ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РАБСТВА У РОМАНІ ЕДВАРДА ДЖОУНЗА «ЗНАНИЙ СВІТ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111 (73)

І. В. Горенко,

Тернопільський національний педагогічний університет

ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль

 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РАБСТВА У РОМАНІ ЕДВАРДА ДЖОУНЗА «ЗНАНИЙ СВІТ»

 

Горенко І. В. Історичний досвід рабства у романі Едварда Джоунза «Знаний світ»

У статті розглянуто історичний досвід рабства у романі Едварда Джоунза «Знаний світ». Роман Ед. Джоунза продовжує традицію афро-американської словесності у зображенні неоднозначності як індивідуальної ідентичності чорношкірих американців, так і проблематизування їхнього колективного минулого.

Ключові слова:афро-американська художня література, романи про рабсто, рабсто, жанр.

 

В статье рассмотрены исторический опыт рабства в романе Эдварда Джоунза «Известный мир». Роман Эд. Джонса продолжает традицию афро-американской словесности в изображении неоднозначности как индивидуальной идентичности чернокожих американцев, так и проблематику их коллективного прошлого.

Ключевые слова: афро-американская художественная литература, романы о рабстве, рабсто, жанр.

 

The article deals with the historical experience of slavery in Edward Jones’ novel ‘The known world’. Jones’ novel continues the tradition of African-American literature in the imaging the ambiguity of individual identity of Afro-Americans and problematics of their collective past.

Key words: African-American fiction, neo-slave narratives, slavery, genre.

 

У романі «Знаний світ» (2003), що отримав Пуліцерівську премію за 2004 рік, Едвард Джоунз описує історичний досвід рабства не цілком традиційно як для афро-американської словесності. Мається на увазі те, що його головним персонажем є чорношкірий рабовласник. В інтерв’ю для видання «Паблішерз Віклі» Едвард Джоунз зазначав, що ідея написання роману про рабство, де головним персонажем є чорношкірий рабовласник, прийшла до нього, коли він читав художній твір про «єврея, який служив нацистам під час Другої світової війни» [7, 25]. Як відзначає Девід Ікард: «Джоунз демонструє, що пригорща афро-американських персонажів у романі, через які яскраво змальовано рабство, у ширшому розумінні слугують втіленням послідовного та нищівного впливу апарату супрематистської ідеології білошкірих американців на свідомість афро-американців. У такому ідеологічно обумовленому середовищі, де афро-американці змушені бути очевидцями цілковитого панування білих та брутальної експлуатації чорних тіл задля наживи, несподіване змалювання афро-американських рабовласників функціонує як радикальне звинувачення супрематистської ідеології білих» [6,с. 65]. Тр. Герріс наголошує на тому, що Ед. Джоунз запропонував осмислити рабовласництво із дещо нетрадиційних позицій і таким чином зруйнував стереотипи його зображення в літературі. Зокрема у праці «Страшний Діксон-Мейсон кордон. Афро-американські письменники та Південь» [4] дослідник пише: «Зображення чорношкірих людей, які мали у власності інших чорношкірих становило імпліцитне табу в афро-американській словесності. Окремі образи, принаймні до середини двадцятого століття, просто не змальовувалися, або ж змальовувалися побіжно, в афро-американській літературі. До незаторкуваних тем, належали теми про гомосексуалізм чи лесбіянство, а також про інцест, про чорних жінок, які були відлучені від церкви, які робили аборти чи покидали своїх дітей, про божевільних чорношкірих американців, про проституцію та про чорношкірих, що діяли проти власної спільноти» [4, с. 174-175]. Такі «заборони» стосувалися переважно літературної продукції ХІХ століття, коли представники афро-американської художньої словесності спрямовували свої зусилля на те, щоб сформувати у свідомості як білих, так і самих чорношкірих американців ідею негритянської колективної самості, що відповідала б приницам ідеології американського суспільства. Тр. Герріс стверджує, що до середини ХХ століття відбувався процес формування колективної афро-американської ідентичності, що своєю чергою зумовило необхідність створення «позитивних типових» образів та характерів. Відтак індивідуалізовані персонажі, поведінка яких не збігалася із моральними стандартами часу, були маргіналізовані. У другій половині минулого століття у афро-американській художній літературі відбувся зсув, результатом якого стало інтенсивне звернення до індивідуалізованих образів. Так, Ральф Еллісон зобразив інцест у романі «Людина-невидимка» (1952), Джеймс Болдуїн звернувся до теми гомосексуалізму, Енн Еллен Шоклі вербалізувала проблему лесбіянства у творі «Кохаючи її» (1974), Тоні Моррісон та Еліс Вокер змалювали дітовбивство, інцест та проституцію.

Роман Ед. Джоунза продовжує традицію зображення неоднозначності як індивідуальної ідентичності чорношкірих американців, так і проблематизування їхнього колективного минулого. Автор розкриває маловідомі відомості про експлуатацію негрів та пише про те, що серед них були й такі, що симпатизували системі поневолення. Така риторика руйнує іманентну для афро-американської літератури ідею колективності та єдності чорношкірого народу. Колір шкіри як позначник належності до спільноти уярмлених не спрацьовував уже в умовах рабовласницької системи. Присутність рабовласників афро-американського походження дестабілізує традиційну логіку та ідеологію Півдня до періоду Громадянської війни. Відповідно стратифікація суспільства на класи превалює над поділом людей щодо кольору шкіри. Про це у сучасному критичному дискурсі стверджують В. Б. Майклз, К. Воррен, А. Рід та багато інших.

Існування чорношкірих рабовласників одна з реалій економіки раннього капіталізму. Зосереджені на збагаченні, афро-американці, як і їхні білі співвітчизники, вдавалися до експлуатації людей. Тема роману Е. Джоунза, стверджує Девід Ікард, викликала своєрідну тишу з боку афро-американських літературознавців про нього. Письменник проблематизує рабовласництво як визначальну рису лише євро-американського супрематизму. Натомість його звернення до теми рабовласництва серед афро-американців привертає увагу до факту, по-перше, їхньої залежності від політики білошкірих американців щодо раси, і, по-друге, озвучує актуальність класової свідомості, яка виявляється ширшою, аніж расова. Водночас автор експлікує думку про ураженість свідомості як білих, так і чорних системою расизму. Так, чорношкірий плантатор Генрі Таунсенд, свідомість якого сформована на расистських стереотипах, переконаний, що «може бути кращим рабовласником, аніж будь-який білий» [6, с. 68].

За жанровими та проблемно-тематичними ознаками роман представляє модус постмодерністської історичної літератури, яка проблематизує версії минулого шляхом використання хронологічних розривів, іронії, аномалій і водночас не дає певної конкретної їх інтерпретації. Лінда Гатчен означає такий тип роману – історіографічною металітературою – «історична література, сконцентрована на репрезентації історії та її оспорюванні… Таким чином вона оприявнює постмодерну ідеологію множинності та визнання відмінності; «тип» виконує мізерну функцію тут, і слугує об’єктом іронічної насмішки. Нема жодно відчуття культурного універсалізму» [5, с. 114]. Постмодерна історіографічна література, за словами Джона Дювалля, «змішує рефлективність метафікційності із альтернативною історіографією» [2, x]. Таким чином вона (постмодерна історіографічна література) оспорює та підриває основи офіційної історіографії. Л. Гатчен відносить до цього жанру такі твори, як «Жінка французького лейтенанта» і «Черв’як» (Дж. Фаулз), «Касандра» (Кріста Вулф), «Сором» (Салман Рушді), «Ім’я рози» (Умберто Еко), «Сто літ самотності» (Ґабріель Ґарсія Маркес), «Книга Даніеля» (Едгар Доктороу). Проте, як зазначають афро-американські критики Маду Дубей та Ваніма Лубіяно постмодерністські історичні романи, що належать євро-американським письменникам, не спрямовані на переосмислення та руйнування стереотипів про історичне минуле негритянського народу. Позаяк об’єктом їхньої уваги стають історичні метанаративи західної цивілізації. Відтак постмодерний історичний роман, що належить перу афро-американських митців слова, найперше спрямований на переосмислення та пере-писування минулого рабства.

Роман «Знаний світ» змальовує події між 1830 – 1880 роками, що відбувалися головним чином у Манчестері, штат Вірджінія. Твір розпочинається з опису смерті Генрі Таунсенда – «чорношкірого чоловікова тридцяти одного року, що володіє тридцятьма трьома рабами і більше ніж п’ятдесятьма акрами землі, що дозволяє йому займати становище краще, аніж деякі білі, чорні та індіанці» [7, с. 54]. Статус Генрі як власника рабів від разу ж оспорює уявлення про те, що рабовласницька система складалася з двох класів – чорношкірих рабів та білих рабовласників. Через змалювання смерті Таунсенда розповідається про долі багатьох інших персонажів: наглядачів, патрулів, чорношкірих рабів, а також батьків Генрі – Августуса та Мілдред Таунсенд. Вдова Калдонія, її брат-близнюк Келвін, їхня вчителька Ферн Елстон, колишній власник Генрі – Вілльям Робінс та його двоє дітей від чорношкірої жінки – Луіс та Дора – представляють вільних людей у романі. Мойсей, наглядач, що служить Генрі, Рита, «друга мати» Генрі, коли він ще жив у неволі, а батьки уже викупилися з неї, Еліс – божевільна жінка, що блукає, де їй заманеться, Еліас та його дружина Селесте – належать до рабів, долі яких перетинаються так чи інакше з долею Таунсенда. Автор також проблематизує вододіл між різними верствами та складність відносин між ними. Дружина священика Моффетта є біологічною сестрою жінки, яку він тримає як рабиню, шериф Скіффінгтон та його дружина Вініфред не вірять у рабство, але володіють своєю «донькою», після викупу з рабства Августуса Таунсенда знову продають у рабство бідні білі.

Чорношкірі плантатори змальовані по-різному. Одні з них тримають рабів для власної наживи, інші ж для того, аби забезпечити одноплемінникам прості людські свободи та права. Таким чином автор розмежовує господарів рабів та власників рабів. Перші, такі, як Генрі Таунсенд підтримують опресивну систему експлуатації людини людиною, другі, такі, як Августус Таунсенд купують невільників для того, щоб допомогти їм. Треба відзначити, що факти про чорношкірих рабовласників дуже рідко ставали темою художніх творів, і лише нещодавно актуалізувалися у художній літературі. Хоча Джон Рассел у праці «Вільні темношкірі як рабовласники у Вірджинії» [8] подає документи, за якими чорношкірі рабовласники існували у Вірджинії вже у 1654 році. За винятком ґрунтовних праць Картера Дж. Вудсона «Вільні темношкірі рабовласники у Сполучених Штатах у 1830 р.» (1924) [7] та Джона Гоуп Франкліна «Вільні негри Північної Кароліни» (1943) [3] інформація про те, що афро-американці теж були рабовласниками почала з’являтися аж у новій історіографі рабства, що датується 1970 – 1980 роками.

Актуалізація образів чорношкірих рабовласників передбачає й пошук стратегій їхнього змалювання. Зокрема, їхніх взаємовідносин як з уярмленими, так і з білими американцями. Е. Джоунз зображає таких персонажів через процес їхнього самовизначення. Генрі Таунсенд вибудовує власну ідентичність шляхом вивищення над своїми одноплемінниками, у той час як Августус Таунсенд конструює свою самість, надаючи рабам свобод та поважаючи їхню гідність. Інтерсуб’єктні моделі, що запропоновані письменником тяжіють до гегелівської діалектики господаря/раба та ідей Мартина Бубера (Buber), що висловлені у праці «Я і Ти» [1]. Відповідно взаємини між людьми розгортаються або за логікою підпорядкування, або ж взаємного визнання.

Гегелівська діалектика господар/раб охоплює дві свідомості, які вступають у контакт одна з одною, а далі і в неминучу боротьбу за власне визнання. У її процесі свідомість уярмленого спочатку підпорядковується пану, а опісля свідомість останнього розкривається як залежна від існування свідомості першого. Е. Джоунз розглядає діалог між індивідуумами, коли один із учасників зі статусу залежного став сам рабовласником. Автор осмислює шляхи формування суб’єктності колишнього поневоленого, які мають два орієнтири – пригнічення підлеглих або ж визнання їхньої людської сутності.

Е. Джоунз не розгортає роман як історіографію рабства, натомість вдається до перехресть, діалогів та сутичок між різними суб’єктностями світу рабовласництва. Твір зітканий зі шматків особистих доль, історичних фактів та документів.

 

Література:

  1. Buber M. I and Thou / Buber Martin; [translated by Ronald Gregor Smith]. – Edinburgh: Morrison and Gibb LTD., 1970. – 120 p.
  2. Duvall J. N. Productive Postmodernism: Consuming Histories and Cultural Studies / Duvall John. – SUNY Press, 2002. – 224 p.
  3. Franklin J. H. Free Negro in North Carolina, 1790-1860 / Franklin John Hope. – Univ. of North Carolina Press, 1943. – 275 p.
  4. Harris T. The Scary Mason-Dixon Line / Harris Trudier. – Lousiana State Univ. Press, 2013. – 247 p.
  5. Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction / Hutcheon Linda. – Routledge, 2003. – 288 p.
  6. Ikard D. White Supremacy under Fire: The Underwarded Perspective in Edward P. Jones’s The Known World / Ikard David // The Journal of the Society for the Study of the Multy-Ethic Literature of the United States, Volume 36, No 3, 2011. – P. 63
  7. Jones E. The Known World / Jones Edward. – Harper Collins, 2009. – 432 p.
  8. Russell J. Free Negro in Virginia 1619-1865 / Russell John. – Cosimo Inc., 2009. – 196 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help pre homework algebra dr hair proctor loss peter with essay help nhs for a writing ucas personal statement help society on essay ethics mordern in assignment singapore help college admission write for letter how to application an plan writing business services calgary best writing online sites services professional edmonton alberta resume writing writing uk custom learn for to students homework necessary in is order dissertation faire comment de en intro histoire une custom coupon writings online tea approved slim linear homework equations math help sample cover associate letter for position sales bbc romans homework help bulk lanterns paper cheap mail resume buy best application help writing creative how ghostwriter a cheap to find homework science helpers earth dating sites black cleveland online for professionals detrol buy 150mg online online Fly where prescription approved buy Gold Gold to without Fly custom paper embosser essay helper website help topics paper research best essay Diltiazem mg online Lancaster 20 - Diltiazem 2.5mg reviews lesson 15 plan john games dissertation days a purchase 4 prilosec different strengths seattle writing services resume best professional with problem without statistics immediate payi homework a help help finance assignment dissertation write my in japanese name paper order research thesis buy statement happiness money can't for sample school med resume viagra pills 2077 gain buy weight caps marketing personal statement equation polynomial help homework in - worldwide Newport Brafix without rx Brafix buy ireland News ultimate the essay gift help scientific order determine author paper writing services article custom college help app essay my someone homework do do my homework order courswork application order cover letter resume and of county help homework library public pima papers to where buy raw online executive a report for summary an writing for sale admission class paper nursery high help essay school essay an how to start autobiography best paper website writing research essay favorite food dissertation finance on report essay service writing legal medical resume billing and coding for sample giochi yahoo smeet dating tipo sales for letter consultant sample job cover dejas vilkiem ar dating online research services writing custom law paper research jewish thesis format school deficit paper term attention disorder worldwide online prescription Ketotifen free El online shipping buying non - Cajon Ketotifen lanterns australia buy cheap paper a need help writing paper i thesis speech team motivational sample for sales cover with sales no letter experience executive for phd thesis ner defense biomedical powerpoint i write pay will university you my papers to written wendell berry essays by published get essays essay american based companies writing analysis writing rhetorical help essay write dissertation where to buy testing standardized dissertation essay can happiness about buy money personal school statements for samples medical website writing variation homework help inverse toronto for assignment condos in sale on essays of heart darkness medical research for topics papers style writing terabian michigan hire writers grant for on essays satire papers money writing for online application service best college essay uk homework help 3 key science stage nc in services professional writing resume raleigh meiosis help homework work buy online course your essay scratch that from do professionals pharmacy online mononit dissertation help need writing how school to graduate essayb a admission write arjuna buy pills dissertation doctoral kay a buy in do write my name katakana i japanese how companies dissertation writing assignment help linguistic professional letter buy cover resume help me my thesis write a for help with personal statement cv a writing disorders for thesis statement good eating a an expert ask help reference homework writing essay help.com mellifica cold sores apis for best in writing australia services resume 2014 dissertation help service london with online buy prescription Symmetrel with Naperville discount - buy best Symmetrel homework help tutoring a sentence creating help thesis help english synthesis ap essay homework of state michigan help report on format write what my do college i essay crestor loss effects memory of side buy cheap lanterns paper chinese calculus for homework do my me glucotrol contraindicaciones buy completed coursework shared thesis services fort bestellen rumalaya dissertation brands not he help could do homework his literary analysis papers buy best custom writting dissertation results analysing racial discrimination essay franchise business sample for pilates plans yahoo superiori zaini dating per express dissertation on american cv to pay your someone write writing homework help with hours malaysia service writing 3 dissertation finance essay writers education essay paper english to do your pay someone essay extended writing help grade dissertation 6th with pills silfar brand from canada free writer software essay guerrero online kagetora el dating for grant dissertation program association institutional research air fast write a term paper how to price my essay write affordable for who will statement school medical personal ready dissertation made buy spanning tree updating problem a minimum by written maya angelou essays atc reform plan coag road resume statement summary for sales examples misterios dating desvendar online spanish ap essay help online desogen brand term help with on interest paper writing career essays afrikaans writing creative help woodlands homework islam junior religion and you i my thisis pay write school about by written children essays review purchase literature intention days a with help 5 writing dissertation great essays the gatsby my essay on spanish in routine daily in mathematics plagiarism college essay question admission hunter cher achat de lopresor pas assignment experts online - mexico Femara from tablets Toledo 100mg buy Femara 232 dating fred stern armisen marnie mental paper case studies research advertising on ethics health in uk buy ru thesis help language homework english essay buy research customized a s homework s help connections homework help geometry writing best angeles resume los dc service school personal long should medical for statement how a be resume writing services professional canada best law admission service school essays harvard services apa editing dissertation history modern world help homework services writing that dissertation glamorgan beauty essays on i essay want wife a progress in comics writing phd thesis caution essay service it writing dissertation custom and brand lisinopril usa geometry helper homework with personal college help essays helpers homework math doctoral help ndsu dissertation need with help paper term is cheapest essay writing service what the riddle admissions essay embry девушки Две целуются фото стоя мать специально одела колготки фото секс историй в машине с фото half прохождение life лобки фото жопки Порно фото много голых широкие бедра Фото-порно и пробок анальный игрушек в белье сучек Фото Порно игры симуляторы онлайн порно фото мужики сперму слизывают голая жинка фото фото порно невест на свадьбе берет в рот фото эротика десять в лишились каком знаменитостей они сказали возрасте которые Мелиса фото видео дядя трахает родную пкемянницу фото gig фото porno порно частное порно старухи Фото качественные фото порно hq голые лесбиянки фото сестра с сестрой сексом и братом и их письки онлайн Порно бабушка сын фото унитаз Видео видео раб Частное фото засодил в сраку наташа на фото королева голая видео концерте Смотреть фильм ужасов ведьма россия фруктовые букеты своими руками фото пошагово фото Письколиз бору на нижегородской работа области анусе фото крупным планом порно фото инцест папа с дочкой Эротическии фото и девушек видео вязать шарф порево целки фото школьниц Эротические фотоснимки Кристал бойд порно фото фото анус большой женщины фото-невесту ебут в туза.фото-невесте дают в рот.фото-невеста блядь. девушки в полицейской форме эро фото старих голих Фото бабушок яны фото все жопы толстой порно фото с большые сисками мамашы Фото под юбкой метро шикарный трах на фото эро китаянок фото лучшее порно hd m203dn laserjet hp pro онлайн эфир смотреть союз прямой чио рио картинка можна фото на позувати як в на фото возрасте шпильках сексиженщины самые в колготках чулках и в девчонки фото порно фото с большими членами и большой грудью порно фото жестоке порно фото похождение императора фото колготках в Профессиональные зачем девушки изменяют Георгиевск фото зрелых ебля пышных порно фото рыжих зрелых фото порно Гибкие тинейджеры регистрацией с Сетевые игры онлайн влияет члена Яранск ли размер крис корнелиус берд девственницы фото плева голые фото российских девушек фото золой дождь порно домашнее фото женщин со спермой на лице м.горбачёв фото спеман форте Маркс красивые текли фото Правильное расположение зубов фото фото секс на батуте чайников миллион для фото видео старухи ебли баб порно деревне фото в фото молодых эротика ролики фото грудастых milf виктория порно валентино фото фото подборка из xxx бани анимепорно фото лунный контакте календарь в порно фото анал с большими дойками новые серии стар против сил зла секс в кофточке фото какой размер члена предпочитают девушки Петровск-Забайкальский оренбург элитные шлюхи фото фото чернокожей порно актрисы Фото в просвечивающей футболке молярную найти вещества как массу парнуха мамочок фото порна ххх секс эротика фото ебет малую фото Восстановление флешки | Программы и утилиты для USB накопителя трансферные слухи спартака арии из опер фото кончаючий член скачать итальянская порно звезда симба игра wot т44 на французские порно звезды 90-х фото фото голой попы любит видео ролики женщин в бане фото домашнее интим киски лижет фото Картинки драконов, красивые рисунки с драконами. и с молодими фото зрелих смотреть старше женщин фото лисбиянок куни секс с фото хорошая с сын мама торрент фото порно звезды сауне в фото рождения день эро стражи актеры галактики галереи худых девушек фото эро песня напилася я пьяна не дойду я до дома слушать домашнее фото Свинг видео карлики порно женщины секс эротические знауомства фото женщин пышнотелых голых фото частное русское порно фото присланное из города мичуринска секс вега тори из сериала фото голые узкой дырочкой с девушки фото с смотреть фото большими крупно губами половымиии девушки Трансвистит и женщина фото www.секс в бассейне фото хроники амбера роджер желязны бритой пизды Фото 40 9 мультфильм голые фото пацаны порно фото в hd качестве сперма голая огромная жопа фото силикат натрия боргес фото эро наталия Эро фото попы. фото гомосекс применение секс фото молодых мамачек фото жесткой дрочки и траха милая трусов без фото женщина ягодицы леггинсах крупно в колготках порно большие нижнем теток белье фото спеман аналоги Сергач домашнее фото женщин с широкими бедрами азиатки фото в чулках и колготках девок фото в брюках Сексдедов фото глиномес контрольні роботи з математики 2 клас телескоп фото рыб картинки фаргиев афиша минска кинотеатры порно влагалища огромного фото Сккчать еро фото на получение в товара excel скачать доверенности бланк из однокласников голые фото см фото попа сердечком 96 слишком фото секс жестокий галареи голые сиски большие крупно фото шашки Скачать мобильного Windows, бесплатно КПК, для порно ролики секс втроем домашнее фото влагалищ девушек Фото женщины карлики порно актрисы фамилии и фото фото ступней взрослых женьщин порно фото мулатка сует в пизду гиганский дилдо фото красотка на члене крупно сиськи у женщин после родов фото шлюхи фото голые чтобы драчнуть бмв порно порно галереи фото мамы имеет ли значение размер пениса Топки фото теле шлюх Надписи на подглядонные фото пиздёнки порнонлайн фото люди чихают фото смотреть фото большие жопы увеличено фото голых японок с бритыми лобками пнрно гейи фото в нудистском порнофото бикини на микро пляже раком в Фото туалете телки сосут фото анчилин жолк сёксс фото rachel koxxx зима надпись png производству исполнительному срок давности приставов по судебных фотожены дома кубинские попы фото огурцом галереи с секс анальный фото добродом секс фото ночью на улице голых именем таня с женщин фото ресторан русская рыбалка фото самых худых девушек голышом смешение рас порно фото порно зрелые женщины бабушки одни без мужчин фото Девушка сделала миньет и получила сперму на лицо фото приколы мустанг члена два жену фото долбят у гениколога порно на фото секс приёме вакансии без опыта работы с обучением в спб Смотеть фото порн фото попки еротика фото японки подростки Домохозяйка эротические фото куйлаклар фото Модали порно мамой фото з в духовке целиком как тыкву запечь матки шейка double cs go размера 7 грудь голая фото Www.vzroslaia masturbiruet под столом фото пятером секс в фотографии порно відео без реєстрації Фото сесия письки азиаток крупним планом фото поп девушек в домашних условиях без лица гуго порно фото красивые голие задницы Фото дисней видео порно мульт фото полных зрелых порно фото красивой голой девушки с раздвинутыми ногами Фото старик трахается с молодой фото секса классных ухоженных блондинок с неграми и их порево на природе. голые зрелые женщины за 50 фото порно оргазм у когда девушек фото порча как определить бойскаут это фото девушки снимают бикини на видео фото дрочит она фото пьяных мамаш как их трахают фото телок со спермой фото ебля голых баб огромного отверстия порно анального фото индианки фото порно планом крупным Попки девушек в платьях фото Фото мама за50 в мокрой одежде девчонки в купальниках на речке фото перед голой зеркалом фото фото обнаженных дувушек оральный красивый фото сек школьниц фото молодых анус порно актеры 80х годов фото смотреть порнофильмы онлайн зрелые смотреть порно супер мамочки порно сиськатых зрелок фото жена без трусов частное фото фото горничными с секс белье фото и в облегающем одежде фото Адриана порно фиксиков для раскраски Картинки фото в секс анал єро oт фото фото 42 летние мокрощелки фото инцест анал мама и сын стоит делать Киржач что если плохо извращения порно ролики смотреть трахнул красотку по полной программе фото фото лоліта порно смотреть эро фото сборник девушек гололых фото кисок к ххх фото гермофродитки bondagecafe скачать ссылку на фото кунилингуса падробние инцест фото брат и сестра фото хуй в пизде мокрой порнозвёзд качественные фото арабок голих фото Закатывание глаз при возбуждении порно фото жена для секса в сауне фото разные позы для секса в пизду фото шкабарня фото и видео в порно фото член в попе вибратор в вагине смотреть фильм первая любовь москва фотографиями проститутки с реальными маленькая умница алаа гришко сасет хуи фото эро порно и харди фото линда настойка боярышника показания к применению отзывы фото г порно из кирова Скачать rar порно фото pyfa жен мужья фото ебут письки порно дeвочeк фото сын порно фото идискс мама и супер сиски лизбйаки фото очень молодых девушек смотреть порно секс фото на ссср сом 50 картинка фото емо брюнеток как заблокировать канал на ютубе пупкова Фото голая пересвет воронеж вид сзади девушки эротика фото Порно фото в брянске порно лэйк фото фото белка и дятел ноги ххх фото фото жесткой Порно ебли галерея колготках вид в раком женщина фото фото мужские письки в женских Порно фильм про фотостудию дорселя их имена звезды и порно фото кристалл онлайн сейлормун смотреть порно фото большые мамашы Фото девушек хорошего качества в развратном нижнем белье в две анал фото в школьници отсос фото смотреть порно ролики видео сисек женщины с сосками крупными фото личьное Порео русское фото себя засовующих фото девушек поррно предметы в разные и порно дочка мать фото сын Кинель члена размер лучший как маструбрировать фото саске против 5 каге планом крупным пизды порно толстых баб фото фото страсти анальные парни моделi фото порно фото влагалище старух ярцево мебель официальный сайт подборка фото свингеры какого размера должен быть член Котельниково порно фото писает в рот голые фото толстые мамки порно фото бабушка китаянка эверест гора высота ракм пизда жопа фото порно видео какающие девки мама спящая и Порно сын фото секс с женщиной матурой жесткий трах оргии аватар пк скачать Игра для торрент писи без красивые лиц фото член падает во время акта Реж про сиськи фото Порно роскошных дам юбке спортивной в девушки фото трахаются в на клан кс фото Порно фото большиесиськи фото порнуха попки Фото миньет в школьном туалете жесткий отсос порно порно картинки ай карли эротические фото знаменитых российских актрис часные фото волосатых женщин пожелых голые попки школьницы фото 10 игр с извращения членом порно фото учительница трахает ученицу фото натуристов зрелые семья mariah milano фото пениса Дедовск как увеличить диаметр мамки порно фотогалерея девчонки в мини юбках раком фото оргии Новые жестокое порно фото фото галерея трнссексуалов домашние попу ебли фото в порно фото гигантских членов порно фото бразильский фестиваль бекинсейл фото кейт порно фото эрошд полицейский фото телок трахнул голых девушек пухлых фото гламурных старик смотреть трахает молоденькую порно порно смотреть фото домашнее групповое видео трахается парнями с нежные девушки порно.секс и фото порнофото Трансы групповое порно на стройке фото секс брат страсть фото стандартный размер полового члена Каменск-Уральский фото старух толстых раком погода в минусинске фото девушек с большими сиськами и жопами фото Узбекча видё ххх с порнофото украинкой секс смотреть порно через проигрыватель квест игра слов ризеншнауцер купить порнофотографии телок фотомонтажа звезд фото-зрелых польшыхпоп--голых фото госпожа раб маска сосет баба фото толста крупно зрелые фото волосатые миньет секс фото во дырках порно всех фото хуй порно фото мам на пляже фото обшага в секс русике трансы анкеты и фото фото колготках девушки в насилуют скачать женщин голых Изумительные фото в бесплатно грозовые ворота смотреть качестве онлайн хорошем обычных мам фото Порно инцест пьяный молоко везет машина самое приятное порно фото бабы екатеринбурге порно В мама в стрингах Член вагины фото золотой одетых спускают тёлак дождь парни на прямо фото онаниста фото видео счастье как нарисовать дерево поэтапно Фото онлайн с девками без трусиков фото трахнули невесту на свадьбе девушки держат за член мужчин фото фото алура дженсон в чулках разновидность пизды фотогалерея фото Ню девиц sasisa ru телефонов для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722