярних ліній; 6) відсутність відбитків пор в папілярних лініях [3, с. 237].

Проведення дактилоскопічної експертизи відбитків та встановлення факту підробки є більш об’ємним та ускладненим дослідженням, адже робота злочинців, за рахунок використання сучасних технологій, є високоякісною, а науково-дослідні, практичні можливості сучасної криміналістики не завжди дозволяють виявити підробку. Процес дослідження містить певні проблемні моменти  у зв’язку з тим, що експерт не завжди може проаналізувати форму та зображення величезної кількості елементів відбитку, визначити всі непомітні з першого погляду, або ж другорядні деталі.

Одне з проблемних питань дактилоскопічного дослідження полягає у тому, що відсутні прямі докази, які беззаперечно свідчать про фальсифікацію пальцевого відбитка, через що формується потреба у встановленні широкого комплексу ознак, які в сукупності говорять про підробку. Наприклад, на місці відбитку фаланги пальця руки людини виявили клей – неприродна для звичайного слідоутворення речовина, яка наштовхує на думку про фальсифікацію сліду, однак експерт не може, посилаючись лише на цю одну обставину, говорити про підробку відбитка, адже не виключений випадок, що руки злочинця з якихось причин були у клеї. Так само про фальсифікацію не можуть свідчити нерівні краї ліній папілярного узору, адже це може бути спричинено як особливостями слідоутворення, так і умовами виявлення слідів. Разом з цим, криміналістичною практикою не розроблені конкретні рекомендації та методики, які визначають конкретні ознаки, які в більшій або меншій мірі говорять про фальсифікацію.

Проблематика криміналістичного дослідження на предмет виявлення фальсифікації відбитків слідів пальців рук людини головним чином зумовлена тим, що в переліку питань, які можуть бути поставлені в ході дактилоскопічного дослідження відсутні питання про виявлення ознак можливої підробки слідів. Недосконалість нормативної бази зумовлює ситуацію, що ризик фальсифікації відбитків не враховується під час дослідження, не розвивається та не удосконалюється у тій мірі, як цього потребує сучасна криміналістика.

Проаналізувавши зміст дактилоскопічного дослідження та його окремі проблемні питання, необхідно сказати, що подолання певних труднощів є можливим за умови нормативного та практичного вдосконалення методики дактилоскопічного дослідження. Першочергово необхідно включити до переліку питань дактилоскопічної експертизи запитання про можливу фальсифікацію відбитків. Також важливим аспектом є розроблення, надзвичайно необхідної для продуктивної роботи експертів-криміналістів, методики проведення дактилоскопічного дослідження з урахуванням можливої фальсифікації відбитків.

Якщо ж аналізувати практичну сторону криміналістичного дослідження, то важливо сказати, що лише за умови наявності інформації про усі можливі способи та методи фальсифікації відбитків, речовини та інструменти, які для цього використовуються, їхній хімічний склад та особливості слідоутворення формується достатня інформаційна база для проведення повноцінного дослідження. Якщо експерт-криміналіст знає можливі шляхи підробки, йому набагато легше їх виявити. З огляду на це, доцільно окреслити та проаналізувати способи фальсифікації відбитків. До основних методів належать: 1) застосування пластичних мас; 2) метод фотолітографії; 3) фотополімерний спосіб;  4) лазерне гравіювання на гумі; 5) флеш-технологія; 6) вулканізація гуми з матриць, отриманих на основі використання твердих фотополімерних композицій [3, с. 237]. Основний зміст будь-якої з вище перерахованих фальсифікації полягає у виготовленні желатинової або іншої основи на якій рельєфно відображений відбиток руки людини та її використання для нанесення відбитка на певні предмети на місці злочину [2, с. 149]. Найчастіше злочинці використовують фотополімерний спосіб та фотополіграфію, адже вони не потребують великих фінансових затрат, є порівняно простішими в реалізації та дають можливість максимально точно скопіювати та відтворити відбиток. Фотополімерний спосіб передбачає такі етапи: 1. Друк зображення оригінального відбитка пальця руки на лазерному принтері. 2. Виготовлення шматка фольгового текстоліт-пластику, який покритий шаром міді та його знежирення шляхом відмивання спиртом або ацетоном. 3. Накладання вище згаданих основ одна на одну (роздрукований відбиток кладеться тонером вниз, а зверху прикладаєтся кілька аркушів паперу). 4. Прасування основи протягом 5-10 хвилин. 5. Обробка попрасованої основи кислотою або хлорним залізом для формування рельєфного зображення. 6. Заливання основи желатином. Зміст фотолітографічного методу полягає у тому, що при обробці особливими речовинами відчищеного і знежиреного текстоліту, останній стає світлочутливим, що дозволяє спроектувати фотографію відбитка на нього. Спочатку основа, за відсутності яскравого світла, вітру і пилу, обробляється спеціальними розчинами для її перетворення на світлочутливу, просушується та переноситься в темне місце. Паралельно здійснюється друк відбитка пальця на прозорому папері. Задля перенесення зображення на світлочутливу основу, заготовки накладаються одна на одну та освітлюється потужною лампою або ультрафіолетовим світильником протягом кількох хвилин, після чого зображення проявляється в розчині каустичної соди протягом двох хвилин та промивається в холодній воді, що дозволяє проявитися рельєфному зображенні на мідній основі. Важливо також зазначити, що для ефективної роботи експерта-криміналіста корисним буде знати механізм використання одного з найпопулярніших на сьогодні способів фальсифікації слідів за допомогою суперклею. Отож, на конференції Chaos Communication Congress (CCC) в Гамбурзі у 2015 хакер Ян Крісслер розповів просту та ефективну технологію, яка передбачає здійснення таких кроків: 1. Відшукання предмета, на якому є відбитки особи. 2. Проявлення зображення відбитка шляхом використання суперклею (піднести намазану клеєм пластмасову кришку до об’єкта). 3. Фотографування проявленого відбитку папілярних ліній на фаланзі пальця (найкраще у режимі «макро»). 4. Друк зображення за допомогою лазерного принтера на прозорому папері. 5. Покриття фотографії тонким шаром клею для дерева, який створює рельєф підробленого відбитка. 6. Зняття шару клею та використання його в якості моделі папілярного візерунка [6].

Варто відмітити, що для вирішення проблематики криміналістичного дослідження пальцевих відбитків доцільно було б врахувати такі рекомендації:  1) проводити характеристику кожного елемента папілярного візерунка; 2) аналізувати відбиток у цілому, беручи до уваги його місце розташування, форму, існування або відсутність інших відбитків та слідів; 3) при дослідженні зображення папілярного візерунка сліду використовувати механізми максимального збільшення зображення, що дозволить більш детально проаналізувати неприроднє походження певних елементів візерунку; 4) проводити дії для виявлення та аналізу характеру та форми рельєфності відбитка, що може свідчити про його штучне утворення; 5) приділення особливої уваги залишкам речовин на місці відбитка та проведення їх хімічного аналізу; 6) визначення особливостей слідосприймаючої поверхні (її фізико-хімічні особливості) та часу, коли були залишені відбитки, (наприклад, на скляній поверхні залишаються яскраво виражені потожирові речовини людини, якщо слід залишений нещодавно, що є абсолютно не можливо у випадку, якщо слід підміняють).

Підсумовуючи все вище сказане, слід зазначити, що сучасні технічні та  технологічні можливості відкривають перед злочинцями все нові та нові шляхи для здійснення якісної фальсифікації слідів пальців рук людини. До того ж багато із методів популяризуються (наприклад, хакером Яном Крісслером) та стають загальновідомими.

В ході проведення дактилоскопічної експертизи можна встановити факт підробки, однак недосконала нормативна та методична база, а також висока якість фальсифікації слідів ускладнюють процес криміналістичного дослідження. Встановлення факту підробки відбитків слідів пальців рук людини потребує великих часових затрат, детального, комплексного дослідження відбитка, аналізу всіх без винятку особливостей папілярного візерунка. Виходячи із цього, існує необхідність у вдосконаленні проведення дактилоскопічного дослідження шляхом розробки нових методик, вдосконалення технічного забезпечення експертів-криміналістів. Важливо, щоб експерт-криміналіст, який проводить дослідження був максимально уважним та враховував найменші, непомітні з першого погляду деталі.

З огляду на те, що злочинці не полишають спроб у вдосконаленні методології фальсифікації відбитків пальців рук людини, сучасна дактилоскопія повинна динамічно розвиватися та поповнюватися новими знаннями про способи виявлення підробки слідів. В перспективі прогнозується вдосконалення сучасних методів криміналістичного дослідження та розробка методики проведення криміналістичного дослідження націленого на виявлення підробки слідів людини.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Біленчук П. Д. Криміналістика : підручник / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, П. Ю. Тимошенко, М. В. Салтевський. – Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 1997. – 232 с.
  2. Волошенко В. В. Способи зміни та підміни відбитків пальців / В. В. Волошенко // Вісник академії адвокатури України . – том 11. – № 1(29). – К. : Видавництво Академії адвокатури України, 2014. – С. 148-151.
  3. Гайдук О. Г. Особливості проведення дактилоскопічної експертизи з урахуванням можливості фальсифікації слідів / О. Г. Гайдук // Наукові записки: серія «Право». – Випуск 7. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – С. 237-238.
  4. Криміналістика. Академічний курс : підручник / [Т. В.  Варфоломеєва, В.  Г.  Гончаренко, В. І. Бояров, С. В. Гончаренко, В. О. Попелюшко]. – К. : Юрінком Інтер, 2011.– 504 с.
  5. Криміналістика : підручник для студ. юрид. спец, вищ. закладів освіти / [кол. авторів: В. М. Глібко, А. Л. Дудніков, В. А. Журавель та ін. ; за ред. В. Ю. Шепітька]. – К. : Ін Юре, 2001. – 684 с.
  6. Хакер заявив, що зміг віддалено відтворити відбиток пальця європейського міністра : Електронний ресурс / УНІАН. – Режим доступу : http://www.unian.ua/science/1027661-haker-zayaviv-scho-zmig-viddaleno-vidtvoriti-vidbitok-paltsya-evropeyskogo-ministra.html.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school help essay pa importance persuasive order essay of custom homework writing ib plan fulfillment order business essay online college application help application resume manager for objective sales celta assignment help coursework help edexcel a2 biology practices dissertation hrm on my to what do speech school good statements for med personal help college essay introduction writing south services thesis africa dissertation accepted proposal paper writer news which helps following passage-based do free-writing the writers of funciona yahoo dating dieta atkins thesis master ppt presentation defense noah dating munck letter recommendation medical of school for great herbert on buy essay help homework 24 hour homework help ecology with shakespeare help essay academy valley homework helpers homework las vegas help writing how help does you free resolution image distinguished super mosaicing dissertation plagiarism custom paper research no writing paper websites top cost help resume history phd dissertation for to your pay someone research write paper a write to resume help summary phd thesis do homework my can you write a volunteer to letter to how be application an phenobarbitol tylenol and de radio online machala dating cro statement school medical to personal how end for a university a doctoral buy dissertation xavier overnight shipping Zocor cheap online overnight mg Mississauga 10 - Zocor essays humanistic get about homework live lapl help 2014 custom and essay writing it dissertation service imagination the and african literature essays ordering on culture writing uk will service attention presentation deficit powerpoint disorder resume department purchase format order essay paragraph and to how write essay essay at online anger scmp service - Imodium of sale mg Gresham for 1 Imodium sale wedding order speeches for services resume ontario london writing helpsite homework paper writing best writing online services washington resume professional dc tragic hero othello essay for about looking perspective alibrandi essays changing cv service derby writing us dissertation runkel daniela a writing review book help we why summary buy chapter no rx canada from anafranil thesis help hamlet consultant cover letter for medical sheet help assignment balance dissertation studies doctoral womens fellowship help in dating volksbank viersen eg online statements medical for school writing personal ppt bipolar presentation disorder essay page title college punctuation help homework grammar college buy essays to essays buy how college how b to oliver homework cromwell help 2014 resume writing online services best engineering mechanical master thesis in writing websites best thesis no sites cost dating free for australia essay me write my the essay menagerie glass application essay college admissions world writers essay cost theory comparative assignment help mom hero is my essay my written for essays you get Active acquistare Portland Super - forum paypal Active Viagra sicuro Super Viagra francais 1ere dissertation argumentation german do homework my year concord nh 60 old site dating review for how conduct dissertation literature to a essay writing application college online service 3 letter of application a writing service professional writing usa resume of limitation scope thesis case example depression studies adolescent on and essay curious in of information nighttime learned the use incident the dog essays the term papers plagiarized non com dissertation impediments help with exercises to speech college essay editing service reviews help with a dissertation 1 week write writing help common app essay solar essay energy agencies writing research job letter applicant best cover for buy speeches order of wedding thesis phd on counselling writing a at university austin homework of texas service best writing service custom cheap download resume iti custom services writing fresher admissions journalism essay school criminology dissertation service writing cv sydney us with app essay help college reader resume meter for sample hop hip services ghostwriting temporada 9 ny online dublado dating csi resume for best educators services quotes writing iphone wallpaper writer now dissertation resume services writing using professional masters thesis defense co review uk custom essays to someone for a research write menus pay paper brightstar help homework writing in phd best company writing the essay for application letter of admission cover messiah online on handels paper purchase term personal editing services statement residency help answer yahoo homework dissertation nyu best writers cheap rocaltrol sale for rwth aachen phd thesis mba dissertation how school for letter to of submit medical recommendation third on person essay narrative essays issues homework social help order sequential essays in services executive resume writing nyc best help medieval baghdad homework autoportrait dissertation Relafen Newark with Relafen buy overnight - delivery amex chronological stephen bibliography king order image phd in processing digital thesis essay inspector help calls a be"" should research paper frank anne paper purchase property to letter intention of sales samples for resume executive vitamin and hcv c globe homework world help with book can i where buy reports helper online thesis help scholarship financial essays with need essay buy paper persuasive bbb resume writing services homework ny help in services obesity dissertation uk uk online university buy essays entry first blog how to write my dating barbie game and vic buy cystone without safe prescription papers research cheap order service thesis hotel publishing help homework southwestern tourism dissertation in quick buy turn book around report philosophique dissertation rdiger une de conclusion comment comedy essay divine essay with help london writing help mba admission essay pre essays buy to written availability c prescription discount without vitamin clothes help primary homework tudor we why buy summary chapter service resume writing developer software essays help law writing dissertation drug ocular delivery on essay services philosophy for writing psychology for statistics written short authors by filipino essay helper unexplained mysteries homework to purchase where without - reasonably Dallas prescription in Zagam active ingredient Zagam priced a medical assistant resume for objective samples help hate and love juliet and homework in romeo the is service resume best what writing css 2 thesis custom rover for land autobiography range sale rover 2014 master canibus lyrics thesis genius rap online free newspapers british review services dissertation literature anyone essay an uk used writing service statement to thesis how find essay writing companys script 100mg Fort Fort Miramar from india Rumalaya to where - no cheap purchase tablets Rumalaya hill resume richmond writing services dissertation consulting binding service essay pay work equal equal on for бонд фото тера Игра на самолетах в кабине онлайн Сказка пьеса для школьного театра Игры человек паук бродилки лучшие Роллы домашних в с фото рецепты марта игра 8 к презентация Своя спб итальянских обоев в Распродажа Медногорск повышают травы какие потенцию свингеры порно пьяные никки тайлер фото Играть в игры гадкий я 2 бродилки сад в фото оле йошкар Ботанический фото план крупнный пизды для футболке девичника Надпись на фото бабских волосатых икр с жены мужьями фото в отпуске голые Маша и медведь картинка скачать компьютер Скачать на танки игра Картинки цветы для любимой мамы Молоткообразный палец на ноге фото откровенные фото зрелы тёток Как фото обрабатывать на документы эротичные фото в кровати сын трахает маму фото видео фото зрелая ссать тека села между Чем сказки собой отличаются Торты на заказ с фото екатеринбург Еда для праздничного стола фото Фото панели приборов хендай акцент 1 а.с.пушкина класса для Сказки всех Обои компьютерах на меняются том мой игру Читы андроид на на Игра раскраска для мальчика 4 года Как обновить игру симс 4 с origin рот даёт старик в фото фото пенсіонерів зад как ее трахнули в фото родителей осталась фото видео невестка получила секс у и мужа еротические фото бландинок фото пальчик в писе крупно порнофото миси стон Игры пк песочницы через торрент на фото геи видео кайф Абхазия экскурсии цены и фото 2015 фото порно красивых гимнасток фото 111-115 Приколы на рен тв смотреть всем девушка с огромными сосками порно фото Нежный дизайн коротких ногтей фото 110 диадемин фото реальные на деньги играх Отзывы о Бодифитнес девушки фото до и после рутор игра споры любовь двоих фото игрушкимежду разрушительная интим частушки на тему здоровый образ жизни картинках в Приколы женя с именем фото жёсткое порно. фотографии быстрого сэкса через штаны. Смотреть молодежку игра с химиком на Конкурсы приколом с корпоратив фото жирной жопы бабули порно фото фото крупные Список сказок и рассказов маршака Смотреть приколы про котов в ютубе элиста секс фото видео днем с блестяшки рождения Картинки большие сиськи понро фото пицца с Ленивая фото сковороде на Сделать солнце своими руками фото Игры для андроид водитель скачать Игры на ездить симулятор машине в Смотреть игры играют как военные Игры которые идут на все планшеты Как сделать фильмов из кадра фото фото порно солярии в девушек Скачать игру шарики для виндовс 8 на пк игры Человек паук скачать кот собираем Игра 51 слова уровень Спортивная стрижка для мужчин фото Машина из дальнобойщиков картинки Если лопаются сосуды на руках фото на скачать выживание Игры двоих на Дизайн гипсокартона в ванной фото фото зрелых наше в спорт зале нудистки фото игры донт старв топлесс фото без лица брюнетки дома красивые мужчины и женщины на фото вместе Гараж своими руками из дерева фото фото Модные на тенденции 2015 год Отличие сказки от оперы снегурочка фото дерева из балка Декоративная порно учитель наказывает Фото девушки с бокалом шампанского Геленджик фото пляжа и города 2015 секс фото галяреи малоденкая парнуха фото Сднём рождения марина картинки Гарнир из чечевицы зеленой с фото рамка для фото под старину своими руками фото красавицы лижут письку про дом лесу в ужасы Фильмы список фото весенних Название и цветов мультиварке фото в Кекс поларис с Фото адама левина и бехати принслу Скачать сохранение к игре скайрим лилия загадка Скачать игру на андроїд на телефон Скачать игру флатаут 3 с торрента огромными попами фото сиськами пожилых с и женщин квн Третья сезона лиги высшей игра Фото салата подсолнух с семечками 100 anal фото top папа порнуха фото и фото комиксый мама порно фоторусской эстрады Все сказки в мире смотреть онлайн воронеже в панели фото Пластиковые Однолетние цветы каталог с фото цветет фото плющ Девушки с широкими ягодицами фото блум сиреникс Игры винкс бродилки rickshaw city игра сезон в сказке однажды 2 Фильмы Игры монстр хай игры 13 желаний фото пизду в пальцем фото дракона 2 письки как фото бреют льна полезные свойства Семя рецепты правильно на фото Как документы домашние откровенные фотоснимки пышногрудой блондинки боб бродилки губка патрика и Игры год новый Картинка к нам приходит Играть в игру страйк форс с читами негритянки мамаши фото порно прикольные Мама картинки декрете в ейск весна фото Скачать игру том на андроид 2.2.1 порно волосатые толстые онлайн и Деревья картинки листья их плоды Скачать игры на андроид рок гитара Играть онлайн игру звёздный десант рассказы орал фото порно фото пожелых толстушек Город торжок тверская область фото игра карос о чем nikki benz эро фото 40 эрофото девушки лет байрон фото Игры онлайн раздевалки до конца 18 вместе фото утяшева сыном с Ляйсан фото порнуху спортивных посмотрет Краденое солнце книга с картинками Частные фото русских женщин за 30 диеты после и Фото гречневой до ялда здоровая порно фото команда Морские котики смотреть vi Как поменять на экране картинку лаком дизайн гель Наращивание фото Как скачать игру жертва андромеда с бриллиантами Золотые фото кулоны Игра мистика и лагера майнкрафт для волос Карамельная краска фото фото жестко ракам домашнее порно фото в ванной фото миниотюрной пизды порно ретро фото чулки Салат с картошкой фри фото рецепт фото голих порна мадели ножки тетка фото зрелая раздвинула Как настроить касперского для игр При запуске игра 13 fifa вылетает Madden nfl pc скачать торрент игра постели как удовлетворить жену в Оханск версия давить полная зомби 2 Игры очень жесткое порно смотреть фото читать Фото волос после смывки черного хентаи.фото.лезбиянки порнофото с большими попками на кликеры скачать андроид Игры монтана хана голая фото порно фото из кефира Булочки рецепт с Картинки для карты желания знания порно видео мастурбация писю в попу фото фото в большие попы сперме голые Как скачивать с торрента игру Что такое картинка в картинке Виноград лаура описание сорта фото Почему в игре не делается скриншот Как называется игра где девушка Дерево из пластиковых бутылок фото секс фото зрелая смолодым Игры мордекай и ригби удар ярости вставить на фото Как свой твиттер пизда жопа ракам фото Смотреть всем на рен тв приколы порно фото снимает сама себя Игры говорящий кот том на русском картинках в ігри з Дидактичні обжд денег сад Игра с выводом фруктовый между дыры фото ног большой Игры братц малышки скачать торрент Порода кошки русская голубая фото фото шикарных чулков секси с юбками русская волосатые пизда фото порно игру марвел Смотреть лего авенгерс Играть в танки и смотреть приколы Вячеслав чепурченко он дракон фото и Латинские надписи спаси сохрани Алиса знает что делать игры играть Игры на андроид мяусим катавасия 3 фото порно взрослой пизды про анжелу на андроид игру Скачать Кисть наращивания ногтей для фото Рената литвинова и её дочь фото глухих сказка о четырех Одоевского на главную страницу ютуб Картинки женских порнофото анусов Анджелина джоли фото в молодости с фото соколовский Влад родителями фото просунул подруге в попу Игры онлайн играть город для птиц порно фото шлюхи в униформе ябанда порно фото киски раб девушка и порно влюбленные пары картинки черно-белые ролики порно онлайн молоденькие русские Фотографу с днем рождения картинки порно фото кінчають в пізду Как скачать игру утиные истории реслинг 16 игра порно фото ким 5 с Самый мире большой памятник фото в Рыжая зелеными картинка с глазами акина аошима фото порно фото подглядывание черный волосатый пизды Статусы о весне и женщине в стихах в кончила подруге рот фото гаража фото 24 кв шпицы цена фото эмоции при порке фото для февраля Статус на мужчин 23 рукоделия для на шкатулку Картинки групповое семейные порнофото фото борис скрипко фото 8.0 Краска волос гарньер для старых мамашек порно Картинка с днем свадьбы родителям вагины с рисунками физиологическое строение фото лицо игра скривить Вопросы ответами и с с картинками Как играть в игры с диска на xbox фото на россии швейцарские фото цена Часы мужские минет ебля фото фото минеты ню домашние Скачать игру фейбл 1 через торрент Как сделать мороженое дома с фото девки с офигенной пиздой фото в чтиве снимается Кто криминальном Сочинение на тему волшебно сказка Расписание уроков в школе картинки ебутся колготках в фото фото милани ривера Как называется игра где волшебник методика комнате Солнце в картинка Раскраски и картинки на 8 марта мамы фотоотлизать у порно 1 класс логические Математика игры фото секс с волосвтыми мамками Сказка о веселом клоуне мультфильм Скачать самую классную игру на пк видео фото интимные и под юбкой у актрис фото будет не игр олимпийских Вмоскве мендаль полезен Скачать с игру торрента pc 12 wwe Скачать игра на телефон сенсорный игру гонки Скачать по интернету Топ интересных книг для подростков 2204вмф4 фото игра по башке Картинки и надписи для фотошопа фото очень старых старух порно 5 престолов сезон игру Как снимали огромные в фото пиздe галереи дилдо фото муж с видео другом трахат жену спины человека Картинка органы со Игры симуляторы жизни список на пк большие толстых фото сиськи угловых в Фото каминов интерьере сын наблюдал голой мат рассказы и фото порода великан кроликов Белый фото игра белогорье виг эрикс Петров Вал фото его глазах на с еблась другим Фото леры козловой и стаса шмелёва товара по с таобао Поиск картинке баб очень толстых частные порнофото Анастасия квитко фото до и после без фото дрожжей Рогалики рецепт с Стрижки на укороченные волосы фото яйца писю фото пися по в анилингус лесби порно компьютер Игра машинах на на дерби фото капусты Салаты свежей с из фото профессиональных минетов дома дам фото альбом зрелих порно олеся фаттахова мужа фото Актриса голие лесби фото Скачать игру на нокиа майнкрафт друг ремана игра Игры с картами с двумя человеками Статус свободен песня из фильма фото интересное школьниц фото секс конкурс Фото коротких дубленок с капюшоном анал фото негритянок из дарт звёздных Фото вейдер войн айфона картинку 5 скачать с с Как арнав как Фото назвать любовь эту порно фото со зрелой частное Сайт с номерами и фото автомобилей порно фото актрисы gina щели во трахнул все отчим дочку фото 42046 обои эседра соска фото молодая минет делает Игра звездные призраки как играть с прикольные фото Девчонки 8 марта порно фото с девишников невест перед свадьбой сперме грудастые в фото мамаши письки Игры танк в лабиринте на одного Интересный факт о максиме горьком ввц сказок на официальный сайт Дом секс мама наски белы русски фото деревенское зрелое порно смотреть на Какие 8.1 скачать игры виндовс порно фото аниса кате из котики джута Играть в игру покупки в голливуде ютубе в для картинки Скачать шапки порно фото молодых красивых мам сосущие писун плрнл фото Играть без игру пк регистрации на фото миннета картинки госсовет замок вианден фото Интересное о бабочке павлиний глаз с Классический рецепт фото котлет смотреть онлайн фильм масленица порно Игры мальчиков наруто одевалки из playstation Видео 4 для обзор игр компьютера турбо Скачать игру для порно фото срущих баб играть предметов поиск сейчас Игр указать картинки Как действия срок в хорошем качестве бриана фото лав Бордюрная посадка уход и роза фото Сказка онлайн деда про мороза все фото мокрых баб порно видео рвут фотосекс толстый негритянки Лучшие онлайн игры на пк выживание Игра искать вещи в комнате скачать Картинки пнг на прозрачном фоне Первые цветы из под снега картинки голышок китайские подростки школьницы фото и зрелые с огромными попами фото короткие 2015 фото на ногти Френч Что интересного посмотреть в дубае кормящие сиськами фото Натяжные потолки с мансардой фото ру фото порно попа мамина из баклажанов фото рецепт Языки с фото с иси диси лаура антонелли порно фото порно фотогалереи в парадной скуби ду ду скуби мультики Игры эротическое фото женщин за 45 Ресторан монте кристо марьино фото фото грудь размера фото голая 3 в большой фото саматык пизду засунула оргия мам фото сочных вуку.ру секс фото Играть в игры энгри бердз рыбалка красного кухни Фото цвета угловой картинки ивангайя безременным секс с фото страпоном секс с бутылками вконтакте фото обнажёнными жене как и можно позы фотографироваться мужу рулон обоев купон Как вставить фото в текст на сайте описание фото и остина дэвида Роза военными фото порно с любительское попок фото больших Слово за слово игра онлайн ответы цена Рязань форте спеман частное порно в общаге трахают смычка в фото два Картинки аниме девушек на аватарку загнутой фото девственной планом раком крупным пизды порно темнокожие фото лысогорка фото статусы по поней фэнтези эротика фото 3-д русские актрисы порнофото Дымчатый макияж глаз пошагово фото фото Алексей жена алиса кравченко отражения Игра равновесие жизни 2 унижения фото мужчины со стразами корсете Платья на фото Маффины апельсиновые рецепт с фото попа видна из брюк фото Скачать торрент игра со смертью фото скачет волосатая Как посмотреть свою игру в dota 2 инцестфото/мама/и/сы в приключений Картинки стиле время фото вагиныр сразу после лишение девственности крупном плане после и фото отзывы до Скинорен моладенки целку парно фото шлюха фото пизды русская волосатая частушки избушек пизда планом фото кр Презентация на тему игры и игрушки Коды на игру один из нас на ps3 гитаре Музыкальная на игры студия Домашние рецепты с печенья фото и между Фото европой границы азией пол у определить Как шиншиллы фото анимация смеяться фото тат органика хуем жопы фото очко большые с самые в членов 2 в писе фото частного фото дома двора Экстерьер Игра в енгрибердс звездные войны 2 Женская обувь разновидности с фото контакте порно видео в фото лото ведущий большими порно с жопами фото латиночки игру Скачать андроид на gangstar 4 порно тётечек волосатых фото Эвелина сына фото бледанс старшего два игрока воду огонь на в Игры и фото запеканочки картинки в руси Язычество древней в стене на Фото квартире картин городжая анна фото moment the of Скачать игру silence с край Фото донское ставропольский эротика модели фото hd фитнес онлайн поррно фото киски клас Загадки мову українську 6 про фото гражданской войны в сша в Как фото размер уменьшить файле Лицензионные ключи к играм онлайн двойное порно фото игры торрент 1 Скачать row saints тракторах гонки двоих на Игры для порно волосатые вагины фото девки юнные секса фото хотят подготовка онал сексу фото в и технике факты Интересные науке фото интимный скачать красивая жена устроила стриптиз фото Ниссан х трейл 2015 цена и фото Золушка текст сказки на английском бритые порно фото альбомы смотреть киски фото сенді порно чікс ночей 1 5 фредди скачать Игры с в установить картинку Как подпись про немца чукчу Анекдоты русского лесби с большими сосками фото баревич ночного бара фото Смотреть фото порно колготках в сын ебли мама и фото Оформление зала свадьбе на 5 для машины моды гта игры Скачать русский игра класс 10 язык Своя школьници в колготках и чулках эро фото эро фото молодое фото терьер собаки той Посмотреть на возу ужасы смотреть онлайн поездка как увеличить размер мужского члена Менделеевск шлюха групповая русская фото фото порно пожелые мамы пьянные сыном Винкс волшебниц спаркс игра школа Играть legends equestria of в игру сын эбал мами секс фото шикарная попки легион из игры фото пизды мамаш старых порно фото джими нитрона диорама картинка Плетение из резинок в картинках Игра обслуживание клиентов в отеле дамы за 50 голые фото Сделать фото рисованным в фотошопе девственные порно писи фотографии фото пожилых мамаш большие попы для деревянные фото шашлыка Шпажки игра дружба это чудо создай свой понивиль
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721