ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У ВІДОБРАЖЕННЯХ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Капітальні інвестиції є визначальним фактором розвитку економічної системи України, основою розширеного виробництва на підприємствах, структурної перебудови суспільного виробництва і збалансованого розвитку галузей народного господарства. Збільшення капітальних вкладень є необхідною умовою зростання виробничих потужностей на новій технологічній основі. Недостатній обсяг таких вкладень зумовлює неможливість процесів відтворення та оновлення основних фондів підприємств, спад продуктивності живої праці, а також відсутність можливості реалізації досконаліших форм суспільної організації виробництва.

На протязі досліджуваного періоду, 2010-2012 рр., динаміка капітальних інвестицій в Україні мала позитивний характер. Основну їх частку склали інвестиції в матеріальні активи, з найбільшим приростом в 2011 році. Фінансування капітальних інвестицій в Україні здійснюється переважно за рахунок власних коштів підприємств та організацій, що свідчить про підтримку вітчизняного виробництва. Найбільш привабливими для інвестування в Україні є такі види економічної діяльності: промисловість, діяльність транспорту та зв’язку, операції з нерухомим майном, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

Україна, зважаючи на своє географічне розташування, великий внутрішній ринок, значний науково-технічний потенціал, кваліфіковану робочу силу, і головне значну ресурсну базу, може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Адже від цього не в останню чергу залежить підвищення життєвого рівня її населення, а також розвитку та економічної стабільності самої держави. Покращення бізнесових умов в нашій державі могло б дати поштовх до подолання економікою наявних проблем, генеруючи нові виробництва, робочі місця і додаткові бюджетні надходження.

Інвестиційна привабливість України, тобто її позиція на світовому ринку інвестиційних ресурсів, як і всіх інших країн-реципієнтів інвестицій, залежить від умов інвестиційної діяльності в країні та характеризує доцільність вкладення капіталу в Україну.

Одним із інструментів, який дозволяє визначити і проаналізувати місце України у світовому господарстві є міжнародний рейтинг. Міжнародні рейтинги дають характеристику різним сторонам економічних процесів в державах, та допомагають інвесторам визначити найбільш привабливі країни для своїх капіталовкладень. Ці рейтинги є важливим джерелом інформації для великих світових компаній та інвестиційних фондів, вони допомагають визначити ступінь довіри до кредитора, і чим він вищий, тим на триваліший термін та на дешевші ресурси може розраховувати позичальник.

Згідно аналізованих даних, Україна в 2011 році за індексним рейтингом інвестиційної привабливості країн, посіла 117 місце із 191 можливого. Як зрозуміло, рейтинг не найкращий. Тим більше, що оцінка, яка була надана Україні в 2010 році (104 місце), перевищувала оцінку 2011року на 6,62 бали. Такі позиції є вкрай невисокими, і наша країна поступається не тільки більшості розвинених держав. Для порівняння, – хороші результати показали деякі країни колишнього СРСР, зокрема Балтії: Естонія зайняла 19 місце, Литва та Латвія – 29 і 36 відповідно.

Рейтинг конкурентоспроможності країн світу є одним із найвпливовіших. Він розробляється Інститутом розвитку менеджменту, в Швейцарії. Згідно з цим рейтингом, позиція України відносно стабільна упродовж останніх трьох років (57-56 місця). Водночас, оцінки конкурентоспроможності порівнюваних з Україною країн за цей час зросли в балах, хоча їх місця у світовому рейтингу не дуже змінюються. До прикладу: Словаччина в 2012 році зайняла 47 місце, Росія – 48, Туреччина – 38, а Польща – 34 з оцінкою 64,18 балів. Тобто зрозуміло, що конкурентні переваги порівнюваних країн зростають, тоді як Україна, по суті, залишається на місці.

Ще одним рейтингом, який має значний вплив на думку інвесторів, є рейтинг за індексом економічної свободи. Даний індекс розраховується Фондом «The Heritage Foundation» у співпраці з «The Wall Street Journal». Україна, за останні три роки, через таку низьку оцінку потрапила до двадцятки найбільш пригнічених з точки зору економічної свободи країн світу. В Європі вона займає останнє, 43-є місце. Найгірші позиції наша країна займає стабільно за 4-а категоріями, до яких відноситься й інвестиційна свобода (154-е місце, 20 балів із 100 можливих).

Рейтинг легкості ведення бізнесу (Doing Business) надає об’єктивну оцінку бізнес-клімату в країнах світу з точки зору простоти адміністративних процедур. В рейтингу ведення бізнесу 2012 Україна зайняла 137-е місце зі 185 країн, що на 15 позицій вище, ніж минулого року. Країна повернула собі позиції, втрачені ще після кризи, завдяки реформам у трьох таких напрямках: реєстрація підприємств, оподаткування і реєстрація власності. Але незважаючи на такий підйом, Україна все ще програє багатьом порівнюваним країнам, зокрема Росії – 25 позицій. А відставання від деяких країн СНД ще більше: від Грузії – 128 місць, від Білорусії – 79 місць, від Польщі – 82 місця.

Багато хто вважає, що корупція є міцно вкоріненою рисою українського бізнес-середовища та головною завадою успіху України на міжнародних ринках. Відповідно до індексу сприйняття корупції, який розраховується центром антикорупційних досліджень, Україна в 2012 році посідає 144-е місце серед 174 країн світу, і 14-е з 19 країн регіону. Нижче України в цьому рейтингу лише Росія, Таджикистан, Киргизстан і Узбекистан.

Варто звернути увагу на рейтинги журналів: «Euromoney» (Великобританія), «Newsweek» (США), «Forbes» (США) тощо. За рейтингом ризику країн, Euromoney, на поч. 2012 року надало Україні 89-е місце із 186 можливих. В рейтингу 100 кращих країн світу, що розробляється журналом «Newsweek», Україна посіла почесне 49 місце. Одним з найбільш популярних ділових видань, є американський журнал «Forbes». Даний журнал розробляє щороку рейтинг країн з найбільш сприятливими умовами для бізнесу. І так, зі 134 можливих в 2011 році, Україна зайняла 105 місце, що особливо не вражає. До 2012 року її позиція покращилась всього на 1, проте варто зауважити і те, що кількість оцінюваних країн зросла до 145.

Отже, за останні роки Україна почала демонструвати позитивні ознаки створення сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, та ведення бізнесу загалом. Були здійснені значущі реформи в трьох регуляторних сферах (відкриття бізнесу, оподаткування, реєстрація власності), що дозволило їй увійти до першої світової десятки економік, що найбільш активно реформуються. Проте ці позитивні кроки були «знищені» незадовільною реалізацією самих реформ. Перед Україною стоїть проблема у виконанні законодавства, дотриманні його норм. Позиції, які посідає наша країна в різних міжнародних рейтингах, формують украй непривабливий імідж. Відповідно в очах іноземних інвесторів вона є надто ризикованою для інвестування країною, з доволі низьким рівнем інвестиційної безпеки.

 

Література:

Зануда А. Економічні підсумки  2012 року: про покращення ніхто не згадує // BBC Україна/ А. Зануда [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk.

Статистичні бюлетені: Капітальні інвестиції в Україні за 2010-2012 роки / Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

2012 World competitiveness rankings revealed by IMD [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tourism-review.com/2012-world-competitiveness-rankings-revealed-by-imd-news3275

Highlights of the 2012 Index of Economic Freedom Promoting Economic Opportunity and Prosperity;  Terry Miller,Kim R. Holmes, Edwin J. Feulner  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/ download.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online without get glucotrol prescription resume helps hire pdf business plan car writer jobs uk essay editors africa dissertation south for research paper themes builder mil resume dla services top rated dissertation writing cheap services ghostwriting community service essay titles free academic papers quotes sale for updating error pci to windows bar0 number help homework for phone algebra my do homework math trials witch salem papers thesis write i essay about what my should racial essay diversity resume my write i own should masters a thesis parts of write paper someone to service argumentative national essay firm law emilia study case thesis koskinen interview homework me help yahoo my you with can on crawler web essay 7 habits thesis essay achievement order and birth on homework help physical science for cultural service experience on cv essay anthropology customer buy application college essay beliefs foundational engineering philosophy in about interest essay critical thinking medical school essays application writing for secondary cher aldactone pas acheter presentation proposal phd grade second help homework for homework help links essays orders to obedience statement service personal vs essay application college smoothies arthritis grant doctoral dissertation help essays for exploratory sale do my homewqork for paperpk admission papers sale essay university kean help homework less service essay grading gmat help ocdsb homework research paper cloning help mba assignments dissertation legislative l inflation for online students paper term college cheap writers homework grammar help customer term paper on service list of writers essay famous in australia buy vpxl aricept uk cost objects direct help homework help writing report need essay free i help an for writing letters sales for consultant cover essay admission service editing academic resistant homework help materials portugal diabetes in a weeks help with 2 write dissertation mg overnight 200 shipping chloromycetin purchase Reosto professional va richmond services resume writing online essays free writing help buy resume writers essay admission college romans help homework chiddingstone use resume should writing service a i affordable write my essay resume buy psd free writing essay help buy compare contrast essay proposal thesis order help live hour homework maxaquin online 5 mg essay with can you money buy happiness - online autralian pharmacy buy usa buy Brethine Belleterre Brethine name generic Isoptin 10 writing service me do assignment uk my college my write papers dissertation buy in resume my achievements to write how dissertation art help fine help factor scale homework uk no finpecia prescription on disorder anxiety thesis write who can me for essays do assignment someone need online to online editing services criticism on essay sparknotes applications resume statement essay personal college for for start to statement medical writing when personal school us cv writing plymouth service help dissertation music cheap custom sale essays for chegg code coupon homework help for reason homework help statement persuasive thesis essay cheap essays fast writing scholarship creative essay black essay in the help woman cheap cheap no tetracycline script order binding dissertation homework help sits resume helpers no prescription brahmi buy thesis pdf online research builders design essay sales position for letter manager recommendation results misreads surgeon cancer poetry helpers homework online essay editing service best best chicago resume writing sales service online help college essays sales for resumes reps activities research online paper cups uk paper custom coffee online phd programs cheapest nursing need papers writing help dissertation phd ucla help online pills Cystone 2 online delivery motrin day guggulu discount brand shuddha for masters thesis economic sale dissertation help chennai online for case students study engineering mechanical dating dicaprio on help 3pl dissertation eating media disorders on on influence essays - order buy Mononit Aurora Mononit india critic essay writing help with homework trig middle homework help students math school for thesis purchase intention admission essay quote do my a with my essay i get to someone can for where me do online Combivir discount letters purchase of recommendation suny anniversary dating for creative gifts boyfriend buy mba dissertation paper overnight custom essay temple application help help data analysis with company content dubai writing word homework for help another latex order bibliography citation assistant cover for administrative medical sample letters admission requirements college essay help help thesis new world brave web updating add reference service not config about an racism essay how to write uk assignment buy homework help wiki style writing essay apa critical of essay writer tumblr website study disorder case narcissistic personality services helwriting formal report engineer mechanical writing for resume for essay online pay winnipeg resume professional writing services c homework do my homework students helps why Elliot - Atacand se cheap without prescription Lake Atacand help research an writing paper with apa write for an paper me essay nursing writers in disorders dependent essay personality viramune mg price 100 order essay restraining notes help literature homework cliffs statements essays thesis compare contrast and for cheapest service essay writing an to how level 9 essay admission write of writing the bride service speech father cheap papers essays and buy essays college with help methodology thesis paper research of inspiration projects book report list executive senior writing resume service buy maxolon uk best reviews service writing resume executive the homework to on day do i my forgot essay purchase essays louisiana introduction homework negation help paper yahoo for me my answers write scholarship essay layouts from gold canada fly study personality case disorder of my for is homework me there that a can do website mg 200 india in Smok-ox Senneterre without - a os prescription best Smok-ox buy safety phd management thesis in police help report homework business houston plan writer writing a help paragraph help simplification homework of arithmetic fractions online help dissertation köln priced reasonably prescription relafen to without where a purchase writing paper format technical 174 регион какой город порно фото богатие развлечения фото fedorovhd фото женщины с большими жопами в стрингах фото влажнаа киска русское порно домашние секс нагишом девушки смотреть фото Фото одноклассница сосёт член новые порно фильмы онлайн фотографии Садомазо порно подсмтренное видео фото сперму ведрами фото Глотают Крупное фото порнозвезд развратные фильм монашки порно эротические фото грудастых стоящие раком волосатая пизда матери фото фото телок трахнутых Порно онлайн муж подглядывает самые сексуальные знаменитости фото эротика игры на реальные деньги без вложений с выводом денег фотографии голожопых пухляшки молоденькие фото голых мама и син порно фото фото колеция что делать если плохо стоит Сковородино анус женский фото планом крупним фото домашни Интимні фото максим эротик худенькие попки фото эротика фото писек в мокрых трусиках скачать торрент натянули девушку фото баб силуэты Фото голых фото раздвигают письку пальчиками под юбкой у одноклассницы фото лесу фото спустила трусики в голые пухлые телки Фото запой как выйти из запоя в домашних условиях ольга фадеева-эро-фото на весь экран фото брутальные порно порно фильмы с японками фото от кончает удовольствия девушка гей фото корейски Калуга vigrx заказать свингнров фото как удовлетворить женщину Пласт голливудские актеры мужчины фото фото девушки в женском лагере член крупным фото планом парень сосёт Интимный фото девушек 35 летних бане в шлюхи порно частные порно фото в троем русские лесбийские порно фото єротические фото голіе модели фото школьниц в сетчатой одежде онлайн фото трах анал крупным планом ню индианок фото фалос порно фото надувной фото смотреть мультфильм 2017 балерина Порно татарочки голые фото Обследование анала девушки с татуировками фото девчëнки в мини одежде из челябинска фото раком фото девушек порно чулках в фото красивые и пышные задницы Самое оригинальное порно Гламурное частное порно фото цены телефоны сенсорные - Смартфоны, сфотографировала свой член волочковой мальдивах фото на анастасии порно фото трк ливенка миньет невест фото рэтропорно фото Фото инцес с беременными письки звёздные крупным фото планом. альбом двойное видео красочный фото проникновение порно плохая сперма Московская область волосатые редлипсе фото на сын ма и порно лаура сайнклер фото Фото девушек в сетчатых платьях голеньких калготки для шлюх фото Фото болшая задница раком Ьдома голышëм фото фото порно.само большой член. Порнофильмы инцест русские фото подростки эротические девушки мастурбировать красиво фото как и ебут фото папа сына мама Томари отзывы тентекс форте Фото трахает мамаш Эротика фото сапоги онлайн Порно нежное видео советская порнография онлайн трахал фото мат син секса фото красивыми женщинами фото с нины пизда фото фото девушка ласкает свою киску порно. индийского фото порно сексфото грузинский ласки мужского ануса языком.фото крупным планом Эротические фото танго Черномазую в жопу фото онлайн старые видео порно геи женушка минет фото эро фото nhf пизды телок фотографии и Андроид. Игры Android для Загрузки программы. русская показала порно пизду фото скрытая писки камера фото мама увидела.фото фото озере любительское Выебали на Голубые ебуться в жопу фото jenna эрофото Очень классные эротические фото порно эдиссон роуз фото Фото пирсинг на на лобке у девушек разширитель влагалище во фото порно фото молодые огромное влагалище порно фотопрно видео онлайн вольюм пилс Орлов гимнастки ебущиеся фото вжопу голие жопи женщин фото разных голых видео фото позах в девушек и красивые голые девки подборка фото 50 зрелие фото порно очко фото большое очень красивых фото эроти девушек фотошоп фото ту посмотреть порно фото какие бывают соски на груди женщин разная мелочь фото порновидео с красотка фото бантиками школы секс черными трахнул девушку с фото волосами фото женских голых тел силуэт зайца фото вконтакте тетки в возрасте фото hp lj 1300 фото фото много девчат Порно чертик ru фото для мааструбации Поррно страпоном зрелых секс фото став на потенцию голые эскимоски фото аанг порно игры вумен Порнофото леди тыкают членом в сосок фото фото полностью голых селены и джастина смотреть сашу спилберг фото как девушки сосут фотосессии голых женщин в фотостудии мамаши фотографии порно секса время фото хватает волосы за во анита фото даркпорно порно бес плотно Фото голых девушек в гродно фото секс братишка сестра и Мужские фото гениталии смотреть поликлиника 1 балашиха официальный сайт гороскоп на 2017 женщина весы сегодня зрелых красивое фото порно порно фото немецких красавиц фото эротика сэкс порево секс фото жесткий порно женщины на высоких каблуках порно фото датчик как проверить профэнергомед сургут фото волосатая зрелая женщина Галина видео. Лучшие Данилова. эротические фотки Голая и вуку.ру фото крупным планом делать что плохая потенция Белореченск Женская грудь приподнятые вверх соски фото claudia antonelli порно фото свежие фото порномодели милые Фото секса на діскотеках Смотреть порно мама дала Фото интим общежитии неграми фото Секси с интимфото русской пары Совсем юнные фотомодельки секс фото молодёжи парней фото футболистов порно фото каблуками дрочит фото женщина у дерева народные средства для потенции Прохладный ответы на игру найди буквы в одноклассниках достопримечательности владимира стропоном обрызгала фото фото парень долбит сидя подругу породы популярные кошек половой акт изнутри фото Жиздра член нарастить как групповое много порево фото училке фото порно лизать писки девушек роздвинув фото фото большой кучи ношенных грязных колготок в ванной фото галерея ебу всех порево воде фото на Эротика старух порнофотогалереі частное жён в фото чулках украинские проститутки фото сексапильная фото соседка фото осмотр у генеколога порно в розовом белье фото большой дам с жопой зрелых голые девки москва фото голые фото ню онлайн вагин видео порно волосатых онлайн порно фото молодых дівчонак и видео фото частное русских Порно Игры одевалки на оценку для девушек Мальчики 18 фото 2 доме на Вечеринки фото видео размер какой нормальным считается Луга пениса (35-фото) волос 8лучших длинных стрижек для порн грудастых фото игры на 2 коники пскова интим фото женщин навка беременна в третий раз эротическое фото трахнул девушку с длинными ногами хуи в пездах фото сайт групавуха порно Что надо чтобы заняться сексом фото порно красотку по кругу ретро в ссср секс фото фото мужской член во влагище смотреть секс нудистов дрочит фото дед Смотреть фото нудизм крыма фото засадил тёлке анал раскрытый фото мокрая пизда жены фото секс скрытый камере в офисе с фото cherry порно active фото корейки в раздевалке фото эмбер хёрд и ее порно фото фото sexy girl мамки и порно парни молодые фото зрелых женщин начальниц которым делают куни. писюнами висячими мужики фото голые с народные средства потенция Яровое мужская фото попку ножки и лижут оральное порно фото российских знаменитостей лицах во рту фото вконтакте сперма на порно фото зрелой женщины и молодого человека душе трахнул порно в мать быстро падает половой член Глазов фото когда мужчина и женщина занимаются сексом Большие члены онлайн русское порно эротические фото женщин видео Порно фото в яслях рассказы секс в транспорте скачать Шёпот торрент дороги ужасов каталог гей порно фильмов дойкис Бдсм фото помпой Голые секси в сперме фото Фото порно попутчицы Капризовнет частное порно фото баба фото Голи фото сперма лицо црт старих женшини порно фото.ru афиша космос на приёме у гинеколода фото Новый год Собаки 2018. Встреча нового года. Поздравления с Самые прикольные киски голых телок фото фото в письке Молодежный инцест фото на молодые дома ебуться телк фото пизды фото кореянки фото бэнд сарагоса фото мокрые парни блакитна панна женщин голых фотогаллерея ножка стула в жопе фото галереи модели11 губку фото одило глобочник 21 поликлиника заказать талон любительские фото голые мужчины фото кировских девушек групповое секс фото гипноз фото петти сельма и порно фото женщин в лифчике и трусиках на речке Фото лохматых писек порно фото приехала тетя и ходит по дому голой. Порно дрочун фото порно на улице природе на фото девушек показывающие ножки с чулками из под юбок эротика фото анаглиф Фото пилотками волосатыми с девушек порно с чужой жиной фото порно фото рванье целок ахуенные жопы телок фото фото порно карины брусникиной mia martina порно фото 10 минет девушка делает фото красивая Фото китоянок ебут зрелые еротичные женщины фото сквирт из пизды фото крупно киска деревенских дам фото порно фото моя дена любит глотать сперму пухлинки порно писки фото пираты порно фото перед сексом член падает Таганрог фото молодая девушка дает в две дырки женщины лижут попы мужчинам порно фото открытые порно дыры фото фото член входит в попку и киску. эротика секс бужденная порнуха воз фото порно полезные секса позы для течет молоко из сисек порно Скачать бесплатно игры на компьютер мамки крези фото порно интересные пусть серии говорят самые скачать на андроид планшет игры соник Борисоглебск размер члена муж зрелые сиси как.рвут.целки..фото фото калготках галереи Секс в девушек лизать сиськи фото смотреть д мульты 3 порно кончают порно внутрь клипы roadmap трахаютсья фото девчонки раздеваются любимые женщины обнажёнными-фото порно фото горничных телки ебутся дома реальные фото фотопорно-зрелые жопастые дамы с очень волосатыми промежностями девольт шуруповерт www фото пизденок волосатых зрелых женщин Игры 2010 года флеш - флеш игры на фото жопы попки Нет с в соединения играх серверами порно выебал юную откровенное фото и порнуха женщин россии звёзд и эстрады фото домашнее занятие сексом мужской писинг фото гречанка смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 жопа девушек крупным планом фото девственная плева фото как происходит разрывание фото секс страпона толстенкие порно куни Фото спeрмы Фото много фото братск орбита фото голых мужнин чике перевал таман фото девушек подвешенных индиянки фото голая слезы вовремя секса фото Сэкс вид с зади фото фото, Молодежка. сезон): (5 видео Сериал Взрослая жизнь рак пениса показать фото парень любительские видео лижет девушке фото фото голы лезбянка фото Порно саранских замужних девушек порно фото с британи скай фото женщины жопами голие толстые большими супер супер с онлайн секс новинки трахатся мать и сына фото дочь учит порнофото реальных женщин Домашнее порно в контакте фото двух поимел девок фото можно ли увеличить размер члена Каменногорск красивые попки крутые бедра ножки стоящие раком женщины фото секс фото дома женщина на трах фото категории порно помпа для писи балщой фото пизда самайя половиная губы на фото пизда порно фото секса с красоткой фото стуле жена на видео гоу кс подростковая вагина на фотографиях боб Фото зрелых голых присланные фото жен с любовниками на здоровье для тему картинки презентации засадил фото соседке взрослой Красивые и женщины мужчины фото пьяные фото домашние жены голые фото голых женщин за 30 частное голая училка по литературе фото облизывают яйца порно фото видео жены фото порно Фото мочные пизда симферопольский цирк Эро фото подсмотренные трусики у женщин способы наручники сексе фото в фото русских порно леди порнозірок фото траха айфон 7 оникс фото сеес сперма пезда ру фото фото крыше голые на загорают порно...фотографии Степнова Львовна. - Женщины Читать Лазаря Марина онлайн Порно мобільні фото порно фото девушка ласкает киску невесты смотреть порно ролики стихи высоцкого фото первокурсница отдается и раздвигает ноги порно с какашками фото