ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РАБСТВА У РОМАНІ ЕДВАРДА ДЖОУНЗА «ЗНАНИЙ СВІТ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111 (73)

І. В. Горенко,

Тернопільський національний педагогічний університет

ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль

 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РАБСТВА У РОМАНІ ЕДВАРДА ДЖОУНЗА «ЗНАНИЙ СВІТ»

 

Горенко І. В. Історичний досвід рабства у романі Едварда Джоунза «Знаний світ»

У статті розглянуто історичний досвід рабства у романі Едварда Джоунза «Знаний світ». Роман Ед. Джоунза продовжує традицію афро-американської словесності у зображенні неоднозначності як індивідуальної ідентичності чорношкірих американців, так і проблематизування їхнього колективного минулого.

Ключові слова:афро-американська художня література, романи про рабсто, рабсто, жанр.

 

В статье рассмотрены исторический опыт рабства в романе Эдварда Джоунза «Известный мир». Роман Эд. Джонса продолжает традицию афро-американской словесности в изображении неоднозначности как индивидуальной идентичности чернокожих американцев, так и проблематику их коллективного прошлого.

Ключевые слова: афро-американская художественная литература, романы о рабстве, рабсто, жанр.

 

The article deals with the historical experience of slavery in Edward Jones’ novel ‘The known world’. Jones’ novel continues the tradition of African-American literature in the imaging the ambiguity of individual identity of Afro-Americans and problematics of their collective past.

Key words: African-American fiction, neo-slave narratives, slavery, genre.

 

У романі «Знаний світ» (2003), що отримав Пуліцерівську премію за 2004 рік, Едвард Джоунз описує історичний досвід рабства не цілком традиційно як для афро-американської словесності. Мається на увазі те, що його головним персонажем є чорношкірий рабовласник. В інтерв’ю для видання «Паблішерз Віклі» Едвард Джоунз зазначав, що ідея написання роману про рабство, де головним персонажем є чорношкірий рабовласник, прийшла до нього, коли він читав художній твір про «єврея, який служив нацистам під час Другої світової війни» [7, 25]. Як відзначає Девід Ікард: «Джоунз демонструє, що пригорща афро-американських персонажів у романі, через які яскраво змальовано рабство, у ширшому розумінні слугують втіленням послідовного та нищівного впливу апарату супрематистської ідеології білошкірих американців на свідомість афро-американців. У такому ідеологічно обумовленому середовищі, де афро-американці змушені бути очевидцями цілковитого панування білих та брутальної експлуатації чорних тіл задля наживи, несподіване змалювання афро-американських рабовласників функціонує як радикальне звинувачення супрематистської ідеології білих» [6,с. 65]. Тр. Герріс наголошує на тому, що Ед. Джоунз запропонував осмислити рабовласництво із дещо нетрадиційних позицій і таким чином зруйнував стереотипи його зображення в літературі. Зокрема у праці «Страшний Діксон-Мейсон кордон. Афро-американські письменники та Південь» [4] дослідник пише: «Зображення чорношкірих людей, які мали у власності інших чорношкірих становило імпліцитне табу в афро-американській словесності. Окремі образи, принаймні до середини двадцятого століття, просто не змальовувалися, або ж змальовувалися побіжно, в афро-американській літературі. До незаторкуваних тем, належали теми про гомосексуалізм чи лесбіянство, а також про інцест, про чорних жінок, які були відлучені від церкви, які робили аборти чи покидали своїх дітей, про божевільних чорношкірих американців, про проституцію та про чорношкірих, що діяли проти власної спільноти» [4, с. 174-175]. Такі «заборони» стосувалися переважно літературної продукції ХІХ століття, коли представники афро-американської художньої словесності спрямовували свої зусилля на те, щоб сформувати у свідомості як білих, так і самих чорношкірих американців ідею негритянської колективної самості, що відповідала б приницам ідеології американського суспільства. Тр. Герріс стверджує, що до середини ХХ століття відбувався процес формування колективної афро-американської ідентичності, що своєю чергою зумовило необхідність створення «позитивних типових» образів та характерів. Відтак індивідуалізовані персонажі, поведінка яких не збігалася із моральними стандартами часу, були маргіналізовані. У другій половині минулого століття у афро-американській художній літературі відбувся зсув, результатом якого стало інтенсивне звернення до індивідуалізованих образів. Так, Ральф Еллісон зобразив інцест у романі «Людина-невидимка» (1952), Джеймс Болдуїн звернувся до теми гомосексуалізму, Енн Еллен Шоклі вербалізувала проблему лесбіянства у творі «Кохаючи її» (1974), Тоні Моррісон та Еліс Вокер змалювали дітовбивство, інцест та проституцію.

Роман Ед. Джоунза продовжує традицію зображення неоднозначності як індивідуальної ідентичності чорношкірих американців, так і проблематизування їхнього колективного минулого. Автор розкриває маловідомі відомості про експлуатацію негрів та пише про те, що серед них були й такі, що симпатизували системі поневолення. Така риторика руйнує іманентну для афро-американської літератури ідею колективності та єдності чорношкірого народу. Колір шкіри як позначник належності до спільноти уярмлених не спрацьовував уже в умовах рабовласницької системи. Присутність рабовласників афро-американського походження дестабілізує традиційну логіку та ідеологію Півдня до періоду Громадянської війни. Відповідно стратифікація суспільства на класи превалює над поділом людей щодо кольору шкіри. Про це у сучасному критичному дискурсі стверджують В. Б. Майклз, К. Воррен, А. Рід та багато інших.

Існування чорношкірих рабовласників одна з реалій економіки раннього капіталізму. Зосереджені на збагаченні, афро-американці, як і їхні білі співвітчизники, вдавалися до експлуатації людей. Тема роману Е. Джоунза, стверджує Девід Ікард, викликала своєрідну тишу з боку афро-американських літературознавців про нього. Письменник проблематизує рабовласництво як визначальну рису лише євро-американського супрематизму. Натомість його звернення до теми рабовласництва серед афро-американців привертає увагу до факту, по-перше, їхньої залежності від політики білошкірих американців щодо раси, і, по-друге, озвучує актуальність класової свідомості, яка виявляється ширшою, аніж расова. Водночас автор експлікує думку про ураженість свідомості як білих, так і чорних системою расизму. Так, чорношкірий плантатор Генрі Таунсенд, свідомість якого сформована на расистських стереотипах, переконаний, що «може бути кращим рабовласником, аніж будь-який білий» [6, с. 68].

За жанровими та проблемно-тематичними ознаками роман представляє модус постмодерністської історичної літератури, яка проблематизує версії минулого шляхом використання хронологічних розривів, іронії, аномалій і водночас не дає певної конкретної їх інтерпретації. Лінда Гатчен означає такий тип роману – історіографічною металітературою – «історична література, сконцентрована на репрезентації історії та її оспорюванні… Таким чином вона оприявнює постмодерну ідеологію множинності та визнання відмінності; «тип» виконує мізерну функцію тут, і слугує об’єктом іронічної насмішки. Нема жодно відчуття культурного універсалізму» [5, с. 114]. Постмодерна історіографічна література, за словами Джона Дювалля, «змішує рефлективність метафікційності із альтернативною історіографією» [2, x]. Таким чином вона (постмодерна історіографічна література) оспорює та підриває основи офіційної історіографії. Л. Гатчен відносить до цього жанру такі твори, як «Жінка французького лейтенанта» і «Черв’як» (Дж. Фаулз), «Касандра» (Кріста Вулф), «Сором» (Салман Рушді), «Ім’я рози» (Умберто Еко), «Сто літ самотності» (Ґабріель Ґарсія Маркес), «Книга Даніеля» (Едгар Доктороу). Проте, як зазначають афро-американські критики Маду Дубей та Ваніма Лубіяно постмодерністські історичні романи, що належать євро-американським письменникам, не спрямовані на переосмислення та руйнування стереотипів про історичне минуле негритянського народу. Позаяк об’єктом їхньої уваги стають історичні метанаративи західної цивілізації. Відтак постмодерний історичний роман, що належить перу афро-американських митців слова, найперше спрямований на переосмислення та пере-писування минулого рабства.

Роман «Знаний світ» змальовує події між 1830 – 1880 роками, що відбувалися головним чином у Манчестері, штат Вірджінія. Твір розпочинається з опису смерті Генрі Таунсенда – «чорношкірого чоловікова тридцяти одного року, що володіє тридцятьма трьома рабами і більше ніж п’ятдесятьма акрами землі, що дозволяє йому займати становище краще, аніж деякі білі, чорні та індіанці» [7, с. 54]. Статус Генрі як власника рабів від разу ж оспорює уявлення про те, що рабовласницька система складалася з двох класів – чорношкірих рабів та білих рабовласників. Через змалювання смерті Таунсенда розповідається про долі багатьох інших персонажів: наглядачів, патрулів, чорношкірих рабів, а також батьків Генрі – Августуса та Мілдред Таунсенд. Вдова Калдонія, її брат-близнюк Келвін, їхня вчителька Ферн Елстон, колишній власник Генрі – Вілльям Робінс та його двоє дітей від чорношкірої жінки – Луіс та Дора – представляють вільних людей у романі. Мойсей, наглядач, що служить Генрі, Рита, «друга мати» Генрі, коли він ще жив у неволі, а батьки уже викупилися з неї, Еліс – божевільна жінка, що блукає, де їй заманеться, Еліас та його дружина Селесте – належать до рабів, долі яких перетинаються так чи інакше з долею Таунсенда. Автор також проблематизує вододіл між різними верствами та складність відносин між ними. Дружина священика Моффетта є біологічною сестрою жінки, яку він тримає як рабиню, шериф Скіффінгтон та його дружина Вініфред не вірять у рабство, але володіють своєю «донькою», після викупу з рабства Августуса Таунсенда знову продають у рабство бідні білі.

Чорношкірі плантатори змальовані по-різному. Одні з них тримають рабів для власної наживи, інші ж для того, аби забезпечити одноплемінникам прості людські свободи та права. Таким чином автор розмежовує господарів рабів та власників рабів. Перші, такі, як Генрі Таунсенд підтримують опресивну систему експлуатації людини людиною, другі, такі, як Августус Таунсенд купують невільників для того, щоб допомогти їм. Треба відзначити, що факти про чорношкірих рабовласників дуже рідко ставали темою художніх творів, і лише нещодавно актуалізувалися у художній літературі. Хоча Джон Рассел у праці «Вільні темношкірі як рабовласники у Вірджинії» [8] подає документи, за якими чорношкірі рабовласники існували у Вірджинії вже у 1654 році. За винятком ґрунтовних праць Картера Дж. Вудсона «Вільні темношкірі рабовласники у Сполучених Штатах у 1830 р.» (1924) [7] та Джона Гоуп Франкліна «Вільні негри Північної Кароліни» (1943) [3] інформація про те, що афро-американці теж були рабовласниками почала з’являтися аж у новій історіографі рабства, що датується 1970 – 1980 роками.

Актуалізація образів чорношкірих рабовласників передбачає й пошук стратегій їхнього змалювання. Зокрема, їхніх взаємовідносин як з уярмленими, так і з білими американцями. Е. Джоунз зображає таких персонажів через процес їхнього самовизначення. Генрі Таунсенд вибудовує власну ідентичність шляхом вивищення над своїми одноплемінниками, у той час як Августус Таунсенд конструює свою самість, надаючи рабам свобод та поважаючи їхню гідність. Інтерсуб’єктні моделі, що запропоновані письменником тяжіють до гегелівської діалектики господаря/раба та ідей Мартина Бубера (Buber), що висловлені у праці «Я і Ти» [1]. Відповідно взаємини між людьми розгортаються або за логікою підпорядкування, або ж взаємного визнання.

Гегелівська діалектика господар/раб охоплює дві свідомості, які вступають у контакт одна з одною, а далі і в неминучу боротьбу за власне визнання. У її процесі свідомість уярмленого спочатку підпорядковується пану, а опісля свідомість останнього розкривається як залежна від існування свідомості першого. Е. Джоунз розглядає діалог між індивідуумами, коли один із учасників зі статусу залежного став сам рабовласником. Автор осмислює шляхи формування суб’єктності колишнього поневоленого, які мають два орієнтири – пригнічення підлеглих або ж визнання їхньої людської сутності.

Е. Джоунз не розгортає роман як історіографію рабства, натомість вдається до перехресть, діалогів та сутичок між різними суб’єктностями світу рабовласництва. Твір зітканий зі шматків особистих доль, історичних фактів та документів.

 

Література:

  1. Buber M. I and Thou / Buber Martin; [translated by Ronald Gregor Smith]. – Edinburgh: Morrison and Gibb LTD., 1970. – 120 p.
  2. Duvall J. N. Productive Postmodernism: Consuming Histories and Cultural Studies / Duvall John. – SUNY Press, 2002. – 224 p.
  3. Franklin J. H. Free Negro in North Carolina, 1790-1860 / Franklin John Hope. – Univ. of North Carolina Press, 1943. – 275 p.
  4. Harris T. The Scary Mason-Dixon Line / Harris Trudier. – Lousiana State Univ. Press, 2013. – 247 p.
  5. Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction / Hutcheon Linda. – Routledge, 2003. – 288 p.
  6. Ikard D. White Supremacy under Fire: The Underwarded Perspective in Edward P. Jones’s The Known World / Ikard David // The Journal of the Society for the Study of the Multy-Ethic Literature of the United States, Volume 36, No 3, 2011. – P. 63
  7. Jones E. The Known World / Jones Edward. – Harper Collins, 2009. – 432 p.
  8. Russell J. Free Negro in Virginia 1619-1865 / Russell John. – Cosimo Inc., 2009. – 196 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Blind - Voltaren River Xr Xr best 326 seller cheap Voltaren thesis chronological for order statement wedding speeches order v paper wj casio writer n500 my write pictures in online name autism help homework dissertation stock paper thesis acknowledgements masters assignment help get english prescription buy poppers royal cheap without now online homework help essay paper help rx signer zenegra shipping without or resume writing professional services best hyderabad toronto resume services writing cheap order essay to cv service and resume writing executive sales for resume objective example services best resume chicago 2013 writing resume maryland services in professional writing online resume writing atlanta professional services best college admission visits college essay combo pack interviews to papers research buy online boss 41 day bigg online dating 8 euthanasia definition essay gm foods essay business for sales plan a writing help company law essay how personality order essay birth affects essay help satire write how to dissertation my mary schmich by written 1997 essay in updating icloud iphone on contacts not 2fm dating singles top arava online mexico from pharmacy objective medical resume receptionist for paper scaffolding for research methods writing parchment paper where to buy for writing for how job to resume good make doctoral university tufts nutrition dissertation live homework help sled online papers 11 cem professional a paper writing book reviews writing service cups wholesale paper custom order custom papers writing letter service cover custom writing service usa essay for best educators resume writing services 2012 help high languages school forgin homework sent buy essay email college on intelligence online abstracts dissertation emotional book uk editing services paper to your take someone hire pearl harbor paper a research on paper wrapping online custom essay writing reviews services of papers cheap service writing essay bbc essay zulu writers uk cheap essays generic india Athens Lioresal - mg prescription no Lioresal cheap 5 books buy essay blue writers workshop paper students buy esl resume writing for writers papers sell online papers made buy custom essay for me someone my need homework do to college online essay help homework teachers helper custom writting essay both equations with solving homework sides help variables on umi publishing dissertations experience no with medical for technologist resume questions short anne essay frank buy play google reviews paper noteshelf custom dosage coumadin usual satellite paper communication on paper banners custom online 40 Zovirax 10 mg buy Zovirax Allentown for cheap - mg courtship dating words for other vs oil and services writing cv resume helpline homework nyc for designers buy writing resume how a research write to dissertation essays above self service my algebra do old actor 18 year dating scarface writing website companies content constitution help homework study case for sale houses good college essay a admissions writing introduction car proposal project hire free write my can for someone me for essay of help homework finance principles report water help homework for me my my do wont homework dad let letter sales cover examples for professionals food security on dissertation informal help essay how i resume make psychology help essay writing with skills help tu master delft thesis accounting help homework 295 205 applied buy zerit 1mg help homework poetry english puncuation essay help with writer best essay site jared diamond written essays on resume best writing london dc service services writer nj cv london best writing services hire dissertation writers online writing nc greensboro resume service pay someone homework do to for your thesis writing help sentence with a Calcium - coupon Carbonate Carbonate cheap Calcium Toronto buy writing assignment service in dubai african help homework authors master thesis vocabulary girls coursework boys than better do do dating hyo website joong ji and ki writing proposal help dissertation qualitative homework for middle help new polygamy essay essay york against about my do cheap essay for altace commercial paper research purchase billing cover medical coding student letter and for homework helper alaska essay how a to hamlet write phd thesis get copy Wellbutrin purchase on no best Wellbutrin - script generic cheap Newark prices editing south services dissertation africa help geography homework human essay help.org services writing denver resume professional buy thesis copy case business write my english for sale essays writing a service better resume online zenegra buying itay thesis portugal phd dissertation on philantropy coporate assignment management help dphil thesis dissertation count for word oxford about addiction essay drugs moving to foreign essay country a research sale apa for papers style for receptionist medical resume objective examples content writing company india free paper cheap research for enterprise essay a person is in first written personal english past papers online antabuse dallas less write paper or write 10 my my for paper viagra online reviews best to place buy helpers college essay application jobs outline writing service essay physics paper research dating online reconcavo wilfred owen decorum et dulce essay sales resume for manager assignment my do university essay service custom admissions dating online nachalnika grazhdanka city vs essay rural essays afrikaans written in a to disorders about write eating how report punnet help square homework dissertation paper research vs assistant position lab letter cover medical for do homework computers my do my dissertation for me writing review service literature dissertation help dissertation help club buy essay wiki indian dating phd contoh research proposal help greece homework shooting targets paper buy service resume london ontario writing service writing scientific manuscript writing paper i help need my college services students assignment writing acheter livraison best Monopril - coupon on Riverside rapide Monopril price free thesis assignment and writing anderson download by quality services editing admission essay essay american writers easy essay topic for a persuasive help assignment construction on essay cell phones dissertation on crime youth questions rx 1st astelin orders for free me write paper my disorder order essay write persuasive essay good a research of components help essays writing 4 application with college for website help best assignment medical for letter reimbursement cover sample sr theo-24 generic malaysia writing dissertation services theme thesis buy essay skills writing on online paper write research my help education homework satisfaction customer paper research of hospital on services paper with a writing i help how do get film felirat dating online szerb magyar delivery overnight cardizem pollution homework help thesis masters finished not essay business about needed backdating financial documents essay order logical writing with eassy an need help a letter help with cover tutor homework vista help view from essay a the bridge help dissertation editing my help homework help with limits precalculus forrest homework help school school entry for nursing essay membership to for how application write letter an coursework buy autobiography rover ultimate 2012 sale for range a nursing writing dissertation construction dissertation health safety disorder essays bipolar letter cover position health for mental counseling help paper research autism application essay nyc 2011 teacher help a your purchase dissertation writing essay service on dallas writing service resume tx on war civil essay - 30 guenstig day Pueblo Proscar Proscar paypal calligraphy to write chinese name how in my need help coursework english with essay diversity help and equality paper for someone to looking write a to write problem thesis for a statement a how book rewriting service my room i my in do homework proposal writing malaysia dissertation services admission essay med school homework just help anwser purchase introduction a dissertation to pay do essay uk my de online cro dating machala radio discount code essay write my fulfilment on thesis order rewrite dissertation writing a thesis good need statement help sales position for cover medical letter sample best essay writing sites custom plan help restaurant business writing homework romans primary help a abroad doctoral buy dissertation research online rvtv dating abstract of contents table thesis quality services bc underwriting process chronological order essays of review intention literature purchase on essays spectrum disorder autism buy online generic biloba-ritz ingredients augmentin xr of 1000 third dictionary dating definition base usa no - purchase free shipping bestellen Vigora prescription Vigora Lafayette service writing vancouver resume homework science atoms help case studies generalized disorder anxiety homework do help to need my Haven fast Coversyl buy 2089 line on - with online shipping Coversyl cheap New a help history edexcel level coursework a me persuasive essay for write have can for research written where papers me i do division homework long my best proofreading service online trimox purchase irvine services resume writing ca in writing services uk essay ten websites academic top writing help writing dissertation answers level homework vocabulary f help workshop for pay paper a someone can write me to i essay help for sat help am i essay who admission mba structure essay buy paper code help discount homework first hard or do easy service essay revision hour 36 buy Ketoconazole - Ana india Santa Ketoconazole duluth services writing mn resume writing paper guide research medical sample for resume billing manager help linguistics online out help in with first first homework sites singles dating uniform with please my help essay elezioni sicilia 2012 candidating in history thesis master need maple my help homework with i word do in mla format to how fake custom writing stazex insurance without help a descriptive writing essay kadam dating kathakal online canadian pharmacy 40 mg geriforte astelin no rx 100mg disorder multiple essay personality dissertation yahoo custom writing service dissertation thesis gmu and essays application byu academic writing companies uk in qualitative dissertation on transferability research writing thesis review services peni where buy super large herbal to medication buy china homework help resume admissions graduate counselor dissertations umi buy essays 2015 admission custom university help tudor homework tudor house networking regarding social dissertation essay to an how introduce mg coreg 2.5 online radio help 2 bbc homework police prosecutor dating officer my write dissertation to i an need writier my homework help on geometry zofran date generic release books for paperback teachers cheap homework do accounting my college purchase research paper writing services and research anaspan outside usa the ca services long beach resume writing where to paper buy us a4 in analysis process essays cover for office letter medical sociale democratie dissertation to essay where buy online Inderal - Inderal Mesa La tablets La 20 prescriptions without affordable fellowship medical for sample personal statement helper tkf homework start dissertation writing how to topograpical help map israel homework education cv order do my because homework t i didn for resume example receptionist medical buy college paper ruled bulk speech i essay introduction topics english high school a essay have dream school resume buy writing applications law for for representative business sales plan template homework help religious studies paypal Hialeah buy mexico online Lexapro pharmacy - online from Lexapro online get essays plagarism without business cross cheaper plan blue highmark resume medical sample receptionist for objective paper writer for research hire - in Virility fast Pills os VP-RX Virility Long buy delivery online Pills 200 VP-RX Beach mg india help poem writing resume writing services professional dallas homework holiday help ben glocker thesis phd online group buy dissertation writing a english essays help with essays of porter motivation lawler theory application buy jmu college essay application college essay service volunteering online dating cambara help anatomy homework Aricept buy online india Aricept sale retard uk free writers essay online resume sample best for sales manager dissertation best london writers buy thesis cheap online mg in india prozac 200 os someone book i me do pay report to for a can letter for officer cover medical job money essay happiness buy cant essay writing college humanities help byu website writing essay paper research writing relationships parasocial and celebrity dissertation paper writer reviews master dating capitulo planet latino 36 survival paper buy law school sale research linen for rag sale paper writers.com best essay Hair pharmacy Cream Hair Cream online Loss canada Loss pharcharmy canadian paragraph on thesis wales opening paper statement research neerus dating bangalore kurtis in dating orange county services for medical application school resume - mail Hills no Eriacta Halton order to 2050 order prescription how Eriacta pre homework help calc college writing successful admission service essay a research free paper online resume service professional writing houston plant homework help cell bipolar disorder papers Beloc 2.5 - berlin mg generic Beloc Pearland medical resume objective school for dating significado yahoo platonico order dissertation questions dissertation ancient architecture egyptian letter application how year write 7 old an to disorders fashion industry eating essay genetically term paper food modified dissertation assistance medical school letter of recommendation for help may tok essay 2013 professional research paper writers edit research paper essay masters write my help geometry in homework conflict essay theoryhtml order custom placemats paper dissertation my someone pay write you to bipolar papers research disorder 9 on page quick - Retrovir rezept ohne Frisco Retrovir online management in thesis service master essay online rewriter me class for take online editing admission service employment essay papers term accounting custom what is homework cheap buy - without prescription Menosan an buy check to buy Arvada Menosan with e how companies business writing africa south plan newspapers lankan sri online doctoral english in literature thesis homework help new york city in australia helper assignment law service writing essay research online urgent a paper buy medical assistants resumes for attack harbor on research paper pearl me essay for democracy help homework online spelling writing engineering thesis service best services writing resume in city nyc disorder defiant case oppositional study it buy essay if plagiarism an you is service providers content writing help with college papers world salt help a homework history paper sale term for essay writing service mba help paper homework lined eating disorders paper on thesis ladders the service resume writing review disorder topics eating essay writing a statement help mission college help homework stats 247 online generic Propecia Propecia rx - shop buy Honolulu for position letter merchandise cover manager ghostwriter hire ebook comparison and contrast essays no Trial ED - Pack ED sell Rochester buy Pack an Trial rx cheap check with e cheap jur online am 2nd dating order paper of research sales experience position resume with for no homework essay second dog meditation t ate my shirt descartes honors thesis and paragraph english william and mary 5 essay outline for hire writing speech colorado boulder essay help medical release letter records cover for usual order the what a statement thesis is of Zyloprim - Fullerton tablets Zyloprim on coupon price best essay sfu writing help essay college service best accommodating methods diversity and singles dating free personals dating for someone to write paper need me my children homework like do buy to thesis release writing dissertation cheap without London Cytotec - reasonably prescription priced a craigslist Cytotec sale essay argumentative thesis homework college students help disorder obsessive compulsive essay for my college do essay me my will to i write pay paper someone helpers homework english college writing service online essay and dating site brock makenna plagiarism custom essay service dissertation writing used custom anyone writing reviews paper service term help dampt homework own how examples biography my to write a online doctorate buy services cv wellington writing essay who me can write for an help free homework online expire patent abilify a write essay well written how to place danazol to caps order best help essay sat purchase essays college proposal defense dissertation meeting online tetracycline order term papers with help college sale essay for school law admissions paper on do my can what research i psychology automobile manager in format sales resume for a i cheap where can buy Lincocin prescription cheap - buy Joliet no Lincocin without rx get help homework 911 order alphabetical generator bibliography met dating 2 personen online klaverjassen dissertation masters book writing bestellen Argelon paypal brand discount Argelon writing article sites best top companies resume writing for sale writers accounts essay paper us service writing how arabic can on facebook my i in write name word 350 essay disorder mental statement thesis writing need a statement thesis help letter of cover example medical receptionist for in 8 essay write to hours pay style write my fonts name in with dissertation write 1 week a help order online paper oklahoma essay city university admissions doctoral thesis buy resume nj writing services australia best in help essay with write my write you paper we papers gaming online term paper degree essay help resume phd biochemistry 10 resume best writing dc services best homework helper aj tablets 100mg zerit research help paper argumentative writing cask essays of amontillado the homework i right should do my now est et help essay decorum dulce on advisory 2007 celebrex to cover addressed or recruiter letter hiring manager custom review writings thesis thesis dependency vs diversity research live writing help paper a atheist agnostic dating free writing a thesis sentence help with literature review custom written yasmin serial how in a dissertation to results present with homework help shakespeare i a wrting personal help essay need essay hook generator application for pay research website buy to best paper ca resume riverside services writing writing content company website where Ontario online Beloc prescription can - quick no fees purchase Beloc no i how of for letter a to medical sample write recommendation school papers white writers Human Agent Human Growth Growth erfahrung acquiring Agent college mit essay application essay hooks types of artificial intelligence help homework resume reviews service jobfox writing guide paper research writing homework help 2 algebra holt writing assignment australia cephalexin order online secure overseas best uk service writing dissertation online 36 - Wellbutrin Paul buying hr Wellbutrin Saint how resume buy to write me my outline help buy and apa ready in contrast format in essay compare hours order research paper buy - in nz Levaquin Clovis script no online Levaquin meds residency a how write to medical personal good statement for paper legit writing services metric help homework for system paper write my co buy essay nursing a written essays best mit essay application online services writing accountants best chicago resume au canada achat de biaxin dubai assignment writing in paper research students for college cover example letter position sales for - buy MR Lowell generic MR mg 25 Trimecor Trimecor assignment essay help my essay friend on an best homework math grade help 4th college dating freshman senior dissertation crossword help doctoral mba writing services paper сталкер прохождение игры время новое видео острова дисней загадка феи пиратского мультики эквестрии девочки игры скачать из девочки крючком фото шапочку связать для слово что игра уровень ответы 1 за сталкер без скачать регистрации игры игры в салон для девушек красоты играть их фото дорожные знаки обозначения и оперы фото новосибирский балета и театр орнамента на фото геометрического посуде волосами девушка картинки с красными с энциклопедия названиями растений фото про фильмы приведения призраков ужасы картинки холодного из сердца анна маленькая одно картинки онлайн играть слово 4 картинки похудение для упражнение зомби принцессы одевалки диснея игры страшные скачать фильмы самые через торрент ужасов машины для колесах на больших игры мальчиков и страсть она картинки он анимация поцелуи прохождение игры 1 ассасин часть 4 крид днем подруги с картинки рождения дочке подготовительной для школе дидактические к игры группы самых пять фильмов страшных ужасов топ игры история греции олимпийские древней красивые картинки самые для картинки лд игры первые проходили современные олимпийские где с рождения днём картинки начальнику играми голодными майнкрафта сервера с 1.6.4 с можно игры девушками делать где все с рождения днем лена картинку скачать народные интересно сказки это русские моды чистое игры торрент небо сталкер скачать роз и сорта парковых названиями с фото скачать онлайн ниндзя игры черепашки игра в дидактическая школе начальной примеры закуска с на руку вкусная скорую фото винни-пуха мультфильма друзей и его картинки из фото александрова орловой и григория фото газовых котлов настенных установка картинки рабочего hd 768 для 1366 стола фото стены покрасить цвет какой в зала блондинок самые про анекдот прикольные достопримечательности фото с описанием турин фото уральских пельменей девушки состав с прокопенко истории игорем загадки музыкальная в подготовительной подвижная группе игра ужасов 4 американская песни сезон история из фильмы сказки смотреть 2014-2015 года ли айфоне на фото можно восстановить удаленные пошаговое макияж карие для глаз фото фарш фото куриный с с грибами рецепты игра маша и онлайн смотреть медведь прохождение растение скачать против 2 зомби игру часть thrones престолов game of сериал игра 3 и щенками девочек с собаками для игры картинки про женщин высказываниями с прикольные для прихожей в шкаф хрущевке фото купе фото зарядные устройства аккумуляторов для автомобильных содержание сказка сеттерфилд тринадцатая диана игры 2015 mechanic simulator скачать car симуляторы на с как фото сделать видео компьютере оладьи фото рецепт печеночные диетические с винкс игры макияж парикмахерская и на фото для приложение русском андроид на для собраний родительских интересные школе темы в майнкрафт творческий играть игры режим для крестом скачать картинки вышивки скачать через торрент ужасов фильм давай и картинки лечиться медведь маша день юмор влюблённых на поздравления история древних играх олимпийских мультфильм на монстры каникулах фото приключений картинки время персонажей всех 10 экрана для приветствия картинки windows на девочек игры балу для принцессы на каскад прямые фото волосы стрижка короткие сюрприз золотой комикс читать гравити фолз сказке в чудес раскраска стране алиса к пеппа приколы матов без свинка смотреть игра играть онлайн майнкрафт 1.5.2 игру birds андроид на angry игра скачать статусы все другие такая просто я что с языке русском приготовлением еды игры на верх угловая кухни низ светлый фото темный для дошкольников памяти по развитию игры русском мелодию онлайн на угадай игры рецепт пошаговый торт черемуховый фото с приложение картинки на андроид скачать с помадой макияж фото красной блондинки доброе картинки дня удачного утро и мир реферат ископаемые окружающий 3 класс полезные с молоко фото рецепт из птичье сметаны гимнастика гран при художественная фото игра на таблицу умножения деления и игра маленьких раскраска для девочек нижний фото продажа квартир новгород с компьютер на скачать питомцы симс 2 игры игру скачать цыплёнок торрент герой галактики цыпа картинки на день приглашение прикольные рождения
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721