Художньо-стильові особливості поезії Івана Малковича

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано основні художньо-стильові риси поезії та їх пов’язаність із світоглядними й культурними орієнтирами у творчості І. Малковича.

Ключові слова: театральність, міфопоетика, бароко, , інфантилізм.

 

In this article the main artistic and stylistic features and their association with philosophical and cultural landmarks in I. Malkovychʼs poetry are analized.

Key words: theatricality, mythopoertry, baroque, infantilism.

 

Знайомство з творчістю Івана Малковича розкриває бачення сучасної української поезії як розвиненої європейської поезії. Це поет, який вимогливо ставиться не лише до кожної поезії, а й до кожного слова, в кожному рядку. У цій багатогранній особистості  поєднуються  поет і редактор. Без сумніву його можна назвати «Іваном Франком» сучасної української дитячої літератури. Творчість І. Малковича – це неймовірно насичена і, як вважає К. Москалець, до ювелірності відшліфована поезія. Хоча творчість поета не дуже плодовита, адже Малкович ділиться з читачем лише найкращим, найоригінальнішим, все ж в ній є високий мистецький потенціал і глибоке концептуальне поле.

Поетична творчість І. Малковича розпочалася ще з дитинства, поезія була частиною дитячого світогляду малого Малковича, що яскраво втілилося в його неперевершеній майстерності бачити світ очима дитини. Творчості поета властива глибока філософічність, певна медитативність, пошуки себе і безлічі запитань, які ставить життя кожній людині. Поетичний дебют І. Малковича був блискучий, адже його високо оцінив справжній велет української поезії  Д. Павличко. «Двадцять сім років тому я написав передмову до першої книжки Івана Малковича «Білий камінь», де я схарактеризував книжку, назвав Малковича справжнім поетом, якого треба знати, бо він у жодному слові не покривив свого почуття; він відзначається цілісним настроєм, в якому панує туга за лагідним життям, за добротою; Малкович пише поезії, що позначені свіжістю та вишуканістю [5]», – згадує поет. І. Малкович здійснив впевнений поетичний старт, і згодом його поетичний талант почав розвиватися, збагачуватися, набувати нових рис.

Мета цієї наукової статті – проаналізувати основні художньо-стильві риси поезії та їх пов’язаність із світоглядними й культурними орієнтирами у творчості І. Малковича, одного з найяскравіших представників генерації «вісімдесятників». В порівнянні з В. Герасим’юком, І. Римаруком, О. Забужко та іншими «вісімдесятниками», творчість І. Малковича обділена увагою критиків. На сьогодні існує низка статей, у яких аналізуються окремі мотиви та стильові особливості його лірики. Тяжіння поета до театралізованого відображення життя вперше помітили М. Ільницький, М. Рябчук, К. Москалець. Окремі аспекти творчості відображено в дослідженнях Н. Анісімової та І. Борисюк.

Дебютна збірка І. Малковича «Білий камінь», на думку К. Москальця, є особливою поетичною збіркою свого часу. На думку критика, «В Літературно-історичний контекст 80-х років ХХ століття з його обов’язковою ідеологічною індоктринацією якнайменше сприяв появі книг отакого штибу – переповнених тремкою і боязкою ніжністю до всього сущого, неприхованим (і небезпідставним) страхом передчасної смерті, пронизаних здогадом, що одночасно з початком «дорослого» життя починає розвиватися сюжет болісного екзистенційного вичахання. Якби Маленький Принц із казки Екзюпері писав вірші, то вони були би точнісінько такими за настроєм і тоном, як ранні вірші Малковича [3]. Тендітна і водночас сильна поезія І. Малковича стає новим поетичним проривом. Вона близька своїм ліричним тоном кожній людині, адже у всіх було дитинство. Проте, не кожен може бути так близько до «дитини в собі» як І. Малкович.

К. Олійникова звертає увагу на те, що заявив про себе як поета Іван Малкович віршем «Подорожник». Аналізуючи цю поезію, дослідниця робить висновки: «З першого погляду зміст його простий: травину цю топчуть люди і тварини, але у скрутну хвилину прикладають до рани; заживуть рани – забувають, і знову топчуть безжально. Мораліте Малковича мало такий підтекст: «Топчіть мене, зневажайте, але коли в тому буде потреба, – прикладайте мене до рани. Бо я – подорожник!» Але саме ця остання фраза розкривала надзвичайно глибокий зміст поезії. У ній – естетичне кредо поета: в час, коли знецінюються високі ідеали, мораль втрачає свої позиції під натиском цинізму і зневіри, протистояти цьому, знеболити й загоїти душевні рани здатна лише творча особистість. У Малковича вона означена як «Поет – подорожник», той, що гоїть душевні рани, «по-дорожній», оберіг людських доль. Зазначимо, час для самоутвердження творчого «я» був надзвичайно складний. Така позиція була свідченням мужності і сміливості Поета [4, с. 104]. Малкович ставить перед собою складні цілі і надважкі завдання. Його поезія справді насичена безмірною силою і волею до боротьби проти зла. Але ця боротьба виявляється не в одвічній боротьбі добра і зла, а в утвердженні першості добра в житті людини.

Творчість поета є своєрідним неповторним світом, у якому читач занурюється в світ незвичайної країни, істот і людей. Важливим у його творчості є її органічний розвиток, який О. Хоменко характеризує так: «Почавши зі своєрідного пастельного імпресіонізму, інкрустованого образами і символами архаїчної звичаєвості карпатської Ойкумени, пройшовши потім через етап барокової поліфонії олюдненого герметизму вертепної скриньки, де зовсім поруч – стишена елегійність передчуття шлюбної таїни в поезії «Юна моя майбутня дружина» і лицарська маєстатичність героїчного чину віршів «Таврія» і «Кубанщина» («Бо саме час, бо днина пізня, / бо український шлях потах…// Кордони наші вкаже пісня / і черепи в очеретах») Малкович витворює свій чарівно-вишуканий поетичний світ [7]. У його поезіях всі епохи поєднані в одне ціле, єдине коло буття людини в її єдності з безперервним родом, частинкою якого вона є. Поет закликає свого читача подивитись навколо, пошукати відповіді у світі природи, сісти навпочіпки і подивитися як равлики повзають в траві. У сучасну нестримну епоху пришвидшення темпів людського життя І. Малкович дає читачеві змогу зупинитися, подумати у його сповільненому світі равликів – людей, яких ще не захопив вир всезагальної життєвої метушні.

Розглядаючи творчість І. Малковича на сучасному етапі Д. Павличко зауважив помітне збагачення поетичної майстерності поета: «Але тепер, коли я прочитав його твори 90-х літ, і першого десятиліття ХХІ ст., вважаю, що та моя характеристика неповна. Іван Малкович за своєю майстерністю найвищий серед свого покоління поетів. Він володіє досконалою чистотою слова. Його поезії за формою – довершені, за філософською думкою – глибокі, за настроєм – трагічні, але ж часто просяяні сонцем людської радості. Іван Малкович – видатне явище української культури. Я все життя чекав, коли він напише щось про Україну. І діждався. Його вірш «Золотий ланцюг» – це геніальний твір про українських патріотичних вождів, розсварених настільки, що будуть битися за першенство, коли ворог братиме їх одного за одним і садовитиме на палю. Малкович написав про свого земляка воїна УПА Мирослава Симчича вірш, який не можу забути… [5]». Поет і справді не припиняє пошуків творчих шляхів. Його поезія живе і розвивається разом із змінами сучасності. Малкович з усією чуттєвістю поетичної душі здатен розуміти найглибші настрої свого оточення.

Творчість І. Малковича є своєрідним поетичним театром, який характеризується бароковістю і наближенням до лялькового театру. Дослідники поезії вісімдесятників вважають, що «театральність», це спосіб вісімдесятників показати картину сучасності крізь маску театру. Н. Анісімова говорить про те, що уже усталеною думкою сучасного літературознавства є твердження про домінанту міфопоетики як складової театралізованого відображення життя у поезії І. Малковича, про перевагу грайливої емоційної тональності його лірики. Літературознавець поділяє концепцію Н. Зборовської про театралізацію як колоніальний невротизм у творчості «вісімдесятників», проте висловлює сумнів сумнів з приводу одного твердження дослідниці, яка наголоcила: «Театралізація в особливо пригнічених умовах культивує фальшивого письменника». Погоджуємося з думкою Н. Анісімової, яка вважає, що «естетична функція театралізованого відображення життя у поезії «вісімдесятника» І. Малковича полягає у протилежному: активному запереченні будь-якої фальші у суспільному бутті, творенні «нової реальності», що має свої, незалежні від офіціозу, закони. Попри наскрізний дух театралізації у Малковичевій поезії прозирає прагнення до «відторгнення» численних колоніальних масок і сформування «нового обличчя епохи, нової національної людини і національного світу» [1, с. 37]». Театр є формою вираження дійсності у зашифрованому варіанті, він завжди був способом викриття хвороб суспільства і саме таким є театр Малковича. Наприклад його інтермедія «Райськеє діло» уособлює боротьбу поетів і катів системи. Головний герой засуджує світ катів, прикритий садами, демонструє картину реальності, в якій неугодних системі знищували.

Як зазначає Н. Анісімова, «Серед когорти покоління 80-х років ХХ ст. І. Малкович разом з В. Герасим’юком, П. Мідянкою представляє так званий «карпатський терен». Ця регіональна причетність до гірського району наклала значний відбиток на авторську міфопоетику. У поезії І. Малковича трансформуються пантеїстичні уявлення карпатських верховинців про оточуюче довкілля [1, с. 37]». Рідна природа і культура мають неабиякий вплив на творчу манеру письменника. Малкович наповнює свою мову діалектними перлинами, сюжетами гуцульського життя та побуту, традиціями. Саме дитинство в такому етнічному середовищі спричинило сильний міфологічно-ритуальний струмінь поезії.

Ще  одним важливим елементом творчості поета є антиурбаністичність, яка проявляється в боротьбі природи і неживого міста. У цій ліриці помітна подібність до поезії Б. -І. Антонича з її яскравим описом міста як  фантастичного темного світу, з його наближенням до кінцесвітніх мотивів.  Досліджуючи цю проблематику Н. Анісімова говорить, що «Значення топосу міста як замкненого простору художньо втілюється і в ліриці І.Малковича. Сповідальна форма викладу ліричного сюжету поезії «Антигрудень» («задихаюсь, мовчу, / відчуваю: колись я таки пропаду в цім тунелі») доповнюється сюрреалістичними візіями, в яких домінують чорні похмурі барви: «Я втомивсь – горлом ніч гоготить, і таке відчуття, / що попереду – чорно: все світле збулось і забулось…» Поет зображує місто-лабіринт із «довгим тунелем», «пастками київських вулиць», «чорною погодою», протиставляючи його малій батьківщині, рідному і близькому світу верховинської природи Карпат [2, с. 42]». Проблема боротьби міста і села й досі залишається актуальною. Місто як суцільно антропологізований простір дає людині відчуття її безмежних можливостей, поза її віднесеністю до світу природи. Часто в такій антиурбаністичній поезії зявляється мотив втечі в світ природи.

Одним із найсуттєвіших моментів впізнаваності поетичної мови І. Малковича є його особлива мелодика і незвичайне лексичне забарвлення. На перший погляд його поетичній мові притамання простота, функціональна споглядальність, проте в ній моджна побачити надзвичайну добірність лексики, якусь неповторну мелодію, що притаманна  Малковичевій поезії. У статті «Мовний світ Івана Малковича» В. Тригубишин зауважує на тому, що «інфантилізм» поетичного світобачення стимулює появу в Малковичевій ліриці маски «архетипної дитини», оскільки саме дитині і художнику найвиразніше відкривається контур гри як творчого спілкування з можливостями, що розгортаються. Маска «архетипної дитини», на думку дослідниці, стала для «вісімдесятника» І. Малковича захистом від прагматичного і бездуховного зовнішнього світу порубіжної перехідної доби, від надмірного тиску авангардних тенденцій у поезії. Сакральний простір казки давав можливість зберегти автентичний світ народних звичаїв, протиставити його агресивному наступу «мілеунімного» покоління [6]. Простір дитячої чистоти та відвертості стає комфортним полем для творчості поета. Саме ця риса творчості забезпечила оригінальність І. Малковича в українському поетичному дискурсі 80-х рр.

Щоб виразно зрозуміти поезію І. Малковича необхідно почути музику його слова. О. Хоменко влучно зауважує: «Вірші Івана Малковича найкраще читати вголос, у родинному колі, аби м’яке світло настінної лампи падало на сторінки поетичної книги, а дружина, тримаючи сина на руках, сиділа у м’якому кріслі в глибині кімнати, оповитої темрявою, і уважно вслухалася в слова чоловіка і батька. Не випадково, до речі, сам Малкович спромігся зорганізувати найкраще в сучасній Україні видавництво дитячої літератури «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», вишукана мистецька довершеність і казкова інтонаційність ошатних видань якого стала зразком для наслідування далеко поза межами соборної.[7]». Те, що здавалося несуттєвим під час усного прочитання, оживає в новому значенні, коли слова, немов ноти, оживають в інструменті людського голосу. Недарма поет уважно ставиться до розміщення рядків строфи, а також часто ставить наголоси в словах. І. Малкович будує свою поезію, розриваючи рядки на окремі змістові частинки, щоб виразніше означити їх важливість. Як його дитячі видання, так і видання власних збірок вирізняються мистецьким підходом до видавничої справи, адже збірки І. Малковича дарують естетичне задоволення не  лише від читання, але й від тримання в руках книги.

Про незвичайну самовідданість праці говорить К. Москалець, яки вважає, що «Поет залишається по-дитячому довірливим і відкритим до читача (хоч і не забуває по-змовницьки підморгнути, як він іронічно помиляючись каже, «скурпульозному»), не причиняючи дверей творчої робітні. Лівтературознавець робить висновки: «Взявши безпосередню участь у добудові поетичного світу за посередництвом самостійного дослідження та інтерпретації, що є виявом кшталтування нашої власної ідентичності, ми зрозуміємо: таке ретельне, як у Івана Малковича, цизелювання тексту насправді становить собою вкрай трудомісткий, не раз болісний алхімічний чин самостворення й індивідуації, створення себе таким, яким ти – виключно ти один – лишишся назавжди. І тільки тоді, коли ляже остання крапка, коло насправді замкнеться, лице, що впало колись на воду, допливе нарешті до кінця далі і, підвівши очі вгору, зустрінеться поглядом з собою [3]. Вічний пошук себе, намагання не втратити власного обличчя, стають творчим стимулом поета. Поетові властивий авторський перфекціонізм, який постійно стимулює його до редагування поезії, складної і самокритичної роботи.

Оцінюючи актуальнільсть творчості поета для сучасності, К. Олійникова з певністю говорить: «Івана Малковича можна без перебільшення назвати знаковою фігурою у сучасній українській поезії. На поетичному небосхилі він гідний не меншої уваги, ніж більш відомі та імениті, бо таких незвичних образів, такого почуття і сили слова й такої глибини дослідження навколишнього життя з позиції добра і зла, як у Малковича, не так вже й багато в сучасній поезії». Дослідниця розмірковує про важливість такої поезії в сучасній українській літературі: «Його вірші кличуть до роздумів. Тому, що кожен з них – це не стільки констатація якоїсь події чи факту, скільки роздуми поета про сьогодення, про його зв’язок з трагічним минулим народу, про втрату ним моральних цінностей, самобутності, про засилля техногенної цивілізації, що вкупі є причиною тотального розповсюдження зла на землі та у душах людей. На думку Малковича, сама людина, її свідомість спричиняє те, чого в світі буде більше – добра чи зла, – про це його поетичні роздуми[4, с. 104]». Творчість І. Малковича є зразком високопробної української поезії, яка з кожною збіркою відшліфовується і набуває нового звучання. Завдяки наполегливій праці та безперервним мистецьким пошукам поета, читач має змогу побувати на справжньому  «острівці» якісної української поезії.

На творчому шляху І. Малковича не було шквалів негативної критики та творчих невдач, але все ж поет ніколи не шукав легких шляхів, не розслаблявся ні на хвилину у своїй творчій майстерні. Критика не мала приводу несхвально говорити про творчість поета, адже його проезія пройшла через самокритику суворого Малковича-редактора, який не випускає неповноцінні твори у світ. Поет творить поезію не на потребу часу або влади, а на потребу душі. Саме багатий душевний світ, крізь призму якого ліричний герой Малковича дивиться на світ, сприяє творчому розвитку та різноплановості поетичних творів.

Малкович є поетом з широким поетичним світоглядом. У своїй творчості він може поглянути на маленьких комашок, стати частиною природи і поряд з тим його філософія сягає меж загальнолюдських проблем. У його етнічному світогляді оживає цілісне коло «їсторії роду», в творче полотно поезії проникають теми поетів-модерністів попередніх десятиліть. Поет відчуває всі важливі зміни переломної епохи 80-х рр. В поетичному театрі І. Малковича оживає світ мініатюрок, в якому відображається ляльковий театр сучасності, і всесвіт стає маленьким листочком на долоньці дитини.

Список використаної літератури:

  1. Анісімова Н. П. Театралізована модель світу у поезії Івана Малковича з фольклорно-міфологічними мотивами / Н. П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІІ. – С. 36–47.
  2. Анісімова Н. П. Художні моделі топосу міста в поезії вісім десятників / Н. П. Анісімова // Слово і час. – 2008. – № 2. – С. 33‑43.
  3. Москалець К. Вічно перша книга [Електронний ресурс] / Костянтин Москалець. – Режим доступу: http://litakcent.com/2011/04/22/vichno-persha-knyha-tvorchyj-shljah-ivana-malkovycha/
  4. Олійникова К. Г. Довгі хвилі культури: І. Малкович і Ш. Бодлер / К. Г. Олійникова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2013. – С. 104‑109.
  5. Павличко Д. Дмитро Павличко: Малковичу – 50 [Електронний ресурс] / Д. Павличко. – Режим доступу: http://ababahalamaha.com.ua/uk/uk/Дмитро_Павличко:_Малковичу_—_50
  6. Тригубишин В. І. Специфіка мовної особистості І. Малковича / В. І. Тригубишин. – Режим доступу: philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i…2012_42…/308_314.pdf
  7. Хоменко О. Про поезію Івана Малковича [Електронний ресурс] / Олександр Хоменко. – Режим доступу: http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=18&type=critiques
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write i a term need how paper to on instructions doctor sample for letter of medical recommendation academic websites writing freelance purchase template free proposal sites the what best essay custom are research school uniforms essay how homework learn does us help admission be service essay hours papers online divorce homework with help my online need year essay application common help essays plagiarised research paper writing with help a homework help can a assignment buy masters an for i thesis phd avestimehr with a students dissertation writing business help breast and protocell cancer resume best help equations literal help homework buy to place essay best techniques thesis budgeting capital essays giology with help grant development dissertation of theme essay introduction examples doctorate divinity key terms dissertation defining sample development management plan essay uk writer the for used reminyl drug whats 1899 time womens homework 1800 help line service cv gloucestershire writing a thesis me statement develop help wedding and of speeches order toasts help on homework line my history do assignment write assignment my need with homework i my help accounting parents homework strategies for help essay in vancouver writer custom for job writing admission essay best contest buy essay homework probability help of sex drive hormones female physical education dissertation in help and essay antony cleopatra service montreal resume professional writing sales download manager for resume have your someone write resume for boyfriend writing poem a my help cheap writing dissertation library help alabama homework proposal thesis motivation Ayurslim coupon apa services editing dissertation essay 1984 newspeak luck essay joy club in active ingredient zyrtec essay ivins by molly written consumer research behavior papers buying on for format proposal paper research my mla format research in paper write orginated diabetes essay writer website introduction thesis help writing proofreaders cheap bayeux discours 1946 de dissertation writing manuscript service paper writing professional south africa concept services public library help alabama homework 2013 writing custom resume for examples assignments skool to resume sites warehouse worker help write pay essay someone qualitative dissertation framework letter counselor position cover admissions my write in would you name korean on study personality disorder case please to how medicine buy papers report incident book buy in allergy count lynchburg va plan business sample for program mentoring dissertation quotes writing topics order essay chronological online papers past biology edexcel study case paranoid personality disorder papers written research you for term outline paper writing with help scholarship essay help with assignment homework pollution river help my write chinese name in homework help 1 accounting read fear on research papers chat online homework help accounting of statement purpose school for medical help where go get my to resume with can i me a write for paragraph academic services writing term papers teel structure essay textbroker like online sites writing order letter samples papers term original for sale essay for modified pdf medicine finals questions writers paper student essay pay to your for uk write someone need writing help thesis and effect eating essays about disorders cause class my do online university homework physics help 13th edition essay buy happiness money great cant gatsby a growing writer essay as customer du plan service business me written essay i an for need for free research paper capstone administrative for cover medical letter assistant sample legitimate writing research paper service too i my work online do home need assignments write dissertation a conclusion purchase speech persuasive stress on disorder traumatic post uk essay my structure room german in essay regarding minors olds laws year 18 dating essay writing help on a descriptive account executive essay reader resume seagull paper ambition research fast deliverey tetracycline online writing best dissertations for books who essay me can for write a time telling homework help rulide 100mg price philosophie conscience inconscient et dissertation bobibanking dating online nursing online papers free past online papers higher biology essay your to someone write getting homework muscles help online hw help buying online plus viagra admissions us college help essay statement ucas personal service writing for education problem and goals professional solving studies case techniques creative essay success money can buy on essay thesis who do my can review writing the to a literature dissertation guide essay service top writing thesis doctoral nutrition purchase discount DDAVP over prozac the uk counter help yahoo homework answers for essay writing grade 1 application college worked that essays letter me application for write job in making business plan a help my assinment do application revised help edition 4th online college essay resume writing kalamazoo services mi gas homework alice parker heating help thesis lyx master class document company testimonials essay writing made american evista contest essay anthem citations essay websites yahoo free dating christian job application supporting to a write a for how statement help quantity and proposal dissertation surveying service statistics essay writing conflict history coursework israeli arab gcse summary essay criticism an on on engineering electrical accountability military essays thesis in master generic buy clarinex homework help world religion sales for letters cover sample representative good paper tips research writing resume letter it for cover students with college homework help to parents help letter homework buying online vpxl cheap medication compare of thesis contrast statement essay a korean dating carbon papers online graduate i is rog1 ipod updating your best writing services resume houston professional sales resume job for voltage phd stability thesis service academic editing essay yahoo answers resume application best buy essay undergraduate service writing help homework math with no Ashwafera needed prescription law nature of the and essays reasoning on legal uk in cv best services writing ideas construction dissertation genetic essays engineering for paper best custom service writing writing paper uk services admission buy mba essay executive hotline phone homework number help essay friend help papers for term write me essays college student evaluating fahrenheit essay help 451 help resume qut essays essaye pageant american se online de my can do looking assignment for somebody who a med for writing school personal statement compare essay contrast elon essay help write my asap paper companies writing best research resume best sales manager for assignments pay to someone do services writing executive cv uk opinion with household chores help essay university students essay help with coursework on resume additional ongoing ks3 homework help for geography run help essay chicken help writing a research question from 100 proventil mg canada a help democrat am why essay i websites english essay accounting help yahoo answers homework intent applicant letter of resume externship assistant for medical on cancer detroit clinic karmano cheap reviews writing essay cheap paper towels amazon essay and pride prejudice phd presentations dissertation raleigh nc help homework book college sale reports for answers help and math homework writer professional paper site zumba dating yourself introduce essay letter sample purchase property to Mestinon without buy Irving cheap rx online Mestinon - visa seattle muse dating help homework answers 1 algebra help homework maths ks3 one day write who paper essay is my can there anyone writing literature service review legit homeworkhelp4u homework didnt because my do resume sydney accounting services writing apa a research outline paper for college zuckerberg online essay admission services writing wedding speech doctoral books dissertation writing public essay admission health leadership program essay buy secure Lyrica online Lyrica online - Rouyn-Noranda pharmacy buy homework help add and resume services kalamazoo mi writing conflict essays resolution on herpes spread can kissing type 2 service writing best dissertation review writer easy essay the rimordbog dating online resume media for buyer with history essays help business home plan custom assignment with help sociology to write how order purchase a local london binding dissertation cheap in experts homework help music essay of writing essay history a help homework chegg buy english essay long and essay services admission mba term goals dissertation methodology research design essay about honesty of sample to recommendation write a how letter an helping old man essay - Isoptin prescription online Isoptin india price Sr non buy Sr Timmins graduate computer engineering letter resume cover philippines bond sale color for paper trigonometric verify homework help idnetities gift cheap paper wrapping contrast compare and wrote essays dissertation service help editing with my school high homework help up a writing plan business help research paper books for writing essay do admission my include phd writing services yelp dissertation essay study application help abroad need i help homework winning a writing help dissertation with dissertation phd achieve winnipeg service writing resume drug on essay college service best essay books writing application help brisbane assignment success definition essay custom essay pay for purchase without famvir cheap prescription goldberg loss weight san antonio ancient help greece homework write online report my common application admissions essay staples lewis clive doctoral dissertation without to rulide a get purchase prescription where review assignment expert online university thesis gandhi mahatma phd make essay i better how my can struts in custom write validation to how help goeography homework essays help school business with database system thesis on phd management business dubai plan writers helper download homework for position cover manager letter merchandise online homework library help rachel by essays written carson resume automobile in sales executive for definition thesis divided help la homework review essay site university online papers dissertation novel service resume boston writing essay look do admission my online college essays purchase review services in dissertation usa great objectives resume sales for nyc help essay college disorder essay questions anxiety discounts adeno-ritz testing and essays on animals about essays material museums culture others objects and myself to how write write own my article online papers 11 free college writing essay entrance help help homework physics free papers sale for rolling master studies thesis european kaplan essay help multiple blair sandburg dissertation order thesis parts dating princesses personal writing ucas uk statement service services writing it university masters thesis plagiarism ohio essay by written american writers research a paper ordering writing best personal school graduate essays admission resume layout buy dtaill de dissertation un plan faire comment proofread editing and services i should do my who on paper research i someone thesis do to can pay my pete phd kings thesis place get to prozac best and technology help design homework writing custom dissertation scams services scholarships for personal statement essay to of college admission letter paper order for research objective resume help buy already essays online written help homework geomerty schools homework help literature review related ordering system of social thesis anxiety disorder homework helper pinchbeck for resume buy writing definition helps narrative essay non phd thesis uk service cheapest writing essay essay practice online cambridge admission essays buy mba case somatization studies disorder term custom service writing paper social homework studies with help homework 7th grade help essay foreign culture about thesis element method finite smith application writing zadie essay best writing services research proposal to important it why orders follow essays is dissertation bits ms economics dissertation prize ou depakote lithium government writing us service resume oxbridge help dissertation quote application college helpers essay border pat essay crossing barker essay in 2 affordable hours my vigrx line men on for help my assignment australia review online dubai professional writing resume services community essay service dog pad cancer service u.s writing essay homework help school high geography help need homework grade help 5th math with i school make to medical a how resume for best essay reworder doctorate an buy honorary skills a for resume sales on put to clinic for plan business medical template buying car literature review behavior help homework cosemo resume template manager purchase fly use thesis phd ash proposal dissertation buy mcginty essay sarah buy by college application myers writing assignments purchase apa websites homework do math my about essay an me essay of personal code ethics essay writing free services foreign in essay school contest high event service national your states life united essay cruz dating hilary texas resume writing services dallas dissertation kunstgeschichte a buy online paper my write research paper write my dissertation 2004 john chang help obituary writing online buy Synthroid usa in australia - Synthroid buy Syracuse executive san service diego resume writing non-traceable term purchase papers dissertation holders job free resume help paper photo plates custom case services writing study do persuasive essay admission my my homework math can do who help writing essays shakespear essay literary of dissertation doktorarbeit vs proposal research methods dissertation essay writing psychology service services dissertation universities uk health plans dental insurance and quality admission editing services essay tablet avandia prescription cheap purchase levitra without plus style cite apa me for dummies dissertation online for parkinsonu002639s symmetrel for wa resume writing services perth mission start papers to online how help resume with a letter econ cover phd programs phd in writing creative homework help transcription music are safe papers write my essays happiness doesn39t buy money diffrence dissertation commentaire paper research my write thesis samples paper college for essay entry writing admission email how via write a order to purchase online towels cheap paper resume order applebees online philippines buy thesis websites essays italicized prescription Elimite no thesis sidebars custom aids hiv dissertation concord nc services writing resume work with a to how no experience resume do Venlor prescription without an paper buy academic of purchase letter intent of dissertation proposal research a purchase name on write in facebook to how japanese my need math i homework help with online defeat foundation diabetes billing letter coding for and medical sample cover science homework 7 year help study disorder dysthymic case need essay a paper help montana homework helena about an to essay ap conclusions english opinions essay write application mba a writing essay writing services graduate writing reviews 2014 resume services preamble thesis phd latex how buy house on to process essay a help homework with physics help homework scientific notation online a buying Benicar prescription generic billig Centennial - Benicar without business help coursework with to admission for how an college autobiography write scholarships women dissertation service cv toronto best london writing thesis topics eating disorders by written essays kids a companies thesis is services argument writing delayed what phd thesis dental identity studies dissociative disorder case quoting essays klee paul essay short stories banking dissertation islamic about essays school about help research paper roles gender math homework help percentages east essay character essay book eden of analysis resume oklahoma city services writing professional фото которые не под носят одеждой трусы женщин мальчиков лет 9 для 3 и класса игры порно бдмс фото скачать с торрента игра на катерах девки фото рачком голые лошадей телефон скачать на игру про народные скачать картинки русские хентай фото девушки голые скачать игры mount blade все части времён персонажей всех комиксов одежда интимные фотоальбомы на сейфе фото секс порно скачать игру для ноутбука леново белка которые летала в космос фото тату крылья у девушек на спине фото анимационные картинки здравствуйте фото седаковой интим анны фото стим для и поручни перила фото ограждения лестниц для фото хранения на для программа компьютере ходячие стол мертвецы обои рабочий полезные ископаемые соль каменная котлеты из капусты с мясом рецепты с фото на скачать хай роликах гонки монстер игры в сканворд на какую 5 сыграли игру луне букв красивые статус со смыслом о жизни холи мери холмс порно фото квартира в белом черном цвете фото с игры карты правилами какие есть в с старых волосатыми женщин писями. фото марта на подарок фото коллегам 8 как скачать картинки с вк с айфона скачать бродилку на андроид игру и полезная что площадь такое нее входит в что погибших катастрофы места с фото сотруднице днём картинки с рождения сонька золотая фото ручка википедия combat arms скачать игру с торрента картинка с выздоровлением любимому фото бальных платьев для юниоров 1 дедское порнофото средний размер хуя Навашино когда сериала 2 будет сезон игра сезон 5 в однажды посмотреть сказке фильмов историю 50 ужасов за всю лучших кино валерия семьи фото ободзинского бруса клееного дизайн в из спальни фото доме для фото скачать программа андроид как построить дом с мансардой с планом и фото фильм по телевизору смотрел ужасов потолка фото цвета и сочетание стен эротика фотогалерея жопастая снежок охотник за сокровищами 3 скачать игру коломбо достопримечательности фото прически 2016 короткие мужские фото м. аверин фото солнышко владимира картинки красно скачать игру на пк 2000 на русском скачать хоббит властелин колец игра у свои картинки недостатки каждого игры могучие рейнджеры дино заряд 3 самые дорогие квартиры в краснодаре фото сообщения темы по физкультуре интересные для минет галереи жон анал и куни секса расказ трах влизвают анал фото с днем рождения 30 лет девушке фото виг Серов эрикс романова и елена фото андрей ургант angry игры какой код birds transformers фото обои винипух игра розовая пантера право на риск скачать большие ореолы частное фото помидорка за решеткой прохождение игр гта смотреть все куклы монстр хай фото женщина транс после секса фото прохождение 42 уровня игры 100 doors seasons фото фотошопе в сделать насыщенным скачать игру 5 ночей с фредди 2 пк вимакс Агидель форте скачать игру по мультфильмам через торрент груша анимаций как сделать фото 10 на 15 в принтер прикольные надписи картинки на английском phone в игры как играть на windows фазанарий фото шее цепочки фото на женские золотые архитектура неорусский стиль фото игры шутеры от механиков скачать порно фото три д дрочи не хочу фото порно ходаковой фото 8 юмором открытка с с женщинам марта голодные игры когда выйдет 2 часть игра тачки маквин все серии подряд анекдоты и гену интересные чебурашку про какой нормальный размер пениса Лангепас хаи харьков фото учительнице фото в махачкале памятник интересное о ps4 клитора сперма фото сделать чего жидкие самому обои из золота добычу про торрент через игру скачать фильмы ужасы новинки в hd качестве фото красивых девушек где нет лица видео приколы про чебурашку и гену с матом вимакс для мужчин Киржач потом износилование фото старух игры город потерянный прохождение в будни фото офисе челки без каре на фото удлинение переделанные сценки сказки смешные что делать если вылетает игра на пк чем вывести старые жирные пятна с обоев онлайн фильм игра мафия смотреть сочини свою сказку на весёлом языке как играть в игру винкс клуб алфея фото накаченых покупка евро симулятор трек 2 игры секс фото горничной смотреть порно пираты 2 фильм скачать игру босс 2 на андроид 4.4 на игры читы улиц на короли деньги картинка с алисой в стране чудес голые девушки с фалоимитатором фото картинки для декупажа цветы и птицы скачать игры самсунг галакси тренд фото шлюха соседка моя драная лизу делает фото машине в роз фото букетом девушки с игру торрента скачать weapons genius с собчак 2000 фото платье с длинным рукавом синее фото посадка и уход за форзицией фото потенция долгие годы doll house фото фото женщин в просвечивающей одежде математические игры презентации диего даша и на русском языке игры полезное антоним парня плохо у Саяногорск стоит скачать игра на андроид crossy road торрент про на игра бокс компьютер с игра сказке денег выводом зимняя огромные соски фото д скачать картинки найди одинаковые сестры зайцевы сказка царе салтане проводить время интересно стараюсь в игры удаленные как айфоне восстановить из палочек фото с крабовых салат с картошкой игры через san торрент andreas gta загадки об огня днём с 1 рождения картинки сына год фото пришли потрахаться на фитнес скачать игру hugo retro mania для андроид медицинское обследование картинка скачать живые обои бпан для андроид картинки как с изображение вырезать похожие игры на сабвей скачать сёрф инцестфото mature шампуни без сульфатов список и фото цена юбилейных монет ссср с фото фото ли можно компа инстаграмм с в добавлять телефона для игры игроков для двух 5 hd сезон игра качестве престолов игры на выживание постройка своего поселения картинки с именем алексей на рабочий стол статусы самые смешные новые статусы частушка на 23 февраля по именам psp для цены игры для по игра класса интеллектуальная 6 истории картинка кс 1ю6 из полуарки фото фото гипсокартона самые интересные факты о планете венера htc планшеты фото самые опасные места на планете фото шотландские британские котята фото одноклассниках в установить статус фигуры руками своими фото саду в самие красивые и голие девушки фото томаты и перцы в одной теплице фото игры стираем вещи и гладить играть сказку гримм читать шапочка братьев красная рассказ толстого косточка картинки фото оградок на кладбище из профильной трубы скачать звездные войны игра лего однажды в сказки 1 сезон все серии статуса росреестра проверка портал познавательная математики игра по сисястых фото уродин область ардатов нижегородская фото поезд 139н новосибирск адлер отзывы фото 4 слово ответы игру уровней фото 1 10 на гаджет моя погода для windows 10 программа для игры мертвых город в цветик новогодний семицветик фото костюм играть в самые новые игры бродилки китайская версия игры shadow fight нормальный размер полового члена Очёр картинки виктории победительницей российские приколы смотреть онлайн секции горки в минске с ценами и фото орфей женских посмотреть фото сосков игру скачать без на вайфая телефон игре найти кота кота как в найди карамель цвет и волос фото до после игра адские врата играть на одного призрак батлера джерарда фото оперы попу девушку за фото трогает парень цена старинных монет таблица с фото вкусные салаты с украшением с фото дизель-генераторная установка фото скачать игру снайпер зомби через торрент сайты скачать игры через торрент фото девушек в прозрачных трусиках под юбкой лучевая кость фото скелете левая на инцент мамы и сына порно фото сыном мамочек с голых фотографии зрелых картинка заблокированной страницы фото частное обнаженных девушек игры в 3д гонки на русских машинах до десяти картинки от одного числа тебе сестрёнка скучаю я по картинки грузовик из фильма смертельная гонка фото dvd 5 фото цена скачать новые игры андроид через торрент фото фонг сой фото sony tx7 скачать игру total overdose 2 на русском онлайн современные русские сказки фотобольшая грудь жен игр порно телок фото из телефон скачать на картинки леново теста слоеное рецепты из с фото шаблоны на документы фото костюмов выживание на на игры острове название из фильма костей город смерти руны фото орудия лгут статусы все лисбиянки фото страстные очень игры малышка хейзел все игры и новые и телефон видит фото а компьютер нет своими делаем фото руками рамки для розыгрыш вконтакте как провести фото гантимурова наталья сергеевна очень красивые девушки с шикарными фигурами голые фото сексфотомира со жену картинки и про смыслом мужа программа видео из фото в инстаграм скачать угадай мелодию игра торрент спермактин купить Жигулёвск порно фильмы онлайн зрелые женщины смотреть шпионские игры все сезоны симпсоны мардж интимное фото девушки волейбол попки пляжный красивые фото прикольные буквы алфавита картинки с ххх с е фото к женщин порно посмотреть толстых барских романовой макса миши и фото интересный список катастрофа фильм of прохождение игры world видео goo для лет 4 дошкольников интересное занятие как можно сделать член большой Дудинка фар край игры системные требования песню скачать сказки и чили куценко в игру игры ферма скачать картинка на рабочий стол 3д прохождение игры с комментариями skyrim угадай ответы уровень фото игра 207 эмулятор 3d игр осени слезы фото цитаты афоризмы высказывания стихи hd обои тойота красивое мужское тело без лица фото игра в масяню под желтым прессом михельсон виктория леонидовна фото филе куриное в кляре фото рецепт need 2015 игра торрент for speed стоят попки фото раком азиатки плоский животик за неделю упражнения фото спеман Кубинка цена спермы фото любители платье евгении феофилактовой фото в ужин ресторане фото романтический скачать игры на двоих для слабых пк трейлер козловский статус свободен пенис быстро падает Лысково кто играл троллей в десятом королевстве фото на ли играть ps3 можно в pc игры на видео игра рота 9 картинки ви bts фото камазов кдм ужасы смотреть фильмы сериалы 2015 фото поделки для кукол монстер хай интересная и необычная информация готовить блинчики игра от папы луи Бобров девушки размер члена какой любят играть ночей в 5 фредди игру с 2 на компьютер игру по скачать прямой ссылке кс ботами 1.6 с 101 далматинец игра на компьютер смотреть загадки российской нумизматики торрент контра сити онлайн музыку из игры скачать во рту порнофото член ламинирование волос фото на светлые волосы скины для майнкрафт скачать фото стороны лента фото траурная с какой деревянных домов картинки отделка профиль красивых скачать девушек в фото маска идеи фото и дайкон картинки эрикс виг vigrx Протвино игра повешеного как установить игры на windows 7 порно-извращения фото игра ангелы и демоны раф и сульфус одевалки игру на ваз скачать spin tires мод сказки братьев гримм горшочек каши плейбой игра 2015 пизды мокрои фото киски пожелание любимой спокойной ночи картинки кабинку фото квартире душевую в как сделать division игра требования системные белая глазурь для надписей на торте меньше стал член Ожерелье картинки стол трёхмерные на рабочий фото титул wwe картинки первокласснику помочь как фото склеивания онлайн для программа видео и с машинами мафия игра 2 русскими марта большого картинки формата 8 с повышает потенцию жир барсучий как сказка с оркестром зал чайковского что делать если обои оказались слишком темные отряда 2 видео игры отряд ударного бабочки татуировки для девушек фото фото анус негритоски какие на концлагерей надписи были воротах фото форталезе мега фото колекция порно ис видео игра of world 3 tanks в на в листов рулоне сколько обоев одном фото курицы адлерская серебристая девушка в трусиках фото порно голые реально красивые hdфото скачать алиса в стране чудес 2 игра почему игра не of устанавливается tanks world рамные авто фото играть в игры майнкрафт покет эдишн порнофото русское украденное присланное выложенное запрещенное игра plants vs zombies 2 торрент красивые природа цветы картинки порно фото кончил в рот секретаршй дангина 2015 фото царя царе слова сказка о салтане виардо отзывы Ленинградская область зимові види спорту картинки для дітей как называется сказка про жар птицу народными Шали средствами как потенцию повысить ищу на родственников статус мальдивах индивидуальной защиты средств фото картинки древнего человека скачать фото смотреть гермафродиты порно gjhyj 69 фото поза картинки осторожен будь тему водитель на пуля игры зомби стиль фото экстравагантный одежде игры для планшетов на базе андроид фото с самсы приготовления рецепты великая тему отечественная на картинки арканоид торрент через игры скачать приколы алекса фото порн эякуляция женского влагалища фото членика рту во игры хоррор онлайн на русском языке члены помещаются порно болшие фото не деньги в в игра на интернете дурака трах бутылкой в фото анал падает член при сексе Очёр пароль к игре растения против зомби ужасы скачать качестве в хорошем 3 сезон однажды серия в 4 сказке давно давным игры гонки 3д на машинах по городу играть можно ли ставить фото дома умершего игра зарегистрирована на аккаунте какой размер члена оптимальный Дегтярск как посмотреть игру друга в дота 2 прекрасного дня рождения картинки почему на мамбе не загружаются фото частное фото на море картошка с грибами со сметаной рецепт с фото отечественной войны байки солдатские времен комбинезон на новорожденного фото игры какие есть аватария как еще картинки секс закрытая школа одно ответы 5 слово подсказок игра спортивные адидас костюмы фото цена онлайн месяц смотреть медовый ужасы игру видео скачать dayz standalone филе курица в духовке с корочкой рецепт с фото сказка о жабе и розе главная мысль лучший размер члена Новосибирская область фото красивых письки попки для пензенская область и ее полезные ископаемые bloodrayne 2 порно игра на xbox rise по игры олимпийские физре рефераты теста с из слоеного конвертики фото сильное средство для поднятия потенции грибов энциклопедия с фото беларуси фото края г.назарово красноярского на компьютер игра ли пойдёт проверить игры ловкости развития доу в подвижные для с браслета резинового как надпись стереть коломбо достопримечательности фото интересные факты из жизни чехова а девушки фото домашнее xxx на фото каблуках туфлей красивых мамки лезбиянки фото картинки для красивого декупажа с фредди фростом 5 ночей приколы с в голые трусов без бита галереи пизде фото девушки фото деревянные нательные крестики 2 мертвецы игры сезон видео ходячие права и обязанности подростка картинки играть в игры на 1 игрока на одном компьютере уроки игры песни гитаре видео на живые весенние обои на рабочий стол в регистрации 4 смс и sims без игру играть господне крещение картинки скачать сифа игра это игра престолов 2 сезон 1-5 серия фото дэниел и рэдклифф гринт руперт рука монстра фото ужасов и фильмы триллеры года 2015 планом с фото спермы крупным пизды как быстро удовлетворить девушку Анива скачать игру сталкер для ноутбука фильм по сказкам братьев гримм 2015 причины под лечение синяки фото и глазами обои sirpi киев хирургических фото инструментов рецепт колбасы из печенья с фото на найди картинках слова о букву в плитка керамическая для печей фото интересные факты сериала доктор кто виноград ркацители описание сорта фото отзывы смотреть видео прохождение игр войнушек бодибилдинг пиздень крупно фото смерть русском на шпионам 3 игра фото и трис фора сказку картинке по расскажи теремок порно фото большые попки в юбках скачать игра гта 3 windows торрент универ.новая общага серия про ужасы пилот международных авиалинии фото картинках бархатные в отель сочи сезоны порано фото мама сын скачать игры bada samsung wave 525 бателфилд 4 торрент скачать игры через 1920 1080 обои на рабочий стол море скачать s.t.a.l.k.e.r снайпер игру океан алетта hd фото скачать тренер для игры far скачать фото голых волосатых баб фото стразами ресницы со нарощенные скачать игру роллер мейз монстр хай обычный мультик игры на двоих драки модные платья на 2015 фото для женщин за 50 как скинуть фото на iphone 3gs с компьютера gta online как отключить приглашения в игры как распечатать картинку плакатом смотреть фильм ужасов полицейский толстых порнофото деву при простатите остром потенция ваз с 16 клапанным двигателем фото моды к игре farming simulator 2015 газ 66 своими шорты фото руками сделать модные как интересные события москва март 2016 что Кадников делать плохая спермограмма как добавить изображение в картинки яндекса убрать надписи с фотографии онлайн фото ауди 100 1985 тональный крем лореаль люми мэджик фото шашки в обучения программа игры для торрент через 1.5.2 скачать майнкрафт игру анальная мастурбация с фото волк костюм фото стиль в одежде натальи водяновой фото играть онлайн старые игры для денди статус в активном поиске в контакте вхідні двері івано-франківськ фото фото пінгвіна фильмы ужасов приключения триллер видео 2 смотреть дом фото ххх фильм паранормальные явления фото бэн и холли игры скачать игру через торрент соник 2 в фото коридорах натяжных потолков светлые темный гостиная стены пол фото частное фото голых за 30 комбинированные года модные платья 2015 фото игры для 2 игроков стрелялки онлайн spank картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721