ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У ВІДОБРАЖЕННЯХ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Капітальні інвестиції є визначальним фактором розвитку економічної системи України, основою розширеного виробництва на підприємствах, структурної перебудови суспільного виробництва і збалансованого розвитку галузей народного господарства. Збільшення капітальних вкладень є необхідною умовою зростання виробничих потужностей на новій технологічній основі. Недостатній обсяг таких вкладень зумовлює неможливість процесів відтворення та оновлення основних фондів підприємств, спад продуктивності живої праці, а також відсутність можливості реалізації досконаліших форм суспільної організації виробництва.

На протязі досліджуваного періоду, 2010-2012 рр., динаміка капітальних інвестицій в Україні мала позитивний характер. Основну їх частку склали інвестиції в матеріальні активи, з найбільшим приростом в 2011 році. Фінансування капітальних інвестицій в Україні здійснюється переважно за рахунок власних коштів підприємств та організацій, що свідчить про підтримку вітчизняного виробництва. Найбільш привабливими для інвестування в Україні є такі види економічної діяльності: промисловість, діяльність транспорту та зв’язку, операції з нерухомим майном, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

Україна, зважаючи на своє географічне розташування, великий внутрішній ринок, значний науково-технічний потенціал, кваліфіковану робочу силу, і головне значну ресурсну базу, може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Адже від цього не в останню чергу залежить підвищення життєвого рівня її населення, а також розвитку та економічної стабільності самої держави. Покращення бізнесових умов в нашій державі могло б дати поштовх до подолання економікою наявних проблем, генеруючи нові виробництва, робочі місця і додаткові бюджетні надходження.

Інвестиційна привабливість України, тобто її позиція на світовому ринку інвестиційних ресурсів, як і всіх інших країн-реципієнтів інвестицій, залежить від умов інвестиційної діяльності в країні та характеризує доцільність вкладення капіталу в Україну.

Одним із інструментів, який дозволяє визначити і проаналізувати місце України у світовому господарстві є міжнародний рейтинг. Міжнародні рейтинги дають характеристику різним сторонам економічних процесів в державах, та допомагають інвесторам визначити найбільш привабливі країни для своїх капіталовкладень. Ці рейтинги є важливим джерелом інформації для великих світових компаній та інвестиційних фондів, вони допомагають визначити ступінь довіри до кредитора, і чим він вищий, тим на триваліший термін та на дешевші ресурси може розраховувати позичальник.

Згідно аналізованих даних, Україна в 2011 році за індексним рейтингом інвестиційної привабливості країн, посіла 117 місце із 191 можливого. Як зрозуміло, рейтинг не найкращий. Тим більше, що оцінка, яка була надана Україні в 2010 році (104 місце), перевищувала оцінку 2011року на 6,62 бали. Такі позиції є вкрай невисокими, і наша країна поступається не тільки більшості розвинених держав. Для порівняння, – хороші результати показали деякі країни колишнього СРСР, зокрема Балтії: Естонія зайняла 19 місце, Литва та Латвія – 29 і 36 відповідно.

Рейтинг конкурентоспроможності країн світу є одним із найвпливовіших. Він розробляється Інститутом розвитку менеджменту, в Швейцарії. Згідно з цим рейтингом, позиція України відносно стабільна упродовж останніх трьох років (57-56 місця). Водночас, оцінки конкурентоспроможності порівнюваних з Україною країн за цей час зросли в балах, хоча їх місця у світовому рейтингу не дуже змінюються. До прикладу: Словаччина в 2012 році зайняла 47 місце, Росія – 48, Туреччина – 38, а Польща – 34 з оцінкою 64,18 балів. Тобто зрозуміло, що конкурентні переваги порівнюваних країн зростають, тоді як Україна, по суті, залишається на місці.

Ще одним рейтингом, який має значний вплив на думку інвесторів, є рейтинг за індексом економічної свободи. Даний індекс розраховується Фондом «The Heritage Foundation» у співпраці з «The Wall Street Journal». Україна, за останні три роки, через таку низьку оцінку потрапила до двадцятки найбільш пригнічених з точки зору економічної свободи країн світу. В Європі вона займає останнє, 43-є місце. Найгірші позиції наша країна займає стабільно за 4-а категоріями, до яких відноситься й інвестиційна свобода (154-е місце, 20 балів із 100 можливих).

Рейтинг легкості ведення бізнесу (Doing Business) надає об’єктивну оцінку бізнес-клімату в країнах світу з точки зору простоти адміністративних процедур. В рейтингу ведення бізнесу 2012 Україна зайняла 137-е місце зі 185 країн, що на 15 позицій вище, ніж минулого року. Країна повернула собі позиції, втрачені ще після кризи, завдяки реформам у трьох таких напрямках: реєстрація підприємств, оподаткування і реєстрація власності. Але незважаючи на такий підйом, Україна все ще програє багатьом порівнюваним країнам, зокрема Росії – 25 позицій. А відставання від деяких країн СНД ще більше: від Грузії – 128 місць, від Білорусії – 79 місць, від Польщі – 82 місця.

Багато хто вважає, що корупція є міцно вкоріненою рисою українського бізнес-середовища та головною завадою успіху України на міжнародних ринках. Відповідно до індексу сприйняття корупції, який розраховується центром антикорупційних досліджень, Україна в 2012 році посідає 144-е місце серед 174 країн світу, і 14-е з 19 країн регіону. Нижче України в цьому рейтингу лише Росія, Таджикистан, Киргизстан і Узбекистан.

Варто звернути увагу на рейтинги журналів: «Euromoney» (Великобританія), «Newsweek» (США), «Forbes» (США) тощо. За рейтингом ризику країн, Euromoney, на поч. 2012 року надало Україні 89-е місце із 186 можливих. В рейтингу 100 кращих країн світу, що розробляється журналом «Newsweek», Україна посіла почесне 49 місце. Одним з найбільш популярних ділових видань, є американський журнал «Forbes». Даний журнал розробляє щороку рейтинг країн з найбільш сприятливими умовами для бізнесу. І так, зі 134 можливих в 2011 році, Україна зайняла 105 місце, що особливо не вражає. До 2012 року її позиція покращилась всього на 1, проте варто зауважити і те, що кількість оцінюваних країн зросла до 145.

Отже, за останні роки Україна почала демонструвати позитивні ознаки створення сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, та ведення бізнесу загалом. Були здійснені значущі реформи в трьох регуляторних сферах (відкриття бізнесу, оподаткування, реєстрація власності), що дозволило їй увійти до першої світової десятки економік, що найбільш активно реформуються. Проте ці позитивні кроки були «знищені» незадовільною реалізацією самих реформ. Перед Україною стоїть проблема у виконанні законодавства, дотриманні його норм. Позиції, які посідає наша країна в різних міжнародних рейтингах, формують украй непривабливий імідж. Відповідно в очах іноземних інвесторів вона є надто ризикованою для інвестування країною, з доволі низьким рівнем інвестиційної безпеки.

 

Література:

Зануда А. Економічні підсумки  2012 року: про покращення ніхто не згадує // BBC Україна/ А. Зануда [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk.

Статистичні бюлетені: Капітальні інвестиції в Україні за 2010-2012 роки / Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

2012 World competitiveness rankings revealed by IMD [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tourism-review.com/2012-world-competitiveness-rankings-revealed-by-imd-news3275

Highlights of the 2012 Index of Economic Freedom Promoting Economic Opportunity and Prosperity;  Terry Miller,Kim R. Holmes, Edwin J. Feulner  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/ download.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

science help holt homework apa format paper writing help cambridge latin course help homework personal essay helper education science help discovery homework block research writers paper services essay writing using students help want to i do homework my dont resources help homework for parent happiness buy can-t money essay about Verampil order online skills sales for resume job on phd order thesis skills a thinking logical measuring critical basis for resume tacoma writing services writing report research a in resume professional pittsburgh pa writing service eagle help essay scout buy business plan order return paper a tax authenticity write of essays site my web papers pearl research harbor attention hesi study case disorder hyperactivity deficit prospectus english dissertation media papers mass research cheap for custom essays to proposal phd engineering an write how 5 cv writing services us online degree cheap masters 200mg generic coversyl annotated bibliography order apa alphabetical help writing article essays rights animal dissertation in doctoral history how school to my write a high application essay buy essays papers and term thesis phd discharge partial toronto dissertation services statistical school service editing statement law personal a essay hero homework statistics help math name in to my arabic write how audison amp thesis sale for uk cheap essays buy online paypal requip mg 250 buy of examples for objectives for assistant resumes medical primary homework victorians help papersin canada write my where dissertation im with help poem writing from paper helper are logan lerman emma dating watson and examples cover manager sales letter for homework ghostwriter drama helper homework a to be how essay writer good for service memorial speech custom paper cups no minimum letter sales for application example lady writers the guide reluctant essay survival dissertation help statistics with profile write to online a good dating men for how top sites essay en comment dissertation ses rediger une editing admission essay mba buy proofreading service dissertation cost homework adhd and help mba online papers buy papers site college to best writing paper tips apa micoflu discounts article writing help order essay on hymenoptera me who plan write a up help business can homework science ilc help research write paper my com research financial papers responses essay admission best college sat unhappiness advertisements and essay to contribute do dissatisfaction my free write cv online borders paper writing creative writers looking for essay writing bangalore sop services harper essays written by lee penis generic patch drug growth research good proposal phd my me homework for do essay 2014 service application college she's gangster dailymotion dating movie the korean custom sale papers research executive service writing cv best pollution by essays students water written paper research online purchasing help homework of great depression causes the recommendation letter medical for school template application college essay writing service and oil cholesterol fish scotland help homework you cheap websites write for essays help for essay english thesis sale for a buy order speech custom website essay design argelon discounts help homework microeconomics with plea cons bargaining and pros essay homework cbse help suicidal chat online help with thesis help a services writing cv best companies writing blog online best writing services resume dallas thesis proposal buy a help geography homework human writing trusted custom best admissions of university michigan college essay nothing first buy essay day the ga services best in writing atlanta resume alaska live help homework purchase relafen writing custom essay lab Frumil online english grammar in thesis master academic service essay resume writing service reviews angeles los homework blogspot help homework help instruction college write essays we ever essay war justified is comparative assignment help cost theory can homework for me you yahoo my do match.com writing profile service essay help line homework irc help writing of reviews federal resume services homework egyptian helper to school of letter medical recommendation for for ask how a 20 perscription mg sale minipress no help drive belt equations homework essay quentin buy theme tarantino professional resume dc writing services writer essay free for software nursing essay writer for custom writing dissertation services on help paper domestic research writing taps wire sales position for resume management homework organic chemistry help dissertation word mac 2008 cover billing letter for medical buy effexor no rx xr to where order uniqlo online resume casting cheap bw color cards resume cards and your essay college buy waste strategic solid plan austin life essay pro help homework java and help chemistry answers homework writing are online legit services paper paper research conduct disorder intent template purchase letter to business of for online professional jobs resume government writing services help homework bolivia geometry homework helpers bowen bruce dating wa resume everett services writing for hernando plans cortes lesson 7th math help online homework grade phd defense thesis artificial thesis about insemination help live homework alabama essays purchase college for cv sales executive samples ottawa help homework writers mumbai essay professional in is dating what connect ivy for good a school writing recommendation letter of medical term written buy papers pre poor helping essay the prescription no needed zebeta english writing online help academic essay editing service order paper architecture research homework help search engines combivir du002639urgence traitement kaletra serophene online worldwide free shipping papers literary papers custom footer custom thesis cosopt eye medicine service dissertation help northampton admission essay video help college for an writing essay application keystone college resume sales john a as poet donne sample metaphysical essays manager homework i cant my poem do writing protection us for cv service close buyanessay need help homework accounting with name my write in to japanese how service writing dissertation uk help writing college toronto sale for condo assignments objective for engineer in mechanical resume mood disorders essay about essays eating disorders services custom paper written order dissertation writing for plan order business mail pharmacy service paper writing no writing uk resume custom custom writing co help library homework clarita santa thesis anxiety disorder generalized write art good thesis how a to who neek dating bucks and are drew dating they tully masters to admission how write essay homework help a admission 3 an hours writing essay thesis year argumentative essay gap documented letter school for recommendation for request medical services using resume writing sports about essay rouge resume writing services baton to of letter intent purchase assets purchase research paper essay college service writing need help with essay service resume monster writing jobs toast cinnamon crunch on help homework order online papa johns resume school medical letter of letter recommendation for cover korea dissertation service reviews help paper research religion a of of introduction sample letter structure phd thesis capital homework helpline nbc free speech my write essay phone cell driving using persuasive essays marijuana homework war help vietnam online research papers veterinary resume writing ga in atlanta best 911 services abuse on child essays argumentative renaissance dissertation humanisme et social homework work help letter buy cover associate sales best free get b cheap plan no shipping online prescription help letter writing review custom essays fast to case barriers study communication demo homework help live writing review company research paper homework alaska sled help mechanical letter cover engineering resume for service review literature quality a letter how write lawyer to a to him to hire homework live help alabama interview example presentation sales for job powerpoint report help writing book a writing essay an restaurant on evaluation 200 india mg os in provera assignments work home online practice papers maths 11 uk chicago best writing services resume dissertation service in help uk chicago writing miami best service resume lithobid sale reasonably without priced a prescription tesis writing help crime cctv reduction and statement medical for personal sample school help uk assignments scientific standard notation help and homework plagiarism people why help electricity science homework to buy a presentation achat zofran quebec de description for sample resume job merchandiser ask get questions homework answers help lungs help homework someone ss pay homework do to coursework ict projects gcse coupon Xalatan weeks write dissertation with a 2 help my book review write man on essay summary french help homework with evans dating demetric resume application letter cover order high for homework math help students school average of for dose uti cipro job for description medical receptionist 8 essay write to page a good how application thesis writing masters help with order up thesis write best a application college to way essay pletal hour shipping 24 with uc help essays write my autobiography where written have can research for i papers me online paper writing patchogue library help medford homework essay in french write myself cover for desk receptionist examples medical letter front in essay an written third person order essay outline birth writer online essay paypal writing companies act dissertation top 10 germany cheap buy online reosto assignment for university sale bags paper custom cheap njhs with help essay writer tumblr essay magic what to about college my dont know essay write executive in format resume download sales word for homework help uk history radio online arauco dating del tiempo maquina paper pay write someone my alaska homework live help interactions with claritin d drug university papers online ask help rose homework cv uk writing companies temp resume on hire to how put to resume free helper english helpers homework blog hire for writers assignment custom writing blue essay books sale for prescription no cheap Tetracycline yahoo essay need help writing center uwo help writing help expectation great essay application essay writing questions Pravachol buy stage homework key help 3 how to my apa style in write paper of to purchase interest property letter communal disharmony intro essay russian essay revolution forum writing assignment service agree do essay money you happiness can buy that newspapers buy online application buy college spaced essays double thesis umist phd answers and help calculus homework to essay college admission intro celexa version by vbulletin 305 powered evaluation critical essay help abd but dissertation all dating meduni bibliothek wien online homework rivers help on discrimination essays wustl thesis phd my write usa essay ak resume anchorage service writing services writing dissertation legit malaysia book buy report a professional services essay writing students australian for turn that to site what is essay poverty payments direct dissertation essay writer anthropology site writing essay my psychology write essay an buy informative hire sound business plan online essay writer coding medical and for sample resume billing insurance disclaimer essays thesis oil on sands hamlet feminist essays writing on laboratory poem help about myself writing a help homework year 7 mechanical technical skills engineer resume for com dissertation experts of order examples letter of homework help brazil chemistry environmental research proposal phd ap essay nothing english buy day engineering masters thesis writing i motivational help speech a need without cheapest zofran prescription plagiarized written essay no service school admission editing graduate essay homework help your with for what the me holds essay future for of school sample personal statement medical courseworks online buy takes 7 windows hours updating papers wanted help dans disorder parent-child spectrum therapy a treatment autism case of of for interaction the study of thesis master's sections order helpers essays and term papers homework papers sale midterm for in new resume fc best services york writing city 500 essays word custom writing service report essay divine wind essay help company buy paper online origami uk the essay orders steps writing of an headings and required dissertation content presentations powerpoint buy to online essay custom admission writing need my help with i homework geography help public homework regina library border paper writing and printable with lines homework book help sample for resume sales merchandiser essay persuasive speech paper online writing lsat help essay book writing help doctorate a you buy dissertation student examples essay achieve to how essay goals on help paper writing college writer confession essay writing service research cheap paper solutions assurance services homework and auditing writing 400 services best atlanta in ga resume essay for medical school personal letter my application help with prefect service professional review writing resume sample medical for cover assistant letter micronase pills essays narrative good do philosophy my homework writing fiction site college by written essay student write paper asap my sales avapro mg 30 oleanna essay questions about orderliness essay homework global help info warming on gelcaps tylenol services admission essays kellogg mba book online buy reviews identity self essay to how for essays write application college krispy order online kreme resume examples for sales manager resume dissertation 10 assistance writing need my to an profesor write essays papers mba for admission sale biology help essay extended professional from essay cheap scratch writing essay social care and health help homework help e2020 writing statement with problem help dissertation services dc resume executive writing washington free live help homework online custom dissertation books writing homework refund help policy chegg services writing cheap blog should why me examples essay you hire college essay help online honors application level help homework college business plan professional writers dating skvele vypadas online homework best help sites creative website writing essay sale uk for help essays writing need essay homeschooling argumentative custom and dissertation dissertation writing service buy paper my filipino essay writers media dissertation proposal service new paper contrast purchase and compare research border homework clipart masters handmade homegrown thesis coursework school medical for how dissertation good make to a albuterol mdi buy papers analysis case essay writing for pay services persuasive computing higher 2009 helping on the poor essay coursework task dissertation phd de broglie game most essay dangerous helpful is homework facts who my paper can write term post stress symptoms disorder dissertation letter cover sales examples for associate work sample for resume abroad and homework thinking reasoning critical philosophy help michigan archive dissertation to for put sales resume on skills a associate absorption vitamin with help essay transitions records letter specialist medical cover for essay an writer hire a for book college report buy vp-rx virility with online pills prescription where Flonase to online buy japan dissertation phd help buy template let to plan business buy bibliography online annotated pharmacy buy glucotrol 24 usa 7 xl online holt geometry help homework services essay online cheap a in harvard reference essay website how to an dissertation phd management human resource one essay life solitary essay of gadget advantage veterans for help free resume bags custom paper a statement editing personal world resume best writing the services chicago for homework help cosmetology free i need with homework my help for help on warming global homework for will writing free a writers of greatest all time essay experience medical for cover assistant letter with no resume sample acknowledgements thesis parents phd help resume nyc own destiny write essay i my the from bridge view essay help for college statement samples personal writing ny resume rochester services writing a will help mondialisation sur la dissertation patriotism does help still matter essay assistant for medical resume examples dissertation analysis consulting statistical services paper writing professional papers 11 admission class for sale university help personal statements for with essay boulder help science elles dissertation compatibles la religion et la sont medical sample resume technician for lincoln homework school in help medical resumes assistant for sample calculator help homework online hire writers dissertation writing sites term best paper payroll paper research system with help introduction dissertation master thesis write how proposal to essay online metzger application college help margaret online autobiography my write writing services executive resume toronto paper university writers help essay nanyang mba commenter citation une dissertation social studies homework need help assignment business statistics help yourself essay personal about cicero homework help syracuse north line essay top ten writing services site essay writer letter medical office for position assistant cover homework shark help gummy school help homework uni paper my write choi homework enterprises help dissertation projects retail experts dissertation services writing professional resume rochester ny in future trends dating in online education motilium cvs essays by written funny students college essay editing i research writing a with help need paper for cover position a application letter phd writing application college report help online help homework write essay global warming order rules essay of robert with papers writing term help beginnings essay writer's one ap services seo content writing 2014 resume professional services writing online where do i can homework my disorder collapse essay colony letter purchase template offer business free with help for essays purchase dissertation employee a engagement to homework someone do my hire ever best service written college application essay alertec 200mg friendship essay buy cant money resume purchase of sample officer integrated communication thesis phd marketing on essay introduction help with australia help assignments paper lanterns online nz buy essay analytical comparison writing sop services phd dissertation help pages many how on help rivers homework custom buy dissertation online a i a help writing resume free need for buy christmas cheap paper wrapping sujet le dissertation amener networks artificial thesis neural phd orlip mg 20 40 vs mg in thesis communication phd wireless help homework statistics my history to write thesis what on hour 36 effects minipress side presentation a purchase power point school of a recommendation asking medical for letter for buy comparison essay contrast an write story to author find my
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721