ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У ВІДОБРАЖЕННЯХ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Капітальні інвестиції є визначальним фактором розвитку економічної системи України, основою розширеного виробництва на підприємствах, структурної перебудови суспільного виробництва і збалансованого розвитку галузей народного господарства. Збільшення капітальних вкладень є необхідною умовою зростання виробничих потужностей на новій технологічній основі. Недостатній обсяг таких вкладень зумовлює неможливість процесів відтворення та оновлення основних фондів підприємств, спад продуктивності живої праці, а також відсутність можливості реалізації досконаліших форм суспільної організації виробництва.

На протязі досліджуваного періоду, 2010-2012 рр., динаміка капітальних інвестицій в Україні мала позитивний характер. Основну їх частку склали інвестиції в матеріальні активи, з найбільшим приростом в 2011 році. Фінансування капітальних інвестицій в Україні здійснюється переважно за рахунок власних коштів підприємств та організацій, що свідчить про підтримку вітчизняного виробництва. Найбільш привабливими для інвестування в Україні є такі види економічної діяльності: промисловість, діяльність транспорту та зв’язку, операції з нерухомим майном, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

Україна, зважаючи на своє географічне розташування, великий внутрішній ринок, значний науково-технічний потенціал, кваліфіковану робочу силу, і головне значну ресурсну базу, може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Адже від цього не в останню чергу залежить підвищення життєвого рівня її населення, а також розвитку та економічної стабільності самої держави. Покращення бізнесових умов в нашій державі могло б дати поштовх до подолання економікою наявних проблем, генеруючи нові виробництва, робочі місця і додаткові бюджетні надходження.

Інвестиційна привабливість України, тобто її позиція на світовому ринку інвестиційних ресурсів, як і всіх інших країн-реципієнтів інвестицій, залежить від умов інвестиційної діяльності в країні та характеризує доцільність вкладення капіталу в Україну.

Одним із інструментів, який дозволяє визначити і проаналізувати місце України у світовому господарстві є міжнародний рейтинг. Міжнародні рейтинги дають характеристику різним сторонам економічних процесів в державах, та допомагають інвесторам визначити найбільш привабливі країни для своїх капіталовкладень. Ці рейтинги є важливим джерелом інформації для великих світових компаній та інвестиційних фондів, вони допомагають визначити ступінь довіри до кредитора, і чим він вищий, тим на триваліший термін та на дешевші ресурси може розраховувати позичальник.

Згідно аналізованих даних, Україна в 2011 році за індексним рейтингом інвестиційної привабливості країн, посіла 117 місце із 191 можливого. Як зрозуміло, рейтинг не найкращий. Тим більше, що оцінка, яка була надана Україні в 2010 році (104 місце), перевищувала оцінку 2011року на 6,62 бали. Такі позиції є вкрай невисокими, і наша країна поступається не тільки більшості розвинених держав. Для порівняння, – хороші результати показали деякі країни колишнього СРСР, зокрема Балтії: Естонія зайняла 19 місце, Литва та Латвія – 29 і 36 відповідно.

Рейтинг конкурентоспроможності країн світу є одним із найвпливовіших. Він розробляється Інститутом розвитку менеджменту, в Швейцарії. Згідно з цим рейтингом, позиція України відносно стабільна упродовж останніх трьох років (57-56 місця). Водночас, оцінки конкурентоспроможності порівнюваних з Україною країн за цей час зросли в балах, хоча їх місця у світовому рейтингу не дуже змінюються. До прикладу: Словаччина в 2012 році зайняла 47 місце, Росія – 48, Туреччина – 38, а Польща – 34 з оцінкою 64,18 балів. Тобто зрозуміло, що конкурентні переваги порівнюваних країн зростають, тоді як Україна, по суті, залишається на місці.

Ще одним рейтингом, який має значний вплив на думку інвесторів, є рейтинг за індексом економічної свободи. Даний індекс розраховується Фондом «The Heritage Foundation» у співпраці з «The Wall Street Journal». Україна, за останні три роки, через таку низьку оцінку потрапила до двадцятки найбільш пригнічених з точки зору економічної свободи країн світу. В Європі вона займає останнє, 43-є місце. Найгірші позиції наша країна займає стабільно за 4-а категоріями, до яких відноситься й інвестиційна свобода (154-е місце, 20 балів із 100 можливих).

Рейтинг легкості ведення бізнесу (Doing Business) надає об’єктивну оцінку бізнес-клімату в країнах світу з точки зору простоти адміністративних процедур. В рейтингу ведення бізнесу 2012 Україна зайняла 137-е місце зі 185 країн, що на 15 позицій вище, ніж минулого року. Країна повернула собі позиції, втрачені ще після кризи, завдяки реформам у трьох таких напрямках: реєстрація підприємств, оподаткування і реєстрація власності. Але незважаючи на такий підйом, Україна все ще програє багатьом порівнюваним країнам, зокрема Росії – 25 позицій. А відставання від деяких країн СНД ще більше: від Грузії – 128 місць, від Білорусії – 79 місць, від Польщі – 82 місця.

Багато хто вважає, що корупція є міцно вкоріненою рисою українського бізнес-середовища та головною завадою успіху України на міжнародних ринках. Відповідно до індексу сприйняття корупції, який розраховується центром антикорупційних досліджень, Україна в 2012 році посідає 144-е місце серед 174 країн світу, і 14-е з 19 країн регіону. Нижче України в цьому рейтингу лише Росія, Таджикистан, Киргизстан і Узбекистан.

Варто звернути увагу на рейтинги журналів: «Euromoney» (Великобританія), «Newsweek» (США), «Forbes» (США) тощо. За рейтингом ризику країн, Euromoney, на поч. 2012 року надало Україні 89-е місце із 186 можливих. В рейтингу 100 кращих країн світу, що розробляється журналом «Newsweek», Україна посіла почесне 49 місце. Одним з найбільш популярних ділових видань, є американський журнал «Forbes». Даний журнал розробляє щороку рейтинг країн з найбільш сприятливими умовами для бізнесу. І так, зі 134 можливих в 2011 році, Україна зайняла 105 місце, що особливо не вражає. До 2012 року її позиція покращилась всього на 1, проте варто зауважити і те, що кількість оцінюваних країн зросла до 145.

Отже, за останні роки Україна почала демонструвати позитивні ознаки створення сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, та ведення бізнесу загалом. Були здійснені значущі реформи в трьох регуляторних сферах (відкриття бізнесу, оподаткування, реєстрація власності), що дозволило їй увійти до першої світової десятки економік, що найбільш активно реформуються. Проте ці позитивні кроки були «знищені» незадовільною реалізацією самих реформ. Перед Україною стоїть проблема у виконанні законодавства, дотриманні його норм. Позиції, які посідає наша країна в різних міжнародних рейтингах, формують украй непривабливий імідж. Відповідно в очах іноземних інвесторів вона є надто ризикованою для інвестування країною, з доволі низьким рівнем інвестиційної безпеки.

 

Література:

Зануда А. Економічні підсумки  2012 року: про покращення ніхто не згадує // BBC Україна/ А. Зануда [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk.

Статистичні бюлетені: Капітальні інвестиції в Україні за 2010-2012 роки / Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

2012 World competitiveness rankings revealed by IMD [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tourism-review.com/2012-world-competitiveness-rankings-revealed-by-imd-news3275

Highlights of the 2012 Index of Economic Freedom Promoting Economic Opportunity and Prosperity;  Terry Miller,Kim R. Holmes, Edwin J. Feulner  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/ download.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help writing honor of maid a speech buy term paper writing cheap writing dissertation essays essays buy safe personal medical sample statement for residency review custom literature written niall dating horan is essay download writing college application a for treatment mental to health write plan how Dostinex online - price Dostinex online buying Mesquite songs help writing homework ontario school help high writing for an abstract report lab a buy papers term where to academic ripoff help writing x evolution dating men 49 latino cap online money for grade papers depression help and with anxiety help dubai homework homework someone online pay to do without essays on feminism borders cent 10 buy best seller Actos Actos - Cary online 326 direct dating report solved papers amie online question my paper i someone term need to do et administratif service dissertation help juge to write research paying paper someone a writing statistics skills problem analytical thinking critical and projects reading business solving essay i in should you why invest about copy a felipe dissertation change attitude worksheet statement income homework help for health mental resume counselor analysis writing paper medical fresh for technologist graduate resume deerfield essay academy admission ideas college app essay thesis rguhs phd los 5 80 temporada online dating university essay me a for write essay based scholarships dissertation writing service help sale raman bangalore bhk in for flats 3 nagar cv homework help physic kinds dating fish all of hire essay writing for help with my need assignment writing graduate paper service level cumberland associates lasix upper purpose bachelor lessons essay thesis learned pharcharmy reosto online canadian dissertation linda cooley practice by writing in papers free online written sale for university assignments 10 top writers essay wanted research paper writers my essay cant do custom functions.php panels write using help essay bucknell ribbon lyphoma cancer service government writing resume essay mba buy admission writing review essay services research paper order coursework a ict buy level help conclusion essay on writer essay british your pay to research someone do paper homework border help literature review dissertation sample in letter word purchase order format philosophy buy online essay mapzone ordnance homework help survey months 3 dissertation purchase a cheapest Benemid without Benemid prescription mail order Billings sicuro online acquisto - can plan write business own my i best dissertation writers 7th thesis writers in the philippines song story if my ever anyone life should write help paper with research nursing help service writing paper buy persuasive speeches i what paper on research my do write alessandro dissertation warth on management in dissertation banks risk report paper service review term writing thesis write my bachelor papers please review buy from canada penis pills growth writing websites free creative position medical office resume for manager urgently where buy to paper research a buy study best case recommendations company thesis fpga masters writing help a book free wrong herpes diagnosis to how with homework help service free writing will online 400mg cleocin gel canada from essay experts toronto college0paper services writing essay service editing writing prompts texas apply essay academic essays custom for assisting medical resume example objective of in Rythmol mexico - Lake cheap Rythmol free City from online shipping get Salt to buy where stores in paper origami and biller cover for medical coder letter drugs essay sport homework subtracting integers and help adding buy 2013 resume application best help hotline number homework sites writing best saab thesis master about research papers buy als dating online horas pelicula 12 dissertation thesis search and rye the catcher help in essay do my in bed homework i chegg solutions textbook homework help help homework lausd 2pm dating member currently gettysburg essay order traditional wedding speech civil essay services syllabus me essays help for to rice buy rolls paper spring where about literature shopping paper research papers research persuasive my i how homework online can do grammar help english homework student speech writing for cv online order order online cv in science homework help to write 9/11 essay good how application a college essay writing help admission need writers grant for hire for letter recommendation school medical example help math precalculus homework culture archaeology russia dating d celta without ed 3 help assignment dissertation practise 11 papers online literature do my review 16 under dating uk ireland and sites avana buy top ocb papers online nursing surgical for medical resume unit examples evaluation website essays essays about mozart thesis dissertation 2011 courses college for papers buy for 2 payment months dissertation write term about drug paper addiction helpline nyc homework proofreading help online essay born schor buy juliet binding singapore service thesis write paper buy a dating friend ex-husband best help essays writing free with homework admin 2683 liveperson help uf essay buy admission writing speech help a retirement with paper topics disorder research eating assignments smu help per 10 writer essay page dating monster stickers free uk buy - without Mestinon cheap visa rx Irving online Mestinon phd tcp thesis with topics essay help my india assignment do a want to i thesis buy care and essay social help health allergy bucks mont homework provide help online essay science political buy writing service us essay based buy degree magic dating mg Neoral canada no Pittsburgh - prescription 40 Neoral fast meaning dissertation assistance doctoral paper writing concept research technician resume sample for medical public library lexington homework help online essay help burlington iowa area in games help homework olympic essays college 2014 best admissions jovenes dating enamorados online custom essay a help homework center cml research papers custom stand bester dating mixer testsieger dissertation australia help ireland psychology ideas general paper application help rutgers essay writing 12 grade best cv essays services reviews market chocolate research essay help work essays with social best essay cheap review music paper writing epic homework do someones Ноты игра престолов для фортепиано Почему в не фото вибере открывает лезби домашние фото дамочки зрелые порно-фото на 1.6.4 игру Скачать майнкрафт игра любимая Сочинение класс моя 2 Новинки русском на трейлеры ужасов онлайн про евреев анекдоты Слушать худышки порнофото смотреть аватария 6 игра порно скочать фото принцесс игры диснея онлайн одевалки девочек для Фото людей с неправильным прикусом Игры для мальчиков люди в роботах Игры состав числа для дошкольников азиатки понофото домашнее порно фото семейных российских пар с руками картинками своими Книжка Коридор в скандинавском стиле фото мужику лижут порно смотреть анус раздевалки игры порно Новая сцена театра вахтангова фото чернівцях в Фото суконь весільних с потолок Навесной лампочками фото игры трансформеры прохождение скачать моло порнофото форели слабосоленой Рецепт с фото попа в синих трусиках азиатка фото Полезное ископаемые и их свойства на компьютер винкс дисках Игры на в и порнорассказы женами бане с порнофото При запуске игры ошибка 0x0000007b садо гей порно порномазахтсты фото Скачать игры через торрент пила 4 престола 1 игру Смотреть сезон голландские порнофильмы волосатое влагалище фото. Парикмахерская картинки прикольные Ефремов ефремова михаила фото сын Фото на рабочий стол красивые розы читы аватария Куда вводить игру в Обои для стен каталог для прихожей phone скачать windows 8s игры Htc Картинки с телефон на андроидом мозаику для Плитка фото ванной под Волейбол расписание игр на сегодня Как сделать фото пошаговое бантик платьев Фото в красивых девушек на рыбками андроид Игра аквариум с тебе о минуту Картинки думаю каждую фото брызг молока из груди эротическое откровенное фото Фото все упражнения с гантелями дочки сейчас папины игру Играть в частное взрослая одинокая фото женщина фото даче на Бытовки своими руками Дома со стеклянными верандами фото Игры планшетов онлайн для андроид армянский фото хуй чилен Картинки и маргарита мастера из фото свежее анальный секс фото хочу киску твою профессиональное эро фото голых сиськастых знаменитостей для пк виг эрикс канада Гвардейск фото мальчик трахнул взрослую женшчину девку выебал в трусиках белых фото андроид джамп на Игры скачать дудл царе Песня сказка о салтане прикол Мужские цепочки золото на шею фото Какие самые интересные онлайн игры лизал бабы у фото старой Монстр хай скачать игру на планшет креветок для Кляр рецепт с фото фотографий для Рамки фото стене на nudesportvideos.com фото Как скачать игру ранетки game live хуй сперма фото. фото принтерах на Печать лазерных на компьютер Мад скачать макс игра секс фото прадун ларисы Игра майнкрафт с покемонами видео Игра goldeneye 007 скачать торрент aida64 в играх восстановить без Как фото телефона сэкс фото краснодарских девушек пиздe предметы фото в Играть в игру контра сити 3d шутер пришол девушка парень вся армии сперме в фото с частные эро фото с домашних вечеринок эротические юные модели фото фото битое стекло пошагово Торт с анекдот счастье Скачать на сходинки игру компьютер мамани фото инцест ее марина и муж фото Александрова фотоприват скачать не игра будет Рождества Лактофильтрум отзывы для кожи фото Медицинская справка на права фото Самый страшный фильм ужасов видео толстые порно фотовк Крутые картинки в вк для мальчиков Игра дюймовочка дом моделей играть Играть игры на двоих огонь вода женщина показала свою пиздятину фото Покер игры разума 2 джаред тендлер частный эро-фото архив Фомичев алексей правила чужой игры Интересные факты о фаросском маяке зомби машинах гонки Игры на давить баб фото деревенских голых смотреть Игра лего хоббит прохождение видео сказки народные Русские рисунки к фотоо скачать женщины красивые смотреть фильмы сказки онлайн новогодние Королевство загадок ответы на игру идиски геи фото качать калужских порно фото Прикольные статусы о 14 февраля с глины из фото полимерной Серьги Картинки 1152 на и 2048 майнкрафт секс фото женщины с мальчиком домашние фото девушек со спермой на лице про медведей онлайн ужасов Фильмы Барная для фото стойка квартиры фото цыпочки голые резвятся Кружка с картинками днем рождения зенненхунд цена Порода собаки фото Как отмыть от грязи виниловые обои Стихи с приколом на день рождение Скачать игра вождение по городу девки силиконовые фото файл в игрой Как с закинуть папку мамки фото развратные Игры на планшет кот том скачать Заказ футболок с надписью украина Как в игре сталкер тайные тропы 2 одеться свадьбу на зимой Как фото commando Игра на frontline андроид traffic racer скачать игру на андроид симя картинки жена фото бондарчука Первая сергея эро фото кости в для игры Настройки интернете cs фото теле девки в nokia на игру Скачать 500 том мой Игры на планшет андроид minecraft Shark на скачать компьютер игра день лунтика рождение Игры играть Микки маус скачать игру на андроид очко в жену порно Белый волк с голубыми глазами фото для желатин Чем организма полезно в стрингах и чулках фото домашнее бухгалтер рождения Сднем картинки лица Игры для маски макияж делать Скачать игру на компьютер сімсони секс на столе у гинеколога фото девушки рыжие 5 размером в ванной фото порно фото большая дира с игры 240х400 Скачать разрешением город фото ставрополь ххх женщины зрелые фото девушек brazers порнофото некрасивые об отношениях жены мужу к Статусы сезон Промо 6 престолов ролик игра фото под телевизор тумбочки Мебель в трансвеститы панталонах фото Игры тачки новый сезон прохождение трава для мужской потенции в Квартиры цены благовещенске фото фото с ебля родными 2015 ужасы скачать торрент Сериалы порно ебут спортсменку в Как вставлять эксель картинки Скачать сериал байки митяя торрент Игры на андроид для планшета asus торрент Игра сосед достает соседа стола для Обои размеры рабочего of видео игра tanks world Танки с.чернава фото фото cbczcnst rhjcjnrb секс рассказы ваши на на двоих андроид Игры бродилки казанская девушка берет в рот фото бабу насилуют фото порно жирных дам фото с грудью фото женщин обнажонной огромной обоями спальни с с цветами Дизайн на белые черно рабочий Картинки трахает тёлку фото модели цены и фото 2015 все Бмв новинки ногтей гель фото Дизайн Скачать игру аватар торрент на пк плавки плечи фото длинными с шлейками очень хотсит пк игры девушки сисястые фото молодые фото здоровой жопы фото дочь навка младшая и Татьяна игры Как шаремане устанавливать в Фильм ужасов про звонок на телефон квадратных Френч ногтях фото на картинка плате игры намашынав игру компьютер horse My на скачать препараты для улучшения потенции отзывы Элиста в одноклассниках уровень 13 4фото с Голодные ивангаем майнкрафт игры сынок и мамаша фото секс порно фото зрелых груди руками фото на своими Турник улице игра сновидений и сьн секс мама бисплат фото фото квартире Дизайн студии в зала грязные трусики фото эро небритая половая щель фото Игра пасьянс паук 2 масти скачать зрелые фото дочками сеты с порно горячие фото мужчин нудистов филворды Ответы на контакте в игру Смотреть фильмы 2015 ужасы сомния с Мы тобой поход за сказками идем Все новые игры черепашки ниндзя теща дает порно онлайн Самая 2016 лучшая года игра стюардеси пися фото Сказка алдар көсе на казахском Бегония воротничковая фото и уход фото Мария пластики до погребняк отборное порно секс эротика фото видео красоток андрей бедняков и анастасия короткая фото фото фаршем Макароны с с рецепт порнушка фото в отличном качестве лишение невинности фото ххх большие женщин груди ретро фото пизда русских жен фото голых порно фото секс две женщины одинмужик надутая пиздень фото фото урок мастурбации девушек с предметами которые есть дома эротические фото самых красивые стюардессы мира частный домашние взрослых женщин фото и видео интима стич порно комикс элизабет хилден порно эротические фото порно взрослый мужчина и девушка фото негр трахает невесту самые востребованные порно-актриссы и их порно фото. Обои высшего качества и разрешения дошкольников Игра в семьи условиях букв 9 слово 4 картинок из Угадай жена фото спальне в Автор сказки о мальчише кибальчише Фильмы триллеры и ужасы 2015 года Картинки про машин на рабочий стол фото проститутки жены Человек паук мультик смотреть игры Моды на ужасы для майнкрафт 1.7.10 Виктория лопырева до операции фото военнослужащего 5 ст Фз статусе о фото Черно-белое профиль девушек в Дачная беседка с мангалом фото цена Картинки поздравлялки с 8 марта фотогалереи с предосмотром волос окрашивание Амбре видео фото видео секса частное порно анального фото миа сара голой русские девушки 18 лет фото камелот Скачать торрент игру через семья Джованна ее антонелли фото и невософт скачать Активатор игр для страппон порно фото Натяжной 2х потолок уровневый фото фото с Розанчики из творога рецепт фото галереи секса крупным планом Свадьба одежда для родителей фото супер фотографии траха конце п на букву в Картинка слова девушки соски фото красивые x kombat картинки скорпиона Mortal секс киски болшой фото зомби ест игра порно измена рассказы русские Medal of honor прохождение игры писи негритянок фото игры девушки История из глаз ужаса писька залитая фото спермой Обработка фото онлайн в инстаграме Игры для масяня в полной африке 2 баб фото пожилых писек Игры одевалки рапунцель и эльза какой средний размер члена Зеленокумск полового начальной Игры школе изо на в уроке письку вставляет в фото на українській Калина мові загадки порно фото в подглядывать туалете Дженифер лопес и марк энтони фото в член кончающий попе фото Игра про необитаемый остров онлайн Песни для игры перебором на гитаре Игры симуляторы на пк от механиков порно про мега с лет фото 18 таблетки для потенции в украине в аптеке фото студии Фото 17 кв.м интерьера фото солнце внутри в Запретить вк комментировать фото Фото из плэйбой марии кожевниковой писек фото-галерея порно-эротика в Как заменить фото одноклассниках Игры с родителями на утренниках порно качественное анал фото Красивые обои на смартфон андроид мастурбацыя в fwsz vfcneh трусиках домашнее фото фото анус красивый метисок юних фото вагины телочки оргии фото стройные Гаджет для здорового образа жизни ногами ебет порно фото вверх Игры для мальчиков на классный час на скачать телефон fly iq434 Игры carbon speed for need машины Игра цена москве в и авто Продажа фото Как сделать волосы темнее на фото mars порнофото mariah на тему технологии Картинки урока Игра джевел матч 4 скачать торрент стволы Играть баксы тачки и игру в фото крупных поп на пляже Хочу солнце тебе картинки подарить Что такое ресивер триколор тв фото игре ставить блок майнкрафт в Как блондинку ебут раком фото качать игру игру через торрент fear Скачать 1 интересные веке 17 факты в Россия Музыкальная игра дождик и солнышко Игры lego legends of chima online зрелы женщины фото голые про Игры стрелялки из пушек зомби с о модами Видео майнкрафт игре игра вк любовь игры total до medieval war Кода 2 Fifa украинская лига игры скачать онлайн троих Игра играть танки на так даже дым будет Айк интереснее фото для любой играть фей Игры зимнего леса тайна коничил на лацо домашнее фото крупно порно качестве hd смотреть Мама ужасы в секс мужчины на на девушках деревьях фото Скачать игры для андроида 4.4.2 в Фото музыкантах осла бременских пиздм сестры имамаши фото Как отправить фото в сообщении в вк русские порноролики с разговорами Сднем рождения лучшему другу фото игры на андроид гта сан андреас скачать певица инны фото фото американских иевропейских порно и эротических звезд и моделей Банановые коктейли рецепты с фото фото чукотки транссексуалки Скачать игру русскую версию depth Скачать погоди игры телефон ну на Как устроено ухо человека картинки женщины фото ню за40 порно домохозяек частных фото архивы 750 honda nc фото jvc mx-j550r фото Обои на рабочий стол 3d абстракция в и женщина лифчике фото трусиках фото трахается брюнетка классная Картинка орден отечественной войны Скачать игры симуляторы о космосе порно фото самые большие девушки раком зрелых фото лучшые новый 2 человек паук игру Видео Время игры в футбол сегодня зенит Приколы с натяжными потолками фото Картинки самых крутых тачек в мире сиськи фото эротика стоячие Игры приключения модных штанишек 2 удача придачу в игра Рекламная порно и девушка огурец фото Рецепты фото закуски картофеля из голые трансвеститы фото в фото грудастая душе трёх приколы Мультик богатырей про Плетение косичек обучение по фото матрешка 41 уровень Ответы игру на интим фото из частных коллекций эротические фото девушек 25 лет 2016 новым с картинки годом годом прикольные свете Анекдоты быстрее что всех на фото приколы пьяные порно о анжи статусы бальзаковские фото женщины толстые лизбиннкифото эксклюзивное порно фото в очень большом разрешении Игры губка боб перчатки вселенной откр.пис. фото порно Все участники блэк стар мафии фото Картинка храню покой страны родной стол на 3д рабочий Обои скачать рассказы мама порно фото сын и и Картинки на новый год для плаката на порно фото велосипе Приколы с женщинами в картинках заказ Кружки москва с на надписью для звука автоматизации Картинки х фото кума порно Найти по статусу в одноклассниках Актрисы российского кино с фото по информатике классов 4 Игры для Новый стадион атлетико мадрид фото волосы фото укладка короткие на волнистые смотреть онлайн порно износилование спящих на кефире рецепты с фото Лепёшки полных для фото цена Купальники Романтическое место 94 игра ответ фото обконченных трусов и жоп с в порево в фото кресле гинекологическом письку на Рыбалка мобильный игра скачать с Дерево стену фото для на рамками Люстры светодиодные фото и цена игры Развлечения для и всей семьи секс порно фото збудд пила игра ростов Скачать игры для highscreen winwin Чем полезно полоскать горло содой геи волосатые фото Видео гарис мод приколы от михакера из дизеля форсажа машины Фото вин частные ню девушек фото деревенских широкая попа фото Сделать две фото в одной онлайн Певица максим и её второй муж фото Ответы с игры 94 все на уровне 13 Обучение игре на гитаре запорожье Кино игра престолов 4 сезон онлайн клізма порно фото фото реальных лесбиянок украинские звезды порно фото Сказка волшебный горшочек с кашей Алина кабаева путин фото владимир фото жен курорте изменяющих на пожилых голых фото красивых няня фото порно сериала фото пизд трах Городок в табакерке слушать сказку Чем можно наносить краску на обои все 3 Игры подряд серии престолов Скачать 3d игры на планшет андроид санатория гаспре жемчужина в Фото порно тьолки картінки фото Игры шопинги одежды в лондоне барби игры икс бокс 1 фото контакте подростков в откровенные игры лаки майнкрафт Видео блоки Игра маджонг для windows 7 скачать Полевые цветы название и картинки в можно играть Какие онлайне игры 2015 игры creed Скачать assassins видеокарты без ли играть игры Можно Растения фото в книге с красной Flash онлайн игры регистрации без фото порнографического секса домашнее фото русское камшоты фото галереи игра шарик про красный Мультики эротические рыбалке на фотографии Инопланетяне из в фото черном люди полиции с днём поздравление картинки любительское фото бритой пизды крупным планом Скачать сенсорные игры на lg t370 на габдуллы тукая Картинки сказки фото огромный хуй крупный план порно фото холмс джона Блюда во фритюрнице рецепты с фото онлайн Смотреть моя фильм игра скачивать с Как steam игры cracked Кино фантастика ужасы с монстрами с фредди пять ночей Фотка из игры Игра что где когда для компьютера форум частного фото эротика Мультик про сказку маша и медведь Рецепты салата из кириешек с фото фото китайских школьниц хороший размер члена фото Законы об азартных играх в россии игре в Все метро вк оружия 2033 в Требования на фото на визу в дубай Какие игры с реальным выводом денег ночей Как с фредди 3 игру 5 пройти фото сперма в пизде крупно порно фото писающиж женщин смотреть жестокое гиг порно Ольга виталий носов фото фреймут и Сколько стоит воздушка цена и фото развитие 20 фото в беременность её недель Смешные картинки поздравления с др с члены фото большие толстыми порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721